Výroční zpráva. ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci"

Transkript

1 Výroční zpráva ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci za rok

2 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. ISIS 4. Projekty o. s. ISIS v roce Hospodaření o. s. ISIS v roce Poskytovatelé grantů, sponzoři a dárci 7. Plány na rok 2010 Přílohy : 1. Revizní zpráva ke dni

3 1. Základní údaje Název : ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám Právní forma : občanské sdružení Datum vzniku : IČ : Adresa sídla : U Sportovní haly 1a, Olomouc Statutární zástupce : Radek Schlesinger Funkce : předseda, statutární zástupce Telefon : (+420) Fax : (+420) Web : Registrace : Členská základna Ke dni bylo v občanském sdružení evidováno 99 členů, z toho : - 22 členů z řad odborníků a zástupců veřejné správy, - 50 členů z řad zástupců 34 náhradních rodin, - 26 členů z řad studentů a sympatizantů našeho sdružení a - 1 čestný člen. V průběhu roku 2009 bylo : - ukončeno členství v o.s. ISIS 35 členům (1x z důvodu úmrtí, 14x na vlastní žádost-změna působiště a 20 členům v souladu s Článkem II. Stanov ISIS v platném znění). - na základě podaných přihlášek bylo do o.s. ISIS přijato 6 nových členů. K bylo v našem sdružení evidováno 70 členů, z toho: - 33 členů z řad pěstounů z 22 náhradních rodin, - 13 členů z řad odborníků, - 23 členů z řad studentů, sympatizantů a dětí z rodin ISIS, které již dosáhly plnoletosti, - 1 čestný člen. 3. Důležitá jednání o. s. ISIS V roce 2009 se uskutečnilo v rámci o. s. ISIS jednání Valného shromáždění OS ISIS. Toto jednání se uskutečnilo dne jako součást předvánočního setkání náhradních rodin sdružených v OS ISIS. Jednání se zúčastnilo celkem 33 členů, kteří hodnotili končící rok Projekty o. s. ISIS v roce 2009 V průběhu roku 2009 naše občanské sdružení realizovalo tři projekty: 4.1. Poradensko-vzdělávací pobyty pro náhradní rodiny jarní a letní cyklus 4.2. Setkání náhradních rodin 4.3. Rozvíjení činnosti dobrovolníků při OS ISIS 3

4 4.1. Poradensko-vzdělávací pobyty pro náhradní rodiny Poradensko-vzdělávací pobyt pro náhradní rodiny jarní cyklus Jarní cyklus poradensko-vzdělávacích pobytů pro náhradní rodiny se uskutečnil ve dnech v Penzionu Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem. S ohledem na značnou nemocnost původně přihlášených se tohoto cyklu nakonec zúčastnilo 45 osob, zastupujících 10 náhradních rodin. Doprava byla zajištěna autobusem společnosti Veolia Transport z Olomouce do Bystřice pod Hostýnem, a to od DD Olomouc, U Sportovní haly 1A, se zastávkami pro nástup účastníků v Olomouci u letadla. Zpětná přeprava byla zajištěna se stejnou zastávkou. Účastníci z regionu Jesenicka, Mohelnicka, Šumperska a Zábřežska si zajistili vlastní dopravu. Ubytování bylo zajištěno ve dvou až čtyřlůžkových pokojích s vlastním nebo společným sociálním zařízením. Stravování bylo zajištěno formou plné penze s pitným režimem. Svačinky byly zajišťovány ze strany OS ISIS samostatně. 4

5 Časový harmonogram byl dodržen tak, jak byl připraven. Počasí se chovalo, až na jednu přeháňku, jako na objednávku. V sobotu se uskutečnil pravidelný a dětmi netrpělivě očekávaný táborák, před jehož zapálením děti předvedly program, který si během krátkého pobytu ve skupinkách připravily. Při závěrečném hodnocení se všichni účastníci o pobytu vyjadřovali velmi kladně. Velmi kladně bylo hodnoceno místo, které bylo vybráno pro konání pobytu. Stejně tak byla kladně hodnocena programová náplň. Velmi byl ceněn i společný výlet na poutní místo na vrcholu Hostýna. Vysoce byl hodnocen i přístup zaměstnanců provozovatele ubytovacího zařízení. Výbor hodnotí průběh jarního pobytu po organizační stránce za velmi dobře zvládnutý. Odborný program pokrýval tři oblasti poskytovaných služeb: a) Program sociálně-psychologických her pro děti a dospívající probíhal jako obvykle ve čtyřech skupinkách. 5

6 První skupinka měla pouze tři děti a stejný počet studentů, takže děti měly opravdu individuální přístup. Program byl zaměřen na přátelství, spolupráci, sebedůvěru a sebeovládání. Nechyběly hry na odreagování a nácvik vystoupení u táboráku. Všechny děti, i když mezi nimi byly velké rozdíly (byly integrovány dvě děti s mentálním postižením), se zapojily velmi dobře. Techniky byly přizpůsobeny rozdílným mentálním schopnostem a dovednostem dětí. Ve druhé skupince měly studentky na starosti celkem 5 dětí kolem let, shodou okolností samé chlapce. Ti byli zaujati napínavými hrami, při kterých se ale leccos naučili (dodržovat pravidla, vyjádřit svůj názor, diskutovat). Všichni chlapci se aktivně a s chutí zapojili do programu. Povídali si s vedoucími o svých náladách, chování, oblíbených činnostech atd. S chlapci se podařilo udělat kus práce na jejich zdravém sebevědomí a identitě. Ve třetí skupince bylo 6 dětí mezi 11 a 15 lety. Vedoucí se zaměřili hlavně na rozvíjení emoční inteligence dětí, především rozpoznávání a vyjadřování vlastních pocitů a také adekvátní reagování na emoce druhých. Dalšími probíranými tématy byla pravidla chování, životní hodnoty a vzájemná tolerance. Všechna tato témata jsou aktuální právě v pubertě. 6

7 Čtvrtá skupinka byla nejpočetnější, zahrnovala celkem 7 dospívajících mezi lety. Aktivity ve skupince byly orientovány na rozvoj týmové spolupráce a rozvoj fantazie, na postřeh a přípravu letního týdenního pobytu. Jako velký přínos můžeme hodnotit to, že ve skupině jsou vedoucí manželé, takže dospívající, kteří hledají vzory a modely chování, vidí příklad funkční komunikace mezi partnery. Je potřeba dodat, že do skupinek byly opět začleněny děti z dětského domova v Olomouci (6 dětí). Prospěšnost tohoto opatření pro všechny jsme již vícekrát konstatovali. b) I na tomto víkendovém pobytu probíhaly intenzivně poradenské konzultace. Všechny rodiny konzultovaly se svou rodinnou psycholožkou. c) Vzdělávací program byl tentokrát zaměřen na vzájemné sdílení a řešení běžných problémů rodin. V prvním sezení rodičů jsme se soustředili na to, co je v rodinách nového. Beseda moderovaná Mgr. Navrátilovou a doc. Sobotkovou v sobotu nesla název Naše problémy a jak je řešíme. Ukázalo se, že tento typ besedy, kdy rodiče sami předkládají problémy, které doma řeší a které je tíží, je velmi užitečný pro všechny. Rodiny, které o problému začnou otevřeně mluvit, zjistí, že s ním nejsou samy, že i ostatní něco podobného řeší. Jiné rodiny poskytují podporu nebo se samy poučí, pokud zatím podobný problém neřešily. Z besedy vyplynuly i podněty pro témata vzdělávání na příštím pobytu. V neděli zazněla přednáška prof. Koluchové na téma Biologické rodičovství v kontextu pěstounské péče. Přednáška podnítila bohatou diskusi. Odborný program jak pro děti, tak pro rodiče, byl hodnocen účastníky jako zajímavý a prospěšný Poradensko-vzdělávací pobyt pro náhradní rodiny letní cyklus Letní cyklus poradensko-vzdělávacích pobytů pro náhradní rodiny se uskutečnil ve dnech v Penzionech FIT a Přerovka ve Velkých Losinách. Přihlášeno bylo celkem 58 osob zastupujících 14 rodin. 7

8 Zúčastnilo se 53 osob ze 13 rodin, pět osob se nemohl ze zdravotních a závažných rodinných důvodů zúčastnit. V Penzionu Přerovka bylo ubytováno 10 účastníků a 43 účastníků bylo ubytováno v Penzionu FIT. Doprava byla zajištěna autobusem z Olomouce do Velkých Losin, a to od DD Olomouc, U Sportovní haly 1A, se zastávkou pro nástup účastníků v Olomouci u letadla a v Mohelnici u Benziny. Zpětná přeprava byla zajištěna se stejnými zastávkami. Někteří účastníci letního cyklu poradensko-vzdělávacího pobytu si zajistili vlastní dopravu. Ubytování bylo zajištěno ve dvou až osmilůžkových pokojích se společným sociálním zařízením. Stravování bylo zajištěno formou plné penze s pitným režimem ve školní jídelně. Svačinky byly zajišťovány ze strany OS ISIS samostatně. Připravený program byl bezezbytku naplněn. V průběhu pobytu se mimo jiné uskutečnila návštěva koupaliště Lázní Velké Losiny, které poskytly našemu sdružení velmi výraznou slevu ze vstupného. Velký zájem byl o již tradiční výtvarné dílny, které byly v tomto roce zaměřeny na výrobu šperků z různých materiálů. Při výtvarných dílnách se mohli všichni realizovat. V rámci volnočasových aktivit byl velký zájem o připravené soutěže a hry, kterých se účastnili soutěžící všech věkových kategorií. 8

9 Soutěže a hry, to je to pravé pro všechny.. V průběhu pobytu se uskutečnila exkurze na Přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně, která všechny účastníky velmi zaujala a v závěrečném hodnocení, které probíhá na konci všech pobytových akcí OS ISIS, byla velmi kladně hodnocena. Návštěva přečerpávací elektrárny se všem účastníkům líbila. Těm, kteří se exkurze nezúčastnili, byl princip této elektrárny vysvětlen použitím modelu přečerpávací elektrárny, který vytvořily na hřišti za penzionem naše děti. Činnost přečerpávací elektrárny názorně předvedly naše děti. K dispozici byly k nahlédnutí všem přítomným kroniky našeho občanského sdružení a měli možnost si zapůjčit i knihy s odbornou tématikou, které jsou součástí knihovničky pro rodiče v rámci ISIS. 9

10 Velký zájem byl o kroniky i knihovničku ISIS. V předvečer zakončení pobytu se uskutečnil dětmi dlouho všemi dětmi očekávaný táborák, doplněný programem, připraveným našimi dětmi a opékáním uzeniny. Po krásném programu našich dětí následoval dětmi očekávaný okamžik zapálení táboráku. Ze strany účastníků byla organizační stránka kladně hodnocena. Velmi pozitivně byla nejen organizátory, ale i účastníky hodnocena podpora ze strany KÚ OK, SmOl, MěÚ Šternberk, MěÚ Šumperk a sponzorů, kteří projekt podpořili jak materiálně, tak i finančními příspěvky (OLSPED, JERID, Kühne+Nagel, ARGO Trans a EXPRESS Interfracht) bez jejichž spolupodílnictví na zajištění projektu by byla jeho realizace velmi složitá. Výbor hodnotí letní pobyt po organizační stránce za úspěšně zvládnutý. Na letním pobytu o. s. ISIS ve Velkých Losinách byly ve dnech náhradním rodinám poskytnuty tyto odborné služby v souladu s cíli sdružení: a) Speciální program sociálně-psychologických her pro děti a dospívající: Celkem 26 dětí bylo rozděleno do skupinek podle věku a schopností. Pracovaly opět 4 skupinky, z nichž každá měla svého stálého vedoucího studenta/studentku oboru psychologie na FF UP Olomouc nebo již absolventa oboru psychologie. Všichni byli připraveni odborným garantem sdružení, doc. Sobotkovou, která jim rovněž v průběhu pobytu poskytovala ve spolupráci s Mgr. Radmilou Navrátilovou pravidelnou supervizi. 10

11 Práce s dětmi byla intenzivní, denně proběhla speciálně zaměřená schůzka. Do skupin bylo zařazeno také sedm dětí/dospívajících z dětského domova v Olomouci. V první skupince nazvané Šídla bylo celkem 7 dětí. Program skupinky navazoval na jarní pobyt. Hry a celková atmosféra byly zaměřeny na vytváření a rozvoj identity, zachycení a uvědomování emocí, ohleduplnost a toleranci. Důraz byl kladen na individuální přístup. Do skupinky byly integrovány i děti těžce hyperaktivní s problémovým chováním a speciálními potřebami, proto byla pomoc asistentky zcela nezbytná. Ve druhé skupince se děti nazvaly Draci, shodou okolností to bylo opět 5 chlapců ve věku 8-10 let. V sociálně-psychologických hrách šlo hlavně o sebepoznávání, sebepřijetí, uvědomování a verbalizaci vlastních pocitů. Tématem, táhnoucím se po celý pobyt, bylo přátelství, rozvíjení komunikačních dovedností a empatie. Třetí skupinka s osmi dětmi vymyslela originální název Vřískoti, ale na rozdíl od názvu pracovaly děti ve skupince pěkně a soustředěně, zvládaly i náročnější techniky. Sociálně-psychologické hry se vztahovaly ke komunikačním dovednostem jako naslouchání, zdvořilé požadavky, vhodnost a nevhodnost reakcí v sociálním kontaktu aj. Byly zařazeny i doplňkové techniky jako společná kresba rozvíjející spolupráci ve skupince a prosazení vlastního názoru. 11

12 Skupinku nejstarších s názvem Pošahany kytky tvořilo 6 adolescentů. Již tradičně je program této skupinky orientován na postupné získávání kompetencí pro samostatný a odpovědný život mladých lidí. Byl zařazen i celodenní výlet. Sociálně-psychologické hry pro děti a dospívající ve skupinkách jsou již osvědčená forma práce, typická právě pro o.s. ISIS. Děti při hodnocení uvedly, že se jim líbil jak program skupinek, tak další akce koupání, naučný výlet k vodní elektrárně Dlouhé Stráně, stezka odvahy, vyjížďky na kole, večerní soutěže a program u táboráku. Rodiče oceňují i skutečnost, že studenti pracují pro ISIS dobrovolně i po ukončení studia, jako hotoví psychologové. Tato dlouhodobá spolupráce přináší vzájemnou důvěru mezi psychology, dětmi a rodiči a možnost pracovat efektivněji a do hloubky. b) Individuální a rodinné poradenství: Rodiny na tomto letním pobytu opět využily možnosti konzultovat se svou psycholožkou. Prof. Koluchová bohužel ze zdravotních důvodů ukončila pobyt dříve, ale rodinám, které s ní potřebovaly konzultovat, vyšly vstříc Mgr. Navrátilová a doc. Sobotková. Psychologického poradenství využívali i někteří dospívající. Poradenství tedy pokrývá potřeby celých rodin, je jimi chápáno jako zcela samozřejmá a potřebná služba. c) Vzdělávání náhradních rodičů: V době organizovaného programu pro děti se rodiče scházeli na vzdělávací program. Zajistily jej tři psycholožky sdružení. V pondělí jsme zahájili besedou Naše výchovné problémy jak je řešíme, kterou moderovala Mgr. Navrátilová. Rodiče zmiňovali i aktuální změny v rodinách a pokroky dětí, které se odehrály od jarního pobytu v květnu. Večer se zájemci sešli k příjemnému vzpomínání nad kronikami sdružení. Kroniky byly středem zájmu i další dny, kdy se u nich scházely i děti. V úterý zazněla přednáška doc. Sobotkové na aktuální téma ve více rodinách Prepuberta. Ve středu si rodiče poslechli zkušenosti prof. Koluchové z práce s pěstounskými rodinami a společně se zamysleli nad některými otázkami. Následně jsme uvítali návštěvu pracovnic Magistrátu města Olomouce, paní Jílkovou a Bc. Grohmannovou. Byly našimi hosty již před rokem, ale rodiče si je znovu vyžádali. Besedu s nimi hodnotíme jako praktickou a užitečnou. Čtvrteční vzdělávání zajistila Mgr. Navrátilová, přednáškou na nové a zajímavé téma Sebepoškozování u dětí a dospívajících. V pátek přispěla doc. Sobotková se sdělením Mediální obraz náhradní rodinné péče a ústavní výchovy, které přednesla nedávno na mezinárodní vědecké konferenci Problémy současné rodiny a náhradní rodinné péče (Olomouc, červen 2009). Rodiče pak o tématu živě diskutovali. 12

13 Sobotní sezení rodičů i skupinky dětí byly věnovány hodnocení pobytu a získání námětů na další pobyty. Během celého pobytu si rodiče půjčovali knihy z knihovničky ISIS, která byla letos výrazně doplněna. Pozitivní ohlas ze strany dětí i rodičů byl tradičně na program pro děti ve skupinkách, ale i na ostatní společné aktivity sportovního, soutěžního a rekreačního charakteru. Ocenění si vysloužily i výtvarné dílny vedené paní Veronikou Chorou, které běžely několik dní po sobě a vznikla v nich krásná kolekce šperků, doplňků a dekorací z materiálu Fimo. Na závěrečné hodnocení k rodičům přišli postupně i vedoucí skupinek a asistentky, aby rodičům sdělili svůj pohled na práci s dětmi. Rezervy jsou v prokazovaném zájmu některých rodičů o pokroky jejich dítěte ve skupince. Přednášky a besedy pro rodiče měly kladný ohlas, rodiče si přejí vrátit se příště např. k řešení modelových situací, což bude realizováno Setkání náhradních rodin dne Setkání náhradních rodin Dne se uskutečnilo setkání náhradních rodin OS ISIS. Hlavní náplní setkání byla společná návštěva Westernového městečka v Boskovicích. Přihlášeno bylo původně 39 osob z 11 rodin. Těsně před termínem konání zrušily svoji účast čtyři rodiny z důvodu nemoci dětí. Společného setkání se nakonec zúčastnilo 23 osob ze sedmi rodin, 1 dobrovolnice a 1 dítě z DD Olomouc. Doprava byla zajištěna autobusem společnosti Veolia Transport v trase DD Olomouc zastávka u letadla v Olomouci Westernové městečko Boskovice a zpět. Odjezd se uskutečnil v 9:00 hodin od Dětského domova v Olomouci, se zastávkou u letadla. Do Westernového městečka Boskovice jsme přijeli za více než hodinu. Vzhledem k dešťům v předchozím dnu se účastníci dohodli i na možném náhradním programu v případě deště. Protože však nám počasí přálo, uskutečnil se původní záměr. Účastníci společné akce se nakonec zúčastnili celodenního programu, připraveného pro návštěvníky zaměstnanci Westernového městečka v Boskovicích. Odjezd z Boskovic se uskutečnil krátce před šestou hodinou odpolední. Akce byla účastníky, především dětmi, pozitivně hodnocena. Byly vzneseny dotazy v souvislosti s dalším setkáním Setkání náhradních rodin dne Dne se uskutečnilo setkání náhradních rodin OS ISIS. Hlavní náplní setkání byla společná návštěva památek města Brna. Přihlášeno bylo původně 23 osob ze 7 rodin a Dětského domova v Olomouci. Ze zdravotních a závažných rodinných důvodů zrušilo svoji účast 7 osob. 13

14 Pro přepravu účastníků setkání byl zvolen vlak, což uvítaly především děti. Účastníci ze Šumperka a Mohelnice využili tento dopravní prostředek již z předchozích stanic vlaku. Náplní setkání byla návštěva Kapucínské hrobky, Brněnského draka. Využili možnost rozhlédnutí se z ochozu věže Staré radnice a po té zamířili k dominantě Brna hradu Špilberku, kde si účastníci prohlédli špilberské kasematy. Po návštěvě hradu Špilberk se účastníci vydali na náměstí Svobody, kde se měli možnost občerstvit a prohlédnout si expozice Festivalu vědy, který se v tento den na tomto náměstí konal. Zde byl velký zájem o expozici astronomie, kde se děti mohly, pod dozorem vysokoškoláků, podívat připravenými dalekohledy na Venuši. V odpoledních hodinách se pak všichni vydali na zpáteční cestu vlakem do Olomouce. Akce byla účastníky velmi pozitivně hodnocena Setkání náhradních rodin dne Dne se uskutečnilo v prostorách Restaurace Na hale v Olomouci předvánoční setkání náhradních rodin sdružených v občanském sdružení ISIS. Setkání se zúčastnilo celkem 58 osob, z toho 25 dětí. Setkání bylo zahájeno kulturním programem, v jehož úvodu vystoupily děti z Dětského domova v Olomouci pod vedením Mgr. Dalibora Křepského. Ten následně zajišťoval technickou stránku dalších vystoupení, která předvedly děti z jednotlivých náhradních rodin. V kulturním programu vystoupila většina dětí. Pro všechny přítomné děti byly připraveny balíčky s drobnými dárky. Po ukončení kulturního programu nastala krátká přestávka, v rámci které bylo pro přítomné zajištěno lehké občerstvení. Po přestávce byl pro děti zajištěn program plný her a zábavy. Dospělí se zúčastnili jednání Valného shromáždění ISIS, jehož hlavním cílem bylo hodnocení uplynulého roku a vytýčení hlavních cílů pro rok Rozvíjení činnosti dobrovolníků při OS ISIS V roce 2009 jsme významně rozšířili činnost dobrovolníků v o.s. ISIS. Novinkou na jarním pobytu bylo, že jsme poprvé měli asistenty programu ve všech skupinkách. Nábor nových studentů byl však letos hodně náročný. Ukázalo se, že sehnat ochotné a vhodné zájemce o dlouhodobou dobrovolnou činnost je stále 14

15 obtížnější. Vysokoškolští studenti mají v současné době již celou řadu možností, jak vyplnit svůj volný čas. Často upřednostňují placené brigády nebo získávání zkušeností v zahraničí. Nakonec se po mnoha jednáních v březnu a dubnu podařilo vybrat a připravit nové studenty psychologie, kteří měli dobré předpoklady a byli motivováni pro práci v ISIS. Všichni dobrovolníci (jak studenti psychologie, tak absolventi VŠ) mají podepsané smlouvy o dobrovolné činnosti a závazek mlčenlivosti. Jarní pobyt: Na tomto pobytu se sešlo celkem 11 dobrovolníků, a to proto, že někteří studenti končící studium předávali práci ve skupinkách svým nástupcům. První skupinku vedla zkušená Vanda Vymazalová, asistovala jí Iva Junková (PdF UP). Ta byla s námi na pobytu naposledy, tak v zájmu kontinuity práce s dětmi předávala své zkušenosti nové asistentce, studentce 3. ročníku psychologie, Martině Indrákové. Druhá skupinka byla vedena Klárou Neuwirthovou (roz. Fialovou), která měla těsně před státnicemi, přesto se obětavě jako vždy angažovala pro ostatní. Asistovala jí Marie Mišáková z pedagogické fakulty (také končila studium) a jako nová asistentka se zaučovala studentka 3. ročníku psychologie Michaela Jelínková. Třetí skupinku vedla Mgr. Iva Černá, která zastoupila Dagmar Kočí (roz. Sedlákovou). Ta již v lednu skončila studium psychologie a pobytu se ze zdravotních důvodů nemohla zúčastnit. Nově se zaučovali dva noví studenti psychologie ze 3. ročníku Josef Mižigar a Nikola Žingorová. Čtvrtou skupinku vedl Filip Jadlovec, tentokrát již s titulem Mgr. Velmi si vážíme toho, že i po studiích zůstal své práci v ISIS věrný a navíc pro tuto dobrovolnickou činnost získal i svou manželku, Lucii Jadlovcovou, jako asistentku do skupinky. Lucie končí studium učitelství a navíc jako absolventka střední zdravotnické školy zastává na pobytech ISIS úlohu zdravotníka. Letní pobyt: První skupinku vedla Vanda Vymazalová ze 4. ročníku psychologie, asistentku jí dělala Martina Indráková, která studuje o ročník níž. Skupinku druhou vedla psycholožka Mgr. Iva Černá za asistence studentky Michaely Jelínkové ze 3. ročníku psychologie. Třetí skupinku vedl Josef Mižigar ve spolupráci s Nikolou Žingorovou, oba ze 3. ročníku psychologie. Je potřeba uvést, že dvojice studentů muž-žena se velice osvědčila. Děti mají vzor mužského i ženského jednání, vedení skupinky je tak vyvážené, studenti se navzájem doplňují a jsou sehraní. Skupinku nejstarších vedli manželé Jadlovcovi. I v této skupince platí výše uvedené o výhodách dvojice muž-žena ve vedení. Rezervy jsou dosud v pomoci dobrovolníků konkrétním náhradním rodinám průběžně během roku, např. s hlídáním dětí, doučováním atd. Tuto formu práce se budeme snažit rozvinout podle potřeb rodin a možností studentů. 5. Hospodaření o. s. ISIS v roce 2009 V roce 2009 se ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám zabývalo velmi aktivně otázkou snižování nákladů, které jsou vynakládány v souvislosti s chodem o. s. V rámci snižování nákladů spojených s vedením běžného účtu byl změněn peněžní ústav, který vede účet ISIS. Touto změnou bylo dosaženo toho, že úroky, které byly na běžném účtu k jistině připsány (275,24 Kč), převyšovaly skutečné výdaje za pohyb na účtu (147,00 Kč). Proti roku 2008 to znamenalo úsporu ve výši 1.977,75 Kč, a to i při započtení poplatků spojených s doběhem původního účtu (133,00 Kč). Dalším zdrojem úspor bylo maximální snížení ostatních administrativních nákladů, zejména pak poštovného. V souvislosti s tím bylo přistoupeno k objektivnímu posouzení stavu členské základny, aby byly odstraněny případy neznámého adresáta. Vzhledem ke znění stanov (zaslání vyrozumění o ukončení členství doporučeným dopisem) se však tyto úspory projeví až v roce K činil celkový disponibilní zůstatek 9.470,69 Kč, z toho : ,57 Kč na běžném účtu k ČS, a. s., - 488,12 Kč na účtu vedeném u ČSOB, a. s., Poštovní spořitelny a ,00 Kč na hotovosti v pokladně. Celkové příjmy za rok 2009 činily ,71 Kč, z toho : - dotace ze strany KÚ OK, měst a obcí ,00 Kč, - finanční dary od právnických osob ,00 Kč, - Grant Nadace Terezy Maxové (smluvně zajištěno ,00 Kč) 5.000,00 Kč, - příspěvky členů o. s. ISIS ,00 Kč, 15

16 - dary drobných dárců 2.450,00 Kč, - úrok na běžném účtu 275,71 Kč. Celkové výdaje za rok 2008 představovaly částku ,00 Kč, z toho : - výdaje v přímé souvislosti s letním poradensko-vzdělávacím pobytem ,00 Kč, - výdaje v přímé souvislosti s jarním poradensko-vzdělávacím pobytem ,00 Kč, - výdaje v souvislosti se setkáními náhradních rodin ,00 Kč, - pojistného 7.860,00 Kč, - poštovného 1.719,00 Kč, - doplnění knihovničky ISIS 1.466,00 Kč - výdajů v souvislosti s dohodou o provedení práce účetnictví 1.176,00 Kč, - darů 618,00 Kč, - administrativních výdajů 359,00 Kč. - výdajů v souvislosti s kronikou 320,00 Kč, - poplatků za vedení běžného účtu 280,00 Kč, K činí celkový disponibilní zůstatek 9.049,40 Kč, z toho : ,40 Kč na účtu vedeném u ČSOB, a. s., Poštovní spořitelny a ,00 Kč na hotovosti v pokladně. 6. Poskytovatelé grantů, sponzoři a dárci V roce 2009 obdrželo o. s. ISIS v rámci grantových a příspěvkových řízení dotace ve výši ,- Kč, z toho od : - Krajského úřadu Olomouckého kraje ,00 Kč - Statutárního města Olomouc ,00 Kč - Městského úřadu v Šumperku 4.000,00 Kč - Městského úřadu ve Šternberku 4.500,00 Kč V roce 2009 obdrželo naše sdružení v rámci Grantového řízení Nadace Terezy Maxové v roce 2008 částku 5.000,00 Kč. 16

17 Od sponzorů z řad právnických osob jsme obdrželi finanční dary v celkové hodnotě ,- Kč, z toho od : - JERID, s. r. o. Olomouc ,00 Kč - ARGOTRANS, s. r. o. Olomouc ,00 Kč - Kühne+Nagel, s. r. o. Praha ,00 Kč - Olsped, s. r. o. Olomouc 8.000,00 Kč - EXPRESS Moravia, Int. Sped., s. r. o. Olomouc 5.000,00 Kč Od dárců z řad fyzických osob obdrželo o. s. ISIS dary v celkové hodnotě 2.450,00 Kč, a to od : - paní Vladěny Henemanové 450,00 Kč - od neznámého dárce 2.000,00 Kč Materiální podporu našemu sdružení poskytla firma ARGOTRANS, s. r. o. Olomouc a Generali Pojišťovna, agenturní kancelář Jitka Gojišová. ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám velmi děkuje všem, kteří svými dary, granty a příspěvky v době ekonomicky velmi složité situace podpořili naši činnost a spolupodíleli se tak na bezproblémovém průběhu akcí pořádaných naším sdružením. 7. Plány pro rok 2010 ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se v roce 2010 chce zaměřit, s ohledem na složitou ekonomickou situaci v České republice, nejen na udržení, ale i další rozvoj dlouhodobě úspěšného projektu poradensko-vzdělávacích pobytů pro náhradní rodiny, který se již tradičně, od roku 1994, uskutečňuje ve dvou cyklech: - jarní víkendový cyklus, - letní týdenní cyklus. Rovněž chceme rozvíjet i činnost dobrovolníků, abychom mohli rozšířit nabídku služeb pro náhradní rodiny. Vyjma výše uvedeného chceme i nadále organizovat v tříměsíčním intervalu setkání náhradních rodin, protože cítíme, stejně jako náhradní rodiny, potřebu vídat se a sdělovat si své zkušenosti častěji než dvakrát za rok. 17

18 V oblasti finančního zajištění bude výbor i nadále dle možností využívat grantů a příspěvků jak ze strany KÚ Olomouckého kraje, tak i měst a obcí, v jejichž působnosti se nacházejí pěstounské rodiny našeho o. s. ISIS. I nadále budou s díky přijímány dary od fyzických osob. Mimo to však budou činěny kroky k udržení a rozšíření sítě stálých sponzorů, a to především ze sféry právnických osob, aby bylo možno udržet podíl darů na úhradě nákladů spojených s činností o. s. ISIS. Výbor se hodlá i nadále aktivně zabývat i otázkou možného využití nadačních fondů k částečnému krytí potřeb o. s. ISIS. Kromě možných finančních zdrojů mimo naše sdružení se bude výbor zabývat problematikou snižování vlastních nákladů. V roce 2009 se uskuteční jarní cyklus poradensko-vzdělávacího pobytu v zařízení Mosty v Lukách v Loučce u Choliny v termínu od 21. do Letní týdenní cyklus poradensko-vzdělávacího pobytu se uskuteční v zařízení Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem v termínu od 15. do V Olomouci dne Vyhotovila : Mgr. Radmila Navrátilová v. r. (jednatelka o. s.) Výroční zpráva schválena na 2. řádném jednání Výboru ISIS v roce 2010 dne Za správnost : Radek Schlesinger v. r. (předseda a statutární zástupce o. s.) 18

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Výroční zpráva. ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci

Výroční zpráva. ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci Výroční zpráva ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci za rok 2010 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležité události v občanském sdružení ISIS 3.1. Změna

Více

Výroční zpráva. ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci

Výroční zpráva. ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci Výroční zpráva ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci za rok 2008 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci VÝROČNÍ ZPRÁVA ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci za rok 2011 1 Obsah : 1. Základní informace o o. s. ISIS 2. Členská základna 3. Důležité události v občanském sdružení

Více

Výroční zpráva. ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci

Výroční zpráva. ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci Výroční zpráva ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci za rok 2007 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS v roce

Více

ZPRAVODAJ č. 19 (červen 2013)

ZPRAVODAJ č. 19 (červen 2013) ZPRAVODAJ č. 19 (červen 2013) Vyřizuje: Schlesinger, tel.: 602709286, mail: osisis@email.cz Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod našeho

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci. za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci za rok 2012 Obsah : 1. Základní informace o o. s. ISIS 2. Členská základna 3. Důležité události v občanském sdružení

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc zve všechny osoby pečující (pěstouny, poručníky) na následující vzdělávací semináře, které budou probíhat během jara 2015. Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy I. Základní ustanovení 1. Rada rodičů při Mateřské škole, Praha 5 Barrandov, Kurandové

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Zpráva o činnosti Účetní závěrka Plán činnosti Občanské sdružení Hanousek a spol. Obsah: Základní údaje... 3 Rada sdružení... 3 Zpráva o činnosti Založení sdružení... 4 Činnost sdružení...

Více

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení Výroční zpráva za školní rok 2011 V Peruci dne 31.1.2012 Zpracoval: Ing. Ivo Kraus, hospodář sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ROK 2011 Část

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

ZPRAVODAJ č. 21 (březen 2014)

ZPRAVODAJ č. 21 (březen 2014) ZPRAVODAJ č. 21 (březen 2014) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod našeho sdružení. 1. Aktuálně připravované akce 1.1. Velikonoční dílna

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 květen 2007 Obsah: Poslání a cíle 3 Činnost v roce 2006

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne 31. 1. 2012 1. Stanislav Hanuš 7. Oldřich Sedlák 2. Rudolf Chloupek 8. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jaroslav

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2016 do 30.6.2016 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s.

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. Obsah 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. 3. Cíle 4. Naše projekty 5. Biodožínky 6. Údaje o hospodaření v roce 2009 7. Plány na rok 2010 8. Poděkování partnerům 9. Slovo závěrem 10. Kontakt - 1 - 1. Úvodní

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví. Období činnosti: školní rok 2015/2016

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví. Období činnosti: školní rok 2015/2016 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví Období činnosti: školní rok 2015/2016 Dne 20. 10. 2011 bylo zaevidováno Ministerstvem vnitra Sdružení rodičů a přátel při stavební

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky si Vás dovoluje pozvat na konferenci s mezinárodní účastí ZA KVALITOU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ PRIMÁRNÍ A PREPRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI DUHA, PRAHA 5 KOŠÍŘE, TROJDÍLNÁ 1117, z. s. Trojdílná 1117/18, Praha 5 - Košíře

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI DUHA, PRAHA 5 KOŠÍŘE, TROJDÍLNÁ 1117, z. s. Trojdílná 1117/18, Praha 5 - Košíře STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI DUHA, PRAHA 5 KOŠÍŘE, TROJDÍLNÁ 1117, z. s. Trojdílná 1117/18, Praha 5 - Košíře I. Základní ustanovení Spolek rodičů při Mateřské škole se

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Bezpečný Šumperk o.s. A. Kašpara 90/1, Šumperk

Bezpečný Šumperk o.s. A. Kašpara 90/1, Šumperk Zpráva o činnosti občanského sdružení Bezpečný Šumperk o.s. v roce 2011 Obsah Stanovy...3 Vybrané informace z jednání rad sdružení...3 17. dubna 2011...3 6. srpen 2011...3 10. listopad 2011...4 Vybrané

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Šeříkova 33, z.s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Šeříkova 33, z.s. Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Šeříkova 33, z.s. Článek I Základní ustanovení 1. Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Šeříkova 33, z. s. (dále jen Spolek ) je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných

Více

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení:

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení: Ministerstvo vnitra ČR- odbor všeobecné správy oddělení volební a sdružování, úsek sdružování Náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 Věc: písemný návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Stanovy spolku (dále jen stanovy )

Stanovy spolku (dále jen stanovy ) Stanovy spolku (dále jen stanovy ) Úplné znění ke dni 19. 10. 2015. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Názvem spolku je Bohemistický kruh (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je nám. Jana Palacha 1/2, 116

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou působností Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Stanovy spolku Sdružení křesťanských seniorů, z.s. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2. Právní postavení spolku

Stanovy spolku Sdružení křesťanských seniorů, z.s. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2. Právní postavení spolku Stanovy spolku Sdružení křesťanských seniorů, z.s. Článek 1. Úvodní ustanovení Název spolku je: Sdružení křesťanských seniorů, z.s. Sídlo spolku je na adrese: Karlovo nám. 317/5, 120 00 Praha 2 Článek

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

S L O U Č E N Í M. spolků Sdružení rodičů a přátel školy při Klvaňově gymnáziu v Kyjově a Sdružení rodičů Střední zdravotnické školy Kyjov

S L O U Č E N Í M. spolků Sdružení rodičů a přátel školy při Klvaňově gymnáziu v Kyjově a Sdružení rodičů Střední zdravotnické školy Kyjov S M L O U V A O F Ú Z I S L O U Č E N Í M spolků Sdružení rodičů a přátel školy při Klvaňově gymnáziu v Kyjově a Sdružení rodičů Střední zdravotnické školy Kyjov Smluvní strany: 1. Sdružení rodičů a přátel

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí.

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Výroční zpráva Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. y Jaké služby u nás školy naleznou? 1 2 3 Ekologické výukové

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Statek, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Statek, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Statek, o. s. Hlavice - Lesnovek 1 463 48 Všelibice www.statek.org Email: Statek@Statek.org IČ: 22685227 Číslo účtu: 670100-2205634508/6210 Registrace MVČR, pod j. č. VS/1-1/70 310/08-R

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Badys o.s. za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení Badys o.s. za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Badys o.s. za rok 2013 Občanské sdružení Badys o.s. Komenského 1182, 252 19 Rudná IČ: 01372581, DIČ: CZ01372581 Registrace u MV ČR: VS/1-1/91813/13-R ze dne 29. 1. 2013

Více

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně ÚSTAV ELEKTROTECHNOLOGIE Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně zve srdečně na konferenci s mezinárodní účastí Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50.

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

STANOVY JIKA Olomouckého dobrovolnického centra ( dále jen sdružení)

STANOVY JIKA Olomouckého dobrovolnického centra ( dále jen sdružení) 1 STANOVY JIKA Olomouckého dobrovolnického centra ( dále jen sdružení) Čl. I Úvodní ustanovení 1) Název sdružení: JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum, o.s. 2) Sídlo sdružení: Olomouc, Rooseveltova 84,

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Česká archivní společnost v uplynulém roce hospodařila podle rozpočtu schváleného valnou hromadou, která proběhla

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že se ve

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./ fax: +420 325643312, č. bankovního účtu: 152777556/ 0600 Zpráva o činnosti v roce 2012 Vypracovala: Mgr.

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více