Výroční zpráva. ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci"

Transkript

1 Výroční zpráva ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci za rok

2 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. ISIS 4. Projekty o. s. ISIS v roce Hospodaření o. s. ISIS v roce Poskytovatelé grantů, sponzoři a dárci 7. Plány na rok 2010 Přílohy : 1. Revizní zpráva ke dni

3 1. Základní údaje Název : ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám Právní forma : občanské sdružení Datum vzniku : IČ : Adresa sídla : U Sportovní haly 1a, Olomouc Statutární zástupce : Radek Schlesinger Funkce : předseda, statutární zástupce Telefon : (+420) Fax : (+420) Web : Registrace : Členská základna Ke dni bylo v občanském sdružení evidováno 99 členů, z toho : - 22 členů z řad odborníků a zástupců veřejné správy, - 50 členů z řad zástupců 34 náhradních rodin, - 26 členů z řad studentů a sympatizantů našeho sdružení a - 1 čestný člen. V průběhu roku 2009 bylo : - ukončeno členství v o.s. ISIS 35 členům (1x z důvodu úmrtí, 14x na vlastní žádost-změna působiště a 20 členům v souladu s Článkem II. Stanov ISIS v platném znění). - na základě podaných přihlášek bylo do o.s. ISIS přijato 6 nových členů. K bylo v našem sdružení evidováno 70 členů, z toho: - 33 členů z řad pěstounů z 22 náhradních rodin, - 13 členů z řad odborníků, - 23 členů z řad studentů, sympatizantů a dětí z rodin ISIS, které již dosáhly plnoletosti, - 1 čestný člen. 3. Důležitá jednání o. s. ISIS V roce 2009 se uskutečnilo v rámci o. s. ISIS jednání Valného shromáždění OS ISIS. Toto jednání se uskutečnilo dne jako součást předvánočního setkání náhradních rodin sdružených v OS ISIS. Jednání se zúčastnilo celkem 33 členů, kteří hodnotili končící rok Projekty o. s. ISIS v roce 2009 V průběhu roku 2009 naše občanské sdružení realizovalo tři projekty: 4.1. Poradensko-vzdělávací pobyty pro náhradní rodiny jarní a letní cyklus 4.2. Setkání náhradních rodin 4.3. Rozvíjení činnosti dobrovolníků při OS ISIS 3

4 4.1. Poradensko-vzdělávací pobyty pro náhradní rodiny Poradensko-vzdělávací pobyt pro náhradní rodiny jarní cyklus Jarní cyklus poradensko-vzdělávacích pobytů pro náhradní rodiny se uskutečnil ve dnech v Penzionu Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem. S ohledem na značnou nemocnost původně přihlášených se tohoto cyklu nakonec zúčastnilo 45 osob, zastupujících 10 náhradních rodin. Doprava byla zajištěna autobusem společnosti Veolia Transport z Olomouce do Bystřice pod Hostýnem, a to od DD Olomouc, U Sportovní haly 1A, se zastávkami pro nástup účastníků v Olomouci u letadla. Zpětná přeprava byla zajištěna se stejnou zastávkou. Účastníci z regionu Jesenicka, Mohelnicka, Šumperska a Zábřežska si zajistili vlastní dopravu. Ubytování bylo zajištěno ve dvou až čtyřlůžkových pokojích s vlastním nebo společným sociálním zařízením. Stravování bylo zajištěno formou plné penze s pitným režimem. Svačinky byly zajišťovány ze strany OS ISIS samostatně. 4

5 Časový harmonogram byl dodržen tak, jak byl připraven. Počasí se chovalo, až na jednu přeháňku, jako na objednávku. V sobotu se uskutečnil pravidelný a dětmi netrpělivě očekávaný táborák, před jehož zapálením děti předvedly program, který si během krátkého pobytu ve skupinkách připravily. Při závěrečném hodnocení se všichni účastníci o pobytu vyjadřovali velmi kladně. Velmi kladně bylo hodnoceno místo, které bylo vybráno pro konání pobytu. Stejně tak byla kladně hodnocena programová náplň. Velmi byl ceněn i společný výlet na poutní místo na vrcholu Hostýna. Vysoce byl hodnocen i přístup zaměstnanců provozovatele ubytovacího zařízení. Výbor hodnotí průběh jarního pobytu po organizační stránce za velmi dobře zvládnutý. Odborný program pokrýval tři oblasti poskytovaných služeb: a) Program sociálně-psychologických her pro děti a dospívající probíhal jako obvykle ve čtyřech skupinkách. 5

6 První skupinka měla pouze tři děti a stejný počet studentů, takže děti měly opravdu individuální přístup. Program byl zaměřen na přátelství, spolupráci, sebedůvěru a sebeovládání. Nechyběly hry na odreagování a nácvik vystoupení u táboráku. Všechny děti, i když mezi nimi byly velké rozdíly (byly integrovány dvě děti s mentálním postižením), se zapojily velmi dobře. Techniky byly přizpůsobeny rozdílným mentálním schopnostem a dovednostem dětí. Ve druhé skupince měly studentky na starosti celkem 5 dětí kolem let, shodou okolností samé chlapce. Ti byli zaujati napínavými hrami, při kterých se ale leccos naučili (dodržovat pravidla, vyjádřit svůj názor, diskutovat). Všichni chlapci se aktivně a s chutí zapojili do programu. Povídali si s vedoucími o svých náladách, chování, oblíbených činnostech atd. S chlapci se podařilo udělat kus práce na jejich zdravém sebevědomí a identitě. Ve třetí skupince bylo 6 dětí mezi 11 a 15 lety. Vedoucí se zaměřili hlavně na rozvíjení emoční inteligence dětí, především rozpoznávání a vyjadřování vlastních pocitů a také adekvátní reagování na emoce druhých. Dalšími probíranými tématy byla pravidla chování, životní hodnoty a vzájemná tolerance. Všechna tato témata jsou aktuální právě v pubertě. 6

7 Čtvrtá skupinka byla nejpočetnější, zahrnovala celkem 7 dospívajících mezi lety. Aktivity ve skupince byly orientovány na rozvoj týmové spolupráce a rozvoj fantazie, na postřeh a přípravu letního týdenního pobytu. Jako velký přínos můžeme hodnotit to, že ve skupině jsou vedoucí manželé, takže dospívající, kteří hledají vzory a modely chování, vidí příklad funkční komunikace mezi partnery. Je potřeba dodat, že do skupinek byly opět začleněny děti z dětského domova v Olomouci (6 dětí). Prospěšnost tohoto opatření pro všechny jsme již vícekrát konstatovali. b) I na tomto víkendovém pobytu probíhaly intenzivně poradenské konzultace. Všechny rodiny konzultovaly se svou rodinnou psycholožkou. c) Vzdělávací program byl tentokrát zaměřen na vzájemné sdílení a řešení běžných problémů rodin. V prvním sezení rodičů jsme se soustředili na to, co je v rodinách nového. Beseda moderovaná Mgr. Navrátilovou a doc. Sobotkovou v sobotu nesla název Naše problémy a jak je řešíme. Ukázalo se, že tento typ besedy, kdy rodiče sami předkládají problémy, které doma řeší a které je tíží, je velmi užitečný pro všechny. Rodiny, které o problému začnou otevřeně mluvit, zjistí, že s ním nejsou samy, že i ostatní něco podobného řeší. Jiné rodiny poskytují podporu nebo se samy poučí, pokud zatím podobný problém neřešily. Z besedy vyplynuly i podněty pro témata vzdělávání na příštím pobytu. V neděli zazněla přednáška prof. Koluchové na téma Biologické rodičovství v kontextu pěstounské péče. Přednáška podnítila bohatou diskusi. Odborný program jak pro děti, tak pro rodiče, byl hodnocen účastníky jako zajímavý a prospěšný Poradensko-vzdělávací pobyt pro náhradní rodiny letní cyklus Letní cyklus poradensko-vzdělávacích pobytů pro náhradní rodiny se uskutečnil ve dnech v Penzionech FIT a Přerovka ve Velkých Losinách. Přihlášeno bylo celkem 58 osob zastupujících 14 rodin. 7

8 Zúčastnilo se 53 osob ze 13 rodin, pět osob se nemohl ze zdravotních a závažných rodinných důvodů zúčastnit. V Penzionu Přerovka bylo ubytováno 10 účastníků a 43 účastníků bylo ubytováno v Penzionu FIT. Doprava byla zajištěna autobusem z Olomouce do Velkých Losin, a to od DD Olomouc, U Sportovní haly 1A, se zastávkou pro nástup účastníků v Olomouci u letadla a v Mohelnici u Benziny. Zpětná přeprava byla zajištěna se stejnými zastávkami. Někteří účastníci letního cyklu poradensko-vzdělávacího pobytu si zajistili vlastní dopravu. Ubytování bylo zajištěno ve dvou až osmilůžkových pokojích se společným sociálním zařízením. Stravování bylo zajištěno formou plné penze s pitným režimem ve školní jídelně. Svačinky byly zajišťovány ze strany OS ISIS samostatně. Připravený program byl bezezbytku naplněn. V průběhu pobytu se mimo jiné uskutečnila návštěva koupaliště Lázní Velké Losiny, které poskytly našemu sdružení velmi výraznou slevu ze vstupného. Velký zájem byl o již tradiční výtvarné dílny, které byly v tomto roce zaměřeny na výrobu šperků z různých materiálů. Při výtvarných dílnách se mohli všichni realizovat. V rámci volnočasových aktivit byl velký zájem o připravené soutěže a hry, kterých se účastnili soutěžící všech věkových kategorií. 8

9 Soutěže a hry, to je to pravé pro všechny.. V průběhu pobytu se uskutečnila exkurze na Přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně, která všechny účastníky velmi zaujala a v závěrečném hodnocení, které probíhá na konci všech pobytových akcí OS ISIS, byla velmi kladně hodnocena. Návštěva přečerpávací elektrárny se všem účastníkům líbila. Těm, kteří se exkurze nezúčastnili, byl princip této elektrárny vysvětlen použitím modelu přečerpávací elektrárny, který vytvořily na hřišti za penzionem naše děti. Činnost přečerpávací elektrárny názorně předvedly naše děti. K dispozici byly k nahlédnutí všem přítomným kroniky našeho občanského sdružení a měli možnost si zapůjčit i knihy s odbornou tématikou, které jsou součástí knihovničky pro rodiče v rámci ISIS. 9

10 Velký zájem byl o kroniky i knihovničku ISIS. V předvečer zakončení pobytu se uskutečnil dětmi dlouho všemi dětmi očekávaný táborák, doplněný programem, připraveným našimi dětmi a opékáním uzeniny. Po krásném programu našich dětí následoval dětmi očekávaný okamžik zapálení táboráku. Ze strany účastníků byla organizační stránka kladně hodnocena. Velmi pozitivně byla nejen organizátory, ale i účastníky hodnocena podpora ze strany KÚ OK, SmOl, MěÚ Šternberk, MěÚ Šumperk a sponzorů, kteří projekt podpořili jak materiálně, tak i finančními příspěvky (OLSPED, JERID, Kühne+Nagel, ARGO Trans a EXPRESS Interfracht) bez jejichž spolupodílnictví na zajištění projektu by byla jeho realizace velmi složitá. Výbor hodnotí letní pobyt po organizační stránce za úspěšně zvládnutý. Na letním pobytu o. s. ISIS ve Velkých Losinách byly ve dnech náhradním rodinám poskytnuty tyto odborné služby v souladu s cíli sdružení: a) Speciální program sociálně-psychologických her pro děti a dospívající: Celkem 26 dětí bylo rozděleno do skupinek podle věku a schopností. Pracovaly opět 4 skupinky, z nichž každá měla svého stálého vedoucího studenta/studentku oboru psychologie na FF UP Olomouc nebo již absolventa oboru psychologie. Všichni byli připraveni odborným garantem sdružení, doc. Sobotkovou, která jim rovněž v průběhu pobytu poskytovala ve spolupráci s Mgr. Radmilou Navrátilovou pravidelnou supervizi. 10

11 Práce s dětmi byla intenzivní, denně proběhla speciálně zaměřená schůzka. Do skupin bylo zařazeno také sedm dětí/dospívajících z dětského domova v Olomouci. V první skupince nazvané Šídla bylo celkem 7 dětí. Program skupinky navazoval na jarní pobyt. Hry a celková atmosféra byly zaměřeny na vytváření a rozvoj identity, zachycení a uvědomování emocí, ohleduplnost a toleranci. Důraz byl kladen na individuální přístup. Do skupinky byly integrovány i děti těžce hyperaktivní s problémovým chováním a speciálními potřebami, proto byla pomoc asistentky zcela nezbytná. Ve druhé skupince se děti nazvaly Draci, shodou okolností to bylo opět 5 chlapců ve věku 8-10 let. V sociálně-psychologických hrách šlo hlavně o sebepoznávání, sebepřijetí, uvědomování a verbalizaci vlastních pocitů. Tématem, táhnoucím se po celý pobyt, bylo přátelství, rozvíjení komunikačních dovedností a empatie. Třetí skupinka s osmi dětmi vymyslela originální název Vřískoti, ale na rozdíl od názvu pracovaly děti ve skupince pěkně a soustředěně, zvládaly i náročnější techniky. Sociálně-psychologické hry se vztahovaly ke komunikačním dovednostem jako naslouchání, zdvořilé požadavky, vhodnost a nevhodnost reakcí v sociálním kontaktu aj. Byly zařazeny i doplňkové techniky jako společná kresba rozvíjející spolupráci ve skupince a prosazení vlastního názoru. 11

12 Skupinku nejstarších s názvem Pošahany kytky tvořilo 6 adolescentů. Již tradičně je program této skupinky orientován na postupné získávání kompetencí pro samostatný a odpovědný život mladých lidí. Byl zařazen i celodenní výlet. Sociálně-psychologické hry pro děti a dospívající ve skupinkách jsou již osvědčená forma práce, typická právě pro o.s. ISIS. Děti při hodnocení uvedly, že se jim líbil jak program skupinek, tak další akce koupání, naučný výlet k vodní elektrárně Dlouhé Stráně, stezka odvahy, vyjížďky na kole, večerní soutěže a program u táboráku. Rodiče oceňují i skutečnost, že studenti pracují pro ISIS dobrovolně i po ukončení studia, jako hotoví psychologové. Tato dlouhodobá spolupráce přináší vzájemnou důvěru mezi psychology, dětmi a rodiči a možnost pracovat efektivněji a do hloubky. b) Individuální a rodinné poradenství: Rodiny na tomto letním pobytu opět využily možnosti konzultovat se svou psycholožkou. Prof. Koluchová bohužel ze zdravotních důvodů ukončila pobyt dříve, ale rodinám, které s ní potřebovaly konzultovat, vyšly vstříc Mgr. Navrátilová a doc. Sobotková. Psychologického poradenství využívali i někteří dospívající. Poradenství tedy pokrývá potřeby celých rodin, je jimi chápáno jako zcela samozřejmá a potřebná služba. c) Vzdělávání náhradních rodičů: V době organizovaného programu pro děti se rodiče scházeli na vzdělávací program. Zajistily jej tři psycholožky sdružení. V pondělí jsme zahájili besedou Naše výchovné problémy jak je řešíme, kterou moderovala Mgr. Navrátilová. Rodiče zmiňovali i aktuální změny v rodinách a pokroky dětí, které se odehrály od jarního pobytu v květnu. Večer se zájemci sešli k příjemnému vzpomínání nad kronikami sdružení. Kroniky byly středem zájmu i další dny, kdy se u nich scházely i děti. V úterý zazněla přednáška doc. Sobotkové na aktuální téma ve více rodinách Prepuberta. Ve středu si rodiče poslechli zkušenosti prof. Koluchové z práce s pěstounskými rodinami a společně se zamysleli nad některými otázkami. Následně jsme uvítali návštěvu pracovnic Magistrátu města Olomouce, paní Jílkovou a Bc. Grohmannovou. Byly našimi hosty již před rokem, ale rodiče si je znovu vyžádali. Besedu s nimi hodnotíme jako praktickou a užitečnou. Čtvrteční vzdělávání zajistila Mgr. Navrátilová, přednáškou na nové a zajímavé téma Sebepoškozování u dětí a dospívajících. V pátek přispěla doc. Sobotková se sdělením Mediální obraz náhradní rodinné péče a ústavní výchovy, které přednesla nedávno na mezinárodní vědecké konferenci Problémy současné rodiny a náhradní rodinné péče (Olomouc, červen 2009). Rodiče pak o tématu živě diskutovali. 12

13 Sobotní sezení rodičů i skupinky dětí byly věnovány hodnocení pobytu a získání námětů na další pobyty. Během celého pobytu si rodiče půjčovali knihy z knihovničky ISIS, která byla letos výrazně doplněna. Pozitivní ohlas ze strany dětí i rodičů byl tradičně na program pro děti ve skupinkách, ale i na ostatní společné aktivity sportovního, soutěžního a rekreačního charakteru. Ocenění si vysloužily i výtvarné dílny vedené paní Veronikou Chorou, které běžely několik dní po sobě a vznikla v nich krásná kolekce šperků, doplňků a dekorací z materiálu Fimo. Na závěrečné hodnocení k rodičům přišli postupně i vedoucí skupinek a asistentky, aby rodičům sdělili svůj pohled na práci s dětmi. Rezervy jsou v prokazovaném zájmu některých rodičů o pokroky jejich dítěte ve skupince. Přednášky a besedy pro rodiče měly kladný ohlas, rodiče si přejí vrátit se příště např. k řešení modelových situací, což bude realizováno Setkání náhradních rodin dne Setkání náhradních rodin Dne se uskutečnilo setkání náhradních rodin OS ISIS. Hlavní náplní setkání byla společná návštěva Westernového městečka v Boskovicích. Přihlášeno bylo původně 39 osob z 11 rodin. Těsně před termínem konání zrušily svoji účast čtyři rodiny z důvodu nemoci dětí. Společného setkání se nakonec zúčastnilo 23 osob ze sedmi rodin, 1 dobrovolnice a 1 dítě z DD Olomouc. Doprava byla zajištěna autobusem společnosti Veolia Transport v trase DD Olomouc zastávka u letadla v Olomouci Westernové městečko Boskovice a zpět. Odjezd se uskutečnil v 9:00 hodin od Dětského domova v Olomouci, se zastávkou u letadla. Do Westernového městečka Boskovice jsme přijeli za více než hodinu. Vzhledem k dešťům v předchozím dnu se účastníci dohodli i na možném náhradním programu v případě deště. Protože však nám počasí přálo, uskutečnil se původní záměr. Účastníci společné akce se nakonec zúčastnili celodenního programu, připraveného pro návštěvníky zaměstnanci Westernového městečka v Boskovicích. Odjezd z Boskovic se uskutečnil krátce před šestou hodinou odpolední. Akce byla účastníky, především dětmi, pozitivně hodnocena. Byly vzneseny dotazy v souvislosti s dalším setkáním Setkání náhradních rodin dne Dne se uskutečnilo setkání náhradních rodin OS ISIS. Hlavní náplní setkání byla společná návštěva památek města Brna. Přihlášeno bylo původně 23 osob ze 7 rodin a Dětského domova v Olomouci. Ze zdravotních a závažných rodinných důvodů zrušilo svoji účast 7 osob. 13

14 Pro přepravu účastníků setkání byl zvolen vlak, což uvítaly především děti. Účastníci ze Šumperka a Mohelnice využili tento dopravní prostředek již z předchozích stanic vlaku. Náplní setkání byla návštěva Kapucínské hrobky, Brněnského draka. Využili možnost rozhlédnutí se z ochozu věže Staré radnice a po té zamířili k dominantě Brna hradu Špilberku, kde si účastníci prohlédli špilberské kasematy. Po návštěvě hradu Špilberk se účastníci vydali na náměstí Svobody, kde se měli možnost občerstvit a prohlédnout si expozice Festivalu vědy, který se v tento den na tomto náměstí konal. Zde byl velký zájem o expozici astronomie, kde se děti mohly, pod dozorem vysokoškoláků, podívat připravenými dalekohledy na Venuši. V odpoledních hodinách se pak všichni vydali na zpáteční cestu vlakem do Olomouce. Akce byla účastníky velmi pozitivně hodnocena Setkání náhradních rodin dne Dne se uskutečnilo v prostorách Restaurace Na hale v Olomouci předvánoční setkání náhradních rodin sdružených v občanském sdružení ISIS. Setkání se zúčastnilo celkem 58 osob, z toho 25 dětí. Setkání bylo zahájeno kulturním programem, v jehož úvodu vystoupily děti z Dětského domova v Olomouci pod vedením Mgr. Dalibora Křepského. Ten následně zajišťoval technickou stránku dalších vystoupení, která předvedly děti z jednotlivých náhradních rodin. V kulturním programu vystoupila většina dětí. Pro všechny přítomné děti byly připraveny balíčky s drobnými dárky. Po ukončení kulturního programu nastala krátká přestávka, v rámci které bylo pro přítomné zajištěno lehké občerstvení. Po přestávce byl pro děti zajištěn program plný her a zábavy. Dospělí se zúčastnili jednání Valného shromáždění ISIS, jehož hlavním cílem bylo hodnocení uplynulého roku a vytýčení hlavních cílů pro rok Rozvíjení činnosti dobrovolníků při OS ISIS V roce 2009 jsme významně rozšířili činnost dobrovolníků v o.s. ISIS. Novinkou na jarním pobytu bylo, že jsme poprvé měli asistenty programu ve všech skupinkách. Nábor nových studentů byl však letos hodně náročný. Ukázalo se, že sehnat ochotné a vhodné zájemce o dlouhodobou dobrovolnou činnost je stále 14

15 obtížnější. Vysokoškolští studenti mají v současné době již celou řadu možností, jak vyplnit svůj volný čas. Často upřednostňují placené brigády nebo získávání zkušeností v zahraničí. Nakonec se po mnoha jednáních v březnu a dubnu podařilo vybrat a připravit nové studenty psychologie, kteří měli dobré předpoklady a byli motivováni pro práci v ISIS. Všichni dobrovolníci (jak studenti psychologie, tak absolventi VŠ) mají podepsané smlouvy o dobrovolné činnosti a závazek mlčenlivosti. Jarní pobyt: Na tomto pobytu se sešlo celkem 11 dobrovolníků, a to proto, že někteří studenti končící studium předávali práci ve skupinkách svým nástupcům. První skupinku vedla zkušená Vanda Vymazalová, asistovala jí Iva Junková (PdF UP). Ta byla s námi na pobytu naposledy, tak v zájmu kontinuity práce s dětmi předávala své zkušenosti nové asistentce, studentce 3. ročníku psychologie, Martině Indrákové. Druhá skupinka byla vedena Klárou Neuwirthovou (roz. Fialovou), která měla těsně před státnicemi, přesto se obětavě jako vždy angažovala pro ostatní. Asistovala jí Marie Mišáková z pedagogické fakulty (také končila studium) a jako nová asistentka se zaučovala studentka 3. ročníku psychologie Michaela Jelínková. Třetí skupinku vedla Mgr. Iva Černá, která zastoupila Dagmar Kočí (roz. Sedlákovou). Ta již v lednu skončila studium psychologie a pobytu se ze zdravotních důvodů nemohla zúčastnit. Nově se zaučovali dva noví studenti psychologie ze 3. ročníku Josef Mižigar a Nikola Žingorová. Čtvrtou skupinku vedl Filip Jadlovec, tentokrát již s titulem Mgr. Velmi si vážíme toho, že i po studiích zůstal své práci v ISIS věrný a navíc pro tuto dobrovolnickou činnost získal i svou manželku, Lucii Jadlovcovou, jako asistentku do skupinky. Lucie končí studium učitelství a navíc jako absolventka střední zdravotnické školy zastává na pobytech ISIS úlohu zdravotníka. Letní pobyt: První skupinku vedla Vanda Vymazalová ze 4. ročníku psychologie, asistentku jí dělala Martina Indráková, která studuje o ročník níž. Skupinku druhou vedla psycholožka Mgr. Iva Černá za asistence studentky Michaely Jelínkové ze 3. ročníku psychologie. Třetí skupinku vedl Josef Mižigar ve spolupráci s Nikolou Žingorovou, oba ze 3. ročníku psychologie. Je potřeba uvést, že dvojice studentů muž-žena se velice osvědčila. Děti mají vzor mužského i ženského jednání, vedení skupinky je tak vyvážené, studenti se navzájem doplňují a jsou sehraní. Skupinku nejstarších vedli manželé Jadlovcovi. I v této skupince platí výše uvedené o výhodách dvojice muž-žena ve vedení. Rezervy jsou dosud v pomoci dobrovolníků konkrétním náhradním rodinám průběžně během roku, např. s hlídáním dětí, doučováním atd. Tuto formu práce se budeme snažit rozvinout podle potřeb rodin a možností studentů. 5. Hospodaření o. s. ISIS v roce 2009 V roce 2009 se ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám zabývalo velmi aktivně otázkou snižování nákladů, které jsou vynakládány v souvislosti s chodem o. s. V rámci snižování nákladů spojených s vedením běžného účtu byl změněn peněžní ústav, který vede účet ISIS. Touto změnou bylo dosaženo toho, že úroky, které byly na běžném účtu k jistině připsány (275,24 Kč), převyšovaly skutečné výdaje za pohyb na účtu (147,00 Kč). Proti roku 2008 to znamenalo úsporu ve výši 1.977,75 Kč, a to i při započtení poplatků spojených s doběhem původního účtu (133,00 Kč). Dalším zdrojem úspor bylo maximální snížení ostatních administrativních nákladů, zejména pak poštovného. V souvislosti s tím bylo přistoupeno k objektivnímu posouzení stavu členské základny, aby byly odstraněny případy neznámého adresáta. Vzhledem ke znění stanov (zaslání vyrozumění o ukončení členství doporučeným dopisem) se však tyto úspory projeví až v roce K činil celkový disponibilní zůstatek 9.470,69 Kč, z toho : ,57 Kč na běžném účtu k ČS, a. s., - 488,12 Kč na účtu vedeném u ČSOB, a. s., Poštovní spořitelny a ,00 Kč na hotovosti v pokladně. Celkové příjmy za rok 2009 činily ,71 Kč, z toho : - dotace ze strany KÚ OK, měst a obcí ,00 Kč, - finanční dary od právnických osob ,00 Kč, - Grant Nadace Terezy Maxové (smluvně zajištěno ,00 Kč) 5.000,00 Kč, - příspěvky členů o. s. ISIS ,00 Kč, 15

16 - dary drobných dárců 2.450,00 Kč, - úrok na běžném účtu 275,71 Kč. Celkové výdaje za rok 2008 představovaly částku ,00 Kč, z toho : - výdaje v přímé souvislosti s letním poradensko-vzdělávacím pobytem ,00 Kč, - výdaje v přímé souvislosti s jarním poradensko-vzdělávacím pobytem ,00 Kč, - výdaje v souvislosti se setkáními náhradních rodin ,00 Kč, - pojistného 7.860,00 Kč, - poštovného 1.719,00 Kč, - doplnění knihovničky ISIS 1.466,00 Kč - výdajů v souvislosti s dohodou o provedení práce účetnictví 1.176,00 Kč, - darů 618,00 Kč, - administrativních výdajů 359,00 Kč. - výdajů v souvislosti s kronikou 320,00 Kč, - poplatků za vedení běžného účtu 280,00 Kč, K činí celkový disponibilní zůstatek 9.049,40 Kč, z toho : ,40 Kč na účtu vedeném u ČSOB, a. s., Poštovní spořitelny a ,00 Kč na hotovosti v pokladně. 6. Poskytovatelé grantů, sponzoři a dárci V roce 2009 obdrželo o. s. ISIS v rámci grantových a příspěvkových řízení dotace ve výši ,- Kč, z toho od : - Krajského úřadu Olomouckého kraje ,00 Kč - Statutárního města Olomouc ,00 Kč - Městského úřadu v Šumperku 4.000,00 Kč - Městského úřadu ve Šternberku 4.500,00 Kč V roce 2009 obdrželo naše sdružení v rámci Grantového řízení Nadace Terezy Maxové v roce 2008 částku 5.000,00 Kč. 16

17 Od sponzorů z řad právnických osob jsme obdrželi finanční dary v celkové hodnotě ,- Kč, z toho od : - JERID, s. r. o. Olomouc ,00 Kč - ARGOTRANS, s. r. o. Olomouc ,00 Kč - Kühne+Nagel, s. r. o. Praha ,00 Kč - Olsped, s. r. o. Olomouc 8.000,00 Kč - EXPRESS Moravia, Int. Sped., s. r. o. Olomouc 5.000,00 Kč Od dárců z řad fyzických osob obdrželo o. s. ISIS dary v celkové hodnotě 2.450,00 Kč, a to od : - paní Vladěny Henemanové 450,00 Kč - od neznámého dárce 2.000,00 Kč Materiální podporu našemu sdružení poskytla firma ARGOTRANS, s. r. o. Olomouc a Generali Pojišťovna, agenturní kancelář Jitka Gojišová. ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám velmi děkuje všem, kteří svými dary, granty a příspěvky v době ekonomicky velmi složité situace podpořili naši činnost a spolupodíleli se tak na bezproblémovém průběhu akcí pořádaných naším sdružením. 7. Plány pro rok 2010 ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se v roce 2010 chce zaměřit, s ohledem na složitou ekonomickou situaci v České republice, nejen na udržení, ale i další rozvoj dlouhodobě úspěšného projektu poradensko-vzdělávacích pobytů pro náhradní rodiny, který se již tradičně, od roku 1994, uskutečňuje ve dvou cyklech: - jarní víkendový cyklus, - letní týdenní cyklus. Rovněž chceme rozvíjet i činnost dobrovolníků, abychom mohli rozšířit nabídku služeb pro náhradní rodiny. Vyjma výše uvedeného chceme i nadále organizovat v tříměsíčním intervalu setkání náhradních rodin, protože cítíme, stejně jako náhradní rodiny, potřebu vídat se a sdělovat si své zkušenosti častěji než dvakrát za rok. 17

18 V oblasti finančního zajištění bude výbor i nadále dle možností využívat grantů a příspěvků jak ze strany KÚ Olomouckého kraje, tak i měst a obcí, v jejichž působnosti se nacházejí pěstounské rodiny našeho o. s. ISIS. I nadále budou s díky přijímány dary od fyzických osob. Mimo to však budou činěny kroky k udržení a rozšíření sítě stálých sponzorů, a to především ze sféry právnických osob, aby bylo možno udržet podíl darů na úhradě nákladů spojených s činností o. s. ISIS. Výbor se hodlá i nadále aktivně zabývat i otázkou možného využití nadačních fondů k částečnému krytí potřeb o. s. ISIS. Kromě možných finančních zdrojů mimo naše sdružení se bude výbor zabývat problematikou snižování vlastních nákladů. V roce 2009 se uskuteční jarní cyklus poradensko-vzdělávacího pobytu v zařízení Mosty v Lukách v Loučce u Choliny v termínu od 21. do Letní týdenní cyklus poradensko-vzdělávacího pobytu se uskuteční v zařízení Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem v termínu od 15. do V Olomouci dne Vyhotovila : Mgr. Radmila Navrátilová v. r. (jednatelka o. s.) Výroční zpráva schválena na 2. řádném jednání Výboru ISIS v roce 2010 dne Za správnost : Radek Schlesinger v. r. (předseda a statutární zástupce o. s.) 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno 2 OBSAH: ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO... 6 Zpráva o činnosti FOS JÁNOŠÍK

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s.

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. Centru m pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. Naši dárci a sponzoři Ústecký kraj Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo ředitelky... 4 Základní údaje... 6 Kontakty...

Více

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004 Pevnost České centrum znakového jazyka Výroční zpráva 2004 Obsah: Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace Činnost organizace v roce 2004 2004 1. Kurzy českého

Více

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o.

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, CHOMUTOV, ČELAKOVSKÉHO 822, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŘÍJEN 2014 1. ÚVOD Dětský

Více

2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE,

2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE, 2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE, S.R.O. ZPRÁVA O ŠKOLE 2011/2012 Obsah: a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělání c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy d) Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Průvodce Výroční zprávou

Průvodce Výroční zprávou Průvodce Výroční zprávou Část I Základní údaje o Střední zdravotnické škole Cheb a) Charakteristika školy str. 2 b) Přehled pracovníků školy a vedení školy 3 c) Počty tříd a studijních oborů 4 d) Přehled

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více