Výroční zpráva. ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci"

Transkript

1 Výroční zpráva ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci za rok

2 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. ISIS 4. Projekty o. s. ISIS v roce Hospodaření o. s. ISIS v roce Poskytovatelé grantů, sponzoři a dárci 7. Plány na rok 2010 Přílohy : 1. Revizní zpráva ke dni

3 1. Základní údaje Název : ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám Právní forma : občanské sdružení Datum vzniku : IČ : Adresa sídla : U Sportovní haly 1a, Olomouc Statutární zástupce : Radek Schlesinger Funkce : předseda, statutární zástupce Telefon : (+420) Fax : (+420) Web : Registrace : Členská základna Ke dni bylo v občanském sdružení evidováno 99 členů, z toho : - 22 členů z řad odborníků a zástupců veřejné správy, - 50 členů z řad zástupců 34 náhradních rodin, - 26 členů z řad studentů a sympatizantů našeho sdružení a - 1 čestný člen. V průběhu roku 2009 bylo : - ukončeno členství v o.s. ISIS 35 členům (1x z důvodu úmrtí, 14x na vlastní žádost-změna působiště a 20 členům v souladu s Článkem II. Stanov ISIS v platném znění). - na základě podaných přihlášek bylo do o.s. ISIS přijato 6 nových členů. K bylo v našem sdružení evidováno 70 členů, z toho: - 33 členů z řad pěstounů z 22 náhradních rodin, - 13 členů z řad odborníků, - 23 členů z řad studentů, sympatizantů a dětí z rodin ISIS, které již dosáhly plnoletosti, - 1 čestný člen. 3. Důležitá jednání o. s. ISIS V roce 2009 se uskutečnilo v rámci o. s. ISIS jednání Valného shromáždění OS ISIS. Toto jednání se uskutečnilo dne jako součást předvánočního setkání náhradních rodin sdružených v OS ISIS. Jednání se zúčastnilo celkem 33 členů, kteří hodnotili končící rok Projekty o. s. ISIS v roce 2009 V průběhu roku 2009 naše občanské sdružení realizovalo tři projekty: 4.1. Poradensko-vzdělávací pobyty pro náhradní rodiny jarní a letní cyklus 4.2. Setkání náhradních rodin 4.3. Rozvíjení činnosti dobrovolníků při OS ISIS 3

4 4.1. Poradensko-vzdělávací pobyty pro náhradní rodiny Poradensko-vzdělávací pobyt pro náhradní rodiny jarní cyklus Jarní cyklus poradensko-vzdělávacích pobytů pro náhradní rodiny se uskutečnil ve dnech v Penzionu Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem. S ohledem na značnou nemocnost původně přihlášených se tohoto cyklu nakonec zúčastnilo 45 osob, zastupujících 10 náhradních rodin. Doprava byla zajištěna autobusem společnosti Veolia Transport z Olomouce do Bystřice pod Hostýnem, a to od DD Olomouc, U Sportovní haly 1A, se zastávkami pro nástup účastníků v Olomouci u letadla. Zpětná přeprava byla zajištěna se stejnou zastávkou. Účastníci z regionu Jesenicka, Mohelnicka, Šumperska a Zábřežska si zajistili vlastní dopravu. Ubytování bylo zajištěno ve dvou až čtyřlůžkových pokojích s vlastním nebo společným sociálním zařízením. Stravování bylo zajištěno formou plné penze s pitným režimem. Svačinky byly zajišťovány ze strany OS ISIS samostatně. 4

5 Časový harmonogram byl dodržen tak, jak byl připraven. Počasí se chovalo, až na jednu přeháňku, jako na objednávku. V sobotu se uskutečnil pravidelný a dětmi netrpělivě očekávaný táborák, před jehož zapálením děti předvedly program, který si během krátkého pobytu ve skupinkách připravily. Při závěrečném hodnocení se všichni účastníci o pobytu vyjadřovali velmi kladně. Velmi kladně bylo hodnoceno místo, které bylo vybráno pro konání pobytu. Stejně tak byla kladně hodnocena programová náplň. Velmi byl ceněn i společný výlet na poutní místo na vrcholu Hostýna. Vysoce byl hodnocen i přístup zaměstnanců provozovatele ubytovacího zařízení. Výbor hodnotí průběh jarního pobytu po organizační stránce za velmi dobře zvládnutý. Odborný program pokrýval tři oblasti poskytovaných služeb: a) Program sociálně-psychologických her pro děti a dospívající probíhal jako obvykle ve čtyřech skupinkách. 5

6 První skupinka měla pouze tři děti a stejný počet studentů, takže děti měly opravdu individuální přístup. Program byl zaměřen na přátelství, spolupráci, sebedůvěru a sebeovládání. Nechyběly hry na odreagování a nácvik vystoupení u táboráku. Všechny děti, i když mezi nimi byly velké rozdíly (byly integrovány dvě děti s mentálním postižením), se zapojily velmi dobře. Techniky byly přizpůsobeny rozdílným mentálním schopnostem a dovednostem dětí. Ve druhé skupince měly studentky na starosti celkem 5 dětí kolem let, shodou okolností samé chlapce. Ti byli zaujati napínavými hrami, při kterých se ale leccos naučili (dodržovat pravidla, vyjádřit svůj názor, diskutovat). Všichni chlapci se aktivně a s chutí zapojili do programu. Povídali si s vedoucími o svých náladách, chování, oblíbených činnostech atd. S chlapci se podařilo udělat kus práce na jejich zdravém sebevědomí a identitě. Ve třetí skupince bylo 6 dětí mezi 11 a 15 lety. Vedoucí se zaměřili hlavně na rozvíjení emoční inteligence dětí, především rozpoznávání a vyjadřování vlastních pocitů a také adekvátní reagování na emoce druhých. Dalšími probíranými tématy byla pravidla chování, životní hodnoty a vzájemná tolerance. Všechna tato témata jsou aktuální právě v pubertě. 6

7 Čtvrtá skupinka byla nejpočetnější, zahrnovala celkem 7 dospívajících mezi lety. Aktivity ve skupince byly orientovány na rozvoj týmové spolupráce a rozvoj fantazie, na postřeh a přípravu letního týdenního pobytu. Jako velký přínos můžeme hodnotit to, že ve skupině jsou vedoucí manželé, takže dospívající, kteří hledají vzory a modely chování, vidí příklad funkční komunikace mezi partnery. Je potřeba dodat, že do skupinek byly opět začleněny děti z dětského domova v Olomouci (6 dětí). Prospěšnost tohoto opatření pro všechny jsme již vícekrát konstatovali. b) I na tomto víkendovém pobytu probíhaly intenzivně poradenské konzultace. Všechny rodiny konzultovaly se svou rodinnou psycholožkou. c) Vzdělávací program byl tentokrát zaměřen na vzájemné sdílení a řešení běžných problémů rodin. V prvním sezení rodičů jsme se soustředili na to, co je v rodinách nového. Beseda moderovaná Mgr. Navrátilovou a doc. Sobotkovou v sobotu nesla název Naše problémy a jak je řešíme. Ukázalo se, že tento typ besedy, kdy rodiče sami předkládají problémy, které doma řeší a které je tíží, je velmi užitečný pro všechny. Rodiny, které o problému začnou otevřeně mluvit, zjistí, že s ním nejsou samy, že i ostatní něco podobného řeší. Jiné rodiny poskytují podporu nebo se samy poučí, pokud zatím podobný problém neřešily. Z besedy vyplynuly i podněty pro témata vzdělávání na příštím pobytu. V neděli zazněla přednáška prof. Koluchové na téma Biologické rodičovství v kontextu pěstounské péče. Přednáška podnítila bohatou diskusi. Odborný program jak pro děti, tak pro rodiče, byl hodnocen účastníky jako zajímavý a prospěšný Poradensko-vzdělávací pobyt pro náhradní rodiny letní cyklus Letní cyklus poradensko-vzdělávacích pobytů pro náhradní rodiny se uskutečnil ve dnech v Penzionech FIT a Přerovka ve Velkých Losinách. Přihlášeno bylo celkem 58 osob zastupujících 14 rodin. 7

8 Zúčastnilo se 53 osob ze 13 rodin, pět osob se nemohl ze zdravotních a závažných rodinných důvodů zúčastnit. V Penzionu Přerovka bylo ubytováno 10 účastníků a 43 účastníků bylo ubytováno v Penzionu FIT. Doprava byla zajištěna autobusem z Olomouce do Velkých Losin, a to od DD Olomouc, U Sportovní haly 1A, se zastávkou pro nástup účastníků v Olomouci u letadla a v Mohelnici u Benziny. Zpětná přeprava byla zajištěna se stejnými zastávkami. Někteří účastníci letního cyklu poradensko-vzdělávacího pobytu si zajistili vlastní dopravu. Ubytování bylo zajištěno ve dvou až osmilůžkových pokojích se společným sociálním zařízením. Stravování bylo zajištěno formou plné penze s pitným režimem ve školní jídelně. Svačinky byly zajišťovány ze strany OS ISIS samostatně. Připravený program byl bezezbytku naplněn. V průběhu pobytu se mimo jiné uskutečnila návštěva koupaliště Lázní Velké Losiny, které poskytly našemu sdružení velmi výraznou slevu ze vstupného. Velký zájem byl o již tradiční výtvarné dílny, které byly v tomto roce zaměřeny na výrobu šperků z různých materiálů. Při výtvarných dílnách se mohli všichni realizovat. V rámci volnočasových aktivit byl velký zájem o připravené soutěže a hry, kterých se účastnili soutěžící všech věkových kategorií. 8

9 Soutěže a hry, to je to pravé pro všechny.. V průběhu pobytu se uskutečnila exkurze na Přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně, která všechny účastníky velmi zaujala a v závěrečném hodnocení, které probíhá na konci všech pobytových akcí OS ISIS, byla velmi kladně hodnocena. Návštěva přečerpávací elektrárny se všem účastníkům líbila. Těm, kteří se exkurze nezúčastnili, byl princip této elektrárny vysvětlen použitím modelu přečerpávací elektrárny, který vytvořily na hřišti za penzionem naše děti. Činnost přečerpávací elektrárny názorně předvedly naše děti. K dispozici byly k nahlédnutí všem přítomným kroniky našeho občanského sdružení a měli možnost si zapůjčit i knihy s odbornou tématikou, které jsou součástí knihovničky pro rodiče v rámci ISIS. 9

10 Velký zájem byl o kroniky i knihovničku ISIS. V předvečer zakončení pobytu se uskutečnil dětmi dlouho všemi dětmi očekávaný táborák, doplněný programem, připraveným našimi dětmi a opékáním uzeniny. Po krásném programu našich dětí následoval dětmi očekávaný okamžik zapálení táboráku. Ze strany účastníků byla organizační stránka kladně hodnocena. Velmi pozitivně byla nejen organizátory, ale i účastníky hodnocena podpora ze strany KÚ OK, SmOl, MěÚ Šternberk, MěÚ Šumperk a sponzorů, kteří projekt podpořili jak materiálně, tak i finančními příspěvky (OLSPED, JERID, Kühne+Nagel, ARGO Trans a EXPRESS Interfracht) bez jejichž spolupodílnictví na zajištění projektu by byla jeho realizace velmi složitá. Výbor hodnotí letní pobyt po organizační stránce za úspěšně zvládnutý. Na letním pobytu o. s. ISIS ve Velkých Losinách byly ve dnech náhradním rodinám poskytnuty tyto odborné služby v souladu s cíli sdružení: a) Speciální program sociálně-psychologických her pro děti a dospívající: Celkem 26 dětí bylo rozděleno do skupinek podle věku a schopností. Pracovaly opět 4 skupinky, z nichž každá měla svého stálého vedoucího studenta/studentku oboru psychologie na FF UP Olomouc nebo již absolventa oboru psychologie. Všichni byli připraveni odborným garantem sdružení, doc. Sobotkovou, která jim rovněž v průběhu pobytu poskytovala ve spolupráci s Mgr. Radmilou Navrátilovou pravidelnou supervizi. 10

11 Práce s dětmi byla intenzivní, denně proběhla speciálně zaměřená schůzka. Do skupin bylo zařazeno také sedm dětí/dospívajících z dětského domova v Olomouci. V první skupince nazvané Šídla bylo celkem 7 dětí. Program skupinky navazoval na jarní pobyt. Hry a celková atmosféra byly zaměřeny na vytváření a rozvoj identity, zachycení a uvědomování emocí, ohleduplnost a toleranci. Důraz byl kladen na individuální přístup. Do skupinky byly integrovány i děti těžce hyperaktivní s problémovým chováním a speciálními potřebami, proto byla pomoc asistentky zcela nezbytná. Ve druhé skupince se děti nazvaly Draci, shodou okolností to bylo opět 5 chlapců ve věku 8-10 let. V sociálně-psychologických hrách šlo hlavně o sebepoznávání, sebepřijetí, uvědomování a verbalizaci vlastních pocitů. Tématem, táhnoucím se po celý pobyt, bylo přátelství, rozvíjení komunikačních dovedností a empatie. Třetí skupinka s osmi dětmi vymyslela originální název Vřískoti, ale na rozdíl od názvu pracovaly děti ve skupince pěkně a soustředěně, zvládaly i náročnější techniky. Sociálně-psychologické hry se vztahovaly ke komunikačním dovednostem jako naslouchání, zdvořilé požadavky, vhodnost a nevhodnost reakcí v sociálním kontaktu aj. Byly zařazeny i doplňkové techniky jako společná kresba rozvíjející spolupráci ve skupince a prosazení vlastního názoru. 11

12 Skupinku nejstarších s názvem Pošahany kytky tvořilo 6 adolescentů. Již tradičně je program této skupinky orientován na postupné získávání kompetencí pro samostatný a odpovědný život mladých lidí. Byl zařazen i celodenní výlet. Sociálně-psychologické hry pro děti a dospívající ve skupinkách jsou již osvědčená forma práce, typická právě pro o.s. ISIS. Děti při hodnocení uvedly, že se jim líbil jak program skupinek, tak další akce koupání, naučný výlet k vodní elektrárně Dlouhé Stráně, stezka odvahy, vyjížďky na kole, večerní soutěže a program u táboráku. Rodiče oceňují i skutečnost, že studenti pracují pro ISIS dobrovolně i po ukončení studia, jako hotoví psychologové. Tato dlouhodobá spolupráce přináší vzájemnou důvěru mezi psychology, dětmi a rodiči a možnost pracovat efektivněji a do hloubky. b) Individuální a rodinné poradenství: Rodiny na tomto letním pobytu opět využily možnosti konzultovat se svou psycholožkou. Prof. Koluchová bohužel ze zdravotních důvodů ukončila pobyt dříve, ale rodinám, které s ní potřebovaly konzultovat, vyšly vstříc Mgr. Navrátilová a doc. Sobotková. Psychologického poradenství využívali i někteří dospívající. Poradenství tedy pokrývá potřeby celých rodin, je jimi chápáno jako zcela samozřejmá a potřebná služba. c) Vzdělávání náhradních rodičů: V době organizovaného programu pro děti se rodiče scházeli na vzdělávací program. Zajistily jej tři psycholožky sdružení. V pondělí jsme zahájili besedou Naše výchovné problémy jak je řešíme, kterou moderovala Mgr. Navrátilová. Rodiče zmiňovali i aktuální změny v rodinách a pokroky dětí, které se odehrály od jarního pobytu v květnu. Večer se zájemci sešli k příjemnému vzpomínání nad kronikami sdružení. Kroniky byly středem zájmu i další dny, kdy se u nich scházely i děti. V úterý zazněla přednáška doc. Sobotkové na aktuální téma ve více rodinách Prepuberta. Ve středu si rodiče poslechli zkušenosti prof. Koluchové z práce s pěstounskými rodinami a společně se zamysleli nad některými otázkami. Následně jsme uvítali návštěvu pracovnic Magistrátu města Olomouce, paní Jílkovou a Bc. Grohmannovou. Byly našimi hosty již před rokem, ale rodiče si je znovu vyžádali. Besedu s nimi hodnotíme jako praktickou a užitečnou. Čtvrteční vzdělávání zajistila Mgr. Navrátilová, přednáškou na nové a zajímavé téma Sebepoškozování u dětí a dospívajících. V pátek přispěla doc. Sobotková se sdělením Mediální obraz náhradní rodinné péče a ústavní výchovy, které přednesla nedávno na mezinárodní vědecké konferenci Problémy současné rodiny a náhradní rodinné péče (Olomouc, červen 2009). Rodiče pak o tématu živě diskutovali. 12

13 Sobotní sezení rodičů i skupinky dětí byly věnovány hodnocení pobytu a získání námětů na další pobyty. Během celého pobytu si rodiče půjčovali knihy z knihovničky ISIS, která byla letos výrazně doplněna. Pozitivní ohlas ze strany dětí i rodičů byl tradičně na program pro děti ve skupinkách, ale i na ostatní společné aktivity sportovního, soutěžního a rekreačního charakteru. Ocenění si vysloužily i výtvarné dílny vedené paní Veronikou Chorou, které běžely několik dní po sobě a vznikla v nich krásná kolekce šperků, doplňků a dekorací z materiálu Fimo. Na závěrečné hodnocení k rodičům přišli postupně i vedoucí skupinek a asistentky, aby rodičům sdělili svůj pohled na práci s dětmi. Rezervy jsou v prokazovaném zájmu některých rodičů o pokroky jejich dítěte ve skupince. Přednášky a besedy pro rodiče měly kladný ohlas, rodiče si přejí vrátit se příště např. k řešení modelových situací, což bude realizováno Setkání náhradních rodin dne Setkání náhradních rodin Dne se uskutečnilo setkání náhradních rodin OS ISIS. Hlavní náplní setkání byla společná návštěva Westernového městečka v Boskovicích. Přihlášeno bylo původně 39 osob z 11 rodin. Těsně před termínem konání zrušily svoji účast čtyři rodiny z důvodu nemoci dětí. Společného setkání se nakonec zúčastnilo 23 osob ze sedmi rodin, 1 dobrovolnice a 1 dítě z DD Olomouc. Doprava byla zajištěna autobusem společnosti Veolia Transport v trase DD Olomouc zastávka u letadla v Olomouci Westernové městečko Boskovice a zpět. Odjezd se uskutečnil v 9:00 hodin od Dětského domova v Olomouci, se zastávkou u letadla. Do Westernového městečka Boskovice jsme přijeli za více než hodinu. Vzhledem k dešťům v předchozím dnu se účastníci dohodli i na možném náhradním programu v případě deště. Protože však nám počasí přálo, uskutečnil se původní záměr. Účastníci společné akce se nakonec zúčastnili celodenního programu, připraveného pro návštěvníky zaměstnanci Westernového městečka v Boskovicích. Odjezd z Boskovic se uskutečnil krátce před šestou hodinou odpolední. Akce byla účastníky, především dětmi, pozitivně hodnocena. Byly vzneseny dotazy v souvislosti s dalším setkáním Setkání náhradních rodin dne Dne se uskutečnilo setkání náhradních rodin OS ISIS. Hlavní náplní setkání byla společná návštěva památek města Brna. Přihlášeno bylo původně 23 osob ze 7 rodin a Dětského domova v Olomouci. Ze zdravotních a závažných rodinných důvodů zrušilo svoji účast 7 osob. 13

14 Pro přepravu účastníků setkání byl zvolen vlak, což uvítaly především děti. Účastníci ze Šumperka a Mohelnice využili tento dopravní prostředek již z předchozích stanic vlaku. Náplní setkání byla návštěva Kapucínské hrobky, Brněnského draka. Využili možnost rozhlédnutí se z ochozu věže Staré radnice a po té zamířili k dominantě Brna hradu Špilberku, kde si účastníci prohlédli špilberské kasematy. Po návštěvě hradu Špilberk se účastníci vydali na náměstí Svobody, kde se měli možnost občerstvit a prohlédnout si expozice Festivalu vědy, který se v tento den na tomto náměstí konal. Zde byl velký zájem o expozici astronomie, kde se děti mohly, pod dozorem vysokoškoláků, podívat připravenými dalekohledy na Venuši. V odpoledních hodinách se pak všichni vydali na zpáteční cestu vlakem do Olomouce. Akce byla účastníky velmi pozitivně hodnocena Setkání náhradních rodin dne Dne se uskutečnilo v prostorách Restaurace Na hale v Olomouci předvánoční setkání náhradních rodin sdružených v občanském sdružení ISIS. Setkání se zúčastnilo celkem 58 osob, z toho 25 dětí. Setkání bylo zahájeno kulturním programem, v jehož úvodu vystoupily děti z Dětského domova v Olomouci pod vedením Mgr. Dalibora Křepského. Ten následně zajišťoval technickou stránku dalších vystoupení, která předvedly děti z jednotlivých náhradních rodin. V kulturním programu vystoupila většina dětí. Pro všechny přítomné děti byly připraveny balíčky s drobnými dárky. Po ukončení kulturního programu nastala krátká přestávka, v rámci které bylo pro přítomné zajištěno lehké občerstvení. Po přestávce byl pro děti zajištěn program plný her a zábavy. Dospělí se zúčastnili jednání Valného shromáždění ISIS, jehož hlavním cílem bylo hodnocení uplynulého roku a vytýčení hlavních cílů pro rok Rozvíjení činnosti dobrovolníků při OS ISIS V roce 2009 jsme významně rozšířili činnost dobrovolníků v o.s. ISIS. Novinkou na jarním pobytu bylo, že jsme poprvé měli asistenty programu ve všech skupinkách. Nábor nových studentů byl však letos hodně náročný. Ukázalo se, že sehnat ochotné a vhodné zájemce o dlouhodobou dobrovolnou činnost je stále 14

15 obtížnější. Vysokoškolští studenti mají v současné době již celou řadu možností, jak vyplnit svůj volný čas. Často upřednostňují placené brigády nebo získávání zkušeností v zahraničí. Nakonec se po mnoha jednáních v březnu a dubnu podařilo vybrat a připravit nové studenty psychologie, kteří měli dobré předpoklady a byli motivováni pro práci v ISIS. Všichni dobrovolníci (jak studenti psychologie, tak absolventi VŠ) mají podepsané smlouvy o dobrovolné činnosti a závazek mlčenlivosti. Jarní pobyt: Na tomto pobytu se sešlo celkem 11 dobrovolníků, a to proto, že někteří studenti končící studium předávali práci ve skupinkách svým nástupcům. První skupinku vedla zkušená Vanda Vymazalová, asistovala jí Iva Junková (PdF UP). Ta byla s námi na pobytu naposledy, tak v zájmu kontinuity práce s dětmi předávala své zkušenosti nové asistentce, studentce 3. ročníku psychologie, Martině Indrákové. Druhá skupinka byla vedena Klárou Neuwirthovou (roz. Fialovou), která měla těsně před státnicemi, přesto se obětavě jako vždy angažovala pro ostatní. Asistovala jí Marie Mišáková z pedagogické fakulty (také končila studium) a jako nová asistentka se zaučovala studentka 3. ročníku psychologie Michaela Jelínková. Třetí skupinku vedla Mgr. Iva Černá, která zastoupila Dagmar Kočí (roz. Sedlákovou). Ta již v lednu skončila studium psychologie a pobytu se ze zdravotních důvodů nemohla zúčastnit. Nově se zaučovali dva noví studenti psychologie ze 3. ročníku Josef Mižigar a Nikola Žingorová. Čtvrtou skupinku vedl Filip Jadlovec, tentokrát již s titulem Mgr. Velmi si vážíme toho, že i po studiích zůstal své práci v ISIS věrný a navíc pro tuto dobrovolnickou činnost získal i svou manželku, Lucii Jadlovcovou, jako asistentku do skupinky. Lucie končí studium učitelství a navíc jako absolventka střední zdravotnické školy zastává na pobytech ISIS úlohu zdravotníka. Letní pobyt: První skupinku vedla Vanda Vymazalová ze 4. ročníku psychologie, asistentku jí dělala Martina Indráková, která studuje o ročník níž. Skupinku druhou vedla psycholožka Mgr. Iva Černá za asistence studentky Michaely Jelínkové ze 3. ročníku psychologie. Třetí skupinku vedl Josef Mižigar ve spolupráci s Nikolou Žingorovou, oba ze 3. ročníku psychologie. Je potřeba uvést, že dvojice studentů muž-žena se velice osvědčila. Děti mají vzor mužského i ženského jednání, vedení skupinky je tak vyvážené, studenti se navzájem doplňují a jsou sehraní. Skupinku nejstarších vedli manželé Jadlovcovi. I v této skupince platí výše uvedené o výhodách dvojice muž-žena ve vedení. Rezervy jsou dosud v pomoci dobrovolníků konkrétním náhradním rodinám průběžně během roku, např. s hlídáním dětí, doučováním atd. Tuto formu práce se budeme snažit rozvinout podle potřeb rodin a možností studentů. 5. Hospodaření o. s. ISIS v roce 2009 V roce 2009 se ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám zabývalo velmi aktivně otázkou snižování nákladů, které jsou vynakládány v souvislosti s chodem o. s. V rámci snižování nákladů spojených s vedením běžného účtu byl změněn peněžní ústav, který vede účet ISIS. Touto změnou bylo dosaženo toho, že úroky, které byly na běžném účtu k jistině připsány (275,24 Kč), převyšovaly skutečné výdaje za pohyb na účtu (147,00 Kč). Proti roku 2008 to znamenalo úsporu ve výši 1.977,75 Kč, a to i při započtení poplatků spojených s doběhem původního účtu (133,00 Kč). Dalším zdrojem úspor bylo maximální snížení ostatních administrativních nákladů, zejména pak poštovného. V souvislosti s tím bylo přistoupeno k objektivnímu posouzení stavu členské základny, aby byly odstraněny případy neznámého adresáta. Vzhledem ke znění stanov (zaslání vyrozumění o ukončení členství doporučeným dopisem) se však tyto úspory projeví až v roce K činil celkový disponibilní zůstatek 9.470,69 Kč, z toho : ,57 Kč na běžném účtu k ČS, a. s., - 488,12 Kč na účtu vedeném u ČSOB, a. s., Poštovní spořitelny a ,00 Kč na hotovosti v pokladně. Celkové příjmy za rok 2009 činily ,71 Kč, z toho : - dotace ze strany KÚ OK, měst a obcí ,00 Kč, - finanční dary od právnických osob ,00 Kč, - Grant Nadace Terezy Maxové (smluvně zajištěno ,00 Kč) 5.000,00 Kč, - příspěvky členů o. s. ISIS ,00 Kč, 15

16 - dary drobných dárců 2.450,00 Kč, - úrok na běžném účtu 275,71 Kč. Celkové výdaje za rok 2008 představovaly částku ,00 Kč, z toho : - výdaje v přímé souvislosti s letním poradensko-vzdělávacím pobytem ,00 Kč, - výdaje v přímé souvislosti s jarním poradensko-vzdělávacím pobytem ,00 Kč, - výdaje v souvislosti se setkáními náhradních rodin ,00 Kč, - pojistného 7.860,00 Kč, - poštovného 1.719,00 Kč, - doplnění knihovničky ISIS 1.466,00 Kč - výdajů v souvislosti s dohodou o provedení práce účetnictví 1.176,00 Kč, - darů 618,00 Kč, - administrativních výdajů 359,00 Kč. - výdajů v souvislosti s kronikou 320,00 Kč, - poplatků za vedení běžného účtu 280,00 Kč, K činí celkový disponibilní zůstatek 9.049,40 Kč, z toho : ,40 Kč na účtu vedeném u ČSOB, a. s., Poštovní spořitelny a ,00 Kč na hotovosti v pokladně. 6. Poskytovatelé grantů, sponzoři a dárci V roce 2009 obdrželo o. s. ISIS v rámci grantových a příspěvkových řízení dotace ve výši ,- Kč, z toho od : - Krajského úřadu Olomouckého kraje ,00 Kč - Statutárního města Olomouc ,00 Kč - Městského úřadu v Šumperku 4.000,00 Kč - Městského úřadu ve Šternberku 4.500,00 Kč V roce 2009 obdrželo naše sdružení v rámci Grantového řízení Nadace Terezy Maxové v roce 2008 částku 5.000,00 Kč. 16

17 Od sponzorů z řad právnických osob jsme obdrželi finanční dary v celkové hodnotě ,- Kč, z toho od : - JERID, s. r. o. Olomouc ,00 Kč - ARGOTRANS, s. r. o. Olomouc ,00 Kč - Kühne+Nagel, s. r. o. Praha ,00 Kč - Olsped, s. r. o. Olomouc 8.000,00 Kč - EXPRESS Moravia, Int. Sped., s. r. o. Olomouc 5.000,00 Kč Od dárců z řad fyzických osob obdrželo o. s. ISIS dary v celkové hodnotě 2.450,00 Kč, a to od : - paní Vladěny Henemanové 450,00 Kč - od neznámého dárce 2.000,00 Kč Materiální podporu našemu sdružení poskytla firma ARGOTRANS, s. r. o. Olomouc a Generali Pojišťovna, agenturní kancelář Jitka Gojišová. ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám velmi děkuje všem, kteří svými dary, granty a příspěvky v době ekonomicky velmi složité situace podpořili naši činnost a spolupodíleli se tak na bezproblémovém průběhu akcí pořádaných naším sdružením. 7. Plány pro rok 2010 ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se v roce 2010 chce zaměřit, s ohledem na složitou ekonomickou situaci v České republice, nejen na udržení, ale i další rozvoj dlouhodobě úspěšného projektu poradensko-vzdělávacích pobytů pro náhradní rodiny, který se již tradičně, od roku 1994, uskutečňuje ve dvou cyklech: - jarní víkendový cyklus, - letní týdenní cyklus. Rovněž chceme rozvíjet i činnost dobrovolníků, abychom mohli rozšířit nabídku služeb pro náhradní rodiny. Vyjma výše uvedeného chceme i nadále organizovat v tříměsíčním intervalu setkání náhradních rodin, protože cítíme, stejně jako náhradní rodiny, potřebu vídat se a sdělovat si své zkušenosti častěji než dvakrát za rok. 17

18 V oblasti finančního zajištění bude výbor i nadále dle možností využívat grantů a příspěvků jak ze strany KÚ Olomouckého kraje, tak i měst a obcí, v jejichž působnosti se nacházejí pěstounské rodiny našeho o. s. ISIS. I nadále budou s díky přijímány dary od fyzických osob. Mimo to však budou činěny kroky k udržení a rozšíření sítě stálých sponzorů, a to především ze sféry právnických osob, aby bylo možno udržet podíl darů na úhradě nákladů spojených s činností o. s. ISIS. Výbor se hodlá i nadále aktivně zabývat i otázkou možného využití nadačních fondů k částečnému krytí potřeb o. s. ISIS. Kromě možných finančních zdrojů mimo naše sdružení se bude výbor zabývat problematikou snižování vlastních nákladů. V roce 2009 se uskuteční jarní cyklus poradensko-vzdělávacího pobytu v zařízení Mosty v Lukách v Loučce u Choliny v termínu od 21. do Letní týdenní cyklus poradensko-vzdělávacího pobytu se uskuteční v zařízení Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem v termínu od 15. do V Olomouci dne Vyhotovila : Mgr. Radmila Navrátilová v. r. (jednatelka o. s.) Výroční zpráva schválena na 2. řádném jednání Výboru ISIS v roce 2010 dne Za správnost : Radek Schlesinger v. r. (předseda a statutární zástupce o. s.) 18

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Výroční zpráva. ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci

Výroční zpráva. ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci Výroční zpráva ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci za rok 2010 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležité události v občanském sdružení ISIS 3.1. Změna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci. za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci za rok 2012 Obsah : 1. Základní informace o o. s. ISIS 2. Členská základna 3. Důležité události v občanském sdružení

Více

ZPRAVODAJ č. 21 (březen 2014)

ZPRAVODAJ č. 21 (březen 2014) ZPRAVODAJ č. 21 (březen 2014) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod našeho sdružení. 1. Aktuálně připravované akce 1.1. Velikonoční dílna

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc zve všechny osoby pečující (pěstouny, poručníky) na následující vzdělávací semináře, které budou probíhat během jara 2015. Název

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009)

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) Iva Štětovská, Jiří Hamerník Poslední květnový víkend uspořádala Sekce

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

BEZ NUDY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA

BEZ NUDY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BEZ NUDY ZA ROK 2008 BEZ NUDY 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BEZ NUDY Adresa: Jankovcova

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PROJEKTU ZDROJ- zdraví, rodina, jistota- cyklus interaktivní výuky, workshopů a exkurzí pro mládež a dospělé z vyloučených lokalit na Šternbersku HODNOCENÍ PROJEKTU - MB Projekt s názvem

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2010 Odborné sociální

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Obsah: Poslání nadačního fondu Základní informace Organizace nadačního fondu Činnost a aktivity nadačního fondu Přehled

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop ŠTÍHLE VIDĚT, MYSLET Workshop se zabývá způsoby, jak motivovat zaměstnance k vyhledávání zlepšení, jak

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH Úvodem 2 O nás 3 Lidé v Tosaře 3 Projekty a aktivity 4 Plány pro příští rok 6 Finanční zpráva 7 Podpořili nás 7 Kontaktní údaje 8 Výroční zpráva 2011 1 Úvodem Sdružení

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola,hornická 327, 261 01, Příbram II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2604 Název projektu: Zlepšení jazykových

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Charakteristika organizace

Charakteristika organizace Charakteristika organizace Název organizace Náhradním rodinám Právní forma obecně prospěšná společnost IČO 291 19 332 Sídlo Karlovy Vary, Plzeňská 33 Kontaktní adresa Karlovy Vary Stará Role, Vančurova

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

Žádost o nadační příspěvek (grant) Nadace Naše dítě NIF 2014 strana 1

Žádost o nadační příspěvek (grant) Nadace Naše dítě NIF 2014 strana 1 NIF 2014 strana 1 Registrační číslo (doplní poskytovatel). 1. Název projektu: 2. Identifikační údaje o předkládající organizaci 2.1. Název... 2.2. Organizační forma (forma právní subjektivity)... 2.3.

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA V průběhu roku 2012 byly završeny stavební úpravy objektu, v důsledku kterých došlo k výrazným změnám v poskytování péče a v posunu klientů k větší

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Úvod Stěžejní aktivity v roce 2011 Členství ve sdruženích Valná hromada Finanční zpráva Poděkování Úvod Lehký společenský optimismus, který na tomto místě zazněl v minulé

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Otevřený rodič o.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Občanské sdružení Otevřený rodič o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji 3.12 Ústecký kraj Ústecký kraj je rozdělen do sedmi okresů - Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. V kraji je 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 30 správních

Více

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2011

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2011 Pro jednání výroční konference VOS 2011 Dne: 7. 2. 2011 K bodu programu č.: 5 Název: Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2011 Obsah: Hospodaření v roce 2010 Komentář k hospodaření za rok 2010

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Výroční zpráva za rok 2009 Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Název: Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 (dále jen OS ČČK Praha 1) Právní forma: Občanské sdružení Adresa: Hellichova

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí přátelé, v loňském roce jsem úvodní slovo psala do výroční zprávy poprvé. V tomto roce je to sice podruhé, ale zároveň také naposledy. Svou

Více