VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 *"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2007 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2008

2 Děkujeme Reprografickému centru Fakultní nemocnice Hradec Králové za technickou pomoc a tisk této výroční zprávy.

3

4 Obsah Psychiatrická klinika v roce Organizační schéma kliniky... 7 Léčebně preventivní péče... 8 Hodnocení výuky studenty Odborná a vědecká činnost Seznam publikací pracovníků kliniky Přednášky pracovníků kliniky Vědecké a vzdělávací akce pořádané Psychiatrickou klinikou Účast pracovníků kliniky na zahraničních odborných setkáních Pedagogická činnost pracovníků kliniky uskutečněná mimo Lékařskou fakultu v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze Studium a vzdělávání pracovníků kliniky Členství ve fakultních, univerzitních a jiných řídících orgánech, ve výborech odborných společností a v redakčních radách Stáže uskutečněné na klinice v roce Ústavní soudně znalecké posudky

5 Psychiatrická klinika v roce V roce 2007 klinika po více než 60 letech přijímala a léčila pacienty v nových prostorách. Byla dočasně umístěna v budově č. 8, průčelní budově původní Nové nemocnice, která sloužila po desítky let jako budova I. interní kliniky. Psychiatrická klinika získala prostředí, které bylo lépe vybavené, prostornější a důstojnější. Oddělení kliniky poprvé nebyla rozdělena podle pohlaví, ale vertikálně. Přijímací oddělení A s 15 lůžky bylo určeno pro neplánované příjmy, rychlou diagnostiku a stabilizaci stavu. Oddělení B (24 lůžek) a C (21 lůžek) mají léčebný charakter a měla pracovat v otevřeném nebo polouzavřeném režimu (uzavřené pouze v případě přítomnosti pacientů u kterých je riziko sebepoškození, sebevraždy a útěku). Oddělení B určené k léčení psychóz a organických duševních poruch vedl doc. Hosák a od poloviny u potom dr. Masopust. Oddělení C určené k léčbě afektivních a úzkostných poruch vedla dr. Hrnčiarová a nové prostory umožnily rozvoj nezávislého denního stacionáře, který vedl dr. Mílek se sestrou Školoudovou. Všechna oddělení získala na prostorách pro zdravotnický personál, pacienti ale byli mnohdy umístěni na pokojích s 6 i více lůžky. Denní prostory a větší chodby poskytly lepší prostředí pro pohyb na oddělení. V první polovině u vedlo suicidium pacientky, která odešla z léčebného oddělení a suicidální pokus pacienta skokem z okna ve druhém patře k uzavření oddělení B a k dodatečnému osazení oken v patrech mřížováním. Ústupky původní myšlence byly vynucené potřebou poskytnout jak pracovníkům kliniky tak pacientům větší pocit jistoty a bezpečí v nových podmínkách. V souběhu s těmito změnami se do práce kliniky promítly také změny spojené s novým Zákoníkem práce a důraznějším dělením kompetencí lékařů. Nárůst počtu lékařských míst pomohl kompenzovat nové náy v trvání specializační průpravy, změny v délce pracovní doby (volno po službě) a rotace spojené se specializační přípravou. Všechny úpravy vedly ke zřetelným změnám rytmu a charakteru práce na klinice. Během u 2007 se celkový objem příjmů a vyšetření pacientů v ambulanci a na odděleních výrazně nezměnil, zkrátila se průměrná doba hospitalizace (zvýšil se obrat pacientů na lůžku) a změnil se i jejich profil z hlediska diagnostického složení a závažnosti. Pacienti po dobu hospitalizace mění oddělení a tím i svého ošetřujícího lékaře, někdy i opakovaně. Z přijímacího oddělní A, vedeného dr. Honsem, jsou většinou do 15 dnů překládáni na některé z léčebných oddělení, obvykle na uzavřené oddělení B. Oddělení C si po celý poměrně vytrvale udržovalo charakter otevřeného oddělení staré kliniky s psychoterapeutickým programem a zvýšenou individuální péči a přes pokles tlaku na hospitalizaci ze strany pacientů s neurotickými a úzkostnými poruchami, sloužilo této skupině nemocných nejlépe. Denní stacionář pod vedením dr. Mílka pracoval s vysokou mírou samostatnosti, dobrou organizací a dokumentací a se snahou reflektovat vlastní činnost. Denně poskytoval stabilně strukturovanou péči 5-10 pacientům. Roční zkušenost ukázala na problémy, které jsou se změnou spojené: zvýšenou mobilitu pacientů po klinice a potřebu harmonické souhry mezi odděleními, přetížení uzavřeného léčebného oddělení s kumulací závažnějších diagnóz a potřebu najít pro oddělení C, na kterém zůstal nižší stav sester v denních službách, takový profil pacientů a poskytované péče, 4

6 který by umožnil přijímat více objednaných pacientů přímo z ambulance a odlehčit tlak na uzavřené léčebné oddělení B. Obavy ze společného umístění mužů a žen na jednom oddělení se nenaplnily i když občasné problémy s manickými, nekritickými pacienty s psychózou na oddělení A kladly na sestry i na lékaře zvýšené náy. Také velikost pokojů se občas ukazuje jako problém, protože omezuje kapacitu dostupnou pro jednotlivá pohlaví, takže nemusí být volná lůžka pro nové pacienty i když oddělení má několik volných lůžek. LNN v Nechanicích pracovala ve stabilním režimu a s nezmenšeným výkonem přes obtíže personálního zajištění především lékařské péče. To bylo provizorně řešeno v rámci sníženého úvazku dr. Moláčkové, která na dopoledne dojíždí do LNN 4 dny v týdnu. V ambulantní péči převzala dr. Konupčíková poradnu pro psychózy po dr. Masopustovi. Hospodaření kliniky skončilo v roce 2007 jen s velmi malým přebytkem. Po celý se klinika potýkala s vysokými náklady na léky (pokles dostupnosti vzorků, převedení Risperdalu Consta inj. do režimu ZULP), vyššími mzdovými náklady a nárůstem indukované péče. V r nastoupili na kliniku MUDr. Jan Hubeňák, který v květnu přešel z Psychiatrického oddělení nemocnice v Liberci. V srpnu 2007 nastoupil na kliniku absolvent MUDr. Richard Köhler, který dojíždí z Chrudimi. Pracoval po řadu let pregraduálního studia na klinice jako dobrovolná pomocná vědecká síla a plánuje postgraduální studium. Dr. Hubeňák je již v kombinované formě doktorského studijního programu zařazen. Z mateřské dovolené se do práce na kliniku na úvazek 0,8 vrátila dr. Černíková. Po jejím návratu bylo možno zachovat dr. Moláčkové celkový úvazek pouze v rozsahu 0,55, který je z větší části využit pro zajištění medicínské péče v LNN a umožňuje dr. Moláčkové absolvovat část specializační přípravy na oddělení léčby závislostí. Pracovní poměr na úvazek 0,2 v protialkoholní ambulanci ukončil MUDr. Jiří Profous. Od podzimu byla na klinice dlouhodobě nepřítomna dr. Eva Libigerová, které v práci bránilo onemocnění. Na dlouhodobé stáži od února do listopadu 2007 byla MUDr. Irena Žirková (před sňatkem Šutiaková), studentka kombinovaného studia DSP, která se v oddělení zobrazovacích metod Psychiatrické kliniky univerzity v holandském Utrechtu metodicky připravovala na svou doktorskou práci. Její pobyt byl hrazen z grantových prostředků přijímající strany. Stáž umožnila domluva s prof. R. Kahnem v rámci skupiny EGRIS. Na stážích byli také dr. Hanušová a dr. Hrubeš, kterým se krátí lhůta pro absolvování předepsaných rotací pro plnohodnotnou specializační průpravu. V lednu ukončil magisterské studium psychologie Mgr. Jan Bažant a nastoupil od února na kliniku jako klinický psycholog ve specializační přípravě. Z jeho technických znalostí, zájmu o statistiku a pohotové důkladnosti má klinika prospěch. V roli technika a správce webových stránek ho nahradil student Fakulty informatiky Univerzity Hradec Králové Lukáš Prajzler na úvazek 0,2. Na kliniku nastoupila nová arteterapeutka Mgr. Jarmila Kopecká. Spolu s paní Květou Opolskou mohou využívat zlepšené prostorové možnosti, které rehabilitaci nabídlo dočasné přestěhování kliniky. Zemřela dlouholetá sekretářka kliniky a v posled- 5

7 ních letech LNN paní Jaroslava Horáková. Vzrostl počet lékařů na klinice a dle mého názoru se to odrazilo jednak v kvalitě péče a také v možnosti včas najít prostor pro stáže kolegům, kteří potřebují specializaci v rozsahu požadovaném zákonem 95/2004. Specializační zkoušku z klinické psychologie složili na podzim Mgr. Andrea Tibenská a Mgr. Cyril Martinek. V červnu r vykonali státní doktorskou zkoušku z Psychiatrie studenti doktorského studijního programu: MUDr. Jaromír Hons a MUDr. David Holub. Doktorskou dizertační práci na téma Rodinná psychoedukace u schizofrenie: Zdravotní a sociální aspektypřesvědčivě a elegantně obhájila MUDr. Lucie Motlová z Psychiatrického centra Praha. Do prvního ročníku doktorského studijního programu nastoupily MUDr. Tereza Szymanská (jejím tématem je role depotních antipsychotik v léčbě schizofrenie a školitelem doc. Hosák) z Psychiatrické kliniky a MUDr. Zuzana Řeháčková z Kliniky anesteziologie a resuscitace, která se zabývá psychotropními efekty anestezie u dětí s ADHD pod vedením školitele prim. dr. Tůmy. Studium MUDr. Dity Kalnické zůstalo přerušené, po návratu z Anglie studentka začala pracovat v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod. K publikační činnosti na klinice výrazně přispěl především MUDr. Jiří Masopust a doc. Ladislav Hosák. Během mateřské dovolené se na publikační činnosti kliniky výrazně podílela také MUDr. Birgita Slováčková Ph.D., která se věnovala problematice kvality života hematologických nemocných spolu se svým manželem, pracovníkem Univerzity obrany. Byly finalizovány výsledky studia MMN, kterému se věnuje student kombinovaného DSP Dr. Urban. Zajímavý soubor dat u pacientů s chronickou schizofrenií pečlivě získali Dr. Hons a Mgr. Žirko při práci na tématu DSP Dr. Honse, které se týká významu D- serinu a glycinu pro typologii schizofrenního onemocnění a jejich vztahu k negativní a kognitivní symptomatice. Pregraduální výuka proběhla vcelku po organizační stránce hladce a její hodnocení studenty bylo poměrně stabilní a v souladu s předchozími trendy. Do programu seminářů kliniky byly (v tomto roce poprvé a do budoucna pravidelně) zařazeny přednášky, které spolu s diskusí budou novou formou přezkoušení jednak studentů DSP, jednak rezidentů, kteří jsou v programu specializační přípravy a usilují o postup do pozice staršího rezidenta. Rok 2007 představuje v historii kliniky přechodné období mezi stěhováním. Poprvé od r. l945 klinika poskytovala péči v jiných než původně přidělených prostorách v přízemní stavbě za infekční klinikou. Na stejném místě rostla v průběhu u stavba nové budovy psychiatrické kliniky, do které se klinika přestěhuje v r Klinika zvládla první stěhování a, který po něm následoval, bez závažnějších problémů a bez nervozity. Všem jejím pracovníkům patří dík a ocenění za adaptaci na nové prostředí, nové pracovní návyky a ochotu čelit problémům, které změny nesou. Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. 6

8 Přednosta Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Vrchní sestra Primář Sekretariát Bc. Ivana Šlaisová MUDr. Ivan Tůma, CSc. Zdeňka Šimůnková asistentka kliniky Technický úsek Martina Bryknarová Rehabilitace + ARTE Hospodářka Staniční sestry Iva Ludvíková asistentka (LF UK) Rehabilitační pracovníci Alena Šplíchalová oddělení A,B,C, LNN referentka pro styk se zdrav. Technický kabinet (odborně řízeni hospodářka kliniky úsekové sestry pojišťovnami, Lukáš Prajzler (LF UK) Rehab. klinikou) spec. sestra EEG laboratoř knihovna kliniky Oddělení A Oddělení B Oddělení C Psychologové Denní stacionář LNN Ambulance MUDr. Jaromír Hons MUDr. Jiří Masopust MUDr. Jela Hrnčiarová PhDr. Magdaléna Datková MUDr. Petr Mílek MUDr. Jiří Čížek MUDr. Vladimír Kučera vedoucí lékař vedoucí lékař vedoucí lékařka PhDr. Libuše Slabá vedoucí lékař vedoucí lékař vedoucí lékař kl. MUDr. Anna Hanušová MUDr. Tereza Szymanská MUDr. Dana Podzimková Mgr. Jan Bažant Bc. Eva Školoudová LNN Nechanice ambulancí sekundární lékařka sekundární lékařka sekundární lékařka Mgr. Rastislav Žirko sestra MUDr. Gabriela Moláčková všeobecná ambulance MUDr. Irena Žirková MUDr. Richard Köhler MUDr. Jan Hubeňák sekundární lékařka Doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. sekundární lékařka sekundární lékař sekundární lékař Mgr. Andrea Tibenská konsiliární lékař, tajemník katedry Eva Kysilková Zdenka Lukášová MUDr. Eva Libigerová kl. psycholog MUDr. Kateřina Konupčíková staniční sestra staniční sestra lékař konzultant Mgr. Cyril Martinek ambulance pro léčbu psychóz Zdeňka Němcová, DiS. Hana Kosová,DiS. Dana Bludská kl. psycholog MUDr. Eva Čápová sociální pracovnice sociální pracovnice staniční sestra Radka Maixnerová dětská a dorost. amb. Stav k prosinci 2007 sociální pracovnice Dagmar Valešová poradna pro afekt. poruchy Zdeňka Němcová, DiS. staniční sestra MUDr. Lenka Černíková sociální pracovnice Ivana Kneifelová MUDr. Petr Hrubeš úseková sestra poradna pro afekt. poruchy Jaroslava Horáková Doc. MUDr. Petr Smolík, CSc. prac. pro zdrav. dok. amb. pro spánk. poruchy Organizační schéma kliniky Hana Kosová, DiS. staniční sestra Doc. MUDr. Herbert Hanuš, CSc. 7

9 Léčebně preventivní péče 800 Počet nemocných hospitalizovaných na akutních lůžkách Počet nemocných hospitalizovaných v LNN Nechanice

10 Průměrná ošetřovací doba - lůžka akutní péče Využití akutních lůžek z maximální kapacity v % počet ambulantních vyšetření v letech

11 Počet bodů na 1 lékaře a VŠ (v tis.) lůžka akutní péče Léčebna návykových nemocí Nechanice Počet bodů na jednu hospitalizaci lůžka akutní péče Léčebna návykových nemocí Nechanice Data jsou čerpána z průběžných hodnocení ekonomické výkonosti kliniky. 10

12 Dojem z 1. dne Péče lékaře Péče sestry Péče psychologia Vnitřní prostory kliniky Čistota a hygiena na odd. Denní program Hodnocení kliniky pacienty dotazníkem spokojenosti při propuštění z péče v letech 1995 až ,34 1,29 1,26 1,24 1,30 1,32 1,38 1,48 1,38 1,21 1,40 1,44 1,92 1,89 2,09 1,87 1,96 1,87 1,96 1,76 1, y Poznámka: dotazník je anonymně vyplňován nemocnými v den jejich propuštění z kliniky; položky dotazníku jsou hodnoceny známkami 1 (=výtečně) až 5 (=nedostatečně) Tab. Přehled nedobrovolných hospitalizací v rámci soudem nařízené detence na Psychiatrické klinice FN Hradec Králové v roce Soudem nařízená detence Muži (N) 24* Ženy (N) 41** Celkem (N) 65 Klinika celkem (podíl z celk. počtu 785 přijatých nemocných v roce 2007) 8,3% *) z toho 5 nemocných bylo přijato dobrovolně a detence byla nařízena až v průběhu hospitalizace **) z toho 10 nemocných žen bylo přijato dobrovolně a detence byla nařízena v průběhu hospitalizace Pozn.: z celkového počtu 65 nedobrovolně hospitalizovaných nemocných byl v průběhu hospitalizace změněn právní status (změna na dobrovolnou léčbu) u 13ti mužů a u 28ti žen, celkem tedy u 41 nemocných. 11

13 Hodnocení výuky studenty 2,5 2,25 2 1,75 1,5 Výuka studentů všeobecného lékařství v 5. ročníku, hodnocení praktických cvičení z Psychiatrie 1,79 1,89 1,67 1,66 1,65 1,60 1,56 průměrná známka 1 - nejlepší 5 - nejhorší N = počet respondentů 1, N= N= N= N= N= N= N=115 školní 2,25 2 Výuka studentů všeobecného lékařství ve 3. ročníku, hodnocení praktických cvičení z Lékařské psychologie a komunikace s nemocným 2,03 2,08 2,04 2,02 průměrná známka 1 - nejlepší 5 - nejhorší 1,75 1,71 1,71 N = počet respondentů 1,5 1, N= N= N= N= N= N=116 školní 12

14 Odborná a vědecká činnost Výzkumné záměry 1) Úkol Závažná neuropsychiatrická onemocnění, jejich patogeneze, prevence a terapie. VZ Patofyziologie neuropsychiatrických onemocnění a její klinické aplikace. (MSM ). Koordinátor: prof. MUDr. Richard Rokyta, CSc. Řešitelé: prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. (Psychiatrická klinika LF UK Hradec Králové), prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc. (Ústav patologické fyziologie LF UK Hradec Králové) 2) Úkol Kognitivní a emoční změny u pacientů se spinocerebelární ataxií. VZ Genetické aspekty a vliv faktorů zevního prostředí na manifestaci a průběh závažných onemocnění v dětském věku. (MZO ). Na studii se podílí: MUDr. Jiří Masopust ve spolupráci s Neurogenetickým centrem 2. LF UK a FN Motol, Praha (MUDr. Alena Zumrová), s Oddělením nukleární medicíny FN Hradec Králové (MUDr. Elen Urbanová), s Ústavem patologické fyziologie LF UK (doc. Ing. Jan Kremláček). 3) Úkol Rodinná asociační genetická studie závislosti na metamfetaminu a Vall58Met polymorfismu genu pro COMT. VZ Nové diagnostické indikátory a léčebné postupy v závislosti na různých obdobích života s důrazem na stáří. (MZO ). Koordinátor: prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. Řešitel: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. 4) Úkol Bioindikátory v medicíně. (MZO ). Koordinátor: prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. Řešitel: MUDr. Jiří Masopust. Klinické studie podporované z výskumných záměrů Excitační aminokyseliny v krevním séru marker glutamátergní dysfunkce u schizofrenie. Koordinátor: MUDr. Jaromír Hons. ad VZ 1) Teorie a praxe udržovací léčby schizofrenie. Postoje psychiatrických pacientů k výzkumu v psychiatrii. EGRIS. Koordinátor: MUDr. Jela Hrnčiarová. ad VZ 1) Spokojenost nemocných schizofrenií s léčbou antipsychotiky (ambulance pro psychózy, uzavřené odd. B). Koordinátor: MUDr. Jiří Masopust. Spoluřešitelé: Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., MUDr. Richard Köhler. ad VZ 1) 13

15 Změny hemostatických, koagulačních a imunologických parametrů při léčbě antipsychotiky (PK Hradec Králové, PO Pardubice, OKH FN Hradec Králové laboratoř, ÚKIA FN Hradec Králové). Koordinátor: MUDr. Jiří Masopust. Spoluřešitelé: MUDr. R. Malý, Ph. D., doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D., MUDr. Jan Kolomazník, Mgr. Ilona Fátorová, RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D. ad VZ 3) Mezinárodní spolupráce EUFEST follow up. Evropská studie prvních episod schizofrenie. (Dlouhodobé pokračování). Koordinátor: prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Spoluřešitelé: MUDr. Jaromír Hons, MUDr. Jiří Masopust. Klinické zkoušení psychofarmak SIROCCO Výzkum léčby demence u Alzheimerovy choroby. Zadavatel: AstraZeneca. Koordinátor: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Spoluřešitel: MUDr. Jan Hubeňák, MUDr. Tereza Szymanská. Účinnost aripiprazolu v kombinaci s valproátem nebo lithiem v léčbě mánie u pacientů s bipolární poruchou částečně nereagujících na monotherapii lithiem nebo valproátem. Zadavatel: Bristol Myers Squibb. Koordinátor: MUDr. Jaromír Hons. Spoluřešitel: MUDr. Kateřina Konupčíková. Studie ukončena v roce Dvojitě slepá placebem kontrolovaná studie hodnotící účinek adjuvantní terapie aripiprazolem nemocných schizofrenií dlouhodobě léčených klozapinem. Zadavatel: Bristol-Myers Squibb. Koordinátor: MUDr. Jiří Masopust. Studie ukončena v roce Randomizovaná dvojitě slepá studie s flexibilními dávkami: 6ti měsíční klinické zkoušení srovnávající účinnost a bezpečnost asenapinu s olanzapinem u stabilizovaných jedinců s převahou trvalých negativních symptomů schizofrenie. Koordinátor: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Spoluřešitel: MUDr. Jela Hrnčiarová. Studie ukončena v roce

16 Odborné posudky a redakční recenze Oponentské posudky k disertačním pracím: Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., byl oponentem: 1) habilitační práce MUDr. Jána Pečeňáka, CSc. Univerzita Komenského v Bratislavě, Lékařská fakulta. 2) disertační práce studentky doktorského studijního programu Toxikologie Ing. Zdenky Krištofikové. Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové. Posudky pro grantové agentury: Zpracovali: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., (2 posudky), prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., (6 posudků), MUDr. Ivan Tůma, CSc., (3 posudky) Oponentské posudky ke klinickým studiím pro SUKL: MUDr. Ivan Tůma, CSc., (2 posudky) Vedení a oponentury absolventských a diplomovaných prací Doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. vedl diplomové práce tří studentek z Fakulty zdravotnických studií, Univerzita Pardubice. V rámci SVOČ vedl dvě studentky LF UK Hradec Králové (5. ročník). Bc. Ivana Šlaisová byla oponentkou čtyř závěrečných prací studentů SZŠ a VZŠ. Redakční recenze: Zpracovali: Doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., (10 recenzí). Pravidelně recenzuje články pro mezinárodní časopis Psychiatrie Danubina a European Psychiatry, prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., (6 recenzí), MUDr. Jiří Masopust (4 recenze), MUDr. Ivan Tůma, CSc., (4 recenze). 15

17 Seznam publikací pracovníků kliniky Poznámka: Publikace jsou řazeny v abecedním pořadí podle příjmení prvního autora. U publikací, kde jedním z autorů je pracovník jiné organizace, je příjmení autora(ů) či spoluautora(ů) pracovníka(ů) kliniky - graficky zvýrazněno. Publikace v časopisech,původní práce, přehledové články, kazuistiky, ostatní Hanssens, L., De Hert, M., Kalnická, D., Van Winkel, R., Wampers, M., Van Eyck, D., Scheen, A., Peuskens, J. Pharmacological treatment of severe dyslipidaemia in patients with schizophrenia. International Clinical Psychopharmacology, 2007, 22, 1, s (Původní) Hanuš, H. Několik vzpomínek Miroslava Hanuše. 1 vydání, 2007, s (Monografie) Hosák, L. 13. celostátní konference biologické psychiatrie. Luhačovice června Psychiatrie pro praxi, 2007, 8, 4, s. 186 (Ostatní) Hosák, L. 15. evropský psychiatrický kongres. Madrid, března Psychiatrie pro praxi, 2007, 8, 3, s (Ostatní) Hosák, L. Životní jubileum MUDr. RNDr. Jana Sikory, CSc. Česká a slovenská psychiatrie. 2007, 103, 8, s. 442 (Ostatní) Hosák, L. Klasifikace duševních poruch. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 2007, s. 7 (Kapitola v učebnici) Hosák, L. Biologické léčebné postupy v psychiatrii elektonvulzivní léčba. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 2007, s (Kapitola v učebnici) Hosák, L. Duševní poruchy a poruchy chování spojené s šestinedělím. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 2007, s. 147 (Kapitola v učebnici) Hosák, L. Mentální retardace. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 2007, s (Kapitola v učebnici) Hosák, L. Organizace psychiatrické péče. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 2007, s (Kapitola v učebnici) Hosák, L. Poruchy nálady (afektivní poruchy). Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 2007, s (Kapitola v učebnici) Hosák, L. Poruchy osobnosti a chování u dospělých. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 2007, s (Kapitola v učebnici) 16

18 Hosák, L. Právní problematika v psychiatrii. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 2007, s (Kapitola v učebnici) Hosák, L. Základní pojmy v psychiatrii. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 2007, s (Kapitola v učebnici) Hosák, L. Role of the COMT gene Vall58Met polymorphism in mental disorders: a review. European Psychiatry, 2007, 22, 5, s (Přehledový) Hosák, L. Horáček, J., Beránek, M., Čermáková, E. Molecular heterosis in metamphetamine abusers. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 2007, 11, 3, s (Původní) Hosák, L., Janů, L., Kašpárek, T., Daňková, I. 49. česko-slovenská psychofarmakologická konference, ledna 2007, Lázně Jeseník. Psychiatrie pro praxi, 2007, 8, 2, s. 97 (Ostatní) Hosák, L., Libiger, J. Antiepileptika v léčbě psychóz schizofrenního okruhu. Neurologie pro praxi, 2007, 8, 5, s (Přehledový) Hosák, L., Podzimková, D., Slabá, L., Vojtíšková, H., Kosová, H., Čermáková, E. Léčba poruch příjmu jídla na Psychiatrické klinice v Hradci Králové. Psychiatrie pro praxi, 2007, 8, 2, s (Původní) Hosák, L., Urban, A., Masopust, J., Konupčíková, K. 2. mezinárodní kongres biologické psychiatrie , Santiago de Chile. Psychiatrie, 2007, 11, 2, s (Ostatní) Hýža, M., Haušová, V., Hosák, L. Akutní stavy v psychiatrii. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 2007, s (Kapitola v učebnici) Janů, L., Kitzlerová, E., Kališová, L., Kmoch, V., Masopust, J., Nawka, A., Racková, S. 15th AEP 15. konference Evropské asociace psychiatrů. Španěsko očima mladých psychiatrů. Česká a slovenská psychiatrie, 2007, 103, (Ostatní) Lánský, M., Čelakovský, P. Dršata, J., Vokurka, J., Plzák, J., Janoušek, P., Smolík, P., Koblížek, V., Sedlák, V., Šimek, R. Syndrom spánkové apnoe poznámky k problematice z pohledu ORL. Kazuistiky v alergologii, pneumonologii a ORL, 2007, 4, 2, s (Původní) Láznička, P., Hosák, L. Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory. Ošetřovatelská péče v psychiatrii, 2007, s (Kapitola v učebnici) 17

19 Libiger, J. Psychiatry benefits from psychopathology and diagnosis in shaping clinical management. Current Opinion in Psychiatry, 2007, 20, 3, s (Ostatní) Libiger, J. Součastnost a perspektivy léčby schizofrenie. Medical Tribune (příloha Kompendium ambulantní medicíny), 2007, 3, 36, s. 6-7 (Ostatní) Libigerová, E., Taněv, P. Skrytá moc psaní. Reflex, 2007, 18, 46, s (Popularizující) Masopust, J. Dlouhodobá léčba schizofrenie a tělesné zdraví. Posuzování profilu antipsychotika: příklad sertindolu, 2007, s (Přehledový) Masopust, J. Nežádoucí účinky antipsychotik nová rizika a jak je rozpoznat. Praktický lékař, 2007, 87, 6, s (Přehledový) Masopust, J., Libiger, J., Tůma, I. Aripiprazol v kombinaci s klozapinem zlepšil nežádoucí metabolické příznaky. Psychiatrie, 2007, 11, 2, s (Kazuistika) Masopust, J., Malý, R. Monitorování nežádoucích účinků antipsychotik při dlouhodobé léčbě. epsychiatrie, 2007, 1. www. epsychiatrie. cz (Přehledový) Masopust, J., Malý, R., Kalnická, D. Praktické tipy pro sledování bezpečnosti při dlouhodobé léčbě antipsychotiky. Psychiatrie pro praxi, 2007, 8, 4, s (Přehledový) Masopust, J., Malý, R., Urban, A., Hosák, L., Čermáková, E. Antiopsychotic drugs as a risk factor for venous thromboembolism. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 2007, 11, 3, s (Původní) Masopust, J., Urban, A. Posuzování profilu antipsychotika: příklad sertindolu, 2007, s (Kazuistika) Masopust, J., Urban, A., Říhová, Z., Zumrová, A., Urbanová, E., Kremláček, J., Vališ, M., Křepelová, A., Paděrová, K. Cognitive impairment in spinocerebellar ataxia type 2. Psychiatrie, 2007, 11, Suppl. 2, s (Přehledový) Masopust, J., Vališ, M., Taláb, R. Psychické příznaky roztroušené mozkomíšní sklerózy. Česká a slovenská psychiatrie, 2007, 103, 1, s (Přehledový) Slováček, L., Slováčková, B. Quality of life in oncological and hematooncological patient after haematopoietic stem cell transplantation: The effect of selected psychosocial and health aspects on quality of life: a review of the literature. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy, 2007, 12, 1, s (Přehledový) 18

20 Slováček, L., Slováčková, B., Blažek, M., Huňka, A. Paliativní terapie u onkologických nemocných, 2. část. Zpravodaj vojenské farmacie, 2007, 17, 2, s (Původní) Slováček, L., Slováčková, B., Blažek, M., Jebavý, L. Quality of life in patients with multiple myeloma and malignant lymphoma undergoing autologous progenitor stem cell transplantation: The effect of selected psychosocial and healt aspects on quality of life: a retrospective analysis. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy, 2007, 12, 2, s (Původní) Slováček, L., Slováčková, B., Chovanec, V. The effect of femoral and popliteal percutaneous transluminal balloon angioplasty on patients quality of life. Sao Paulo Medical Journal, 2007, 125, 4, s (Původní) Slováček, L., Slováčková, B., Chovanec, V. Kvalita života a ischemická choroba dolních končetin. Zdravotnické noviny (příl. Lékařské listy), 2007, 56, 14, s. 3-5 (Popularizující) Slováček, L., Slováčková, B., Chovanec, V., Vacková, P., Kašlíková, M., Bohutínská, H., Jebavý, L. The effect of selected health, demographic and psychosocial aspects on quality of life in patients with peripheral arterial occlusive disease a prospective analysis. Acta Medica (Hradec Králové), 2007, 50, 2, s (Původní) Slováček, L., Slováčková, B., Jebavý, L. Globální kvalita života dospělých nemocných s akutní myeloidní leukémií po transplantaci krvetvorných buněk: transverzální retrospektivní studie. Vojenské zdravotnické listy, 2007, 76, 1, s (Původní) Slováček, L., Slováčková, B., Jebavý, L., Pavlík, V. Quality of life in adult patients treated with peripheral blood progenitor cell transplantation: the effect of selected psychosocial, demographics and health aspects on quality of life: a retrospective analysis. Acta Medica (Hradec Králové), 2007, 50, 2, s (Původní) Slováček, L., Slováčková, B., Mačingová, Z., Jebavý, L. Sexuality of men treated with haematopoietic stem cell transplantation: a review of the literature. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy, 2007, 12, 5, s (Přehledový) Slováček, L., Slováčková, B.,Pavlík, V., Jebavý, L. Health-related quality of life in acute myeloid leukaemia and multiple myeloma survivors undergoing autologous progenitor stem cell transplantation: e retrospective analysis. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy, 2007, 12, 4, s (Původní) Slováčková, B., Slováček, L. Moral Judgement Competence and Moral Attitudes of Medical Students. Nursing Ethics an International Journal for Healt Care Professionals, 2007, 14, 3, s (Původní) 19

21 Smolík, P. Poruchy spánku u duševních poruch. Poruchy spánku a bdění, 2007, s (Kapitola v monografii) Smolík, P. Spánek a sny. Poruchy spánku a bdění, 2007, s (Kapitola v monografii) Tošner, J., Tůma, I. Léčba deprese v těhotenství. Gynekolog, 2007, 16, 3, s (Přehledový) Tůma, I. Deprese a diabetes. Současná klinická praxe, 2006, 5, 3, s (Nebylo uvedeno v roce 2006) (Přehledový) Tůma, I. Diabetes mellitus a kognitivní poruchy. Vnitřní lékařství, 2007, 53, 5, s (Přehledový) Tůma, I., Čáp, J. Diagnostika a léčba psychických chorob v endokrinologii. Konziliární psychiatrie, 2007, s (Kapitola v monografii) Tůma, I., Hubeňák, J. Diabetes mellitus a psychické poruchy. Psychiatrie, 2007, 11, 4, s (Přehledový) Tůma, I. Editorial. Psychiatrie, 2007, 11, Suppl. 1, s. 1 (Ostatní) Tůma, I. Komentář k článku: Diabetes a kognitivní funkce v populační studii u starších osob. Journal of Diabetes and its Complications (české vydání), 2007, 5, 1, s (Ostatní) Urban, A., Kremláček, J., Libiger, J. Mismatch negativity in patients with schizophrenia. Acta Medica (Hradec Králové), 2007, 50, 1, s (Přehledový) Urban, A., Kremláček, J., Masopust, J., Zumrová, A., Vališ, M. Visual event related potentials in patients with autonomic dominant spinocerebellar ataxia type 2. Psychiatrie, 2007, 11, Suppl. 2, s (Přehledový) Urban, A., Masopust, J., Malý, R., Hosák, L., Kalnická, D. Prolactin as a factor for increased platelet aggregation. Neuroendocrinology Letters, 2007, 28, 4, s (Přehledový) Vališ, M., Taláb, R., Bártová, J., Hůlek, P., Žižka, J., Masopust, J. Pozdní manifestace Wilsonovy choroby: kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2007, 70, 3, s (Kazuistika) Urban, A., Masopust, J. Posuzování profilu antipsychotika: příklad sertindolu, 2007, s (Kazuistika) 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2006 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2007 Děkujeme Reprografickému centru

Více

Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2008 *

Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2008 * VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2008 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2009 Děkujeme Reprografickému

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2006 Děkujeme Reprografickému centru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2010 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2010 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2010 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Březen 2011 Děkujeme Reprografickému centru

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2015 výtvarná práce asistentky kliniky

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská a dorostová psychiatrie je získání specializované způsobilosti

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 33.konference sociální psychiatrie, Přerov, 22.11.2014 Obsah Stávající situace Vzdělávání psychiatrických sester Mezinárodní

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2013 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2013 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2013 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2014 výtvarná práce nemocné se schizofrenií

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Petra Bastlová, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 15. 11. 2012 Zapojení FZV UP v Olomouci 1) Fond rozvoje vysokých škol

Více

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze & Centrum sociálních služeb Praha, odd. Pražské centrum primární prevence Jana Hanusová Markéta Čermáková Tereza Štěpánková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2012 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2012 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2012 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2013 Děkujeme Reprografickému centru

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup.

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Quality of Life Longitudinal Study in Paediatric Oncology Patients Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Výsledky pilotní studie projektu qolop. Vlčková, I. 1,Kepák, T. 1, Blatný,

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru psychiatrie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických znalostí

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

XIV. Opařanské dny. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

XIV. Opařanské dny. Dětská psychiatrická léčebna Opařany XIV. Opařanské dny Dětská psychiatrická léčebna 21. 9. - 22. 9. 2007 Dětská psychiatrická léčebna ve spolupráci se Subsekcí dětské a dorostové psychiatrie ČLS J. E. Purkyně pořádají celostátní odbornou

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006 I. Přednášky: A) Regionální akce Cyklus seminářů pro praktické lékaře Nejčastější poruchy spánku, jejich diagnostika a léčba

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁVYKOVÉ NEMOCI

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁVYKOVÉ NEMOCI VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NÁVYKOVÉ NEMOCI 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru návykové nemoci je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Prezentace Centra psychoterapie

Prezentace Centra psychoterapie Prezentace Centra psychoterapie Centrum psychoterapie Obsah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Založení Centra psychoterapie Bývalí a současní zaměstnanci Patroni CP Informace o skupinové psychoterapii

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha 1 2 3 Copyright Psychiatrická klinika FN a LF UK Hradec Králové, 2005 4 Obsah

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním

Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním Anna Blabolová, Lucie Bankovská Motlová, Eva Dragomirecká Psychiatrické centrum Praha XXXI. Konference sociální psychiatrie

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby)

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby) OTÁZKY ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII, PRÁVNÍ PROBLEMATIKA Historie psychiatrie

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Ohlédnutí do minulosti a pohled do budoucna v sociální psychiatrii 20. listopadu 22.listopadu 2008 Ostravice, Beskydy, Hotel Sepetná 2. OZNÁMENÍ Vážené kolegyně,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení INNO-MED Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení M. Heřman, V. Mihál, V.Chmelařová, J.Potomková Fakultní nemocnice Olomouc

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8 Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Alena Borhyová Iva Holmerová Česká republika 2000/2030 2002 2030 Městská část Praha 8-103,

Více

OZNÁMENÍ /1/ KUFFNEROVA CENA

OZNÁMENÍ /1/ KUFFNEROVA CENA OZNÁMENÍ /1/ NOVÍ ČLENOVÉ PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP Vrzalová Michaela, PK Brno Doležalová Hrouzková Michaela, Institut partnerských vztahů Praha KUFFNEROVA CENA Výbor Psychiatrické společnosti

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU

Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU 1.1. číslo odbornosti : 407, 815 1.2. definice, předmět a cíl oboru Nukleární medicína je klinickým oborem, zabývajícím se diagnostikou a

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Výročníí zpráva za r.. 2010 Základní údaje: Název organizace: Adresa organizace: Telefonní kontakt: e- mail: Webové stránky: Zřizovatel: Vedoucí registru: Zástupce vedoucího registru: Finanční záležitosti:

Více

CMG. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele. Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2.

CMG. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele. Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2. září 2006 Organizační tým Mgr. Libuše Kalvodová MUDr. Evžen Gregora

Více