Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, Praha 7 Tel.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz"

Transkript

1 Malířská 231/6, Praha 7 Tel.: Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme Realizvané prjekty v rce Zaměstnanci Spnzři a partneři Přílha I. Naše hlavní prjekty Eklist.cz - internetvý deník živtním prstředí Ecmnitr Přílha II. Naše další prjekty Rzpčet

2 Kd jsme Stručně rganizaci Celý název naší rganizace je Brntsauří ekcentrum Zelený klub, zkráceně BEZK. Byla zalžena v rce 1992 a její hlavním zaměřením je publikační a vzdělávací činnst. Hlavní činnst na internetu prvzujeme Eklist.cz, denně aktualizvané stránky přinášející zpravdajství živtním prstředí (včetně velkéh mnžství tematicky členěných přílh) a Ecmnitr - databáze článků živtním prstředí. Ostatní činnst BEZK také splupracuje při budvání webvých stránek ÚVR ČSOP. Při budvání stránek nabízí pmc technicku i bsahvu. BEZK splupracuje s místní správu a samsprávu a t v ČR i v zahraničí. BEZK rganizuje šklení v blasti medií, splupráce mezi místní správu a samsprávu na jedné a neziskvými rganizacemi na druhé straně. BEZK se pdílí na různých výzkumných i expertních prjektech. Vedení splečnsti tvřili: Pavel Činčera, Ondřej Charvát a část rku Rman Mucha. Ředitel rganizace je Pavel Činčera. Stálými zaměstnanci byli Pavel Činčera, Ondřej Charvát, Martin Mach, Zdeňka Vítkvá, Sylva Pkrná a Rman Mucha. Stálými splupracvníky jsu Jan Stejskal, Vendula Marákvá, Matuš Mihaliček, Helena Markvá. Organizace má statut bčanskéh sdružení (pdle Zákna č. 83/1990 Sb.), v rce 2013 měla 6 zaměstnanců. BEZK splupracval s externími splupracvníky. Pslání a cíle rganizace Organizace se snaží šířit bjektivní infrmace živtním prstředí, přinášet nápady a rady k šetrnějšímu chvání k živtnímu prstředí. Nabízí technicku pmc při realizaci prjektů jiných rganizací, při nichž využívá mderních infrmačních technlgií. BEZK se neúčastní kampaní a nepdpruje žádná knkrétní řešení. Stručný prfil členů rganizace Členvé a splupracvníci BEZKu mají převážně vyskšklské vzdělání neb vysku šklu studují, z brů technických, přírdních i humanitních (infrmačních technlgií). Věkvé rzmezí d 28 d 50 let. Velká většina má něklikaleté zkušensti s prací v neziskvém sektru. 2

3 Realizvané prjekty v rce 2013 V rce 2011 jsme pkračvali v práci na 2 hlavních prjektech: 1. Eklist.cz internetvý deník živtním prstředí 2. Ecmnitr databáze článků živtním prstředí V rce 2013 jsme dále pkračvali v práci na prjektech: 1. Vzdělávací prjekt Další vzdělávání bčanů k lepší rientaci v mediální sféře psilvání bčanské splečnsti v reginech pmcí zlepšvání schpnsti bčanů a jejich splků získávat větší pzrnst médií. (Dbrá média). Financvaný OP VK. 2. Studie Hdncení efektivity nástrjů envirnmentálníh vzdělávání, výchvy a světy financvaný TAČR Hlavní priritu v rce 2013 byl Eklist.cz, jehž sučástí je řada rubrik, které jsu také samstatnými prjekty. Pdrbnsti prjektech najdete v příslušných přílhách. Zaměstnanci a stálí externí splupracvníci V rce 2013 pracvali pr rganizaci následující zaměstnanci a stálí externí splupracvníci: Pavel Činčera je předseda a ředitel, vystudval Přírdvědecku Fakultu Univerzity Karlvy v Praze. Vedením prjektů na chranu živtníh prstředí se zabývá d rku V BEZKu je zaměstnán na plný úvazek. Ondřej Charvát je zaměstnanec BEZKu, který pracuje zejména na prjektu Ecmnitr, má také na starsti rubriku Eklgická Legislativa a Plitici a živtní prstředí. Pdílí se také na zdpvídání dtazů a tvrbě zpráv, rad a návdů pr Zelenu dmácnst. Je šéfredaktrem Eklist.cz. Dálkvě studuje magisterské studium na Fakultě humanitních studií na Univerzitě Karlvě. Martin Mach má na starst plnění eksptřebitelských a ekpradenských prjektů p bsahvé stránce a splupracuje na administrativní části. Je zapjen jak redaktr serveru Eklist.cz. Je dpvědný za rubriku Zelená dmácnst a za stránky Zelenéh knihmla. Je veducím prjektu Envirnmentální bčanské pradenství ( ). V rce 2010 dknčil magisterské studium na Fakultě humanitních studií na Univerzitě Karlvě. Jan Stejskal vystudval Filzficku fakultu UK v Praze, br bakalářské studium humanity, a magisterské studium na Fakultě humanitních studií UK, br becná antrplgie. Je stálým externím splupracvníkem rganizac a píše pr Eklist.cz. Zdeňka Vítkvá je zaměstnancem BEZKu d května V rámci prjektu Eklist.cz pracuje jak veducí vydání a redaktrka. Vystudvala br Aplikvaná eklgie na Fakultě živtníh prstředí ČZU. Helena Markvá splupracuje s BEZKem d začátku rku 2007 jak finanční manažerka prjektů. Od listpadu 2009 je stálým zaměstnancem BEZKu na plviční úvazek a pracuje jak finanční manažerka prjektů. Sylva Pkrná pracuje jak sekretářka rganizace d července 2009 na plný úvazek. Vedla databázi dběratelů tištěnéh Eklistu a splupracvala na jeh distribuci. Má na starsti běžnu administrativu rganizace a administrativu suvisející se všemi prjekty BEZKu. Od ledna r.2013 pracvala také jak finanční manažerka prjektu Dbrá média. Rman Mucha pracuje v BEZKu na částečný úvazek d září 2010 jak marketingvý a PR pracvník. Má na starsti prpagaci Eklistu.cz, kmplexní zabezpečení reklamy a inzerce, splupráci s agenturami a prvzvateli bdbných webů. Řídí a zabezpečuje blast internetvých aplikací a prjektů. Krdinuje práci externích prgramátrů a grafiků. Od září 2011 pracval jak veducí a specialista na zavedení e-learningu prjektu Kulturně histrické 3

4 dědictví a d srpna r.2012 jak veducí prjektu Dbrá média. Vystudval vysku vjensku technicku šklu. Matuš Mihaliček je stálým externím splupracvníkem rganizace, většinu pmáhá s grafickými pracemi. K našemu týmu patřila i řada externistů a splupracvníků, kteří pracují pr naši rganizaci na základě dhdy prvedení práce. Jejich pčet se phybval mezi Spnzři a partneři Naše činnst by nebyla mžná bez spnzrů a partnerů, ze kterých nejdůležitějšími v rce 2013 byl Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy České republiky, TA ČR, Evrpský sciální fnd a Hlavní měst Praha. Naším hlavním splupracvníkem je Brntsaurus Praha 7, se kterým sdílíme kancelářské prstry a jehž členvé s námi splupracují, a Ecnnect, který prvzuje internetvý server na němž máme umístěny své stránky; Ecnnect je také pskytvatelem našeh redakčníh systému a splupracuje s námi na řešení našich technických prblémů. Všem těmt spnzrům a splupracvníkům děkujeme, prtže bez nich by naše práce nebyla mžná. 4

5 Přílha I Naše hlavní prjekty Eklist.cz Eklist.cz je internetvý deník přírdě a živtním prstředí. Vznikl v prsinci Přináší především aktuální zpravdajství, zárveň ale bsahuje i publicisticku část (rzhvry, články přírdě, eseje, názry, kmenáře a diskuse, články kultuře). Velmi důležitu sučástí serveru je rvněž rubrika Zelená dmácnst, která přináší rady pr živt šetrný jak k klnímu prstředí, tak k vlastní peněžence. Čtenáři na Eklistu najdu také kalendář akcí a přehled knih a filmů s envirnmentální tematiku. Eklist.cz v sučasnsti nabízí nejrzsáhlejší zpravdajství z blasti přírdy a živtníh prstředí na českém internetu, které zárveň dpvídá nvinářským standardům pr nestranné a idelgicky nezatížené infrmvání veřejnsti. Eklist.cz je jak internetvé médium přístupný čtyřiadvacet hdin denně a nabízí všechny půvdní texty zadarm. Obdbný server zaměřený na širku veřejnst na českém internetu není. Redakce serveru neprsazuje žádné vlastní názry či kncepty řešení, přináší nestranné zpravdajství a nabízí prstr pr diskusi. Díky tmu je Eklist.cz přijatelným infrmačním zdrjem pr širký kruh zájemců infrmace živtním prstředí. Právě díky své přijatelnsti pr čtenáře nejrůznějšíh zaměření se Eklist.cz stal zajímavu diskusní platfrmu napříč různými zájmvými skupinami, jakýmsi neutrálním územím. Redakce a vydavatel se záměrně snaží budvat Eklist.cz tak, aby byl důvěryhdným infrmačním zdrjem pr nejrůznější zájmvé skupiny a aby byl slušným, ale přitm zajímavým a pdnětným diskusním prstrem. Cílvé skupiny Cílvu skupinu serveru Eklist.cz je nejširší veřejnst, v ideálním případě všichni zájemci živtní prstředí a přírdu, kteří dkážu číst česky neb slvensky. Jak médium se ale zaměřujeme hlavně na dvě skupiny čtenářů: na mladé lidi na středních a vyských šklách ve věku let a rvněž na silnu skupinu eknmicky aktivních čtenářů ve věku let. Pdle průzkumu NetMnitru jde mírně nadprůměrně vzdělanu skupinu (vzhledem ke vzdělání čtenářů statních serverů) a v největší míře vysce kvalifikvané zaměstnance, čast z prstředí veřejné správy, a pdnikatele. Eklist.cz četl až 80 tisíc unikátních čtenářů měsíčně (dle Ggle Analytics). Pdle scidemgrafických průzkumů splečnsti NetMnitr je server Eklist.cz čten p celé České republice. Přibližně pětina čtenářů je z Prahy, silné zastupení mají rvněž Ústecký, Liberecký, Mravskslezský, Zlínský, Jihmravský a Středčeský kraj. Pměrně vyský pčet čtenářů je ze Slvenska. Vysku čtenst má Eklist.cz zejména v městech nad byvatel. 5

6 Ecmnitr Ecmnitr je každdenně aktualizvaná databáze článků a tiskvých zpráv týkajících se tématu živtníh prstředí. Texty zařazvané d databáze jsu rzděleny d tří ddílů. Za prvé mnitrujeme dmácí tištěné a elektrnické deníky a časpisy (Ihned, MF Dnes, Lidvky, Práv, Respekt, Aktuálně.cz, Deník, Sedmá generace atd.) Tyt články jsu zveřejňvány buď jak celé texty umístěné na našich stránkách neb v pdbě dkazů na půvdní stránky zdrje. Dále zveřejňujeme půvdní články, které vycházejí z cizjazyčných materiálů. Vycházíme ze sledvání zahraničních zdrjů, především z anglické jazykvé blasti, a snažíme se tak zpřístupnit čtenářům jinak čast nedstupné materiály. Hlavními zdrji jsu: BBC, Assciated Press, Envirnmental News Netwrk, MSNBC, AllAfrica.cm a Swiss Radi. Pslední blastí jsu tiskvé zprávy vydávané jednak státní správu (Ministerstv živtníh prstředí, Ministerstv dpravy atd.), neziskvým sektrem (Arnika, Děti Země, Hnutí DUHA, Greenpeace) a stále častěji také sukrmými splečnstmi. Celá databáze je dplněna vyhledávacím nástrjem. Pžadvané infrmace může čtenář získat buď zadáním klíčvéh slva neb pmcí kategrií, které rzdělují texty jak pdle zeměpisnéh klíče (jedntlivé kraje ČR, země Evrpy, Severní Amerika ) tak pdle témat (dprava, chráněné blasti, dpady ) neb institucí, kterých se týkají (vláda, jedntlivá ministerstva, plitické strany atd.). Dmvská stránka zbrazuje aktuální půvdní články, materiály z českých médií i tiskvé zprávy. Pmcí n-line rešeršníh nástrje jsu přístupné veřejnsti všechny zařazené texty. Datábáze Ecmnitr (www.ecmnitr.cz) funguje d rku 1996 a je neustále aktualizvána. Dnes databáze bsahuje téměř 60 tisíc zveřejněných textů (zhruba článků z českých médií asi tiskvých zpráv a půvdních překladů). V rámci České republiky se jedná jedinu rešeršní databázi mediální dezvy envirnmentální prblematiky, jež je navíc pr uživatele přístupná bezplatně 24 hdin denně. Výstupy Ecmnitru využívá i server Eklist.cz (www.eklist.cz), překladvé články přebírá i řada jiných médií. 6

7 Přílha II Naše další prjekty Další vzdělávání bčanů k lepší rientaci v mediální sféře psilvání bčanské splečnsti v reginech pmcí zlepšvání schpnsti bčanů a jejich splků získávat větší pzrnst médií. (Dbrá média) Prjekt mediálních šklení ve všech krajích ČR určený aktivním bčanům především z nevládních rganizací, účastnili se ale i zástupci bcí a živnstníci. Vyšklili jsme téměř 600 lidí, realizvali jsme 7 reginálních prjektů. Zlepšili jsme schpnsti účastníků slvvat veřejnst a kmunikvat s medii. Pdrbnější infrmace: Cílvu skupinu prjektu byl aktivní bčan, který díky svým aktivitám hraje důležitu rli v budvání bčanské splečnsti zejména na místní úrvni. Vzhledem k legislativní situaci v České republice byli účastníci prjektu zejména zaměstnanci a dbrvlní pracvníci neziskvých a nevládních rganizací. Nsná část prjektu byla realizvána prstřednictvím klíčvých aktivit Wrkshpy v krajích s nminační funkcí Dvudenní vzdělávací wrkshpy byly první fázi prjektu. Byly realizvány ve všech krajích a jejich hlavním cílem byl pskytnut účastníků základní infrmace fungvání médií, prstředcích a frmách kmunikace s nimi a v rámci minikurzů je naučit základní dvednsti v blasti ftgrafvání a prvzvání internetvých stránek. 7

8 Wrkshpy prběhly v suladu s harmngramem takt: Plzeň ( ) Liberec ( ) Ústí nad Labem ( ) Hradec Králvé ( ) Karlvy Vary ( ) Olmuc ( ) Zlín ( ) Jihlava ( ) Pardubice ( ) Ostrava ( ) Brn ( ) České Budějvice ( ) Kladn ( ) Speciál ČECHY (Plzeň, ) Speciál MORAVA (Olmuc, ) Wrkshpy v krajích (1-13) prběhly vždy pdle stejnéh prgramu: 1. den (9:00 18:00) Prezence, zahájení úvd 09:30 Jak lépe przumět světu velkých médií a jak pchpit, c je zajímá Teretická část: jak média fungují, jaké je jejich měnící se rle a jak je využívat Jak ve své práci vyhledat témata, něž mhu média prjevit zájem Jakým způsbem psát pr čtenáře a nvináře, kteří vaší činnsti mají jen malé pvědmí Tiskvé zprávy jinak! Jak psát jen t, c má šanci zaujmut Kreativní přístup k psaní Základy pstupů Public Relatins 11:00 Internet a sciální média cenný spjenec Teretická část: Internet jak mcný, ale vrtkavý spjenec jak h pravdu dbře využívat Sciální média jak mcná zbraň pr lepší prezentaci vaši činnsti Jak pstupvat při frmulvání kvalitníh bsahu pr web Úvd d prblematiky ptimalizace webvých stránek (SEO) 12:30 Přestávka na běd 13:30 Phlédněte na sebe jinak Jak u knkrétních účastníků najít pravdu zajímavá témata, jimiž je mžné zvýšit svji přítmnst v médiích Jak tat témata zpracvat d tiskvých zpráv Jak knkrétně budvat vztahy s médii a získat je na svji stranu 18:00 Uknčení prvníh dne 8

9 2. den (09:00 15:00) 08:30 Ranní čaj a káva (chvilka pr nefrmální sdělení djmů a čekávání) 09:00 Zahájení druhéh dne 09:15 Minikurzy (účastníci si vyberu jeden ze dvu nabízených kurzů) Ftgrafvání Praktický výcvik základní pstupy při ftgrafvání: jak i z byčejných ftaparátů získat kvalitní ftgrafie pr svji prezentaci, jak ftgrafvat různý akce, skupiny lidí, atp Tipy a triky prfesinálů, které mhu zlepšit práci i začínajících ftgrafů Úvd t terie hdncení ftgrafií: jaké parametry má mít ftgrafie, která může zlepšit vaši prezentaci Jak ftgrafie upravit, aby se daly pužít k tiskvé zprávě Jak využívat technické pmůcky na internetu ke zlepšení své práce a lepší prezentaci práce NNO a splků Internetvé stránky Základní terie internetvých stránkách Pstupné krky d začátku až k spuštění vlastníh webu Optimalizace internetvých stránek Tipy a triky pr efektivní internetvu kmunikaci 12:30 Tipy a triky Cenné praktické rady pr efektivní práci Tipy na užitečné pčítačvé prgramy a internetvé aplikace Triky, které stjí zat znát 13:30 Hspdský test praktické cvičení nvéh phledu sami na sebe 14:30 Zadání pr tvrbu reginálních prjektů a závěrečná diskuse 15:00 Uknčení druhéh dne Sučástí wrkshpu byla také beseda se zástupcem médií, kterým byl zpravidla šéfredaktr, neb redaktr reginální redakce MF Dnes. Tat beseda byla velmi přínsná. Vzhledem k velkému zájmu účastníků a snaze vyhvět i těm, kteří se nemhli zúčastnit wrkshpů v krajích, jsme nad rámce plánu přidali a v záři uskutečnili dva wrkshpy SPECIÁL pr zájemce z Čech a Mravy. Tyt wrkshpy již neměly nminační funkci a jejich prgram byl upraven tak, aby účastníci mhli abslvvat ba minikurzy a nemuseli si vybírat puze jeden z nich. Sučasně byl také přidán minikurz tvrby tiskvé zprávy. Nminační funkce wrkshpů spčívala v tm, že účastníci byli infrmváni mžnsti realizvat vlastní reginální prjekt a byli vyzvání k jeh vypracvání a deslání k psuzení. Tyt prjekty byly v rámci klíčvé aktivity 02 psuzeny. Výstup klíčvé aktivity Výstupem tét aktivity byly samtné wrkshpy a pskytnuté vzdělání pr jejich účastníky. Sučasně byly výstupem samtné nminvané reginální prjekty. Wrkshpů měl být prveden 13, skutečně uskutečněných byl 15. Pdle prjektu měl být vyšklen a d MI zapčítán 390 účastníků,. Tent cíl byl překrčen a d MI byl zapčítán 404 účastníků. Účastníkům wrkshpu byly pskytnuty studijní materiály v pdbě prezentací a dalších dplňkvých infrmací. Všechny cíle a výstupy klíčvé aktivity byly splněny a překrčeny. 9

10 Výběr prjektů na základě nminací, výběr reginálních krdinátrů Smyslem tét klíčvé aktivity byl vybrat z nminvaných reginálních prjektů ty, které budu svým bsahem dpvídat záměrům a cílům a budu splňvat pžadvané kritéria. V rámci tét aktivity jsme předpkládali, že budeme vybírat nminvané prjekty ve dvu klech vždy p uskutečnění něklika wrkshpů s nminační funkcí. P zkušenstech z prvních pěti wrkshpů jsme zjistili, že tent pstup značně limituje zájemce reginální prjekt a t zejména v tm, že musí s jeh začátkem čekat, až budu prjekty psuzeny. Tmut jsme se naknec rzhdli vyhnut a d šestéh wrkshpu jsme vybírali vždy reginální prjekty vždy ihned p sknčení nminačníh wrkshpu. Výběr reginálních prjektů a krdinátrů prbíhal takt: vyzvání účastníků wrkshpů k zpracvání reginálníh prjektu zpracvání reginálníh prjektu na připraveném frmuláři Odeslání reginálníh prjektu d stanvenéh termínu pzrné prstudvání reginálníh prjektu výběrvu kmisí slženu s členů hlavníh realizačníh týmu a upřesnění prjektu psuzení reginálních prjektů vybrání těch, které dpvídají kritériím infrmvání pdávajících výsledku výběru Celá prcedura byla pstavena tak, aby ti c pdávají nminaci na reginální prjekt, byli psléze, v případě jeh vybrání autmaticky nminvání d pzice reginálníh krdinátra. Cílem klíčvé aktivity byl vybrat sedm reginálních prjektů a k nim sedm reginálních krdinátrů. Výstup klíčvé aktivity Výstupem klíčvé aktivity byl vybrání devíti reginálních prjektů a stanvení reginálních krdinátrů Ltři na dbré cestě (Zdeňka Císařvá, Tmáš Buriánek) 02 - Hrabůvka Live (Pavlína Miturvá) 03 - Piště si (Andrea Pecinvá) 04 - Dětské parlamenty a média (Vladimír Hurta) 05 - Splečně pr rdinu (Jsef Zábj) 06 - Nezlmení cestují s Eurklíčem (Radka Knečná - Svatšvá) 07 - Tanec v Pardubicích (Petr Zlesák) 08 - Vlný čas není nuda (Jan Burda) 09 - Kyberšikana (Lucie Benešvá) S reginálními krdinátry byla uzavřena dhda prvedení práce. Sučasně byly upřesněny harmngramy realizace reginálních prjektů, jejich cíle a výstupy. Pvinnu sučástí každéh reginálníh prjektu byl prvedení reginálníh wrkshpu zaměřenéh na vzdělávání v blastech spjených s prblematiku danéh reginálníh prjektu Vzdělávací wrkshpy v rámci 7 reginálních subprjektů Tat klíčvá aktivity byla zaměřena na jedntlivé reginální prjekty. V suladu se záměry definvanými v reginálních prjektech byly prvedeny vzdělávací wrkshpy, které byly vždy zaměřeny na ptřeby reginálníh prjektu. Všechny wrkshpy všem vycházely ze základníh cíle celéh prjektu. Organizačně wrkshpy zabezpečvali krdinátři, dbrně pak lektři a knzulatnti. 10

11 Reginální vzdělávací wrkshpy: (Ltři na dbré cestě) - Internetvé stránky a ftgrafvání (Nvé Měst nad Metují) (Hrabůvka Live) - Efektivní PR svépmcí (Ostrava) (Nezlmení cestují s Eurklíčem) - Jak psát tiskvé zprávy. Jak na webvé stránky (Pardubice) (Vlný čas není nuda) - Tiskvé zprávy a sciální sítě (Jihlava) (Splečně pr rdinu) - Psaní tiskvých zpráv, kmunikace s nvináři, weby a sciální sítě (Olmuc) (Dětské parlamenty a média) - Psaní tiskvých zpráv, kmunikace s médii a ftgrafvání (Vsetín) (Pište si!) - Tiskvé zprávy, PR, sciální sítě (Zlín) (Tanec v Pardubicích) - Internetvé stránky a ftgrafvání (Pardubice) (Kyberšikana) - Jak dbře prezentvat své aktivity nejen nline a jak se pprat s negativními prjevy nline (Nymburk) Výstup klíčvé aktivity Výstupem klíčvé aktivity byl pršklení účastníků wrkshpu v daných tématech a zvýšení jejich kmpetencí v znalstech a dvednstech spjených s prblematiku médií a jejich využití. Prjektem definvaný pčet 150 účastníků byl překrčen a d MI byl zapčítán 194 pdpřených sb (účastníků) Průběžné pskytvání knzultací v rámci 7 subjektů Tat klíčvá aktivity byla zaměřená na dbrné vedení a pskytvání knzultací v rámci reginálních subprjektů. Z důvdu rvnměrnéh zatížení prjektvých lektrů knzultantů byl ke každému reginálnímu prjektu přidělen jeden hlavní knzultant, který následně krdinval dbrnu pmc a dbrně vedl daný prjekt. Díky tmut patření byla zvýšena efektivita knzultantské činnsti ve prspěch reginálních prjektů. Hlavní knzultanti byli k reginálním prjektům přiděleni takt: 01 - Ltři na dbré cestě (Rman Mucha) 02 - Hrabůvka Live (Rman Mucha) 03 - Piště si (Ondřej Charvát) 04 - Dětské parlamenty a média (Ondřej Charvát) 05 - Splečně pr rdinu (Ondřej Charvát) 06 - Nezlmení cestují s Eurklíčem (Martin Mach) 07 - Tanec v Pardubicích (Martin Mach) 08 - Vlný čas není nuda (Martin Mach) 09 - Kyberšikana (Rman Mucha) Odbrná pmc a knzultace byly pskytvány jak přím reginálním krdinátrům, tak také účastníkům reginálních wrkshpů. Hlavní typy pskytvaných knzultací připmínkvání a úprava tiskvých zpráv, připmínkvání a úprava dalších mediálních výstupů (letáky, pzvánky, apd.), pmc při tvrbě internetvých stránek reginálních subprjektů, pmc při úpravě ftgrafií, 11

12 pmc při výběru vhdných médií a při kmunikaci s nimi psuzvání a analýza dsavadních prezentačních aktivit a návrhy na zlepšení Většina knzultací prbíhala frmu příméh zásahu d mediálních výstupů s následným vysvětlením prstřednictvím elektrnické pšty, telefnu a SKYPU. V některých případech byly knzultace prváděny sbně. V případě, že nebyl přidělený knzultant dstatečně fundvaný k pskytnutí ptřebné knzultace, byla tat zprstředkvána prstřednictvím jinéh lektra knzultanta, který se na danu blast specializval. Hlavní specializace knzultantů: Rman Mucha - internetvá kmunikace, marketing a PR, Martin Mach - stylistika a psaní tiskvých zpráv, Ondřej Charvát - kmunikace s médií a psaní tiskvých zpráv, Na knzultantské činnsti se velku měru pdílel dbrný garant prjektu Jan Rybář, který dbrně vedle jedntlivé knzultanty a prváděl dbrnu supervizi jejich činnsti Řízení krdinačníh webu s nejlepšími výstupy vzdělávaných V rámci prjektu vznikl a p celu dbu prjektu byl prvzván krdinační web na kterém byly širká veřejnst infrmvána prjektu a jedntlivých aktivitách. Hlavní část webu byla zaměřena na prpagaci jedntlivých dvudenních vzdělávacích wrkshpů a reginálních vzdělávacích wrkshpů. Sučásti webu byly také infrmace jedntlivých reginálních prjektech. Dále byly na webu umístěny studijní materiály pr účastníky wrkshpů. Pr zveřejňvání a publikvání výstupů účastníků prjektu byly zřízeny a prvzvány samstatné internetvé nviny Tyt internetvé nviny fungvaly jak běžný zpravdajský server, na kterém jsme účastníků prjektu umžnili publikvat zprávy a infrmace své činnsti. Vznikl tak prstr pr publikvání infrmací které statní média nejeví ptřebný zájem a sučasně prstr, na kterém se účastníci mhli pučit z práce svých klegů. Zájem publikvání v internetvých nvinách byl zpčátku malý, nicméně s přibývajícím bsahem se zvyšval. V internetvých nvinách byl mžné publikvat: tiskvé zprávy články a reprtáže včetně ftgrafií prezentace jedntlivých prjektů pzvánky na akce dplňkvě jsme zpracvávali a publikvali tiskvé zprávy převzaté z ČTK V závěru prjektu byl v internetvých nvinách publikván přes 300 zpráv a příspěvků Vznik příručky V rámci tét klíčvé aktivity vznikla studijní a inspirační publikace pr účastníky prjektu. V prjektu jsme pčítali s tím, že příručka vznikne již před zahájením dvudenních wrkshpu. Tent záměr se nám nepdařil uskutečnit a t z důvdu zpždění se zahájením prjektu 4 měsíce. Sučasně jsme byli vedení snahu vytvřit kvalitní publikaci. T se nám naknec pvedl a v únru 2014 jsme příručku vydali. Sučasně jsme ihned zahájili rzesílání příručky účastníkům již uskutečněných wrkshpů. Příručku napsal a editval Jan Rybář na základě autrské smluvy. Publikace byla dplněna ilustracemi d grafičky Ester Kuchynkvé, která ilustrace vytvřila na základě dhdy prvedení práce. Publikace byla vydána v bržvané vazbě a byla patřena ISBN. 12

13 Buďte více vidět aneb Lepší PR svépmcí, Tištěná publikace (příručka), rzsah 196 stran, autr/ autři: Jan Rybář (ed.), Praha ISBN V prvním kle byl vydán 500 příruček, následně byl vzhledem k navyšujícímu se pčtu účastníků prjektu dtištěn dalších 140 kusů. Příručky byly zdarma rzdávány všem účastníkům wrkshpu. Sučasně byla příručka zpřístupněna v elektrnické pdbě a t jak studijní materiál v rámci e-learningu. K zabezpečení maximálníh využití příručky v elektrnické pdbě, byla publikace převedena také d frmátu pr elektrnické čtečky knih. A zpřístupněna širké veřejnsti také v e-learningu Vznik studie Nejlepší příklady z praxe Tat studie je dalším studijním materiálem, který vznikl v rámci prjektu. Zatímc příručka bsahvala studijní materiály v becné úrvni. Studie nejlepších příkladů z praxe pak bsahuje zejména zkušensti z realizace prjektu a reginálních subprjektů. Studie s názvem Dbrá média - Aktivní bčané a média - Příklady dbré praxe bsahuje tyt kapitly: Míst úvdu: O publikaci a prjektu Vzdělávací wrkshpy Nviny Dbrá média Ltři na dbré Cestě Hrabůvka Live Kyberšikana Tanec v Pardubicích Nezlmení cestují s eurklíčem Vlný čas není nuda Dětské parlamenty Míst závěru: Pznatky a dpručení Závěrečná tiskvá zpráva Studie byla vydána v elektrnické pdbě PDF a také ve frmátech pr elektrnické čtečky knih. Autrsky se na studii pdílel veducí prjektu, reginální krdinátři, lektři knzultanti a dbrný garant prjektu. Studie byla umístěna na internetvých stránkách prjektu, čemž byli infrmváni všichni účastníci prjektu a širká veřejnst Závěrečná knference, vyhdncení prjektu Závěrečná knference prběhla 16. října 2013 v Pardubicích. Na knferenci byli pzvání všichni reginální krdinátři a byl jim umžněn vzít si sebu hsta případně splupracvníka s prjektu. Sučasně byli slveni všichni účastníci prjektu a byla jim nabídnuta mžnst se závěrečné knference zúčastnit. I přes tt širké slvení a pzvání se knference nezúčastnili všichni a t zejména z časvých důvdů. Prgram závěrečné knference: 10:00-10:30 Prezentace a vzájemné seznámení 10:30-11:15 Zahájení, představení hstů a účastníků, seznámení s průběhem prjektu (Rman Mucha) 11:15-11:30 Jak t viděl dbrný garant (Jan Rybář) 11:30-11:15 Zhdncení prjektu ředitelem BEZK-u (Pavel Činčera) 10:30-10:45 Reginální prjekt Ltři na dbré cestě 13

14 10:30-10:45 Reginální prjekt Ltři na dbré cestě 10:45-11:00 Reginální prjekt Tanec v Pardubicích 11:00-11:15 Reginální prjekt Splečně pr rdinu 11:15-11:30 Reginální prjekt Nezlmení s Eurklíčem 11:45-12:00 Reginální prjekt Kyberšikana 12:00-12:15 Reginální prjekt Dětské parlamenty a média 12:15-12:30 Reginální prjekt Vlný čas není nuda 12:45-13:00 Reginální prjekt Hrabůvka Live 13:00-13:15 Reginální prjekt Pište si! 13:15-13:30 Anketa k reginálním prjektům 14:30-15:15 Umění klást tázky - jak klást tázky abychm dstali ptřebné dpvědi (Rman Mucha) 15:15-16:00 Pslední knzultace a rady 16:15-17:30 Diskuse, výměna zkušenstí 17:30-18:00 Závěrečné pděkvání a slavnstí uknčení prjektu 09 - Vytvření a prvzvání e-learningvéh systému E-learningvý mdul dstupný širké veřejnsti na internetvé adrese Tent mdul byl vytvřen pr pdpru wrkshpů, jak studijní materiál pr účastníky prjektu a pr další zájemce, kteří se wrkshpů nemhli zúčastnit. E-learning je rzdělen na dvě části. Studijní materiály - v pdstatě jde elektrnicku pdbu příručky. Elearningvý kurz - samtný kurz, který je rzdělen d jedntlivých lekcí. Každá lekce je zaknčena testem. Na knci kurzu je pak závěrečný test. Uživatel může testy a jedntlivé lekce prcházet i jedntlivě. 1. C jsu média a c nich vědět 2. Internetvé sciální sítě 3. Jak napsat a kmu pslat tiskvu zprávu 4. Jak napsat zprávu, reprtáž a pzvánku 5. Kde vzít ftgrafie, hudbu a videa 6. Statistiky a analýza měření webu 7. Internet a jeh specifika 8. Prvz internetvéh média 9. Jak efektivně kmunikvat s nvináři 10. Začínáme ftgrafvat Více viz: Pdpřen v prgramu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst Oblast pdpry: Investice d rzvje vzdělávání Obdbí realizace: Celkvé předpkládané náklady: ,64 Kč 14

15 Hdncení efektivity nástrjů envirnmentálníh vzdělávání, výchvy a světy Prjekt Hdncení efektivity nástrjů envirnmentálníh vzdělávání, výchvy a světy byl zahájen v lednu 2012 trval až d prsince Prjekt byl financván Technlgicku agenturu české republiky (TA ČR) I. Fáze prjektu V rámci první fáze prbíhala příprava na následující výzkumné úkly. Jejím jádrem byla především rešerše a excerpce relevantní zahraniční i dmácí dbrné literatury. Vzhledem k šíři prjektu byl nutné zpracvat kmplexní rešerši, která se zaměřvala především na publikvané články ppisující evaluaci prgramů EVVO, vhdné nástrje a strategie pr její vyhdncvání a metdická dpručení a standardy uplatňvané v mezinárdním kntextu pr EVVO. Rešerše se zaměřvala především na respektvané jádrvé časpisy bru (Envirnmental Educatin Research, The Jurnal f Envirnmental Educatin, Canadian Jurnal f Envirnmental Educatin, Suthern African Jurnal f Envirnmental Educatin, Australian Jurnal f Envirnmental Educatin, Jurnal f Educatin fr Sustainable Develpment, Jurnal f Teacher Educatin fr Sustainability, Green Teacher), dmácí recenzvaný brvý časpis (Enviggika), relevantní články v statních dmácích pedaggických časpisech (Orbis Schlae, Pedaggika atd.), mngrafie věnvané evaluaci prgramů a vybrané metdické materiály z blasti EVVO. II. Fáze prjektu Adaptace zahraničních evaluačních nástrjů MSELS a EBS Cílem tét fáze byl adaptvat dva vybrané zahraniční evaluační nástrje pr pužití v českém kntextu. V rámci prjektu byl nejprve zpracván rientační přehled zahraničních nástrjů pužívaných pr evaluaci různých cílvých blasti EVVO. Pr jedntlivé nástrje byla pracvní skupinu realizátrů prjektu vyhdncena jejich relevance a užitečnst pr pužití v dmácím prstředí. Výsledkem byl výběr dvu nástrjů, MSELS pr žáky druhéh stupně ZŠ (části věnvané eklgickým znalstem) a EBS, pr hdncení míry dpvědnéh envirnmentálníh chvání dspělých respndentů. Oba nástrje byly přelženy. Reliabilita nástrjů byla věřvána jejich administrací na piltních skupinách a následnu analýzu (Crnbach alfa test, faktrvá analýza). Testvání prbíhal na žácích ZŠ a studentech VŠ. Výsledkem byl vytvření pužitelné české verze bu nástrjů, které pak byly zařazeny d zpracvávaných metdik pr evaluaci prgramů EVVO (v. fáze 3). III. Fáze prjektu Sepsání tří metdik evaluace prgramů EVVO: V tét fázi byly pstupně zpracvány metdiky pr evaluaci prgramů EVVO rzdělené 15

16 pdle jedntlivých věkvých skupin (předšklní a mladší šklní věk, starší šklní věk a středškláci a dspělí účastníci vzdělávacích prgramů). Metdiky čerpaly z rešerší prvedených v první fázi prjektu. Jedntlivé evaluační nástrje (dtazníky, testy) byly rzděleny d cílvých blastí vymezených dkumentem Cíle a indikátry EVVO (zpracvanéh pracvní skupinu při MŽP) a následně pdle uvedených cílvých skupin. U každéh nástrje byly diskutvány blasti jeh pužití a případné metdlgické prblémy. Sučástí byly i příklady jeh využití v dmácí či zahraniční evaluační praxi. Sučástí metdik byly i půvdní české adaptace nástrjů MSELS (Eklgické znalsti) a EBS (dpvědné envirnmentální chvání). Metdiky dále pskytly základní rámec pr analýzu dat, prvnávaly výhdy a nevýhdy kvantitativních a kvalitativních evaluačních strategií a specifika evaluace prgramů pr daný typ cílvé skupiny. Metdiky byly knzultvány také s dbrníky Masarykvy univerzity Brn. Všechny metdiky byly recenzvány dvěma nezávislými recenzenty. P prvedení recenzenty navrhvaných dílčích úprav byly zpřístupněny pr dbrnu veřejnst v elektrnickém časpise Enviggika a předány d certifikačníh řízení na MŽP. IV. Fáze prjektu Zpracvání Typlgie nástrjů EVVO, zajištění recenzních psudků, úpravy dle dpručení recenzentů. Vytištění 100 kusů. Cílem publikace byl vytvřit funkční syntézu prbíhající brvé diskuse strategiích pr efektivní realizaci EVVO, relevantní pr dmácí kntext. Zpracvání prt navázal na předchzí rešerše zahraniční i dmácí brvé literatury. Na základě prvnání výsledků různých studií byly kategrizvány jedntlivé typy nástrjů EVVO a identifikvány dpručené strategie pr cílvé blasti EVVO. V rámci analýzy dmácích i zahraničních metdických textů byly dále prvnány různé přístupy k frmulvání terie prgramu a identifikvány jedntlivé kategrie znaků vymezujících výchvněvzdělávací prgramy. Text byl něklikrát knzultván s externími dbrníky, zejména z Masarykvy univerzity v Brně. Na základě jejich návrhů byly v textu zpřesněny některé části, především v blasti ekpsychlgie. Studie byla následně předána d recenzníh řízení. Na základě návrhů recenzenta byly dplněny a zpřesněny některé pužité definice. P jejich zapracvání pak byla publikace připravena k vydání. V. Fáze prjektu Zpracvání Analýzy bariér uplatňvání efektivních nástrjů pr realizaci a evaluaci EVVO u středisek eklgické výchvy, zajištění recenzních psudků, úpravy dle dpručení recenzentů. Vytištění 100 kusů. Cílem studie byl zjistit, jaké pstje zaujímají pracvníci středisek eklgické výchvy ke strategiím EVVO vycházejících z věřených metdických přístupů a k metdám pr evaluaci svých prgramů. Studie vychází z analýzy rzhvrů s pracvníky středisek eklgické výchvy, 16

17 internetvých diskusí, publikvaných textů i dříve prvedených výzkumných studií. Získaná data byla kódvána pdle metdlgie Glaservy verze zaktvené terie. P vynření a identifikaci centrální kategrie byla vytvřena nvá terie, vysvětlující nejednznačný a kmplexní přístup pracvníků středisek eklgické výchvy k efektivním pstupům pr přípravu a evaluaci prgramů. Důvěryhdnst nvé terie byla věřvána diskusí s vybranými respndenty výzkumu. Na jejím základě byla prezentvaná terie v dílčích hledech zpřesněna a upravena. Text byl v průběhu něklikrát diskutván s experty z Masarykvy univerzity v Brně i s pracvníky středisek eklgické výchvy. Jejich připmínky byly pstupně zapracvávány. P dknčení byla publikace předána d recenzníh řízení a p zapracvání dílčích recenzentvých návrhů zpracvána k vydání. VI. Fáze prjektu Zpracvání případvé studie k ptimalizaci nástrjů EVVO pr téma udržitelná sptřeba, předání d recenzvanéh časpisu Enviggika. Od června d září 2013 prběhl sběr pdkladů pr případvu studii k ptimalizaci nástrjů EVVO pr téma udržitelná sptřeba. Průzkum měl zdpvědět tázku, jakým způsbem legitimizují vybraní sptřebitelé své rzhdnutí nakupvat či nenakupvat sciálně a envirnmentálně šetrnější výrbky? V jeh rámci byl uspřádán šest hniskvých skupin s relativně hmgenním vzrkem ppulace vybrané pdle danéh kritéria. Studie neusilvala reprezentativnst a její výsledky prt není mžné zbecňvat pr celu ppulaci. Výběr respndentů zahrnval skupinu žen na mateřské dvlené, senirů, vyskšklských studentů, pdnikatelů, pracvníků veřejné správy a eklgických pradců. Dba trvání jedntlivých hniskvých skupin byla přibližně jednu hdinu. Rzhvr vedl vždy jeden tazatel, s mžnými dplňujícími tázkami druhéh. Průběh byl nahráván a nahrávky byly následně dslvně přepsány. Data byla následně analyzvána pmcí metdy tevřenéh kódvání, kdy z přepisu byly nejprve vybrány jedntlivé datvé segmenty a ty pak kódvány metdu tevřenéh kódvání. Ve druhé fázi byly k půvdním kódům dplněny substantivní kategrie. Ty pak byly využity pr prvnání mezi jedntlivými skupinami. Článek byl dále knzultván s dbrníky z Masarykvy univerzity Brn. V říjnu 2013 byl tmt výzkumu vytvřen článek, který byl zaslán k recenznímu řízení d časpisu Enviggika. Článek je v přehledu výsledků značen jak výsledek č. 6. VI. Fáze Zpracvání Strategickéh rámce zvyšvání efektivity a ptimalizaci nástrjů EVVO V rámci VI. Fáze byl zpracván strategický rámec, který služí jak návd k pužití výstupů tht prjektu pr státní správu, která má v půsbnsti EVVO. Tent rámec shrnuje dpručení prjektu a dkazuje se na zpracvané výstupy. Strategický rámec byl zpracván na samý závěr tht prjektu. Návrh strategickéh rámce je zalžen na třech výchdiscích: (1) právní úprava a 17

18 strategický rámec EVVO platný v dbě předlžení návrhu, (2) kncepce Cíle a indikátry EVVO a (3) výsledky výzkumnéh prjektu Hdncení efektivity nástrjů EVVO. Cílem návrhu je pskytnut srzumitelný návd na využití všech výsledků výzkumu pr zvýšení efektivity pdpry EVVO zejména v blasti hdncení evaluace efektivity samtných nástrjů EVVO. Cílem strategickéh rámce není návrh systému vlastníh prvádění pdpry EVVO a prvnávání či hdncení frem, činnstí, pstupů a nástrjů v EVVO pužívaných. Návrh nebsahuje ani analýzu pskytvatelů EVVO neb metd jejich práce. Předmětem návrhu je zdůraznit pstupy při evaluaci nástrjů EVVO, které mhu zvýšit kvalitu i efektivitu EVVO průřezvě. Strategický rámec je pdle ptřeb uživatele výsledků využitelný jak základ pr vládní či resrtní kncepční dkument směřující ke kmplexnímu a systémvé hdncení nástrjů EVVO. Z věcnéh hlediska strategický rámec bsahuje zejména variantní návrh kdifikace cílů EVVO, přehled pžadavků na metdlgicku správné evaluační pstupy a návrh jejich implementace a v nepslední řadě návrh metdy prjektvéh cyklu zalženéh na trjfázvé evaluaci (ex ante frmativní evaluace sumativní evaluace). Náklady na prjekt: Kč bez DPH Partnerská rganizace: Agentura Kniklec 18

19 Rzpčet rku 2013 VÝNOSY Dtace (ministerstva, bce, města) Dtace ze zdrjů EU Nadační příspěvky a dary Úrky Výnsy služby Ostatní výnsy CELKEM SKUTEČNOST ROKU 2013 (Kč) ,29 Kč 0,00 Kč ,22 Kč 174,59 Kč ,72 Kč 125,83 Kč ,65 Kč NÁKLADY Osbní náklady (mzdy, sciální a zdravtní pjištění) Nákup služeb (energie, pštvné, tel., nájemné, dbrné služby) Sptřeba materiálu a energie Ostatní náklady CELKEM SKUTEČNOST ROKU 2013 (Kč) ,00 Kč ,18 Kč ,45 Kč ,84 Kč ,48 Kč VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ,18 Kč Pčet placených pracvníků 5 Pčet dbrvlníků 1 19

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce psluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality sciálních služeb. Autr: Jarslava Janíčkvá Veducí práce: Martina Richtervá Těmínvá

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více