Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, Praha 7 Tel.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz"

Transkript

1 Malířská 231/6, Praha 7 Tel.: Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme Realizvané prjekty v rce Zaměstnanci Spnzři a partneři Přílha I. Naše hlavní prjekty Eklist.cz - internetvý deník živtním prstředí Ecmnitr Přílha II. Naše další prjekty Rzpčet

2 Kd jsme Stručně rganizaci Celý název naší rganizace je Brntsauří ekcentrum Zelený klub, zkráceně BEZK. Byla zalžena v rce 1992 a její hlavním zaměřením je publikační a vzdělávací činnst. Hlavní činnst na internetu prvzujeme Eklist.cz, denně aktualizvané stránky přinášející zpravdajství živtním prstředí (včetně velkéh mnžství tematicky členěných přílh) a Ecmnitr - databáze článků živtním prstředí. Ostatní činnst BEZK také splupracuje při budvání webvých stránek ÚVR ČSOP. Při budvání stránek nabízí pmc technicku i bsahvu. BEZK splupracuje s místní správu a samsprávu a t v ČR i v zahraničí. BEZK rganizuje šklení v blasti medií, splupráce mezi místní správu a samsprávu na jedné a neziskvými rganizacemi na druhé straně. BEZK se pdílí na různých výzkumných i expertních prjektech. Vedení splečnsti tvřili: Pavel Činčera, Ondřej Charvát a část rku Rman Mucha. Ředitel rganizace je Pavel Činčera. Stálými zaměstnanci byli Pavel Činčera, Ondřej Charvát, Martin Mach, Zdeňka Vítkvá, Sylva Pkrná a Rman Mucha. Stálými splupracvníky jsu Jan Stejskal, Vendula Marákvá, Matuš Mihaliček, Helena Markvá. Organizace má statut bčanskéh sdružení (pdle Zákna č. 83/1990 Sb.), v rce 2013 měla 6 zaměstnanců. BEZK splupracval s externími splupracvníky. Pslání a cíle rganizace Organizace se snaží šířit bjektivní infrmace živtním prstředí, přinášet nápady a rady k šetrnějšímu chvání k živtnímu prstředí. Nabízí technicku pmc při realizaci prjektů jiných rganizací, při nichž využívá mderních infrmačních technlgií. BEZK se neúčastní kampaní a nepdpruje žádná knkrétní řešení. Stručný prfil členů rganizace Členvé a splupracvníci BEZKu mají převážně vyskšklské vzdělání neb vysku šklu studují, z brů technických, přírdních i humanitních (infrmačních technlgií). Věkvé rzmezí d 28 d 50 let. Velká většina má něklikaleté zkušensti s prací v neziskvém sektru. 2

3 Realizvané prjekty v rce 2013 V rce 2011 jsme pkračvali v práci na 2 hlavních prjektech: 1. Eklist.cz internetvý deník živtním prstředí 2. Ecmnitr databáze článků živtním prstředí V rce 2013 jsme dále pkračvali v práci na prjektech: 1. Vzdělávací prjekt Další vzdělávání bčanů k lepší rientaci v mediální sféře psilvání bčanské splečnsti v reginech pmcí zlepšvání schpnsti bčanů a jejich splků získávat větší pzrnst médií. (Dbrá média). Financvaný OP VK. 2. Studie Hdncení efektivity nástrjů envirnmentálníh vzdělávání, výchvy a světy financvaný TAČR Hlavní priritu v rce 2013 byl Eklist.cz, jehž sučástí je řada rubrik, které jsu také samstatnými prjekty. Pdrbnsti prjektech najdete v příslušných přílhách. Zaměstnanci a stálí externí splupracvníci V rce 2013 pracvali pr rganizaci následující zaměstnanci a stálí externí splupracvníci: Pavel Činčera je předseda a ředitel, vystudval Přírdvědecku Fakultu Univerzity Karlvy v Praze. Vedením prjektů na chranu živtníh prstředí se zabývá d rku V BEZKu je zaměstnán na plný úvazek. Ondřej Charvát je zaměstnanec BEZKu, který pracuje zejména na prjektu Ecmnitr, má také na starsti rubriku Eklgická Legislativa a Plitici a živtní prstředí. Pdílí se také na zdpvídání dtazů a tvrbě zpráv, rad a návdů pr Zelenu dmácnst. Je šéfredaktrem Eklist.cz. Dálkvě studuje magisterské studium na Fakultě humanitních studií na Univerzitě Karlvě. Martin Mach má na starst plnění eksptřebitelských a ekpradenských prjektů p bsahvé stránce a splupracuje na administrativní části. Je zapjen jak redaktr serveru Eklist.cz. Je dpvědný za rubriku Zelená dmácnst a za stránky Zelenéh knihmla. Je veducím prjektu Envirnmentální bčanské pradenství ( ). V rce 2010 dknčil magisterské studium na Fakultě humanitních studií na Univerzitě Karlvě. Jan Stejskal vystudval Filzficku fakultu UK v Praze, br bakalářské studium humanity, a magisterské studium na Fakultě humanitních studií UK, br becná antrplgie. Je stálým externím splupracvníkem rganizac a píše pr Eklist.cz. Zdeňka Vítkvá je zaměstnancem BEZKu d května V rámci prjektu Eklist.cz pracuje jak veducí vydání a redaktrka. Vystudvala br Aplikvaná eklgie na Fakultě živtníh prstředí ČZU. Helena Markvá splupracuje s BEZKem d začátku rku 2007 jak finanční manažerka prjektů. Od listpadu 2009 je stálým zaměstnancem BEZKu na plviční úvazek a pracuje jak finanční manažerka prjektů. Sylva Pkrná pracuje jak sekretářka rganizace d července 2009 na plný úvazek. Vedla databázi dběratelů tištěnéh Eklistu a splupracvala na jeh distribuci. Má na starsti běžnu administrativu rganizace a administrativu suvisející se všemi prjekty BEZKu. Od ledna r.2013 pracvala také jak finanční manažerka prjektu Dbrá média. Rman Mucha pracuje v BEZKu na částečný úvazek d září 2010 jak marketingvý a PR pracvník. Má na starsti prpagaci Eklistu.cz, kmplexní zabezpečení reklamy a inzerce, splupráci s agenturami a prvzvateli bdbných webů. Řídí a zabezpečuje blast internetvých aplikací a prjektů. Krdinuje práci externích prgramátrů a grafiků. Od září 2011 pracval jak veducí a specialista na zavedení e-learningu prjektu Kulturně histrické 3

4 dědictví a d srpna r.2012 jak veducí prjektu Dbrá média. Vystudval vysku vjensku technicku šklu. Matuš Mihaliček je stálým externím splupracvníkem rganizace, většinu pmáhá s grafickými pracemi. K našemu týmu patřila i řada externistů a splupracvníků, kteří pracují pr naši rganizaci na základě dhdy prvedení práce. Jejich pčet se phybval mezi Spnzři a partneři Naše činnst by nebyla mžná bez spnzrů a partnerů, ze kterých nejdůležitějšími v rce 2013 byl Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy České republiky, TA ČR, Evrpský sciální fnd a Hlavní měst Praha. Naším hlavním splupracvníkem je Brntsaurus Praha 7, se kterým sdílíme kancelářské prstry a jehž členvé s námi splupracují, a Ecnnect, který prvzuje internetvý server na němž máme umístěny své stránky; Ecnnect je také pskytvatelem našeh redakčníh systému a splupracuje s námi na řešení našich technických prblémů. Všem těmt spnzrům a splupracvníkům děkujeme, prtže bez nich by naše práce nebyla mžná. 4

5 Přílha I Naše hlavní prjekty Eklist.cz Eklist.cz je internetvý deník přírdě a živtním prstředí. Vznikl v prsinci Přináší především aktuální zpravdajství, zárveň ale bsahuje i publicisticku část (rzhvry, články přírdě, eseje, názry, kmenáře a diskuse, články kultuře). Velmi důležitu sučástí serveru je rvněž rubrika Zelená dmácnst, která přináší rady pr živt šetrný jak k klnímu prstředí, tak k vlastní peněžence. Čtenáři na Eklistu najdu také kalendář akcí a přehled knih a filmů s envirnmentální tematiku. Eklist.cz v sučasnsti nabízí nejrzsáhlejší zpravdajství z blasti přírdy a živtníh prstředí na českém internetu, které zárveň dpvídá nvinářským standardům pr nestranné a idelgicky nezatížené infrmvání veřejnsti. Eklist.cz je jak internetvé médium přístupný čtyřiadvacet hdin denně a nabízí všechny půvdní texty zadarm. Obdbný server zaměřený na širku veřejnst na českém internetu není. Redakce serveru neprsazuje žádné vlastní názry či kncepty řešení, přináší nestranné zpravdajství a nabízí prstr pr diskusi. Díky tmu je Eklist.cz přijatelným infrmačním zdrjem pr širký kruh zájemců infrmace živtním prstředí. Právě díky své přijatelnsti pr čtenáře nejrůznějšíh zaměření se Eklist.cz stal zajímavu diskusní platfrmu napříč různými zájmvými skupinami, jakýmsi neutrálním územím. Redakce a vydavatel se záměrně snaží budvat Eklist.cz tak, aby byl důvěryhdným infrmačním zdrjem pr nejrůznější zájmvé skupiny a aby byl slušným, ale přitm zajímavým a pdnětným diskusním prstrem. Cílvé skupiny Cílvu skupinu serveru Eklist.cz je nejširší veřejnst, v ideálním případě všichni zájemci živtní prstředí a přírdu, kteří dkážu číst česky neb slvensky. Jak médium se ale zaměřujeme hlavně na dvě skupiny čtenářů: na mladé lidi na středních a vyských šklách ve věku let a rvněž na silnu skupinu eknmicky aktivních čtenářů ve věku let. Pdle průzkumu NetMnitru jde mírně nadprůměrně vzdělanu skupinu (vzhledem ke vzdělání čtenářů statních serverů) a v největší míře vysce kvalifikvané zaměstnance, čast z prstředí veřejné správy, a pdnikatele. Eklist.cz četl až 80 tisíc unikátních čtenářů měsíčně (dle Ggle Analytics). Pdle scidemgrafických průzkumů splečnsti NetMnitr je server Eklist.cz čten p celé České republice. Přibližně pětina čtenářů je z Prahy, silné zastupení mají rvněž Ústecký, Liberecký, Mravskslezský, Zlínský, Jihmravský a Středčeský kraj. Pměrně vyský pčet čtenářů je ze Slvenska. Vysku čtenst má Eklist.cz zejména v městech nad byvatel. 5

6 Ecmnitr Ecmnitr je každdenně aktualizvaná databáze článků a tiskvých zpráv týkajících se tématu živtníh prstředí. Texty zařazvané d databáze jsu rzděleny d tří ddílů. Za prvé mnitrujeme dmácí tištěné a elektrnické deníky a časpisy (Ihned, MF Dnes, Lidvky, Práv, Respekt, Aktuálně.cz, Deník, Sedmá generace atd.) Tyt články jsu zveřejňvány buď jak celé texty umístěné na našich stránkách neb v pdbě dkazů na půvdní stránky zdrje. Dále zveřejňujeme půvdní články, které vycházejí z cizjazyčných materiálů. Vycházíme ze sledvání zahraničních zdrjů, především z anglické jazykvé blasti, a snažíme se tak zpřístupnit čtenářům jinak čast nedstupné materiály. Hlavními zdrji jsu: BBC, Assciated Press, Envirnmental News Netwrk, MSNBC, AllAfrica.cm a Swiss Radi. Pslední blastí jsu tiskvé zprávy vydávané jednak státní správu (Ministerstv živtníh prstředí, Ministerstv dpravy atd.), neziskvým sektrem (Arnika, Děti Země, Hnutí DUHA, Greenpeace) a stále častěji také sukrmými splečnstmi. Celá databáze je dplněna vyhledávacím nástrjem. Pžadvané infrmace může čtenář získat buď zadáním klíčvéh slva neb pmcí kategrií, které rzdělují texty jak pdle zeměpisnéh klíče (jedntlivé kraje ČR, země Evrpy, Severní Amerika ) tak pdle témat (dprava, chráněné blasti, dpady ) neb institucí, kterých se týkají (vláda, jedntlivá ministerstva, plitické strany atd.). Dmvská stránka zbrazuje aktuální půvdní články, materiály z českých médií i tiskvé zprávy. Pmcí n-line rešeršníh nástrje jsu přístupné veřejnsti všechny zařazené texty. Datábáze Ecmnitr (www.ecmnitr.cz) funguje d rku 1996 a je neustále aktualizvána. Dnes databáze bsahuje téměř 60 tisíc zveřejněných textů (zhruba článků z českých médií asi tiskvých zpráv a půvdních překladů). V rámci České republiky se jedná jedinu rešeršní databázi mediální dezvy envirnmentální prblematiky, jež je navíc pr uživatele přístupná bezplatně 24 hdin denně. Výstupy Ecmnitru využívá i server Eklist.cz (www.eklist.cz), překladvé články přebírá i řada jiných médií. 6

7 Přílha II Naše další prjekty Další vzdělávání bčanů k lepší rientaci v mediální sféře psilvání bčanské splečnsti v reginech pmcí zlepšvání schpnsti bčanů a jejich splků získávat větší pzrnst médií. (Dbrá média) Prjekt mediálních šklení ve všech krajích ČR určený aktivním bčanům především z nevládních rganizací, účastnili se ale i zástupci bcí a živnstníci. Vyšklili jsme téměř 600 lidí, realizvali jsme 7 reginálních prjektů. Zlepšili jsme schpnsti účastníků slvvat veřejnst a kmunikvat s medii. Pdrbnější infrmace: Cílvu skupinu prjektu byl aktivní bčan, který díky svým aktivitám hraje důležitu rli v budvání bčanské splečnsti zejména na místní úrvni. Vzhledem k legislativní situaci v České republice byli účastníci prjektu zejména zaměstnanci a dbrvlní pracvníci neziskvých a nevládních rganizací. Nsná část prjektu byla realizvána prstřednictvím klíčvých aktivit Wrkshpy v krajích s nminační funkcí Dvudenní vzdělávací wrkshpy byly první fázi prjektu. Byly realizvány ve všech krajích a jejich hlavním cílem byl pskytnut účastníků základní infrmace fungvání médií, prstředcích a frmách kmunikace s nimi a v rámci minikurzů je naučit základní dvednsti v blasti ftgrafvání a prvzvání internetvých stránek. 7

8 Wrkshpy prběhly v suladu s harmngramem takt: Plzeň ( ) Liberec ( ) Ústí nad Labem ( ) Hradec Králvé ( ) Karlvy Vary ( ) Olmuc ( ) Zlín ( ) Jihlava ( ) Pardubice ( ) Ostrava ( ) Brn ( ) České Budějvice ( ) Kladn ( ) Speciál ČECHY (Plzeň, ) Speciál MORAVA (Olmuc, ) Wrkshpy v krajích (1-13) prběhly vždy pdle stejnéh prgramu: 1. den (9:00 18:00) Prezence, zahájení úvd 09:30 Jak lépe przumět světu velkých médií a jak pchpit, c je zajímá Teretická část: jak média fungují, jaké je jejich měnící se rle a jak je využívat Jak ve své práci vyhledat témata, něž mhu média prjevit zájem Jakým způsbem psát pr čtenáře a nvináře, kteří vaší činnsti mají jen malé pvědmí Tiskvé zprávy jinak! Jak psát jen t, c má šanci zaujmut Kreativní přístup k psaní Základy pstupů Public Relatins 11:00 Internet a sciální média cenný spjenec Teretická část: Internet jak mcný, ale vrtkavý spjenec jak h pravdu dbře využívat Sciální média jak mcná zbraň pr lepší prezentaci vaši činnsti Jak pstupvat při frmulvání kvalitníh bsahu pr web Úvd d prblematiky ptimalizace webvých stránek (SEO) 12:30 Přestávka na běd 13:30 Phlédněte na sebe jinak Jak u knkrétních účastníků najít pravdu zajímavá témata, jimiž je mžné zvýšit svji přítmnst v médiích Jak tat témata zpracvat d tiskvých zpráv Jak knkrétně budvat vztahy s médii a získat je na svji stranu 18:00 Uknčení prvníh dne 8

9 2. den (09:00 15:00) 08:30 Ranní čaj a káva (chvilka pr nefrmální sdělení djmů a čekávání) 09:00 Zahájení druhéh dne 09:15 Minikurzy (účastníci si vyberu jeden ze dvu nabízených kurzů) Ftgrafvání Praktický výcvik základní pstupy při ftgrafvání: jak i z byčejných ftaparátů získat kvalitní ftgrafie pr svji prezentaci, jak ftgrafvat různý akce, skupiny lidí, atp Tipy a triky prfesinálů, které mhu zlepšit práci i začínajících ftgrafů Úvd t terie hdncení ftgrafií: jaké parametry má mít ftgrafie, která může zlepšit vaši prezentaci Jak ftgrafie upravit, aby se daly pužít k tiskvé zprávě Jak využívat technické pmůcky na internetu ke zlepšení své práce a lepší prezentaci práce NNO a splků Internetvé stránky Základní terie internetvých stránkách Pstupné krky d začátku až k spuštění vlastníh webu Optimalizace internetvých stránek Tipy a triky pr efektivní internetvu kmunikaci 12:30 Tipy a triky Cenné praktické rady pr efektivní práci Tipy na užitečné pčítačvé prgramy a internetvé aplikace Triky, které stjí zat znát 13:30 Hspdský test praktické cvičení nvéh phledu sami na sebe 14:30 Zadání pr tvrbu reginálních prjektů a závěrečná diskuse 15:00 Uknčení druhéh dne Sučástí wrkshpu byla také beseda se zástupcem médií, kterým byl zpravidla šéfredaktr, neb redaktr reginální redakce MF Dnes. Tat beseda byla velmi přínsná. Vzhledem k velkému zájmu účastníků a snaze vyhvět i těm, kteří se nemhli zúčastnit wrkshpů v krajích, jsme nad rámce plánu přidali a v záři uskutečnili dva wrkshpy SPECIÁL pr zájemce z Čech a Mravy. Tyt wrkshpy již neměly nminační funkci a jejich prgram byl upraven tak, aby účastníci mhli abslvvat ba minikurzy a nemuseli si vybírat puze jeden z nich. Sučasně byl také přidán minikurz tvrby tiskvé zprávy. Nminační funkce wrkshpů spčívala v tm, že účastníci byli infrmváni mžnsti realizvat vlastní reginální prjekt a byli vyzvání k jeh vypracvání a deslání k psuzení. Tyt prjekty byly v rámci klíčvé aktivity 02 psuzeny. Výstup klíčvé aktivity Výstupem tét aktivity byly samtné wrkshpy a pskytnuté vzdělání pr jejich účastníky. Sučasně byly výstupem samtné nminvané reginální prjekty. Wrkshpů měl být prveden 13, skutečně uskutečněných byl 15. Pdle prjektu měl být vyšklen a d MI zapčítán 390 účastníků,. Tent cíl byl překrčen a d MI byl zapčítán 404 účastníků. Účastníkům wrkshpu byly pskytnuty studijní materiály v pdbě prezentací a dalších dplňkvých infrmací. Všechny cíle a výstupy klíčvé aktivity byly splněny a překrčeny. 9

10 Výběr prjektů na základě nminací, výběr reginálních krdinátrů Smyslem tét klíčvé aktivity byl vybrat z nminvaných reginálních prjektů ty, které budu svým bsahem dpvídat záměrům a cílům a budu splňvat pžadvané kritéria. V rámci tét aktivity jsme předpkládali, že budeme vybírat nminvané prjekty ve dvu klech vždy p uskutečnění něklika wrkshpů s nminační funkcí. P zkušenstech z prvních pěti wrkshpů jsme zjistili, že tent pstup značně limituje zájemce reginální prjekt a t zejména v tm, že musí s jeh začátkem čekat, až budu prjekty psuzeny. Tmut jsme se naknec rzhdli vyhnut a d šestéh wrkshpu jsme vybírali vždy reginální prjekty vždy ihned p sknčení nminačníh wrkshpu. Výběr reginálních prjektů a krdinátrů prbíhal takt: vyzvání účastníků wrkshpů k zpracvání reginálníh prjektu zpracvání reginálníh prjektu na připraveném frmuláři Odeslání reginálníh prjektu d stanvenéh termínu pzrné prstudvání reginálníh prjektu výběrvu kmisí slženu s členů hlavníh realizačníh týmu a upřesnění prjektu psuzení reginálních prjektů vybrání těch, které dpvídají kritériím infrmvání pdávajících výsledku výběru Celá prcedura byla pstavena tak, aby ti c pdávají nminaci na reginální prjekt, byli psléze, v případě jeh vybrání autmaticky nminvání d pzice reginálníh krdinátra. Cílem klíčvé aktivity byl vybrat sedm reginálních prjektů a k nim sedm reginálních krdinátrů. Výstup klíčvé aktivity Výstupem klíčvé aktivity byl vybrání devíti reginálních prjektů a stanvení reginálních krdinátrů Ltři na dbré cestě (Zdeňka Císařvá, Tmáš Buriánek) 02 - Hrabůvka Live (Pavlína Miturvá) 03 - Piště si (Andrea Pecinvá) 04 - Dětské parlamenty a média (Vladimír Hurta) 05 - Splečně pr rdinu (Jsef Zábj) 06 - Nezlmení cestují s Eurklíčem (Radka Knečná - Svatšvá) 07 - Tanec v Pardubicích (Petr Zlesák) 08 - Vlný čas není nuda (Jan Burda) 09 - Kyberšikana (Lucie Benešvá) S reginálními krdinátry byla uzavřena dhda prvedení práce. Sučasně byly upřesněny harmngramy realizace reginálních prjektů, jejich cíle a výstupy. Pvinnu sučástí každéh reginálníh prjektu byl prvedení reginálníh wrkshpu zaměřenéh na vzdělávání v blastech spjených s prblematiku danéh reginálníh prjektu Vzdělávací wrkshpy v rámci 7 reginálních subprjektů Tat klíčvá aktivity byla zaměřena na jedntlivé reginální prjekty. V suladu se záměry definvanými v reginálních prjektech byly prvedeny vzdělávací wrkshpy, které byly vždy zaměřeny na ptřeby reginálníh prjektu. Všechny wrkshpy všem vycházely ze základníh cíle celéh prjektu. Organizačně wrkshpy zabezpečvali krdinátři, dbrně pak lektři a knzulatnti. 10

11 Reginální vzdělávací wrkshpy: (Ltři na dbré cestě) - Internetvé stránky a ftgrafvání (Nvé Měst nad Metují) (Hrabůvka Live) - Efektivní PR svépmcí (Ostrava) (Nezlmení cestují s Eurklíčem) - Jak psát tiskvé zprávy. Jak na webvé stránky (Pardubice) (Vlný čas není nuda) - Tiskvé zprávy a sciální sítě (Jihlava) (Splečně pr rdinu) - Psaní tiskvých zpráv, kmunikace s nvináři, weby a sciální sítě (Olmuc) (Dětské parlamenty a média) - Psaní tiskvých zpráv, kmunikace s médii a ftgrafvání (Vsetín) (Pište si!) - Tiskvé zprávy, PR, sciální sítě (Zlín) (Tanec v Pardubicích) - Internetvé stránky a ftgrafvání (Pardubice) (Kyberšikana) - Jak dbře prezentvat své aktivity nejen nline a jak se pprat s negativními prjevy nline (Nymburk) Výstup klíčvé aktivity Výstupem klíčvé aktivity byl pršklení účastníků wrkshpu v daných tématech a zvýšení jejich kmpetencí v znalstech a dvednstech spjených s prblematiku médií a jejich využití. Prjektem definvaný pčet 150 účastníků byl překrčen a d MI byl zapčítán 194 pdpřených sb (účastníků) Průběžné pskytvání knzultací v rámci 7 subjektů Tat klíčvá aktivity byla zaměřená na dbrné vedení a pskytvání knzultací v rámci reginálních subprjektů. Z důvdu rvnměrnéh zatížení prjektvých lektrů knzultantů byl ke každému reginálnímu prjektu přidělen jeden hlavní knzultant, který následně krdinval dbrnu pmc a dbrně vedl daný prjekt. Díky tmut patření byla zvýšena efektivita knzultantské činnsti ve prspěch reginálních prjektů. Hlavní knzultanti byli k reginálním prjektům přiděleni takt: 01 - Ltři na dbré cestě (Rman Mucha) 02 - Hrabůvka Live (Rman Mucha) 03 - Piště si (Ondřej Charvát) 04 - Dětské parlamenty a média (Ondřej Charvát) 05 - Splečně pr rdinu (Ondřej Charvát) 06 - Nezlmení cestují s Eurklíčem (Martin Mach) 07 - Tanec v Pardubicích (Martin Mach) 08 - Vlný čas není nuda (Martin Mach) 09 - Kyberšikana (Rman Mucha) Odbrná pmc a knzultace byly pskytvány jak přím reginálním krdinátrům, tak také účastníkům reginálních wrkshpů. Hlavní typy pskytvaných knzultací připmínkvání a úprava tiskvých zpráv, připmínkvání a úprava dalších mediálních výstupů (letáky, pzvánky, apd.), pmc při tvrbě internetvých stránek reginálních subprjektů, pmc při úpravě ftgrafií, 11

12 pmc při výběru vhdných médií a při kmunikaci s nimi psuzvání a analýza dsavadních prezentačních aktivit a návrhy na zlepšení Většina knzultací prbíhala frmu příméh zásahu d mediálních výstupů s následným vysvětlením prstřednictvím elektrnické pšty, telefnu a SKYPU. V některých případech byly knzultace prváděny sbně. V případě, že nebyl přidělený knzultant dstatečně fundvaný k pskytnutí ptřebné knzultace, byla tat zprstředkvána prstřednictvím jinéh lektra knzultanta, který se na danu blast specializval. Hlavní specializace knzultantů: Rman Mucha - internetvá kmunikace, marketing a PR, Martin Mach - stylistika a psaní tiskvých zpráv, Ondřej Charvát - kmunikace s médií a psaní tiskvých zpráv, Na knzultantské činnsti se velku měru pdílel dbrný garant prjektu Jan Rybář, který dbrně vedle jedntlivé knzultanty a prváděl dbrnu supervizi jejich činnsti Řízení krdinačníh webu s nejlepšími výstupy vzdělávaných V rámci prjektu vznikl a p celu dbu prjektu byl prvzván krdinační web na kterém byly širká veřejnst infrmvána prjektu a jedntlivých aktivitách. Hlavní část webu byla zaměřena na prpagaci jedntlivých dvudenních vzdělávacích wrkshpů a reginálních vzdělávacích wrkshpů. Sučásti webu byly také infrmace jedntlivých reginálních prjektech. Dále byly na webu umístěny studijní materiály pr účastníky wrkshpů. Pr zveřejňvání a publikvání výstupů účastníků prjektu byly zřízeny a prvzvány samstatné internetvé nviny Tyt internetvé nviny fungvaly jak běžný zpravdajský server, na kterém jsme účastníků prjektu umžnili publikvat zprávy a infrmace své činnsti. Vznikl tak prstr pr publikvání infrmací které statní média nejeví ptřebný zájem a sučasně prstr, na kterém se účastníci mhli pučit z práce svých klegů. Zájem publikvání v internetvých nvinách byl zpčátku malý, nicméně s přibývajícím bsahem se zvyšval. V internetvých nvinách byl mžné publikvat: tiskvé zprávy články a reprtáže včetně ftgrafií prezentace jedntlivých prjektů pzvánky na akce dplňkvě jsme zpracvávali a publikvali tiskvé zprávy převzaté z ČTK V závěru prjektu byl v internetvých nvinách publikván přes 300 zpráv a příspěvků Vznik příručky V rámci tét klíčvé aktivity vznikla studijní a inspirační publikace pr účastníky prjektu. V prjektu jsme pčítali s tím, že příručka vznikne již před zahájením dvudenních wrkshpu. Tent záměr se nám nepdařil uskutečnit a t z důvdu zpždění se zahájením prjektu 4 měsíce. Sučasně jsme byli vedení snahu vytvřit kvalitní publikaci. T se nám naknec pvedl a v únru 2014 jsme příručku vydali. Sučasně jsme ihned zahájili rzesílání příručky účastníkům již uskutečněných wrkshpů. Příručku napsal a editval Jan Rybář na základě autrské smluvy. Publikace byla dplněna ilustracemi d grafičky Ester Kuchynkvé, která ilustrace vytvřila na základě dhdy prvedení práce. Publikace byla vydána v bržvané vazbě a byla patřena ISBN. 12

13 Buďte více vidět aneb Lepší PR svépmcí, Tištěná publikace (příručka), rzsah 196 stran, autr/ autři: Jan Rybář (ed.), Praha ISBN V prvním kle byl vydán 500 příruček, následně byl vzhledem k navyšujícímu se pčtu účastníků prjektu dtištěn dalších 140 kusů. Příručky byly zdarma rzdávány všem účastníkům wrkshpu. Sučasně byla příručka zpřístupněna v elektrnické pdbě a t jak studijní materiál v rámci e-learningu. K zabezpečení maximálníh využití příručky v elektrnické pdbě, byla publikace převedena také d frmátu pr elektrnické čtečky knih. A zpřístupněna širké veřejnsti také v e-learningu Vznik studie Nejlepší příklady z praxe Tat studie je dalším studijním materiálem, který vznikl v rámci prjektu. Zatímc příručka bsahvala studijní materiály v becné úrvni. Studie nejlepších příkladů z praxe pak bsahuje zejména zkušensti z realizace prjektu a reginálních subprjektů. Studie s názvem Dbrá média - Aktivní bčané a média - Příklady dbré praxe bsahuje tyt kapitly: Míst úvdu: O publikaci a prjektu Vzdělávací wrkshpy Nviny Dbrá média Ltři na dbré Cestě Hrabůvka Live Kyberšikana Tanec v Pardubicích Nezlmení cestují s eurklíčem Vlný čas není nuda Dětské parlamenty Míst závěru: Pznatky a dpručení Závěrečná tiskvá zpráva Studie byla vydána v elektrnické pdbě PDF a také ve frmátech pr elektrnické čtečky knih. Autrsky se na studii pdílel veducí prjektu, reginální krdinátři, lektři knzultanti a dbrný garant prjektu. Studie byla umístěna na internetvých stránkách prjektu, čemž byli infrmváni všichni účastníci prjektu a širká veřejnst Závěrečná knference, vyhdncení prjektu Závěrečná knference prběhla 16. října 2013 v Pardubicích. Na knferenci byli pzvání všichni reginální krdinátři a byl jim umžněn vzít si sebu hsta případně splupracvníka s prjektu. Sučasně byli slveni všichni účastníci prjektu a byla jim nabídnuta mžnst se závěrečné knference zúčastnit. I přes tt širké slvení a pzvání se knference nezúčastnili všichni a t zejména z časvých důvdů. Prgram závěrečné knference: 10:00-10:30 Prezentace a vzájemné seznámení 10:30-11:15 Zahájení, představení hstů a účastníků, seznámení s průběhem prjektu (Rman Mucha) 11:15-11:30 Jak t viděl dbrný garant (Jan Rybář) 11:30-11:15 Zhdncení prjektu ředitelem BEZK-u (Pavel Činčera) 10:30-10:45 Reginální prjekt Ltři na dbré cestě 13

14 10:30-10:45 Reginální prjekt Ltři na dbré cestě 10:45-11:00 Reginální prjekt Tanec v Pardubicích 11:00-11:15 Reginální prjekt Splečně pr rdinu 11:15-11:30 Reginální prjekt Nezlmení s Eurklíčem 11:45-12:00 Reginální prjekt Kyberšikana 12:00-12:15 Reginální prjekt Dětské parlamenty a média 12:15-12:30 Reginální prjekt Vlný čas není nuda 12:45-13:00 Reginální prjekt Hrabůvka Live 13:00-13:15 Reginální prjekt Pište si! 13:15-13:30 Anketa k reginálním prjektům 14:30-15:15 Umění klást tázky - jak klást tázky abychm dstali ptřebné dpvědi (Rman Mucha) 15:15-16:00 Pslední knzultace a rady 16:15-17:30 Diskuse, výměna zkušenstí 17:30-18:00 Závěrečné pděkvání a slavnstí uknčení prjektu 09 - Vytvření a prvzvání e-learningvéh systému E-learningvý mdul dstupný širké veřejnsti na internetvé adrese Tent mdul byl vytvřen pr pdpru wrkshpů, jak studijní materiál pr účastníky prjektu a pr další zájemce, kteří se wrkshpů nemhli zúčastnit. E-learning je rzdělen na dvě části. Studijní materiály - v pdstatě jde elektrnicku pdbu příručky. Elearningvý kurz - samtný kurz, který je rzdělen d jedntlivých lekcí. Každá lekce je zaknčena testem. Na knci kurzu je pak závěrečný test. Uživatel může testy a jedntlivé lekce prcházet i jedntlivě. 1. C jsu média a c nich vědět 2. Internetvé sciální sítě 3. Jak napsat a kmu pslat tiskvu zprávu 4. Jak napsat zprávu, reprtáž a pzvánku 5. Kde vzít ftgrafie, hudbu a videa 6. Statistiky a analýza měření webu 7. Internet a jeh specifika 8. Prvz internetvéh média 9. Jak efektivně kmunikvat s nvináři 10. Začínáme ftgrafvat Více viz: Pdpřen v prgramu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst Oblast pdpry: Investice d rzvje vzdělávání Obdbí realizace: Celkvé předpkládané náklady: ,64 Kč 14

15 Hdncení efektivity nástrjů envirnmentálníh vzdělávání, výchvy a světy Prjekt Hdncení efektivity nástrjů envirnmentálníh vzdělávání, výchvy a světy byl zahájen v lednu 2012 trval až d prsince Prjekt byl financván Technlgicku agenturu české republiky (TA ČR) I. Fáze prjektu V rámci první fáze prbíhala příprava na následující výzkumné úkly. Jejím jádrem byla především rešerše a excerpce relevantní zahraniční i dmácí dbrné literatury. Vzhledem k šíři prjektu byl nutné zpracvat kmplexní rešerši, která se zaměřvala především na publikvané články ppisující evaluaci prgramů EVVO, vhdné nástrje a strategie pr její vyhdncvání a metdická dpručení a standardy uplatňvané v mezinárdním kntextu pr EVVO. Rešerše se zaměřvala především na respektvané jádrvé časpisy bru (Envirnmental Educatin Research, The Jurnal f Envirnmental Educatin, Canadian Jurnal f Envirnmental Educatin, Suthern African Jurnal f Envirnmental Educatin, Australian Jurnal f Envirnmental Educatin, Jurnal f Educatin fr Sustainable Develpment, Jurnal f Teacher Educatin fr Sustainability, Green Teacher), dmácí recenzvaný brvý časpis (Enviggika), relevantní články v statních dmácích pedaggických časpisech (Orbis Schlae, Pedaggika atd.), mngrafie věnvané evaluaci prgramů a vybrané metdické materiály z blasti EVVO. II. Fáze prjektu Adaptace zahraničních evaluačních nástrjů MSELS a EBS Cílem tét fáze byl adaptvat dva vybrané zahraniční evaluační nástrje pr pužití v českém kntextu. V rámci prjektu byl nejprve zpracván rientační přehled zahraničních nástrjů pužívaných pr evaluaci různých cílvých blasti EVVO. Pr jedntlivé nástrje byla pracvní skupinu realizátrů prjektu vyhdncena jejich relevance a užitečnst pr pužití v dmácím prstředí. Výsledkem byl výběr dvu nástrjů, MSELS pr žáky druhéh stupně ZŠ (části věnvané eklgickým znalstem) a EBS, pr hdncení míry dpvědnéh envirnmentálníh chvání dspělých respndentů. Oba nástrje byly přelženy. Reliabilita nástrjů byla věřvána jejich administrací na piltních skupinách a následnu analýzu (Crnbach alfa test, faktrvá analýza). Testvání prbíhal na žácích ZŠ a studentech VŠ. Výsledkem byl vytvření pužitelné české verze bu nástrjů, které pak byly zařazeny d zpracvávaných metdik pr evaluaci prgramů EVVO (v. fáze 3). III. Fáze prjektu Sepsání tří metdik evaluace prgramů EVVO: V tét fázi byly pstupně zpracvány metdiky pr evaluaci prgramů EVVO rzdělené 15

16 pdle jedntlivých věkvých skupin (předšklní a mladší šklní věk, starší šklní věk a středškláci a dspělí účastníci vzdělávacích prgramů). Metdiky čerpaly z rešerší prvedených v první fázi prjektu. Jedntlivé evaluační nástrje (dtazníky, testy) byly rzděleny d cílvých blastí vymezených dkumentem Cíle a indikátry EVVO (zpracvanéh pracvní skupinu při MŽP) a následně pdle uvedených cílvých skupin. U každéh nástrje byly diskutvány blasti jeh pužití a případné metdlgické prblémy. Sučástí byly i příklady jeh využití v dmácí či zahraniční evaluační praxi. Sučástí metdik byly i půvdní české adaptace nástrjů MSELS (Eklgické znalsti) a EBS (dpvědné envirnmentální chvání). Metdiky dále pskytly základní rámec pr analýzu dat, prvnávaly výhdy a nevýhdy kvantitativních a kvalitativních evaluačních strategií a specifika evaluace prgramů pr daný typ cílvé skupiny. Metdiky byly knzultvány také s dbrníky Masarykvy univerzity Brn. Všechny metdiky byly recenzvány dvěma nezávislými recenzenty. P prvedení recenzenty navrhvaných dílčích úprav byly zpřístupněny pr dbrnu veřejnst v elektrnickém časpise Enviggika a předány d certifikačníh řízení na MŽP. IV. Fáze prjektu Zpracvání Typlgie nástrjů EVVO, zajištění recenzních psudků, úpravy dle dpručení recenzentů. Vytištění 100 kusů. Cílem publikace byl vytvřit funkční syntézu prbíhající brvé diskuse strategiích pr efektivní realizaci EVVO, relevantní pr dmácí kntext. Zpracvání prt navázal na předchzí rešerše zahraniční i dmácí brvé literatury. Na základě prvnání výsledků různých studií byly kategrizvány jedntlivé typy nástrjů EVVO a identifikvány dpručené strategie pr cílvé blasti EVVO. V rámci analýzy dmácích i zahraničních metdických textů byly dále prvnány různé přístupy k frmulvání terie prgramu a identifikvány jedntlivé kategrie znaků vymezujících výchvněvzdělávací prgramy. Text byl něklikrát knzultván s externími dbrníky, zejména z Masarykvy univerzity v Brně. Na základě jejich návrhů byly v textu zpřesněny některé části, především v blasti ekpsychlgie. Studie byla následně předána d recenzníh řízení. Na základě návrhů recenzenta byly dplněny a zpřesněny některé pužité definice. P jejich zapracvání pak byla publikace připravena k vydání. V. Fáze prjektu Zpracvání Analýzy bariér uplatňvání efektivních nástrjů pr realizaci a evaluaci EVVO u středisek eklgické výchvy, zajištění recenzních psudků, úpravy dle dpručení recenzentů. Vytištění 100 kusů. Cílem studie byl zjistit, jaké pstje zaujímají pracvníci středisek eklgické výchvy ke strategiím EVVO vycházejících z věřených metdických přístupů a k metdám pr evaluaci svých prgramů. Studie vychází z analýzy rzhvrů s pracvníky středisek eklgické výchvy, 16

17 internetvých diskusí, publikvaných textů i dříve prvedených výzkumných studií. Získaná data byla kódvána pdle metdlgie Glaservy verze zaktvené terie. P vynření a identifikaci centrální kategrie byla vytvřena nvá terie, vysvětlující nejednznačný a kmplexní přístup pracvníků středisek eklgické výchvy k efektivním pstupům pr přípravu a evaluaci prgramů. Důvěryhdnst nvé terie byla věřvána diskusí s vybranými respndenty výzkumu. Na jejím základě byla prezentvaná terie v dílčích hledech zpřesněna a upravena. Text byl v průběhu něklikrát diskutván s experty z Masarykvy univerzity v Brně i s pracvníky středisek eklgické výchvy. Jejich připmínky byly pstupně zapracvávány. P dknčení byla publikace předána d recenzníh řízení a p zapracvání dílčích recenzentvých návrhů zpracvána k vydání. VI. Fáze prjektu Zpracvání případvé studie k ptimalizaci nástrjů EVVO pr téma udržitelná sptřeba, předání d recenzvanéh časpisu Enviggika. Od června d září 2013 prběhl sběr pdkladů pr případvu studii k ptimalizaci nástrjů EVVO pr téma udržitelná sptřeba. Průzkum měl zdpvědět tázku, jakým způsbem legitimizují vybraní sptřebitelé své rzhdnutí nakupvat či nenakupvat sciálně a envirnmentálně šetrnější výrbky? V jeh rámci byl uspřádán šest hniskvých skupin s relativně hmgenním vzrkem ppulace vybrané pdle danéh kritéria. Studie neusilvala reprezentativnst a její výsledky prt není mžné zbecňvat pr celu ppulaci. Výběr respndentů zahrnval skupinu žen na mateřské dvlené, senirů, vyskšklských studentů, pdnikatelů, pracvníků veřejné správy a eklgických pradců. Dba trvání jedntlivých hniskvých skupin byla přibližně jednu hdinu. Rzhvr vedl vždy jeden tazatel, s mžnými dplňujícími tázkami druhéh. Průběh byl nahráván a nahrávky byly následně dslvně přepsány. Data byla následně analyzvána pmcí metdy tevřenéh kódvání, kdy z přepisu byly nejprve vybrány jedntlivé datvé segmenty a ty pak kódvány metdu tevřenéh kódvání. Ve druhé fázi byly k půvdním kódům dplněny substantivní kategrie. Ty pak byly využity pr prvnání mezi jedntlivými skupinami. Článek byl dále knzultván s dbrníky z Masarykvy univerzity Brn. V říjnu 2013 byl tmt výzkumu vytvřen článek, který byl zaslán k recenznímu řízení d časpisu Enviggika. Článek je v přehledu výsledků značen jak výsledek č. 6. VI. Fáze Zpracvání Strategickéh rámce zvyšvání efektivity a ptimalizaci nástrjů EVVO V rámci VI. Fáze byl zpracván strategický rámec, který služí jak návd k pužití výstupů tht prjektu pr státní správu, která má v půsbnsti EVVO. Tent rámec shrnuje dpručení prjektu a dkazuje se na zpracvané výstupy. Strategický rámec byl zpracván na samý závěr tht prjektu. Návrh strategickéh rámce je zalžen na třech výchdiscích: (1) právní úprava a 17

18 strategický rámec EVVO platný v dbě předlžení návrhu, (2) kncepce Cíle a indikátry EVVO a (3) výsledky výzkumnéh prjektu Hdncení efektivity nástrjů EVVO. Cílem návrhu je pskytnut srzumitelný návd na využití všech výsledků výzkumu pr zvýšení efektivity pdpry EVVO zejména v blasti hdncení evaluace efektivity samtných nástrjů EVVO. Cílem strategickéh rámce není návrh systému vlastníh prvádění pdpry EVVO a prvnávání či hdncení frem, činnstí, pstupů a nástrjů v EVVO pužívaných. Návrh nebsahuje ani analýzu pskytvatelů EVVO neb metd jejich práce. Předmětem návrhu je zdůraznit pstupy při evaluaci nástrjů EVVO, které mhu zvýšit kvalitu i efektivitu EVVO průřezvě. Strategický rámec je pdle ptřeb uživatele výsledků využitelný jak základ pr vládní či resrtní kncepční dkument směřující ke kmplexnímu a systémvé hdncení nástrjů EVVO. Z věcnéh hlediska strategický rámec bsahuje zejména variantní návrh kdifikace cílů EVVO, přehled pžadavků na metdlgicku správné evaluační pstupy a návrh jejich implementace a v nepslední řadě návrh metdy prjektvéh cyklu zalženéh na trjfázvé evaluaci (ex ante frmativní evaluace sumativní evaluace). Náklady na prjekt: Kč bez DPH Partnerská rganizace: Agentura Kniklec 18

19 Rzpčet rku 2013 VÝNOSY Dtace (ministerstva, bce, města) Dtace ze zdrjů EU Nadační příspěvky a dary Úrky Výnsy služby Ostatní výnsy CELKEM SKUTEČNOST ROKU 2013 (Kč) ,29 Kč 0,00 Kč ,22 Kč 174,59 Kč ,72 Kč 125,83 Kč ,65 Kč NÁKLADY Osbní náklady (mzdy, sciální a zdravtní pjištění) Nákup služeb (energie, pštvné, tel., nájemné, dbrné služby) Sptřeba materiálu a energie Ostatní náklady CELKEM SKUTEČNOST ROKU 2013 (Kč) ,00 Kč ,18 Kč ,45 Kč ,84 Kč ,48 Kč VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ,18 Kč Pčet placených pracvníků 5 Pčet dbrvlníků 1 19

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury Manuál Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury S s = 62 370 mm 2 210 mm A4 Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu 1 Identifikace výzvy Výzva k předkládání žádstí pdpru Ministerstv práce a sciálních věcí Odbr realizace prgramů ESF sciální začleňvání vyhlašuje výzvu k předkládání žádstí pdpru v rámci Operačníh prgramu

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz Výroční zpráva 2014 Obsah Kdo jsme..................................................... 2 Realizované projekty v roce 2014.................................

Více

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011 Prjekty: DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008 DVPP v Sklvě Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006 DVPP v Karlvých Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004 Nabídka DVPP pr bdbí září - prsinec 2011 Vážené

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ Cena Ministerstva vnitra za invaci ve veřejné správě Rčník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ 1. Stručný název řešení: Suběžná implementace mderních metd řízení na Ministerstvu pr místní rzvj. 2. Autr zprávy:

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9 I. Splečnst Academy center.p.s. byla ntářským zápisem zakládající listiny zalžena dne 21. 4. 2008. Její zakladatelem je pan Ing. Jsef Mráz (540430/1078) bytem

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace Infrmace k aplikaci KISSS Revize metdik pr výkaznictví Nvé mduly aplikace Mžnsti rzvje aplikace Revize metdik pr výkaznictví aplikace KISSS Nminace zástupců jedntlivých služeb: duben až květen 2017 Jednání:

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

F4 Marketing a publicita projektu

F4 Marketing a publicita projektu Prjektvý manažer 250+ Kariéra prjektvéh manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrjů F4 Marketing a publicita prjektu V tmt tématu bude pzrnst věnvána zvláště těmt bdům: Kmunikační strategie prjektu.

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY 22. základní škla Plzeň, Na Dluhých 49, příspěvkvá rganizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 22. základní škla Plzeň www.22zsplzen.cz OBSAH 1. CÍLE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE...

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více