Návod k obsluze. Telefon Audioline BIGTEL 50 Alarm plus. Obj. č.: Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. Telefon Audioline BIGTEL 50 Alarm plus. Obj. č.: 92 33 10. Obsah"

Transkript

1 1. Úvod Důležitá upozornění, čištění přístroje Součásti telefonního přístroje... 3 Návod k obsluze Telefon Audioline BIGTEL 50 Alarm plus Obj. č.: Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení telefonního přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Obsah Strana 4. Uvedení telefonního přístroje do provozu Připojení telefonního sluchátka Vložení baterie do telefonního přístroje Připojení telefonu k účastnické přípojce Nástěnná montáž telefonního přístroje Nastavení správného času Obsluha telefonního přístroje Zobrazení nastavení telefonu na displeji Zobrazené ikony na displeji Navigace v menu telefonu Vytvoření telefonního seznamu např Telefonování Vytočení hovoru Příjem hovoru Opakované vytáčení posledního zvoleného telefonního čísla Volání zpět zmeškaného hovoru Volání čísla z telefonního seznamu Rychlá volba nouzových tlačítek M1, M2, M Řetězové vytáčení hovoru Nastavení hlasitosti telefonu Zvýšení hlasitosti o +40 db Nastavení hlasitosti tonu Nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu Zapnutí handsfree a nastavení hlasitosti handsfree Funkce zobrazení tel. volajícího na displeji Zobrazení doby trvání telefonního hovoru Vypnutí mikrofonu sluchátka Funkce pobočkové ústředny Použití tlačítka R pro pobočkové ústředny Struktura menu Hlavní menu Telefonní seznam Vkládání jména Vkládání nových kontaktů (tel. čísel) do telefonního seznamu Editace (přepsání) kontaktu v telefonním seznamu Mazání jednotlivých kontaktů v seznamu Mazání všech kontaktů v seznamu Nahrání jména pro vložený kontakt v seznamu Nahrání jména Smazání nahraného jména Seznam volajících Zobrazení na displeji Přeuložení tel. čísla ze seznamu volajících do tel. seznamu Mazání jednotlivých tel. čísel volajících v seznamu Mazání všech tel. čísel volajících v seznamu Nouzová volající jednotka

2 10.1 Odeslání nouzové zprávy Nahrání odchozí nouzové zprávy Přehrání odchozí nouzové zprávy Smazání odchozí nouzové zprávy Uložení telefonních čísel nouzové volby Vytočení automatického nouzového volání Test a výměna baterií v bezdrátové jednotce Začátek a konec nouzového volání Úvod Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto šňůrového telefonního přístroje s velkými tlačítky a s velmi dobře čitelným displejem, který je zvláště vhodný pro starší lidi a zrakově postižené osoby. Koupí tohoto telefonního přístroje jste získali vysoce kvalitní telefonní přístroj, který odpovídá nejnovějšímu stavu techniky. 2. Důležitá upozornění, čištění přístroje Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které byly způsobeny neodborným zacházením s telefonním přístrojem nebo nedodržováním následujících bezpečnostních předpisů. Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) je zakázáno tento přístroj upravovat anebo pozměňovat (provádět změny v jeho vnitřním zapojení). V případě nutnosti opravy přístroje se prosím spojte se svým prodejcem, který Vám zajistí jeho opravu v autorizovaném servisu. Nevystavujte tento přístroj přímému působení slunečního záření, příliš vysokým teplotám (vyšším než 45 C) nebo příliš nízkým teplotám (nižším než 5 C), vlhkosti nebo mokru (nepoužívejte tento přístroj v koupelnách a v prádelnách). Nezatěžujte tento telefonní přístroj silnými vibracemi, nevystavujte jej otřesům či nárazům a nepoužívejte jej v příliš prašném prostředí. Povrch tohoto přístroje čistěte pouze suchým lněným hadříkem bez žmolků a chloupků. Při silnějším znečištění hadřík mírně navlhčete vodou. K čištění přístroje nepoužívejte žádná chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků). Při čistění přístroje dejte pozor na to, aby se do jeho vnitřku nedostala voda nebo jiná kapalina. Tento telefon lze připojit k normální standardní telefonní zdířce (telefonní účastnické přípojce) s kódováním F/N společně s ostatními přístroji, jako je například fax, modem nebo záznamník telefonních hovorů. Pokud budete muset vyměnit telefonní kabel, pak podle výše uvedeného vyobrazení si tento kabel opatřete ve specializované prodejně. 3. Součásti telefonního přístroje 3 Telefon 1. Tlačítko pro opakované (zpětného zavolání) zavolání 2. Tlačítko přímé volby telefonního čísla M1 (nouzové volání) 3. Tlačítko pro mazání (Delete) 4. Tlačítko přímé volby telefonního čísla M2 (nouzové volání) 5. Rolování volbami nahoru 6. Tlačítko přímé volby telefonního čísla M3 (nouzové volání) 7. Rolování volbami dolu 8. Blikající LED při příchozím voláním a nouzovém voláním 9. Tlačítko pro přepnutí přístroje do režimu menu 10. Seznam volajících telefoních čísel 11. Tlačítko R 12. Tlačítko pro ztlumení mikrofonu 13. Tlačítko Redial (opakované zavolání) 14. Svítící LED při handsfree módu 15. Tlačítko pro Handsfree mód 16. Svítící LED při zvonění telefonu. 17. Tlačítko pro zvýšení hlasitosti +40 db. 18. LED pro zvýšení hlasitosti 19. Posuvný regulátor pro nastavení hlasitosti sluchátka telefonu (pod sluchátkem) 20. Posuvný regulátor pro nastavení hlasitosti vyzvánění telefonu 21. Posuvný regulátor pro nastavení hlasitosti tónu. 22. Posuvný regulátor pro nastavení hlasitosti handsfree. Nouzové bezdrátové tlačítko volání. 1. Tlačítko pro automatické nouzové zavolání 2. LED pro kontrolu stavu baterie. 4. Uvedení telefonního přístroje do provozu 4.1 Připojení telefonního sluchátka Po vybalení telefonního přístroje musíte k němu nejprve připojit sluchátko. K tomuto účelu slouží stočený (spirálový) kabel se dvěma stejnými konektory. Jeden z těchto konektorů tohoto kabelu zapojte do zdířky na spodní straně sluchátka a druhý konektor tohoto kabelu zapojte do zdířky na levé straně telefonního přístroje. 4.2 Vložení baterie do telefonního přístroje Dříve než připojíte tento telefon k telefonní síti, musíte do něj vložit, k němu přiložené alkalické baterii AA 1,5 V. Tyto baterie slouží k napájení displeje telefonního přístroje a k zajištění jeho dalších funkcí. Při výměně této baterie (před vložením baterie) musí být telefonní přístroj odpojen od telefonní sítě. Výměnu této baterie proveďte v případě, jakmile neuvidíte na displeji 4

3 přístroje žádné zobrazení (jakmile přestane být zobrazení na displeji přístroje dobře čitelné). Bateriové pouzdro se nachází na zadní straně telefonního přístroje. Otevřete kryt tohoto bateriového pouzdra vhodným malým šroubovákem nebo jiným předmětem s hrotem. Po otevření tohoto krytu vložte do bateriového pouzdra správnou polaritou jednu baterii výše uvedené velikosti a kryt bateriového pouzdra opět uzavřete. Pokud jsou baterie vybité, na displeji se zobrazí ikona. 5. Obsluha telefonního přístroje 5.1 Zobrazení nastavení telefonu na displeji Vložte číslice nebo písmena Nastavení času a data se nastaví v menu (návod viz. níže) Soukromá ústředna. Návod jak nastavit ústřednu na 29 stránce. 4.3 Připojení telefonu k účastnické přípojce Zapojte příslušný konektor přiloženého kabelu do telefonní zástrčky a druhý konektor tohoto kabelu zapojte do zdířky, která se nachází na zadní straně přístroje. Tento telefon používá ke své činnosti pouze takzvanou tónovou volbu. 4.4 Nástěnná montáž telefonního přístroje Tento přístroj můžete rovněž zavěsit na stěnu. K tomuto účelu použijte jeden šroubek (vrut), které zašroubujete do stěny do otvorů, které vyvrtáte. Hlavičku šroubku (vrutu) nechte vyčnívat asi 5 mm od stěny, poté na něj zavěste držák telefonního přístroje, který poté zasadíte do telefonu (viz obrázek). Upozornění: Při vrtání dejte pozor na skryté elektrické vedení a rozvody vody. 2 x 2 sec Press and hold Release Stiskněte zobrazené tlačítko krátce Stiskněte zobrazené tlačítko 2x krátce Držte stisknuté zobrazené tlačítko 2 sekundy Stiskněte a podržte zobrazené tlačítko. Uvolněte zobrazené tlačítko. Zvonící telefon. Zvedněte sluchátko Zavěste telefon. Text blikající na displeji Text nebo ikona na displeji Pokud budete tento přístroj používat na stole, pak se musí závěsný háček sluchátka nacházet v zapuštěné poloze (v základní poloze viz obr. A). Provedete-li zavěšení přístroje na stěnu, pak závěsný háček sluchátka vytáhněte a otočte jej (viz obr. B). 4.7 Nastavení správného času Na displeji tohoto telefonního přístroje je zobrazován čas, který nastavíte následujícím způsobem: 1. Stiskněte pod displejem přístroje krátce tlačítko SET. Na displeji přístroje začne blikat pole pro nastavení správného času v hodinách. 2. Správný čas v hodinách nastavíte postupným tisknutím tlačítka + nebo. 3. Po nastavení správného času v hodinách stiskněte znovu krátce tlačítko SET. Na displeji přístroje začne blikat pole pro nastavení správného času v minutách. 4. Správný čas v minutách nastavíte opět postupným tisknutím tlačítka + nebo. 5. Stiskněte znovu krátce tlačítko SET. Tím potvrdíte a ukončíte režim zadání správného času. 5.2 Zobrazené ikony na displeji Vyměňte baterie 14:45 Zobrazení času 19/09 Zobrazení data Otevřený telefonní seznam. Seznam hovorů je otevřen Vkládání nového seznamu volajících Volající ze seznamu volal několikrát Bliká: Nahrávací mód je aktivní Svítí: Jméno je zaznamenáno do telefonního seznamu. Nouzová tel. čísla jsou vytáčena. 5.3 Navigace v menu telefonu Všechny funkce mohou být přístupné v různých módech menu. 5 6

4 Vybrání kontaktu v podmenu Otevření pod menu Výběr požadovaného nastavení Vložte na klávesnici číslice nebo písmena podle potřeby Potvrzení vstupu Zrušení programování a uložení procesu a návrat do Standby modu. Pokud nestlačíte tlačítko, budou všechny procesy automaticky ukončeny po 15 sekundách. 5.4 Vytvoření telefonního seznamu např. Příklad navigace jak založit nový telefonní seznam v menu. 6.2 Příjem hovoru Jakmile uslyšíte vyzváněcí tón a jakmile se na přístroji na jeho pravé dolní straně rozsvítí červená kontrolka, zvedněte sluchátko, nebo zmáčkněte tlačítko pro handsfree. Po ukončení telefonování zavěste sluchátko, nebo zmáčkněte tlačítko pro handsfree. 6.3 Opakované vytáčení posledního zvoleného telefonního čísla Bude-li vytočené telefonní číslo obsazené, nebo jestliže Vámi volaný účastník nezvedne sluchátko, pak po položení (zavěšení) sluchátka se toto naposledy volané telefonní číslo automaticky uloží do paměti telefonního přístroje. Budete-li chtít znovu toto telefonní číslo volat, zvedněte sluchátko a stiskněte pod ním tlačítko. Po této akci se přístroj pokusí, opět toto telefonní číslo vytočit. 6.4 Volání zpět zmeškaného hovoru Paměť telefonu je na 64 zmeškaných, přijatých nebo volaných čísel. Otevřete seznam hovorů Vyberte číslo hovoru Vytočte číslo 6. Telefonování Vybrání kontaktu (uložení čísla) v podmenu a následné potvrzení volby. Vložte telefonní číslo (max. 22 znaků) a potvrďte. Vložte jméno (max. 16 písmen) a potvrďte 6.5 Volání čísla z telefonního seznamu V telefonním seznamu musí být uložená tel. čísla. Otevřete seznam hovorů Vyberte požadované jméno Vytočte číslo 6.6 Rychlá volba nouzových tlačítek M1, M2, M3 V telefonu musí být uložená tel. čísla pro volbu M1, M2, M3.. Stiskněte tlačítko pro rychlé vybrání čísla Vytočte číslo 6.1 Vytočení hovoru Tento telefon se používá jako normální (běžný) telefonní přístroj. Nyní vyťukejte tlačítky s číslicemi požadované telefonní číslo. Zvolené telefonní číslo se zobrazí na displeji přístroje. Maximálně 22 číslic. Opravení špatně vložené číslice tlačítkem Delet Sejměte (zvedněte) sluchátko, nebo zmáčkněte tlačítko pro handsfree. Nastane vytočení tel. čísla. Ukončení telefonního hovoru provedete položením (zavěšením) sluchátka, nebo zmáčkněte tlačítko pro handsfree. Pokud nejdříve zvednete sluchátko a poté budete vytáčet telefon, není možné udělat během toho úkonu opravu Řetězové vytáčení hovoru Při telefonování kdy je potřeba zadávat několikrát po sobě řetězce čísel např. bankovnictví, call centra atd. V telefonním seznamu si můžete určit, která čísla mají jít po určitém intervalu po sobě. A tím vytvořit řetězec a dovolat se tam kam potřebujete. Otevřete tel. seznam a zvolte číslo které chcete vytočit. 6.8 Nastavení hlasitosti telefonu Nastavení hlasitosti telefonu je možné pokud je aktivovaná funkce +40 db. Nastavení hlasitosti kolečkem na telefonu. 6.9 Zvýšení hlasitosti o +40 db Zvýšení hlasitosti o +40 db se zapíná pomocí tlačítka na telefonu Zvýšení hlasitosti o +40 db 6.10 Nastavení hlasitosti tonu Zvýšení hlasitosti tonu je po pravé straně telefonu. 8

5 Nastavení hlasitosti tonu posuvným ovladačem Lze nastavit pouze, když je zapnutá funkce +40 db Nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu Zvýšení hlasitosti tonu je po pravé straně telefonu. Nastavení hlasitosti posuvným ovladačem 6.12 Zapnutí handsfree a nastavení hlasitosti handsfree K zapnutí a vypnutí handsfree tlačítkem Zvýšení hlasitosti handsfree je po pravé straně telefonu. Nastavení hlasitosti posuvným ovladačem 6.13 Funkce zobrazení tel. volajícího na displeji. Pokud to umožňuje vaše ústředna, telefon volajícího se zobrazí na displeji a uloží se do paměti Zobrazení doby trvání telefonního hovoru Vy vytočení telefonního čísla se na displeji přístroje po uplynutí několika sekund zobrazí aktuální doba trvání hovoru v minutách a v sekundách Vypnutí mikrofonu sluchátka. Vypnutí a zapnutí mikrofonu může probíhat během hovoru pomocí tlačítka. Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko Mikrofon se vypne Uvolnění tlačítka Mikrofon se zapne 7. Funkce pobočkové ústředny Toto tlačítko můžete použít pro pobočkové ústředny nebo pro různé služby telefonní sítě, například čekající hovor, zprostředkování obchodu (makléřství), konferenční hovory atd. 8. Struktura menu 8.1 Hlavní menu Tlačítkem se dostanete do hlavního menu telefonu. Příklad je uveden v kapitole 5.3 LCD CONTRAST Nastavení kontrastu 1 až 5 TIME/DATE tlačítky nastavte čas a poté datum STORE NUMBER Vložte tel. číslo a poté jméno NAME RECORING Nastavení na stránce RECORD MESSAGE Nastavení na stránce CHECK MESSAGE Nastavení na stránce LANGUAGE Nastavení jazyka v menu (NE, FR, AN, IT) FLASH Nastavení časové prodlevy FLASH100 nebo FLASH300 RINGER TONE Vyzváněcí tony 1 až 3 VOICE2 ANO nebo NE, zapnutí hlasového odposlech 9. Telefonní seznam Do telefonního seznamu lze uložit až 30 tel. a jmen. Pokud se zobrazí na displeji zpráva MEMORY FULL je potřeba vymazáním uvolnit některé z nepotřebných čísel. Telefonní seznam je uložen podle abecedy, tudíž je potřeba stisknout tlačítko obsahující první písmeno ve jméně. 9.1 Vkládání jména Všechny tlačítka klávesnice jsou označeny písmenky pro vkládání do seznamu. Při vícenásobném stlačení jednoho tlačítka dojde k výběru písmene. Poté kurzor poskočí po chvíli dále. mezera vymazání znaku 7.1 Použití tlačítka R pro pobočkové ústředny Pokud propojíte tento telefonní přístroj s pobočkovou ústřednou, můžete stisknutím tohoto tlačítka, které se nachází pod sluchátkem, provést například přesměrování telefonního hovoru nebo můžete toto tlačítko použít k automatickému zpětnému volání. Pobočková ústředna vyžaduje k přepojení hovoru takzvaný čas FLASH. U některých pobočkových ústředen se objevuje určitá přestávka po vytočení příslušné linky, než se ve sluchátku telefonního přístroje ozve vyzváněcí tón. Tuto přestávku, abyste nemohli vytočit požadovanou telefonní linku příliš rychle, můžete přímo zadat nebo uložit do paměti telefonního přístroje. Před vytočením požadované linky stiskněte krátce tlačítko. Na displeji telefonního přístroje se po této akci zobrazí písmeno P (pauza). Nyní musíte počkat 3 sekundy, dokud toto písmeno z displeje přístroje nezmizí. Teprve poté můžete vytočit požadovanou linku. Tuto pauzu můžete rovněž uložit do paměti telefonního přístroje stisknutím tlačítka po vyťukání požadované linky před zadáním příslušného telefonního čísla Vkládání nových kontaktů (tel. čísel) do telefonního seznamu Příklad navigace jak založit nový telefonní seznam v menu. Vybrání kontaktu (uložení čísla) v podmenu a následné potvrzení volby. Vložte telefonní číslo (max. 22 znaků) a potvrďte. Vložte jméno (max. 16 písmen) a potvrďte 9.3 Editace (přepsání) kontaktu v telefonním seznamu Otevření telefonního seznamu Vybrání kontaktu (uložené číslo) seznamu. 10

6 9.4 Mazání jednotlivých kontaktů v seznamu 8.5 Mazání všech kontaktů v seznamu Aktivace editačního procesu a jeho potvrzení. Vložte nové telefonní číslo (max. 22 znaků) a potvrďte. Vložte nové jméno (max. 16 písmen) a potvrďte Otevření telefonního seznamu Vyberte potvrzení nebo zrušení volby. Otevření telefonního seznamu Vyberte potvrzení nebo zrušení volby. 9.6 Nahrání jména pro vložený kontakt v seznamu Jméno může být nahráno pro každý kontakt v seznamu. Když následně vyberete ze seznamu kontakt, nahranou nahrávku si můžete přehrát. Nahrání jména Vyberte kontakt v seznamu. Podržení tlačítka Spuštěné nahrávání. Uvolnění tlačítka Vypnuté nahrávání Pokud nezmáčknete žádné tlačítko, nahrávání se ukončí po 3 sekundách. 9. Seznam volajících Stlačením tlačítka se nahrané jméno vymaže. Do seznamu lze uložit až 64 tel. čísel. Červená LED bliká nového volajícího v seznamu. Po otevření seznamu lze vybrat následující podmenu. 9.1 Zobrazení na displeji NEW Nově vložené číslo do listu volajících REPEAT Číslo volající opakovaně Out of area Mezinárodní volání No number Chybě přijaté číslo, číslo není známo Private call Soukromý hovor volající potlačil zobrazení čísla nebo volá z PBX. 9.2 Přeuložení tel. čísla ze seznamu volajících do tel. seznamu. Otevřete seznam volajících a vyberte požadované číslo. Ukládací proces je nastartován Potvrzení uložení do tel. seznamu Tel. číslo je přenesené do seznamu bez jména je potřeba ho dodatečně editovat. Pokud je tel. číslo uložené i v tel. seznamu se jménem zobrazí se jméno i v seznamu volajících. 9.3 Mazání jednotlivých tel. čísel volajících v seznamu Otevření seznamu volajících Vyberte potvrzení nebo zrušení volby. 9.4 Mazání všech tel. čísel volajících v seznamu Otevření seznamu volajících Smazání nahraného jména Vyberte kontakt v seznamu Nouzová volající jednotka Můžete si nastavit až 3 tel. čísla pro rychlá nouzová volání. 12

7 10.1 Odeslání nouzové zprávy Skrz nouzová tlačítka lze posílat i zprávu s voláním o pomoc. Správa bude poslána automaticky zvolením jednoho z tlačítek M1, M2 až M3. Zpráva tísňového volání, bude pouštěna opakovaně, než dotyčná osoba nepotvrdí přijetí zprávy stisknutím tlačítka Nahrání odchozí nouzové zprávy Vyberte kontakt v seznamu. Podržení tlačítka Spuštěné nahrávání. Uvolnění tlačítka Vypnuté nahrávání 10.3 Přehrání odchozí nouzové zprávy 10.4 Smazání odchozí nouzové zprávy Přehrání vybrané zprávy Přehrání vybrané zprávy Vymazání zprávy 10.4 Uložení telefonních čísel nouzové volby Stisknutím tlačítka M1, M2 nebo M3 můžete vytočit přímo některé ze tří telefonních čísel, které uložíte do paměti telefonního přístroje. Vybrání kontaktu (uložení čísla) v podmenu a následné potvrzení volby. Vložte telefonní číslo (max. 22 znaků) a potvrďte. Vyberte jedno z tlačítek a potvrďte Telefonní čísla rychlé (nouzové) volby nemohou být smazána, mohou být pouze přepsána jinými tel. čísly Vytočení automatického nouzového volání Nouzové volání může být vyvoláno stisknutím a držením tlačítek M1, M2, M3 na telefonu nebo bezdrátové jednotce. Pokud není nastaveno žádné tel. číslo v paměti žádné číslo se nevytočí, ale telefon začne vydávat hlasitý výstražný signál. Dbejte na to, aby bezdrátová jednota měla nabité baterie, aby měla dostatečný dosah k telefonu. 13 Vytočení automatického nouzového volání z telefonu nebo Začne automatické nouzové volání. Ukončí se automatické nouzové volání Vytočení automatického nouzového volání z bezdrátové jednotky Stlačením a podržením hlavního tlačítka (1) 5 sekund se začne automatické nouzové volání. Opětovným stlačením a podržením hlavního tlačítka (1) 5 sekund se ukončí automatické nouzové volání Test a výměna baterií v bezdrátové jednotce Test 1. Podržte hlavní tlačítko krátce, LED kontrolka se rozsvítí. 2. Pokud LED bude svítit nedlouho baterii je potřeba vyměnit. Výměna baterie 1. Odšroubujte šroubek na zadní straně ovladače. 2. Poté vložte malý plochý šroubovák viz obr. bod 3, otočte a otevřete pouzdro 3. Vyměňte baterii za stejný typ a ohlídejte polaritu. 4. Zavřete pouzdro Začátek a konec nouzového volání Chování telefonu při spuštění nouzového volání. 1. Reproduktor pro nouzové volání je zapnutý. Po dobu 15 sekund zní akustický signál emergency call active". 2. Poté můžete slyšet vytáčecí tón a telefonní čísla pod tlačítky M1, M2 a M3 jsou automaticky vytáčena v cyklech po 60 s. Odchozí nouzová zpráva je nepřetržitě přehrávána. 3. Osoby vytáčených čísel po přijetí hovoru, ihned uslyší nouzovou zprávu. Zastavení zprávy může učinit pomocí klávesy 0. Nyní můžete hovořit nepřetržitě 3 minuty. U volajícího telefonu Handsfree mód zůstává aktivní po celou dobu. 4. Po 3 minutách je volání ukončeno. A nyní, pokud nedojde k ukončení nouzového volání ze strany volajícího, bude se volání opakovat stejně jak je popsáno výše. 5. Pokud dojde k přerušení hovoru nebo zavěšení sluchátka během 3 minut hovoru, telefon se pokusí znovu vytočit nouzová čísla. Záchranná procedura nebude ukončena do té doby, než volající znovu nestiskne nouzové bezdrátové tlačítko nebo tlačítka M1, M2, nebo M3 po dobu 5 sekund. 14 Tento návod k použití je publikace firmy FK technics Conrad partner. Změny vyhrazeny! BR/04/2009

Obsah. Telefon Audioline BIGTEL 50 Alarm plus. Obj. č.:

Obsah. Telefon Audioline BIGTEL 50 Alarm plus. Obj. č.: Obsah Telefon Audioline BIGTEL 50 Alarm plus Obj. č.: 92 33 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení telefonního přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/04 Obj. č.: 92 20 45 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho malého speciálního telefonu s náhlavní soupravou (se sluchátkem do ucha a s mikrofonem).

Více

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41 Uvedení do provozu Připojení telefonu Připojte telefon podle níže uvedeného nákresu. Použijte pouze telefonní připojovací kabel který je součástí dodávky protože v opačném případě nemusí zařízení pracovat

Více

Analogový telefonní přístroj Model KXT480 Návod k obsluze

Analogový telefonní přístroj Model KXT480 Návod k obsluze Analogový telefonní přístroj Model KXT480 Návod k obsluze FUNKCE PŘÍSTROJE... 4 OBSAH BALENÍ... 4 POPIS TLAČÍTEK TELEFONU... 5 4 INSTALACE... 6 4. Instalace baterií... 6 5 NASTAVENÍ TELEFONU... 6 5. Natavení

Více

ConCorde-550CID Uživatelská příručka

ConCorde-550CID Uživatelská příručka ConCorde-550CID Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Pozorně si přečtěte následující pokyny před použitím telefonu, aby bylo zařízení použito bezpečně a správně 2. Odpojte napájecí kabel od elektrické

Více

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Výrobce: Typ zařízení: Firmware: Služba: Thomson Thomson ST2022, Thomson ST2030 Thomson ST2022 (3.61), Thomson ST2030(1.61) VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

TELEFON ALcom TS-435. Funkce a tlačítka:

TELEFON ALcom TS-435. Funkce a tlačítka: TELEFON ALcom TS-435 Funkce a tlačítka: Návod k použití! 16 MÍSTNÝ LCD DISPLEJ! TÓNOVÁ / PULSNÍ VOLBA! 15 PAMĚŤ. TLAČÍTEK RYCHLÉ VOLBY! 15 PAMĚŤ. TLAČÍTEK DVOUTLAČÍTKOVÉ VOLBY! SPEAKERPHONE S OVLÁDÁNÍM

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL ALCATEL 29362 Telefonní přístroj s identifikací volajícího ( CLIP ) a s speakerphonem Příručka uživatele ÚVOD Telefonní přístroj umožňuje uložení čísla volajícího do paměti a jeho zobrazení. Identifikace

Více

Analogový telefonní přístroj IB-2037 / IB n á v o d k p o u ž í v á n í

Analogový telefonní přístroj IB-2037 / IB n á v o d k p o u ž í v á n í Analogový telefonní přístroj IB-2037 / IB-2038 n á v o d k p o u ž í v á n í VLASTNOSTI Zobrazení jména a čísla volajícího Vícejazyčné menu včetně češtiny a slovenštiny 550 položek jmenného seznamu Seznam

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Výrobce: Typ zařízení: Siemens Gigaset C470 IP Firmware: 02223 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 11.05.2010 Gigaset C470IP

Více

Ovládání přístroje Aastra 6755

Ovládání přístroje Aastra 6755 Ovládání přístroje Aastra 6755 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na tomto řádku zobrazeno datum a čas, v průběhu hovoru

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 6025 CIDi

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 6025 CIDi UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 6025 CIDi Vlastnosti FSK/DTMF kompatibilita. 16-místní LCD displej. 99 příchozích 18 odchozích telefonních hovorů uloženo v paměti. 16 vyzváněcích tónů. 3 druhů hudby při přidržení

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více

Stolní telefon TEL36CLIP. Obj. č.: Uvedení do provozu Připojení přijímače

Stolní telefon TEL36CLIP. Obj. č.: Uvedení do provozu Připojení přijímače Uvedení do provozu Připojení přijímače Připojte kratší konec kroucené telefonní šňůry do zásuvky na spodní straně přijímače. Poté zapojte delší konec do zdířky na sluchátku. Kabel prostrčte přes otvor

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

OBSAH. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny.3. 2. Popis produktu...4. 3. Ovládání...5. 4. Instalace a zapojení.12. 5. Technické parametry 14

OBSAH. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny.3. 2. Popis produktu...4. 3. Ovládání...5. 4. Instalace a zapojení.12. 5. Technické parametry 14 OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny.3 2. Popis produktu....4 3. Ovládání...5 4. Instalace a zapojení.12 5. Technické parametry 14 1. Bezpečnostní pokyny Ujistěte se, že splňujete následující bezpečnostní pokyny

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom.

Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom. Uživatelská příručka 29446 Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom. ÚVOD Váš telefon Caller ID ukládá a zobrazuje specifické informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 12 65 Základní charakteristiky měřícího přístroje Tento měřící přístroj (tester fází) je vybaven 3 funkcemi: Kontrola sledu fází Zjištění směru otáčení motorů Indikace přerušení

Více

Panasonic KX-TGP500 Příručka uživatele Vodafone OneNet

Panasonic KX-TGP500 Příručka uživatele Vodafone OneNet Panasonic KX-TGP500 Příručka uživatele Vodafone OneNet Panasonic KX-TGP500 Příručka uživatele Vodafone OneNet Popis tlačítek telefonu 2 3 4 1 7 8 9 10 1 Indikátor vyzvánění/nabíjení 2 Hlasitý reproduktor

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

Digitální diktafon s nahráváním tel. hovorů

Digitální diktafon s nahráváním tel. hovorů Digitální diktafon s nahráváním tel. hovorů Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1.

Více

Doro Secure 580. Rychlý návod k použití Česky

Doro Secure 580. Rychlý návod k použití Česky Doro Secure 580 Rychlý návod k použití Česky Pozor! Veškerá vyobrazení slouží výhradně k ilustračním účelům a nemusí zcela přesně odpovídat podobě konkrétního přístroje. 1. Zapínací tlačítko ZAP/VYP 9.

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 03 16 Dobrá komunikace se spolujezdcem, společný poslech hudby a dosažitelnost pomocí mobilního telefonu nebo vysílačky (řidiče nebo spolujezdce). Jedná se o kompletně vybavené

Více

Dětské hodinky s GPS a mobilem

Dětské hodinky s GPS a mobilem Dětské hodinky s GPS a mobilem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Možnost telefonování www.spyshops.cz Stránka 1 1 Shrnutí Hodinky jsou vhodné pro kontrolu malých

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A Bluetooth 4.0 + EDR, apt-x, ANC Děkujeme, že jste si zakoupili bluetooth sluchátka CEL-TEC F5A. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah 1. Hlavní vlastnosti...

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6755

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6755 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6755 Digitální telefon Aastra 6755 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky 1 1) Popis přístroje Telefonní přístroje Aastra 6730a patří do produktové řady 67xx společnosti Aastra Telecom a ve své třídě nabízí vynikající

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze přístroje. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Analogový telefonní přístroj IB-2027 / IB-2027 DE LUXE / IB-2028

Analogový telefonní přístroj IB-2027 / IB-2027 DE LUXE / IB-2028 2027navodkomplet.qxd 24.2.2005 14:00 Str nka 1 Analogový telefonní přístroj IB-2027 / IB-2027 DE LUXE / IB-2028 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VLASTNOSTI - Speciální tlačítko pro přístup k službě MEMOBOX - Paměť pro

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Ovládání IP telefonu Panasonic KX-TGP 500 a KX-TPA 50

Ovládání IP telefonu Panasonic KX-TGP 500 a KX-TPA 50 Ovládání IP telefonu Panasonic KX-TGP 500 a KX-TPA 50 Výrobce: Panasonic Typ zařízení: KX-TGP 500, KX-TPA 50 Firmware: 22.02, 22.10, 22.53 (KX TGP 500, KX TGP 550) Služba: VoIP CTX / VoIP Connect (O2 Virtuální

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

Průměr jádra vodiče pro propojení videotelefonu a dveřní stanice: Průmyslové CCTV kamery se připojují pomocí koaxiálního kabelu.

Průměr jádra vodiče pro propojení videotelefonu a dveřní stanice: Průmyslové CCTV kamery se připojují pomocí koaxiálního kabelu. Bezpečností upozornění před instalací zařízení - Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními - V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení - Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové

Více

Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje:

Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje: Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje: HDMI smart TV a mini PC Joy-it Android 4.0, 2x 1,4 GHz Obj. č.: 87 46

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) Tyto takzvané světelné pohyblivé noviny můžete použít ve výkladních skříních, na výstavách, v barech, ve sklípcích nebo při pořádání různých

Více

EX3262C Instalační a uživatelský manuál

EX3262C Instalační a uživatelský manuál EX3262C Instalační a uživatelský manuál Technická data: Napájení telefonu je prováděno pomocí sběrnice Klidový odběr: Odběr při provozu: 8 ma 0,4 A Obrazovka: Barevné LCD 4 Pracovní teplota: 0 50 C Maximální

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 61 05 12 (AD-2010) Obj. č.: 61 05 13 (AD-2020) Obj. č.: 61 05 14 (AD-2030) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

DĚTSKÁ JEDNOTKA (BU baby unit) RODIČOVSKÁ JEDNOTKA (PU parent unit)

DĚTSKÁ JEDNOTKA (BU baby unit) RODIČOVSKÁ JEDNOTKA (PU parent unit) DĚTSKÁ JEDNOTKA (BU baby unit) ukazatel stavu nabití baterie přenos dětská jednotka č. typ alarmu teplota v dětském pokoji hlasitost noční osvětlení míra citlivost mikrofonu a nastavení hlasitosti RODIČOVSKÁ

Více

VIDEOTELEFONY 1750/5 a 1750/6

VIDEOTELEFONY 1750/5 a 1750/6 VIDEOTELEFONY 1750/5 a 1750/6 POPIS A FUNKCE 1.Nastavení hlasitosti vyzvánění (MAX, MEDIUM, MUTE) 2. Reproduktor 3. Nastavení jasu (MAX - MIN) 4. Nastavení intenzity barev displeje (MAX - MIN) 5. Displej

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/03 Obj. č.: 75 05 16 Vyhlaste rázný boj průvanu a plýtvání drahocenným teplem! Tento mluvící gong totiž dokáže napomenout každého, kdo za sebou zapomněl zavřít dveře. Pomocí přepínače

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 96 15 Obsah Strana Úvod... 3 Součásti a ovládací tlačítka měřícího přístroje... 4 Zobrazení na displeji... 5 Ovládací tlačítka... 6 Pouzdro přístroje... 6 Bezpečnostní předpisy...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/02 Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Uživatelský návod. Před použitím si přečtěte tento návod Uschovejte tento návod pro pozdější použití ČESKY

Uživatelský návod. Před použitím si přečtěte tento návod Uschovejte tento návod pro pozdější použití ČESKY Uživatelský návod Před použitím si přečtěte tento návod Uschovejte tento návod pro pozdější použití ČESKY OBSAH Bezpečnostní pokyny... 1 Části a funkce... 1 Příslušenství... 2 Začínáme... 3 Párujeme...

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

s_cz.fm euroset 805 S Návod k použití

s_cz.fm euroset 805 S Návod k použití .. euroset S Návod k použití .. euroset S euroset S MUTE R SET REDIAL RECALL ABC q DEF GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ M MEM Vkládací popisný štítek M - opakování volby uloženého čísla Cílová tlačítka SET -

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/99 (nové, přepracované vydání) Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM Obj. č.: 64 51 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

Obj. č.: Telefonní terminálový adaptér TA 33clip. Úvod. Exportní varianta přístroje. Německá varianta přístroje

Obj. č.: Telefonní terminálový adaptér TA 33clip. Úvod. Exportní varianta přístroje. Německá varianta přístroje Telefonní terminálový adaptér TA 33clip Úvod Obj. č.: 92 15 56 Exportní varianta přístroje Německá varianta přístroje Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto telefonního adaptéru

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

DUPLEXNÍ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ Verze 09/02

DUPLEXNÍ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ Verze 09/02 NÁVOD K OBSLUZE DUPLEXNÍ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ Verze 09/02 Obj. č.: 26 40 06 Výtisk: Tento návod k obsluze je publikace fa. Conrad Electronic GmbH. 100% recyklovaný papír, bezchlórový, bílený Jsou vyhrazena

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 07 40

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 07 40 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 07 40 Tento procesor Vám umožní perfektní kontrolu video signálů až ze 4 barevných videokamer a vytvoří Vám například na obrazovce televizoru 9 různých zobrazení (čtyřobrazové

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 NÁVOD K OBSLUZE Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny Šňůrový telefon se zobrazením telefonního čísla

Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny Šňůrový telefon se zobrazením telefonního čísla Rio 30 Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny Šňůrový telefon se zobrazením telefonního čísla Před použitím zařízení si pečlivě prostudujte tento návod k obsluze a uschovejte pro další použití. Obsah Popis

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.: 26 00 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

MT-8100 Telefonní souprava Uživatelský návod

MT-8100 Telefonní souprava Uživatelský návod MT-8100 Telefonní souprava Uživatelský návod 1. edice 2009 Copy right by Prokit s Industria Co., Ltd. Úvod Pro skit MT-8100 Telefonní souprava pro montéry má všechny funkce, které potřebujete pro efektivní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 08 15

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 08 15 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 35 08 15 Ideální pomocník do kuchyní. Tento budík s rádiem připevníte jeho horní stranou na spodní stranu závěsné skříňky, regálu nebo k jinému kusu nábytku. Funkce časovače Vám

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 35 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 35 1. Úvod + účel použití detektoru Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního detektoru vlhkosti. Tento přístroj slouží ke zjišťování vlhkosti

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1 STC-manual-CZ.qxd 5..00 : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ruční digitální teploměr K 101 / K 102

NÁVOD K OBSLUZE. Ruční digitální teploměr K 101 / K 102 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Ruční digitální teploměr K 101 / K 102 Obj. č.: 10 07 07 / 10 07 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Diktafon s rotační kamerou

Diktafon s rotační kamerou Diktafon s rotační kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody Malé rozměry Otočná kamera Snadné ovládání www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis produktu Rewind - Zpětné přetáčení Microphone hole - Mikrofon Forward

Více

Detektor kouře SS-166-01

Detektor kouře SS-166-01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/02 Detektor kouře SS-166-01 Obj. č.: 75 00 87 Tento kvalitní kouřový hlásič funguje na principu rozptylovaného světla. Hlasitý výstražný tón zazní okamžitě, jakmile senzor zjistí

Více

Kovový mini diktafon s dálkovým odposlechem

Kovový mini diktafon s dálkovým odposlechem Kovový mini diktafon s dálkovým odposlechem Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1.

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/06 Obj. č.: 19 85 32 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení regulátoru do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám,

Více

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual DICENTIS Wireless Conference System cs User manual DICENTIS Obsah cs 3 Obsah 1 Bezpečnost 4 2 Základní informace o tomto návodu 5 2.1 Pro koho je návod určen 5 2.2 Autorská práva a zřeknutí se odpovědnosti

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více