Všeobecný rozbor webu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecný rozbor webu www.janske-lazne.cz"

Transkript

1 Všeobecný rozbor webu ZPRACOVÁNO DNE: Tento dokument byl vytvořen na základě předchozího jednání obou stran a je určen pouze pro interní potřebu zákazníka. Autorská práva náleží Dobrému webu, bez jehož písemného souhlasu není možné dokument zveřejnit ani dále šířit jiným způsobem.

2 1 Obsah 1 Obsah Úvod Struktura dokumentu Zajímá nás Váš názor Kontaktní údaje Shrnutí Problémy nejvyšší důležitosti Problémy střední důležitosti Problémy nejnižší důležitosti Obsah webu Vymezení účelu a zaměření webu Množství dostupných informací Důvěryhodnost a přesvědčivost Úvodní stránka Důležité informace Využití marketingových prvků Použitelnost Přehlednost webu Funkcionalita webu Navigace Odkazy Interní vyhledávání Kompatibilita v prohlížečích Členění a srozumitelnost textu Další prvky Marketing Optimalizace pro vyhledavače (SEO) Viditelnost v katalozích Odkazy z cizích webů Přístupnost Funkčnost odkazů Čitelnost textu Ovládání webu web tel fax strana 2 z 30

3 7.4 Nezávislost na doplňkových technologiích Technické zpracování Zdrojový kód Velikost okna Rychlost Kontakty Základní kontakty Fakturační adresa Autor analýzy web tel fax strana 3 z 30

4 2 Úvod Zhotovitelem této analýzy je tým projektu Dobrý web. Analýza byla zhotovena v termínu až a uvedené informace se vztahují ke stavu webu v tomto období. Předmětem analýzy je celkové zpracování webu janske-lazne.cz. Hodnocen byl celkový dojem z celé prezentace a rozboru byla podrobena vstupní stránka a několik dalších, pro web významných a typických stránek. 2.1 Struktura dokumentu Text je členěn do kapitol dále dělených na jednotlivé body. Hodnocení jednotlivých kritérií využívá následující formát: Popisuje způsob řešení daného prvku na webu. V případě, že řešení daného prvku je z pohledu optimalizace pro vyhledávače nevhodný, jsou uvedena konkrétní doporučení k nápravě. Jednotlivá doporučení jsou dále označena dle jejich důležitosti: KRITICKÉ CHYBY PROBLÉMY STŘEDNÍ I PROBLÉMY NEJNIŽŠÍ I 2.2 Zajímá nás Váš názor Budeme rádi, když se nám svěříte se svým názorem na tuto analýzu. Stejně tak pokud budete mít k analýze nějaké dotazy, uveďte prosím číslo sekce, které se váš dotaz týká a využijte některý z následujících kontaktních údajů. 2.3 Kontaktní údaje ADAM FENDRYCH, konzultant Internet Info, s.r.o., projekt Dobrý web Durychova 101, Praha 4 tel.: , fax: web tel fax strana 4 z 30

5 3 Shrnutí 3.1 Problémy nejvyšší důležitosti Samotný web janske-lazne.cz je zpracován poměrně kvalitně. Vyskytují se zde sice některé nedostatky, ovšem nejsou pro uživatele webu zcela kritické. Vysoce problematické však je propojení webu se serverem Ergis, z něhož čerpá některá data. Návštěvník není vůbec upozorněn na to, že některé stránky nejsou součástí webu janske-lazne.cz a kliknutím na některý odkaz v rámci obsahu čerpaného z Ergisu se může zcela bez varování ocitnout mimo web janske-lazne.cz. Web Ergisu je navíc zpracován nadmíru nekvalitně, zcela propadá v oblasti přístupnosti, použitelnosti a přehlednosti. Stránky z něj vkládané tak prudce kontrastují se samotným webem janske-lazne.cz a zbytečně srážejí dolů jeho úroveň. Web státní správy by si neměl dovolit vkládat do svých stránek obsah nepřístupný a krajně nepřehledný. 3.2 Problémy střední důležitosti I web janske-lazne.cz má několik nedostatků především co se týče přehlednosti, členění textu a orientace uživatele. Titulní stránka je informačně velmi chudá. Nenabízí žádné informace o obsahu webu ani nenapovídá návštěvníkovi, kudy by měl pokračovat dále. Většina uvítacího textu pojednává o sportovních aktivitách v Janských Lázních, což je zrovna téma, které web v žádné sekci nerozvíjí. Úvodní stránka by měla návštěvníkovi pomoci se rychle zorientovat a napovědět, kudy pokračovat dál. Obsah ostatních stránek trpí nízkou přehledností. Uživatelé internetu často mívají problémy se čtením delších textových bloků a orientací v textu obecně. Je proto nutné jim vyjít vstříc a zpřehlednit obsah stránek oživujícími prvky odstavci, nadpisy, seznamy a zvýrazněným textem. Problémy při orientaci na webu může působit nejednoznačný text některých odkazů, zejména názvy položek navigačním menu. Některé z nich jsou navzájem zaměnitelné nebo nedostatečně vystihují svůj obsah. Je důležité, aby uživatel podle textu odkazu poznal, co může na cílové stránce očekávat, na základě toho se totiž rozhoduje, zda na něj klikne, či nikoliv. Špatně je řešen rovněž odkaz na titulní stránku webu, který pod fotografií lázeňského domu není snadné odhalit. 3.3 Problémy nejnižší důležitosti Rozbor dalších nedostatků následuje v příslušných částech analýzy. Jedná se především o problémy technického rázu strukturu URL adres, HTML kód, dokonalá přístupnost veškerého obsahu i handicapovaným uživatelům, možnost tisku, chybovou stránku a další funkční i navigační prvky, jimž je třeba věnovat pozornost. web tel fax strana 5 z 30

6 4 Obsah webu Obsah webu je hlavním důvodem, proč návštěvníci na web přijdou a proč se opakovaně vrací. A je to právě obsah, který může přesvědčit návštěvníka, aby se o službu či informaci začal zajímat. Čím více relevantních informací návštěvník na webu bude schopen najít, tím lepší podklady bude mít pro své rozhodnutí. Na web s kvalitním obsah rády odkáží i jiné weby. To samo o sobě přímo zvyšuje návštěvnost webu a zároveň zprostředkovaně působí na lepší viditelnost ve vyhledávačích. 4.1 Vymezení účelu a zaměření webu Na první pohled je patrné, o jaký web se jedná. Nadpis Vítejte na stránkách města Janské lázně i městský erb jsou dostatečným vodítkem pro jednoznačnou identifikaci charakteru webu. O něco hůře jsou však rozpoznatelné cílové skupiny, kterým je určen. Navigace je členěna podle potenciálního příjemce, ovšem činí tak nedůsledně a nepřehledně. Druhý blok navigace je nadepsán Pro návštěvníky. Tento název není dostatečně výstižný jedná se o návštěvníky webových stránek, návštěvníky města, radnice, nebo něčeho jiného? Ostatní navigační bloky se ovšem tohoto členění nedrží pro koho je určena sekce Město úřad? Pro úředníky, novináře, občany, turisty? Web by se měl buď držet zvoleného logického členění podle cílových skupin, tedy například pro občany / pro turisty / pro média apod., nebo navigaci strukturovat podle jejího obsahu např. město a úřad / o Janských Lázních Jazykové verze Jazykové verze jsou k dispozici. Přepínání mezi nimi je řešeno způsobem standardním, ovšem mohlo by být uživatelsky přívětivější. Pokud se uživatel nachází na jiné než titulní stránce a přepne na odlišnou jazykovou verzi, dostane se vždy na úvodní stránku webu, nikoliv zpět na tu, kterou právě prohlížel. Pro zvýšení uživatelského komfortu by bylo vhodnější nenutit jej znovu hledat stránku, na které již jednou byl. Vlaječky sloužící pro přepínání nenabízejí dostatek alternativních informací o svém významu. Pokud uživateli není jasný význam například dvojbarevné polské vlaječky, měla by se mu po najetí myší zobrazit rozšiřující informace. To je ošetřeno pouze částečně, pomocí html atributu alt, který obsahuje textový ekvivalent obsahu obrázku, a který prohlížeč Internet Explorer chybně zobrazuje jako informační bublinu. Ta navíc obsahuje pouze zkratku daného jazyka cz, de, en, pl. Bublina web tel fax strana 6 z 30

7 Správné řešení je použít k tomuto účelu html atribut title, který zobrazí informační bublinu ve všech významných prohlížečích. Měla by obsahovat kompletní informace o účelu ikonky, nejlépe v jazyce dané verze. Tedy příklad Polska werzja. 4.2 Množství dostupných informací Související informace Na webu jsou uvedeny odkazy na související stránky státní správu i regionální informace. Pokud by počet odkazů v budoucnu vzrostl, bylo by vhodné pro ně vyčlenit samostatnou sekci webu. Zde by pak bylo možné je rozdělit podle zaměření a přispět tak ke snadné orientaci návštěvníka např. státní správa / blízká města / ministerstva / regionální informace / sport, atd. Odkazované weby lze požádat o výměnu odkazu a zvýšit tak váhu webu janske-lazne.cz ve vyhledávačích. Doporučujeme zvážit vytvoření samostatné stránky s odkazy. 4.3 Důvěryhodnost a přesvědčivost Vzhled webu Na první pohled působí web reprezentativně. Není ani příliš graficky výrazný, ani jednotvárný. Méně zdařilá je však podoba částí dodávaných externím informačním systémem. Velká část obsahu webu je získávána z externího informačního systému Ergis a vkládána pomocí html prvku iframe (vnořeného rámu). Tyto stránky se však od zbytku webu liší mimo jiné i vizuální podobou. Jsou zpracovány méně vkusně, za použití jiných barev a fontů. Vlevo standardní grafická úprava webu, vpravo jiné fonty a barvy v systému Ergis web tel fax strana 7 z 30

8 Doporučujeme graficky sjednotit všechny části webu. Bude pak působit kompaktněji a důvěryhodněji Styl textu Texty na webu jsou psány srozumitelnou formou. Nevyskytuje se v nich nadměrné množství gramatických chyb. 4.4 Úvodní stránka Celkové využití úvodní stránky Úvodní stránka webu obsahuje malé množství informací, které by návštěvníkům sdělovaly, co zde naleznou a kudy mohou pokračovat v dalším prohlížení webu. Většinu prostoru úvodní stránky zabírá fotografie města. Ta je pěkným uvítacím prvkem, který návštěvníkům umožňuje snáze a rychleji konkretizovat představu o Janských Lázních. Kromě ní se však v prostoru, který je pro oko uživatele nejvíce atraktivní, tedy horní část prostředního sloupce, nachází jen málo informací o obsahu webu a odkazů do jednotlivých sekcí. Prostřední sloupec je místo, které uživatel pravděpodobně prozkoumá jako první. Měl by mu proto nabídnout dostatek informací o tom, kde se nachází a kudy může pokračovat dál, bez toho, aby musel procházet obsah globální navigace. Většinu úvodního textu tvoří informace o sportovních aktivitách v Janských Lázních. Přitom se však na webu žádné další informace tohoto charakteru nevyskytují, pouze externí odkaz na stránky skiareálu. Úvodní stránka by měla nabízet základní informace a odkazovat na jejich rozšířenou podobu uvnitř webu. V tomto případě by tedy bylo vhodné vytvořit samostatnou stránku o sportovních aktivitách v Janských Lázních a tu z odstavce na titulní stránce odkázat. Podobně by prostor na titulní stránce měly dostat i ostatní důležité sekce webu a být z ní odkázány. Například přidat odstavec textu o janskolázeňských pamětihodnostech a odkázat na stránku pamětihodnosti, několik informací o ubytování pro turisty a odkaz do sekce ubytování, nabídnout několik nejžádanějších formulářů ke stažení a odkázat sekci formuláře a vzory, uvést informaci o tom, co se dnes hraje v kině a připojit odkaz na celý program kina. Doporučujeme využít titulní stránku k širšímu seznámení návštěvníka s obsahem webu a odkazovat z ní jednotlivé sekce Aktuální obsah Na úvodní stránce jsou novinky. Ty však nejsou příliš často aktualizovány. Žádný další aktuální obsah se zde nenachází. web tel fax strana 8 z 30

9 Jak již bylo naznačeno v předchozím bodě analýzy, úvodní stránku webu je možné využít k poskytování daleko většího množství informací. Novým návštěvníkům ukázat cestu, kudy dále pokračovat v prohlížení webu, ostatním pak dát důvod se na stránky vracet a nacházet na titulní stránce aktuální informace. Titulní stránka by měla informovat o všem zajímavém, co je na webu nového. Nemusí to být jen krátká a řídká oznámení, z nichž nejstarší má datum , pro návštěvníky by mohla být přínosem například i informace o nově přidaných formulářích, o nových oznámeních na úřední desce, o dnešním programu kina, či nových anketách. Titulní stránka by měla nabízet více aktuálního obsahu. Zvýší se tak důvěryhodnost webu a návštěvníci budou motivováni se na něj vracet. 4.5 Důležité informace Kontakt Na webu není samostatná sekce kontakty. To, co by návštěvník očekával v této sekci, je skryto pod záložkou Městský úřad. Stránka s kontakty je důležitou částí každého webu. Uživatelé ji často hledají, aniž by chtěli procházet zbytek webu. Měla by proto být jasně a rychle identifikovatelná. Její obvyklé umístění je na konci navigačního bloku nebo v patičce webu. Stránka Městský úřad by měla nést název Kontakty. Odkaz na ni doporučujeme umístit na poslední místo v rámci navigačního bloku Město úřad i do patičky webu Mapa webu Mapa webu k dispozici není. Na samotném webu janske-lazne.cz se nenachází velké množství stránek. Ovšem pro zvýšení přehlednosti i vzhledem k možnému budoucímu rozšiřování webu by její přítomnost byla přínosem. Mapa webu napomáhá uživatelům orientovat se ve struktuře webu. Pokud nemohou například kvůli nepřehlednosti stránek nalézt požadované informace, měla by jim nabídnout alternativní cestu, jak se díky logickému řazení mapy webu zorientovat. Pomáhá rovněž lepší indexaci webu vyhledávacími roboty. Vytvoření mapy webu je vhodným doplňkem navigace i prostředkem ke zvýšení konkurenceschopnosti ve vyhledávačích. web tel fax strana 9 z 30

10 4.6 Využití marketingových prvků Odběr novinek Web nenabízí žádnou možnost odběru informací o aktuálních novinkách. Web, který nabízí aktualizovaný obsah, by měl návštěvníkům nabídnou možnost jejich automatického odběru. Možností jeho realizace je více, obvyklou variantou je například přihlášení k zasílání novinek na . Modernější technologií, kterou ocení spíše zkušenější uživatelé, je odběr novinek přes RSS kanál (více informací například zde: Automatické zasílání novinek by bylo hodnotným příspěvkem ke zvýšení uživatelského komfortu. web tel fax strana 10 z 30

11 5 Použitelnost Použitelnost je klíčovou vlastností většiny webů. Pokud návštěvníci nebudou schopni web používat, odejdou. Dobrá použitelnost znamená, že se návštěvníci na webu dobře orientují a jsou schopni ho intuitivně ovládat. Jedině v takovém případě může web plnit stanovené cíle. Při stejné návštěvnosti dosahují lepších výsledků (či lépe plní stanovené cíle) dobře použitelné stránky než stránky s horší použitelností. 5.1 Přehlednost webu Jednotný vzhled webu Kvůli využití systému Ergis mají části webu nejednotný vzhled. To může vést ke zmatení uživatelů. Informace získávané ze systému Ergis mají výrazně odlišný vzhled od zbytku webu. Návštěvník navíc není nijak upozorněn na to, že se dostává mimo server janske-lazne.cz. Je pak nucen se orientovat v jiné struktuře, navigačních prvcích i vizuálním ztvárnění. Použitelnost webu je tak velmi snížena, snadná orientace a jednotný vzhled patří k hlavním zásadám, jejichž nedodržení způsobuje zmatení návštěvníků a může vést k tomu, že web zcela opustí. Všechny stránky by měly mít jednotný vzhled, strukturu a rozložení prvků. Při přechodu na jiný server by měl být uživatel předem upozorněn Zřetelné oddělení prvků s různým významem Hlavní prvky, tedy hlavička, navigační sloupec a prostřední obsahový sloupec, jsou dostatečně zřetelně odděleny a umístěny podle zažitých konvencí. Uživatelé tak nemají problém je intuitivně identifikovat Dodržení konvencí uživatelského rozhraní S uživatelským rozhraním není na webu nijak manipulováno. Vzhled formulářových prvků, posuvníků okna prohlížeče i jiných prvků je zachován. Použitelnost webu tak není omezena. 5.2 Funkcionalita webu Na webu se nenachází mnoho interaktivních částí, u kterých by mohl nastat problém s funkcionalitou a používáním. Věnuje se jim několik následujících odstavců. web tel fax strana 11 z 30

12 5.2.1 E-podatelna Jednou z částí, kde je od návštěvníků očekáváno vykonání nějaké akce, je e-podatelna. Je zde popsán postup, jak uskutečnit podání elektronickou poštou. Jedná se však o poměrně dlouhý text s několika technickými pojmy, které by nezkušeným uživatelům nemusely být srozumitelné. Aby bylo zasílání zpráv úřadu maximálně zjednodušeno a přístupné uživatelům neznalým technických náležitostí, bylo by vhodné na stránku umístit podací formulář. Ten by sám rozpoznal, zda vyhovuje podávaný dokument pravidlům a případě že ne, informoval by o tom uživatele. Měl by zároveň informovat o tom, jaké dokumenty lze touto cestou, tedy bez elektronického podpisu, podávat Doporučujeme zjednodušit užívání podatelny přidáním podacího formuláře Formuláře a vzory Jednou z užitečných funkcí úředních stránek je nabídnutí formulářů ke stažení, aby si je občané mohli vytisknout a vyplnit doma. Stránka s formuláři na webu janske-lazne.cz má však nedostatky v přehlednosti i přístupnosti. Formuláře jsou řazeny pod sebe bez jakékoliv logiky a jediným popisem jejich obsahu je samotný název. Pro zlepšení orientace na stránce by bylo vhodné formuláře rozdělit do tématicky příbuzných skupin a ty opatřit příslušnými nadpisy, například Pro stavitele domů či Pro majitele pozemků. V rámci skupiny pak formuláře řadit buď abecedně, nebo podle jiné logiky, například pořadí ve kterém je třeba jednotlivé žádosti na úřad podávat. U formulářů chybí detailnější popis toho, co obsahují a k čemu slouží. U některých je jejich účel patrný, například Žádost o stavební povolení, jiné však běžnému občanovi mnoho neřeknou těžko říci, pro koho je učena nepříliš konkrétně nazvaná Žádost o vydání rozhodnutí. U každého formuláře by proto měla být připojena textová informace o tom, co obsahuje a pro koho je určen. Problémy může návštěvníkům způsobit fakt, že formuláře jsou uloženy ve formátu DOC, proprietárním a uzavřeném, který je určen pro placený kancelářský balík Microsoft Office. Úřední dokumenty by měly být publikovánu ve formátu, jenž nevyžaduje instalaci zvláštního placeného software. Je vhodné je publikovat například ve formátu RTF s ním umí pracovat Microsoft Office i jiné, bezplatné nástroje. Formuláře by měly být k dispozici v neproprietárním formátu, doplněny krátkým textovým popisem a logicky seřazeny. 5.3 Navigace Vymezení navigačních prvků Globální navigace je umístěna na vhodném místě v levém sloupci. Návštěvníkům by tak její identifikace neměla činit potíže. Velmi nepřehledná je však navigace v rámci externího serveru Ergis, jehož části web janske-lazne.cz využívá. Zejména nijak netříděné shluky odkazů, z nichž většina odkazuje jen prázdné stránky, jsou krajně nepoužitelné. web tel fax strana 12 z 30

13 Nepřehledný shluk odkazů Identifikace umístění stránky ve struktuře webu Návštěvník webu je správně informován o tom, v jaké části webu se právě nachází. Příslušná položka v navigaci je barevně odlišena. Na webu se nenachází tzv. drobečková navigace, která informuje o tom, jak hluboko ve struktuře webu se návštěvník nachází a nabízí snadnou cestu o stupeň výš (například Úvodní stránka > Naše služby > Pro podnikatele > Servis). Na webu janske-lazne.cz však vzhledem k jeho rozsahu není její přítomnost třeba Jednoznačné označení jednotlivých stránek U všech stránek na webu je stejný titulek a ne všechny stránky na webu mají hlavní nadpis vystihující jejich obsah. To může činit problémy při jejich rozlišování uživatelům, a omezit úspěšnost webu ve vyhledávačích. Titulek stránky je určen v html elementu title, zobrazuje se většinou v záhlaví okna prohlížeče. Na webu je u všech stránek titulek stejný Janské Lázně. Titulek stránky Hlavní nadpis se nachází jen na některých stránkách webu, například na stránce Město Janské Lázně. Chybí však na stránce Plán města, Kudy k nám, na úvodní stránce a na všech stránkách dodaných systémem Ergis. Měl by být zapsán pomocí html značky h1 a obsahovat název stránky. Titulek každé stránky by měl být unikátní a vystihovat její obsah. Tedy například Janské Lázně E- podatelna, Janské Lázně Fotogalerie, Janské Lázně Volené orgány města, atd. Podobně by se na každé stránce měl nacházet i hlavní nadpis a jednoznačně ji identifikovat Volené orgány města, Plán města, případně Janské Lázně na úvodní stránce. web tel fax strana 13 z 30

14 5.3.4 Kontextová navigace Jednotlivé stránky webu nejsou navzájem provázány kontextovými odkazy. Pokud je v textu stránky zmíněna informace, která se nachází v jiné části webu, měl by na ni vést příslušný odkaz. Na webu janske-lazne.cz je tomu tak v jediném případě, na stránce E-podatelna je odkázána stránka Městský úřad. Kontextové odkazy pomáhají návštěvníkům s pohybem a orientací na webu a zvyšují jeho úspěšnost ve vyhledávačích. Doporučujeme ve vhodných případech z textu stránek odkazovat ostatní části webu. 5.4 Odkazy Podtrhávání odkazů Odkazy mimo navigační blok jsou správně podtrženy a je tak možné je snadno identifikovat. To je důležité pro snadný pohyb návštěvníků napříč webem, odkazy jsou pro ně jediné vodítko. V rámci navigačního bloku je možné nepodtržené odkazy tolerovat, z jejich samotného umístění je totiž patrné, že se jedná o odkazy. Zcela jiná situace je na stránkách externího serveru Ergis. Zde nejsou podtrženy téměř žádné odkazy. To je naprosto zásadní prohřešek proti přístupnosti i použitelnosti webu. Pokud uživatelé nedokáží odkazy rozeznat od běžného textu, je vysoce pravděpodobné, že budou mít s ovládáním webu potíže a nedokážou nalézt vše, co hledají Barevné odlišení odkazů Odkazy jsou od běžného textu odlišeny i barevně. To přispívá k jejich snadné identifikaci a komfortu návštěvníka. Barevně rozlišeny jsou i odkazy navštívené od nenavštívených, což pomáhá uživatelům v orientaci. Zcela špatné řešení je opět k vidění na webu Ergis. Odkazy ve většině případů nejsou odlišeny vůbec nijak Texty odkazů Texty odkazů v některých případech ne zcela správně vystihují svůj cíl. Pro návštěvníka je důležité, aby z textu odkazu poznal, co může po kliknutí na něj očekávat. Na základě toho se pak rozhoduje, zda tak učiní, či ne. web tel fax strana 14 z 30

15 Důležité jsou především odkazy v navigačním menu, jsou nejvýznamnější pomůckou pro pohyb a orientaci na webu. Některé z nich by měly být formulovány lépe a výstižněji. Kontaktní informace ukryté pod odkazem s textem Městský úřad již byly zmíněny v předchozí části analýzy (4.5.1). Podle textu odkazu není příliš zřejmé, jak se liší stránky Zprávy z úřadu a Úřední deska, tím spíše, že obsah těchto sekcí se v mnohém překrývá. Stejně nejednoznačně rozlišitelné jsou i odkazy na Orgány města a Organizace a instituce. Na titulní stránce v aktualitách se nacházejí dva nevhodně popsané odkazy u poslední novinky je textem odkazu více zde, u další pak číslo účtu. To je pro identifikaci cíle odkazu nedostatečné. Doporučujeme formulovat texty odkazů tak, aby jasně vystihovaly obsah cílové stránky a nebyly zaměnitelné s jinými odkazy Odkaz na úvodní stránku webu Úvodní stránka je odkazována z každé stránky webu. Odkaz je ovšem zpracován způsobem, který ztěžuje jeho okamžité nalezení. Na titulní stránku vede odkaz pod obrázkem lázeňské budovy. To není příliš obvyklé umístění a návštěvníci mohou mít s jeho identifikací potíže. Zažitým zvykem je, že na titulní stránku odkazuje logo nebo logotyp v záhlaví stránky. V tomto případě by tedy měl odkazem být ozdobný nadpis Janské Lázně. Na titulní stránku by ideálně měla odkazovat nejen fotografie lázeňské budovy, ale celé záhlaví i s nadpisem Janské Lázně. Doporučujeme odkaz na titulní stránku umístit i do navigačního sloupce, nejlépe na první místo nad Město úřad Otevírání odkazů do nových oken Odkazy nejsou v rámci webu janske-lazne.cz otevírány do nových oken. Jedinou výjimkou jsou odkazy na formuláře ke stažení a odkazy na příbuzné weby. Jiná je situace na serveru Ergis. Zde jsou do nových oken otevírány velmi často, aniž by na to byl uživatel předem upozorněn a existoval k tomu pádný důvod. Doporučujeme neotvírat do nových oken odkazy na formuláře ke stažení, a pokud ano, uživatele na to předem upozornit. Odkazy na příbuzné weby ( Důležité odkazy ) by do nového okna otevírány být neměly v žádném případě. Pokud si uživatel přeje otevřít nové okno, učiní tak sám, není třeba mu tuto akci vnucovat bez možnosti volby. web tel fax strana 15 z 30

16 5.4.6 Odkazy na obsah jiného typu než webová stránka V případě, kdy je cílem odkazu obsah jiného typu než webová stránka, například soubor ke stažení, je na to uživatel korektně předem upozorněn. Drobnou výjimku tvoří odkaz na velkou mapu na stránce Plán města, kde chybí informace, že se jedná o soubor GIF Externí odkazy Odkazy na jiné weby nejsou nijak odlišeny. Uživatel se tak může náhle dostat mimo web janske-lazne.cz a být zmaten. U odkazů na příbuzné weby není uvedeno, že se jedná o odkazy externí. Podle nadpisu Důležité odkazy lze snadno nabýt dojmu, že odkazy vedou na důležité části webu janske-lazne.cz. Horší situace je však u stránek s obsahem dodávaným systémem Ergis. Zde se uživatel může dostat mimo web janske-lazne.cz velmi snadno a není na to nijak upozorněn. Stačí například na stránce Pamětihodnosti kliknout na Vše o Krkonoších a ocitáme se zcela na serveru Ergis. Doporučujeme návštěvníky upozornit, že odkazy vedou na externí zdroje. Zejména propojení se systémem Ergis je v tomto ohledu velmi matoucí a orientaci na webu znepříjemňující. 5.5 Interní vyhledávání Na webu janske-lazne.cz se nenachází vyhledávání v obsahu vlastních stránek janske-lazne.cz. Vzhledem k malému rozsahu webu však jeho absence není nedostatkem. 5.6 Kompatibilita v prohlížečích Funkčnost byla testována v následujících prohlížečích, které patří mezi nejpoužívanější klientské webové prohlížeče: Internet Explorer 6 (platforma Windows) Windows Internet Explorer 7 (platforma Windows) Mozilla Firefox 2 (platforma Windows) Opera 9 (platforma Windows) Během testování nebyly zjištěny žádné problémy se zobrazením v různých prohlížečích. web tel fax strana 16 z 30

17 5.7 Členění a srozumitelnost textu Celková přehlednost textů Členění a přehlednost textů jsou velkým nedostatkem webu janske-lazne.cz. Delší texty nejsou nijak členěny mezinadpisy a odstavci. Trpí tím přehlednost a čitelnost stránek, udržet pozornost v souvislém bloku textu je daleko obtížnější. Je velmi důležité návštěvníkům usnadnit prvotní orientaci v textu i jeho čtení pomocí oživujících prvků nadpisů, odstavců, seznamů, zvýraznění textu. Souvislý blok textu Pro zvýšení pohodlí návštěvníků, udržení jejich pozornosti a celkovou přehlednost doporučujeme věnovat pozornost členění textů nadpisy a odstavci Nadpisy Na některých stránkách nadpisy chybí nebo nedostatečně vyjadřují vzájemnou hierarchii. Problém s hlavními nadpisy na stránkách je již popsán v sekci této analýzy. Jsou-li na stránkách nějaké další nadpisy, většinou nerespektují vzájemnou hierarchii. V html se používá až šest úrovní nadpisů, od h1 po h6. Hlavní nadpis by měl být zapsán značkou h1, ostatní pak nižšími podle důležitosti. Na úvodní stránce však jsou pro nadpisy jednotlivých novinek použity právě nadpisy h1, zatímco hlavní nadpis na stránce chybí. Stejně je tomu na stránce Kudy k nám, kde jsou nadpisy nejvyšší úrovně svým významem podnadpisy Autem, Vlakem, Autobusem. web tel fax strana 17 z 30

18 Každá stránka by měla mít hlavní nadpis nejvyšší úrovně zapsaný html značkou h1, pro podnadpisy jsou pak určeny značky h2 až h Tabulky Tabulky jsou na webu užity nesprávným způsobem k rozvržení prvků na celé stránce. Tabulky jsou určeny k prezentaci tabulkových dat. Uzavřít do tabulky celý obsah stránky a zneužít ji k rozmístění jednotlivých prvků je postup zastaralý a neefektivní. K tomuto účelu slouží kaskádové styly CSS, které formátují vzhled dokumentu a tabulku dokáží nejen plně nahradit, ale v mnoha ohledech i předčít. Užití tabulky pro rozvržení webu má mnoho nevýhod. Přináší problémy při přístupu z alternativních zařízení, jakými jsou například čtečky pro nevidomé, mobilní telefony a PDA. Zejména komplikace pro handicapované uživatele jsou věc, které by se web státní správy měl vždy vyhnout. Tabulky bývají také příčinou zbytečně vysokého datového objemu stránek. Doporučujeme využít k rozvržení prvků na stránce prvky a technické postupy k tomu určené a v tabulkách prezentovat pouze tabulková data Délka stránek Délka textu na stránkách je v pořádku a odpovídá jejich informativnímu účelu. 5.8 Další prvky Tisková verze Web neobsahuje stylopis určený pro tisk ani zvláštní tiskovou verzi. Návštěvníkům je třeba poskytnout možnost stránky snadno vytisknout. Uživatelé si texty z internetu tisknou rádi, některým se papíru lépe čte než z monitoru počítače, chtějí si třeba text někam odnést, někomu ukázat, psát si do něj poznámky a podobně. Z technického hlediska je vytvoření tiskové verze nejčastěji řešeno vytvořením speciálního stylu pro tisk, pomocí kterého se stránka při požadavku na vytisknutí přeformátuje do podoby vhodné pro tiskový výstup. Lze definovat několik základních kriterií, která by měla být splněna, aby uživatel byl schopen snadno stránku vytisknout a vytisknutý text byl z uživatelského pohledu použitelný: odkaz pro přímé vytisknutí stránky by se měl nacházet na každé stránce obvykle v její dolní části, pod textem, který má být vytisknut (odpovídá to způsobu prohlížení webu ze strany uživatele nejprve stránku projde, a až na základě toho se rozhoduje, zda ji vytiskne) web tel fax strana 18 z 30

19 text odkazu by měl být zcela jednoznačný například vytisknout nebo tisk stránky odkaz pro vytisknutí by měl být doplněn grafickou ikonkou tiskárny zvýší to jeho nalezitelnost vytisknout by se měla pouze obsahová část webu navigace není pro uživatele na papíře důležitá Vytisknutý text by měl být bez problémů čitelný i když bude vytištěn na černobílé tiskárně (jiné barvy než černá nebo velmi tmavé odstíny jiných barev budou při černobílém tisku obtížně čitelné). Doporučujeme vytvořit stylopis určený pro tisk webu Chybová stránka 404 Všechny stránky bez platného obsahu musí vracet stavový kód 404. Taková stránka by měla uživateli nabídnout možnost zorientovat se na webu, typicky by měla nabízet základní navigaci. Web zcela postrádá chybovou stránku 404, která by se zobrazovala při zadání chybné adresy. Hlavní výhodou použití vlastní úpravy chybové stránky 404 je skutečnost, že návštěvník po zadáních chybné URL (v rámci dané domény) nenabude pocitu, že daný web neexistuje, ale získá informaci o tom, že byla pouze zadána neplatná URL a že lze pokračovat jinými způsoby. Ze stejného důvodu je vlastní úprava chybové stránky 404 prospěšná i pro návštěvníky, kteří přijdou z vyhledávačů na stránku, která byla již zrušena, ale vyhledávače ji stále nabízejí ve výsledcích vyhledávání. Jak chybová stránka vypadá je možné zhlédnout například na adrese Chybová stránka by měla graficky odpovídat celkové úpravě webu a nabízet uživateli cestu, kudy pokračovat dál, tedy základní navigaci. Je zde rovněž možné umístit kontaktní údaje, ve smyslu Nenašli jste, co hledáte? Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme. Jako inspiraci pro správné řešení chybové stránky můžeme uvést tyto příklady: Doporučujeme vytvořit chybovou stránku 404 a zabránit tak matení uživatelů i znehodnocování chybných odkazů z pohledu vyhledávačů. web tel fax strana 19 z 30

20 6 Marketing V současné době patří mezi hlavní zdroje návštěvnosti fulltextové vyhledávače. Z tohoto důvodu je dobrá viditelnost stránek ve výsledcích vyhledávání pro úspěšnost webu velice důležitá. Internetové vyhledávače jsou důležité především k získávání nových návštěvníků. Oproti tomu existují další metody, jejichž cílem je především posilování věrnosti opakovaných návštěvníků a dlouhodobé budování vzájemného vztahu. V této části se především sleduje, zda webu nechybí nějaké prvky, které by mohly být využity pro zvyšování návštěvnosti. Dále jsou analyzovány prvky, které jsou na stránkách řešeny nevhodným způsobem. Důležité je si uvědomit, že pozice stránek ve výsledcích vyhledávání je do značné míry ovlivněna kvalitou obsahu webu, jeho použitelností i přístupností. To je důvodem, proč po zlepšení těchto prvků obvykle dojde i k výraznému posunu na přední pozice ve výsledcích vyhledávání. 6.1 Optimalizace pro vyhledavače (SEO) Správné umístění klíčových slov Klíčová slova se nevyskytují na všech místech, kde by měla být. Klíčové slovo (či fráze) je to, na které si přejeme, aby se zobrazoval náš web ve výsledcích vyhledávání. V případě webu janske-lazne.cz jím bude především jméno samotného města Janské Lázně. Po jeho zadání do vyhledávače by se ideálně měl na prvním místě objevit web města. Aby vyhledávač stránku na dané slovo upřednostnil, mělo by se na ní nacházet, pro dosažení nejlepších výsledků alespoň v rámci následujících prvků: v titulku stránky (prvek title) v url adrese v hlavním nadpisu stránky (prvek h1) v popisu stránky pro vyhledávače (prvek meta description) v samotném textu, nejlépe na více místech a zvýrazněné Každou stránku lze optimalizovat pouze na jedno či několik málo klíčových slov, jinak by na ní nezbývalo místo na běžný obsah a došlo by k přeoptimalizaci. Podívejme se, jak je titulní stránka webu optimalizována na výraz janské lázně. v titulku ano v url adrese ano v hlavním nadpisu stránky ne v meta description ne v textu dvakrát ve zvýrazněném textu - ne Podobně se lze zaměřit i na ostatní stránky a odpovídající fráze, například stránku Historie na výraz historie města Janské Lázně. web tel fax strana 20 z 30

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Název: Design webu Anotace:

Název: Design webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Kvalita Vzhled v různých prohlížečích Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti v prohlížečích s podílem nad 1% Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti ve vybraných

Více

Tvoříme PŘÍSTUPNÉ STRÁNKY. webové. Připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Tvoříme PŘÍSTUPNÉ STRÁNKY. webové. Připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Tvoříme PŘÍSTUPNÉ STRÁNKY webové Připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy David Špinar Tvoříme přístupné webové stránky Autor: David Špinar Copyright

Více

Kontrola přístupnosti www stránek

Kontrola přístupnosti www stránek 15 Kontrola přístupnosti www stránek Podle toho, jak znám tvůrce www stránek, můžu myslím směle prohlásit, že mnohem pravděpodobněji vytvoří stránky nepřístupné než přístupné. Není to ale vůbec proto,

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Projekt: Internetové stránky obce Modletice

Projekt: Internetové stránky obce Modletice Projekt: Internetové stránky obce Modletice Verze 2 - upravené požadavky na základě finančních možností www.modletice.cz Cíl projektu Cílem projektu je vytvoření nových reprezentativních internetových

Více

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Studijní průvodce e-learningovým kurzem STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 4 3. TECHNICKÝ PRŮVODCE...

Více

Jak vkládat dokumenty do redakčního systému tak, aby byly přístupné

Jak vkládat dokumenty do redakčního systému tak, aby byly přístupné Jak vkládat dokumenty do redakčního systému tak, aby byly přístupné Poznámka: V tomto návodu jsou použity příklady z konkrétní instalace redakčního systému Drupal. Uvedené postupy jsou využitelné i pro

Více

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Máte rádi CAPTCHA? Líbila by se vám takto prezentovaná stránka vaší knihovny?

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

Výsledky testování katalogu Evergreen

Výsledky testování katalogu Evergreen Výsledky testování katalogu Evergreen Slovo úvodem Testování systému Evergreen jsem prováděl na 3 operačních systémech a 3 internetových prohlížečích. Systém Microsoft Windows 7 až 10, internetový prohlížeč

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o.

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Představenstvo, kontrolní komise, vedení Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1.

Více

Testování aplikace Facebook Messenger pro Windows Phone 8.1

Testování aplikace Facebook Messenger pro Windows Phone 8.1 [ZDEJTE ÁZEV SPOLEČOSTI.] Testování aplikace Facebook Messenger pro Windows Phone 8.1 7B36TUR Jan Vitha 06.11.2016 Obsah 1. Úvod... 1 1.1. Popis aplikace... 1 1.2. Cílová skupina... 1 2. Přehled testovaných

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX

ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX Vypracoval: Jan Živný, Obce na webu, s.r.o. V Brně dne XXXXXXXX 1 Cíl hodnocení Tato zpráva je zpracována za účelem zhodnocení přístupnosti

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web

Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web Přednáška na Celostátním setkání mládeže v Táboře 15.8.2007 Vytváříš web své farnosti, spolču či svůj vlastní? Nebo o tom zatím jen uvažuješ, a nevíš, jak

Více

Navigace na webových stránkách

Navigace na webových stránkách Navigace na webových stránkách Tato kapitola navazuje na kapitoly o přístupnosti, použitelnosti a optimalizaci webových stránek a podrobněji popisuje tvorbu informační architektury webových stránek, zejména

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

Dokumentace k projektu

Dokumentace k projektu Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Dokumentace k projektu Kvetoucí kaktusy Chalupová Lenka LS 2012 Webový Design Obsah 1. Úvod a cíl práce... 3 2. Informační architektura... 3 2.1.

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Novinky IPAC 3.0. Libor Nesvadba Karel Pavelka

Novinky IPAC 3.0. Libor Nesvadba Karel Pavelka Novinky IPAC 3.0 Libor Nesvadba Karel Pavelka Webové technologie Držíme laťku na vysoké úrovni Validní, sémantický, strukturovaný, přístupný, znovupoužitelný a jednoduchý XHTML kód. Komprimované JavaScripty

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

Zadání grafického designu Trh poptávek

Zadání grafického designu Trh poptávek 2012 Zadání grafického designu Trh poptávek Dokument obsahuje shrnutí cílů webu Trh poptávek a požadavky na grafický design Zelinka Josef LogisCom s.r.o 1.1.2012 Obsah 1. Cíle dokumentu... 2 2. Cíle webu...

Více

Manuál korporátní identity Anna Čaníková

Manuál korporátní identity Anna Čaníková Přehled Tento online manuál existuje z důvodu sjednocení grafického stylu při interní i externí komunikaci. Manuál je určen hlavně odborníkům z reklamních agentur, grafických studií, promotion a event

Více

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače)

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) CSS SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marek Čechák. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno,

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, Prezentace Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, využití interaktivní tabule. Postup při tvorbě prezentace I 1. Stanovení cílů.

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Adama Kořenek Úvod Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úžlabině

Více

Testování přístupnosti v soutěži Zlatý erb Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Testování přístupnosti v soutěži Zlatý erb Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Testování přístupnosti v soutěži Zlatý erb 2015 Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web PROČ PŘÍSTUPNOST TESTUJEME? Zákonná povinnost (Vyhláška o přístupnosti) Web je oficiálním

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1 BENCHMARKING VENKOVA Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz V této uživatelské příručce jsou popsány funkcionality webového nástroje ehomer.cz Verze dokumentu: 1.1 OBSAH 1. Popis struktury stránek 2.

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

ŠKODA Portal Platform

ŠKODA Portal Platform ŠKODA Portal Platform Struktura LESS stylů Jan Obrátil Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je vysvětlit strukturu stylů v Portálové Platformě tak, aby bylo možné je správně použít a rozšířit je pro

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.:

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.: Internet 1. ÚVOD Windows XP integrují internetový prohlížeč Internet Explorer, využívají jeho některé vlastnosti zejména při zobrazování informací. Pokud jste na síť připojeni, můžete s ním pracovat a

Více

SKUPINA ČEZ GRAFICKÝ MANUÁL PRO WEBOVÉ STRÁNKY SKUPINY ČEZ / VERZE 06/2014

SKUPINA ČEZ GRAFICKÝ MANUÁL PRO WEBOVÉ STRÁNKY SKUPINY ČEZ / VERZE 06/2014 GRAFICKÝ MANUÁL PRO WEBOVÉ STRÁNKY SKUPINY ČEZ / VERZE 06/0 OBSAH ZÁKLADNÍ PRAVIDLA JEDNOTLIVÉ ŠABLONY UNIVERZÁLNÍ MODULY 0 Základní pravidla 0 Práce s grafickým manuálem 05 Barevné schéma 06 Typografie

Více

První přihlášení do CMS. Po přihlášení

První přihlášení do CMS. Po přihlášení První přihlášení do CMS - Zadejte do prohlížeče Internet Explorer požadovanou webovou adresu ve formátu www.adresa.cz/cms (např. na hlavní web Diakonie by to bylo www.diakonie.cz/cms) - Vyskočí vám okno

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

WEB TOP 100 2008. Weby o rok starší Dana Bérová

WEB TOP 100 2008. Weby o rok starší Dana Bérová WEB TOP 100 2008 Weby o rok starší Dana Bérová Kritické faktory úspěchu webu Hodnotící kritéria v rámci WebTop100 vycházejí z kritických faktorů úspěchu : o o o o o PŘÍNOS PRO UŽIVATELE bez toho to nepůjde

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY VAFRO CMS MODUL REALITY Řešení pro Realitní kanceláře Vafro CMS s modulem Reality Vám umožní následující: Jednoduchou správu realit domů bytů pozemků komerčních objektů garáží Snadné zadávání položek vytvoření

Více

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00 Externí Helpdesk Uživatelská příručka verze 1.00 Externí Helpdesk uživatelská příručka k webovému prostředí Copyright 2011 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha

Více

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Co je to Postranní panel systému Windows a jak funguje 12 Co je potřeba vědět před programováním miniaplikací 16 Vaše

Více

Jak na interní vyhledávání a interaktivní formuláře Konference WebTop100 30. 10. 2008

Jak na interní vyhledávání a interaktivní formuláře Konference WebTop100 30. 10. 2008 Jak na interní vyhledávání a interaktivní formuláře Konference WebTop100 30. 10. 2008 Luboš Plotěný (lubos.ploteny@dobryweb.cz) Interaktivní formuláře Uživatelské testování» Zabere několik dní» Vyžaduje

Více

INSPO 2008. Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze. Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s.

INSPO 2008. Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze. Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s. INSPO 2008 Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s. 1 Představení centra TEREZA a Seznamu Počátky a model spolupráce Možnosti přístupu, realizace a testování Dosažené

Více

10. SEO Obsah meta, konkrétní elementy v html kódu. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

10. SEO Obsah meta, konkrétní elementy v html kódu. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 10. SEO Obsah meta, konkrétní elementy v html kódu Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Obsah stránek Meta data Meta Title Meta Description Meta Keywords Zdrojový kód Odkazy Vyhledávací roboty Přesměrování

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list Zboží.cz PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Zboží.cz je služba zaměřená na vyhledávání zboží importovaného z řádně registrovaných internetových obchodů na Zboží.cz.

Více

SEO ANALÝZA Ukázka na reálných nonymizovan a ých datech

SEO ANALÝZA Ukázka na reálných nonymizovan a ých datech SEO ANALÝZA Ukázka na reálných anonymizovaných datech http:/ / www.vasweb.cz SEO AUDIT WEBOVÝCH STRÁNEK (4. ZÁŘÍ 2017) Tento report ukazuje stav vašich stránek z pohledu SEO. Po odstranění problematických

Více

Uživatelská příručka aplikace. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Uživatelská příručka aplikace. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek Uživatelská příručka aplikace SPRÁVA NEMOVITOSTÍ pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek Příručka pro práci s aplikací Správa nemovitostí pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Více

RSS NÁVOD K POUŽITÍ. Na internetu lze najít spoustu jednoduchých RSS čteček. Níže pár samostatných specializovaných programů:

RSS NÁVOD K POUŽITÍ. Na internetu lze najít spoustu jednoduchých RSS čteček. Níže pár samostatných specializovaných programů: RSS NÁVOD K POUŽITÍ Technologie RSS umožňuje uživatelům internetu přihlásit se k odběru novinek z webové stránky, která nabízí RSS zdroj (RSS kanál, RSS feed). Z jednoho místa pak lze přehledně sledovat

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE SNADNO A RYCHLE Marek Lučný Pavoučí síť přes celý svět Co prohlížeče (ne)skrývají Tajemný kód HTML Všechno má svůj styl Interaktivní je IN Na obrazovce i na mobilu Začni podle šablony Informace jsou základ

Více

1 Obsah. Obsah. 3.1.4 Scénář č. 3 nalezení kalendáře akcí... 13

1 Obsah. Obsah. 3.1.4 Scénář č. 3 nalezení kalendáře akcí... 13 Obsah 1 Obsah 1 OBSAH... 1 SHRNUTÍ... 3 1.1 DOSTUPNOST A PŘEHLEDNOST NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH INFORMACÍ... 3 1.2 PROPAGACE STRANY A VOLEBNÍCH LÍDRŮ NA INTERNETU... 3 1.3 ZAHRNUTÍ INTERNETU DO PŘEDVOLEBNÍ KOMUNIKACE...

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace...1 2. Internetový prohlížeč...1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení...1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...2

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Nastavení datové schránky Datová schránka je elektronické úložiště, které je určené k doručování písemností státních institucí (orgánů veřejné moci)

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

SEO v CeSYSu. CeSYS manuál pro uživatele

SEO v CeSYSu. CeSYS manuál pro uživatele SEO v CeSYSu CeSYS manuál pro uživatele Úvod K tomu, abyste byli schopni používat SEO nástroje ve Vašem CeSYSu nemusíte být profesionální webdesignéři, nicméně základní představa o některých HTML prvcích

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 6 0 U k á z k a k n i h

Více

Návrh zpravodajské aplikace idnes po Android

Návrh zpravodajské aplikace idnes po Android Návrh zpravodajské aplikace idnes po Android Semestrální projekt pro předmět PDA 1 D1! 4 Název! 4 Popis! 4 Cílová skupina! 4 D2! 5 Uživatelé! 5 Aktivity! 5 System Support! 5 Cílová platforma! 6 Context!

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Základy informatiky. HTML, tvorba WWW stránek. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela

Základy informatiky. HTML, tvorba WWW stránek. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela Základy informatiky HTML, tvorba WWW stránek Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela Obsah přednášky Princip WWW dokumentu, ukázka Nástroje pro tvorbu Pravidla tvorby HTML, tagy Kostra HTML

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

================================================================================ =====

================================================================================ ===== Název: VY_32_INOVACE_PG4101 Základní struktura HTML stránky Datum vytvoření: 01 / 2012 Anotace: DUM seznamuje se základní strukturou a členěním HTML stránky, s jednotlivými složkami - HTML, CSS, externí

Více

Aktuální trendy v přístupnosti

Aktuální trendy v přístupnosti Aktuální trendy v přístupnosti Radek Pavlíček, duben 2010 Co je přístupnost? Přístupná webová stránka je použitelná pro každého uživatele Internetu, a sice nezávisle na jeho postižení, schopnostech, znalostech,

Více

apilot - První kroky Publikační platforma apilot První kroky

apilot - První kroky Publikační platforma apilot První kroky Publikační platforma apilot První kroky Přihlášení https://domena.apilot.cz Po přihlášení Po přihlášení Nástěnka - aktualizace platformy novinky - tipy, triky (nastavení poštovních klientů) - aktivita

Více

WORD 2007 grafický manuál

WORD 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se souborem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknou, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených dokumentů

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více