Všeobecný rozbor webu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecný rozbor webu www.janske-lazne.cz"

Transkript

1 Všeobecný rozbor webu ZPRACOVÁNO DNE: Tento dokument byl vytvořen na základě předchozího jednání obou stran a je určen pouze pro interní potřebu zákazníka. Autorská práva náleží Dobrému webu, bez jehož písemného souhlasu není možné dokument zveřejnit ani dále šířit jiným způsobem.

2 1 Obsah 1 Obsah Úvod Struktura dokumentu Zajímá nás Váš názor Kontaktní údaje Shrnutí Problémy nejvyšší důležitosti Problémy střední důležitosti Problémy nejnižší důležitosti Obsah webu Vymezení účelu a zaměření webu Množství dostupných informací Důvěryhodnost a přesvědčivost Úvodní stránka Důležité informace Využití marketingových prvků Použitelnost Přehlednost webu Funkcionalita webu Navigace Odkazy Interní vyhledávání Kompatibilita v prohlížečích Členění a srozumitelnost textu Další prvky Marketing Optimalizace pro vyhledavače (SEO) Viditelnost v katalozích Odkazy z cizích webů Přístupnost Funkčnost odkazů Čitelnost textu Ovládání webu web tel fax strana 2 z 30

3 7.4 Nezávislost na doplňkových technologiích Technické zpracování Zdrojový kód Velikost okna Rychlost Kontakty Základní kontakty Fakturační adresa Autor analýzy web tel fax strana 3 z 30

4 2 Úvod Zhotovitelem této analýzy je tým projektu Dobrý web. Analýza byla zhotovena v termínu až a uvedené informace se vztahují ke stavu webu v tomto období. Předmětem analýzy je celkové zpracování webu janske-lazne.cz. Hodnocen byl celkový dojem z celé prezentace a rozboru byla podrobena vstupní stránka a několik dalších, pro web významných a typických stránek. 2.1 Struktura dokumentu Text je členěn do kapitol dále dělených na jednotlivé body. Hodnocení jednotlivých kritérií využívá následující formát: Popisuje způsob řešení daného prvku na webu. V případě, že řešení daného prvku je z pohledu optimalizace pro vyhledávače nevhodný, jsou uvedena konkrétní doporučení k nápravě. Jednotlivá doporučení jsou dále označena dle jejich důležitosti: KRITICKÉ CHYBY PROBLÉMY STŘEDNÍ I PROBLÉMY NEJNIŽŠÍ I 2.2 Zajímá nás Váš názor Budeme rádi, když se nám svěříte se svým názorem na tuto analýzu. Stejně tak pokud budete mít k analýze nějaké dotazy, uveďte prosím číslo sekce, které se váš dotaz týká a využijte některý z následujících kontaktních údajů. 2.3 Kontaktní údaje ADAM FENDRYCH, konzultant Internet Info, s.r.o., projekt Dobrý web Durychova 101, Praha 4 tel.: , fax: web tel fax strana 4 z 30

5 3 Shrnutí 3.1 Problémy nejvyšší důležitosti Samotný web janske-lazne.cz je zpracován poměrně kvalitně. Vyskytují se zde sice některé nedostatky, ovšem nejsou pro uživatele webu zcela kritické. Vysoce problematické však je propojení webu se serverem Ergis, z něhož čerpá některá data. Návštěvník není vůbec upozorněn na to, že některé stránky nejsou součástí webu janske-lazne.cz a kliknutím na některý odkaz v rámci obsahu čerpaného z Ergisu se může zcela bez varování ocitnout mimo web janske-lazne.cz. Web Ergisu je navíc zpracován nadmíru nekvalitně, zcela propadá v oblasti přístupnosti, použitelnosti a přehlednosti. Stránky z něj vkládané tak prudce kontrastují se samotným webem janske-lazne.cz a zbytečně srážejí dolů jeho úroveň. Web státní správy by si neměl dovolit vkládat do svých stránek obsah nepřístupný a krajně nepřehledný. 3.2 Problémy střední důležitosti I web janske-lazne.cz má několik nedostatků především co se týče přehlednosti, členění textu a orientace uživatele. Titulní stránka je informačně velmi chudá. Nenabízí žádné informace o obsahu webu ani nenapovídá návštěvníkovi, kudy by měl pokračovat dále. Většina uvítacího textu pojednává o sportovních aktivitách v Janských Lázních, což je zrovna téma, které web v žádné sekci nerozvíjí. Úvodní stránka by měla návštěvníkovi pomoci se rychle zorientovat a napovědět, kudy pokračovat dál. Obsah ostatních stránek trpí nízkou přehledností. Uživatelé internetu často mívají problémy se čtením delších textových bloků a orientací v textu obecně. Je proto nutné jim vyjít vstříc a zpřehlednit obsah stránek oživujícími prvky odstavci, nadpisy, seznamy a zvýrazněným textem. Problémy při orientaci na webu může působit nejednoznačný text některých odkazů, zejména názvy položek navigačním menu. Některé z nich jsou navzájem zaměnitelné nebo nedostatečně vystihují svůj obsah. Je důležité, aby uživatel podle textu odkazu poznal, co může na cílové stránce očekávat, na základě toho se totiž rozhoduje, zda na něj klikne, či nikoliv. Špatně je řešen rovněž odkaz na titulní stránku webu, který pod fotografií lázeňského domu není snadné odhalit. 3.3 Problémy nejnižší důležitosti Rozbor dalších nedostatků následuje v příslušných částech analýzy. Jedná se především o problémy technického rázu strukturu URL adres, HTML kód, dokonalá přístupnost veškerého obsahu i handicapovaným uživatelům, možnost tisku, chybovou stránku a další funkční i navigační prvky, jimž je třeba věnovat pozornost. web tel fax strana 5 z 30

6 4 Obsah webu Obsah webu je hlavním důvodem, proč návštěvníci na web přijdou a proč se opakovaně vrací. A je to právě obsah, který může přesvědčit návštěvníka, aby se o službu či informaci začal zajímat. Čím více relevantních informací návštěvník na webu bude schopen najít, tím lepší podklady bude mít pro své rozhodnutí. Na web s kvalitním obsah rády odkáží i jiné weby. To samo o sobě přímo zvyšuje návštěvnost webu a zároveň zprostředkovaně působí na lepší viditelnost ve vyhledávačích. 4.1 Vymezení účelu a zaměření webu Na první pohled je patrné, o jaký web se jedná. Nadpis Vítejte na stránkách města Janské lázně i městský erb jsou dostatečným vodítkem pro jednoznačnou identifikaci charakteru webu. O něco hůře jsou však rozpoznatelné cílové skupiny, kterým je určen. Navigace je členěna podle potenciálního příjemce, ovšem činí tak nedůsledně a nepřehledně. Druhý blok navigace je nadepsán Pro návštěvníky. Tento název není dostatečně výstižný jedná se o návštěvníky webových stránek, návštěvníky města, radnice, nebo něčeho jiného? Ostatní navigační bloky se ovšem tohoto členění nedrží pro koho je určena sekce Město úřad? Pro úředníky, novináře, občany, turisty? Web by se měl buď držet zvoleného logického členění podle cílových skupin, tedy například pro občany / pro turisty / pro média apod., nebo navigaci strukturovat podle jejího obsahu např. město a úřad / o Janských Lázních Jazykové verze Jazykové verze jsou k dispozici. Přepínání mezi nimi je řešeno způsobem standardním, ovšem mohlo by být uživatelsky přívětivější. Pokud se uživatel nachází na jiné než titulní stránce a přepne na odlišnou jazykovou verzi, dostane se vždy na úvodní stránku webu, nikoliv zpět na tu, kterou právě prohlížel. Pro zvýšení uživatelského komfortu by bylo vhodnější nenutit jej znovu hledat stránku, na které již jednou byl. Vlaječky sloužící pro přepínání nenabízejí dostatek alternativních informací o svém významu. Pokud uživateli není jasný význam například dvojbarevné polské vlaječky, měla by se mu po najetí myší zobrazit rozšiřující informace. To je ošetřeno pouze částečně, pomocí html atributu alt, který obsahuje textový ekvivalent obsahu obrázku, a který prohlížeč Internet Explorer chybně zobrazuje jako informační bublinu. Ta navíc obsahuje pouze zkratku daného jazyka cz, de, en, pl. Bublina web tel fax strana 6 z 30

7 Správné řešení je použít k tomuto účelu html atribut title, který zobrazí informační bublinu ve všech významných prohlížečích. Měla by obsahovat kompletní informace o účelu ikonky, nejlépe v jazyce dané verze. Tedy příklad Polska werzja. 4.2 Množství dostupných informací Související informace Na webu jsou uvedeny odkazy na související stránky státní správu i regionální informace. Pokud by počet odkazů v budoucnu vzrostl, bylo by vhodné pro ně vyčlenit samostatnou sekci webu. Zde by pak bylo možné je rozdělit podle zaměření a přispět tak ke snadné orientaci návštěvníka např. státní správa / blízká města / ministerstva / regionální informace / sport, atd. Odkazované weby lze požádat o výměnu odkazu a zvýšit tak váhu webu janske-lazne.cz ve vyhledávačích. Doporučujeme zvážit vytvoření samostatné stránky s odkazy. 4.3 Důvěryhodnost a přesvědčivost Vzhled webu Na první pohled působí web reprezentativně. Není ani příliš graficky výrazný, ani jednotvárný. Méně zdařilá je však podoba částí dodávaných externím informačním systémem. Velká část obsahu webu je získávána z externího informačního systému Ergis a vkládána pomocí html prvku iframe (vnořeného rámu). Tyto stránky se však od zbytku webu liší mimo jiné i vizuální podobou. Jsou zpracovány méně vkusně, za použití jiných barev a fontů. Vlevo standardní grafická úprava webu, vpravo jiné fonty a barvy v systému Ergis web tel fax strana 7 z 30

8 Doporučujeme graficky sjednotit všechny části webu. Bude pak působit kompaktněji a důvěryhodněji Styl textu Texty na webu jsou psány srozumitelnou formou. Nevyskytuje se v nich nadměrné množství gramatických chyb. 4.4 Úvodní stránka Celkové využití úvodní stránky Úvodní stránka webu obsahuje malé množství informací, které by návštěvníkům sdělovaly, co zde naleznou a kudy mohou pokračovat v dalším prohlížení webu. Většinu prostoru úvodní stránky zabírá fotografie města. Ta je pěkným uvítacím prvkem, který návštěvníkům umožňuje snáze a rychleji konkretizovat představu o Janských Lázních. Kromě ní se však v prostoru, který je pro oko uživatele nejvíce atraktivní, tedy horní část prostředního sloupce, nachází jen málo informací o obsahu webu a odkazů do jednotlivých sekcí. Prostřední sloupec je místo, které uživatel pravděpodobně prozkoumá jako první. Měl by mu proto nabídnout dostatek informací o tom, kde se nachází a kudy může pokračovat dál, bez toho, aby musel procházet obsah globální navigace. Většinu úvodního textu tvoří informace o sportovních aktivitách v Janských Lázních. Přitom se však na webu žádné další informace tohoto charakteru nevyskytují, pouze externí odkaz na stránky skiareálu. Úvodní stránka by měla nabízet základní informace a odkazovat na jejich rozšířenou podobu uvnitř webu. V tomto případě by tedy bylo vhodné vytvořit samostatnou stránku o sportovních aktivitách v Janských Lázních a tu z odstavce na titulní stránce odkázat. Podobně by prostor na titulní stránce měly dostat i ostatní důležité sekce webu a být z ní odkázány. Například přidat odstavec textu o janskolázeňských pamětihodnostech a odkázat na stránku pamětihodnosti, několik informací o ubytování pro turisty a odkaz do sekce ubytování, nabídnout několik nejžádanějších formulářů ke stažení a odkázat sekci formuláře a vzory, uvést informaci o tom, co se dnes hraje v kině a připojit odkaz na celý program kina. Doporučujeme využít titulní stránku k širšímu seznámení návštěvníka s obsahem webu a odkazovat z ní jednotlivé sekce Aktuální obsah Na úvodní stránce jsou novinky. Ty však nejsou příliš často aktualizovány. Žádný další aktuální obsah se zde nenachází. web tel fax strana 8 z 30

9 Jak již bylo naznačeno v předchozím bodě analýzy, úvodní stránku webu je možné využít k poskytování daleko většího množství informací. Novým návštěvníkům ukázat cestu, kudy dále pokračovat v prohlížení webu, ostatním pak dát důvod se na stránky vracet a nacházet na titulní stránce aktuální informace. Titulní stránka by měla informovat o všem zajímavém, co je na webu nového. Nemusí to být jen krátká a řídká oznámení, z nichž nejstarší má datum , pro návštěvníky by mohla být přínosem například i informace o nově přidaných formulářích, o nových oznámeních na úřední desce, o dnešním programu kina, či nových anketách. Titulní stránka by měla nabízet více aktuálního obsahu. Zvýší se tak důvěryhodnost webu a návštěvníci budou motivováni se na něj vracet. 4.5 Důležité informace Kontakt Na webu není samostatná sekce kontakty. To, co by návštěvník očekával v této sekci, je skryto pod záložkou Městský úřad. Stránka s kontakty je důležitou částí každého webu. Uživatelé ji často hledají, aniž by chtěli procházet zbytek webu. Měla by proto být jasně a rychle identifikovatelná. Její obvyklé umístění je na konci navigačního bloku nebo v patičce webu. Stránka Městský úřad by měla nést název Kontakty. Odkaz na ni doporučujeme umístit na poslední místo v rámci navigačního bloku Město úřad i do patičky webu Mapa webu Mapa webu k dispozici není. Na samotném webu janske-lazne.cz se nenachází velké množství stránek. Ovšem pro zvýšení přehlednosti i vzhledem k možnému budoucímu rozšiřování webu by její přítomnost byla přínosem. Mapa webu napomáhá uživatelům orientovat se ve struktuře webu. Pokud nemohou například kvůli nepřehlednosti stránek nalézt požadované informace, měla by jim nabídnout alternativní cestu, jak se díky logickému řazení mapy webu zorientovat. Pomáhá rovněž lepší indexaci webu vyhledávacími roboty. Vytvoření mapy webu je vhodným doplňkem navigace i prostředkem ke zvýšení konkurenceschopnosti ve vyhledávačích. web tel fax strana 9 z 30

10 4.6 Využití marketingových prvků Odběr novinek Web nenabízí žádnou možnost odběru informací o aktuálních novinkách. Web, který nabízí aktualizovaný obsah, by měl návštěvníkům nabídnou možnost jejich automatického odběru. Možností jeho realizace je více, obvyklou variantou je například přihlášení k zasílání novinek na . Modernější technologií, kterou ocení spíše zkušenější uživatelé, je odběr novinek přes RSS kanál (více informací například zde: Automatické zasílání novinek by bylo hodnotným příspěvkem ke zvýšení uživatelského komfortu. web tel fax strana 10 z 30

11 5 Použitelnost Použitelnost je klíčovou vlastností většiny webů. Pokud návštěvníci nebudou schopni web používat, odejdou. Dobrá použitelnost znamená, že se návštěvníci na webu dobře orientují a jsou schopni ho intuitivně ovládat. Jedině v takovém případě může web plnit stanovené cíle. Při stejné návštěvnosti dosahují lepších výsledků (či lépe plní stanovené cíle) dobře použitelné stránky než stránky s horší použitelností. 5.1 Přehlednost webu Jednotný vzhled webu Kvůli využití systému Ergis mají části webu nejednotný vzhled. To může vést ke zmatení uživatelů. Informace získávané ze systému Ergis mají výrazně odlišný vzhled od zbytku webu. Návštěvník navíc není nijak upozorněn na to, že se dostává mimo server janske-lazne.cz. Je pak nucen se orientovat v jiné struktuře, navigačních prvcích i vizuálním ztvárnění. Použitelnost webu je tak velmi snížena, snadná orientace a jednotný vzhled patří k hlavním zásadám, jejichž nedodržení způsobuje zmatení návštěvníků a může vést k tomu, že web zcela opustí. Všechny stránky by měly mít jednotný vzhled, strukturu a rozložení prvků. Při přechodu na jiný server by měl být uživatel předem upozorněn Zřetelné oddělení prvků s různým významem Hlavní prvky, tedy hlavička, navigační sloupec a prostřední obsahový sloupec, jsou dostatečně zřetelně odděleny a umístěny podle zažitých konvencí. Uživatelé tak nemají problém je intuitivně identifikovat Dodržení konvencí uživatelského rozhraní S uživatelským rozhraním není na webu nijak manipulováno. Vzhled formulářových prvků, posuvníků okna prohlížeče i jiných prvků je zachován. Použitelnost webu tak není omezena. 5.2 Funkcionalita webu Na webu se nenachází mnoho interaktivních částí, u kterých by mohl nastat problém s funkcionalitou a používáním. Věnuje se jim několik následujících odstavců. web tel fax strana 11 z 30

12 5.2.1 E-podatelna Jednou z částí, kde je od návštěvníků očekáváno vykonání nějaké akce, je e-podatelna. Je zde popsán postup, jak uskutečnit podání elektronickou poštou. Jedná se však o poměrně dlouhý text s několika technickými pojmy, které by nezkušeným uživatelům nemusely být srozumitelné. Aby bylo zasílání zpráv úřadu maximálně zjednodušeno a přístupné uživatelům neznalým technických náležitostí, bylo by vhodné na stránku umístit podací formulář. Ten by sám rozpoznal, zda vyhovuje podávaný dokument pravidlům a případě že ne, informoval by o tom uživatele. Měl by zároveň informovat o tom, jaké dokumenty lze touto cestou, tedy bez elektronického podpisu, podávat Doporučujeme zjednodušit užívání podatelny přidáním podacího formuláře Formuláře a vzory Jednou z užitečných funkcí úředních stránek je nabídnutí formulářů ke stažení, aby si je občané mohli vytisknout a vyplnit doma. Stránka s formuláři na webu janske-lazne.cz má však nedostatky v přehlednosti i přístupnosti. Formuláře jsou řazeny pod sebe bez jakékoliv logiky a jediným popisem jejich obsahu je samotný název. Pro zlepšení orientace na stránce by bylo vhodné formuláře rozdělit do tématicky příbuzných skupin a ty opatřit příslušnými nadpisy, například Pro stavitele domů či Pro majitele pozemků. V rámci skupiny pak formuláře řadit buď abecedně, nebo podle jiné logiky, například pořadí ve kterém je třeba jednotlivé žádosti na úřad podávat. U formulářů chybí detailnější popis toho, co obsahují a k čemu slouží. U některých je jejich účel patrný, například Žádost o stavební povolení, jiné však běžnému občanovi mnoho neřeknou těžko říci, pro koho je učena nepříliš konkrétně nazvaná Žádost o vydání rozhodnutí. U každého formuláře by proto měla být připojena textová informace o tom, co obsahuje a pro koho je určen. Problémy může návštěvníkům způsobit fakt, že formuláře jsou uloženy ve formátu DOC, proprietárním a uzavřeném, který je určen pro placený kancelářský balík Microsoft Office. Úřední dokumenty by měly být publikovánu ve formátu, jenž nevyžaduje instalaci zvláštního placeného software. Je vhodné je publikovat například ve formátu RTF s ním umí pracovat Microsoft Office i jiné, bezplatné nástroje. Formuláře by měly být k dispozici v neproprietárním formátu, doplněny krátkým textovým popisem a logicky seřazeny. 5.3 Navigace Vymezení navigačních prvků Globální navigace je umístěna na vhodném místě v levém sloupci. Návštěvníkům by tak její identifikace neměla činit potíže. Velmi nepřehledná je však navigace v rámci externího serveru Ergis, jehož části web janske-lazne.cz využívá. Zejména nijak netříděné shluky odkazů, z nichž většina odkazuje jen prázdné stránky, jsou krajně nepoužitelné. web tel fax strana 12 z 30

13 Nepřehledný shluk odkazů Identifikace umístění stránky ve struktuře webu Návštěvník webu je správně informován o tom, v jaké části webu se právě nachází. Příslušná položka v navigaci je barevně odlišena. Na webu se nenachází tzv. drobečková navigace, která informuje o tom, jak hluboko ve struktuře webu se návštěvník nachází a nabízí snadnou cestu o stupeň výš (například Úvodní stránka > Naše služby > Pro podnikatele > Servis). Na webu janske-lazne.cz však vzhledem k jeho rozsahu není její přítomnost třeba Jednoznačné označení jednotlivých stránek U všech stránek na webu je stejný titulek a ne všechny stránky na webu mají hlavní nadpis vystihující jejich obsah. To může činit problémy při jejich rozlišování uživatelům, a omezit úspěšnost webu ve vyhledávačích. Titulek stránky je určen v html elementu title, zobrazuje se většinou v záhlaví okna prohlížeče. Na webu je u všech stránek titulek stejný Janské Lázně. Titulek stránky Hlavní nadpis se nachází jen na některých stránkách webu, například na stránce Město Janské Lázně. Chybí však na stránce Plán města, Kudy k nám, na úvodní stránce a na všech stránkách dodaných systémem Ergis. Měl by být zapsán pomocí html značky h1 a obsahovat název stránky. Titulek každé stránky by měl být unikátní a vystihovat její obsah. Tedy například Janské Lázně E- podatelna, Janské Lázně Fotogalerie, Janské Lázně Volené orgány města, atd. Podobně by se na každé stránce měl nacházet i hlavní nadpis a jednoznačně ji identifikovat Volené orgány města, Plán města, případně Janské Lázně na úvodní stránce. web tel fax strana 13 z 30

14 5.3.4 Kontextová navigace Jednotlivé stránky webu nejsou navzájem provázány kontextovými odkazy. Pokud je v textu stránky zmíněna informace, která se nachází v jiné části webu, měl by na ni vést příslušný odkaz. Na webu janske-lazne.cz je tomu tak v jediném případě, na stránce E-podatelna je odkázána stránka Městský úřad. Kontextové odkazy pomáhají návštěvníkům s pohybem a orientací na webu a zvyšují jeho úspěšnost ve vyhledávačích. Doporučujeme ve vhodných případech z textu stránek odkazovat ostatní části webu. 5.4 Odkazy Podtrhávání odkazů Odkazy mimo navigační blok jsou správně podtrženy a je tak možné je snadno identifikovat. To je důležité pro snadný pohyb návštěvníků napříč webem, odkazy jsou pro ně jediné vodítko. V rámci navigačního bloku je možné nepodtržené odkazy tolerovat, z jejich samotného umístění je totiž patrné, že se jedná o odkazy. Zcela jiná situace je na stránkách externího serveru Ergis. Zde nejsou podtrženy téměř žádné odkazy. To je naprosto zásadní prohřešek proti přístupnosti i použitelnosti webu. Pokud uživatelé nedokáží odkazy rozeznat od běžného textu, je vysoce pravděpodobné, že budou mít s ovládáním webu potíže a nedokážou nalézt vše, co hledají Barevné odlišení odkazů Odkazy jsou od běžného textu odlišeny i barevně. To přispívá k jejich snadné identifikaci a komfortu návštěvníka. Barevně rozlišeny jsou i odkazy navštívené od nenavštívených, což pomáhá uživatelům v orientaci. Zcela špatné řešení je opět k vidění na webu Ergis. Odkazy ve většině případů nejsou odlišeny vůbec nijak Texty odkazů Texty odkazů v některých případech ne zcela správně vystihují svůj cíl. Pro návštěvníka je důležité, aby z textu odkazu poznal, co může po kliknutí na něj očekávat. Na základě toho se pak rozhoduje, zda tak učiní, či ne. web tel fax strana 14 z 30

15 Důležité jsou především odkazy v navigačním menu, jsou nejvýznamnější pomůckou pro pohyb a orientaci na webu. Některé z nich by měly být formulovány lépe a výstižněji. Kontaktní informace ukryté pod odkazem s textem Městský úřad již byly zmíněny v předchozí části analýzy (4.5.1). Podle textu odkazu není příliš zřejmé, jak se liší stránky Zprávy z úřadu a Úřední deska, tím spíše, že obsah těchto sekcí se v mnohém překrývá. Stejně nejednoznačně rozlišitelné jsou i odkazy na Orgány města a Organizace a instituce. Na titulní stránce v aktualitách se nacházejí dva nevhodně popsané odkazy u poslední novinky je textem odkazu více zde, u další pak číslo účtu. To je pro identifikaci cíle odkazu nedostatečné. Doporučujeme formulovat texty odkazů tak, aby jasně vystihovaly obsah cílové stránky a nebyly zaměnitelné s jinými odkazy Odkaz na úvodní stránku webu Úvodní stránka je odkazována z každé stránky webu. Odkaz je ovšem zpracován způsobem, který ztěžuje jeho okamžité nalezení. Na titulní stránku vede odkaz pod obrázkem lázeňské budovy. To není příliš obvyklé umístění a návštěvníci mohou mít s jeho identifikací potíže. Zažitým zvykem je, že na titulní stránku odkazuje logo nebo logotyp v záhlaví stránky. V tomto případě by tedy měl odkazem být ozdobný nadpis Janské Lázně. Na titulní stránku by ideálně měla odkazovat nejen fotografie lázeňské budovy, ale celé záhlaví i s nadpisem Janské Lázně. Doporučujeme odkaz na titulní stránku umístit i do navigačního sloupce, nejlépe na první místo nad Město úřad Otevírání odkazů do nových oken Odkazy nejsou v rámci webu janske-lazne.cz otevírány do nových oken. Jedinou výjimkou jsou odkazy na formuláře ke stažení a odkazy na příbuzné weby. Jiná je situace na serveru Ergis. Zde jsou do nových oken otevírány velmi často, aniž by na to byl uživatel předem upozorněn a existoval k tomu pádný důvod. Doporučujeme neotvírat do nových oken odkazy na formuláře ke stažení, a pokud ano, uživatele na to předem upozornit. Odkazy na příbuzné weby ( Důležité odkazy ) by do nového okna otevírány být neměly v žádném případě. Pokud si uživatel přeje otevřít nové okno, učiní tak sám, není třeba mu tuto akci vnucovat bez možnosti volby. web tel fax strana 15 z 30

16 5.4.6 Odkazy na obsah jiného typu než webová stránka V případě, kdy je cílem odkazu obsah jiného typu než webová stránka, například soubor ke stažení, je na to uživatel korektně předem upozorněn. Drobnou výjimku tvoří odkaz na velkou mapu na stránce Plán města, kde chybí informace, že se jedná o soubor GIF Externí odkazy Odkazy na jiné weby nejsou nijak odlišeny. Uživatel se tak může náhle dostat mimo web janske-lazne.cz a být zmaten. U odkazů na příbuzné weby není uvedeno, že se jedná o odkazy externí. Podle nadpisu Důležité odkazy lze snadno nabýt dojmu, že odkazy vedou na důležité části webu janske-lazne.cz. Horší situace je však u stránek s obsahem dodávaným systémem Ergis. Zde se uživatel může dostat mimo web janske-lazne.cz velmi snadno a není na to nijak upozorněn. Stačí například na stránce Pamětihodnosti kliknout na Vše o Krkonoších a ocitáme se zcela na serveru Ergis. Doporučujeme návštěvníky upozornit, že odkazy vedou na externí zdroje. Zejména propojení se systémem Ergis je v tomto ohledu velmi matoucí a orientaci na webu znepříjemňující. 5.5 Interní vyhledávání Na webu janske-lazne.cz se nenachází vyhledávání v obsahu vlastních stránek janske-lazne.cz. Vzhledem k malému rozsahu webu však jeho absence není nedostatkem. 5.6 Kompatibilita v prohlížečích Funkčnost byla testována v následujících prohlížečích, které patří mezi nejpoužívanější klientské webové prohlížeče: Internet Explorer 6 (platforma Windows) Windows Internet Explorer 7 (platforma Windows) Mozilla Firefox 2 (platforma Windows) Opera 9 (platforma Windows) Během testování nebyly zjištěny žádné problémy se zobrazením v různých prohlížečích. web tel fax strana 16 z 30

17 5.7 Členění a srozumitelnost textu Celková přehlednost textů Členění a přehlednost textů jsou velkým nedostatkem webu janske-lazne.cz. Delší texty nejsou nijak členěny mezinadpisy a odstavci. Trpí tím přehlednost a čitelnost stránek, udržet pozornost v souvislém bloku textu je daleko obtížnější. Je velmi důležité návštěvníkům usnadnit prvotní orientaci v textu i jeho čtení pomocí oživujících prvků nadpisů, odstavců, seznamů, zvýraznění textu. Souvislý blok textu Pro zvýšení pohodlí návštěvníků, udržení jejich pozornosti a celkovou přehlednost doporučujeme věnovat pozornost členění textů nadpisy a odstavci Nadpisy Na některých stránkách nadpisy chybí nebo nedostatečně vyjadřují vzájemnou hierarchii. Problém s hlavními nadpisy na stránkách je již popsán v sekci této analýzy. Jsou-li na stránkách nějaké další nadpisy, většinou nerespektují vzájemnou hierarchii. V html se používá až šest úrovní nadpisů, od h1 po h6. Hlavní nadpis by měl být zapsán značkou h1, ostatní pak nižšími podle důležitosti. Na úvodní stránce však jsou pro nadpisy jednotlivých novinek použity právě nadpisy h1, zatímco hlavní nadpis na stránce chybí. Stejně je tomu na stránce Kudy k nám, kde jsou nadpisy nejvyšší úrovně svým významem podnadpisy Autem, Vlakem, Autobusem. web tel fax strana 17 z 30

18 Každá stránka by měla mít hlavní nadpis nejvyšší úrovně zapsaný html značkou h1, pro podnadpisy jsou pak určeny značky h2 až h Tabulky Tabulky jsou na webu užity nesprávným způsobem k rozvržení prvků na celé stránce. Tabulky jsou určeny k prezentaci tabulkových dat. Uzavřít do tabulky celý obsah stránky a zneužít ji k rozmístění jednotlivých prvků je postup zastaralý a neefektivní. K tomuto účelu slouží kaskádové styly CSS, které formátují vzhled dokumentu a tabulku dokáží nejen plně nahradit, ale v mnoha ohledech i předčít. Užití tabulky pro rozvržení webu má mnoho nevýhod. Přináší problémy při přístupu z alternativních zařízení, jakými jsou například čtečky pro nevidomé, mobilní telefony a PDA. Zejména komplikace pro handicapované uživatele jsou věc, které by se web státní správy měl vždy vyhnout. Tabulky bývají také příčinou zbytečně vysokého datového objemu stránek. Doporučujeme využít k rozvržení prvků na stránce prvky a technické postupy k tomu určené a v tabulkách prezentovat pouze tabulková data Délka stránek Délka textu na stránkách je v pořádku a odpovídá jejich informativnímu účelu. 5.8 Další prvky Tisková verze Web neobsahuje stylopis určený pro tisk ani zvláštní tiskovou verzi. Návštěvníkům je třeba poskytnout možnost stránky snadno vytisknout. Uživatelé si texty z internetu tisknou rádi, některým se papíru lépe čte než z monitoru počítače, chtějí si třeba text někam odnést, někomu ukázat, psát si do něj poznámky a podobně. Z technického hlediska je vytvoření tiskové verze nejčastěji řešeno vytvořením speciálního stylu pro tisk, pomocí kterého se stránka při požadavku na vytisknutí přeformátuje do podoby vhodné pro tiskový výstup. Lze definovat několik základních kriterií, která by měla být splněna, aby uživatel byl schopen snadno stránku vytisknout a vytisknutý text byl z uživatelského pohledu použitelný: odkaz pro přímé vytisknutí stránky by se měl nacházet na každé stránce obvykle v její dolní části, pod textem, který má být vytisknut (odpovídá to způsobu prohlížení webu ze strany uživatele nejprve stránku projde, a až na základě toho se rozhoduje, zda ji vytiskne) web tel fax strana 18 z 30

19 text odkazu by měl být zcela jednoznačný například vytisknout nebo tisk stránky odkaz pro vytisknutí by měl být doplněn grafickou ikonkou tiskárny zvýší to jeho nalezitelnost vytisknout by se měla pouze obsahová část webu navigace není pro uživatele na papíře důležitá Vytisknutý text by měl být bez problémů čitelný i když bude vytištěn na černobílé tiskárně (jiné barvy než černá nebo velmi tmavé odstíny jiných barev budou při černobílém tisku obtížně čitelné). Doporučujeme vytvořit stylopis určený pro tisk webu Chybová stránka 404 Všechny stránky bez platného obsahu musí vracet stavový kód 404. Taková stránka by měla uživateli nabídnout možnost zorientovat se na webu, typicky by měla nabízet základní navigaci. Web zcela postrádá chybovou stránku 404, která by se zobrazovala při zadání chybné adresy. Hlavní výhodou použití vlastní úpravy chybové stránky 404 je skutečnost, že návštěvník po zadáních chybné URL (v rámci dané domény) nenabude pocitu, že daný web neexistuje, ale získá informaci o tom, že byla pouze zadána neplatná URL a že lze pokračovat jinými způsoby. Ze stejného důvodu je vlastní úprava chybové stránky 404 prospěšná i pro návštěvníky, kteří přijdou z vyhledávačů na stránku, která byla již zrušena, ale vyhledávače ji stále nabízejí ve výsledcích vyhledávání. Jak chybová stránka vypadá je možné zhlédnout například na adrese Chybová stránka by měla graficky odpovídat celkové úpravě webu a nabízet uživateli cestu, kudy pokračovat dál, tedy základní navigaci. Je zde rovněž možné umístit kontaktní údaje, ve smyslu Nenašli jste, co hledáte? Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme. Jako inspiraci pro správné řešení chybové stránky můžeme uvést tyto příklady: Doporučujeme vytvořit chybovou stránku 404 a zabránit tak matení uživatelů i znehodnocování chybných odkazů z pohledu vyhledávačů. web tel fax strana 19 z 30

20 6 Marketing V současné době patří mezi hlavní zdroje návštěvnosti fulltextové vyhledávače. Z tohoto důvodu je dobrá viditelnost stránek ve výsledcích vyhledávání pro úspěšnost webu velice důležitá. Internetové vyhledávače jsou důležité především k získávání nových návštěvníků. Oproti tomu existují další metody, jejichž cílem je především posilování věrnosti opakovaných návštěvníků a dlouhodobé budování vzájemného vztahu. V této části se především sleduje, zda webu nechybí nějaké prvky, které by mohly být využity pro zvyšování návštěvnosti. Dále jsou analyzovány prvky, které jsou na stránkách řešeny nevhodným způsobem. Důležité je si uvědomit, že pozice stránek ve výsledcích vyhledávání je do značné míry ovlivněna kvalitou obsahu webu, jeho použitelností i přístupností. To je důvodem, proč po zlepšení těchto prvků obvykle dojde i k výraznému posunu na přední pozice ve výsledcích vyhledávání. 6.1 Optimalizace pro vyhledavače (SEO) Správné umístění klíčových slov Klíčová slova se nevyskytují na všech místech, kde by měla být. Klíčové slovo (či fráze) je to, na které si přejeme, aby se zobrazoval náš web ve výsledcích vyhledávání. V případě webu janske-lazne.cz jím bude především jméno samotného města Janské Lázně. Po jeho zadání do vyhledávače by se ideálně měl na prvním místě objevit web města. Aby vyhledávač stránku na dané slovo upřednostnil, mělo by se na ní nacházet, pro dosažení nejlepších výsledků alespoň v rámci následujících prvků: v titulku stránky (prvek title) v url adrese v hlavním nadpisu stránky (prvek h1) v popisu stránky pro vyhledávače (prvek meta description) v samotném textu, nejlépe na více místech a zvýrazněné Každou stránku lze optimalizovat pouze na jedno či několik málo klíčových slov, jinak by na ní nezbývalo místo na běžný obsah a došlo by k přeoptimalizaci. Podívejme se, jak je titulní stránka webu optimalizována na výraz janské lázně. v titulku ano v url adrese ano v hlavním nadpisu stránky ne v meta description ne v textu dvakrát ve zvýrazněném textu - ne Podobně se lze zaměřit i na ostatní stránky a odpovídající fráze, například stránku Historie na výraz historie města Janské Lázně. web tel fax strana 20 z 30

Audit přístupnosti webových stránek Portálu veřejné správy České republiky

Audit přístupnosti webových stránek Portálu veřejné správy České republiky Audit přístupnosti webových stránek Portálu veřejné správy České republiky I. Obsah Audit přístupnosti webových stránek Portálu veřejné správy...1 I. Obsah...1 II. Zhotovitel...1 III. Autorská práva k

Více

Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines. Sample audit website by Web Content Accessibility Guidelines

Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines. Sample audit website by Web Content Accessibility Guidelines Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines Sample audit website by Web Content Accessibility Guidelines Bakalářská práce Tomáš Drn Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Petr Pexa

Více

Metodický pokyn. Verze 1.10

Metodický pokyn. Verze 1.10 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více

Best practice Pravidla pro tvorbu přístupného webu

Best practice Pravidla pro tvorbu přístupného webu Ministerstvo informatiky Odbor metodické podpory ISVS Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Pravidla pro tvorbu přístupného webu Verze 1.0 Obsah: Předmluva...3 Úvod...3 Pravidla pro tvorbu přístupného

Více

TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ

TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ Dr. Ing. Jan Savický a Odbor informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina jan.savicky@webhouse.cz portál Města a obce online (http://mesta.obce.cz) Česká vydavatelská pro

Více

Studie webů politických stran

Studie webů politických stran Studie webů politických stran Vypracovalo poradenské centrum Dobrý web Duben 2006 1 Obsah 1 OBSAH... 1 SHRNUTÍ... 4 1.1 DOSTUPNOST A PŘEHLEDNOST NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH INFORMACÍ... 4 1.2 PROPAGACE STRANY A VOLEBNÍCH

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči

Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči Creating of websites for visually impaired users, speech

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra Informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. White hat a Black hat SEO praktiky. Autor BP: Jakub Šebek

UNICORN COLLEGE. Katedra Informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. White hat a Black hat SEO praktiky. Autor BP: Jakub Šebek UNICORN COLLEGE Katedra Informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE White hat a Black hat SEO praktiky Autor BP: Jakub Šebek Vedoucí BP: Ing. Tomáš Holas 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Projekt Cesta za poznáním OS Dítě s diabetem Zpracoval: Marek Folwarczny Projekt Cesta za poznáním je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webových stránek pro Základní

Více

Martin Domes. SEO jednoduše

Martin Domes. SEO jednoduše Martin Domes SEO jednoduše Computer Press, a. s. Brno 2011 SEO jednoduše Martin Domes Computer Press, a. s., 2011. Vydání první. Jazyková korektura: Zuzana Marková Sazba: Zuzana Šindlerová Rejstřík: Jakub

Více

WebWorks WebCreator CMS - changelog

WebWorks WebCreator CMS - changelog Jan VOLEJNÍK, DiS. e-mail: jan.volejnik@web-works.cz www: http://www.web-works.cz tel: +420 731 574 999 ICQ: 89-280-876 Informace o změnách mezi jednotlivými verzemi Obsah Obsah... 1 Verze 1.0 beta...

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vladimír Srp SEO analýza internetového obchodu Bakalářská práce 2012 Prohlášení Prohlašuji,

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Praha, 1. září 2008-1 - 1. Zadavatel Instituce: Ministerstvo

Více

Přístupnost webových stránek orgánů státní správy

Přístupnost webových stránek orgánů státní správy Přístupnost webových stránek orgánů státní správy David Špinar Vladimír Saur Jaroslav Ráček Danka Némethová Jiří Hřebíček Michal Hejč Hana Bubeníčková Radek Pavlíček 2007 Brno, 2007 ISBN 978-80-903786-4-3

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

Vkládání obsahu. Návrh obsahu. Kapitola 4. Sekce a kategorie systému Joomla

Vkládání obsahu. Návrh obsahu. Kapitola 4. Sekce a kategorie systému Joomla Kapitola 4 Vkládání obsahu Obsah je základem každého webu. Potřeba organizovat tento obsah je hnacím motorem širokého rozšíření systémů CMS jako je Joomla. Sami zjistíte, že přidáváním nového obsahu strávíte

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

Komplexní analýza webových stránek

Komplexní analýza webových stránek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Václav Štrupl : Ing. Ondřej Raška : Ing.

Více

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz Uživatelská příručka k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 1 Obsah 1 OBSAH...2 2 POHLED NA PRACOVNÍ PLOCHU ADMINISTRACE...4 2.1 MENU...4 2.2 POSTRANNÍ MENU...5

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Šedivý Analýza a návrh řešení prezentace obrazových dat v prostředí Internetu Bakalářská

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více