Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, Z D Ě L Á V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V"

Transkript

1 Lidé a jejich rozvoj V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1,

2 Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku vzdělávacích kurzů a seminářů na první čtyři měsíce roku Rozhodli jsme se, že vás o produktové nabídce budeme informovat častěji tj. 3x v roce tzv. čtyřměsíčníkem. Tuto formu jsme zvolili z důvodu větší pružnosti naší i vaší a možnosti zachytit co možná nejvíce poznatků a nových trendů. V brožuře najdete odborné kurzy, semináře a tréninky, které se zabývají komunikačními, prezentačními dovednostmi, řízením lidských zdrojů, osobním rozvojem i marketingem a jsou určeny pro všechny pracovní pozice vaši společnosti či organizace. Věříme, že s naší nabídkou budete spokojeni, tak jako dosud. Dovolte nám, abychom vám v novém roce 2014 popřáli hodně štěstí v pracovním i soukromém životě. Váš VOX 1. VOX a.s. Vzdělávací a poradenská společnost Senovážné náměstí 23, Praha 1 Tel.: M:

3 LEDEN 2014 ASISTENTKA PROFESIONÁLNÍ REPREZENTACE FIRMY LIDÉ A JEJICH ROZVOJ PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Seminář je určen asistentkám, offi ce manažerkám, které chtějí zdokonalit své společenské vystupování a péči o svůj vzhled. Na tomto semináři se účastnice dozvědí, jak pečovat o svůj vzhled, jaký volit profesionální šatník i jak si poradit s protokolem na různých setkáních a společenských akcích tak, aby byly v každé situaci reprezentativním zástupcem své fi rmy. Rosita Ciglerová (lektorka, konzultantka) Profesionální pracovní šatník fi remní dress code líčení, účes, doplňky vhodné barvy a střihy pravidelná péče o vzhled korekce vzhledových nedostatků prohřešky proti módě, etiketě a jak se jim vyhnout protokol a společenské vystupování image kanceláře, recepce přijímání návštěv účast na společenských akcích péče o návštěvy vybavení sekretariátu praktické nácviky řešení situací z denní asistentské praxe sdílení zkušeností Seminář je určen těm manažerům a dalším pracovníkům, které v blízké budoucnosti čeká vedení projektu, případně těm, kteří projekty již vedou a potřebují osvěžit své znalosti a dovednosti v této oblasti. Na semináři se účastníci seznámí jak se všemi fázemi řízení projektu, tak s měnící se rolí projektového manažera v průběhu celého procesu. Mgr. Ing. Jan Hranička (hlavní projektový manažer, ECONOMY RATING, a.s.) Projektové řízení jako styl myšlení strategie a projektové řízení životní cyklus projektu způsoby organizace v projektovém řízení fáze projektového řízení plánování projektu co znamená plnit roli projektového manažera kompetence v projektovém managementu (systémové řešení problémů) kritická místa v projektovém managementu řízení projektů znamená řízení lidí praktický nácvik návrhu projektu. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 3

4 LIDÉ A JEJICH ROZVOJ LEDEN 2014 JAK VYJÍT S KAŽDÝM TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO KAŽDÝ DEN JE AKREDITOVÁN MV ČR POD ČÍSLEM AK/PV-122/ Účastníci se naučí rozpoznávat osobnostní typy na základě jednoduchých, ale velmi komplexních kroků a pozorování od čtení neverbálních signálů, přes verbální a paraverbální signály až po zvažování dodatečných informací, které o druhém mají. Správné pochopení typologie osobnosti by také mělo varovat před zneužíváním těchto dovedností k manipulaci. Smyslem výuky typologie osobnosti je zvýšení porozumění sobě samému a dále výrazně lepší pochopení a porozumění důvodům a způsobům jednání ostatních. Ing. Hana Ondrušková (členka interního lektorského týmu 1. VOX a.s.) M V ČR Co je to typologie osobnosti vyvracení falešných mýtů a domněnek o typologii základní postup při rychlém určování osobnostního typu různé osobnostní typy silné a slabé stránky jednotlivých typů (cholerik, fl egmatik, sangvinik, melancholik) jak jednat s každým osobnostním typem kde mohou vznikat potenciální konfl ikty a jak je řešit praktický trénink určování osobnostních typů pochopení smyslu konceptu typologie osobnosti jako obrana proti manipulaci. Není-li uvedeno jinak, školit Vás budeme v sídle společnosti 1. VOX a.s. K CENTRUM Senovážné nám. 23 Praha 1 Tel: Maximálně 12 účastníků ve skupině. Účastníci obdrží na konci semináře OSVĚD- ČENÍ o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MV ČR. KÓD: CENA: Kč bez DPH Cena je osvobozena od DPH dle 57 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p. 4

5 LEDEN 2014 VYJEDNÁVÁNÍ V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH NÁCVIK VYJEDNÁVACÍCH TAKTIK NEGOCIACE, VIDEOTRÉNINK LIDÉ A JEJICH ROZVOJ OSOBNÍ ROZVOJ V ČASE ZMĚN DOTKLA SE HOSPODÁŘSKÁ RECESE I VÁS? MUSELI JSTE ZMĚNIT PRÁCI, ŽIVOTNÍ STYL? N OVINKA Vycvičit účastníky k vedení vyjednávací komunikace negociace. Vysvětlit, popsat, zdokonalit a prakticky vyzkoušet vyjednávací taktiky. Naučit se rozeznávat slabé stránky protistrany a skrývat svoje silné stránky. Efektivní metoda BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement). Mgr. Dušan Kalášek (projektový a krizový manažer) Případové studie podle připraveného scénáře praktický nácvik vyjednávacího procesu a situace stanovené podle sociální role jednotlivých scének rozbor situace příprava na vyjednávání průběh vyjednávání (metody a taktika) nátlakové techniky týmová vyjednávání. Seminář je veden interaktivní formou. Výklad s diskuzí, seberefl exe účastníků, řešení modelových situací, hra rolí videozáznam s rozborem jednání účastníků. DALŠÍ TERMÍN BRNO Pro všechny, kteří hledají cestu v době změn a krizí. Seminář vychází z předpokladu, že krize je zároveň příležitostí pro nastartování skutečného a účinného osobního a profesního rozvoje. Čas krize proto nazýváme časem změn, tedy dobou, v níž můžete dát svým životům více pevnosti, struktury, řádu a pohody a radosti. Seminář vám chce poskytnout příležitost k hledání bodu obratu. Petr Sládeček, MBA (manažerský poradce, mediální konzultant a vysokoškolský pedagog) Mgr. Petr Uherka, Dipl. Mgmt. (manažer, konzultant a vysokoškolský pedagog) Přání, záměry, cíle aneb jak být připraven na vše jak poznat menšinu opravdu důležitých věcí osm klíčových kompetencí aneb povinná minimální výbava znalostí a dovedností současného občana a pracovníka schopnost obnovy vlastních sil schopnost moudré improvizace hledání bodu obratu. KÓD: KÓD:

6 LIDÉ A JEJICH ROZVOJ LEDEN 2014 PREZENTAČNÍ A RÉTORICKÉ DOVEDNOSTI Získat a zdokonalit znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšnou prezentaci. Zaujmout a přesvědčit posluchače svým projevem. Naučit se profesionálně zvládnout vystupování před lidmi. Umět získat a udržet zájem posluchačů. Osvojit si techniky zvládání námitek a obtížných situací při prezentaci. Zdokonalit schopnost improvizace, verbální pohotovosti. Stanislava Vávrová (lektorka a konzultantka) Zásady efektivní prezentace: Chyby snižující účinnost prezentace příprava prezentace analýza posluchačů příprava přesvědčovací prezentace struktura informativní prezentace zahájení prezentace a navázání kontaktu s posluchači zvládání trémy při prezentaci neverbální komunikace při prezentaci použití vizuálních pomůcek jak posluchač vnímá a co si pamatuje práce s otázkami zvládání námitek posluchačů zvládání obtížných situací při prezentaci moderování diskuze závěr efektivní prezentace analýza prezentace. Rétorika: Technika řeči slovní pohotovost udržení pozornosti posluchačů aktivizace posluchačů prostředky verbální komunikace trénink. Zakázkové vzdělávání skutečně podle Vašich představ...na nás se můžete spolehnout KÓD: ZAKÁZKOVÉ ODDĚLENÍ 6

7 LEDEN 2014 VAŠE ANGLIČTINA NEZTRÁCEJTE NADĚJI DAVID GRUBER LIVE LIDÉ A JEJICH ROZVOJ ZBAVTE SE POZICE VĚČNÝCH ZAČÁTEČNÍKŮ Bez tohoto semináře končí většina studujících coby věční začátečníci. Po absolvování tohoto semináře je nebezpečí minimalizováno a při důsledném dodržování rad dokonce zažehnáno. Seminář je zaměřen prioritně na angličtinu, ale mnoho užitečného se dovědí i studující jiných cizích jazyků. Seminář sejme z Vaší mysli balvan typu buď se tu angličtinu konečně naučíš, anebo prožiješ zbytek života odborně i osobně hodně nízko ve společnosti. Ing. David Gruber (první mezi lektory, kouči a autory soft skills v naší zemi) Na tomto semináři vás čeká mj. hora tvrdé práce a odříkání ale hlavně se dozvíte, jak učinit angličtinu vysoce snesitelnou, hravou až zábavnou jak minimalizovat a zpříjemnit protivnou gramatiku jak nepřestat, jak překonat krizi po opadnutí počátečního nadšení jak to vše KONEČNĚ dotáhnout jak vybrat optimální metodu, pomůcky, školu z nepřehledně bobtnající nabídky podle čeho volit pomůcky podle mohutnosti reklamy a nebo podle toho, jak se autoři pomůcky sami uměli učit a naučit? metody klasické, přirozené, sugestopedické, superlearningové, paralelní četby, přechodové četby, interlineárního překladu aj. poznejte podstatu, naučte se odlišit jádro užitečnosti od reklamního pozlátka studovat doma či v zahraničí? studovat s rodilým mluvčím nebo českým angličtinářem? kde vzít čas? jak překonat únavu z jiných povinností? vše potřebné o paměti v souvislosti s jazyky kdy se učit jednotlivá slovíčka a kdy fráze, věty, větší celky? s kartičkovou metodou z ČR do Hollywoodu. Slovíčkový karban a slovíčkový tenis hrajte si a po hře se přistihněte, že znáte o 50 slovíček, frází více díky mimořádně bohatým zkušenostem lektora optimální odpověď téměř na jakoukoliv otázku v diskuzi. Pro každého účastníka ZDARMA bestseller Davida Grubera Jak se efektivně učit cizí jazyk, česko-anglické vydání s anglicky namluveným CD. Nyní sedmé, vylepšené vydání jedné z nejprodávanějších odborných knih na českém knižním trhu vůbec. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 7

8 LIDÉ A JEJICH ROZVOJ LEDEN 2014 MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI ANEB JAK VÉST A MOTIVOVAT LIDI K VYŠŠÍM VÝKONŮM Zdokonalit a rozvinout schopnosti a dovednosti potřebné k vedení lidí k vyšší výkonnosti a k využití potenciálu jednotlivých pracovníků. Naučit se a trénovat použití různých motivačních nástrojů. Naučit se, jak vést lidi ke spolehlivým a samostatným výkonům pomocí různých stylů a přístupů. Zdokonalit se ve vedení efektivní porady. Stanislava Vávrová (lektorka a konzultantka) Vedení lidí / leadership: Osobnost manažera, vytváření neformální autority přístupy k vedení lidí tradiční styly vedení lidí transakční a transformační vedení situační styly vedení lidí volba vhodného stylu vedení / řízení v závislosti na způsobilosti zaměstnance a situace v organizaci / týmu zásady úspěšného delegování kritéria defi nování úkolů / cílů jakým způsobem a v jaké frekvenci kontrolovat plnění úkolů / cílů. Motivace / stimulace lidí: Techniky zpětné vazby a jejich praktické využití přístupy k motivaci stimulace nástroje pozitivní a negativní motivace. Pracovní porady: Znaky a důsledky neefektivní porady příprava na poradu zásady vedení efektivní pracovní porady vedení efektivní diskuze role účastníků porady problematičtí účastníci porady zápis z porady. DALŠÍ TERMÍNY KÓD:

9 LEDEN 2014 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE LIDÉ A JEJICH ROZVOJ PRACOVNĚPRÁVNÍ MINIMUM PRO ASISTENTKY Díky tomuto semináři získáte základy efektivní marketingové komunikace. Vyzkoušíte si řešení praktických úkolů z oblastí marketingové komunikace (návrh reklamní kampaně, řešení PR projektů apod.), zároveň získáte základní schopnosti pro řešení efektivní komunikační politiky v pracovní praxi. Mgr. Leoš Bárta (akreditovaný lektor a konzultant) Úvod do marketingové komunikace: Terminologie, specifi ka cílových skupin, strategie cílů, komunikační mix v rámci marketingového mixu. Trend integrované marketingové komunikace: Důvody vzniku trendu, specifi ka trendu, využití trendu v praxi výhody, nevýhody. Reklama: Fáze plánování reklamního procesu, reklamní cílové skupiny, reklamní prostředky, mediální plánování a nákup v reklamě. PR: Specifika realizace PR aktivit, PR a krizová komunikace, praxe PR oddělení v podnikové praxi. Podpora prodeje: Specifi ka podpory prodeje, nástroje a prostředky podpory prodeje. Sponzoring: Úvod do problematiky sponzoringu, typy sponzorských aktivit. Osobní prodej: Vztah osobního prodeje a reklamy, specifi ka využití osobního prodeje (výhody, úskalí), strategie a taktika osobního prodeje v podnikové praxi. Web marketing: Efektivní komunikace v rámci fi - remních www stránek, bannerová reklama, textová inzerce, optimalizace pro vyhledávače (SEO) Seminář je určen asistentkám, offi ce manažerkám i dalším administrativním pracovnicím, které potřebují získat orientaci v oblasti přípravy a vedení výběrových řízení a doplnit si znalosti s tím související pracovněprávní problematiky. Rosita Ciglerová (lektorka, konzultantka) Výběrové řízení a jeho etapy: Příprava inzerátu třídění životopisů příprava a vedení pohovorů otázky pro uchazeče výběr správného uchazeče komunikace s uchazeči během výběrového řízení. Zákoník práce základní ustanovení: Vznik, trvání a skončení pracovního poměru náležitosti pracovní smlouvy evidence docházky dovolená práce přesčas cestovní náhrady manažerské smlouvy smlouva o hmotné odpovědnosti bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci (BOZP). Diskuze, sdílení zkušeností. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 9

10 LIDÉ A JEJICH ROZVOJ LEDEN 2014 PÍSEMNÁ KOMUNIKACE FORMÁLNĚ I NEFORMÁLNĚ Všem, kteří komunikují s klienty prostřednictvím dopisů a ů a chtějí, aby nebyly strojené a odtažité, ale lidské. Teoretické a hlavně praktické rady, tipy a nápady, jimiž své klienty příjemně překvapíte. Mgr. Radka Lankašová (nezávislý HR senior konzultant) Obchodní i další druhy korespondence obsah forma styl osobnost pisatele praktický nácvik rozbor korespondence pro vaše klienty příprava odpovědí formální a neformální způsob komunikace s klienty. Výklad, diskuze, praktický nácvik, řešení případových studií. Na konci semináře účastníci obdrží OSVĚD- ČENÍ o jeho absolvování. Podkladové materiály a občerstvení na všech kurzech společnosti 1. VOX a.s. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 10

11 LEDEN 2014 ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ LIDÉ A JEJICH ROZVOJ Pochopit chování svoje a druhých lidí, umět odhadnout reakci komunikačního partnera, přizpůsobit mu svoje jednání a získat ho na svoji stranu. Získat znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí konfl iktních situací, ke zefektivnění komunikace s lidmi. Trénovat použití asertivního jednání v konkrétních vypjatých situacích. Získat vnitřní rovnováhu a jistotu v projevu. Stanislava Vávrová (lektorka a konzultantka) Problémy, konflikty a jejich překonávání: Zdroje konfl iktů jak předcházet nedorozumění a konfl iktům analýza silového pole technika překonávání konfl iktu pravidla pro odstranění konfl iktnosti diskuze sebeovládání. Asertivita: Podstata asertivity sebedůvěra a sebeúcta jako základní předpoklad pro asertivní jednání přínos asertivity asertivní techniky a jejich využití v praxi asertivní pochvala asertivní kritika. Další komunikační styly: Komunikační styly / formy jednání (pasivita, agresivita, manipulace) obrana a reakce proti manipulaci cvičení, trénink. Typologie lidí a jak s jednotlivými typy jednat: Typy temperamentu doporučení, jak s jednotlivými typy jednat diagnostika vlastního typu osobnosti. DALŠÍ TERMÍN KÓD:

12 LIDÉ A JEJICH ROZVOJ LEDEN 2014 EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE Prostřednictvím tréninkových metod účastníci získají potřebné komunikační a asertivní dovednosti. Účastníci budou vedeni k rozvíjení komunikace jako klíčového faktoru chování a jednání při profesním kontaktu vně i uvnitř fi rmy. Osvojí si konstruktivní postoje i v konfl iktních situacích. Osvojí si asertivní techniky, práva a pravidla a naučí se diagnostikovat situace, ve kterých mají tendenci k agresivitě či pasivitě. Zjistí, jakému typu manipulace nejsnáze podléhají. Lektorka psycholožka zanalyzuje možnosti a potenciál každého účastníka jednat novými přiměřenými způsoby, v nichž se budou cítit lépe a sebevědoměji. Mgr. Jana Wiesnerová (psycholožka, vysokoškolská pedagožka, poradkyně LARRA CZ s.r.o.) Základy neverbální a verbální komunikace: První dojem, účinek mimiky, gest, vzdálenosti, správná interpretace signálů řeči těla druhých komunikace a fyzický kontakt odstranění negativních faktorů v neverbální oblasti (projevy nervozity atd.) přesilové a antimanipulační taktiky neverbální komunikace praktický trénink. Vlastní komunikační styl účastníka: Chybné slovní návyky efektivní slovní formulace (odbourání slovního salátu ), ucelená sdělení a pozitivní vyjadřování překážky a pravidla efektivního naslouchání techniky kladení otázek. Trénink úspěšné sebeprezentace a rétorické pohotovosti. Dovednosti asertivního jednání: Diagnostika vlastního stylu v zátěžových situacích: Testy asertivity asertivní práva techniky, principy 3 typy chování. Přiměřené sebeprosazení. Asertivní kritika a pochvala, dovednost odmítání. Komunikace a řešení konfliktů: Konstruktivní komunikace v konfl iktních a vypjatých situacích strategie zvládání konfl iktu. Komunikace ve vedoucím postavení typologie konfl iktních jedinců sebevědomá prezentace jako cesta z bludného komunikačního kruhu. Nácvik řešení konfl iktů prostřednictvím modelových situací. Typologie manipulátorů a antimanipulační techniky. Diagnostika vlastního psychologického osobnostního profi lu. DALŠÍ TERMÍNY KÓD:

13 LEDEN 2014 LIDÉ A JEJICH ROZVOJ ZLEPŠETE SI KONCENTRACI, PAMĚŤ, TVOŘIVOST, MOTIVAČNÍ SCHOPNOSTI, FARMULTI METODA, PSYCHOVZORCE DAVID GRUBER LIVE JAK ODHALIT V SOBĚ DŘÍMAJÍCÍHO PAMĚŤOVÉHO GÉNIA A VYUŽÍT TO NA JMÉNA LIDÍ, PŘI KONKURZECH, ZKOUŠKÁCH JAK SE KONEČNĚ NAUČIT ANGLICKY Ovládnutí profesionální koncentrace, motivace, stimulace jak vykonávat jakoukoliv cílevědomou činnost rychleji, přesněji, s menším počtem chyb, s menší únavou. Jak dotahovat náročnější pracovní a studijní projekty do úspěšného konce jak neztroskotat v krizi po opadnutí počátečního nadšení. Jak sršet neotřelými tvořivými nápady a mít tak stále konkurenční výhodu ve společnosti znalostí. (Nejde zde o tvořivost uměleckou, ale spíše manažerskou či podnikatelskou). S pomocí psychovzorce profesionální koncentrace budete hned na konci semináře znát i podstatu řady manažerských metod time managementu a dalších soft skills, které teprve budou vymyšleny a které k nám přijdou s gloriolou Západu třeba až za několik let. Vše potřebné o paměti výrazné zlepšení přímo na místě. Po cca týdnu domácího procvičování možnost vyrovnat se paměťovým kouzelníkům. Ing. David Gruber (první mezi lektory, kouči a autory soft skills v naší zemi) Profesionální koncentrace jako lék na chyby, nestíhání, únavu. Jako maják, který vás zachrání před ztroskotáním dlouhodobých projektů. Jak si za 15 minut spolehlivě zapamatovat křestní jména spoluúčastníků kurzu jak pomocí paměťové asociační listiny úspěšně argumentovat ve sporu jak pomocí paměťových asociací argumentoval Cicero nebo ministři zahr. věcí USA jak zabránit schodovému efektu (až na schodech si uvědomím, co přesně jsem měl říci) anglická slovíčka a fráze od nynějška už v pohodě vystižení hlavní myšlenky textu ve třech větách další světově nový psychovzorec Davida Grubera vše podstatné o paměti, na co si vzpomenete a na co se zeptáte koncentrace a váš reálný úspěch v čemkoliv, do čeho se pustíte překonání nebezpečné a velmi rozšířené báchorky o pevné vůli, píli a houževnatosti coby cestě k úspěchu (na tento omyl například doplatilo přes 90 % těch, kteří se pokusili ovládnout angličtinu ti skončili jako chroničtí začátečníci) jste v kariéře tím a právě tím, jak umíte používat paměťovou asociační listinu tvořivé myšlení a neustálé udržování náskoku před konkurencí tvořivost slovní, vyjadřovací, myšlenková brainstormingové metody aj. 1. V ceně je pracovní manuál a též bestseller Rychločtení, rychlostudium, info management autora Davida Grubera (dotisk sedmého vydání z roku 2009). Celkově jde o proslulý kurz s více než dvacetiletou tradicí, který je průběžně upgradován na potřeby současnosti. 2. Obsah se do jisté míry prolíná s kurzem racionálního čtení. Kdo absolvoval Racionální čtení, ten zde zažije často vedle rozšíření i určité opakování látky. Drtivá většina účastníků takovéto opakování vítá. DALŠÍ TERMÍN KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 13

14 LIDÉ A JEJICH ROZVOJ LEDEN 2014 TIME MANAGEMENT A ZVLÁDÁNÍ STRESU Naučit se určovat priority úkolů a efektivně řídit svůj čas. Provést analýzu současného využívání svého času a identifi kaci ztrátových faktorů. Získat praktické návody jak efektivně hospodařit s časem. Pochopit příčiny stresu a zabránit jeho vzniku. Rozvinout schopnosti potřebné pro zvládání stresu a stresových situací. Získat praktické návody řešení a zvládání stresových situací. Stanislava Vávrová (lektorka a konzultantka) Time management: Úvod do time managementu zhodnocení vlastního time managementu role cílů v časovém managementu organizace pracovního dne, stanovení priorit činností chyby v organizaci vlastního času čtyři generace časového managementu metoda GTD denní záznam rušivé vlivy a příčiny plýtvání časem identifi kace časových ztrát výkonnost a koncentrace metoda SUPRA zásady efektivního hospodaření s časem. Zvládání stresu a napětí: Stres a jeho vnímání projevy stresu druhy stresu příčiny stresu (stresové faktory) prevence a ochrana proti stresu zvládání stresu a napětí krátkodobé a dlouhodobé uklidňující a relaxační techniky analýza individuálního stupně stresu. DALŠÍ TERMÍNY KÓD:

15 LEDEN 2014 PŘÍPRAVA DOBRÉ PREZENTACE V MS POWERPOINT LIDÉ A JEJICH ROZVOJ Všem, kdo připravují podklady v podobě prezentací v aplikaci MS PowerPoint. Prezentace mohou být perfektní, profesionální a přitom jednoduché. Tohle přesně je PowerPoint. Jedná se přímo o ukázku jednoduchosti, jen je potřeba zjistit, jak se oprostit od složitých postupů. Diagramy, grafy, odkazy, jak nastavit jednotné atributy, jak vložit propojené tabulky z Excelu, které se budou při změně samy aktualizovat? Jaroslav Nedoma (lektor kancelářských aplikací MS Offi ce) Seznámení s Microsoft PowerPoint složení snímku režimy zobrazení různé možnosti vytvoření prezentace vytvoření vlastní šablony zásady pro dobrou čitelnost snímků přehlednost střídmost práce s objekty v PowerPointu vytvoření fotoalba vkládání videoklipů a zvuku pozadí snímků předloha snímků záhlaví a zápatí doplnění efektů animace přechody snímků přiřazení akcí objektům příprava prezentace zásady prezentování. Předpokladem aktivní účasti je základní znalost práce v prostředí MS Windows a notebook, který si, prosím, přineste s sebou. V případě, že není možné si přinést vlastní počítač, volejte na tel.: Kurz je uzpůsoben pro prostředí MS Power- Point verze 2007 a KÓD:

16 LIDÉ A JEJICH ROZVOJ LEDEN 2014 HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ A VAZBA NA OSTATNÍ PERSONÁLNÍ PROCESY UMĚNÍ DOBRÉ PREZENTACE PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI PRAKTICKY Personalistům, generalistům i dalším zájemcům, kteří v rámci své pracovní náplně připravují a vedou hodnotící pohovory. Seznámíte se s jednotlivými etapami procesu hodnocení zaměstnanců, budete schopni propojit tento proces s ostatními personálními procesy. Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro zdárný průběh hodnotícího pohovoru. Mgr. Irena Pilařová (personální manažerka a konzultantka) Význam hodnocení zaměstnanců pro manažera, podřízeného i celou fi rmu proces hodnocení a jeho vazba na ostatní personální procesy (vzdělávání, motivační systém, odměňování aj.) rozdíl mezi hodnocením a zpětnou vazbou nastavení cílů příprava, vedení a vyhodnocení pohovoru řešení problematických situací, které mohou nastat časté chyby, ke kterým dochází při přípravě a zavádění procesu hodnocení Pomůžeme vám rozvinout komunikační schopnosti v interakci s ostatními a zvýšit schopnost zaujmout a přesvědčit posluchače. Osvojíte si postup, jak si připravit prezentaci. Porozumíte základním principům pro vystupování před lidmi. Ukážeme vám, jak odstranit návyky, které odvádějí pozornost od projevu a zvýšení schopnosti udržet pod kontrolou vlastní projev i reakce publika. Mgr. Dušan Kalášek (projektový a krizový manažer) Jak připravit svoji prezentaci i sebe základní pravidla prezentace struktura prezentace analýza publika zvládnutí trémy zahájení prezentace využití mimoslovní komunikace technika řeči při prezentaci aktivizace posluchačů cíl určující prvek prezentace vlastní prezentace a její rozbor. Videotrénink zpětná vazba s využitím kamery, výklad, řízená diskuze, praktická cvičení, modelové situace, individuální a skupinová práce, testy trénink. DALŠÍ TERMÍN BRNO KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 16

17 LEDEN 2014 RYCHLOČTENÍ (RYCHLÉ ČTENÍ), RACIONÁLNÍ ČTENÍ, TEXT A INFO MANAGEMENT, TECHNIKY DUŠEVNÍ PRÁCE LIDÉ A JEJICH ROZVOJ JAK ZVLÁDNOUT KONFLIKTNÍ SITUACE, VLASTNÍ EMOCE A ZŮSTAT RESPEKTOVÁN/A DAVID GRUBER LIVE GRUBER ORIGINAL B RNO MÍSTO ČESKÝ SERVIS, a.s., Řípská 347/6, Brno Ing. David Gruber (první mezi lektory, kouči a autory soft skills v naší zemi) Proniknete do všech prakticky potřebných strategií rychlého čtení, racionálního čtení a práce s informacemi. Úvodní testy čtenářského výkonu (rychlost, chápavost, schopnost odlišit podstatné), výcvik v rychločtení, závěrečné testy důraz na několikanásobné zlepšení čtenářského výkonu přímo na semináři rychlovyhledávání, rychlostudium racionální čtení zlepšení koncentrace a paměti paměťová asociační listina vedlejší efekty pro rychlostudium cizího jazyka, prezentační dovednosti, vyjednávání, ovládnutí angličtiny jak získat značnou informační konkurenční výhodu, když přísun informací mají díky internetu všichni bohatý jak třemi větami vystihnout podstatu textu jak ignorovat balast možnost testů čtenářského výkonu i v angličtině praktické čtecí způsoby skipping, scanning, skimming, studying, enjoying pro každou situaci :00 17:00 Účastníci se seznámí s problematikou zvládání konfl iktních situací, s fungováním lidských emocí, s moderními technikami výchovy a vzdělávání k dosažení respektu jedince v rodině i ve společnosti od empatické reakce k řešení problému. Bc. Lenka Šlechtová (odborná lektorka, konzultantka) Empatie v praxi výčitky, příkazy, zákazy, hrozby vytváření pravidel a hranic respekt a uznání druhým poslušnost versus zodpovědnost efektivní a neefektivní způsoby komunikace trest versus přirozený důsledek nakažlivé emoce pozitivní pozornost (cílená) respektování přirozených potřeb péče o sociální klima a vztahy principy efektivní komunikace nácvik sociálních a komunikačních dovedností pro zvládání a prevenci konfl iktů. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH KÓD:

18 LIDÉ A JEJICH ROZVOJ LEDEN 2014 EFEKTIVNÍ FIREMNÍ KOMUNIKACE NUTNÁ PODMÍNKA OPTIMÁLNÍHO VÝKONU ZAMĚSTNANCŮ Tento seminář je určen vedoucím pracovníkům a majitelům fi rem. Komplexní pohled na kvalitní fi remní komunikaci v souvislostech, vymezení jednotlivých forem a významu fi remní komunikace v každodenní pracovní realitě, ujasnění kompetencí různých úrovní zaměstnanců v jednotlivých oblastech fi remní komunikace a pochopení možností aktivní kultivace informačních toků na pracovišti. Interaktivní forma vedení semináře. Bc. Ing. Zuzana Hekelová (lektorka, konzultantka) Typy a formy fi remní komunikace význam komunikace v životě fi rmy diskuze účastníků, výměna názorů a zkušeností co všechno fi remní komunikaci ovlivňuje souvislosti s ostatními sférami fi remního života kompetence jednotlivých skupin zaměstnanců v kontextu fi remní komunikace případové studie z komunikační oblasti s následnou skupinovou diskuzí jak kultivovat fi remní komunikaci společná diskuze o konkrétních příkladech různých typů fi remní komunikace a poučení z nich. OSVĚDČENÍ jeho absolvování. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 18

19 LEDEN 2014 PŮSOBIVÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI JAKO CESTA K ÚSPĚŠNÉMU SEBEPROSAZENÍ LIDÉ A JEJICH ROZVOJ Účastníci si osvojí a protrénují v praxi zákonitosti efektivní prezentace a na základě vstupní analýzy svých slabých prezentačních míst si vypracují plán svého dalšího prezentačního rozvoje. Zvýší si úroveň svého profesionálního vystupování a celkově si vylepší svůj verbální i neverbální projev. Naučí se zvládat či zamaskovat projevy trémy a nervozity a získají sebevědomí upevněním svých silných stránek, na kterých mohou i v budoucnosti stavět. Mgr. Jana Wiesnerová (psycholožka, vysokoškolská pedagožka, poradkyně LARRA CZ s.r.o.) 1. PŘÍPRAVA PREZENTACE, PRAVIDLA ÚSPĚŠ- NÉ PREZENTACE: Struktura a cíle prezentace analýza publika osobnost a role prezentéra práce se skupinovou dynamikou a techniky zodpovídání otázek práce s nepříjemnými typy posluchačů a jejich typologie vhodné použití vizuálních pomůcek. 2. PRINCIPY EFEKTIVNÍ NEVERBÁLNÍ KOMU- NIKACE: Signály nervozity a trémy jejich eliminace a nahrazení signály sebedůvěry modelové situace principy správné orientace v řeči těla druhých přesilové techniky image jako nositel psychologického sdělení. 3. TRÉNINK RÉTORICKÉ POHOTOVOSTI: Analýza verbálních faktorů praktických prezentací účastníků práce s videozáznamem zpětná vazba techniky kladení a zodpovídání otázek příprava reálné prezentace pro praxi účastníků akční plán seberozvoje. Tento seminář je veden vysoce interaktivní formou prostřednictvím videonahrávek, testů, modelových situací a cvičení. Účastníci dostanou zpětnou vazbu od lektorky. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 19

20 LIDÉ A JEJICH ROZVOJ LEDEN 2014 ÚSPĚŠNÁ KOMUNIKACE, ÚSPĚŠNĚJŠÍ PREZENTACE Již Dale Carnegie říkal, že právo mluvit si člověk musí zasloužit. Pojďme se naučit komunikovat, rozšifrujme verbální i neverbální projevy, zatočme se špinavými triky a útoky v komunikaci, naučme se mít přesvědčivý projev, řečnický takt, řešit konfl ikty, umět delegovat i asertivně, bez emocí odporovat. Prezentujme sami sebe a nemějme přitom strach či trému. Vše výše uvedené a mnohem více vás naučí náš kurz. Bc. Eliška Reková (lektorka, konzultantka) Typologie osobnosti jak působím na ostatní motivace delegování vyjednávání kritika komunikace stres strach tréma prezentační dovednosti sestavení prezentace zásady správného přednesu trénink slovní zásoby případové studie sebevědomí dechová cvičení relaxace úspěch. DALŠÍ TERMÍN BRNO KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 20

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Rozvojový program. pro vedoucí pracovníky

Rozvojový program. pro vedoucí pracovníky Rozvojový program pro vedoucí pracovníky Koncepce programu 2 Koncepce a obsahová náplň tréninkových kurzů vychází z výstupů analýzy tréninkových potřeb a ze specifik způsobu práce účastníků programu. Cíle

Více

z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz

z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Lidé a jejich rozvoj V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

1. Manažerská akademie

1. Manažerská akademie Manažerská akademie 1. Manažerská akademie Téma: Efektivní komunikace v podmínkách veřejné správy Školení manažerských dovedností se bude primárně soustředit na problematiku komunikace v podmínkách veřejné

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Lidé a jejich rozvoj. kurzy a semináře leden duben 2015. 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Lidé a jejich rozvoj. kurzy a semináře leden duben 2015. 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v Lidé a jejich rozvoj V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň a v

Více

Otevřené kurzy červen 2015

Otevřené kurzy červen 2015 Potřebujete proškolit vybrané zaměstnance Vaší společnosti v aktuálních tématech? Využijte nabídky našich otevřených kurzů. Na červen 2015 jsme pro Vás připravili nejžádanější témata z našich kurzů a jednu

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno Poskytovatel kurzu: Český institut reklamní a marketingové komunikace (ČIRMK) ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně ČIRMK je sdružením právnických osob Asociace českých reklamních agentur a

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU I. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJ OSOBNOSTNÍCH A IT DOVEDNOSTÍ Místo konání prostory dodavatele Náplní této aktivity

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 PODĚKOVÁNÍ 3 KAPITOLA PRVNÍ O ČEM KNIHA JE 5 Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 Jak používat tuto knihu 10 KAPITOLA

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ

OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ 1 OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ Strana I) Legislativa, školení řidičů a první pomoci 3 Pracovněprávní požadavky 3 Bezpečnost práce pro řidiče motorových vozidel 4 První pomoc a okamžitá resuscitace

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Toto zadávací řízení je realizováno na základě pravidel Operačního programu Praha Adaptabilita. Postup tohoto řízení není stanoven přímo zákonem

Více

NABÍDKA VEŘEJNÝCH KURZŮ

NABÍDKA VEŘEJNÝCH KURZŮ NABÍDKA VEŘEJNÝCH KURZŮ ZÁŘÍ 2012 PROSINEC 2012 GALILEO TRAINING s.r.o. Aviation House, Smetanovo nábřeží 334/4, 110 00 Praha 1 tel: 222 250 670, 244 471 987 e-mail:training@galileoczsk.cz http://www.galileotraining.org

Více

kurzy a semináře květen srpen 2015

kurzy a semináře květen srpen 2015 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj kurzy a semináře květen srpen 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz GENERACE MILLENNIALS ZVLÁŠTNOSTI A SPECIFIKA

Více

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE,

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

MEVPIS VODŇANY OTEVŘENÉ KURZY PODZIM/ZIMA 2015-2016

MEVPIS VODŇANY OTEVŘENÉ KURZY PODZIM/ZIMA 2015-2016 MEVPIS VODŇANY OTEVŘENÉ KURZY PODZIM/ZIMA 2015-2016 16. 10. TIME MANAGEMENT Jak na osobní efektivitu, výkonnost, úspěšnost. Jak si dnes i dlouhodobě udržovat výkon i přehled, směr i osobní pohodu. Jak

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace. K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti

CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace. K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00313 Název

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Program dne Prezentační dovednosti úvod

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1142/IZS 2006 Praha 24. dubna 2006 S c h v a l u j e:... Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra, v.r. V Z

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

SALES TRAINING WORKSHOP

SALES TRAINING WORKSHOP SALES TRAINING WORKSHOP Obsah 2 Sales Solutions s.r.o. Str. 3 Mission Statement Str. 4 Pro koho je program určen Str. 5 Staré prodejní mýty Str. 6 Základní idea workshopu Str. 7 Příklady základních otázek,

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro vzdělávací aktivity uvedené níže platí, že 1 školicí den má 8 hodin a 1 školicí hodina má 45 minut. Časový harmonogram jednotlivých

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Výběr z nových knih 9/2012 psychologie

Výběr z nových knih 9/2012 psychologie Výběr z nových knih 9/2012 psychologie 1. 15 typů lidí : jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat / František Bělohlávek -- 1. vyd. Praha : Grada, 2010 -- 121 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3001-1 (brož.)

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

OUTDOOROVÝ TEAMBULDING JSME NA JEDNÉ LODI

OUTDOOROVÝ TEAMBULDING JSME NA JEDNÉ LODI AHRA Human Resource Agency, s.r.o. Zámecké nám. 44, 738 01 Frýdek-Místek AHRA - Consulting, s.r.o. GSM: +420 721 980 766 Tel.: +420 558 624 116 E-mail: a-hra@a-hra.cz www.a-hra.cz učme se zkušeností a-hrou

Více

JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI

JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI NÁVOD PRO PRÁCI S EUROPASSEM JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE: 1. Žáci si zkusí vyplnit do Europass-životopisu (viz Příloha 1) osobní dovednosti

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE KURZY KOMUNIKACE: Mluvit a vystupovat před lidmi je umění. Rétorika byla uznávána již od starověku jako jedna z nejdůležitějších disciplín, která se vyučovala

Více

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě Školící osnovy: Prevence stresu v lodní dopravě 1. Úvod 1.1. Základní informace o stresu na pracovišti Pracovní život se v několika posledních desetiletích výrazně změnil. Nyní jsou na pracovníky kladeny

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

TERMÍN: 11.3.2013 (VS 20131)

TERMÍN: 11.3.2013 (VS 20131) MENTTORY Katalog otevřených kurzů na období leden červen 2013 Diversity Management * Komunikační dovednosti* Manažerské dovednosti * Telefonické dovednosti Menttory, Hájkova 1676/6, Praha 3 www.menttory.cz

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz firmy veřejná správa EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE Zaujmûte sv m vystoupením. Zapojte úãastníky porady. Zefektivnûte prûbûh komunikace. INSPIRUJTE SE NA www.avmedia.cz

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

Neziskový inkubátor Nadace OKD

Neziskový inkubátor Nadace OKD Neziskový inkubátor Nadace OKD Nadace OKD je již šestým rokem strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. Do komunity v průměru investuje 50 milionů korun ročně. V dubnu roku 2013

Více

Sylabus. PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. Anotace modulu:

Sylabus. PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. Anotace modulu: Sylabus Název modulu: Lektor: Komunikační dovednosti PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. Anotace modulu: V rámci studia základních komunikačních dovedností se pozornost zaměřuje především na kvalitní prezentační

Více