Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, Z D Ě L Á V

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V"

Transkript

1 Lidé a jejich rozvoj V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1,

2 Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku vzdělávacích kurzů a seminářů na první čtyři měsíce roku Rozhodli jsme se, že vás o produktové nabídce budeme informovat častěji tj. 3x v roce tzv. čtyřměsíčníkem. Tuto formu jsme zvolili z důvodu větší pružnosti naší i vaší a možnosti zachytit co možná nejvíce poznatků a nových trendů. V brožuře najdete odborné kurzy, semináře a tréninky, které se zabývají komunikačními, prezentačními dovednostmi, řízením lidských zdrojů, osobním rozvojem i marketingem a jsou určeny pro všechny pracovní pozice vaši společnosti či organizace. Věříme, že s naší nabídkou budete spokojeni, tak jako dosud. Dovolte nám, abychom vám v novém roce 2014 popřáli hodně štěstí v pracovním i soukromém životě. Váš VOX 1. VOX a.s. Vzdělávací a poradenská společnost Senovážné náměstí 23, Praha 1 Tel.: M:

3 LEDEN 2014 ASISTENTKA PROFESIONÁLNÍ REPREZENTACE FIRMY LIDÉ A JEJICH ROZVOJ PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Seminář je určen asistentkám, offi ce manažerkám, které chtějí zdokonalit své společenské vystupování a péči o svůj vzhled. Na tomto semináři se účastnice dozvědí, jak pečovat o svůj vzhled, jaký volit profesionální šatník i jak si poradit s protokolem na různých setkáních a společenských akcích tak, aby byly v každé situaci reprezentativním zástupcem své fi rmy. Rosita Ciglerová (lektorka, konzultantka) Profesionální pracovní šatník fi remní dress code líčení, účes, doplňky vhodné barvy a střihy pravidelná péče o vzhled korekce vzhledových nedostatků prohřešky proti módě, etiketě a jak se jim vyhnout protokol a společenské vystupování image kanceláře, recepce přijímání návštěv účast na společenských akcích péče o návštěvy vybavení sekretariátu praktické nácviky řešení situací z denní asistentské praxe sdílení zkušeností Seminář je určen těm manažerům a dalším pracovníkům, které v blízké budoucnosti čeká vedení projektu, případně těm, kteří projekty již vedou a potřebují osvěžit své znalosti a dovednosti v této oblasti. Na semináři se účastníci seznámí jak se všemi fázemi řízení projektu, tak s měnící se rolí projektového manažera v průběhu celého procesu. Mgr. Ing. Jan Hranička (hlavní projektový manažer, ECONOMY RATING, a.s.) Projektové řízení jako styl myšlení strategie a projektové řízení životní cyklus projektu způsoby organizace v projektovém řízení fáze projektového řízení plánování projektu co znamená plnit roli projektového manažera kompetence v projektovém managementu (systémové řešení problémů) kritická místa v projektovém managementu řízení projektů znamená řízení lidí praktický nácvik návrhu projektu. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 3

4 LIDÉ A JEJICH ROZVOJ LEDEN 2014 JAK VYJÍT S KAŽDÝM TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO KAŽDÝ DEN JE AKREDITOVÁN MV ČR POD ČÍSLEM AK/PV-122/ Účastníci se naučí rozpoznávat osobnostní typy na základě jednoduchých, ale velmi komplexních kroků a pozorování od čtení neverbálních signálů, přes verbální a paraverbální signály až po zvažování dodatečných informací, které o druhém mají. Správné pochopení typologie osobnosti by také mělo varovat před zneužíváním těchto dovedností k manipulaci. Smyslem výuky typologie osobnosti je zvýšení porozumění sobě samému a dále výrazně lepší pochopení a porozumění důvodům a způsobům jednání ostatních. Ing. Hana Ondrušková (členka interního lektorského týmu 1. VOX a.s.) M V ČR Co je to typologie osobnosti vyvracení falešných mýtů a domněnek o typologii základní postup při rychlém určování osobnostního typu různé osobnostní typy silné a slabé stránky jednotlivých typů (cholerik, fl egmatik, sangvinik, melancholik) jak jednat s každým osobnostním typem kde mohou vznikat potenciální konfl ikty a jak je řešit praktický trénink určování osobnostních typů pochopení smyslu konceptu typologie osobnosti jako obrana proti manipulaci. Není-li uvedeno jinak, školit Vás budeme v sídle společnosti 1. VOX a.s. K CENTRUM Senovážné nám. 23 Praha 1 Tel: Maximálně 12 účastníků ve skupině. Účastníci obdrží na konci semináře OSVĚD- ČENÍ o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MV ČR. KÓD: CENA: Kč bez DPH Cena je osvobozena od DPH dle 57 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p. 4

5 LEDEN 2014 VYJEDNÁVÁNÍ V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH NÁCVIK VYJEDNÁVACÍCH TAKTIK NEGOCIACE, VIDEOTRÉNINK LIDÉ A JEJICH ROZVOJ OSOBNÍ ROZVOJ V ČASE ZMĚN DOTKLA SE HOSPODÁŘSKÁ RECESE I VÁS? MUSELI JSTE ZMĚNIT PRÁCI, ŽIVOTNÍ STYL? N OVINKA Vycvičit účastníky k vedení vyjednávací komunikace negociace. Vysvětlit, popsat, zdokonalit a prakticky vyzkoušet vyjednávací taktiky. Naučit se rozeznávat slabé stránky protistrany a skrývat svoje silné stránky. Efektivní metoda BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement). Mgr. Dušan Kalášek (projektový a krizový manažer) Případové studie podle připraveného scénáře praktický nácvik vyjednávacího procesu a situace stanovené podle sociální role jednotlivých scének rozbor situace příprava na vyjednávání průběh vyjednávání (metody a taktika) nátlakové techniky týmová vyjednávání. Seminář je veden interaktivní formou. Výklad s diskuzí, seberefl exe účastníků, řešení modelových situací, hra rolí videozáznam s rozborem jednání účastníků. DALŠÍ TERMÍN BRNO Pro všechny, kteří hledají cestu v době změn a krizí. Seminář vychází z předpokladu, že krize je zároveň příležitostí pro nastartování skutečného a účinného osobního a profesního rozvoje. Čas krize proto nazýváme časem změn, tedy dobou, v níž můžete dát svým životům více pevnosti, struktury, řádu a pohody a radosti. Seminář vám chce poskytnout příležitost k hledání bodu obratu. Petr Sládeček, MBA (manažerský poradce, mediální konzultant a vysokoškolský pedagog) Mgr. Petr Uherka, Dipl. Mgmt. (manažer, konzultant a vysokoškolský pedagog) Přání, záměry, cíle aneb jak být připraven na vše jak poznat menšinu opravdu důležitých věcí osm klíčových kompetencí aneb povinná minimální výbava znalostí a dovedností současného občana a pracovníka schopnost obnovy vlastních sil schopnost moudré improvizace hledání bodu obratu. KÓD: KÓD:

6 LIDÉ A JEJICH ROZVOJ LEDEN 2014 PREZENTAČNÍ A RÉTORICKÉ DOVEDNOSTI Získat a zdokonalit znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšnou prezentaci. Zaujmout a přesvědčit posluchače svým projevem. Naučit se profesionálně zvládnout vystupování před lidmi. Umět získat a udržet zájem posluchačů. Osvojit si techniky zvládání námitek a obtížných situací při prezentaci. Zdokonalit schopnost improvizace, verbální pohotovosti. Stanislava Vávrová (lektorka a konzultantka) Zásady efektivní prezentace: Chyby snižující účinnost prezentace příprava prezentace analýza posluchačů příprava přesvědčovací prezentace struktura informativní prezentace zahájení prezentace a navázání kontaktu s posluchači zvládání trémy při prezentaci neverbální komunikace při prezentaci použití vizuálních pomůcek jak posluchač vnímá a co si pamatuje práce s otázkami zvládání námitek posluchačů zvládání obtížných situací při prezentaci moderování diskuze závěr efektivní prezentace analýza prezentace. Rétorika: Technika řeči slovní pohotovost udržení pozornosti posluchačů aktivizace posluchačů prostředky verbální komunikace trénink. Zakázkové vzdělávání skutečně podle Vašich představ...na nás se můžete spolehnout KÓD: ZAKÁZKOVÉ ODDĚLENÍ 6

7 LEDEN 2014 VAŠE ANGLIČTINA NEZTRÁCEJTE NADĚJI DAVID GRUBER LIVE LIDÉ A JEJICH ROZVOJ ZBAVTE SE POZICE VĚČNÝCH ZAČÁTEČNÍKŮ Bez tohoto semináře končí většina studujících coby věční začátečníci. Po absolvování tohoto semináře je nebezpečí minimalizováno a při důsledném dodržování rad dokonce zažehnáno. Seminář je zaměřen prioritně na angličtinu, ale mnoho užitečného se dovědí i studující jiných cizích jazyků. Seminář sejme z Vaší mysli balvan typu buď se tu angličtinu konečně naučíš, anebo prožiješ zbytek života odborně i osobně hodně nízko ve společnosti. Ing. David Gruber (první mezi lektory, kouči a autory soft skills v naší zemi) Na tomto semináři vás čeká mj. hora tvrdé práce a odříkání ale hlavně se dozvíte, jak učinit angličtinu vysoce snesitelnou, hravou až zábavnou jak minimalizovat a zpříjemnit protivnou gramatiku jak nepřestat, jak překonat krizi po opadnutí počátečního nadšení jak to vše KONEČNĚ dotáhnout jak vybrat optimální metodu, pomůcky, školu z nepřehledně bobtnající nabídky podle čeho volit pomůcky podle mohutnosti reklamy a nebo podle toho, jak se autoři pomůcky sami uměli učit a naučit? metody klasické, přirozené, sugestopedické, superlearningové, paralelní četby, přechodové četby, interlineárního překladu aj. poznejte podstatu, naučte se odlišit jádro užitečnosti od reklamního pozlátka studovat doma či v zahraničí? studovat s rodilým mluvčím nebo českým angličtinářem? kde vzít čas? jak překonat únavu z jiných povinností? vše potřebné o paměti v souvislosti s jazyky kdy se učit jednotlivá slovíčka a kdy fráze, věty, větší celky? s kartičkovou metodou z ČR do Hollywoodu. Slovíčkový karban a slovíčkový tenis hrajte si a po hře se přistihněte, že znáte o 50 slovíček, frází více díky mimořádně bohatým zkušenostem lektora optimální odpověď téměř na jakoukoliv otázku v diskuzi. Pro každého účastníka ZDARMA bestseller Davida Grubera Jak se efektivně učit cizí jazyk, česko-anglické vydání s anglicky namluveným CD. Nyní sedmé, vylepšené vydání jedné z nejprodávanějších odborných knih na českém knižním trhu vůbec. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 7

8 LIDÉ A JEJICH ROZVOJ LEDEN 2014 MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI ANEB JAK VÉST A MOTIVOVAT LIDI K VYŠŠÍM VÝKONŮM Zdokonalit a rozvinout schopnosti a dovednosti potřebné k vedení lidí k vyšší výkonnosti a k využití potenciálu jednotlivých pracovníků. Naučit se a trénovat použití různých motivačních nástrojů. Naučit se, jak vést lidi ke spolehlivým a samostatným výkonům pomocí různých stylů a přístupů. Zdokonalit se ve vedení efektivní porady. Stanislava Vávrová (lektorka a konzultantka) Vedení lidí / leadership: Osobnost manažera, vytváření neformální autority přístupy k vedení lidí tradiční styly vedení lidí transakční a transformační vedení situační styly vedení lidí volba vhodného stylu vedení / řízení v závislosti na způsobilosti zaměstnance a situace v organizaci / týmu zásady úspěšného delegování kritéria defi nování úkolů / cílů jakým způsobem a v jaké frekvenci kontrolovat plnění úkolů / cílů. Motivace / stimulace lidí: Techniky zpětné vazby a jejich praktické využití přístupy k motivaci stimulace nástroje pozitivní a negativní motivace. Pracovní porady: Znaky a důsledky neefektivní porady příprava na poradu zásady vedení efektivní pracovní porady vedení efektivní diskuze role účastníků porady problematičtí účastníci porady zápis z porady. DALŠÍ TERMÍNY KÓD:

9 LEDEN 2014 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE LIDÉ A JEJICH ROZVOJ PRACOVNĚPRÁVNÍ MINIMUM PRO ASISTENTKY Díky tomuto semináři získáte základy efektivní marketingové komunikace. Vyzkoušíte si řešení praktických úkolů z oblastí marketingové komunikace (návrh reklamní kampaně, řešení PR projektů apod.), zároveň získáte základní schopnosti pro řešení efektivní komunikační politiky v pracovní praxi. Mgr. Leoš Bárta (akreditovaný lektor a konzultant) Úvod do marketingové komunikace: Terminologie, specifi ka cílových skupin, strategie cílů, komunikační mix v rámci marketingového mixu. Trend integrované marketingové komunikace: Důvody vzniku trendu, specifi ka trendu, využití trendu v praxi výhody, nevýhody. Reklama: Fáze plánování reklamního procesu, reklamní cílové skupiny, reklamní prostředky, mediální plánování a nákup v reklamě. PR: Specifika realizace PR aktivit, PR a krizová komunikace, praxe PR oddělení v podnikové praxi. Podpora prodeje: Specifi ka podpory prodeje, nástroje a prostředky podpory prodeje. Sponzoring: Úvod do problematiky sponzoringu, typy sponzorských aktivit. Osobní prodej: Vztah osobního prodeje a reklamy, specifi ka využití osobního prodeje (výhody, úskalí), strategie a taktika osobního prodeje v podnikové praxi. Web marketing: Efektivní komunikace v rámci fi - remních www stránek, bannerová reklama, textová inzerce, optimalizace pro vyhledávače (SEO) Seminář je určen asistentkám, offi ce manažerkám i dalším administrativním pracovnicím, které potřebují získat orientaci v oblasti přípravy a vedení výběrových řízení a doplnit si znalosti s tím související pracovněprávní problematiky. Rosita Ciglerová (lektorka, konzultantka) Výběrové řízení a jeho etapy: Příprava inzerátu třídění životopisů příprava a vedení pohovorů otázky pro uchazeče výběr správného uchazeče komunikace s uchazeči během výběrového řízení. Zákoník práce základní ustanovení: Vznik, trvání a skončení pracovního poměru náležitosti pracovní smlouvy evidence docházky dovolená práce přesčas cestovní náhrady manažerské smlouvy smlouva o hmotné odpovědnosti bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci (BOZP). Diskuze, sdílení zkušeností. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 9

10 LIDÉ A JEJICH ROZVOJ LEDEN 2014 PÍSEMNÁ KOMUNIKACE FORMÁLNĚ I NEFORMÁLNĚ Všem, kteří komunikují s klienty prostřednictvím dopisů a ů a chtějí, aby nebyly strojené a odtažité, ale lidské. Teoretické a hlavně praktické rady, tipy a nápady, jimiž své klienty příjemně překvapíte. Mgr. Radka Lankašová (nezávislý HR senior konzultant) Obchodní i další druhy korespondence obsah forma styl osobnost pisatele praktický nácvik rozbor korespondence pro vaše klienty příprava odpovědí formální a neformální způsob komunikace s klienty. Výklad, diskuze, praktický nácvik, řešení případových studií. Na konci semináře účastníci obdrží OSVĚD- ČENÍ o jeho absolvování. Podkladové materiály a občerstvení na všech kurzech společnosti 1. VOX a.s. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 10

11 LEDEN 2014 ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ LIDÉ A JEJICH ROZVOJ Pochopit chování svoje a druhých lidí, umět odhadnout reakci komunikačního partnera, přizpůsobit mu svoje jednání a získat ho na svoji stranu. Získat znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí konfl iktních situací, ke zefektivnění komunikace s lidmi. Trénovat použití asertivního jednání v konkrétních vypjatých situacích. Získat vnitřní rovnováhu a jistotu v projevu. Stanislava Vávrová (lektorka a konzultantka) Problémy, konflikty a jejich překonávání: Zdroje konfl iktů jak předcházet nedorozumění a konfl iktům analýza silového pole technika překonávání konfl iktu pravidla pro odstranění konfl iktnosti diskuze sebeovládání. Asertivita: Podstata asertivity sebedůvěra a sebeúcta jako základní předpoklad pro asertivní jednání přínos asertivity asertivní techniky a jejich využití v praxi asertivní pochvala asertivní kritika. Další komunikační styly: Komunikační styly / formy jednání (pasivita, agresivita, manipulace) obrana a reakce proti manipulaci cvičení, trénink. Typologie lidí a jak s jednotlivými typy jednat: Typy temperamentu doporučení, jak s jednotlivými typy jednat diagnostika vlastního typu osobnosti. DALŠÍ TERMÍN KÓD:

12 LIDÉ A JEJICH ROZVOJ LEDEN 2014 EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE Prostřednictvím tréninkových metod účastníci získají potřebné komunikační a asertivní dovednosti. Účastníci budou vedeni k rozvíjení komunikace jako klíčového faktoru chování a jednání při profesním kontaktu vně i uvnitř fi rmy. Osvojí si konstruktivní postoje i v konfl iktních situacích. Osvojí si asertivní techniky, práva a pravidla a naučí se diagnostikovat situace, ve kterých mají tendenci k agresivitě či pasivitě. Zjistí, jakému typu manipulace nejsnáze podléhají. Lektorka psycholožka zanalyzuje možnosti a potenciál každého účastníka jednat novými přiměřenými způsoby, v nichž se budou cítit lépe a sebevědoměji. Mgr. Jana Wiesnerová (psycholožka, vysokoškolská pedagožka, poradkyně LARRA CZ s.r.o.) Základy neverbální a verbální komunikace: První dojem, účinek mimiky, gest, vzdálenosti, správná interpretace signálů řeči těla druhých komunikace a fyzický kontakt odstranění negativních faktorů v neverbální oblasti (projevy nervozity atd.) přesilové a antimanipulační taktiky neverbální komunikace praktický trénink. Vlastní komunikační styl účastníka: Chybné slovní návyky efektivní slovní formulace (odbourání slovního salátu ), ucelená sdělení a pozitivní vyjadřování překážky a pravidla efektivního naslouchání techniky kladení otázek. Trénink úspěšné sebeprezentace a rétorické pohotovosti. Dovednosti asertivního jednání: Diagnostika vlastního stylu v zátěžových situacích: Testy asertivity asertivní práva techniky, principy 3 typy chování. Přiměřené sebeprosazení. Asertivní kritika a pochvala, dovednost odmítání. Komunikace a řešení konfliktů: Konstruktivní komunikace v konfl iktních a vypjatých situacích strategie zvládání konfl iktu. Komunikace ve vedoucím postavení typologie konfl iktních jedinců sebevědomá prezentace jako cesta z bludného komunikačního kruhu. Nácvik řešení konfl iktů prostřednictvím modelových situací. Typologie manipulátorů a antimanipulační techniky. Diagnostika vlastního psychologického osobnostního profi lu. DALŠÍ TERMÍNY KÓD:

13 LEDEN 2014 LIDÉ A JEJICH ROZVOJ ZLEPŠETE SI KONCENTRACI, PAMĚŤ, TVOŘIVOST, MOTIVAČNÍ SCHOPNOSTI, FARMULTI METODA, PSYCHOVZORCE DAVID GRUBER LIVE JAK ODHALIT V SOBĚ DŘÍMAJÍCÍHO PAMĚŤOVÉHO GÉNIA A VYUŽÍT TO NA JMÉNA LIDÍ, PŘI KONKURZECH, ZKOUŠKÁCH JAK SE KONEČNĚ NAUČIT ANGLICKY Ovládnutí profesionální koncentrace, motivace, stimulace jak vykonávat jakoukoliv cílevědomou činnost rychleji, přesněji, s menším počtem chyb, s menší únavou. Jak dotahovat náročnější pracovní a studijní projekty do úspěšného konce jak neztroskotat v krizi po opadnutí počátečního nadšení. Jak sršet neotřelými tvořivými nápady a mít tak stále konkurenční výhodu ve společnosti znalostí. (Nejde zde o tvořivost uměleckou, ale spíše manažerskou či podnikatelskou). S pomocí psychovzorce profesionální koncentrace budete hned na konci semináře znát i podstatu řady manažerských metod time managementu a dalších soft skills, které teprve budou vymyšleny a které k nám přijdou s gloriolou Západu třeba až za několik let. Vše potřebné o paměti výrazné zlepšení přímo na místě. Po cca týdnu domácího procvičování možnost vyrovnat se paměťovým kouzelníkům. Ing. David Gruber (první mezi lektory, kouči a autory soft skills v naší zemi) Profesionální koncentrace jako lék na chyby, nestíhání, únavu. Jako maják, který vás zachrání před ztroskotáním dlouhodobých projektů. Jak si za 15 minut spolehlivě zapamatovat křestní jména spoluúčastníků kurzu jak pomocí paměťové asociační listiny úspěšně argumentovat ve sporu jak pomocí paměťových asociací argumentoval Cicero nebo ministři zahr. věcí USA jak zabránit schodovému efektu (až na schodech si uvědomím, co přesně jsem měl říci) anglická slovíčka a fráze od nynějška už v pohodě vystižení hlavní myšlenky textu ve třech větách další světově nový psychovzorec Davida Grubera vše podstatné o paměti, na co si vzpomenete a na co se zeptáte koncentrace a váš reálný úspěch v čemkoliv, do čeho se pustíte překonání nebezpečné a velmi rozšířené báchorky o pevné vůli, píli a houževnatosti coby cestě k úspěchu (na tento omyl například doplatilo přes 90 % těch, kteří se pokusili ovládnout angličtinu ti skončili jako chroničtí začátečníci) jste v kariéře tím a právě tím, jak umíte používat paměťovou asociační listinu tvořivé myšlení a neustálé udržování náskoku před konkurencí tvořivost slovní, vyjadřovací, myšlenková brainstormingové metody aj. 1. V ceně je pracovní manuál a též bestseller Rychločtení, rychlostudium, info management autora Davida Grubera (dotisk sedmého vydání z roku 2009). Celkově jde o proslulý kurz s více než dvacetiletou tradicí, který je průběžně upgradován na potřeby současnosti. 2. Obsah se do jisté míry prolíná s kurzem racionálního čtení. Kdo absolvoval Racionální čtení, ten zde zažije často vedle rozšíření i určité opakování látky. Drtivá většina účastníků takovéto opakování vítá. DALŠÍ TERMÍN KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 13

14 LIDÉ A JEJICH ROZVOJ LEDEN 2014 TIME MANAGEMENT A ZVLÁDÁNÍ STRESU Naučit se určovat priority úkolů a efektivně řídit svůj čas. Provést analýzu současného využívání svého času a identifi kaci ztrátových faktorů. Získat praktické návody jak efektivně hospodařit s časem. Pochopit příčiny stresu a zabránit jeho vzniku. Rozvinout schopnosti potřebné pro zvládání stresu a stresových situací. Získat praktické návody řešení a zvládání stresových situací. Stanislava Vávrová (lektorka a konzultantka) Time management: Úvod do time managementu zhodnocení vlastního time managementu role cílů v časovém managementu organizace pracovního dne, stanovení priorit činností chyby v organizaci vlastního času čtyři generace časového managementu metoda GTD denní záznam rušivé vlivy a příčiny plýtvání časem identifi kace časových ztrát výkonnost a koncentrace metoda SUPRA zásady efektivního hospodaření s časem. Zvládání stresu a napětí: Stres a jeho vnímání projevy stresu druhy stresu příčiny stresu (stresové faktory) prevence a ochrana proti stresu zvládání stresu a napětí krátkodobé a dlouhodobé uklidňující a relaxační techniky analýza individuálního stupně stresu. DALŠÍ TERMÍNY KÓD:

15 LEDEN 2014 PŘÍPRAVA DOBRÉ PREZENTACE V MS POWERPOINT LIDÉ A JEJICH ROZVOJ Všem, kdo připravují podklady v podobě prezentací v aplikaci MS PowerPoint. Prezentace mohou být perfektní, profesionální a přitom jednoduché. Tohle přesně je PowerPoint. Jedná se přímo o ukázku jednoduchosti, jen je potřeba zjistit, jak se oprostit od složitých postupů. Diagramy, grafy, odkazy, jak nastavit jednotné atributy, jak vložit propojené tabulky z Excelu, které se budou při změně samy aktualizovat? Jaroslav Nedoma (lektor kancelářských aplikací MS Offi ce) Seznámení s Microsoft PowerPoint složení snímku režimy zobrazení různé možnosti vytvoření prezentace vytvoření vlastní šablony zásady pro dobrou čitelnost snímků přehlednost střídmost práce s objekty v PowerPointu vytvoření fotoalba vkládání videoklipů a zvuku pozadí snímků předloha snímků záhlaví a zápatí doplnění efektů animace přechody snímků přiřazení akcí objektům příprava prezentace zásady prezentování. Předpokladem aktivní účasti je základní znalost práce v prostředí MS Windows a notebook, který si, prosím, přineste s sebou. V případě, že není možné si přinést vlastní počítač, volejte na tel.: Kurz je uzpůsoben pro prostředí MS Power- Point verze 2007 a KÓD:

16 LIDÉ A JEJICH ROZVOJ LEDEN 2014 HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ A VAZBA NA OSTATNÍ PERSONÁLNÍ PROCESY UMĚNÍ DOBRÉ PREZENTACE PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI PRAKTICKY Personalistům, generalistům i dalším zájemcům, kteří v rámci své pracovní náplně připravují a vedou hodnotící pohovory. Seznámíte se s jednotlivými etapami procesu hodnocení zaměstnanců, budete schopni propojit tento proces s ostatními personálními procesy. Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro zdárný průběh hodnotícího pohovoru. Mgr. Irena Pilařová (personální manažerka a konzultantka) Význam hodnocení zaměstnanců pro manažera, podřízeného i celou fi rmu proces hodnocení a jeho vazba na ostatní personální procesy (vzdělávání, motivační systém, odměňování aj.) rozdíl mezi hodnocením a zpětnou vazbou nastavení cílů příprava, vedení a vyhodnocení pohovoru řešení problematických situací, které mohou nastat časté chyby, ke kterým dochází při přípravě a zavádění procesu hodnocení Pomůžeme vám rozvinout komunikační schopnosti v interakci s ostatními a zvýšit schopnost zaujmout a přesvědčit posluchače. Osvojíte si postup, jak si připravit prezentaci. Porozumíte základním principům pro vystupování před lidmi. Ukážeme vám, jak odstranit návyky, které odvádějí pozornost od projevu a zvýšení schopnosti udržet pod kontrolou vlastní projev i reakce publika. Mgr. Dušan Kalášek (projektový a krizový manažer) Jak připravit svoji prezentaci i sebe základní pravidla prezentace struktura prezentace analýza publika zvládnutí trémy zahájení prezentace využití mimoslovní komunikace technika řeči při prezentaci aktivizace posluchačů cíl určující prvek prezentace vlastní prezentace a její rozbor. Videotrénink zpětná vazba s využitím kamery, výklad, řízená diskuze, praktická cvičení, modelové situace, individuální a skupinová práce, testy trénink. DALŠÍ TERMÍN BRNO KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 16

17 LEDEN 2014 RYCHLOČTENÍ (RYCHLÉ ČTENÍ), RACIONÁLNÍ ČTENÍ, TEXT A INFO MANAGEMENT, TECHNIKY DUŠEVNÍ PRÁCE LIDÉ A JEJICH ROZVOJ JAK ZVLÁDNOUT KONFLIKTNÍ SITUACE, VLASTNÍ EMOCE A ZŮSTAT RESPEKTOVÁN/A DAVID GRUBER LIVE GRUBER ORIGINAL B RNO MÍSTO ČESKÝ SERVIS, a.s., Řípská 347/6, Brno Ing. David Gruber (první mezi lektory, kouči a autory soft skills v naší zemi) Proniknete do všech prakticky potřebných strategií rychlého čtení, racionálního čtení a práce s informacemi. Úvodní testy čtenářského výkonu (rychlost, chápavost, schopnost odlišit podstatné), výcvik v rychločtení, závěrečné testy důraz na několikanásobné zlepšení čtenářského výkonu přímo na semináři rychlovyhledávání, rychlostudium racionální čtení zlepšení koncentrace a paměti paměťová asociační listina vedlejší efekty pro rychlostudium cizího jazyka, prezentační dovednosti, vyjednávání, ovládnutí angličtiny jak získat značnou informační konkurenční výhodu, když přísun informací mají díky internetu všichni bohatý jak třemi větami vystihnout podstatu textu jak ignorovat balast možnost testů čtenářského výkonu i v angličtině praktické čtecí způsoby skipping, scanning, skimming, studying, enjoying pro každou situaci :00 17:00 Účastníci se seznámí s problematikou zvládání konfl iktních situací, s fungováním lidských emocí, s moderními technikami výchovy a vzdělávání k dosažení respektu jedince v rodině i ve společnosti od empatické reakce k řešení problému. Bc. Lenka Šlechtová (odborná lektorka, konzultantka) Empatie v praxi výčitky, příkazy, zákazy, hrozby vytváření pravidel a hranic respekt a uznání druhým poslušnost versus zodpovědnost efektivní a neefektivní způsoby komunikace trest versus přirozený důsledek nakažlivé emoce pozitivní pozornost (cílená) respektování přirozených potřeb péče o sociální klima a vztahy principy efektivní komunikace nácvik sociálních a komunikačních dovedností pro zvládání a prevenci konfl iktů. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH KÓD:

18 LIDÉ A JEJICH ROZVOJ LEDEN 2014 EFEKTIVNÍ FIREMNÍ KOMUNIKACE NUTNÁ PODMÍNKA OPTIMÁLNÍHO VÝKONU ZAMĚSTNANCŮ Tento seminář je určen vedoucím pracovníkům a majitelům fi rem. Komplexní pohled na kvalitní fi remní komunikaci v souvislostech, vymezení jednotlivých forem a významu fi remní komunikace v každodenní pracovní realitě, ujasnění kompetencí různých úrovní zaměstnanců v jednotlivých oblastech fi remní komunikace a pochopení možností aktivní kultivace informačních toků na pracovišti. Interaktivní forma vedení semináře. Bc. Ing. Zuzana Hekelová (lektorka, konzultantka) Typy a formy fi remní komunikace význam komunikace v životě fi rmy diskuze účastníků, výměna názorů a zkušeností co všechno fi remní komunikaci ovlivňuje souvislosti s ostatními sférami fi remního života kompetence jednotlivých skupin zaměstnanců v kontextu fi remní komunikace případové studie z komunikační oblasti s následnou skupinovou diskuzí jak kultivovat fi remní komunikaci společná diskuze o konkrétních příkladech různých typů fi remní komunikace a poučení z nich. OSVĚDČENÍ jeho absolvování. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 18

19 LEDEN 2014 PŮSOBIVÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI JAKO CESTA K ÚSPĚŠNÉMU SEBEPROSAZENÍ LIDÉ A JEJICH ROZVOJ Účastníci si osvojí a protrénují v praxi zákonitosti efektivní prezentace a na základě vstupní analýzy svých slabých prezentačních míst si vypracují plán svého dalšího prezentačního rozvoje. Zvýší si úroveň svého profesionálního vystupování a celkově si vylepší svůj verbální i neverbální projev. Naučí se zvládat či zamaskovat projevy trémy a nervozity a získají sebevědomí upevněním svých silných stránek, na kterých mohou i v budoucnosti stavět. Mgr. Jana Wiesnerová (psycholožka, vysokoškolská pedagožka, poradkyně LARRA CZ s.r.o.) 1. PŘÍPRAVA PREZENTACE, PRAVIDLA ÚSPĚŠ- NÉ PREZENTACE: Struktura a cíle prezentace analýza publika osobnost a role prezentéra práce se skupinovou dynamikou a techniky zodpovídání otázek práce s nepříjemnými typy posluchačů a jejich typologie vhodné použití vizuálních pomůcek. 2. PRINCIPY EFEKTIVNÍ NEVERBÁLNÍ KOMU- NIKACE: Signály nervozity a trémy jejich eliminace a nahrazení signály sebedůvěry modelové situace principy správné orientace v řeči těla druhých přesilové techniky image jako nositel psychologického sdělení. 3. TRÉNINK RÉTORICKÉ POHOTOVOSTI: Analýza verbálních faktorů praktických prezentací účastníků práce s videozáznamem zpětná vazba techniky kladení a zodpovídání otázek příprava reálné prezentace pro praxi účastníků akční plán seberozvoje. Tento seminář je veden vysoce interaktivní formou prostřednictvím videonahrávek, testů, modelových situací a cvičení. Účastníci dostanou zpětnou vazbu od lektorky. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 19

20 LIDÉ A JEJICH ROZVOJ LEDEN 2014 ÚSPĚŠNÁ KOMUNIKACE, ÚSPĚŠNĚJŠÍ PREZENTACE Již Dale Carnegie říkal, že právo mluvit si člověk musí zasloužit. Pojďme se naučit komunikovat, rozšifrujme verbální i neverbální projevy, zatočme se špinavými triky a útoky v komunikaci, naučme se mít přesvědčivý projev, řečnický takt, řešit konfl ikty, umět delegovat i asertivně, bez emocí odporovat. Prezentujme sami sebe a nemějme přitom strach či trému. Vše výše uvedené a mnohem více vás naučí náš kurz. Bc. Eliška Reková (lektorka, konzultantka) Typologie osobnosti jak působím na ostatní motivace delegování vyjednávání kritika komunikace stres strach tréma prezentační dovednosti sestavení prezentace zásady správného přednesu trénink slovní zásoby případové studie sebevědomí dechová cvičení relaxace úspěch. DALŠÍ TERMÍN BRNO KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 20

kurzy a semináře květen srpen 2015

kurzy a semináře květen srpen 2015 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj kurzy a semináře květen srpen 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz GENERACE MILLENNIALS ZVLÁŠTNOSTI A SPECIFIKA

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Úvod 1. Podporované zaměstnávání 2. Odborný tým 3. Aspergerův syndrom a poruchy autistického spektra 4. Obtíže lidí

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu MARLIN, s.r.o. Centrum dalšího vzdělávání www.marlin.eu Nabídka vzdělávání pro organizace made by WIDDEN MEDIA NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE www.marlin.eu 02 03 Zkušenosti na trhu vzdělávání působíme

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI JOSEF VALENTA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA A JEJÍ CESTY K ŽÁKOVI Lektorovaly: Mgr. A. Dobrovolná Doc. PhDr. H. Kasíková, CSc. Copyright Josef Valenta,

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více