Středoškolská odborná činnost 2007/2008. Naprogramování webové ankety pomocí jazyka PHP a databáze MySQL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středoškolská odborná činnost 2007/2008. Naprogramování webové ankety pomocí jazyka PHP a databáze MySQL"

Transkript

1 Středoškolská odborná činnost 2007/2008 Obor 18 Informatika Naprogramování webové ankety pomocí jazyka PHP a databáze MySQL Autor: Jan Tvrdík Ročník: kvinta Škola: Cyrilometodějské gymnázium, Komenského 17, Prostějov Místo zpracování: Prostějov Konzultant práce: Mgr. Ivana Matyášková Vedoucí práce: Mgr. Ivana Matyášková

2 Prohlašuji tímto, že jsem soutěžní práci vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Ivany Matyáškové a uvedl v seznamu literatury veškerou použitou literaturu a další informační zdroje včetně internetu. V Prostějově dne vlastnoruční podpis autora 2

3 Anotace Cílem práce bylo naprogramovat modul webové ankety, který by neomezoval pokročilé tvůrce webu a umožnil jim rychle a snadno dosáhnout požadovaného cíle. Zatímco začátečník si vystačí s nějakou free anketou 1, pokročilý tvůrce webu chce více. Nechce být ničím omezován a chce mít maximální možnou kontrolou nad tím, co se děje. Modul, který jsem naprogramoval, se snaží těmto cílům co nejvíce přiblížit. Za pokročilého tvůrce webu lze považovat toho, kdo absolvoval tutoriál na linuxsoftu 2 nebo má ekvivalentní znalosti (nebo samozřejmě vyšší). Neměla by mu činit problém práce s MySQL a s následným zpracováním výsledků na straně PHP. Znalost HTML považuji za samozřejmost. Aplikaci může použít i méně pokročilý tvůrce webu, ale nedokáže z ní vytěžit to, co pokročilý, a v některých případech by pro něj bylo lepší využít výše zmiňovaných služeb třetích stran. 1 Např. český služba 2 Nejlepší český PHP tutoriál 3

4 Obsah Anotace... 3 Obsah Úvod Metodika Vysvětlení základních pojmů Stručné vysvětlení komunikace na internetu Příklad http požadavku Příklad http odpovědi Instalace modulu Teoretická část Požadavky na můj anketní modul Rozvržení architektury Struktura dat v databázi Rozdělení úkolů skriptům Struktura administračního rozhraní Praktická část Hlavní konfigurační soubor (config.php) Výpis ankety (anketa.php) Hlasovací skript (hlasuj.php) Ukázky použití Tvorba ankety Tvorba vlastní šablony Vložení vytvořené ankety do stránky Závěr Použité zdroje

5 1 Úvod Ve svých 12-ti letech jsem se poprvé začal zabývat tvorbou webových stránek. Toto odvětví mě natolik zaujalo, že jsem se jím začal zabývat hlouběji a hlouběji. V současné době obstojně zvládám (X)HTML, CSS, PHP a základy JavaScriptu. Vím, co je to validita, sémantika, přístupnost, typografie, SEO i SEM. Internet je věc, která k 21. století neodmyslitelně patří. Téměř každý mladý člověk ve vyspělých státech světa má k němu přístup. Již dávno to není jen výsada hrstky nadšenců. Nyní může ovlivnit obsah internetu úplně každý. Této možnosti využívá stále více a více lidí a mít vlastní stránky či alespoň blog už je v současné době běžná záležitost. Pokud máte vlastní stránky, obvykle chcete dát čtenářům možnost na obsah reagovat. Jedním z nejjednodušších a nejpoužívanějších řešení je bezpochyby anketa. Existuje několik způsobů, jak dostat anketu na stránky. První, nejjednodušší způsob (určený hlavně začínajícím tvůrcům webu) je využít některé ze zdarma nabízených služeb na internetu. Jak už to tak ale bývá, co je zadarmo, má své omezení. Upravit vzhled ankety, aby ladil s ostatním obsahem vašeho webu, může být poměrně tvrdý oříšek. Druhý způsob, který nám umožní dokonalé přizpůsobení ankety našim představám, je naprogramovat si anketu sám. To je ale poměrně pracné a časově náročné a hlavně ne každý to zvládne. Já se proto pokusím představit řešení, které je kompromisem obou výše uvedených možností. Modul, který jsem naprogramoval je navržen tak, aby ho dokázal použít každý mírně pokročilý programátor webových stránek, a vzhled takto vytvořené ankety lze pomocí šablon takřka libovolně modifikovat. 5

6 2 Metodika Anketa je prvek dynamický, a proto dynamické musí být i technologie pro její tvorbu použité. Jako nejvhodnější se mi jeví jazyk PHP. Pro ukládání dat jsem zvolil databázi MySQL, která se s PHP výborně rozumí. Použití (X)HTML 3, CSS 4 a případně JavaScriptu 5 považuji za nezbytnou samozřejmost. Celá aplikace byla naprogramována ve výborném, zdarma dostupném editoru PSPad Testovací server byl složen z Apache , PHP a MySQL Testována byla v internetovém prohlížeči Firefox 2.0 s rozšířením Web Developer 10 a Firebug 11, Opera 9.23, Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 a Konqueror Zkratka anglického extensible hypertext markup language rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk 4 Zkratka pro anglický název Cascading Style Sheets, česky tabulky kaskádových stylů 5 Multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk používaný při tvorbě webových stránek 6 Zdarma ke stažení z 7 Zdarma ke stažení z 8 Zdarma ke stažení z 9 Zdarma ke stažení z 10 Zdarma ke stažení z 11 Zdarma ke stažení z 12 Internetový prohlížeč pro Linux zdarma ke stažení z 6

7 3 Vysvětlení základních pojmů PHP je skriptovací programovací jazyk používaný především pro tvorbu webových aplikací. Je vyhodnocován na straně serveru (např. Apache) a uživateli je posílán až výsledek. PHP je nezávislé na použitém operačním systému. MySQL je pravděpodobně nejpoužívanější databázový systém na webu. Syntaxe vychází z obecného SQL jazyka. Stejně jako PHP je nezávislá na použitém operačním systému. Apache je webový server. 3.1 Stručné vysvětlení komunikace na internetu Komunikace mezi uživatelem (internetovým prohlížečem) a vzdáleným serverem probíhá pomocí protokolu http 13. Prohlížeč pošle požadavek webovému serveru. Ten jej zpracuje (např. pokud se jedná o PHP skript, tak jej předá interpretu PHP) a společně s odpovědní hlavičkou pošle výsledek zpět prohlížeči. Prohlížeč si odpověď přečte a zobrazí výsledek uživateli Příklad http požadavku GET / HTTP/1.1 Host: example.com User-Agent: Opera/9.02 (Windows NT 5.0; U; en) Accept: application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,image/png Accept-Charset: windows-1250,utf-8;q=0.7,*;q= Příklad http odpovědi HTTP/1.x 200 OK Date: Sat, 29 Mar :38:39 GMT Server: Apache/2.2.3 (CentOS) Content-Length: 438 Connection: close Content-Type: text/html; charset=utf-8 13 Hypertext Transfer Protocol 7

8 4 Instalace modulu Instalace modulu probíhá pomocí skriptu instalace.php. Pokud modul není nainstalován, tak skript index.php automaticky na instalaci přesměruje. Celý proces trvá velmi krátce a spočívá v zadání několika nezbytných informací: Položka Vysvětlení Obvyklé hodnoty pro domácí server Host Informace přidělená poskytovatelem hostingu Localhost Přihlašovací jméno Jméno k připojení k databázi root Přihlašovací heslo Heslo k připojení k databázi Jméno databáze Jméno používané databáze 14 libovolné Tabulka anketa Tabulka odpovědí Tabulka hlasů Tabulka šablon Heslo do administrace Heslo znovu Jméno tabulky obsahující obecné informace o anketách Jméno tabulky obsahující možné odpovědi na anketní otázku Jméno tabulky obsahující záznamy všech hlasování Jméno tabulky obsahující informace o šablonách Heslo používané k přihlášení do administrace anket Stejné jako předchozí, slouží pro kontrolu správnosti ankety odpovedi hlasy sablony Libovolné Stejné jako předchozí 14 Skript předpokládá již existující databázi 8

9 5 Teoretická část 5.1 Požadavky na můj anketní modul První a velmi podstatnou věcí, kterou je dobré znát, než se pustím do vlastního programování, je vědět, co chceme naprogramovat. V mém případě půjde o modul webové ankety. V praxi to znamená, že musí být snadno přizpůsobitelný. Proto bude vlastní anketa vykreslováno pomocí šablony, kterou si bude moci uživatel vytvořit a následně upravit. O samotný chod ankety se bude starat jen minimum skriptů. Většina z nich se bude starat o uživatelské rozhraní, které by mělo dokázat: Vytvořit novou anketu Upravit existující anketu Smazat existující anketu Vytvořit novou šablonu Upravit existující šablonu Smazat existující šablonu Celé uživatelské rozhraní musí být samozřejmě chráněné heslem, aby nějaký nudící se uživatel nezačal ankety mazat. Jednou z dalších věcí, které nesmíme opomenout, je ochrana proti opakovanému hlasování (viz 6.3). 5.2 Rozvržení architektury Většina dat bude ukládána v databázích (jen šablony budou ukládány do adresáře, protože půjde o PHP skripty). Konkrétně nám půjde o anketní otázku možné odpovědi na danou otázku nastavení ankety doba blokace a použitá šablona hlasy kdy jaká IP adresa hlasovala v jaké anketě jméno, popis a adresář (ve kterém je šablona uložena) šablony 9

10 5.2.1 Struktura dat v databázi Tabulka ankety Tabulka ankety obsahuje základní informace o každé anketě. Ke každé anketě náleží právě jeden řádek. idankety jednoznačný identifikátor každé ankety hojně používaný ve většině skriptů otazka otázka pokládaná v anketě ochrana počet sekund, po které nebude možné znovu hlasovat v dané anketě z jedné IP adresy sablona identifikátor šablony (v tabulce sablony), kterou daná anketa používá datum obsahuje časové razítko s datem poslední modifikace ankety Sloupec Typ Nulový Výchozí Extra Indexy idankety smallint(3) ne auto_increment primární klíč otazka varchar(255) ne ochrana bigint(20 ne sablona smallint(3) ano 1 datum int(12) ne 10

11 Tabulka odpovedi Tabulky odpovedi obsahuje seznam všech možných odpovědí na všechny ankety. Ke každé anketě náleží alespoň dva řádky. id jednoznačný identifikátor dané odpovědi anketa určuje, ke které anketě daná odpověď patří odpoved jedna z možností, jak odpovědět v dané anketě hlasu počet lidí, kteří zvolili danou odpověď Sloupec Typ Nulový Výchozí Extra Indexy id smallint(6) ne auto_increment primární klíč anketa smallint(3) ne odpoved varchar(255) ne hlasu mediumint(9) ano 0 11

12 Tabulka hlasy Tabulka hlasy obsahuje jeden řádek pro každé hlasování, takže na jednu anketu připadá neomezený počet řádků. idhlasu jednoznačný identifikátor každého hlasu idankety jednoznačně přiřazuje každý hlas k jedné anketě ip IP adresa, ze které hlasování proběhlo cas obsahuje přesný čas hlasování ve formě časového razítka Sloupec Typ Nulový Výchozí Extra Indexy idhlasu int(10) ne auto_increment primární klíč idankety smallint(3) ne ip varchar(30) ne unikátní klíč cas int(12) ne 12

13 Tabulka sablony Tabulka sablony obsahuje základní informace o šablonách. Obsahuje jméno, popis a jméno adresáře, ve kterém je šablona uložena. idsablony obsahuje jednoznačný identifikátor dané šablony jmeno obsahuje slovní pojmenování šablony adresar obsahuje jméno adresáře, ve kterém je šablona uložena; povoleny jsou pouze písmena anglické abecedy a čísla Sloupec Typ Nulový Výchozí Extra Indexy idsablony smallint(2) ne auto_increment primární klíč jmeno varchar(50) ne adresar varchar(50) ne unikátní klíč popis varchar(255) ano nic 13

14 5.2.2 Rozdělení úkolů skriptům Nyní se stručně podíváme na funkce některých důležitých skriptů. config.php skript načítaný všemi ostatními skripty. Má na starost nastavení sessions, připojení k databázi a definici spousty základních funkcí (více o souboru config.php viz 6.1) index.php stará se o přihlašování anketa.php po přijetí parametru idankety vekreslí požadovanou anketu (více viz 6.2) hlasuj.php má na starost provedení vlastního hlasování (více viz 6.3) nova-anketa.php, upravit-anketu.php, smazat-anketu.php skripty starající se o vkládání, úpravu a smazání ankety nova-sablona.php, upravit-sablonu.php, smazat-sablonu.php skripty starající se o vkládání, úpravu a smazání šablony instalace.php jediný skript, který nenačítá config.php. Je naprosto nezávislý na ostatních skriptech a staré se o prvotní instalaci anketního modulu (vytvoří tabulky a config.php) Struktura administračního rozhraní Při vstupu do administračního rozhraní jste uvítání velmi jednoduchým přihlašovacím dialogem, který naznačuje jednoduchost celého rozhraní. Přihlášení je odesláno skriptu prihlas.php (u výkonných skriptů PHP používám imperativ 15 ). Pokud zadáte heslo správně, jste přesměrování na seznam anket. Pokud ho zadáte špatně, jste přesměrování na info.php a následně zpět na index.php. Aby se zabránilo opakovanému posílání dat (při obnovení stránky) je celá aplikace napsána metodou: Zobrazení rozhraní => výkonný skript PHP => přesměrování na info.php nebo na stránku, kam si uživatel přeje směřovat. 15 rozkazovací způsob 14

15 6 Praktická část Nyní se detailněji podíváme na některé důležité skripty. 6.1 Hlavní konfigurační soubor (config.php) První a také nejpoužívanější skript, na který se detailněji podíváme, je config.php. Jeho úkolem je spustit podporu sessions (řádek 2), připojit se k databázi (řádek 7 25) a definovat pár funkcí (řádek 27 90). Nastavení sessions je velmi jednoduché, takže ho není třeba dále vysvětlovat. Připojení k databázi už je věc podstatně složitější. Nejprve jsou všechny přihlašovací hodnoty uloženy do proměnných. Pokud je chceme změnit, není nic jednoduššího, než skript otevřít a hodnoty proměnných upravit. Za standardních podmínek by vše mělo proběhnout bez problému, ale je potřeba počítat i s možností náhlého výpadku databáze. V takovém případě je celý běh skriptu ukončen a vypsána informační hláška (Nemá smysl pokračovat, protože všechny skripty ke svému běhu databázi potřebují.). Pokud připojení k databázi proběhne bez problému, jsou nadefinována jména tabulek, která jsou využívány všemi skripty při práci s databází. Pokud by se pro názvy tabulek nepoužívaly proměnné (byly by nastaveny ve skriptech natvrdo), byla by pak jejich pozdější změna velmi náročná. Proto je vhodné používat pro názvy tabulek proměnné už od začátku. 001 <?php 002 session_start(); //Nastavení hesla pro přihlášení do administrace 005 define("heslo","6e017b5464f820a6c1bb5e9f6d711a667a80d8ea"); //Definice přihlašovacích proměných 008 $SQL_HOST = "localhost"; 009 $SQL_USERNAME = "root"; 010 $SQL_PASSWORD = ""; 011 $SQL_DBNAME = "anketa"; //Připojení k databázi = mysql_connect("$sql_host","$sql_username","$sql_password"); 015 if(!$spojeni) 016 die("nepodařilo se připojit k DB:<br />". mysql_error()); 017 if(!mysql_select_db("$sql_dbname",$spojeni)) 15

16 018 die("nepodařilo se zvolit DB:<br />". mysql_error()); 019 mysql_query("set NAMES utf8"); //kvůli problémům s kódováním //Definice tabulek 022 define("ankety","ankety"); 023 define("odpovedi","odpovedi"); 024 define("hlasy","hlasy"); 025 define("sablony","sablony"); Další velmi podstatnou věcí, o kterou se config.php stará, je definice často používaných funkcí. Pokud bychom je chtěli změnit, stačí nám provést změnu na jednom místě a tím se vše opět usnadní. Jednou z velmi často používaných funkcí (vyplývá z rozvržení architektury) je přesměrování. Podle specifikace, by se mělo přesměrovávat absolutním URL (funguje i relativní). V PHP naštěstí není problém si napsat funkci, která nám převede relativní URL na absolutní. 027 //Definice funkcí 028 function VratAbsolitniUrl($url) 029 { 030 //kontrola, jestli už url není absolutní 031 if(ereg("^(http://)", $url)) 032 return $url; //případné doplnění chybějícího úvodního lomítka 035 if(!ereg("^/", $url)) 036 $url = "/$url"; $cesta = substr($_server["script_name"], 0, strrpos($_server["script_n AME"],"/")). $url; 039 return "http://". $_SERVER["SERVER_NAME"]. $cesta; 040 } function presmeruj($cil) 043 { 044 header("location: ". VratAbsolitniUrl($cil)); 045 exit(); 046 } 047 Velmi často je také potřeba informovat uživatele o průběhu akce. K tomuto účelu slouží následující dvě funkce a skript info.php. Můžete si také všimnout, že funkce se 16

17 využívají vzájemně i v tomto skriptu. Funkce ZobrazInfo používá funkci VratAbsolitniUrl a funkci presmeruj. 048 //Zobrazí text na aktuální stránce 049 function ZobrazZpravu($text, $color = false) 050 { 051 if($color) $style = " style=\"color: $color;\""; 052 else $style = NULL; echo " <div class=\"zprava\"$style>\n"; 055 echo " $text\n"; 056 echo " </div>\n"; 057 } //Zobrazí text za pomocí info.php 060 function ZobrazInfo($zprava, $reload_url = false, $reload_time = false, $b arva = false) 061 { 062 if($zprava) $_SESSION["zprava"] = $zprava; 063 if($reload_url) $_SESSION["reload_url"] = VratAbsolitniUrl($reload_url ); 064 if($reload_time) $_SESSION["reload_time"] = $reload_time; 065 if($barva) $_SESSION["barva"] = $barva; 066 presmeruj("/info.php"); 067 } Z hlediska bezpečnosti hrají velmi důležitou roli následující funkce, které kontrolují přihlášení uživatele. 069 function JePrihlasen() 070 { 071 return isset($_session["prihlasen"]); 072 } function VyzadovatPrihlaseni() 075 { 076 if(jeprihlasen()) return true; ZobrazInfo("Tato stránka vyžaduje přihlášení","/index.php"); 079 } 17

18 Poslední funkcí obsaženou v tomto skriptu je funkce ZkontrolujDotaz, která je pravděpodobně nejpoužívanější funkce vůbec, neboť je volána po každém SQL dotazu. 081 function ZkontrolujDotaz($dotaz) 082 { 083 global $cislo_dotazu, $chyba; 084 $cislo_dotazu = isset($cislo_dotazu)? $cislo_dotazu + 1 : 1; if($dotaz) return true; $chyba = "Došlo k chybě SQL dotazu #$cislo_dotazu"; 089 return false; 090 } 091?> 6.2 Výpis ankety (anketa.php) Všimněte si, že config.php je načítán pomocí funkce require_once. Ta se postará hned o dvě věci. Zaprvé - pokud by se config.php z nějakých důvodu nepodařilo načíst, běh skriptu se zastaví. Zadruhé pokud by se z nějakých nepochopitelných důvodů vyskytl tento řádek v kódu vícekrát, je načten pouze jednou, čímž se předejte chybě (function is already defined ). Skript anketa.php slouží k vykreslení ankety. Aby byl anketu schopen vykreslit, musí být volán s parametrem idankety (např. anketa.php?idankety=1). 001 <?php 002 require_once("config.php"); //kontrola dostupnosti ID ankety 005 if(isset($_get["idankety"])) 006 $idankety = $_GET["idankety"]; 007 Else 008 exit; //funkce nahodny vrací náhodně sestavený řetězec o daném počtu znaků 011 //zde je používána pro sestavení hlasovacích kódů 012 function nahodny($delka = 12) 013 { 014 $znaky = "abcdefghijklmnopqrstuvwxz "; //seznam znaků, ze kterýc h bude sestaven výsledný řetězec 015 $retezec = ""; //počáteční inicializace 016 $max = strlen($znaky) - 1; 017 for($i = 0; $i < $delka; $i++) 018 $retezec.= $znaky[rand(0, $max)]; 019 return $retezec; 18

19 020 } První potřebnou věcí je načíst z databáze informace o dané anketě. Poté stačí zkontrolovat, zda načtení proběhlo úspěšně a zda požadovaná anketa vůbec existuje. 022 do 023 { 024 //načtení ankety z databáze 025 $dotaz = mysql_query(" 026 SELECT a.otazka, a.datum, o.id, o.odpoved, o.hlasu, s.adresar 027 FROM `".ANKETY."` AS a 028 JOIN `".ODPOVEDI."` AS o 029 ON a.idankety = o.anketa 030 JOIN `".SABLONY."` as s 031 ON a.sablona = s.idsablony 032 WHERE idankety = $idankety 033 ORDER BY o.id",$spojeni); //kontrola správnosti průběhu dotazu 036 if(!zkontrolujdotaz($dotaz)) break; //kontrola existence ankety 039 if(mysql_num_rows($dotaz) < 1) 040 { 041 ZobrazZpravu("Anketa s id = $idankety neexistuje."); 042 break; 043 } Další krok je poměrně náročný. Je potřeba zpracovat data z databáze tak, aby byla dále zpracovatelná. Všechny odpovědi uložíme do pole odpovědi. Každá odpověď přitom bude tvořena dalším polem obsahujícím identifikátor odpovědi, vlastní odpověď a počet hlasů pro danou odpověď. Později ještě doplníme, jak bude mít daná odpověď dlouhý graf a jakým kódem bude možné pro ni hlasovat (více o hlasovacím kódu viz 6.3) 045 //převedení dat načtených z databáze do proměných a polí 046 while($anketa = mysql_fetch_assoc($dotaz)) 047 { 048 if(!isset($otazka)) $otazka = $anketa["otazka"]; 049 if(!isset($datum)) $datum = $anketa["datum"]; 050 if(!isset($sablona)) $sablona = $anketa["adresar"]; 051 $odpovedi[] = array( 052 "id" => $anketa["id"], 053 "odpoved" => $anketa["odpoved"], 054 "pocet_hlasu" => $anketa["hlasu"] 19

20 055 ); 056 } //zkusíme načíst individuální nastavení ankety (ze šablony) 059 if(file_exists("./sablony/$sablona/nastaveni.php")) //pokud nastavení exi stuje, //tak ho načteme 061 if(!isset($sirka_ankety)) $sirka_ankety = 150; //neproběhlali inicializace, tak načteme výchozí hodnoty 062 if(!isset($minimalni_pocet_pixelu)) $minimalni_pocet_pixelu = 1; //spočítáme celkový a nejvyšší počet hlasů 065 $celkem_hlasu = 0; 066 $nejvic_hlasu = 0; foreach($odpovedi as $odpoved) 069 { 070 $celkem_hlasu += $odpoved["pocet_hlasu"]; 071 if($odpoved["pocet_hlasu"] > $nejvic_hlasu) $nejvic_hlasu = $odpoved[ "pocet_hlasu"]; 072 } //ještě se nehlasovalo 075 if($celkem_hlasu < 1) 076 { 077 $_SESSION["kod"] = array(); 078 foreach($odpovedi as $klic => $odpoved) 079 { 080 $odpovedi[$klic]["procent"] = 0; 081 $odpovedi[$klic]["pixelu"] = $minimalni_pocet_pixelu; //sestavíme kontrolní kód 084 $kontrolni_kod = nahodny(); 085 $_SESSION["kod"][$kontrolni_kod] = $odpoved["id"]; //uložíme ho do session 086 $odpovedi[$klic]["kod"] = $kontrolni_kod; //a přidáme jako parame tr odpovědi 087 } 088 } 089 //už se hlasovalo 090 else 091 { 092 //spočítáme parametry grafu 093 foreach($odpovedi as $klic => $odpoved) 094 { 095 $procent = round($odpoved["pocet_hlasu"] / $celkem_hlasu * 100,2) ; 20

21 096 $pixelu = round($odpoved["pocet_hlasu"] / $nejvic_hlasu * $sirka_ ankety); 097 //alternativní algoritmus na výpočet počtu pixelů 098 //$pixelu = round($odpoved["pocet_hlasu"] / $nejvic_hlasu * ($sir ka_ankety - $minimalni_pocet_pixelu)) + $minimalni_pocet_pixelu; $odpovedi[$klic]["procent"] = $procent; 101 $odpovedi[$klic]["pixelu"] = $pixelu > $minimalni_pocet_pixelu? $pixelu : $minimalni_pocet_pixelu; 102 $kontrolni_kod = nahodny(); 103 $_SESSION["kod"][$kontrolni_kod] = $odpoved["id"]; 104 $odpovedi[$klic]["kod"] = $kontrolni_kod; 105 } 106 } //načteme šablonu, která se postará o vykreslení 109 include("./sablony/$sablona/$sablona.php"); 110 } 111 while(false); if(isset($chyba)) echo $chyba; 114?> 6.3 Hlasovací skript (hlasuj.php) Úkolem tohoto skriptu je přijmout hlasovací kód a identifikátor ankety. Pokud přijmutí proběhne v pořádku, pak se zkontroluje platnost hlasovacího kódu a jestli uživatel může hlasovat. Bezpečnost hlasování Aby výsledky hlasování měly nějakou vypovídací hodnotu, musí být zabráněno jejich manipulaci. Prvním základním bezpečnostním prvkem je zabránění opakovaného hlasování. To se v současné době řeší nejčastěji přes kontrolu IP adresy. Samotná ochrana proti opakovanému hlasování ale pro bezpečnost nestačí. Pokud se hlasování řešení pomocí metody GET, prvním nápadem může být hlasovací URL ve tvaru hlasuj.php?idankety=1&odpoved=2. Problémem tohoto řešení je, že hlasovací URL je statické. K manipulaci ankety pak stačí projít pár internetových fór s vysokou návštěvností a povoleným tagem img a vložit obrázek: <img src= > Každý návštěvník, kterému se zobrazí váš příspěvek, bude nevědomě hlasovat v anketě. Tento problém jsem vyřešil přidělením nestatického (náhodně generovaného) kontrolního kódu (každé odpovědi jeden). Výsledné hlasovací URL je ve tvaru: hlasuj.php?kod=f600wopagmlz&anketa=1, kde hlasovací kód je pro každé načtení ankety jiný. 001 <?php 002 require_once("config.php");

22 004 do 005 { 006 //situace, kdy při hlasování metodou post nevyberou žádnou možnost 007 if(isset($_post["anketa"]) &&!isset($_post["kod"])) 008 { 009 $id_ankety = $_POST["anketa"]; 010 break; 011 } //kontrola příjmu proměných 014 if(!isset($_request["kod"],$_request["anketa"])) 015 { 016 exit("neplatný požadavek"); 017 } 018 $id_ankety = $_REQUEST["anketa"]; 019 $hlasovaci_kod = $_REQUEST["kod"]; if(!isset($_session["kod"][$hlasovaci_kod])) 022 { 023 unset($_session["kod"]); 024 $chyba = "Neplatný hlasovací kód"; 025 break; 026 } 027 $id_odpovedi = $_SESSION["kod"][$hlasovaci_kod]; //Zjistíme jak dlouhou dobu je nastavena blokace hlasování 030 $dotaz = mysql_query("select ochrana from `".ANKETY."` WHERE idankety = $id_ankety LIMIT 1",$spojeni); 031 if(!zkontrolujdotaz($dotaz)) break; //kontrola existence ankety 034 if(mysql_num_rows($dotaz) < 1) 035 { 036 $chyba = "Anketa neexistuje"; 037 break; 038 } 039 $anketa = mysql_fetch_assoc($dotaz); 040 $blokovat_na = $anketa["ochrana"]; 041 $blokovat_do = time() + $anketa["ochrana"]; //Zkontrolujeme, jestli může uživatel hlasovat //1.test - kontrola cookies 046 if(isset($_cookie["anketa_$id_ankety"])) 047 { 048 if(($_cookie["anketa_$id_ankety"] + $blokovat_na) > time()) 049 { 22

23 050 $chyba = "Nemůžete hlasovat opakovaně."; 051 break; 052 } 053 } //2. test - kontrola ip adresy 056 $ip_adresa = $_SERVER["REMOTE_ADDR"]; $dotaz = mysql_query("select cas FROM `".HLASY."` WHERE idankety = $id_ ankety AND ip = '$ip_adresa' AND (cas + $blokovat_na) > ".time(), $spojeni) ; 059 if(!zkontrolujdotaz($dotaz)) break; if(mysql_num_rows($dotaz) > 0) 062 { 063 $chyba = "Nemůžete hlasovat opakovaně."; 064 break; 065 } //může hlasovat => vložíme hlas 068 $dotaz = mysql_query("update `".ODPOVEDI."` SET hlasu = (hlasu+1) WHERE id = $id_odpovedi AND anketa = $id_ankety LIMIT 1",$spojeni); 069 if(!zkontrolujdotaz($dotaz)) break; if(mysql_affected_rows() < 1) 072 { 073 $chyba = "Hlasování se nepodařilo."; 074 break; 075 } //nastavíme omezení před dalším hlasovaním //1. Cookie 080 setcookie("anketa_$id_ankety",time(),$blokovat_do); //2. vložení IP adresy do databáze 083 $dotaz = mysql_query("replace `".HLASY."` (idankety, ip, cas) values (' $id_ankety', '$ip_adresa', '".time()."')",$spojeni); 084 if(!zkontrolujdotaz($dotaz)) break; 085 } 086 while(false); if(isset($chyba)) 089 $_SESSION["chyba"] = $chyba; presmeruj("/anketa.php?idankety=$id_ankety"); 092?> 23

24 7 Ukázky použití 7.1 Tvorba ankety Tvorba ankety spočívá ve vyplnění jednoduchého formuláře. Jediná položka, která by se mohla jevit jako záhadná, je doba blokace. Ta určuje dobu v sekundách, po kterou nebude možná znovu hlasovat ze stejné IP adresy. 7.2 Tvorba vlastní šablony Jedna z nejpodstatnějších věcí, které modul umožňuje, je tvorba vlastní šablony. Nejprve vyplníme pár detailů, jako např. jméno šablony a složky, kde bude šablonu umístěna. Mnohem podstatnější ale je správné vyplnění textarey. Ta obsahuje vlastní PHP kód šablony. Automaticky je vložen kód výchozí šablony, který programátorovy naznačí, jak může asi vypadat. K dispozici je asociativní pole $odpovedi, $otazka, $sablona, $sirka_ankety a $_SESSION["chyba"]. Na základě vytvořené šablony může anketa nabýt zcela odlišného vzhledu. 24

25 7.3 Vložení vytvořené ankety do stránky V seznamu anket si otevřete náhled ankety. Zde klikněte na vygenerovat (X)HTML kód. Zkopírujte jej a vložte na požadované místo ve vašich stránkách. 25

26 8 Závěr Myslím si, že anketní modul, který se mi podařilo naprogramovat, postačuje účelu, pro který byl primárně určen, ale možnosti jeho rozšíření nejsou zdaleka vyčerpány. Jediným větším problémem zůstává použitelnost jen pro alespoň mírně pokročilé tvůrce webových stránek. Proto si myslím, že by bylo velmi zajímavé vytvořit jednoduchý generátor šablon s využitím GD knihovny 16, který by umožňoval použití celé aplikace i začínajícím tvůrcům webu. 16 PHP knihovna pro zpracovávání obrázků 26

27 9 Použité zdroje PHP: Hypertext Preprocessor URL: <http://php.net> [cit ]. MySQL manuál URL: <http://mm.gene.cz/> [cit ]. Jak ovlivnit libovolné hlasování na idnes.cz URL: [cit ]. W3Schools Online Web Tutorials URL: <http://w3schools.com/> [cit ]. IE Brouci Chyby / Bugy Internet Explorer URL: <http://w3schools.com/> [cit ]. Wikipedia URL: <http://wikipedia.org/> [cit ]. 27

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze Návrh a tvorba WWW stránek 1/14 PHP a databáze nejčastěji MySQL součástí balíčků PHP navíc podporuje standard ODBC PHP nemá žádné šablony pro práci s databází princip práce s databází je stále stejný opakované

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ 17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ Úvod 1 Úvod Nedávno jsem zveřejnil návod na vytvoření návštěvní knihy bez nutnosti použít databázi. To je výhodné tehdy, kdy na serveru

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Kapitola 1 Než začneme 11 Dynamické vs. statické stránky 11 Co je a k čemu slouží PHP 12 Instalace potřebného softwarového

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Úvod do tvorby internetových aplikací

Úvod do tvorby internetových aplikací CVT6 01a Úvod do tvorby internetových aplikací Osnova předmětu (X)HTML a tvorba webu pomocí přímého zápisu kódu Tvorba web designu a skládání stránek z kousků Skriptovací jazyky na webu Návrh software

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více

Třídy a objekty. Třídy a objekty. Vytvoření instance třídy. Přístup k atributům a metodám objektu. $z = new Zlomek(3, 5);

Třídy a objekty. Třídy a objekty. Vytvoření instance třídy. Přístup k atributům a metodám objektu. $z = new Zlomek(3, 5); Programovací jazyk PHP doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Třídy a objekty Výjimky Webové aplikace

Více

Obsah. Úvodem 9. Kapitola 1 Než začneme 11. Kapitola 2 Dynamické zobrazování obsahu 25. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10

Obsah. Úvodem 9. Kapitola 1 Než začneme 11. Kapitola 2 Dynamické zobrazování obsahu 25. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Kapitola 1 Než začneme 11 Dynamické vs. statické stránky 11 Co je a k čemu slouží PHP 12 Instalace potřebného softwarového

Více

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu CVT6 01a Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu Internet a www Internet? Služby www ftp e-mail telnet NetNews konference IM komunikace Chaty Remote Access P2P aplikace Online games

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

Aplikační vrstva. Úvod do Php. Ing. Martin Dostal

Aplikační vrstva. Úvod do Php. Ing. Martin Dostal Aplikační vrstva Úvod do Php Ing. Martin Dostal Co to je PHP? php soubory se nekompilují, interpret je spouští přímo bez překladu php běží na serveru php soubor je.txt soubor obsahující php kód: Zkrácený

Více

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE SNADNO A RYCHLE Marek Lučný Pavoučí síť přes celý svět Co prohlížeče (ne)skrývají Tajemný kód HTML Všechno má svůj styl Interaktivní je IN Na obrazovce i na mobilu Začni podle šablony Informace jsou základ

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

JSON API pro zjišťování cen MtG karet

JSON API pro zjišťování cen MtG karet JSON API pro zjišťování cen MtG karet Autor: Ing. Jiří Bažant Verze: 1.0 Datum: 20.9.2014 Changelog Verze Datum Autor Poznámka 1.0 17.9.2014 Ing. Jiří Bažant 20.9.2014 Ing. Jiří Bažant Oprava příkladu

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Protokol HTTP 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Protokol HTTP 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2006/11/23 15:11:51 $ Obsah Úvod... 3 Co je to HTTP... 4 Základní model protokolu... 5 Struktura požadavku v HTTP 1.0 a

Více

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Znalci 26. března 2009 Dnešní

Více

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování Principy fungování WWW serverů a browserů Internetové publikování Historie WWW 50. léta Douglas Engelbert provázané dokumenty 1980 Ted Nelson projekt Xanadu 1989 CERN Ženeva - Tim Berners-Lee Program pro

Více

Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows

Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows Tento návod popisuje možnost provozovat Docházku 3000 pod zdarma dostupným operačním

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Úvod do PHP s přihlédnutím k MySQL

Úvod do PHP s přihlédnutím k MySQL Root.cz - Úvod do PHP s přihlédnutím k MySQL Stránka č. 1 z 5 Úvod do PHP s přihlédnutím k MySQL 07.04.2000 Vhodná kombinace PHP a MySQL na dostatečně výkonném serveru poskytuje hodně možností. Hitem poslední

Více

Rezervační systém Tvorba WWW stránek

Rezervační systém Tvorba WWW stránek 2012 Rezervační systém Tvorba WWW stránek Vytvoření rezervačního systému pro rezervaci motokár,ubytování a atrakcí Marek Svoboda Motokáry Motobydlo 30.12.2012 Obsah 1.Základní charakteristika... 3 a) Téma

Více

Instalace a konfigurace web serveru. WA1 Martin Klíma

Instalace a konfigurace web serveru. WA1 Martin Klíma Instalace a konfigurace web serveru WA1 Martin Klíma Instalace a konfigurace Apache 1. Instalace stáhnout z http://httpd.apache.org/ nebo nějaký balíček předkonfigurovaného apache, např. WinLamp http://sourceforge.net/projects/winlamp/

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.07 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 07 Vytvoření šablony webové stránky pro výuku PHP DUM dává žákům k dispozici jednotnou výukovou šablonu pro psaní

Více

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) Druhá, vylepšená offline verze. Připravil Štěpán Mátl, http://khamos.wz.cz Chceš se naučit základy PHP? V tom případě si prostuduj tento rychlý průvodce. Nejdříve

Více

5. POČÍTAČOVÉ CVIČENÍ

5. POČÍTAČOVÉ CVIČENÍ 5. POČÍTAČOVÉ CVIČENÍ Databáze Databázi si můžeme představit jako místo, kam se ukládají všechny potřebné údaje. Přístup k údajům uloženým v databázi obstarává program, kterému se říká Systém Řízení Báze

Více

Příprava prostředí pro výuku PHP a MySQL

Příprava prostředí pro výuku PHP a MySQL Příprava prostředí pro výuku PHP a MySQL Pro předmět PGA 2013/2014 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Obsah 1 Úvod... 2 2.1 Potřebné soubory... 2 2 Instalace... 2 2.1 Webový server Apache... 2

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.05 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 05 Zásady psaní v jazyce PHP DUM naučí základní kroky v psaní správné syntaxe PHP, žák napíše svůj první skript Ing.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Instalace. Produkt je odzkoušen pro MS SQL server 2008 a Windows XP a Windows 7. Pro jiné verze SQL server a Windows nebyl testován.

Instalace. Produkt je odzkoušen pro MS SQL server 2008 a Windows XP a Windows 7. Pro jiné verze SQL server a Windows nebyl testován. Instalace Produkt se neinstaluje. Stačí soubor uložit na libovolné místo na Vašem počítací (klikněte pravým tlačítkem a dejte 'uložit cíl jako ), pak jen spustit. Požadavky na software Produkt je odzkoušen

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

Bottle -- příklad. Databáze. Testovací data. id Jedinečný identifikátor řádku: Bude typu INT s AUTO_INCREMENT a nastavíme ho jako primární klíč

Bottle -- příklad. Databáze. Testovací data. id Jedinečný identifikátor řádku: Bude typu INT s AUTO_INCREMENT a nastavíme ho jako primární klíč Bottle -- příklad V tomto příkladu se pokusíme vytvořit malou aplikaci umožňující psát jednoduché poznámky. Databáze Nejprve je třeba vytvořit v databázovém serveru uživatele (pokud už není vytvořen) a

Více

PHP a Large Objecty v PostgreSQL

PHP a Large Objecty v PostgreSQL PHP a Large Objecty v PostgreSQL Pavel Janík ml. http://www.janik.cz PHP a Large Objecty v PostgreSQL 1 Jazyk PHP je velmi mocným jazykem pro vývoj webových aplikací. Má podporu snad všech velkých i menších

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

HTTP protokol. HTTP protokol - úvod. Zpracoval : Petr Novotný novotny0@students.zcu.cz

HTTP protokol. HTTP protokol - úvod. Zpracoval : Petr Novotný novotny0@students.zcu.cz HTTP protokol Zpracoval : Petr Novotný novotny0@students.zcu.cz HTTP protokol - úvod zkratka z Hyper-Text Transfer Protocol možnost přenášet jakákoliv data (soubor, obrázek, výsledek dotazu) obvykle provozován

Více

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Úvod strana 2 Vyučující Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Ing. Oldřich Faldík https://akela.mendelu.cz/~lysek/ https://akela.mendelu.cz/~xfaldik/wa/

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa Jan Livora

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa Jan Livora UŽIVATELSKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE ANKETA : Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa Jan Livora [2ITa] [sk1] 1 Obsah DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!... 3 PROHLÁŠENÍ O AUTORSTVÍ:... 3 ANOTACE:...

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Internetové služby isenzor

Internetové služby isenzor Internetové služby isenzor Aktuální snímek z webové kamery nebo aktuální teplota umístěná na vašich stránkách představují překvapivě účinný a neotřelý způsob, jak na vaše stránky přilákat nové a zejména

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

language="javascript">... .

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

Frilo Control Center správa projektů

Frilo Control Center správa projektů Frilo Control Center správa projektů Programy Frilo používají odlišný způsob třídění a práce s vytvořenými projekty. Tento tutoriál má uživateli přiblížit, jak nejlépe vytvářet, mazat, exportovat, importovat,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.19 Název materiálu: 19 PHP- Základy práce s databází PHP 2. část MySQL (Aplikace knihovna) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup DUM je žákům průvodcem vytvoření databáze knih

Více

CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz

CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz CMSSS je redakční systém napsaný v jazycích PHP a MySQL. Vše je navrženo tak, aby weby postavené na tomto systému mohli spravovat i nezkušení uživatelé. Největší

Více

PROJEKT WEBOVÉ STRÁNKY Conor Anthony McGregor

PROJEKT WEBOVÉ STRÁNKY Conor Anthony McGregor PROJEKT WEBOVÉ STRÁNKY Conor Anthony McGregor Adam Lindovský IT3B, Brno 2016 Střední škola technická a ekonomická Brno příspěvková organizace Obsah Výběr tématu... 3 Návrh a grafický design... 4 Generátor...

Více

Kapitola 5 Dynamický obsah načítaný

Kapitola 5 Dynamický obsah načítaný Dynamický obsah načítaný z databáze Kapitola 5 Dynamický obsah načítaný z databáze 5 Když už víme, jak vytvořit novou databázi a jak v ní vytvořit tabulky pro ukládání informací, můžeme přistoupit k dalšímu

Více

Šifrování Autentizace Bezpečnostní slabiny. Bezpečnost. Lenka Kosková Třísková, NTI TUL. 22. března 2013

Šifrování Autentizace Bezpečnostní slabiny. Bezpečnost. Lenka Kosková Třísková, NTI TUL. 22. března 2013 Šifrování Autentizace ní slabiny 22. března 2013 Šifrování Autentizace ní slabiny Technologie Symetrické vs. asymetrické šifry (dnes kombinace) HTTPS Funguje nad HTTP Šifrování s pomocí SSL nebo TLS Šifrování

Více

APS Administrator.ST

APS Administrator.ST APS Administrator.ST Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Webové rozhraní sledování docházky studentů Instalační a uživatelská příručka 2004 2016,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz,

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.18 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 18 PHP- Základy práce s databází PHP - MySQL DUM naučí žáky postupu při vytvoření, připojení databáze a vytvoření

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Skriptování na straně klienta a serveru Skriptování na straně klienta se provádí pomocí programovacího jazyka JavaScript, který je vkládán do HTML

Více

Internet cvičení. ZS 2009/10, Cvičení 4.,15.12.2009 PHP. Tomáš Pop. DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz

Internet cvičení. ZS 2009/10, Cvičení 4.,15.12.2009 PHP. Tomáš Pop. DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz Internet cvičení ZS 2009/10, Cvičení 4.,15.12.2009 PHP Tomáš Pop DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz CHARLES UNIVERSITY PRAGUE Faculty of Mathematics and Physics Generování tabulky

Více

WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka

WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka WWW a HTML Základní pojmy WWW World Wide Web systém navzájem propojených stránek Stránky se mohou skládat z částí nacházejících se v různých částech světa. HTML HyperText Markup Language Slouží k psaní

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] implementace přenosu informace o doručení SMS verze 166 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Implementace platebního systému 3 1.1 Nároky platebního systému na klienta 3 1.2 Komunikace

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých.

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Soubor kurzů XHTML, CSS, PHP a MySQL Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Jeden blok se skládá

Více

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 postupy a doporučení pro práci redaktorů Ivo Vrána, červen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Modul Ankety...3

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Podpora šifrovaného spojení HTTPS

Podpora šifrovaného spojení HTTPS Podpora šifrovaného spojení HTTPS Pokud chcete zajistit šifrování přenosu dat po síti LAN mezi webovým prohlížečem klienta a docházkovým serverem, najdete níže potřebné kroky ke zprovoznění https protokolu.

Více

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Fungování internetu je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ve kterých

Více

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA Metodický list č. 1 Způsob zakončení : Úvod Technologie webových aplikací Protokol HTTP Po zvládnutí tématického celku bude student mít základní přehled o problematice programování internetových (webových)

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOCIÁLNÍ SÍŤ MRSHARE. David Malát, Adam Novák, David Vurbs, Dominik Walta. SPŠ Na Proseku 2012/13. Pod velením Davida Vurbse

TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOCIÁLNÍ SÍŤ MRSHARE. David Malát, Adam Novák, David Vurbs, Dominik Walta. SPŠ Na Proseku 2012/13. Pod velením Davida Vurbse TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOCIÁLNÍ SÍŤ MRSHARE David Malát, Adam Novák, David Vurbs, Dominik Walta SPŠ Na Proseku 2012/13 Pod velením Davida Vurbse Zadání práce Adam Novák-Vytvořit zeď a její funkce a technickou

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR:

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR: CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument TITLE: Manuál k webovému rozhraní hostingu P ub l i c URL: http://janforman.org/files/webhosting.pdf OFFICE NAME AND ADDRESS: --- IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Implementace LMS MOODLE na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Instalace PHP... 3 1.1.1 Nastavení práv k adresáři PHP... 3 1.1.2 Úprava souboru php.ini... 4 1.1.3 Proměnné prostředí...

Více

================================================================================ =====

================================================================================ ===== Název: VY_32_INOVACE_PG4101 Základní struktura HTML stránky Datum vytvoření: 01 / 2012 Anotace: DUM seznamuje se základní strukturou a členěním HTML stránky, s jednotlivými složkami - HTML, CSS, externí

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN Národní elektronický nástroj Import profilu zadavatele do NEN V 1.2 2014 Obsah 1 Cíl...... 2 2 Nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele...... 2 3 Povinnosti zadavatele dle metodiky k vyhlášce

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

NSWI096 - INTERNET. Úvod do HTML

NSWI096 - INTERNET. Úvod do HTML NSWI096 - INTERNET Úvod do HTML XHTML CO TO JE? XML extensible Markup Language Sada pravidel, jak kódovat dokumenty Podle těchto pravidel lze vytvořit nekonečně mnoho různých jazyků HTML HyperText Markup

Více

Uživatelská příručka 6.A6. (obr.1.)

Uživatelská příručka 6.A6. (obr.1.) Uživatelská příručka 6.A6 Na stránky se dostanete zadáním URL adresy: http://sestasest.tym.cz do vašeho prohlížeče. Teď jste se dostali na úvodní stránku, na které vidíte fotku, přivítání, odkaz na Uživatelskou

Více