Středoškolská odborná činnost 2007/2008. Naprogramování webové ankety pomocí jazyka PHP a databáze MySQL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středoškolská odborná činnost 2007/2008. Naprogramování webové ankety pomocí jazyka PHP a databáze MySQL"

Transkript

1 Středoškolská odborná činnost 2007/2008 Obor 18 Informatika Naprogramování webové ankety pomocí jazyka PHP a databáze MySQL Autor: Jan Tvrdík Ročník: kvinta Škola: Cyrilometodějské gymnázium, Komenského 17, Prostějov Místo zpracování: Prostějov Konzultant práce: Mgr. Ivana Matyášková Vedoucí práce: Mgr. Ivana Matyášková

2 Prohlašuji tímto, že jsem soutěžní práci vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Ivany Matyáškové a uvedl v seznamu literatury veškerou použitou literaturu a další informační zdroje včetně internetu. V Prostějově dne vlastnoruční podpis autora 2

3 Anotace Cílem práce bylo naprogramovat modul webové ankety, který by neomezoval pokročilé tvůrce webu a umožnil jim rychle a snadno dosáhnout požadovaného cíle. Zatímco začátečník si vystačí s nějakou free anketou 1, pokročilý tvůrce webu chce více. Nechce být ničím omezován a chce mít maximální možnou kontrolou nad tím, co se děje. Modul, který jsem naprogramoval, se snaží těmto cílům co nejvíce přiblížit. Za pokročilého tvůrce webu lze považovat toho, kdo absolvoval tutoriál na linuxsoftu 2 nebo má ekvivalentní znalosti (nebo samozřejmě vyšší). Neměla by mu činit problém práce s MySQL a s následným zpracováním výsledků na straně PHP. Znalost HTML považuji za samozřejmost. Aplikaci může použít i méně pokročilý tvůrce webu, ale nedokáže z ní vytěžit to, co pokročilý, a v některých případech by pro něj bylo lepší využít výše zmiňovaných služeb třetích stran. 1 Např. český služba 2 Nejlepší český PHP tutoriál 3

4 Obsah Anotace... 3 Obsah Úvod Metodika Vysvětlení základních pojmů Stručné vysvětlení komunikace na internetu Příklad http požadavku Příklad http odpovědi Instalace modulu Teoretická část Požadavky na můj anketní modul Rozvržení architektury Struktura dat v databázi Rozdělení úkolů skriptům Struktura administračního rozhraní Praktická část Hlavní konfigurační soubor (config.php) Výpis ankety (anketa.php) Hlasovací skript (hlasuj.php) Ukázky použití Tvorba ankety Tvorba vlastní šablony Vložení vytvořené ankety do stránky Závěr Použité zdroje

5 1 Úvod Ve svých 12-ti letech jsem se poprvé začal zabývat tvorbou webových stránek. Toto odvětví mě natolik zaujalo, že jsem se jím začal zabývat hlouběji a hlouběji. V současné době obstojně zvládám (X)HTML, CSS, PHP a základy JavaScriptu. Vím, co je to validita, sémantika, přístupnost, typografie, SEO i SEM. Internet je věc, která k 21. století neodmyslitelně patří. Téměř každý mladý člověk ve vyspělých státech světa má k němu přístup. Již dávno to není jen výsada hrstky nadšenců. Nyní může ovlivnit obsah internetu úplně každý. Této možnosti využívá stále více a více lidí a mít vlastní stránky či alespoň blog už je v současné době běžná záležitost. Pokud máte vlastní stránky, obvykle chcete dát čtenářům možnost na obsah reagovat. Jedním z nejjednodušších a nejpoužívanějších řešení je bezpochyby anketa. Existuje několik způsobů, jak dostat anketu na stránky. První, nejjednodušší způsob (určený hlavně začínajícím tvůrcům webu) je využít některé ze zdarma nabízených služeb na internetu. Jak už to tak ale bývá, co je zadarmo, má své omezení. Upravit vzhled ankety, aby ladil s ostatním obsahem vašeho webu, může být poměrně tvrdý oříšek. Druhý způsob, který nám umožní dokonalé přizpůsobení ankety našim představám, je naprogramovat si anketu sám. To je ale poměrně pracné a časově náročné a hlavně ne každý to zvládne. Já se proto pokusím představit řešení, které je kompromisem obou výše uvedených možností. Modul, který jsem naprogramoval je navržen tak, aby ho dokázal použít každý mírně pokročilý programátor webových stránek, a vzhled takto vytvořené ankety lze pomocí šablon takřka libovolně modifikovat. 5

6 2 Metodika Anketa je prvek dynamický, a proto dynamické musí být i technologie pro její tvorbu použité. Jako nejvhodnější se mi jeví jazyk PHP. Pro ukládání dat jsem zvolil databázi MySQL, která se s PHP výborně rozumí. Použití (X)HTML 3, CSS 4 a případně JavaScriptu 5 považuji za nezbytnou samozřejmost. Celá aplikace byla naprogramována ve výborném, zdarma dostupném editoru PSPad Testovací server byl složen z Apache , PHP a MySQL Testována byla v internetovém prohlížeči Firefox 2.0 s rozšířením Web Developer 10 a Firebug 11, Opera 9.23, Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 a Konqueror Zkratka anglického extensible hypertext markup language rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk 4 Zkratka pro anglický název Cascading Style Sheets, česky tabulky kaskádových stylů 5 Multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk používaný při tvorbě webových stránek 6 Zdarma ke stažení z 7 Zdarma ke stažení z 8 Zdarma ke stažení z 9 Zdarma ke stažení z 10 Zdarma ke stažení z 11 Zdarma ke stažení z 12 Internetový prohlížeč pro Linux zdarma ke stažení z 6

7 3 Vysvětlení základních pojmů PHP je skriptovací programovací jazyk používaný především pro tvorbu webových aplikací. Je vyhodnocován na straně serveru (např. Apache) a uživateli je posílán až výsledek. PHP je nezávislé na použitém operačním systému. MySQL je pravděpodobně nejpoužívanější databázový systém na webu. Syntaxe vychází z obecného SQL jazyka. Stejně jako PHP je nezávislá na použitém operačním systému. Apache je webový server. 3.1 Stručné vysvětlení komunikace na internetu Komunikace mezi uživatelem (internetovým prohlížečem) a vzdáleným serverem probíhá pomocí protokolu http 13. Prohlížeč pošle požadavek webovému serveru. Ten jej zpracuje (např. pokud se jedná o PHP skript, tak jej předá interpretu PHP) a společně s odpovědní hlavičkou pošle výsledek zpět prohlížeči. Prohlížeč si odpověď přečte a zobrazí výsledek uživateli Příklad http požadavku GET / HTTP/1.1 Host: example.com User-Agent: Opera/9.02 (Windows NT 5.0; U; en) Accept: application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,image/png Accept-Charset: windows-1250,utf-8;q=0.7,*;q= Příklad http odpovědi HTTP/1.x 200 OK Date: Sat, 29 Mar :38:39 GMT Server: Apache/2.2.3 (CentOS) Content-Length: 438 Connection: close Content-Type: text/html; charset=utf-8 13 Hypertext Transfer Protocol 7

8 4 Instalace modulu Instalace modulu probíhá pomocí skriptu instalace.php. Pokud modul není nainstalován, tak skript index.php automaticky na instalaci přesměruje. Celý proces trvá velmi krátce a spočívá v zadání několika nezbytných informací: Položka Vysvětlení Obvyklé hodnoty pro domácí server Host Informace přidělená poskytovatelem hostingu Localhost Přihlašovací jméno Jméno k připojení k databázi root Přihlašovací heslo Heslo k připojení k databázi Jméno databáze Jméno používané databáze 14 libovolné Tabulka anketa Tabulka odpovědí Tabulka hlasů Tabulka šablon Heslo do administrace Heslo znovu Jméno tabulky obsahující obecné informace o anketách Jméno tabulky obsahující možné odpovědi na anketní otázku Jméno tabulky obsahující záznamy všech hlasování Jméno tabulky obsahující informace o šablonách Heslo používané k přihlášení do administrace anket Stejné jako předchozí, slouží pro kontrolu správnosti ankety odpovedi hlasy sablony Libovolné Stejné jako předchozí 14 Skript předpokládá již existující databázi 8

9 5 Teoretická část 5.1 Požadavky na můj anketní modul První a velmi podstatnou věcí, kterou je dobré znát, než se pustím do vlastního programování, je vědět, co chceme naprogramovat. V mém případě půjde o modul webové ankety. V praxi to znamená, že musí být snadno přizpůsobitelný. Proto bude vlastní anketa vykreslováno pomocí šablony, kterou si bude moci uživatel vytvořit a následně upravit. O samotný chod ankety se bude starat jen minimum skriptů. Většina z nich se bude starat o uživatelské rozhraní, které by mělo dokázat: Vytvořit novou anketu Upravit existující anketu Smazat existující anketu Vytvořit novou šablonu Upravit existující šablonu Smazat existující šablonu Celé uživatelské rozhraní musí být samozřejmě chráněné heslem, aby nějaký nudící se uživatel nezačal ankety mazat. Jednou z dalších věcí, které nesmíme opomenout, je ochrana proti opakovanému hlasování (viz 6.3). 5.2 Rozvržení architektury Většina dat bude ukládána v databázích (jen šablony budou ukládány do adresáře, protože půjde o PHP skripty). Konkrétně nám půjde o anketní otázku možné odpovědi na danou otázku nastavení ankety doba blokace a použitá šablona hlasy kdy jaká IP adresa hlasovala v jaké anketě jméno, popis a adresář (ve kterém je šablona uložena) šablony 9

10 5.2.1 Struktura dat v databázi Tabulka ankety Tabulka ankety obsahuje základní informace o každé anketě. Ke každé anketě náleží právě jeden řádek. idankety jednoznačný identifikátor každé ankety hojně používaný ve většině skriptů otazka otázka pokládaná v anketě ochrana počet sekund, po které nebude možné znovu hlasovat v dané anketě z jedné IP adresy sablona identifikátor šablony (v tabulce sablony), kterou daná anketa používá datum obsahuje časové razítko s datem poslední modifikace ankety Sloupec Typ Nulový Výchozí Extra Indexy idankety smallint(3) ne auto_increment primární klíč otazka varchar(255) ne ochrana bigint(20 ne sablona smallint(3) ano 1 datum int(12) ne 10

11 Tabulka odpovedi Tabulky odpovedi obsahuje seznam všech možných odpovědí na všechny ankety. Ke každé anketě náleží alespoň dva řádky. id jednoznačný identifikátor dané odpovědi anketa určuje, ke které anketě daná odpověď patří odpoved jedna z možností, jak odpovědět v dané anketě hlasu počet lidí, kteří zvolili danou odpověď Sloupec Typ Nulový Výchozí Extra Indexy id smallint(6) ne auto_increment primární klíč anketa smallint(3) ne odpoved varchar(255) ne hlasu mediumint(9) ano 0 11

12 Tabulka hlasy Tabulka hlasy obsahuje jeden řádek pro každé hlasování, takže na jednu anketu připadá neomezený počet řádků. idhlasu jednoznačný identifikátor každého hlasu idankety jednoznačně přiřazuje každý hlas k jedné anketě ip IP adresa, ze které hlasování proběhlo cas obsahuje přesný čas hlasování ve formě časového razítka Sloupec Typ Nulový Výchozí Extra Indexy idhlasu int(10) ne auto_increment primární klíč idankety smallint(3) ne ip varchar(30) ne unikátní klíč cas int(12) ne 12

13 Tabulka sablony Tabulka sablony obsahuje základní informace o šablonách. Obsahuje jméno, popis a jméno adresáře, ve kterém je šablona uložena. idsablony obsahuje jednoznačný identifikátor dané šablony jmeno obsahuje slovní pojmenování šablony adresar obsahuje jméno adresáře, ve kterém je šablona uložena; povoleny jsou pouze písmena anglické abecedy a čísla Sloupec Typ Nulový Výchozí Extra Indexy idsablony smallint(2) ne auto_increment primární klíč jmeno varchar(50) ne adresar varchar(50) ne unikátní klíč popis varchar(255) ano nic 13

14 5.2.2 Rozdělení úkolů skriptům Nyní se stručně podíváme na funkce některých důležitých skriptů. config.php skript načítaný všemi ostatními skripty. Má na starost nastavení sessions, připojení k databázi a definici spousty základních funkcí (více o souboru config.php viz 6.1) index.php stará se o přihlašování anketa.php po přijetí parametru idankety vekreslí požadovanou anketu (více viz 6.2) hlasuj.php má na starost provedení vlastního hlasování (více viz 6.3) nova-anketa.php, upravit-anketu.php, smazat-anketu.php skripty starající se o vkládání, úpravu a smazání ankety nova-sablona.php, upravit-sablonu.php, smazat-sablonu.php skripty starající se o vkládání, úpravu a smazání šablony instalace.php jediný skript, který nenačítá config.php. Je naprosto nezávislý na ostatních skriptech a staré se o prvotní instalaci anketního modulu (vytvoří tabulky a config.php) Struktura administračního rozhraní Při vstupu do administračního rozhraní jste uvítání velmi jednoduchým přihlašovacím dialogem, který naznačuje jednoduchost celého rozhraní. Přihlášení je odesláno skriptu prihlas.php (u výkonných skriptů PHP používám imperativ 15 ). Pokud zadáte heslo správně, jste přesměrování na seznam anket. Pokud ho zadáte špatně, jste přesměrování na info.php a následně zpět na index.php. Aby se zabránilo opakovanému posílání dat (při obnovení stránky) je celá aplikace napsána metodou: Zobrazení rozhraní => výkonný skript PHP => přesměrování na info.php nebo na stránku, kam si uživatel přeje směřovat. 15 rozkazovací způsob 14

15 6 Praktická část Nyní se detailněji podíváme na některé důležité skripty. 6.1 Hlavní konfigurační soubor (config.php) První a také nejpoužívanější skript, na který se detailněji podíváme, je config.php. Jeho úkolem je spustit podporu sessions (řádek 2), připojit se k databázi (řádek 7 25) a definovat pár funkcí (řádek 27 90). Nastavení sessions je velmi jednoduché, takže ho není třeba dále vysvětlovat. Připojení k databázi už je věc podstatně složitější. Nejprve jsou všechny přihlašovací hodnoty uloženy do proměnných. Pokud je chceme změnit, není nic jednoduššího, než skript otevřít a hodnoty proměnných upravit. Za standardních podmínek by vše mělo proběhnout bez problému, ale je potřeba počítat i s možností náhlého výpadku databáze. V takovém případě je celý běh skriptu ukončen a vypsána informační hláška (Nemá smysl pokračovat, protože všechny skripty ke svému běhu databázi potřebují.). Pokud připojení k databázi proběhne bez problému, jsou nadefinována jména tabulek, která jsou využívány všemi skripty při práci s databází. Pokud by se pro názvy tabulek nepoužívaly proměnné (byly by nastaveny ve skriptech natvrdo), byla by pak jejich pozdější změna velmi náročná. Proto je vhodné používat pro názvy tabulek proměnné už od začátku. 001 <?php 002 session_start(); //Nastavení hesla pro přihlášení do administrace 005 define("heslo","6e017b5464f820a6c1bb5e9f6d711a667a80d8ea"); //Definice přihlašovacích proměných 008 $SQL_HOST = "localhost"; 009 $SQL_USERNAME = "root"; 010 $SQL_PASSWORD = ""; 011 $SQL_DBNAME = "anketa"; //Připojení k databázi = mysql_connect("$sql_host","$sql_username","$sql_password"); 015 if(!$spojeni) 016 die("nepodařilo se připojit k DB:<br />". mysql_error()); 017 if(!mysql_select_db("$sql_dbname",$spojeni)) 15

16 018 die("nepodařilo se zvolit DB:<br />". mysql_error()); 019 mysql_query("set NAMES utf8"); //kvůli problémům s kódováním //Definice tabulek 022 define("ankety","ankety"); 023 define("odpovedi","odpovedi"); 024 define("hlasy","hlasy"); 025 define("sablony","sablony"); Další velmi podstatnou věcí, o kterou se config.php stará, je definice často používaných funkcí. Pokud bychom je chtěli změnit, stačí nám provést změnu na jednom místě a tím se vše opět usnadní. Jednou z velmi často používaných funkcí (vyplývá z rozvržení architektury) je přesměrování. Podle specifikace, by se mělo přesměrovávat absolutním URL (funguje i relativní). V PHP naštěstí není problém si napsat funkci, která nám převede relativní URL na absolutní. 027 //Definice funkcí 028 function VratAbsolitniUrl($url) 029 { 030 //kontrola, jestli už url není absolutní 031 if(ereg("^(http://)", $url)) 032 return $url; //případné doplnění chybějícího úvodního lomítka 035 if(!ereg("^/", $url)) 036 $url = "/$url"; $cesta = substr($_server["script_name"], 0, strrpos($_server["script_n AME"],"/")). $url; 039 return "http://". $_SERVER["SERVER_NAME"]. $cesta; 040 } function presmeruj($cil) 043 { 044 header("location: ". VratAbsolitniUrl($cil)); 045 exit(); 046 } 047 Velmi často je také potřeba informovat uživatele o průběhu akce. K tomuto účelu slouží následující dvě funkce a skript info.php. Můžete si také všimnout, že funkce se 16

17 využívají vzájemně i v tomto skriptu. Funkce ZobrazInfo používá funkci VratAbsolitniUrl a funkci presmeruj. 048 //Zobrazí text na aktuální stránce 049 function ZobrazZpravu($text, $color = false) 050 { 051 if($color) $style = " style=\"color: $color;\""; 052 else $style = NULL; echo " <div class=\"zprava\"$style>\n"; 055 echo " $text\n"; 056 echo " </div>\n"; 057 } //Zobrazí text za pomocí info.php 060 function ZobrazInfo($zprava, $reload_url = false, $reload_time = false, $b arva = false) 061 { 062 if($zprava) $_SESSION["zprava"] = $zprava; 063 if($reload_url) $_SESSION["reload_url"] = VratAbsolitniUrl($reload_url ); 064 if($reload_time) $_SESSION["reload_time"] = $reload_time; 065 if($barva) $_SESSION["barva"] = $barva; 066 presmeruj("/info.php"); 067 } Z hlediska bezpečnosti hrají velmi důležitou roli následující funkce, které kontrolují přihlášení uživatele. 069 function JePrihlasen() 070 { 071 return isset($_session["prihlasen"]); 072 } function VyzadovatPrihlaseni() 075 { 076 if(jeprihlasen()) return true; ZobrazInfo("Tato stránka vyžaduje přihlášení","/index.php"); 079 } 17

18 Poslední funkcí obsaženou v tomto skriptu je funkce ZkontrolujDotaz, která je pravděpodobně nejpoužívanější funkce vůbec, neboť je volána po každém SQL dotazu. 081 function ZkontrolujDotaz($dotaz) 082 { 083 global $cislo_dotazu, $chyba; 084 $cislo_dotazu = isset($cislo_dotazu)? $cislo_dotazu + 1 : 1; if($dotaz) return true; $chyba = "Došlo k chybě SQL dotazu #$cislo_dotazu"; 089 return false; 090 } 091?> 6.2 Výpis ankety (anketa.php) Všimněte si, že config.php je načítán pomocí funkce require_once. Ta se postará hned o dvě věci. Zaprvé - pokud by se config.php z nějakých důvodu nepodařilo načíst, běh skriptu se zastaví. Zadruhé pokud by se z nějakých nepochopitelných důvodů vyskytl tento řádek v kódu vícekrát, je načten pouze jednou, čímž se předejte chybě (function is already defined ). Skript anketa.php slouží k vykreslení ankety. Aby byl anketu schopen vykreslit, musí být volán s parametrem idankety (např. anketa.php?idankety=1). 001 <?php 002 require_once("config.php"); //kontrola dostupnosti ID ankety 005 if(isset($_get["idankety"])) 006 $idankety = $_GET["idankety"]; 007 Else 008 exit; //funkce nahodny vrací náhodně sestavený řetězec o daném počtu znaků 011 //zde je používána pro sestavení hlasovacích kódů 012 function nahodny($delka = 12) 013 { 014 $znaky = "abcdefghijklmnopqrstuvwxz "; //seznam znaků, ze kterýc h bude sestaven výsledný řetězec 015 $retezec = ""; //počáteční inicializace 016 $max = strlen($znaky) - 1; 017 for($i = 0; $i < $delka; $i++) 018 $retezec.= $znaky[rand(0, $max)]; 019 return $retezec; 18

19 020 } První potřebnou věcí je načíst z databáze informace o dané anketě. Poté stačí zkontrolovat, zda načtení proběhlo úspěšně a zda požadovaná anketa vůbec existuje. 022 do 023 { 024 //načtení ankety z databáze 025 $dotaz = mysql_query(" 026 SELECT a.otazka, a.datum, o.id, o.odpoved, o.hlasu, s.adresar 027 FROM `".ANKETY."` AS a 028 JOIN `".ODPOVEDI."` AS o 029 ON a.idankety = o.anketa 030 JOIN `".SABLONY."` as s 031 ON a.sablona = s.idsablony 032 WHERE idankety = $idankety 033 ORDER BY o.id",$spojeni); //kontrola správnosti průběhu dotazu 036 if(!zkontrolujdotaz($dotaz)) break; //kontrola existence ankety 039 if(mysql_num_rows($dotaz) < 1) 040 { 041 ZobrazZpravu("Anketa s id = $idankety neexistuje."); 042 break; 043 } Další krok je poměrně náročný. Je potřeba zpracovat data z databáze tak, aby byla dále zpracovatelná. Všechny odpovědi uložíme do pole odpovědi. Každá odpověď přitom bude tvořena dalším polem obsahujícím identifikátor odpovědi, vlastní odpověď a počet hlasů pro danou odpověď. Později ještě doplníme, jak bude mít daná odpověď dlouhý graf a jakým kódem bude možné pro ni hlasovat (více o hlasovacím kódu viz 6.3) 045 //převedení dat načtených z databáze do proměných a polí 046 while($anketa = mysql_fetch_assoc($dotaz)) 047 { 048 if(!isset($otazka)) $otazka = $anketa["otazka"]; 049 if(!isset($datum)) $datum = $anketa["datum"]; 050 if(!isset($sablona)) $sablona = $anketa["adresar"]; 051 $odpovedi[] = array( 052 "id" => $anketa["id"], 053 "odpoved" => $anketa["odpoved"], 054 "pocet_hlasu" => $anketa["hlasu"] 19

20 055 ); 056 } //zkusíme načíst individuální nastavení ankety (ze šablony) 059 if(file_exists("./sablony/$sablona/nastaveni.php")) //pokud nastavení exi stuje, //tak ho načteme 061 if(!isset($sirka_ankety)) $sirka_ankety = 150; //neproběhlali inicializace, tak načteme výchozí hodnoty 062 if(!isset($minimalni_pocet_pixelu)) $minimalni_pocet_pixelu = 1; //spočítáme celkový a nejvyšší počet hlasů 065 $celkem_hlasu = 0; 066 $nejvic_hlasu = 0; foreach($odpovedi as $odpoved) 069 { 070 $celkem_hlasu += $odpoved["pocet_hlasu"]; 071 if($odpoved["pocet_hlasu"] > $nejvic_hlasu) $nejvic_hlasu = $odpoved[ "pocet_hlasu"]; 072 } //ještě se nehlasovalo 075 if($celkem_hlasu < 1) 076 { 077 $_SESSION["kod"] = array(); 078 foreach($odpovedi as $klic => $odpoved) 079 { 080 $odpovedi[$klic]["procent"] = 0; 081 $odpovedi[$klic]["pixelu"] = $minimalni_pocet_pixelu; //sestavíme kontrolní kód 084 $kontrolni_kod = nahodny(); 085 $_SESSION["kod"][$kontrolni_kod] = $odpoved["id"]; //uložíme ho do session 086 $odpovedi[$klic]["kod"] = $kontrolni_kod; //a přidáme jako parame tr odpovědi 087 } 088 } 089 //už se hlasovalo 090 else 091 { 092 //spočítáme parametry grafu 093 foreach($odpovedi as $klic => $odpoved) 094 { 095 $procent = round($odpoved["pocet_hlasu"] / $celkem_hlasu * 100,2) ; 20

21 096 $pixelu = round($odpoved["pocet_hlasu"] / $nejvic_hlasu * $sirka_ ankety); 097 //alternativní algoritmus na výpočet počtu pixelů 098 //$pixelu = round($odpoved["pocet_hlasu"] / $nejvic_hlasu * ($sir ka_ankety - $minimalni_pocet_pixelu)) + $minimalni_pocet_pixelu; $odpovedi[$klic]["procent"] = $procent; 101 $odpovedi[$klic]["pixelu"] = $pixelu > $minimalni_pocet_pixelu? $pixelu : $minimalni_pocet_pixelu; 102 $kontrolni_kod = nahodny(); 103 $_SESSION["kod"][$kontrolni_kod] = $odpoved["id"]; 104 $odpovedi[$klic]["kod"] = $kontrolni_kod; 105 } 106 } //načteme šablonu, která se postará o vykreslení 109 include("./sablony/$sablona/$sablona.php"); 110 } 111 while(false); if(isset($chyba)) echo $chyba; 114?> 6.3 Hlasovací skript (hlasuj.php) Úkolem tohoto skriptu je přijmout hlasovací kód a identifikátor ankety. Pokud přijmutí proběhne v pořádku, pak se zkontroluje platnost hlasovacího kódu a jestli uživatel může hlasovat. Bezpečnost hlasování Aby výsledky hlasování měly nějakou vypovídací hodnotu, musí být zabráněno jejich manipulaci. Prvním základním bezpečnostním prvkem je zabránění opakovaného hlasování. To se v současné době řeší nejčastěji přes kontrolu IP adresy. Samotná ochrana proti opakovanému hlasování ale pro bezpečnost nestačí. Pokud se hlasování řešení pomocí metody GET, prvním nápadem může být hlasovací URL ve tvaru hlasuj.php?idankety=1&odpoved=2. Problémem tohoto řešení je, že hlasovací URL je statické. K manipulaci ankety pak stačí projít pár internetových fór s vysokou návštěvností a povoleným tagem img a vložit obrázek: <img src= > Každý návštěvník, kterému se zobrazí váš příspěvek, bude nevědomě hlasovat v anketě. Tento problém jsem vyřešil přidělením nestatického (náhodně generovaného) kontrolního kódu (každé odpovědi jeden). Výsledné hlasovací URL je ve tvaru: hlasuj.php?kod=f600wopagmlz&anketa=1, kde hlasovací kód je pro každé načtení ankety jiný. 001 <?php 002 require_once("config.php");

22 004 do 005 { 006 //situace, kdy při hlasování metodou post nevyberou žádnou možnost 007 if(isset($_post["anketa"]) &&!isset($_post["kod"])) 008 { 009 $id_ankety = $_POST["anketa"]; 010 break; 011 } //kontrola příjmu proměných 014 if(!isset($_request["kod"],$_request["anketa"])) 015 { 016 exit("neplatný požadavek"); 017 } 018 $id_ankety = $_REQUEST["anketa"]; 019 $hlasovaci_kod = $_REQUEST["kod"]; if(!isset($_session["kod"][$hlasovaci_kod])) 022 { 023 unset($_session["kod"]); 024 $chyba = "Neplatný hlasovací kód"; 025 break; 026 } 027 $id_odpovedi = $_SESSION["kod"][$hlasovaci_kod]; //Zjistíme jak dlouhou dobu je nastavena blokace hlasování 030 $dotaz = mysql_query("select ochrana from `".ANKETY."` WHERE idankety = $id_ankety LIMIT 1",$spojeni); 031 if(!zkontrolujdotaz($dotaz)) break; //kontrola existence ankety 034 if(mysql_num_rows($dotaz) < 1) 035 { 036 $chyba = "Anketa neexistuje"; 037 break; 038 } 039 $anketa = mysql_fetch_assoc($dotaz); 040 $blokovat_na = $anketa["ochrana"]; 041 $blokovat_do = time() + $anketa["ochrana"]; //Zkontrolujeme, jestli může uživatel hlasovat //1.test - kontrola cookies 046 if(isset($_cookie["anketa_$id_ankety"])) 047 { 048 if(($_cookie["anketa_$id_ankety"] + $blokovat_na) > time()) 049 { 22

23 050 $chyba = "Nemůžete hlasovat opakovaně."; 051 break; 052 } 053 } //2. test - kontrola ip adresy 056 $ip_adresa = $_SERVER["REMOTE_ADDR"]; $dotaz = mysql_query("select cas FROM `".HLASY."` WHERE idankety = $id_ ankety AND ip = '$ip_adresa' AND (cas + $blokovat_na) > ".time(), $spojeni) ; 059 if(!zkontrolujdotaz($dotaz)) break; if(mysql_num_rows($dotaz) > 0) 062 { 063 $chyba = "Nemůžete hlasovat opakovaně."; 064 break; 065 } //může hlasovat => vložíme hlas 068 $dotaz = mysql_query("update `".ODPOVEDI."` SET hlasu = (hlasu+1) WHERE id = $id_odpovedi AND anketa = $id_ankety LIMIT 1",$spojeni); 069 if(!zkontrolujdotaz($dotaz)) break; if(mysql_affected_rows() < 1) 072 { 073 $chyba = "Hlasování se nepodařilo."; 074 break; 075 } //nastavíme omezení před dalším hlasovaním //1. Cookie 080 setcookie("anketa_$id_ankety",time(),$blokovat_do); //2. vložení IP adresy do databáze 083 $dotaz = mysql_query("replace `".HLASY."` (idankety, ip, cas) values (' $id_ankety', '$ip_adresa', '".time()."')",$spojeni); 084 if(!zkontrolujdotaz($dotaz)) break; 085 } 086 while(false); if(isset($chyba)) 089 $_SESSION["chyba"] = $chyba; presmeruj("/anketa.php?idankety=$id_ankety"); 092?> 23

24 7 Ukázky použití 7.1 Tvorba ankety Tvorba ankety spočívá ve vyplnění jednoduchého formuláře. Jediná položka, která by se mohla jevit jako záhadná, je doba blokace. Ta určuje dobu v sekundách, po kterou nebude možná znovu hlasovat ze stejné IP adresy. 7.2 Tvorba vlastní šablony Jedna z nejpodstatnějších věcí, které modul umožňuje, je tvorba vlastní šablony. Nejprve vyplníme pár detailů, jako např. jméno šablony a složky, kde bude šablonu umístěna. Mnohem podstatnější ale je správné vyplnění textarey. Ta obsahuje vlastní PHP kód šablony. Automaticky je vložen kód výchozí šablony, který programátorovy naznačí, jak může asi vypadat. K dispozici je asociativní pole $odpovedi, $otazka, $sablona, $sirka_ankety a $_SESSION["chyba"]. Na základě vytvořené šablony může anketa nabýt zcela odlišného vzhledu. 24

25 7.3 Vložení vytvořené ankety do stránky V seznamu anket si otevřete náhled ankety. Zde klikněte na vygenerovat (X)HTML kód. Zkopírujte jej a vložte na požadované místo ve vašich stránkách. 25

26 8 Závěr Myslím si, že anketní modul, který se mi podařilo naprogramovat, postačuje účelu, pro který byl primárně určen, ale možnosti jeho rozšíření nejsou zdaleka vyčerpány. Jediným větším problémem zůstává použitelnost jen pro alespoň mírně pokročilé tvůrce webových stránek. Proto si myslím, že by bylo velmi zajímavé vytvořit jednoduchý generátor šablon s využitím GD knihovny 16, který by umožňoval použití celé aplikace i začínajícím tvůrcům webu. 16 PHP knihovna pro zpracovávání obrázků 26

27 9 Použité zdroje PHP: Hypertext Preprocessor URL: <http://php.net> [cit ]. MySQL manuál URL: <http://mm.gene.cz/> [cit ]. Jak ovlivnit libovolné hlasování na idnes.cz URL: [cit ]. W3Schools Online Web Tutorials URL: <http://w3schools.com/> [cit ]. IE Brouci Chyby / Bugy Internet Explorer URL: <http://w3schools.com/> [cit ]. Wikipedia URL: <http://wikipedia.org/> [cit ]. 27

Maturitní práce. Střední průmyslová škola Ostrov. Nejdek 2012 A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ. CMS nástroj pro správu obsahu.

Maturitní práce. Střední průmyslová škola Ostrov. Nejdek 2012 A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ. CMS nástroj pro správu obsahu. Střední průmyslová škola Ostrov Maturitní práce A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ CMS nástroj pro správu obsahu CMS tool for content management Autor: Třída: Konzultant: Studijní obor: Dušan Jenčík

Více

Martin Mikuľák. Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky

Martin Mikuľák. Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky Martin Mikuľák Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky Computer Press Brno 2013 Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky Martin Mikuľák Obálka: Martin Sodomka Odpovědný redaktor: Martin Domes

Více

Rožnov pod Radhoštěm

Rožnov pod Radhoštěm STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Rožnov pod Radhoštěm Dokumentace k maturitní práci Praktický průvodce programátora 3D grafických aplikací Konzultant: Ing. Zdeněk Biolek, Ph. D. http://nehe.opengl.cz/

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Tvorba vlastního vzhledu

Tvorba vlastního vzhledu Kapitola 5 Tvorba vlastního vzhledu Proč se vůbec zabývat vytvořením vlastního motivu vzhledu, když pro Drupal existuje celá řada vynikajících témat, která jejich autoři uvolnili k volnému použití jednoduše

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Natalya Goncharova Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K 1. Nejčastější bezpečnostní chyby 2. Autentizace 3. K čemu je dobré XML? 4. vysvětlete pojem Webové služby 5. Vysvětlete pojem SOAP 6. Popište XHTML 7. Co je to DTD? 8. K čemu slouží kaskádové styly? 9.

Více

WebWorks WebCreator CMS - changelog

WebWorks WebCreator CMS - changelog Jan VOLEJNÍK, DiS. e-mail: jan.volejnik@web-works.cz www: http://www.web-works.cz tel: +420 731 574 999 ICQ: 89-280-876 Informace o změnách mezi jednotlivými verzemi Obsah Obsah... 1 Verze 1.0 beta...

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Datové řezy a anonymizace Petr Smítka Vedoucí práce:

Více

Metodický pokyn. Verze 1.10

Metodický pokyn. Verze 1.10 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více

Roman Kümmel XSS. Cross-Site Scripting v praxi. o reálných zranitelnostech ve virtuálním světě

Roman Kümmel XSS. Cross-Site Scripting v praxi. o reálných zranitelnostech ve virtuálním světě Roman Kümmel XSS Cross-Site Scripting v praxi o reálných zranitelnostech ve virtuálním světě 2011 XSS: Cross-Site Scripting 3 Cross-Site Scripting v praxi Autor: Roman Kümmel (ccuminn@soom.cz, www.soom.cz)

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Plzeň, 2014 Ondřej Trhoň Prohlášení

Více

Vkládání obsahu. Návrh obsahu. Kapitola 4. Sekce a kategorie systému Joomla

Vkládání obsahu. Návrh obsahu. Kapitola 4. Sekce a kategorie systému Joomla Kapitola 4 Vkládání obsahu Obsah je základem každého webu. Potřeba organizovat tento obsah je hnacím motorem širokého rozšíření systémů CMS jako je Joomla. Sami zjistíte, že přidáváním nového obsahu strávíte

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace

Více

Databázové systémy 1 KIV/DB1

Databázové systémy 1 KIV/DB1 Databázové systémy 1 KIV/DB1 Celá kniha je exportem z wikipedie, ale spolehlivě pokrývá rozsah znalostí pro tento předmět. Obsah Články Systém řízení báze dat 1 Databáze 2 Relační databáze 5 Relační model

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči

Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči Creating of websites for visually impaired users, speech

Více

Vývoj e- shopu na redakčním systému WordPress

Vývoj e- shopu na redakčním systému WordPress Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Vývoj e- shopu na redakčním

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Nástroj na tvorbu testovacích dat pro zátěžové testování DB Autor BP: Marek Chytrý Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2012 Praha ČESTNÉ

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra Informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. White hat a Black hat SEO praktiky. Autor BP: Jakub Šebek

UNICORN COLLEGE. Katedra Informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. White hat a Black hat SEO praktiky. Autor BP: Jakub Šebek UNICORN COLLEGE Katedra Informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE White hat a Black hat SEO praktiky Autor BP: Jakub Šebek Vedoucí BP: Ing. Tomáš Holas 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student : Pavel Sklenář Vedoucí bakalářské práce : Ing. Luboš Pavlíček Oponent bakalářské práce : doc.

Více