Společenská odpovědnost firmy Edolo Consult s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společenská odpovědnost firmy Edolo Consult s.r.o."

Transkript

1 Společenská odpovědnost firmy Edolo Consult s.r.o. aneb Naše praktické CSR Sepsáno:

2 Obsah Úvodní slovo... 4 Účel tohoto dokumentu... 5 Popis struktury a vedení firmy... 6 Tým Edolo Consult s.r.o Pole naší působnosti... 9 Jak plníme náš účel Matice produktů... 9 Historie naší společnosti: Část vize majitelů společnosti Edolo Consult s.r.o. pro rok 2013: Naše společenská odpovědnost sestává ze 3 pilířů: Ekonomický pilíř Sociální pilíř Zaměstnanci 18 Stejné příležitosti zaměstnanců Zdraví a bezpečnost Vzdělání a rozvoj osobnosti Vnitřní komunikace ve firmě Plat a benefity Pracovní prostředí a podmínky Lidská práva Zákazníci 22 Spokojenost zákazníků Zpětná vazba zákazníků Jak se noví zákazníci přesvědčují o tom, že svou práci děláme správně Komunikace se zákazníky Vztah se zákazníky Vzdělávání zákazníků Naše okolí, komunita 28 Podpora potřebným Podporujeme: Zapojení zaměstnanců Dopad na naše okolí, společnost Partneři společnosti 31 Jaké hodnoty vyznáváme? Proč má Edolo Consult s.r.o. partnery? Kdo jsou naši partneři? Čemu se mohou těšit naši zákazníci? Vztah s úřady 34 Jaké hodnoty vyznáváme? Environmentální pilíř Využívání energií Ekologická firemní politika Snižování ekologických nákladů na produkty

3 Ochrana přírodních zdrojů a ohled na okolí Jak Edolo Consult s.r.o. zvyšuje svoji společenskou odpovědnost? Máme vizi naší pomoci Využívání průzkumů a dotazy tam, kde můžeme pomoci Do kterých externí projektů se zapojíme? Jaké interní projekty budeme zavádět? Závěr Příloha č. 1 Dotazník, který využíváme ke zlepšování Společenské odpovědnosti firmy Edolo Consult s.r.o. 41 Příloha č. 2 Etický kodex Edolo Consult s.r.o Příloha č. 3 Výpis z obchodního rejstříku Edolo Consult s.r.o. k Příloha č. 4 Vzor partnerské smlouvy Příloha č. 5 List Partnera Edolo Consult s.r.o

4 Úvodní slovo Dobrý den, vítám Vás u dokumentu společenská odpovědnost firmy Edolo Consult s.r.o. Rádi bychom Vám na začátek přiblížili vznik naší firmy. V roce 2007 vznikla původní společnost Edolo s.r.o., důvodem vzniku byla situace na trhu poradenských služeb v oblasti dotačního poradenství. Mnoho firem si tehdy na začátku obchodního vztahu účtovalo zálohy na provize a teprve pak začali s reálnou prací pro klienty. Edolo s.r.o. si tehdy dalo za svoje motto Děláme to, co nedělá konkurence!. A toho jsme se drželi a držíme dodnes. Postupem času jsme zjistili, že mnoho firem, které získaly dotační podporu svých podnikatelských záměrů, netušily jestli přežijí dotaci. Tímto termínem chceme říci, že téměř nikdo si nebyl schopen reálně spočítat, co s ním získaná dotace udělá téměř nikdo se nezamyslel nad tím, jak bude novou investici provozovat, jaká je rentabilita investic, tržeb, co likvidita apod. A právě z tohoto důvodu vznikla v roce 2009 i společnost Edolo Consult s.r.o., protože, jak jsme zjistili, na trhu firemního poradenství chyběla firma, která by byla schopna svým klientům dodat služby na maximální profesionální úrovni tak, aby klienti měli jasné a prakticky využitelné údaje pro svoje podnikání, rozhodování a jejich společnosti prosperovaly a rostly. A právě z tohoto důvodu vznikla společnost Edolo Consult s.r.o. Edolo Consult s.r.o. je profesionálem na trhu firemního poradenství, dodává praktické služby na základě vlastních samostatně vyvinutých produktů. Vše co dodáváme našim klientům, sami na sobě vyzkoušíme, a proto víme, že námi dodané produkty jsou vždy funkční. A ze stejného důvodu vznikl i tento dokument. Tento dokument, který právě čtete, je podstatně rozsáhlejší než bývá zvykem, důvod je jediný chceme, aby i to jak realizujeme společenskou odpovědnost, bylo co nejvíce praktické. Věřím, že při čtení tohoto dokumentu Vám alespoň trochu přiblížíme svět Edolo Consult s.r.o. a inspirujeme Vás k zamyšlení nad Vašimi vlastními činy. Václav Edl jednatel Edolo Consult s.r.o. 4

5 Účel tohoto dokumentu Účelem tohoto dokumentu je ukázat Vám, jak realizujeme společenskou odpovědnost (Corporate social responsibility CSR) a jak to u nás prakticky funguje ve spojitosti s naším vnitřním fungováním i fungováním navenek ve vztahu ke společnosti. Motto, které jsme měli v mysli, když jsme sestavovali tento dokument: Žijeme v sociální společnosti, kde se spolupodílíme na výsledcích produkce společnosti, uvědomujeme si jej, chceme být adresnými přispěvovateli za jasných podmínek. Společenská odpovědnost dle World Business Council for Sustainable Development: "Společenská odpovědnost firem je trvalý závazek firmy chovat se eticky a podílet se na ekonomickém růstu a přitom se zároveň zasazovat o zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako místní komunity a společnosti jako celku." Společenská odpovědnost dle Edolo Consult s.r.o.: Takhle jsme pojali naši praktickou společenskou odpovědnost my: Společenská odpovědnost firmy, jak ji chápeme my, je ptaní se sami sebe na otázku Co my můžeme udělat pro to, aby se nám a našemu okolí žilo lépe?. Pro nás, majitele, manažery, zaměstnance a spolupracovníky firmy Edolo Consult s.r.o. není něčím nechtěným nebo odmítaným. Je to pro nás další možnost, jak naplňovat náš účel jinak, než šířením služeb, které pomáhají. Když firma roste, zvládá svoje činnosti lépe, musí mít kvalitní zázemí, dobré vztahy s lidmi, firmami a partnery zainteresovanými na fungování firmy, vzdělané a neustále se rozvíjející zaměstnance, produkty, které nezatěžují životní prostředí. Neméně důležitým článkem je Etika firmy ve vztahu k lidem uvnitř firmy i mimo firmu. Abychom jednoduše popsali, co děláme, vytvořili jsme účel naší firmy: Náš účel zní: Pomáháme majitelům a manažerům organizací, aby byli produktivní. Posláním společnosti Edolo Consult s.r.o. je přinést majitelům a manažerům organizací klid a jistotu v ekonomických otázkách jejich podnikání. Toho dosahujeme dodáním účetních a daňových služeb, pomocí praktického ekonomického poradenství, vše s důrazem na praktický přínos pro organizaci našeho klienta. 5

6 Popis struktury a vedení firmy Firma Edolo Consult s.r.o. má v současné době 2 majitele, pana Ing. Václava Edla a pana Ing. Aleše Bártu, oba jsou čeští občané. Přispíváme na tu hromádku peněz, kterou stát využívá k fungování společnosti platíme daně z příjmu, silniční daň, DPH a všechny ostatní, ke kterým nás příslušnost k České Republice zavazuje. Máme 8 zaměstnanců, přičemž každý z nás má pečlivě stanovené povinnosti, používáme systém klobouků tj. kolik klobouků máš, tolik povinností máš. S každým dalším kloboukem přichází i víc zodpovědnosti, která je zároveň i vizitkou každého, kdo u nás ve firmě pracuje. Vycházíme spolu otevřeně, nikdo nemáme problém podržet toho druhého a pomoci mu. Máme na paměti systém výměn, který přispívá k otevřeným a rovným vztahům mezi jednotlivými zaměstnanci i ve vztahu k nadřízeným. Jednatelé Edolo Consult s.r.o. 6

7 Tým Edolo Consult s.r.o. Ing. Václav Edl Jednatel společnosti, analytik strukturálních fondů EU Narodil se v roce 1977; v roce 2001 promoval na Západočeské univerzitě v Plzni, obor Elektronika a sdělovací technika. V letech pracoval ve společnosti INVEST TEL, s.r.o. jako marketing manager se zaměřením na oblast veřejné správy. Od roku 2003 jednatel společnosti BRED Consulting, s.r.o. V březnu 2007 zakladatel Edolo s.r.o., zde řídí strategický rozvoj a řízení aktivit společnosti v zahraničí. Ing. Aleš Bárta Ekonomické poradenství, jednatel Narodil se v roce 1986, v roce 2010 promoval na Vysoké škole finanční a správní, o.p.s., obor Podnikové finance a řízení podniku. Ve společnosti Edolo s.r.o. je partnerem a poradcem v oblasti podnikového ekonomického poradenství. Jeho bohaté znalosti a zkušenosti a to včetně zahraničních z oblasti podnikového řízení jsou motivujícím prvkem dalšího rozvoje společnosti. Je spoluvlastníkem a statutárním představitelem společnosti Edolo Consult s.r.o. Hana Bártová Networking, vize Narodila se v roce 1966; v roce 1984 maturovala na Střední ekonomické škole v Plzni, obor Podniková ekonomie. V letech pracovala ve státním podniku Drůbežářský závod Klatovy. Od roku 1991 spoluvlastnila a řídila velkoobchodní společnost v oboru rychloobrátkového zboží. Do společnosti Edolo s.r.o. nastoupila v listopadu 2007, zde je zodpovědná za komunikaci s klienty a za oblast networkingu. Její kombinační schopnosti jsou velkým přínosem pro klienty Edolo s.r.o. i pro vlastní rozvoj společnosti. Ing. et Ing. Adéla Bártová Projektový manažer Narodila se v roce 1987, v roce 2013 promovala na Škoda Auto vysoká škola, v roce 2011 promovala na Vysoké škole obchodní v Praze. Pracuje jako projektový manažer ve společnosti Edolo s.r.o., dále pracovala jako administrátor v advokátní kanceláři Bakeš a partneři. V současné době je rovněž součástí týmu Edolo Consult s.r.o., kde zastává pozici samostatného analytika. Podílí se na komplexní tvorbě projektů včetně dozoru nad jejich realizací. Její individuální pohled na řešení problémů spolu s vysokým pracovním nasazením je velkým přínosem pro klienty i společnost. 7

8 Josef Kohout Projektový manažer Narodil se v roce 1988, v současné době studuje na ŠKODA AUTO a. s. Vysoká škola. Praxe absolvoval na poradenském postu v BRED Consulting, s. r. o. Ve společnosti Edolo Consult s. r. o. pracuje na pozici samostatného analytika a ekonomického poradce. Jeho individuální a vysoce kreativní pohled na řešení problémů spolu s vysokým pracovním nasazením je velkým přínosem pro klienty i společnost. Mgr. Ladislav Drobníček Podnikový právník, veřejné zakázky Vystudoval právnickou fakultu a v současné době pracuje jako právní zástupce pro naše klienty. Čtyři roky byl zaměstnán v bankovním sektoru, kde získal zkušenosti z oblasti financování veřejnoprávních projektů. Je připraven řešit finanční a právní aspekty problémů, s nimiž se naši klienti potkávají. Jeho zkušenosti z oblasti zadávání zakázek jsou neoddiskutovatelné. Je právním expertem v oblasti veřejných zakázek. Jeho entuziasmus a vždy dobrá nálada je motivující a posilující v každé situaci a to nejen pro naše klienty. Ing. Lenka Truncová Specialista na daňovou problematiku, účetnictví Narozena v roce 1978; v roce 2004 promovala na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2004 pracovala v jedné z poradenských společností tzv. "velké čtyřky", odtud její vysoká znalost daňové problematiky a schopnost pro detaily, další zkušenosti pak čerpala na pozici daňového referenta v teplárenské společnosti. Její schopnost stát si za svým společně s neoddiskutovatelnými argumenty z ní dělá kolegyni, která dělá věci správně. Ing. Jitka Štychová Odborný ekonom, účetnictví Narodila se v roce 1982, během let studovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde roku 2007 promovala. Zkušenosti získala ve společnostech APOS daně s.r.o., obzory si rozšířila díky svému působení ve společnosti Jitona, a.s. nebo ve veřejném sektoru jako správce daně pro finanční úřad. Její ucelený pohled na vznikající pracovní situace společně s velkou pečlivostí je neocenitelný pro firmu i pro zákazníky. Hlavně v klidu a správně! 8

9 Pole naší působnosti V současné době našimi službami pokrýváme Českou Republiku, plánujeme expanzi na Slovensko. Naše aktivity sahají od finančního řízení společnosti, rozvoj a restrukturalizaci takových společností, které nejsou v nebo těsně před krachem nebo insolvenčním řízením. Toho dosahujeme škálou našich vlastních produktů. Jak plníme náš účel Matice produktů Linie vnějšího růstu Tato linie reprezentuje maximalizaci přínosů v rámci úspěšného fungování na trhu, tj. její snahou je maximalizovat stabilitu firmu směrem (účetnictví, daně, VRIO analýza, dotace, výběrová řízení apod.) a další efekty z vnějšího trhu (nové lokality, nové zákazníky, apod.). Cílem této linie je obrátit pozornost společnosti směrem VEN na to co způsobuje její fungování na trhu. 9

10 Linie vnitřního růstu Linie vnitřního růstu se oproti tomu zajímá o vnitřní stav organizace zaměřuje se na zvyšování vnitřního výkonu organizace. Jedná se o cílené analýzy (účetnictví, manažerské účetnictví, Analyzuj a Proveď, Integrační audit), stanovení cílů (Proveď a Změř, SCCE) a vytvoření kontrolních systémů a ukotvení výkonu společnosti (Změř a Koordinuj, PEST analýza). Cílem této linie je obrátit pozornost společnosti směrem DOVNITŘ na svoje fungování. Cíl: Aby diskriminant matice produktů byl maximalizován, protože pouze v ten okamžik bude růst celé společnosti systémový a bude zohledňovat veškeré činnosti společnosti a to jak směrem ven, tak i dovnitř. Hodnota Hodnotou je pro nás zkušenost při řešení úkolů se zákazníky, které jim dále předáváme a zvyšujeme jejich růstový potenciál. Každý zákazník je svým způsobem unikát. Naproti tomu vlivy, které zákazníka ovlivňují, jsou dosti podobné. Můžeme hovořit o státu a daních, které musí každá účetní jednotka zaplatit. Každý má své obchodní partnery, kteří buď platí včas, platí pozdě nebo vůbec. Dokonce tvorba zásob je podobná, a to i v případě, že se liší oborem. Co je však unikátní, je způsob podnikání každého a řešení případných problémů. Ve výrobních podnicích se obvykle setkáváme s lidmi, kteří rozumí výrobě, často vytváří i patenty = jsou skutečnými odborníky v oboru. V oboru služeb se setkáváme s vysokou kvalitou dodávaných služeb. Proč bychom jim tedy měli nabídnout naše produkty? Díky našim produktům, které pokrývají činnosti v podniku a to jak vně, tak i uvnitř, jsme schopni najít a oslovit růstový potenciál zákazníka a díky nasbíraným zkušenostem přispíváme u zákazníků cennými radami, praktickými zkušenostmi a aplikovatelnými metodikami, které mohou v podnikání využít jak mít produktivní firmu. Na základě našich produktů, jim ukazujeme stav, ve kterém se nachází, cestu jak mohou řešit a tím zlepšit své výkony a tyto výkony udržet pod vlastní kontrolou. Vždy je nezbytné se podívat na situaci ve firmě s určitým odstupem. Způsob řešení lze pak nalézt mnohem snadněji. Proto víme, že není vždy nutné jen prodávat, ale dát hodnotu zákazníkovi. Jsme tu pro to, abychom podpořili naše zákazníky, ti nás proto berou za své obchodní partnery a vzniká mezi námi dlouhodobé partnerství. Hodnota všech produktů je nalezení účinného řešení pro naše zákazníky, tj. aplikujeme NEJVYŠŠÍ PRINCIP PARTNERSTVÍ tvoříme řešení a řešíme problémy našich zákazníků a přijímáme odpovědnost za tato řešení. Víme, že produkty mají smysl, protože jsou plně aplikovatelné ve firmách zákazníků a nabízí významné zlepšení výsledků, které se u zákazníka brzy dostaví. Použitím produktů se plní jedna z našich vnitřních hodnot = být nápomocni druhým. Proto jsme ztotožněni s naším heslem, kterým říkáme přinášíme řešení. 10

11 Historie naší společnosti: 2009 založení společnosti vybudování kanceláře společnosti v Klatovech položení základů produktu Analyzuj a Proveď zahájení vývojových prací definování myšlenky "Pomůžeme Vám růst " vytvoření prvních principů pro zákazníky v oblasti metodik Balanced Scorecard a Sarbanes-Oxley Act of průběžné vývojové práce na produktu Analyzuj a Proveď (www.analyzujaproved.cz) vytvoření produktu MOZAIKA ÚSPĚŠNOSTI cílem je maximalizace přínosů a hodnot pro zákazníka skládá se z produktů: Analyzuj a Proveď (sofistikovaný systém finanční analýzy) Proveď a Změř (sofistikovaný systém zvyšování výkonu společností Balanced scorecard) Změř a Koordinuj (sofistikovaný systém kontroly Sarbanes-Oxley Act of 2002) na konci roku je spuštěna beta verze portálu Analyzuj a Proveď (www.analyzujaproved.cz) jsme jediní na trhu v České republice, kteří poskytují systém kontroly na bázi Sarbanes-Oxley Act of 2002 naše sesterská společnost Edolo s.r.o. se úspěšně rozvíjí meziroční nárůst tržeb překračuje hodnotu 205% 2011 rok rozvoje společnosti dokončen vývoj portálu Analyzuj a Proveď (www.analyzujaproved.cz) veřejné spuštění portálu Analyzuj a Proveď (www.analyzujaproved.cz) zpracována kompletní dokumentace pro zákazníky: Prezentace Manuál produktu Analyzuj a Proveď Závěrečná zpráva produktu Analyzuj a Proveď systém Analyzuj a Proveď (www.analyzujaproved.cz) je testován nezávislým znaleckým ústavem, jeho bezpečnost je prověřena a systém získává certifikát BEZPEČNÝ založen blog Edolo Consult s.r.o. (www.edolo-consult.eu/blog) návštěvnost stránek našeho produktu Analyzuj a Proveď přesáhla 200 návštěv denně zobrazení stránek našeho produktu Analyzuj a Proveď přesáhlo hodnotu zobrazení zahájen vývoj on-line verze produktu Proveď a Změř (sofistikovaný systém zvyšování výkonu společností Balanced Scorecard) definujeme naše motto Nemožné je pro nás výzvou aneb vyzýváme Vás: Otestujte si nás! jsme jediní na trhu v České republice, kteří poskytují svoji produktovou řadu v online systémech na internetu 11

12 2012 vytvořili jsme strategický dokument Edolo Consult 2022 zde jasným způsobem popisujeme, jak se bude naše společnost vyvíjet během příštích 10-ti let a jak bychom chtěli, aby nás vnímali naši zákazníci spolupracujeme s našimi partnery společností J&T Banka a.s., First Advantage s.r.o., CIWIRE s.r.o. vydali jsme 4 elektronické publikace z oblasti Získávání zakázek, Finančního řízení a Personalistiky rovněž nabízíme našim potenciálním stávajícím klientům 8 zcela nových produktů pro jejich lepší přežití pro naše potenciální i současné klienty jsou k dispozici 2 elektronické testy na téma Životní cyklus firmy a Chci zjistit, zda mohu získat úvěr za období měla stránka našeho produktu Analyzuj a Proveď celkem návštěv meziroční nárůst 139% zobrazení stránek našeho produktu Analyzuj a Proveď přesáhlo hodnotu zobrazení za období bylo na Facebooku jinými uživateli vytvořeno celkem příspěvků o naší fan page Analyzuj a Proveď, naše příspěvky byly celkem krát sdíleny, naši fan page si prohlédlo celkem unikátních uživatelů, celkově byla naše fan page na Facebooku zobrazena krát Pro naše potenciální klienty máme k dispozici celkem 21 webových stránek tematicky zaměřených na naše produkty, kde se každý může seznámit a naším produktem či společností 2013 začínáme plnit naše plány obsažené ve strategickém dokumentu Edolo Consult 2022 rozvíjíme spolupráci s našimi partnery zejména se společností CIWIRE s.r.o., díky které přecházíme na jednotný komunikační systém CLIPSAN zahájili jsme spolupráci s PR agenturou faama.cz naše články byly zveřejněny na vydali jsme 2 nové elektronické publikace z oblasti Daní a Finančního řízení zásadně expandujeme v počtu videí s praktickými radami (do natočeno 42 videí) natočili jsme video seriály z oblastí Jak získávat zakázky, 45 otázek finanční analýzy firmy apod. získali jsme dotační podporu formou inovačního voucheru na náš projekt Mikroekonomický prediktivní model klíčový krok k naplnění strategie Edolo Consult 2022 pro naše potenciální i současné klienty jsou k dispozici 2 elektronické testy na téma Životní cyklus firmy a Chci zjistit, zda mohu získat úvěr za období měla stránka našeho produktu Analyzuj a Proveď celkem návštěv meziroční nárůst 178% Pro naše potenciální klienty máme k dispozici celkem 24 webových stránek tematicky zaměřených na naše produkty, kde se každý může seznámit a naším produktem či společností 12

13 Jedeme dále 13

14 Část vize majitelů společnosti Edolo Consult s.r.o. pro rok 2013: Když se řekne Edolo Consult, každý ví, že je to kvalitní partner pro systémový růst podniku. Umíme systémově pomoci v růstu firmy. Každý pracovní den pohodlně vyřizujeme komunikaci se stávajícími klienty a víme jak oslovit nové klienty, tj. následně průběžně nové klienty oslovujeme a pohodlně jim vysvětlujeme výhody našich produktů. Jsme slušní nepodrážíme, neurážíme, ptáme se na každodenní starosti majitelů firem a představitelů veřejné správy, umíme naslouchat, přizpůsobit se. Dodržujeme etickou úroveň podnikání, máme zpracovaný etický kodex a dodržujeme ho. Zároveň máme kodex poradců, který rovněž dodržujeme. Prezentujeme dodržování etického kodexu základním pilířem kodexu je následující nařízení: zakazuje se nevhodně mluvit či se vyjadřovat o osobách v jejich nepřítomnosti, příp. v situacích kdy na to nemohou adekvátně reagovat. Porušení tohoto základního pravidla je důvodem k personálním postihům a je bráno jako porušení pracovní kázně. Tyto výše zmíněné body nám přináší výsledky, jimiž jsou zákazníci, kteří se vracejí a zákazníci, jež mají chuť s námi komunikovat o svých problémech, starostech a rozvojových plánech. Klient nás vnímá jako dlouhodobého partnera. Přijímáme zodpovědnost za řešení situací našich zákazníků a partnerů toto je nejvyšší možný typ spolupráce, neprodáváme, ale dodáváme řešení, za která dostáváme řádně, včas a v plné výši zaplaceno. Naši zákazníci se nás ptají na to, jak mají fungovat v budoucnosti. Máme ukotvenou pozici na trhu, naše obchodní značka je známá, stejně tak i značky našich produktů. Klienti jasně ví, co od nás mohou získat za služby. Máme kvalitní tým lidí a dovedeme ukázat hodnotu našich služeb zákazníkovi. V základním účelu se zmiňujeme o zvyšování růstového potenciálu našich klientů. Aby nám klienti mohli věřit, že toto dokážeme, je na místě portfolio našich služeb, které odpovídá požadavkům našich klientů. Je nutné každému potenciálnímu zákazníkovi společnosti jasně, stručně a přesně prezentovat hodnotu pro něj. Za kvalitu těchto služeb 100% odpovídáme, pro zákazníka je spolupráce s námi kvalitním využitím jeho vlastního pracovního i osobního času. Spolupracovníci ve firmě jsou zodpovědní mají sílu nést následky svých rozhodnutí. Mají minimální chybovost. Dovedou zvýšit zájem klientů o jejich vlastní práci, klienti mají zájem s námi spolupracovat, díky odbornosti, kterou spolupracovníci prokazují. Jsme schopni profesionálně zjistit požadavky našich klientů na druh a zpracování našich služeb, flexibilně se podle toho zařídit a přinést požadované řešení. Můžeme se na sebe spolehnout. Pokud toho nejsme schopni, rozumným způsobem prozkoumáme požadavky zákazníka, prostřednictvím zpětné vazby získáme náměty na práci do budoucna. Zákazník má, i přesto, že nejsme schopni splnit jeho požadavky, radost a dobrý pocit z předaných nápadů na setkání, tipy do jeho vlastního podnikání a v případě toho, že jsme jeho požadavky schopni v budoucnu splnit, vyvstaneme v jeho mysli jako kvalitní, etická a schopná firma. Práce je pro nás hrou. Vnímáme, že nám práce něco přináší, nejsme vyčerpaní, zvládáme práci během standardní doby. Jsme výkonní, efektivní a známe naše pozice v týmu. Dovedeme zabezpečit růst naší firmy, nejen z hlediska práce s klienty, i z hlediska růstu jednotlivce a rozšiřování týmu. Jsme kreativní. 14

15 Přesně víme, kam jdeme Naše společenská odpovědnost sestává ze 3 pilířů: Ekonomický pilíř Sociální pilíř Enviromentální pilíř Tyto pilíře jsou monitorovány a kontrolovány naším správcem společenské odpovědnosti Edolo Consult s.r.o., kterého můžete kontaktovat na: Josef Kohout

16 Ekonomický pilíř V ekonomické oblasti se věnujeme transparentnímu podnikání a udržováním pozitivních vztahů s našimi investory, zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery. Na ekonomický pilíř nahlížíme stejně, jako dobrý farmář nahlíží na svou půdu. Ví, že když se o ni bude starat, oseje ji, tak se mu půda jednoho dne odmění. Farmář ví, že půda není donekonečna ždímatelná. Musí vložit zpět část úrody a plodů práce, aby se půda zregenerovala a připravila se na další osetí. Stejně jako farmář i my tuto část chceme vrátit zpět, kde bude mít užitek a pomůže zlepšit život lidí v našem okolí. Jakým způsobem zmiňujeme v sociálním a environmentálním pilíři. Držíme se zásady transparentního podnikání veškerá čísla společnosti jsou k nalezení na https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=edolo Podstatná část přidané hodnoty byla zpět reinvestována do: vzdělání našich zaměstnanců komunikace managementu finančního řízení výzkumu a rozvoje systému Analyzuj a Proveď technického zpracování Změř a Koordinuj podklady pro kontrolu systémem SOX budování poradenství v oblasti účetnictví a daní s důrazem na správnost. (Tax & Accounting) 16

17 Sociální pilíř V sociální oblasti se zaměřuje na odpovědné chování firmy vůči zaměstnancům a podpoře regionu a státu, ve kterém žijeme a pracujeme. Cílem našeho sociálního pilíře je pozitivně působit na životní úroveň, zdraví, bezpečnost, vzdělávání a kulturní rozvoj občanů. Cílem našeho sociálního pilíře je komunikovat a pomáhat těmto skupinám: Zaměstnanci Zákazníci (Spotřebitelé) Lokální komunita Business partneři Veřejná správa 17

18 Zaměstnanci Stejné příležitosti zaměstnanců Všichni zaměstnanci a uchazeči o práci u nás mají rovné podmínky. Bez ohledu na věk, etnickou skupinu, náboženství, pohlaví či invaliditu. Vybíráme takové lidi, kteří mají v činnostech, které dělají výsledky. Postavit sněhuláka nezávisí na tom, jestli jste muž nebo žena, Asiat či Evropan. Celý postup stavby sněhuláka by se dal nadneseně shrnout do rozhodnutí, že ho postavím, plánu, jak má vypadat, zahájení a dokončení činností a závěrečnou kontrolu. Ale je tam to, že na konci to bude postavený sněhulák. Nikoli vymyšlené a odprezentované vzdušné zámky a přitom se sněhu nikdo ani nedotkl. Z výše uvedeného textu je patrné, že lidé, kteří zvládají a dokončují činnosti od A do Z jsou ti, kterým nabízíme možnost u nás pracovat a pomoci lidem okolo sebe kvalitní a smysluplnou činností. Zdraví a bezpečnost Zdraví jednotlivých zaměstnanců je u nás velice důležité. Poradenská činnost má jednu nevýhodu a to, že závisí na schopnostech a stavu člověka, který Vám informace a zkušenosti předává, popřípadě zavádí systémová řešení apod. Člověk, který se necítí dobře nebo je nemocný nebude tak úspěšný v předávání zkušeností jako člověk, který je v pohodlném psychickém a fyzickém stavu. Jak my smazáváme tyhle nevýhody? Jednoduše, systémem. Máme své úspěšné zkušenosti a správné postupy při zavádění jednotlivých projektů přehledně sepsané. Takže pokud si jako poradci nejsme jisti, jak postupovat, obracíme se do naší knihovny. Víme, že opakováním fungujících věcí vznikají nové fungující věci. Všichni zaměstnanci jsou školeni ohledně Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a mají přidělené ochranné pomůcky. Vzdělání a rozvoj osobnosti Skvělá a fungující firma je jako kolečka v hodinářském stroji. Všechna ta kolečka se musí točit, nesmějí se rozpadnout po týdnu fungování, musejí si rozumět, jinak by si ta kolečka s nadsázkou vylámala zuby navzájem. V naší společnosti požadujeme stejné schopnosti i od zaměstnanců. A když chceme zlepšit a zrychlit celou firmu, všichni se musejí víc naučit. Máme jasný a zřetelný přístup ke vzdělávání. Naši zaměstnanci si podle svých přestav a pracovního zařazení volí své rozvojové potřeby. Adekvátně jsme tak schopni posoudit představy zaměstnance společně s jeho pracovním zařazením a dopřát mu takové možnosti sebevzdělávání, které navýší jeho kompetenci v práci s klienty. Využíváme odborné školení v marketingových, prodejních a řídích dovednostech stejně jako i další metody vzdělávání, například koučink. 18

19 Veškeré materiály, které jednotliví zaměstnanci získají na školeních, ukládáme do naší knihovny a jsou k dispozici každému k nahlédnutí. Máme přehled o jednotlivých kurzech a několikrát ročně je spolu procházíme a opakujeme. Zvedáme si tím svou kompetenci v poskytování poradenství a zároveň týmového ducha. Vnitřní komunikace ve firmě Razíme jedno heslo: Neexistuje komunikovat věci, které si můžeme mezi sebou vyřídit ústně, přes či jinou elektronickou nebo neosobní komunikaci. Jedním z největších neplech současné doby je totiž vymírání osobní komunikace, což je v poradenské činnosti jednou z nejdůležitějších schopností = říci tomu druhému co a jak myslím a ubezpečit se, že tomu rozuměl. Jsme schopní konfrontovat a pohodlně ustát realitu, to, co se právě děje. Uplatňujeme myšlenku, že mluvit spolu je absolutní základ. Jedním z nejdůležitějších ustanovení našeho Etického kodexu (obsahuje právě části o vnitřní komunikaci) je, že se zakazuje se nevhodně mluvit či se vyjadřovat o osobách v jejich nepřítomnosti, příp. v situacích kdy na to nemohou adekvátně reagovat. Tyto zásady uplatňujeme i v našem kolektivu, tedy 8 lidí a přenášíme jejich působnost na zaměstnance i naše zákazníky. Protože nejhorší je to, co nebylo řečeno a někdo si něco o tom myslel. A přitom něco jiného si myslel zákazník, partner Plat a benefity Platební podmínky společnosti vycházejí z výše uvedeného principu produkce. Děláš a máš výsledky? Dostaneš korespondující finanční ohodnocení a benefity. Nemáš požadovanou produkci? Fajn, jak to uděláš příští měsíc, abys požadované produkce dosáhl? Peníze jsou to, čím nás ohodnocuje zákazník. Firma má jen tolik peněz, kolik jí zákazník pošle. Proto naše činnosti směřují k tomu, aby zákazník dostal to, co mu pomůže vyřešit 19

20 jeho problémy a my dostali adekvátně zaplaceno. Na každém pracovníkovi je, aby si toto uvědomil a nikdy během působení v této nebo jiné firmě na toto nezapomněl. Pokud zaměstnanec neplní a tedy se nezaslouží o své finanční ohodnocení, vždy zjišťujeme osobním rozhovorem proč tomu tak bylo a jak to on nebo ona napraví v nejbližší budoucnosti. Nepoužíváme finance jako hlavní či nejdůležitější motivační nástroj. Pro naše zaměstnance nejsou finance to, co je ve firmě drží. Je to bonus, který dostávají za služby, které ostatním pomáhají růst. Pracovní prostředí a podmínky Každý zaměstnanec má k dispozici stůl, pracovní místo, mobil, případně automobil k pracovním účelům. Víme, že jedním z faktorů, které vycházejí z pracovního prostředí je stres. Jak jsme se několikrát přesvědčili, tak stres není převlečená žízeň, ale převlečené úkoly, které jsme nedodrželi. Jste ve stresu, když máte prázdný stůl a odškrtané úkoly? My také ne. Zaměstnanec má možnost si upravit pracovní podmínky tak, aby vyhovovaly jemu a jeho pracovnímu stylu. Nejdůležitější faktorem je pro nás splněná práce. Netrváme na absolutním dodržování pracovní doby. Chápeme, že každý máme ve dne hodiny, kdy toho udělá nejvíce a hodiny, kdy ta práce prostě neodsýpá. Stejně tak nemůžeme nařídit obchodníkům, v kolik hodin budou mít schůzky. Ovšem kolik těch schůzek mají mít, tak to vychází z vnitřních statistik. Vnitřní statistiky využíváme k tomu, abychom všichni viděli, jak se podílíme na plnění plánu, na kolik je plán splněn a zároveň jako motivátor. Taky nevidíte rádi, že kolega teď jede a ta Vaše statistika kolísá? Takhle to nenecháme! 20

21 Lidská práva Dodržujeme lidská práva podle ústavy. Řídíme se etickým kodexem a striktně vyžadujeme etické chování zaměstnanců. Víme, že naše práva končí tam, kde práva jiných začínají. Úvodní část našeho Etického kodexu celé znění naleznete v příloze 2 21

22 Zákazníci Spokojenost zákazníků Jedním z měřítek spokojenosti zákazníků na volném trhu je často (až příliš často) opakovaný nákup produktů firmy. Není to zavádějící? Pokud jde o zákazníka, který je formován zvyklostmi (už tam nakupuji 10 let) nebo který nemá jinou možnost výběru, aniž by ho to stálo značné úsilí, neznamená opakovaný nákup nic. Navažme na interní komunikaci a zmiňme se o naší externí komunikaci se zákazníky. O zákazníky se starají jednotliví obchodníci/konzultanti. Z každého setkání přinesou dokument nazvaný Zápis z jednání, ve kterém popisují pro sebe (a pro budoucí činnosti a zaměstnance), o čem se na schůzce bavili, potřeby zákazníka apod. Zároveň mají za úkol zjišťovat spokojenost zákazníka. Vyhovují mu naše služby? Jak se dívá na naši spolupráci? Změnil by něco? Pokud jsou změny konstruktivní a my jsme schopni vyjít zákazníkovi vstříc, tak vycházíme. Pokud jde o cenu, zeptali jste se někdy zákazníka, jestli by to nechtěl levněji? Tohle je tak trochu triková otázka. Setkali jste se někdy se zákazníkem, který řekl, že to levněji nechce, protože si vysoce cení Vašich služeb? My ano a ne jednou. Právě ta etika a schopnost vidět hodnotu jednotlivých služeb vede k tomuto. Naproti tomu, druhou odpovědí bude, Ano, určitě to chci levněji. A na takovou otázku se každému špatně vychází vstříc, že ano? Zásadně nenabízíme naše služby pod cenou. Jsme si vědomi hodnot našich služeb a toho, co zákazníkům přinesly, proto nemáme důvod se za každou cenu hrnout do obchodu, ve kterém nejsme vyrovnáni, tedy snažíme se více než zákazník. Zároveň nám krajně nevyhovuje situace, kdy zákazník zaplatí více, než dostane. Etickou situací je typ Výhra Výhra Spokojenost zákazníků šetříme dotazníky. Využíváme je jednou za 3 měsíce, výsledky zpracováváme a používáme pro zlepšení nabídky služeb a tedy našeho vlivu a schopnosti pomáhat firmám a okolí okolo nás. Zpětná vazba zákazníků Za zpětnou vazbu zákazníků považujeme takový stav, při kterém nám zákazníci osobně, elektronicky, písemně či jinou formou sdělí, jak jim naše služby pomohly, co na ně říkají, jak se jim s námi spolupracuje. Protože nás zajímá, jak na nás trh a naše okolí pohlíží, žádáme každého zákazníka, aby nám vyjádřil svůj názor prostřednictvím reference na poskytnutou službu a na firmu jako celek (často se stává, že nemusí mít výhrady ke službě, avšak může mít výhrady k typu jednání nebo pomalé komunikaci apod.). Těší nás pozitivní reference. Z negativních referencí, ačkoli to zní zvláštně, máme pomalu stejnou radost. To z důvodu, že negativní reference Vás donutí zamyslet se, co jsme mohli udělat lépe. Ať jde o zlepšení služeb, zkvalitnění komunikace či nutnost vzdělávání se. Adaptujeme se na potřeby našich zákazníků. Proto jsme vytáhli tyto negativní reakce z naší spolupráce a dali si za cíl, že budeme vyžadovat doporučení v každé získané referenci. Tedy co máme udělat lépe, i když se Vám naše spolupráce líbila a byli jste spokojeni? 22

23 Jednou z výhod tohoto přístupu je, že pokud se reakce opakují, vidíte, co je důležité a kde jsou kritické body, na které je nutné se okamžitě zaměřit. Reference dáváme na naše stránky, naleznete je na Výhodou tohoto přístupu je, že i ti, kteří se nesetkávají tváří v tvář se zákazníkem, slyší, jaký je vnější pohled na firmu Edolo Consult s.r.o. Na jednu ze zpětných vazeb se podívejte na tomto videu, kde o naší spolupráci mluví pan Miroslav Chuděj ze společnosti Miroslav Chuděj, s.r.o. Video je na tomto odkazu: https://clipsan.com/cs/clip/4a29b32855 Jak se noví zákazníci přesvědčují o tom, že svou práci děláme správně Přístup ke kvalitním a praktickým informacím, které můžete okamžitě použít toto razíme jak na internetu, tak při osobní komunikaci se zákazníkem. Společnými silami jsme podle přání zákazníků sestavili přes 12 elektronických informačních brožur s konkrétními návody, jak se věnovat jednotlivým daným oblastem. Vytvořili jsme mimo jiné Test životního cyklu firmy, který pomáhá zákazníkům ucelit svoje myšlenky a soustředit se na oblast životního cyklu firmy, ve které se právě nachází. Stejně jako dům musí mít i firma pevné základy. Pokud zákazník při vyhodnocení tohoto testu zjistí, že jeho dům nemá pevné základy a přitom už pokládá střechu, může očekávat v budoucnu nějaké problémy. Pro každou oblast životního cyklu firmy máme připravenou sérii otázek, která má za úkol pomoci zákazníkovi najít sám sebe. Na osobních schůzkách jsme klidní, nasloucháme zákazníkovi, jaké jsou jeho potřeby, jak můžeme být jeho společnosti a jemu nápomocní. Důvěra je jednou z nejdůležitějších částí mezilidských vztahů, mezi které řadíme i obchodní vztahy. Proto smyslem není vnutit zákazníkovi nějakou radu nebo brožuru, ale poradit mu tak, aby jeho další kroky 23

24 podporovaly jeho cíle a jeho společnost. Dáváme rady a tipy konkrétní firmě podle situace na trhu, situace ve firmě a možnostech, o kterých jsme se během schůzky dozvěděli. Jsme slušní nepodrážíme, neurážíme, ptáme se na každodenní starosti majitelů firem a představitelů veřejné správy, umíme naslouchat, přizpůsobit se. Výsledky naší práce a spokojenost našich zákazníků je možné si prohlédnout na - popřípadě každý z našich analytiků má reference naší společnosti při sobě. Zakládáme si na neustálém rozvoji zákazníkům můžeme pomoci do takové míry, do jaké jsme schopni si pomoci sami sobě proto se neustále vzděláváme a informujeme vás o tom prostřednictvím Vycházíme i z vlastních průzkumů zveřejňujeme je na této stránce Komunikace se zákazníky Komunikace se zákazníky je gro fungování naší firmy bez kontaktu se zákazníkem nemůže ani zákazník, ani my, očekávat zlepšení. Se zákazníkem mohou komunikovat všichni zaměstnanci firmy, nicméně největší podíl na komunikaci mají obchodní zástupci a analytici. Tedy ti, kteří služby pro zákazníky zprostředkovávají. Striktně vyžadujeme, aby každý ze zaměstnanců byl schopen zeptat se a porozumět zákazníkovi v telefonu a předat jej na oddělení, kde zákazníkovi jsme schopni problém vyřešit. Nestane se, aby si zaměstnanec se zákazníkem nevěděl rady, protože každému z nás se stalo, že si ho někdy někdo přehazoval v telefonu jako horký brambor. Nechceme, aby zákazníci s námi měli tyto zkušenosti. Komunikujeme se zájmem, na správné emoci, efektivně, aby se zákazník dostal k tomu, co potřebuje. Zákazník se v telefonu nedočká dlouhých pomlk či pauz, protože my mu chceme pomoci, ne ho nechat tápat ve tmě déle, než je nutné. Na sociálních sítích jsme aktivní, odpovídáme během několika hodin. Veškeré telefonické a ové kontakty včetně adres naleznete na Je možné nás kontaktovat i přes sociální sítě: Facebook: https://www.facebook.com/edolo.cz Twitter: https://twitter.com/edolo_cz Youtube: LinkedIn: 24

25 Vztah se zákazníky Zákazníci jsou pro nás dlouhodobí partneři, se kterými jednáme na profesionální úrovni a zasazujeme se o zvyšování růstového potenciálu jejich a jejich firem. Přijímáme zodpovědnost za řešení situací našich zákazníků a partnerů toto je nejvyšší možný typ spolupráce. Naši zákazníci se nás ptají na to, jak mají fungovat v budoucnosti. Naše obchodní značka je známá, stejně tak i značky našich produktů. Klienti jasně vědí, co od nás mohou získat za služby. Máme kvalitní tým lidí a dovedeme ukázat hodnotu našich služeb zákazníkovi. Naši obchodníci co slíbí, to splní. Zákazníci vnímají naše obchodníky jako přátele. Zapojujeme naše zákazníky do rozvoje profilů na sociálních sítích tvoříme akce, kde mohou vyhrát hodnotné ceny, přispět do mlýna informací a zkušeností, ze kterých mohou další lidé čerpat a hledat inspiraci pro rozvoj svého podnikání. Víme, kde máme hranice, a když nejsme schopni splnit přání našeho zákazníka, sedneme si a probereme to, zákazníkovi poradíme, kde může hledat řešení svého problému, jsme schopni doporučit partnera z naší partnerské sítě. Jsme velice přísní, pokud jde o data, která nám byla svěřena lidmi, se kterými přijdeme do styku. Osobní údaje jak v elektronické, tak v tištěné formě, jsou chráněny před zneužitím. Využíváme systémy Customer Relationship Management (CRM) v online formě, kde data jsou chráněna provozovatelem. Sami využíváme heslovaný přístup do CRM, ke kterému mají přístup pouze zaměstnanci v souvislosti s vykonáváním jejich pracovní činnosti. V tištěné formě máme nutnou část dat uskladněnou na bezpečném a uzamčeném místě. Opět, přístup mají pouze ti zaměstnanci, jejichž náplní práce je přicházet do styku s těmito daty. Využíváme zde i dříve zmíněný Zápis z jednání dokument, ve kterém popisují pro sebe (a pro budoucí činnosti a ostatní zaměstnance) o čem se na schůzce bavili, potřeby zákazníka apod. Tyto údaje přikládáme do údajů v CRM. Vzdělávání zákazníků Vzdělávání našich zákazníků vychází z toho, že finančnímu řízení a fungování firmy je potřeba rozumět vždy. Tím, že ukážeme a zobrazíme informace, které jsou v podniku schované, dáváme do ruky majitelům a managementu další nástroje k lepšímu řízení. Tím, že jednotlivým vazbám a ukazatelům porozumí, dokážou pak lépe nalézt cestu, kterou se mají vydat, aby dokázali podnik uřídit. Tím, že jsou vzdělanější v hledání 25

26 jednotlivých cest, kterými se dostanou k úspěchu, tak se jejich úspěch několikanásobně zvyšuje. Aby každý z nás dokázal lépe fungovat, zasíláme každý týden několik jasných a praktických tipů, které vedou k tomu, že každý z nás dokáže lépe porozumět problematice. Vzdělávání není nic jiného, než pronikání hlouběji a hlouběji do fungování něčeho. Tím, že dodáváme praktické řešení včetně teoretického základu (za jeden ze základů porozumění můžeme považovat slovníček čím více slov chápeme stejně, tím lépe se domluvíme, což platí pro cizí jazyky stejně jako pro ekonomiku firmy), dokážeme zvýšit přidanou hodnotu našich rad a tipů právě o tu teorii, o to, proč to tak funguje. Při lepším porozumění finančním a výkonnostním ukazatelům se objevuje vedlejší efekt a to ten, kde ustupuje názor majitelů firem, že plánovat a vlastně ani finančně plánovat prostě nelze. Porozuměním tomu, proč na tom byla společnost v posledních letech právě tak a tak, tím, že to spojíme se současným stavem, hledáme vzory, podle kterých tomu tak mohlo být, dokážeme najít takové vzory, které povedou k predikci budoucího stavu, k existenci stavu, kterého chceme docílit. A když víme, čeho chceme docílit, co k tomu máme, sestavíme plán, projdeme, jak to budeme dělat a uděláme to. Finanční plán už je poté to nejmenší. Charlie Chaplin kdysi řekl: Zajímám se o svoji budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života. Dotýkáme se budoucnosti 26

27 V rámci vzdělávání našich zákazníků připravujeme projekt Škola proti krachu ve spolupráci s našimi partnery. Jejím účelem je předat majitelům a manažerům firem takové informace, podle kterých mohou s určitostí říci, jestli podnik nekrachuje a to jak z pohledu čísel a výsledků podniku, tak z pohledu vnitřní struktury a zaměstnanců a také z pohledu tržního prostředí. 27

28 Naše okolí, komunita Podpora potřebným Komunita se skládá z lidí. Jak každý ze svých zkušeností víme, žít s lidmi není vždy to nejjednodušší. Komunita se často skládá z lidí, kteří pomoc nepotřebují, kteří se pomoc snaží předávat a pak také z lidí, kteří pomoc potřebují. Těmto potřebným předáváme pomoc, aby jednoho dne byli i oni schopní pracovat a dávat hodnotu komunitě, ve které žijí a pracují, ať je ta komunita jakkoli velká či malá. V oblasti našeho podnikání přicházíme do styku často s lidmi, kteří dané problematice rozumí, pouze jim chybí praxe nebo naopak mají praxi, ale základní teoretické znalosti jim chybí, protože to jsou (mnohdy jen dle jejich názoru) kraviny. Jedním z našich cílů je pomáhat studentům, kteří studují VŠ a v Klatovech bydlí a pracují a studentům klatovské Obchodní akademie s jejich praxí při studiu. Po dohodě se školou jsme schopni jim předat informace a zaučit je v základech, které jim pomohou úspěšně složit maturitní zkoušku, s přijetím na vysokou školu i s uvedením do praxe. Prakticky denně v naší kanceláři v Klatovech naleznete někoho z našeho týmu, který je Vám ochotný poradit. Protože víme, že předáváním znalostí komunitě může krásně dojít k tomu, že tyto znalosti komunita rozpracuje a najde řešení, které nás ani nenapadlo. Vzbuzovat v lidech tvořivost a touho něco dokázat je pro nás velice povzbuzující. Jak je vidět z našeho Atlasu úspěchů, našemu okolí a komunitě se snažíme dodávat bezplatné a pomocné rady stejně jako kvalitní služby. Zákazníci Edolo Consult s.r.o. k

29 Podporujeme: Projekt První pomoc není věda V roce 2012 jsme podpořili finanční částkou projekt Českého červeného kříže s názvem První pomoc není věda. Tento projekt má za cíl ukázat a zvýšit povědomost dětí o první pomoci díky publikacím, které díky obrázkům a textům popsaly, jak se chovat při nejčastějších úrazech, popáleninách, zlomeninách apod. Vše je vhodně ukázáno na obrázcích tak, že to kromě dětí určitě ocení i dospělí. Několik publikací jsme obdrželi i my, je to velice rozumný prostředek ke zvýšení povědomí o první pomoci. Nikdy nevíte, kdy bude potřeba pomoci ostatním stejně tak jako nikdy nevíte, kdy bude potřeba pomoci Vám. Čím více lidí toto zná, tím lépe pro všechny. Titulní strana publikace Zapojení zaměstnanců I zaměstnanec Edolo Consult s.r.o. je člověk. Rozvoj konstruktivních nápadů a plánů v našem okolí pro nás znamená možnost zapojit se a pomoci dotáhnout do konce úspěšné projekty či se podělit o tu radost z dobře vykonané práce. Osobně jsme se zde ve firmě zapojili a stali se spolupořadateli každoroční akce Klatovské Motobloudění, protože jedním z míst, které při svém bloudění navštívili, byl i Dětský domov v Kašperských Horách. V roce 2012 jsme při této akci strávili čas s dětmi z Dětského domova, pomohli jim s přípravou akce, nakonec sehnali všechny účastníky 29

30 motobloudění dohromady a paní ředitelce a dětem předali několik hromadných fotek. Akce to byla parádní, děti skvělé. V roce 2013 jsme se účastnili jako rozhodčí a při měření různých ne zrovna motorkářských disciplín. Takže příště znovu! Dopad na naše okolí, společnost L. Ron Hubbard jednou řekl, že: Dnešní člověk má v rukou mnoho nebezpečných zbraní. Postrádá však etické normy, které by mu pomohly zacházet s nimi patřičným způsobem. Můžeme s klidným hlasem říci, že podobně vnímáme současný svět i my. Ačkoli to možná tak vypadá, ani v dnešním světě, v minulosti nebo v budoucnosti si člověk nikdy nebude moci dovolit dělat všechno to, co chce. Zacházet se zbraněmi tak, jak to pouze jemu vyhovuje. Na světě se nenajde nikdo, kdo je schopný sjednotit lidstvo a vést jej tak, abychom se všichni měli dobře. A vůbec, my nevíme, co je dobře pro Vás stejně jako Vy nevíte, co je dobře pro nás. Proto my vnášíme pořádek. Protože společnost, firma, podnik nebo obec funguje podle zaběhnutého schématu, který vede k nějakému výsledku, nejsme schopni přijít a říci, odteď se to bude dělat jinak, protože zrovna my to takhle chceme. Nenajde se člověk, co by si nechal takhle kecat do práce. Řídíme se tím, že co děláme dobře, to opakujeme. Podívejte se na firmu McDonalds dobyla trh právě tím, že dělá pořád stejné věci, stejně vypadající, stejně chutnající. Opakovat svoje úspěchy a úspěšné akce je jedna z věcí, které se snažíme přenést na své okolí. Dělejte to, o čem víte, že je správné a že fungovalo. Práva jednoho člověka končí tam, kde začínají práva člověka druhého. Stejně tak přistupujeme i k fungování firmy. Abychom mohli říci, kde práce a přispívání jednoho člověka firmě a skupině skončí, musíme vědět, jaká je jeho náplň práce a jeho pravomoci, stejně jako pravomoci všech ostatních lidí ve firmě. Tím, že tvoříme systém vedle současného fungujícího systému, nikoli systém v systému, jsme schopni vycházet z toho, jak firma funguje, nikoli přinést jeden nějaký fungující systém a pak ho několikrát záplatovat. Když něco děláme, děláme to pořádně. Poloviční práce pro nás není odvedená práce, nýbrž ztráta času pro nás i pro našeho zákazníka. 30

31 Partneři společnosti Jaké hodnoty vyznáváme? Naše pracovní vztahy jsou z velké části utvářeny i spoluprací s našimi partnery. Proto vybíráme pouze takové společnosti a jednotlivce, jejichž aktivity jsou v sounáležitosti s našimi etickými principy, jejichž podnikatelské aktivity jsou v souladu se zákonem. Před první spoluprací s naším budoucím partnerem v naší firmě vyhodnocujeme naše zkušenosti s tou firmou nebo jednotlivcem, probíráme naše vnitřní zkušenosti, které s ním máme a vyhodnocujeme dopady spolupráce s tímto partnerem stejně jako důsledky spolupráce s ním na naše klienty. V příloze tohoto dokumentu naleznete tzv. Partnerský list. Myšlenkou tohoto Partnerského listu je dát svému partnerovi na vědomí, jaké produkty a pro které zákazníky je partner schopen nabídnout. Může se stát, že partnerem nám je společnost poskytující služby na internetu, ale už nevíme, jestli jde o internetové stránky, SEO apod. Partnerský list zároveň požadujeme i od našeho partnera. Zakládáme si na vyjasněných očekáváních ve spolupráci a rovných vztazích mezi firmami stejně jako mezi jednotlivci. Proč má Edolo Consult s.r.o. partnery? Naše společnost se zaměřuje na to, aby zákazníci měli dostatek relevantních informací k praktickému a rozhodnému řízení firmy nebo obce. Aby každý náš zákazník využíval svým možností a zdrojů naplno, abychom společně odhalili rezervy, možné skryté talenty nebo naopak, díry na peníze. Naše motto Pomůžeme Vám růst se zde projevuje naplno. My se můžeme spolehnout na své partnery, na jejich služby a jejich profesionalitu, která nám pomáhá sestavit takovou pavučinu, díky které nám neuniknou špatné či neekonomické kroky zákazníka a na druhou stranu dobrá a funkční rozhodnutí jsou v této pavučině vždy vidět. To proto, že pavučina je tak pevná, jako jsou pevná její hlavní vlákna. Naši partneři nám pomáhají tvořit a zpevňovat tuto pavučinu. 31

32 Kdo jsou naši partneři? Na dalších řádcích uvádíme naše partnery seřazené dle abecedy. Business Success Účel této partnerské společnosti je: Pomáháme zvyšovat prosperitu firem, zjednodušovat jejich fungování a obnovovat radost z práce a života všech jejich členů. Tím aktivně přispíváme k zdravějšímu fungování celé společnosti. V České republice působí Business Success prostřednictvím svých poboček v Praze a Brně, a obchodní kanceláře v Plzni s více než 30 spolupracovníky již déle než 10 let. V dosavadní historii vyškolili přes manažerů, prodejců a zaměstnanců z více než společností. CIWire s.r.o. CIWire s.r.o. je společnost otevřená novým trendům, novým názorům a změnám. Denně naráží na skvělé nápady, které nenachází realizaci. CIWire s.r.o. využívá potenciál lidí, které potkává a nabízí jejich myšlenkám tu správnou péči a praktickou realizaci jejich záměrů. Rádi berou výzvy pevně do rukou a nebojí se rizika. Pro internetové projekty dělají maximum! Mirka Čejková Profesionální certifikovaný kouč pracující dle standardů ICF (Mezinárodní federace koučů). Více než 20 let se věnuje komunikaci jako vysokoškolský učitel, novinář, externí mluvčí, moderátor nebo poradce v oblasti médií a komunikace. Největší zkušenosti s komunikací se točí prakticky okolo toho stejného - proces komunikace, přestože je to naše jediná možnost, jak si vyměňovat informace, názory, pocity nebo přání, je bohužel velmi náchylný k poruchám. Studovala VŠ a koučink v USA a Velké Británii. Postupně se zabývala psychologií a studiem mezilidských vztahů, což ji dovedlo až ke koučování. Viceprezidentka International Coach Federation v České republice (ICF ČR) J&T BANKA, a. s. Tento partner se zaměřuje na klienty a obchody vyžadující výraznou míru individuálního přístupu. Vedle komplexních služeb privátního bankovnictví poskytuje banka specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic a obchoduje s cennými papíry pro soukromé investory. 32

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

STANDARD 15. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STANDARD 15. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY STANDARD 15. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Marketingový plán pro B2B

Marketingový plán pro B2B Marketingový plán pro B2B ZDARMA od desinners.cz Úvod do vyplnění plánu Nyní máte k dispozici vzor marketingového plánu B2B. Tady je pár rad, jak plán vyplnit. Přejeme hodně úspěchů! 1. Nesnažte se vyplnit

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici. Mgr. Miroslava Kouřilová

Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici. Mgr. Miroslava Kouřilová Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici Mgr. Miroslava Kouřilová V roce 2012 bylo našemu zařízení nabídnuto v rámci gerontologické

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Geberit Kompass. Vize (graficky) Vize Kam míříme. Poslání Hodnoty Faktory úspěchu. Zásady řízení. Co děláme. Co nás vede. Jak spolupracujeme -

Geberit Kompass. Vize (graficky) Vize Kam míříme. Poslání Hodnoty Faktory úspěchu. Zásady řízení. Co děláme. Co nás vede. Jak spolupracujeme - Geberit Kompass Vize (graficky) Vize Kam míříme Poslání Hodnoty Faktory úspěchu Zásady řízení Co děláme Co nás vede Co nás dělá úspěšnými Jak spolupracujeme - Předmluva Albert M. Baehny Milí kolegové,

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Poradce Portfolia. Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce. www.vhi.cz

Poradce Portfolia. Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce. www.vhi.cz Poradce Portfolia Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce www.vhi.cz Čím se ve Viktor Hostinský Investments odlišujeme: Upřednostňuj zájmy ostatních nad zájmy své vlastní, a to i v případě, že to pro tebe

Více

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11.

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. 2014 Nechte se inspirovat konceptem společenské odpovědnosti: Proč?

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ. "Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet"

PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ. Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ "Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet" Změna je život, K Lesu 345, 142 00 Praha 4, tel: +420777 350 612, PROFIL KOUČE

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích ÚISK FF UK PhDr. Zuzana Šidlichovská Příspěvek konference IKI 2012 17-01-2012 Obsah příspěvku Moderní trendy personálního řízení Pracovní prostředí Formy

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách Věra Staňková Hlavní motto Když neděláte marketing, stane se něco hrozného, totiž NIC Víte, kam směřujete? Kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit,

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích ÚISK FF UK PhDr. Zuzana Šidlichovská Konference EFI, 25/04/2012 Obsah příspěvku Moderní trendy personálního řízení Pracovní prostředí Formy pracovních

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček

Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Platnost a účinnost: od 1.1.2015 Vypracovala: Marie Vondráčková Schválila: Funkce: MUDr. Jana Tytlová ředitelka Počet stran:

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Faily při tvorbě e-shopů,

Faily při tvorbě e-shopů, Faily při tvorbě e-shopů, za které zaplatíte víc, než za celý e-shop Marek Čevelíček Twitter: @mcevel Nefunkční weby a e-shopy Proč existuje tolik nefunkčních webů a e-shopů? 1/ nevím, jak udělat funkční

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Dáváme druhou šanci. www.oddluzse.cz

Dáváme druhou šanci. www.oddluzse.cz Dáváme druhou šanci KDO JSME A JAK FUNGUJEME Zaměřujeme se na oddlužení jednotlivců a rodin podle insolvenčního zákona. Společnost, jejíž jediným společníkem je JUDr. Ing. Lucie Gregor, Ph.D. vznikla ve

Více

Imo24h Staráme se o Váš majetek 24/7

Imo24h Staráme se o Váš majetek 24/7 Imo24h Staráme se o Váš majetek 24/7 OBSAH Imo24h Stavby a opravy.kdo jsme.co děláme.jak to děláme.platební modely.proč zvolit Imo24h? Imo24h - Franšíza.Síť franšíz.profil franšízanta.jak se stát franšízantem.podmínky

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING JSME PORADCI V OBLASTI INOVACÍ A NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Popis společnosti Proč Concordia Consulting? Concordia Consulting je poradenská společnost,

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

Profesní růst Školení pracovníků

Profesní růst Školení pracovníků EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Název projektu: Profesní růst Školení pracovníků UNO Praha Příjemce dotace UNO PRAHA spol. s r.o. Thámova 1, 186 00 Praha 8 www.uno.cz

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S.

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. AV MEDIA, A.S. KDO JSME Inspirace Inovace - Integrace HODNOTY - LIDÉ Jsme si vědomi, že náš úspěch

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru

Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti The Irish Society for Autism.

Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti The Irish Society for Autism. Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti 2013 The Irish Society for Autism. 1 Kvalita života Služby poskytované lidem s autismem Irskou společností pro

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Úvod do sociálních sítí

Úvod do sociálních sítí Úvod do sociálních sítí Otázky do začátku Je má cílová skupina na sociálních sítích? Čeho tam chci dosáhnout? Mám obsah, který můžu sdílet? Kdo bude obstarávat sociální sítě? Jak budu měřit úspěšnost aktivit?

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím docházkový systém Docházkový systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme

Více

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Obsah 02 Úvod 04 Multi-vendor 06 Znalostní báze 08 Servisní portál 10 Globální servisní centra

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy nahodile,

Více

Proč číst zrovna tenhle e-book?

Proč číst zrovna tenhle e-book? Proč číst zrovna tenhle e-book? Máte zájem se dozvědět, proč námitky ve skutečnosti vznikají? Jak na nich vydělat, zvládnout je a jak co nejvíce omezit ty zbytečné, rýpavé, jedovaté a ponižující. Je to

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Committed to your success Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice. Brand / Business / Design

Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice. Brand / Business / Design Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice Brand / Business / Design O výzkumu Voblasti budování značek zaměstnavatelů a HR marketingu je k dispozici mnoho zahraničních výzkumů. Ty jsou nám

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru 10 KROKŮ K DOKONALOSTI Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru Firma budoucnosti je taková firma, která se v první řadě zaměřuje na kvalitu - plní přísné

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Viceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy GiTy, a.s., Mariánské nám. 1, Brno 617 00 ogirstl@gity.cz INFORUM 2007: 13. konference

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Andrea Štolfová Konzultant neziskové organizace SANEK Ponte 10. prosince 2015 SANEK Ponte, o.s. Vize: moderně vedená

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem Partnerství pro rozvoj cestovního ruchu na území Pardubického kraje Základní informace o významu a aktivitách nově vznikající Destinační společnosti Východní Čechy Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím HR systém HR systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více svobody

Více

Dřevostavby Domesi jsou jedinečnou kombinací architektury, designu, energetické úspornosti a moderní stavební technologie

Dřevostavby Domesi jsou jedinečnou kombinací architektury, designu, energetické úspornosti a moderní stavební technologie Dřevostavby Domesi jsou jedinečnou kombinací architektury, designu, energetické úspornosti a moderní stavební technologie Novinky 2009: V roce 2009 jsme se Vám rozhodli nabídnout služby a produkt s ještě

Více

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík Nakladatelství PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR Martin Mařík Co je Nakladatelství PASPARTA? nakladatelství odborné literatury, poskytovatel služeb v oblasti grafiky založeno v

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

KAM SMĚŘUJEME KAM SMĚŘUJEME. www.ahorn.cz. Kam směřujeme do budoucna... Firma, která začínala v garáži... strany...

KAM SMĚŘUJEME KAM SMĚŘUJEME. www.ahorn.cz. Kam směřujeme do budoucna... Firma, která začínala v garáži... strany... KAM SMĚŘUJEME KAM SMĚŘUJEME strana 3. Firma, která začínala v garáži... strana 4. AHORN dnes... strana 5. AHORN z druhé strany... strana 7. Kam směřujeme do budoucna... Najdete nás také na Facebooku https://www.facebook.com/ahorncz

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Co máme za sebou (ceny a projekty)

Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Co máme za sebou (ceny a projekty) D L M Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Píšeme pro lidi v rozhodovacích pozicích s vlivem na společenské dění, politiku a ekonomiku. Oslovujeme čtenáře

Více

PODNIKATELSKÉ MOTTO A HODNOTY

PODNIKATELSKÉ MOTTO A HODNOTY PODNIKATELSKÉ MOTTO A HODNOTY Podnikatelské motto Naše cesta k úspěchu Podnikatelské motto popisuje samozřejmost existence skupiny EVVA a umožňuje orientaci organizace jako celku. Tvoří základnu podnikatelské

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Příloha č. 1. Etický kodex Koučovacího centra ČSOB. Etický kodex ČSOB Koučovacího centra (vychází z etického kodexu ICF) 1) Filozofie koučinku

Příloha č. 1. Etický kodex Koučovacího centra ČSOB. Etický kodex ČSOB Koučovacího centra (vychází z etického kodexu ICF) 1) Filozofie koučinku Etický kodex Koučovacího centra ČSOB Příloha č. 1 Etický kodex ČSOB Koučovacího centra (vychází z etického kodexu ICF) 1) Filozofie koučinku Mezinárodní federace koučů (ICF) a ČSOB Koučovací centrum podporuje

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Stínování manažerů Manager Shadowing Program

Stínování manažerů Manager Shadowing Program Stínování manažerů Manager Shadowing Program Kvalita Quality 2009 20. května 2009 DTO CZ, s.r.o. Ostrava Tomáš Nejedlo Co vás zajímá (nebo by mělo) Proč stínování organizujeme? Co program zahrnuje? Jak

Více