Společenská odpovědnost firmy Edolo Consult s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společenská odpovědnost firmy Edolo Consult s.r.o."

Transkript

1 Společenská odpovědnost firmy Edolo Consult s.r.o. aneb Naše praktické CSR Sepsáno:

2 Obsah Úvodní slovo... 4 Účel tohoto dokumentu... 5 Popis struktury a vedení firmy... 6 Tým Edolo Consult s.r.o Pole naší působnosti... 9 Jak plníme náš účel Matice produktů... 9 Historie naší společnosti: Část vize majitelů společnosti Edolo Consult s.r.o. pro rok 2013: Naše společenská odpovědnost sestává ze 3 pilířů: Ekonomický pilíř Sociální pilíř Zaměstnanci 18 Stejné příležitosti zaměstnanců Zdraví a bezpečnost Vzdělání a rozvoj osobnosti Vnitřní komunikace ve firmě Plat a benefity Pracovní prostředí a podmínky Lidská práva Zákazníci 22 Spokojenost zákazníků Zpětná vazba zákazníků Jak se noví zákazníci přesvědčují o tom, že svou práci děláme správně Komunikace se zákazníky Vztah se zákazníky Vzdělávání zákazníků Naše okolí, komunita 28 Podpora potřebným Podporujeme: Zapojení zaměstnanců Dopad na naše okolí, společnost Partneři společnosti 31 Jaké hodnoty vyznáváme? Proč má Edolo Consult s.r.o. partnery? Kdo jsou naši partneři? Čemu se mohou těšit naši zákazníci? Vztah s úřady 34 Jaké hodnoty vyznáváme? Environmentální pilíř Využívání energií Ekologická firemní politika Snižování ekologických nákladů na produkty

3 Ochrana přírodních zdrojů a ohled na okolí Jak Edolo Consult s.r.o. zvyšuje svoji společenskou odpovědnost? Máme vizi naší pomoci Využívání průzkumů a dotazy tam, kde můžeme pomoci Do kterých externí projektů se zapojíme? Jaké interní projekty budeme zavádět? Závěr Příloha č. 1 Dotazník, který využíváme ke zlepšování Společenské odpovědnosti firmy Edolo Consult s.r.o. 41 Příloha č. 2 Etický kodex Edolo Consult s.r.o Příloha č. 3 Výpis z obchodního rejstříku Edolo Consult s.r.o. k Příloha č. 4 Vzor partnerské smlouvy Příloha č. 5 List Partnera Edolo Consult s.r.o

4 Úvodní slovo Dobrý den, vítám Vás u dokumentu společenská odpovědnost firmy Edolo Consult s.r.o. Rádi bychom Vám na začátek přiblížili vznik naší firmy. V roce 2007 vznikla původní společnost Edolo s.r.o., důvodem vzniku byla situace na trhu poradenských služeb v oblasti dotačního poradenství. Mnoho firem si tehdy na začátku obchodního vztahu účtovalo zálohy na provize a teprve pak začali s reálnou prací pro klienty. Edolo s.r.o. si tehdy dalo za svoje motto Děláme to, co nedělá konkurence!. A toho jsme se drželi a držíme dodnes. Postupem času jsme zjistili, že mnoho firem, které získaly dotační podporu svých podnikatelských záměrů, netušily jestli přežijí dotaci. Tímto termínem chceme říci, že téměř nikdo si nebyl schopen reálně spočítat, co s ním získaná dotace udělá téměř nikdo se nezamyslel nad tím, jak bude novou investici provozovat, jaká je rentabilita investic, tržeb, co likvidita apod. A právě z tohoto důvodu vznikla v roce 2009 i společnost Edolo Consult s.r.o., protože, jak jsme zjistili, na trhu firemního poradenství chyběla firma, která by byla schopna svým klientům dodat služby na maximální profesionální úrovni tak, aby klienti měli jasné a prakticky využitelné údaje pro svoje podnikání, rozhodování a jejich společnosti prosperovaly a rostly. A právě z tohoto důvodu vznikla společnost Edolo Consult s.r.o. Edolo Consult s.r.o. je profesionálem na trhu firemního poradenství, dodává praktické služby na základě vlastních samostatně vyvinutých produktů. Vše co dodáváme našim klientům, sami na sobě vyzkoušíme, a proto víme, že námi dodané produkty jsou vždy funkční. A ze stejného důvodu vznikl i tento dokument. Tento dokument, který právě čtete, je podstatně rozsáhlejší než bývá zvykem, důvod je jediný chceme, aby i to jak realizujeme společenskou odpovědnost, bylo co nejvíce praktické. Věřím, že při čtení tohoto dokumentu Vám alespoň trochu přiblížíme svět Edolo Consult s.r.o. a inspirujeme Vás k zamyšlení nad Vašimi vlastními činy. Václav Edl jednatel Edolo Consult s.r.o. 4

5 Účel tohoto dokumentu Účelem tohoto dokumentu je ukázat Vám, jak realizujeme společenskou odpovědnost (Corporate social responsibility CSR) a jak to u nás prakticky funguje ve spojitosti s naším vnitřním fungováním i fungováním navenek ve vztahu ke společnosti. Motto, které jsme měli v mysli, když jsme sestavovali tento dokument: Žijeme v sociální společnosti, kde se spolupodílíme na výsledcích produkce společnosti, uvědomujeme si jej, chceme být adresnými přispěvovateli za jasných podmínek. Společenská odpovědnost dle World Business Council for Sustainable Development: "Společenská odpovědnost firem je trvalý závazek firmy chovat se eticky a podílet se na ekonomickém růstu a přitom se zároveň zasazovat o zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako místní komunity a společnosti jako celku." Společenská odpovědnost dle Edolo Consult s.r.o.: Takhle jsme pojali naši praktickou společenskou odpovědnost my: Společenská odpovědnost firmy, jak ji chápeme my, je ptaní se sami sebe na otázku Co my můžeme udělat pro to, aby se nám a našemu okolí žilo lépe?. Pro nás, majitele, manažery, zaměstnance a spolupracovníky firmy Edolo Consult s.r.o. není něčím nechtěným nebo odmítaným. Je to pro nás další možnost, jak naplňovat náš účel jinak, než šířením služeb, které pomáhají. Když firma roste, zvládá svoje činnosti lépe, musí mít kvalitní zázemí, dobré vztahy s lidmi, firmami a partnery zainteresovanými na fungování firmy, vzdělané a neustále se rozvíjející zaměstnance, produkty, které nezatěžují životní prostředí. Neméně důležitým článkem je Etika firmy ve vztahu k lidem uvnitř firmy i mimo firmu. Abychom jednoduše popsali, co děláme, vytvořili jsme účel naší firmy: Náš účel zní: Pomáháme majitelům a manažerům organizací, aby byli produktivní. Posláním společnosti Edolo Consult s.r.o. je přinést majitelům a manažerům organizací klid a jistotu v ekonomických otázkách jejich podnikání. Toho dosahujeme dodáním účetních a daňových služeb, pomocí praktického ekonomického poradenství, vše s důrazem na praktický přínos pro organizaci našeho klienta. 5

6 Popis struktury a vedení firmy Firma Edolo Consult s.r.o. má v současné době 2 majitele, pana Ing. Václava Edla a pana Ing. Aleše Bártu, oba jsou čeští občané. Přispíváme na tu hromádku peněz, kterou stát využívá k fungování společnosti platíme daně z příjmu, silniční daň, DPH a všechny ostatní, ke kterým nás příslušnost k České Republice zavazuje. Máme 8 zaměstnanců, přičemž každý z nás má pečlivě stanovené povinnosti, používáme systém klobouků tj. kolik klobouků máš, tolik povinností máš. S každým dalším kloboukem přichází i víc zodpovědnosti, která je zároveň i vizitkou každého, kdo u nás ve firmě pracuje. Vycházíme spolu otevřeně, nikdo nemáme problém podržet toho druhého a pomoci mu. Máme na paměti systém výměn, který přispívá k otevřeným a rovným vztahům mezi jednotlivými zaměstnanci i ve vztahu k nadřízeným. Jednatelé Edolo Consult s.r.o. 6

7 Tým Edolo Consult s.r.o. Ing. Václav Edl Jednatel společnosti, analytik strukturálních fondů EU Narodil se v roce 1977; v roce 2001 promoval na Západočeské univerzitě v Plzni, obor Elektronika a sdělovací technika. V letech pracoval ve společnosti INVEST TEL, s.r.o. jako marketing manager se zaměřením na oblast veřejné správy. Od roku 2003 jednatel společnosti BRED Consulting, s.r.o. V březnu 2007 zakladatel Edolo s.r.o., zde řídí strategický rozvoj a řízení aktivit společnosti v zahraničí. Ing. Aleš Bárta Ekonomické poradenství, jednatel Narodil se v roce 1986, v roce 2010 promoval na Vysoké škole finanční a správní, o.p.s., obor Podnikové finance a řízení podniku. Ve společnosti Edolo s.r.o. je partnerem a poradcem v oblasti podnikového ekonomického poradenství. Jeho bohaté znalosti a zkušenosti a to včetně zahraničních z oblasti podnikového řízení jsou motivujícím prvkem dalšího rozvoje společnosti. Je spoluvlastníkem a statutárním představitelem společnosti Edolo Consult s.r.o. Hana Bártová Networking, vize Narodila se v roce 1966; v roce 1984 maturovala na Střední ekonomické škole v Plzni, obor Podniková ekonomie. V letech pracovala ve státním podniku Drůbežářský závod Klatovy. Od roku 1991 spoluvlastnila a řídila velkoobchodní společnost v oboru rychloobrátkového zboží. Do společnosti Edolo s.r.o. nastoupila v listopadu 2007, zde je zodpovědná za komunikaci s klienty a za oblast networkingu. Její kombinační schopnosti jsou velkým přínosem pro klienty Edolo s.r.o. i pro vlastní rozvoj společnosti. Ing. et Ing. Adéla Bártová Projektový manažer Narodila se v roce 1987, v roce 2013 promovala na Škoda Auto vysoká škola, v roce 2011 promovala na Vysoké škole obchodní v Praze. Pracuje jako projektový manažer ve společnosti Edolo s.r.o., dále pracovala jako administrátor v advokátní kanceláři Bakeš a partneři. V současné době je rovněž součástí týmu Edolo Consult s.r.o., kde zastává pozici samostatného analytika. Podílí se na komplexní tvorbě projektů včetně dozoru nad jejich realizací. Její individuální pohled na řešení problémů spolu s vysokým pracovním nasazením je velkým přínosem pro klienty i společnost. 7

8 Josef Kohout Projektový manažer Narodil se v roce 1988, v současné době studuje na ŠKODA AUTO a. s. Vysoká škola. Praxe absolvoval na poradenském postu v BRED Consulting, s. r. o. Ve společnosti Edolo Consult s. r. o. pracuje na pozici samostatného analytika a ekonomického poradce. Jeho individuální a vysoce kreativní pohled na řešení problémů spolu s vysokým pracovním nasazením je velkým přínosem pro klienty i společnost. Mgr. Ladislav Drobníček Podnikový právník, veřejné zakázky Vystudoval právnickou fakultu a v současné době pracuje jako právní zástupce pro naše klienty. Čtyři roky byl zaměstnán v bankovním sektoru, kde získal zkušenosti z oblasti financování veřejnoprávních projektů. Je připraven řešit finanční a právní aspekty problémů, s nimiž se naši klienti potkávají. Jeho zkušenosti z oblasti zadávání zakázek jsou neoddiskutovatelné. Je právním expertem v oblasti veřejných zakázek. Jeho entuziasmus a vždy dobrá nálada je motivující a posilující v každé situaci a to nejen pro naše klienty. Ing. Lenka Truncová Specialista na daňovou problematiku, účetnictví Narozena v roce 1978; v roce 2004 promovala na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2004 pracovala v jedné z poradenských společností tzv. "velké čtyřky", odtud její vysoká znalost daňové problematiky a schopnost pro detaily, další zkušenosti pak čerpala na pozici daňového referenta v teplárenské společnosti. Její schopnost stát si za svým společně s neoddiskutovatelnými argumenty z ní dělá kolegyni, která dělá věci správně. Ing. Jitka Štychová Odborný ekonom, účetnictví Narodila se v roce 1982, během let studovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde roku 2007 promovala. Zkušenosti získala ve společnostech APOS daně s.r.o., obzory si rozšířila díky svému působení ve společnosti Jitona, a.s. nebo ve veřejném sektoru jako správce daně pro finanční úřad. Její ucelený pohled na vznikající pracovní situace společně s velkou pečlivostí je neocenitelný pro firmu i pro zákazníky. Hlavně v klidu a správně! 8

9 Pole naší působnosti V současné době našimi službami pokrýváme Českou Republiku, plánujeme expanzi na Slovensko. Naše aktivity sahají od finančního řízení společnosti, rozvoj a restrukturalizaci takových společností, které nejsou v nebo těsně před krachem nebo insolvenčním řízením. Toho dosahujeme škálou našich vlastních produktů. Jak plníme náš účel Matice produktů Linie vnějšího růstu Tato linie reprezentuje maximalizaci přínosů v rámci úspěšného fungování na trhu, tj. její snahou je maximalizovat stabilitu firmu směrem (účetnictví, daně, VRIO analýza, dotace, výběrová řízení apod.) a další efekty z vnějšího trhu (nové lokality, nové zákazníky, apod.). Cílem této linie je obrátit pozornost společnosti směrem VEN na to co způsobuje její fungování na trhu. 9

10 Linie vnitřního růstu Linie vnitřního růstu se oproti tomu zajímá o vnitřní stav organizace zaměřuje se na zvyšování vnitřního výkonu organizace. Jedná se o cílené analýzy (účetnictví, manažerské účetnictví, Analyzuj a Proveď, Integrační audit), stanovení cílů (Proveď a Změř, SCCE) a vytvoření kontrolních systémů a ukotvení výkonu společnosti (Změř a Koordinuj, PEST analýza). Cílem této linie je obrátit pozornost společnosti směrem DOVNITŘ na svoje fungování. Cíl: Aby diskriminant matice produktů byl maximalizován, protože pouze v ten okamžik bude růst celé společnosti systémový a bude zohledňovat veškeré činnosti společnosti a to jak směrem ven, tak i dovnitř. Hodnota Hodnotou je pro nás zkušenost při řešení úkolů se zákazníky, které jim dále předáváme a zvyšujeme jejich růstový potenciál. Každý zákazník je svým způsobem unikát. Naproti tomu vlivy, které zákazníka ovlivňují, jsou dosti podobné. Můžeme hovořit o státu a daních, které musí každá účetní jednotka zaplatit. Každý má své obchodní partnery, kteří buď platí včas, platí pozdě nebo vůbec. Dokonce tvorba zásob je podobná, a to i v případě, že se liší oborem. Co je však unikátní, je způsob podnikání každého a řešení případných problémů. Ve výrobních podnicích se obvykle setkáváme s lidmi, kteří rozumí výrobě, často vytváří i patenty = jsou skutečnými odborníky v oboru. V oboru služeb se setkáváme s vysokou kvalitou dodávaných služeb. Proč bychom jim tedy měli nabídnout naše produkty? Díky našim produktům, které pokrývají činnosti v podniku a to jak vně, tak i uvnitř, jsme schopni najít a oslovit růstový potenciál zákazníka a díky nasbíraným zkušenostem přispíváme u zákazníků cennými radami, praktickými zkušenostmi a aplikovatelnými metodikami, které mohou v podnikání využít jak mít produktivní firmu. Na základě našich produktů, jim ukazujeme stav, ve kterém se nachází, cestu jak mohou řešit a tím zlepšit své výkony a tyto výkony udržet pod vlastní kontrolou. Vždy je nezbytné se podívat na situaci ve firmě s určitým odstupem. Způsob řešení lze pak nalézt mnohem snadněji. Proto víme, že není vždy nutné jen prodávat, ale dát hodnotu zákazníkovi. Jsme tu pro to, abychom podpořili naše zákazníky, ti nás proto berou za své obchodní partnery a vzniká mezi námi dlouhodobé partnerství. Hodnota všech produktů je nalezení účinného řešení pro naše zákazníky, tj. aplikujeme NEJVYŠŠÍ PRINCIP PARTNERSTVÍ tvoříme řešení a řešíme problémy našich zákazníků a přijímáme odpovědnost za tato řešení. Víme, že produkty mají smysl, protože jsou plně aplikovatelné ve firmách zákazníků a nabízí významné zlepšení výsledků, které se u zákazníka brzy dostaví. Použitím produktů se plní jedna z našich vnitřních hodnot = být nápomocni druhým. Proto jsme ztotožněni s naším heslem, kterým říkáme přinášíme řešení. 10

11 Historie naší společnosti: 2009 založení společnosti vybudování kanceláře společnosti v Klatovech položení základů produktu Analyzuj a Proveď zahájení vývojových prací definování myšlenky "Pomůžeme Vám růst " vytvoření prvních principů pro zákazníky v oblasti metodik Balanced Scorecard a Sarbanes-Oxley Act of průběžné vývojové práce na produktu Analyzuj a Proveď (www.analyzujaproved.cz) vytvoření produktu MOZAIKA ÚSPĚŠNOSTI cílem je maximalizace přínosů a hodnot pro zákazníka skládá se z produktů: Analyzuj a Proveď (sofistikovaný systém finanční analýzy) Proveď a Změř (sofistikovaný systém zvyšování výkonu společností Balanced scorecard) Změř a Koordinuj (sofistikovaný systém kontroly Sarbanes-Oxley Act of 2002) na konci roku je spuštěna beta verze portálu Analyzuj a Proveď (www.analyzujaproved.cz) jsme jediní na trhu v České republice, kteří poskytují systém kontroly na bázi Sarbanes-Oxley Act of 2002 naše sesterská společnost Edolo s.r.o. se úspěšně rozvíjí meziroční nárůst tržeb překračuje hodnotu 205% 2011 rok rozvoje společnosti dokončen vývoj portálu Analyzuj a Proveď (www.analyzujaproved.cz) veřejné spuštění portálu Analyzuj a Proveď (www.analyzujaproved.cz) zpracována kompletní dokumentace pro zákazníky: Prezentace Manuál produktu Analyzuj a Proveď Závěrečná zpráva produktu Analyzuj a Proveď systém Analyzuj a Proveď (www.analyzujaproved.cz) je testován nezávislým znaleckým ústavem, jeho bezpečnost je prověřena a systém získává certifikát BEZPEČNÝ založen blog Edolo Consult s.r.o. (www.edolo-consult.eu/blog) návštěvnost stránek našeho produktu Analyzuj a Proveď přesáhla 200 návštěv denně zobrazení stránek našeho produktu Analyzuj a Proveď přesáhlo hodnotu zobrazení zahájen vývoj on-line verze produktu Proveď a Změř (sofistikovaný systém zvyšování výkonu společností Balanced Scorecard) definujeme naše motto Nemožné je pro nás výzvou aneb vyzýváme Vás: Otestujte si nás! jsme jediní na trhu v České republice, kteří poskytují svoji produktovou řadu v online systémech na internetu 11

12 2012 vytvořili jsme strategický dokument Edolo Consult 2022 zde jasným způsobem popisujeme, jak se bude naše společnost vyvíjet během příštích 10-ti let a jak bychom chtěli, aby nás vnímali naši zákazníci spolupracujeme s našimi partnery společností J&T Banka a.s., First Advantage s.r.o., CIWIRE s.r.o. vydali jsme 4 elektronické publikace z oblasti Získávání zakázek, Finančního řízení a Personalistiky rovněž nabízíme našim potenciálním stávajícím klientům 8 zcela nových produktů pro jejich lepší přežití pro naše potenciální i současné klienty jsou k dispozici 2 elektronické testy na téma Životní cyklus firmy a Chci zjistit, zda mohu získat úvěr za období měla stránka našeho produktu Analyzuj a Proveď celkem návštěv meziroční nárůst 139% zobrazení stránek našeho produktu Analyzuj a Proveď přesáhlo hodnotu zobrazení za období bylo na Facebooku jinými uživateli vytvořeno celkem příspěvků o naší fan page Analyzuj a Proveď, naše příspěvky byly celkem krát sdíleny, naši fan page si prohlédlo celkem unikátních uživatelů, celkově byla naše fan page na Facebooku zobrazena krát Pro naše potenciální klienty máme k dispozici celkem 21 webových stránek tematicky zaměřených na naše produkty, kde se každý může seznámit a naším produktem či společností 2013 začínáme plnit naše plány obsažené ve strategickém dokumentu Edolo Consult 2022 rozvíjíme spolupráci s našimi partnery zejména se společností CIWIRE s.r.o., díky které přecházíme na jednotný komunikační systém CLIPSAN zahájili jsme spolupráci s PR agenturou faama.cz naše články byly zveřejněny na vydali jsme 2 nové elektronické publikace z oblasti Daní a Finančního řízení zásadně expandujeme v počtu videí s praktickými radami (do natočeno 42 videí) natočili jsme video seriály z oblastí Jak získávat zakázky, 45 otázek finanční analýzy firmy apod. získali jsme dotační podporu formou inovačního voucheru na náš projekt Mikroekonomický prediktivní model klíčový krok k naplnění strategie Edolo Consult 2022 pro naše potenciální i současné klienty jsou k dispozici 2 elektronické testy na téma Životní cyklus firmy a Chci zjistit, zda mohu získat úvěr za období měla stránka našeho produktu Analyzuj a Proveď celkem návštěv meziroční nárůst 178% Pro naše potenciální klienty máme k dispozici celkem 24 webových stránek tematicky zaměřených na naše produkty, kde se každý může seznámit a naším produktem či společností 12

13 Jedeme dále 13

14 Část vize majitelů společnosti Edolo Consult s.r.o. pro rok 2013: Když se řekne Edolo Consult, každý ví, že je to kvalitní partner pro systémový růst podniku. Umíme systémově pomoci v růstu firmy. Každý pracovní den pohodlně vyřizujeme komunikaci se stávajícími klienty a víme jak oslovit nové klienty, tj. následně průběžně nové klienty oslovujeme a pohodlně jim vysvětlujeme výhody našich produktů. Jsme slušní nepodrážíme, neurážíme, ptáme se na každodenní starosti majitelů firem a představitelů veřejné správy, umíme naslouchat, přizpůsobit se. Dodržujeme etickou úroveň podnikání, máme zpracovaný etický kodex a dodržujeme ho. Zároveň máme kodex poradců, který rovněž dodržujeme. Prezentujeme dodržování etického kodexu základním pilířem kodexu je následující nařízení: zakazuje se nevhodně mluvit či se vyjadřovat o osobách v jejich nepřítomnosti, příp. v situacích kdy na to nemohou adekvátně reagovat. Porušení tohoto základního pravidla je důvodem k personálním postihům a je bráno jako porušení pracovní kázně. Tyto výše zmíněné body nám přináší výsledky, jimiž jsou zákazníci, kteří se vracejí a zákazníci, jež mají chuť s námi komunikovat o svých problémech, starostech a rozvojových plánech. Klient nás vnímá jako dlouhodobého partnera. Přijímáme zodpovědnost za řešení situací našich zákazníků a partnerů toto je nejvyšší možný typ spolupráce, neprodáváme, ale dodáváme řešení, za která dostáváme řádně, včas a v plné výši zaplaceno. Naši zákazníci se nás ptají na to, jak mají fungovat v budoucnosti. Máme ukotvenou pozici na trhu, naše obchodní značka je známá, stejně tak i značky našich produktů. Klienti jasně ví, co od nás mohou získat za služby. Máme kvalitní tým lidí a dovedeme ukázat hodnotu našich služeb zákazníkovi. V základním účelu se zmiňujeme o zvyšování růstového potenciálu našich klientů. Aby nám klienti mohli věřit, že toto dokážeme, je na místě portfolio našich služeb, které odpovídá požadavkům našich klientů. Je nutné každému potenciálnímu zákazníkovi společnosti jasně, stručně a přesně prezentovat hodnotu pro něj. Za kvalitu těchto služeb 100% odpovídáme, pro zákazníka je spolupráce s námi kvalitním využitím jeho vlastního pracovního i osobního času. Spolupracovníci ve firmě jsou zodpovědní mají sílu nést následky svých rozhodnutí. Mají minimální chybovost. Dovedou zvýšit zájem klientů o jejich vlastní práci, klienti mají zájem s námi spolupracovat, díky odbornosti, kterou spolupracovníci prokazují. Jsme schopni profesionálně zjistit požadavky našich klientů na druh a zpracování našich služeb, flexibilně se podle toho zařídit a přinést požadované řešení. Můžeme se na sebe spolehnout. Pokud toho nejsme schopni, rozumným způsobem prozkoumáme požadavky zákazníka, prostřednictvím zpětné vazby získáme náměty na práci do budoucna. Zákazník má, i přesto, že nejsme schopni splnit jeho požadavky, radost a dobrý pocit z předaných nápadů na setkání, tipy do jeho vlastního podnikání a v případě toho, že jsme jeho požadavky schopni v budoucnu splnit, vyvstaneme v jeho mysli jako kvalitní, etická a schopná firma. Práce je pro nás hrou. Vnímáme, že nám práce něco přináší, nejsme vyčerpaní, zvládáme práci během standardní doby. Jsme výkonní, efektivní a známe naše pozice v týmu. Dovedeme zabezpečit růst naší firmy, nejen z hlediska práce s klienty, i z hlediska růstu jednotlivce a rozšiřování týmu. Jsme kreativní. 14

15 Přesně víme, kam jdeme Naše společenská odpovědnost sestává ze 3 pilířů: Ekonomický pilíř Sociální pilíř Enviromentální pilíř Tyto pilíře jsou monitorovány a kontrolovány naším správcem společenské odpovědnosti Edolo Consult s.r.o., kterého můžete kontaktovat na: Josef Kohout

16 Ekonomický pilíř V ekonomické oblasti se věnujeme transparentnímu podnikání a udržováním pozitivních vztahů s našimi investory, zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery. Na ekonomický pilíř nahlížíme stejně, jako dobrý farmář nahlíží na svou půdu. Ví, že když se o ni bude starat, oseje ji, tak se mu půda jednoho dne odmění. Farmář ví, že půda není donekonečna ždímatelná. Musí vložit zpět část úrody a plodů práce, aby se půda zregenerovala a připravila se na další osetí. Stejně jako farmář i my tuto část chceme vrátit zpět, kde bude mít užitek a pomůže zlepšit život lidí v našem okolí. Jakým způsobem zmiňujeme v sociálním a environmentálním pilíři. Držíme se zásady transparentního podnikání veškerá čísla společnosti jsou k nalezení na https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=edolo Podstatná část přidané hodnoty byla zpět reinvestována do: vzdělání našich zaměstnanců komunikace managementu finančního řízení výzkumu a rozvoje systému Analyzuj a Proveď technického zpracování Změř a Koordinuj podklady pro kontrolu systémem SOX budování poradenství v oblasti účetnictví a daní s důrazem na správnost. (Tax & Accounting) 16

17 Sociální pilíř V sociální oblasti se zaměřuje na odpovědné chování firmy vůči zaměstnancům a podpoře regionu a státu, ve kterém žijeme a pracujeme. Cílem našeho sociálního pilíře je pozitivně působit na životní úroveň, zdraví, bezpečnost, vzdělávání a kulturní rozvoj občanů. Cílem našeho sociálního pilíře je komunikovat a pomáhat těmto skupinám: Zaměstnanci Zákazníci (Spotřebitelé) Lokální komunita Business partneři Veřejná správa 17

18 Zaměstnanci Stejné příležitosti zaměstnanců Všichni zaměstnanci a uchazeči o práci u nás mají rovné podmínky. Bez ohledu na věk, etnickou skupinu, náboženství, pohlaví či invaliditu. Vybíráme takové lidi, kteří mají v činnostech, které dělají výsledky. Postavit sněhuláka nezávisí na tom, jestli jste muž nebo žena, Asiat či Evropan. Celý postup stavby sněhuláka by se dal nadneseně shrnout do rozhodnutí, že ho postavím, plánu, jak má vypadat, zahájení a dokončení činností a závěrečnou kontrolu. Ale je tam to, že na konci to bude postavený sněhulák. Nikoli vymyšlené a odprezentované vzdušné zámky a přitom se sněhu nikdo ani nedotkl. Z výše uvedeného textu je patrné, že lidé, kteří zvládají a dokončují činnosti od A do Z jsou ti, kterým nabízíme možnost u nás pracovat a pomoci lidem okolo sebe kvalitní a smysluplnou činností. Zdraví a bezpečnost Zdraví jednotlivých zaměstnanců je u nás velice důležité. Poradenská činnost má jednu nevýhodu a to, že závisí na schopnostech a stavu člověka, který Vám informace a zkušenosti předává, popřípadě zavádí systémová řešení apod. Člověk, který se necítí dobře nebo je nemocný nebude tak úspěšný v předávání zkušeností jako člověk, který je v pohodlném psychickém a fyzickém stavu. Jak my smazáváme tyhle nevýhody? Jednoduše, systémem. Máme své úspěšné zkušenosti a správné postupy při zavádění jednotlivých projektů přehledně sepsané. Takže pokud si jako poradci nejsme jisti, jak postupovat, obracíme se do naší knihovny. Víme, že opakováním fungujících věcí vznikají nové fungující věci. Všichni zaměstnanci jsou školeni ohledně Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a mají přidělené ochranné pomůcky. Vzdělání a rozvoj osobnosti Skvělá a fungující firma je jako kolečka v hodinářském stroji. Všechna ta kolečka se musí točit, nesmějí se rozpadnout po týdnu fungování, musejí si rozumět, jinak by si ta kolečka s nadsázkou vylámala zuby navzájem. V naší společnosti požadujeme stejné schopnosti i od zaměstnanců. A když chceme zlepšit a zrychlit celou firmu, všichni se musejí víc naučit. Máme jasný a zřetelný přístup ke vzdělávání. Naši zaměstnanci si podle svých přestav a pracovního zařazení volí své rozvojové potřeby. Adekvátně jsme tak schopni posoudit představy zaměstnance společně s jeho pracovním zařazením a dopřát mu takové možnosti sebevzdělávání, které navýší jeho kompetenci v práci s klienty. Využíváme odborné školení v marketingových, prodejních a řídích dovednostech stejně jako i další metody vzdělávání, například koučink. 18

19 Veškeré materiály, které jednotliví zaměstnanci získají na školeních, ukládáme do naší knihovny a jsou k dispozici každému k nahlédnutí. Máme přehled o jednotlivých kurzech a několikrát ročně je spolu procházíme a opakujeme. Zvedáme si tím svou kompetenci v poskytování poradenství a zároveň týmového ducha. Vnitřní komunikace ve firmě Razíme jedno heslo: Neexistuje komunikovat věci, které si můžeme mezi sebou vyřídit ústně, přes či jinou elektronickou nebo neosobní komunikaci. Jedním z největších neplech současné doby je totiž vymírání osobní komunikace, což je v poradenské činnosti jednou z nejdůležitějších schopností = říci tomu druhému co a jak myslím a ubezpečit se, že tomu rozuměl. Jsme schopní konfrontovat a pohodlně ustát realitu, to, co se právě děje. Uplatňujeme myšlenku, že mluvit spolu je absolutní základ. Jedním z nejdůležitějších ustanovení našeho Etického kodexu (obsahuje právě části o vnitřní komunikaci) je, že se zakazuje se nevhodně mluvit či se vyjadřovat o osobách v jejich nepřítomnosti, příp. v situacích kdy na to nemohou adekvátně reagovat. Tyto zásady uplatňujeme i v našem kolektivu, tedy 8 lidí a přenášíme jejich působnost na zaměstnance i naše zákazníky. Protože nejhorší je to, co nebylo řečeno a někdo si něco o tom myslel. A přitom něco jiného si myslel zákazník, partner Plat a benefity Platební podmínky společnosti vycházejí z výše uvedeného principu produkce. Děláš a máš výsledky? Dostaneš korespondující finanční ohodnocení a benefity. Nemáš požadovanou produkci? Fajn, jak to uděláš příští měsíc, abys požadované produkce dosáhl? Peníze jsou to, čím nás ohodnocuje zákazník. Firma má jen tolik peněz, kolik jí zákazník pošle. Proto naše činnosti směřují k tomu, aby zákazník dostal to, co mu pomůže vyřešit 19

20 jeho problémy a my dostali adekvátně zaplaceno. Na každém pracovníkovi je, aby si toto uvědomil a nikdy během působení v této nebo jiné firmě na toto nezapomněl. Pokud zaměstnanec neplní a tedy se nezaslouží o své finanční ohodnocení, vždy zjišťujeme osobním rozhovorem proč tomu tak bylo a jak to on nebo ona napraví v nejbližší budoucnosti. Nepoužíváme finance jako hlavní či nejdůležitější motivační nástroj. Pro naše zaměstnance nejsou finance to, co je ve firmě drží. Je to bonus, který dostávají za služby, které ostatním pomáhají růst. Pracovní prostředí a podmínky Každý zaměstnanec má k dispozici stůl, pracovní místo, mobil, případně automobil k pracovním účelům. Víme, že jedním z faktorů, které vycházejí z pracovního prostředí je stres. Jak jsme se několikrát přesvědčili, tak stres není převlečená žízeň, ale převlečené úkoly, které jsme nedodrželi. Jste ve stresu, když máte prázdný stůl a odškrtané úkoly? My také ne. Zaměstnanec má možnost si upravit pracovní podmínky tak, aby vyhovovaly jemu a jeho pracovnímu stylu. Nejdůležitější faktorem je pro nás splněná práce. Netrváme na absolutním dodržování pracovní doby. Chápeme, že každý máme ve dne hodiny, kdy toho udělá nejvíce a hodiny, kdy ta práce prostě neodsýpá. Stejně tak nemůžeme nařídit obchodníkům, v kolik hodin budou mít schůzky. Ovšem kolik těch schůzek mají mít, tak to vychází z vnitřních statistik. Vnitřní statistiky využíváme k tomu, abychom všichni viděli, jak se podílíme na plnění plánu, na kolik je plán splněn a zároveň jako motivátor. Taky nevidíte rádi, že kolega teď jede a ta Vaše statistika kolísá? Takhle to nenecháme! 20

21 Lidská práva Dodržujeme lidská práva podle ústavy. Řídíme se etickým kodexem a striktně vyžadujeme etické chování zaměstnanců. Víme, že naše práva končí tam, kde práva jiných začínají. Úvodní část našeho Etického kodexu celé znění naleznete v příloze 2 21

22 Zákazníci Spokojenost zákazníků Jedním z měřítek spokojenosti zákazníků na volném trhu je často (až příliš často) opakovaný nákup produktů firmy. Není to zavádějící? Pokud jde o zákazníka, který je formován zvyklostmi (už tam nakupuji 10 let) nebo který nemá jinou možnost výběru, aniž by ho to stálo značné úsilí, neznamená opakovaný nákup nic. Navažme na interní komunikaci a zmiňme se o naší externí komunikaci se zákazníky. O zákazníky se starají jednotliví obchodníci/konzultanti. Z každého setkání přinesou dokument nazvaný Zápis z jednání, ve kterém popisují pro sebe (a pro budoucí činnosti a zaměstnance), o čem se na schůzce bavili, potřeby zákazníka apod. Zároveň mají za úkol zjišťovat spokojenost zákazníka. Vyhovují mu naše služby? Jak se dívá na naši spolupráci? Změnil by něco? Pokud jsou změny konstruktivní a my jsme schopni vyjít zákazníkovi vstříc, tak vycházíme. Pokud jde o cenu, zeptali jste se někdy zákazníka, jestli by to nechtěl levněji? Tohle je tak trochu triková otázka. Setkali jste se někdy se zákazníkem, který řekl, že to levněji nechce, protože si vysoce cení Vašich služeb? My ano a ne jednou. Právě ta etika a schopnost vidět hodnotu jednotlivých služeb vede k tomuto. Naproti tomu, druhou odpovědí bude, Ano, určitě to chci levněji. A na takovou otázku se každému špatně vychází vstříc, že ano? Zásadně nenabízíme naše služby pod cenou. Jsme si vědomi hodnot našich služeb a toho, co zákazníkům přinesly, proto nemáme důvod se za každou cenu hrnout do obchodu, ve kterém nejsme vyrovnáni, tedy snažíme se více než zákazník. Zároveň nám krajně nevyhovuje situace, kdy zákazník zaplatí více, než dostane. Etickou situací je typ Výhra Výhra Spokojenost zákazníků šetříme dotazníky. Využíváme je jednou za 3 měsíce, výsledky zpracováváme a používáme pro zlepšení nabídky služeb a tedy našeho vlivu a schopnosti pomáhat firmám a okolí okolo nás. Zpětná vazba zákazníků Za zpětnou vazbu zákazníků považujeme takový stav, při kterém nám zákazníci osobně, elektronicky, písemně či jinou formou sdělí, jak jim naše služby pomohly, co na ně říkají, jak se jim s námi spolupracuje. Protože nás zajímá, jak na nás trh a naše okolí pohlíží, žádáme každého zákazníka, aby nám vyjádřil svůj názor prostřednictvím reference na poskytnutou službu a na firmu jako celek (často se stává, že nemusí mít výhrady ke službě, avšak může mít výhrady k typu jednání nebo pomalé komunikaci apod.). Těší nás pozitivní reference. Z negativních referencí, ačkoli to zní zvláštně, máme pomalu stejnou radost. To z důvodu, že negativní reference Vás donutí zamyslet se, co jsme mohli udělat lépe. Ať jde o zlepšení služeb, zkvalitnění komunikace či nutnost vzdělávání se. Adaptujeme se na potřeby našich zákazníků. Proto jsme vytáhli tyto negativní reakce z naší spolupráce a dali si za cíl, že budeme vyžadovat doporučení v každé získané referenci. Tedy co máme udělat lépe, i když se Vám naše spolupráce líbila a byli jste spokojeni? 22

23 Jednou z výhod tohoto přístupu je, že pokud se reakce opakují, vidíte, co je důležité a kde jsou kritické body, na které je nutné se okamžitě zaměřit. Reference dáváme na naše stránky, naleznete je na Výhodou tohoto přístupu je, že i ti, kteří se nesetkávají tváří v tvář se zákazníkem, slyší, jaký je vnější pohled na firmu Edolo Consult s.r.o. Na jednu ze zpětných vazeb se podívejte na tomto videu, kde o naší spolupráci mluví pan Miroslav Chuděj ze společnosti Miroslav Chuděj, s.r.o. Video je na tomto odkazu: https://clipsan.com/cs/clip/4a29b32855 Jak se noví zákazníci přesvědčují o tom, že svou práci děláme správně Přístup ke kvalitním a praktickým informacím, které můžete okamžitě použít toto razíme jak na internetu, tak při osobní komunikaci se zákazníkem. Společnými silami jsme podle přání zákazníků sestavili přes 12 elektronických informačních brožur s konkrétními návody, jak se věnovat jednotlivým daným oblastem. Vytvořili jsme mimo jiné Test životního cyklu firmy, který pomáhá zákazníkům ucelit svoje myšlenky a soustředit se na oblast životního cyklu firmy, ve které se právě nachází. Stejně jako dům musí mít i firma pevné základy. Pokud zákazník při vyhodnocení tohoto testu zjistí, že jeho dům nemá pevné základy a přitom už pokládá střechu, může očekávat v budoucnu nějaké problémy. Pro každou oblast životního cyklu firmy máme připravenou sérii otázek, která má za úkol pomoci zákazníkovi najít sám sebe. Na osobních schůzkách jsme klidní, nasloucháme zákazníkovi, jaké jsou jeho potřeby, jak můžeme být jeho společnosti a jemu nápomocní. Důvěra je jednou z nejdůležitějších částí mezilidských vztahů, mezi které řadíme i obchodní vztahy. Proto smyslem není vnutit zákazníkovi nějakou radu nebo brožuru, ale poradit mu tak, aby jeho další kroky 23

24 podporovaly jeho cíle a jeho společnost. Dáváme rady a tipy konkrétní firmě podle situace na trhu, situace ve firmě a možnostech, o kterých jsme se během schůzky dozvěděli. Jsme slušní nepodrážíme, neurážíme, ptáme se na každodenní starosti majitelů firem a představitelů veřejné správy, umíme naslouchat, přizpůsobit se. Výsledky naší práce a spokojenost našich zákazníků je možné si prohlédnout na - popřípadě každý z našich analytiků má reference naší společnosti při sobě. Zakládáme si na neustálém rozvoji zákazníkům můžeme pomoci do takové míry, do jaké jsme schopni si pomoci sami sobě proto se neustále vzděláváme a informujeme vás o tom prostřednictvím Vycházíme i z vlastních průzkumů zveřejňujeme je na této stránce Komunikace se zákazníky Komunikace se zákazníky je gro fungování naší firmy bez kontaktu se zákazníkem nemůže ani zákazník, ani my, očekávat zlepšení. Se zákazníkem mohou komunikovat všichni zaměstnanci firmy, nicméně největší podíl na komunikaci mají obchodní zástupci a analytici. Tedy ti, kteří služby pro zákazníky zprostředkovávají. Striktně vyžadujeme, aby každý ze zaměstnanců byl schopen zeptat se a porozumět zákazníkovi v telefonu a předat jej na oddělení, kde zákazníkovi jsme schopni problém vyřešit. Nestane se, aby si zaměstnanec se zákazníkem nevěděl rady, protože každému z nás se stalo, že si ho někdy někdo přehazoval v telefonu jako horký brambor. Nechceme, aby zákazníci s námi měli tyto zkušenosti. Komunikujeme se zájmem, na správné emoci, efektivně, aby se zákazník dostal k tomu, co potřebuje. Zákazník se v telefonu nedočká dlouhých pomlk či pauz, protože my mu chceme pomoci, ne ho nechat tápat ve tmě déle, než je nutné. Na sociálních sítích jsme aktivní, odpovídáme během několika hodin. Veškeré telefonické a ové kontakty včetně adres naleznete na Je možné nás kontaktovat i přes sociální sítě: Facebook: https://www.facebook.com/edolo.cz Twitter: https://twitter.com/edolo_cz Youtube: LinkedIn: 24

25 Vztah se zákazníky Zákazníci jsou pro nás dlouhodobí partneři, se kterými jednáme na profesionální úrovni a zasazujeme se o zvyšování růstového potenciálu jejich a jejich firem. Přijímáme zodpovědnost za řešení situací našich zákazníků a partnerů toto je nejvyšší možný typ spolupráce. Naši zákazníci se nás ptají na to, jak mají fungovat v budoucnosti. Naše obchodní značka je známá, stejně tak i značky našich produktů. Klienti jasně vědí, co od nás mohou získat za služby. Máme kvalitní tým lidí a dovedeme ukázat hodnotu našich služeb zákazníkovi. Naši obchodníci co slíbí, to splní. Zákazníci vnímají naše obchodníky jako přátele. Zapojujeme naše zákazníky do rozvoje profilů na sociálních sítích tvoříme akce, kde mohou vyhrát hodnotné ceny, přispět do mlýna informací a zkušeností, ze kterých mohou další lidé čerpat a hledat inspiraci pro rozvoj svého podnikání. Víme, kde máme hranice, a když nejsme schopni splnit přání našeho zákazníka, sedneme si a probereme to, zákazníkovi poradíme, kde může hledat řešení svého problému, jsme schopni doporučit partnera z naší partnerské sítě. Jsme velice přísní, pokud jde o data, která nám byla svěřena lidmi, se kterými přijdeme do styku. Osobní údaje jak v elektronické, tak v tištěné formě, jsou chráněny před zneužitím. Využíváme systémy Customer Relationship Management (CRM) v online formě, kde data jsou chráněna provozovatelem. Sami využíváme heslovaný přístup do CRM, ke kterému mají přístup pouze zaměstnanci v souvislosti s vykonáváním jejich pracovní činnosti. V tištěné formě máme nutnou část dat uskladněnou na bezpečném a uzamčeném místě. Opět, přístup mají pouze ti zaměstnanci, jejichž náplní práce je přicházet do styku s těmito daty. Využíváme zde i dříve zmíněný Zápis z jednání dokument, ve kterém popisují pro sebe (a pro budoucí činnosti a ostatní zaměstnance) o čem se na schůzce bavili, potřeby zákazníka apod. Tyto údaje přikládáme do údajů v CRM. Vzdělávání zákazníků Vzdělávání našich zákazníků vychází z toho, že finančnímu řízení a fungování firmy je potřeba rozumět vždy. Tím, že ukážeme a zobrazíme informace, které jsou v podniku schované, dáváme do ruky majitelům a managementu další nástroje k lepšímu řízení. Tím, že jednotlivým vazbám a ukazatelům porozumí, dokážou pak lépe nalézt cestu, kterou se mají vydat, aby dokázali podnik uřídit. Tím, že jsou vzdělanější v hledání 25

26 jednotlivých cest, kterými se dostanou k úspěchu, tak se jejich úspěch několikanásobně zvyšuje. Aby každý z nás dokázal lépe fungovat, zasíláme každý týden několik jasných a praktických tipů, které vedou k tomu, že každý z nás dokáže lépe porozumět problematice. Vzdělávání není nic jiného, než pronikání hlouběji a hlouběji do fungování něčeho. Tím, že dodáváme praktické řešení včetně teoretického základu (za jeden ze základů porozumění můžeme považovat slovníček čím více slov chápeme stejně, tím lépe se domluvíme, což platí pro cizí jazyky stejně jako pro ekonomiku firmy), dokážeme zvýšit přidanou hodnotu našich rad a tipů právě o tu teorii, o to, proč to tak funguje. Při lepším porozumění finančním a výkonnostním ukazatelům se objevuje vedlejší efekt a to ten, kde ustupuje názor majitelů firem, že plánovat a vlastně ani finančně plánovat prostě nelze. Porozuměním tomu, proč na tom byla společnost v posledních letech právě tak a tak, tím, že to spojíme se současným stavem, hledáme vzory, podle kterých tomu tak mohlo být, dokážeme najít takové vzory, které povedou k predikci budoucího stavu, k existenci stavu, kterého chceme docílit. A když víme, čeho chceme docílit, co k tomu máme, sestavíme plán, projdeme, jak to budeme dělat a uděláme to. Finanční plán už je poté to nejmenší. Charlie Chaplin kdysi řekl: Zajímám se o svoji budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života. Dotýkáme se budoucnosti 26

27 V rámci vzdělávání našich zákazníků připravujeme projekt Škola proti krachu ve spolupráci s našimi partnery. Jejím účelem je předat majitelům a manažerům firem takové informace, podle kterých mohou s určitostí říci, jestli podnik nekrachuje a to jak z pohledu čísel a výsledků podniku, tak z pohledu vnitřní struktury a zaměstnanců a také z pohledu tržního prostředí. 27

28 Naše okolí, komunita Podpora potřebným Komunita se skládá z lidí. Jak každý ze svých zkušeností víme, žít s lidmi není vždy to nejjednodušší. Komunita se často skládá z lidí, kteří pomoc nepotřebují, kteří se pomoc snaží předávat a pak také z lidí, kteří pomoc potřebují. Těmto potřebným předáváme pomoc, aby jednoho dne byli i oni schopní pracovat a dávat hodnotu komunitě, ve které žijí a pracují, ať je ta komunita jakkoli velká či malá. V oblasti našeho podnikání přicházíme do styku často s lidmi, kteří dané problematice rozumí, pouze jim chybí praxe nebo naopak mají praxi, ale základní teoretické znalosti jim chybí, protože to jsou (mnohdy jen dle jejich názoru) kraviny. Jedním z našich cílů je pomáhat studentům, kteří studují VŠ a v Klatovech bydlí a pracují a studentům klatovské Obchodní akademie s jejich praxí při studiu. Po dohodě se školou jsme schopni jim předat informace a zaučit je v základech, které jim pomohou úspěšně složit maturitní zkoušku, s přijetím na vysokou školu i s uvedením do praxe. Prakticky denně v naší kanceláři v Klatovech naleznete někoho z našeho týmu, který je Vám ochotný poradit. Protože víme, že předáváním znalostí komunitě může krásně dojít k tomu, že tyto znalosti komunita rozpracuje a najde řešení, které nás ani nenapadlo. Vzbuzovat v lidech tvořivost a touho něco dokázat je pro nás velice povzbuzující. Jak je vidět z našeho Atlasu úspěchů, našemu okolí a komunitě se snažíme dodávat bezplatné a pomocné rady stejně jako kvalitní služby. Zákazníci Edolo Consult s.r.o. k

29 Podporujeme: Projekt První pomoc není věda V roce 2012 jsme podpořili finanční částkou projekt Českého červeného kříže s názvem První pomoc není věda. Tento projekt má za cíl ukázat a zvýšit povědomost dětí o první pomoci díky publikacím, které díky obrázkům a textům popsaly, jak se chovat při nejčastějších úrazech, popáleninách, zlomeninách apod. Vše je vhodně ukázáno na obrázcích tak, že to kromě dětí určitě ocení i dospělí. Několik publikací jsme obdrželi i my, je to velice rozumný prostředek ke zvýšení povědomí o první pomoci. Nikdy nevíte, kdy bude potřeba pomoci ostatním stejně tak jako nikdy nevíte, kdy bude potřeba pomoci Vám. Čím více lidí toto zná, tím lépe pro všechny. Titulní strana publikace Zapojení zaměstnanců I zaměstnanec Edolo Consult s.r.o. je člověk. Rozvoj konstruktivních nápadů a plánů v našem okolí pro nás znamená možnost zapojit se a pomoci dotáhnout do konce úspěšné projekty či se podělit o tu radost z dobře vykonané práce. Osobně jsme se zde ve firmě zapojili a stali se spolupořadateli každoroční akce Klatovské Motobloudění, protože jedním z míst, které při svém bloudění navštívili, byl i Dětský domov v Kašperských Horách. V roce 2012 jsme při této akci strávili čas s dětmi z Dětského domova, pomohli jim s přípravou akce, nakonec sehnali všechny účastníky 29

30 motobloudění dohromady a paní ředitelce a dětem předali několik hromadných fotek. Akce to byla parádní, děti skvělé. V roce 2013 jsme se účastnili jako rozhodčí a při měření různých ne zrovna motorkářských disciplín. Takže příště znovu! Dopad na naše okolí, společnost L. Ron Hubbard jednou řekl, že: Dnešní člověk má v rukou mnoho nebezpečných zbraní. Postrádá však etické normy, které by mu pomohly zacházet s nimi patřičným způsobem. Můžeme s klidným hlasem říci, že podobně vnímáme současný svět i my. Ačkoli to možná tak vypadá, ani v dnešním světě, v minulosti nebo v budoucnosti si člověk nikdy nebude moci dovolit dělat všechno to, co chce. Zacházet se zbraněmi tak, jak to pouze jemu vyhovuje. Na světě se nenajde nikdo, kdo je schopný sjednotit lidstvo a vést jej tak, abychom se všichni měli dobře. A vůbec, my nevíme, co je dobře pro Vás stejně jako Vy nevíte, co je dobře pro nás. Proto my vnášíme pořádek. Protože společnost, firma, podnik nebo obec funguje podle zaběhnutého schématu, který vede k nějakému výsledku, nejsme schopni přijít a říci, odteď se to bude dělat jinak, protože zrovna my to takhle chceme. Nenajde se člověk, co by si nechal takhle kecat do práce. Řídíme se tím, že co děláme dobře, to opakujeme. Podívejte se na firmu McDonalds dobyla trh právě tím, že dělá pořád stejné věci, stejně vypadající, stejně chutnající. Opakovat svoje úspěchy a úspěšné akce je jedna z věcí, které se snažíme přenést na své okolí. Dělejte to, o čem víte, že je správné a že fungovalo. Práva jednoho člověka končí tam, kde začínají práva člověka druhého. Stejně tak přistupujeme i k fungování firmy. Abychom mohli říci, kde práce a přispívání jednoho člověka firmě a skupině skončí, musíme vědět, jaká je jeho náplň práce a jeho pravomoci, stejně jako pravomoci všech ostatních lidí ve firmě. Tím, že tvoříme systém vedle současného fungujícího systému, nikoli systém v systému, jsme schopni vycházet z toho, jak firma funguje, nikoli přinést jeden nějaký fungující systém a pak ho několikrát záplatovat. Když něco děláme, děláme to pořádně. Poloviční práce pro nás není odvedená práce, nýbrž ztráta času pro nás i pro našeho zákazníka. 30

31 Partneři společnosti Jaké hodnoty vyznáváme? Naše pracovní vztahy jsou z velké části utvářeny i spoluprací s našimi partnery. Proto vybíráme pouze takové společnosti a jednotlivce, jejichž aktivity jsou v sounáležitosti s našimi etickými principy, jejichž podnikatelské aktivity jsou v souladu se zákonem. Před první spoluprací s naším budoucím partnerem v naší firmě vyhodnocujeme naše zkušenosti s tou firmou nebo jednotlivcem, probíráme naše vnitřní zkušenosti, které s ním máme a vyhodnocujeme dopady spolupráce s tímto partnerem stejně jako důsledky spolupráce s ním na naše klienty. V příloze tohoto dokumentu naleznete tzv. Partnerský list. Myšlenkou tohoto Partnerského listu je dát svému partnerovi na vědomí, jaké produkty a pro které zákazníky je partner schopen nabídnout. Může se stát, že partnerem nám je společnost poskytující služby na internetu, ale už nevíme, jestli jde o internetové stránky, SEO apod. Partnerský list zároveň požadujeme i od našeho partnera. Zakládáme si na vyjasněných očekáváních ve spolupráci a rovných vztazích mezi firmami stejně jako mezi jednotlivci. Proč má Edolo Consult s.r.o. partnery? Naše společnost se zaměřuje na to, aby zákazníci měli dostatek relevantních informací k praktickému a rozhodnému řízení firmy nebo obce. Aby každý náš zákazník využíval svým možností a zdrojů naplno, abychom společně odhalili rezervy, možné skryté talenty nebo naopak, díry na peníze. Naše motto Pomůžeme Vám růst se zde projevuje naplno. My se můžeme spolehnout na své partnery, na jejich služby a jejich profesionalitu, která nám pomáhá sestavit takovou pavučinu, díky které nám neuniknou špatné či neekonomické kroky zákazníka a na druhou stranu dobrá a funkční rozhodnutí jsou v této pavučině vždy vidět. To proto, že pavučina je tak pevná, jako jsou pevná její hlavní vlákna. Naši partneři nám pomáhají tvořit a zpevňovat tuto pavučinu. 31

32 Kdo jsou naši partneři? Na dalších řádcích uvádíme naše partnery seřazené dle abecedy. Business Success Účel této partnerské společnosti je: Pomáháme zvyšovat prosperitu firem, zjednodušovat jejich fungování a obnovovat radost z práce a života všech jejich členů. Tím aktivně přispíváme k zdravějšímu fungování celé společnosti. V České republice působí Business Success prostřednictvím svých poboček v Praze a Brně, a obchodní kanceláře v Plzni s více než 30 spolupracovníky již déle než 10 let. V dosavadní historii vyškolili přes manažerů, prodejců a zaměstnanců z více než společností. CIWire s.r.o. CIWire s.r.o. je společnost otevřená novým trendům, novým názorům a změnám. Denně naráží na skvělé nápady, které nenachází realizaci. CIWire s.r.o. využívá potenciál lidí, které potkává a nabízí jejich myšlenkám tu správnou péči a praktickou realizaci jejich záměrů. Rádi berou výzvy pevně do rukou a nebojí se rizika. Pro internetové projekty dělají maximum! Mirka Čejková Profesionální certifikovaný kouč pracující dle standardů ICF (Mezinárodní federace koučů). Více než 20 let se věnuje komunikaci jako vysokoškolský učitel, novinář, externí mluvčí, moderátor nebo poradce v oblasti médií a komunikace. Největší zkušenosti s komunikací se točí prakticky okolo toho stejného - proces komunikace, přestože je to naše jediná možnost, jak si vyměňovat informace, názory, pocity nebo přání, je bohužel velmi náchylný k poruchám. Studovala VŠ a koučink v USA a Velké Británii. Postupně se zabývala psychologií a studiem mezilidských vztahů, což ji dovedlo až ke koučování. Viceprezidentka International Coach Federation v České republice (ICF ČR) J&T BANKA, a. s. Tento partner se zaměřuje na klienty a obchody vyžadující výraznou míru individuálního přístupu. Vedle komplexních služeb privátního bankovnictví poskytuje banka specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic a obchoduje s cennými papíry pro soukromé investory. 32

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace.

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace. Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace Michal Martoch V Novém Jičíně 10. 5. 2012 Předmluva Žijeme v zajímavé době. Na jednu

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s.

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s. 1 2 3 Úvod: Jsme organizace, která potřebuje strategicky plánovat? 5 1. Situace neziskového sektoru v České republice 6 Roman Černík / Neziskové organizace v kultuře 7 Stanislava Brejchová / Co znamená

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

navigátor Jednoduše: Era se konkurence nebojí O svobodné firmě ČSOB Pojišťovna pohledem svého generálního ředitele Co přinese SSP 4/2011

navigátor Jednoduše: Era se konkurence nebojí O svobodné firmě ČSOB Pojišťovna pohledem svého generálního ředitele Co přinese SSP 4/2011 navigátor AKTUALITY HLAVNÍ TÉMA ROZVOJ ZAUJALO NÁS K ZAMYŠLENÍ NOVÉ TVÁŘE 4/2011 Jednoduše: Era se konkurence nebojí O svobodné firmě ČSOB Pojišťovna pohledem svého generálního ředitele Co přinese SSP

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Diverzita a integrace jako součást odpovědné firmy Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM

Více

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Bakalářská práce 2011 Kristýna Potůčková Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

součástí vydání je SON Sdružení nájemníků ČR Nám. W. Churchilla 2 113 59 Praha 3 Žižkov e-mail: son@cmkos.cz kovaní odborníci

součástí vydání je SON Sdružení nájemníků ČR Nám. W. Churchilla 2 113 59 Praha 3 Žižkov e-mail: son@cmkos.cz kovaní odborníci Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Fleetový program je významnou součástí naší obchodní strategie Pod jakým zorným úhlem dnes vybírají podnikatelé a manažeři auta do svých firem, o

Více

Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová

Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na neziskový sektor v České republice.

Více

Otvíráme. Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2013 EDICE

Otvíráme. Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2013 EDICE 03_2013_NTMD_NTM_2 08.10.13 19:08 Stránka 1 Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2013 Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life 03_2013_NTMD_NTM_2 08.10.13 19:08 Stránka 2

Více