PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO"

Transkript

1 PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO DUBEN - SRPEN 2015 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní právo Mezinárodní obchod, doprava, celní předpisy Zásobování, skladování, výroba Personalistika, pracovní právo, mzdy Ekonomika, finanční účetnictví, daně Práce na PC SOVA STUDIO, vzdělávací společnost, Křenová 52, Brno tel./fax: , mobil:

2 ORGANIZAČNÍ MANAGEMENT A SEKRETÁŘKY KOUČOVÁNÍ efektivní nástroj manažera pro zvyšování výkonnosti jednotlivců a týmů Koučink účinný nástroj řízení, způsob vedení lidí, nástroj rozvoje, způsob myšlení i styl chování. Koučování se stává stále významnější a účinnější metodou, kterou manažeři využívají v práci se svými podřízenými. Koučování umožňuje podívat se na problém jinak, než jsme zvyklí, a tak přináší i nové způsoby a možnosti jejich řešení. Koučování vyžaduje zcela jiný, pozitivnější přístup k lidem. Pomáhá rozvíjet lidské vlastnosti, zvýšit využití potenciálu člověka, umožňuje růst koučovaného, a tím i jeho výkonnost. Koučování je účinné a rychlé, je respektující, je cílené, řeší konkrétní úkoly, problémy, situace, je propojeno s praxí a potřebami koučovaných, jeho výsledky jsou měřitelné. Určeno pro: Pokročilejší manažery všech oborů a úrovní vedení, vedoucí projektů, vedoucí obchodních oddělení, personalisty.. Cíl: Seznámit se základními postupy, nástroji a technikami koučování, natrénovat koučovací rozhovor, koučovací otázky. Podstata a obsah koučování Manažer jako kouč předpoklady pro koučování a role kouče Čím se koučování liší od jiných manažerských stylů Při jakých příležitostech a situacích je koučování vhodné Kritéria výběru koučování jako metody Bariéry koučování Komunikační nástroje koučování kladení otázek naslouchání asertivní strategie ověřování porozumění sumarizace interpretace sdělení, zobecňování Základní nástroje koučování koučovací rozhovor, jak prakticky postupovat při jeho přípravě a efektivním vedení příprava rozhovoru struktura rozhovoru metoda GROW stanovování cílů typy koučovacích otázek Praktické inspirace a nácvik vedení koučovacího rozhovoru 2

3 Lektor PhDr. Zdeňka BRÁZDOVÁ, individuální kouč managementu a managementu lidských zdrojů, certifikovaná lektorka a konzultantka manažerských dovedností, řízení lidských zdrojů, obchodních dovedností a kurzů osobního rozvoje. Má praxi na manažerských pozicích, zkušenosti z realizace komplexní manažerské přípravy v řadě firem (včetně zahraničních) a institucí v ČR a SR. Přednáší na odborných konferencích pro HR manažery. Publikuje v odborných časopisech. 7. dubna 2015, od 9 do 17 hodin 4.500,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

4 OBCHODNÍ A ÚŘEDNÍ KORESPONDENCE její stylizace a úprava podle nových norem Správné použití českého jazyka a úprava korespondence je vizitkou každého pisatele! Od vstoupila v platnost nová norma ČSN Úprava dokumentů zpracovávaných textovými procesory. Jedná se o revizi ČSN z dubna 2007, která upravuje a doporučuje pravidla obchodní a úřední korespondence. Vyšla také Akademická příručka jazyka českého, která doplňuje a aktualizuje Pravidla jazyka českého z roku Určeno: Sekretářkám, asistentkám, podnikatelům, manažerům, administrativním pracovníkům, úředníkům obcí a měst, pracovníkům státních úřadů, programátorům, pracovníkům grafických studií, reklamních agentur a každému, kdo chce zvládnout jak správnou úpravu korespondence podle aktuálních norem, tak také pravopis a správnou stylizaci. Podrobný výklad ČSN ve znění platném od Úprava obchodních a úředních dopisů ová komunikace Zásady stylizace obchodních dopisů Nejčastější stylistické chyby Úřední dopisy Osobní dopisy Interní písemnosti (pozvánky, zápisy z porad, písemnosti managementu) Personální písemnosti Zásady pro psaní názvů firem, oslovení, titulů, značek, časových údajů, kalendářních dat, čísel účtů, peněžních částek, znamének, zkratek, velkých písmen atd. Nejčastější pravopisné chyby Praktická cvičení úpravy a stylizace Diskuze, otázky a odpovědi Lektor Mgr. Věra MATUŠŮ, celoživotně působila jako pedagog a také jako zkušební komisařka. Disponuje mnohaletou lektorskou praxí a zkušenostmi. 21. dubna 2015, od 9 do 14:30 hodin 1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení) Kód

5 ŽENA NA MANAŽERSKÉ POZICI aneb jak zůstat ve své přirozené ženskosti a prosadit se Jste žena a kladete si otázky, jak zvládat přirozeným způsobem svou manažerskou roli? A nemuset se stát mužem v sukních zůstat tedy ve své přirozené ženskosti? Jste ženou, které může být nabídnuta manažerská pozice, a ptáte se sama sebe, jestli byste to vůbec zvládla? Chcete dělat kariéru a zároveň být matkou, manželkou, partnerkou? Podobné myšlenky a otázky nám často víří hlavou a nutí nás zbytečně odkládat svá rozhodnutí nebo dosažení svých cílů na později. Často si takové překážky my ženy klademe do cesty úplně samy a stáváme se tak obětí svých vlastních omezujících myšlenek. A pak v životě nedosahujeme toho, čeho můžeme, protože si myslíme, že na to tzv. nemáme. Využíváme jen část svých dovedností a znalostí, neumíme se prodat, nebo dokonce sabotujeme svůj vlastní úspěch. Tento seminář Vám tyto falešné představy (mýty) přesvědčení pomůže objevit a zjistíte, jak je překonat nebo změnit a díky tomu uvolnit svůj skutečný potenciál. Cíl: Pomoci účastníkům uvědomit si rozdílné principy mužského a ženského pohledu na svět, Objevit své přirozené předpoklady pro manažerskou pozici a ujasnit si své priority ohledně toho, čeho chci v pracovním životě dosáhnout. Uvědomit si, jak naše myšlenky zásadně ovlivňují náš život a úspěch, objevit své vlastní omezující myšlenkové vzorce a získat tipy pro to, jak je do budoucna změnit. Určeno pro: Program je určen primárně ženám, které pracují kratší dobu na manažerských pozicích, nebo se na tento typ práce teprve připravují. Zejména pak těm, které cítí, že dosud ještě nevyužívají celý svůj potenciál - samy sebe například podceňují, nejsou schopny druhým nastavit zdravé hranice apod. a nevědí, jak to samy změnit. Seminář může být užitečný i pro muže, kteří vedou ve svých týmech ženy. Leadership: ženy a muži v manažerských rolích, silné a slabé stránky, rozdíly Vliv rodiny a společnosti na schopnost žen plně projevit svůj potenciál, předsudky Mužská a ženská komunikace a její vliv na prosazení se a vedení lidí Mužský pohled na vedení lidí, v čem se inspirovat, co si osvojit Ženský přístup při komunikaci, budování vztahů, týmů, prodeji Osobnost leadera, jeho hodnoty a osobnostní předpoklady Stres a jeho zvládání (jak skloubit role manažerky, matky, partnerky,...) Myšlenkové vzorce vytvářející propast mezi možnostmi a skutečným úspěchem Jak vnitřní přesvědčení ovlivňuje naše chování a výsledky Hlavní myšlenkové vzorce, kterými si škodíme Jaké myšlenkové vzorce používám právě já, co mi dávají a v čem mi škodí Průlom k lepšímu myšlení - účinná práce se svým vnitřním hlasem, změna postoje Reframing ( přerámování ) toho, co vnímáme a jak na danou situaci reagujeme Obecný pohled na vztahy a komunikaci na pracovišti, jaké hry hrajeme Rozdíl mezi dialogem a konfliktem, typická komunikace mužů a žen, téma viny Mé typické problémy ve vztazích a komunikaci na pracovišti, jejich přerámování Můj střednědobý a dlouhodobý pracovní záměr - čeho chci dosáhnout a proč Mé kroky na cestě k otevření svého potenciálu Plán pro to, jak uvést získané znalosti do praxe 5

6 Metody: Výklad, řízená skupinová diskuse (o praktických příkladech z praxe), brainstorming, brainwriting (individuální zápis nápadů / myšlenek pro dané téma). Přistupujeme individuálně ke každému z účastníků, protože životní situace každého z nich bývá zcela odlišná. Účastník odchází se svým vypracovaným individuálním plánem, který mu umožní učinit první kroky na cestě k otevření svého potenciálu (nebo potenciálu svých podřízených). Lektor Dr. Ing. Markéta RAKOVÁ, ACC (IFC), certifikovaný kouč se specializací business coaching, life coaching a career coaching, konzultant a lektor v oblasti manažerských dovedností, komunikačních dovedností a témat spojených s rozvojem osobnosti 14. května 2015, od 9 do 17 hodin 4.500,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

7 CO BY MĚL ZNÁT MISTR (TEAM LEADER) Z OBLASTI KOMUNIKACE A EFEKTIVNÍHO VEDENÍ LIDÍ Určeno: Mistrům a vedoucím pracovních týmů, kteří působí v první linii řízení zaměstnanců (vedoucí výroby, výrobní dispečeři, technologové, team leadeři, aj.). Dobrý mistr, vedoucí výroby nebo šéf provozu ví, že umět svou odbornou práci je jen polovina úspěchu. Ta druhá polovina, díky které získává respekt ostatních, spočívá ve znalosti lidí, schopnosti zadávat jim úkoly, kontrolovat jejich plnění, spravedlivě odměňovat a v umění celou skupinu organizovat. Mistr nebo liniový pracovník je prostředníkem mezi vedením firmy a samotnými zaměstnanci. Ví, co obě strany očekávají. Mistr tedy není jen mistrem, ale je prvním manažerem ve vaší firmě. Bohužel se stále více ukazuje, že největší slabinou mistrů a liniových manažerů je dovednost správné komunikace a vedení týmu. Cílem kurzu tedy je, aby účastník pochopil svoje postavení v systému řízení firmy, aby pochopil význam týmové práce, lépe poznal sám sebe a naučil se efektivně a nekonfliktně svůj tým vést, motivovat a hodnotit. Cíl: Seminář je zaměřen na rozvoj kompetencí vedoucích pracovníků první linie v oblasti vedení týmů i jednotlivců. Postavení mistra v systému firmy a jeho kompetence jako lídra pracovní skupiny Co tvoří přirozenou autoritu mistra Prezentace strategie, vize, úkolu, plánu výroby, zapojení týmu, jednotlivce.. Motivace podřízených Hodnocení podřízených Kritika a pochvala Trénink konkrétních náročných a komplikovaných komunikačních situací z běžné praxe (jak sdělovat pochvalu, kritiku, jak motivovat, vytýkat nedostatky, upozornit na opakující se chyby, jak sdělovat negativní informaci apod.) Komunikace s obtížnými pracovníky Pracovní kázeň, řešení konfliktů Úspěšné delegování úkolů Podpora kreativity a rozvoje podřízených Změny a jejich řízení (zavádění změn v organizaci práce, zavádění nových systémů ) - jak docílit změnu postojů u podřízených, navést podřízené na jiné vnímání situace, na přijetí změny, jak snížit verbální odpor ke změně...apod. Metody: Jednotlivé bloky jsou rozděleny na teoretické a interaktivní části, které se vzájemně prolínají. Teoretická část poskytuje základní informace z problematiky interpersonální komunikace, které jsou potřebné pro efektivní zvládání každodenních firemních situací. V interaktivní části mají účastníci kurzu možnost trénovat a posilovat své komunikační a profesní dovednosti, vyzkoušet si různé techniky na sobě, sestavit si tímto vlastní efektivní metody své práce. Smyslem interaktivní části je také poradenství a doporučení efektivních metod s ohledem na firemní prostředí či pozici účastníka kurzu. 7

8 Lektor PhDr. Zdeňka BRÁZDOVÁ, individuální kouč managementu a managementu lidských zdrojů, certifikovaná lektorka a konzultantka manažerských dovedností, řízení lidských zdrojů, obchodních dovedností a kurzů osobního rozvoje. Má praxi na manažerských pozicích, zkušenosti z realizace komplexní manažerské přípravy v řadě firem (včetně zahraničních) a institucí v ČR a SR. Přednáší na odborných konferencích pro HR manažery. Publikuje v odborných časopisech. 26. května 2015, od 8 do 16 hodin 3.980,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

9 EKONOMICKÉ MINIMUM PRO SEKRETÁŘKY, ASISTENTKY, ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍKY ve znění novelizací pro rok 2015 Profesionální sekretářka, asistentka nebo administrativní pracovnice by měla ovládat řadu znalostí a dovedností z různých oborů činnosti. Vzhledem k tomu, že sekretářky velmi často vedou pokladnu, zpracovávají cestovní příkazy, vystavují faktury a další podklady pro účetnictví atd., je velmi důležité, aby měly alespoň základní znalosti také z oblasti účetnictví a daní. Cíl: Získání přehledu v níže uvedené agendě aktuálně dle legislativy pro rok Seznámení s platnou legislativou pro účetnictví a daně ve znění pro rok 2015 Přehled daní Co musí obsahovat účetní a daňové doklady podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty Oběh dokladů v podniku, archivace, datové schránky Vedení pokladny, ceniny, valutová pokladna, pokladní doklady, pokladní kniha Cestovní příkazy a jejich vyúčtování, kniha jízd, platné sazby stravného, ceny PHM a základní náhrady Fakturace, náležitosti faktur, DPH, elektronické vystavování a zasílání faktur Fakturace ve vazbě na obchodně-závazkové vztahy podle nového občanského zákoníku Inventarizace Příprava podkladů pro zpracování finančního účetnictví, daní Komunikace s účtárnou nebo externí účetní osobou (firmou) Lektor Květoslava NOVOTNÁ, účetní (certifikace QBÚ) a daňová poradkyně, zkušená lektorka 29. května 2015, od 9 do 14 hodin 1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení) Kód

10 PRAKTICKÉ RADY A INSPIRACE PRO VEDENÍ LIDÍ Jak efektivně vést, organizovat a motivovat pracovní tým Jak vést tým tak, aby dosahoval výborných výsledků? Jak rozvíjet a motivovat jednotlivce i celý pracovní tým? Jak získat a udržovat autoritu? Jak kultivovat svůj manažerský styl? Jak správně komunikovat s druhými, jak se naučit týmové práci, vedení lidí, delegování, motivování, hodnocení, sledování výkonu, stanovování cílů a dalším schopnostem podstatným pro efektivní management to se dozvíte během našeho dvoudenního semináře. Půjde o rady a inspirace srozumitelné, praxí ověřené, opřené o osobní zkušenost lektorky. Kdo zná PhDr. Zdeňku Brázdovou, ten ví, že působí v oblasti ŘLZ a managementu řadu let a vyniká vysokou profesionalitou. Jako lektorka předává zkušenosti z vlastní manažerské praxe a ze spolupráce s úspěšnými manažery firem a institucí. Teorii a informace z terénu aplikuje na skutečných příkladech, využívá schopnost vcítit se do problémů účastníků a obratem předává inspiraci k řešení. Osobnost manažera Kompetence, předpoklady, vlastní značka manažera Budování přirozené autority a respektu Styly řízení x vedení lidí Typologie osobnosti podřízených Komunikace s jednotlivými typy Delegování úkolů a kontrola Motivace pracovníků k výkonu Hodnocení pracovníků Rozhovory s pracovníky Kritika a pochvala Stresové situace, konflikty a jejich řešení Praktický trénink, řešení situací Metody: Výklad, praktický nácvik, řešení modelových situací a situací z praxe účastníků, návody, inspirace, diskuze. 10

11 Lektor PhDr. Zdeňka BRÁZDOVÁ, individuální kouč managementu a managementu lidských zdrojů, certifikovaná lektorka a konzultantka manažerských dovedností, řízení lidských zdrojů, obchodních dovedností a kurzů osobního rozvoje. Má praxi na manažerských pozicích, zkušenosti z realizace komplexní manažerské přípravy v řadě firem (včetně zahraničních) a institucí v ČR a SR. Přednáší na odborných konferencích pro HR manažery. Publikuje v odborných časopisech. 10. a 11. června 2015, vždy od 9 do 17 hodin 8.600,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, obědy) Kód

12 ROZVOJ OSOBNOSTI JAK NEPODLEHNOUT SYNDROMU VYHOŘENÍ aneb od uspěchanosti a stresu k vnitřní harmonii V poslední době potkávám stále více klientů, kteří si stěžují na to, že už vůbec nic nestíhají. Jsou nesmírně unavení a vyčerpaní. A vůbec netuší, že jsou v jedné z posledních fází syndromu vyhoření. Chtějí jen běžet zase rychleji - jako dřív. Jenže už jim to samotným nejde. Hledám s nimi cesty, jak to dělat do budoucna jinak a lépe. A o ty se chci podělit. Protože pilulka, kterou byste spolkli a zase byli výkonní jako dřív, prostě zatím neexistuje. Markéta Raková Cíl: Cílem programu je pomoci účastníkům zvládat lépe stres, který na ně v práci působí a předejít tak jejich poklesu výkonnosti, únavě, frustraci a syndromu vyhoření. Co se dozvíte: zjistíte, jak na tom nyní sami jste a budete umět vyhoření rozpoznat připravíte si svůj individuální plán, jak vyhoření předcházet a zabránit budete pak mnohem lépe zvládat hektickou dobu a všudypřítomný stres Určeno pro: Program je určen všem, kteří se cítí ze své práce velmi unavení nebo vyčerpaní a ztrácí (nebo již dávno ztratili) nadšení, s kterým svou práci dříve vykonávali. Zároveň chtějí tuto situaci změnit a získat inspiraci, jak to udělat. Dále může být vhodný i pro ty, kteří chtějí vědět, jak syndromu vyhoření předcházet ať už u sebe, nebo u podřízených. Program je vhodný také pro zaměstnance, kteří jsou v každodenním kontaktu s lidmi, kterým by měli pomáhat a pro ty, kteří se potýkají s neustálým stresem a jsou na ně kladeny vysoké nároky. Situační analýza: jak energii získávám a čím ji ztrácím jaká/jaký jsem, z čeho čerpám energii, co mi jí ubírá (jde pouze o určení těch aspektů osobnosti, které jsou podstatné pro syndrom vyhoření) stres (prospěšné napětí, které nás aktivizuje vs. napětí, které nás zatěžuje), zmapování stresů Jak rozproudit vlastní energii jak zažívat při práci tzv. flow, tedy stav plynutí, kdy nás práce baví, dělá nám radost a jsme na ni maximálně soustředěni Jak to vypadá, když energie přestane proudit fáze syndromu vyhoření fáze syndromu vyhoření, jeho příznaky test na syndrom vyhoření pro každého účastníka, jeho vyhodnocení Jak syndromu vyhoření předcházet jak hospodařit se svou energií kde a jak dočerpat energii (obecně i pro jednotlivé typy osobností) tipy, jak si udržet vyrovnanost a životní rovnováhu (obecně i pro jednotlivé typy osobností) 12

13 Jak uplatním to, co jsem se dozvěděl(a), v praxi stanovení individuálního osobního plánu pro to, jak si dlouhodobě udržet vnitřní harmonii, vyrovnávat se se stresem a předejít syndromu vyhoření (plán obsahuje konkrétní kroky pro nejbližší období) Metody: V průběhu programu přistupujeme individuálně ke každému z účastníků, protože situace každého z nich bývá zcela odlišná i ve stejných pracovních podmínkách. Účastník odchází se svým vypracovaným individuálním plánem, který mu umožní rozproudit svou vlastní energii, být výkonný, pro svou práci hořet, ale nevyhořet. Lektor Dr. Ing. Markéta RAKOVÁ, ACC (ICF), certifikovaný kouč se specializací business coaching, life coaching a career coaching, konzultant a lektor v oblasti manažerských dovedností, komunikačních dovedností a témat spojených s rozvojem osobnosti 22. dubna 2015, od 9 do 17 hodin 4.500,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

14 MARKETING, OBCHODNÍ DOVEDNOSTI, OBCHODNÍ PRÁVO SMLUVNÍ VZTAHY B2C, OCHRANA SPOTŘEBITELE, REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ Práva garantovaná spotřebiteli jsou stále silnější a rozsáhlejší a i nový občanský zákoník v této oblasti nezůstává pozadu. Protože nerespektování těchto práv může mít pro podnikatele nepříjemné důsledky, je dobré se zaměřit na to, jak dostát zákonným požadavkům a současně pokud možno dosáhnout svého cíle. Určeno: Majitelům, manažerům a vedoucím pracovníkům, obchodníkům, vedoucím obchodů (malo i velkoobchod), zaměstnancům obchodních oddělení, právních útvarů, marketingových útvarů. Kurz je zaměřen svými metodami spíše pro neprávnickou veřejnost. Cíl: Seznámit se s právní úpravou ochrany spotřebitele v novém občanském zákoníku a s tím, co po Vás může spotřebitel požadovat, co mu musíte nabídnout apod. Získat přehled o právních nárocích spotřebitele, jejich obsahu a rozsahu. Naučit se, na co je potřeba nezapomenout, které požadavky musí být dodrženy, co smí a nesmí být upraveno v reklamačních řádech, nebo jak postupovat při reklamaci. Jaké nároky má spotřebitel dle občanského zákoníku a jaké jsou klíčové rozdílu ve srovnání s původní právní úpravou. Co smíte, respektive nesmíte ve vztahu ke spotřebiteli, co upravuje zákon a co smíte smluvně upravit (uzavírání smluv přes internet, na dálku, nepřípustná smluvní ujednání, tzv. podomní obchody) Odpovědnost za vady prodané věci nebo za dílo dle občanského zákoníku, reklamační řízení dle nového občanského zákoníku Nejčastější chyby při tvorbě reklamačních řádů Kdy a za jakých podmínek může spotřebitel od uzavřené smlouvy odstoupit Poctivost prodeje, zákaz diskriminace spotřebitele, zákaz klamání spotřebitele, jaké informace musíte poskytnout spotřebiteli Vaše odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (kdy odpovídáte za vadu Vy a kdy nikoli, kdy nese odpovědnost sám spotřebitel) Kde můžete zažalovat spotřebitele a kde můžete být žalováni Dostatek času bude také věnován konkrétním dotazům a rozboru praktických příkladů Metody: Metody jsou přizpůsobeny potřebám, které vyplývají z praxe běžného obchodníka. Jde o interaktivní seminář, kde jsou otázky účastníků vřele vítány. Po krátkých teoretických blocích bude následovat praktický návod na konstrukci smluvních ujednání či klausulí reklamačních řádů. 14

15 Lektor JUDr. Radka CHLEBCOVÁ, Ph.D., advokát, specializuje se zejména a obchodní právo, občanské právo, mezinárodní právo soukromé a obchodní ale také na správní právo a problematiku bytového práva. V současné době pracuje jako samostatný advokát. Praxi získala jako advokátní koncipient ve společnosti HVH LEGAL advokátní kancelář, s.r.o. Několik let působila na pozici vedoucího Právního oddělení a lidských zdrojů společnosti MND Drilling & Services a.s. 8. dubna 2015, od 9 do 15 hodin 2.400,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení) Kód VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PRAXI - 15

16 NEDOSTATKY V PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE A ROZPORY V NABÍDCE Nastavení požadavků na základní, profesní a technické kvalifikační předpoklady Specifika zjednodušeného podlimitního řízení při prokazování kvalifikace Prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v případě společné nabídky Doplňování dokladů o kvalifikaci Nejčastější chyby při prokazování kvalifikace Nepravdivé údaje o kvalifikaci a zápis na black-list Posouzení nedostatků v nabídce návrhy smluv, doklady v nabídce, rozpory v cenách a jiných údajích, možnost vysvětlení nabídky Posouzení výše nabídkové ceny, zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny Rozhodovací praxe ÚOHS a správních soudů týkající se prokazování kvalifikace a posouzení nabídek Lektor Mgr. Romana DERKOVÁ, právní expert, členka právního týmu zaměřeného na právo hospodářské soutěže, právo veřejné podpory a právo veřejných zakázek advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners s.r.o., dříve pracovala v sekci veřejných zakázek na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a jako ředitelka odboru kontroly veřejných zakázek, publikuje v odborných časopisech 16. dubna 2015, od 9 do 14 hodin 2.100,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení) Kód

17 FACEBOOK JAKO FIREMNÍ MARKETINGOVÝ NÁSTROJ Největší sociální síť na světě se stala jedním z nejmocnějších marketingových nástrojů. V České republice je celkem 4 miliony uživatelů, které můžete zaujmout svou nabídkou. Velké firmy opouštějí strategii vytváření webových stránek a raději budují pevnější vztahy se zákazníky prostřednictvím Stránek na Facebooku. Prezentace na sociálních sítích dlouhodobě buduje image, podporuje klientský servis, navazuje vztahy se zákazníky a v neposlední řadě pozitivně ovlivňuje výsledky přirozeného vyhledávání ve vyhledávačích. Proč jsou Facebookové stránky důležité při plánování internetového marketingu Jakou roli hrají sociální sítě při optimalizaci (SEO) Jaké jsou rozdíly mezi Facebook stránkou (Pages), skupinou a osobním profilem Jak založit firemní profil (firemní stránku/page) na Facebooku K čemu slouží jednotlivé funkce na Facebooku Jak Facebook zobrazuje příspěvky stránek + jak jej zorpagovat Publikování obsahu co, kdy a jak zveřejnit Jak získat fanoušky pro nové i stávající stránky brandová a nebrandová stránka Jak vytvořit placenou reklamu na Facebooku Nastavení a správa reklamy na Facebooku Soutěže na Facebooku - sledujeme za vás neustále měnící se pravidla Budování image na Facebooku Využití Social Plugins - propojte web s FB stránkou Jak řešit duplicity na Facebooku Vyhodnocení efektivity FB stránky pomocí Insights (Statistiky) Proč marketingově využívat i další sociální sítě: Twitter - rychlé mikroblogování Google+ - chytré sdílení informací LinkedIn - business networking Metody: Školení je zaměřené prakticky s důrazem na vaše facebookové stránky nebo projekty. Malé skupinky zajišťují dostatek prostoru pro vaše dotazy. Lektor Ing. Michaela NÁPLAVOVÁ, ve společnosti SOVA NET se specializuje na networking a profesní sítě. Publikuje články na téma online marketing a využití profesních sítí jako nástroj navazování nové spolupráce. Pracovala v personální agentuře a přednáší již dva roky na téma: Jak mi může LinkedIn zefektivnit práci 24. dubna 2015, od 9 do 12:30 hodin 1 800,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení) Kód

18 VIDEO MARKETING současný trend v oblasti online marketingu Hledáte nový směr v prezentaci firmy? Zkuste video marketing. Video marketing je v současné době trendem v oblasti online marketingu. Čísla mluví v tomto ohledu jasně: Informace v podobě videa je zpracována v mozku člověka x rychleji než text. 96% lidí nakupujících online sleduje produktové video a po zhlédnutí je 2x větší šance, že si produkt koupí. Po zhlédnutí videa zůstávají návštěvníci na webu o 2 minuty déle. Web s videem má 53x větší šanci dostat se mezi odkazy na první straně Google. Navíc: Pomocí videa lze vyzvednout všechny přednosti produktu nebo služby, lze upozornit na detaily nebo speciální funkce. Zákazník nemusí číst velké množství textu. Záběry např. z vaší výroby zvyšujete důvěryhodnost své firmy na internetu. Získáte skvělý materiál pro sociální sítě a budete dobře vidět i na Googlu. Video je dnes běžným standardem webových stránek. Není proto divu, že celých 93% marketérů plánuje využít v roce 2015 video marketing ve svých kampaních. Cílem školení, které jsme pro Vás připravili, je seznámit posluchače s video marketingem a naučit jej vytěžit z tohoto bouřlivě se rozvíjejícího marketingového nástroje maximum. Kurz je určen nejenom pro marketingové a PR pracovníky, ale i pro majitele firem, obchodníky, živnostníky, pracovníky reklamních agentur a pro každého, kdo má o tuto novou formu marketingu zájem. Účastníci se naučí v problematice orientovat, získají znalosti jak definovat klíčové prvky video marketingové strategie, na co si dát pozor při natáčení nebo i to, jak se nenechat napálit produkční firmou. Celý kurz bude proložen názornými příklady nejenom českých ale především světových kampaní či jednotlivých videí. Stejný důraz bude kladen i na praktické rady vycházející z šestileté praxe přednášejícího v oboru výroby online videí, které v brožurách opravdu nenajdete. 18

19 1. Blok: Základní úvod do video marketingu (60 minut) Rozdíly ve vnímání aurálního x vizuálního x konceptuální sdělení Co je to video marketing? Základní vymezení pojmů a rozdíly: televizní reklama vs. online video reklama Online video jako nové médium, aneb jak konzumujeme média na internetu Sociální sítě jako nová reklamní platforma pro video marketing Video není všelék: výhody a nevýhody využití videa pro marketing Video jako budoucnost obsahového marketingu nebo jenom současný boom? Současné trendy video marketingu čím zaujmout dnešní publikum a zvýšit konverze? Ukázky úspěšných i neúspěšných kampaní 2. Blok: Jak efektivně zpracovat video marketingovou kampaň z pohledu zadavatele? (60 minut) Základní nástroje video marketingové analýzy Definování cíle a cílové skupiny Stanovení rozpočtu kolik stojí video? Zvolení ideálního žánru videa (reportáž, explainer video, image film, edukativní spot, funny video, virální video, interview, produktové video, teaser, video příručky) 3. Blok: Natáčení online videa prakticky (60 minut) Jak se nenechat se napálit produkční firmou co by mělo být ve smlouvě? Jak se video natáčí? Základní tři fáze audiovizuální produkce: preprodukce (kreativa námět a scénář luxus nebo nezbytnost?) produkce (natáčení nechat vše na produkční firmě?) postprodukce (střih, grafické práce, hudba a zvuk) Publikování videa (sociální sítě x webové stránky) 4. Blok: Praktické rady pro zadavatele videa a vyhodnocení kampaně (60 minut) Jak efektivně spolupracovat s produkční firmou? Na co si dát při natáčení pozor? Finty produkčních firem, jak vytáhnout ze zadavatelů více peněz Vyhodnocení kampaně: měření úspěšnosti (počet zobrazení x zapojení zákazníků x konverze) úvod do Google Analytics Lektor : Mgr. Martin HORNÝ vystudoval obor mediální studia, žurnalistiku a politologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Při studiích se specializoval na marketing v oblasti nových médií a politický online marketing. Praxi získal v televizní a reklamní společnosti, kde odpovídal za realizaci různých audiovizuálních kampaní na pozici scenárista a režisér. Nyní je majitelem komunikační agentury FILMONDO specializující se na video marketing. V oboru působí 6 let. 19. května 2015, od 9 do 14 hodin 3.980,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení) Kód

20 PRODEJ PO TELEFONU A TELEFONOVÁNÍ FIREMNÍM ZÁKAZNÍKŮM Telefonovat umí sice každý, ale málokdo umí tímto způsobem získat zákazníky, nebo je následně i udržet. V průběhu tréninku poskytneme spoustu praktických tipů pro to, jak dělat akviziční i opakované telefonáty efektivněji a účastníci si samozřejmě vše prakticky vyzkouší. Cíl: Osvojit si pravidla profesionálně vedené komunikace po telefonu, použít správný důvod volání, zaměřit se na podstatné a díky tomu zvýšit objem takto domluvených zakázek i spokojenost zákazníků. Projít s účastníky všechny klíčové fáze úspěšného telefonátu (včetně přípravy na něj) a naučit je techniky, které pomáhají vzbudit zájem zákazníků a překonávat jejich námitky. Součástí jsou i tipy k tomu, jak zvládat svůj strach z telefonování, překonat prokrastinaci (odkládání telefonátů na později) a jak pracovat s hlasem. V případě zájmu je možné v průběhu tréninku i hovory nahrávat a následně analyzovat. Určeno pro: Program je určen pro obchodníky, kteří prodávají po telefonu, pro pracovníky péče o zákazníky i pro samostatné podnikatele, kteří se zaměřují na firemní zákazníky Co musím vědět, než začnu telefonovat Jak se připravit na telefonát Jak překonat překážky, které nám brání telefonovat (strach, prokrastinace, nízké sebevědomí) Cíl telefonátů a určení cílů pro daný den/týden Rozhodující faktory úspěchu Klíčové fáze úspěšného telefonátu (zahájení, důvod volání, představení řešení, ukončení) Tipy pro zvládání námitek, stížností (brainstorming) Rétorika při telefonátech, cvičení pro práci s hlasem Jak překonat u firemních klientů bariéru asistentky Co dělat po uskutečněném telefonátu Metody: Celý program bude prokládán cvičením jednotlivých částí a pak i celého telefonátu. 20

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup ODBORNÉ SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ 2015 Actill Vnitrofiremní vzdělávání Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup Marketing Daně Six Sigma Management Actill semináře z praxe pro praxi www.actill.cz

Více

kurzy a semináře květen srpen 2015

kurzy a semináře květen srpen 2015 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj kurzy a semináře květen srpen 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz GENERACE MILLENNIALS ZVLÁŠTNOSTI A SPECIFIKA

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

kolektiv autorů Texty k personálnímu řízení v neziskové organizaci

kolektiv autorů Texty k personálnímu řízení v neziskové organizaci kolektiv autorů Texty k personálnímu řízení v neziskové organizaci Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu MARLIN, s.r.o. Centrum dalšího vzdělávání www.marlin.eu Nabídka vzdělávání pro organizace made by WIDDEN MEDIA NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE www.marlin.eu 02 03 Zkušenosti na trhu vzdělávání působíme

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více