Lidé, informace, technologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lidé, informace, technologie"

Transkript

1 Lidé, informace, technologie Sborník z Bloku expertů 2013/2014

2

3 Lidé, informace, technologie Sborník z Bloku expertů 2013/2014

4 Lidé, informace, technologie Sborník z Bloku expertů 2013/2014 Vydalo nakladatelství Flow v roce 2014 Brno, Hochmanova 2177/13 IČO: Odpovědná redaktorka ALŽBĚTA KAROLYIOVÁ Korektorka JANA PLOTKOVÁ Ilustrátorka MARKÉTA ŠIMKOVÁ Grafická úprava a kompletace DAVID ŠMEHLÍK Počet stran 158 Vytiskla Tiskárna Didot, spol. s r.o. ISBN Publikace vychází pod licencí Creative Commons: Uveďte autora Neužívejte dílo komerčně Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní. Sborník, který právě držíte v ruce, nebo čtete na displeji, byl podpořen Kabinetem informačních studií a knihovnictví z projektu ERNIE: Platforma výzkumné a vzdělávací spolupráce v síti informačních profesionálů, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/

5 Obsah Na úvod... 6 Budoucnost vzdělávání v 21. století HANA HABERMANNOVÁ... 9 O marketingu na internetu VERONIKA VÍŠKOVÁ Digitální technologie a procesy remediace v kultuře VENDULA BEDNÁŘOVÁ Mýty o distančním vzdělávání EMIL BUDÍN. 26 Inovace ve vzdělávání s podporou digitálních technologií MARTA KONÍŘOVÁ Predikce videotrendů v blízké budoucnosti HANA KONEČNÁ 40 Nové přístupy ke zjišťování zákaznické spokojenosti EMIL BUDÍN Happiness Designer Wanted MICHAL KONEČNÝ Big Data vs. analýza normálních dat HANA KONEČNÁ. 63 Webová aplikace jako služba HANA HABERMANNOVÁ Jak zbohatnout na mobilních aplikacích FILIP KOTÁB. 74 Moderní technologie v médiích FRANTIŠEK ŠUDŘICH.. 83 Kniha a internet: Antiteze mezi papírem a elektřinou RADEK DOBROVOLNÝ Fundraising: Není to jen o penězích MARTA KONÍŘOVÁ.. 96 Tvůrčí odvětví jako hybatelé rozvoje MARTA KONÍŘOVÁ E-learning jako funkční výukový nástroj a tvorba webových aplikací, které baví ALŽBĚTA LUKŠŮ Zbavte se předsudků o podnikání na volné noze MICHAL KLAJBAN 117 The Hitch-Hacker s Guide to Data Science MICHAL KLAJBAN Osobní wiki = mozek 2.0 KATEŘINA KOPECKÁ Biometrická autentizace uživatelů LENKA KUPKOVÁ Location-based gaming: Možnosti a limity mobilních zařízení pro výuku v terénu HANA ŠIMÁČKOVÁ Život tam venku: Od UX designu po zabíjení zvířat LENKA KUPKOVÁ 146 O autorech

6 Na úvod

7 Blok expertů se stal již tradiční součástí Kabinetu informačních studií a knihovnictví (KISK). Umožňuje studentům setkat se s akademiky i odborníky z komerční praxe či neziskového sektoru, jejichž aktivity mají vazbu na studium oboru informační studia a knihovnictví a reflektují současné trendy v mnoha oblastech lidské činnosti. Blok expertů je prostorem, kde může student navázat kontakt s osobnostmi ovlivňujícími dění ve společnosti, může jim pokládat otázky, debatovat s nimi, hodnotit jejich vystoupení. Je prostorem, kde se diskutuje o funkčnosti teorií, ale i místem, kde se zaměřujeme na detaily, které stojí za povšimnutí. Není pouze běžným předmětem, ale souborem přednášek, jenž poskytuje široké veřejnosti možnost nahlédnout do dění na KISKu a kolem něho. Tato publikace představuje soubor studentských prací, které byly výstupem z přednášek konaných v rámci Bloku expertů v akademickém roce 2013 /2014. Každý magisterský student KISKu účastnící se přednášek měl za úkol sepsat text zaznamenávající myšlenky a názory obsažené v přednášce. Nejlepší z těchto textů byly publikovány na Inflow.cz a nyní jsou součástí tohoto sborníku. Na následujících stranách naleznete shrnutí přednášek celkem dvaceti dvou expertů, která byla sepsána patnácti studenty oboru informační studia a knihovnictví. Každá přednáška je unikátní, stejně tak i každý pohled studenta promítající se do textu. Přejeme vám, ať se líbí. za KISK Alžběta Karolyiová 7

8

9

10 Bořivoj Brdička BUDOUCNOST VZDĚLÁVÁNÍ V 21. STOLETÍ Autorka příspěvku: Hana Habermannová

11 Doménou Bořivoje Brdičky, pedagoga na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity, jsou technologie ve vzdělávání. Hned v úvodu přednášky na téma Budoucnost vzdělávání v 21. století vyzval všechny přítomné (a díky streamování přednášky i nepřítomné), aby twítovali připomínky a otázky, které jsme mohli sledovat současně s výkladem přednášejícího. Budoucnost vzdělávání tkví podle Brdičky v technologiích, jež zásadním způsobem mění způsob, jakým by měli žáci přistupovat ke svému vzdělávání. Každým dnem se exponenciálně znásobuje množství dat, která proudí internetem. Technologie se vyvíjejí tak rychle, že se brzy např. umělá inteligence začne vyrovnávat inteligenci lidské. Umělá inteligence a svět kolem nás se rozvíjejí tak bleskově, že musíme být alespoň o dva kroky dopředu, abychom stíhali. V této souvislosti se hovoří o světě, který našla Alenka za zrcadlem o efektu Červené královny, kde musíš běžet ze všech sil, abys zůstala na místě. Chceš-li se dostat někam jinam, musíš utíkat alespoň dvakrát rychleji. Nelze s tím bojovat, ale dají se vymýšlet inovativní způsoby pohybu. Totéž platí i o vzdělávání. Všichni kolem používají technologie, ale vzdělávání se tomu nedokáže přizpůsobovat. Doma jsme zvyklí využívat technologie, se kterými se ale už nesetkáváme ve škole. Školství by na tento trend mělo reagovat. V současné době převládá ve vzdělávání konstruktivní přístup, jenž říká, že kdokoli může být zdrojem informací, na rozdíl od instruktivního přístupu, kde byl hlavním nositelem informace učitel. Zároveň můžeme najít odpověď na všechno, co nás zajímá. Děti by se tedy ve školách měly učit, jak správně klást otázky. Velkým problémem se stává situace, kdy žák dostane zadaný referát, který poté stáhne z internetu nebo jej přinese vypracovaný jen na základě informací z Wikipedie. To ho nikam neposouvá a takovým způsobem není možné děti vzdělávat. Rovněž ale platí, že nemáme jistotu v tom, co je a co 11

12 není pravda. Měli bychom učit, aby žáci k informacím přistupovali skepticky a naučili se kriticky zhodnotit, jaké informace přijímají a čím se díky nim obohacují. Thomas L. Friedman ve své knize Svět je plochý uvádí, že nikdy předtím v historii tohoto světa nemělo tolik lidí možnost zcela samostatně najít tolik informací o tolika věcech a o tak velkém množství jiných lidí. Úkolem učitelů je připravovat studenty na život v budoucnosti, o níž ale nic nevíme. Připravujeme naše studenty na zaměstnání, která ještě ani nevznikla. Jak se tomuto trendu přizpůsobit? Je potřeba učit se celý život, abychom získávali konkrétní znalosti a dovednosti, které aktuálně využijeme. Brdička zde uvádí, že potřebujeme gramotnost digitální i čtenářskou. Kromě toho také gramotnost síťovou, tj. schopnost orientovat se v digitálním světě. Vývoj klade na učitele nové úkoly. Učitelé by měli své žáky učit na formální úrovni (ve třídě), neformální úrovni (on-line) a informální úrovni (získáváme ze sociálních, kulturních a politických kontextů). Se svými studenty může učitel komunikovat např. prostřednictvím sociálních sítí. Brdička doporučuje vhodný nástroj na kurátorství obsahu Scoop.it 1. Učitel dnes zastává roli kurátora takového obsahu, přičemž jednou z nejvýznamnějších kurátorek je např. Maria Popova se svým blogem Brain Pickings 2. Učitelé by měli mít přehled o tom, jaké nástroje lze ve výuce využít, a také je sami aktivně využívat. Mezi takové nástroje patří např. AudioBoo, Blogger, Diigo, MindMeister, YouTube, Skype, Prezi, Picasa aj. Koneckonců podle Horizon Reportu pro rok 2013 jsou trendem technologie jako Google Glass, augmented reality nebo snímání dotyku a pohybu. Každým rokem se v Reportu objevují mobilní technologie, které ale nejsou ve skutečnosti dostatečně reflektovány. Současné děti charakterizuje fakt, že se nesoustředí jen na jednu věc, ale využívají tzv. multitasking. Při učení mají zapnutou televizi nebo komunikují se svými přáteli na Facebooku. Lidé ze starší generace jsou jako digitální imigranti mezi digitálními domorodci (současná generace). Vzdělávací koncepce se za posledních 100 let vyvíjely od behaviorismu až k současnému konektivismu, v němž je důležité propojení toho, co víme, s tím, co znají ostatní, do jedné sítě. 1 scoop.it 2 brainpickings.org 12

13 Ve světě i u nás můžeme sledovat mnoho snah o změny ve vzdělávání. Příjemným překvapením byl v této souvislosti odkaz na projekt Mimoškolu.cz (vytvořený v rámci Aplikačního semináře na KISKu) a Dalea Stephense a jeho hnutí UnCollege 3. Bořivoj Brdička si připravil obsáhlou a velmi zajímavou přednášku. Nakonec nezapomněl ještě zmínit trend v online vzdělávání, kterým jsou masivní otevřené online kurzy (MOOC) a na úplný závěr i 15 zásad angažovaných sardinek, tj. projekt MIT o kolektivní inteligenci. 3 uncollege.org 13

14

15

16 Jindřich Fáborský O MARKETINGU NA INTERNETU Autorka příspěvku: Veronika Víšková

17 Tématem marketingu na internetu provedl studenty Jindřich Fáborský. Fáborský vystudoval brněnské VUT a Trent University v Nottinghamu. Profesně se kromě marketingu věnuje také vzdělávání, jako vyučující působí na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde vede projekt JsmeMarketing. V roce 2013 založil firmu Marketing Festival, s níž na podzim organizuje dle svých slov největší online marketingovou konferenci ve střední Evropě stejného jména. O čem byla přednáška pod vedením Jindřicha Fáborského? Především o zapojení selského rozumu a kritického myšlení do marketingu. Internet je plný různých tipů, triků a návodů, které se lidem snaží ukázat, jak by měli marketing na internetu dělat. Naprostá většina z těchto marketingových kuchařek představuje ale pouhý odpad. Je to jen množství povrchních, obecných, pouze náhodně seskládaných rad. Ještě než se tedy do internetového marketingu pustíte, měli byste pečlivě a kriticky zhodnotit, jakými radami se budete a nebudete řídit. To, že má někdo na Facebooku hodně fanoušků nebo na Twitteru velké množství followerů, nemusí zároveň znamenat, že svému oboru opravdu rozumí. Podle Fáborského je nejlepším příkladem na slovo vzatého odborníka v oblasti internetového marketingu Avinash Kaushik. Přemýšlejte v průběhu marketingových aktivit. Spousta lidí i firem dnes bez většího uvažování investuje nemalé peníze do různých marketingových technik a nástrojů prostě proto, že jim to bylo někým nebo někde doporučeno a protože Facebook a Twitter by měl mít v dnešní době přece každý. Ale tak jednoduché to není. Facebook, Twitter, webové stránky, SEO, reklama všechno jsou to jen nástroje. A nástroje samy o sobě mnoho 17

18 nezmůžou, ať jsou jakkoli kvalitní. Je potřeba mít také nějakou strategii, bez ní se žádný větší efekt nedostaví. Nezbytné je vědět proč, jak a pro koho chcete marketing dělat. A taky nezapomínat, že marketing je všechno, co děláte. Jestliže už máte sestavenou strategii, můžete se na jejím základě rozhodnout, které z dostupných marketingových nástrojů budete pro svou propagaci využívat. Zdaleka není nutné vyzkoušet všechny, být aktivní na všech možných sociálních sítích apod. Některé typy reklamy jsou určeny spíše pro budování jména a značky, než pro zajištění zvýšení prodeje určitého produktu. Proto nemusí být příliš vhodné pro malé firmy. Stejně tak je rozdíl, když si webovou či facebookovou stránku založí např. firma typu O 2 v porovnání s malou cukrárnou. Je důležité si uvědomovat, že do všech marketingových aktivit investujete omezené finanční, lidské i časové zdroje. Tyto investice by se vám měly vyplácet. Klíčová je efektivita, poměr mezi vstupy a výstupy. A když už máte vybrané nástroje? Pak nastává čas zamyslet se nad obsahem. Stejně jako v mnoha jiných oblastech, platí i u internetového marketingu pravidlo kvalita je více než kvantita. Není potřeba každou chvíli vypouštět do světa nějaké sdělení. Mnohem lépe uděláte, když budete sdělovat jen kvalitní a důležité informace. Samozřejmostí je, že byste je měli podávat neotřelou, zábavnou formou, která lidi zaujme. Pamatujte, že obsah je král!. Zároveň ale nezapomínejte, že se tím nemyslí libovolný text nebo video. Obsah musí mít myšlenku. Přemýšlejte při vyhodnocování kampaní. Na první pohled by se mohlo zdát, že marketing na internetu má oproti tomu v offline prostředí jednu obrovskou výhodu jeho výsledky jsou měřitelné. Díky digitálním stopám je možné sledovat, kolik lidí reklama zaujme natolik, že na ni kliknou. Nebo o kolik se zvedne návštěvnost webových stránek po spuštění nové kampaně. Webová analytika by tedy podle všeho měla práci internetovým marketérům usnadňovat. Podle Fáborského tomu tak ale úplně není. Např. výstupy v Google Analytics mají pouze dvourozměrnou podobu. Lidské chování však ve většině případů dvourozměrné rozhodně nebývá. Nefunguje na základě modelu reklama proklik do obchodu nákup. 18

19 Mezi zaregistrováním reklamy a nákupem může být několik dalších navštívených stránek a také určitý časový interval. Google Analytics je na takové chování krátké, nedokáže pak určit, na základě čeho člověk vlastně v obchodu nakoupil. Proto je i při vyhodnocování marketingových aktivit na internetu potřeba zapojovat kritické myšlení. Neměli byste jen slepě důvěřovat zobrazeným číslům a grafům, ale přistupovat k jejich interpretaci s jistou dávkou opatrnosti. U marketingu zkrátka musíte přemýšlet. 19

20

21

22 Pavol Rankov DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE A PROCESY REMEDIACE V KULTUŘE Autorka příspěvku: Vendula Bednářová

23 Pavol Rankov z Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě nám přiblížil téma Digitální technologie a procesy remediace v kultuře. Přednášející nás seznámil s termínem remediace jak pomocí definic, tak i na mnoha konkrétních příkladech. Remediací myslíme proces, jehož výsledkem je přenesení obsahu z původního nosiče na nové médium. Cílem může být buď zachování obsahu pro budoucí generace, nebo snadnější zpřístupnění uživatelům, což bývá v dnešní době stále žádanější. Proto se dnes remediace chápe ve smyslu vylepšení, kdy nové médium určitým způsobem upgraduje původní nosič. Typickým příkladem remediace je tedy přechod mezi nosiči využívanými pro přenos psané informace přes pergameny a papír až k digitalizaci. Základem je tudíž vzájemné působení médií. Podle profesora Jay Boltera, který jako první představil pojem remediace, není možné, aby vzniklo nové médium bez procesu remediace, jelikož každé nové médium vždy vychází z původního nosiče. Remediace provází lidskou společnost od doby, kdy si lidé začali předávat informace pomocí médií, a dle Rankova je všudypřítomná. V současné době se s ní setkáváme na několika úrovních. Stará a nová média si mohou konkurovat, ale také spolu kooperovat. Konkurující média nám byla přiblížena na příkladu DVD nosičů a televizního vysílání. Když v televizi poběží film, jejž má uživatel k dispozici na DVD, nemá důvod vázat se na časový harmonogram televize a sledovat snímek ve vyhraněném čase, a proto televize ztrácí diváky. Naopak média jako kino a televize spolu spolupracují, protože televize vysílá staré filmy, které v programu kin již divák nenajde. Zajímavou vlastnost remediace nám ukazuje fakt, že vznik nového média nepřináší zánik původního nosiče. Ovšem dochází ke změně využívaní a přístupu uživatele. Zatímco nově vzniklé médium využívá pro své potřeby široká 23

24 veřejnost, starý nosič se může stát objektem sběratelského zájmu nebo profesionální potřeby. Příkladem jsou LP desky, které prošly remediací na nosič MC audiokazet, následně CD a nyní posloucháme hudbu ve formátu MP3. Ačkoliv se jedná o zastaralé médium, těší se dnes vinyly stále větší oblibě u hudebních fajnšmekrů. Poslech hudby z gramofonových desek se stal součástí společenské image a jejich popularita stoupá. Dalším příkladem mohou být černobílé fotografie. Po příchodu barevných fotografií na trh byly černobílé snímky na ústupu, ale stále je používali profesionální fotografové a po čase začala opět stoupat jejich obliba i mezi fotografy amatéry. Přežívání starých médií způsobuje, že se maže hranice mezi věcmi současnými a takzvaným retrem. Pavol Rankov se dále zaobíral problémem web archivace. Jedním z původních cílů Národní knihovny bylo uchovávat média i obsahy. V současné době sdílení informací v síťovém prostředí se ovšem vytyčený cíl stává nesplnitelným. Lidé produkují enormní množství obsahu, který distribuují na webových stránkách, jejichž životnost je mnohdy krátká. Pro zachování informací vyvěšených na webu vznikl projekt WebArchiv 4. Jedná se o digitální archiv českých webových zdrojů uchovávající webové stránky. Při aktuální produkci je nemožné archivovat veškeré informace psané autorem české národnosti v českém jazyce, jejichž obsah se týká České republiky nebo českého národa a místem vydání je Česká republika. Proto dochází alespoň k povrchové archivaci všech webových stránek s doménou.cz. Kromě změn médií dochází také k remediaci celých systémů. Ukázku nalezneme například v bankovnictví, kde se uživatelé již neobejdou bez internetového přístupu ke svému kontu. K návštěvě kamenné pobočky dochází jen výjimečně za nutných okolností a i v tomto případě je zaměstnanec banky pouze rozhraním mezi klientem a systémem, přičemž má přesně taková práva a omezení, jaká jsou mu přidělena a v systému naprogramována. Značný posun prodělaly také hry. Prvním médiem se staly deskové hry. S rozvojem technologie začaly na trh vstupovat počítačové hry a následně videohry. V posledních letech jsou již k dispozici videoherní stolní konzole typu Nintendo Wii nabízející plnohodnotný senzomotorický herní zážitek. Hry se dostávají na hranici reálného a virtuálního světa. 4 webarchiv.cz 24

25 K podobné konvergenci reality a virtuality se můžeme dostat využíváním jednoho z posledních výstupů společnosti Google percepčních brýlí Google Glass. Dalším zástupcem rozšířené reality jsou QR kódy, jež zprostředkovávají automatizovaný sběr dat. Přednáška Pavola Rankova končila debatou. Diskutovalo se o narušení informační bezpečnosti, které by projekt Google Glass mohl přinést, či o přechodu od čtení klasických tištěných knih k poslechu audioknih. 25

26

27

28 Lucie Rohlíková MÝTY O DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Autor příspěvku: Emil Budín

29 Lucie Rohlíková působí na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, konkrétně na pracovištích Katedry českého jazyka a literatury a Ústavu celoživotního vzdělávání. Svou přednášku nazvanou Mýty o distančním vzdělávání koncipovala jako představení jedenácti konkrétních mýtů či klišé, které shromáždila od roku 1999, kdy se, jak sama uvádí, začala právě problematice distančního a e-learningového vzdělávání věnovat. Následující text stručně vyjmenovává a popisuje jednotlivé mýty. Mýtus č. 1: Distanční vzdělávání je méně zajímavé téma než e-learning Úvodem přednášející objasňuje, co je distančním vzděláváním myšleno. Opírá se o definici Memoranda o otevřeném a distančním vzdělávání z roku 1991, jež praví, že distanční vzdělávání (studium) je jakákoliv forma studia, kde student není pod stálým či bezprostředním dohledem tutorů, nicméně využívá plán, vedení a konzultace podpůrné organizace (vzdělávací instituce) Pro zájemce o studium této oblasti zmiňuje cizojazyčné ekvivalenty pojmu a také objasňuje akronym ODL, který je zkratkou slov Open and Distance Learning. Do českého jazyka lze přeložit jako otevřené a distanční vzdělávání. Mýtus č. 2: Distanční vzdělávání je contradictio in adjecto Contradictio in adjecto je latinský pojem označující vzájemnou negaci dvou složek výrazu, což poukazuje na další mýtus, který přednášející spatřuje v názoru, že distančně se vlastně není možné vzdělávat, protože chybí studující, pedagog a učivo na jednom místě a v jednom čase. Lucie Rohlíková ujišťuje, že distanční vzdělávání možné je, nicméně je nutné zohlednit možné bariéry vzdálenost prostorovou, časovou, sociální, psychologickou či kulturní. Pokud 29

30 má moderní distanční vzdělávání efektivně fungovat, pak se neobejde bez podpory tutora, využití internetu a dalších technologií. Mýtus č. 3: Distanční vzdělávání je nová forma studia a je s ní dosud málo zkušeností Přednášející oponuje, že distanční vzdělávání není zdaleka tak novou formou studia, jak se běžně předpokládá. Počátky distančního vzdělávání sahají až do roku 1840 (korespondenční vzdělávání), rokem 1993 pak začíná rozvoj vzdělávání on-line. Kolem roku 2000 se stává předmětem obrovského zájmu tzv. e-learning. Vzniká značné množství nejrůznějších kurzů, bohužel často na úkor jejich kvality obsahu i zpracování. Postupně se však situace stabilizuje, na scénu přichází tzv. blended learning, který je založen na vhodném kombinování prezenční a distanční formy studia. Mýtus č. 4: Distanční vzdělávání je jen přejmenované dřívější dálkové studium Uvedený názor přednášející vyvrací konstatováním, že dřívější forma vzdělávání označována jako dálkové studium sestávala z prezenční účasti na večerních nebo víkendových přednáškách doplněných o domácí samostudium. Naproti tomu distanční vzdělávání je řízené samostudium, které zahrnuje zapojení učitele, jenž pomáhá studentům dosahovat stanovených studijních cílů. Mýtus č. 5: Největší výhodou distančního vzdělávání je flexibilita Flexibilita je obecně považována za jednu ze základních výhod distančního vzdělávání, nicméně se může stát také jeho negativem. Problémem může být nevhodné prostředí, např. rušná domácnost, v níž student, nebo dokonce i vyučující (tutor) pracuje. Mýtus č. 6: Distanční vzdělávání úspěšně absolvuje jen velmi málo studentů Tento mýtus považuje Lucie Rohlíková za částečně pravdivý. Skutečnou příčinou nemusí být nutně sama distanční forma studia, avšak spíše nepochopení 30

31 kompetencí cílové skupiny či technické potíže, které se pro studenty mohou stát bariérou pro účast nebo dokončení distančního kurzu. Mýtus č. 7: Distanční vzdělávání je méně kvalitní než prezenční Přednášející se pokouší tento mýtus vyvrátit výčtem principů, při jejichž dodržení distanční vzdělávání funguje. Jsou to: sebevzdělávání myslet na studenta, který bude kurzem procházet, individualizace aplikovat postupy podporující individuální přístup ke studentovi, interaktivita nespoléhat se pouze na statické materiály, využití multimédií vybírat kvalitně, nezahltit studujícího. Mýtus č. 8: Při přípravě distančních kurzů je třeba učivo zestručnit a zjednodušit Uvedeným postojem se bohužel mnoho tvůrců distančních kurzů opravdu řídí. Lucie Rohlíková zdůrazňuje, že distanční vzdělávání je silně závislé na didakticky kvalitním návrhu materiálů, které musí nahradit interaktivitu mezi studentem a vyučujícím (Memorandum o otevřeném a distančním vzdělávání, 1991). Nelze tedy jít cestou zjednodušování obsahu. Mýtus č. 9: Distanční vzdělávání není vhodné pro výuku praktických dovedností Přednášející s uvedeným tvrzením částečně souhlasí, ale zdůrazňuje nutnost aplikovat rozdílné přístupy pro naplnění specifických potřeb konkrétního kurzu. Zjednodušeně řečeno, je nutné vždy vyzkoušet, zda zvolený přístup nebo metoda distančního vzdělávání v konkrétním případě funguje, či nikoliv. Mýtus č. 10: Při distančním vzdělávání se ztrácí kontakt učitele se studentem Dle vyjádření přednášející se jedná o mýtus, který je vlastní právě pedagogům. Lucie Rohlíková tvrdí, že pokud se opravdu ztrácí kontakt učitele se studentem, pak se nejedná o kvalitní distanční vzdělávání. Uznává však, že tato oblast vyžaduje vyšší časovou náročnost, a to v neprospěch distančního vzdělávání. 31

32 Mýtus č. 11: Distanční vzdělání nemůže nikdy nahradit prezenční vzdělávání Ono by se o to ani nemělo snažit (a platí to i obráceně). Distanční forma výuky je někdy pro studenta jedinou možností, jak dosáhnout vzdělání v dané oblasti. Obě formy mají jinou cílovou skupinu, účel, různé výhody a nevýhody. Neměly by spolu soupeřit, spíše se vzájemně doplňovat. Přednáška Mýty o distančním vzdělávání svému názvu opravdu dostála. V průběhu přehledně strukturovaného vystoupení věnovala Lucie Rohlíková potřebný prostor snad všem důležitým aspektům problematiky distančního vzdělávání, se kterými se v praxi můžeme setkat. Přednášející navíc svá tvrzení podložená teoretickými zdroji vhodně doplňovala svými bohatými zkušenostmi lektora, čímž dokázala udržet pozornost publika po celou dobu přednášky. Předpoklad, že téma distančního vzdělávání je oborem informačních studií a knihovnictví silně vnímáno a reflektováno, se potvrdil během široké diskuze se studenty, jež podnětné vystoupení Lucie Rohlíkové zakončila. 32

33 33

34

35

36 Ondřej Neumajer INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ S PODPOROU DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ Autorka příspěvku: Marta Konířová

37 Ondřej Neumajer z Katedry informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se dlouhodobě zabývá využíváním digitálních technologií ve vzdělávání. Ve své přednášce se zaměřil na aktuality z oblasti vzdělávacích technologií ve školách. Věnoval se nejen současným trendům, ale zmínil také praktické otázky spojené s jejich zaváděním. Jeden ze základních trendů konec doby křídové V současnosti lze sledovat tzv. krizi identity počítačů. Pod název počítač dnes můžeme zahrnout nejen klasický stolní počítač, ale i řadu dalších zařízení notebooky, čtečky elektronických knih, tablety, chytré telefony atp. Kromě nich se ve školách objevuje celý rozsáhlý soubor technologií jako například interaktivní tabule, vzdálené laboratoře, robotické stavebnice (často se používají ve výuce na Slovensku) či pomůcky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejich průnik do škol přináší konec doby křídové, ve které převažovala frontální výuka před tabulí. Další velký trend cloud computing Využití cloud computingu je relativně běžné v pracovním, studijním i osobním životě. Výhody, kupříkladu neustále aktuální software, jsou již všeobecně známé. Školy by s jeho využitím neměly váhat, protože umožňuje pracovat na různých zařízeních se stejnými daty (ve škole i z domova), a to ve spolupráci jak žáků, tak učitelů. Přináší však také některé nevýhody, zejména je třeba počítat s rozdílností cloudových řešení, jež jsou vzájemně neprostupná. 37

38 Trend BYOT/BYOD (Bring your own technology/device) Jedním z problémů, který musí české školy řešit, jsou finanční prostředky na nové technologie. Vzhledem ke způsobu (a množství) jejich přidělování je velmi obtížné plánovat vybavení škol novými technologiemi. Zde může pomoci politika BYOD, při níž se ve výuce využívají vlastní zařízení žáků. Fakt, že každý žák má jiný typ zařízení s odlišným operačním systémem a jiným typem aplikací, vytváří pro učitele obtížné prostředí. Z pohledu žáků je zase potřeba vyřešit, jak zajistit rovný přístup k těmto zařízením. Vyvstávají ale také otázky spojené s předpisy a legislativou. Kdy například škola nese odpovědnost za poškození či ztrátu žákova vlastního zařízení? Je potěšující, že navzdory všem obtížím s tím spojeným již asi čtvrtina základních škol a přibližně polovina středních škol u nás již umožňuje zapojit zařízení žáků do výuky. BYOD se rovněž může prolínat s konceptem 1:1, kdy každý žák ve třídě a samozřejmě i učitel disponují svým zařízením, ať už vlastním, nebo školním. A tento koncept taktéž souvisí s elektronickými učebnicemi, kterým dle názoru přednášejícího umožní větší rozšíření oproti současné situaci. Elektronické učebnice (ne)jsou interaktivní Na rozdíl od zahraničí se u nás pro elektronické učebnice mnohdy používá označení interaktivní učebnice, protože se často spojují s interaktivními tabulemi. Platforem existuje ale více, dokonce i takové, které umožňují vytváření elektronických učebnic každému, nejen tomu, kdo má finanční zázemí některého nakladatelství. V českém prostředí jsou však tyto aktivity dosud ojedinělé. Učitelé i uživatelé většinou dobře vědí, co by měla kvalitní elektronická učebnice umožňovat. Od full-textového vyhledávání přes multimédia, vpisování poznámek, aktualizaci obsahu či nezávislost na platformě až po dostupnost (cena/multilicence). Měla by umět sledovat studijní pokrok nebo měnit pořadí jednotlivých složek podle potřeby učitele či žáka. Vývoj takových učebnic nejvíce omezuje velikost českého trhu a také systém udělování schvalovacích doložek ministerstva školství. Mnoho elektronických učebnic u nás je tedy prozatím spíše jen digitální verzí klasické učebnice. S elektronickými učebnicemi souvisejí i volně přístupné výukové zdroje. Jejich účelem je zvyšovat rovný přístup ke vzdělávání, měly by být tedy volně přístupné pod některou otevřenou licencí a v otevřeném formátu. V České re- 38

39 publice jsou takovými zdroji například digitální učební materiály (DUM). Učitelé je mohou nalézt na Metodickém portálu RVP 5 (již několik tisíc), ale existují i další portály. Nepopiratelným trendem je všudypřítomnost technologií Jedním z jeho důsledků je, že technologie přenášejí učení za zdi školy. Vzdělávání neprobíhá pouze ve škole a v čase výuky, ale původní smysl školy, tedy předávání poznatků, se stále více přesouvá mimo školu. Na druhou stranu technologie pronikají i do nejnižších stupňů škol, včetně těch mateřských. Obvyklou reakcí některých učitelů bývá snaha ochránit menší děti před technologiemi z obavy, že jsou nadužívány. Přitom právě poučení pedagogové by měli děti naučit technologie využívat smysluplně a bezpečně. 5 dum.rvp.cz 39

40

41

42 David Spáčil PREDIKCE VIDEOTRENDŮ V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI Autorka příspěvku: Hana Konečná

43 David Spáčil je profesionálním tvůrcem krátkých filmů a online videí, jehož poslední projekt Videoflot si klade za cíl propojit profesionální tvůrce videí a zákazníky poptávající video. David se s námi podělil o svůj pohled na budoucnost videa. Pokud se jeho vize naplní, čeká nás život v cyberpunku a v zajetí technologií dříve, než jsme si původně mysleli. Obsah přednášky označil David Spáčil jako techno-socio-právní guláš. Hlavní ingrediencí ale byla videa ilustrující všechny oblasti, kterým se přednášející věnoval. Žijeme v cyberpunku Hlavní pointu, tedy nakolik bude naše životy ovlivňovat technologie, si přednášející nenechal až na konec, ale prozradil ji hned na začátku. Prý žijeme v cyberpunku už nyní. Vizionářsky se o naší již blízké (avšak tehdy ještě vzdálené) budoucnosti vyjádřil Neal Stephenson ve sci-fi knize Sníh (Snow Crash). V roce 1992 předpověděl 3D tisk, ale také dnes již pomalu hrozící všudypřítomnost video reklamy. Trendy ve video obsahu podpořené statistickými daty shrnuje následující dvouminutová animace: Online Video Statistics 2013 Infographic Animation 6. Svět videa změnil server YouTube. První video zde bylo nahráno a za necelých devět let se výrazně změnil způsob, jakým lidé video obsah vnímají. Už se nejedná jen o konzumaci reklamy a celovečerních filmů, ale o jeden ze způsobů komunikace, na který během posledních let přistoupila dokonce i generace našich rodičů. Člověk je vizuální tvor a předávání informací formou videa je rychlé a efektivní. 6 youtu.be/4svv9chsy40 43

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického portálu 2011 e-learning Blogy Články Virtuální hospitace Profil Škola DUM 21 Diskuze Odkazy Digifolio WIKI Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Závěrečná práce Ing. Pavel Broža 2013 2 3 4 Rád bych tímto poděkoval vedoucí

Více

Komplexní analýza webových stránek

Komplexní analýza webových stránek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Václav Štrupl : Ing. Ondřej Raška : Ing.

Více

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace.

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace. Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace Michal Martoch V Novém Jičíně 10. 5. 2012 Předmluva Žijeme v zajímavé době. Na jednu

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Prosinec 2009 IFLA Sekce informační gramotnosti / UNESCO Připravili:* Jesus Lau jlau@uv.mx / www.jesuslau.com Universidad Veracruzana Veracruz (Mexico)

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

Spolehlivé tipy pro váš e-shop. Trendy na trhu odběrných míst Proč měříme zákaznickou spokojenost?

Spolehlivé tipy pro váš e-shop. Trendy na trhu odběrných míst Proč měříme zákaznickou spokojenost? 2013 e-trend Spolehlivé tipy pro váš e-shop Trendy na trhu odběrných míst Proč měříme zákaznickou spokojenost? Editorial Obsah Trendy E-commerce 2013 pohledem Tomáše Hájka Zeptali jsme se Předních osobností

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Bakalářská práce 2011 Kristýna Potůčková Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ

ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ METODIKA programu ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ František Klepaè M E T O D I K A p r o g r a m u R O Z V O J D O B R O V O L N I C T V Í M g r. F r a n t i š e k K l e p a č 2 0 0 6 Realizační tým procesu analýzy

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Obsah... 3. 1 Prohlášení... 6. 2 Předmluva... 7. 3 Co je nejdůležitější?... 8. 4 Produkt, cílová skupina, trh... 9

Obsah... 3. 1 Prohlášení... 6. 2 Předmluva... 7. 3 Co je nejdůležitější?... 8. 4 Produkt, cílová skupina, trh... 9 Chtěl bych poděkovat všem lidem v mém okolí, kteří mě svým přístupem k práci i životu pohánějí k lepším výsledkům a větší efektivitě. I díky nim můžu dělat a zdokonalovat se v tom, co mě baví budování

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

Vzdělán21 Kulatý stůl rozhovor

Vzdělán21 Kulatý stůl rozhovor Vzdělán21 Kulatý stůl rozhovor V jaké míře mají být informační technologie zapojeny přímo do výuky, kdo a jak má nákup potřebného vybavení financovat, zda a jak jsou připraveni pedagogové a především jaký

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu Street Law Život právníka ve 20. století PARTNEŘI Reklama Již od 5 000,- CZK oslovíte reklamou v časopise právnických fakult

Více