Lidé, informace, technologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lidé, informace, technologie"

Transkript

1 Lidé, informace, technologie Sborník z Bloku expertů 2013/2014

2

3 Lidé, informace, technologie Sborník z Bloku expertů 2013/2014

4 Lidé, informace, technologie Sborník z Bloku expertů 2013/2014 Vydalo nakladatelství Flow v roce 2014 Brno, Hochmanova 2177/13 IČO: Odpovědná redaktorka ALŽBĚTA KAROLYIOVÁ Korektorka JANA PLOTKOVÁ Ilustrátorka MARKÉTA ŠIMKOVÁ Grafická úprava a kompletace DAVID ŠMEHLÍK Počet stran 158 Vytiskla Tiskárna Didot, spol. s r.o. ISBN Publikace vychází pod licencí Creative Commons: Uveďte autora Neužívejte dílo komerčně Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní. Sborník, který právě držíte v ruce, nebo čtete na displeji, byl podpořen Kabinetem informačních studií a knihovnictví z projektu ERNIE: Platforma výzkumné a vzdělávací spolupráce v síti informačních profesionálů, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/

5 Obsah Na úvod... 6 Budoucnost vzdělávání v 21. století HANA HABERMANNOVÁ... 9 O marketingu na internetu VERONIKA VÍŠKOVÁ Digitální technologie a procesy remediace v kultuře VENDULA BEDNÁŘOVÁ Mýty o distančním vzdělávání EMIL BUDÍN. 26 Inovace ve vzdělávání s podporou digitálních technologií MARTA KONÍŘOVÁ Predikce videotrendů v blízké budoucnosti HANA KONEČNÁ 40 Nové přístupy ke zjišťování zákaznické spokojenosti EMIL BUDÍN Happiness Designer Wanted MICHAL KONEČNÝ Big Data vs. analýza normálních dat HANA KONEČNÁ. 63 Webová aplikace jako služba HANA HABERMANNOVÁ Jak zbohatnout na mobilních aplikacích FILIP KOTÁB. 74 Moderní technologie v médiích FRANTIŠEK ŠUDŘICH.. 83 Kniha a internet: Antiteze mezi papírem a elektřinou RADEK DOBROVOLNÝ Fundraising: Není to jen o penězích MARTA KONÍŘOVÁ.. 96 Tvůrčí odvětví jako hybatelé rozvoje MARTA KONÍŘOVÁ E-learning jako funkční výukový nástroj a tvorba webových aplikací, které baví ALŽBĚTA LUKŠŮ Zbavte se předsudků o podnikání na volné noze MICHAL KLAJBAN 117 The Hitch-Hacker s Guide to Data Science MICHAL KLAJBAN Osobní wiki = mozek 2.0 KATEŘINA KOPECKÁ Biometrická autentizace uživatelů LENKA KUPKOVÁ Location-based gaming: Možnosti a limity mobilních zařízení pro výuku v terénu HANA ŠIMÁČKOVÁ Život tam venku: Od UX designu po zabíjení zvířat LENKA KUPKOVÁ 146 O autorech

6 Na úvod

7 Blok expertů se stal již tradiční součástí Kabinetu informačních studií a knihovnictví (KISK). Umožňuje studentům setkat se s akademiky i odborníky z komerční praxe či neziskového sektoru, jejichž aktivity mají vazbu na studium oboru informační studia a knihovnictví a reflektují současné trendy v mnoha oblastech lidské činnosti. Blok expertů je prostorem, kde může student navázat kontakt s osobnostmi ovlivňujícími dění ve společnosti, může jim pokládat otázky, debatovat s nimi, hodnotit jejich vystoupení. Je prostorem, kde se diskutuje o funkčnosti teorií, ale i místem, kde se zaměřujeme na detaily, které stojí za povšimnutí. Není pouze běžným předmětem, ale souborem přednášek, jenž poskytuje široké veřejnosti možnost nahlédnout do dění na KISKu a kolem něho. Tato publikace představuje soubor studentských prací, které byly výstupem z přednášek konaných v rámci Bloku expertů v akademickém roce 2013 /2014. Každý magisterský student KISKu účastnící se přednášek měl za úkol sepsat text zaznamenávající myšlenky a názory obsažené v přednášce. Nejlepší z těchto textů byly publikovány na Inflow.cz a nyní jsou součástí tohoto sborníku. Na následujících stranách naleznete shrnutí přednášek celkem dvaceti dvou expertů, která byla sepsána patnácti studenty oboru informační studia a knihovnictví. Každá přednáška je unikátní, stejně tak i každý pohled studenta promítající se do textu. Přejeme vám, ať se líbí. za KISK Alžběta Karolyiová 7

8

9

10 Bořivoj Brdička BUDOUCNOST VZDĚLÁVÁNÍ V 21. STOLETÍ Autorka příspěvku: Hana Habermannová

11 Doménou Bořivoje Brdičky, pedagoga na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity, jsou technologie ve vzdělávání. Hned v úvodu přednášky na téma Budoucnost vzdělávání v 21. století vyzval všechny přítomné (a díky streamování přednášky i nepřítomné), aby twítovali připomínky a otázky, které jsme mohli sledovat současně s výkladem přednášejícího. Budoucnost vzdělávání tkví podle Brdičky v technologiích, jež zásadním způsobem mění způsob, jakým by měli žáci přistupovat ke svému vzdělávání. Každým dnem se exponenciálně znásobuje množství dat, která proudí internetem. Technologie se vyvíjejí tak rychle, že se brzy např. umělá inteligence začne vyrovnávat inteligenci lidské. Umělá inteligence a svět kolem nás se rozvíjejí tak bleskově, že musíme být alespoň o dva kroky dopředu, abychom stíhali. V této souvislosti se hovoří o světě, který našla Alenka za zrcadlem o efektu Červené královny, kde musíš běžet ze všech sil, abys zůstala na místě. Chceš-li se dostat někam jinam, musíš utíkat alespoň dvakrát rychleji. Nelze s tím bojovat, ale dají se vymýšlet inovativní způsoby pohybu. Totéž platí i o vzdělávání. Všichni kolem používají technologie, ale vzdělávání se tomu nedokáže přizpůsobovat. Doma jsme zvyklí využívat technologie, se kterými se ale už nesetkáváme ve škole. Školství by na tento trend mělo reagovat. V současné době převládá ve vzdělávání konstruktivní přístup, jenž říká, že kdokoli může být zdrojem informací, na rozdíl od instruktivního přístupu, kde byl hlavním nositelem informace učitel. Zároveň můžeme najít odpověď na všechno, co nás zajímá. Děti by se tedy ve školách měly učit, jak správně klást otázky. Velkým problémem se stává situace, kdy žák dostane zadaný referát, který poté stáhne z internetu nebo jej přinese vypracovaný jen na základě informací z Wikipedie. To ho nikam neposouvá a takovým způsobem není možné děti vzdělávat. Rovněž ale platí, že nemáme jistotu v tom, co je a co 11

12 není pravda. Měli bychom učit, aby žáci k informacím přistupovali skepticky a naučili se kriticky zhodnotit, jaké informace přijímají a čím se díky nim obohacují. Thomas L. Friedman ve své knize Svět je plochý uvádí, že nikdy předtím v historii tohoto světa nemělo tolik lidí možnost zcela samostatně najít tolik informací o tolika věcech a o tak velkém množství jiných lidí. Úkolem učitelů je připravovat studenty na život v budoucnosti, o níž ale nic nevíme. Připravujeme naše studenty na zaměstnání, která ještě ani nevznikla. Jak se tomuto trendu přizpůsobit? Je potřeba učit se celý život, abychom získávali konkrétní znalosti a dovednosti, které aktuálně využijeme. Brdička zde uvádí, že potřebujeme gramotnost digitální i čtenářskou. Kromě toho také gramotnost síťovou, tj. schopnost orientovat se v digitálním světě. Vývoj klade na učitele nové úkoly. Učitelé by měli své žáky učit na formální úrovni (ve třídě), neformální úrovni (on-line) a informální úrovni (získáváme ze sociálních, kulturních a politických kontextů). Se svými studenty může učitel komunikovat např. prostřednictvím sociálních sítí. Brdička doporučuje vhodný nástroj na kurátorství obsahu Scoop.it 1. Učitel dnes zastává roli kurátora takového obsahu, přičemž jednou z nejvýznamnějších kurátorek je např. Maria Popova se svým blogem Brain Pickings 2. Učitelé by měli mít přehled o tom, jaké nástroje lze ve výuce využít, a také je sami aktivně využívat. Mezi takové nástroje patří např. AudioBoo, Blogger, Diigo, MindMeister, YouTube, Skype, Prezi, Picasa aj. Koneckonců podle Horizon Reportu pro rok 2013 jsou trendem technologie jako Google Glass, augmented reality nebo snímání dotyku a pohybu. Každým rokem se v Reportu objevují mobilní technologie, které ale nejsou ve skutečnosti dostatečně reflektovány. Současné děti charakterizuje fakt, že se nesoustředí jen na jednu věc, ale využívají tzv. multitasking. Při učení mají zapnutou televizi nebo komunikují se svými přáteli na Facebooku. Lidé ze starší generace jsou jako digitální imigranti mezi digitálními domorodci (současná generace). Vzdělávací koncepce se za posledních 100 let vyvíjely od behaviorismu až k současnému konektivismu, v němž je důležité propojení toho, co víme, s tím, co znají ostatní, do jedné sítě. 1 scoop.it 2 brainpickings.org 12

13 Ve světě i u nás můžeme sledovat mnoho snah o změny ve vzdělávání. Příjemným překvapením byl v této souvislosti odkaz na projekt Mimoškolu.cz (vytvořený v rámci Aplikačního semináře na KISKu) a Dalea Stephense a jeho hnutí UnCollege 3. Bořivoj Brdička si připravil obsáhlou a velmi zajímavou přednášku. Nakonec nezapomněl ještě zmínit trend v online vzdělávání, kterým jsou masivní otevřené online kurzy (MOOC) a na úplný závěr i 15 zásad angažovaných sardinek, tj. projekt MIT o kolektivní inteligenci. 3 uncollege.org 13

14

15

16 Jindřich Fáborský O MARKETINGU NA INTERNETU Autorka příspěvku: Veronika Víšková

17 Tématem marketingu na internetu provedl studenty Jindřich Fáborský. Fáborský vystudoval brněnské VUT a Trent University v Nottinghamu. Profesně se kromě marketingu věnuje také vzdělávání, jako vyučující působí na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde vede projekt JsmeMarketing. V roce 2013 založil firmu Marketing Festival, s níž na podzim organizuje dle svých slov největší online marketingovou konferenci ve střední Evropě stejného jména. O čem byla přednáška pod vedením Jindřicha Fáborského? Především o zapojení selského rozumu a kritického myšlení do marketingu. Internet je plný různých tipů, triků a návodů, které se lidem snaží ukázat, jak by měli marketing na internetu dělat. Naprostá většina z těchto marketingových kuchařek představuje ale pouhý odpad. Je to jen množství povrchních, obecných, pouze náhodně seskládaných rad. Ještě než se tedy do internetového marketingu pustíte, měli byste pečlivě a kriticky zhodnotit, jakými radami se budete a nebudete řídit. To, že má někdo na Facebooku hodně fanoušků nebo na Twitteru velké množství followerů, nemusí zároveň znamenat, že svému oboru opravdu rozumí. Podle Fáborského je nejlepším příkladem na slovo vzatého odborníka v oblasti internetového marketingu Avinash Kaushik. Přemýšlejte v průběhu marketingových aktivit. Spousta lidí i firem dnes bez většího uvažování investuje nemalé peníze do různých marketingových technik a nástrojů prostě proto, že jim to bylo někým nebo někde doporučeno a protože Facebook a Twitter by měl mít v dnešní době přece každý. Ale tak jednoduché to není. Facebook, Twitter, webové stránky, SEO, reklama všechno jsou to jen nástroje. A nástroje samy o sobě mnoho 17

18 nezmůžou, ať jsou jakkoli kvalitní. Je potřeba mít také nějakou strategii, bez ní se žádný větší efekt nedostaví. Nezbytné je vědět proč, jak a pro koho chcete marketing dělat. A taky nezapomínat, že marketing je všechno, co děláte. Jestliže už máte sestavenou strategii, můžete se na jejím základě rozhodnout, které z dostupných marketingových nástrojů budete pro svou propagaci využívat. Zdaleka není nutné vyzkoušet všechny, být aktivní na všech možných sociálních sítích apod. Některé typy reklamy jsou určeny spíše pro budování jména a značky, než pro zajištění zvýšení prodeje určitého produktu. Proto nemusí být příliš vhodné pro malé firmy. Stejně tak je rozdíl, když si webovou či facebookovou stránku založí např. firma typu O 2 v porovnání s malou cukrárnou. Je důležité si uvědomovat, že do všech marketingových aktivit investujete omezené finanční, lidské i časové zdroje. Tyto investice by se vám měly vyplácet. Klíčová je efektivita, poměr mezi vstupy a výstupy. A když už máte vybrané nástroje? Pak nastává čas zamyslet se nad obsahem. Stejně jako v mnoha jiných oblastech, platí i u internetového marketingu pravidlo kvalita je více než kvantita. Není potřeba každou chvíli vypouštět do světa nějaké sdělení. Mnohem lépe uděláte, když budete sdělovat jen kvalitní a důležité informace. Samozřejmostí je, že byste je měli podávat neotřelou, zábavnou formou, která lidi zaujme. Pamatujte, že obsah je král!. Zároveň ale nezapomínejte, že se tím nemyslí libovolný text nebo video. Obsah musí mít myšlenku. Přemýšlejte při vyhodnocování kampaní. Na první pohled by se mohlo zdát, že marketing na internetu má oproti tomu v offline prostředí jednu obrovskou výhodu jeho výsledky jsou měřitelné. Díky digitálním stopám je možné sledovat, kolik lidí reklama zaujme natolik, že na ni kliknou. Nebo o kolik se zvedne návštěvnost webových stránek po spuštění nové kampaně. Webová analytika by tedy podle všeho měla práci internetovým marketérům usnadňovat. Podle Fáborského tomu tak ale úplně není. Např. výstupy v Google Analytics mají pouze dvourozměrnou podobu. Lidské chování však ve většině případů dvourozměrné rozhodně nebývá. Nefunguje na základě modelu reklama proklik do obchodu nákup. 18

19 Mezi zaregistrováním reklamy a nákupem může být několik dalších navštívených stránek a také určitý časový interval. Google Analytics je na takové chování krátké, nedokáže pak určit, na základě čeho člověk vlastně v obchodu nakoupil. Proto je i při vyhodnocování marketingových aktivit na internetu potřeba zapojovat kritické myšlení. Neměli byste jen slepě důvěřovat zobrazeným číslům a grafům, ale přistupovat k jejich interpretaci s jistou dávkou opatrnosti. U marketingu zkrátka musíte přemýšlet. 19

20

21

22 Pavol Rankov DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE A PROCESY REMEDIACE V KULTUŘE Autorka příspěvku: Vendula Bednářová

23 Pavol Rankov z Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě nám přiblížil téma Digitální technologie a procesy remediace v kultuře. Přednášející nás seznámil s termínem remediace jak pomocí definic, tak i na mnoha konkrétních příkladech. Remediací myslíme proces, jehož výsledkem je přenesení obsahu z původního nosiče na nové médium. Cílem může být buď zachování obsahu pro budoucí generace, nebo snadnější zpřístupnění uživatelům, což bývá v dnešní době stále žádanější. Proto se dnes remediace chápe ve smyslu vylepšení, kdy nové médium určitým způsobem upgraduje původní nosič. Typickým příkladem remediace je tedy přechod mezi nosiči využívanými pro přenos psané informace přes pergameny a papír až k digitalizaci. Základem je tudíž vzájemné působení médií. Podle profesora Jay Boltera, který jako první představil pojem remediace, není možné, aby vzniklo nové médium bez procesu remediace, jelikož každé nové médium vždy vychází z původního nosiče. Remediace provází lidskou společnost od doby, kdy si lidé začali předávat informace pomocí médií, a dle Rankova je všudypřítomná. V současné době se s ní setkáváme na několika úrovních. Stará a nová média si mohou konkurovat, ale také spolu kooperovat. Konkurující média nám byla přiblížena na příkladu DVD nosičů a televizního vysílání. Když v televizi poběží film, jejž má uživatel k dispozici na DVD, nemá důvod vázat se na časový harmonogram televize a sledovat snímek ve vyhraněném čase, a proto televize ztrácí diváky. Naopak média jako kino a televize spolu spolupracují, protože televize vysílá staré filmy, které v programu kin již divák nenajde. Zajímavou vlastnost remediace nám ukazuje fakt, že vznik nového média nepřináší zánik původního nosiče. Ovšem dochází ke změně využívaní a přístupu uživatele. Zatímco nově vzniklé médium využívá pro své potřeby široká 23

24 veřejnost, starý nosič se může stát objektem sběratelského zájmu nebo profesionální potřeby. Příkladem jsou LP desky, které prošly remediací na nosič MC audiokazet, následně CD a nyní posloucháme hudbu ve formátu MP3. Ačkoliv se jedná o zastaralé médium, těší se dnes vinyly stále větší oblibě u hudebních fajnšmekrů. Poslech hudby z gramofonových desek se stal součástí společenské image a jejich popularita stoupá. Dalším příkladem mohou být černobílé fotografie. Po příchodu barevných fotografií na trh byly černobílé snímky na ústupu, ale stále je používali profesionální fotografové a po čase začala opět stoupat jejich obliba i mezi fotografy amatéry. Přežívání starých médií způsobuje, že se maže hranice mezi věcmi současnými a takzvaným retrem. Pavol Rankov se dále zaobíral problémem web archivace. Jedním z původních cílů Národní knihovny bylo uchovávat média i obsahy. V současné době sdílení informací v síťovém prostředí se ovšem vytyčený cíl stává nesplnitelným. Lidé produkují enormní množství obsahu, který distribuují na webových stránkách, jejichž životnost je mnohdy krátká. Pro zachování informací vyvěšených na webu vznikl projekt WebArchiv 4. Jedná se o digitální archiv českých webových zdrojů uchovávající webové stránky. Při aktuální produkci je nemožné archivovat veškeré informace psané autorem české národnosti v českém jazyce, jejichž obsah se týká České republiky nebo českého národa a místem vydání je Česká republika. Proto dochází alespoň k povrchové archivaci všech webových stránek s doménou.cz. Kromě změn médií dochází také k remediaci celých systémů. Ukázku nalezneme například v bankovnictví, kde se uživatelé již neobejdou bez internetového přístupu ke svému kontu. K návštěvě kamenné pobočky dochází jen výjimečně za nutných okolností a i v tomto případě je zaměstnanec banky pouze rozhraním mezi klientem a systémem, přičemž má přesně taková práva a omezení, jaká jsou mu přidělena a v systému naprogramována. Značný posun prodělaly také hry. Prvním médiem se staly deskové hry. S rozvojem technologie začaly na trh vstupovat počítačové hry a následně videohry. V posledních letech jsou již k dispozici videoherní stolní konzole typu Nintendo Wii nabízející plnohodnotný senzomotorický herní zážitek. Hry se dostávají na hranici reálného a virtuálního světa. 4 webarchiv.cz 24

25 K podobné konvergenci reality a virtuality se můžeme dostat využíváním jednoho z posledních výstupů společnosti Google percepčních brýlí Google Glass. Dalším zástupcem rozšířené reality jsou QR kódy, jež zprostředkovávají automatizovaný sběr dat. Přednáška Pavola Rankova končila debatou. Diskutovalo se o narušení informační bezpečnosti, které by projekt Google Glass mohl přinést, či o přechodu od čtení klasických tištěných knih k poslechu audioknih. 25

26

27

28 Lucie Rohlíková MÝTY O DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Autor příspěvku: Emil Budín

29 Lucie Rohlíková působí na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, konkrétně na pracovištích Katedry českého jazyka a literatury a Ústavu celoživotního vzdělávání. Svou přednášku nazvanou Mýty o distančním vzdělávání koncipovala jako představení jedenácti konkrétních mýtů či klišé, které shromáždila od roku 1999, kdy se, jak sama uvádí, začala právě problematice distančního a e-learningového vzdělávání věnovat. Následující text stručně vyjmenovává a popisuje jednotlivé mýty. Mýtus č. 1: Distanční vzdělávání je méně zajímavé téma než e-learning Úvodem přednášející objasňuje, co je distančním vzděláváním myšleno. Opírá se o definici Memoranda o otevřeném a distančním vzdělávání z roku 1991, jež praví, že distanční vzdělávání (studium) je jakákoliv forma studia, kde student není pod stálým či bezprostředním dohledem tutorů, nicméně využívá plán, vedení a konzultace podpůrné organizace (vzdělávací instituce) Pro zájemce o studium této oblasti zmiňuje cizojazyčné ekvivalenty pojmu a také objasňuje akronym ODL, který je zkratkou slov Open and Distance Learning. Do českého jazyka lze přeložit jako otevřené a distanční vzdělávání. Mýtus č. 2: Distanční vzdělávání je contradictio in adjecto Contradictio in adjecto je latinský pojem označující vzájemnou negaci dvou složek výrazu, což poukazuje na další mýtus, který přednášející spatřuje v názoru, že distančně se vlastně není možné vzdělávat, protože chybí studující, pedagog a učivo na jednom místě a v jednom čase. Lucie Rohlíková ujišťuje, že distanční vzdělávání možné je, nicméně je nutné zohlednit možné bariéry vzdálenost prostorovou, časovou, sociální, psychologickou či kulturní. Pokud 29

30 má moderní distanční vzdělávání efektivně fungovat, pak se neobejde bez podpory tutora, využití internetu a dalších technologií. Mýtus č. 3: Distanční vzdělávání je nová forma studia a je s ní dosud málo zkušeností Přednášející oponuje, že distanční vzdělávání není zdaleka tak novou formou studia, jak se běžně předpokládá. Počátky distančního vzdělávání sahají až do roku 1840 (korespondenční vzdělávání), rokem 1993 pak začíná rozvoj vzdělávání on-line. Kolem roku 2000 se stává předmětem obrovského zájmu tzv. e-learning. Vzniká značné množství nejrůznějších kurzů, bohužel často na úkor jejich kvality obsahu i zpracování. Postupně se však situace stabilizuje, na scénu přichází tzv. blended learning, který je založen na vhodném kombinování prezenční a distanční formy studia. Mýtus č. 4: Distanční vzdělávání je jen přejmenované dřívější dálkové studium Uvedený názor přednášející vyvrací konstatováním, že dřívější forma vzdělávání označována jako dálkové studium sestávala z prezenční účasti na večerních nebo víkendových přednáškách doplněných o domácí samostudium. Naproti tomu distanční vzdělávání je řízené samostudium, které zahrnuje zapojení učitele, jenž pomáhá studentům dosahovat stanovených studijních cílů. Mýtus č. 5: Největší výhodou distančního vzdělávání je flexibilita Flexibilita je obecně považována za jednu ze základních výhod distančního vzdělávání, nicméně se může stát také jeho negativem. Problémem může být nevhodné prostředí, např. rušná domácnost, v níž student, nebo dokonce i vyučující (tutor) pracuje. Mýtus č. 6: Distanční vzdělávání úspěšně absolvuje jen velmi málo studentů Tento mýtus považuje Lucie Rohlíková za částečně pravdivý. Skutečnou příčinou nemusí být nutně sama distanční forma studia, avšak spíše nepochopení 30

31 kompetencí cílové skupiny či technické potíže, které se pro studenty mohou stát bariérou pro účast nebo dokončení distančního kurzu. Mýtus č. 7: Distanční vzdělávání je méně kvalitní než prezenční Přednášející se pokouší tento mýtus vyvrátit výčtem principů, při jejichž dodržení distanční vzdělávání funguje. Jsou to: sebevzdělávání myslet na studenta, který bude kurzem procházet, individualizace aplikovat postupy podporující individuální přístup ke studentovi, interaktivita nespoléhat se pouze na statické materiály, využití multimédií vybírat kvalitně, nezahltit studujícího. Mýtus č. 8: Při přípravě distančních kurzů je třeba učivo zestručnit a zjednodušit Uvedeným postojem se bohužel mnoho tvůrců distančních kurzů opravdu řídí. Lucie Rohlíková zdůrazňuje, že distanční vzdělávání je silně závislé na didakticky kvalitním návrhu materiálů, které musí nahradit interaktivitu mezi studentem a vyučujícím (Memorandum o otevřeném a distančním vzdělávání, 1991). Nelze tedy jít cestou zjednodušování obsahu. Mýtus č. 9: Distanční vzdělávání není vhodné pro výuku praktických dovedností Přednášející s uvedeným tvrzením částečně souhlasí, ale zdůrazňuje nutnost aplikovat rozdílné přístupy pro naplnění specifických potřeb konkrétního kurzu. Zjednodušeně řečeno, je nutné vždy vyzkoušet, zda zvolený přístup nebo metoda distančního vzdělávání v konkrétním případě funguje, či nikoliv. Mýtus č. 10: Při distančním vzdělávání se ztrácí kontakt učitele se studentem Dle vyjádření přednášející se jedná o mýtus, který je vlastní právě pedagogům. Lucie Rohlíková tvrdí, že pokud se opravdu ztrácí kontakt učitele se studentem, pak se nejedná o kvalitní distanční vzdělávání. Uznává však, že tato oblast vyžaduje vyšší časovou náročnost, a to v neprospěch distančního vzdělávání. 31

32 Mýtus č. 11: Distanční vzdělání nemůže nikdy nahradit prezenční vzdělávání Ono by se o to ani nemělo snažit (a platí to i obráceně). Distanční forma výuky je někdy pro studenta jedinou možností, jak dosáhnout vzdělání v dané oblasti. Obě formy mají jinou cílovou skupinu, účel, různé výhody a nevýhody. Neměly by spolu soupeřit, spíše se vzájemně doplňovat. Přednáška Mýty o distančním vzdělávání svému názvu opravdu dostála. V průběhu přehledně strukturovaného vystoupení věnovala Lucie Rohlíková potřebný prostor snad všem důležitým aspektům problematiky distančního vzdělávání, se kterými se v praxi můžeme setkat. Přednášející navíc svá tvrzení podložená teoretickými zdroji vhodně doplňovala svými bohatými zkušenostmi lektora, čímž dokázala udržet pozornost publika po celou dobu přednášky. Předpoklad, že téma distančního vzdělávání je oborem informačních studií a knihovnictví silně vnímáno a reflektováno, se potvrdil během široké diskuze se studenty, jež podnětné vystoupení Lucie Rohlíkové zakončila. 32

33 33

34

35

36 Ondřej Neumajer INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ S PODPOROU DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ Autorka příspěvku: Marta Konířová

37 Ondřej Neumajer z Katedry informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se dlouhodobě zabývá využíváním digitálních technologií ve vzdělávání. Ve své přednášce se zaměřil na aktuality z oblasti vzdělávacích technologií ve školách. Věnoval se nejen současným trendům, ale zmínil také praktické otázky spojené s jejich zaváděním. Jeden ze základních trendů konec doby křídové V současnosti lze sledovat tzv. krizi identity počítačů. Pod název počítač dnes můžeme zahrnout nejen klasický stolní počítač, ale i řadu dalších zařízení notebooky, čtečky elektronických knih, tablety, chytré telefony atp. Kromě nich se ve školách objevuje celý rozsáhlý soubor technologií jako například interaktivní tabule, vzdálené laboratoře, robotické stavebnice (často se používají ve výuce na Slovensku) či pomůcky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejich průnik do škol přináší konec doby křídové, ve které převažovala frontální výuka před tabulí. Další velký trend cloud computing Využití cloud computingu je relativně běžné v pracovním, studijním i osobním životě. Výhody, kupříkladu neustále aktuální software, jsou již všeobecně známé. Školy by s jeho využitím neměly váhat, protože umožňuje pracovat na různých zařízeních se stejnými daty (ve škole i z domova), a to ve spolupráci jak žáků, tak učitelů. Přináší však také některé nevýhody, zejména je třeba počítat s rozdílností cloudových řešení, jež jsou vzájemně neprostupná. 37

38 Trend BYOT/BYOD (Bring your own technology/device) Jedním z problémů, který musí české školy řešit, jsou finanční prostředky na nové technologie. Vzhledem ke způsobu (a množství) jejich přidělování je velmi obtížné plánovat vybavení škol novými technologiemi. Zde může pomoci politika BYOD, při níž se ve výuce využívají vlastní zařízení žáků. Fakt, že každý žák má jiný typ zařízení s odlišným operačním systémem a jiným typem aplikací, vytváří pro učitele obtížné prostředí. Z pohledu žáků je zase potřeba vyřešit, jak zajistit rovný přístup k těmto zařízením. Vyvstávají ale také otázky spojené s předpisy a legislativou. Kdy například škola nese odpovědnost za poškození či ztrátu žákova vlastního zařízení? Je potěšující, že navzdory všem obtížím s tím spojeným již asi čtvrtina základních škol a přibližně polovina středních škol u nás již umožňuje zapojit zařízení žáků do výuky. BYOD se rovněž může prolínat s konceptem 1:1, kdy každý žák ve třídě a samozřejmě i učitel disponují svým zařízením, ať už vlastním, nebo školním. A tento koncept taktéž souvisí s elektronickými učebnicemi, kterým dle názoru přednášejícího umožní větší rozšíření oproti současné situaci. Elektronické učebnice (ne)jsou interaktivní Na rozdíl od zahraničí se u nás pro elektronické učebnice mnohdy používá označení interaktivní učebnice, protože se často spojují s interaktivními tabulemi. Platforem existuje ale více, dokonce i takové, které umožňují vytváření elektronických učebnic každému, nejen tomu, kdo má finanční zázemí některého nakladatelství. V českém prostředí jsou však tyto aktivity dosud ojedinělé. Učitelé i uživatelé většinou dobře vědí, co by měla kvalitní elektronická učebnice umožňovat. Od full-textového vyhledávání přes multimédia, vpisování poznámek, aktualizaci obsahu či nezávislost na platformě až po dostupnost (cena/multilicence). Měla by umět sledovat studijní pokrok nebo měnit pořadí jednotlivých složek podle potřeby učitele či žáka. Vývoj takových učebnic nejvíce omezuje velikost českého trhu a také systém udělování schvalovacích doložek ministerstva školství. Mnoho elektronických učebnic u nás je tedy prozatím spíše jen digitální verzí klasické učebnice. S elektronickými učebnicemi souvisejí i volně přístupné výukové zdroje. Jejich účelem je zvyšovat rovný přístup ke vzdělávání, měly by být tedy volně přístupné pod některou otevřenou licencí a v otevřeném formátu. V České re- 38

39 publice jsou takovými zdroji například digitální učební materiály (DUM). Učitelé je mohou nalézt na Metodickém portálu RVP 5 (již několik tisíc), ale existují i další portály. Nepopiratelným trendem je všudypřítomnost technologií Jedním z jeho důsledků je, že technologie přenášejí učení za zdi školy. Vzdělávání neprobíhá pouze ve škole a v čase výuky, ale původní smysl školy, tedy předávání poznatků, se stále více přesouvá mimo školu. Na druhou stranu technologie pronikají i do nejnižších stupňů škol, včetně těch mateřských. Obvyklou reakcí některých učitelů bývá snaha ochránit menší děti před technologiemi z obavy, že jsou nadužívány. Přitom právě poučení pedagogové by měli děti naučit technologie využívat smysluplně a bezpečně. 5 dum.rvp.cz 39

40

41

42 David Spáčil PREDIKCE VIDEOTRENDŮ V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI Autorka příspěvku: Hana Konečná

43 David Spáčil je profesionálním tvůrcem krátkých filmů a online videí, jehož poslední projekt Videoflot si klade za cíl propojit profesionální tvůrce videí a zákazníky poptávající video. David se s námi podělil o svůj pohled na budoucnost videa. Pokud se jeho vize naplní, čeká nás život v cyberpunku a v zajetí technologií dříve, než jsme si původně mysleli. Obsah přednášky označil David Spáčil jako techno-socio-právní guláš. Hlavní ingrediencí ale byla videa ilustrující všechny oblasti, kterým se přednášející věnoval. Žijeme v cyberpunku Hlavní pointu, tedy nakolik bude naše životy ovlivňovat technologie, si přednášející nenechal až na konec, ale prozradil ji hned na začátku. Prý žijeme v cyberpunku už nyní. Vizionářsky se o naší již blízké (avšak tehdy ještě vzdálené) budoucnosti vyjádřil Neal Stephenson ve sci-fi knize Sníh (Snow Crash). V roce 1992 předpověděl 3D tisk, ale také dnes již pomalu hrozící všudypřítomnost video reklamy. Trendy ve video obsahu podpořené statistickými daty shrnuje následující dvouminutová animace: Online Video Statistics 2013 Infographic Animation 6. Svět videa změnil server YouTube. První video zde bylo nahráno a za necelých devět let se výrazně změnil způsob, jakým lidé video obsah vnímají. Už se nejedná jen o konzumaci reklamy a celovečerních filmů, ale o jeden ze způsobů komunikace, na který během posledních let přistoupila dokonce i generace našich rodičů. Člověk je vizuální tvor a předávání informací formou videa je rychlé a efektivní. 6 youtu.be/4svv9chsy40 43

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

ale taky protivný nepřítel

ale taky protivný nepřítel ale taky protivný nepřítel Co chceme? Chceme být zdraví a silní. Chceme být vzdělaní a moudří Chceme být úspěšní a bohatí. Co k tomu potřebujeme? Komplexní výuku Schopné učitele Dostatek žáků Vhodnou koncepci

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE českého jazyka a literatury

VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE českého jazyka a literatury VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE českého jazyka a literatury Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU Brno Vzdělávací technologie a učitel ve škole 21. století

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Moderní formy a metody vzdělávání

Moderní formy a metody vzdělávání Moderní formy a metody vzdělávání S postupným vývojem společnosti se postupně vyvíjí také její nároky na systémy rozvoje lidských zdrojů. Měnící se organizace práce a pracovní doby, výkonnostní nároky

Více

Vzdělávání jako cesta do budoucnosti knihoven? Mgr. Jan Zikuška Kabinet informačních studií a knihovnictví, FF MU

Vzdělávání jako cesta do budoucnosti knihoven? Mgr. Jan Zikuška Kabinet informačních studií a knihovnictví, FF MU Vzdělávání jako cesta do budoucnosti knihoven? Mgr. Kabinet informačních studií a knihovnictví, FF MU Veřejná knihovna je místní bránou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání,

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 O ČEM BUDU HOVOŘIT O PROMĚNĚ SPOLEČNOSTI A BUDOUCNOSTI O ČEM MÁ BÝT ŠKOLA A VÝSLEDCÍCH KAMPANĚ O TRENDECH A BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ KDE JSME A KAM MÍŘÍME?

Více

Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů)

Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů) Ústav pedagogických věd Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů) tů) Jiří Zounek http://www.phil.muni.cz/wupv hil i / 0 http://www.zounek.cz/ Č A P V 2 0 1 0 Východiska výzkumu

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

Metodický manuál. 16 18 let SPOLEČENSKO-VĚDNÍ ZÁKLAD. nástroje zdroje. aplikace TABLETY DO ŠKOL. Petr Kofroň

Metodický manuál. 16 18 let SPOLEČENSKO-VĚDNÍ ZÁKLAD. nástroje zdroje. aplikace TABLETY DO ŠKOL. Petr Kofroň Metodický manuál pro nástroje, zdroje a aplikace využitelných v oborové výuce TABLETY DO ŠKOL POMŮCKA PRO PEDAGOGA VE SVĚTĚ DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Metodický manuál SPOLEČENSKO-VĚDNÍ ZÁKLAD 16 18 let nástroje

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Hodnocení DUMů z hlediska použitelnosti, metod a forem zkušenosti, nápady, šablony 24. dubna 2013, MŠMT

Hodnocení DUMů z hlediska použitelnosti, metod a forem zkušenosti, nápady, šablony 24. dubna 2013, MŠMT Hodnocení DUMů z hlediska použitelnosti, metod a forem zkušenosti, nápady, šablony 24. dubna 2013, MŠMT Profil Škola 21 integrace ICT do života školy Ondřej Neumajer Co je Profil Škola 21 Zapojení ICT

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Marketingové využití internetu

Marketingové využití internetu Marketingové využití internetu Obsah dnešní přednášky Internet, web 2.0 Dlouhý chvost, reputační systémy Využití internetu pro marketingové účely Webové prohlížeče a optimalizace stránek Typy reklamy Facebook

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Renáta Bednárová, Petr Sládek Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Cíle Úvod Cíle projektu Charakteristika e-kurzu Několik poznámek k pedagogickému šetření Využití e-kurzu v praxi Možnosti

Více

Fenomén MOOC. Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová

Fenomén MOOC. Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová Fenomén MOOC Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová Březen 2014 Co to je MOOC? pojem Massive Open Online Course (MOOC /mu:k/) vznikl v roce 2008 online kurz, jehož cílem je umožnit neomezenou účast a volný

Více

gamifikace pro verejnost hravý event marketing

gamifikace pro verejnost hravý event marketing ˇ pro verejnost hravý event marketing Chtěli byste dát vědět více lidem o své instituci, značce či produktu a oslovit nové cílové skupiny? více motivovat již stávající klienty k určité činnosti a vzbuzovat

Více

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CLOUD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Cloud Autor Martin Šimůnek Datum 13. 11. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR 51 TIPŮ Jarek Mikeš Mikeš, Jaroslav Publikováno 1.5.2013, první vydání ISBN: 978-80-260-4302-7 Česká republika, Brno Twitter: @koolazz_cz jarekmikes@gmail.com www.jarek-mikes.cz

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce základů společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

CO JE MARKETING V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH?

CO JE MARKETING V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH? Sociální média rychle dotahují email jako hlavní způsob zasílání zpráv a informací online. Facebook má více než 1 bilion uživatelů, více než 55 milionů zpráv je denně vystaveno na Twitteru a mnoha dalších

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Experience of the Integration of ICT into University Education

Experience of the Integration of ICT into University Education Zkušenosti z procesu integrace ICT v oblasti univerzitního vzdělávání Experience of the Integration of ICT into University Education Rožnov p./radh. 12. 15. září 2011 20.9.2011 ICTE 2011 1 Úvod, cíl příspěvku

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Výstupy z pracovní skupiny ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOSTNOST

Výstupy z pracovní skupiny ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOSTNOST Výstupy z pracovní skupiny ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOSTNOST Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů Problémové okruhy ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST Vysoký počet žáků v hodině hlavně ve velkých školách

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Integrovaná komunikace

Integrovaná komunikace Integrovaná komunikace Praha, 31.1.2013 Ondřej Vích CEE Regional Online Manager aegon.com Jak jsme dříve komunikovali se zákazníky Zákazník hledá informaci na firemním webu Informaci nenachází Telefonuje

Více

Přehled metod UX výzkumu. Jan Rudinský

Přehled metod UX výzkumu. Jan Rudinský Přehled metod UX výzkumu Jan Rudinský Zkratka UX je již běžnou součástí slovníku všech, kdo se pohybují v oblasti digitálního technologií a marketingu. Využívání metod a přístupu User experience se typicky

Více

Elektronická média ve výuce

Elektronická média ve výuce Elektronická média ve výuce Svět nabírá na obrátkách, vývoj technologií člověk stačí sledovat už jen tak tak ve svém vlastním oboru. Ve školství bychom měli tyto technologie nejen sledovat, ale navíc i

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

STUDUJ S NÁMI! Odborný seminář PR, komunikace a marketingu I.

STUDUJ S NÁMI! Odborný seminář PR, komunikace a marketingu I. STUDUJ S NÁMI! Odborný seminář PR, komunikace a marketingu I. Přednášející: Mgr. Lucie Krausová, Mgr. Jiří Brych, Mgr. Jan Schöppel, Mgr. Oldřich Tichý Kontakt: szabo@cuscz.cz 1 Obsah Popis semináře...

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

Video natáčení / střih

Video natáčení / střih Video natáčení / střih Podle posledních průzkumů lidé na webových stránkách spíše scanují očima, nežli čtou. Video forma přichází jako dokonalý marketingový doplněk omnichannelu, ať už pro novou akvizici

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Inovace vzdělávání. Mgr. Dagmar Kocichová. Praha 2015

Inovace vzdělávání. Mgr. Dagmar Kocichová. Praha 2015 Inovace vzdělávání Mgr. Dagmar Kocichová Praha 2015 OBSAH 1. Úvod 2. Koncepce vzdělávání v ČR 3. Od frontální výuky k aktivitě žáků 4. Trendy ICT ve výuce a učení 5. Integrace digitálních technologií do

Více

Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory

Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory Pavla Kovářová Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Kdo z vás by teď přijal žádost

Více

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Název příkladu dobré praxe (PDP) Lektor - organizátor Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Garant PDP (jméno a příjmení,

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Andrea Štolfová Konzultant neziskové organizace SANEK Ponte 10. prosince 2015 SANEK Ponte, o.s. Vize: moderně vedená

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

6.36 Audiovizuální technika

6.36 Audiovizuální technika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.36 Audiovizuální technika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Žáci se pohybují

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky POSPOLU pilotáž Registrační číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/33.0015 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p. o. Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky Zpracoval: Ing. Pavel

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Věnování: Tuto publikaci věnuji svým skvělým kolegům a výborným posluchačům. Oni jsou důvod, proč tuto práci dělám. Z každého školení odcházím bohatší

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Rizika sociálních sítí

Rizika sociálních sítí SOCIÁLNÍ SÍTĚ Co je sociální síť Sociální sítě umožňují sdílení zážitků s vašimi přáteli, ale i s cizími lidmi, kterým to dovolíte Existuje mnoho typů - vznikající na základě rodinných vazeb, kamarádů,

Více

RESTART Hodnocení využívání ICT v pedagogické činnosti

RESTART Hodnocení využívání ICT v pedagogické činnosti Vzdělávací program RESTART Hodnocení využívání ICT v pedagogické činnosti Akreditace MSMT- 30149/2014-1-747 platí do 10.11.2017 Anotace V rámci vzdělávacího programu se účastník seznámí s metodami a nástroji

Více

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Dokument byl vytvořen v rámci projektu Úspěšná škola vzdělávání řídicích a strategických týmů středních škol v Plzeňském

Více

Pravidelné vzdělávání seniorů v Knihovně města Ostravy. Filip Hrazdil

Pravidelné vzdělávání seniorů v Knihovně města Ostravy. Filip Hrazdil Pravidelné vzdělávání seniorů v Knihovně města Ostravy Filip Hrazdil Vzdělávání veřejnosti v KMO Vzdělávací akce pro děti a mládež, studenty (skupinové) lekce informačního vzdělávání a tematické besedy

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice mariorozensky.cz Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice Možná jste již zaslechli mé oblíbené tvrzení, že pouze 2 % obchodníků využívají affiliate marketing. Affiliate trh sice neustále

Více

Co obnáší práce píáristy. Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub

Co obnáší práce píáristy. Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub Co obnáší práce píáristy Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub PR klub Profesní sdružení profesionálů z oboru Public Relations PR manažeři in-house Agenturní pracovníci Freelanceři Konzultanti Další

Více

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Plán výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing.

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Plán výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Plán výuky IT Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o Autor: Ing. Martin Kocman 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod... 3 3. Plán výuky... 4 3.1. Elektronické obchodování... 4 3.2. MS PowerPoint... 4

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Proč? Je snadné využívat technologické nástroje, které se neustále vyvíjejí. Je důležité si uvědomit, že revoluci nepředstavují Technologie, ale Informace a komunikace.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

Efektivita vzdělávání lektorů v soukromých jazykových školách

Efektivita vzdělávání lektorů v soukromých jazykových školách Efektivita vzdělávání lektorů v soukromých jazykových školách Co se osvědčuje a co ne Margareta Zábranská, Glossa škola jazyků ACERT konference, 31. 3. 2012 Glossa škola jazyků Velká škola Mezi Top Ten

Více

Distanční vzdělávání ÚVOD DO DISTANČNÍCH KURZŮ

Distanční vzdělávání ÚVOD DO DISTANČNÍCH KURZŮ Distanční vzdělávání ÚVOD DO DISTANČNÍCH KURZŮ Co je to distanční vzdělávání? Distanční vzdělávání je progresivní vzdělávací technologie, v níž proces učení probíhá bez permanentního osobního kontaktu

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta Ostrava Národní knihovna ČR

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta Ostrava Národní knihovna ČR Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Ostrava 14.3.2013 Národní ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace knihovních

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné 1 [SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

TZB-info je největším stavebním portálem v ČR a SR

TZB-info je největším stavebním portálem v ČR a SR TZB-info je největším stavebním portálem v ČR a SR TZB-info portál pro min. poučené laiky a odborníky Články, diskuse, videa, zákony a normy 750.000 návštěv/měsíc. Největší portál pro stavebnictví v ČR

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Wednesday, April 7, 2010 DIGITÁLNÍ STUDENT

Wednesday, April 7, 2010 DIGITÁLNÍ STUDENT DIGITÁLNÍ STUDENT V srpnu roku 1519 Hernando Cortés zlákán zvěstmi o zlatém pokladu s pouhými několika sty konquistadory rozhodl dobýt celý kontinent. Pro svou vlast, krále a katolickou církev. Nechal

Více

INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE

INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE E-LEARNING Jan Novák 15. července 2014 Obsah Proč mít data? Zdroje dat (externí a interní) Typy dat tvrdá a měkká Nejčastější chyby při přípravě

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více