" programu % Informatika 1. '1 Obecná informatika 2. : Programování $ 3. 6% % 4$ 4 Správa počítačových!. systémů #

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "" programu % Informatika 1. '1 Obecná informatika 2. : Programování $ 3. 6% % 4$ 4 Správa počítačových!. systémů #"

Transkript

1 8 Nově i v SR

2 ! " # $$%& %&' " ()**+++% $$%& %&' (, - ". ( ' /. 0 (, 0 (, - " Obory bakalářského $! studijního " programu # Fyzika 1. '1 Obecná fyzika 2. Fyzika zaměřená <* < $ na vzdělávání 8 Fyzika-matematika % * $? pro střední školy 8 Fyzika-matematika % pro 2. stupeň $!? základních škol!, ' & ", " ' 1 $ / ( % ( 2 '- &" Obory navazujícího magisterského! studijního " programu # Fyzika 1. Astronomie a astrofyzika 2. Geofyzika 3. Meteorologie a klimatologie 4. Teoretická fyzika 5. Fyzika kondenzovaných! " soustav a # materiálů Fyzika atomových! a elektronových! " " struktur Fyzika makromolekulárních " $! látek Fyzika materiálů # $ Fyzika nízkých! % teplot Fyzika reálných! %!# povrchů & 6. '% % Optika a optoelektronika ( $ % Kvantová a nelineární optika '% Optoelektronika a fotonika Teorie a modelování $ % " pro kvantovou % " " optiku a elektroniku ) 7. %!# Fyzika povrchů a ionizovaných! % * $ prostředí + 8.,! Biofyzika a chemická fyzika, Biofyzika -! Chemická fyzika Teorie molekulárních " $!. systémů# / 9. 0 "12 Jaderná a subjaderná fyzika 3 10.Matematické. % 4$ 4. a počítačové modelování $! ve fyzice a technice 54 $ % Učitelství fyziky pro SŠ v kombinaci 1 1 " " s odbornou fyzikou 54 $ 8 12.Učitelství fyziky - matematiky % 67 pro SŠ!, 0-3 " ' 1 $ Obory bakalářského $! studijního " programu % Informatika 1. '1 Obecná informatika 2. : Programování $ 3. 6% % 4$ 4 Správa počítačových!. systémů # Obory navazujícího magisterského! studijního " programu % Informatika 1. Teoretická informatika Algoritmy A a složitost 9 % " $ % Neprocedurální programování $ " a umělá < inteligence 2. 6 ;.. Softwarové systémy B 1.. Databázové systémy! " % %. Architektura a principy systémového.! % * $ prostředí! " % % ; Architektura a principy softwarových!. systémů # : 4$ 4 Počítačová grafika 3. Matematická lingvistika 4. B. $ Diskrétní modely a algoritmy B. $ Diskrétní matematika a kombinatorická 1 % optimalizace Matematické. " " struktury informatiky '% Optimalizace Matematická ekonomie $ Učitelství informatiky % * $? pro střední školy v kombinaci 1 1 " s odbornou informatikou " Obory navazujícího magisterského! studijního " programu & " Učitelství pro základní! ' školy $ 8 Učitelství fyziky-matematiky % $? pro 2. stupeň základní školy Obory bakalářského $! studijního " programu Matematika 1. '1 Obecná matematika 2. 4 $ Finanční matematika 3. Matematické. metody informační 4 $ 1 % 4 bezpečnosti 4. Matematika zaměřená <* < $ na vzdělávání Matematika-deskriptivní 8 % $ geometrie Matematika-informatika 8 Obory navazujícího magisterského! studijního " programu Matematika 1. 4 $ % 2 Finanční a pojistná matematika 2. Matematická analýza 3. Matematické. modelování $ ve fyzice a! technice 4. Matematické. metody informační 4 $ 1 % 4 bezpečnosti 5. Matematické. " " struktury & 6. 9" Numerická a výpočtová % 4 matematika 9" Numerická analýza : # Průmyslová matematika : 4$ 4 ; Počítače a software ) 7. : <% 1 = Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie > Ekonometrie Matematická statistika % <% 1!. Teorie pravděpodobnosti a náhodné % procesy $ Učitelství matematiky % * $? pro střední školy v kombinaci 1 1 " s odbornou matematikou " / $ Učitelství matematiky-deskriptivní 8 % $ geometrie % 67 pro SŠ 3 54 $ 10.Učitelství matematiky-fyziky 8 % 67 pro SŠ 54 $ 11.Učitelství matematiky-informatiky 8 % 67 pro SŠ Informace o přijímacím řízení podává studijní oddělení MFF na výše uvedené adrese (telefon , , ). Uchazečům, kteří podají do 29. února 2008 přihlášku ke studiu, budou písemně zaslány podrobné informace. Uchazečům o bakalářské studium bude prominuta odborná část přijímací zkoušky. Další informace viz.

3 Průvodce pomaturitním vzděláním Obsah 3 Obsah 4 Další vzdělání: krok do života 5 Jak se připravit na maturitu 6 Mám maturitu. A co dál? 7 Pedagogika 8 Stavebnictví 9 Strojírenství Ekonomie 13 Podnikání Informatika, matematika 16 Zemědělství 17 Fotografie, žurnalistika 18 Elektrotechnika 19 Životní prostředí 20 Chemie 21 Lékařství, farmacie 22 Politologie 23 Veterina a zdravotnictví 24 Doprava 25 Právo, jazyky 26 Sport 27 Architektura 28 Design Chcete studovat v zahraničí? Seznam inzerce 2 UK - mat.-fyz. fakulta 11 VŠ ekonomie a managementu 13 VŠ podnikání Ostrava, Študák/podnájmy 15 Jaderka 19 Knihovnička 24 ČVUT 31 Bankovní Institut VŠ 32 Fakulta soc.-ekonom. 35 Institut de Espaňol VSVSMV Praha 39 SEVS Skalice 40 VŠB - Stavební fakulta 45 VSMVV Praha Podání přihlíšky na VŠ Jak vyplnit přihlášku na VŠ Nové studijní obory 40 Jak na přijímačky 41 Profil SCIO 42 Testy studijních předpokladů 43 Přijímací řízení Když se nedostanu na VŠ Vybíráme jazykovku 48 Jazykové certifikáty z angličtiny 50 Certifikáty z francouzštiny 51 Vyšší odborné školy 52 Soukromé vysoké školy 54 Struktura VŠ 55 Jaké tituly můžete po maturitě získat 56 Mám na to? 57 Platíme si VŠ sami 58 Není škola jako škola Univerzita: Cesta k samostatnosti Rok vysokoškoláka 63 Celoživotní vzdělávání 64 Zápis ke studiu 65 Stravování a bydlení 66 Průvodci pro život..., TIRÁŽ 47 Bohemia Institut 48 ILC IH Brno 49 MU - práva, VŠB - fakulta strojní, EUBA Bratislava 50 SVI Kladno 53 EURO 55 Študák 56 VŠB - bezpečnostní inženýrství 57 VUT - strojní inženýrství, Tech. Univerzita Liberec 58 Unicorn College 60 Mendelova Univerzita v Brně 64 Newton College 67 Akadémia vzdelávania 68 VŠMIE

4 Další vzdělání: krok do života Máte za sebou téměř 13 let kdy jste pasivně poslouchali své pedagogy a snažili se uspokojit své rodiče získáním dobrého průměru na vysvědčení. A již nemusíte! Neučte se, pokud nechcete! V naší společnosti se uplatníte i bez vzdělání, hlavně pokud chcete za podprůměrnou mzdu pracovat na méně prestižních pozicích, plnit příkazy nadřízených a po večerech u piva pomlouvat systém. Neučte se, nemusíte. Již vás nikdo nebude nutit! Nyní je vše na vás. Maturitu má v naší zemi více než 80% populace, jejím složením se zařadíte do standardu. Tedy alespoň zatím. Maturitní vysvědčení se stane pouhým dokumentem, stejně jako řidičský průkaz. Téměř nikoho nebude zajímat počet bodů, kterého jste dosáhli, ale jestli jej máte. Evropská unie si dala za cíl, aby 50% její populace mělo vyšší, nebo vysokoškolské vzdělání. U nás se zatím pohybujeme kolem 20%, vysoká škola je tedy elitářskou záležitostí, ale i to se mění. Vaše další vzdělávání určí, jestli budete patřit do té vzdělanější poloviny, nebo ne. Nechci znevažovat řemeslníky a jiné potřebné profese, které jsou často k nezaplacení a lidé, které tato práce baví mají krásný a spokojený život. To je otázka volby, před kterou stojíte. Můžete se vydat na pracovní dráhu, můžete pokračovat ve studiu u nás, nebo i v zahraničí. Studium na vyšším stupni je jednou z nejkrásnějších částí života, protože již nemusíte, ale chcete. Chcete něco dokázat, žijete sami za sebe. Můžete žít nespoutaný studentský život s každodenními party, nebo můžete při škole pracovat. Můžete odjet místo školy na dva měsíce pryč a obhajovat budete jen své studijní výsledky. Můžete brát své studium vážně, ale nemusíte. Každopádně stojíte před volbou, pracovat, nebo studovat. Ze své zkušenosti vím, že pokud se dáte na pracovní cestu, velmi těžko se vám bude vracet do lavic. Pokud začnete studovat a jste šikovní, zvládnete při škole práci i zábavu, dokážete si sami na sebe vydělat a školou udělat i něco pro sebe. Můžete, nemusíte. Pokud se vydáte na roční pomaturitní studium jazyků, získáte rok navíc pro rozhodnutí, kam dále, nebo vyplníte mezeru po neúspěšných přijímačkách na VŠ. Jazykovka vám do vašeho životopisu dá řádek, které ocení vaši budoucí zaměstnavatelé i na pozicích jako prodavačka, nebo asistentka. Dobrá znalost jazkyka se nikdy neztratí. Pokud jste praktičtěji orientovaní a nechcete trávit dalších 5 let v lavicích, vydejte se na vyšší odbornou školu. Získáte trochu znalostí na víc a budete zařazování na pozice kvalifikovaných pracovníků, u kterých může být plat podobný vysokoškolsky vzdělaným lidem. Nejvíce z vás si podá přihlášky na vysoké školy. Jediná rada je, hlaste se na obory, ve kterých byste chtěli pracovat. Vysoké školy jsou nyní převážně stavěny na modelu 3+2, tedy po 3 letech titul Bc, po kterém můžete školu opustit, přejit na kombinované studiu (víkendovou formu) nebo dále pokračovat a po dalších 2 letech získáte titul Mgr, nebo Ing. Pokud se budete chtít věnovat vědecké dráze, budete moci studovat prakticky celý život. Ti nejodvážnější z vás zkusí své štěstí v zahraničí. Každá mince má dvě strany, studium například v Německu bude mnohem náročnější, než u nás a to i finančně. Přijdete o kontakt s většinou přátel, ale získáte něco navíc. Něco, co pochopíte až později. To něco, získáte i například ročním pobytem jako Au-pair, nebo semestrálním hostováním v rámci výměnných programů českých a zahraničních škol. Můžete se také vydat na zahraniční školy v České republice, ze kterých se snadněji přestupuje na školy v Británii, nebo USA. Můžete, ale nemusíte. Velká část z vás opustí svá rodná města a osamostatní se, necháte za sebou své dětství a začnete se rozhodovat sami za sebe. Začnete být opravdovými dospěláky. Připravili jsme pro vás tuto příručku, abychom vám rozhodování ulehčili. Přibližně ½ právníků vám řekne: Šel jsem na práva, protože právnící vydělávájí nejvíc peněz. Ale právničina je o vězení, zločinu a mnoha škaredých věcech. Pokud chcete vydělávat hodně peněz, věnujte se nanotechnologiím, nebo genetickému inženýrství, ale tyto obory těžko vystudujete, pokud vás nebudou opravdu zajímat. Na dalším stupni vás čekají horké chvilky, kdy se (a profesory) budete proklínat, ale věřte nám, že to za to stojí. Tento katalog pro vás přípravili převážně studenti vysokých škol, kteří při studiu pracují (pro Tribun) a mnohé z toho co vás čeká, již znají. Nechceme si hrát na mudrce. Jděte studovat to, co vás nejvíc baví... můžete, ale nemusíte! K.S.

5 Jak se připravit na maturitu Jak se připravit na maturitu Hned v úvodu je dobré poznamenat, že ačkoliv maturita je důležitou součástí vaší cesty na vysokou školu, není právě tou rozhodující. Na druhou stranu není ani dobré ji podcenit. Jak tedy na to? Maturita vs. přijímací zkoušky na VŠ Zaprvé si uvědomte, že výborné výsledky u maturitní zkoušky vám ještě nezajistí přijetí na vytouženou VŠ. Výjimkou jsou pouze některé školy technického zaměření. Pokud se tedy hlásíte právě na ně, nezapomeňte si pohlídat známky na vysvědčení u požadovaných předmětů (většinou to bývá matematika, fyzika či chemie) a zaměřte se především na váš úspěch u maturity. Pokud se vám podaří uspět, přijetí je pak jisté a vy se dále nemusíte nic jiného učit. Pro všechny ostatní, kteří se hlásí na VŠ, kde je čekají těžké přijímací zkoušky, však platí poněkud jiná rada. Maturitní zkouškou samozřejmě projít musíte, ale buďte si vědomi, že přijímací zkoušky na VŠ jsou oproti maturitám mnohem náročnější, jak na čas, který musíte věnovat jejich přípravě, tak i na množství vědomostí z různých oborů, které musíte v krátkém čase vstřebat. Doporučuji tedy zaměřit více pozornosti na přípravu k nim. Před maturitou Ale zpět k maturitám. Důležité je především sladit předměty, ze kterých budete maturovat s obory vysokých škol, na které se hlásíte. Tento první krok máte všichni snad úspěšně za sebou. Krok druhý je pak příprava na finální, tedy studijní fázi. Přípravné období prosím nepodceňovat! Zaprvé si promyslete, o kterém z maturitních předmětů víte nejvíce, tudíž se na něj už nebudete muset nijak obzvláště šprtat a naopak, který předmět je pro vás největším strašákem. A právě s ním začněte! Ne na začátku svaťáku, ale co nejdřív to jde. Zkompletujte všechny vaše zápisky, sežeňte si učebnice a nejlépe i vypracované otázky od některých starších spolužáků (mimochodem, dostatek studijních materiálů je nutnou podmínkou k úspěchu i u ostatních předmětů). Nejprve se doučte témata, ve kterých plavete úplně. Poté zopakujte ty, o kterých už něco víte a takto pokračujte s předmětem strašák č. 2. Na období svaťáku si nechte pouze předmět pro vás nejlehčí, který si už pouze zopakujete. Zbylé dny věnujte opakování všech předmětů. A důležitá rada na závěr: ani během svaťáku nezapomeňte na zábavu a odpočinek. Přes den se zajděte provětrat, večer někam posedět a uvidíte, že další den se na učení vrhnete s novou energií. Den D je tady Zazvoní vám budíček a vteřinu poté si uvědomíte, že za pár hodin maturujete! Žaludek se vám stáhne a nejraději byste se někam zavrtali. Ale to je chyba. Hlavně to berte pozitivně. Za prvé - už večer budete ve vašem oblíbeném podniku zapíjet úspěch (v horším případě neúspěch). Za druhé - víc než umíte v tomto okamžiku, se už stejně nenaučíte a za třetí - prostě a jednoduše, brzy to budete mít za sebou! Pro to vstaňte s úsměvem, dejte si k snídani něco, co máte rádi (většina z vás se může spolehnout, že hrdé mamči se o vaše ranní pohodlí patřičně postarají). Vhodně se oblečte (k tomuto tématu se ještě dostaneme ve zvláštní kapitole). A vyražte! Jak jinak, než plní sebevědomí a energie. Tak tedy, to oblečení Ano, k maturitám se opravdu chodí oblečeno formálně. Alespoň pro chlapce z toho plyne velká výhoda. Nemusí se rozmýšlet, co na sebe. Oblek, košile a kravata libovolné barvy je správná a také jediná vhodná volba. Dívky mají poněkud širší rejstřík možností, což však není vůbec na škodu. Vsázíte-li na své vnady, oblečte si pěkné šaty (třeba ty, ve kterých chodíte na ples), nebo sukni s nějakým společenským topem (nedoporučuji však tenká ramínka, nebo korzetové střihy). Ty, jež dávají přednost pohodlí, se nemusí bát obléct si společenské kalhoty a třeba oblíbenou košili anebo společenský top a třeba sako. Boty samozřejmě slaďte s oblečením, pantofle, prosím, tentokrát nechte doma. Hodina H A je to tady! Vyvolali vaše jméno a vás čeká první kolo vědomostního boje. Avšak - není to jen o vědomostech a na to nezapomínejte. Na každého zkoušejícího mnohem lépe zapůsobí přiměřeně sebevědomý projev a srozumitelné hlasité vyjadřování, než pohled zabodnutý kamsi do neurčita a nevýrazné kuňkání. Ti z vás, kdo nejste právě mistry mluveného slova a navíc trémisti, naučte se alespoň tvářit mile, dívat se do očí, občas se pousmát a pokuste se mluvit alespoň tak, aby vám bylo dobře rozumět. Druhým extrémem by bylo nedostatek vědomostí nahrazovat nabubřelým projevem a drzostí. Na to raději zapomeňte. Závěrem U maturity každoročně propadne jen pár jedinců z celého ročníku. Je tedy velmi malá pravděpodobnost, že se to stane právě vám. Kdyby na vás tenhle Černý Petr přece jen padl, nezoufejte. Žádná velká ostuda to není. Do září se vše doučíte, během roku si zlepšíte znalosti cizích jazyků na některé z jazykových škol a k tomu budete mít dost času připravit se na přijímací zkoušky na vaši vysněnou VŠ. 5

6 Mám maturitu. A co dál? Co čekat od studia na vysoké škole? Pokud se rozhodnete pokračovat po maturitě ve studiu na vysoké škole, měli byste si ujasnit, co od toho očekáváte. Nejlépe už v době, kdy se budete rozhodovat, kam podáte přihlášku. Určit si, co čekat od studia na vysoké škole přitom není jednoduchá věc. Zatímco znalosti, které získáte na gymnáziu nebo třeba na obchodní akademii, se u konkrétních škol až tak neliší, jelikož jsou určeny osnovami, poznatky, které si odnesete z vysoké školy, se odlišují výrazně. Chcete-li studovat například psychologii, počítejte s tím, že podoba studijního programu, který vypisuje Pedagogická fakulta UK, bude určitě jiná, než třeba u psychologie na Fakultě sociálních studií MU. A ta se bude lišit od stejného oboru vyučovaného na Filozofické fakultě téže univerzity. Překvapit vás může i podoba studijních oborů, které odpovídají předmětům, které jste měli už na střední škole třeba dějepisu, zeměpisu nebo fyziky. Jak tedy zvolit školu, která vám bude vyhovovat nejvíc? Rozhodně se vyplatí zjistit si o škole a oboru, který chcete studovat, co nejvíc. Můžete vyrazit na den otevřených dveří, kde se však bude o zvoleném oboru mluvit převážně v superlativech. Vyplatí se také prozkoumat webové stránky vybrané univerzity a její fakulty a pokud je to možné, podívat se, jakou konkrétní skladbu předmětů zvolený obor nabízí. Důležité je rozmyslet si, zda chcete projít typickou akademickou výukou, nebo chcete školu zaměřenou na praxi už od prvního ročníku Oba typy mají své výhody i nevýhody. Pokud je výuka zaměřená již od začátku na praxi, snáze se do ní ve skutečnosti zapojíte, navíc můžete začít pracovat v oboru již při studiu. Prakticky orientované školy totiž většinou nevyžadují tak velké nároky například při zkouškách, což ovšem nemusí znamenat, že jsou snazší. Zkrátka, už v prvním ročníku se naučíte něco ze svého oboru a můžete to na trhu práce prodat. Obory, které nabízejí například filozofické či přírodovědné fakulty, budou spadat do druhého zmíněného typu. Znamená to, že výuka bude akademičtější. Získáte řadu informací, jejichž znalost budete muset předvést u zkoušky, přičemž je jen na vás, zda pro ně najdete využití. Výhodou je, že můžete pokračovat i v doktorském programu, případně zvolit akademickou kariéru pro celý život. Taková možnost existuje samozřejmě i u praktických oborů, avšak u těch není až tak obvyklá. Praktické obory si volte zejména tehdy, když jste si jimi jisti. Je totiž škoda, studovat pět let třeba strojní inženýrství, a pak zjistit, že vás ten obor vlastně nebaví a raději byste pracovali v personální agentuře. Když vystudujete například italštinu, je volba povolání širší. Neznamená to však, že by to bylo výhodnější, studenti technických a obecně prakticky zaměřených oborů hledají zaměstnání snadněji. Také si ještě před podáním přihlášky na vysokou školu zjistěte, jestli na vámi zvolený bakalářský obor navazuje magisterské studium. Pokud ne, máte možnost absolvovat je na jiné škole, ale počítejte s tím, že budete muset znovu dělat přijímačky, ať už bude váš studijní výsledek u státnic jakýkoliv. Navíc můžete mít problémy kvůli tomu, že jste v rámci svého bakalářského studia neabsolvovali předměty, na které se navazuje. V neposlední řadě byste měli zvážit finanční nároky studia zvoleného oboru. Naše vysoké školství je prozatím zadarmo, to ale neznamená, že vaše investice budou opravdu nulové. Při studiu informatiky se těžko obejdete bez výkonného počítače, studenti tělocviku pak budou potřebovat rozličné sportovní vybavení a budou si povinně platit nejrůznější sportovní kurzy. Jinde se zase neobejdete bez drahých skript. Pokud chcete studovat jazyk, bylo by vhodné vyjet na zahraniční studijní stáž, avšak náklady vám stipendium pokryje jen částečně. Při rozhodování by vám mohly nejvíce pomoci postřehy starších kamarádů či spolužáků, kteří už na vysoké či vyšší odborné škole studují. Berte sice v potaz subjektivitu, ale pokud vás upozorní na některá negativa, berte je alespoň částečně na zřetel. Je totiž škoda ztrácet rok tím, že se budete trápit studiem oboru, který vůbec nenaplňuje vaše očekávání a čekat na další přijímačky. Nicméně pokud se vám to stane, buďte si jisti, že nejste jediní, kdo se ocitl v takové situaci. Zkrátka, očekávání a realita jsou dvě odlišné věci, a na to se pokuste nezapomenout.

7 S pedagogickým vzděláním se uplatníte nejen jako učitelé na základních a středních školách, ale také jako školitelé ve firemních kurzech či pracovníci personálních agentur. Vaší výhodou bude totiž nejen znalost vystudovaných oborů, ale také proškolení v psychologii, tedy dobrý předpoklad pro práce, které stojí na komunikaci s lidmi. Pokud chcete jít studovat učitelství na pedagogickou fakultu, zaměřené na výuku na základních školách, případně filozofickou a přírodovědnou fakultu, po jejichž absolvování můžete jít učit na střední školy, měli byste ovládat předměty, které si vyberete. Většinou se jedná o dvouoborové studium různých předmětů. Jestli chcete jít učit, měli byste být trpěliví, pro- Pedagogika tože budete muset zvládat dav dětí či adolescentních studentů. Přitom by vám tato skupina neměla být nesympatická, měli byste mít pro ni porozumění. Zda se pro tuto práci hodíte, snadno otestujete například při referátu, který přednesete před třídou. Studium pedagogického oboru můžete brát také jako obecnou průpravu pro neučitelské povolání, třeba když si vyberete jazyky. Pak se můžete uplatnit u různých nadnárodních společností, ale také například jako překladatelé či tlumočníci. Cizí jazyky nejsou pro pedagogiku podmínkou, samozřejmě pokud nejsou vaším oborem, počítá se totiž s tím, že budete učit Čechy. Platy pedagogů nepatří k nejvyšším, avšak měli byste zohlednit to, že se nejedná o časově náročnou profesi. Navíc mají stejně jako studenti prázdniny. Učitelé vydělávají průměrně Kč, pokud učí odborné předměty na středních školách. Pedagogové základních škol mají měsíční příjem o Kč nižší. Učitelé mateřské školy dostávají v průměru Kč. Práce ve školství se řídí platovými tabulkami, a tak s přibývajícím počtem odpracovaných let váš plat roste. UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta České mládeže 8, Ústí nad Labem tel. : Den otevřených dveří JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická f. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Teologická f. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filosofická f MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická f. OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Pedagogická f. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fil.-přírodovědecká f. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Pedagogická f. UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Pedagogická f. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Filosofická f. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Husitsko-teologická f. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Pedagogická f UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká f. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Cyrilo-metodějská f. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filosofická f. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická f. UNIVERZITA PARDUBICE Filosofická f. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Univerzitní institut web.uni.utb.cz/ VSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE F. financí a účetnictví f1.vse.cz ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Pedagogická f. /www.fpe.zcu.cz/cz UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Slovenské VŠ UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Pedagogická f. UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Prírodovedecká f. UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI Pedagogická f. UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI F. humanitných vied PREŠOVSKA UNIVERZITA V PREŠOVE Pedagogická f. KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická f. TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE Pedagogická f.

8 Stavebnictví Vysoké ucení technické v Brne Fakulta stavební Veveří 95, Brno Přijímací řízení pro rok 2008/2009 Studijní programy bakalářské: Architektura pozem. stav. (4-letý) - P Termín podání přihl.: do Talentové zkoušky: Přijímací zkoušky: Stavitelství (3-letý) - P Stavební inženýrství (4-letý) P,K Geodézie a kartografie (3-letý) P,K Přijímací zkoušky: Náhradní termín: Termín podání přihlášek: do Navazující studijní prog.magisterské : Geodézie a kartografie (2-letý) P Stavební inženýrství (1,5-letý) P Termín podání přihlášek: do Přij.zk.: náhr.: T: Stavebnictví je oborem, který souhrnně označuje široké spektrum profesí. Ve stavebnictví se totiž uplatníte coby projektanti, architekti, geodeti, statici, stavbyvedoucí či bytoví designéři. Nemusíte se přitom věnovat jen samotným budovám, ale také například zahradní architektuře. S čím je třeba počítat, když se rozhodnete pro studium stavebnického oboru? Především byste měli zvážit, zda máte předpoklady pro tyto profese nezbytné prostorovou představivost, matematické nadání, včetně geometrie a bezproblémovou práci počítačem. Podstatnou část vašeho studia a později i práce totiž zaberou rysy a projekty, které budete sami vytvářet (ručně a především na počítači ve speciálních programech). Musíte jim dokonale rozumět. Proto byste měli být minimálně průměrně dobří matematici a především geometrie by vám neměla dělat na střední škole problémy. Také ve fyzice byste neměli patřit k podprůměrným studentům, i když není nutné, abyste v ní excelovali. Výhodu budou mít také ti z vás, kteří mají výtvarné nadaní. V případě studia architektury je to navíc nutností, jelikož talentové zkoušky jsou prvním stupněm přijímacího řízení. Jazyky nejsou pro studium stavebních oborů podmínkou, ale jsou obrovskou výhodou. Pokud budete umět německy či anglicky, můžete se dostat k dobře honorované práci u nadnárodních společností. Stavebnictví obecně patří k dobře hodnoceným oborům. Vedoucí pracovníci ve stavebnictví a zeměměřičství vydělávají průměrně Kč měsíčně. Projektanti a stavební inženýři jsou na tom o něco hůře, v průměru dostanou Kč. Tvůrčí pracovníci ve stavebnictví, například architekti, vydělají Kč. Stavební technik si přijde na Kč. Počítejte však s tím, že se tyto částky týkají pracovníků s praxí, nástupní platy absolventů bývají nižší. Uplatnění můžete hledat i ve státním sektoru, například na stavebních úřadech. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE F. stavební VŠB TU OSTRAVA F. stavební VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ F. stavební Slovenské VŠ SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Stavebná f. TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH Stavebná f.

9 ČZU ČZU V PRAZE PRAZE Fakulta Fakulta technická technická TECHNICKÁ FAKULTA České zemědělské univerzity v Praze nabízí zájemcům o studium o studium v rámci v rámci akreditovaných akreditovaných dvoustupňových dvoustupňových studijních studijních programů programů tříleté bakalářské tříleté bakalářské studium studium a dvouleté a dvouleté nava- navazující magisterské magisterské studium studium v prezenční v pre- kombinované i kombinované formě v těchto formě studijních v těchto izenční oborech: studijních oborech: Zemědělská technika Silniční a městská automobilová doprava Technika a technologie zpracování odpadů Technologická zařízení staveb Obchod a podnikání s technikou Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu Technology and Environmental Engineering (vyučovaný v AJ) Dny otevřených dveří: 25. a Přihlášky ke studiu je třeba podat do 31. března. Podrobné informace o možnostech studia lze získat na Strojírenství Strojírenství je oborem, který se možná netěší největší popularitě, ale má čím dál lepší uplatnění. Rozhodně se nemusíte obávat, že byste měli po absolvování strojní fakulty problém sehnat práci. Naopak, jistě si budete moci vybírat, obzvlášť pak tehdy, jestliže budete umět cizí jazyk. Tento obor přitahuje v drtivé většině chlapce, což asi spočívá v jeho čistě technickém zaměření. Je vhodný pro ty z vás, kterým nedělá problémy matematika a fyzika, stejně jako práce s počítačem. Předpokládá se proto dobré logické myšlení a prostorová představivost. Problémy by vám neměla dělat geometrie, využijete ji při práci na rysech, ať už ručně kreslených či vypracovaných na počítači. Výhodou studia na strojních fakultách je jejich dostupnost a také poměrně snadné přijetí. Zájemců o studium totiž bývá méně, než je kapacita. Ovšem nečekejte, že stejně snadné jako přijetí bude i samotné studium. Naopak, zvláště, jste-li absolventy gymnázia, budete mít co dohánět. Studium strojních fakult je nejčastěji rozděleno do dvou stupňů. První je po 3 letech zakončen státními bakalářskými zkouškami, druhý po dalších 2 letech státními inženýrskými zkouškami. Můžete pokračovat i v doktorském studiu. V praxi v průmyslu, výzkumu a vývoji, v managementu, obchodní a servisní činnosti, v zastoupení zahraničních firem nebo v řízení procesů, se uplatníte už jako bakaláři. Znalost cizích jazyků, především angličtiny a němčiny, znamená rozšíření pracovních možností. Platy jsou ve strojírenství dobré, v případě vedoucího místa pak vysoce nadprůměrné. Vedoucí výrobního útvaru ve strojírenství vydělává měsíčně v průměru přes Kč (jedná se o hrubou mzdu). Strojní inženýr, věnující se projekci strojních a průmyslových zařízení, dostává plat ve výši cca Kč měsíčně. ČVUT V PRAZE Fakulta strojní TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI F. strojní UNIVERZITA JEP V ÚSTÍ NAD LABEM F. výrobních technologií a managementu cz.fvtm.ujep.cz UNIVERZITA OBRANY V BRNĚ F. vojenských technologií fvt.unob.cz VŠB TU OSTRAVA F. strojní VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ F. strojního inženýrství ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI F. strojní Slovenské VŠ SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Strojnícka f. TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE Strojnícka f. TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE F. špeciálnej techniky ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Strojnícka f.

10 Ekonomie je oborem zahrnujícím široké spektrum pracovních pozic. Proto můžete v rámci studia ekonomie volit z řady podoborů například finančnictví, daňového poradenství, managementu, podnikového hospodářství nebo ekonomické statistiky. Ekonomie navíc hraničí i s dalšími studijními obory, například mezinárodními vztahy. Je současně dobrou průpravu pro práci ve státní sféře, třeba i v politice. Ekonomie je obor, který pracuje s čísly, a proto je vhodný pro ty z vás, kteří mají dobré logické myšlení. Výhodou je také smysl pro systematičnost. V některých oblastech uplatnění se hodí také komunikativnost a schopnost spolupráce v kolektivu. Studium ekonomie raději zavrhněte, pokud máte velké Ekonomie problémy s matematikou. Počítání by vám totiž nemělo dělat problémy, jelikož bude nedílnou součástí vašeho studia. Připravte se navíc na nutnost zvládnou alespoň v základech statistiku. V neposlední řadě byste si měli rozumět s počítačem, při práci ekonoma se bez něj neobejdete. Znalost cizích jazyků některé posty, například v bance či v účtárně, nevyžadují. Nicméně přemýšlíte-li o kariéře a postupu na vedoucí posty, měli byste ovládat alespoň angličtinu. Vzhledem k významnosti obchodu s Německem jistě nebude k zahození ani němčina. S ekonomickým vzděláním můžete hledat zaměstnání ve státním i soukromém sektoru, navíc se hodí i pro ty, kteří chtějí sami začít podnikat. Uplatnění je zkrátka velmi široké a liší se tak i platy. Ve státní sféře jsou nižší, avšak na vedoucích postech jsou nadprůměrné. Vedoucí ekonomického útvaru vydělá měsíčně přes Kč (hrubého). V podnikatelské sféře ovšem činí plat na srovnatelné pozici nejméně dvojnásobek. Účetní s praxí dostávají v průměru Kč měsíčně, s podobnou částkou může počítat i bankovní poradce, odborný poradce v pojišťovnictví nebo odborný pracovník v marketingu. Odbornou praxi můžete získávat již během studia ekonomie. Uplatnit se můžete po zvládnutí účetnictví nebo jako poradci ve finančnictví nebo pojišťovnictví. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická f. JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zemědělská f. MZLU V BRNĚ Provozně ekonomická f. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská f. v Karviné TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská f. UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ F. informatiky a managementu UNIVERZITA JEPURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM F. sociálně ekonomická fse1.ujep.cz/main.asp UNIVERZITA PARDUBICE F. ekonomicko - správní UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ F. managementu a ekonomiky web.fame.utb.cz VŠB TU OSTRAVA Ekonomická f. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE F. financí a účetnictví f1.vse.cz VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE F. podnikohospodářská fph.vse.cz VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE F. mezinárodních vztahů fmv.vse.cz VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE F. managementu v Jindř. Hradci VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Podnikatelská f. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI F. ekonomická AKADEMIE STING BRNO EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT KUNOVICE MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV UNiVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE VYSOKÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU, HOTELNICTVÍ A LÁZEŇSTVÍ PRAHA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU ÚSTÍ NAD LABEM VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ PRAHA VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ PRAHA VYSOKÁ ŠKOLA KARLA ENGLIŠE BRNO VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ V PRAZE 10

11 Slovenské VŠ EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Národnohospodárska f. EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Obchodná f. EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE F. podnikového manažmentu UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE F. managementu UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI Ekonomická f. TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH Ekonomická f. VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU V TRENČÍNE PREŠOVSKA UNIVERZITA V PREŠOVE F. manažmentu V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Bc. MBA Ing. Bc. Studium všem! Každý má právo studovat, každý má šanci uspět. My vám poskytneme vzdělání, ostatní záleží 11 na vás Ing.

12 Soukromá vysoká škola Brno International Business School (B.I.B.S., a.s.) britské vysokoškolské studijní programy B.I.B.S., a.s. - soukromá vysoká škola Lidická 81, Brno tel.: , Bc,BA (Hons) bakalářské studium v oborech: Ekonomika a management, Právo a ekonomika možnost získat český i britský VŠ diplom a ak. titul nebo oba současně - Double Degree tří a půlleté studium, výuka v českém jazyce studium organizované v Brně víkendová forma vhodná jako studium při zaměstnání NAVŠTIVTE DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ , , , , , RAŠÍNOVA VYSOKÁ ŠKOLA s.r.o. Hudcova 78, Brno tel/fax: Nabízí jako jediná škola v ČR tříleté bakalářské studium v rámci studijního programu EKONOMIKA A INSOLVENCE obor KRIZOVÝ MANAGEMENT Studium práva a ekonomiky současně!!! akub arbes POVINNÁ jan neruda božena němcová ČETBA iktor dyk ZA NEJLEPŠÍ CENY! karel jaromír erben oslav franz hašek kafka a krásnohorská jaroslav wiilliam vrchlický shakespeare MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko správní fakulta Lipová 41 a, Brno, , Tel: ESF MU nabízí bakalářské a inženýrské studium v oborech: Národní hospodářství Veřejná ekonomika Regionální rozvoj a správa Finanční podnikání Evropská, správní a kulturní studia Podnikové hospodářství Ekonomické informační systémy Ekonomie Hospodářská politika Administration Publique (francouzsky) Matematické a statistické metody v ekonomii. Vysoká škola polytechnická Jihlava Tolstého 16, Jihlava Tel: veřejná vysoká škola denní bakalářské studium v oborech: - Finance a řízení - Cestovní ruch - Počítačové systémy - Aplikovaná informatika Délka studia 3 až 3,5 roku Získání titulu bakalář (Bc.) Možnost pokračovat v navazujících magisterských programech na ostatních VŠ BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Ovenecká 9/ Praha 7 BAKALÁŘSKÉ A NAVAZUJÍCÍ MAGIS- TERSKÉ STUDIUM Finance, informační technologie, bankovnictví, práva, podnikatelská praxe, oceňování majetku, pojišťovnictví, Evropská unie, veřejná správa a management To vše v prezenční i kombinované formě Nově otevřené obory: Veřejná správa a EU, ekonomika a management malého a středního podnikání DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 9.1., , 5.3., 16.4., 14.5., 3.6., 26.6., přehled desítek aktuálně připravovaných kurzů a seminářů UNIVERZITA J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Fakulta sociálně ekonomická Moskevská 54, Ústí n/l. Tel.: Bc. studium (prez. a komb. forma) Program: Ekonomika a managment Obor: Podniková ekonomika a management, Finanční management, Obchod a marketing Program: Hospodářská politika a správa Obor: Regionální rozvoj Program: Sociální politika a sociální práce Obor: Sociální práce Navazující Mgr. studium (prez. forma) Program: Ekonomika a management Obor: Podnik. ekonomika a management Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 1/575, Praha 8 - Libeň STŘEDOČESKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ INSTITUT s.r.o. C. Boudy 1 444, , Kladno tel: , pobočka Karlovy Vary - Bohatice - studijní a konzult. středisko - Praha 9, Kytlická Nabízíme bakalářský studijní program: B 6208 EKONOMIKA A MANAGMENT se studijními obory: Podniková ekonomika a management Marketing Ekonomika a management obchodu školné ,- Kč/semestr (možnost splátkového kalendáře) NEWTON COLLEGE, a. s. tř. Generála Píky 7, Brno tel.: , fax.: Vysoká škola evropských a regionálních studiích, o.p.s., v Českých Budějovicích a Příbrami Žižkova 6, České Budějovice Tel.: UNIVER V ÚSTÍ Fak Moskev Tel.: 47 Fakulta jednou Evange Hlavním kvalifiko inženýr mech p oborů. jsou za a mana regioná je orien příprav vedle n na spol nální sf na obla praktick 12

13 Podnikání za byznysem s matematikou a dravostí Škola o které se říká, že je ekonomií v praxi. Pokud chcete jednou vyrazit na trh práce s představou, že budete svými vlastními pány, pak je to jedna z nejlepších variant. Jde však o studium poměrně náročné, ale zajímavé. Během studia se budete muset poprat s velkou dávkou matematiky ve všech podobách. Na řadě fakult už dnes existuje možnost zapojení do praxe během studia. Ta je někdy dokonce povinná. Leckdy je užitečné takto získat spoustu kontaktů a vězte, že mnoho studentů takto získá budoucí práci už při škole. Taky v lecčems můžete pomoci, pokud máte nějaký domácí podnik. Možnost uplatnění hledejte především v menším a středním managementu, na pozicích řízení firem, jako obchodníci, účetní, logistici, dealeři Pokud máte přirozené sklony vést lidi, bude pro vás spousta věcí tak nějak plynou sama od sebe. Obor je poměrně blízký managementu. A uplatnění je poslední dobou více než příznivé. Jde jen o to, vybrat si tu nejlepší nabídku. Na druhou stranu, abyste se opravdu prosadili budete muset předvést notnou dávku dravosti, která je dnešnímu podnikání vlastní. O tom, že je o tento obor skutečný zájem svědčí už jenom fakt, kolik škol studium podnikání umožňuje. Nakonec, ať děláte, co děláte, vždycky si to dobře šéfovat, to umí málokdo. Nabízí pro akademický rok 2008/ 2009 Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Prezenční bakalářské studium, 6 semestrů Kombinované bakalářské studium, 7 semestrů Konzultační střediska: Prezenční navazující magisterské studium, 4 semestry Kombinované navazující magisterské studium, 5 semestrů Termíny přijímacího řízení pro akademický rok : Bakalářské studium (Bc.): 16.4., 14.5., 25.6., 9.7., 20.8., 27.8., Navazující magisterské studium (Ing.): 8.7., 19.8., (začátek výuky říjen 2008) Přihlášky a informace na VŠP, a.s., nabízí nově pro zájemce individulální termíny dne otevřených dveří. JU v Českých BUDĚJOVICÍCH Zemědělská f. UJEP v Ústí nad Labem F. sociálně ekonomická MU v BRNĚ Ekonomicko-správní f. U Hradec KRÁLOVÉ F. informatiky a managementu SU v OPAVĚ Obchodně podnikatelská f. v Karviné ČVUT v PRAZE Celoškolská pracoviště ZČU v PLZNI F. ekonomická TU v LIBERCI Hospodářská f. U PARDUBICE F. ekonomicko-správní VUT v BRNĚ F. podnikatelská VŠB-TU OSTRAVA Ekonomická f. VŠE v PRAZE F. podnikohospodářská fph.vse.cz ČZU v PRAZE Provozně ekonomická f. MZLU v BRNĚ Provozně ekonomická f. 13

14 Informatika a matematika VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studijními obory (Bc.): Infornmatika a výpočetní technika Telekomunikační technika Mobilní technologie Výpočetní matematika Navazující magisterské obory (Ing.): Infornmatika a výpočetní technika Telekomunikační technika Mobilní technologie Výpočetní matematika Po ukončení magisterského studia lze pokračovat ve studiu doktorském (Ph.D.). MU V BRNĚ Fakulta informatiky Adresa: Botanická 68a, Brno, Tel/fax: , Dny otevřených dveří: 17.1., a od 12:30 hodin Přihlášky se podávají elektronicky na adrese nejpozději do Přijímací zkouška: (pátek - neděle) Fakulta informatiky nabízí široký rozsah zaměření, a to díky široké nabídce bakalářských oborů sdružených ve třech studijních programech. Program Informatika Matematická informatika Paralelní a distribuované systémy Počítačové systémy a zpracování dat Počítačové sítě a komunikace Počítačová grafika a zpracování obrazu Programovatelné technické struktury Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka Program Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika Bioinformatika Grafický design /specializace/ Program Informatika a druhý obor Informatika a matematika se zaměřením na vzdělávání Informatika a fyzika se zaměřením na vzdělávání VUT v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, Brno UNICORN COLLEGE Unicorn College s.r.o. V Kapslovně 2767/2, Praha 3 tel.: (+420) Unicorn College je soukromá vysoká škola nabízející vzdělání v oboru ICT, ekonomiky a managementu. Nabízí bakalářské vzdělání v těchto studijních programech: Systémové inženýrství a informatika, Ekonomika a management. Dny otevřených dveří: 20.2., 18.3., a Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managmentu Rokitanského 62, Hradec Králové, Zajišťujeme studium v oborech: Aplikovaná informatika Informační management Finanční management Management cestovního ruchu Sportovní management - bakalářské tříleté studijní obory, titul Bc. Informační management - magisterské pětileté a dvouleté navazující studium, titul Ing. Aplikovaná informatika - dvouleté navazující studium, titul Ing. Informační a znalostní management - doktorské tříleté studium, titul Ph. D. - na fakultě studuje více jak 2000 posluchačů - nabízíme přípravné kurzy pro studium na VŠ - spolupracujeme s prestižními světovými univerzitami - v akademickém roce 2007/2008 vyjede na studijní stáž do zahraničí 78 studentů FIM - rozvíjíme intenzivní vztahy s praxí - zlepšujeme podmínky pro práci studentů i pedagogů V roce 2008 bude dokončena výstavba nové budovy fakulty. Rokitanského 62, tel.: , UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Matematicko-fyzikální fakulta Ke Karlovu 3, Praha 2 Programy bakalářského studia Fyzika, Informatika, Matematika zahrnují i učitelství pro SŠ Programy navazujícího mgr. studia Fyzika, Informatika, Matematika, Učitelství pro 2. stupeň základních škol. Informace podává studijní oddělení MFF na výše uvedené adrese (tel , , ). Uchazečům, kteří podají do 29.února 2008 přihlášku ke studiu, budou do poloviny května 2008 písemně zaslány podrobné informace o přijímacím řízení, viz uchazec/prijriz.htm Pořádáme přípravné kurzy z matematiky a fyziky (http://www.mff.cuni.cz/studium/ uchazec/kurzy.htm) Pro bakalářské studium MFF zrušila odbornou přijímací zkoušku. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Břehová 7, Praha Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky www. vsmie.cz TEL.: Vyučujeme nejžádanější obory na současném trhu práce: 1.APLIKOVANÁ INFORMATIKA a.)management ICT b.)informační technologie 2.MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Všechny obory jsou zaměřeny na informatiku a ekonomiku, v každém je však kladen důraz na jednu z těchto dvou oblastí. PROČ STUDOVAT U NÁS? Příjímáme bez přijímacích zkoušek Dáváme studentům za unikátních podmínek k dispozici notebooky či PC tablety Součástí studia jsou i mezinárodně platné certifikace (CISCO, Microsoft IT Academy, ECDL) Tříleté bakalářské studium je možné rozložit i na dobu 4 a 5 let 14

15 Informatické a matematické obory se vyučují kromě specializovaných fakult (Matematicko-fyzikální fakulta UK, Fakulta informatiky MU, aj.) i na fakultách ekonomických, elektrotechnických, přírodovědeckých a dokonce i pedagogických, kde získáte i kompetence pro vzdělávací činnost. Po absolvování studia se z vás stanou programátoři, projektanti a analytici počítačových systémů, konzultanti, správci sítí, učitelé, analytici ve finančnictví či bankovnictví. Uplatnění je velmi pestré, záleží i na tom, jaký bude mít váš obor specializaci. Co vás čeká u přijímaček? Požadavky jednotlivých fakult jsou dost odlišné. Obvykle vás budou školy testovat z matematiky a informatiky. Na MFF UK vás budou testovat alespoň ze dvou předmětů (fyziky, matematiky nebo informatiky). Jsou ale i výjimky kde po vás nebudou chtít oborové znalosti, ale prověří vaše studijní předpoklady. Na oborech vypsaných ČVUT či VUT vám budou stačit oborové znalosti v rozsahu gymnaziálních osnov. Často není problémem dostat se díky dobrému prospěchu bez přijímaček, na prestižnějších fakultách ale budete muset ukázat, co ve vás je, protože tlačenice bude větší. Pamatujte si: na informatických a matematických oborech nejsou přijímačky tím nejtěžším, co vás v případě úspěchu čeká! Znalost angličtiny je pro informatiky nezbytná, jinak se vám budou hodit hlavně předpoklady pro studium dalších oborových předmětů. Při studiu vám pochopitelně nebude stačit základní počítačová gramotnost. Studium exaktních věd není pro každého. Podle statistik patří IT profese mezi nejžádanější a jsou podle toho také náležitě ohodnoceny. Absolventský nástupní plat přesahuje 23 tisíc měsíčně. A platy v oboru dál rychle rostou, meziročně i o 10 procent. Programátoři si průměrně vydělají 40 tisíc měsíčně, ale v regionech platy výrazně zaostávají za Prahou. Na samé platové špičce je česká pobočka německé softwarové firmy SAP, kde se průměr pohybuje kolem 120 tisíc měsíčně. Pokud sledujete inzeráty, tak víte, že IT specialistů je stále velký nedostatek. Informatika a software lasery elektronika matematika elementární částice kvantová fyzika zdroje energie aplikace v medicíně biologii ekonomii architektuře apod. ekologie urychlovače částic teoretická fyzika iontové svazky moderní materiály optoelektronika kosmický výzkum nanotechnologie jaderná chemie plazma jaderná fyzika modelování fyzika pevných látek reaktory energetika a životní prostředí... cokoli Univerzita tomáše bati ve zlíně Fakulta aplikované informatiky web.fai.utb.cz JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická f. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Přírodovědecká f. OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Přírodovědecká f. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Matematický ústav UNIVERZITA PARDUBICE Ústav elektrotechniky a informatiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká f. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE F. informatiky a statistiky fis.vse.cz ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI F. aplikovaných věd ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Pedagogická f. ZÁPADOMORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA TŘEBÍČ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ PRAHA Slovenské VŠ STU V BRATISLAVE F. informatika a elektrotechniky EU V BRATISLAVE F. hospodárskej informatiky UK V BRATISLAVE F. matematiky, fyziky a informatiky ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE F. riadenia a informatiky UMB V BANSKEJ BYSTRICI F. prírodných vied TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH F. elektrotechniky a informatiky UPJŠ V KOŠICIACH Prírodovedecká f. 15

16 Zemědělství Studium na zemědělských školách a fakultách zahrnuje velmi pestrou škálu oborů. Ve srovnání s jinými obory nebývá problémem se na zemědělky dostat. Oblast zemědělství zahrnuje i takové obory jako zootechnika, fytotechnika, rostlinolékařství, technologie strojů či potravin, dřevařství, lesnictví, ekologie, krajinářství i zahradní a krajinnou architekturu. Požadavky k přijímacím zkouškám jsou obvykle specifikovány podle fakult. Pokud se budeme držet čistě zemědělských oborů a vyloučíme ty, které se dají studovat i jinde (ekonomie, informatika apod.), stejně nám zůstane pestrá škála oborů. Třeba na Agronomickou Fakultu MZLU v Brně jsou studenti přijímáni na základě prospěchu na SŠ, na lesárně už po vás budou chtít (podle jednotlivých oborů) znalosti z matematiky, fyziky, biologie, chemie, jazyka a třeba i studijních předpokladů. A například na zahradní a krajinné architektuře v talentové zkoušce na budete muset předvést svoji prostorovou představivost a smysl pro kompozici. Jak pestré je spektrum možných oborů, tak se liší i platové ohodnocení. Technici v agronomii, v lesnictví a v zemědělství berou průměrně přes 21 tisíc korun. Lépe placená jsou místa na vedoucích pozicích např. v rostlinné či živočišné výrobě. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (odkaz STUDIUM) Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol, Zájemcům o studium na FAPPZ se nabízí široké spektrum biologických oborů jak v aplikované, tak i teoretické formě. Ve studijních programech bakalářských, navazujících magisterských a doktorských (prezenční a kombinovaná forma studia) je možno studovat základní principy zemědělství, zahradnictví, ale také problematiku zpracování, kvality a ekonomiky produkce potravin a ostatních surovin, využití odpadů, péči o krajinu a životní prostředí, organizaci rozvoje a revitalizaci venkova. ČZU V PRAZE F. lesnická a dřevařská ČZU V PRAZE Institut tropů a subtropů ČZU V PRAZE Technická f. JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zemědělská f. MZLU V BRNĚ Lesnická a dřevařská f. MZLU V BRNĚ Agronomická f. MZLU V BRNĚ Zahradnická fakulta v Lednici Slovenské VŠ SPU V NITRE Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU V NITRE Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva TU VO ZVOLENE Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU VO ZVOLENE Lesnícka fakulta 16

17 Studium fotografického umění je velmi specifickým oborem, pro který jsou vyčleněna zvláštní pracoviště uměleckých vysokých škol a akademií. Přijímačky se výrazně odlišují od dosud zmíněných oborů. Například na FAMU budete muset už před přijímačkami doručit svoji dosavadní fotografickou tvorbu, kterou pak posuzuje komise. Musíte prokázat předpoklady pro tvůrčí činnost, což znamená, že už musíte mít s fotografií bohaté praktické zkušenosti. Fotografie Zmiňovat vlastní techniku je téměř zbytečné. Každý fotograf má svoje oblíbené aparáty, někteří se přes obrovský boom digitální fotografie a zdokonalování její technologie nikdy nevzdají klasických postupů a analogových fotoaparátů. Vedle talentu budete muset na FAMU prokázat i všeobecné vzdělání, přehled o vývoji kulturních i uměleckých aktivit v mezinárodním měřítku a také motivaci pracovat na svém rozvoji. Při přijímačkách zkoušející předpokládají znalosti techniky a dějin fotografie v rozsahu středních odborných fotografických škol. Škola se vás bude snažit vést k samostatné tvůrčí a řídící práci, takže byste měli být dostatečně samostatní a ochotní pracovat na volné noze. Fotografování je umělecká činnost a odměny jsou závislé hlavně na kvalitě práce a kontaktech. Mnohá díla dosáhnou uznání až po několika letech. Kdo si udělá jméno a prosadí se i do médií, má o publicitu postaráno. Zajímavé příjmy nabízí třeba reklamní branže. AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE Filmová a televizní f. VŠUP V PRAZE AKADEMIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V PRAZE UNIVERZITA JEP V ÚSTÍ NAD LABEM F. umění a designu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ F. multimediálních komunikací web.fmk.utb.cz SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Institut tvůrčí fotografie OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Institut pro umělecká studia ipus.osu.cz Žurnalistika jako samostatně vyučovaný obor má poměrně krátkou tradici. Přesto se podařilo vybudovat několik kvalitních studijních programů, kde se lze na toto povolání kvalitně připravit. Počet přijatých se na státních školách pohybuje procentuelně kolem 10-15%, u kombinovaných oborů kolem 30%. Výjimku tvoří soukromé školy, kde úspěšnost u přijímacích zkoušek dosahuje až k 70%, někde i více. Zájemci o studium žurnalistiky by měli mít Slovenské VŠ VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE AKADÉMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI F. výtvarných umení Žurnalistika především kladný vztah k médiím, měli by umět psát, být komunikativní a kreativní. Absolventi těchto oborů by měli zvládnou práci v kterémkoliv médiu, ať už jako redaktoři novin či internetových deníků, rozhlasoví hlasatelé či pracovníci televize, mohou také zastávat funkce tiskových mluvčí apod. Tento humanitní obor se zaměřuje na samotnou praktickou žurnalistiku, profesní etiku, český jazyk a další cizí jazyky, masovou 17 komunikaci a dějiny médií, což jsou základní znalosti a schopnosti, které by měl znát každý novinář. Ačkoliv Syndikát novinářů České republiky zastává názor, že plat pro pracovníky v tomto oboru by měl být třikrát až pětkrát vyšší, než minimální mzda, realita bývá často poněkud jiná. Přesto by se měl pohybovat něco málo nad průměrnou mzdou, záleží ovšem na typu daného média, pro které pracujeme. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE F. sociálních věd MU V BRNĚ F. sociálních studií UP V OLOMOUCI F. filosofická SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ F. filosoficko-přírodovědecká UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ F. multimediálních komunikací web.fmk.utb.cz LA JOSEFA ŠKVORECKÉHO V PRAZE UNIVERZITA JA KOMENSKÉHO V PRAZE Slovenské VŠ UK V BRATISLAVE Filozofická f. UCM V TRNAVE F. masmediálnej komunikácie PREŠOVSKA UNIVERZITA V PREŠOVE Filozofická f. KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Filozofická f.

18 Elektrotechnika Elektrotechnické obory mívají vyčleněné specializované fakulty. Absolventi si mohou vybírat ze zaměstnaní v oblasti telekomunikací, multimediálních systémů, elektrotechniky a energetiky, radiotechniky, kybernetiky i softwarového inženýrství, mikroprocesorové techniky a dalších oborů. ČVUT V PRAZE Fakulta elektrotechnická Technická 2, Praha 6 Zdena Kutinová, referentka pro přijímací řízení, tel.: mail: Otakar Vlček, Mgr. Petra Halířová Poradenské středisko pro studenty tel.: , mail: Fax: elektronické podání přihlášky přes Dny otevřených dveří: Odevzdání přihlášek: do 31. března 2008 Studijní obory bakalářského programu Elektrotechnika a informatika: Elektronika a sdělovací technika Kybernetika a měření Silnoproudá elektrotechnika Výpočetní technika Studijní obory bakalářského programu Softwarové technologie a management: Softwarové inženýrství Web a multimedia Manažerská informatika Inteligentní systémy Studium v Sezimově Ústí První ročník bakalářského studijního programu Elektrotechnika a informatika se otevírá i na detašovaném pracovišti v Sezimově Ústí, který ve 2. a 3. ročníku pokračuje v Praze. Pokud máte o tento způsob studia zájem, vyplňte prosím Prohlášení k přihlášce. Studium jak na detašovaném pracovišti v Sezimově Ústí, tak v Praze je rovnocenné. Pokud chcete jít studovat tyto obory, nebudete mít takový problém dostat se na školu, ale udržet se do dalšího ročníku. Šance na přijetí a úmrtnost studentů na těchto oborech jsou přesně opačné než u humanitních směrů. Na střední škole si hlídejte prospěch z matematiky, fyziky, informatiky, případně podle typu školy i ze základů elektrotechniky, elektroniky, měření apod. Studium exaktních věd předpokládá i dobré logické myšlení a představivost. Při přijímačkách budete muset prokázat znalosti z matematiky a fyziky, někde i doplňující test z cizího jazyka. Studenti elektrotechnických fakult se rekrutují ze středních průmyslových škol, výjimkou nejsou ani šikovnější maturanti z odborných učilišť. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Studentská 2, Liberec, Bakalářské studijní programy (3leté) 1.Elektrotechnika a informatika Obory: a) Elektronické informační a řídící systémy (forma prezenční a kombinovaná) b) Informatika a logistika (forma prezenční a kombinovaná) 2.Aplikované vědy a informatika Obor: Modelování a informatika (forma pouze prezenční) 3.Informační technologie Obor: Informační technologie (forma pouze prezenční) Pro všechny bakalářské studijní obory jsou nabízeny i navazující magisterské obory (podrobnosti na cz/cs/magisterske-studijni-plany-obory) Jak jsou absolventi elektrotechniky odměňováni v praxi? Vedoucí telekomunikačních úřadů mají průměrně 29 tisíc měsíčně, projektanti elektrotechnických zařízení a elektroinženýři brali dle MPSV z prvního pol. roku tisíc, projektanti elektronických systémů a telekomunikačních sítí berou průměrně o tisíc korun více. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studijními obory (Bc.): Infornmatika a výpočetní technika Telekomunikační technika Mobilní technologie Výpočetní matematika Navazující magisterské obory (Ing.): Infornmatika a výpočetní technika Telekomunikační technika Mobilní technologie Výpočetní matematika Po ukončení magisterského studia lze pokračovat v doktorském studiu(ph.d.). UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE F. matematicko-fyzikální UNIVERZITA OBRANY V BRNĚ F.vojenských technologií fvt.unob.cz UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká f. UNIVERZITA PARDUBICE Ústav elektrotechniky a informatiky VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ F. elektrotechniky a komunikačních technologií ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI F. elektrotechnická Slovenské VŠ STU V BRATISLAVE F. informatika a elektrotechniky TU V KOŠICIACH F. elektrotechniky a informatiky ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Elektrotechnická f. 18

19 Životní prostředí a ekologie V České republice existuje poměrně široká paleta studijních oborů, které poskytují vzdělávání v oblasti životního prostředí. Můžeme je rozdělit na několik směrů, a to buď chemický, přírodovědecký nebo humanitní. Jestli se chcete dát cestou chemie rozhodně budete při studiu potřebovat znalosti nejen chemické, ale i z příbuzných oborů, a to matematika a fyzika. Samozřejmě je potřeba počítat s tím, že studovat přírodovědný obor je časově i intelektově náročné a mnohdy vyžaduje přípravu nejen v zkouškovém období. Uplatnění se bohužel ale většinou nachází mimo specializaci na životní prostředí, často absolventi pracují pouze v příbuzných oborech. Platově se chemici pohybují někde mezi a hrubého měsíčně. Směr přírodovědecký poskytuje v České republice asi nejširší nabídku oborů. Škola je praktická, často studenti absolvují různé exkurze a výuku v terénu. Nezbytné je opět nasazení bojovat s časovou náročností studia, ale také ochota věnovat se širšímu spektru vědeckých disciplin. Ekologie vyučována na přírodovědeckých fakultách obsahuje hodně předmětů z oblasti biologie, chemie, geografie a kartografie. Zaměstnat se pak můžete jako byrokrat na ministerstvu životního prostředí, nebo po absolvování pedagogického minima jako učitel enviromentální výchovy. Stále rozšířenější jsou v Čr různá ekocentra, které poskytují praktické exkurze pro studenty středních škol nejen z České republiky, ale mnohdy i ze zahraničí. Zde nalézají absolventi ekologie asi uplatnění nejblíže svému studiu. V této sféře se, ale musíte uspokojit s nižším platovým ohodnocením, asi hrubého. Ne moc rozšířený je směr humanitní ekologie. Toto studium poskytují pouze Mu a UK v Praze. Pokud se rozhodněte pro tuto variantu tak určitě by vaší silnou stránkou měly být základy společenských věd, kritické a analytické myšlení, které se prověřují i u přijímacích zkoušek. Nezbytná je také znalost angličtiny, protože většina studijních materiálů není přístupná v českém překladu. Jelikož se jedná o obor nový tak jeho uplatnění se pohybuje spíše v akademické oblasti. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (odkaz STUDIUM) Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol, Zájemcům o studium na FAPPZ se nabízí široké spektrum biologických oborů jak v aplikované, tak i teoretické formě. Ve studijních programech bakalářských, navazujících magisterských a doktorských (prezenční a kombinovaná forma studia) je možno studovat základní principy zemědělství, zahradnictví, ale také problematiku zpracování, kvality a ekonomiky produkce potravin a ostatních surovin, využití odpadů, péči o krajinu a životní prostředí, organizaci rozvoje a revitalizaci venkova. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká f. JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Přírodovědecká f. UNIVERZITA JE PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM F. životního prostředí ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE F. životního prostředí UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká f. F. humanitních studií MASARYKOVA UNIVERZITA F.sociálních studií UNIVERZITA PARDUBICE F. chemicko-technologická VŠCHT V PRAZE F. chemické technologie F. technologie ochrany prostředí VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ F. chemická Slovenské VŠ UMB V BANSKEJ BYSTRICI F.prírodných vied UK V BRATISLAVE Prírodovedecká f. TU VO ZVOLENE F. ekológie a environmentalistiky TU V KOŠICIACH F. baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií anuály skripta učebnice sborníky skripta za hal / A4 dodání do pár dnů grafika, tisk, ISBN a další... ročenky časopisy brožury knihy 19

20 VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Technická 5, , Praha 6 Fakulta chemické technologie Fakulta technologie ochrany prostředí Fakulta potravinářské a biochemické technologie Fakulta chemicko-inženýrská 4 fakulty, 23 studijních programů, 49 studijních oborů bakalářského i magisterského studia. I Vám je k dispozici zázemí největší vzdělávací instituce svého druhu ve střední Evropě. S diplomem z VŠCHT Praha kamkoliv do světa * možnost studia v zahraničí * dostatečná kapacita kolejí * moderní počítačová síť * nástup bez přijímacích zkoušek VŠCHT Praha můžete studovat i v Mostě a nově v Táboře Chemie Chemie je zajímavým vědním oborem, který má na rozdíl od některých jiných přírodních věd široké praktické uplatnění. Studovat můžete analytickou chemii, anorganickou chemii, organickou chemii či biochemii, lze se zaměřit i na životní prostředí a ekotoxikologii. Jako vystudovaní chemici však můžete získat práci třeba i ve farmacii. Pokud přemýšlíte o vysokoškolském studiu chemie, rozhodně by vás měl tento obor bavit už na střední škole. Výhodou vysokoškolského studia je možnost zaměřit se na jednotlivé podobory, které se vzájemně odlišují, jak podstatou, tak možností uplatnění. Středoškolská chemie totiž zahrnuje řadu různých chemických odvětví, které však musíte studovat dohromady. Kromě znalosti chemie počítejte také s nutností zvládat obstojně matematiku a fyziku, při studiu se jim totiž nevyhnete. Měli byste mít proto dobré logické a abstraktní myšlení. Výhodou bude také manuální zručnost, jelikož práce v laboratoři je pro chemii nezbytná. Postrádat byste neměli ani smysl pro systematičnost. Znalost cizích jazyků pro vás bude výhodou během studia, kdy budete moci číst cizojazyčné učebnice, ale i v praxi. Nabízí se totiž možnost vycestovat za prací do zahraničí, případně pracovat pro mezinárodní společnosti. Uplatnění chemiků je dobré a pestré. Jako laboranti si vyděláte průměrně přes Kč, na pozici chemického technika dostanete o Kč více. Velmi dobře ohodnocenou práci získáte u nadnárodních chemických společností. Můžete zvolit také studium chemie se zaměřením na vzdělávání a najít si místo ve školství. Pokud se rozhodnete pro doktorské studium chemie, můžete se uplatnit také jako vysokoškolští učitelé. ČVUT V PRAZE F. jaderná a fyzikálně inženýrská MU V BRNĚ Přírodovědecká f. MZLU V BRNĚ Agronomická f. OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Přírodovědecká f. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká f. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká f. UNIVERZITA PARDUBICE F. chemicko-technologická UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ F. technologická web.ft.utb.cz VŠB TU OSTRAVA F. metalurgie a materiálového inženýrství VŠCHT V PRAZE F. chemické technologie VŠCHT V PRAZE F. chemicko - inženýrská VŠCHT V PRAZE F. technologie ochrany prostředí VŠCHT V PRAZE F. potravinářské a biochemické technologie VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ F. chemická Slovenské VŠ UK V BRATISLAVE Prírodovedecká f. UMB V BANSKEJ BYSTRICI F. prírodných vied UPJŠ V KOŠICIACH Prírodovedecká f. TUAD V TRENČÍNE Ústav prírodných a humanitných vied STU V BRATISLAVE F. chemickej a potravinárskej technológie UKF V NITRE F. prírodných vied UCM V TRNAVE F.prírodných vied 20

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr.

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr. Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým ústavem v Opavě 1) 2) 3) 4) 5) B 1101 Matematika 1103R004 Aplikovaná matematika 3 P Bc. 6207R005 Matematické metody v ekonomice

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj PŘEHLED ŽÁDOSTÍ O PODPORU DOPORUČENÝCH/DOPORUČENÝCH S VÝHRADOU K FINANCOVÁNÍ (NA ZÁKLADĚ OBOU KROKŮ ) V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo a název prioritní

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Kapacita k učení. Vaše kapacita k učení je běžná.

Kapacita k učení. Vaše kapacita k učení je běžná. Kapacita k učení Vaše kapacita k učení je běžná. 0-20 Kapacita k učení je velmi nízká Vaše kapacita k učení je velmi nízká, což vám může způsobit značné problémy při dalším studiu. Studium vysoké školy

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Seznam vysokých škol. a přípravných kurzů. září 2008

Seznam vysokých škol. a přípravných kurzů. září 2008 Seznam vysokých škol a přípravných kurzů září 2008 Úspěšnost studentů u přijímacích zkoušek Ekonomické fakulty Policejní akademie Lékařské fakulty Právnické fakulty Veterinární a farmaceutické fakulty

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Vážená studentko, vážený studente, jsem studentkou 5. ročníku Ekonomicko-správní fakulty MU a v současné době pracuji na své

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita Komenského

Více

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2013/2014 - stav k 31. 5. 2013 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) Jak na vysokou školu Veřejné vysoké školy Strana: 10 VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) WWW stránka: www.amu.cz AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) WWW stránka: www.avu.cz

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

Podrobný přehled šancí na přijetí

Podrobný přehled šancí na přijetí Podrobný přehled šancí na přijetí Právo, 17.01.2014, str. 19, Jak si vybrat VŠ a VOŠ http://pravo.novinky.cz/ V následující tabulce jsou obsaženy údaje týkající se pouze uchazečů s českým občanstvím, kteří

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1 www.amu.cz Divadelní fakulta Karlova 26, 116 65 Praha 1, http://www.damu.cz Filmová a televizní fakulta

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání)

Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání) Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 zeměmi (vysokoškolské Název instituce Akademie múzických umění Akademie výtvarných umění České vysoké učení technické Česká zemědělská univerzita Janáčkova

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B 1101 Matematika a její aplikace Písemný test z matematiky maximum 75 bodů

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Dokedy je potrebné podať prihlášky na vybrané vysoké školy a ich fakulty a aké poplatky musíte zaplatiť? Pozrite si podrobnú tabuľku s termínmi a poplatkami pre akademický rok 2016/2017. Názov vysokej

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ 9. 11. 2016 PaedDr. Eva Lénertová Masarykovo gymnázium Příbor Možnosti po maturitě Vysoká škola bakalářský studijní program (3-4letý) Bc., BcA. magisterský studijní program

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST?

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? Pavel Hasal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Pavel.Hasal@vscht.cz

Více

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR Pedagogická fakulta Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita, České Budějovice PET/ Filozofická fakulta ne Zemědělská fakulta PET/FCE/CAE ne Absolvování 3 kurzů na úrovni B1. Přírodovědecká fakulta KET/PET/FCE/CAE/

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Zpracováno dne 1. 11. 2013 Informace o přijímacím řízení na

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 Metropolitní univerzita Praha univerzitní soukromá vysoká škola Bc. Mgr. Ing. PhDr. Ph.D. Strašnice PRAHA Žižkov Jarov

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Název: Fakulta výrobních technologií a managementu Sídlo: Na Okraji 1001, Ústí nad Labem, 400 96 Obecné informace o fakultě: Fakulta výrobních

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Zpracováno dne 31. 10. 2014 Informace o přijímacím řízení na

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Praha 2010 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (JU) Branišovská 31, 370

Více

Kam se dostanete bez přijímaček

Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček 21.1.2008 Převis poptávky nad nabídkou byl v loňském akademickém roce sice nižší než v letech předchozích, na vysokou se však přesto nedostalo

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze. Oznámení

Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze. Oznámení Oznámení děkan fakulty v souladu s udělením akreditace novému studijnímu oboru a ve smyslu 48-50 zákona o vysokých školách otevírá od akademického roku 2007/2008 nový studijní obor: a) Arts Management

Více

Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR

Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR Vlastimil Růžička září 2017 Údaje o výdajích veřejných vysokých škol (VVŠ) převzaty z výročních zpráv o hospodaření (dále také VZH ) (snímky č. 5-8) Do

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Tento materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA a ve spolupráci s prorektorem doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D. s cílem podpory spolupráce Univerzity

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16 Zpracováno dne 2. 11. 2015 Informace o přijímacím řízení na

Více

Moderní aplikace přírodních věd a informatiky. Břehová 7, Praha 1

Moderní aplikace přírodních věd a informatiky.  Břehová 7, Praha 1 Moderní aplikace přírodních věd a informatiky www.jaderka.cz Břehová 7, 115 19 Praha 1 Informatika a software lasery elektronika matematika elementární částice kvantová fyzika zdroje energie aplikace v

Více

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ 13.11.2013 PaedDr. Eva Lénertová Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o. Možnosti po maturitě vysoká škola bakalářský studijní program (3-4letý) Bc., BcA. magisterský studijní

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Maturity a Matematika+

Maturity a Matematika+ Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků AF-LXIX Maturita trvalý problém? 25.2.2016 Maturity a Matematika+ Eva Řídká a Dana Tomandlová Společná

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání)

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání) Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 zeměmi (vysokoškolské Název instituce Akademie múzických umění v Akademie výtvarných umění v České vysoké učení technické v Česká zemědělská univerzita v

Více

Den otevřených dveří 24. října 2012

Den otevřených dveří 24. října 2012 Den otevřených dveří 24. října 2012 www.fsv.cvut.cz Obsah prezentace: Úvod do studia na FSv Informace o studiu Struktura studia Studijní programy a obory Přijímací řízení Dnešní den otevřených dveří Informace

Více

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa Prof il absolventa Hospodářská politika a správa Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Veřejná správa Finance Fast facts Titul: Bc. Délka studia: 3 roky Forma studia:

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci:

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci: ROZHODNUTÍ VYDANÁ NÁRODNÍM AKREDITAČNÍM ÚŘADEM PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2016 Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/2016-5 ze dne 20. 10. 2016; nabytí právní moci: 9. 11. 2016 Národní akreditační úřad

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Elektrotechnická fakulta

Elektrotechnická fakulta Elektrotechnická fakulta 2016/2017 (Den otevřených dveří) ČVUT v Praze, FEL 1 / 23 Proč studovat na FEL? Proč studovat na FEL? FEL je nejlepší informatickou fakultou v ČR 1 Dle hodnocení QS2015: ČVUT v

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika KS

Více

SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL A PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ

SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL A PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ ZÁŘÍ 2010 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL A PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ PŘÍPRAVA S LEHKOSTÍ POZOR! TUTOR SLAVÍ 10 LET! SOUTĚŽTE S NÁMI O 10 10 CEN! PŘÍPRAVNÉ KURZY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠ ÚSPĚŠNOST STUDENTŮ U PŘIJÍMACÍCH

Více