" programu % Informatika 1. '1 Obecná informatika 2. : Programování $ 3. 6% % 4$ 4 Správa počítačových!. systémů #

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "" programu % Informatika 1. '1 Obecná informatika 2. : Programování $ 3. 6% % 4$ 4 Správa počítačových!. systémů #"

Transkript

1 8 Nově i v SR

2 ! " # $$%& %&' " ()**+++% $$%& %&' (, - ". ( ' /. 0 (, 0 (, - " Obory bakalářského $! studijního " programu # Fyzika 1. '1 Obecná fyzika 2. Fyzika zaměřená <* < $ na vzdělávání 8 Fyzika-matematika % * $? pro střední školy 8 Fyzika-matematika % pro 2. stupeň $!? základních škol!, ' & ", " ' 1 $ / ( % ( 2 '- &" Obory navazujícího magisterského! studijního " programu # Fyzika 1. Astronomie a astrofyzika 2. Geofyzika 3. Meteorologie a klimatologie 4. Teoretická fyzika 5. Fyzika kondenzovaných! " soustav a # materiálů Fyzika atomových! a elektronových! " " struktur Fyzika makromolekulárních " $! látek Fyzika materiálů # $ Fyzika nízkých! % teplot Fyzika reálných! %!# povrchů & 6. '% % Optika a optoelektronika ( $ % Kvantová a nelineární optika '% Optoelektronika a fotonika Teorie a modelování $ % " pro kvantovou % " " optiku a elektroniku ) 7. %!# Fyzika povrchů a ionizovaných! % * $ prostředí + 8.,! Biofyzika a chemická fyzika, Biofyzika -! Chemická fyzika Teorie molekulárních " $!. systémů# / 9. 0 "12 Jaderná a subjaderná fyzika 3 10.Matematické. % 4$ 4. a počítačové modelování $! ve fyzice a technice 54 $ % Učitelství fyziky pro SŠ v kombinaci 1 1 " " s odbornou fyzikou 54 $ 8 12.Učitelství fyziky - matematiky % 67 pro SŠ!, 0-3 " ' 1 $ Obory bakalářského $! studijního " programu % Informatika 1. '1 Obecná informatika 2. : Programování $ 3. 6% % 4$ 4 Správa počítačových!. systémů # Obory navazujícího magisterského! studijního " programu % Informatika 1. Teoretická informatika Algoritmy A a složitost 9 % " $ % Neprocedurální programování $ " a umělá < inteligence 2. 6 ;.. Softwarové systémy B 1.. Databázové systémy! " % %. Architektura a principy systémového.! % * $ prostředí! " % % ; Architektura a principy softwarových!. systémů # : 4$ 4 Počítačová grafika 3. Matematická lingvistika 4. B. $ Diskrétní modely a algoritmy B. $ Diskrétní matematika a kombinatorická 1 % optimalizace Matematické. " " struktury informatiky '% Optimalizace Matematická ekonomie $ Učitelství informatiky % * $? pro střední školy v kombinaci 1 1 " s odbornou informatikou " Obory navazujícího magisterského! studijního " programu & " Učitelství pro základní! ' školy $ 8 Učitelství fyziky-matematiky % $? pro 2. stupeň základní školy Obory bakalářského $! studijního " programu Matematika 1. '1 Obecná matematika 2. 4 $ Finanční matematika 3. Matematické. metody informační 4 $ 1 % 4 bezpečnosti 4. Matematika zaměřená <* < $ na vzdělávání Matematika-deskriptivní 8 % $ geometrie Matematika-informatika 8 Obory navazujícího magisterského! studijního " programu Matematika 1. 4 $ % 2 Finanční a pojistná matematika 2. Matematická analýza 3. Matematické. modelování $ ve fyzice a! technice 4. Matematické. metody informační 4 $ 1 % 4 bezpečnosti 5. Matematické. " " struktury & 6. 9" Numerická a výpočtová % 4 matematika 9" Numerická analýza : # Průmyslová matematika : 4$ 4 ; Počítače a software ) 7. : <% 1 = Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie > Ekonometrie Matematická statistika % <% 1!. Teorie pravděpodobnosti a náhodné % procesy $ Učitelství matematiky % * $? pro střední školy v kombinaci 1 1 " s odbornou matematikou " / $ Učitelství matematiky-deskriptivní 8 % $ geometrie % 67 pro SŠ 3 54 $ 10.Učitelství matematiky-fyziky 8 % 67 pro SŠ 54 $ 11.Učitelství matematiky-informatiky 8 % 67 pro SŠ Informace o přijímacím řízení podává studijní oddělení MFF na výše uvedené adrese (telefon , , ). Uchazečům, kteří podají do 29. února 2008 přihlášku ke studiu, budou písemně zaslány podrobné informace. Uchazečům o bakalářské studium bude prominuta odborná část přijímací zkoušky. Další informace viz.

3 Průvodce pomaturitním vzděláním Obsah 3 Obsah 4 Další vzdělání: krok do života 5 Jak se připravit na maturitu 6 Mám maturitu. A co dál? 7 Pedagogika 8 Stavebnictví 9 Strojírenství Ekonomie 13 Podnikání Informatika, matematika 16 Zemědělství 17 Fotografie, žurnalistika 18 Elektrotechnika 19 Životní prostředí 20 Chemie 21 Lékařství, farmacie 22 Politologie 23 Veterina a zdravotnictví 24 Doprava 25 Právo, jazyky 26 Sport 27 Architektura 28 Design Chcete studovat v zahraničí? Seznam inzerce 2 UK - mat.-fyz. fakulta 11 VŠ ekonomie a managementu 13 VŠ podnikání Ostrava, Študák/podnájmy 15 Jaderka 19 Knihovnička 24 ČVUT 31 Bankovní Institut VŠ 32 Fakulta soc.-ekonom. 35 Institut de Espaňol VSVSMV Praha 39 SEVS Skalice 40 VŠB - Stavební fakulta 45 VSMVV Praha Podání přihlíšky na VŠ Jak vyplnit přihlášku na VŠ Nové studijní obory 40 Jak na přijímačky 41 Profil SCIO 42 Testy studijních předpokladů 43 Přijímací řízení Když se nedostanu na VŠ Vybíráme jazykovku 48 Jazykové certifikáty z angličtiny 50 Certifikáty z francouzštiny 51 Vyšší odborné školy 52 Soukromé vysoké školy 54 Struktura VŠ 55 Jaké tituly můžete po maturitě získat 56 Mám na to? 57 Platíme si VŠ sami 58 Není škola jako škola Univerzita: Cesta k samostatnosti Rok vysokoškoláka 63 Celoživotní vzdělávání 64 Zápis ke studiu 65 Stravování a bydlení 66 Průvodci pro život..., TIRÁŽ 47 Bohemia Institut 48 ILC IH Brno 49 MU - práva, VŠB - fakulta strojní, EUBA Bratislava 50 SVI Kladno 53 EURO 55 Študák 56 VŠB - bezpečnostní inženýrství 57 VUT - strojní inženýrství, Tech. Univerzita Liberec 58 Unicorn College 60 Mendelova Univerzita v Brně 64 Newton College 67 Akadémia vzdelávania 68 VŠMIE

4 Další vzdělání: krok do života Máte za sebou téměř 13 let kdy jste pasivně poslouchali své pedagogy a snažili se uspokojit své rodiče získáním dobrého průměru na vysvědčení. A již nemusíte! Neučte se, pokud nechcete! V naší společnosti se uplatníte i bez vzdělání, hlavně pokud chcete za podprůměrnou mzdu pracovat na méně prestižních pozicích, plnit příkazy nadřízených a po večerech u piva pomlouvat systém. Neučte se, nemusíte. Již vás nikdo nebude nutit! Nyní je vše na vás. Maturitu má v naší zemi více než 80% populace, jejím složením se zařadíte do standardu. Tedy alespoň zatím. Maturitní vysvědčení se stane pouhým dokumentem, stejně jako řidičský průkaz. Téměř nikoho nebude zajímat počet bodů, kterého jste dosáhli, ale jestli jej máte. Evropská unie si dala za cíl, aby 50% její populace mělo vyšší, nebo vysokoškolské vzdělání. U nás se zatím pohybujeme kolem 20%, vysoká škola je tedy elitářskou záležitostí, ale i to se mění. Vaše další vzdělávání určí, jestli budete patřit do té vzdělanější poloviny, nebo ne. Nechci znevažovat řemeslníky a jiné potřebné profese, které jsou často k nezaplacení a lidé, které tato práce baví mají krásný a spokojený život. To je otázka volby, před kterou stojíte. Můžete se vydat na pracovní dráhu, můžete pokračovat ve studiu u nás, nebo i v zahraničí. Studium na vyšším stupni je jednou z nejkrásnějších částí života, protože již nemusíte, ale chcete. Chcete něco dokázat, žijete sami za sebe. Můžete žít nespoutaný studentský život s každodenními party, nebo můžete při škole pracovat. Můžete odjet místo školy na dva měsíce pryč a obhajovat budete jen své studijní výsledky. Můžete brát své studium vážně, ale nemusíte. Každopádně stojíte před volbou, pracovat, nebo studovat. Ze své zkušenosti vím, že pokud se dáte na pracovní cestu, velmi těžko se vám bude vracet do lavic. Pokud začnete studovat a jste šikovní, zvládnete při škole práci i zábavu, dokážete si sami na sebe vydělat a školou udělat i něco pro sebe. Můžete, nemusíte. Pokud se vydáte na roční pomaturitní studium jazyků, získáte rok navíc pro rozhodnutí, kam dále, nebo vyplníte mezeru po neúspěšných přijímačkách na VŠ. Jazykovka vám do vašeho životopisu dá řádek, které ocení vaši budoucí zaměstnavatelé i na pozicích jako prodavačka, nebo asistentka. Dobrá znalost jazkyka se nikdy neztratí. Pokud jste praktičtěji orientovaní a nechcete trávit dalších 5 let v lavicích, vydejte se na vyšší odbornou školu. Získáte trochu znalostí na víc a budete zařazování na pozice kvalifikovaných pracovníků, u kterých může být plat podobný vysokoškolsky vzdělaným lidem. Nejvíce z vás si podá přihlášky na vysoké školy. Jediná rada je, hlaste se na obory, ve kterých byste chtěli pracovat. Vysoké školy jsou nyní převážně stavěny na modelu 3+2, tedy po 3 letech titul Bc, po kterém můžete školu opustit, přejit na kombinované studiu (víkendovou formu) nebo dále pokračovat a po dalších 2 letech získáte titul Mgr, nebo Ing. Pokud se budete chtít věnovat vědecké dráze, budete moci studovat prakticky celý život. Ti nejodvážnější z vás zkusí své štěstí v zahraničí. Každá mince má dvě strany, studium například v Německu bude mnohem náročnější, než u nás a to i finančně. Přijdete o kontakt s většinou přátel, ale získáte něco navíc. Něco, co pochopíte až později. To něco, získáte i například ročním pobytem jako Au-pair, nebo semestrálním hostováním v rámci výměnných programů českých a zahraničních škol. Můžete se také vydat na zahraniční školy v České republice, ze kterých se snadněji přestupuje na školy v Británii, nebo USA. Můžete, ale nemusíte. Velká část z vás opustí svá rodná města a osamostatní se, necháte za sebou své dětství a začnete se rozhodovat sami za sebe. Začnete být opravdovými dospěláky. Připravili jsme pro vás tuto příručku, abychom vám rozhodování ulehčili. Přibližně ½ právníků vám řekne: Šel jsem na práva, protože právnící vydělávájí nejvíc peněz. Ale právničina je o vězení, zločinu a mnoha škaredých věcech. Pokud chcete vydělávat hodně peněz, věnujte se nanotechnologiím, nebo genetickému inženýrství, ale tyto obory těžko vystudujete, pokud vás nebudou opravdu zajímat. Na dalším stupni vás čekají horké chvilky, kdy se (a profesory) budete proklínat, ale věřte nám, že to za to stojí. Tento katalog pro vás přípravili převážně studenti vysokých škol, kteří při studiu pracují (pro Tribun) a mnohé z toho co vás čeká, již znají. Nechceme si hrát na mudrce. Jděte studovat to, co vás nejvíc baví... můžete, ale nemusíte! K.S.

5 Jak se připravit na maturitu Jak se připravit na maturitu Hned v úvodu je dobré poznamenat, že ačkoliv maturita je důležitou součástí vaší cesty na vysokou školu, není právě tou rozhodující. Na druhou stranu není ani dobré ji podcenit. Jak tedy na to? Maturita vs. přijímací zkoušky na VŠ Zaprvé si uvědomte, že výborné výsledky u maturitní zkoušky vám ještě nezajistí přijetí na vytouženou VŠ. Výjimkou jsou pouze některé školy technického zaměření. Pokud se tedy hlásíte právě na ně, nezapomeňte si pohlídat známky na vysvědčení u požadovaných předmětů (většinou to bývá matematika, fyzika či chemie) a zaměřte se především na váš úspěch u maturity. Pokud se vám podaří uspět, přijetí je pak jisté a vy se dále nemusíte nic jiného učit. Pro všechny ostatní, kteří se hlásí na VŠ, kde je čekají těžké přijímací zkoušky, však platí poněkud jiná rada. Maturitní zkouškou samozřejmě projít musíte, ale buďte si vědomi, že přijímací zkoušky na VŠ jsou oproti maturitám mnohem náročnější, jak na čas, který musíte věnovat jejich přípravě, tak i na množství vědomostí z různých oborů, které musíte v krátkém čase vstřebat. Doporučuji tedy zaměřit více pozornosti na přípravu k nim. Před maturitou Ale zpět k maturitám. Důležité je především sladit předměty, ze kterých budete maturovat s obory vysokých škol, na které se hlásíte. Tento první krok máte všichni snad úspěšně za sebou. Krok druhý je pak příprava na finální, tedy studijní fázi. Přípravné období prosím nepodceňovat! Zaprvé si promyslete, o kterém z maturitních předmětů víte nejvíce, tudíž se na něj už nebudete muset nijak obzvláště šprtat a naopak, který předmět je pro vás největším strašákem. A právě s ním začněte! Ne na začátku svaťáku, ale co nejdřív to jde. Zkompletujte všechny vaše zápisky, sežeňte si učebnice a nejlépe i vypracované otázky od některých starších spolužáků (mimochodem, dostatek studijních materiálů je nutnou podmínkou k úspěchu i u ostatních předmětů). Nejprve se doučte témata, ve kterých plavete úplně. Poté zopakujte ty, o kterých už něco víte a takto pokračujte s předmětem strašák č. 2. Na období svaťáku si nechte pouze předmět pro vás nejlehčí, který si už pouze zopakujete. Zbylé dny věnujte opakování všech předmětů. A důležitá rada na závěr: ani během svaťáku nezapomeňte na zábavu a odpočinek. Přes den se zajděte provětrat, večer někam posedět a uvidíte, že další den se na učení vrhnete s novou energií. Den D je tady Zazvoní vám budíček a vteřinu poté si uvědomíte, že za pár hodin maturujete! Žaludek se vám stáhne a nejraději byste se někam zavrtali. Ale to je chyba. Hlavně to berte pozitivně. Za prvé - už večer budete ve vašem oblíbeném podniku zapíjet úspěch (v horším případě neúspěch). Za druhé - víc než umíte v tomto okamžiku, se už stejně nenaučíte a za třetí - prostě a jednoduše, brzy to budete mít za sebou! Pro to vstaňte s úsměvem, dejte si k snídani něco, co máte rádi (většina z vás se může spolehnout, že hrdé mamči se o vaše ranní pohodlí patřičně postarají). Vhodně se oblečte (k tomuto tématu se ještě dostaneme ve zvláštní kapitole). A vyražte! Jak jinak, než plní sebevědomí a energie. Tak tedy, to oblečení Ano, k maturitám se opravdu chodí oblečeno formálně. Alespoň pro chlapce z toho plyne velká výhoda. Nemusí se rozmýšlet, co na sebe. Oblek, košile a kravata libovolné barvy je správná a také jediná vhodná volba. Dívky mají poněkud širší rejstřík možností, což však není vůbec na škodu. Vsázíte-li na své vnady, oblečte si pěkné šaty (třeba ty, ve kterých chodíte na ples), nebo sukni s nějakým společenským topem (nedoporučuji však tenká ramínka, nebo korzetové střihy). Ty, jež dávají přednost pohodlí, se nemusí bát obléct si společenské kalhoty a třeba oblíbenou košili anebo společenský top a třeba sako. Boty samozřejmě slaďte s oblečením, pantofle, prosím, tentokrát nechte doma. Hodina H A je to tady! Vyvolali vaše jméno a vás čeká první kolo vědomostního boje. Avšak - není to jen o vědomostech a na to nezapomínejte. Na každého zkoušejícího mnohem lépe zapůsobí přiměřeně sebevědomý projev a srozumitelné hlasité vyjadřování, než pohled zabodnutý kamsi do neurčita a nevýrazné kuňkání. Ti z vás, kdo nejste právě mistry mluveného slova a navíc trémisti, naučte se alespoň tvářit mile, dívat se do očí, občas se pousmát a pokuste se mluvit alespoň tak, aby vám bylo dobře rozumět. Druhým extrémem by bylo nedostatek vědomostí nahrazovat nabubřelým projevem a drzostí. Na to raději zapomeňte. Závěrem U maturity každoročně propadne jen pár jedinců z celého ročníku. Je tedy velmi malá pravděpodobnost, že se to stane právě vám. Kdyby na vás tenhle Černý Petr přece jen padl, nezoufejte. Žádná velká ostuda to není. Do září se vše doučíte, během roku si zlepšíte znalosti cizích jazyků na některé z jazykových škol a k tomu budete mít dost času připravit se na přijímací zkoušky na vaši vysněnou VŠ. 5

6 Mám maturitu. A co dál? Co čekat od studia na vysoké škole? Pokud se rozhodnete pokračovat po maturitě ve studiu na vysoké škole, měli byste si ujasnit, co od toho očekáváte. Nejlépe už v době, kdy se budete rozhodovat, kam podáte přihlášku. Určit si, co čekat od studia na vysoké škole přitom není jednoduchá věc. Zatímco znalosti, které získáte na gymnáziu nebo třeba na obchodní akademii, se u konkrétních škol až tak neliší, jelikož jsou určeny osnovami, poznatky, které si odnesete z vysoké školy, se odlišují výrazně. Chcete-li studovat například psychologii, počítejte s tím, že podoba studijního programu, který vypisuje Pedagogická fakulta UK, bude určitě jiná, než třeba u psychologie na Fakultě sociálních studií MU. A ta se bude lišit od stejného oboru vyučovaného na Filozofické fakultě téže univerzity. Překvapit vás může i podoba studijních oborů, které odpovídají předmětům, které jste měli už na střední škole třeba dějepisu, zeměpisu nebo fyziky. Jak tedy zvolit školu, která vám bude vyhovovat nejvíc? Rozhodně se vyplatí zjistit si o škole a oboru, který chcete studovat, co nejvíc. Můžete vyrazit na den otevřených dveří, kde se však bude o zvoleném oboru mluvit převážně v superlativech. Vyplatí se také prozkoumat webové stránky vybrané univerzity a její fakulty a pokud je to možné, podívat se, jakou konkrétní skladbu předmětů zvolený obor nabízí. Důležité je rozmyslet si, zda chcete projít typickou akademickou výukou, nebo chcete školu zaměřenou na praxi už od prvního ročníku Oba typy mají své výhody i nevýhody. Pokud je výuka zaměřená již od začátku na praxi, snáze se do ní ve skutečnosti zapojíte, navíc můžete začít pracovat v oboru již při studiu. Prakticky orientované školy totiž většinou nevyžadují tak velké nároky například při zkouškách, což ovšem nemusí znamenat, že jsou snazší. Zkrátka, už v prvním ročníku se naučíte něco ze svého oboru a můžete to na trhu práce prodat. Obory, které nabízejí například filozofické či přírodovědné fakulty, budou spadat do druhého zmíněného typu. Znamená to, že výuka bude akademičtější. Získáte řadu informací, jejichž znalost budete muset předvést u zkoušky, přičemž je jen na vás, zda pro ně najdete využití. Výhodou je, že můžete pokračovat i v doktorském programu, případně zvolit akademickou kariéru pro celý život. Taková možnost existuje samozřejmě i u praktických oborů, avšak u těch není až tak obvyklá. Praktické obory si volte zejména tehdy, když jste si jimi jisti. Je totiž škoda, studovat pět let třeba strojní inženýrství, a pak zjistit, že vás ten obor vlastně nebaví a raději byste pracovali v personální agentuře. Když vystudujete například italštinu, je volba povolání širší. Neznamená to však, že by to bylo výhodnější, studenti technických a obecně prakticky zaměřených oborů hledají zaměstnání snadněji. Také si ještě před podáním přihlášky na vysokou školu zjistěte, jestli na vámi zvolený bakalářský obor navazuje magisterské studium. Pokud ne, máte možnost absolvovat je na jiné škole, ale počítejte s tím, že budete muset znovu dělat přijímačky, ať už bude váš studijní výsledek u státnic jakýkoliv. Navíc můžete mít problémy kvůli tomu, že jste v rámci svého bakalářského studia neabsolvovali předměty, na které se navazuje. V neposlední řadě byste měli zvážit finanční nároky studia zvoleného oboru. Naše vysoké školství je prozatím zadarmo, to ale neznamená, že vaše investice budou opravdu nulové. Při studiu informatiky se těžko obejdete bez výkonného počítače, studenti tělocviku pak budou potřebovat rozličné sportovní vybavení a budou si povinně platit nejrůznější sportovní kurzy. Jinde se zase neobejdete bez drahých skript. Pokud chcete studovat jazyk, bylo by vhodné vyjet na zahraniční studijní stáž, avšak náklady vám stipendium pokryje jen částečně. Při rozhodování by vám mohly nejvíce pomoci postřehy starších kamarádů či spolužáků, kteří už na vysoké či vyšší odborné škole studují. Berte sice v potaz subjektivitu, ale pokud vás upozorní na některá negativa, berte je alespoň částečně na zřetel. Je totiž škoda ztrácet rok tím, že se budete trápit studiem oboru, který vůbec nenaplňuje vaše očekávání a čekat na další přijímačky. Nicméně pokud se vám to stane, buďte si jisti, že nejste jediní, kdo se ocitl v takové situaci. Zkrátka, očekávání a realita jsou dvě odlišné věci, a na to se pokuste nezapomenout.

7 S pedagogickým vzděláním se uplatníte nejen jako učitelé na základních a středních školách, ale také jako školitelé ve firemních kurzech či pracovníci personálních agentur. Vaší výhodou bude totiž nejen znalost vystudovaných oborů, ale také proškolení v psychologii, tedy dobrý předpoklad pro práce, které stojí na komunikaci s lidmi. Pokud chcete jít studovat učitelství na pedagogickou fakultu, zaměřené na výuku na základních školách, případně filozofickou a přírodovědnou fakultu, po jejichž absolvování můžete jít učit na střední školy, měli byste ovládat předměty, které si vyberete. Většinou se jedná o dvouoborové studium různých předmětů. Jestli chcete jít učit, měli byste být trpěliví, pro- Pedagogika tože budete muset zvládat dav dětí či adolescentních studentů. Přitom by vám tato skupina neměla být nesympatická, měli byste mít pro ni porozumění. Zda se pro tuto práci hodíte, snadno otestujete například při referátu, který přednesete před třídou. Studium pedagogického oboru můžete brát také jako obecnou průpravu pro neučitelské povolání, třeba když si vyberete jazyky. Pak se můžete uplatnit u různých nadnárodních společností, ale také například jako překladatelé či tlumočníci. Cizí jazyky nejsou pro pedagogiku podmínkou, samozřejmě pokud nejsou vaším oborem, počítá se totiž s tím, že budete učit Čechy. Platy pedagogů nepatří k nejvyšším, avšak měli byste zohlednit to, že se nejedná o časově náročnou profesi. Navíc mají stejně jako studenti prázdniny. Učitelé vydělávají průměrně Kč, pokud učí odborné předměty na středních školách. Pedagogové základních škol mají měsíční příjem o Kč nižší. Učitelé mateřské školy dostávají v průměru Kč. Práce ve školství se řídí platovými tabulkami, a tak s přibývajícím počtem odpracovaných let váš plat roste. UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta České mládeže 8, Ústí nad Labem tel. : Den otevřených dveří JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická f. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Teologická f. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filosofická f MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická f. OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Pedagogická f. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fil.-přírodovědecká f. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Pedagogická f. UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Pedagogická f. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Filosofická f. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Husitsko-teologická f. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Pedagogická f UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká f. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Cyrilo-metodějská f. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filosofická f. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická f. UNIVERZITA PARDUBICE Filosofická f. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Univerzitní institut web.uni.utb.cz/ VSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE F. financí a účetnictví f1.vse.cz ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Pedagogická f. /www.fpe.zcu.cz/cz UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Slovenské VŠ UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Pedagogická f. UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Prírodovedecká f. UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI Pedagogická f. UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI F. humanitných vied PREŠOVSKA UNIVERZITA V PREŠOVE Pedagogická f. KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická f. TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE Pedagogická f.

8 Stavebnictví Vysoké ucení technické v Brne Fakulta stavební Veveří 95, Brno Přijímací řízení pro rok 2008/2009 Studijní programy bakalářské: Architektura pozem. stav. (4-letý) - P Termín podání přihl.: do Talentové zkoušky: Přijímací zkoušky: Stavitelství (3-letý) - P Stavební inženýrství (4-letý) P,K Geodézie a kartografie (3-letý) P,K Přijímací zkoušky: Náhradní termín: Termín podání přihlášek: do Navazující studijní prog.magisterské : Geodézie a kartografie (2-letý) P Stavební inženýrství (1,5-letý) P Termín podání přihlášek: do Přij.zk.: náhr.: T: Stavebnictví je oborem, který souhrnně označuje široké spektrum profesí. Ve stavebnictví se totiž uplatníte coby projektanti, architekti, geodeti, statici, stavbyvedoucí či bytoví designéři. Nemusíte se přitom věnovat jen samotným budovám, ale také například zahradní architektuře. S čím je třeba počítat, když se rozhodnete pro studium stavebnického oboru? Především byste měli zvážit, zda máte předpoklady pro tyto profese nezbytné prostorovou představivost, matematické nadání, včetně geometrie a bezproblémovou práci počítačem. Podstatnou část vašeho studia a později i práce totiž zaberou rysy a projekty, které budete sami vytvářet (ručně a především na počítači ve speciálních programech). Musíte jim dokonale rozumět. Proto byste měli být minimálně průměrně dobří matematici a především geometrie by vám neměla dělat na střední škole problémy. Také ve fyzice byste neměli patřit k podprůměrným studentům, i když není nutné, abyste v ní excelovali. Výhodu budou mít také ti z vás, kteří mají výtvarné nadaní. V případě studia architektury je to navíc nutností, jelikož talentové zkoušky jsou prvním stupněm přijímacího řízení. Jazyky nejsou pro studium stavebních oborů podmínkou, ale jsou obrovskou výhodou. Pokud budete umět německy či anglicky, můžete se dostat k dobře honorované práci u nadnárodních společností. Stavebnictví obecně patří k dobře hodnoceným oborům. Vedoucí pracovníci ve stavebnictví a zeměměřičství vydělávají průměrně Kč měsíčně. Projektanti a stavební inženýři jsou na tom o něco hůře, v průměru dostanou Kč. Tvůrčí pracovníci ve stavebnictví, například architekti, vydělají Kč. Stavební technik si přijde na Kč. Počítejte však s tím, že se tyto částky týkají pracovníků s praxí, nástupní platy absolventů bývají nižší. Uplatnění můžete hledat i ve státním sektoru, například na stavebních úřadech. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE F. stavební VŠB TU OSTRAVA F. stavební VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ F. stavební Slovenské VŠ SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Stavebná f. TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH Stavebná f.

9 ČZU ČZU V PRAZE PRAZE Fakulta Fakulta technická technická TECHNICKÁ FAKULTA České zemědělské univerzity v Praze nabízí zájemcům o studium o studium v rámci v rámci akreditovaných akreditovaných dvoustupňových dvoustupňových studijních studijních programů programů tříleté bakalářské tříleté bakalářské studium studium a dvouleté a dvouleté nava- navazující magisterské magisterské studium studium v prezenční v pre- kombinované i kombinované formě v těchto formě studijních v těchto izenční oborech: studijních oborech: Zemědělská technika Silniční a městská automobilová doprava Technika a technologie zpracování odpadů Technologická zařízení staveb Obchod a podnikání s technikou Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu Technology and Environmental Engineering (vyučovaný v AJ) Dny otevřených dveří: 25. a Přihlášky ke studiu je třeba podat do 31. března. Podrobné informace o možnostech studia lze získat na Strojírenství Strojírenství je oborem, který se možná netěší největší popularitě, ale má čím dál lepší uplatnění. Rozhodně se nemusíte obávat, že byste měli po absolvování strojní fakulty problém sehnat práci. Naopak, jistě si budete moci vybírat, obzvlášť pak tehdy, jestliže budete umět cizí jazyk. Tento obor přitahuje v drtivé většině chlapce, což asi spočívá v jeho čistě technickém zaměření. Je vhodný pro ty z vás, kterým nedělá problémy matematika a fyzika, stejně jako práce s počítačem. Předpokládá se proto dobré logické myšlení a prostorová představivost. Problémy by vám neměla dělat geometrie, využijete ji při práci na rysech, ať už ručně kreslených či vypracovaných na počítači. Výhodou studia na strojních fakultách je jejich dostupnost a také poměrně snadné přijetí. Zájemců o studium totiž bývá méně, než je kapacita. Ovšem nečekejte, že stejně snadné jako přijetí bude i samotné studium. Naopak, zvláště, jste-li absolventy gymnázia, budete mít co dohánět. Studium strojních fakult je nejčastěji rozděleno do dvou stupňů. První je po 3 letech zakončen státními bakalářskými zkouškami, druhý po dalších 2 letech státními inženýrskými zkouškami. Můžete pokračovat i v doktorském studiu. V praxi v průmyslu, výzkumu a vývoji, v managementu, obchodní a servisní činnosti, v zastoupení zahraničních firem nebo v řízení procesů, se uplatníte už jako bakaláři. Znalost cizích jazyků, především angličtiny a němčiny, znamená rozšíření pracovních možností. Platy jsou ve strojírenství dobré, v případě vedoucího místa pak vysoce nadprůměrné. Vedoucí výrobního útvaru ve strojírenství vydělává měsíčně v průměru přes Kč (jedná se o hrubou mzdu). Strojní inženýr, věnující se projekci strojních a průmyslových zařízení, dostává plat ve výši cca Kč měsíčně. ČVUT V PRAZE Fakulta strojní TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI F. strojní UNIVERZITA JEP V ÚSTÍ NAD LABEM F. výrobních technologií a managementu cz.fvtm.ujep.cz UNIVERZITA OBRANY V BRNĚ F. vojenských technologií fvt.unob.cz VŠB TU OSTRAVA F. strojní VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ F. strojního inženýrství ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI F. strojní Slovenské VŠ SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Strojnícka f. TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE Strojnícka f. TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE F. špeciálnej techniky ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Strojnícka f.

10 Ekonomie je oborem zahrnujícím široké spektrum pracovních pozic. Proto můžete v rámci studia ekonomie volit z řady podoborů například finančnictví, daňového poradenství, managementu, podnikového hospodářství nebo ekonomické statistiky. Ekonomie navíc hraničí i s dalšími studijními obory, například mezinárodními vztahy. Je současně dobrou průpravu pro práci ve státní sféře, třeba i v politice. Ekonomie je obor, který pracuje s čísly, a proto je vhodný pro ty z vás, kteří mají dobré logické myšlení. Výhodou je také smysl pro systematičnost. V některých oblastech uplatnění se hodí také komunikativnost a schopnost spolupráce v kolektivu. Studium ekonomie raději zavrhněte, pokud máte velké Ekonomie problémy s matematikou. Počítání by vám totiž nemělo dělat problémy, jelikož bude nedílnou součástí vašeho studia. Připravte se navíc na nutnost zvládnou alespoň v základech statistiku. V neposlední řadě byste si měli rozumět s počítačem, při práci ekonoma se bez něj neobejdete. Znalost cizích jazyků některé posty, například v bance či v účtárně, nevyžadují. Nicméně přemýšlíte-li o kariéře a postupu na vedoucí posty, měli byste ovládat alespoň angličtinu. Vzhledem k významnosti obchodu s Německem jistě nebude k zahození ani němčina. S ekonomickým vzděláním můžete hledat zaměstnání ve státním i soukromém sektoru, navíc se hodí i pro ty, kteří chtějí sami začít podnikat. Uplatnění je zkrátka velmi široké a liší se tak i platy. Ve státní sféře jsou nižší, avšak na vedoucích postech jsou nadprůměrné. Vedoucí ekonomického útvaru vydělá měsíčně přes Kč (hrubého). V podnikatelské sféře ovšem činí plat na srovnatelné pozici nejméně dvojnásobek. Účetní s praxí dostávají v průměru Kč měsíčně, s podobnou částkou může počítat i bankovní poradce, odborný poradce v pojišťovnictví nebo odborný pracovník v marketingu. Odbornou praxi můžete získávat již během studia ekonomie. Uplatnit se můžete po zvládnutí účetnictví nebo jako poradci ve finančnictví nebo pojišťovnictví. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická f. JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zemědělská f. MZLU V BRNĚ Provozně ekonomická f. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská f. v Karviné TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská f. UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ F. informatiky a managementu UNIVERZITA JEPURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM F. sociálně ekonomická fse1.ujep.cz/main.asp UNIVERZITA PARDUBICE F. ekonomicko - správní UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ F. managementu a ekonomiky web.fame.utb.cz VŠB TU OSTRAVA Ekonomická f. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE F. financí a účetnictví f1.vse.cz VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE F. podnikohospodářská fph.vse.cz VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE F. mezinárodních vztahů fmv.vse.cz VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE F. managementu v Jindř. Hradci VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Podnikatelská f. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI F. ekonomická AKADEMIE STING BRNO EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT KUNOVICE MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV UNiVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE VYSOKÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU, HOTELNICTVÍ A LÁZEŇSTVÍ PRAHA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU ÚSTÍ NAD LABEM VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ PRAHA VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ PRAHA VYSOKÁ ŠKOLA KARLA ENGLIŠE BRNO VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ V PRAZE 10

Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma

Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma 2007 Prùvodce pomaturitním Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma vzdìláním 2007 KATALOG VYDÁVÁ: PARTNEŘI: www.schoolsin.eu www.seminarky.cz OBSAH Práce DRŽÍTE V RUKOU KATALOG, KTERÝ SI NEKLADE

Více

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii ve firmě. Čj, Aj, Nj Kollárova 5/271 186 00 Praha 8 - Karlín Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok uvažuje o vošce zdravotní hlásí se na práva hlásí se na psychologii chtěla by na policejní

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty číslo 25 / duben 2015 n 35 Kč slavíme 17 let Nejlepší časopis pro budoucí maturanty 33 prezentací VŠ 51 prezentací VOŠ duben: kam na vysokou školu status studenta po maturitě BONUSY v tomto čísle: n Úspěšné

Více

Nezůstaňte příští rok pod čarou. Nejlepší časopis pro budoucí maturanty. v tomto čísle: 57 prezentací VŠ 25 prezentací VOŠ.

Nezůstaňte příští rok pod čarou. Nejlepší časopis pro budoucí maturanty. v tomto čísle: 57 prezentací VŠ 25 prezentací VOŠ. číslo 23 / září 2014 n 35 Kč slavíme 16 let Nejlepší časopis pro budoucí maturanty 57 prezentací VŠ 25 prezentací VOŠ JAK SE PŘIpraVIT NA PŘIJÍMací ZKOUŠKY A MatURITU DNY OteVŘenÝCH DVEŘÍ DO KOnce ROKU

Více

Nejlepší vysoké školy hn hodnotí úroveň 60 fakult v osmi oborech

Nejlepší vysoké školy hn hodnotí úroveň 60 fakult v osmi oborech 23. 1. 2014 Nejlepší vysoké školy hn hodnotí úroveň 60 fakult v osmi oborech 2 vysoké školy vysoké školy hospodářské noviny hodnotí 60 fakult Na kterou školu zamířit po maturitě julie Daňková julie.dankova@economia.cz

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH MANUÁL Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ..07/..07/.050 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, Úvodem V Moravskoslezském kraji existuje velmi silná poptávka

Více

Jak se dostat na ekonomické fakulty

Jak se dostat na ekonomické fakulty Jak se dostat na ekonomické fakulty Ekonomických oborů je velké množství a dají se studovat ve spojení s určitým odvětvím, studia nabízejí veřejné i soukromé vysoké školy. Management, cestovní ruch, podniková

Více

mapa vysokých škol v Čr

mapa vysokých škol v Čr číslo 15/2012 n 29 Kč Nejlepší časopis pro budoucí maturanty 84 prezentací VŠ 49 prezentací VOŠ jak vyplnit přihlášku na vš vyzkoušejte vzorové testy Partner čísla: BONUSY v tomto čísle: n Jak si vybrat

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce Průvodce průvodce brněnskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů doporučená prodejní cena: 10 Kč brno ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce jazykové školy,

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce Rejstříky jazykových škol a kurzů Průvodce doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí jazykové zkoušky

Více

Letem světem Pracovní nabídky najdete na Facebooku Redakce portálu jdipracovat.cz přichází

Letem světem Pracovní nabídky najdete na Facebooku Redakce portálu jdipracovat.cz přichází ÚVODEM 2 Milí čtenáři, výrazy jako zajíc, zobák, ucho, bažant nejsou nic lichotivého, nicméně každý z nás už určitě někdy byl takovým benjamínkem. V prvním pracovním kolektivu je tento nováčkovský stav

Více

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz KVĚTEN 2006» ROČNÍK 5 JAZYKOVÉ ŠKOLY Jazykové pobyty v ČR i v zahraničí Dětské jazykové tábory VŠ A VOŠ Vyšší odborné školy nabízejí druhou šanci KURZY Tipy na léto pro děti i dospělé Počítačové kurzy

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Študák 1-10 2007. Udělejte první krok už teď! Přihlaste se ve STUDENT AGENCY do programu WORK and TRAVEL v USA a prožijte nejlepší léto vašeho života!

Študák 1-10 2007. Udělejte první krok už teď! Přihlaste se ve STUDENT AGENCY do programu WORK and TRAVEL v USA a prožijte nejlepší léto vašeho života! Lifestylový měsíčník pro vysokoškoláky 1-10 2007 Študák Rozhovor s Milanem Caisem z Tata Bojs! Co přinesly letní festivaly Hra Assassin: jak se vraždí na českých fakultách Umíte anglicky? Dokažte to! inzerce

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková

Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková Kde se ekonomie učí atraktivně? Které techniky sázejí na spolupráci s praxí? Týdeník Ekonom přináší žebříčky vysokých

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště FrýdekMístek Informační a poradenské středisko pro volbu povolání INFORMACE o učebních a studijních oborech středních škol okresu FrýdekMístek

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Práce v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

K podnikání mě přivedla mizerná školení. Zdenka Vostrovská: Jak vybrat správný kurz pro firmu? 1/2014 3/2014

K podnikání mě přivedla mizerná školení. Zdenka Vostrovská: Jak vybrat správný kurz pro firmu? 1/2014 3/2014 1/2014 Vyšehrad 3/2014 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Jak vybrat správný kurz pro firmu? Zdenka Vostrovská: K podnikání mě přivedla mizerná školení editorial Hkp slovo z Hkp Se začátkem

Více

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7.

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7. OBSAH Seznam se Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7 Služby studentům Koleje a menza Počítačové učebny a internet...26 Email...26 Centrum informačních

Více