Vědecký výbor konference

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vědecký výbor konference"

Transkript

1

2

3 ZA FINANČNÍ PODPORY

4 Vědecký výbor konference JUDr. Miroslav Antl (předseda Ústavně právního výboru Senátu České republiky, senátor Parlamentu České republiky; Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové) Prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové) Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze) Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové) Plk. Doc. JUDr. David Zámek, Ph.D. (Fakulta bezpečnostně právní Policejní akademie ČR) Doc. JUDr. Roman Svatoš, Ph.D. (Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice) Doc. Ing. Renata Štablová, CSc. (Vysoká škola regionálních studií, Praha) Doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. (Policejní akademie ČR) Doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové) PhDr. Erich Stündl (koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy) Mgr. Ferdinand Raditsch (ředitel Květné Zahrady, z.ú.) PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové) PhDr. Václav Bělík, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové) JUDr. Petr Zeman, Ph.D. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci) JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze) Organizační výbor konference Mgr. et Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové) Mgr. et Mgr. Tereza Raszková (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové) Mgr. Jan Rozum (Institut pro kriminologii a sociální prevenci) PhDr. Jan Tomášek, Ph.D. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci)

5 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA KONFERENCE Pondělí 19. ledna :00-10:00 Registrace účastníků (prostor před Aulou Objektu společné výuky) 10:00-10:30 Slavnostní zahájení konference (Aula Objektu společné výuky) 10:30-11:30 Plenární zasedání I.: DĚTI A MLÁDEŽ V KRIMINOLOGICKÉ PERSPEKTIVĚ (Aula OSV) 11:30-12:45 Přestávka na oběd 12:45-14:15 Panel I/A VIKTIMOLOGIE A STRACH ZE ZLOČINU I. (učebna A17) 14:15-14:30 Přestávka Panel I/B AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TRESTNÍHO PRÁVA A TRESTNÍ POLITIKY (učebna A10) Panel I/C VĚZEŇSTVÍ A RESOCIALIZACE I. (učebna A1) Panel I/D ZÁVAŽNÉ FORMY KRIMINALITY (učebna A2) Panel I/E KOMPLEXNÍ HODNOCENÍ KRIMINALITY MLÁDEŽE V RÁMCI REGIONŮ: PROBLÉMY A PRAXE (DISKUSNÍ PANEL) (učebna A18) 15:00 Tisková konference (SM1) 14:30-16:00 Panel II/A VIKTIMOLOGIE A STRACH ZE ZLOČINU II. (učebna A17) Panel II/B DELIKVENCE MLÁDEŽE A PREVENCE KRIMINALITY I. (učebna A10) 16:00-16:30 Přestávka na kávu a občerstvení (Atrium Objektu společné výuky) 16:30-18:00 Panel III/A DROGY A KRIMINALITA (učebna A17) Panel III/B DELIKVENCE MLÁDEŽE A PREVENCE KRIMINALITY II. (učebna A2) Panel II/C VĚZEŇSTVÍ A RESOCIALIZACE II. (učebna A1) Panel II/D ČINNOST PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ČR V OBLASTI KRIMINALITY MLÁDEŽE (učebna A2) Panel III/C ROLE POLICIE ČR V SYSTÉMU KONTROLY KRIMINALITY (učebna A18) 18:10-19:15 Členská schůze ČKS - pouze pro členy České kriminologické společnosti (učebna A6) 19:15-22:00 Společenský večer (Atrium Objektu společné výuky) Křest knihy Kriminologie od autorů T. Gřivny, M. Scheinosta, I. Zoubkové a kol. Tombola Panel II/E FORENZNÍ PSYCHOLOGIE (učebna A18) Panel III/D (PŘE)VÝCHOVA PACHATELŮ V ČECHÁCH: MOŽNOSTI A LIMITY SYSTÉMU POSTPENITEN. PÉČE (DISKUSNÍ PANEL) (učebna A1) 5

6 Úterý 20. ledna :30-9:00 Registrace účastníků (prostor před Aulou Objektu společné výuky budova A) 9:00-10:30 Panel IV/A ZLOČIN A TREST V RUSKU (učebna A14) Panel IV/B DELIKVENCE MLÁDEŽE A PREVENCE KRIMINALITY III. (učebna A2) 10:30-11:00 Přestávka na kávu a občerstvení (Atrium Objektu společné výuky) Panel IV/C KRIMINOLOGIE PRO 21. STOLETÍ: NOVÉ VÝZVY, PŘÍSTUPY A TÉMATA (učebna A3) Panel IV/D HODNOCENÍ KRIMINOGENNÍCH RIZIK ODSOUZENÝCH (DISKUSNÍ PANEL) (učebna A4) 11:00-12:15 Plenární zasedání II.: TRESTNÍ POLITIKA A JEJÍ UPLATŇOVÁNÍ: OTEVŘENÁ DISKUSE S MINISTRYNÍ SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY PROF. JUDR. HELENOU VÁLKOVOU, CSC. (Aula Objektu společné výuky) 12:15-12:30 Závěr konference (Aula Objektu společné výuky) Konference i společenský večer probíhá v budově A Hradecká 1227, Hradec Králové 6

7 PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCE Pondělí 19. ledna :00-10:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ Prostor před Aulou Objektu společné výuky 10:00-10:30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONFERENCE Aula Prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., rektor Univerzity Hradec Králové PhDr. Miroslav Scheinost, předseda České kriminologické společnosti JUDr. Miroslav Antl, předseda Ústavně právního výboru Senátu České republiky, senátor Parlamentu České republiky 10:30-11:30 PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ I. DĚTI A MLÁDEŽ V KRIMINOLOGICKÉ PERSPEKTIVĚ Moderátor: PhDr. Václav Bělík, Ph.D. Aula 1 PREDIKTORY DELIKVENCE MLÁDEŽE A JEJICH TEORETICKÁ REFLEXE Mgr. Eva Moravcová; Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. Katedra sociologie, Filozofická fakulta UK Praha 2 KRIMINOLOGIE A SUBKULTURY MLÁDEŽE PhDr. Josef Smolík, Ph.D. Katedra politologie, Fakulta sociálních studií MU Brno KRIMINALITA MLÁDEŽE A KRIMINALITA PÁCHANÁ NA MLÁDEŽI V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Mjr. Mgr. Ivana Ježková Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje 11:30-12:45 PŘESTÁVKA NA OBĚD 7

8 12:45-14:15 PANELY I. 12:45-14:15 PANEL I/A: VIKTIMOLOGIE A STRACH ZE ZLOČINU I. Moderátor: PhDr. Pavel Pěnkava Učebna A17 3 OBEŤ TRESTNEJ ČINNOSTI V KONTEXTE SLOVENSKÝCH REÁLIÍ Doc. PhDr. Darina Havrlentová, PhD.; doc. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc. Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu SR 4 POTŘEBY OBĚTÍ A PACHATELŮ TRESTNÝCH ČINŮ Z POHLEDU PMS PhDr. Andrea Matoušková Probační a mediační služba ČR 5 BEZPEČNÝ ŽIVOT V SUBURBIÍCH? VNÍMÁNÍ KRIMINALITY A BEZPEČNOSTI V NOVÝCH REZIDENČNÍCH LOKALITÁCH V ZÁZEMÍ PRAHY RNDr. Jana Jíchová, Ph.D. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK Praha 6 SENIOŘI BEZ DOMOVA JAKO ČASTÁ OBĚŤ TRESTNÉ ČINNOSTI PhDr. Pavel Pěnkava Úřad městské části Praha 1 12:45-14:15 PANEL I/B: AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TRESTNÍHO PRÁVA A TRESTNÍ POLITIKY Moderátor: Doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. Učebna A10 7 POSTAVENÍ ZABEZPEČOVACÍ DETENCE V SYSTÉMU TRESTNĚPRÁVNÍCH SANKCÍ Mgr. Vendula Hájková Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta 8 VZÁJEMNÝ VZTAH TRESTNÍ A SPRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE JUDr. Olga Sovová, Ph.D. Ústav sociální práce UHK Hradec Králové 9 VYJÁDŘENÍ EXPERTŮ K MOŽNOSTEM DEKRIMINALIZACE Mgr. Jiří Vlach Institut pro kriminologii a sociální prevenci 10 ZANEDBÁNÍ POVINNÉ VÝŽIVY NĚKOLIK POZNÁMEK Z PRŮZKUMU JUDr. Josef Sklenička; Doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. Policejní akademie ČR; Panevropská vysoká škola 8

9 12:45-14:15 PANEL I/C: VĚZEŇSTVÍ A RESOCIALIZACE I. Moderátor: PhDr. Alena Marešová, Ph.D. Učebna A1 11 MODEL PREDIKUJÍCÍ VÝVOJ POČTU VĚZŇŮ Mgr. Libor Dušek, Ph.D. Vysoká škola ekonomická / CERGE-EI 12 VYBRANÉ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY U MLADISTVÝCH A DOSPĚLÝCH OSOB VE VÝKONU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY A NA SVOBODĚ SROVNÁNÍ Mgr. Eva Biedermanová Institut pro kriminologii a sociální prevenci 13 VÝZNAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO VĚZNĚNÉ A MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ VĚZNĚNÝCH V PODMÍNKÁCH VĚZEŇSTVÍ ČR Doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc. Policejní akademie ČR v Praze 14 MÁME U NÁS BARÁKOVÉ, NEBO NE? VLIV VĚZEŇSKÉ AUTORITY NA HIERARCHII ODSOUZENÝCH Mgr. Lukáš Dirga; PhDr. Mgr. Petr Juříček; Ing. Alena Oudová Katedra antropologie, Filozofická fakulta ZČU Plzeň; Vězeňská služba ČR 15 UVĚZNĚNÍ DŮLEŽITÝ MILNÍK V ŽIVOTĚ MLADISTVÝCH DELIKVENTŮ PhDr. Alena Marešová, Ph.D. Institut pro kriminologii a sociální prevenci 12:45-14:15 PANEL I/D: ZÁVAŽNÉ FORMY KRIMINALITY Moderátor: PhDr. Martin Cejp, CSc. Učebna A2 16 VYUŽITÍ ANALYTICKÉ TECHNIKY HILP V PREDIKTIVNÍM VÝZKUMU EXTREMISTICKÉHO NÁSILÍ Prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno 17 ÍRÁNSKÝ BOJ PROTI PAŠOVÁNÍ NARKOTIK A JEHO KLÍČOVÉ ASPEKTY Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno 18 OBRAZ ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY PhDr. Martin Cejp, CSc. Institut pro kriminologii a sociální prevenci 12:45-14:15 PANEL I/E: 19 KOMPLEXNÍ HODNOCENÍ KRIMINALITY MLÁDEŽE V RÁMCI REGIONŮ: PROBLÉMY A PRAXE (DISKUSNÍ PANEL) Moderátor: Mgr. Michal Karban (Probační a mediační služba ČR) Učebna A18 14:15-14:30 PŘESTÁVKA 9

10 14:30-16:00 PANELY II. 14:30-16:00 PANEL II/A: VIKTIMOLOGIE A STRACH ZE ZLOČINU II. Moderátor: PhDr. Daniela Květenská, Ph.D. Učebna A17 20 SEKUNDÁRNÍ VIKTIMIZACE OBĚTÍ TRESTNÉ ČINNOSTI PhDr. Jan Hubert Policie ČR 21 PREVENCIA A POMOC DETSKÝM OBETIAM VIRTUÁLNÉHO PROSTREDIA JUDr. Michaela Jurisová Akadémia Policajného zboru v Bratislave 22 PROBLEMATICKÉ MOMENTY TRESTNOPRÁVNEJ OCHRANY OBETÍ STALKINGU A ICH POSTAVENIE V SPOLOČNOSTI JUDr. Jana Klesniaková Právnická fakulta MU v Brně 23 NAD PRAKTICKÝMI NEDOSTATKY PRÁVNÍ ÚPRAVY OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ Mgr. Vítězslav Kozák; Mgr. Michal Jílovec Ministerstvo vnitra České republiky, odbor legislativy a koordinace předpisů; Krajské státní zastupitelství v Brně 24 PREVENCE SEKUNDÁRNÍ VIKTIMIZACE RODIN S DĚTMI PhDr. Daniela Květenská, Ph.D. Ústav sociální práce UHK Hradec Králové 14:30-16:00 PANEL II/B: DELIKVENCE MLÁDEŽE A PREVENCE KRIMINALITY I. Moderátor: PhDr. Lenka Holá, Ph.D. Učebna A10 25 SPOLUPRÁCE ŠKOL A ŠK. ZAŘÍZENÍ SE SPECIALISTY SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ Doc. JUDr. Martin Kloubek, Ph.D. Policejní akademie ČR v Praze 26 MESTÁ Z POHĽADU SOCIOLÓGIE KRIMINALITY prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc. Centrum výzkumu UTB Zlín 27 VADÍ NEVADÍ: POSTOJE MLÁDEŽE K PROBLÉMOVÝM SPOLEČENSKÝM JEVŮM Mgr. Jakub Holas; PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Institut pro kriminologii a sociální prevenci 28 KRIMINALITA MLÁDEŽE VYBRANÉ PŘÍPADY Z PRAXE JUDr. Dagmar Kopencová Vyšší policejní škola MV v Praze 39 NÁZORY DĚTÍ A MLADISTVÝCH NA HRANICI TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PhDr. Lenka Holá, Ph.D. Právnická fakulta UP Olomouc 10

11 14:30-16:00 PANEL II/C: VĚZEŇSTVÍ A RESOCIALIZACE II. Moderátor: Mgr. et Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D. Učebna A1 30 THE PROBLEM OF AGGRESSION AND VIOLENCE IN POLISH PRISONS Dariusz Sarzała, Ph.D. University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Polsko) 31 LONELINESS IN ISOLATION PRISON Dr. Wojciech Piestrzyński WSB Gdańsk (Polsko) 32 ZAMĚSTNANOST A ŘEŠENÍ ZADLUŽENOSTI JAKO VÝZNAMNÉ FAKTORY ÚSPĚŠNÉ RESOCIALIZACE: ZKUŠENOSTI RUBIKON CENTRA Mgr. Kristýna Makovcová; Mgr. Lenka Ouředníčková RUBIKON centrum 33 ÚČINNOST SLUŽBY ROMSKÝ MENTORING NA VÝKON ALTERNATIVNÍCH TRESTŮ U ROMSKÝCH KLIENTŮ PMS ČR Mgr. Marek Demner RUBIKON centrum 34 SPECIFICKÉ PROBLÉMY V ZACHÁZENÍ S ODSOUZENÝMI TRVALE PRACOVNĚ NEZAŘADITELNÝMI Mgr. et Mgr. Tereza Raszková; Mgr. et Mgr. Stanislava Hoferková, PhD. Pedagogická fakulta UPOL, Pedagogická fakulta UHK 14:30-16:00 PANEL II/D: ČINNOST PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ČR V OBLASTI KRIMINALITY MLÁDEŽE Moderátor: PhDr. Andrea Matoušková Učebna A2 35 ČINNOST PMS PŘI ŘEŠENÍ ČINU JINAK TRESTNÉHO SPÁCHANÉHO DÍTĚTEM MLADŠÍM PATNÁCTI LET - TEORIE A PRAXE Mgr. Štěpán Sobotík Probační a mediační služba ČR 36 PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI PMS Z OBLASTI UKLÁDÁNÍ VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍ MLADISTVÝM PACHATELŮM Mgr. Lukáš Herich Probační a mediační služba ČR 37 ZKUŠENOSTI Z PRAXE TÝMŮ PRO MLÁDEŽ V ČR LOKALITA NÁCHOD Mgr. Helena Přibylová Probační a mediační služba ČR 38 PROGRAM PRO MLADISTVÉ PACHATELE PROTI NÁSILÍ Mgr. Lucie Uhlíková Probační a mediační služba ČR 39 RODINNÉ SKUPINOVÉ KONFERENCE NOVÝ RESTORATIVNÍ PROGRAM UPLATŇOVANÝ V RÁMCI ŘÍZENÍ VE VĚCECH MLÁDEŽE Mgr. Natálie Hamplová Probační a mediační služba ČR 11

12 14:30-16:00 PANEL II/E: FORENZNÍ PSYCHOLOGIE Moderátor: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. Učebna A18 40 KRIMINÁLNÍ MYŠLENÍ ZAHRANIČNÍ TEORIE A PRAXE I PRVNÍ EMPIRICKÁ DATA Z ČR Mgr. Petra Faridová Institut pro kriminologii a sociální prevenci 41 PSYCHOLOGIE NEBEZPEČNÉHO PRONÁSLEDOVÁNÍ Mgr. Ivana Jarošová Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno 42 TERAPIE NÁSILNÍKŮ JAKO NÁSTROJ KE SNIŽOVÁNÍ RIZIKA RECIDIVY PhDr. Václav Jiřička Generální ředitelství Vězeňské služby ČR 43 OSOBNOSTNÍ FAKTORY RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V ADOLESCENCI PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. Pedagogická fakulta UHK 44 CHARAKTERISTIKY OSOB ÚSPĚŠNÝCH V DETEKCI LŽI PROSTŘEDNICTVÍM NEVERBÁLNÍCH PROJEVŮ PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. Katedra psychologie, Filozofická fakulta UK v Praze 16:00-16:30 PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ Atrium Objektu společné výuky 16:30-18:00 PANELY III. 16:30-18:00 PANEL III/A: DROGY A KRIMINALITA Moderátor: JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D. Učebna A17 45 DROGOVÁ KRIMINALITA PŘED A PO PŘIJETÍ TRESTNÍHO ZÁKONÍKU JUDr. Michaela Štefunková, Ph.D. Institut pro kriminologii a sociální prevenci 46 KDO JE PACHATELEM PRIMÁRNÍ DROGOVÉ KRIMINALITY REKRUTUJÍCÍM SE Z VIETNAMSKÉ KOMUNITY? PaedDr. Petr Přecechtěl; Bc. Luděk Jančařík Policejní akademie ČR Praha; Policie ČR 47 AKTUÁLNÍ VÝVOJ KRIMINALITY NA ÚSEKU DROGOVÉ TRESTNÉ ČINNOSTI Mgr. et Bc. Jolana Sedláčková Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno 48 LIMITY TRESTNĚPRÁVNÍHO POSTIHU PŘI ŘÍZENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA POD VLIVEM DROG JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D. Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta 12

13 16:30-18:00 PANEL III/B: DELIKVENCE MLÁDEŽE A PREVENCE KRIMINALITY II. Moderátor: JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D. Učebna A2 49 UPLATŇOVÁNÍ RESTORATIVNÍCH PŘÍSTUPŮ U TRESTNÉHO JEDNÁNÍ MLADISTVÝCH Mgr. Tereza Konečná Právnická fakulta MU Brno 50 STUDIJNÍ OBOR SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE JAKO MOŽNÝ NÁSTROJ PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY BUDOUCÍCH PREVENTISTŮ PhDr. Václav Bělík, Ph.D. Pedagogická fakulta UHK 51 DĚTI A MLÁDEŽ V SYSTÉMU SOCIÁLNÍ PREVENCE NA SVITAVSKU Mgr. et Bc. Jan Buchta Pedagogická fakulta MU Brno / Občanské sdružení Bonanza 52 PREVENCE KRIMINALITY VČERA, DNES A ZÍTRA Mgr. Jitka Gjuričová Ministerstvo vnitra ČR 53 DOMÁCÍ VĚZENÍ A SANKCE S PRVKY DOHLEDU V SYSTÉMU OPATŘENÍ UKLÁDANÝCH MLADISTVÝM PACHATELŮM JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 16:30-18:00 PANEL III/C: ROLE POLICIE ČR V SYSTÉMU KONTROLY KRIMINALITY Moderátor: Mgr. et Bc. Vladimír Oliberius Učebna A18 54 JE REÁLNÁ FUNDOVANÁ ANALÝZA KRIMINALITY ZE STRANY POLICIE ČR? Doc. JUDr. Roman Svatoš, Ph.D. Vysoká škola evropských a regionálních studií 55 ROLE POLICIE PŘI ŘEŠENÍ A POSTIHOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO NÁSILÍ A KYBERKRIMINALITY PÁCHANÉ MEZI DĚTMI Mgr. Lukáš Habich Vyšší policejní škola MV v Praze 56 VYBRANÉ JURISTICKÉ KONOTACE SPRÁVNÍHO (POLICEJNÍHO) PRÁVA, DETERMINUJÍCÍ STAV A FAKTICITU SOUČINNOSTI A SPOLUPRÁCE DOTČENÝCH VEŘEJNOPOŘÁDKOVÝCH SUBJEKTŮ (APLIKAČNÍ EXKURS) Mgr. et Bc. Josef Kříha Vysoká škola evropských a regionálních studií 57 PROTIKORUPČNÍ ÚČINEK ZKOUŠKY SPOLEHLIVOSTI JUDr. Josef Hrudka, Ph.D. Policejní akademie ČR v Praze 58 JE MOŽNÝ VLIV MALÉ SKUPINY OSOB NA KRIMINALITU V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 NUSLE? Mgr. et Bc. Vladimír Oliberius Znalec v oboru bezpečnosti 13

14 16:30-18:00 PANEL III/D: 59 (PŘE)VÝCHOVA PACHATELŮ V ČECHÁCH: MOŽNOSTI A LIMITY SYSTÉMU POSTPENITENCIÁRNÍ PÉČE (DISKUSNÍ PANEL) Moderátoři: PhDr. Miroslav Scheinost, Mgr. Jan Rozum, PhDr. Jan Tomášek, Ph.D. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci) Učebna A1 18:10-19:15 ČLENSKÁ SCHŮZE ČESKÉ KRIMINOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI (pouze pro členy ČKS) Učebna A6 19:15-22:00 SPOLEČENSKÝ VEČER Atrium Objektu společné výuky 14

15 Úterý 20. ledna :30-9:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ Prostor před Aulou Objektu společné výuky 9:00-10:30 PANELY IV. 9:00-10:30 PANEL IV/A: ZLOČIN A TREST V RUSKU Moderátor: PhDr. Petr Pojman Ph.D. Učebna A14 60 KRIMINALITA NA SIBIŘI ZKUŠENOSTI Z TERÉNU Doc. Aleksandra Mjachanova Ulan-Ude (Rusko) 61 VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY A JEHO KRIMINOLOGICKÉ PŘEDSTAVY, ELEMENTY A PARAMETRY Doc. Vladislav Orlov Svaz kriminologů a kriminalistů (Rusko) 62 PROFESIONÁLNÍ ZLOČIN A VOROVÉ V ZÁKONĚ ThDr. et Mgr. Marek Dluhoš, Th.D., Ph.D. Univerzita Karlova Praha 63 AKTIVITY ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU V OBLASTI OBCHODU S LIDMI: POSLEDNÍ TRENDY ČESKO, RUSKO, UKRAJINA PhDr. Petr Pojman Ph.D. ČKS a Sankt-Petěrburgské centrum deviantologie 9:00-10:30 PANEL IV/B: DELIKVENCE MLÁDEŽE A PREVENCE KRIMINALITY III. Moderátor: PhDr. Magdaléna Ondicová, Ph.D. Učebna A2 64 VIKTIMIZACE A DELIKVENCE MLÁDEŽE SOUBĚŽNÉ ČI NEZÁVISLÉ JEVY? Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D. Katedra sociologie, Filozofická fakulta UK Praha 65 SOUVISLOST TRESTNÉ ČINOSTI S MLADÝM OBDOBÍM VĚKU PACHATELŮ PhDr. Marcela Moulisová, Ph.D. Policejní akademie ČR v Praze 66 PROJEVY RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A KLIMA TŘÍDY NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OLOMOUCKÉM KRAJI Doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.; Mgr. Lucie Blaštíková Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP Olomouc 67 NEDOSTATEČNÉ VZDĚLÁNÍ JAKO JEDEN Z RIZIKOVÝCH FAKTORŮ SOCIÁLNÍ REINTEGRACE PACHATELŮ TRESTNÉ ČINNOSTI Z ŘAD MLÁDEŽE PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D. Policejní akademie ČR v Praze 15

16 68 VYBRANÉ RIZIKOVÉ FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE SOCIÁLNU REINTEGRÁCIU MLADISTVÝCH PÁCHATELOV TRESTNEJ ČINNOSTI V KONTEXTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY PhDr. Magdaléna Ondicová, Ph.D. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 9:00-10:30 PANEL IV/C: KRIMINOLOGIE PRO 21. STOLETÍ: NOVÉ VÝZVY, PŘÍSTUPY A TÉMATA Moderátor: Mgr. Laco Toušek, Ph.D. Učebna A3 69 KYBERPROSTOR A SEBEPOŠKOZOVÁNÍ Mgr. et Mgr. Kateřina Kudrlová Právnická fakulta UK Praha 70 ZMLAŤ SI SVÉHO UČITELE: NÁSILÍ A LEŽ V NARATIVNÍ KRIMINOLOGII Mgr. Václav Walach Fakulta sociálních studií MU Brno 71 ETNOGRAFIE SPECIALISTŮ NA NÁSILÍ V NOČNÍ EKONOMICE ČESKÉHO MĚSTA Mgr. Petr Kupka Fakulta sociálních studií MU Brno 72 PŘÍSPĚVEK K SOUČASNÝM PŘÍSTUPŮM K ANALYTICKÉMU ZKOUMÁNÍ KRIMINALITY Mgr. Martin Doleček; PhDr. Josef Smolík, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU Brno 73 COMMUNITY POLICING ANEB ILUZE ZÁKONA A POŘÁDKU Mgr. Laco Toušek, Ph.D. Katedra antropologie, Filozofická fakulta ZČU Plzeň 9:00-10:30 PANEL IV/D: 74 HODNOCENÍ KRIMINOGENNÍCH RIZIK ODSOUZENÝCH (DISKUSNÍ PANEL) Moderátoři: Mgr. Michal Petras; Mgr. Jindřich Hůrka; PhDr. Václav Jiřička (Vězeňská služba ČR) Učebna A4 10:30-11:00 PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ 11:00-12:15 PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ II. TRESTNÍ POLITIKA A JEJÍ UPLATŇOVÁNÍ: OTEVŘENÁ DISKUSE S MINISTRYNÍ SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY PROF. JUDR. HELENOU VÁLKOVOU, CSC. Moderátor: Mgr. Jan Rozum Aula Objektu společné výuky 12:15-12:30 ZÁVĚR KONFERENCE Aula Objektu společné výuky 16

17 ABSTRAKTA PŘÍSPĚVKŮ (DLE POŘADÍ UVEDENÉHO V PROGRAMU) 1. Moravcová Eva, Buriánek Jiří PREDIKTORY DELIKVENCE MLÁDEŽE A JEJICH TEORETICKÁ REFLEXE Příspěvek na datech z mezinárodního výzkumu International Self-Report Delinquency Study (ISRD) poukazuje na vztah mezi delikvencí školní mládeže a individuálními nebo sociálními faktory, jako jsou sebekontrola nebo osobní morálka jedince, rodina, škola, trávení volného času, kontakt s delikventními kamarády apod. Bude se zabývat také metodologickými problémy predikce, některými důsledky vyplývajícími z teoretických východisek a dalšími alternativami výkladu. 2. Smolík Josef KRIMINOLOGIE A SUBKULTURY MLÁDEŽE Příspěvek se zaměří na kriminologický přístup ve vztahu k subkulturám mládeže, bude diskutovat samotnou kategorii mládež, a upozorní na některá úskalí a limity výzkumu subkultur mládeže. 3. Havrlentová Darina, Holomek Jaroslav OBET TRESTNEJ ČINNOSTI V KONTEXTE SLOVENSKÝCH REÁLIÍ Tradičným zdrojom informácií o obetiach trestnej činnosti sú policajné štatistiky. Tie ale vypovedajú len o časti trestnej činnosti a teda len o obetiach, o ktorých sa polícia dozvedela a ktoré boli zaevidované. Ďalším významným zdrojom údajov o obetiach trestných činov sú výskumy obetí. Na Slovensku sa národné výskumy obetí realizujú od roku Na ich základe a na základe skúseností mimovládnych organizácií boli zhromáždené mnohé poznatky, okrem iného aj poznatky z oblasti psychológie. Obeť z pohľadu psychológie poskytuje relevantný súhrn poznatkov súvisiacich s prežívaním spôsobenej ujmy a jej následným vyrovnávaním sa s fyzickým a psychickým strádaním smerom k reziliencii a tvorbe a upevňovaniu copyingových stratégií. Autori zhŕňajú poznatky, ktoré boli dosiahnuté a oboznamujú s projektmi, ktoré sa budú realizovať v najbližších rokoch. 4. Matoušková Andrea POTŘEBY OBĚTÍ A PACHATELŮ TRESTNÝCH ČINŮ Z POHLEDU PMS Příspěvek účastníky seznámí s poznatky pracovníků PMS získanými při práci s odsouzenými vykonávající trest ve vězení, kteří si žádají o podmíněné propuštění. Autorka rovněž seznámí posluchače s potřebami obětí/pozůstalých po obětech, které PMS v této souvislosti kontaktuje. Prezentace si za svůj cíl klade představit způsob, jak při předčasném návratu odsouzených z vězení na svobodu zohlednit potřeby a zájmy obětí a požadavek společnosti na ochranu před další kriminalitou. 17

18 5. Jíchová Jana BEZPEČNÝ ŽIVOT V SUBURBIÍCH? VNÍMÁNÍ KRIMINALITY A BEZPEČNOSTI V NOVÝCH REZIDENČNÍCH LOKALITÁCH V ZÁZEMÍ PRAHY Příspěvek se zabývá otázkami kriminality v pražských suburbiích. Rezidenční prostředí obcí v zázemí Prahy je vystaveno významným fyzickým i sociálním proměnám v důsledku nové bytové výstavby a selektivní migrace. Charakteristiky prostředí (fyzické i sociální), spolu s osobní zkušeností a mediálními informacemi vytvářejí image bezpečných/nebezpečných lokalit a ovlivňují vnímání místa bydliště rezidenty. Přestavují suburbia v očích svých obyvatel skutečně bezpečná místa? Pozornost je v tomto příspěvku věnována vnímání bezpečnosti v nově budovaných rezidenčních čtvrtích, strachu a zkušenosti ve vztahu k různým typům kriminality, lokalizaci rizikových míst a bezpečnostním opatřením využívaných domácnostmi. Výzkum je založen na dotazníkovém šetření realizovaném ve čtyřech obcích v zázemí Prahy, které jsou v posledním desetiletí vystaveny dynamické bytové výstavbě. 6. Pěnkava Pavel SENIOŘI BEZ DOMOVA JAKO ČASTÁ OBĚŤ TRESTNÉ ČINNOSTI Senioři bez domova patří k nejčastějším obětem drobné, ale i závažné pouliční trestné činnosti. Jejich neschopnost obrany a absence ochranného zázemí z nich činí velmi snadnou oběť pro agresivní jedince, kteří své napětí ventilují neverbálním násilím. Další častou skupinou delikventů jsou kapesní zloději, kteří je okrádají prakticky o vše, co tito lidé převážně mají při sobě a zároveň to tvoří veškerý jejich majetek. Nezřídka se stávají i tak zvanými býlími koňmi, kdy fiktivně vlastní drahé vozy, nebo jsou majitelé neexistujících firem. Zajištěním jejich preventivní pasivní i aktivní ochrany je pro odborníky přetrvávající problém. Existují východiska z této situace? 7. Hájková Vendula POSTAVENÍ ZABEZPEČOVACÍ DETENCE V SYSTÉMU TRESTNĚPRÁVNÍCH SANKCÍ Zhodnocení postavení zabezpečovací detence v systému trestněprávních sankcí s odstupem pěti let, kdy vstoupila v platnost zákonem o výkonu zabezpečovací detence č. 129/2008 Sb. do českého právního řádu byla zabezpečovací detence zavedena po vzoru zahraničních právních úprav. Vzorem byly právní úpravy Německa a Holandska, které kladou důraz na motivaci pachatele k léčbě při současném zajištění bezpečnosti osoby, zaměstnanců ústavu, ale i společnosti. Zavedení tohoto druhu ochranného opatření má svůj základ v mnohaleté kritice nedostatků ústavního ochranného léčení a staví na dlouhé snaze odborníků o zřízení specializovaného zařízení pro vysoce nebezpečné agresory a sexuální devianty, kteří trpí závažnou duševní poruchou a pro společnost představují mimořádné nebezpečí. Jedná se o nejzazší prostředek trestního práva, jelikož může být spojeno s doživotní izolací pachatele zvláště nebezpečných trestných činů. 8. Sovová Olga VZÁJEMNÝ VZTAH TRESTNÍ A SPRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE Příspěvek vymezuje základní pojmy v oblasti zdravotní péče a zaměří se na vybrané otázky odpovědnosti poskytovatelů zdravotní péče. Bude pojednáno jak o fyzických, tak právnických osobách. Vzhledem k interdisciplinaritě problematiky bude vymezen vztah mezi trestní a správní odpovědností. Zvláštní pozornost bude věnováno poskytování zdravotní péče osobám, které o sobě 18

19 samy nemohou rozhodovat. V příspěvku bude též poukázáno na specifika postavení takto zranitelného poškozeného. 9. Vlach Jiří VYJÁDŘENÍ EXPERTŮ K MOŽNOSTEM DEKRIMINALIZACE V rámci řešení výzkumného projektu nazvaného Teoretické a trestně politické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí bylo mimo jiné provedeno dotazníkové šetření mezi experty z řad soudců a státních zástupců. Příspěvek shrnuje náměty zmíněných expertů na možnou dekriminalizaci, jakož i na zmírnění či naopak zpřísnění postihu některých trestných činů. 10. Sklenička Josef, Zoubková Ivana ZANEDBÁNÍ POVINNÉ VÝŽIVY NĚKOLIK POZNÁMEK Z PRŮZKUMU Příspěvek se věnuje problematice zanedbání povinné výživy pohledem pachatelů odsouzených za tento přečin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Na základě vyhodnocení odpovědí odsouzených si autoři kladou otázku, zda pro vymáhání výživného pro děti je výkon trestu ve věznici efektivní a zda není přínosnější například institut zálohovaného výživného. 11. Dušek Libor MODEL PREDIKUJÍCÍ VÝVOJ POČTU VĚZŇŮ V referátu budu prezentovat průběžné výsledky dvouletého výzkumného projektu Model predikující vývoj počtu vězňů, řešeného pro potřeby Vězeňské služby. Model na základě dat o kriminalitě, trestním řízení u soudů, nástupech, stavech a propouštění vězňů z věznic odhaduje empirické hodnoty parametrů trestní politiky, které ovlivňují budoucí počet vězňů. Následně model simuluje budoucí vývoj počtu vězňů za předpokladu, že parametry trestní politiky zůstanou do budoucna zachovány. Model též dokáže kvantifikovat příčiny změn v počtu vězňů. Průběžné výsledky naznačují, že počet vězňů v ČR bude konvergovat k nižšímu stavu, než jaký byl před amnestií z roku Biedermanová Eva VYBRANÉ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY U MLADISTVÝCH A DOSPĚLÝCH OSOB VE VÝKONU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY A NA SVOBODĚ SROVNÁNÍ Sociálně patologické jevy se vyskytují nejen v běžném světě, ale také v nepřirozeném vězeňském prostředí při výkonu trestu odnětí svobody. Srovnání některých nejzávažnějších z nich z hlediska věku osob, které je páchají a jejich závažnosti. 13. Černíková Vratislava VÝZNAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO VĚZNĚNÉ A MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ VĚZNĚNÝCH V PODMÍNKÁCH VĚZEŇSTVÍ ČR Vzdělávání jako významný faktor záměrné socializace a prevence kriminality. Pragmatická a kultivující funkce vzdělávání. Možnosti vzdělávání vězněných a aktuální úkoly v oblasti vzdělávání vězněných. 19

20 14. Dirga Lukáš, Juříček Petr, Oudová Alena MÁME U NÁS BARÁKOVÉ, NEBO NE? VLIV VĚZEŇSKÉ AUTORITY NA HIERARCHII ODSOUZENÝCH Konferenční příspěvek se zabývá tématikou sociální hierarchie ve skupině odsouzených. Na příkladu pozice barákových autoři analyzují vliv vězeňské autority na ustavování hierarchie mezi odsouzenými s důrazem kladeným zejména na vytváření specifických, statusově nerovných, pozic. V rámci referátu budou představeny jednotlivé pozice, do kterých se hierarchie jedinců ve VTOS dělí a mechanismus rozřazování. Prezentovaná data vychází z vlastního empirického výzkumu prováděného v prostředí českých věznic. 15. Marešová Alena UVĚZNĚNÍ DŮLEŽITÝ MILNÍK V ŽIVOTĚ MLADISTVÝCH DELIKVENTŮ Přežívá představa, že uvěznění je zlomem v životě mladistvého delikventa. Je tomu tak skutečně? Většina mladistvých delikventů t.č. vězněných je recidivisty s relativně dlouhou kriminální kariérou. 16. Mareš Miroslav VYUŽITÍ ANALYTICKÉ TECHNIKY HILP V PREDIKTIVNÍM VÝZKUMU EXTREMISTICKÉHO NÁSILÍ Příspěvek představuje využití analýzy rizik s malou pravděpodobností, ale závažným dopadem (High Impact/Low Probability Analysis - HILP) při prediktivním výzkumu extremistického násilí. Autor objasňuje obecné principy využití této metody v bezpečnostní oblasti a následně se zaměřuje na případovou studii potenciálního závažného extremistického násilí v ČR ve vztahu k zahraničnímu ozbrojenému konfliktu. 17. Šmíd Tomáš ÍRÁNSKÝ BOJ PROTI PAŠOVÁNÍ NARKOTIK A JEHO KLÍČOVÉ ASPEKTY Příspěvek se bude zabývat íránským přístupem boje proti pašování narkotik. Příspěvek se bude soustředit na klíčové aspekty boje - především strategii a takticko-operační postupy íránských bezpečnostních složek v boji proti pašeráckým skupinám a pokusí se nastínit výsledky íránského postupu zhruba v posledním desetiletí, tzn. od zahájení ozbrojené kampaně v Afghánistánu. Jedná se o pilotážní text vycházející jednak z terénního šetření autora v samotné Islámské republice Írán, včetně expertních rozhovorů, a jednak z analýzy příslušných dokumentů a zpráv oficiálních íránských institucí a mezinárodních organizací. 18. Cejp Martin OBRAZ ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY Na základě konkrétních výsledků XXI. expertního šetření z roku 2014, které bylo zaměřeno na charakteristiku organizovaných zločineckých skupin působících na území České republiky, budou v příspěvku s odkazem na podrobnější studie - krátce zhodnoceny, metodologické přístupy, dlouhodobé trendy, obecné závěry, očekávané i neočekávané zvláštnosti, širší souvislosti s vývojem společnosti. 20

21 19. Karban Michal KOMPLEXNÍ HODNOCENÍ KRIMINALITY MLÁDEŽE V RÁMCI REGIONŮ: PROBLÉMY A PRAXE (DISKUSNÍ PANEL) S ohledem na stávající regionální diferenciaci trestné činnosti mládeže a omezené zdroje, umožňující efektivní aplikaci preventivních či represivních opatření v této oblasti, vzrůstá potřeba a důležitost regionální resp. lokální analýzy kriminality mládeže. Tento příspěvek se tedy zaměřuje na proces tvorby komplexního systému hodnocení kriminality mládeže (CSAYC Complex System of Assesment of Youth Criminality) a výsledky ve vybraných regionech zařazených do projektu Na správnou cestu! Podstatou vytvořeného systému je umožnit koordinátorům Týmů pro mládež a ostatním subjektům participujících na rozvoji práce s nezletilými pachateli trestné činnosti provádět standardizované, komplexní, komparativní hodnocení kriminality ze všech dostupných informačních zdrojů (PČR, OSZ, OS, OSZ, OSPOD, OÚ). Na základě této analýzy pak může docházet k účinnějšímu rozhodování o alokaci zdrojů vedoucí ke vzniku vhodných preventivních probačních i reintegračních programů, k potenciální změně aplikovaných trestních a výchovných opatření ale k i k podpoře procesu eliminace vybraných sociálně patologických jevů. V rámci tohoto příspěvku je také prováděn diskurz na témata limitů navrhovaného systému analýzy kriminality mládeže, např.: diferenciace informačních systémů organizací pracující s mladistvými delikventy (způsoby evidence, definice pojmů, časový aspekt atp.); nesourodost regionalizace, využívané organizacemi pracující s mladistvými delikventy; vypovídací schopnost používaných datových zdrojů; neexistence centrálního sběru dat o kriminalitě mládeže či nedostatečná systémová podpora koordinované analýzy kriminality mládeže. 20. Hubert Jan SEKUNDÁRNÍ VIKTIMIZACE OBĚTÍ TRESTNÉ ČINNOSTI V průběhu trestního řízení bývají někdy oběti trestné činnosti sekundárně traumatizovány a viktimizovány některými úkony a dalšími účastníky tohoto procesu, jako například obhájci obviněných, zdravotníky, soudními znalci a dalšími. U Policie ČR byl proto vytvořen systém psychologické pomoci obětem trestné činnosti. 21. Jurisová Michaela PREVENCIA A POMOC DETSKÝM OBETIAM VIRTUÁLNÉHO PROSTREDIA Príspevok venuje pozornosť kriminalite páchanej vo virtuálnom prostredí so zameraním na detskú obeť. Podrobnejšie charakterizuje realizáciu prevencie, možné formy pomoci týmto obetiam a aktuálnu právnu úpravu tejeto problematiky v SR. 22. Klesniaková Jana PROBLEMATICKÉ MOMENTY TRESTNOPRÁVNEJ OCHRANY OBETÍ STALKINGU A ICH POSTAVENIE V SPOLOČNOSTI Obete stalkingu nemajňu v spoločnosti zabezpečenú dostatočnú ochranu. Ide predovšetkým o nedostatočnú trestnoprávnu ochranu a celkový prístup orgánov činných v trestnom konaní a súdov voči uvedenému druhu obetí. Potreby obetí stalkingu ako aj ich postavenie v trestnom konaní a pohľad spoločnosti (verejnosti) je veľmi obmedzený a skreslený. Príspevok by mal načrtnúť nielen 21

MOŽNOSTI A PROBLÉMY RESOCIALIZACE VĚZŇŮ, ÚČINNOST PROGRAMŮ ZACHÁZENÍ

MOŽNOSTI A PROBLÉMY RESOCIALIZACE VĚZŇŮ, ÚČINNOST PROGRAMŮ ZACHÁZENÍ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI MOŽNOSTI A PROBLÉMY RESOCIALIZACE VĚZŇŮ, ÚČINNOST PROGRAMŮ ZACHÁZENÍ Eva Biedermanová Michal Petras Praha 2011 Autoři: Mgr. Eva Biedermanová: Část I. (1.2.

Více

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Šárka Machanová Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Diplomová práce Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci na téma Trestná činnost

Více

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A PRÁVA PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Věra Vernerová VEDOUCÍ PRÁCE: JUDr. Bc. Karel Rohr 2007 1 UNIVERSITY

Více

Probační a mediační služba jako alternativa soudního řešení sporů

Probační a mediační služba jako alternativa soudního řešení sporů UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Probační a mediační služba jako alternativa soudního řešení sporů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce:

Více

ÚČINNOST DOHLEDU U OSOB PODMÍNĚNĚ PROPUŠTĚNÝCH

ÚČINNOST DOHLEDU U OSOB PODMÍNĚNĚ PROPUŠTĚNÝCH INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI ÚČINNOST DOHLEDU U OSOB PODMÍNĚNĚ PROPUŠTĚNÝCH Mgr. Jan Rozum Mgr. Petr Kotulan Mgr. Jan Tomášek Technická spolupráce: Marie Kuntová Tento text neprošel jazykovou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 PRAHA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 Předkládá: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor PRAHA

Více

TATO PUBLIKACE BYLA PŘIPRAVENA A VYTIŠTĚNA V RÁMCI PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY A SOCIÁLNÍHO

TATO PUBLIKACE BYLA PŘIPRAVENA A VYTIŠTĚNA V RÁMCI PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY A SOCIÁLNÍHO TATO PUBLIKACE BYLA PŘIPRAVENA A VYTIŠTĚNA V RÁMCI PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY A SOCIÁLNÍHO ZAČLENĚNÍ MLÁDEŽE. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

II. KRIMINOLOGICKÉ DNY

II. KRIMINOLOGICKÉ DNY ČESKÁ KRIMINOLOGICKÁ SPOLEČNOST PRAHA VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE II. KRIMINOLOGICKÉ DNY Roman SVATOŠ, Josef KŘÍHA (eds.) Sborník příspěvků z vědecké konference

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti David Farrington,

Více

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část Martin Cejp Vybrané metody kriminologického výzkumu Svazek 1 Praha 2011 Autor: PhDr. Martin

Více

IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015

IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015 IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015 V Praze Srpen 2011 Předkladatel: Mgr. Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Odpovědný zpracovatel: Martin Šimáček, ředitel

Více

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji Analýza potřeb a služeb Poděkování Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Veronika Pavlas Martanová a kol. m o n o g r a f i e Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Obor: Sociální a humanitární práce Jana Kijovská Projekt nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2012-2015. Odbor bezpečnostní politiky

NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2012-2015. Odbor bezpečnostní politiky NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2012-2015 Odbor bezpečnostní politiky Praha 2012 1 Obsah: Obsah:... 2 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA VNITRA JANA KUBICEHO... 3 1. VÝVOJ

Více

VYBRANÉ ASPEKTY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU OBČANŮ

VYBRANÉ ASPEKTY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU OBČANŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI VYBRANÉ ASPEKTY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU OBČANŮ Petr Zeman a kol. Praha 2011 Autoři: JUDr. Petr Zeman, Ph.D. PhDr. Ivana Trávníčková, CSc. JUDr. Michaela

Více

RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE

RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE Alena Marešová Vybrané metody kriminologického výzkumu Svazek 2 Praha 2011 Autor:

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

KRIMINÁLNÍ RECIDIVA A RECIDIVISTÉ

KRIMINÁLNÍ RECIDIVA A RECIDIVISTÉ INSTITUT PRO KROMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI KRIMINÁLNÍ RECIDIVA A RECIDIVISTÉ (charakteristika, projevy, možnosti trestní justice) Alena Marešová Šárka Blatníková Petr Kotulan Milada Martinková Markéta

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

ORGANIZOVANÝ ZLOČIN V ČESKÉ REPUBLICE III

ORGANIZOVANÝ ZLOČIN V ČESKÉ REPUBLICE III INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI ORGANIZOVANÝ ZLOČIN V ČESKÉ REPUBLICE III Tento text neprošel jazykovou korekturou a je určen pro studijní účely. Neprodejné Praha 2004 ISBN 80-7338-027-7

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

VLIV VYBRANÝCH USTANOVENÍ VELKÉ NOVELY TRESTNÍHO ŘÁDU NA PRŮBĚH TRESTNÍHO ŘÍZENÍ

VLIV VYBRANÝCH USTANOVENÍ VELKÉ NOVELY TRESTNÍHO ŘÁDU NA PRŮBĚH TRESTNÍHO ŘÍZENÍ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI VLIV VYBRANÝCH USTANOVENÍ VELKÉ NOVELY TRESTNÍHO ŘÁDU NA PRŮBĚH TRESTNÍHO ŘÍZENÍ Zpráva z výzkumu Odpovědný řešitel: JUDr. Petr Zeman, Ph.D. Řešitelé: Mgr.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

EKONOMICKÉ DOPADY DOMÁCÍHO NÁSILÍ V ČR

EKONOMICKÉ DOPADY DOMÁCÍHO NÁSILÍ V ČR EKONOMICKÉ DOPADY DOMÁCÍHO NÁSILÍ V ČR Mgr. Kamil Kunc a kolektiv Jitka Poláková, Bc. Soňa Hradecká, Eva Hurychová, Mgr. Adriena Budinová, Mgr. Marie Klusáčková září 2012 EKONOMICKÉ DOPADY DOMÁCÍHO NÁSILÍ

Více