Vědecký výbor konference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vědecký výbor konference"

Transkript

1

2

3 ZA FINANČNÍ PODPORY

4 Vědecký výbor konference JUDr. Miroslav Antl (předseda Ústavně právního výboru Senátu České republiky, senátor Parlamentu České republiky; Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové) Prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové) Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze) Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové) Plk. Doc. JUDr. David Zámek, Ph.D. (Fakulta bezpečnostně právní Policejní akademie ČR) Doc. JUDr. Roman Svatoš, Ph.D. (Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice) Doc. Ing. Renata Štablová, CSc. (Vysoká škola regionálních studií, Praha) Doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. (Policejní akademie ČR) Doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové) PhDr. Erich Stündl (koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy) Mgr. Ferdinand Raditsch (ředitel Květné Zahrady, z.ú.) PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové) PhDr. Václav Bělík, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové) JUDr. Petr Zeman, Ph.D. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci) JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze) Organizační výbor konference Mgr. et Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové) Mgr. et Mgr. Tereza Raszková (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové) Mgr. Jan Rozum (Institut pro kriminologii a sociální prevenci) PhDr. Jan Tomášek, Ph.D. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci)

5 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA KONFERENCE Pondělí 19. ledna :00-10:00 Registrace účastníků (prostor před Aulou Objektu společné výuky) 10:00-10:30 Slavnostní zahájení konference (Aula Objektu společné výuky) 10:30-11:30 Plenární zasedání I.: DĚTI A MLÁDEŽ V KRIMINOLOGICKÉ PERSPEKTIVĚ (Aula OSV) 11:30-12:45 Přestávka na oběd 12:45-14:15 Panel I/A VIKTIMOLOGIE A STRACH ZE ZLOČINU I. (učebna A17) 14:15-14:30 Přestávka Panel I/B AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TRESTNÍHO PRÁVA A TRESTNÍ POLITIKY (učebna A10) Panel I/C VĚZEŇSTVÍ A RESOCIALIZACE I. (učebna A1) Panel I/D ZÁVAŽNÉ FORMY KRIMINALITY (učebna A2) Panel I/E KOMPLEXNÍ HODNOCENÍ KRIMINALITY MLÁDEŽE V RÁMCI REGIONŮ: PROBLÉMY A PRAXE (DISKUSNÍ PANEL) (učebna A18) 15:00 Tisková konference (SM1) 14:30-16:00 Panel II/A VIKTIMOLOGIE A STRACH ZE ZLOČINU II. (učebna A17) Panel II/B DELIKVENCE MLÁDEŽE A PREVENCE KRIMINALITY I. (učebna A10) 16:00-16:30 Přestávka na kávu a občerstvení (Atrium Objektu společné výuky) 16:30-18:00 Panel III/A DROGY A KRIMINALITA (učebna A17) Panel III/B DELIKVENCE MLÁDEŽE A PREVENCE KRIMINALITY II. (učebna A2) Panel II/C VĚZEŇSTVÍ A RESOCIALIZACE II. (učebna A1) Panel II/D ČINNOST PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ČR V OBLASTI KRIMINALITY MLÁDEŽE (učebna A2) Panel III/C ROLE POLICIE ČR V SYSTÉMU KONTROLY KRIMINALITY (učebna A18) 18:10-19:15 Členská schůze ČKS - pouze pro členy České kriminologické společnosti (učebna A6) 19:15-22:00 Společenský večer (Atrium Objektu společné výuky) Křest knihy Kriminologie od autorů T. Gřivny, M. Scheinosta, I. Zoubkové a kol. Tombola Panel II/E FORENZNÍ PSYCHOLOGIE (učebna A18) Panel III/D (PŘE)VÝCHOVA PACHATELŮ V ČECHÁCH: MOŽNOSTI A LIMITY SYSTÉMU POSTPENITEN. PÉČE (DISKUSNÍ PANEL) (učebna A1) 5

6 Úterý 20. ledna :30-9:00 Registrace účastníků (prostor před Aulou Objektu společné výuky budova A) 9:00-10:30 Panel IV/A ZLOČIN A TREST V RUSKU (učebna A14) Panel IV/B DELIKVENCE MLÁDEŽE A PREVENCE KRIMINALITY III. (učebna A2) 10:30-11:00 Přestávka na kávu a občerstvení (Atrium Objektu společné výuky) Panel IV/C KRIMINOLOGIE PRO 21. STOLETÍ: NOVÉ VÝZVY, PŘÍSTUPY A TÉMATA (učebna A3) Panel IV/D HODNOCENÍ KRIMINOGENNÍCH RIZIK ODSOUZENÝCH (DISKUSNÍ PANEL) (učebna A4) 11:00-12:15 Plenární zasedání II.: TRESTNÍ POLITIKA A JEJÍ UPLATŇOVÁNÍ: OTEVŘENÁ DISKUSE S MINISTRYNÍ SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY PROF. JUDR. HELENOU VÁLKOVOU, CSC. (Aula Objektu společné výuky) 12:15-12:30 Závěr konference (Aula Objektu společné výuky) Konference i společenský večer probíhá v budově A Hradecká 1227, Hradec Králové 6

7 PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCE Pondělí 19. ledna :00-10:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ Prostor před Aulou Objektu společné výuky 10:00-10:30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONFERENCE Aula Prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., rektor Univerzity Hradec Králové PhDr. Miroslav Scheinost, předseda České kriminologické společnosti JUDr. Miroslav Antl, předseda Ústavně právního výboru Senátu České republiky, senátor Parlamentu České republiky 10:30-11:30 PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ I. DĚTI A MLÁDEŽ V KRIMINOLOGICKÉ PERSPEKTIVĚ Moderátor: PhDr. Václav Bělík, Ph.D. Aula 1 PREDIKTORY DELIKVENCE MLÁDEŽE A JEJICH TEORETICKÁ REFLEXE Mgr. Eva Moravcová; Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. Katedra sociologie, Filozofická fakulta UK Praha 2 KRIMINOLOGIE A SUBKULTURY MLÁDEŽE PhDr. Josef Smolík, Ph.D. Katedra politologie, Fakulta sociálních studií MU Brno KRIMINALITA MLÁDEŽE A KRIMINALITA PÁCHANÁ NA MLÁDEŽI V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Mjr. Mgr. Ivana Ježková Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje 11:30-12:45 PŘESTÁVKA NA OBĚD 7

8 12:45-14:15 PANELY I. 12:45-14:15 PANEL I/A: VIKTIMOLOGIE A STRACH ZE ZLOČINU I. Moderátor: PhDr. Pavel Pěnkava Učebna A17 3 OBEŤ TRESTNEJ ČINNOSTI V KONTEXTE SLOVENSKÝCH REÁLIÍ Doc. PhDr. Darina Havrlentová, PhD.; doc. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc. Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu SR 4 POTŘEBY OBĚTÍ A PACHATELŮ TRESTNÝCH ČINŮ Z POHLEDU PMS PhDr. Andrea Matoušková Probační a mediační služba ČR 5 BEZPEČNÝ ŽIVOT V SUBURBIÍCH? VNÍMÁNÍ KRIMINALITY A BEZPEČNOSTI V NOVÝCH REZIDENČNÍCH LOKALITÁCH V ZÁZEMÍ PRAHY RNDr. Jana Jíchová, Ph.D. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK Praha 6 SENIOŘI BEZ DOMOVA JAKO ČASTÁ OBĚŤ TRESTNÉ ČINNOSTI PhDr. Pavel Pěnkava Úřad městské části Praha 1 12:45-14:15 PANEL I/B: AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TRESTNÍHO PRÁVA A TRESTNÍ POLITIKY Moderátor: Doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. Učebna A10 7 POSTAVENÍ ZABEZPEČOVACÍ DETENCE V SYSTÉMU TRESTNĚPRÁVNÍCH SANKCÍ Mgr. Vendula Hájková Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta 8 VZÁJEMNÝ VZTAH TRESTNÍ A SPRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE JUDr. Olga Sovová, Ph.D. Ústav sociální práce UHK Hradec Králové 9 VYJÁDŘENÍ EXPERTŮ K MOŽNOSTEM DEKRIMINALIZACE Mgr. Jiří Vlach Institut pro kriminologii a sociální prevenci 10 ZANEDBÁNÍ POVINNÉ VÝŽIVY NĚKOLIK POZNÁMEK Z PRŮZKUMU JUDr. Josef Sklenička; Doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. Policejní akademie ČR; Panevropská vysoká škola 8

9 12:45-14:15 PANEL I/C: VĚZEŇSTVÍ A RESOCIALIZACE I. Moderátor: PhDr. Alena Marešová, Ph.D. Učebna A1 11 MODEL PREDIKUJÍCÍ VÝVOJ POČTU VĚZŇŮ Mgr. Libor Dušek, Ph.D. Vysoká škola ekonomická / CERGE-EI 12 VYBRANÉ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY U MLADISTVÝCH A DOSPĚLÝCH OSOB VE VÝKONU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY A NA SVOBODĚ SROVNÁNÍ Mgr. Eva Biedermanová Institut pro kriminologii a sociální prevenci 13 VÝZNAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO VĚZNĚNÉ A MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ VĚZNĚNÝCH V PODMÍNKÁCH VĚZEŇSTVÍ ČR Doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc. Policejní akademie ČR v Praze 14 MÁME U NÁS BARÁKOVÉ, NEBO NE? VLIV VĚZEŇSKÉ AUTORITY NA HIERARCHII ODSOUZENÝCH Mgr. Lukáš Dirga; PhDr. Mgr. Petr Juříček; Ing. Alena Oudová Katedra antropologie, Filozofická fakulta ZČU Plzeň; Vězeňská služba ČR 15 UVĚZNĚNÍ DŮLEŽITÝ MILNÍK V ŽIVOTĚ MLADISTVÝCH DELIKVENTŮ PhDr. Alena Marešová, Ph.D. Institut pro kriminologii a sociální prevenci 12:45-14:15 PANEL I/D: ZÁVAŽNÉ FORMY KRIMINALITY Moderátor: PhDr. Martin Cejp, CSc. Učebna A2 16 VYUŽITÍ ANALYTICKÉ TECHNIKY HILP V PREDIKTIVNÍM VÝZKUMU EXTREMISTICKÉHO NÁSILÍ Prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno 17 ÍRÁNSKÝ BOJ PROTI PAŠOVÁNÍ NARKOTIK A JEHO KLÍČOVÉ ASPEKTY Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno 18 OBRAZ ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY PhDr. Martin Cejp, CSc. Institut pro kriminologii a sociální prevenci 12:45-14:15 PANEL I/E: 19 KOMPLEXNÍ HODNOCENÍ KRIMINALITY MLÁDEŽE V RÁMCI REGIONŮ: PROBLÉMY A PRAXE (DISKUSNÍ PANEL) Moderátor: Mgr. Michal Karban (Probační a mediační služba ČR) Učebna A18 14:15-14:30 PŘESTÁVKA 9

10 14:30-16:00 PANELY II. 14:30-16:00 PANEL II/A: VIKTIMOLOGIE A STRACH ZE ZLOČINU II. Moderátor: PhDr. Daniela Květenská, Ph.D. Učebna A17 20 SEKUNDÁRNÍ VIKTIMIZACE OBĚTÍ TRESTNÉ ČINNOSTI PhDr. Jan Hubert Policie ČR 21 PREVENCIA A POMOC DETSKÝM OBETIAM VIRTUÁLNÉHO PROSTREDIA JUDr. Michaela Jurisová Akadémia Policajného zboru v Bratislave 22 PROBLEMATICKÉ MOMENTY TRESTNOPRÁVNEJ OCHRANY OBETÍ STALKINGU A ICH POSTAVENIE V SPOLOČNOSTI JUDr. Jana Klesniaková Právnická fakulta MU v Brně 23 NAD PRAKTICKÝMI NEDOSTATKY PRÁVNÍ ÚPRAVY OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ Mgr. Vítězslav Kozák; Mgr. Michal Jílovec Ministerstvo vnitra České republiky, odbor legislativy a koordinace předpisů; Krajské státní zastupitelství v Brně 24 PREVENCE SEKUNDÁRNÍ VIKTIMIZACE RODIN S DĚTMI PhDr. Daniela Květenská, Ph.D. Ústav sociální práce UHK Hradec Králové 14:30-16:00 PANEL II/B: DELIKVENCE MLÁDEŽE A PREVENCE KRIMINALITY I. Moderátor: PhDr. Lenka Holá, Ph.D. Učebna A10 25 SPOLUPRÁCE ŠKOL A ŠK. ZAŘÍZENÍ SE SPECIALISTY SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ Doc. JUDr. Martin Kloubek, Ph.D. Policejní akademie ČR v Praze 26 MESTÁ Z POHĽADU SOCIOLÓGIE KRIMINALITY prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc. Centrum výzkumu UTB Zlín 27 VADÍ NEVADÍ: POSTOJE MLÁDEŽE K PROBLÉMOVÝM SPOLEČENSKÝM JEVŮM Mgr. Jakub Holas; PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Institut pro kriminologii a sociální prevenci 28 KRIMINALITA MLÁDEŽE VYBRANÉ PŘÍPADY Z PRAXE JUDr. Dagmar Kopencová Vyšší policejní škola MV v Praze 39 NÁZORY DĚTÍ A MLADISTVÝCH NA HRANICI TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PhDr. Lenka Holá, Ph.D. Právnická fakulta UP Olomouc 10

11 14:30-16:00 PANEL II/C: VĚZEŇSTVÍ A RESOCIALIZACE II. Moderátor: Mgr. et Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D. Učebna A1 30 THE PROBLEM OF AGGRESSION AND VIOLENCE IN POLISH PRISONS Dariusz Sarzała, Ph.D. University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Polsko) 31 LONELINESS IN ISOLATION PRISON Dr. Wojciech Piestrzyński WSB Gdańsk (Polsko) 32 ZAMĚSTNANOST A ŘEŠENÍ ZADLUŽENOSTI JAKO VÝZNAMNÉ FAKTORY ÚSPĚŠNÉ RESOCIALIZACE: ZKUŠENOSTI RUBIKON CENTRA Mgr. Kristýna Makovcová; Mgr. Lenka Ouředníčková RUBIKON centrum 33 ÚČINNOST SLUŽBY ROMSKÝ MENTORING NA VÝKON ALTERNATIVNÍCH TRESTŮ U ROMSKÝCH KLIENTŮ PMS ČR Mgr. Marek Demner RUBIKON centrum 34 SPECIFICKÉ PROBLÉMY V ZACHÁZENÍ S ODSOUZENÝMI TRVALE PRACOVNĚ NEZAŘADITELNÝMI Mgr. et Mgr. Tereza Raszková; Mgr. et Mgr. Stanislava Hoferková, PhD. Pedagogická fakulta UPOL, Pedagogická fakulta UHK 14:30-16:00 PANEL II/D: ČINNOST PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ČR V OBLASTI KRIMINALITY MLÁDEŽE Moderátor: PhDr. Andrea Matoušková Učebna A2 35 ČINNOST PMS PŘI ŘEŠENÍ ČINU JINAK TRESTNÉHO SPÁCHANÉHO DÍTĚTEM MLADŠÍM PATNÁCTI LET - TEORIE A PRAXE Mgr. Štěpán Sobotík Probační a mediační služba ČR 36 PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI PMS Z OBLASTI UKLÁDÁNÍ VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍ MLADISTVÝM PACHATELŮM Mgr. Lukáš Herich Probační a mediační služba ČR 37 ZKUŠENOSTI Z PRAXE TÝMŮ PRO MLÁDEŽ V ČR LOKALITA NÁCHOD Mgr. Helena Přibylová Probační a mediační služba ČR 38 PROGRAM PRO MLADISTVÉ PACHATELE PROTI NÁSILÍ Mgr. Lucie Uhlíková Probační a mediační služba ČR 39 RODINNÉ SKUPINOVÉ KONFERENCE NOVÝ RESTORATIVNÍ PROGRAM UPLATŇOVANÝ V RÁMCI ŘÍZENÍ VE VĚCECH MLÁDEŽE Mgr. Natálie Hamplová Probační a mediační služba ČR 11

12 14:30-16:00 PANEL II/E: FORENZNÍ PSYCHOLOGIE Moderátor: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. Učebna A18 40 KRIMINÁLNÍ MYŠLENÍ ZAHRANIČNÍ TEORIE A PRAXE I PRVNÍ EMPIRICKÁ DATA Z ČR Mgr. Petra Faridová Institut pro kriminologii a sociální prevenci 41 PSYCHOLOGIE NEBEZPEČNÉHO PRONÁSLEDOVÁNÍ Mgr. Ivana Jarošová Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno 42 TERAPIE NÁSILNÍKŮ JAKO NÁSTROJ KE SNIŽOVÁNÍ RIZIKA RECIDIVY PhDr. Václav Jiřička Generální ředitelství Vězeňské služby ČR 43 OSOBNOSTNÍ FAKTORY RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V ADOLESCENCI PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. Pedagogická fakulta UHK 44 CHARAKTERISTIKY OSOB ÚSPĚŠNÝCH V DETEKCI LŽI PROSTŘEDNICTVÍM NEVERBÁLNÍCH PROJEVŮ PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. Katedra psychologie, Filozofická fakulta UK v Praze 16:00-16:30 PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ Atrium Objektu společné výuky 16:30-18:00 PANELY III. 16:30-18:00 PANEL III/A: DROGY A KRIMINALITA Moderátor: JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D. Učebna A17 45 DROGOVÁ KRIMINALITA PŘED A PO PŘIJETÍ TRESTNÍHO ZÁKONÍKU JUDr. Michaela Štefunková, Ph.D. Institut pro kriminologii a sociální prevenci 46 KDO JE PACHATELEM PRIMÁRNÍ DROGOVÉ KRIMINALITY REKRUTUJÍCÍM SE Z VIETNAMSKÉ KOMUNITY? PaedDr. Petr Přecechtěl; Bc. Luděk Jančařík Policejní akademie ČR Praha; Policie ČR 47 AKTUÁLNÍ VÝVOJ KRIMINALITY NA ÚSEKU DROGOVÉ TRESTNÉ ČINNOSTI Mgr. et Bc. Jolana Sedláčková Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno 48 LIMITY TRESTNĚPRÁVNÍHO POSTIHU PŘI ŘÍZENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA POD VLIVEM DROG JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D. Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta 12

13 16:30-18:00 PANEL III/B: DELIKVENCE MLÁDEŽE A PREVENCE KRIMINALITY II. Moderátor: JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D. Učebna A2 49 UPLATŇOVÁNÍ RESTORATIVNÍCH PŘÍSTUPŮ U TRESTNÉHO JEDNÁNÍ MLADISTVÝCH Mgr. Tereza Konečná Právnická fakulta MU Brno 50 STUDIJNÍ OBOR SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE JAKO MOŽNÝ NÁSTROJ PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY BUDOUCÍCH PREVENTISTŮ PhDr. Václav Bělík, Ph.D. Pedagogická fakulta UHK 51 DĚTI A MLÁDEŽ V SYSTÉMU SOCIÁLNÍ PREVENCE NA SVITAVSKU Mgr. et Bc. Jan Buchta Pedagogická fakulta MU Brno / Občanské sdružení Bonanza 52 PREVENCE KRIMINALITY VČERA, DNES A ZÍTRA Mgr. Jitka Gjuričová Ministerstvo vnitra ČR 53 DOMÁCÍ VĚZENÍ A SANKCE S PRVKY DOHLEDU V SYSTÉMU OPATŘENÍ UKLÁDANÝCH MLADISTVÝM PACHATELŮM JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 16:30-18:00 PANEL III/C: ROLE POLICIE ČR V SYSTÉMU KONTROLY KRIMINALITY Moderátor: Mgr. et Bc. Vladimír Oliberius Učebna A18 54 JE REÁLNÁ FUNDOVANÁ ANALÝZA KRIMINALITY ZE STRANY POLICIE ČR? Doc. JUDr. Roman Svatoš, Ph.D. Vysoká škola evropských a regionálních studií 55 ROLE POLICIE PŘI ŘEŠENÍ A POSTIHOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO NÁSILÍ A KYBERKRIMINALITY PÁCHANÉ MEZI DĚTMI Mgr. Lukáš Habich Vyšší policejní škola MV v Praze 56 VYBRANÉ JURISTICKÉ KONOTACE SPRÁVNÍHO (POLICEJNÍHO) PRÁVA, DETERMINUJÍCÍ STAV A FAKTICITU SOUČINNOSTI A SPOLUPRÁCE DOTČENÝCH VEŘEJNOPOŘÁDKOVÝCH SUBJEKTŮ (APLIKAČNÍ EXKURS) Mgr. et Bc. Josef Kříha Vysoká škola evropských a regionálních studií 57 PROTIKORUPČNÍ ÚČINEK ZKOUŠKY SPOLEHLIVOSTI JUDr. Josef Hrudka, Ph.D. Policejní akademie ČR v Praze 58 JE MOŽNÝ VLIV MALÉ SKUPINY OSOB NA KRIMINALITU V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 NUSLE? Mgr. et Bc. Vladimír Oliberius Znalec v oboru bezpečnosti 13

14 16:30-18:00 PANEL III/D: 59 (PŘE)VÝCHOVA PACHATELŮ V ČECHÁCH: MOŽNOSTI A LIMITY SYSTÉMU POSTPENITENCIÁRNÍ PÉČE (DISKUSNÍ PANEL) Moderátoři: PhDr. Miroslav Scheinost, Mgr. Jan Rozum, PhDr. Jan Tomášek, Ph.D. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci) Učebna A1 18:10-19:15 ČLENSKÁ SCHŮZE ČESKÉ KRIMINOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI (pouze pro členy ČKS) Učebna A6 19:15-22:00 SPOLEČENSKÝ VEČER Atrium Objektu společné výuky 14

15 Úterý 20. ledna :30-9:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ Prostor před Aulou Objektu společné výuky 9:00-10:30 PANELY IV. 9:00-10:30 PANEL IV/A: ZLOČIN A TREST V RUSKU Moderátor: PhDr. Petr Pojman Ph.D. Učebna A14 60 KRIMINALITA NA SIBIŘI ZKUŠENOSTI Z TERÉNU Doc. Aleksandra Mjachanova Ulan-Ude (Rusko) 61 VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY A JEHO KRIMINOLOGICKÉ PŘEDSTAVY, ELEMENTY A PARAMETRY Doc. Vladislav Orlov Svaz kriminologů a kriminalistů (Rusko) 62 PROFESIONÁLNÍ ZLOČIN A VOROVÉ V ZÁKONĚ ThDr. et Mgr. Marek Dluhoš, Th.D., Ph.D. Univerzita Karlova Praha 63 AKTIVITY ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU V OBLASTI OBCHODU S LIDMI: POSLEDNÍ TRENDY ČESKO, RUSKO, UKRAJINA PhDr. Petr Pojman Ph.D. ČKS a Sankt-Petěrburgské centrum deviantologie 9:00-10:30 PANEL IV/B: DELIKVENCE MLÁDEŽE A PREVENCE KRIMINALITY III. Moderátor: PhDr. Magdaléna Ondicová, Ph.D. Učebna A2 64 VIKTIMIZACE A DELIKVENCE MLÁDEŽE SOUBĚŽNÉ ČI NEZÁVISLÉ JEVY? Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D. Katedra sociologie, Filozofická fakulta UK Praha 65 SOUVISLOST TRESTNÉ ČINOSTI S MLADÝM OBDOBÍM VĚKU PACHATELŮ PhDr. Marcela Moulisová, Ph.D. Policejní akademie ČR v Praze 66 PROJEVY RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A KLIMA TŘÍDY NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OLOMOUCKÉM KRAJI Doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.; Mgr. Lucie Blaštíková Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP Olomouc 67 NEDOSTATEČNÉ VZDĚLÁNÍ JAKO JEDEN Z RIZIKOVÝCH FAKTORŮ SOCIÁLNÍ REINTEGRACE PACHATELŮ TRESTNÉ ČINNOSTI Z ŘAD MLÁDEŽE PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D. Policejní akademie ČR v Praze 15

16 68 VYBRANÉ RIZIKOVÉ FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE SOCIÁLNU REINTEGRÁCIU MLADISTVÝCH PÁCHATELOV TRESTNEJ ČINNOSTI V KONTEXTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY PhDr. Magdaléna Ondicová, Ph.D. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 9:00-10:30 PANEL IV/C: KRIMINOLOGIE PRO 21. STOLETÍ: NOVÉ VÝZVY, PŘÍSTUPY A TÉMATA Moderátor: Mgr. Laco Toušek, Ph.D. Učebna A3 69 KYBERPROSTOR A SEBEPOŠKOZOVÁNÍ Mgr. et Mgr. Kateřina Kudrlová Právnická fakulta UK Praha 70 ZMLAŤ SI SVÉHO UČITELE: NÁSILÍ A LEŽ V NARATIVNÍ KRIMINOLOGII Mgr. Václav Walach Fakulta sociálních studií MU Brno 71 ETNOGRAFIE SPECIALISTŮ NA NÁSILÍ V NOČNÍ EKONOMICE ČESKÉHO MĚSTA Mgr. Petr Kupka Fakulta sociálních studií MU Brno 72 PŘÍSPĚVEK K SOUČASNÝM PŘÍSTUPŮM K ANALYTICKÉMU ZKOUMÁNÍ KRIMINALITY Mgr. Martin Doleček; PhDr. Josef Smolík, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU Brno 73 COMMUNITY POLICING ANEB ILUZE ZÁKONA A POŘÁDKU Mgr. Laco Toušek, Ph.D. Katedra antropologie, Filozofická fakulta ZČU Plzeň 9:00-10:30 PANEL IV/D: 74 HODNOCENÍ KRIMINOGENNÍCH RIZIK ODSOUZENÝCH (DISKUSNÍ PANEL) Moderátoři: Mgr. Michal Petras; Mgr. Jindřich Hůrka; PhDr. Václav Jiřička (Vězeňská služba ČR) Učebna A4 10:30-11:00 PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ 11:00-12:15 PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ II. TRESTNÍ POLITIKA A JEJÍ UPLATŇOVÁNÍ: OTEVŘENÁ DISKUSE S MINISTRYNÍ SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY PROF. JUDR. HELENOU VÁLKOVOU, CSC. Moderátor: Mgr. Jan Rozum Aula Objektu společné výuky 12:15-12:30 ZÁVĚR KONFERENCE Aula Objektu společné výuky 16

17 ABSTRAKTA PŘÍSPĚVKŮ (DLE POŘADÍ UVEDENÉHO V PROGRAMU) 1. Moravcová Eva, Buriánek Jiří PREDIKTORY DELIKVENCE MLÁDEŽE A JEJICH TEORETICKÁ REFLEXE Příspěvek na datech z mezinárodního výzkumu International Self-Report Delinquency Study (ISRD) poukazuje na vztah mezi delikvencí školní mládeže a individuálními nebo sociálními faktory, jako jsou sebekontrola nebo osobní morálka jedince, rodina, škola, trávení volného času, kontakt s delikventními kamarády apod. Bude se zabývat také metodologickými problémy predikce, některými důsledky vyplývajícími z teoretických východisek a dalšími alternativami výkladu. 2. Smolík Josef KRIMINOLOGIE A SUBKULTURY MLÁDEŽE Příspěvek se zaměří na kriminologický přístup ve vztahu k subkulturám mládeže, bude diskutovat samotnou kategorii mládež, a upozorní na některá úskalí a limity výzkumu subkultur mládeže. 3. Havrlentová Darina, Holomek Jaroslav OBET TRESTNEJ ČINNOSTI V KONTEXTE SLOVENSKÝCH REÁLIÍ Tradičným zdrojom informácií o obetiach trestnej činnosti sú policajné štatistiky. Tie ale vypovedajú len o časti trestnej činnosti a teda len o obetiach, o ktorých sa polícia dozvedela a ktoré boli zaevidované. Ďalším významným zdrojom údajov o obetiach trestných činov sú výskumy obetí. Na Slovensku sa národné výskumy obetí realizujú od roku Na ich základe a na základe skúseností mimovládnych organizácií boli zhromáždené mnohé poznatky, okrem iného aj poznatky z oblasti psychológie. Obeť z pohľadu psychológie poskytuje relevantný súhrn poznatkov súvisiacich s prežívaním spôsobenej ujmy a jej následným vyrovnávaním sa s fyzickým a psychickým strádaním smerom k reziliencii a tvorbe a upevňovaniu copyingových stratégií. Autori zhŕňajú poznatky, ktoré boli dosiahnuté a oboznamujú s projektmi, ktoré sa budú realizovať v najbližších rokoch. 4. Matoušková Andrea POTŘEBY OBĚTÍ A PACHATELŮ TRESTNÝCH ČINŮ Z POHLEDU PMS Příspěvek účastníky seznámí s poznatky pracovníků PMS získanými při práci s odsouzenými vykonávající trest ve vězení, kteří si žádají o podmíněné propuštění. Autorka rovněž seznámí posluchače s potřebami obětí/pozůstalých po obětech, které PMS v této souvislosti kontaktuje. Prezentace si za svůj cíl klade představit způsob, jak při předčasném návratu odsouzených z vězení na svobodu zohlednit potřeby a zájmy obětí a požadavek společnosti na ochranu před další kriminalitou. 17

18 5. Jíchová Jana BEZPEČNÝ ŽIVOT V SUBURBIÍCH? VNÍMÁNÍ KRIMINALITY A BEZPEČNOSTI V NOVÝCH REZIDENČNÍCH LOKALITÁCH V ZÁZEMÍ PRAHY Příspěvek se zabývá otázkami kriminality v pražských suburbiích. Rezidenční prostředí obcí v zázemí Prahy je vystaveno významným fyzickým i sociálním proměnám v důsledku nové bytové výstavby a selektivní migrace. Charakteristiky prostředí (fyzické i sociální), spolu s osobní zkušeností a mediálními informacemi vytvářejí image bezpečných/nebezpečných lokalit a ovlivňují vnímání místa bydliště rezidenty. Přestavují suburbia v očích svých obyvatel skutečně bezpečná místa? Pozornost je v tomto příspěvku věnována vnímání bezpečnosti v nově budovaných rezidenčních čtvrtích, strachu a zkušenosti ve vztahu k různým typům kriminality, lokalizaci rizikových míst a bezpečnostním opatřením využívaných domácnostmi. Výzkum je založen na dotazníkovém šetření realizovaném ve čtyřech obcích v zázemí Prahy, které jsou v posledním desetiletí vystaveny dynamické bytové výstavbě. 6. Pěnkava Pavel SENIOŘI BEZ DOMOVA JAKO ČASTÁ OBĚŤ TRESTNÉ ČINNOSTI Senioři bez domova patří k nejčastějším obětem drobné, ale i závažné pouliční trestné činnosti. Jejich neschopnost obrany a absence ochranného zázemí z nich činí velmi snadnou oběť pro agresivní jedince, kteří své napětí ventilují neverbálním násilím. Další častou skupinou delikventů jsou kapesní zloději, kteří je okrádají prakticky o vše, co tito lidé převážně mají při sobě a zároveň to tvoří veškerý jejich majetek. Nezřídka se stávají i tak zvanými býlími koňmi, kdy fiktivně vlastní drahé vozy, nebo jsou majitelé neexistujících firem. Zajištěním jejich preventivní pasivní i aktivní ochrany je pro odborníky přetrvávající problém. Existují východiska z této situace? 7. Hájková Vendula POSTAVENÍ ZABEZPEČOVACÍ DETENCE V SYSTÉMU TRESTNĚPRÁVNÍCH SANKCÍ Zhodnocení postavení zabezpečovací detence v systému trestněprávních sankcí s odstupem pěti let, kdy vstoupila v platnost zákonem o výkonu zabezpečovací detence č. 129/2008 Sb. do českého právního řádu byla zabezpečovací detence zavedena po vzoru zahraničních právních úprav. Vzorem byly právní úpravy Německa a Holandska, které kladou důraz na motivaci pachatele k léčbě při současném zajištění bezpečnosti osoby, zaměstnanců ústavu, ale i společnosti. Zavedení tohoto druhu ochranného opatření má svůj základ v mnohaleté kritice nedostatků ústavního ochranného léčení a staví na dlouhé snaze odborníků o zřízení specializovaného zařízení pro vysoce nebezpečné agresory a sexuální devianty, kteří trpí závažnou duševní poruchou a pro společnost představují mimořádné nebezpečí. Jedná se o nejzazší prostředek trestního práva, jelikož může být spojeno s doživotní izolací pachatele zvláště nebezpečných trestných činů. 8. Sovová Olga VZÁJEMNÝ VZTAH TRESTNÍ A SPRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE Příspěvek vymezuje základní pojmy v oblasti zdravotní péče a zaměří se na vybrané otázky odpovědnosti poskytovatelů zdravotní péče. Bude pojednáno jak o fyzických, tak právnických osobách. Vzhledem k interdisciplinaritě problematiky bude vymezen vztah mezi trestní a správní odpovědností. Zvláštní pozornost bude věnováno poskytování zdravotní péče osobám, které o sobě 18

19 samy nemohou rozhodovat. V příspěvku bude též poukázáno na specifika postavení takto zranitelného poškozeného. 9. Vlach Jiří VYJÁDŘENÍ EXPERTŮ K MOŽNOSTEM DEKRIMINALIZACE V rámci řešení výzkumného projektu nazvaného Teoretické a trestně politické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí bylo mimo jiné provedeno dotazníkové šetření mezi experty z řad soudců a státních zástupců. Příspěvek shrnuje náměty zmíněných expertů na možnou dekriminalizaci, jakož i na zmírnění či naopak zpřísnění postihu některých trestných činů. 10. Sklenička Josef, Zoubková Ivana ZANEDBÁNÍ POVINNÉ VÝŽIVY NĚKOLIK POZNÁMEK Z PRŮZKUMU Příspěvek se věnuje problematice zanedbání povinné výživy pohledem pachatelů odsouzených za tento přečin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Na základě vyhodnocení odpovědí odsouzených si autoři kladou otázku, zda pro vymáhání výživného pro děti je výkon trestu ve věznici efektivní a zda není přínosnější například institut zálohovaného výživného. 11. Dušek Libor MODEL PREDIKUJÍCÍ VÝVOJ POČTU VĚZŇŮ V referátu budu prezentovat průběžné výsledky dvouletého výzkumného projektu Model predikující vývoj počtu vězňů, řešeného pro potřeby Vězeňské služby. Model na základě dat o kriminalitě, trestním řízení u soudů, nástupech, stavech a propouštění vězňů z věznic odhaduje empirické hodnoty parametrů trestní politiky, které ovlivňují budoucí počet vězňů. Následně model simuluje budoucí vývoj počtu vězňů za předpokladu, že parametry trestní politiky zůstanou do budoucna zachovány. Model též dokáže kvantifikovat příčiny změn v počtu vězňů. Průběžné výsledky naznačují, že počet vězňů v ČR bude konvergovat k nižšímu stavu, než jaký byl před amnestií z roku Biedermanová Eva VYBRANÉ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY U MLADISTVÝCH A DOSPĚLÝCH OSOB VE VÝKONU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY A NA SVOBODĚ SROVNÁNÍ Sociálně patologické jevy se vyskytují nejen v běžném světě, ale také v nepřirozeném vězeňském prostředí při výkonu trestu odnětí svobody. Srovnání některých nejzávažnějších z nich z hlediska věku osob, které je páchají a jejich závažnosti. 13. Černíková Vratislava VÝZNAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO VĚZNĚNÉ A MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ VĚZNĚNÝCH V PODMÍNKÁCH VĚZEŇSTVÍ ČR Vzdělávání jako významný faktor záměrné socializace a prevence kriminality. Pragmatická a kultivující funkce vzdělávání. Možnosti vzdělávání vězněných a aktuální úkoly v oblasti vzdělávání vězněných. 19

20 14. Dirga Lukáš, Juříček Petr, Oudová Alena MÁME U NÁS BARÁKOVÉ, NEBO NE? VLIV VĚZEŇSKÉ AUTORITY NA HIERARCHII ODSOUZENÝCH Konferenční příspěvek se zabývá tématikou sociální hierarchie ve skupině odsouzených. Na příkladu pozice barákových autoři analyzují vliv vězeňské autority na ustavování hierarchie mezi odsouzenými s důrazem kladeným zejména na vytváření specifických, statusově nerovných, pozic. V rámci referátu budou představeny jednotlivé pozice, do kterých se hierarchie jedinců ve VTOS dělí a mechanismus rozřazování. Prezentovaná data vychází z vlastního empirického výzkumu prováděného v prostředí českých věznic. 15. Marešová Alena UVĚZNĚNÍ DŮLEŽITÝ MILNÍK V ŽIVOTĚ MLADISTVÝCH DELIKVENTŮ Přežívá představa, že uvěznění je zlomem v životě mladistvého delikventa. Je tomu tak skutečně? Většina mladistvých delikventů t.č. vězněných je recidivisty s relativně dlouhou kriminální kariérou. 16. Mareš Miroslav VYUŽITÍ ANALYTICKÉ TECHNIKY HILP V PREDIKTIVNÍM VÝZKUMU EXTREMISTICKÉHO NÁSILÍ Příspěvek představuje využití analýzy rizik s malou pravděpodobností, ale závažným dopadem (High Impact/Low Probability Analysis - HILP) při prediktivním výzkumu extremistického násilí. Autor objasňuje obecné principy využití této metody v bezpečnostní oblasti a následně se zaměřuje na případovou studii potenciálního závažného extremistického násilí v ČR ve vztahu k zahraničnímu ozbrojenému konfliktu. 17. Šmíd Tomáš ÍRÁNSKÝ BOJ PROTI PAŠOVÁNÍ NARKOTIK A JEHO KLÍČOVÉ ASPEKTY Příspěvek se bude zabývat íránským přístupem boje proti pašování narkotik. Příspěvek se bude soustředit na klíčové aspekty boje - především strategii a takticko-operační postupy íránských bezpečnostních složek v boji proti pašeráckým skupinám a pokusí se nastínit výsledky íránského postupu zhruba v posledním desetiletí, tzn. od zahájení ozbrojené kampaně v Afghánistánu. Jedná se o pilotážní text vycházející jednak z terénního šetření autora v samotné Islámské republice Írán, včetně expertních rozhovorů, a jednak z analýzy příslušných dokumentů a zpráv oficiálních íránských institucí a mezinárodních organizací. 18. Cejp Martin OBRAZ ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY Na základě konkrétních výsledků XXI. expertního šetření z roku 2014, které bylo zaměřeno na charakteristiku organizovaných zločineckých skupin působících na území České republiky, budou v příspěvku s odkazem na podrobnější studie - krátce zhodnoceny, metodologické přístupy, dlouhodobé trendy, obecné závěry, očekávané i neočekávané zvláštnosti, širší souvislosti s vývojem společnosti. 20

21 19. Karban Michal KOMPLEXNÍ HODNOCENÍ KRIMINALITY MLÁDEŽE V RÁMCI REGIONŮ: PROBLÉMY A PRAXE (DISKUSNÍ PANEL) S ohledem na stávající regionální diferenciaci trestné činnosti mládeže a omezené zdroje, umožňující efektivní aplikaci preventivních či represivních opatření v této oblasti, vzrůstá potřeba a důležitost regionální resp. lokální analýzy kriminality mládeže. Tento příspěvek se tedy zaměřuje na proces tvorby komplexního systému hodnocení kriminality mládeže (CSAYC Complex System of Assesment of Youth Criminality) a výsledky ve vybraných regionech zařazených do projektu Na správnou cestu! Podstatou vytvořeného systému je umožnit koordinátorům Týmů pro mládež a ostatním subjektům participujících na rozvoji práce s nezletilými pachateli trestné činnosti provádět standardizované, komplexní, komparativní hodnocení kriminality ze všech dostupných informačních zdrojů (PČR, OSZ, OS, OSZ, OSPOD, OÚ). Na základě této analýzy pak může docházet k účinnějšímu rozhodování o alokaci zdrojů vedoucí ke vzniku vhodných preventivních probačních i reintegračních programů, k potenciální změně aplikovaných trestních a výchovných opatření ale k i k podpoře procesu eliminace vybraných sociálně patologických jevů. V rámci tohoto příspěvku je také prováděn diskurz na témata limitů navrhovaného systému analýzy kriminality mládeže, např.: diferenciace informačních systémů organizací pracující s mladistvými delikventy (způsoby evidence, definice pojmů, časový aspekt atp.); nesourodost regionalizace, využívané organizacemi pracující s mladistvými delikventy; vypovídací schopnost používaných datových zdrojů; neexistence centrálního sběru dat o kriminalitě mládeže či nedostatečná systémová podpora koordinované analýzy kriminality mládeže. 20. Hubert Jan SEKUNDÁRNÍ VIKTIMIZACE OBĚTÍ TRESTNÉ ČINNOSTI V průběhu trestního řízení bývají někdy oběti trestné činnosti sekundárně traumatizovány a viktimizovány některými úkony a dalšími účastníky tohoto procesu, jako například obhájci obviněných, zdravotníky, soudními znalci a dalšími. U Policie ČR byl proto vytvořen systém psychologické pomoci obětem trestné činnosti. 21. Jurisová Michaela PREVENCIA A POMOC DETSKÝM OBETIAM VIRTUÁLNÉHO PROSTREDIA Príspevok venuje pozornosť kriminalite páchanej vo virtuálnom prostredí so zameraním na detskú obeť. Podrobnejšie charakterizuje realizáciu prevencie, možné formy pomoci týmto obetiam a aktuálnu právnu úpravu tejeto problematiky v SR. 22. Klesniaková Jana PROBLEMATICKÉ MOMENTY TRESTNOPRÁVNEJ OCHRANY OBETÍ STALKINGU A ICH POSTAVENIE V SPOLOČNOSTI Obete stalkingu nemajňu v spoločnosti zabezpečenú dostatočnú ochranu. Ide predovšetkým o nedostatočnú trestnoprávnu ochranu a celkový prístup orgánov činných v trestnom konaní a súdov voči uvedenému druhu obetí. Potreby obetí stalkingu ako aj ich postavenie v trestnom konaní a pohľad spoločnosti (verejnosti) je veľmi obmedzený a skreslený. Príspevok by mal načrtnúť nielen 21

Vědecký výbor konference

Vědecký výbor konference ZA FINANČNÍ PODPORY Vědecký výbor konference JUDr. Miroslav Antl (předseda Ústavně právního výboru Senátu České republiky, senátor Parlamentu České republiky; Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové)

Více

II. KRIMINOLOGICKÉ DNY

II. KRIMINOLOGICKÉ DNY II. KRIMINOLOGICKÉ DNY České Budějovice, 27.-28. ledna 2014 Program konference (změna vyhrazena) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA KONFERENCE 1. den 27. ledna 2014 9:00-10:00 Krajský úřad Registrace účastníků 10:00-10:15

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ Policejní akademie ČR, Praha, 9. prosince 2014 Program konference (změna programu vyhrazena) Praha, PA ČR v Praze, 9. prosince 2014 PROGRAM AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ 8:00-9:00

Více

I. KRIMINOLOGICKÉ DNY

I. KRIMINOLOGICKÉ DNY POLICEJNÍ AKADEMIE ČR V PRAZE FAKULTA BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ KATEDRA KRIMINOLOGIE I. KRIMINOLOGICKÉ DNY Policejní akademie ČR, Praha, 30.-31. ledna 2013 Program konference (změna vyhrazena) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

Více

V. KRIMINOLOGICKÉ DNY

V. KRIMINOLOGICKÉ DNY V. KRIMINOLOGICKÉ DNY program (změna vyhrazena) Plzeň, 30.-31. ledna 2017 Konference se koná za finanční podpory advokátní kanceláře Prouza ORGANIZAČNÍ SCHÉMA KONFERENCE Pondělí 30. ledna 2017 9:00-10:00

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

IV. kriminologické dny

IV. kriminologické dny IV. kriminologické dny program (změna vyhrazena) Brno, 25.-26. ledna 2016 Konference se koná za finanční podpory advokátní kanceláře Prouza a nakladatelství 2 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA KONFERENCE Pondělí

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Vyučující: KRIMINOLOGIE Hana Jaroslav Zařazení 3. ročník, zimní semestr, šk. rok 2008/2009 Cíle předmětu: Posluchač zná základní pojmy kriminologie

Více

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Sborník abstraktů z diskusního setkání Consulte, o. s. pořádá pod záštitou místostarosty Města Horní bříza 8. 11. 2012 od 13.00

Více

Činnosti PMS v trestním řízení

Činnosti PMS v trestním řízení Postavení PMS PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věcí projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení

Více

Centrum adiktologie. Cíle předmětu:

Centrum adiktologie. Cíle předmětu: Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE KRIMINOLOGIE Název předmětu: Mgr. Jaroslav Vyučující: Zařazení 3. ročník, zimní semestr, ak. rok 2011/2012, středa 9 12,15 hod. Cíle předmětu: Posluchač zná základní

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé kriminologické školy, jejich charakteristiku Vznik čsl.

Více

Aktualizováno v únoru 2012 23 606 (10.2.2012) 1 724 (10.2.2012) Vězeňská služba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

SANKČNÍ POLITIKA Z POHLEDU PRAXE. 18.listopad, Praha

SANKČNÍ POLITIKA Z POHLEDU PRAXE. 18.listopad, Praha SANKČNÍ POLITIKA Z POHLEDU PRAXE Výzkumný projekt Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí GA ČR - P408/12/2209 18.listopad, Praha Jan Rozum IKSP Expertní

Více

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu radim.vicar@unob.cz Tento předmět se zaměřuje na právní aspekty kybernetické

Více

A) Strategické, koncepční a metodické materiály jednotlivých členů Republikového výboru pro prevenci kriminality

A) Strategické, koncepční a metodické materiály jednotlivých členů Republikového výboru pro prevenci kriminality Příloha č. 3: Přehled úkolů souvisejících s jednotlivými prioritami Následující tabulky řadí úkoly podle souvislostí s jednotlivými strategickými cíli (prioritami). Jeden úkol má zpravidla souvislost s

Více

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Mgr. Lukáš Habich Anotace Příspěvek se zabývá problematikou preventivního programu ve Walesu a návrhem preventivního programu pro Policii

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011 Spr. 215/2012-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Univerzita Karlova v Praze

Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Univerzita Karlova v Praze Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Univerzita Karlova v Praze Název předmětu: Číslo předmětu: Semestr: Garant předmětu: Vyučující: Konzultační hodiny: Kontakt: Klient v konfliktu

Více

Sylabus předmětu: Kriminologie v adiktologiii

Sylabus předmětu: Kriminologie v adiktologiii Centrum adiktologie PK VFN a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Sylabus předmětu: Kriminologie v adiktologiii Centrum adiktologie PK VFN 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Ke Karlovu

Více

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem. Velemínský Miloš

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem. Velemínský Miloš Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem Velemínský Miloš Realizace studie v rámci Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Regionálním

Více

por. Bc. Jiří Ištvaník por. Bc. Petr Buřič

por. Bc. Jiří Ištvaník por. Bc. Petr Buřič KOMERČNÍ SEXUÁLNÍ ZNEUŢÍVÁNÍ DĚTÍ Z POHLEDU POLICEJNÍ PRAXE (netradiční) por. Bc. Jiří Ištvaník por. Bc. Petr Buřič POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY SLUŢBA KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ 1. ODDĚLENÍ OBECNÉ KRIMINALITY

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok

Městský program. prevence kriminality pro rok Městský program prevence kriminality pro rok 2010 Město Smiřice OBSAH Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Cíle programu... 3 3. Prostředky k naplňování cílů... 3 4. Východiska programu... 4 5. Dílčí projekt...

Více

Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany

Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Založeno na výsledcích projektu Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu

Více

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 OBSAH Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 1. ALTERNATIVNÍ OPATŘENÍ: ÚČEL, PODSTATA, VÝHODY. RESTORATIVNÍ JUSTICE 19 1.1. Krize trestu odnětí svobody 19 1.2. Alternativy k uvěznění 21 1.3. Restorativní

Více

VÝSTUPY Z KONFERENCE ROMOVÉ A ALTERNATIVNÍ TRESTY

VÝSTUPY Z KONFERENCE ROMOVÉ A ALTERNATIVNÍ TRESTY Projekt ALTERNATIVA PRO ROMY je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a ww.eeagrants.cz VÝSTUPY Z KONFERENCE ROMOVÉ A ALTERNATIVNÍ TRESTY Mgr. Martina Štěpánková

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby

Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Vězeňská služba České republiky STRUKTURA MĚKKÝ PROJEKT Programy zacházení pro odsouzené Rozšíření existujících

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

na téma Reformy v době ekonomické krize 6. 9. 9. 2010

na téma Reformy v době ekonomické krize 6. 9. 9. 2010 VIII. Mezinárodní konference Evropské vězeňské systémy (ICEPS) na téma Reformy v době ekonomické krize 6. 9. 9. 2010 Dům kultury Kroměříž, ČESKÁ REPUBLIKA PONDĚLÍ, 6. ZÁŘÍ 2010 16.00 20.00 Registrace v

Více

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK

Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK Projekt podpořený z dotačního programu Program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016. Doc. PhDr. Jitka

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo Vězeňská služba ČR Věznice Nové Sedlo Zpracoval: Mgr. Petr Roubíček Předkládá: ředitel věznice plk. Mgr. Miroslav Špalek Charakteristika

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE PŘEHLED INFORMACÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016 (A) bakalářské studium - organizace a obsah studia - praxe (B) magisterské studium - specializace - praxe (C) studium v zahraničí (D) přijímací řízení BAKALÁŘSKÉ

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka Ţ I V O T O P I S OSOBNÍ INFORMACE Jméno PHDR. JURÁŠKOVÁ Eva Adresa KAMENNÁ 2674, 760 01, Zlín, Česká republika Telefon 605 281 616 E-mail juraskova.e@seznam.cz Národnost česká Datum narození 2. 5. 1966

Více

PROGRAMY PRO ŘIDIČE VE VÝKONU TRESTU. PhDr. Václav Jiřička Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství Psychologické pracoviště

PROGRAMY PRO ŘIDIČE VE VÝKONU TRESTU. PhDr. Václav Jiřička Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství Psychologické pracoviště PROGRAMY PRO ŘIDIČE VE VÝKONU TRESTU RO ŘIDIČE PhDr. Václav Jiřička Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství Psychologické pracoviště Závěrečná konference projektu REPADO 8. června 2015, Praha

Více

Agenda zprostředkování řešení konfliktu

Agenda zprostředkování řešení konfliktu Agenda zprostředkování řešení konfliktu Statistika PMS + Kvantitativní monitoring ZRK 2012 / 2013 Č. j.: Spr 00196/2014-022-2 Agenda dospělých (18 +) Zprostředkování řešení konfliktu Teoretický rámec Činnosti

Více

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ IV. jarní semestr Evropská hospodářská, správní a kulturní studia - ak. rok 2014/2015 I. 25. 2. 2014 doc. M. Fryšták Pojem trestního

Více

Kriminalita a prevence

Kriminalita a prevence Kriminalita a prevence Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé kriminologické školy, jejich charakteristiku

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Jak může možnost využití map kriminality ovlivnit bezpečnostní situaci v určité lokalitě

Jak může možnost využití map kriminality ovlivnit bezpečnostní situaci v určité lokalitě Jak může možnost využití map kriminality ovlivnit bezpečnostní situaci v určité lokalitě doc. JUDr. Roman Svatoš, Ph.D. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice 1 Cíl příspěvku

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2017/2018)

AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2017/2018) AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2017/2018) TÉMATA RIGORÓZNÍCH PRACÍ PRO OBOR POLICEJNÍ MANAGEMENT A KRIMINALISTIKA N 61 1) Aplikace poznatků soudního inženýrství v kriminalistice. 2)

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE Konference pořádaná ve spolupráci Úřadu vlády ČR a Právnické fakulty Univerzity Karlovy u příležitosti

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Teze k diplomové práci Analýza kriminality v Ústeckém kraji v letech 1992 a 2002 Vedoucí diplomové práce: Ing. Josef Zilvar, CSc. Vypracoval:

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Radek Jiránek zástupce ředitelky odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Aliance proti dluhům vznikla v květnu 2011 zakladatelé

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Kriminalita mládeže. Jak pracujeme s dětmi a mladistvými (oběťmi a pachateli)

Kriminalita mládeže. Jak pracujeme s dětmi a mladistvými (oběťmi a pachateli) Kriminalita mládeže Jak pracujeme s dětmi a mladistvými (oběťmi a pachateli) Právní východiska naší práce 15 let činnosti Zákon o PMS č. 257/2000 Sb. (všechny fáze trestního řízení) i. Probace, mediace,

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výzkumné a vzdělávací projekty řešené na katedře občanského práva a pracovního práva A. Výzkum s veřejnou podporou Grantové projekty UP s podporou Grantové

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Rizikové skupiny LS 9 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny LS 9 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny LS 9 R I Z I K O V Á M L Á D E Ž P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. ??????????? Udělali jste v životě něco, za co se dnes stydíte? Něco, co bylo v rozporu s nějakými normami?

Více

a kriminalita v souvislosti s

a kriminalita v souvislosti s Sekundární drogová kriminalita a kriminalita v souvislosti s hazardním hraním Mgr. Kateřina Grohmannová RVPPK, 29. září 2016 Obsah Trestná činnost pod vlivem návykových látek - ESSK Ekonomicky motivovaná

Více

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ Karlovarský kraj Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. založeno 1994 27 zaměstnanců 150 externích spolupracovníků 10 000 klientů/40 projektů Poslání a

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Jak a kde byla za normalizace aplikovaná teorie původně zakázané autorky Marie Krakešové

Jak a kde byla za normalizace aplikovaná teorie původně zakázané autorky Marie Krakešové Jak a kde byla za normalizace aplikovaná teorie původně zakázané autorky Marie Krakešové Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D. Fakulta sociálních studií OU 20.5.2015 Teorie Marie Krakešové v kontextu vývoje postpenitenciární

Více

INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ

INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše X. ročník mezinárodní konference INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ Informační a datová bezpečnost, krizové řízení a strategické rozhodování

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Výroční zpráva za rok 2011. ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2011. ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2011 ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. Název: ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Švabinského 1749/19, PSČ 702 00 Datum založení:

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

Č.j.: KRPA /ČJ KR Praha 08. června 2016

Č.j.: KRPA /ČJ KR Praha 08. června 2016 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 120231-3/ČJ-2016-0012KR Praha 08. června 2016 Počet listů: 5 E-mail Městská část Praha 5 k rukám starosty MUDr. Radky KLÍMY P r a h a 5 ZPRÁVA O

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 9 Název kurzu SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODDĚLENÍ SPO Cílová skupina Pracovníci oddělení SPO Odborný garant Mgr. Miroslav Kappl tel.: 493331317,

Více

IV. ÚKOLY REPUBLIKOVÉHO VÝBORU PRO PREVENCI KRIMINALITY A JEDNOTLIVÝCH RESORTŮ

IV. ÚKOLY REPUBLIKOVÉHO VÝBORU PRO PREVENCI KRIMINALITY A JEDNOTLIVÝCH RESORTŮ IV. ÚKOLY REPUBLIKOVÉHO VÝBORU PRO PREVENCI KRIMINALITY A JEDNOTLIVÝCH RESORTŮ REPUBLIKOVÝ VÝBOR PRO PREVENCI KRIMINALITY 1. Realizovat národní podobu projektu Systém včasné intervence a týmu pro mládež

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Priorita 2: Pomoc a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením na skupiny zvlášť zranitelných obětí.

Priorita 2: Pomoc a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením na skupiny zvlášť zranitelných obětí. Akční plán prevence kriminality města Bruntál na rok 2016 Priorita 1: Rozvoj systému prevence kriminality, posilování spolupráce, kompetence a kapacity relevantních partnerů, rozšiřování prostoru pro působení

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že se ve

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu VYBRANÉ KAPITOLY TRESTNÍHO PRÁVA

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu VYBRANÉ KAPITOLY TRESTNÍHO PRÁVA Metodický list pro první soustředění Název tématického celku: Základy trestní odpovědnosti Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů z oblasti trestního práva jako předpoklad pro porozumění

Více

Střednědobý plán výzkumné činnosti Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na období

Střednědobý plán výzkumné činnosti Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na období 1 Střednědobý plán výzkumné činnosti Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na období 2016 2019 Střednědobý plán výzkumné činnosti Institutu pro kriminologii a sociální prevenci (dále IKSP) na

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

IV. Úkoly Republikového výboru pro prevenci kriminality a resortů

IV. Úkoly Republikového výboru pro prevenci kriminality a resortů 1. 2. 7. Gestor Spolupráce Znění úkolu Termín Zadat analýzu potřebnosti právní úpravy prevence kriminality, posoudit její do 31. března 2014 výsledky a závěry předložit vládě ČR. Zpracovat vyčíslení nákladů

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 republiková a resortní krajská lokální Primární Sekundární terciární Úrovně systému prevence Úrovně

Více

PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÝCH ČINŮ. Projekt PROČ ZROVNA JÁ?

PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÝCH ČINŮ. Projekt PROČ ZROVNA JÁ? PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÝCH ČINŮ Projekt PROČ ZROVNA JÁ? Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Realizátor projektu: Probační a mediační služba ČR Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/73.00001

Více

Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má napravovat křivdy a napomáhat uzdravení. Howard Zehr

Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má napravovat křivdy a napomáhat uzdravení. Howard Zehr Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má napravovat křivdy a napomáhat uzdravení Howard Zehr Východiska činnosti PMS Odplatná justice Obnovující justice TČ je především útok na společnost Prioritou

Více