Vědecký výbor konference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vědecký výbor konference"

Transkript

1

2

3 ZA FINANČNÍ PODPORY

4 Vědecký výbor konference JUDr. Miroslav Antl (předseda Ústavně právního výboru Senátu České republiky, senátor Parlamentu České republiky; Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové) Prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové) Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze) Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové) Plk. Doc. JUDr. David Zámek, Ph.D. (Fakulta bezpečnostně právní Policejní akademie ČR) Doc. JUDr. Roman Svatoš, Ph.D. (Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice) Doc. Ing. Renata Štablová, CSc. (Vysoká škola regionálních studií, Praha) Doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. (Policejní akademie ČR) Doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové) PhDr. Erich Stündl (koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy) Mgr. Ferdinand Raditsch (ředitel Květné Zahrady, z.ú.) PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové) PhDr. Václav Bělík, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové) JUDr. Petr Zeman, Ph.D. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci) JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze) Organizační výbor konference Mgr. et Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové) Mgr. et Mgr. Tereza Raszková (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové) Mgr. Jan Rozum (Institut pro kriminologii a sociální prevenci) PhDr. Jan Tomášek, Ph.D. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci)

5 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA KONFERENCE Pondělí 19. ledna :00-10:00 Registrace účastníků (prostor před Aulou Objektu společné výuky) 10:00-10:30 Slavnostní zahájení konference (Aula Objektu společné výuky) 10:30-11:30 Plenární zasedání I.: DĚTI A MLÁDEŽ V KRIMINOLOGICKÉ PERSPEKTIVĚ (Aula OSV) 11:30-12:45 Přestávka na oběd 12:45-14:15 Panel I/A VIKTIMOLOGIE A STRACH ZE ZLOČINU I. (učebna A17) 14:15-14:30 Přestávka Panel I/B AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TRESTNÍHO PRÁVA A TRESTNÍ POLITIKY (učebna A10) Panel I/C VĚZEŇSTVÍ A RESOCIALIZACE I. (učebna A1) Panel I/D ZÁVAŽNÉ FORMY KRIMINALITY (učebna A2) Panel I/E KOMPLEXNÍ HODNOCENÍ KRIMINALITY MLÁDEŽE V RÁMCI REGIONŮ: PROBLÉMY A PRAXE (DISKUSNÍ PANEL) (učebna A18) 15:00 Tisková konference (SM1) 14:30-16:00 Panel II/A VIKTIMOLOGIE A STRACH ZE ZLOČINU II. (učebna A17) Panel II/B DELIKVENCE MLÁDEŽE A PREVENCE KRIMINALITY I. (učebna A10) 16:00-16:30 Přestávka na kávu a občerstvení (Atrium Objektu společné výuky) 16:30-18:00 Panel III/A DROGY A KRIMINALITA (učebna A17) Panel III/B DELIKVENCE MLÁDEŽE A PREVENCE KRIMINALITY II. (učebna A2) Panel II/C VĚZEŇSTVÍ A RESOCIALIZACE II. (učebna A1) Panel II/D ČINNOST PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ČR V OBLASTI KRIMINALITY MLÁDEŽE (učebna A2) Panel III/C ROLE POLICIE ČR V SYSTÉMU KONTROLY KRIMINALITY (učebna A18) 18:10-19:15 Členská schůze ČKS - pouze pro členy České kriminologické společnosti (učebna A6) 19:15-22:00 Společenský večer (Atrium Objektu společné výuky) Křest knihy Kriminologie od autorů T. Gřivny, M. Scheinosta, I. Zoubkové a kol. Tombola Panel II/E FORENZNÍ PSYCHOLOGIE (učebna A18) Panel III/D (PŘE)VÝCHOVA PACHATELŮ V ČECHÁCH: MOŽNOSTI A LIMITY SYSTÉMU POSTPENITEN. PÉČE (DISKUSNÍ PANEL) (učebna A1) 5

6 Úterý 20. ledna :30-9:00 Registrace účastníků (prostor před Aulou Objektu společné výuky budova A) 9:00-10:30 Panel IV/A ZLOČIN A TREST V RUSKU (učebna A14) Panel IV/B DELIKVENCE MLÁDEŽE A PREVENCE KRIMINALITY III. (učebna A2) 10:30-11:00 Přestávka na kávu a občerstvení (Atrium Objektu společné výuky) Panel IV/C KRIMINOLOGIE PRO 21. STOLETÍ: NOVÉ VÝZVY, PŘÍSTUPY A TÉMATA (učebna A3) Panel IV/D HODNOCENÍ KRIMINOGENNÍCH RIZIK ODSOUZENÝCH (DISKUSNÍ PANEL) (učebna A4) 11:00-12:15 Plenární zasedání II.: TRESTNÍ POLITIKA A JEJÍ UPLATŇOVÁNÍ: OTEVŘENÁ DISKUSE S MINISTRYNÍ SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY PROF. JUDR. HELENOU VÁLKOVOU, CSC. (Aula Objektu společné výuky) 12:15-12:30 Závěr konference (Aula Objektu společné výuky) Konference i společenský večer probíhá v budově A Hradecká 1227, Hradec Králové 6

7 PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCE Pondělí 19. ledna :00-10:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ Prostor před Aulou Objektu společné výuky 10:00-10:30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONFERENCE Aula Prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., rektor Univerzity Hradec Králové PhDr. Miroslav Scheinost, předseda České kriminologické společnosti JUDr. Miroslav Antl, předseda Ústavně právního výboru Senátu České republiky, senátor Parlamentu České republiky 10:30-11:30 PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ I. DĚTI A MLÁDEŽ V KRIMINOLOGICKÉ PERSPEKTIVĚ Moderátor: PhDr. Václav Bělík, Ph.D. Aula 1 PREDIKTORY DELIKVENCE MLÁDEŽE A JEJICH TEORETICKÁ REFLEXE Mgr. Eva Moravcová; Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. Katedra sociologie, Filozofická fakulta UK Praha 2 KRIMINOLOGIE A SUBKULTURY MLÁDEŽE PhDr. Josef Smolík, Ph.D. Katedra politologie, Fakulta sociálních studií MU Brno KRIMINALITA MLÁDEŽE A KRIMINALITA PÁCHANÁ NA MLÁDEŽI V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Mjr. Mgr. Ivana Ježková Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje 11:30-12:45 PŘESTÁVKA NA OBĚD 7

8 12:45-14:15 PANELY I. 12:45-14:15 PANEL I/A: VIKTIMOLOGIE A STRACH ZE ZLOČINU I. Moderátor: PhDr. Pavel Pěnkava Učebna A17 3 OBEŤ TRESTNEJ ČINNOSTI V KONTEXTE SLOVENSKÝCH REÁLIÍ Doc. PhDr. Darina Havrlentová, PhD.; doc. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc. Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu SR 4 POTŘEBY OBĚTÍ A PACHATELŮ TRESTNÝCH ČINŮ Z POHLEDU PMS PhDr. Andrea Matoušková Probační a mediační služba ČR 5 BEZPEČNÝ ŽIVOT V SUBURBIÍCH? VNÍMÁNÍ KRIMINALITY A BEZPEČNOSTI V NOVÝCH REZIDENČNÍCH LOKALITÁCH V ZÁZEMÍ PRAHY RNDr. Jana Jíchová, Ph.D. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK Praha 6 SENIOŘI BEZ DOMOVA JAKO ČASTÁ OBĚŤ TRESTNÉ ČINNOSTI PhDr. Pavel Pěnkava Úřad městské části Praha 1 12:45-14:15 PANEL I/B: AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TRESTNÍHO PRÁVA A TRESTNÍ POLITIKY Moderátor: Doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. Učebna A10 7 POSTAVENÍ ZABEZPEČOVACÍ DETENCE V SYSTÉMU TRESTNĚPRÁVNÍCH SANKCÍ Mgr. Vendula Hájková Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta 8 VZÁJEMNÝ VZTAH TRESTNÍ A SPRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE JUDr. Olga Sovová, Ph.D. Ústav sociální práce UHK Hradec Králové 9 VYJÁDŘENÍ EXPERTŮ K MOŽNOSTEM DEKRIMINALIZACE Mgr. Jiří Vlach Institut pro kriminologii a sociální prevenci 10 ZANEDBÁNÍ POVINNÉ VÝŽIVY NĚKOLIK POZNÁMEK Z PRŮZKUMU JUDr. Josef Sklenička; Doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. Policejní akademie ČR; Panevropská vysoká škola 8

9 12:45-14:15 PANEL I/C: VĚZEŇSTVÍ A RESOCIALIZACE I. Moderátor: PhDr. Alena Marešová, Ph.D. Učebna A1 11 MODEL PREDIKUJÍCÍ VÝVOJ POČTU VĚZŇŮ Mgr. Libor Dušek, Ph.D. Vysoká škola ekonomická / CERGE-EI 12 VYBRANÉ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY U MLADISTVÝCH A DOSPĚLÝCH OSOB VE VÝKONU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY A NA SVOBODĚ SROVNÁNÍ Mgr. Eva Biedermanová Institut pro kriminologii a sociální prevenci 13 VÝZNAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO VĚZNĚNÉ A MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ VĚZNĚNÝCH V PODMÍNKÁCH VĚZEŇSTVÍ ČR Doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc. Policejní akademie ČR v Praze 14 MÁME U NÁS BARÁKOVÉ, NEBO NE? VLIV VĚZEŇSKÉ AUTORITY NA HIERARCHII ODSOUZENÝCH Mgr. Lukáš Dirga; PhDr. Mgr. Petr Juříček; Ing. Alena Oudová Katedra antropologie, Filozofická fakulta ZČU Plzeň; Vězeňská služba ČR 15 UVĚZNĚNÍ DŮLEŽITÝ MILNÍK V ŽIVOTĚ MLADISTVÝCH DELIKVENTŮ PhDr. Alena Marešová, Ph.D. Institut pro kriminologii a sociální prevenci 12:45-14:15 PANEL I/D: ZÁVAŽNÉ FORMY KRIMINALITY Moderátor: PhDr. Martin Cejp, CSc. Učebna A2 16 VYUŽITÍ ANALYTICKÉ TECHNIKY HILP V PREDIKTIVNÍM VÝZKUMU EXTREMISTICKÉHO NÁSILÍ Prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno 17 ÍRÁNSKÝ BOJ PROTI PAŠOVÁNÍ NARKOTIK A JEHO KLÍČOVÉ ASPEKTY Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno 18 OBRAZ ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY PhDr. Martin Cejp, CSc. Institut pro kriminologii a sociální prevenci 12:45-14:15 PANEL I/E: 19 KOMPLEXNÍ HODNOCENÍ KRIMINALITY MLÁDEŽE V RÁMCI REGIONŮ: PROBLÉMY A PRAXE (DISKUSNÍ PANEL) Moderátor: Mgr. Michal Karban (Probační a mediační služba ČR) Učebna A18 14:15-14:30 PŘESTÁVKA 9

10 14:30-16:00 PANELY II. 14:30-16:00 PANEL II/A: VIKTIMOLOGIE A STRACH ZE ZLOČINU II. Moderátor: PhDr. Daniela Květenská, Ph.D. Učebna A17 20 SEKUNDÁRNÍ VIKTIMIZACE OBĚTÍ TRESTNÉ ČINNOSTI PhDr. Jan Hubert Policie ČR 21 PREVENCIA A POMOC DETSKÝM OBETIAM VIRTUÁLNÉHO PROSTREDIA JUDr. Michaela Jurisová Akadémia Policajného zboru v Bratislave 22 PROBLEMATICKÉ MOMENTY TRESTNOPRÁVNEJ OCHRANY OBETÍ STALKINGU A ICH POSTAVENIE V SPOLOČNOSTI JUDr. Jana Klesniaková Právnická fakulta MU v Brně 23 NAD PRAKTICKÝMI NEDOSTATKY PRÁVNÍ ÚPRAVY OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ Mgr. Vítězslav Kozák; Mgr. Michal Jílovec Ministerstvo vnitra České republiky, odbor legislativy a koordinace předpisů; Krajské státní zastupitelství v Brně 24 PREVENCE SEKUNDÁRNÍ VIKTIMIZACE RODIN S DĚTMI PhDr. Daniela Květenská, Ph.D. Ústav sociální práce UHK Hradec Králové 14:30-16:00 PANEL II/B: DELIKVENCE MLÁDEŽE A PREVENCE KRIMINALITY I. Moderátor: PhDr. Lenka Holá, Ph.D. Učebna A10 25 SPOLUPRÁCE ŠKOL A ŠK. ZAŘÍZENÍ SE SPECIALISTY SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ Doc. JUDr. Martin Kloubek, Ph.D. Policejní akademie ČR v Praze 26 MESTÁ Z POHĽADU SOCIOLÓGIE KRIMINALITY prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc. Centrum výzkumu UTB Zlín 27 VADÍ NEVADÍ: POSTOJE MLÁDEŽE K PROBLÉMOVÝM SPOLEČENSKÝM JEVŮM Mgr. Jakub Holas; PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Institut pro kriminologii a sociální prevenci 28 KRIMINALITA MLÁDEŽE VYBRANÉ PŘÍPADY Z PRAXE JUDr. Dagmar Kopencová Vyšší policejní škola MV v Praze 39 NÁZORY DĚTÍ A MLADISTVÝCH NA HRANICI TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PhDr. Lenka Holá, Ph.D. Právnická fakulta UP Olomouc 10

11 14:30-16:00 PANEL II/C: VĚZEŇSTVÍ A RESOCIALIZACE II. Moderátor: Mgr. et Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D. Učebna A1 30 THE PROBLEM OF AGGRESSION AND VIOLENCE IN POLISH PRISONS Dariusz Sarzała, Ph.D. University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Polsko) 31 LONELINESS IN ISOLATION PRISON Dr. Wojciech Piestrzyński WSB Gdańsk (Polsko) 32 ZAMĚSTNANOST A ŘEŠENÍ ZADLUŽENOSTI JAKO VÝZNAMNÉ FAKTORY ÚSPĚŠNÉ RESOCIALIZACE: ZKUŠENOSTI RUBIKON CENTRA Mgr. Kristýna Makovcová; Mgr. Lenka Ouředníčková RUBIKON centrum 33 ÚČINNOST SLUŽBY ROMSKÝ MENTORING NA VÝKON ALTERNATIVNÍCH TRESTŮ U ROMSKÝCH KLIENTŮ PMS ČR Mgr. Marek Demner RUBIKON centrum 34 SPECIFICKÉ PROBLÉMY V ZACHÁZENÍ S ODSOUZENÝMI TRVALE PRACOVNĚ NEZAŘADITELNÝMI Mgr. et Mgr. Tereza Raszková; Mgr. et Mgr. Stanislava Hoferková, PhD. Pedagogická fakulta UPOL, Pedagogická fakulta UHK 14:30-16:00 PANEL II/D: ČINNOST PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ČR V OBLASTI KRIMINALITY MLÁDEŽE Moderátor: PhDr. Andrea Matoušková Učebna A2 35 ČINNOST PMS PŘI ŘEŠENÍ ČINU JINAK TRESTNÉHO SPÁCHANÉHO DÍTĚTEM MLADŠÍM PATNÁCTI LET - TEORIE A PRAXE Mgr. Štěpán Sobotík Probační a mediační služba ČR 36 PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI PMS Z OBLASTI UKLÁDÁNÍ VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍ MLADISTVÝM PACHATELŮM Mgr. Lukáš Herich Probační a mediační služba ČR 37 ZKUŠENOSTI Z PRAXE TÝMŮ PRO MLÁDEŽ V ČR LOKALITA NÁCHOD Mgr. Helena Přibylová Probační a mediační služba ČR 38 PROGRAM PRO MLADISTVÉ PACHATELE PROTI NÁSILÍ Mgr. Lucie Uhlíková Probační a mediační služba ČR 39 RODINNÉ SKUPINOVÉ KONFERENCE NOVÝ RESTORATIVNÍ PROGRAM UPLATŇOVANÝ V RÁMCI ŘÍZENÍ VE VĚCECH MLÁDEŽE Mgr. Natálie Hamplová Probační a mediační služba ČR 11

12 14:30-16:00 PANEL II/E: FORENZNÍ PSYCHOLOGIE Moderátor: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. Učebna A18 40 KRIMINÁLNÍ MYŠLENÍ ZAHRANIČNÍ TEORIE A PRAXE I PRVNÍ EMPIRICKÁ DATA Z ČR Mgr. Petra Faridová Institut pro kriminologii a sociální prevenci 41 PSYCHOLOGIE NEBEZPEČNÉHO PRONÁSLEDOVÁNÍ Mgr. Ivana Jarošová Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno 42 TERAPIE NÁSILNÍKŮ JAKO NÁSTROJ KE SNIŽOVÁNÍ RIZIKA RECIDIVY PhDr. Václav Jiřička Generální ředitelství Vězeňské služby ČR 43 OSOBNOSTNÍ FAKTORY RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V ADOLESCENCI PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. Pedagogická fakulta UHK 44 CHARAKTERISTIKY OSOB ÚSPĚŠNÝCH V DETEKCI LŽI PROSTŘEDNICTVÍM NEVERBÁLNÍCH PROJEVŮ PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. Katedra psychologie, Filozofická fakulta UK v Praze 16:00-16:30 PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ Atrium Objektu společné výuky 16:30-18:00 PANELY III. 16:30-18:00 PANEL III/A: DROGY A KRIMINALITA Moderátor: JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D. Učebna A17 45 DROGOVÁ KRIMINALITA PŘED A PO PŘIJETÍ TRESTNÍHO ZÁKONÍKU JUDr. Michaela Štefunková, Ph.D. Institut pro kriminologii a sociální prevenci 46 KDO JE PACHATELEM PRIMÁRNÍ DROGOVÉ KRIMINALITY REKRUTUJÍCÍM SE Z VIETNAMSKÉ KOMUNITY? PaedDr. Petr Přecechtěl; Bc. Luděk Jančařík Policejní akademie ČR Praha; Policie ČR 47 AKTUÁLNÍ VÝVOJ KRIMINALITY NA ÚSEKU DROGOVÉ TRESTNÉ ČINNOSTI Mgr. et Bc. Jolana Sedláčková Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno 48 LIMITY TRESTNĚPRÁVNÍHO POSTIHU PŘI ŘÍZENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA POD VLIVEM DROG JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D. Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta 12

13 16:30-18:00 PANEL III/B: DELIKVENCE MLÁDEŽE A PREVENCE KRIMINALITY II. Moderátor: JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D. Učebna A2 49 UPLATŇOVÁNÍ RESTORATIVNÍCH PŘÍSTUPŮ U TRESTNÉHO JEDNÁNÍ MLADISTVÝCH Mgr. Tereza Konečná Právnická fakulta MU Brno 50 STUDIJNÍ OBOR SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE JAKO MOŽNÝ NÁSTROJ PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY BUDOUCÍCH PREVENTISTŮ PhDr. Václav Bělík, Ph.D. Pedagogická fakulta UHK 51 DĚTI A MLÁDEŽ V SYSTÉMU SOCIÁLNÍ PREVENCE NA SVITAVSKU Mgr. et Bc. Jan Buchta Pedagogická fakulta MU Brno / Občanské sdružení Bonanza 52 PREVENCE KRIMINALITY VČERA, DNES A ZÍTRA Mgr. Jitka Gjuričová Ministerstvo vnitra ČR 53 DOMÁCÍ VĚZENÍ A SANKCE S PRVKY DOHLEDU V SYSTÉMU OPATŘENÍ UKLÁDANÝCH MLADISTVÝM PACHATELŮM JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 16:30-18:00 PANEL III/C: ROLE POLICIE ČR V SYSTÉMU KONTROLY KRIMINALITY Moderátor: Mgr. et Bc. Vladimír Oliberius Učebna A18 54 JE REÁLNÁ FUNDOVANÁ ANALÝZA KRIMINALITY ZE STRANY POLICIE ČR? Doc. JUDr. Roman Svatoš, Ph.D. Vysoká škola evropských a regionálních studií 55 ROLE POLICIE PŘI ŘEŠENÍ A POSTIHOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO NÁSILÍ A KYBERKRIMINALITY PÁCHANÉ MEZI DĚTMI Mgr. Lukáš Habich Vyšší policejní škola MV v Praze 56 VYBRANÉ JURISTICKÉ KONOTACE SPRÁVNÍHO (POLICEJNÍHO) PRÁVA, DETERMINUJÍCÍ STAV A FAKTICITU SOUČINNOSTI A SPOLUPRÁCE DOTČENÝCH VEŘEJNOPOŘÁDKOVÝCH SUBJEKTŮ (APLIKAČNÍ EXKURS) Mgr. et Bc. Josef Kříha Vysoká škola evropských a regionálních studií 57 PROTIKORUPČNÍ ÚČINEK ZKOUŠKY SPOLEHLIVOSTI JUDr. Josef Hrudka, Ph.D. Policejní akademie ČR v Praze 58 JE MOŽNÝ VLIV MALÉ SKUPINY OSOB NA KRIMINALITU V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 NUSLE? Mgr. et Bc. Vladimír Oliberius Znalec v oboru bezpečnosti 13

14 16:30-18:00 PANEL III/D: 59 (PŘE)VÝCHOVA PACHATELŮ V ČECHÁCH: MOŽNOSTI A LIMITY SYSTÉMU POSTPENITENCIÁRNÍ PÉČE (DISKUSNÍ PANEL) Moderátoři: PhDr. Miroslav Scheinost, Mgr. Jan Rozum, PhDr. Jan Tomášek, Ph.D. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci) Učebna A1 18:10-19:15 ČLENSKÁ SCHŮZE ČESKÉ KRIMINOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI (pouze pro členy ČKS) Učebna A6 19:15-22:00 SPOLEČENSKÝ VEČER Atrium Objektu společné výuky 14

15 Úterý 20. ledna :30-9:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ Prostor před Aulou Objektu společné výuky 9:00-10:30 PANELY IV. 9:00-10:30 PANEL IV/A: ZLOČIN A TREST V RUSKU Moderátor: PhDr. Petr Pojman Ph.D. Učebna A14 60 KRIMINALITA NA SIBIŘI ZKUŠENOSTI Z TERÉNU Doc. Aleksandra Mjachanova Ulan-Ude (Rusko) 61 VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY A JEHO KRIMINOLOGICKÉ PŘEDSTAVY, ELEMENTY A PARAMETRY Doc. Vladislav Orlov Svaz kriminologů a kriminalistů (Rusko) 62 PROFESIONÁLNÍ ZLOČIN A VOROVÉ V ZÁKONĚ ThDr. et Mgr. Marek Dluhoš, Th.D., Ph.D. Univerzita Karlova Praha 63 AKTIVITY ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU V OBLASTI OBCHODU S LIDMI: POSLEDNÍ TRENDY ČESKO, RUSKO, UKRAJINA PhDr. Petr Pojman Ph.D. ČKS a Sankt-Petěrburgské centrum deviantologie 9:00-10:30 PANEL IV/B: DELIKVENCE MLÁDEŽE A PREVENCE KRIMINALITY III. Moderátor: PhDr. Magdaléna Ondicová, Ph.D. Učebna A2 64 VIKTIMIZACE A DELIKVENCE MLÁDEŽE SOUBĚŽNÉ ČI NEZÁVISLÉ JEVY? Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D. Katedra sociologie, Filozofická fakulta UK Praha 65 SOUVISLOST TRESTNÉ ČINOSTI S MLADÝM OBDOBÍM VĚKU PACHATELŮ PhDr. Marcela Moulisová, Ph.D. Policejní akademie ČR v Praze 66 PROJEVY RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A KLIMA TŘÍDY NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OLOMOUCKÉM KRAJI Doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.; Mgr. Lucie Blaštíková Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP Olomouc 67 NEDOSTATEČNÉ VZDĚLÁNÍ JAKO JEDEN Z RIZIKOVÝCH FAKTORŮ SOCIÁLNÍ REINTEGRACE PACHATELŮ TRESTNÉ ČINNOSTI Z ŘAD MLÁDEŽE PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D. Policejní akademie ČR v Praze 15

16 68 VYBRANÉ RIZIKOVÉ FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE SOCIÁLNU REINTEGRÁCIU MLADISTVÝCH PÁCHATELOV TRESTNEJ ČINNOSTI V KONTEXTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY PhDr. Magdaléna Ondicová, Ph.D. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 9:00-10:30 PANEL IV/C: KRIMINOLOGIE PRO 21. STOLETÍ: NOVÉ VÝZVY, PŘÍSTUPY A TÉMATA Moderátor: Mgr. Laco Toušek, Ph.D. Učebna A3 69 KYBERPROSTOR A SEBEPOŠKOZOVÁNÍ Mgr. et Mgr. Kateřina Kudrlová Právnická fakulta UK Praha 70 ZMLAŤ SI SVÉHO UČITELE: NÁSILÍ A LEŽ V NARATIVNÍ KRIMINOLOGII Mgr. Václav Walach Fakulta sociálních studií MU Brno 71 ETNOGRAFIE SPECIALISTŮ NA NÁSILÍ V NOČNÍ EKONOMICE ČESKÉHO MĚSTA Mgr. Petr Kupka Fakulta sociálních studií MU Brno 72 PŘÍSPĚVEK K SOUČASNÝM PŘÍSTUPŮM K ANALYTICKÉMU ZKOUMÁNÍ KRIMINALITY Mgr. Martin Doleček; PhDr. Josef Smolík, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU Brno 73 COMMUNITY POLICING ANEB ILUZE ZÁKONA A POŘÁDKU Mgr. Laco Toušek, Ph.D. Katedra antropologie, Filozofická fakulta ZČU Plzeň 9:00-10:30 PANEL IV/D: 74 HODNOCENÍ KRIMINOGENNÍCH RIZIK ODSOUZENÝCH (DISKUSNÍ PANEL) Moderátoři: Mgr. Michal Petras; Mgr. Jindřich Hůrka; PhDr. Václav Jiřička (Vězeňská služba ČR) Učebna A4 10:30-11:00 PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ 11:00-12:15 PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ II. TRESTNÍ POLITIKA A JEJÍ UPLATŇOVÁNÍ: OTEVŘENÁ DISKUSE S MINISTRYNÍ SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY PROF. JUDR. HELENOU VÁLKOVOU, CSC. Moderátor: Mgr. Jan Rozum Aula Objektu společné výuky 12:15-12:30 ZÁVĚR KONFERENCE Aula Objektu společné výuky 16

17 ABSTRAKTA PŘÍSPĚVKŮ (DLE POŘADÍ UVEDENÉHO V PROGRAMU) 1. Moravcová Eva, Buriánek Jiří PREDIKTORY DELIKVENCE MLÁDEŽE A JEJICH TEORETICKÁ REFLEXE Příspěvek na datech z mezinárodního výzkumu International Self-Report Delinquency Study (ISRD) poukazuje na vztah mezi delikvencí školní mládeže a individuálními nebo sociálními faktory, jako jsou sebekontrola nebo osobní morálka jedince, rodina, škola, trávení volného času, kontakt s delikventními kamarády apod. Bude se zabývat také metodologickými problémy predikce, některými důsledky vyplývajícími z teoretických východisek a dalšími alternativami výkladu. 2. Smolík Josef KRIMINOLOGIE A SUBKULTURY MLÁDEŽE Příspěvek se zaměří na kriminologický přístup ve vztahu k subkulturám mládeže, bude diskutovat samotnou kategorii mládež, a upozorní na některá úskalí a limity výzkumu subkultur mládeže. 3. Havrlentová Darina, Holomek Jaroslav OBET TRESTNEJ ČINNOSTI V KONTEXTE SLOVENSKÝCH REÁLIÍ Tradičným zdrojom informácií o obetiach trestnej činnosti sú policajné štatistiky. Tie ale vypovedajú len o časti trestnej činnosti a teda len o obetiach, o ktorých sa polícia dozvedela a ktoré boli zaevidované. Ďalším významným zdrojom údajov o obetiach trestných činov sú výskumy obetí. Na Slovensku sa národné výskumy obetí realizujú od roku Na ich základe a na základe skúseností mimovládnych organizácií boli zhromáždené mnohé poznatky, okrem iného aj poznatky z oblasti psychológie. Obeť z pohľadu psychológie poskytuje relevantný súhrn poznatkov súvisiacich s prežívaním spôsobenej ujmy a jej následným vyrovnávaním sa s fyzickým a psychickým strádaním smerom k reziliencii a tvorbe a upevňovaniu copyingových stratégií. Autori zhŕňajú poznatky, ktoré boli dosiahnuté a oboznamujú s projektmi, ktoré sa budú realizovať v najbližších rokoch. 4. Matoušková Andrea POTŘEBY OBĚTÍ A PACHATELŮ TRESTNÝCH ČINŮ Z POHLEDU PMS Příspěvek účastníky seznámí s poznatky pracovníků PMS získanými při práci s odsouzenými vykonávající trest ve vězení, kteří si žádají o podmíněné propuštění. Autorka rovněž seznámí posluchače s potřebami obětí/pozůstalých po obětech, které PMS v této souvislosti kontaktuje. Prezentace si za svůj cíl klade představit způsob, jak při předčasném návratu odsouzených z vězení na svobodu zohlednit potřeby a zájmy obětí a požadavek společnosti na ochranu před další kriminalitou. 17

18 5. Jíchová Jana BEZPEČNÝ ŽIVOT V SUBURBIÍCH? VNÍMÁNÍ KRIMINALITY A BEZPEČNOSTI V NOVÝCH REZIDENČNÍCH LOKALITÁCH V ZÁZEMÍ PRAHY Příspěvek se zabývá otázkami kriminality v pražských suburbiích. Rezidenční prostředí obcí v zázemí Prahy je vystaveno významným fyzickým i sociálním proměnám v důsledku nové bytové výstavby a selektivní migrace. Charakteristiky prostředí (fyzické i sociální), spolu s osobní zkušeností a mediálními informacemi vytvářejí image bezpečných/nebezpečných lokalit a ovlivňují vnímání místa bydliště rezidenty. Přestavují suburbia v očích svých obyvatel skutečně bezpečná místa? Pozornost je v tomto příspěvku věnována vnímání bezpečnosti v nově budovaných rezidenčních čtvrtích, strachu a zkušenosti ve vztahu k různým typům kriminality, lokalizaci rizikových míst a bezpečnostním opatřením využívaných domácnostmi. Výzkum je založen na dotazníkovém šetření realizovaném ve čtyřech obcích v zázemí Prahy, které jsou v posledním desetiletí vystaveny dynamické bytové výstavbě. 6. Pěnkava Pavel SENIOŘI BEZ DOMOVA JAKO ČASTÁ OBĚŤ TRESTNÉ ČINNOSTI Senioři bez domova patří k nejčastějším obětem drobné, ale i závažné pouliční trestné činnosti. Jejich neschopnost obrany a absence ochranného zázemí z nich činí velmi snadnou oběť pro agresivní jedince, kteří své napětí ventilují neverbálním násilím. Další častou skupinou delikventů jsou kapesní zloději, kteří je okrádají prakticky o vše, co tito lidé převážně mají při sobě a zároveň to tvoří veškerý jejich majetek. Nezřídka se stávají i tak zvanými býlími koňmi, kdy fiktivně vlastní drahé vozy, nebo jsou majitelé neexistujících firem. Zajištěním jejich preventivní pasivní i aktivní ochrany je pro odborníky přetrvávající problém. Existují východiska z této situace? 7. Hájková Vendula POSTAVENÍ ZABEZPEČOVACÍ DETENCE V SYSTÉMU TRESTNĚPRÁVNÍCH SANKCÍ Zhodnocení postavení zabezpečovací detence v systému trestněprávních sankcí s odstupem pěti let, kdy vstoupila v platnost zákonem o výkonu zabezpečovací detence č. 129/2008 Sb. do českého právního řádu byla zabezpečovací detence zavedena po vzoru zahraničních právních úprav. Vzorem byly právní úpravy Německa a Holandska, které kladou důraz na motivaci pachatele k léčbě při současném zajištění bezpečnosti osoby, zaměstnanců ústavu, ale i společnosti. Zavedení tohoto druhu ochranného opatření má svůj základ v mnohaleté kritice nedostatků ústavního ochranného léčení a staví na dlouhé snaze odborníků o zřízení specializovaného zařízení pro vysoce nebezpečné agresory a sexuální devianty, kteří trpí závažnou duševní poruchou a pro společnost představují mimořádné nebezpečí. Jedná se o nejzazší prostředek trestního práva, jelikož může být spojeno s doživotní izolací pachatele zvláště nebezpečných trestných činů. 8. Sovová Olga VZÁJEMNÝ VZTAH TRESTNÍ A SPRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE Příspěvek vymezuje základní pojmy v oblasti zdravotní péče a zaměří se na vybrané otázky odpovědnosti poskytovatelů zdravotní péče. Bude pojednáno jak o fyzických, tak právnických osobách. Vzhledem k interdisciplinaritě problematiky bude vymezen vztah mezi trestní a správní odpovědností. Zvláštní pozornost bude věnováno poskytování zdravotní péče osobám, které o sobě 18

19 samy nemohou rozhodovat. V příspěvku bude též poukázáno na specifika postavení takto zranitelného poškozeného. 9. Vlach Jiří VYJÁDŘENÍ EXPERTŮ K MOŽNOSTEM DEKRIMINALIZACE V rámci řešení výzkumného projektu nazvaného Teoretické a trestně politické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí bylo mimo jiné provedeno dotazníkové šetření mezi experty z řad soudců a státních zástupců. Příspěvek shrnuje náměty zmíněných expertů na možnou dekriminalizaci, jakož i na zmírnění či naopak zpřísnění postihu některých trestných činů. 10. Sklenička Josef, Zoubková Ivana ZANEDBÁNÍ POVINNÉ VÝŽIVY NĚKOLIK POZNÁMEK Z PRŮZKUMU Příspěvek se věnuje problematice zanedbání povinné výživy pohledem pachatelů odsouzených za tento přečin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Na základě vyhodnocení odpovědí odsouzených si autoři kladou otázku, zda pro vymáhání výživného pro děti je výkon trestu ve věznici efektivní a zda není přínosnější například institut zálohovaného výživného. 11. Dušek Libor MODEL PREDIKUJÍCÍ VÝVOJ POČTU VĚZŇŮ V referátu budu prezentovat průběžné výsledky dvouletého výzkumného projektu Model predikující vývoj počtu vězňů, řešeného pro potřeby Vězeňské služby. Model na základě dat o kriminalitě, trestním řízení u soudů, nástupech, stavech a propouštění vězňů z věznic odhaduje empirické hodnoty parametrů trestní politiky, které ovlivňují budoucí počet vězňů. Následně model simuluje budoucí vývoj počtu vězňů za předpokladu, že parametry trestní politiky zůstanou do budoucna zachovány. Model též dokáže kvantifikovat příčiny změn v počtu vězňů. Průběžné výsledky naznačují, že počet vězňů v ČR bude konvergovat k nižšímu stavu, než jaký byl před amnestií z roku Biedermanová Eva VYBRANÉ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY U MLADISTVÝCH A DOSPĚLÝCH OSOB VE VÝKONU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY A NA SVOBODĚ SROVNÁNÍ Sociálně patologické jevy se vyskytují nejen v běžném světě, ale také v nepřirozeném vězeňském prostředí při výkonu trestu odnětí svobody. Srovnání některých nejzávažnějších z nich z hlediska věku osob, které je páchají a jejich závažnosti. 13. Černíková Vratislava VÝZNAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO VĚZNĚNÉ A MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ VĚZNĚNÝCH V PODMÍNKÁCH VĚZEŇSTVÍ ČR Vzdělávání jako významný faktor záměrné socializace a prevence kriminality. Pragmatická a kultivující funkce vzdělávání. Možnosti vzdělávání vězněných a aktuální úkoly v oblasti vzdělávání vězněných. 19

20 14. Dirga Lukáš, Juříček Petr, Oudová Alena MÁME U NÁS BARÁKOVÉ, NEBO NE? VLIV VĚZEŇSKÉ AUTORITY NA HIERARCHII ODSOUZENÝCH Konferenční příspěvek se zabývá tématikou sociální hierarchie ve skupině odsouzených. Na příkladu pozice barákových autoři analyzují vliv vězeňské autority na ustavování hierarchie mezi odsouzenými s důrazem kladeným zejména na vytváření specifických, statusově nerovných, pozic. V rámci referátu budou představeny jednotlivé pozice, do kterých se hierarchie jedinců ve VTOS dělí a mechanismus rozřazování. Prezentovaná data vychází z vlastního empirického výzkumu prováděného v prostředí českých věznic. 15. Marešová Alena UVĚZNĚNÍ DŮLEŽITÝ MILNÍK V ŽIVOTĚ MLADISTVÝCH DELIKVENTŮ Přežívá představa, že uvěznění je zlomem v životě mladistvého delikventa. Je tomu tak skutečně? Většina mladistvých delikventů t.č. vězněných je recidivisty s relativně dlouhou kriminální kariérou. 16. Mareš Miroslav VYUŽITÍ ANALYTICKÉ TECHNIKY HILP V PREDIKTIVNÍM VÝZKUMU EXTREMISTICKÉHO NÁSILÍ Příspěvek představuje využití analýzy rizik s malou pravděpodobností, ale závažným dopadem (High Impact/Low Probability Analysis - HILP) při prediktivním výzkumu extremistického násilí. Autor objasňuje obecné principy využití této metody v bezpečnostní oblasti a následně se zaměřuje na případovou studii potenciálního závažného extremistického násilí v ČR ve vztahu k zahraničnímu ozbrojenému konfliktu. 17. Šmíd Tomáš ÍRÁNSKÝ BOJ PROTI PAŠOVÁNÍ NARKOTIK A JEHO KLÍČOVÉ ASPEKTY Příspěvek se bude zabývat íránským přístupem boje proti pašování narkotik. Příspěvek se bude soustředit na klíčové aspekty boje - především strategii a takticko-operační postupy íránských bezpečnostních složek v boji proti pašeráckým skupinám a pokusí se nastínit výsledky íránského postupu zhruba v posledním desetiletí, tzn. od zahájení ozbrojené kampaně v Afghánistánu. Jedná se o pilotážní text vycházející jednak z terénního šetření autora v samotné Islámské republice Írán, včetně expertních rozhovorů, a jednak z analýzy příslušných dokumentů a zpráv oficiálních íránských institucí a mezinárodních organizací. 18. Cejp Martin OBRAZ ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY Na základě konkrétních výsledků XXI. expertního šetření z roku 2014, které bylo zaměřeno na charakteristiku organizovaných zločineckých skupin působících na území České republiky, budou v příspěvku s odkazem na podrobnější studie - krátce zhodnoceny, metodologické přístupy, dlouhodobé trendy, obecné závěry, očekávané i neočekávané zvláštnosti, širší souvislosti s vývojem společnosti. 20

21 19. Karban Michal KOMPLEXNÍ HODNOCENÍ KRIMINALITY MLÁDEŽE V RÁMCI REGIONŮ: PROBLÉMY A PRAXE (DISKUSNÍ PANEL) S ohledem na stávající regionální diferenciaci trestné činnosti mládeže a omezené zdroje, umožňující efektivní aplikaci preventivních či represivních opatření v této oblasti, vzrůstá potřeba a důležitost regionální resp. lokální analýzy kriminality mládeže. Tento příspěvek se tedy zaměřuje na proces tvorby komplexního systému hodnocení kriminality mládeže (CSAYC Complex System of Assesment of Youth Criminality) a výsledky ve vybraných regionech zařazených do projektu Na správnou cestu! Podstatou vytvořeného systému je umožnit koordinátorům Týmů pro mládež a ostatním subjektům participujících na rozvoji práce s nezletilými pachateli trestné činnosti provádět standardizované, komplexní, komparativní hodnocení kriminality ze všech dostupných informačních zdrojů (PČR, OSZ, OS, OSZ, OSPOD, OÚ). Na základě této analýzy pak může docházet k účinnějšímu rozhodování o alokaci zdrojů vedoucí ke vzniku vhodných preventivních probačních i reintegračních programů, k potenciální změně aplikovaných trestních a výchovných opatření ale k i k podpoře procesu eliminace vybraných sociálně patologických jevů. V rámci tohoto příspěvku je také prováděn diskurz na témata limitů navrhovaného systému analýzy kriminality mládeže, např.: diferenciace informačních systémů organizací pracující s mladistvými delikventy (způsoby evidence, definice pojmů, časový aspekt atp.); nesourodost regionalizace, využívané organizacemi pracující s mladistvými delikventy; vypovídací schopnost používaných datových zdrojů; neexistence centrálního sběru dat o kriminalitě mládeže či nedostatečná systémová podpora koordinované analýzy kriminality mládeže. 20. Hubert Jan SEKUNDÁRNÍ VIKTIMIZACE OBĚTÍ TRESTNÉ ČINNOSTI V průběhu trestního řízení bývají někdy oběti trestné činnosti sekundárně traumatizovány a viktimizovány některými úkony a dalšími účastníky tohoto procesu, jako například obhájci obviněných, zdravotníky, soudními znalci a dalšími. U Policie ČR byl proto vytvořen systém psychologické pomoci obětem trestné činnosti. 21. Jurisová Michaela PREVENCIA A POMOC DETSKÝM OBETIAM VIRTUÁLNÉHO PROSTREDIA Príspevok venuje pozornosť kriminalite páchanej vo virtuálnom prostredí so zameraním na detskú obeť. Podrobnejšie charakterizuje realizáciu prevencie, možné formy pomoci týmto obetiam a aktuálnu právnu úpravu tejeto problematiky v SR. 22. Klesniaková Jana PROBLEMATICKÉ MOMENTY TRESTNOPRÁVNEJ OCHRANY OBETÍ STALKINGU A ICH POSTAVENIE V SPOLOČNOSTI Obete stalkingu nemajňu v spoločnosti zabezpečenú dostatočnú ochranu. Ide predovšetkým o nedostatočnú trestnoprávnu ochranu a celkový prístup orgánov činných v trestnom konaní a súdov voči uvedenému druhu obetí. Potreby obetí stalkingu ako aj ich postavenie v trestnom konaní a pohľad spoločnosti (verejnosti) je veľmi obmedzený a skreslený. Príspevok by mal načrtnúť nielen 21

Vědecký výbor konference

Vědecký výbor konference ZA FINANČNÍ PODPORY Vědecký výbor konference JUDr. Miroslav Antl (předseda Ústavně právního výboru Senátu České republiky, senátor Parlamentu České republiky; Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové)

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ Policejní akademie ČR, Praha, 9. prosince 2014 Program konference (změna programu vyhrazena) Praha, PA ČR v Praze, 9. prosince 2014 PROGRAM AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ 8:00-9:00

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby

Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Vězeňská služba České republiky STRUKTURA MĚKKÝ PROJEKT Programy zacházení pro odsouzené Rozšíření existujících

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

PROBLEMATIKA KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MEZI DĚTMI Z POHLEDU POLICIE ČR

PROBLEMATIKA KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MEZI DĚTMI Z POHLEDU POLICIE ČR PROBLEMATIKA KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MEZI DĚTMI Z POHLEDU POLICIE ČR rada plk. Mgr. Lukáš Habich Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 OBSAH PŘÍSPĚVKU 1. VYMEZENÍ VĚDECKÉHO PROBLÉMU 2. CÍL VVÚ PAČR 3. VYMEZENÍ

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

Základní odborná příprava občanských zaměstnanců - B1

Základní odborná příprava občanských zaměstnanců - B1 Č.j.: 216/2006-34 Schvaluje dne:... Vrchní státní rada genmjr. PhDr. Luděk Kula generální ředitel VS ČR Název projektu: Základní odborná příprava občanských zaměstnanců - B1 Předkládá:....... Vrchní rada

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Jak může možnost využití map kriminality ovlivnit bezpečnostní situaci v určité lokalitě

Jak může možnost využití map kriminality ovlivnit bezpečnostní situaci v určité lokalitě Jak může možnost využití map kriminality ovlivnit bezpečnostní situaci v určité lokalitě doc. JUDr. Roman Svatoš, Ph.D. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice 1 Cíl příspěvku

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

16.10.2011 KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE. Praxe a legislativa

16.10.2011 KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE. Praxe a legislativa KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE Praxe a legislativa Genetické zkoumání v PČR Kriminalistická genetická analýza standardní kriminalistická znalecká metoda PČR zkoumá lidský biologický materiál

Více

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630 Prodejna skript PA ČR Lhotecká 559/7 143 01 PRAHA 4 tel: 974 828 612 prodejní doba PO 9 00-11 30 12 00-15 00 ÚT 9 00-11 30 12 00-15 00 ST 9 00-11 30 12 00-15 00- ČT 9 00-11 30 - PÁ 9 00-13 00 - Do odvolání

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

Obsah prezentace. Probace. Výkon dohledu nad pachateli trestných činů

Obsah prezentace. Probace. Výkon dohledu nad pachateli trestných činů Probace Výkon dohledu nad pachateli trestných činů Seminář pro probační a mediační úředníky 14. 15. 3. 2013 Justiční akademie SR v Omšení zpracoval: Mgr. Radim Valián Obsah prezentace Představení způsobu

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÝCH ČINŮ. Projekt PROČ ZROVNA JÁ?

PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÝCH ČINŮ. Projekt PROČ ZROVNA JÁ? PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÝCH ČINŮ Projekt PROČ ZROVNA JÁ? Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Realizátor projektu: Probační a mediační služba ČR Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/73.00001

Více

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART reg. č. CZ.1.04/3.1.02/B7.00046, financovaný z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Realizátor: Polytechna

Více

ELIMINACE DĚTSKÉ KYBERNETICKÉ KRIMINALITY Z POHLEDU POLICIE ČR

ELIMINACE DĚTSKÉ KYBERNETICKÉ KRIMINALITY Z POHLEDU POLICIE ČR ELIMINACE DĚTSKÉ KYBERNETICKÉ KRIMINALITY Z POHLEDU POLICIE ČR rada plk. Mgr. Lukáš Habich Jihlava, 11.října.2012 OSNOVA PŘÍSPĚVKU 1. SEZNÁMENÍ S DVÚ 4/4 PAČR 2. VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ NA OÚ PČR 3. NÁVRH ELIMINACE

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY Karlovy Vary, dne 6. 3. 2015, newsletter č. 4 VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY T. G. MASARYKA 3, KARLOVY VARY Dovolujeme si vás informovat, že probíhá pilotáž projektu Nejnovější metody primárního zajištění místa

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

6. krajská protidrogová konference

6. krajská protidrogová konference 6. krajská protidrogová konference Poskytování léčby problematickým uživatelům drog v rámci kriminální justice Prof. Morag MacDonald Centre for Research into Quality Birmingham City University Česká Republika,

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín Město Kolín 2 Založeno před rokem 1261 31077 obyvatel Rozloha 35 km2 Důležitý železniční

Více

Česká společnost 25 let po listopadu 1989

Česká společnost 25 let po listopadu 1989 Česká společnost 25 let po listopadu 1989 23. a 24. 10. 2014 Místo konání konference: Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci tř. Svobody

Více

Vnitrooborová a mezioborová spolupráce v sociální práci

Vnitrooborová a mezioborová spolupráce v sociální práci Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové pořádá mezinárodní vědeckou konferenci IX. Hradecké dny sociální práce Téma konference: Vnitrooborová a mezioborová spolupráce v sociální práci Hradec Králové

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ

ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ ČESKÁ PEDAGOGICKÁ SPOLEČNOST UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ 10. a 11. února 2010 Pedagogická

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Metodické přístupy Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná metodika pro sběr a vyhodnocení primárních dat, relevantní pro účely

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Koncepce rozvoje Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta 2010-2015

Koncepce rozvoje Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta 2010-2015 Koncepce rozvoje Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta 2010-2015 1. Identifikace výzkumné organizace Název : Institut pro kriminologii a sociální prevenci Právní forma : Organizační složka

Více

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 2014 Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 byla schválena vládou dne 21. května 2014 usnesením č. 372. Text neprošel

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

6.2 STRUKTURA KRIMINALITY V PRAZE Jana Jíchová

6.2 STRUKTURA KRIMINALITY V PRAZE Jana Jíchová 6.2 STRUKTURA KRIMINALITY V PRAZE Jana Jíchová Výzkumem druhů kriminality či přímo vybraných trestných činů se na úrovni větších územních celků zabývali již tzv. evropští kartografičtí kriminalisté v 19.

Více

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Právní stav publikace je ke dni 31. 12. 2014 Recenze: doc. JUDr. Josef

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY. Čl. 1. Studijní programy. Čl. 2. Obecné informace o přijímacím řízení

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY. Čl. 1. Studijní programy. Čl. 2. Obecné informace o přijímacím řízení 1 z 6 4.2.2014 9:52 O škole Aktuality Úřední deska Zájemci o studium Studenti Zaměstnanci Fakulty S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 7.

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

(ZOP/B2) Hlavní řešitelé a zpracovatelé projektu: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D. PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D.

(ZOP/B2) Hlavní řešitelé a zpracovatelé projektu: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D. PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D. Základní odborná příprava o bčanských zaměstnanců (ZOP/B2) Hlavní řešitelé a zpracovatelé projektu: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D. PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D. Hlavní konzultant: plk. Mgr. Martina Lacinová-Gänselová

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Radek Jiránek zástupce ředitelky odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Aliance proti dluhům vznikla v květnu 2011 zakladatelé

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů. Vedlejší

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Zkušenosti s využitím videokonferencí v trestním řízení

Zkušenosti s využitím videokonferencí v trestním řízení Zkušenosti s využitím videokonferencí v trestním řízení Zkušenosti s využitím videokonferencí v trestním řízení Plk. JUDr. Václav KUČERA, ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Zkušenosti

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. 20.9.2013. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. 20.9.2013. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. 20.9.2013 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů.

Více