Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc."

Transkript

1 Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí Katedry studií občanské společnosti Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta - odborná asistentka Vzdělání 2006 doc. - veřejná ekonomika a služby, Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Slovensko 1985 CSc. - filozofie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Praze 1978 Ing. - řízení národního hospodářství, Vysoká škola ekonomická v Praze Zahraniční studijní pobyty Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko 2005 Institute de Coopération Sociale Internationale, Paříž, Francie Jazyky anglický jazyk německý jazyk ruský jazyk Oblasti zájmu Občanský sektor, nestátní neziskové organizace Sociální ekonomika Společenská zodpovědnost firem, sociální marketing Publikace Knihy a kapitoly knih Dohnalová, Marie - Gregor, Miroslav. Odvětvové ekonomiky. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1983, č Dohnalová, Marie - Přadková, Svatava. Teorie řízení. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987, č Dohnalová, Marie. Ekonomie pro každý den. Praha: Mladá fronta, / Dohnalová, Marie. Sociální plánování a rozvoj ekonomiky. Praha: Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica, monographia CVI , Tem. sk

2 Dohnalová, Marie - Andrle, Petr. Občanský sektor: Studie a souvislosti. Moravský Beroun:Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií, 2002, ISBN Dohnalová, Marie - Malina, Jaroslav - Müller, Karel: Občanská společnost: Minulost přítomnost budoucnost. 17. svazek série Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: Modulové učební texty pro studenty antropologie a příbuzných oborů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003, ISBN Dohnalová, Marie. Antropologie občanské společnosti. Brno: Akademické nakladatelství CERM v Brně, 2004, ISBN Dohnalová, Marie. Sociální ekonomika v evropeizaci českého hospodářství. Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, s. Studie Národohospodářského ústavu J. Hlávky č. 9. ISBN Dohnalová, Marie. Sociální ekonomika v evropském kontextu. Brno: Akademické nakladatelství CERM v Brně, 2006, ISBN Dohnalová, Marie - Malina, Jaroslav. Slovník antropologie občanské společnosti. Brno: Akademické nakladatelství CERM v Brně, 2006, ISBN Dohnalová, Marie a kolektiv. Czechkid : teoretické texty, audio nahrávky. Brno: Akademické nakladatelství CERM v Brně, 2007, ISBN Dohnalová, Marie - Deverová, Lenka - Petrlíková, Blažena - Svoboda Jiří. Sociální ekonomika - sociální podnikání. Brno: Akademické nakladatelství CERM v Brně, 2007, ISBN Odborné články Dohnalová, Marie. Nevládní organizace a sociální politika. Speciální pedagogika, 1997, roč. 7. č. 2. s. 8-13, ISSN Dohnalová, Marie. Zvýší se počet občanských sdružení? Speciální pedagogika, 1998, roč. 8. č. 3. s , ISSN Dohnalová, Marie. Neobávejme se občanské aktivity. Speciální pedagogika, 1999, roč. 9. č s , ISSN Dohnalová, Marie. Sociální ekonomika - prostor pro sociální práci. Sociální práce, Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2003, roč. 2. č.2 s , ISSN Dohnalová, Marie. Veřejný prostor a dobrovolnické organizace. Lidé města, revue pro antropologii, etnologii a etologii komunikace, Praha: Univerzita Karlova v Praze - Fakulta humanitních studií, 2005, roč. 5. č. 2/ , s , ISSN

3 Dohnalová, Marie. Sociální ekonomika a občanský sektor. AUSPICIA, České Budějovice: Vysoká škola evropských studií, 2005, roč. II. č. II., s , ISSN Dohnalová, Marie. Antropologie občanské společnosti. Česká antropologie. 2005, č. 55. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, s , ISSN Studie ve sbornících Dohnalová, Marie. Lidské zdroje v občanském sektoru. In: Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 6. ročníku mezinárodní konference. Praha : Vysoká škola finanční a správní. 2003, s , ISBN Dohnalová, Marie. Podmínky pro vznik sociální ekonomie v ČR. In: Sociální stát a sociální ekonomie hrozba, přežitek nebo příležitost? Sborník z odborného semináře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 2003, s , ISBN Dohnalová, Marie. Veřejný sektor a občanský sektor. In: Veřejná ekonomika a správa. Sborník z mezinárodní konference. Ostrava: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. 2003, s , ISBN Dohnalová, Marie. Sociální podnikání v občanském sektoru ČR. In: Determinanty sociálneho rozvoja. Sociálne podnikanie. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2003, s ISBN Dohnalová, Marie. Občanský sektor v konkurenci s veřejným sektorem. In: Konkurence ve veřejném sektoru. Objektivizace dělby práce mezi státní správou a samosprávou v řízení veřejného sektoru. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s , ISBN Dohnalová, Marie. Sociální investování v občanském sektoru. In: Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 7. ročníku mezinárodní konference. Praha : EUPRESS, 2004, s , ISBN Dohnalová, Marie. Partnerství veřejné správy a mimovládních organizací. In: Teória a prax verejnej správy. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 2004, s ISBN Dohnalová, Marie. Dobrovolné a veřejně prospěšné aktivity - součást naší kultury. In: Studie k sociálním dějinám. Praha - Opava: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Slezské zemské muzeum v Opavě, 2004, s , ISBN Dohnalová, Marie. Veřejná ekonomika a solidární ekonomika. In: Veřejná ekonomika a správa Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005, s , ISBN

4 Dohnalová, Marie. Občanská společnost a partnerství sektorů. In: Partnerství a konkurence veřejného a soukromého sektoru. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s , ISBN Dohnalová, Marie. Občanský sektor. In: Definice neziskového sektoru. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2005, s ISBN Dohnalová, Marie. Sociální ekonomie v evropeizaci českého hospodářství. In: Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o. p. s., s , ISBN Dohnalová, Marie. Obnova občanské společnosti a sociálního podnikání v ČR. In: Determinanty sociálneho rozvoja. Sociálne podnikanie III. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2005, s ISBN Dohnalová, Marie. Komunikace v občanské společnosti při naplňování principu partnerství. In: Komunikace - styl - text. České Budějovice: Filozofická fakulta JU, ISBN , s Dohnalová, Marie. Veřejné neziskové organizace a sociální ekonomika. In: Institucionální změny ve sféře veřejných neziskových organizací - dopady, problémy, zkušenosti. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006, s , ISBN Dohnalová, Marie. Cooperative education within the frame of programme Civil sector at Charles University in Prague. In: Education and Further Training in Co-operataives. Praha: Česká družstevní asociace ČR - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ISBN Dohnalová, Marie. Demokratické občanství a občanský sektor. In: Demokracie a občanství v Evropě. Informační kancelář Rady Evropy v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. České Budějovice, 2006, ISBN: Dohnalová, Marie. Civil society and civil sector in the Czech Republic. In: 23rd World Congress of Czechoslovak Society of Arts and Science. České Budějovice 2006, ISBN X. Dohnalová, Marie. Antropologie občanské společnosti a občanský sektor. In Antropologie ve sjednocené Evropě. 1. vyd. Praha : HMČ UK Praha, od s , 5 s. ISBN Dohnalová, Marie. Anthropology of civil society and non-governmental organizations. In: Tolerance in Multicultural Society of Central Europe. EIS - SVLP UK v Praze, 2006, ISBN: Dohnalová, Marie. The position of civil society (social economy) and third sector in the national research and policy debate. In: Literature Review on Civil Society, Citizenship and Civic Participation in the Czech Republic. Praha: CESES, s. 5-8, ISSN

5 Dohnalová, Marie. Antropologie smrti - hospicové hnutí v České republice. In Člověk ve stínu svého konce. 1. vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, Jihočeská pobočka České společnosti pro politické vědy, od s , 6 s. STUDIA - II. ISBN Dohnalová, Marie. Alternative forms of providing public services. In: Economic Tudory and praktice today and tomorroww II., s EF UMB Banská Bystrica, 2007, ISBN Jiné publikace Dohnalová, Marie. Občanský sektor: Příklady pomoci vybraným sociálním skupinám. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2002, 133 s., pracovní listy. Dohnalová, Marie. Fakulta humanitních studií UK. In: Vajdová, T Česká občanská společnost 2004: po patnácti letech rozvoje. Brno: Akademické nakladatelství CERM ISBN X. Dohnalová, Marie. June Nash (edited): Social movements: An anthropological reader, Blackwell Publishing Ltd. 2005, 344 pp., ISBN (hardcover: alk, paper). In: Anthropologie XLV/1, 2007 Brno: Anthropos Institute, ISSN: Výzkumné projekty Pilotní zavádění magisterského oboru Občanský sektor na FHS UK. Vzdělávací nadace Jana Husa, hlavní řešitelka Výchova k demokratickému občanství. MŠMT ČR, spoluřešitelka Sociální ekonomika v evropeizaci českého hospodářství. Projekt rady Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových k napsání odborné studie, hlavní řešitelka Rozvoj personálního managementu v neziskových organizacích v Praze prostřednictvím dalšího vzdělávání lektorů a konzultantů. Projekt programu JPD3, spoluřešitelka (partner projektu) E-Nonprofit-Learning project (Slovakia, Hungary, Poland and the Czech Republic), spolupráce na mezinárodním projektu CZECHKID - multikulturalita očima dětí. FHS UK v programu JPD3, vedoucí projektu Projektový management - nástroj zvýšení pedagogické a odborné kompetence. Projekt programu JPD3, spoluřešitelka (partner projektu) Lidská sexualita a kultura: Obecně antropologická a sexuologická analýza. Projekt GA ČR, spoluřešitelka Antropologie smrti: komparační sociokulturní analýza umírání, smrti, pohřebních ritů a rituálů. Projekt GA ČR, spoluřešitelka Sociální ekonomika nová oblast výzkumu. Projekt GA ČR, hlavní řešitelka Sociální ekonomika (tvorba nového předmětu). Projekt FRVŠ, hlavní řešitelka.

6 2008 Podnikání nestátních neziskových organizací (tvorba nového předmětu). Projekt FRVŠ, hlavní řešitelka Výzkumný záměr FHS UK na léta (hlavní řešitel tématu Lidská práva v občanském sektoru ). Členství v redakčních radách 2005-nyní 2007-nyní 2008-nyní Lidé města, Revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace Fórum sociální politiky International Journal of Pluralism and Economics Education Členství v odborných organizacích nyní předsedkyně občanského sdružení Společnost pro podporu univerzitních aktivit nyní místopředsedkyně správní rady Nadace Universitas nyní členka Association for Social Economics nyní členka vědecké rady Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i nyní místopředsedkyně správní rady GLE o.p.s nyní členka The International Society for Third-Sector Research (ISTR)

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

Sociální ekonomika - vybrané otázky. Marie Dohnalová a kolektiv

Sociální ekonomika - vybrané otázky. Marie Dohnalová a kolektiv Sociální ekonomika - vybrané otázky Marie Dohnalová a kolektiv VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing.

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech (Publications in International Scientific Journals) 1.Mandysová I.: Providing services in the region. Acta Oeconomica Cassoviensia No 6.Košice 2002, s.98-105,

Více

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 3-4 2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ÚSPĚŠNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ve dnech 21. 3. 22. 3. 2013 proběhla v Českých Budějovicích

Více

Jak se dostat na ekonomické fakulty

Jak se dostat na ekonomické fakulty Jak se dostat na ekonomické fakulty Ekonomických oborů je velké množství a dají se studovat ve spojení s určitým odvětvím, studia nabízejí veřejné i soukromé vysoké školy. Management, cestovní ruch, podniková

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 ÚVOD Centrum pro studium

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 1 2 OBSAH Úvod 4 A. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Definice globálního rozvojového vzdělávání.

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

ČESKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST 2004: po patnácti letech rozvoje. Zpráva z projektu CIVICUS Civil Society Index pro Českou republiku 1

ČESKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST 2004: po patnácti letech rozvoje. Zpráva z projektu CIVICUS Civil Society Index pro Českou republiku 1 ČESKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST 2004: po patnácti letech rozvoje Tereza Vajdová Zpráva z projektu CIVICUS Civil Society Index pro Českou republiku 1 Praha 2005 1 Mezinárodní akční výzkumný projekt koordinaovaný

Více

Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO 6 AVPO V ROCE 2012 10 FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE 15 KONTAKT 4 SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012

Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO 6 AVPO V ROCE 2012 10 FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE 15 KONTAKT 4 SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO 4 SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012 5 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ČLENSTVÍ V AVPO 5 VÝHODY ČLENSTVÍ V AVPO V ROCE 2012 6 AVPO V ROCE 2012 6 PARTNEŘI AVPO V

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Balcar, Jiří 33% - Havlena, Jan 33% - Hlaďo, Petr 34%: Zvolil jsem si techniku. Proč?

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Outreach aktivity univerzit

Outreach aktivity univerzit Outreach aktivity univerzit Liběna TETŘEVOVÁ Abstract The article deals in details with the problems of outreach. Firstly, outreach idea is explained. The outreach concept represents partnership between

Více

Dlouhodobý koncepční rozvoj ÚMV, v. v. i. na léta 2011 2018

Dlouhodobý koncepční rozvoj ÚMV, v. v. i. na léta 2011 2018 Dlouhodobý koncepční rozvoj ÚMV, v. v. i. na léta 2011 2018 Obsah 1. Základní informace 2. Informace o výzkumné činnosti ÚMV, v. v. i. 3. Informace o dalších činnostech ÚMV, v. v. i. 4. Popis koncepce

Více

Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference

Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference 19. 20. září 2006 Lidský kapitál a investice do vzdělání Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference

Více

M ĚNÍC Í SE SPOL EČNOST?

M ĚNÍC Í SE SPOL EČNOST? M ĚNÍC Í SE SPOL EČNOST? Jan Vávra, Miloslav Lapka (edd.) filozofická fakulta univerzity karlovy, 2012 V A R I A V KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Obsah Předmluva 7 Uhlíková stopa jihočeských

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Veřejná ekonomie jako součást obecné ekonomie a příčiny existence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 PRAHA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 Předkládá: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor PRAHA

Více

GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Úvodní slovo GLE o.p.s. zažilo zajímavý a přínosný rok. Uspořádali jsme několik kurzů a seminářů v oblasti projektového managementu a sociálního podnikání, docházelo k výměně

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA. Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní v ČR

MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA. Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní v ČR MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní v ČR Sborník z workshopu a semináře Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného

Více

Jak globálně vzdělávat

Jak globálně vzdělávat Jak globálně vzdělávat Katalog materiálů a nástrojů psaných v češtině určených pro globální rozvojové vzdělávání a multikulturní výchovu se zvláštním zřetelem k tématu fair trade Dokument vznikl s finanční

Více

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 VIII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví 4. 5. listopadu 2014 Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 Přednášející a resumé příspěvků: (řazeno dle časového plánu

Více