Česko-anglické gymnázium s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česko-anglické gymnázium s.r.o."

Transkript

1 Česko-anglické gymnázium s.r.o. Anglo-Czech High School T ř e b í z s k é h o , Č e s k é B u d ě j o v i c e Česko-anglické gymnázium s.r.o. České Budějovice, Třebízského 1010 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

2 1. Výroční zpráva o činnosti školy 1.1. Charakteristika školy Název školy Česko-anglické gymnázium s.r.o Adresa školy Třebízského 1010/9, České Budějovice Právní forma školy Česko-anglické gymnázium s.r.o. je společnost s ručením omezeným (kopie výpisu z obchodního rejstříku příloha č. 1) Identifikační číslo organizace Česko-anglickému gymnáziu s.r.o. bylo přiděleno IČ Identifikační číslo zařízení Česko-anglickému gymnáziu s.r.o. bylo přiděleno IZO (kopie rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol příloha č. 2) Identifikátor ředitelství Ředitelství ČAG byl přidělen identifikátor Zřizovatel školy Zřizovateli školy jsou: RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc., České Budějovice, Srubec, Hodějovická 76, RNDr. Danuše Lhotková, Litvínovice, Šindlovy Dvory, Pod Lesem 206, RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc. a RNDr. Danuše Lhotková jsou společníky společnosti Českoanglické gymnázium s.r.o Bankovní účty školy Česko-anglické gymnázium s.r.o. má zřízeny účty u pobočky Československé obchodní banky v Českých Budějovicích, čísla účtů /0300, /0300 a dále projektové účty /0300 a /

3 Vedení školy Ředitelka školy: RNDr. Danuše Lhotková, narozena , bytem Pod Lesem 206, Litvínovice, Šindlovy Dvory. Absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, aprobace matematika a geografie. Délka praxe 31 let. Zástupkyně ředitelky: Mgr. Eva Draslarová, narozena , bytem Na Vyhlídce 1044, Srubec u Č. Budějovic. Absolventka Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, aprobace matematika a výpočetní technika. Délka praxe 25 let. Zástupkyně ředitelky pro výuku jazyků a zahraničí: Mgr. Štěpánka Kloudová, narozena , bytem Chlumec 72, Hluboká nad Vltavou. Absolventka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, aprobace český jazyk, německý jazyk, anglický jazyk. Délka praxe 21 let. Zástupce pro ekonomiku a provoz : Mgr. Karel Bohoněk, narozen , bytem Gregorák 2230/2, Dobrá Voda u Č. Budějovic. Absolvent Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, aprobace matematika a biologie. Délka praxe 28 let Adresa pro dálkový přístup a webové stránky školy Školská rada Ve školním roce 2014/2015 proběhly dne po skončeném tříletém funkčním období volby do školské rady, v nichž byli znovuzvoleni všichni dosavadní členové: zástupci rodičů a studentů Ing. Martin Krupauer a prof. RNDr. František Vácha, CSc., zástupci pedagogů Mgr. Petr Klier a Mgr. Petr Mašek a jmenováni zástupci zřizovatele Ing. Miloš Kratochvíl a RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc.. Předsedou školské rady byl na ustavujícím setkání dne zvolen Ing. Miloš Kratochvíl. Školská rada se v průběhu školního roku 2014/2015 sešla celkem třikrát a její činnost je dokumentována v zápisech z jednání, uveřejňovaných pravidelně na webové stránce školy Poslání a cíle školy Vzdělávací program Česko-anglického gymnázia nabízí svým studentům kvalitní gymnaziální vzdělávání obohacené o specializovanou, individuální přípravu pro vysokoškolské studium všech zaměření, široký všeobecný rozhled a navíc podstatnou výbavu jazykových, obecně komunikačních a dalších důležitých dovedností pro vysokoškolské studium i profesní život. Program má rozdílné cíle pro různé věkové etapy studia. Důraz na všestrannost, motivaci k aktivnímu studiu a získávání dovedností je typický pro naše nižší gymnázium a tvoří hodnotný základ pro zesílený důraz na specializaci v navazujícím studiu vyššího gymnázia a univerzity. Zaměření na samozřejmost v používání cizího jazyka přirozeně buduje v každém žákovi sebedůvěru pro samostatný a zodpovědný pobyt v cizích zemích a je pro něj velkou výhodou pro další studium i budoucí uplatnění ve zvolené profesi i v osobním životě. Tomuto zaměření školy a cílům bohatých mimoškolních aktivit odpovídá i profil absolventa Česko-anglického gymnázia. Z výsledků srovnávacích šetření vyplývá, že absolvent ČAG je samostatný, proaktivní, považuje za důležité schopnosti umět řešit problémy a pracovat v týmu, včetně schopnosti kritického myšlení, efektivního a zodpovědného zpracovávání 3

4 informací a jejich kultivovaného zveřejňování. Zvyká si na prostředí mezinárodní společnosti, aby byl v budoucnu schopen v ní aktivně a zodpovědně působit, studovat a pracovat Přehled nadstandardní péče, kterou škola poskytuje V části Školního vzdělávacího programu ČAG pro nižší gymnázium, zpracované podle RVP ZV, jsou oproti standardu posíleny tyto oblasti: výuka cizích jazyků, matematiky a oblast praktických dovedností v informační a komunikační technice a v laboratorních cvičeních. Od sekundy je pro studenty připravena nabídka 3 povinně volitelných cizích jazyků NJ, FJ, ŠJ. Výuka německého jazyka v sekundě, tercii a kvartě je vedena v režimu DSD programu Německé partnerské školy s využitím německé asistentky a bude v maturitním ročníku završena složením německého jazykového certifikátu s celoživotní platností. Vedle rodilého mluvčího v hodinách němčiny a anglické konverzace se studenti nižšího gymnázia setkávají s výukou rodilým mluvčím španělštiny a nepovinné ruštiny. Cenné zkušenosti v přírodních vědách získávají studenti nižšího gymnázia v celosvětovém projektu Globe (ČAG od roku 1997 měří data v malé meteorologické stanici ve školní zahradě pro podporu interpretace družicových snímků a svou řadou měření patří k nejdéle fungujícím Globe školám v ČR). Samozřejmostí je každoroční úspěšná účast na národních Globe Games. Tým Globe získal pro ČAG ocenění Vodní výzva 2014 za péči studentů o Dobrovodský potok, který studenti ekologického semináře pravidelně čistí od odpadků a každý týden sledují kvalitu jeho vody na základě vlastních rozborů vzorků. Jejich dlouhodobá péče vyvrcholila dne slavnostním otevřením vlastní Naučné stezky údolím Dobrovodského potoka, která je zároveň vzorným příkladem dobrovolnické činnosti studentů ČAG. Významnou podporu pro rozvoj dovedností v přírodních vědách přinesl projekt Měřím, měříš, měříme v rámci Rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách v roce 2008, dále víceletý projekt Rozvoj klíčových kompetencí a rozšíření mezipředmětových vazeb ve výuce ČAG, financovaný z OPVK (ESF a státního rozpočtu ČR), který byl dokončen k , jehož aktivity se však dále prohlubují i rozšiřují. Partnerem ČAG v tomto projektu byla Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, jejíž zaměstnanci přinesli a dále přinášejí studentům i učitelům ČAG při přednáškách a exkurzích mnoho cenných poznatků a zkušeností. ČAG je Fakultní školou Přírodovědecké fakulty JU, spolupráce s Přírodovědeckou, Pedagogickou i Filozofickou fakultou JU se úspěšně rozvíjí. Samozřejmostí se již staly denní návštěvy i týdenní pobyty studentů nižšího gymnázia ve střediscích ekologické výchovy. Metodické materiály, vytvořené v rámci projektů, jsou dále používány. Rovněž se uskutečňují i besedy, přednášky a workshopy. Obdobně jsou dále zhodnocovány a využívány postupy, metodické materiály, včetně pracovních listů v dějepisu, biologii a zeměpisu, které umožňují v hodinách těchto předmětů v nižším gymnáziu používání anglického jazyka. Učitelé ČAG je vytvořili v rámci projektu Streaming v Aj a Aj v předmětech financovaného z OPVK (ESF a státního rozpočtu ČR), který byl ukončen k V tomto školním roce jsme také projektovým způsobem vedly studenty nižšího i vyššího gymnázia k prohlubování jejich finanční gramotnosti. Tyto aktivity probíhaly i nad rámec metodik, které jsme vyvíjeli v projektu financovaném z OPVK (ESF a státního rozpočtu ČR) Fin. gramotnost ČAG (CZ.1.07/1.5.00/ ). ČAG buduje s pomocí rodičů dětskou knihovnu, i v tomto školním roce se významně rozrostla o kvalitní publikace. Velká pozornost je věnována výchově ke zdravému životnímu stylu a tělesné výchově, ve většině ročníků tříhodinové, s možností nepovinných sportovních her (kopané, košíkové a frisbee ultimate). Družstva ČAG se pravidelně umisťují na prvních okresních i krajských místech v různých sportech atletice, lyžování, raftingu, frisbee, míčových hrách. Dne 17. června

5 se konalo v Praze finále turnaje středoškolské ligy Frisbee ultimate, ve kterém náš celek zvítězil v konkurenci osmi nejlepších družstev z celé České republiky. Pro náš tým to bylo vyvrcholení pětiletého úsilí, které jsme zahájili přihlášením do středoškolské ligy na začátku tercie. Od té doby se studenti vypracovali, absolvovali nespočet zápasů i tréninků s nejlepšími týmy. I přesto se však každý z nich dál věnoval a stále věnuje nějakému dalšímu sportu a frisbee berou hlavně jako školní týmovou záležitost. Studenti Kateřina Jandová, Tomáš Král, Veronika Kučerová, Jana Šromová a Matěj Štětka jsou rovněž členy národního týmu ČR. Výuka všech ročníků vyššího gymnázia se uskutečňuje dle Školního vzdělávacího programu ČAG (podle RVP G). Inspekční zpráva ČŠI je přílohou č. 3 této výroční zprávy. V posledních dvou letech studia vyššího osmiletého i čtyřletého gymnázia probíhá výuka anglického jazyka, matematiky, dějepisu, základů společenských věd, fyziky, biologie a chemie v režimu streamingu. Takto organizovaný program vlastní volby intenzity studia jednotlivých předmětů výrazně zvyšuje možnost kvalitní soustředěné přípravy žáka na vybrané univerzitní studium při neomezeném rozvoji jeho všeobecného přehledu. Ojedinělým programem ČAG je také plánovitá tří až čtyřstupňová příprava na jazykové zkoušky k získání certifikátů úrovně B2 a C1 či C2 v anglickém jazyce - Cambridgeské zkoušky (ČAG je partnerskou institucí British Council), zkoušky největší britské certifikační firmy City & Guilds (ČAG bylo i ve školním roce 2014/2015 testovacím střediskem této firmy, která v ČR nyní končí testování úrovní požadovaných naší školou), či zkoušky IELTS, TOEFL. Studenti jsou podporováni v získávání certifikátů i v dalších cizích jazycích. Ideální součástí rozvoje jazykových schopností jsou hodiny konverzace s rodilým mluvčím, v anglickém jazyce již od primy osmiletého studia, tedy v každém ročníku obou studijních cyklů. O schopnosti využít takto získané jazykové i studijní dovednosti svědčí výčet zahraničních univerzit, na kterých absolventi ČAG studují - bližší informace v kapitole i úspěšné zapojení studentů do mezinárodní projektové práce a odborné činnosti (kapitola ). Za kvalitní inovativní program ve výuce angličtiny byla ČAG udělena Evropská jazyková cena Label V roce 2011 se ČAG stal členem Britské obchodní komory s cílem rozšířit svým studentům i profesorům další vzdělávací možnosti. Od roku 2012 je ČAG partnerem Britské rady. Unikátní zkušenosti a zážitky opět přinesl studentům i pedagogům ČAG týden projektu Edison, organizovaný mezinárodní agenturou AIESEC. Sedm vysokoškoláků z různých koutů světa tu po celý týden představovalo svou zemi. Amy mluvila o Taiwanu, Saman o Iránu, Linh o Vietnamu, Salome přiblížila studentům Gruzii, Omar Egypt, Vitalie Rusko a s Yasinem se posluchači přenesli do jeho rodného Turecka. Každodenní setkávání a diskuse pomohly našim studentům nejen v rozvoji komunikačních schopností v angličtině, ale především jim umožnily rozšířit kulturní rozhled a pochopit, že jsou si se zahraničními studenti lidsky velmi blízcí bez ohledu na náboženství či rozdílnost názorů. Ve školním roce 2014/2015 se scházeli zájemci také v literárním semináři a kroužcích italštiny, tvůrčího psaní a kreslení pravou hemisférou. Již tradičním literárním svátkem je večer autorského čtení studentů a recitační soutěž Vrbenský rohlík, kterou pořádá ČAG pro budějovické středoškolské studenty. Redakce školního časopisu 4U obdržela v krajské soutěži výjimečná dvě první místa a čestné uznání a Ocenění Sekce volných novinářů Odborového svazu novinářů a pracovníků médií ČR.. Vzdělávací program Česko-anglického gymnázia přináší i starším studentům sportovní kurzy včetně všestranného kurzu Kalokagathia, přírodovědné činnosti (ekologický seminář a program Globe, přírodovědné exkurze, projekty a soutěže, laboratorní práce) a rozmanité aktivity, které jsou uskutečňovány především v anglickém jazyce (Halloween, Thanksgiving Day, St.Patrick s Day, dny německých spolkových zemí. Významnými a úspěšnými doplňkovými činnostmi školního roku 2014/2015 byly literární, logické a šachové soutěže a turnaje, účast studentů ČAG i organizátorská role septimánky Ivy Šalplachtové v Plzeňské diplomatické simulaci, reprezentace v Pražském modelu OSN, práce studentů v přírodovědných 5

6 projektech včetně programu Otevřená věda. Pod vedením Mgr. Dušana Hrabánka pracoval školní debatní klub, jehož členky se zúčastnily řady soutěží organizovaných Asociací debatních klubů ČR. Velké zkušenosti studenti získávají v okresních i krajských kolech olympiád, významné studentské úspěchy i na národní a mezinárodní úrovni mapuje kapitola ). Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu jednotlivých ročníků i celé školy. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, rozšiřují všeobecný přehled žáků, motivují žáky a podporují spolupráci studentů a pedagogů. Vysoko si ceníme skutečnosti, že studenti ve všech těchto aktivitách zažívají pravidelně úspěch a získávají velmi cenné zkušenosti. S ohlédnutím na období od roku 2000 lze uvést jako příklad opakované vítězství a vysoká umístění v celonárodní i mezinárodní soutěži Globe Games, vítězství v Národní výběrové soutěži EYP 2007 a tudíž reprezentaci ČR v Evropském parlamentu mládeže v Dublinu v dubnu 2008 a znovu v Gironě 2009 (ČAG 3. místo v rámci ČR). Dále opakované úspěchy studentů v národním kole soutěže vědeckých a technických projektů středoškoláků Amavet (již 3 mezinárodní účasti na Intel ISEF), Cena Učené společnosti ČR, dvě první místa na mezinárodní přehlídce Evropského biochemického kongresu v Praze v červenci 2009, již 26 prací studentů ČAG v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti, účast v národních kolech olympiád (AJ, NJ, FJ, ŠJ, Ch). Tyto činnosti a možné úspěchy v nich řadíme k nejvýraznějšímu nadstandardu nabídky ČAG. Každému studentu, který projeví zájem, se dostává individuální péče a vedení v jeho práci na svobodně zvolené téma, včetně zprostředkování kontaktů na univerzitní a vědecká pracoviště. Zároveň s kvalitní jazykovou přípravou startuje tak student ČAG svou úspěšnou životní dráhu, připravenou i pro mezinárodní úroveň. V rámci široké a intenzívní mezinárodní spolupráce mají naši studenti možnost ověřit si schopnost komunikace na solidní a kultivované úrovni s vrstevníky mnoha evropských států. Vybrané projekty jsou popsány v kapitole Již tradicí je dvoustranná spolupráce se školami ve španělské Tortose, slovinském Mariboru, s lyceem v bretaňském Lorientu. Unikátní příležitostí vyplývající z dlouholeté úzké spolupráce s partnerskou školou v hesenském Hombergu je nabídka účasti ve studentském programu letních praxí. V roce 2014/2015 jsme opět uskutečnili několik společných aktivit se studenty z Bundesoberstufenrealgymnasium v Linci. Přinášejí hlubší vzájemné poznávání života a kultury i cennou spolupráci na obou stranách česko-rakouské hranice. Podrobnější výčet přednášek, aktivit, soutěží a projektů obsahuje kapitola K získání všeobecného rozhledu studenta Česko-anglického gymnázia patří také poznávací zájezd do Anglie, ve kterém si studenti ověří své schopnosti užívat anglický jazyk v zemi jeho původu. Tento zájezd je organizován zpravidla v tercii nižšího gymnázia a v prvním ročníku čtyřletého studia. Vstup do nového kolektivu školy je studentům 1. ročníku čtyřletého gymnázia ulehčen účastí v zahajovacím týdenním kurzu Kalokagathia a primánům ve středisku ekologické výchovy. Studenti se v přirozeném prostředí při podnětných aktivitách dobře poznají, vytvoří si tým, který je pro ně domovem i po návratu a na jehož vazbách stavějí nová přátelství se studenty z vyšších ročníků. Buduje se tak rodinná atmosféra školy, v níž se zpravidla všichni studenti znají. Toto prostředí se pro ně pak stává hodnotným zázemím pro rozvoj jejich osobností a všestrannou přípravu na budoucí studium i pro život. Výrazem partnerství mezi vedením školy, pedagogy a studenty je studentské fórum, které se schází pravidelně každý měsíc a kde se studenti aktivně podílejí na formování své školy. Učí se spolupracovat při přípravě rozmanitých aktivit včetně pedagogy podporované dobrovolnické činnosti. Jedno z nejvyšších hodnocení studentského fóra získávají besedy Klubu absolventů ČAG o.s. pro studenty 2. ročníků vyššího gymnázia, které přinášejí významný přehled napříč vysokými školami, studiem v zahraničí 6

7 i budoucími profesními možnostmi. Toto vše skládá vzdělávací program školy, na jehož stálém zdokonalování ČAG systematicky pracuje Přehled oborů vzdělání Ve školním roce 2014/2015 probíhala na Česko-anglickém gymnáziu výuka podle ŠVP ČAG v denním studiu oborů K/41 Gymnázium a K/81 Gymnázium Seznam všech tříd s počty žáků k ročník (čtyřleté studium) 24 žáků 2. ročník (čtyřleté studium) 15 žáků 3. ročník (čtyřleté studium) 26 žáků 4. ročník (čtyřleté studium) 25 žáků 1. ročník (osmileté studium) 28 žáků 2. ročník (osmileté studium) 31 žáků 3. ročník (osmileté studium) 23 žáků 4. ročník (osmileté studium) 26 žáků 5. ročník (osmileté studium) 19 žáků 6. ročník (osmileté studium) 17 žáků 7. ročník (osmileté studium) 30 žáků 8. ročník (osmileté studium) 15 žáků Celkem k žáků 1.3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Ve školním roce 2014/2015 působilo na Česko-anglickém gymnáziu 32 profesorů v hlavním pracovním poměru: Javier Jesus Castillo Escobar, Mgr., absolvent ZSF JU v Českých Budějovicích, španělský jazyk, praxe 7 let Eliška Čihovská, Mgr., absolventka PedF ZU v Plzni, anglický jazyk, praxe 16 let, třídní učitelka ve 2. ročníku Yvona Doležalová, Mgr., absolventka PedF JU v Českých Budějovicích, anglický jazyk, tělesná výchova, praxe 36 let Eva Draslarová, Mgr., absolventka MFF UK v Praze, matematika, výpočetní technika, praxe 25 let, zástupkyně ředitelky Lukáš Erhart, Mgr., absolvent FTVS UK v Praze, tělesná výchova, praxe 14 let, metodik prevence patologických jevů, asistent ředitelky pro oblast tělovýchovnou, třídní učitel v kvartě Milena Gutvirthová, Mgr., absolventka FF UK v Praze, anglický jazyk, latina, praxe 35 let 7

8 David Hartman, Mgr., absolvent PedF JU v Českých Budějovicích, informatika a výpočetní technika, fyzika, praxe 14 let, správce ICT a informačního centra, třídní učitel v oktávě Zdeňka Hucková, Mgr., absolventka FF UK v Praze, český jazyk, francouzský jazyk, praxe 22 let, Public Relations Petra Klee, Mgr., absolventka PedF ZU v Plzni, český jazyk, občanská výchova, anglický jazyk, praxe 10 let Petr Klier, Mgr., absolvent FF MU v Brně, český jazyk, dějepis, praxe 14 let, asistent ředitelky pro oblast humanitní, správce školní knihovny Štěpánka Kloudová, Mgr., absolventka PedF JU v Českých Budějovicích, anglický jazyk, německý jazyk, český jazyk, praxe 21 let, asistentka ředitelky pro zahraničí a výuku cizích jazyků Eva Kordová, absolventka FF UK v Praze, český jazyk, anglický jazyk, praxe 40 let, garant kontaktů s partnery ve Velké Británii Danuše Lhotková, RNDr., absolventka PřF UK v Praze, matematika, geografie, praxe 31 let, ředitelka školy Monika Maradová, Mgr., absolventka BiF JU v Českých Budějovicích, biologie, chemie, ekologická výchova, praxe 11 let Irena Marušincová, Mgr., absolventka FF MU v Brně, německý jazyk, francouzský jazyk, praxe 13 let Petr Mašek, Mgr., absolvent PřF UK v Praze, matematika, geografie, praxe 15 let, poradce pro výběr VŠ, třídní učitel ve 3. ročníku Stephen Muckley, Bc., absolvent Cork Institute of Technology, angličtina, tematická angličtina a anglická konverzace, praxe 10 let Jana Pechová, Mgr., absolventka PedF JU v Českých Budějovicích, anglický jazyk, český jazyk, praxe 7 let, na mateřské dovolené Dagmar Poláková, Mgr., absolventka PedF JU v Českých Budějovicích, český jazyk, hudební výchova, dramatická výchova, praxe 37 let Libuše Pustinová, RNDr., absolventka MFF UK v Praze, matematika, fyzika, praxe 31 let, třídní učitelka ve 4. ročníku, asistentka ředitelky pro oblast matematicko-fyzikální Romana Rýcová, Mgr., absolventka PedF JU v Českých Budějovicích a FF UJEP v Brně, český jazyk, dějepis, praxe 35 let, třídní učitelka v septimě Lucie Starčevská, Mgr., absolventka BiF JU v Českých Budějovicích, biologie, chemie, ekologická výchova, praxe 16 let, na mateřské dovolené, třídní učitelka v sekundě 8

9 Zbyněk Šedivý, Mgr., absolvent PedF JU v Českých Budějovicích, biologie a tělesná výchova, praxe 2 roky, třídní učitel v primě Jana Špilerová, PhDr., absolventka PedF JU v Českých Budějovicích, germanistika a anglický jazyk, praxe 10 let, třídní učitelka v sextě Andrea Štětková, Mgr., absolventka FTVS UK v Praze, tělesná výchova, praxe 21 let Kateřina Štruncová, PaedDr., absolventka PedF JU Českých Budějovicích, český jazyk, německý jazyk, praxe 28 let, garant kontaktů s partnery v Německu, Public Relations Květa Tůmová, RNDr., absolventka PřF UK v Praze, biologie, chemie, praxe 31 let, asistentka ředitelky pro oblast přírodovědnou, třídní učitelka v tercii Tomáš Veber, Mgr. et Mgr., ThD., absolvent PedF a TF JU v Českých Budějovicích, český jazyk, dějepis, náboženství, etika, praxe 12 let, třídní učitel v 1. ročníku, výchovný poradce Marek Vejsada, Mgr., absolvent MFF UK v Praze, matematika, fyzika, praxe 20 let, třídní učitel v kvintě Vivian Lee White, M.A., absolventka University of California, Santa Barbara, angličtina, tematická angličtina a anglická konverzace, praxe 33 let David Žák, Mgr., absolvent PedF JU v Českých Budějovicích, český jazyk, výtvarná výchova, tvůrčí psaní, praxe 20 let Václav Žák, MgA., absolvent Hochschule für Musik Köln, SRN, hudební výchova, praxe 6 let Kristýna Žůrková, Mgr., absolventka FF JU v Českých Budějovicích, německý jazyk, dějepis, praxe 2 roky Dále na Česko-anglickém gymnáziu působili ve školním roce 2014/2015 tito externisté: Prof. RNDr. Rüdiger Horst Ettrich, Ph.D. Doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. Sindy Forkel Karey Rawitscher, BA Ing. Marina Strelková přírodovědná a technická němčina tematická angličtina (Science) asistentka pedagoga rodilá mluvčí NJ anglická konverzace ruština Provozními zaměstnanci Česko-anglického gymnázia byli Mgr. Karel Bohoněk Mgr. Helena Forstová Jaroslava Kubešová Radek Borovka Marie Bočková zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz asistentka zástupkyně /zástupce ředitele daňové a účetní poradenství školník úklid 9

10 Hana Javorová Milena Sukdolová Edita Vocásková úklid úklid úklid 10

11 1.4. Údaje o přijímacím řízení Pro školní rok 2015/2016 proběhlo přijímací řízení do 1. ročníku osmiletého studia (obor K/81 Gymnázium), do 1. ročníku čtyřletého studia (obor K/41 Gymnázium) a dále přijímací řízení do vyššího ročníku (podle 63 zákona č. 561/2004 Sb., v akt. ). 1. kolo počet uchazečů počet přijatých počet ZL K/41 1.r odvolání K/81 prima , 1 ZL zpět do vyššího ročníku kolo K/41 1.r K/81 prima kolo K/81 prima do vyššího ročníku kolo K/81 prima do vyššího ročníku kolo K/81 prima Přijímací zkouška do 1. ročníku se nekonala, přijímací řízení probíhalo formou pohovoru s uchazečem, vedeným částečně v anglickém jazyce Ústní pohovor s uchazečem prováděla ředitelka ČAG. Pohovoru byli přítomni rodiče uchazeče. Každý pohovor trval přibližně 45 minut. Uchazečům při něm byly kladeny standardní otázky (oblíbené předměty na ZŠ, výsledky studia na ZŠ, školní a mimoškolní zájmy, úspěchy v soutěžích, četba, v případě uchazečů z devátých tříd i motivace ke studiu) Na základě výsledků přijímacího řízení nastoupilo do osmiletého studia celkem 28 žáků (16 chlapců a 12 dívek), z toho 1 žák v režimu plnění povinné školní docházky na zahraniční škole. Do čtyřletého studia nastoupilo žáků (6 chlapců a 19 dívek) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků (členění podle tříd) Údaje o výsledcích tříd Prima osmileté studium Počet žáků: 28, z toho dívek: 14 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním Počet prospívajících žáků Počet neprospívajících žáků 0 0 Počet nehodnocených žáků

12 Sekunda osmileté studium Počet žáků: 31 z toho dívek: 12 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním Počet prospívajících žáků Počet neprospívajících žáků 0 0 Počet nehodnocených žáků Tercie osmileté studium Počet žáků: 23, z toho dívek 9 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním Počet prospívajících žáků 8 9 Počet neprospívajících žáků 0 0 Počet nehodnocených žáků Kvarta osmileté studium Počet žáků: 26/27, z toho dívek: 11/12 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním Počet prospívajících žáků Počet neprospívajících žáků 0 0 Počet nehodnocených žáků Kvinta osmileté studium Počet žáků: 19, z toho dívek: 11 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním 5 7 Počet prospívajících žáků Počet neprospívajících žáků Počet nehodnocených žáků Sexta osmileté studium Počet žáků:17/18, z toho dívek: 12/13 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním 9 9 Počet prospívajících žáků 7 9 Počet neprospívajících žáků Počet nehodnocených žáků Septima osmileté studium Počet žáků: 30, z toho dívek: 12 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním Počet prospívajících žáků Počet neprospívajících žáků 0 0 Počet nehodnocených žáků

13 Oktáva osmileté studium Počet žáků: 15, z toho dívek: 10 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním Počet prospívajících žáků 5 4 Počet neprospívajících žáků 0 0 Počet nehodnocených žáků ročník čtyřleté studium. Počet žáků: 24/25, z toho dívek: 16 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním 5 5 Počet prospívajících žáků Počet neprospívajících žáků 0 0 Počet nehodnocených žáků ročník čtyřleté studium Počet žáků: 15/13, z toho dívek: 8/7 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním 2 3 Počet prospívajících žáků 11 8 Počet neprospívajících žáků 0 2 Počet nehodnocených žáků ročník čtyřleté studium Počet žáků: 27, z toho dívek: 15 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním 9 8 Počet prospívajících žáků Počet neprospívajících žáků 0 1 Počet nehodnocených žáků ročník čtyřleté studium Počet žáků: 25, z toho dívek: 21 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním 8 5 Počet prospívajících žáků Počet neprospívajících žáků 1 1 Počet nehodnocených žáků Údaje o výsledcích maturitních zkoušek Ve školním roce 2014/2015 studenti skládali maturitní zkoušku podle 77 zákona č.561/2004 Sb. po novele zákonem č. 370/2012 Sb. ze dne 9. listopadu 2012, resp. č. 82/2015 Sb. ze dne 19. března 2015 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 13

14 vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění vyhlášky č. 371/2012 Sb., ve znění novely 173/2014 Sb. ze dne 19. srpna 2014). Maturitní zkouška se skládala ze společné části a profilové části. Ve společné části všichni studenti skládali zkoušku z českého jazyka a dále si volili z anglického jazyka nebo matematiky (v jediné úrovni obtížnosti). Ze 40 studentů si 37 studentů zvolilo anglický jazyk a 3 studenti matematiku. Pět studentů se navíc zúčastnilo pokusného ověřování Matematiky +. V profilové části skládali studenti zkoušku z tematické angličtiny (Science, General Business, Political Science, Literature), jejíž součástí byla obhajoba maturitní práce, a z dalších dvou volitelných předmětů. Ve dnech probíhaly ústní maturitní zkoušky společné i profilové části a obhajoba maturitní práce studentů oktávy. Zkoušek se zúčastnilo 15 studentů. Předsedkyní maturitní komise byla Mgr. Jarmila Lambertová, profesorka Táborského soukromého gymnázia, místopředsedkyní maturitní komise byla Mgr. Romana Rýcová, profesorka ČAG, třídním profesorem byl Mgr. David Hartman. Ústních maturitních zkoušek společné i profilové části a obhajoby maturitní práce v jarním období 2015 ve dnech se zúčastnilo 25 studentů 4. ročníku. Předsedou maturitní komise v jarním období byl Mgr. Zdeněk Novák, profesor Táborského soukromého gymnázia, místopředsedkyní maturitní komise byla PhDr. Jana Špilerová, třídní profesorkou byla RNDr. Libuše Pustinová. Písemné zkoušky společné části MZ probíhaly podle jednotného schématu MŠMT ČR v jarním období ve dnech (ČJ, AJ, M, M+). Všichni studenti oktávy úspěšně složili povinné společné i profilové maturitní zkoušky v jarním období Ve 4. ročníku tři studenti neprospěli v jarním období (2 v profilové části, 1 ve společné části - ústní zkouška ČJ) a maturitní zkoušku úspěšně ukončili v podzimním období. Ve společné části maturitní zkoušky se studentům nejlépe dařilo v anglickém jazyce. Celkové výsledky společné části maturitní zkoušky z anglického jazyka v Česko-anglickém gymnáziu byly výrazně lepší než celkový průměr gymnázií v celé ČR (celkovou známkou výborný bylo hodnoceno dvakrát více studentů než je celkový průměr v jednotlivých gymnaziálních oborech v ČR). V hodnocení studentů v rámci celé ČR získalo percentil nad 90 (tj. patří mezi 10 % nejlepších studentů z celé ČR maturujících z daného předmětu) v českém jazyce 9 studentů, v anglickém jazyce 17 studentů a v matematice 2 studenti (ze tří). Celkové hodnocení maturitní zkoušky v jarním a podzimním období 2015: Oktáva 4. ročník Počet studentů maturujících v jarním období Počet studentů s vyznamenáním 6 11 z toho se samými výbornými 4 2 Počet studentů, kteří prospěli v jarním období 9 11 Počet studentů, kteří neprospěli v jarním období 0 3 Počet studentů, kteří konali zkoušku a prospěli v podzimním období

15 Údaje o výsledcích absolventů ČAG v přijímacím řízení na vysoké školy Celkový přehled VŠ, na které nastoupili absolventi Oktávy 2014/15: Zahraniční VŠ celkem: 2 FHS Oberösterreich (Rakousko) 1 IMC FH Krems (Rakousko) 1 VŠ v Praze celkem: 7 UK, 3. lékařská fakulta 1 VŠE, Fakulta informatiky a statistiky 1 ČVUT, Strojní fakulta 2 VŠCHT, Fakulta potravinářské a biochemické technologie 3 VŠ v Brně celkem: 1 MU, Filozofická fakulta 1 VŠ v Českých Budějovicích celkem: 2 JČU, Pedagogická 1 JČU, Teologická 1 Ostatní VŠ celkem: 3 Lékařská fakulta UK v Plzni 1 Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci 1 CEVRO Institut, Český Krumlov 1 Celkový přehled VŠ, na které nastoupili absolventi 4. ročníku 2014/15: Zahraniční VŠ celkem: 5 King s College London (V. Británie) 1 University of Glasgow (V. Británie) 1 University of Brighton (V. Británie) 1 15

16 Edinburgh Napier University (V. Británie) 1 IMC FH Krems (Rakousko) 1 VŠ v Praze celkem: 9 UK, Přírodovědecká fakulta 2 VŠE, Národohospodářská fakulta 1 ČVUT, Fakulta informačních technologií 1 ČVUT, Masarykův ústav vyšších studií 1 VŠCHT, Potravinářské a biochemické technologie 1 Metropolitní univerzita 1 VŠTVS PALESTRA 2 VŠ v Brně celkem: 2 MU, Filozofická 1 MU, Pedagogická 1 VŠ v Českých Budějovicích celkem: 3 JČU, Zdravotně sociální 1 JČU, Pedagogická 1 Vysoká škola technická a ekonomická 1 Ostatní VŠ celkem: 2 UP Olomouc, Filozofická fakulta 1 Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta 1 Nenastoupili na VŠ celkem: 4 roční stáž v Číně 1 AZ smart - nultý ročník VŠ (medicína) 1 Educo - pomaturitní studium NJ 1 ostatní 1 16

17 Úspěchy žáků ČAG v předmětových soutěžích a mezinárodních zkouškách ve školním roce 2014/ Mezinárodní zkoušky z anglického a německého jazyka pro studenty oktávy a 4. ročníku Stalo se již pravidlem, že v posledním roce studia skládají studenti ČAGu jazykové certifikáty, které jim umožní mimo jiné studovat na zahraničních univerzitách, otevírají cestu k lákavým zahraničním programům na domácích VŠ a v neposlední řadě nabízí zajímavé pracovní možnosti na domácím a zahraničním trhu. V angličtině celkem 7 studentů složilo mezinárodní zkoušky IETLS, které jsou předpokladem pro studium na zahraničních univerzitách, další 4 studenti získali prestižní a náročný certifikát CAE, 21 studentů se stalo majiteli mezinárodního certifikátu C1 City&Guilds a 5 studentů získalo mezinárodní certifikát B2 City&Guilds. Vedle angličtiny studenti bodovali i v úspěšnosti v zisku Rakouského jazykového diplomu: 2 studentky získaly certifikát Oberstufedeutsch - C1 (nejvyšší jazyková úroveň), dále celkem 4 studenti získali Mittelstufedeutsch jazykové úrovně B2 a 1 student získal Zertifikat Deutsch úrovně B1. Studenti sexty, septimy a 3. roč. v rámci programu DSD poprvé skládali jazykovou zkoušku DSD I. (úroveň B1). Z celkem 23 studentů získalo 19 certifikát B1, zbývající 4 certifikát A Úspěchy žáků ČAG v předmětových soutěžích: Filip Unger (7.V.) + Karolína Krupauerová (6.V.) - nominace za školu do celonárodní soutěže Nejlepší student/tka Anglický jazyk Mezinárodní (česko-slovenské) kolo soutěže Angličtinář roku 7. místo Natálie Klee z celkového počtu účastníků Celonárodní literární soutěž IMPAC 3. místo Karolína Krupauerová Národní kolo Českého fóra Lenka Kosmatová, Eliška Kozáková, David Štipl (pouze účast-nesoutěžilo se na umístění) Školní kolo Kat. I.B. školní kolo neproběhlo Markéta Jandová (2.V) - nominace do okresního kola 17

18 Kat. II.B. 1. místo Štys Kryštof Mikuláš (4.V) - nominace do okresního kola 2. místo Buřič Martin (4.V) 3. místo Vobr Vojtěch (4.V) Kat. III. - vyšší G 1. místo Filip Unger (7.V)-nominace do okresního kola 2. místo Terezie Zuntychová (7.V)- nominace do okresního kola & Filip Janda (6.V) 3. místo Martin Kozák (5.V) & Jakub Tomeš (1.roč.) Kat. III. B. školní kolo neproběhlo - nominace Natálie Klee (6.V.) Okresní kolo Aj kat. I.B. 1. místo Markéta Jandová (2.V) - krajské kolo se v této kategorii nekoná Okresní kolo kat. II.B 5. místo Štys Kryštof Mikuláš (4.V) Okresní kolo Aj kat. III. A 1. místo Filip Unger (7.V) - nominace do krajského kola 20. místo Terezie Zuntychová (7.V) Krajské kolo kat. III.A 2. místo Filip Unger (7.V) Krajské kolo kat. III.C 1. místo Natálie Klee (6.V) - nominace do celonárodního kola Celonárodní kolo kat. III.C Natálie Klee (6.V) účast Markéta Jandová (2.V) úspěšné složení zkoušky FCE Německý jazyk Školní kolo a. Kategorie II.B 1. Linda Drchalová, 3.V 2. Martina Hřebeková, 3.V 3. Kateřina Ina Růnová, 3.V 18

19 b. Kategorie III.A 1. Tomáš Král 7.V, Filip Unger 7.V (15 bodů) 2. Karolína Krupauerová 6.V, Tereza a Jakub Soukupovi 7.V, Eliška Kozáková 3. roč. (14,5 bodů) 3. Filip Janda 6.V (14 bodů) c. Kategorie III.B. nominace do krajského kola Tomáš Král (7.V.) Okresní kolo kategorie III.A 2. místo Filip Unger (7.V) 9. místo Karolína Krupauerová (6.V) 16. místo Jakub Soukup (7.V) Krajské kolo kategorie III.B místo Tomáš Král (7.V), OK se nekonalo kategorie II. B. KK místo Linda Drchalová (3.V) Kategorie II. C. KK - 4. místo Jakub Ettrich (3.V) Španělský jazyk Krajské kolo kat. III místo Veronika Pochopová (4. roč.) Krajské kolo kat II místo František Žiška (7.V) Francouzský jazyk Krajské kolo - kat. SŠ B2 6. místo Nina Štěrbáková (7.V) KK-kat. B1 3. místo Eva Malcátová (1. roč.) 4. místo Daniel Matějíček (1. roč.) Český jazyk Olympiáda v ČJ - okresní kolo: Michaela Kočovská místo Síta Hrňová místo Gažiová Anna místo Hana Němcová místo Vrbenský rohlík: Josef Lazar 3. místo v I. kategorii 19

20 Naďa Symovonyk 2. místo v III. kategorii Tereza Hronková 3. místo v III. kategorii Anna Gažiová 2. místo v kategorii Vlastní tvorba Matematika Pythagoriáda výsledková listina - školní kolo Kategorie 6.ročník prima: Lucie Novotná 1. místo Patrik Neubauer 2. místo Michaela Žurovcová 3. místo Kategorie 7.ročník sekunda: Lukáš Dolanský 1. místo František Honsa 2. místo Adam Love, Matvey Verbitskiy 3. místo Kategorie 8.ročník tercie: Natálie Chodurová 1. místo Adam Haškovec 2. místo Ksenia Rudyuk 3. místo Pythagoriáda výsledková listina - okresní kolo Kategorie 6.ročník prima: Michaela Žurovcová úspěšný řešitel účast: Lucie Novotná, Patrick Neubauer Kategorie 7.ročník sekunda: Lukáš Dolanský 1. místo účast: Adam Love, František Honsa Kategorie 8.ročník Účast: Adam Haškovec, Natálie Chodurová Matematická olympiáda výsledková listina - školní kolo Kategorie Z 6 prima: Kristýna Podlahová Kategorie Z7 sekunda: Lukáš Dolanský - 1. místo Tomáš Novák - 2. místo 20

21 Matematická olympiáda - okresní kolo Kategorie Z7 sekunda: Lukáš Dolanský místo účast: Tomáš Novák Matematický klokan výsledková listina - školní kolo Kategorie: Student Filip Trnka 60 oktáva Anna Kyselová 56 oktáva Jakub Soukup 50 septima Michal Marek 50 septima Junior Filip Janda Jakub Tomeš Emily Hillová Kadet Kryštof Mikuláš Štys Vojtěch Vobr Jakub Velemínský Benjamín Lukáš Dolanský Josef Lazar Michaela Žurovcová 66 sexta ročník ročník 67 kvarta 64 kvarta 62 kvarta 97 sekunda 79 sekunda 70 prima Fyzika Školní kolo Kryštof Štys (4.V) postup do okresního kola Okresní kolo - Kryštof Štys (4.V) místo Biologie Biologická olympiáda - školní kolo - kat. D: 1. místo David Rezek (2.V), 2. místo Yvonne Aida Kyselová (2.V), postup do OK - kat. C: 1. místo Veronika Kučerová (4.V), 2. místo Markéta Horká (4.V), postup do OK - kat. B: 1. místo Natálie Klee (6.V), 2. místo Lucie Draslarová (6.V), postup do KK - kat. A: 1. místo Vít Mazák (7.V), 2. místo Filip Vomáčka (4. roč.), postup do KK Okresní kolo: Kat. D: David Rezek 9. místo (úsp. řešitel), Yvonne Kyselová místo (úsp. řešitel) Kat. C: Markéta Horká 12. místo (úsp. řešitel), Veronika Kučerová místo (úsp. řešitel) 21

22 Krajské kolo: Kat. A: Filip Vomáčka 16. místo, Vít Mazák 23. místo Kat B: Natálie Klee 7. místo, Lucie Draslarová místo Chemie školní kolo: Kategorie D: 1. Hřebeková Martina 2. Tišerová Kristýna 3. Ettrich Jakub Václav 4. Kocábková Štěpánka 5. Haškovec Adam 6. Drchalová Linda okresní kolo: 13. Ettrich Jakub Václav Young People in European Forests okresní kolo: 2. místo: Hřebeková, Chodurová, Rezek 5. místo: Kyselová, Steinbauer, Dolanský 6. místo: Burián, Bíba, Tonka Zeměpis školní kolo: Kategorie A: 1. Patrick Neubauer postupuje do OK, 2. Monika Šmídlová, 3. Lucie Novotná Kategorie B: 1. Lukáš Dolanský postupuje do OK, 2. Johana Šimonová, František Honsa, David Rezek, Filip Steinbauer Kategorie C: 1. Adam Haškovec postupuje do OK, Anna Ondřichová, Anna Mrkvičková Kategorie D: 1. Jakub Soukup postupuje do OK, 2. Kateřina Kocábková postupuje do OK, 3. Jan Hafner okresní kolo: Kategorie A: 2. místo Patrick Neubauer postupuje do KK, úspěšný řešitel (74%) Kategorie B: 3. místo Lukáš Dolanský úspěšný řešitel (72,5%) Kategorie C: 22

23 9. místo Adam Haškovec úspěšný řešitel (68%) Kategorie D: 5. místo Jakub Soukup úspěšný řešitel (75,5%), 9. Kateřina Kocábková úspěšný řešitel (65%) krajské kolo: Kategorie A: 11. místo Patrick Neubauer Dějepis Okresní kolo dějepisné olympiády kat. ZŠ, G Jakub Ettrich účast Historická soutěž David Hajs, Karolína Krupauerová, Ondřej Vopat - účast Středoškolská odborná činnost Školní kolo: S postupem do krajského kola: Tereza Zuntychová Co stresuje adolescenty? (14. Pedagogika psychologie, sociologie ) Sára Suchá Antonín Zajíc a jeho protistátní činnost (16. Historie) Martin Doucha Agatha Christie - život a korespondence (15. Teorie kultury, umění, a umělecké tvorby) Kristina Novotná Kam směřuje egyptská společnost (17. Filozofie, politologie, ) Filip Unger Česko(slovenské) ústavy ( 17. Filozofie, politologie, ) Matěj Štětka Teslův transformátor (10. Elektrotechnika, elektronika a komunikace) Kateřina Kalistová Přirozená rezistence bakterií rodu Streptomyces vůči vybraným druhům antibiotik a produkce sekundárních metabolitů (8. Ochrana a tvorba životního prostředí) Eliška Kozáková Vliv stresových podmínek na aktivitu telomer u Drosphila melanogaster (4. Biologie) Jana Ferencová Alelopatické působení vyšších vodních rostlin na autotrofní vodní organismy (4. Biologie) Školní kolo: Iva Šalplachtová Stalking (14. Pedagogika psychologie, sociologie ) Adéla Vlčková Waldorfská pedagogika (14. Pedagogika psychologie, sociologie ) Barbora Hálová CTY kurzy a problém s jejich dotací 2014/2015 (14. Pedagogika psychologie, sociologie ) 23

24 Hynek Zemanec Umění a psychologie herního průmyslu (14. Pedagogika psychologie, sociologie ) Jakub Soukup Džamahíríje (17. Filozofie, politologie, ) Miroslav Tržil Displej z kapalných krystalů (10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace) Tomáš Míček Cloudové technologie a jejich využití (18. Informatika) Jan Böhm Inventarizace ovocných stromů ve školní zahradě Česko-anglického gymnázia (7. Zemědělství ) Krajské kolo: Martin Doucha 1. místo (teorie kultury, umění a umělecké tvorby), postup do celostátního kola Terezie Zuntychová 3. místo (pedagogika) Filip Unger 1. místo (Filozofie, politologie), postup do celostátního kola Kristina Novotná 2. místo (Filozofie, politologie) Celostátní kolo SOČ: Martin Doucha 2. místo (teorie kultury, umění a umělecké tvorby) Lucie Draslarová (6. V) 2. místo za nejlepší práci v rámci badatelského klubu Projekt Sciencezoom2 na JČU v ČB Talent Jihočeského kraje 2014 Petr Beran - 1. místo ve sportovní kategorii Logická olympiáda Krajské kolo: Lukáš Dolanský 8. místo Lucie Draslarová 23. místo Emily Hillová účast Robosoutěž 2014 (ČVUT Praha) Předkolo - účast: Král, Soukup, Vítovec Tržil, Míček, Štětka Pišqworky Oblastní kolo 1. místo Miroslav Tržil, Tomáš Míček, Lucie Draslarová, Filip Janda, Lukáš Dolanský, účast v krajském kole 4. místo Jan Ondráček, Lukáš Hůlka, Filip Unger, Hynek Zemanec, František Žiška, účast v krajském kole 24

25 Šachy Vánoční šachový turnaj školních družstev 1. místo Pavel Štěch, Matyáš Janda, Filip Stasek (všichni z kvinty) a Lukáš Dolanský a Filip Steinbauer ze sekundy Krajský přebor škol v šachu 1. místo Lukáš Dolanský a Filip Steinbauer ze sekundy, Pavel Štěch, Matyáš Janda a Filip Stasek z kvinty, účast v celorepublikovém finále Tělesná výchova Softball krajské kolo ZŠ ( ) 2. místo ve složení: Erik Šutera, Petr Lhoták, Patrick Neubauer, Roman Šebesta, Radek Sváček, Daniel Dostál, Jan Neubauer, Martin Benda, Jan Louženský, Kristián Šmíd, Matěj Vlach Softball krajské kolo SŠ ( ) 3. místo ve složení: Stasek Filip, Šťastný Petr, Štěch Pavel, Janda Matyáš, Hafner Jan, Soukup Jakub, Nehoda Marek, Vacek Vojtěch, Pancíř Marek, Hondlík Tomáš, Hůlka Lukáš, Beran Petr Atletika-středoškolské hry Hoši: 2. místo ve složení: Hafner, Štětka, Vacek, Bosák Štěpán, Soukup, Vítovec, Míček, Štrob, Král, Zemanec, Ondráček, Jindra Martin Dívky: 5. místo ve složení: Figallová, Ženíšková, Střítecká, Kučerová Veronika, Suchá, Hálová, Knotková, Mágrová Anna, Paštiková, Moravcová, Vachová, Krupauerová Fotbalový turnaj Josefa Masopusta 2. místo ve skupině B ve složení: Hondlík Tomáš, Soukup Jakub, Hafner Jan, Vítovec Ondřej, Nehoda Marek, Pancíř Marek, Vacek Vojtěch, Vrkoč David, Spahic Nedin, Vopat Ondřej, Štěch Pavel, Šťastný Petr, Komberec Jiří, Neckář Matouš, Štrob Benjamin a Šafář Jakub Přespolní běh-okresní kolo Dívky: 2. místo: Kosmatová Lenka, Kučerová Veronika, Štěrbáková Nina, Figallová Lucie, Hálová Bára a Mágrová Anna, Hoši: 3. místo: Štětka Matěj, Bosák Štěpán, Štrob Benjamin, Müller Kryštof a Soukup Jakub. Frisbee Ultimate - kvalifikační turnaj 2.místo a 6.místo: Jindra, Kučerová, Janda Matyáš, Ondráček, Soukup, Vítovec,Zemanec,Šromová,Váchová,Tržil,Štěch, Král, Míček, Nehoda, Hafner, Trnková, Jandová Kateřina. 1.místo Praha: Štětka, Kučerová, Janda, Ondráček, Soukup, Vítovec, Zemanec, Král, Míček, Tržil, Hafner, 25

26 Jandová, Nehoda Frisbee Ultimate finálový turnaj červen místo v celorepublikovém finále Veronika Kučerová, Jana Šromová, Tomáš Král, Ondřej Vítovec, Miroslav Tržil, Hynek Zemanec, Matěj Štětka, Jan Ondráček a Jan Hafner Odbíjená Pohár ekonomické fakulty 5. místo Štětka Matěj,Král Tomáš, Soukup Jakub,Schneiderová Nikola,Cettlová Tereza Juniorský maraton 7. místo Štětka Matěj, Vítovec Ondřej, Soukup Jakub, Ben Štrob, Müller Kryštof, Jáchym Tomáš, Klee Natálie, Knotková Dominika, Matoušová Alex, Kučerová Veronika Raftové primátorky 3. a 5. místo Štětka, Ondráček, Kučerová, Nehoda, Jandová, Šoulová, Pluščenková, Soukup, Zemanec, Janda Matyáš, Žiška, Stasek Turnaj ve florbalu, ZŠ Suchdol nad Lužnicí, účast: 1.V: P. Lhoták, R. Šebesta, J. Neubauer, P. Neubauer, M. Vlach, 2.V: M. Benda, P. Kukačka, D. Dostál, T. Novák Atletický čtyřboj 4. místo Pluščenková, Kučerová, Váchová, Šuterová, Zajícová 1.6. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a OŠMT KÚ Ve školním roce 2014/2015 proběhlo na ČAG šetření Českou školní inspekcí, věnované zabezpečení vstupu do budovy. Výstupem nebyl protokol, ale hromadný záznam. ČAG používá již několik let vstupní systém. 26

27 1.7. Údaje o mimoškolních aktivitách Na Česko-anglickém gymnáziu se uskutečňuje celá řada mimoškolních aktivit. Jsou organicky začleněny do života školy a tvoří nedílnou součást vzdělávání a výchovy našich studentů. Uvádíme proto seznam akcí ČAG ve školním roce 2014/ Seznam akcí ČAG ve školním roce 2014/2015 ZÁŘÍ Kalokagathia 4.V Kalokagathia 1. ročník Cesta do pravěku - program regionálního muzea v ČK, výstava Zdeňka Buriana Pravěk, pro 1.V Studentský model Valného shromáždění OSN v Plzni; Pánková (5.V), Šalplachtová, Kalistová, Unger (7.V), Dvořáková, Kosmatová (3.r), Čeplová, Pochopová (4.r) Návštěva studentů z partnerského gymnázia v Mariboru na na ČAG - pro 2.r a 5.V Poznej svou třídu a přírodu ČR, úvodní soustředění pro 1.V Chaloupky Ukázka debatování na téma "Zavedení školních uniforem", pro 4.V a 5.V Francouzský šanson, SUD Středoškolské hry v atletice Kurz mořské biologie (Natálka Chodurová, Martina Hřebeková, Štěpánka Kocábková, 3.V) Energie - budoucnost lidstva - pro 5.V a 1.r Monitoring SPJ 1.r, 1.V Dendrologická exkurze 1r, 5.V, v rámci Bi Archiv, 1.r Studentské fórum Beseda o studiu medicíny - Šárka Bohoňková, Ondra Ťoupal, Ondra Vošta, v rámci CheS Knihovna JčU, pro 7.V Přespolní běh - okresní kolo Výstava Konceptuální umění, pro 1.r+5.V, v rámci VV ŘÍJEN Výstava Vzdělání a řemeslo Knihovna JčU, pro 3.r Výstava Konceptuální umění, pro 2.r+6.V, v rámci VV Projekt Edison ve výuce 27

28 7.10. Cílená intervence SPJ pro 3.V Alfa Agency - nabídka studijních pobytů v zahraničí, pro 1.r.+5.V Ne/bezpečí virtuálního světa, přednáška pro rodiče, Portus Prachatice, Ing. Petr Šmíd Sbírka Bílá pastelka, 1.r beseda o mezikulturním vzdělávání pro studenty 5.V a 1.r Výstava Petra Pavlíka (Wortnerův dům) - pro 1.r+5.V, v rámci VV Halloween pro 1.V-3.V, 1.r. LISTOPAD Cílená intervence SPJ pro 1.r., 2.r, 3.r., 7.V Pitva ryby, Bc. Jakub Jung, Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, pro 2.V Studentské fórum Cílená intervence SPJ pro 2.V Výstava K. jako Kafka, Jaromír 99 (Wortnerův dům), v rámci VV, pro 1.r+5.V OPVK přednáška: Leidenská mutace - pro Bis, CHS 4.r+8.V, Snc 3.r+7.V. Přednáší Dagmar Bystřická Ph.D. z GENLABS s.r.o OPVK DOD Ústav půdní biologie- BiS a 6.V Cílená intervence SPJ pro 1. a 2.r Historicko-kulturní exkurze Praha, pro 3.r.+7.V ZOO Praha a Přírodovědecká fakulta UK - praktické činnosti pořádané Přírodovědci, 3.V OPVK DOD Hydrobiologický ústav pro 5.V Výstava K. jako Kafka, Jaromír 99 (Wortnerův dům), v rámci VV, pro 2.r.+6.V Svatomartinská vernisáž - předání nových knížek do školní knihovny, pro 1.V Listování, pro 2.V-6.V, 1.r.-2.r konference Cesta ke svobodě: Opletal - Palach - Havel (JU) Týden vědy - Entomologický ústav, pro 1.V Přírodní a technické vědy bez hranic Nové Hrady, pro 4.V (Ch) Angličtinář roku (5.V-A, 2.r+6.V-A,3.r+7.V-A, 4.r+8.V-A) Knihovna Suché Vrbné, pro 1.V, v rámci ČJ Pozoruhodný křemík a Mrazivý dusík, RNDr. Pavel Konečný, CSc., doc. RNDr Zdeněk Bochníček, Dr., (PřF MU Brno), přednášky pro 3.r.+7.V British Day v ČB, pořádá Britská obchodní komora Sestavování el. obvodů pomocí elektronické stavebnice Boffin (1. část), pro 4.V v rámci Fy České fórum (Kroměříž), org. Klo, účastní se Eliška Kozáková, Filip Unger, Hynek Zemanec, David Štipl Beseda se spisovatelkou Alenou Wagnerovou o nové knize Paměť kraje, pro 3.r. 28

29 OPVK přednáška: Prvoci: jejich zašmodrchaná evoluce a jiné zvrhlosti, Martin Kostka, Ph.D, pro 2.r., 6.V Beseda o možnostech studia v zahraničí (přednáší Will Gathings), pro 1.r.+5.V Život našich sousedů v Bavorsku (PhDr. Jana Zahradníková FF JU + Universität Passau), workshop pro studenty NJ 2.V Knihovna Suché Vrbné, pro 2.V, v rámci ČJ Thanksgiving pro 5.V+1.r. PROSINEC Studentské fórum Návštěva Berlína, pro 3.V (17 studentů) Kulturně-vzdělávací vycházka po Praze, pro 2.r Mezikulturní vzdělávání (YFU), seminář pro 4.V Den s němčinou - Koncert berlínské hudební skupiny FOTOS, pro 5.V Moc exams, 4.r.+8.V Mikulášský program pro Centrum sociálních služeb Empatie, 7.V Sestavování el. obvodů pomocí elektronické stavebnice Boffin (2. část), pro 4.V v rámci Fy OPVK přednáška : Geneticky modifikované organismy: Mgr. Andrea Jarošová, 1.r. + 5.V První pomoc prakticky, pro Bi1 3.r.+7.V Simulace EPM, pro PolSnc 3.r+7.V, 6.V-A ZOO Hluboká 1.V Vánoční výstava U Schellů, v rámci VV, 2.r.+6.V Návštěva BORG Hagenberg, pro NJ2 4.r.+8.V Vánoční trhy-pomoc Ovečce Aktuální socioekonomická situace USA, beseda s PhDr. Olgou Krupauerovou, pro V, 2.r., PolSnc 7.V+3.r Temelín - včetně simulátoru, 5.V, část Fy2 3.r.+7.V Vánoční koncert 6.1. Studentské fórum LEDEN Michal Singer, návštěva výstavy ve Wortnerově domě, v rámci VV, pro 1.r.+ 5.V Exkurze do Temelína, pro 4.V Přírodovědecká fakulta JčU (program v rámci DOD), pro 2.V a 3.V Michal Singer, návštěva výstavy ve Wortnerově domě, v rámci VV, pro 2.r.+ 6.V OPVK přednáška: Evoluce člověka (Mgr. Pavel Duda) pro 3.r+7.V v rámci Bi1, Bi2 29

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Česko-anglické gymnázium s.r.o. České Budějovice, Třebízského 1010

Česko-anglické gymnázium s.r.o. České Budějovice, Třebízského 1010 Česko-anglické gymnázium s.r.o. Anglo-Czech High School T ř e b í z s k é h o 1 0 1 0, 3 7 0 0 6 Č e s k é B u d ě j o v i c e Česko-anglické gymnázium s.r.o. České Budějovice, Třebízského 1010 Výroční

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2005/2006 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Harmonogram školního roku 2015/2016

Harmonogram školního roku 2015/2016 aktualizováno dne 6.10.2015 Harmonogram školního roku 2015/2016 SRPEN 2015 út 25.8. 9.00 Úvodní porada v III út 25.8. 11.00 školení BOZP v III čt 27.9. 14.30 Porada ped. sboru v III Zkoušky v náhr. termínu,

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz Profilace studentů Gymnázium Jana Keplera Praha www.gjk.cz 1. Volitelnost v rámci povinných předmětů předmět absolvují všichni studenti ročníku volí si úroveň nebo jsou zařazeni do úrovně podle svých výsledků

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014

Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014 1.pololetí: Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014 Aneta Drápelová, sexta -vítězství v soutěži ESL, prosinec 2014 Cambridgeské

Více

Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6

Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Charakteristika školy Celkem ve 20 třídách 585 žáků 8 tříd osmiletého studia 12 tříd čtyřletého studia Budeme otevírat:

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 2.1. Předání odměn za vynikající výsledky v soutěžích: Odměnu za výborné výsledky v školní soutěži: 1. English Writing Cup Štěpán Lauda oktáva, 1. místo v

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole do prvního ročníku čtyřletého studia i nižšího stupně osmiletého studia

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor školy: 600 009 751 Termín konání inspekce: 12., 13. a 14. prosince

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie 30 19 6 2 6

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11. Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5. Identifikátor školy: 600 005 496

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11. Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5. Identifikátor školy: 600 005 496 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 Identifikátor školy: 600 005 496 Termín konání inspekce: 13. 15. listopadu 2006

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Dodatek upravuje Školní vzdělávací program ze dne 15. 6. 2007, č.j.: 2221/2007 Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc. Obor

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Volitelné předměty upravená nabídka pro rok 2015/2016

Volitelné předměty upravená nabídka pro rok 2015/2016 1 Volitelné předměty upravená nabídka pro rok 2015/2016 Na www.gjk.cz je v současné době k dispozici upravená nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2015/2016. Poznámky ke zveřejněné nabídce: Po úvodním

Více

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu?

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? Chcete si prodloužit školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? pomaturitní studium 2010/2011 Studium je [KU:L] anglický jazyk Přípravné kurzy na VŠ Nultý

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více