KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M. 2013. Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol."

Transkript

1 2014 KEPRT, A. Binary Matrix Pseudo-division and Its Applications. In Innovations in Bio-inspired Computing and Applications. 2014, s Springer Verlag, ISBN In Advances in Intelligent Systems and Computing, volume 237. ISSN KHITILOVA E., POKORNÝ M. Supplier Suitability Evaluation using the Fuzzy-Logic Based Expert System. International journal.of Business Management and Research., Vol 41, Issue , pp ISSN KVÍČALOVÁ, J., V. MAZALOVÁ a J. ŠIROKÝ. Identification of the Differences between the Regions of the Czech Republic based on the Economic Characteristics. Procedia Economics and Finance. 2014, vol. 12, s DOI: /S (14) Dostupné z: POKORNÝ, M. ET AL. Nekonvenční metody řešení ekonomických manažerských úloh. Olomouc ISBN (v tisku) POSPÍŠIL, R The Issuing Policy of Central Bank and Fisher s Equation of Equilibrium, International Journal of Business Management and Research, vol. 41, 1/2014 SKOKAN, K., PAWLICZEK, A Dynamika životního cyklu českých a slovenských podniků ve vybraných regionech, Ekonomický časopis, 7/2014. (SJR ,243) ZAPLETALOVÁ, Š The Internationalization Process of Czech Companies. International Business Management, vol. 8, no. 6, p ISSN: (SJR ,388) ZAPLETALOVÁ, Š International Management: The Stage Approach to the International Process of the Czech Companies. International Journal of Management, IT and Engineering. vol. 4, no. 1, p ISSN Dostupný z ZIMMERMANNOVA, J., MENSIK, M The EU Emission Allowance Spot Price Development and its Possible Consequences for Public Economics. Proceedings of the 18th International Conference Current Trends in Public Sector Research, Šlapanice , Brno, p ISBN ČERMÁK, P., POKORNÝ, M The Fuzzy-Neuro development system FUZNET. 18th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR2013, Mendzyzdroje, Polsko, ISBN HUŇKA, F., ZIMMERMANNOVÁ, J Multi-objective optimization of function approximation using fuzzy rules. ECON Journal of Economics, Management and Business, 2013, vol. 23, no. 1, pp KEPRT A Binary Matrix Pseudo-division and Its Applications. Proceeedings of IBICA 2013 (Innovations in Bio-Inspired Computing And Applications). Series: Advances in Intelligent Systems and Computing, vol Springer ISSN ISBN KHITILOVA E., MIHOLA M., CHMELA L Optimalizace rozdělení poplatků za služby jako možnost navýšení konkurenceschopnosti komerčních nemovitostí. In Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 2013, s ISSN (Online) KRIŠOVÁ, Z Fuzzy orientovaný expertní systém pro znalostní evaluaci studenta, In Sb. Ditech 2013, Hradec Králové KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M Adaptivní počítačový výukový systém, In Sb. ICTE 2013, Ostravská univerzita v Ostravě 1

2 KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol. 34, no. 4, 2013, pp KVÍČALOVÁ, J., ŠIROKÝ, J Quantification of factors influencing the difference in household income in the Czech Republic In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeliane Brunensis, 2013, LXI, No. 4, pp LAVRINČÍK, J Apple ipad v systému vzdělávání. Trendy ve vzdělávání. 2013, Olomouc - EU, Palacký University, Volume 6, Issue 1. ISSN LAVRINČÍK, J Forex in ogni dimensione. In Risk management, vyd. Italy : Torino. LAVRINČÍK, J Tvorba výukových materiálů pro tablety ipad. Trendy ve vzdělávání 2013, Olomouc - EU, Palacký University, Volume 6, Issue 1. ISSN MENŠÍK, M., POKORNÝ, M Fuzzy Approaches Applied Into Balanced Scorecard Customer Perspective. Proc. of the 2013 International Conference on Advanced Information and Communication Technology for Education (ICAICTE2013). Hainan, Čína pp ISBN MOŠOVÁ V Integral transforms - the base of recent technologies, Sborník AM2013, MÚ ČSAV Praha 2013, ISBN MOŠOVÁ V Shape functions and wavelets tools of numerical approximation, Sborník PANM 16, MÚ ČSAV Praha 2013, ISBN NOWAKOVÁ, J., POKORNÝ, M Rule Based Systems for Monitoring and Controller Readaptation. Proc. of the 16th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making Under Uncertainty. Mariánské lázně Str ISBN PÁSZTO, V., MAREK, L., TUČEK, P Rural or Urban? Delimitation of the Czech Republic Municipalities Using Łukasiewicz T-norm, NAUN Recent Advances in Geodesy and Geomatics Engineering, Antalya, Turecko, s , ISBN POKORNY M., KEPRT A., MENŠIK M Fuzzy analýza ukazatele výkonnosti zákaznické dimenze. Scientific Paper of the University of Pardubice, Series D, Faculty of Economics and Administration, 22, 4/2013, str ISSN X POKORNÝ, M., NOWAKOVÁ, J Vagueness of Regression Models Part I Linear Regression Fuzzification. EMI - Ekonomika-Management-Inovace 4/1. Moravská vysoká škola Olomouc Str ISSN POSPÍŠIL, R. Kvantitativní teorie peněz a rovnice transakční rovnováhy, Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, Faculty of Economic and Administration, 1/2013, ISSN X. POSPÍŠIL ZÁVODNÝ, J Link Between Sustainable Development and Effectiveness in Regional Government. Challenges of the Knowledge Society. Pro Universitaria Bucuresti. P , ISBN POSPÍŠIL ZÁVODNÝ, J Regulace volného trhu a udržitelný rozvoj. Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2013, díl II. Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, s , ISBN ŠIROKÝ, J., JÍLKOVÁ, E The Design of Potential Indicators Linking the Regional Authorities Efficiency and the Quality of Life in the Region In Scientific Papers of the University of Pardubice, ISSN X. VALENTOVÁ, I., ŠIROKÝ, J Evaluation of the Systems of Internal Double Taxation in the EU Countries from the Perspective of Corporate Shareholders In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. VŠE Praha, 2013 v tisku. VÍTOVÁ, B Vybrané prostředky boje proti korupci v soukromém a veřejném právu. Bezpečnostní teorie a praxe.1/2013, s

3 ZÁVODNÝ POSPÍŠIL, J Efektivní mediální komunikace krajských úřadů. Media4u Magazine: Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání [online]. 2013, 1/2013, s. 5. ISSN ISSN ZÁVODNÝ POSPÍŠIL, J., ZIELINA, M The Common Assessment Framework and it s Use in the Czech Republic. Econ / Ekonomická fakulta, VŠB-Technická univerzita Ostrava. 2013, s. 8. ISSN ZIMMERMANNOVÁ, J Současné a navrhované zdanění emisí CO2 v zemích Evropské unie v oblasti energetiky. Acta Oeconomica Pragensia, 2/2013, s ZIMMERMANNOVÁ, J., HUŇKA, F Fuzzy modelling methods in the emission allowances trading area an opportunity for managerial decision making. Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations. 15th annual international konference of Ph.D. students, young scientists and researchers. Book of working papers. Vysoká škola ekonomická v Praze. Edited by: Šauer, P., Šauerova, J., p ZIMMERMANNOVÁ, J., MENŠÍK, M Ex post analýza zavedení zdanění pevných paliv, zemního plynu a elektřiny. Politická ekonomie, 2013, vol. 61, no. 1, s ISSN HEŘMÁNKOVÁ, P Didaktický test, Klasifikace. In: PODLAHOVÁ, L. et kol. Didaktika pro vysokoškolské učitele. Praha: Grada, ISBN IVANOVÁ, K., OLECKÁ, I., POKORNÁ, D., ZIELINA, M Metodologický rámec společenských věd a jeho význam pro odbornou praxi. In Propojení vědy, výzkum, vzdělávání a podnikové praxe. s Brno: Tribun, ISBN KEPRT A Programový systém pro fuzzy aritmetiku s využitím přístupu alfa řezů. EMI vol.4, issue 3 (3/2012). MVŠO. KHITILOVA, E The Possibility Of MCE Application In The Case Of Different Supplier Customer Relationships Types. In 3rd International Conference on Economics, Business and Management - ICEBM, p ISBN KHITILOVA, E., JUROVA, M Aplikace scoring-modelu pro hodnocení nových dodavatelů. In Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D. Vol ISSN (Online) KRIŠOVÁ, Z Jazyková evaluace znalostí žáka, Journal of Technology and Information Education. 2012, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 4, Číslo 1, s ISSN X (print). ISSN (on-line). KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M Počítačová formalizace mentálních modelů metodami pravděpodobnostního jazykového modelování. In Ekonomika-Management-Inovace. MVŠO Olomouc. 1/2012. str ISSN KVÍČALOVÁ, J Relation of Political and Economic Changes toward Tax Revenues. Econ: Journal of economics, management and business. 2012, č. 21, s ISSN MAZALOVÁ, V Základní tendence ekonomického vývoje Moravskoslezského a Olomouckého kraje ČR. In: Regional Management Theory, Practice and Development. Institute of Management by University of Zilina. Žilina, 2012, s ISBN MIHOLA, M., CHMELA, L Currently Offered Education in Facility Management at Moravian University College Olomouc. In: Actual issues of implementation of federal state educational standards. Yekaterinburg: Ural State Forestry University, s. ISBN PETERA, P., WAGNER, J., MENŠÍK, M An Empirical study of performance measurement systems in the biggest Czech companies with focus on balanced scorecard. Praha In: 3

4 Performance Management: From strategy to action. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, ISBN PETERA, P., WAGNER, J., MENŠÍK, M Empirical Investigation into the Quality of Performance Measurement and Management Systems Implemented in the Biggest Czech Companies. Cambrige In: PMA 2012 Conference: From Strategy to Delivery (CD-ROM). Cambridge: Institute for Manufacturing, s. ISBN PETERA, P., WAGNER, J., MENŠÍK, M Empirical investigation into the quality of rewards systems implemented in Czech companies. Zlín In: Svobodová, L. et al. (ed.). Advances in Finance Accounting. Zlín: WSEAS Press, 2012, s ISBN ISSN X. POKORNÁ, D Koncept společenské odpovědnosti: obsah, podstata, rozsah. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s ISBN POKORNÁ, D., SOJKOVÁ, J Propojení vědy, výzkumu, vzdělávání a podnikové praxe. In Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Liberec: VÚTS, a.s., s ISBN POKORNÝ, M Fuzzy analýza složitých neurčitých soustav I. Ekonomika-Management- Inovace. MVŠO Olomouc, č. 2/2012. str ISSN POSPÍŠIL, R The Equation of Exchange and Issuing Policy of the Central Bank, EMI, MVŠO, s , roč. IV, 2/2012, ISSN RÖSSLER M., KHITILOVA E., MIHOLA M Аутсорсинг ит для средних предприятий с прерывным производством на заказ (Outsourcing IT to medium-sized enterprises with discontinuous production to order). In Theory, experience and practice of technology«e-learning. Features «e-learning» in education for Facility Management. Yekaterinburg: Ural. State. lesotehn. Univ , 7.8 MB. ISBN RÖSSLER M., KHITILOVA E., MIHOLA M Философия перехода от функционального подхода к процессному управлению (его поддержка фэсилити менеджментом и современными подходами к обучению) (The philosophy of the transition from a functional approach to process management (his support of facility management, and modern approaches to learning ). In Theory, experience and practice of technology«e-learning. Features «e-learning» in education for Facility Management. Yekaterinburg: Ural. State. lesotehn. Univ , 7.8 MB. ISBN SOUČEK, Z Buďme vždy o krok vpředu. Moderní řízení. Praha: Economia. ISSN , roč. XLVII, č. 1, s SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě - Díl VI Krok za krokem k vítězství. 1. vyd. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s ISBN SOUČEK, Z., NAVRÁTILOVÁ, D Celosvětová konkurenceschopnost dosažená serendipitním myšlením. In Konkurence. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, s ISBN: ŠARADÍN, P Reformy územní samosprávy. Pohled obecních a krajských zastupitelů. Acta Politologica, 2012, No. 4, Vol. 3, s ŠARADÍN, P Regional elections are really second order elections. Contemporary European Studies, 2012, No.2, Vol. 7, p ŠIROKÝ, J Jsou potřebné, užitečné a využitelné znalosti mikro/makroekonomie i pro praxi? In: Propojení vědy, výzkumu, vzdělávání a podnikové praxe. Sborník z konference Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve vědě a výzkumu. Olomouc: MVŠO, s , ISBN

5 ŠIROKÝ, J Přehled a některé hodnocení návrhů v daňové politice Evropské unie. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Sborník z XVI. ročníku mezinárodní odborné konference. Praha: Oeconomica, s ISBN ŠIROKÝ, J., KVÍČALOVÁ, J., VALENTOVÁ, I Identification of causes of differences in statutory and effective rates of corporate taxes. In: Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2012, LX, No. 2, pp VALENTOVÁ, I., ŠIROKÝ, J Propojení korporátní a osobní daně v zemích Evropské unie. In. Daňová a hospodářská kartotéka. Praha: Linde, 2012, 20. Ročník č. 5, s , ISSN VANĚČKOVÁ, M Tvorba studijního a výukového textu. In: PODLAHOVÁ, L. et kol. Didaktika pro vysokoškolské učitele. Praha: Grada, VÍTOVÁ, B Corruption and the Czech public law. Contemporary European Studies, No.2, Vol. 7, s ZIELINA, M., POKORNÁ, D., KAINZOVÁ, V Triple helix a aktéři regionálního rozvoje. In: DUŠEK, J., PÁNA, L., SVATOŠ, R. Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropského státu. Vysoká škola evropských a regionálních studií: České Budějovice, s ISBN ZIELINA, M., POKORNÁ, D., KAINZOVÁ, V Aktéři regionálního rozvoje směrem k efektivitě. In: VÁVRA, J. (ed.) Naše společná přítomnost: měnící se společnost. Praha: Karolinum, ZIMMERMANNOVÁ, J Ex-post Analysis of Impacts of the Car Registration Fee in the Czech Republic. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2012, vol. 46, no. 9, s ZIMMERMANNOVÁ, J Uplatnění fuzzy modelování v oblasti výzkumu dopadů ekonomických nástrojů internalizace negativních externalit v České republice. Scientific Papers of the University of Pardubice Series D, 2012, vol. XIX, no 25 (3/2012), s ISSN X BULECA, J., ŠOLTÉS, MURA, L., KOZELOVÁ, D Hodnotenie asociácie DNA markerov k úžitkovým vlastnostiam zvierat pomocou neurónových sietí. Forum Statisticum Slovacum. roč. 2011, č. 2. ISSN ČERNÝ, M K některým otázkám realizace práva podílet se na řízení obchodní korporace prostřednictvím elektronické komunikace. In ŠIŠKOVÁ, N., TOMANČÁKOVÁ, B. (ed.). Dny práva na Moravské vysoké škole Olomouc: Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s ISBN FRANEK, J., GRUBLOVÁ, E Knowledge Workers: A Typology Framework As A Theoretical Basis For Knowledge Worker Identification Instrument. In LEHNER, F., BREDL, K. (ed.). Proceedings of the 12th European Conference on Knowledge Management, Volume I: 12th European Conference on Knowledge Management. University of Passau, Germany: Academic Conferences International, 2011, p ISBN GRUBLOVÁ, E Education for Managers in the 21 st Century. In Conference Publication of II. International Research Conference Human Resource Management as a Basis for the Development of Innovative Economics. Krasnojarsk: Siberian State Aerospace University of M. F. Reshetnev, , s ISBN

6 GRUBLOVÁ, E Rizika manažerského rozhodování. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Společenská odpovědnost firem Transfer vědeckých poznatků do praxe. CD ROM. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, , 8 s. ISBN GRUBLOVÁ, E., MURA, L., GECIKOVÁ, I., KOZELOVÁ, D An Analysis of Business Internationalization Models. Studia Oeconomica Universitatis Babes Bolyai. ClujNapoca: Babes Bolyai University. 2011, roč. 56, č. 2, s ISSN HERZÁNOVÁ, R Principy sociálního podnikání a jeho podpora na MVŠO. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, ISBN HERZÁNOVÁ, R Vybrané problémy řízení sociálních firem v České republice v návaznosti na právní formu. In Sociální podnikání a dobrovolnictví. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, ISBN HEŘMÁNKOVÁ, P Budování ekonomické gramotnosti na základních školách. In Sborník z konference Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů [CD-ROM]. Olomouc: UP, s ISBN HEŘMÁNKOVÁ, P Zvyšování ekonomické gramotnosti jako součást budování hodnotového rámce. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Icolle 2011 [CD-ROM]. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, s ISBN HEŘMÁNKOVÁ, P., VANĚČKOVÁ, M Zapojení Moravské vysoké školy Olomouc do rozvoje ekonomické gramotnosti v Olomouckém kraji. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, ISBN CHMELA, L Komparace investice do fotovoltaické elektrárny v roce 2010 a In Aktuální ekonomické otázky Olomouc: MVŠO, 2011, s ISBN CHMELA, L., MIHOLA, M Studie využitelnosti dešťových vod jako zdroje energie v budovách. Ekonomika - Management - Inovace. 2011, č. 3, s ISSN KAINZOVÁ, V Využití hlasovacího zařízení při testování prekonceptů. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, ISBN KAINZOVÁ, V., VOLNÁ, M., LÁTAL, F., ŘÍHA, J Modern Tools for Popularization and Motivation Students in Physics Teaching. Problems of Education in the 21st Century. 2011, vol. 31, p ISSN KEPRT, A Asynchronous Programming in C# 5 Without Use Of Multiple Threads. In Software Development 2011: Sborník příspěvků 37. ročníku konference. Ostrava: VŠB - Technická Univerzita Ostrava, s ISBN KVÍČALOVÁ, J Realizace projektu Inovace ekonomických předmětů Moravské vysoké školy Olomouc. In Aktuální ekonomické otázky Olomouc: MVŠO, s ISBN KVÍČALOVÁ, J Vliv ekonomických a politických změn na výnosy daně z příjmů právnických osob. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe [CD- ROM]. Olomouc: MVŠO, ISBN LAVRINČÍK, J Operační systémy pro ekonomy a manažery. In Trendy ve vzdělávání Olomouc: GEVAK, 2011, s ISBN LAVRINČÍK, J Vývoj aplikací pro Mac OS X a ios. Journal of Technology and Information Education. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2011, Vol. 3, Issue 1. ISSN X. LAVRINČÍK, J., DOSTÁL, J SEZP: dynamický systém pro evidenci výjezdů studentů k zahraničním pobytům. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, ISBN

7 MAZALOVÁ, V Současný stav a perspektivy ekonomického vývoje. In: Znalosti pro tržní praxi 2011: Nová generace pracovníků (Generace Y). Filozofická fakulta Univerzity Palackého. Olomouc, 2011, s ISBN MIHOLA, M Energetický management: hodnocení investice u bytových budov a změny DPH. In Aktuální ekonomické otázky Olomouc: MVŠO, s ISBN Mošová, V Software Mathematica a výuka na MVŠO. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, s ISBN Mošová, V WebMathematica a e-learningové vzdělávání. In Trendy ve vzdělávání. Olomouc: UP, ISBN MURA, L Uplatňovanie etiky v podnikateľskej praxi ako základ pre spoločensky zodpovedné podnikanie. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, ISBN OLECKÁ, I., IVANOVÁ, K Je cesta od represe k prevenci postižení cestou k větší společenské odpovědnosti? In POKORNÁ, D., SOJKOVÁ, J. (eds.) Společenská odpovědnost firem transfer vědeckých poznatků do praxe [online]. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, ISBN POKORNÁ, D APSYS jako kvalita. Kvalita pro život. Ostrava: DTO. 2011, roč. 12, č. 1, s ISSN POKORNÁ, D., CHMELA, L APSYS: aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě a výzkumu. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2011 [CD-ROM]. Brno: Mendelova univerzita v Brně, s ISBN POKORNÁ, D., IVANOVÁ, K Společenská odpovědnost firem jako objekt zájmu vědy pohledem andragoga. In SOJKOVÁ, J., ZIELINA, M. (eds.) CSR most mezi vědou, výzkumem a praxí. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s ISBN POKORNÁ, D., SOJKOVÁ, J Řízení změny, systematický přístup ke vzdělávání nebo učící se organizace? Komunikace procesu implementace znalostí vědy a výzkumu do praxe. In Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Liberec: VÚTS, a. s., s ISBN POKORNÝ, M., CERNY, M Cirdian Rhythm Evaluation. In Proc. Conference Technical Computing Prague Praha, POKORNÝ, M., KRIŠOVÁ, Z Umělá inteligence v ekonomických disciplínách. In Společenská odpovědnost firem transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, 2011, s. 36. ISBN SOUČEK, Z Vpřed přískokem nebo plazením? Moderní řízení. Praha: Economia. ISSN , roč. 46, č. 1, s SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě - Díl IV: Od snu k realitě. 1. vyd. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s. ISBN SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě: Díl V: Aktivně tvořit budoucnost. 1. vyd. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s. ISBN ŠIROKÝ, J. a kol Tvoříme a publikujeme odborné texty. Brno: Computer Press, s. ISBN ŠIROKÝ, J Aktuální otázky daňové politiky v Evropské unii: DPH. In Aktuální ekonomické otázky. Olomouc: MVŠO, s ISBN

8 ŠIROKÝ, J Může ulehčit Small Business Act podnikání malým a středním firmám? In Společenská odpovědnost firem transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, s. ISBN ŠIROKÝ, J Politika členských států Unie v oblasti sazeb DPH II. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí: Sborník z XVI. ročníku mezinárodní odborné konference [CD-ROM]. Praha: Oeconomica, s. ISBN ŠIŠKOVÁ, N Je protokol č. 30 k Lisabonské smlouvě výjimkou z použití charty základních práv na území Velké Británie, Polska a v budoucnu i ČR? In ŠIŠKOVÁ, N., TOMANČÁKOVÁ, B. (eds.). Dny práva na Moravské vysoké škole Olomouc: Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: MVŠO, ISBN s TOMANČÁKOVÁ, B Rozhodčí doložky a ochrana spotřebitele. In ŠIŠKOVÁ, N., TOMANČÁKOVÁ, B. (eds.). Dny práva na Moravské vysoké škole Olomouc: Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: MVŠO, s ISBN VALENTOVÁ, I Vybrané aspekty CSR v podmínkách Evropské unie. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, s. ISBN VALENTOVÁ, I Vybrané faktory ovlivňující rozhodování investorů o umístění kapitálu v rámci EU. In CD of participants reviewed papers from 13th International Conference MEKON 2011 [CD ROM]. Ostrava: VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta, ISBN VYSKOČIL, V. K., a NAVRÁTILOVÁ, D Strategia optimalizacii vspomogatelnych procesov biznes-sredy predprijatia. In Formirovanie regionalnovo lesnovo klastera: socialnoekonomičeskie i ekologičeskie problemy i perspektivy lesnovo kompleksa. 1. vyd. Jekatěrinburg: Uralskij gosudarstvennyj lesotechničeskij universitet, s ISBN ZIELINA, M., KOVAČIČINOVÁ, I Vězňovo dilema ve vědě a praxi. In SOJKOVÁ, J., ZIELINA, M. (eds.) CSR most mezi vědou, výzkumem a praxí. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s ISBN ZIMMERMANNOVÁ, J Ekologické daně. In: Workshop Aktuální ekonomické otázky 2011; Regionální pohled na ekonomické dění v ČR a Olomouckém kraji. Olomouc, Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., s , ISBN ZIMMERMANNOVÁ, J Environmentální náklady podniku spojené s plněním legislativy v České republice. Acta Oeconomica Pragensia. 2011, ročník 19, číslo 5. s ISSN ZLÁMAL J., BAČÍK, P., BELLOVÁ, J Management. Computer media, s.r.o., 2011, 114 stran, ISBN: BAČÍK, P Možnosti odpočtu DPH při pořízení osobního automobilu používaného při podnikání. In Sborník příspěvků z Workshopu k daňové problematice. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s ISBN EMANOVSKÝ, P Multicriteria Decision with Programme Sanna In Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM of XXVIII. International Coloquium on the Management of Educational Process [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany Brno, s ISBN GRUBLOVÁ, E Sociálně-psychologické aspekty managementu inovací. Doprava a spoje: elektronický časopis. Žilina: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, ISSN

9 GRUBLOVÁ, E., FRANEK, J Možnosti efektivního využití výsledků vědy a výzkumu v podnikatelské praxi. Ekonomika Management Inovace. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010, roč. 2, č. 2. ISSN GRUBLOVÁ, E., PITRA, Z Sociálně-psychologické aspekty managementu inovací. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s. ISBN HERZÁNOVÁ, R Novelizace zákona o daních z příjmů v roce In Sborník příspěvků z workshopu k daňové problematice. Olomouc: MVSO, s ISBN HERZÁNOVÁ, R Vybrané problémy aplikace zákona o daních z příjmů do účetnictví u sportovních klubů v České republice. Tělesná kultura. 2010, roč. 33, č. 3. ISSN HERZÁNOVÁ, R Vybrané problémy účetnictví neziskových organizací v České republice. In Konference AIESA. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, s. ISBN HERZÁNOVÁ, R., MACKOVÍKOVÁ, M Účetní a daňové aspekty sociálního podnikání. In KUBÁTOVÁ, J. (ed.). Znalosti pro tržní praxi. Olomouc: UP, s ISBN HEŘMÁNKOVÁ, P Matematika a současnost. In Matematika 4. Olomouc: PdF UP, s ISBN HOŠTIČKOVÁ, A Lisabonská smlouva a její vliv na existenci a fungování Evropské unie a Evropských společenství. In. Sborník příspěvků z Workshopu k daňové problematice. Olomouc: MVŠO, s ISBN IVANOVÁ, K., BUŽGOVÁ, R., OLECKÁ, I., JAROŠOVÁ. D Nevhodné zacházení se seniory ze strany rodinných příslušníků v domech pro seniory. Profese [online] ISSN JÍLKOVÁ, E Daňové odpočty jako nástroj podpory vědy, výzkumu a inovací. In Sborník příspěvků z Workshopu k daňové problematice. Olomouc: MVŠO, s ISBN KAINZOVÁ, V., ŘÍHA, J., KOŘENÁ, D Využití hlasovacího zařízení při testování prekonceptů. In Trendy ve vzdělávání Olomouc: UP, KEPRT, A K problematice výuky programování v běžných vývojových nástrojích. In Objekty Sborník příspěvků jubilejního patnáctého ročníku konference. Ostrava: Katedra informatiky a počítačů, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, s ISBN KOŘENÁ, D Koncept učící se organizace v kontextu strategického managementu. Ekonomika Management Inovace. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010, roč. 2, č. 1, s ISSN KUDĚLKA, M., MOŠOVÁ, V Teorie a praxe přípravy textu pro e-learning. In XXVIII. International colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM [CD-ROM]. Brno: UO, ISBN LAVRINČÍK, J., DANĚK, J Projevy lingvistických trendů v oblasti italské terminologie ekonomiky a managementu. Ekonomika Management Inovace. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010, roč. 2, č. 2. ISSN LAVRINČÍK, J., KLEMENT, M., STRÁNKÁ, E Mac OS X Snow Leopard: Mr. Perfect. Journal of Technology and Information Education. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2010, Vol. 2, Issue 3, p ISSN X. 9

10 MENŠÍK, M Performance lost. In Through Crisis Reflection to Performance Enhancement. Praha: Oeconomica, s ISBN MOŠOVÁ, V Realization of Dirichlet's condition in RKPM. In PANM 13. Praha: MÚ AV ČR, s ISBN OLECKÁ, I., IVANOVÁ. K Případová studie jako výzkumná metoda ve vědách o člověku. Ekonomika Management Inovace. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010, roč. 2, č. 2. ISSN POKORNÁ, D Program vzdělávání pracovníků v oblasti vědy a výzkumu. In Aeduca Olomouc: UP, POKORNÁ, D., IVANOVÁ, K Principy učící se organizace jako metoda k implementaci znalostí VaV do praxe. Ekonomika Management Inovace. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010, roč. 2, č. 2. ISSN POKORNÁ, D., SEDLÁČKOVÁ, V., ŠŮSTKOVÁ, H Klíč k identifikaci vzdělávacích potřeb pracovníků ve vědě a výzkumu: Výstup projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. In Sborník příspěvků z odborného sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. 1. vyd. Liberec: VÚTS, s. ISBN POKORNÝ, M. a kol Measurement and modeling in sensor network. In Proc. 9th RoEduNet International Conference. Sibiu (Rumunsko), s ISBN POKORNÝ, M., FOJTÍK, P Fuzzy Logic Based Modeling in the Complex System Fault Diagnosis, In ORSKI, J., JOZEFCZYK, D. (ed). Knowledge Based Intelligent System Advancement. 482 p. New York, USA: Hesley, ISBN POKORNÝ, M., LAVRINČÍK, J., DOSTÁL, J Počítačová formalizace mentálních modelů metodami jazykového fuzzy modelování. Ekonomika Management Inovace. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc. 2010, roč. 2, č. 3, s ISSN POSPÍŠIL, R Stav veřejných financí a struktura státního rozpočtu České republiky z pohledu výběru daní. In Sborník příspěvků z Workshopu k daňové problematice. Olomouc: MVŠO, s ISBN RÖSSLER, M Znalostní management v praxi koncept učící se organizace (ke stému výročí narození P. F. Druckera). Ekonomika Management Inovace. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010, roč. 2, č. 1, s ISSN SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D., ŘÍHA, M Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě. Díl I Základní zásady. 1. vyd. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s. ISBN SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D., ŘÍHA, M Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě. Díl II Formulace strategie. 1. vyd. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s. ISBN SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D., ŘÍHA, M Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě. Díl III Implementace strategie. 1. vyd. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s. ISBN SOUČEK, Z., KOŘENÁ, D Předpověď vývoje světa do roku Moderní řízení. 2010, roč. 45, č. 4, s. 5. ISSN ŠARADÍN, P Lokální politické strany v České republice. In Jak (z)měřit společenskou odpovědnost firem? [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, s ISBN ŠIROKÝ, J Analýza dopadu snížených sazeb DPH v zemích Evropské Unie. In Daně teorie a praxe 2010 [CD ROM]. Brno: Sting, s ISBN

11 ŠIROKÝ, J Daňová politika Unie v současném období. In Sborník příspěvků z Workshopu k daňové problematice. Olomouc: MVŠO, s ISBN ŠPÍRKOVÁ, T Právní úprava daňových trestných činů v novém trestním zákoníku. In Sborník z workshopu k daňové problematice. Olomouc: MVŠO, s ISBN ŠŮSTKOVÁ, H Kvalitativní výzkum a jeden z jeho nových nástrojů. In MEKON 2010 [CD- ROM]. Ostrava: VŠB, s. ISBN ŠŮSTKOVÁ, H Měření spokojenosti zákazníků na business trhu. Ekonomika Management Inovace. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010, roč. 2, č. 1, s ISSN TOMANČÁKOVÁ, B Nestrannost a nezávislost rozhodců ve spotřebitelských sporech. Ekonomika Management Inovace. 2010, roč. 2, č. 3, s ISSN VALENTOVÁ, I Korporátní daň členských států Unie z pohledu firemních investorů. Ekonomika Management Inovace. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010, roč. 2, č. 1, s ISSN VALENTOVÁ, I Rozpočet Evropské unie. In Sborník příspěvků z Workshopu k daňové problematice. Olomouc: MVŠO, s ISBN VALENTOVÁ, I Vnitřní dvojí zdanění vybrané země EU s daňovými systémy vyhýbající se dvojímu zdanění. In MEKON 2010 [CD-ROM]. Ostrava: VŠB, s. ISBN ZIELINA, M Apaideusia aneb nutnost výchovy k společensky odpovědnému jednání. Ekonomika Management Inovace. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010, roč. 2, č. 2. ISSN ZIELINA, M., OLECKÁ, I., IVANOVÁ, K Kodifikace společenské odpovědnosti firem ISO In OLECKÁ, I., ZIELINA, M. Sborník příspěvků z konference Jak (z)měřit společenskou odpovědnost firem?. Olomouc: MVŠO, s ISBN

Soupis odborné publikační a další tvůrčí činnosti pracovníků Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. v období 2008-2012

Soupis odborné publikační a další tvůrčí činnosti pracovníků Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. v období 2008-2012 Soupis odborné publikační a další tvůrčí činnosti pracovníků Moravské vysoké školy Olomouc, ops v období 2008-2012 I Odborné knihy BĚLOHLÁVEK, F Jak vést svůj tým 1 vyd Praha: Grada Publishing, 2008 144

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

PŘILOHY Příloha 1. Vzor dotazníku

PŘILOHY Příloha 1. Vzor dotazníku PŘILOHY Příloha 1. Vzor dotazníku V rámci mojí disertační práce s názvem Využití datové základny ERP pro APS/SCM v plánování produkčních systémů na fakultě Podnikatelské na VUT v Brně Pro zpracování výzkumu

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

Inovace ekonomických předmětů

Inovace ekonomických předmětů Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovace ekonomických předmětů Sborník z konference projektu Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní

Více

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Úvod Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Ve vazbě na základní předmět výzkumu v oblasti manažerského účetnictví manažersky orientované informační systémy, které by měly společně

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry Životopis Osobní údaje doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Vzdělání Ing. Vysoká škola ekonomická 2004 Ph.D. Vysoká škola ekonomická Doc. Vysoká škola ekonomická Účetnictví a finanční řízení podniku Zaměstnání

Více

Publikační činnost za rok 2003:

Publikační činnost za rok 2003: Publikační činnost za rok 2003: [1] Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for economics, management and trade. Vol. 27, 2003, 1. 2003. ΙSBN 1212-5598. [2]

Více

Ing. Robert Jurča, PhD. odborný asistent jurca@edukomplex.cz

Ing. Robert Jurča, PhD. odborný asistent jurca@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Ing. Robert Jurča, PhD. odborný asistent jurca@edukomplex.cz Specializace Vzdělání Narodil se v ČR v Uherském Hradišti. Absolvoval Střední stavební školu ve Zlíně a Fakultu managementu

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) PUBLIKAČNÍ ČINNOST PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) KNIHY, SKRIPTA, KAPITOLA V KNIZE PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014. 256

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

1. Publikační činnost přehled publikací v následující skladbě

1. Publikační činnost přehled publikací v následující skladbě OBSAH BILANCE TVŮRČÍ ČINNOSTI AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ FLKŘ za období posledních 2 let, tj. Ing. Martin Hart, Ph.D. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

~ 1 ~ Publikační činnost Doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D.

~ 1 ~ Publikační činnost Doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. Publikační činnost Doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. [1] BERAN, Th. Nové poslání účetnictví, Zpravodaj Kovofiniš, a.s. Ledeč nad Sázavou, 1993. [2] BERAN, Th. České a americké účetnictví recense, Účetnictví

Více

Představení projektu. Magdalena Chmelařová, Helena Kolibová. Opava, 11. 9. 2015

Představení projektu. Magdalena Chmelařová, Helena Kolibová. Opava, 11. 9. 2015 Projekt Specializované mapy a systémy na podporu seniorů a spolupráce participujících aktérů pro rozvoj dobrovolnictví, registrační číslo TD020048 je řešen s finanční podporou TA ČR Představení projektu

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

ŽIVOTOPIS MILAN EDL 2014

ŽIVOTOPIS MILAN EDL 2014 ŽIVOTOPIS MILAN EDL 2014 ŽIVOTOPIS OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení: Milan EDL Datum narození: 29. října 1973 Adresa zaměstnavatele: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Telefon: +420 377

Více

Publikační činnost za rok 2005:

Publikační činnost za rok 2005: Publikační činnost za rok 2005: [1] Collection of Scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for economics, management and trade. 2005. ΙSBN 1212-5598. [2] BONĚK, V. Možnosti

Více

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci:

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci: ROZHODNUTÍ VYDANÁ NÁRODNÍM AKREDITAČNÍM ÚŘADEM PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2016 Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/2016-5 ze dne 20. 10. 2016; nabytí právní moci: 9. 11. 2016 Národní akreditační úřad

Více

ING. KULDOVÁ LUCIE Edvarda Beneše 12, 301 00 Plzeň, Česká republika

ING. KULDOVÁ LUCIE Edvarda Beneše 12, 301 00 Plzeň, Česká republika OSOBNÍ INFORMACE Jméno Adresa ING. KULDOVÁ LUCIE Edvarda Beneše 12, 301 00 Plzeň, Česká republika Telefon +420 604 948 496 E-mail kuldova@gmail.com Národnost Česká Datum narození 18. 06. 1984 VZDĚLÁNÍ

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Životopis. Osobní údaje. Pedagogická činnost. Řešené projekty. Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE

Životopis. Osobní údaje. Pedagogická činnost. Řešené projekty. Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE Životopis Osobní údaje Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE Pedagogická činnost IKK MOP OST PEU ZVS EGGA EVPR ZVSA ZVSA EHPAC RRMOP RRZVS RRZVSA Řešené projekty Interkulturní kompetence (PEF) Mezinárodní

Více

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice Seznam úloh v rámci Interního grantového systému I rok/p ořadí Číslo úlohy Název Obor 2008 B1/2008 Vývojové tendence globalizujícího se podnikatelského

Více

UKÁZKA VYUŽITÍ PROGRAMU WINQSB PŘI VÝUCE KVANTITATIVNÍCH METOD V ROZHODOVÁNÍ V DISTANČNÍ FORMĚ STUDIA

UKÁZKA VYUŽITÍ PROGRAMU WINQSB PŘI VÝUCE KVANTITATIVNÍCH METOD V ROZHODOVÁNÍ V DISTANČNÍ FORMĚ STUDIA UKÁZKA VYUŽITÍ PROGRAMU WINQSB PŘI VÝUCE KVANTITATIVNÍCH METOD V ROZHODOVÁNÍ V DISTANČNÍ FORMĚ STUDIA ALENA KOLČAVOVÁ, LENKA DRÁBKOVÁ Abstrakt: V úvodu příspěvku je nastíněna současná situace stavu připravenosti

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Daňová soustava (DS) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková, Ph.D. Kredity:

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Zoznam publikačnej činnosti Ing. Koleňák, Jiří, Ph.D.

Zoznam publikačnej činnosti Ing. Koleňák, Jiří, Ph.D. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Koleňák, Jiří, Ph.D. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Koleňák, Jiří [UKOEXAM] (70%) - Němeček, Petr (15%) - Zich, Robert (15%): Spolupráce

Více

Rok 2002. Rok 2003. Příspěvky ve sbornících z konferencí:

Rok 2002. Rok 2003. Příspěvky ve sbornících z konferencí: Rok 2002 DOSTÁL, J. Terminologická analýza užívaného názvosloví paměťových médií moderních technologií. Odborný časopis Technológia vzdelávania, ročník 10/ 2002, s. 14-15. DOSTÁL, J. Terminologické poznámky

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

Vývoj počtu insolvenčních návrhů regionální úroveň

Vývoj počtu insolvenčních návrhů regionální úroveň Vývoj počtu insolvenčních návrhů regionální úroveň Trends in the number of insolvency proposals regional level Lee Louda * Dagmar Čámská ** ABSTRAKT Cílem tohoto příspěvku je analyzovat vývoj počtu insolvenčních

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 5 Číslo 3, 2005 Možnosti využití nástrojů ekonomie blahobytu

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Výukové texty: Odborné články a statě:

Výukové texty: Odborné články a statě: Výukové texty: KROPÁČ, J., KUBÍČEK, Z., CHRÁSKA, M. a HAVELKA, M. Didaktika strojírenských a elektrotechnických předmětů. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2002. 155 s. ISBN

Více

Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D.

Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D. OSOBNÍ INFORMACE Jméno Adresa Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D. Edvarda Beneše 12, 301 00 Plzeň, Česká republika Telefon +420 604 948 496 E-mail kuldova@gmail.com Národnost Česká Datum narození 18. 06. 1984 VZDĚLÁNÍ

Více

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT OPEN ACCESS WEEK 2013 Týden na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT VÝHODY OPEN ACCESS Autorům přinese

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Na základě této normy oborové rady výše uvedených doktorských studijních programů stanovují tuto závaznou strukturu pro disertační práce: 1

Na základě této normy oborové rady výše uvedených doktorských studijních programů stanovují tuto závaznou strukturu pro disertační práce: 1 Závazná struktura disertační práce a autoreferátu disertační práce v doktorských studijních programech Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa na Ekonomické fakultě TUL Závazná struktura

Více

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A Bakalářský studijní program (B6209) SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Bakalářský studijní obor Informatika v ekonomice STUDIJNÍ OBOR SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Nejstarší obor na VŠB-TUO ( od

Více

Témata chystaných výzev Společenské výzvy 6 Evropa v měnícím se světě inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti

Témata chystaných výzev Společenské výzvy 6 Evropa v měnícím se světě inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti Témata chystaných výzev Společenské výzvy 6 Evropa v měnícím se světě inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy a pro oblast

Více

Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky

Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky doc. Ing. František Kuda, CSc. Ing. Eva Wernerová, Ph.D. Docent a odborná asistentka VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební 1 Vzdělávací

Více

Projekt integrace výzkumu a vývoje CERADA. Ing. Jan Malinovský, Ph.D.

Projekt integrace výzkumu a vývoje CERADA. Ing. Jan Malinovský, Ph.D. Využívání teoretických a praktických regionálních přístupů na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Projekt integrace výzkumu a vývoje CERADA Ing. Jan Malinovský, Ph.D. katedra regionálnía environmentálníekonomiky,

Více

Okruhy pro SBZ Školský management

Okruhy pro SBZ Školský management Okruhy pro SBZ Školský management Organizace a řízení školství Řízení výchovně vzdělávacího procesu Teorie managementu Předmět: Organizace a řízení školství 1. Organizace školství ČR v mezinárodním srovnání

Více

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Datyňská 623 Obchodně podnikatelská fakulta 739 34 Václavovice Katedra financí a účetnictví tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel. 1 Informační systémy Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 485 352 442 Přednášky: úterý 12 30 H35 Cvičení: Mgr.

Více

Publikační činnost (2000 až 2016)

Publikační činnost (2000 až 2016) Příručky, pomůcky: Publikační činnost (2000 až 2016) HORÁK, J., KUDLÁK, A. Co dělat při mimořádných událostech, V.M.PRESS Písek, 2000, 12 stran. HORÁK, J., KUDLÁK, A. Co dělat při vzniku mimořádné události,

Více

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 OBSAH Kapitola 1 INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 Stručná poznámka k pojmu kapitál v ekonomické teorii 14 Intelektuální kapitál 14 Klasifikace

Více

Zápis z 9. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT

Zápis z 9. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT Zápis z 9. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT Datum jednání: 09. 06. 2014 Čas jednání: 13:00 Místo jednání: Pracovní skupina: 2 Integrace dopravy Jednací místnosti č. 314 (stará budova) Centra

Více

Publikační činnost za rok 2007:

Publikační činnost za rok 2007: Publikační činnost za rok 2007: [1] BONĚK, V. K historii daňových reforem v českých zemích. Daně a finance, 2007, roč. 2007, č. 11, s. 3-6. ΙSSN 1801-6014. [2] BONĚK, V. Lhůty pro úkony správce daně. Daňový

Více

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. EuroMISE Centrum Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky 1. LF UK a ÚI AV ČR Satelitní seminář EFMI STC 2013,

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Seznam doplňující dokumentace za vědecko-výzkumnou činnost

Seznam doplňující dokumentace za vědecko-výzkumnou činnost Seznam doplňující dokumentace za vědecko-výzkumnou činnost Příloha k podkladům pro habilitační a jmenovací řízení na Fakultě mechatroniky informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci

Více

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří BÍLÝ, Jiří Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje / Jiří Bílý, Štěpán Kavan, Roman Svatoš a kol. ISBN 978-80-87472-48-4 Moc a politika v 21. století / Jiří Bílý a kolektiv

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Závěrečná zpráva o řešení výzkumného záměru

Závěrečná zpráva o řešení výzkumného záměru Závěrečná zpráva o řešení výzkumného záměru Identifikační kód MSM 114100003 Název výzkumného záměru Vzdělávání pro život v informační společnosti Příjemce Univerzita Karlova v Praze Vykonavatel Univerzita

Více

Prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, MBA, PhD., CSc., Dr.h.c.

Prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, MBA, PhD., CSc., Dr.h.c. Prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, MBA, PhD., CSc., Dr.h.c. +(420) 572 548 035 rektor vysoké školy rektor@edukomplex.cz Absolvoval v roce 1971 na Vysoké škole dopravní v Žilině ve Slovenské republice. Po skončení

Více

Fakulta ekonomicko-správní Faculty of Economics and Administration

Fakulta ekonomicko-správní Faculty of Economics and Administration Fakulta ekonomicko-správní Faculty of Economics and Administration Ústav ekonomie Institute of Economics Ústav ekonomiky a managementu Institute of Economy and Management

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr.

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr. Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým ústavem v Opavě 1) 2) 3) 4) 5) B 1101 Matematika 1103R004 Aplikovaná matematika 3 P Bc. 6207R005 Matematické metody v ekonomice

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae

Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae Jméno: Titul: Státní příslušnost: E-mail: Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae René Szotkowski Mgr., Ph.D. ČR rene.szotkowski@upol.cz Tel.: (+420) 585 63 5178 Vzdělání: 1992 1996

Více

1.7 PROJEKT IVOŠ ROK TŘETÍ

1.7 PROJEKT IVOŠ ROK TŘETÍ 1.7 PROJEKT IVOŠ ROK TŘETÍ PROJECT IVOŠ - THIRD YEAR Milan KLEMENT ÚVOD Článek představuje projekt IVOŠ zvýšení kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol (CZ.1.07/1.1.04/01.0154), který

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Představení projektu Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. hlavní řešitel projektu Třetí

Více

Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011

Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011 Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

IMPLIKACE KONCEPTU SMART CITY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

IMPLIKACE KONCEPTU SMART CITY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI IMPLIKACE KONCEPTU SMART CITY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI CityCON, Písek 22.9.2016 PhDr. Mgr. Ivo Říha Mgr. Peter Svoboda SIC ZAHÁJENÍ ČINNOSTI Podpis zakládajících listin 3. 6. 2015 Tým SIC vznikal od října

Více

Daniel Tocháček, Miroslava Černochová Katedra IT a technické výchovy PedF UK v Praze KAM SMĚŘOVAT VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V ICT?

Daniel Tocháček, Miroslava Černochová Katedra IT a technické výchovy PedF UK v Praze KAM SMĚŘOVAT VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V ICT? Daniel Tocháček, Miroslava Černochová Katedra IT a technické výchovy PedF UK v Praze KAM SMĚŘOVAT VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V ICT? Malostranský palác, Praha, 23.3. 2011 1. ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ NA PEDF UK

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

5 kroků k úspěchu udržitelné hospodářství Olomouce a regionu

5 kroků k úspěchu udržitelné hospodářství Olomouce a regionu 5 kroků k úspěchu udržitelné hospodářství Olomouce a regionu Leden 2014 RNDr. Josef Tesařík BEA CENTRUM OLOMOUC Stav Olomouc ve 20. století několikrát ztratila podnikatelskou elitu a rozbořila majetkové

Více

Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D.

Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D. Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D. 1. Půta, J. Hodnocení efektivnosti temperace vstřikovacích forem. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. 2. Lenfeld, P., Půta, J., Ausperger, A., Běhálek,

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Studenti k 31. 12. Students 31 December 2012. muži Men. muži Men

Studenti k 31. 12. Students 31 December 2012. muži Men. muži Men 3-12. Studenti vysokých škol podle fakult v akademickém roce /2013 Number of students of universities by faculty in academic year /2013 31 December in Vysoké školy celkem 214 384 166 888 41 014 31 540

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí

Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí Grantová agentura České republiky Část ZC Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí Jméno řešitele: Ladislav Satrapa Registrační číslo projektu: 103/02/0606 Název projektu: Riziková analýza vodohospodářských

Více

Oblasti vedení závěrečných prací pedagogů ekonomického oddělení 545

Oblasti vedení závěrečných prací pedagogů ekonomického oddělení 545 Oblasti vedení závěrečných prací pedagogů ekonomického oddělení 545 Ing. Igor Černý, Ph.D. 1. Strukturální pomoc EU ve vybraných oblastech a společnostech 2. Analýza vybraných politik EU/ES 3. Ekonomická

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

Brožová. Burda. Vedoucí DP Rok Téma (ČJ) 2011 Finanční analýza významných zástupců stavebních firem v ČR

Brožová. Burda. Vedoucí DP Rok Téma (ČJ) 2011 Finanční analýza významných zástupců stavebních firem v ČR Témata diplomových prací K126 v letech - Vedoucí DP Rok Téma (ČJ) Anton Zdroje a základní formy financování stavebních projektů Porovnání nákladů životního cyklu stavby projektované standardní technologií

Více

Předběžná témata příští výzvy v oblasti SSH

Předběžná témata příští výzvy v oblasti SSH Předběžná témata příští výzvy v oblasti SSH Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy a pro oblast Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Výzvy priority SSH 2010

Více