KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M. 2013. Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol."

Transkript

1 2014 KEPRT, A. Binary Matrix Pseudo-division and Its Applications. In Innovations in Bio-inspired Computing and Applications. 2014, s Springer Verlag, ISBN In Advances in Intelligent Systems and Computing, volume 237. ISSN KHITILOVA E., POKORNÝ M. Supplier Suitability Evaluation using the Fuzzy-Logic Based Expert System. International journal.of Business Management and Research., Vol 41, Issue , pp ISSN KVÍČALOVÁ, J., V. MAZALOVÁ a J. ŠIROKÝ. Identification of the Differences between the Regions of the Czech Republic based on the Economic Characteristics. Procedia Economics and Finance. 2014, vol. 12, s DOI: /S (14) Dostupné z: POKORNÝ, M. ET AL. Nekonvenční metody řešení ekonomických manažerských úloh. Olomouc ISBN (v tisku) POSPÍŠIL, R The Issuing Policy of Central Bank and Fisher s Equation of Equilibrium, International Journal of Business Management and Research, vol. 41, 1/2014 SKOKAN, K., PAWLICZEK, A Dynamika životního cyklu českých a slovenských podniků ve vybraných regionech, Ekonomický časopis, 7/2014. (SJR ,243) ZAPLETALOVÁ, Š The Internationalization Process of Czech Companies. International Business Management, vol. 8, no. 6, p ISSN: (SJR ,388) ZAPLETALOVÁ, Š International Management: The Stage Approach to the International Process of the Czech Companies. International Journal of Management, IT and Engineering. vol. 4, no. 1, p ISSN Dostupný z ZIMMERMANNOVA, J., MENSIK, M The EU Emission Allowance Spot Price Development and its Possible Consequences for Public Economics. Proceedings of the 18th International Conference Current Trends in Public Sector Research, Šlapanice , Brno, p ISBN ČERMÁK, P., POKORNÝ, M The Fuzzy-Neuro development system FUZNET. 18th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR2013, Mendzyzdroje, Polsko, ISBN HUŇKA, F., ZIMMERMANNOVÁ, J Multi-objective optimization of function approximation using fuzzy rules. ECON Journal of Economics, Management and Business, 2013, vol. 23, no. 1, pp KEPRT A Binary Matrix Pseudo-division and Its Applications. Proceeedings of IBICA 2013 (Innovations in Bio-Inspired Computing And Applications). Series: Advances in Intelligent Systems and Computing, vol Springer ISSN ISBN KHITILOVA E., MIHOLA M., CHMELA L Optimalizace rozdělení poplatků za služby jako možnost navýšení konkurenceschopnosti komerčních nemovitostí. In Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 2013, s ISSN (Online) KRIŠOVÁ, Z Fuzzy orientovaný expertní systém pro znalostní evaluaci studenta, In Sb. Ditech 2013, Hradec Králové KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M Adaptivní počítačový výukový systém, In Sb. ICTE 2013, Ostravská univerzita v Ostravě 1

2 KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol. 34, no. 4, 2013, pp KVÍČALOVÁ, J., ŠIROKÝ, J Quantification of factors influencing the difference in household income in the Czech Republic In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeliane Brunensis, 2013, LXI, No. 4, pp LAVRINČÍK, J Apple ipad v systému vzdělávání. Trendy ve vzdělávání. 2013, Olomouc - EU, Palacký University, Volume 6, Issue 1. ISSN LAVRINČÍK, J Forex in ogni dimensione. In Risk management, vyd. Italy : Torino. LAVRINČÍK, J Tvorba výukových materiálů pro tablety ipad. Trendy ve vzdělávání 2013, Olomouc - EU, Palacký University, Volume 6, Issue 1. ISSN MENŠÍK, M., POKORNÝ, M Fuzzy Approaches Applied Into Balanced Scorecard Customer Perspective. Proc. of the 2013 International Conference on Advanced Information and Communication Technology for Education (ICAICTE2013). Hainan, Čína pp ISBN MOŠOVÁ V Integral transforms - the base of recent technologies, Sborník AM2013, MÚ ČSAV Praha 2013, ISBN MOŠOVÁ V Shape functions and wavelets tools of numerical approximation, Sborník PANM 16, MÚ ČSAV Praha 2013, ISBN NOWAKOVÁ, J., POKORNÝ, M Rule Based Systems for Monitoring and Controller Readaptation. Proc. of the 16th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making Under Uncertainty. Mariánské lázně Str ISBN PÁSZTO, V., MAREK, L., TUČEK, P Rural or Urban? Delimitation of the Czech Republic Municipalities Using Łukasiewicz T-norm, NAUN Recent Advances in Geodesy and Geomatics Engineering, Antalya, Turecko, s , ISBN POKORNY M., KEPRT A., MENŠIK M Fuzzy analýza ukazatele výkonnosti zákaznické dimenze. Scientific Paper of the University of Pardubice, Series D, Faculty of Economics and Administration, 22, 4/2013, str ISSN X POKORNÝ, M., NOWAKOVÁ, J Vagueness of Regression Models Part I Linear Regression Fuzzification. EMI - Ekonomika-Management-Inovace 4/1. Moravská vysoká škola Olomouc Str ISSN POSPÍŠIL, R. Kvantitativní teorie peněz a rovnice transakční rovnováhy, Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, Faculty of Economic and Administration, 1/2013, ISSN X. POSPÍŠIL ZÁVODNÝ, J Link Between Sustainable Development and Effectiveness in Regional Government. Challenges of the Knowledge Society. Pro Universitaria Bucuresti. P , ISBN POSPÍŠIL ZÁVODNÝ, J Regulace volného trhu a udržitelný rozvoj. Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2013, díl II. Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, s , ISBN ŠIROKÝ, J., JÍLKOVÁ, E The Design of Potential Indicators Linking the Regional Authorities Efficiency and the Quality of Life in the Region In Scientific Papers of the University of Pardubice, ISSN X. VALENTOVÁ, I., ŠIROKÝ, J Evaluation of the Systems of Internal Double Taxation in the EU Countries from the Perspective of Corporate Shareholders In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. VŠE Praha, 2013 v tisku. VÍTOVÁ, B Vybrané prostředky boje proti korupci v soukromém a veřejném právu. Bezpečnostní teorie a praxe.1/2013, s

3 ZÁVODNÝ POSPÍŠIL, J Efektivní mediální komunikace krajských úřadů. Media4u Magazine: Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání [online]. 2013, 1/2013, s. 5. ISSN ISSN ZÁVODNÝ POSPÍŠIL, J., ZIELINA, M The Common Assessment Framework and it s Use in the Czech Republic. Econ / Ekonomická fakulta, VŠB-Technická univerzita Ostrava. 2013, s. 8. ISSN ZIMMERMANNOVÁ, J Současné a navrhované zdanění emisí CO2 v zemích Evropské unie v oblasti energetiky. Acta Oeconomica Pragensia, 2/2013, s ZIMMERMANNOVÁ, J., HUŇKA, F Fuzzy modelling methods in the emission allowances trading area an opportunity for managerial decision making. Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations. 15th annual international konference of Ph.D. students, young scientists and researchers. Book of working papers. Vysoká škola ekonomická v Praze. Edited by: Šauer, P., Šauerova, J., p ZIMMERMANNOVÁ, J., MENŠÍK, M Ex post analýza zavedení zdanění pevných paliv, zemního plynu a elektřiny. Politická ekonomie, 2013, vol. 61, no. 1, s ISSN HEŘMÁNKOVÁ, P Didaktický test, Klasifikace. In: PODLAHOVÁ, L. et kol. Didaktika pro vysokoškolské učitele. Praha: Grada, ISBN IVANOVÁ, K., OLECKÁ, I., POKORNÁ, D., ZIELINA, M Metodologický rámec společenských věd a jeho význam pro odbornou praxi. In Propojení vědy, výzkum, vzdělávání a podnikové praxe. s Brno: Tribun, ISBN KEPRT A Programový systém pro fuzzy aritmetiku s využitím přístupu alfa řezů. EMI vol.4, issue 3 (3/2012). MVŠO. KHITILOVA, E The Possibility Of MCE Application In The Case Of Different Supplier Customer Relationships Types. In 3rd International Conference on Economics, Business and Management - ICEBM, p ISBN KHITILOVA, E., JUROVA, M Aplikace scoring-modelu pro hodnocení nových dodavatelů. In Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D. Vol ISSN (Online) KRIŠOVÁ, Z Jazyková evaluace znalostí žáka, Journal of Technology and Information Education. 2012, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 4, Číslo 1, s ISSN X (print). ISSN (on-line). KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M Počítačová formalizace mentálních modelů metodami pravděpodobnostního jazykového modelování. In Ekonomika-Management-Inovace. MVŠO Olomouc. 1/2012. str ISSN KVÍČALOVÁ, J Relation of Political and Economic Changes toward Tax Revenues. Econ: Journal of economics, management and business. 2012, č. 21, s ISSN MAZALOVÁ, V Základní tendence ekonomického vývoje Moravskoslezského a Olomouckého kraje ČR. In: Regional Management Theory, Practice and Development. Institute of Management by University of Zilina. Žilina, 2012, s ISBN MIHOLA, M., CHMELA, L Currently Offered Education in Facility Management at Moravian University College Olomouc. In: Actual issues of implementation of federal state educational standards. Yekaterinburg: Ural State Forestry University, s. ISBN PETERA, P., WAGNER, J., MENŠÍK, M An Empirical study of performance measurement systems in the biggest Czech companies with focus on balanced scorecard. Praha In: 3

4 Performance Management: From strategy to action. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, ISBN PETERA, P., WAGNER, J., MENŠÍK, M Empirical Investigation into the Quality of Performance Measurement and Management Systems Implemented in the Biggest Czech Companies. Cambrige In: PMA 2012 Conference: From Strategy to Delivery (CD-ROM). Cambridge: Institute for Manufacturing, s. ISBN PETERA, P., WAGNER, J., MENŠÍK, M Empirical investigation into the quality of rewards systems implemented in Czech companies. Zlín In: Svobodová, L. et al. (ed.). Advances in Finance Accounting. Zlín: WSEAS Press, 2012, s ISBN ISSN X. POKORNÁ, D Koncept společenské odpovědnosti: obsah, podstata, rozsah. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s ISBN POKORNÁ, D., SOJKOVÁ, J Propojení vědy, výzkumu, vzdělávání a podnikové praxe. In Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Liberec: VÚTS, a.s., s ISBN POKORNÝ, M Fuzzy analýza složitých neurčitých soustav I. Ekonomika-Management- Inovace. MVŠO Olomouc, č. 2/2012. str ISSN POSPÍŠIL, R The Equation of Exchange and Issuing Policy of the Central Bank, EMI, MVŠO, s , roč. IV, 2/2012, ISSN RÖSSLER M., KHITILOVA E., MIHOLA M Аутсорсинг ит для средних предприятий с прерывным производством на заказ (Outsourcing IT to medium-sized enterprises with discontinuous production to order). In Theory, experience and practice of technology«e-learning. Features «e-learning» in education for Facility Management. Yekaterinburg: Ural. State. lesotehn. Univ , 7.8 MB. ISBN RÖSSLER M., KHITILOVA E., MIHOLA M Философия перехода от функционального подхода к процессному управлению (его поддержка фэсилити менеджментом и современными подходами к обучению) (The philosophy of the transition from a functional approach to process management (his support of facility management, and modern approaches to learning ). In Theory, experience and practice of technology«e-learning. Features «e-learning» in education for Facility Management. Yekaterinburg: Ural. State. lesotehn. Univ , 7.8 MB. ISBN SOUČEK, Z Buďme vždy o krok vpředu. Moderní řízení. Praha: Economia. ISSN , roč. XLVII, č. 1, s SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě - Díl VI Krok za krokem k vítězství. 1. vyd. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s ISBN SOUČEK, Z., NAVRÁTILOVÁ, D Celosvětová konkurenceschopnost dosažená serendipitním myšlením. In Konkurence. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, s ISBN: ŠARADÍN, P Reformy územní samosprávy. Pohled obecních a krajských zastupitelů. Acta Politologica, 2012, No. 4, Vol. 3, s ŠARADÍN, P Regional elections are really second order elections. Contemporary European Studies, 2012, No.2, Vol. 7, p ŠIROKÝ, J Jsou potřebné, užitečné a využitelné znalosti mikro/makroekonomie i pro praxi? In: Propojení vědy, výzkumu, vzdělávání a podnikové praxe. Sborník z konference Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve vědě a výzkumu. Olomouc: MVŠO, s , ISBN

5 ŠIROKÝ, J Přehled a některé hodnocení návrhů v daňové politice Evropské unie. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Sborník z XVI. ročníku mezinárodní odborné konference. Praha: Oeconomica, s ISBN ŠIROKÝ, J., KVÍČALOVÁ, J., VALENTOVÁ, I Identification of causes of differences in statutory and effective rates of corporate taxes. In: Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2012, LX, No. 2, pp VALENTOVÁ, I., ŠIROKÝ, J Propojení korporátní a osobní daně v zemích Evropské unie. In. Daňová a hospodářská kartotéka. Praha: Linde, 2012, 20. Ročník č. 5, s , ISSN VANĚČKOVÁ, M Tvorba studijního a výukového textu. In: PODLAHOVÁ, L. et kol. Didaktika pro vysokoškolské učitele. Praha: Grada, VÍTOVÁ, B Corruption and the Czech public law. Contemporary European Studies, No.2, Vol. 7, s ZIELINA, M., POKORNÁ, D., KAINZOVÁ, V Triple helix a aktéři regionálního rozvoje. In: DUŠEK, J., PÁNA, L., SVATOŠ, R. Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropského státu. Vysoká škola evropských a regionálních studií: České Budějovice, s ISBN ZIELINA, M., POKORNÁ, D., KAINZOVÁ, V Aktéři regionálního rozvoje směrem k efektivitě. In: VÁVRA, J. (ed.) Naše společná přítomnost: měnící se společnost. Praha: Karolinum, ZIMMERMANNOVÁ, J Ex-post Analysis of Impacts of the Car Registration Fee in the Czech Republic. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2012, vol. 46, no. 9, s ZIMMERMANNOVÁ, J Uplatnění fuzzy modelování v oblasti výzkumu dopadů ekonomických nástrojů internalizace negativních externalit v České republice. Scientific Papers of the University of Pardubice Series D, 2012, vol. XIX, no 25 (3/2012), s ISSN X BULECA, J., ŠOLTÉS, MURA, L., KOZELOVÁ, D Hodnotenie asociácie DNA markerov k úžitkovým vlastnostiam zvierat pomocou neurónových sietí. Forum Statisticum Slovacum. roč. 2011, č. 2. ISSN ČERNÝ, M K některým otázkám realizace práva podílet se na řízení obchodní korporace prostřednictvím elektronické komunikace. In ŠIŠKOVÁ, N., TOMANČÁKOVÁ, B. (ed.). Dny práva na Moravské vysoké škole Olomouc: Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s ISBN FRANEK, J., GRUBLOVÁ, E Knowledge Workers: A Typology Framework As A Theoretical Basis For Knowledge Worker Identification Instrument. In LEHNER, F., BREDL, K. (ed.). Proceedings of the 12th European Conference on Knowledge Management, Volume I: 12th European Conference on Knowledge Management. University of Passau, Germany: Academic Conferences International, 2011, p ISBN GRUBLOVÁ, E Education for Managers in the 21 st Century. In Conference Publication of II. International Research Conference Human Resource Management as a Basis for the Development of Innovative Economics. Krasnojarsk: Siberian State Aerospace University of M. F. Reshetnev, , s ISBN

6 GRUBLOVÁ, E Rizika manažerského rozhodování. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Společenská odpovědnost firem Transfer vědeckých poznatků do praxe. CD ROM. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, , 8 s. ISBN GRUBLOVÁ, E., MURA, L., GECIKOVÁ, I., KOZELOVÁ, D An Analysis of Business Internationalization Models. Studia Oeconomica Universitatis Babes Bolyai. ClujNapoca: Babes Bolyai University. 2011, roč. 56, č. 2, s ISSN HERZÁNOVÁ, R Principy sociálního podnikání a jeho podpora na MVŠO. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, ISBN HERZÁNOVÁ, R Vybrané problémy řízení sociálních firem v České republice v návaznosti na právní formu. In Sociální podnikání a dobrovolnictví. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, ISBN HEŘMÁNKOVÁ, P Budování ekonomické gramotnosti na základních školách. In Sborník z konference Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů [CD-ROM]. Olomouc: UP, s ISBN HEŘMÁNKOVÁ, P Zvyšování ekonomické gramotnosti jako součást budování hodnotového rámce. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Icolle 2011 [CD-ROM]. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, s ISBN HEŘMÁNKOVÁ, P., VANĚČKOVÁ, M Zapojení Moravské vysoké školy Olomouc do rozvoje ekonomické gramotnosti v Olomouckém kraji. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, ISBN CHMELA, L Komparace investice do fotovoltaické elektrárny v roce 2010 a In Aktuální ekonomické otázky Olomouc: MVŠO, 2011, s ISBN CHMELA, L., MIHOLA, M Studie využitelnosti dešťových vod jako zdroje energie v budovách. Ekonomika - Management - Inovace. 2011, č. 3, s ISSN KAINZOVÁ, V Využití hlasovacího zařízení při testování prekonceptů. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, ISBN KAINZOVÁ, V., VOLNÁ, M., LÁTAL, F., ŘÍHA, J Modern Tools for Popularization and Motivation Students in Physics Teaching. Problems of Education in the 21st Century. 2011, vol. 31, p ISSN KEPRT, A Asynchronous Programming in C# 5 Without Use Of Multiple Threads. In Software Development 2011: Sborník příspěvků 37. ročníku konference. Ostrava: VŠB - Technická Univerzita Ostrava, s ISBN KVÍČALOVÁ, J Realizace projektu Inovace ekonomických předmětů Moravské vysoké školy Olomouc. In Aktuální ekonomické otázky Olomouc: MVŠO, s ISBN KVÍČALOVÁ, J Vliv ekonomických a politických změn na výnosy daně z příjmů právnických osob. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe [CD- ROM]. Olomouc: MVŠO, ISBN LAVRINČÍK, J Operační systémy pro ekonomy a manažery. In Trendy ve vzdělávání Olomouc: GEVAK, 2011, s ISBN LAVRINČÍK, J Vývoj aplikací pro Mac OS X a ios. Journal of Technology and Information Education. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2011, Vol. 3, Issue 1. ISSN X. LAVRINČÍK, J., DOSTÁL, J SEZP: dynamický systém pro evidenci výjezdů studentů k zahraničním pobytům. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, ISBN

7 MAZALOVÁ, V Současný stav a perspektivy ekonomického vývoje. In: Znalosti pro tržní praxi 2011: Nová generace pracovníků (Generace Y). Filozofická fakulta Univerzity Palackého. Olomouc, 2011, s ISBN MIHOLA, M Energetický management: hodnocení investice u bytových budov a změny DPH. In Aktuální ekonomické otázky Olomouc: MVŠO, s ISBN Mošová, V Software Mathematica a výuka na MVŠO. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, s ISBN Mošová, V WebMathematica a e-learningové vzdělávání. In Trendy ve vzdělávání. Olomouc: UP, ISBN MURA, L Uplatňovanie etiky v podnikateľskej praxi ako základ pre spoločensky zodpovedné podnikanie. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, ISBN OLECKÁ, I., IVANOVÁ, K Je cesta od represe k prevenci postižení cestou k větší společenské odpovědnosti? In POKORNÁ, D., SOJKOVÁ, J. (eds.) Společenská odpovědnost firem transfer vědeckých poznatků do praxe [online]. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, ISBN POKORNÁ, D APSYS jako kvalita. Kvalita pro život. Ostrava: DTO. 2011, roč. 12, č. 1, s ISSN POKORNÁ, D., CHMELA, L APSYS: aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě a výzkumu. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2011 [CD-ROM]. Brno: Mendelova univerzita v Brně, s ISBN POKORNÁ, D., IVANOVÁ, K Společenská odpovědnost firem jako objekt zájmu vědy pohledem andragoga. In SOJKOVÁ, J., ZIELINA, M. (eds.) CSR most mezi vědou, výzkumem a praxí. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s ISBN POKORNÁ, D., SOJKOVÁ, J Řízení změny, systematický přístup ke vzdělávání nebo učící se organizace? Komunikace procesu implementace znalostí vědy a výzkumu do praxe. In Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Liberec: VÚTS, a. s., s ISBN POKORNÝ, M., CERNY, M Cirdian Rhythm Evaluation. In Proc. Conference Technical Computing Prague Praha, POKORNÝ, M., KRIŠOVÁ, Z Umělá inteligence v ekonomických disciplínách. In Společenská odpovědnost firem transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, 2011, s. 36. ISBN SOUČEK, Z Vpřed přískokem nebo plazením? Moderní řízení. Praha: Economia. ISSN , roč. 46, č. 1, s SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě - Díl IV: Od snu k realitě. 1. vyd. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s. ISBN SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě: Díl V: Aktivně tvořit budoucnost. 1. vyd. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s. ISBN ŠIROKÝ, J. a kol Tvoříme a publikujeme odborné texty. Brno: Computer Press, s. ISBN ŠIROKÝ, J Aktuální otázky daňové politiky v Evropské unii: DPH. In Aktuální ekonomické otázky. Olomouc: MVŠO, s ISBN

8 ŠIROKÝ, J Může ulehčit Small Business Act podnikání malým a středním firmám? In Společenská odpovědnost firem transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, s. ISBN ŠIROKÝ, J Politika členských států Unie v oblasti sazeb DPH II. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí: Sborník z XVI. ročníku mezinárodní odborné konference [CD-ROM]. Praha: Oeconomica, s. ISBN ŠIŠKOVÁ, N Je protokol č. 30 k Lisabonské smlouvě výjimkou z použití charty základních práv na území Velké Británie, Polska a v budoucnu i ČR? In ŠIŠKOVÁ, N., TOMANČÁKOVÁ, B. (eds.). Dny práva na Moravské vysoké škole Olomouc: Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: MVŠO, ISBN s TOMANČÁKOVÁ, B Rozhodčí doložky a ochrana spotřebitele. In ŠIŠKOVÁ, N., TOMANČÁKOVÁ, B. (eds.). Dny práva na Moravské vysoké škole Olomouc: Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: MVŠO, s ISBN VALENTOVÁ, I Vybrané aspekty CSR v podmínkách Evropské unie. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, s. ISBN VALENTOVÁ, I Vybrané faktory ovlivňující rozhodování investorů o umístění kapitálu v rámci EU. In CD of participants reviewed papers from 13th International Conference MEKON 2011 [CD ROM]. Ostrava: VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta, ISBN VYSKOČIL, V. K., a NAVRÁTILOVÁ, D Strategia optimalizacii vspomogatelnych procesov biznes-sredy predprijatia. In Formirovanie regionalnovo lesnovo klastera: socialnoekonomičeskie i ekologičeskie problemy i perspektivy lesnovo kompleksa. 1. vyd. Jekatěrinburg: Uralskij gosudarstvennyj lesotechničeskij universitet, s ISBN ZIELINA, M., KOVAČIČINOVÁ, I Vězňovo dilema ve vědě a praxi. In SOJKOVÁ, J., ZIELINA, M. (eds.) CSR most mezi vědou, výzkumem a praxí. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s ISBN ZIMMERMANNOVÁ, J Ekologické daně. In: Workshop Aktuální ekonomické otázky 2011; Regionální pohled na ekonomické dění v ČR a Olomouckém kraji. Olomouc, Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., s , ISBN ZIMMERMANNOVÁ, J Environmentální náklady podniku spojené s plněním legislativy v České republice. Acta Oeconomica Pragensia. 2011, ročník 19, číslo 5. s ISSN ZLÁMAL J., BAČÍK, P., BELLOVÁ, J Management. Computer media, s.r.o., 2011, 114 stran, ISBN: BAČÍK, P Možnosti odpočtu DPH při pořízení osobního automobilu používaného při podnikání. In Sborník příspěvků z Workshopu k daňové problematice. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s ISBN EMANOVSKÝ, P Multicriteria Decision with Programme Sanna In Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM of XXVIII. International Coloquium on the Management of Educational Process [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany Brno, s ISBN GRUBLOVÁ, E Sociálně-psychologické aspekty managementu inovací. Doprava a spoje: elektronický časopis. Žilina: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, ISSN

9 GRUBLOVÁ, E., FRANEK, J Možnosti efektivního využití výsledků vědy a výzkumu v podnikatelské praxi. Ekonomika Management Inovace. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010, roč. 2, č. 2. ISSN GRUBLOVÁ, E., PITRA, Z Sociálně-psychologické aspekty managementu inovací. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s. ISBN HERZÁNOVÁ, R Novelizace zákona o daních z příjmů v roce In Sborník příspěvků z workshopu k daňové problematice. Olomouc: MVSO, s ISBN HERZÁNOVÁ, R Vybrané problémy aplikace zákona o daních z příjmů do účetnictví u sportovních klubů v České republice. Tělesná kultura. 2010, roč. 33, č. 3. ISSN HERZÁNOVÁ, R Vybrané problémy účetnictví neziskových organizací v České republice. In Konference AIESA. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, s. ISBN HERZÁNOVÁ, R., MACKOVÍKOVÁ, M Účetní a daňové aspekty sociálního podnikání. In KUBÁTOVÁ, J. (ed.). Znalosti pro tržní praxi. Olomouc: UP, s ISBN HEŘMÁNKOVÁ, P Matematika a současnost. In Matematika 4. Olomouc: PdF UP, s ISBN HOŠTIČKOVÁ, A Lisabonská smlouva a její vliv na existenci a fungování Evropské unie a Evropských společenství. In. Sborník příspěvků z Workshopu k daňové problematice. Olomouc: MVŠO, s ISBN IVANOVÁ, K., BUŽGOVÁ, R., OLECKÁ, I., JAROŠOVÁ. D Nevhodné zacházení se seniory ze strany rodinných příslušníků v domech pro seniory. Profese [online] ISSN JÍLKOVÁ, E Daňové odpočty jako nástroj podpory vědy, výzkumu a inovací. In Sborník příspěvků z Workshopu k daňové problematice. Olomouc: MVŠO, s ISBN KAINZOVÁ, V., ŘÍHA, J., KOŘENÁ, D Využití hlasovacího zařízení při testování prekonceptů. In Trendy ve vzdělávání Olomouc: UP, KEPRT, A K problematice výuky programování v běžných vývojových nástrojích. In Objekty Sborník příspěvků jubilejního patnáctého ročníku konference. Ostrava: Katedra informatiky a počítačů, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, s ISBN KOŘENÁ, D Koncept učící se organizace v kontextu strategického managementu. Ekonomika Management Inovace. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010, roč. 2, č. 1, s ISSN KUDĚLKA, M., MOŠOVÁ, V Teorie a praxe přípravy textu pro e-learning. In XXVIII. International colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM [CD-ROM]. Brno: UO, ISBN LAVRINČÍK, J., DANĚK, J Projevy lingvistických trendů v oblasti italské terminologie ekonomiky a managementu. Ekonomika Management Inovace. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010, roč. 2, č. 2. ISSN LAVRINČÍK, J., KLEMENT, M., STRÁNKÁ, E Mac OS X Snow Leopard: Mr. Perfect. Journal of Technology and Information Education. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2010, Vol. 2, Issue 3, p ISSN X. 9

10 MENŠÍK, M Performance lost. In Through Crisis Reflection to Performance Enhancement. Praha: Oeconomica, s ISBN MOŠOVÁ, V Realization of Dirichlet's condition in RKPM. In PANM 13. Praha: MÚ AV ČR, s ISBN OLECKÁ, I., IVANOVÁ. K Případová studie jako výzkumná metoda ve vědách o člověku. Ekonomika Management Inovace. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010, roč. 2, č. 2. ISSN POKORNÁ, D Program vzdělávání pracovníků v oblasti vědy a výzkumu. In Aeduca Olomouc: UP, POKORNÁ, D., IVANOVÁ, K Principy učící se organizace jako metoda k implementaci znalostí VaV do praxe. Ekonomika Management Inovace. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010, roč. 2, č. 2. ISSN POKORNÁ, D., SEDLÁČKOVÁ, V., ŠŮSTKOVÁ, H Klíč k identifikaci vzdělávacích potřeb pracovníků ve vědě a výzkumu: Výstup projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. In Sborník příspěvků z odborného sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. 1. vyd. Liberec: VÚTS, s. ISBN POKORNÝ, M. a kol Measurement and modeling in sensor network. In Proc. 9th RoEduNet International Conference. Sibiu (Rumunsko), s ISBN POKORNÝ, M., FOJTÍK, P Fuzzy Logic Based Modeling in the Complex System Fault Diagnosis, In ORSKI, J., JOZEFCZYK, D. (ed). Knowledge Based Intelligent System Advancement. 482 p. New York, USA: Hesley, ISBN POKORNÝ, M., LAVRINČÍK, J., DOSTÁL, J Počítačová formalizace mentálních modelů metodami jazykového fuzzy modelování. Ekonomika Management Inovace. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc. 2010, roč. 2, č. 3, s ISSN POSPÍŠIL, R Stav veřejných financí a struktura státního rozpočtu České republiky z pohledu výběru daní. In Sborník příspěvků z Workshopu k daňové problematice. Olomouc: MVŠO, s ISBN RÖSSLER, M Znalostní management v praxi koncept učící se organizace (ke stému výročí narození P. F. Druckera). Ekonomika Management Inovace. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010, roč. 2, č. 1, s ISSN SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D., ŘÍHA, M Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě. Díl I Základní zásady. 1. vyd. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s. ISBN SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D., ŘÍHA, M Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě. Díl II Formulace strategie. 1. vyd. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s. ISBN SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D., ŘÍHA, M Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě. Díl III Implementace strategie. 1. vyd. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s. ISBN SOUČEK, Z., KOŘENÁ, D Předpověď vývoje světa do roku Moderní řízení. 2010, roč. 45, č. 4, s. 5. ISSN ŠARADÍN, P Lokální politické strany v České republice. In Jak (z)měřit společenskou odpovědnost firem? [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, s ISBN ŠIROKÝ, J Analýza dopadu snížených sazeb DPH v zemích Evropské Unie. In Daně teorie a praxe 2010 [CD ROM]. Brno: Sting, s ISBN

11 ŠIROKÝ, J Daňová politika Unie v současném období. In Sborník příspěvků z Workshopu k daňové problematice. Olomouc: MVŠO, s ISBN ŠPÍRKOVÁ, T Právní úprava daňových trestných činů v novém trestním zákoníku. In Sborník z workshopu k daňové problematice. Olomouc: MVŠO, s ISBN ŠŮSTKOVÁ, H Kvalitativní výzkum a jeden z jeho nových nástrojů. In MEKON 2010 [CD- ROM]. Ostrava: VŠB, s. ISBN ŠŮSTKOVÁ, H Měření spokojenosti zákazníků na business trhu. Ekonomika Management Inovace. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010, roč. 2, č. 1, s ISSN TOMANČÁKOVÁ, B Nestrannost a nezávislost rozhodců ve spotřebitelských sporech. Ekonomika Management Inovace. 2010, roč. 2, č. 3, s ISSN VALENTOVÁ, I Korporátní daň členských států Unie z pohledu firemních investorů. Ekonomika Management Inovace. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010, roč. 2, č. 1, s ISSN VALENTOVÁ, I Rozpočet Evropské unie. In Sborník příspěvků z Workshopu k daňové problematice. Olomouc: MVŠO, s ISBN VALENTOVÁ, I Vnitřní dvojí zdanění vybrané země EU s daňovými systémy vyhýbající se dvojímu zdanění. In MEKON 2010 [CD-ROM]. Ostrava: VŠB, s. ISBN ZIELINA, M Apaideusia aneb nutnost výchovy k společensky odpovědnému jednání. Ekonomika Management Inovace. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010, roč. 2, č. 2. ISSN ZIELINA, M., OLECKÁ, I., IVANOVÁ, K Kodifikace společenské odpovědnosti firem ISO In OLECKÁ, I., ZIELINA, M. Sborník příspěvků z konference Jak (z)měřit společenskou odpovědnost firem?. Olomouc: MVŠO, s ISBN

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech (Publications in International Scientific Journals) 1.Mandysová I.: Providing services in the region. Acta Oeconomica Cassoviensia No 6.Košice 2002, s.98-105,

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Analýza a řízení nákladů ve vybrané společnosti 1. Význam analýzy a řízení nákladů pro management podniku. 2. Metody a nástroje analýzy a řízení nákladů, kalkulační metody, podnikové plánování. 3. Analýza

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník IV, číslo 2, 2013 Volume IV, Number 2, 2013 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Balcar, Jiří 33% - Havlena, Jan 33% - Hlaďo, Petr 34%: Zvolil jsem si techniku. Proč?

Více

Hradecké ekonomické dny 2011

Hradecké ekonomické dny 2011 Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2011 Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové 1. a 2. února 2011 Sborník recenzovaných příspěvků Díl I. Hradec Králové Gaudeamus 2011

Více

Recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitních věd. Reviewed Journal Dealing with Social Sciences

Recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitních věd. Reviewed Journal Dealing with Social Sciences AUSPICIA Recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitních věd Reviewed Journal Dealing with Social Sciences Рецензируемый журнал для общественных наук VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

Více

Česko-anglický slovník odborného vzdělávání

Česko-anglický slovník odborného vzdělávání Česko-anglický slovník odborného vzdělávání Slovník je převzat z přílohy Zpravodaje V/2007, v níž jsou vysvětlující poznámky k účelu slovníku, k jeho uspořádání, důvody, proč některá slova či slovní spojení

Více

Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 171 ISSN 1213-418X. Petr Pirožek MANAGEMENT ZISKOVÝCH A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 171 ISSN 1213-418X. Petr Pirožek MANAGEMENT ZISKOVÝCH A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ VĚDECKÉ SPISY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 171 ISSN 1213-418X Petr Pirožek MANAGEMENT ZISKOVÝCH A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta

Více

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2012 Autorský kolektiv: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Prof. Ing. arch.

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ X.

Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ X. Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ X. P R O G R A M. 27. 28. listopadu 2013 Pedagogická fakulta

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ročník 4 / číslo 1 / rok 2014 LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

Více

Název časopisu/sbor níku

Název časopisu/sbor níku Seznam publikační akademických pracovníků VŠO Autoři Typ publikace Název knihy/článku/p říspěvku Název časopisu/sbor níku Nakladatel Název Rozsah (počet/r ozmezí stran) ISBN/ ISSN Místo vydání Benešová

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 CMY

2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 CMY 2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 C M Y CM MY CY CMY K Text neprošel jazykovou úpravou. Olomoucký klastr inovací, družstvo Autor: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Olomouc 2012 Obsah

Více

Regionální disparity kvality lidských zdrojů v České republice v kontextu demografického a ekonomického vývoje

Regionální disparity kvality lidských zdrojů v České republice v kontextu demografického a ekonomického vývoje GEOGRAPHIA CASSOVIENSIS VIII 1/2014 Regionální disparity kvality lidských zdrojů v České republice v kontextu demografického a ekonomického vývoje Dana HÜBELOVÁ Abstract: The economy of developed countries

Více

OCHRANA ZÁJMŮ SPOTŘEBITELŮ JAKO SOUČÁST KONCEPCE SPOLEČENSKÉHO MARKETINGU?

OCHRANA ZÁJMŮ SPOTŘEBITELŮ JAKO SOUČÁST KONCEPCE SPOLEČENSKÉHO MARKETINGU? OCHRANA ZÁJMŮ SPOTŘEBITELŮ JAKO SOUČÁST KONCEPCE SPOLEČENSKÉHO MARKETINGU? Pavla Sýkorová, Halina Starzyczná, Emanuel Šustek Klíčová slova: koncepce společenského marketingu, etika v podnikání, CSR, spotřebitelská

Více

Vliv čistší produkce na zaměstnanost v podniku Employment Impacts of Cleaner Production in a Company

Vliv čistší produkce na zaměstnanost v podniku Employment Impacts of Cleaner Production in a Company Vliv čistší produkce na zaměstnanost v podniku Employment Impacts of Cleaner Production in a Company Kulhavý Viktor Abstrakt Environmentální inovace, stejně jako jiné typy inovací, mohou být chápány jako

Více

JAK VYSOKÉ JE KORPORÁTNÍ DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ? 1

JAK VYSOKÉ JE KORPORÁTNÍ DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ? 1 JAK VYSOKÉ JE KORPORÁTNÍ DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ? 1 Irena Szarowská Klíčová slova: korporátní důchodová daň, statutární a efektivní daňové zatížení, průměrná daňová sazba, efektivní marginální daňová sazba EMTR,

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration No. 32 (3/2014) Vol. XXI SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více