KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M. 2013. Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol."

Transkript

1 2014 KEPRT, A. Binary Matrix Pseudo-division and Its Applications. In Innovations in Bio-inspired Computing and Applications. 2014, s Springer Verlag, ISBN In Advances in Intelligent Systems and Computing, volume 237. ISSN KHITILOVA E., POKORNÝ M. Supplier Suitability Evaluation using the Fuzzy-Logic Based Expert System. International journal.of Business Management and Research., Vol 41, Issue , pp ISSN KVÍČALOVÁ, J., V. MAZALOVÁ a J. ŠIROKÝ. Identification of the Differences between the Regions of the Czech Republic based on the Economic Characteristics. Procedia Economics and Finance. 2014, vol. 12, s DOI: /S (14) Dostupné z: POKORNÝ, M. ET AL. Nekonvenční metody řešení ekonomických manažerských úloh. Olomouc ISBN (v tisku) POSPÍŠIL, R The Issuing Policy of Central Bank and Fisher s Equation of Equilibrium, International Journal of Business Management and Research, vol. 41, 1/2014 SKOKAN, K., PAWLICZEK, A Dynamika životního cyklu českých a slovenských podniků ve vybraných regionech, Ekonomický časopis, 7/2014. (SJR ,243) ZAPLETALOVÁ, Š The Internationalization Process of Czech Companies. International Business Management, vol. 8, no. 6, p ISSN: (SJR ,388) ZAPLETALOVÁ, Š International Management: The Stage Approach to the International Process of the Czech Companies. International Journal of Management, IT and Engineering. vol. 4, no. 1, p ISSN Dostupný z ZIMMERMANNOVA, J., MENSIK, M The EU Emission Allowance Spot Price Development and its Possible Consequences for Public Economics. Proceedings of the 18th International Conference Current Trends in Public Sector Research, Šlapanice , Brno, p ISBN ČERMÁK, P., POKORNÝ, M The Fuzzy-Neuro development system FUZNET. 18th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR2013, Mendzyzdroje, Polsko, ISBN HUŇKA, F., ZIMMERMANNOVÁ, J Multi-objective optimization of function approximation using fuzzy rules. ECON Journal of Economics, Management and Business, 2013, vol. 23, no. 1, pp KEPRT A Binary Matrix Pseudo-division and Its Applications. Proceeedings of IBICA 2013 (Innovations in Bio-Inspired Computing And Applications). Series: Advances in Intelligent Systems and Computing, vol Springer ISSN ISBN KHITILOVA E., MIHOLA M., CHMELA L Optimalizace rozdělení poplatků za služby jako možnost navýšení konkurenceschopnosti komerčních nemovitostí. In Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 2013, s ISSN (Online) KRIŠOVÁ, Z Fuzzy orientovaný expertní systém pro znalostní evaluaci studenta, In Sb. Ditech 2013, Hradec Králové KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M Adaptivní počítačový výukový systém, In Sb. ICTE 2013, Ostravská univerzita v Ostravě 1

2 KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol. 34, no. 4, 2013, pp KVÍČALOVÁ, J., ŠIROKÝ, J Quantification of factors influencing the difference in household income in the Czech Republic In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeliane Brunensis, 2013, LXI, No. 4, pp LAVRINČÍK, J Apple ipad v systému vzdělávání. Trendy ve vzdělávání. 2013, Olomouc - EU, Palacký University, Volume 6, Issue 1. ISSN LAVRINČÍK, J Forex in ogni dimensione. In Risk management, vyd. Italy : Torino. LAVRINČÍK, J Tvorba výukových materiálů pro tablety ipad. Trendy ve vzdělávání 2013, Olomouc - EU, Palacký University, Volume 6, Issue 1. ISSN MENŠÍK, M., POKORNÝ, M Fuzzy Approaches Applied Into Balanced Scorecard Customer Perspective. Proc. of the 2013 International Conference on Advanced Information and Communication Technology for Education (ICAICTE2013). Hainan, Čína pp ISBN MOŠOVÁ V Integral transforms - the base of recent technologies, Sborník AM2013, MÚ ČSAV Praha 2013, ISBN MOŠOVÁ V Shape functions and wavelets tools of numerical approximation, Sborník PANM 16, MÚ ČSAV Praha 2013, ISBN NOWAKOVÁ, J., POKORNÝ, M Rule Based Systems for Monitoring and Controller Readaptation. Proc. of the 16th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making Under Uncertainty. Mariánské lázně Str ISBN PÁSZTO, V., MAREK, L., TUČEK, P Rural or Urban? Delimitation of the Czech Republic Municipalities Using Łukasiewicz T-norm, NAUN Recent Advances in Geodesy and Geomatics Engineering, Antalya, Turecko, s , ISBN POKORNY M., KEPRT A., MENŠIK M Fuzzy analýza ukazatele výkonnosti zákaznické dimenze. Scientific Paper of the University of Pardubice, Series D, Faculty of Economics and Administration, 22, 4/2013, str ISSN X POKORNÝ, M., NOWAKOVÁ, J Vagueness of Regression Models Part I Linear Regression Fuzzification. EMI - Ekonomika-Management-Inovace 4/1. Moravská vysoká škola Olomouc Str ISSN POSPÍŠIL, R. Kvantitativní teorie peněz a rovnice transakční rovnováhy, Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, Faculty of Economic and Administration, 1/2013, ISSN X. POSPÍŠIL ZÁVODNÝ, J Link Between Sustainable Development and Effectiveness in Regional Government. Challenges of the Knowledge Society. Pro Universitaria Bucuresti. P , ISBN POSPÍŠIL ZÁVODNÝ, J Regulace volného trhu a udržitelný rozvoj. Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2013, díl II. Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, s , ISBN ŠIROKÝ, J., JÍLKOVÁ, E The Design of Potential Indicators Linking the Regional Authorities Efficiency and the Quality of Life in the Region In Scientific Papers of the University of Pardubice, ISSN X. VALENTOVÁ, I., ŠIROKÝ, J Evaluation of the Systems of Internal Double Taxation in the EU Countries from the Perspective of Corporate Shareholders In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. VŠE Praha, 2013 v tisku. VÍTOVÁ, B Vybrané prostředky boje proti korupci v soukromém a veřejném právu. Bezpečnostní teorie a praxe.1/2013, s

3 ZÁVODNÝ POSPÍŠIL, J Efektivní mediální komunikace krajských úřadů. Media4u Magazine: Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání [online]. 2013, 1/2013, s. 5. ISSN ISSN ZÁVODNÝ POSPÍŠIL, J., ZIELINA, M The Common Assessment Framework and it s Use in the Czech Republic. Econ / Ekonomická fakulta, VŠB-Technická univerzita Ostrava. 2013, s. 8. ISSN ZIMMERMANNOVÁ, J Současné a navrhované zdanění emisí CO2 v zemích Evropské unie v oblasti energetiky. Acta Oeconomica Pragensia, 2/2013, s ZIMMERMANNOVÁ, J., HUŇKA, F Fuzzy modelling methods in the emission allowances trading area an opportunity for managerial decision making. Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations. 15th annual international konference of Ph.D. students, young scientists and researchers. Book of working papers. Vysoká škola ekonomická v Praze. Edited by: Šauer, P., Šauerova, J., p ZIMMERMANNOVÁ, J., MENŠÍK, M Ex post analýza zavedení zdanění pevných paliv, zemního plynu a elektřiny. Politická ekonomie, 2013, vol. 61, no. 1, s ISSN HEŘMÁNKOVÁ, P Didaktický test, Klasifikace. In: PODLAHOVÁ, L. et kol. Didaktika pro vysokoškolské učitele. Praha: Grada, ISBN IVANOVÁ, K., OLECKÁ, I., POKORNÁ, D., ZIELINA, M Metodologický rámec společenských věd a jeho význam pro odbornou praxi. In Propojení vědy, výzkum, vzdělávání a podnikové praxe. s Brno: Tribun, ISBN KEPRT A Programový systém pro fuzzy aritmetiku s využitím přístupu alfa řezů. EMI vol.4, issue 3 (3/2012). MVŠO. KHITILOVA, E The Possibility Of MCE Application In The Case Of Different Supplier Customer Relationships Types. In 3rd International Conference on Economics, Business and Management - ICEBM, p ISBN KHITILOVA, E., JUROVA, M Aplikace scoring-modelu pro hodnocení nových dodavatelů. In Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D. Vol ISSN (Online) KRIŠOVÁ, Z Jazyková evaluace znalostí žáka, Journal of Technology and Information Education. 2012, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 4, Číslo 1, s ISSN X (print). ISSN (on-line). KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M Počítačová formalizace mentálních modelů metodami pravděpodobnostního jazykového modelování. In Ekonomika-Management-Inovace. MVŠO Olomouc. 1/2012. str ISSN KVÍČALOVÁ, J Relation of Political and Economic Changes toward Tax Revenues. Econ: Journal of economics, management and business. 2012, č. 21, s ISSN MAZALOVÁ, V Základní tendence ekonomického vývoje Moravskoslezského a Olomouckého kraje ČR. In: Regional Management Theory, Practice and Development. Institute of Management by University of Zilina. Žilina, 2012, s ISBN MIHOLA, M., CHMELA, L Currently Offered Education in Facility Management at Moravian University College Olomouc. In: Actual issues of implementation of federal state educational standards. Yekaterinburg: Ural State Forestry University, s. ISBN PETERA, P., WAGNER, J., MENŠÍK, M An Empirical study of performance measurement systems in the biggest Czech companies with focus on balanced scorecard. Praha In: 3

4 Performance Management: From strategy to action. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, ISBN PETERA, P., WAGNER, J., MENŠÍK, M Empirical Investigation into the Quality of Performance Measurement and Management Systems Implemented in the Biggest Czech Companies. Cambrige In: PMA 2012 Conference: From Strategy to Delivery (CD-ROM). Cambridge: Institute for Manufacturing, s. ISBN PETERA, P., WAGNER, J., MENŠÍK, M Empirical investigation into the quality of rewards systems implemented in Czech companies. Zlín In: Svobodová, L. et al. (ed.). Advances in Finance Accounting. Zlín: WSEAS Press, 2012, s ISBN ISSN X. POKORNÁ, D Koncept společenské odpovědnosti: obsah, podstata, rozsah. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s ISBN POKORNÁ, D., SOJKOVÁ, J Propojení vědy, výzkumu, vzdělávání a podnikové praxe. In Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Liberec: VÚTS, a.s., s ISBN POKORNÝ, M Fuzzy analýza složitých neurčitých soustav I. Ekonomika-Management- Inovace. MVŠO Olomouc, č. 2/2012. str ISSN POSPÍŠIL, R The Equation of Exchange and Issuing Policy of the Central Bank, EMI, MVŠO, s , roč. IV, 2/2012, ISSN RÖSSLER M., KHITILOVA E., MIHOLA M Аутсорсинг ит для средних предприятий с прерывным производством на заказ (Outsourcing IT to medium-sized enterprises with discontinuous production to order). In Theory, experience and practice of technology«e-learning. Features «e-learning» in education for Facility Management. Yekaterinburg: Ural. State. lesotehn. Univ , 7.8 MB. ISBN RÖSSLER M., KHITILOVA E., MIHOLA M Философия перехода от функционального подхода к процессному управлению (его поддержка фэсилити менеджментом и современными подходами к обучению) (The philosophy of the transition from a functional approach to process management (his support of facility management, and modern approaches to learning ). In Theory, experience and practice of technology«e-learning. Features «e-learning» in education for Facility Management. Yekaterinburg: Ural. State. lesotehn. Univ , 7.8 MB. ISBN SOUČEK, Z Buďme vždy o krok vpředu. Moderní řízení. Praha: Economia. ISSN , roč. XLVII, č. 1, s SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě - Díl VI Krok za krokem k vítězství. 1. vyd. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s ISBN SOUČEK, Z., NAVRÁTILOVÁ, D Celosvětová konkurenceschopnost dosažená serendipitním myšlením. In Konkurence. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, s ISBN: ŠARADÍN, P Reformy územní samosprávy. Pohled obecních a krajských zastupitelů. Acta Politologica, 2012, No. 4, Vol. 3, s ŠARADÍN, P Regional elections are really second order elections. Contemporary European Studies, 2012, No.2, Vol. 7, p ŠIROKÝ, J Jsou potřebné, užitečné a využitelné znalosti mikro/makroekonomie i pro praxi? In: Propojení vědy, výzkumu, vzdělávání a podnikové praxe. Sborník z konference Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve vědě a výzkumu. Olomouc: MVŠO, s , ISBN

5 ŠIROKÝ, J Přehled a některé hodnocení návrhů v daňové politice Evropské unie. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Sborník z XVI. ročníku mezinárodní odborné konference. Praha: Oeconomica, s ISBN ŠIROKÝ, J., KVÍČALOVÁ, J., VALENTOVÁ, I Identification of causes of differences in statutory and effective rates of corporate taxes. In: Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2012, LX, No. 2, pp VALENTOVÁ, I., ŠIROKÝ, J Propojení korporátní a osobní daně v zemích Evropské unie. In. Daňová a hospodářská kartotéka. Praha: Linde, 2012, 20. Ročník č. 5, s , ISSN VANĚČKOVÁ, M Tvorba studijního a výukového textu. In: PODLAHOVÁ, L. et kol. Didaktika pro vysokoškolské učitele. Praha: Grada, VÍTOVÁ, B Corruption and the Czech public law. Contemporary European Studies, No.2, Vol. 7, s ZIELINA, M., POKORNÁ, D., KAINZOVÁ, V Triple helix a aktéři regionálního rozvoje. In: DUŠEK, J., PÁNA, L., SVATOŠ, R. Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropského státu. Vysoká škola evropských a regionálních studií: České Budějovice, s ISBN ZIELINA, M., POKORNÁ, D., KAINZOVÁ, V Aktéři regionálního rozvoje směrem k efektivitě. In: VÁVRA, J. (ed.) Naše společná přítomnost: měnící se společnost. Praha: Karolinum, ZIMMERMANNOVÁ, J Ex-post Analysis of Impacts of the Car Registration Fee in the Czech Republic. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2012, vol. 46, no. 9, s ZIMMERMANNOVÁ, J Uplatnění fuzzy modelování v oblasti výzkumu dopadů ekonomických nástrojů internalizace negativních externalit v České republice. Scientific Papers of the University of Pardubice Series D, 2012, vol. XIX, no 25 (3/2012), s ISSN X BULECA, J., ŠOLTÉS, MURA, L., KOZELOVÁ, D Hodnotenie asociácie DNA markerov k úžitkovým vlastnostiam zvierat pomocou neurónových sietí. Forum Statisticum Slovacum. roč. 2011, č. 2. ISSN ČERNÝ, M K některým otázkám realizace práva podílet se na řízení obchodní korporace prostřednictvím elektronické komunikace. In ŠIŠKOVÁ, N., TOMANČÁKOVÁ, B. (ed.). Dny práva na Moravské vysoké škole Olomouc: Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s ISBN FRANEK, J., GRUBLOVÁ, E Knowledge Workers: A Typology Framework As A Theoretical Basis For Knowledge Worker Identification Instrument. In LEHNER, F., BREDL, K. (ed.). Proceedings of the 12th European Conference on Knowledge Management, Volume I: 12th European Conference on Knowledge Management. University of Passau, Germany: Academic Conferences International, 2011, p ISBN GRUBLOVÁ, E Education for Managers in the 21 st Century. In Conference Publication of II. International Research Conference Human Resource Management as a Basis for the Development of Innovative Economics. Krasnojarsk: Siberian State Aerospace University of M. F. Reshetnev, , s ISBN

6 GRUBLOVÁ, E Rizika manažerského rozhodování. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Společenská odpovědnost firem Transfer vědeckých poznatků do praxe. CD ROM. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, , 8 s. ISBN GRUBLOVÁ, E., MURA, L., GECIKOVÁ, I., KOZELOVÁ, D An Analysis of Business Internationalization Models. Studia Oeconomica Universitatis Babes Bolyai. ClujNapoca: Babes Bolyai University. 2011, roč. 56, č. 2, s ISSN HERZÁNOVÁ, R Principy sociálního podnikání a jeho podpora na MVŠO. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, ISBN HERZÁNOVÁ, R Vybrané problémy řízení sociálních firem v České republice v návaznosti na právní formu. In Sociální podnikání a dobrovolnictví. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, ISBN HEŘMÁNKOVÁ, P Budování ekonomické gramotnosti na základních školách. In Sborník z konference Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů [CD-ROM]. Olomouc: UP, s ISBN HEŘMÁNKOVÁ, P Zvyšování ekonomické gramotnosti jako součást budování hodnotového rámce. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Icolle 2011 [CD-ROM]. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, s ISBN HEŘMÁNKOVÁ, P., VANĚČKOVÁ, M Zapojení Moravské vysoké školy Olomouc do rozvoje ekonomické gramotnosti v Olomouckém kraji. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, ISBN CHMELA, L Komparace investice do fotovoltaické elektrárny v roce 2010 a In Aktuální ekonomické otázky Olomouc: MVŠO, 2011, s ISBN CHMELA, L., MIHOLA, M Studie využitelnosti dešťových vod jako zdroje energie v budovách. Ekonomika - Management - Inovace. 2011, č. 3, s ISSN KAINZOVÁ, V Využití hlasovacího zařízení při testování prekonceptů. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, ISBN KAINZOVÁ, V., VOLNÁ, M., LÁTAL, F., ŘÍHA, J Modern Tools for Popularization and Motivation Students in Physics Teaching. Problems of Education in the 21st Century. 2011, vol. 31, p ISSN KEPRT, A Asynchronous Programming in C# 5 Without Use Of Multiple Threads. In Software Development 2011: Sborník příspěvků 37. ročníku konference. Ostrava: VŠB - Technická Univerzita Ostrava, s ISBN KVÍČALOVÁ, J Realizace projektu Inovace ekonomických předmětů Moravské vysoké školy Olomouc. In Aktuální ekonomické otázky Olomouc: MVŠO, s ISBN KVÍČALOVÁ, J Vliv ekonomických a politických změn na výnosy daně z příjmů právnických osob. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe [CD- ROM]. Olomouc: MVŠO, ISBN LAVRINČÍK, J Operační systémy pro ekonomy a manažery. In Trendy ve vzdělávání Olomouc: GEVAK, 2011, s ISBN LAVRINČÍK, J Vývoj aplikací pro Mac OS X a ios. Journal of Technology and Information Education. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2011, Vol. 3, Issue 1. ISSN X. LAVRINČÍK, J., DOSTÁL, J SEZP: dynamický systém pro evidenci výjezdů studentů k zahraničním pobytům. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, ISBN

7 MAZALOVÁ, V Současný stav a perspektivy ekonomického vývoje. In: Znalosti pro tržní praxi 2011: Nová generace pracovníků (Generace Y). Filozofická fakulta Univerzity Palackého. Olomouc, 2011, s ISBN MIHOLA, M Energetický management: hodnocení investice u bytových budov a změny DPH. In Aktuální ekonomické otázky Olomouc: MVŠO, s ISBN Mošová, V Software Mathematica a výuka na MVŠO. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, s ISBN Mošová, V WebMathematica a e-learningové vzdělávání. In Trendy ve vzdělávání. Olomouc: UP, ISBN MURA, L Uplatňovanie etiky v podnikateľskej praxi ako základ pre spoločensky zodpovedné podnikanie. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, ISBN OLECKÁ, I., IVANOVÁ, K Je cesta od represe k prevenci postižení cestou k větší společenské odpovědnosti? In POKORNÁ, D., SOJKOVÁ, J. (eds.) Společenská odpovědnost firem transfer vědeckých poznatků do praxe [online]. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, ISBN POKORNÁ, D APSYS jako kvalita. Kvalita pro život. Ostrava: DTO. 2011, roč. 12, č. 1, s ISSN POKORNÁ, D., CHMELA, L APSYS: aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě a výzkumu. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2011 [CD-ROM]. Brno: Mendelova univerzita v Brně, s ISBN POKORNÁ, D., IVANOVÁ, K Společenská odpovědnost firem jako objekt zájmu vědy pohledem andragoga. In SOJKOVÁ, J., ZIELINA, M. (eds.) CSR most mezi vědou, výzkumem a praxí. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s ISBN POKORNÁ, D., SOJKOVÁ, J Řízení změny, systematický přístup ke vzdělávání nebo učící se organizace? Komunikace procesu implementace znalostí vědy a výzkumu do praxe. In Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Liberec: VÚTS, a. s., s ISBN POKORNÝ, M., CERNY, M Cirdian Rhythm Evaluation. In Proc. Conference Technical Computing Prague Praha, POKORNÝ, M., KRIŠOVÁ, Z Umělá inteligence v ekonomických disciplínách. In Společenská odpovědnost firem transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, 2011, s. 36. ISBN SOUČEK, Z Vpřed přískokem nebo plazením? Moderní řízení. Praha: Economia. ISSN , roč. 46, č. 1, s SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě - Díl IV: Od snu k realitě. 1. vyd. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s. ISBN SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě: Díl V: Aktivně tvořit budoucnost. 1. vyd. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s. ISBN ŠIROKÝ, J. a kol Tvoříme a publikujeme odborné texty. Brno: Computer Press, s. ISBN ŠIROKÝ, J Aktuální otázky daňové politiky v Evropské unii: DPH. In Aktuální ekonomické otázky. Olomouc: MVŠO, s ISBN

8 ŠIROKÝ, J Může ulehčit Small Business Act podnikání malým a středním firmám? In Společenská odpovědnost firem transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, s. ISBN ŠIROKÝ, J Politika členských států Unie v oblasti sazeb DPH II. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí: Sborník z XVI. ročníku mezinárodní odborné konference [CD-ROM]. Praha: Oeconomica, s. ISBN ŠIŠKOVÁ, N Je protokol č. 30 k Lisabonské smlouvě výjimkou z použití charty základních práv na území Velké Británie, Polska a v budoucnu i ČR? In ŠIŠKOVÁ, N., TOMANČÁKOVÁ, B. (eds.). Dny práva na Moravské vysoké škole Olomouc: Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: MVŠO, ISBN s TOMANČÁKOVÁ, B Rozhodčí doložky a ochrana spotřebitele. In ŠIŠKOVÁ, N., TOMANČÁKOVÁ, B. (eds.). Dny práva na Moravské vysoké škole Olomouc: Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: MVŠO, s ISBN VALENTOVÁ, I Vybrané aspekty CSR v podmínkách Evropské unie. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, s. ISBN VALENTOVÁ, I Vybrané faktory ovlivňující rozhodování investorů o umístění kapitálu v rámci EU. In CD of participants reviewed papers from 13th International Conference MEKON 2011 [CD ROM]. Ostrava: VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta, ISBN VYSKOČIL, V. K., a NAVRÁTILOVÁ, D Strategia optimalizacii vspomogatelnych procesov biznes-sredy predprijatia. In Formirovanie regionalnovo lesnovo klastera: socialnoekonomičeskie i ekologičeskie problemy i perspektivy lesnovo kompleksa. 1. vyd. Jekatěrinburg: Uralskij gosudarstvennyj lesotechničeskij universitet, s ISBN ZIELINA, M., KOVAČIČINOVÁ, I Vězňovo dilema ve vědě a praxi. In SOJKOVÁ, J., ZIELINA, M. (eds.) CSR most mezi vědou, výzkumem a praxí. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s ISBN ZIMMERMANNOVÁ, J Ekologické daně. In: Workshop Aktuální ekonomické otázky 2011; Regionální pohled na ekonomické dění v ČR a Olomouckém kraji. Olomouc, Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., s , ISBN ZIMMERMANNOVÁ, J Environmentální náklady podniku spojené s plněním legislativy v České republice. Acta Oeconomica Pragensia. 2011, ročník 19, číslo 5. s ISSN ZLÁMAL J., BAČÍK, P., BELLOVÁ, J Management. Computer media, s.r.o., 2011, 114 stran, ISBN: BAČÍK, P Možnosti odpočtu DPH při pořízení osobního automobilu používaného při podnikání. In Sborník příspěvků z Workshopu k daňové problematice. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s ISBN EMANOVSKÝ, P Multicriteria Decision with Programme Sanna In Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM of XXVIII. International Coloquium on the Management of Educational Process [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany Brno, s ISBN GRUBLOVÁ, E Sociálně-psychologické aspekty managementu inovací. Doprava a spoje: elektronický časopis. Žilina: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, ISSN

9 GRUBLOVÁ, E., FRANEK, J Možnosti efektivního využití výsledků vědy a výzkumu v podnikatelské praxi. Ekonomika Management Inovace. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010, roč. 2, č. 2. ISSN GRUBLOVÁ, E., PITRA, Z Sociálně-psychologické aspekty managementu inovací. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s. ISBN HERZÁNOVÁ, R Novelizace zákona o daních z příjmů v roce In Sborník příspěvků z workshopu k daňové problematice. Olomouc: MVSO, s ISBN HERZÁNOVÁ, R Vybrané problémy aplikace zákona o daních z příjmů do účetnictví u sportovních klubů v České republice. Tělesná kultura. 2010, roč. 33, č. 3. ISSN HERZÁNOVÁ, R Vybrané problémy účetnictví neziskových organizací v České republice. In Konference AIESA. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, s. ISBN HERZÁNOVÁ, R., MACKOVÍKOVÁ, M Účetní a daňové aspekty sociálního podnikání. In KUBÁTOVÁ, J. (ed.). Znalosti pro tržní praxi. Olomouc: UP, s ISBN HEŘMÁNKOVÁ, P Matematika a současnost. In Matematika 4. Olomouc: PdF UP, s ISBN HOŠTIČKOVÁ, A Lisabonská smlouva a její vliv na existenci a fungování Evropské unie a Evropských společenství. In. Sborník příspěvků z Workshopu k daňové problematice. Olomouc: MVŠO, s ISBN IVANOVÁ, K., BUŽGOVÁ, R., OLECKÁ, I., JAROŠOVÁ. D Nevhodné zacházení se seniory ze strany rodinných příslušníků v domech pro seniory. Profese [online] ISSN JÍLKOVÁ, E Daňové odpočty jako nástroj podpory vědy, výzkumu a inovací. In Sborník příspěvků z Workshopu k daňové problematice. Olomouc: MVŠO, s ISBN KAINZOVÁ, V., ŘÍHA, J., KOŘENÁ, D Využití hlasovacího zařízení při testování prekonceptů. In Trendy ve vzdělávání Olomouc: UP, KEPRT, A K problematice výuky programování v běžných vývojových nástrojích. In Objekty Sborník příspěvků jubilejního patnáctého ročníku konference. Ostrava: Katedra informatiky a počítačů, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, s ISBN KOŘENÁ, D Koncept učící se organizace v kontextu strategického managementu. Ekonomika Management Inovace. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010, roč. 2, č. 1, s ISSN KUDĚLKA, M., MOŠOVÁ, V Teorie a praxe přípravy textu pro e-learning. In XXVIII. International colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM [CD-ROM]. Brno: UO, ISBN LAVRINČÍK, J., DANĚK, J Projevy lingvistických trendů v oblasti italské terminologie ekonomiky a managementu. Ekonomika Management Inovace. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010, roč. 2, č. 2. ISSN LAVRINČÍK, J., KLEMENT, M., STRÁNKÁ, E Mac OS X Snow Leopard: Mr. Perfect. Journal of Technology and Information Education. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2010, Vol. 2, Issue 3, p ISSN X. 9

10 MENŠÍK, M Performance lost. In Through Crisis Reflection to Performance Enhancement. Praha: Oeconomica, s ISBN MOŠOVÁ, V Realization of Dirichlet's condition in RKPM. In PANM 13. Praha: MÚ AV ČR, s ISBN OLECKÁ, I., IVANOVÁ. K Případová studie jako výzkumná metoda ve vědách o člověku. Ekonomika Management Inovace. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010, roč. 2, č. 2. ISSN POKORNÁ, D Program vzdělávání pracovníků v oblasti vědy a výzkumu. In Aeduca Olomouc: UP, POKORNÁ, D., IVANOVÁ, K Principy učící se organizace jako metoda k implementaci znalostí VaV do praxe. Ekonomika Management Inovace. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010, roč. 2, č. 2. ISSN POKORNÁ, D., SEDLÁČKOVÁ, V., ŠŮSTKOVÁ, H Klíč k identifikaci vzdělávacích potřeb pracovníků ve vědě a výzkumu: Výstup projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. In Sborník příspěvků z odborného sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. 1. vyd. Liberec: VÚTS, s. ISBN POKORNÝ, M. a kol Measurement and modeling in sensor network. In Proc. 9th RoEduNet International Conference. Sibiu (Rumunsko), s ISBN POKORNÝ, M., FOJTÍK, P Fuzzy Logic Based Modeling in the Complex System Fault Diagnosis, In ORSKI, J., JOZEFCZYK, D. (ed). Knowledge Based Intelligent System Advancement. 482 p. New York, USA: Hesley, ISBN POKORNÝ, M., LAVRINČÍK, J., DOSTÁL, J Počítačová formalizace mentálních modelů metodami jazykového fuzzy modelování. Ekonomika Management Inovace. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc. 2010, roč. 2, č. 3, s ISSN POSPÍŠIL, R Stav veřejných financí a struktura státního rozpočtu České republiky z pohledu výběru daní. In Sborník příspěvků z Workshopu k daňové problematice. Olomouc: MVŠO, s ISBN RÖSSLER, M Znalostní management v praxi koncept učící se organizace (ke stému výročí narození P. F. Druckera). Ekonomika Management Inovace. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010, roč. 2, č. 1, s ISSN SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D., ŘÍHA, M Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě. Díl I Základní zásady. 1. vyd. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s. ISBN SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D., ŘÍHA, M Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě. Díl II Formulace strategie. 1. vyd. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s. ISBN SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D., ŘÍHA, M Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě. Díl III Implementace strategie. 1. vyd. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s. ISBN SOUČEK, Z., KOŘENÁ, D Předpověď vývoje světa do roku Moderní řízení. 2010, roč. 45, č. 4, s. 5. ISSN ŠARADÍN, P Lokální politické strany v České republice. In Jak (z)měřit společenskou odpovědnost firem? [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, s ISBN ŠIROKÝ, J Analýza dopadu snížených sazeb DPH v zemích Evropské Unie. In Daně teorie a praxe 2010 [CD ROM]. Brno: Sting, s ISBN

11 ŠIROKÝ, J Daňová politika Unie v současném období. In Sborník příspěvků z Workshopu k daňové problematice. Olomouc: MVŠO, s ISBN ŠPÍRKOVÁ, T Právní úprava daňových trestných činů v novém trestním zákoníku. In Sborník z workshopu k daňové problematice. Olomouc: MVŠO, s ISBN ŠŮSTKOVÁ, H Kvalitativní výzkum a jeden z jeho nových nástrojů. In MEKON 2010 [CD- ROM]. Ostrava: VŠB, s. ISBN ŠŮSTKOVÁ, H Měření spokojenosti zákazníků na business trhu. Ekonomika Management Inovace. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010, roč. 2, č. 1, s ISSN TOMANČÁKOVÁ, B Nestrannost a nezávislost rozhodců ve spotřebitelských sporech. Ekonomika Management Inovace. 2010, roč. 2, č. 3, s ISSN VALENTOVÁ, I Korporátní daň členských států Unie z pohledu firemních investorů. Ekonomika Management Inovace. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010, roč. 2, č. 1, s ISSN VALENTOVÁ, I Rozpočet Evropské unie. In Sborník příspěvků z Workshopu k daňové problematice. Olomouc: MVŠO, s ISBN VALENTOVÁ, I Vnitřní dvojí zdanění vybrané země EU s daňovými systémy vyhýbající se dvojímu zdanění. In MEKON 2010 [CD-ROM]. Ostrava: VŠB, s. ISBN ZIELINA, M Apaideusia aneb nutnost výchovy k společensky odpovědnému jednání. Ekonomika Management Inovace. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010, roč. 2, č. 2. ISSN ZIELINA, M., OLECKÁ, I., IVANOVÁ, K Kodifikace společenské odpovědnosti firem ISO In OLECKÁ, I., ZIELINA, M. Sborník příspěvků z konference Jak (z)měřit společenskou odpovědnost firem?. Olomouc: MVŠO, s ISBN

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Úvod Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Ve vazbě na základní předmět výzkumu v oblasti manažerského účetnictví manažersky orientované informační systémy, které by měly společně

Více

Publikační činnost za rok 2005:

Publikační činnost za rok 2005: Publikační činnost za rok 2005: [1] Collection of Scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for economics, management and trade. 2005. ΙSBN 1212-5598. [2] BONĚK, V. Možnosti

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D.

Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D. OSOBNÍ INFORMACE Jméno Adresa Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D. Edvarda Beneše 12, 301 00 Plzeň, Česká republika Telefon +420 604 948 496 E-mail kuldova@gmail.com Národnost Česká Datum narození 18. 06. 1984 VZDĚLÁNÍ

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Datyňská 623 Obchodně podnikatelská fakulta 739 34 Václavovice Katedra financí a účetnictví tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel. 1 Informační systémy Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 485 352 442 Přednášky: úterý 12 30 H35 Cvičení: Mgr.

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Daňová soustava (DS) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková, Ph.D. Kredity:

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Publikační činnost za rok 2007:

Publikační činnost za rok 2007: Publikační činnost za rok 2007: [1] BONĚK, V. K historii daňových reforem v českých zemích. Daně a finance, 2007, roč. 2007, č. 11, s. 3-6. ΙSSN 1801-6014. [2] BONĚK, V. Lhůty pro úkony správce daně. Daňový

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015

UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015 Page 1 of 5 SR. NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015

Více

Vyučující v předmětu: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika

Vyučující v předmětu: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika Vyučující v předmětu: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika Vzdělání a profesionální praxe: 1966 : SVVŠ Veselí nad Moravou 1971

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Outreach aktivity univerzit

Outreach aktivity univerzit Outreach aktivity univerzit Liběna TETŘEVOVÁ Abstract The article deals in details with the problems of outreach. Firstly, outreach idea is explained. The outreach concept represents partnership between

Více

Honorary Profesor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c.

Honorary Profesor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. Honorary Profesor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. ž i v o t o p i s Přednášející v předmětech: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

KLEMENT, M. Výpočetní technika - software a hardware. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 2002. 178 s. ISBN 80-244-4012-6.

KLEMENT, M. Výpočetní technika - software a hardware. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 2002. 178 s. ISBN 80-244-4012-6. Výukové texty: KLEMENT, M. Výpočetní technika - software a hardware. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 2002. 178 s. ISBN 80-244-4012-6. KLEMENT, M. Základy práce s PC. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic DTO CZ, s.r.o. držitel certifikátu držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 9001:2009 KVALITA QUALITY 2011 17. 18. května 2011, Ostrava May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic ročník konference

Více

Název. Řešitel: Ing. Rochdi Goulli, CSc. Kukučínova 1147. Ing. Rochdi Goulli, CSc. Kukučínova 1147. Kontaktní osoba

Název. Řešitel: Ing. Rochdi Goulli, CSc. Kukučínova 1147. Ing. Rochdi Goulli, CSc. Kukučínova 1147. Kontaktní osoba Číslo projektu Název 1 J 075/05-DP2 Neziskové organizace v oblasti sociálních a zdravotnických služeb Ekonomická efektivnost a sociální aspekty Doba řešení Březen 2005 prosinec 2008 Řešení projektu v průběhu

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE v návaznosti na předmět PE_925 Podniková ekonomika 1. Předmět, metody a historie podniku a podnikového hospodářství. Vývoj v Evropě a ve světě. Specifikujte hlavní závěry ve vazbě na Vaši doktorskou práci.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

POČÍTAČOVÁ FORMALIZACE MENTÁLNÍCH MODELŮ METODAMI PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO JAZYKOVÉHO MODELOVÁNÍ

POČÍTAČOVÁ FORMALIZACE MENTÁLNÍCH MODELŮ METODAMI PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO JAZYKOVÉHO MODELOVÁNÍ POČÍTAČOVÁ FORMALIZACE MENTÁLNÍCH MODELŮ METODAMI PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO JAZYKOVÉHO MODELOVÁNÍ ON MENTAL MODELS FORMALIZATION THROUGH THE METHODS OF PROBABILISTIC LINGUISTIC MODELLING Zdeňka Krišová, Miroslav

Více

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře A. Bibliografická citace knihy nebo jiného samostatně vydaného monografického dokumentu Bibliografické

Více

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky Tematické okruhy pro Obor: Název SZZ: Ekonomika podniku Logistika a management Vypracoval: Ing. Josef Maroušek, Ph.D., Ing. Ladislav Šolc, Ph.D., Ing. Julie Tužová, doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. Podpis:

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

VYUŽÍVÁNÍ METODY BSC V PRAXI VEŘEJNÉ SPRÁVY

VYUŽÍVÁNÍ METODY BSC V PRAXI VEŘEJNÉ SPRÁVY VYUŽÍVÁNÍ METODY BSC V PRAXI VEŘEJNÉ SPRÁVY Petra Dvořáková Katedra veřejné ekonomie, ESF, Masarykova univerzita v Brně Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard je jednou z moderních metod řízení, které se

Více

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010 JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC Olomouc 01/2010 Základní údaje Investor: TESCO SW, a.s. Hlavní partner: Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s. Poskytovatel dotace: Czechinvest, OPPI, Prosperita - Výzva I

Více

Společenská odpovědnost firem společensky odpovědné investování

Společenská odpovědnost firem společensky odpovědné investování Společenská odpovědnost firem společensky odpovědné investování Ing. Martina Ortová, Ph.D. 18. ledna 2012 Voroněžská 13 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 351 111 ef@tul.cz www.ef.tul.cz Řešitelky projektu

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

KOrPOrátní DAň ČlenSKýcH StátŮ Unie z POHleDU 1 firemních investorů

KOrPOrátní DAň ČlenSKýcH StátŮ Unie z POHleDU 1 firemních investorů KOrPOrátní DAň ČlenSKýcH StátŮ Unie z POHleDU 1 firemních investorů corporate TaX Of THe UnIOn MeMBeR STaTeS from PeRSPecTIVe Of corporate InVeSTORS Ivana Valentová Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více

Společenská odpovědnost firem, aplikace normy ISO 26000 v Evropě

Společenská odpovědnost firem, aplikace normy ISO 26000 v Evropě Společenská odpovědnost firem, aplikace normy ISO 26000 v Evropě Ing. Martina Ortová, Ph.D. Datum: 13. ledna 2011 Řešitelé projektu Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. Ing. Magdalena

Více

COL Dipl. Eng. Vladan HOLCNER, Ph. D. Dean Faculty of Economics and Management, University of Defense, Czech Republic E-mail: Vladan.holcner@unob.

COL Dipl. Eng. Vladan HOLCNER, Ph. D. Dean Faculty of Economics and Management, University of Defense, Czech Republic E-mail: Vladan.holcner@unob. Curriculum Vitae COL Dipl. Eng. Vladan HOLCNER, Ph. D. Dean Faculty of Economics and Management, University of Defense, Czech Republic E-mail: Vladan.holcner@unob.cz Studies: 1993-1998 BSc and MSc (Dipl.

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014]

PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014] PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014] ČLÁNEK 2004 [1] SMÉKALOVÁ, L. Vzdělávací politika EU a srovnání trendů vzdělávacího systému ČR se zeměmi EU. Paidagogos, 2004, roč. 2004,

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s.

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011-2015 srpen 2011 Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Údaje o vědecké činnosti, k 25. 05. 2015

Údaje o vědecké činnosti, k 25. 05. 2015 Údaje o vědecké činnosti, k 25. 05. 2015 Ing. Filip Bušina, Ph.D., MBA nar. 10. 07. 1976 kontaktní adresa: Rytířská 410/6, 110 00 Praha 1 Staré město mobil: +420 606644772 email: filipbusina@seznam.cz

Více

Vědecký tutoriál, část I. A Tutorial. Vilém Vychodil (Univerzita Palackého v Olomouci)

Vědecký tutoriál, část I. A Tutorial. Vilém Vychodil (Univerzita Palackého v Olomouci) ..! POSSIBILISTIC Laboratoř pro analýzu INFORMATION: a modelování dat Vědecký tutoriál, část I A Tutorial Vilém Vychodil (Univerzita Palackého v Olomouci) George J. Klir State University of New York (SUNY)

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. Katedra veřejných financí VŠE v Praze Mgr. Kateřina Vojtíšková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participativní

Více

Požadavky trhu práce a praxe v profesním vzdělávání v geoinformatice současná situace v Evropě a u nás Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Milan KONEČNÝ, Tomáš Řezník LGC, MU Brno 16. 5. 2014 Situace na VŠ Málo

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

K METODICKÝM OTÁZKÁM MĚŘENÍ VYVOLANÝCH NÁKLADŮ ZDANĚNÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ON THE METHODICAL PROBLEMS OF COMPLIANCE COSTS OF TAXATION MEASUREMENT

K METODICKÝM OTÁZKÁM MĚŘENÍ VYVOLANÝCH NÁKLADŮ ZDANĚNÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ON THE METHODICAL PROBLEMS OF COMPLIANCE COSTS OF TAXATION MEASUREMENT K METODICKÝM OTÁZKÁM MĚŘENÍ VYVOLANÝCH NÁKLADŮ ZDANĚNÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ON THE METHODICAL PROBLEMS OF COMPLIANCE COSTS OF TAXATION MEASUREMENT Václav Vybíhal Anotace: Příspěvek se zabývá metodickými

Více

5 kroků k úspěchu udržitelné hospodářství Olomouce a regionu

5 kroků k úspěchu udržitelné hospodářství Olomouce a regionu 5 kroků k úspěchu udržitelné hospodářství Olomouce a regionu Leden 2014 RNDr. Josef Tesařík BEA CENTRUM OLOMOUC Stav Olomouc ve 20. století několikrát ztratila podnikatelskou elitu a rozbořila majetkové

Více

SCM, APS. Kalkulace nákladů a přínosů z pohledu potenciálního klienta. Karel Kohout (karel.kohout@centrum.cz) 25. února 2011 SCM, APS.

SCM, APS. Kalkulace nákladů a přínosů z pohledu potenciálního klienta. Karel Kohout (karel.kohout@centrum.cz) 25. února 2011 SCM, APS. Kalkulace nákladů a přínosů z pohledu potenciálního klienta (karel.kohout@centrum.cz) 25. února 2011 1 2 3 4 5 Otázky Jak měřit, co vše měřit? Jak srovnat situaci před a po zavedení SCM? V jakém období

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 18 Číslo 6, 2004 Daňová optimalizace při PRODeJI nehmotného majetku

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

ZÁVĚREČNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

ZÁVĚREČNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA ZÁVĚREČNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA NÁZEV VÝZKUMNÉHO ÚKOLU DRUH GRANTU 1 ŘEŠITEL SPOLUŘEŠITELÉ ZPÚSOB FINANCOVÁNÍ CÍL VÝZKUMU PŘEHLED HLAVNÍCH AKTIVIT V JEDNOTLIVÝCH LETECH ZÁVĚRY, JICHŽ BYLO DOSAŽENO Aktuální účetní,

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Základy tržní ekonomiky (ZTE) Číslo předmětu: 545-0203 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení prof. Ing. Jaroslav Dvořáček,

Více

Informační den Regiony znalostí a Výzkumný potenciál 7. RP Ostrava 12. září 2011. Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Informační den Regiony znalostí a Výzkumný potenciál 7. RP Ostrava 12. září 2011. Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Informační den Regiony znalostí a Výzkumný potenciál 7. RP Ostrava 12. září 2011 Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s. OBSAH PREZENTACE Seznámení s projektem CERADA Zkušenosti koordinátora

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky. Publikační činnost 2007

Katedra aplikované matematiky a informatiky. Publikační činnost 2007 Katedra aplikované matematiky a informatiky Publikační činnost 2007 AKEHURST-MOORE, G., WHITE BARAVALLE, V. L. Observation on Teaching English and the Use of Articles. Lingua viva. České Budějovice : Jihočeská

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Michal Pacvoň, NCP pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy NCP pro program Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Podepsáním

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

Obsah. Převodník Předmluva 1 Úvod: Management 1. Potřeba managementu v dnešní společnosti 3

Obsah. Převodník Předmluva 1 Úvod: Management 1. Potřeba managementu v dnešní společnosti 3 Obsah Převodník Předmluva 1 Úvod: Management 1 Potřeba managementu v dnešní společnosti 3 1. Analýza agendy Agenda analysis 6 2. Analýza externího prostředí External environmental analysis 7 3. Analýza

Více

RESEARCH REPORT. ÚTIA AVČR, P.O.Box 18, 182 08 Prague, Czech Republic Fax: (+420)286890378, http://www.utia.cz, E-mail: utia@utia.cas.

RESEARCH REPORT. ÚTIA AVČR, P.O.Box 18, 182 08 Prague, Czech Republic Fax: (+420)286890378, http://www.utia.cz, E-mail: utia@utia.cas. Akademie věd České republiky Ústav teorie informace a automatizace Academy of Sciences of the Czech Republic Institute of Information Theory and Automation RESEARCH REPORT J. Andrýsek, P. Ettler Rozšíření

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více