Výroční zpráva o činnosti za rok Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012

2 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Sídlo předkladatele: Karlovy Vary, T. G. Masaryka 3, PSČ Typ právnické osoby: Zřizovatel: Statutární zástupce: obecně prospěšná společnost Karlovarský vzdělávací institut, s.r.o. ředitel Schválil: správní rada na svém jednání dne 25. června Předkládá: rektor 2 Předloženo: Předloženo v podobě: Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 3 Krajskému soudu v Plzni Sbírka listin 4 2 analogově, tj. v písemném vyhotovení, 1 digitálně, tj. v elektronickém vyhotovení na mobilním médiu CD-ROM obsahující úplnou verzi výroční zprávy ve formátu *.doc, *.pdf. prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c., mult., v. r. rektor 1 V souladu s částí III. čl. 15 odst. 6 písmena c) Statutu Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. 2 V souladu s částí V. čl. 25 odst. 2 Statutu Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. 3 V souladu s 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění 4 V souladu s 20 odst. 2 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech v platném znění.

3 Obsah OBSAH... 3 SEZNAM TABULEK... 5 SEZNAM PŘÍLOH ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VŠKV STRUKTURA VŠKV Správní orgány školy Ředitel Kvestor Správní rada Dozorčí rada Samosprávné orgány školy Rektor Prorektor Akademická rada Disciplinární komise Akademické plénum Další výkonné orgány Kolegium rektora Redakční rada Pedagogická rada Ústavu pro celoživotní vzdělávání Stipendijní komise Komise přijímacího řízení Organizační struktura ZASTOUPENÍ VŠKV V REPREZENTACI VYSOKÝCH ŠKOL ZASTOUPENÍ ŽEN V AKADEMICKÝCH ORGÁNECH VŠKV POSLÁNÍ, VIZE, STRATEGICKÉ CÍLE Poslání Vize Strategické cíle ZMĚNY V OBLASTI VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ŠKOLY STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST AKREDITOVANÝ STUDIJNÍ PROGRAM STUDIUM V CIZÍM JAZYCE A SPOLEČNÉ STUDIJNÍ PROGRAMY PŮSOBENÍ VŠKV MIMO OBEC SÍDLA NÁRODNÍ REFERENČNÍ RÁMEC TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KREDITOVÝ SYSTÉM DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY STUDENTI STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOST, JEJÍ PŘÍČINY A ŘEŠENÍ ABSOLVENTI ZÁJEM O STUDIUM AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI...25

4 8 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI STUDENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ STIPENDIA INDIVIDUÁLNÍ STUDIUM PORADENSKÉ SLUŽBY STUDENTI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY PÉČE O ZAMĚSTNANCE INFRASTRUKTURA KNIHOVNA VŠKV INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURA CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAMY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST (VE SMYSLU 1 ZÁKONA č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH) VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST VŠKV Publikační činnost VŠKV KARLOVARSKÁ PRÁVNÍ REVUE VĚDECKO-VÝZKUMNÁ A TVŮRČÍ ČINNOST ÚSTAVŮ VŠKV Ústav pro prevenci negativních jevů ve společnosti Hlavní výstupy činnosti ÚPNS Hlavní uskutečněné aktivity Ústav kriminalistiky a forenzních disciplín Publikační činnost ústavu formou znaleckých posudků VĚDECKÉ KONFERENCE STUDENTSKÁ VĚDECKÁ ODBORNÁ ČINNOST INTERNACIONALIZACE ZAJIŠŤ OVÁNÍ KVALIT Y ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH VŠKV SYSTÉM INTERNÍHO HODNOCENÍ SYSTÉM EXTERNÍHO HODNOCENÍ MANAGEMENT JAKOSTI ISO NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE VYSOKÉ ŠKOLY ROZVOJ VYSOKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ZÁVĚR...50

5 Seznam tabulek Tabulka 1: Zastoupení VŠKV v reprezentaci českých vysokých škol v roce Tabulka 2: Akreditované studijní programy a obory uskutečňované VŠKV Tabulka 3: Přehled realizovaného individuálního studia k Tabulka 4: Informační zabezpečení studijního programu VŠKV v roce Tabulka 5: Program studia Univerzity třetího věku VŠKV v akademickém roce 2011/ Tabulka 6: Program studia Univerzity třetího věku v Rumburku v akademickém roce 2011/ Tabulka 7: Přehled počtu vyhotovených znaleckých posudků a znalečného ÚKFD Tabulka 8: Přehled znaleckých posudků vypracovaných ÚKFD v roce Tabulka 9: Partnerské organizace Tabulka 10: Zastoupení VŠKV v mezinárodních a profesních organizacích Seznam příloh Příloha č. 1: Výroční zpráva o činnosti VŠKV za rok Tabulková část Příloha č. 2: Přehled publikační činnosti akademických pracovníků Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. za rok 2011 (samostatná příloha)

6 Výroční zpráva o činnosti za rok /50 1 Úvod Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. je soukromou neuniverzitní vysokou školou. V návaznosti na státní univerzitní systém vzdělávání a především s ohledem na uplatnění absolventů v praxi poskytuje ucelené vysokoškolské bakalářské vzdělání právní specializace. 2 Základní údaje o VŠKV Oficiální název soukromé vysoké školy je Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s., do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, je zapsána v oddíle O, vložka 32, jako obecně prospěšná společnost, pod identifikačním číslem Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. používá zkratku VŠKV a dále logo vysoké školy, shodné s logem umístěným na titulní straně této zprávy. Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. působí na adrese (sídlo VŠKV): Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. T. G. Masaryka 541/ Karlovy Vary Karlovarský kraj Česká republika Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. využívá tato dislokovaná pracoviště mimo její sídlo: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Výukové centrum Praha Střední škola technická Zelený pruh 1294/ Praha 4 - Krč Kraj Hlavní město Praha Česká republika Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Výukové centrum Rumburk Matušova Rumburk Ústecký kraj Česká republika Výukové centrum Praha pak dále k výuce využívá následující prostory: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Antala Staška Praha 4 - Krč Kraj Hlavní město Praha Česká republika Dům dětí a mládeže Praha 2 Stanice techniků Vyšehrad učebna výpočetní techniky Vratislavova 66/ Praha 2 Kraj Hlavní město Praha Česká republika Odborné učiliště Vyšehrad učebna výpočetní techniky Vratislavova 31/ Praha 2 Kraj Hlavní město Praha Česká republika

7 Výroční zpráva o činnosti za rok /50 Základní kontaktní spojení VŠKV jsou následující: Spojení VŠKV Výukové centrum Karlovy Vary: telefon: fax: web: Spojení VŠKV - Výukové centrum Praha: telefon: fax: web: 2.1 Struktura VŠKV Orgány VŠKV jsou ustaveny v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění (dále jen zákon o o.p.s. ) a zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen zákon o vysokých školách ) Statutem Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. VŠKV v roce 2011 registrovala u MŠMT ČR v souladu se zákonem o vysokých školách nový Statut školy, jenž je účinný od Základní struktura VŠKV je tímto Statutem ustavena v členění na orgány: 1. správní 2. samosprávné. Novým orgánem školy bylo tímto Statutem ustaveno Akademické plénum, které je zastupitelským akademickým orgánem a podílí se na ochraně akademických práv a svobod při činnosti VŠKV. Správními orgány VŠKV podle Statutu jsou: - ředitel, - kvestor, - správní rada, - dozorčí rada. Samosprávnými akademickými orgány VŠKV podle Statutu jsou: - rektor, - prorektor, - akademická rada, - disciplinární komise, - akademické plénum. Nejvyšším představitelem Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. je na akademické úrovni rektor vysoké školy. Na organizačně správní úrovni to byla do správní rada VŠKV v čele s předsedou správní rady statutárním orgánem školy, kterým byl Ing. Jiří Drábek. Od , v souladu s novým Statutem a novelou zákona o o.p.s. zanikla funkce předsedy správní rady a byla ustavena funkce ředitele, který je novým statutárním orgánem VŠKV.

8 Výroční zpráva o činnosti za rok /50 V roce 2011 proběhla personální změna na úrovni kvestora v důsledku odchodu kvestorky do důchodu. V průběhu roku 2011 dále pokračovala hlubší restrukturalizace školy podpořená postupujícím procesem přípravy certifikace ISO Struktura Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. a její součásti jsou prezentovány také na oficiálních internetových stránkách školy (viz V rámci výkonu konkrétních činností v souladu se Statutem školy jsou pak dle potřeby zřizovány další výkonné orgány VŠKV Správní orgány školy Ředitel Od je nově ustavena funkce ředitele, který je současně statutárním orgánem VŠKV: Ředitel Ing. Jiří Drábek Kvestor Do : Kvestor Od : Kvestor Kristina Trnková Ing. Vít Fiala Správní rada Do : Předseda správní rady Členové správní rady Od : Předseda správní rady Členové správní rady Ing. Jiří Drábek Ing. Jaroslav Fiala, CSc. Ing. Tomáš Vicherek Ing. Peter Gonda Mgr. Barbora Horáková Martin Sedlár Ing. Tomáš Vicherek Ing. Jaroslav Fiala, CSc. Mgr. Barbora Horáková Dozorčí rada Do Členové dozorčí rady Mgr. Magda Rothová Petra Fischerova Ing. Pavel Kottek

9 Výroční zpráva o činnosti za rok /50 Od Předseda dozorčí rady Členové dozorčí rady Ing. Petr Gonda Ing. Petr Piňos Ing. Pavel Kottek Samosprávné orgány školy Rektor Rektor Prorektor Prorektor pro studium a rozvoj prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c., mult. Ing. Dana Roubínková, Ph.D Akademická rada Ing. Jiří Drábek předseda správní rady VŠKV (do ) ředitel VŠKV (od ) Ing. Vít Fiala kvestor VŠKV (člen AR od ) prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. vedoucí katedry ústavního a mezinárodního práva VŠKV JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D. Ing. Petr Kulhánek prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. Ing. Jana Michková Institut kontroly, obecně prospěná společnost Praha primátor Města Karlovy Vary vedoucí katedry teorie práva a právní historie VŠKV Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c., mult. rektor, vedoucí katedry trestního práva, kriminalistiky a forenzních disciplín VŠKV prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. ekonomie VŠKV vedoucí katedry soukromého práva VŠKV vedoucí katedry správního práva a veřejné správy VŠKV (člen AR od ) prorektor pro studium a rozvoj, vedoucí katedry Ing. Helena Šuchmanová ředitelka Ústavu celoživotního vzdělávání (do člen AR, od tajemnice AR) prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc. rektor Vysoké školy evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích Kristina Trnková kvestor VŠKV (člen AR do ) Mgr. Doris Zelenková vedoucí katedry cizích jazyků

10 Výroční zpráva o činnosti za rok / Disciplinární komise Předseda komise Členové komise Tajemnice komise prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. PhDr. Markéta Grečová Libuše Hánová Daniela Rožcová Ing. Helena Šuchmanová Akademické plénum Novelou Statutu Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. bylo zřízeno Akademické plénum, které je zastupitelským akademickým orgánem, jenž má jedenáct členů, z nichž nejméně jedna třetina a nejvýše jedna polovina jsou studenti VŠKV. Způsob volby členů akademického pléna, jeho předsedy a pravidla jeho zasedání, jednání a členství stanoví vnitřní předpis VŠKV: Volební a jednací řád akademického pléna. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o zcela nový akademický orgán VŠKV, jehož ustavení prostřednictvím Statutu školy proběhlo k , probíhala v roce 2011 příprava jeho volby a zahájení činnosti v akademickém roce 2012/2013. Akademické plénum se bude podílet na ochraně akademických práv a svobod školy prostřednictvím: - projednávání předložených návrhů a připomínek ze strany členů akademické obce VŠKV, - podílení se na hodnocení činnosti VŠKV, - předkládání zpráv, návrhů a připomínek rektorovi, prorektorovi a řediteli Další výkonné orgány Kolegium rektora Opatřením rektora č. 9/2011 ze dne bylo ustaveno Kolegium rektora jako stálého poradního orgánu rektora a současně byly tímto opatřením jmenováni jeho členové: prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab., prof. JUDr. Josef Mečl, CSc., prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc., Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Kolegium rektora zahájilo svoji činnost ke dni

11 Výroční zpráva o činnosti za rok / Redakční rada Složení Redakční rady k : Vedoucí redaktor prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c., mult. Členové z vydávající Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D. prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc. prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. Dr. h. c. prof. JUDr. Jozef Madliak, CSc. prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Externí odborníci mimo VŠKV prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D. Dr. h. c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc. prof. PaeDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c. doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng. JUDr. Aleš Čeněk Redakce Tajemnice redakce Hana Víchová Členka redakce Mgr. Doris Zelenková Složení Redakční rady k : Vedoucí redaktor prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c., mult. Členové z vydávající Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D. doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Externí odborníci mimo VŠKV prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D. Dr. h. c. prof. JUDr. Jozef Madliak, CSc. Dr. h. c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc. prof. PaeDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c. doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng. JUDr. Aleš Čeněk Redakce Tajemnice redakce Hana Víchová Členka redakce Mgr. Doris Zelenková

12 Výroční zpráva o činnosti za rok /50 Složení Redakční rady k : Vedoucí redaktor prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c., mult. Členové z vydávající Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D. doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Externí odborníci mimo VŠKV prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. Prof. Nzw. Dr. hab. Leszek F. Korzeniowski JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D. Dr. h. c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc. prof. PaeDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c. doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng. JUDr. Aleš Čeněk Redakce Tajemnice redakce Hana Víchová Členka redakce Mgr. Doris Zelenková Složení Redakční rady k : Vedoucí redaktor prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c., mult. Členové z vydávající Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D. doc. JUDr. Antonín Filák, CSc. doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. doc. Ing. Roman Rak, Ph.D. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Externí odborníci mimo VŠKV prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. Prof. Nzw. Dr. hab. Leszek F. Korzeniowski JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D. Dr. h. c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc. prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng. JUDr. Aleš Čeněk Redakce Tajemnice redakce Hana Víchová Členka redakce Mgr. Doris Zelenková

13 Výroční zpráva o činnosti za rok / Pedagogická rada Ústavu pro celoživotní vzdělávání Členové z Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. JUDr. Eduard Bruna Ph.D. JUDr. Václav Bednář, Ph.D. doc. PhDr. Soňa Dorotíková, DrSc. prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult. doc. PhDr. Pavel Prunner, CSc. JUDr. Jaroslav Puš Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Mgr. Doris Zelenková Externí členové Stipendijní komise Naděžda Domecká (Krajský úřad Karlovarského kraje) Helena Payerová (Magistrát města Karlovy Vary) Bc. Marcel Vlasák (Městská policie Karlovy Vary) Opatřením rektora č. 1/2011 ze dne byla jmenována stipendijní komise v následujícím složení: Předseda komise Členové komise Tajemnice komise Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Kristina Trnková Jana Kubová Opatřením rektora č. 12/2011 ze dne byla jmenována stipendijní komise v novém složení: Předseda komise Členové komise Tajemnice komise Komise přijímacího řízení Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Ing. Vít Fiala JUDr. Václav Bednář, Ph.D. Jana Kubová Opatřením rektora č. 3/2010 ze dne byla jmenována komise přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2011/2012 v následujícím složení: Předseda komise Zástupce předsedy komise Tajemnice komise prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Jana Kubová

14 Výroční zpráva o činnosti za rok / Organizační struktura Organizační schéma VŠKV je dostupné z www. vskv.cz a v roce 2011 odpovídalo následující struktuře školy: Rektor prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c., mult. Prorektor pro studium Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Kvestor Kristina Trnková (do ) Ředitel Ústavu kriminalistiky a forenzních disciplín Ředitel Ústavu pro prevenci negativních jevů ve společnosti Ředitel Ústavu celoživotního vzdělávání Vedoucí katedry teorie práva a právní historie Vedoucí katedry ústavního a mezinárodního práva Vedoucí katedry soukromého práva Vedoucí oddělení občanského práva Vedoucí oddělení obchodního práva Vedoucí oddělení pracovního práva Vedoucí katedry trestního práva, kriminalistiky a forenzních disciplín Vedoucí oddělení trestního práva Vedoucí oddělení kriminalistiky Vedoucí oddělení forenzních disciplín Vedoucí katedry správního práva a veřejné správy Vedoucí katedry ekonomie Zástupce vedoucí katedry ekonomie Vedoucí katedry cizích jazyků Zástupce vedoucí katedry cizích jazyků Tajemnice Ústavu kriminalistiky a forenzních disciplín Karlovy Vary Tajemnice Ústavu kriminalistiky a forenzních disciplín Praha Ing. Vít Fiala (od ) doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D. Ing. Helena Šuchmanová prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. JUDr. Václav Bednář, Ph.D. prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c., mult. doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. doc. Ing. Roman Rak, Ph.D. doc. PhDr. Pavel Prunner, CSc. JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Ing. Helena Šuchmanová Mgr. Doris Zelenková Mgr. Lucie Hanková Michaela Bruštíková Hana Víchová Tajemnice Ústavu pro prevenci negativních jevů ve společnosti Bc. Ivana Jindrová (do )

15 Výroční zpráva o činnosti za rok /50 Tajemnice Ústavu Celoživotního vzdělávání Sekretariát rektora Karlovy Vary Sekretariát rektora Praha Marcela Červencová Marcela Červencová Telefon , fax: Hana Víchová Telefon: , fax: Asistentka kvestora Eva Dedichová od Asistentka rozvojových projektů a zahraničních styků Vedoucí knihovny Jaroslava Witney Telefon: , fax: Libuše Fuchsová Telefon, fax: Vedoucí Výukového centra Karlovy Vary Jana Kubová Telefon , fax: Vedoucí Výukového centra Praha Tajemnice pro práci s katedrami Karlovy Vary Tajemnice pro práci s katedrami Praha Studijní oddělení Karlovy Vary Studijní oddělení Praha Podatelna Bc. Ivana Jindrová (do ) Jana Kubová (od ) Telefon: , fax: Anna Jandová Telefon: Ivana Janků Telefon: , fax: Jana Steiningerová Telefon: , fax: Radka Kufová Telefon: , fax: Bc. Daniela Hübschmanová Telefon , fax: Michaela Bruštíková Telefon:

16 Výroční zpráva o činnosti za rok /50 Správce databází Správce sítí Tereza Kolmanová Telefon: Petr Juha Telefon: Zastoupení VŠKV v reprezentaci vysokých škol Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. je zastoupena prostřednictvím svých akademických pracovníků především v České konferenci rektorů (dále též jako ČKR ), jejímž členem byl v roce 2011 rektor VŠKV a v Radě vysokých škol (dále též jako RVŠ ), jejímž členem byl prorektor pro studium. Základní přehled členství VŠKV v reprezentaci vysokých škol je uveden v Tabulce č. 1a. Tabulka 1: Zastoupení VŠKV v reprezentaci českých vysokých škol v roce 2011 Reprezentace vysokých škol Delegát Funkce Česká konference rektorů prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult. člen ČKR Komora rektorů soukromých vysokých škol RVŠ - Předsednictvo RVŠ - Pracovní komise pro soukromé vysoké školy RVŠ - Pracovní komise legislativní prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. 2.3 Zastoupení žen v akademických orgánech VŠKV člen člen předsednictva Zastoupení žen v primárním akademickém orgánu VŠKV: akademické radě, představuje dvacet pět procent z celkového počtu jejích členů. Ženy jsou zastoupeny v nezanedbatelném poměru k mužům i v dalších orgánech školy a podílí se rovněž na řízení VŠKV ve vedoucích funkcích. 2.4 Poslání, vize, strategické cíle Poslání Studium na VŠKV zajistí kvalifikované právnické vzdělání a vychová odborníky, pro něž je orientace v právním řádu a schopnost aplikace konkrétních segmentů veřejného nebo soukromého práva, jasnou konkurenční výhodou na trhu práce. Studiem absolvent získá právní, manažerskou, finanční a jazykovou gramotnost, která mu poskytne zázemí k vlastnímu kompetentnímu uplatnění a rozhodování se Vize Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. chce budovat a rozvíjet kvalitu vzdělávacího procesu, respektujícího zásady moderního vysokoškolského studia, spolupůsobením všech subjektů účastnících se procesu výuky a učení, v systému opírajícím se o kontinuitu, tradice a přijaté evropské standardy a poskytovat ho vybranému okruhu uchazečů ztotožňujícímu se s touto filozofií. člen člen

17 Výroční zpráva o činnosti za rok / Strategické cíle VŠKV chce posilovat tradice, koncepci a rozvoj studijně-výukového procesu školy ve prospěch studenta a budoucího absolventa. VŠKV chce vychovávat odborníky pro právně specializované profese, na všech úrovních terciárního vzdělávání, s multidisciplinárními znalostmi, podpořenými dostatečnou schopností tvořit žádoucí inovace a změny. 2.5 Změny v oblasti vnitřních předpisů školy VŠKV zejména v souvislosti s novelou zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, registrovala u MŠMT ČR v souladu se zákonem o vysokých školách nový Statut školy, jenž je účinný od VŠKV pokračuje v revizi a přípravě nových znění vnitřních předpisů školy v souladu s cíli stanovenými v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠKV na období a jeho aktualizaci. Akademická rada VŠKV projednala na svém zasedání dne návrh Volebního a jednacího řádu akademického pléna a doporučila jej k dopracování a následnému schválení v souladu s vnitřními předpisy školy.

18 Výroční zpráva o činnosti za rok /50 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 3.1 Akreditovaný studijní program Vysoké škole Karlovy Vary, o.p.s., byl Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen MŠMT ), ze dne 15. března 2000, č. j / , udělen státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola. Současně jí byla udělena akreditace bakalářského studijního programu B6804 Právní specializace s prezenční a kombinovanou formou studia ve studijních oborech Právo v podnikání, Sociálně právní činnost, Veřejná správa a Soudní a notářská administrativní činnost. Rozhodnutím MŠMT, ze dne , č. j / /1, byl Vysoké škole Karlovy Vary, o.p.s. akreditován nový studijní program B 6811 Právní specializace - kontrolní činnost ve veřejné správě, který není dále členěn na studijní obory. Na jaře roku 2010 Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. v náročném a přísném akreditačním řízení úspěšně obhájila pokračování všech svých studijních programů i oborů a byla jí udělena akreditace do VŠKV tak v současnosti působí na základě Rozhodnutí o prodloužení platnosti akreditace, které vydalo MŠMT dne 11. května 2010 pod č. j. 1219/ /1. Přehled VŠKV uskutečňovaných studijních programů a oborů je uvedeny v následující tabulce 2 a současně tabulce 3.1 v Příloze č. 1 této zprávy. Tabulka 2: Akreditované studijní programy a obory uskutečňované VŠKV Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru Název studijního oboru Typ studia B6804 Právní specializace 6804R012 Právo v podnikání bakalářské B6804 Právní specializace 6804R015 Sociálně právní činnost bakalářské B6804 Právní specializace 6804R022 Veřejná správa bakalářské B6804 Právní specializace 6804R017 B6811 Právní specializace kontrolní činnost ve veřejné správě Soudní a notářská administrativní činnost bakalářské Forma studia Prezenční kombinovaná Prezenční kombinovaná prezenční kombinovaná prezenční kombinovaná Standardní doba studia 3 roky 3 roky 3 roky 3 roky 6804R000 bez studijního oboru bakalářské prezenční 3 roky 3.2 Studium v cizím jazyce a společné studijní programy Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. neuskutečňuje studijní programy v cizím jazyce, ani tzv. Joint/Double/Multiple Degree studijní programy; údaje o těchto skutečnostech jsou uvedeny v tabulkách 3.2 a 3.3 v Příloze č. 1 této zprávy. VŠKV je však jednou z mála nefilologických vysokých škol v České republice, která svým studentům vedle studia právnických, ekonomických, informatických a dalších profilových mezioborových předmětů nabízí i výuku cizího jazyka. Cizí jazyk pokročilý je navíc předmětem povinným po celou dobu studia a je zaměřen především na odborný právnický styl - osvojení slovní zásoby z různých oblastí práva. Tým vyučujících cizích jazyků na VŠKV, příslušný samostatné Katedře cizích jazyků, je tvořen zkušenými pedagogy, kteří své práci se studenty věnují maximální úsilí. VŠKV je tak schopna poskytovat výuku nejen svým studentům, ale nabízí výuku odborné právnické angličtiny, němčiny a ruštiny i jednotlivcům nebo skupinám.

19 Výroční zpráva o činnosti za rok /50 Vysoká škola Karlovy Vary o.p.s. rovněž neuskutečňuje žádný studijní program společně s jinou vysokou školou nebo vyšší odbornou školou; údaje o těchto skutečnostech jsou uvedeny v tabulkách 3.4 a 3.5 v Příloze č. 1 této zprávy. VŠKV ve vztahu k ostatním vysokým školám a vyšším odborným školám, v souladu s částí II. čl. 4 odst. 5 Statutu školy a zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění (dále jen zákon o vysokých školách ), přijímá ke studiu rovněž: - uchazeče, který absolvoval akreditovaný studijní program na vysoké škole a studium řádně ukončil, - uchazeče, který absolvoval akreditovaný vzdělávací program ve vyšší odborné škole a studium ukončil absolutoriem, - uchazeče, který absolvoval část akreditovaného studijního programu na vysoké škole, - uchazeče, který absolvoval část akreditovaného vzdělávacího programu ve vyšší odborné škole, - uchazeče studující akreditovaný studijní program na jiné vysoké škole, - uchazeče studující akreditovaný vzdělávací program ve vyšší odborné škole. 3.3 Působení VŠKV mimo obec sídla VŠKV je jedinou vysokou školou (ze soukromých, veřejných i státních), která má sídlo v Karlovarském kraji. Škola teritoriálně uskutečňuje svou činnost: - v Karlových Varech, v místě sídla školy: VŠKV - Výukové centrum Karlovy Vary, - v Praze, v místě detašovaného pracoviště rovnocenného s místem sídla: VŠKV - Výukové centrum Praha, - v Rumburku, v místě specializovaného pracoviště Univerzity třetího věku: VŠKV - Výukové centrum Rumburk. V Karlových Varech a Praze probíhá výuka v rámci akreditovaného studijního programu B6804 Právní specializace s prezenční a kombinovanou formou studia ve studijních oborech Právo v podnikání, Sociálně právní činnost, Veřejná správa a Soudní a notářská administrativní činnost. Studium v obou těchto Výukových centrech je realizováno v procesu, činnostech i rozhodujícím personálním obsazení identicky. Údaje o těchto skutečnostech jsou uvedeny v tabulce 3.6 v Příloze č. 1 této zprávy. Ve Výukovém centru Rumburk není realizováno studium žádného z akreditovaných studijních programů; pracoviště se věnuje pouze vzdělávání seniorů v souladu s 60 zákona o vysokých školách v rámci Univerzity třetího věku, která působí pod Ústavem celoživotního vzdělávání VŠKV. 3.4 Národní referenční rámec terciárního vzdělávání Zástupci VŠKV se zúčastnili seminářů Metodické podpory implementace národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání, jehož závěry budou aplikovány na profily studijních programů a oborů. VŠKV v tomto smyslu pracuje na vybudování efektivnější profilace absolventů více reflektující potřeby praxe a následné inovaci studijních programů a oborů. V roce 2011 pokračovaly úpravy Sylabů jednotlivých předmětů vyučovaných na VŠKV, které budou završeny v akademickém roce 2012/2013 zveřejněním sady nových Sylabů, zahrnujících pro jednotlivé předměty výstupy z učení, tj. oborové znalosti a dovednosti a obecné způsobilosti.

20 Výroční zpráva o činnosti za rok / Kreditový systém Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. vlastními silami připravila a od akademického roku 2009/2010 zavedla režim ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System Evropský systém přenosu kreditů). Zavedený ECTS systém studia řeší: - zjednodušení strukturování celého studijního procesu a jeho promítnutí do studijního plánu, - přehlednost a kompatibilitu studijního procesu, a to především na základě odbourání překryvů jednotlivých předmětů a vyloučení určitého zdvojování studijních povinností daného původním systémem zápočtů a zkoušek, - zrovnoměrnění studijní zátěže v jednotlivých semestrech a akademických rocích studia jak u prezenčního, tak u kombinovaného studia, - rozložení studijní zátěže vázané na rozsah a obsah státních závěrečných zkoušek a jejich provázanost se strukturou studijního plánu s cílem zvýšit kvalitu examinace, - jasný kvalitativní rámec prostupnosti studentů mezi studijními programy a obory nejen v rámci VŠKV, ale rovněž v rámci terciárního vzdělávání obecně (viz členění uchazečů uvedené v subkapitole 3.2 této zprávy), - důslednější profilace studentů v jednotlivých oborech, avšak společně s možností individuální modifikace studia podle potřeb studenta prostřednictvím oborových a mezioborových bloků povinně volitelných a volitelných předmětů, - zabezpečení jednoznačného kvalitativního rámce studenty absolvovaného studia a tím umožnění a zjednodušení převodu kreditů mezi různými formami vzdělávání i studijními programy, v souladu s posláním ECTS a cíli Boloňského procesu, - vydávání Dodatku k diplomu (Diploma Supplement) obsahujícího kreditovou hodnotu jednotlivých součástí studia a možnost jeho certifikace (Diploma Supplement Label). Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. při přípravě zavedení ECTS do systému studia důsledně sledovala filozofii využití tohoto systému: kreditní jednotka je chápána zejména jako jednotka studijní zátěže průměrného studenta. VŠKV při přidělování numerické hodnoty ECTS kreditů jednotlivým předmětům svého studijního programu důsledně analyzovala, a v Sylabech předmětů zobrazila, celkovou studijní (pracovní) zátěž studenta, spojenou s úspěšným absolvováním studia v jednotlivých předmětech, i studiu jako celku. Celková studijní zátěž ve studijních programech VŠKV za jeden akademický rok odpovídá hodnotě 60 kreditů, studium v bakalářském studijním programu odpovídá hodnotě 180 kreditů za standardní dobu studia (tři roky studia): jeden kredit pak představuje minimálně 25, maximálně 30 hodin studijní zátěže (tj. práce studenta vynaložené jím na splnění příslušných forem studijních povinností nutných k absolvování předmětu přímé účasti ve výuce, přípravě na výuku, vypracování formálně stanovených studijních povinností, samostudiu atd.). Přímý kontakt studenta se školou, pouze prostřednictvím kontaktních vyučovacích hodin, tak již není jedinou a rozhodující jednotkou pro stanovení rozsahu a struktury studijního plánu. 3.6 Další vzdělávací aktivity V období od do vybraní studenti VŠKV vyjeli na studijní cestu do Bruselu, kde byla na programu návštěva a prohlídka institucí EU: Evropská komise, Evropský parlament, Rada EU. Zúčastnění studenti tak měli příležitost poznat fungování institucí EU z jiné stránky a na vlastní oči vidět, jak tyto orgány fungují. Studenti se také setkali s českými absolventy právnických oborů, kteří v těchto orgánech pracují.

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 PRAHA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 Předkládá: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor PRAHA

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Vyšší odborná škola sociálně právní Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Vyšší odborná škola sociálně právní Jasmínová 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 info@vossp.cz, www.vossp.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více