Výroční zpráva o činnosti za rok Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012

2 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Sídlo předkladatele: Karlovy Vary, T. G. Masaryka 3, PSČ Typ právnické osoby: Zřizovatel: Statutární zástupce: obecně prospěšná společnost Karlovarský vzdělávací institut, s.r.o. ředitel Schválil: správní rada na svém jednání dne 25. června Předkládá: rektor 2 Předloženo: Předloženo v podobě: Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 3 Krajskému soudu v Plzni Sbírka listin 4 2 analogově, tj. v písemném vyhotovení, 1 digitálně, tj. v elektronickém vyhotovení na mobilním médiu CD-ROM obsahující úplnou verzi výroční zprávy ve formátu *.doc, *.pdf. prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c., mult., v. r. rektor 1 V souladu s částí III. čl. 15 odst. 6 písmena c) Statutu Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. 2 V souladu s částí V. čl. 25 odst. 2 Statutu Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. 3 V souladu s 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění 4 V souladu s 20 odst. 2 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech v platném znění.

3 Obsah OBSAH... 3 SEZNAM TABULEK... 5 SEZNAM PŘÍLOH ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VŠKV STRUKTURA VŠKV Správní orgány školy Ředitel Kvestor Správní rada Dozorčí rada Samosprávné orgány školy Rektor Prorektor Akademická rada Disciplinární komise Akademické plénum Další výkonné orgány Kolegium rektora Redakční rada Pedagogická rada Ústavu pro celoživotní vzdělávání Stipendijní komise Komise přijímacího řízení Organizační struktura ZASTOUPENÍ VŠKV V REPREZENTACI VYSOKÝCH ŠKOL ZASTOUPENÍ ŽEN V AKADEMICKÝCH ORGÁNECH VŠKV POSLÁNÍ, VIZE, STRATEGICKÉ CÍLE Poslání Vize Strategické cíle ZMĚNY V OBLASTI VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ŠKOLY STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST AKREDITOVANÝ STUDIJNÍ PROGRAM STUDIUM V CIZÍM JAZYCE A SPOLEČNÉ STUDIJNÍ PROGRAMY PŮSOBENÍ VŠKV MIMO OBEC SÍDLA NÁRODNÍ REFERENČNÍ RÁMEC TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KREDITOVÝ SYSTÉM DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY STUDENTI STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOST, JEJÍ PŘÍČINY A ŘEŠENÍ ABSOLVENTI ZÁJEM O STUDIUM AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI...25

4 8 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI STUDENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ STIPENDIA INDIVIDUÁLNÍ STUDIUM PORADENSKÉ SLUŽBY STUDENTI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY PÉČE O ZAMĚSTNANCE INFRASTRUKTURA KNIHOVNA VŠKV INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURA CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAMY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST (VE SMYSLU 1 ZÁKONA č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH) VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST VŠKV Publikační činnost VŠKV KARLOVARSKÁ PRÁVNÍ REVUE VĚDECKO-VÝZKUMNÁ A TVŮRČÍ ČINNOST ÚSTAVŮ VŠKV Ústav pro prevenci negativních jevů ve společnosti Hlavní výstupy činnosti ÚPNS Hlavní uskutečněné aktivity Ústav kriminalistiky a forenzních disciplín Publikační činnost ústavu formou znaleckých posudků VĚDECKÉ KONFERENCE STUDENTSKÁ VĚDECKÁ ODBORNÁ ČINNOST INTERNACIONALIZACE ZAJIŠŤ OVÁNÍ KVALIT Y ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH VŠKV SYSTÉM INTERNÍHO HODNOCENÍ SYSTÉM EXTERNÍHO HODNOCENÍ MANAGEMENT JAKOSTI ISO NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE VYSOKÉ ŠKOLY ROZVOJ VYSOKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ZÁVĚR...50

5 Seznam tabulek Tabulka 1: Zastoupení VŠKV v reprezentaci českých vysokých škol v roce Tabulka 2: Akreditované studijní programy a obory uskutečňované VŠKV Tabulka 3: Přehled realizovaného individuálního studia k Tabulka 4: Informační zabezpečení studijního programu VŠKV v roce Tabulka 5: Program studia Univerzity třetího věku VŠKV v akademickém roce 2011/ Tabulka 6: Program studia Univerzity třetího věku v Rumburku v akademickém roce 2011/ Tabulka 7: Přehled počtu vyhotovených znaleckých posudků a znalečného ÚKFD Tabulka 8: Přehled znaleckých posudků vypracovaných ÚKFD v roce Tabulka 9: Partnerské organizace Tabulka 10: Zastoupení VŠKV v mezinárodních a profesních organizacích Seznam příloh Příloha č. 1: Výroční zpráva o činnosti VŠKV za rok Tabulková část Příloha č. 2: Přehled publikační činnosti akademických pracovníků Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. za rok 2011 (samostatná příloha)

6 Výroční zpráva o činnosti za rok /50 1 Úvod Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. je soukromou neuniverzitní vysokou školou. V návaznosti na státní univerzitní systém vzdělávání a především s ohledem na uplatnění absolventů v praxi poskytuje ucelené vysokoškolské bakalářské vzdělání právní specializace. 2 Základní údaje o VŠKV Oficiální název soukromé vysoké školy je Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s., do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, je zapsána v oddíle O, vložka 32, jako obecně prospěšná společnost, pod identifikačním číslem Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. používá zkratku VŠKV a dále logo vysoké školy, shodné s logem umístěným na titulní straně této zprávy. Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. působí na adrese (sídlo VŠKV): Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. T. G. Masaryka 541/ Karlovy Vary Karlovarský kraj Česká republika Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. využívá tato dislokovaná pracoviště mimo její sídlo: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Výukové centrum Praha Střední škola technická Zelený pruh 1294/ Praha 4 - Krč Kraj Hlavní město Praha Česká republika Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Výukové centrum Rumburk Matušova Rumburk Ústecký kraj Česká republika Výukové centrum Praha pak dále k výuce využívá následující prostory: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Antala Staška Praha 4 - Krč Kraj Hlavní město Praha Česká republika Dům dětí a mládeže Praha 2 Stanice techniků Vyšehrad učebna výpočetní techniky Vratislavova 66/ Praha 2 Kraj Hlavní město Praha Česká republika Odborné učiliště Vyšehrad učebna výpočetní techniky Vratislavova 31/ Praha 2 Kraj Hlavní město Praha Česká republika

7 Výroční zpráva o činnosti za rok /50 Základní kontaktní spojení VŠKV jsou následující: Spojení VŠKV Výukové centrum Karlovy Vary: telefon: fax: web: Spojení VŠKV - Výukové centrum Praha: telefon: fax: web: 2.1 Struktura VŠKV Orgány VŠKV jsou ustaveny v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění (dále jen zákon o o.p.s. ) a zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen zákon o vysokých školách ) Statutem Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. VŠKV v roce 2011 registrovala u MŠMT ČR v souladu se zákonem o vysokých školách nový Statut školy, jenž je účinný od Základní struktura VŠKV je tímto Statutem ustavena v členění na orgány: 1. správní 2. samosprávné. Novým orgánem školy bylo tímto Statutem ustaveno Akademické plénum, které je zastupitelským akademickým orgánem a podílí se na ochraně akademických práv a svobod při činnosti VŠKV. Správními orgány VŠKV podle Statutu jsou: - ředitel, - kvestor, - správní rada, - dozorčí rada. Samosprávnými akademickými orgány VŠKV podle Statutu jsou: - rektor, - prorektor, - akademická rada, - disciplinární komise, - akademické plénum. Nejvyšším představitelem Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. je na akademické úrovni rektor vysoké školy. Na organizačně správní úrovni to byla do správní rada VŠKV v čele s předsedou správní rady statutárním orgánem školy, kterým byl Ing. Jiří Drábek. Od , v souladu s novým Statutem a novelou zákona o o.p.s. zanikla funkce předsedy správní rady a byla ustavena funkce ředitele, který je novým statutárním orgánem VŠKV.

8 Výroční zpráva o činnosti za rok /50 V roce 2011 proběhla personální změna na úrovni kvestora v důsledku odchodu kvestorky do důchodu. V průběhu roku 2011 dále pokračovala hlubší restrukturalizace školy podpořená postupujícím procesem přípravy certifikace ISO Struktura Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. a její součásti jsou prezentovány také na oficiálních internetových stránkách školy (viz V rámci výkonu konkrétních činností v souladu se Statutem školy jsou pak dle potřeby zřizovány další výkonné orgány VŠKV Správní orgány školy Ředitel Od je nově ustavena funkce ředitele, který je současně statutárním orgánem VŠKV: Ředitel Ing. Jiří Drábek Kvestor Do : Kvestor Od : Kvestor Kristina Trnková Ing. Vít Fiala Správní rada Do : Předseda správní rady Členové správní rady Od : Předseda správní rady Členové správní rady Ing. Jiří Drábek Ing. Jaroslav Fiala, CSc. Ing. Tomáš Vicherek Ing. Peter Gonda Mgr. Barbora Horáková Martin Sedlár Ing. Tomáš Vicherek Ing. Jaroslav Fiala, CSc. Mgr. Barbora Horáková Dozorčí rada Do Členové dozorčí rady Mgr. Magda Rothová Petra Fischerova Ing. Pavel Kottek

9 Výroční zpráva o činnosti za rok /50 Od Předseda dozorčí rady Členové dozorčí rady Ing. Petr Gonda Ing. Petr Piňos Ing. Pavel Kottek Samosprávné orgány školy Rektor Rektor Prorektor Prorektor pro studium a rozvoj prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c., mult. Ing. Dana Roubínková, Ph.D Akademická rada Ing. Jiří Drábek předseda správní rady VŠKV (do ) ředitel VŠKV (od ) Ing. Vít Fiala kvestor VŠKV (člen AR od ) prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. vedoucí katedry ústavního a mezinárodního práva VŠKV JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D. Ing. Petr Kulhánek prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. Ing. Jana Michková Institut kontroly, obecně prospěná společnost Praha primátor Města Karlovy Vary vedoucí katedry teorie práva a právní historie VŠKV Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c., mult. rektor, vedoucí katedry trestního práva, kriminalistiky a forenzních disciplín VŠKV prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. ekonomie VŠKV vedoucí katedry soukromého práva VŠKV vedoucí katedry správního práva a veřejné správy VŠKV (člen AR od ) prorektor pro studium a rozvoj, vedoucí katedry Ing. Helena Šuchmanová ředitelka Ústavu celoživotního vzdělávání (do člen AR, od tajemnice AR) prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc. rektor Vysoké školy evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích Kristina Trnková kvestor VŠKV (člen AR do ) Mgr. Doris Zelenková vedoucí katedry cizích jazyků

10 Výroční zpráva o činnosti za rok / Disciplinární komise Předseda komise Členové komise Tajemnice komise prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. PhDr. Markéta Grečová Libuše Hánová Daniela Rožcová Ing. Helena Šuchmanová Akademické plénum Novelou Statutu Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. bylo zřízeno Akademické plénum, které je zastupitelským akademickým orgánem, jenž má jedenáct členů, z nichž nejméně jedna třetina a nejvýše jedna polovina jsou studenti VŠKV. Způsob volby členů akademického pléna, jeho předsedy a pravidla jeho zasedání, jednání a členství stanoví vnitřní předpis VŠKV: Volební a jednací řád akademického pléna. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o zcela nový akademický orgán VŠKV, jehož ustavení prostřednictvím Statutu školy proběhlo k , probíhala v roce 2011 příprava jeho volby a zahájení činnosti v akademickém roce 2012/2013. Akademické plénum se bude podílet na ochraně akademických práv a svobod školy prostřednictvím: - projednávání předložených návrhů a připomínek ze strany členů akademické obce VŠKV, - podílení se na hodnocení činnosti VŠKV, - předkládání zpráv, návrhů a připomínek rektorovi, prorektorovi a řediteli Další výkonné orgány Kolegium rektora Opatřením rektora č. 9/2011 ze dne bylo ustaveno Kolegium rektora jako stálého poradního orgánu rektora a současně byly tímto opatřením jmenováni jeho členové: prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab., prof. JUDr. Josef Mečl, CSc., prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc., Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Kolegium rektora zahájilo svoji činnost ke dni

11 Výroční zpráva o činnosti za rok / Redakční rada Složení Redakční rady k : Vedoucí redaktor prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c., mult. Členové z vydávající Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D. prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc. prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. Dr. h. c. prof. JUDr. Jozef Madliak, CSc. prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Externí odborníci mimo VŠKV prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D. Dr. h. c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc. prof. PaeDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c. doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng. JUDr. Aleš Čeněk Redakce Tajemnice redakce Hana Víchová Členka redakce Mgr. Doris Zelenková Složení Redakční rady k : Vedoucí redaktor prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c., mult. Členové z vydávající Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D. doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Externí odborníci mimo VŠKV prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D. Dr. h. c. prof. JUDr. Jozef Madliak, CSc. Dr. h. c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc. prof. PaeDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c. doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng. JUDr. Aleš Čeněk Redakce Tajemnice redakce Hana Víchová Členka redakce Mgr. Doris Zelenková

12 Výroční zpráva o činnosti za rok /50 Složení Redakční rady k : Vedoucí redaktor prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c., mult. Členové z vydávající Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D. doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Externí odborníci mimo VŠKV prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. Prof. Nzw. Dr. hab. Leszek F. Korzeniowski JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D. Dr. h. c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc. prof. PaeDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c. doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng. JUDr. Aleš Čeněk Redakce Tajemnice redakce Hana Víchová Členka redakce Mgr. Doris Zelenková Složení Redakční rady k : Vedoucí redaktor prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c., mult. Členové z vydávající Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D. doc. JUDr. Antonín Filák, CSc. doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. doc. Ing. Roman Rak, Ph.D. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Externí odborníci mimo VŠKV prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. Prof. Nzw. Dr. hab. Leszek F. Korzeniowski JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D. Dr. h. c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc. prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng. JUDr. Aleš Čeněk Redakce Tajemnice redakce Hana Víchová Členka redakce Mgr. Doris Zelenková

13 Výroční zpráva o činnosti za rok / Pedagogická rada Ústavu pro celoživotní vzdělávání Členové z Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. JUDr. Eduard Bruna Ph.D. JUDr. Václav Bednář, Ph.D. doc. PhDr. Soňa Dorotíková, DrSc. prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult. doc. PhDr. Pavel Prunner, CSc. JUDr. Jaroslav Puš Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Mgr. Doris Zelenková Externí členové Stipendijní komise Naděžda Domecká (Krajský úřad Karlovarského kraje) Helena Payerová (Magistrát města Karlovy Vary) Bc. Marcel Vlasák (Městská policie Karlovy Vary) Opatřením rektora č. 1/2011 ze dne byla jmenována stipendijní komise v následujícím složení: Předseda komise Členové komise Tajemnice komise Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Kristina Trnková Jana Kubová Opatřením rektora č. 12/2011 ze dne byla jmenována stipendijní komise v novém složení: Předseda komise Členové komise Tajemnice komise Komise přijímacího řízení Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Ing. Vít Fiala JUDr. Václav Bednář, Ph.D. Jana Kubová Opatřením rektora č. 3/2010 ze dne byla jmenována komise přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2011/2012 v následujícím složení: Předseda komise Zástupce předsedy komise Tajemnice komise prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Jana Kubová

14 Výroční zpráva o činnosti za rok / Organizační struktura Organizační schéma VŠKV je dostupné z www. vskv.cz a v roce 2011 odpovídalo následující struktuře školy: Rektor prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c., mult. Prorektor pro studium Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Kvestor Kristina Trnková (do ) Ředitel Ústavu kriminalistiky a forenzních disciplín Ředitel Ústavu pro prevenci negativních jevů ve společnosti Ředitel Ústavu celoživotního vzdělávání Vedoucí katedry teorie práva a právní historie Vedoucí katedry ústavního a mezinárodního práva Vedoucí katedry soukromého práva Vedoucí oddělení občanského práva Vedoucí oddělení obchodního práva Vedoucí oddělení pracovního práva Vedoucí katedry trestního práva, kriminalistiky a forenzních disciplín Vedoucí oddělení trestního práva Vedoucí oddělení kriminalistiky Vedoucí oddělení forenzních disciplín Vedoucí katedry správního práva a veřejné správy Vedoucí katedry ekonomie Zástupce vedoucí katedry ekonomie Vedoucí katedry cizích jazyků Zástupce vedoucí katedry cizích jazyků Tajemnice Ústavu kriminalistiky a forenzních disciplín Karlovy Vary Tajemnice Ústavu kriminalistiky a forenzních disciplín Praha Ing. Vít Fiala (od ) doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D. Ing. Helena Šuchmanová prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. JUDr. Václav Bednář, Ph.D. prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c., mult. doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. doc. Ing. Roman Rak, Ph.D. doc. PhDr. Pavel Prunner, CSc. JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Ing. Helena Šuchmanová Mgr. Doris Zelenková Mgr. Lucie Hanková Michaela Bruštíková Hana Víchová Tajemnice Ústavu pro prevenci negativních jevů ve společnosti Bc. Ivana Jindrová (do )

15 Výroční zpráva o činnosti za rok /50 Tajemnice Ústavu Celoživotního vzdělávání Sekretariát rektora Karlovy Vary Sekretariát rektora Praha Marcela Červencová Marcela Červencová Telefon , fax: Hana Víchová Telefon: , fax: Asistentka kvestora Eva Dedichová od Asistentka rozvojových projektů a zahraničních styků Vedoucí knihovny Jaroslava Witney Telefon: , fax: Libuše Fuchsová Telefon, fax: Vedoucí Výukového centra Karlovy Vary Jana Kubová Telefon , fax: Vedoucí Výukového centra Praha Tajemnice pro práci s katedrami Karlovy Vary Tajemnice pro práci s katedrami Praha Studijní oddělení Karlovy Vary Studijní oddělení Praha Podatelna Bc. Ivana Jindrová (do ) Jana Kubová (od ) Telefon: , fax: Anna Jandová Telefon: Ivana Janků Telefon: , fax: Jana Steiningerová Telefon: , fax: Radka Kufová Telefon: , fax: Bc. Daniela Hübschmanová Telefon , fax: Michaela Bruštíková Telefon:

16 Výroční zpráva o činnosti za rok /50 Správce databází Správce sítí Tereza Kolmanová Telefon: Petr Juha Telefon: Zastoupení VŠKV v reprezentaci vysokých škol Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. je zastoupena prostřednictvím svých akademických pracovníků především v České konferenci rektorů (dále též jako ČKR ), jejímž členem byl v roce 2011 rektor VŠKV a v Radě vysokých škol (dále též jako RVŠ ), jejímž členem byl prorektor pro studium. Základní přehled členství VŠKV v reprezentaci vysokých škol je uveden v Tabulce č. 1a. Tabulka 1: Zastoupení VŠKV v reprezentaci českých vysokých škol v roce 2011 Reprezentace vysokých škol Delegát Funkce Česká konference rektorů prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult. člen ČKR Komora rektorů soukromých vysokých škol RVŠ - Předsednictvo RVŠ - Pracovní komise pro soukromé vysoké školy RVŠ - Pracovní komise legislativní prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. 2.3 Zastoupení žen v akademických orgánech VŠKV člen člen předsednictva Zastoupení žen v primárním akademickém orgánu VŠKV: akademické radě, představuje dvacet pět procent z celkového počtu jejích členů. Ženy jsou zastoupeny v nezanedbatelném poměru k mužům i v dalších orgánech školy a podílí se rovněž na řízení VŠKV ve vedoucích funkcích. 2.4 Poslání, vize, strategické cíle Poslání Studium na VŠKV zajistí kvalifikované právnické vzdělání a vychová odborníky, pro něž je orientace v právním řádu a schopnost aplikace konkrétních segmentů veřejného nebo soukromého práva, jasnou konkurenční výhodou na trhu práce. Studiem absolvent získá právní, manažerskou, finanční a jazykovou gramotnost, která mu poskytne zázemí k vlastnímu kompetentnímu uplatnění a rozhodování se Vize Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. chce budovat a rozvíjet kvalitu vzdělávacího procesu, respektujícího zásady moderního vysokoškolského studia, spolupůsobením všech subjektů účastnících se procesu výuky a učení, v systému opírajícím se o kontinuitu, tradice a přijaté evropské standardy a poskytovat ho vybranému okruhu uchazečů ztotožňujícímu se s touto filozofií. člen člen

17 Výroční zpráva o činnosti za rok / Strategické cíle VŠKV chce posilovat tradice, koncepci a rozvoj studijně-výukového procesu školy ve prospěch studenta a budoucího absolventa. VŠKV chce vychovávat odborníky pro právně specializované profese, na všech úrovních terciárního vzdělávání, s multidisciplinárními znalostmi, podpořenými dostatečnou schopností tvořit žádoucí inovace a změny. 2.5 Změny v oblasti vnitřních předpisů školy VŠKV zejména v souvislosti s novelou zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, registrovala u MŠMT ČR v souladu se zákonem o vysokých školách nový Statut školy, jenž je účinný od VŠKV pokračuje v revizi a přípravě nových znění vnitřních předpisů školy v souladu s cíli stanovenými v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠKV na období a jeho aktualizaci. Akademická rada VŠKV projednala na svém zasedání dne návrh Volebního a jednacího řádu akademického pléna a doporučila jej k dopracování a následnému schválení v souladu s vnitřními předpisy školy.

18 Výroční zpráva o činnosti za rok /50 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 3.1 Akreditovaný studijní program Vysoké škole Karlovy Vary, o.p.s., byl Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen MŠMT ), ze dne 15. března 2000, č. j / , udělen státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola. Současně jí byla udělena akreditace bakalářského studijního programu B6804 Právní specializace s prezenční a kombinovanou formou studia ve studijních oborech Právo v podnikání, Sociálně právní činnost, Veřejná správa a Soudní a notářská administrativní činnost. Rozhodnutím MŠMT, ze dne , č. j / /1, byl Vysoké škole Karlovy Vary, o.p.s. akreditován nový studijní program B 6811 Právní specializace - kontrolní činnost ve veřejné správě, který není dále členěn na studijní obory. Na jaře roku 2010 Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. v náročném a přísném akreditačním řízení úspěšně obhájila pokračování všech svých studijních programů i oborů a byla jí udělena akreditace do VŠKV tak v současnosti působí na základě Rozhodnutí o prodloužení platnosti akreditace, které vydalo MŠMT dne 11. května 2010 pod č. j. 1219/ /1. Přehled VŠKV uskutečňovaných studijních programů a oborů je uvedeny v následující tabulce 2 a současně tabulce 3.1 v Příloze č. 1 této zprávy. Tabulka 2: Akreditované studijní programy a obory uskutečňované VŠKV Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru Název studijního oboru Typ studia B6804 Právní specializace 6804R012 Právo v podnikání bakalářské B6804 Právní specializace 6804R015 Sociálně právní činnost bakalářské B6804 Právní specializace 6804R022 Veřejná správa bakalářské B6804 Právní specializace 6804R017 B6811 Právní specializace kontrolní činnost ve veřejné správě Soudní a notářská administrativní činnost bakalářské Forma studia Prezenční kombinovaná Prezenční kombinovaná prezenční kombinovaná prezenční kombinovaná Standardní doba studia 3 roky 3 roky 3 roky 3 roky 6804R000 bez studijního oboru bakalářské prezenční 3 roky 3.2 Studium v cizím jazyce a společné studijní programy Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. neuskutečňuje studijní programy v cizím jazyce, ani tzv. Joint/Double/Multiple Degree studijní programy; údaje o těchto skutečnostech jsou uvedeny v tabulkách 3.2 a 3.3 v Příloze č. 1 této zprávy. VŠKV je však jednou z mála nefilologických vysokých škol v České republice, která svým studentům vedle studia právnických, ekonomických, informatických a dalších profilových mezioborových předmětů nabízí i výuku cizího jazyka. Cizí jazyk pokročilý je navíc předmětem povinným po celou dobu studia a je zaměřen především na odborný právnický styl - osvojení slovní zásoby z různých oblastí práva. Tým vyučujících cizích jazyků na VŠKV, příslušný samostatné Katedře cizích jazyků, je tvořen zkušenými pedagogy, kteří své práci se studenty věnují maximální úsilí. VŠKV je tak schopna poskytovat výuku nejen svým studentům, ale nabízí výuku odborné právnické angličtiny, němčiny a ruštiny i jednotlivcům nebo skupinám.

19 Výroční zpráva o činnosti za rok /50 Vysoká škola Karlovy Vary o.p.s. rovněž neuskutečňuje žádný studijní program společně s jinou vysokou školou nebo vyšší odbornou školou; údaje o těchto skutečnostech jsou uvedeny v tabulkách 3.4 a 3.5 v Příloze č. 1 této zprávy. VŠKV ve vztahu k ostatním vysokým školám a vyšším odborným školám, v souladu s částí II. čl. 4 odst. 5 Statutu školy a zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění (dále jen zákon o vysokých školách ), přijímá ke studiu rovněž: - uchazeče, který absolvoval akreditovaný studijní program na vysoké škole a studium řádně ukončil, - uchazeče, který absolvoval akreditovaný vzdělávací program ve vyšší odborné škole a studium ukončil absolutoriem, - uchazeče, který absolvoval část akreditovaného studijního programu na vysoké škole, - uchazeče, který absolvoval část akreditovaného vzdělávacího programu ve vyšší odborné škole, - uchazeče studující akreditovaný studijní program na jiné vysoké škole, - uchazeče studující akreditovaný vzdělávací program ve vyšší odborné škole. 3.3 Působení VŠKV mimo obec sídla VŠKV je jedinou vysokou školou (ze soukromých, veřejných i státních), která má sídlo v Karlovarském kraji. Škola teritoriálně uskutečňuje svou činnost: - v Karlových Varech, v místě sídla školy: VŠKV - Výukové centrum Karlovy Vary, - v Praze, v místě detašovaného pracoviště rovnocenného s místem sídla: VŠKV - Výukové centrum Praha, - v Rumburku, v místě specializovaného pracoviště Univerzity třetího věku: VŠKV - Výukové centrum Rumburk. V Karlových Varech a Praze probíhá výuka v rámci akreditovaného studijního programu B6804 Právní specializace s prezenční a kombinovanou formou studia ve studijních oborech Právo v podnikání, Sociálně právní činnost, Veřejná správa a Soudní a notářská administrativní činnost. Studium v obou těchto Výukových centrech je realizováno v procesu, činnostech i rozhodujícím personálním obsazení identicky. Údaje o těchto skutečnostech jsou uvedeny v tabulce 3.6 v Příloze č. 1 této zprávy. Ve Výukovém centru Rumburk není realizováno studium žádného z akreditovaných studijních programů; pracoviště se věnuje pouze vzdělávání seniorů v souladu s 60 zákona o vysokých školách v rámci Univerzity třetího věku, která působí pod Ústavem celoživotního vzdělávání VŠKV. 3.4 Národní referenční rámec terciárního vzdělávání Zástupci VŠKV se zúčastnili seminářů Metodické podpory implementace národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání, jehož závěry budou aplikovány na profily studijních programů a oborů. VŠKV v tomto smyslu pracuje na vybudování efektivnější profilace absolventů více reflektující potřeby praxe a následné inovaci studijních programů a oborů. V roce 2011 pokračovaly úpravy Sylabů jednotlivých předmětů vyučovaných na VŠKV, které budou završeny v akademickém roce 2012/2013 zveřejněním sady nových Sylabů, zahrnujících pro jednotlivé předměty výstupy z učení, tj. oborové znalosti a dovednosti a obecné způsobilosti.

20 Výroční zpráva o činnosti za rok / Kreditový systém Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. vlastními silami připravila a od akademického roku 2009/2010 zavedla režim ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System Evropský systém přenosu kreditů). Zavedený ECTS systém studia řeší: - zjednodušení strukturování celého studijního procesu a jeho promítnutí do studijního plánu, - přehlednost a kompatibilitu studijního procesu, a to především na základě odbourání překryvů jednotlivých předmětů a vyloučení určitého zdvojování studijních povinností daného původním systémem zápočtů a zkoušek, - zrovnoměrnění studijní zátěže v jednotlivých semestrech a akademických rocích studia jak u prezenčního, tak u kombinovaného studia, - rozložení studijní zátěže vázané na rozsah a obsah státních závěrečných zkoušek a jejich provázanost se strukturou studijního plánu s cílem zvýšit kvalitu examinace, - jasný kvalitativní rámec prostupnosti studentů mezi studijními programy a obory nejen v rámci VŠKV, ale rovněž v rámci terciárního vzdělávání obecně (viz členění uchazečů uvedené v subkapitole 3.2 této zprávy), - důslednější profilace studentů v jednotlivých oborech, avšak společně s možností individuální modifikace studia podle potřeb studenta prostřednictvím oborových a mezioborových bloků povinně volitelných a volitelných předmětů, - zabezpečení jednoznačného kvalitativního rámce studenty absolvovaného studia a tím umožnění a zjednodušení převodu kreditů mezi různými formami vzdělávání i studijními programy, v souladu s posláním ECTS a cíli Boloňského procesu, - vydávání Dodatku k diplomu (Diploma Supplement) obsahujícího kreditovou hodnotu jednotlivých součástí studia a možnost jeho certifikace (Diploma Supplement Label). Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. při přípravě zavedení ECTS do systému studia důsledně sledovala filozofii využití tohoto systému: kreditní jednotka je chápána zejména jako jednotka studijní zátěže průměrného studenta. VŠKV při přidělování numerické hodnoty ECTS kreditů jednotlivým předmětům svého studijního programu důsledně analyzovala, a v Sylabech předmětů zobrazila, celkovou studijní (pracovní) zátěž studenta, spojenou s úspěšným absolvováním studia v jednotlivých předmětech, i studiu jako celku. Celková studijní zátěž ve studijních programech VŠKV za jeden akademický rok odpovídá hodnotě 60 kreditů, studium v bakalářském studijním programu odpovídá hodnotě 180 kreditů za standardní dobu studia (tři roky studia): jeden kredit pak představuje minimálně 25, maximálně 30 hodin studijní zátěže (tj. práce studenta vynaložené jím na splnění příslušných forem studijních povinností nutných k absolvování předmětu přímé účasti ve výuce, přípravě na výuku, vypracování formálně stanovených studijních povinností, samostudiu atd.). Přímý kontakt studenta se školou, pouze prostřednictvím kontaktních vyučovacích hodin, tak již není jedinou a rozhodující jednotkou pro stanovení rozsahu a struktury studijního plánu. 3.6 Další vzdělávací aktivity V období od do vybraní studenti VŠKV vyjeli na studijní cestu do Bruselu, kde byla na programu návštěva a prohlídka institucí EU: Evropská komise, Evropský parlament, Rada EU. Zúčastnění studenti tak měli příležitost poznat fungování institucí EU z jiné stránky a na vlastní oči vidět, jak tyto orgány fungují. Studenti se také setkali s českými absolventy právnických oborů, kteří v těchto orgánech pracují.

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011 Obsah 1 ÚVOD... 4 1.1 STRUKTURA VŠKV... 6 1.2 ORGÁNY VŠKV... 9 1.2.1 Správní rada... 9 1.2.2 Dozorčí rada... 9 1.2.3 Akademická

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 6/2015 KE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI MIMO AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví V souvislosti ze získáním akreditace pro uskutečňování rigorózního řízení ve studijním programu

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2015. Přerov projednáno a schváleno Akademickou radou

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více