Výroční zpráva o činnosti za rok Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012

2 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Sídlo předkladatele: Karlovy Vary, T. G. Masaryka 3, PSČ Typ právnické osoby: Zřizovatel: Statutární zástupce: obecně prospěšná společnost Karlovarský vzdělávací institut, s.r.o. ředitel Schválil: správní rada na svém jednání dne 25. června Předkládá: rektor 2 Předloženo: Předloženo v podobě: Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 3 Krajskému soudu v Plzni Sbírka listin 4 2 analogově, tj. v písemném vyhotovení, 1 digitálně, tj. v elektronickém vyhotovení na mobilním médiu CD-ROM obsahující úplnou verzi výroční zprávy ve formátu *.doc, *.pdf. prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c., mult., v. r. rektor 1 V souladu s částí III. čl. 15 odst. 6 písmena c) Statutu Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. 2 V souladu s částí V. čl. 25 odst. 2 Statutu Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. 3 V souladu s 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění 4 V souladu s 20 odst. 2 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech v platném znění.

3 Obsah OBSAH... 3 SEZNAM TABULEK... 5 SEZNAM PŘÍLOH ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VŠKV STRUKTURA VŠKV Správní orgány školy Ředitel Kvestor Správní rada Dozorčí rada Samosprávné orgány školy Rektor Prorektor Akademická rada Disciplinární komise Akademické plénum Další výkonné orgány Kolegium rektora Redakční rada Pedagogická rada Ústavu pro celoživotní vzdělávání Stipendijní komise Komise přijímacího řízení Organizační struktura ZASTOUPENÍ VŠKV V REPREZENTACI VYSOKÝCH ŠKOL ZASTOUPENÍ ŽEN V AKADEMICKÝCH ORGÁNECH VŠKV POSLÁNÍ, VIZE, STRATEGICKÉ CÍLE Poslání Vize Strategické cíle ZMĚNY V OBLASTI VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ŠKOLY STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST AKREDITOVANÝ STUDIJNÍ PROGRAM STUDIUM V CIZÍM JAZYCE A SPOLEČNÉ STUDIJNÍ PROGRAMY PŮSOBENÍ VŠKV MIMO OBEC SÍDLA NÁRODNÍ REFERENČNÍ RÁMEC TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KREDITOVÝ SYSTÉM DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY STUDENTI STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOST, JEJÍ PŘÍČINY A ŘEŠENÍ ABSOLVENTI ZÁJEM O STUDIUM AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI...25

4 8 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI STUDENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ STIPENDIA INDIVIDUÁLNÍ STUDIUM PORADENSKÉ SLUŽBY STUDENTI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY PÉČE O ZAMĚSTNANCE INFRASTRUKTURA KNIHOVNA VŠKV INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURA CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAMY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST (VE SMYSLU 1 ZÁKONA č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH) VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST VŠKV Publikační činnost VŠKV KARLOVARSKÁ PRÁVNÍ REVUE VĚDECKO-VÝZKUMNÁ A TVŮRČÍ ČINNOST ÚSTAVŮ VŠKV Ústav pro prevenci negativních jevů ve společnosti Hlavní výstupy činnosti ÚPNS Hlavní uskutečněné aktivity Ústav kriminalistiky a forenzních disciplín Publikační činnost ústavu formou znaleckých posudků VĚDECKÉ KONFERENCE STUDENTSKÁ VĚDECKÁ ODBORNÁ ČINNOST INTERNACIONALIZACE ZAJIŠŤ OVÁNÍ KVALIT Y ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH VŠKV SYSTÉM INTERNÍHO HODNOCENÍ SYSTÉM EXTERNÍHO HODNOCENÍ MANAGEMENT JAKOSTI ISO NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE VYSOKÉ ŠKOLY ROZVOJ VYSOKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ZÁVĚR...50

5 Seznam tabulek Tabulka 1: Zastoupení VŠKV v reprezentaci českých vysokých škol v roce Tabulka 2: Akreditované studijní programy a obory uskutečňované VŠKV Tabulka 3: Přehled realizovaného individuálního studia k Tabulka 4: Informační zabezpečení studijního programu VŠKV v roce Tabulka 5: Program studia Univerzity třetího věku VŠKV v akademickém roce 2011/ Tabulka 6: Program studia Univerzity třetího věku v Rumburku v akademickém roce 2011/ Tabulka 7: Přehled počtu vyhotovených znaleckých posudků a znalečného ÚKFD Tabulka 8: Přehled znaleckých posudků vypracovaných ÚKFD v roce Tabulka 9: Partnerské organizace Tabulka 10: Zastoupení VŠKV v mezinárodních a profesních organizacích Seznam příloh Příloha č. 1: Výroční zpráva o činnosti VŠKV za rok Tabulková část Příloha č. 2: Přehled publikační činnosti akademických pracovníků Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. za rok 2011 (samostatná příloha)

6 Výroční zpráva o činnosti za rok /50 1 Úvod Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. je soukromou neuniverzitní vysokou školou. V návaznosti na státní univerzitní systém vzdělávání a především s ohledem na uplatnění absolventů v praxi poskytuje ucelené vysokoškolské bakalářské vzdělání právní specializace. 2 Základní údaje o VŠKV Oficiální název soukromé vysoké školy je Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s., do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, je zapsána v oddíle O, vložka 32, jako obecně prospěšná společnost, pod identifikačním číslem Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. používá zkratku VŠKV a dále logo vysoké školy, shodné s logem umístěným na titulní straně této zprávy. Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. působí na adrese (sídlo VŠKV): Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. T. G. Masaryka 541/ Karlovy Vary Karlovarský kraj Česká republika Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. využívá tato dislokovaná pracoviště mimo její sídlo: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Výukové centrum Praha Střední škola technická Zelený pruh 1294/ Praha 4 - Krč Kraj Hlavní město Praha Česká republika Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Výukové centrum Rumburk Matušova Rumburk Ústecký kraj Česká republika Výukové centrum Praha pak dále k výuce využívá následující prostory: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Antala Staška Praha 4 - Krč Kraj Hlavní město Praha Česká republika Dům dětí a mládeže Praha 2 Stanice techniků Vyšehrad učebna výpočetní techniky Vratislavova 66/ Praha 2 Kraj Hlavní město Praha Česká republika Odborné učiliště Vyšehrad učebna výpočetní techniky Vratislavova 31/ Praha 2 Kraj Hlavní město Praha Česká republika

7 Výroční zpráva o činnosti za rok /50 Základní kontaktní spojení VŠKV jsou následující: Spojení VŠKV Výukové centrum Karlovy Vary: telefon: fax: web: Spojení VŠKV - Výukové centrum Praha: telefon: fax: web: 2.1 Struktura VŠKV Orgány VŠKV jsou ustaveny v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění (dále jen zákon o o.p.s. ) a zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen zákon o vysokých školách ) Statutem Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. VŠKV v roce 2011 registrovala u MŠMT ČR v souladu se zákonem o vysokých školách nový Statut školy, jenž je účinný od Základní struktura VŠKV je tímto Statutem ustavena v členění na orgány: 1. správní 2. samosprávné. Novým orgánem školy bylo tímto Statutem ustaveno Akademické plénum, které je zastupitelským akademickým orgánem a podílí se na ochraně akademických práv a svobod při činnosti VŠKV. Správními orgány VŠKV podle Statutu jsou: - ředitel, - kvestor, - správní rada, - dozorčí rada. Samosprávnými akademickými orgány VŠKV podle Statutu jsou: - rektor, - prorektor, - akademická rada, - disciplinární komise, - akademické plénum. Nejvyšším představitelem Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. je na akademické úrovni rektor vysoké školy. Na organizačně správní úrovni to byla do správní rada VŠKV v čele s předsedou správní rady statutárním orgánem školy, kterým byl Ing. Jiří Drábek. Od , v souladu s novým Statutem a novelou zákona o o.p.s. zanikla funkce předsedy správní rady a byla ustavena funkce ředitele, který je novým statutárním orgánem VŠKV.

8 Výroční zpráva o činnosti za rok /50 V roce 2011 proběhla personální změna na úrovni kvestora v důsledku odchodu kvestorky do důchodu. V průběhu roku 2011 dále pokračovala hlubší restrukturalizace školy podpořená postupujícím procesem přípravy certifikace ISO Struktura Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. a její součásti jsou prezentovány také na oficiálních internetových stránkách školy (viz V rámci výkonu konkrétních činností v souladu se Statutem školy jsou pak dle potřeby zřizovány další výkonné orgány VŠKV Správní orgány školy Ředitel Od je nově ustavena funkce ředitele, který je současně statutárním orgánem VŠKV: Ředitel Ing. Jiří Drábek Kvestor Do : Kvestor Od : Kvestor Kristina Trnková Ing. Vít Fiala Správní rada Do : Předseda správní rady Členové správní rady Od : Předseda správní rady Členové správní rady Ing. Jiří Drábek Ing. Jaroslav Fiala, CSc. Ing. Tomáš Vicherek Ing. Peter Gonda Mgr. Barbora Horáková Martin Sedlár Ing. Tomáš Vicherek Ing. Jaroslav Fiala, CSc. Mgr. Barbora Horáková Dozorčí rada Do Členové dozorčí rady Mgr. Magda Rothová Petra Fischerova Ing. Pavel Kottek

9 Výroční zpráva o činnosti za rok /50 Od Předseda dozorčí rady Členové dozorčí rady Ing. Petr Gonda Ing. Petr Piňos Ing. Pavel Kottek Samosprávné orgány školy Rektor Rektor Prorektor Prorektor pro studium a rozvoj prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c., mult. Ing. Dana Roubínková, Ph.D Akademická rada Ing. Jiří Drábek předseda správní rady VŠKV (do ) ředitel VŠKV (od ) Ing. Vít Fiala kvestor VŠKV (člen AR od ) prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. vedoucí katedry ústavního a mezinárodního práva VŠKV JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D. Ing. Petr Kulhánek prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. Ing. Jana Michková Institut kontroly, obecně prospěná společnost Praha primátor Města Karlovy Vary vedoucí katedry teorie práva a právní historie VŠKV Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c., mult. rektor, vedoucí katedry trestního práva, kriminalistiky a forenzních disciplín VŠKV prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. ekonomie VŠKV vedoucí katedry soukromého práva VŠKV vedoucí katedry správního práva a veřejné správy VŠKV (člen AR od ) prorektor pro studium a rozvoj, vedoucí katedry Ing. Helena Šuchmanová ředitelka Ústavu celoživotního vzdělávání (do člen AR, od tajemnice AR) prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc. rektor Vysoké školy evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích Kristina Trnková kvestor VŠKV (člen AR do ) Mgr. Doris Zelenková vedoucí katedry cizích jazyků

10 Výroční zpráva o činnosti za rok / Disciplinární komise Předseda komise Členové komise Tajemnice komise prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. PhDr. Markéta Grečová Libuše Hánová Daniela Rožcová Ing. Helena Šuchmanová Akademické plénum Novelou Statutu Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. bylo zřízeno Akademické plénum, které je zastupitelským akademickým orgánem, jenž má jedenáct členů, z nichž nejméně jedna třetina a nejvýše jedna polovina jsou studenti VŠKV. Způsob volby členů akademického pléna, jeho předsedy a pravidla jeho zasedání, jednání a členství stanoví vnitřní předpis VŠKV: Volební a jednací řád akademického pléna. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o zcela nový akademický orgán VŠKV, jehož ustavení prostřednictvím Statutu školy proběhlo k , probíhala v roce 2011 příprava jeho volby a zahájení činnosti v akademickém roce 2012/2013. Akademické plénum se bude podílet na ochraně akademických práv a svobod školy prostřednictvím: - projednávání předložených návrhů a připomínek ze strany členů akademické obce VŠKV, - podílení se na hodnocení činnosti VŠKV, - předkládání zpráv, návrhů a připomínek rektorovi, prorektorovi a řediteli Další výkonné orgány Kolegium rektora Opatřením rektora č. 9/2011 ze dne bylo ustaveno Kolegium rektora jako stálého poradního orgánu rektora a současně byly tímto opatřením jmenováni jeho členové: prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab., prof. JUDr. Josef Mečl, CSc., prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc., Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Kolegium rektora zahájilo svoji činnost ke dni

11 Výroční zpráva o činnosti za rok / Redakční rada Složení Redakční rady k : Vedoucí redaktor prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c., mult. Členové z vydávající Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D. prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc. prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. Dr. h. c. prof. JUDr. Jozef Madliak, CSc. prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Externí odborníci mimo VŠKV prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D. Dr. h. c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc. prof. PaeDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c. doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng. JUDr. Aleš Čeněk Redakce Tajemnice redakce Hana Víchová Členka redakce Mgr. Doris Zelenková Složení Redakční rady k : Vedoucí redaktor prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c., mult. Členové z vydávající Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D. doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Externí odborníci mimo VŠKV prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D. Dr. h. c. prof. JUDr. Jozef Madliak, CSc. Dr. h. c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc. prof. PaeDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c. doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng. JUDr. Aleš Čeněk Redakce Tajemnice redakce Hana Víchová Členka redakce Mgr. Doris Zelenková

12 Výroční zpráva o činnosti za rok /50 Složení Redakční rady k : Vedoucí redaktor prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c., mult. Členové z vydávající Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D. doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Externí odborníci mimo VŠKV prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. Prof. Nzw. Dr. hab. Leszek F. Korzeniowski JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D. Dr. h. c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc. prof. PaeDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c. doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng. JUDr. Aleš Čeněk Redakce Tajemnice redakce Hana Víchová Členka redakce Mgr. Doris Zelenková Složení Redakční rady k : Vedoucí redaktor prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c., mult. Členové z vydávající Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D. doc. JUDr. Antonín Filák, CSc. doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. doc. Ing. Roman Rak, Ph.D. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Externí odborníci mimo VŠKV prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. Prof. Nzw. Dr. hab. Leszek F. Korzeniowski JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D. Dr. h. c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc. prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng. JUDr. Aleš Čeněk Redakce Tajemnice redakce Hana Víchová Členka redakce Mgr. Doris Zelenková

13 Výroční zpráva o činnosti za rok / Pedagogická rada Ústavu pro celoživotní vzdělávání Členové z Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. JUDr. Eduard Bruna Ph.D. JUDr. Václav Bednář, Ph.D. doc. PhDr. Soňa Dorotíková, DrSc. prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult. doc. PhDr. Pavel Prunner, CSc. JUDr. Jaroslav Puš Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Mgr. Doris Zelenková Externí členové Stipendijní komise Naděžda Domecká (Krajský úřad Karlovarského kraje) Helena Payerová (Magistrát města Karlovy Vary) Bc. Marcel Vlasák (Městská policie Karlovy Vary) Opatřením rektora č. 1/2011 ze dne byla jmenována stipendijní komise v následujícím složení: Předseda komise Členové komise Tajemnice komise Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Kristina Trnková Jana Kubová Opatřením rektora č. 12/2011 ze dne byla jmenována stipendijní komise v novém složení: Předseda komise Členové komise Tajemnice komise Komise přijímacího řízení Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Ing. Vít Fiala JUDr. Václav Bednář, Ph.D. Jana Kubová Opatřením rektora č. 3/2010 ze dne byla jmenována komise přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2011/2012 v následujícím složení: Předseda komise Zástupce předsedy komise Tajemnice komise prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Jana Kubová

14 Výroční zpráva o činnosti za rok / Organizační struktura Organizační schéma VŠKV je dostupné z www. vskv.cz a v roce 2011 odpovídalo následující struktuře školy: Rektor prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c., mult. Prorektor pro studium Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Kvestor Kristina Trnková (do ) Ředitel Ústavu kriminalistiky a forenzních disciplín Ředitel Ústavu pro prevenci negativních jevů ve společnosti Ředitel Ústavu celoživotního vzdělávání Vedoucí katedry teorie práva a právní historie Vedoucí katedry ústavního a mezinárodního práva Vedoucí katedry soukromého práva Vedoucí oddělení občanského práva Vedoucí oddělení obchodního práva Vedoucí oddělení pracovního práva Vedoucí katedry trestního práva, kriminalistiky a forenzních disciplín Vedoucí oddělení trestního práva Vedoucí oddělení kriminalistiky Vedoucí oddělení forenzních disciplín Vedoucí katedry správního práva a veřejné správy Vedoucí katedry ekonomie Zástupce vedoucí katedry ekonomie Vedoucí katedry cizích jazyků Zástupce vedoucí katedry cizích jazyků Tajemnice Ústavu kriminalistiky a forenzních disciplín Karlovy Vary Tajemnice Ústavu kriminalistiky a forenzních disciplín Praha Ing. Vít Fiala (od ) doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D. Ing. Helena Šuchmanová prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. JUDr. Václav Bednář, Ph.D. prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c., mult. doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. doc. Ing. Roman Rak, Ph.D. doc. PhDr. Pavel Prunner, CSc. JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Ing. Helena Šuchmanová Mgr. Doris Zelenková Mgr. Lucie Hanková Michaela Bruštíková Hana Víchová Tajemnice Ústavu pro prevenci negativních jevů ve společnosti Bc. Ivana Jindrová (do )

15 Výroční zpráva o činnosti za rok /50 Tajemnice Ústavu Celoživotního vzdělávání Sekretariát rektora Karlovy Vary Sekretariát rektora Praha Marcela Červencová Marcela Červencová Telefon , fax: Hana Víchová Telefon: , fax: Asistentka kvestora Eva Dedichová od Asistentka rozvojových projektů a zahraničních styků Vedoucí knihovny Jaroslava Witney Telefon: , fax: Libuše Fuchsová Telefon, fax: Vedoucí Výukového centra Karlovy Vary Jana Kubová Telefon , fax: Vedoucí Výukového centra Praha Tajemnice pro práci s katedrami Karlovy Vary Tajemnice pro práci s katedrami Praha Studijní oddělení Karlovy Vary Studijní oddělení Praha Podatelna Bc. Ivana Jindrová (do ) Jana Kubová (od ) Telefon: , fax: Anna Jandová Telefon: Ivana Janků Telefon: , fax: Jana Steiningerová Telefon: , fax: Radka Kufová Telefon: , fax: Bc. Daniela Hübschmanová Telefon , fax: Michaela Bruštíková Telefon:

16 Výroční zpráva o činnosti za rok /50 Správce databází Správce sítí Tereza Kolmanová Telefon: Petr Juha Telefon: Zastoupení VŠKV v reprezentaci vysokých škol Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. je zastoupena prostřednictvím svých akademických pracovníků především v České konferenci rektorů (dále též jako ČKR ), jejímž členem byl v roce 2011 rektor VŠKV a v Radě vysokých škol (dále též jako RVŠ ), jejímž členem byl prorektor pro studium. Základní přehled členství VŠKV v reprezentaci vysokých škol je uveden v Tabulce č. 1a. Tabulka 1: Zastoupení VŠKV v reprezentaci českých vysokých škol v roce 2011 Reprezentace vysokých škol Delegát Funkce Česká konference rektorů prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult. člen ČKR Komora rektorů soukromých vysokých škol RVŠ - Předsednictvo RVŠ - Pracovní komise pro soukromé vysoké školy RVŠ - Pracovní komise legislativní prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. 2.3 Zastoupení žen v akademických orgánech VŠKV člen člen předsednictva Zastoupení žen v primárním akademickém orgánu VŠKV: akademické radě, představuje dvacet pět procent z celkového počtu jejích členů. Ženy jsou zastoupeny v nezanedbatelném poměru k mužům i v dalších orgánech školy a podílí se rovněž na řízení VŠKV ve vedoucích funkcích. 2.4 Poslání, vize, strategické cíle Poslání Studium na VŠKV zajistí kvalifikované právnické vzdělání a vychová odborníky, pro něž je orientace v právním řádu a schopnost aplikace konkrétních segmentů veřejného nebo soukromého práva, jasnou konkurenční výhodou na trhu práce. Studiem absolvent získá právní, manažerskou, finanční a jazykovou gramotnost, která mu poskytne zázemí k vlastnímu kompetentnímu uplatnění a rozhodování se Vize Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. chce budovat a rozvíjet kvalitu vzdělávacího procesu, respektujícího zásady moderního vysokoškolského studia, spolupůsobením všech subjektů účastnících se procesu výuky a učení, v systému opírajícím se o kontinuitu, tradice a přijaté evropské standardy a poskytovat ho vybranému okruhu uchazečů ztotožňujícímu se s touto filozofií. člen člen

17 Výroční zpráva o činnosti za rok / Strategické cíle VŠKV chce posilovat tradice, koncepci a rozvoj studijně-výukového procesu školy ve prospěch studenta a budoucího absolventa. VŠKV chce vychovávat odborníky pro právně specializované profese, na všech úrovních terciárního vzdělávání, s multidisciplinárními znalostmi, podpořenými dostatečnou schopností tvořit žádoucí inovace a změny. 2.5 Změny v oblasti vnitřních předpisů školy VŠKV zejména v souvislosti s novelou zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, registrovala u MŠMT ČR v souladu se zákonem o vysokých školách nový Statut školy, jenž je účinný od VŠKV pokračuje v revizi a přípravě nových znění vnitřních předpisů školy v souladu s cíli stanovenými v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠKV na období a jeho aktualizaci. Akademická rada VŠKV projednala na svém zasedání dne návrh Volebního a jednacího řádu akademického pléna a doporučila jej k dopracování a následnému schválení v souladu s vnitřními předpisy školy.

18 Výroční zpráva o činnosti za rok /50 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 3.1 Akreditovaný studijní program Vysoké škole Karlovy Vary, o.p.s., byl Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen MŠMT ), ze dne 15. března 2000, č. j / , udělen státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola. Současně jí byla udělena akreditace bakalářského studijního programu B6804 Právní specializace s prezenční a kombinovanou formou studia ve studijních oborech Právo v podnikání, Sociálně právní činnost, Veřejná správa a Soudní a notářská administrativní činnost. Rozhodnutím MŠMT, ze dne , č. j / /1, byl Vysoké škole Karlovy Vary, o.p.s. akreditován nový studijní program B 6811 Právní specializace - kontrolní činnost ve veřejné správě, který není dále členěn na studijní obory. Na jaře roku 2010 Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. v náročném a přísném akreditačním řízení úspěšně obhájila pokračování všech svých studijních programů i oborů a byla jí udělena akreditace do VŠKV tak v současnosti působí na základě Rozhodnutí o prodloužení platnosti akreditace, které vydalo MŠMT dne 11. května 2010 pod č. j. 1219/ /1. Přehled VŠKV uskutečňovaných studijních programů a oborů je uvedeny v následující tabulce 2 a současně tabulce 3.1 v Příloze č. 1 této zprávy. Tabulka 2: Akreditované studijní programy a obory uskutečňované VŠKV Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru Název studijního oboru Typ studia B6804 Právní specializace 6804R012 Právo v podnikání bakalářské B6804 Právní specializace 6804R015 Sociálně právní činnost bakalářské B6804 Právní specializace 6804R022 Veřejná správa bakalářské B6804 Právní specializace 6804R017 B6811 Právní specializace kontrolní činnost ve veřejné správě Soudní a notářská administrativní činnost bakalářské Forma studia Prezenční kombinovaná Prezenční kombinovaná prezenční kombinovaná prezenční kombinovaná Standardní doba studia 3 roky 3 roky 3 roky 3 roky 6804R000 bez studijního oboru bakalářské prezenční 3 roky 3.2 Studium v cizím jazyce a společné studijní programy Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. neuskutečňuje studijní programy v cizím jazyce, ani tzv. Joint/Double/Multiple Degree studijní programy; údaje o těchto skutečnostech jsou uvedeny v tabulkách 3.2 a 3.3 v Příloze č. 1 této zprávy. VŠKV je však jednou z mála nefilologických vysokých škol v České republice, která svým studentům vedle studia právnických, ekonomických, informatických a dalších profilových mezioborových předmětů nabízí i výuku cizího jazyka. Cizí jazyk pokročilý je navíc předmětem povinným po celou dobu studia a je zaměřen především na odborný právnický styl - osvojení slovní zásoby z různých oblastí práva. Tým vyučujících cizích jazyků na VŠKV, příslušný samostatné Katedře cizích jazyků, je tvořen zkušenými pedagogy, kteří své práci se studenty věnují maximální úsilí. VŠKV je tak schopna poskytovat výuku nejen svým studentům, ale nabízí výuku odborné právnické angličtiny, němčiny a ruštiny i jednotlivcům nebo skupinám.

19 Výroční zpráva o činnosti za rok /50 Vysoká škola Karlovy Vary o.p.s. rovněž neuskutečňuje žádný studijní program společně s jinou vysokou školou nebo vyšší odbornou školou; údaje o těchto skutečnostech jsou uvedeny v tabulkách 3.4 a 3.5 v Příloze č. 1 této zprávy. VŠKV ve vztahu k ostatním vysokým školám a vyšším odborným školám, v souladu s částí II. čl. 4 odst. 5 Statutu školy a zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění (dále jen zákon o vysokých školách ), přijímá ke studiu rovněž: - uchazeče, který absolvoval akreditovaný studijní program na vysoké škole a studium řádně ukončil, - uchazeče, který absolvoval akreditovaný vzdělávací program ve vyšší odborné škole a studium ukončil absolutoriem, - uchazeče, který absolvoval část akreditovaného studijního programu na vysoké škole, - uchazeče, který absolvoval část akreditovaného vzdělávacího programu ve vyšší odborné škole, - uchazeče studující akreditovaný studijní program na jiné vysoké škole, - uchazeče studující akreditovaný vzdělávací program ve vyšší odborné škole. 3.3 Působení VŠKV mimo obec sídla VŠKV je jedinou vysokou školou (ze soukromých, veřejných i státních), která má sídlo v Karlovarském kraji. Škola teritoriálně uskutečňuje svou činnost: - v Karlových Varech, v místě sídla školy: VŠKV - Výukové centrum Karlovy Vary, - v Praze, v místě detašovaného pracoviště rovnocenného s místem sídla: VŠKV - Výukové centrum Praha, - v Rumburku, v místě specializovaného pracoviště Univerzity třetího věku: VŠKV - Výukové centrum Rumburk. V Karlových Varech a Praze probíhá výuka v rámci akreditovaného studijního programu B6804 Právní specializace s prezenční a kombinovanou formou studia ve studijních oborech Právo v podnikání, Sociálně právní činnost, Veřejná správa a Soudní a notářská administrativní činnost. Studium v obou těchto Výukových centrech je realizováno v procesu, činnostech i rozhodujícím personálním obsazení identicky. Údaje o těchto skutečnostech jsou uvedeny v tabulce 3.6 v Příloze č. 1 této zprávy. Ve Výukovém centru Rumburk není realizováno studium žádného z akreditovaných studijních programů; pracoviště se věnuje pouze vzdělávání seniorů v souladu s 60 zákona o vysokých školách v rámci Univerzity třetího věku, která působí pod Ústavem celoživotního vzdělávání VŠKV. 3.4 Národní referenční rámec terciárního vzdělávání Zástupci VŠKV se zúčastnili seminářů Metodické podpory implementace národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání, jehož závěry budou aplikovány na profily studijních programů a oborů. VŠKV v tomto smyslu pracuje na vybudování efektivnější profilace absolventů více reflektující potřeby praxe a následné inovaci studijních programů a oborů. V roce 2011 pokračovaly úpravy Sylabů jednotlivých předmětů vyučovaných na VŠKV, které budou završeny v akademickém roce 2012/2013 zveřejněním sady nových Sylabů, zahrnujících pro jednotlivé předměty výstupy z učení, tj. oborové znalosti a dovednosti a obecné způsobilosti.

20 Výroční zpráva o činnosti za rok / Kreditový systém Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. vlastními silami připravila a od akademického roku 2009/2010 zavedla režim ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System Evropský systém přenosu kreditů). Zavedený ECTS systém studia řeší: - zjednodušení strukturování celého studijního procesu a jeho promítnutí do studijního plánu, - přehlednost a kompatibilitu studijního procesu, a to především na základě odbourání překryvů jednotlivých předmětů a vyloučení určitého zdvojování studijních povinností daného původním systémem zápočtů a zkoušek, - zrovnoměrnění studijní zátěže v jednotlivých semestrech a akademických rocích studia jak u prezenčního, tak u kombinovaného studia, - rozložení studijní zátěže vázané na rozsah a obsah státních závěrečných zkoušek a jejich provázanost se strukturou studijního plánu s cílem zvýšit kvalitu examinace, - jasný kvalitativní rámec prostupnosti studentů mezi studijními programy a obory nejen v rámci VŠKV, ale rovněž v rámci terciárního vzdělávání obecně (viz členění uchazečů uvedené v subkapitole 3.2 této zprávy), - důslednější profilace studentů v jednotlivých oborech, avšak společně s možností individuální modifikace studia podle potřeb studenta prostřednictvím oborových a mezioborových bloků povinně volitelných a volitelných předmětů, - zabezpečení jednoznačného kvalitativního rámce studenty absolvovaného studia a tím umožnění a zjednodušení převodu kreditů mezi různými formami vzdělávání i studijními programy, v souladu s posláním ECTS a cíli Boloňského procesu, - vydávání Dodatku k diplomu (Diploma Supplement) obsahujícího kreditovou hodnotu jednotlivých součástí studia a možnost jeho certifikace (Diploma Supplement Label). Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. při přípravě zavedení ECTS do systému studia důsledně sledovala filozofii využití tohoto systému: kreditní jednotka je chápána zejména jako jednotka studijní zátěže průměrného studenta. VŠKV při přidělování numerické hodnoty ECTS kreditů jednotlivým předmětům svého studijního programu důsledně analyzovala, a v Sylabech předmětů zobrazila, celkovou studijní (pracovní) zátěž studenta, spojenou s úspěšným absolvováním studia v jednotlivých předmětech, i studiu jako celku. Celková studijní zátěž ve studijních programech VŠKV za jeden akademický rok odpovídá hodnotě 60 kreditů, studium v bakalářském studijním programu odpovídá hodnotě 180 kreditů za standardní dobu studia (tři roky studia): jeden kredit pak představuje minimálně 25, maximálně 30 hodin studijní zátěže (tj. práce studenta vynaložené jím na splnění příslušných forem studijních povinností nutných k absolvování předmětu přímé účasti ve výuce, přípravě na výuku, vypracování formálně stanovených studijních povinností, samostudiu atd.). Přímý kontakt studenta se školou, pouze prostřednictvím kontaktních vyučovacích hodin, tak již není jedinou a rozhodující jednotkou pro stanovení rozsahu a struktury studijního plánu. 3.6 Další vzdělávací aktivity V období od do vybraní studenti VŠKV vyjeli na studijní cestu do Bruselu, kde byla na programu návštěva a prohlídka institucí EU: Evropská komise, Evropský parlament, Rada EU. Zúčastnění studenti tak měli příležitost poznat fungování institucí EU z jiné stránky a na vlastní oči vidět, jak tyto orgány fungují. Studenti se také setkali s českými absolventy právnických oborů, kteří v těchto orgánech pracují.

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 10/2016 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Čl. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Terciární vzdělávání

Terciární vzdělávání Terciární vzdělávání Struktura Vysokoškolské (5A, 6) Vyšší odborné (5B) 1992/93, 1995/96 Legislativa..(zákon o vysokých školách, školský zákon), vnitřní předpisy VŠ Univerzitní x neuniverzitní VŠ UVV -

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem

Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem Platí pro každou přílohu: je nutné vyplnit záhlaví přílohy, tj. název vysoké

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol STIPENDIJNÍ ŘÁD VUT Záhlaví Schválení AS: 4. dubna 2017 Platnost: 12. dubna 2017 Účinnost: 12. dubna 2017 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Počet stran:

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Hodnocení doktorského studijního programu:

Hodnocení doktorského studijního programu: Hodnocení doktorského studijního programu: Název programu: Vysoká škola: Součást: Instrukce pro hodnocení: Nejprve postupně zhodnoťte naplnění standardů v jednotlivých oblastech v listech Instituce, Program,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) registrovalo dne 10. dubna 2006 pod

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Datum vydání: XXXX Účinnost od: XXXX Účinnost

Více

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2008 STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) VŠMVVP (název) VŠMVVP - celkem Akreditované studijní programy (počty) Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od )

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od ) Masarykova univerzita Č. j.: MU-IS/5984/2015/194505/PdF-1 Pedagogická fakulta Směrnice děkana č. 1/2015 Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od 26. 1. 2015) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011 Obsah 1 ÚVOD... 4 1.1 STRUKTURA VŠKV... 6 1.2 ORGÁNY VŠKV... 9 1.2.1 Správní rada... 9 1.2.2 Dozorčí rada... 9 1.2.3 Akademická

Více