Leden Ročník 13, číslo 1. ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Fotografie z adventu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Leden 2011. Ročník 13, číslo 1. ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Fotografie z adventu"

Transkript

1 Ročník 13, číslo 1 Leden 2011 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Fotografie z adventu

2 Jednání Rady města Na prvním povolebním jednání rady přivítal starosta všechny její členy včetně nového člena rady města Nová Bystřice JUDr. Martina Havla a popřál jim hodně sil a elánu v této náročné veřejné funkci. 2. Na úvod se rada zabývala prací v městských lesích. Po pravidelné kontrole činností vykonaných v lesích v měsíci září uvedl p. Zdeněk Beneš (vedoucí odboru Místní hospodářství lesy), že předpokládá, že v tomto roce bude mít město vyšší zisky z lesní činnosti. Příčin je více, vedle vyšších výkupních cen dřeva k vyšší rentabilitě přispěla i celoroční práce tří pracovníků zaměstnávaných v rámci veřejně prospěšných prací či štěpkování místo pálení klestu. Dále p. Kršek oznámil radě, že v souvislosti s jeho odchodem do starobního důchodu by rád ukončil činnost odborného lesního hospodáře. V této souvislosti navrhl tajemník možnost propojení dvou pozic referenta životního prostředí a odborného lesního hospodáře, které spolu úzce souvisejí. Tím by došlo k úspoře jednoho pracovního místa na městském úřadě. Radní s návrhem souhlasili a pověřili tajemníka vyhlášením výběrového řízení na tuto pozici. 3. Rada města schválila rozpočtovou změnu č. 2 základní školy uvnitř jejího rozpočtu a dala škole souhlas k přijetí finančního daru od Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, který bude použit na pokrytí nákladů spojených s pobytem žáků ZŠ v Anglii. 4. Rada projednala přehled o největších dlužnících nájemného z bytových a nebytových prostor, přijala vůči nim zpravidla usnesení o výpovědích z pronajatých prostor včetně sepsání smluv o uznání dluhu a dohody o splátkách. 5. Radní souhlasili s výměnou poloviny kladek na lyžařském vleku na Hradišti tak, aby p. Hána mohl včas zahájit lyžařskou sezónu. 6. Radní projednali analýzu komunálního odpadu za rok 2009, ze které vyplývá, že skutečné náklady města na likvidaci komunálního odpadu v r činily 2, ,- Kč. Rada navrhla zastupitelům, aby zachovali dosavadní výši poplatků za likvidaci odpadů, tzn. aby známka na popelnice i v roce 2011 stála 450,- Kč (více v dalším článku zpravodaje). 7. Radní vzali na vědomí informaci starosty o nové ceně vodného na rok 2011, jejíž pohyblivá složka činí 32,48 Kč a pevná je závislá na kapacitě vodoměru. 8. Radní obdobně jako v letech minulých zřídili tři komise rady: komisi kulturní, sociální a životního prostředí. 9. Radní projednali 13 žádostí občanů a firem. Jednání Rady města Rada projednala nabídku společnosti TPMC s.r.o., která nabídla našemu městu zpracování pořadu Cyklotoulky s Michalem Jančaříkem. Tento 15 minutový pořad bude věnován běžeckým stopám v okolí Nové Bystřice a bude natáčen začátkem roku 2011, jakmile budou vhodné sněhové podmínky. Více informací např. o již natočených dílech si může každý prohlédnout na www. cyklotoulkytv.cz. 2. Odbor majetku provedl analýzu nákladů na holobytech v Hůrkách. Přestože došlo k ke zvýšení nájemného, činí náklady na elektřinu k částku ,- Kč. Proto se rada rozhodla, že dojde ke zrušení zásuvek ve společné místnosti, které nájemníci mohli používat k napájení lednic. Zde totiž dochází k neoprávněným odběrům proudu, kdy přes prodlužovaní šňůry používali i další spotřebiče. 3. Rada se také zabývala analýzou neinvestičních nákladů na žáka. Tuto částku nám hradí obce Číměř a Člunek, tedy obce, které nemají zřízenu vlastní základní školu a jejichž žáci k nám dojíždějí. Pro školní rok 2010/2011 činí výše těchto nákladů 7.698,- Kč. 4. Rada města po projednání doporučila zastupitelům schválit rozpočtové změny

3 č. 3/2010 a také rozpočet na rok 2011 v předloženém znění. Starosta uvedl, že rozpočet byl vyvěšen na úřední desce po dobu minimálně 15 dnů před projednáváním v zastupitelstvu obce a také byl předem projednán s Finančním výborem. 5. Radní se seznámili s přehledem kulturních a sportovních akcí, které jsou přichystány na adventní období. 6. Dále radní projednali odměny novým zastupitelům a schválili odměny vedoucím odborů městského úřadu. 7. Radní projednali 6 žádostí občanů a firem. Mimořádné jednání Rady města Důvodem konání této mimořádné rady města bylo projednávání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, které proběhlo dne v J. Hradci. Při projednávání tohoto materiálu bylo zjištěno, že v tomto rozvojovém dokumentu kraje není zapracován v rozporu s naším územním plánem silniční obchvat města N. Bystřice. A vzhledem k tomu, že připomínky bylo možno podávat pouze do , musela se rada mimořádně sejít, aby celou záležitost projednala a připomínku včas podala. Jednání Zastupitelstva města Zastupitelé schválili umístění znaku města Nová Bystřice na nástěnném plánu města Nová Bystřice v kombinaci s plány měst J. Hradec a Dačice a mapou regionu, dále schválili i umístění znaku města ve vzdělávací knize Čus vydrus, kterou vydává Český nadační fond pro vydru. 2. Společnost E.ON Česká republika, s.r.o. nabídla městu dar dva kusy kompozitních bezpečných branek na kopanou v hodnotě ,-Kč. Zastupitelé přijetí tohoto daru schválili. 3. Funkcí oddávajících pro další volební období byli pověřeni kromě starosty i zastupitelé pí. Miluše Malinová, Mgr. Jiří Zimola, Bc. Milan Garhofer a JUDr. Martin Havel. 4. Město se snaží získat dotaci na zateplení školní jídelny, žádost je již podaná. Abychom byli připraveni na realizaci této akce, proběhlo výběrové řízení, ve kterém byly osloveny tři firmy. Nejvýhodnější nabídku podala firma Windoor CZ, s.r.o., jejíž nabídková cena je necelých 1,4 mil. Kč. Zastupitelé po projednání schválili uzavření smlouvy o dílo s touto firmou. 5. Zastupitelé také schválili Program regenerace městské památkové zóny Nová Bystřice Tento dokument je nutný mimo jiné i k podání žádostí o dotace na opravy památek v něm uvedených. 6. Zastupitelé schválili rozpočtové změny 3/2010, rozpočet na rok 2011 a rozpočtový výhled na roky Zastupitelé schválili měsíční odměny neuvolněných zastupitelů na nové volební období v následujících výších : - člen zastupitelstva 400,- Kč - člen rady 1.900,- Kč - předseda výboru nebo komise 1.000,- Kč - člen výboru nebo komise 500,- Kč 8. Dalším důležitým bodem jednání zastupitelstva bylo i schválení tří obecně závazných vyhlášek: a) O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů b) O místním poplatku, který řeší např. poplatky ze psů, za lázeňský a rekreační pobyt, z parkovacích míst apod. c) O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu Všechny nově vydané vyhlášky jsou zveřejněny na úřední desce a přestože v nich nejsou žádné zásadní změny, doporučuji všem občanům, aby se s nimi seznámili.

4 Jednání Rady města Starosta města seznámil radní s výsledkem schůzky, která se uskutečnila na základě stížností občanů vůči návštěvníkům Music Clubu Meloun, kteří v pozdních nočních hodinách především v Hradecké ulici svým hlučným chováním narušují veřejný pořádek. Schůzky se zúčastnili zástupci Policie ČR, majitel Music Clubu Meloun a představitelé města N. Bystřice. Výsledkem schůzky byla dohoda na preventivních opatřeních, která by mohla situaci zlepšit : a) Aktivnější spoluprací pořádkové služby a hlídky policie předcházet případnému narušování veřejného pořádku, nočního klidu a ničení cizího majetku b) Instalací další kamery usnadnit identifikaci výtržníků c) Zákaz vstupu potenciálním výtržníkům na diskotéku d) Četnější přítomnost hlídky Policie ČR v Hradecké ulici v pozdních nočních hodinách Na závěr schůzky starosta poděkoval všem přítomným za snahu o řešení této nepříjemné situace. 2. Koncem června se v našem městě a jeho okolí uskuteční Mistrovství Evropy dorostenců v orientačním běhu. Starosta seznámil radní s informacemi, které máme zatím k dispozici. Dohodli jsme se s organizátory, že závody budou probíhat v termínu, kdy bude město pořádat 4. ročník Jahodobraní, což bude náročnější na organizaci, ale dojde k větší propagaci obou akcí. 3. Rada města schválila finanční příspěvek na sportovní činnost TJ Jiskra, která dle Pravidel pro přidělování příspěvků na sport, kulturu, humanitární a zájmovou činnost, musí 25% z přidělené částky použít na investice, údržbu a nákup zařízení. Z těchto peněz chce TJ Jiskra v roce 2011 např. dokončit tréninkové plochy na fotbalovém hřišti a nakoupit nové atletické vybavení. 4. V souvislosti s rekonstrukcí KD Koruna, která se naplno rozběhne v lednu 2011, požádalo několik soukromníků a firem o odkoupení starých židlí, stolů a dalšího nábytku. Majetkový odbor provedl ocenění tohoto staršího nábytku a rada doporučuje zastupitelům, aby při prodeji byly uspokojeny přednostně žádosti místních organizací. 5. Ve dnech 12. a se uskuteční již 7. ročník závodu psích střežení Českou Kanadou Rada obdobně jako v letech minulých celou akci vítá a podporuje, protože se jedná o skvělou propagaci našeho regionu a schválila pořadatelům finanční příspěvek ve výši ,- Kč na organizaci tohoto závodu. 6. Rada projednala také žádost okresní komise futsalu FIFA J. Hradec, která požádala město o pronájem sportovní haly. Zde se bude konat v období od do okresní přebor. 7. Rada města také schválila finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč TJ Jiskra, oddílu kuželek na pořádání akce Vánoční koulení pro děti. Příspěvek bude použit na nákup dárkových balíčků pro děti. Ani v roce 2011 nebudeme platit více za popelnice Zastupitelstvo města Nová Bystřice schválilo dne obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nejde o nic jiného než o tzv. poplatek za odpad, který každoročně každý z nás hradí. Vzhledem k tomu, že náklady na sběr a svoz směsného komunálního odpadu razantně nestoupají a mnohem více a lépe třídíme recyklovatelný odpad, poplatek zůstává i pro rok 2011 ve stejné výši tj.: - základní poplatek pro osobu je 450,- Kč - děti do 10 let včetně 200,- Kč - občané nad 60 let 350,- Kč - poplatek za rekreační objekt činí 450,- Kč

5 Poplatek je zapotřebí uhradit nejdéle do Popelnice se budou na staré známky (z roku 2010) vyvážet do konce ledna Nové známky si můžete vyzvednout od na Městském úřadě, kanc. č. 1. Pro podnikatele zůstává nabídka služeb pro rok 2011 stejná tj.: - celoroční známka svoz každý týden ,- + DPH (nádoba do 240 l) - celoroční známka svoz 1 x 14 dní ,- + DPH (nádoba do 240 l) - čtvrtletní známka - 700,- + DPH (nádoba do 240 l) Zápis do prvních tříd Ředitelství ZŠ a MŠ Nová Bystřice oznamuje rodičům předškolních dětí, že zápis do prvních tříd proběhne v pondělí 31. ledna 2011 od do hodin ve třídách v přízemí budovy školy. Jedná se o děti narozené od do Pokud je dítě narozené v období září až prosinec 2005 a rodiče si přejí, aby nastoupilo školní docházku v roce 2011, je potřeba tento požadavek předem konzultovat s ředitelem školy. Děti po odkladu školní docházky k zápisu znovu nemusí!! Rodiče s sebou vezmou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Mgr. Václav Šilhan, ředitel školy - jednorázová známka 90,- Kč + DPH (nádoba do 240 l), nebo pytel (odběr je min. 15 ks, u sezónní činnosti min. odběr 5 ks), - celoroční známka - svoz každý týden ,- + DPH (nádoba 1100 l) - čtvrtletní známka ,- + DPH (nádoba 1100 l) Nádoby od podnikatelských subjektů se budou na staré známky vyvážet pouze do Pro odvážení odpadu po je nutné uzavřít s Městem Nová Bystřice novou smlouvu o využití systému sběru a zneškodňování komunálního odpadu. Lenka Böhmová, MěÚ Nová Bystřice Kurz angličtiny Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice nabízí večerní kurz angličtiny pro veřejnost. Kurz bude obsahovat 10 hodin, vedoucí bude Mgr. Světlana Kostková. První schůzka se uskuteční ve středu 12. ledna 2011 v hodin v budově školy. Kurz je určen pro pokročilé podle učebnice Time to Talk 2. Cena jedné hodiny 70,- Kč. Po vzájemné dohodě bude stanoven celkový počet hodin kurzu. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle , případně na ové adrese Upozornění: kurz bude zahájen pouze v případě dostatečného počtu zájemců!!! Mgr. Václav Šilhan, ředitel školy Prosba o zapůjčení materiálů Pro připravované vydání historie českého školství v Nové Bystřici prosím o laskavé zapůjčení vlastních dokumentů či pozůstalosti po bývalých žácích nebo učitelích zdejší školy vysvědčení, různá oznámení školy, fotografie (učitelský sbor, akce žáků, ne třídní kolektivy!) a podobně. Zajímají mě zejména roky 1919 až 1938 a poté 1944 až Zajímavé materiály naskenuji či ofotím a nepoškozené čestně vrátím! Součástí knihy bude i opravený přehled vycházejících žáků od školního roku Předem děkuji. Mgr. Václav Šilhan, ředitel ZŠ a MŠ Nová Bystřice, Hradecká 390, Nová Bystřice tel ,

6 Prezentace Anglie a knihy o Nové Bystřici Dne 21. prosince 2010 proběhla v aule naší školy prezentace žáků účastnících se studijně pobytového zájezdu do Anglie ve dnech Žáci nám představili své prezentace z jejich nejoblíbenějších míst např. Legolandu, Minilandu, lodi HMS Belfast a části Londýna nazvané City of London. Nakonec jsme viděli krátké video provázející nás celou dobou pobytu v Anglii. V druhé části této akce byla představena kniha o Nové Bystřici s anglickým textem. Tato kniha byla vytvořena v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, GP Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ Nová Bystřice, a je součástí metodiky výuky anglického jazyka v ZŠ a MŠ Nová Bystřice. Po zhlédnutí DVD, které je součástí knihy, byla kniha předána p. Markétě Vondrové do Informačního střediska Nová Bystřice, kde si ji můžete prohlédnout. Pokud by měl někdo zájem o koupi této knihy, informace získáte tamtéž. Mgr. Světlana Kostková Projekt pro rodiče pečující o děti do 15 let Obecně prospěšná společnost Attavena nabízí účast v bezplatném projektu Jak se neztratit. Počítačové kurzy základní a pokročilé, aktivity zaměřené na komunikační dovednosti, sebepoznání a osobní rozvoj a praktický trénink zaměstnaneckých dovedností jsou základem vzdělávacího cyklu projektu. Kurzy začínají 21. února v Jindřichově Hradci (Junák svaz skautů na sídlišti Vajgar). Výuka probíhá dvakrát týdně v pondělí a úterý v dopoledních nebo odpoledních hodinách (odpoledne je účastníkům zajištěno hlídání dětí). Pro zájemce proběhne ve čtvrtek 27. ledna od 10 hodin nezávazná informační schůzka v Městské knihovně Nová Bystřice. Projekt je určený především rodičům na rodičov- ské dovolené, rodičům v domácnosti a těm, kteří jsou ve výpovědi nebo pracují pouze brigádně a chtěli by trvalejší práci (projekt není určen osobám evidovaným na ÚP). Účast v projektu je zcela bezplatná je financován z rozpočtu ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Dojíždějícím bude na základě jízdenek propláceno jízdné. Kontaktní osoba: Jitka Šimková, , Více také na Jitka Šimková, Attavena o. p. s.

7 KULTURA Vítání občánků V minulém roce přivítal pan starosta Vladimír Bláha v obřadní síni městského úřadu nové občánky do života v Nové Bystřici. Také redakce se připojuje k přání všeho dobrého. redakce Josef Bayer, Štěpán Oupor, Tereza Vojanská, Matyáš Krmela, Aneta a Adam Mihulovi, Nela Mihulková, Jakub Mendl Kristýna Goršková, Agáta Tomášková, Jakub Mašek, Barbora Mihulková, Lucie Kašíková, Tomáš Kořínek Ondřej Bulant

8 Kulturní akce završil ohňostroj Loňský adventní a vánoční čas proběhl ve znamení koncertů, zábavných vystoupení a sportovních akcí. První adventní neděli zahrál koncert v místním kostele sv. Petra a Pavla jindřichohradecký žesťový soubor Trumpet Tune. Pátek druhého adventního týdne patřil novobystřické hasičské kapele a koledám na náměstí. Další týden děti prošly s lampióny a zvonečky město, aby si na náměstí zazpívaly s mladou dívčí kapelou Včelka Band a v pátek před Zlatou nedělí s rádiem Blaník soutěžily a zpívaly. Jednou z posledních předvánočních akcí byly Adventní trhy na náměstí. Děti je pod vedením učitelek základní školy Kateřiny Švecové a Jany Dvořákové zpestřily svým vystoupením a soubor Mladý heligón ze slovenské Oravy zahrál k dobré náladě všem přítomným. Účast na trzích byla velká a množství stánků dávalo možnost zakoupit poslední malé vánoční dárky. Občerstvení v chladném, ale slunečném odpoledni dodávalo na dobré náladě. Ve středu v knihovně všechny přítomné pěkně vánočně naladil koncert folkové skupiny Jen Tak Tak a dětí s flétničkami pod vedením pí. uč. Švecové. Kinovečer v knihovně byl komorní, ale příjemný. Novoročním nádherným ohňostrojem jsme vstoupili do roku Přejeme všem, aby tento rok byl pohodový. Děkujeme organizacím i jednotlivcům, kteří v prosinci zorganizovali další kulturní a sportovní akce a rozšířili tak možnost pobavit se v předvánočním a vánočním čase. Velmi děkujeme všem, kteří pomáhali při městský akcích: paní MUDr. Daně Chalupové a p. proboštu Václavu Habartovi při 1. adventním koncertě, Autodopravě pana Jaroslava Zmeškala za zapůjčení nákladního auta při kulturních vystoupeních na náměstí, pí. Ing. Radce Bednářové za napečení výborných zvonečků a Textilu pí. Heleně Bláhové za mašličky na zvonečky, p. Janu Burdovi a jeho kolegům za ozvučení některých akcí, p. Ing. Vlastimilovi Hanušovi za zapůjčení ovcí a koz na Adventní trhy, všem prodejcům ve stáncích na trzích a všem, kteří se zasloužili o občerstvení při akcích, p. Karlovi Březinovi za přípravu Kinovečera, p. Ing. Marko-

9 vi Musilovi za pomoc a fotodokumentaci, Technickým službám Města Nová Bystřice za uzavírky náměstí, přípravu stánků a náměstí při Adventních trzích, pracovníkům veřejně prospěšných prací pod vedením p. místostarosty Jaromíra Ohlédnutí za mikulášskou nadílkou Jako každoročně jsme se i letos těšili na mikulášskou nadílku spojenou s návštěvou čertů, Mikuláše a anděla. Děti si připravily básničky a čekaly za to balíček se sladkostmi nebo jinými drobnostmi. Návštěva čertů proběhla, a protože byl teprve začátek večera, rozhodli jsme se, že se podíváme po Nové Bystřici, zda ještě nepotkáme nějakou jinou skupinku čertů. Skupinek čertů, Mikulášů a andělů bylo hned několik a všichni měli ohromující masky. Jedni z nich měli dokonce knihu hříchů, kde bedlivě zkoumali, zda děti, které potkali, nejsou zaneseny na některé z početných stran. Po požadovaném přednesu básničky či zazpívání písničky obdarovali hříšníky bonbóny nebo balíčky, které si sami připravili. Dle mého názoru jsou masky rok od roku kvalitnější, a ti, kteří se převlékají za čerty, Mikuláše a anděly, aby se pak vydali do ulic, věnují tomuto jedinému večeru v roce mnohem větší přípravu. A za to jim patří dík. JUDr. Martin Havel Mitáše za pomocné práce, a elektrikáři p. Petru Janovskému za přípravu elektrického proudu na všechny akce. Děkujeme i všem ostatním, kteří nám jakkoliv pomohli a omylem jsme je opomněli jmenovat. mm GRINGO Aneb na kole z New Yorku do Rio de Janeira Cestopisné povídání Petra Zimoly o cestování na kole po Americe - v Městské knihovně a Informačním středisku Nová Bystřice. Pondělí 10. ledna od hodin Spojené státy americké Středa 19. ledna od hodin Střední Amerika Středa 26. ledna od hodin Jižní Amerika mv Poutníkem po kraji Novobystřicko Olga a Miroslav Chytkovi jsou autoři publikace s výstižným názvem Poutníkem po kraji Novobystřicko. Publikace plná laskavých fotografií a básniček z jejich tvorby je za 119,- Kč k prodeji v Informačním středisku Nová Bystřice. mv

10 SPORT O pohár města Nová Bystřice 2010 V sobotu se na naší kuželně uskutečnil již 6. ročník čtyřčlenných družstev na 120 HS. Tradičního předvánočního klání se zúčastnilo pět pozvaných družstev, které doplnila Jiskra třemi týmy. Poprvé v historii se vítězi, a majiteli putovního poháru na rok, stali pravidelní účastníci turnaje třetiligoví kuželkáři Kovohutí Příbram. Po loňské bronzové radosti si polepšila domácí Jiskra a ve složení Pavel Ježek, Martin Vrecko, Zdeněk Hrbek a Martin Filakovský vybojovala krásné druhé místo před největším favoritem druholigovou Lokomotivou České Velenice. Největším zklamáním letošního ročníku se stali hráči Jindřichova Hradce, kteří coby obhájci překvapivě na nikoho nestačili a obsadili poslední místo. Mezi jednotlivci předvedl nejlepší výkon dne domácí Martin Filakovský, před juniorským reprezentantem Ondřejem Toušem z Českých Velenic a letošní novou posilou Jiskry Pavlem Ježkem z Jindřichova Hradce. Družstva: 1. Kovohutě PŘÍBRAM bodů 2. Jiskra NOVÁ BYSTŘICE A bodů 3. Lokomotiva ČESKÉ VELENICE bodů 4. Centropen DAČICE bodů 5. Jiskra NOVÁ BYSTŘICE C bodů 6. TJ BLATNÁ bodů 7. Jiskra NOVÁ BYSTŘICE B bodů 8. Slovan JINDŘICHŮV HRADEC bodů Jednotlivci: 1. Filakovský Martin (N. BYSTŘICE) bodů 2. Touš Ondřej (Č. VELENICE) bodů 3. Ježek Pavel (N. BYSTŘICE) bodů (dor. 191) 4. Vojtíšek Petr (DAČICE) bodů (dor. 190) 5. Roj Jaroslav (PŘÍBRAM) bodů (dor. 188) 6. Pinc Václav (PŘÍBRAM) bodů 7. Štěrba Jaroslav (N. BYSTŘICE) bodů 8. Soukup Karel (N. BYSTŘICE) bodů Závěrem bychom rádi poděkovali sponzorům za jejich dlouhodobou podporu turnaje: Město Nová Bystřice, Firma Bellatex, Restaurace a penzion Na bojišti, Firma K-sport - J. Kačo Za oddíl kuželek Jiskra Nová Bystřice Martin Filakovský

11 O pohár Technických služeb města Nová Bystřice V sobotu 11. prosince 2010 se uskutečnil ve sportovní hale jubilejní 15. ročník v sálové kopané O pohár Technických služeb města Nová Bystřice. Osm družstev bylo rozděleno losem do dvou skupin, kde se bojovalo o pořadí. Dle umístění se pak utkala v semifinálových zápasech. Vítězové semifinálových zápasů pak byli nasazeni do dalších bojů o konečné umístnění. Celý turnaj proběhl ve velice dobré atmosféře, na které se podíleli i samotní hráči. Pro účastníky byl připraven gulášek, pivo, nealko a různé pochutiny. Všech 20 zápasů řídila dvojice rozhodčích: p. Janák Pavel z Kunžaku a p. Náprava Miroslav z Nové Vítězné družstvo FC Nic (chybí Urban Jan) Bystřice. Družstvo Technických služeb, jako loňský vítěz, se nezaleklo role favorita a suverénně vyhrálo skupinu. V semifinálovém utkání ale nečekaně prohrálo se Šachťorem Kladeruby 2:1 a loňské prvenství neobhájilo. Do finále postoupila družstva FC Nic a Šachťor Kladeruby. Rozlosované skupiny: Skupina A: Kapři (ved. Kubát Jiří) FC Nic (ved. Tkalců Václav) Šachťor Kladeruby okr. Třebíč FC Norton Hartvíkovice okr. Třebíč Skupina B: Roztrh trenky (ved. Feytl Jiří) Benfica (ved. Rešl) Kill Bill (ved. Růžička Lukáš) Technické služby N. Bystřice (ved. Řežábek Pavel) Boje ve skupinách Kapři - Šachťor (v popředí Nováček Jan)

12 Výsledky o celkové umístnění: o 7. místo Kill Bill Norton 5:1 o 5. místo Kapři - Benfica 6:0 o 3. místo TS Roztrh Trenky 4:0 o 1. místo FC Nic Šachťor Kladeruby 1:0 Nejlepší hráči jednotlivých družstev: Tech. služby: Roztrh trenky: Kapři: Kill Bill: FC Norton: Šachťor: Řežábek Pavel Feytl Jiří Nováček Jan Růžička Lukáš Chládek Petr Jiřík Petr Benfica : Roštek Lukáš FC Nic: Kodada Petr Nejlepší střelec: Frühauf David (TS) Nejlepší brankář: Urban Jan (FC Nic) Vítězům a odměněným hráčům ceny předávali členové organizačního štábu pánové Fridrich, Kočí a Szücs. Bez nezištné pomoci sponzorů by se turnaj v takovém rozsahu nedal uskutečnit. Touto cestou pořadatelé děkují: P a P Bohemia, SOME J. Hradec, p. Karlu Loskotovi ml., Bellatexu N. Bystřice, AVE J. Hradec, p. Jiřímu Kupkovi J. Hradec, p. Petru Janovskému a Městu Nová Bystřice. Za TS Szücs Gejza Vánoční turnaj žáků Dne uspořádal Jihočeský krajský kuželkářský svaz 10. ročník Vánočního turnaje žáků v Dačicích. Turnaj byl hrán na 60 hodů sdružených podle pravidel pro starší a mladší žáky. Žáci oddílu kuželek TJ Jiskra Nová Bystřice prokázali, že patří nejen ke špičce v Jihočeském kraji a s přehledem obsadili přední příčky. Všem účastníkům přejeme hodně úspěchů v jarních bojích Poháru mladých nadějí a případně i na Mistrovství České republiky. Luboš Vrecko Úspěšná výprava TJ Jiskra Nová Bystřice zleva: Marek Běhoun 2. místo mladší žáci (243 bodů), Míša Běhounová 2. místo starší žákyně (247 bodů), Jiří Stránský 2. místo starší žáci (251 bodů), Jindřich Stránský 1. místo mladší žáci (248 bodů).

13 Tabulky vánočního turnaje žáků STARŠÍ ŽÁCI let - 60HS CELKOVÉ POŘADÍ: 1. MUSEL Vlastimil Centropen DAČICE STRÁNSKÝ Jiří Jiskra N. BYSTŘICE PLOCHA Štěpán Sokol SLAVONICE WASZNIOVSKI Martin Centropen DAČICE KLOJDA Václav Loko Č. BUDĚJOVICE SOLAŘ Vilém Centropen DAČICE MLADŠÍ ŽÁCI let - 60HS CELKOVÉ POŘADÍ: 1. STRÁNSKÝ Jindřich Jiskra NOVÁ BYSTŘICE BĚHOUN Marek Jiskra NOVÁ BYSTŘICE KOUBA Tomáš Loko Č. BUDĚJOVICE AUJEZDSKÝ Daniel Lokomotiva TÁBOR POSPÍCHAL Tomáš Centropen DAČICE NEJEDLÝ Jiří Loko Č. BUDĚJOVICE MAREŠ Martin Centropen DAČICE VRBA Martin TJ KUNŽAK STARŠÍ ŽÁKYNĚ let - 60HS CELKOVÉ POŘADÍ: 1. ONDŘEJOVÁ Šárka Silon SEZIMOVO ÚSTÍ BĚHOUNOVÁ Michaela Jiskra N. BYSTŘICE MAŠKOVÁ Denisa Sokol SLAVONICE VRECKOVÁ Hana Jiskra N. BYSTŘICE MAŠKOVÁ Tereza Sokol SLAVONICE KRČMARIKOVÁ Denisa Sokol SLAVONICE KADRNOŠKOVÁ Lenka Sokol SLAVONICE MLADŠÍ ŽÁKYNĚ let - 60HS CELKOVÉ POŘADÍ: 1. DVOŘÁKOVÁ Michaela Sokol CHÝNOV ČERNUŠKOVÁ Simona Silon SEZIMOVO ÚSTÍ VRBOVÁ Karolína TJ KUNŽAK BURIANOVÁ Linda TJ KUNŽAK

14 Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích a v Příbrami nabízí v akademickém roce 2011 / 2012 bakalářské studijní obory: BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ REGIONÁLNÍ STUDIA MANAGEMENT A MARKETING SLUŽEB pouze v prezenční formě studia se specializací: - SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU - OBCHODNĚ-PODNIKATELSKÉ SLUŽBY - FINANČNÍ SLUŽBY tel , ,

15 Připojení do sítě internet Zřizovací poplatek 1.900,- Kč Smlouva na dobu neurčitou bez závazku Připojení bezdrátovou technologií v pásmu 5GHz Neomezený objem stažených a odeslaných dat Název tarifu Rychlost Cena včetně DPH JHC 6M 5GHz 6 Mbit/s 333,- Kč JHC 10M 5 GHz 10 Mbit/s 454,- Kč Objednávky a bližší informace: tel.: , ,

16 Pronajmu byt 1+1 v N. Bystřici, 2 pronájmy dopředu ,- Kč/měsíc. Možnost i prodeje bytu, cena dohodou. Urychleně. Jiří Frassl, Vitorazská 637 Tel.: Přijmu výpomoc do kanceláře na částečný úvazek s pružnou pracovní dobou (vhodné i pro maminky na mateřské). Alespoň základní znalost NJ. Tel.: Provádíme prohrnování a úklid sněhu traktorem. Cena 420,- Kč/hod. bez DPH, popřípadě ceny dohodou. Pneuservis Josef Pokorný Tel.: Fofr půjčka potřebujete peníze? Nebankovní soukromé zdroje. NEPROVOLÁVEJTE KREDIT, napište SMS ve tvaru: jméno, příjmení, rod. číslo, telefon, vaše splátky, požadovanou částku, město. Pracujeme rychle vyřízení týž den. Nejsme placená linka 900. Jsme nejlepší v ČR. Tel.: Darujeme psa Darujeme asi ročního psa, který byl nalezen u Nového Vojířova. Je to kříženec, krátkosrstý, hnědé barvy. Bližší informace na TS Města Nová Bystřice, tel.: , kde si ho můžete i prohlédnout. Dne 13. ledna 2011 oslaví paní Hilda Klípová z Hůrek 83. narozeniny. Do dalších let jí hodně zdraví a spokojenosti přeje syn Karel s rodinou. Vnučka Pavlína děkuje za pomoc při podnikání. 26. ledna 2011 oslaví manželé Miloslav a Jiřina Zítkovi ze Senotína 65 let společného života. K tomu srdečně blahopřejí rodiny Soukalova a Havlíčkova. Utichlo srdce tvé znavené, nebylo z oceli, nebylo z kamene. Utichlo a šlo spáti, my budeme vděčně vzpomínati. Dne uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustil pan Josef Volf z Nové Bystřice. Za vzpomínku děkuje manželka, syn a dcery s rodinami. Dne je tomu již 15 let, co klesla ruka, která tak ráda pracovala, zmlkla ústa, která se tak ráda usmívala a oči, které se tak jasně dívaly, navždy se již zavřely. Na manžela, tatínka, dědečka i pradědečka pana Jaroslava Šedivého vzpomíná manželka Milada, dcery Jaruška a Miluška, vnuci, vnučka, pravnuci a pravnučky. Kdo jste jej měli rádi a znali jste ho, vzpomeňte s námi. Děkujeme. Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Vydavatel: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, N. Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová (mm), Markéta Vondrová (mv) Adresa redakce: Informační středisko a Městská knihovna Nová Bystřice, Mírové nám. 53, Nová Bystřice Tel.: , , Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce Vychází první sobotu v měsíci Evidenční číslo: MK ČR E Cena: Zdarma Sazba: Vladimír Klíma, Tisk: RAIN reklamní agentura s.r.o. J.Hradec Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese: Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout v Informačním středisku Nová Bystřice.

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 15. 12. 2010

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 15. 12. 2010 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 15. 12. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

M ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Pozvánka na lednové akce. Leden 2012

M ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Pozvánka na lednové akce. Leden 2012 Ročník 14, číslo 1 Leden 2012 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Andělský zvonečkový průvod (více fotografií z prosincových akcí najdete uvnitř zpravodaje) Pozvánka na lednové akce Sobota 14. ledna

Více

Kolik budeme platit za popelnici v roce 2008? Také máte v poslední době obavy až strach pustit si televizi či otevřít

Kolik budeme platit za popelnici v roce 2008? Také máte v poslední době obavy až strach pustit si televizi či otevřít Z jednání mimořádného zastupitelstva 21. 11. 2007 jednání mimořádného zastupitelstva se účastnilo všech 15 zastupitelů města starosta objasnil hlavní důvod svolání: je jím projednání možnosti koupě závodu

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům:

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům: Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Jaroslav Čermák Ostatní: Program zasedání : 1. Záměr obce Petrovice na pronájem

Více

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ U-15 OSTRAVA, 25. 28. 8. 2014 Datum konání: Pondělí 25. srpna čtvrtek 28. srpna 2014. Pořadatel: Moravskoslezský KFS z pověření

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR 18.ročník McDonald s Cup 2014/15 PROPOZICE krajského finále Královéhradeckého kraje Jičín 21.květen 2015 PROPOZICE krajského finále18.ročníku McDonald scup Pořadatel:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod.

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. 1 / 1 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 1 Oficiální poděkování minulému vedení MČ Suché

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období únor 2014 až duben 2014. Ve druhé

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Ceník služeb Města Podivína

Ceník služeb Města Podivína Město Podivín Rada města Podivína Ceník služeb Města Podivína Rada města schválila dne 21. 10. 2014, usnesením č. 96.7. tento Ceník služeb Města Podivína. účetní jednotka: Město Podivín sídlo: Masarykovo

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 12/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Žofia Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková,

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 29. Listopad 2014 Poslední podzimní kolo bylo pohromou pro domácí družstva, (s výjimkou Havlovic A). Favorité hráli venku a tak se tabulka změnila jen v prostřední části. Druhou domácí

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více