Studie synergií. Část 1: Zjištění stavu. Prosinec Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie synergií. Část 1: Zjištění stavu. Prosinec 2009. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj"

Transkript

1 Studie synergií Část 1: Zjištění stavu Prosinec 2009 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

2 Autor studie Část Horní Rakousko: OÖ. Technologie- und Marketinggesellschaft mbh (Softwarepark Hagenberg) Část Jihočeský kraj: Kompletace a koordinace analytické části studie synergií Jihočeský kraj AgEnDa, o. s. Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatelé dílčích částí KP projekt, s.r. o. PS inovace, s. r. o. Tato studie byla vypracována v rámci projektu MSB-TechNet a byla spolufinancována z prostředků Evropské unie a z národních prostředků.

3 III Obsah 1. Úvod Kontext analýzy v rámci projektu Motivace Metodologie Regionální ekonomika Horní Rakousko Makroekonomické postavení regionu Horní Rakousko Inovační potenciál Jihočeský kraj Makroekonomická situace regionu Inovační potenciál Výzkum Horní Rakousko Postavení v celonárodním systému výzkumu a vývoje Akademické instituce Kooperace se sektorem aplikací Regionální sítě pro výzkum a vývoj a další výzkumné organizace Jihočeský kraj Pozice v národním systému V&V Akademické instituce Spolupráce s aplikační sférou Regionální VaV sítě a další výzkumné organizace Vzdělávací kapacity Horní Rakousko Jihočeský kraj Hospodářství Horní Rakousko Hlavní odvětví a vztah k inovaci Hospodářství v mezinárodním kontextu Vzorové příklady Jihočeský kraj Základní odvětví a stupeň inovativnosti oborů Ekonomika v mezinárodním kontextu Indikativní příklady... 93

4 IV 6. Infrastruktura Horní Rakousko Podpůrná inovační infrastruktura Jihočeský kraj Inovační podpůrná infrastruktura Přílohy

5 I Tento dokument, Studie synergií, část 1: Zjištění stavu, byl vypracován v rámci projektu MSB- TechNet, přeshraničního projektu realizovaného s partnery z Jihočeského kraje a z Horního Rakouska, především Mühlviertlu. V projektu se analyzuje inovační prostředí těchto obou regionů. Cílem přitom je nalézt možné synergie v oblasti výzkumu, vzdělávání a inovační ekonomice na obou stranách hranic. To lze provést formou komplementárních kompetenčních oblastí, identifikací nových regionálních trhů nebo porovnáním vzdělávacích programů. Studie přispěje identifikací nadregionálních výhod a synergií jednotlivých lokalit, jejich přesným formulováním a následně efektivní komunikací o nich k umístění obou regionů a k podpoře jejich pozice v globální konkurenci, především k možné společné pozici super regionu. Studie synergií má být rovněž podkladem inovační a regionální politiky v obou regionech pro další úvahy o konkrétních aktivitách. V této první části Studie synergií je provedeno podobné zjištění stavu aspektů v oblasti výzkumu, vzdělávání, ekonomiky a infrastruktury, vždy se zaměřením na technologicky inovační oblasti. V navazující druhé části studie jsou tyto výstupy interpretovány formou SWOT analýzy, v níž jsou jasně zdůrazněny silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti.

6 II Seznam zkratek Zkratky hornorakouské analytické části ARGE BioMed BIP BRP/ HRP bzw. CDG CNPS COMET dh DICE EAP EDUHI EDV etc. EU EUR FAW F&E FFG FH FIT FoDok-JKU FTI FWF GmbH IDM IDW ILIM IMCC inkl. ISE ISI IT IWF Arbeitsgemeinschaft Zentrum für biomedizinische und medizintechnische Forschung Bruttoinlandsprodukt Bruttoregionalprodukt / hrubý regionální produkt beziehungsweise Christian Doppler Gesellschaft Center of Nanobionics and Photochemical Sciences Competence Centers for Excellent Technologies das heißt Danube Integrated Circuit Engineering Enterprise Applications Architectures, Technologies and Processes Education Highway Elektronische Datenverarbeitung et cetera Europäische Union Euro Institut für Anwendungsorientierte Wissensverarbeitung Forschung und Entwicklung Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft Fachhochschule Frauen in die Technik Forschungsdokumentation der Johannes Kepler Universität Linz Forschung, Technologie und Innovation Fonds für Förderung der wissenschaftlichen Forschung Gesellschaft mit beschränkter Haftung Industrial Data Mining Industrial Data Warehousing Institut für Limnologie der österreichischen Akademien der Wissenschaften Industrial Mathematics Competence Center inklusive Integrated Software Engineering Tools International School for Informatics Informationstechnologie Internationaler Währungsfonds

7 III JKU Johannes Kepler Universität Linz km Kilometer KMU Klein- und Mittelunternehmen KnetMet Industrielles Kompetenznetzwerk für metallurgische Verfahrensentwicklung KVS Knowledge-based Vision Systems for Industrial Applications LBG Ludwig Boltzmann Gesellschaft LBI Ludwig Boltzmann Institut für experimentelle und klinische Traumatologie LCM Linz Center of Competence in Mechatronics LIMAK Linzer Internationale Management Akademie LIOS Linzer Institut für Organische Solarzellen LKR Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen MBA Master of Business Administration Mio. Millionen Mrd. Milliarden NDM Netzwerk Design & Medien NHR Netzwerk Humanressourcen NUT Netzwerk Umwelttechnik OECD Organisation for Economic Co-operation and Development OeNB Österreichische Nationalbank OÖ Oberösterreich Ö Österreich ÖS Öffentlicher Sektor PGS Privat gemeinnütziger Sektor PQE Process and Quality Engineering PR Public Relations RICAM Johann Radon Institute für Computerorientierte und Angewandte Mathematik RISC Research Institute for Symbolic Computation SAT Software Architectures and Technologies for Industrial Applications SCCH Software Competence Center Hagenberg SOWI Sozial- und Wirtschaftswissenschaften SWPH Softwarepark Hagenberg TCKT Transfercenter für Kunststofftechnik TMG Oberösterreichische Technologie- und Marketinggesellschaft mbh UAR Upper Austrian Research US Unternehmenssektor VAI Voest Alpine International VZÄ Vollzeitäquivalente WIFI Wirtschaftsförderungsinstitut

8 IV WKO WKOÖ zb ZONA Wirtschafskammer Österreich Wirtschaftskammer Oberösterreich zum Beispiel Zentrum für Oberflächen- und Nanoanalytik Zkratky české analytické části 7. RP Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace AP PRK Akční plán Programu rozvoje kraje AUC Nové Hrady Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady AV ČR Akademie věd České republiky BA Business angels BC AV ČR Biologické centrum Akademie věd ČR BIC Business Innovation Centre CIP Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace CTT Centrum pro transfer technologií CzBA Česká bioplynová asociace ČR Česká republika DB Dolní Bavorsko DZSV Dlouhodobé základní směry výzkumu EIB Evropská investiční banka EU Evropská unie EVP Evropský výzkumný prostor HDP Hrubý domácí produkt HR Horní Rakousko HSS EU Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU CHKO Chráněná krajinná oblast IASP International Association of Science Parks JAIP Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání JHK Jihočeská hospodářská komora JK Jihočeský kraj JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích VŠTE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky MSP Malý a střední podnik MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky NH Nové Hrady NPV III. Národní program výzkumu III.

9 V NSRR OP LZZ OP PI OP VaVpI OP VpK OP ŽP OZE PI PIC PR PRK PZI RaD RIS RKO JC SF EU SMOJK SPRM SR SVTP TBI TIC Třeboň TO TP TT VaV VaVaI VC VP VTP JVTP VVI VVŠ Národní strategický referenční rámec Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Podnikání a inovace Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Životní prostředí Obnovitelné zdroje energie Podnikatelský inkubátor Podnikatelské inovační centrum Public relations Program rozvoje kraje Přímé zahraniční investice Research and Development Regionální inovační strategie Regionální kontaktní organizace jižní Čechy Strukturální fondy Evropské unie Svaz měst a obcí Jihočeského kraje Strategický plán rozvoje města Státní rozpočet Společnosti vědeckotechnologických parků České republiky Technologický podnikatelský inkubátor Třeboňské inovační centrum Technologicky orientované Technologické platformy Transfer technologie Výzkum a vývoj Výzkum, vývoj a inovace Venture capital Vědecký park Vědeckotechnický park Jihočeský věděckotechnický park v Českých Budějovicích Veřejná výzkumná instituce dle platných právních předpisů Veřejná vysoká škola dle platných právních předpisů

10 VI Seznam tabulek Tabulka 1: Horní Rakousko: čísla a fakta 3 Tabulka 2: Hrubý regionální produkt Rakouska podle spolkových zemí (2006) 4 Tabulka 3: Hrubý regionální produkt na obyvatele ve vybraných regionech EU v roce Tabulka 4: Hrubý regionální produkt v regionech NUTS 3 Horní Rakousko 6 Tabulka 5: Hrubá tvorba hodnot Horního Rakouska v mil. Euro (2006) 6 Tabulka 6: Nezaměstnanost Rakouska v % podle jednotlivých spolkových zemí Tabulka 7: Hrubé dlouhodobé investice Horního Rakouska v mil. Euro (2006) 7 Tabulka 8: Aktivní přímé investice ( ven ) počet podílů ( ) 8 Tabulka 9: Hrubé domácí výdaje za VaV spolkových zemí Rakouska v období 2004 až Tabulka 10: Financování výdajů za VaV Rakousko ve veškerých šetřeních Tabulka 11: Záporné přímé investice ( vně ) počet podílů ( ) 10 Tabulka 12: Regionální HDP v běžných cenách (v mil. EUR) 12 Tabulka 13: Regionální HDP na 1 obyvatele, EU 27 = 100 (v %) 13 Tabulka 14: HDP na 1 ekonomicky aktivní osobu v roce 2007 (v EUR) 13 Tabulka 15: Vývoz Jihočeský kraj 14 Tabulka 16: Struktura regionální ekonomiky dle HDP 16 Tabulka 17: Meziroční vývoj zpracovatelského průmyslu 2007/ Tabulka 18: Přepočtený počet zaměstnanců ve VaV (Full time ekvivalent /FTE/) 20 Tabulka 19: Historický vývoj a výhled výdajů státního rozpočtu do VaV systému v mld. Kč 20 Tabulka 20: Výdaje na VaV (v tis. Kč) = veřejné + soukromé 21 Tabulka 21: Indikátory VaV na JKU 27 Tabulka 22: Financování JKU 28 Tabulka 23: Stav personálu na JKU 28 Tabulka 24: Stav personálu na Univerzitě umělecké a průmyslové tvorby 31 Tabulka 25: Těžiště výzkumu na Odborné vysoké škole Horní Rakousko 32 Tabulka 26: Indikátory VaV na Odborné vysoké škole Horní Rakousko 32 Tabulka 27: Financování Odborné vysoké školy Horní Rakousko 33 Tabulka 28: Financování oblasti VaV Odborné vysoké školy Horní Rakousko 33 Tabulka 29: Stav personálu na Odborné vysoké škole Horní Rakousko 33 Tabulka 30: Celouniverzitní partnerství JKU podle kontinentů ( ) 34 Tabulka 31: Partnerství ústavů JKU 35 Tabulka 32: Mezinárodní partnerství Odborné vysoké školy Horní Rakousko v oblasti VaV 36 Tabulka 33: Hospodářský výsledek JU za rok 2008 v tis. Kč 51 Tabulka 34: Obory VaV v JK v souladu s celosvětovými dlouhodobými VaV záměry 53 Tabulka 35: Studijní obory na JKU 65 Tabulka 36: Počty studujících na JKU 67 Tabulka 37: Počty absolventů na JKU 67

11 VII Tabulka 38: Počty studujících a absolventů na univerzitě umění 68 Tabulka 39: Počty studentů a absolventů na FH Horní Rakousko 69 Tabulka 40: Studijní programy LIMAK 70 Tabulka 41: Vyšší odborné školy základní přehled za rok 2007 v rámci ČR 74 Tabulka 42: Přehled a charakteristika vyšších odborných škol a vysokých škol v Jihočeském kraji 75 Tabulka 43: Přehled počtu absolventů a nezaměstnaných absolventů v roce Tabulka 44: Přehled akreditovaných studijních programů Jihočeské univerzity 77 Tabulka 45: Hrubá tvorba hodnot (tvorba hmotných statků) spolkových zemí (2006) 78 Tabulka 46: Tvorba hodnot podle hospodářských odvětví Tabulka 47: Hrubé dlouhodobé investice, mzdy zaměstnanců a zaměstnanost podle jednotlivých hospodářských oblastí Tabulka 48: Prodaná produkce v roce 2008 v miliardách 81 Tabulka 49: Dotace Rakouské společnosti na podporu výzkumu rakouským podnikům podle jednotlivých hospodářských odvětví 81 Tabulka 50: Vývoz výrobního sektoru podle jednotlivých spolkových zemí v roce Tabulka 51: Export a vývozní kvóty v roce Tabulka 52: Identifikovaná odvětví a finální produkty s vazbou na regionální VaV 90 Tabulka 53: Nejvýznamnější exportní komodity JK (2008) 92 Tabulka 54: Komodity s největším podílem JK na celkovém vývozu ČR (2008) 93 Tabulka 55: Největší exportéři (export/import nad 500 mil. Kč) 93 Tabulka 56: Vybrané firmy s podílem firemního výzkumu a vývoje 95 Tabulka 57: Skupina TMG 97 Tabulka 58: Obsazenost Jihočeského vědeckotechnického parku 106 Tabulka 59: Přehled průmyslových zón podpořených v rámci Programu na podporu rozvoje průmyslových zón v Jihočeském kraji 107

12 VIII Seznam obrázků Obr. 1 Pozice dokumentu v kontextu projektu 1 Obr. 2 Struktura vývozu Jihočeského kraje v roce Obr. 3 Oborové zaměření Vav v Jihočeském kraji 46 Obr. 4 Hlavní obory zastoupené v projektech spoluřešených Jčk organizacemi v letech Obr. 5 Vedlejší obory zastoupené v projektech spoluřešených JčK organizacemi v letech

13 MSB-TechNet Studie synergií / Úvod 1 1. Úvod 1.1. Kontext analýzy v rámci projektu Analytická část studie synergií projektu Technologická síť Mühlviertel Jižní Čechy (MSB-TechNet), je základní fundamentem pro definování a vymezení předpokladů společné přeshraniční spolupráce, resp. pro nalezení synergií, komplementárních oblastí a vzájemných překryvů. Pro názornost je níže uvedena pozice dokumentu v hierarchii a kontextu projektu. Obr. 1 Pozice dokumentu v kontextu projektu Studie synergií je věnována následujícím oblastem: - regionální ekonomika (makroekonomické postavení regionu) - výzkum - vzdělávání - hospodářství - infrastruktura V návaznosti na analýzu jednotlivých oblastí budou nalezeny synergie mezi regiony. Výstupy se zobrazí v souboru opatření (kompetenční mapě), ze které vyplyne, jak lze v budoucnosti koncipovat přeshraniční spolupráci.

14 MSB-TechNet Studie synergií / Úvod Motivace Hlavním důvodem pro zpracování této analýzy je získání hlavních východisek pro realizaci návazných aktivit v rámci projektu, tedy zejména pro vytvoření souboru opatření (Roadmap), návrh struktury tzv. kompetenční mapy a realizace Impulsů na bilaterální úrovni (např. definování konkrétních projektů za účasti obou regionů) a Impulsů navenek (vývoj společného marketingového a PR konceptu společného regionu) Metodologie Analytická část se zabývá zejména: - analýzou regionální ekonomiky s důrazem na inovační potenciál regionu a jednotlivých oborů, - analýzou regionálních inovačních struktur v aspektech výzkum, výuka a aplikace s vazbou na regionální hospodářství a analýzou podpůrné inovační infrastruktury.

15 MSB-TechNet Studie synergií / Regionální hospodářství 3 2. Regionální ekonomika 2.1. Horní Rakousko Makroekonomické postavení regionu Horní Rakousko Hospodářská lokalita obecně Tabulka 1: Horní Rakousko: čísla a fakta Obyvatelstvo Administrativní členění Rozloha Řeky Zdroj: Skupina TMG 1 17,1 % z Rakouska třetí největší spolková země 18 politických okresů 444 obcí 3 statutární města (Linec, Steyr, Wels) km² 14,3 % území Rakouska čtvrtá největší spolková země Dunaj, Inn, Enns, Traun, Steyr Horní Rakousko je atraktivní hospodářskou lokalitou a díky svému rozvoji se dostalo v minulých letech příp. desetiletích na vedoucí pozici v oblasti průmyslu, exportu a technologie v celém Rakousku. Hospodářská dynamika se projevuje nejen v nadprůměrném růstu hospodářských ukazatelů, ale i v kladných údajích o trhu práce. Již několik let vykazuje Horní Rakousko nejnižší nezaměstnanost v porovnání všech devíti spolkových zemí. Horní Rakousko může jako jeden z mála regionů Evropy poukázat na své solidní zemské financování. Úspěšná hospodářská bilance Horního Rakouska lze odvodit z více faktorů. Mimo jiné to jsou: - vysoká inovační síla a flexibilita podniků, - kvalifikovaní a motivovaní pracovníci, - aktivní a odpovědná místní politika územních správních celků a sociálních partnerů a - vyvážená hospodářská struktura podle odvětví a velikosti podniků 2. Po tomto všeobecném úvodu o hospodářské situaci Horního Rakouska jsou dále uvedeny ukazatele pro znázornění makroekonomické pozice regionu Hrubý regionální produkt v celonárodním a srovnání a unijním srovnání Hrubý regionální produkt (HRP) je jedním z vypovídajících ukazatelů pro znázornění regionální hospodářské síly regionu. Je regionální analogií k jednomu z nejdůležitějších indikátorů výpočtu výsledku národního hospodářství, k hrubému domácímu produktu (HDP 3 ). 1 Skupina TMG, str. 8 2 Skupina TMG, str. 8 3 Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str. 14

16 MSB-TechNet Studie synergií / Regionální hospodářství 4 Tabulka 2: Hrubý regionální produkt Rakouska podle spolkových zemí (2006) HRP na obyvatele HRP na výdělečně činné osoby Spolková země HRP v mil. EUR v EUR (AT= 100) výdělečně činné osoby v EUR Vídeň Horní Rakousko Dolní Rakousko AT = Štýrsko Tyrolsko Salzburg Korutany Vorarlberg Burgenland Rakousko Zdroj: Statistik Austria 4 Hrubý regionální produkt hornorakouského hospodářství činil v roce 2006 EUR 42,6 miliard, což je 16,5 % z celého Rakouska (téměř EUR 258 miliard.). Horní Rakousko se tím dostalo za Vídeň a těsně před Dolní Rakousko a je tedy druhou hospodářsky nejúspěšnější spolkovou zemí. Ohledně výkonu ekonomiky na obyvatele bylo Horní Rakousko v roce 2006 s EUR o 2,6 % pod celorepublikovým průměrem (EUR ) a na 5. místě v porovnání všech spolkových zemí. Na předním místě je Vídeň s HRP EUR na jednoho obyvatele. 5 Ekonomická síla na hlavu ve srovnání EU: HR je 49 místě EUROSTAT zveřejňuje každoročně statistiku o výši hrubého domácího produktu na obyvatele v regionech EU NUTS 2. Tento výpočet se může přitom použít pro určení směnných kurzů nebo parity kupní síly. Výpočet směnných kurzů se zakládá na jednoduchém porovnání ve společné měně, zatímco při výpočtu parity kupní síly se zohledňují cenové rozdíly mezi zeměmi. 6 Dále uvedená tabulka ukazuje data pro rakouské a bavorské regiony EU NUTS 2 a Praha, Bolzano a číslo 1, Londýn. 4 Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str. 18

17 MSB-TechNet Studie synergií / Regionální hospodářství 5 Tabulka 3: Hrubý regionální produkt na obyvatele ve vybraných regionech EU v roce 2006 pro parity kupní síly pro směnné kurzy v EUR Rakousko = 100 umístění v EUR Rakousko = 100 umístění Vnitřní Londýn Horní Bavorsko Vídeň Praha Salzburg Bolzano Střední Franky Tyrolsko Vorarlberg Horní Rakousko Švábsko Horní Falc Dolní Franky Dolní Bavorsko Horní Franky Štýrsko Korutany D. Rakousko Burgenland Zdroj: Eurostat 7 Horní Rakousko se umístilo v roce 2006 v porovnání své hospodářské síly na obyvatele mezi zhruba 270 srovnávanými regiony na 49. místě. Hrubý regionální produkt v regionech NUTS 3 Horního Rakouska (2006) Mühlviertel hraje v kontextu celkového projektu důležitou roli, proto je na tomto místě znázorněn HRP i pro hornorakouské regiony NUTS 3, mezi něž spadá i Mühlviertel. Čísla ukazují vysokou koncentraci hospodářské síly v regionu NUTS 3 Linz-Wels. V tomto regionu se nahospodařilo 21,9 miliard EUR, to je 51,4 % hrubého regionálního produktu Horního Rakouska. Mühlviertel je s údajem 3,5 miliard EUR mna pátém a posledním místě ve srovnání regionů. 8 7 Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str. 18 a násl. 8 Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str. 16

18 MSB-TechNet Studie synergií / Regionální hospodářství 6 Tabulka 4: Hrubý regionální produkt v regionech NUTS 3 Horní Rakousko Region HRP v mil. EUR 2006 Podíl na HR v % v roce Podíl na HR v % v roce Linz-Wels ,4 52,4 Steyr-Kirchdorf ,1 10,0 Traunviertel ,6 14,7 Innviertel ,8 14,4 Mühlviertel ,2 8,6 Horní Rakousko ,0 100,0 Zdroj: Statistik Austria Hrubá tvorba hodnot Tvorba hodnot je součtem výrobků a služeb vyprodukovaných v jednotlivých hospodářských oblastech národního hospodářství za určité časové období. V celkovém národohospodářském výpočtu se počítá tvorba hodnot jako hrubá tvorba hodnot z hrubých výrobních hodnot (vyrobená množství výrobků za tržní ceny) mínus předcházející plnění jednotlivých hospodářských úseků. Hrubá tvorba hodnot je východiskem pro výpočet vzniku HDP. 10 Tabulka 5: Hrubá tvorba hodnot Horního Rakouska v mil. Euro (2006) Spolková země v mil. Euro Vídeň Horní Rakousko Dolní Rakousko Štýrsko Tyrolsko Salzburg Korutany Vorarlberg Burgenland Rakousko Zdroj: Statistik Austria Nezaměstnanost Při prezentaci výše nezaměstnanosti se musí zohlednit, že zjišťovací a výpočetní metody se v Rakousku a v EU liší. TO se týká jak evidence nezaměstnaných (hlášení nezaměstnaní i s příslibem opětovného zaměstnání v Rakousku příp. osoby aktivně si hledající práci v EU) jakož i zaměstnaní (pouze osoby se závislou činností v Rakousku příp. všechny osoby výdělečně činné na úrovni EU). Nezaměstnanost v mezinárodní definici je proto nižší než národní Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str Lexikon hospodářství, 2004, str Webová stránka úřadu Statistik Austria, auptaggregate/index.html, dld Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str.. 31

19 MSB-TechNet Studie synergií / Regionální hospodářství 7 Obecně může Horní Rakousko odkázat na velmi dobré hodnoty v národním a mezinárodním srovnání regionů. Nezaměstnanost činila v roce 2008 v rakouském celonárodním průměru 5,8 %, ale pouze 3,5 % v Horním Rakousku. Horní Rakousko má tedy již čtyři roky (od roku 2000) nejnižší nezaměstnanost mezi spolkovými zeměmi. 13 Tabulka 6: Nezaměstnanost Rakouska v % podle jednotlivých spolkových zemí 2008 Vídeň 7,8 % Burgenland 7,4 % Korutany 7,2 % Štýrsko 6,1 % Dolní Rakousko 5,9 % Vorarlberg 5,5 % Tyrolsko 5,2 % Salzburg 3,9 % Horní Rakousko 3,5 % Rakousko 5,8 % Zdroj: AMS Österreich 14 V mezinárodní definici byla nezaměstnanost v Horním Rakousku v roce ,6 % Hrubé dlouhodobé investice Hrubá investice je pojmem celkového národohospodářského účetnictví, který uvádí přírůstek hodnot hmotného majetku jako je vybavení, stavební díla, nebo stavy skladů v národním hospodářství během určité o období. Hrubé investice se skládají z dlouhodobých investic a z investic zásob. Dlouhodobými investicemi jsou výrobní prostředky trvalého charakteru určené k dlouhodobému užívání. K dlouhodobým investicím patří investice do vybavení (např. stroje) a stavební investice (např. kanceláře). 16 Tabulka 7: Hrubé dlouhodobé investice Horního Rakouska v mil. Euro (2006) Vídeň Horní Rakousko Dolní Rakousko Štýrsko Tyrolsko Salzburg Korutany Vorarlberg Burgenland Rakousko Zdroj: Statistik Austria Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str Webová stránka úřadu Statistik Austria, efinition/index.html, dld Lexikon hospodářství, 2004, str. 11 a násl. 17 Webová stránka úřadu Statistik Austria,

20 MSB-TechNet Studie synergií / Regionální hospodářství Aktivní přímé investice Rakouská národní banka (OeNB) provádí každoročně šetření přímých investic rakouským podniků v zahraničí (aktivní přímé investice) příp. zahraničních podniků v Rakousku (pasivní přímé investice). Základem jsou údaje z rozvahy podniků v Rakousku. Koncept na určení přímých investic v Rakousku se zaměřuje rozsáhle na směrnice OECD příp. IWF. Obě instituce definují přímé investice jako kapitálové investice, které činí investoři s úmyslem vybudovat s nějakým podnikem v jiné zemi trvalý hospodářský vztah příp. jej udržovat s citelným vlivem na management. K přímým investicím patří: - podíly na stávajících nebo nově založených podnicích, - re-investice zisků, - poskytování úvěrů investory. Výzkum OeNB zahrnuje pouze investice nad EUR a podíly ve výši minimálně 10 procent. 18 Tabulka 8: Aktivní přímé investice ( ven ) počet podílů ( ) ven absolutně Vídeň Dolní Rakousko Horní Rakousko Štýrsko Salzburg Vorarlberg Tyrolsko Korutany Burgenland Rakousko Zdroj: Österreichische Nationalbank 19 Z pohledu aktivních přímých investic to konkrétně znamená, že rakouské podniky byly v roce 2006 aktivní v zahraničí, přičemž 434 z toho připadá na podniky v Horním Rakousku. Již výše zmíněné pasivní přímé investice budou pojednány v další kapitole Inovační potenciál Pro Horní Rakousko se pro znázornění inovačního potenciálu do této studie zahrnula kvóta VaV, počet podniků provozujících VaV, zaměstnanost v oblasti VaV a také pasivní investice a nezdanitelná částka na výzkum. auptaggregate/index.html, dld Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str. 40

21 MSB-TechNet Studie synergií / Regionální hospodářství Výdaje na VaV a kvóta VaV Náklady na výzkumné a vývojové aktivity jsou důležitým indikátorem pro popsání intensity výzkumu a technologické výkonnosti regionu. Především kvóta VaV vyjádřená jako podíl hrubých domácích nákladů za VaV na hrubém domácím produktu (HDP) je standardním měřítkem pro hodnocení výzkumné, technologické a inovační politiky země 20. Jak ukazuje tabulka, leží Horní Rakousko za Vídní a Štýrskem na třetím místě a těsně pod kvótou VaV Rakouska. Tabulka 9: Hrubé domácí výdaje za VaV spolkových zemí Rakouska v období 2004 až 2006 Hrubé domácí výdaje za VaV Hrubý regionální produkt v mil. Hrubé domácí výdaje v mil. EUR. EUR za VaV v % HRP W 2.012, , ,13 % 3,19 % St , , ,55 % 3,91 % HR 750,5 996, ,96 % 2,34 % T 419,4 554, ,05 % 2,45 % DR 361,3 514, ,99 % 1,28 % K 290,9 377, ,11 % 2,55 % S 182,1 230, ,09 % 1,25 % V 138,3 153, ,25 % 1,31 % B 25,8 30, ,46 % 0,53 % Celkem 5.249, , ,21 % 2,46 % Poznámka: Hrubé domácí výdaje za VaV v procentech HRP; regionální přiřazení podle VaV lokality podniku, zdroj: Úřad Statistik Austria Financování výdajů na VaV Dále uvedená tabulka ukazuje, jak se financují výdaje na VaV v jednotlivých případech: k oblastem šetření se přitom počítá podnikatelský sektor (PS), veřejný sektor (VS) (federace, spolkové země, obce, ostatní), soukromý neziskový sektor (SNS), zahraničí (včetně mezinárodních organizací) a také EU. Tabulka 10: Financování výdajů za VaV Rakousko ve veškerých šetřeních 2006 EH provádějící VaV Oblasti financování celkem PS VS SNS zahraničí EU v Euro W St HR T DR K S V B Ö Poznámka: hrubé domácí výdaje za VaV v procentech HRP; vyhodnocení lokalit podle hlavního sídlo podniku. Zdroj: Statistik Austria Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str. 52

22 MSB-TechNet Studie synergií / Regionální hospodářství 10 V souvislosti s financováním výdajů na VaV je třeba konstatovat, že podnikatelský sektor má pro rakouský výzkum celkově velký význam. Tak připadají podle výroční zprávy pro rok 2006 dvě třetiny rakouských hrubých domácích výdajů na VaV na podnikatelský sektor. Pro Horní Rakousko je třeba zdůraznit, že podnikatelský sektor má pro regionální kvótu VaV ještě větší význam. V monitorovaném roce 2006 bylo financováno 776,6 mil. Euro výdajů na VaV financováno podniky, což odpovídá 80,5 %. To je indicie toho, že regionální inovační systém staví na silné podnikatelské základně. 23 V tomto kontextu je třeba rovněž poznamenat, že Horní Rakousko bylo v roce 2006 s 542 podniky spolkovou zemí s nejvyšším počtem podniků provádějící VaV. V porovnání s ním to bylo ve Vídni 481, ve Štýrsku 381 a v Dolním Rakousku 372 podniků provádějících aktivity VaV Zaměstnanost v oblasti VaV Budeme-li analyzovat zaměstnanost ve výzkumu a vývoji podle ekvivalentu práce na plný úvazek (Fulltime ekvivalent /FTE/), ukazuje se, že v Rakousku bylo roce 2006 v oblasti VaV zaměstnáno celkem osob podle FTE. Horní Rakousko dosáhlo v roce 2006 počtem osob podle FTE v oblasti VaV podílu 14,6% měřeno na celé Rakousko a umístilo se tedy za Vídní (38,9%) a těsně za Štýrskem (18,8%) Záporné přímé investice Tabulka 11: Záporné přímé investice ( vně ) počet podílů ( ) vně absolutně Vídeň Dolní Rakousko Horní Rakousko Salzburg Tyrolsko Štýrsko Korutany Vorarlberg Burgenland Rakousko Zdroj: Rakouská národní banka 26 Záporné přímé investice tedy znamenají, že z podniků se zahraničním podílem jich připadá 361 na Horní Rakousko. 22 Webová stránka úřadu Statistik Austria, toren/index.html, dld Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str. 38

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Horní Rakousko z ekonomického pohledu

Horní Rakousko z ekonomického pohledu Velvyslanectví České republiky v Rakousku Obchodně-ekonomický úsek Penzingerstrasse 11-13, A-1140 Wien tel.: +431 899 580, fax: +431 894 1200 email: vienna@embassy.mzv.cz www.tschechischerepublik.at Horní

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl a CzechInvest Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl z pohledu CI Tradiční odvětví, přestože neplní titulní stránky Má svou

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 Slabá pozice kraje (ve VaV) počet obyvatel HDP (mil. Kč) zaměstnanci ve VaV (FO) celkové výdaje na VaV (mil. Kč) KV kraj 301 726 78 151 200 203,5

Více

Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS ANALÝZA EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU, TECHNOLOGICKÝCH A SEKTOROVÝCH TRENDŮ REGIONU PRAHA SHRNUTÍ

Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS ANALÝZA EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU, TECHNOLOGICKÝCH A SEKTOROVÝCH TRENDŮ REGIONU PRAHA SHRNUTÍ Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS ANALÝZA EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU, TECHNOLOGICKÝCH A SEKTOROVÝCH TRENDŮ REGIONU PRAHA SHRNUTÍ Popis regionu Dominantní postavení v rámci ČR Praha je jednoznačným

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Projekt Technologická síť Mühlviertel Jižní Čechy (MSB-TechNet)

Projekt Technologická síť Mühlviertel Jižní Čechy (MSB-TechNet) MSB- Technet byl koncipován jako přeshraniční kooperační projekt k propojení inovačních regionů Jižní Čechy a Horní Rakousko se zaměřením na Mühlviertel. Základem byla oboustranná analýza současného stavu

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Daniel Všetečka Kontext RIS3 1 - Switzerland 29 40 53 148 - Chad Principy RIS3 PRIORITIZACE BOTTOM-UP (ENTREPRENEURIAL DISCOVERY PROCESS, HLEDÁNÍ

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce POPIS ČÍSELNÍKU BA0050 OKEC Odvětvová klasifikace ekonomických činností Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká verze NACE (převzaty položky prvních dvou míst číselníku - hrubé členění). Použití

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Stávající programy podpory podnikání Programy OP PI Statistika využití prostředků v oborech CZ NACE 21000 -

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Obsah: Asociace malých a středních podniků a řemeslníků AMSP Německo-český obchod v číslech

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Závěrečná mezinárodní konference projektu Clusters CORD; Praha 6.2.2013 Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Rozvoj

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ Hospodářský rozvoj Moravskoslezského kraje doznal v posledních letech velice podstatných změn. I když se stále jedná o tradičně orientovanou

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

Příprava rozpočtu 2008

Příprava rozpočtu 2008 III. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Příprava rozpočtu 2008 co můžeme očekávat, jak lépe řídit rozvoj a získat finanční zdroje Ing. Luděk Tesař L u d ě k T E S A Ř ekonom specialista

Více

Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií

Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií Resumé připravila společnost Červen 2013 Dílo je součástí projektu Propojení

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Příloha č. 3 Závěrečné zprávy Projektu Zhodnocení komplementarit se zvýhodněnými bankovními produkty v ČR Níže uvedené produkty a jejich charakteristiky

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti

Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti získání dotace Přehled operačních programů OP Integrovaný operační program (IOP) OP Životní prostředí (OP ŽP) OP Praha Konkurenceschopnost

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Aktualizováno leden 2014 Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 2020 Kraj Vysočina 2013 2014 Strategický plán města

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23.

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23. CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23. dubna 2014 Obsah prezentace Agentura CzechInvest Regionální kanceláře Investiční

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program do_056-1_l_minute.qxd 12.6.20 12:36 Stránka 56 56 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) Operační program Přeshraniční

Více