Studie synergií. Část 1: Zjištění stavu. Prosinec Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie synergií. Část 1: Zjištění stavu. Prosinec 2009. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj"

Transkript

1 Studie synergií Část 1: Zjištění stavu Prosinec 2009 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

2 Autor studie Část Horní Rakousko: OÖ. Technologie- und Marketinggesellschaft mbh (Softwarepark Hagenberg) Část Jihočeský kraj: Kompletace a koordinace analytické části studie synergií Jihočeský kraj AgEnDa, o. s. Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatelé dílčích částí KP projekt, s.r. o. PS inovace, s. r. o. Tato studie byla vypracována v rámci projektu MSB-TechNet a byla spolufinancována z prostředků Evropské unie a z národních prostředků.

3 III Obsah 1. Úvod Kontext analýzy v rámci projektu Motivace Metodologie Regionální ekonomika Horní Rakousko Makroekonomické postavení regionu Horní Rakousko Inovační potenciál Jihočeský kraj Makroekonomická situace regionu Inovační potenciál Výzkum Horní Rakousko Postavení v celonárodním systému výzkumu a vývoje Akademické instituce Kooperace se sektorem aplikací Regionální sítě pro výzkum a vývoj a další výzkumné organizace Jihočeský kraj Pozice v národním systému V&V Akademické instituce Spolupráce s aplikační sférou Regionální VaV sítě a další výzkumné organizace Vzdělávací kapacity Horní Rakousko Jihočeský kraj Hospodářství Horní Rakousko Hlavní odvětví a vztah k inovaci Hospodářství v mezinárodním kontextu Vzorové příklady Jihočeský kraj Základní odvětví a stupeň inovativnosti oborů Ekonomika v mezinárodním kontextu Indikativní příklady... 93

4 IV 6. Infrastruktura Horní Rakousko Podpůrná inovační infrastruktura Jihočeský kraj Inovační podpůrná infrastruktura Přílohy

5 I Tento dokument, Studie synergií, část 1: Zjištění stavu, byl vypracován v rámci projektu MSB- TechNet, přeshraničního projektu realizovaného s partnery z Jihočeského kraje a z Horního Rakouska, především Mühlviertlu. V projektu se analyzuje inovační prostředí těchto obou regionů. Cílem přitom je nalézt možné synergie v oblasti výzkumu, vzdělávání a inovační ekonomice na obou stranách hranic. To lze provést formou komplementárních kompetenčních oblastí, identifikací nových regionálních trhů nebo porovnáním vzdělávacích programů. Studie přispěje identifikací nadregionálních výhod a synergií jednotlivých lokalit, jejich přesným formulováním a následně efektivní komunikací o nich k umístění obou regionů a k podpoře jejich pozice v globální konkurenci, především k možné společné pozici super regionu. Studie synergií má být rovněž podkladem inovační a regionální politiky v obou regionech pro další úvahy o konkrétních aktivitách. V této první části Studie synergií je provedeno podobné zjištění stavu aspektů v oblasti výzkumu, vzdělávání, ekonomiky a infrastruktury, vždy se zaměřením na technologicky inovační oblasti. V navazující druhé části studie jsou tyto výstupy interpretovány formou SWOT analýzy, v níž jsou jasně zdůrazněny silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti.

6 II Seznam zkratek Zkratky hornorakouské analytické části ARGE BioMed BIP BRP/ HRP bzw. CDG CNPS COMET dh DICE EAP EDUHI EDV etc. EU EUR FAW F&E FFG FH FIT FoDok-JKU FTI FWF GmbH IDM IDW ILIM IMCC inkl. ISE ISI IT IWF Arbeitsgemeinschaft Zentrum für biomedizinische und medizintechnische Forschung Bruttoinlandsprodukt Bruttoregionalprodukt / hrubý regionální produkt beziehungsweise Christian Doppler Gesellschaft Center of Nanobionics and Photochemical Sciences Competence Centers for Excellent Technologies das heißt Danube Integrated Circuit Engineering Enterprise Applications Architectures, Technologies and Processes Education Highway Elektronische Datenverarbeitung et cetera Europäische Union Euro Institut für Anwendungsorientierte Wissensverarbeitung Forschung und Entwicklung Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft Fachhochschule Frauen in die Technik Forschungsdokumentation der Johannes Kepler Universität Linz Forschung, Technologie und Innovation Fonds für Förderung der wissenschaftlichen Forschung Gesellschaft mit beschränkter Haftung Industrial Data Mining Industrial Data Warehousing Institut für Limnologie der österreichischen Akademien der Wissenschaften Industrial Mathematics Competence Center inklusive Integrated Software Engineering Tools International School for Informatics Informationstechnologie Internationaler Währungsfonds

7 III JKU Johannes Kepler Universität Linz km Kilometer KMU Klein- und Mittelunternehmen KnetMet Industrielles Kompetenznetzwerk für metallurgische Verfahrensentwicklung KVS Knowledge-based Vision Systems for Industrial Applications LBG Ludwig Boltzmann Gesellschaft LBI Ludwig Boltzmann Institut für experimentelle und klinische Traumatologie LCM Linz Center of Competence in Mechatronics LIMAK Linzer Internationale Management Akademie LIOS Linzer Institut für Organische Solarzellen LKR Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen MBA Master of Business Administration Mio. Millionen Mrd. Milliarden NDM Netzwerk Design & Medien NHR Netzwerk Humanressourcen NUT Netzwerk Umwelttechnik OECD Organisation for Economic Co-operation and Development OeNB Österreichische Nationalbank OÖ Oberösterreich Ö Österreich ÖS Öffentlicher Sektor PGS Privat gemeinnütziger Sektor PQE Process and Quality Engineering PR Public Relations RICAM Johann Radon Institute für Computerorientierte und Angewandte Mathematik RISC Research Institute for Symbolic Computation SAT Software Architectures and Technologies for Industrial Applications SCCH Software Competence Center Hagenberg SOWI Sozial- und Wirtschaftswissenschaften SWPH Softwarepark Hagenberg TCKT Transfercenter für Kunststofftechnik TMG Oberösterreichische Technologie- und Marketinggesellschaft mbh UAR Upper Austrian Research US Unternehmenssektor VAI Voest Alpine International VZÄ Vollzeitäquivalente WIFI Wirtschaftsförderungsinstitut

8 IV WKO WKOÖ zb ZONA Wirtschafskammer Österreich Wirtschaftskammer Oberösterreich zum Beispiel Zentrum für Oberflächen- und Nanoanalytik Zkratky české analytické části 7. RP Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace AP PRK Akční plán Programu rozvoje kraje AUC Nové Hrady Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady AV ČR Akademie věd České republiky BA Business angels BC AV ČR Biologické centrum Akademie věd ČR BIC Business Innovation Centre CIP Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace CTT Centrum pro transfer technologií CzBA Česká bioplynová asociace ČR Česká republika DB Dolní Bavorsko DZSV Dlouhodobé základní směry výzkumu EIB Evropská investiční banka EU Evropská unie EVP Evropský výzkumný prostor HDP Hrubý domácí produkt HR Horní Rakousko HSS EU Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU CHKO Chráněná krajinná oblast IASP International Association of Science Parks JAIP Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání JHK Jihočeská hospodářská komora JK Jihočeský kraj JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích VŠTE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky MSP Malý a střední podnik MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky NH Nové Hrady NPV III. Národní program výzkumu III.

9 V NSRR OP LZZ OP PI OP VaVpI OP VpK OP ŽP OZE PI PIC PR PRK PZI RaD RIS RKO JC SF EU SMOJK SPRM SR SVTP TBI TIC Třeboň TO TP TT VaV VaVaI VC VP VTP JVTP VVI VVŠ Národní strategický referenční rámec Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Podnikání a inovace Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Životní prostředí Obnovitelné zdroje energie Podnikatelský inkubátor Podnikatelské inovační centrum Public relations Program rozvoje kraje Přímé zahraniční investice Research and Development Regionální inovační strategie Regionální kontaktní organizace jižní Čechy Strukturální fondy Evropské unie Svaz měst a obcí Jihočeského kraje Strategický plán rozvoje města Státní rozpočet Společnosti vědeckotechnologických parků České republiky Technologický podnikatelský inkubátor Třeboňské inovační centrum Technologicky orientované Technologické platformy Transfer technologie Výzkum a vývoj Výzkum, vývoj a inovace Venture capital Vědecký park Vědeckotechnický park Jihočeský věděckotechnický park v Českých Budějovicích Veřejná výzkumná instituce dle platných právních předpisů Veřejná vysoká škola dle platných právních předpisů

10 VI Seznam tabulek Tabulka 1: Horní Rakousko: čísla a fakta 3 Tabulka 2: Hrubý regionální produkt Rakouska podle spolkových zemí (2006) 4 Tabulka 3: Hrubý regionální produkt na obyvatele ve vybraných regionech EU v roce Tabulka 4: Hrubý regionální produkt v regionech NUTS 3 Horní Rakousko 6 Tabulka 5: Hrubá tvorba hodnot Horního Rakouska v mil. Euro (2006) 6 Tabulka 6: Nezaměstnanost Rakouska v % podle jednotlivých spolkových zemí Tabulka 7: Hrubé dlouhodobé investice Horního Rakouska v mil. Euro (2006) 7 Tabulka 8: Aktivní přímé investice ( ven ) počet podílů ( ) 8 Tabulka 9: Hrubé domácí výdaje za VaV spolkových zemí Rakouska v období 2004 až Tabulka 10: Financování výdajů za VaV Rakousko ve veškerých šetřeních Tabulka 11: Záporné přímé investice ( vně ) počet podílů ( ) 10 Tabulka 12: Regionální HDP v běžných cenách (v mil. EUR) 12 Tabulka 13: Regionální HDP na 1 obyvatele, EU 27 = 100 (v %) 13 Tabulka 14: HDP na 1 ekonomicky aktivní osobu v roce 2007 (v EUR) 13 Tabulka 15: Vývoz Jihočeský kraj 14 Tabulka 16: Struktura regionální ekonomiky dle HDP 16 Tabulka 17: Meziroční vývoj zpracovatelského průmyslu 2007/ Tabulka 18: Přepočtený počet zaměstnanců ve VaV (Full time ekvivalent /FTE/) 20 Tabulka 19: Historický vývoj a výhled výdajů státního rozpočtu do VaV systému v mld. Kč 20 Tabulka 20: Výdaje na VaV (v tis. Kč) = veřejné + soukromé 21 Tabulka 21: Indikátory VaV na JKU 27 Tabulka 22: Financování JKU 28 Tabulka 23: Stav personálu na JKU 28 Tabulka 24: Stav personálu na Univerzitě umělecké a průmyslové tvorby 31 Tabulka 25: Těžiště výzkumu na Odborné vysoké škole Horní Rakousko 32 Tabulka 26: Indikátory VaV na Odborné vysoké škole Horní Rakousko 32 Tabulka 27: Financování Odborné vysoké školy Horní Rakousko 33 Tabulka 28: Financování oblasti VaV Odborné vysoké školy Horní Rakousko 33 Tabulka 29: Stav personálu na Odborné vysoké škole Horní Rakousko 33 Tabulka 30: Celouniverzitní partnerství JKU podle kontinentů ( ) 34 Tabulka 31: Partnerství ústavů JKU 35 Tabulka 32: Mezinárodní partnerství Odborné vysoké školy Horní Rakousko v oblasti VaV 36 Tabulka 33: Hospodářský výsledek JU za rok 2008 v tis. Kč 51 Tabulka 34: Obory VaV v JK v souladu s celosvětovými dlouhodobými VaV záměry 53 Tabulka 35: Studijní obory na JKU 65 Tabulka 36: Počty studujících na JKU 67 Tabulka 37: Počty absolventů na JKU 67

11 VII Tabulka 38: Počty studujících a absolventů na univerzitě umění 68 Tabulka 39: Počty studentů a absolventů na FH Horní Rakousko 69 Tabulka 40: Studijní programy LIMAK 70 Tabulka 41: Vyšší odborné školy základní přehled za rok 2007 v rámci ČR 74 Tabulka 42: Přehled a charakteristika vyšších odborných škol a vysokých škol v Jihočeském kraji 75 Tabulka 43: Přehled počtu absolventů a nezaměstnaných absolventů v roce Tabulka 44: Přehled akreditovaných studijních programů Jihočeské univerzity 77 Tabulka 45: Hrubá tvorba hodnot (tvorba hmotných statků) spolkových zemí (2006) 78 Tabulka 46: Tvorba hodnot podle hospodářských odvětví Tabulka 47: Hrubé dlouhodobé investice, mzdy zaměstnanců a zaměstnanost podle jednotlivých hospodářských oblastí Tabulka 48: Prodaná produkce v roce 2008 v miliardách 81 Tabulka 49: Dotace Rakouské společnosti na podporu výzkumu rakouským podnikům podle jednotlivých hospodářských odvětví 81 Tabulka 50: Vývoz výrobního sektoru podle jednotlivých spolkových zemí v roce Tabulka 51: Export a vývozní kvóty v roce Tabulka 52: Identifikovaná odvětví a finální produkty s vazbou na regionální VaV 90 Tabulka 53: Nejvýznamnější exportní komodity JK (2008) 92 Tabulka 54: Komodity s největším podílem JK na celkovém vývozu ČR (2008) 93 Tabulka 55: Největší exportéři (export/import nad 500 mil. Kč) 93 Tabulka 56: Vybrané firmy s podílem firemního výzkumu a vývoje 95 Tabulka 57: Skupina TMG 97 Tabulka 58: Obsazenost Jihočeského vědeckotechnického parku 106 Tabulka 59: Přehled průmyslových zón podpořených v rámci Programu na podporu rozvoje průmyslových zón v Jihočeském kraji 107

12 VIII Seznam obrázků Obr. 1 Pozice dokumentu v kontextu projektu 1 Obr. 2 Struktura vývozu Jihočeského kraje v roce Obr. 3 Oborové zaměření Vav v Jihočeském kraji 46 Obr. 4 Hlavní obory zastoupené v projektech spoluřešených Jčk organizacemi v letech Obr. 5 Vedlejší obory zastoupené v projektech spoluřešených JčK organizacemi v letech

13 MSB-TechNet Studie synergií / Úvod 1 1. Úvod 1.1. Kontext analýzy v rámci projektu Analytická část studie synergií projektu Technologická síť Mühlviertel Jižní Čechy (MSB-TechNet), je základní fundamentem pro definování a vymezení předpokladů společné přeshraniční spolupráce, resp. pro nalezení synergií, komplementárních oblastí a vzájemných překryvů. Pro názornost je níže uvedena pozice dokumentu v hierarchii a kontextu projektu. Obr. 1 Pozice dokumentu v kontextu projektu Studie synergií je věnována následujícím oblastem: - regionální ekonomika (makroekonomické postavení regionu) - výzkum - vzdělávání - hospodářství - infrastruktura V návaznosti na analýzu jednotlivých oblastí budou nalezeny synergie mezi regiony. Výstupy se zobrazí v souboru opatření (kompetenční mapě), ze které vyplyne, jak lze v budoucnosti koncipovat přeshraniční spolupráci.

14 MSB-TechNet Studie synergií / Úvod Motivace Hlavním důvodem pro zpracování této analýzy je získání hlavních východisek pro realizaci návazných aktivit v rámci projektu, tedy zejména pro vytvoření souboru opatření (Roadmap), návrh struktury tzv. kompetenční mapy a realizace Impulsů na bilaterální úrovni (např. definování konkrétních projektů za účasti obou regionů) a Impulsů navenek (vývoj společného marketingového a PR konceptu společného regionu) Metodologie Analytická část se zabývá zejména: - analýzou regionální ekonomiky s důrazem na inovační potenciál regionu a jednotlivých oborů, - analýzou regionálních inovačních struktur v aspektech výzkum, výuka a aplikace s vazbou na regionální hospodářství a analýzou podpůrné inovační infrastruktury.

15 MSB-TechNet Studie synergií / Regionální hospodářství 3 2. Regionální ekonomika 2.1. Horní Rakousko Makroekonomické postavení regionu Horní Rakousko Hospodářská lokalita obecně Tabulka 1: Horní Rakousko: čísla a fakta Obyvatelstvo Administrativní členění Rozloha Řeky Zdroj: Skupina TMG 1 17,1 % z Rakouska třetí největší spolková země 18 politických okresů 444 obcí 3 statutární města (Linec, Steyr, Wels) km² 14,3 % území Rakouska čtvrtá největší spolková země Dunaj, Inn, Enns, Traun, Steyr Horní Rakousko je atraktivní hospodářskou lokalitou a díky svému rozvoji se dostalo v minulých letech příp. desetiletích na vedoucí pozici v oblasti průmyslu, exportu a technologie v celém Rakousku. Hospodářská dynamika se projevuje nejen v nadprůměrném růstu hospodářských ukazatelů, ale i v kladných údajích o trhu práce. Již několik let vykazuje Horní Rakousko nejnižší nezaměstnanost v porovnání všech devíti spolkových zemí. Horní Rakousko může jako jeden z mála regionů Evropy poukázat na své solidní zemské financování. Úspěšná hospodářská bilance Horního Rakouska lze odvodit z více faktorů. Mimo jiné to jsou: - vysoká inovační síla a flexibilita podniků, - kvalifikovaní a motivovaní pracovníci, - aktivní a odpovědná místní politika územních správních celků a sociálních partnerů a - vyvážená hospodářská struktura podle odvětví a velikosti podniků 2. Po tomto všeobecném úvodu o hospodářské situaci Horního Rakouska jsou dále uvedeny ukazatele pro znázornění makroekonomické pozice regionu Hrubý regionální produkt v celonárodním a srovnání a unijním srovnání Hrubý regionální produkt (HRP) je jedním z vypovídajících ukazatelů pro znázornění regionální hospodářské síly regionu. Je regionální analogií k jednomu z nejdůležitějších indikátorů výpočtu výsledku národního hospodářství, k hrubému domácímu produktu (HDP 3 ). 1 Skupina TMG, str. 8 2 Skupina TMG, str. 8 3 Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str. 14

16 MSB-TechNet Studie synergií / Regionální hospodářství 4 Tabulka 2: Hrubý regionální produkt Rakouska podle spolkových zemí (2006) HRP na obyvatele HRP na výdělečně činné osoby Spolková země HRP v mil. EUR v EUR (AT= 100) výdělečně činné osoby v EUR Vídeň Horní Rakousko Dolní Rakousko AT = Štýrsko Tyrolsko Salzburg Korutany Vorarlberg Burgenland Rakousko Zdroj: Statistik Austria 4 Hrubý regionální produkt hornorakouského hospodářství činil v roce 2006 EUR 42,6 miliard, což je 16,5 % z celého Rakouska (téměř EUR 258 miliard.). Horní Rakousko se tím dostalo za Vídeň a těsně před Dolní Rakousko a je tedy druhou hospodářsky nejúspěšnější spolkovou zemí. Ohledně výkonu ekonomiky na obyvatele bylo Horní Rakousko v roce 2006 s EUR o 2,6 % pod celorepublikovým průměrem (EUR ) a na 5. místě v porovnání všech spolkových zemí. Na předním místě je Vídeň s HRP EUR na jednoho obyvatele. 5 Ekonomická síla na hlavu ve srovnání EU: HR je 49 místě EUROSTAT zveřejňuje každoročně statistiku o výši hrubého domácího produktu na obyvatele v regionech EU NUTS 2. Tento výpočet se může přitom použít pro určení směnných kurzů nebo parity kupní síly. Výpočet směnných kurzů se zakládá na jednoduchém porovnání ve společné měně, zatímco při výpočtu parity kupní síly se zohledňují cenové rozdíly mezi zeměmi. 6 Dále uvedená tabulka ukazuje data pro rakouské a bavorské regiony EU NUTS 2 a Praha, Bolzano a číslo 1, Londýn. 4 Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str. 18

17 MSB-TechNet Studie synergií / Regionální hospodářství 5 Tabulka 3: Hrubý regionální produkt na obyvatele ve vybraných regionech EU v roce 2006 pro parity kupní síly pro směnné kurzy v EUR Rakousko = 100 umístění v EUR Rakousko = 100 umístění Vnitřní Londýn Horní Bavorsko Vídeň Praha Salzburg Bolzano Střední Franky Tyrolsko Vorarlberg Horní Rakousko Švábsko Horní Falc Dolní Franky Dolní Bavorsko Horní Franky Štýrsko Korutany D. Rakousko Burgenland Zdroj: Eurostat 7 Horní Rakousko se umístilo v roce 2006 v porovnání své hospodářské síly na obyvatele mezi zhruba 270 srovnávanými regiony na 49. místě. Hrubý regionální produkt v regionech NUTS 3 Horního Rakouska (2006) Mühlviertel hraje v kontextu celkového projektu důležitou roli, proto je na tomto místě znázorněn HRP i pro hornorakouské regiony NUTS 3, mezi něž spadá i Mühlviertel. Čísla ukazují vysokou koncentraci hospodářské síly v regionu NUTS 3 Linz-Wels. V tomto regionu se nahospodařilo 21,9 miliard EUR, to je 51,4 % hrubého regionálního produktu Horního Rakouska. Mühlviertel je s údajem 3,5 miliard EUR mna pátém a posledním místě ve srovnání regionů. 8 7 Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str. 18 a násl. 8 Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str. 16

18 MSB-TechNet Studie synergií / Regionální hospodářství 6 Tabulka 4: Hrubý regionální produkt v regionech NUTS 3 Horní Rakousko Region HRP v mil. EUR 2006 Podíl na HR v % v roce Podíl na HR v % v roce Linz-Wels ,4 52,4 Steyr-Kirchdorf ,1 10,0 Traunviertel ,6 14,7 Innviertel ,8 14,4 Mühlviertel ,2 8,6 Horní Rakousko ,0 100,0 Zdroj: Statistik Austria Hrubá tvorba hodnot Tvorba hodnot je součtem výrobků a služeb vyprodukovaných v jednotlivých hospodářských oblastech národního hospodářství za určité časové období. V celkovém národohospodářském výpočtu se počítá tvorba hodnot jako hrubá tvorba hodnot z hrubých výrobních hodnot (vyrobená množství výrobků za tržní ceny) mínus předcházející plnění jednotlivých hospodářských úseků. Hrubá tvorba hodnot je východiskem pro výpočet vzniku HDP. 10 Tabulka 5: Hrubá tvorba hodnot Horního Rakouska v mil. Euro (2006) Spolková země v mil. Euro Vídeň Horní Rakousko Dolní Rakousko Štýrsko Tyrolsko Salzburg Korutany Vorarlberg Burgenland Rakousko Zdroj: Statistik Austria Nezaměstnanost Při prezentaci výše nezaměstnanosti se musí zohlednit, že zjišťovací a výpočetní metody se v Rakousku a v EU liší. TO se týká jak evidence nezaměstnaných (hlášení nezaměstnaní i s příslibem opětovného zaměstnání v Rakousku příp. osoby aktivně si hledající práci v EU) jakož i zaměstnaní (pouze osoby se závislou činností v Rakousku příp. všechny osoby výdělečně činné na úrovni EU). Nezaměstnanost v mezinárodní definici je proto nižší než národní Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str Lexikon hospodářství, 2004, str Webová stránka úřadu Statistik Austria, auptaggregate/index.html, dld Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str.. 31

19 MSB-TechNet Studie synergií / Regionální hospodářství 7 Obecně může Horní Rakousko odkázat na velmi dobré hodnoty v národním a mezinárodním srovnání regionů. Nezaměstnanost činila v roce 2008 v rakouském celonárodním průměru 5,8 %, ale pouze 3,5 % v Horním Rakousku. Horní Rakousko má tedy již čtyři roky (od roku 2000) nejnižší nezaměstnanost mezi spolkovými zeměmi. 13 Tabulka 6: Nezaměstnanost Rakouska v % podle jednotlivých spolkových zemí 2008 Vídeň 7,8 % Burgenland 7,4 % Korutany 7,2 % Štýrsko 6,1 % Dolní Rakousko 5,9 % Vorarlberg 5,5 % Tyrolsko 5,2 % Salzburg 3,9 % Horní Rakousko 3,5 % Rakousko 5,8 % Zdroj: AMS Österreich 14 V mezinárodní definici byla nezaměstnanost v Horním Rakousku v roce ,6 % Hrubé dlouhodobé investice Hrubá investice je pojmem celkového národohospodářského účetnictví, který uvádí přírůstek hodnot hmotného majetku jako je vybavení, stavební díla, nebo stavy skladů v národním hospodářství během určité o období. Hrubé investice se skládají z dlouhodobých investic a z investic zásob. Dlouhodobými investicemi jsou výrobní prostředky trvalého charakteru určené k dlouhodobému užívání. K dlouhodobým investicím patří investice do vybavení (např. stroje) a stavební investice (např. kanceláře). 16 Tabulka 7: Hrubé dlouhodobé investice Horního Rakouska v mil. Euro (2006) Vídeň Horní Rakousko Dolní Rakousko Štýrsko Tyrolsko Salzburg Korutany Vorarlberg Burgenland Rakousko Zdroj: Statistik Austria Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str Webová stránka úřadu Statistik Austria, efinition/index.html, dld Lexikon hospodářství, 2004, str. 11 a násl. 17 Webová stránka úřadu Statistik Austria,

20 MSB-TechNet Studie synergií / Regionální hospodářství Aktivní přímé investice Rakouská národní banka (OeNB) provádí každoročně šetření přímých investic rakouským podniků v zahraničí (aktivní přímé investice) příp. zahraničních podniků v Rakousku (pasivní přímé investice). Základem jsou údaje z rozvahy podniků v Rakousku. Koncept na určení přímých investic v Rakousku se zaměřuje rozsáhle na směrnice OECD příp. IWF. Obě instituce definují přímé investice jako kapitálové investice, které činí investoři s úmyslem vybudovat s nějakým podnikem v jiné zemi trvalý hospodářský vztah příp. jej udržovat s citelným vlivem na management. K přímým investicím patří: - podíly na stávajících nebo nově založených podnicích, - re-investice zisků, - poskytování úvěrů investory. Výzkum OeNB zahrnuje pouze investice nad EUR a podíly ve výši minimálně 10 procent. 18 Tabulka 8: Aktivní přímé investice ( ven ) počet podílů ( ) ven absolutně Vídeň Dolní Rakousko Horní Rakousko Štýrsko Salzburg Vorarlberg Tyrolsko Korutany Burgenland Rakousko Zdroj: Österreichische Nationalbank 19 Z pohledu aktivních přímých investic to konkrétně znamená, že rakouské podniky byly v roce 2006 aktivní v zahraničí, přičemž 434 z toho připadá na podniky v Horním Rakousku. Již výše zmíněné pasivní přímé investice budou pojednány v další kapitole Inovační potenciál Pro Horní Rakousko se pro znázornění inovačního potenciálu do této studie zahrnula kvóta VaV, počet podniků provozujících VaV, zaměstnanost v oblasti VaV a také pasivní investice a nezdanitelná částka na výzkum. auptaggregate/index.html, dld Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str. 40

21 MSB-TechNet Studie synergií / Regionální hospodářství Výdaje na VaV a kvóta VaV Náklady na výzkumné a vývojové aktivity jsou důležitým indikátorem pro popsání intensity výzkumu a technologické výkonnosti regionu. Především kvóta VaV vyjádřená jako podíl hrubých domácích nákladů za VaV na hrubém domácím produktu (HDP) je standardním měřítkem pro hodnocení výzkumné, technologické a inovační politiky země 20. Jak ukazuje tabulka, leží Horní Rakousko za Vídní a Štýrskem na třetím místě a těsně pod kvótou VaV Rakouska. Tabulka 9: Hrubé domácí výdaje za VaV spolkových zemí Rakouska v období 2004 až 2006 Hrubé domácí výdaje za VaV Hrubý regionální produkt v mil. Hrubé domácí výdaje v mil. EUR. EUR za VaV v % HRP W 2.012, , ,13 % 3,19 % St , , ,55 % 3,91 % HR 750,5 996, ,96 % 2,34 % T 419,4 554, ,05 % 2,45 % DR 361,3 514, ,99 % 1,28 % K 290,9 377, ,11 % 2,55 % S 182,1 230, ,09 % 1,25 % V 138,3 153, ,25 % 1,31 % B 25,8 30, ,46 % 0,53 % Celkem 5.249, , ,21 % 2,46 % Poznámka: Hrubé domácí výdaje za VaV v procentech HRP; regionální přiřazení podle VaV lokality podniku, zdroj: Úřad Statistik Austria Financování výdajů na VaV Dále uvedená tabulka ukazuje, jak se financují výdaje na VaV v jednotlivých případech: k oblastem šetření se přitom počítá podnikatelský sektor (PS), veřejný sektor (VS) (federace, spolkové země, obce, ostatní), soukromý neziskový sektor (SNS), zahraničí (včetně mezinárodních organizací) a také EU. Tabulka 10: Financování výdajů za VaV Rakousko ve veškerých šetřeních 2006 EH provádějící VaV Oblasti financování celkem PS VS SNS zahraničí EU v Euro W St HR T DR K S V B Ö Poznámka: hrubé domácí výdaje za VaV v procentech HRP; vyhodnocení lokalit podle hlavního sídlo podniku. Zdroj: Statistik Austria Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str. 52

22 MSB-TechNet Studie synergií / Regionální hospodářství 10 V souvislosti s financováním výdajů na VaV je třeba konstatovat, že podnikatelský sektor má pro rakouský výzkum celkově velký význam. Tak připadají podle výroční zprávy pro rok 2006 dvě třetiny rakouských hrubých domácích výdajů na VaV na podnikatelský sektor. Pro Horní Rakousko je třeba zdůraznit, že podnikatelský sektor má pro regionální kvótu VaV ještě větší význam. V monitorovaném roce 2006 bylo financováno 776,6 mil. Euro výdajů na VaV financováno podniky, což odpovídá 80,5 %. To je indicie toho, že regionální inovační systém staví na silné podnikatelské základně. 23 V tomto kontextu je třeba rovněž poznamenat, že Horní Rakousko bylo v roce 2006 s 542 podniky spolkovou zemí s nejvyšším počtem podniků provádějící VaV. V porovnání s ním to bylo ve Vídni 481, ve Štýrsku 381 a v Dolním Rakousku 372 podniků provádějících aktivity VaV Zaměstnanost v oblasti VaV Budeme-li analyzovat zaměstnanost ve výzkumu a vývoji podle ekvivalentu práce na plný úvazek (Fulltime ekvivalent /FTE/), ukazuje se, že v Rakousku bylo roce 2006 v oblasti VaV zaměstnáno celkem osob podle FTE. Horní Rakousko dosáhlo v roce 2006 počtem osob podle FTE v oblasti VaV podílu 14,6% měřeno na celé Rakousko a umístilo se tedy za Vídní (38,9%) a těsně za Štýrskem (18,8%) Záporné přímé investice Tabulka 11: Záporné přímé investice ( vně ) počet podílů ( ) vně absolutně Vídeň Dolní Rakousko Horní Rakousko Salzburg Tyrolsko Štýrsko Korutany Vorarlberg Burgenland Rakousko Zdroj: Rakouská národní banka 26 Záporné přímé investice tedy znamenají, že z podniků se zahraničním podílem jich připadá 361 na Horní Rakousko. 22 Webová stránka úřadu Statistik Austria, toren/index.html, dld Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str. 38

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje I. Loučková a kol. Analýza potřeb subjektů tvořících inovační prostředí Zlínského kraje Sociotrendy, 2011 ISBN 978-80-904888-2-3

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Závěrečná zpráva připravila společnost Prosinec 2012 Projekt Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských

Více

PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI

PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI 1 OBSAH Seznam obrázků 5 ÚVOD 7 A. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 10 1. ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TENDENCE 10 1.1 Přehled veličin a vývoj uplynulého období 10 2.

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 verze září 2013 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 SEZNAM ZKRATEK... 9 ÚVOD... 12 1 SOUČASNÁ

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Znění pro konzultaci Stav: 27.06.2014 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Předmluva V novém období

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie)

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy III. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) ZPRACOVANÁ KE DNI 26. 11. 2014 se zapracovanými

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr.

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020 National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020 www.mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Ministry of Regional

Více

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C)

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) Zpracovatelský průmysl I.1 Charakteristika zpracovatelského průmyslu Zpracovatelský průmysl (ZP) je v České republice jedním z hlavních zdrojů tvorby hrubého domácího

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno GaREP,

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 Návrh č. 3 duben 2014 Obsah Oddíl 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více