Studie synergií. Část 1: Zjištění stavu. Prosinec Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie synergií. Část 1: Zjištění stavu. Prosinec 2009. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj"

Transkript

1 Studie synergií Část 1: Zjištění stavu Prosinec 2009 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

2 Autor studie Část Horní Rakousko: OÖ. Technologie- und Marketinggesellschaft mbh (Softwarepark Hagenberg) Část Jihočeský kraj: Kompletace a koordinace analytické části studie synergií Jihočeský kraj AgEnDa, o. s. Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatelé dílčích částí KP projekt, s.r. o. PS inovace, s. r. o. Tato studie byla vypracována v rámci projektu MSB-TechNet a byla spolufinancována z prostředků Evropské unie a z národních prostředků.

3 III Obsah 1. Úvod Kontext analýzy v rámci projektu Motivace Metodologie Regionální ekonomika Horní Rakousko Makroekonomické postavení regionu Horní Rakousko Inovační potenciál Jihočeský kraj Makroekonomická situace regionu Inovační potenciál Výzkum Horní Rakousko Postavení v celonárodním systému výzkumu a vývoje Akademické instituce Kooperace se sektorem aplikací Regionální sítě pro výzkum a vývoj a další výzkumné organizace Jihočeský kraj Pozice v národním systému V&V Akademické instituce Spolupráce s aplikační sférou Regionální VaV sítě a další výzkumné organizace Vzdělávací kapacity Horní Rakousko Jihočeský kraj Hospodářství Horní Rakousko Hlavní odvětví a vztah k inovaci Hospodářství v mezinárodním kontextu Vzorové příklady Jihočeský kraj Základní odvětví a stupeň inovativnosti oborů Ekonomika v mezinárodním kontextu Indikativní příklady... 93

4 IV 6. Infrastruktura Horní Rakousko Podpůrná inovační infrastruktura Jihočeský kraj Inovační podpůrná infrastruktura Přílohy

5 I Tento dokument, Studie synergií, část 1: Zjištění stavu, byl vypracován v rámci projektu MSB- TechNet, přeshraničního projektu realizovaného s partnery z Jihočeského kraje a z Horního Rakouska, především Mühlviertlu. V projektu se analyzuje inovační prostředí těchto obou regionů. Cílem přitom je nalézt možné synergie v oblasti výzkumu, vzdělávání a inovační ekonomice na obou stranách hranic. To lze provést formou komplementárních kompetenčních oblastí, identifikací nových regionálních trhů nebo porovnáním vzdělávacích programů. Studie přispěje identifikací nadregionálních výhod a synergií jednotlivých lokalit, jejich přesným formulováním a následně efektivní komunikací o nich k umístění obou regionů a k podpoře jejich pozice v globální konkurenci, především k možné společné pozici super regionu. Studie synergií má být rovněž podkladem inovační a regionální politiky v obou regionech pro další úvahy o konkrétních aktivitách. V této první části Studie synergií je provedeno podobné zjištění stavu aspektů v oblasti výzkumu, vzdělávání, ekonomiky a infrastruktury, vždy se zaměřením na technologicky inovační oblasti. V navazující druhé části studie jsou tyto výstupy interpretovány formou SWOT analýzy, v níž jsou jasně zdůrazněny silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti.

6 II Seznam zkratek Zkratky hornorakouské analytické části ARGE BioMed BIP BRP/ HRP bzw. CDG CNPS COMET dh DICE EAP EDUHI EDV etc. EU EUR FAW F&E FFG FH FIT FoDok-JKU FTI FWF GmbH IDM IDW ILIM IMCC inkl. ISE ISI IT IWF Arbeitsgemeinschaft Zentrum für biomedizinische und medizintechnische Forschung Bruttoinlandsprodukt Bruttoregionalprodukt / hrubý regionální produkt beziehungsweise Christian Doppler Gesellschaft Center of Nanobionics and Photochemical Sciences Competence Centers for Excellent Technologies das heißt Danube Integrated Circuit Engineering Enterprise Applications Architectures, Technologies and Processes Education Highway Elektronische Datenverarbeitung et cetera Europäische Union Euro Institut für Anwendungsorientierte Wissensverarbeitung Forschung und Entwicklung Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft Fachhochschule Frauen in die Technik Forschungsdokumentation der Johannes Kepler Universität Linz Forschung, Technologie und Innovation Fonds für Förderung der wissenschaftlichen Forschung Gesellschaft mit beschränkter Haftung Industrial Data Mining Industrial Data Warehousing Institut für Limnologie der österreichischen Akademien der Wissenschaften Industrial Mathematics Competence Center inklusive Integrated Software Engineering Tools International School for Informatics Informationstechnologie Internationaler Währungsfonds

7 III JKU Johannes Kepler Universität Linz km Kilometer KMU Klein- und Mittelunternehmen KnetMet Industrielles Kompetenznetzwerk für metallurgische Verfahrensentwicklung KVS Knowledge-based Vision Systems for Industrial Applications LBG Ludwig Boltzmann Gesellschaft LBI Ludwig Boltzmann Institut für experimentelle und klinische Traumatologie LCM Linz Center of Competence in Mechatronics LIMAK Linzer Internationale Management Akademie LIOS Linzer Institut für Organische Solarzellen LKR Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen MBA Master of Business Administration Mio. Millionen Mrd. Milliarden NDM Netzwerk Design & Medien NHR Netzwerk Humanressourcen NUT Netzwerk Umwelttechnik OECD Organisation for Economic Co-operation and Development OeNB Österreichische Nationalbank OÖ Oberösterreich Ö Österreich ÖS Öffentlicher Sektor PGS Privat gemeinnütziger Sektor PQE Process and Quality Engineering PR Public Relations RICAM Johann Radon Institute für Computerorientierte und Angewandte Mathematik RISC Research Institute for Symbolic Computation SAT Software Architectures and Technologies for Industrial Applications SCCH Software Competence Center Hagenberg SOWI Sozial- und Wirtschaftswissenschaften SWPH Softwarepark Hagenberg TCKT Transfercenter für Kunststofftechnik TMG Oberösterreichische Technologie- und Marketinggesellschaft mbh UAR Upper Austrian Research US Unternehmenssektor VAI Voest Alpine International VZÄ Vollzeitäquivalente WIFI Wirtschaftsförderungsinstitut

8 IV WKO WKOÖ zb ZONA Wirtschafskammer Österreich Wirtschaftskammer Oberösterreich zum Beispiel Zentrum für Oberflächen- und Nanoanalytik Zkratky české analytické části 7. RP Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace AP PRK Akční plán Programu rozvoje kraje AUC Nové Hrady Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady AV ČR Akademie věd České republiky BA Business angels BC AV ČR Biologické centrum Akademie věd ČR BIC Business Innovation Centre CIP Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace CTT Centrum pro transfer technologií CzBA Česká bioplynová asociace ČR Česká republika DB Dolní Bavorsko DZSV Dlouhodobé základní směry výzkumu EIB Evropská investiční banka EU Evropská unie EVP Evropský výzkumný prostor HDP Hrubý domácí produkt HR Horní Rakousko HSS EU Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU CHKO Chráněná krajinná oblast IASP International Association of Science Parks JAIP Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání JHK Jihočeská hospodářská komora JK Jihočeský kraj JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích VŠTE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky MSP Malý a střední podnik MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky NH Nové Hrady NPV III. Národní program výzkumu III.

9 V NSRR OP LZZ OP PI OP VaVpI OP VpK OP ŽP OZE PI PIC PR PRK PZI RaD RIS RKO JC SF EU SMOJK SPRM SR SVTP TBI TIC Třeboň TO TP TT VaV VaVaI VC VP VTP JVTP VVI VVŠ Národní strategický referenční rámec Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Podnikání a inovace Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Životní prostředí Obnovitelné zdroje energie Podnikatelský inkubátor Podnikatelské inovační centrum Public relations Program rozvoje kraje Přímé zahraniční investice Research and Development Regionální inovační strategie Regionální kontaktní organizace jižní Čechy Strukturální fondy Evropské unie Svaz měst a obcí Jihočeského kraje Strategický plán rozvoje města Státní rozpočet Společnosti vědeckotechnologických parků České republiky Technologický podnikatelský inkubátor Třeboňské inovační centrum Technologicky orientované Technologické platformy Transfer technologie Výzkum a vývoj Výzkum, vývoj a inovace Venture capital Vědecký park Vědeckotechnický park Jihočeský věděckotechnický park v Českých Budějovicích Veřejná výzkumná instituce dle platných právních předpisů Veřejná vysoká škola dle platných právních předpisů

10 VI Seznam tabulek Tabulka 1: Horní Rakousko: čísla a fakta 3 Tabulka 2: Hrubý regionální produkt Rakouska podle spolkových zemí (2006) 4 Tabulka 3: Hrubý regionální produkt na obyvatele ve vybraných regionech EU v roce Tabulka 4: Hrubý regionální produkt v regionech NUTS 3 Horní Rakousko 6 Tabulka 5: Hrubá tvorba hodnot Horního Rakouska v mil. Euro (2006) 6 Tabulka 6: Nezaměstnanost Rakouska v % podle jednotlivých spolkových zemí Tabulka 7: Hrubé dlouhodobé investice Horního Rakouska v mil. Euro (2006) 7 Tabulka 8: Aktivní přímé investice ( ven ) počet podílů ( ) 8 Tabulka 9: Hrubé domácí výdaje za VaV spolkových zemí Rakouska v období 2004 až Tabulka 10: Financování výdajů za VaV Rakousko ve veškerých šetřeních Tabulka 11: Záporné přímé investice ( vně ) počet podílů ( ) 10 Tabulka 12: Regionální HDP v běžných cenách (v mil. EUR) 12 Tabulka 13: Regionální HDP na 1 obyvatele, EU 27 = 100 (v %) 13 Tabulka 14: HDP na 1 ekonomicky aktivní osobu v roce 2007 (v EUR) 13 Tabulka 15: Vývoz Jihočeský kraj 14 Tabulka 16: Struktura regionální ekonomiky dle HDP 16 Tabulka 17: Meziroční vývoj zpracovatelského průmyslu 2007/ Tabulka 18: Přepočtený počet zaměstnanců ve VaV (Full time ekvivalent /FTE/) 20 Tabulka 19: Historický vývoj a výhled výdajů státního rozpočtu do VaV systému v mld. Kč 20 Tabulka 20: Výdaje na VaV (v tis. Kč) = veřejné + soukromé 21 Tabulka 21: Indikátory VaV na JKU 27 Tabulka 22: Financování JKU 28 Tabulka 23: Stav personálu na JKU 28 Tabulka 24: Stav personálu na Univerzitě umělecké a průmyslové tvorby 31 Tabulka 25: Těžiště výzkumu na Odborné vysoké škole Horní Rakousko 32 Tabulka 26: Indikátory VaV na Odborné vysoké škole Horní Rakousko 32 Tabulka 27: Financování Odborné vysoké školy Horní Rakousko 33 Tabulka 28: Financování oblasti VaV Odborné vysoké školy Horní Rakousko 33 Tabulka 29: Stav personálu na Odborné vysoké škole Horní Rakousko 33 Tabulka 30: Celouniverzitní partnerství JKU podle kontinentů ( ) 34 Tabulka 31: Partnerství ústavů JKU 35 Tabulka 32: Mezinárodní partnerství Odborné vysoké školy Horní Rakousko v oblasti VaV 36 Tabulka 33: Hospodářský výsledek JU za rok 2008 v tis. Kč 51 Tabulka 34: Obory VaV v JK v souladu s celosvětovými dlouhodobými VaV záměry 53 Tabulka 35: Studijní obory na JKU 65 Tabulka 36: Počty studujících na JKU 67 Tabulka 37: Počty absolventů na JKU 67

11 VII Tabulka 38: Počty studujících a absolventů na univerzitě umění 68 Tabulka 39: Počty studentů a absolventů na FH Horní Rakousko 69 Tabulka 40: Studijní programy LIMAK 70 Tabulka 41: Vyšší odborné školy základní přehled za rok 2007 v rámci ČR 74 Tabulka 42: Přehled a charakteristika vyšších odborných škol a vysokých škol v Jihočeském kraji 75 Tabulka 43: Přehled počtu absolventů a nezaměstnaných absolventů v roce Tabulka 44: Přehled akreditovaných studijních programů Jihočeské univerzity 77 Tabulka 45: Hrubá tvorba hodnot (tvorba hmotných statků) spolkových zemí (2006) 78 Tabulka 46: Tvorba hodnot podle hospodářských odvětví Tabulka 47: Hrubé dlouhodobé investice, mzdy zaměstnanců a zaměstnanost podle jednotlivých hospodářských oblastí Tabulka 48: Prodaná produkce v roce 2008 v miliardách 81 Tabulka 49: Dotace Rakouské společnosti na podporu výzkumu rakouským podnikům podle jednotlivých hospodářských odvětví 81 Tabulka 50: Vývoz výrobního sektoru podle jednotlivých spolkových zemí v roce Tabulka 51: Export a vývozní kvóty v roce Tabulka 52: Identifikovaná odvětví a finální produkty s vazbou na regionální VaV 90 Tabulka 53: Nejvýznamnější exportní komodity JK (2008) 92 Tabulka 54: Komodity s největším podílem JK na celkovém vývozu ČR (2008) 93 Tabulka 55: Největší exportéři (export/import nad 500 mil. Kč) 93 Tabulka 56: Vybrané firmy s podílem firemního výzkumu a vývoje 95 Tabulka 57: Skupina TMG 97 Tabulka 58: Obsazenost Jihočeského vědeckotechnického parku 106 Tabulka 59: Přehled průmyslových zón podpořených v rámci Programu na podporu rozvoje průmyslových zón v Jihočeském kraji 107

12 VIII Seznam obrázků Obr. 1 Pozice dokumentu v kontextu projektu 1 Obr. 2 Struktura vývozu Jihočeského kraje v roce Obr. 3 Oborové zaměření Vav v Jihočeském kraji 46 Obr. 4 Hlavní obory zastoupené v projektech spoluřešených Jčk organizacemi v letech Obr. 5 Vedlejší obory zastoupené v projektech spoluřešených JčK organizacemi v letech

13 MSB-TechNet Studie synergií / Úvod 1 1. Úvod 1.1. Kontext analýzy v rámci projektu Analytická část studie synergií projektu Technologická síť Mühlviertel Jižní Čechy (MSB-TechNet), je základní fundamentem pro definování a vymezení předpokladů společné přeshraniční spolupráce, resp. pro nalezení synergií, komplementárních oblastí a vzájemných překryvů. Pro názornost je níže uvedena pozice dokumentu v hierarchii a kontextu projektu. Obr. 1 Pozice dokumentu v kontextu projektu Studie synergií je věnována následujícím oblastem: - regionální ekonomika (makroekonomické postavení regionu) - výzkum - vzdělávání - hospodářství - infrastruktura V návaznosti na analýzu jednotlivých oblastí budou nalezeny synergie mezi regiony. Výstupy se zobrazí v souboru opatření (kompetenční mapě), ze které vyplyne, jak lze v budoucnosti koncipovat přeshraniční spolupráci.

14 MSB-TechNet Studie synergií / Úvod Motivace Hlavním důvodem pro zpracování této analýzy je získání hlavních východisek pro realizaci návazných aktivit v rámci projektu, tedy zejména pro vytvoření souboru opatření (Roadmap), návrh struktury tzv. kompetenční mapy a realizace Impulsů na bilaterální úrovni (např. definování konkrétních projektů za účasti obou regionů) a Impulsů navenek (vývoj společného marketingového a PR konceptu společného regionu) Metodologie Analytická část se zabývá zejména: - analýzou regionální ekonomiky s důrazem na inovační potenciál regionu a jednotlivých oborů, - analýzou regionálních inovačních struktur v aspektech výzkum, výuka a aplikace s vazbou na regionální hospodářství a analýzou podpůrné inovační infrastruktury.

15 MSB-TechNet Studie synergií / Regionální hospodářství 3 2. Regionální ekonomika 2.1. Horní Rakousko Makroekonomické postavení regionu Horní Rakousko Hospodářská lokalita obecně Tabulka 1: Horní Rakousko: čísla a fakta Obyvatelstvo Administrativní členění Rozloha Řeky Zdroj: Skupina TMG 1 17,1 % z Rakouska třetí největší spolková země 18 politických okresů 444 obcí 3 statutární města (Linec, Steyr, Wels) km² 14,3 % území Rakouska čtvrtá největší spolková země Dunaj, Inn, Enns, Traun, Steyr Horní Rakousko je atraktivní hospodářskou lokalitou a díky svému rozvoji se dostalo v minulých letech příp. desetiletích na vedoucí pozici v oblasti průmyslu, exportu a technologie v celém Rakousku. Hospodářská dynamika se projevuje nejen v nadprůměrném růstu hospodářských ukazatelů, ale i v kladných údajích o trhu práce. Již několik let vykazuje Horní Rakousko nejnižší nezaměstnanost v porovnání všech devíti spolkových zemí. Horní Rakousko může jako jeden z mála regionů Evropy poukázat na své solidní zemské financování. Úspěšná hospodářská bilance Horního Rakouska lze odvodit z více faktorů. Mimo jiné to jsou: - vysoká inovační síla a flexibilita podniků, - kvalifikovaní a motivovaní pracovníci, - aktivní a odpovědná místní politika územních správních celků a sociálních partnerů a - vyvážená hospodářská struktura podle odvětví a velikosti podniků 2. Po tomto všeobecném úvodu o hospodářské situaci Horního Rakouska jsou dále uvedeny ukazatele pro znázornění makroekonomické pozice regionu Hrubý regionální produkt v celonárodním a srovnání a unijním srovnání Hrubý regionální produkt (HRP) je jedním z vypovídajících ukazatelů pro znázornění regionální hospodářské síly regionu. Je regionální analogií k jednomu z nejdůležitějších indikátorů výpočtu výsledku národního hospodářství, k hrubému domácímu produktu (HDP 3 ). 1 Skupina TMG, str. 8 2 Skupina TMG, str. 8 3 Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str. 14

16 MSB-TechNet Studie synergií / Regionální hospodářství 4 Tabulka 2: Hrubý regionální produkt Rakouska podle spolkových zemí (2006) HRP na obyvatele HRP na výdělečně činné osoby Spolková země HRP v mil. EUR v EUR (AT= 100) výdělečně činné osoby v EUR Vídeň Horní Rakousko Dolní Rakousko AT = Štýrsko Tyrolsko Salzburg Korutany Vorarlberg Burgenland Rakousko Zdroj: Statistik Austria 4 Hrubý regionální produkt hornorakouského hospodářství činil v roce 2006 EUR 42,6 miliard, což je 16,5 % z celého Rakouska (téměř EUR 258 miliard.). Horní Rakousko se tím dostalo za Vídeň a těsně před Dolní Rakousko a je tedy druhou hospodářsky nejúspěšnější spolkovou zemí. Ohledně výkonu ekonomiky na obyvatele bylo Horní Rakousko v roce 2006 s EUR o 2,6 % pod celorepublikovým průměrem (EUR ) a na 5. místě v porovnání všech spolkových zemí. Na předním místě je Vídeň s HRP EUR na jednoho obyvatele. 5 Ekonomická síla na hlavu ve srovnání EU: HR je 49 místě EUROSTAT zveřejňuje každoročně statistiku o výši hrubého domácího produktu na obyvatele v regionech EU NUTS 2. Tento výpočet se může přitom použít pro určení směnných kurzů nebo parity kupní síly. Výpočet směnných kurzů se zakládá na jednoduchém porovnání ve společné měně, zatímco při výpočtu parity kupní síly se zohledňují cenové rozdíly mezi zeměmi. 6 Dále uvedená tabulka ukazuje data pro rakouské a bavorské regiony EU NUTS 2 a Praha, Bolzano a číslo 1, Londýn. 4 Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str. 18

17 MSB-TechNet Studie synergií / Regionální hospodářství 5 Tabulka 3: Hrubý regionální produkt na obyvatele ve vybraných regionech EU v roce 2006 pro parity kupní síly pro směnné kurzy v EUR Rakousko = 100 umístění v EUR Rakousko = 100 umístění Vnitřní Londýn Horní Bavorsko Vídeň Praha Salzburg Bolzano Střední Franky Tyrolsko Vorarlberg Horní Rakousko Švábsko Horní Falc Dolní Franky Dolní Bavorsko Horní Franky Štýrsko Korutany D. Rakousko Burgenland Zdroj: Eurostat 7 Horní Rakousko se umístilo v roce 2006 v porovnání své hospodářské síly na obyvatele mezi zhruba 270 srovnávanými regiony na 49. místě. Hrubý regionální produkt v regionech NUTS 3 Horního Rakouska (2006) Mühlviertel hraje v kontextu celkového projektu důležitou roli, proto je na tomto místě znázorněn HRP i pro hornorakouské regiony NUTS 3, mezi něž spadá i Mühlviertel. Čísla ukazují vysokou koncentraci hospodářské síly v regionu NUTS 3 Linz-Wels. V tomto regionu se nahospodařilo 21,9 miliard EUR, to je 51,4 % hrubého regionálního produktu Horního Rakouska. Mühlviertel je s údajem 3,5 miliard EUR mna pátém a posledním místě ve srovnání regionů. 8 7 Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str. 18 a násl. 8 Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str. 16

18 MSB-TechNet Studie synergií / Regionální hospodářství 6 Tabulka 4: Hrubý regionální produkt v regionech NUTS 3 Horní Rakousko Region HRP v mil. EUR 2006 Podíl na HR v % v roce Podíl na HR v % v roce Linz-Wels ,4 52,4 Steyr-Kirchdorf ,1 10,0 Traunviertel ,6 14,7 Innviertel ,8 14,4 Mühlviertel ,2 8,6 Horní Rakousko ,0 100,0 Zdroj: Statistik Austria Hrubá tvorba hodnot Tvorba hodnot je součtem výrobků a služeb vyprodukovaných v jednotlivých hospodářských oblastech národního hospodářství za určité časové období. V celkovém národohospodářském výpočtu se počítá tvorba hodnot jako hrubá tvorba hodnot z hrubých výrobních hodnot (vyrobená množství výrobků za tržní ceny) mínus předcházející plnění jednotlivých hospodářských úseků. Hrubá tvorba hodnot je východiskem pro výpočet vzniku HDP. 10 Tabulka 5: Hrubá tvorba hodnot Horního Rakouska v mil. Euro (2006) Spolková země v mil. Euro Vídeň Horní Rakousko Dolní Rakousko Štýrsko Tyrolsko Salzburg Korutany Vorarlberg Burgenland Rakousko Zdroj: Statistik Austria Nezaměstnanost Při prezentaci výše nezaměstnanosti se musí zohlednit, že zjišťovací a výpočetní metody se v Rakousku a v EU liší. TO se týká jak evidence nezaměstnaných (hlášení nezaměstnaní i s příslibem opětovného zaměstnání v Rakousku příp. osoby aktivně si hledající práci v EU) jakož i zaměstnaní (pouze osoby se závislou činností v Rakousku příp. všechny osoby výdělečně činné na úrovni EU). Nezaměstnanost v mezinárodní definici je proto nižší než národní Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str Lexikon hospodářství, 2004, str Webová stránka úřadu Statistik Austria, auptaggregate/index.html, dld Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str.. 31

19 MSB-TechNet Studie synergií / Regionální hospodářství 7 Obecně může Horní Rakousko odkázat na velmi dobré hodnoty v národním a mezinárodním srovnání regionů. Nezaměstnanost činila v roce 2008 v rakouském celonárodním průměru 5,8 %, ale pouze 3,5 % v Horním Rakousku. Horní Rakousko má tedy již čtyři roky (od roku 2000) nejnižší nezaměstnanost mezi spolkovými zeměmi. 13 Tabulka 6: Nezaměstnanost Rakouska v % podle jednotlivých spolkových zemí 2008 Vídeň 7,8 % Burgenland 7,4 % Korutany 7,2 % Štýrsko 6,1 % Dolní Rakousko 5,9 % Vorarlberg 5,5 % Tyrolsko 5,2 % Salzburg 3,9 % Horní Rakousko 3,5 % Rakousko 5,8 % Zdroj: AMS Österreich 14 V mezinárodní definici byla nezaměstnanost v Horním Rakousku v roce ,6 % Hrubé dlouhodobé investice Hrubá investice je pojmem celkového národohospodářského účetnictví, který uvádí přírůstek hodnot hmotného majetku jako je vybavení, stavební díla, nebo stavy skladů v národním hospodářství během určité o období. Hrubé investice se skládají z dlouhodobých investic a z investic zásob. Dlouhodobými investicemi jsou výrobní prostředky trvalého charakteru určené k dlouhodobému užívání. K dlouhodobým investicím patří investice do vybavení (např. stroje) a stavební investice (např. kanceláře). 16 Tabulka 7: Hrubé dlouhodobé investice Horního Rakouska v mil. Euro (2006) Vídeň Horní Rakousko Dolní Rakousko Štýrsko Tyrolsko Salzburg Korutany Vorarlberg Burgenland Rakousko Zdroj: Statistik Austria Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str Webová stránka úřadu Statistik Austria, efinition/index.html, dld Lexikon hospodářství, 2004, str. 11 a násl. 17 Webová stránka úřadu Statistik Austria,

20 MSB-TechNet Studie synergií / Regionální hospodářství Aktivní přímé investice Rakouská národní banka (OeNB) provádí každoročně šetření přímých investic rakouským podniků v zahraničí (aktivní přímé investice) příp. zahraničních podniků v Rakousku (pasivní přímé investice). Základem jsou údaje z rozvahy podniků v Rakousku. Koncept na určení přímých investic v Rakousku se zaměřuje rozsáhle na směrnice OECD příp. IWF. Obě instituce definují přímé investice jako kapitálové investice, které činí investoři s úmyslem vybudovat s nějakým podnikem v jiné zemi trvalý hospodářský vztah příp. jej udržovat s citelným vlivem na management. K přímým investicím patří: - podíly na stávajících nebo nově založených podnicích, - re-investice zisků, - poskytování úvěrů investory. Výzkum OeNB zahrnuje pouze investice nad EUR a podíly ve výši minimálně 10 procent. 18 Tabulka 8: Aktivní přímé investice ( ven ) počet podílů ( ) ven absolutně Vídeň Dolní Rakousko Horní Rakousko Štýrsko Salzburg Vorarlberg Tyrolsko Korutany Burgenland Rakousko Zdroj: Österreichische Nationalbank 19 Z pohledu aktivních přímých investic to konkrétně znamená, že rakouské podniky byly v roce 2006 aktivní v zahraničí, přičemž 434 z toho připadá na podniky v Horním Rakousku. Již výše zmíněné pasivní přímé investice budou pojednány v další kapitole Inovační potenciál Pro Horní Rakousko se pro znázornění inovačního potenciálu do této studie zahrnula kvóta VaV, počet podniků provozujících VaV, zaměstnanost v oblasti VaV a také pasivní investice a nezdanitelná částka na výzkum. auptaggregate/index.html, dld Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str. 40

21 MSB-TechNet Studie synergií / Regionální hospodářství Výdaje na VaV a kvóta VaV Náklady na výzkumné a vývojové aktivity jsou důležitým indikátorem pro popsání intensity výzkumu a technologické výkonnosti regionu. Především kvóta VaV vyjádřená jako podíl hrubých domácích nákladů za VaV na hrubém domácím produktu (HDP) je standardním měřítkem pro hodnocení výzkumné, technologické a inovační politiky země 20. Jak ukazuje tabulka, leží Horní Rakousko za Vídní a Štýrskem na třetím místě a těsně pod kvótou VaV Rakouska. Tabulka 9: Hrubé domácí výdaje za VaV spolkových zemí Rakouska v období 2004 až 2006 Hrubé domácí výdaje za VaV Hrubý regionální produkt v mil. Hrubé domácí výdaje v mil. EUR. EUR za VaV v % HRP W 2.012, , ,13 % 3,19 % St , , ,55 % 3,91 % HR 750,5 996, ,96 % 2,34 % T 419,4 554, ,05 % 2,45 % DR 361,3 514, ,99 % 1,28 % K 290,9 377, ,11 % 2,55 % S 182,1 230, ,09 % 1,25 % V 138,3 153, ,25 % 1,31 % B 25,8 30, ,46 % 0,53 % Celkem 5.249, , ,21 % 2,46 % Poznámka: Hrubé domácí výdaje za VaV v procentech HRP; regionální přiřazení podle VaV lokality podniku, zdroj: Úřad Statistik Austria Financování výdajů na VaV Dále uvedená tabulka ukazuje, jak se financují výdaje na VaV v jednotlivých případech: k oblastem šetření se přitom počítá podnikatelský sektor (PS), veřejný sektor (VS) (federace, spolkové země, obce, ostatní), soukromý neziskový sektor (SNS), zahraničí (včetně mezinárodních organizací) a také EU. Tabulka 10: Financování výdajů za VaV Rakousko ve veškerých šetřeních 2006 EH provádějící VaV Oblasti financování celkem PS VS SNS zahraničí EU v Euro W St HR T DR K S V B Ö Poznámka: hrubé domácí výdaje za VaV v procentech HRP; vyhodnocení lokalit podle hlavního sídlo podniku. Zdroj: Statistik Austria Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str. 52

22 MSB-TechNet Studie synergií / Regionální hospodářství 10 V souvislosti s financováním výdajů na VaV je třeba konstatovat, že podnikatelský sektor má pro rakouský výzkum celkově velký význam. Tak připadají podle výroční zprávy pro rok 2006 dvě třetiny rakouských hrubých domácích výdajů na VaV na podnikatelský sektor. Pro Horní Rakousko je třeba zdůraznit, že podnikatelský sektor má pro regionální kvótu VaV ještě větší význam. V monitorovaném roce 2006 bylo financováno 776,6 mil. Euro výdajů na VaV financováno podniky, což odpovídá 80,5 %. To je indicie toho, že regionální inovační systém staví na silné podnikatelské základně. 23 V tomto kontextu je třeba rovněž poznamenat, že Horní Rakousko bylo v roce 2006 s 542 podniky spolkovou zemí s nejvyšším počtem podniků provádějící VaV. V porovnání s ním to bylo ve Vídni 481, ve Štýrsku 381 a v Dolním Rakousku 372 podniků provádějících aktivity VaV Zaměstnanost v oblasti VaV Budeme-li analyzovat zaměstnanost ve výzkumu a vývoji podle ekvivalentu práce na plný úvazek (Fulltime ekvivalent /FTE/), ukazuje se, že v Rakousku bylo roce 2006 v oblasti VaV zaměstnáno celkem osob podle FTE. Horní Rakousko dosáhlo v roce 2006 počtem osob podle FTE v oblasti VaV podílu 14,6% měřeno na celé Rakousko a umístilo se tedy za Vídní (38,9%) a těsně za Štýrskem (18,8%) Záporné přímé investice Tabulka 11: Záporné přímé investice ( vně ) počet podílů ( ) vně absolutně Vídeň Dolní Rakousko Horní Rakousko Salzburg Tyrolsko Štýrsko Korutany Vorarlberg Burgenland Rakousko Zdroj: Rakouská národní banka 26 Záporné přímé investice tedy znamenají, že z podniků se zahraničním podílem jich připadá 361 na Horní Rakousko. 22 Webová stránka úřadu Statistik Austria, toren/index.html, dld Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str Zpráva o lokalitě a technologiích Horního Rakouska (Standort- und Technologiebericht OÖ) 2008, str. 38

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji Potenciál klastrů v Karlovarském kraji RNDr. Jan Vozáb, PhD. Východisko M. Porter Klastry jsou úspěšná odvětví spojená vertikálními (dodavatelsko - odběratelskými) a horizontálními (společní zákazníci,

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Potenciál SEKCE C Zpracovatelský průmysl 19 10 Výroba potravinářských výrobků 20 13 Výroba textilií 2 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových,

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu

Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu Kulatý stůl Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Mgr. Lukáš Bumbálek tel.: +420 224 815 557 Obsah 1. Alokace pro ČR 2. Alokace

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance. Ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance. Ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Operační programy 2007 2013 Patrik Reichl 25. ledna 2007 Ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační programy

Více

Projekt Technologická síť Mühlviertel Jižní Čechy (MSB-TechNet)

Projekt Technologická síť Mühlviertel Jižní Čechy (MSB-TechNet) MSB- Technet byl koncipován jako přeshraniční kooperační projekt k propojení inovačních regionů Jižní Čechy a Horní Rakousko se zaměřením na Mühlviertel. Základem byla oboustranná analýza současného stavu

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

II. Tabulky Poměrové ukazatele finanční analýzy Finanční výkazy Ostatní tabulky

II. Tabulky Poměrové ukazatele finanční analýzy Finanční výkazy Ostatní tabulky 1 II. Tabulky Tab. č. Poměrové ukazatele finanční analýzy - Výsledek hospodaření/vlastní kapitál (ROE) 1 - Výsledek hospodaření/vlastní kapitál (ROE) podle kategorií tvorby hodnoty 1 A - Výsledek hospodaření/vlastní

Více

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce.

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Vedoucí oddělení zaměstnanosti josef.burger@bm.mpsv.cz Obsah prezentace

Více

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 Slabá pozice kraje (ve VaV) počet obyvatel HDP (mil. Kč) zaměstnanci ve VaV (FO) celkové výdaje na VaV (mil. Kč) KV kraj 301 726 78 151 200 203,5

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Horní Rakousko z ekonomického pohledu

Horní Rakousko z ekonomického pohledu Velvyslanectví České republiky v Rakousku Obchodně-ekonomický úsek Penzingerstrasse 11-13, A-1140 Wien tel.: +431 899 580, fax: +431 894 1200 email: vienna@embassy.mzv.cz www.tschechischerepublik.at Horní

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje 18.10.2012 Zita Kučerová CENTRUM EP Regionální inovační systém Subsystém regionální politiky: samospráva (RVVI) rozvojové agentury národní agentury Veřejná

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

1.A TECHNOLOGICKÁ CENTRA

1.A TECHNOLOGICKÁ CENTRA INVESTIČNÍ PODPORA PRO TECHNOLOGICKÁ CENTRA A CENTRA STRATEGICKÝCH SLUŽEB 1. TYPY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ 1.A TECHNOLOGICKÁ CENTRA Vývoj a inovace inovační aktivity společností, týkající se high-tech výrobků

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Ing. Daniel Hajda CZECHINVEST Regionální kancelář pro Zlínský kraj 26.06.2008 Obsah Operační program Podnikání a inovace Aktuální výzvy Implementace: jak ţádat o podporu,

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

ROP Severozápad 2009 Vize přestává být snem

ROP Severozápad 2009 Vize přestává být snem ROP Severozápad 2009 Vize přestává být snem listopad 2009 Téma příspěvku: Rok 2013. a co dál? Ing. Lucie Bučinová Příprava kohezní politiky na období 2014 2020 Evropská úroveň Barcova zpráva Program pro

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl a CzechInvest Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl z pohledu CI Tradiční odvětví, přestože neplní titulní stránky Má svou

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

POTENCIÁL ZAVEDENÍ NEBO ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PRO VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ AKTIVITY V PODNIKU NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT?

POTENCIÁL ZAVEDENÍ NEBO ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PRO VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ AKTIVITY V PODNIKU NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT? OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Výzva č. III: POTENCIÁL ZAVEDENÍ NEBO ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PRO VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ AKTIVITY V PODNIKU NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT? Program umožňuje získat

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR. Hlavní zjištění

Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR. Hlavní zjištění Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR Hlavní zjištění Program 1. Představení projektu 2. Je ČR závislou ekonomikou? 3. Otázky / diskuse 4. Jak je na tom ČR v oblasti inovací? 5.

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Makroekonomické výstupy

Makroekonomické výstupy Makroekonomické výstupy doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Schéma tržního mechanismu Trh zboží a služeb zboží,služby CF CF zboží, služby Domácnosti Firmy výrobní faktory CF CF výrobní faktory Trh výrobních

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 : Souhrn programu Program Marketing podporuje pořízení služeb pro malé a střední podniky zaměřených na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy. Podporované aktivity Usnadnění

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V KONTEXTU DOTACÍ POSKYTOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ SF EU

KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V KONTEXTU DOTACÍ POSKYTOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ SF EU KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V KONTEXTU DOTACÍ POSKYTOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ SF EU Ing. Tomáš Lafek EC CONSULTING A.S. Národní obrany 45 160 00 Praha 6 tomas.lafek@ecconsulting.cz www.ecconsulting.cz

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3

ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3 ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3 Pokorný Ondřej Vladislav Čadil Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 STRUKTURA PREZENTACE 1. Vymezení předmětu analýzy 2. Dostupnost

Více

Vědeckotechnický park Plzeň

Vědeckotechnický park Plzeň Prezentace na 9. setkání k problematice rozvoje lidských zdrojů 4. 11. 2005 RNDr. Emil Chochole,CSc. - VTP Plzeň, a.s. předseda představenstva, výkonný ředitel Cíle projektu Zvýšení potenciálu města i

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Nízkouhlíkové technologie 2015

Nízkouhlíkové technologie 2015 Nízkouhlíkové technologie 2015 Příjem žádostí je červen - září 2015. Podporované aktivity: Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel), pilotní

Více

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program do_056-1_l_minute.qxd 12.6.20 12:36 Stránka 56 56 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) Operační program Přeshraniční

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více