MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. duben ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. duben 2005. ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk"

Transkript

1 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY duben 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk V Rožďalovicích dne 30.dubna 2005 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

2 Obsah: strana 1. Březnové dozvuky Nejhezčí jarní básnička a mozaika z víček Začátek Měsíce 7.třídy Oslava Dne učitelů návštěva Mladé Boleslavi 7 5. Kvalifikační turnaj Coca Cola Cupu Grant Letní tělocvična Zasedání žákovského parlamentu Beseda se zdravotníkem Měsíc 7.třídy akce pro děti z mateřské školy Dopravní výchova Měsíc 7.třídy akce pro spolužáky Návštěva místní knihovny žáky 6.třídy Představení Plamínek a vystoupení v Domově důchodců Coca Cola Cup zápas 1.kola se ZŠ Dymokury Beseda s Tomášem Sedláčkem Návštěva místní knihovny žáky 4.třídy Čarodějná stezka Celoroční krajská soutěž Svět kolem nás Ukázky z třídních časopisů Momentky ze života školy Ze života mateřské školy Vážené čtenáře upozorňujeme na skutečnost, že články psané kurzívou neprošly jazykovou úpravou a jsou výhradně prací uvedeného autora. strana 2

3 Tablo šesťáků vystavené ve škole v rámci Měsíce 6.třídy. strana 3

4 Březnové dozvuky Jarní den otevřených dveří Dne proběhl na naší škole Jarní den otevřených dveří. Rodiče a další zájemci o dění na naší škole byly pozváni do školy. Od 8 hodin do 12 hodin mohli přijít rodiče do výuky a podívat se, jak jejich dítě pracuje, jak se zapojuje do kolektivní činnosti. V druhé části programu si každá třída se svým třídním učitelem nachystala pracovní dílnu tématicky zaměřenou na blížící se svátky jara. V těchto dílnách mohli návštěvníci vidět nebo si přímo vyzkoušet různé aktivity, např. pletení pomlázky, různé techniky zdobení vejdunků, práci s keramickou hlínou, výrobu papírových beránků a ptáčků, výrobu jarního aranže, zdobení perníčků, atd. Během celého dne probíhala prodejní výstavka žákovských prací.v prodeji byly keramické výrobky, jarní aranže, jarní věnečky,šité slepičky, perníčky atd. (zapsala M.Drobečková) BŘEZEN MĚSÍC 6. TŘÍDY Největší akci pro 6.třídu představoval měsíc březen. Součástí výzdoby byly nástěnky na chodbě, které se zaměřily na nejdůležitější témata tohoto měsíce: 1) březen měsíc knihy a internetu 2) velikonoční svátky 3) soutěže pro žáky (literární soutěž o nejhezčí jarní básničku, soutěž pro tvořivé ruce výroba mozaiky z víček od PET lahví) Příprava žáků Všichni šesťáci si v rámci hodin českého jazyka připravili dramatizaci 5 scének, k nimž si obstarali i kostýmy. Některé děti se naučily básničky týkající se jara. Jana Nechánská a Markéta Khunová si samy nacvičily taneční vystoupení. Akce pro spolužáky Akce pro žáky ostatních tříd se uskutečnila ve středu 9.3. Anna Palánová nejprve přivítala jaro hrou na flétničku, poté si žáci mohli vyzkoušet své znalosti a dovednosti při různých soutěžích (např. ukládání zápalek jednou rukou do krabičky na čas, házení míčků do rozhoupaného koše, přiřazování listů k plodům.) Pro 8. a 9. třídu zahrála p. uč. Říhová na klavír a všichni jsme si společně zazpívali. Vystoupení pro MŠ Pro děti z MŠ jsme si připravili vystoupení na Den otevřených dveří Šesťáci zazpívali písničky za klavírního doprovodu p.uč. Janíčkové. Dokonce si s malými dětmi zatančili a udělali hada. Následovaly scénky, básničky a soutěže. Na závěr předškoláčci dostali od šesťáků drobný dárek, který pro ně vyrobili. Vystoupení pro rodiče Toto vystoupení jsme vzhledem k vysoké nemocnosti žáků ponechali na úplný konec měsíce Šesťáci si připravili malé občerstvení pro hosty. Podívat se přišla většina rodičů, někteří prarodiče a sourozenci. Žáci se představili s nacvičeným vystoupením, po němž následovalo několik soutěží. Do nich jsme se snažili zapojit i rodiče. Zúčastnění si odnesli diplom a malý dáreček. Vyhodnocení soutěží Nejhezčí jarní básnička: 1. stupeň 3. třída 2. stupeň 8. třída Mozaika z víček: 1. místo 4. třída (slon) 2. místo 9. třída (motýl) 3. místo 2. třída (datel) (zapsala Mgr. Jana Dědinová) strana 4

5 Vůně jara 3.třída Co to voní pod oknem? Kytička. Co nás děti volá ven? Teplo sluníčka. Co se všude zelená? Stromy a tráva. Kdo se právě probudil? Jsou to vůně jara. Nejúspěšnější mozaiky z víček od PET lahví. Jaro 8.třída Vychází nám sluníčko, protože už musí, všechny stromy na jaře vzkvétat opět zkusí, travička se zelená, všude květy voní, zima svůj boj prohrála, brzy bude po ní. Slunce stoupá na obzoru, žene ho ta krása, kouká shora na přírodu, která kolem hlásá: Ze spánku se probouzím, nabírám své síly, na jaro se soustředím veškerou svou pílí. Krajina slib splnila, opravdu se činí, daří se jí ve všech směrech a všichni to vidí, sluníčko se usmívá, však přece něco chybí, radost věcí, radost zvířat, radost malých dětí. Děti jsou totiž nemocné kvůli nachlazení, leží smutně zachumlané, ale v duchu vědí: Brzo bude po nemoci, zmizí jako pára, a pak všichni budem moci radovat se z jara! strana 5

6 Článek v Týdeníku Nymbursko, který vyšel v sobotu 26.března 2005, jehož autorem je Mgr. Jana Hladíková. Pátek 1.dubna 2005 Ukončili jsme sběr dotazníků pro rodiče, který navazoval na již zmíněný žákovský dotazník, jehož cílem bylo zjistit míru spokojenosti rodičů s prací školy. Mrzí náš, že z rozdaných 90-ti dotazníků, kdy do každé třídy jsme jich dali po 10 kusech, se nám jich vrátilo pouze 61. Pro Vaši lepší informovanost uvádíme, že se nám vrátilo 9 dotazníků z 1. a 2.třídy, 8 dotazníků ze 4. a 6.třídy, 7 dotazníků z 5. a 8.třídy, 5 dotazníků ze 3.a 9.třídy a nakonec pouze 3 dotazníky ze 7.třídy. S dosaženými výsledky Vás seznámíme do konce tohoto školního roku. Od 7 hodin se ve sborovně konala provozní porada pedagogických pracovníků. Z probíraných témat vybíráme tyto: realizace projektu k dopravní výchově, sběr dotazníků pro rodiče a učitele ke klimatu školy, informace z jednání ředitele školy s předsedou SRPŠ panem Křížem, informace z jednání ředitele školy s žáky 9.třídy a k redukci plochy záhonů vyčleněných pro výuku praktických činností. Od dnešního dne vstupuje v platnost v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování změna ceny stravného v mateřské škole: přesnídávka 6,- Kč, oběd 13,50 Kč, svačina 6,- Kč, tj. celodenní strava 25,50 Kč. Začal Měsíce 7.třídy. strana 6

7 Připravené úkoly pro třídy: 1. dokončit vtip 2. zveřejnit zajímavý recept Měsíční zpravodaj o činnosti školy: duben 2005 Pondělí 4.dubna 2005 Podobně jako po Velikonočních prázdninách jsme se setkali s nemilým překvapením, a to v podobě rozbitého okna ve školní jídelně. Mgr. Jana Hladíková pokračovala ve vedení logopedických nácviků v mateřské škole. Úterý 5.dubna 2005 Na dnešní den jsme připravili oslavu Dne učitelů, což je akce, na kterou zveme i naše důchodce. Rozhodli jsme se navštívit Mladou Boleslav a v ní ZŠ Pastelka. Návštěva školy splnila svůj účel. Měli jsme možnost vidět i zeptat se na vše, co nás zajímalo. Za to patří velké poděkování tamějšímu panu řediteli i jeho zástupkyni, kteří nás školou provedli a zvládli úlohu hostitele na výbornou. strana 7

8 Ukázky z výzdoby školy. To co vidíte, nejsou obrázky z žádného hotelu, ale posilovna a prostředí školní jídelny. Po návštěvě školy následovalo posezení v penzionu Koliba. Zúčastnění prožité půldne hodnotili vesměs pozitivně. Nepříjemným překvapením pro nás byla na naše poměry nízká účast z řad zaměstnanců školy, která však byla pravděpodobně způsobena neočekávanou změnou termínu konání. Středa 6.dubna 2005 Dnešek patřil k důležitým dnům v životě školy, protože se konala pedagogická rada, jejímž hlavním úkolem bylo vyhodnotit prospěch a chování žáků za 3.čtvrtletí školního roku 2004/2005. Využili jsme možností nové verze programu na zpracovávání klasifikace žáků a pro zvýšení aktuální informovanosti rodičů žáků naší školy jsme připravili novinku ve formě tištěného porovnání prospěchu jejich dětí v 1. pololetí a 3.čtvrtletí. Paní učitelka Lenka Pecková navštívila v Nymburce seminář Jóga pro děti. strana 8

9 V průběhu dnem jsme vedli jednání se zaměstnankyní SPC Praha, které se týkalo práce se žákem se sluchovým postižením. Nezbývá než konstatovat, že nebyly shledány žádné nedostatky. Naopak byla vyzdvihnuta úroveň spolupráce školy a rodiny. Čtvrtek 7.dubna 2005 Konečně se naši mladí fotbalisté dočkali a naše škola se stala pořadatelem kvalifikačního turnaje Coca Cola Cupu. Soupiska: Roman Valeš, Peter Berky, Tomáš Nechánský, Štefan Csók, Miroslav Fadrhonc, Jakub Hojsák, Svatopluk Čech, Lukáš Dont, Jakub Najmon, František Veselý, Ladislav Táborský, Ondřej Štefan, Jiří Vlček, Jakub Jaroš a Jan Malý. Hlavní organizátorkou turnaje byla paní vychovatelka Ilona Sedláčková. Vedení našeho týmu se ujal trenér mužstva žáků FC Trnavan Rožďalovice pan Stránský. Naše dosažené výsledky: Rožďalovice : 4.ZŠ Jičín 2:0 Táborský 2x, Rožďalovice : Kopidlno 0:0, Rožďalovice : 2.ZŠ Jičín 12:0 Nechánský, Veselý, Valeš 3 (1 z penalty), Štefan, Najmon 3, Táborský 2, Dont. Tabulka turnaje: Kvalifikační turnaj Skóre Body Umístění 1. ZŠ Rožďalovice 2 2:0 0:0 12:0 14: ZŠ Jičín 0:2 0 4:0 2:1 6: ZŠ Kopidlno 0:0 0:4 0 0:1 0: ZŠ Jičín 0:12 1:2 1:0 5 2: Děkujeme hráčům za dobrou reprezentaci školy a očekáváme, koho nám los určí jako dalšího soupeře. strana 9

10 Pátek 8.dubna 2005 Vedoucí učitelka mateřské školy Marcela Kořínková se zúčastnila semináře v Nymburce na téma Školní vzdělávací program v MŠ. Pondělí 11.dubna 2005 Již potřetí po víkendu jsme museli konstatovat, že došlo k rozbití okna ve školní jídelně. Tentokrát to byla dokonce okna dvě, a proto jsme neváhali a vše nahlásili Policii ČR. Její zástupci školu navštívili, vše si zdokumentovali a danou věc vyšetřují. Čekáme tedy, jaké budou výsledky jejich šetření. Dnes jsme se dozvěděli, že námi zpracovaný grantový projekt na letní tělocvičnu prošel na Krajském úřadu Středočeského kraje schvalovacím řízení a škole na její realizaci byla přidělena částka ve výši ,- Kč. Projekt v sobě obsahoval vybudování letní tělocvičny na zastřešené betonové ploše, které ve škole nikdo neřekne jinak než ocelkolna. Konkrétně se jedná o vyrovnání betonové plochy, položení umělého povrchu, vyznačení hracích sektorů, natažení ochranných sítí a instalaci dvou sloupků na síť na míčové sporty. S vyjímkou toho nejdůležitějšího, a to položení umělého povrchu, by nám přidělené peníze mohly stačit. O našem dalším postupu však teprve uvažujeme. Krátký článek k tomuto Na hřiště dostanou jen třetinu peněz vyšel v Týdeníku Nymbursko ve středu 13.dubna Jako každé pondělí pokračovala Mgr. Jana Hladíková ve vedení logopedických nácviků, tentokrát v základní škole. Ve škole proběhla dvě iluzionistická představení Dua Kellner, zvlášť pro žáky 1. a 2.stupně. Úterý 12.dubna 2005 Ráno se od 7 hodin konala schůzka členů žákovského parlamentu s ředitelem školy. Řízením schůzky byli pověřeni zástupci 3.třídy. Ti však na svoji povinnost zapomněli a protože se z jednání omluvil i předseda žákovského parlamentu Jan Malý, ujal se vedení schůzky ředitel školy. Mezi diskutovanými otázkami byly: výběr cizího jazyku žáků současné 3.třídy, výběr volitelného předmětu žáků současné 6., 7. a 8.třídy, noc ve škole, turnaj v malé kopané McDonalds Cup, využívání počítačové učebny a příprava připomínek žáků školy k chodu školy na příští školní rok. strana 10

11 UKÁZKA FORMULÁŘE PRO VÝBĚR VOLITELNÉHO PŘEDMĚTU Vážení rodiče. Blíží se konec školního roku a naším úkolem je včas zjistit zájem našich žáků o nabízené volitelné předměty. Proto se obracíme na Vás, abyste ve spolupráci se svými dětmi vyplnili následující dotazník. Měsíční zpravodaj o činnosti školy: duben 2005 Výběr volitelného předmětu pro žáky 6.-8.třídy Jméno žáka: Třída: P.č. X Název volitelného předmětu 1. Další cizí jazyk Pokyny k vyplnění: 2. Konverzace v cizím jazyce 1. Vyškrtejte ty předměty, které daný žák podle 3. Informatika stanovených pravidel nemůže zvolit. 4. Seminář a praktika z přírodověd. př. 2. Do volného sloupce mezi pořadovým číslem a 5. Seminář ze společenskovědních př. názvem volitelného předmětu napište jedničku u 6. Seminář a praktikum ze zeměpisu předmětu, který byste si vybrali jako první. 7. Základy ekonomiky a účetnictví V případě, že je pro Vás přijatelný i nějaký jiný 8. Základy administrativy volitelný předmět, napište u něj do volného sloupce 9. Technické kreslení dvojku, popř. trojku 10. Technické činnosti 11. Domácnost Děkujeme za spolupráci a vyplnění dotazníku. Odpoledne se konaly třídní schůzky 5.třídy. Středa 13.dubna 2005 Ve školní družině od proběhla beseda se zdravotníkem. Naši školu navštívily paní Dana Vecková a paní Ivana Veselá ze zdejšího Domova důchodců. Po teoretické části došlo i na praktické ukázky. strana 11

12 V mateřské škole se pan Svoboda z Poděbrad ujal vedení výuky hry na flétnu. Národní program počítačové gramotnosti pokračoval svojí druhou částí prací s textem. Vedoucí učitelka mateřské školy paní Marcela Kořínková se zúčastnila semináře v Nymburce na téma Evaluace a školní vzdělávací program v mateřské škole. Čtvrtek 14.dubna 2005 Vlakem se pod vedením Mgr. Marcely Saskové a Mgr. Markéty Drobečkové vydali do Prahy žáci 8. a 9.třídy s cílem navštívit hvězdárnu a realizovat výstup na Petřín. V rámci Měsíce 7.třídy proběhla v tělocvičně akce pro děti z mateřské školy. Naši sedmáci si ve spolupráci se svojí třídní učitelkou Mgr. Hanou Kuhnovou připravili širokou nabídku dovednostních úkolů. Jak zatraktivnit praktika z biologie dětem ukázala Mgr. Jana Dědinová. Za názornou učební pomůcku do výuky přinesla živého králíka. strana 12 Pátek 15.dubna 2005 V 7 hodin začala provozní porada pedagogických pracovníků. Mezi projednávanými tématy tentokrát bylo řešení kopírování třídních časopisů, počet žáků budoucí 1.třídy, konkretizace potřeb školy k zajištění pohybových činností a formulování konečné varianty požadavku pro schůzku výboru SRPŠ, nákup laserové tiskárny do sborovny, příprava školy v přírodě a výběr termínu besedy s paní Vyhnánkovou.

13 Po celý týden probíhaly činnosti zaměřené na dopravní výchovu. Konkrétní ukázky prací žáků z procvičování znalostí dopravních značek a bezpečného zapojení do silničního provozu. strana 13 Vše končilo jízdou zručnosti. Žáci si s sebou do školy přivezli jízdní kola, paní učitelky se pohodlně usadily, ředitel školy zkontroloval technický stav dopravních prostředků a paní vychovatelka Ilona Sedláčková byla garantem bezpečného projetí i těch nejnáročnější pasáží na připraveném cyklodromu.

14 Jízda zručnosti (hodnoceno v trestných bodech) 1.třída 2 b. Čech Přemysl 0 b. Hoffmannová Andrea 0 b. Holec Martin 3 b. Hůlek Miroslav 2 b. Klimeš Jaroslav 0 b. Klouček Miroslav 7 b. Koblížková Lucie 3 b. Košťák Martin 0 b. Krupka Milan 3 b. Senohrábek Michal 1 b. Sokol Milan 7 b. Staňková Nikola 4 b. Šmelhausová Marie 7 b. Štaflová Natálie 4.třída 4 b. Berková Dominika 13 b. Diblíčková Sandra 9 b. Dvořáková Anna 2 b. Hoffmann Tomáš 1 b. Hora Dominik 10 b. Kunc Jiří 10 b. Malý Tomáš 2 b. Meluzín Zdeněk 5 b. Mlejnecký Vladislav 4 b. Myška Tomáš 3 b. Nečas Ondřej 5 b. Nešněra Josef 3 b. Pleskot Josef 5 b. Renner Jasoň 7 b. Švarcová Veronika 4 b. Vlčková Kateřina 1 b. Zumr Josef 2.třída 3 b. Antošová Anna 1 b. Bajerová Markéta 7 b. Balogová Olga 5 b. Bouček Josef 2 b. Heřmanský Lukáš 3 b. Hojsáková Jolana 4 b. Janeček Adam 2 b. Kubálek Adam 8 b. Kumstýř Jiří 4 b. Martinec Vojtěch 4 b. Nováková Eliška 3 b. Nováková Monika 2 b. Píri Adam 12 b. Prejsková Jana 4 b. Sekaninová Nikola 1 b. Suchomel Jiří 6 b. Šitnerová Tereza 2 b. Štěpánek František 12 b. Telváková Aneta 1 b. Vácha Antonín 5 b. Veselý Filip 3 b. Zvěřinová Romana 3.třída 6 b. Čečák Jaroslav 7 b. Drobečková Pavlína 3 b. Filjač Martin 11 b. Görnerová Michaela 2 b. Gušlgauerová Veronika 20 b. Korsuňová Michaela 6 b. Košťák Jaroslav 4 b. Kratochvílová Adéla 10 b. Nechánská Barbora 1 b. Nejedlý Martin 1 b. Pilař Jiří 4 b. Pleskot Martin 5 b. Pleskotová Denisa 9 b. Procházková Lucie 11 b. Saska Petr 2 b. Sochor Petr 0 b. Stránský David 12 b. Škoda Milan 6 b. Šlemr Patrik 10 b. Švábenská Lucie 5 b. Vacková Veronika 7 b. Vítová Markéta 8 b. Žoha Vít 5.třída 12 b. Antošová Lucie 4 b. Blažek Libor 9 b. Čečák Martin 5 b. Černý Jan 5 b. Fadrhoncová Markéta 3 b. Fröde Ondřej 7 b. Heřmanský David 2 b. Kloučková Aneta 12 b. Křížová Anna 5 b. Kymrová Lucie 1 b. Nečas Jan 5 b. Sedláčková Anna 3 b. Sládek Zdeněk 6 b. Šormová Nikola 4 b. Tumová Hana 5 b. Veselý Marek Pondělí 18.dubna 2005 Devátá třída dnes byla poloprázdná, protože se konalo přijímací řízení na střední školy. O výsledcích vás budeme informovat na některé z následujících stran tohoto zpravodaje. V mateřské škole pokračovala pod vedením Mgr. Jany Hladíkové logopedická péče o naše žáky. Měsíc 7.třídy pokračoval akcí pro spolužáky. Co se v tělocvičně všechno dělo si můžete domyslet z následujících snímků. strana 14

15 Paní učitelka Petra Simůnková, třídní učitelka 1.třídy, zahájila novou formu komunikace školy s rodiči, kterou jsou individuální konzultace. Tyto budou probíhat i v ostatních třídách. Jak jsme byli v knihovně V pondělí jsme šli s paní učitelkou do knihovny. Paní Krumpholcová nás rozsadila k dvěma stolům, holky a kluky zvlášť. Nejprve jsme hledali v encyklopediích co je oskeruše a informace o Viktoru Dykovi. Holky byly vždycky rychlejší, tak dostaly záložku, která byla zároveň pozvánkou na 11. mezinárodní knižní veletrh. Bylo to tam zajímavé a bavilo mě to víc, než se učit. Anina Palánová Předcházející řádky se týkají návštěvy knihovny v rámci výuky českého jazyka 6.třídy, kterou s paní Krumpholcovou domluvila Mgr. Jana Hladíková. strana 15

16 Žáci 6.třídy v knihovně. Úterý 19.dubna 2005 Mgr. Jaroslava Sedláčková se v Nymburce zúčastnila semináře na téma Pravá a levá hemisféra a její význam ve škole a v životě. Středa 20.dubna 2005 Tento den byl bohatý na události. Mgr. Jana Kuncířová odjela na seminář do Nymburka, který měl ekologické zaměření a nazýval se Zelený balíček a jeho využití ve škole. Pro žáky 1.-3.třídy připravili pracovníci Východočeské plynárenské společnosti kulturní vystoupení Plamínek, jehož hlavním posláním byla osvěta týkající se užívání zemního plynu. Akce realizované v rámci Měsíce 7.třídy pokračovaly vystoupením v Domově důchodců. Žáci 6.třídy věnovali dvouhodinovku problematice týkající se ochrany životního prostředí, což byla jedna z aktivit realizovaných školou ke Dni Země. Dnešek byl posledním dnem k odevzdání závěrečné práce PI tabulkové kalkulátory. strana 16

17 První účastníci národního programu počítačové gramotnosti na naší škole se probojovali ke třetí a poslední části, ve které se dověděli nejdůležitější informace o internetu a elektronické poště. Opět obdrželi tištěnou brožuru a CD obsahující podrobné informace k dané problematice i úkoly na procvičení. Každý z účastníků si vyzkoušel vyhledávání potřebných údajů v oceánu dat, které v sobě internet obsahuje a také si založil svoji vlastní ovou schránku. Pátek 22.dubna 2005 Coca Cola Cup pokračoval 1.kolem vyřazovacího pavouka a naším soupeřem se stal tým ze ZŠ Dymokury. Díky našemu postavení v pavoukovi jsme zápas sehráli na domácím hřišti. Zápas jsme vyhráli 3:0 po poločase 1:0, kdy jsme předvedli lepší výkon než náš soupeř. Branky vstřelili Jakub Najmon, Jakub Jaroš a Štefan Csók. I tentokrát patří poděkování hráčům za dobrou reprezentaci školy, paní vychovatelce Iloně Sedláčkové za celkovou organizaci a zajištění zápasu, panu Stránskému za kaučování, panu Dontovi za práci rozhodčího a FC Trnavan Rožďalovice za bezplatné zapůjčení fotbalového hřiště a dresů. První řada zleva Jiří Chlomek, Jakub Jaroš, František Veselý, Jakub Najmon, Tomáš Nechánský, Miroslav Fadrhonc a Štefan Csók. Druhá řada zleva Svatopluk Čech, Ladislav Táborský, Ondřej Štefan, Lukáš Dont, Jakub Hojsák, Jan Malý, Roman Valeš, Peter Berky a trenér Stránský. strana 17

18 Fotbalové utkání trochu narušilo naše plány týkající se projektů ke Dni Země, ale vypořádali jsme se s tím. Odpoledne na fotbalové utkání navázala beseda s bývalým žákem naší školy a v současnosti hráčem prvoligového FK Mladá Boleslav panem Tomášem Sedláčkem. Po krátkém úvodu měli žáci možnost zeptat se téměř na cokoli týkající se života profesionálního hráče fotbalu. Otázek padlo nepočítaně a pan Sedláček na ně ochotně, trpělivě a upřímně odpovídal. Kdo měl zájem, mohl získat podepsanou kartičku tohoto hráče. Závěrem se pan Sedláček převlékl do sportovního a na školním hřišti zájemcům ukázal něco ze svého fotbalového umění. Panu Sedláčkovi za to, že se na nás přijel podívat děkujeme a přejeme mu hodně úspěšných fotbalových sezón. strana 18

19 Měsíc 7.třídy pokračoval svojí závěrečnou akcí, opékáním špekáčků s rodiči. Žáků bylo dost, ale z rodičů bohužel nepřišel ani jeden. Sobota 23.dubna 2005 Paní učitelky Petra Simůnková a Václava Pletková jely do Smržovky, kde se konalo setkání PAU (Přátelé angažovaného učení). Pondělí 25.dubna 2005 Hned ráno byl před školou rej žáků, protože 6.a 7.třída odjížděla na školu v přírodě do Bedřichova do penzionu Centrum, kde budou až do soboty 30.dubna Pedagogický doprovod zajistily paní Ilona Sedláčková a Mgr. Hana Kuhnová. Mgr. Jana Hladíková pokračovala v rámci výuky českého jazyka s návštěvami knihovny. Tentokrát to bylo se 4.třídou. Paní Krumpholcová potvrdila roli vynikajícího vypravěče a schopnosti zaujmout posluchače. A tak žáci pozorně naslouchali a ochotně plnili zadané úkoly. strana 19

20 Po návratu do školy se pokračovalo v povídání si o knihovně. Na obrázcích vidíte práci Dominiky Berkyové a obrázek Veroniky Švarcové. Po předcházejícím jednání školu navštívil pracovník firmy Lica s.r.o, který ověřil, zda je možné přivést bezdrátový internet i do Rožďalovic. Nutnou podmínkou však byla přímá viditelnost budovy COPu v Nymburce. Toto ale potvrzené nebylo, a proto si na tuto variantu připojení k internetu budeme muset v Rožďalovicích ještě nějaký čas počkat. Logopedická péče pokračovala pod vedením Mgr. Jany Hladíkové v základní škole. Úterý 26.dubna 2005 Vedoucí školní jídelny, paní Irena Veselá, jela do Kolína za účelem účasti na semináři ke školnímu stravování. Mgr. Jaroslava Sedláčková a Marcela Kořínková zase jely na seminář v Mladé Boleslavi, ve které se dověděly informace k programu Zdravé zuby. Středa 27.dubna 2005 Ředitel školy Roman Kotlář jel do Prahy na Krajský úřad Středočeského kraje podepsat smlouvu na realizaci projektu v rámci grantového řízení týkajícího se vybudování letní tělocvičny. Dnes obdržela certifikáty o úspěšném absolvování kurzu SIPVZ PI Tabulkové kalkulátory čtveřice pedagogických pracovníků školy ve složení: Mgr. Markéta Drobečková, Mgr. Jana Kuncířová, Petra Simůnková a Mgr. Roman Kotlář. Paní vychovatelka školní družiny Irena Švábenská připravila na školním hřišti pro žáky čarodějnou stezku, na které bylo třeba plnit zadané úkoly. Nejprve začal výlov rybníka plného kouzelných ryb, následovalo nakreslení jedné pohádkové bytosti a pak se již závodilo v papírových tubusech. strana 20

21 Soutěž končila hodem drátěnou obručí na tyč s umrlčí lebkou a dokončením rozpracovaných výtvarných děl. pátek 29.dubna 2005 Již v 7 hodin se sešli pedagogičtí pracovníci na pravidelné provozní poradě. Po informaci Mgr. Jany Renčové k připraveným akcím v rámci Měsícem 8.třídy jsme diskutovali o přípravě nového řádu školy, ke kterému se mohou vyjádřit i naši žáci a jejich zákonní zástupci. Průběžně jsme vyhodnotili právě probíhající konzultace s rodiči, řešili možnosti zapojení žáků 8.třídy do programu Scio, který se jmenuje Podpora přípravy žáků na přijímací zkoušky a náhradní řešení výuky dne 10.května 2005, kdy je hlášeno vypnutí elektrického proudu. U přijímacích zkoušek na střední školy jsme dosáhli těchto výsledků: ze 2 přihlášených žáků 5.třídy se na víceleté gymnázium probojoval jeden, z 21 žáka 9.třídy jich 18 uspělo v prvním kole. Tedy ze 3 nepřijatých žáků si 2 žáci podávají odvolání a 1 žák je již přijat na jinou školu nabízející stejný obor. Ti, kteří ještě čekají na výsledky odvolacího řízení, již mají zajištěné své další působení na střední škole. Lze konstatovat, že přijímací řízení proběhlo bez větších komplikací a že jsme v něm byli relativně úspěšní. Žáci naší školy, se pod vedením Mgr. Jany Dědinové, zapojili do 5.ročníku celoroční přírodovědněekologicko-vlastivědné korespondenční soutěže SVĚT KOLEM NÁS. Soutěž má za cíl rozvíjet vztah dětí k přírodě formou pokusů, výzkumů, pozorování a pátrání. Posiluje též vlastnosti jako je vytrvalost, systematičnost, schopnost pracovat s literaturou a informacemi vyhledávat je, třídit i zpracovávat. Celoroční charakter soutěže pomáhá vytvářet komplexní pohled na dění v přírodě a zařazení prvků globální výchovy zase vede k pochopení toho, že naše planeta je malá a jednotlivá rozhodnutí ovlivňují dění třeba i na jejím opačném konci. V kategorii týmové vede též k rozvoji spolupráce a odpovědnosti. V následujícím textu vám ukážeme příklady zadání 7.kola soutěže. 2.úkol Obilí Už v dětské básničce od Františka Hrubína se můžete setkat s jednotlivými druhy obilí na našich polích. Některé děti v naší škole nechtěly věřit, že se jedná o vyšlechtěné druhy trávy. a) podle čeho se pozná, že se jedná vlastně o trávu? b) odkud pocházejí nejběžnější druhy našeho obilí? a jaké druhy obilnin jsou nejvýznamnější ve světě? c) jaké druhy obilí se pěstuje na polích ve vašem širokém okolí? d) co se vyrábí z jednotlivých druhů našich obilnin? e) dokázali byste poznat jednotlivé naše obilniny podle detailu, který nabízíme na obrázcích, květenství ještě totiž na polích nenajdeme? strana 21

22 3.úkol Hrací kostky Říká se, že ten, kdo si hraje, ten nezlobí a navíc zůstává dlouho mlád. Oblíbenou hrací pomůckou, která se dá využít pro nejrůznější činnosti je hrací kostka s jedním až šesti puntíky. Proč bychom si ale takové kostky měli kupovat, když si je můžeme vyrobit. Zkuste tedy z nějakého materiálu (dřevo, hlína,..) vyrobit co nejhezčí funkční kostku měla by to být libovolně velká krychlička s trochu zaoblenými rohy a nezapomeňte, že hrát si třeba mohou chtít i slepci. Hodnotit se bude její funkčnost i krása. Uzávěrka 7.kola je v úterý Pro vaši informovanost uvádíme průběžné výsledky soutěže po 5.kole: Svět kolem nás - celoroční krajská soutěž - 5.ročník - kategorie D pořadí jméno třída škola 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo celkem 1. Lišáci 7. ZŠ Semčice Veverky 6. ZŠ Semčice Blaničtí rytíři 6. ZŠ a MŠ Louňovice p.bl Vlci ZŠ a MŠ Sedlec - Prčice Zdislavská sedma 7. ZŠ Zdislavice Přírodovědci z Kutné Hory 7. ZŠ Kutná Hora Želvy 7. ZŠ Benešov Volfová, Exnerová 7. ZŠ Kněžmost Ol.Kamenská, And.Šenkýřová 7. ZŠ Kněžmost Šprti 7.B ZŠ Kladno Andílci 7. ZŠ Rožďalovice Správná sedma 7. ZŠ Načeradec Kudlanky 6. ZŠ Kosova Hora Okružáci - přír.kroužek ZŠ Rakovník Vlčata - přír.kroužek ZŠ Všenory B ZŠ Vrané n.vlt Zlatíčka 6. ZŠ Nymburk Berušky 6.C ZŠ Kolín III A ZŠ Úvaly Bulánci 6.B ZŠ Kolín III mimo soutěž Ekol.seminář 8.-9.tř. ZŠ Lochovice Žáci 9.třídy vytvářeli v rámci aktivit ke Dni Země ekostopu jejich domácnosti. strana 22

23 Duben byl měsícem bohatým na vydávání třídního časopisu. Na obrázku vidíte část časopisu Kasička plná nápadů, jehož autorem je Martin Čečák a ilustrace vytvořil Petr Sochor. Žáci 5.třídy vytvořili další číslo časopisu Bumerang. V redakční radě usedli Markéta Fadrhoncová, Anna Sedláčková, Jan Nečas a Richard Černý. Ve své dubnové nabídce se pokusili zpracovat jednotlivé rubriky jejich časopisu, kterými jsou rady, hádanky, zvířata, vtipy, kvíz, soutěže a domalovánky. strana 23

24 Sedmáci také pokračovali v práci na časopisu 7.třídy, který se jmenuje Školáček. Členy redakční rady jsou Petr Škoda, Aleš Štark, Pavel Gušlbauer a Jan Boháč. I tento časopis má své rubriky. Jsou jimi historie škol v Rožďalovicích, životopisy našich prezidentů, soutěže, hlavolamy, křížovky a vymalovánky. Kroužek paličkování vede Mgr. Jana Hladíková a úzce spolupracuje se ZŠ Kopidlno. Na fotografiích můžete při práci vidět Kopidleňáky, Evu Kubálkovou, Janu Nechánskou a Lenku Nejedlou. strana 24

25 Koutek pro kuřáky, který vybudoval pan školník Josef Římal je určen výhradně pro zaměstnance školy. Na druhém snímku je pan školník při prořezávání lip před budovou školy a na třetím rozbité okno ve školní jídelně. Těchto šest obrázků dokumentuje výzdobu školy v rámci Měsíce 7.třídy, která byla zaměřena na nejrůznější čarodějnice a divožínky. strana 25

26 Jarní úpravy před budovou školy. Příklady využití počítačů ve škole: zástupce ředitele školy Mgr. Jana Hladíková při přihlašování akce DVPP prostřednictvím Internetu, hospodářka školy Eliška Nováková při řešení nelehkých úkolů spojených se zpracováním mezd a žáci pod vedením paní vychovatelky Ireny Švábenské při využití počítačové učebny o velké přestávce. Výloha prodejny Ovoce-zelenina, na jejíž výzdobě se podílí Mgr. Jaroslava Sedláčková a která propaguje práci žáků 2.třídy naší školy. Ukázky jarní výzdoby školy. strana 26

27 Výstupy z akce pro spolužáky v rámci Měsíce 6.třídy. Ukázky z výuky: žáci 1.třídy při přesunu na tělesnou výchovu, žáci 8.třídy při vyhledávání informací na Internetu a žáci 9.třídy při tvorbě tabla na počítači. Jaro za okny v mezipatře na schodech a výzdoba dveří 3.třídy. strana 27

28 Ze života mateřské školy: Ukázka z divadelního představení O statečné Hildě. Výsledek pokácení topolu a jeho využití. Prezentace prací dětí z mateřské školy ve výloze Drogerie paní Štaflové. strana 28

29 Děti z turistického kroužku mateřské školy vyrazily s paní učitelkou do přírody za realizací akce Naše řeka Mrlina. Hodina čtení a slohu v 6. třídě Při hodině čtení jsme si přečetli v čítance článek Vašnosta všech vašnostů od Pavla Šruta. Protože se nám velice líbilo, jak v něm autor použil nesmyslná slova, pokusili jsme se v hodině slohu vytvořit svůj příběh. A jak se mně to povedlo, posuďte sami. O D Ě D E Č K O V I Žil byl jeden dědeček a ten šel do lesa na dříví. Vzal si sebou svého psa, kterému říkal Hafoběh a sekeru, které říkal topůrkosek. Došel na mýtinu a vytáhl chléb, kterému říkal kůrkoham a nůž, kterému říkal kovořez. Ukrojil si kůrkoham a začal jíst. Najedno uslyšel zakňučení. Začal se rozhlížet, ale nic neviděl. Znovu se zakousl do chleba a zase slyšel to zakňučení. Přestal jíst a čekal jestli se to kňučení znovu ozve. Kňučení se opravdu opakovalo a vycházelo z mladých smrčků. Nechal jídlo na pařezu a psovi přikázal, aby zůstal sedět. Sám šel do smrčků a začal přemýšlet, jestli ho hajný nebo myslivec nenačape jak krade dřevo. Naneštěstí myslivec zrovna chodil poblíž. Myslivci dědeček říkal pifpafmen. Když dědeček v lese nic nenašel, vrátil se k pařezu, kde nechal jídlo a psa. Na pařezu nic nenašel, ani pes tam neseděl. Začal běhat po lese a hledat svůj majetek. Najedno narazil na myslivce a říkal: Pane pifpafmen, někdo mi ukradl hafoběha, topůrkosek, kůrkoham a kovořez. Jak to dopadlo, to už pohádka neříká. Monika Filjačová A s měsícem lásky začíná i Měsíc 8.třídy. Byl pozdní večer, první máj. strana 29

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. září ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. září ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY září 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk V Rožďalovicích dne 30.září 2005 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. říjen ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. říjen ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY říjen 2004 ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk V Rožďalovicích dne 31.října 2004 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Pátek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY únor 2006 V Rožďalovicích dne 2.března 2006 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. září ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. září ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY září 2004 ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk V Rožďalovicích dne 30.září 2004 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Ve středu

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. červen ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. červen ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY červen 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk V Rožďalovicích dne 30.června 2005 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY únor 2007 V Rožďalovicích dne 12.března 2007 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

červenec a srpen 2005

červenec a srpen 2005 PRÁZDNINOVÝ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY červenec a srpen 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk V Rožďalovicích dne 31.srpna 2005 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr.

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Organizace školního roku 2014-2015

Organizace školního roku 2014-2015 Organizace školního roku 2014-2015 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výsledková listina 42. ročníku Běhu 17. listopadu

Výsledková listina 42. ročníku Běhu 17. listopadu Výsledková listina 42. ročníku Běhu 17. listopadu Kategorie Ročník Počet startujících MŠ a 1. st. ZŠ dívky 2002-2008 28 MŠ a 1. st. ZŠ chlapci 2002-2008 32 Nejmladší žákyně Nejmladší žáci 2000-2001 2000-2001

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12 Jméno: Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2015-2016. Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku na poslední straně a podepsanou

Více

Přehled zapojených škol do projektu. Vzdělávání učitelů

Přehled zapojených škol do projektu. Vzdělávání učitelů Rozvoj klíčových kompetencí a celoživotního vzdělávání učitelů Key competences development and lifelong learning of teacher Přehled zapojených škol do projektu Vzdělávání učitelů Jednotlivé akce byly realizovány

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 nabízíme žákům z 9. tříd ZŠ a Kvart víceletých gymnázií možnost studia oboru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY květen 2006 V Rožďalovicích dne 2.června 2006 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) čtyřleté

Více

5. vydání - květen 2007. Čarodějnice

5. vydání - květen 2007. Čarodějnice / 5. vydání - květen 2007 Dne 23.4. proběhly přijímací pohovory pro vycházející žáky. Všichni uspěli, byli přijati. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů na učilištích a středních školách. Dílenská soutěž

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Kamil Lukáš Zach, 7. tř.

Kamil Lukáš Zach, 7. tř. Dne 16.4. 2014, den před Velikonočními prázdninami, učitelé uspořádali program. Na jednotlivých stanovištích jim pomáhali žáci 9. třídy. Na začátku hodiny jsem dostal papír. Byli na něm napsáni členové

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Yauwais Cup 2013. Tisková zpráva k vícebojařskému turnaji v kolektivních sportech. Obsah: Část A obecné informace. Část B představení týmů a los

Yauwais Cup 2013. Tisková zpráva k vícebojařskému turnaji v kolektivních sportech. Obsah: Část A obecné informace. Část B představení týmů a los Tisková zpráva k vícebojařskému turnaji v kolektivních sportech Yauwais Cup 2013 Obsah: Část A obecné informace Část B představení týmů a los Část C rozpis a časový harmonogram Část A - obecné informace:

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace IČ 71007652, tel. 577438872, Zlín 760 01 Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Program: Uvítání rodičů, představení zaměstnanců MŠ Seznámení

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Kvadriatlon se povedl, zajímavé disciplíny. Problém byla jen nízká účast závodníků.

Kvadriatlon se povedl, zajímavé disciplíny. Problém byla jen nízká účast závodníků. 10. Zápis ze školního parlamentu 6. 6. 2017 1. Výstava mazlíčků Koncem června - zajistí Karel Plavec Bližší informace budou upřesněny Kvadriatlon se povedl, zajímavé disciplíny. Problém byla jen nízká

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2006 / 2007. MOZAIKOVNÍK školní rok 2006 / 2007. ZŠ Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2006 / 2007. MOZAIKOVNÍK školní rok 2006 / 2007. ZŠ Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou ZŠ Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou GSM: 739 007 826 e-mail: info@zsmozaika.info web: www.zsmozaika.info - 12 - ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2006/2007 Zahájení školního roku: 4. září

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 14 Rozhodčí: Šmakal, Kubr, Teuber Delegát:

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Jungmannka. Autogramiáda s fotbalisty FC Vysočina VYDÁNÍ 4 Ú NOR 2014

Jungmannka. Autogramiáda s fotbalisty FC Vysočina VYDÁNÍ 4 Ú NOR 2014 VYDÁNÍ 4 Ú NOR 2014 Jungmannka Uvnitř tohoto vydání: Divadelní spolek Tyflocentrum 2 Školní rok se nám přehoupl do druhé poloviny a máme před sebou nové pololetí. Těm, kterým se v tom prvním příliš nedařilo,

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Hodnocení ekologické výchovy ve školním roce 2011/2012

Hodnocení ekologické výchovy ve školním roce 2011/2012 Hodnocení ekologické výchovy ve školním roce 2011/2012 V letošním školním roce byl roční plán ekologické výchovy splněn. Učitelé se žáky plnili aktivity v projektech, do kterých se přihlásili, účastnili

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Rožďalovický předškoláček

Rožďalovický předškoláček 1/2014-2015 1. - 12. září 2014 Se Sluníčky, Beruškami a nejmladšími Myškami jsme v pondělí 1. 9. zahájili nový školní rok. Ve čtvrtek 4.9. přišel děti do školky pobavit klaun Pepíno. V pondělí 8.9. zasadily

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice V Rožďalovicích dne 14.září 2007 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Zprávičky ze školní družiny

Zprávičky ze školní družiny 7.A POCHOĎÁK Pavel Mikliš Byl to krásný slunečný den (byla celkem zima :D ) všichni jsme spali a najednou jsme si uvědomili! My jdeme dneska na pochoďák!!! Některým se nechtělo, tak zůstali doma. Ale my

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE PRÁZDNINOVÝ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE PRÁZDNINOVÝ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE PRÁZDNINOVÝ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY V Rožďalovicích dne 2.září 2008 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář červenec a

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Letos si žákovský parlament připravil pro své učitele neobvyklý dárek. Připravil projekt, při kterém si žáci a učitelé vyměnili role.

Letos si žákovský parlament připravil pro své učitele neobvyklý dárek. Připravil projekt, při kterém si žáci a učitelé vyměnili role. Letos si žákovský parlament připravil pro své učitele neobvyklý dárek. Připravil projekt, při kterém si žáci a učitelé vyměnili role. Žáci tak Umožnili svým učitelům vrátit se do dětství a usednout do

Více

Zpráva z pracovní cesty

Zpráva z pracovní cesty Zpráva z pracovní cesty Projekt: Erasmus +, 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 6. 2. 10. 2. 2017 Místo: Obchodní akademie, SOŠ a JŠ Hradec Králové Název akce: mezinárodní vzdělávací aktivita v Česku V týdnu

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Ke Dni dětí jsme měli připravené indiánské odpoledne na naší nové zahradě, na které jsme se všichni velmi těšili. Děti s rodiči měli plnit různé úkoly a vyrábět si indiánskou

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015)

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) V březnu letošního roku byl v Mateřské škole Hluk iniciován Městským úřadem Hluk dotazník, jehož cílem bylo zjistit potřeby

Více