MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. duben ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. duben 2005. ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk"

Transkript

1 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY duben 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk V Rožďalovicích dne 30.dubna 2005 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

2 Obsah: strana 1. Březnové dozvuky Nejhezčí jarní básnička a mozaika z víček Začátek Měsíce 7.třídy Oslava Dne učitelů návštěva Mladé Boleslavi 7 5. Kvalifikační turnaj Coca Cola Cupu Grant Letní tělocvična Zasedání žákovského parlamentu Beseda se zdravotníkem Měsíc 7.třídy akce pro děti z mateřské školy Dopravní výchova Měsíc 7.třídy akce pro spolužáky Návštěva místní knihovny žáky 6.třídy Představení Plamínek a vystoupení v Domově důchodců Coca Cola Cup zápas 1.kola se ZŠ Dymokury Beseda s Tomášem Sedláčkem Návštěva místní knihovny žáky 4.třídy Čarodějná stezka Celoroční krajská soutěž Svět kolem nás Ukázky z třídních časopisů Momentky ze života školy Ze života mateřské školy Vážené čtenáře upozorňujeme na skutečnost, že články psané kurzívou neprošly jazykovou úpravou a jsou výhradně prací uvedeného autora. strana 2

3 Tablo šesťáků vystavené ve škole v rámci Měsíce 6.třídy. strana 3

4 Březnové dozvuky Jarní den otevřených dveří Dne proběhl na naší škole Jarní den otevřených dveří. Rodiče a další zájemci o dění na naší škole byly pozváni do školy. Od 8 hodin do 12 hodin mohli přijít rodiče do výuky a podívat se, jak jejich dítě pracuje, jak se zapojuje do kolektivní činnosti. V druhé části programu si každá třída se svým třídním učitelem nachystala pracovní dílnu tématicky zaměřenou na blížící se svátky jara. V těchto dílnách mohli návštěvníci vidět nebo si přímo vyzkoušet různé aktivity, např. pletení pomlázky, různé techniky zdobení vejdunků, práci s keramickou hlínou, výrobu papírových beránků a ptáčků, výrobu jarního aranže, zdobení perníčků, atd. Během celého dne probíhala prodejní výstavka žákovských prací.v prodeji byly keramické výrobky, jarní aranže, jarní věnečky,šité slepičky, perníčky atd. (zapsala M.Drobečková) BŘEZEN MĚSÍC 6. TŘÍDY Největší akci pro 6.třídu představoval měsíc březen. Součástí výzdoby byly nástěnky na chodbě, které se zaměřily na nejdůležitější témata tohoto měsíce: 1) březen měsíc knihy a internetu 2) velikonoční svátky 3) soutěže pro žáky (literární soutěž o nejhezčí jarní básničku, soutěž pro tvořivé ruce výroba mozaiky z víček od PET lahví) Příprava žáků Všichni šesťáci si v rámci hodin českého jazyka připravili dramatizaci 5 scének, k nimž si obstarali i kostýmy. Některé děti se naučily básničky týkající se jara. Jana Nechánská a Markéta Khunová si samy nacvičily taneční vystoupení. Akce pro spolužáky Akce pro žáky ostatních tříd se uskutečnila ve středu 9.3. Anna Palánová nejprve přivítala jaro hrou na flétničku, poté si žáci mohli vyzkoušet své znalosti a dovednosti při různých soutěžích (např. ukládání zápalek jednou rukou do krabičky na čas, házení míčků do rozhoupaného koše, přiřazování listů k plodům.) Pro 8. a 9. třídu zahrála p. uč. Říhová na klavír a všichni jsme si společně zazpívali. Vystoupení pro MŠ Pro děti z MŠ jsme si připravili vystoupení na Den otevřených dveří Šesťáci zazpívali písničky za klavírního doprovodu p.uč. Janíčkové. Dokonce si s malými dětmi zatančili a udělali hada. Následovaly scénky, básničky a soutěže. Na závěr předškoláčci dostali od šesťáků drobný dárek, který pro ně vyrobili. Vystoupení pro rodiče Toto vystoupení jsme vzhledem k vysoké nemocnosti žáků ponechali na úplný konec měsíce Šesťáci si připravili malé občerstvení pro hosty. Podívat se přišla většina rodičů, někteří prarodiče a sourozenci. Žáci se představili s nacvičeným vystoupením, po němž následovalo několik soutěží. Do nich jsme se snažili zapojit i rodiče. Zúčastnění si odnesli diplom a malý dáreček. Vyhodnocení soutěží Nejhezčí jarní básnička: 1. stupeň 3. třída 2. stupeň 8. třída Mozaika z víček: 1. místo 4. třída (slon) 2. místo 9. třída (motýl) 3. místo 2. třída (datel) (zapsala Mgr. Jana Dědinová) strana 4

5 Vůně jara 3.třída Co to voní pod oknem? Kytička. Co nás děti volá ven? Teplo sluníčka. Co se všude zelená? Stromy a tráva. Kdo se právě probudil? Jsou to vůně jara. Nejúspěšnější mozaiky z víček od PET lahví. Jaro 8.třída Vychází nám sluníčko, protože už musí, všechny stromy na jaře vzkvétat opět zkusí, travička se zelená, všude květy voní, zima svůj boj prohrála, brzy bude po ní. Slunce stoupá na obzoru, žene ho ta krása, kouká shora na přírodu, která kolem hlásá: Ze spánku se probouzím, nabírám své síly, na jaro se soustředím veškerou svou pílí. Krajina slib splnila, opravdu se činí, daří se jí ve všech směrech a všichni to vidí, sluníčko se usmívá, však přece něco chybí, radost věcí, radost zvířat, radost malých dětí. Děti jsou totiž nemocné kvůli nachlazení, leží smutně zachumlané, ale v duchu vědí: Brzo bude po nemoci, zmizí jako pára, a pak všichni budem moci radovat se z jara! strana 5

6 Článek v Týdeníku Nymbursko, který vyšel v sobotu 26.března 2005, jehož autorem je Mgr. Jana Hladíková. Pátek 1.dubna 2005 Ukončili jsme sběr dotazníků pro rodiče, který navazoval na již zmíněný žákovský dotazník, jehož cílem bylo zjistit míru spokojenosti rodičů s prací školy. Mrzí náš, že z rozdaných 90-ti dotazníků, kdy do každé třídy jsme jich dali po 10 kusech, se nám jich vrátilo pouze 61. Pro Vaši lepší informovanost uvádíme, že se nám vrátilo 9 dotazníků z 1. a 2.třídy, 8 dotazníků ze 4. a 6.třídy, 7 dotazníků z 5. a 8.třídy, 5 dotazníků ze 3.a 9.třídy a nakonec pouze 3 dotazníky ze 7.třídy. S dosaženými výsledky Vás seznámíme do konce tohoto školního roku. Od 7 hodin se ve sborovně konala provozní porada pedagogických pracovníků. Z probíraných témat vybíráme tyto: realizace projektu k dopravní výchově, sběr dotazníků pro rodiče a učitele ke klimatu školy, informace z jednání ředitele školy s předsedou SRPŠ panem Křížem, informace z jednání ředitele školy s žáky 9.třídy a k redukci plochy záhonů vyčleněných pro výuku praktických činností. Od dnešního dne vstupuje v platnost v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování změna ceny stravného v mateřské škole: přesnídávka 6,- Kč, oběd 13,50 Kč, svačina 6,- Kč, tj. celodenní strava 25,50 Kč. Začal Měsíce 7.třídy. strana 6

7 Připravené úkoly pro třídy: 1. dokončit vtip 2. zveřejnit zajímavý recept Měsíční zpravodaj o činnosti školy: duben 2005 Pondělí 4.dubna 2005 Podobně jako po Velikonočních prázdninách jsme se setkali s nemilým překvapením, a to v podobě rozbitého okna ve školní jídelně. Mgr. Jana Hladíková pokračovala ve vedení logopedických nácviků v mateřské škole. Úterý 5.dubna 2005 Na dnešní den jsme připravili oslavu Dne učitelů, což je akce, na kterou zveme i naše důchodce. Rozhodli jsme se navštívit Mladou Boleslav a v ní ZŠ Pastelka. Návštěva školy splnila svůj účel. Měli jsme možnost vidět i zeptat se na vše, co nás zajímalo. Za to patří velké poděkování tamějšímu panu řediteli i jeho zástupkyni, kteří nás školou provedli a zvládli úlohu hostitele na výbornou. strana 7

8 Ukázky z výzdoby školy. To co vidíte, nejsou obrázky z žádného hotelu, ale posilovna a prostředí školní jídelny. Po návštěvě školy následovalo posezení v penzionu Koliba. Zúčastnění prožité půldne hodnotili vesměs pozitivně. Nepříjemným překvapením pro nás byla na naše poměry nízká účast z řad zaměstnanců školy, která však byla pravděpodobně způsobena neočekávanou změnou termínu konání. Středa 6.dubna 2005 Dnešek patřil k důležitým dnům v životě školy, protože se konala pedagogická rada, jejímž hlavním úkolem bylo vyhodnotit prospěch a chování žáků za 3.čtvrtletí školního roku 2004/2005. Využili jsme možností nové verze programu na zpracovávání klasifikace žáků a pro zvýšení aktuální informovanosti rodičů žáků naší školy jsme připravili novinku ve formě tištěného porovnání prospěchu jejich dětí v 1. pololetí a 3.čtvrtletí. Paní učitelka Lenka Pecková navštívila v Nymburce seminář Jóga pro děti. strana 8

9 V průběhu dnem jsme vedli jednání se zaměstnankyní SPC Praha, které se týkalo práce se žákem se sluchovým postižením. Nezbývá než konstatovat, že nebyly shledány žádné nedostatky. Naopak byla vyzdvihnuta úroveň spolupráce školy a rodiny. Čtvrtek 7.dubna 2005 Konečně se naši mladí fotbalisté dočkali a naše škola se stala pořadatelem kvalifikačního turnaje Coca Cola Cupu. Soupiska: Roman Valeš, Peter Berky, Tomáš Nechánský, Štefan Csók, Miroslav Fadrhonc, Jakub Hojsák, Svatopluk Čech, Lukáš Dont, Jakub Najmon, František Veselý, Ladislav Táborský, Ondřej Štefan, Jiří Vlček, Jakub Jaroš a Jan Malý. Hlavní organizátorkou turnaje byla paní vychovatelka Ilona Sedláčková. Vedení našeho týmu se ujal trenér mužstva žáků FC Trnavan Rožďalovice pan Stránský. Naše dosažené výsledky: Rožďalovice : 4.ZŠ Jičín 2:0 Táborský 2x, Rožďalovice : Kopidlno 0:0, Rožďalovice : 2.ZŠ Jičín 12:0 Nechánský, Veselý, Valeš 3 (1 z penalty), Štefan, Najmon 3, Táborský 2, Dont. Tabulka turnaje: Kvalifikační turnaj Skóre Body Umístění 1. ZŠ Rožďalovice 2 2:0 0:0 12:0 14: ZŠ Jičín 0:2 0 4:0 2:1 6: ZŠ Kopidlno 0:0 0:4 0 0:1 0: ZŠ Jičín 0:12 1:2 1:0 5 2: Děkujeme hráčům za dobrou reprezentaci školy a očekáváme, koho nám los určí jako dalšího soupeře. strana 9

10 Pátek 8.dubna 2005 Vedoucí učitelka mateřské školy Marcela Kořínková se zúčastnila semináře v Nymburce na téma Školní vzdělávací program v MŠ. Pondělí 11.dubna 2005 Již potřetí po víkendu jsme museli konstatovat, že došlo k rozbití okna ve školní jídelně. Tentokrát to byla dokonce okna dvě, a proto jsme neváhali a vše nahlásili Policii ČR. Její zástupci školu navštívili, vše si zdokumentovali a danou věc vyšetřují. Čekáme tedy, jaké budou výsledky jejich šetření. Dnes jsme se dozvěděli, že námi zpracovaný grantový projekt na letní tělocvičnu prošel na Krajském úřadu Středočeského kraje schvalovacím řízení a škole na její realizaci byla přidělena částka ve výši ,- Kč. Projekt v sobě obsahoval vybudování letní tělocvičny na zastřešené betonové ploše, které ve škole nikdo neřekne jinak než ocelkolna. Konkrétně se jedná o vyrovnání betonové plochy, položení umělého povrchu, vyznačení hracích sektorů, natažení ochranných sítí a instalaci dvou sloupků na síť na míčové sporty. S vyjímkou toho nejdůležitějšího, a to položení umělého povrchu, by nám přidělené peníze mohly stačit. O našem dalším postupu však teprve uvažujeme. Krátký článek k tomuto Na hřiště dostanou jen třetinu peněz vyšel v Týdeníku Nymbursko ve středu 13.dubna Jako každé pondělí pokračovala Mgr. Jana Hladíková ve vedení logopedických nácviků, tentokrát v základní škole. Ve škole proběhla dvě iluzionistická představení Dua Kellner, zvlášť pro žáky 1. a 2.stupně. Úterý 12.dubna 2005 Ráno se od 7 hodin konala schůzka členů žákovského parlamentu s ředitelem školy. Řízením schůzky byli pověřeni zástupci 3.třídy. Ti však na svoji povinnost zapomněli a protože se z jednání omluvil i předseda žákovského parlamentu Jan Malý, ujal se vedení schůzky ředitel školy. Mezi diskutovanými otázkami byly: výběr cizího jazyku žáků současné 3.třídy, výběr volitelného předmětu žáků současné 6., 7. a 8.třídy, noc ve škole, turnaj v malé kopané McDonalds Cup, využívání počítačové učebny a příprava připomínek žáků školy k chodu školy na příští školní rok. strana 10

11 UKÁZKA FORMULÁŘE PRO VÝBĚR VOLITELNÉHO PŘEDMĚTU Vážení rodiče. Blíží se konec školního roku a naším úkolem je včas zjistit zájem našich žáků o nabízené volitelné předměty. Proto se obracíme na Vás, abyste ve spolupráci se svými dětmi vyplnili následující dotazník. Měsíční zpravodaj o činnosti školy: duben 2005 Výběr volitelného předmětu pro žáky 6.-8.třídy Jméno žáka: Třída: P.č. X Název volitelného předmětu 1. Další cizí jazyk Pokyny k vyplnění: 2. Konverzace v cizím jazyce 1. Vyškrtejte ty předměty, které daný žák podle 3. Informatika stanovených pravidel nemůže zvolit. 4. Seminář a praktika z přírodověd. př. 2. Do volného sloupce mezi pořadovým číslem a 5. Seminář ze společenskovědních př. názvem volitelného předmětu napište jedničku u 6. Seminář a praktikum ze zeměpisu předmětu, který byste si vybrali jako první. 7. Základy ekonomiky a účetnictví V případě, že je pro Vás přijatelný i nějaký jiný 8. Základy administrativy volitelný předmět, napište u něj do volného sloupce 9. Technické kreslení dvojku, popř. trojku 10. Technické činnosti 11. Domácnost Děkujeme za spolupráci a vyplnění dotazníku. Odpoledne se konaly třídní schůzky 5.třídy. Středa 13.dubna 2005 Ve školní družině od proběhla beseda se zdravotníkem. Naši školu navštívily paní Dana Vecková a paní Ivana Veselá ze zdejšího Domova důchodců. Po teoretické části došlo i na praktické ukázky. strana 11

12 V mateřské škole se pan Svoboda z Poděbrad ujal vedení výuky hry na flétnu. Národní program počítačové gramotnosti pokračoval svojí druhou částí prací s textem. Vedoucí učitelka mateřské školy paní Marcela Kořínková se zúčastnila semináře v Nymburce na téma Evaluace a školní vzdělávací program v mateřské škole. Čtvrtek 14.dubna 2005 Vlakem se pod vedením Mgr. Marcely Saskové a Mgr. Markéty Drobečkové vydali do Prahy žáci 8. a 9.třídy s cílem navštívit hvězdárnu a realizovat výstup na Petřín. V rámci Měsíce 7.třídy proběhla v tělocvičně akce pro děti z mateřské školy. Naši sedmáci si ve spolupráci se svojí třídní učitelkou Mgr. Hanou Kuhnovou připravili širokou nabídku dovednostních úkolů. Jak zatraktivnit praktika z biologie dětem ukázala Mgr. Jana Dědinová. Za názornou učební pomůcku do výuky přinesla živého králíka. strana 12 Pátek 15.dubna 2005 V 7 hodin začala provozní porada pedagogických pracovníků. Mezi projednávanými tématy tentokrát bylo řešení kopírování třídních časopisů, počet žáků budoucí 1.třídy, konkretizace potřeb školy k zajištění pohybových činností a formulování konečné varianty požadavku pro schůzku výboru SRPŠ, nákup laserové tiskárny do sborovny, příprava školy v přírodě a výběr termínu besedy s paní Vyhnánkovou.

13 Po celý týden probíhaly činnosti zaměřené na dopravní výchovu. Konkrétní ukázky prací žáků z procvičování znalostí dopravních značek a bezpečného zapojení do silničního provozu. strana 13 Vše končilo jízdou zručnosti. Žáci si s sebou do školy přivezli jízdní kola, paní učitelky se pohodlně usadily, ředitel školy zkontroloval technický stav dopravních prostředků a paní vychovatelka Ilona Sedláčková byla garantem bezpečného projetí i těch nejnáročnější pasáží na připraveném cyklodromu.

14 Jízda zručnosti (hodnoceno v trestných bodech) 1.třída 2 b. Čech Přemysl 0 b. Hoffmannová Andrea 0 b. Holec Martin 3 b. Hůlek Miroslav 2 b. Klimeš Jaroslav 0 b. Klouček Miroslav 7 b. Koblížková Lucie 3 b. Košťák Martin 0 b. Krupka Milan 3 b. Senohrábek Michal 1 b. Sokol Milan 7 b. Staňková Nikola 4 b. Šmelhausová Marie 7 b. Štaflová Natálie 4.třída 4 b. Berková Dominika 13 b. Diblíčková Sandra 9 b. Dvořáková Anna 2 b. Hoffmann Tomáš 1 b. Hora Dominik 10 b. Kunc Jiří 10 b. Malý Tomáš 2 b. Meluzín Zdeněk 5 b. Mlejnecký Vladislav 4 b. Myška Tomáš 3 b. Nečas Ondřej 5 b. Nešněra Josef 3 b. Pleskot Josef 5 b. Renner Jasoň 7 b. Švarcová Veronika 4 b. Vlčková Kateřina 1 b. Zumr Josef 2.třída 3 b. Antošová Anna 1 b. Bajerová Markéta 7 b. Balogová Olga 5 b. Bouček Josef 2 b. Heřmanský Lukáš 3 b. Hojsáková Jolana 4 b. Janeček Adam 2 b. Kubálek Adam 8 b. Kumstýř Jiří 4 b. Martinec Vojtěch 4 b. Nováková Eliška 3 b. Nováková Monika 2 b. Píri Adam 12 b. Prejsková Jana 4 b. Sekaninová Nikola 1 b. Suchomel Jiří 6 b. Šitnerová Tereza 2 b. Štěpánek František 12 b. Telváková Aneta 1 b. Vácha Antonín 5 b. Veselý Filip 3 b. Zvěřinová Romana 3.třída 6 b. Čečák Jaroslav 7 b. Drobečková Pavlína 3 b. Filjač Martin 11 b. Görnerová Michaela 2 b. Gušlgauerová Veronika 20 b. Korsuňová Michaela 6 b. Košťák Jaroslav 4 b. Kratochvílová Adéla 10 b. Nechánská Barbora 1 b. Nejedlý Martin 1 b. Pilař Jiří 4 b. Pleskot Martin 5 b. Pleskotová Denisa 9 b. Procházková Lucie 11 b. Saska Petr 2 b. Sochor Petr 0 b. Stránský David 12 b. Škoda Milan 6 b. Šlemr Patrik 10 b. Švábenská Lucie 5 b. Vacková Veronika 7 b. Vítová Markéta 8 b. Žoha Vít 5.třída 12 b. Antošová Lucie 4 b. Blažek Libor 9 b. Čečák Martin 5 b. Černý Jan 5 b. Fadrhoncová Markéta 3 b. Fröde Ondřej 7 b. Heřmanský David 2 b. Kloučková Aneta 12 b. Křížová Anna 5 b. Kymrová Lucie 1 b. Nečas Jan 5 b. Sedláčková Anna 3 b. Sládek Zdeněk 6 b. Šormová Nikola 4 b. Tumová Hana 5 b. Veselý Marek Pondělí 18.dubna 2005 Devátá třída dnes byla poloprázdná, protože se konalo přijímací řízení na střední školy. O výsledcích vás budeme informovat na některé z následujících stran tohoto zpravodaje. V mateřské škole pokračovala pod vedením Mgr. Jany Hladíkové logopedická péče o naše žáky. Měsíc 7.třídy pokračoval akcí pro spolužáky. Co se v tělocvičně všechno dělo si můžete domyslet z následujících snímků. strana 14

15 Paní učitelka Petra Simůnková, třídní učitelka 1.třídy, zahájila novou formu komunikace školy s rodiči, kterou jsou individuální konzultace. Tyto budou probíhat i v ostatních třídách. Jak jsme byli v knihovně V pondělí jsme šli s paní učitelkou do knihovny. Paní Krumpholcová nás rozsadila k dvěma stolům, holky a kluky zvlášť. Nejprve jsme hledali v encyklopediích co je oskeruše a informace o Viktoru Dykovi. Holky byly vždycky rychlejší, tak dostaly záložku, která byla zároveň pozvánkou na 11. mezinárodní knižní veletrh. Bylo to tam zajímavé a bavilo mě to víc, než se učit. Anina Palánová Předcházející řádky se týkají návštěvy knihovny v rámci výuky českého jazyka 6.třídy, kterou s paní Krumpholcovou domluvila Mgr. Jana Hladíková. strana 15

16 Žáci 6.třídy v knihovně. Úterý 19.dubna 2005 Mgr. Jaroslava Sedláčková se v Nymburce zúčastnila semináře na téma Pravá a levá hemisféra a její význam ve škole a v životě. Středa 20.dubna 2005 Tento den byl bohatý na události. Mgr. Jana Kuncířová odjela na seminář do Nymburka, který měl ekologické zaměření a nazýval se Zelený balíček a jeho využití ve škole. Pro žáky 1.-3.třídy připravili pracovníci Východočeské plynárenské společnosti kulturní vystoupení Plamínek, jehož hlavním posláním byla osvěta týkající se užívání zemního plynu. Akce realizované v rámci Měsíce 7.třídy pokračovaly vystoupením v Domově důchodců. Žáci 6.třídy věnovali dvouhodinovku problematice týkající se ochrany životního prostředí, což byla jedna z aktivit realizovaných školou ke Dni Země. Dnešek byl posledním dnem k odevzdání závěrečné práce PI tabulkové kalkulátory. strana 16

17 První účastníci národního programu počítačové gramotnosti na naší škole se probojovali ke třetí a poslední části, ve které se dověděli nejdůležitější informace o internetu a elektronické poště. Opět obdrželi tištěnou brožuru a CD obsahující podrobné informace k dané problematice i úkoly na procvičení. Každý z účastníků si vyzkoušel vyhledávání potřebných údajů v oceánu dat, které v sobě internet obsahuje a také si založil svoji vlastní ovou schránku. Pátek 22.dubna 2005 Coca Cola Cup pokračoval 1.kolem vyřazovacího pavouka a naším soupeřem se stal tým ze ZŠ Dymokury. Díky našemu postavení v pavoukovi jsme zápas sehráli na domácím hřišti. Zápas jsme vyhráli 3:0 po poločase 1:0, kdy jsme předvedli lepší výkon než náš soupeř. Branky vstřelili Jakub Najmon, Jakub Jaroš a Štefan Csók. I tentokrát patří poděkování hráčům za dobrou reprezentaci školy, paní vychovatelce Iloně Sedláčkové za celkovou organizaci a zajištění zápasu, panu Stránskému za kaučování, panu Dontovi za práci rozhodčího a FC Trnavan Rožďalovice za bezplatné zapůjčení fotbalového hřiště a dresů. První řada zleva Jiří Chlomek, Jakub Jaroš, František Veselý, Jakub Najmon, Tomáš Nechánský, Miroslav Fadrhonc a Štefan Csók. Druhá řada zleva Svatopluk Čech, Ladislav Táborský, Ondřej Štefan, Lukáš Dont, Jakub Hojsák, Jan Malý, Roman Valeš, Peter Berky a trenér Stránský. strana 17

18 Fotbalové utkání trochu narušilo naše plány týkající se projektů ke Dni Země, ale vypořádali jsme se s tím. Odpoledne na fotbalové utkání navázala beseda s bývalým žákem naší školy a v současnosti hráčem prvoligového FK Mladá Boleslav panem Tomášem Sedláčkem. Po krátkém úvodu měli žáci možnost zeptat se téměř na cokoli týkající se života profesionálního hráče fotbalu. Otázek padlo nepočítaně a pan Sedláček na ně ochotně, trpělivě a upřímně odpovídal. Kdo měl zájem, mohl získat podepsanou kartičku tohoto hráče. Závěrem se pan Sedláček převlékl do sportovního a na školním hřišti zájemcům ukázal něco ze svého fotbalového umění. Panu Sedláčkovi za to, že se na nás přijel podívat děkujeme a přejeme mu hodně úspěšných fotbalových sezón. strana 18

19 Měsíc 7.třídy pokračoval svojí závěrečnou akcí, opékáním špekáčků s rodiči. Žáků bylo dost, ale z rodičů bohužel nepřišel ani jeden. Sobota 23.dubna 2005 Paní učitelky Petra Simůnková a Václava Pletková jely do Smržovky, kde se konalo setkání PAU (Přátelé angažovaného učení). Pondělí 25.dubna 2005 Hned ráno byl před školou rej žáků, protože 6.a 7.třída odjížděla na školu v přírodě do Bedřichova do penzionu Centrum, kde budou až do soboty 30.dubna Pedagogický doprovod zajistily paní Ilona Sedláčková a Mgr. Hana Kuhnová. Mgr. Jana Hladíková pokračovala v rámci výuky českého jazyka s návštěvami knihovny. Tentokrát to bylo se 4.třídou. Paní Krumpholcová potvrdila roli vynikajícího vypravěče a schopnosti zaujmout posluchače. A tak žáci pozorně naslouchali a ochotně plnili zadané úkoly. strana 19

20 Po návratu do školy se pokračovalo v povídání si o knihovně. Na obrázcích vidíte práci Dominiky Berkyové a obrázek Veroniky Švarcové. Po předcházejícím jednání školu navštívil pracovník firmy Lica s.r.o, který ověřil, zda je možné přivést bezdrátový internet i do Rožďalovic. Nutnou podmínkou však byla přímá viditelnost budovy COPu v Nymburce. Toto ale potvrzené nebylo, a proto si na tuto variantu připojení k internetu budeme muset v Rožďalovicích ještě nějaký čas počkat. Logopedická péče pokračovala pod vedením Mgr. Jany Hladíkové v základní škole. Úterý 26.dubna 2005 Vedoucí školní jídelny, paní Irena Veselá, jela do Kolína za účelem účasti na semináři ke školnímu stravování. Mgr. Jaroslava Sedláčková a Marcela Kořínková zase jely na seminář v Mladé Boleslavi, ve které se dověděly informace k programu Zdravé zuby. Středa 27.dubna 2005 Ředitel školy Roman Kotlář jel do Prahy na Krajský úřad Středočeského kraje podepsat smlouvu na realizaci projektu v rámci grantového řízení týkajícího se vybudování letní tělocvičny. Dnes obdržela certifikáty o úspěšném absolvování kurzu SIPVZ PI Tabulkové kalkulátory čtveřice pedagogických pracovníků školy ve složení: Mgr. Markéta Drobečková, Mgr. Jana Kuncířová, Petra Simůnková a Mgr. Roman Kotlář. Paní vychovatelka školní družiny Irena Švábenská připravila na školním hřišti pro žáky čarodějnou stezku, na které bylo třeba plnit zadané úkoly. Nejprve začal výlov rybníka plného kouzelných ryb, následovalo nakreslení jedné pohádkové bytosti a pak se již závodilo v papírových tubusech. strana 20

21 Soutěž končila hodem drátěnou obručí na tyč s umrlčí lebkou a dokončením rozpracovaných výtvarných děl. pátek 29.dubna 2005 Již v 7 hodin se sešli pedagogičtí pracovníci na pravidelné provozní poradě. Po informaci Mgr. Jany Renčové k připraveným akcím v rámci Měsícem 8.třídy jsme diskutovali o přípravě nového řádu školy, ke kterému se mohou vyjádřit i naši žáci a jejich zákonní zástupci. Průběžně jsme vyhodnotili právě probíhající konzultace s rodiči, řešili možnosti zapojení žáků 8.třídy do programu Scio, který se jmenuje Podpora přípravy žáků na přijímací zkoušky a náhradní řešení výuky dne 10.května 2005, kdy je hlášeno vypnutí elektrického proudu. U přijímacích zkoušek na střední školy jsme dosáhli těchto výsledků: ze 2 přihlášených žáků 5.třídy se na víceleté gymnázium probojoval jeden, z 21 žáka 9.třídy jich 18 uspělo v prvním kole. Tedy ze 3 nepřijatých žáků si 2 žáci podávají odvolání a 1 žák je již přijat na jinou školu nabízející stejný obor. Ti, kteří ještě čekají na výsledky odvolacího řízení, již mají zajištěné své další působení na střední škole. Lze konstatovat, že přijímací řízení proběhlo bez větších komplikací a že jsme v něm byli relativně úspěšní. Žáci naší školy, se pod vedením Mgr. Jany Dědinové, zapojili do 5.ročníku celoroční přírodovědněekologicko-vlastivědné korespondenční soutěže SVĚT KOLEM NÁS. Soutěž má za cíl rozvíjet vztah dětí k přírodě formou pokusů, výzkumů, pozorování a pátrání. Posiluje též vlastnosti jako je vytrvalost, systematičnost, schopnost pracovat s literaturou a informacemi vyhledávat je, třídit i zpracovávat. Celoroční charakter soutěže pomáhá vytvářet komplexní pohled na dění v přírodě a zařazení prvků globální výchovy zase vede k pochopení toho, že naše planeta je malá a jednotlivá rozhodnutí ovlivňují dění třeba i na jejím opačném konci. V kategorii týmové vede též k rozvoji spolupráce a odpovědnosti. V následujícím textu vám ukážeme příklady zadání 7.kola soutěže. 2.úkol Obilí Už v dětské básničce od Františka Hrubína se můžete setkat s jednotlivými druhy obilí na našich polích. Některé děti v naší škole nechtěly věřit, že se jedná o vyšlechtěné druhy trávy. a) podle čeho se pozná, že se jedná vlastně o trávu? b) odkud pocházejí nejběžnější druhy našeho obilí? a jaké druhy obilnin jsou nejvýznamnější ve světě? c) jaké druhy obilí se pěstuje na polích ve vašem širokém okolí? d) co se vyrábí z jednotlivých druhů našich obilnin? e) dokázali byste poznat jednotlivé naše obilniny podle detailu, který nabízíme na obrázcích, květenství ještě totiž na polích nenajdeme? strana 21

22 3.úkol Hrací kostky Říká se, že ten, kdo si hraje, ten nezlobí a navíc zůstává dlouho mlád. Oblíbenou hrací pomůckou, která se dá využít pro nejrůznější činnosti je hrací kostka s jedním až šesti puntíky. Proč bychom si ale takové kostky měli kupovat, když si je můžeme vyrobit. Zkuste tedy z nějakého materiálu (dřevo, hlína,..) vyrobit co nejhezčí funkční kostku měla by to být libovolně velká krychlička s trochu zaoblenými rohy a nezapomeňte, že hrát si třeba mohou chtít i slepci. Hodnotit se bude její funkčnost i krása. Uzávěrka 7.kola je v úterý Pro vaši informovanost uvádíme průběžné výsledky soutěže po 5.kole: Svět kolem nás - celoroční krajská soutěž - 5.ročník - kategorie D pořadí jméno třída škola 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo celkem 1. Lišáci 7. ZŠ Semčice Veverky 6. ZŠ Semčice Blaničtí rytíři 6. ZŠ a MŠ Louňovice p.bl Vlci ZŠ a MŠ Sedlec - Prčice Zdislavská sedma 7. ZŠ Zdislavice Přírodovědci z Kutné Hory 7. ZŠ Kutná Hora Želvy 7. ZŠ Benešov Volfová, Exnerová 7. ZŠ Kněžmost Ol.Kamenská, And.Šenkýřová 7. ZŠ Kněžmost Šprti 7.B ZŠ Kladno Andílci 7. ZŠ Rožďalovice Správná sedma 7. ZŠ Načeradec Kudlanky 6. ZŠ Kosova Hora Okružáci - přír.kroužek ZŠ Rakovník Vlčata - přír.kroužek ZŠ Všenory B ZŠ Vrané n.vlt Zlatíčka 6. ZŠ Nymburk Berušky 6.C ZŠ Kolín III A ZŠ Úvaly Bulánci 6.B ZŠ Kolín III mimo soutěž Ekol.seminář 8.-9.tř. ZŠ Lochovice Žáci 9.třídy vytvářeli v rámci aktivit ke Dni Země ekostopu jejich domácnosti. strana 22

23 Duben byl měsícem bohatým na vydávání třídního časopisu. Na obrázku vidíte část časopisu Kasička plná nápadů, jehož autorem je Martin Čečák a ilustrace vytvořil Petr Sochor. Žáci 5.třídy vytvořili další číslo časopisu Bumerang. V redakční radě usedli Markéta Fadrhoncová, Anna Sedláčková, Jan Nečas a Richard Černý. Ve své dubnové nabídce se pokusili zpracovat jednotlivé rubriky jejich časopisu, kterými jsou rady, hádanky, zvířata, vtipy, kvíz, soutěže a domalovánky. strana 23

24 Sedmáci také pokračovali v práci na časopisu 7.třídy, který se jmenuje Školáček. Členy redakční rady jsou Petr Škoda, Aleš Štark, Pavel Gušlbauer a Jan Boháč. I tento časopis má své rubriky. Jsou jimi historie škol v Rožďalovicích, životopisy našich prezidentů, soutěže, hlavolamy, křížovky a vymalovánky. Kroužek paličkování vede Mgr. Jana Hladíková a úzce spolupracuje se ZŠ Kopidlno. Na fotografiích můžete při práci vidět Kopidleňáky, Evu Kubálkovou, Janu Nechánskou a Lenku Nejedlou. strana 24

25 Koutek pro kuřáky, který vybudoval pan školník Josef Římal je určen výhradně pro zaměstnance školy. Na druhém snímku je pan školník při prořezávání lip před budovou školy a na třetím rozbité okno ve školní jídelně. Těchto šest obrázků dokumentuje výzdobu školy v rámci Měsíce 7.třídy, která byla zaměřena na nejrůznější čarodějnice a divožínky. strana 25

26 Jarní úpravy před budovou školy. Příklady využití počítačů ve škole: zástupce ředitele školy Mgr. Jana Hladíková při přihlašování akce DVPP prostřednictvím Internetu, hospodářka školy Eliška Nováková při řešení nelehkých úkolů spojených se zpracováním mezd a žáci pod vedením paní vychovatelky Ireny Švábenské při využití počítačové učebny o velké přestávce. Výloha prodejny Ovoce-zelenina, na jejíž výzdobě se podílí Mgr. Jaroslava Sedláčková a která propaguje práci žáků 2.třídy naší školy. Ukázky jarní výzdoby školy. strana 26

27 Výstupy z akce pro spolužáky v rámci Měsíce 6.třídy. Ukázky z výuky: žáci 1.třídy při přesunu na tělesnou výchovu, žáci 8.třídy při vyhledávání informací na Internetu a žáci 9.třídy při tvorbě tabla na počítači. Jaro za okny v mezipatře na schodech a výzdoba dveří 3.třídy. strana 27

28 Ze života mateřské školy: Ukázka z divadelního představení O statečné Hildě. Výsledek pokácení topolu a jeho využití. Prezentace prací dětí z mateřské školy ve výloze Drogerie paní Štaflové. strana 28

29 Děti z turistického kroužku mateřské školy vyrazily s paní učitelkou do přírody za realizací akce Naše řeka Mrlina. Hodina čtení a slohu v 6. třídě Při hodině čtení jsme si přečetli v čítance článek Vašnosta všech vašnostů od Pavla Šruta. Protože se nám velice líbilo, jak v něm autor použil nesmyslná slova, pokusili jsme se v hodině slohu vytvořit svůj příběh. A jak se mně to povedlo, posuďte sami. O D Ě D E Č K O V I Žil byl jeden dědeček a ten šel do lesa na dříví. Vzal si sebou svého psa, kterému říkal Hafoběh a sekeru, které říkal topůrkosek. Došel na mýtinu a vytáhl chléb, kterému říkal kůrkoham a nůž, kterému říkal kovořez. Ukrojil si kůrkoham a začal jíst. Najedno uslyšel zakňučení. Začal se rozhlížet, ale nic neviděl. Znovu se zakousl do chleba a zase slyšel to zakňučení. Přestal jíst a čekal jestli se to kňučení znovu ozve. Kňučení se opravdu opakovalo a vycházelo z mladých smrčků. Nechal jídlo na pařezu a psovi přikázal, aby zůstal sedět. Sám šel do smrčků a začal přemýšlet, jestli ho hajný nebo myslivec nenačape jak krade dřevo. Naneštěstí myslivec zrovna chodil poblíž. Myslivci dědeček říkal pifpafmen. Když dědeček v lese nic nenašel, vrátil se k pařezu, kde nechal jídlo a psa. Na pařezu nic nenašel, ani pes tam neseděl. Začal běhat po lese a hledat svůj majetek. Najedno narazil na myslivce a říkal: Pane pifpafmen, někdo mi ukradl hafoběha, topůrkosek, kůrkoham a kovořez. Jak to dopadlo, to už pohádka neříká. Monika Filjačová A s měsícem lásky začíná i Měsíc 8.třídy. Byl pozdní večer, první máj. strana 29

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s.

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. www.astorieas.cz Zpravodaj MŠ a ZŠ Brozany nad Ohří Srdce pro Matýska (str. 19) 1 5 6 8-9 10-11 14 18 20 21 22-23 STALO

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Obsah: str. 1. Charakteristika DDŠ... 3 2. Personální obsazení DDŠ. 3 3. Zpráva o činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012 1 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 O B S A H I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 9

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Úvodník. Přivítání nových studentů

Úvodník. Přivítání nových studentů 7 8 PaedDr. Karel Kostka ředitel školy Úvodník Milí přátelé, stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přichází první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází ve zmíněném

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Úvodník. Motýlková školička 2/2013

Úvodník. Motýlková školička 2/2013 Úvodník Jsme obec, kde se nic neděje? Milí obyvatelé obce, pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí, když se podívám na internetové stránky naší hezké obce, musím si položit otázku: Proč

Více

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd:

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: 1. ročník přípravného stupně základní školy speciální 1 žákyně 1. ročník 2 žáci 2. ročník 1 žákyně 5. ročník speciální školy 1 žák 9. ročník rehabilitačního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Úvodník. Zpráva o činnosti rady ve 3. čtvrtletí 2012 3/2012

Úvodník. Zpráva o činnosti rady ve 3. čtvrtletí 2012 3/2012 Úvodník Vážení občané, Ještě před tím, než se příroda uloží k zimnímu spánku, nabídne nám spoustu krásných pohledů na zářivé koruny stromů ve všech barvách, babí léto, ale i na užitečné a chutné plody

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Hlavní úkoly školy 2007-2008

Hlavní úkoly školy 2007-2008 LEDEN 2008 Cílem a smyslem vzdělávání v dnešním pojetí je vybavit žáky tzv. souborem klíčových kompetencí, jež představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. V etapě základního

Více

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic.

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ červen Vážení spoluobčané, jaro je v plném proudu a vy držíte v rukou třetí vydání Černovin v letošním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 V Roztokách 26. 9. 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Výroční zpráva je zpracována

Více