MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. duben ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. duben 2005. ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk"

Transkript

1 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY duben 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk V Rožďalovicích dne 30.dubna 2005 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

2 Obsah: strana 1. Březnové dozvuky Nejhezčí jarní básnička a mozaika z víček Začátek Měsíce 7.třídy Oslava Dne učitelů návštěva Mladé Boleslavi 7 5. Kvalifikační turnaj Coca Cola Cupu Grant Letní tělocvična Zasedání žákovského parlamentu Beseda se zdravotníkem Měsíc 7.třídy akce pro děti z mateřské školy Dopravní výchova Měsíc 7.třídy akce pro spolužáky Návštěva místní knihovny žáky 6.třídy Představení Plamínek a vystoupení v Domově důchodců Coca Cola Cup zápas 1.kola se ZŠ Dymokury Beseda s Tomášem Sedláčkem Návštěva místní knihovny žáky 4.třídy Čarodějná stezka Celoroční krajská soutěž Svět kolem nás Ukázky z třídních časopisů Momentky ze života školy Ze života mateřské školy Vážené čtenáře upozorňujeme na skutečnost, že články psané kurzívou neprošly jazykovou úpravou a jsou výhradně prací uvedeného autora. strana 2

3 Tablo šesťáků vystavené ve škole v rámci Měsíce 6.třídy. strana 3

4 Březnové dozvuky Jarní den otevřených dveří Dne proběhl na naší škole Jarní den otevřených dveří. Rodiče a další zájemci o dění na naší škole byly pozváni do školy. Od 8 hodin do 12 hodin mohli přijít rodiče do výuky a podívat se, jak jejich dítě pracuje, jak se zapojuje do kolektivní činnosti. V druhé části programu si každá třída se svým třídním učitelem nachystala pracovní dílnu tématicky zaměřenou na blížící se svátky jara. V těchto dílnách mohli návštěvníci vidět nebo si přímo vyzkoušet různé aktivity, např. pletení pomlázky, různé techniky zdobení vejdunků, práci s keramickou hlínou, výrobu papírových beránků a ptáčků, výrobu jarního aranže, zdobení perníčků, atd. Během celého dne probíhala prodejní výstavka žákovských prací.v prodeji byly keramické výrobky, jarní aranže, jarní věnečky,šité slepičky, perníčky atd. (zapsala M.Drobečková) BŘEZEN MĚSÍC 6. TŘÍDY Největší akci pro 6.třídu představoval měsíc březen. Součástí výzdoby byly nástěnky na chodbě, které se zaměřily na nejdůležitější témata tohoto měsíce: 1) březen měsíc knihy a internetu 2) velikonoční svátky 3) soutěže pro žáky (literární soutěž o nejhezčí jarní básničku, soutěž pro tvořivé ruce výroba mozaiky z víček od PET lahví) Příprava žáků Všichni šesťáci si v rámci hodin českého jazyka připravili dramatizaci 5 scének, k nimž si obstarali i kostýmy. Některé děti se naučily básničky týkající se jara. Jana Nechánská a Markéta Khunová si samy nacvičily taneční vystoupení. Akce pro spolužáky Akce pro žáky ostatních tříd se uskutečnila ve středu 9.3. Anna Palánová nejprve přivítala jaro hrou na flétničku, poté si žáci mohli vyzkoušet své znalosti a dovednosti při různých soutěžích (např. ukládání zápalek jednou rukou do krabičky na čas, házení míčků do rozhoupaného koše, přiřazování listů k plodům.) Pro 8. a 9. třídu zahrála p. uč. Říhová na klavír a všichni jsme si společně zazpívali. Vystoupení pro MŠ Pro děti z MŠ jsme si připravili vystoupení na Den otevřených dveří Šesťáci zazpívali písničky za klavírního doprovodu p.uč. Janíčkové. Dokonce si s malými dětmi zatančili a udělali hada. Následovaly scénky, básničky a soutěže. Na závěr předškoláčci dostali od šesťáků drobný dárek, který pro ně vyrobili. Vystoupení pro rodiče Toto vystoupení jsme vzhledem k vysoké nemocnosti žáků ponechali na úplný konec měsíce Šesťáci si připravili malé občerstvení pro hosty. Podívat se přišla většina rodičů, někteří prarodiče a sourozenci. Žáci se představili s nacvičeným vystoupením, po němž následovalo několik soutěží. Do nich jsme se snažili zapojit i rodiče. Zúčastnění si odnesli diplom a malý dáreček. Vyhodnocení soutěží Nejhezčí jarní básnička: 1. stupeň 3. třída 2. stupeň 8. třída Mozaika z víček: 1. místo 4. třída (slon) 2. místo 9. třída (motýl) 3. místo 2. třída (datel) (zapsala Mgr. Jana Dědinová) strana 4

5 Vůně jara 3.třída Co to voní pod oknem? Kytička. Co nás děti volá ven? Teplo sluníčka. Co se všude zelená? Stromy a tráva. Kdo se právě probudil? Jsou to vůně jara. Nejúspěšnější mozaiky z víček od PET lahví. Jaro 8.třída Vychází nám sluníčko, protože už musí, všechny stromy na jaře vzkvétat opět zkusí, travička se zelená, všude květy voní, zima svůj boj prohrála, brzy bude po ní. Slunce stoupá na obzoru, žene ho ta krása, kouká shora na přírodu, která kolem hlásá: Ze spánku se probouzím, nabírám své síly, na jaro se soustředím veškerou svou pílí. Krajina slib splnila, opravdu se činí, daří se jí ve všech směrech a všichni to vidí, sluníčko se usmívá, však přece něco chybí, radost věcí, radost zvířat, radost malých dětí. Děti jsou totiž nemocné kvůli nachlazení, leží smutně zachumlané, ale v duchu vědí: Brzo bude po nemoci, zmizí jako pára, a pak všichni budem moci radovat se z jara! strana 5

6 Článek v Týdeníku Nymbursko, který vyšel v sobotu 26.března 2005, jehož autorem je Mgr. Jana Hladíková. Pátek 1.dubna 2005 Ukončili jsme sběr dotazníků pro rodiče, který navazoval na již zmíněný žákovský dotazník, jehož cílem bylo zjistit míru spokojenosti rodičů s prací školy. Mrzí náš, že z rozdaných 90-ti dotazníků, kdy do každé třídy jsme jich dali po 10 kusech, se nám jich vrátilo pouze 61. Pro Vaši lepší informovanost uvádíme, že se nám vrátilo 9 dotazníků z 1. a 2.třídy, 8 dotazníků ze 4. a 6.třídy, 7 dotazníků z 5. a 8.třídy, 5 dotazníků ze 3.a 9.třídy a nakonec pouze 3 dotazníky ze 7.třídy. S dosaženými výsledky Vás seznámíme do konce tohoto školního roku. Od 7 hodin se ve sborovně konala provozní porada pedagogických pracovníků. Z probíraných témat vybíráme tyto: realizace projektu k dopravní výchově, sběr dotazníků pro rodiče a učitele ke klimatu školy, informace z jednání ředitele školy s předsedou SRPŠ panem Křížem, informace z jednání ředitele školy s žáky 9.třídy a k redukci plochy záhonů vyčleněných pro výuku praktických činností. Od dnešního dne vstupuje v platnost v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování změna ceny stravného v mateřské škole: přesnídávka 6,- Kč, oběd 13,50 Kč, svačina 6,- Kč, tj. celodenní strava 25,50 Kč. Začal Měsíce 7.třídy. strana 6

7 Připravené úkoly pro třídy: 1. dokončit vtip 2. zveřejnit zajímavý recept Měsíční zpravodaj o činnosti školy: duben 2005 Pondělí 4.dubna 2005 Podobně jako po Velikonočních prázdninách jsme se setkali s nemilým překvapením, a to v podobě rozbitého okna ve školní jídelně. Mgr. Jana Hladíková pokračovala ve vedení logopedických nácviků v mateřské škole. Úterý 5.dubna 2005 Na dnešní den jsme připravili oslavu Dne učitelů, což je akce, na kterou zveme i naše důchodce. Rozhodli jsme se navštívit Mladou Boleslav a v ní ZŠ Pastelka. Návštěva školy splnila svůj účel. Měli jsme možnost vidět i zeptat se na vše, co nás zajímalo. Za to patří velké poděkování tamějšímu panu řediteli i jeho zástupkyni, kteří nás školou provedli a zvládli úlohu hostitele na výbornou. strana 7

8 Ukázky z výzdoby školy. To co vidíte, nejsou obrázky z žádného hotelu, ale posilovna a prostředí školní jídelny. Po návštěvě školy následovalo posezení v penzionu Koliba. Zúčastnění prožité půldne hodnotili vesměs pozitivně. Nepříjemným překvapením pro nás byla na naše poměry nízká účast z řad zaměstnanců školy, která však byla pravděpodobně způsobena neočekávanou změnou termínu konání. Středa 6.dubna 2005 Dnešek patřil k důležitým dnům v životě školy, protože se konala pedagogická rada, jejímž hlavním úkolem bylo vyhodnotit prospěch a chování žáků za 3.čtvrtletí školního roku 2004/2005. Využili jsme možností nové verze programu na zpracovávání klasifikace žáků a pro zvýšení aktuální informovanosti rodičů žáků naší školy jsme připravili novinku ve formě tištěného porovnání prospěchu jejich dětí v 1. pololetí a 3.čtvrtletí. Paní učitelka Lenka Pecková navštívila v Nymburce seminář Jóga pro děti. strana 8

9 V průběhu dnem jsme vedli jednání se zaměstnankyní SPC Praha, které se týkalo práce se žákem se sluchovým postižením. Nezbývá než konstatovat, že nebyly shledány žádné nedostatky. Naopak byla vyzdvihnuta úroveň spolupráce školy a rodiny. Čtvrtek 7.dubna 2005 Konečně se naši mladí fotbalisté dočkali a naše škola se stala pořadatelem kvalifikačního turnaje Coca Cola Cupu. Soupiska: Roman Valeš, Peter Berky, Tomáš Nechánský, Štefan Csók, Miroslav Fadrhonc, Jakub Hojsák, Svatopluk Čech, Lukáš Dont, Jakub Najmon, František Veselý, Ladislav Táborský, Ondřej Štefan, Jiří Vlček, Jakub Jaroš a Jan Malý. Hlavní organizátorkou turnaje byla paní vychovatelka Ilona Sedláčková. Vedení našeho týmu se ujal trenér mužstva žáků FC Trnavan Rožďalovice pan Stránský. Naše dosažené výsledky: Rožďalovice : 4.ZŠ Jičín 2:0 Táborský 2x, Rožďalovice : Kopidlno 0:0, Rožďalovice : 2.ZŠ Jičín 12:0 Nechánský, Veselý, Valeš 3 (1 z penalty), Štefan, Najmon 3, Táborský 2, Dont. Tabulka turnaje: Kvalifikační turnaj Skóre Body Umístění 1. ZŠ Rožďalovice 2 2:0 0:0 12:0 14: ZŠ Jičín 0:2 0 4:0 2:1 6: ZŠ Kopidlno 0:0 0:4 0 0:1 0: ZŠ Jičín 0:12 1:2 1:0 5 2: Děkujeme hráčům za dobrou reprezentaci školy a očekáváme, koho nám los určí jako dalšího soupeře. strana 9

10 Pátek 8.dubna 2005 Vedoucí učitelka mateřské školy Marcela Kořínková se zúčastnila semináře v Nymburce na téma Školní vzdělávací program v MŠ. Pondělí 11.dubna 2005 Již potřetí po víkendu jsme museli konstatovat, že došlo k rozbití okna ve školní jídelně. Tentokrát to byla dokonce okna dvě, a proto jsme neváhali a vše nahlásili Policii ČR. Její zástupci školu navštívili, vše si zdokumentovali a danou věc vyšetřují. Čekáme tedy, jaké budou výsledky jejich šetření. Dnes jsme se dozvěděli, že námi zpracovaný grantový projekt na letní tělocvičnu prošel na Krajském úřadu Středočeského kraje schvalovacím řízení a škole na její realizaci byla přidělena částka ve výši ,- Kč. Projekt v sobě obsahoval vybudování letní tělocvičny na zastřešené betonové ploše, které ve škole nikdo neřekne jinak než ocelkolna. Konkrétně se jedná o vyrovnání betonové plochy, položení umělého povrchu, vyznačení hracích sektorů, natažení ochranných sítí a instalaci dvou sloupků na síť na míčové sporty. S vyjímkou toho nejdůležitějšího, a to položení umělého povrchu, by nám přidělené peníze mohly stačit. O našem dalším postupu však teprve uvažujeme. Krátký článek k tomuto Na hřiště dostanou jen třetinu peněz vyšel v Týdeníku Nymbursko ve středu 13.dubna Jako každé pondělí pokračovala Mgr. Jana Hladíková ve vedení logopedických nácviků, tentokrát v základní škole. Ve škole proběhla dvě iluzionistická představení Dua Kellner, zvlášť pro žáky 1. a 2.stupně. Úterý 12.dubna 2005 Ráno se od 7 hodin konala schůzka členů žákovského parlamentu s ředitelem školy. Řízením schůzky byli pověřeni zástupci 3.třídy. Ti však na svoji povinnost zapomněli a protože se z jednání omluvil i předseda žákovského parlamentu Jan Malý, ujal se vedení schůzky ředitel školy. Mezi diskutovanými otázkami byly: výběr cizího jazyku žáků současné 3.třídy, výběr volitelného předmětu žáků současné 6., 7. a 8.třídy, noc ve škole, turnaj v malé kopané McDonalds Cup, využívání počítačové učebny a příprava připomínek žáků školy k chodu školy na příští školní rok. strana 10

11 UKÁZKA FORMULÁŘE PRO VÝBĚR VOLITELNÉHO PŘEDMĚTU Vážení rodiče. Blíží se konec školního roku a naším úkolem je včas zjistit zájem našich žáků o nabízené volitelné předměty. Proto se obracíme na Vás, abyste ve spolupráci se svými dětmi vyplnili následující dotazník. Měsíční zpravodaj o činnosti školy: duben 2005 Výběr volitelného předmětu pro žáky 6.-8.třídy Jméno žáka: Třída: P.č. X Název volitelného předmětu 1. Další cizí jazyk Pokyny k vyplnění: 2. Konverzace v cizím jazyce 1. Vyškrtejte ty předměty, které daný žák podle 3. Informatika stanovených pravidel nemůže zvolit. 4. Seminář a praktika z přírodověd. př. 2. Do volného sloupce mezi pořadovým číslem a 5. Seminář ze společenskovědních př. názvem volitelného předmětu napište jedničku u 6. Seminář a praktikum ze zeměpisu předmětu, který byste si vybrali jako první. 7. Základy ekonomiky a účetnictví V případě, že je pro Vás přijatelný i nějaký jiný 8. Základy administrativy volitelný předmět, napište u něj do volného sloupce 9. Technické kreslení dvojku, popř. trojku 10. Technické činnosti 11. Domácnost Děkujeme za spolupráci a vyplnění dotazníku. Odpoledne se konaly třídní schůzky 5.třídy. Středa 13.dubna 2005 Ve školní družině od proběhla beseda se zdravotníkem. Naši školu navštívily paní Dana Vecková a paní Ivana Veselá ze zdejšího Domova důchodců. Po teoretické části došlo i na praktické ukázky. strana 11

12 V mateřské škole se pan Svoboda z Poděbrad ujal vedení výuky hry na flétnu. Národní program počítačové gramotnosti pokračoval svojí druhou částí prací s textem. Vedoucí učitelka mateřské školy paní Marcela Kořínková se zúčastnila semináře v Nymburce na téma Evaluace a školní vzdělávací program v mateřské škole. Čtvrtek 14.dubna 2005 Vlakem se pod vedením Mgr. Marcely Saskové a Mgr. Markéty Drobečkové vydali do Prahy žáci 8. a 9.třídy s cílem navštívit hvězdárnu a realizovat výstup na Petřín. V rámci Měsíce 7.třídy proběhla v tělocvičně akce pro děti z mateřské školy. Naši sedmáci si ve spolupráci se svojí třídní učitelkou Mgr. Hanou Kuhnovou připravili širokou nabídku dovednostních úkolů. Jak zatraktivnit praktika z biologie dětem ukázala Mgr. Jana Dědinová. Za názornou učební pomůcku do výuky přinesla živého králíka. strana 12 Pátek 15.dubna 2005 V 7 hodin začala provozní porada pedagogických pracovníků. Mezi projednávanými tématy tentokrát bylo řešení kopírování třídních časopisů, počet žáků budoucí 1.třídy, konkretizace potřeb školy k zajištění pohybových činností a formulování konečné varianty požadavku pro schůzku výboru SRPŠ, nákup laserové tiskárny do sborovny, příprava školy v přírodě a výběr termínu besedy s paní Vyhnánkovou.

13 Po celý týden probíhaly činnosti zaměřené na dopravní výchovu. Konkrétní ukázky prací žáků z procvičování znalostí dopravních značek a bezpečného zapojení do silničního provozu. strana 13 Vše končilo jízdou zručnosti. Žáci si s sebou do školy přivezli jízdní kola, paní učitelky se pohodlně usadily, ředitel školy zkontroloval technický stav dopravních prostředků a paní vychovatelka Ilona Sedláčková byla garantem bezpečného projetí i těch nejnáročnější pasáží na připraveném cyklodromu.

14 Jízda zručnosti (hodnoceno v trestných bodech) 1.třída 2 b. Čech Přemysl 0 b. Hoffmannová Andrea 0 b. Holec Martin 3 b. Hůlek Miroslav 2 b. Klimeš Jaroslav 0 b. Klouček Miroslav 7 b. Koblížková Lucie 3 b. Košťák Martin 0 b. Krupka Milan 3 b. Senohrábek Michal 1 b. Sokol Milan 7 b. Staňková Nikola 4 b. Šmelhausová Marie 7 b. Štaflová Natálie 4.třída 4 b. Berková Dominika 13 b. Diblíčková Sandra 9 b. Dvořáková Anna 2 b. Hoffmann Tomáš 1 b. Hora Dominik 10 b. Kunc Jiří 10 b. Malý Tomáš 2 b. Meluzín Zdeněk 5 b. Mlejnecký Vladislav 4 b. Myška Tomáš 3 b. Nečas Ondřej 5 b. Nešněra Josef 3 b. Pleskot Josef 5 b. Renner Jasoň 7 b. Švarcová Veronika 4 b. Vlčková Kateřina 1 b. Zumr Josef 2.třída 3 b. Antošová Anna 1 b. Bajerová Markéta 7 b. Balogová Olga 5 b. Bouček Josef 2 b. Heřmanský Lukáš 3 b. Hojsáková Jolana 4 b. Janeček Adam 2 b. Kubálek Adam 8 b. Kumstýř Jiří 4 b. Martinec Vojtěch 4 b. Nováková Eliška 3 b. Nováková Monika 2 b. Píri Adam 12 b. Prejsková Jana 4 b. Sekaninová Nikola 1 b. Suchomel Jiří 6 b. Šitnerová Tereza 2 b. Štěpánek František 12 b. Telváková Aneta 1 b. Vácha Antonín 5 b. Veselý Filip 3 b. Zvěřinová Romana 3.třída 6 b. Čečák Jaroslav 7 b. Drobečková Pavlína 3 b. Filjač Martin 11 b. Görnerová Michaela 2 b. Gušlgauerová Veronika 20 b. Korsuňová Michaela 6 b. Košťák Jaroslav 4 b. Kratochvílová Adéla 10 b. Nechánská Barbora 1 b. Nejedlý Martin 1 b. Pilař Jiří 4 b. Pleskot Martin 5 b. Pleskotová Denisa 9 b. Procházková Lucie 11 b. Saska Petr 2 b. Sochor Petr 0 b. Stránský David 12 b. Škoda Milan 6 b. Šlemr Patrik 10 b. Švábenská Lucie 5 b. Vacková Veronika 7 b. Vítová Markéta 8 b. Žoha Vít 5.třída 12 b. Antošová Lucie 4 b. Blažek Libor 9 b. Čečák Martin 5 b. Černý Jan 5 b. Fadrhoncová Markéta 3 b. Fröde Ondřej 7 b. Heřmanský David 2 b. Kloučková Aneta 12 b. Křížová Anna 5 b. Kymrová Lucie 1 b. Nečas Jan 5 b. Sedláčková Anna 3 b. Sládek Zdeněk 6 b. Šormová Nikola 4 b. Tumová Hana 5 b. Veselý Marek Pondělí 18.dubna 2005 Devátá třída dnes byla poloprázdná, protože se konalo přijímací řízení na střední školy. O výsledcích vás budeme informovat na některé z následujících stran tohoto zpravodaje. V mateřské škole pokračovala pod vedením Mgr. Jany Hladíkové logopedická péče o naše žáky. Měsíc 7.třídy pokračoval akcí pro spolužáky. Co se v tělocvičně všechno dělo si můžete domyslet z následujících snímků. strana 14

15 Paní učitelka Petra Simůnková, třídní učitelka 1.třídy, zahájila novou formu komunikace školy s rodiči, kterou jsou individuální konzultace. Tyto budou probíhat i v ostatních třídách. Jak jsme byli v knihovně V pondělí jsme šli s paní učitelkou do knihovny. Paní Krumpholcová nás rozsadila k dvěma stolům, holky a kluky zvlášť. Nejprve jsme hledali v encyklopediích co je oskeruše a informace o Viktoru Dykovi. Holky byly vždycky rychlejší, tak dostaly záložku, která byla zároveň pozvánkou na 11. mezinárodní knižní veletrh. Bylo to tam zajímavé a bavilo mě to víc, než se učit. Anina Palánová Předcházející řádky se týkají návštěvy knihovny v rámci výuky českého jazyka 6.třídy, kterou s paní Krumpholcovou domluvila Mgr. Jana Hladíková. strana 15

16 Žáci 6.třídy v knihovně. Úterý 19.dubna 2005 Mgr. Jaroslava Sedláčková se v Nymburce zúčastnila semináře na téma Pravá a levá hemisféra a její význam ve škole a v životě. Středa 20.dubna 2005 Tento den byl bohatý na události. Mgr. Jana Kuncířová odjela na seminář do Nymburka, který měl ekologické zaměření a nazýval se Zelený balíček a jeho využití ve škole. Pro žáky 1.-3.třídy připravili pracovníci Východočeské plynárenské společnosti kulturní vystoupení Plamínek, jehož hlavním posláním byla osvěta týkající se užívání zemního plynu. Akce realizované v rámci Měsíce 7.třídy pokračovaly vystoupením v Domově důchodců. Žáci 6.třídy věnovali dvouhodinovku problematice týkající se ochrany životního prostředí, což byla jedna z aktivit realizovaných školou ke Dni Země. Dnešek byl posledním dnem k odevzdání závěrečné práce PI tabulkové kalkulátory. strana 16

17 První účastníci národního programu počítačové gramotnosti na naší škole se probojovali ke třetí a poslední části, ve které se dověděli nejdůležitější informace o internetu a elektronické poště. Opět obdrželi tištěnou brožuru a CD obsahující podrobné informace k dané problematice i úkoly na procvičení. Každý z účastníků si vyzkoušel vyhledávání potřebných údajů v oceánu dat, které v sobě internet obsahuje a také si založil svoji vlastní ovou schránku. Pátek 22.dubna 2005 Coca Cola Cup pokračoval 1.kolem vyřazovacího pavouka a naším soupeřem se stal tým ze ZŠ Dymokury. Díky našemu postavení v pavoukovi jsme zápas sehráli na domácím hřišti. Zápas jsme vyhráli 3:0 po poločase 1:0, kdy jsme předvedli lepší výkon než náš soupeř. Branky vstřelili Jakub Najmon, Jakub Jaroš a Štefan Csók. I tentokrát patří poděkování hráčům za dobrou reprezentaci školy, paní vychovatelce Iloně Sedláčkové za celkovou organizaci a zajištění zápasu, panu Stránskému za kaučování, panu Dontovi za práci rozhodčího a FC Trnavan Rožďalovice za bezplatné zapůjčení fotbalového hřiště a dresů. První řada zleva Jiří Chlomek, Jakub Jaroš, František Veselý, Jakub Najmon, Tomáš Nechánský, Miroslav Fadrhonc a Štefan Csók. Druhá řada zleva Svatopluk Čech, Ladislav Táborský, Ondřej Štefan, Lukáš Dont, Jakub Hojsák, Jan Malý, Roman Valeš, Peter Berky a trenér Stránský. strana 17

18 Fotbalové utkání trochu narušilo naše plány týkající se projektů ke Dni Země, ale vypořádali jsme se s tím. Odpoledne na fotbalové utkání navázala beseda s bývalým žákem naší školy a v současnosti hráčem prvoligového FK Mladá Boleslav panem Tomášem Sedláčkem. Po krátkém úvodu měli žáci možnost zeptat se téměř na cokoli týkající se života profesionálního hráče fotbalu. Otázek padlo nepočítaně a pan Sedláček na ně ochotně, trpělivě a upřímně odpovídal. Kdo měl zájem, mohl získat podepsanou kartičku tohoto hráče. Závěrem se pan Sedláček převlékl do sportovního a na školním hřišti zájemcům ukázal něco ze svého fotbalového umění. Panu Sedláčkovi za to, že se na nás přijel podívat děkujeme a přejeme mu hodně úspěšných fotbalových sezón. strana 18

19 Měsíc 7.třídy pokračoval svojí závěrečnou akcí, opékáním špekáčků s rodiči. Žáků bylo dost, ale z rodičů bohužel nepřišel ani jeden. Sobota 23.dubna 2005 Paní učitelky Petra Simůnková a Václava Pletková jely do Smržovky, kde se konalo setkání PAU (Přátelé angažovaného učení). Pondělí 25.dubna 2005 Hned ráno byl před školou rej žáků, protože 6.a 7.třída odjížděla na školu v přírodě do Bedřichova do penzionu Centrum, kde budou až do soboty 30.dubna Pedagogický doprovod zajistily paní Ilona Sedláčková a Mgr. Hana Kuhnová. Mgr. Jana Hladíková pokračovala v rámci výuky českého jazyka s návštěvami knihovny. Tentokrát to bylo se 4.třídou. Paní Krumpholcová potvrdila roli vynikajícího vypravěče a schopnosti zaujmout posluchače. A tak žáci pozorně naslouchali a ochotně plnili zadané úkoly. strana 19

20 Po návratu do školy se pokračovalo v povídání si o knihovně. Na obrázcích vidíte práci Dominiky Berkyové a obrázek Veroniky Švarcové. Po předcházejícím jednání školu navštívil pracovník firmy Lica s.r.o, který ověřil, zda je možné přivést bezdrátový internet i do Rožďalovic. Nutnou podmínkou však byla přímá viditelnost budovy COPu v Nymburce. Toto ale potvrzené nebylo, a proto si na tuto variantu připojení k internetu budeme muset v Rožďalovicích ještě nějaký čas počkat. Logopedická péče pokračovala pod vedením Mgr. Jany Hladíkové v základní škole. Úterý 26.dubna 2005 Vedoucí školní jídelny, paní Irena Veselá, jela do Kolína za účelem účasti na semináři ke školnímu stravování. Mgr. Jaroslava Sedláčková a Marcela Kořínková zase jely na seminář v Mladé Boleslavi, ve které se dověděly informace k programu Zdravé zuby. Středa 27.dubna 2005 Ředitel školy Roman Kotlář jel do Prahy na Krajský úřad Středočeského kraje podepsat smlouvu na realizaci projektu v rámci grantového řízení týkajícího se vybudování letní tělocvičny. Dnes obdržela certifikáty o úspěšném absolvování kurzu SIPVZ PI Tabulkové kalkulátory čtveřice pedagogických pracovníků školy ve složení: Mgr. Markéta Drobečková, Mgr. Jana Kuncířová, Petra Simůnková a Mgr. Roman Kotlář. Paní vychovatelka školní družiny Irena Švábenská připravila na školním hřišti pro žáky čarodějnou stezku, na které bylo třeba plnit zadané úkoly. Nejprve začal výlov rybníka plného kouzelných ryb, následovalo nakreslení jedné pohádkové bytosti a pak se již závodilo v papírových tubusech. strana 20

21 Soutěž končila hodem drátěnou obručí na tyč s umrlčí lebkou a dokončením rozpracovaných výtvarných děl. pátek 29.dubna 2005 Již v 7 hodin se sešli pedagogičtí pracovníci na pravidelné provozní poradě. Po informaci Mgr. Jany Renčové k připraveným akcím v rámci Měsícem 8.třídy jsme diskutovali o přípravě nového řádu školy, ke kterému se mohou vyjádřit i naši žáci a jejich zákonní zástupci. Průběžně jsme vyhodnotili právě probíhající konzultace s rodiči, řešili možnosti zapojení žáků 8.třídy do programu Scio, který se jmenuje Podpora přípravy žáků na přijímací zkoušky a náhradní řešení výuky dne 10.května 2005, kdy je hlášeno vypnutí elektrického proudu. U přijímacích zkoušek na střední školy jsme dosáhli těchto výsledků: ze 2 přihlášených žáků 5.třídy se na víceleté gymnázium probojoval jeden, z 21 žáka 9.třídy jich 18 uspělo v prvním kole. Tedy ze 3 nepřijatých žáků si 2 žáci podávají odvolání a 1 žák je již přijat na jinou školu nabízející stejný obor. Ti, kteří ještě čekají na výsledky odvolacího řízení, již mají zajištěné své další působení na střední škole. Lze konstatovat, že přijímací řízení proběhlo bez větších komplikací a že jsme v něm byli relativně úspěšní. Žáci naší školy, se pod vedením Mgr. Jany Dědinové, zapojili do 5.ročníku celoroční přírodovědněekologicko-vlastivědné korespondenční soutěže SVĚT KOLEM NÁS. Soutěž má za cíl rozvíjet vztah dětí k přírodě formou pokusů, výzkumů, pozorování a pátrání. Posiluje též vlastnosti jako je vytrvalost, systematičnost, schopnost pracovat s literaturou a informacemi vyhledávat je, třídit i zpracovávat. Celoroční charakter soutěže pomáhá vytvářet komplexní pohled na dění v přírodě a zařazení prvků globální výchovy zase vede k pochopení toho, že naše planeta je malá a jednotlivá rozhodnutí ovlivňují dění třeba i na jejím opačném konci. V kategorii týmové vede též k rozvoji spolupráce a odpovědnosti. V následujícím textu vám ukážeme příklady zadání 7.kola soutěže. 2.úkol Obilí Už v dětské básničce od Františka Hrubína se můžete setkat s jednotlivými druhy obilí na našich polích. Některé děti v naší škole nechtěly věřit, že se jedná o vyšlechtěné druhy trávy. a) podle čeho se pozná, že se jedná vlastně o trávu? b) odkud pocházejí nejběžnější druhy našeho obilí? a jaké druhy obilnin jsou nejvýznamnější ve světě? c) jaké druhy obilí se pěstuje na polích ve vašem širokém okolí? d) co se vyrábí z jednotlivých druhů našich obilnin? e) dokázali byste poznat jednotlivé naše obilniny podle detailu, který nabízíme na obrázcích, květenství ještě totiž na polích nenajdeme? strana 21

22 3.úkol Hrací kostky Říká se, že ten, kdo si hraje, ten nezlobí a navíc zůstává dlouho mlád. Oblíbenou hrací pomůckou, která se dá využít pro nejrůznější činnosti je hrací kostka s jedním až šesti puntíky. Proč bychom si ale takové kostky měli kupovat, když si je můžeme vyrobit. Zkuste tedy z nějakého materiálu (dřevo, hlína,..) vyrobit co nejhezčí funkční kostku měla by to být libovolně velká krychlička s trochu zaoblenými rohy a nezapomeňte, že hrát si třeba mohou chtít i slepci. Hodnotit se bude její funkčnost i krása. Uzávěrka 7.kola je v úterý Pro vaši informovanost uvádíme průběžné výsledky soutěže po 5.kole: Svět kolem nás - celoroční krajská soutěž - 5.ročník - kategorie D pořadí jméno třída škola 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo celkem 1. Lišáci 7. ZŠ Semčice Veverky 6. ZŠ Semčice Blaničtí rytíři 6. ZŠ a MŠ Louňovice p.bl Vlci ZŠ a MŠ Sedlec - Prčice Zdislavská sedma 7. ZŠ Zdislavice Přírodovědci z Kutné Hory 7. ZŠ Kutná Hora Želvy 7. ZŠ Benešov Volfová, Exnerová 7. ZŠ Kněžmost Ol.Kamenská, And.Šenkýřová 7. ZŠ Kněžmost Šprti 7.B ZŠ Kladno Andílci 7. ZŠ Rožďalovice Správná sedma 7. ZŠ Načeradec Kudlanky 6. ZŠ Kosova Hora Okružáci - přír.kroužek ZŠ Rakovník Vlčata - přír.kroužek ZŠ Všenory B ZŠ Vrané n.vlt Zlatíčka 6. ZŠ Nymburk Berušky 6.C ZŠ Kolín III A ZŠ Úvaly Bulánci 6.B ZŠ Kolín III mimo soutěž Ekol.seminář 8.-9.tř. ZŠ Lochovice Žáci 9.třídy vytvářeli v rámci aktivit ke Dni Země ekostopu jejich domácnosti. strana 22

23 Duben byl měsícem bohatým na vydávání třídního časopisu. Na obrázku vidíte část časopisu Kasička plná nápadů, jehož autorem je Martin Čečák a ilustrace vytvořil Petr Sochor. Žáci 5.třídy vytvořili další číslo časopisu Bumerang. V redakční radě usedli Markéta Fadrhoncová, Anna Sedláčková, Jan Nečas a Richard Černý. Ve své dubnové nabídce se pokusili zpracovat jednotlivé rubriky jejich časopisu, kterými jsou rady, hádanky, zvířata, vtipy, kvíz, soutěže a domalovánky. strana 23

24 Sedmáci také pokračovali v práci na časopisu 7.třídy, který se jmenuje Školáček. Členy redakční rady jsou Petr Škoda, Aleš Štark, Pavel Gušlbauer a Jan Boháč. I tento časopis má své rubriky. Jsou jimi historie škol v Rožďalovicích, životopisy našich prezidentů, soutěže, hlavolamy, křížovky a vymalovánky. Kroužek paličkování vede Mgr. Jana Hladíková a úzce spolupracuje se ZŠ Kopidlno. Na fotografiích můžete při práci vidět Kopidleňáky, Evu Kubálkovou, Janu Nechánskou a Lenku Nejedlou. strana 24

25 Koutek pro kuřáky, který vybudoval pan školník Josef Římal je určen výhradně pro zaměstnance školy. Na druhém snímku je pan školník při prořezávání lip před budovou školy a na třetím rozbité okno ve školní jídelně. Těchto šest obrázků dokumentuje výzdobu školy v rámci Měsíce 7.třídy, která byla zaměřena na nejrůznější čarodějnice a divožínky. strana 25

26 Jarní úpravy před budovou školy. Příklady využití počítačů ve škole: zástupce ředitele školy Mgr. Jana Hladíková při přihlašování akce DVPP prostřednictvím Internetu, hospodářka školy Eliška Nováková při řešení nelehkých úkolů spojených se zpracováním mezd a žáci pod vedením paní vychovatelky Ireny Švábenské při využití počítačové učebny o velké přestávce. Výloha prodejny Ovoce-zelenina, na jejíž výzdobě se podílí Mgr. Jaroslava Sedláčková a která propaguje práci žáků 2.třídy naší školy. Ukázky jarní výzdoby školy. strana 26

27 Výstupy z akce pro spolužáky v rámci Měsíce 6.třídy. Ukázky z výuky: žáci 1.třídy při přesunu na tělesnou výchovu, žáci 8.třídy při vyhledávání informací na Internetu a žáci 9.třídy při tvorbě tabla na počítači. Jaro za okny v mezipatře na schodech a výzdoba dveří 3.třídy. strana 27

28 Ze života mateřské školy: Ukázka z divadelního představení O statečné Hildě. Výsledek pokácení topolu a jeho využití. Prezentace prací dětí z mateřské školy ve výloze Drogerie paní Štaflové. strana 28

29 Děti z turistického kroužku mateřské školy vyrazily s paní učitelkou do přírody za realizací akce Naše řeka Mrlina. Hodina čtení a slohu v 6. třídě Při hodině čtení jsme si přečetli v čítance článek Vašnosta všech vašnostů od Pavla Šruta. Protože se nám velice líbilo, jak v něm autor použil nesmyslná slova, pokusili jsme se v hodině slohu vytvořit svůj příběh. A jak se mně to povedlo, posuďte sami. O D Ě D E Č K O V I Žil byl jeden dědeček a ten šel do lesa na dříví. Vzal si sebou svého psa, kterému říkal Hafoběh a sekeru, které říkal topůrkosek. Došel na mýtinu a vytáhl chléb, kterému říkal kůrkoham a nůž, kterému říkal kovořez. Ukrojil si kůrkoham a začal jíst. Najedno uslyšel zakňučení. Začal se rozhlížet, ale nic neviděl. Znovu se zakousl do chleba a zase slyšel to zakňučení. Přestal jíst a čekal jestli se to kňučení znovu ozve. Kňučení se opravdu opakovalo a vycházelo z mladých smrčků. Nechal jídlo na pařezu a psovi přikázal, aby zůstal sedět. Sám šel do smrčků a začal přemýšlet, jestli ho hajný nebo myslivec nenačape jak krade dřevo. Naneštěstí myslivec zrovna chodil poblíž. Myslivci dědeček říkal pifpafmen. Když dědeček v lese nic nenašel, vrátil se k pařezu, kde nechal jídlo a psa. Na pařezu nic nenašel, ani pes tam neseděl. Začal běhat po lese a hledat svůj majetek. Najedno narazil na myslivce a říkal: Pane pifpafmen, někdo mi ukradl hafoběha, topůrkosek, kůrkoham a kovořez. Jak to dopadlo, to už pohádka neříká. Monika Filjačová A s měsícem lásky začíná i Měsíc 8.třídy. Byl pozdní večer, první máj. strana 29

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY únor 2006 V Rožďalovicích dne 2.března 2006 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY květen 2006 V Rožďalovicích dne 2.června 2006 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

Přehled zapojených škol do projektu. Vzdělávání učitelů

Přehled zapojených škol do projektu. Vzdělávání učitelů Rozvoj klíčových kompetencí a celoživotního vzdělávání učitelů Key competences development and lifelong learning of teacher Přehled zapojených škol do projektu Vzdělávání učitelů Jednotlivé akce byly realizovány

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. prosinec 2004. ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. prosinec 2004. ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY prosinec 2004 ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk V Rožďalovicích dne 31.prosince 2004 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Předškoláček. ROČNÍK XVII., ČÍSLO 1 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 13. září 2012

Předškoláček. ROČNÍK XVII., ČÍSLO 1 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 13. září 2012 Předškoláček Informační zpravodaj Mateřské školy Záhoří ROČNÍK XVII., ČÍSLO 1 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 13. září 2012 Vážení rodiče, ve čtvrtek 13. září 2012 se konala v MŠ první rodičovská schůzka v tomto

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace IČ 71007652, tel. 577438872, Zlín 760 01 Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Program: Uvítání rodičů, představení zaměstnanců MŠ Seznámení

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10 Fotbalový klub SK FS Junior Teplice pořádá UMBRO CUP 2010 I. ročník fotbalového turnaje přípravek pro hráče věkové kategorie U 10 generálním sponzorem turnaje je firma UMBRO CZ, s.r.o. zastoupená firmou

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Knihovna města Olomouce

Knihovna města Olomouce Těšíme se na jaro Knihovna města Olomouce V pátek 9. ledna se žáci 4. třídy za velkého náledí vydali do městské knihovny na náměstí Republiky. Program pod názvem Veršovaný svět představil především naše

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY REDAKČNÍ RADA Tereza Dobrá, Kristýna Mikotová, Martin Stryja, Eliška Kuželová, Ema Vrbová, Jakub Veverka, Kristýna Júdová, Sandra Švecová, Pavlína Krenciva, Barbora Turková, Anna Marie Hořejší OBSAH PROJEKT

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12 Jméno: Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2015-2016. Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku na poslední straně a podepsanou

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY duben 2006 V Rožďalovicích dne 2.května 2006 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

..září / leden 2015..

..září / leden 2015.. ..září / leden 2015.. IV. ročník, 29. číslo Reportér P.E.S. strana 2 FOTOGALERIE strana 4 Den název otevřených článku dveří + stran strana 8 1 P. E. S. 2014 Každý školní rok začínáme oblíbenou akcí P.

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ U-15 OSTRAVA, 25. 28. 8. 2014 Datum konání: Pondělí 25. srpna čtvrtek 28. srpna 2014. Pořadatel: Moravskoslezský KFS z pověření

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 74

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 74 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 74 Obsah: Slovo ředitele školy. Zdravá výživa, knihovna, Masopust, vyhodnocení sběru, křížovka a omalovánky. Březen

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2 Cvičení z matematiky Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina Počet žáků: 29 Třída(y): 3.A(17hv),3.B(17hv),7.0(17hv) 1. Balogová Adéla 3.A 2. Benešová Kristýna 3.A 3. Bokrová Andrea 3.B 4. Bubelová Kateřina 7.0 5. Budáková

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat.

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI A PRARODIČI První akcí měsíce dubna v MŠ bylo zakončení projektu Zvyky a tradice naší vesnice Velikonoce. Děti za asistence učitelek a paní kuchařky Helenky

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3 Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012 ZŠ V Zahrádkách 48 Praha 3 19. 9. 30. 9. pí. Toufarová 3. 10. 11. 11. pí. Kamenská 14. 11. 22. 12. pí. Maskaluková 3. 1. 18. 2. 2012 pí. Lišková 22. 2. 30.

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Kouzelná škola 2.B Mgr. Stránská

Kouzelná škola 2.B Mgr. Stránská 2.čtvrtletí Pondělí 29.10. Okresní knihovna 6.A Mgr. Janalíková, 10.00 Kniha nebo film Úterý 30.10. 8.A +8.B 10.30 kino Metropol, 4.A Dopravní hřiště Mgr.Drápal, 8.00 5.A Městská policie, 8.00-9.40 Mgr.

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Rožďalovický předškoláček

Rožďalovický předškoláček 1/2013-2014 2. - 13. září 2013 Naši noví kamarádi v MŠ. Příprava prezentace prací ve výloze drogerie. První školní den u Myšek, Berušek a Sluníček. Na exkurzi u Ondry Sládka. Návštěva v Galerii Melantrich

Více

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna.

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. TŘÍDNÍ SCHŮZKY V dubnu proběhly individuální rodičovské schůzky. Rodiče prvňáčků

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více