Výroční zpráva z roku 2011/2012 Pavilon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva z roku 2011/2012 Pavilon"

Transkript

1 Výroční zpráva z roku 2011/2012 Pavilon adresa: Purkyňova 224, Mladá Boleslav, kontakt: tel.: , www stránky: Personální složení: Vedoucí Informačního centra pro mládež: Ivana Sakařová, DiS. Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Lucie Kuráková, Bc. Helena Mrákotová, Bc. Jiří Fojta Vedoucí pedagogického úseku: Alena Holíková Pedagogická pracovnice: Mgr. Hana Vidlařová Pokladní: Ing. Miloslava Hamáčková Uklízečka: Jana Štolová, Iveta Heřmanová Kontakt: Telefon ICM: Ivana Sakařová, DiS tel.: , Telefon pavilon: Alena Holíková, tel.: ,

2 Pavilon Domu dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201 Nejvíce využívaný prostor na Pavilonu je velký sál, užívá se jak pro pravidelnou, tak pro příležitostnou zájmovou činnost. Soustředí se sem taneční a divadelní soubory, prostor je využíván na všechny divadelní představení a větší společenské akce DDM. Pro svou poměrně nízkou cenu za pronájem je atraktivním místem i pro některé spolky a sdružení. Velký sál byl v tomto roce volný v týdnu pouze ve večerních hodinách nebo o víkendech. Cenné technické vybavení nedovoluje pronajmout tyto prostory jiné organizaci nebo soukromé osobě bez dozoru. Přetrvávajícím problémem je zde nedostatečné větrání, v letních měsících nepostačuje téměř ani tanečním kroužkům, natož pak zaplněnému sálu při divadelním představení a jiné kulturní akci. Modernizace klimatizace, osvětlení, ale i jiných prvků by byla velkým přínosem. Malá tělocvična pro pohybové kroužky se v tomto roce využívala méně. V příštím roce se plánuje opět zaplnit zájmovými útvary. Zadní učebna Pavilonu /vedlejší vchod/ slouží od minulého roku jako trvalé zázemí zájmovému útvaru Rybáři. Modelářům zatím zůstaly nevyhovující prostory učebny, ve které se sice podařilo na chvíli odstranit vlhko a plíseň, ale problémy nadále nejsou dořešeny. Opět stoupl počet dětí, které navštěvují v rámci spontánní činnosti Informační centrum mládeže. Nejenže chodí jen tak posedět a popovídat si s kamarády do příjemného prostředí, ale více využívané jsou i deskové hry, biliár, nový fotbálek, a především nová virtuální hra Kinect. Informační centrum je i trvalým zázemím dětem z dětského Parlamentu a nově vzniklé partě Dobrovolníků. Areál Pavilonu je v tomto roce méně frekventovaný. Asfaltový ovál nadále využívají především in-line bruslaři, děti, mládež, ale i dospělí. Často jsou zde vidět i maminky s kočárky. V dopoledních hodinách sem téměř přestali chodit sportovat studenti z přilehlých škol. Odpoledne se k nám chodili bavit mladí, především cyklisti a skateboardisti, kteří využívali u-rampu. Stejně jako překážkovou dráhu v minulém roce, i u-rampu jsme jim v tomto roce nechali z důvodu bezpečnosti odvézt. Tato skupina mladých již nyní nemá žádnou možnost se zde realizovat. Asfaltové hřiště s koši na košíkovou je ještě občas využíváno a o víkendech je obsazeno dospělými, kteří na malém asfaltovém hřišti hrají nohejbal. Příležitostná zájmová činnost (k ) Na Pavilonu nabízíme již prověřené akce, o které je ze strany veřejnosti zájem, ale snažíme se i inovovat a zavádět akce nové. Snažíme se být kreativní, v mnohém dodržovat tradice, ale nebýt lhostejní ani k současným trendům. Mezi naše tradiční akce pro děti mladšího školního i předškolního věku patří: Ať žijí duchové, Řepodloubání, Čertování, Skřítkování, Masopust jde městem a Svatojiřské harcování. Kromě zábavy skrývají i hodnoty jako udržování tradic české kultury a našeho kraje, vzdělání, zdraví či obecné mravní hodnoty. Nejsme lhostejní ke komercializaci dnešní kultury a zábavy pro děti a mládež a snažíme se negativní dopady eliminovat udržováním zdravého jádra našich činností v typicky českém duchu. Je naší výsadou, že máme svůj stálý okruh návštěvníků, kterým chceme dávat vždy tolik kvality, na jakou jsou už léta zvyklí za stále stejný peníz 50,-Kč/ osobu. Nenabízíme program jen pro děti, ale snažíme se mít připravené pěkné podívání, hudbu nebo zábavu i pro rodiče. Ačkoliv v Mladé Boleslavi začíná být každým rokem silnější konkurenční prostředí v nabídkách akcí pro malé děti (např. Halloween, Čertování), naše

3 příležitostná zájmová činnost si stojí stále dobře. Kvalitní náplň, záměrné pedagogické působení a osobní přístup, je v našem zařízení stále prioritou. I v letošním roce se nám podařilo navázat spolupráci s městem. Stalo se tak při menší akci s názvem Masopust jde městem, která byla poprvé koncipována na Staroměstské náměstí. Proběhla tak velmi pěkná komornější akce. Staroměstské náměstí nabízí výhody: elektřinu a pěkný prostor. Spolupráce s místním zastupitelem Mgr. Danielem Markem byla opět zdařilá. Masopust ve velkém městě nikdy nebude mít ráz tradičního venkovského, ale i tak byla atmosféra příjemná. Osvědčilo se zavedení tomboly, která se celá rozprodala díky sponzorským cenám (především nábytek Řepov). Na tradiční akce jsme stejně jako v minulém roce dostali grant od Statutárního města Mladá Boleslav, tentokrát Kč, což je oproti minulému roku znatelně méně. Neplánovaná nenávratnost nákladů pak musí být pokryta z jiných zdrojů (např. ze zisku z předchozích akcí apod.) Již třetím rokem organizuje akci Letní kino v DDM ve venkovním areálu Pavilonu s projekcí pro děti a mládež. Letos proběhlo promítání krátkých animovaných snímků z AniFestu dvakrát. Účastnilo se ho celkem 65 dětí a rodičů. Promítání zařazujeme na konec jarního a začátek podzimního období, kdy je ještě teplo a denní světlo nám přesto dovolí promítat v přírodním plenéru. Tentokrát bylo druhé promítání doplněno též nabídkou hodinového hudebně-tvůrčího programu pro děti. V tomto roce se na příležitostných akcích spolupodíleli ještě větší měrou dobrovolníci, které se podařilo kolegyni z ICM vést jako organizovanou skupinu. Tito pomáhající mladí jsou nedílnou součástí velkých akcí pro veřejnost. Jsme rádi, že tak mohou nejen získat cenné zkušenosti, ale především strávit svůj čas smysluplně. Sportovní liga Základních škol Mladá Boleslav V druhém pololetí tohoto školního roku, nám díky nové pracovní síle přibyli další zajímavé akce pro děti a mládež v rámci příležitostné zájmové činnosti. Projekt Sportovní liga Základních škol Mladá Boleslav nabídl školní mládeži pestrou škálu soutěží, pomohl zúčastněným přemýšlet o zdravém způsobu života a zprostředkoval skupinový prožitek, důležitý pro rozvoj člověka. Žáci ve skupině nepřijímali pouze pasivní podněty, ale dostalo se jim pozitivních vzorů. Sportující skupina byla vždy zdrojem nezapomenutelných zážitků, které výrazně formovaly osobnost dětí. Soutěžící navíc získali zkušenosti a dovednosti, které jsou základem úspěchu v mezilidských vztazích (osobních i pracovních) v budoucnu tj. např. schopnost komunikovat s ostatními, schopnost řešit mezilidské konflikty, tvořivě přistupovat k problémům a individuálně se prosadit. Z hlediska společnosti projekt určitě pomohl rozvíjet toleranci a respekt k cizímu názoru, úctu k přírodě, k ostatním lidem a také nabídl alternativu ke konzumnímu způsobu života. Sportovní liga byla centrálně řízena, koordinována a pravidelně medializována ve sdělovacích prostředcích. V návaznosti na organizovanou část chce pořadatel do budoucna mládeži nabídnout možnost, aby si další sportovní aktivity organizovala ve svém volném čase sama. Pořadatel se bude snažit nabídnout adekvátní sportoviště, nebo pomůže formou, technického zázemí. Smyslem projektu bylo nabídnout mládeži vhodnou alternativu blízkou jejich naturalu. Zapojit je do pravidelných i nepravidelných sportovních aktivit a tím snižovat riziko

4 jejich možného kontaktu s hrozbou současnosti drogami, agresivitou a dalšími sociálně patologickými jevy. Příležitostní zájmová činnost v ICM V Informačním centru pro mládež dochází k příležitostné zájmové činnosti především prostřednictvím turnajů pro děti a mládež. V letošním školním roce se uskutečnily čtyři turnaje, pro které bylo využito stávajícího vybavení ICM, ale také nově zakoupená interaktivní hra Kinect. Snahou výše uvedených soutěží bylo přilákat do ICM co největší množství mládeže, prezentovat jim vybavení klubu a nabídnout jim volnočasové aktivity, které zmíněná mládež může využívat ve svůj volný čas pro zábavu, ale i vzdělávání a poznávání. Datum Název akce Počet účastníků Velká cena Mladé Boleslavi Aby vaše pomoc nebyla poslední Anifest Burza učebnic Ať žijí duchové Turnaj v Billiardu Div. představení DS K + J Strašidlo Bumbác + O pokažené válce Setkání modelářů Přespání v DDM s hudebním programem Div. představení DS Jitřenka Kocouří příběhy Setkání modelářů Čertování Premiéra DS Jitřenka Skákavá princezna Na forbíně vánoční setkání přátel DS Vánoční taneční odpoledne Div. představení DS Jitřenka Čtyři pohádky o jednom drakovi Setkání modelářů Skřítkování Turnaj ve stolním fotbale dvojic Společenské setkání Masopust jde městem Soutěž v bruslení Setkání modelářů Div. představení DS Jitřenka Šnofonius a Mordulína Turnaj ve stolním hokeji STIGA Secondhand v ICM Div. představení DS Jitřenka Vodník a duše Turnaj ve stolním tenise 82

5 Setkání modelářů Turnaj v Bowlingu Kinect Svatojiřské harcování Setkání u hrobu Latinské babičky Div. představení DS Jitřenka Sněhurka a sedm permoníků Setkání modelářů Turnaj v malé kopané Florbalový turnaj děvčat Turnaj v piškvorkách Anifest Štafetový plavecký závod Děti dětem Burza učebnic 57 Pobytové akce (k ) Fastnacht v Dieburgu V rámci partnerství měst Mladá Boleslav a Dieburg odjela třináctičlenná skupina mládeže z Mladé Boleslavi na masopustní oslavy. Za finanční podpory města na dopravu se tak boleslavská skupina mohla ve dnech 18. až zúčastnit dieburského Älá bálu, vítání prince a princezny Fastnachtu a hlavního masopustního průvodu. Na každou tuto událost je zvykem účastnit se v jiném kostýmu, proto ani naše skupina tuto skutečnost nepodcenila a dopředu se připravila. Na nedělní vítání prince a princezny a na reprezentaci v ulicích města se děti a mládež oblékly do kostýmů českého krtečka, včelky Máji a Vilíka, malá skupina z nich tvořila anděly a čerty. Na masopustním Älá bále sladili všichni své kostýmy do country stylu a svým příjemným vystupováním a soudržností si přede všemi hosty vysloužili pochvalu od pořadatelů. Do závěrečného masopustního průvodu, který se konal v úterý, skupina zvolila fotbalové dresy FK MB, za jejichž zapůjčení jsme klubu vděčni. Hlavní atrakcí byly míče na gumě a míč na tyči (inspirace divadelní hrou Muži v offsidu ), se kterými kontaktovali diváky, stojící na chodníku. Bylo vyvoláváno několik fotbalových pokřiků, např. Kdo neskáče, není Čech, Dáme gól, Mladá Boleslav, doprovázených pískáním na píšťalky. Rozhodčí musel při několika faulech použít žlutou a červenou kartu. Do branky bylo vstřeleno i několik krásných gólů. Divákům na chodnících se vystoupení skupiny z Mladé Boleslavi velmi líbilo a svoji pochvalu dávali najevo jak gesty, tak i pokřikem. Průvodu městem, který se konal v úterý od 13:13 do cca 17:00 hodin, se zúčastnilo 111 skupin v krásných a náročných masopustních kostýmech. V průvodu hrálo a pochodovalo i 17 různých kapel, které se staraly o dobrou náladu.

6 Datum Název akce Počet Osobodny účastníků DS odborné soustředění Bezdědice VTO Delfín loděnice Bakov VTO Delfín Bezdědice VTO Delfín Vítkovice Fastnacht Stmelovací víkend pro dobrovolníky? VTO Delfín Kamenice Jesenný Podspálov VTO Delfín - Splutí Metuje VTO Delfín Sjezd Ploučnice Společně napříč kulturami Dobrovolnický víkend v Sedmihorkách Prázdninová činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků Tábor mladých matematiků Odborné soustředění DS LT Mafie LT Kdo hraje, nezlobí LT Lovci pokladů 15 Osobodny Počet pracovníků Další činnosti zájmového vzdělávání (k ) Klíče pro život - Výchova k dobrovolnictví - Dobrovolnický program v DDM Dobrovolnický program v DDM vznikl díky projektu Klíče pro život, dotovanému Evropskou unií. Jedná se o projekt Výchova k dobrovolnictví, který nabízí mládeži možnosti, jak smysluplně vyplnit svůj volný čas a zároveň si rozšířit obzory, získat nové přátele a zkušenosti. Tento projekt jsme prezentovali na sociálních sítích, osobně na školách, internátních zařízeních a propagační formou po vitrínách v Mladé Boleslavi. I přes počáteční nezájem mládeže i učitelů, se nám nakonec podařilo získat patnáct členů do našeho projektu. Na konci února proběhl Stmelovací víkend, kde se dobrovolníci seznámili prostřednictvím stmelovacích, kooperativních a teambuldingových aktivit. V rámci víkendu, který se pořádal v Informačním centru pro mládež, prošli školením první pomoci, dostali základy o dobrovolnictví - konkrétně o právech a povinnostech dobrovolníků, vymysleli si své logo, kterým se prezentují, a je používáno na oficiálních materiálech. Hlavní náplní jejich činnosti byla pomoc na akcích Skřítkování, Masopust, Zeměfest, program pro školy Černá kavárna, Svatojířské Harcování, Westernový den, Májové hraní, Kurz PC pro klienty se speciálními vzdělávacími potřebami a Srnčí trofej.

7 Dobrovolníci se stali nedílnou součástí DDM. Jejich účast na akcích byla kladně hodnocena pedagogy, díky nim se zvýšil počet účinkujících na akcích a tím mohly vzniknout další stanoviště pro děti. Zlepšila se a zrychlila příprava akcí a chod byl také pozitivně ovlivněn. Během svého působení si mohli členové Dobrovolnického programu zvýšit své znalosti o působnosti a činnosti DDM a prakticky si vyzkoušet některé veřejnosti nabízené aktivity. Navštívili například kurz s Fimo technikou a Trénink paměti, absolvovali exkurzi v Ekocentru zahrada, shlédli film Jeden svět a byli proškoleni v programu Černá kavárna. Pomyslnou odměnou pro ně byl víkend v Autocampingu Sedmihorky, který se uskutečnil na konci května a trička a odznáčky, které dostali a slouží také k propagaci jejich činnosti a celého programu. V rámci programu se uskutečnili tři turnaje pro veřejnost, kterých se zúčastnili i dobrovolníci a které sloužili jako propagace a nábor dalších zájemců. Jednalo se o turnaj v piškvorkách, bowlingu (Kinect) a stolním fotbálku. Závěrem se uskutečnilo supervizní setkání s Dr. Milošem Kusým, který pomohl dobrovolníkům zhodnotit jejich práci a motivovat je dále. Supervize představuje důležitou oblast profesního růstu, kterou dobrovolníci potvrdili. Naučili se mnoho nového z oblastí pedagogiky, psychologie, speciální pedagogiky (práce s nevidomými) a získali zkušenost s prací s dětmi, dospělými a handicapovanými. Skupina dobrovolníků dokázala, že je plně schopná sama pracovat na zadaných úkolech a společně řešit problémy. Doufám, že k této skvělé partě lidí přibydou od nového školního roku další členové i přestože financování projektu ze zdrojů EU končí a do budoucna se bude muset o podporu tohoto programu starat samotný Dům dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav. Jádro mladých lidí, kteří chtějí pomáhat na akcích DDM, je však už vytvořeno a tak stačí pouze rozšířit jejich řady. Klíče pro život - Multikulturní výchova - Společně napříč kulturami Českoněmecká spolupráce s názvem Společně napříč kulturami vznikla za podpory projektu Klíče pro život, vyhlášeném Národním institutem dětí a mládeže a financovaném z fondů Evropské unie. Za cíl si tato spolupráce kladla porovnat multikulturní rozdíly obou zemí, dále najít společné hodnoty a kulturní zakořenění a naučit účastníky předcházet předsudkům, konfliktům a haló efektu. Během týdenního pobytu děti a mládež obou zemí absolvovaly besedy, exkurze, kulturní, sportovní a zábavné akce. Všechny tyto aktivity byly směřovány k poznání české kultury a mentality. K rozvoji volních vlastností jednotlivce, ale i k posílení vzájemné spolupráce a komunikace. Účastníci navštívili kulturní památky hlavního města České republiky, absolvovali exkurzi v Dělostřelecké pevnosti Dobrošov, turistický výlet do přírodní rezervace Adršpašsko-teplických skal a jízdu na raftech po řece Úpa. Nejvíce přínosné byly seznamovací, rolové a tematické hry, při kterých mladí zjišťovali informace o druhé zemi, učili se vzájemné důvěře a spolupráci a odhalovali problémy interkulturní komunikace. Společně tak zjistili, že Češi mají větší přehled o sousedním politickém dění, o historických souvislostech a osobnostech Spolkové republiky Německo a jsou ve svém projevu kultivovanější než německá skupina. Naopak němečtí účastníci mají lepší jazykové a komunikační dovednosti a nemají takové předsudky jako česká skupina. Myslím si, že tento projekt na rozdíl od předchozích řešil více do hloubky multikulturní téma a nebyl jen zážitkových pobytem. Proto rozhodně naplnil požadavky multikulturní výchovy kladené v projektu Klíče pro život.

8 Osvětová a informační činnost (k ) Do osvětové a informační činnosti spadají především aktivity Informačního centra pro mládež. Jako každoročně i letos začátkem školního roku proběhl program pro školy - Exkurze ICM. Poprvé jsme se zúčastnili Festivalu Naruby, s akcí pro veřejnost Černá kavárna. Zde jsme informovali veřejnost o životě těžce zrakově postižených a nevidomých. Tato akce se letos stala i součástí Zeměfestu konaného Ekocentrem Zahrada. Již druhým rokem jsme se zapojili, do filmového festivalu Jeden svět, kde jsme žáky základních škol seznámily s problematikou Černobylu, Dětských práv a životem sluchově postižených v ČR. Tradicí je pořádání akcí Trénink paměti a Mezi světy. Letos jsme v cestovatelském cyklu objevovali země Turecko a Indie. K našemu zklamání nepřišlo na všechny zmiňované akce tolik zájemců jako v předešlých ročnících. Na popud mládeže, která pravidelně navštěvuje naše centrum, byla uspořádána akce Nejen o grafice. Velmi poutavé a pro zúčastněné s uměleckými ambicemi i praktické povídání nenavštívilo tolik mladých, kolik jich bylo před akcí předesíláno. Opět se nám tím potvrdili negativní zkušenosti při komunikaci s mládeží a organizaci jejího volného času. Proto hledáme nové cesty jak v příštím roce oslovit více lidí z řad mládeže, ale i veřejnosti. Pokud se nám nepodaří tuto skutečnost změnit k lepšímu, přestáváme spatřovat význam v konání těchto akcí a možná by naše centrum mělo najít jiný způsob, jak oslovit mládež prostřednictvím této činnosti. Datum Název akce Počet účastníků Černá kavárna v rámci Festivalu Naruby a Exkurze ICM 4x Mezi světy - Indie Nejen o grafice Mezi světy - Turecko Trénink paměti Jeden svět 170 Práce s talenty (k ) Aluška V letošním roce jsme organizovali tyto olympiády a soutěže vyhlašované MŠMT: Matematické olympiády Z5 Z9, Zeměpisnou olympiádu A, B, C, D; Pythagoriády ročník, Matematického klokana, Olympiády v českém, německém a anglickém jazyce pro SŠ, Dějepisnou a Chemickou olympiádu pro ZŠ. Všechny olympiády proběhly bez komplikací a snad ke spokojenosti učitelů i studentů. Propagačního oddělení opět vytvářelo pěkné diplomy na tyto soutěže a olympiády. Počet účastníků v okresních kolech olympiád je každoročně přibližně stejný (kolem 4000 žáků ZŠ a SŠ), v předminulém roce 4176, v minulém

9 roce 4540 dětí a letos 4145 žáků pokles díky menšímu počtu účastníků v Matematickém klokanovi. V našem okrese zatím struktura olympiád a soutěží po organizační stránce funguje celkem dobře díky ochotě stále stejných učitelů dělat pro děti něco navíc. Datum Název akce Počet účastníků Rybářské závody mládeže DS Jitřenka Jičín, město pohádek / Kabaret, Pyramus a Thisbé / Velká cena Mladé Boleslavi ZÚ Rybáři účast na soutěži Středočeská juniorka Nymburk Zasedání MPDM MB ZÚ Roztleskávačky vystoupení na výročí firmy Faurecie ZÚ Rybáři účast na soutěži Středočesk. přebor v RT Nové Strašecí ZÚ Rybáři účast na soutěži Jizerský okounek MB ZÚ Roztleskávačky vystoupení na soutěži Pohár mistrů - MB Zasedání MPDM MB DS K + J Strašidlo Bumbác + O pokažené válce pro MŠ DS K + J Strašidlo Bumbác + O pokažené válce - premiéra pro veř ZÚ Rybáři Exkurze do SŠ rybářské Vodňany DS K + J Exkurze do České televize 4 22.,24.,28.10 ZÚ Roztleskávačky vystoupení na zápasech Billy Boy DS K + J Strašidlo Bumbác + O pokažené válce - pro školy ZÚ Rybáři účast na soutěži Středoč. přebor v RT Nové Strašecí Přespání v DDM s hudebním programem DS Jitřenka Festival Čechova Olomouc /Kocouří příběhy, Pyramus/ ZÚ Roztleskávačky účast na soutěži Czech Spirit Cheer Cup Praha Zasedání MPDM MB DS Jitřenka Čtyři pohádky o jednom drakovi pro školy DS Jitřenka Kocouří příběhy pro veřejnost Zasedání MPDMMB DS Jitřenka Premiéra Skákavá princezna pro veřejnost Vánoční zasedání MPDMMB DS Jitřenka a Kašpárek Na forbíně pro veřejnost Taneční kroužky DDM Vánoční taneční odpoledne OK Pythagoriáda 6.-8.ročník OK Matematická olympiáda Z5,Z Zasedání MPDMMB DS Jitřenka Skákavá princezna 2x pro školy DS Jitřenka Čtyři pohádky o jednom drakovi pro veřejnost ZÚ Rybáři účast na soutěži v Sedlčanech Společenské setkání OK Dějepisná olympiáda OK Olympiáda v anglickém jazyce OK Olympiáda v německém jazyce 9

10 DS K + J 2x Strašidlo Bumbác + O pokažené válce pro školy DS Jitřenka Šnofonius a Mordulína pro veřejnost OK Chemická olympiáda OK Zeměpisná olympiáda OK Matematický klokan OK Olympiáda v českém jazyce Festival pana Pipa DS Jitřenka Vodník a duše pro veřejnost OK Pythagoriáda 5.ročník DS Jitřenka Festival SAL Praha / Skákavá princezna / OK Matematická olympiáda Z6-Z DS Kašpárek Strašidlo Bumbác + seminář pro školy DS Jitřenka a Kašpárek - prezentace v ČT ZÚ Rybáři Středočeská juniorka v plavané Pečky DS Jitřenka Sněhurka a sedm permoníků pro veřejnost Taneční ZÚ účast na soutěži Tancujeme pro radost Chodov Taneční ZÚ účast na Středočeském tanečním poháru OK Benátky ZÚ Rybáři účast na soutěži v RT Čáslav DS Jitřenka Šnofonius a Mordulína pro školy ZÚ Rybáři Zlatá udice ZÚ Plastikoví modeláři účast na soutěži Jarní Kity Černošice Taneční ZÚ účast na akci Staň se tváří Olympia DS Jitřenka Šnofonius a Mordulína pro školy DS Jitřenka Šnofonius a Mordulína účast na Pojizerských hrách Slavnostní vyhlášení olympiád 60 Metodická a odborná činnost (k ) Zmínka o Divadelních souborech (nevím kdo hrál víc, zda Jitřenka, či Kašpárek, a jaký byl repertoár). K odborné a metodické činnosti také dochází při práci s Městským Parlamentem dětí a mládeže Mladá Boleslav a prostřednictvím programu pro školy Černá kavárna. Městský parlament dětí a mládeže Mladá Boleslav Začátek školního roku byl plný očekávání a dohadů souvisejících s budoucností a existencí Městského parlamentu dětí a mládeže v Mladé Boleslavi (dále jen MPDMMB). S náměstkem primátora Mgr. Danem Markem jsme se snažili tuto situaci řešit, a proto jsme diskutovali s řediteli mladoboleslavských základních škol o tomto problému a apelovali na ně, aby zejména oni podporovali činnost dětí v této oblasti a více se zapojovali do chodu Městského parlamentu dětí a mládeže. Výsledky našeho úsilí se měli projevit právě v tomto

11 školním roce. Již první zasedání v záři však vykazovalo pozitivní změny a naznačovalo, že naše společné úsilí se vyplatilo. Předsedkyní MPDMMB byla, dle očekávání a jednohlasným hlasováním, zvolena Lenka Hladká, studentka Gymnázia Dr. Josefa Pekaře. Členkami rady se staly za komoru dětí Kamila Bauerová a Adéla Zákoutská a za komoru mládeže, pro nedostatek zástupců středních škol, byla zvolena samotná Lucie Norková. Prvními změnami, které byly v tomto volebním období provedeny, bylo setkávání MPDMMB dvakrát měsíčně a upravení Stanov a Jednacího řádu. Dvě členky z rady samotná předsedkyně a místopředsedkyně za komoru mládeže se staly členy rady Národního parlamentu dětí a mládeže v Praze. Díky aktivitě celé rady Městského parlamentu dětí a mládeže Mladá Boleslav vzniklo nové logo, které se používá k propagaci, ale i na úředních dokumentech a uskutečnilo se dotazníkové šetření o sociálních sítích, kyberšikana a šikaně. Na šíření tohoto šetření se podíleli všichni členi parlamentu a tak se ze základních i středních mladoboleslavských škol sešlo 400 vybraných dotazníků. Nakonec byli osloveni i dospělí rodiče, prarodiče a pedagogové a to proto, aby se potvrdili, nebo vyvrátili předsudky dospělých o dnešní mládeži a jejím trávení volného času. Od této dotazované skupiny bylo vybráno 200 dotazníků. Myšlenka zveřejnit výsledky dotazníků a apelovat prostřednictvím médií na tíživou situaci kyberšikany a používání sociálních sítí u žáků a studentů mladoboleslavských škol byla skvělá. Bohužel se členi parlamentu v tomto školním roce neprokousali vyhodnocením všech dotazníků a tak zpětná vazba a zveřejnění výsledků, čeká na svoji příležitost. Při účasti a pořádání akcí, byl parlament úspěšnější. V únoru se spolu podílel na česko-německé spolupráci při akci Fastnacht, někteří členi se účastnili další česko-německé spolupráce Společně napříč kulturami v květnu, a úspěšnou se stala tradiční akce Setkání u hrobu Latinské babičky. V tomto roce devátý ročník přišlo navštívit padesát osob z řad mládeže, rodičů a další veřejnosti. Členové parlamentu dramaticky ztvárnili scénku z knihy Latinská babička a připravili velmi pěkný doprovodný kulturní program. Největší odměnou však bylo MPDMMB pozvání zastupitele Mgr. Daniela Marka na fórum Zdravého města. Společně s dospělými se mohla mládež podílet na tvorbě návrhů a změn v našem městě a veřejně tak projevit svůj názor. Za svou práci a vystupování, byli členové rady odměněni potleskem. V tomto roce se do činnosti MPDMMB zapojily čtyři základní školy, tři střední školy a celkem bylo činných čtrnáct poslanců. Programy pro školy v ICM Černá Kavárna Informační centrum pro mládež nabízí školám čtyři programy v dopoledních hodinách. Největší zájem je již delší dobu o zážitkový program Černá kavárna, který pořádáme ve spolupráci s TyfloCentrem v Mladé Boleslavi. Každým rokem se tento program dostává více do povědomí škol i veřejnosti, mimo jiné i díky pravidelné přítomnosti médií, a proto se každý rok zvyšuje i počet zájemců a účastníků. Letos jsme otevřeli kavárnu pro školy čtyři dny koncem dubna. Během týdne byly všechny termíny obsazené, a tak jsme nabídli poprvé další termíny Černé kavárny v červnu. Uspořádat tento program je z hlediska časového harmonogramu obou pracovišť a všech zúčastněných pomocníků náročnější. Z tohoto důvodu musíme nabízet program v týdenních, nebo vícedenních blocích, jen tak se nám totiž strávený čas a náročná personální příprava vyplatí.

12 Během dubnové Černé kavárny nás navštívilo 166 žáků a studentů z mladoboleslavských základních a středních škol, letos poprvé však projevili zájem i další školy z okolí. Navštívili nás tedy ZŠ Kněžmost, Střední zdravotnická škola a Osmileté gymnázium Mladá Boleslav. Z každé jmenované školy přišlo dvě a více tříd. V červnu absolvovalo Černou kavárnu žáků a studentů z mladoboleslavského regionu. Jmenovitě 2. ZŠ, 4. ZŠ, SŠ a SOU Horky nad Jizerou a z daleka k nám přijeli žáci, ze Základní školy Malá Skála. Tento rok hodnotíme, co se programu Černá Kavárna týče, velmi pozitivně. Nakoupili jsme další pomůcky potřebné v průběhu akce a po proškolení zapojili do činnosti dobrovolníky z nově vzniklého Dobrovolnického programu v DDM. Jejich pomoc je z naší strany velmi vítaná. Řeší problém personálního obsazení akce a zvyšují metodickou úroveň programu. Protože čím víc se nás může věnovat v průběhu akce dětem a mládeži, tím víc si oni odnesou zážitků a dojmů. Kurz PC pro klienty se specifickými vzdělávacími potřebami Pořádání kurzu pro klienty se specifickými vzdělávacími potřebami není v našem centru žádnou novinkou. V minulosti proběhl již jednou a po zdařilých výsledcích nás požádalo Centrum 83 o jeho opětovné uskutečnění. V druhém pololetí tohoto školního roku proběhlo osm lekcí pro devět účastníků. Klienti se naučili základy práce s myší a klávesnicí. Založili si , poznali užitečné webové stránky a strukturu internetových vyhledavačů Seznam a Google. Své dovednosti v psaní na klávesnici procvičili při sumarizaci textu ve Wordu a při výměně ových vzkazů. Největší odměnou pro ně byla hodina strávená na interaktivních webových stránkách Alik.cz a Skodahoru.cz a práce s webovými stránkami Youtube.cz. Práce s touto cílovou skupinou má samozřejmě svá specifika. Na malý počet účastníku je například potřeba více vedoucích a práce je převážně individuální. Velkým přínosem byla účast dobrovolníků na tomto kurzu. Nejenže pomohla vyřešit výše zmiňovaný problém, ale v průběhu kurzu docházelo k viditelnému osobnostnímu rozvoji samotných dobrovolníků ve vztahu k mentálně postiženým klientům v pozitivním slova smyslu a k utříbení jejich hodnotového žebříčku. Datum Název akce Počet účastníků Zasedání MPDMMB Zasedání MPDMMB DS K + J - 2x Strašidlo Bumbác + O pokažené válce pro školy DS K + J - 2x Strašidlo Bumbác + O pokažené válce pro školy Zasedání MPDMMB DS Jitřenka Čtyři pohádky o jednom drakovi pro školy Zasedání MPDMMB Mikulášská MPDMMB v MŠ Vánoční zasedání MPDMMB Zasedání MPDMMB DS Jitřenka Skákavá princezna 2x pro školy Zasedání MPDMMB 12

13 29.2. Zasedání MPDMMB DS K + J - 2x Strašidlo Bumbác + O pokažené válce pro školy Zasedání MPDMMB Festival pana Pipa Zkouška Latinská babička DS Kašpárek - Strašidlo Bumbác + seminář pro školy Černá Kavárna DS Jitřenka Šnofonius a Mordulína pro školy Zasedání MPDMMB DS Jitřenka Šnofonius a Mordulína pro školy Zasedání MPDMMB Černá kavárna Zasedání MPDMMB 8 Kurz PC pro klienty se specifickými vzdělávacími potřebami Zasedání MPDMMB 8 Otevřená a spontánní činnost (k ) Informační centrum pro mládež (ICM) Informační centrum pro mládež získalo v tomto školním roce novou tvář. Přestěhovalo se vybavení klubu (sedačky, billiard, stolní fotbálek), administrativní pult s technickým zázemím a regály s informačními šanony. Přibyli nové hry (stolní hokej Stiga a herní konzole Kinect), velká LCD televize se pověsila na zeď a pro mládež vznikla velká facebooková nástěnka, která obsahuje žhavé informační novinky a vzkazy dětí a mládeže. Díky probíhajícímu projektu Klíče pro život se koupil nový stolní fotbálek, již zmiňovaná herní konzole a vybavila se kuchyňka nádobím a kávovarem. V lednu posílilo i personální obsazení o dva nové pedagogy, kteří se během týdne podílejí na činnosti ICM. Změna organizace ICM a nákup nového vybavení byly dlouho zamýšleným krokem. Pedagogičtí pracovníci získali po přesunu prostory pro osobní a technické zázemí v původním skladu se školními a kancelářskými potřebami a dětem se nabídla zábavná pohybová činnost u herní konzole, která je odpoutala od jednotvárného hraní PC her v učebně. Děti stále chodí na počítače, ale díky herní konzoly Kinect a aktivitě pedagogických pracovníků, se daří je častěji dostat od internetu a hraní her. Kinect zcela novým a výjimečným způsobem oživuje trávení volného času, díky systému koordinace celého těla. Vše je přirozené a intuitivní, že technologie ztrácí na síle a nechává volný průběh kouzlu nenuceného pohybu. I v našem centru musíme přihlížet k citlivé multikulturní problematice a sociálním problémům díky narůstajícímu počtu rómských dětí, které tu tráví svůj volný čas. Našim cílem je zaujmout a nadchnout je i pro jiné činnosti než počítač. Proto se uskutečnili turnaje ve stolním fotbale, piškvorkách, stolním hokeji a v bowlingu (Kinect). Díky zvýšení personálního obsazení ICM, mají pedagogičtí pracovníci více prostoru se věnovat dětem a nenásilnou formou působit na jejich chování a osobnostní rozvoj. Snažíme se děti a mládež učit toleranci k druhým a zdravé soutěživosti ve hrách, které jim mohou kromě nových dovedností přinést v nejlepším případě i pochopení nutnosti určitých pravidel a učení se správnému zacházení s věcmi a vážení si jich.

14 Datum Název akce Počet účastníků dětí, žáků, studentů září Pavilon 310 září ICM 220 říjen Pavilon 354 říjen ICM 240 listopad Pavilon 512 listopad ICM 276 prosinec Pavilon 110 prosinec ICM 93 leden Pavilon 173 leden ICM 161 únor Pavilon 350 únor ICM 316 březen Pavilon 594 březen ICM 307 duben Pavilon 558 duben ICM 214 květen Pavilon květen ICM 280 červen Pavilon červen ICM 225 Řídící a kontrolní činnost Všichni interní pedagogičtí pracovníci se účastní pedagogických porad jednou měsíčně a dvakrát ročně pedagogických rad. Na pracovišti se konají porady při plánování akcí, kde se společně tvoří program akce, a rozdělují se dílčí úkoly. Vzhledem k tomu, že byl tým posílen o dva pracovníky a v tomto roce se dovršily některé organizační změny, museli si nejen nově příchozí, ale všichni pracovníci přivyknout a zaběhnout nový plán organizace práce. I nadále se zde i přes malé komplikace pracuje spíše sehraně, každý zvlášť samostatně odvádí svou práci a vypomáhá tam, kde je třeba v rámci celku. Vedoucí pracoviště informuje provozní pracovníky pavilonu o akcích, zapisuje veškeré dění na pracovišti předem do kalendáře, aby měli všichni pracovníci přehled. Informační tok by tak měl fungovat i obráceně, na čemž se pracuje. Ve větším počtu pracovníků už je složitější si předávat všechny informace o chodu ICM i Pavilonu plynně, propracovanější systém se týmovou prací stále hledá. Služby jsou předem rozděleny a upravují se v průběhu roku dle potřeby, dopolední dozor zajišťují pedagogičtí pracovníci dle rozpisu, odpolední službu vykonává externí pracovnice dle dohody. S externími pracovníky probíhají již osvědčené společné schůzky. Při zahájení školního roku, kde se probírají práva a povinnosti vedoucích i dětí a dolaďuje se plán práce na rok. Druhá schůzka na konci pololetí, kde se s vedoucími naplánují víkendové akce, aby se předešlo problémům s dopravou atd. a domluvila se činnost v ZÚ na příští školní rok Službu vykonávající paní Hamáčková je vedoucím kroužků velkou oporou, pečlivě sleduje platby, přihlášky a všechny nesrovnalosti řeší s vedoucími kroužků a s vedoucí všech

15 zájmových útvarů Pavilonu. Mimo oficiální schůzky v průběhu roku s externisty řeší vedoucí ZÚ i pedagogičtí pracovníci všechny požadavky či problémy. S většinou z nich se vidí každý týden a mají přehled o jejich práci, potřebné záležitosti se řeší ihned na místě. Novým a nezkušeným pracovníkům se snaží poradit jak komunikovat a spolupracovat s dětmi, ale i s rodiči. Vedoucí ZÚ si vedou kroužky samostatně, vzhledem k výsledkům dobře, tudíž pedagogičtí pracovníci pouze navádí a v případě problémů radí a konzultují. Vedoucí ZÚ Pavilonu se též často účastní přímo jejich hodin, doprovází je na soutěže a přehlídky, a proto má přehled a zásluhy nejen na dobrých výsledcích, ale i na činnosti samé, o kterou tu jde především.

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Výroční hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Poprad, červen 2008 Kateřina Janošková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy Přeměna školní knihovny na informační centrum školy ŠKOLA 21. STOLETÍ ŠKOLA INFORMACÍ Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ (nové metody, učební pomůcky, výukové materiály)

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Do Německa na zkušenou - Versuch s mal in Deutschland Česko-německé fórum mládeže Závěrečná zpráva projektu Projekt číslo 6 10 1346 Do Německa na zkušenou Versuch's mal in Deutschland 2010 Tato závěrečná

Více

Obsah: Strana (celkem 51) 2

Obsah: Strana (celkem 51) 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 1 Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času... 3 2. Charakteristika střediska volného času... 3 3. Činnost střediska volného

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2011

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2011 Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2011 Občanské sdružení Dubíčko nezisková organizace Dlouhá 105/5, 417 02 Dubí 2 IČO: 26984563 DIČ: CZ 26984563 email : dubicko@centrum.cz www.osdubicko.cz

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH Vážení sportovní přátelé, V Praze dne 1. 9. 2014 současný svět nabízí dětem mnoho možností, jak trávit svůj volný čas. Bohužel už je pryč doba, kdy jsme na každém hřišti

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Házená pro všechny. 1) Finanční podpora

Házená pro všechny. 1) Finanční podpora Házená pro všechny Projekt Házená pro všechny, na který rozhodnutím Exekutivy ČSH a Rady ČSH byla vyčleněna částka 2.500.000 Kč, se zaměřuje na další rozvoj úspěšného projektu Školních lig (ŠL). Hlavním

Více

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí AŠSK ČR, ČMFS, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE Svátek fotbalu McDonald s Cup 2009 / 2010 Jablonec nad Nisou 31.5. 1.6.2010 Časový rozpis 31.května 2010 - pondělí 12:00 13:00 prezence týmů, rozdání balíčků

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Školní. preventivní. program

Školní. preventivní. program Školní preventivní program školní rok: 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Dana Smolová školní metodik prevence Plán ŠPP vychází z předešlých plánů a dále z Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 22294/2013-1 k prevenci

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt: Klíče pro ţivot Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/06.0011 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU k Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky: podle ustanovení 44 zák. č. 137/2006

Více

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř.

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 9. 9. třídní schůzky 2.

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10 Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ Bc. Hatašová Lenka Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovený cíl...

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více