Výroční zpráva z roku 2011/2012 Pavilon

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva z roku 2011/2012 Pavilon"

Transkript

1 Výroční zpráva z roku 2011/2012 Pavilon adresa: Purkyňova 224, Mladá Boleslav, kontakt: tel.: , www stránky: Personální složení: Vedoucí Informačního centra pro mládež: Ivana Sakařová, DiS. Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Lucie Kuráková, Bc. Helena Mrákotová, Bc. Jiří Fojta Vedoucí pedagogického úseku: Alena Holíková Pedagogická pracovnice: Mgr. Hana Vidlařová Pokladní: Ing. Miloslava Hamáčková Uklízečka: Jana Štolová, Iveta Heřmanová Kontakt: Telefon ICM: Ivana Sakařová, DiS tel.: , Telefon pavilon: Alena Holíková, tel.: ,

2 Pavilon Domu dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201 Nejvíce využívaný prostor na Pavilonu je velký sál, užívá se jak pro pravidelnou, tak pro příležitostnou zájmovou činnost. Soustředí se sem taneční a divadelní soubory, prostor je využíván na všechny divadelní představení a větší společenské akce DDM. Pro svou poměrně nízkou cenu za pronájem je atraktivním místem i pro některé spolky a sdružení. Velký sál byl v tomto roce volný v týdnu pouze ve večerních hodinách nebo o víkendech. Cenné technické vybavení nedovoluje pronajmout tyto prostory jiné organizaci nebo soukromé osobě bez dozoru. Přetrvávajícím problémem je zde nedostatečné větrání, v letních měsících nepostačuje téměř ani tanečním kroužkům, natož pak zaplněnému sálu při divadelním představení a jiné kulturní akci. Modernizace klimatizace, osvětlení, ale i jiných prvků by byla velkým přínosem. Malá tělocvična pro pohybové kroužky se v tomto roce využívala méně. V příštím roce se plánuje opět zaplnit zájmovými útvary. Zadní učebna Pavilonu /vedlejší vchod/ slouží od minulého roku jako trvalé zázemí zájmovému útvaru Rybáři. Modelářům zatím zůstaly nevyhovující prostory učebny, ve které se sice podařilo na chvíli odstranit vlhko a plíseň, ale problémy nadále nejsou dořešeny. Opět stoupl počet dětí, které navštěvují v rámci spontánní činnosti Informační centrum mládeže. Nejenže chodí jen tak posedět a popovídat si s kamarády do příjemného prostředí, ale více využívané jsou i deskové hry, biliár, nový fotbálek, a především nová virtuální hra Kinect. Informační centrum je i trvalým zázemím dětem z dětského Parlamentu a nově vzniklé partě Dobrovolníků. Areál Pavilonu je v tomto roce méně frekventovaný. Asfaltový ovál nadále využívají především in-line bruslaři, děti, mládež, ale i dospělí. Často jsou zde vidět i maminky s kočárky. V dopoledních hodinách sem téměř přestali chodit sportovat studenti z přilehlých škol. Odpoledne se k nám chodili bavit mladí, především cyklisti a skateboardisti, kteří využívali u-rampu. Stejně jako překážkovou dráhu v minulém roce, i u-rampu jsme jim v tomto roce nechali z důvodu bezpečnosti odvézt. Tato skupina mladých již nyní nemá žádnou možnost se zde realizovat. Asfaltové hřiště s koši na košíkovou je ještě občas využíváno a o víkendech je obsazeno dospělými, kteří na malém asfaltovém hřišti hrají nohejbal. Příležitostná zájmová činnost (k ) Na Pavilonu nabízíme již prověřené akce, o které je ze strany veřejnosti zájem, ale snažíme se i inovovat a zavádět akce nové. Snažíme se být kreativní, v mnohém dodržovat tradice, ale nebýt lhostejní ani k současným trendům. Mezi naše tradiční akce pro děti mladšího školního i předškolního věku patří: Ať žijí duchové, Řepodloubání, Čertování, Skřítkování, Masopust jde městem a Svatojiřské harcování. Kromě zábavy skrývají i hodnoty jako udržování tradic české kultury a našeho kraje, vzdělání, zdraví či obecné mravní hodnoty. Nejsme lhostejní ke komercializaci dnešní kultury a zábavy pro děti a mládež a snažíme se negativní dopady eliminovat udržováním zdravého jádra našich činností v typicky českém duchu. Je naší výsadou, že máme svůj stálý okruh návštěvníků, kterým chceme dávat vždy tolik kvality, na jakou jsou už léta zvyklí za stále stejný peníz 50,-Kč/ osobu. Nenabízíme program jen pro děti, ale snažíme se mít připravené pěkné podívání, hudbu nebo zábavu i pro rodiče. Ačkoliv v Mladé Boleslavi začíná být každým rokem silnější konkurenční prostředí v nabídkách akcí pro malé děti (např. Halloween, Čertování), naše

3 příležitostná zájmová činnost si stojí stále dobře. Kvalitní náplň, záměrné pedagogické působení a osobní přístup, je v našem zařízení stále prioritou. I v letošním roce se nám podařilo navázat spolupráci s městem. Stalo se tak při menší akci s názvem Masopust jde městem, která byla poprvé koncipována na Staroměstské náměstí. Proběhla tak velmi pěkná komornější akce. Staroměstské náměstí nabízí výhody: elektřinu a pěkný prostor. Spolupráce s místním zastupitelem Mgr. Danielem Markem byla opět zdařilá. Masopust ve velkém městě nikdy nebude mít ráz tradičního venkovského, ale i tak byla atmosféra příjemná. Osvědčilo se zavedení tomboly, která se celá rozprodala díky sponzorským cenám (především nábytek Řepov). Na tradiční akce jsme stejně jako v minulém roce dostali grant od Statutárního města Mladá Boleslav, tentokrát Kč, což je oproti minulému roku znatelně méně. Neplánovaná nenávratnost nákladů pak musí být pokryta z jiných zdrojů (např. ze zisku z předchozích akcí apod.) Již třetím rokem organizuje akci Letní kino v DDM ve venkovním areálu Pavilonu s projekcí pro děti a mládež. Letos proběhlo promítání krátkých animovaných snímků z AniFestu dvakrát. Účastnilo se ho celkem 65 dětí a rodičů. Promítání zařazujeme na konec jarního a začátek podzimního období, kdy je ještě teplo a denní světlo nám přesto dovolí promítat v přírodním plenéru. Tentokrát bylo druhé promítání doplněno též nabídkou hodinového hudebně-tvůrčího programu pro děti. V tomto roce se na příležitostných akcích spolupodíleli ještě větší měrou dobrovolníci, které se podařilo kolegyni z ICM vést jako organizovanou skupinu. Tito pomáhající mladí jsou nedílnou součástí velkých akcí pro veřejnost. Jsme rádi, že tak mohou nejen získat cenné zkušenosti, ale především strávit svůj čas smysluplně. Sportovní liga Základních škol Mladá Boleslav V druhém pololetí tohoto školního roku, nám díky nové pracovní síle přibyli další zajímavé akce pro děti a mládež v rámci příležitostné zájmové činnosti. Projekt Sportovní liga Základních škol Mladá Boleslav nabídl školní mládeži pestrou škálu soutěží, pomohl zúčastněným přemýšlet o zdravém způsobu života a zprostředkoval skupinový prožitek, důležitý pro rozvoj člověka. Žáci ve skupině nepřijímali pouze pasivní podněty, ale dostalo se jim pozitivních vzorů. Sportující skupina byla vždy zdrojem nezapomenutelných zážitků, které výrazně formovaly osobnost dětí. Soutěžící navíc získali zkušenosti a dovednosti, které jsou základem úspěchu v mezilidských vztazích (osobních i pracovních) v budoucnu tj. např. schopnost komunikovat s ostatními, schopnost řešit mezilidské konflikty, tvořivě přistupovat k problémům a individuálně se prosadit. Z hlediska společnosti projekt určitě pomohl rozvíjet toleranci a respekt k cizímu názoru, úctu k přírodě, k ostatním lidem a také nabídl alternativu ke konzumnímu způsobu života. Sportovní liga byla centrálně řízena, koordinována a pravidelně medializována ve sdělovacích prostředcích. V návaznosti na organizovanou část chce pořadatel do budoucna mládeži nabídnout možnost, aby si další sportovní aktivity organizovala ve svém volném čase sama. Pořadatel se bude snažit nabídnout adekvátní sportoviště, nebo pomůže formou, technického zázemí. Smyslem projektu bylo nabídnout mládeži vhodnou alternativu blízkou jejich naturalu. Zapojit je do pravidelných i nepravidelných sportovních aktivit a tím snižovat riziko

4 jejich možného kontaktu s hrozbou současnosti drogami, agresivitou a dalšími sociálně patologickými jevy. Příležitostní zájmová činnost v ICM V Informačním centru pro mládež dochází k příležitostné zájmové činnosti především prostřednictvím turnajů pro děti a mládež. V letošním školním roce se uskutečnily čtyři turnaje, pro které bylo využito stávajícího vybavení ICM, ale také nově zakoupená interaktivní hra Kinect. Snahou výše uvedených soutěží bylo přilákat do ICM co největší množství mládeže, prezentovat jim vybavení klubu a nabídnout jim volnočasové aktivity, které zmíněná mládež může využívat ve svůj volný čas pro zábavu, ale i vzdělávání a poznávání. Datum Název akce Počet účastníků Velká cena Mladé Boleslavi Aby vaše pomoc nebyla poslední Anifest Burza učebnic Ať žijí duchové Turnaj v Billiardu Div. představení DS K + J Strašidlo Bumbác + O pokažené válce Setkání modelářů Přespání v DDM s hudebním programem Div. představení DS Jitřenka Kocouří příběhy Setkání modelářů Čertování Premiéra DS Jitřenka Skákavá princezna Na forbíně vánoční setkání přátel DS Vánoční taneční odpoledne Div. představení DS Jitřenka Čtyři pohádky o jednom drakovi Setkání modelářů Skřítkování Turnaj ve stolním fotbale dvojic Společenské setkání Masopust jde městem Soutěž v bruslení Setkání modelářů Div. představení DS Jitřenka Šnofonius a Mordulína Turnaj ve stolním hokeji STIGA Secondhand v ICM Div. představení DS Jitřenka Vodník a duše Turnaj ve stolním tenise 82

5 Setkání modelářů Turnaj v Bowlingu Kinect Svatojiřské harcování Setkání u hrobu Latinské babičky Div. představení DS Jitřenka Sněhurka a sedm permoníků Setkání modelářů Turnaj v malé kopané Florbalový turnaj děvčat Turnaj v piškvorkách Anifest Štafetový plavecký závod Děti dětem Burza učebnic 57 Pobytové akce (k ) Fastnacht v Dieburgu V rámci partnerství měst Mladá Boleslav a Dieburg odjela třináctičlenná skupina mládeže z Mladé Boleslavi na masopustní oslavy. Za finanční podpory města na dopravu se tak boleslavská skupina mohla ve dnech 18. až zúčastnit dieburského Älá bálu, vítání prince a princezny Fastnachtu a hlavního masopustního průvodu. Na každou tuto událost je zvykem účastnit se v jiném kostýmu, proto ani naše skupina tuto skutečnost nepodcenila a dopředu se připravila. Na nedělní vítání prince a princezny a na reprezentaci v ulicích města se děti a mládež oblékly do kostýmů českého krtečka, včelky Máji a Vilíka, malá skupina z nich tvořila anděly a čerty. Na masopustním Älá bále sladili všichni své kostýmy do country stylu a svým příjemným vystupováním a soudržností si přede všemi hosty vysloužili pochvalu od pořadatelů. Do závěrečného masopustního průvodu, který se konal v úterý, skupina zvolila fotbalové dresy FK MB, za jejichž zapůjčení jsme klubu vděčni. Hlavní atrakcí byly míče na gumě a míč na tyči (inspirace divadelní hrou Muži v offsidu ), se kterými kontaktovali diváky, stojící na chodníku. Bylo vyvoláváno několik fotbalových pokřiků, např. Kdo neskáče, není Čech, Dáme gól, Mladá Boleslav, doprovázených pískáním na píšťalky. Rozhodčí musel při několika faulech použít žlutou a červenou kartu. Do branky bylo vstřeleno i několik krásných gólů. Divákům na chodnících se vystoupení skupiny z Mladé Boleslavi velmi líbilo a svoji pochvalu dávali najevo jak gesty, tak i pokřikem. Průvodu městem, který se konal v úterý od 13:13 do cca 17:00 hodin, se zúčastnilo 111 skupin v krásných a náročných masopustních kostýmech. V průvodu hrálo a pochodovalo i 17 různých kapel, které se staraly o dobrou náladu.

6 Datum Název akce Počet Osobodny účastníků DS odborné soustředění Bezdědice VTO Delfín loděnice Bakov VTO Delfín Bezdědice VTO Delfín Vítkovice Fastnacht Stmelovací víkend pro dobrovolníky? VTO Delfín Kamenice Jesenný Podspálov VTO Delfín - Splutí Metuje VTO Delfín Sjezd Ploučnice Společně napříč kulturami Dobrovolnický víkend v Sedmihorkách Prázdninová činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků Tábor mladých matematiků Odborné soustředění DS LT Mafie LT Kdo hraje, nezlobí LT Lovci pokladů 15 Osobodny Počet pracovníků Další činnosti zájmového vzdělávání (k ) Klíče pro život - Výchova k dobrovolnictví - Dobrovolnický program v DDM Dobrovolnický program v DDM vznikl díky projektu Klíče pro život, dotovanému Evropskou unií. Jedná se o projekt Výchova k dobrovolnictví, který nabízí mládeži možnosti, jak smysluplně vyplnit svůj volný čas a zároveň si rozšířit obzory, získat nové přátele a zkušenosti. Tento projekt jsme prezentovali na sociálních sítích, osobně na školách, internátních zařízeních a propagační formou po vitrínách v Mladé Boleslavi. I přes počáteční nezájem mládeže i učitelů, se nám nakonec podařilo získat patnáct členů do našeho projektu. Na konci února proběhl Stmelovací víkend, kde se dobrovolníci seznámili prostřednictvím stmelovacích, kooperativních a teambuldingových aktivit. V rámci víkendu, který se pořádal v Informačním centru pro mládež, prošli školením první pomoci, dostali základy o dobrovolnictví - konkrétně o právech a povinnostech dobrovolníků, vymysleli si své logo, kterým se prezentují, a je používáno na oficiálních materiálech. Hlavní náplní jejich činnosti byla pomoc na akcích Skřítkování, Masopust, Zeměfest, program pro školy Černá kavárna, Svatojířské Harcování, Westernový den, Májové hraní, Kurz PC pro klienty se speciálními vzdělávacími potřebami a Srnčí trofej.

7 Dobrovolníci se stali nedílnou součástí DDM. Jejich účast na akcích byla kladně hodnocena pedagogy, díky nim se zvýšil počet účinkujících na akcích a tím mohly vzniknout další stanoviště pro děti. Zlepšila se a zrychlila příprava akcí a chod byl také pozitivně ovlivněn. Během svého působení si mohli členové Dobrovolnického programu zvýšit své znalosti o působnosti a činnosti DDM a prakticky si vyzkoušet některé veřejnosti nabízené aktivity. Navštívili například kurz s Fimo technikou a Trénink paměti, absolvovali exkurzi v Ekocentru zahrada, shlédli film Jeden svět a byli proškoleni v programu Černá kavárna. Pomyslnou odměnou pro ně byl víkend v Autocampingu Sedmihorky, který se uskutečnil na konci května a trička a odznáčky, které dostali a slouží také k propagaci jejich činnosti a celého programu. V rámci programu se uskutečnili tři turnaje pro veřejnost, kterých se zúčastnili i dobrovolníci a které sloužili jako propagace a nábor dalších zájemců. Jednalo se o turnaj v piškvorkách, bowlingu (Kinect) a stolním fotbálku. Závěrem se uskutečnilo supervizní setkání s Dr. Milošem Kusým, který pomohl dobrovolníkům zhodnotit jejich práci a motivovat je dále. Supervize představuje důležitou oblast profesního růstu, kterou dobrovolníci potvrdili. Naučili se mnoho nového z oblastí pedagogiky, psychologie, speciální pedagogiky (práce s nevidomými) a získali zkušenost s prací s dětmi, dospělými a handicapovanými. Skupina dobrovolníků dokázala, že je plně schopná sama pracovat na zadaných úkolech a společně řešit problémy. Doufám, že k této skvělé partě lidí přibydou od nového školního roku další členové i přestože financování projektu ze zdrojů EU končí a do budoucna se bude muset o podporu tohoto programu starat samotný Dům dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav. Jádro mladých lidí, kteří chtějí pomáhat na akcích DDM, je však už vytvořeno a tak stačí pouze rozšířit jejich řady. Klíče pro život - Multikulturní výchova - Společně napříč kulturami Českoněmecká spolupráce s názvem Společně napříč kulturami vznikla za podpory projektu Klíče pro život, vyhlášeném Národním institutem dětí a mládeže a financovaném z fondů Evropské unie. Za cíl si tato spolupráce kladla porovnat multikulturní rozdíly obou zemí, dále najít společné hodnoty a kulturní zakořenění a naučit účastníky předcházet předsudkům, konfliktům a haló efektu. Během týdenního pobytu děti a mládež obou zemí absolvovaly besedy, exkurze, kulturní, sportovní a zábavné akce. Všechny tyto aktivity byly směřovány k poznání české kultury a mentality. K rozvoji volních vlastností jednotlivce, ale i k posílení vzájemné spolupráce a komunikace. Účastníci navštívili kulturní památky hlavního města České republiky, absolvovali exkurzi v Dělostřelecké pevnosti Dobrošov, turistický výlet do přírodní rezervace Adršpašsko-teplických skal a jízdu na raftech po řece Úpa. Nejvíce přínosné byly seznamovací, rolové a tematické hry, při kterých mladí zjišťovali informace o druhé zemi, učili se vzájemné důvěře a spolupráci a odhalovali problémy interkulturní komunikace. Společně tak zjistili, že Češi mají větší přehled o sousedním politickém dění, o historických souvislostech a osobnostech Spolkové republiky Německo a jsou ve svém projevu kultivovanější než německá skupina. Naopak němečtí účastníci mají lepší jazykové a komunikační dovednosti a nemají takové předsudky jako česká skupina. Myslím si, že tento projekt na rozdíl od předchozích řešil více do hloubky multikulturní téma a nebyl jen zážitkových pobytem. Proto rozhodně naplnil požadavky multikulturní výchovy kladené v projektu Klíče pro život.

8 Osvětová a informační činnost (k ) Do osvětové a informační činnosti spadají především aktivity Informačního centra pro mládež. Jako každoročně i letos začátkem školního roku proběhl program pro školy - Exkurze ICM. Poprvé jsme se zúčastnili Festivalu Naruby, s akcí pro veřejnost Černá kavárna. Zde jsme informovali veřejnost o životě těžce zrakově postižených a nevidomých. Tato akce se letos stala i součástí Zeměfestu konaného Ekocentrem Zahrada. Již druhým rokem jsme se zapojili, do filmového festivalu Jeden svět, kde jsme žáky základních škol seznámily s problematikou Černobylu, Dětských práv a životem sluchově postižených v ČR. Tradicí je pořádání akcí Trénink paměti a Mezi světy. Letos jsme v cestovatelském cyklu objevovali země Turecko a Indie. K našemu zklamání nepřišlo na všechny zmiňované akce tolik zájemců jako v předešlých ročnících. Na popud mládeže, která pravidelně navštěvuje naše centrum, byla uspořádána akce Nejen o grafice. Velmi poutavé a pro zúčastněné s uměleckými ambicemi i praktické povídání nenavštívilo tolik mladých, kolik jich bylo před akcí předesíláno. Opět se nám tím potvrdili negativní zkušenosti při komunikaci s mládeží a organizaci jejího volného času. Proto hledáme nové cesty jak v příštím roce oslovit více lidí z řad mládeže, ale i veřejnosti. Pokud se nám nepodaří tuto skutečnost změnit k lepšímu, přestáváme spatřovat význam v konání těchto akcí a možná by naše centrum mělo najít jiný způsob, jak oslovit mládež prostřednictvím této činnosti. Datum Název akce Počet účastníků Černá kavárna v rámci Festivalu Naruby a Exkurze ICM 4x Mezi světy - Indie Nejen o grafice Mezi světy - Turecko Trénink paměti Jeden svět 170 Práce s talenty (k ) Aluška V letošním roce jsme organizovali tyto olympiády a soutěže vyhlašované MŠMT: Matematické olympiády Z5 Z9, Zeměpisnou olympiádu A, B, C, D; Pythagoriády ročník, Matematického klokana, Olympiády v českém, německém a anglickém jazyce pro SŠ, Dějepisnou a Chemickou olympiádu pro ZŠ. Všechny olympiády proběhly bez komplikací a snad ke spokojenosti učitelů i studentů. Propagačního oddělení opět vytvářelo pěkné diplomy na tyto soutěže a olympiády. Počet účastníků v okresních kolech olympiád je každoročně přibližně stejný (kolem 4000 žáků ZŠ a SŠ), v předminulém roce 4176, v minulém

9 roce 4540 dětí a letos 4145 žáků pokles díky menšímu počtu účastníků v Matematickém klokanovi. V našem okrese zatím struktura olympiád a soutěží po organizační stránce funguje celkem dobře díky ochotě stále stejných učitelů dělat pro děti něco navíc. Datum Název akce Počet účastníků Rybářské závody mládeže DS Jitřenka Jičín, město pohádek / Kabaret, Pyramus a Thisbé / Velká cena Mladé Boleslavi ZÚ Rybáři účast na soutěži Středočeská juniorka Nymburk Zasedání MPDM MB ZÚ Roztleskávačky vystoupení na výročí firmy Faurecie ZÚ Rybáři účast na soutěži Středočesk. přebor v RT Nové Strašecí ZÚ Rybáři účast na soutěži Jizerský okounek MB ZÚ Roztleskávačky vystoupení na soutěži Pohár mistrů - MB Zasedání MPDM MB DS K + J Strašidlo Bumbác + O pokažené válce pro MŠ DS K + J Strašidlo Bumbác + O pokažené válce - premiéra pro veř ZÚ Rybáři Exkurze do SŠ rybářské Vodňany DS K + J Exkurze do České televize 4 22.,24.,28.10 ZÚ Roztleskávačky vystoupení na zápasech Billy Boy DS K + J Strašidlo Bumbác + O pokažené válce - pro školy ZÚ Rybáři účast na soutěži Středoč. přebor v RT Nové Strašecí Přespání v DDM s hudebním programem DS Jitřenka Festival Čechova Olomouc /Kocouří příběhy, Pyramus/ ZÚ Roztleskávačky účast na soutěži Czech Spirit Cheer Cup Praha Zasedání MPDM MB DS Jitřenka Čtyři pohádky o jednom drakovi pro školy DS Jitřenka Kocouří příběhy pro veřejnost Zasedání MPDMMB DS Jitřenka Premiéra Skákavá princezna pro veřejnost Vánoční zasedání MPDMMB DS Jitřenka a Kašpárek Na forbíně pro veřejnost Taneční kroužky DDM Vánoční taneční odpoledne OK Pythagoriáda 6.-8.ročník OK Matematická olympiáda Z5,Z Zasedání MPDMMB DS Jitřenka Skákavá princezna 2x pro školy DS Jitřenka Čtyři pohádky o jednom drakovi pro veřejnost ZÚ Rybáři účast na soutěži v Sedlčanech Společenské setkání OK Dějepisná olympiáda OK Olympiáda v anglickém jazyce OK Olympiáda v německém jazyce 9

10 DS K + J 2x Strašidlo Bumbác + O pokažené válce pro školy DS Jitřenka Šnofonius a Mordulína pro veřejnost OK Chemická olympiáda OK Zeměpisná olympiáda OK Matematický klokan OK Olympiáda v českém jazyce Festival pana Pipa DS Jitřenka Vodník a duše pro veřejnost OK Pythagoriáda 5.ročník DS Jitřenka Festival SAL Praha / Skákavá princezna / OK Matematická olympiáda Z6-Z DS Kašpárek Strašidlo Bumbác + seminář pro školy DS Jitřenka a Kašpárek - prezentace v ČT ZÚ Rybáři Středočeská juniorka v plavané Pečky DS Jitřenka Sněhurka a sedm permoníků pro veřejnost Taneční ZÚ účast na soutěži Tancujeme pro radost Chodov Taneční ZÚ účast na Středočeském tanečním poháru OK Benátky ZÚ Rybáři účast na soutěži v RT Čáslav DS Jitřenka Šnofonius a Mordulína pro školy ZÚ Rybáři Zlatá udice ZÚ Plastikoví modeláři účast na soutěži Jarní Kity Černošice Taneční ZÚ účast na akci Staň se tváří Olympia DS Jitřenka Šnofonius a Mordulína pro školy DS Jitřenka Šnofonius a Mordulína účast na Pojizerských hrách Slavnostní vyhlášení olympiád 60 Metodická a odborná činnost (k ) Zmínka o Divadelních souborech (nevím kdo hrál víc, zda Jitřenka, či Kašpárek, a jaký byl repertoár). K odborné a metodické činnosti také dochází při práci s Městským Parlamentem dětí a mládeže Mladá Boleslav a prostřednictvím programu pro školy Černá kavárna. Městský parlament dětí a mládeže Mladá Boleslav Začátek školního roku byl plný očekávání a dohadů souvisejících s budoucností a existencí Městského parlamentu dětí a mládeže v Mladé Boleslavi (dále jen MPDMMB). S náměstkem primátora Mgr. Danem Markem jsme se snažili tuto situaci řešit, a proto jsme diskutovali s řediteli mladoboleslavských základních škol o tomto problému a apelovali na ně, aby zejména oni podporovali činnost dětí v této oblasti a více se zapojovali do chodu Městského parlamentu dětí a mládeže. Výsledky našeho úsilí se měli projevit právě v tomto

11 školním roce. Již první zasedání v záři však vykazovalo pozitivní změny a naznačovalo, že naše společné úsilí se vyplatilo. Předsedkyní MPDMMB byla, dle očekávání a jednohlasným hlasováním, zvolena Lenka Hladká, studentka Gymnázia Dr. Josefa Pekaře. Členkami rady se staly za komoru dětí Kamila Bauerová a Adéla Zákoutská a za komoru mládeže, pro nedostatek zástupců středních škol, byla zvolena samotná Lucie Norková. Prvními změnami, které byly v tomto volebním období provedeny, bylo setkávání MPDMMB dvakrát měsíčně a upravení Stanov a Jednacího řádu. Dvě členky z rady samotná předsedkyně a místopředsedkyně za komoru mládeže se staly členy rady Národního parlamentu dětí a mládeže v Praze. Díky aktivitě celé rady Městského parlamentu dětí a mládeže Mladá Boleslav vzniklo nové logo, které se používá k propagaci, ale i na úředních dokumentech a uskutečnilo se dotazníkové šetření o sociálních sítích, kyberšikana a šikaně. Na šíření tohoto šetření se podíleli všichni členi parlamentu a tak se ze základních i středních mladoboleslavských škol sešlo 400 vybraných dotazníků. Nakonec byli osloveni i dospělí rodiče, prarodiče a pedagogové a to proto, aby se potvrdili, nebo vyvrátili předsudky dospělých o dnešní mládeži a jejím trávení volného času. Od této dotazované skupiny bylo vybráno 200 dotazníků. Myšlenka zveřejnit výsledky dotazníků a apelovat prostřednictvím médií na tíživou situaci kyberšikany a používání sociálních sítí u žáků a studentů mladoboleslavských škol byla skvělá. Bohužel se členi parlamentu v tomto školním roce neprokousali vyhodnocením všech dotazníků a tak zpětná vazba a zveřejnění výsledků, čeká na svoji příležitost. Při účasti a pořádání akcí, byl parlament úspěšnější. V únoru se spolu podílel na česko-německé spolupráci při akci Fastnacht, někteří členi se účastnili další česko-německé spolupráce Společně napříč kulturami v květnu, a úspěšnou se stala tradiční akce Setkání u hrobu Latinské babičky. V tomto roce devátý ročník přišlo navštívit padesát osob z řad mládeže, rodičů a další veřejnosti. Členové parlamentu dramaticky ztvárnili scénku z knihy Latinská babička a připravili velmi pěkný doprovodný kulturní program. Největší odměnou však bylo MPDMMB pozvání zastupitele Mgr. Daniela Marka na fórum Zdravého města. Společně s dospělými se mohla mládež podílet na tvorbě návrhů a změn v našem městě a veřejně tak projevit svůj názor. Za svou práci a vystupování, byli členové rady odměněni potleskem. V tomto roce se do činnosti MPDMMB zapojily čtyři základní školy, tři střední školy a celkem bylo činných čtrnáct poslanců. Programy pro školy v ICM Černá Kavárna Informační centrum pro mládež nabízí školám čtyři programy v dopoledních hodinách. Největší zájem je již delší dobu o zážitkový program Černá kavárna, který pořádáme ve spolupráci s TyfloCentrem v Mladé Boleslavi. Každým rokem se tento program dostává více do povědomí škol i veřejnosti, mimo jiné i díky pravidelné přítomnosti médií, a proto se každý rok zvyšuje i počet zájemců a účastníků. Letos jsme otevřeli kavárnu pro školy čtyři dny koncem dubna. Během týdne byly všechny termíny obsazené, a tak jsme nabídli poprvé další termíny Černé kavárny v červnu. Uspořádat tento program je z hlediska časového harmonogramu obou pracovišť a všech zúčastněných pomocníků náročnější. Z tohoto důvodu musíme nabízet program v týdenních, nebo vícedenních blocích, jen tak se nám totiž strávený čas a náročná personální příprava vyplatí.

12 Během dubnové Černé kavárny nás navštívilo 166 žáků a studentů z mladoboleslavských základních a středních škol, letos poprvé však projevili zájem i další školy z okolí. Navštívili nás tedy ZŠ Kněžmost, Střední zdravotnická škola a Osmileté gymnázium Mladá Boleslav. Z každé jmenované školy přišlo dvě a více tříd. V červnu absolvovalo Černou kavárnu žáků a studentů z mladoboleslavského regionu. Jmenovitě 2. ZŠ, 4. ZŠ, SŠ a SOU Horky nad Jizerou a z daleka k nám přijeli žáci, ze Základní školy Malá Skála. Tento rok hodnotíme, co se programu Černá Kavárna týče, velmi pozitivně. Nakoupili jsme další pomůcky potřebné v průběhu akce a po proškolení zapojili do činnosti dobrovolníky z nově vzniklého Dobrovolnického programu v DDM. Jejich pomoc je z naší strany velmi vítaná. Řeší problém personálního obsazení akce a zvyšují metodickou úroveň programu. Protože čím víc se nás může věnovat v průběhu akce dětem a mládeži, tím víc si oni odnesou zážitků a dojmů. Kurz PC pro klienty se specifickými vzdělávacími potřebami Pořádání kurzu pro klienty se specifickými vzdělávacími potřebami není v našem centru žádnou novinkou. V minulosti proběhl již jednou a po zdařilých výsledcích nás požádalo Centrum 83 o jeho opětovné uskutečnění. V druhém pololetí tohoto školního roku proběhlo osm lekcí pro devět účastníků. Klienti se naučili základy práce s myší a klávesnicí. Založili si , poznali užitečné webové stránky a strukturu internetových vyhledavačů Seznam a Google. Své dovednosti v psaní na klávesnici procvičili při sumarizaci textu ve Wordu a při výměně ových vzkazů. Největší odměnou pro ně byla hodina strávená na interaktivních webových stránkách Alik.cz a Skodahoru.cz a práce s webovými stránkami Youtube.cz. Práce s touto cílovou skupinou má samozřejmě svá specifika. Na malý počet účastníku je například potřeba více vedoucích a práce je převážně individuální. Velkým přínosem byla účast dobrovolníků na tomto kurzu. Nejenže pomohla vyřešit výše zmiňovaný problém, ale v průběhu kurzu docházelo k viditelnému osobnostnímu rozvoji samotných dobrovolníků ve vztahu k mentálně postiženým klientům v pozitivním slova smyslu a k utříbení jejich hodnotového žebříčku. Datum Název akce Počet účastníků Zasedání MPDMMB Zasedání MPDMMB DS K + J - 2x Strašidlo Bumbác + O pokažené válce pro školy DS K + J - 2x Strašidlo Bumbác + O pokažené válce pro školy Zasedání MPDMMB DS Jitřenka Čtyři pohádky o jednom drakovi pro školy Zasedání MPDMMB Mikulášská MPDMMB v MŠ Vánoční zasedání MPDMMB Zasedání MPDMMB DS Jitřenka Skákavá princezna 2x pro školy Zasedání MPDMMB 12

13 29.2. Zasedání MPDMMB DS K + J - 2x Strašidlo Bumbác + O pokažené válce pro školy Zasedání MPDMMB Festival pana Pipa Zkouška Latinská babička DS Kašpárek - Strašidlo Bumbác + seminář pro školy Černá Kavárna DS Jitřenka Šnofonius a Mordulína pro školy Zasedání MPDMMB DS Jitřenka Šnofonius a Mordulína pro školy Zasedání MPDMMB Černá kavárna Zasedání MPDMMB 8 Kurz PC pro klienty se specifickými vzdělávacími potřebami Zasedání MPDMMB 8 Otevřená a spontánní činnost (k ) Informační centrum pro mládež (ICM) Informační centrum pro mládež získalo v tomto školním roce novou tvář. Přestěhovalo se vybavení klubu (sedačky, billiard, stolní fotbálek), administrativní pult s technickým zázemím a regály s informačními šanony. Přibyli nové hry (stolní hokej Stiga a herní konzole Kinect), velká LCD televize se pověsila na zeď a pro mládež vznikla velká facebooková nástěnka, která obsahuje žhavé informační novinky a vzkazy dětí a mládeže. Díky probíhajícímu projektu Klíče pro život se koupil nový stolní fotbálek, již zmiňovaná herní konzole a vybavila se kuchyňka nádobím a kávovarem. V lednu posílilo i personální obsazení o dva nové pedagogy, kteří se během týdne podílejí na činnosti ICM. Změna organizace ICM a nákup nového vybavení byly dlouho zamýšleným krokem. Pedagogičtí pracovníci získali po přesunu prostory pro osobní a technické zázemí v původním skladu se školními a kancelářskými potřebami a dětem se nabídla zábavná pohybová činnost u herní konzole, která je odpoutala od jednotvárného hraní PC her v učebně. Děti stále chodí na počítače, ale díky herní konzoly Kinect a aktivitě pedagogických pracovníků, se daří je častěji dostat od internetu a hraní her. Kinect zcela novým a výjimečným způsobem oživuje trávení volného času, díky systému koordinace celého těla. Vše je přirozené a intuitivní, že technologie ztrácí na síle a nechává volný průběh kouzlu nenuceného pohybu. I v našem centru musíme přihlížet k citlivé multikulturní problematice a sociálním problémům díky narůstajícímu počtu rómských dětí, které tu tráví svůj volný čas. Našim cílem je zaujmout a nadchnout je i pro jiné činnosti než počítač. Proto se uskutečnili turnaje ve stolním fotbale, piškvorkách, stolním hokeji a v bowlingu (Kinect). Díky zvýšení personálního obsazení ICM, mají pedagogičtí pracovníci více prostoru se věnovat dětem a nenásilnou formou působit na jejich chování a osobnostní rozvoj. Snažíme se děti a mládež učit toleranci k druhým a zdravé soutěživosti ve hrách, které jim mohou kromě nových dovedností přinést v nejlepším případě i pochopení nutnosti určitých pravidel a učení se správnému zacházení s věcmi a vážení si jich.

14 Datum Název akce Počet účastníků dětí, žáků, studentů září Pavilon 310 září ICM 220 říjen Pavilon 354 říjen ICM 240 listopad Pavilon 512 listopad ICM 276 prosinec Pavilon 110 prosinec ICM 93 leden Pavilon 173 leden ICM 161 únor Pavilon 350 únor ICM 316 březen Pavilon 594 březen ICM 307 duben Pavilon 558 duben ICM 214 květen Pavilon květen ICM 280 červen Pavilon červen ICM 225 Řídící a kontrolní činnost Všichni interní pedagogičtí pracovníci se účastní pedagogických porad jednou měsíčně a dvakrát ročně pedagogických rad. Na pracovišti se konají porady při plánování akcí, kde se společně tvoří program akce, a rozdělují se dílčí úkoly. Vzhledem k tomu, že byl tým posílen o dva pracovníky a v tomto roce se dovršily některé organizační změny, museli si nejen nově příchozí, ale všichni pracovníci přivyknout a zaběhnout nový plán organizace práce. I nadále se zde i přes malé komplikace pracuje spíše sehraně, každý zvlášť samostatně odvádí svou práci a vypomáhá tam, kde je třeba v rámci celku. Vedoucí pracoviště informuje provozní pracovníky pavilonu o akcích, zapisuje veškeré dění na pracovišti předem do kalendáře, aby měli všichni pracovníci přehled. Informační tok by tak měl fungovat i obráceně, na čemž se pracuje. Ve větším počtu pracovníků už je složitější si předávat všechny informace o chodu ICM i Pavilonu plynně, propracovanější systém se týmovou prací stále hledá. Služby jsou předem rozděleny a upravují se v průběhu roku dle potřeby, dopolední dozor zajišťují pedagogičtí pracovníci dle rozpisu, odpolední službu vykonává externí pracovnice dle dohody. S externími pracovníky probíhají již osvědčené společné schůzky. Při zahájení školního roku, kde se probírají práva a povinnosti vedoucích i dětí a dolaďuje se plán práce na rok. Druhá schůzka na konci pololetí, kde se s vedoucími naplánují víkendové akce, aby se předešlo problémům s dopravou atd. a domluvila se činnost v ZÚ na příští školní rok Službu vykonávající paní Hamáčková je vedoucím kroužků velkou oporou, pečlivě sleduje platby, přihlášky a všechny nesrovnalosti řeší s vedoucími kroužků a s vedoucí všech

15 zájmových útvarů Pavilonu. Mimo oficiální schůzky v průběhu roku s externisty řeší vedoucí ZÚ i pedagogičtí pracovníci všechny požadavky či problémy. S většinou z nich se vidí každý týden a mají přehled o jejich práci, potřebné záležitosti se řeší ihned na místě. Novým a nezkušeným pracovníkům se snaží poradit jak komunikovat a spolupracovat s dětmi, ale i s rodiči. Vedoucí ZÚ si vedou kroužky samostatně, vzhledem k výsledkům dobře, tudíž pedagogičtí pracovníci pouze navádí a v případě problémů radí a konzultují. Vedoucí ZÚ Pavilonu se též často účastní přímo jejich hodin, doprovází je na soutěže a přehlídky, a proto má přehled a zásluhy nejen na dobrých výsledcích, ale i na činnosti samé, o kterou tu jde především.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Plán práce. na školní rok 2012/2013. Příloha ŠVP

Plán práce. na školní rok 2012/2013. Příloha ŠVP Příloha ŠVP Dům dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201 Husova 201, 293 01 Mladá Boleslav Telefon 326 323 281, fax 326 326 937 e-mail : ddm-mb@ddm-mb.cz www.ddm-mb.cz Plán práce na školní

Více

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová S paní zástupkyní ZŠ Fantova Kaplice 1 Mgr. Janou Drdákovou jsem se poprvé setkala na kurzu RWCT v Českém Krumlově. Už tady jsem poznala, že se ve

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

PROJEKT PRÁCE A DĚTI POD JEDNOU STŘECHOU

PROJEKT PRÁCE A DĚTI POD JEDNOU STŘECHOU Červenec 2015 / číslo 1 PROJEKT PRÁCE A DĚTI POD JEDNOU STŘECHOU STRUČNĚ O PROJEKTU Představujeme Vám projekt Práce a děti pod jednou střechou, který RC Sluníčko realizuje od 1.9.2014 do 30.11.2015. Projekt

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Obsah: str. 1. Charakteristika DDŠ... 3 2. Personální obsazení DDŠ. 3 3. Zpráva o činnosti

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více