Výroční zpráva z roku 2011/2012 Pavilon

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva z roku 2011/2012 Pavilon"

Transkript

1 Výroční zpráva z roku 2011/2012 Pavilon adresa: Purkyňova 224, Mladá Boleslav, kontakt: tel.: , www stránky: Personální složení: Vedoucí Informačního centra pro mládež: Ivana Sakařová, DiS. Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Lucie Kuráková, Bc. Helena Mrákotová, Bc. Jiří Fojta Vedoucí pedagogického úseku: Alena Holíková Pedagogická pracovnice: Mgr. Hana Vidlařová Pokladní: Ing. Miloslava Hamáčková Uklízečka: Jana Štolová, Iveta Heřmanová Kontakt: Telefon ICM: Ivana Sakařová, DiS tel.: , Telefon pavilon: Alena Holíková, tel.: ,

2 Pavilon Domu dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201 Nejvíce využívaný prostor na Pavilonu je velký sál, užívá se jak pro pravidelnou, tak pro příležitostnou zájmovou činnost. Soustředí se sem taneční a divadelní soubory, prostor je využíván na všechny divadelní představení a větší společenské akce DDM. Pro svou poměrně nízkou cenu za pronájem je atraktivním místem i pro některé spolky a sdružení. Velký sál byl v tomto roce volný v týdnu pouze ve večerních hodinách nebo o víkendech. Cenné technické vybavení nedovoluje pronajmout tyto prostory jiné organizaci nebo soukromé osobě bez dozoru. Přetrvávajícím problémem je zde nedostatečné větrání, v letních měsících nepostačuje téměř ani tanečním kroužkům, natož pak zaplněnému sálu při divadelním představení a jiné kulturní akci. Modernizace klimatizace, osvětlení, ale i jiných prvků by byla velkým přínosem. Malá tělocvična pro pohybové kroužky se v tomto roce využívala méně. V příštím roce se plánuje opět zaplnit zájmovými útvary. Zadní učebna Pavilonu /vedlejší vchod/ slouží od minulého roku jako trvalé zázemí zájmovému útvaru Rybáři. Modelářům zatím zůstaly nevyhovující prostory učebny, ve které se sice podařilo na chvíli odstranit vlhko a plíseň, ale problémy nadále nejsou dořešeny. Opět stoupl počet dětí, které navštěvují v rámci spontánní činnosti Informační centrum mládeže. Nejenže chodí jen tak posedět a popovídat si s kamarády do příjemného prostředí, ale více využívané jsou i deskové hry, biliár, nový fotbálek, a především nová virtuální hra Kinect. Informační centrum je i trvalým zázemím dětem z dětského Parlamentu a nově vzniklé partě Dobrovolníků. Areál Pavilonu je v tomto roce méně frekventovaný. Asfaltový ovál nadále využívají především in-line bruslaři, děti, mládež, ale i dospělí. Často jsou zde vidět i maminky s kočárky. V dopoledních hodinách sem téměř přestali chodit sportovat studenti z přilehlých škol. Odpoledne se k nám chodili bavit mladí, především cyklisti a skateboardisti, kteří využívali u-rampu. Stejně jako překážkovou dráhu v minulém roce, i u-rampu jsme jim v tomto roce nechali z důvodu bezpečnosti odvézt. Tato skupina mladých již nyní nemá žádnou možnost se zde realizovat. Asfaltové hřiště s koši na košíkovou je ještě občas využíváno a o víkendech je obsazeno dospělými, kteří na malém asfaltovém hřišti hrají nohejbal. Příležitostná zájmová činnost (k ) Na Pavilonu nabízíme již prověřené akce, o které je ze strany veřejnosti zájem, ale snažíme se i inovovat a zavádět akce nové. Snažíme se být kreativní, v mnohém dodržovat tradice, ale nebýt lhostejní ani k současným trendům. Mezi naše tradiční akce pro děti mladšího školního i předškolního věku patří: Ať žijí duchové, Řepodloubání, Čertování, Skřítkování, Masopust jde městem a Svatojiřské harcování. Kromě zábavy skrývají i hodnoty jako udržování tradic české kultury a našeho kraje, vzdělání, zdraví či obecné mravní hodnoty. Nejsme lhostejní ke komercializaci dnešní kultury a zábavy pro děti a mládež a snažíme se negativní dopady eliminovat udržováním zdravého jádra našich činností v typicky českém duchu. Je naší výsadou, že máme svůj stálý okruh návštěvníků, kterým chceme dávat vždy tolik kvality, na jakou jsou už léta zvyklí za stále stejný peníz 50,-Kč/ osobu. Nenabízíme program jen pro děti, ale snažíme se mít připravené pěkné podívání, hudbu nebo zábavu i pro rodiče. Ačkoliv v Mladé Boleslavi začíná být každým rokem silnější konkurenční prostředí v nabídkách akcí pro malé děti (např. Halloween, Čertování), naše

3 příležitostná zájmová činnost si stojí stále dobře. Kvalitní náplň, záměrné pedagogické působení a osobní přístup, je v našem zařízení stále prioritou. I v letošním roce se nám podařilo navázat spolupráci s městem. Stalo se tak při menší akci s názvem Masopust jde městem, která byla poprvé koncipována na Staroměstské náměstí. Proběhla tak velmi pěkná komornější akce. Staroměstské náměstí nabízí výhody: elektřinu a pěkný prostor. Spolupráce s místním zastupitelem Mgr. Danielem Markem byla opět zdařilá. Masopust ve velkém městě nikdy nebude mít ráz tradičního venkovského, ale i tak byla atmosféra příjemná. Osvědčilo se zavedení tomboly, která se celá rozprodala díky sponzorským cenám (především nábytek Řepov). Na tradiční akce jsme stejně jako v minulém roce dostali grant od Statutárního města Mladá Boleslav, tentokrát Kč, což je oproti minulému roku znatelně méně. Neplánovaná nenávratnost nákladů pak musí být pokryta z jiných zdrojů (např. ze zisku z předchozích akcí apod.) Již třetím rokem organizuje akci Letní kino v DDM ve venkovním areálu Pavilonu s projekcí pro děti a mládež. Letos proběhlo promítání krátkých animovaných snímků z AniFestu dvakrát. Účastnilo se ho celkem 65 dětí a rodičů. Promítání zařazujeme na konec jarního a začátek podzimního období, kdy je ještě teplo a denní světlo nám přesto dovolí promítat v přírodním plenéru. Tentokrát bylo druhé promítání doplněno též nabídkou hodinového hudebně-tvůrčího programu pro děti. V tomto roce se na příležitostných akcích spolupodíleli ještě větší měrou dobrovolníci, které se podařilo kolegyni z ICM vést jako organizovanou skupinu. Tito pomáhající mladí jsou nedílnou součástí velkých akcí pro veřejnost. Jsme rádi, že tak mohou nejen získat cenné zkušenosti, ale především strávit svůj čas smysluplně. Sportovní liga Základních škol Mladá Boleslav V druhém pololetí tohoto školního roku, nám díky nové pracovní síle přibyli další zajímavé akce pro děti a mládež v rámci příležitostné zájmové činnosti. Projekt Sportovní liga Základních škol Mladá Boleslav nabídl školní mládeži pestrou škálu soutěží, pomohl zúčastněným přemýšlet o zdravém způsobu života a zprostředkoval skupinový prožitek, důležitý pro rozvoj člověka. Žáci ve skupině nepřijímali pouze pasivní podněty, ale dostalo se jim pozitivních vzorů. Sportující skupina byla vždy zdrojem nezapomenutelných zážitků, které výrazně formovaly osobnost dětí. Soutěžící navíc získali zkušenosti a dovednosti, které jsou základem úspěchu v mezilidských vztazích (osobních i pracovních) v budoucnu tj. např. schopnost komunikovat s ostatními, schopnost řešit mezilidské konflikty, tvořivě přistupovat k problémům a individuálně se prosadit. Z hlediska společnosti projekt určitě pomohl rozvíjet toleranci a respekt k cizímu názoru, úctu k přírodě, k ostatním lidem a také nabídl alternativu ke konzumnímu způsobu života. Sportovní liga byla centrálně řízena, koordinována a pravidelně medializována ve sdělovacích prostředcích. V návaznosti na organizovanou část chce pořadatel do budoucna mládeži nabídnout možnost, aby si další sportovní aktivity organizovala ve svém volném čase sama. Pořadatel se bude snažit nabídnout adekvátní sportoviště, nebo pomůže formou, technického zázemí. Smyslem projektu bylo nabídnout mládeži vhodnou alternativu blízkou jejich naturalu. Zapojit je do pravidelných i nepravidelných sportovních aktivit a tím snižovat riziko

4 jejich možného kontaktu s hrozbou současnosti drogami, agresivitou a dalšími sociálně patologickými jevy. Příležitostní zájmová činnost v ICM V Informačním centru pro mládež dochází k příležitostné zájmové činnosti především prostřednictvím turnajů pro děti a mládež. V letošním školním roce se uskutečnily čtyři turnaje, pro které bylo využito stávajícího vybavení ICM, ale také nově zakoupená interaktivní hra Kinect. Snahou výše uvedených soutěží bylo přilákat do ICM co největší množství mládeže, prezentovat jim vybavení klubu a nabídnout jim volnočasové aktivity, které zmíněná mládež může využívat ve svůj volný čas pro zábavu, ale i vzdělávání a poznávání. Datum Název akce Počet účastníků Velká cena Mladé Boleslavi Aby vaše pomoc nebyla poslední Anifest Burza učebnic Ať žijí duchové Turnaj v Billiardu Div. představení DS K + J Strašidlo Bumbác + O pokažené válce Setkání modelářů Přespání v DDM s hudebním programem Div. představení DS Jitřenka Kocouří příběhy Setkání modelářů Čertování Premiéra DS Jitřenka Skákavá princezna Na forbíně vánoční setkání přátel DS Vánoční taneční odpoledne Div. představení DS Jitřenka Čtyři pohádky o jednom drakovi Setkání modelářů Skřítkování Turnaj ve stolním fotbale dvojic Společenské setkání Masopust jde městem Soutěž v bruslení Setkání modelářů Div. představení DS Jitřenka Šnofonius a Mordulína Turnaj ve stolním hokeji STIGA Secondhand v ICM Div. představení DS Jitřenka Vodník a duše Turnaj ve stolním tenise 82

5 Setkání modelářů Turnaj v Bowlingu Kinect Svatojiřské harcování Setkání u hrobu Latinské babičky Div. představení DS Jitřenka Sněhurka a sedm permoníků Setkání modelářů Turnaj v malé kopané Florbalový turnaj děvčat Turnaj v piškvorkách Anifest Štafetový plavecký závod Děti dětem Burza učebnic 57 Pobytové akce (k ) Fastnacht v Dieburgu V rámci partnerství měst Mladá Boleslav a Dieburg odjela třináctičlenná skupina mládeže z Mladé Boleslavi na masopustní oslavy. Za finanční podpory města na dopravu se tak boleslavská skupina mohla ve dnech 18. až zúčastnit dieburského Älá bálu, vítání prince a princezny Fastnachtu a hlavního masopustního průvodu. Na každou tuto událost je zvykem účastnit se v jiném kostýmu, proto ani naše skupina tuto skutečnost nepodcenila a dopředu se připravila. Na nedělní vítání prince a princezny a na reprezentaci v ulicích města se děti a mládež oblékly do kostýmů českého krtečka, včelky Máji a Vilíka, malá skupina z nich tvořila anděly a čerty. Na masopustním Älá bále sladili všichni své kostýmy do country stylu a svým příjemným vystupováním a soudržností si přede všemi hosty vysloužili pochvalu od pořadatelů. Do závěrečného masopustního průvodu, který se konal v úterý, skupina zvolila fotbalové dresy FK MB, za jejichž zapůjčení jsme klubu vděčni. Hlavní atrakcí byly míče na gumě a míč na tyči (inspirace divadelní hrou Muži v offsidu ), se kterými kontaktovali diváky, stojící na chodníku. Bylo vyvoláváno několik fotbalových pokřiků, např. Kdo neskáče, není Čech, Dáme gól, Mladá Boleslav, doprovázených pískáním na píšťalky. Rozhodčí musel při několika faulech použít žlutou a červenou kartu. Do branky bylo vstřeleno i několik krásných gólů. Divákům na chodnících se vystoupení skupiny z Mladé Boleslavi velmi líbilo a svoji pochvalu dávali najevo jak gesty, tak i pokřikem. Průvodu městem, který se konal v úterý od 13:13 do cca 17:00 hodin, se zúčastnilo 111 skupin v krásných a náročných masopustních kostýmech. V průvodu hrálo a pochodovalo i 17 různých kapel, které se staraly o dobrou náladu.

6 Datum Název akce Počet Osobodny účastníků DS odborné soustředění Bezdědice VTO Delfín loděnice Bakov VTO Delfín Bezdědice VTO Delfín Vítkovice Fastnacht Stmelovací víkend pro dobrovolníky? VTO Delfín Kamenice Jesenný Podspálov VTO Delfín - Splutí Metuje VTO Delfín Sjezd Ploučnice Společně napříč kulturami Dobrovolnický víkend v Sedmihorkách Prázdninová činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků Tábor mladých matematiků Odborné soustředění DS LT Mafie LT Kdo hraje, nezlobí LT Lovci pokladů 15 Osobodny Počet pracovníků Další činnosti zájmového vzdělávání (k ) Klíče pro život - Výchova k dobrovolnictví - Dobrovolnický program v DDM Dobrovolnický program v DDM vznikl díky projektu Klíče pro život, dotovanému Evropskou unií. Jedná se o projekt Výchova k dobrovolnictví, který nabízí mládeži možnosti, jak smysluplně vyplnit svůj volný čas a zároveň si rozšířit obzory, získat nové přátele a zkušenosti. Tento projekt jsme prezentovali na sociálních sítích, osobně na školách, internátních zařízeních a propagační formou po vitrínách v Mladé Boleslavi. I přes počáteční nezájem mládeže i učitelů, se nám nakonec podařilo získat patnáct členů do našeho projektu. Na konci února proběhl Stmelovací víkend, kde se dobrovolníci seznámili prostřednictvím stmelovacích, kooperativních a teambuldingových aktivit. V rámci víkendu, který se pořádal v Informačním centru pro mládež, prošli školením první pomoci, dostali základy o dobrovolnictví - konkrétně o právech a povinnostech dobrovolníků, vymysleli si své logo, kterým se prezentují, a je používáno na oficiálních materiálech. Hlavní náplní jejich činnosti byla pomoc na akcích Skřítkování, Masopust, Zeměfest, program pro školy Černá kavárna, Svatojířské Harcování, Westernový den, Májové hraní, Kurz PC pro klienty se speciálními vzdělávacími potřebami a Srnčí trofej.

7 Dobrovolníci se stali nedílnou součástí DDM. Jejich účast na akcích byla kladně hodnocena pedagogy, díky nim se zvýšil počet účinkujících na akcích a tím mohly vzniknout další stanoviště pro děti. Zlepšila se a zrychlila příprava akcí a chod byl také pozitivně ovlivněn. Během svého působení si mohli členové Dobrovolnického programu zvýšit své znalosti o působnosti a činnosti DDM a prakticky si vyzkoušet některé veřejnosti nabízené aktivity. Navštívili například kurz s Fimo technikou a Trénink paměti, absolvovali exkurzi v Ekocentru zahrada, shlédli film Jeden svět a byli proškoleni v programu Černá kavárna. Pomyslnou odměnou pro ně byl víkend v Autocampingu Sedmihorky, který se uskutečnil na konci května a trička a odznáčky, které dostali a slouží také k propagaci jejich činnosti a celého programu. V rámci programu se uskutečnili tři turnaje pro veřejnost, kterých se zúčastnili i dobrovolníci a které sloužili jako propagace a nábor dalších zájemců. Jednalo se o turnaj v piškvorkách, bowlingu (Kinect) a stolním fotbálku. Závěrem se uskutečnilo supervizní setkání s Dr. Milošem Kusým, který pomohl dobrovolníkům zhodnotit jejich práci a motivovat je dále. Supervize představuje důležitou oblast profesního růstu, kterou dobrovolníci potvrdili. Naučili se mnoho nového z oblastí pedagogiky, psychologie, speciální pedagogiky (práce s nevidomými) a získali zkušenost s prací s dětmi, dospělými a handicapovanými. Skupina dobrovolníků dokázala, že je plně schopná sama pracovat na zadaných úkolech a společně řešit problémy. Doufám, že k této skvělé partě lidí přibydou od nového školního roku další členové i přestože financování projektu ze zdrojů EU končí a do budoucna se bude muset o podporu tohoto programu starat samotný Dům dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav. Jádro mladých lidí, kteří chtějí pomáhat na akcích DDM, je však už vytvořeno a tak stačí pouze rozšířit jejich řady. Klíče pro život - Multikulturní výchova - Společně napříč kulturami Českoněmecká spolupráce s názvem Společně napříč kulturami vznikla za podpory projektu Klíče pro život, vyhlášeném Národním institutem dětí a mládeže a financovaném z fondů Evropské unie. Za cíl si tato spolupráce kladla porovnat multikulturní rozdíly obou zemí, dále najít společné hodnoty a kulturní zakořenění a naučit účastníky předcházet předsudkům, konfliktům a haló efektu. Během týdenního pobytu děti a mládež obou zemí absolvovaly besedy, exkurze, kulturní, sportovní a zábavné akce. Všechny tyto aktivity byly směřovány k poznání české kultury a mentality. K rozvoji volních vlastností jednotlivce, ale i k posílení vzájemné spolupráce a komunikace. Účastníci navštívili kulturní památky hlavního města České republiky, absolvovali exkurzi v Dělostřelecké pevnosti Dobrošov, turistický výlet do přírodní rezervace Adršpašsko-teplických skal a jízdu na raftech po řece Úpa. Nejvíce přínosné byly seznamovací, rolové a tematické hry, při kterých mladí zjišťovali informace o druhé zemi, učili se vzájemné důvěře a spolupráci a odhalovali problémy interkulturní komunikace. Společně tak zjistili, že Češi mají větší přehled o sousedním politickém dění, o historických souvislostech a osobnostech Spolkové republiky Německo a jsou ve svém projevu kultivovanější než německá skupina. Naopak němečtí účastníci mají lepší jazykové a komunikační dovednosti a nemají takové předsudky jako česká skupina. Myslím si, že tento projekt na rozdíl od předchozích řešil více do hloubky multikulturní téma a nebyl jen zážitkových pobytem. Proto rozhodně naplnil požadavky multikulturní výchovy kladené v projektu Klíče pro život.

8 Osvětová a informační činnost (k ) Do osvětové a informační činnosti spadají především aktivity Informačního centra pro mládež. Jako každoročně i letos začátkem školního roku proběhl program pro školy - Exkurze ICM. Poprvé jsme se zúčastnili Festivalu Naruby, s akcí pro veřejnost Černá kavárna. Zde jsme informovali veřejnost o životě těžce zrakově postižených a nevidomých. Tato akce se letos stala i součástí Zeměfestu konaného Ekocentrem Zahrada. Již druhým rokem jsme se zapojili, do filmového festivalu Jeden svět, kde jsme žáky základních škol seznámily s problematikou Černobylu, Dětských práv a životem sluchově postižených v ČR. Tradicí je pořádání akcí Trénink paměti a Mezi světy. Letos jsme v cestovatelském cyklu objevovali země Turecko a Indie. K našemu zklamání nepřišlo na všechny zmiňované akce tolik zájemců jako v předešlých ročnících. Na popud mládeže, která pravidelně navštěvuje naše centrum, byla uspořádána akce Nejen o grafice. Velmi poutavé a pro zúčastněné s uměleckými ambicemi i praktické povídání nenavštívilo tolik mladých, kolik jich bylo před akcí předesíláno. Opět se nám tím potvrdili negativní zkušenosti při komunikaci s mládeží a organizaci jejího volného času. Proto hledáme nové cesty jak v příštím roce oslovit více lidí z řad mládeže, ale i veřejnosti. Pokud se nám nepodaří tuto skutečnost změnit k lepšímu, přestáváme spatřovat význam v konání těchto akcí a možná by naše centrum mělo najít jiný způsob, jak oslovit mládež prostřednictvím této činnosti. Datum Název akce Počet účastníků Černá kavárna v rámci Festivalu Naruby a Exkurze ICM 4x Mezi světy - Indie Nejen o grafice Mezi světy - Turecko Trénink paměti Jeden svět 170 Práce s talenty (k ) Aluška V letošním roce jsme organizovali tyto olympiády a soutěže vyhlašované MŠMT: Matematické olympiády Z5 Z9, Zeměpisnou olympiádu A, B, C, D; Pythagoriády ročník, Matematického klokana, Olympiády v českém, německém a anglickém jazyce pro SŠ, Dějepisnou a Chemickou olympiádu pro ZŠ. Všechny olympiády proběhly bez komplikací a snad ke spokojenosti učitelů i studentů. Propagačního oddělení opět vytvářelo pěkné diplomy na tyto soutěže a olympiády. Počet účastníků v okresních kolech olympiád je každoročně přibližně stejný (kolem 4000 žáků ZŠ a SŠ), v předminulém roce 4176, v minulém

9 roce 4540 dětí a letos 4145 žáků pokles díky menšímu počtu účastníků v Matematickém klokanovi. V našem okrese zatím struktura olympiád a soutěží po organizační stránce funguje celkem dobře díky ochotě stále stejných učitelů dělat pro děti něco navíc. Datum Název akce Počet účastníků Rybářské závody mládeže DS Jitřenka Jičín, město pohádek / Kabaret, Pyramus a Thisbé / Velká cena Mladé Boleslavi ZÚ Rybáři účast na soutěži Středočeská juniorka Nymburk Zasedání MPDM MB ZÚ Roztleskávačky vystoupení na výročí firmy Faurecie ZÚ Rybáři účast na soutěži Středočesk. přebor v RT Nové Strašecí ZÚ Rybáři účast na soutěži Jizerský okounek MB ZÚ Roztleskávačky vystoupení na soutěži Pohár mistrů - MB Zasedání MPDM MB DS K + J Strašidlo Bumbác + O pokažené válce pro MŠ DS K + J Strašidlo Bumbác + O pokažené válce - premiéra pro veř ZÚ Rybáři Exkurze do SŠ rybářské Vodňany DS K + J Exkurze do České televize 4 22.,24.,28.10 ZÚ Roztleskávačky vystoupení na zápasech Billy Boy DS K + J Strašidlo Bumbác + O pokažené válce - pro školy ZÚ Rybáři účast na soutěži Středoč. přebor v RT Nové Strašecí Přespání v DDM s hudebním programem DS Jitřenka Festival Čechova Olomouc /Kocouří příběhy, Pyramus/ ZÚ Roztleskávačky účast na soutěži Czech Spirit Cheer Cup Praha Zasedání MPDM MB DS Jitřenka Čtyři pohádky o jednom drakovi pro školy DS Jitřenka Kocouří příběhy pro veřejnost Zasedání MPDMMB DS Jitřenka Premiéra Skákavá princezna pro veřejnost Vánoční zasedání MPDMMB DS Jitřenka a Kašpárek Na forbíně pro veřejnost Taneční kroužky DDM Vánoční taneční odpoledne OK Pythagoriáda 6.-8.ročník OK Matematická olympiáda Z5,Z Zasedání MPDMMB DS Jitřenka Skákavá princezna 2x pro školy DS Jitřenka Čtyři pohádky o jednom drakovi pro veřejnost ZÚ Rybáři účast na soutěži v Sedlčanech Společenské setkání OK Dějepisná olympiáda OK Olympiáda v anglickém jazyce OK Olympiáda v německém jazyce 9

10 DS K + J 2x Strašidlo Bumbác + O pokažené válce pro školy DS Jitřenka Šnofonius a Mordulína pro veřejnost OK Chemická olympiáda OK Zeměpisná olympiáda OK Matematický klokan OK Olympiáda v českém jazyce Festival pana Pipa DS Jitřenka Vodník a duše pro veřejnost OK Pythagoriáda 5.ročník DS Jitřenka Festival SAL Praha / Skákavá princezna / OK Matematická olympiáda Z6-Z DS Kašpárek Strašidlo Bumbác + seminář pro školy DS Jitřenka a Kašpárek - prezentace v ČT ZÚ Rybáři Středočeská juniorka v plavané Pečky DS Jitřenka Sněhurka a sedm permoníků pro veřejnost Taneční ZÚ účast na soutěži Tancujeme pro radost Chodov Taneční ZÚ účast na Středočeském tanečním poháru OK Benátky ZÚ Rybáři účast na soutěži v RT Čáslav DS Jitřenka Šnofonius a Mordulína pro školy ZÚ Rybáři Zlatá udice ZÚ Plastikoví modeláři účast na soutěži Jarní Kity Černošice Taneční ZÚ účast na akci Staň se tváří Olympia DS Jitřenka Šnofonius a Mordulína pro školy DS Jitřenka Šnofonius a Mordulína účast na Pojizerských hrách Slavnostní vyhlášení olympiád 60 Metodická a odborná činnost (k ) Zmínka o Divadelních souborech (nevím kdo hrál víc, zda Jitřenka, či Kašpárek, a jaký byl repertoár). K odborné a metodické činnosti také dochází při práci s Městským Parlamentem dětí a mládeže Mladá Boleslav a prostřednictvím programu pro školy Černá kavárna. Městský parlament dětí a mládeže Mladá Boleslav Začátek školního roku byl plný očekávání a dohadů souvisejících s budoucností a existencí Městského parlamentu dětí a mládeže v Mladé Boleslavi (dále jen MPDMMB). S náměstkem primátora Mgr. Danem Markem jsme se snažili tuto situaci řešit, a proto jsme diskutovali s řediteli mladoboleslavských základních škol o tomto problému a apelovali na ně, aby zejména oni podporovali činnost dětí v této oblasti a více se zapojovali do chodu Městského parlamentu dětí a mládeže. Výsledky našeho úsilí se měli projevit právě v tomto

11 školním roce. Již první zasedání v záři však vykazovalo pozitivní změny a naznačovalo, že naše společné úsilí se vyplatilo. Předsedkyní MPDMMB byla, dle očekávání a jednohlasným hlasováním, zvolena Lenka Hladká, studentka Gymnázia Dr. Josefa Pekaře. Členkami rady se staly za komoru dětí Kamila Bauerová a Adéla Zákoutská a za komoru mládeže, pro nedostatek zástupců středních škol, byla zvolena samotná Lucie Norková. Prvními změnami, které byly v tomto volebním období provedeny, bylo setkávání MPDMMB dvakrát měsíčně a upravení Stanov a Jednacího řádu. Dvě členky z rady samotná předsedkyně a místopředsedkyně za komoru mládeže se staly členy rady Národního parlamentu dětí a mládeže v Praze. Díky aktivitě celé rady Městského parlamentu dětí a mládeže Mladá Boleslav vzniklo nové logo, které se používá k propagaci, ale i na úředních dokumentech a uskutečnilo se dotazníkové šetření o sociálních sítích, kyberšikana a šikaně. Na šíření tohoto šetření se podíleli všichni členi parlamentu a tak se ze základních i středních mladoboleslavských škol sešlo 400 vybraných dotazníků. Nakonec byli osloveni i dospělí rodiče, prarodiče a pedagogové a to proto, aby se potvrdili, nebo vyvrátili předsudky dospělých o dnešní mládeži a jejím trávení volného času. Od této dotazované skupiny bylo vybráno 200 dotazníků. Myšlenka zveřejnit výsledky dotazníků a apelovat prostřednictvím médií na tíživou situaci kyberšikany a používání sociálních sítí u žáků a studentů mladoboleslavských škol byla skvělá. Bohužel se členi parlamentu v tomto školním roce neprokousali vyhodnocením všech dotazníků a tak zpětná vazba a zveřejnění výsledků, čeká na svoji příležitost. Při účasti a pořádání akcí, byl parlament úspěšnější. V únoru se spolu podílel na česko-německé spolupráci při akci Fastnacht, někteří členi se účastnili další česko-německé spolupráce Společně napříč kulturami v květnu, a úspěšnou se stala tradiční akce Setkání u hrobu Latinské babičky. V tomto roce devátý ročník přišlo navštívit padesát osob z řad mládeže, rodičů a další veřejnosti. Členové parlamentu dramaticky ztvárnili scénku z knihy Latinská babička a připravili velmi pěkný doprovodný kulturní program. Největší odměnou však bylo MPDMMB pozvání zastupitele Mgr. Daniela Marka na fórum Zdravého města. Společně s dospělými se mohla mládež podílet na tvorbě návrhů a změn v našem městě a veřejně tak projevit svůj názor. Za svou práci a vystupování, byli členové rady odměněni potleskem. V tomto roce se do činnosti MPDMMB zapojily čtyři základní školy, tři střední školy a celkem bylo činných čtrnáct poslanců. Programy pro školy v ICM Černá Kavárna Informační centrum pro mládež nabízí školám čtyři programy v dopoledních hodinách. Největší zájem je již delší dobu o zážitkový program Černá kavárna, který pořádáme ve spolupráci s TyfloCentrem v Mladé Boleslavi. Každým rokem se tento program dostává více do povědomí škol i veřejnosti, mimo jiné i díky pravidelné přítomnosti médií, a proto se každý rok zvyšuje i počet zájemců a účastníků. Letos jsme otevřeli kavárnu pro školy čtyři dny koncem dubna. Během týdne byly všechny termíny obsazené, a tak jsme nabídli poprvé další termíny Černé kavárny v červnu. Uspořádat tento program je z hlediska časového harmonogramu obou pracovišť a všech zúčastněných pomocníků náročnější. Z tohoto důvodu musíme nabízet program v týdenních, nebo vícedenních blocích, jen tak se nám totiž strávený čas a náročná personální příprava vyplatí.

12 Během dubnové Černé kavárny nás navštívilo 166 žáků a studentů z mladoboleslavských základních a středních škol, letos poprvé však projevili zájem i další školy z okolí. Navštívili nás tedy ZŠ Kněžmost, Střední zdravotnická škola a Osmileté gymnázium Mladá Boleslav. Z každé jmenované školy přišlo dvě a více tříd. V červnu absolvovalo Černou kavárnu žáků a studentů z mladoboleslavského regionu. Jmenovitě 2. ZŠ, 4. ZŠ, SŠ a SOU Horky nad Jizerou a z daleka k nám přijeli žáci, ze Základní školy Malá Skála. Tento rok hodnotíme, co se programu Černá Kavárna týče, velmi pozitivně. Nakoupili jsme další pomůcky potřebné v průběhu akce a po proškolení zapojili do činnosti dobrovolníky z nově vzniklého Dobrovolnického programu v DDM. Jejich pomoc je z naší strany velmi vítaná. Řeší problém personálního obsazení akce a zvyšují metodickou úroveň programu. Protože čím víc se nás může věnovat v průběhu akce dětem a mládeži, tím víc si oni odnesou zážitků a dojmů. Kurz PC pro klienty se specifickými vzdělávacími potřebami Pořádání kurzu pro klienty se specifickými vzdělávacími potřebami není v našem centru žádnou novinkou. V minulosti proběhl již jednou a po zdařilých výsledcích nás požádalo Centrum 83 o jeho opětovné uskutečnění. V druhém pololetí tohoto školního roku proběhlo osm lekcí pro devět účastníků. Klienti se naučili základy práce s myší a klávesnicí. Založili si , poznali užitečné webové stránky a strukturu internetových vyhledavačů Seznam a Google. Své dovednosti v psaní na klávesnici procvičili při sumarizaci textu ve Wordu a při výměně ových vzkazů. Největší odměnou pro ně byla hodina strávená na interaktivních webových stránkách Alik.cz a Skodahoru.cz a práce s webovými stránkami Youtube.cz. Práce s touto cílovou skupinou má samozřejmě svá specifika. Na malý počet účastníku je například potřeba více vedoucích a práce je převážně individuální. Velkým přínosem byla účast dobrovolníků na tomto kurzu. Nejenže pomohla vyřešit výše zmiňovaný problém, ale v průběhu kurzu docházelo k viditelnému osobnostnímu rozvoji samotných dobrovolníků ve vztahu k mentálně postiženým klientům v pozitivním slova smyslu a k utříbení jejich hodnotového žebříčku. Datum Název akce Počet účastníků Zasedání MPDMMB Zasedání MPDMMB DS K + J - 2x Strašidlo Bumbác + O pokažené válce pro školy DS K + J - 2x Strašidlo Bumbác + O pokažené válce pro školy Zasedání MPDMMB DS Jitřenka Čtyři pohádky o jednom drakovi pro školy Zasedání MPDMMB Mikulášská MPDMMB v MŠ Vánoční zasedání MPDMMB Zasedání MPDMMB DS Jitřenka Skákavá princezna 2x pro školy Zasedání MPDMMB 12

13 29.2. Zasedání MPDMMB DS K + J - 2x Strašidlo Bumbác + O pokažené válce pro školy Zasedání MPDMMB Festival pana Pipa Zkouška Latinská babička DS Kašpárek - Strašidlo Bumbác + seminář pro školy Černá Kavárna DS Jitřenka Šnofonius a Mordulína pro školy Zasedání MPDMMB DS Jitřenka Šnofonius a Mordulína pro školy Zasedání MPDMMB Černá kavárna Zasedání MPDMMB 8 Kurz PC pro klienty se specifickými vzdělávacími potřebami Zasedání MPDMMB 8 Otevřená a spontánní činnost (k ) Informační centrum pro mládež (ICM) Informační centrum pro mládež získalo v tomto školním roce novou tvář. Přestěhovalo se vybavení klubu (sedačky, billiard, stolní fotbálek), administrativní pult s technickým zázemím a regály s informačními šanony. Přibyli nové hry (stolní hokej Stiga a herní konzole Kinect), velká LCD televize se pověsila na zeď a pro mládež vznikla velká facebooková nástěnka, která obsahuje žhavé informační novinky a vzkazy dětí a mládeže. Díky probíhajícímu projektu Klíče pro život se koupil nový stolní fotbálek, již zmiňovaná herní konzole a vybavila se kuchyňka nádobím a kávovarem. V lednu posílilo i personální obsazení o dva nové pedagogy, kteří se během týdne podílejí na činnosti ICM. Změna organizace ICM a nákup nového vybavení byly dlouho zamýšleným krokem. Pedagogičtí pracovníci získali po přesunu prostory pro osobní a technické zázemí v původním skladu se školními a kancelářskými potřebami a dětem se nabídla zábavná pohybová činnost u herní konzole, která je odpoutala od jednotvárného hraní PC her v učebně. Děti stále chodí na počítače, ale díky herní konzoly Kinect a aktivitě pedagogických pracovníků, se daří je častěji dostat od internetu a hraní her. Kinect zcela novým a výjimečným způsobem oživuje trávení volného času, díky systému koordinace celého těla. Vše je přirozené a intuitivní, že technologie ztrácí na síle a nechává volný průběh kouzlu nenuceného pohybu. I v našem centru musíme přihlížet k citlivé multikulturní problematice a sociálním problémům díky narůstajícímu počtu rómských dětí, které tu tráví svůj volný čas. Našim cílem je zaujmout a nadchnout je i pro jiné činnosti než počítač. Proto se uskutečnili turnaje ve stolním fotbale, piškvorkách, stolním hokeji a v bowlingu (Kinect). Díky zvýšení personálního obsazení ICM, mají pedagogičtí pracovníci více prostoru se věnovat dětem a nenásilnou formou působit na jejich chování a osobnostní rozvoj. Snažíme se děti a mládež učit toleranci k druhým a zdravé soutěživosti ve hrách, které jim mohou kromě nových dovedností přinést v nejlepším případě i pochopení nutnosti určitých pravidel a učení se správnému zacházení s věcmi a vážení si jich.

14 Datum Název akce Počet účastníků dětí, žáků, studentů září Pavilon 310 září ICM 220 říjen Pavilon 354 říjen ICM 240 listopad Pavilon 512 listopad ICM 276 prosinec Pavilon 110 prosinec ICM 93 leden Pavilon 173 leden ICM 161 únor Pavilon 350 únor ICM 316 březen Pavilon 594 březen ICM 307 duben Pavilon 558 duben ICM 214 květen Pavilon květen ICM 280 červen Pavilon červen ICM 225 Řídící a kontrolní činnost Všichni interní pedagogičtí pracovníci se účastní pedagogických porad jednou měsíčně a dvakrát ročně pedagogických rad. Na pracovišti se konají porady při plánování akcí, kde se společně tvoří program akce, a rozdělují se dílčí úkoly. Vzhledem k tomu, že byl tým posílen o dva pracovníky a v tomto roce se dovršily některé organizační změny, museli si nejen nově příchozí, ale všichni pracovníci přivyknout a zaběhnout nový plán organizace práce. I nadále se zde i přes malé komplikace pracuje spíše sehraně, každý zvlášť samostatně odvádí svou práci a vypomáhá tam, kde je třeba v rámci celku. Vedoucí pracoviště informuje provozní pracovníky pavilonu o akcích, zapisuje veškeré dění na pracovišti předem do kalendáře, aby měli všichni pracovníci přehled. Informační tok by tak měl fungovat i obráceně, na čemž se pracuje. Ve větším počtu pracovníků už je složitější si předávat všechny informace o chodu ICM i Pavilonu plynně, propracovanější systém se týmovou prací stále hledá. Služby jsou předem rozděleny a upravují se v průběhu roku dle potřeby, dopolední dozor zajišťují pedagogičtí pracovníci dle rozpisu, odpolední službu vykonává externí pracovnice dle dohody. S externími pracovníky probíhají již osvědčené společné schůzky. Při zahájení školního roku, kde se probírají práva a povinnosti vedoucích i dětí a dolaďuje se plán práce na rok. Druhá schůzka na konci pololetí, kde se s vedoucími naplánují víkendové akce, aby se předešlo problémům s dopravou atd. a domluvila se činnost v ZÚ na příští školní rok Službu vykonávající paní Hamáčková je vedoucím kroužků velkou oporou, pečlivě sleduje platby, přihlášky a všechny nesrovnalosti řeší s vedoucími kroužků a s vedoucí všech

15 zájmových útvarů Pavilonu. Mimo oficiální schůzky v průběhu roku s externisty řeší vedoucí ZÚ i pedagogičtí pracovníci všechny požadavky či problémy. S většinou z nich se vidí každý týden a mají přehled o jejich práci, potřebné záležitosti se řeší ihned na místě. Novým a nezkušeným pracovníkům se snaží poradit jak komunikovat a spolupracovat s dětmi, ale i s rodiči. Vedoucí ZÚ si vedou kroužky samostatně, vzhledem k výsledkům dobře, tudíž pedagogičtí pracovníci pouze navádí a v případě problémů radí a konzultují. Vedoucí ZÚ Pavilonu se též často účastní přímo jejich hodin, doprovází je na soutěže a přehlídky, a proto má přehled a zásluhy nejen na dobrých výsledcích, ale i na činnosti samé, o kterou tu jde především.

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Příloha ŠVP

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Příloha ŠVP Příloha ŠVP Dům dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201 Husova 201, 293 01 Mladá Boleslav Telefon 326 323 281 e-mail : ddm-mb@ddm-mb.cz www.ddm-mb.cz Plán práce na školní rok 2015/2016

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr.

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr. DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 V Praze dne 29.8.2014 Předkládá: Mgr. Richard Vaculka DDM hl. m. Prahy - ICM HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013 / 2014 PŘEHLED ZÁJMOVÝCH

Více

Výroční zpráva Dubíčko, z.s. za rok 2015

Výroční zpráva Dubíčko, z.s. za rok 2015 Výroční zpráva Dubíčko, z.s. za rok 2015 Dubíčko,z.s. nezisková organizace Dlouhá 105/5, 417 02 Dubí 2 IČO: 26984563 DIČ: CZ 26984563 email: dubicko@centrum.cz www.osdubicko.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2.

Více

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok Plán činnosti Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy na školní rok 2015/2016 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické poradě pracovníků SVČ Kroužky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Podpora dětí a mládeže 187 600 Kč 51 000 Kč Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti KDK SKIP 02 Střední Čechy 2016 Klub dětských knihoven SKIP Střední Čechy se v letošním roce sešel při dvou pracovních setkáních. Květnové setkání se uskutečnilo jako dvoudenní.

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace)

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) 1. Anotace projektu Projekt Mladí hasiči 2015 je sumářem dílčí projektů nižších a základních článků. Jako základní podklad k vytvoření

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Zpráva o činnosti Účetní závěrka Plán činnosti Občanské sdružení Hanousek a spol. Obsah: Základní údaje... 3 Rada sdružení... 3 Zpráva o činnosti Založení sdružení... 4 Činnost sdružení...

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy Přeměna školní knihovny na informační centrum školy ŠKOLA 21. STOLETÍ ŠKOLA INFORMACÍ Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ (nové metody, učební pomůcky, výukové materiály)

Více

Vítáme Vás. Veřejné setkání v rámci přípravy Kulturního plánu města Děčín

Vítáme Vás. Veřejné setkání v rámci přípravy Kulturního plánu města Děčín Vítáme Vás Veřejné setkání v rámci přípravy Kulturního plánu města Děčín 2014 2020 17.1. 2014,Louny 28. dubna 2014 Dům dětí a mládeže, Děčín Součást projektu Sociální a institucionální podmíněnost rozvoje

Více

Plán činnosti domova mládeže na školní rok 2017/2018

Plán činnosti domova mládeže na školní rok 2017/2018 Plán činnosti domova mládeže na školní rok 2017/2018 Úvod - Plán činnosti domova mládeže navazuje na školní program prevence rizikového chování a na školní vzdělávací program. - Za rozhodující východisko

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail: ddmrokycany@seznam.cz

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež ODBORNÁ PRAXE SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D Zařízení pro děti a mládež Hlavním obsahovým okruhem odborné praxe ve 3. ročníku tvoří téma Péče o dítě. Praktická výuka probíhala jako průběžná

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

Plán práce. na školní rok 2013/2014

Plán práce. na školní rok 2013/2014 Dům dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201 Husova 201, 293 01 Mladá Boleslav Telefon 326 323 281, fax 326 326 937 e-mail : ddm-mb@ddm-mb.cz www.ddm-mb.cz Plán práce na školní rok 2013/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

Spolek Jenštejn. Výroční zpráva Výroční zpráva Spolek Jenštejn. se sídlem. Hradní 135, , Jenštejn

Spolek Jenštejn. Výroční zpráva Výroční zpráva Spolek Jenštejn. se sídlem. Hradní 135, , Jenštejn Výroční zpráva 2015 Spolek Jenštejn se sídlem Hradní 135, 250 73, Jenštejn 1 Cíle spolku Provozovat rodinné centrum Jenštejnský trpaslík Vytvořit místo pro setkávání rodičů a dětí Umožnit rodičům, dětem

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2014

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2014 Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2014 Občanské sdružení Dubíčko nezisková organizace Dlouhá 105/5, 417 02 Dubí 2 IČO: 26984563 DIČ: CZ 26984563 email : dubicko@centrum.cz www.osdubicko.cz

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více