Vážení obchodní přátelé,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení obchodní přátelé,"

Transkript

1 Vážení obchodní přátelé, Předem si Vás dovoluji pozdravit a poděkovat za zájem o spolupráci s naší firmou REUS group, s.r.o. a o předložení naší technické specifikace a cenové nabídky. Něco o společnosti : Firma REUS group, s.r.o byla založena v roce 2002,zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C,vložka jako nástupnická organizace z fyzické osoby, která v tomto oboru pracuje od roku Firma REUS group, s.r.o. má své sídlo na adrese nám. 14.října 1307/2,Praha 5, Smíchov , hlavní provozovna je na adrese Tyršova 180, Nymburk , kde v současné době je vedení firmy a kompletní zázemí. Firma má po celé ČR smluvní partnery, kteří nabízejí kompletní sortiment ve svých regionech, další naše pobočka je umístěna v Trnavě, kde je obchodní zastoupení pro Slovensko. Naše firma v současné době Vám může nabídnout : Sídlo firmy v Nymburce : projektovou činnost ve výstavbě provádění staveb, jejich změn a odstraňování dodávky a montáž technologických celků do vybavení staveb dodávky a montáže zemědělských technologií pro ŽV kompletní servis technologických dodávek kompletní výstavba a servis bioplynových stanic řešení využití odpadního tepla z bioplynových stanic

2 Další přednosti nabídnuté spolupráce : zpracování technické specifikace a cenové nabídky zdarma efektivní a přímá komunikace s jedním obchodním partnerem individuální přístup ke každé zakázce v rámci sjednané ceny je i kompletní poradenství v daném oboru dobré kontakty firmy na zahraniční dodavatele, informace a dodávky nejnovějších technologií zpracovávání podkladů pro dotace z EU Počet pracovníků firmy a odborná způsobilost REUS group, s.r.o. : Firma REUS group, s.r.o. v současné době celkově disponuje celkem 29 pracovníky, z toho jsou 2 pracovníci řídící, 2 pracovníci v sekretariátu firmy, 5 servisní a montážní technici, 2 stavební technici, 2 obchodní zástupci, ostatní jsou manuální pracovníci, dále spolupracujeme se stálými a lety prověřenými smluvními obchodními partnery dle potřeby jednotlivých zakázek. Naši odpovědný pracovníci mají požadované odborné stavební vzdělání a dlouhodobou odbornou praxi v daném oboru, dále těžíme ze získaných zkušeností z doposud realizovaných akcí, které se snažíme zužitkovat v dalších realizacích ku prospěchu zákazníka. Naši pracovníci mají všechny potřebné osvědčení, zkoušky a školení k provádění potřebných druhů prací a manipulace s potřebnou technikou. Technická vybavenost firmy : Firma REUS group, s.r.o. má v Nymburce centrální sklad pro ČR a SR, kde jsou k dispozici náhradní díly, další technologické celky a běžně použitelný stavební materiál, na montážní a servisní práce firma disponuje 5 servisními kompletně vybavenými vozy, na stavební činnost jsme vybaveni kompletně hlavními prostředky a mechanizací (UNC,vibrátory,bednění,sbíjecí kladiva,montážní plošiny ),méně běžné prostředky si zapůjčujeme u našeho smluvního partnera. Garance kvality nabízených služeb : Firma REUS group, s.r.o. u všech nabízených produktů a služeb Vám garantuje kvalitu dodaných stavebních a technologických celků a provedených stavebních a montážních prací a zároveň dodržení stanoveného termínu. Naší zárukou jsou bohaté zkušenosti v oboru, odbornost, znalost problematiky. K vyšší kvalitě přispívá značnou měrou také uplatňování moderních principů v oblasti dodávaných stavebních a technologických celků a prací. Zákazník se může spolehnou na dodržování všech požadovaných norem a splnění legislativních požadavků, zároveň na zajištění záručního a pozáručního servisu, což považujeme za samozřejmé.

3 Schéma nabídky služeb a zastoupených firem pro zemědělskou činnost : Firma REUS group, s.r.o. již dlouhodobě spolupracuje s mnoha zahraničními partnery, kteří jsou špičkou ve svém oboru, tyto firmy se snaží inovovat svou kompletní nabídku ve svém segmentu, modernizovat výrobu a tím snižovat celkové náklady a neustále udržovat cenové relace dodávaných technologických celků na konkurence schopné úrovni pro koncové zákazníky. Nabízené technologické celky disponují veškerými potřebnými atesty, návody na obsluhu, servisními manuály. Naše firma je připraveny řešit individuální požadavky zákazníků na dodávky technologický celků včetně případných stavebních úprav potřebných pro instalaci a provoz námi dodávaných technologií. Uskutečněné akce : ( cca za posledních 5 let v oblasti zemědělství a BPS ) - kompletní rekonstrukce ŽIVA a.s. farma Lipec, celkem 1200 ks prasnic, uzavřený obrat stáda, dochov, výkrm, vše na technologii mokrého krmení FUNKI, kompletní ventilace FUNKI, hrazení FUNKI - rekonstrukce výkrmen prasat PROAGRO Nymburk a.s., farmy Šumbor, Vrbice, Velenice, celkem 6000 ks, vše na mokré krmení FUNKI, rekonstrukce porodny prasnic Kostomlaty, suché krmení FUNKI + ventilace FUNKI, farma Velké Chvojno, vše na suché krmení dochovu selat a poroden prasnic + kompletní systém ventilace na 11 hal - rekonstrukce dochovny selat AGD Okřínek a.s., kompletní včetně stavební části, technologie suchého krmení FUNKI, ventilce FUNKI hrazení FC, špunt systém FOG - rekonstrukce porodny prasnic 1.ZAS Chorušice a.s., kompletní včetně stavby, technologie suchého krmení, ventilace, hrazení FC, dochovna selat suché ;

4 vícefázové krmení FUNKI, ventilace, výkrm prasat technologie mokrého krmení FUNKI - rekonstrukce farmy prasat Poděbradská Blata a.s. porodna prasnic včetně stavebních úprav, suché krmení a ventilace FUNKI, hrazení FC, rekonstrukce výkrmu prasat, mokré krmení a ventilace FUNKI, hrazení FC - kompletní odkliz kejdy PIAS Suchdol a.s. včetně stavební části špunt systém dánské firmy FOG - rekonstrukce odchovny prasniček RCHP Benátky s.r.o. kompletní včetně stavby, technologie suchého vícefázového krmení FUNKI, ventilace FUNKI, sila CHORE TIME, hrazení FC, špunt systém FOG - kompletní rekonstrukce farmy skotu DV Libeň Vtelno farma Střemy, 1 fáze rekonstrukce na 216 ks, kompletně na kejdové hospodářství nadzemní nádrž na kejdu KOHIMEX 3600 m 3, čerpání a míchání firmy BAUER - kompletní rekonstrukce farmy skotu AGRO Březno a.s. farma Židněves, celkově na 350 ks, dojírna Agromilk trigon 8x7x5, stelivové ustájení - novostavba nadzemní nádrže na kejdu ZODV Újezd u Uničova, včetně míchání a čerpání kejdy BAUER, přečerpávání BAUER z jímky u stájí - rekonstrukce kejdového hospodářství ZS Ostřetín a.s., šípové lopaty JOZ, separace kejdy, míchání a čerpání kejdy BAUER, stlaní separátem - rekonstrukce kejdového hospodářství ZD Bohuňovice s.r.o., nadzemní nádrž na kejdu, separace kejdy, čerpání a míchání kejdy, stlaní separátem - novostavby skladovacích hal na obilí 1.ZAS Chorušice a.s. kompletní novostavby skladovacích hal, nosná ocelová konstrukce - rekonstrukce výkrmny prasat RCHP Benátky s.r.o. kompletní rekonstrukce na 2600 ks prasat včetně stavby, špunt systému FOG, technologie ustájení FC a mokrého krmení a ventilace ACO FUNKI - novostavba kejdového hospodářství Poděbradská Blata a.s. nádrž na kejdu KOHIMEX 5000 m 3 včetně technologie čerpání a míchání BAUER, technologie přečerpávání BAUER ze stávajících jímek - novostavba stáje skotu AGRO Sokoleč a.s. 1.fáze novostavby stáje skotu na 140 ks včetně mléčnice a kompletního zázemí, lopaty na odkliz kejdy JOZ, nová nádrž na kejdu KOHIMEX 4000 m 3 včetně technologie čerpání a míchání BAUER, betonové přečerpávací zemní jímky na kejdu - novostavba kejdového hospodářství AGD Senice a.s. nádrž na kejdu KOHIMEX 2100 m 3 včetně technologie míchání a přečerpávání BAUER, technologie přečerpávání BAUER ze stávajících jímek - novostavba kejdového hospodářství AGRO Energo a.s. farma Žihle nádrž na kejdu KOHIMEX 5000 m 3 včetně technologie míchání a přečerpávání BAUER, separátor BAUER S kompletní rekonstrukce stavby výkrmu prasat pro AGRO Jesenice a.s. farma Radovesice, stáj pro 2600 ks prasat ve výkrmu, špunt systém FOG,technologie osvětlení AGRILIGHT - novostavba kejdového hospodářství AGRO Jesenice a.s. farma Radovesice nádrž na kejdu KOHIMEX 6000 m 3 včetně technologie míchání a čerpání BAUER - novostavba kejdového hospodářství AGRO Jesenice a.s. farma Hodkovice nádrž na kejdu KOHIMEX 5000 m 3 včetně technologie míchání a čerpání BAUER - novostavba kejdového hospodářství 1.ZAS Chorušice a.s. farma Velký Újezd nádrž na kejdu 1200 m 3 včetně technologie míchání a čerpání BAUER

5 - kompletní dodávka technologie pro VOD Stěbořice farma Jezdkovice dodávka osvětlení AGRILIGHT, shrnovacích lopat JOZ, přihrnovací lopata JOZ, technologie separace kejdy a míchání,čerpání BAUER - kompletní dodávka technologie pro TYRES Kněžmost a.s. farma Kněžmost dodávka technologie dojení DAIRYMASTER 2 x 22, shrnovací lopaty a vynášecí dopravník na hnůj JOZ, technologie hrazení a napáječek, nádrž na odpadní vody a kejdu KOHIMEX 600 m 3 včetně technologie míchání, čerpání a přečerpávání BAUER - kompletní rekonstrukce VKK pro 548 ks skotu pro ZAS Bečváry a.s. farma Bečváry, kompletní rekonstrukce stavební i technologické části, předělání na stlaní separátem, shrnovací lopaty a diagonální rošty JOZ, technologie hrazení COW WELFARE, technologie osvětlení AGRILIGHT, technologie míchání,čerpání a separace BAUER - novostavba kejdového hospodářství pro ZS Sloveč a.s. farma Sloveč nádrž na kejdu KOHIMEX 5000 m 3, technologie čerpání a míchání BAUER - kompletní dodávka technologie pro ZS Ostřetín a.s. farma Dolní Jelení, novostavba stáje pro mladý dobytek, shrnovací lopaty a diagonální rošt JOZ, osvětlení AGRILIGHT, technologie čerpání a míchání BAUER Schéma nabídky služeb a zastoupených firem pro bioplynové stanice :

6 Firma REUS group, s.r.o. spolupracuje při dodávce technologických celků a samotné výstavbě bioplynových stanic s firmou REUS Energy G.m.b.H., které těží ze svých bohatých zkušeností z dob minulých, kdy firma vlastněná Dip.Ing. Adamem Burgrem, který před tím založil, vlastnil firmu UTS od roku 1992, kde vyvíjeli první technologie bioplynových stanic, kterou v roce 2007 prodal a založil firmu REUS Energy G.m.b.H., která jde jinou inovativní cestou vývoje technologických celků pro bioplynové stanice a technologie využití odpadního tepla. Firma vyvinula nový směr technologií, který obsahuje celkem 8 patentů včetně názvu BIO PACT, za použití těchto technologií se výrazně snižuje vlastní spotřeba elektrické i tepelné energie bioplynové stanice, dále je prokázána cca 15% úspora na nutném množství vstupních substrátů a další nesporné výhody a úspory na následném provozu těchto inovativních technologií bioplynových stanic. Dále firma REUS group, s.r.o. navázala následnou spolupráci s firmou b.r.e. G.m.b.H., kterou taktéž vlastní Dip.Ing. Adam Burger, tato firma je autorizovaná na kontrolu provozu bioplynových stanic, vykonává audity na provoz bioplynových stanic, kdy naše firma přebírá letité zkušenosti, které se snažíme dále používat a předávat do nových projektů bioplynových stanic. V uplynulém roce jsme navázali spolupráci s novou firmou NEW eco-tec G.m.b.H., která je na trhu od roku 2009 a vyrábí a dodává technologie na kompletní využití odpadního tepla z bioplynových stanic. Nabízí několik typu pásových sušiček, které jsou navrženy na provoz jako bioplynová stanice tj h/rok, tyto technologie umožňují sušení jak tekutého digestátu přímo z koncového skladu, tak separovaného digestátu, tato usušená frakce se dále může zpracovávat do pelet,briket, které je možno použít v teplárnách, výtopnách. Naše firma je připravena individuálně řešit požadavky všech zákazníků na dodávky technologických i stavebních celků pro bioplynové stanice a s tím související technologické dodávky. Reference spolupracujících firem na dodávky BPS : - BPS BIOENERGIE Reger, Gruntergernbacg, 1 x 340 kw, s využítím odpadního tepla na vytápění domácností, - BPS BIOENERGY Taglaching, Bruch, 2 x 340 kw, s využitím odpadního tepla na sušení dřevní štěpky, - BPS BIOENERGY Zollner, Eitting, 3 x 340 kw, stavěno po etapách, s využitím odpadního tepla na zpětnou výrobu elektrické energie - BPS Agrargenossenschaft, Langenwetzendorf, 1 x 625 kw, 1 x 1,2 MW, 1 x 1,6 MW, stavěno po jednotlivých etapách, s využitím odpadního tepla na vytápění domácností, průmyslových objektů, sušení digestátu - BPS AGRO Jesenice a.s. dostavba dofermentoru a koncového skladu, 1 x 1 MW, s využitím odpadního tepla na vytápění vlastních objektů v areálu firmy - BPS BIOGAS Grasleben GmbH, Grasleben, 3 x 340 kw, stavěno po etapách, s využitím odpadního tepla na vytápění průmyslových objektů, sušení digestátu - BPS Biogas Heeseberg a Co. KG Jerxhaim GmbH, 500 kw, krmení kukuřičná siláž, travní siláž, s využitím odpadního tepla na topení místních objektů - BPS - Biogas Heeseberg a Co. KG Twieflingen GmbH, 500 kw, krmení kukuřičná siláž, travní siláž, s využitím odpadního tepla na topení objektů - BPS Konrad und Gisela Zollner GbR, 500 kw, krmení hnůj, NaWaRo, kejda, s využitím odpadního tepla na dosoušení dřevní štěpky

7 - BPS Heitling Anlagenbau GmbH a Co. KG, 500 kw, krmení kejda, odpad ze sušičky, kukuřice, s využitím odpadního tepla na sušičku - BPS Agrarenenergie Roding eg,, 600 kw, krmení kejdou,travní siláž, GPS, s využitím odpadního tepla na vytápění stávajících objektů - BPS Biogaspark Neckar Odenwald GmbH, 715 kw, krmení travní siláží, kukuřičná siláž, močůvka, s využitím odpadního tepla na dosoušení dřevní štěpky - BPS Biogas Grasleben GmbH a Co. KG,výkon 750kW, krmení prasečí kejda, travní siláž, GPS, s využitím odpadního tepla na vytápění stávajících objektů - BPS UZZOG Bioenergie GmbH a Co. KG, 845 kw, krmení NaWaRo, kejda, odpad ze sušičky, s využitím odpadního tepla na sušení zemědělských komodit - BPS Biogasanlage Eggertshofen, 890 kw, krmení cukrovarnické řízky, zbytky ovoce, močůvka, s využitím odpadního tepla na vytápění stávajících objektů - BPS Biogasanlage Soehnenergy, 1,15 MW, krmení travní siláž, GPS, s využitím odpadního tepla na sušení digestátu z koncového skladu, možnost peletování a prodeje do tepláren - BPS Biogasanlage Johann Greimel, 1,6 MW, krmení travní siláž, kukuřičná siláž, hnůj, kejda, s využitím odpadního tepla na sušení tekutého digestátu z koncového skladu - BPS Biogasanlage Landenwetzendorf, 3 MW, krmení prasečí a hovězí hnůj, travní siláž, močůvka, s využitím odpadního tepla na vytápění stávajících objektů a na sušení tekutého digestátu z koncového skladu - BPS AGRO Energo a.s., 1 MW, dostavba koncového skladu s kompletním přečerpáváním, separace digestátu - BPS AGROPEX s.r.o., 1 MW, kompletní výstavba, krmení močůvka, kukuřičná siláž, drůbeží trus, travní siláž s plánovaným využitím odpadního tepla na sušení digestátu sušičkou firmy NEW EcoTec - a mnoho dalších již uskutečněných akcí.. Firma REUS group, s.r.o. je plně připravena nabídnout spolupráci na dalších nových projektech, nabídnout s našimi zahraničními partnery kompletní řešení zadaného projektu, zajistit kompletní výstavbu, financování, dodávku a montáž, zároveň záruční i pozáruční servis. Těšíme se na další otevřené výzvy a projekty, kteří jiní nezvládnou. Děkujeme za Váš zájem a jsme s pozdravem Petr Slanička REUS group,s.r.o. ředitel firmy

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství IEE Projekt BiogasIN Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství - Materiál pro investory D.3.8.3, WP 3 Henning Hahn, IWES Německo Září 2011 Tento projekt (Smlouva č. IEE/09/848/SI2.558364)

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

Realizujeme vaše představy

Realizujeme vaše představy Realizujeme vaše představy 1 PROFIL TENZA, a.s. je významnou českou společností poskytující činnosti a služby zejména ve strojírenském a stavebním průmyslu se zaměřením na energetiku. Klíčové místo ve

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

Kalendář akcí. E-sho

Kalendář akcí. E-sho 5 6 ROČNÍK 24 2014 t Repor áže Vid e a Č ky n lá È! ŋ a ¼ n [ i d 0E ro a n ed j e jsm Pře hle dt rhu ny o k Zá Kalendář akcí r a no my Di ze u sk py E-sho Vážení členové cechu, profesní přátelé, milí

Více

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz Návrh vytvoření integrovaného systému nakládání s odpady v jednotlivých regionech kraje za účelem zvyšování využití směsného komunálního odpadu a snižování podílu skládkovaných komunálních bioodpadů (BRKO)

Více

Podmínky financování bioplynových stanic

Podmínky financování bioplynových stanic IEE Project BiogasIN Podmínky financování bioplynových stanic D.5.5.3, WP 5 Za přispění: Dominik Rutz (WIP) Erik Ferber (WIP) Jan Štambaský (CzBA) Únor 2011 Obsah 1. Představení... 3 2. Financování bankou...

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

news NOVIN KY, UDÁLOSTI A ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚ TA ELEKTROEROZE

news NOVIN KY, UDÁLOSTI A ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚ TA ELEKTROEROZE MSV SPECIÁL 1 / 2013 NOVIN KY, UDÁLOSTI A ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚ TA ELEKTROEROZE Slovo úvodem Vážení přátelé, s potěšením a se ctí si vás dovoluji pozvat k novém vydání PENTA News. Obdobně, jako v minulých

Více

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Metodická příručka ke studii Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc v rámci projektu

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

progenio Konec problémů s ucpaným potrubím progenio 1/10 Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování

progenio Konec problémů s ucpaným potrubím progenio 1/10 Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování progenio 1/10 progenio časopis pro zákazníky a přátele AVE CZ Konec problémů s ucpaným potrubím Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování AKCE Uklízeli

Více

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 12 Květen 2001

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 12 Květen 2001 Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 12 Květen 2001 Úvodník předsedy Vážení přátelé. Velice mne mrzí, že svůj časopis dostáváte s tak velkým časovým zpožděním.

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

CEPS a. s. komplexní servis potrubních systémů VÝROČNÍ ZPRÁVA ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

CEPS a. s. komplexní servis potrubních systémů VÝROČNÍ ZPRÁVA ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 CEPS a. s. komplexní servis potrubních systémů VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 2009 2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI [3] Předmět podnikání společnosti [5]

Více

e-mail: info@spektrummorava.cz http://www.spektrummorava.cz/

e-mail: info@spektrummorava.cz http://www.spektrummorava.cz/ Adresa společnosti: Poláškova 100/3 716 00 Ostrava IČO: 25879081 DIČ: CZ25879081 Tel:(+420) 602-561-821 Tel./fax:(+420) 596-232-485 e-mail: info@spektrummorava.cz http://www.spektrummorava.cz/ O SPOLEČNOSTI

Více

MVV news / září 2009. Společnosti ve skupině MVV Energie CZ:

MVV news / září 2009. Společnosti ve skupině MVV Energie CZ: ZPRAVODAJ SKUPINY MVV news / září 2009 Představujeme Uherské Hradiště a CTZ s.r.o. Miroslav Kovářík o projektech MVV Energie CZ Tisková zpráva: Forenzní audit potvrdil oprávněnost ceny tepla Projekt EPC:

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH SBORNÍK KONFERENCE 4. 9. 2014 hrad Strakonice 1 2 KONFERENCE Nový zdroj fluidního spalování ve Strakonicích 4. 9. 2014 od 11:00 hod. v Rytířském sále na strakonickém

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

ELEKTROSTAV STRAKONICE, s.r.o. Prezentace společnosti

ELEKTROSTAV STRAKONICE, s.r.o. Prezentace společnosti ELEKTROSTAV STRAKONICE, s.r.o. Prezentace společnosti Strakonice, duben 2011 Společnost ELEKTROSTAV Strakonice byla založena 9.10.1992 v právní formě : Společnost s ručením omezeným Základem společnosti

Více

FIREMNÍ ČASOPIS 2010/2

FIREMNÍ ČASOPIS 2010/2 FIREMNÍ ČASOPIS 2010/2 INFORMACE, RADY, NÁVODY, LEGISLATIVA, OTÁZKY A ODPOVĚDI pomáhá chránit váš život Právní předpisy vztahující se k výstavbě a provozu BPS Metodika Národní inventarizace kontaminovanch

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Profil společnosti Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Společně najdeme řešení Let s find solution together O společnosti Společnost BSJ group

Více

Trh mobilního internetu se u nás za příští čtyři roky zdvojnásobí

Trh mobilního internetu se u nás za příští čtyři roky zdvojnásobí Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () TESCAN představil světový unikát Jaroslav Klíma, předseda představenstva společnosti TESCAN, s pokorou o tom, jak dojít k úspěchu www.prosperita.info

Více