Vážení obchodní přátelé,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení obchodní přátelé,"

Transkript

1 Vážení obchodní přátelé, Předem si Vás dovoluji pozdravit a poděkovat za zájem o spolupráci s naší firmou REUS group, s.r.o. a o předložení naší technické specifikace a cenové nabídky. Něco o společnosti : Firma REUS group, s.r.o byla založena v roce 2002,zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C,vložka jako nástupnická organizace z fyzické osoby, která v tomto oboru pracuje od roku Firma REUS group, s.r.o. má své sídlo na adrese nám. 14.října 1307/2,Praha 5, Smíchov , hlavní provozovna je na adrese Tyršova 180, Nymburk , kde v současné době je vedení firmy a kompletní zázemí. Firma má po celé ČR smluvní partnery, kteří nabízejí kompletní sortiment ve svých regionech, další naše pobočka je umístěna v Trnavě, kde je obchodní zastoupení pro Slovensko. Naše firma v současné době Vám může nabídnout : Sídlo firmy v Nymburce : projektovou činnost ve výstavbě provádění staveb, jejich změn a odstraňování dodávky a montáž technologických celků do vybavení staveb dodávky a montáže zemědělských technologií pro ŽV kompletní servis technologických dodávek kompletní výstavba a servis bioplynových stanic řešení využití odpadního tepla z bioplynových stanic

2 Další přednosti nabídnuté spolupráce : zpracování technické specifikace a cenové nabídky zdarma efektivní a přímá komunikace s jedním obchodním partnerem individuální přístup ke každé zakázce v rámci sjednané ceny je i kompletní poradenství v daném oboru dobré kontakty firmy na zahraniční dodavatele, informace a dodávky nejnovějších technologií zpracovávání podkladů pro dotace z EU Počet pracovníků firmy a odborná způsobilost REUS group, s.r.o. : Firma REUS group, s.r.o. v současné době celkově disponuje celkem 29 pracovníky, z toho jsou 2 pracovníci řídící, 2 pracovníci v sekretariátu firmy, 5 servisní a montážní technici, 2 stavební technici, 2 obchodní zástupci, ostatní jsou manuální pracovníci, dále spolupracujeme se stálými a lety prověřenými smluvními obchodními partnery dle potřeby jednotlivých zakázek. Naši odpovědný pracovníci mají požadované odborné stavební vzdělání a dlouhodobou odbornou praxi v daném oboru, dále těžíme ze získaných zkušeností z doposud realizovaných akcí, které se snažíme zužitkovat v dalších realizacích ku prospěchu zákazníka. Naši pracovníci mají všechny potřebné osvědčení, zkoušky a školení k provádění potřebných druhů prací a manipulace s potřebnou technikou. Technická vybavenost firmy : Firma REUS group, s.r.o. má v Nymburce centrální sklad pro ČR a SR, kde jsou k dispozici náhradní díly, další technologické celky a běžně použitelný stavební materiál, na montážní a servisní práce firma disponuje 5 servisními kompletně vybavenými vozy, na stavební činnost jsme vybaveni kompletně hlavními prostředky a mechanizací (UNC,vibrátory,bednění,sbíjecí kladiva,montážní plošiny ),méně běžné prostředky si zapůjčujeme u našeho smluvního partnera. Garance kvality nabízených služeb : Firma REUS group, s.r.o. u všech nabízených produktů a služeb Vám garantuje kvalitu dodaných stavebních a technologických celků a provedených stavebních a montážních prací a zároveň dodržení stanoveného termínu. Naší zárukou jsou bohaté zkušenosti v oboru, odbornost, znalost problematiky. K vyšší kvalitě přispívá značnou měrou také uplatňování moderních principů v oblasti dodávaných stavebních a technologických celků a prací. Zákazník se může spolehnou na dodržování všech požadovaných norem a splnění legislativních požadavků, zároveň na zajištění záručního a pozáručního servisu, což považujeme za samozřejmé.

3 Schéma nabídky služeb a zastoupených firem pro zemědělskou činnost : Firma REUS group, s.r.o. již dlouhodobě spolupracuje s mnoha zahraničními partnery, kteří jsou špičkou ve svém oboru, tyto firmy se snaží inovovat svou kompletní nabídku ve svém segmentu, modernizovat výrobu a tím snižovat celkové náklady a neustále udržovat cenové relace dodávaných technologických celků na konkurence schopné úrovni pro koncové zákazníky. Nabízené technologické celky disponují veškerými potřebnými atesty, návody na obsluhu, servisními manuály. Naše firma je připraveny řešit individuální požadavky zákazníků na dodávky technologický celků včetně případných stavebních úprav potřebných pro instalaci a provoz námi dodávaných technologií. Uskutečněné akce : ( cca za posledních 5 let v oblasti zemědělství a BPS ) - kompletní rekonstrukce ŽIVA a.s. farma Lipec, celkem 1200 ks prasnic, uzavřený obrat stáda, dochov, výkrm, vše na technologii mokrého krmení FUNKI, kompletní ventilace FUNKI, hrazení FUNKI - rekonstrukce výkrmen prasat PROAGRO Nymburk a.s., farmy Šumbor, Vrbice, Velenice, celkem 6000 ks, vše na mokré krmení FUNKI, rekonstrukce porodny prasnic Kostomlaty, suché krmení FUNKI + ventilace FUNKI, farma Velké Chvojno, vše na suché krmení dochovu selat a poroden prasnic + kompletní systém ventilace na 11 hal - rekonstrukce dochovny selat AGD Okřínek a.s., kompletní včetně stavební části, technologie suchého krmení FUNKI, ventilce FUNKI hrazení FC, špunt systém FOG - rekonstrukce porodny prasnic 1.ZAS Chorušice a.s., kompletní včetně stavby, technologie suchého krmení, ventilace, hrazení FC, dochovna selat suché ;

4 vícefázové krmení FUNKI, ventilace, výkrm prasat technologie mokrého krmení FUNKI - rekonstrukce farmy prasat Poděbradská Blata a.s. porodna prasnic včetně stavebních úprav, suché krmení a ventilace FUNKI, hrazení FC, rekonstrukce výkrmu prasat, mokré krmení a ventilace FUNKI, hrazení FC - kompletní odkliz kejdy PIAS Suchdol a.s. včetně stavební části špunt systém dánské firmy FOG - rekonstrukce odchovny prasniček RCHP Benátky s.r.o. kompletní včetně stavby, technologie suchého vícefázového krmení FUNKI, ventilace FUNKI, sila CHORE TIME, hrazení FC, špunt systém FOG - kompletní rekonstrukce farmy skotu DV Libeň Vtelno farma Střemy, 1 fáze rekonstrukce na 216 ks, kompletně na kejdové hospodářství nadzemní nádrž na kejdu KOHIMEX 3600 m 3, čerpání a míchání firmy BAUER - kompletní rekonstrukce farmy skotu AGRO Březno a.s. farma Židněves, celkově na 350 ks, dojírna Agromilk trigon 8x7x5, stelivové ustájení - novostavba nadzemní nádrže na kejdu ZODV Újezd u Uničova, včetně míchání a čerpání kejdy BAUER, přečerpávání BAUER z jímky u stájí - rekonstrukce kejdového hospodářství ZS Ostřetín a.s., šípové lopaty JOZ, separace kejdy, míchání a čerpání kejdy BAUER, stlaní separátem - rekonstrukce kejdového hospodářství ZD Bohuňovice s.r.o., nadzemní nádrž na kejdu, separace kejdy, čerpání a míchání kejdy, stlaní separátem - novostavby skladovacích hal na obilí 1.ZAS Chorušice a.s. kompletní novostavby skladovacích hal, nosná ocelová konstrukce - rekonstrukce výkrmny prasat RCHP Benátky s.r.o. kompletní rekonstrukce na 2600 ks prasat včetně stavby, špunt systému FOG, technologie ustájení FC a mokrého krmení a ventilace ACO FUNKI - novostavba kejdového hospodářství Poděbradská Blata a.s. nádrž na kejdu KOHIMEX 5000 m 3 včetně technologie čerpání a míchání BAUER, technologie přečerpávání BAUER ze stávajících jímek - novostavba stáje skotu AGRO Sokoleč a.s. 1.fáze novostavby stáje skotu na 140 ks včetně mléčnice a kompletního zázemí, lopaty na odkliz kejdy JOZ, nová nádrž na kejdu KOHIMEX 4000 m 3 včetně technologie čerpání a míchání BAUER, betonové přečerpávací zemní jímky na kejdu - novostavba kejdového hospodářství AGD Senice a.s. nádrž na kejdu KOHIMEX 2100 m 3 včetně technologie míchání a přečerpávání BAUER, technologie přečerpávání BAUER ze stávajících jímek - novostavba kejdového hospodářství AGRO Energo a.s. farma Žihle nádrž na kejdu KOHIMEX 5000 m 3 včetně technologie míchání a přečerpávání BAUER, separátor BAUER S kompletní rekonstrukce stavby výkrmu prasat pro AGRO Jesenice a.s. farma Radovesice, stáj pro 2600 ks prasat ve výkrmu, špunt systém FOG,technologie osvětlení AGRILIGHT - novostavba kejdového hospodářství AGRO Jesenice a.s. farma Radovesice nádrž na kejdu KOHIMEX 6000 m 3 včetně technologie míchání a čerpání BAUER - novostavba kejdového hospodářství AGRO Jesenice a.s. farma Hodkovice nádrž na kejdu KOHIMEX 5000 m 3 včetně technologie míchání a čerpání BAUER - novostavba kejdového hospodářství 1.ZAS Chorušice a.s. farma Velký Újezd nádrž na kejdu 1200 m 3 včetně technologie míchání a čerpání BAUER

5 - kompletní dodávka technologie pro VOD Stěbořice farma Jezdkovice dodávka osvětlení AGRILIGHT, shrnovacích lopat JOZ, přihrnovací lopata JOZ, technologie separace kejdy a míchání,čerpání BAUER - kompletní dodávka technologie pro TYRES Kněžmost a.s. farma Kněžmost dodávka technologie dojení DAIRYMASTER 2 x 22, shrnovací lopaty a vynášecí dopravník na hnůj JOZ, technologie hrazení a napáječek, nádrž na odpadní vody a kejdu KOHIMEX 600 m 3 včetně technologie míchání, čerpání a přečerpávání BAUER - kompletní rekonstrukce VKK pro 548 ks skotu pro ZAS Bečváry a.s. farma Bečváry, kompletní rekonstrukce stavební i technologické části, předělání na stlaní separátem, shrnovací lopaty a diagonální rošty JOZ, technologie hrazení COW WELFARE, technologie osvětlení AGRILIGHT, technologie míchání,čerpání a separace BAUER - novostavba kejdového hospodářství pro ZS Sloveč a.s. farma Sloveč nádrž na kejdu KOHIMEX 5000 m 3, technologie čerpání a míchání BAUER - kompletní dodávka technologie pro ZS Ostřetín a.s. farma Dolní Jelení, novostavba stáje pro mladý dobytek, shrnovací lopaty a diagonální rošt JOZ, osvětlení AGRILIGHT, technologie čerpání a míchání BAUER Schéma nabídky služeb a zastoupených firem pro bioplynové stanice :

6 Firma REUS group, s.r.o. spolupracuje při dodávce technologických celků a samotné výstavbě bioplynových stanic s firmou REUS Energy G.m.b.H., které těží ze svých bohatých zkušeností z dob minulých, kdy firma vlastněná Dip.Ing. Adamem Burgrem, který před tím založil, vlastnil firmu UTS od roku 1992, kde vyvíjeli první technologie bioplynových stanic, kterou v roce 2007 prodal a založil firmu REUS Energy G.m.b.H., která jde jinou inovativní cestou vývoje technologických celků pro bioplynové stanice a technologie využití odpadního tepla. Firma vyvinula nový směr technologií, který obsahuje celkem 8 patentů včetně názvu BIO PACT, za použití těchto technologií se výrazně snižuje vlastní spotřeba elektrické i tepelné energie bioplynové stanice, dále je prokázána cca 15% úspora na nutném množství vstupních substrátů a další nesporné výhody a úspory na následném provozu těchto inovativních technologií bioplynových stanic. Dále firma REUS group, s.r.o. navázala následnou spolupráci s firmou b.r.e. G.m.b.H., kterou taktéž vlastní Dip.Ing. Adam Burger, tato firma je autorizovaná na kontrolu provozu bioplynových stanic, vykonává audity na provoz bioplynových stanic, kdy naše firma přebírá letité zkušenosti, které se snažíme dále používat a předávat do nových projektů bioplynových stanic. V uplynulém roce jsme navázali spolupráci s novou firmou NEW eco-tec G.m.b.H., která je na trhu od roku 2009 a vyrábí a dodává technologie na kompletní využití odpadního tepla z bioplynových stanic. Nabízí několik typu pásových sušiček, které jsou navrženy na provoz jako bioplynová stanice tj h/rok, tyto technologie umožňují sušení jak tekutého digestátu přímo z koncového skladu, tak separovaného digestátu, tato usušená frakce se dále může zpracovávat do pelet,briket, které je možno použít v teplárnách, výtopnách. Naše firma je připravena individuálně řešit požadavky všech zákazníků na dodávky technologických i stavebních celků pro bioplynové stanice a s tím související technologické dodávky. Reference spolupracujících firem na dodávky BPS : - BPS BIOENERGIE Reger, Gruntergernbacg, 1 x 340 kw, s využítím odpadního tepla na vytápění domácností, - BPS BIOENERGY Taglaching, Bruch, 2 x 340 kw, s využitím odpadního tepla na sušení dřevní štěpky, - BPS BIOENERGY Zollner, Eitting, 3 x 340 kw, stavěno po etapách, s využitím odpadního tepla na zpětnou výrobu elektrické energie - BPS Agrargenossenschaft, Langenwetzendorf, 1 x 625 kw, 1 x 1,2 MW, 1 x 1,6 MW, stavěno po jednotlivých etapách, s využitím odpadního tepla na vytápění domácností, průmyslových objektů, sušení digestátu - BPS AGRO Jesenice a.s. dostavba dofermentoru a koncového skladu, 1 x 1 MW, s využitím odpadního tepla na vytápění vlastních objektů v areálu firmy - BPS BIOGAS Grasleben GmbH, Grasleben, 3 x 340 kw, stavěno po etapách, s využitím odpadního tepla na vytápění průmyslových objektů, sušení digestátu - BPS Biogas Heeseberg a Co. KG Jerxhaim GmbH, 500 kw, krmení kukuřičná siláž, travní siláž, s využitím odpadního tepla na topení místních objektů - BPS - Biogas Heeseberg a Co. KG Twieflingen GmbH, 500 kw, krmení kukuřičná siláž, travní siláž, s využitím odpadního tepla na topení objektů - BPS Konrad und Gisela Zollner GbR, 500 kw, krmení hnůj, NaWaRo, kejda, s využitím odpadního tepla na dosoušení dřevní štěpky

7 - BPS Heitling Anlagenbau GmbH a Co. KG, 500 kw, krmení kejda, odpad ze sušičky, kukuřice, s využitím odpadního tepla na sušičku - BPS Agrarenenergie Roding eg,, 600 kw, krmení kejdou,travní siláž, GPS, s využitím odpadního tepla na vytápění stávajících objektů - BPS Biogaspark Neckar Odenwald GmbH, 715 kw, krmení travní siláží, kukuřičná siláž, močůvka, s využitím odpadního tepla na dosoušení dřevní štěpky - BPS Biogas Grasleben GmbH a Co. KG,výkon 750kW, krmení prasečí kejda, travní siláž, GPS, s využitím odpadního tepla na vytápění stávajících objektů - BPS UZZOG Bioenergie GmbH a Co. KG, 845 kw, krmení NaWaRo, kejda, odpad ze sušičky, s využitím odpadního tepla na sušení zemědělských komodit - BPS Biogasanlage Eggertshofen, 890 kw, krmení cukrovarnické řízky, zbytky ovoce, močůvka, s využitím odpadního tepla na vytápění stávajících objektů - BPS Biogasanlage Soehnenergy, 1,15 MW, krmení travní siláž, GPS, s využitím odpadního tepla na sušení digestátu z koncového skladu, možnost peletování a prodeje do tepláren - BPS Biogasanlage Johann Greimel, 1,6 MW, krmení travní siláž, kukuřičná siláž, hnůj, kejda, s využitím odpadního tepla na sušení tekutého digestátu z koncového skladu - BPS Biogasanlage Landenwetzendorf, 3 MW, krmení prasečí a hovězí hnůj, travní siláž, močůvka, s využitím odpadního tepla na vytápění stávajících objektů a na sušení tekutého digestátu z koncového skladu - BPS AGRO Energo a.s., 1 MW, dostavba koncového skladu s kompletním přečerpáváním, separace digestátu - BPS AGROPEX s.r.o., 1 MW, kompletní výstavba, krmení močůvka, kukuřičná siláž, drůbeží trus, travní siláž s plánovaným využitím odpadního tepla na sušení digestátu sušičkou firmy NEW EcoTec - a mnoho dalších již uskutečněných akcí.. Firma REUS group, s.r.o. je plně připravena nabídnout spolupráci na dalších nových projektech, nabídnout s našimi zahraničními partnery kompletní řešení zadaného projektu, zajistit kompletní výstavbu, financování, dodávku a montáž, zároveň záruční i pozáruční servis. Těšíme se na další otevřené výzvy a projekty, kteří jiní nezvládnou. Děkujeme za Váš zájem a jsme s pozdravem Petr Slanička REUS group,s.r.o. ředitel firmy

VEPASPOL Olomouc, a. s. Paseka č.p. 270, PSČ 783 97 IČ: 47672846

VEPASPOL Olomouc, a. s. Paseka č.p. 270, PSČ 783 97 IČ: 47672846 VEPASPOL Olomouc, a. s. Paseka č.p. 270, PSČ 783 97 IČ: 47672846 okres Olomouc Olomoucký kraj Česká republika NABÍDKA NA PRODEJ Hospodářství Velký Týnec, Bystřická č.p. 415, PSČ 783 72 Hospodářství je

Více

Orientační měrné náklady zemědělských staveb

Orientační měrné náklady zemědělských staveb Tab. : 155 Orientační měrné náklady zemědělských staveb Celkové náklady stavby [Kč/měr.jedn.] Měrná jedn. a. Skot - novostavby - dojnice 1 Bezstelivová stáj, rozpon 32 m, pro 300 dojnic. Třířadé uspořádání,

Více

Profil společnosti bauer technics

Profil společnosti bauer technics Profil společnosti bauer technics www.bauer-technics.com PROJECT DEVELOPMENT, SPECIALITA BAUER TECHNICS Společnost nabízí vlastní propracované know-how, optimální technologická a stavební řešení a ty nejlepší

Více

1. Obsahy dusíku, fosforu a draslíku ve statkových hnojivech (uvedeno po odpočtu skladovacích ztrát, vztaženo k uvedenému obsahu sušiny)

1. Obsahy dusíku, fosforu a draslíku ve statkových hnojivech (uvedeno po odpočtu skladovacích ztrát, vztaženo k uvedenému obsahu sušiny) 1. Obsahy dusíku, fosforu a draslíku ve statkových hnojivech (uvedeno po odpočtu skladovacích ztrát, vztaženo k uvedenému obsahu sušiny) Statkové hnojivo Dusík (N) Fosfor (P 2 O 5 ) Průměrný obsah sušiny

Více

OPTIMALIZACE PROVOZU BPS Z POHLEDU TECHNIKY A LEGISLATIVY

OPTIMALIZACE PROVOZU BPS Z POHLEDU TECHNIKY A LEGISLATIVY OPTIMALIZACE PROVOZU BPS Z POHLEDU TECHNIKY A LEGISLATIVY Gabriela Smetanová Žďár nad Sázavou 24.5.2016 FARMTEC a. s. všechny stupně projekční činnosti stavby pro všechny kategorie skotu a prasat dojírny

Více

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů Příloha č. 10 (Příloha č. 2 NV č. 615/2006 Sb.) Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů 1. Stanovení kategorie zemědělských zdrojů Kategorie zemědělského

Více

7 Používání hnojiv, pomocných látek a substrátů

7 Používání hnojiv, pomocných látek a substrátů (platí od 151. 8. 2014 do 14. 8. 2017) 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb. a vyhlášky č. 229/2017 Sb. 7 Používání hnojiv,

Více

Výběrové řízení A2149

Výběrové řízení A2149 Informační memorandum Výběrové řízení A2149 prodej zemědělského areálu určeného k chovu prasat, obec Mimoň, Liberecký kraj Obsah Úvod...3 Předmět výběrového řízení...3 Popis nemovitých věcí...5 Katastrální

Více

Rok / Modulové Biofermentory. Postavte si malou BPS.

Rok / Modulové Biofermentory. Postavte si malou BPS. Rok / 2016. Modulové Biofermentory Moduly pro stavbu a realizaci malé BPS Moduly pro zpracování BRKO kompostárny Využití pro intenzivní chov ryb. Využití modulového systému BPS V intenzivním chovu ryb.

Více

ENERSOL 2017 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2017 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2017 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ BIOPLYNOVÁ STANICE KOSOVA HORA Anna Řeháková Autor (jméno, kontakt):

Více

bioplynové stanice, hydrotermální karbonizace a anaerobní fermentační procesy

bioplynové stanice, hydrotermální karbonizace a anaerobní fermentační procesy Řešení čerpání pro bioplynové stanice, hydrotermální karbonizace a anaerobní fermentační procesy Spolehlivé řešení pro plnění, čerpání, dávkování. Kdo jsme Proč čerpadla WANGEN? Naše jméno WANGEN vychází

Více

STAVBY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

STAVBY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ STAVBY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ Ing. Jitka Mrázková Ing. Ondřej Hrubý BD TECH s.r.o. BD TECH s.r.o. 1 ÚVOD Veškeré objekty pozemních staveb sloužící živočišné a rostlinné výrobě V uplynulých letech velká progrese

Více

bioplynové stanice, hydrotermální karbonizace a anaerobní fermentační procesy

bioplynové stanice, hydrotermální karbonizace a anaerobní fermentační procesy Řešení čerpání pro bioplynové stanice, hydrotermální karbonizace a anaerobní fermentační procesy Spolehlivé řešení pro plnění, čerpání, dávkování. Kdo jsme Proč čerpadla WANGEN? Naše jméno WANGEN vychází

Více

Možnosti využití TEPLA z BPS

Možnosti využití TEPLA z BPS Možnosti využití TEPLA z BPS Proč využívat TEPLO z bioplynové stanice Zlepšení ekonomické bilance BPS Výkupní ceny, dotace Tlak na max. využití TEPLA Možnosti využití TEPLA Vytápění objektů, příprava teplé

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí Veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01Z86MH* Čj: MSK 85309/2018 Sp. zn.: ŽPZ/16599/2018/Kal 208.3 V10 Vyřizuje: Ing. Andrea Kaločajová

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Průmyslové stavby Bytové stavby Stavby občanské vybavenosti Vodohospodářské a inženýrské stavby Dřevěné konstrukce se styčníkovými deskami

Průmyslové stavby Bytové stavby Stavby občanské vybavenosti Vodohospodářské a inženýrské stavby Dřevěné konstrukce se styčníkovými deskami Červen 2012 Profil společnosti Hlavní obory činnosti Zemědělské stavby Průmyslové stavby Bytové stavby Stavby občanské vybavenosti Vodohospodářské a inženýrské stavby Dřevěné konstrukce se styčníkovými

Více

Moduly pro stavbu a realizaci malé BPS. Postavte si malou BPS. Nevozte peníze na skládku

Moduly pro stavbu a realizaci malé BPS. Postavte si malou BPS. Nevozte peníze na skládku 2016 Moduly pro stavbu a realizaci malé BPS. Postavte si malou BPS. Nevozte peníze na skládku Více stupňový systém zpracování BRKO a BRO včetně živnostenských vybraných odpadů a hygienizace Svoz BRKO a

Více

www.verner.sk www.verner-golem.cz Společnosti VERNER SK a VERNER GOLEM vznikli jako pokračovatelé značky VERNER, která je na Evropském trhu od roku 1991. Společnost VERNER SK s.r.o. se zaměřila na výrobu

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

Dávkování surovin mokrou cestou. Ing. Miroslav Esterka

Dávkování surovin mokrou cestou. Ing. Miroslav Esterka Dávkování surovin mokrou cestou Ing. Miroslav Esterka Faktory ovlivňující proces tvorby bioplynu Provozní parametry: - typ míchání - způsob dávkování - homogenita substrátu Fyzikálně chemické faktory:

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci.

integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci. V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (CHP) Elektřina. Domy, stáje, průmysl. Sklad kvasných produktů. Přepouštění substrátu

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (CHP) Elektřina. Domy, stáje, průmysl. Sklad kvasných produktů. Přepouštění substrátu BIOPLYNOVÉ STANICE Společnost AGROMONT VIMPERK byla založena a zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích 1. července 1992 jako společnost s ručením omezeným a jako ryze český

Více

Rozvodí, spol. s r.o.

Rozvodí, spol. s r.o. Rozvodí, spol. s r.o. vyhlašuje ve spolupráci se STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., České Budějovice, v souladu s Příručkou pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 2020, verze

Více

AKCE: Přednáška Technologie výroby a zpracování bioplynu Stanislav Bureš. Datum: 27. 11. 2014

AKCE: Přednáška Technologie výroby a zpracování bioplynu Stanislav Bureš. Datum: 27. 11. 2014 AKCE: Přednáška Technologie výroby a zpracování bioplynu Stanislav Bureš. Datum: 27. 11. 2014 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Více

AK a obnovitelné zdroje energie

AK a obnovitelné zdroje energie AK a obnovitelné zdroje energie 27. listopadu 2012, CZ Biom Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál zemědělské půdy v ČR pro OZE Přínosy

Více

AHK-obchodní cesta do České republiky Využití bioplynu k výrobě tepla a elektřiny 21.-25. října 2013. Kogenerační jednotky a zařízení na úpravu plynu

AHK-obchodní cesta do České republiky Využití bioplynu k výrobě tepla a elektřiny 21.-25. října 2013. Kogenerační jednotky a zařízení na úpravu plynu AHK-obchodní cesta do České republiky Využití bioplynu k výrobě tepla a elektřiny 21.-25. října 2013 Kogenerační jednotky a zařízení na úpravu plynu Dreyer & Bosse Kraftwerke GmbH, Streßelfeld 1, 29475

Více

Počáteční stanovení cílů projektu výstavby bioplynové stanice

Počáteční stanovení cílů projektu výstavby bioplynové stanice Počáteční stanovení cílů projektu výstavby bioplynové stanice Výstavba bioplynové stanice farmářského typu na principu mokré anaerobní fermentace v mezofilním režimu Maximalizace využití odpadního tepla

Více

univerzální bioplynové stanice

univerzální bioplynové stanice univerzální bioplynové stanice Naše společnost. Jsme výhradním zástupcem firmy Biogas Hochreiter GmbH v České republice a východní Evropě včetně Ruska. Provádíme kompletní realizace bioplynových stanic

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornajdelrvd) IV.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornajdelrvd) IV. IV. Platné znění části vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb., s vyznačením navrhovaných změn *** 7 Používání hnojiv, pomocných látek a substrátů

Více

Bioplynová stanice. Úvod. Immobio-Energie s.r.o. Jiráskovo nám. 4 Tel.: 377 429 799 326 00 Plzeň Fax: 377 429 921 contact@immobio-energie.

Bioplynová stanice. Úvod. Immobio-Energie s.r.o. Jiráskovo nám. 4 Tel.: 377 429 799 326 00 Plzeň Fax: 377 429 921 contact@immobio-energie. Ing. Diana Sedláčková Mobil: 728 019 076 Bioplynová stanice Úvod Vznik bioplynu z organických látek i využití methanu k energetickým účelům je známo již dlouho. Bioplyn je směs methanu, oxidu uhličitého

Více

Jsme mezinárodní. skupina agrikomp: cca 800 zaměstnanců z toho 150 je jich zaměstnáno v agrikomp Bohemia.

Jsme mezinárodní. skupina agrikomp: cca 800 zaměstnanců z toho 150 je jich zaměstnáno v agrikomp Bohemia. Stavby pro nakládání s BRO Jsme mezinárodní Skupina agrikomp skupina agrikomp: cca 800 zaměstnanců z toho 150 je jich zaměstnáno v. 22.9.2016 Ing. Ondřej Frič http://www.agrikomp.cz Vlastní pobočky a partneři

Více

Technologie kotlů na biomasu Smart 150 500 kw Možnost umístění plynového / olejového zálohového kotle Kompletní dodávka palivového hospodářství

Technologie kotlů na biomasu Smart 150 500 kw Možnost umístění plynového / olejového zálohového kotle Kompletní dodávka palivového hospodářství Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům MOBILNÍ KOTELNA SMART CABIN 10 00 kw Technologie kotlů na biomasu Smart 10 00 kw Možnost umístění plynového / olejového zálohového kotle Kompletní dodávka

Více

Teplovod Klučenice - od myšlenky k realizaci za pár měsíců

Teplovod Klučenice - od myšlenky k realizaci za pár měsíců - od myšlenky k realizaci za pár měsíců Olomouc 7.- 8. listopadu 2017 Stanislav Žák Robert Štefanec Moyzesova 2/B 902 01 Pezinok +421 2 381 00 996 +421 907 893 203 info@nrgflex.sk www.nrgflex.sk Obsah

Více

ZD Bílovec agro a.s. Velké Albrechtice č.p. 306 Integrované povolení čj. MSK /2008 ze dne

ZD Bílovec agro a.s. Velké Albrechtice č.p. 306 Integrované povolení čj. MSK /2008 ze dne ZD Bílovec agro a.s. Velké Albrechtice č.p. 306 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má

Více

Vyjádření k žádosti o změnu integrovaného povolení společnosti JHYB s.r.o. pro zařízení Šlechtitelský chov prasat Jakubovický Dvůr

Vyjádření k žádosti o změnu integrovaného povolení společnosti JHYB s.r.o. pro zařízení Šlechtitelský chov prasat Jakubovický Dvůr Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57 587 33 Jihlava Váš dopis č. j. / ze dne Naše č. j. Vyřizuje / linka Praha, dne KUJI 47440/2019 / 17. 6. 2019 CEN/20.7/1359/2019

Více

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s.

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpora v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ se poskytuje pouze na a) investice,

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Normativy spotřeby nafty v rámci jednotlivých pracovních operací a činností spojených s chovem hospodářských zvířat v České republice Objednací list

Více

VYUŢITÍ ODPADŮ A SUROVIN ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PROVOZU K VÝROBĚ BIOPLYNU. Ing Jaroslav Váňa CSc

VYUŢITÍ ODPADŮ A SUROVIN ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PROVOZU K VÝROBĚ BIOPLYNU. Ing Jaroslav Váňa CSc VYUŢITÍ ODPADŮ A SUROVIN ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PROVOZU K VÝROBĚ BIOPLYNU Ing Jaroslav Váňa CSc Použitelné druhy biologických odpadů zemědělské odpady o z rostlinné výroby, o z živočišné výroby, odpady z potravinářského

Více

Smart Cabin kw

Smart Cabin kw Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům Mobilní Kotelny na Biomasu rady Smart Cabin 150 500 1500 kw Technologie kotlů na biomasu Smart 150 500 1500 kw Možnost umístění plynového / olejového

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 HOLŠTÝN. Farma: Podnik: DV Batelov. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.cz

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 HOLŠTÝN. Farma: Podnik: DV Batelov. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.cz Batelov Podnik: DV Batelov Družstvo vlastníků v Batelově hospodaří na 300 ha zemědělské půdy v jihlavském okresu, kraji Vysočina. Na farmě v současnosti chovají 350 holštýnských krav, dojí se jich asi

Více

Beskyd Agro a.s. Palkovice Středisko chovu prasat Kunčičky Integrované povolení čj. MSK 66503/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

Beskyd Agro a.s. Palkovice Středisko chovu prasat Kunčičky Integrované povolení čj. MSK 66503/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Rozvoj slovenskej elektroenergetiky v kontexte Európskeho priestoru BIOPROJECT s.r.o. Bc. Pavel Koman

Rozvoj slovenskej elektroenergetiky v kontexte Európskeho priestoru BIOPROJECT s.r.o. Bc. Pavel Koman www.bioproject.cz Rozvoj slovenskej elektroenergetiky v kontexte Európskeho priestoru BIOPROJECT s.r.o. Bc. Pavel Koman PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Společnost BIOPROJECT s.r.o. je přední českou firmou v oblasti

Více

Nabídka - Podolí u Brna, veřejné osvětlení v ulici Za Obecním úřadem. Nabídka se svítidly TechniLed.

Nabídka - Podolí u Brna, veřejné osvětlení v ulici Za Obecním úřadem. Nabídka se svítidly TechniLed. Nabídka - Podolí u Brna, veřejné osvětlení v ulici Za Obecním úřadem. Nabídka se svítidly TechniLed. Nabídka - rozpis - 8 stožárů včetně svítidel, veřejné osvětlení v ulici Za Obecním úřadem, podle projektu

Více

VZ/2017/07/OSM/ZZ Výstavba chodníku v ulici Úžická, Odolena Voda SMLOUVA O DÍLO

VZ/2017/07/OSM/ZZ Výstavba chodníku v ulici Úžická, Odolena Voda SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 VZ/2017/07/OSM/ZZ Výstavba chodníku v ulici Úžická, Odolena Voda SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: 0138/2017/MěÚ uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012

Více

Produkční stáj pro dojnice stelivové dojnice 165 600 198. stelivové dojnice 65 600 78. Boudy pro telata stelivové telata 85 75 13

Produkční stáj pro dojnice stelivové dojnice 165 600 198. stelivové dojnice 65 600 78. Boudy pro telata stelivové telata 85 75 13 Praha: 4.3.2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: Spis. značka 008714/2014/KUSK SZ_008714/2014/KUSK/8 Vyřizuje: Ing. Daniela Zemanová/345 Značka: OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

LUKROM, plus s.r.o. Výkrm prasat Lesní Dvůr Integrované povolení čj. MSK 15731/2015 ze dne

LUKROM, plus s.r.o. Výkrm prasat Lesní Dvůr Integrované povolení čj. MSK 15731/2015 ze dne V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Nabídka č. 05052046 Investor: Roman a Iveta Králíkovi RD Běštín par.22/7 Email: Tel.: Zadavatel:

Více

Úklid kejdy Druhy mechanických lopat: Hydraulické dopravníky a vynašeče Elektrické ponorné čerpadlo Čerpadlo s ocelovým teleskopem

Úklid kejdy Druhy mechanických lopat: Hydraulické dopravníky a vynašeče Elektrické ponorné čerpadlo Čerpadlo s ocelovým teleskopem Úklid kejdy Správný systém odklizu kejdy je jedním z nejdůležitějších faktorů dobré funkce stáje. Dodávány jsou spolehlivé shrnovací lopaty (lanové, řetězové, hydraulické) pro stáje bezstelivové i stlané.

Více

c N I A Váš dopis č.j. / ze dne Naše č.j. / značka Vyřizuje / linka Praha / dne /2016/KUSK

c N I A Váš dopis č.j. / ze dne Naše č.j. / značka Vyřizuje / linka Praha / dne /2016/KUSK c N I A 6 0 0 2 2 7 Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Zborovská 11 150 21 Praha 5 L Váš dopis č.j. / ze dne Naše č.j. / značka Vyřizuje / linka Praha / dne 004583/2016/KUSK

Více

Energetické služby se zárukou

Energetické služby se zárukou Energetické služby se zárukou BANKA BUSINESS CENTRUM Poskytovatel komplexních energetických služeb a spolehlivý dodavatel elektřiny Skupina Enel 40 98 1,9 61 73 42 zemí GW milionu milionu tisíc % na ctyrech

Více

Výroba a úspora energií. Výběr z referenčních realizací Výroba a úspora energií

Výroba a úspora energií. Výběr z referenčních realizací Výroba a úspora energií Výroba a úspora energií Výběr z referenčních realizací 2008-2017 Výroba a úspora energií 1 Vybrané realizace z oblasti průmyslu Máme za sebou celou řadu úspěšných realizací: výstavby fotovoltaických elektráren,

Více

Efektivní manipulace kejdy s DeLaval technologií

Efektivní manipulace kejdy s DeLaval technologií Efektivní manipulace kejdy s DeLaval technologií Klíčovým faktorem pro každou farmu je množství kejdy. Časté čištění kejdy zlepšuje hygienu a pohodlí dojnic. Efektivní manipulace je předpokladem lepší

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE s plynulou regulací výkonu 3,5-12kW

Více

SEPCOM BIOGAS. SEPCOM FARM Separátor kejdy

SEPCOM BIOGAS. SEPCOM FARM Separátor kejdy SEPRE PEVNÝH KPLNÝH LÁTEK IMPINTI DI ONGLOMERTO OSO SEPOM IOGS Separátor digestátu SEPOM FRM Separátor kejdy Separátor kejdy SEPOM FRM Opětovné využití kejdy nabízí nesmírné výhody v rámci dopravy, skladování,

Více

8 Ekonomická rozvaha bioplynové stanice

8 Ekonomická rozvaha bioplynové stanice 8 Ekonomická rozvaha bioplynové stanice 8.1 Modelová kalkulace investičních nákladů pro účel ekonomické rozvahy PS CELKEM SO CELKEM IN CELKEM 39 646 800 Kč 7 632 250 Kč 47 279 050 Kč Podrobnosti jsou uvedeny

Více

tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 0014000264 Montážní partner: E-mail: Tel.: Investor: Jiří Seifert Ranná E-mail: seifert24@seznam.cz tel.: 603263820 Vytvořil:

Více

Bioplyn - hořlavý a energeticky bohatý plyn

Bioplyn - hořlavý a energeticky bohatý plyn Bioplyn - hořlavý a energeticky bohatý plyn je použitelný ke kogenerační výrobě elektrické energie a tepla je skladovatelný a po úpravě na biomethan může být použit jako zemní plyn biomethan je použitelný

Více

Úvod... 4. Bioplynová stanice... 5. Provoz bioplynové stanice... 6. Produkty anaerobní digesce... 7. Bioplynová stanice Načeradec...

Úvod... 4. Bioplynová stanice... 5. Provoz bioplynové stanice... 6. Produkty anaerobní digesce... 7. Bioplynová stanice Načeradec... Obsah Úvod... 4 Bioplynová stanice... 5 Provoz bioplynové stanice... 6 Produkty anaerobní digesce... 7 Bioplynová stanice Načeradec... 8 Technické informace... 9 Složení plynu... 10 Postup krmení... 11

Více

Skupina agrikomp. Jsme mezinárodní. skupina agrikomp: cca 800 zaměstnanců z toho 150 je jich zaměstnáno v agrikomp Bohemia.

Skupina agrikomp. Jsme mezinárodní. skupina agrikomp: cca 800 zaměstnanců z toho 150 je jich zaměstnáno v agrikomp Bohemia. agrikomp Bohemia Skupina agrikomp Jsme mezinárodní skupina agrikomp: cca 800 zaměstnanců z toho 150 je jich zaměstnáno v agrikomp Bohemia. Vlastní pobočky a partněři v: - Velké Británii - Irsku - Francii

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Sídlo: Strnady 136, 252

Více

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Příspěvek na tepelné čerpadlo

Příspěvek na tepelné čerpadlo Energeticky úsporná řešení Příspěvek na tepelné čerpadlo Chcete ušetřit více než 50 % nákladů na energie? Chcete mít kvalitní a ekologický systém vytápění a ohřevu vody? Proč tepelné čerpadlo? Mnoho prozíravých

Více

Příspěvek na tepelné čerpadlo

Příspěvek na tepelné čerpadlo Energeticky úsporná řešení Příspěvek na tepelné čerpadlo Chcete ušetřit více než 50 % nákladů na energie? Chcete mít kvalitní a ekologický systém vytápění a ohřevu vody? Proč tepelné čerpadlo? Mnoho prozíravých

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka č. 00201518039 Montážní partner : E-mail: Tel.: Zadavatel: Jaroslav Škeřík Rabštejnská

Více

Základní charakteristika

Základní charakteristika Základní charakteristika Plynové kogenerační jednotky (KGJ) značky ADW jsou modulové stavebnicové systémy určené k zástavbě do strojoven, určené k trvalé výrobě elektřiny a tepla. Jako palivo je standardně

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka 002136248654 Investor : Montážní firma: ENVIRA Group s.r.o. Petr Gajdoš E-mail :

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL85 (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL85 (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL85 (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2015090201 Montážní partner: Investor: David Kamenický Rajhrad email: Tel.:

Více

4. Odpady v zemědělsko - potravinářském komplexu. Odpady z živočišné výroby a jejich zpracování

4. Odpady v zemědělsko - potravinářském komplexu. Odpady z živočišné výroby a jejich zpracování 4. Odpady v zemědělsko - potravinářském komplexu Odpady z živočišné výroby a jejich zpracování 1 Zdroj znečištění povrchových a odpadních vod Hnůj, močůvka, hnojůvka Nevhodné uložení odpadu Škodlivé mikroorganismy

Více

V Z O R O V Á Ř E Š E N Í CENTRÁLNÍ SKLADY KEJDY PRO OBLASTI SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD

V Z O R O V Á Ř E Š E N Í CENTRÁLNÍ SKLADY KEJDY PRO OBLASTI SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD Katalog skladů kejdy pro oblasti se zvýšenou ochranou vod Zásady správné zemědělské praxe Obsah V Z O R O V Á Ř E Š E N Í CENTRÁLNÍ SKLADY KEJDY PRO OBLASTI SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD Vstupní údaje 1. Centrální

Více

Tab. č.: 157. Číselník způsobilých výdajů pro živočišnou výrobu. Měrná jednotka (měr.j.)

Tab. č.: 157. Číselník způsobilých výdajů pro živočišnou výrobu. Měrná jednotka (měr.j.) Tab. č.: 157 Číselník způsobilých výdajů pro živočišnou výrobu Bezstelivová boxová stáj, dřevěná konstrukce, kapacita 300 dojnic 1. Skot - dojnice 1 Stavební náklady Kč/UM 48 000 X 2 Technologie (dojení,

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka 002136247893 Investor : Hrstka Rd Podsedice Tel: Email: Montážní firma: Tomáš Mach

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Nabídka č. 25032037 Zadavatel: VODAPLYNTOPENÍ HOLICE s.r.o. Jiří Kamenický Email: votopholice@seznam.cz

Více

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

Projekt multifunkční energeticky soběstačné linky pro intenzivní a efektivní zpracování BRO a TAP. Ing. Pavel Omelka

Projekt multifunkční energeticky soběstačné linky pro intenzivní a efektivní zpracování BRO a TAP. Ing. Pavel Omelka Projekt multifunkční energeticky soběstačné linky pro intenzivní a efektivní zpracování BRO a TAP Ing. Pavel Omelka Hospodaření s bioodpady 1) Kompostování komunitní a malé kompostárny < 150 t odpadu/rok

Více

Teplo komfort. 1 Komu je Teplo komfort určeno 2 Charakteristika produktu 3 Varianty produktu 4 Výhody produktu 5 Další služby

Teplo komfort. 1 Komu je Teplo komfort určeno 2 Charakteristika produktu 3 Varianty produktu 4 Výhody produktu 5 Další služby Teplo komfort 1 Komu je Teplo komfort určeno 2 Charakteristika produktu 3 Varianty produktu 4 Výhody produktu 5 Další služby Teplo komfort Teplo komfort značí produkt, který spojuje bezpečnou a spolehlivou

Více

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (ZSTA) SKLADY KRMIVA A STELIVA, PŘÍPRAVNY A SUŠÁRNY

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (ZSTA) SKLADY KRMIVA A STELIVA, PŘÍPRAVNY A SUŠÁRNY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (ZSTA) SKLADY KRMIVA A STELIVA, PŘÍPRAVNY A SUŠÁRNY SENO pro uskladnění sena v menších hospodářstvích slouží většinou stodoly a půdní sklady pro

Více

PROGRAM BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2015. 24. 25. 11. 2015 Orea Resort Devět Skal na Vysočině (Sněžné - Milovy 11, 592 02 Svratka) KONFERENCE

PROGRAM BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2015. 24. 25. 11. 2015 Orea Resort Devět Skal na Vysočině (Sněžné - Milovy 11, 592 02 Svratka) KONFERENCE PROGRAM KONFERENCE BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2015 24. 25. 11. 2015 Orea Resort Devět Skal na Vysočině (Sněžné - Milovy 11, 592 02 Svratka) Organizátor: CZ Biom České sdružení pro biomasu Přehled programu

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2014852124 Montážní partner: Investor: Radek Kousko RD Pohoří, Dobruška email:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 16803/2012 Sp. zn.: S-JMK 16803/2012 OŽP/Vr Vyřizuje: Ing. Lubomír Vrabec

Více

Kalkulace nákladů a výnosů bioplynových stanic v zemědělských podnicích

Kalkulace nákladů a výnosů bioplynových stanic v zemědělských podnicích Kalkulace nákladů a výnosů bioplynových stanic v zemědělských podnicích Mezinárodní konference Energie zemědělské energie květen 2013 Boudný Jan, Janotová Bohdana, Poláčková Jana Kalkulace nákladů a výnosů

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Nabídka č. 010420143 Investor: fa: Marek Poljak RD Bratřínov Email: M.Poljak@seznam.cz Tel.:

Více

Dokumentace záměru dle přílohy č.4 zák. č. 100/01 Sb. Hospodářské obchodní družstvo Dolní Heřmanice. Hospodářské obchodní družstvo.

Dokumentace záměru dle přílohy č.4 zák. č. 100/01 Sb. Hospodářské obchodní družstvo Dolní Heřmanice. Hospodářské obchodní družstvo. Hospodářské obchodní družstvo Dolní Heřmanice Dokumentace záměru zpracovaná dle 6 odst. 5 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí s obsahem a rozsahem dle přílohy č.4 k zák.č.100/2001

Více

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s.

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. Kontakt: První Elektro, a.s. Bezručova 4174 430 01 Chomutov Tel. +420 474 699 260 Fax: +420 474 699 268 e-mail: prvnielektro@prvnielektro.cz

Více

Určující faktory návratnosti investic do BPS

Určující faktory návratnosti investic do BPS Určující faktory návratnosti investic do BPS Ing. Zdeněk Nesňal Ústav zemědělské ekonomiky a informací konference Energie zemědělské energie Praha, 23.5.2013 Obsah prezentace Účel analýzy Výchozí podmínky

Více

Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku

Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku 4. 10. 2016 AmperGeneration Amper Holding komplexní služby v energetice Zajištění dodávek elektrické energie pro všechny skupiny odběratelů Výkup

Více

MODERNIZACE CHOVU PRASAT RADOVESICE

MODERNIZACE CHOVU PRASAT RADOVESICE Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění MODERNIZACE CHOVU PRASAT RADOVESICE AGRO JESENICE U PRAHY, A.S. Červenec 2012 FARMTEC a.s. Chýnovská

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Sestava a technologické parametry bioplynové stanice

Sestava a technologické parametry bioplynové stanice Sestava a technologické parametry bioplynové stanice Zadání: Množství, druh a koncentrace vstupních materiálů Cíl: Technologické parametry Produkce bioplynu (toky materiálu, objem, zatížení, doba zdržení)

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 00210406101 Montážní partner: Investor: Jaromír Šnajdr 252 63 Roztoky Tel: 603422858

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2904201418 Montážní partner: Investor: Petr Nedvěd K Nové škole 1293 Praha 5,

Více

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

MATRACE DO LEHACÍCH BOXŮ

MATRACE DO LEHACÍCH BOXŮ MATRACE DO LEHACÍCH BOXŮ Matrace CALMA F1651401 Matrace CALMA 1150x1400 pro mladý skot 14.9.2009 F1651402 Matrace CALMA 1150x1500 pro mladý skot délka 1400/1500/1700 mm šířka výška 1150 mm 30 (19+11) mm

Více

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

EJNÉ ZAKÁZKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK

EJNÉ ZAKÁZKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK telefon (ústředna) :+420 416 723 111 fax :+420 416 723 100 e-mail : info@nemocnice-lt.cz DIČ : CZ00830488 IČ : 00830488 bankovní spojení : Komerční banka, a.s. - Litoměřice číslo účtu : 24734471/0100 www

Více

Jak vysoký počet selat je ve vrhu ekonomicky efektivní. MVDr.Josef Vinduška ZOD Žichlínek

Jak vysoký počet selat je ve vrhu ekonomicky efektivní. MVDr.Josef Vinduška ZOD Žichlínek Jak vysoký počet selat je ve vrhu ekonomicky efektivní MVDr.Josef Vinduška ZOD Žichlínek mvdrvinduska@email.cz 777 594 061 Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek 6200 ha, okolí Lanškrouna 1900 dojných

Více

Výroba a úspora energií. Výběr z referenčních realizací Výroba a úspora energií

Výroba a úspora energií. Výběr z referenčních realizací Výroba a úspora energií Výběr z referenčních realizací 2008-2017 1 Vybrané realizace z oblasti průmyslu Máme za sebou celou řadu úspěšných realizací: výstavby fotovoltaických elektráren, bioplynových stanic, kogeneračních jednotek

Více

Specifika žádosti o povolení provozu zemědělských zdrojů

Specifika žádosti o povolení provozu zemědělských zdrojů Specifika žádosti o povolení provozu zemědělských zdrojů Ing. Martin Dědina, Ph.D. Praha, 21.5.2014 Cíl a obsah prezentace Cílem prezentace je poskytnout základní přehled legislativních předpisů vztahující

Více