Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT"

Transkript

1 Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

2 ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe v oblasti romské integrace Editorka: Veronika Vendlová Vydavatel: Otevřená společnost, o.p.s. ve spolupráci se sdružením FORINT

3 Vytištěno za laskavé podpory: Rozhledna sociální integrace 2008 Otevřená společnost, o.p.s. ve spolupráci se sdružením FORINT Realizace a design: NO PROBLEM Náklad: 1000 výtisků Tisk: Tiskárna Daniel ISBN:

4 ÚVOD Rozhledna sociální integrace (dále jen Rozhledna) chce přispět k mapování jedné oblasti české neziskové krajiny. Tuto oblast vymezujeme jako integraci občanů dotčených nebo ohrožených sociálním vyloučením. Rozhledna přibližuje konkrétní zajímavé iniciativy i jejich nositele a podporuje vytváření sítě podobně zaměřených neziskových organizací. Autorem Rozhledny je sdružení Forint (Fórum pro integraci). Za vstup do Rozhledny se neplatí. Forint tak realizuje svůj dlouhodobý záměr rozvíjet a pečovat o síť neziskových organizací a sdílet příklady dobrých projektů z praxe. Rozhledna poskytuje pohled na některé projekty a nedělá si nárok na úplnost. Tak jako na skutečné rozhledně, ani odsud neuvidíte všechny zajímavé objekty. Hledání projektů bylo v první fázi ovlivněno orientací na projekty, které podpořila Nadace Open Society Fund Praha, ale postupně se rozšířilo například o projekty doporučené Úřadem vlády a také o ty, které nebyly vidět hned na první pohled. Pokud tedy znáte další projekty, které si zařazení zaslouží, ozvěte se na Přispějete k tomu, aby Rozhledna průběžně rozšiřovala svoji nabídku. Rozhledna ukazuje projekty různého druhu a možná i různé kvality. U Rozhledny nestál žádný expert, který by informace o nich důkladně prověřoval. Soubor uvedených projektů byl a zůstává deklaratorní: Zařazení projektu necháváme na úvaze jeho autorů či koordinátorů. Tím ale nevylučujeme možnost, aby Rozhledna v budoucnu posloužila jako zdroj informací pro výzkum, měření efektivity či standardy. Kritéria zařazení projektu do souboru Rozhledny byla a nadále jsou: 1) Projekt se explicitně orientuje na sociální integraci prostřednictvím vzdělávání či sociální práce. 2) Projekt předpokládá a přináší systémovou změnu prostředí. 3) Projekt v zásadě umožňuje aplikaci v jiné lokalitě. 4) Projekt má své výstupy, a nebo existuje způsob, jak jej postoupit dál. Projekty jsou rozděleny do šesti oblastí a poté podle abecedy. Jde o systém jakýchsi informačních karet, které Rozhlednu díky své jasné struktuře uživatelsky zpříjemňují. Některé projekty byly svými autory zpracovány podrobněji, ale pro účely tohoto katalogu byly edičně upraveny. Bližší informace získáte u nás a nebo přímo u realizátorů projektu. V závěru Rozhledny najdete abecedně řazený rejstřík s kontakty na realizátory zveřejněných projektů. Projekt Rozhledna sociální integrace iniciovala a financuje Nadace Open Society Fund Praha, která patří do sítě Sorosových nadací, podporovaných Open Society Institute. Za finanční i morální podporu Rozhledny Nadaci Open Society Fund Praha děkujeme a děkujeme také za spolupráci organizacím, jejichž projekty v tomto vydání najdete. Dobré počasí pro váš skutečný rozhled!

5 SEZNAM PROJEKTŮ A ORGANIZACÍ I. VZDĚLÁNÍ 1.1 Bezbariérová škola nových technologií a grafické výuky Art Language Ateliér ALF 1.2 Co víš o Romech? Multikulturní centrum Praha, o.s. 1.3 Kukadla Jakhora Step by Step ČR, o.s. 1.4 Mimoškolní vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit Společnost tady a teď, o.p.s. 1.5 Podpora romské integrace Step by Step ČR, o.s. 1.6 ROTA Romská informační a mediální síť Sdružení Dženo 1.7 Škola pro všechny Aisis, o.s. 1.8 Varianty Interkulturní vzdělávání Multikulturní centrum Praha, o.s. 1.9 Výukové a motivační centrum pro romské děti ve Vsetíně Diakonie ČCE středisko ve Vsetíně 1.10 Evangelická akademie Evangelická akademie II. ZAMĚSTNANOST 2.1 Dělání pro vzdělání Step by Step ČR, o.s. 2.2 Podpora zaměstnanosti a vzdělanosti Romů v Novém Bydžově MěÚ Nový Bydžov 2.3 Podporované zaměstnávání Romů Charita Olomouc 2.4 Podporované zaměstnávaní Romů romská firma STERENA s.r.o. a EKOLTES Hranice, a.s. 2.5 Prací za integrací Step by Step ČR, o.s. 2.6 Pracovní agentura LUMA Jekhetani luma Společný svět 4

6 2.7 Příležitost pro Romy Příležitost pro zaměstnavatele Příležitost pro všechny (Šance pro budoucnost) Spolu, o.s. Olomouc 2.8 Romové chtějí pracovat Charitní sdružení Děčín 2.9 Systém pro úspěšné uplatnění Romů na trhu práce IQ Roma servis 2.10 Šance pro Romy podpora zaměstnanosti Romů a jejich začleněním na trh práce Upre Roma, o.p.s., Prostějov III. PODPORA ROZVOJE ROMSKÝCH NNO 3.1 Program romské integrace Partners Czech, o.p.s. 3.2 Projekt na podporu rozvoje romských neziskových organizací Step by Step ČR, o.s. IV. PREVENCE DISKRIMINACE A TRESTNÍ JUSTICE 4.1 Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy Multikulturní centrum Praha, o.s. 4.2 Občanské poradenství jako nástroj prevence sociálního vyloučení a kriminality v roce Občanská poradna Nymburk, o.s. 4.3 Systém mentoringu v trestní justici Probační a mediační služba ČR a spolupracující organizace V. KOMUNITNÍ PRÁCE, PORADENSTVÍ, TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE 5.1 Bydlení Domovníci v lokalitě Darjav, o.s. 5.2 Centrum komunitní a terénní sociální práce IQ Roma servis, o.s. 5.3 Komplexní terénní sociální práce v prostředí soc. ohrožených skupin obyvatel ESTER Javorník, o.s. 5.4 Mladý policista Darjav, o.s. 5

7 5.5 Můj život moje volba IQ Roma servis, o.s. 5.6 Občanská poradna + terénní sociální práce Jekhetani luma Společný svět 5.7 POLIS Člověk v tísni, o.p.s. 5.8 Projekt Komunitní centrum Českého Švýcarska město Krásná Lípa, Agentura pondělí, o.s., Úřad práce Děčín, České Švýcarsko, o.p.s. 5.9 Projekt Kontakt Bohumín metodika komunitního centra a soc. poradenství romské minoritě Slezská diakonie 5.10 Terénní programy v sociálně vyloučených lokalitách Člověk v tísni, o.p.s Víceúrovňový program pro rodiny s dětmi ohroženými sociálním vyloučením Střep, o.s. VI. VÝZKUM A MONITORING 6.1 Celorepublikový monitoring projevů diskriminace v ČR z pohledu občanského poradenství Asociace občanských poraden 6.2 Monitoring sociální a zdravotní situace a následná péče o lidi ohrožené drogou v romské komunitě Světlo Kadaň o.s. 6.3 Reálné alternativy sociální inkluze pro oběti obchodu s lidmi a komerčně zneužívané osoby La Strada Česká republika, o.p.s. 6.4 Všichni jsme lidé Forint /3 členové Abecedně řazený rejstřík kontaktů O Forintu

8 I. VZDĚLÁNÍ

9 VZDĚLÁNÍ BEZBARIÉROVÁ ŠKOLA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A GRAFICKÉ VÝUKY 1.1 Ateliér Alf Art Language CÍLE: Rozvoj profesních dovedností a pracovního uplatnění osob, ohrožených sociálním vyloučením. Cílem je poskytnout vzdělání, popřípadě zvýšit kvalifikaci těchto lidí v produktivním věku, kteří jsou nezaměstnaní a přispět tak k jejich uplatnění na trhu práce. PROSTŘEDKY: Vzdělávání, rekvalifikační a tématické kurzy, sociální a právní poradenství. VÝSTUPY: Metodické materiály, CD apod., výukové manuály, skripta, kasuistiky. Nabídka školení: 16 druhů vzdělávacích modulů v oblasti nových technologií a grafické výuky. Čas realizace: Září 2006 až únor Finanční zdroje: Grant JPD 3 (Jednotný programový dokument) a soukromí dárci. Kontakty: Ateliér ALF Bořivojova Praha 3 tel:

10 VZDĚLÁNÍ CO VÍŠ O ROMECH? Podpora interkulturního porozumění a vzdělávání 1.2 Multikulturní centrum Praha, o.s. CÍLE: Poskytnout vysokoškolským studentům konkrétní a praktické instrukce a návody pro co nejúspěšnější zapojení všech dětí do vzdělávacího procesu. Cyklus přednášek a seminářů byl vytvořen pro studenty pedagogických oborů Technické univerzity v Liberci a probíhal v rámci školního roku 2004/2005. Projekt se zaměřil na studenty pedagogických oborů, kterým se prostřednictvím přednášek a seminářů poskytovaly konkrétní a praktické instrukce a návody pro co nejúspěšnější zapojení všech dětí do vzdělávacího procesu. Nabízel budoucím učitelům informace o romském etniku. Projekt zároveň zprostředkovával studentům poznatky i praktické zkušenosti v oblasti lidských práv, interkulturního porozumění, efektivní komunikace a řešení konfliktů mezi učiteli a žáky. PROSTŘEDKY: V rámci projektu se uskutečnily dva půldenní bloky, v nichž první část tvořila teoretická přednáška o daném etniku, tj. Romech, jejich zvycích, kultuře a tradici, komunikačním stylu apod. Na tuto část navazovala prakticky orientovaná ukázka romské interkulturní dílny s metodickým výkladem odborníků, do něhož se zapojili i jejich spolupracovníci z romské menšiny. VÝSTUPY: Multikulturní centrum Praha realizovalo ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Technické univerzity v Liberci a s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci čtyři devadesátiminutové vzdělávací akce o Romech pro studenty pedagogických oborů. Čas realizace: Září 2004 až červen Finanční zdroje: Nadace Preciosa. Kontakty: Multikulturní centrum Praha, o.s. 9

11 VZDĚLÁNÍ KUKADLA JAKHORA Předškolní výchova romských dětí 1.3 Step by Step ČR, o.s. CÍLE: Integrace romských dětí do mateřských škol, kam chodí děti z majoritní společnosti. PROSTŘEDKY: Výběr mateřských škol vybrané MŠ musí splňovat následující kritéria: jsou blízko lokality, kde romská komunita bydlí a aktivně budou na projektu spolupracovat. Semináře pro pedagogy MŠ pedagogové absolvují sérii seminářů, které jsou zaměřeny na zvýšení dovednosti MŠ spolupracovat s romskými dětmi a jejich rodinami (metody práce s dětmi ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí, spolupráce s rodinou, romská kultura způsob výchovy, komunikace apod.) Spolupráce s romskou komunitou do projektu jsou zapojeni romští terénní sociální pracovníci, kteří pracují s romskými rodinami s dětmi ve věku 3 5 let. Jejich úkolem je motivovat rodiny k řádnému zápisu a k nástupu dětí do MŠ. Asistent pedagoga MŠ je motivována k zavedení funkce romského asistenta pedagoga. Jejich úkolem je především pomáhat s adaptací dítěte ve školce a spolupracovat s romskými rodinami. MŠ je poskytnuta podpora pro zavedení této funkce formou průběžných konzultací, pomocí při výběru vhodného kandidáta/ky, prostřednictvím semináře o významu funkce asistenta/ky a formy jejich spolupráce s vyučujícími, včetně semináře zaměřeného na spolupráci učitel/ka-asistent/ka (pedagogické a komunikační dovednosti, formy spolupráce). Navázání spolupráce MŠ se ZŠ nadstavbou projektu je navázání spolupráce zapojených MŠ se základními školami, kam chodí děti z majoritní společnosti. Jejím účelem je zajistit romským dětem podporu při přechodu na ZŠ. Možnost této spolupráce byla prezentována formou kulatých stolů. VÝSTUPY: Do projektu se zapojilo 11 MŠ. Na jaře 2004 se podařilo v rámci projektu do MŠ zapsat 43 romských dětí. Do 7 MŠ nastoupily romské asistentky vyučujících. Nabídka: Vzdělávací modul pro pedagogy MŠ (semináře, konzultace). Proškolení a vedení terénních sociálních pracovníků. Čas realizace: Září 2003 až březen

12 VZDĚLÁNÍ Finanční zdroje: V roce 2003 dotace MŠMT ČR. Od roku 2004 byl projekt financován z prostředků Step by Step v ČR, o.s. Od října 2004 do března 2005 byly aktivity kulatých stolů hrazeny z grantu Nadace Open Society Fund Praha. Kontakty: Step by Step ČR, o.s. Kubelíkova 22, Praha 3 tel/fax:

13 VZDĚLÁNÍ MIMOŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT 1.4 Společnost tady a teď, o.p.s. CÍLE: Cílem programu je zkvalitnit úroveň mimoškolního vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit, motivovat rodiče a děti k aktivnímu přístupu ke vzdělávání a minimalizovat možná rizika přeřazení dítěte do speciální školy. PROSTŘEDKY: Pravidelné docházení proškoleného doučujícího do rodiny dítěte (min. 1x týdně), pravidelná supervize doučujících, práce s rodinou a učiteli dětí, motivace dětí skrze doprovodné aktivity, pravidelný kontakt koordinátora s rodinou, které je služba poskytována. NABÍDKA: Společnost tady a teď, o. p. s. provádí školení dobrovolníků v oblasti vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách. Za sjednaných podmínek může předat svojí metodiku dalším organizacím. Čas realizace: Od září 2004, metodika projektu byla dále předána v rámci projektu POLIS (projekt Člověka v tísni) do Ústí nad Labem a Kladna, od září 2006 byl projekt realizován v Bílině. Finanční zdroje: Evropské fondy Iniciativa Společenství Equal; 2004, 2005 Plzeňský kraj. Kontakty: Společnost tady a teď, o.p.s. Bc. Michaela Hirtová ředitelka organizace Mikulášské náměstí 552/ Plzeň-Východní Předměstí tel:

14 VZDĚLÁNÍ PODPORA ROMSKÉ INTEGRACE Vzdělávání romských žáků základní školy 1.5 Step by Step ČR, o.s. CÍLE: Vytvoření metodiky efektivního vzdělávání romských žáků a realizace školení podle této metodiky pro pedagogy a asistenty pedagoga, kteří pracují s romskými žáky. PROSTŘEDKY: Tvorba metodiky, třídenní seminář pro vyučující a asistenty a asistentky vyučujících základních škol, praktické metody a techniky, které usnadní náročnou práci pedagoga či pedagožky a asistenta či asistentky ve třídě, kterou navštěvují žáci z různého sociokulturního prostředí. Vzdělávání je rozděleno do skupin: Přípravné ročníky, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ. Vzdělávání lze zorganizovat pro celý pedagogický tým základní školy. VÝSTUPY: Metodické příručky a školící manuály pro jednotlivé skupiny: přípravné ročníky, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ, proškoleno 250 pedagogů a asistentů pedagoga. Nabídka: Vzdělávací modul pro pedagogy a asistenty pedagoga (přípravné ročníky, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ); Metodické příručky a školící manuály (pro jednotlivé skupiny: přípravné ročníky, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ). Čas realizace: Prosinec 2002 až prosinec Finanční zdroje: PHARE EU a MŠMT ČR. Kontakty: Step by Step ČR, o.s. Kubelíkova 22, Praha 3 tel/fax:

15 VZDĚLÁNÍ ROTA ROMSKÁ INFORMAČNÍ A MEDIÁLNÍ SÍŤ ROTA ROMAŇI INFORMACIJAKERI THE MEDIJA- KERI GRUPA (1. ETAPA) Zvyšování kvalifikace a profesních znalostí romské komunity jako skupiny obtížně uplatnitelné na trhu práce 1.6 Sdružení Dženo CÍLE PROJEKTU: Vývoj a realizace vzdělávacího programu rozšiřujícího a doplňujícího kvalifikaci cílové skupiny mladých Romů/Romek. Jde o oblast dalšího profesního vzdělávání, zaměřené na získání základních dovedností v oblasti styku s veřejností, žurnalistické práci, odborné práci v komunikačních a informačních centrech apod. Cílem je také založení výcvikového centra dalšího profesního vzdělávání romské komunity a vybudování lektorské databáze včetně dalšího výcviku lektorské skupiny pro práci s romskými klienty. Dalším z cílů projektu je získání vyškolených posil pro práci v romském rádiu. PROSTŘEDKY: Ve dvouletém pilotním období byl hlavním cílem vývoj nového programu dalšího vzdělávání v mediální oblasti a poté pilotní ověření formou ročních doškolovacích a vzdělávacích aktivit včetně praktického výcviku a stáží. Významným specifikem tohoto vzdělávacího programu byla jeho značná adresnost a zaměření na problematiku Romů a otázky multikulturality. Aktivity nového vzdělávacího centra budou i do budoucna zaměřeny převážně na příslušníky romských komunit. Hlavní cílovou skupinou jsou lektoři, mentoři a metodici účastnící se projektu, jejichž úkolem je obsahová a metodická příprava a pilotní ověření dalšího vzdělávání talentovaných mladých příslušníků romské komunity v mediální a komunikační oblasti. Projekt v širším měřítku přímo navazuje na roční kurz mediální komunikace, PR a nových médií Žurnalistické minimum pro romské studenty do 25 let s ukončeným vzděláním alespoň na úrovni SOU, který jsme uskutečnili ve spolupráci s Vyšší odbornou školou publicistiky v roce 1998 z prostředků Phare/Intrinic. Konkrétní aktivity: Expertní stáž realizovaná v součinnosti s nevládní evropskou organizací European Network Against Racism. Stáž byla zaměřena na poskytnutí obsahových a metodických zkušeností v oblasti dalšího vzdělávání romského etnika v podmínkách EU. Školení lektorů a mentorů byly realizovány dva dvoudenní workshopy: Pro metodiky a lektory, účastnící se vývoje a pilotního ověření kurzu zaměřený na posouzení obsahu kurzu, některé metodické zvláštnosti a na propojení metodických a lektorských zkušeností většinových a menšinových cílových skupin. 14

16 VZDĚLÁNÍ Pro mentory kurzu zaměřený na proškolení budoucích mentorů praxí a stáží. Pilotní kurz probíhal za účasti romských studentů. Teoretickou část kurzu zajišťoval Newton College. Praktickou část výuky zajistilo Dženo, které angažovalo lektory a mentory z většinových i romských médií ČR a další externisty. VÝSTUPY: Metodika a obsah teoretické a praktické části kurzu. Učební manuál pro studenty kurzu obsahující sylaby jednotlivých předmětů, seznam literatury, dále základní informace k praktickému výcviku a stážím, informace o možnostech uplatnění absolventů kurzu na trhu práce a další praktické informace. Databáze lektorů a mentorů, která obsahuje výběr mentorů lektorů a partnerů, jejich časové dispozice, předchozí vzdělání, školení a předchozí práce s romským etnikem. Databáze bude průběžně aktualizována a rozšiřována. Čas realizace: Únor 2006 až leden Finanční zdroje: ESF (Evropský sociální fond), státní rozpočet ČR, hl. m. Praha v rámci JPD (Jednotný programový dokument). Kontakty: Sdružení Dženo Ivan Veselý předseda Sdružení Dženo V tůních 11, Praha 2 tel:

17 VZDĚLÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY Integrace romských žáků do běžných základních škol a zvýšení kapacity pedagogů 1.7 Aisis, o.s. CÍLE: Ověřit postupy, které povedou k lepší integraci romských žáků do běžných základních škol, a zprostředkovat je pedagogické komunitě. PROSTŘEDKY: Konzultační a poradenská činnost v deseti pilotních školách s vysokým podílem romských žáků. Každou ze škol pravidelně navštěvovala dvojice konzultantů: psycholog a romský lektor. Týmy ze škol měly příležitost se pravidelně scházet, vzdělávat se, vyměňovat si zkušenosti týkající se práce s romskými žáky i jejich rodinami. Vzdělávání bylo zaměřeno i na romské asistenty působící v těchto školách. VÝSTUPY: Publikace Jak se dělá škola pro všechny, která zobecňuje zkušenosti z projektu, poskytuje příklady dobré praxe a upozorňuje i na obtíže a postupy, kterých je dobré se vyvarovat. Součástí publikace je rovněž CD-ROM, který obsahuje mimo jiné i Rámec pro sebehodnocení školy autoevaluační nástroj, který pomůže pedagogům posoudit, do jaké míry je jejich škola vstřícná a inkluzivní. Nabídka: Zájemcům o bližší informace, zkušenosti a konzultace, zprostředkujeme kontakt na odborníky. Čas realizace: 2001 až Finanční zdroje: Nadace Open Society Fund Praha. Kontakty: Aisis, o.s., Mgr. Milan Kotík výkonný ředitel a člen správní rady Gorkého 499, Kladno 16

18 VZDĚLÁNÍ VARIANTY INTERKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zavedení multikulturního vzdělávání do vzdělávacího systému a systému celoživotního vzdělávaní v ČR 1.8 Multikulturní centrum Praha, o.s. CÍLE: Tříletý projekt Varianty usiloval o zavedení interkulturního vzdělávání do vzdělávacího systému ČR a systému celoživotního vzdělávaní a podpořil tím získávání respektu k sociokulturní různosti, zvyšování tolerance ke členům minoritních skupin, zlepšování společenské pozice osob z odlišného sociokulturního prostředí a usnadnění jejich vstupu na trh práce. Projekt pokrývá problematiku základních, středních i vysokých škol, školní inspekce, vzdělávání dospělých, dětských domovů i komunitních center. MKC Praha realizovalo modul zaměřený na Českou školní inspekci (ČŠI). Cílem této části bylo: Vytvořit a do praxe ČŠI zavést metodiku hodnocení úrovně inter a multikulturní výchovy v mateřských, základních a středních školách. Vyškolit tým inspektorů v problematice inter a multikulturní výchovy. PROSTŘEDKY: Série seminářů multikulturní výchovy pro ČŠI. VÝSTUPY: V rámci projektu vznikla metodika multikulturní výchovy, která bude závazným dokumentem pro inspektory ČŠI při hodnocení kvality a podoby výuky multikulturní výchovy v mateřských školách, základních a středních školách. Nejnovější revidovaná verze metodiky se využívá při tématicky zaměřené inspekci na přibližně 60 školách po celé České republice v průběhu podzimu Po zhodnocení výsledků inspekce i jednotlivých nástrojů vytvořených k hodnocení multikulturní výchovy bude definitivní revidovaná verze publikována v některém z periodik orientovaných na vzdělávání (Učitelské listy, Moderní vyučování, Kritické myšlení apod.). Čas realizace: 2002 až Finanční zdroje: Iniciativa Společenství Equal. 17

19 VZDĚLÁNÍ Poznámka: Koordinátorem projektu byl Člověk v tísni, o.p.s. Kontakty: Multikulturní centrum Praha (realizovalo část: modul Školní inspekce) 18

20 VZDĚLÁNÍ VÝUKOVÉ A MOTIVAČNÍ CENTRUM PRO ROMSKÉ DĚTI VE VSETÍNĚ 1.9 Diakonie ČCE středisko ve Vsetíně CÍLE: Pomoci romským dětem při přípravě do školy, při osvojování učební látky základní školy a její úspěšné zvládnutí. Tato pomoc je realizována v těsné spolupráci s rodiči a školou (v případě potřeby i s odborníky z řad logopedů, psychologů, speciálních pedagogů atp.) tak, aby usnadnila romským dětem přípravu do školy a zvládnutí učební látky. Dojde tak ke zvýšení pravděpodobnotit, že děti úspěšně absolvují základní školu a budou mít předpoklady pro dosažení dalšího vzdělání. Při této pomoci nejde jen o zvládnutí učební látky, ale o celkový rozvoj osobnosti romských dětí. PROSTŘEDKY: Terénní práce, jejímž cílem je motivovat romské rodiče a děti k systematickému vzdělávání s nabídkou pomoci a podpory při vzdělávání a studiu. Spolupráce se školami, pedagogickými pracovníky a odborníky ze souvisejících oblastí (psychology, speciálními pedagogy, logopedy). Provoz výukového a motivačního centra pro romské děti. Projekt má dále vazby na jiné aktivity a probíhající projekty: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, ROMAKlub. Komunitní centrum předškolní příprava romských dětí ve Vsetíně. Volnočasové vzdělávání romských dětí a mládeže ve Vsetíně přednáškový cyklus pro veřejnost. VÝSTUPY: Zlepšení prospěchu dětí a snížení jejich absence ve škole. Know-how v oblasti vzdělávání romských dětí, práce pedagogů a romských asistentů, zkušenosti dobrovolníků s prací s Romy. Čas realizace: Duben 2006 až únor Finanční zdroje: SROP (Společný regionální operační program). 19

21 VZDĚLÁNÍ Poznámka: Tento projekt doporučil ke zveřejnění Úřad vlády. Kontakty: Diakonie ČCE středisko ve Vsetíně Strmá Vsetín Kontaktní osoby: Ing. Dan Žárský mob: , tel:

22 VZDĚLÁNÍ EVANGELICKÁ AKADEMIE Příprava specializovaných pracovníků k výkonu odborné práce v sociální oblasti, zejména v sociálně vyloučených lokalitách či lokalitách ohrožených sociální exkluzí Evangelická akademie CÍLE: Vzdělávací program sociální činnosti v prostředí etnických minorit připravuje specializované pracovníky k výkonu odborné práce v sociální oblasti, zejména pro práci s klienty žijícími v sociálně vyloučených lokalitách či lokalitách ohrožených sociální exkluzí. PROSTŘEDKY: Příprava je orientována k přímé terénní práci v ohrožených lokalitách, současně ke koncepční práci vedoucí k řešení problémů soužití romské menšiny s majoritou na úrovni orgánů státní správy a samosprávy či nestátních neziskových organizací. Jedná se o dvoustupňové dálkové studium absolventů základní školy. První stupeň Výkon funkce romský asistent je ukončen závěrečnou zkouškou. Tento stupeň tvoří uzavřený celek zaměřený zejména na základní komunikační dovednosti a techniky, včetně ústního a písemného projevu v češtině, multikulturní soužití, základy komunitní práce, systém a fungování státní správy, vybrané otázky práva a metod sociální práce, doplněné o základy administrativy a práci na počítači. Úspěšné ukončení prvního stupně studia opravňuje absolventy k vykonávání funkce romský asistent. V tomto stupni je zohledněno, že studenti jsou vybíráni na základě již existujících životních i odborných zkušeností z práce v romské komunitě a přinášejí si tyto důležité zkušenosti do studia. Na tyto zkušenosti studium navazuje a užívá jich, takže je možné v tomto případě studium omezit na dva roky. Druhý stupeň Výkon funkce romský poradce, terénní pracovník je ukončen maturitní zkouškou. Tento stupeň je nástavbovým studiem, protože navazuje obsahově na první stupeň. Je však již více odborně a teoreticky zaměřen a doplněn v dostatečné míře i penzem všeobecného vzdělání. Úspěšné ukončení druhého stupně absolventům umožňuje vykonávat funkci romský poradce či terénní pracovník. Studium lze aplikovat i pro přípravu poradců v prostředí jiné minoritní skupiny, pokud taková společenská objednávka vznikne. VÝSTUPY: Výroční zprávy, evaluační zprávy, učební dokumenty. Čas realizace: Od roku

23 VZDĚLÁNÍ Finanční zdroje: MŠMT ČR, ESF (Evropský sociální fond), hl. m. Praha. Kontakty: Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha Horusická 7 Praha 4 Spořilov tel/fax:

24 II. ZAMĚSTNANOST

25 ZAMĚSTNANOST DĚLÁNÍ PRO VZDĚLÁNÍ Zvýšení kvalifikace Romů prostřednictvím rekvalifikačního kurzu pro práci s dětmi a mládeží ve volnočasových aktivitách: Lektor volného času 2.1 Step by Step ČR, o.s. CÍLE: Zlepšit připravenost Romů na zapojení do pracovního procesu a zvýšit pro ně dostupnost zaměstnání. Vytvořit akreditovaný rekvalifikační kurz pro práci s dětmi a mládeží ve volnočasových aktivitách s názvem: Lektor volného času. OBSAH: Projekt byl zaměřen na rekvalifikaci romských uchazečů o zaměstnání, kteří hledají uplatnění v oblasti práce s dětmi. V rámci projektu byl vytvořen a akreditován MŠMT ČR rekvalifikační kurz Lektor volného času. Projekt byl osmnáctiměsíční a rekvalifikační kurzy proběhly v těchto městech: Šumperk, kde se prvních 5 úspěšných účastníků stalo držiteli certifikátu lektora volného času. Kurzy pak dále proběhly v Pardubicích s 18 úspěšnými účastníky, v Praze s 18 úspěšnými účastníky a v Chomutově se 13 úspěšnými účastníky. VÝSTUPY: V rámci projektu získalo rekvalifikaci 54 účastníků, čímž vzrostla možnost jejich pracovního uplatnění. Absolventi kurzu nyní mohou nalézt uplatnění ve volnočasových klubech, školních klubech, v dětských koutcích apod. Téměř polovina účastníků dostala nabídku zaměstnání na základě povinné praxe v zařízeních, která ve volném čase pracují s dětmi. Pro třetinu účastníků znamenalo získání certifikátu udržení pracovního místa, jež bylo podmíněno získáním kvalifikace. Po skončení projektu projevili zájem o rekvalifikační kurz další uchazeči z řad Romů. Nabídka: Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR pro práci s dětmi a mládeží v mimoškolních a volnočasových aktivitách. Metody vzdělávání Romů a dospělých. Čas realizace: Únor 2004 až červenec Finanční zdroje: Phare 2003 NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti), UNHCR a Step by Step ČR, o. s. 24

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Vážení přátelé, držíte v rukou materiál, ve kterém formou analýzy shrnujeme realizaci projektu Romodrom

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

HODNOCENÍ DOPADŮ INTERVENCÍ V RÁMCI OPVK K PODPOŘE INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

HODNOCENÍ DOPADŮ INTERVENCÍ V RÁMCI OPVK K PODPOŘE INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2013 HODNOCENÍ DOPADŮ INTERVENCÍ V RÁMCI OPVK K PODPOŘE INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Závěrečná zpráva z evaluace OBSAH Pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracoval SocioFactor s.r.o. SocioFactor

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Sborník příkladů dobré praxe. Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná

Sborník příkladů dobré praxe. Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná Sborník příkladů dobré praxe Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná Obsah Sborník příkladů dobré praxe Úspěšné metody a praxe na poli sociálního začleňování z Belgie a Nizozemska Praha, Karviná,

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít?

Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít? Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít? Potůčky Horní Blatná Pernink Abertamy Jáchymov Merklín Hroznětín Ostrov 1 Strategie rozvoje Le i 5. třída Potůčky

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více