Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT"

Transkript

1 Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

2 ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe v oblasti romské integrace Editorka: Veronika Vendlová Vydavatel: Otevřená společnost, o.p.s. ve spolupráci se sdružením FORINT

3 Vytištěno za laskavé podpory: Rozhledna sociální integrace 2008 Otevřená společnost, o.p.s. ve spolupráci se sdružením FORINT Realizace a design: NO PROBLEM Náklad: 1000 výtisků Tisk: Tiskárna Daniel ISBN:

4 ÚVOD Rozhledna sociální integrace (dále jen Rozhledna) chce přispět k mapování jedné oblasti české neziskové krajiny. Tuto oblast vymezujeme jako integraci občanů dotčených nebo ohrožených sociálním vyloučením. Rozhledna přibližuje konkrétní zajímavé iniciativy i jejich nositele a podporuje vytváření sítě podobně zaměřených neziskových organizací. Autorem Rozhledny je sdružení Forint (Fórum pro integraci). Za vstup do Rozhledny se neplatí. Forint tak realizuje svůj dlouhodobý záměr rozvíjet a pečovat o síť neziskových organizací a sdílet příklady dobrých projektů z praxe. Rozhledna poskytuje pohled na některé projekty a nedělá si nárok na úplnost. Tak jako na skutečné rozhledně, ani odsud neuvidíte všechny zajímavé objekty. Hledání projektů bylo v první fázi ovlivněno orientací na projekty, které podpořila Nadace Open Society Fund Praha, ale postupně se rozšířilo například o projekty doporučené Úřadem vlády a také o ty, které nebyly vidět hned na první pohled. Pokud tedy znáte další projekty, které si zařazení zaslouží, ozvěte se na Přispějete k tomu, aby Rozhledna průběžně rozšiřovala svoji nabídku. Rozhledna ukazuje projekty různého druhu a možná i různé kvality. U Rozhledny nestál žádný expert, který by informace o nich důkladně prověřoval. Soubor uvedených projektů byl a zůstává deklaratorní: Zařazení projektu necháváme na úvaze jeho autorů či koordinátorů. Tím ale nevylučujeme možnost, aby Rozhledna v budoucnu posloužila jako zdroj informací pro výzkum, měření efektivity či standardy. Kritéria zařazení projektu do souboru Rozhledny byla a nadále jsou: 1) Projekt se explicitně orientuje na sociální integraci prostřednictvím vzdělávání či sociální práce. 2) Projekt předpokládá a přináší systémovou změnu prostředí. 3) Projekt v zásadě umožňuje aplikaci v jiné lokalitě. 4) Projekt má své výstupy, a nebo existuje způsob, jak jej postoupit dál. Projekty jsou rozděleny do šesti oblastí a poté podle abecedy. Jde o systém jakýchsi informačních karet, které Rozhlednu díky své jasné struktuře uživatelsky zpříjemňují. Některé projekty byly svými autory zpracovány podrobněji, ale pro účely tohoto katalogu byly edičně upraveny. Bližší informace získáte u nás a nebo přímo u realizátorů projektu. V závěru Rozhledny najdete abecedně řazený rejstřík s kontakty na realizátory zveřejněných projektů. Projekt Rozhledna sociální integrace iniciovala a financuje Nadace Open Society Fund Praha, která patří do sítě Sorosových nadací, podporovaných Open Society Institute. Za finanční i morální podporu Rozhledny Nadaci Open Society Fund Praha děkujeme a děkujeme také za spolupráci organizacím, jejichž projekty v tomto vydání najdete. Dobré počasí pro váš skutečný rozhled!

5 SEZNAM PROJEKTŮ A ORGANIZACÍ I. VZDĚLÁNÍ 1.1 Bezbariérová škola nových technologií a grafické výuky Art Language Ateliér ALF 1.2 Co víš o Romech? Multikulturní centrum Praha, o.s. 1.3 Kukadla Jakhora Step by Step ČR, o.s. 1.4 Mimoškolní vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit Společnost tady a teď, o.p.s. 1.5 Podpora romské integrace Step by Step ČR, o.s. 1.6 ROTA Romská informační a mediální síť Sdružení Dženo 1.7 Škola pro všechny Aisis, o.s. 1.8 Varianty Interkulturní vzdělávání Multikulturní centrum Praha, o.s. 1.9 Výukové a motivační centrum pro romské děti ve Vsetíně Diakonie ČCE středisko ve Vsetíně 1.10 Evangelická akademie Evangelická akademie II. ZAMĚSTNANOST 2.1 Dělání pro vzdělání Step by Step ČR, o.s. 2.2 Podpora zaměstnanosti a vzdělanosti Romů v Novém Bydžově MěÚ Nový Bydžov 2.3 Podporované zaměstnávání Romů Charita Olomouc 2.4 Podporované zaměstnávaní Romů romská firma STERENA s.r.o. a EKOLTES Hranice, a.s. 2.5 Prací za integrací Step by Step ČR, o.s. 2.6 Pracovní agentura LUMA Jekhetani luma Společný svět 4

6 2.7 Příležitost pro Romy Příležitost pro zaměstnavatele Příležitost pro všechny (Šance pro budoucnost) Spolu, o.s. Olomouc 2.8 Romové chtějí pracovat Charitní sdružení Děčín 2.9 Systém pro úspěšné uplatnění Romů na trhu práce IQ Roma servis 2.10 Šance pro Romy podpora zaměstnanosti Romů a jejich začleněním na trh práce Upre Roma, o.p.s., Prostějov III. PODPORA ROZVOJE ROMSKÝCH NNO 3.1 Program romské integrace Partners Czech, o.p.s. 3.2 Projekt na podporu rozvoje romských neziskových organizací Step by Step ČR, o.s. IV. PREVENCE DISKRIMINACE A TRESTNÍ JUSTICE 4.1 Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy Multikulturní centrum Praha, o.s. 4.2 Občanské poradenství jako nástroj prevence sociálního vyloučení a kriminality v roce Občanská poradna Nymburk, o.s. 4.3 Systém mentoringu v trestní justici Probační a mediační služba ČR a spolupracující organizace V. KOMUNITNÍ PRÁCE, PORADENSTVÍ, TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE 5.1 Bydlení Domovníci v lokalitě Darjav, o.s. 5.2 Centrum komunitní a terénní sociální práce IQ Roma servis, o.s. 5.3 Komplexní terénní sociální práce v prostředí soc. ohrožených skupin obyvatel ESTER Javorník, o.s. 5.4 Mladý policista Darjav, o.s. 5

7 5.5 Můj život moje volba IQ Roma servis, o.s. 5.6 Občanská poradna + terénní sociální práce Jekhetani luma Společný svět 5.7 POLIS Člověk v tísni, o.p.s. 5.8 Projekt Komunitní centrum Českého Švýcarska město Krásná Lípa, Agentura pondělí, o.s., Úřad práce Děčín, České Švýcarsko, o.p.s. 5.9 Projekt Kontakt Bohumín metodika komunitního centra a soc. poradenství romské minoritě Slezská diakonie 5.10 Terénní programy v sociálně vyloučených lokalitách Člověk v tísni, o.p.s Víceúrovňový program pro rodiny s dětmi ohroženými sociálním vyloučením Střep, o.s. VI. VÝZKUM A MONITORING 6.1 Celorepublikový monitoring projevů diskriminace v ČR z pohledu občanského poradenství Asociace občanských poraden 6.2 Monitoring sociální a zdravotní situace a následná péče o lidi ohrožené drogou v romské komunitě Světlo Kadaň o.s. 6.3 Reálné alternativy sociální inkluze pro oběti obchodu s lidmi a komerčně zneužívané osoby La Strada Česká republika, o.p.s. 6.4 Všichni jsme lidé Forint /3 členové Abecedně řazený rejstřík kontaktů O Forintu

8 I. VZDĚLÁNÍ

9 VZDĚLÁNÍ BEZBARIÉROVÁ ŠKOLA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A GRAFICKÉ VÝUKY 1.1 Ateliér Alf Art Language CÍLE: Rozvoj profesních dovedností a pracovního uplatnění osob, ohrožených sociálním vyloučením. Cílem je poskytnout vzdělání, popřípadě zvýšit kvalifikaci těchto lidí v produktivním věku, kteří jsou nezaměstnaní a přispět tak k jejich uplatnění na trhu práce. PROSTŘEDKY: Vzdělávání, rekvalifikační a tématické kurzy, sociální a právní poradenství. VÝSTUPY: Metodické materiály, CD apod., výukové manuály, skripta, kasuistiky. Nabídka školení: 16 druhů vzdělávacích modulů v oblasti nových technologií a grafické výuky. Čas realizace: Září 2006 až únor Finanční zdroje: Grant JPD 3 (Jednotný programový dokument) a soukromí dárci. Kontakty: Ateliér ALF Bořivojova Praha 3 tel:

10 VZDĚLÁNÍ CO VÍŠ O ROMECH? Podpora interkulturního porozumění a vzdělávání 1.2 Multikulturní centrum Praha, o.s. CÍLE: Poskytnout vysokoškolským studentům konkrétní a praktické instrukce a návody pro co nejúspěšnější zapojení všech dětí do vzdělávacího procesu. Cyklus přednášek a seminářů byl vytvořen pro studenty pedagogických oborů Technické univerzity v Liberci a probíhal v rámci školního roku 2004/2005. Projekt se zaměřil na studenty pedagogických oborů, kterým se prostřednictvím přednášek a seminářů poskytovaly konkrétní a praktické instrukce a návody pro co nejúspěšnější zapojení všech dětí do vzdělávacího procesu. Nabízel budoucím učitelům informace o romském etniku. Projekt zároveň zprostředkovával studentům poznatky i praktické zkušenosti v oblasti lidských práv, interkulturního porozumění, efektivní komunikace a řešení konfliktů mezi učiteli a žáky. PROSTŘEDKY: V rámci projektu se uskutečnily dva půldenní bloky, v nichž první část tvořila teoretická přednáška o daném etniku, tj. Romech, jejich zvycích, kultuře a tradici, komunikačním stylu apod. Na tuto část navazovala prakticky orientovaná ukázka romské interkulturní dílny s metodickým výkladem odborníků, do něhož se zapojili i jejich spolupracovníci z romské menšiny. VÝSTUPY: Multikulturní centrum Praha realizovalo ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Technické univerzity v Liberci a s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci čtyři devadesátiminutové vzdělávací akce o Romech pro studenty pedagogických oborů. Čas realizace: Září 2004 až červen Finanční zdroje: Nadace Preciosa. Kontakty: Multikulturní centrum Praha, o.s. 9

11 VZDĚLÁNÍ KUKADLA JAKHORA Předškolní výchova romských dětí 1.3 Step by Step ČR, o.s. CÍLE: Integrace romských dětí do mateřských škol, kam chodí děti z majoritní společnosti. PROSTŘEDKY: Výběr mateřských škol vybrané MŠ musí splňovat následující kritéria: jsou blízko lokality, kde romská komunita bydlí a aktivně budou na projektu spolupracovat. Semináře pro pedagogy MŠ pedagogové absolvují sérii seminářů, které jsou zaměřeny na zvýšení dovednosti MŠ spolupracovat s romskými dětmi a jejich rodinami (metody práce s dětmi ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí, spolupráce s rodinou, romská kultura způsob výchovy, komunikace apod.) Spolupráce s romskou komunitou do projektu jsou zapojeni romští terénní sociální pracovníci, kteří pracují s romskými rodinami s dětmi ve věku 3 5 let. Jejich úkolem je motivovat rodiny k řádnému zápisu a k nástupu dětí do MŠ. Asistent pedagoga MŠ je motivována k zavedení funkce romského asistenta pedagoga. Jejich úkolem je především pomáhat s adaptací dítěte ve školce a spolupracovat s romskými rodinami. MŠ je poskytnuta podpora pro zavedení této funkce formou průběžných konzultací, pomocí při výběru vhodného kandidáta/ky, prostřednictvím semináře o významu funkce asistenta/ky a formy jejich spolupráce s vyučujícími, včetně semináře zaměřeného na spolupráci učitel/ka-asistent/ka (pedagogické a komunikační dovednosti, formy spolupráce). Navázání spolupráce MŠ se ZŠ nadstavbou projektu je navázání spolupráce zapojených MŠ se základními školami, kam chodí děti z majoritní společnosti. Jejím účelem je zajistit romským dětem podporu při přechodu na ZŠ. Možnost této spolupráce byla prezentována formou kulatých stolů. VÝSTUPY: Do projektu se zapojilo 11 MŠ. Na jaře 2004 se podařilo v rámci projektu do MŠ zapsat 43 romských dětí. Do 7 MŠ nastoupily romské asistentky vyučujících. Nabídka: Vzdělávací modul pro pedagogy MŠ (semináře, konzultace). Proškolení a vedení terénních sociálních pracovníků. Čas realizace: Září 2003 až březen

12 VZDĚLÁNÍ Finanční zdroje: V roce 2003 dotace MŠMT ČR. Od roku 2004 byl projekt financován z prostředků Step by Step v ČR, o.s. Od října 2004 do března 2005 byly aktivity kulatých stolů hrazeny z grantu Nadace Open Society Fund Praha. Kontakty: Step by Step ČR, o.s. Kubelíkova 22, Praha 3 tel/fax:

13 VZDĚLÁNÍ MIMOŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT 1.4 Společnost tady a teď, o.p.s. CÍLE: Cílem programu je zkvalitnit úroveň mimoškolního vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit, motivovat rodiče a děti k aktivnímu přístupu ke vzdělávání a minimalizovat možná rizika přeřazení dítěte do speciální školy. PROSTŘEDKY: Pravidelné docházení proškoleného doučujícího do rodiny dítěte (min. 1x týdně), pravidelná supervize doučujících, práce s rodinou a učiteli dětí, motivace dětí skrze doprovodné aktivity, pravidelný kontakt koordinátora s rodinou, které je služba poskytována. NABÍDKA: Společnost tady a teď, o. p. s. provádí školení dobrovolníků v oblasti vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách. Za sjednaných podmínek může předat svojí metodiku dalším organizacím. Čas realizace: Od září 2004, metodika projektu byla dále předána v rámci projektu POLIS (projekt Člověka v tísni) do Ústí nad Labem a Kladna, od září 2006 byl projekt realizován v Bílině. Finanční zdroje: Evropské fondy Iniciativa Společenství Equal; 2004, 2005 Plzeňský kraj. Kontakty: Společnost tady a teď, o.p.s. Bc. Michaela Hirtová ředitelka organizace Mikulášské náměstí 552/ Plzeň-Východní Předměstí tel:

14 VZDĚLÁNÍ PODPORA ROMSKÉ INTEGRACE Vzdělávání romských žáků základní školy 1.5 Step by Step ČR, o.s. CÍLE: Vytvoření metodiky efektivního vzdělávání romských žáků a realizace školení podle této metodiky pro pedagogy a asistenty pedagoga, kteří pracují s romskými žáky. PROSTŘEDKY: Tvorba metodiky, třídenní seminář pro vyučující a asistenty a asistentky vyučujících základních škol, praktické metody a techniky, které usnadní náročnou práci pedagoga či pedagožky a asistenta či asistentky ve třídě, kterou navštěvují žáci z různého sociokulturního prostředí. Vzdělávání je rozděleno do skupin: Přípravné ročníky, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ. Vzdělávání lze zorganizovat pro celý pedagogický tým základní školy. VÝSTUPY: Metodické příručky a školící manuály pro jednotlivé skupiny: přípravné ročníky, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ, proškoleno 250 pedagogů a asistentů pedagoga. Nabídka: Vzdělávací modul pro pedagogy a asistenty pedagoga (přípravné ročníky, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ); Metodické příručky a školící manuály (pro jednotlivé skupiny: přípravné ročníky, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ). Čas realizace: Prosinec 2002 až prosinec Finanční zdroje: PHARE EU a MŠMT ČR. Kontakty: Step by Step ČR, o.s. Kubelíkova 22, Praha 3 tel/fax:

15 VZDĚLÁNÍ ROTA ROMSKÁ INFORMAČNÍ A MEDIÁLNÍ SÍŤ ROTA ROMAŇI INFORMACIJAKERI THE MEDIJA- KERI GRUPA (1. ETAPA) Zvyšování kvalifikace a profesních znalostí romské komunity jako skupiny obtížně uplatnitelné na trhu práce 1.6 Sdružení Dženo CÍLE PROJEKTU: Vývoj a realizace vzdělávacího programu rozšiřujícího a doplňujícího kvalifikaci cílové skupiny mladých Romů/Romek. Jde o oblast dalšího profesního vzdělávání, zaměřené na získání základních dovedností v oblasti styku s veřejností, žurnalistické práci, odborné práci v komunikačních a informačních centrech apod. Cílem je také založení výcvikového centra dalšího profesního vzdělávání romské komunity a vybudování lektorské databáze včetně dalšího výcviku lektorské skupiny pro práci s romskými klienty. Dalším z cílů projektu je získání vyškolených posil pro práci v romském rádiu. PROSTŘEDKY: Ve dvouletém pilotním období byl hlavním cílem vývoj nového programu dalšího vzdělávání v mediální oblasti a poté pilotní ověření formou ročních doškolovacích a vzdělávacích aktivit včetně praktického výcviku a stáží. Významným specifikem tohoto vzdělávacího programu byla jeho značná adresnost a zaměření na problematiku Romů a otázky multikulturality. Aktivity nového vzdělávacího centra budou i do budoucna zaměřeny převážně na příslušníky romských komunit. Hlavní cílovou skupinou jsou lektoři, mentoři a metodici účastnící se projektu, jejichž úkolem je obsahová a metodická příprava a pilotní ověření dalšího vzdělávání talentovaných mladých příslušníků romské komunity v mediální a komunikační oblasti. Projekt v širším měřítku přímo navazuje na roční kurz mediální komunikace, PR a nových médií Žurnalistické minimum pro romské studenty do 25 let s ukončeným vzděláním alespoň na úrovni SOU, který jsme uskutečnili ve spolupráci s Vyšší odbornou školou publicistiky v roce 1998 z prostředků Phare/Intrinic. Konkrétní aktivity: Expertní stáž realizovaná v součinnosti s nevládní evropskou organizací European Network Against Racism. Stáž byla zaměřena na poskytnutí obsahových a metodických zkušeností v oblasti dalšího vzdělávání romského etnika v podmínkách EU. Školení lektorů a mentorů byly realizovány dva dvoudenní workshopy: Pro metodiky a lektory, účastnící se vývoje a pilotního ověření kurzu zaměřený na posouzení obsahu kurzu, některé metodické zvláštnosti a na propojení metodických a lektorských zkušeností většinových a menšinových cílových skupin. 14

16 VZDĚLÁNÍ Pro mentory kurzu zaměřený na proškolení budoucích mentorů praxí a stáží. Pilotní kurz probíhal za účasti romských studentů. Teoretickou část kurzu zajišťoval Newton College. Praktickou část výuky zajistilo Dženo, které angažovalo lektory a mentory z většinových i romských médií ČR a další externisty. VÝSTUPY: Metodika a obsah teoretické a praktické části kurzu. Učební manuál pro studenty kurzu obsahující sylaby jednotlivých předmětů, seznam literatury, dále základní informace k praktickému výcviku a stážím, informace o možnostech uplatnění absolventů kurzu na trhu práce a další praktické informace. Databáze lektorů a mentorů, která obsahuje výběr mentorů lektorů a partnerů, jejich časové dispozice, předchozí vzdělání, školení a předchozí práce s romským etnikem. Databáze bude průběžně aktualizována a rozšiřována. Čas realizace: Únor 2006 až leden Finanční zdroje: ESF (Evropský sociální fond), státní rozpočet ČR, hl. m. Praha v rámci JPD (Jednotný programový dokument). Kontakty: Sdružení Dženo Ivan Veselý předseda Sdružení Dženo V tůních 11, Praha 2 tel:

17 VZDĚLÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY Integrace romských žáků do běžných základních škol a zvýšení kapacity pedagogů 1.7 Aisis, o.s. CÍLE: Ověřit postupy, které povedou k lepší integraci romských žáků do běžných základních škol, a zprostředkovat je pedagogické komunitě. PROSTŘEDKY: Konzultační a poradenská činnost v deseti pilotních školách s vysokým podílem romských žáků. Každou ze škol pravidelně navštěvovala dvojice konzultantů: psycholog a romský lektor. Týmy ze škol měly příležitost se pravidelně scházet, vzdělávat se, vyměňovat si zkušenosti týkající se práce s romskými žáky i jejich rodinami. Vzdělávání bylo zaměřeno i na romské asistenty působící v těchto školách. VÝSTUPY: Publikace Jak se dělá škola pro všechny, která zobecňuje zkušenosti z projektu, poskytuje příklady dobré praxe a upozorňuje i na obtíže a postupy, kterých je dobré se vyvarovat. Součástí publikace je rovněž CD-ROM, který obsahuje mimo jiné i Rámec pro sebehodnocení školy autoevaluační nástroj, který pomůže pedagogům posoudit, do jaké míry je jejich škola vstřícná a inkluzivní. Nabídka: Zájemcům o bližší informace, zkušenosti a konzultace, zprostředkujeme kontakt na odborníky. Čas realizace: 2001 až Finanční zdroje: Nadace Open Society Fund Praha. Kontakty: Aisis, o.s., Mgr. Milan Kotík výkonný ředitel a člen správní rady Gorkého 499, Kladno 16

18 VZDĚLÁNÍ VARIANTY INTERKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zavedení multikulturního vzdělávání do vzdělávacího systému a systému celoživotního vzdělávaní v ČR 1.8 Multikulturní centrum Praha, o.s. CÍLE: Tříletý projekt Varianty usiloval o zavedení interkulturního vzdělávání do vzdělávacího systému ČR a systému celoživotního vzdělávaní a podpořil tím získávání respektu k sociokulturní různosti, zvyšování tolerance ke členům minoritních skupin, zlepšování společenské pozice osob z odlišného sociokulturního prostředí a usnadnění jejich vstupu na trh práce. Projekt pokrývá problematiku základních, středních i vysokých škol, školní inspekce, vzdělávání dospělých, dětských domovů i komunitních center. MKC Praha realizovalo modul zaměřený na Českou školní inspekci (ČŠI). Cílem této části bylo: Vytvořit a do praxe ČŠI zavést metodiku hodnocení úrovně inter a multikulturní výchovy v mateřských, základních a středních školách. Vyškolit tým inspektorů v problematice inter a multikulturní výchovy. PROSTŘEDKY: Série seminářů multikulturní výchovy pro ČŠI. VÝSTUPY: V rámci projektu vznikla metodika multikulturní výchovy, která bude závazným dokumentem pro inspektory ČŠI při hodnocení kvality a podoby výuky multikulturní výchovy v mateřských školách, základních a středních školách. Nejnovější revidovaná verze metodiky se využívá při tématicky zaměřené inspekci na přibližně 60 školách po celé České republice v průběhu podzimu Po zhodnocení výsledků inspekce i jednotlivých nástrojů vytvořených k hodnocení multikulturní výchovy bude definitivní revidovaná verze publikována v některém z periodik orientovaných na vzdělávání (Učitelské listy, Moderní vyučování, Kritické myšlení apod.). Čas realizace: 2002 až Finanční zdroje: Iniciativa Společenství Equal. 17

19 VZDĚLÁNÍ Poznámka: Koordinátorem projektu byl Člověk v tísni, o.p.s. Kontakty: Multikulturní centrum Praha (realizovalo část: modul Školní inspekce) 18

20 VZDĚLÁNÍ VÝUKOVÉ A MOTIVAČNÍ CENTRUM PRO ROMSKÉ DĚTI VE VSETÍNĚ 1.9 Diakonie ČCE středisko ve Vsetíně CÍLE: Pomoci romským dětem při přípravě do školy, při osvojování učební látky základní školy a její úspěšné zvládnutí. Tato pomoc je realizována v těsné spolupráci s rodiči a školou (v případě potřeby i s odborníky z řad logopedů, psychologů, speciálních pedagogů atp.) tak, aby usnadnila romským dětem přípravu do školy a zvládnutí učební látky. Dojde tak ke zvýšení pravděpodobnotit, že děti úspěšně absolvují základní školu a budou mít předpoklady pro dosažení dalšího vzdělání. Při této pomoci nejde jen o zvládnutí učební látky, ale o celkový rozvoj osobnosti romských dětí. PROSTŘEDKY: Terénní práce, jejímž cílem je motivovat romské rodiče a děti k systematickému vzdělávání s nabídkou pomoci a podpory při vzdělávání a studiu. Spolupráce se školami, pedagogickými pracovníky a odborníky ze souvisejících oblastí (psychology, speciálními pedagogy, logopedy). Provoz výukového a motivačního centra pro romské děti. Projekt má dále vazby na jiné aktivity a probíhající projekty: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, ROMAKlub. Komunitní centrum předškolní příprava romských dětí ve Vsetíně. Volnočasové vzdělávání romských dětí a mládeže ve Vsetíně přednáškový cyklus pro veřejnost. VÝSTUPY: Zlepšení prospěchu dětí a snížení jejich absence ve škole. Know-how v oblasti vzdělávání romských dětí, práce pedagogů a romských asistentů, zkušenosti dobrovolníků s prací s Romy. Čas realizace: Duben 2006 až únor Finanční zdroje: SROP (Společný regionální operační program). 19

21 VZDĚLÁNÍ Poznámka: Tento projekt doporučil ke zveřejnění Úřad vlády. Kontakty: Diakonie ČCE středisko ve Vsetíně Strmá Vsetín Kontaktní osoby: Ing. Dan Žárský mob: , tel:

22 VZDĚLÁNÍ EVANGELICKÁ AKADEMIE Příprava specializovaných pracovníků k výkonu odborné práce v sociální oblasti, zejména v sociálně vyloučených lokalitách či lokalitách ohrožených sociální exkluzí Evangelická akademie CÍLE: Vzdělávací program sociální činnosti v prostředí etnických minorit připravuje specializované pracovníky k výkonu odborné práce v sociální oblasti, zejména pro práci s klienty žijícími v sociálně vyloučených lokalitách či lokalitách ohrožených sociální exkluzí. PROSTŘEDKY: Příprava je orientována k přímé terénní práci v ohrožených lokalitách, současně ke koncepční práci vedoucí k řešení problémů soužití romské menšiny s majoritou na úrovni orgánů státní správy a samosprávy či nestátních neziskových organizací. Jedná se o dvoustupňové dálkové studium absolventů základní školy. První stupeň Výkon funkce romský asistent je ukončen závěrečnou zkouškou. Tento stupeň tvoří uzavřený celek zaměřený zejména na základní komunikační dovednosti a techniky, včetně ústního a písemného projevu v češtině, multikulturní soužití, základy komunitní práce, systém a fungování státní správy, vybrané otázky práva a metod sociální práce, doplněné o základy administrativy a práci na počítači. Úspěšné ukončení prvního stupně studia opravňuje absolventy k vykonávání funkce romský asistent. V tomto stupni je zohledněno, že studenti jsou vybíráni na základě již existujících životních i odborných zkušeností z práce v romské komunitě a přinášejí si tyto důležité zkušenosti do studia. Na tyto zkušenosti studium navazuje a užívá jich, takže je možné v tomto případě studium omezit na dva roky. Druhý stupeň Výkon funkce romský poradce, terénní pracovník je ukončen maturitní zkouškou. Tento stupeň je nástavbovým studiem, protože navazuje obsahově na první stupeň. Je však již více odborně a teoreticky zaměřen a doplněn v dostatečné míře i penzem všeobecného vzdělání. Úspěšné ukončení druhého stupně absolventům umožňuje vykonávat funkci romský poradce či terénní pracovník. Studium lze aplikovat i pro přípravu poradců v prostředí jiné minoritní skupiny, pokud taková společenská objednávka vznikne. VÝSTUPY: Výroční zprávy, evaluační zprávy, učební dokumenty. Čas realizace: Od roku

23 VZDĚLÁNÍ Finanční zdroje: MŠMT ČR, ESF (Evropský sociální fond), hl. m. Praha. Kontakty: Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha Horusická 7 Praha 4 Spořilov tel/fax:

24 II. ZAMĚSTNANOST

25 ZAMĚSTNANOST DĚLÁNÍ PRO VZDĚLÁNÍ Zvýšení kvalifikace Romů prostřednictvím rekvalifikačního kurzu pro práci s dětmi a mládeží ve volnočasových aktivitách: Lektor volného času 2.1 Step by Step ČR, o.s. CÍLE: Zlepšit připravenost Romů na zapojení do pracovního procesu a zvýšit pro ně dostupnost zaměstnání. Vytvořit akreditovaný rekvalifikační kurz pro práci s dětmi a mládeží ve volnočasových aktivitách s názvem: Lektor volného času. OBSAH: Projekt byl zaměřen na rekvalifikaci romských uchazečů o zaměstnání, kteří hledají uplatnění v oblasti práce s dětmi. V rámci projektu byl vytvořen a akreditován MŠMT ČR rekvalifikační kurz Lektor volného času. Projekt byl osmnáctiměsíční a rekvalifikační kurzy proběhly v těchto městech: Šumperk, kde se prvních 5 úspěšných účastníků stalo držiteli certifikátu lektora volného času. Kurzy pak dále proběhly v Pardubicích s 18 úspěšnými účastníky, v Praze s 18 úspěšnými účastníky a v Chomutově se 13 úspěšnými účastníky. VÝSTUPY: V rámci projektu získalo rekvalifikaci 54 účastníků, čímž vzrostla možnost jejich pracovního uplatnění. Absolventi kurzu nyní mohou nalézt uplatnění ve volnočasových klubech, školních klubech, v dětských koutcích apod. Téměř polovina účastníků dostala nabídku zaměstnání na základě povinné praxe v zařízeních, která ve volném čase pracují s dětmi. Pro třetinu účastníků znamenalo získání certifikátu udržení pracovního místa, jež bylo podmíněno získáním kvalifikace. Po skončení projektu projevili zájem o rekvalifikační kurz další uchazeči z řad Romů. Nabídka: Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR pro práci s dětmi a mládeží v mimoškolních a volnočasových aktivitách. Metody vzdělávání Romů a dospělých. Čas realizace: Únor 2004 až červenec Finanční zdroje: Phare 2003 NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti), UNHCR a Step by Step ČR, o. s. 24

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis Indikativní seznam projektů 2. Neinvestiční projekty Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Rekvalifikace, DRK zprostředkování, motivace Nová cesta k Pracovní poradenství Tréninkové a motivační

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Nová příležitost Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. POSKYTOVATEL DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky REALIZÁTOR

Více

Tematické oblasti MAP Chomutovsko

Tematické oblasti MAP Chomutovsko Tematické oblasti MAP Chomutovsko (výstupy z dosavadních strategických a analytických materiálů ve srovnání s tématy MŠMT) Ustavující jednání Partnerství MAP Chomutovsko, 16.3.2016 Dostupné aktuální analytické

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

CZ.1.04/2.1.00/

CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná konference k regionálnímu individuálnímu projektu NA SKOK! CZ.1.04/2.1.00/13.00074 3. prosince 2012 Olomouc, Reprezentační sál Anag, Palác Bohemia Tento projekt je financován z prostředků ESF

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením Svaz průmyslu a dopravy je partnerem projektu EQUAL II Rehabilitace- Aktivace-Práce. Projekt "Rehabilitace-aktivace-práce", ve kterém je náš svaz aktivně zapojen, je jedním z projektů, který je realizován

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Vzor anotace prezentace schváleného projektu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor sociálních služeb

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor sociálních služeb MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor sociálních služeb vyhlašuje v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), opatření 2.1. - Integrace specifických skupin obyvatelstva

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/ Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/13.00059 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Zprostředkovatel Nadace rozvoje občanské společnosti (hlavní partner)

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005 Městské knihovny na cestě do EU - založen centra celoživotn INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln lních informačních zdrojích Praha, 24. 26. 5. 2005 Motivace k projektu Centrum celoživotního uč (vzdělávání)

Více

METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI

METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MPSV, oddělení projektů CLLD 12. 9. 2016 Praha 20. 9. 2016 Olomouc PROGRAM METODICKÉHO DNE - PRAHA 12.9. 10:30 11:45 Úvod, představení podporovaných

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT CZ 1.04/2.1.00/13.00061 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření Cílová skupina 1: Hodnotitelé žádostí o projekt 1) V čem byly žádosti silné, kde byly dobře zpracovány? 2) Čím vás žádosti většinou nejspíše "přesvědčily"? 3) Které části

Více

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Poslání AGENTURY podpora obcím v procesu sociálního začleňování podpora subjektů na místní úrovni nadresortní přístup propojování veřejné správy a neziskového

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Co přinesl projekt POSPOLU Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Potřeby, očekávání, témata Zmapovat, ověřit, systematizovat, najít silné a slabé stránky, modelovat, Jako měkký projekt jsme se

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí 2015/59778-311 Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí Dotaz: (ze dne 7. 10. 2015) Věc: Žádost podle zákona 106/1999 Sb. Norské fondy a sociálně právní ochrana dětí Žádám podle

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Vzdělávání Informace Poradenství VIP Kariéra

Vzdělávání Informace Poradenství VIP Kariéra Vzdělávání Informace Poradenství VIP Kariéra Rozvoj a zdokonalení integrovaného diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání Priorita 3 Rozvoj celoživotního

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Zkušenosti s realizací projektu OP VK

Zkušenosti s realizací projektu OP VK Zkušenosti s realizací projektu OP VK Odstranění selektivnosti vzdělávací sítě v Krnově CZ.1.07/1.2.00/47.0004 Praha 12.5.2015 Představení realizátora Krnov cca 25 000 obyvatel, 10% nezaměstnanost 4 ZŠ

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Prezentace projektu 16. 4. 2015 Praha MŠMT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Projekt CEV Realizátor: UJEP v Ústí nad Labem,

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Analýza cílových skupin v ORP Chomutov

Analýza cílových skupin v ORP Chomutov 1.1.1. Analýza cílových skupin v ORP Chomutov Analýza cílových skupin byla tvořena realizačním týmem a odborníky z oblasti ství. Jsou zde specifikovány cílové skupiny, jejich očekávání a možná rizika spojená

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více