Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT"

Transkript

1 Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

2 ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe v oblasti romské integrace Editorka: Veronika Vendlová Vydavatel: Otevřená společnost, o.p.s. ve spolupráci se sdružením FORINT

3 Vytištěno za laskavé podpory: Rozhledna sociální integrace 2008 Otevřená společnost, o.p.s. ve spolupráci se sdružením FORINT Realizace a design: NO PROBLEM Náklad: 1000 výtisků Tisk: Tiskárna Daniel ISBN:

4 ÚVOD Rozhledna sociální integrace (dále jen Rozhledna) chce přispět k mapování jedné oblasti české neziskové krajiny. Tuto oblast vymezujeme jako integraci občanů dotčených nebo ohrožených sociálním vyloučením. Rozhledna přibližuje konkrétní zajímavé iniciativy i jejich nositele a podporuje vytváření sítě podobně zaměřených neziskových organizací. Autorem Rozhledny je sdružení Forint (Fórum pro integraci). Za vstup do Rozhledny se neplatí. Forint tak realizuje svůj dlouhodobý záměr rozvíjet a pečovat o síť neziskových organizací a sdílet příklady dobrých projektů z praxe. Rozhledna poskytuje pohled na některé projekty a nedělá si nárok na úplnost. Tak jako na skutečné rozhledně, ani odsud neuvidíte všechny zajímavé objekty. Hledání projektů bylo v první fázi ovlivněno orientací na projekty, které podpořila Nadace Open Society Fund Praha, ale postupně se rozšířilo například o projekty doporučené Úřadem vlády a také o ty, které nebyly vidět hned na první pohled. Pokud tedy znáte další projekty, které si zařazení zaslouží, ozvěte se na Přispějete k tomu, aby Rozhledna průběžně rozšiřovala svoji nabídku. Rozhledna ukazuje projekty různého druhu a možná i různé kvality. U Rozhledny nestál žádný expert, který by informace o nich důkladně prověřoval. Soubor uvedených projektů byl a zůstává deklaratorní: Zařazení projektu necháváme na úvaze jeho autorů či koordinátorů. Tím ale nevylučujeme možnost, aby Rozhledna v budoucnu posloužila jako zdroj informací pro výzkum, měření efektivity či standardy. Kritéria zařazení projektu do souboru Rozhledny byla a nadále jsou: 1) Projekt se explicitně orientuje na sociální integraci prostřednictvím vzdělávání či sociální práce. 2) Projekt předpokládá a přináší systémovou změnu prostředí. 3) Projekt v zásadě umožňuje aplikaci v jiné lokalitě. 4) Projekt má své výstupy, a nebo existuje způsob, jak jej postoupit dál. Projekty jsou rozděleny do šesti oblastí a poté podle abecedy. Jde o systém jakýchsi informačních karet, které Rozhlednu díky své jasné struktuře uživatelsky zpříjemňují. Některé projekty byly svými autory zpracovány podrobněji, ale pro účely tohoto katalogu byly edičně upraveny. Bližší informace získáte u nás a nebo přímo u realizátorů projektu. V závěru Rozhledny najdete abecedně řazený rejstřík s kontakty na realizátory zveřejněných projektů. Projekt Rozhledna sociální integrace iniciovala a financuje Nadace Open Society Fund Praha, která patří do sítě Sorosových nadací, podporovaných Open Society Institute. Za finanční i morální podporu Rozhledny Nadaci Open Society Fund Praha děkujeme a děkujeme také za spolupráci organizacím, jejichž projekty v tomto vydání najdete. Dobré počasí pro váš skutečný rozhled!

5 SEZNAM PROJEKTŮ A ORGANIZACÍ I. VZDĚLÁNÍ 1.1 Bezbariérová škola nových technologií a grafické výuky Art Language Ateliér ALF 1.2 Co víš o Romech? Multikulturní centrum Praha, o.s. 1.3 Kukadla Jakhora Step by Step ČR, o.s. 1.4 Mimoškolní vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit Společnost tady a teď, o.p.s. 1.5 Podpora romské integrace Step by Step ČR, o.s. 1.6 ROTA Romská informační a mediální síť Sdružení Dženo 1.7 Škola pro všechny Aisis, o.s. 1.8 Varianty Interkulturní vzdělávání Multikulturní centrum Praha, o.s. 1.9 Výukové a motivační centrum pro romské děti ve Vsetíně Diakonie ČCE středisko ve Vsetíně 1.10 Evangelická akademie Evangelická akademie II. ZAMĚSTNANOST 2.1 Dělání pro vzdělání Step by Step ČR, o.s. 2.2 Podpora zaměstnanosti a vzdělanosti Romů v Novém Bydžově MěÚ Nový Bydžov 2.3 Podporované zaměstnávání Romů Charita Olomouc 2.4 Podporované zaměstnávaní Romů romská firma STERENA s.r.o. a EKOLTES Hranice, a.s. 2.5 Prací za integrací Step by Step ČR, o.s. 2.6 Pracovní agentura LUMA Jekhetani luma Společný svět 4

6 2.7 Příležitost pro Romy Příležitost pro zaměstnavatele Příležitost pro všechny (Šance pro budoucnost) Spolu, o.s. Olomouc 2.8 Romové chtějí pracovat Charitní sdružení Děčín 2.9 Systém pro úspěšné uplatnění Romů na trhu práce IQ Roma servis 2.10 Šance pro Romy podpora zaměstnanosti Romů a jejich začleněním na trh práce Upre Roma, o.p.s., Prostějov III. PODPORA ROZVOJE ROMSKÝCH NNO 3.1 Program romské integrace Partners Czech, o.p.s. 3.2 Projekt na podporu rozvoje romských neziskových organizací Step by Step ČR, o.s. IV. PREVENCE DISKRIMINACE A TRESTNÍ JUSTICE 4.1 Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy Multikulturní centrum Praha, o.s. 4.2 Občanské poradenství jako nástroj prevence sociálního vyloučení a kriminality v roce Občanská poradna Nymburk, o.s. 4.3 Systém mentoringu v trestní justici Probační a mediační služba ČR a spolupracující organizace V. KOMUNITNÍ PRÁCE, PORADENSTVÍ, TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE 5.1 Bydlení Domovníci v lokalitě Darjav, o.s. 5.2 Centrum komunitní a terénní sociální práce IQ Roma servis, o.s. 5.3 Komplexní terénní sociální práce v prostředí soc. ohrožených skupin obyvatel ESTER Javorník, o.s. 5.4 Mladý policista Darjav, o.s. 5

7 5.5 Můj život moje volba IQ Roma servis, o.s. 5.6 Občanská poradna + terénní sociální práce Jekhetani luma Společný svět 5.7 POLIS Člověk v tísni, o.p.s. 5.8 Projekt Komunitní centrum Českého Švýcarska město Krásná Lípa, Agentura pondělí, o.s., Úřad práce Děčín, České Švýcarsko, o.p.s. 5.9 Projekt Kontakt Bohumín metodika komunitního centra a soc. poradenství romské minoritě Slezská diakonie 5.10 Terénní programy v sociálně vyloučených lokalitách Člověk v tísni, o.p.s Víceúrovňový program pro rodiny s dětmi ohroženými sociálním vyloučením Střep, o.s. VI. VÝZKUM A MONITORING 6.1 Celorepublikový monitoring projevů diskriminace v ČR z pohledu občanského poradenství Asociace občanských poraden 6.2 Monitoring sociální a zdravotní situace a následná péče o lidi ohrožené drogou v romské komunitě Světlo Kadaň o.s. 6.3 Reálné alternativy sociální inkluze pro oběti obchodu s lidmi a komerčně zneužívané osoby La Strada Česká republika, o.p.s. 6.4 Všichni jsme lidé Forint /3 členové Abecedně řazený rejstřík kontaktů O Forintu

8 I. VZDĚLÁNÍ

9 VZDĚLÁNÍ BEZBARIÉROVÁ ŠKOLA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A GRAFICKÉ VÝUKY 1.1 Ateliér Alf Art Language CÍLE: Rozvoj profesních dovedností a pracovního uplatnění osob, ohrožených sociálním vyloučením. Cílem je poskytnout vzdělání, popřípadě zvýšit kvalifikaci těchto lidí v produktivním věku, kteří jsou nezaměstnaní a přispět tak k jejich uplatnění na trhu práce. PROSTŘEDKY: Vzdělávání, rekvalifikační a tématické kurzy, sociální a právní poradenství. VÝSTUPY: Metodické materiály, CD apod., výukové manuály, skripta, kasuistiky. Nabídka školení: 16 druhů vzdělávacích modulů v oblasti nových technologií a grafické výuky. Čas realizace: Září 2006 až únor Finanční zdroje: Grant JPD 3 (Jednotný programový dokument) a soukromí dárci. Kontakty: Ateliér ALF Bořivojova Praha 3 tel:

10 VZDĚLÁNÍ CO VÍŠ O ROMECH? Podpora interkulturního porozumění a vzdělávání 1.2 Multikulturní centrum Praha, o.s. CÍLE: Poskytnout vysokoškolským studentům konkrétní a praktické instrukce a návody pro co nejúspěšnější zapojení všech dětí do vzdělávacího procesu. Cyklus přednášek a seminářů byl vytvořen pro studenty pedagogických oborů Technické univerzity v Liberci a probíhal v rámci školního roku 2004/2005. Projekt se zaměřil na studenty pedagogických oborů, kterým se prostřednictvím přednášek a seminářů poskytovaly konkrétní a praktické instrukce a návody pro co nejúspěšnější zapojení všech dětí do vzdělávacího procesu. Nabízel budoucím učitelům informace o romském etniku. Projekt zároveň zprostředkovával studentům poznatky i praktické zkušenosti v oblasti lidských práv, interkulturního porozumění, efektivní komunikace a řešení konfliktů mezi učiteli a žáky. PROSTŘEDKY: V rámci projektu se uskutečnily dva půldenní bloky, v nichž první část tvořila teoretická přednáška o daném etniku, tj. Romech, jejich zvycích, kultuře a tradici, komunikačním stylu apod. Na tuto část navazovala prakticky orientovaná ukázka romské interkulturní dílny s metodickým výkladem odborníků, do něhož se zapojili i jejich spolupracovníci z romské menšiny. VÝSTUPY: Multikulturní centrum Praha realizovalo ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Technické univerzity v Liberci a s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci čtyři devadesátiminutové vzdělávací akce o Romech pro studenty pedagogických oborů. Čas realizace: Září 2004 až červen Finanční zdroje: Nadace Preciosa. Kontakty: Multikulturní centrum Praha, o.s. 9

11 VZDĚLÁNÍ KUKADLA JAKHORA Předškolní výchova romských dětí 1.3 Step by Step ČR, o.s. CÍLE: Integrace romských dětí do mateřských škol, kam chodí děti z majoritní společnosti. PROSTŘEDKY: Výběr mateřských škol vybrané MŠ musí splňovat následující kritéria: jsou blízko lokality, kde romská komunita bydlí a aktivně budou na projektu spolupracovat. Semináře pro pedagogy MŠ pedagogové absolvují sérii seminářů, které jsou zaměřeny na zvýšení dovednosti MŠ spolupracovat s romskými dětmi a jejich rodinami (metody práce s dětmi ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí, spolupráce s rodinou, romská kultura způsob výchovy, komunikace apod.) Spolupráce s romskou komunitou do projektu jsou zapojeni romští terénní sociální pracovníci, kteří pracují s romskými rodinami s dětmi ve věku 3 5 let. Jejich úkolem je motivovat rodiny k řádnému zápisu a k nástupu dětí do MŠ. Asistent pedagoga MŠ je motivována k zavedení funkce romského asistenta pedagoga. Jejich úkolem je především pomáhat s adaptací dítěte ve školce a spolupracovat s romskými rodinami. MŠ je poskytnuta podpora pro zavedení této funkce formou průběžných konzultací, pomocí při výběru vhodného kandidáta/ky, prostřednictvím semináře o významu funkce asistenta/ky a formy jejich spolupráce s vyučujícími, včetně semináře zaměřeného na spolupráci učitel/ka-asistent/ka (pedagogické a komunikační dovednosti, formy spolupráce). Navázání spolupráce MŠ se ZŠ nadstavbou projektu je navázání spolupráce zapojených MŠ se základními školami, kam chodí děti z majoritní společnosti. Jejím účelem je zajistit romským dětem podporu při přechodu na ZŠ. Možnost této spolupráce byla prezentována formou kulatých stolů. VÝSTUPY: Do projektu se zapojilo 11 MŠ. Na jaře 2004 se podařilo v rámci projektu do MŠ zapsat 43 romských dětí. Do 7 MŠ nastoupily romské asistentky vyučujících. Nabídka: Vzdělávací modul pro pedagogy MŠ (semináře, konzultace). Proškolení a vedení terénních sociálních pracovníků. Čas realizace: Září 2003 až březen

12 VZDĚLÁNÍ Finanční zdroje: V roce 2003 dotace MŠMT ČR. Od roku 2004 byl projekt financován z prostředků Step by Step v ČR, o.s. Od října 2004 do března 2005 byly aktivity kulatých stolů hrazeny z grantu Nadace Open Society Fund Praha. Kontakty: Step by Step ČR, o.s. Kubelíkova 22, Praha 3 tel/fax:

13 VZDĚLÁNÍ MIMOŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT 1.4 Společnost tady a teď, o.p.s. CÍLE: Cílem programu je zkvalitnit úroveň mimoškolního vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit, motivovat rodiče a děti k aktivnímu přístupu ke vzdělávání a minimalizovat možná rizika přeřazení dítěte do speciální školy. PROSTŘEDKY: Pravidelné docházení proškoleného doučujícího do rodiny dítěte (min. 1x týdně), pravidelná supervize doučujících, práce s rodinou a učiteli dětí, motivace dětí skrze doprovodné aktivity, pravidelný kontakt koordinátora s rodinou, které je služba poskytována. NABÍDKA: Společnost tady a teď, o. p. s. provádí školení dobrovolníků v oblasti vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách. Za sjednaných podmínek může předat svojí metodiku dalším organizacím. Čas realizace: Od září 2004, metodika projektu byla dále předána v rámci projektu POLIS (projekt Člověka v tísni) do Ústí nad Labem a Kladna, od září 2006 byl projekt realizován v Bílině. Finanční zdroje: Evropské fondy Iniciativa Společenství Equal; 2004, 2005 Plzeňský kraj. Kontakty: Společnost tady a teď, o.p.s. Bc. Michaela Hirtová ředitelka organizace Mikulášské náměstí 552/ Plzeň-Východní Předměstí tel:

14 VZDĚLÁNÍ PODPORA ROMSKÉ INTEGRACE Vzdělávání romských žáků základní školy 1.5 Step by Step ČR, o.s. CÍLE: Vytvoření metodiky efektivního vzdělávání romských žáků a realizace školení podle této metodiky pro pedagogy a asistenty pedagoga, kteří pracují s romskými žáky. PROSTŘEDKY: Tvorba metodiky, třídenní seminář pro vyučující a asistenty a asistentky vyučujících základních škol, praktické metody a techniky, které usnadní náročnou práci pedagoga či pedagožky a asistenta či asistentky ve třídě, kterou navštěvují žáci z různého sociokulturního prostředí. Vzdělávání je rozděleno do skupin: Přípravné ročníky, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ. Vzdělávání lze zorganizovat pro celý pedagogický tým základní školy. VÝSTUPY: Metodické příručky a školící manuály pro jednotlivé skupiny: přípravné ročníky, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ, proškoleno 250 pedagogů a asistentů pedagoga. Nabídka: Vzdělávací modul pro pedagogy a asistenty pedagoga (přípravné ročníky, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ); Metodické příručky a školící manuály (pro jednotlivé skupiny: přípravné ročníky, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ). Čas realizace: Prosinec 2002 až prosinec Finanční zdroje: PHARE EU a MŠMT ČR. Kontakty: Step by Step ČR, o.s. Kubelíkova 22, Praha 3 tel/fax:

15 VZDĚLÁNÍ ROTA ROMSKÁ INFORMAČNÍ A MEDIÁLNÍ SÍŤ ROTA ROMAŇI INFORMACIJAKERI THE MEDIJA- KERI GRUPA (1. ETAPA) Zvyšování kvalifikace a profesních znalostí romské komunity jako skupiny obtížně uplatnitelné na trhu práce 1.6 Sdružení Dženo CÍLE PROJEKTU: Vývoj a realizace vzdělávacího programu rozšiřujícího a doplňujícího kvalifikaci cílové skupiny mladých Romů/Romek. Jde o oblast dalšího profesního vzdělávání, zaměřené na získání základních dovedností v oblasti styku s veřejností, žurnalistické práci, odborné práci v komunikačních a informačních centrech apod. Cílem je také založení výcvikového centra dalšího profesního vzdělávání romské komunity a vybudování lektorské databáze včetně dalšího výcviku lektorské skupiny pro práci s romskými klienty. Dalším z cílů projektu je získání vyškolených posil pro práci v romském rádiu. PROSTŘEDKY: Ve dvouletém pilotním období byl hlavním cílem vývoj nového programu dalšího vzdělávání v mediální oblasti a poté pilotní ověření formou ročních doškolovacích a vzdělávacích aktivit včetně praktického výcviku a stáží. Významným specifikem tohoto vzdělávacího programu byla jeho značná adresnost a zaměření na problematiku Romů a otázky multikulturality. Aktivity nového vzdělávacího centra budou i do budoucna zaměřeny převážně na příslušníky romských komunit. Hlavní cílovou skupinou jsou lektoři, mentoři a metodici účastnící se projektu, jejichž úkolem je obsahová a metodická příprava a pilotní ověření dalšího vzdělávání talentovaných mladých příslušníků romské komunity v mediální a komunikační oblasti. Projekt v širším měřítku přímo navazuje na roční kurz mediální komunikace, PR a nových médií Žurnalistické minimum pro romské studenty do 25 let s ukončeným vzděláním alespoň na úrovni SOU, který jsme uskutečnili ve spolupráci s Vyšší odbornou školou publicistiky v roce 1998 z prostředků Phare/Intrinic. Konkrétní aktivity: Expertní stáž realizovaná v součinnosti s nevládní evropskou organizací European Network Against Racism. Stáž byla zaměřena na poskytnutí obsahových a metodických zkušeností v oblasti dalšího vzdělávání romského etnika v podmínkách EU. Školení lektorů a mentorů byly realizovány dva dvoudenní workshopy: Pro metodiky a lektory, účastnící se vývoje a pilotního ověření kurzu zaměřený na posouzení obsahu kurzu, některé metodické zvláštnosti a na propojení metodických a lektorských zkušeností většinových a menšinových cílových skupin. 14

16 VZDĚLÁNÍ Pro mentory kurzu zaměřený na proškolení budoucích mentorů praxí a stáží. Pilotní kurz probíhal za účasti romských studentů. Teoretickou část kurzu zajišťoval Newton College. Praktickou část výuky zajistilo Dženo, které angažovalo lektory a mentory z většinových i romských médií ČR a další externisty. VÝSTUPY: Metodika a obsah teoretické a praktické části kurzu. Učební manuál pro studenty kurzu obsahující sylaby jednotlivých předmětů, seznam literatury, dále základní informace k praktickému výcviku a stážím, informace o možnostech uplatnění absolventů kurzu na trhu práce a další praktické informace. Databáze lektorů a mentorů, která obsahuje výběr mentorů lektorů a partnerů, jejich časové dispozice, předchozí vzdělání, školení a předchozí práce s romským etnikem. Databáze bude průběžně aktualizována a rozšiřována. Čas realizace: Únor 2006 až leden Finanční zdroje: ESF (Evropský sociální fond), státní rozpočet ČR, hl. m. Praha v rámci JPD (Jednotný programový dokument). Kontakty: Sdružení Dženo Ivan Veselý předseda Sdružení Dženo V tůních 11, Praha 2 tel:

17 VZDĚLÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY Integrace romských žáků do běžných základních škol a zvýšení kapacity pedagogů 1.7 Aisis, o.s. CÍLE: Ověřit postupy, které povedou k lepší integraci romských žáků do běžných základních škol, a zprostředkovat je pedagogické komunitě. PROSTŘEDKY: Konzultační a poradenská činnost v deseti pilotních školách s vysokým podílem romských žáků. Každou ze škol pravidelně navštěvovala dvojice konzultantů: psycholog a romský lektor. Týmy ze škol měly příležitost se pravidelně scházet, vzdělávat se, vyměňovat si zkušenosti týkající se práce s romskými žáky i jejich rodinami. Vzdělávání bylo zaměřeno i na romské asistenty působící v těchto školách. VÝSTUPY: Publikace Jak se dělá škola pro všechny, která zobecňuje zkušenosti z projektu, poskytuje příklady dobré praxe a upozorňuje i na obtíže a postupy, kterých je dobré se vyvarovat. Součástí publikace je rovněž CD-ROM, který obsahuje mimo jiné i Rámec pro sebehodnocení školy autoevaluační nástroj, který pomůže pedagogům posoudit, do jaké míry je jejich škola vstřícná a inkluzivní. Nabídka: Zájemcům o bližší informace, zkušenosti a konzultace, zprostředkujeme kontakt na odborníky. Čas realizace: 2001 až Finanční zdroje: Nadace Open Society Fund Praha. Kontakty: Aisis, o.s., Mgr. Milan Kotík výkonný ředitel a člen správní rady Gorkého 499, Kladno 16

18 VZDĚLÁNÍ VARIANTY INTERKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zavedení multikulturního vzdělávání do vzdělávacího systému a systému celoživotního vzdělávaní v ČR 1.8 Multikulturní centrum Praha, o.s. CÍLE: Tříletý projekt Varianty usiloval o zavedení interkulturního vzdělávání do vzdělávacího systému ČR a systému celoživotního vzdělávaní a podpořil tím získávání respektu k sociokulturní různosti, zvyšování tolerance ke členům minoritních skupin, zlepšování společenské pozice osob z odlišného sociokulturního prostředí a usnadnění jejich vstupu na trh práce. Projekt pokrývá problematiku základních, středních i vysokých škol, školní inspekce, vzdělávání dospělých, dětských domovů i komunitních center. MKC Praha realizovalo modul zaměřený na Českou školní inspekci (ČŠI). Cílem této části bylo: Vytvořit a do praxe ČŠI zavést metodiku hodnocení úrovně inter a multikulturní výchovy v mateřských, základních a středních školách. Vyškolit tým inspektorů v problematice inter a multikulturní výchovy. PROSTŘEDKY: Série seminářů multikulturní výchovy pro ČŠI. VÝSTUPY: V rámci projektu vznikla metodika multikulturní výchovy, která bude závazným dokumentem pro inspektory ČŠI při hodnocení kvality a podoby výuky multikulturní výchovy v mateřských školách, základních a středních školách. Nejnovější revidovaná verze metodiky se využívá při tématicky zaměřené inspekci na přibližně 60 školách po celé České republice v průběhu podzimu Po zhodnocení výsledků inspekce i jednotlivých nástrojů vytvořených k hodnocení multikulturní výchovy bude definitivní revidovaná verze publikována v některém z periodik orientovaných na vzdělávání (Učitelské listy, Moderní vyučování, Kritické myšlení apod.). Čas realizace: 2002 až Finanční zdroje: Iniciativa Společenství Equal. 17

19 VZDĚLÁNÍ Poznámka: Koordinátorem projektu byl Člověk v tísni, o.p.s. Kontakty: Multikulturní centrum Praha (realizovalo část: modul Školní inspekce) 18

20 VZDĚLÁNÍ VÝUKOVÉ A MOTIVAČNÍ CENTRUM PRO ROMSKÉ DĚTI VE VSETÍNĚ 1.9 Diakonie ČCE středisko ve Vsetíně CÍLE: Pomoci romským dětem při přípravě do školy, při osvojování učební látky základní školy a její úspěšné zvládnutí. Tato pomoc je realizována v těsné spolupráci s rodiči a školou (v případě potřeby i s odborníky z řad logopedů, psychologů, speciálních pedagogů atp.) tak, aby usnadnila romským dětem přípravu do školy a zvládnutí učební látky. Dojde tak ke zvýšení pravděpodobnotit, že děti úspěšně absolvují základní školu a budou mít předpoklady pro dosažení dalšího vzdělání. Při této pomoci nejde jen o zvládnutí učební látky, ale o celkový rozvoj osobnosti romských dětí. PROSTŘEDKY: Terénní práce, jejímž cílem je motivovat romské rodiče a děti k systematickému vzdělávání s nabídkou pomoci a podpory při vzdělávání a studiu. Spolupráce se školami, pedagogickými pracovníky a odborníky ze souvisejících oblastí (psychology, speciálními pedagogy, logopedy). Provoz výukového a motivačního centra pro romské děti. Projekt má dále vazby na jiné aktivity a probíhající projekty: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, ROMAKlub. Komunitní centrum předškolní příprava romských dětí ve Vsetíně. Volnočasové vzdělávání romských dětí a mládeže ve Vsetíně přednáškový cyklus pro veřejnost. VÝSTUPY: Zlepšení prospěchu dětí a snížení jejich absence ve škole. Know-how v oblasti vzdělávání romských dětí, práce pedagogů a romských asistentů, zkušenosti dobrovolníků s prací s Romy. Čas realizace: Duben 2006 až únor Finanční zdroje: SROP (Společný regionální operační program). 19

21 VZDĚLÁNÍ Poznámka: Tento projekt doporučil ke zveřejnění Úřad vlády. Kontakty: Diakonie ČCE středisko ve Vsetíně Strmá Vsetín Kontaktní osoby: Ing. Dan Žárský mob: , tel:

22 VZDĚLÁNÍ EVANGELICKÁ AKADEMIE Příprava specializovaných pracovníků k výkonu odborné práce v sociální oblasti, zejména v sociálně vyloučených lokalitách či lokalitách ohrožených sociální exkluzí Evangelická akademie CÍLE: Vzdělávací program sociální činnosti v prostředí etnických minorit připravuje specializované pracovníky k výkonu odborné práce v sociální oblasti, zejména pro práci s klienty žijícími v sociálně vyloučených lokalitách či lokalitách ohrožených sociální exkluzí. PROSTŘEDKY: Příprava je orientována k přímé terénní práci v ohrožených lokalitách, současně ke koncepční práci vedoucí k řešení problémů soužití romské menšiny s majoritou na úrovni orgánů státní správy a samosprávy či nestátních neziskových organizací. Jedná se o dvoustupňové dálkové studium absolventů základní školy. První stupeň Výkon funkce romský asistent je ukončen závěrečnou zkouškou. Tento stupeň tvoří uzavřený celek zaměřený zejména na základní komunikační dovednosti a techniky, včetně ústního a písemného projevu v češtině, multikulturní soužití, základy komunitní práce, systém a fungování státní správy, vybrané otázky práva a metod sociální práce, doplněné o základy administrativy a práci na počítači. Úspěšné ukončení prvního stupně studia opravňuje absolventy k vykonávání funkce romský asistent. V tomto stupni je zohledněno, že studenti jsou vybíráni na základě již existujících životních i odborných zkušeností z práce v romské komunitě a přinášejí si tyto důležité zkušenosti do studia. Na tyto zkušenosti studium navazuje a užívá jich, takže je možné v tomto případě studium omezit na dva roky. Druhý stupeň Výkon funkce romský poradce, terénní pracovník je ukončen maturitní zkouškou. Tento stupeň je nástavbovým studiem, protože navazuje obsahově na první stupeň. Je však již více odborně a teoreticky zaměřen a doplněn v dostatečné míře i penzem všeobecného vzdělání. Úspěšné ukončení druhého stupně absolventům umožňuje vykonávat funkci romský poradce či terénní pracovník. Studium lze aplikovat i pro přípravu poradců v prostředí jiné minoritní skupiny, pokud taková společenská objednávka vznikne. VÝSTUPY: Výroční zprávy, evaluační zprávy, učební dokumenty. Čas realizace: Od roku

23 VZDĚLÁNÍ Finanční zdroje: MŠMT ČR, ESF (Evropský sociální fond), hl. m. Praha. Kontakty: Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha Horusická 7 Praha 4 Spořilov tel/fax:

24 II. ZAMĚSTNANOST

25 ZAMĚSTNANOST DĚLÁNÍ PRO VZDĚLÁNÍ Zvýšení kvalifikace Romů prostřednictvím rekvalifikačního kurzu pro práci s dětmi a mládeží ve volnočasových aktivitách: Lektor volného času 2.1 Step by Step ČR, o.s. CÍLE: Zlepšit připravenost Romů na zapojení do pracovního procesu a zvýšit pro ně dostupnost zaměstnání. Vytvořit akreditovaný rekvalifikační kurz pro práci s dětmi a mládeží ve volnočasových aktivitách s názvem: Lektor volného času. OBSAH: Projekt byl zaměřen na rekvalifikaci romských uchazečů o zaměstnání, kteří hledají uplatnění v oblasti práce s dětmi. V rámci projektu byl vytvořen a akreditován MŠMT ČR rekvalifikační kurz Lektor volného času. Projekt byl osmnáctiměsíční a rekvalifikační kurzy proběhly v těchto městech: Šumperk, kde se prvních 5 úspěšných účastníků stalo držiteli certifikátu lektora volného času. Kurzy pak dále proběhly v Pardubicích s 18 úspěšnými účastníky, v Praze s 18 úspěšnými účastníky a v Chomutově se 13 úspěšnými účastníky. VÝSTUPY: V rámci projektu získalo rekvalifikaci 54 účastníků, čímž vzrostla možnost jejich pracovního uplatnění. Absolventi kurzu nyní mohou nalézt uplatnění ve volnočasových klubech, školních klubech, v dětských koutcích apod. Téměř polovina účastníků dostala nabídku zaměstnání na základě povinné praxe v zařízeních, která ve volném čase pracují s dětmi. Pro třetinu účastníků znamenalo získání certifikátu udržení pracovního místa, jež bylo podmíněno získáním kvalifikace. Po skončení projektu projevili zájem o rekvalifikační kurz další uchazeči z řad Romů. Nabídka: Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR pro práci s dětmi a mládeží v mimoškolních a volnočasových aktivitách. Metody vzdělávání Romů a dospělých. Čas realizace: Únor 2004 až červenec Finanční zdroje: Phare 2003 NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti), UNHCR a Step by Step ČR, o. s. 24

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné Výroční konference Příklady úspěšného čerpání a spolupráce projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání prosperita grantový projekt číslo CZ.1.04/3.4.04/26.00328 NABÍDKA SPECIFICKÝCH E-LEARNINGOVÝCH

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Název a číslo projektu. Žadatel projektu. Kontaktní osoba. Cíle projektu. Cílové skupiny

Název a číslo projektu. Žadatel projektu. Kontaktní osoba. Cíle projektu. Cílové skupiny ANOTACE PROJEKTU OP LZZ WWW.ESFCR.CZ Název a číslo projektu Zpracování ovoce a bylin ve Velké Kraši CZ.1.04/3.1.06/30.00128 Žadatel projektu VS Rychleby s.r.o. 24704971 Olivova 303/49 Praha 251 01 Kontaktní

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. CO JE DNESKA ŠIKK? UČÍME NADACE SE A OPEN ROSTEME SOCIETY VŠICHNI FUND SPOLEČNĚ PRAHA Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Patří mezi 5 největších českých nadací. Má více

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Představení projektu Fond dalšího vzdělávání Příspěvková organizace MPSV Hlavní poslání FDV realizace a koordinace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání FDV napomáhá

Více

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005 Městské knihovny na cestě do EU - založen centra celoživotn INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln lních informačních zdrojích Praha, 24. 26. 5. 2005 Motivace k projektu Centrum celoživotního uč (vzdělávání)

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2003 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň...................................... 3 3. Zpráva o činnosti

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Projekt Pojďte do školky!

Projekt Pojďte do školky! Projekt Pojďte do školky! Projekt Pojďte do školky! datum zahájení: 1. 7. 2013 datum ukončení: 30. 06. 2015 Realizace ve všech krajích ČR mimo Prahy ve spolupráci 9 neziskových organizací za podpory Operačního

Více

Čtvrtek 25. listopadu

Čtvrtek 25. listopadu Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOUČÁST UDRŽITELNÉHO ROZVOJE pod záštitou ministra práce a sociálních

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů)

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) I. Priority (obecné, průřezové) 1.-2. Prunéřov (co s ním?) 3. Posílení

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Formování profese "sociokulturní mediátor" Inspirace portugalským modelem

Formování profese sociokulturní mediátor Inspirace portugalským modelem Formování profese "sociokulturní mediátor" Inspirace portugalským modelem Zkrácený název projektu: Sociokulturní mediátoři Projekt ESF CZ.1.04/5.1.01/77.00416 Doba trvání: 01.12.2012 30.11.2014 Zahraniční

Více

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Zaměstnanost Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Nezaměstnanost vývoj podílu nezaměstnaných osob 9,0 8,0 Olomoucký kraj 7,0 Zlínsky kraj Celkem ČR 6,0 5,0 4,0 2005 2006 2007 2008

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Hana Synková (Agentura pro sociální začleňování) Jakob Hurrle (Centrum pro společenské otázky

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE 1. Projekt Návrat do práce Projekt Návrat do práce - podpora znevýhodněných osob z odlišného sociokulturního prostředí a osob po výkonu trestu odnětí

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Hodnocení mainstreamingové strategie Průřezová skupina NTS - Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit

Hodnocení mainstreamingové strategie Průřezová skupina NTS - Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit Program Iniciativy Společenství EQUAL Hodnocení mainstreamingové strategie Průřezová skupina NTS - Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit Prosinec 2007 Zprávu v rámci projektu Zajištění činnosti

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2 Výroční zpráva o.s. INTERNETPORADNA.CZ za rok 2007 Úvodní slovo Rok 2007 další stěhování jako symbol důležitých změn. Některé změny byly vyvolány vnějšími faktory. Jedná se zejména o registrace sociální

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Integrace osob s PAS na pracovní trh

Integrace osob s PAS na pracovní trh Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Integrace osob s PAS na pracovní trh Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Kadlová APLA-JM o.s.: Kdo jsme? Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem,

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI A VÝSLEDCÍCH PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI A VÝSLEDCÍCH PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI A VÝSLEDCÍCH PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE DROM, romské středisko se sídlem na ul. Bratislavská 41 je příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Brno-sever. Jejím hlavním

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více