Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXIV ÚNOR 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXIV ÚNOR 2015"

Transkript

1 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem GLOSY Z RADNICE Dne nám byla doručena písemná rezignace ředitele PO PANDA SPORT pana Michala Ptáčka. Jde o velmi exponovanou pracovní pozici, a proto tato rezignace vyvolává spoustu názorových výměn a diskuzí. Po nástupu do úřadu jsme měli pracovní schůzky, na kterých se diskutovalo o dalším směrování PANDA SPORTU v budoucnu. Šlo například o řešení problému havarijní situace plaveckého bazénu, analýzu smlouvy o pronájmu sportovní haly a vlastním provozu lyžařského vleku. Již v prosinci pan Ptáček naznačil, že má nabídky na jiné pracovní pozice a že nás bude informovat o průběhu a výsledku těchto jednání, což se teď stalo. Myslím, že nastavený způsob provozu lyžařského vleku, zázemí a komplexní služby nám mohou závidět všichni provozovatelé těchto zařízení v republice. Jiná je situace v ostatních zařízeních a objektech spravovaných PO. Musíme si přiznat, že tyto objekty v majetku města budou v budoucnu potřebovat, abychom se k nim chovali s péčí hospodáře, a bude nutné je zainvestovat. Pokusíme se využít co nejvíce dotačních titulů. Konkrétně na plavecký bazén se připravuje žádost z MŠMT a zkoumáme možnosti využití dotace, založené na příhraniční spolupráci. Samozřejmě to podmiňuje vlastní schválení těmito institucemi, ale hlavně ZMě, jelikož bude pravděpodobně nutná spoluúčast města. Dalším ROČNÍK XXIV ÚNOR 2015 Foto: M. Honzírková důvodem bude pečlivé zhodnocení možností financování v době, kdy máme rozpracované projekty na snížení energetické náročnosti ZŠ, MěÚ a polikliniky a KD. Co se týká obsazení funkce ředitele PO PANDA SPORT, tak rezignace byla podána ke dni po dohodě s panem Ptáčkem. Na RMě bude projednána jak rezignace, tak termín a podmínky výběrového řízení a složení komise pro výběr. Chtěl bych komisi popřát šťastnou ruku při výběru a panu Ptáčkovi hodně štěstí v další práci. Po téměř dvouměsíčním dokladování dokumentů, schvalování na mimořádných RMě a ZMě, osobních i písemných konzultacích se povedlo tzv. v mašličkách odevzdat na Státní fond životního prostředí kompletní dokumentaci k projektu Snížení energetické náročnosti základní školy. Vysoutěžená firma již kontaktovala osobně paní ředitelku i zástupce města a došlo k prvnímu upřesnění místa složení stavebního materiálu a vše se připravuje k zahájení prací. Tato akce přinese i situace, ve kterých bych chtěl požádat jak paní ředitelku, tak celý pedagogický sbor, ale i žáky a jejich rodiče o shovívavost a pochopení. Půjde mnohdy o zvýšený hluk, pohyb pracovníků, možná i nutnou dislokaci jednotlivých tříd podle toho, jak práce budou postupovat. Vše je svázáno s přísným dodržením termínu průběhu a dokončení prací. Dokončení na str. 2 cena 6 Kč Hornické město Stráž Při přípravě expozice o Stráži nazvané Proměny města v běhu času jsem si znovu prohlédl film natočený v padesátých letech minulého století, kde je město ukazováno jako poklidné letovisko. Nádherná příroda s lesy a jezero na koupání přivedly do letoviska v sezóně trojnásobek návštěvníků, než měla Stráž samotná obyvatel. Život zde pulzoval jen v sezóně a po ní ruch utichl. To se změnilo v šedesátých letech objevením ložiska uranu. Do Stráže se přemístily vrtné soupravy, začalo se s hloubením jámy na Lužici a posléze v Hamru, vrtala se vyluhovací pole. Krásná a nedotčená okolní příroda dostávala zabrat. Ale zase z druhé strany, co všechno se postavilo díky uranu. Samozřejmě provozní budovy, ale také poliklinika, nová škola, kulturák, nové obchody, čistička a v neposlední řadě byty. Na uran přišlo mnoho mladých lidí za prací a hlavně za bydlením. Pravdou je, že tito všichni, respektive většina z nás, je v důchodu, nebo se k důchodu blíží. Naše děti po útlumu dobývání uran netěží, ale zahlazují následky těžební činnosti. V prostorách bývalých provozoven se etablovaly nové firmy, tu s větším, či menším úspěchem. O tom svědčí například Mega, jedna ze tří světových firem ve svém oboru, samotný s. p. DIAMO je jediným provozem v republice co do rozsahu likvidace ekologických zátěží. Zdejší firmy Praktik, GA plast, Johnson Controls, Envy Recycling a další vykazují tendenci rozvoje. Město podporuje opravy majetku a vzhled města závisí i na tom, že majitelé panelových domů (společenství) upravují své domy k obrazu svému. Také výstavba rodinných domků nabrala na intenzitě, město má připraveny další pozemky pro nové domy. Kultura a společenský život ve městě vykazuje stoupající tendenci. Sláva našeho města byla velmi krátká oproti slávě jiných hornických měst, ať to byla Kutná Hora, Příbram, Jihlava nebo Stříbro. Jejich věhlas překonal staletí, my se tím chlubit nemůžeme, i když se zde těžily železné rudy již před třemi staletími viz zasuté štolky na Děvíně nebo Schachtsteinu. Náš hornický spolek si dal úkol tuto tradici připomínat, chceme zpřístupnit tyto štolky, budujeme expozici připomínající zapadlou slávu uranu v bývalé škole. Jako spolek se prezentujeme na akcích pořádaných jinými spolky, jsme zváni na tato setkání jako rovnocenní partneři. Byli jsme mimo jiné pozvání k prezidentovi Slovenské republiky, jsme zváni místopředsedou Senátu PČR a o dalších akcích svědčí fotky ze setkání hornických měst a obcí na naší vývěsce. Dokončení na str. 2

2 únor 2015 Hornické město Stráž dokončení z titulní strany Také usilujeme o uznání Stráže jako hornického města. Je to malá úprava znaku města přidáním zlatého pruhu nad samotný znak s hornickými kladívky uprostřed. Barevně by to odpovídalo stávajícím barvám. Barvám rodu Vartenberků. Dotazem u předsedy heraldické komise Senátu PČR není potřeba dávat žádost o povýšení znaku do komise. Pokud by zastupitelstvo tuto změnu odsouhlasilo, bylo by možné znak takto upravit. Myslím, že uranu dlužíme maličkost za všechno, co po něm zbylo. Někdy si říkám, že kdyby nebylo uranu, jak by se Stráž rozvíjela a co by v dnešní době tady bylo. neděle sobota 7.2. neděle 8.2. sobota STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST únor 2015 ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky hodin strana 2 MUDr. Pavel Kalous Smetanova 372, Nový Bor tel MUDr. Jiří Kraus Malá 1167/22, Česká Lípa tel MUDr. Vladimír Henčl Smetanova 372, Nový Bor tel MUDr. Zdeňka Melmuková Purkyňova 1849, Česká Lípa tel Snad krásná příroda a pěkné koupání. Ne všechna města měla to štěstí nebo neštěstí mít tak rychlý rozvoj. Vesnice v okolí trpí nedostatkem financí, mladí odcházejí za prací a za bydlením do světa. Jsem ve Stráži skoro padesát let, zajímá mě historie města, taky proto jsem začal psát kroniku. V letošním roce oslavíme výročí 650 let, kdy Jan z Vartenberka dostal od svého krále Karla IV. dar vskutku vzácný, část relikvie sv. Zikmunda. Proto byl náš kostel tomuto světci zasvěcen. Ale o tom jinde. Jan Šebek neděle sobota neděle sobota MUDr. Pavel Kalous Smetanova 372, Nový Bor tel MUDr. Přemysl Prstek Revoluční 164, Stráž p. Ralskem tel MUDr. Martin Mareš Komenského 358, Cvikov tel MUDr. Ivana Hanzáková Bendlova 2236, Česká Lípa tel Informace k přijímacímu řízení pro vycházející žáky Přihlášky pro první kolo přijímacího řízení lze podat 2 přihlášky na 2 střední školy formulář přihlášky obdrží žáci na základní škole nebo jej lze stáhnout z formuláře přihlášek mají novou podobu, na jeden formulář se uvádějí obě školy na přihlášce je třeba vyznačit termín přijímací zkoušky (je-li stanovena) přihlášku odevzdá na zvolenou střední školu do 15. března 2015 žák sám Přijímací řízení kritéria přijímacího řízení, počty přijímaných žáků a termíny přijímací zkoušky stanovuje ředitel střední školy tyto informace musí být zveřejněny do konce ledna 2015 na webových stránkách střední školy hodnotí se vysvědčení ze základní školy, výsledky přijímací zkoušky (je-li stanovena), dále se může přihlížet k výsledkům v soutěžích a olympiádách a k dalším vědomostem a zájmům žáka ve všech oborech vzdělávání ukončených maturitní zkouškou (netýká se soukromých škol) bude probíhat testování pomocí srovnávacích testů (český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady) od do se konají přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení (termíny se stanovují nejméně 2) Výsledky ředitel střední školy ukončí hodnocení přijímací zkoušky do 3 pracovních dnů, seznam přijatých uchazečů zveřejní na webu školy, nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí proti rozhodnutí lze do 3 pracovních dnů podat odvolání Zápisový lístek svůj zájem o danou střední školu potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku zápisový lístek získá žák pouze jeden a obdrží ho na základní škole žák musí zápisový lístek odevzdat řediteli vybrané střední školy do 10 pracovních dnů od dne oznámení rozhodnutí (zveřejněno na webu školy) zápisový lístek se uplatňuje pouze jednou (vyjma případu odvolání) Výchovná poradkyně J. Hlinčíková Glosy z radnice dokončení z titulní strany Další dva projekty týkající se polikliniky a kulturního domu jsou ve fázi schválení prodloužení termínu odevzdání, jelikož ve výběrovém řízení nedošlo k výběru vhodného realizátora. Důvodem byl malý počet uchazečů, nebo formální chyby z jejich strany. Dne čekáme návštěvu pana hejtmana a chtěli bychom s ním prodiskutovat některá témata, která se například týkají podpory zachování Akademie vězeňské služby, možnosti využití dotačních titulů, konzultací k situaci přenesené působnosti stavebního úřadu v obci Ralsko a obecně prospěšné společnosti Pampeliška. Chtěli bychom také nabídnout všem občanům možnost využít interpelací na zastupitele vždy hodinu před začátkem zasedání ZMě. Budou Vám k dispozici zástupci zastupitelů Markéta Humpoláková, Martin Adam, Petr Marek, Ladislav Poncar, Jan Janatka, Jaroslav Machytka, Danuška Votočková. Kromě toho můžete využít naplánování schůzky se starostou a místostarostou v pracovních dnech na MěÚ. Budeme se těšit na podněty k životu a dění ve městě. Zdeněk Hlinčík Životní jubilea (60 let, 65 let, od 70 let každý rok) Únor 2015 Brotánková Miloslava Brožová Marie Čiháková Drahomíra Havlová Miloslava Hrdličková Marie Hříbal Pavel Chotívka Jiří Jemelka Emil Kesnerová Milena Korseltová Ludmila Kotková Marta Mackura Rudolf Marečková Miloslava Matiašová Júlia Moravcová Eva Ouborný Lumír Páv Miroslav Pavková Jarmila Pelikán Eduard Prostředník Oldřich Příhoda Ludvík Pustinová Gertruda Rádlová Marie Richterová Anděla Silovský Václav Szepessyová Emanuela Šamonil Jiří Šiller František Trsek Miroslav Urban Otta Vaněk Jiří Zindulková Radomíra

3 únor 2015 Činnost občanského sdružení Strážská záchrana památek v roce 2014 V minulém roce jsme se opět zaměřili na ostudný stav kostela sv. Zikmunda, a to na nutné pokračování opravy střechy. Prostředky farnosti byly z různých zdrojů, a to z kraje, dále od památkářů (tj. od Ministerstva kultury), z biskupství a také z prostředků pátera Mgr. V. Horniaka. Naše občanské sdružení shánělo prostředky také z různých zdrojů. Za sovětské správy našeho uranového průmyslu byl zrekvírován kostel sv. Zikmunda pro skladování a fara sloužila jako zdravotní středisko. Vybavení objektů se zničilo, rozkradlo a obě budovy zchátraly. Již dříve jsme neuspěli s požadavkem na příspěvek od nástupnického státního podniku DIAMO, který má ve svých stanovách nápravu důsledků těžby. Dle nich se v tomto případě jedná o již promlčenou záležitost. Obrátili jsme se tedy na ruskou stranu. Vzhledem k neexistující mezinárodní smlouvě o ochraně kulturních památek s Ruskou federací jsme však z tohoto zdroje také nic nedostali. Pro opravu kostela a fary jsme dle přiloženého rozpočtu původně uplatňovali něco přes 10 mil. Kč. Podle našeho zjištění existuje jen vzájemná dohoda, na základě které se pečuje o válečné hroby (dopisy Ruské federace v češtině i v ruštině a odpověď našeho premiéra jsme naskenovali a zaslali redakci, která je může zájemcům přeposlat). Dvakrát jsme se marně pokusili o získání finančních prostředků od Nadace ČEZ s tím, že v okolí mají obrovské sluneční elektrárny. Uspěli jsme až u Nadace OF (Občanského fóra), od které jsme obdrželi Kč s podmínkou, že to bude menší polovina naší celkové účasti, která tak činí cca Kč. Druhou polovinu jsme byli nuceni zajistit sami a všem přispívajícím tímto moc děkujeme. Problémy byly i při realizaci. Stavební odborníci litoměřického biskupství totiž organizují opravy církevních objektů až po potvrzení přislíbených dotací, což je většinou až v říjnu. Ve zbývajícím čase, tj. do začátku zimy, dávají přednost těm objektům, na které přispívají místní obce na opravy. To však nebyl náš případ, a tak kostel sv. Zikmunda byl až poslední v řadě příslušné skupiny opravovaných objektů. Naštěstí bylo i v prosinci teplé počasí, ale opravě střechy samozřejmě neprospěly krátké prosincové dny. Problém byl i v tom, že památkáři předem přispěli jen polovinou slíbené částky a druhou polovinu se zpožděním zasílali až na základě podkladů o fakturaci. Náš kostel byl opět na posledním místě, což jsme zachraňovali půjčením částky Kč z našeho účtu, která se nám vrátila asi až s měsíčním zpožděním. Pak jsme teprve mohli proplatit fakturu za provedené práce. Různé fondy jsou nyní pro velký zájem již vyčerpány nebo zpřísňují svá pravidla a je zde stále větší konkurence. Uvidíme tedy, jaký budeme mít úspěch v letošním roce. Předseda o. s. Strážská záchrana památek Petr Jílek Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2015 Vážení občané, v roce 2015 přichází Ministerstvo práce a sociálních věcí s řadou úprav, které se týkají i některých z vás. Zde přinášíme souhrn těch nejdůležitějších a současně kontakty na příslušná pracoviště úřadu práce a správy sociálního zabezpečení. Kontaktní pracoviště Mimoň Státní sociální podpora tel Kontaktní pracoviště Mimoň Sociální služby, příspěvek na péči tel Kontaktní pracoviště Mimoň Dávky pro osoby se zdravotním postižením tel Okresní správa sociálního zabezpečení Česká Lípa tel PODPORA RODIN S DĚTMI Porodné bude i na druhé dítě a dosáhne na něj více rodin. U prvního dítěte zůstane částka porodného na korunách, u druhého půjde o korun. Na porodné u prvního dítěte by tak měly dosáhnout domácnosti s čistým příjmem do korun, u matky samoživitelky do korun. Polepší si také ženy, kterým se narodí vícerčata. Zatímco dosud dostávaly od státu maximálně korun (nebo jen ), nově získají korun. A nezáleží, zda půjde o jejich první, nebo následný porod. SNAZŠÍ VÝMĚNA PRŮKAZU PRO HANDICAPOVANÉ Držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P si budou moci vyměnit tyto průkazy bez zbytečných administrativních průtahů a správního řízení, které by znovu posuzovalo jejich zdravotní stav. Nárok na příspěvek na mobilitu bude navíc nově vázán přímo na nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P. VYŠŠÍ DŮCHODY V PRŮMĚRU O 200 Kč Od prvního ledna 2015 budou důchody opět valorizovány podle 100 procent nárůstu spotřebitelských cen a o jednu třetinu nárůstu reálné mzdy. Důchodci si tak již od nového roku polepší v průměru o 200 korun měsíčně. Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2015 zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2014 tak, že se základní výměra zvyšuje o 60 Kč na Kč a procentní výměra zvyšuje o 1,6 % procentní výměry. ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY NA Kč Poctivě pracovat se musí vyplatit. Snažíme se proto postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila 40 procentům průměrné mzdy. Od ledna 2015 bude minimální mzda činit korun, minimální hodinová mzda tedy vzrostla z 50,60 koruny na 55 korun. Bude tak lépe plnit svoji ochrannou, ale i motivační funkci. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Redukční hranice týkající se denního vyměřovacího základu, na základě kterého se vypočítá například nemocenské, jsou pro rok 2015 následující: první redukční hranice činí 888 Kč, druhá redukční hranice činí Kč, třetí redukční hranice činí Kč. Výše vyplácených dávek nemocenského pojištění bude od upravena podle nové výše redukčních hranic bez žádosti. Částka rozhodného příjmu potřebná pro účast na nemocenském pojištění činí Kč i v roce POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Nejvýznamnější změny: částka průměrné mzdy pro účely pojistného je Kč, maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je Kč, rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost v roce 2015, je Kč, minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 a za následující kalendářní měsíce, je Kč z toho minimální záloha na pojistné činí Kč, není-li OSVČ účastna důchodového spoření, Kč, je-li OSVČ účastna důchodového spoření minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 a za následující kalendářní měsíce, je Kč z toho minimální záloha na pojistné činí 778 Kč, není-li OSVČ účastna důchodového spoření, 698 Kč, je-li OSVČ účastna důchodového spoření. Zdroj a více informací na ANKETA Sportovec roku za rok 2014 Markéta Humpoláková Probíhala v měsíci lednu Nominační formuláře byly umístěny na webových stránkách města Stráž pod Ralskem a výsledky ankety budou slavnostně vyhlášeny na 20. reprezentačním plese města strana 3

4 únor 2015 Ministr Mládek navštívil s. p. DIAMO ve Stráži pod Ralskem V pátek 9. ledna 2015 navštívil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek v rámci své pracovní cesty do oblasti Stráže pod Ralskem sanační technologie státního podniku DIAMO. Prověřil postup likvidačních prací na opuštěných areálech po hlubinné těžbě uranu v Hamru na Jezeře. Ministr navštívil i technologický celek rozhodujících sanačních technologií, tvořený neutralizační stanicí matečných louhů, neutralizační stanicí NDS 10 a areálem odkaliště. Stát vynaložil na jejich výstavbu více než 3,5 miliardy korun. Poslední z těchto technologií byla zprovozněna v roce Nevhodně použitý způsob chemické těžby uranu v šedesátých až devadesátých letech minulého století způsobil jednu z největších ekologických škod na území České republiky. Budeme se s ní potýkat ještě dalších 30 let. Vláda je si vědoma důležitosti této problematiky, a proto pro roky 2015 až 2017 uvolnila částku přesahující 4,5 miliardy korun na řešení této situace, řekl ministr Jan Mládek. Další součástí návštěvy pana ministra byla kontrola postupu likvidačních prací v areálu bývalé šachty Důl Hamr I v Hamru na Jezeře. Tento areál úzce souvisel s hlubinnou těžbou uranu a bylo zde vytěženo přes 10 tisíc tun uranu. Provoz areálu byl ukončen v roce V současné době je areál likvidován za výrazné účasti fondu Evropské unie. Likvidace dosáhne celkových nákladů převyšujících 600 milionů korun, z toho 56 % bude hrazeno právě z fondu EU. Vzhledem k postupu likvidačních prací je reálné dokončit likvidaci celého areálu do konce roku 2015, a tím splnit podmínky pro poskytnutí dotace z fondu Evropské unie. Následně bude více než 33 ha pozemků předáno k rekultivaci či zpět k původnímu využití, uvedl ministr Mládek. Ministra Jana Mládka doprovázel ředitel státního podniku DIAMO Tomáš Rychtařík, který představil postup sanace následků chemické těžby uranu ve zdejší oblasti. Za 30 let chemické těžby uranu byly do podzemí vtlačeny 4 miliony tun chemikálií, což způsobilo kontaminaci více jak 370 mil. m 3 podzemních vod. Situace je komplikovanější o skutečnost, že se chemická těžba realizovala v oblasti rozsáhlé akumulace pitných vod využívaných podstatnou částí České republiky. Odštěpný závod Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem byl čtvrtým a posledním závodem státního podniku DIAMO, který pan ministr během necelého roku ve své funkci navštívil. Zdroj: parlamentní listy.cz Foto: DIAMO, s.p. Převzala: M. Honzírková strana 4

5 únor 2015 Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. informuje Vážení spoluobčané, rádi bychom vás touto cestou informovali o poskytování odborného sociálního poradenství (včetně půjčovny kompenzačních pomůcek) a sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, které poskytuje Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s., především osobám se zdravotním postižením, osobám s kombinovaným postižením (tělesným, sluchovým, zrakovým, mentálním, vnitřním) od 7 do 80 let, rodičům se ZP dětmi/dítětem, ale dalším zájemcům, a to nejen z České Lípy, ale v rámci celého Libereckého kraje, tedy i vám. Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. je neziskovou organizací, která byla založena v souvislosti s novým občanským zákoníkem, za účelem poskytování obecně prospěšných služeb a doplňkových služeb, sídlí v Komunitním centru, Školní ul. 2213, Česká Lípa. Poskytujeme ambulantní i terénní formy obou služeb. Kontakt: Eva Zemanová , Z. Zahrádková Ceník kompenzačních pomůcek Mechanický vozík- skládací 7 Kč/den Schodolez pásový 15 Kč/den Aktivity na 1. čtvrtletí 2015 Únor Sedačka na vanu WC židle pevná WC židle kolečková Nástavec na WC Nástavec na WC s madly Kloubové chodítko Chodítko skládací čtyři kola (sedačka + košík) Chodítko skládací tři kola Podpažní berle Francouzské hole Vycházková hůl Antidekubitní matrace Postel elektrická polohovací Motomed Ametystová Bio-Mat podložka malá (zakoupeno díky podpoře JaT) Ametystová Bio-Mat podložka velká Frolovův dýchací trenažér (zakoupeno díky podpoře JaT) 40 Kč/měsíc 30 Kč/měsíc 30 Kč/měsíc 30 Kč/měsíc 50 Kč/měsíc 70 Kč/měsíc 80 Kč/měsíc 70 Kč/měsíc Zdarma Zdarma Zdarma 250 Kč/měsíc Kč/měsíc 150 Kč/měsíc při zápůjčce min. na 5 dnů se platí 50 Kč/den; při kratší zápůjčce pak 70 Kč/den při zápůjčce min. na 5 dnů se platí 140 Kč/den; při kratší zápůjčce pak 170 Kč/den 10 Kč/den Kurz znakového jazyka...1 týdně Práce s PC...1 týdně Aktivizační cvičení HK, DK, dotykové masáže...1 týdně Plavání Březen Setkání u příležitosti MDŽ od Kurz znakového jazyka...1 týdně Práce s PC...1 týdně Arteterapie...1 za měsíc Plavání Aktivizační cvičení HK, DK, dotykové masáže Jarní výstava prací ZP a seniorů od do Součástí výstavy je soutěž O neobvyklé velikonoční vajíčko. Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. Je v současné době největším poskytovatelem terénních sociálních služeb v Libereckém kraji. Všechny služby poskytuje zejména terénním způsobem v domácím prostředí osob s těžkým zdravotním postižením, seniorů a ohrožených rodin s dětmi proto, aby i pro ně byl jejich domov skutečným domovem. Nabízí tím uživatelům služeb možnost žít důstojně tam, kde se cítí doma, s rodinou, přáteli a vším, co mají rádi, a dělat věci, které je baví, žít plnohodnotný život podle svých představ. Česká Lípa Konopeova 812 Tel: Kontakty na Centra pro zdravotně postižené: Liberec Zahradní 415/10 Tel: Jablonec nad Nisou Spolkový dům Emílie Floriánové 8 Tel: Semily Archivní 570 Tel: Hlavní předmět činnosti a služeb: poskytování odborného sociálního poradenství poskytování právního, psychologického a dluhového poradenství poskytování osobní asistence poskytování odlehčovacích služeb tlumočnické služby pro sluchově postižené sociálně aktivizační služby služba sociální rehabilitace podpora vzdělávání osob se zdravotním postižením podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením a vstup na trh práce strana 5

6 únor 2015 Vánoční koncert Dne 18. prosince 2014 se uskutečnil VÁNOČNÍ KONCERT v kostele sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem. Koncert pořádala Biberova společnost ve spolupráci s římsko-katolickou církví s finanční podporou města Stráž pod Ralskem. Na tomto koncertu vystoupil komorní smíšený pěvecký sbor CANZONETTA Osečná pod vedením pana Radka Starého, dětský pěvecký sbor LENTILKY pod vedením paní Martiny Vítkové a za mluveného doprovodu a zpěvu paní Veroniky Sabové. Dále se představilo místní TRIO SENIORS, Petr Křesťan (trubka), Martin Neznal (saxofon) a Martina Vítková (varhany). Do krásných zvuků zpěvu a hudebních nástrojů pod barokními klenbami strážského kostela se na závěr roku 2014 přišlo zaposlouchat cca 200 návštěvníků. Koncert měl velký úspěch a všichni účinkující byli odměněni nejen mohutným aplausem obecenstva, ale také květinami a děti ze sboru balíčkem laskomin. I my se loučíme se starým rokem 2014 s přáním všeho nejlepšího do roku Za Biberovu společnost: E. Horčík, V. Reslová Milá návštěva ve Stráži pod Ralskem Stráž navštívil ministr obchodu a průmyslu Ing. Jan Mládek, CSc., kterého doprovázela ředitelka odboru komunikace a marketingu Ing. Markéta Mikešová a ředitel odboru hornictví Ing. Zbyšek Sochor, PhD. Po návštěvě s. p. DIAMO a a. s. MEGA si pan ministr udělal čas a v odpoledních hodinách, v pátek 9. ledna 2015, se sešel s vedením našeho města a s některými současnými zastupiteli, kteří se na sklonku minulého roku aktivně zajímali o budoucnost Akademie VS ČR ve městě. V tiskových zprávách koncem roku 2014 Ministerstvo spravedlnosti informovalo o návrhu koncepce vězeňské služby do roku 2025, která kromě jiného uvažuje o vybudování zcela nového vzdělávacího a výcvikového střediska v Rapoticích. Vedení města v té době na zprávu reagovalo dopisem, který byl odeslán členům vlády ČR, poslancům, senátorům a panu hejtmanovi. Informovali jsme o záměru realizovat tento nákladný projekt. Požádali jsme o pomoc, o zvážení, zda je nutné investovat do nového zařízení. Pozvali jsme všechny politiky do Stráže, aby se osobně přesvědčili, jaké možnosti Akademie a Stráž strana 6 nabízí. Na dopis z města odpověděli, v době než nastoupilo nové vedení, pánové ministři Bělobrádek, Jurečka a senátor Vystrčil a teď osobní návštěvou i pan ministr Mládek. Kromě reakce radnice vznikla nezávisle iniciativa několika zastupitelů města, kteří se seznámili s koncepcí vězeňství a sepsali podrobněji argumenty proti plánovanému přesunu vzdělávacího zařízení. Jednání se za město zúčastnili pan starosta Hlinčík, zastupitelé Reslová, Rychtařík Tomáš, Rychtařík Pavel, Horčík, Mužák a bývalý ředitel Akademie pan Horna. Pan ministr si zaznamenal naše argumenty. Zajímal se také o firmy, které ve městě sídlí, nebo o nezaměstnanost ve městě. Přislíbil, že podklady z našeho společného jednání využije pro jednání s paní ministryní Válkovou i panem ministrem Babišem. Přesto, že setkání bylo krátké, velmi si vážíme toho, že si pan ministr, i po tak dlouhém pracovním dni, našel čas a osobně se zajímal o problémy našeho města. Věra Reslová, zastupitelka města

7 únor 2015 Rytíř Führich Josef rytíř von Führich ( ): Tento chrastavský rodák měl na přelomu loňského a letošního roku velmi zajímavou výstavu v Salmovském paláci na pražském Hradčanském náměstí. Führich byl poněkud opomíjenou postavou dějin českého malířství 19. století a snad také i proto, že v mládí měl silné vazby na německy mluvící severočeskou komunitu. Jeho kreslířské a malířské počátky byly spojené s činností jeho otce Wenzela, který působil v Chrastavě jako malíř-řemeslník. Podpora hraběte Clam-Gallase však nadanému Josefovi umožnila studium na pražské Akademii. V tomto prostředí začala Führichova velká umělecká kariéra. V Praze byl pak ve dvacátých letech 19. století považován za nejnadanějšího z domácích umělců. Rovněž ale také za příliš vyhraněného představitele romantických tendencí a zastánce moderního hnutí v malbě. To bylo spojováno s novými proudy v německém umění, které objevovalo středověké dědictví a uplatňovalo nový přístup k náboženské tematice výtvarného umění. Ambicióznímu Führichovi se na konci roku 1826 podařilo získat ve Vídni finanční prostředky na cestu do Itálie. Pobyt v Římě byl totiž považován za vrchol tehdejší umělecké průpravy. Koncem roku 1829 se vrací do Prahy, ale jeho usilování o nábožensko-vlasteneckou malbu se rozcházelo s pražským prostředím. To se orientovalo stále více na čistě obrozenecké a vlastenecké hodnoty. Z těchto důvodů odešel v roce 1834 natrvalo do Vídně. Nicméně ohlas jeho díla zasahoval v závěru jeho života i do Čech. Byly to tehdy velmi populární četné grafické reprodukce, ale příležitostně také i malířská díla. Ke konci svého života žil stále ve Vídni, kde byl povýšen do šlechtického stavu. Jeho tvorba procházela dlouhým obdobím vývoje umění 19. století. Její proměny odrážejí průřez dobou, kdy se radikálně měnily představy o uměleckém směřování a záleželo i na národní příslušnosti jednotlivých umělců. Současná výstava chtěla představit tohoto malíře především z hlediska uměleckého vývoje v Čechách, do kterého zasáhl podstatnou měrou ve svých uměleckých začátcích. Zájemci se také mohou podívat na příslušné internetové stránky, kde samozřejmě najdou více informací i obrázků. Tento malíř je zajímavý také i proto, že jeho obrazy jsou nejen v různých severočeských kostelích, ale byly i ve strážském kostele sv. Zikmunda. Ten však byl za sovětské správy našeho uranového průmyslu využíván jako skladiště a původní vybavení bylo zničeno, rozkradeno a jen málo se toho zachovalo. S použitím podkladů NG napsal Petr Jílek Jan neboli Ješek z Vartenberka a sv. Zikmund Vnuk statečného Jana z Vartenberka, proslulého a šlechetného vojáka (jak jej líčí Kronika Zbraslavská), který zahynul zasažen šípem do tváře při dobývání hradu Orlice v r. 1316, a syn jeho nejstaršího syna Václava neboli Vaňka, taktéž znamenitého válečníka, který táhl s králem Janem na pohanské Prusy v roce 1337 a téhož roku za to obdržel dědičně úřad nejvyššího číšníka pro svůj rod, a jeho manželky Anargy z Waldenburgu, zbožné paní, která konala poutě po míšeňských chrámech. Císař Karel IV. potvrdil roku 1367 úřad královského číšníka oběma Vaňkovým synům Janovi a Vaňkovi. Byl to úřad nejen politicky významný, ale zároveň i dosti výnosný. Nejvyšším číšníkům českého království náležel totiž poplatek z každé krčmy a hospody a nadto clo v Mladé Boleslavi, Soběnicích, Kněžmostě a Čáslavi a dvě vesnice - Postřižín u Kralup nad Vltavou a Kozárovice u Mělníka. Starší Jan navíc převzal po strýci Benešovi v roce 1366 úřad nejvyššího pražského pukrabího. Tento úřad již tak dost bohatého Jana, který vlastnil ještě rodový hrad a městečko Vartenberk a hrad Děvín s farními vesnicemi Osečná a Svébořice a spolu s bratrem držel ještě Jablonec a právo patronátní v Mimoni a část téhož městečka a nadto ještě clo v Mimoni na záhvožďské stezce, kde se prováželo do říše plátno, slanečky, maso, sůl, loj, koření a kramářské zboží, tak tento úřad z výše řečeného Jana, syna Václava z Vartenberka, udělal jednoho z nejmocnějších mužů v celém království. Pražský purkrabí totiž spravoval celou řadu dosti rozlehlých lén kolem Prahy a byl vlastně nadřízeným a velitelem všech královských leníků, manů a purkrabí. V případě potřeby velel zemské hotovosti českého království a v případě nepřítomnosti panovníka jej také zastupoval v předsednictví zemskému soudu. Nadto měl ještě na starosti vlastní výkon všeho práva, které bylo nalezeno na zemském soudu a jeho povinností byla také obecná ochrana míru a trestání zemských škůdců a vůbec boj s různými podvratnými živly. Jan z Vartenberka byl zřejmě u Karla IV. poměrně dost oblíben a zůstal nejvyšším purkrabím až do smrti pana císaře. V roce 1373 se spolu se svým bratrem Vaňkem účastnil císařova slavného tažení do Branibor a potření markrabího Otty ve Fürstewalde. Roku 1380 vydal jeden z vůbec nejstarších česky psaných listů, a to na ves Medný. Na svém panství pak nechal založit kamenný kostel v městečku Vartenberku a zasvětil jej svatému Zikmundovi, neboť před tím v roce 1365 získal od císaře část hlavy tohoto světce jako relikvii (650 let = ). Na tento kostel pak také získal od papeže plnomocné odpustky právě na den sv. Zikmunda, takže snad můžeme předpokládat, že do Vartenberku poté směřovalo něco poutníků. Často byl také žádán od svých přátel, aby se připojil k jejich listinám jako smluvce nebo jako svědek. Co se týká ještě otázek finančních, vedlo se mu s bratrem dobře a oba po celé zemi hojně kupovali a prodávali. Nejvyšší purkrabí Jan zemřel v roce 1383 a zanechal po sobě manželku Kunu, šest nezletilých synů a neznámý počet dcer. Pečeť V pečeti Jana z Vartenberka najdeme polcený (dělený, půlený) štít, vpravo mřežovaný doplněný přilbicí s křídly v klenotu a po stranách štítu džbán a pohár odkaz na jeho úřad nejvyššího číšníka. Všechno vsazeno do oválu květinového tvaru s gotickou architekturou v pozadí. Po kraji je latinský nápis: Sigillum Iohannia de Wartimberk (Pečeť Jana z Vartenberka). Konkrétně tato pečeť pochází z darovací listiny z roku Pozn.: Oslavy, resp. výročí, 650 let se blíží naplánováno to je na neděli 26. dubna Eduard Horčík strana 7

8 únor 2015 Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 9. ledna 2015 Přítomní: Mgr. Zdeněk Hlinčík, Mgr. Jiří Vaněk, Bc. Markéta Humpoláková, DiS., Petr Marek Omluven: Jaroslav Machytka Ověřovatelé zápisu: Bc. Markéta Humpoláková, DiS., Petr Marek R/1/2015 Výzva k podání žádostí pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových aktivit Podpora jednorázových akcí. Rada města vyhlašuje dnem Výzvu k podání žádostí pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových aktivit Podpora jednorázových akcí na rok R/2/2015 Návrh na odsouhlasení dohody STAMAT-Stráž p/r, s.r.o. zaplacení pohledávky soudní spor. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit předloženou dohodu o narovnání mezi městem Stráž p/r jako žalovaným a společností STAMAT-Stráž p/r, s. r. o., IČ: se sídlem Stráž p/r, Fibichova 77, PSČ ve věci úhrady faktur č a č ze dne R/3/2015 Přijetí dotace na akci: Snížení energetické náročnosti Městského úřadu a polikliniky ve Stráži pod Ralskem. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města přijmout dotaci na akci CZ.1.02/3.2.00/ Snížení energetické náročnosti objektu Městského úřadu a polikliniky ve Stráži pod Ralskem vydané Ministerstvem životního prostředí pod č. j. 115D /2 dne R/5/2015 Přidělení bytu v DPS ve Stráži pod Ralskem. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 24 v Domě s pečovatelskou službou paní B. L. Účinnost nájemní smlouvy od V případě odstoupení od smlouvy Rada města souhlasí s přidělením bytu paní M. K. R/6/2015 Prodej movitého majetku kotec. Rada města souhlasí s prodejem movitého majetku kotec panu J. B za nabídnutou cenu 3000 Kč. R/7/2015 Prodej movitého majetku jednostranný sklápěč. Rada města souhlasí s prodejem movitého majetku jednostranný sklápěč paní R. F., za společnost FOX-MEN s. r. o., se sídlem Břevniště 86, Hamr na Jezeře za nabídnutou cenu 5000 Kč. R/8/2015 Záměr pronájmu části p. p. č. 2115/14 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části p. p. č. 2115/14 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Stráž pod Ralskem o výměře cca m2 dle předloženého návrhu. R/4/2015 Výběrové řízení Snížení energetické náročnosti Kulturního domu ve Stráži pod Ralskem - zrušení. Rada města ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku na Snížení energetické náročnosti Kulturního domu ve Stráži pod Ralskem. Mgr. Zdeněk Hlinčík, starosta města Mgr. Jiří Vaněk, místostarosta Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem konaného dne 12. ledna 2015 Přítomní: dle presenční listiny - 17 členů Zastupitelstva města Adam Martin, Mgr. Zdeněk Hlinčík, Ing. Eduard Horčík, Karel Huml, Bc. Markéta Humpoláková, DiS., Jan Janatka, Jaroslav Machytka, Petr Marek, Ing. Jiří Mužák, Ph.D., Ladislav Poncar, Bc. Věra Reslová, Ing. Pavel Rychtařík, Ing. Tomáš Rychtařík, Ing. Jitka Urbánková, Mgr. Jiří Vaněk, Danuška Votočková, Patrik Želechovský Ověřovatelé zápisu: Ing. Eduard Horčík, Karel Huml Návrhová komise: Martin Adam, Ladislav Poncar Z/1/2015 Smlouva o úvěru č /14/LCD. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č /14/LCD s Českou spořitelnou, a.s., IČ , se sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ Praha - Krč. Hlasování: Pro: 17 Z/2/2015 Přijetí dotace na akci: Snížení energetické náročnosti Městského úřadu a polikliniky ve Stráži pod Ralskem. Zastupitelstvo města přijímá dotaci na akci CZ.1.02/3.2.00/ Snížení energetické náročnosti objektu Městského úřadu a polikliniky ve Stráži pod Ralskem vydané Ministerstvem životního prostředí pod č.j. 115D /2 ze dne Hlasování: Pro: 17 Informace: - Složení slibu, ověření platnosti volby, ověření osvědčení, ověření slučitelnosti funkcí zastupitele Ing. Tomáše Rychtaříka Mgr. Zdeněk Hlinčík, starosta města Mgr. Jiří Vaněk, místostarosta strana 8

9 únor 2015 Co řešila Rada města? Rada města schválila výběr bankovního ústavu pro financování akcí zateplování objektů města. Nejvýhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou cenou podala Česká spořitelna. Rada města tím pověřila starostu města k podpisu rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky. Dne 9. ledna 2015 Rada města vyhlásila výzvu k podání žádosti pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových aktivit. Dnem vyhlášení byl určen 12. leden Město Stráž pod Ralskem vždy vlastnilo byty. Z počátku to bylo více než 1500 bytů. Správce bytového fondu na začátku byla firma Advena. Poté přešla správa na Energetické centrum Stráž a od byla domovní správa převedena přímo pod město Stráž pod Ralskem. Pro bytový fond pracovala poměrně často společnost STAMAT. Z důvodů velmi špatné spolupráce v dubnu 2011 byla ukončena spolupráce s touto společností. Poté byla firma vyzvána, aby ukončením vztahů byly vyřízeny všechny faktury a vyúčtovány požadavkové listy. To se odehrálo v červenci Poté měla firma vyřídit všechny tyto formality do Bylo potřeba všechny požadavky zkontrolovat a provést kompletní společnou kontrolu. Ze strany města byl navržen termín kontroly Den společnosti STAMAT nevyhovoval a kontroly proběhly ve dnech 27. a Bylo mj. zjištěno, že v programu bytového fondu jsou vedeny požadavkové listy ještě z let Ty byly následně řešeny stornováním nebo vyfakturováním. Se společností bylo písemnou dohodou ze dne dojednáno, že staré požadavkové listy budou stornovány z důvodu promlčení. Požadavkové listy vydané roku 2010 a 2011 byly odsouhlaseny. Společnost může vyfakturovat. Místo jednotlivých požadavkových listů poslala pouze konkrétní seznam požadavků a dvě faktury až v lednu Jedna faktura za rok 2010, druhá faktura za rok Následně v březnu 2012 zaslal jednatel společnosti veškeré požadavkové listy k dodatečnému zkontrolování a vyžádal si písemné stanovisko města. V červnu 2012 byla část požadavkových listů zaslána zpět, protože bylo některé třeba opravit. Dne byly odeslány zbývající požadavkové listy, aby mohly být v pořádku opraveny a zkontrolovány. Další reakcí ze strany společnosti bylo zaslání předžalobní upomínky. Po dalších peripetiích byla následně ze strany společnosti STA- MAT podána žaloba na úhradu výše uvedených faktur v celkové částce tis. Ve výše uvedené věci bylo nařízené soudní jednání, které se následně na základě jednání prozatím odročilo, zda nebude nalezena dohoda obou smluvních stran. O probíhajícím jednání a o vyrovnání závazků plynoucích z provedených oprav bytového fondu byla informována Rada města na svém zasedání dne Ve sporu se nejedná o to, že by práce nebyly provedeny, ale o fakt, že požadavkové listy měly formální nedostatky. Dle právního rozboru se sporné body budou u soudu zdlouhavě prokazovat výslechy dotčených osob. Náklady na řízení činí Kč za zaplacený soudní poplatek a Kč za 1 úkon právní služby. Paušální náhrada advokáta činí za 1 úkon Kč. Při sporu lze předpokládat minimálně 3 soudní jednání, takže minimální náklady na soud mohou činit kolem Kč. Úroky z nezaplacených faktur v současnosti přesahují částku Kč. To reálně hrozí městu zaplatit navíc. V současné době jsme už v roce 2015 a Rada města doporučila Zastupitelstvu města odsouhlasit předloženou dohodu o narovnání mezi městem jako žalovaným a společností STAMAT. Je až tristní, že se jednoduchý spor o má dáti dal, vlastně vleče celé čtyři roky bez řešení a městu hrozí ostuda u soudu. Rada města ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti Kulturního domu ve Stráži pod Ralskem. (Přihlásil se pouze jeden zájemce). Vybraná firma Tomíček LEGAL byla pověřena přípravou a vyhlášením nového výběrového řízení. Rada města na svém zasedání jmenovala pracovní skupinu pro prevenci kriminality v tomto složení: Bc. Klára Havelková manažer prevence kriminality Prap. Dušan Zajíc člen skupiny pro národnostní menšiny a vyloučené lokality zřízené KŘ Policie ČR Lib. Kraje pro oblast Stráže pod Ralskem Mgr. Jiří Vaněk místostarosta Bc. Eva Pošvová vedoucí odboru všeobecné vnitřní správy Mgr. Tereza Hofmanová školní metodik prevence Mgr. Petr Mišák vedoucí obvodního oddělení policie ČR Rada města bere na vědomí vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace PANDA SPOPRT a zároveň řediteli ukládá připravit písemný předávací protokol a předat funkci určenému zaměstnanci do Současně schvaluje vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace PANDA SPORT. Mgr. Jiří Vaněk, místostarosta Záznamy z jednání zastupitelstva. Zásah do osobnostních práv a soukromí? Ano, ale... Bývalo a je stále v našem městě zvykem, že se veřejnost dozvídá o dění na jednání zastupitelstva pouze prostřednictvím psaných usnesení. Taková usnesení se často omezují pouze na zákonem předepsané záležitosti (počet přítomných členů, výsledek hlasování, přijatá usnesení). Avšak mnohé důležité momenty zůstávají zachyceny pouze sluchem a zrakem. Jeden takový moment nás dovedl k zamyšlení se nad touto problematikou a k prvním krokům, které by audiovizuálními prostředky zpřístupnily sledování jednání zastupitelstva i těm, kteří se veřejného zasedání neúčastnili. Co bylo tím momentem? Na jednom ze zasedání zastupitelstva města využil občan svého práva definovaného v čl. 17 Listiny základních práv a svobod, ve kterém se hovoří o neomezitelnosti příjmu informací a pořizoval si audiovizuální záznam při projednávání některých bodů. Proti pořízení záznamu se ohradila paní zastupitelka Věra Reslová, která si následně vyžádala zanést do zápisu z jednání text v následujícím znění: Občanu nelze zakázat pořizovat si obrazový a zvukový záznam na zasedání zastupitelstva, neruší-li průběh a účel zasedání. On sám by si však měl být také vědom své povinnosti respektovat práva na ochranu osobnosti podle občanského zákoníku, tzn., že natáčí (může natáčet) i projevy osobní povahy a že tak může činit jen se souhlasem osoby, jejíž projev má být zaznamenáván. Jednací řád může občanu zakázat pořizovat obrazový nebo zvukový záznam, pokud jím ruší zasedání, tj. maří cíl jednání, kterým je účast a slyšení veřejnosti. Pokud zastává paní Reslová názor, že tímto si vyhradí právo na udílení souhlasu nebo zákazu s pořizováním záznamu, lze pouze konstatovat, že se mýlí. Ochranu osobnosti a soukromí dle Občanského zákoníku je možné aplikovat na jiné situace než ty, při kterých všechny osoby vystupují záměrně, vědomě a cíleně veřejně. A je nesporné, že jednání zastupitelstva takovou situací, veřejnou debatou, je. Zákon o obcích pořizování audiovizuálního záznamu nezakazuje, a protože se jedná o projev ve veřejné funkci, nevztahuje se na takové pořizování ani zákon na ochranu osobních údajů. Má-li i přes to paní zastupitelka pocit, že jsou dotčena její osobnostní práva, může se ochrany těchto práv domáhat cestou žaloby ve věcech občanskoprávních. Závěrem bych si dovolila položit dotaz. Chceme vnímat pořizování záznamů z jednání zastupitelstva opravdu jako zásah do svého soukromí, do ochrany osobnosti, anebo nám jde pouze o to, aby byla znemožněna diskuze a kritika našich vystoupení? Věřím, že nejen díky výše popsané situaci, ale i snaze o větší otevřenost města a informovanost obyvatel (jak se jimi volený zastupitel projevuje), bude do budoucna instalována na jednací sál nahrávací technika. Zastupitelé zvoleni za Volbu pro Stráž, ČSSD, KSČM, Mládež a SLK takovou snahu budou podporovat a mají zájem na zveřejňování těchto záznamů. Markéta Humpoláková, radní (SLK) strana 9

10 únor 2015 Prevence kriminality ve Stráži pod Ralskem Rada města předešlého vedení města Stráže pod Ralskem jmenovala na 26. zasedání dne skupinu pro prevenci kriminality. Členy byli jmenováni: Bc. Věra Reslová starostka, Ing. Jitka Urbánková místostarostka, Bc. Klára Havelková manažer prevence kriminality, Mgr. Tereza Nováková školní metodik, prevence pan Zdeněk Novotný OSMaRM, Bc. Eva Pošvová OVVS. Možná návrh na vytvoření vycházel z aktualizované strategie rozvoje města, možná návrh vycházel z potřeby konečně řešit problémy kriminality ve městě. Jelikož od doby jmenování do nových komunálních voleb v říjnu 2014 uplynuly necelé dva roky, požádala jsem za občany Stráže o zhodnocení činnosti bývalou paní starostku nynější zastupitelku Bc. Věru Reslovou. tabulkových míst policistů ve Stráži. Plán nebyl vyhodnocen, ale myslím, že teď, především po realizaci a spuštění kamerového systému, by se vyhodnotit měl. Město jmenovalo novou pracovní skupinu, měla by v oblasti prevence kriminality pokračovat a plán vyhodnotit. Ostatně slibů ve volebních programech v této oblasti zaznělo dost. Děkuji za otázky. Věra Reslová, zastupitelka města K zodpovězení bodu 2. a 3. jsem také požádala vrchního strážníka městské policie Bc. Kláru Havelkovou, která také ochotně poskytla vyjádření: 1. V čem spočívala vaše činnost? Skupina připravila podklady pro zpracování Plánu prevence kriminality. Vycházeli jsme z odbornosti členů skupiny, právní legislativy, počtu přestupků, místní znalosti. Vydali jsme Plán prevence kriminality města na období Byla popsána situace, ve které se město nacházelo, byly stanoveny cíle prevence. Prioritou bylo a doufám, že i nadále je, předcházení vzniku kriminálního chování, zvyšování pocitu bezpečnosti občanů, snižování míry protiprávního jednání, důvěra a respekt k policii, vyšší právní vědomí občanů, nebo např. informovanost občanů. Byly stanoveny hlavní priority, postupy a finanční prostředky na dosažení těchto cílů. Mezi priority patřilo např. pořízení kamerového systému nebo udržení stávajících služeb. Zaměřili jsme se na podporu všech situačních opatření, zaměřených na bezpečnost, informování občanů a koordinaci činností spojených s prevencí ve městě, ve škole, vzdělávali jsme děti ve škole, seniory, děti v MŠ. Byly stanoveny hlavní úkoly plánu, bylo jich šest. Doporučuji si přečíst Plán prevence kriminality na období , který je konkrétnější, snad srozumitelnější než se dá napsat na pár řádků. 2. Jak přispěly ke snížení kriminality zakoupené kamery či fotopasti? Fotopasti měly přispět k ochraně majetku, a to se myslím povedlo. Vyhodnocení je na městské policii, která je instalovala a vyhodnocovala. 3. Byl někdy někdo potrestán za způsobené škody? Pokud ano jak? Otázka č.3 patří někomu jinému. 4. Přinesla vaše činnost očekávané výsledky? Sledovali jsme průběžně hlavní úkoly. Pořídili jsme kamerový systém podle plánu, navíc se podařilo ho nainstalovat pro potřeby PČR, prováděli jsme besedy a přednášky pro občany, (tematicky zaměřené podle věku), zvýšili jsme bezpečnost ve vyloučené lokalitě, udrželi jsme finančně stávající služby v oblasti prevence kriminality. Významně jsme podporovali volnočasové aktivity, nejen nabídkou různých sportovišť, ale i finančně pro mládež ve sportovních klubech sportoviště zdarma, granty. Aktivně jsme se dlouhodobě zabývali počtem policistů v našem městě a významně jsme se zasadili o naplnění Nejprve bych ráda uvedla na pravou míru, že pracovní skupina prevence kriminality vyplývala nejen z potřeby řešit kriminalitu ve městě, ale byla také povinnou součástí při žádosti o projekt na kamerový systém, který ale nakonec hradilo město, jelikož dotace měla podmínky, které jsme nebyli schopni splnit. 2. Jak přispěly ke snížení kriminality zakoupené kamery či fotopasti? Fotopasti i kamerový systém se osvědčily více samozřejmě kamerový systém. Co se týká fotopastí ty je složité umístit tak, aby nebyly lehce zpozorovatelné procházejícími lidmi..., ale i tak se využívaly na cyklostezkách (hlídání projíždějících motocyklů, či vozidel), pro střežení hřbitova v době dušiček a podobně. Měli jsme tři fotopasti, jedna nám byla bohužel odcizena. Kamery se osvědčují mnohem víc z odhalených skutků mohu jmenovat například záškoláctví, porušování obecně závazných vyhlášek města (volně pobíhající psi, popíjení alkoholu na veřejných prostranstvích), parkování vozidel tam, kde je to zakázáno, pomoc při odhalení pachatelů dopravní nehody. Spolupracujeme také s Policií ČR při odhalování pachatelů přestupkové či trestné činnosti dohledávání záznamů, které to dokládají a podobně. 3. Byl někdy někdo potrestán za způsobené škody? Pokud ano jak? To tak trochu souvisí s bodem č. 2. Potrestáno bylo samozřejmě mnoho skutků na základě údajů zjištěných ze záznamů z kamerového systému, konkrétní být bohužel nemohu. Buď byl skutek vyřešen domluvou, v blokovém řízení, oznámením k příslušnému správnímu orgánu (podle toho, o co se jednalo) nebo byla věc předána Policii ČR, v případě, že se jednalo o podezření ze spáchání TČ. Bc. Klára Havelková vrchní strážník městské policie Za odpovědi na mé otázky děkuji oběma osloveným. M. Honzírková (text + foto) Slovo zastupitelky Zastupitelé zasedali 12. ledna Na pozvánce 2 body. Slib zastupitele a smlouva o úvěru na zateplení městského úřadu a polikliniky a kulturního domu. Postupně byly zastupitelům zaslány ještě další dva body k projednání. Jednalo se o mimosoudní dohodu s firmou STAMAT a pověření kontrolního a finančního výboru kontrolou dotace EFEKT. V samotný den konání zasedání Zastupitelstva města vznikla nutnost ještě projednat bod, který se týkal znovupřijetí dotace zateplení městského úřadu a polikliniky a kulturního domu. O rozšíření programu rozhoduje Zastupitelstvo města až na svém zasedání. Program se rozšířil pouze o bod k zateplení. Mimosoudní dohoda s firmou STAMAT byla stažena z programu panem starostou a pověření finančního a kontrolního výboru se do programu nedostalo. Pravděpodobně bylo zohledněno, že byl již bod oběma výbory projednán i bez uložení úkolu. Zasedání se zúčastnili všichni zastupitelé. Pravidelně se teď jednání Zastupitelstva města účastní někteří kandidáti do Zastupitelstva města, kteří strana 10 v loňském roce kandidovali, i veřejnost, která také v minulosti na jednání nechodila. Věřím, že jim jejich rozhodnutí vydrží a budeme se potkávat pravidelně minimálně po celé volební období. Získávají informace o dění ve městě hned z první ruky, a mají příležitost vnímat celou atmosféru jednání a chování zastupitelů i projevů veřejnosti. V minulosti zasedání navštěvovalo jen pár občanů. Vyšší účastí na jednání by se mohly více rozšířit informace z jednání a mohl by se snížit prostor pro zaručené informace typu jedna paní povídala I když, kdo má rád fámy a bláboly, ten asi ani webové stránky města neprohlíží, neptá se zastupitelů. Dne 12. ledna před jednáním Zastupitelstva města zasedal finanční výbor. Finanční výbor se sešel v plném počtu (Reslová, Malec, Ptáček, Večerníková, Votočková). Za město se jednání účastnil podle možností pan starosta, vedoucí finančního odboru a k bodu STAMAT byla pozvána p. Strachová, vedoucí oddělení správy majetku. Na programu jednání výboru bylo pět bodů, přičemž nejdůležitější bylo projednat body, které se měly projednat tentýž den odpoledne na Zastupitelstvu města. Finanční výbor jednal od hod. do hod. Za pomoci vedoucího finančního odboru Michala Randuly jsme stihli na jednání Zastupitelstva města udělat i zápis z jednání a před začátkem jednání zápis všem zastupitelům rozdat. Zápis z jednání výboru bude projednán na příštím zasedání Zastupitelstva města, podle plánu I když nebyl zápis projednání, byl pravděpodobně podkladem pro rozhodování zastupitelů o rozšíření programu jednání Zastupitelstva města. Informace o jednání výboru mohu poskytnout až po projednání v Zastupitelstvu města, tak příště. Na další plánované schůzce finančního výboru se budeme zabývat kromě bodů, které budou v programu jednání Zastupitelstva města naplánovány, tím, co jsme nestihli. To je plánem kontrol na roky 2015 a 2018 a jednacím řádem výboru. Věra Reslová, zastupitelka a předsedkyně finančního výboru

11 únor 2015 Zpráva velitele JSDHO Stráž pod Ralskem (1) za rok 2014 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s činností Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Stráž pod Ralskem (1). Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Stráž pod Ralskem (dále jen jako JSDHO) má k dnešnímu dni 19 členů, kteří se aktivně podílejí na zásazích, odborné přípravě a pravidelné údržbě techniky a věcných prostředků svěřených městem. Údržba techniky a školení mužstva Jednotka se během roku 2014 pravidelně scházela a schází každou sobotu od 9:00 hodin v místní zbrojnici, kde provádí pravidelnou údržbu svěřené techniky. Jednotka se dále zdokonaluje v nošení dýchací techniky na ZBZS v Hamru na Jezeře. JSDHO Stráž pod Ralskem má v užívání techniku, která je zařazena do systému IZS VeA 1, Mitshubishi Pajero Wagon 2,5 TD, r. v CAS 25, Liaz K 101, r. v CAS 32, Tatra 815, r. v CAS 32, Tatra 138, r. v PVP 27, Tatra 148, r. v Oprava techniky během roku 2014: Běžná údržba a drobné opravy vlastními silami Zásahová činnost jednotky Jednotka v loňském roce zasahovala celkem 38, ať to bylo v katastru města nebo mimo něj. OBEC VÝJEZDY Stráž pod Ralskem 20 Hamr na Jezeře 4 Dubnice 2 Jmenný seznam členů JSDHO v roce 2015 Benda Bohumil Funkce PVP27 ČLUN M. PILY DTCH první pomoc HASIČ Černek Ondřej TECHNIK, ŘIDIČ Černý Vitalij STROJNÍK Hrba Pavel VD, STROJNÍK Košťál Dominik HASIČ Kroužek František HASIČ Kučírek Stanislav VD Pelc Vladimír HASIČ Perný Ota HASIČ Schlauch Milan HASIČ Schlauchová Miroslava HASIČ Šlehofer František STROJNÍK, VD Špivák Štefan Šubrtová Miluše Ťapajna Pavel Troják Pavel ST. HASIČ HASIČ HASIČ HASIČ Vnouček Pavel VJ, STROJNÍK Volák Jiří HASIČ Zmrhal Ondřej VD, STROJNÍK Vykonávané služby u jednotek požární ochrany (dále jen jako JPO) SLUŽBA Strojní služba Technická služba Chemická služba Spojová a informační služba VEDOUCÍ SLUŽBY Černý Vitalij, Šlehofer František Schlauch Milan Černek Ondřej Vnouček Pavel Břevniště 3 Mimoň 1 Postřelná 1 Noviny pod Ralskem 3 Svébořice 1 Útěchovice 1 Velký Valtinov 2 Ploužnice Požár Dopravní nehoda 2 Živelná pohroma Únik nebezpečných látek 1 Technická pomoc Planý poplach Výjezdů v měsíci Celkem výjezdů v roce 38 Závěrem bych chtěl poděkovat za spolupráci, trpělivost a kladný přístup rodinám všech členů, zástupcům města a všem zaměstnancům městského úřadu. Přátelé a občané města Stráže pod Ralskem, je potřeba si uvědomit, že jediní, kdo jsou ochotni a schopni Vám pomoci v jakékoliv situaci a době, jsou hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. Vnouček Pavel, velitel jednotky strana 11

12 Homo sapiens člověk rozumný? Asi let př. Kr. se objevil první neandrtálský člověk (raná forma Homo sapiens člověk rozumný). Asi let př. Kr. vyvíjí se první člověk dnešního typu Homo sapiens sapiens. Proč byl označován přívlastkem rozumný? Nosil šaty z kůží, lovil divoká zvířata mnohem větší, než byl sám, uměl rozdělat oheň spalovali své mrtvé, asi let př. Kr. byl vynalezen oštěp, harpuna, luk a šípy, šití. Vznikaly první jeskynní malby. Asi před lety se již neolitičtí lidé naučili chovat zvířata a pěstovat plodiny. Zakládali zemědělské usedlosti. Označení Homo sapiens získali především proto, že vytvářeli materiální či kulturní hodnoty. Přenesme se však do 21. století, a to na přelom roku 2014 a 2015, do města Stráž pod Ralskem. Kromě zde bydlících rozumných lidí jsou mezi námi jedinci, kteří nemají v úmyslu vytvářet jakékoliv materiální, kulturní, duševní či jiné hodnoty a s tímto označením se neztotožňují. Nemají zájem ani o společnost, která tyto hodnoty vytváří nebo je již vytvořila před mnoha staletími pro další generace. Jen přemýšlejí, kde by co zničili, poškodili, co jiní svými schopnostmi a finančními prostředky vybudovali. Jejich životním cílem je ničit vše, co jim stojí v cestě, a co jim upadne od rukou, to tam zanechají... Jak jinak si vysvětlit utržené venkovní parapety na budově plaveckého bazénu, posprejované budovy, poškozené lavičky, polámané vysázené stromy, odcizená čtyři dřevěná ptačí krmítka a další polámaná, která v okolí Stráže umístili manželé Vlachovi a pravidelně celou zimu zpěvnému ptactvu doplňovali. Vandalové nerozlišují budovu historickou či novodobou. Majetek, který spravuje městský úřad, organizace či soukromník. Čistota a pořádek kolem nich jsou jim cizí. Vandalové se nezastavili ani před zámeckou kaplí. Byla poničena fasáda neznámou tekutinou snad červeným vínem, a dešťové svody byly odtrženy nebo ve výši očí navrtány. Událost jsem ohlásila dne na místním OO PČR. Policista mne požádal, abych ho následovala do motorového vozidla a ukázala mu, kde se kaple na Zámeckém vrchu nachází! Dodal: Nikdy jsem o ní neslyšel, proto u ní ani nebyl. Jezdil jsem vždy služebním vozidlem směrem od zámku přes lipovou alej a několik desítek metrů před kaplí odbočil vpravo k poliklinice. Pokud by příslušníci Obvodního oddělení Policie ČR ze Stráže pod Ralskem neignorovali dopravní značky konkrétně zákaz vjezdu všem motorovým vozidlům na Zámecký vrch v obou směrech, pochůzková činnost byla opravdu pochůzková, možná by si přečetli na začátku lipové aleje před zámkem informativní tabuli nejen o historii zámku Vartenberk samotném, ale i o zámecké kapli, která je na Zámeckém vrchu také. Ušetřili by pohonné hmoty a snad by také slyšeli místo zvuku motoru bujarou zábavu mladých lidí, kteří před zámeckou kaplí tráví volný čas. Množství prázdných dvoulitrových plastových lahví s etiketami značek různých odrůd vín i tvrdého alkoholu napovídá častou frekvenci těchto osob. Mezi těmito odpadky se nacházely také jednorázové plenkové kalhotky, což svědčí o přítomnosti nezletilých dětí! Dne jsem obdržela od OO Policie ČR ve Stráži pod Ralskem toto vyrozumění, cituji: Na základě Vaší žádosti o vyrozumění ve věci přestupku proti majetku dle 50 odst. 1 písm. a), z. č. 200/1990 Sb., který jste dne oznámila na Obvodní oddělení Policie ČR ve Stráži pod Ralskem a týkající se poškození fasády kaple (pozn.: hlásila jsem také poškození dešťových svodů) sv. Pantaleona na Zámeckém vrchu ve Stráži pod Ralskem, Vám sděluji, že dne bylo Vaše oznámení v souladu s 58 odst. 3 písm. b) zák. č. 200/1990 Sb., odloženo, neboť přestupek nelze projednat z důvodu objektivního posouzení celého oznámení, neboť do současné doby po uplynutí zákonem stanovené lhůty nebylo ze strany poškozeného subjektu dodáno vyčíslení způsobené škody a ve věci tedy nelze objektivně rozhodnout. Pominou-li důvody odložení, věc se oznámí, nebude-li na místě věc vyřídit jinak. únor 2015 Dovolte mi připomenout několika větami historii zámecké kaple: V roce 1714 koupil zdejší panství hrabě Ludvík Hartig. Zámek Wartenberg, dnes nazývaný Vartenberk, využíval jen jako svůj velkostatek, bydlel na zámku v Mimoni. Přesto v roce 1722 nedaleko strážského zámku nad městem (Zámecký vrch) nechal postavit barokní kapli, nazývanou Zámecká. Se zámkem ji spojuje cesta vroubená alejí se vzrostlými stromy, která však byla k dnešnímu dni z velké části vykácena. Kaple byla zasvěcena svatému Janu Nepomuckému. V druhé polovině 20. století město i jeho památky vč. kaple trpěly těžbou uranu, přítomností okupačních vojsk sovětské armády a nezájmem vedení města o církevní památky. Také kaple značně zchátrala. Zámek roku 1987 vyhořel. Kaple náležela pod Římskokatolickou farnost ve Stráži pod Ralskem. V katalogu litoměřického biskupství je uvedena jako Stráž p. R., kaple sv. Jana Nepomuckého, zámecká. V celostátním seznamu kulturních památek uvedena není. Po roce 2000 byla kaple opravena a roku 2001 město předalo kapli k užívání Pravoslavné církevní obci v České Lípě, která zde zřídila filiální obec, a začala kapli používat pro své bohoslužby. Protože Jana Nepomuckého pravoslavní za světce neuznávají, změnili původní zasvěcení kaple na zasvěcení svatému Pantaleonu. Dodatek: Dobrá zpráva: dne tři dny po odeslání tohoto příspěvku na podatelnu městského úřadu, bylo zjištěno, že dešťové okapy jsou již vyčištěny a odcizená část dešťového svodu nahrazena dílem novým. Text/foto: M. Honzírková Konec citace. Zpracoval: prap. Dušan Zajíc inspektor Za orgán policie: npor. Mgr. Petr Mišák vedoucí oddělení Nebude-li vyčíslena škoda majitelem, pachatel škody vypátrán a po zásluze potrestán, bude člověk nerozumný ničit beztrestně stále. Škody však neuhradí pachatel, uhradí se z kapes daňových poplatníků. Mnohé by odhalil i chybějící kamerový záznam či fotopasti, které by měly být rozmístěny hlavně kolem historických budov a kulturních památek. Pokud nebudou dešťové okapy a svody v brzké době obnoveny a majitelem pravidelně udržovány (roste v nich zeleň, je v nich značné množství spadaného listí, voda teče místy přes okap), bude docházet k postupné devastaci fasády celého objektu. strana 12

13 únor 2015 Co se psalo ve Vartě před deseti lety: Varta únor 2015 Otevřený dopis netřídiči v našem bloku Mladý pane, dovolila jsem si dnes, 30. ledna odpoledne, sledovat zda vhodíte pytel dvoulitrových plastových (nesešlápnutých!) lahví do nejbližšího kontejneru před domem, nebo popojdete asi 50 m ke kontejneru na plasty, který je na dohled. Překvapení se nekonalo, zvítězila pohodlnost. Upozornila jsem Vás na existenci kontejnerů na tříděný odpad a Vy jste mi opáčil, že moc sleduji televizi a že oni to stejně sesypou... Tříděný odpad, má to smysl? byl název přednášky dne v hodin v malém sále KD U Jezera. Odpověď zní jednoznačně: ANO! (Kdyby pro nic jiného, tak proto, že zde tato možnost je a že se tak ušetří místo v kontejneru!) Odborníci ze sdružení CEDR by Vás poučili, kolik % surovin by se dalo ušetřit recyklací odpadu (správně tříděného!), co a jak se třídí, co se z vytříděných surovin vyrábí atd. Jde o to, aby byl vytříděný odpad použitelný a v množství, které se vyplatí zpracovávat. Před časem jsem upozornila na totéž romského nájemníka. Také házel plasty tam, kam Vy. Bodejť, když vidí, jak třídí odpad jeho čeští sousedé. Měli bychom jít příkladem, pokud chceme někoho vychovávat. Nebo se Vám líbí tašky odpadků, které se nevešly do popelnice právě pro ty objemné plasty, lepenkové krabice, láhve apod.? Víte co znamená zkratka: CEDR? Centrum ekologického a duchovního rozvoje. A o tom to je! S pozdravem Briv Dodatek : Za těch deset let se mnohé změnilo. Lidé si stále více uvědomují potřebu třídit odpad. Šetřit životní prostředí. Odbor technické správy města zajistil nedávno od firmy COMPAG CZ Mimoň zdarma 15 nových kontejnerů na plasty a papír. Dnes je najdeme takřka v každé ulici. Navíc byl přidán naproti základní školy kontejner na textil. Nové kontejnery na plast a papír jsou však kapacitně menší (1100 litrů), než ty kovové, mají plastová víka, které silnější vítr lehce otevře a obsah vyfoukává ven. Nové nádoby jsou sváženy jednou za 14 dní, což mnohdy nestačí. Pokud se naplní tyto plastové nádoby na tříděný odpad dříve, než je termín svozu, lidé odpad netřídí a odkládají opět do směsného odpadu. Zvláště v době vánočních svátků a letních veder lidé více dodržují pitný režim. Čím menší objem nádoby, tím častější by měla být frekvence svozu, což odráží vyšší finanční náklady. Nedávno jsem měla možnost vidět větrem rozfoukané plasty a papír z nového plastového kontejneru firmy COMPAG CZ, umístěného v ulici Okružní, na přilehlé dětské hřiště a do ulice Energetiků. Mnohdy nestačí na plasty jeden kontejner velkokapacitní kovový, natož o menším objemu. Pokud je tedy ochota občanů třídit odpad, měla by být také ochota hradit častější frekvenci svozu a včas svážet. Nebo zajistit více velkokapacitních kovových nádob. Dodatek k textu/foto: M. Honzírková náměstí 5. května ul. Energetiků ul. Okružní V Liberci by měl vzniknout unikátní památník Podobu památníku navrhl architekt a známý herec pražského Divadla Sklep či televizního pořadu Šumná města David Vávra. Záměr přiblížili lidem v Krajské vědecké knihovně také historik Severočeského muzea v Liberci Ivan Rous a archeolog Petr Brestovanský ze společnosti Archa 13. Zajatecký tábor byl v Ostašově Horní Suché vybudován během 1. světové války a byli do něj umisťováni především zajatí ruští a italští vojáci. V době největšího rozmachu čítal tábor 55 tisíc zajatců, čímž dokonce převyšoval tehdejší počet obyvatel města. Šlo o obrovský komplex rozkládající se na 84 hektarech, mj. v místech, kde dnes stojí nákupní centrum Géčko či trojice kruhových objezdů, známá jako sněhulák. Po válce, v roce 1921, byl tábor zrušen, rozebrán a nahradilo ho pole. Právě uprostřed něj leží v Ostašově osamocený háj a v něm hřbitov zajatých vojáků, u něhož byla dne slavnostně po sto letech odhalena pamětní deska. V Liberci vyrostlo tehdy město ve městě. Zajatecký tábor měl vlastní pekárnu, vlastní poštu, vlastní peníze, vydával své táborové noviny. Kvůli zásobování sem byla zavedena železnice, v roce 1915 pak i voda a kanalizace, připomněl Ivan Rous s tím, že v té době se ještě váleční zajatci nevyužívali k práci. Nejkrušnější časy zažívali první zajatci, kteří sem byli internováni na začátku války, před zavedením vody a kanalizace. Zajatecký tábor zabíral svou rozlohou 84 ha a zasahoval do tehdejších samostatných obcí Ostašov a Růžodol. Patřil mezi pět největších zajateckých táborů 1. světové války v republice. Bohužel se nám po něm zachovalo málo památek, protože na jeho místě vybudovalo tehdy město letiště a bylo nutné zarovnat kvůli tomu celý terén, doplnil Ivan Rous. Představitelé města plánovali nejprve po skončení války postavit na tomto místě vilovou čtvrť. K uskutečnění tohoto plánu jim ale chyběly peníze. Památník by měl být tvořen kruhovou kaplí uprostřed a čtyřmi replikami lágrových domů kolem ní. Samotná Kaple smíření nebude jen o vzpomínce na zajatecký tábor, ale díky rozhledně bude lákadlem pro širokou veřejnost. Všichni lidé, kteří vystoupají na rozhlednu, a budou zvenčí viditelní za skleněnými kříži, navodí pro kolemjdoucí dojem prchajících vězňů, poznamenal ke své skice David Vávra. Součástí památníku zaniklého zajateckého tábora bude rovněž muzeum armády, řekl Petr Brestovanský. Pokud by se podařilo plány dovést do konce, šlo by o zcela ojedinělý projekt v celé Evropě. Objekt se bude dívat do krajiny čtyřmi kříži, čtyřmi symboly smíření a odpuštění. Nad kaplí bude bdít anděl. Podle studie Davida Vávry bude součástí areálu také restaurace, která bude hostům nabízet jídla, na nichž si pochutnávali lidé před sto lety. Návštěvníci budou moci také v památníku jednu noc přespat v provizorních stanech, aby sami okusili podmínky života vojáků 1. světové války. Areál bude obsahovat také vojenské cvičiště a krom jiného si lidé vyzkouší nejen střelbu, ale mohou si vyzkoušet vykopat vojenský zákop. Projekt Památníku zajateckého tábora je ale teprve na začátku a otázkou zůstává jeho financování. To by mohly z velké části zajistit dotace z Evropské unie, případně Ministerstva obrany a různých velvyslanectví. Jak už jsme slyšeli z více zdrojů, jde o projekt, který v rámci Evropy nemá obdoby, takže pevně věříme, že jeho financování se podaří zajistit, konstatoval Petr Pimek s tím, že Archa 13 už jednala i se zástupci Československé obce legionářské. Podle sdružení Archa 13 by stavba památníku přišla na 100 milionů korun. Areál by se mohl stavět na etapy tak, jak by se dařilo postupně zajišťovat finance. O náklady by se dělilo několik subjektů, včetně Statutárního města Liberec, Libereckého kraje a Armády České republiky. O naší minulosti toho víme stále málo. Díky nadšení a obdivuhodné energii lidí z Archy 13 se to ale daří postupně měnit. Pokud se podaří památník postavit, bude velkým přínosem nejen pro turisty, ale prohloubí i historické povědomí samotných Liberečanů, řekla primátorka Martina Rosenbergová, která se s náměstkem Jiřím Šolcem zúčastnila prezentace památníku zajateckého tábora v knihovně. Zdroj: Liberecký zpravodaj XI Převzala: M. Honzírková strana 13

14 únor 2015 Turnaj Horní Bříza, soutěž uzlařská regata a doprovodné soutěže V sobotu 17. ledna 2015 jsme měli možnost zúčastnit se 20. ročníku turnaje v ringu, který se konal v Horní Bříze. Z praktických důvodů, čekalo nás brzké vstávání, jsme se s účastníky sešli již v pátek v podvečer v naší klubovně. Čas jsme si zkrátili učením se uzlů, jelikož jsme jako doprovodnou disciplínu měli uzlařskou regatu. Zahájení bylo už v 9:00 v Horní Bříze, což je líbezné městečko kousek od Plzně, a tak jsme byli nuceni vylézt z teplých spacáků už kolem třetí hodiny ranní. V půl páté jsme opustili Stráž pod Ralskem a vydali se vstříc dobrodružství. Turnaj byl opět rozdělen do čtyř kategorií A (do 9 let), B (od 9 do 12 let), C (od 12 do 15 let) a D (nad 15 let). Klání probíhala v počtu 3 hráčů, ve třech různých tělocvičnách. Pokud měli sportovci čas mezi jednotlivými zápasy, mohli pobíhat po škole a plnit si úkoly v doprovodné soutěži Kdo si hraje, nezlobí, která obsahovala 16 úkolů, hodnocených maximálně třemi body. Při těchto úkolech jsme mohli vyzkoušet jak svou zručnost, tak své znalosti vzduchovka, foukačka, postřeh, hrách, hrady a zámky, savci, ptáci apod. Další, čím si hráči mohli zkrátit čas, byla soutěž uzlařská regata. Stejně jako ostatní byla i tato soutěž rozdělena do čtyř kategorií, kde děti měly za úkol vázání uzlů, jak už napovídá samotný název disciplíny. Po odehrání všech zápasů proběhlo vyhlášení výsledků jednotlivých soutěží a nového majitele putovního poháru PS Horní Bříza. Nejprve proběhlo vyhlášení výsledků zápasů jednotlivých skupin. Ač jsme byli velmi úspěšní a v každé kategorii jsme získali medaile (zlato, bronz, stříbro a zlato), putovní pohár nám o pár bodů utekl. Hlavu však nevěšíme a pevně doufáme, že příští rok si ho odvezeme opět s sebou do Stráže. V soutěži Kdo si hraje, nezlobí jsme získali dvě stříbrné medaile, a to v kategoriích A (do 9 let) a D (nad 15 let). Za první medaili můžeme poděkovat Anetě Novotné. Další dík patří Jiřímu Musilovi, který nám svými znalostmi a zručností vybojoval druhou stříbrnou medaili v této soutěži. Výsledky: Kategorie A (do 9 let) 9 týmů 1. SK Lutra 1 Benda David, Derevlanyjová Daria, Okénková Kristýna 2. SDH Všeruby Teska Matěj, Novotná Vanesa, Široký Václav 3. PS MP Obora 4 Mašek Štěpán, Blecha Daniel, Pousková Lucie Kategorie B (od 9 do 12 let) 15 týmů 1. PS Horní Bříza Dráčata 1 Glazerová Marie, Šlauf Adam, Kepková Klára 2. PS Horní Bříza Větrník 3 Bělík Tomáš, Měšťánek Matyáš, Domanický Patrik 3. SK Lutra 1 Krčmová Jana, Bartoňová Aneta, Taneček Jakub Kategorie C (od 12 do 15 let) 5 týmy 1. PS Horní Bříza Větrník Janda Matyáš, Šuldová Tereza, Dvořák Martin 2. SK Lutra 1 Klimša Matěj, Čermák Ladislav, Jonášová Anna Mária 3. SDH Všeruby 1 Kelešová Petra, Smejkalová Naďa, Tesková Adéla Kategorie D (nad 15 let) 21 týmů 1. SK Lutra 1 Musil Jiří, Hrba Lukáš, Gebauerová Tereza 2. PS Horní Bříza Dráčata 1 Michálek Jan, Begala Jiří, Šulda Jakub 3. PS Horní Bříza Větrník 1 Hořan Roman, Sonntag David, Šulda Jakub Jiří Musil strana 14

15 únor 2015 Volejbalový turnaj Již tradičně se v prosinci konal volejbalový turnaj organizovaný PS Výři. Poprvé jsem nebyla jen přihlížející a fandící, ale také hráčka jednoho z týmů, týmu STRÁŽ II. Celkem se zúčastnilo pět týmů - tři ze Stráže p. Ralskem, jeden z Osečné a jeden z Mimoně. Hrálo se na dva hrané sety a každý s každým, takže si určitě každý dostatečně zahrál a protáhl tělo v době vánočního hodování. Organizace byla bez chybičky, prostory velké tělocvičny nad bazénem vyhovovaly a podle mě byly šťastnou volbou. Občerstvení včetně obídku domácího gulášku s čerstvým chlebem chutnalo jistě všem. Náš tým byl spokojený, i když konkurence byla hráčsky kvalitnější. To nám ovšem nevadilo a pozice outsiderů jsme se zhostili se ctí. Je přeci důležité si v pohodě zahrát a tak to braly všechny týmy a většina hráčů sportovní atmosféra byla slyšet jistě až na náměstí. Při vyhodnocení obdržely vítězné týmy medaile a ostatní za sportovní nasazení lahodný šumivý mok. Tímto děkujeme za přípravu p. Jirkovi Musilovi a Tadeáši Rychtaříkovi. Daniela Janatková strana 15

16 únor 2015 Ohlédnutí za minulým měsícem V prosinci jsme se u nás mohli vidět na Setkání s Mikulášem, kterého si užily děti z širokého okolí, a pak na posledním relaxačním a tvořivém večeru minulého roku pečení a zdobení perníčků s Ivou Hollanovou. Připravujeme: od Ekokroužek Zima, příprava na masopust od 9.00 Příprava akce Ukliďme příkopy od Relaxační a tvořivé večery - Keramická dílna od Ekokroužek Zima, dokončení přípravy na masopust od 9.00 Seminář pro pedagogy Hurvínkovy cesty přírodou od 9.00 Tvořivé Masopustní dílny pro rodiny s dětmi a veřejnost od Relaxační a tvořivý večer dokončení keramiky Na únorové úterky jsme pro Vás připravili přednášky o houbách s mykologem Ing. Ivanem Jablonským CSc., které budou průřezem pěstování hub Průmyslové pěstování hub Pěstování exotických druhů hub Pěstování léčivých hub Časy všech přednášek najdete aktuálně na našich webových stránkách v sekci Kalendář akcí. V březnu se můžete těšit mimo jiné na druhý ročník akce Ukliďme příkopy a také na druhý ročník Brnišťského půlmaratonu. Všechny aktuální informace naleznete na Již brzy budou aktivní stránky Ekocentra Brniště Na všechny se moc těšíme, tým PNF strana 16 VARTA - zpravodaj města Stráž pod Ralskem. IČO Vydávání povoleno MK ČR E Měsíčník. Náklad 400 výtisků. Redakční rada: Karel Huml (šéfredaktor), Michaela Hylská, Milena Honzírková. Příjem příspěvků na podatelně MěÚ nebo na Zasílané příspěvky musí obsahovat jméno a adresu autora (na žádost nemusí být zveřejněno). Nezveřejněné příspěvky budou otištěny v příštím vydání. Adresář přispěvatelů je k dispozici na IC. Veškerá inzerce je placená dle daného ceníku. Vytiskla Tiskárna Knopp. Uzávěrka příštího čísla je

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů!

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Str á ž pod Ralskem USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 25.6.2014 Přítomni na začátku jednání:

Více

Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových

Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových Strana I (celkem 6) I. Úvodní ustanovení 1. Město Stráž pod Ralskem podporuje kulturní, sportovní, společenské

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. 9. 2012 Č.j.: 88470/ENV/12 ZÁPIS z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Přijímací řízení. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímací řízení. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímací řízení ve školním roce 2013/2014 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Jednotné přijímací zkoušky Rada Pardubického kraje dne 19. 8. 2010

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : zasedací místnost města

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části Datum jednání: 18. 2. 2015 Místo

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Důvodová zpráva Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou předkládány žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení. dluh za byt č. X v domě 30. dubna XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Program: 1) Přivítání a prezence. 2) Webové stránky mikroregionu - prezentace obcí - spojení na členské obce - databáze a podmínky pro představení

Více

Směrnice o svobodném přístupu k informacím

Směrnice o svobodném přístupu k informacím Organizační směrnice Směrnice o svobodném přístupu k informacím Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Josef Bedřich, Monika Peniaková, Ing. Petr Kollert,

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

ZPRAVODAJ LEDEN 2015

ZPRAVODAJ LEDEN 2015 ZPRAVODAJ LEDEN 2015 a k t u a l i t y OSOBY ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ www.mpsv.cz Od nového roku je opět zavedena kategorie osob zdravotně znevýhodněných Zaměstnavatelé zaměstnávající v pracovním poměru

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, A. Škuta, X. Starobová, E. Grygarová, Bc. I. Stříž, Mgr. E. Bartečková, M. Gongolová.

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 26. října 2015 do 20. listopadu 2015

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 26. října 2015 do 20. listopadu 2015 Město Krásná Lípa vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 03-48/2015 ze dne 11. března 2015 Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení 1) Účel dotace: Dotace je určena pro způsobilé

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Otevřený rodič o.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Občanské sdružení Otevřený rodič o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

STANOVY SPOLKU Spora, z. s.

STANOVY SPOLKU Spora, z. s. STANOVY SPOLKU Spora, z. s. (1) Název spolku je Spora, z. s. (2) Sídlo spolku je v obci Vlašim. Článek I Název, sídlo a charakter spolku (3) Spolek je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 89/2012

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Z á p i s č. 6 / 2008

Z á p i s č. 6 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 6 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 2. dubna 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hodin Členů zastupitelstva - přítomno

Více

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Přítomní: Michal Šimůnek, Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko znáte nás? KLIK-a přijďte k nám, o.s. již sám název naší organizace vyjadřuje její poslání: Komunita Lidé

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012

č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012 1 č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 23.1.2012 18:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 23.1.2012 21:00

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. ad 4) Bytové záležitosti. ad 5) Žádosti

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. ad 4) Bytové záležitosti. ad 5) Žádosti Město Pohořelice Zápis z 46. schůze rady města konané dne 1. 8. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, tajemník MVDr. Michalica Omluveni: Mgr. Plevzová, Mgr. Janičatová,

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6822/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně dne 28. února 2013

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více