jak klasik praví a český slavík se zlatem v hrdle zpívá čas letí jako bláznivý, já nechytím ho, ani Vy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jak klasik praví a český slavík se zlatem v hrdle zpívá čas letí jako bláznivý, já nechytím ho, ani Vy"

Transkript

1 1

2 Vážení čtenáři Střípků, jak klasik praví a český slavík se zlatem v hrdle zpívá čas letí jako bláznivý, já nechytím ho, ani Vy Trojka na konci letošního letopočtu nám napovídá, že nastává právě ten čas, kdy budeme slavit kulaté narozeniny Centra. Nejsou to žádné velké počty, aby nám vyšlo, že už máme tři křížky na krku a budeme si tak připomínat skoro neuvěřitelných třicet let společných prožitků, zážitků, radostí i smutků. Protože Centrum83, SPMP a Základní škola speciální spolupracují na většině svých akcí, které dobře znáte ze stránek Střípků, chceme Vás, všechny čtenáře, seznámit nejenom s tím, že OSLAVA BUDE. Bude zcela určitě! Ale jaká bude, to můžete ovlivnit i Vy. A čím více to ovlivníte, tím budeme my organizátoři raději. Takže otázka zní: PŘIPOJÍTE SE A POMŮŽETE NÁM? Všichni společně máme možnost (a stále ještě i dost času) na přípravu té nejlepší jednotýdenní oslavy našich třicátin, která vypukne 16. září vernisáží výstavy o historii i současnosti Centra. Obrazem i slovem se vrátíme v čase zpět, až k počátkům našeho zařízení pro lidi s mentálním postižením zde v Mladé Boleslavi. Psal se rok 1983, když byl otevřen Denní pobyt v Zalužanech. Posunem v čase směrem k dnešku do let se dotkneme přechodného krátkého přemístění do Vince. A nakonec se zastavíme v nedaleké minulosti, v devadesátých letech, kdy došlo k velkým změnám k lepšímu v areálu Václavkova i Havlíčkova a to už budeme téměř v současnosti, u toho, co jsme do té naší třicítky zvládli. Na cestě časem bychom rádi připomenuli všechny více či méně významné události, které nám i Vám utkvěly v paměti. 2

3 K příležitosti výročí plánujeme vydat také sborník, do kterého mohou přispět všichni, kdo mají nějakou hezkou vzpomínku, zajímavou fotografii, krátký článek apod. Budou to jistě samé veselé historky ze společných akcí nebo vlastní prožitky. Během týdne oslav bude samozřejmě také čas na setkání všech přátel, kamarádů, bývalých a současných klientů i zaměstnanců sejdeme se na zahradě v Havlíčkovce v sobotu odpoledne. Kromě příjemného setkávání nás čeká bohatý kulturní program, stánky, hudební a dramatická vystoupení, pohoštění snad nám bude nakloněno i to sluníčko, které je součástí našeho loga. Vyzýváme a prosíme tedy všechny, kdo mají co říct nebo spíše co napsat, aby se do tohoto projektu týdne oslav zapojili, přidali příspěvek, postřeh, fotografii, obrázek zkrátka cokoli, co nějak souvisí s naší historií či současností. Děkujeme! Své příspěvky posílejte, prosím, do redakce (nejlépe s označením 30 let Centra ). Kontakt: tel Všem, kdo nás v tom nenechají samotné, předem moc děkujeme Luďka Jiránková 3

4 INFOOKENICE Pobyt SPMP v Dolním Maxově Velikonoční jarmark Kněžmost Služby Centra 83 Masopust Masopustní zvyky Maturitní ples Máme zlato Tumáš ptáčku... Taneční Odpolední hrátky Sportovní den Velikonoční hry Velikonoční jarmark a floristický den Nové zprávy z Lipníku KAMILOVA KRONIKA Příspěvky klientů ŠIKOVNÉ RUČIČKY MLSNÉ JAZÝČKY NAROZENINY KALENDÁŘ AKCÍ

5 infookenice Srdečně všechny zveme na tradiční jarní ples, který pro Vás jako každý rok pořádá SPMP, okresní organizace Mladá Boleslav. Letošní ples se koná ve čtvrtek od 16:00 hodin, v restauraci U Čonků v Nové Vsi u Bakova. Informace a rezervace u paní Jiřiny Stanislavové, tel.: , předprodej v krámku Centra 83. Přijďte se pobavit, zatančit si, a nebo si třeba jen poslechnout dobrou muziku. 5

6 P O B YT S P M P V D O L NÍ M M AXO VĚ Národní agentuře ochrany zvířat v České republice se podařilo získat peníze na základě vypsaného grantu Evropské agentury ochrany zvířat na téma Návrat ohrožených druhů zvířat do volné přírody. Česká agentura podala 50 návrhů, ze kterých v rámci grantu Evropská agentura podpoří návrat 5 druhů ohrožených zvířat. Jakých? To se dozvíte, když s námi pojedete na týdenní záchranou akci do Dolního Maxova v termínu Poslední volná místa čekají na ty z Vás, kteří si chtějí užít legraci, pomoci přírodě a naučit si nové dovednosti. Gábina Solničková 6

7 VELIKONOČNÍ JARMARK Již druhým rokem mě z OÚ Kněžmost pozvali na již tradiční Velikonoční jarmark. V loňském roce bylo nádherné, slunečné počasí. Letos, , bylo také slunečné, leč velmi ledově větrné počasí, kdy žádná bunda nebyla dost teplá. Akce se konala odpoledne na náměstí před radnicí. Programem provázel pan P. Kverek, který nejprve uvedl vystoupení dětí z MŠ i ZŠ. Poté k akci hrál místní band. Bylo nás asi 10 prodejců, včetně školky, školy, družiny, ještě Domov Modrý kámen Pss, Kroužek šikovných rukou a další. Akce se povedla navzdory nepříznivému počasí a opět se potvrdilo, že i v menších obcích se pořádají hezké a srdečné akce. Děkujeme za pozvání. Jana Rymplová 7

8 NABÍZENÉ SLUŽBY CENTRA 83 DENNÍ STACIONÁŘ ambulantní sociální služba Místo poskytování služby: Václavkova 950/II, Havlíčkova 447, Mladá Boleslav Kapacita: 90 míst Posláním denního stacionáře je poskytovat uživatelům pravidelnou pomoc nebo dohled při zvládání běžných denních činností, vzdělávání a při zácviku v pracovních dovednostech. TÝDENNÍ STACIONÁŘ pobytová sociální služba Místo poskytování služby: Václavkova 950/II, Havlíčkova 447, Ml. Boleslav Kapacita: 34 míst (jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje) Týdenní stacionář je určen pro děti, mládež a dospělé lidi především s mentálním postižením. Tato sociální služba nabízí propojení mezi aktivizací uživatele v kolektivu během pracovních dnů a víkendovým časem stráveným v kontaktu s rodinou. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ individuální forma bydlení Místo poskytování služby: Václavkova 950/II, Ml. Boleslav 9 malometrážních bytů 1+1 Sadová 718, Mladá Boleslav 4 byty 1+1 Čechova 773, Ml. Boleslav 2 byty bezbariérový byt 2+1 (kromě 2+1 v Čechově nejsou byty bezbariérové) Kapacita: 17 míst Do chráněného bydlení jsou přijímáni dospělí lidé s mentálním postižením, kteří se rozhodli osamostatnit se tak, aby mohli v maximální míře vést běžný způsob života. Chráněné bydlení není určeno lidem s psychiatrickou diagnózou, imobilním, lidem s těžším mentálním postižením či autismem. Služba je určena pro žadatele, kteří jsou v době nástupu ve věku od 19 do 35 let. 8

9 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY ambulantní a pobytová sociální služba Místo poskytování služby: Václavkova 950/II, Havlíčkova 447, Mladá Boleslav Kapacita: 5 míst pro ambulantní službu 5 míst pro pobytovou službu (1 jednolůžkový, 2 dvoulůžkové pokoje) Posláním odlehčovacích služeb je zastoupit pečujícího člena rodiny v péči o dítě nebo dospělého s postižením a vytvořit mu tak čas pro vlastní odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení si osobních záležitostí. Rozšiřovat svým uživatelům sociální kontakty, předcházet sociální izolaci a nabízet podnětné prostředí dubna 2013 Víkendové termíny odlehčovacích služeb května června července 2013 Kontakty: Vedoucí odlehčovacích služeb: Martina Chumlenová, tel.: , Vedoucí denního stacionáře a sociální pracovník pro denní oddělení a ZŠ speciální, Sociální pracovník odlehčovacích služeb: Mgr. Michala Hodboďová, DiS., tel.: , Vedoucí denního stacionáře pro pracovní dílny: Bc. Iva Dvořáková, tel.: , Sociální pracovník denního stacionáře pro pracovní dílny: Martina Lečová, DiS., tel Vedoucí týdenního stacionáře: Bc. Marcela Folprechtová, telefon , Sociální pracovník týdenního stacionáře, Sociální pracovník chráněného bydlení: Bc. Magda Hluchá, telefon , Vedoucí chráněného bydlení: Bc. Jiřina Stanislavová, telefon ,

10 MA S O P U S T Ani letos v Mladé Boleslavi nechybělo masopustní veselí a průvod. V sobotu 9. února ho organizoval Dům dětí a mládeže Na Výstavišti. V tomto roce také DDM slaví 60. výročí svého vzniku. Celá akce začala v areálu Pavilonu (za Májem) ukázkami masopustních zvyků, prodejem tradičních pochoutek a různými soutěžemi. Pak vyrazil do ulic města pestrobarevný průvod masek. Také od nás z Centra přišla hojná účast a za pozvání děkujeme pracovnici DDM Ivaně Sakařové, která navíc napsala pro čtenáře Střípků článek o masoputních zvycích. 10

11 Zdroj obrázků: www:deti.vira.cz 11

12 MASOPUSTNÍ ZVYKY Masopust je třídenní lidový svátek, který se slavil ve dnech předcházejících. Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi. Přípravou na masopust býval "tučný čtvrtek" či "tučňák". Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle. Hlavní masopustní zábava začínala o "masopustní neděli". Toho dne byl oběd bohatý, ale netrval příliš dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se často protáhl až do rána. Také masopustní pondělí probíhalo ve znamení zábavy a tance. V mnoha vsích se konal "mužovský bál", kam neměla přístup svobodná chasa tancovali jen ženatí a vdané. Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní divadelní představení secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek neměly závazná pravidla záleželo na vtipu a pohotovosti "maškarádů", jaké taškařice budou provádět. Masky byly všude pohoštěny něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. V průvodu bývalo vždy i několik tradičních masek, které se objevovali každoročně. Mezi ně patřil například medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční maskou bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na koni, Žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších. 12

13 ZÁŽITKY Z MATURITNÍHO PLESU Autorka: Štechová Petra V sobotu jsem společně s rodiči vyrazila na maturitní ples třídy 4.C Gymnázia dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi. Mám sestřenici Kláru, která studuje poslední rok na Gymnáziu dr. Josefa Pekaře. Tak jako všichni ostatní i její třída pořádala v Domě kultury Slavnostní maturitní ples. Na tuto akci jsem byla pozvána spolu s rodiči. Po velkých přípravách: malování, česání, lakování... jsme vyrazili. V Domě kultury jsem byla poprvé a byla jsem překvapená jeho velikostí. Všude bylo plno nastrojených maturantů v plesových róbách a oblecích. Začala hrát muzika a maturanti nastoupili na taneční parket a následovalo předtančení. Po předtancování se dle starého zvyku začaly házet drobné kovové mince pro štěstí, které jim padaly na hlavu. Byla jsem velice šťastná, že mě moje sestřenice Klára pozvala na ples a moc jsem si ho užila. Přeji všem, co rádi chodí na ples, aby si i oni odnesli hodně zajímavých zážitků :) 13

14 MÁME ZLATO "Máme zlato!...volali radostně Roman Chocholouš, J. Pudil, Martin Fencl, Šimon Šafránek, Natálie Lajblová a Eliška Šulcová, když se 14. února vrátili ze Speciální zimní olympiády v Kolíně. Čtvrtý ročník připravily ZŠ, MŠ a PŠ Kolín v hale STAP v Brankovické ulici. Na programu byla stavba sněhuláka, jízda na saních a speciálním bobu, hokej a pořádná koulovačka. Soutěžilo se i o nejkrásnějšího kulicha. Pořadatelé pro závodníky připravili bohaté občerstvení a nezapomněli ani na dárek k Valentýnovi. Společně s námi soutěžili i žáci ze třídy paní učitelky Líby a paní vychovatelky Liany z ÚSP Lipník. Závodníci si odvezli spoustu krásných zážitků. Děkujeme za bezpečnou jízdu Pavlínce Šelenberkové, závodníkům za reprezentaci školy a budeme se těšit na další ročník. Helena Straková 14

15 15

16 TU MÁŠ, PTÁČKU, DO ZOBÁČKU Podle kalendáře by už mělo být jaro, ale pohled z okna či malá procházka po zasněžených a zamrzlých chodnících ukazuje něco jiného. Zima se ne a ne vzdát. A tak se raději schováme do tepla s hrnkem horkého čaje a něčím dobrým k tomu. Nám už je hej, ale co zvířata a ptáčkové? Ve škole před oknem máme několik krmítek. Často k nim přilétají kosi nebo sýkorky. Mají tam něco do zobáčku, protože na ně nezapomínáme. Ale co ostatní ptáčkové nebo zvířata? Jak je to s nimi v zimě? O tom všem jsme si povídali při projektovém dnu na konci února. A tak už víme, že mnozí ptáci odletí za teplem daleko na jih, že některá zvířata si ze zimy moc nedělají, protože ji jednoduše prospí schovaná někde pod listím, v zemi nebo zalezlá v brlohu, ale stále je jich dost, která musí přežít dlouhou zimu u nás. A aby přežili, musíme jim pomoci. Zjistili jsme, která ze zvířátek naši pomoc potřebují a co pro ně připravit, protože ne každá dobře myšlená pomoc může být ta nejlepší. Určitě nedáme ptáčkům do krmítka chleba s máslem nebo čokoládu, ale vybraná semínka, zajíc a srnky si zase z krmelce raději vyberou seno než jogurt či párky a divočák přesně zamíří za kaštany, žaludy nebo bukvicemi. 16

17 A tak jsme hledali, třídili, také stříhali, lepili a kreslili, abychom si udělali jasno, jak to vlastně s těmi zvířaty a ptáčky v zimě je. Vždyť když někdo potřebuje pomoc, tak ji neodmítneme - a zvířátkům a ptáčkům zvlášť ne. Nebudeme jako ten chamtivý a lakomý Trauttenberk z pohádky o Krakonošovi, který nikomu nic nepřál a ještě krmení bral. 17

18 Na počátku letošního roku, konkrétně od do 5.3., probíhaly opět v Kulturním středisku Svět taneční kurzy, organizované Společností pro podporu lidí s mentálním postižením. Kurzy byly vedeny tanečními mistry Hanou a Janem Stinkovými. Vyučovaly se hlavně klasické tance, jedno odpoledne bylo věnováno také country tancům. Všichni se snažili a každý se jistě naučil něco nového. Z tanečních Vám přinášíme fotoreportáž... 18

19 19

20 ODPOLEDNÍ HRÁTKY Dne se konal první školní táborák ve Speciální škole pro žáky a jejich rodiče. Než došlo na opékání buřtů, byly hry a soutěže, kde si mohli dokázat i rodiče, že v nich dříme stále ještě hravé dítě. Na zahřátí byla připravena hra Molekuly na počítání a běhání. Všichni se zahřáli a dostali soutěživou náladu. Pak jsme se rozdělili na dva týmy, které spolu měli soupeřit. Prvním úkolem bylo vytvoření hada a obíhání kuželů. Nebylo to ale jednoduché, každý z týmu se musel držet toho druhého a nesměl se ho pustit. Druhý byl náročnější pro rodiče, kteří měli zavázané oči a museli se spolehnout na své děti, které je museli provést určitou trasou do cíle. Byla to velká legrace spojená se strachem. Zvládli jsem to na jedničku. Při třetím úkolu jsme chytali kapry. To se 20

21 všem líbilo a užili si to hlavně rodiče. Nakonec jsme se přesunuli na hřiště, kde si každý tým vytvořil z papíru koule a pak jich musel co nejvíce naházet svým soupeřům do hřiště. A kdo byl vítězem? Oba týmy měly stejný počet bodů, takže vyhráli všichni! Děti už byly netrpělivé, kdy se půjde na ten první společný ohýnek. Konečně se dočkaly, každý si napíchl buřtíka na vidlici a trpělivě čekal až dostane správnou barvu. Počasí se trochu pokazilo, ale nikomu to nevadilo, každý se těšil na tu svou dobrotu. Vůně buřtíků byla cítit po celé zahradě. Pěkně jsme si popovídali, zasmáli, zazpívali s kytarou a došlo na rozloučení. Bylo to moc krásné odpoledne, které si užili děti i dospělí. Tato společná akce přinesla škole další čtyřlístky do Velké hry Ekocentra Mladá Boleslav, které ji pomohou získat nějakou odměnu. Jana Martínková, mamka druháčka Fandy 21

22 Sportovní den aneb CESTA S KAMARÁDY LESEM ŘÁHOLCEM autorka: Petra Štechová Dnes jsme se sešli v 7,30 na 4.oddělení. Po příjezdu do Jičína v 9.00 jsme se vydali do sportovní haly, kde jsme cvičili v deseti různých disciplínách" 1. Slalom s hokejkou a míčkem 2. Míček na pálce 3. Kuželky 4. Puzzle kytky 5. Hlášky z filmů 6. Hod do kruhu 7. Skládání komínu z kostek 8. Kuželka v brance 9. Hod Valdickou bránu 10. Labyrint Po ukončení akce a vyhlášení výsledků, jsme vyrazili na společný oběd do nedaleké restaurace. Po obědě jsme se vydali do transitu a ve jsme dojeli zpět do Mladé Boleslavi. Děkuji všem účastníků akce : Lucii Forstové Haně Kocourkové Monice Ulmannové Václavu Matějkovi Jiřímu Vávrovi Ondrovi Kopřivovi Petře Štechové Děkuji vychovatelům Haně Fryaufové Richardovi Femiakovi 22

23 23

24 VELIKONOČNÍ HRY V pátek jsme se sešli v mladoboleslavské Sokolovně. Jako každý rok tu Základní škola speciální pořádala Velikonoční hry. Přijeli naši kamarádi z Lipníku a také ze speciální třídy ZŠ Bezno. Už na začátku nám krev rozproudil dynamický aerobic,, který nám předvedla děvčata Gymnastické školy Martiny Wudyové. A po malé rozcvičce už nás čekaly jednotlivé disciplíny, skákání panáka, slalom s míčem, nebo házení míčky na zajíce a slepičku. Došlo i na výborné koláčky na velmi oblíbeném stanovišti č. 7. Vítězi se stali všichni a sladkou odměnou pro každého se stala krásná perníková medaile. Nechyběla ani tradiční závěrečná diskotéka. Poděkování patří paní učitelce Ivě Pánové, paní Vlaďce Švejdové, jejich pomocníkům ze Soukromé střední školy MAJA, paní Gabriele Solničkové a všem kamarádům, kteří přijeli s dobrou náladou a především také chutí soutěžit tak zase za rok na Velikonočních hrách! 24

25 25

26 A FLORISTICKÝ DEN V sobotu jsme se poprvé účastnili Velikonočního jarmarku na Českobratrském náměstí. I když bylo venku mrazivé počasí, lidi vyhnalo do ulic sluníčko a zájem o velikonoční tradice. U stánků se prodávalo zboží s jarní a velikonoční tématikou. Nejvíce se prodávaly košíky, vajíčka, pomlázky, ale i něco dobrého na zub. 26

27 se náš stánek přesunul na Floristický den na Karmeli. Ten, kdo přišel, mohl vidět spoustu jarních a velikonočních aranžmá, které si bylo možno zakoupit. Byli tam zastoupeni drobní řemeslníci i větší zahradnické firmy. Nás doprovázeli a svou zručnost předváděli Milan Maudr a František Dubický. Příští rok se opět těší Lenka a Iva 27

28 NOVÉ ZPRÁVY Z LIPNÍKU Je už tradicí, že se každý rok staráme o zvířátka v Lipnickém lese. I letos napadlo plno sněhu, a tak jsme vyrazili do lesa s pochutinami, která snad zvířatům trochu zpříjemní dlouhou zimu. Mezi pamlsky mohla najít sušený chléb i jiné pečivo, mrkev, jablka, ořechy, jádra slunečnic aj. Pečivo jsme navázali provázkem a pověsili na stromy. I my jsme si vzali na cestu pořádnou svačinu a pro ty, které by mohly bolet nohy, jsme měli vozidlo BOBY. Jádra, ořechy a proso jsme zamíchali do rozpuštěného sádla a naplnili jsme hmotou kelímky, pet lahve a šišky a vytvořili tak ptáčkům levná, kreativní krmítka. Posíláme obrázek jednoho krmítka, které hned obydlila malá sýkorka. 28

29 Zima byla dlouhá, ale krásná! Takhle vypadaly naše výpravy na kopec. Spojili jsme příjemné, tedy adrenalinové jízdy z kopce, s užitečným, tedy odvozem tříděného odpadu, tentokrát lehkého jako pírko. 29

30 I letos jsme oslavili Tři krále Dominik Kuba 30

31 Zamilovaní tvořili krásné dárky pro své lásky. Zima utíká a my se těšíme na jaro. I na jaře je na Lipníku krásně! 31

32 KAMILOVA KRONIKA 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 PŘÍSPĚVKY HONZY BOHUSLAVA A TAMARY TÁZLEROVÉ 38

39 39

40 šikovné ručičky 1. vystřihněte si obrys čarodějnice a překreslete na čtvrtku čtyřikrát...každou můžete vybarvit jinou barvou 2. navažte čarodějnice na nit a ty pak navažte na špejle dle schématu 3. hotovo, přivažte vaše čarodějnice ke stropu a rejdění může začít 40

41 mlsné jazýčky KRVAVÝ DORT ČARODĚJNICE BERTY Těsto: 150 g hladké mouky +100 g polohr. mouky 140 g cukru krupice, 2 vejce (větší), 2 lžíce kakaa, 120 g másla, 240 ml podmáslí, 1 lžička sody, 1 lžička octa (nejlépe jablečného) červené barvivo gelové, asi půl lžičky Krém: 250 g sýra krémového sýra Mascarpone, Buko...apod., 250 ml smetany ke šlehání, 50 g moučkového cukru Do velké mísy prosít mouku, kakao a sůl. Rozetřít máslo s cukrem do světlé pěny a přimíchat dvě vajíčka. V jiné misce prošlehat podmáslí s červeným barvivem. Máslovou hmotu přendat do robota, přidávat třetinu moučné směsi, polovinu obarveného podmáslí, chvilku míchat, pak přidat opět třetinu mouky a zbytek podmáslí, míchat a přidat zbytek mouky. Těsto vymíchat dohladka. Do skleničky nalít ocet a přidat sodu, vlít do těsta a zamíchat. Hmotu nalít do vymazané formy a dát péct na 175 C asi 45 minut, kontrolovat. Během pečení je čas na přípravu krému. V míse utřít sýr s cukrem a přilít vyšlehanou smetanu. Krém uložit do lednice. Po upečení a vychladnutí korpus jednou nebo dvakrát překrojit a pomazat připraveným krémem. Krémem lze potřít také vršek a strany dortu a posypat červeným zdobním či zbylými drobečky, nebo potáhnout marcipánem a tématicky dozdobit. 41

42 Andresová Hana Bradáč Lukáš Cihlářová Kateřina Coufal Lukáš Dufek Václav Flodrman Ladislav Gombošová Hana Grundmanová K. Halbich Rudolf Havlová Martina Kafka Petr Kováč Antonín Kraj Zdeněk B ŘE Z E N DU B E N Kubín David Ličman Jaroslav Mansfeldová Jana Ličman Jaroslav Mansfeldová Jana Ortová Žaneta Rysková Ludmila Šafránek Šimon Štymák Jan Volf Aleš Zahrádka Václav Závorová Lenka 42

43 18.4. Jarní ples Nová Ves u Bakova (restaurace U Čonků) od 16 h MČR v plavání Liberec 2.5. Koncert Chceme žít s vámi Praha O2 Arena Tábor SPMP Dolní Maxov Pobyt školy Doksy Cyklopobyt Drhleny 43

44 Základní škola speciální Mladá Boleslav dvouměsíčník pro rodiče, děti a přátele SPMP, Centra 83, ZŠS Mladá Boleslav Ročník X, číslo Vydává: OV SPMP Mladá Boleslav, Základní škola speciální MB Centrum 83 Václavkova Mladá Boleslav tel. : fax : Redakce: Martin Veselý ) Martina Svárovská Kamil Bouchner Luďka Jiránková Petr Zahajský 44

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s.

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. www.astorieas.cz Zpravodaj MŠ a ZŠ Brozany nad Ohří Srdce pro Matýska (str. 19) 1 5 6 8-9 10-11 14 18 20 21 22-23 STALO

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 číslo 43 červenec - listopad 2012 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Milí čtenáři, při psaní těchto úvodních řádek jsem si uvědomil, že jsem zapomněl do krmítka nasypat

Více

zpravodaj Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil nám. Svobody městská část osobnost měsíce

zpravodaj Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil nám. Svobody městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 6 Červen 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Velikonoční slavnosti na straně 2 Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012 1 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Časopis obyvatel ÚSP pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích

Časopis obyvatel ÚSP pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích 2011 Časopis obyvatel ÚSP pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích Obsah únorového čísla: - Masopust a zvyky, Bez peněz, překlad z eperanta Vlasty Elsnicové - Áronie, Můj rodný kraj - 115 rad a léčivé účinky

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

Úvodník. Motýlková školička 2/2013

Úvodník. Motýlková školička 2/2013 Úvodník Jsme obec, kde se nic neděje? Milí obyvatelé obce, pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí, když se podívám na internetové stránky naší hezké obce, musím si položit otázku: Proč

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních 3/2015 Aktuálně z radnice Starosta Sušice Bc. Petr Mottl se 4. února sešel v Kolinci s tamním starostou Mgr. Pavlem Princem, aby projednal společný postup v několika oblastech. Šlo zejména o plánované

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Vybíráme z obsahu: Smlouva na bioodpad v TS 2 Na slovíčko 5 Poprvé oslavíme Den Země 9 Zachyceno objektivem 10, 11 Prvňáčci v knihovně 13 Univerzita třetího věku 17 CENA 5 Kč VYDÁVÁ MĚSTO ŠLUKNOV BŘEZEN

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

2/2010 ČASOPIS PRO OBYVATELE KRAJE JIHOVÝCHODNĚ ZA PRAHOU

2/2010 ČASOPIS PRO OBYVATELE KRAJE JIHOVÝCHODNĚ ZA PRAHOU 2/2010 ČASOPIS PRO OBYVATELE KRAJE JIHOVÝCHODNĚ ZA PRAHOU Téma Zápraží: Lékárnám se pohotovost nevyplatí Str. 4-5 Mirošovice mají své pohádky Str. 8 Reportáž: Sněhová nadílka potrápila Str. 21 Historie

Více

KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace

KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace, organizuje pro své cílové skupiny v průběhu celého roku různé volnočasové aktivity,

Více

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ZDARMA 12 2014 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů Školení zdravotních sester Skupina Roháči

Více