jak klasik praví a český slavík se zlatem v hrdle zpívá čas letí jako bláznivý, já nechytím ho, ani Vy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jak klasik praví a český slavík se zlatem v hrdle zpívá čas letí jako bláznivý, já nechytím ho, ani Vy"

Transkript

1 1

2 Vážení čtenáři Střípků, jak klasik praví a český slavík se zlatem v hrdle zpívá čas letí jako bláznivý, já nechytím ho, ani Vy Trojka na konci letošního letopočtu nám napovídá, že nastává právě ten čas, kdy budeme slavit kulaté narozeniny Centra. Nejsou to žádné velké počty, aby nám vyšlo, že už máme tři křížky na krku a budeme si tak připomínat skoro neuvěřitelných třicet let společných prožitků, zážitků, radostí i smutků. Protože Centrum83, SPMP a Základní škola speciální spolupracují na většině svých akcí, které dobře znáte ze stránek Střípků, chceme Vás, všechny čtenáře, seznámit nejenom s tím, že OSLAVA BUDE. Bude zcela určitě! Ale jaká bude, to můžete ovlivnit i Vy. A čím více to ovlivníte, tím budeme my organizátoři raději. Takže otázka zní: PŘIPOJÍTE SE A POMŮŽETE NÁM? Všichni společně máme možnost (a stále ještě i dost času) na přípravu té nejlepší jednotýdenní oslavy našich třicátin, která vypukne 16. září vernisáží výstavy o historii i současnosti Centra. Obrazem i slovem se vrátíme v čase zpět, až k počátkům našeho zařízení pro lidi s mentálním postižením zde v Mladé Boleslavi. Psal se rok 1983, když byl otevřen Denní pobyt v Zalužanech. Posunem v čase směrem k dnešku do let se dotkneme přechodného krátkého přemístění do Vince. A nakonec se zastavíme v nedaleké minulosti, v devadesátých letech, kdy došlo k velkým změnám k lepšímu v areálu Václavkova i Havlíčkova a to už budeme téměř v současnosti, u toho, co jsme do té naší třicítky zvládli. Na cestě časem bychom rádi připomenuli všechny více či méně významné události, které nám i Vám utkvěly v paměti. 2

3 K příležitosti výročí plánujeme vydat také sborník, do kterého mohou přispět všichni, kdo mají nějakou hezkou vzpomínku, zajímavou fotografii, krátký článek apod. Budou to jistě samé veselé historky ze společných akcí nebo vlastní prožitky. Během týdne oslav bude samozřejmě také čas na setkání všech přátel, kamarádů, bývalých a současných klientů i zaměstnanců sejdeme se na zahradě v Havlíčkovce v sobotu odpoledne. Kromě příjemného setkávání nás čeká bohatý kulturní program, stánky, hudební a dramatická vystoupení, pohoštění snad nám bude nakloněno i to sluníčko, které je součástí našeho loga. Vyzýváme a prosíme tedy všechny, kdo mají co říct nebo spíše co napsat, aby se do tohoto projektu týdne oslav zapojili, přidali příspěvek, postřeh, fotografii, obrázek zkrátka cokoli, co nějak souvisí s naší historií či současností. Děkujeme! Své příspěvky posílejte, prosím, do redakce (nejlépe s označením 30 let Centra ). Kontakt: tel Všem, kdo nás v tom nenechají samotné, předem moc děkujeme Luďka Jiránková 3

4 INFOOKENICE Pobyt SPMP v Dolním Maxově Velikonoční jarmark Kněžmost Služby Centra 83 Masopust Masopustní zvyky Maturitní ples Máme zlato Tumáš ptáčku... Taneční Odpolední hrátky Sportovní den Velikonoční hry Velikonoční jarmark a floristický den Nové zprávy z Lipníku KAMILOVA KRONIKA Příspěvky klientů ŠIKOVNÉ RUČIČKY MLSNÉ JAZÝČKY NAROZENINY KALENDÁŘ AKCÍ

5 infookenice Srdečně všechny zveme na tradiční jarní ples, který pro Vás jako každý rok pořádá SPMP, okresní organizace Mladá Boleslav. Letošní ples se koná ve čtvrtek od 16:00 hodin, v restauraci U Čonků v Nové Vsi u Bakova. Informace a rezervace u paní Jiřiny Stanislavové, tel.: , předprodej v krámku Centra 83. Přijďte se pobavit, zatančit si, a nebo si třeba jen poslechnout dobrou muziku. 5

6 P O B YT S P M P V D O L NÍ M M AXO VĚ Národní agentuře ochrany zvířat v České republice se podařilo získat peníze na základě vypsaného grantu Evropské agentury ochrany zvířat na téma Návrat ohrožených druhů zvířat do volné přírody. Česká agentura podala 50 návrhů, ze kterých v rámci grantu Evropská agentura podpoří návrat 5 druhů ohrožených zvířat. Jakých? To se dozvíte, když s námi pojedete na týdenní záchranou akci do Dolního Maxova v termínu Poslední volná místa čekají na ty z Vás, kteří si chtějí užít legraci, pomoci přírodě a naučit si nové dovednosti. Gábina Solničková 6

7 VELIKONOČNÍ JARMARK Již druhým rokem mě z OÚ Kněžmost pozvali na již tradiční Velikonoční jarmark. V loňském roce bylo nádherné, slunečné počasí. Letos, , bylo také slunečné, leč velmi ledově větrné počasí, kdy žádná bunda nebyla dost teplá. Akce se konala odpoledne na náměstí před radnicí. Programem provázel pan P. Kverek, který nejprve uvedl vystoupení dětí z MŠ i ZŠ. Poté k akci hrál místní band. Bylo nás asi 10 prodejců, včetně školky, školy, družiny, ještě Domov Modrý kámen Pss, Kroužek šikovných rukou a další. Akce se povedla navzdory nepříznivému počasí a opět se potvrdilo, že i v menších obcích se pořádají hezké a srdečné akce. Děkujeme za pozvání. Jana Rymplová 7

8 NABÍZENÉ SLUŽBY CENTRA 83 DENNÍ STACIONÁŘ ambulantní sociální služba Místo poskytování služby: Václavkova 950/II, Havlíčkova 447, Mladá Boleslav Kapacita: 90 míst Posláním denního stacionáře je poskytovat uživatelům pravidelnou pomoc nebo dohled při zvládání běžných denních činností, vzdělávání a při zácviku v pracovních dovednostech. TÝDENNÍ STACIONÁŘ pobytová sociální služba Místo poskytování služby: Václavkova 950/II, Havlíčkova 447, Ml. Boleslav Kapacita: 34 míst (jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje) Týdenní stacionář je určen pro děti, mládež a dospělé lidi především s mentálním postižením. Tato sociální služba nabízí propojení mezi aktivizací uživatele v kolektivu během pracovních dnů a víkendovým časem stráveným v kontaktu s rodinou. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ individuální forma bydlení Místo poskytování služby: Václavkova 950/II, Ml. Boleslav 9 malometrážních bytů 1+1 Sadová 718, Mladá Boleslav 4 byty 1+1 Čechova 773, Ml. Boleslav 2 byty bezbariérový byt 2+1 (kromě 2+1 v Čechově nejsou byty bezbariérové) Kapacita: 17 míst Do chráněného bydlení jsou přijímáni dospělí lidé s mentálním postižením, kteří se rozhodli osamostatnit se tak, aby mohli v maximální míře vést běžný způsob života. Chráněné bydlení není určeno lidem s psychiatrickou diagnózou, imobilním, lidem s těžším mentálním postižením či autismem. Služba je určena pro žadatele, kteří jsou v době nástupu ve věku od 19 do 35 let. 8

9 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY ambulantní a pobytová sociální služba Místo poskytování služby: Václavkova 950/II, Havlíčkova 447, Mladá Boleslav Kapacita: 5 míst pro ambulantní službu 5 míst pro pobytovou službu (1 jednolůžkový, 2 dvoulůžkové pokoje) Posláním odlehčovacích služeb je zastoupit pečujícího člena rodiny v péči o dítě nebo dospělého s postižením a vytvořit mu tak čas pro vlastní odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení si osobních záležitostí. Rozšiřovat svým uživatelům sociální kontakty, předcházet sociální izolaci a nabízet podnětné prostředí dubna 2013 Víkendové termíny odlehčovacích služeb května června července 2013 Kontakty: Vedoucí odlehčovacích služeb: Martina Chumlenová, tel.: , Vedoucí denního stacionáře a sociální pracovník pro denní oddělení a ZŠ speciální, Sociální pracovník odlehčovacích služeb: Mgr. Michala Hodboďová, DiS., tel.: , Vedoucí denního stacionáře pro pracovní dílny: Bc. Iva Dvořáková, tel.: , Sociální pracovník denního stacionáře pro pracovní dílny: Martina Lečová, DiS., tel Vedoucí týdenního stacionáře: Bc. Marcela Folprechtová, telefon , Sociální pracovník týdenního stacionáře, Sociální pracovník chráněného bydlení: Bc. Magda Hluchá, telefon , Vedoucí chráněného bydlení: Bc. Jiřina Stanislavová, telefon ,

10 MA S O P U S T Ani letos v Mladé Boleslavi nechybělo masopustní veselí a průvod. V sobotu 9. února ho organizoval Dům dětí a mládeže Na Výstavišti. V tomto roce také DDM slaví 60. výročí svého vzniku. Celá akce začala v areálu Pavilonu (za Májem) ukázkami masopustních zvyků, prodejem tradičních pochoutek a různými soutěžemi. Pak vyrazil do ulic města pestrobarevný průvod masek. Také od nás z Centra přišla hojná účast a za pozvání děkujeme pracovnici DDM Ivaně Sakařové, která navíc napsala pro čtenáře Střípků článek o masoputních zvycích. 10

11 Zdroj obrázků: www:deti.vira.cz 11

12 MASOPUSTNÍ ZVYKY Masopust je třídenní lidový svátek, který se slavil ve dnech předcházejících. Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi. Přípravou na masopust býval "tučný čtvrtek" či "tučňák". Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle. Hlavní masopustní zábava začínala o "masopustní neděli". Toho dne byl oběd bohatý, ale netrval příliš dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se často protáhl až do rána. Také masopustní pondělí probíhalo ve znamení zábavy a tance. V mnoha vsích se konal "mužovský bál", kam neměla přístup svobodná chasa tancovali jen ženatí a vdané. Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní divadelní představení secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek neměly závazná pravidla záleželo na vtipu a pohotovosti "maškarádů", jaké taškařice budou provádět. Masky byly všude pohoštěny něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. V průvodu bývalo vždy i několik tradičních masek, které se objevovali každoročně. Mezi ně patřil například medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční maskou bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na koni, Žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších. 12

13 ZÁŽITKY Z MATURITNÍHO PLESU Autorka: Štechová Petra V sobotu jsem společně s rodiči vyrazila na maturitní ples třídy 4.C Gymnázia dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi. Mám sestřenici Kláru, která studuje poslední rok na Gymnáziu dr. Josefa Pekaře. Tak jako všichni ostatní i její třída pořádala v Domě kultury Slavnostní maturitní ples. Na tuto akci jsem byla pozvána spolu s rodiči. Po velkých přípravách: malování, česání, lakování... jsme vyrazili. V Domě kultury jsem byla poprvé a byla jsem překvapená jeho velikostí. Všude bylo plno nastrojených maturantů v plesových róbách a oblecích. Začala hrát muzika a maturanti nastoupili na taneční parket a následovalo předtančení. Po předtancování se dle starého zvyku začaly házet drobné kovové mince pro štěstí, které jim padaly na hlavu. Byla jsem velice šťastná, že mě moje sestřenice Klára pozvala na ples a moc jsem si ho užila. Přeji všem, co rádi chodí na ples, aby si i oni odnesli hodně zajímavých zážitků :) 13

14 MÁME ZLATO "Máme zlato!...volali radostně Roman Chocholouš, J. Pudil, Martin Fencl, Šimon Šafránek, Natálie Lajblová a Eliška Šulcová, když se 14. února vrátili ze Speciální zimní olympiády v Kolíně. Čtvrtý ročník připravily ZŠ, MŠ a PŠ Kolín v hale STAP v Brankovické ulici. Na programu byla stavba sněhuláka, jízda na saních a speciálním bobu, hokej a pořádná koulovačka. Soutěžilo se i o nejkrásnějšího kulicha. Pořadatelé pro závodníky připravili bohaté občerstvení a nezapomněli ani na dárek k Valentýnovi. Společně s námi soutěžili i žáci ze třídy paní učitelky Líby a paní vychovatelky Liany z ÚSP Lipník. Závodníci si odvezli spoustu krásných zážitků. Děkujeme za bezpečnou jízdu Pavlínce Šelenberkové, závodníkům za reprezentaci školy a budeme se těšit na další ročník. Helena Straková 14

15 15

16 TU MÁŠ, PTÁČKU, DO ZOBÁČKU Podle kalendáře by už mělo být jaro, ale pohled z okna či malá procházka po zasněžených a zamrzlých chodnících ukazuje něco jiného. Zima se ne a ne vzdát. A tak se raději schováme do tepla s hrnkem horkého čaje a něčím dobrým k tomu. Nám už je hej, ale co zvířata a ptáčkové? Ve škole před oknem máme několik krmítek. Často k nim přilétají kosi nebo sýkorky. Mají tam něco do zobáčku, protože na ně nezapomínáme. Ale co ostatní ptáčkové nebo zvířata? Jak je to s nimi v zimě? O tom všem jsme si povídali při projektovém dnu na konci února. A tak už víme, že mnozí ptáci odletí za teplem daleko na jih, že některá zvířata si ze zimy moc nedělají, protože ji jednoduše prospí schovaná někde pod listím, v zemi nebo zalezlá v brlohu, ale stále je jich dost, která musí přežít dlouhou zimu u nás. A aby přežili, musíme jim pomoci. Zjistili jsme, která ze zvířátek naši pomoc potřebují a co pro ně připravit, protože ne každá dobře myšlená pomoc může být ta nejlepší. Určitě nedáme ptáčkům do krmítka chleba s máslem nebo čokoládu, ale vybraná semínka, zajíc a srnky si zase z krmelce raději vyberou seno než jogurt či párky a divočák přesně zamíří za kaštany, žaludy nebo bukvicemi. 16

17 A tak jsme hledali, třídili, také stříhali, lepili a kreslili, abychom si udělali jasno, jak to vlastně s těmi zvířaty a ptáčky v zimě je. Vždyť když někdo potřebuje pomoc, tak ji neodmítneme - a zvířátkům a ptáčkům zvlášť ne. Nebudeme jako ten chamtivý a lakomý Trauttenberk z pohádky o Krakonošovi, který nikomu nic nepřál a ještě krmení bral. 17

18 Na počátku letošního roku, konkrétně od do 5.3., probíhaly opět v Kulturním středisku Svět taneční kurzy, organizované Společností pro podporu lidí s mentálním postižením. Kurzy byly vedeny tanečními mistry Hanou a Janem Stinkovými. Vyučovaly se hlavně klasické tance, jedno odpoledne bylo věnováno také country tancům. Všichni se snažili a každý se jistě naučil něco nového. Z tanečních Vám přinášíme fotoreportáž... 18

19 19

20 ODPOLEDNÍ HRÁTKY Dne se konal první školní táborák ve Speciální škole pro žáky a jejich rodiče. Než došlo na opékání buřtů, byly hry a soutěže, kde si mohli dokázat i rodiče, že v nich dříme stále ještě hravé dítě. Na zahřátí byla připravena hra Molekuly na počítání a běhání. Všichni se zahřáli a dostali soutěživou náladu. Pak jsme se rozdělili na dva týmy, které spolu měli soupeřit. Prvním úkolem bylo vytvoření hada a obíhání kuželů. Nebylo to ale jednoduché, každý z týmu se musel držet toho druhého a nesměl se ho pustit. Druhý byl náročnější pro rodiče, kteří měli zavázané oči a museli se spolehnout na své děti, které je museli provést určitou trasou do cíle. Byla to velká legrace spojená se strachem. Zvládli jsem to na jedničku. Při třetím úkolu jsme chytali kapry. To se 20

21 všem líbilo a užili si to hlavně rodiče. Nakonec jsme se přesunuli na hřiště, kde si každý tým vytvořil z papíru koule a pak jich musel co nejvíce naházet svým soupeřům do hřiště. A kdo byl vítězem? Oba týmy měly stejný počet bodů, takže vyhráli všichni! Děti už byly netrpělivé, kdy se půjde na ten první společný ohýnek. Konečně se dočkaly, každý si napíchl buřtíka na vidlici a trpělivě čekal až dostane správnou barvu. Počasí se trochu pokazilo, ale nikomu to nevadilo, každý se těšil na tu svou dobrotu. Vůně buřtíků byla cítit po celé zahradě. Pěkně jsme si popovídali, zasmáli, zazpívali s kytarou a došlo na rozloučení. Bylo to moc krásné odpoledne, které si užili děti i dospělí. Tato společná akce přinesla škole další čtyřlístky do Velké hry Ekocentra Mladá Boleslav, které ji pomohou získat nějakou odměnu. Jana Martínková, mamka druháčka Fandy 21

22 Sportovní den aneb CESTA S KAMARÁDY LESEM ŘÁHOLCEM autorka: Petra Štechová Dnes jsme se sešli v 7,30 na 4.oddělení. Po příjezdu do Jičína v 9.00 jsme se vydali do sportovní haly, kde jsme cvičili v deseti různých disciplínách" 1. Slalom s hokejkou a míčkem 2. Míček na pálce 3. Kuželky 4. Puzzle kytky 5. Hlášky z filmů 6. Hod do kruhu 7. Skládání komínu z kostek 8. Kuželka v brance 9. Hod Valdickou bránu 10. Labyrint Po ukončení akce a vyhlášení výsledků, jsme vyrazili na společný oběd do nedaleké restaurace. Po obědě jsme se vydali do transitu a ve jsme dojeli zpět do Mladé Boleslavi. Děkuji všem účastníků akce : Lucii Forstové Haně Kocourkové Monice Ulmannové Václavu Matějkovi Jiřímu Vávrovi Ondrovi Kopřivovi Petře Štechové Děkuji vychovatelům Haně Fryaufové Richardovi Femiakovi 22

23 23

24 VELIKONOČNÍ HRY V pátek jsme se sešli v mladoboleslavské Sokolovně. Jako každý rok tu Základní škola speciální pořádala Velikonoční hry. Přijeli naši kamarádi z Lipníku a také ze speciální třídy ZŠ Bezno. Už na začátku nám krev rozproudil dynamický aerobic,, který nám předvedla děvčata Gymnastické školy Martiny Wudyové. A po malé rozcvičce už nás čekaly jednotlivé disciplíny, skákání panáka, slalom s míčem, nebo házení míčky na zajíce a slepičku. Došlo i na výborné koláčky na velmi oblíbeném stanovišti č. 7. Vítězi se stali všichni a sladkou odměnou pro každého se stala krásná perníková medaile. Nechyběla ani tradiční závěrečná diskotéka. Poděkování patří paní učitelce Ivě Pánové, paní Vlaďce Švejdové, jejich pomocníkům ze Soukromé střední školy MAJA, paní Gabriele Solničkové a všem kamarádům, kteří přijeli s dobrou náladou a především také chutí soutěžit tak zase za rok na Velikonočních hrách! 24

25 25

26 A FLORISTICKÝ DEN V sobotu jsme se poprvé účastnili Velikonočního jarmarku na Českobratrském náměstí. I když bylo venku mrazivé počasí, lidi vyhnalo do ulic sluníčko a zájem o velikonoční tradice. U stánků se prodávalo zboží s jarní a velikonoční tématikou. Nejvíce se prodávaly košíky, vajíčka, pomlázky, ale i něco dobrého na zub. 26

27 se náš stánek přesunul na Floristický den na Karmeli. Ten, kdo přišel, mohl vidět spoustu jarních a velikonočních aranžmá, které si bylo možno zakoupit. Byli tam zastoupeni drobní řemeslníci i větší zahradnické firmy. Nás doprovázeli a svou zručnost předváděli Milan Maudr a František Dubický. Příští rok se opět těší Lenka a Iva 27

28 NOVÉ ZPRÁVY Z LIPNÍKU Je už tradicí, že se každý rok staráme o zvířátka v Lipnickém lese. I letos napadlo plno sněhu, a tak jsme vyrazili do lesa s pochutinami, která snad zvířatům trochu zpříjemní dlouhou zimu. Mezi pamlsky mohla najít sušený chléb i jiné pečivo, mrkev, jablka, ořechy, jádra slunečnic aj. Pečivo jsme navázali provázkem a pověsili na stromy. I my jsme si vzali na cestu pořádnou svačinu a pro ty, které by mohly bolet nohy, jsme měli vozidlo BOBY. Jádra, ořechy a proso jsme zamíchali do rozpuštěného sádla a naplnili jsme hmotou kelímky, pet lahve a šišky a vytvořili tak ptáčkům levná, kreativní krmítka. Posíláme obrázek jednoho krmítka, které hned obydlila malá sýkorka. 28

29 Zima byla dlouhá, ale krásná! Takhle vypadaly naše výpravy na kopec. Spojili jsme příjemné, tedy adrenalinové jízdy z kopce, s užitečným, tedy odvozem tříděného odpadu, tentokrát lehkého jako pírko. 29

30 I letos jsme oslavili Tři krále Dominik Kuba 30

31 Zamilovaní tvořili krásné dárky pro své lásky. Zima utíká a my se těšíme na jaro. I na jaře je na Lipníku krásně! 31

32 KAMILOVA KRONIKA 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 PŘÍSPĚVKY HONZY BOHUSLAVA A TAMARY TÁZLEROVÉ 38

39 39

40 šikovné ručičky 1. vystřihněte si obrys čarodějnice a překreslete na čtvrtku čtyřikrát...každou můžete vybarvit jinou barvou 2. navažte čarodějnice na nit a ty pak navažte na špejle dle schématu 3. hotovo, přivažte vaše čarodějnice ke stropu a rejdění může začít 40

41 mlsné jazýčky KRVAVÝ DORT ČARODĚJNICE BERTY Těsto: 150 g hladké mouky +100 g polohr. mouky 140 g cukru krupice, 2 vejce (větší), 2 lžíce kakaa, 120 g másla, 240 ml podmáslí, 1 lžička sody, 1 lžička octa (nejlépe jablečného) červené barvivo gelové, asi půl lžičky Krém: 250 g sýra krémového sýra Mascarpone, Buko...apod., 250 ml smetany ke šlehání, 50 g moučkového cukru Do velké mísy prosít mouku, kakao a sůl. Rozetřít máslo s cukrem do světlé pěny a přimíchat dvě vajíčka. V jiné misce prošlehat podmáslí s červeným barvivem. Máslovou hmotu přendat do robota, přidávat třetinu moučné směsi, polovinu obarveného podmáslí, chvilku míchat, pak přidat opět třetinu mouky a zbytek podmáslí, míchat a přidat zbytek mouky. Těsto vymíchat dohladka. Do skleničky nalít ocet a přidat sodu, vlít do těsta a zamíchat. Hmotu nalít do vymazané formy a dát péct na 175 C asi 45 minut, kontrolovat. Během pečení je čas na přípravu krému. V míse utřít sýr s cukrem a přilít vyšlehanou smetanu. Krém uložit do lednice. Po upečení a vychladnutí korpus jednou nebo dvakrát překrojit a pomazat připraveným krémem. Krémem lze potřít také vršek a strany dortu a posypat červeným zdobním či zbylými drobečky, nebo potáhnout marcipánem a tématicky dozdobit. 41

42 Andresová Hana Bradáč Lukáš Cihlářová Kateřina Coufal Lukáš Dufek Václav Flodrman Ladislav Gombošová Hana Grundmanová K. Halbich Rudolf Havlová Martina Kafka Petr Kováč Antonín Kraj Zdeněk B ŘE Z E N DU B E N Kubín David Ličman Jaroslav Mansfeldová Jana Ličman Jaroslav Mansfeldová Jana Ortová Žaneta Rysková Ludmila Šafránek Šimon Štymák Jan Volf Aleš Zahrádka Václav Závorová Lenka 42

43 18.4. Jarní ples Nová Ves u Bakova (restaurace U Čonků) od 16 h MČR v plavání Liberec 2.5. Koncert Chceme žít s vámi Praha O2 Arena Tábor SPMP Dolní Maxov Pobyt školy Doksy Cyklopobyt Drhleny 43

44 Základní škola speciální Mladá Boleslav dvouměsíčník pro rodiče, děti a přátele SPMP, Centra 83, ZŠS Mladá Boleslav Ročník X, číslo Vydává: OV SPMP Mladá Boleslav, Základní škola speciální MB Centrum 83 Václavkova Mladá Boleslav tel. : fax : Redakce: Martin Veselý ) Martina Svárovská Kamil Bouchner Luďka Jiránková Petr Zahajský 44

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_488 Masopust S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 10. 2. 2013 Datum pilotáže: 19. 2. 2013 Metodika: Žáci s ledují obráz ky, učitel popř. ž ácičtou doplňující

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Časopis MŠ. Březen 2016

Časopis MŠ. Březen 2016 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Březen 2016 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely

pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Únor 2017 14. ročník, č. 2 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Obsah únorového čísla: Měsíc únor.........strana 1 Společenská rubrika.......strana 2 Kulturní a společenské akce......strana 3

Více

Masopustní veselice veselá je převelice. Lidé vodí po vesnici medvěda i medvědici. Tancuj, tancuj, medvěde, karneval se povede.

Masopustní veselice veselá je převelice. Lidé vodí po vesnici medvěda i medvědici. Tancuj, tancuj, medvěde, karneval se povede. Masopustní veselice veselá je převelice. Lidé vodí po vesnici medvěda i medvědici. Tancuj, tancuj, medvěde, karneval se povede. Projekt Masopust Hlavní cíle projektu Hlavním cílem projektu je vzbudit zájem

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

MASOPUST Kampaň Sítě mateřských center

MASOPUST Kampaň Sítě mateřských center MASOPUST Kampaň Sítě mateřských center 10.-24.2.2009 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Masopustní průvod a jarmark v Havlíčkově Brodě (foto MC Zvoneček) zpracovala: Lucie Plešková, 19.3.2009 O kampani Masopustní kampaň,

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

8. číslo Zpravodaj Září Domov Srdce v dlaních

8. číslo Zpravodaj Září Domov Srdce v dlaních 8. číslo Zpravodaj Září 2016 Domov Srdce v dlaních V měsíci říjnu narozeniny slaví: 02. října Jana Pazourková 04. října Ludmila Sobínová 08. října Milan Havlík 12. října Vítězslava Jelínková 15. října

Více

MODERNÍ ODLEHČENÉ DORTY

MODERNÍ ODLEHČENÉ DORTY TRADIČNÍ ČESKÉ DORTY MODERNÍ ODLEHČENÉ DORTY základní dortová hmota + máslové krémy vysoký obsah tuku, cukru mnoho kalorií příchutě vanilková, čokoládová, moka, ořechová MODERNIZACE DORTŮ Klasické máslové

Více

V pondělí nás překvapilo příjemné teplo, které s sebou přineslo i velké množství kaluží a mokré všechno, co namočit šlo.

V pondělí nás překvapilo příjemné teplo, které s sebou přineslo i velké množství kaluží a mokré všechno, co namočit šlo. Tento týden jsme strávili v Austrálii. Počasí tomu skoro odpovídalo, v pondělí a v úterý bylo ještě hodně mokro, ale od středy panovalo skoro jarní počasí. Pondělí V pondělí nás překvapilo příjemné teplo,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Charakteristika sdružení Adresa: Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo

Více

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek 2016 LEDEN - BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, zhluboka se nadechněte. Cítíte ve vzduchu tu vůni jara? To letošní podle astrologického kalendáře začalo přesně 20. března v 5 hodin a třicet

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Co nás čeká v měsíci BŘEZNU?

Co nás čeká v měsíci BŘEZNU? Co nás čeká v měsíci BŘEZNU? 8.3. bowling v Ústí nad Orlicí projekt Kniha je náš kamarád, každý z nás ji má moc rád 15.3. návštěva knihovny v Kostelci nad Orlicí 18.3. Matematický klokan pro 2. 5. Ročník

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Přišli k nám Tři králové aneb tradice a zvyky

Přišli k nám Tři králové aneb tradice a zvyky KRONIKA 2007 Přišli k nám Tři králové aneb tradice a zvyky Maminky napekly pro Tři krále koláčky. Děti si vyrobily královské čepice, zpívaly koledy a četly příběh Tří králů. Ttříkrálové odpoledne nám ještě

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2011. 1. září Jeřabinkový den Krakonošův trojboj Hraní bez bariér

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2011. 1. září Jeřabinkový den Krakonošův trojboj Hraní bez bariér Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2011 1. září Jeřabinkový den Krakonošův trojboj Hraní bez bariér 1. září - Hola, hola, škola volá!!! Příjemné a lenošivé prázdninové

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

V příštím týdnu zahájíme nové téma Cesta kolem světa s cestovatelkou Vilemínou.

V příštím týdnu zahájíme nové téma Cesta kolem světa s cestovatelkou Vilemínou. Po vánočních prázdninách jsme se opět sešli, někdo již se nemohl dočkat, u jiných při loučení s maminkami ukápla nějaká ta slzička. Dokončili jsme téma Vánoc a hlavně si užili tu trochu sněhu sněhu, která

Více

Narozeniny v měsíci říjnu slaví: Pazourková Jana Sobínová Ludmila Havlík Milan Jelínková Vítězslava Böhmová Anna Hassmannová Jitka

Narozeniny v měsíci říjnu slaví: Pazourková Jana Sobínová Ludmila Havlík Milan Jelínková Vítězslava Böhmová Anna Hassmannová Jitka 22.číslo Zpravodaj Září 2015 Narozeniny v měsíci říjnu slaví: Pazourková Jana Sobínová Ludmila Havlík Milan Jelínková Vítězslava Böhmová Anna Hassmannová Jitka Kulturní program na měsíc říjen: 1.10.2015

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Jarní prázdniny výletíme

Jarní prázdniny výletíme 2 Slevy triky návody V y k u p t o. c z 26. 1. 1. 2. 2015 Jarní prázdniny výletíme Naše týdny na Vykupto.cz Každý týden se na Vykupto.cz budeme věnovat nějakému tématu, které by vás mohlo/mělo zajímat.

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE 2016-2017: Září 8. 9. Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy 16. 9. Divadelní představení pohádky,,skřítek, který to nevzdal Divadlo,,100 dortíků Říjen 5. 10.

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Zimní prožitkový pobyt na horách

Zimní prožitkový pobyt na horách 10. vydání 2015 Obsah Zimní prožitkový pobyt na horách 2 Velikonoční jarmark 3 Velikonoční výstava 4 Soutěž v Zoneru Callisto 5 Novinky ze světa výpočetní techniky 6 Zimní prožitkový pobyt na horách Dne

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Adéla Davidová: K filmu Robinson Crusoe

Adéla Davidová: K filmu Robinson Crusoe Kalendář 9. 13. 5. škola v přírodě, Černý Důl 20. 5. integrační aktivita MŠ a ZŠ 1. 6. dětský den 3. 6. projektový den: Den životního prostředí 10. 6. integrační aktivita MŠ a ZŠ 10. 6. florbalový turnaj

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Alternativní doprava 16. 22. 9. 2011 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility nabízí obyvatelům měst příležitost seznámit se s konkrétními trvalými opatřeními na podporu

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček říjen 2012 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby Platby stravného 16.10.

Více

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Ke Dni dětí jsme měli připravené indiánské odpoledne na naší nové zahradě, na které jsme se všichni velmi těšili. Děti s rodiči měli plnit různé úkoly a vyrábět si indiánskou

Více

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání Mateřská škola Přeštice, ulice Dukelská 1 Vážení rodiče, opět se společně s námi setkáváte díky časopisu Dukeláček, který Vám i nadále bude přinášet dění v naší mateřské

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Rožďalovický předškoláček

Rožďalovický předškoláček 1/2014-2015 1. - 12. září 2014 Se Sluníčky, Beruškami a nejmladšími Myškami jsme v pondělí 1. 9. zahájili nový školní rok. Ve čtvrtek 4.9. přišel děti do školky pobavit klaun Pepíno. V pondělí 8.9. zasadily

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček duben 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první 1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první společnou školu v přírodě v Jizbici pod Blaníkem velice užili. Velký dík patří naší vychovatelce Terezce a ostatním instruktorům,

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více