Výklad k obsahu výpisu z účtu za rok 2014 Doplňkové penzijní spoření + Důchodové spoření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výklad k obsahu výpisu z účtu za rok 2014 Doplňkové penzijní spoření + Důchodové spoření"

Transkript

1 Výklad k obsahu výpisu z účtu za rok 2014 Doplňkové penzijní spoření + Důchodové spoření Určeno všem obchodním zástupcům Allianz penzijní společnosti,, a. s. Od se postupně začnou rozesíiat všem účastníkům doplňkového penzijního spoření (III. pilíř) a důchodového spoření (II. pilíř) Allianz penzijní společnosti, a. s. (dále jen AZPS ) výpisy z účtu za rok 2014Roční výpisy se nezasílají těm klientům, kteří mají smlouvu ukončenou před zpracováním ročních výpisů. Rozesílá se celkem výpisů, a to: výpisů na doplňkové penzijní spoření (dále jen DPS ) III. pilíř, z toho cca em, výpisů na důchodové spoření (dále jen DS ) II. pilíř, z toho cca em. Roční výpis listy oboustranně potištěné (viz kapitola A.): 1. stránka - oslovení klienta vytištěno barevně, resp. černobíle, na barevně předtištěný list, stránka - roční výpis za rok údaje ze smlouvy o stavu účtu vytištěno černobíle. Následné tisky budou vždy tištěny celé černobíle, barevné je pouze viz výše zasílání ELKO. Pokud má klient sjednanou službu elektronická komunikace (ELKO, tj. zaslání em) bude mu výpis zasán e- mailem. Tento materiál s určitými úpravami a současně zodpovězené nejčastější dotazy k ročním výpisům za DPS a DS bude zveřejněn také na našich internetových stránkách. Obsahem tohoto materiálu je: A. Výklad obsahu výpisu B. Seznam příloh tohoto materiálu A. Výklad obsahu výpisu 1. Roční výpis působí na první pohled komplikovaným dojmem, ale veškeré položky a návaznosti zde podrobně vysvětlíme. Složitost ročního výpisu je dána tím, že zákony č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a č. 426/2011Sb., o důchodovém spoření, striktně stanovují údaje, které musí roční výpis obsahovat. 2. Celý výpis je složen z několika na sebe navazujících tabulek a dvou grafů. Ke každé tabulce i ke grafu jsou hned vloženy vysvětlující popisky. Tabulky jsou opravdu tabulkami, tzn. že základní informace jsou rozděleny do řádek a do sloupců vždy podle potřeby uváděných údajů. 3. Roční výpis se vytváří dynamicky, tzn. ve všech výpisech nejsou vždy všechny tabulky, neboť tabulky jsou automaticky vytvářeny podle dat, které se do tabulek musí dotahovat (tzn. pokud např. nejsou k na účtu žádné platby, některé tabulky se nevytvoří). Vždy je uvedena pouze jediná tabulka, a to tabulka o stavu přijatých příspěvků v roce 2014, i když je stav účtu 0 Kč. 4. Výpis pro DPS a pro DS jsou v celku shodné, proto popis bude uveden jen jedenkrát, pokud se pro oba produkty shoduje, pouze s rozlišením u názvů např. penzijní/důchodový, účastnický/důchodový apod. Zvlášť budou uvedeny pouze konkrétní výjimky pro daný produkt. 5. Základní terminologie: DPS osobní penzijní účet, penzijní jednotka, účastnické fondy DS osobní důchodový účet, důchodová jednotka, důchodové fondy 6. Zaokrouhlování - v systému AZPS jsou hodnoty zaokrouhlovány: počet jednotek na 6 desetinných míst a cena jednotky (tzn. i veškeré hodnoty prostředků) na 4 desetinná místa. Ve výpisech jsou však veškeré hodnoty zaokrouhlovány pouze na dvě desetinná místa, kromě uváděných cen jednotek, které jsou na 4 desetinná místa. Z tohoto důvodu pokud si klient bude chtít přepočítat některé hodnoty, nemusí dojít ke shodnému číslu, ale rozdíl se týká haléřů. Každopádně ve výpisu jsou hodnoty ve správné, pouze zaokrouhlené výši. Výklad k výpisu z účtu DPS a DS za rok /

2 Celý výpis se skládá z těchto částí: I. Oslovení klienta a patička II. Hlavička a základní údaje o AZPS, účastníkovi a smlouvě III. Tabulka a graf Přehled přijatých příspěvků v roce 2014 IV. Tabulka Stav penzijního/důchodového účtu a hodnota podílů v účastnických/důchodových fondech (tabulka + graf) V. Přehled Podíl na výnosech a ztrátách / zhodnocení prostředků VI. Tabulka Přehled připsaných plateb za rok/v roce 2014 VII. Tabulka Přiznané státní příspěvky v roce 2014 pouze u DPS VIII. Tabulka Hodnota penzijních/důchodových jednotek a tabulka Výše úplaty penzijní společnosti IX. Tabulka Přehled připsaných a odepsaných penzijních/důchodových jednotek v roce 2014 X. Podoba tabulek u smluv s výplatou dávky např. předdůchod Jednotlivé části výpisu jsou uvedeny ikonkami, které trochu navádějí, čeho se daná část týká. Vzorové obrázky v tomto materiálu jsou výběrem z několika různých smluv, a proto nemohou hodnoty na sebe navazovat!!! I. Oslovení klienta a patička Jako první stránka celého výpisu je oslovení klienta a oznámení, co mu vlastně posíláme. Současně je mu jako i, tj. informace, nabídnuto sjednání služby MojeAllianz. Úvodní stránka oslovení klienta: Adresa, oslovení, informace o RV, podpis Vaše Allianz, a určité informace ke konkrétní smlouvě rozlišné u DS a DPS Důchodové spoření: - Důležitá informace klienti, kteří mají alespoň část prostředků uloženo ve vyváženém nebo dynamickém fondu jsou upozorněni na ukončení DS a dává se jim k zamyšlení převod prostředků do méně rizikového fondu - Ještě taková drobnost klienti, u kterých chybí telefon, tiskne se tehdy, pokud se netiskne Důležitá informace nebo jsou uvedeny oba údaje - Kontakt na CC tiskne se jen v případě, že se netiskne Důležitá informace - Informace o výhodách portálu Moje Allianz tiskne se vždy Doplňkové penzijní spoření: - Ještě taková drobnost klienti, u kterých chybí telefon, tiskne se tehdy, pokud se netiskne Důležitá informace nebo jsou uvedeny oba údaje - Kontakt na CC tiskne se vždy - Informace o výhodách portálu Moje Allianz tiskne se vždy Standardní patička pouze na první úvodní stránce, součástí je číslování stránek typem 1/5. II. Hlavička a základní údaje o AZPS, účastní tníkovi a smlouvě Hlavička: V hlavičce je nadpis Roční výpis z účtu doplňkového penzijního spoření za rok 2014 nebo Roční výpis z účtu důchodového spoření za rok 2014 a příslušné číslo smlouvy. Základní údaje o AZPS Na první stránce pod hlavičkou jsou vlevo základní informace o Allianz penzijní společnosti, a. s. (v tomto materiálu dále jen AZPS ) adresa, údaje z Obchodního rejstříku, internetové stránky, , telefon. Základní údaje o účastníkovi V pravé části je uvedeno jméno a příjmení účastníka (s tituly), příp. jeho a telefonní číslo, které má uvedené ve smlouvě. Výklad k výpisu z účtu DPS a DS za rok /

3 Základní údaje o smlouvě Pod těmito údaji je dále uveden název smlouvy (Smlouva o doplňkovém penzijním spoření nebo Smlouva o důchodovém spoření), datum počátku této smlouvy a doba spoření. Pokud se jedná o smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, která vznikla převodem z penzijního připojištění u AZPS nebo z doplňkového penzijního spoření v jiné penzijní společnosti je započtena i doba z těchto předchozím smluv. U smlouvy o DS je uvedeno Datum vzniku účasti na důchodovém spoření a Datum vzniku smlouvy u AZPS. Tyto data se budou lišit v případě, pokud klient přejde k nám z jiné penzijní společnosti. III. Přehled přijatých příspěvků v roce 2014 Tabulka bez názvu obsahuje základní přehled v součtu za jednotlivé typy příspěvku připsaných na účet účastníka za rok U smlouvy DPS má tabulka: 4 sloupce Příspěvky (tj. typ příspěvku), Počáteční stav, +, Připsané platby v roce 2014, =, Konečný stav a 1 až 5 řádků - Účastník, Zaměstnavatel, Stát, Převod z předchozí smlouvy a součtový řádek Celkem. Objemy prostředků jednotlivých typů příspěvků jsou zde uvedeny v Kč v takové výši, v jaké byly připsány na účet depozitáře. Řádky dle typu příspěvků jsou vytvářeny dynamicky podle toho, jaké typy příspěvků byly opravdu připsány na smlouvu. Tzn. že ne vždy je v tabulce tolik řádků, ale vždy tam musí být min. 2, tzn. jeden z typů příspěvků a Celkem. V případě, že na smlouvu byly převedeny v roce 2014 i příspěvky z jiné předchozí smlouvy (převod z penzijního připojištění AZPS nebo i převod z jiné penzijní společnosti), je zde uvedena i tato částka. Přímo v tabulce je uvedena hodnota všech převedených prostředků a rozpis na jednotlivé položky je uveden pod tabulkou. U smlouvy DS má tabulka: 4 sloupce Příspěvky, Počáteční stav, +, Připsané platby v roce 2014, =, Konečný stav a 1 3 řádky Účastník. Převod z předchozí smlouvy a součtový řádek Příspěvky celkem (2 % + 3 %). Výklad k výpisu z účtu DPS a DS za rok /

4 U smluv DPS i DS je pod tabulkou sloupcový graf, kde jsou zobrazeny platby po jednotlivých měsících a jednotlivých složkách. IV. Tabulka Stav penzijního/důchodového účtu a hodnota podílů v účastnických/důchodových fondech Tabulka uvádí Stav penzijního/důchodového účtu a hodnota podílů v účastnických/důchodových fondech. Účet účastníka se pro DPS nazývá Osobní penzijní účet, pro DS Osobní důchodový účet. Pokud účastník rozložil své prostředky do více fondů, tabulka a graf vypadá např. takto: V tabulce je zobrazen stav k , změna stavu účtu v průběhu roku 2014 a konečný stav k Osobní penzijní/důchodový účet se skládá ze dvou podúčtů: - Majetkový podúčet zde jsou evidovány připsané nebo odepsané penzijní/důchodové jednotky v jednotlivých fondech. Řádek Majetkový podúčet je součtový řádek za všechny účastnické/důchodové fondy, do kterých se dle sjednané strategie spoření prostředky vkládaly, a pod tímto součtovým řádkem jsou uvedeny hodnoty pro tyto jednotlivé fondy. Tzn. zde může být pod součtovým řádkem vždy min. 1 řádek a max. 4 řádky (v DS 4 důchodové fondy, v DPS 3 účastnické fondy). - Peněžní podúčet zde jsou uvedeny pouze prostředky, které k datu nebyly ještě investovány nebo jsou naopak odinvestovány, resp. čekají na investování nebo na výplatu, převod apod. Prostředky se od připsání platby na účet AZPS, resp. účastníka, připisují na jednotlivé fondy dle sjednané strategie spoření během cca dvou dnů, a proto by ve většině případů tato položka měla být prázdná. Mohou zde být také započteny ploatby vyplacené formou doplatku v daném roce. Stav osobního penzijního/důchodového účtu je součtem hodnoty prostředků v majetkovém a peněžním podúčtu k určitému konkrétnímu datu. Výklad k výpisu z účtu DPS a DS za rok /

5 Hodnota v majetkovém podúčtu je součtem hodnot v jednotlivých účastnických/důchodových fondech ke stejnému konkrétnímu datu. Hodnota ve fondu se vypočte takto: počet jednotek v jednotlivém fondu vynásobeno cenou jednotky v daném fondu ke stanovenému konkrétnímu datu. Zde tudíž - počet jednotek k datu a současně také cena jednotky k datu Vpravo vedle tabulky je zobrazen kruhový graf Rozložení prostředků mezí fondy, kde je graficky zobrazeno v procentní výměře rozložení dle sjednané strategie spoření. V. Přehled Podíl na výnosech a ztrátách / zhodnocení prostředků V tomto přehledu se uvádí u DPS dvě hodnoty a u DS 3 hodnoty. V pravé části je vždy informace s přesným popisem těchto údajů. DPS: Podíl na výnosech a ztrátách za dobu spoření xxx měsíců - uvedený v konkrétní hodnotě Kč. Hodnota v Kč je vypočtena jako rozdíl mezi stavem osobního penzijního účtu k a celkem přijatými příspěvky. xxx celková spoření, v případě převodu z PP je tam započtena i tato doba. Do této hodnoty jsou započteny všechny výnosy i z převedených prostředků. Zhodnocení prostředků účastníka za období od xxxxx do v procentním vyjádření. Uváděné procento je procentním vyjádřením hodnoty podílu na výnosech a ztrátách. xxxxx u smluv započatých v roce 2014 je uvedeno datum počátku smlouvy, u smluv starších je uvedeno datum DS: Podíl na výnosech a ztrátách za celou dobu spoření - uvedený v konkrétní hodnotě Kč. Hodnota v Kč je vypočtena jako rozdíl mezi stavem osobního důchodového účtu k a celkem přijatými příspěvky. Do této hodnoty jsou započteny všechny výnosy i z převedených prostředků. Zhodnocení prostředků účastníka za dobu účasti na důchodovém spoření tzn. za celou dobu od počátku DS. Zhodnocení prostředků účastníka za období od xxxxx do v procentním vyjádření. Uváděné procento je procentním vyjádřením hodnoty podílu na výnosech a ztrátách. xxxxx u smluv započatých v roce 2014 je uvedeno datum počátku smlouvy, u smluv starších je uvedeno datum Výpočet zhodnocení: Zhodnocení v % se vypočítává postupným výpočtem podle data připsání na účet. Toto zhodnocení bude u každého klienta různé, neboť i zhodnocení (zisk nebo ztráta) je v jednotlivých různých fondech různé. Výklad k výpisu z účtu DPS a DS za rok /

6 VI. Tabulka Přehled připsaných plateb za rok/v roce 2014 Zde je zobrazen detailní přehled připsaných plateb na účet účastníka dle měsíce s datem připsání na účet u depozitáře. DPS Tabulka se skládá z 9 sloupců - název měsíce, a pro 4 typy příspěvků vždy datum a typ příspěvku (účastník, zaměstnavatel, státní příspěvky, převedené prostředky celková částka) a min. 13 řádků (leden až prosinec, celkem). V rámci jednoho měsíce může být řádků více v případě, kdy bylo v jednom měsíci připsáno více plateb stejného typu. Pod tabulkou je informace pro klienta, aby si vše ve výpise pečlivě zkontroloval, a co má udělat v případě, kdy podle něho platby nesouhlasí. DS Tabulka se skládá ze 4 sloupců název měsíce, Datum, Výše příspěvku a Poznámka (např. dědictví ) a min. 13 řádků (leden až prosinec, celkem). Výklad k výpisu z účtu DPS a DS za rok /

7 Pod tabulkou je velký popis o tom, jak platby probíhají. Současně jsou zde uvedeny možné důvody, kdy platby nemusí být připsány. Je to naprosto odlišný způsob provádění příspěvků než u DPS, který my v AZPS nemůžeme ovlivnit. Proto je zde odkaz na zaměstnavatele a příp. na příslušný finanční úřad. VII. Tabulka Přiznané státní příspěvky v roce 2014 pouze u DPS Připomeneme: - nárok je podle příspěvku zaplaceného, maximálně však podle výše sjednaného, - výše státních příspěvků ve vazbě na sjednaný a zaplacený příspěvek účastníka je uvedena v tabulce:. Měsíční příspěvek v Kč Příspěvek účastníka a více Státní příspěvek od V ročním výpisu v tabulce Přiznané státní příspěvky v roce 2014 je uvedeno 12 řádků (na každý měsíc jeden řádek) a 4 sloupce Příspěvek účastníka (Zaplaceno, Sjednáno) a Státní příspěvek (Částka a Připsání, tj. datum). Z tabulky je zřejmé na jakou výši státního příspěvku vzniká nárok na zaplacený příspěvek účastníka na příslušný měsíc, maximálně však na výši sjednanou. Pod tabulkou je uveden odstavec, ve kterém je popsáno, jak se státní příspěvky nárokují a kdy se připisují. Výklad k výpisu z účtu DPS a DS za rok /

8 VIII. Tabulka Hodnota penzijních/důchodových jednotek a tabulka Výše úplaty penzijní společnosti Tyto dvě tabulky jsou zobrazeny vedle sebe, ale nejsou na sebe nijak navázány. DPS: DS: Tabulka Hodnota penzijních/důchodových jednotek Zde se uvádí hodnota (cena) jednotky v Kč a roční výkonnost v procentech v rozdělení podle jednotlivých účastnických/důchodových fondů. - Ceny jednotek v Kč jsou uvedeny za jednu jednotku k datu (minulý roční výpis) nebo k datu počátku dané smlouvy a k datu Cena jednotky je uvedena na čtyři desetinná místa, tak jak se počítá v systému AZPS. - Roční výkonnost dané jednotky daného fondu, tzn. její zhodnocení, se uvádí v procentech. - Aktuální cenu a historii ceny jednotek za všechny účastnické a důchodové fondy jsou pro každý den, kdy se jednotky oceňovaly, zveřejněny na našich internetových stránkách na v části Grafy k fondům - Zobrazit podrobná data. - Jednotky se nakupují za cenu nejbližší po datu připsání prostředků danému účastnickému/důchodovému fondu, nikdy ne za cenu vyhlášenou dříve. Tabulka Výše úplaty penzijní společnosti Zde je uvedena výše úplaty za obhospodařování a za zhodnocení pro AZPS v procentech. IX. Tabulka Přehled připsaných a odepsaných penzijních/důchodových jednotek v roce Tabulka obsahuje přehled jednotek v Kč podle jednotlivých účastnických/důchodových fondů a současně je zobrazen i počet jednotek v daném fondu. Výklad k výpisu z účtu DPS a DS za rok /

9 - Hodnoty v této tabulce jsou návazné na jiné tabulky Přijaté příspěvky, Stav penzijního/důchodového účtu a hodnota podílů v účastnických/důchodových fondech, Přehled připsaných plateb za rok 2014 a také tabulka Hodnota penzijních/důchodových jednotek k Tabulka obsahuje ke každé připsané platbě datum připsání danému účastnickému/důchodovému fondu. V závorce je uveden počet jednotek, které za dané prostředky byly nakoupeny. Tabulka má: - počet řádek dle počtu připsaných plateb + 1 poslední řádek neoznačený jako celkem Celkem bez označení částka všech připsaných plateb na účet depozitáře, které byly zainvestované souhlasí s částkou v položce Stav k v úvodní tabulce o připsaných příspěvcích. Toto neplatí v případě, pokud byly některé prostředky ještě na peněžním podúčtu, tzn. že neprošly ještě celou fází připsání na účet fondu a investování, nebo pokud byly provedeny výplaty dávek. - 7 sloupců Datum připsání fondu - nejedná se o datum připsání na účet u depozitáře AZPS, ale přímo na účet jednotlivého účastnického/důchodového fondu Položka - zde se zobrazuje např. provedení Autobalance, Převod (z fondu do fondu), AUTOpilot 4 sloupce pro jednotlivé fondy v každém je uvedeno rozdělení Kč z jednotlivé platby na jednotlivé fondy dle sjednané strategie spoření a závorce je uvedeno počet jednotek, které byly za dané Kč nakoupeny v daném fondu (pouze první dvě desetinná čísla) Celkem hodnota v Kč celkové dané platby Upozornění: V případě plateb před počátkem smlouvy se prostředky mohou připsat na účty jednotlivých fondů podle sjednané strategie spoření až po datu počátku smlouvy a následně investovat v nejbližším následném termínu. X. Podoba tabulek u smluv s výplatou dávky např. předdůchod Pokud je již ze smlouvy o DPS čerpána dávka, v tomto případě předdůchod (starobní penze na dobu určitou) je smlouva v ten okamžik uzavřena pro příjem dalších příspěvků, a jsou z ní pouze postupně vypláceny splátky penze. Postu při výplatě splátky je tento: - V žádosti o výplatu dávky je sjednaná výše jednotlivé splátky penze - Před počátkem výplaty dávky se všechny prostředky ze všech fondů převedou do Konzervativního fondu bez ohledu na sjednanou strategii spoření (toto je stanoveno zákonem má tím být zajištěna stabilnější cena jednotky, ale pokud s tím klient nesouhlasí, nic se nemění, nepřevádí se) - Při každém termínu splátky se prodá tolik penzijních jednotek, aby byla dosažena sjednaná výše splátky - Z předchozího bodu vyplývá, že přesný konec výplaty není možné při počátku určit, záleží na výkyvech ceny jednotky Výklad k výpisu z účtu DPS a DS za rok /

10 V tabulce Prostředky vyplácené v podobě dávky nebo splátky dávky v roce 2014 jsou zobrazeny v řádkách jednotlivé výplaty dávky datum splatnosti z účtu AZPS, výše dávky vyplacené po zdanění, daň z příjmu odvedená finančnímu úřadu a typ vyplácené dávky. V následné tabulce Přehled připsaných a odepsaných penzijních jednotek v roce 2014 je podrobně rozepsán prodej jednotek pro výplatu dávky a také i nákup jednotek v případě připsání nějaké platby (v uvedeném případě se jedná o dodatečné připsání státních příspěvků). Je zde krásně vidět např. kolik jednotek muselo být prodáno, aby se docílila požadovaná částka. Všechny tyto kroky jsou zobrazeny v tabulce Přehled připsaných a odepsaných penzijních jednotek v roce 2014, vysvětlení v tomto materiálu uvedeno pod bodem IX. B. Seznam příloh Soubor Vzor Roční výpis z účtu DPS za rok 2014.pdf Soubor Vzor Roční výpis z účtu DS za rok 2014.pdf Výklad k výpisu z účtu DPS a DS za rok /

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Instrukce pro placení příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Instrukce pro placení příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření Instrukce pro placení příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření Instrukce mzdové účtárně pro placení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění u AXA penzijního fondu a. s.

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 Platí od 1. 1. Aktuální Klíčové informace k důchodovým fondům jsou také k dispozici

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 1. Základní údaje o Penzijní společnosti Název: Raiffeisen penzijní společnost a.s. (dále jen Penzijní společnost ) Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 Telefon:

Více

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z Allianz penze Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze S vámi od A do Z Tento materiál byl vyhotoven ke dni 1. 1. 2013 Tři penzijní pilíře Od 1. ledna 2013 je důchodový systém

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 PROČ? 2012: 1důchodce = 1,8 ekonomicky aktivních 2050: 1 důchodce = 1,2 ekonomicky aktivních Schodek důchodového účtu v roce 2012 = 45 mld. Kč 95 % příjmů důchodců je tvořeno

Více

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část)

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část) PROVIZNÍ ŘÁD (Obecná část) PR-OC - O - 20130401/I stránka 1 ze 68 Obsah: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 7 2. POSKYTOVÁNÍ PROVIZÍ ZA PENZIJNÍ SPOŘENÍ... 7 2.1. Provize za zprostředkování smlouvy u KB Penzijní

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Manuál ovládaní majetkového účtu prostřednictvím služby ČP INVEST Online Plus

Manuál ovládaní majetkového účtu prostřednictvím služby ČP INVEST Online Plus Manuál ovládaní majetkového účtu prostřednictvím služby ČP INVEST Online Plus Obsah 1. Vzhled majetkového účtu... 1 2. Co naleznete na úvodní obrazovce?... 2 3. Záložka Základní přehled MÚ... 2 4. Záložka

Více

DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ

DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Sdělení klíčových informací strana 5 Smluvní podmínky pro doplňkové penzijní spoření strana 11 Všeobecné obchodní podmínky pro portál MojeAllianz

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Uživatelská příručka Zaměstnavatelský portál AXA

Uživatelská příručka Zaměstnavatelský portál AXA Uživatelská příručka Zaměstnavatelský portál AXA Společnost AXA pro Vás připravila možnost využívat pro správu a zasílání příspěvků za zaměstnance na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Penzijní plán č. 2 Transformovaného fondu NN Penzijní společnos, a.s.

Penzijní plán č. 2 Transformovaného fondu NN Penzijní společnos, a.s. NN Penzijní společnost Penzijní plán č. 2 Transformovaného fondu NN Penzijní společnos, a.s. Úvodní ustanovení Tento penzijní plán upravuje penzijní připojištění účastníků transformovaného fondu, které

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS

Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS Vzhledem k neexistujícímu průzkumu veřejného mínění jsou výpočty pravděpodobné a přibližné. Tyto výpočty byly provedeny na základě

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah:

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah: Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán Obsah: Čl. 1 Základní ustanovení Čl. 2 Vznik a trvání penzijního připojištění Čl. 3 Dávky penzijního připojištění Čl. 4 Podmínky a vznik nároků na dávky z penzijního

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Úvod. Práva a povinnosti z doplňkového penzijního spoření se řídí zákonem č. 427/2011

Více

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 134 a 135 zákona č. 427 z roku 2011 o doplňkovém penzijním spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO162

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

NN Penzijní společnost

NN Penzijní společnost NN Penzijní společnost Penzijní plán č. 3 Transformovaného NN Penzijní společnos, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY Úvodní ustanovení Tento penzijní plán upravuje penzijní připojištění účastníků transformovaného,

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY, kterými se řídí provozování důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření společnosti KB Penzijní společnost, a.s., platné a účinné od 1. ledna 2014 (dále jen Obchodní podmínky

Více

Důchodová reforma. Allianz Akademie

Důchodová reforma. Allianz Akademie Důchodová reforma Allianz Akademie Obsah Důchodová reforma 1 Proč důchodová reforma 2 Jak to bylo a jak je to dnes 3 Změny od 1. 1. 2013 a) Důchodové spoření 2. pilíř b) Doplňkové penzijní spoření 3. pilíř

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje Penzijní připojištění se státním příspěvkem Stručná metodická příručka prodeje březen 2008 Otázky a odpovědi prodejce Penzijního fondu České pojišťovny Proč právě Penzijní fond České pojišťovny Penzijní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

INFORMACE K HROMADNÝM PLATBÁM

INFORMACE K HROMADNÝM PLATBÁM INFORMACE K HROMADNÝM PLATBÁM PLATBY PŘÍSPĚVKU PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ A DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ ZAMĚSTNAVATELEM Upozornění na nová pravidla pro úhrady příspěvků platná od 1. 10. 2015: Zavádíme

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5257 377 ZÁKON ze dne 10. prosince 2015, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s.

Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Profil společnosti Na základě udělené licence ČNB zahájila činnost je součástí skupiny Raiffeisen v České republice. Raiffeisen je v řadě evropských zemí již přes sto

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled

Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled Do služby vstoupíte přes přihlašovací obrazovku, která hodně napoví o novém vzhledu služby. Po přihlášení se zobrazí vstupní obrazovka. 1/5

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Penzijní plán č. 4 Transformovaného fondu NN Penzijní společnos, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY

Penzijní plán č. 4 Transformovaného fondu NN Penzijní společnos, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY NN Penzijní společnost Penzijní plán č. 4 Transformovaného NN Penzijní společnos, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY Úvodní ustanovení Tento penzijní plán upravuje penzijní připojištění účastníků transformovaného,

Více

Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014

Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014 Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014 1/5 1 Úvod 1.1 Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je popis formátu POHLEDAVKA a požadovaných validací při IMPORTu dat ve vazbě na návazné účetní SW

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

Penzijní plán VII. 512349 11/2012

Penzijní plán VII. 512349 11/2012 Penzijní plán VII. 512349 11/2012 1. Úvodní ustanovení základní pojmy 1.1. Pro penzijní plán společnosti AXA penzijní fond a.s. platí příslušná ustanovení zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. září 2015 budeme mít nový Sazebník ČSOB pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I IIIb. N á v r h ZÁKON ze dne... 2015, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/20 Sb. bylo Penzijnímu fondu České spořitelny a.s. uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti

Více

možné s neúčelovou půjčkou. 2 ING - delka - oznameni o zmene - oznameni - směrnice axa - KAPITALOVE POJIŠTĚNÍ - vypoved z smlovy

možné s neúčelovou půjčkou. 2 ING - delka - oznameni o zmene - oznameni - směrnice axa - KAPITALOVE POJIŠTĚNÍ - vypoved z smlovy raiffeisen půjčka pro důchodce. Pěstounská péče 2015: Kolik od. Jan ŠtěpařMartin HaklSdr pro výběrovou kávu, o raiffeisen půjčka pro důchodce. Ať už si chcete pořídit novou motorku, televizi nebo nábytek,

Více

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Penzijní plán VI. AXA penzijní společnost a.s. 1. úvodní ustanovení základní pojmy. 2. druhy penzí a ostatních dávek poskytovaných společností

Penzijní plán VI. AXA penzijní společnost a.s. 1. úvodní ustanovení základní pojmy. 2. druhy penzí a ostatních dávek poskytovaných společností AXA penzijní společnost a.s. Penzijní plán VI. 512346 11/2012 1. úvodní ustanovení základní pojmy 1.1. Pro penzijní plán společnosti CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND a.s., která je od 15.3.2007

Více

399/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

399/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření 399/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o doplňkovém

Více

tiskopis na výsluhovou penzi - 908148090900 - vzpoved ve zkusebni jo potřeba k ukončeni - výpis spoření - 0546497417-0071302210 -

tiskopis na výsluhovou penzi - 908148090900 - vzpoved ve zkusebni jo potřeba k ukončeni - výpis spoření - 0546497417-0071302210 - z půjčky vzorec pro vypocet. Ale za dovolenou a svátky nám to nějak přepočítává do hrubé mzdy prý kvůli použitému průměru. 06 - penzijní pojištění allianz - státní dotace - formulář k výplatě - Žádost

Více

Penzijní plán č. 1. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-1/... platný do 30. 4. 2000

Penzijní plán č. 1. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-1/... platný do 30. 4. 2000 Stránka č. 1 z 10 Penzijní plán č. 1 platný do 30. 4. 2000 Penzijní plán č.1 ve formátu PDF si můžete stáhnout zde ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Penzijním

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

Penzijní plán č. 3 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

Penzijní plán č. 3 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Penzijní plán č. 3 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb. bylo Penzijnímu fondu České spořitelny a.s. uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

mateřskou školou podle školského zákona vzorec výpočet uroků z prosince 2000 a nebyl do tohoto data zrušen, jsou příjmy plynoucí

mateřskou školou podle školského zákona vzorec výpočet uroků z prosince 2000 a nebyl do tohoto data zrušen, jsou příjmy plynoucí vzorec výpočet uroků z půjčky bez potvrzení., ve znění pozdějších předpisů. prosince 2003 povede účetnictví, zvýší výsledek hospodaření o hodnotu zásob a cenin, hodnotu poskytnutých záloh s výjimkou záloh

Více

ZÁKON O ROZPOČT ZÁKON O OVÉM ROZPOČT URČENÍ URČE DANÍ

ZÁKON O ROZPOČT ZÁKON O OVÉM ROZPOČT URČENÍ URČE DANÍ ZÁKON O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ č. 243/2000 Sb. upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní spotřebních, daní z příjmů, daně z nemovitostí a daně silniční pro účely tohoto zákona se rozumí:

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 161 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 111, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 161 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 111, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 161 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 111, 376. Zákon o ukončení důchodového spoření O B S A H : 377. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: I I I a. N á v r h ZÁKON ze dne 2015 o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ UKONČENÍ DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje ukončení

Více

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/20 Sb. bylo Penzijnímu fondu České spořitelny a.s. uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti

Více

Penzijní plán č. 4. penzi, vyplacených ve prospěch Účastníka, pravidel a v souladu s vybraným Penzijním výplatním schématem.

Penzijní plán č. 4. penzi, vyplacených ve prospěch Účastníka, pravidel a v souladu s vybraným Penzijním výplatním schématem. Penzijní plán č. 4 I. OBECNÉ PODMĺNKY Úvodní ustanovení Pro penzijní připojištění se státním příspěvkem dále jen ( Penzijní připojištění ), které sjednává ING Penzijní fond, a.s. (dále jen Fond ), platí

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY doplňkového penzijního spoření ING Penzijní společnosti, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY doplňkového penzijního spoření ING Penzijní společnosti, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY Úvodní ustanovení Tyto smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavřené mezi Účastníkem a ING Penzijní společnosti, a.s. podle zákona č. 427/2011

Více

Změna daňového zvýhodnění

Změna daňového zvýhodnění Změna daňového zvýhodnění 1 Příspěvek zaměstnavatele podmínky daňového zvýhodnění Stávající: 2 x 60 zaměstnanec pojistník = pojištěný právo na plnění má pojištěný zaměstnanec, při smrti obmyšlený, kromě

Více

Generální finanční ředitelství. Role Generálního finančního ředitelství (GFŘ) v důchodovém systému

Generální finanční ředitelství. Role Generálního finančního ředitelství (GFŘ) v důchodovém systému Role Generálního finančního ředitelství (GFŘ) v důchodovém systému 1 Finanční správa ČR je soustavou správních orgánů pro výkon správy daní (zákon č. 456/2011 Sb.). Jako orgány Finanční správy ČR jsou

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 17 758,40 180 167,54 636 503,39 535 527,46

Více

půjčka csob banka internet. Prosinec 2015 Pokud potřebujete rychle finanční prostředky,

půjčka csob banka internet. Prosinec 2015 Pokud potřebujete rychle finanční prostředky, půjčka csob banka internet. Prosinec 2015 Pokud potřebujete rychle finanční prostředky, nabízí se hned několik možností jejich získání. 889797571 - Matyáš - platba příspěvků - žádost o výplatu dávky z

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5250 Sbírka zákonů č. 376 / 2015 376 ZÁKON ze dne 10. prosince 2015 o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ UKONČENÍ DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ 1

Více

Penzijní plán č. 3 - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření

Penzijní plán č. 3 - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření Ppl. č. 3 po transformaci Penzijní plán č. 3 - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření (05/2000 08/2004) Schváleno Ministerstvem financí 28.04. 2000, pod. č.j. 323/29.897/2000 Čl. 1

Více

Penzijní plán č. 2. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-2/... platný od 1. 5. 2000

Penzijní plán č. 2. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-2/... platný od 1. 5. 2000 Stránka č. 1 z 11 Penzijní plán č. 2 platný od 5. 2000 Penzijní plán č. 2 ve formátu PDF si můžete stáhnout zde Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek

Více

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní?

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní? Penzijní připojištění Co se změní a jak mě to ovlivní? 2 Současný penzijní systém 1. pilíř státní systém: povinný průběžný systém Binancovaný sazbou 28 % ze superhrubé mzdy 3. pilíř penzijní fondy: penzijní

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 11 886,60 117 180,01 410 416,55 338 114,68

Více

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření 403/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2012, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

Vše o investičním pojištění 3.díl

Vše o investičním pojištění 3.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132. 120 84 Praha 2. Část II. Úvodní ustanovení. Článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem

Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132. 120 84 Praha 2. Část II. Úvodní ustanovení. Článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 Část I. Úvodní ustanovení Článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Penzijním připojištěním se státním příspěvkem (dále jen "penzijní

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

428/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 6. listopadu 2011,

428/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 6. listopadu 2011, 428/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření Změna: 192/2012 Sb. Změna: 399/2012

Více