9.1.3 Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9.1.3 Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků... 238"

Transkript

1 OBSAH I. Úvodní slovo ministryně kultury ČR II. Ministerstvo kultury Organizační schéma ministerstva k Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku Statistika základních personálních údajů... 7 III. Rozpočet Plnění závazných ukazatelů Výdaje státního rozpočtu kapitola 334 Ministerstvo kultury v letech Rozpočet výdajů Ministerstva kultury v roce 2011 (úřad MK) Komentář k rozpočtu IV. Odbory a samostatná oddělení Odbor památkové péče Činnost odboru Přehled přímo řízených příspěvkových organizací Kritéria, zásady a přehled alokace finančních příspěvků a dotací Stálé poradní orgány OPP Památková inspekce Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Činnost odboru Příspěvkové organizace Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků Poradní orgány Odbor církví Činnost odboru Seznam registrovaných CNS a SCNS Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků Výdaje na církve Granty občanským sdružením a jiným právnickým osobám Poradní orgány (komise) Samostatné oddělení umění Činnost oddělení Příspěvkové organizace Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků Poradní orgány Samostatné oddělení literatury a knihoven Činnost SOLK Příspěvkové organizace Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků Poradní orgány Odbor regionální a národnostní kultury Činnost odboru Příspěvkové organizace Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků Poradní orgány Odbor legislativní a právní Činnost odboru Legislativní činnost Soudní spory a žaloby Správní řízení rozkladová komise Odbor autorského práva Činnost odboru Mezinárodní autorskoprávní agenda Kolektivní správci práv Občanská sdružení oprávněná k výkonu kolektivní správy práv Odbor mezinárodních vztahů Činnost odboru Mezinárodní smlouvy Mezinárodní organizace UNESCO

2 Kulturní aktivity MK v zahraničí Zahraniční kulturní aktivity v ČR Zahraniční pracovní cesty Samostatné oddělení Evropské unie Odbor médií a audiovize Příspěvkové organizace Legislativní činnost Kritéria, zásady a systém alokace prostředků (tabulky) Poradní orgány Státní fond kultury ČR Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie Odbor ekonomický Činnost odboru Odbor vnitřní správy a investic Činnost odboru Rozpočet Odbor výzkumu a vývoje Činnost odboru Celkové výdaje MK na výzkum a vývoj Odbor pro strategii a dotační politiku Činnost odboru Odbor interního auditu a kontroly Činnost odboru V Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (v členění dle 18 odst.1) VI. Adresář... Chyba! Záložka není definována. 2

3 Vážení a milí čtenáři, uživatelé výroční zprávy, ačkoli jsem nastoupila do funkce ministryně kultury na samém sklonku minulého roku a píšu tedy toto slovo také za svého předchůdce MUDr. Jiřího Bessera, dovolte, abych upozornila alespoň na některé body, které mělo Ministerstvo kultury České republiky ve své bohaté agendě za rok Nemá smysl vyjmenovávat v úvodním slovu podrobně jaké kroky náš úřad loni podnikl, stejně jako operovat s širokými názvy, daty a číselnými údaji, od toho jsou tu jednotlivé pečlivě zpracované kapitoly brožury, v níž vás zorientuje nejlépe přehledný obsah mým cílem je zmínit stručně to podstatné. Tedy na prvním místě uvést, že i v loňském roce Ministerstvo kultury plnilo systematicky plán Státní kulturní politiky na léta a vyvíjelo aktivity na mezinárodním poli, sledující zejména strategii Evropa Z konkrétních kroků stojí za uvedení jak významné a mediálně hojně reflektované akce realizované v gesci ministerstva (například 12. ročník Pražského Quadriennale nebo udílení tradičních cen v jednotlivých oborech, mimo jiné Státní ceny za literaturu a překladatelské dílo), tak zdánlivě méně atraktivní Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta , Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice, Implementace Koncepce rozvoje muzejnictví na léta , novelizační návrhy a změny zákonů, ať již autorského, o rozhlasovém a televizním vysílání, o kinematografii, tiskového či o vypořádání státu s církvemi. Věřím, že výroční zpráva za rok 2011 splní svůj účel a stane se funkčním průvodcem po různorodých aktivitách Ministerstva kultury, stejně jako jeho příspěvkových organizací, a poskytne vám v tomto náročném terénu relevantní informace. S přátelským pozdravem Mgr. Alena Hanáková ministryně kultury 3

4 II. Ministerstvo kultury 2.1 Organizační schéma ministerstva k Mgr. Alena Hanáková, ministryně kultury Mgr. Milan Kupka JUDr. Petra Smolíková JUDr. František Mikeš Útvary řízené přímo ministrem kultury ředitel úřadu Ministerstva kultury zástupkyně ředitele úřadu Ministerstva kultury I. náměstek ministryně Kancelář úřadu sekce Sekce legislativní Sekce I. náměstka Odbor vnějších vztahů a komunikace Sekretariát ministryně Odbor legislativní a právní Odbor církví Stanislav Brunclík ředitel řízen přímo ředitelem úřadu Mgr. Jan Hubka ředitel Ing. Pavla Bendová ředitelka Odbor interního auditu a kontroly Odbor lidských zdrojů Odbor autorského práva Odbor médií a audiovize Ing. Silvie Gregorová ředitelka Ing. Růžena Rusová ředitelka JUDr. Pavel Zeman ředitel Mgr. Helena Fraňková ředitelka Památková inspekce JUDr. Martin Zídek ředitel Odbor mezinárodních vztahů PhDr. Petr Hnízdo ředitel Samostatné oddělení EU Ing. Jaromíra Mizerová vedoucí Odbor výzkumu a vývoje Ing. Martina Dvořáková ředitelka Kancelář bezpečnostního ředitele Ing. Werner Machurka ředitel 4

5 Mgr. Alena Hanáková, ministryně kultury Ing. Michaela Vojtová náměstkyně ministryně pro ekonomiku Sekce ekonomická PhDr. Anna Matoušková náměstkyně ministryně pro kulturní dědictví Sekce pro kulturní dědictví MgA. Radek Zdráhal náměstek ministryně pro umění, literaturu a knihovny Sekce pro umění, literaturu a knihovny Odbor ekonomický Odbor památkové péče Samostatné oddělení umění Ing. Jana Přerovská ředitelka Odbor vnitřní správy a investic Mgr. Miloš P. Štrajt ředitel Odbor pro strategii a dotační politiku Mgr. Marek Kupsa ředitel Odbor rozvoje a provozu inform. a komun. technologií RNDr. Viktor Nedbal ředitel Samostatné oddělení controlingu Ing. Zdeněk Jirek vedoucí Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D. ředitel Odbor ochrany movitého kult. dědictví,muzeí a galerií PhDr. Magda Junková ředitelka Odbor regionální a národnostní kultury PhDr. Zuzana Malcová ředitelka PhDr. Jana Vondráková vedoucí Samostatné oddělení literatury a knihoven Mgr. Blanka Skučková vedoucí 5

6 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2011 Dne 16. prosince 2011 skončil výkon funkce ministra kultury pro MUDr. Jiřího Bessera. Novou ministryní kultury byla dne jmenována Mgr. Alena Hanáková. a) změny ve funkcích náměstků a vrchních ředitelů V roce 2011 v této kategorii vedoucích zaměstnanců neproběhly žádné změny. b) změny ve funkcích ředitelů odborů a vedoucích samostatných oddělení JUDr. Jiří Varhaník odvolán z funkce ředitele odboru památkové inspekce JUDr. Martin Zídek jmenován do funkce ředitele odboru památkové inspekce Mgr. Miloš P. Štrajt dočasně pověřen řízením odboru vnitřní správy a investic Ing. Zdeněk Jirek dočasně pověřen řízením samostatného oddělení controlingu Mgr. Miloš P. Štrajt jmenován do funkce ředitele odboru vnitřní správy a investic Mgr. Helena Fraňková přerušen výkon funkce ředitelky odboru médií a audiovize z důvodu MD Ing. Zdeněk Jirek jmenován do funkce vedoucího samostatného oddělení controlingu Mgr. Artuš Rejent dočasně pověřen řízením odboru médií a audiovize RNDr. Viktor Nedbal jmenován do funkce ředitele odboru rozvoje a provozu informačních a komunikačních technologií Mgr. Artuš Rejent ukončeno dočasné pověření řízením odboru médií a audiovize Mgr. Helena Fraňková návrat do funkce ředitelky odboru médií a audiovize po MD Mgr. Tomáš Wiesner rezignoval na funkce ředitele odboru ochrany movitého kulturního dědictví,muzeí a galerií PhDr. Magda Junková dočasně pověřena řízením odboru ochrany movitého kulturního dědictví,muzeí a galerií PhDr. Magda Junková jmenována do funkce ředitelky odboru ochrany movitého kulturního dědictví,muzeí a galerií RNDr. Miroslav Leixner odvolán z funkce ředitele odboru interního auditu a kontroly Ing. Silvie Gregorová jmenována ředitelkou odboru interního auditu a kontroly c) změny ve funkcích vedoucích oddělení Mgr. Jakub Kříž ukončil výkon funkce vedoucího koncepčního a právního oddělení v odboru církví Mgr. Aleš Chocholáč jmenován vedoucím koncepčního a právního oddělení v odboru církví Mgr. Michaela Pantoflíčková jmenována vedoucí oddělení investic v odboru vnitřní správy a investic Mgr. Miroslava Braunová jmenována vedoucí provozního oddělení v odboru vnitřní správy a investic Ing. Martin Sládek ukončil výkon funkce vedoucího oddělení informačních technologií v odboru vnitřní správy a investic Ing. Rudolf Franz Heidu jmenován vedoucím oddělení veřejných zakázek v odboru vnitřní správy a investic Ing. Marta Rubínová pověřena řízením oddělení rozpočtu v ekonomickém odboru Ing. Marta Rubínová jmenována vedoucí oddělení rozpočtu v ekonomickém odboru Ing. Rudolf Franz Heidu odvolán z funkce vedoucího oddělení veřejných zakázek v odboru vnitřní správy a investic JUDr. Jitka Meklešová pověřena řízením oddělení správy státních fondů v odboru médií a audiovize JUDr. Jitka Meklešová jmenována vedoucí oddělení správy státních fondů v odboru médií a audiovize Iva Kermesová jmenována vedoucí oddělení veřejných zakázek v odboru vnitřní správy a investic Ing. Miroslav Moucha pověřen řízením oddělení kontroly v odboru interního auditu a kontroly Mgr. Kamila Brunovská ukončila výkon funkce vedoucí ekonomicko správního oddělení v odboru církví odchodem na MD 6

7 2.3 Statistika základních personálních údajů a) Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let let ,17 % let ,24 % let ,35 % let ,11 % 60 let a více ,13 % Celkem % % 31,90 % 68,10 % 100 % -- b) Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní ,08 % Vyučen ,22 % Střední odborné ,79 % Úplné střední ,09 % Úplné střední odborné ,92 % Vyšší odborné ,08 % Vysokoškolské ,82 % Celkem % c) Celkový údaj o průměrných platech k Celkem v Kč Průměrný hrubý měsíční plat c) Celkový údaj o průměrných platech k d) Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců na MK v roce 2011 Nástupy 72 Odchody 58 e) Trvání pracovního poměru zaměstnanců stav k do 5 let ,40 % do 10 let 53 19,00 % do 15 let 36 12,90 % do 20 let 20 7,17 % nad 20 let 21 7,53 % Celkem ,00 % 7

8 III. Rozpočet 3.1 Plnění závazných ukazatelů a) Příjmy Zákonem č. 433/2010, o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, byl stanoven objem celkových příjmů kapitoly 334 Ministerstvo kultury ve výši tis. Kč tis. Kč, v průběhu roku nedošlo k úpravám příjmů, takže jeho upravený rozpočet byl na úrovni schváleného rozpočtu. Příjmy byly rozpočtovány v následujících ukazatelích v tis. Kč: SR 2011 UR 2011 Skut. k % plnění Daňové příjmy správní poplatky ,30 143,00 Daňové příjmy kapitoly 334 Mnisterstvo kultury na rok 2011 byly stanoveny v objemu 10 tis. Kč. Skutečnost k činila 14,30 tis. Kč, v tom: Kč za udělení povolení k restaurování kulturních památek podle 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (27 povolení), 800 Kč za vystavení kopie rozhodnutí o povolení k restaurování (8 duplikátů). Nedaňové příjmy SR 2011 UR 2011 Skut. k % plnění Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP programovací období celkem ,94 156,22 Příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů (FM EHP/Norsko) , ,28 Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ,10 127,19 Celkem ,96 157,51 Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP Schválený rozpočet činil tis. Kč, z toho tis. Kč IOP oblast intervence 1.1. a 1.2. (podprogram Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě tis. Kč, Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP mimo ISPROFIN tis. Kč), IOP oblast intervence 5.1. (podprogram 23411G Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc tis. Kč), IOP oblast intervence 6.1., 6.2 (Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP mimo ISPROFIN Technická pomoc tis. Kč) a OP životní prostředí ve výši tis. Kč. v tis. Kč Ukazatel SR 2011 UR 2011 Skutečnost IOP oblast intervence 1.1. a ,00 ERDF IOP oblast intervence ,73 ERDF IOP oblast intervence 6.1., ,78 ERDF OP Životní prostředí ,67 ESF Lidské zdroje a zaměstnanost 449,76 Příjmy celkem ,94 Příjmy z rozpočtu EU byly realizovány: a) prostřednictvím neinvestičních výdajů na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP (mimo ISPROFIN) v rámci technické pomoci IOP byly v roce 2011 inkasovány příjmy v celkové výši 9 659,77 tis. Kč a z OP LZZ v celkové výši 449,76 tis. Kč. Veškeré realizované příjmy v roce 2011 se vztahují k výdajům předchozích let, případně k výdajům hrazeným v roce 2011 z nároků minulých let; b) prostřednictvím podprogramu 23411G Národní podpora potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc (oblast podpory 5.1. IOP) v celkové výši ,73 tis. Kč a podprogramu Operační program životní prostředí v celkové výši ,67 tis. Kč. 8

9 Příjmy z prostředků finančních mechanismů Rozpis příjmů z finančních mechanismů v roce 2011: Příjmy z prostředků finančních mechanismů SR 2011 UR 2011 Skut. k Rozdíl skut. SR 4 (sl.3 - sl 2) v tis. Kč % plnění Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko , , ,76 Společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (mimo , ,84 698,60 informační systém programového financování) Celkem , , ,28 Očekávané příjmy z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru/norsko (FM EHP/Norsko) na krytí projektů spolufinancovaných v rámci I. III. výzvy v objemu tis. Kč se naplnily ve výši 3 053,28 % rozpočtovaných příjmů, tj. v částce ,92 tis. Kč. Percentuální plnění nemá žádnou vypovídací schopnost, jelikož není aplikovatelné na finanční mechanismy. Zobrazuje pouze skutečnost, že refundace finančních prostředků probíhá v časově neodhadnutelném sledu po Žádosti o průběžnou platbu (která je uplatňována neprodleně po vzniku nákladů). Předpokládá se, že veškeré refundace příjmy budou realizovány nejpozději do počátku roku 2012 (po ukončení projektu, schválení závěrečných zpráv včetně vypořádání zádržného v průběhu roku 2011). Ostatní nedaňové příjmy Ostatní nedaňové příjmy byly plánované v objemu tis. Kč. Skutečně dosažené příjmy v objemu ,10 tis. Kč zahrnují příjmy ze zrušeného Fondu národního majetku ve výši ,56 tis. Kč, odvody příspěvkových organizací ve výši ,78 tis. Kč, ostatní příjmy celkem ve výši 6 543,16 tis. Kč, a správní poplatky ve výši 124,60 tis. Kč. Plnění ostatních nedaňových příjmů činí 127,19 % plánovaných. a) Příjmy ze zrušeného Fondu národního majetku ve výši tis. Kč byly převedeny na financování Programu péče o národní kulturní poklad, podprogram 134V123 Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR. Nevyužité finanční prostředky ve výši ,416 tis. Kč budou využity v roce Současně bylo požádáno o další transfery tzv. mimořádných prostředků z FNM v celkové částce tis. Kč, které rovněž slouží k financování Programu péče o národní kulturní poklad. Z této částky bylo využito celkem ,565 tis. Kč. V souladu s ustanovením 50 zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění, byla vrácena částka ve výši ,426 tis. Kč na účty, ze kterých byly prostředky poukázány. b) Schválený rozpočet odvodů přebytků příspěvkových organizací činil tis. Kč, z toho byly příjmy z odpisů ve výši tis. Kč a příjmy z prodeje nemovitého majetku ve správě v objemu tis. Kč. Rozpis příjmů příspěvkových organizací byl v průběhu roku upravován a k činil rozpis příjmů z odpisů na jednotlivé PO tis. Kč, rozpis příjmů z prodeje nemovitého majetku791 tis. Kč, nerozepsané odvody tis. Kč. Přehled odvodů z odpisů a příjmů z prodeje nemovitého majetku ve správě dokumentuje následující tabulka: Organizace SR 2011 UR 2011 Předpis (povinnost odvodu) k Skutečnost k PÚB 115 Plnění rozpočt. příjmů 5 Vázáno ve výdajích (nečerpáno) v tis. Kč v tis. Kč v Kč v Kč v % v Kč Odvod z odpisů Národní divadlo ,00 0 Moravská zemská knihovna , Národní knihovna ČR ,00 0 Slezské zemské muzeum ,00 0 9

10 Národní muzeum ,00 0 Muzeum loutkářských kultur ,00 0 Technické muzeum v Brně ,00 0 Památník Terezín , Národní galerie v Praze ,00 0 Uměleckoprůmyslové museum ,00 0 Odvody z odpisů celkem , Odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku Moravská zemská knihovna , Národní divadlo ,00 0 Husitské muzeum Muzeum loutkářských kultur Technické muzeum v Brně Památník Terezín Národní památkový ústav Odvody příjmů z prodeje nemovitého státního majetku , celkem Rozepsané odvody a vázání celkem , Nerozepsané odvody , Celkem odvody PO , Skutečnost odvodů příspěvkových organizací k shodně s povinnosti činí ,78 tis. Kč a neplnění rozpočtovaných příjmů je ve výši ,22 tis. Kč. V souladu s ustanovením 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění, byl finanční objem ve výši neplnění rozpočtovaných příjmů vázán částkou tis. Kč v nerozepsaných prostředcích určených na krytí potřeb PO a částkou 2 074,22 tis. Kč v příspěvku na provoz příspěvkových organizací a nebyl čerpán ve výdajích kapitoly 334. c) Ostatní příjmy úřadu byly v roce 2011 naplněny částkou 6 543,16 tis. Kč. Vlastnímu úřadu nebyly pro rok 2011 předepsány žádné příjmy. Ministerstvo kultury odvádí každoročně do státního rozpočtu příjmy ze čtyř služebních bytů, příjmy z pronájmu plochy, z pronájmu prostoru pro umístění a provozování nápojových automatů a z pronájmu prostor k umístění vybavení k doplňkovému prodeji nad rámec závodního stravování. Další nepravidelné příjmy jsou z pronájmu reprezentačních prostor. Mezi ostatní příjmy patří též náhrady pojistných událostí (autoprovoz), úroky ČNB, příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku, splátky pohledávek a příjmy z kurzových zisků. Přijaté náhrady představují nevyužité prostředky komunitárního programu Raphael, příjmy z vyúčtování energií v r. 2010, refundace letenek zahraničních cest z r. 2010, z vyúčtování služeb z r apod. d) Správní poplatky byly ve schváleném rozpočtu naplánovány v objemu 2 tis. Kč. Ve skutečnosti přijaté pokuty ve správním řízení jsou vykázány ve výši 124,60 tis. Kč. Udělují se podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, a zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, za nelegální prodej, nelegální nabídku prodeje a nelegální vývoz. Celkový přehled příjmů je uveden v následující tabulce (v tis. Kč): Skutečnost SR 2011 UR 2011 Ukazatel k % plnění v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Příjmy celkem ,26 157,51 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ,26 157,51 v tom: Příjmy z rozpočtu EU bez SZPcelkem ,94 156,22 v tom: IOP ERDF ,01 OP životní prostředí ,67 40,77 10

11 LZZ ESF ,76 0,00 Příjmy z prostředků finančních mechanismů , ,28 Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ,10 127,19 Neinvestiční přijaté transfery ze zvláštních fondů (zrušený FNM) ,56 193,09 Převody z rezervního fondu MK Odvody PO (odpisy) ,00 83,94 Ostatní odvody PO (prodej NM) ,78 2,74 Příjmy z poskyt. služeb a výrobků 1,28 Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí 400,83 Příjmy z úroků 2,55 Realizované kurzové zisky 2,46 Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0,00 Přijaté sankční platby , ,00 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 54,30 Přijaté pojistné náhrady 1 147,38 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 043,98 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 890,38 Daňové příjmy ,30 143,00 v tom: Příjmy ze správních poplatků ,30 143,00 b) Výdaje V následující tabulce je uveden přehled čerpání výdajů dle ukazatelů, vč. upraveného rozpočtu, použití mimorozpočtových prostředků (NNV a FNM sloupec 4). Skutečnost bez mimorozpočtových prostředků (NNV) je uvedena ve sloupci 5 a dále její porovnání s upraveným rozpočtem na rok 2011 (sloupec 6). Legenda: NNV = nároky z nespotřebovaných výdajů, FNM = prostředky zrušeného Fondu národního majetku Ukazatel SR 2011 UR 2011 Skutečnost k Použití NNV/FNM Skutečnost bez mimorozp. prostředků v tis. Kč % plnění UR (sl.5/sl.2) Výdaje celkem , , ,78 89,31 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem ,47 64, ,07 99,72 Výdaje na činnost registrovaných CNS ,57 0, ,57 99,97 v tom: platy duchovních včetně pojistného , ,00 100,00 provozní náklady CNS , ,00 100,00 opravy církevního majetku , ,00 100,00 podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny CNS , ,57 98,56 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů MK , , ,65 87,69 v tom: činnost úřadu , , ,37 95,05 11

12 rozvoj a obnova mat. techn. základny systému řízení MK , ,52 66,38 neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU (mimo , , ,76 8,29 inform. systém program. financování) celkem Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí , ,00 100,00 2. světové války ostatní výdaje úřadu včetně zabezpečení progr. MEDIA , ,00 96,68 Desk a Kultura 2007 Příspěvkové organizace zřízené MK , , ,59 82,83 v tom: příspěvek na provoz , , ,49 97,81 Program péče o národní kulturní poklad , , ,71 80,99 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních , , ,39 46,02 kulturních zařízení Podpora obnovy kulturních památek a ochrany 0 0 0,00 0,00 kulturního dědictví společné projekty spolufinancované z prostř. finančního mechanismu EHP/Norsko (mimo inform , ,57 0,00 0,00 systém programového financování) ostatní dotace na reprodukci majetku 0 0 0,00 0,00 Kulturní služby, podpora živého umění , , ,12 99,45 v tom: Program státní podpory profes. divadel a stálých profes. symfonických , ,00 100,00 orchestrů a pěveckých sborů Kulturní aktivity , , ,77 99,47 Program podpory významných a mimořádných , , ,82 99,14 kulturních akcí Veřejné informační služby knihoven , ,53 100,00 Záchrana a obnova kulturních památek ,50 0, ,50 99,66 v tom: Program záchrany architektonického dědictví , ,62 99,84 Havárie střech památek , ,37 99,73 Program restaurování movitých kult. památek , ,28 99,95 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón , ,19 100,00 12

13 Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné , ,00 98,07 památkové zóny Podpora záchranných archeologických výzkumů , ,00 100,00 Program podpory pro památky UNESCO , ,00 88,57 Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím , ,42 99,68 obcí s rozšířenou působností Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví , ,63 99,81 Podpora kultury národnostních menšin ,80 0, ,80 97,41 v tom: Podpora kulturních aktivit národnostních menšin , ,00 90,08 Podpora projektů integrace přísl. romské komunity , ,80 95,21 Podpora rozšiřování a přijímání informací v , ,00 100,00 jazycích národn. menšin Podpora rozvoje a obnovy MTZ regionálních , , ,28 29,07 kulturních zařízení Podpora filmové produkce , ,20 86,90 Výdaje byly čerpány v průběhu roku celkem rovnoměrně. Finanční prostředky byly použity na financování činnosti vlastního úřadu jako jediné organizační složky státu a činnosti třiceti příspěvkových organizací zřízených MK v oblasti divadel, uměleckých souborů, muzeí a galerií, knihoven, péče o audiovizuální archiválie, památkové péče a ostatních záležitostí kultury. Dále byly poskytovány prostředky státního rozpočtu církvím a náboženským společnostem, podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, veřejným rozpočtům územní úrovně, vysokým školám, mezinárodním organizacím a dalším subjektům. Byly poskytovány finanční prostředky na realizaci specifických ukazatelů (výdajových programových bloků a programových okruhů), které pro rok 2011 byly stanoveny jako závazné ukazatele. V souladu se zákonem č. 218/200 Sb., byly vyčísleny nároky z nespotřebovaných výdajů k , respektive k v celkové výši ,37 Kč, z toho profilující výdaje ,07 Kč a neprofilující ,30 Kč. Řádek/podprogram Název řádku/podprogramu NNV v Kč 7206 Podpora rozvoje a obnovy MTZ CNS , Podpora reprodukce majetku CNS 4 640, Podpora reprodukce majetku CNS , Činnost úřadu , Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MK , Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MK , Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení MK , Neinvestiční výdaje na programy spolufin. z prostř. EU (mimo EDS/SMVS) celkem , Příspěvek na provoz PO , Program péče o Národní kulturní poklad , Obnova a rozvoj MTZ Národního muzea , Obnova a rozvoj MTZ Národní knihovny ČR , Obnova a rozvoj MTZ národních kulturních institucí , Rozvoj a obnova MTZ státních kulturních zařízení , Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení , Podpora realizace úsporných energetických opatření , Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení ,00 13

14 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení ,00 Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko ,00 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc IOP , Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě , Operační program Životní prostředí , Společné projekty spolufin. z prostředků FM EHP/Norsko (mimo EDS/SMVS) , Podpora rozvoje a obnovy MTZ regionálních kulturních zařízení , Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení , Program mobility pro všechny , Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení , Program mobility pro všechny , Podpora filmové produkce , Věda, výzkum a inovace institucionální podpora , Věda, výzkum a inovace účelová podpora ,00 Celkem ,00 Z celkové částky nároků pro rok 2012 činí nové nároky ,50 Kč (nečerpaný rozpočet roku 2011) a zbytek ,87 Kč tvoří nečerpané nároky z roku Výdaje státního rozpočtu kapitola 334 Ministerstvo kultury v letech v tis. Kč skut index 03/02 skut index 04/03 Celkové výdaje kap. 334 MK ,45 1, ,20 1,05 v tom: běžné výdaje ,83 1, ,70 1,07 kapitálové výdaje ,62 1, ,50 0,98 Podíl výdajů kap. 334 na celk. objemu SR 0,77 1,20 0,76 0,99 Podíl výdajů kap. 334 na HDP 0,26 1,24 0,24 0,92 skut index 05/04 skut index 06/05 Celkové výdaje kap. 334 MK ,88 0, ,75 1,09 v tom: běžné výdaje ,17 0, ,19 1,09 kapitálové výdaje ,71 0, ,56 1,12 Podíl výdajů kap. 334 na celk. objemu SR 0,70 0,92 0,69 0,99 Podíl výdajů kap. 334 na HDP 0,22 0,92 0,22 1,00 skut index 07/06 skut index 08/07 Celkové výdaje kap. 334 MK ,68 1, ,10 0,96 v tom: běžné výdaje ,06 1, ,85 1,05 kapitálové výdaje ,62 1, ,25 0,63 Podíl výdajů kap. 334 na celk. objemu SR 0,76 1,10 0,73 0,96 Podíl výdajů kap. 334 na HDP 0,24 1,09 0,22 0,92 skut index 09/08 skut index 10/09 Celkové výdaje kap. 334 MK ,73 0, ,38 0,98 v tom: běžné výdaje ,72 1, ,89 0,94 kapitálové výdaje ,01 0, ,49 1,25 Podíl výdajů kap. 334 na celk. objemu SR 0,67 0,92 0,67 1,00 Podíl výdajů kap. 334 na HDP 0,22 1,00 0,20 0,91 14

13.1.4 Zahraniční kulturní aktivity v ČR... 263 13.1.5 Zahraniční pracovní cesty... 263 13.2 Samostatné oddělení Evropské unie... 271 13.2.

13.1.4 Zahraniční kulturní aktivity v ČR... 263 13.1.5 Zahraniční pracovní cesty... 263 13.2 Samostatné oddělení Evropské unie... 271 13.2. OBSAH I. Úvodní slovo ministra kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 4 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31. 12. 2013... 4 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2013... 6 2.3 Statistika základních

Více

13.1.5 Kulturní aktivity zahraniční v ČR... 292 13.1.6 Zahraniční pracovní cesty... 292 13.1.7 UNESCO... 298 13.1.8 Samostatné oddělení kulturní

13.1.5 Kulturní aktivity zahraniční v ČR... 292 13.1.6 Zahraniční pracovní cesty... 292 13.1.7 UNESCO... 298 13.1.8 Samostatné oddělení kulturní OBSAH I. Úvodní slovo ministra kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 4 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31.12.2010... 4 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2010... 6 2.3 Statistika základních

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

ÚVOD... 1. A. SOUHRNNÉ UKAZATELE... 5 A.1 Příjmy celkem... 5 A.2 Výdaje celkem... 5

ÚVOD... 1. A. SOUHRNNÉ UKAZATELE... 5 A.1 Příjmy celkem... 5 A.2 Výdaje celkem... 5 Obsah ÚVOD... 1 A. SOUHRNNÉ UKAZATELE... 5 A.1 Příjmy celkem... 5 A.2 Výdaje celkem... 5 B.1 SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY... 5 B.1.1 Daňové příjmy... 6 B.1.2 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 Úřad vlády České republiky Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 V Praze 12. 3. 2008 1 I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007... 4 1. Rozpočet kapitoly

Více

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace - podle platné zřizovací listiny: Adresa sídla zpracovatele: Dům zahraniční spolupráce Adresa poštovní: IČ: Bankovní spojení: 613639 Na Poříčí

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 17. dubna 2013 Č.j.: KPR 4662/2013 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2012 Předkládá: Ing.

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké 213 2 1 4, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 13 Hlavní projekt: Projekt: Název: Výroční zpráva o h o s p o d a ř e n í soukromé vysoké 213 Autor:

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 14. dubna 2014 Č.j.: KPR 2277/2014 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2013 Předkládá: Ing.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

13.1.1 Činnost odboru... 281 13.1.2 Mezinárodní smlouvy... 289 13.1.3 Zahraniční kulturní aktivity... 289 13.1.4 Zahraniční sluţební cesty...

13.1.1 Činnost odboru... 281 13.1.2 Mezinárodní smlouvy... 289 13.1.3 Zahraniční kulturní aktivity... 289 13.1.4 Zahraniční sluţební cesty... OBSAH I. Úvodní slovo ministra kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 6 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31. 12. 2014... 6 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v prŧběhu roku 2014... 8 2.3 Statistika základních

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

Moravské zemské muzeum, 659 37 Brno, Zelný trh 6. Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009

Moravské zemské muzeum, 659 37 Brno, Zelný trh 6. Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009 Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009 1. Peněžní fondy příspěvkové organizace Fond reprodukce majetku účet 916 Tvorba fondu - z odpisů hmotného a nehmotného majetku 5 528 975,0 Kč Použití fondu Na

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 Ú S T A V N Í S O U D K A P I T O L A 358 Průvodní zpráva NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 ODPOVĚDNOST: PODPIS: Zpracoval Zodpovídá Bc. Irena Hořavová rozpočtářka JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D. generální

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 11. dubna 2011 Č.j.: KPR 2036/2011 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2010 Předkládá: PhDr.

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 343 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 7/XVII/2009 na XVII. zasedání, konaném dne 19. 10. 2009 Číslo kontrolní akce: 10/01

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Finanční vypořádání za rok 2014 - FOND ODMĚN

Finanční vypořádání za rok 2014 - FOND ODMĚN Organizace: Divadlo na Vinohradech Tabulka č. 1 Finanční vypořádání za rok 2014 - FOND ODMĚN v Kč 1. Stav fondu odměn k 31. 12. 2013 (dle rozvahy) 2 313 00 Kč 2. Příděl do fondu odměn z finančního vypořádání

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 19-65825-011/0710 Tel.: 296 336 700, Fax:

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 26.01.2015 10:11:59 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 2 144 512,09 1 558 895,80 585 616,29 1 233 297,42 A. Stálá aktiva 1 558

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne 27.6.2008 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 11:27:26 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 10 Náklady dokumentace k registraci projektu 60 11 Náklady dokumentace projektu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov návrh na závěrečný účet obce za r. 2013. I. Údaje o plnění příjmů

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví. O zásobách se účtuje způsobem A Rozúčtování

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2007... 4 1.1 Financování v roce 2007...

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2007... 4 1.1 Financování v roce 2007... Obsah I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 1. Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2007... 4 1.1 Financování v roce 2007... 5 1.1.1 Priority státního rozpočtu... 6 1.1.2 Schválený

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2006. Závěrečný účet roku 2006 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2006. Závěrečný účet roku 2006 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD za rok 2006 Závěrečný účet roku 2006 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy Vyvěšeno dne: 28.5.2007 Sejmuto dne: 12.6.2007 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané Buštěhradu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013 č.j.: 801/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 734 ze dne 29.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

VYHLÁŠKA č. 560. ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

VYHLÁŠKA č. 560. ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku VYHLÁŠKA č. 560 ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj stanoví podle 13 odst. 4 zákona č.

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu

06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2006 Strana 509 06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014...

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014... Obsah I Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 1 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014... 4 1.1.1 Priority státního rozpočtu... 4 1.1.2 Schválený

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

03.03.2014 16:37:21 Strana 1 z 5

03.03.2014 16:37:21 Strana 1 z 5 Sumář příloh Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství Kalendářní den 31.12.2013 Druh účetní jednotky OSS Poddruh účetní jedn. Příloha účetní závěrky - část A.4. Běžné účetní období Minulé účetní období P.I.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1 Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona K 31.8.2011 změna postupu účtování ONM a OHM. V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. pořízení

Více

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010 Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M Text

Více

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1 Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů str. 3 7 tabulka 1 4

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více