9.1.3 Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9.1.3 Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků... 238"

Transkript

1 OBSAH I. Úvodní slovo ministryně kultury ČR II. Ministerstvo kultury Organizační schéma ministerstva k Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku Statistika základních personálních údajů... 7 III. Rozpočet Plnění závazných ukazatelů Výdaje státního rozpočtu kapitola 334 Ministerstvo kultury v letech Rozpočet výdajů Ministerstva kultury v roce 2011 (úřad MK) Komentář k rozpočtu IV. Odbory a samostatná oddělení Odbor památkové péče Činnost odboru Přehled přímo řízených příspěvkových organizací Kritéria, zásady a přehled alokace finančních příspěvků a dotací Stálé poradní orgány OPP Památková inspekce Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Činnost odboru Příspěvkové organizace Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků Poradní orgány Odbor církví Činnost odboru Seznam registrovaných CNS a SCNS Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků Výdaje na církve Granty občanským sdružením a jiným právnickým osobám Poradní orgány (komise) Samostatné oddělení umění Činnost oddělení Příspěvkové organizace Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků Poradní orgány Samostatné oddělení literatury a knihoven Činnost SOLK Příspěvkové organizace Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků Poradní orgány Odbor regionální a národnostní kultury Činnost odboru Příspěvkové organizace Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků Poradní orgány Odbor legislativní a právní Činnost odboru Legislativní činnost Soudní spory a žaloby Správní řízení rozkladová komise Odbor autorského práva Činnost odboru Mezinárodní autorskoprávní agenda Kolektivní správci práv Občanská sdružení oprávněná k výkonu kolektivní správy práv Odbor mezinárodních vztahů Činnost odboru Mezinárodní smlouvy Mezinárodní organizace UNESCO

2 Kulturní aktivity MK v zahraničí Zahraniční kulturní aktivity v ČR Zahraniční pracovní cesty Samostatné oddělení Evropské unie Odbor médií a audiovize Příspěvkové organizace Legislativní činnost Kritéria, zásady a systém alokace prostředků (tabulky) Poradní orgány Státní fond kultury ČR Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie Odbor ekonomický Činnost odboru Odbor vnitřní správy a investic Činnost odboru Rozpočet Odbor výzkumu a vývoje Činnost odboru Celkové výdaje MK na výzkum a vývoj Odbor pro strategii a dotační politiku Činnost odboru Odbor interního auditu a kontroly Činnost odboru V Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (v členění dle 18 odst.1) VI. Adresář... Chyba! Záložka není definována. 2

3 Vážení a milí čtenáři, uživatelé výroční zprávy, ačkoli jsem nastoupila do funkce ministryně kultury na samém sklonku minulého roku a píšu tedy toto slovo také za svého předchůdce MUDr. Jiřího Bessera, dovolte, abych upozornila alespoň na některé body, které mělo Ministerstvo kultury České republiky ve své bohaté agendě za rok Nemá smysl vyjmenovávat v úvodním slovu podrobně jaké kroky náš úřad loni podnikl, stejně jako operovat s širokými názvy, daty a číselnými údaji, od toho jsou tu jednotlivé pečlivě zpracované kapitoly brožury, v níž vás zorientuje nejlépe přehledný obsah mým cílem je zmínit stručně to podstatné. Tedy na prvním místě uvést, že i v loňském roce Ministerstvo kultury plnilo systematicky plán Státní kulturní politiky na léta a vyvíjelo aktivity na mezinárodním poli, sledující zejména strategii Evropa Z konkrétních kroků stojí za uvedení jak významné a mediálně hojně reflektované akce realizované v gesci ministerstva (například 12. ročník Pražského Quadriennale nebo udílení tradičních cen v jednotlivých oborech, mimo jiné Státní ceny za literaturu a překladatelské dílo), tak zdánlivě méně atraktivní Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta , Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice, Implementace Koncepce rozvoje muzejnictví na léta , novelizační návrhy a změny zákonů, ať již autorského, o rozhlasovém a televizním vysílání, o kinematografii, tiskového či o vypořádání státu s církvemi. Věřím, že výroční zpráva za rok 2011 splní svůj účel a stane se funkčním průvodcem po různorodých aktivitách Ministerstva kultury, stejně jako jeho příspěvkových organizací, a poskytne vám v tomto náročném terénu relevantní informace. S přátelským pozdravem Mgr. Alena Hanáková ministryně kultury 3

4 II. Ministerstvo kultury 2.1 Organizační schéma ministerstva k Mgr. Alena Hanáková, ministryně kultury Mgr. Milan Kupka JUDr. Petra Smolíková JUDr. František Mikeš Útvary řízené přímo ministrem kultury ředitel úřadu Ministerstva kultury zástupkyně ředitele úřadu Ministerstva kultury I. náměstek ministryně Kancelář úřadu sekce Sekce legislativní Sekce I. náměstka Odbor vnějších vztahů a komunikace Sekretariát ministryně Odbor legislativní a právní Odbor církví Stanislav Brunclík ředitel řízen přímo ředitelem úřadu Mgr. Jan Hubka ředitel Ing. Pavla Bendová ředitelka Odbor interního auditu a kontroly Odbor lidských zdrojů Odbor autorského práva Odbor médií a audiovize Ing. Silvie Gregorová ředitelka Ing. Růžena Rusová ředitelka JUDr. Pavel Zeman ředitel Mgr. Helena Fraňková ředitelka Památková inspekce JUDr. Martin Zídek ředitel Odbor mezinárodních vztahů PhDr. Petr Hnízdo ředitel Samostatné oddělení EU Ing. Jaromíra Mizerová vedoucí Odbor výzkumu a vývoje Ing. Martina Dvořáková ředitelka Kancelář bezpečnostního ředitele Ing. Werner Machurka ředitel 4

5 Mgr. Alena Hanáková, ministryně kultury Ing. Michaela Vojtová náměstkyně ministryně pro ekonomiku Sekce ekonomická PhDr. Anna Matoušková náměstkyně ministryně pro kulturní dědictví Sekce pro kulturní dědictví MgA. Radek Zdráhal náměstek ministryně pro umění, literaturu a knihovny Sekce pro umění, literaturu a knihovny Odbor ekonomický Odbor památkové péče Samostatné oddělení umění Ing. Jana Přerovská ředitelka Odbor vnitřní správy a investic Mgr. Miloš P. Štrajt ředitel Odbor pro strategii a dotační politiku Mgr. Marek Kupsa ředitel Odbor rozvoje a provozu inform. a komun. technologií RNDr. Viktor Nedbal ředitel Samostatné oddělení controlingu Ing. Zdeněk Jirek vedoucí Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D. ředitel Odbor ochrany movitého kult. dědictví,muzeí a galerií PhDr. Magda Junková ředitelka Odbor regionální a národnostní kultury PhDr. Zuzana Malcová ředitelka PhDr. Jana Vondráková vedoucí Samostatné oddělení literatury a knihoven Mgr. Blanka Skučková vedoucí 5

6 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2011 Dne 16. prosince 2011 skončil výkon funkce ministra kultury pro MUDr. Jiřího Bessera. Novou ministryní kultury byla dne jmenována Mgr. Alena Hanáková. a) změny ve funkcích náměstků a vrchních ředitelů V roce 2011 v této kategorii vedoucích zaměstnanců neproběhly žádné změny. b) změny ve funkcích ředitelů odborů a vedoucích samostatných oddělení JUDr. Jiří Varhaník odvolán z funkce ředitele odboru památkové inspekce JUDr. Martin Zídek jmenován do funkce ředitele odboru památkové inspekce Mgr. Miloš P. Štrajt dočasně pověřen řízením odboru vnitřní správy a investic Ing. Zdeněk Jirek dočasně pověřen řízením samostatného oddělení controlingu Mgr. Miloš P. Štrajt jmenován do funkce ředitele odboru vnitřní správy a investic Mgr. Helena Fraňková přerušen výkon funkce ředitelky odboru médií a audiovize z důvodu MD Ing. Zdeněk Jirek jmenován do funkce vedoucího samostatného oddělení controlingu Mgr. Artuš Rejent dočasně pověřen řízením odboru médií a audiovize RNDr. Viktor Nedbal jmenován do funkce ředitele odboru rozvoje a provozu informačních a komunikačních technologií Mgr. Artuš Rejent ukončeno dočasné pověření řízením odboru médií a audiovize Mgr. Helena Fraňková návrat do funkce ředitelky odboru médií a audiovize po MD Mgr. Tomáš Wiesner rezignoval na funkce ředitele odboru ochrany movitého kulturního dědictví,muzeí a galerií PhDr. Magda Junková dočasně pověřena řízením odboru ochrany movitého kulturního dědictví,muzeí a galerií PhDr. Magda Junková jmenována do funkce ředitelky odboru ochrany movitého kulturního dědictví,muzeí a galerií RNDr. Miroslav Leixner odvolán z funkce ředitele odboru interního auditu a kontroly Ing. Silvie Gregorová jmenována ředitelkou odboru interního auditu a kontroly c) změny ve funkcích vedoucích oddělení Mgr. Jakub Kříž ukončil výkon funkce vedoucího koncepčního a právního oddělení v odboru církví Mgr. Aleš Chocholáč jmenován vedoucím koncepčního a právního oddělení v odboru církví Mgr. Michaela Pantoflíčková jmenována vedoucí oddělení investic v odboru vnitřní správy a investic Mgr. Miroslava Braunová jmenována vedoucí provozního oddělení v odboru vnitřní správy a investic Ing. Martin Sládek ukončil výkon funkce vedoucího oddělení informačních technologií v odboru vnitřní správy a investic Ing. Rudolf Franz Heidu jmenován vedoucím oddělení veřejných zakázek v odboru vnitřní správy a investic Ing. Marta Rubínová pověřena řízením oddělení rozpočtu v ekonomickém odboru Ing. Marta Rubínová jmenována vedoucí oddělení rozpočtu v ekonomickém odboru Ing. Rudolf Franz Heidu odvolán z funkce vedoucího oddělení veřejných zakázek v odboru vnitřní správy a investic JUDr. Jitka Meklešová pověřena řízením oddělení správy státních fondů v odboru médií a audiovize JUDr. Jitka Meklešová jmenována vedoucí oddělení správy státních fondů v odboru médií a audiovize Iva Kermesová jmenována vedoucí oddělení veřejných zakázek v odboru vnitřní správy a investic Ing. Miroslav Moucha pověřen řízením oddělení kontroly v odboru interního auditu a kontroly Mgr. Kamila Brunovská ukončila výkon funkce vedoucí ekonomicko správního oddělení v odboru církví odchodem na MD 6

7 2.3 Statistika základních personálních údajů a) Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let let ,17 % let ,24 % let ,35 % let ,11 % 60 let a více ,13 % Celkem % % 31,90 % 68,10 % 100 % -- b) Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní ,08 % Vyučen ,22 % Střední odborné ,79 % Úplné střední ,09 % Úplné střední odborné ,92 % Vyšší odborné ,08 % Vysokoškolské ,82 % Celkem % c) Celkový údaj o průměrných platech k Celkem v Kč Průměrný hrubý měsíční plat c) Celkový údaj o průměrných platech k d) Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců na MK v roce 2011 Nástupy 72 Odchody 58 e) Trvání pracovního poměru zaměstnanců stav k do 5 let ,40 % do 10 let 53 19,00 % do 15 let 36 12,90 % do 20 let 20 7,17 % nad 20 let 21 7,53 % Celkem ,00 % 7

8 III. Rozpočet 3.1 Plnění závazných ukazatelů a) Příjmy Zákonem č. 433/2010, o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, byl stanoven objem celkových příjmů kapitoly 334 Ministerstvo kultury ve výši tis. Kč tis. Kč, v průběhu roku nedošlo k úpravám příjmů, takže jeho upravený rozpočet byl na úrovni schváleného rozpočtu. Příjmy byly rozpočtovány v následujících ukazatelích v tis. Kč: SR 2011 UR 2011 Skut. k % plnění Daňové příjmy správní poplatky ,30 143,00 Daňové příjmy kapitoly 334 Mnisterstvo kultury na rok 2011 byly stanoveny v objemu 10 tis. Kč. Skutečnost k činila 14,30 tis. Kč, v tom: Kč za udělení povolení k restaurování kulturních památek podle 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (27 povolení), 800 Kč za vystavení kopie rozhodnutí o povolení k restaurování (8 duplikátů). Nedaňové příjmy SR 2011 UR 2011 Skut. k % plnění Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP programovací období celkem ,94 156,22 Příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů (FM EHP/Norsko) , ,28 Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ,10 127,19 Celkem ,96 157,51 Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP Schválený rozpočet činil tis. Kč, z toho tis. Kč IOP oblast intervence 1.1. a 1.2. (podprogram Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě tis. Kč, Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP mimo ISPROFIN tis. Kč), IOP oblast intervence 5.1. (podprogram 23411G Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc tis. Kč), IOP oblast intervence 6.1., 6.2 (Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP mimo ISPROFIN Technická pomoc tis. Kč) a OP životní prostředí ve výši tis. Kč. v tis. Kč Ukazatel SR 2011 UR 2011 Skutečnost IOP oblast intervence 1.1. a ,00 ERDF IOP oblast intervence ,73 ERDF IOP oblast intervence 6.1., ,78 ERDF OP Životní prostředí ,67 ESF Lidské zdroje a zaměstnanost 449,76 Příjmy celkem ,94 Příjmy z rozpočtu EU byly realizovány: a) prostřednictvím neinvestičních výdajů na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP (mimo ISPROFIN) v rámci technické pomoci IOP byly v roce 2011 inkasovány příjmy v celkové výši 9 659,77 tis. Kč a z OP LZZ v celkové výši 449,76 tis. Kč. Veškeré realizované příjmy v roce 2011 se vztahují k výdajům předchozích let, případně k výdajům hrazeným v roce 2011 z nároků minulých let; b) prostřednictvím podprogramu 23411G Národní podpora potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc (oblast podpory 5.1. IOP) v celkové výši ,73 tis. Kč a podprogramu Operační program životní prostředí v celkové výši ,67 tis. Kč. 8

9 Příjmy z prostředků finančních mechanismů Rozpis příjmů z finančních mechanismů v roce 2011: Příjmy z prostředků finančních mechanismů SR 2011 UR 2011 Skut. k Rozdíl skut. SR 4 (sl.3 - sl 2) v tis. Kč % plnění Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko , , ,76 Společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (mimo , ,84 698,60 informační systém programového financování) Celkem , , ,28 Očekávané příjmy z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru/norsko (FM EHP/Norsko) na krytí projektů spolufinancovaných v rámci I. III. výzvy v objemu tis. Kč se naplnily ve výši 3 053,28 % rozpočtovaných příjmů, tj. v částce ,92 tis. Kč. Percentuální plnění nemá žádnou vypovídací schopnost, jelikož není aplikovatelné na finanční mechanismy. Zobrazuje pouze skutečnost, že refundace finančních prostředků probíhá v časově neodhadnutelném sledu po Žádosti o průběžnou platbu (která je uplatňována neprodleně po vzniku nákladů). Předpokládá se, že veškeré refundace příjmy budou realizovány nejpozději do počátku roku 2012 (po ukončení projektu, schválení závěrečných zpráv včetně vypořádání zádržného v průběhu roku 2011). Ostatní nedaňové příjmy Ostatní nedaňové příjmy byly plánované v objemu tis. Kč. Skutečně dosažené příjmy v objemu ,10 tis. Kč zahrnují příjmy ze zrušeného Fondu národního majetku ve výši ,56 tis. Kč, odvody příspěvkových organizací ve výši ,78 tis. Kč, ostatní příjmy celkem ve výši 6 543,16 tis. Kč, a správní poplatky ve výši 124,60 tis. Kč. Plnění ostatních nedaňových příjmů činí 127,19 % plánovaných. a) Příjmy ze zrušeného Fondu národního majetku ve výši tis. Kč byly převedeny na financování Programu péče o národní kulturní poklad, podprogram 134V123 Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR. Nevyužité finanční prostředky ve výši ,416 tis. Kč budou využity v roce Současně bylo požádáno o další transfery tzv. mimořádných prostředků z FNM v celkové částce tis. Kč, které rovněž slouží k financování Programu péče o národní kulturní poklad. Z této částky bylo využito celkem ,565 tis. Kč. V souladu s ustanovením 50 zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění, byla vrácena částka ve výši ,426 tis. Kč na účty, ze kterých byly prostředky poukázány. b) Schválený rozpočet odvodů přebytků příspěvkových organizací činil tis. Kč, z toho byly příjmy z odpisů ve výši tis. Kč a příjmy z prodeje nemovitého majetku ve správě v objemu tis. Kč. Rozpis příjmů příspěvkových organizací byl v průběhu roku upravován a k činil rozpis příjmů z odpisů na jednotlivé PO tis. Kč, rozpis příjmů z prodeje nemovitého majetku791 tis. Kč, nerozepsané odvody tis. Kč. Přehled odvodů z odpisů a příjmů z prodeje nemovitého majetku ve správě dokumentuje následující tabulka: Organizace SR 2011 UR 2011 Předpis (povinnost odvodu) k Skutečnost k PÚB 115 Plnění rozpočt. příjmů 5 Vázáno ve výdajích (nečerpáno) v tis. Kč v tis. Kč v Kč v Kč v % v Kč Odvod z odpisů Národní divadlo ,00 0 Moravská zemská knihovna , Národní knihovna ČR ,00 0 Slezské zemské muzeum ,00 0 9

10 Národní muzeum ,00 0 Muzeum loutkářských kultur ,00 0 Technické muzeum v Brně ,00 0 Památník Terezín , Národní galerie v Praze ,00 0 Uměleckoprůmyslové museum ,00 0 Odvody z odpisů celkem , Odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku Moravská zemská knihovna , Národní divadlo ,00 0 Husitské muzeum Muzeum loutkářských kultur Technické muzeum v Brně Památník Terezín Národní památkový ústav Odvody příjmů z prodeje nemovitého státního majetku , celkem Rozepsané odvody a vázání celkem , Nerozepsané odvody , Celkem odvody PO , Skutečnost odvodů příspěvkových organizací k shodně s povinnosti činí ,78 tis. Kč a neplnění rozpočtovaných příjmů je ve výši ,22 tis. Kč. V souladu s ustanovením 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění, byl finanční objem ve výši neplnění rozpočtovaných příjmů vázán částkou tis. Kč v nerozepsaných prostředcích určených na krytí potřeb PO a částkou 2 074,22 tis. Kč v příspěvku na provoz příspěvkových organizací a nebyl čerpán ve výdajích kapitoly 334. c) Ostatní příjmy úřadu byly v roce 2011 naplněny částkou 6 543,16 tis. Kč. Vlastnímu úřadu nebyly pro rok 2011 předepsány žádné příjmy. Ministerstvo kultury odvádí každoročně do státního rozpočtu příjmy ze čtyř služebních bytů, příjmy z pronájmu plochy, z pronájmu prostoru pro umístění a provozování nápojových automatů a z pronájmu prostor k umístění vybavení k doplňkovému prodeji nad rámec závodního stravování. Další nepravidelné příjmy jsou z pronájmu reprezentačních prostor. Mezi ostatní příjmy patří též náhrady pojistných událostí (autoprovoz), úroky ČNB, příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku, splátky pohledávek a příjmy z kurzových zisků. Přijaté náhrady představují nevyužité prostředky komunitárního programu Raphael, příjmy z vyúčtování energií v r. 2010, refundace letenek zahraničních cest z r. 2010, z vyúčtování služeb z r apod. d) Správní poplatky byly ve schváleném rozpočtu naplánovány v objemu 2 tis. Kč. Ve skutečnosti přijaté pokuty ve správním řízení jsou vykázány ve výši 124,60 tis. Kč. Udělují se podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, a zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, za nelegální prodej, nelegální nabídku prodeje a nelegální vývoz. Celkový přehled příjmů je uveden v následující tabulce (v tis. Kč): Skutečnost SR 2011 UR 2011 Ukazatel k % plnění v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Příjmy celkem ,26 157,51 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ,26 157,51 v tom: Příjmy z rozpočtu EU bez SZPcelkem ,94 156,22 v tom: IOP ERDF ,01 OP životní prostředí ,67 40,77 10

11 LZZ ESF ,76 0,00 Příjmy z prostředků finančních mechanismů , ,28 Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ,10 127,19 Neinvestiční přijaté transfery ze zvláštních fondů (zrušený FNM) ,56 193,09 Převody z rezervního fondu MK Odvody PO (odpisy) ,00 83,94 Ostatní odvody PO (prodej NM) ,78 2,74 Příjmy z poskyt. služeb a výrobků 1,28 Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí 400,83 Příjmy z úroků 2,55 Realizované kurzové zisky 2,46 Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0,00 Přijaté sankční platby , ,00 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 54,30 Přijaté pojistné náhrady 1 147,38 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 043,98 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 890,38 Daňové příjmy ,30 143,00 v tom: Příjmy ze správních poplatků ,30 143,00 b) Výdaje V následující tabulce je uveden přehled čerpání výdajů dle ukazatelů, vč. upraveného rozpočtu, použití mimorozpočtových prostředků (NNV a FNM sloupec 4). Skutečnost bez mimorozpočtových prostředků (NNV) je uvedena ve sloupci 5 a dále její porovnání s upraveným rozpočtem na rok 2011 (sloupec 6). Legenda: NNV = nároky z nespotřebovaných výdajů, FNM = prostředky zrušeného Fondu národního majetku Ukazatel SR 2011 UR 2011 Skutečnost k Použití NNV/FNM Skutečnost bez mimorozp. prostředků v tis. Kč % plnění UR (sl.5/sl.2) Výdaje celkem , , ,78 89,31 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem ,47 64, ,07 99,72 Výdaje na činnost registrovaných CNS ,57 0, ,57 99,97 v tom: platy duchovních včetně pojistného , ,00 100,00 provozní náklady CNS , ,00 100,00 opravy církevního majetku , ,00 100,00 podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny CNS , ,57 98,56 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů MK , , ,65 87,69 v tom: činnost úřadu , , ,37 95,05 11

12 rozvoj a obnova mat. techn. základny systému řízení MK , ,52 66,38 neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU (mimo , , ,76 8,29 inform. systém program. financování) celkem Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí , ,00 100,00 2. světové války ostatní výdaje úřadu včetně zabezpečení progr. MEDIA , ,00 96,68 Desk a Kultura 2007 Příspěvkové organizace zřízené MK , , ,59 82,83 v tom: příspěvek na provoz , , ,49 97,81 Program péče o národní kulturní poklad , , ,71 80,99 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních , , ,39 46,02 kulturních zařízení Podpora obnovy kulturních památek a ochrany 0 0 0,00 0,00 kulturního dědictví společné projekty spolufinancované z prostř. finančního mechanismu EHP/Norsko (mimo inform , ,57 0,00 0,00 systém programového financování) ostatní dotace na reprodukci majetku 0 0 0,00 0,00 Kulturní služby, podpora živého umění , , ,12 99,45 v tom: Program státní podpory profes. divadel a stálých profes. symfonických , ,00 100,00 orchestrů a pěveckých sborů Kulturní aktivity , , ,77 99,47 Program podpory významných a mimořádných , , ,82 99,14 kulturních akcí Veřejné informační služby knihoven , ,53 100,00 Záchrana a obnova kulturních památek ,50 0, ,50 99,66 v tom: Program záchrany architektonického dědictví , ,62 99,84 Havárie střech památek , ,37 99,73 Program restaurování movitých kult. památek , ,28 99,95 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón , ,19 100,00 12

13 Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné , ,00 98,07 památkové zóny Podpora záchranných archeologických výzkumů , ,00 100,00 Program podpory pro památky UNESCO , ,00 88,57 Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím , ,42 99,68 obcí s rozšířenou působností Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví , ,63 99,81 Podpora kultury národnostních menšin ,80 0, ,80 97,41 v tom: Podpora kulturních aktivit národnostních menšin , ,00 90,08 Podpora projektů integrace přísl. romské komunity , ,80 95,21 Podpora rozšiřování a přijímání informací v , ,00 100,00 jazycích národn. menšin Podpora rozvoje a obnovy MTZ regionálních , , ,28 29,07 kulturních zařízení Podpora filmové produkce , ,20 86,90 Výdaje byly čerpány v průběhu roku celkem rovnoměrně. Finanční prostředky byly použity na financování činnosti vlastního úřadu jako jediné organizační složky státu a činnosti třiceti příspěvkových organizací zřízených MK v oblasti divadel, uměleckých souborů, muzeí a galerií, knihoven, péče o audiovizuální archiválie, památkové péče a ostatních záležitostí kultury. Dále byly poskytovány prostředky státního rozpočtu církvím a náboženským společnostem, podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, veřejným rozpočtům územní úrovně, vysokým školám, mezinárodním organizacím a dalším subjektům. Byly poskytovány finanční prostředky na realizaci specifických ukazatelů (výdajových programových bloků a programových okruhů), které pro rok 2011 byly stanoveny jako závazné ukazatele. V souladu se zákonem č. 218/200 Sb., byly vyčísleny nároky z nespotřebovaných výdajů k , respektive k v celkové výši ,37 Kč, z toho profilující výdaje ,07 Kč a neprofilující ,30 Kč. Řádek/podprogram Název řádku/podprogramu NNV v Kč 7206 Podpora rozvoje a obnovy MTZ CNS , Podpora reprodukce majetku CNS 4 640, Podpora reprodukce majetku CNS , Činnost úřadu , Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MK , Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MK , Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení MK , Neinvestiční výdaje na programy spolufin. z prostř. EU (mimo EDS/SMVS) celkem , Příspěvek na provoz PO , Program péče o Národní kulturní poklad , Obnova a rozvoj MTZ Národního muzea , Obnova a rozvoj MTZ Národní knihovny ČR , Obnova a rozvoj MTZ národních kulturních institucí , Rozvoj a obnova MTZ státních kulturních zařízení , Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení , Podpora realizace úsporných energetických opatření , Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení ,00 13

14 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení ,00 Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko ,00 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc IOP , Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě , Operační program Životní prostředí , Společné projekty spolufin. z prostředků FM EHP/Norsko (mimo EDS/SMVS) , Podpora rozvoje a obnovy MTZ regionálních kulturních zařízení , Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení , Program mobility pro všechny , Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení , Program mobility pro všechny , Podpora filmové produkce , Věda, výzkum a inovace institucionální podpora , Věda, výzkum a inovace účelová podpora ,00 Celkem ,00 Z celkové částky nároků pro rok 2012 činí nové nároky ,50 Kč (nečerpaný rozpočet roku 2011) a zbytek ,87 Kč tvoří nečerpané nároky z roku Výdaje státního rozpočtu kapitola 334 Ministerstvo kultury v letech v tis. Kč skut index 03/02 skut index 04/03 Celkové výdaje kap. 334 MK ,45 1, ,20 1,05 v tom: běžné výdaje ,83 1, ,70 1,07 kapitálové výdaje ,62 1, ,50 0,98 Podíl výdajů kap. 334 na celk. objemu SR 0,77 1,20 0,76 0,99 Podíl výdajů kap. 334 na HDP 0,26 1,24 0,24 0,92 skut index 05/04 skut index 06/05 Celkové výdaje kap. 334 MK ,88 0, ,75 1,09 v tom: běžné výdaje ,17 0, ,19 1,09 kapitálové výdaje ,71 0, ,56 1,12 Podíl výdajů kap. 334 na celk. objemu SR 0,70 0,92 0,69 0,99 Podíl výdajů kap. 334 na HDP 0,22 0,92 0,22 1,00 skut index 07/06 skut index 08/07 Celkové výdaje kap. 334 MK ,68 1, ,10 0,96 v tom: běžné výdaje ,06 1, ,85 1,05 kapitálové výdaje ,62 1, ,25 0,63 Podíl výdajů kap. 334 na celk. objemu SR 0,76 1,10 0,73 0,96 Podíl výdajů kap. 334 na HDP 0,24 1,09 0,22 0,92 skut index 09/08 skut index 10/09 Celkové výdaje kap. 334 MK ,73 0, ,38 0,98 v tom: běžné výdaje ,72 1, ,89 0,94 kapitálové výdaje ,01 0, ,49 1,25 Podíl výdajů kap. 334 na celk. objemu SR 0,67 0,92 0,67 1,00 Podíl výdajů kap. 334 na HDP 0,22 1,00 0,20 0,91 14

13.1.4 Zahraniční kulturní aktivity v ČR... 263 13.1.5 Zahraniční pracovní cesty... 263 13.2 Samostatné oddělení Evropské unie... 271 13.2.

13.1.4 Zahraniční kulturní aktivity v ČR... 263 13.1.5 Zahraniční pracovní cesty... 263 13.2 Samostatné oddělení Evropské unie... 271 13.2. OBSAH I. Úvodní slovo ministra kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 4 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31. 12. 2013... 4 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2013... 6 2.3 Statistika základních

Více

8.1.4 Poradní orgány... 165 8.2 Samostatné oddělení literatury a knihoven... 167 8.2.1 Činnost SOLK... 167 8.2.2 Příspěvkové organizace...

8.1.4 Poradní orgány... 165 8.2 Samostatné oddělení literatury a knihoven... 167 8.2.1 Činnost SOLK... 167 8.2.2 Příspěvkové organizace... OBSAH I. Úvodní slovo ministryně kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 4 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31. 12. 2012... 4 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2012... 6 2.3 Statistika

Více

13.1.5 Kulturní aktivity zahraniční v ČR... 292 13.1.6 Zahraniční pracovní cesty... 292 13.1.7 UNESCO... 298 13.1.8 Samostatné oddělení kulturní

13.1.5 Kulturní aktivity zahraniční v ČR... 292 13.1.6 Zahraniční pracovní cesty... 292 13.1.7 UNESCO... 298 13.1.8 Samostatné oddělení kulturní OBSAH I. Úvodní slovo ministra kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 4 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31.12.2010... 4 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2010... 6 2.3 Statistika základních

Více

13.1.4 Zahraniční kulturní aktivity v ČR... 263 13.1.5 Zahraniční pracovní cesty... 263 13.2 Samostatné oddělení Evropské unie... 271 13.2.

13.1.4 Zahraniční kulturní aktivity v ČR... 263 13.1.5 Zahraniční pracovní cesty... 263 13.2 Samostatné oddělení Evropské unie... 271 13.2. OBSAH I. Úvodní slovo ministra kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 4 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31. 12. 2013... 4 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2013... 6 2.3 Statistika základních

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA Č.j. 7/2007-HC Dukla Počet listů: 6 Schvaluji: Mgr.Vladimír Orság V Praze dne : 20.4.2007 R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA P R A H A 2007 V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR 475/213 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/213 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 214 a o změně zákona č. 54/212 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 213, ve

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu V souladu s ustanovením 29 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je součástí návrhu státního závěrečného účtu i přehled o stavech

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Finanční podpora pro obnovu památek

Finanční podpora pro obnovu památek Finanční podpora pro obnovu památek 2015 Obsah Úvod...str. 3 1... Programy sekce ekonomické...str. 9 2... Programy sekce kulturního dědictví...str. 15 3... Aproximační strategie...str. 17 Závěr...str.

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

ÚVOD... 1. A. SOUHRNNÉ UKAZATELE... 5 A.1 Příjmy celkem... 5 A.2 Výdaje celkem... 5

ÚVOD... 1. A. SOUHRNNÉ UKAZATELE... 5 A.1 Příjmy celkem... 5 A.2 Výdaje celkem... 5 Obsah ÚVOD... 1 A. SOUHRNNÉ UKAZATELE... 5 A.1 Příjmy celkem... 5 A.2 Výdaje celkem... 5 B.1 SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY... 5 B.1.1 Daňové příjmy... 6 B.1.2 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté

Více

Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR Příloha č. 1 OSS: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k prosinec 2011

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k prosinec 2011 A.10. Informace podle 4 odst. 8 písm. d) zákona Účet Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 403) 1 v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 z toho na: výzkum a vývoj

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

Závěrečný účet. Městské části Brno-Slatina za rok 2013

Závěrečný účet. Městské části Brno-Slatina za rok 2013 1. Výsledky rozpočtového hospodaření Závěrečný účet Městské části Brno-Slatina za rok 2013 Hospodaření městské části Brno-Slatina skončilo v roce 2013 s příznivějším výsledkem, než bylo rozpočtováno. Konsolidované

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké 213 2 1 4, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 13 Hlavní projekt: Projekt: Název: Výroční zpráva o h o s p o d a ř e n í soukromé vysoké 213 Autor:

Více

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 Úřad vlády České republiky Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 V Praze 12. 3. 2008 1 I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007... 4 1. Rozpočet kapitoly

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

PŘÍLOHA Č. 20C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 20C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 20C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 6010 Náklady dokumentace k registraci projektu 6011 Náklady dokumentace projektu 6012

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 14. dubna 2014 Č.j.: KPR 2277/2014 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2013 Předkládá: Ing.

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

Poskytnuto k 31.12.2012. Čerpáno k 31.12.2012. Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele

Poskytnuto k 31.12.2012. Čerpáno k 31.12.2012. Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele Příloha č. 1 Organizace: (název, ulice, město) Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům nebo hlavnímu městu Praze Část A. Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací

Více

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Obec Lužany zveřejňuje v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce. Pro velký

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Příloha. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona (text) Příspěvková organizace pokračuje ve své činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.

Příloha. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona (text) Příspěvková organizace pokračuje ve své činnosti. A.2. Informace podle 7 odst. Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, IČ 70987955, Sestaveno k 31.12.2014 v Kč,s přesností na dvě desetinná čísla Okamžik sestavení : 14.01.2015 12:59 A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 15. dubna 2016 Č.j.: KPR 2028/2016 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2015 Předkládá: Ing.

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 17. dubna 2013 Č.j.: KPR 4662/2013 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2012 Předkládá: Ing.

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Závěrečný účet městyse Zápy za rok 2014 Zápy 71, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 00472051

Závěrečný účet městyse Zápy za rok 2014 Zápy 71, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 00472051 Závěrečný účet městyse Zápy za rok 2014 Zápy 71, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 00472051 ( zpracovaný dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 10 Náklady dokumentace k registraci projektu 60 11 Náklady dokumentace projektu

Více

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace - podle platné zřizovací listiny: Adresa sídla zpracovatele: Dům zahraniční spolupráce Adresa poštovní: IČ: Bankovní spojení: 613639 Na Poříčí

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč)

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Máchova 14 Přerov I-Město 750 02 příspěvková organizace IC: 62350161

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Máchova 14 Přerov I-Město 750 02 příspěvková organizace IC: 62350161 okamžik sestavení:13.07.2015 15:48:54 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Organizace nemá informace o skutečnosti omezující nebo zabraňující pokračování v činnosti, proto neměnila účetní metody.

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2011

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2011 V Praze dne 24. listopadu 2011 Sp. zn.: 240/11-NKU45/117/11 Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2011 (k sněmovnímu tisku č. 516) předkládané v souladu s ustanovením

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Vzory formulářů pro přípravu dokumentace programu

Vzory formulářů pro přípravu dokumentace programu Vzory formulářů pro přípravu dokumentace programu 1. Přehled formulářů 2. Vzory jednotlivých formulářů S 05 210 S 05 220 S 05 240 S 05 241 S 05 242 S 05 243 S 05 244 S 05 270 S 05 310 S 05 320 V 05 370

Více

RU % z celku. Úpravy za 4. čtvrtletí

RU % z celku. Úpravy za 4. čtvrtletí 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy, které v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2011 byly rozpočtovány ve výši 50 545 091,70 tis. Kč, byly splněny do výše 50 077 522,65 tis. Kč, tj. na 99,07 % RU.

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více