9.1.3 Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9.1.3 Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků... 238"

Transkript

1 OBSAH I. Úvodní slovo ministryně kultury ČR II. Ministerstvo kultury Organizační schéma ministerstva k Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku Statistika základních personálních údajů... 7 III. Rozpočet Plnění závazných ukazatelů Výdaje státního rozpočtu kapitola 334 Ministerstvo kultury v letech Rozpočet výdajů Ministerstva kultury v roce 2011 (úřad MK) Komentář k rozpočtu IV. Odbory a samostatná oddělení Odbor památkové péče Činnost odboru Přehled přímo řízených příspěvkových organizací Kritéria, zásady a přehled alokace finančních příspěvků a dotací Stálé poradní orgány OPP Památková inspekce Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Činnost odboru Příspěvkové organizace Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků Poradní orgány Odbor církví Činnost odboru Seznam registrovaných CNS a SCNS Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků Výdaje na církve Granty občanským sdružením a jiným právnickým osobám Poradní orgány (komise) Samostatné oddělení umění Činnost oddělení Příspěvkové organizace Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků Poradní orgány Samostatné oddělení literatury a knihoven Činnost SOLK Příspěvkové organizace Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků Poradní orgány Odbor regionální a národnostní kultury Činnost odboru Příspěvkové organizace Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků Poradní orgány Odbor legislativní a právní Činnost odboru Legislativní činnost Soudní spory a žaloby Správní řízení rozkladová komise Odbor autorského práva Činnost odboru Mezinárodní autorskoprávní agenda Kolektivní správci práv Občanská sdružení oprávněná k výkonu kolektivní správy práv Odbor mezinárodních vztahů Činnost odboru Mezinárodní smlouvy Mezinárodní organizace UNESCO

2 Kulturní aktivity MK v zahraničí Zahraniční kulturní aktivity v ČR Zahraniční pracovní cesty Samostatné oddělení Evropské unie Odbor médií a audiovize Příspěvkové organizace Legislativní činnost Kritéria, zásady a systém alokace prostředků (tabulky) Poradní orgány Státní fond kultury ČR Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie Odbor ekonomický Činnost odboru Odbor vnitřní správy a investic Činnost odboru Rozpočet Odbor výzkumu a vývoje Činnost odboru Celkové výdaje MK na výzkum a vývoj Odbor pro strategii a dotační politiku Činnost odboru Odbor interního auditu a kontroly Činnost odboru V Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (v členění dle 18 odst.1) VI. Adresář... Chyba! Záložka není definována. 2

3 Vážení a milí čtenáři, uživatelé výroční zprávy, ačkoli jsem nastoupila do funkce ministryně kultury na samém sklonku minulého roku a píšu tedy toto slovo také za svého předchůdce MUDr. Jiřího Bessera, dovolte, abych upozornila alespoň na některé body, které mělo Ministerstvo kultury České republiky ve své bohaté agendě za rok Nemá smysl vyjmenovávat v úvodním slovu podrobně jaké kroky náš úřad loni podnikl, stejně jako operovat s širokými názvy, daty a číselnými údaji, od toho jsou tu jednotlivé pečlivě zpracované kapitoly brožury, v níž vás zorientuje nejlépe přehledný obsah mým cílem je zmínit stručně to podstatné. Tedy na prvním místě uvést, že i v loňském roce Ministerstvo kultury plnilo systematicky plán Státní kulturní politiky na léta a vyvíjelo aktivity na mezinárodním poli, sledující zejména strategii Evropa Z konkrétních kroků stojí za uvedení jak významné a mediálně hojně reflektované akce realizované v gesci ministerstva (například 12. ročník Pražského Quadriennale nebo udílení tradičních cen v jednotlivých oborech, mimo jiné Státní ceny za literaturu a překladatelské dílo), tak zdánlivě méně atraktivní Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta , Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice, Implementace Koncepce rozvoje muzejnictví na léta , novelizační návrhy a změny zákonů, ať již autorského, o rozhlasovém a televizním vysílání, o kinematografii, tiskového či o vypořádání státu s církvemi. Věřím, že výroční zpráva za rok 2011 splní svůj účel a stane se funkčním průvodcem po různorodých aktivitách Ministerstva kultury, stejně jako jeho příspěvkových organizací, a poskytne vám v tomto náročném terénu relevantní informace. S přátelským pozdravem Mgr. Alena Hanáková ministryně kultury 3

4 II. Ministerstvo kultury 2.1 Organizační schéma ministerstva k Mgr. Alena Hanáková, ministryně kultury Mgr. Milan Kupka JUDr. Petra Smolíková JUDr. František Mikeš Útvary řízené přímo ministrem kultury ředitel úřadu Ministerstva kultury zástupkyně ředitele úřadu Ministerstva kultury I. náměstek ministryně Kancelář úřadu sekce Sekce legislativní Sekce I. náměstka Odbor vnějších vztahů a komunikace Sekretariát ministryně Odbor legislativní a právní Odbor církví Stanislav Brunclík ředitel řízen přímo ředitelem úřadu Mgr. Jan Hubka ředitel Ing. Pavla Bendová ředitelka Odbor interního auditu a kontroly Odbor lidských zdrojů Odbor autorského práva Odbor médií a audiovize Ing. Silvie Gregorová ředitelka Ing. Růžena Rusová ředitelka JUDr. Pavel Zeman ředitel Mgr. Helena Fraňková ředitelka Památková inspekce JUDr. Martin Zídek ředitel Odbor mezinárodních vztahů PhDr. Petr Hnízdo ředitel Samostatné oddělení EU Ing. Jaromíra Mizerová vedoucí Odbor výzkumu a vývoje Ing. Martina Dvořáková ředitelka Kancelář bezpečnostního ředitele Ing. Werner Machurka ředitel 4

5 Mgr. Alena Hanáková, ministryně kultury Ing. Michaela Vojtová náměstkyně ministryně pro ekonomiku Sekce ekonomická PhDr. Anna Matoušková náměstkyně ministryně pro kulturní dědictví Sekce pro kulturní dědictví MgA. Radek Zdráhal náměstek ministryně pro umění, literaturu a knihovny Sekce pro umění, literaturu a knihovny Odbor ekonomický Odbor památkové péče Samostatné oddělení umění Ing. Jana Přerovská ředitelka Odbor vnitřní správy a investic Mgr. Miloš P. Štrajt ředitel Odbor pro strategii a dotační politiku Mgr. Marek Kupsa ředitel Odbor rozvoje a provozu inform. a komun. technologií RNDr. Viktor Nedbal ředitel Samostatné oddělení controlingu Ing. Zdeněk Jirek vedoucí Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D. ředitel Odbor ochrany movitého kult. dědictví,muzeí a galerií PhDr. Magda Junková ředitelka Odbor regionální a národnostní kultury PhDr. Zuzana Malcová ředitelka PhDr. Jana Vondráková vedoucí Samostatné oddělení literatury a knihoven Mgr. Blanka Skučková vedoucí 5

6 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2011 Dne 16. prosince 2011 skončil výkon funkce ministra kultury pro MUDr. Jiřího Bessera. Novou ministryní kultury byla dne jmenována Mgr. Alena Hanáková. a) změny ve funkcích náměstků a vrchních ředitelů V roce 2011 v této kategorii vedoucích zaměstnanců neproběhly žádné změny. b) změny ve funkcích ředitelů odborů a vedoucích samostatných oddělení JUDr. Jiří Varhaník odvolán z funkce ředitele odboru památkové inspekce JUDr. Martin Zídek jmenován do funkce ředitele odboru památkové inspekce Mgr. Miloš P. Štrajt dočasně pověřen řízením odboru vnitřní správy a investic Ing. Zdeněk Jirek dočasně pověřen řízením samostatného oddělení controlingu Mgr. Miloš P. Štrajt jmenován do funkce ředitele odboru vnitřní správy a investic Mgr. Helena Fraňková přerušen výkon funkce ředitelky odboru médií a audiovize z důvodu MD Ing. Zdeněk Jirek jmenován do funkce vedoucího samostatného oddělení controlingu Mgr. Artuš Rejent dočasně pověřen řízením odboru médií a audiovize RNDr. Viktor Nedbal jmenován do funkce ředitele odboru rozvoje a provozu informačních a komunikačních technologií Mgr. Artuš Rejent ukončeno dočasné pověření řízením odboru médií a audiovize Mgr. Helena Fraňková návrat do funkce ředitelky odboru médií a audiovize po MD Mgr. Tomáš Wiesner rezignoval na funkce ředitele odboru ochrany movitého kulturního dědictví,muzeí a galerií PhDr. Magda Junková dočasně pověřena řízením odboru ochrany movitého kulturního dědictví,muzeí a galerií PhDr. Magda Junková jmenována do funkce ředitelky odboru ochrany movitého kulturního dědictví,muzeí a galerií RNDr. Miroslav Leixner odvolán z funkce ředitele odboru interního auditu a kontroly Ing. Silvie Gregorová jmenována ředitelkou odboru interního auditu a kontroly c) změny ve funkcích vedoucích oddělení Mgr. Jakub Kříž ukončil výkon funkce vedoucího koncepčního a právního oddělení v odboru církví Mgr. Aleš Chocholáč jmenován vedoucím koncepčního a právního oddělení v odboru církví Mgr. Michaela Pantoflíčková jmenována vedoucí oddělení investic v odboru vnitřní správy a investic Mgr. Miroslava Braunová jmenována vedoucí provozního oddělení v odboru vnitřní správy a investic Ing. Martin Sládek ukončil výkon funkce vedoucího oddělení informačních technologií v odboru vnitřní správy a investic Ing. Rudolf Franz Heidu jmenován vedoucím oddělení veřejných zakázek v odboru vnitřní správy a investic Ing. Marta Rubínová pověřena řízením oddělení rozpočtu v ekonomickém odboru Ing. Marta Rubínová jmenována vedoucí oddělení rozpočtu v ekonomickém odboru Ing. Rudolf Franz Heidu odvolán z funkce vedoucího oddělení veřejných zakázek v odboru vnitřní správy a investic JUDr. Jitka Meklešová pověřena řízením oddělení správy státních fondů v odboru médií a audiovize JUDr. Jitka Meklešová jmenována vedoucí oddělení správy státních fondů v odboru médií a audiovize Iva Kermesová jmenována vedoucí oddělení veřejných zakázek v odboru vnitřní správy a investic Ing. Miroslav Moucha pověřen řízením oddělení kontroly v odboru interního auditu a kontroly Mgr. Kamila Brunovská ukončila výkon funkce vedoucí ekonomicko správního oddělení v odboru církví odchodem na MD 6

7 2.3 Statistika základních personálních údajů a) Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let let ,17 % let ,24 % let ,35 % let ,11 % 60 let a více ,13 % Celkem % % 31,90 % 68,10 % 100 % -- b) Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní ,08 % Vyučen ,22 % Střední odborné ,79 % Úplné střední ,09 % Úplné střední odborné ,92 % Vyšší odborné ,08 % Vysokoškolské ,82 % Celkem % c) Celkový údaj o průměrných platech k Celkem v Kč Průměrný hrubý měsíční plat c) Celkový údaj o průměrných platech k d) Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců na MK v roce 2011 Nástupy 72 Odchody 58 e) Trvání pracovního poměru zaměstnanců stav k do 5 let ,40 % do 10 let 53 19,00 % do 15 let 36 12,90 % do 20 let 20 7,17 % nad 20 let 21 7,53 % Celkem ,00 % 7

8 III. Rozpočet 3.1 Plnění závazných ukazatelů a) Příjmy Zákonem č. 433/2010, o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, byl stanoven objem celkových příjmů kapitoly 334 Ministerstvo kultury ve výši tis. Kč tis. Kč, v průběhu roku nedošlo k úpravám příjmů, takže jeho upravený rozpočet byl na úrovni schváleného rozpočtu. Příjmy byly rozpočtovány v následujících ukazatelích v tis. Kč: SR 2011 UR 2011 Skut. k % plnění Daňové příjmy správní poplatky ,30 143,00 Daňové příjmy kapitoly 334 Mnisterstvo kultury na rok 2011 byly stanoveny v objemu 10 tis. Kč. Skutečnost k činila 14,30 tis. Kč, v tom: Kč za udělení povolení k restaurování kulturních památek podle 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (27 povolení), 800 Kč za vystavení kopie rozhodnutí o povolení k restaurování (8 duplikátů). Nedaňové příjmy SR 2011 UR 2011 Skut. k % plnění Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP programovací období celkem ,94 156,22 Příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů (FM EHP/Norsko) , ,28 Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ,10 127,19 Celkem ,96 157,51 Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP Schválený rozpočet činil tis. Kč, z toho tis. Kč IOP oblast intervence 1.1. a 1.2. (podprogram Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě tis. Kč, Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP mimo ISPROFIN tis. Kč), IOP oblast intervence 5.1. (podprogram 23411G Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc tis. Kč), IOP oblast intervence 6.1., 6.2 (Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP mimo ISPROFIN Technická pomoc tis. Kč) a OP životní prostředí ve výši tis. Kč. v tis. Kč Ukazatel SR 2011 UR 2011 Skutečnost IOP oblast intervence 1.1. a ,00 ERDF IOP oblast intervence ,73 ERDF IOP oblast intervence 6.1., ,78 ERDF OP Životní prostředí ,67 ESF Lidské zdroje a zaměstnanost 449,76 Příjmy celkem ,94 Příjmy z rozpočtu EU byly realizovány: a) prostřednictvím neinvestičních výdajů na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP (mimo ISPROFIN) v rámci technické pomoci IOP byly v roce 2011 inkasovány příjmy v celkové výši 9 659,77 tis. Kč a z OP LZZ v celkové výši 449,76 tis. Kč. Veškeré realizované příjmy v roce 2011 se vztahují k výdajům předchozích let, případně k výdajům hrazeným v roce 2011 z nároků minulých let; b) prostřednictvím podprogramu 23411G Národní podpora potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc (oblast podpory 5.1. IOP) v celkové výši ,73 tis. Kč a podprogramu Operační program životní prostředí v celkové výši ,67 tis. Kč. 8

9 Příjmy z prostředků finančních mechanismů Rozpis příjmů z finančních mechanismů v roce 2011: Příjmy z prostředků finančních mechanismů SR 2011 UR 2011 Skut. k Rozdíl skut. SR 4 (sl.3 - sl 2) v tis. Kč % plnění Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko , , ,76 Společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (mimo , ,84 698,60 informační systém programového financování) Celkem , , ,28 Očekávané příjmy z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru/norsko (FM EHP/Norsko) na krytí projektů spolufinancovaných v rámci I. III. výzvy v objemu tis. Kč se naplnily ve výši 3 053,28 % rozpočtovaných příjmů, tj. v částce ,92 tis. Kč. Percentuální plnění nemá žádnou vypovídací schopnost, jelikož není aplikovatelné na finanční mechanismy. Zobrazuje pouze skutečnost, že refundace finančních prostředků probíhá v časově neodhadnutelném sledu po Žádosti o průběžnou platbu (která je uplatňována neprodleně po vzniku nákladů). Předpokládá se, že veškeré refundace příjmy budou realizovány nejpozději do počátku roku 2012 (po ukončení projektu, schválení závěrečných zpráv včetně vypořádání zádržného v průběhu roku 2011). Ostatní nedaňové příjmy Ostatní nedaňové příjmy byly plánované v objemu tis. Kč. Skutečně dosažené příjmy v objemu ,10 tis. Kč zahrnují příjmy ze zrušeného Fondu národního majetku ve výši ,56 tis. Kč, odvody příspěvkových organizací ve výši ,78 tis. Kč, ostatní příjmy celkem ve výši 6 543,16 tis. Kč, a správní poplatky ve výši 124,60 tis. Kč. Plnění ostatních nedaňových příjmů činí 127,19 % plánovaných. a) Příjmy ze zrušeného Fondu národního majetku ve výši tis. Kč byly převedeny na financování Programu péče o národní kulturní poklad, podprogram 134V123 Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR. Nevyužité finanční prostředky ve výši ,416 tis. Kč budou využity v roce Současně bylo požádáno o další transfery tzv. mimořádných prostředků z FNM v celkové částce tis. Kč, které rovněž slouží k financování Programu péče o národní kulturní poklad. Z této částky bylo využito celkem ,565 tis. Kč. V souladu s ustanovením 50 zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění, byla vrácena částka ve výši ,426 tis. Kč na účty, ze kterých byly prostředky poukázány. b) Schválený rozpočet odvodů přebytků příspěvkových organizací činil tis. Kč, z toho byly příjmy z odpisů ve výši tis. Kč a příjmy z prodeje nemovitého majetku ve správě v objemu tis. Kč. Rozpis příjmů příspěvkových organizací byl v průběhu roku upravován a k činil rozpis příjmů z odpisů na jednotlivé PO tis. Kč, rozpis příjmů z prodeje nemovitého majetku791 tis. Kč, nerozepsané odvody tis. Kč. Přehled odvodů z odpisů a příjmů z prodeje nemovitého majetku ve správě dokumentuje následující tabulka: Organizace SR 2011 UR 2011 Předpis (povinnost odvodu) k Skutečnost k PÚB 115 Plnění rozpočt. příjmů 5 Vázáno ve výdajích (nečerpáno) v tis. Kč v tis. Kč v Kč v Kč v % v Kč Odvod z odpisů Národní divadlo ,00 0 Moravská zemská knihovna , Národní knihovna ČR ,00 0 Slezské zemské muzeum ,00 0 9

10 Národní muzeum ,00 0 Muzeum loutkářských kultur ,00 0 Technické muzeum v Brně ,00 0 Památník Terezín , Národní galerie v Praze ,00 0 Uměleckoprůmyslové museum ,00 0 Odvody z odpisů celkem , Odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku Moravská zemská knihovna , Národní divadlo ,00 0 Husitské muzeum Muzeum loutkářských kultur Technické muzeum v Brně Památník Terezín Národní památkový ústav Odvody příjmů z prodeje nemovitého státního majetku , celkem Rozepsané odvody a vázání celkem , Nerozepsané odvody , Celkem odvody PO , Skutečnost odvodů příspěvkových organizací k shodně s povinnosti činí ,78 tis. Kč a neplnění rozpočtovaných příjmů je ve výši ,22 tis. Kč. V souladu s ustanovením 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění, byl finanční objem ve výši neplnění rozpočtovaných příjmů vázán částkou tis. Kč v nerozepsaných prostředcích určených na krytí potřeb PO a částkou 2 074,22 tis. Kč v příspěvku na provoz příspěvkových organizací a nebyl čerpán ve výdajích kapitoly 334. c) Ostatní příjmy úřadu byly v roce 2011 naplněny částkou 6 543,16 tis. Kč. Vlastnímu úřadu nebyly pro rok 2011 předepsány žádné příjmy. Ministerstvo kultury odvádí každoročně do státního rozpočtu příjmy ze čtyř služebních bytů, příjmy z pronájmu plochy, z pronájmu prostoru pro umístění a provozování nápojových automatů a z pronájmu prostor k umístění vybavení k doplňkovému prodeji nad rámec závodního stravování. Další nepravidelné příjmy jsou z pronájmu reprezentačních prostor. Mezi ostatní příjmy patří též náhrady pojistných událostí (autoprovoz), úroky ČNB, příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku, splátky pohledávek a příjmy z kurzových zisků. Přijaté náhrady představují nevyužité prostředky komunitárního programu Raphael, příjmy z vyúčtování energií v r. 2010, refundace letenek zahraničních cest z r. 2010, z vyúčtování služeb z r apod. d) Správní poplatky byly ve schváleném rozpočtu naplánovány v objemu 2 tis. Kč. Ve skutečnosti přijaté pokuty ve správním řízení jsou vykázány ve výši 124,60 tis. Kč. Udělují se podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, a zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, za nelegální prodej, nelegální nabídku prodeje a nelegální vývoz. Celkový přehled příjmů je uveden v následující tabulce (v tis. Kč): Skutečnost SR 2011 UR 2011 Ukazatel k % plnění v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Příjmy celkem ,26 157,51 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ,26 157,51 v tom: Příjmy z rozpočtu EU bez SZPcelkem ,94 156,22 v tom: IOP ERDF ,01 OP životní prostředí ,67 40,77 10

11 LZZ ESF ,76 0,00 Příjmy z prostředků finančních mechanismů , ,28 Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ,10 127,19 Neinvestiční přijaté transfery ze zvláštních fondů (zrušený FNM) ,56 193,09 Převody z rezervního fondu MK Odvody PO (odpisy) ,00 83,94 Ostatní odvody PO (prodej NM) ,78 2,74 Příjmy z poskyt. služeb a výrobků 1,28 Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí 400,83 Příjmy z úroků 2,55 Realizované kurzové zisky 2,46 Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0,00 Přijaté sankční platby , ,00 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 54,30 Přijaté pojistné náhrady 1 147,38 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 043,98 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 890,38 Daňové příjmy ,30 143,00 v tom: Příjmy ze správních poplatků ,30 143,00 b) Výdaje V následující tabulce je uveden přehled čerpání výdajů dle ukazatelů, vč. upraveného rozpočtu, použití mimorozpočtových prostředků (NNV a FNM sloupec 4). Skutečnost bez mimorozpočtových prostředků (NNV) je uvedena ve sloupci 5 a dále její porovnání s upraveným rozpočtem na rok 2011 (sloupec 6). Legenda: NNV = nároky z nespotřebovaných výdajů, FNM = prostředky zrušeného Fondu národního majetku Ukazatel SR 2011 UR 2011 Skutečnost k Použití NNV/FNM Skutečnost bez mimorozp. prostředků v tis. Kč % plnění UR (sl.5/sl.2) Výdaje celkem , , ,78 89,31 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem ,47 64, ,07 99,72 Výdaje na činnost registrovaných CNS ,57 0, ,57 99,97 v tom: platy duchovních včetně pojistného , ,00 100,00 provozní náklady CNS , ,00 100,00 opravy církevního majetku , ,00 100,00 podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny CNS , ,57 98,56 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů MK , , ,65 87,69 v tom: činnost úřadu , , ,37 95,05 11

12 rozvoj a obnova mat. techn. základny systému řízení MK , ,52 66,38 neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU (mimo , , ,76 8,29 inform. systém program. financování) celkem Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí , ,00 100,00 2. světové války ostatní výdaje úřadu včetně zabezpečení progr. MEDIA , ,00 96,68 Desk a Kultura 2007 Příspěvkové organizace zřízené MK , , ,59 82,83 v tom: příspěvek na provoz , , ,49 97,81 Program péče o národní kulturní poklad , , ,71 80,99 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních , , ,39 46,02 kulturních zařízení Podpora obnovy kulturních památek a ochrany 0 0 0,00 0,00 kulturního dědictví společné projekty spolufinancované z prostř. finančního mechanismu EHP/Norsko (mimo inform , ,57 0,00 0,00 systém programového financování) ostatní dotace na reprodukci majetku 0 0 0,00 0,00 Kulturní služby, podpora živého umění , , ,12 99,45 v tom: Program státní podpory profes. divadel a stálých profes. symfonických , ,00 100,00 orchestrů a pěveckých sborů Kulturní aktivity , , ,77 99,47 Program podpory významných a mimořádných , , ,82 99,14 kulturních akcí Veřejné informační služby knihoven , ,53 100,00 Záchrana a obnova kulturních památek ,50 0, ,50 99,66 v tom: Program záchrany architektonického dědictví , ,62 99,84 Havárie střech památek , ,37 99,73 Program restaurování movitých kult. památek , ,28 99,95 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón , ,19 100,00 12

13 Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné , ,00 98,07 památkové zóny Podpora záchranných archeologických výzkumů , ,00 100,00 Program podpory pro památky UNESCO , ,00 88,57 Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím , ,42 99,68 obcí s rozšířenou působností Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví , ,63 99,81 Podpora kultury národnostních menšin ,80 0, ,80 97,41 v tom: Podpora kulturních aktivit národnostních menšin , ,00 90,08 Podpora projektů integrace přísl. romské komunity , ,80 95,21 Podpora rozšiřování a přijímání informací v , ,00 100,00 jazycích národn. menšin Podpora rozvoje a obnovy MTZ regionálních , , ,28 29,07 kulturních zařízení Podpora filmové produkce , ,20 86,90 Výdaje byly čerpány v průběhu roku celkem rovnoměrně. Finanční prostředky byly použity na financování činnosti vlastního úřadu jako jediné organizační složky státu a činnosti třiceti příspěvkových organizací zřízených MK v oblasti divadel, uměleckých souborů, muzeí a galerií, knihoven, péče o audiovizuální archiválie, památkové péče a ostatních záležitostí kultury. Dále byly poskytovány prostředky státního rozpočtu církvím a náboženským společnostem, podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, veřejným rozpočtům územní úrovně, vysokým školám, mezinárodním organizacím a dalším subjektům. Byly poskytovány finanční prostředky na realizaci specifických ukazatelů (výdajových programových bloků a programových okruhů), které pro rok 2011 byly stanoveny jako závazné ukazatele. V souladu se zákonem č. 218/200 Sb., byly vyčísleny nároky z nespotřebovaných výdajů k , respektive k v celkové výši ,37 Kč, z toho profilující výdaje ,07 Kč a neprofilující ,30 Kč. Řádek/podprogram Název řádku/podprogramu NNV v Kč 7206 Podpora rozvoje a obnovy MTZ CNS , Podpora reprodukce majetku CNS 4 640, Podpora reprodukce majetku CNS , Činnost úřadu , Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MK , Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MK , Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení MK , Neinvestiční výdaje na programy spolufin. z prostř. EU (mimo EDS/SMVS) celkem , Příspěvek na provoz PO , Program péče o Národní kulturní poklad , Obnova a rozvoj MTZ Národního muzea , Obnova a rozvoj MTZ Národní knihovny ČR , Obnova a rozvoj MTZ národních kulturních institucí , Rozvoj a obnova MTZ státních kulturních zařízení , Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení , Podpora realizace úsporných energetických opatření , Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení ,00 13

14 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení ,00 Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko ,00 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc IOP , Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě , Operační program Životní prostředí , Společné projekty spolufin. z prostředků FM EHP/Norsko (mimo EDS/SMVS) , Podpora rozvoje a obnovy MTZ regionálních kulturních zařízení , Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení , Program mobility pro všechny , Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení , Program mobility pro všechny , Podpora filmové produkce , Věda, výzkum a inovace institucionální podpora , Věda, výzkum a inovace účelová podpora ,00 Celkem ,00 Z celkové částky nároků pro rok 2012 činí nové nároky ,50 Kč (nečerpaný rozpočet roku 2011) a zbytek ,87 Kč tvoří nečerpané nároky z roku Výdaje státního rozpočtu kapitola 334 Ministerstvo kultury v letech v tis. Kč skut index 03/02 skut index 04/03 Celkové výdaje kap. 334 MK ,45 1, ,20 1,05 v tom: běžné výdaje ,83 1, ,70 1,07 kapitálové výdaje ,62 1, ,50 0,98 Podíl výdajů kap. 334 na celk. objemu SR 0,77 1,20 0,76 0,99 Podíl výdajů kap. 334 na HDP 0,26 1,24 0,24 0,92 skut index 05/04 skut index 06/05 Celkové výdaje kap. 334 MK ,88 0, ,75 1,09 v tom: běžné výdaje ,17 0, ,19 1,09 kapitálové výdaje ,71 0, ,56 1,12 Podíl výdajů kap. 334 na celk. objemu SR 0,70 0,92 0,69 0,99 Podíl výdajů kap. 334 na HDP 0,22 0,92 0,22 1,00 skut index 07/06 skut index 08/07 Celkové výdaje kap. 334 MK ,68 1, ,10 0,96 v tom: běžné výdaje ,06 1, ,85 1,05 kapitálové výdaje ,62 1, ,25 0,63 Podíl výdajů kap. 334 na celk. objemu SR 0,76 1,10 0,73 0,96 Podíl výdajů kap. 334 na HDP 0,24 1,09 0,22 0,92 skut index 09/08 skut index 10/09 Celkové výdaje kap. 334 MK ,73 0, ,38 0,98 v tom: běžné výdaje ,72 1, ,89 0,94 kapitálové výdaje ,01 0, ,49 1,25 Podíl výdajů kap. 334 na celk. objemu SR 0,67 0,92 0,67 1,00 Podíl výdajů kap. 334 na HDP 0,22 1,00 0,20 0,91 14

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy byly k 31. 12. 2014 splněny ve výši 56 928 851,32 tis. Kč, tj. na 113,13 % rozpočtu upraveného (dále také jen RU nebo UR). Celkový přehled o dosažených příjmech

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR březen 2014 OBSAH: Seznam použitých zkratek:... 4 I. Průvodní zpráva

Více

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i 2004/2005 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i za školní rok 2004/2005 Motto Nejdůležitější je to, co se děje ve škole vnitřní diskuse a vytváření

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 květen 2007 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 354/07-45/104/07 V Praze dne 23. května 2007

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 Statistická ročenka 213 Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky za rok 213 OBSAH OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 1. Úkoly Vězeňské

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky Ministerstvo kultury České republiky Věc : Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) 1 Předmluva Usnesením vlády České republiky

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více

Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad

Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad Věstník NKÚ, kontrolní závěry 31 11/05 Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více