Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově."

Transkript

1 ZIMA 2014 revue Časopis skupiny NEMOS GROUP NEJSOU KOSTI JAKO KOSTI 20 let soudního lékařství v Sokolově Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově Běžkyně na lyžích Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě.

2 Obsah Nemos Group Dotace, které pomáhají rozvoji Dělat kvalitní personalistiku neznamená jen rychle administrovat Nadační fond RESTART Nemocnice Ostrov Rok 2014 v Nemocnici Ostrov Připravujeme v roce Oční laserové centrum NEMOS MPC Dojemný příběh dvou sester...16 Nemocnice Sokolov Rok 2014 v Nemocnici Sokolov Připravujeme v roce let soudního lékařství v Sokolově Nemos Ambulance Rok 2014 v NEMOS AMBULANCE Připravujeme v roce Zdravotní prevence v primární péči Rozhovory Petra Nováková - běžkyně na lyžích Dalibor Stach režisér, spisovatel a scénárista Jan Kubíček triatlonista...34 Sociální sítě Facebookové profily...36 Newslettery...37 Magazín NEMOS REVUE Vydání ZIMA 2014 Vydává NEMOS GROUP a.s. Za císařským mlýnem 1115/2 Praha 7 2

3 Úvodní slovo Vážení čtenáři, když jsem listoval v připravovaném vydání Revue naší skupiny NEMOS, které právě teď držíte v ruce, uvědomil jsem si, jak důležitý je důraz na detail. Maličkosti totiž dnes rozhodují o úspěchu či neúspěchu, o spokojenosti či nepohodě, o dobrém pocitu. Uvědomili jste si, jak příjemné je nyní vcházet do nemocnice v Ostrově? Myslím na čisté a upravené venkovní prostranství, nově i zrekonstruovaný hlavní vstup. S potěšením jsem již od řady návštěvníků slyšel, že mají pocit, že po procházce parkem vcházejí do letiště. Naproti tomu jsem si několikrát vyslechl, jak obtížné je zaparkovat u nemocnice v Sokolově a jak to komplikuje její návštěvu. Stavba parkovacího domu, kterou dokončíme v roce 2015, není rozhodně žádný detail, ale onou pomyslnou maličkostí, která vytváří spokojeného klienta, bude bezproblémový příjezd anebo třeba čekání v nově zrekonstruovaných ambulancích pavilónu E. Je skvělé mít nejmodernější laserový přístroj na oční operace, ale je třeba, aby o možnosti rychlé a účinné oční operace věděli i potenciální klienti. Pejsci v reklamě jsou milý detail, díky kterému se naše oční laserové centrum v Ostrově stalo známým a vyhledávaným a bude skvělým komplementem pro rekonstruované oční oddělení v Sokolově. Že jsou mezi tisícovkami ošetřených, léčených a uzdravených pacientů našich nemocnic i vrcholoví sportovci taktéž již dnes nikoho nepřekvapí, ale zajímavý detail, který dokresluje fakt, že kvalitní péči poskytujeme všem našim klientům bez rozdílu, je možnost potkat se v čekárně se špičkovými hokejisty či volejbalisty Karlových Varů či fotbalisty Sokolova. Do naší skupiny NEMOS patří i horské apartmány Engadin na Božím Daru. Všichni stálí návštěvníci, ale i ti, kteří přijedou lyžovat poprvé, budou překvapeni a potěšeni nejnovějším wellnes v Krušných horách. Jít si zaplavat a do sauny po celodenním lyžování je též příjemný detail z celého horského pobytu. Za celou skupinu NEMOS mohu zaručit, že důraz na detaily, ze kterých vznikají úspěšné celky, ani v budoucnu nepomine. Jistě i díky tomu budeme mít možnost navázat na úspěšně dokončené projekty a dotáhnout projekty rozpracované. Nejen o nich se dozvíte v naší nové NEMOS Revue. Příjemné čtení. Mgr. David Soukup, jednatel NEMOS GROUP 3

4 Dotace, které pomáhají rozvoji přilehlých pozemků nacházejících se v bezprostřední blízkosti areálu Nemocnice Ostrov. Tento chátrající objekt byl naposledy v provozu jako vojenský sklad lékařského materiálu a jeho využívání bylo ukončeno. V současné době je považován za brownfield a byl bezúplatně převeden státem na Nemocnici Ostrov za účelem dalšího využití pro rozvoj zdravotnictví v kraji. V objektu vznikne moderní lůžkové pracoviště psychiatrického výzkumu a rehabilitace, kdy plánované propojení těchto medicínských oborů představuje významný posun v komplexnosti poskytování lékařské péče v kraji. Modernizace bude spočívat jak ve stavebních úpravách, tak i v pořízení nového vybavení. Cílem projektu je výrazným způsobem zkvalitnit poskytování zdravotní péče v oblasti psychiatrie a rehabilitace jakožto oblastí, které se prolínají všemi medicínskými obory. Vznikem lůžkového pracoviště psychiatrického výzkumu a rehabilitace dojde k přesunu stávajících ambulantních a lůžkových částí předmětných oddělení do nových kapacitně lépe vyhovujících prostor, které umožní zavedení nových léčebných metod, zajistí včasnou a efektivnější lékařskou péči a budou znamenat výrazný posun v oblasti zajištění komplexnosti péče Ostrov Zdraví, obecně prospěšná společnost, je součástí skupiny Nemos Group. Do činnosti této organizace patří především snaha získávat dotační prostředky na rozvojové projekty společností skupiny Nemos. Mezi úspěšně realizované projekty patří komplexní rekonstrukce Centrálních operačních sálů v nemocnici Ostrov nebo například vybudování Sportparku u nemocnice v Ostrově. V roce 2014 získala společnost Ostrov Zdraví úspěšně dva dotační tituly, které je možné považovat za zásadní v rozvoji zejména nemocnic v Ostrově a v Sokolově, dovolte nám tedy, abychom Vám je stručně představili. PRACOVIŠTĚ PSYCHIATRICKÉHO VÝZKUMU A REHABILITACE Prvním projektem je vybudování pracoviště psychiatrického výzkumu a rehabilitace. V rámci projektu dojde k revitalizaci tzv. objektu B a pro klienty zdravotnického zařízení. Stávající oddělení psychiatrie, které bude do nového objektu přesunuto, je jediným nemocničním zařízením s ambulantní i lůžkovou částí v kraji. Nově zřízené oddělení rehabilitace bude z hlediska nabídky a komplexnosti služeb rovněž zařízením krajského významu, jelikož v Karlovarském kraji prozatím zdravotní péče v takto požadovaném standardu a kapacitě chybí. Díky projektu se podaří zajistit dostupnost péče (ve smyslu zkrácení 4

5 čekací doby) pro obyvatele Karlovarského kraje a některých přilehlých oblastí sousedních krajů (Ústeckého, Plzeňského) a rovněž držet krok s moderními trendy v těchto medicínských oborech, především propojení jejich jednotlivých segmentů směrem k celostní medicíně. Projekt je podporován jak Karlovarským krajem, tak i psychiatrickou odbornou veřejností. Celkově tak projekt přispěje ke zvýšení kvality života obyvatel města Ostrov, jeho spádového území, i území celého Karlovarského kraje. Je prokázáno, že zajištění zdravotnických služeb je jedním ze základních předpokladů pozitivní migrace obyvatelstva a z toho důvodu projekt významným způsobem přispěje ke stabilizaci obyvatelstva kraje. Projekt tak rovněž přispěje k tomu, že město Ostrov lépe naplní svoji funkci lokálního centra i rozvojového pólu pro širší region. MODERNIZACE PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ V NEMOCNICÍCH V OSTROVĚ A SOKOLOVĚ Sokolov. Projekt spočívá v modernizaci vybavení Nemocnice Sokolov a Nemocnice Ostrov, které nahradí stávající zastaralé a opotřebené. V rámci projektu dojde k nákupu 54 typů nových technologií ve zdravotnictví reprezentovaných 178 kusy moderního přístrojového vybavení, které bude umístěno na jednotlivá oddělení Nemocnice Sokolov a Nemocnice Ostrov. Nové přístrojové vybavení umožní využití nových technologií pro rychlejší, přesnější a šetrnější ošetření a diagnostiku pacientů. Cílem projektu je zvýšení kvality, bezpečnosti a dostupnosti poskytované lékařské péče v širokém spektru medicínských oborů zastoupených v obou nemocnicích zahrnutých do projektu. Realizace projektu umožní zvýšení hygienických standardů, zvýšení bezpečnosti při přesunech pacientů a komfortní manipulaci s nimi. Moderní přístrojové vybavení svou vyšší efektivitou a kratší dobou provedení operace zkrátí čekací doby u plánované operativy. Méně invazivní metody operativy prováděné moderními přístroji se také projeví zkrácením doby potřebné pro rehabilitaci pacienta, minimalizací pooperačních komplikací a dřívějším návratem pacientů do běžného rodinného a pracovního života s minimalizací dopadu na tyto oblasti. Rozšířena bude také nabídka tzv. jednodenní péče maximalizující výhody popsané výše. Moderní přístroje přinesou kvalitativní posun i v prevenci, diagnostice a terapii. Umožní tak dřívější stanovení konkrétnější diagnózy, což je u většiny zdravotních problémů klíč k úspěšné a efektivní léčbě, s minimalizací dopadu na pacienta jeho okolí a v neposlední řadě také s příznivými dopady na ekonomiku jeho léčby. Moderní přístroje umožní v rámci vyšetřovacích a operativních metod minimalizaci zásahů do integrity pacienta ať už přímo při operativních zákrocích tak také zvýšením komfortu ve formě snížení bolestivosti nebo menší expozici různých druhů energií a záření při vyšetření (například moderní RTG vyzařuje nižší dávky záření než zastaralé typy). Ing. Joža Lokajíček, ředitel Ostrov Zdraví o.p.s. Druhým úspěšným projektem realizovaným v roce 2014 je modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Ostrov a Nemocnice 5

6 Dělat kvalitní personalistiku neznamená jen rychle administrovat udržování a budování kultury společnosti. Klíčovým aspektem kultury je pro nás otevřená a korektní komunikace, individuální přístup jak ke klientům, tak k zaměstnancům, vzájemný respekt a důvěra. Již v roce 2013 začala společnost NEMOS GROUP implementovat nejnovější trendy v oblasti personální práce. Tím se začal měnit náhled na pojetí personalistiky v celé skupině - od personalisty administrátora kráčíme k budování silného partnerského vztahu mezi personalistou specialistou a vedoucím oddělení. Silný partner v personalistice podporuje jednotlivá oddělení v oblasti náboru kvalifikovaných zaměstnanců, plánování potřebných počtů zaměstnanců pro rozvoj jednotlivých oddělení i v oblasti efektivního řízení výkonu zaměstnanců. I v rámci personálního týmu je potřeba specializovat se, a proto již více než rok existují pozice personalisty pro lékaře a personalisty pro nelékařský personál. V roce 2014 jsme nadále posilovali kompetence týmu personalistů tak, abychom byli schopni dostát nárokům jednotlivých zaměstnanců a splnit vysokou laťku špičkové služby pro naše zaměstnance. Administrace k personalistice patří, ale věříme, že kvalitní personalistika není jen o administraci pracovních smluv. Náš cíl je dělat personalistiku tak, jak ji aplikují špičkové společnosti. Systém řízení výkonu zaměřujeme na výkon a kvalitu Nově zavedený systém odměňování se snaží jednoznačně provázat odměňování s kvalitou a výkonem dosahovaným jednotlivci. Uvědomujeme si, že systém odměňování je živým systémem, a tak se k němu budeme chovat. V roce 2015 proběhne revize funkčnosti systému tak, aby pomáhal v dosahování cílů jednotlivých oddělení. Řízení výkonu je jednou z priorit každého vedoucího pracovníka, a proto plánujeme podpořit tuto oblast také v rovině vzdělávání. Věnujeme se a budeme se věnovat vzdělávání středního manažerského týmu ve všech společnostech NEMOS GROUP. Hodnoty a kultura společnosti Hnacím motorem společnosti a jejího úspěchu jsou angažovaní zaměstnanci. Ti, kterým není lhostejný každodenní provoz, mají touhu neustále se zlepšovat a také zlepšovat vztahy a prostředí kolem sebe. Věříme, že neustálé hledání cesty k interním inovacím, podpora angažovanosti zaměstnanců a usilování o efektivní využívání všech zdrojů je cestou k budoucí prosperitě. Uvědomujeme si, že pro dosažení takového ambiciózního cíle je třeba klást důraz na citlivé 6

7 Spolupráce s NEMOS GROUP je cestou ke stabilní budoucnosti Nemocnice Ostrov i Nemocnice Sokolov nabízejí uplatnění širokému spektru odborníků lékařům i ošetřovatelskému personálu. Zaměstnání u nás znamená příležitost podílet se na ojedinělých projektech rozvoje v různých oborech. Nabízíme příjemné pracovní prostředí, do kterého neustále investujeme. Věnujeme pozornost vzdělávání personálu a i zde se promítá individuální přístup. Jednotlivá oddělení plánují vzdělávání zaměstnanců s podporou specialisty pro vzdělávání. Tím mimo jiné zajišťujeme možnost sledování průběhu vzdělávání, udržujeme zaměření vzdělávání směrem, který vyžaduje strategie společnosti, a můžeme efektivně podpořit dosahování vyšší kvalifikace v optimálním možném čase. Podporujeme vzdělávání zdravotnických profesí v regionu, poskytujeme praxe a spolupracujeme se středními školami i s fakultami v regionu. Nabízíme zázemí akreditovaných pracovišť, kde se všeobecné sestry, fyzioterapeuti i lékaři mohou vzdělávat pod odborným dohledem. Usilujeme o dosažení akreditací v těch oborech, které jsou perspektivní v našem regionu. Zaměstnanci mohou, napříč všemi společnostmi skupiny, využívat bohaté nabídky benefitů od sportovního vyžití v podobě volných vstupů na utkání HC Energie Karlovy Vary až po nabídku péče o zdraví a mentální pohodu (dentální hygiena, relaxační masáže, kosmetické a kadeřnické služby, solná jeskyně, plavání apod.). Díky své velikosti a spolupráci s našimi obchodními partnery umožňujeme zaměstnancům využití výhodných podmínek pro vedení účtů, umíme zprostředkovat služby právního charakteru, ale také umožňujeme čerpat výhody pro celé rodiny našich zaměstnanců slevy na vstupy do sportovních zařízeních v regionu, slevy do restaurací i slevy na vstupenky na kulturní akce. Veškeré benefity je možné čerpat celoročně. Pokud hledáte dlouhodobou budoucnost v oblasti kvalitní zdravotní péče a profesionální uplatnění s prostorem pro vlastní růst a rozvoj, pak společnost NEMOS GROUP může takovou budoucnost nabídnout. Miroslava Bžochová, personální ředitelka Nemocnice Ostrov a Nemocnice Sokolov 7

8 NADAČNÍ FOND RESTART Nadační fond Restart pod záštitou Nemocnice Ostrov nabízí pomoc lidem, kterým se po úrazu nebo po nemoci zásadně změnil život. Pomáháme k návratu do plnohodnotného života. Nadační fond RESTART by zřízen za účelem všestranné podpory a pomoci lidem s nejrůznějším onemocněním a jejich rodinám, bez rozdílu věku, potřeb, diagnózy. Usiluje o podporu a solidaritu veřejnosti, podílí se na vzdělávání odborníků a dalších osob pečujících o nemocné, po nemoci, s dlouhodobým nebo trvalým handicapem. Snaží se být podporou i v oblastech, které se staly pro žadatele v důsledku zdravotního problému neřešitelnými. Posláním a účelem nadačního fondu je materiální, sociální, kulturní, právní, zdravotní, psychologická a další podpora osobám s onemocněním, ale i zařízením, která o nemocné pečují. Misí nadačního fondu je pomoc lidem s jakýmkoli onemocněním, jejich léčbou a návratem do plnohodnotného života, a to prostřednictvím všech dostupných metod a postupů. Představujeme vám jeden z našich příběhů, kdy se díky NF RESTART mohla po dvou letech vrátit domů malá Sára. V létě roku 2012 měla tehdy čtyřletá Sára společně se svou maminkou dopravní nehodu. Byla transportována do Fakultní nemocnice v Motole v kritickém stavu na oddělení dětské ARO. Zde bylo diagnostikováno, mimo jiných poranění, i přerušení krční míchy, které zapříčinilo úplné ochrnutí-kvadruplegii a ztrátu dechové aktivity. Sára se probudila, ale bohužel zůstala plně závislá na dýchacím přístroji. Bylo to velice těžké období nejen pro malou Sáru, ale i pro celou její rodinu. Celá rodina malé Sáry bydlí totiž v okrese Česká Lípa a dojíždění do Prahy bylo pro všechny náročné. Během tohoto těžkého období byl NF RESTART s rodinou i malou Sárou v neustálém kontaktu. Když se zdravotní stav malé pacientky stabilizoval, začal NF RESTART společně s rodinou řešit Sářinu budoucnost a možnosti domácí péče. Sářina rodina podala žádost na zařazení malé slečny do programu DUPV (domácí umělé plicní ventilace). Tento program je výborný, ale časově velmi náročný, není výjimkou, že pacienti jsou odkázáni čekat na plicní ventilátor i řadu měsíců či let, což je pro pacienta i rodinu velmi stresová a zatěžující situace. NF Restart pomocí kontaktní pracovnice rodině postupně představoval všechny možnosti, jak o Sáru pečovat. Rodina od prvého okamžiku prováděla veškeré úkony k převzetí malé Sáry domů, do domácí péče. Začalo se s úpravou domu, kam se měla Sára vrátit. Odstraňovaly se všechny možné překážky a bariéry, aby se dalo projíždět se speciálním kočárkem a polohovacím lůžkem. Bylo nutné nainstalovat závěsný systém, který velice usnadní přesun ochrnutého člověka po celém bytě. Pomohli jsme rodině zkontaktovat OSSZ, kde bylo potřeba zažádat o Příspěvek na péči a další možné příspěvky na pomůcky v péči o postižené dítě. Zároveň jsme navštívili i obvodního pediatra Sáry, kterému bylo podrobně vysvětleno, jakou péči bude Sára ze strany pediatra potřebovat. K pravidelným výměnám tracheostomické kanyly bylo domluveno specializované pracoviště v Nemocnici Česká Lípa. 8

9 Největší problém ale bylo získání přístroje, který by doma za Sáru dýchal, domácího plicního ventilátoru. Přístroj, který přiděluje Ministerstvo zdravotnictví ČR volný nebyl a nikdo nedokázal rodině říci, kdy se uvolní. Proto jsme s rodinou začali shánět finanční prostředky na koupi vlastního ventilátoru. Vyřizování všech dokumentů, potvrzení a příspěvků trvalo několik, pro Sáru i rodinu, dlouhých měsíců. Byli jsme s fondem u první předvánoční návštěvy u Sáry doma, kde pro ni její blízcí připravili štědrovečerní večeři, krásný stromeček a spoustu dárků. Zajistili jsme sponzorsky zapůjčení domácího ventilátoru a ostatních důležitých pomůcek. Sára i její rodina byla moc šťastná Díky naší spolupráci fondu s Kontem Bariéry se povedlo během půl roku zajistit dostatečnou finanční částku na zakoupení domácího plicního ventilátoru. Sára si na svůj nový přístroj rychle a bez komplikací zvykla. Proto jsme letos v létě vyrazili na další, tentokráte několikadenní návštěvu domů. Vše probíhalo bez problémů a rodina péči o malou Sáru zvládala na jedničku. Teď už bylo jen potřeba dozařídit potřebná potvrzení např. na elektrický invalidní vozík, elektrickou odsávačku, koncentrátor kyslíku atd. Na tuto dobu se musela ještě Sára vrátit do nemocnice. Od října 2014 je Sára po dvou letech a několika měsících konečně propuštěna domů, avšak pouze díky pomoci privátních subjektů a našeho nadačního fondu. Rodina náročnou péči společnými silami zvládá na jedničku a malá bojovnice už v klidu usíná ve svém princeznovském pokojíčku a ne pod zářivkami na oddělení ARO, kde jí ze spánku ruší opakované pípání přístrojů, které pomáhají zachránit život ostatním, těžce nemocným dětem. Nadační fond Restart, mimo jiné, poskytuje rodinám pečujícím o své blízké v domácím prostředí non-stop telefonickou helplinku, kam se mohou kdykoliv obrátit pro radu, nebo se jen svěřit se svými problémy. Kamila Zikmundová, ředitelka nadačního fondu RESTART MUDr. Ivana Jarošová, primářka ARO, NIP Nemocnice Ostrov Pokud Vám život těchto lidí není lhostejný, můžete pomoci darováním kompenzačních pomůcek a spotřebního materiálu či poskytnutím finančního daru. Číslo účtu: /

10 ROK 2014 V NEMOCNICI OSTROV Uplynulý rok posunul Nemocnici Ostrov o velký kus dopředu. Představujeme vybrané události roku V průběhu měsíce ledna jsme zahájili zkušební provoz a následně od 1. února ostrý provoz psychiatrické infolinky. Záměrem zavedení této linky bylo zlepšení komunikace mezi klienty, podání informací o možnostech terapie, odpovědi na nejčastější otázky z terénu či informace o podmínkách přijetí na psychiatrické oddělení. Tato služba se osvědčila, zejména z pohledu kvality poskytování péče a rozšíření nabídky pro klienty. Závodili a zajišťovali jsme zdravotní dohled na osmém ročníku terénního triatlonu Xterra Ostrov Závodu se aktivně zúčastnili i někteří zaměstnanci Nemocnice Ostrov a Nemocnice Sokolov. Za výborné výkony blahopřejeme Kateřině Bauerové, Františkovi Koškovi, MUDr. Oldřichovi Vastlovi a MUDr. Markovi Kalendovi! OD 9. DUBNA zahájilo činnost Laserové oční centrum NEMOS MPC. Centrum provádí operace pomocí jedinečné laserové sestavy, ojedinělé jak v Evropě, tak na celém světě - nejmodernějším a nejrychlejším femtosekundovým laserem LenSx a excimerovým laserem WaveLight EX 500. Odpoledne plné zábavy pro děti s hokejisty HC Energie proběhlo první letní den ve Sportparku Nemocnice Ostrov. Nejen děti si na soutěžních stanovištích vyzkoušely například hod na branku, běh o berlích či rychlost střely. Nechyběl ani ukázkový trénink hokejistů. Na závěr si všichni s hráči HC Energie opekli u ohně buřta. Ve spolupráci s BESIPem jsme pořádali pro žáky 1. a 2. tříd základních škol sportovně-vzdělávací akci Šikovný školák se zaměřením na zdravovědu a orientaci v silničním provozu. Téměř 350 dětí si zasoutěžilo na deseti stanovištích sportovních či vědomostních. Školáčky vyzkoušela policistka ze znalosti dopravních značek, zdravotní sestřičky učily první pomoc, resuscitaci zraněného či obvázání rány. 10

11 Přestavbu pavilonu B pro psychiatrické a rehabilitační centrum jsme zahájili v letních měsících. Přestavba výrazně zlepší kvalitu péče psychiatrického oddělení, které je v Nemocnici Ostrov jediné v kraji. Co se týče rehabilitace, rozšíří se ambulantní část, přibude bazén a vodoléčba. Na dokončený pavilon se můžeme těšit na podzim příštího roku. Slavnostní otevření nového hlavního vstupu a ambulancí proběhlo za přítomnosti vedení nemocnice, starosty Ostrova a zástupců stavební firmy. Naplno se rozběhl provoz v nových moderních prostorách. Během rozsáhlé rekonstrukce byly vyměněny elektrické a topné rozvody, položena nová podlaha a instalováno nové osvětlení. Změna interiéru byla provedena kromě hlavního vstupu i v celém 1. nadzemním podlaží Nemocnice Ostrov. Náklady na rekonstrukci v plné výši financovala Nemocnice Ostrov, dodavatelem projektu a stavebních prací byla společnost JURICA, a.s. Chirurgické oddělení Nemocnice Ostrov je významným pracovištěm provádějícím operace štítnice. V srpnu byl na toto oddělení zakoupen rozvěrač k operacím štítné žlázy strumaretraktor MT Sattler německého výrobce. Využití rozvěrače při operacích štítné žlázy zvyšuje komfort operační skupiny snížením počtu asistujících lékařů, zlepšuje přehled v operačním poli a zvyšuje tak bezpečnost operací. Den melanomu i mimo oficiální termín proběhl Preventivní vyšetření a včasné odhalení nemoci pomáhají předcházet fatálním následkům a zachraňují životy. Vyšetření pigmentových skvrn a znamének bez výběru regulačního poplatku si v tento den nechalo vyšetřit 193 lidí. Kožní nádor melanom byl zjištěn v jednom případě a basaliom ve třech případech. Doporučení k odstranění aktivních pih a znamének obdrželo od primářky MUDr. Heleny Němcové 32 lidí. Pátý ročník odborné konference na téma: Co může ovlivnit ošetřovatelská péče se uskutečnil v zastupitelském sále Městského úřadu Ostrov. Konference byla s akreditací pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Nejvíce ohlasů měla přednáška na téma Právní odpovědnost při poskytování ošetřovatelské péče, se kterou vystoupila odborná asistentka Centra zdravotnického práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Mgr. Michaela Povolná. Odborná konference se setkala s mnoha pozitivními ohlasy, jak ze strany účastníků, tak i ze strany přednášejících. 11

12 Připravujeme v roce 2015 V lednu připravujeme setkání s triatlonistou Honzou Kubíčkem. Povídání o sportu a cestování vrcholového sportovce bude doprovázeno fotografiemi z jeho pobytu na Havaji, domácími sušenkami a havajskou kávou. Ačkoliv je datum akce Evropský den melanomu v kalendáři stanoven na květen, v ostrovské nemocnici, kde není kožní oddělení, se snažíme pacientům zprostředkovat možnost vyšetření znamének i mimo oficiální termín. Již druhý ročník připravujeme opět na září. V květnu nás čeká 2. ročník ostrovského Šikovného školáka pro žáky základních škol. Opět zapojíme Besip a policii a společně tak zpříjemníme školákům dopoledne pohybem a soutěžemi z oblasti zdravovědy a dopravních výchovy. V listopadu bude dokončena přestavba pavilonu B pro psychiatrické a rehabilitační centrum. Přestavba výrazně zlepší kvalitu péče psychiatrického oddělení, které je v Nemocnici Ostrov jediné v kraji. Co se týče rehabilitace, rozšíří se ambulantní část, přibude bazén a vodoléčba. Před koncem roku připravujeme již VI. ročník odborné konference Nemocnice Ostrov a zveme všechny zdravotníky na zajímavé přednášky. 12

13 Hledáte? vidíte Oční laserové centrum NEMOS MPC je akreditovaným pracovištěm s nejmodernějšími certifikovanými technologiemi v České republice. Realizované zákroky: Odstranění dioptrií laserem Operace šedého zákalu femtosekundovým laserem Operace zeleného zákalu Implantace nitroočních čoček Léčba sítnice Operace rohovky Estetické oční zákroky Areál Nemocnice Ostrov, U Nemocnice 1161, Ostrov

14 Oční laserové centrum NEMOS MPC je akreditovaným pracovištěm s nejmodernějšími certifikovanými technologiemi v České republice. Oční laserové centrum MPC (Medical private care) vzniklo jako další ze skupiny společností NEMOS Group. Rozvíjí dlouholetou tradici sokolovské a ostrovské oční chirurgie. V čele týmu specialistů stojí primář MUDr. Andrej Farkaš, oční chirurg s dlouholetou praxí a vysokým renomé v ČR i v zahraničí. Oční laserové centrum bylo založeno v dubnu 2014 a provádí chirurgické refrakční zákroky na nejmodernějším přístrojovém vybavení na světe. Původně bylo založení centra plánováno již v roce 2012, ale rozhodli jsme se počkat na výjimečnou technologii v laserové oční chirurgii, upřesňuje primář Andrej Farkaš. Na jaře, po nainstalování nejmodernější laserové sestavy v Evropě jsme začali operovat postupně desítky lidí laserem k odstranění šedého zákalu, tak i refrakčních laserů na rohovkách k odstranění dioptrií. Femtosekundový laser se nám osvědčil i při komplikovaných operacích na rohovkách, po transplantacích rohovek a i u rohovkových dystrofií. Jsme moc rádi, že daný koncept a myšlenku oční kliniky se nám postupně daří naplňovat, doplňuje primář. Laserová sestava nyní našla své zázemí v Nemocnici Ostrov na nově zrekonstruovaných sálech v 3. patře. Oční laserové centrum MPC zde provádí unikátní operace šedého zákalu nejmodernější laserovou technologií a odstranění téměř všech dioptrických vad excimerovým laserem. Daná kombinace laserů je nyní zcela ojedinělá jak v Evropě, tak na celém světě, protože obsahuje femtosekundový laser na operaci katarakty, tak na operaci refrakčních vad na rohovce, a to krátkozrakosti, dalekozrakosti a astigmatizmu. 14

15 Pro maximální kvalitu a bezpečnost oční operace je potřeba souhry špičkových lékařů s nejmodernější technikou. Jako jediní v České republice používáme kombinaci femtosekundového laseru Lens X a excimerového laseru EX 500, který odstraní 1 dioptrii za 1,4 vteřiny a je nejrychlejším laserem svého druhu na světě. Nyní náš tým disponuje dvěma chirurgy, třemi sálovými sestrami, jedním ošetřujícím lékařem a jednou hlavní sestrou. Následná péče probíhá ještě na očním oddělení, kde je celý tým specialistů na předoperační a pooperační péči, vysvětluje primář Andrej Farkaš. Kromě operací šedého zákalu a odstranění téměř všech dioptrických vad, provádí Oční laserové centrum MPC i plastické operace víček, implantace speciálních fakických nitroočních čoček, implantace multifokálních a trifokálních nitroočních čoček nebo transplantace rohovek. Snažíme se o vytvoření prostředí, které bude maximálně vyhovovat našim klientům v jejich požadavcích. Jsme vybaveni vyšetřovacími přístroji umožňujícími komplexní vyšetření oka včetně sítnice v den operace. Nabízíme termíny vyšetření i operací o víkendech či v pozdní odpoledne. Díky špičkovému vyšetřovacímu zařízení a sehranému týmu je možné provést vyšetření i operaci v jeden den, což šetří klientům čas, peníze a stres, doplňuje výčet dalších služeb primář Farkaš. Oční laserové centrum je členem Lionského centra v Karlových Varech, kde ve spolupráci s očním oddělením Nemocnice Sokolov podporuje screeningové vyšetření dětí a seniorů v celém kraji. Naším cílem je vybudování renomované oční kliniky, která bude stát na dlouholetých a spolehlivých základech sokolovského očního oddělení. Kliniky na světové úrovni se špičkovou kvalitou a příjemným personálem, popisuje budoucí plány primář Andrej Farkaš. 15

16 DOJEMNÝ PŘÍBĚH DVOU SESTER, KTERÝM JEJICH NEMOC PŘINESLA RADOSTNÉ SETKÁNÍ V NEMOCNICI OSTROV Sestry se tak po letech nečekaně setkaly a společně prožitá nemoc je opět sblížila. Neuvěřitelný příběh sester Hany a Marie je jako vystřižený z hollywoodského filmu. Obě sestry, Hana a Marie žily v Ústí nad Labem, ale léta spolu nemluvily a nevídaly se. Téměř ve stejný čas upadly do kómatu. Hana musela být okamžitě hospitalizována v únoru 2014, z důvodu dechového selhání v důsledku vážného zánětu plic. Marii postihla nečekaně mozková příhoda v březnu Primářka oddělení NIP v Nemocnici Ostrov MUDr. Ivana Jarošová, která se společně s kolegy o obě sestry starala, poznala jejich podobu. Rozhodla proto o sestěhování sester na jeden pokoj, kde se obě ženy z kómatu probraly. Sestry se tak po letech mohly nečekaně setkat, společně prožitá nemoc je zase sblížila a ihned se začaly podporovat v návratu do života. Neskutečné načasování událostí. Podle primáře psychiatrického oddělení MUDr. Václava Feruse nebylo po psychologické stránce setkání sester jednoduché: Byla to stresová situace, nelze to proto aplikovat pokaždé na všech. Nicméně u těchto žen to zafungovalo, spojoval je stejný problém a zřejmě pocítily možnost stmelení rodiny. Po propuštění z nemocnice se vrátily ke svým rodinám a pravidelně se navštěvovaly. Díky pomoci svých blízkých a také nadačnímu fondu RESTART se mohly vrátit do normálního života. Primářka MUDr. Ivana Jarošová poznala podobu obou pacientek a rozhodla o sestěhování na jeden pokoj, kde se obě ženy z kómatu probraly. 16

17 T Váš partner pro oblast IT WEBOVÉ STRÁNKY Tvoříme moderní a kvalitní webové stránky se zajímavým designem, zajišťujeme i webhosting. Máme vlastní redakční systém, který umožňuje uživateli aktualizovat obsah svých stránek. IT SPRÁVA SÍTÍ A POČÍTAČŮ Ideální řešení, jak si zajistit servis a správu vaší IT techniky na vysoké úrovni s minimálními náklady. Nabízíme konzultační audit vaší techniky zdarma. SOFTWAROVÉ PRODUKTY Jsme tu pro vás 24 hodin denně. Zabýváme se vývojem vlastních softwarových produktů a webových aplikací. Mezi naše produkty patří například manažersko-organizační software intranet NETMOS a rezervační systém. VELKOPLOŠNÁ LED OBRAZOVKA V KARLOVÝCH VARECH Umístěte vaší reklamu, která bude svítit, vidět a poutat pozornost vašich zákazníků. Grafiku vám zpracujeme. Stačí nás kontaktovat a zbytek zařídíme. Cena: od 1500 Kč/měsíc Lokace: OC Varyáda NEPROSAZUJEME ZISK ZA KAŽDOU CENU, MÁME ZÁJEM O DLOUHODOBOU PARTNERSKOU SPOLUPRÁCI. Pro členy věrnostního programu nabízíme slevu 15 % na naše služby.

18 ROK 2014 V NEMOCNICI SOKOLOV Stále se snažíme zlepšovat prostředí, zvyšovat komfort pro pacienty a rozsahem poskytovaných služeb vyjít vstříc našim klientům. Přinášíme vybrané události a novinky roku Celkem 75 hasičů, policistů a příslušníků vězeňské služby z celého kraje se zapsalo do registru dárců kostní dřeně. Na místě jim byly odebrány vzorky krve, na základě jejichž rozboru budou zájemci zařazeni do registru dárců kostní dřeně. Zájem o zápis do registru byl tak velký, že se musel uskutečnit místo transfúzní stanice v Nemocnici Sokolov v Hornickém domě v Sokolově. Dne se v transfúzní stanici Nemocnice Sokolov zaregistrovalo ještě 8 dalších dárců. Úspěšnou akci zorganizovali primářka transfúzní stanice Nemocnice Sokolov MUDr. Zuzana Fialová a velitel MP Sokolov Petr Kubis ve spolupráci s Městským úřadem v Sokolově proběhl v České republice Evropský den melanomu. Kožní ambulance Nemocnice Sokolov se do akce zapojila pod vedením primářky MUDr. Heleny Němcové již po desáté. Bezplatně byli vyšetření klienti s mateřskými znaménky i jinými útvary na kůži. Celkem bylo vyšetřeno 110 klientů, z toho u 11 bylo doporučeno chirurgické odstranění kožní léze. V rámci vyšetření byli klienti poučeni o sebevyšetřování kůže a ochraně kůže proti slunečnímu záření, které je stěžejním faktorem při vzniku maligního melanomu. Obdrželi také edukační materiály a vzorky ochranných krémů jsme otevřeli zrekonstruované pavilony D a G. V pavilonu D vzniklo moderní pracoviště s navazující ambulantní a lůžkovou částí rehabilitačního oddělení. Do pavilonu G bylo přestěhováno ředitelství nemocnice byla zahájena stavba parkovacího domu v Nemocnici Sokolov. Součástí parkovacího domu je i přístavba nového centrálního vstupu do nemocnice. Stavba svým významem výrazně přispěje ke zlepšení dostupnosti nemocnice a zvýší počet parkovacích míst na 130 vozidel. Investorem celé stavby je SUAS, které děkujeme za realizaci a finanční podporu tohoto projektu. Stavba bude ukončena v květnu jsme otevřeli zrekonstruované prostory v pavilonu C. Vznikly zde nové ambulantní prostory chirurgie, ortopedie, interního a neurologického oddělení. Do modernizovaných prostor se rovněž vrací pracoviště mamografie. Součástí prostor jsou i ambulance pohotovosti pro děti a dospělé. Budou zde umístěny interní a chirurgické poradny. Pro všechny ambulance je k dispozici moderně vybavený stacionář. Přínosem pro klienty je dostupnost ambulantních lékařů v jednom prostoru i při potřebě navštívit více ambulancí. Ambulance jsou moderně vybavené a jsou v blízkosti RDG pracoviště a laboratoře. 18

19 6. 6. jsme získali Cenu hejtmana Karlovarského kraje za projekt Revitalizace nemocnice v Sokolově, pavilon B, iktová JIP pořádalo rehabilitační oddělení I. společnou konferenci fyzioterapeutů, ergoterapeutů a zdravotních sester na téma Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě na rehabilitačním oddělení. Cévní mozkové příhody patří v České republice mezi jedny z nejčastějších příčin úmrtí a jsou nejčastější příčinou invalidity u lidí středního a vyššího věku. Vzhledem k těmto skutečnostem je zapotřebí pacientům nabídnout tu nejlepší péči specializovaných pracovišť. Rehabilitační oddělení Nemocnice Sokolov vzniklo v návaznosti na Iktové centrum, pod vedením primářky MUDr. Michaely Balatkové. Aktuálnost a důležitost tématu potvrdil velký zájem specialistů, sešli se ergoterapeuti, fyzioterapeuti, všeobecné sestry a desítka lékařů z nemocnic Sokolov, Ostrov a Karlovy Vary jsme ve spolupráci s BESIPem, FK Baníkem a HC Baníkem Sokolov uspořádali pro žáky 1. a 2. tříd základních škol sportovně-vzdělávací akci Šikovný školák se zaměřením na zdravovědu, dopravní značky, orientaci v silničním provozu a podporu nadačního fondu RESTART. Jednalo se o již od druhou akci tohoto druhu, kdy první se stejným názvem proběhla v partnerské Nemocnici Ostrov na jaře jsme zahájili provoz zrekonstruovaných ambulancí v pavilonu E. Po otevření nového ambulantního traktu v pavilonu C a revitalizaci iktového traktu v pavilonu B, tak byla dokončena další fáze rekonstrukce nemocnice. Jsou zde nové ambulance očního oddělení, ambulance gynekologie a provozovna Nemos Optik. Nově je zde i centrální recepce pro pavilon E. V Nemocnici Sokolov pokračují investiční akce Karlovarského kraje, a to rekonstrukcí anesteziologicko-resuscitačního oddělení a zateplením pavilonu B. V prvním nadzemním podlaží pavilonu dojde k přestavbě oddělení i části vstupní haly. Po rekonstrukci budou mít pacienti k dispozici 7 resuscitačních lůžek s nezbytným zázemím pro sestry a lékaře i novou přístrojovou techniku. Náklady na přestavbu oddělení ARO ve výši 17,9 milionů korun uhradí Karlovarský kraj ze svého rozpočtu, dalších téměř 18 milionů korun vloží kraj do kompletního zateplení pavilonu B včetně výměny oken a dveří. Po celou dobu rekonstrukce bude plně zachována funkčnost všech oddělení. Stavební úpravy oddělení ARO potrvají do konce února 2015, zateplení pavilonu B potrvá do září

20 Připravujeme v roce 2015 Začátkem roku se můžete těšit na povídání primáře soudního oddělení MUDr. Rudolfa Macháčka se zajímavými kazuistikami a příběhy. V polovině dubna otevřeme nové oční oddělení včetně zrekonstruovaných operačních sálů. Na konci února bude dokončena rekonstrukce anesteziologicko-resuscitačního oddělení. V červnu se můžete těšit na další Den záchranářů na Rolavě v Karlových Varech. V roce 2014 jsme návštěvníkům nabídli bezplatné vyšetření očí. Během necelých 4 hodin jsme vyšetřili na 200 dětí a u necelých 10 % z nich jsme diagnostikovali oční vadu. Program pro příští rok připravujeme. Na konci června bude dokončen parkovací dům a nový centrální vstup do Nemocnice Sokolov. 20

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 Petr Kocian IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 John D. Rockefeller (1839-1937) 2 Přínosy pro pacienty/zákazníky!!! 3 Zaměření: Oční mikrochirurgie 5 tisíc očních operací ročně 40 pracovníků Obrat (2010)

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Čekání na DUPV příběh pana P.P. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Autoři:Veronika

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty Obsah 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty O nadaci Nadaci Leontinka založil Jindřich Lukavský, majitel společnosti Eurolux lighting s.r.o. Nadace, jejímž cílem

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

AKTUALITY Z NEMOCNICE OSTROV

AKTUALITY Z NEMOCNICE OSTROV Únor 2014 AKTUALITY Z NEMOCNICE OSTROV Nemocnice Ostrov podala v prosinci 2013 na Ministerstvo zdravotnictví ČR žádost o udělení akreditace pro kvalifikační kurz Sanitář. Kurz je určen k získání odborné

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI VĚK TYP VYŠETŘENÍ POZN. od 19 let každé dva roky dvakrát ročně preventivní prohlídka u praktického lékaře vyšetření u zubního lékaře jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka ženy ve 30, ve 40,

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava je partnerem projektu realizovaného Moravskoslezským krajem Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Ošetřovatelská péče O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Části oka Oční koule =bulbus Bělima =scléra Rohovka=cornea Živnatka=uvea Čočka=lens Sítnice=retina Duhovka=iris Sklivec=corpus vitreum Přídatné

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

AKTUALITY Z NEMOCNICE OSTROV

AKTUALITY Z NEMOCNICE OSTROV AKTUALITY Z NEMOCNICE OSTROV PERSONALISTIKA V měsíci září posílí náš pracovní tým: MUDr. Kateřina Vrbková lékařka na interní oddělení Sylvie Dvořáčková zdravotní sestra na chirurgické oddělení Romana Hozáková

Více

Andělé bez křídel Výroční zpráva 2013

Andělé bez křídel Výroční zpráva 2013 Andělé bez křídel Výroční zpráva 2013 Andělé bez křídel jsou občanským sdružením, které vzniklo 21. března 2013 a soustředí se na pomoc hendikepovaným dětem a jejich rodinám. Vzniku předcházela dobrovolná

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

CONCIERGE Unique Concept

CONCIERGE Unique Concept CONCIERGE Unique Concept CONCIERGE UNIQUE CONCEPT Virtuální svět budoucnosti vypráví o životě bez starostí. CONCIERGE Unique Concept nabízí takový svět již nyní. Svět, ve kterém je na dosah vše, co si

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Informace o projektu ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Údaje o společnosti: MOBIDENT s.r.o. IČ: 02586517 DIČ: CZ02586517 Zápis do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze: oddíl C, vložka 221039 Kontaktní

Více

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI www.mzcr.cz www.centrumprevence.cz Tato informační příručka byla vydána Centrem prevence, o. s. za podpory Ministerstva zdravotnictví, k rozšíření povědomí o preventivních programech, na které máme nárok

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE ZPRÁVY Z KONFERENCE POCT přístroje MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou Rozšiřování kompetencí praktických lékařů znamená úspory i efektivnější léčbu Podpora moderních diagnostických

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

B. Braun Avitum Zlepšujeme nejen zdraví, ale i kvalitu života pacientů.

B. Braun Avitum Zlepšujeme nejen zdraví, ale i kvalitu života pacientů. B. Braun Avitum Zlepšujeme nejen zdraví, ale i kvalitu života pacientů. Onemocnění ledvin Renální insuficience (ledvinná nedostatečnost) může mít celou řadu příčin a také se projevovat širokým spektrem

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie 1. NÁZEV OBORU: Úrazová chirurgie 1.1. Číslo odbornosti dle vyhl. MZ č. 134/1998 Sb. - 503 2. CHARAKTERISTIKA OBORU 2.1. Úrazová chirurgie zajišťuje komplexní

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Slavkov u Brna. Domov s úsměvem. Centrum celostní péče nejen o dialyzované. Potřeby těla Bezpečí Potřeby duše Úcta a seberealizace Domov

Slavkov u Brna. Domov s úsměvem. Centrum celostní péče nejen o dialyzované. Potřeby těla Bezpečí Potřeby duše Úcta a seberealizace Domov Slavkov u Brna Domov s úsměvem Centrum celostní péče nejen o dialyzované Potřeby těla Bezpečí Potřeby duše Úcta a seberealizace Domov DŮSTOJNÉ STÁŘÍ znamená víc než jen zdravotní péči Poskytujeme komplexní

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví O B L A S T N Í N E M O C N I C E J I Č Í N a. s. Bolzanova ul. čp. 512, 506 43 J i č í n, tel. 582111, fax. 523514 Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace Nemocnice Na Františku, příspěvková organizace Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1, IČ: 00879444 Ceník výkonů a služeb nehrazených ZP a způsob jejich úhrady PPl llaat tnnoosst t cceenní ííkkuu oodd 2255...

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí Zdravotnictví I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená hlavním městem Prahou název počet lůžek obor Městská nemocnice následné péče, Praha 9 Vysočany 160 LDN následná péče Zřízená

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE

DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Editoři Ivan Herold Vladimír Černý Karel Cvachovec Pracovní skupina Karel Cvachovec

Více

Zajímavý koncentrát hojivých látek Co lékaři s krví provedou, že začne mít tak pozoruhodné. Zvětšit obrázek. Včera 8:00. z 5 7.1.

Zajímavý koncentrát hojivých látek Co lékaři s krví provedou, že začne mít tak pozoruhodné. Zvětšit obrázek. Včera 8:00. z 5 7.1. Nejprve to vypadalo na úžasný lék na artrózu. Lékaři píchali pacientům jejich krev, kterou upravili. Málokdo však věděl, že specialisté používají injekce i na léčbu tenisových loktů, poraněných kolen,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 213 PLATNÁ K 31. PROSINCI ROKU 213 Stránka 2 z 14 V Mostě dne 5.3.214 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

Jakub Šesták koordinátor DUPV

Jakub Šesták koordinátor DUPV Jakub Šesták koordinátor DUPV V roce 1983 se vyjádřil J-Cl Chevrolet z Ženevy o pacientech, dnes indikovaných k DUPV, citátem, The best thing for this poor fellow would be an early death. Nicméně v téže

Více

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Opravdu si myslíte, že máte zdravé ledviny? Bez preventivního vyšetření si nemůže být jistý vůbec nikdo. Brno, 6. března 2012: Už se stalo zvykem, že druhý čtvrtek

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. Resuscitační přístroje pro novorozence Nadační fond Děti na dlani pomáhá zlepšit zdravotní

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Informační řešení pro poskytování asistenční dohledové služby a telemedicíny

Informační řešení pro poskytování asistenční dohledové služby a telemedicíny Informační řešení pro poskytování asistenční dohledové služby a telemedicíny Jiří Potůček, Petr Koranda, Tomáš Korč Mediinspect 21. 2. 2013 Obsah prezentace Kdo jsme Technologické centrum, Školicí středisko,

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více