Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově."

Transkript

1 ZIMA 2014 revue Časopis skupiny NEMOS GROUP NEJSOU KOSTI JAKO KOSTI 20 let soudního lékařství v Sokolově Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově Běžkyně na lyžích Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě.

2 Obsah Nemos Group Dotace, které pomáhají rozvoji Dělat kvalitní personalistiku neznamená jen rychle administrovat Nadační fond RESTART Nemocnice Ostrov Rok 2014 v Nemocnici Ostrov Připravujeme v roce Oční laserové centrum NEMOS MPC Dojemný příběh dvou sester...16 Nemocnice Sokolov Rok 2014 v Nemocnici Sokolov Připravujeme v roce let soudního lékařství v Sokolově Nemos Ambulance Rok 2014 v NEMOS AMBULANCE Připravujeme v roce Zdravotní prevence v primární péči Rozhovory Petra Nováková - běžkyně na lyžích Dalibor Stach režisér, spisovatel a scénárista Jan Kubíček triatlonista...34 Sociální sítě Facebookové profily...36 Newslettery...37 Magazín NEMOS REVUE Vydání ZIMA 2014 Vydává NEMOS GROUP a.s. Za císařským mlýnem 1115/2 Praha 7 2

3 Úvodní slovo Vážení čtenáři, když jsem listoval v připravovaném vydání Revue naší skupiny NEMOS, které právě teď držíte v ruce, uvědomil jsem si, jak důležitý je důraz na detail. Maličkosti totiž dnes rozhodují o úspěchu či neúspěchu, o spokojenosti či nepohodě, o dobrém pocitu. Uvědomili jste si, jak příjemné je nyní vcházet do nemocnice v Ostrově? Myslím na čisté a upravené venkovní prostranství, nově i zrekonstruovaný hlavní vstup. S potěšením jsem již od řady návštěvníků slyšel, že mají pocit, že po procházce parkem vcházejí do letiště. Naproti tomu jsem si několikrát vyslechl, jak obtížné je zaparkovat u nemocnice v Sokolově a jak to komplikuje její návštěvu. Stavba parkovacího domu, kterou dokončíme v roce 2015, není rozhodně žádný detail, ale onou pomyslnou maličkostí, která vytváří spokojeného klienta, bude bezproblémový příjezd anebo třeba čekání v nově zrekonstruovaných ambulancích pavilónu E. Je skvělé mít nejmodernější laserový přístroj na oční operace, ale je třeba, aby o možnosti rychlé a účinné oční operace věděli i potenciální klienti. Pejsci v reklamě jsou milý detail, díky kterému se naše oční laserové centrum v Ostrově stalo známým a vyhledávaným a bude skvělým komplementem pro rekonstruované oční oddělení v Sokolově. Že jsou mezi tisícovkami ošetřených, léčených a uzdravených pacientů našich nemocnic i vrcholoví sportovci taktéž již dnes nikoho nepřekvapí, ale zajímavý detail, který dokresluje fakt, že kvalitní péči poskytujeme všem našim klientům bez rozdílu, je možnost potkat se v čekárně se špičkovými hokejisty či volejbalisty Karlových Varů či fotbalisty Sokolova. Do naší skupiny NEMOS patří i horské apartmány Engadin na Božím Daru. Všichni stálí návštěvníci, ale i ti, kteří přijedou lyžovat poprvé, budou překvapeni a potěšeni nejnovějším wellnes v Krušných horách. Jít si zaplavat a do sauny po celodenním lyžování je též příjemný detail z celého horského pobytu. Za celou skupinu NEMOS mohu zaručit, že důraz na detaily, ze kterých vznikají úspěšné celky, ani v budoucnu nepomine. Jistě i díky tomu budeme mít možnost navázat na úspěšně dokončené projekty a dotáhnout projekty rozpracované. Nejen o nich se dozvíte v naší nové NEMOS Revue. Příjemné čtení. Mgr. David Soukup, jednatel NEMOS GROUP 3

4 Dotace, které pomáhají rozvoji přilehlých pozemků nacházejících se v bezprostřední blízkosti areálu Nemocnice Ostrov. Tento chátrající objekt byl naposledy v provozu jako vojenský sklad lékařského materiálu a jeho využívání bylo ukončeno. V současné době je považován za brownfield a byl bezúplatně převeden státem na Nemocnici Ostrov za účelem dalšího využití pro rozvoj zdravotnictví v kraji. V objektu vznikne moderní lůžkové pracoviště psychiatrického výzkumu a rehabilitace, kdy plánované propojení těchto medicínských oborů představuje významný posun v komplexnosti poskytování lékařské péče v kraji. Modernizace bude spočívat jak ve stavebních úpravách, tak i v pořízení nového vybavení. Cílem projektu je výrazným způsobem zkvalitnit poskytování zdravotní péče v oblasti psychiatrie a rehabilitace jakožto oblastí, které se prolínají všemi medicínskými obory. Vznikem lůžkového pracoviště psychiatrického výzkumu a rehabilitace dojde k přesunu stávajících ambulantních a lůžkových částí předmětných oddělení do nových kapacitně lépe vyhovujících prostor, které umožní zavedení nových léčebných metod, zajistí včasnou a efektivnější lékařskou péči a budou znamenat výrazný posun v oblasti zajištění komplexnosti péče Ostrov Zdraví, obecně prospěšná společnost, je součástí skupiny Nemos Group. Do činnosti této organizace patří především snaha získávat dotační prostředky na rozvojové projekty společností skupiny Nemos. Mezi úspěšně realizované projekty patří komplexní rekonstrukce Centrálních operačních sálů v nemocnici Ostrov nebo například vybudování Sportparku u nemocnice v Ostrově. V roce 2014 získala společnost Ostrov Zdraví úspěšně dva dotační tituly, které je možné považovat za zásadní v rozvoji zejména nemocnic v Ostrově a v Sokolově, dovolte nám tedy, abychom Vám je stručně představili. PRACOVIŠTĚ PSYCHIATRICKÉHO VÝZKUMU A REHABILITACE Prvním projektem je vybudování pracoviště psychiatrického výzkumu a rehabilitace. V rámci projektu dojde k revitalizaci tzv. objektu B a pro klienty zdravotnického zařízení. Stávající oddělení psychiatrie, které bude do nového objektu přesunuto, je jediným nemocničním zařízením s ambulantní i lůžkovou částí v kraji. Nově zřízené oddělení rehabilitace bude z hlediska nabídky a komplexnosti služeb rovněž zařízením krajského významu, jelikož v Karlovarském kraji prozatím zdravotní péče v takto požadovaném standardu a kapacitě chybí. Díky projektu se podaří zajistit dostupnost péče (ve smyslu zkrácení 4

5 čekací doby) pro obyvatele Karlovarského kraje a některých přilehlých oblastí sousedních krajů (Ústeckého, Plzeňského) a rovněž držet krok s moderními trendy v těchto medicínských oborech, především propojení jejich jednotlivých segmentů směrem k celostní medicíně. Projekt je podporován jak Karlovarským krajem, tak i psychiatrickou odbornou veřejností. Celkově tak projekt přispěje ke zvýšení kvality života obyvatel města Ostrov, jeho spádového území, i území celého Karlovarského kraje. Je prokázáno, že zajištění zdravotnických služeb je jedním ze základních předpokladů pozitivní migrace obyvatelstva a z toho důvodu projekt významným způsobem přispěje ke stabilizaci obyvatelstva kraje. Projekt tak rovněž přispěje k tomu, že město Ostrov lépe naplní svoji funkci lokálního centra i rozvojového pólu pro širší region. MODERNIZACE PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ V NEMOCNICÍCH V OSTROVĚ A SOKOLOVĚ Sokolov. Projekt spočívá v modernizaci vybavení Nemocnice Sokolov a Nemocnice Ostrov, které nahradí stávající zastaralé a opotřebené. V rámci projektu dojde k nákupu 54 typů nových technologií ve zdravotnictví reprezentovaných 178 kusy moderního přístrojového vybavení, které bude umístěno na jednotlivá oddělení Nemocnice Sokolov a Nemocnice Ostrov. Nové přístrojové vybavení umožní využití nových technologií pro rychlejší, přesnější a šetrnější ošetření a diagnostiku pacientů. Cílem projektu je zvýšení kvality, bezpečnosti a dostupnosti poskytované lékařské péče v širokém spektru medicínských oborů zastoupených v obou nemocnicích zahrnutých do projektu. Realizace projektu umožní zvýšení hygienických standardů, zvýšení bezpečnosti při přesunech pacientů a komfortní manipulaci s nimi. Moderní přístrojové vybavení svou vyšší efektivitou a kratší dobou provedení operace zkrátí čekací doby u plánované operativy. Méně invazivní metody operativy prováděné moderními přístroji se také projeví zkrácením doby potřebné pro rehabilitaci pacienta, minimalizací pooperačních komplikací a dřívějším návratem pacientů do běžného rodinného a pracovního života s minimalizací dopadu na tyto oblasti. Rozšířena bude také nabídka tzv. jednodenní péče maximalizující výhody popsané výše. Moderní přístroje přinesou kvalitativní posun i v prevenci, diagnostice a terapii. Umožní tak dřívější stanovení konkrétnější diagnózy, což je u většiny zdravotních problémů klíč k úspěšné a efektivní léčbě, s minimalizací dopadu na pacienta jeho okolí a v neposlední řadě také s příznivými dopady na ekonomiku jeho léčby. Moderní přístroje umožní v rámci vyšetřovacích a operativních metod minimalizaci zásahů do integrity pacienta ať už přímo při operativních zákrocích tak také zvýšením komfortu ve formě snížení bolestivosti nebo menší expozici různých druhů energií a záření při vyšetření (například moderní RTG vyzařuje nižší dávky záření než zastaralé typy). Ing. Joža Lokajíček, ředitel Ostrov Zdraví o.p.s. Druhým úspěšným projektem realizovaným v roce 2014 je modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Ostrov a Nemocnice 5

6 Dělat kvalitní personalistiku neznamená jen rychle administrovat udržování a budování kultury společnosti. Klíčovým aspektem kultury je pro nás otevřená a korektní komunikace, individuální přístup jak ke klientům, tak k zaměstnancům, vzájemný respekt a důvěra. Již v roce 2013 začala společnost NEMOS GROUP implementovat nejnovější trendy v oblasti personální práce. Tím se začal měnit náhled na pojetí personalistiky v celé skupině - od personalisty administrátora kráčíme k budování silného partnerského vztahu mezi personalistou specialistou a vedoucím oddělení. Silný partner v personalistice podporuje jednotlivá oddělení v oblasti náboru kvalifikovaných zaměstnanců, plánování potřebných počtů zaměstnanců pro rozvoj jednotlivých oddělení i v oblasti efektivního řízení výkonu zaměstnanců. I v rámci personálního týmu je potřeba specializovat se, a proto již více než rok existují pozice personalisty pro lékaře a personalisty pro nelékařský personál. V roce 2014 jsme nadále posilovali kompetence týmu personalistů tak, abychom byli schopni dostát nárokům jednotlivých zaměstnanců a splnit vysokou laťku špičkové služby pro naše zaměstnance. Administrace k personalistice patří, ale věříme, že kvalitní personalistika není jen o administraci pracovních smluv. Náš cíl je dělat personalistiku tak, jak ji aplikují špičkové společnosti. Systém řízení výkonu zaměřujeme na výkon a kvalitu Nově zavedený systém odměňování se snaží jednoznačně provázat odměňování s kvalitou a výkonem dosahovaným jednotlivci. Uvědomujeme si, že systém odměňování je živým systémem, a tak se k němu budeme chovat. V roce 2015 proběhne revize funkčnosti systému tak, aby pomáhal v dosahování cílů jednotlivých oddělení. Řízení výkonu je jednou z priorit každého vedoucího pracovníka, a proto plánujeme podpořit tuto oblast také v rovině vzdělávání. Věnujeme se a budeme se věnovat vzdělávání středního manažerského týmu ve všech společnostech NEMOS GROUP. Hodnoty a kultura společnosti Hnacím motorem společnosti a jejího úspěchu jsou angažovaní zaměstnanci. Ti, kterým není lhostejný každodenní provoz, mají touhu neustále se zlepšovat a také zlepšovat vztahy a prostředí kolem sebe. Věříme, že neustálé hledání cesty k interním inovacím, podpora angažovanosti zaměstnanců a usilování o efektivní využívání všech zdrojů je cestou k budoucí prosperitě. Uvědomujeme si, že pro dosažení takového ambiciózního cíle je třeba klást důraz na citlivé 6

7 Spolupráce s NEMOS GROUP je cestou ke stabilní budoucnosti Nemocnice Ostrov i Nemocnice Sokolov nabízejí uplatnění širokému spektru odborníků lékařům i ošetřovatelskému personálu. Zaměstnání u nás znamená příležitost podílet se na ojedinělých projektech rozvoje v různých oborech. Nabízíme příjemné pracovní prostředí, do kterého neustále investujeme. Věnujeme pozornost vzdělávání personálu a i zde se promítá individuální přístup. Jednotlivá oddělení plánují vzdělávání zaměstnanců s podporou specialisty pro vzdělávání. Tím mimo jiné zajišťujeme možnost sledování průběhu vzdělávání, udržujeme zaměření vzdělávání směrem, který vyžaduje strategie společnosti, a můžeme efektivně podpořit dosahování vyšší kvalifikace v optimálním možném čase. Podporujeme vzdělávání zdravotnických profesí v regionu, poskytujeme praxe a spolupracujeme se středními školami i s fakultami v regionu. Nabízíme zázemí akreditovaných pracovišť, kde se všeobecné sestry, fyzioterapeuti i lékaři mohou vzdělávat pod odborným dohledem. Usilujeme o dosažení akreditací v těch oborech, které jsou perspektivní v našem regionu. Zaměstnanci mohou, napříč všemi společnostmi skupiny, využívat bohaté nabídky benefitů od sportovního vyžití v podobě volných vstupů na utkání HC Energie Karlovy Vary až po nabídku péče o zdraví a mentální pohodu (dentální hygiena, relaxační masáže, kosmetické a kadeřnické služby, solná jeskyně, plavání apod.). Díky své velikosti a spolupráci s našimi obchodními partnery umožňujeme zaměstnancům využití výhodných podmínek pro vedení účtů, umíme zprostředkovat služby právního charakteru, ale také umožňujeme čerpat výhody pro celé rodiny našich zaměstnanců slevy na vstupy do sportovních zařízeních v regionu, slevy do restaurací i slevy na vstupenky na kulturní akce. Veškeré benefity je možné čerpat celoročně. Pokud hledáte dlouhodobou budoucnost v oblasti kvalitní zdravotní péče a profesionální uplatnění s prostorem pro vlastní růst a rozvoj, pak společnost NEMOS GROUP může takovou budoucnost nabídnout. Miroslava Bžochová, personální ředitelka Nemocnice Ostrov a Nemocnice Sokolov 7

8 NADAČNÍ FOND RESTART Nadační fond Restart pod záštitou Nemocnice Ostrov nabízí pomoc lidem, kterým se po úrazu nebo po nemoci zásadně změnil život. Pomáháme k návratu do plnohodnotného života. Nadační fond RESTART by zřízen za účelem všestranné podpory a pomoci lidem s nejrůznějším onemocněním a jejich rodinám, bez rozdílu věku, potřeb, diagnózy. Usiluje o podporu a solidaritu veřejnosti, podílí se na vzdělávání odborníků a dalších osob pečujících o nemocné, po nemoci, s dlouhodobým nebo trvalým handicapem. Snaží se být podporou i v oblastech, které se staly pro žadatele v důsledku zdravotního problému neřešitelnými. Posláním a účelem nadačního fondu je materiální, sociální, kulturní, právní, zdravotní, psychologická a další podpora osobám s onemocněním, ale i zařízením, která o nemocné pečují. Misí nadačního fondu je pomoc lidem s jakýmkoli onemocněním, jejich léčbou a návratem do plnohodnotného života, a to prostřednictvím všech dostupných metod a postupů. Představujeme vám jeden z našich příběhů, kdy se díky NF RESTART mohla po dvou letech vrátit domů malá Sára. V létě roku 2012 měla tehdy čtyřletá Sára společně se svou maminkou dopravní nehodu. Byla transportována do Fakultní nemocnice v Motole v kritickém stavu na oddělení dětské ARO. Zde bylo diagnostikováno, mimo jiných poranění, i přerušení krční míchy, které zapříčinilo úplné ochrnutí-kvadruplegii a ztrátu dechové aktivity. Sára se probudila, ale bohužel zůstala plně závislá na dýchacím přístroji. Bylo to velice těžké období nejen pro malou Sáru, ale i pro celou její rodinu. Celá rodina malé Sáry bydlí totiž v okrese Česká Lípa a dojíždění do Prahy bylo pro všechny náročné. Během tohoto těžkého období byl NF RESTART s rodinou i malou Sárou v neustálém kontaktu. Když se zdravotní stav malé pacientky stabilizoval, začal NF RESTART společně s rodinou řešit Sářinu budoucnost a možnosti domácí péče. Sářina rodina podala žádost na zařazení malé slečny do programu DUPV (domácí umělé plicní ventilace). Tento program je výborný, ale časově velmi náročný, není výjimkou, že pacienti jsou odkázáni čekat na plicní ventilátor i řadu měsíců či let, což je pro pacienta i rodinu velmi stresová a zatěžující situace. NF Restart pomocí kontaktní pracovnice rodině postupně představoval všechny možnosti, jak o Sáru pečovat. Rodina od prvého okamžiku prováděla veškeré úkony k převzetí malé Sáry domů, do domácí péče. Začalo se s úpravou domu, kam se měla Sára vrátit. Odstraňovaly se všechny možné překážky a bariéry, aby se dalo projíždět se speciálním kočárkem a polohovacím lůžkem. Bylo nutné nainstalovat závěsný systém, který velice usnadní přesun ochrnutého člověka po celém bytě. Pomohli jsme rodině zkontaktovat OSSZ, kde bylo potřeba zažádat o Příspěvek na péči a další možné příspěvky na pomůcky v péči o postižené dítě. Zároveň jsme navštívili i obvodního pediatra Sáry, kterému bylo podrobně vysvětleno, jakou péči bude Sára ze strany pediatra potřebovat. K pravidelným výměnám tracheostomické kanyly bylo domluveno specializované pracoviště v Nemocnici Česká Lípa. 8

9 Největší problém ale bylo získání přístroje, který by doma za Sáru dýchal, domácího plicního ventilátoru. Přístroj, který přiděluje Ministerstvo zdravotnictví ČR volný nebyl a nikdo nedokázal rodině říci, kdy se uvolní. Proto jsme s rodinou začali shánět finanční prostředky na koupi vlastního ventilátoru. Vyřizování všech dokumentů, potvrzení a příspěvků trvalo několik, pro Sáru i rodinu, dlouhých měsíců. Byli jsme s fondem u první předvánoční návštěvy u Sáry doma, kde pro ni její blízcí připravili štědrovečerní večeři, krásný stromeček a spoustu dárků. Zajistili jsme sponzorsky zapůjčení domácího ventilátoru a ostatních důležitých pomůcek. Sára i její rodina byla moc šťastná Díky naší spolupráci fondu s Kontem Bariéry se povedlo během půl roku zajistit dostatečnou finanční částku na zakoupení domácího plicního ventilátoru. Sára si na svůj nový přístroj rychle a bez komplikací zvykla. Proto jsme letos v létě vyrazili na další, tentokráte několikadenní návštěvu domů. Vše probíhalo bez problémů a rodina péči o malou Sáru zvládala na jedničku. Teď už bylo jen potřeba dozařídit potřebná potvrzení např. na elektrický invalidní vozík, elektrickou odsávačku, koncentrátor kyslíku atd. Na tuto dobu se musela ještě Sára vrátit do nemocnice. Od října 2014 je Sára po dvou letech a několika měsících konečně propuštěna domů, avšak pouze díky pomoci privátních subjektů a našeho nadačního fondu. Rodina náročnou péči společnými silami zvládá na jedničku a malá bojovnice už v klidu usíná ve svém princeznovském pokojíčku a ne pod zářivkami na oddělení ARO, kde jí ze spánku ruší opakované pípání přístrojů, které pomáhají zachránit život ostatním, těžce nemocným dětem. Nadační fond Restart, mimo jiné, poskytuje rodinám pečujícím o své blízké v domácím prostředí non-stop telefonickou helplinku, kam se mohou kdykoliv obrátit pro radu, nebo se jen svěřit se svými problémy. Kamila Zikmundová, ředitelka nadačního fondu RESTART MUDr. Ivana Jarošová, primářka ARO, NIP Nemocnice Ostrov Pokud Vám život těchto lidí není lhostejný, můžete pomoci darováním kompenzačních pomůcek a spotřebního materiálu či poskytnutím finančního daru. Číslo účtu: /

10 ROK 2014 V NEMOCNICI OSTROV Uplynulý rok posunul Nemocnici Ostrov o velký kus dopředu. Představujeme vybrané události roku V průběhu měsíce ledna jsme zahájili zkušební provoz a následně od 1. února ostrý provoz psychiatrické infolinky. Záměrem zavedení této linky bylo zlepšení komunikace mezi klienty, podání informací o možnostech terapie, odpovědi na nejčastější otázky z terénu či informace o podmínkách přijetí na psychiatrické oddělení. Tato služba se osvědčila, zejména z pohledu kvality poskytování péče a rozšíření nabídky pro klienty. Závodili a zajišťovali jsme zdravotní dohled na osmém ročníku terénního triatlonu Xterra Ostrov Závodu se aktivně zúčastnili i někteří zaměstnanci Nemocnice Ostrov a Nemocnice Sokolov. Za výborné výkony blahopřejeme Kateřině Bauerové, Františkovi Koškovi, MUDr. Oldřichovi Vastlovi a MUDr. Markovi Kalendovi! OD 9. DUBNA zahájilo činnost Laserové oční centrum NEMOS MPC. Centrum provádí operace pomocí jedinečné laserové sestavy, ojedinělé jak v Evropě, tak na celém světě - nejmodernějším a nejrychlejším femtosekundovým laserem LenSx a excimerovým laserem WaveLight EX 500. Odpoledne plné zábavy pro děti s hokejisty HC Energie proběhlo první letní den ve Sportparku Nemocnice Ostrov. Nejen děti si na soutěžních stanovištích vyzkoušely například hod na branku, běh o berlích či rychlost střely. Nechyběl ani ukázkový trénink hokejistů. Na závěr si všichni s hráči HC Energie opekli u ohně buřta. Ve spolupráci s BESIPem jsme pořádali pro žáky 1. a 2. tříd základních škol sportovně-vzdělávací akci Šikovný školák se zaměřením na zdravovědu a orientaci v silničním provozu. Téměř 350 dětí si zasoutěžilo na deseti stanovištích sportovních či vědomostních. Školáčky vyzkoušela policistka ze znalosti dopravních značek, zdravotní sestřičky učily první pomoc, resuscitaci zraněného či obvázání rány. 10

11 Přestavbu pavilonu B pro psychiatrické a rehabilitační centrum jsme zahájili v letních měsících. Přestavba výrazně zlepší kvalitu péče psychiatrického oddělení, které je v Nemocnici Ostrov jediné v kraji. Co se týče rehabilitace, rozšíří se ambulantní část, přibude bazén a vodoléčba. Na dokončený pavilon se můžeme těšit na podzim příštího roku. Slavnostní otevření nového hlavního vstupu a ambulancí proběhlo za přítomnosti vedení nemocnice, starosty Ostrova a zástupců stavební firmy. Naplno se rozběhl provoz v nových moderních prostorách. Během rozsáhlé rekonstrukce byly vyměněny elektrické a topné rozvody, položena nová podlaha a instalováno nové osvětlení. Změna interiéru byla provedena kromě hlavního vstupu i v celém 1. nadzemním podlaží Nemocnice Ostrov. Náklady na rekonstrukci v plné výši financovala Nemocnice Ostrov, dodavatelem projektu a stavebních prací byla společnost JURICA, a.s. Chirurgické oddělení Nemocnice Ostrov je významným pracovištěm provádějícím operace štítnice. V srpnu byl na toto oddělení zakoupen rozvěrač k operacím štítné žlázy strumaretraktor MT Sattler německého výrobce. Využití rozvěrače při operacích štítné žlázy zvyšuje komfort operační skupiny snížením počtu asistujících lékařů, zlepšuje přehled v operačním poli a zvyšuje tak bezpečnost operací. Den melanomu i mimo oficiální termín proběhl Preventivní vyšetření a včasné odhalení nemoci pomáhají předcházet fatálním následkům a zachraňují životy. Vyšetření pigmentových skvrn a znamének bez výběru regulačního poplatku si v tento den nechalo vyšetřit 193 lidí. Kožní nádor melanom byl zjištěn v jednom případě a basaliom ve třech případech. Doporučení k odstranění aktivních pih a znamének obdrželo od primářky MUDr. Heleny Němcové 32 lidí. Pátý ročník odborné konference na téma: Co může ovlivnit ošetřovatelská péče se uskutečnil v zastupitelském sále Městského úřadu Ostrov. Konference byla s akreditací pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Nejvíce ohlasů měla přednáška na téma Právní odpovědnost při poskytování ošetřovatelské péče, se kterou vystoupila odborná asistentka Centra zdravotnického práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Mgr. Michaela Povolná. Odborná konference se setkala s mnoha pozitivními ohlasy, jak ze strany účastníků, tak i ze strany přednášejících. 11

12 Připravujeme v roce 2015 V lednu připravujeme setkání s triatlonistou Honzou Kubíčkem. Povídání o sportu a cestování vrcholového sportovce bude doprovázeno fotografiemi z jeho pobytu na Havaji, domácími sušenkami a havajskou kávou. Ačkoliv je datum akce Evropský den melanomu v kalendáři stanoven na květen, v ostrovské nemocnici, kde není kožní oddělení, se snažíme pacientům zprostředkovat možnost vyšetření znamének i mimo oficiální termín. Již druhý ročník připravujeme opět na září. V květnu nás čeká 2. ročník ostrovského Šikovného školáka pro žáky základních škol. Opět zapojíme Besip a policii a společně tak zpříjemníme školákům dopoledne pohybem a soutěžemi z oblasti zdravovědy a dopravních výchovy. V listopadu bude dokončena přestavba pavilonu B pro psychiatrické a rehabilitační centrum. Přestavba výrazně zlepší kvalitu péče psychiatrického oddělení, které je v Nemocnici Ostrov jediné v kraji. Co se týče rehabilitace, rozšíří se ambulantní část, přibude bazén a vodoléčba. Před koncem roku připravujeme již VI. ročník odborné konference Nemocnice Ostrov a zveme všechny zdravotníky na zajímavé přednášky. 12

13 Hledáte? vidíte Oční laserové centrum NEMOS MPC je akreditovaným pracovištěm s nejmodernějšími certifikovanými technologiemi v České republice. Realizované zákroky: Odstranění dioptrií laserem Operace šedého zákalu femtosekundovým laserem Operace zeleného zákalu Implantace nitroočních čoček Léčba sítnice Operace rohovky Estetické oční zákroky Areál Nemocnice Ostrov, U Nemocnice 1161, Ostrov

14 Oční laserové centrum NEMOS MPC je akreditovaným pracovištěm s nejmodernějšími certifikovanými technologiemi v České republice. Oční laserové centrum MPC (Medical private care) vzniklo jako další ze skupiny společností NEMOS Group. Rozvíjí dlouholetou tradici sokolovské a ostrovské oční chirurgie. V čele týmu specialistů stojí primář MUDr. Andrej Farkaš, oční chirurg s dlouholetou praxí a vysokým renomé v ČR i v zahraničí. Oční laserové centrum bylo založeno v dubnu 2014 a provádí chirurgické refrakční zákroky na nejmodernějším přístrojovém vybavení na světe. Původně bylo založení centra plánováno již v roce 2012, ale rozhodli jsme se počkat na výjimečnou technologii v laserové oční chirurgii, upřesňuje primář Andrej Farkaš. Na jaře, po nainstalování nejmodernější laserové sestavy v Evropě jsme začali operovat postupně desítky lidí laserem k odstranění šedého zákalu, tak i refrakčních laserů na rohovkách k odstranění dioptrií. Femtosekundový laser se nám osvědčil i při komplikovaných operacích na rohovkách, po transplantacích rohovek a i u rohovkových dystrofií. Jsme moc rádi, že daný koncept a myšlenku oční kliniky se nám postupně daří naplňovat, doplňuje primář. Laserová sestava nyní našla své zázemí v Nemocnici Ostrov na nově zrekonstruovaných sálech v 3. patře. Oční laserové centrum MPC zde provádí unikátní operace šedého zákalu nejmodernější laserovou technologií a odstranění téměř všech dioptrických vad excimerovým laserem. Daná kombinace laserů je nyní zcela ojedinělá jak v Evropě, tak na celém světě, protože obsahuje femtosekundový laser na operaci katarakty, tak na operaci refrakčních vad na rohovce, a to krátkozrakosti, dalekozrakosti a astigmatizmu. 14

15 Pro maximální kvalitu a bezpečnost oční operace je potřeba souhry špičkových lékařů s nejmodernější technikou. Jako jediní v České republice používáme kombinaci femtosekundového laseru Lens X a excimerového laseru EX 500, který odstraní 1 dioptrii za 1,4 vteřiny a je nejrychlejším laserem svého druhu na světě. Nyní náš tým disponuje dvěma chirurgy, třemi sálovými sestrami, jedním ošetřujícím lékařem a jednou hlavní sestrou. Následná péče probíhá ještě na očním oddělení, kde je celý tým specialistů na předoperační a pooperační péči, vysvětluje primář Andrej Farkaš. Kromě operací šedého zákalu a odstranění téměř všech dioptrických vad, provádí Oční laserové centrum MPC i plastické operace víček, implantace speciálních fakických nitroočních čoček, implantace multifokálních a trifokálních nitroočních čoček nebo transplantace rohovek. Snažíme se o vytvoření prostředí, které bude maximálně vyhovovat našim klientům v jejich požadavcích. Jsme vybaveni vyšetřovacími přístroji umožňujícími komplexní vyšetření oka včetně sítnice v den operace. Nabízíme termíny vyšetření i operací o víkendech či v pozdní odpoledne. Díky špičkovému vyšetřovacímu zařízení a sehranému týmu je možné provést vyšetření i operaci v jeden den, což šetří klientům čas, peníze a stres, doplňuje výčet dalších služeb primář Farkaš. Oční laserové centrum je členem Lionského centra v Karlových Varech, kde ve spolupráci s očním oddělením Nemocnice Sokolov podporuje screeningové vyšetření dětí a seniorů v celém kraji. Naším cílem je vybudování renomované oční kliniky, která bude stát na dlouholetých a spolehlivých základech sokolovského očního oddělení. Kliniky na světové úrovni se špičkovou kvalitou a příjemným personálem, popisuje budoucí plány primář Andrej Farkaš. 15

16 DOJEMNÝ PŘÍBĚH DVOU SESTER, KTERÝM JEJICH NEMOC PŘINESLA RADOSTNÉ SETKÁNÍ V NEMOCNICI OSTROV Sestry se tak po letech nečekaně setkaly a společně prožitá nemoc je opět sblížila. Neuvěřitelný příběh sester Hany a Marie je jako vystřižený z hollywoodského filmu. Obě sestry, Hana a Marie žily v Ústí nad Labem, ale léta spolu nemluvily a nevídaly se. Téměř ve stejný čas upadly do kómatu. Hana musela být okamžitě hospitalizována v únoru 2014, z důvodu dechového selhání v důsledku vážného zánětu plic. Marii postihla nečekaně mozková příhoda v březnu Primářka oddělení NIP v Nemocnici Ostrov MUDr. Ivana Jarošová, která se společně s kolegy o obě sestry starala, poznala jejich podobu. Rozhodla proto o sestěhování sester na jeden pokoj, kde se obě ženy z kómatu probraly. Sestry se tak po letech mohly nečekaně setkat, společně prožitá nemoc je zase sblížila a ihned se začaly podporovat v návratu do života. Neskutečné načasování událostí. Podle primáře psychiatrického oddělení MUDr. Václava Feruse nebylo po psychologické stránce setkání sester jednoduché: Byla to stresová situace, nelze to proto aplikovat pokaždé na všech. Nicméně u těchto žen to zafungovalo, spojoval je stejný problém a zřejmě pocítily možnost stmelení rodiny. Po propuštění z nemocnice se vrátily ke svým rodinám a pravidelně se navštěvovaly. Díky pomoci svých blízkých a také nadačnímu fondu RESTART se mohly vrátit do normálního života. Primářka MUDr. Ivana Jarošová poznala podobu obou pacientek a rozhodla o sestěhování na jeden pokoj, kde se obě ženy z kómatu probraly. 16

17 T Váš partner pro oblast IT WEBOVÉ STRÁNKY Tvoříme moderní a kvalitní webové stránky se zajímavým designem, zajišťujeme i webhosting. Máme vlastní redakční systém, který umožňuje uživateli aktualizovat obsah svých stránek. IT SPRÁVA SÍTÍ A POČÍTAČŮ Ideální řešení, jak si zajistit servis a správu vaší IT techniky na vysoké úrovni s minimálními náklady. Nabízíme konzultační audit vaší techniky zdarma. SOFTWAROVÉ PRODUKTY Jsme tu pro vás 24 hodin denně. Zabýváme se vývojem vlastních softwarových produktů a webových aplikací. Mezi naše produkty patří například manažersko-organizační software intranet NETMOS a rezervační systém. VELKOPLOŠNÁ LED OBRAZOVKA V KARLOVÝCH VARECH Umístěte vaší reklamu, která bude svítit, vidět a poutat pozornost vašich zákazníků. Grafiku vám zpracujeme. Stačí nás kontaktovat a zbytek zařídíme. Cena: od 1500 Kč/měsíc Lokace: OC Varyáda NEPROSAZUJEME ZISK ZA KAŽDOU CENU, MÁME ZÁJEM O DLOUHODOBOU PARTNERSKOU SPOLUPRÁCI. Pro členy věrnostního programu nabízíme slevu 15 % na naše služby.

18 ROK 2014 V NEMOCNICI SOKOLOV Stále se snažíme zlepšovat prostředí, zvyšovat komfort pro pacienty a rozsahem poskytovaných služeb vyjít vstříc našim klientům. Přinášíme vybrané události a novinky roku Celkem 75 hasičů, policistů a příslušníků vězeňské služby z celého kraje se zapsalo do registru dárců kostní dřeně. Na místě jim byly odebrány vzorky krve, na základě jejichž rozboru budou zájemci zařazeni do registru dárců kostní dřeně. Zájem o zápis do registru byl tak velký, že se musel uskutečnit místo transfúzní stanice v Nemocnici Sokolov v Hornickém domě v Sokolově. Dne se v transfúzní stanici Nemocnice Sokolov zaregistrovalo ještě 8 dalších dárců. Úspěšnou akci zorganizovali primářka transfúzní stanice Nemocnice Sokolov MUDr. Zuzana Fialová a velitel MP Sokolov Petr Kubis ve spolupráci s Městským úřadem v Sokolově proběhl v České republice Evropský den melanomu. Kožní ambulance Nemocnice Sokolov se do akce zapojila pod vedením primářky MUDr. Heleny Němcové již po desáté. Bezplatně byli vyšetření klienti s mateřskými znaménky i jinými útvary na kůži. Celkem bylo vyšetřeno 110 klientů, z toho u 11 bylo doporučeno chirurgické odstranění kožní léze. V rámci vyšetření byli klienti poučeni o sebevyšetřování kůže a ochraně kůže proti slunečnímu záření, které je stěžejním faktorem při vzniku maligního melanomu. Obdrželi také edukační materiály a vzorky ochranných krémů jsme otevřeli zrekonstruované pavilony D a G. V pavilonu D vzniklo moderní pracoviště s navazující ambulantní a lůžkovou částí rehabilitačního oddělení. Do pavilonu G bylo přestěhováno ředitelství nemocnice byla zahájena stavba parkovacího domu v Nemocnici Sokolov. Součástí parkovacího domu je i přístavba nového centrálního vstupu do nemocnice. Stavba svým významem výrazně přispěje ke zlepšení dostupnosti nemocnice a zvýší počet parkovacích míst na 130 vozidel. Investorem celé stavby je SUAS, které děkujeme za realizaci a finanční podporu tohoto projektu. Stavba bude ukončena v květnu jsme otevřeli zrekonstruované prostory v pavilonu C. Vznikly zde nové ambulantní prostory chirurgie, ortopedie, interního a neurologického oddělení. Do modernizovaných prostor se rovněž vrací pracoviště mamografie. Součástí prostor jsou i ambulance pohotovosti pro děti a dospělé. Budou zde umístěny interní a chirurgické poradny. Pro všechny ambulance je k dispozici moderně vybavený stacionář. Přínosem pro klienty je dostupnost ambulantních lékařů v jednom prostoru i při potřebě navštívit více ambulancí. Ambulance jsou moderně vybavené a jsou v blízkosti RDG pracoviště a laboratoře. 18

19 6. 6. jsme získali Cenu hejtmana Karlovarského kraje za projekt Revitalizace nemocnice v Sokolově, pavilon B, iktová JIP pořádalo rehabilitační oddělení I. společnou konferenci fyzioterapeutů, ergoterapeutů a zdravotních sester na téma Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě na rehabilitačním oddělení. Cévní mozkové příhody patří v České republice mezi jedny z nejčastějších příčin úmrtí a jsou nejčastější příčinou invalidity u lidí středního a vyššího věku. Vzhledem k těmto skutečnostem je zapotřebí pacientům nabídnout tu nejlepší péči specializovaných pracovišť. Rehabilitační oddělení Nemocnice Sokolov vzniklo v návaznosti na Iktové centrum, pod vedením primářky MUDr. Michaely Balatkové. Aktuálnost a důležitost tématu potvrdil velký zájem specialistů, sešli se ergoterapeuti, fyzioterapeuti, všeobecné sestry a desítka lékařů z nemocnic Sokolov, Ostrov a Karlovy Vary jsme ve spolupráci s BESIPem, FK Baníkem a HC Baníkem Sokolov uspořádali pro žáky 1. a 2. tříd základních škol sportovně-vzdělávací akci Šikovný školák se zaměřením na zdravovědu, dopravní značky, orientaci v silničním provozu a podporu nadačního fondu RESTART. Jednalo se o již od druhou akci tohoto druhu, kdy první se stejným názvem proběhla v partnerské Nemocnici Ostrov na jaře jsme zahájili provoz zrekonstruovaných ambulancí v pavilonu E. Po otevření nového ambulantního traktu v pavilonu C a revitalizaci iktového traktu v pavilonu B, tak byla dokončena další fáze rekonstrukce nemocnice. Jsou zde nové ambulance očního oddělení, ambulance gynekologie a provozovna Nemos Optik. Nově je zde i centrální recepce pro pavilon E. V Nemocnici Sokolov pokračují investiční akce Karlovarského kraje, a to rekonstrukcí anesteziologicko-resuscitačního oddělení a zateplením pavilonu B. V prvním nadzemním podlaží pavilonu dojde k přestavbě oddělení i části vstupní haly. Po rekonstrukci budou mít pacienti k dispozici 7 resuscitačních lůžek s nezbytným zázemím pro sestry a lékaře i novou přístrojovou techniku. Náklady na přestavbu oddělení ARO ve výši 17,9 milionů korun uhradí Karlovarský kraj ze svého rozpočtu, dalších téměř 18 milionů korun vloží kraj do kompletního zateplení pavilonu B včetně výměny oken a dveří. Po celou dobu rekonstrukce bude plně zachována funkčnost všech oddělení. Stavební úpravy oddělení ARO potrvají do konce února 2015, zateplení pavilonu B potrvá do září

20 Připravujeme v roce 2015 Začátkem roku se můžete těšit na povídání primáře soudního oddělení MUDr. Rudolfa Macháčka se zajímavými kazuistikami a příběhy. V polovině dubna otevřeme nové oční oddělení včetně zrekonstruovaných operačních sálů. Na konci února bude dokončena rekonstrukce anesteziologicko-resuscitačního oddělení. V červnu se můžete těšit na další Den záchranářů na Rolavě v Karlových Varech. V roce 2014 jsme návštěvníkům nabídli bezplatné vyšetření očí. Během necelých 4 hodin jsme vyšetřili na 200 dětí a u necelých 10 % z nich jsme diagnostikovali oční vadu. Program pro příští rok připravujeme. Na konci června bude dokončen parkovací dům a nový centrální vstup do Nemocnice Sokolov. 20

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře ROČNÍK XI / ČÍSLO 4 / DUBEN 2011 V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře Hodnotící komise, pod vedením ing. Simony Piperkové, náměstkyně primátora města Ostravy, se sešla na půdě nemocnice v úterý 31.

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

TANELI Táborské nemocniční listy

TANELI Táborské nemocniční listy ročník 10 / č.106 jaro 2013 Táborské nemocniční listy NEMOCNICE TÁBOR, a.s. PROMO AKCE v lékárnách str. 7-8 obsah Slovo předsedy představenstva 2 Medailonek primářky MUDr. Voldánové 3 Představuje se oddělení:

Více

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí.

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí. Ve čtvrtek 5. ledna dopoledne navštívil naši fakultní nemocnici premiér ing. Jiří Paroubek. Ve vstupní části Kliniky dětského lékařství jej ROČNÍK VIII. ČÍSLO 1 LEDEN 2006 Pfiedseda vlády nav tívil na

Více

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice 9 září 2014 Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice FNO v mobilu aneb Stáhněte si aplikaci Kompletní přehled pracovišť s podrobnou mapou areálu, poznámkový blok i seznam kontaktů na jednotlivá

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

NAŠE NEMOCNICE. < Dokončena revitalizace nemocničního parku. >strana 4) Příroda v nemocnici NOVINKA! Stránka s křížovkou o ceny strana 12)

NAŠE NEMOCNICE. < Dokončena revitalizace nemocničního parku. >strana 4) Příroda v nemocnici NOVINKA! Stránka s křížovkou o ceny strana 12) NAŠE NEMOCNICE 11/2014/občasník/zdarma strana 4] Příroda v nemocnici? Kalousové ušatí strana 11] Zateplení a výměna oken gynekologicko porodního a dětského pavilónu < Dokončena revitalizace nemocničního

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

jaro 2012 léto 2012 Anna K. a její Relativní čas OZP podporuje kampaň Anny K. na prevenci rakoviny prsu

jaro 2012 léto 2012 Anna K. a její Relativní čas OZP podporuje kampaň Anny K. na prevenci rakoviny prsu jaro 2012 léto 2012 Anna K. a její Relativní čas OZP podporuje kampaň Anny K. na prevenci rakoviny prsu 2 OBSAH Patero generálního ředitele OZP... 3 Relativní čas Anny K.... 4 VITAKARTA stále lepší...

Více

Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším

Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším ČESKÉ 3/2010 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším Generální ředitel Jiří Tregler: Čeká nás více práce za méně peněz Vězňové pomáhali při povodních

Více

Dnes už mě jen tak něco nerozhodí Radim Fiala. 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči

Dnes už mě jen tak něco nerozhodí Radim Fiala. 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny LÉTO 2012 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči 14 Dovolená se blíží, cestujte pojištěni 26 Klimakterium

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2005... 4 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 5 ZDRAVÍ MLADÝCH... 16 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ... 18 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ... 24 PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

Mám důvěru v život, v to, že všechno je, jak má být Jan Potměšil

Mám důvěru v život, v to, že všechno je, jak má být Jan Potměšil Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny JARO 2011 4 Za zdravotní péči jsme loni uhradili přes 140 miliard korun, říká ředitel VZP 10 Pečujte o své zdraví, my vás odměníme 14 Na téma drogy: Jde o experiment,

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM

STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM PŘEDSTAVUJEME: REKONSTRUOVANOU KLINIKU V OSTRAVĚ ZDARMA ČÍSLO 02/2011 WWW.LEXUM.CZ STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM TÉMA: KERATOKONUS DOC. MUDR. ANTONÍN PAŘÍZEK, CSC.: Oční operace jsem

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 2009 Zimní sportovní hry Pustevny 2009 Kapitálové životní pojištění HARMONIE Nejúspěšnější pojišťovnou v anketě makléřů Pojišťovna

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. O PROJEKTU...

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více