Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově."

Transkript

1 ZIMA 2014 revue Časopis skupiny NEMOS GROUP NEJSOU KOSTI JAKO KOSTI 20 let soudního lékařství v Sokolově Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově Běžkyně na lyžích Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě.

2 Obsah Nemos Group Dotace, které pomáhají rozvoji Dělat kvalitní personalistiku neznamená jen rychle administrovat Nadační fond RESTART Nemocnice Ostrov Rok 2014 v Nemocnici Ostrov Připravujeme v roce Oční laserové centrum NEMOS MPC Dojemný příběh dvou sester...16 Nemocnice Sokolov Rok 2014 v Nemocnici Sokolov Připravujeme v roce let soudního lékařství v Sokolově Nemos Ambulance Rok 2014 v NEMOS AMBULANCE Připravujeme v roce Zdravotní prevence v primární péči Rozhovory Petra Nováková - běžkyně na lyžích Dalibor Stach režisér, spisovatel a scénárista Jan Kubíček triatlonista...34 Sociální sítě Facebookové profily...36 Newslettery...37 Magazín NEMOS REVUE Vydání ZIMA 2014 Vydává NEMOS GROUP a.s. Za císařským mlýnem 1115/2 Praha 7 2

3 Úvodní slovo Vážení čtenáři, když jsem listoval v připravovaném vydání Revue naší skupiny NEMOS, které právě teď držíte v ruce, uvědomil jsem si, jak důležitý je důraz na detail. Maličkosti totiž dnes rozhodují o úspěchu či neúspěchu, o spokojenosti či nepohodě, o dobrém pocitu. Uvědomili jste si, jak příjemné je nyní vcházet do nemocnice v Ostrově? Myslím na čisté a upravené venkovní prostranství, nově i zrekonstruovaný hlavní vstup. S potěšením jsem již od řady návštěvníků slyšel, že mají pocit, že po procházce parkem vcházejí do letiště. Naproti tomu jsem si několikrát vyslechl, jak obtížné je zaparkovat u nemocnice v Sokolově a jak to komplikuje její návštěvu. Stavba parkovacího domu, kterou dokončíme v roce 2015, není rozhodně žádný detail, ale onou pomyslnou maličkostí, která vytváří spokojeného klienta, bude bezproblémový příjezd anebo třeba čekání v nově zrekonstruovaných ambulancích pavilónu E. Je skvělé mít nejmodernější laserový přístroj na oční operace, ale je třeba, aby o možnosti rychlé a účinné oční operace věděli i potenciální klienti. Pejsci v reklamě jsou milý detail, díky kterému se naše oční laserové centrum v Ostrově stalo známým a vyhledávaným a bude skvělým komplementem pro rekonstruované oční oddělení v Sokolově. Že jsou mezi tisícovkami ošetřených, léčených a uzdravených pacientů našich nemocnic i vrcholoví sportovci taktéž již dnes nikoho nepřekvapí, ale zajímavý detail, který dokresluje fakt, že kvalitní péči poskytujeme všem našim klientům bez rozdílu, je možnost potkat se v čekárně se špičkovými hokejisty či volejbalisty Karlových Varů či fotbalisty Sokolova. Do naší skupiny NEMOS patří i horské apartmány Engadin na Božím Daru. Všichni stálí návštěvníci, ale i ti, kteří přijedou lyžovat poprvé, budou překvapeni a potěšeni nejnovějším wellnes v Krušných horách. Jít si zaplavat a do sauny po celodenním lyžování je též příjemný detail z celého horského pobytu. Za celou skupinu NEMOS mohu zaručit, že důraz na detaily, ze kterých vznikají úspěšné celky, ani v budoucnu nepomine. Jistě i díky tomu budeme mít možnost navázat na úspěšně dokončené projekty a dotáhnout projekty rozpracované. Nejen o nich se dozvíte v naší nové NEMOS Revue. Příjemné čtení. Mgr. David Soukup, jednatel NEMOS GROUP 3

4 Dotace, které pomáhají rozvoji přilehlých pozemků nacházejících se v bezprostřední blízkosti areálu Nemocnice Ostrov. Tento chátrající objekt byl naposledy v provozu jako vojenský sklad lékařského materiálu a jeho využívání bylo ukončeno. V současné době je považován za brownfield a byl bezúplatně převeden státem na Nemocnici Ostrov za účelem dalšího využití pro rozvoj zdravotnictví v kraji. V objektu vznikne moderní lůžkové pracoviště psychiatrického výzkumu a rehabilitace, kdy plánované propojení těchto medicínských oborů představuje významný posun v komplexnosti poskytování lékařské péče v kraji. Modernizace bude spočívat jak ve stavebních úpravách, tak i v pořízení nového vybavení. Cílem projektu je výrazným způsobem zkvalitnit poskytování zdravotní péče v oblasti psychiatrie a rehabilitace jakožto oblastí, které se prolínají všemi medicínskými obory. Vznikem lůžkového pracoviště psychiatrického výzkumu a rehabilitace dojde k přesunu stávajících ambulantních a lůžkových částí předmětných oddělení do nových kapacitně lépe vyhovujících prostor, které umožní zavedení nových léčebných metod, zajistí včasnou a efektivnější lékařskou péči a budou znamenat výrazný posun v oblasti zajištění komplexnosti péče Ostrov Zdraví, obecně prospěšná společnost, je součástí skupiny Nemos Group. Do činnosti této organizace patří především snaha získávat dotační prostředky na rozvojové projekty společností skupiny Nemos. Mezi úspěšně realizované projekty patří komplexní rekonstrukce Centrálních operačních sálů v nemocnici Ostrov nebo například vybudování Sportparku u nemocnice v Ostrově. V roce 2014 získala společnost Ostrov Zdraví úspěšně dva dotační tituly, které je možné považovat za zásadní v rozvoji zejména nemocnic v Ostrově a v Sokolově, dovolte nám tedy, abychom Vám je stručně představili. PRACOVIŠTĚ PSYCHIATRICKÉHO VÝZKUMU A REHABILITACE Prvním projektem je vybudování pracoviště psychiatrického výzkumu a rehabilitace. V rámci projektu dojde k revitalizaci tzv. objektu B a pro klienty zdravotnického zařízení. Stávající oddělení psychiatrie, které bude do nového objektu přesunuto, je jediným nemocničním zařízením s ambulantní i lůžkovou částí v kraji. Nově zřízené oddělení rehabilitace bude z hlediska nabídky a komplexnosti služeb rovněž zařízením krajského významu, jelikož v Karlovarském kraji prozatím zdravotní péče v takto požadovaném standardu a kapacitě chybí. Díky projektu se podaří zajistit dostupnost péče (ve smyslu zkrácení 4

5 čekací doby) pro obyvatele Karlovarského kraje a některých přilehlých oblastí sousedních krajů (Ústeckého, Plzeňského) a rovněž držet krok s moderními trendy v těchto medicínských oborech, především propojení jejich jednotlivých segmentů směrem k celostní medicíně. Projekt je podporován jak Karlovarským krajem, tak i psychiatrickou odbornou veřejností. Celkově tak projekt přispěje ke zvýšení kvality života obyvatel města Ostrov, jeho spádového území, i území celého Karlovarského kraje. Je prokázáno, že zajištění zdravotnických služeb je jedním ze základních předpokladů pozitivní migrace obyvatelstva a z toho důvodu projekt významným způsobem přispěje ke stabilizaci obyvatelstva kraje. Projekt tak rovněž přispěje k tomu, že město Ostrov lépe naplní svoji funkci lokálního centra i rozvojového pólu pro širší region. MODERNIZACE PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ V NEMOCNICÍCH V OSTROVĚ A SOKOLOVĚ Sokolov. Projekt spočívá v modernizaci vybavení Nemocnice Sokolov a Nemocnice Ostrov, které nahradí stávající zastaralé a opotřebené. V rámci projektu dojde k nákupu 54 typů nových technologií ve zdravotnictví reprezentovaných 178 kusy moderního přístrojového vybavení, které bude umístěno na jednotlivá oddělení Nemocnice Sokolov a Nemocnice Ostrov. Nové přístrojové vybavení umožní využití nových technologií pro rychlejší, přesnější a šetrnější ošetření a diagnostiku pacientů. Cílem projektu je zvýšení kvality, bezpečnosti a dostupnosti poskytované lékařské péče v širokém spektru medicínských oborů zastoupených v obou nemocnicích zahrnutých do projektu. Realizace projektu umožní zvýšení hygienických standardů, zvýšení bezpečnosti při přesunech pacientů a komfortní manipulaci s nimi. Moderní přístrojové vybavení svou vyšší efektivitou a kratší dobou provedení operace zkrátí čekací doby u plánované operativy. Méně invazivní metody operativy prováděné moderními přístroji se také projeví zkrácením doby potřebné pro rehabilitaci pacienta, minimalizací pooperačních komplikací a dřívějším návratem pacientů do běžného rodinného a pracovního života s minimalizací dopadu na tyto oblasti. Rozšířena bude také nabídka tzv. jednodenní péče maximalizující výhody popsané výše. Moderní přístroje přinesou kvalitativní posun i v prevenci, diagnostice a terapii. Umožní tak dřívější stanovení konkrétnější diagnózy, což je u většiny zdravotních problémů klíč k úspěšné a efektivní léčbě, s minimalizací dopadu na pacienta jeho okolí a v neposlední řadě také s příznivými dopady na ekonomiku jeho léčby. Moderní přístroje umožní v rámci vyšetřovacích a operativních metod minimalizaci zásahů do integrity pacienta ať už přímo při operativních zákrocích tak také zvýšením komfortu ve formě snížení bolestivosti nebo menší expozici různých druhů energií a záření při vyšetření (například moderní RTG vyzařuje nižší dávky záření než zastaralé typy). Ing. Joža Lokajíček, ředitel Ostrov Zdraví o.p.s. Druhým úspěšným projektem realizovaným v roce 2014 je modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Ostrov a Nemocnice 5

6 Dělat kvalitní personalistiku neznamená jen rychle administrovat udržování a budování kultury společnosti. Klíčovým aspektem kultury je pro nás otevřená a korektní komunikace, individuální přístup jak ke klientům, tak k zaměstnancům, vzájemný respekt a důvěra. Již v roce 2013 začala společnost NEMOS GROUP implementovat nejnovější trendy v oblasti personální práce. Tím se začal měnit náhled na pojetí personalistiky v celé skupině - od personalisty administrátora kráčíme k budování silného partnerského vztahu mezi personalistou specialistou a vedoucím oddělení. Silný partner v personalistice podporuje jednotlivá oddělení v oblasti náboru kvalifikovaných zaměstnanců, plánování potřebných počtů zaměstnanců pro rozvoj jednotlivých oddělení i v oblasti efektivního řízení výkonu zaměstnanců. I v rámci personálního týmu je potřeba specializovat se, a proto již více než rok existují pozice personalisty pro lékaře a personalisty pro nelékařský personál. V roce 2014 jsme nadále posilovali kompetence týmu personalistů tak, abychom byli schopni dostát nárokům jednotlivých zaměstnanců a splnit vysokou laťku špičkové služby pro naše zaměstnance. Administrace k personalistice patří, ale věříme, že kvalitní personalistika není jen o administraci pracovních smluv. Náš cíl je dělat personalistiku tak, jak ji aplikují špičkové společnosti. Systém řízení výkonu zaměřujeme na výkon a kvalitu Nově zavedený systém odměňování se snaží jednoznačně provázat odměňování s kvalitou a výkonem dosahovaným jednotlivci. Uvědomujeme si, že systém odměňování je živým systémem, a tak se k němu budeme chovat. V roce 2015 proběhne revize funkčnosti systému tak, aby pomáhal v dosahování cílů jednotlivých oddělení. Řízení výkonu je jednou z priorit každého vedoucího pracovníka, a proto plánujeme podpořit tuto oblast také v rovině vzdělávání. Věnujeme se a budeme se věnovat vzdělávání středního manažerského týmu ve všech společnostech NEMOS GROUP. Hodnoty a kultura společnosti Hnacím motorem společnosti a jejího úspěchu jsou angažovaní zaměstnanci. Ti, kterým není lhostejný každodenní provoz, mají touhu neustále se zlepšovat a také zlepšovat vztahy a prostředí kolem sebe. Věříme, že neustálé hledání cesty k interním inovacím, podpora angažovanosti zaměstnanců a usilování o efektivní využívání všech zdrojů je cestou k budoucí prosperitě. Uvědomujeme si, že pro dosažení takového ambiciózního cíle je třeba klást důraz na citlivé 6

7 Spolupráce s NEMOS GROUP je cestou ke stabilní budoucnosti Nemocnice Ostrov i Nemocnice Sokolov nabízejí uplatnění širokému spektru odborníků lékařům i ošetřovatelskému personálu. Zaměstnání u nás znamená příležitost podílet se na ojedinělých projektech rozvoje v různých oborech. Nabízíme příjemné pracovní prostředí, do kterého neustále investujeme. Věnujeme pozornost vzdělávání personálu a i zde se promítá individuální přístup. Jednotlivá oddělení plánují vzdělávání zaměstnanců s podporou specialisty pro vzdělávání. Tím mimo jiné zajišťujeme možnost sledování průběhu vzdělávání, udržujeme zaměření vzdělávání směrem, který vyžaduje strategie společnosti, a můžeme efektivně podpořit dosahování vyšší kvalifikace v optimálním možném čase. Podporujeme vzdělávání zdravotnických profesí v regionu, poskytujeme praxe a spolupracujeme se středními školami i s fakultami v regionu. Nabízíme zázemí akreditovaných pracovišť, kde se všeobecné sestry, fyzioterapeuti i lékaři mohou vzdělávat pod odborným dohledem. Usilujeme o dosažení akreditací v těch oborech, které jsou perspektivní v našem regionu. Zaměstnanci mohou, napříč všemi společnostmi skupiny, využívat bohaté nabídky benefitů od sportovního vyžití v podobě volných vstupů na utkání HC Energie Karlovy Vary až po nabídku péče o zdraví a mentální pohodu (dentální hygiena, relaxační masáže, kosmetické a kadeřnické služby, solná jeskyně, plavání apod.). Díky své velikosti a spolupráci s našimi obchodními partnery umožňujeme zaměstnancům využití výhodných podmínek pro vedení účtů, umíme zprostředkovat služby právního charakteru, ale také umožňujeme čerpat výhody pro celé rodiny našich zaměstnanců slevy na vstupy do sportovních zařízeních v regionu, slevy do restaurací i slevy na vstupenky na kulturní akce. Veškeré benefity je možné čerpat celoročně. Pokud hledáte dlouhodobou budoucnost v oblasti kvalitní zdravotní péče a profesionální uplatnění s prostorem pro vlastní růst a rozvoj, pak společnost NEMOS GROUP může takovou budoucnost nabídnout. Miroslava Bžochová, personální ředitelka Nemocnice Ostrov a Nemocnice Sokolov 7

8 NADAČNÍ FOND RESTART Nadační fond Restart pod záštitou Nemocnice Ostrov nabízí pomoc lidem, kterým se po úrazu nebo po nemoci zásadně změnil život. Pomáháme k návratu do plnohodnotného života. Nadační fond RESTART by zřízen za účelem všestranné podpory a pomoci lidem s nejrůznějším onemocněním a jejich rodinám, bez rozdílu věku, potřeb, diagnózy. Usiluje o podporu a solidaritu veřejnosti, podílí se na vzdělávání odborníků a dalších osob pečujících o nemocné, po nemoci, s dlouhodobým nebo trvalým handicapem. Snaží se být podporou i v oblastech, které se staly pro žadatele v důsledku zdravotního problému neřešitelnými. Posláním a účelem nadačního fondu je materiální, sociální, kulturní, právní, zdravotní, psychologická a další podpora osobám s onemocněním, ale i zařízením, která o nemocné pečují. Misí nadačního fondu je pomoc lidem s jakýmkoli onemocněním, jejich léčbou a návratem do plnohodnotného života, a to prostřednictvím všech dostupných metod a postupů. Představujeme vám jeden z našich příběhů, kdy se díky NF RESTART mohla po dvou letech vrátit domů malá Sára. V létě roku 2012 měla tehdy čtyřletá Sára společně se svou maminkou dopravní nehodu. Byla transportována do Fakultní nemocnice v Motole v kritickém stavu na oddělení dětské ARO. Zde bylo diagnostikováno, mimo jiných poranění, i přerušení krční míchy, které zapříčinilo úplné ochrnutí-kvadruplegii a ztrátu dechové aktivity. Sára se probudila, ale bohužel zůstala plně závislá na dýchacím přístroji. Bylo to velice těžké období nejen pro malou Sáru, ale i pro celou její rodinu. Celá rodina malé Sáry bydlí totiž v okrese Česká Lípa a dojíždění do Prahy bylo pro všechny náročné. Během tohoto těžkého období byl NF RESTART s rodinou i malou Sárou v neustálém kontaktu. Když se zdravotní stav malé pacientky stabilizoval, začal NF RESTART společně s rodinou řešit Sářinu budoucnost a možnosti domácí péče. Sářina rodina podala žádost na zařazení malé slečny do programu DUPV (domácí umělé plicní ventilace). Tento program je výborný, ale časově velmi náročný, není výjimkou, že pacienti jsou odkázáni čekat na plicní ventilátor i řadu měsíců či let, což je pro pacienta i rodinu velmi stresová a zatěžující situace. NF Restart pomocí kontaktní pracovnice rodině postupně představoval všechny možnosti, jak o Sáru pečovat. Rodina od prvého okamžiku prováděla veškeré úkony k převzetí malé Sáry domů, do domácí péče. Začalo se s úpravou domu, kam se měla Sára vrátit. Odstraňovaly se všechny možné překážky a bariéry, aby se dalo projíždět se speciálním kočárkem a polohovacím lůžkem. Bylo nutné nainstalovat závěsný systém, který velice usnadní přesun ochrnutého člověka po celém bytě. Pomohli jsme rodině zkontaktovat OSSZ, kde bylo potřeba zažádat o Příspěvek na péči a další možné příspěvky na pomůcky v péči o postižené dítě. Zároveň jsme navštívili i obvodního pediatra Sáry, kterému bylo podrobně vysvětleno, jakou péči bude Sára ze strany pediatra potřebovat. K pravidelným výměnám tracheostomické kanyly bylo domluveno specializované pracoviště v Nemocnici Česká Lípa. 8

9 Největší problém ale bylo získání přístroje, který by doma za Sáru dýchal, domácího plicního ventilátoru. Přístroj, který přiděluje Ministerstvo zdravotnictví ČR volný nebyl a nikdo nedokázal rodině říci, kdy se uvolní. Proto jsme s rodinou začali shánět finanční prostředky na koupi vlastního ventilátoru. Vyřizování všech dokumentů, potvrzení a příspěvků trvalo několik, pro Sáru i rodinu, dlouhých měsíců. Byli jsme s fondem u první předvánoční návštěvy u Sáry doma, kde pro ni její blízcí připravili štědrovečerní večeři, krásný stromeček a spoustu dárků. Zajistili jsme sponzorsky zapůjčení domácího ventilátoru a ostatních důležitých pomůcek. Sára i její rodina byla moc šťastná Díky naší spolupráci fondu s Kontem Bariéry se povedlo během půl roku zajistit dostatečnou finanční částku na zakoupení domácího plicního ventilátoru. Sára si na svůj nový přístroj rychle a bez komplikací zvykla. Proto jsme letos v létě vyrazili na další, tentokráte několikadenní návštěvu domů. Vše probíhalo bez problémů a rodina péči o malou Sáru zvládala na jedničku. Teď už bylo jen potřeba dozařídit potřebná potvrzení např. na elektrický invalidní vozík, elektrickou odsávačku, koncentrátor kyslíku atd. Na tuto dobu se musela ještě Sára vrátit do nemocnice. Od října 2014 je Sára po dvou letech a několika měsících konečně propuštěna domů, avšak pouze díky pomoci privátních subjektů a našeho nadačního fondu. Rodina náročnou péči společnými silami zvládá na jedničku a malá bojovnice už v klidu usíná ve svém princeznovském pokojíčku a ne pod zářivkami na oddělení ARO, kde jí ze spánku ruší opakované pípání přístrojů, které pomáhají zachránit život ostatním, těžce nemocným dětem. Nadační fond Restart, mimo jiné, poskytuje rodinám pečujícím o své blízké v domácím prostředí non-stop telefonickou helplinku, kam se mohou kdykoliv obrátit pro radu, nebo se jen svěřit se svými problémy. Kamila Zikmundová, ředitelka nadačního fondu RESTART MUDr. Ivana Jarošová, primářka ARO, NIP Nemocnice Ostrov Pokud Vám život těchto lidí není lhostejný, můžete pomoci darováním kompenzačních pomůcek a spotřebního materiálu či poskytnutím finančního daru. Číslo účtu: /

10 ROK 2014 V NEMOCNICI OSTROV Uplynulý rok posunul Nemocnici Ostrov o velký kus dopředu. Představujeme vybrané události roku V průběhu měsíce ledna jsme zahájili zkušební provoz a následně od 1. února ostrý provoz psychiatrické infolinky. Záměrem zavedení této linky bylo zlepšení komunikace mezi klienty, podání informací o možnostech terapie, odpovědi na nejčastější otázky z terénu či informace o podmínkách přijetí na psychiatrické oddělení. Tato služba se osvědčila, zejména z pohledu kvality poskytování péče a rozšíření nabídky pro klienty. Závodili a zajišťovali jsme zdravotní dohled na osmém ročníku terénního triatlonu Xterra Ostrov Závodu se aktivně zúčastnili i někteří zaměstnanci Nemocnice Ostrov a Nemocnice Sokolov. Za výborné výkony blahopřejeme Kateřině Bauerové, Františkovi Koškovi, MUDr. Oldřichovi Vastlovi a MUDr. Markovi Kalendovi! OD 9. DUBNA zahájilo činnost Laserové oční centrum NEMOS MPC. Centrum provádí operace pomocí jedinečné laserové sestavy, ojedinělé jak v Evropě, tak na celém světě - nejmodernějším a nejrychlejším femtosekundovým laserem LenSx a excimerovým laserem WaveLight EX 500. Odpoledne plné zábavy pro děti s hokejisty HC Energie proběhlo první letní den ve Sportparku Nemocnice Ostrov. Nejen děti si na soutěžních stanovištích vyzkoušely například hod na branku, běh o berlích či rychlost střely. Nechyběl ani ukázkový trénink hokejistů. Na závěr si všichni s hráči HC Energie opekli u ohně buřta. Ve spolupráci s BESIPem jsme pořádali pro žáky 1. a 2. tříd základních škol sportovně-vzdělávací akci Šikovný školák se zaměřením na zdravovědu a orientaci v silničním provozu. Téměř 350 dětí si zasoutěžilo na deseti stanovištích sportovních či vědomostních. Školáčky vyzkoušela policistka ze znalosti dopravních značek, zdravotní sestřičky učily první pomoc, resuscitaci zraněného či obvázání rány. 10

11 Přestavbu pavilonu B pro psychiatrické a rehabilitační centrum jsme zahájili v letních měsících. Přestavba výrazně zlepší kvalitu péče psychiatrického oddělení, které je v Nemocnici Ostrov jediné v kraji. Co se týče rehabilitace, rozšíří se ambulantní část, přibude bazén a vodoléčba. Na dokončený pavilon se můžeme těšit na podzim příštího roku. Slavnostní otevření nového hlavního vstupu a ambulancí proběhlo za přítomnosti vedení nemocnice, starosty Ostrova a zástupců stavební firmy. Naplno se rozběhl provoz v nových moderních prostorách. Během rozsáhlé rekonstrukce byly vyměněny elektrické a topné rozvody, položena nová podlaha a instalováno nové osvětlení. Změna interiéru byla provedena kromě hlavního vstupu i v celém 1. nadzemním podlaží Nemocnice Ostrov. Náklady na rekonstrukci v plné výši financovala Nemocnice Ostrov, dodavatelem projektu a stavebních prací byla společnost JURICA, a.s. Chirurgické oddělení Nemocnice Ostrov je významným pracovištěm provádějícím operace štítnice. V srpnu byl na toto oddělení zakoupen rozvěrač k operacím štítné žlázy strumaretraktor MT Sattler německého výrobce. Využití rozvěrače při operacích štítné žlázy zvyšuje komfort operační skupiny snížením počtu asistujících lékařů, zlepšuje přehled v operačním poli a zvyšuje tak bezpečnost operací. Den melanomu i mimo oficiální termín proběhl Preventivní vyšetření a včasné odhalení nemoci pomáhají předcházet fatálním následkům a zachraňují životy. Vyšetření pigmentových skvrn a znamének bez výběru regulačního poplatku si v tento den nechalo vyšetřit 193 lidí. Kožní nádor melanom byl zjištěn v jednom případě a basaliom ve třech případech. Doporučení k odstranění aktivních pih a znamének obdrželo od primářky MUDr. Heleny Němcové 32 lidí. Pátý ročník odborné konference na téma: Co může ovlivnit ošetřovatelská péče se uskutečnil v zastupitelském sále Městského úřadu Ostrov. Konference byla s akreditací pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Nejvíce ohlasů měla přednáška na téma Právní odpovědnost při poskytování ošetřovatelské péče, se kterou vystoupila odborná asistentka Centra zdravotnického práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Mgr. Michaela Povolná. Odborná konference se setkala s mnoha pozitivními ohlasy, jak ze strany účastníků, tak i ze strany přednášejících. 11

12 Připravujeme v roce 2015 V lednu připravujeme setkání s triatlonistou Honzou Kubíčkem. Povídání o sportu a cestování vrcholového sportovce bude doprovázeno fotografiemi z jeho pobytu na Havaji, domácími sušenkami a havajskou kávou. Ačkoliv je datum akce Evropský den melanomu v kalendáři stanoven na květen, v ostrovské nemocnici, kde není kožní oddělení, se snažíme pacientům zprostředkovat možnost vyšetření znamének i mimo oficiální termín. Již druhý ročník připravujeme opět na září. V květnu nás čeká 2. ročník ostrovského Šikovného školáka pro žáky základních škol. Opět zapojíme Besip a policii a společně tak zpříjemníme školákům dopoledne pohybem a soutěžemi z oblasti zdravovědy a dopravních výchovy. V listopadu bude dokončena přestavba pavilonu B pro psychiatrické a rehabilitační centrum. Přestavba výrazně zlepší kvalitu péče psychiatrického oddělení, které je v Nemocnici Ostrov jediné v kraji. Co se týče rehabilitace, rozšíří se ambulantní část, přibude bazén a vodoléčba. Před koncem roku připravujeme již VI. ročník odborné konference Nemocnice Ostrov a zveme všechny zdravotníky na zajímavé přednášky. 12

13 Hledáte? vidíte Oční laserové centrum NEMOS MPC je akreditovaným pracovištěm s nejmodernějšími certifikovanými technologiemi v České republice. Realizované zákroky: Odstranění dioptrií laserem Operace šedého zákalu femtosekundovým laserem Operace zeleného zákalu Implantace nitroočních čoček Léčba sítnice Operace rohovky Estetické oční zákroky Areál Nemocnice Ostrov, U Nemocnice 1161, Ostrov

14 Oční laserové centrum NEMOS MPC je akreditovaným pracovištěm s nejmodernějšími certifikovanými technologiemi v České republice. Oční laserové centrum MPC (Medical private care) vzniklo jako další ze skupiny společností NEMOS Group. Rozvíjí dlouholetou tradici sokolovské a ostrovské oční chirurgie. V čele týmu specialistů stojí primář MUDr. Andrej Farkaš, oční chirurg s dlouholetou praxí a vysokým renomé v ČR i v zahraničí. Oční laserové centrum bylo založeno v dubnu 2014 a provádí chirurgické refrakční zákroky na nejmodernějším přístrojovém vybavení na světe. Původně bylo založení centra plánováno již v roce 2012, ale rozhodli jsme se počkat na výjimečnou technologii v laserové oční chirurgii, upřesňuje primář Andrej Farkaš. Na jaře, po nainstalování nejmodernější laserové sestavy v Evropě jsme začali operovat postupně desítky lidí laserem k odstranění šedého zákalu, tak i refrakčních laserů na rohovkách k odstranění dioptrií. Femtosekundový laser se nám osvědčil i při komplikovaných operacích na rohovkách, po transplantacích rohovek a i u rohovkových dystrofií. Jsme moc rádi, že daný koncept a myšlenku oční kliniky se nám postupně daří naplňovat, doplňuje primář. Laserová sestava nyní našla své zázemí v Nemocnici Ostrov na nově zrekonstruovaných sálech v 3. patře. Oční laserové centrum MPC zde provádí unikátní operace šedého zákalu nejmodernější laserovou technologií a odstranění téměř všech dioptrických vad excimerovým laserem. Daná kombinace laserů je nyní zcela ojedinělá jak v Evropě, tak na celém světě, protože obsahuje femtosekundový laser na operaci katarakty, tak na operaci refrakčních vad na rohovce, a to krátkozrakosti, dalekozrakosti a astigmatizmu. 14

15 Pro maximální kvalitu a bezpečnost oční operace je potřeba souhry špičkových lékařů s nejmodernější technikou. Jako jediní v České republice používáme kombinaci femtosekundového laseru Lens X a excimerového laseru EX 500, který odstraní 1 dioptrii za 1,4 vteřiny a je nejrychlejším laserem svého druhu na světě. Nyní náš tým disponuje dvěma chirurgy, třemi sálovými sestrami, jedním ošetřujícím lékařem a jednou hlavní sestrou. Následná péče probíhá ještě na očním oddělení, kde je celý tým specialistů na předoperační a pooperační péči, vysvětluje primář Andrej Farkaš. Kromě operací šedého zákalu a odstranění téměř všech dioptrických vad, provádí Oční laserové centrum MPC i plastické operace víček, implantace speciálních fakických nitroočních čoček, implantace multifokálních a trifokálních nitroočních čoček nebo transplantace rohovek. Snažíme se o vytvoření prostředí, které bude maximálně vyhovovat našim klientům v jejich požadavcích. Jsme vybaveni vyšetřovacími přístroji umožňujícími komplexní vyšetření oka včetně sítnice v den operace. Nabízíme termíny vyšetření i operací o víkendech či v pozdní odpoledne. Díky špičkovému vyšetřovacímu zařízení a sehranému týmu je možné provést vyšetření i operaci v jeden den, což šetří klientům čas, peníze a stres, doplňuje výčet dalších služeb primář Farkaš. Oční laserové centrum je členem Lionského centra v Karlových Varech, kde ve spolupráci s očním oddělením Nemocnice Sokolov podporuje screeningové vyšetření dětí a seniorů v celém kraji. Naším cílem je vybudování renomované oční kliniky, která bude stát na dlouholetých a spolehlivých základech sokolovského očního oddělení. Kliniky na světové úrovni se špičkovou kvalitou a příjemným personálem, popisuje budoucí plány primář Andrej Farkaš. 15

16 DOJEMNÝ PŘÍBĚH DVOU SESTER, KTERÝM JEJICH NEMOC PŘINESLA RADOSTNÉ SETKÁNÍ V NEMOCNICI OSTROV Sestry se tak po letech nečekaně setkaly a společně prožitá nemoc je opět sblížila. Neuvěřitelný příběh sester Hany a Marie je jako vystřižený z hollywoodského filmu. Obě sestry, Hana a Marie žily v Ústí nad Labem, ale léta spolu nemluvily a nevídaly se. Téměř ve stejný čas upadly do kómatu. Hana musela být okamžitě hospitalizována v únoru 2014, z důvodu dechového selhání v důsledku vážného zánětu plic. Marii postihla nečekaně mozková příhoda v březnu Primářka oddělení NIP v Nemocnici Ostrov MUDr. Ivana Jarošová, která se společně s kolegy o obě sestry starala, poznala jejich podobu. Rozhodla proto o sestěhování sester na jeden pokoj, kde se obě ženy z kómatu probraly. Sestry se tak po letech mohly nečekaně setkat, společně prožitá nemoc je zase sblížila a ihned se začaly podporovat v návratu do života. Neskutečné načasování událostí. Podle primáře psychiatrického oddělení MUDr. Václava Feruse nebylo po psychologické stránce setkání sester jednoduché: Byla to stresová situace, nelze to proto aplikovat pokaždé na všech. Nicméně u těchto žen to zafungovalo, spojoval je stejný problém a zřejmě pocítily možnost stmelení rodiny. Po propuštění z nemocnice se vrátily ke svým rodinám a pravidelně se navštěvovaly. Díky pomoci svých blízkých a také nadačnímu fondu RESTART se mohly vrátit do normálního života. Primářka MUDr. Ivana Jarošová poznala podobu obou pacientek a rozhodla o sestěhování na jeden pokoj, kde se obě ženy z kómatu probraly. 16

17 T Váš partner pro oblast IT WEBOVÉ STRÁNKY Tvoříme moderní a kvalitní webové stránky se zajímavým designem, zajišťujeme i webhosting. Máme vlastní redakční systém, který umožňuje uživateli aktualizovat obsah svých stránek. IT SPRÁVA SÍTÍ A POČÍTAČŮ Ideální řešení, jak si zajistit servis a správu vaší IT techniky na vysoké úrovni s minimálními náklady. Nabízíme konzultační audit vaší techniky zdarma. SOFTWAROVÉ PRODUKTY Jsme tu pro vás 24 hodin denně. Zabýváme se vývojem vlastních softwarových produktů a webových aplikací. Mezi naše produkty patří například manažersko-organizační software intranet NETMOS a rezervační systém. VELKOPLOŠNÁ LED OBRAZOVKA V KARLOVÝCH VARECH Umístěte vaší reklamu, která bude svítit, vidět a poutat pozornost vašich zákazníků. Grafiku vám zpracujeme. Stačí nás kontaktovat a zbytek zařídíme. Cena: od 1500 Kč/měsíc Lokace: OC Varyáda NEPROSAZUJEME ZISK ZA KAŽDOU CENU, MÁME ZÁJEM O DLOUHODOBOU PARTNERSKOU SPOLUPRÁCI. Pro členy věrnostního programu nabízíme slevu 15 % na naše služby.

18 ROK 2014 V NEMOCNICI SOKOLOV Stále se snažíme zlepšovat prostředí, zvyšovat komfort pro pacienty a rozsahem poskytovaných služeb vyjít vstříc našim klientům. Přinášíme vybrané události a novinky roku Celkem 75 hasičů, policistů a příslušníků vězeňské služby z celého kraje se zapsalo do registru dárců kostní dřeně. Na místě jim byly odebrány vzorky krve, na základě jejichž rozboru budou zájemci zařazeni do registru dárců kostní dřeně. Zájem o zápis do registru byl tak velký, že se musel uskutečnit místo transfúzní stanice v Nemocnici Sokolov v Hornickém domě v Sokolově. Dne se v transfúzní stanici Nemocnice Sokolov zaregistrovalo ještě 8 dalších dárců. Úspěšnou akci zorganizovali primářka transfúzní stanice Nemocnice Sokolov MUDr. Zuzana Fialová a velitel MP Sokolov Petr Kubis ve spolupráci s Městským úřadem v Sokolově proběhl v České republice Evropský den melanomu. Kožní ambulance Nemocnice Sokolov se do akce zapojila pod vedením primářky MUDr. Heleny Němcové již po desáté. Bezplatně byli vyšetření klienti s mateřskými znaménky i jinými útvary na kůži. Celkem bylo vyšetřeno 110 klientů, z toho u 11 bylo doporučeno chirurgické odstranění kožní léze. V rámci vyšetření byli klienti poučeni o sebevyšetřování kůže a ochraně kůže proti slunečnímu záření, které je stěžejním faktorem při vzniku maligního melanomu. Obdrželi také edukační materiály a vzorky ochranných krémů jsme otevřeli zrekonstruované pavilony D a G. V pavilonu D vzniklo moderní pracoviště s navazující ambulantní a lůžkovou částí rehabilitačního oddělení. Do pavilonu G bylo přestěhováno ředitelství nemocnice byla zahájena stavba parkovacího domu v Nemocnici Sokolov. Součástí parkovacího domu je i přístavba nového centrálního vstupu do nemocnice. Stavba svým významem výrazně přispěje ke zlepšení dostupnosti nemocnice a zvýší počet parkovacích míst na 130 vozidel. Investorem celé stavby je SUAS, které děkujeme za realizaci a finanční podporu tohoto projektu. Stavba bude ukončena v květnu jsme otevřeli zrekonstruované prostory v pavilonu C. Vznikly zde nové ambulantní prostory chirurgie, ortopedie, interního a neurologického oddělení. Do modernizovaných prostor se rovněž vrací pracoviště mamografie. Součástí prostor jsou i ambulance pohotovosti pro děti a dospělé. Budou zde umístěny interní a chirurgické poradny. Pro všechny ambulance je k dispozici moderně vybavený stacionář. Přínosem pro klienty je dostupnost ambulantních lékařů v jednom prostoru i při potřebě navštívit více ambulancí. Ambulance jsou moderně vybavené a jsou v blízkosti RDG pracoviště a laboratoře. 18

19 6. 6. jsme získali Cenu hejtmana Karlovarského kraje za projekt Revitalizace nemocnice v Sokolově, pavilon B, iktová JIP pořádalo rehabilitační oddělení I. společnou konferenci fyzioterapeutů, ergoterapeutů a zdravotních sester na téma Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě na rehabilitačním oddělení. Cévní mozkové příhody patří v České republice mezi jedny z nejčastějších příčin úmrtí a jsou nejčastější příčinou invalidity u lidí středního a vyššího věku. Vzhledem k těmto skutečnostem je zapotřebí pacientům nabídnout tu nejlepší péči specializovaných pracovišť. Rehabilitační oddělení Nemocnice Sokolov vzniklo v návaznosti na Iktové centrum, pod vedením primářky MUDr. Michaely Balatkové. Aktuálnost a důležitost tématu potvrdil velký zájem specialistů, sešli se ergoterapeuti, fyzioterapeuti, všeobecné sestry a desítka lékařů z nemocnic Sokolov, Ostrov a Karlovy Vary jsme ve spolupráci s BESIPem, FK Baníkem a HC Baníkem Sokolov uspořádali pro žáky 1. a 2. tříd základních škol sportovně-vzdělávací akci Šikovný školák se zaměřením na zdravovědu, dopravní značky, orientaci v silničním provozu a podporu nadačního fondu RESTART. Jednalo se o již od druhou akci tohoto druhu, kdy první se stejným názvem proběhla v partnerské Nemocnici Ostrov na jaře jsme zahájili provoz zrekonstruovaných ambulancí v pavilonu E. Po otevření nového ambulantního traktu v pavilonu C a revitalizaci iktového traktu v pavilonu B, tak byla dokončena další fáze rekonstrukce nemocnice. Jsou zde nové ambulance očního oddělení, ambulance gynekologie a provozovna Nemos Optik. Nově je zde i centrální recepce pro pavilon E. V Nemocnici Sokolov pokračují investiční akce Karlovarského kraje, a to rekonstrukcí anesteziologicko-resuscitačního oddělení a zateplením pavilonu B. V prvním nadzemním podlaží pavilonu dojde k přestavbě oddělení i části vstupní haly. Po rekonstrukci budou mít pacienti k dispozici 7 resuscitačních lůžek s nezbytným zázemím pro sestry a lékaře i novou přístrojovou techniku. Náklady na přestavbu oddělení ARO ve výši 17,9 milionů korun uhradí Karlovarský kraj ze svého rozpočtu, dalších téměř 18 milionů korun vloží kraj do kompletního zateplení pavilonu B včetně výměny oken a dveří. Po celou dobu rekonstrukce bude plně zachována funkčnost všech oddělení. Stavební úpravy oddělení ARO potrvají do konce února 2015, zateplení pavilonu B potrvá do září

20 Připravujeme v roce 2015 Začátkem roku se můžete těšit na povídání primáře soudního oddělení MUDr. Rudolfa Macháčka se zajímavými kazuistikami a příběhy. V polovině dubna otevřeme nové oční oddělení včetně zrekonstruovaných operačních sálů. Na konci února bude dokončena rekonstrukce anesteziologicko-resuscitačního oddělení. V červnu se můžete těšit na další Den záchranářů na Rolavě v Karlových Varech. V roce 2014 jsme návštěvníkům nabídli bezplatné vyšetření očí. Během necelých 4 hodin jsme vyšetřili na 200 dětí a u necelých 10 % z nich jsme diagnostikovali oční vadu. Program pro příští rok připravujeme. Na konci června bude dokončen parkovací dům a nový centrální vstup do Nemocnice Sokolov. 20

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově.

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově. ZIMA 2014 revue Časopis skupiny NEMOS GROUP NEJSOU KOSTI JAKO KOSTI 20 let soudního lékařství v Sokolově Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově Běžkyně na lyžích Petra NovákovÁ Věděla jsem

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem NEMOCNICE NERATOVICE Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem Nejlepší specialisté Příjemné prostředí Rodinná a přátelská atmosféra Individuální přístup O nás Městská nemocnice v Neratovicích disponuje

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 Petr Kocian IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 John D. Rockefeller (1839-1937) 2 Přínosy pro pacienty/zákazníky!!! 3 Zaměření: Oční mikrochirurgie 5 tisíc očních operací ročně 40 pracovníků Obrat (2010)

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno

Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno Kdo jsme Jsme specializovaným zdravotnickým zařízením zaměřeným na sportovce a fyzicky aktivní osoby. Našim cílem je

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost Multimediální průvodce světem medicíny pro lékaře, nelékařský zdravotnický personál, studenty, pacienty a jejich blízké a pro každého, kdo se zajímá o zdraví a medicínu Spuštěno v létě 2010 Obsah Co to

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

Obsah: Představení společnosti 3 Rozhovor s ředitelkou Pavlou Slováčkovou MBA, MSc 4 Ukončení vzdělávacího programu MBAce 6 Kurzy a semináře 8 Trendy

Obsah: Představení společnosti 3 Rozhovor s ředitelkou Pavlou Slováčkovou MBA, MSc 4 Ukončení vzdělávacího programu MBAce 6 Kurzy a semináře 8 Trendy 1 Obsah: Představení společnosti 3 Rozhovor s ředitelkou Pavlou Slováčkovou MBA, MSc 4 Ukončení vzdělávacího programu MBAce 6 Kurzy a semináře 8 Trendy 9 2 Představení společnosti Vzdělávací ústav pro

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

Čekání na DUPV příběh pana P.P. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Autoři:Veronika

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.10.2003 62 Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Struktura sítě zdravotnických zařízení již

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Komplexní zdravotní péče

Komplexní zdravotní péče Komplexní zdravotní péče MED POINT s.r.o. Stroupežnického 522/18 150 00 Praha 5 telefon: 277 779 747 mobil: 776 649 949 MED POINT s.r.o. - Stroupežnického 522/18-150 00 Praha 5 - tel: 277 779 747 776 649

Více

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015 Zdravotnická záchranná služba 155 Univerzální tísňová linka 112 (= jednotné evropské číslo tísňového volání, dovoláte se hasičů, policie i lékařské záchranky,

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

MONITORING - KOMPLETACE

MONITORING - KOMPLETACE MONITORING - KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA KVĚTEN OD 01.05. DO 07.05.2010 1 Rokycanský deník STR. 1/2 2 Rokycanský deník STR. 2/2 3 Plzeňský deník STR. 1/1 4 www.ctusi.info/zpravodajstvi/zpravy/294/ endoskopie_bez_utrpeni

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.:

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.: Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice IČO: 00673552 tel.: 416 808 111 Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období 2013 2015 Rozvíjet naplňování akreditačních standardů

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK

Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK Program Strategická koncepce pro řízení a rozvoj zdravotnictví

Více

Vstupní a periodická prohlídka pro pracovníka v riziku hluku:

Vstupní a periodická prohlídka pro pracovníka v riziku hluku: C E N Í K zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu platný od 01.09.2016 ODDĚLENÍ PREVENTIVNÍ MEDICÍNY poskytovaných pracovišti ONP v rámci závodní preventivní péče, vyžádaných občany pro osobní účely,

Více

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST Nemocnici v Mostě musí řídit město t o j e j e d i n á š a n c e n a z m ě n u Volební program Sdružení Mostečané Mostu 2014 říká: Budeme usilovat o získání nemocnice

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Kudy vede cesta z pasti ven MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 1

Kudy vede cesta z pasti ven MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 1 Kudy vede cesta z pasti ven 28.5.2014 MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 1 Lékaři i zdravotnictví v pasti Komplikovaný až nepřátelský systém specializačního vzdělávání označují mladí lékaři vedle špatného

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty Obsah 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty O nadaci Nadaci Leontinka založil Jindřich Lukavský, majitel společnosti Eurolux lighting s.r.o. Nadace, jejímž cílem

Více

JAK SNÍŢIT ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŢ A ZVÝŠIT BEZPEČÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

JAK SNÍŢIT ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŢ A ZVÝŠIT BEZPEČÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE JAK SNÍŢIT ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŢ A ZVÝŠIT BEZPEČÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE NEMOCNICE RUDOLFA A STEFANIE BENEŠOV Bc. Hana Ptáčková, manaţerka kvality David Plášil, vedoucí IT oddělení Jak snížit administrativní

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek.

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. SIMPLY NATURAL Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. Nevidíte již jako dříve? Zdá se Vám vše zamlžené?

Více

Vítejte na chirurgické klinice

Vítejte na chirurgické klinice Chirurgická klinika FNKV od historie po současnost (a možná trochu budoucnosti?) Bc. Ivana Šturmová JIP 2 Chirurgická klinika FNKV Vítejte na chirurgické klinice 1902 1902 Historie FNKV 1897 položen základní

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

STRATEGICKÉ INVESTICE

STRATEGICKÉ INVESTICE STRATEGICKÉ INVESTICE Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Jistota moderní medicíny URGENTNÍ PŘÍJEM Investice MZ ČR Odborný garant MUDr.I.Pavlík, náměstek ředitelky pro LP VFN je klíčovou součástí akutní

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století Sociální služba pro 21. století DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA Domov se zvláštním režimem, Jevišovka 169, 691 83 Drnholec (zkráceně DZR Jevišovka) poskytuje v Jihomoravském kraji zázemí a sociální

Více

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví Jan Dienstbier, Radek Fiala Konference ISSS 2008, Hradec Králové, 7.-8. dubna 2008 Agenda 1. Úvod 2. Co nabízíme 3. Představení vybraných aplikací 4. Přínosy

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha rok 2016

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha rok 2016 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha rok 2016 Typ žadatele: právnická osoba v oblasti zdravotní Účel dotace TERÉNNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PŘI LRS CHVALY I. Údaje o žadateli Název organizace

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

C E N Í K zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu

C E N Í K zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu C E N Í K zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu ODDĚLENÍ PREVENTIVNÍ MEDICÍNY poskytovaných pracovišti ONP v rámci závodní preventivní péče, vyžádaných občany pro osobní účely, při posuzování a odškodňování

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

převzato

převzato Úspěšnost implantací Autor: Jana Bellanová, Kateřina Horáčková Dentální implantáty Dnešní moderní zubní lékařství může pacientovi nabídnout různé možnost ošetření. Všem známé snímací zubní protézy se netěší

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Brno, 12. 11. 2016 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Uspořádání již 4. Kulatého stolu je známkou

Více

CONCIERGE Unique Concept

CONCIERGE Unique Concept CONCIERGE Unique Concept CONCIERGE UNIQUE CONCEPT Virtuální svět budoucnosti vypráví o životě bez starostí. CONCIERGE Unique Concept nabízí takový svět již nyní. Svět, ve kterém je na dosah vše, co si

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

NABÍDKA ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice DALŠÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Dům zubní péče pro děti i dospělé Lékařská služba první pomoci pro děti i dospělé

Více

Kardio IKEM na evropské špičce

Kardio IKEM na evropské špičce Kardio IKEM na evropské špičce Obnova a rozšíření přístrojového a softwarového vybavení Kardiocentra IKEM (IOP) Tisková konference 10. 7. 2012 FOTO: ČPZP Kardiocentrum IKEM kdo jsme? Kardiocentrum IKEM

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách Zdravotní péče v ČR, Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Zákon č. 220/1991

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty Cevro institut i

Více

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Informace o projektu ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Údaje o společnosti: MOBIDENT s.r.o. IČ: 02586517 DIČ: CZ02586517 Zápis do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze: oddíl C, vložka 221039 Kontaktní

Více

MONITORING ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN OD DO

MONITORING ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN OD DO MONITORING ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN OD 10.04. DO 16.04.2010 1 www.prezentacefirem.cz STR. 1/2 Endoskopie bez utrpení Oblastní nemocnice Kolín, a.s. jako první a jediná nemocnice v ČR a střední Evropě provádí

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Natálka se učí na nové dotykové obrazovce Poruchy zraku jsou jedním ze závažných onemocnění, která významně ovlivňují nejen vnímání dítěte, ale ovlivňují také rozvoj motorických

Více

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví Bezpečnost práce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí se zaměřením na bodná poranění Škochová D., I. chirurgická klinika VFN v Praze Brno 25.9.2013 20. mezinárodní konference SNEH Nemocniční

Více