ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK PŘÍJMY (v tis. Kč)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)"

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 900, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 000, Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce 950, Daň z přidané hodnoty , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 30, Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 2 400, Poplatek ze psů 40, Poplatek za užívání veřejného prostranství 60, Poplatek z ubytovací kapacity 30, Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 100, Odvod z výherních hracích přístrojů 2 300, Správní poplatky 257, Daň z nemovitostí 7 000,00 Daňové příjmy 4112 Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu 2 700, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 270,00 Přijaté transfery , Příjmy z pronájmu pozemků 340,00 Příjmy Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 340, Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 3,00 Příjmy Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 3, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 650, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2 000, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 100,00 Příjmy Podpora podnikání a inovací 3 750, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1,00 Příjmy Vnitřní obchod 4, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8,00 Příjmy Cestovní ruch 8, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2,50 Příjmy Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 12, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70,00 Příjmy Ostatní záležitosti pozemních komunikací 70, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 830,00 Příjmy Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 830, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 21,00 Příjmy Činnosti knihovnické 21, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 281, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 10, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 84, Přijaté neinvestiční dary 5,00 Příjmy Ostatní záležitosti kultury 380, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 85,00 Příjmy Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 85, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 345, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 4, Ostat. příjmy z finanč. vypořádání předch. let od jiných veřej. rozpočtů 45,00 Příjmy Sportovní zařízení v majetku obce 394, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 280,00 Příjmy Bytové hospodářství 1 980, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 861,00 Příjmy Nebytové hospodářství 871, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250,00 Příjmy Pohřebnictví 250,00

2 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5, Příjmy z prodeje pozemků 1 000,00 Příjmy Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 065, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20,00 Příjmy Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 20, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700,00 Příjmy Prevence vzniku odpadů 700, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10,00 Příjmy Ostatní nakládání s odpady 10, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 5, Přijaté neinvestiční dary 5,00 Příjmy Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 15, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 240,00 Příjmy Bezpečnost a veřejný pořádek 240, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 15, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10,00 Příjmy Činnost místní správy 28, Příjmy z úroků (část) 130, Příjmy z podílů na zisku a dividend 350,00 Příjmy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 480,00 PŘÍJMY CELKEM ,00 Paragraf Položka Název položky ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK VÝDAJE (v tis. Kč) Návrh rozpočtu Nákup materiálu jinde nezařazený 5, Nákup ostatních služeb 40,00 Výdaje Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče 45, Ochranné pomůcky 2, Knihy, učební pomůcky a tisk 20, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 57, Nákup materiálu jinde nezařazený 55, Úroky vlastní 1 375, Studená voda 250, Plyn 525, Elektrická energie 980, Pohonné hmoty a maziva 3, Nákup ostatních služeb 2 495, Opravy a udržování 50,00 Výdaje Podpora podnikání a inovací 5 812, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 336, Ostatní osobní výdaje 97, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 104, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 38, Knihy, učební pomůcky a tisk 1, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30, Nákup materiálu jinde nezařazený 37, Studená voda 18, Plyn 110, Elektrická energie 38, Služby telekomunikací a radiokomunikací 49, Služby peněžních ústavů 1, Služby školení a vzdělávání 5, Nákup ostatních služeb 175, Opravy a udržování 15, Programové vybavení 5, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7, Pohoštění 4,00

3 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2, Stroje, přístroje a zařízení 200,00 Výdaje Vnitřní obchod 1 272, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 227, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 57, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 21, Nákup ostatních služeb 30, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1, Pohoštění 3, Věcné dary 5, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 25, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 194, Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 50,00 Výdaje Cestovní ruch 613, Nákup ostatních služeb 10,00 Výdaje Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 10, Ostatní osobní výdaje 15, Nákup materiálu jinde nezařazený 15, Nákup ostatních služeb 2 120, Opravy a udržování 680, Budovy, haly a stavby 2 200,00 Výdaje Silnice 5 030, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10, Nákup materiálu jinde nezařazený 5, Nákup ostatních služeb 30, Opravy a udržování 300,00 Výdaje Ostatní záležitosti pozemních komunikací 345, Nákup materiálu jinde nezařazený 2, Nákup ostatních služeb 20, Opravy a udržování 33, Výdaje na dopravní územní obslužnost 165, Neinvestiční transfery krajům 385, Investiční dotace krajům 50,00 Výdaje Provoz veřejné silniční dopravy 655, Nákup ostatních služeb 80, Opravy a udržování 110, Budovy, haly a stavby 50, Stroje, přístroje a zařízení 200,00 Výdaje Ostatní záležitosti v silniční dopravě 440, Nákup materiálu jinde nezařazený 5, Nákup ostatních služeb 30, Opravy a udržování 20,00 Výdaje Pitná voda 55, Ostatní osobní výdaje 10, Nákup materiálu jinde nezařazený 10, Úroky vlastní 1 122, Nákup ostatních služeb 50, Opravy a udržování 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5,00 Výdaje Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 1 297, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 600, Budovy, haly a stavby 2 891,00 Výdaje Předškolní zařízení 4 491, Neinvestiční dotace obcím 120, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 200, Budovy, haly a stavby 250,00 Výdaje Základní školy 4 570, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11, Nákup materiálu jinde nezařazený 10, Služby telekomunikací a radiokomunikací 4, Nákup ostatních služeb 20, Pohoštění 1, Věcné dary 4,00 Výdaje Základní umělecké školy 50,00

4 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 227, Ostatní osobní výdaje 93, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 73, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 27, Knihy, učební pomůcky a tisk 110, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15, Nákup materiálu jinde nezařazený 15, Studená voda 10, Plyn 20, Elektrická energie 35, Služby pošt 2, Služby telekomunikací a radiokomunikací 10, Služby školení a vzdělávání 1, Nákup ostatních služeb 65, Opravy a udržování 10, Programové vybavení 10, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1, Pohoštění 1, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1, Věcné dary 1,00 Výdaje Činnosti knihovnické 727, Ostatní osobní výdaje 28, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10, Nákup materiálu jinde nezařazený 22, Studená voda 10, Plyn 25, Elektrická energie 35, Nájemné 6, Nákup ostatních služeb 116, Opravy a udržování 20,00 Výdaje Činnosti muzeí a galerií 272, Ostatní osobní výdaje 354, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 12, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5, Prádlo, oděv a obuv 5, Knihy, učební pomůcky a tisk 4, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 17, Nákup materiálu jinde nezařazený 129, Studená voda 45, Plyn 90, Elektrická energie 90, Služby pošt 5, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2, Služby peněžních ústavů 14, Nákup ostatních služeb 795, Opravy a udržování 55, Pohoštění 196, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 13, Věcné dary 38, Neinvestiční transfery občanským sdružením 15, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4, Dary obyvatelstvu 34,00 Výdaje Ostatní záležitosti kultury 1 922, Opravy a udržování 100, Umělecká díla a předměty 150,00 Výdaje Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí 250, Nákup ostatních služeb 10, Opravy a udržování 40,00 Výdaje Rozhlas a televize 50, Ostatní osobní výdaje 5, Nákup materiálu jinde nezařazený 500, Služby pošt 4, Nákup ostatních služeb 160,00 Výdaje Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 669,00

5 Ostatní osobní výdaje 5, Nákup materiálu jinde nezařazený 10, Pohoštění 26, Věcné dary 37,00 Výdaje Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 78, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 373, Ostatní osobní výdaje 89, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 117, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 43, Ochranné pomůcky 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40, Nákup materiálu jinde nezařazený 140, Studená voda 145, Plyn 303, Elektrická energie 340, Pohonné hmoty a maziva 5, Služby telekomunikací a radiokomunikací 20, Nákup ostatních služeb 600, Opravy a udržování 200, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 3, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50, Budovy, haly a stavby 600,00 Výdaje Sportovní zařízení v majetku obce 3 070, Neinvestiční transfery občanským sdružením 300,00 Výdaje Ostatní tělovýchovná činnost 300, Ostatní osobní výdaje 128, Ochranné pomůcky 1, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20, Nákup materiálu jinde nezařazený 15, Elektrická energie 8, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1, Nákup ostatních služeb 65, Opravy a udržování 75,00 Výdaje Využití volného času dětí a mládeže 313, Ostatní osobní výdaje 96, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 13, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5, Nákup materiálu jinde nezařazený 10, Studená voda 200, Plyn 261, Elektrická energie 50, Služby telekomunikací a radiokomunikací 5, Nákup ostatních služeb 240, Opravy a udržování 200, Budovy, haly a stavby 100,00 Výdaje Bytové hospodářství 1 180, Nákup materiálu jinde nezařazený 15, Studená voda 55, Plyn 15, Elektrická energie 15, Nákup ostatních služeb 50, Opravy a udržování 70,00 Výdaje Nebytové hospodářství 220, Ostatní osobní výdaje 5, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 160, Nákup materiálu jinde nezařazený 10, Elektrická energie 950, Služby zpracování dat 15, Nákup ostatních služeb 90, Opravy a udržování 350, Stroje, přístroje a zařízení 85,00 Výdaje Veřejné osvětlení 1 665, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 165, Ostatní osobní výdaje 102,00

6 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 57, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 21, Ochranné pomůcky 2, Prádlo, oděv a obuv 3, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30, Nákup materiálu jinde nezařazený 20, Studená voda 10, Elektrická energie 50, Pohonné hmoty a maziva 15, Služby pošt 1, Služby telekomunikací a radiokomunikací 12, Služby školení a vzdělávání 5, Nákup ostatních služeb 130, Opravy a udržování 50, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3, Budovy, haly a stavby 225,00 Výdaje Pohřebnictví 901, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 650,00 Výdaje Územní plánování 650, Nákup ostatních služeb 117,00 Výdaje Územní rozvoj 117, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30, Úroky vlastní 10, Nájemné 3, Konzultační, poradenské a právní služby 50, Nákup ostatních služeb 200, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 250, Pozemky 1 500,00 Výdaje Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 043, Nákup ostatních služeb 40,00 Výdaje Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40, Ostatní osobní výdaje 5, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20, Nákup materiálu jinde nezařazený 10, Nájemné 140, Nákup ostatních služeb 3 300,00 Výdaje Sběr a svoz komunálních odpadů 3 475, Nákup materiálu jinde nezařazený 10, Nájemné 30, Nákup ostatních služeb 710, Budovy, haly a stavby 200,00 Výdaje Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 950, Nákup ostatních služeb 2,00 Výdaje Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 2, Nájemné 80, Nákup ostatních služeb 350, Budovy, haly a stavby 100,00 Výdaje Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 530, Knihy, učební pomůcky a tisk 5, Nákup ostatních služeb 30,00 Výdaje Prevence vzniku odpadů 35, Ostatní osobní výdaje 88, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 22, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8, Ochranné pomůcky 1, Prádlo, oděv a obuv 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20, Nákup materiálu jinde nezařazený 10, Studená voda 13, Elektrická energie 25, Pohonné hmoty a maziva 1, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2, Nájemné 4, Nákup ostatních služeb 550,00

7 Opravy a udržování 30,00 Výdaje Ostatní nakládání s odpady 776, Nákup ostatních služeb 100, Opravy a udržování 5,00 Výdaje Ostatní ochrana půdy a spodní vody 105, Ostatní osobní výdaje 5, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15, Nákup materiálu jinde nezařazený 10, Nákup ostatních služeb 2 000, Opravy a udržování 20, Programové vybavení 10,00 Výdaje Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 060, Nákup ostatních služeb 190,00 Výdaje Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 190, Dary obyvatelstvu 160,00 Výdaje Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 160, Pohoštění 1, Věcné dary 4, Dary obyvatelstvu 50,00 Výdaje Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 55, Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 50,00 Výdaje Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 50, Neinvestiční transfery občanským sdružením 20, Nespecifikované rezervy 10,00 Výdaje Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 30, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 133, Ostatní osobní výdaje 35, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 34, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 12, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50, Nákup materiálu jinde nezařazený 25, Studená voda 10, Plyn 30, Elektrická energie 35, Služby telekomunikací a radiokomunikací 4, Nákup ostatních služeb 150, Opravy a udržování 10,00 Výdaje Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 528, Nákup ostatních služeb 380,00 Výdaje Činnost orgánů krizového řízení na území úrovni a dal.úz.správ.úřadů v oblasti kriz.řízení 380, Ostatní platy 5, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1, Ochranné pomůcky 4, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500, Nákup materiálu jinde nezařazený 5, Nákup ostatních služeb 5,00 Výdaje Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 520, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 872, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 218, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 79, Prádlo, oděv a obuv 15, Knihy, učební pomůcky a tisk 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40, Nákup materiálu jinde nezařazený 15, Pohonné hmoty a maziva 60, Služby pošt 1, Služby telekomunikací a radiokomunikací 12, Služby peněžních ústavů 25, Nájemné 100, Služby školení a vzdělávání 10, Nákup ostatních služeb 20, Opravy a udržování 38, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2,00 Výdaje Bezpečnost a veřejný pořádek 1 509,00

8 Ostatní platy 5, Ostatní osobní výdaje 202, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 15, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1, Potraviny 1, Ochranné pomůcky 5, Prádlo, oděv a obuv 10, Knihy, učební pomůcky a tisk 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30, Nákup materiálu jinde nezařazený 105, Studená voda 12, Plyn 54, Elektrická energie 31, Pohonné hmoty a maziva 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací 12, Služby peněžních ústavů 5, Nákup ostatních služeb 84, Opravy a udržování 62, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1, Stroje, přístroje a zařízení 250,00 Výdaje Požární ochrana - dobrovolná část 992, Ostatní platy 13, Ostatní osobní výdaje 175, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 550, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 270, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 156, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 6, Nákup materiálu jinde nezařazený 8, Služby telekomunikací a radiokomunikací 65, Služby peněžních ústavů 1, Služby školení a vzdělávání 10, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15, Pohoštění 15, Účastnické poplatky na konference 5, Věcné dary 3,00 Výdaje Zastupitelstva obcí 2 292, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 711, Ostatní platy 5, Ostatní osobní výdaje 258, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 538, Povinné pojistné na úrazové pojištění 35, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2, Ochranné pomůcky 2, Prádlo, oděv a obuv 2, Knihy, učební pomůcky a tisk 35, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 280, Nákup materiálu jinde nezařazený 250, Studená voda 35, Plyn 110, Elektrická energie 150, Pohonné hmoty a maziva 50, Služby pošt 140, Služby telekomunikací a radiokomunikací 210, Služby peněžních ústavů 28, Nájemné 3, Konzultační, poradenské a právní služby 300, Služby školení a vzdělávání 130, Služby zpracování dat 15, Nákup ostatních služeb 647, Opravy a udržování 90, Programové vybavení 485, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25,00

9 Pohoštění 30, Účastnické poplatky na konference 7, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10, Věcné dary 20, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 22, Neinvestiční dotace obcím 4, Nákup kolků 5, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3, Náhrady mezd v době nemoci 30, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 130, Stroje, přístroje a zařízení 180, Umělecká díla a předměty 80,00 Výdaje Činnost místní správy , Služby peněžních ústavů 250,00 Výdaje Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250, Služby peněžních ústavů 180,00 Výdaje Pojištění funkčně nespecifikované 180, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 950,00 Výdaje Ostatní finanční operace 950, Neinvestiční transfery občanským sdružením 200,00 Výdaje Ostatní činnosti j.n. 200,00 VÝDAJE CELKEM ,00 ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč) Třída Položka Název položky Návrh rozpočtu Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 90, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,00 FINANCOVÁNÍ ,00 Zpracovala: Ing. Eva Mrkvová Dne vyvěšeno na www: sňato z www: Mgr. Ivana Majíčková, MBA starostka města

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 265 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00 strana : 1 2141 Vnitřní obchod 2141 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 3000.00 Celkem: 2141 Vnitřní obchod 3000.00 2212 Silnice 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem:

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1080000.00

Více

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000.

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000. á č š í š í ě š í Á Č ě é č ě í ů á á á ří ý ý ý Ň ŘÍ Ř Ň É É ŘÍ á Ž ěž í á Ž ř é č í á ě í č š ě Í í ř š í Ť Ů á í š Č é í á Ž ř í á í Č ý í á Ž Í ř ě Č á á č é ář í ř é ě ř í á í á á í á í Ž ú í ě č

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek strana : 1 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1000000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 200000.00 0000

Více

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Obec Čehovice N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2011 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 2212 Silnice 2212 0000 5166 00000000 Konzultační, poradenské

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 8 037 100,00. Org: 0000 19 000,00. Org: 0000 70 000,00. Org: 0000 70 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 8 037 100,00. Org: 0000 19 000,00. Org: 0000 70 000,00. Org: 0000 70 000,00 roku 2015 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2012. V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2012. V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis strana : 1 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 1000.00 1032 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 15000.00 1032 0000 5169 00000000 Nákup

Více

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 0000 0000 1111 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. 1.300.000,-- 0000 0000 1112 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 687.000,-- 0000 0000 1113

Více

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00 roku 2015 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 80 000,00

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 Obec Hradčovice N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 KEO 7.73a / Uc19s zpracováno: 04.01.2011 Strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

2321 Odvádění a čištění odpadních v 2321 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 400 000.00 Celkem: 2321 Odvádění a čištění odpadních v 400 000.

2321 Odvádění a čištění odpadních v 2321 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 400 000.00 Celkem: 2321 Odvádění a čištění odpadních v 400 000. Výdaje V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 2212 Silnice 2212 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 7 000.00 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních

Více

Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5

Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5 Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 000 000,00 0000 0000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 Městys Lukov KEO-W 1.9.123/ Uc19s strana: 1 /8 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Návrh rozpočtu 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 0000

Více

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. roku 2015 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

3111 1076 5321 000000000 Neinvestiční transfery obcím 25000.00 Org: 1076 Žebrák... 25000.00 ** PAR: 3111 Předškolní zařízení 25000.

3111 1076 5321 000000000 Neinvestiční transfery obcím 25000.00 Org: 1076 Žebrák... 25000.00 ** PAR: 3111 Předškolní zařízení 25000. strana : 1 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 0000 5139 000000000 Materiál-záležit.pozem.komuni 50000.00 2219 0000 5169 000000000 Ost.služby-záležit.pozem.komun 50000.00 2219 0000 5171

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 PŘÍ J M Y - v tis. Kč Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 Par Pol Návrh rozp. IIII Daň z příjmů fvz.osob ze záv.č. 1900 1112 Daň z příjmů fvz.osob ze sam.v 100 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. 230 1121

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

KEO 7.64a / Uc19s zpracováno: 09.12.2009 strana : 1

KEO 7.64a / Uc19s zpracováno: 09.12.2009 strana : 1 Obec Bezdědovice S CH V A L E N Ý R O Z P O Č E T na rok: 2010 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis KEO 7.64a / Uc19s zpracováno: 09.12.2009 strana : 1 Schválený rozpočet

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Zálezly Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 18.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Zálezly Zálezly 38481 Zálezly IČ Právní forma 00250856 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

2212 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 50000.00 Celkem: 2212 Silnice 50000.00

2212 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 50000.00 Celkem: 2212 Silnice 50000.00 Obec Radim N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis KEO 7.70c / Uc19s zpracováno: 2.3.2010 strana : 1 Schválený rozpočet 2212 Silnice

Více

Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy

Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy Návrh Paragraf Položka rozpočtu rok 2015 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 4 000 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 200 000 1113 Daň z příjmů FO z kap. výn.

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy Plán 2009 Plán 2009 Skut. 2009 % Plánu Plán 2010 Plán 2009 Plán 2009 Skut. 2009 Plán 2010 Položka po změnách po změnách Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činosti 390 00 352 00 351 961,42 99,99

Více

Návrh rozpočtu roku 2015 zpracováno 5.3.2015 strana: 1 / 8

Návrh rozpočtu roku 2015 zpracováno 5.3.2015 strana: 1 / 8 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 354 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 4 100,00

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis. 1031 Pěstební činnost

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis. 1031 Pěstební činnost strana : 1 1031 Pěstební činnost 1031 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 5100.00 Org: 0000 5100.00 * * Celkem: 1031 Pěstební činnost 5100.00 2212 Silnice 2212 0000 5139 00000000 Nákup materiálu

Více

Rozpočet obce Roštín na rok 2015.

Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Schváleno Zastupitelstvem obce Roštín dne 18.12.2014. KEO-W 1.9.56 / Uc08u Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015 strana: 1 / 3 PŘÍJMY PAR POL ORG Název závazného

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

365000.00 365000.00 120000.00 120000.00 40000.00 40000.00 430000.00 430000.00 1000000.00 1000000.00 1000.00 1000.00 320000.00 320000.00 60000.

365000.00 365000.00 120000.00 120000.00 40000.00 40000.00 430000.00 430000.00 1000000.00 1000000.00 1000.00 1000.00 320000.00 320000.00 60000. Obec Horská Kvilda KEO 7.90 / Uc19z strana PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis schválený upravený 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 36500 36500 1112 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Rozpočet příjmů Paragraf Položka Název Částka 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 400000,- 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.v.č. 20000,-

Více

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce bec: Jesenec Č: 288322 NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka

Více

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00 roku 2015 strana: 1 / 16 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Město Sezimovo Ústí ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NA R. 2015

Město Sezimovo Ústí ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NA R. 2015 Město Sezimovo Ústí ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NA R. 2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00252859 název Město Sezimovo Ústí ulice, č. p. Dr. E. Beneše 21 obec Sezimovo Ústí PSČ 391 01 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více