Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 540/2002 Sb. v platném znění s cenami bytů dosaženými na trhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 540/2002 Sb. v platném znění s cenami bytů dosaženými na trhu"

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 25/26 Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění s mi bytů dosaženými na trhu Jméno a příjmení studenta : Ročník, obor : Vedoucí práce : Ústav : Petra Jeřábková 6., Podnikání a řízení ve stavebnictví Ing. Eduard Hromada xxxxxx

2 ÚVOD Cílem této práce je ověření, zda se ceny bytů, zjištěné podle platného cenového předpisu, shodují s prodejními mi bytů. Dále pak, zda na tyto ceny, resp. na jejich případný rozdíl, má vliv lokalita bytů. Proto pro posouzení byly zvoleny tři poměrně odlišné lokality : 1. Hlavní město Praha, kde je v rámci republiky dosahováno nejvyšších prodejních cen bytů 2. Okres Kladno lokalita mimo Prahu, ale s poměrně dobrou dostupností hlavního města 3. Okres Nový Jičín lokalita od Prahy velmi vzdálená, v kraji s vyšším stupněm nezaměstnanosti Vyhláška č. 54/22 Sb., platná od , přinesla změny v oceňování bytů, konkrétně dokončené byty ve vícebytových domech typu J, K (typ bytů v použitém vzorku nemovitostí) se oceňují nově zavedeným způsobem porovnávacím. Nákladový způsob ocenění bytů, do té doby užívaný, vykazoval výrazný nepoměr mezi mi, zjištěnými podle cenového předpisu a mi bytů na trhu realizovanými. Cílem této práce je zjistit, zda zavedením porovnávacího způsobu ocenění se ceny bytů, stanovené dle cenového předpisu s mi prodejními shodují, či jedním či druhým směrem liší. Jedním ze závěrů této práce by mělo být konstatování, zda je porovnávací metoda, stanovená cenovým předpisem, konkrétně vyhláškou č. 54/22 Sb. v platném znění, využitelná pro stanovení obvyklé ceny bytů. ZÁKLADNÍ POJMY Cenou zjištěnou podle platného cenového předpisu se rozumí zjištěná dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2 Sb., č. 237/24 Sb. a č. 257/24 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 54/22 Sb. ve znění vyhlášek č. 452/23 Sb. a č. 64/24 Sb. Porovnávací způsob ocenění vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; jím též ocenění věci odvozením z ceny jiné funkčně související věci. (1) Cenou obvyklou je, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Cenou prodejní je realizovaná, na trhu dosažená -, za kterou se nemovitost skutečně prodala. Tato je tudíž hodnotovým ekvivalentem vyjádřeným v penězích umožňujícím podle místních podmínek obstarání obdobné věci, tedy v praxi zpravidla aritmetickým průměrem realizovaných prodejů nebo vybudování staveb, které jsou stejné nebo srovnatelné v daném místě a čase. (2) 2

3 LOKALITA 1 : OKRES KLADNO Posudek č. 1 Kladno, byt 2+1, ulice S.K. Neumanna Jedná se o byt č. 41/7 s příslušenstvím a s podílem o velikosti 585/15431 na společných částech domu - budova č.p. 41, 42, 43 na parcele č. 448 (pozemek jiného vlastníka), v kat. území a obci Stochov, okres Kladno. Stáří domu je dle informace, poskytnuté vlastníkem bytu, 42 roků, stavebnětechnický stav je dobrý, odpovídající uváděnému stáří a dobré údržbě. Opotřebení je uvažováno 35%. Druhem používaných materiálů a provedením domu odpovídá objekt uváděnému stáří. Dům je zděný o celkovém počtu 1 podzemní a 3 nadzemní podlaží. Napojení na inženýrské sítě : vodovod, kanalizace, elektřina, plynovod. Byt je velikosti 2 + 1: skládá se ze 2 pokojů, kuchyně, WC, koupelny, chodby, příslušenstvím bytu jsou 2 sklepy o celkové výměře 7,6 m 2 a balkon o výměře 1,5 m2. Podlahová plocha bytu je celkem 59,98 m2. Byt je standardního provedení, situovaný v 3.NP, vybavení bytu standardní. Vytápění dálkové ústřední, TUV dálkové, připojení na vodovod, kanalizaci, elektřinu, plynovod. Podlahy obytných místností vlýsky, ostatních místností převážně keramická dlažba, okna dřevěná zdvojená, dveře hladké a prosklené. Vybavení standardní. Jedná o dobrý byt, ale bez mimořádných kvalit. 1 - Kladno byt 2+1, ulice S.K. Neumanna Realizovaná % Kladno byt 2+1, ulice S.K. Neumanna 59 Realizovaná Cena zjištěná podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) činí ,-. Oceňovaný byt se prodal za cenu 7,-. Cena zjištěná dle vyhlášky tedy odpovídá 59% ceny realizované na trhu. Posudek č. 2 Kladno, byt 2+1, ulice Jaroslava Foglara Jedná se o ocenění bytu číslo 1958/16 velikosti 2 + 1, situovaného v 4.NP obytného domu č.p. 1957, 1958, 1959, 196 v sekci pod č.p v ulici Jaroslava Foglara na Kladně. K bytu patří i podíl na společných částech budovy a na pozemku, oboje o velikosti podílu 55/1774. Stáří domu je, dle informace poskytnuté správcovskou firmou, 5O let, stavebně-technický stav je dobrý, lepší, nežli odpovídá uváděnému stáří. Opotřebení je uvažováno 35%. Druhem používaných materiálů a provedením domu odpovídá objekt uváděnému stáří V bytě byla dle sdělení objednatele provedena rekonstrukce interiéru. Dům je zděný o celkovém počtu 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží. 3

4 Byt se skládá se ze 2 pokojů, kuchyně, WC a koupelny, předsíně a místnosti sklepu. K bytu dále patří balkon. Podlahová plocha bytu je celkem 53,2 m2. Byt je standardního provedení, vybavení bytu standardní. Vytápění dálkové ústřední, TUV dálkové, připojení na vodovod, kanalizaci, elektřinu, plynovod. Podlahy obytných místností částečně vlýsky, částečně plovoucí lamino, ostatních místnostech převážně keramická dlažba, okna dřevěná zdvojená, dveře hladké. S ohledem na velikost bytu, jeho příslušenství, stavebně-technický stav bytu, ve kterém byla provedena rekonstrukce, i domu, který odpovídá uváděnému stáří a s ohledem na vybavenost bytu lze konstatovat, že se jedná o dobrý byt, ale bez mimořádných kvalit. 2 - Kladno byt 2+1, ulice Jaroslava Foglara Realizovaná % Kladno byt 2+1, ulice Jaroslava Foglara 5 Realizovaná Cena zjištěná podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) činí 598 4,-. Oceňovaný byt se prodal za cenu 1 2,-. Cena zjištěná dle vyhlášky tedy odpovídá 5% ceny realizované na trhu. Posudek č. 3 Kladno, byt 3+1, ulice Československé armády Jedná se o byt číslo 3121/12 v č.p. 3121, situovaný v 6. NP. Dům, ve kterém se oceňovaný byt nachází, je situován v ulici Československé armády v Kladně. Dům č.p. 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 312, 3121, 3122, 3123, 3124 je řadová obytná budova sestávající z deseti sekcí pod deseti čísly popisnými, se sedmi nadzemními podlažími. V budově je 177 bytů. Dům je situován na vlastním pozemku - parcela st. 324, přičemž plocha pozemku je zastavěna stavbou obytného domu. Stavebně-technický stav domu je dobrý - stáří domu stanoveno na základě informací, poskytnutých správcovskou firmou, na 27 roků. Konstrukce domu je montovaná z železobetonových plošných dílů - sendvičové panely, střecha rovná, krytina živičná, konstrukce schodů betonové s povrchem PVC, elektroinstalace 22V, vytápění centrální délkové, bleskosvod, rozvod vody, kanalizace, plynu, telefonu, výtah, okna dřevěná zdvojená, dveře do ocelových zárubní, podlahy obytných místností plovoucí lamino, podlahy ostatních místností keramická dlažba. Jedná se o mírně nadstandardně provedený byt velikosti 3+1. Celková výměra bytu je 68,47 m 2. Vybavení bytu standardní či velmi mírně nadstandardní. Příslušenství bytu tvoří komora mimo byt. Byt nemá vlastní balkon ani lodžii. Oceňovaný byt je po celkové rekonstrukci, provedena v roce 25. Rekonstrukce spočívala v rekonstrukci sociálního zařízení včetně vybavení, vybudování množství vestavěných skříní, část nových podlah, sádrokartonových podhledů, nové kuchyňské linky a úprav povrchů. 4

5 Celkový stupeň opotřebení (technického a morálního) je uvažován 15% - částečně snižující cenu. Celkové hodnocení - jedná se o dobrý byt, v dobré poloze ve městě s veškerou občanskou vybaveností a dobrým dopravním spojením. 3 - Kladno byt 3+1, ulice Československé armády Realizovaná % Kladno byt 3+1, ulice Československé armády 82 Realizovaná Cena zjištěná podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) činí ,-. Oceňovaný byt se prodal za cenu 1 35,-. Cena zjištěná dle vyhlášky tedy odpovídá 82% ceny realizované na trhu. Posudek č. 4 Kladno, byt 3+1, ulice Americká Jedná se o byt číslo 2486/1 v č.p. 2486, situovaný v 2. NP. Dům, ve kterém se oceňovaný byt nachází, je situován v ulici Americká v Kladně. Dům č.p. 2486, 2487, 2488 je řadová obytná budova sestávající ze tří sekcí pod třemi čísly popisnými, s deseti nadzemními podlažími. V budově je 72 bytů. Dům je situován na vlastním pozemku - parcela st. 3451, přičemž plocha pozemku je zastavěna stavbou obytného domu. Konstrukce domu je montovaná z železobetonových plošných dílů - sendvičové panely, střecha rovná, krytina střechy živičná, konstrukce schodů betonové s povrchem PVC, elektroinstalace 22V, vytápění centrální délkové, bleskosvod, rozvod vody, kanalizace, plynu, telefonu, kabelové televize, výtah. Stavebně-technický stav domu je dobrý - stáří domu stanoveno na základě informací, poskytnutých správcovskou firmou, na 3 roků. Jedná se o mírně nadstandardně provedený byt velikosti 3+1 se dvěma lodžiemi, situovaný v 2.NP panelového montovaného domu. Vybavení bytu standardní či velmi mírně nadstandardní. Okna jsou plastová, dveře do obložkových zárubní, podlahy obytných místností PVC, podlahy ostatních místností keramická dlažba. Příslušenstvím bytu je i sklepní kóje. Plocha bytu je celkem 8,91 m2. Oceňovaný byt je po celkové rekonstrukci, provedena v roce 22. Rekonstrukce spočívala v zasklení lodžií plastovými okny a jejich zakomponování do plochy bytu, vybudování zděného jádra včetně nové koupelny a WC (včetně vybavení, instalací, obkladů..), provedení sádrokartonových podhledů se zabudovaným osvětlením, nové rozvody v celém bytě v mědi, nová kuchyňská linka včetně zabudovaných spotřebičů (myčka, sporák, digestoř), nové strukturované vnitřní omítky, nové vnitřní dveře do obložek, nové podlahy v celém bytě. Celkový stupeň opotřebení (technického a morálního) je uvažován 25% - částečně snižující cenu. Celkové hodnocení - jedná se o dobrý byt, v dobré poloze ve městě s veškerou občanskou vybaveností a dobrým dopravním spojením. 5

6 4 - Kladno byt 3+1, ulice Americká 4 - Kladno byt 3+1, ulice Americká Realizovaná % Realizovaná Cena zjištěná podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) činí ,-. Oceňovaný byt se prodal za cenu 1 5,-. Cena zjištěná dle vyhlášky tedy odpovídá 88% ceny realizované na trhu. Posudek č. 5 Kladno, byt 2+1, ulice Čs. armády Jedná se o ocenění bytu číslo 3192/7 velikosti 2+1, situovaného v 3.NP obytného domu č.p. 3192, 3193 ve vchodu s č.p v ulici Čs. armády v Kladně. K bytu patří i podíl na společných částech budovy a na pozemku o velikosti 59/516. Dům č.p. 3192, 3193 je samostatně stojící budova sestávající ze dvou sekcí s jedním podzemním a jedenácti nadzemními podlažími. V budově je 86 bytů. Dům má dva vchody pod čísly popisnými 3192, Konstrukce domu je panelová typová, střecha rovná, krytina živičná, konstrukce schodů betonové, elektroinstalace 22V, vytápění centrální délkové, bleskosvod, rozvod vody a kanalizace, výtah, okna a dveře jsou běžné typové, umakartové jádro. Byt se skládá se z kuchyně, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny, WC, lodžie a sklepní kóje. Podlahová plocha bytu je celkem 58,7 m2. Byt je standardního provedení, vybavení bytu standardní. Vytápění ústřední s dálkovým přívodem, dtto TUV, připojení na vodovod, kanalizaci, elektřinu. Podlahy obytné místností PVC, ostatních místností převážně PVC, okna dřevěná zdvojená, dveře hladké a prosklené. Elektřina 22V, ostatní instalace i vybavení standardní. Stáří domu je dle sdělení objednatelky posudku asi 3 roků, stavebnětechnický stav je dobrý, jedná se o přiměřeně udržovaný byt i dům. Druhem používaných materiálů a provedením domu odpovídá objekt uváděnému stáří. Celkový stupeň opotřebení je uvažován 3%. S ohledem na velikost bytu, jeho příslušenství, stavebně-technický stav bytu i domu, který odpovídá uváděnému stáří a průměrné údržbě a s ohledem na vybavenost bytu lze konstatovat, že se jedná o běžný, průměrný byt. 6

7 5 - Kladno byt 2+1, ulice Čs. armády Realizovaná % Kladno byt 2+1, ulice Čs. armády 67 Realizovaná Cena zjištěná podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) činí ,-. Oceňovaný byt se prodal za cenu 95,-. Cena zjištěná dle vyhlášky tedy odpovídá 67% ceny realizované na trhu. Lokalita 1 okres Kladno - závěr: Na uvedeném vzorku nemovitostí v lokalitě okres Kladno lze ukázat, že ceny zjištěné podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) se pohybují v rozmezí 5-88% cen realizovaných na trhu. Porovnání cen bytů - Kladensko č. 1 č.2 č.3 č.4 č.5 Realizovaná Lokalita 2 okres Nový Jičín, město Frenštát pod Radhoštěm Posudek č. 6 Frenštát pod Radhoštěm, byt 2+1, ulice 6.května Jedná se o byt č. 2 v domě č.p. na ul. 6 května v k.ú. Frenštát p.r. vč. příslušné části pozemku parc. č. 2239, k.ú. Frenštát p.radhoštěm. Spoluvlastnický podíl dle prohlášení vlastníka činí /

8 Dům č.p. se nachází na pozemku parc. č. 2239, ve svažitém terénu v k.ú. Frenštát p.r. Dům obsahuje jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Jedná se o izolovanou stavbu provedenou z plošných panelů, převážně standardního vybavení, s vodorovnou i svislou izolací. Střecha je plochá s krytinou ze svařované živičné lepenky. Okna jsou dřevěná zdvojená. Vnitřní schodiště je žel.bet. prefabrikované s krytinou z PVC. Venkovní omítky jsou břízolitové. Sokl je obložen kabřincem. Klempířské konstrukce jsou úplné, provedeny jsou z pozinkovaného plechu. Dům obsahuje celkem 18 bytových jednotek, z toho 2 bytové jednotky jsou umístěny v suterénu (ze zadní strany jsou suterénní byty v důsledku svažitosti pozemku v úrovni terénu). Zbývající část suterénu je užívána jako sklep. Dům nemá výtah. Bleskosvod je instalován. Byt č. 1 se nachází v podzemním podlaží a obsahuje chodbu, kuchyň, 2 pokoje, koupelnu, WC a šatnu, k příslušenství náleží také sklep. Stropy jsou s rovným podhledem, vnitřní omítky jsou vápenné. Koupelna a WC jsou prefabrikované (bytové jádro). V koupelně je osazena vana a umyvadlo. WC je splachovací. Podlahy v obytných místnostech jsou z dýhované dřevotřísky, podlahy ostatních místností jsou dlážděné, příp. s krytinou z PVC. V bytové jednotce jsou provedeny rozvody studené a teplé vody a rozvody zemního plynu. Byt má vlastní teplovodní etážové vytápění s kotlem na zemní plyn. V bytové jednotce jsou provedeny rozvody studené a teplé vody, el. instalace je světelná. Celková výměra bytu je 57,41 m2. Výrazně negativním vlivem, snižujícím cenu bytu se skutečnost, že v domě se vyskytují skupiny osob s nižší sociální přizpůsobivostí. S ohledem na velikost bytu, jeho příslušenství, stavebně-technický stav bytu a domu, který odpovídá uváděnému stáří a s ohledem na vybavenost bytu, dále pak zejména na konfliktní skupiny osob v okolí lze konstatovat, že se jedná o problematický byt. 6 - Frenštát byt 2+1, ulice 6.května 6 - Frenštát byt 2+1, ulice 6.května Realizovaná % Realizovaná Cena zjištěná podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) činí 42 17,-. Oceňovaný byt se prodal za cenu 6,-. Cena zjištěná dle vyhlášky tedy odpovídá 7% ceny realizované na trhu. Posudek č. 7 Frenštát pod Radhoštěm, byt 2+1, ulice Školská čtvrť Jedná se o byt č.7. v domě č.p. 136 vč. podílu o velikosti 547/14746 na společných částech domu a pozemku parc. č a 1545 v k.ú. Frenštát p.r. Celý objekt je bytový dvojdům s č.p. 16 a 1361, který se nachází na pozemcích parc. č. 1544, 1545 v k.ú. Frenštát p.r., v centru města. Jedná se o 8

9 samostatně stojící, třípodlažní podsklepenou budovu, se dvěma vchody. Objekt je zděný, stropy jsou nespalné s rovným podhledem. Vnitřní a vnější omítky jsou vápenné. Schodiště je betonové s teracovým povrchem. Střešní krov je sedlový, střešní krytina je provedena z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce jsou úplné, provedeny jsou rovněž z pozinkovaného plechu. Výtah v domě není proveden. Dům je vybaven hromosvodem. V bytové jednotce jsou osazena dřevěná zdvojená okna, dveře jsou náplňové prosklené. V bytě je proveden rozvod studené a teplé vody, zdrojem teplé vody je plynová karma. Vytápění je ústřední z centrální plynové kotelny. El. instalace je pouze světelná. V koupelně je osazeno umyvadlo a vana. WC je splachovací. Kuchyňský sporák je plynový. Podlahy obytných místností jsou převážně vlýsky, podlahy ostatních místností jsou betonové s krytinou z PVC. Bytová jednotka obsahuje 2 pokoje, kuchyň, koupelnu, WC, předsíň, součástí bytové jednotky je také sklepní místnost. Celková výměra bytu je 54,7 m2. Celkovou údržbu lze hodnotit jako průměrnou. Objekt je dle sdělení zadavatele užíván 42 let. S ohledem na velikost bytu, jeho příslušenství, stavebnětechnický stav bytu, ve kterém byla provedena rekonstrukce, i domu, který odpovídá uváděnému stáří a s ohledem na vybavenost bytu lze konstatovat, že se jedná o průměrný byt. 7 - Frenštát byt 2+1, ulice Školská čtvrť 7 - Frenštát byt 2+1, ulice Školská čtvrť Realizovaná % Realizovaná Cena zjištěná podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) činí 48 46,-. Oceňovaný byt se prodal za cenu 57,-. Cena zjištěná dle vyhlášky tedy odpovídá 72% ceny realizované na trhu. Posudek č. 8 Frenštát pod Radhoštěm, byt 2+1, ulice Školská čtvrť Jedná se o byt č.6. v domě č.p vč. podílu o velikosti 594/2147 na společných částech domu a pozemku parc. č. 1526, 1527 a 1528 v k.ú. Frenštát p.r. Celý objekt je bytový trojdům s č.p. 1283, 1284, 1285, který se nachází na pozemcích parc. č. 1526, 1527 a 1528 v k.ú. Frenštát p.r., v centru města. Jedná se o samostatně stojící, třípodlažní podsklepenou budovu, se třemi vchody. Objekt je zděný, stropy jsou nespalné s rovným podhledem. Vnitřní a vnější omítky jsou vápenné. Schodiště je betonové s teracovým povrchem. Střešní krov je sedlový, střešní krytina je provedena z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce jsou úplné, provedeny jsou rovněž z pozinkovaného plechu. Výtah v domě není proveden. Dům je vybaven hromosvodem. 9

10 V bytové jednotce jsou osazena dřevěná zdvojená okna, dveře jsou náplňové prosklené. V bytě je proveden rozvod studené a teplé vody s centrálním ohřevem, vytápění je ústřední. El. instalace je pouze světelná. V koupelně je osazeno umyvadlo a vana. WC je splachovací. Kuchyňský sporák je plynový. Podlahy obytných místností jsou převážně vlýsky, podlahy ostatních místností jsou betonové s textilní nebo PVC krytinou, příp. keramická dlažba. Bytová jednotka obsahuje 2 pokoje, kuchyň, koupelnu, WC, předsíň, součástí bytové jednotky je také sklepní místnost. Celková výměra bytu je 59,4 m2. Celkovou údržbu lze hodnotit jako průměrnou. Objekt je dle sdělení zadavatele užíván od roku 196. S ohledem na velikost bytu, jeho příslušenství, stavebně-technický stav bytu, ve kterém byla provedena rekonstrukce, i domu, který odpovídá uváděnému stáří a s ohledem na vybavenost bytu lze konstatovat, že se jedná o dobrý byt, ale bez mimořádných kvalit. 8 - Frenštát byt 2+1, ulice Školská čtvrť 8 - Frenštát byt 2+1, ulice Školská čtvrť Realizovaná % Realizovaná Cena zjištěná podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) činí ,-. Oceňovaný byt se prodal za cenu 51,-. Cena zjištěná dle vyhlášky tedy odpovídá 87% ceny realizované na trhu. Posudek č. 9 Frenštát pod Radhoštěm, byt 1+1, ulice Rožnovská Jedná se o ocenění bytu č.2. v domě č.p vč. podílu o velikosti 3829/325 na společných částech domu a pozemku parc. č v k.ú. Frenštát p.r. Oceňovaná nemovitost se nachází v rovinatém terénu v centru města Frenštát p.r., ul. Rožnovská. Příjezd a přístup k nemovitosti je po zpevněné místní komunikaci. V blízkosti nemovitosti jsou vybudovány veškeré inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plynovod, rozvody NN). Jedná se o samostatně stojící, dvoupodlažní budovu, částečně podsklepenou. Objekt je zděný, stropy jsou nespalné s rovným podhledem. Vnitřní omítky jsou vápenné. Schodiště je betonové s nátěrem. Střešní krov je sedlový s valbami, střešní krytina je provedena z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce jsou úplné, provedeny jsou rovněž z pozinkovaného plechu. Výtah v domě není proveden. Dům je vybaven hromosvodem. Bytová jednotka obsahuje 1 pokoj, kuchyň, koupelnu s WC, předsíň, součástí bytové jednotky je také sklepní místnost. Celková výměra bytu činí 38,29 m2. V bytové jednotce jsou osazena dřevěná dvojitá okna, dveře jsou náplňové. V bytě je 1

11 proveden rozvod studené a teplé vody, zdrojem teplé vody je el. bojler. Vytápění je lokální plynovými topidly. El. instalace v byt. jednotce je pouze světelná. V koupelně je osazeno umyvadlo, vana a splachovací WC. Kuchyňský sporák je plynový. Podlahy obytných místností jsou převážně s krytinou z PVC, v ostatních místnostech je keramická dlažba. Celkovou údržbu lze hodnotit jako dobrou. Objekt je dle sdělení zadavatele užíván od roku 194, což ve vztahu k okolním objektům a použitým stavebně technickým konstrukcím odpovídá i odhadu. S ohledem na velikost bytu, jeho příslušenství, stavebně-technický stav bytu i domu, který odpovídá uváděnému stáří a dobré údržbě a s ohledem na vybavenost bytu lze konstatovat, že je se jedná o dobrý byt. 9 - Frenštát byt 1+1, ulice Rožnovská 9 - Frenštát byt 1+1, ulice Rožnovská Realizovaná % Realizovaná Cena zjištěná podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) činí ,-. Oceňovaný byt se prodal za cenu 39,-. Cena zjištěná dle vyhlášky tedy odpovídá 69% ceny realizované na trhu. Posudek č. 1 Frenštát pod Radhoštěm, byt 2+1, ulice Podříčí Jedná se o byt č.8 v domě č.p. 215, 216 vč. Podílu o velikosti 44/8985 na společných částech domu a pozemku parc. č. St a St v k.ú. Frenštát p.r. Dům č.p. 215,216 se nachází na pozemku parc. č. St a St. 2354, v mírně svažitém terénu v k.ú. Frenštát p.r. Dům obsahuje jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. Jedná se o izolovanou stavbu provedenou z plošných panelů, převážně standardního vybavení, s vodorovnou i svislou izolací. Střecha je plochá s krytinou ze svařované živičné lepenky. Okna jsou dřevěná zdvojená. Vnitřní schodiště je žel.bet. prefabrikované s krytinou z PVC. Venkovní omítky jsou břízolitové. Sokl je obložen kabřincem. Klempířské konstrukce jsou úplné, provedeny jsou z pozinkovaného plechu. Dům obsahuje celkem 2 bytových jednotek. Suterén je užíván jako sklep. Dům nemá výtah. Bleskosvod je instalován. Byt č. 8 se nachází v 2. nadzemním podlaží a obsahuje chodbu, kuchyň, 2 pokoje, koupelnu,wc a komoru, k příslušenství náleží také sklep. Celková výměra bytu je 61,82 m2. Stropy jsou s rovným podhledem, vnitřní omítky jsou vápenné. Koupelna a WC jsou prefabrikované (bytové jádro). V koupelně je osazena vana a umyvadlo. WC je splachovací. Podlahy v obytných místnostech jsou z dýhované dřevotřísky, podlahy ostatních místností jsou dlážděné, příp. s krytinou z PVC. V bytové jednotce jsou provedeny rozvody studené a teplé vody a rozvody zemního 11

12 plynu. Byt má vlastní teplovodní etážové vytápění s kotlem na zemní plyn.v bytové jednotce jsou provedeny rozvody studené a teplé vody, el. instalace je světelná. S ohledem na velikost bytu, jeho příslušenství, stavebně-technický stav bytu, který odpovídá uváděnému stáří a s ohledem na vybavenost bytu lze konstatovat, že se jedná o průměrný byt. 1 - Frenštát byt 2+1, ulice Podříčí 1 - Frenštát byt 2+1, ulice Podříčí Realizovaná % Realizovaná Cena zjištěná podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) činí 381 3,-. Oceňovaný byt se prodal za cenu 58,-. Cena zjištěná dle vyhlášky tedy odpovídá 66% ceny realizované na trhu. Lokalita 2 Frenštát pod Radhoštěm - závěr: Na uvedeném vzorku nemovitostí v lokalitě okres Frenštát pod Radhoštěm lze ukázat, že ceny zjištěné podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) se pohybují v rozmezí 66-87% cen realizovaných na trhu. Porovnání cen bytů - Frenštát pod Radhoštěm Realizovaná č. 6 č.7 č.8 č.9 č.1 12

13 Lokalita 3 Hlavní město Praha Posudek č. 11 Praha, byt 2+1, ulice Súdánská Jedná se o ocenění bytu číslo 595/6 o velikosti 2 + 1, situovaného v 3.NP obytného domu č.p. 594 a 595, ve vchodu s č.p. 595 v ulici Súdánská v kat. území Vokovice v Praze 6, hlavní město Praha. Stáří domu je dle údaje o stáří srovnatelné vedlejší nemovitosti 41 roků, stavebně technický stav objektu je odpovídající tomuto stáří. Druhem používaných materiálů a provedením domu odpovídá uváděnému stáří. Dům je panelový, železobetonový montovaný z plošných dílců, o celkovém počtu 7 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Byt je velikosti 2+1 s příslušenstvím (lodžie 3,9 m 2 a sklepní kóje o ploše,9 m2)a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 53/2188 na společných částech domu č.p. 594, 595 a na pozemku - p.č. 1281/81 a 1281/82. Byt se skládá ze dvou pokojů, kuchyně, WC, koupelny, komory a předsíně. Celková výměra bytu je 57,3 m2. Byt je standardního provedení, vybavení bytu standardní. Vytápění dálkové ústřední (zdroj mimo byt), TUV dálkové, připojení domu na vodovod, kanalizaci, elektřinu a plynovod. Podlahy obytných místností dílem vlýsky, dílem PVC, ostatních místností PVC, okna dřevěná zdvojená, dveře hladké do ocelových zárubní. Vybavení standardní. S ohledem na velikost bytu, jeho příslušenství, stavebně-technický stav bytu i domu, odpovídající uváděnému stáří a s ohledem na vybavenost bytu lze konstatovat, že se jedná o průměrný byt Praha byt 2+1, ulice Súdánská Realizovaná % Praha byt 2+1, ulice Súdánská 8 Realizovaná Cena zjištěná podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) činí ,-. Oceňovaný byt se prodal za cenu 1 68,-. Cena zjištěná dle vyhlášky tedy odpovídá 8% ceny realizované na trhu. Posudek č. 12 Praha, byt 1+kk, ulice Šlikova Jedná se o ocenění bytu číslo 199/2 o velikosti 1 + k.k., situovaného v 2.NP obytného domu č.p. 199 v ulici Šlikova v kat. území Břevnov v Praze 6, hlavní město Praha. Příslušenstvím bytu je podíl na společných částech domu č.p. 199 a na pozemku - p.č. 2395, spoluvlastnický podíl je velikosti 361/ Stáří domu není známé, odborným odhadem je stanoveno na 9 roků, na 13

14 domě byla v posledních letech provedena rekonstrukce (nová střešní krytina, nový výtah, fasáda do ulice..) stavebně technický stav objektu je odpovídající tomuto stáří a provedené částečné rekonstrukci domu. Druhem používaných materiálů a provedením domu odpovídá uváděnému stáří. Dům je zděný, o celkovém počtu 4 nadzemních a 1 podzemní podlaží, dvě podkroví. Byt je velikosti 1 + k.k. a skládá se z jednoho pokoje, chodby, sprchového koutu, WC, sklepa a předsíně. K datu místního šetření nebyl sklep přístupný, dle sdělení zástupce realitní kanceláře se jedná o místnost, ne o sklepní kóji, výměra sklepa byla dopočítána podle zaměření bytu a velikosti spoluvlastnického podílu. Celková výměra bytu je 36,1 m2. Byt je mírně podstandardního provedení. Vytápění jediné obytné místnosti plynovým lokálním topidlem (WAW), TUV z el. bojleru, připojení na vodovod, kanalizaci, elektřinu a plynovod. Podlaha obytné místností prkna, ostatních místností PVC, okna dřevěná špaletová, dveře vnitřní nejsou, sprchový kout a WC, oboje přístupné z chodby bez dveří. V chodbě kuchyňská linka - plynový sporák. Vybavení spíše podstandardní. S ohledem na velikost bytu, jeho příslušenství, stavebně-technický stav bytu i domu, odpovídající uváděnému stáří a s ohledem na vybavenost bytu lze konstatovat, že se jedná o průměrný byt Praha byt 1+kk, ulice Šlikova Realizovaná % Praha byt 1+kk, ulice Šlikova 79 Realizovaná Cena zjištěná podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) činí ,-. Oceňovaný byt se prodal za cenu 1 185,-. Cena zjištěná dle vyhlášky tedy odpovídá 79% ceny realizované na trhu. Posudek č. 13 Praha, byt 2+1, ulice Na Petřinách Jedná se o ocenění bytu číslo 298/9 velikosti 2 + 1, situovaného v 3.NP obytného domu č.p. 297, 298, ve vchodu s č.p. 298 v ulici Na Petřinách v Praze 6, kat. území Veleslavín, hlavní město Praha. Stáří domu je dle sdělení objednatele znaleckého posudku 41 roků, stavebnětechnický stav je průměrný, odpovídající uváděnému stáří. Druhem používaných materiálů a provedením domu odpovídá uváděnému stáří. Dům je zděný o celkovém počtu 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží. Byt je velikosti 47,1 m 2 (bez započtení plochy lodžie) a skládá se ze dvou pokojů, kuchyně, WC, koupelny, předsíně a sklepa. Celková výměra bytu je 52,1 m2. Příslušenstvím bytu je dále lodžie o ploše 5 m 2 a podíl na společných částech budovy a na pozemku, oboje o velikosti podílu 47/1238. Byt je standardního provedení, vybavení bytu standardní. Vytápění dálkové ústřední, TUV dálkové, 14

15 připojení na vodovod, kanalizaci, elektřinu a plynovod. Podlahy obytných místností převážně vlýsky, ostatních místností dlažba, okna plastová běžná, dveře hladké a prosklené. Vybavení standardní, kuchyň bez vybavení. S ohledem na velikost bytu, jeho příslušenství, stavebně-technický stav bytu i domu, odpovídající uváděnému stáří a s ohledem na vybavenost bytu lze konstatovat, že se jedná o dobrý byt, ale bez mimořádných kvalit Praha byt 2+1, ulice Na Petřinách 13 - Praha byt 2+1, ulice Na Petřinách Realizovaná % Realizovaná Cena zjištěná podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) činí ,-. Oceňovaný byt se prodal za cenu 1 9,-. Cena zjištěná dle vyhlášky tedy odpovídá 64% ceny realizované na trhu. Posudek č. 14 Praha, byt 2+1, ulice Kladenská Jedná se o ocenění bytu číslo 56/6 velikosti 2 + 1, situovaného v 3.NP obytného domu č.p. 558, 559, 56 v sekci s č.p. 56 v ulici Kladenská v Praze 6. K bytu patří i podíl na společných částech budovy a na pozemku o velikosti 71/2366. Stáří domu je dle sdělení objednatelky 45 roků, stavebně-technický stav je průměrný, odpovídající uváděnému stáří a běžné údržbě. Opotřebení je uvažováno 4 %. Druhem používaných materiálů a provedením domu odpovídá objekt uváděnému stáří. Dům je zděný o celkovém počtu 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží. Byt se skládá se z kuchyně, předsíně, dvou pokojů, koupelny a WC, sklepa a komory. Celková výměra bytu je 7,98 m2. Byt je standardního provedení, vybavení bytu standardní. Vytápění ústřední s dálkovým přívodem, dtto TUV, připojení na vodovod, kanalizaci, elektřinu, plynovod, kabelovou televizi. Podlahy obytných místností vlýsky, ostatních místností teraco, okna dřevěná zdvojená, dveře hladké a prosklené, v kuchyni plynový sporák. Elektřina 22V, ostatní instalace i vybavení standardní. S ohledem na velikost bytu, jeho příslušenství, stavebně-technický stav bytu i domu, který odpovídá uváděnému stáří a průměrné údržbě a s ohledem na vybavenost bytu lze konstatovat, že se jedná o průměrný byt, bez mimořádných kvalit. 15

16 Praha byt 2+1, ulice Kladenská Realizovaná 8 6 % Praha byt 2+1, ulice Kladenská 87 Realizovaná Cena zjištěná podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) činí ,-. Oceňovaný byt se prodal za cenu 1 98,-. Cena zjištěná dle vyhlášky tedy odpovídá 87% ceny realizované na trhu. Posudek č. 15 Praha, byt 2+1, ulice U Kříže Jedná se o ocenění bytu č. 624/1 s podílem o velikosti 571/ na obytném domě č.p. 624 a na pozemku - p.č. 764/124 a 764/211 v ulici U Kříže v katastrálním území Jinonice, obec Praha, hlavní město Praha. K bytu patří i podíl na společných částech budovy a na pozemku, oboje o velikosti podílu 571/ Stáří domu je, dle informace poskytnuté správcovskou firmou, 5 let, stavebnětechnický stav je výborný, odpovídá uváděnému stáří. Opotřebení je uvažováno 5%. Druhem používaných materiálů a provedením domu odpovídá objekt uváděnému stáří. Dům je zděný o celkovém počtu 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží. Silné stránky : přístup po zpevněné komunikaci, velmi dobrá zainvestovanost pozemku, velmi dobré dopravní spojení, pěkná, vyhledávaná poloha, výborný technický stav nemovitosti. Slabé stránky : poloha bytu v 1.NP (hledisko bezpečnosti - částečně eliminováno bezpečnostními fóliemi na oknech). Byt se skládá z haly, lázně, WC, kuchyně, jídelního koutu, obývacího pokoje a ložnice. Příslušenství bytu tvoří velká terasa o ploše 26,6 m2. Celková výměra bytu je 83,61 m2 (včetně terasy). Byt je nadstandardního provedení, vybavení bytu rovněž nadstandardní (atypická kuchyňská linka včetně spotřebičů, velké vestavěné skříně, nadstandardní materiály). Vytápění dálkové ústřední, TUV dálkové, připojení na vodovod, kanalizaci, elektřinu, plynovod, kabelovou televizi. Podlahy obytných místností plovoucí lamino, ostatních místnostech převážně keramická dlažba, okna plastová, dveře hladké do obložkových zárubní. S ohledem na velikost bytu, jeho příslušenství, stavebně-technický stav bytu, jeho polohu a s ohledem na vybavenost bytu lze konstatovat, že se jedná o výborný, nadstandardní byt. 16

17 Praha byt 2+1, ulice U Kříže Realizovaná % Praha byt 2+1, ulice U Kříže 74 Realizovaná Cena zjištěná podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) činí ,-. Oceňovaný byt se prodal za cenu 3 29,-. Cena zjištěná dle vyhlášky tedy odpovídá 74% ceny realizované na trhu. Lokalita 3 Hlavní město Praha - závěr: Na uvedeném vzorku nemovitostí v lokalitě Hlavní město Praha lze ukázat, že ceny zjištěné podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) se pohybují v rozmezí 64-87% cen realizovaných na trhu. Porovnání cen bytů - Praha Realizovaná č. 11 č.12 č.13 č.14 č.15 17

18 ZÁVĚR Na uvedeném vzorku nemovitostí lze ukázat, že ceny zjištěné porovnávacím způsobem podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění vyhlášek č. 452/23 Sb. a č. 64/24 Sb.) se liší od cen bytů na trhu realizovaných. Cena zjištěná dle cenového předpisu () Realizovaná na trhu () Cena zjištěná dle cen. předpisu činí % z ceny realizované Okres Kladno Byt č ,- 7,- 59% Byt č ,- 1 2,- 5% Byt č ,- 1 35,- 82% Byt č ,- 1 5,- 88% Byt č ,- 95,- 67% Ø za okres Kladno 71% Okres Nový Jičín Byt č ,- 6,- 7% Byt č ,- 57,- 72% Byt č ,- 51,- 87% Byt č ,- 39,- 69% Byt č ,- 58,- 66% Ø za okres Nový 72% Jičín Praha Byt č ,- 1 68,- 8% Byt č , ,- 79% Byt č ,- 1 9,- 64% Byt č ,- 1 98,- 87% Byt č ,- 3 29,- 74% Ø za Prahu 76% Ø za všechny byty 74,3% Ceny zjištěné dle cenového předpisu vycházejí z předložených daňových přiznání poplatníků, zpracovaných finančními úřady a statistickým úřadem. Dle názoru Ministerstva financí by se ceny, stanovené tímto způsobem cenovým předpisem, měly blížit cenám obvyklým, nebo se s nimi v průměru shodovat. Po vyhodnocení výše uvedených realizovaných cen bytů a cen, zjištěných podle cenového předpisu, lze konstatovat, že ve všech posuzovaných případech je, zjištěná podle cenového předpisu nižší, nežli na trhu dosažená, v některých případech i velmi výrazně. Přitom nebyl zjištěn větší rozdíl mezi jednotlivými regiony, odlišnými ve své poloze, zaměstnanosti v regionu či vzdálenosti od Prahy. Závěrem lze konstatovat, že ceny posuzovaných bytů, stanovené podle platného cenového předpisu, jsou v průměru přibližně na úrovni ¾ cen dosahovaných na trhu, proto při stanovení obvyklé ceny bytů na trhu nelze vycházet z porovnávací metody, stanovené cenovým předpisem, ale pouze standardním porovnáním s realizovanými prodeji srovnatelných bytů ve srovnatelné lokalitě a 18

19 čase. Protože rozmezí tohoto procentního podílu je ale velmi široké ve výše uvedeném vzorku nemovitostí se pohybuje mezi 5-88%, nebyla by správná ani úvaha o případném zjištění obvyklé ceny bytu podle cenového předpisu a jejího případného navýšení o výše zjištěnou průměrnou hodnotu rozdílu. 19

20 POUŽITÁ LITERATURA 1. Bradáč, A., Úřední oceňování majetku 25. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 25, 296 s., ISBN Kratěna, J., Několik poznámek k obvyklé ceně a tržní hodnotě. < (přístup: 5/26). 3. Trial verze programu NEM3 < > (přístup: 3/26). CITOVANÁ LITERATURA 1) Bradáč, A., Úřední oceňování majetku 25. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 25, s ) Kratěna, J., Několik poznámek k obvyklé ceně a tržní hodnotě. < 2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2880/89/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2103/12 Adresa nemovitosti: Malá Trávnická 2103, Přerov - Přerov I-Město Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Přerov,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3043/72/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 700/2 Adresa nemovitosti: Olbrachtova 700 / 13, 734 01 Karviná - Ráj Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9247-29/2013. Husitská 692/3 415 01 Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9247-29/2013. Husitská 692/3 415 01 Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 9247-29/2013 o ceně nemovitosti - bytu č. 5095/3 v bytovém domě Chomutov č.p. 5094, 5095 v ulici Školní Pěšina včetně podílu 759/24480 na příslušenství a společných částech domu Chomutov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3087/116/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 2971/19 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Zábřeh nad Odrou, kód k.ú.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2658/3/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 409 Adresa nemovitosti: Mlýnská 409, Zlaté Hory Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 2127/22 V budově č. p.: 2127 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

Znalecký posudek č. 1991/09

Znalecký posudek č. 1991/09 Znalecký posudek č. 1991/09 O ceně nemovitosti bytové jednotky č.125/2 v bytovém domě čp.125, postaveném na stavební parcele č.32, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp.125 a

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1056-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1056-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1056-2014 o ceně bytové jednotky č.1563/6 a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp.1561,1562,1563,1564 v ulic Hábova a podílu na pozemcích v kat. území Stodůlky, obec

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K čís.3358-09/2014

Z N A L E C K Ý P O S U D E K čís.3358-09/2014 Okres: Louny Obec: Louny Z N A L E C K Ý P O S U D E K čís.3358-09/2014 o obvyklé ceně nemovitosti bytu č. jednotky 2199/7 v budově č.p. 2199 na pozemku p.č. 1488/61 včetně podílu č. 7736/62324 na společných

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245 Z n a l e c k ý p o s u d e k číslo T 1840-140 / 2013 o obvyklé ceně bytové jednotky č.449/49 s podílem 241/10000 na budově čp.449 a pozemku st.447/1 dle LV 2408 a 2015 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 651/8 VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 651 NA ST. P.Č. 562/1, V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ PARNÍK, OBCI ČESKÁ TŘEBOVÁ, VČETNĚ SPOL.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuce Předmět ocenění Bytová jednotka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 28/1 V budově č. p.: 28 Na pozemku parc.

Více

Znalecký posudek č. 5748-130/15

Znalecký posudek č. 5748-130/15 Znalecký posudek č. 5748-130/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 2465/8, ve třetím nadzemním podlaží bytového domu v ulici Dominova č.p. 2465, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2780/29,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2730-57-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2730-57-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2730-57-2015 6 MOVITOST: Bytová jednotka č.86/3. Adresa nemovitosti: Břevniště 86 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Hamr na Jezeře, k.ú. Břevniště

Více

1 100 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6453/103 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

1 100 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6453/103 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6453/103 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 803/16 V budově č. p.: 803 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Exekuční řízení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1192/11 s příslušenstvím v k.ú. Hulín Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Hulín, k.ú. Hulín Adresa nemovitosti: Družba

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 71/2727/2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 71/2727/2013 EURODRAŽBY.CZ a.s. U Pískovny č.p. 890 č.o. 1 182 00 Praha 8 ČESKÁ REPUBLIKA Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 71/2727/2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2944/153/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 477 Adresa nemovitosti: Revoluční 477, Bohumín - Nový Bohumín Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3195/82/2015 6 Bytová jednotka - byt Adresa nemovitosti: Albertova 4059 / 19, 767 01 Kroměříž Katastrální údaje: Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Kroměříž,

Více

1 000 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6300/220 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s.

1 000 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6300/220 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6300/220 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 1727/7 V budově č. p.: 1727 Na pozemku

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.474/2. Adresa nemovitosti: Nový Svět 474, Harrachov 512 46 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 81-2040/07

ZNALECKÝ POSUDEK 81-2040/07 ZNALECKÝ POSUDEK 81-2040/07 O ceně bytové jednotky č. 375/6 nacházející se v 3.NP obytného domu č.p. 375, vč. příslušenství a vč. spoluvlastnického podílu o velikosti 163/1000 příslušejícího k oceňované

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 40/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 40/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 40/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 1115/3 V budově č. p.: 1115 Na pozemku

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

Znalecký posudek č. 59/2014

Znalecký posudek č. 59/2014 Znalecký posudek č. 59/2014 O ceně bytové jednotky č. 354/9 v domě č.p. 354 na st.p. č. 1195/3, v obci a k.ú. Kynšperk nad Ohří. Objednatel posudku: JUDr. Jana Škofová soudní exekutor Exekutorský úřad

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 300/4/10

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 300/4/10 I n g. R o m a n L u k á š, z n a l e c z o b o r u e k o n o m i k a, o c e ň o v á n í n e m o v i t o s t í. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 1357/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Klausova č.p. 1357, v obci Praha, na pozemcích parc. č. 2339/213,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 O ceně bytové jednotky č.2032/21 v Blansku, Jasanová 2032/7, vč.příslušenství a podílu o velikosti 583/26454 na společných částech domu a pozemku p.č.st.4377, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2607-360/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2607-360/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2607-360/2011 o ceně bytové jednotky č.1582/123 v Praze Holešovicích, Varhulíkové č.p.1582/24, včetně příslušenství a podílu o velikosti 796/111252 na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 567-30/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 567-30/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 567-30/15 o ceně nemovitosti, bytu č. 1 s příslušenstvím v domě č.p. 2702 na pozemku p.č. 2173/12, id. spoluvl. podílu 1588/5259 na pozemku p.č. 2173/12, spoluvl. podílu 190/450 na

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2925/134/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 264 Adresa nemovitosti: Ráj 264 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Karviná, k.ú. Ráj, kód k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Znalecký posudek ( ceny v časové tísni) č. 3561 / 2015

Znalecký posudek ( ceny v časové tísni) č. 3561 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Znalecký posudek ( ceny v časové tísni) č. 3561 / 2015 Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu dražba nedobrovolná Předmět ocenění Bytová jednotka

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

PROKONZULTA; č. obj.:, Křenová 299 / 26, 602 00 Brno IČ: 25332953 telefon: e-mail: DIČ: CZ25332953

PROKONZULTA; č. obj.:, Křenová 299 / 26, 602 00 Brno IČ: 25332953 telefon: e-mail: DIČ: CZ25332953 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 1236/321 v bytovém domě č.p. 1236, 1237 a 1238 Adresa nemovitosti: Příkopy 1236 / 1236, Kostelec nad Orlicí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

strana 1 Popis č. 4102/2014

strana 1 Popis č. 4102/2014 strana 1 Popis č. 4102/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 1237, jehož součástí je rodinný dům č.p. 1165 stojící na pozemku parc.č. st. 1237, a pozemek parc.č. 2688/1; pozemky a budova k datu 15.7.2014

Více

Znalecký posudek č. ZP-3046

Znalecký posudek č. ZP-3046 Znalecký posudek č. ZP-3046 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 2191/29 s příslušenstvím v budově č.p. 2191 na pozemku - stavební parcele parc. č. 3601 včetně podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1839-2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1839-2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1839-2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka Katastrální údaje : Kraj Vysočina, okres Třebíč, obec Třebíč, k.ú. Třebíč Adresa nemovitosti: Jaroslava Haška 645/7, 674 01

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6772-119/2012 o ceně obvyklé bytové jednotky č.573/2, situované v budově č.p.572, 573, postavené na pozemcích parc.č.26, parc.č.27, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3285/41/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3285/41/2013 Okres:Zlín Obec :Otrokovice ZNALECKÝ POSUDEK č.3285/41/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.1251/37 v osobním vlastnictví v domě č.p.1251 v ulici Hlavní v Otrokovicích, okres Zlín, včetně spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1310/41

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1310/41 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1310/41 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 3231 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Mělník, k.ú. Mělník Adresa nemovitosti: Na Výsluní 3231, 276 01 Mělník OBJEDNATEL

Více

Znalecký posudek č. ZP-2143

Znalecký posudek č. ZP-2143 Znalecký posudek č. ZP-2143 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 943/11 s příslušenstvím v budově č.p. 943 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 201/10000 v kat. území Milevsko, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446-45/13. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 2548/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446-45/13. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 2548/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446-45/13 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.510/2 v obytném domě č.p. 510 na pozemku p.č. 4442 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Třebíč, obec Třebíč, okres Třebíč s pozemky

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, byt č. 1231/2 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Rychnov nad Kněžnou, obec Rychnov nad Kněžnou, k.ú. Rychnov nad

Více

Znalecký posudek č. 3509/59/08

Znalecký posudek č. 3509/59/08 Znalecký posudek č. 3509/59/08 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 396/28 v k.ú. a obci Liberec Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST:

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST: Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt Adresa nemovitosti: Valdštejnova 1294 / 19a, Cheb Katastrální údaje: Kraj Karlovarský, okres Cheb, obec Cheb,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6633/154-2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6633/154-2012 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6633/154-2012 o ceně nemovitosti I. bytové jednotky č. 359/6 v k.ú. Žacléř, obec Žacléř, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech domů a pozemcích II. řadové garáže na

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

OBJEDNATEL : PROKONZULTA,

OBJEDNATEL : PROKONZULTA, Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1668-48/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Byt č.273/19, Větřní, Na Vyhlídce 273 Adresa nemovitosti: Na Vyhlídce 273, Větřní Katastrální údaje: Kraj Jihočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3518-341/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3518-341/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3518-341/2013 O ceně bytové jednotky č.805/11 v Hradci Králové, Slezské Předměstí, Bratří Štefanů 805/32, včetně příslušenství a podílu o velikosti 554/37703 na společných částech domu,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 20/863/2013 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 867/63 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a zastavěné ploše č. 1636 v obci Hradec Králové a katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3039/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3039/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí ZNALECKÝ POSUDEK č. 3039/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1027/3 v objektu čp. 1027/12, ulice Na Louži, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín Předmět ocenění Bytová jednotka č. 625/30, se spoluvlastnickým podílem ve výši 4292/572181 na společných částech budovy č. p. 625,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3760-60/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3760-60/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3760-60/2014 O ceně bytové jednotky č.729/4 v Brně, Veveří, Mášova 729/11, vč.příslušenství a podílu o velikosti 5396/168608 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2716 pro

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1725/2015 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 58/26 zapsaná na listu vlastnictví č. 6873, vymezená v budově Příbram VIII, č.p. 58, zapsané na LV č. 6036, stojící

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3244/363/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č.3244/363/2012 Okres:Bruntál Obec :Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK č.3244/363/2012 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.1561/4 v osobním vlastnictví v domě č.p.1561 v ulici Horní v Bruntále, okres Bruntál, včetně spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3098 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 bytové jednotky č. 574/2 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Krupka, k.ú. Bohosudov Adresa

Více