Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 540/2002 Sb. v platném znění s cenami bytů dosaženými na trhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 540/2002 Sb. v platném znění s cenami bytů dosaženými na trhu"

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 25/26 Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění s mi bytů dosaženými na trhu Jméno a příjmení studenta : Ročník, obor : Vedoucí práce : Ústav : Petra Jeřábková 6., Podnikání a řízení ve stavebnictví Ing. Eduard Hromada xxxxxx

2 ÚVOD Cílem této práce je ověření, zda se ceny bytů, zjištěné podle platného cenového předpisu, shodují s prodejními mi bytů. Dále pak, zda na tyto ceny, resp. na jejich případný rozdíl, má vliv lokalita bytů. Proto pro posouzení byly zvoleny tři poměrně odlišné lokality : 1. Hlavní město Praha, kde je v rámci republiky dosahováno nejvyšších prodejních cen bytů 2. Okres Kladno lokalita mimo Prahu, ale s poměrně dobrou dostupností hlavního města 3. Okres Nový Jičín lokalita od Prahy velmi vzdálená, v kraji s vyšším stupněm nezaměstnanosti Vyhláška č. 54/22 Sb., platná od , přinesla změny v oceňování bytů, konkrétně dokončené byty ve vícebytových domech typu J, K (typ bytů v použitém vzorku nemovitostí) se oceňují nově zavedeným způsobem porovnávacím. Nákladový způsob ocenění bytů, do té doby užívaný, vykazoval výrazný nepoměr mezi mi, zjištěnými podle cenového předpisu a mi bytů na trhu realizovanými. Cílem této práce je zjistit, zda zavedením porovnávacího způsobu ocenění se ceny bytů, stanovené dle cenového předpisu s mi prodejními shodují, či jedním či druhým směrem liší. Jedním ze závěrů této práce by mělo být konstatování, zda je porovnávací metoda, stanovená cenovým předpisem, konkrétně vyhláškou č. 54/22 Sb. v platném znění, využitelná pro stanovení obvyklé ceny bytů. ZÁKLADNÍ POJMY Cenou zjištěnou podle platného cenového předpisu se rozumí zjištěná dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2 Sb., č. 237/24 Sb. a č. 257/24 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 54/22 Sb. ve znění vyhlášek č. 452/23 Sb. a č. 64/24 Sb. Porovnávací způsob ocenění vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; jím též ocenění věci odvozením z ceny jiné funkčně související věci. (1) Cenou obvyklou je, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Cenou prodejní je realizovaná, na trhu dosažená -, za kterou se nemovitost skutečně prodala. Tato je tudíž hodnotovým ekvivalentem vyjádřeným v penězích umožňujícím podle místních podmínek obstarání obdobné věci, tedy v praxi zpravidla aritmetickým průměrem realizovaných prodejů nebo vybudování staveb, které jsou stejné nebo srovnatelné v daném místě a čase. (2) 2

3 LOKALITA 1 : OKRES KLADNO Posudek č. 1 Kladno, byt 2+1, ulice S.K. Neumanna Jedná se o byt č. 41/7 s příslušenstvím a s podílem o velikosti 585/15431 na společných částech domu - budova č.p. 41, 42, 43 na parcele č. 448 (pozemek jiného vlastníka), v kat. území a obci Stochov, okres Kladno. Stáří domu je dle informace, poskytnuté vlastníkem bytu, 42 roků, stavebnětechnický stav je dobrý, odpovídající uváděnému stáří a dobré údržbě. Opotřebení je uvažováno 35%. Druhem používaných materiálů a provedením domu odpovídá objekt uváděnému stáří. Dům je zděný o celkovém počtu 1 podzemní a 3 nadzemní podlaží. Napojení na inženýrské sítě : vodovod, kanalizace, elektřina, plynovod. Byt je velikosti 2 + 1: skládá se ze 2 pokojů, kuchyně, WC, koupelny, chodby, příslušenstvím bytu jsou 2 sklepy o celkové výměře 7,6 m 2 a balkon o výměře 1,5 m2. Podlahová plocha bytu je celkem 59,98 m2. Byt je standardního provedení, situovaný v 3.NP, vybavení bytu standardní. Vytápění dálkové ústřední, TUV dálkové, připojení na vodovod, kanalizaci, elektřinu, plynovod. Podlahy obytných místností vlýsky, ostatních místností převážně keramická dlažba, okna dřevěná zdvojená, dveře hladké a prosklené. Vybavení standardní. Jedná o dobrý byt, ale bez mimořádných kvalit. 1 - Kladno byt 2+1, ulice S.K. Neumanna Realizovaná % Kladno byt 2+1, ulice S.K. Neumanna 59 Realizovaná Cena zjištěná podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) činí ,-. Oceňovaný byt se prodal za cenu 7,-. Cena zjištěná dle vyhlášky tedy odpovídá 59% ceny realizované na trhu. Posudek č. 2 Kladno, byt 2+1, ulice Jaroslava Foglara Jedná se o ocenění bytu číslo 1958/16 velikosti 2 + 1, situovaného v 4.NP obytného domu č.p. 1957, 1958, 1959, 196 v sekci pod č.p v ulici Jaroslava Foglara na Kladně. K bytu patří i podíl na společných částech budovy a na pozemku, oboje o velikosti podílu 55/1774. Stáří domu je, dle informace poskytnuté správcovskou firmou, 5O let, stavebně-technický stav je dobrý, lepší, nežli odpovídá uváděnému stáří. Opotřebení je uvažováno 35%. Druhem používaných materiálů a provedením domu odpovídá objekt uváděnému stáří V bytě byla dle sdělení objednatele provedena rekonstrukce interiéru. Dům je zděný o celkovém počtu 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží. 3

4 Byt se skládá se ze 2 pokojů, kuchyně, WC a koupelny, předsíně a místnosti sklepu. K bytu dále patří balkon. Podlahová plocha bytu je celkem 53,2 m2. Byt je standardního provedení, vybavení bytu standardní. Vytápění dálkové ústřední, TUV dálkové, připojení na vodovod, kanalizaci, elektřinu, plynovod. Podlahy obytných místností částečně vlýsky, částečně plovoucí lamino, ostatních místnostech převážně keramická dlažba, okna dřevěná zdvojená, dveře hladké. S ohledem na velikost bytu, jeho příslušenství, stavebně-technický stav bytu, ve kterém byla provedena rekonstrukce, i domu, který odpovídá uváděnému stáří a s ohledem na vybavenost bytu lze konstatovat, že se jedná o dobrý byt, ale bez mimořádných kvalit. 2 - Kladno byt 2+1, ulice Jaroslava Foglara Realizovaná % Kladno byt 2+1, ulice Jaroslava Foglara 5 Realizovaná Cena zjištěná podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) činí 598 4,-. Oceňovaný byt se prodal za cenu 1 2,-. Cena zjištěná dle vyhlášky tedy odpovídá 5% ceny realizované na trhu. Posudek č. 3 Kladno, byt 3+1, ulice Československé armády Jedná se o byt číslo 3121/12 v č.p. 3121, situovaný v 6. NP. Dům, ve kterém se oceňovaný byt nachází, je situován v ulici Československé armády v Kladně. Dům č.p. 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 312, 3121, 3122, 3123, 3124 je řadová obytná budova sestávající z deseti sekcí pod deseti čísly popisnými, se sedmi nadzemními podlažími. V budově je 177 bytů. Dům je situován na vlastním pozemku - parcela st. 324, přičemž plocha pozemku je zastavěna stavbou obytného domu. Stavebně-technický stav domu je dobrý - stáří domu stanoveno na základě informací, poskytnutých správcovskou firmou, na 27 roků. Konstrukce domu je montovaná z železobetonových plošných dílů - sendvičové panely, střecha rovná, krytina živičná, konstrukce schodů betonové s povrchem PVC, elektroinstalace 22V, vytápění centrální délkové, bleskosvod, rozvod vody, kanalizace, plynu, telefonu, výtah, okna dřevěná zdvojená, dveře do ocelových zárubní, podlahy obytných místností plovoucí lamino, podlahy ostatních místností keramická dlažba. Jedná se o mírně nadstandardně provedený byt velikosti 3+1. Celková výměra bytu je 68,47 m 2. Vybavení bytu standardní či velmi mírně nadstandardní. Příslušenství bytu tvoří komora mimo byt. Byt nemá vlastní balkon ani lodžii. Oceňovaný byt je po celkové rekonstrukci, provedena v roce 25. Rekonstrukce spočívala v rekonstrukci sociálního zařízení včetně vybavení, vybudování množství vestavěných skříní, část nových podlah, sádrokartonových podhledů, nové kuchyňské linky a úprav povrchů. 4

5 Celkový stupeň opotřebení (technického a morálního) je uvažován 15% - částečně snižující cenu. Celkové hodnocení - jedná se o dobrý byt, v dobré poloze ve městě s veškerou občanskou vybaveností a dobrým dopravním spojením. 3 - Kladno byt 3+1, ulice Československé armády Realizovaná % Kladno byt 3+1, ulice Československé armády 82 Realizovaná Cena zjištěná podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) činí ,-. Oceňovaný byt se prodal za cenu 1 35,-. Cena zjištěná dle vyhlášky tedy odpovídá 82% ceny realizované na trhu. Posudek č. 4 Kladno, byt 3+1, ulice Americká Jedná se o byt číslo 2486/1 v č.p. 2486, situovaný v 2. NP. Dům, ve kterém se oceňovaný byt nachází, je situován v ulici Americká v Kladně. Dům č.p. 2486, 2487, 2488 je řadová obytná budova sestávající ze tří sekcí pod třemi čísly popisnými, s deseti nadzemními podlažími. V budově je 72 bytů. Dům je situován na vlastním pozemku - parcela st. 3451, přičemž plocha pozemku je zastavěna stavbou obytného domu. Konstrukce domu je montovaná z železobetonových plošných dílů - sendvičové panely, střecha rovná, krytina střechy živičná, konstrukce schodů betonové s povrchem PVC, elektroinstalace 22V, vytápění centrální délkové, bleskosvod, rozvod vody, kanalizace, plynu, telefonu, kabelové televize, výtah. Stavebně-technický stav domu je dobrý - stáří domu stanoveno na základě informací, poskytnutých správcovskou firmou, na 3 roků. Jedná se o mírně nadstandardně provedený byt velikosti 3+1 se dvěma lodžiemi, situovaný v 2.NP panelového montovaného domu. Vybavení bytu standardní či velmi mírně nadstandardní. Okna jsou plastová, dveře do obložkových zárubní, podlahy obytných místností PVC, podlahy ostatních místností keramická dlažba. Příslušenstvím bytu je i sklepní kóje. Plocha bytu je celkem 8,91 m2. Oceňovaný byt je po celkové rekonstrukci, provedena v roce 22. Rekonstrukce spočívala v zasklení lodžií plastovými okny a jejich zakomponování do plochy bytu, vybudování zděného jádra včetně nové koupelny a WC (včetně vybavení, instalací, obkladů..), provedení sádrokartonových podhledů se zabudovaným osvětlením, nové rozvody v celém bytě v mědi, nová kuchyňská linka včetně zabudovaných spotřebičů (myčka, sporák, digestoř), nové strukturované vnitřní omítky, nové vnitřní dveře do obložek, nové podlahy v celém bytě. Celkový stupeň opotřebení (technického a morálního) je uvažován 25% - částečně snižující cenu. Celkové hodnocení - jedná se o dobrý byt, v dobré poloze ve městě s veškerou občanskou vybaveností a dobrým dopravním spojením. 5

6 4 - Kladno byt 3+1, ulice Americká 4 - Kladno byt 3+1, ulice Americká Realizovaná % Realizovaná Cena zjištěná podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) činí ,-. Oceňovaný byt se prodal za cenu 1 5,-. Cena zjištěná dle vyhlášky tedy odpovídá 88% ceny realizované na trhu. Posudek č. 5 Kladno, byt 2+1, ulice Čs. armády Jedná se o ocenění bytu číslo 3192/7 velikosti 2+1, situovaného v 3.NP obytného domu č.p. 3192, 3193 ve vchodu s č.p v ulici Čs. armády v Kladně. K bytu patří i podíl na společných částech budovy a na pozemku o velikosti 59/516. Dům č.p. 3192, 3193 je samostatně stojící budova sestávající ze dvou sekcí s jedním podzemním a jedenácti nadzemními podlažími. V budově je 86 bytů. Dům má dva vchody pod čísly popisnými 3192, Konstrukce domu je panelová typová, střecha rovná, krytina živičná, konstrukce schodů betonové, elektroinstalace 22V, vytápění centrální délkové, bleskosvod, rozvod vody a kanalizace, výtah, okna a dveře jsou běžné typové, umakartové jádro. Byt se skládá se z kuchyně, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny, WC, lodžie a sklepní kóje. Podlahová plocha bytu je celkem 58,7 m2. Byt je standardního provedení, vybavení bytu standardní. Vytápění ústřední s dálkovým přívodem, dtto TUV, připojení na vodovod, kanalizaci, elektřinu. Podlahy obytné místností PVC, ostatních místností převážně PVC, okna dřevěná zdvojená, dveře hladké a prosklené. Elektřina 22V, ostatní instalace i vybavení standardní. Stáří domu je dle sdělení objednatelky posudku asi 3 roků, stavebnětechnický stav je dobrý, jedná se o přiměřeně udržovaný byt i dům. Druhem používaných materiálů a provedením domu odpovídá objekt uváděnému stáří. Celkový stupeň opotřebení je uvažován 3%. S ohledem na velikost bytu, jeho příslušenství, stavebně-technický stav bytu i domu, který odpovídá uváděnému stáří a průměrné údržbě a s ohledem na vybavenost bytu lze konstatovat, že se jedná o běžný, průměrný byt. 6

7 5 - Kladno byt 2+1, ulice Čs. armády Realizovaná % Kladno byt 2+1, ulice Čs. armády 67 Realizovaná Cena zjištěná podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) činí ,-. Oceňovaný byt se prodal za cenu 95,-. Cena zjištěná dle vyhlášky tedy odpovídá 67% ceny realizované na trhu. Lokalita 1 okres Kladno - závěr: Na uvedeném vzorku nemovitostí v lokalitě okres Kladno lze ukázat, že ceny zjištěné podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) se pohybují v rozmezí 5-88% cen realizovaných na trhu. Porovnání cen bytů - Kladensko č. 1 č.2 č.3 č.4 č.5 Realizovaná Lokalita 2 okres Nový Jičín, město Frenštát pod Radhoštěm Posudek č. 6 Frenštát pod Radhoštěm, byt 2+1, ulice 6.května Jedná se o byt č. 2 v domě č.p. na ul. 6 května v k.ú. Frenštát p.r. vč. příslušné části pozemku parc. č. 2239, k.ú. Frenštát p.radhoštěm. Spoluvlastnický podíl dle prohlášení vlastníka činí /

8 Dům č.p. se nachází na pozemku parc. č. 2239, ve svažitém terénu v k.ú. Frenštát p.r. Dům obsahuje jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Jedná se o izolovanou stavbu provedenou z plošných panelů, převážně standardního vybavení, s vodorovnou i svislou izolací. Střecha je plochá s krytinou ze svařované živičné lepenky. Okna jsou dřevěná zdvojená. Vnitřní schodiště je žel.bet. prefabrikované s krytinou z PVC. Venkovní omítky jsou břízolitové. Sokl je obložen kabřincem. Klempířské konstrukce jsou úplné, provedeny jsou z pozinkovaného plechu. Dům obsahuje celkem 18 bytových jednotek, z toho 2 bytové jednotky jsou umístěny v suterénu (ze zadní strany jsou suterénní byty v důsledku svažitosti pozemku v úrovni terénu). Zbývající část suterénu je užívána jako sklep. Dům nemá výtah. Bleskosvod je instalován. Byt č. 1 se nachází v podzemním podlaží a obsahuje chodbu, kuchyň, 2 pokoje, koupelnu, WC a šatnu, k příslušenství náleží také sklep. Stropy jsou s rovným podhledem, vnitřní omítky jsou vápenné. Koupelna a WC jsou prefabrikované (bytové jádro). V koupelně je osazena vana a umyvadlo. WC je splachovací. Podlahy v obytných místnostech jsou z dýhované dřevotřísky, podlahy ostatních místností jsou dlážděné, příp. s krytinou z PVC. V bytové jednotce jsou provedeny rozvody studené a teplé vody a rozvody zemního plynu. Byt má vlastní teplovodní etážové vytápění s kotlem na zemní plyn. V bytové jednotce jsou provedeny rozvody studené a teplé vody, el. instalace je světelná. Celková výměra bytu je 57,41 m2. Výrazně negativním vlivem, snižujícím cenu bytu se skutečnost, že v domě se vyskytují skupiny osob s nižší sociální přizpůsobivostí. S ohledem na velikost bytu, jeho příslušenství, stavebně-technický stav bytu a domu, který odpovídá uváděnému stáří a s ohledem na vybavenost bytu, dále pak zejména na konfliktní skupiny osob v okolí lze konstatovat, že se jedná o problematický byt. 6 - Frenštát byt 2+1, ulice 6.května 6 - Frenštát byt 2+1, ulice 6.května Realizovaná % Realizovaná Cena zjištěná podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) činí 42 17,-. Oceňovaný byt se prodal za cenu 6,-. Cena zjištěná dle vyhlášky tedy odpovídá 7% ceny realizované na trhu. Posudek č. 7 Frenštát pod Radhoštěm, byt 2+1, ulice Školská čtvrť Jedná se o byt č.7. v domě č.p. 136 vč. podílu o velikosti 547/14746 na společných částech domu a pozemku parc. č a 1545 v k.ú. Frenštát p.r. Celý objekt je bytový dvojdům s č.p. 16 a 1361, který se nachází na pozemcích parc. č. 1544, 1545 v k.ú. Frenštát p.r., v centru města. Jedná se o 8

9 samostatně stojící, třípodlažní podsklepenou budovu, se dvěma vchody. Objekt je zděný, stropy jsou nespalné s rovným podhledem. Vnitřní a vnější omítky jsou vápenné. Schodiště je betonové s teracovým povrchem. Střešní krov je sedlový, střešní krytina je provedena z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce jsou úplné, provedeny jsou rovněž z pozinkovaného plechu. Výtah v domě není proveden. Dům je vybaven hromosvodem. V bytové jednotce jsou osazena dřevěná zdvojená okna, dveře jsou náplňové prosklené. V bytě je proveden rozvod studené a teplé vody, zdrojem teplé vody je plynová karma. Vytápění je ústřední z centrální plynové kotelny. El. instalace je pouze světelná. V koupelně je osazeno umyvadlo a vana. WC je splachovací. Kuchyňský sporák je plynový. Podlahy obytných místností jsou převážně vlýsky, podlahy ostatních místností jsou betonové s krytinou z PVC. Bytová jednotka obsahuje 2 pokoje, kuchyň, koupelnu, WC, předsíň, součástí bytové jednotky je také sklepní místnost. Celková výměra bytu je 54,7 m2. Celkovou údržbu lze hodnotit jako průměrnou. Objekt je dle sdělení zadavatele užíván 42 let. S ohledem na velikost bytu, jeho příslušenství, stavebnětechnický stav bytu, ve kterém byla provedena rekonstrukce, i domu, který odpovídá uváděnému stáří a s ohledem na vybavenost bytu lze konstatovat, že se jedná o průměrný byt. 7 - Frenštát byt 2+1, ulice Školská čtvrť 7 - Frenštát byt 2+1, ulice Školská čtvrť Realizovaná % Realizovaná Cena zjištěná podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) činí 48 46,-. Oceňovaný byt se prodal za cenu 57,-. Cena zjištěná dle vyhlášky tedy odpovídá 72% ceny realizované na trhu. Posudek č. 8 Frenštát pod Radhoštěm, byt 2+1, ulice Školská čtvrť Jedná se o byt č.6. v domě č.p vč. podílu o velikosti 594/2147 na společných částech domu a pozemku parc. č. 1526, 1527 a 1528 v k.ú. Frenštát p.r. Celý objekt je bytový trojdům s č.p. 1283, 1284, 1285, který se nachází na pozemcích parc. č. 1526, 1527 a 1528 v k.ú. Frenštát p.r., v centru města. Jedná se o samostatně stojící, třípodlažní podsklepenou budovu, se třemi vchody. Objekt je zděný, stropy jsou nespalné s rovným podhledem. Vnitřní a vnější omítky jsou vápenné. Schodiště je betonové s teracovým povrchem. Střešní krov je sedlový, střešní krytina je provedena z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce jsou úplné, provedeny jsou rovněž z pozinkovaného plechu. Výtah v domě není proveden. Dům je vybaven hromosvodem. 9

10 V bytové jednotce jsou osazena dřevěná zdvojená okna, dveře jsou náplňové prosklené. V bytě je proveden rozvod studené a teplé vody s centrálním ohřevem, vytápění je ústřední. El. instalace je pouze světelná. V koupelně je osazeno umyvadlo a vana. WC je splachovací. Kuchyňský sporák je plynový. Podlahy obytných místností jsou převážně vlýsky, podlahy ostatních místností jsou betonové s textilní nebo PVC krytinou, příp. keramická dlažba. Bytová jednotka obsahuje 2 pokoje, kuchyň, koupelnu, WC, předsíň, součástí bytové jednotky je také sklepní místnost. Celková výměra bytu je 59,4 m2. Celkovou údržbu lze hodnotit jako průměrnou. Objekt je dle sdělení zadavatele užíván od roku 196. S ohledem na velikost bytu, jeho příslušenství, stavebně-technický stav bytu, ve kterém byla provedena rekonstrukce, i domu, který odpovídá uváděnému stáří a s ohledem na vybavenost bytu lze konstatovat, že se jedná o dobrý byt, ale bez mimořádných kvalit. 8 - Frenštát byt 2+1, ulice Školská čtvrť 8 - Frenštát byt 2+1, ulice Školská čtvrť Realizovaná % Realizovaná Cena zjištěná podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) činí ,-. Oceňovaný byt se prodal za cenu 51,-. Cena zjištěná dle vyhlášky tedy odpovídá 87% ceny realizované na trhu. Posudek č. 9 Frenštát pod Radhoštěm, byt 1+1, ulice Rožnovská Jedná se o ocenění bytu č.2. v domě č.p vč. podílu o velikosti 3829/325 na společných částech domu a pozemku parc. č v k.ú. Frenštát p.r. Oceňovaná nemovitost se nachází v rovinatém terénu v centru města Frenštát p.r., ul. Rožnovská. Příjezd a přístup k nemovitosti je po zpevněné místní komunikaci. V blízkosti nemovitosti jsou vybudovány veškeré inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plynovod, rozvody NN). Jedná se o samostatně stojící, dvoupodlažní budovu, částečně podsklepenou. Objekt je zděný, stropy jsou nespalné s rovným podhledem. Vnitřní omítky jsou vápenné. Schodiště je betonové s nátěrem. Střešní krov je sedlový s valbami, střešní krytina je provedena z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce jsou úplné, provedeny jsou rovněž z pozinkovaného plechu. Výtah v domě není proveden. Dům je vybaven hromosvodem. Bytová jednotka obsahuje 1 pokoj, kuchyň, koupelnu s WC, předsíň, součástí bytové jednotky je také sklepní místnost. Celková výměra bytu činí 38,29 m2. V bytové jednotce jsou osazena dřevěná dvojitá okna, dveře jsou náplňové. V bytě je 1

11 proveden rozvod studené a teplé vody, zdrojem teplé vody je el. bojler. Vytápění je lokální plynovými topidly. El. instalace v byt. jednotce je pouze světelná. V koupelně je osazeno umyvadlo, vana a splachovací WC. Kuchyňský sporák je plynový. Podlahy obytných místností jsou převážně s krytinou z PVC, v ostatních místnostech je keramická dlažba. Celkovou údržbu lze hodnotit jako dobrou. Objekt je dle sdělení zadavatele užíván od roku 194, což ve vztahu k okolním objektům a použitým stavebně technickým konstrukcím odpovídá i odhadu. S ohledem na velikost bytu, jeho příslušenství, stavebně-technický stav bytu i domu, který odpovídá uváděnému stáří a dobré údržbě a s ohledem na vybavenost bytu lze konstatovat, že je se jedná o dobrý byt. 9 - Frenštát byt 1+1, ulice Rožnovská 9 - Frenštát byt 1+1, ulice Rožnovská Realizovaná % Realizovaná Cena zjištěná podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) činí ,-. Oceňovaný byt se prodal za cenu 39,-. Cena zjištěná dle vyhlášky tedy odpovídá 69% ceny realizované na trhu. Posudek č. 1 Frenštát pod Radhoštěm, byt 2+1, ulice Podříčí Jedná se o byt č.8 v domě č.p. 215, 216 vč. Podílu o velikosti 44/8985 na společných částech domu a pozemku parc. č. St a St v k.ú. Frenštát p.r. Dům č.p. 215,216 se nachází na pozemku parc. č. St a St. 2354, v mírně svažitém terénu v k.ú. Frenštát p.r. Dům obsahuje jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. Jedná se o izolovanou stavbu provedenou z plošných panelů, převážně standardního vybavení, s vodorovnou i svislou izolací. Střecha je plochá s krytinou ze svařované živičné lepenky. Okna jsou dřevěná zdvojená. Vnitřní schodiště je žel.bet. prefabrikované s krytinou z PVC. Venkovní omítky jsou břízolitové. Sokl je obložen kabřincem. Klempířské konstrukce jsou úplné, provedeny jsou z pozinkovaného plechu. Dům obsahuje celkem 2 bytových jednotek. Suterén je užíván jako sklep. Dům nemá výtah. Bleskosvod je instalován. Byt č. 8 se nachází v 2. nadzemním podlaží a obsahuje chodbu, kuchyň, 2 pokoje, koupelnu,wc a komoru, k příslušenství náleží také sklep. Celková výměra bytu je 61,82 m2. Stropy jsou s rovným podhledem, vnitřní omítky jsou vápenné. Koupelna a WC jsou prefabrikované (bytové jádro). V koupelně je osazena vana a umyvadlo. WC je splachovací. Podlahy v obytných místnostech jsou z dýhované dřevotřísky, podlahy ostatních místností jsou dlážděné, příp. s krytinou z PVC. V bytové jednotce jsou provedeny rozvody studené a teplé vody a rozvody zemního 11

12 plynu. Byt má vlastní teplovodní etážové vytápění s kotlem na zemní plyn.v bytové jednotce jsou provedeny rozvody studené a teplé vody, el. instalace je světelná. S ohledem na velikost bytu, jeho příslušenství, stavebně-technický stav bytu, který odpovídá uváděnému stáří a s ohledem na vybavenost bytu lze konstatovat, že se jedná o průměrný byt. 1 - Frenštát byt 2+1, ulice Podříčí 1 - Frenštát byt 2+1, ulice Podříčí Realizovaná % Realizovaná Cena zjištěná podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) činí 381 3,-. Oceňovaný byt se prodal za cenu 58,-. Cena zjištěná dle vyhlášky tedy odpovídá 66% ceny realizované na trhu. Lokalita 2 Frenštát pod Radhoštěm - závěr: Na uvedeném vzorku nemovitostí v lokalitě okres Frenštát pod Radhoštěm lze ukázat, že ceny zjištěné podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) se pohybují v rozmezí 66-87% cen realizovaných na trhu. Porovnání cen bytů - Frenštát pod Radhoštěm Realizovaná č. 6 č.7 č.8 č.9 č.1 12

13 Lokalita 3 Hlavní město Praha Posudek č. 11 Praha, byt 2+1, ulice Súdánská Jedná se o ocenění bytu číslo 595/6 o velikosti 2 + 1, situovaného v 3.NP obytného domu č.p. 594 a 595, ve vchodu s č.p. 595 v ulici Súdánská v kat. území Vokovice v Praze 6, hlavní město Praha. Stáří domu je dle údaje o stáří srovnatelné vedlejší nemovitosti 41 roků, stavebně technický stav objektu je odpovídající tomuto stáří. Druhem používaných materiálů a provedením domu odpovídá uváděnému stáří. Dům je panelový, železobetonový montovaný z plošných dílců, o celkovém počtu 7 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Byt je velikosti 2+1 s příslušenstvím (lodžie 3,9 m 2 a sklepní kóje o ploše,9 m2)a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 53/2188 na společných částech domu č.p. 594, 595 a na pozemku - p.č. 1281/81 a 1281/82. Byt se skládá ze dvou pokojů, kuchyně, WC, koupelny, komory a předsíně. Celková výměra bytu je 57,3 m2. Byt je standardního provedení, vybavení bytu standardní. Vytápění dálkové ústřední (zdroj mimo byt), TUV dálkové, připojení domu na vodovod, kanalizaci, elektřinu a plynovod. Podlahy obytných místností dílem vlýsky, dílem PVC, ostatních místností PVC, okna dřevěná zdvojená, dveře hladké do ocelových zárubní. Vybavení standardní. S ohledem na velikost bytu, jeho příslušenství, stavebně-technický stav bytu i domu, odpovídající uváděnému stáří a s ohledem na vybavenost bytu lze konstatovat, že se jedná o průměrný byt Praha byt 2+1, ulice Súdánská Realizovaná % Praha byt 2+1, ulice Súdánská 8 Realizovaná Cena zjištěná podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) činí ,-. Oceňovaný byt se prodal za cenu 1 68,-. Cena zjištěná dle vyhlášky tedy odpovídá 8% ceny realizované na trhu. Posudek č. 12 Praha, byt 1+kk, ulice Šlikova Jedná se o ocenění bytu číslo 199/2 o velikosti 1 + k.k., situovaného v 2.NP obytného domu č.p. 199 v ulici Šlikova v kat. území Břevnov v Praze 6, hlavní město Praha. Příslušenstvím bytu je podíl na společných částech domu č.p. 199 a na pozemku - p.č. 2395, spoluvlastnický podíl je velikosti 361/ Stáří domu není známé, odborným odhadem je stanoveno na 9 roků, na 13

14 domě byla v posledních letech provedena rekonstrukce (nová střešní krytina, nový výtah, fasáda do ulice..) stavebně technický stav objektu je odpovídající tomuto stáří a provedené částečné rekonstrukci domu. Druhem používaných materiálů a provedením domu odpovídá uváděnému stáří. Dům je zděný, o celkovém počtu 4 nadzemních a 1 podzemní podlaží, dvě podkroví. Byt je velikosti 1 + k.k. a skládá se z jednoho pokoje, chodby, sprchového koutu, WC, sklepa a předsíně. K datu místního šetření nebyl sklep přístupný, dle sdělení zástupce realitní kanceláře se jedná o místnost, ne o sklepní kóji, výměra sklepa byla dopočítána podle zaměření bytu a velikosti spoluvlastnického podílu. Celková výměra bytu je 36,1 m2. Byt je mírně podstandardního provedení. Vytápění jediné obytné místnosti plynovým lokálním topidlem (WAW), TUV z el. bojleru, připojení na vodovod, kanalizaci, elektřinu a plynovod. Podlaha obytné místností prkna, ostatních místností PVC, okna dřevěná špaletová, dveře vnitřní nejsou, sprchový kout a WC, oboje přístupné z chodby bez dveří. V chodbě kuchyňská linka - plynový sporák. Vybavení spíše podstandardní. S ohledem na velikost bytu, jeho příslušenství, stavebně-technický stav bytu i domu, odpovídající uváděnému stáří a s ohledem na vybavenost bytu lze konstatovat, že se jedná o průměrný byt Praha byt 1+kk, ulice Šlikova Realizovaná % Praha byt 1+kk, ulice Šlikova 79 Realizovaná Cena zjištěná podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) činí ,-. Oceňovaný byt se prodal za cenu 1 185,-. Cena zjištěná dle vyhlášky tedy odpovídá 79% ceny realizované na trhu. Posudek č. 13 Praha, byt 2+1, ulice Na Petřinách Jedná se o ocenění bytu číslo 298/9 velikosti 2 + 1, situovaného v 3.NP obytného domu č.p. 297, 298, ve vchodu s č.p. 298 v ulici Na Petřinách v Praze 6, kat. území Veleslavín, hlavní město Praha. Stáří domu je dle sdělení objednatele znaleckého posudku 41 roků, stavebnětechnický stav je průměrný, odpovídající uváděnému stáří. Druhem používaných materiálů a provedením domu odpovídá uváděnému stáří. Dům je zděný o celkovém počtu 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží. Byt je velikosti 47,1 m 2 (bez započtení plochy lodžie) a skládá se ze dvou pokojů, kuchyně, WC, koupelny, předsíně a sklepa. Celková výměra bytu je 52,1 m2. Příslušenstvím bytu je dále lodžie o ploše 5 m 2 a podíl na společných částech budovy a na pozemku, oboje o velikosti podílu 47/1238. Byt je standardního provedení, vybavení bytu standardní. Vytápění dálkové ústřední, TUV dálkové, 14

15 připojení na vodovod, kanalizaci, elektřinu a plynovod. Podlahy obytných místností převážně vlýsky, ostatních místností dlažba, okna plastová běžná, dveře hladké a prosklené. Vybavení standardní, kuchyň bez vybavení. S ohledem na velikost bytu, jeho příslušenství, stavebně-technický stav bytu i domu, odpovídající uváděnému stáří a s ohledem na vybavenost bytu lze konstatovat, že se jedná o dobrý byt, ale bez mimořádných kvalit Praha byt 2+1, ulice Na Petřinách 13 - Praha byt 2+1, ulice Na Petřinách Realizovaná % Realizovaná Cena zjištěná podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) činí ,-. Oceňovaný byt se prodal za cenu 1 9,-. Cena zjištěná dle vyhlášky tedy odpovídá 64% ceny realizované na trhu. Posudek č. 14 Praha, byt 2+1, ulice Kladenská Jedná se o ocenění bytu číslo 56/6 velikosti 2 + 1, situovaného v 3.NP obytného domu č.p. 558, 559, 56 v sekci s č.p. 56 v ulici Kladenská v Praze 6. K bytu patří i podíl na společných částech budovy a na pozemku o velikosti 71/2366. Stáří domu je dle sdělení objednatelky 45 roků, stavebně-technický stav je průměrný, odpovídající uváděnému stáří a běžné údržbě. Opotřebení je uvažováno 4 %. Druhem používaných materiálů a provedením domu odpovídá objekt uváděnému stáří. Dům je zděný o celkovém počtu 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží. Byt se skládá se z kuchyně, předsíně, dvou pokojů, koupelny a WC, sklepa a komory. Celková výměra bytu je 7,98 m2. Byt je standardního provedení, vybavení bytu standardní. Vytápění ústřední s dálkovým přívodem, dtto TUV, připojení na vodovod, kanalizaci, elektřinu, plynovod, kabelovou televizi. Podlahy obytných místností vlýsky, ostatních místností teraco, okna dřevěná zdvojená, dveře hladké a prosklené, v kuchyni plynový sporák. Elektřina 22V, ostatní instalace i vybavení standardní. S ohledem na velikost bytu, jeho příslušenství, stavebně-technický stav bytu i domu, který odpovídá uváděnému stáří a průměrné údržbě a s ohledem na vybavenost bytu lze konstatovat, že se jedná o průměrný byt, bez mimořádných kvalit. 15

16 Praha byt 2+1, ulice Kladenská Realizovaná 8 6 % Praha byt 2+1, ulice Kladenská 87 Realizovaná Cena zjištěná podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) činí ,-. Oceňovaný byt se prodal za cenu 1 98,-. Cena zjištěná dle vyhlášky tedy odpovídá 87% ceny realizované na trhu. Posudek č. 15 Praha, byt 2+1, ulice U Kříže Jedná se o ocenění bytu č. 624/1 s podílem o velikosti 571/ na obytném domě č.p. 624 a na pozemku - p.č. 764/124 a 764/211 v ulici U Kříže v katastrálním území Jinonice, obec Praha, hlavní město Praha. K bytu patří i podíl na společných částech budovy a na pozemku, oboje o velikosti podílu 571/ Stáří domu je, dle informace poskytnuté správcovskou firmou, 5 let, stavebnětechnický stav je výborný, odpovídá uváděnému stáří. Opotřebení je uvažováno 5%. Druhem používaných materiálů a provedením domu odpovídá objekt uváděnému stáří. Dům je zděný o celkovém počtu 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží. Silné stránky : přístup po zpevněné komunikaci, velmi dobrá zainvestovanost pozemku, velmi dobré dopravní spojení, pěkná, vyhledávaná poloha, výborný technický stav nemovitosti. Slabé stránky : poloha bytu v 1.NP (hledisko bezpečnosti - částečně eliminováno bezpečnostními fóliemi na oknech). Byt se skládá z haly, lázně, WC, kuchyně, jídelního koutu, obývacího pokoje a ložnice. Příslušenství bytu tvoří velká terasa o ploše 26,6 m2. Celková výměra bytu je 83,61 m2 (včetně terasy). Byt je nadstandardního provedení, vybavení bytu rovněž nadstandardní (atypická kuchyňská linka včetně spotřebičů, velké vestavěné skříně, nadstandardní materiály). Vytápění dálkové ústřední, TUV dálkové, připojení na vodovod, kanalizaci, elektřinu, plynovod, kabelovou televizi. Podlahy obytných místností plovoucí lamino, ostatních místnostech převážně keramická dlažba, okna plastová, dveře hladké do obložkových zárubní. S ohledem na velikost bytu, jeho příslušenství, stavebně-technický stav bytu, jeho polohu a s ohledem na vybavenost bytu lze konstatovat, že se jedná o výborný, nadstandardní byt. 16

17 Praha byt 2+1, ulice U Kříže Realizovaná % Praha byt 2+1, ulice U Kříže 74 Realizovaná Cena zjištěná podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) činí ,-. Oceňovaný byt se prodal za cenu 3 29,-. Cena zjištěná dle vyhlášky tedy odpovídá 74% ceny realizované na trhu. Lokalita 3 Hlavní město Praha - závěr: Na uvedeném vzorku nemovitostí v lokalitě Hlavní město Praha lze ukázat, že ceny zjištěné podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění) se pohybují v rozmezí 64-87% cen realizovaných na trhu. Porovnání cen bytů - Praha Realizovaná č. 11 č.12 č.13 č.14 č.15 17

18 ZÁVĚR Na uvedeném vzorku nemovitostí lze ukázat, že ceny zjištěné porovnávacím způsobem podle cenového předpisu (vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění vyhlášek č. 452/23 Sb. a č. 64/24 Sb.) se liší od cen bytů na trhu realizovaných. Cena zjištěná dle cenového předpisu () Realizovaná na trhu () Cena zjištěná dle cen. předpisu činí % z ceny realizované Okres Kladno Byt č ,- 7,- 59% Byt č ,- 1 2,- 5% Byt č ,- 1 35,- 82% Byt č ,- 1 5,- 88% Byt č ,- 95,- 67% Ø za okres Kladno 71% Okres Nový Jičín Byt č ,- 6,- 7% Byt č ,- 57,- 72% Byt č ,- 51,- 87% Byt č ,- 39,- 69% Byt č ,- 58,- 66% Ø za okres Nový 72% Jičín Praha Byt č ,- 1 68,- 8% Byt č , ,- 79% Byt č ,- 1 9,- 64% Byt č ,- 1 98,- 87% Byt č ,- 3 29,- 74% Ø za Prahu 76% Ø za všechny byty 74,3% Ceny zjištěné dle cenového předpisu vycházejí z předložených daňových přiznání poplatníků, zpracovaných finančními úřady a statistickým úřadem. Dle názoru Ministerstva financí by se ceny, stanovené tímto způsobem cenovým předpisem, měly blížit cenám obvyklým, nebo se s nimi v průměru shodovat. Po vyhodnocení výše uvedených realizovaných cen bytů a cen, zjištěných podle cenového předpisu, lze konstatovat, že ve všech posuzovaných případech je, zjištěná podle cenového předpisu nižší, nežli na trhu dosažená, v některých případech i velmi výrazně. Přitom nebyl zjištěn větší rozdíl mezi jednotlivými regiony, odlišnými ve své poloze, zaměstnanosti v regionu či vzdálenosti od Prahy. Závěrem lze konstatovat, že ceny posuzovaných bytů, stanovené podle platného cenového předpisu, jsou v průměru přibližně na úrovni ¾ cen dosahovaných na trhu, proto při stanovení obvyklé ceny bytů na trhu nelze vycházet z porovnávací metody, stanovené cenovým předpisem, ale pouze standardním porovnáním s realizovanými prodeji srovnatelných bytů ve srovnatelné lokalitě a 18

19 čase. Protože rozmezí tohoto procentního podílu je ale velmi široké ve výše uvedeném vzorku nemovitostí se pohybuje mezi 5-88%, nebyla by správná ani úvaha o případném zjištění obvyklé ceny bytu podle cenového předpisu a jejího případného navýšení o výše zjištěnou průměrnou hodnotu rozdílu. 19

20 POUŽITÁ LITERATURA 1. Bradáč, A., Úřední oceňování majetku 25. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 25, 296 s., ISBN Kratěna, J., Několik poznámek k obvyklé ceně a tržní hodnotě. <http://www.bivs.cz/index.php?module=51&articleid=29> (přístup: 5/26). 3. Trial verze programu NEM3 < > (přístup: 3/26). CITOVANÁ LITERATURA 1) Bradáč, A., Úřední oceňování majetku 25. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 25, s ) Kratěna, J., Několik poznámek k obvyklé ceně a tržní hodnotě. <http://www.bivs.cz/index.php?module=51&articleid=29> 2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Byt 4+1 v ulici U Jam 17 v Plzni Bolevci

Byt 4+1 v ulici U Jam 17 v Plzni Bolevci Příloha č. 1 Byt 4+1 v ulici U Jam 17 v Plzni Bolevci Příloha č. 2 Byt 4+1 v Rabštejnské ulici 21 v Plzni Bolevci Příloha č. 3 Byt 2+1+J+H v Turistické ulici 6 v Plzni Bolevci Příloha č. 4 Byt 3+1 v Kralovické

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1093/15 o ceně bytové jednotky č. 625/4 v budově č.p.625, 626, 668, 669 na pozemku par.č.566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31 včetně spoluvlastnického podílu na společných

Více

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1098/15 o ceně bytové jednotky č. 993/6 v budově č.p.993, 994 na pozemku par.č.232/119, 232/120 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy, jejího příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Znalecký posudek číslo 18/7/13

Znalecký posudek číslo 18/7/13 Kraj : Liberecký Č.j.: 080 EX 410/13-226 Oblast : Liberec Obec : Liberec Katastr. území : Liberec Znalecký posudek číslo 18/7/13 Věc: Ocenění nemovitosti sestávající z bytové jednotky vč. příslušenství

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/3 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 350/2 Adresa nemovitosti: Jižní 350, Stráž pod Ralskem Katastrální údaje: Kraj

Více

strana 1 Popis č. 3924/2013

strana 1 Popis č. 3924/2013 strana 1 Popis č. 3924/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 119 na pozemku parc.č. st. 208 a pozemky parc.č. st. 208, 124/18 a 134/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 12.8.2013

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3796/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 103 na pozemku parc.č. st. 117/1 a pozemky parc.č. st. 117/1, 14/3 a 214/12 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 19.2.2013

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2692/37/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1400/6 Adresa nemovitosti: Nádražní 1400, Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres

Více

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3773/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 246 na pozemku parc.č. st. 14/1 a pozemky parc.č. st. 14/1, 3044/6 a 3044/8 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 24.1.2013

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3043/72/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 700/2 Adresa nemovitosti: Olbrachtova 700 / 13, 734 01 Karviná - Ráj Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres

Více

Znalecký posudek č. 2875/148/2013

Znalecký posudek č. 2875/148/2013 Znalecký posudek č. 2875/148/2013 O ceně provozních jednotek č.669//302 a 669/303 s podílem na domě č.p.669 a pozemku parc.č. 81 v k.ú.děčín, obec Děčín, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2880/89/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2103/12 Adresa nemovitosti: Malá Trávnická 2103, Přerov - Přerov I-Město Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Přerov,

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2012

ZNALECKÝ POSUDEK č /2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 204-8/2012 o ceně bytové jednotky č. 551/9 v domě č.p. 550 a č.p. 551 v Klatovech III, Pod Hůrkou, katastrální území Klatovy, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3440/306/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 735/1 v bytovém domě čp. 735 na pozemku p.č. st. 1406 vč. příslušenství a podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ; č. obj.:, 12.3.2014 Adresa objednatele: U Pískovny 890 / 1, 182 00 Praha 8 IČ: 25023217 telefon: e-mail:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ; č. obj.:, 12.3.2014 Adresa objednatele: U Pískovny 890 / 1, 182 00 Praha 8 IČ: 25023217 telefon: e-mail: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/9 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 242/6 Adresa nemovitosti: Revoluční 242, Žandov Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Žandov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ číslo /2013

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ číslo /2013 ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ číslo 3372-76/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2307/7 v Anglické ulici v Kladně. Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Kladno, k.ú. Kročehlavy Adresa

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

IČ: 25023217 telefon: 800 900 490 e-mail: Datum místního šetření: 29.7.2015 Datum zpracování : 29.7.2015

IČ: 25023217 telefon: 800 900 490 e-mail: Datum místního šetření: 29.7.2015 Datum zpracování : 29.7.2015 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/8 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 745/302 Adresa nemovitosti: Sadová 745, Nový Bor Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2682 / 19 / 2013

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2682 / 19 / 2013 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2682 / 19 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Odhad obvyklé cen bytu v rámci insolvenčního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3319-142/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3319-142/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3319-142/2013 O ceně bytové jednotky č.1670/4 v Ostravě-Zábřeh nad Odrou, Glazkovova č.p.1670/6, včetně příslušenství a podílu o velikosti 4873/29424 na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1950-19 / 2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1950-19 / 2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1950-19 / 2013 O obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 989 s příslušenstvím a pozemky p.č. 1144/1, 1144/2, 1145/1, 1145/3 v katastrálním území Lhotka, hl.m.praha Objednatel

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s.; č. obj.:, Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 713/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s.; č. obj.:, Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 713/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1854/129/2015/1 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 51/3 Adresa nemovitosti: Střednice 51, Vysoká - Střednice Katastrální údaje: Kraj Středočeský,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 117/55/2010 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje :

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 117/55/2010 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 117/55/2010 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Pozemky: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Bytová jednotka č. 8 Máchova 129, Hořice

Více

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3748/2012 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 474 na pozemku parc.č. st. 444 a pozemek parc.č. st. 444 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 21.1.2013 zapsány v katastru

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 9 Pod Pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 361/09

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 9 Pod Pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 361/09 Znalecký posudek o ceně obvyklé bytové jednotky č. 2036/21 s příslušenstvím v budově č.p. 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041 na pozemku - stavební parcele parc. č. 3905/1, 3905/2, 3906/1, 3906/2, 3907/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6913-228/2016 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č. 976/20 s příslušenstvím a podílem ve výši 197/10000 na společných částech domu čp. 679, čp. 976 a na pozemku parc.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2798/7/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2629/93 Adresa nemovitosti: Pavlovova 2629, Ostrava - Zábřeh Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012. Americká Plzeň. JUDr. Miroslav Pelc Příkrá Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012. Americká Plzeň. JUDr. Miroslav Pelc Příkrá Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 86-54/2012 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 989/6 v budově čp. 989, 990, 991, ulice Ke Špitálskému lesu, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 834/43, 834/44, 834/45, včetně spoluvlastnického

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 741/211/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 62/9, v budově č.p. 62, bytový dům, na pozemku č. parc. St. 192, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č / 79 / 2017

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č / 79 / 2017 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 3695 / 79 / 2017 Typ nemovitosti Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Účel ocenění exekuční řízení

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3250/116/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1082/3 vč. příslušenství a podílu na společných částech bytového domu čp. 1081, 1082 a na pozemcích p.č. st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6373-78/2015 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNAVATEL: Adresa objednavatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Byt č. 120/3

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6048-183/2014 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 1933/6 Katastrální údaje: Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Libeň Adresa nemovité věci: Matějková

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

DRS IMMO a.s.; č. obj.:, Lazy VII 5583, 760 01 Zlín IČ: 26285011 telefon: e-mail: Datum místního šetření: 16.10.2015 Datum zpracování : 16.10.

DRS IMMO a.s.; č. obj.:, Lazy VII 5583, 760 01 Zlín IČ: 26285011 telefon: e-mail: Datum místního šetření: 16.10.2015 Datum zpracování : 16.10. Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1863/138/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 1668/3 Adresa nemovitosti: Jáchymovská 2907, Česká Lípa Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres

Více

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 447 na pozemku parc.č. st. 562 a pozemky parc.č. st. 562 a 331/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky zapsány v katastru nemovitostí pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3645-468/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3645-468/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3645-468/2013 O ceně bytové jednotky č.764/6 v Praze, Prosek, Kytlická č.p.764, včetně příslušenství a podílu o velikosti 745/42318 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.5706

Více

Z N A L E C K 7 P O S U D E K

Z N A L E C K 7 P O S U D E K Z N A L E C K 7 P O S U D E K číslo 2794/3/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1226/7 Adresa nemovitosti: Antonína Sovy 1226, Opava - Kateřinky Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 672-21/16 o obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 965/7 obsažené v bytovém domě čp. 965, 966 a 967 včetně příslušenství a podílu na společných částech domu a na pozemkové parcele

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2744/89/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 307/21 Adresa nemovitosti: Osada Míru 307, Dolní Benešov Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Dolní

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1932/027/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2856/47 s podílem na č.p. 2856/47 a na pozemku p.č. st. 5750/4 Adresa nemovitosti: Komenského 2856,

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

Znalecký posudek č. 1973/13

Znalecký posudek č. 1973/13 Ing.Martina Schulmeisterová znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě dne 25.06.1999,č.j.: Spr 1946/99 pro základní obor ekonomika, stavebnictví, odvětví ceny a odhady nemovitostí, stavby

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9247-29/2013. Husitská 692/3 415 01 Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9247-29/2013. Husitská 692/3 415 01 Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 9247-29/2013 o ceně nemovitosti - bytu č. 5095/3 v bytovém domě Chomutov č.p. 5094, 5095 v ulici Školní Pěšina včetně podílu 759/24480 na příslušenství a společných částech domu Chomutov

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/5 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2702/20 Adresa nemovitosti: Neklanova 2702, 413 01 Roudnice nad Labem Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice,

Více

Chrudim P A R D U B I C E ,

Chrudim P A R D U B I C E , CENY A ODHADY NEMOVITOSTÍ objednatel : Ing. František Průša INSOLVENCIA GROUP s.r.o. VÍTA NEJEDLÉHO 632 17. listopadu 237 - Dům služeb 537 01 Chrudim 530 02 P A R D U B I C E 604 635 555, frantisek.prusa@seznam.cz

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD. č.p. 1454 Adresa nemovitosti: Občanská 1454, 468 51 Smržovka Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Jablonec

Více

Luxusní byt 1+kk, 42,9 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 1+kk, 42,9 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 1+kk, 42,9 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295868 2 590 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

Luxusní byt 2+kk, 62,9 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 2+kk, 62,9 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 2+kk, 62,9 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295883 4 480 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 622/093/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 622/093/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 622/093/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 3581/6, v budově č.p. 3580, 3581, 3595 na pozemcích č. parc. 337, 338, 339 vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6047-182/2014 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 183/13 Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Liběšice, k.ú. Liběšice u Litoměřic Adresa nemovité věci:

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 458/612, která je součástí bytového domu č. p. 458, stojící na pozemku p. č. 668/336, ležící v ulici Milotická, obci Praha, kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5953-88/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách Adresa nemovitosti: Polská

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s. Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 699/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s. Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 699/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/4 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 52/1 Adresa nemovitosti: Střednice 18, Vysoká - Střednice Katastrální údaje: Kraj Středočeský,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 884/114/2010/7

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 884/114/2010/7 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 884/114/2010/7 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 368/5 Adresa nemovitosti: Polní 368, 354 91 Lázně Kynžvart Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Cheb, obec Lázně

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3058/87/2014 6 Bytová jednotka - byt Osada Míru 310, 747 22 Dolní Benešov Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 245 09/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 245 09/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 245 09/2013 o obvyklé (tržní) ceně nemovitosti: - rozestavěného rodinného domu č. p. 78, postaveného na pozemku p. č. st. 79 - pozemku p. č. st. 79 katastrální území Okříšky, obec Okříšky,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 503/2 Adresa nemovitosti: Náměstí 17. listopadu 503, 294 71 Benátky nad Jizerou Katastrální údaje : Kraj Středočeský,

Více

Luxusní byt 1+0, 43 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 1+0, 43 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 1+0, 43 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295856 2 440 000 CZK Nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 2127/22 V budově č. p.: 2127 Na pozemku

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3017/46/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům - bez nebytových prostor č. p. 89 Adresa nemovitosti: Poštovní 89 / 7, 747 21 Kravaře Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8720-373/10 o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr

Více

Znalecký posudek č. 3587/137/08

Znalecký posudek č. 3587/137/08 Znalecký posudek č. 3587/137/08 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 43/3 v k.ú. Dvory u Nymburka, obec Dvory, okres Nymburk Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/4

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/4 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/4 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 2606/20 Adresa nemovitosti: Červeného kříže 2606, 47001 Česká Lípa Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A O ceně bytové jednotky č. 493/3 s podílem na společných částech domu č.p.493 a pozemku parc.č. st. 642/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, obec Rokytnice nad Jizerou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3553-379/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3553-379/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3553-379/2013 O ceně bytové jednotky č.217/5 ve Fulneku, Požární 217, včetně příslušenství a podílu o velikosti 575/18273 na společných částech domu a pozemku p.č.539 zastavěná plocha

Více

Luxusní byt 2+kk, 65 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 2+kk, 65 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 2+kk, 65 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295882 4 710 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

Znalecký posudek č. 1991/09

Znalecký posudek č. 1991/09 Znalecký posudek č. 1991/09 O ceně nemovitosti bytové jednotky č.125/2 v bytovém domě čp.125, postaveném na stavební parcele č.32, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp.125 a

Více

Znalecký posudek číslo 4864-167/09

Znalecký posudek číslo 4864-167/09 Znalecký posudek číslo 4864-167/09 O obvyklé ceně nemovitosti: bytové jednotky číslo 1972/6 ulice: Dlouhá 12 obec: Nový Jičín katastrální území: Nový Jičín-Dolní Předměstí okres: Nový Jičín Objednatel

Více

IČ: telefon: Datum místního šetření: Datum zpracování :

IČ: telefon: Datum místního šetření: Datum zpracování : Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1903/188/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 1277/51, včetně podílu na spol. částech č.p. 1277 a na poz. p.č. st. 3519 Adresa nemovitosti: Zálužanská

Více

Luxusní byt 1+kk, 42,4 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 1+kk, 42,4 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 1+kk, 42,4 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295874 2 840 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3663-486/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3663-486/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3663-486/2013 O ceně bytové jednotky č.2907/3 v Ostravě, Moravská Ostrava, Josefa Brabce 2907/17, včetně příslušenství a podílu o velikosti 760/13632 na společných částech domu a pozemku

Více

Luxusní byt 1+kk, 43,2 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 1+kk, 43,2 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 1+kk, 43,2 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295865 2 900 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

Znalecký posudek č. 1441-31/15

Znalecký posudek č. 1441-31/15 o obvyklé ceně bytu č. 473/23, v bytovém domě č. p. 473 na pozemku parc. č. 411, včetně spoluvlastnického podílu 6648/659724 na společných částech domu a pozemku, v katastrálním území Poruba, obec Ostrava,

Více

Z N A L E C KÝ P O S U D E K

Z N A L E C KÝ P O S U D E K Z N A L E C KÝ P O S U D E K číslo 2976/5/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1196/16 Adresa nemovitosti: Jasenická 1196, Vsetín Katastrální údaje: Kraj Zlínský, okres Vsetín, obec Vsetín, k.ú. Vsetín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2013

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2013 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0509-198/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 587/22 s příslušenstvím a pozemky Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Štětí, k.ú. Štětí I Adresa

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

strana 1 Popis č. 4063/2014

strana 1 Popis č. 4063/2014 strana 1 Popis č. 4063/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. 409, jehož součástí je rodinný dům č.p. 4118 stojící na pozemku parc.č. 409, a pozemky parc.č. 410 a 411; pozemky a budova k datu 22.4.2014

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3318-141/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3318-141/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3318-141/2013 O ceně bytové jednotky č.892/15 v Brně Bystrci, Štouračova č.p.892/22, včetně příslušenství a podílu o velikosti 5521/371488 na společných částech domu a pozemcích p.č.5973/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 588-017/2016 NEMOVITÁ VĚC: BJ 56/1 a jednotka garáže 56/3 OBJEDNAVATEL: GAVLAS, spol. s r.o. IČ : 604 72 049 Adresa objednavatele: Politických vězňů 1272/21, 110 00

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3215/042/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3215/042/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3215/042/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 1722/12 VE VÍCEBYTOVÉM DOMĚ čp. 1721, 1722, 1723 NA ST. P.Č. 3295, 3296, 3297, VČETNĚ SPOL. PODÍLU 298/10000 NA STAVEBNÍCH

Více