Pasivní bytové domy Milíčovský háj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pasivní bytové domy Milíčovský háj"

Transkript

1 Další informace Skanska AB Kontakt Noel Morrin, SVP Sustainability & Green Support Pasivní bytové domy Milíčovský háj Případová studie 93 První etapa obytného souboru Milíčovský háj - jih v České republice se skládá z několika nízkoenergetických a pasivních bytových domů a dalších domů stavěných dle standardů společnosti Skanska. Aspekty trvale udržitelného rozvoje Tento projekt zdůrazňuje následující: Zelené aspekty Energie Oxid uhličitý Materiály Voda Lokální dopady Sociální aspekty Lidské zdroje Zapojení podnikatelské komunity Podnikatelská etika Zdraví a bezpečnost Skanska Color Palette Energie Oxid uhličitý Materiály Voda Zde klikněte pro více informací Představení projektu Obytný soubor Milíčovský háj jih je umístěn v Praze na jihovýchodním předměstí města. První etapa projektu zahrnuje pět středně vysokých obytných domů s celkem 66 byty, velikostně od 1 + kk po velké byty se čtyřmi místnostmi. Čtyři budovy obsahují celkem 52 bytů, které byly navrženy s využitím vlastních nízkoenergetických ECO-Comfort standardů společnosti Skanska. Jedna z budov byla postavena dle českých norem pro pasivní domy a obsahuje 14 bytů. Projekt je součástí komplexu Milíčovský háj jih a východ, který je jedním z největších obytných projektů společnosti Skanska v České republice a celkem obsahuje téměř 750 bytů. Společnost Skanska Reality měla funkci developera a generálního dodavatele projektu Milíčov v hodnotě 7 milionů US$ (nízkoenergetické a pasivní bytové domy v 1. etapě), který byl dokončen na konci roku Celý obytný soubor Milíčovský háj bude stát celkem přibližně 120 milionů US$. Bytové domy mají čtyři nadzemní podlaží a jedno částečně podzemní podlaží, které obsahuje garáže a skladovací prostory nájemníků. Konstrukce se skládá ze základové desky podepřené sloupy o velkém průměru a zahrnuje prefabrikované šachty pro výtah, schodišťové šachty a balkony. Společnost Skanska se při provádění projektu z velké části spoléhala na svoje vlastní schopnosti a odborné znalosti jiných divizí v rámci společnosti. Například nové konstrukční prvky pro výtahové šachty byly vyvinuty ve spolupráci s divizí Skanska Betonové konstrukce. Tyto prvky mohou být potenciálně využity i v budoucích projektech. Obytný soubor zahrnuje byty zbudované dle nízkoenergetických standardů společnosti Skanska EcoComfort a norem pro pasivní domy. Pasivní domy jsou nízkoenergetické budovy, které nevyžadují běžné systémy elektrického či teplovodního vytápění prostoru a vyžadují jen velice málo energie pro vytápění prostor. V normálních podmínkách jsou tyto byty dostatečně vytápěny teplem pocházejícím z lidských obyvatel, elektrického osvětlení a domácích spotřebičů. Byty v pasivním domě mají návratnost investic

2 přibližně 13 let. Celý pozemek leží vedle přírodní rezervace Milíčovský les, což je lokalita Natura 2000, která zahrnuje citlivé lesy, louky, jezírka a mokřiny. Projekt byl tedy pečlivě upraven tak, aby minimalizoval škodlivé dopady na sousední citlivé přírodní prostředí. Přispívání k trvale udržitelnému rozvoji První etapa obytného souboru Milíčovský háj jih přinesla 66 nízkoenergetických a pasivních bytových domů, které spotřebují o 40-60% méně energie, než požaduje český stavební zákon. Byty obsahují ekologicky šetrné materiály a jsou vybaveny úspornými vodovodními bateriemi. Poskytují zdravé životní prostředí a jsou navrženy jako funkční a flexibilní prostory orientované na dlouhodobou životnost. Na pozemku bylo dále využito duálního systému hospodaření s dešťovou vodou. Tento systém řeší odděleně odtok vody z ulic a z budov. V rámci projektu společnost Skanska revitalizovala velký pozemek brownfield a ochranou a investicí do přírodní rezervace zachovala sousední lokalitu v NATURA Během stavby společnost Skanska recyklovala materiály z demolice a výkopových prací na pozemku a docílila toho, že se staveniště stalo čistým dovozcem odpadních materiálů, protože při stavbě byly využity přebytečné zásypové materiály z jiných stavebních projektů v Praze. Záznamy týkající se bezpečnosti při práci v průběhu projektu byly velmi dobré. Celý projekt využíval regionálně vyrobené výrobky a materiály, což přispělo k propagaci české ekonomiky. Zelené aspekty Energie Energetická úspornost Pasivní bytové domy Milíčov mají energetické hodnocení A a jsou navrženy na roční spotřebu celkem 48,6 kwh/m2, což je téměř o 60 % méně, než jsou české normy energetické účinnosti, které požadují roční spotřebu energie menší než 120 kwh/m2. Byty jsou velice dobře izolované a stěny, střecha a trojitě zasklená okna mají koeficient U postupně 0,15 W/m2K, 0,13 W/m2K a 0,75 W/m2K. Byty mají systémy rekuperace tepla, které získávají přibližně 90% energie z odcházejícího vzduchu. Byty jsou navrženy na roční spotřebu 10,6 kwh/ m2 pro vytápění prostor ve srovnání s českými limity pro pasivní domy v hodnotě 20 kwh/m2. Hodnota vzduchotěsnosti budovy při 50 Pa odpovídá hodnotě 0,3 za hodinu (tedy za hodinu se v budově vymění 30% vzduchu z celkového objemu budovy), ve srovnání s požadovanou hodnotou na vzduchotěsnost pasivního domu, která je 0,6 za hodinu. Budova pasivního domu byla součástí výzkumného projektu, kterého se účastnila společnost Skanska a České vysoké učení technické jako součást programu CIDEAS (Centre for Integrated Design of Advanced Structures), který měl zhodnotit proveditelnost konkrétního návrhu pasivního domu. Společnost Skanska se hodlá z této budovy pasivního domu poučit a dále rozvíjet techniky pro pasivní domy v dalších fázích projektu Milíčov. Nízkoenergetické byty dle standardů ECO- Comfort obytného souboru Milíčov jsou navrženy na celkovou roční spotřebu 56,9 kwh/m2, což je zhruba o 40% méně, než jsou české normy energetické účinnosti a odpovídají energetickému hodnocení B.

3 Byty se standardem ECO-Comfort jsou také dobře izolované a využívají systémy rekuperace tepla. Byty se standardem ECO-Comfort jsou navrženy na spotřebu 14,3 kwh/m2 pro vytápění prostor, což překračuje české normy pro pasivní domy. Okna všech bytů jsou vybavena externím žaluziemi na dálkové ovládání, aby se předešlo nadměrnému zahřívání od slunce v letních měsících. Každá budova má kotelnu, která zajišťuje centrální vytápění a teplou vodu pro každý byt, a dále svoji vlastní ventilaci a systém rekuperace tepla pro předehřátí přicházejícího čerstvého vzduchu odcházejícím spotřebovaným vzduchem. Topení je řešeno výkonným místním vytápěním, které využívá odpadní teplo z blízké elektrárny. Obnovitelná energie Budovy byly připraveny na budoucí osazení fotovoltaickými systémy. Instalace se zdržela kvůli změnám v české legislativě, ale očekává se, že proběhne v roce Systémy ročně dodají budovám přibližně 15% celkové roční spotřeby energie budovy pasivního domu. Oxid uhličitý Provozní oxid uhličitý Nízkoenergetický pasivní dům a byty se standardem ECO-Comfort jsou schopné snížit svoje provozní emise oxidu uhličitého o 40-60% po dobu své životnosti v porovnání s byty budovanými dle českých norem. Materiály Ekologicky šetrné materiály Byty odpovídají standardům společnosti Skanska pro ekologicky šetrné materiály a projekt zahrnuje také PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), tedy certifikovaná dřevěná okna, dřevěné podlahy a látky s nízkými emisemi či na vodní bázi. Nakládání s odpadem během výstavby Pozemek obsahoval značné množství různé suti, vyřazeného odpadu a materiálů z demolice, které nemohly být recyklovány a byly odvezeny na skládku. Tyto materiály představovaly 52% celkového odpadu projektu. Projekt však rozdrtil a znovu použil 67 tun betonového odpadu ze zdemolovaných budov a 12 tun asfaltu ze stávajících silnic na pozemku. Takto získaný materiál byl potom opětovně použit jako tvrdý podklad pro základy silnic a budov na pozemku a tvořil 37% celkového odpadu v projektu. Vykopaná zemina z pozemku byla použita také při terénních úpravách jako zásypový materiál a projekt využil i vykopaného materiálu z jiných stavenišť v oblasti Prahy. Projekt tím získal pozici čistého dovozce odpadního materiálu, což pomohlo snížit množství materiálu odváženého na skládku. Řízení bytového odpadu Jednotlivé byty mají navrženy místo na třídění odpadu a každá budova má zastřešenou stanici pro tříděný odpad.

4 Voda Úspora vody Koupelny a kuchyně jsou vybaveny úspornými vodovodními bateriemi, jako jsou kohoutky s nízkým průtokem vody a toalety s dvojitým splachováním. Byty spotřebují celkem zhruba o 10% méně vody než typické české domácnosti. Odtok dešťové vody Obytný soubor Milíčov je jedním z prvních míst v Praze s duálním systémem hospodaření s dešťovou vodou pro odtok ze silnic i z budov. Potenciálně kontaminovaná voda z vyasfaltovaných ulic na pozemku je odváděna do městské kanalizace, kde je řádně zpracována. Nekontaminovaná voda z budov je odváděna do zádržných nádrží v upravených zahradách na pozemku a poté pomalu odpouštěna do Milíčovského potoka. Tento systém zadržování a postupného odpouštění je navržen tak, aby snížil riziko odtékající dešťové vody, která by mohla potenciálně znečistit sousední citlivé přírodní prostředí a způsobit lokální záplavy. Pozemek je navržen tak, aby zvládl stoletou vodou v důsledku silných dešťů. Další zelené aspekty Rekultivace pozemku Pozemek obsahoval různé opuštěné stavby a byl používán jako nelegální skládka. Společnost Skanska odvezla z pozemku nejrůznější suť, jako je železný šrot a staré pneumatiky. Některé z původních budov měly azbestové střechy, které byly bezpečně odstraněny a náležitě zpracovány licencovaným službami pro nakládání s azbestem společnosti Skanska. Zachování lokality mokřin K citlivým druhům v rezervaci patří tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), což je největší brouk v České republice a je veden jako ohrožený druh. Rezervace je dále domovem atraktivního krasce třešňového (Anthaxia Candens) a starých třešňových sadů. Projekt byl realizován s ohledem na tyto druhy a jejich přirozené prostředí výskytu. Od roku 2008 a po celou dobu výstavby nechávala společnost Skanska jednou za čtvrt roku provádět chemický rozbor podzemních i povrchových vod, aby si ověřila, že proces výstavby neměl dopad na kvalitu vody na pozemku. Stav podzemních a povrchových vod v okolí přírodní rezervace Milíčovský les byl také měřen a zaznamenáván po dobu výstavby, aby bylo ověřeno, že přírodní mokřiny nebyly zasaženy. V rámci projektu byly meandrovité vodní toky na pozemku přeměněny na síť tůněk a jezírek, které byly začleněny do přírodního prostředí nedalekých mokřin. Investice do rezervace Natura 2000 Projekt obnovil a prodloužil stávající stezky pro chodce i cyklisty v přírodní rezervaci Milíčovský les a vytvořil 4,8 km lesních stezek včetně brodu a můstku, které byly zbudovány, aby umožnily přechod přes vodní toky. Také jedna z existujících tůní v přírodní rezervaci byla revitalizována. Byla zbudována nová naučná stezka rezervací s deseti tematicky zaměřenými zastávkami s informacemi o historii rezervace, dopadech lidské činnosti, různých lokalitách mokřin, lesů a luk a o ekosystému celé rezervace. Společnost Skanska financovala práce, které provedl Český svaz ochránců přírody. Sociální aspekty Omezení rušení okolního prostředí Hlučné stavební práce byly plánovány tak, aby se předešlo nadměrnému vyrušování místních obyvatel, takže se prováděly pouze během týdne. Činnosti, jako je drcení betonu na staveništi, byly prováděny co nejdále od obytných budov. Většina drtících prací na staveništi byla také prováděna během školních prázdnin kvůli blízkosti základní školy. Některé hlučné činnosti, jako je strojní uhlazování betonových základových desek, nebyly prováděny vůbec za účelem omezení rušivého hluku. Hranice hluku v okolí staveniště byly trvale sledovány, což zajišťovalo, že nebyly překračovány limity dané zákonem. Dále bylo používáno průjezdné myčky, aby nákladní automobily ze staveniště neznečišťovaly veřejné komunikace. Ochrana zdraví a bezpečnost při práci Během 1. etapy projektu Milíčovský háj jih nedošlo k žádnému úrazu a prostoje kvůli úrazu byly nulové. Společnost Skanska a subdodavatelé projektu dodržovali standardní procedury ochrany zdraví a bezpečnosti.

5

6 budovanými dle českých norem. Tyto energetické úspory bytu v pasivním domě dosahují ročně kolem US$ v porovnání se standardním typem rodinného bytu společnosti Skanska, který je navržen na roční spotřebu 95 kwh/m2. Byty v pasivním domě mají návratnost investic přibližně 13 let na základě aktuálních cen energie. Učíme se z dobré praxe Zkušenosti s budovou pasivního bytového domu v Milíčově mohou vést k začlenění prvků pasivního domu do následných etap projektu Milíčovský háj jih a východ a dalších rezidenčních projektů. Tento projekt také ukazuje, že dobře navržené a provedené projekty mohou chránit a dokonce zlepšit sousední citlivé přírodní prostředí a lokality.

Centrum ekologické výchovy Kladno, Česká republika

Centrum ekologické výchovy Kladno, Česká republika Další informace www.skanska.com Kontakt Noel Morrin, SVP Udržitelnost & Ekologická výstavba noel.morrin@skanska.se Centrum ekologické výchovy Kladno, Česká republika Případová studie 74 Centrum ekologické

Více

Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada

Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada Další informace Skanska AB www.skanska.com Kontakt Noel Morrin, SVP Sustainability & Green Support noel.morrin@skanska.se Případová studie 108 Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada Otevřená

Více

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Vliv uživatele stavby na environmentální přínos (nízkoenergetických) staveb strana 1 Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Inovativní produkt v rámci projektu Příprava

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

Program rozvoje obce Hostětín. na období od 2013 do 2020

Program rozvoje obce Hostětín. na období od 2013 do 2020 Program rozvoje obce Hostětín na období od 2013 do 2020 Úvod Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Olympismus a ekologie

Olympismus a ekologie Olympismus a ekologie V posledních letech se v olympijském hnutí objevuje nový fenomén - stále více se hovoří o souvislosti mezi sportem a životním prostředím. MOV totiž v roce 1992 akceptoval výzvu Světové

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Vyhodnocení vlivů na životní prostředí ZADAVATEL ÚP: ZPRACOVAL: MĚSTO JAVORNÍK

Více

UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 5. kolektiv autorů

UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 5. kolektiv autorů UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 5 kolektiv autorů Praha 2009 návrh obálky: Zuzana Kramářová zdroj fotografie: Zuzana Kramářová ( brownfield v Novém Kníně, 2007 ) Poznámka editora Publikace vznikla v rámci řešení Výzkumného

Více

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ PLNÁ VERZE STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014

Více

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně 1 19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně Historie a perspektivy vývoje energetické náročnosti budov Ing. Bronislav Bechník, PhD. reing@seznam.cz Úvod Energetická náročnost v užším pojetí - podle

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj 1 Obsah Udržitelný rozvoj 4 7 Tetra Pak Magazine AT. CZ. HU. SK. Editorial Vážení obchodní přátelé, není vůbec náhoda, že vydání časopisu.for

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více