Nástroj pro podporu obchodování na Forexu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nástroj pro podporu obchodování na Forexu"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Nástroj pro podporu obchodování na Forexu Diplomová práce Bc. Roman Komůrka Brno, 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval(a) samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal(a) nebo z nich čerpal(a), v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Roman Komůrka Vedoucí práce: Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

3 Poděkování Rád bych poděkoval vedoucí své diplomové práce za ochotu, cenné rady a pomoc v průběhu tvorby a v neposlední řadě také za čas, který mi svým vedením věnovala.

4 Shrnutí Cílem diplomové práce Nástroj pro podporu obchodování na Forexu je navrhnout a implementovat vlastní automatickou strategii pro obchodování na Forexu. v první části práce seznamuje s Forexem a popisuje technickou a fundamentální analýzu. Druhá část je věnována přehledu některých dostupných řešení a návrhu a implementaci vlastního systému a jeho porovnání s ostatními testovanými roboty.

5 Klíčová slova Forex, automatická strategie, robot, technická analýza, indikátory, metaquotes language 4, expert advisor

6 OBSAH 1 Úvod Forex (Foreign exchange market) O Forexu Měnové páry Obchodovací období (trading sessions) Důležité pojmy Svíčka Bod (Point) Rozpětí (Spread) Obchodovaná jednotka (lot) Páka (leverage) a marže (margin) Otevřený zisk a ztráta Zůstatek (balance), majetek (equity) a překlopení (rollover) Typy příkazů Tržní realizace Čekající příkazy Typy analýz Technická Indikátory Support a rezistence Trend Kanály Fundamentální Existující řešení Důležité faktory Řízení rizik Řízení kapitálu Hodnotící faktory Komerční... 24

7 4.3 Volně dostupné Strategie vytvořená programem Genetic Builder EM_VOL Pippo Návrh řešení Použité indikátory Řízení rizik a kapitálu Zastavení ztrát Zajištění proti ztrátě Postupná záchrana 1. úroveň Postupná záchrana 2. úroveň Postupná záchrana 3. úroveň Ochrana záchranných pozic Strategie Vstupní body Výstupní body Výběr měnových párů Výběr obchodovacích období Implementace Použitá technologie Tick Struktura běžného Expert Advisoru Obchodování Knihovna LibOrderReliable Architektura práce Systém signálů Stav pozic Rizika z pohledu běhu programu Testování Dosažené výsledky EURUSD GBPUSD... 48

8 7.1.3 USDCHF Dlouhodobý test Rizika Porovnání s ostatními systémy Návrhy na vylepšení Závěr Literatura Přílohy... 57

9 1 ÚVOD Obchodování na burze zná z televize snad každý. v současné době je ale velice jednoduché si najít na internetu vlastního brokera, vytvořit si účet a začít obchodovat na té s měnovými páry na Forexu. Tato burza nabízí to, co si určitě každý obchodník přeje dosáhnout finanční (a z určité části časové) nezávislosti. Vidina rychlých výdělků v porovnání s ostatními možnostmi investování, vyšší zhodnocení kapitálu než v bance a příjem nezávislý na práci jsou jedním z hlavních argumentů, proč lidé většinou začnou věnovat Forexu větší pozornost. Jak lze ale peníze rychle vydělat, tak je lze i ztratit. Proto je potřeba věnovat velké množství času učení a přípravě na obchodování, než člověk začne obchodovat s reálnými penězi. Čekání ale celý den u monitoru na perfektní situaci na trhu by ale byl jen další styl práce a nedopřával by dostatečnou svodobu. Ideálním řešením je vytvoření vlastního automatického systému, který bude obchodovat sám na základě předem vytvořené strategie a využije tak naplno potenciál Forexu vydělávat, aniž by byla nutná přítomnost obchodníka a jeho rozhodnutí. Cílem této práce je navrhnutí právě takového robota. v první části jsou ve stručnosti popsány důležité informace o Forexu a hlavní aspekty technické a fundamentální analýzy, které přináší přehled o tom, jak a kdy vstoupit na trh. v práci je pak definován kompletní seznam pravidel, které dohromady tvoří ucelenou strategii pro obchodování na Forexu. Podle těchto pravidel je implementován robot, který je otestovaný na datech z minulosti a plně funkční. Práce zároveň popisuje některé z dostupných automatických systému, které jsou otestovány a zhodnoceny na základě stanovených faktorů. Přestože cíl práce je navrhnout a implementovat vlastního robota, dá se na ní nahlížet i jako na zdroj informací pro tvorbu vlastní (manuální či automatické) strategie, který popisuje nejen analýzu trhu, ale i správné zásady, které napomáhají k úspěšnému obchodování. 1

10 2 FOREX (FOREIGN EXCHANGE MARKET) Tato kapitola obsahuje základní informace o Forexu a definice jednotlivých pojmů, které jsou následně v práci používány. 2.1 O Forexu Forex je decetralizovaný trh s měnovými páry. Díky finančním centrům rozmístěných po celém světě je zajištěno nepřetržité fungování 24 hodin denně, 5 dní v týdnu. Forex je uzavřený po dobu víkendů. Forex určuje relativní hodnotu různých měn vůči sobě [1]. S denním objemem okolo 4 biliónů dolarů je Forex největším trhem na světě [2]. Strutura Forexu je zobrazena na obrázku Měnové páry Obrázek 2.1: Struktura Forexu. Hlavní měnové páry obsahují americký dolar a jinou hlavní měnu a mají největší zastoupení mezi obchodovanými měnami. Pár Země 2

11 EURUSD Eurozóna / USA GBPUSD Velká Británie / USA USDCHF USA / Švýcarsko USDJPY USA / Japonsko USDCAD USA / Kanada AUDUSD Australské společenství / USA NZDUSD Nový Zéland / USA Tabulka 2.1: Hlavní měnové páry na Forexu. Crosses jsou jinou kombinací hlavních měn. Rozdíl oproti hlavním měnovým párům je v absenci amerického dolaru. Příklad cross párů obsahující euro: EURGBP, EURCHF, EURCAD. Exotické páry jsou obsahují měnu země se vzrůstající ekonomikou, jejichž obchodovaný objem roste a zároveň existuje vzrůstá zájem na jejich obchodování vůči hlavním měnám [3]. Příklad exotických párů obchodovaných vůči americkému dolaru: USDHKD (USA / Hong Kong), USDSGD (USA / Singapur), USDSEK (USA / Švédsko). 3

12 Obrázek 2.2: Rozložení obchodovaných měn na Forexu. Převzato z [2]. 2.3 Obchodovací období (trading sessions) Obchodovací den na Forexu se dělí na 4 obchodovací období podle hlavních trhů, které jsou v ten moment otevřené. Tato období jsou následující: Sydney, Tokyo, Londýn, New York. Mimo tyto hlavní trhy ještě existují další, které jsou ale méně významné, např. Frankfurt, Chicago, Hong Kong a další. Obrázek 2.3: Znázornění obchodovacích období. Převzato z [4]. 4

13 Jak je z obrázku 2.3 patrné, některé z obchodovacích období se navzájem překrývají. Přestože se dělí na čtyři části, objem obchodovaných v jednotlivých obdobích se výrazně liší. Největší podíl má Londýn s 36,7 %, druhý je New York s 17,9 % [4]. Jak je z těch čísel patrné, je velice výhodné obchodovat v dobu, kdy se překrývá období Londýn a New York, jelikož se v ten moment obchoduje více než polovina denního objemu. 2.4 Důležité pojmy Svíčka Svíčka je grafická reprezentace ceny a je charakterizována šesti hodnotami: Otevírací cena Zavírací cena Nejvyšší cena Nejnižší cena Objem Čas Bod (Point) Obrázek 2.4: Struktura svíčky. Převzato z [5]. Jeden bod označuje nejmenší možnou změnu v ceně, kterou může trh vykonat. Například zvýšení ceny páru EURUSD z hodnoty 1,30000 na 1,

14 2.4.3 Rozpětí (Spread) Rozpětí je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Rozpětí je přímo úměrné likviditě měny, což znamená, že nejvíce obchodované měnové páry mají nejnižší rozpětí. Páry, jejichž likvidita je nižší, pak mohou mít rozpětí i několikanásobně vyšší Obchodovaná jednotka (lot) Standardní jednotkou obchodovanou na Forexu je lot. Obvykle je 1 lot (jedna nákupní či prodejní jednotka) v hodnotě 100 tisíc dané měny. na forexovém trhu existují i jiné typy lotů. Nejčastější z nich jsou minilot a mikrolot, kdy 1 minilot odpovídá 0,1 hodnoty standardního lotu čili 10 tisíc jednotek dané měny. 1 mikrolot je pak 0,01 hodnoty lotu, což odpovídá jednomu tisicí jednotek dané měny Páka (leverage) a marže (margin) Obchodování na forexovém trhu se zprostředkovává na základě zálohy marže. Tato záloha umožňuje využití pákového efektu. Jak bylo zmíněno v , 1 lot odpovídá 100 tisíc dané měny, takže při nákupu 1 lotu USDCHF obchodník nakupuje dolarů. při využití pákového efektu ale obchodník nemusí složit celých dolarů, ale pouze určitý násobek, který je určen velikostí páky. Zbytek částky je pak na dobu obchodu půjčena od brokera. Za předpokladu, že obchodník složí u svého brokera vklad dolarů a má páku 1:100, může obchodovat s částkou až dolarů. v případě, že by broker nabízel páku 1:400, tak by obchodník disponoval částkou dolarů neboli 4 loty. Následující příklad ilustruje výpočet potřebné marže pro otevření 1 lotu EURUSD za hodnotu 1,31, 2 loty USDCHF za 0,93 a 1 lot NZDJPY za 84. Páka je 1:100. Pro výpočet je dále potřeba znát konverzní hodnotu pro převod do měny, v které je vedený účet u brokera. Uvažujme, že účet je vedený v dolarech a konverze USDJPY je 99. Postup získání minimální marže je následující: 1. Výpočet hodnoty jednoho lotu EURUSD v dolarech *1,31 = dolarů 2. Výpočet hodnoty dvou lotů USDCHF ve francích *0,93 = franků 3. Výpočet hodnoty jednoho lotu NZDJPY v jenech *84 = jenů 4. Převedení všech cen do dolarů a /1 = dolarů 6

15 b /0,93 = dolarů c /99 = dolarů 5. Součet hodnot = dolarů 6. Vydělení součtu pákou /100 = 4 158,49 dolarů Minimální marže tedy činí 4 158,49 dolarů. Jakýkoliv pohyb trhu o nejmenší možnou jednotku (1 bod) ovšem způsobí, že složená marže už nebude dostatečná a broker uzavře některé (nebo všechny) pozice, na které nestačí marže Otevřený zisk a ztráta Vzorec pro výpočet maximální otevřené ztráty je podle poznatků ze sekce následující: maximální otevřená ztráta = zůstatek na účtu požadovaná marže Otevřený zisk a ztráta se aktualizují v reálném čase při každé změně hodnoty daného páru Zůstatek (balance), majetek (equity) a překlopení (rollover) Zůstatek udává aktuální hodnotu účtu, přičemž se do něj započítávají pouze uzavřené obchody. Majetek se vypočítá jako hodnota zůstatku + otevřený zisk nebo ztráta. S výpočtem majetku velice úzce souvisí překlopení, což je převedení otevřených pozic na konci obchodního dne (většinou 23:59) do dalšího. za převedení pozic platí obchodník drobný poplatek, který je ovšem potřeba připočítat k aktuálnímu otevřenému zisku (nebo ztrátě) daného obchodu. 2.5 Typy příkazů Tržní realizace Tržní realizace je nejjednodušší a nejrychlejší typ příkazu, který umožňuje obchodníkovi nakoupit nebo prodat za aktuální dostupnout cenu. na obrázku 2.5 je vidět kotace EURUSD / Pokud chce nakoupit EURUSD za aktuální tržní cenu, bude mu prodáno za v případě prodeje od něj bude odkoupeno za

16 V případě, že broker nedodá nebo odmítne dodat cenu, např. z důvodu nepotvrzené ceny nebo velice rychlého pohybu trhu, nelze otevřít pozici v trhu. Tato chyba se nazývá Off quotes [6] Čekající příkazy Limitní příkazy Obrázek 2.5: Zadání tržní realizace. Limitní příkazy se používají k otevření čekající pozice za cenu lepší než je aktuální. Pro nákup se jedná o cenu nižší než aktuální, v případě prodeje vyšší Prodat limit (sell limit) Pro použití příkazu Prodat limit obchodník očekává, že trh půjde nejdříve nahoru a potom, například z důvodu silné rezistence, dolů. v tomto případě je výhodné umístit příkaz Prodat limit okolo hodnoty dané rezistence. Pokud se trh dostane na stejnou nebo vyšší cenu, za kterou byl čekající příkaz otevřen, dojde k exekuci do trhu. Tuto situaci ilustruje obrázek

17 Koupit limit (buy limit) Obrázek 2.6: Ilustrace příkazu Prodat limit. Příkaz Koupit limit funguje na stejném principu jako Prodat limit s tím rozdílem, že obchodník očekává pohyb trhu ve směru dolů a posléze nahoru. Pokud se trh dostane na hodnotu ceny, která je stejná nebo nižší jako cena čekajícího příkazu, dojde k exekuci do trhu. Tato situace je zobrazena na obrázku 2.7. Obrázek 2.7: Ilustrace příkazu Koupit limit. 9

18 Realizovat zisk (take profit) Realizovat zisk je speciální typ limitního příkazu, který je používán pro uzavření již existující a profitabilní pozice, tzn. musí mít hodnotu lepší (vyšší v případě nákupu, nižší v případě prodeje) než je hodnota otevírací ceny dané pozice Stop příkazy Stop příkazy se používají pro otevření čekajících pozic za cenu horší než aktuální. Přestože potenciální zisk je nižší, tak tento typ příkazu má v určitých případech své opodstatnění, např. v případě překonání supportu nebo rezistence Prodat stop (sell stop) Při použití příkazu Prodat stop obchodník očekává, že trh bude pokračovat směrem dolů, např. při překonání supportu. z důvodu omezení rizik ovšem neotevře pozici okamžitě, ale počká na potvrzení, které poskytne právě ono překonání hodnoty supportu a pokračování dál dolů Koupit stop (buy stop) Obrázek 2.8: Ilustrace příkazu Prodat stop. Stejným způsobem funguje opačný příkaz Koupit stop. v tomto případě ovšem obchodník čeká na překonání nějaké rezistence a na základě této hodnoty otevře Koupit stop. 10

19 Zastavení ztrát (stop loss) Obrázek 2.9: Ilustrace příkazu Koupit stop. Zastavení ztrát je speciální typ stop příkazu a používá se pro uzavření již existující otevřené pozice a tudíž nemůže existovat sám o sobě. Jak název napovídá, tento příkaz se používá pro minimalizaci ztrát (nebo ochraně zisku) otevřené pozice. Další výhodu, kterou tento příkaz poskytuje, je možnost přesně vědět, o kolik může obchodník maximálně přijít, pokud otevře pozici a trh půjde opačným směrem. Například při nákupu EURUSD za cenu a nastavení Zastavení ztrát na to znamená, že maximální ztráta by byla 141 bodů. Možnost přesně znát maximální ztrátu dané pozice je klíčová pro tvorbu jakékoliv strategie, jelikož umožňuje vypočítat buď procentuální množství potřebných úspěšných pozic nebo průměrný zisk úspěšných pozic. Za předpokladu, že pozice budou otevírány vždy s fixním počtem lotů a průměrný zisk a ztráta budou velice podobné, např. ztráta z neúspěšné pozice bude 500 bodů a zisk z úspěšné pozice bude 550 bodů, lze jednoduše vypočítat, že již při 48 % úspěšných pozic bude daná strategie dlouhodobě profitabilní. Obdobně lze vypočítat potřebný minimální průměrný zisk úspěšných pozic, aby strategie byla dlouhodobě profitabilní. Pokud je očekávaná úspěšnost 55 % a Zastavení ztrát je u každé pozice nastaveno na 500 bodů, pak při průměrné výhře 410 bodů už bude strategie zisková. 11

20 Analogicky může být tento příkaz použit k ochraně pozic, které mají otevřený zisk. Uvažujme, že byla nakoupeno EURUSD za cenu , trh stoupal výše a současná cena má hodnotu Otevřený zisk tedy činí 159 bodů. v tento moment může obchodník nastavit Zastavení ztrát na hodnotu např a ochránit tak zisk 109 bodů i v případě, že se směr trhu otočí a cena bude klesat. 12

21 3 TYPY ANALÝZ Tato kapitola obsahuje základní souhrn informací potřebných k vytvoření uceleného názoru o dané situaci na trhu. z indikátorů tu jsou popsány pouze ty, které byly použity při implementaci. 3.1 Technická Indikátory Stochastic Stochastic je indikátor patřící do kategorie oscilátorů a porovnává zavírací cenu s rozsahem pohybu trhu za dané období. Vzorec na výpočet hodnoty stochasticu je následující [7]: %K = 100[(C - L)/(H - L)] C = poslední zavírací cena L = nejnižší cena za dané období H = nejvyšší cena za dané období %D = klouzavý průměr z %K o dané periodě Obrázek 3.1: Ilustrace Stochasticu. Převzato z [7]. Základní použití tohoto indikátoru spočívá v přechodu %K a %D linií v extrémních zónách (vyšší než 80 nebo nižší než 20) a jejich následnému výstupů z dané zóny. Např. pro validní signál pro nákup by musela být %K linie nižší než %D linie, 13

22 protnout ji v zóně 0 až 20 a obě by vystoupily z této zóny, přičemž %K linie by měla pořád větší hodnotu než %D linie. Signál pro prodej by vypadal přesně naopak. Pokud je Stochastic v extrémních zónách, značí to, že trh může být buď přeprodán (oversold, zóna 0 až 20) nebo překoupen (overbought, zóna 80 až 100) a značí to, že trh už nemusí pokračovat dál v daném směru. Toto je jedno z dalších využití tohoto indikátoru. Jelikož ale Stochastic patří mezi oscilátory a do extrémních zón se dostává z principu fungování velice často, tento typ signálu nemusí být vždy validní Double Stochastic Double Stochastic je uživatelsky upravená verze indikátoru Stochastic. Změna spočívá v aplikování vzorce pro Stochastic na již jednou vypočítané hodnoty. Rozdíl mezi jednotlivými verzemi je vidět na obrázku 3.2. Link pro stažení: Obrázek 3.2: Rozdíl mezi indikátory Stochastic a Double Stochastic. 14

23 Schaff Trend Cycle Schaff Trend Cycle (STC) je kombinací Stochasticu popsaného v sekci a MACD (Moving Average Convergence/Divergence), což je indikátor zobrazující rozdíl mezi rychlým a pomalým klouzavým průměrem uzavřených cen [8]. Jelikož STC vychází z indikátoru Stochastic a patří do kategorie oscilátorů, tak jednou z jeho nevýhod je neschopnost určit, zda trh bude pokračovat pohybu při dosažení extrémních zón nebo zda dojde k otočení. Přestože trh může urazit vzdálenost několik set až tisíc bodů (podle velikosti časového měřítka), je doporučeno neobchodovat a počkat na opačný signál, pokud je STC v extrémní zóně. Způsob použití STC je stejný jako v případě indikátoru Stochastic s tím rozdílem, že extrémní zóny jsou v úrovních 0 až 25 a 75 až 100. Link pro stažení: Heiken-Ashi Technika Heiken-Ashi zahrnuje odlišný způsob zobrazování svíček. Namísto klasických cen (otevírací, zavírací, nevyšší, nejnižší) využívá následujícího vzorce pro výpočet údajů popisujících danou svíčku [9]: zavírací_cena = (otevírací_cena+nejvyšší_cena+nejnižší_cena+zavírací_cena)/4 otevírací_cena = [otevírací_cena(předchozí_svíčka) + zavírací_cena(předchozí_svíčka)]/2 nejvyšší_cena = Max (nejvyšší_cena, otevírací_cena, zavírací_cena) nejnižší_cena = Min (nejnižší_cena, otevírací_cena, zavírací_cena) Tato metoda výpočtu svíček umožňuje lepší identifikaci trendu jak je vidět na obrázku

24 Obrázek 3.3: Ilustrace Heiken-Ashi. Vlevo jsou svíčky vypočítané podle Heiken-Ashi, vpravo jsou korespondující standardní svíčky Heiken-Ashi MA T3 Tento indikátor je uživatelsky upravená verze indikátoru Heiken-Ashi. na obrázku 3.4 je vidět rozdíl mezi tímto indikátorem a původním Heiken-Ashi. Obrázek 3.4: Rozdíl mezi indikátory Heiken-Ashi MA T3 (tyrkysová a oranžová) a původním Heiken Ashi (modrá a červená). Link pro stažení: 16

25 3.1.2 Support a rezistence Support a rezistence jsou jedním z hlavních nástrojů používáných při technické analýze. Když trh dosáhne určité hodnoty a není mu dovoleno pokračovat výše, ať už je důvod jakýkoliv, a pokračuje zpátky dolů, tak hodnota úrovně, na které došlo ke zvratu, se stavá rezistencí. Obrázek 3.5: Ilustrace supportu a rezistence. Převzato z [10]. Hodnota supportu se určuje obdobně akorát s tím rozdílem, že trh jde ve směru dolů, není mu dovoleno pokračovat níže a vrací se zpátky nahoru. Jedním z důležitých poznatků o supportu a rezistenci je fakt, že se nejedná o přesné hodnoty, na kterých se trh může zastavit, ale spíše o oblasti. v případě jednominutového a pětiminutového grafu se jedná o oblasti v řádu jednotek bodů, na měsíčním grafu se už ale rozpětí takových oblastí může pohybovat v tisících bodů. Jak je vidět na obrázku 3.6, jednotlivé svíčky mohou být uzavřeny nad/pod hranicí rezistence/supportu. Jak bylo řečeno výše, v případě rezistencí a supportů se jedná spíše o oblasti a je proto velice těžké určit, zda v případě uzavření za potenciální hranicí se jedná o překonání dané rezistence/supportu nebo zda se trh obrátí nazpátek. 17

26 Obrázek 3.6: Zobrazení úrovní supportů a rezistencí na čtyřhodinovém grafu EURUSD. Častý případ, kdy cena překoná hranici dané úrovně, ale uzavírací cena svíčky to nepotvrdí, čili daná úroveň nebyla překonána, se nazývá Wash and Rinse. Při určování těchto hranic se lze řídit následujícími pravidly: Pokud trh překonal hranici supportu nebo rezistence, ale daná svíčka ještě není uzavřená, neznamená to, že je daná úroveň překonaná. Vždy je potřeba se řídit až uzavřenou svíčkou. Při otevírání pozic v okolí supportů a rezistencí je dobré počkat na Wash and Rinse, který potvrdí sílu dané úrovně a po otevření pozice nastavit Zastavení ztrát mírně nad/pod nejvyšší/nejnižší hodnotu svíčky, na které proběhl Wash and Rinse. Takto lze velice dobře maximalizovat poměr mezi potenciálním ziskem a ztrátou, jelikož se dá předpokládat, že trh půjde ve směru, ve kterém byl daný obchod otevřen. Navíc bude Zastavení ztrát nastaveno na relativně nízkou hodnotu. Wash and Rinse většinou netrvá dlouho. Pokud trh prorazil hodnotu supportu nebo rezistence a udržel se za ní po 3 a více svíček, tak daná hodnota byla pravděpodobně překonána. Pokud je support nebo rezistence překonán, trh ho může později otestovat a hodnota supportu se stává rezistencí a naopak. Čím více je daná úroveň testována, tím se stává slabší. Čím déle daná úroveň odolává překonání, tím silnější může být pohyb po jejím prolomení. Čím větší časové rozmezí, tím širší oblast supportů a rezistencí. 18

27 3.1.3 Trend K vykreslení trendu do grafu pro jednodušší vizualizaci se používají Linie trendu, které se chovají jako support a rezistence s tím rozdílem, že jsou většinou šikmé. Existují tři základní typy trendu, které budou popsány v následujících sekcích. Pro Linie trendu platí stejná pravidla jako pro supporty a rezistence a přidávají se k nim následující: Je zapotřebí alespoň dvou bodů na zjištění trendu. Tím se liší od supportů a rezistencí, kde stačí jeden bod. Dlouhodobější trend je silnější než krátkodobý Trend nahoru Pro trend nahoru je typické postupné zvyšování nejnižších hodnot, kterých svíčky dosahují. Dalším ukazatelem je fakt, že se cena drží nad hranicí Linie trendu a tato linie se chová jako support, tzn. platí pro ní stejná pravidla jako uvedená v sekci Obrázek 3.7: Zobrazení Linie trendu nahoru na čtyřhodinovém grafu EURUSD. Na obrázku 3.7 je zřetelně vidět několikanásobné odražení ceny od Linie trendu a pokračování trhu ve směru nahoru. Lze si také všimnout překonání Linie trendu a následujicí pohyb trhu dolu. 19

28 Trend dolů Trend dolu platí stejná pravidla jako pro trend nahoru a vyznačuje se vytvářením postupných nižších nejvyšších hodnot, kterých svíčky dosahují, přičemž se trh udržuje pod hranicí Linie trendu. Obrázek 3.8: Zobrazení Linie trendu dolů na čtyřhodinovém grafu EURUSD. Na obrázku 3.8 je vidět, jak se Linie trendu dolů chová jako rezistence a nenechá trh překonat svou hodnotu po dobu jednoho měsíce. Pokud by obchodník zadal příkaz Prodat na začátku tohoto trendu dolů, na konci měsíce by měl otevřený zisk 6500 bodů Trend bokem Trend bokem je specifická situace, kdy trh nejde ani nahoru nebo dolů, ale tzv. konzoliduje. Vizuálně velmi připominá support a rezistenci, ale k jeho vytvoření je zapotřebí dvou bodů, přičemž na vytvoření supportu nebo rezistence je zapotřebí pouze jeden bod. 20

29 Obrázek 3.9: Zobrazení trendu bokem na čtyřhodinovém grafu EURUSD Kanály Kanál nahoru Kanál nahoru je velice podobný trendu nahoru s tím rozdílem, že trh vytváří nové vyšší hodnoty při stejné rychlosti jako nižší. k vytvoření kanálu nahoru je zapotřebí dvou Linií trendu, které musí být na sebe paralelní. Obrázek 3.10: Zobrazení kanálu nahoru na čtyřhodinovém grafu USDJPY. 21

30 Jak je vidět na obrázku 3.10, kanál lze velice dobře použít při technické analýze pro otevření a zavření pozice Kanál dolů Kanál dolů lze vytvořit analogicky jako kanál nahoru, přičemž trh musí vytvářet nové nižší hodnoty při stejné rychlosti. Obrázek 3.11: Zobrazení kanálu dolů na čtyřhodinovém grafu EURUSD Kanál bokem Kanál bokem je stejný jako trend bokem popsaný v sekci s důrazem na nutnost paralelních Linií trendu. Pokud tyto linie nejsou paralelní, nejedná se o kanál, ale o trend. 3.2 Fundamentální Fundamentální analýza pomáhá zjišťovat existující ekonomické, politické a sociální faktory, které mají efekt na relativní hodnotu dané měny vůči jiné měně. Jelikož se na Forexu obchodují měnové páry, nestačí sledovat vývoj jedné země, resp. jedné měny, ale vývoj obou měn daného obchodovaného páru. Např. při obchodování páru EURUSD je důležité analyzovat ekonomiky EU a USA, sledovat jejich relativní vývoj, výdej makrodat a další důležité ekonomické události. Pokud se například stane, že americká ekonomika bude mít lepší růst a evropská bude stagnovat, je to signál pro prodej EURUSD americký dolar bude sílit, jeho relativní hodnota bude stoupat, tudíž hodnota poměrná hodnota EURUSD bude klesat. 22

31 4 EXISTUJÍCÍ ŘEŠENÍ V této kapitole jsou popsány hlavní faktory, podle kterých jsou následně jednotlivé strategie hodnoceny. Dále jsou zde uvedeny příklady automatických systémů volně dostupných na internetu a jejich hodnocení z hlediska uvedených faktorů. 4.1 Důležité faktory Řízení rizik Správné řízení účtu je naprosto klíčovým faktorem pro vývoj úspěšné strategie, ať už manuální nebo automatické. Jedním z příkladů je například expozice vůči dané měně. Pokud strategie otevírá pozice na více párech, je velice důležité sledovat, na jakých párech se otevírají. Pokud například otevře pozici Koupit na EURUSD a zároveň na GBPUSD, je dvakrát exponovaná vůči americkému dolaru ve stejném směru. Pokud v takové situaci americký dolar výrazně posílí, obě pozice začnou být ztrátové Zastavení ztrát Pokud strategie nemá implementováno Zastavení ztrát ať už ve smyslu popsaném v sekci nebo přeneseném a ztrátu kontroluje program a pozice zavírá sám, je jen otázkou času, než nastane situace, na kterou taková strategie nemyslí (nebo s ní úmyslně nepočítá) a dojde ke smazání celého kapitálu. Zavírání ztrátových pozic nebo jejich řízení a je tak klíčovým faktorem úspěšné strategie Řízení kapitálu Určení správné velikosti nové pozice je nedílnou součástí zodpovědného obchodování. v případě používání Zastavení ztrát by se měla velikost pozice odvíjet od úrovně Zastavení ztrát a ne obráceně, tzn. pokud by obchod skončil neúspěšně, obchodníkova ztráta by byla vždy stejná (např. 1 %), ať by Zastavení ztrát bylo vzdáleno 100 nebo 1000 bodů. Pokud by byla praxe opačná a Zastavení ztrát by se odvíjelo od velikosti pozice, nemusela by nastavená vzdálenost být dostatečná (byla by omezována velikostí pozice) a mohlo by dojít k aktivaci Zastavení ztrát Hodnotící faktory Při hodnocení každé z testovaných strategií byly brány v úvahu následující aspekty: Používání Zastavení ztrát 23

32 Poměr mezi průměrným ziskem a ztrátou Průměrný počet úspěšných pozic Průměrný měsíční zisk Ceklový zisk Počet otevřených obchodů Maximální otevřená a uzavřená ztráta Nejhorší možné scénáře a jaké by bylo chování strategie Všechny strategie byly zpětně testovány na historických datech od do na platformě MT4, broker Axiory. při testech bylo vždy nastaveno modelování všech cenových pohybů, aby bylo zajištěno co nejpřesnějších výsledků. Dále bylo použito základních nastavení každé strategie doporučených autory. Počáteční kapitál byl nastaven na $ Komerční Nejdůležitější faktor mluvící proti komerčním systémům je absence zdrojového kódu. za předpokladu, že by někdo nabízel automatickou strategii, která by byla dlouhodobě úspěšná, uživatel dostane pouze zkompilovaný kód. Nelze ovšem odhadnout, jak dlouho (jestli vůbec) bude daná strategie fungovat, jelikož se trh neustále mění a strategie je potřeba přizpůsobovat novým podmínkám. Přestože drtivá většina automatických strategií obsahuje parametry, pomocí kterých určitým způsobem lze řídit chování dané strategie, častokrát pouhá změna parametrů nestačí na vykonání patřičné změny takovým způsobem, aby dostatečně reflektovala novou situaci na trhu. Nemožnost analyzovat a změnit kód programu vede na další úskalí při optimalizaci vstupních hodnot. Program se chová jako černá skříňka a přestože se může chvilkově podařit najít parametry, při kterých daná strategie vykazuje zisk, uživatel ve skutečnosti neví, co přesně se děje a jaké jsou samotné podmínky pro vstup a výstup z trhu. Tato znalost je klíčová při nastavování jakékoliv strategie. 4.3 Volně dostupné Strategie vytvořená programem Genetic Builder Tato strategie byla poskytována zdarma na webových stránkách Forex Peace Army (www.forexpeacearmy.com) za účelem propagace programu Genetic Builder, který slouží pro jednoduchou tvorbu automatických systému bez nutnosti znalosti programování. 24

33 Výsledek zpětného testování Obrázek 4.1: Výsledek zpětného testování strategie vytvořené Genetic Builderem. Používání Zastavení ztrát Ano Poměr mezi průměrným ziskem a ztrátou v bodech (čím vyšší, tím lepší) 1,67 Poměr mezi průměrným ziskem a ztrátou v dolarech (čím vyšší, tím lepší) 1,65 Průměrný počet úspěšných pozic 42 % Průměrný měsíční zisk 0,61 % Celkový zisk 2,6 % Počet otevřených obchodů 84 Maximální otevřená a uzavřená ztráta 3,72 % / 0,31 % Tabulka 4.1: Výsledky zpětného testování strategie vytvořené programem Genetic Builder. Tato strategie dosáhla v testování velice nízkého zisku. Přestože má dobrý poměr mezi průměrným ziskem a ztrátou a tudíž stačí méně než 50 % úspěšných pozic k tomu, aby byla profitabilní, tak rozhodně nesplňuje kritéria, kterých by měla vyvážená strategie dosahovat. 25

34 Může se zdát, že při maximální otevřené ztrátě pouhých 3,72 % je velice konzervativní, ale při porovnání s absolutním ziskem za celkové období téměř pěti měsíců je evidentní, že tato ztráta dokonce přesahuje dosažený zisk, tzn. v průběhu obchodování strategie riskovala celý svůj zisk a tak spadá do kategorie velice rizikových, přestože její zisky jsou minimální. Strategie dále obsahuje 26 vstupních parametrů, kterými se dá velice výrazně ovlivnit její chování, což znamená vysokou citlivost vůči vstupním datům a nutnost neustálé optimalizace. Tento fakt může být jedním z důvodů, proč byl výsledek zpětného testování průměrný až podprůměrný EM_VOL Tato automatická strategie je jednou z nejlépe hodnocených systému na portálu Jedná se o oficiální webové stránky společnosti MetaQuotes Corp., tvůrce programu MetaTrader 4. Strategie nejdřív určí, zda je trh volatilní pomocí indikátoru ADX a pokud ano, umístí čekající příkazy Prodej stop a Koupit stop ve vzdálenosti rovné hodnotě indikátoru ATR o periodě 14 od nejnižší, resp. nejvyšší hodnoty svíčky. při zvýšeném pohybu trhu se umístěné pozice zaktivují, jinak strategie pokračuje v umísťování čekajících příkazů až do maximálního množství, které lze nastavit. Link pro stažení: Výsledek zpětného testování Obrázek 4.2: Výsledek zpětného testování strategie EM_VOL. Používání Zastavení ztrát Ano Poměr mezi průměrným ziskem a ztrátou v bodech (čím vyšší, tím lepší) 0,65 26

35 Poměr mezi průměrným ziskem a ztrátou v dolarech (čím vyšší, tím lepší) 1,62 Průměrný počet úspěšných pozic 48 % Průměrný měsíční zisk 1,84 % Celkový zisk 8,4 % Počet otevřených obchodů 629 Maximální otevřená a uzavřená ztráta 38,43 % / 1,24 % Tabulka 4.2: Výsledek zpětného testování strategie EM_VOL. U strategie EM_VOL je na první pohled patrný obrovský rozdíl v hodnotách poměru zisku ku ztrátě vypočítaných z bodů a dolarů. Tento fakt naznačuje, že strategie musí postupně otevírat obchody s vyšším objemem lotů. Takové počínání má negativní dopad na řízení rizik a z hlediska bezpečnosti strategie je velice špatné. Vysokou rizikovost podporuje maximální otevřená ztráta dosažená během zpětného testování, která dosáhla hodnoty 38,43 %. v případě, že by se trh posunul více proti směru otevřených pozic v momentě, kdy bylo dosaženo této ztráty nebo kdyby strategie otevřela další pozici za více lotů, hrozilo by reálné nebezpečí výzvy doplnění marže a smazání celého účtu. Fakt, že maximální otevřená ztráta je čtyřnásobně vyšší než zisk za období téměř pěti měsíců jen potvrzuje špatné řízení rizik a zacházení s kapitálem Pippo Pippo je automatická strategie založená na principu Murray Math, který určuje silné hodnoty supportů a rezistencí, čili úrovní, kdy by měl trh změnit svůj směr. Tento systém je založený na myšlence, že trh se trh pohybuje jen v určitém pásmu a při kontaktu s hranicí pásma se otáčí a vrací nazpět. Jednotlive úrovně pásem se po určitém čase přepočítávají, aby odpovídaly aktuální situaci trhu. 27

36 Pippo může otevřít maximálně čtyři pozice směřující proti trhu, které budou čekat na obrácení, aby mohly být následně zavřeny v profitu. Pozice využívají systém Martingale, čili následně otevřená pozice má dvojnásobný objem než pozice jí předcházející. Program obsahuje dvě řešení pro situaci, kdy se trh neobrátí a všem otevřeným pozicím narůstá ztráta: 1. Otevření protipozice za dvojnásobný počet lotů než je součet aktuálně otevřených pozic. Přestože se toto řešení může na první pohled zdát jako správné, tak ve skutečnosti se nejedná o nic jiného, než o stejnou situaci jako před otevřením protipozice s tím rozdílem, že nyní je otevřeno více lotů na opačné straně a strategie pořád nemá kontrolu nad situací, pouze je více exponovaná a hrozí větší nebezpečí smazání účtu. 2. Uzavření všech ztrátových pozic. Jistější řešení než předchozí, ovšem jak je vidět v tabulce 4.3, tento robot úspěšně získává jen 0,68 % měsíčně, tudíž zavření balíku čtyř ztrátových pozic by se mohlo rovnat několikaměsíčnímu zisku. Paradoxně nejlepším řešením, mimo manuální intervence obchodníka, je do již otevřených pozic nijak programově nezasahovat a čekat na přirozené otočení trhu a zavření pozic s minimální ztrátou. na obrázku 4.4 lze vidět výsledek zpětného testování se zapnutým systémem protipozice. Strategie byla nucena na konci února 2013 otevřít protipozici ve dvojnásobné velikosti jako byl objem stávajících pozic, trh se ovšem v ten moment otočil a nikdy nedosáhl potřebné ceny na uzavření všech pozic v zisku. Všechny pozice tak byly otevřeny po několik měsíců a jak je vidět z grafu, na konci testování vytvořily ztrátu přibližně 15 %. Tato ztráta by ovšem pravděpodobně narůstala v průběhu následujících měsíců, jelikož trh pořád pokračoval opačným směrem. Tato situace, kdy strategie nepočítá s určitým vývojem trhu, by mohla vyústit ve smazání celého kapitálu. Obrázek 4.3: Výsledek zpětného testování strategie Pippo. 28

37 Používání Zastavení ztrát Volitelné Poměr mezi průměrným ziskem a ztrátou v bodech (čím vyšší, tím lepší) 0,79 Poměr mezi průměrným ziskem a ztrátou v dolarech (čím vyšší, tím lepší) 1,7 Průměrný počet úspěšných pozic 58 % Průměrný měsíční zisk 0,68 % Celkový zisk 3,04 % Počet otevřených obchodů 177 Maximální otevřená a uzavřená ztráta 5,72 % / 0,08 % Tabulka 4.3: Výsledek zpětného testování strategie Pippo. V případě tohoto systému jsou statistiky o průměrném zisku a ztrátě a počtu úspěšných pozic irelevantní, jelikož všechny pozice jsou zavírány zaráz v momentě, kdy systém vykazuje profit. Pozice tedy nejsou zavírány jednotlivě a jejich částečná ztráta není důležitá. Obrázek 4.4: Výsledek zpětného testování strategie Pippo s aktivovanou protipozicí. Link pro stažení: 29

38 5 NÁVRH ŘEŠENÍ Tato kapitola shrnuje všechny klíčové body strategie, které byly následně použity při implementaci. 5.1 Použité indikátory V této práci bylo použito následujících indikátorů, které jsou jednotlivě popsány v sekci 3.1.1: Double Stochastic Schaff Trend Cycle Heiken-Ashi MA T3 Jejich konkrétní použití je detailně vysvětleno v sekci 5.3. Mimo těchto indikátorů bylo použito i určení síly trhu pomocí jeho chování k zamezení vstupu do potencionálně špatných obchodů. 5.2 Řízení rizik a kapitálu Zastavení ztrát Používání Zastavení ztrát s sebou přináší určité riziko s nemožností určit, o kolik se trh posune proti otevřené pozici, pokud vůbec. Tuto situaci ilustruje obrázek 5.1. Jak je na něm vidět, přestože byl vstupní signál správný a trh ve výsledku šel očekávaným směrem, pozice byla uzavřena po aktivaci Zastavení ztrát a skončila ve ztrátě. Situace jako je tato se stávají často a lze jim zamezit jen jediným způsobem nepoužíváním Zastavení ztrát. Takové chování ovšem může vést ke ztrátě celého kapitálu a je doporučeno pouze zkušeným obchodníkům. Nastavení Zastavení ztrát dál od otevření pozice se sice může zdát jako řešení, ale jak již bylo řečeno, nikdy není možné dopředu odhadnout, o kolik se trh posune. při použití Zastavení ztrát je také potřeba dbát na dostatečně vysoký zisk z úspěšných pozic, aby poměr mezi ziskem a ztrátou byl ideálně alespoň 1,5. s postupným zvyšováním vzdálenosti Zastavení ztrát bude ovšem stále složitější takového stavu dosáhnout. Problém s nastavením hodnoty Zastavení ztrát ilustruje obrázek 5.1. Obchodník očekává směr pohybu trhu dolů a po slabém otestování rezistence, která se na grafu utvořila, se rozhodl otevřít pozici Prodat a nastavit Zastavení ztrát nad hodnotu dané rezistence. 30

39 Obrázek 5.1: Vstup do pozice a nastavení Zastavení ztrát. Za další tři svíčky ale udělal trh prudký pohyb proti směru otevřené pozice, překonal hodnotu Zastavení ztrát o pár bodu a následně se vrátil zpět. Tato situace je zobrazena na obrázku

40 Obrázek 5.2: Pohyb trhu proti směru pozice a aktivace Zastavení ztrát. Jak již bylo zmíněno výše, toto chování velice ztěžuje použití Zastavení ztrát. Obchodník by sice mohl vstoupit do pozice znovu, ale co dělat v případě, že by se daná situace opakovala vícekrát? Nastavení na vyšší hodnotu by mohlo, ale také nemuselo pomoci a jen by zvyšovalo podstupované riziko Zajištění proti ztrátě Pro řízení rizik strategie popisovaná v této kapitole nepoužívá Zastavení ztráty z důvodů popsaných výše. Místo toho používá čtyři úrovně zajištění proti riziku a počáteční otevřená pozice není nijak omezována, pokud nedosáhne první úrovně, která odpovídá 1,6 % hodnoty zůstatku, což odpovídá přibližně 600 bodům Postupná záchrana 1. úroveň Na začátku obchodování strategie otevírá pouze jednu pozici. Pokud tato pozice dosáhne zmíněné ztráty 1,6 %, otevře se protipozice o stejném objemu (viz obrázek 5.3), takže způsobená ztráta zůstane zafixována na této hodnotě a nebude dále narůstat. 32

41 Obrázek 5.3: Zajištění proti ztrátě, 1. úroveň. Při takové situaci strategie čeká na silný signál pro otevření nové, záchranné pozice, která bude mít dvojnásobný objem než předchozí otevřená pozice, např. pokud měla první pozice objem 0,25 lotů (systém otevírá první pozici s objemem 0,25 lotů na $ zůstatku), nově otevřená bude mít objem 0,5 lotů. Nová pozice má za úkol vymazat ztrátu, kterou vytvořila předchozí pozice. Díky dvojnásobnému objemu navíc stačí urazit dvakrát menší vzdálenost. Využívání systému Martingale (otevírání nových pozic s dvojnásobným objemem) je v praxi nefunkční koncept, kdy obchodník po neúspěšném obchodu otevře nový s dvojnásobným objemem. Takové počínání by opakoval, dokud by nenahradil předešlou způsobenou ztrátu. Zásadní požadavek pro fungování systému Martingale je nekonečný kapitál, jelikož nelze garantovat, že nový obchod bude úspěšný a série špatných obchodů se může opakovat do nekonečna. Proto je velice důležité při používání tohoto systému monitorovat vzniklou ztrátu a mít jasně definovaná pravidla pro jeho používání, jinak hrozí reálné riziko přijití o celý majetek. Pokud je nová pozice s dvojnásobným objemem úspěšná, tak se balík všech tří pozic (původní pozice, zajištění proti ztrátám a záchranná) zavře v malém profitu. v případě reálného obchodování může nastat situace, kdy se celý balík zavře v malé ztrátě. To je způsobeno časovým zpožděním, které vzniká při obchodování s reálnými penězi, jelikož při otevírání a uzavírání obchodu se čeká na protistranu (někdo od obchodníka musí nakoupit, co on prodává a naopak) Postupná záchrana 2. úroveň V případě, že je záchranná pozice neúspěšná a dosáhne stejné poměrné ztráty jako první pozice (při dvojnásobném počtu lotů tato ztráta odpovídá 3,2 % z hodnoty majetku), strategie automaticky otevře novou pozici k zajištění ztráty záchranné 33

42 pozice. v tento moment budou otevřeny čtyři pozice o objemech 2 x 0,25 lotů a 2 x 0,5 lotů (viz obrázek 5.4). Obrázek 5.4: Zajištění proti ztrátě záchranné pozice. V tento moment strategie dosahuje otevřené ztráty 1,6 % z první pozice a 3,2 % z druhé pozice, tudíž 4,8 % celkově. Pokud k takové situaci dojde, tak strategie bude celý proces opakovat ještě jednou a otevře novou, záchrannou pozici o dvojnásobném objemu Postupná záchrana 3. úroveň Obrázek 5.5: Zobrazení třetí úrovně zajištění proti ztrátě. Pokud bude druhá záchranná pozice neúspěšná, zajistí se proti ztrátě a celková otevřená ztráta se bude rovnat součtu 4,8 % (ztráta před otevřením nové pozice) a 6,4 % (nová pozice má povolenou ztrátu rovnající se dvojnásobku ztráty předchozí dvojice), ve výsledku tedy 11,2 %. Tato situace je vyobrazena na obrázku 5.5. v rámci žízení rizik má strategie v tento okamžik poslední možnost, jak své pozice zachránit. v případě neúspěchu následující pozice se systém zajistí proti další ztrátě a bude čekat na manuální zásah obchodníka. Ten může buď zkusit doobchodovat otevřené pozice, které budou činit ztrátu přibližně 25 %, nebo je může všechny uzavřít a nechat strategii obchodovat od začátku. 34

43 Obrázek 5.6: Záchrana dvojice s nejvyšším objemem lotů. Jak je ale vidět na obrázku 5.6, poslední záchranná pozice byla úspěšná a dokázala dosáhnout takového zisku, který byl vyšší než ztráta dvojice s nejvyšším objemem lotů poslední dvojice. při vývoji strategie byly zvažovány dva scénáře: 1. Při záchraně zavírat všechny otevřené pozice. 2. Zachraňovat postupně všechny dvojice v pořadí od dvojice s nejvyšším počtem lotů. Ve výsledné implementaci bylo použito druhé možnosti a to z důvodu minimalizace rizik. při použití prvího scénaře by mohly nastávat situace, kdy by sice záchranná pozice dosáhla dostatečného zisku na zavření dvojice s nejvyšším otevřeným objemem, ale už by nedostačoval na zavření všech pozic. při následném otočení trhu a nutnosti záchrany i této pozice by se celá situace ještě zhoršila a je pravděpodobné, že k záchraně všech pozic by nikdy nedošlo. Obrázek 5.7: Záchrana další dvojice s nejvyšším objemem lotů. Jak lze vidět na obrázku 5.7, dva dny po předchozí úspěšné záchraně strategie otevřela další pozici, za účelem vytažení předchozí dvojice (2. úroveň zajištění proti ztrátě) ze ztráty. I tato pozice byla úspěšná a zbývá poslední dvojice s otevřenou ztrátou 1,6 %. 35

44 Obrázek 5.8: Záchrana poslední dvojice. Pár hodin poté byla úspěšně zachráněna i původní dvojice. Celý proces od otevření první pozice trval téměř měsíc, ale strategie se úspěšně ubránila ztrátovým pozicím a všechny balíky pozic byly uzavřeny v profitu Ochrana záchranných pozic Pro ochranu záchranných pozic se používá Zastavení ztrát. Zpočátku tato úroveň není nastavena z důvodů uvedených v první části této sekce. v momentě, kdy pozice dosahuje otevřeného zisku a je v profitu více než 300 bodů, nastaví se Zastavení ztrát na hodnotu Otevírací cena bodů ve směru pozice. Tímto se zajistí, že při náhle změně směru trhu se pozice nestane ztrátovou, ale uzavře se v zisku, přestože nesplnila svůj účel a nezachránila danou dvojici. 5.3 Strategie Vstupní body Jako vstupní body této strategie slouží kombinace tří indikátorů zmíněných v sekci 5.1. Signál pro nákup jakékoliv nové pozice kromě zajištění proti ztrátě se skládá z následujících pravidel: 1. Indikátor STC a. STC musí být v extrémní zóně 0 až 25 po dobu minimálně dvou svíček. b. STC musí dosáhnout vyšší hodnoty než 25 a svíčka musí být uzavřená. Pokud je tato podmínka splněna, uloží se hodnota o nejvyšší dosažené ceně během této svíčky a pořadové číslo svíčky. c. Signál je platný pouze po dobu 6 svíček. 2. Indikátor Double Stochastic a. %K linie musí být v extrémní zóně 0 až

45 b. %K linie musí překročit %D linii a dosáhnout hodnoty vyšší než Indikátor Heiken Ashi MA T3 a. Indikátor musí ukazovat směr pro nákup. b. Uloží se hodnota o nejvyšší dosažené ceně během této svíčky. 4. Filtr a. Všechny podmínky uvedené v bodech 1 až 3 musí být splněny. b. Cena aktuální svíčky musí být vyšší než maximální hodnoty dosažené svíčkami při vygenerování signálů (viz body 1.b a 3.b). Tato podmínka byla přidána z důvodu ověření síly trhu v daném směru pokud je trh slabý, tak často už nestačí na překonání svých nejvyšších hodnot a strategie se tak vyhne špatnému signálu. c. Nová pozice nesmí být otevřena v pátek. d. Signál musí být vygenerován v období od 8 do 18 hodin. e. Pokud je rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší dosaženou hodnotou předchozí svíčky větší než 600 bodů, nesmí být nová pozice otevřena. f. Pokud již byla otevřena nová pozice v tomto směru, ale byla z jakéhokoliv důvodu zavřena nebo zajištěna proti ztrátě a podmínky se nezměnily (všechny podmínky kromě této jsou splněny), nesmí se otevřít další pozice. Pravidla 1 až 3 pro prodej opačná, podmínka 4 zůstává stejná. Existují tři typy pozic, které mohou být otevřeny: První pozice Tato pozice, jak už název napovídá, je otevírána jako první, čili žádná jiná pozice ještě není otevřená. Všechny podmínky musí být splněny. Zajištění proti ztrátě Pokud ztráta první pozice dosahuje 1,6 % zůstatku, dojde k zajištění proti ztrátě. v případě dalších ztrátových pozic je hodnota zajištění proti ztrátě násobena podle objemu poslední otevřené pozice, např. pokud první pozice byla zajištěna proti ztrátě, tak její otevřená ztráta činí 1,6 %. Záchranná pozice má dvojnásobný objem, tudíž i její maximální ztráta může být dvojnásobná, tzn. 3,2 %. Součet těchto hodnot udává další úroveň zajištění proti ztrátě (4,8 %). Tato pozice se otevírá pouze na základě aktuální otevřené ztráty a žádné jiné podmínky pro ní neplatí. Záchranná pozice 37

46 Pro otevření záchranné pozice musí být splněny všechny podmínky uvedené výše a zároveň musí být sudý počet již otevřených pozic, tzn. všechny pozice jsou zajištěny proti ztrátě. Tato pozice má dvojnásobný objem Výstupní body Pro všechny typy možných pozic existuje velice podobná podmínka pro jejich uzavření a to je velikost otevřeného zisku. Podle této strategie žádná z pozic není uzavírána ve ztrátě. v nejhorším možném případě dochází k otevřené ztrátě 25 %, strategie přestává otevírat nové pozice a rozhodování přebírá obchodník. První pozice je uzavřena, pokud její aktuální otevřený zisk dosáhne 0,2 % hodnoty zůstatku. v případě záchrany dvou pozic musí celý balík oněch tří pozic (záchranná a dvě zachraňované pozice) dosahovat zisku. v případě první úrovně zajištění proti ztrátě se jedná o 0,1 %, u druhé úrovně o 0,2 %, u třetí úrovně o 0,3 %. 5.4 Výběr měnových párů Tato strategie byla primárně testována a vyvíjena na měnovém páru EURUSD, protože se jedná o nejdůležitější forexový měnový pár a dosahuje nejvyšší likvidity. Výsledek testování na tomto páru je uveden v sekci 7.1. Dá se předpokládat, že použitá pravidla budou fungovat i u některých dalších měnových párů, kde ale možná bude potřeba změnit některé z parametrů strategie, jako je např. počáteční hodnota zajištění proti ztrátě, která přímo udává vzdálenost, kterou může pozice ve ztrátě dosáhnout, nebo velikost Zastavení ztrát pro záchrannou pozici. Výsledky testování na jiných měnových párech jsou též uvedeny v sekci Výběr obchodovacích období Strategie bere v úvahu pouze signály vygenerované v období od 8 do 18 hodin. Další omezení, které pro ni platí, je zákaz obchodování v pátek z důvodu vydávání ekonomických údajů, které často velice výrazně ovlivňují chování trhu a technická analýza, kterou strategie provádí, se stává nespolehlivou. 38

47 6 IMPLEMENTACE Tato kapitola se věnuje popisu použitých technologií a vlastní implementaci strategie detailně popsané v 5. kapitole. Všechny indikátory, které byly použity při vývoji tohoto automatického systému, byly staženy z internetu z adres uvedených v sekci Použitá technologie Pro programování vlastních strategií je využíváno programovacího jazyka MQL4 (MetaQuotes Language 4), který byl za tímto účelem vyvinut společností MetaQuotes. Syntaxe a příkazy tohoto jazyka jsou velice podobné jazyku C a pro usnadnění tvorby automatických systému obsahuje předdefinované proměnné a funkce, které se týkají obchodování (např. zjištění základních údajů o svíčkách). Na obrázku 6.1 jsou vyznačeny vztahy jednotlivých částí terminálu MT4 pro obchodování na Forexu. Obrázek 6.1: Schéma propojení terminálu MT4. Převzato z [11]. 39

48 Terminál obsahuje vestavěné nástroje pro potřeby technické analýzy popsané v sekci 3.1 a řízení otevřených, popřípadě čekajících pozic. v prostředí terminálu existují 3 typy programů, které lze vytvořit a využívat pro potřeby obchodování: Indikátor program mající grafický výstup a svým způsobem popisující chování trhu. Vykoná se při každém příchodu nové informace o ceně, tzv. ticku Strategie (tzv. Expert Advisor) program umožňující plně automatické obchodování bez zásáhů uživatele, který se vykoná při každém ticku Skript program sloužící ke spuštění jednorázových operací, který je vždy spuštěn pouze jednou Tick Tick je událost, při které terminál obdrží novou informaci o ceně daného páru. Intervaly příchodu nového ticku se mohou lišit a může se stát, že terminál neobdrží tick dokonce několik vteřin. Pokud Expert Advisor dokončí svůj běh před příchodem nového ticku, tak se přepne do čekacího stavu a čeká na nový tick. Příchodu ticku nemá na běh Expert Advisoru vliv a program pokračuje v běhu. Nový tick spustí běh programu pouze v případě, že svou činnost již dokončil a je v čekacím stavu. Obrázek 6.2: Vztah ticku a běhu Expert Advisoru. Převzato z [12] Struktura běžného Expert Advisoru Každý Expert Advisor se skládá z pěti hlavních bloků: Hlavička obsahuje deklaraci a inicializaci globálních proměnných Speciální funkce jsou definovány jako běžné uživatelské funkce s tím rozdílem, že mají rezervované názvy: init(), start() a deinit(). Funkce init() je spuštěna v momentě startu programu, deinit() při terminaci programu a start() při příchodu nového ticku 40

49 Uživatelsky definované funkce Obchodování Obrázek 6.3: Struktura Expert Advisoru. Převzato z [13]. Při vykonávání obchodů jsou zúčastněny tři strany uživatel, Expert Advisor a server. Jejich vzájemný vztah je uveden na obrázku 6.4. Obrázek 6.4: Vztah zúčastněných stran při obchodování. Převzato z [14]. 41

Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu

Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu Bakalářská práce Martin Krupička Vedoucí práce: Ing. Jiří Jelínek, CSc. České

Více

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35 1 Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 1.1 Instalace programu... 3 1.2 Registrace demo účtu... 5 1.3 Přihlášení k již existujícímu účtu (demo/real)... 6 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader

Více

Ludvík Turek a Czechwealth team. Jak se stát traderem. Více informací na CZECHWEALTH.CZ

Ludvík Turek a Czechwealth team. Jak se stát traderem. Více informací na CZECHWEALTH.CZ Ludvík Turek a Czechwealth team Jak se stát traderem 2008 Obsah Předmluva 5 Trading je byznys 7 Co je chytré si uvědomit hned na začátku 7 Vyhledávejte úspěšné obchodníky a vzdělávejte se 8 Nakonec rozhoduje

Více

Využití predikčních schopností technické analýzy pro obchodování s vybranými komoditami. Bc. Lenka Mikušková

Využití predikčních schopností technické analýzy pro obchodování s vybranými komoditami. Bc. Lenka Mikušková Využití predikčních schopností technické analýzy pro obchodování s vybranými komoditami Bc. Lenka Mikušková Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou obchodování na burze

Více

Obchodní podmínky. Obsah

Obchodní podmínky. Obsah Obchodní podmínky Obsah Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. prosince 2011 1. Upozornění na rizika: 22. Financování 2. Úvod 23. Dividendy 3. Obecný popis 24. Přestávka v obchodování 4. Definice

Více

Principy webové analytiky

Principy webové analytiky Principy webové analytiky Web Analytics Principles Bc. Jaroslav Janéska Diplomová práce 2013 I. ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na principy a aplikaci webové analytiky. Práce se dělí na teoretickou

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

Škola obchodníka I. Stanovte si cíle

Škola obchodníka I. Stanovte si cíle Škola obchodníka I. Stanovte si cíle Sestavení plánů a cílů je prvotní a nejdůležitější částí jakékoliv lidské činnosti. Úspěch totiž začíná určením toho, čeho chceme v životě dosáhnout. "Musíte vzít zodpovědnost

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Projekt Cesta za poznáním OS Dítě s diabetem Zpracoval: Marek Folwarczny Projekt Cesta za poznáním je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 verze II.0.8 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 duben

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2 KAPITOLA 2 CO LZE OBCHODOVAT Na čem lze na burze vydělávat Akcie základní investiční nástroj Komodity (Futures) velký potenciál pro zkušené E-mini futures nejmódnější produkt na trhu Exchange Traded Funds

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Teorie predikce měnových kurzů Autor BP: Martin Stehlík Vedoucí BP: Ing. Petr Hájek Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci

Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra společenských věd Petr Valenta Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

N_MF_A Mezinárodní finance 3. Devizový trh 1. Členění a struktura 2. Subjekty devizového trhu 3. FOREX, tržní ceny 4. Kotace spotového kurzu, spread 5. Základní druhy operací na měnových trzích, měnová

Více

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Opce a jejich využití. Options and their use. Jakub Mikšík

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Opce a jejich využití. Options and their use. Jakub Mikšík BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jakub Mikšík Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Jakub Mikšík Akadem ický rok: 2009/2010 Kontak t: E-mail:

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

Investiční instrumenty na burzovních a mimoburzovních trzích

Investiční instrumenty na burzovních a mimoburzovních trzích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Investiční instrumenty na burzovních a mimoburzovních trzích Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Kocourek studijní obor: Finance

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU

Více