Výroční zpráva Nadace Bona 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Nadace Bona 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva Nadace Bona 2013 Dobro a užitek lze prezentovat Bohnická nadace naděje Nadace BONA, Pod Čimickým hájem 177/1, Praha 8 Bankovní účet: /0100, Komerční banka, a.s., pobočka Praha 8 Variabilní symbol: 2810

2

3

4 Nadace Bona Pod Čimickým hájem 177/ Praha 8, Bohnice tel. /fax: IČ: DIČ: CZ E mail: Korunové konto: Komerční banka, a.s. pobočka Praha 8, /0100 Variabilní symbol: 2810 IBAN: CZ SWIFT: KOMBCZPPXXX Den založení: Den zápisu: 18. listopadu 1998 (dle zákona č.227/1997 Sb., O nadacích a nadačních fondech) Registrace: v rejstříku nadací a nadačních fondů, vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu N, vložce 44 Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 2

5 OBSAH O NADACI BONA... 4 Historie... 4 Lidé Nadace Bona... 5 Základní údaje... 6 Poslání... 6 Účel a cíl... 6 Hlavní činnosti působnosti nadace... 7 Podporovatelé Nadace Bona nemovitosti... 9 Předmět projektu Psychosociální sítě Realizátor programů Přínos programu Jak je veřejnost informována o realizaci programu STRATEGIE PRO DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ PROGRAMU NOVÉ PROJEKTY V ROCE UDÁLOSTI A SETKÁNÍ, NOVINKY V ROCE CÍL PROJEKTU PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ Prostředky k dosažení cíle pro poskytování podpory Kritéria k přijetí zájemce o chráněné bydlení Metody hodnocení Členění psychosociální sítě PŘEHLED O PROJEKTU PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ O POČTU LŮŽEK, VELIKOSTI BYTŮ A O PROJEKTU PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍŤ K Chráněná bydlení všeobecně, umístnění Podporovaná bydlení všeobecně, umístnění Chráněná pracoviště sociální rehabilitace VYHODNOCENÍ PROJEKTU PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ PODPORA NADACE BONA K TERAPEUTICKÝM A SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM STŘEDISKO 1 BYTY REKONSTRUKCE, NOVÉ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY, ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH V ROCE ZDROJE FINANČNÍ PODPORY DARY NADAČNÍ INVESTIČNÍ FOND MALÁ GALÉRIE BYDLENÍ V KLIENTSKÝCH BYTECH PODĚKOVÁNÍ PŘÍLOHY Obsahem Výroční zprávy Nadace Bona za rok 2013 je přehled hospodaření Nadace Bona za rok 2013, včetně zprávy a výroku auditora. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 3

6

7 O Nadaci Bona Foto: sídlo Nadace Bona Pod Čimickým hájem 177/1, Praha 8 Historie Nadace Bona byla založena (bez finančního a majetkového vkladu), registrací u Obvodního úřadu v Praze 8. Zakladatelem je Psychiatrická léčebna v Praze 8. Zlomovým bodem pro legislativní prostředí nadací v ČR bylo přijetí prvního samostatného návrhu zákona upravujícího nadační sektor Zákon č.227/1997 Sb. s účinností od : O nadacích a nadačních fondech. Přechodné ustanovení nového zákona vedlo k plnění podmínek a podání žádosti k přeregistraci. Splněním podmínek byla dnem 18. listopadu 1998 Nadace Bona zapsána v rejstříku nadací a nadačních fondů, vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu N, vložce 44. Cíl a poslání ve prospěch duševně nemocných je plněn, včetně přání navázat na historické nadace, které se zakládají na sto a více let, vytvářet projekty trvalé hodnoty ke zvýšení kvality života osob s duševním onemocněním. Nadační jmění, již zapsané u Městského soudu v Praze k , je v celkové výši ,57 Kč. Navýšení do konce roku o ,00 Kč (Rodinný dům se zahradou), zapsání v katastru nemovitostí , k výše majetku ,00 Kč. Nadace Bona po dvacet let svého fungování projevuje maximální snahu podpory pro oblast duševně nemocných, s cílem zlepšení kvality jejich života. Pokračuje v rozvoji komunitní péče, vytváří finanční zdroje pro další funkčnost projektu Psychosociální sítě, který je nejrozsáhlejším systémem chráněného a podporovaného bydlení v ČR. Nadace BONA realizuje své programy podpory jako samostatný právní subjekt. Podpora ze strany státních i nestátních organizací, soukromých firem, fyzických osob, dodává nadaci energii a optimismus k další práci a naději, že se podaří ve společnosti vytvořit další podmínky pro nové projekty směřující k zlepšení kvality života našich spoluobčanů trpících duševní poruchou. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 4

8 Lidé Nadace Bona Jitka Štambachová Tajemnice Nadace Bona Výkonná ředitelka Nadace Bona 1998 dosud. V čele Nadace Bona působí od jejího vzniku. Po valné hromadě v roce 1992, kterou byla nadace Bona založena, působila, dle tehdejší legislativy nejprve jako tajemnice, poté byla jmenována výkonnou ředitelkou. Před nástupem do Nadace Bona pracovala 26 let v Psychiatrické léčebně Bohnice. Mgr. Filip Vrbický Do Nadace Bona přichází na základě výběrového řízení v únoru 2012, na post výkonného provozního ředitele. V předešlých zaměstnáních působil v Centru pro ekonomické a sociologické strategie při Karlově universitě a sedm let v ČSOB, naposledy na oddělení Centrálního nákupu v pozici strategického nákupčího marketingových komodit, kde se mu podařilo prosadit vlastní strategie nákupu. V Nadaci Bona zajišťuje provozní záležitosti a postupně přebírá jednotlivé agendy výkonné ředitelky. Alena Mikulenková Od roku 1996 pracuje pro Nadaci Bona jako administrativně technický pracovník. Zajišťuje především oblast bytového fondu. Objednávání drobných oprav, spravuje evidenci majetku a zajišťuje vyúčtování služeb, včetně komunikace s účetní firmou. Yvonna Kozderová Po dlouholetém působení v pozici opatrovnice pro hlavní město Praha, přichází do Nadace Bona v roce 2009 na částečný úvazek. Zpracovává statistiky v projektu psychosociální sítě, komunikuje s klienty při jejich přijetí do projektu a zároveň se stará o kontrolu klientského bydlení. Je hlavní oporou v řešení klientských záležitostí. Oldřich Akrmann V Nadaci Bona začal pracovat v roce 1998, tehdy ještě v rámci výkonu své civilní služby. Od roku 2003 je již stálým členem týmu Nadace Bona na třetinový úvazek s DPČ. Zajišťuje hlavně drobné údržby v bytech klientů a agendu s přehlašováním měřidel. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 5

9 Základní údaje Statutární orgán: správní rada MUDr. Martin Hollý předseda správní rady Ing. Dita Stejskalová členka správní rady Mgr. Jan Pomykacz člen správní rady Kontrolní orgán: dozorčí rada Ing. Vladimír Procházka Ing. Marie Vurcfeldová Mgr. Jiří Kmínek Zaměstnanci Nadace BONA: Jitka Štambachová výkonná ředitelka Mgr. Filip Vrbický výkonný provozní ředitel Alena Mikulenková referent bytového hospodářství 0,30 VPP drobné uživatelské práce a činnosti 0,30 VPP asistent administrativní činnosti, statistiky DPP činnosti dle potřeby (5) KTC (11) Účetní činnost zajišťována odbornou účetní firmou Nadace se řídí Statutem Nadace Bona, směrnicí Oběh účetních dokladů, Provozním řádem správy DBF, směrnicí k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, příkazem ředitele 1/09 Skartačním řádem. Inventarizace majetku, pokladny provedeny v daných termínech bez závad. Od roku 2004 je Nadace Bona plátcem DPH. Zasedání správní rady Nadace Bona se v roce 2013 uskutečnilo dvanáctkrát. Od roku 2002 je Nadace Bona členem Asociace nadací Fóra dárců, pro posílení neziskového sektoru, spolupodílí se na připomínkování nových zákonů v oblasti nadačního sektoru. V roce 2012 byla Nadaci Bona udělena Známka kvality, ověřená Fórem dárců. Známka je přidělována na dobu dvou let, je zárukou a kontrolou ověřené kvality nadací a nadačních fondů. Známku kvality uděluje Fórum dárců prověřeným nadačním subjektům, které splňují nastavená kritéria hodnocení. Fórum dárců nadále velice aktivně podporuje činnost Nadace Bona, v jejím dalším rozvoji aktivit směrem k duševně hendikepovaným. Poslání Hlavní posláním Nadace Bona je podpora a vytváření programů sledujících integraci spoluobčanů s psychickým hendikepem do života v běžné společnosti. Společnost si odvykla, že mezi námi mohou žít lidé se závažnějším hendikepem různého typu. K duševně nemocným je přistupováno se zvláště velkou nedůvěrou. Je mnoho lidí s duševní poruchou žijících v sociální izolaci, ačkoli jsou schopni úspěšné resocializace do života mimo ústavní zařízení. Účel a cíl Nadace je zřízena za účelem shromažďování a účelného využívání finančních a dalších prostředků k podpoře programů realizovaných v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Jedná se o všestrannou podporu socioterapeutických programů a alternativních metod směřujících k opětné integraci duševně hendikepovaných na území především hlavního města Prahy do společnosti. Uvedené záměry vytváří okruh činností s cílem zajištění trvalých projektů a následnou podporou jejich životaschopnosti, rozšiřovat možnosti podpory a spolupodílet se na projektech nových. Nadace Bona cíleně směřuje k odborné i laické veřejnosti, indukuje rozšiřování těchto programů a současně tak napomáhá destigmatizaci psychiatrické problematiky ve společnosti. Nadace Bona přináší naději lepší kvality života klientům s duševním hendikepem. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 6

10 Hlavní činnosti působnosti nadace 1. Budování chráněného a podporovaného bydlení vlastní projekt Nadace Bona Psychosociální síť pobytové služby chráněného a podporovaného bydlení finanční podpora k zajištění nočních recepčních služeb chráněným komunitním bydlením podporované bydlení satelitní s možností podpory terénní psychosociální intervence zajištění vybavení všech stávajících a nových bytů, jejich obnova zajištění oprav na finanční náklady nadace úhrady nedoplatků z ročního vyúčtování služeb (teplo, voda, aj.) 2. Vytváření pracovních příležitostí, chráněná práce. 3. Rozšíření stávajícího projektu o pilotní projekt: Inkluzivní péče o duševně nemocné v regionu Prahy, se zajištěním terénních služeb. 4. Koupě objektu nebo bytů pro bydlení a vytvoření pracovních míst pro již schopné absolventy projektu Psychosociální sítě. 5. Rozšiřovat možnosti samostatného bydlení pobytové služby (návaznost na nový pilotní projekt Inkluzivní péče o duševně nemocné. 6. Vytvořit podmínky bydlení pro seniory. 7. Vytváření pracovních příležitostí, chráněná práce. 8. Podpora terénní psychosociální intervence. 9. Grantová podpora organizací angažujících se v komunitní péči formou redistribuce výnosů NIF. 10. Vytvoření školícího centra grafického studia pro podporu zaměstnatelnosti klientů projektu Psychosociální sítě. 11. Započetí projektu podpory aktivního trávení volného času nejen pro klienty Psychosociální sítě, realizací fitness pointů v lokalitách spravovaných Nadací Bona. Projekty realizované Nadací Bona v plné míře směřují k sociální pomoci, adaptaci a integraci duševně hendikepovaných zpět do společnosti a hájení jejich lidských práv. Vzniklé projekty jsou trvalou hodnotou pro pomoc duševně nemocným, za významné pomoci dárců. Uvedené záměry vytváří okruh činností s cílem zajištění trvalých projektů a následnou podporou jejich životaschopnosti, v souladu s koncepcí oboru psychiatrie a psychologie. Nadací vybudovaný funkční systém jednotlivých typů chráněného bydlení a podporovaného bydlení, chráněných pracovišť v systému Psychosociální sítě, umožnil desítkám pacientů psychiatrických léčeben, o jejichž zařazení do společnosti nemohlo být v minulosti uvažováno, život mimo tyto instituce. Nadace Bona se zabývá kompletní problematikou a pomocí v oblasti duševně nemocných, převahou osob s vážným psychickým onemocněním v rámci vlastního projektu Psychosociální sítě, kde svým klientům zajišťuje pobytové služby. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 7

11 Projekt umožňuje variabilnost v závislosti na stavu a možnostech klienta, má zajištěné sociální služby od partnerské organizace Nadace Bona Bona o.p.s.. Nadace BONA je jedním ze spoluzakladatelů této organizace. Graf: Vztahy Nadace Bona a Bona o.p.s., služby v rámci projektu Psychosociální sítě Nadace Bona poskytuje možnosti bydlení pobytové služby (nájmy, podnájmy), vybavení nájemních a podnájemních bytů, zajišťuje opravy běžné i většího charakteru, hradí za klienty nedoplatky z ročního vyúčtování služeb, objednává a hradí recepční služby v chráněných komunitních objektech a bytech, po skončení denní sociální služby. Úspěšným absolventům projektu, kteří již nepotřebují sociální službu (ale v případě nutnosti stále mají možnost jejího využití například terénní služby nového projektu Inklusivní péče o duševně nemocné ) a kteří jsou bez možnosti dalšího bydlení (fiktivní bydliště, hlášení trvalého pobytu na MČ Prahy), se snaží Nadace Bona pomoci řešit, v rámci spolupráce s hlavním městem Praha a městskou částí Praha 9, jejich tíživou životní situaci formou podnájmů, dle smluvních vztahů ve spravovaných objektech nebo ve vlastních bytech Nadace Bona. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 8

12 Podporovatelé Nadace Bona nemovitosti Projekt Nadace BONA Psychosociální síť, mohl vzniknout díky podpoře a pochopení níže uvedených institucí, vlastní snahy a iniciativy v naplňování pomoci duševně hendikepovaným. Objekty, bytové a nebytové Městská část Praha 8 dlouhodobé nájmy Nadaci Bona 19 objektů (z toho 15 bytových) podnájmy pro chráněná a podporovaná bydlení v obytných objektech s ostatními nájemníky a podnájemníky. Magistrát hlavního města Prahy nájmy bytů Nadaci BONA pro úspěšné absolventy Psychosociální sítě : 1 byt pro dva klienty v Čakovicích (fiktivní bydliště) 1 byt pro dva klienty v Praze 14 Černý Most (fiktivní bydliště) 1 byt pro rodinu v Praze 8 (fiktivní bydliště) 1 byt pro 3 klienty v Praze 13 Stodůlky (fiktivní bydliště) 1 byt pro 1 klientku v Praze 9 (fiktivní bydliště) 1 byt pro 1 klientku v Praze 11 (fiktivní bydliště) Městská část Praha 9 nájmy bytů Nadaci BONA pro klienty k jejich další resocializaci: 1 byt pro matku s dětmi v Praze 9 Prosek (realizace výměny z 2kk na 3+1 v roce 2013) 1 byt pro 1 klienta v Praze 9 Střížkov (úspěšný absolvent projektu Nadace BONA) Obec Dýšina nájem bytu Nadaci Bona: 1 byt pro 4 klienty v Dýšině Magistrát města Plzeň nájem bytu Nadaci Bona: 1 byt pro 4 klienty v Plzni Nadace BONA (vlastnictví nadace) Rodinný dům chráněného komunitního bydlení v Praze 8 pro 15 klientů (2007 postaveno za spolufinancování JPD Praha, Cíl 2). Koupě zahrady kolem uvedeného objektu (2010 zakoupeno od PF ČR v hodnotě 2,6 mil. Kč částečně hrazeno za finančního přispění dárců). Koupě 1 garsoniéry v Praze 8 (pro úspěšné absolventy projektu bez trvalého bydliště). Koupě bytu 3+1 v Praze 8 (pro 3 úspěšné absolventy projektu, bez trvalého bydliště). Koupě domu se zahradou v Praze 8 (bydlení pro 4 osoby, školící centrum) Nebytové prostory Městská část Praha 1 nájem nebytových prostor Nadaci Bona: Dvojí svět Žitná 23, prodejna pro výrobky klientů z chráněných dílen, pracoviště, galerie, textilní dílna aj. Městská část Praha 8 dlouhodobý nájem nebytových prostor: Socioterapeutické centrum, U Draháně chráněná dílna, knihovna, pracoviště chráněné. Prádelna, Čimická 223, Praha 8 - stavebními úpravami zprovozněn stávající prostor prádelny, vč. zajištění vybavení pračkami a sušičkami ze strany Nadací BONA. Sklad a dílna pro potřeby Technických služeb Bona o.p.s., Čimická 223, Praha 8. Kancelář pro terapeuty, rekonstrukcí z bývalých společných WC a komor. Nadace Bona Chráněná dílna sklářská, v objektu Nadace Bona, U Draháně 163, Praha 8. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 9

13 Předmět projektu Psychosociální sítě Nadace Bona dělá vše pro to, aby byla zachována úroveň celého projektu, variabilnosti různého typu bydlení s plněním sociální služby ke klientům, především v místě podnájmu. Pokračuje ve spolupráci s tradičně fungujícím psychiatrickým zařízením (psychiatrická nemocnice), hledá společné cesty k vytváření nových projektů ve prospěch duševně nemocných. Rozhodujícími kritérii jsou lidský faktor, investovaný čas, energie, komunikace, spolupráce, pochopení, dodržování daných pravidel a souvisejících předpisů. Činnost Nadace Bona vytváří směry účelné podpory, ve spolupráci s nejerudovanějšími odborníky v oblasti psychiatrie a psychologie. Ze strany Nadace Bona je naplňována celospolečenská potřeba směřující k integraci duševně nemocných do většinové společnosti. Realizátor programů Realizátorem, investorem, pronajímatelem, poskytovatelem pobytových služeb, garantem programů podpory v rámci vlastního projektu je Nadace Bona. Koordinátorem programů je Jitka Štambachová, výkonná ředitelka Nadace Bona. Přínos programu Psychosociální síť (různé typy chráněných bytů, podporovaných bytů) a s tím navazující další programy Nadace Bona, mají celospolečenský význam. Pomáhají městu a ostatním regionům na území ČR po přechodnou dobu řešit odpovědnost za 197 osob s duševním hendikepem (absolvujících klientů celého projektu Psychosociální sítě ). Z uvedeného počtu je celkem 159 pražských (+ 3 děti) klientů s fiktivním bydlištěm (74 žen a 85 mužů), Středočeský kraj 19 klientů a z ostatních krajů rovněž 19 klientů. Prohloubila se spolupráce s Magistrátem hlavního města Prahy a jednotlivých pražských městských částí. Nadace Bona si váží každé pomoci pro své klienty uživatele podnájmů, především pro již schopné absolventy klienty s fiktivním bydlištěm, kteří nemají vhodné podmínky k zajištění vlastního bydlení po úspěšném absolvování projektu Psychosociální sítě. Jednotlivými stupni projektu Psychosociální sítě prošlo: za rok klientů + 3 děti od roku 1994 do konce roku 2013 již 2291 klientů Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 10

14 Jak je veřejnost informována o realizaci programu Nadace BONA je presentována prostřednictvím webových stránek které obsahují foto a video ukázky, novinky, vyhlašování Grantů z výnosů NIF, tisk, propagační letáky, výroční zprávy. Interaktivně lze sledovat novinky ze života Nadace Bona také na sociální síti Facebook. V průběhu roku 2013 byla Nadace Bona presentována také v Bohnickém časopise, kde byl publikován seriál o historií 20 let Nadace Bona spolu se sérií Příběhů Nadace Bona, které popisovaly život lidí kolem Nadace Bona. Tyto komunikační kanály informují veřejnost a dárce s výzvou k podpoře a uvědomění si, že duševní poruchy v nejširším slova smyslu a nejrůznější závažnosti se vyskytují v kterékoli chvíli asi u jednoho ze čtyř dospělých obyvatel ČR. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 11

15 Strategie pro další pokračování programu Psychosociální síť Vlastní projekt Nadace Bona, projekt dlouhodobý, s perspektivou shodnou s uzavřením nájemních, jednoho vlastního objektu, předpokladem dalšího rozšíření programů o nové nájmy bytů, objektů. Důvěra Magistrátu hlavního města Prahy a jednotlivých městských částí předznamenává pozitivní budoucnost pro mnohé z našich klientů, kterým může Nadace Bona dopomoci k samostatnému bydlení v městských bytech převzetím záruky za jejich řádné užívání a za klientovu schopnost samostatného zapojení se do fungování ve společnosti. Projekt inkluzivní péče o duševně nemocné Komunitní terénní centrum Projekt Psychosociální sítě byl rozšířen o nový záměr: Pilotní projekt inkluzivní péče o duševně nemocné, jehož cílem je komplexní péče, začleňující dlouhodobou péči o duševně nemocné, zajištěním terénní pomoci v místě trvalého bydliště nebo i podnájmu u klientů s duševním hendikepem, nejen pro absolventy projektu Psychosociální sítě, ale i dalších klientů, kteří si pomoc vyžádají a mohou tak předejít hospitalizaci v léčebném zařízení, s vidinou, že mohou žít v prostředí podle své volby, spokojeně a co nejsamostatněji. Nový objekt Nadace Bona Ke konci roku 2013 se podařilo Nadaci Bona zajistit dostatek finančních prostředků pro koupi nového objektu v Praze 8 Čimicích. Objekt by měl sloužit nejen pro nájemní bydlení klientů Psychosociální sítě Nadace Bona, ale také jako vzdělávací a školící centrum pro pracovní adaptaci klientů Nadace Bona. Záměrem je ve spolupráci s projektem Mezi ploty získat dostatek prostředků, které umožní vybavit toto centrum kvalitním hardware a software vybavením, díky kterému se budou moci klienti snadněji po zaučení s těmito, pro některé z nich často velice moderními prvky života, zařadit do pracovního procesu. Podpora bude kladena především na rozvoj kreativity klientů s výhledem uplatnění v jejich budoucím zaměstnání. Cíle Nadace Bona pro rok 2013 byly splněny koupí 1 objektu se zahradou pro realizaci rozvoje projektu Psychosociální sítě. Uskutečněním podpory vzniku a rozvoje projektu terénní péče o klienty Nadace Bona, který vykazuje značnou úspěšnost a další perspektivu. Pracovními programy a jejich realizací je podporována trvalá snaha pro vytváření vlastních zdrojů pro zvyšování základního jmění, rozšiřování finančních možností pro vyhlašování grantů a vytváření nových projektů pro osoby s dušením onemocněním. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 12

16 Nové projekty v roce 2013 Komunitní terénní centrum V roce 2013 byl Nadací Bona podpořen zkušební provoz Komunitního Terénního Centra (KTC), které je vykonavatelem projektu inkluzivní péče o duševně nemocné. Nadace Bona prostřednictvím DPP se zaměstnanci KTC zajistila podporu terénní služby pro klientelu vlastního projektu Psychosociální sítě. Celkem pracovníků sjednaných DPP: Celkem odpracovaných hodin pro Nadaci Bona: Celkem zaplaceno na mzdách za rok 2013 (podpora ze strany Nadace Bona): 11 DPP 890 hodin , Kč Nadace Bona je podporovatelem a přímým účastníkem pilotního projektu ve změnách stávající psychiatrické péče. V této první fázi funguje KTC při Psychiatrické nemocnici Bohnice a jeho služby jsou určené pro část Prahy 8 (Bohnice, Čimice, Chabry, Ďáblice, Kobylisy, Trója, Libeň) a část Prahy 9 (Prosek, Střížkov, Letňany, Čakovice) Žádoucím výsledkem je poskytování komplexní, kontinuální a účelné péče o vážně psychiatrické nemocné pacienty. Pro dosažení skutečné kvality péče je důležité neposkytovat ji chaoticky, ale optimálně po finanční i nabídkové stránce. Nejefektivnější cestou je přitom vyjít z nynějšího fungujícího systému jeho doplněním, zkvalitněním, zefektivněním atd. MUDr. Martin Hollý, ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice a předseda správní rady Nadace Bona Terénní práce psychiatrických sester Zdravotní sestry navštěvují pacienty v domácím prostředí. Služba je určena především pro lidi s duševní poruchou z okruhu psychóz. Sestry jsou schopné posoudit aktuální stav pacienta, dohlédnout na užívání léků, dle potřeby zajistit aplikaci léků (např. u pacientů, kteří přestali docházet do ambulance pro zhoršení stavu, nebo jsou návštěvy ambulance znemožněny z jiných důvodů). Navázáním vztahu a edukací mohou sestry pomoci motivovat i ty pacienty, kteří mají jinak se spoluprací v léčbě a náhledem na své onemocnění potíže. Sídlo: PN Bohnice, zadní trakt pav.30, Telefon: / , E mail: Krizové centrum V centru je možnost i krátkodobé hospitalizace ve velmi komorním prostředí mimo velká lůžková oddělení PN Bohnice v současné době jde o dvě lůžka, která je možno využít pro stávající pacienty nemocnice k urychlení jejich odchodu domů, anebo jako alternativu k hospitalizaci (pobyt předpokládaný v rozsahu několika dnů). Centrum nabízí i služby stacionáře: je možno do centra zajít k pohovoru, k účasti na klubových aktivitách, pořádaných centrem. Sídlo: PN Bohnice, zadní trakt pav.30, Telefon: / , E mail: Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 13

17 Asertivní mobilní tým Usiluje o včasnou pomoc lidem ohroženým psychotickou krizí v jejich běžném prostředí. Výjezdu týmu většinou předchází telefonický, či osobní kontakt a následná spolupráce s blízkými osobami klienta, nebo i pracovníky ze sociální sféry. Cílem intervence není primárně hospitalizace, ale zvládnutí stavu, snaha o navázání spolupráce v léčbě u lidí s podezřením na rozvoj psychotického onemocnění, nebo u lidí s již diagnostikovaným onemocněním, kde pravděpodobně došlo k jeho relapsu (opakovanému rozvoji). V případě zjevné agrese, či jiného přímého ohrožení doporučujeme volat RZP, případně Policii ČR. Tým je složen z psychiatrických sester, lékaře, psychologa a sociální pracovnice, kteří se mohou účastnit výjezdu podle potřeby. Sídlo: PN Bohnice, zadní trakt pav.30, Telefon: / , E mail: Informační linka sociální pracovnice Poskytuje poradenství v sociální oblasti profesionálům i uživatelům (příspěvky, dávky, důchody, kontakt s úřady, informace o psychosociální rehabilitaci chráněná práce, bydlení, apod.) Sídlo: PN Bohnice, zadní trakt pav.30, Telefon: úterý a čtvrtek hod. E mail: část textu převzata z Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 14

18 Nový objekt Nadace Bona Nadace Bona získala dostatek finančních prostředků k zakoupení objektu v blízkosti svého sídla. Objekt bude po úpravách sloužit k bydlení klientů, jako presentační prostory a jako vzdělávací a školící centrum pro pracovní adaptaci klientů Nadace Bona. K získání finančních prostředků pro vybudování počítačového pracoviště v objektu Nadace Bona, došlo k propojení Nadace Bona a Sdružení pro bezbariérovou kulturu NedomYsleno k partnerství na akci mezi ploty Projekt pracoviště vybaveného počítači s nainstalovanými grafickými programy významně přispívá k nalezení cesty jak pomoci integraci zdravotně postižených, především duševně handicapovaných, do většinové společnosti. Klient Nadace Bona, zejména s onemocněním schizofrenií má často mimořádné schopnosti kreativity, invence a fantazie. Osvojením si počítačové grafiky by tito klienti využili svých schopností, získali novou odbornost a dostali šanci na pracovní uplatnění. Jedná se specializovaný terapeutický program, který byl zvolen Psychiatrickou léčebnou Bohnice v daných podmínkách (možnosti, potřeby) jako optimální. DMS sbírka dárcovskou sms, bude věnována Nadaci Bona na konkrétní cíl, pro vybavení daného počítačového pracoviště. Partnerství s Mezi Ploty pomůže finančně, ale současně zvýší povědomí o vážnosti problému tj. o potřebě vytvářet podmínky pro rozvoj schopností psychicky handicapovaných a umožnění jejich návratu do původního prostředí. Pracoviště bude provozovat Nadace BONA v rámci rozvoje komunitní péče. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 15

19 Vlastní byt Nadace Bona Vratislavská V roce 2012, za přispění dárců zakoupený, byt 3+1, v blízké lokalitě sídla Nadace Bona, ve Vratislavské ulici. Na začátku roku 2013 proběhly v bytě stavební úpravy, aby vyhovoval k bydlení 3 klientů Nadace Bona, s využitím terénní sociální služby nového pilotního projektu. Větší byt pro klientku s dětmi V roce 2013 se podařilo zajistit větší byt, bezbariérově lépe přístupný pro klientku projektu Nadace Bona Psychosociální sítě, která pečuje o své 3 děti. Byt se nachází v ulici Jablonecká, v dobré dostupnosti pro případnou odbornou lékařskou či terapeutickou pomoc. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 16

20 Události a setkání, novinky v roce 2013 Publikace 20 let Nadace Bona Počátkem roku 2013 byla vydána publikace 20 let Nadace Bona. Citace závěru: Tato publikace je ohlédnutím za dvaceti léty fungování Nadace Bona. Pokusili jsme se Vám přiblížit, co znamená dvacet let v životě jedné společnosti, která si za svůj hlavní cíl určila pomáhat lidem, které potkala nemoc. Nemoc, která může potkat každého z nás. Nemoc, která většinou člověka provází už po celý život. My v Nadaci Bona děláme vše proto, abychom našim klientům umožnili důstojný návrat do společnosti, abychom je připravili na opětovné fungování mimo zdi psychiatrických léčeben a smazali stigma, které bylo na lidi s psychiatrickou nemocí uvrženo v minulosti. K tomu, abychom mohli našim klientům pomoci, bylo nutné vynaložit značné úsilí, bylo zapotřebí získat spousty peněz a často obětovat i příjemné chvíle strávené se svou rodinnou. Krásným vedlejším efektem snahy pomoci našim klientům bylo zvelebení prostředí, ve kterém žijeme. Lokality Pod Čimickým hájem a U Draháně, které jsou ve správě Nadace Bona, jsou dnes vyhledávány pro svůj klidný ráz a staly se příjemnými místy k životu v Praze. Dovolte nám, abychom Vám poděkovali za Vaši podporu. Každá pomoc, ať už finanční, darem pro klienty, vybavením, zajištěním služeb, ale i podpora slovem a uznáním, je pro nás motorem pokračovat v naší práci i nadále. My v Nadaci Bona stále chceme v této práci pokračovat v práci jejímž hlavním cílem je pomáhat. Nadace Bona na Facebooku Od února roku 2012 má Nadace Bona svůj profil na sociální síti Facebook. Také prostřednictvím tohoto média je možné sledovat novinky ze života nadace a z psychiatrické oblasti. Na tomto profilu bude možné sledovat vývoj v oblasti reformy psychiatrie a všech projektů, jejichž partnerem je právě Nadace Bona. Dále jsou zde publikovány zajímavosti spjaté s Bohnickou psychiatrickou nemocnicí a její historií. Postupně naplňujeme projekt, kdy náš klient přináší široké veřejnosti Příběhy Nadace Bona tedy lidí, kterým kdy v životě vstoupila Nadace Bona do života Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 17

21 Nadace Bona se stala partnerem webového portálu který se zapojuje do transformace psychiatrie poutavou formou. Popisuje nejen psychiatrické nemoci, ale také konkrétní příběhy lidí, kteří se s nemocí setkali, jejich rodin a lékařů. Metropolitní universita Praha Nadace Bona se po společném setkání se zástupci MUP, v květnu 2013 zapojila do projektu Metropolitní university Praha. Od března 2013 do prosince 2014 realizuje Metropolitní univerzita Praha ve spolupráci s Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením projekt Pracovní trénink pro zdravotně postižené financovaný Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA), v němž 40 osob se zdravotním postižením (OZP) získává možnost minimálně pětiměsíční stáže ve firmách, které mají zájem vyzkoušet si spolupráci s OZP. Součástí projektu jsou i další aktivity jako bilanční diagnostika nebo neprofesní vzdělávání. Ke konci roku 2013 se do projektových aktivit zapojilo 70 osob se zdravotním postižením, studentů a čerstvých absolventů MUP, ale i dalších pražských veřejných a soukromých vysokých škol. Projektu se účastní také klienti Nadace Bona. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 18

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz SBoRnÍK SÍTĚ TÉMATICKÉ VÝSTUPŮ K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz Úvod O projektu SOUČASNÝ STAV PSYCHIATRICKÉ PÉČE V ČR Ambulantní a lůžková péče - současný stav Komunitní péče

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4 včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Obsah: A. Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle životních situací

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb Obalka_Europrofis_titul.qxd 9.10.2008 15:11 Stránka 1 Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb II_strana_obalky_tiraz.qxd

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

KATALOG. sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10

KATALOG. sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10 KATALOG sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10 Organizace poskytující zázemí a podporu v obvyklých i neobvyklých životních situacích Rodina s dětmi Zdravotní postižení

Více

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Obsah 1. ÚVOD str. 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE str. 4 3. VYMEZENÍ ČINNOSTÍ str. 4 4. ZPRÁVY O ČINNOSTI

Více

Akční plán řešení problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období.

Akční plán řešení problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období. Akční plán řešení problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období. OBSAH Akční plán 8 Příloha 1 17 Přehled organizací, které poskytují služby osobám bez přístřeší a byly podpořeny z rozpočtu

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

Tato výroční zpráva byla odsouhlasena Správní radou CPPT, o.p.s. dne 28.6.2007 Obsah Pár slov na úvod. 2 Historie, poslání a cíle společnosti 4 Struktura společnosti 5 Zprávy hlavních programů CPPT, o.p.s

Více