Výroční zpráva Nadace Bona 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Nadace Bona 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva Nadace Bona 2013 Dobro a užitek lze prezentovat Bohnická nadace naděje Nadace BONA, Pod Čimickým hájem 177/1, Praha 8 Bankovní účet: /0100, Komerční banka, a.s., pobočka Praha 8 Variabilní symbol: 2810

2

3

4 Nadace Bona Pod Čimickým hájem 177/ Praha 8, Bohnice tel. /fax: IČ: DIČ: CZ E mail: Korunové konto: Komerční banka, a.s. pobočka Praha 8, /0100 Variabilní symbol: 2810 IBAN: CZ SWIFT: KOMBCZPPXXX Den založení: Den zápisu: 18. listopadu 1998 (dle zákona č.227/1997 Sb., O nadacích a nadačních fondech) Registrace: v rejstříku nadací a nadačních fondů, vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu N, vložce 44 Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 2

5 OBSAH O NADACI BONA... 4 Historie... 4 Lidé Nadace Bona... 5 Základní údaje... 6 Poslání... 6 Účel a cíl... 6 Hlavní činnosti působnosti nadace... 7 Podporovatelé Nadace Bona nemovitosti... 9 Předmět projektu Psychosociální sítě Realizátor programů Přínos programu Jak je veřejnost informována o realizaci programu STRATEGIE PRO DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ PROGRAMU NOVÉ PROJEKTY V ROCE UDÁLOSTI A SETKÁNÍ, NOVINKY V ROCE CÍL PROJEKTU PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ Prostředky k dosažení cíle pro poskytování podpory Kritéria k přijetí zájemce o chráněné bydlení Metody hodnocení Členění psychosociální sítě PŘEHLED O PROJEKTU PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ O POČTU LŮŽEK, VELIKOSTI BYTŮ A O PROJEKTU PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍŤ K Chráněná bydlení všeobecně, umístnění Podporovaná bydlení všeobecně, umístnění Chráněná pracoviště sociální rehabilitace VYHODNOCENÍ PROJEKTU PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ PODPORA NADACE BONA K TERAPEUTICKÝM A SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM STŘEDISKO 1 BYTY REKONSTRUKCE, NOVÉ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY, ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH V ROCE ZDROJE FINANČNÍ PODPORY DARY NADAČNÍ INVESTIČNÍ FOND MALÁ GALÉRIE BYDLENÍ V KLIENTSKÝCH BYTECH PODĚKOVÁNÍ PŘÍLOHY Obsahem Výroční zprávy Nadace Bona za rok 2013 je přehled hospodaření Nadace Bona za rok 2013, včetně zprávy a výroku auditora. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 3

6

7 O Nadaci Bona Foto: sídlo Nadace Bona Pod Čimickým hájem 177/1, Praha 8 Historie Nadace Bona byla založena (bez finančního a majetkového vkladu), registrací u Obvodního úřadu v Praze 8. Zakladatelem je Psychiatrická léčebna v Praze 8. Zlomovým bodem pro legislativní prostředí nadací v ČR bylo přijetí prvního samostatného návrhu zákona upravujícího nadační sektor Zákon č.227/1997 Sb. s účinností od : O nadacích a nadačních fondech. Přechodné ustanovení nového zákona vedlo k plnění podmínek a podání žádosti k přeregistraci. Splněním podmínek byla dnem 18. listopadu 1998 Nadace Bona zapsána v rejstříku nadací a nadačních fondů, vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu N, vložce 44. Cíl a poslání ve prospěch duševně nemocných je plněn, včetně přání navázat na historické nadace, které se zakládají na sto a více let, vytvářet projekty trvalé hodnoty ke zvýšení kvality života osob s duševním onemocněním. Nadační jmění, již zapsané u Městského soudu v Praze k , je v celkové výši ,57 Kč. Navýšení do konce roku o ,00 Kč (Rodinný dům se zahradou), zapsání v katastru nemovitostí , k výše majetku ,00 Kč. Nadace Bona po dvacet let svého fungování projevuje maximální snahu podpory pro oblast duševně nemocných, s cílem zlepšení kvality jejich života. Pokračuje v rozvoji komunitní péče, vytváří finanční zdroje pro další funkčnost projektu Psychosociální sítě, který je nejrozsáhlejším systémem chráněného a podporovaného bydlení v ČR. Nadace BONA realizuje své programy podpory jako samostatný právní subjekt. Podpora ze strany státních i nestátních organizací, soukromých firem, fyzických osob, dodává nadaci energii a optimismus k další práci a naději, že se podaří ve společnosti vytvořit další podmínky pro nové projekty směřující k zlepšení kvality života našich spoluobčanů trpících duševní poruchou. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 4

8 Lidé Nadace Bona Jitka Štambachová Tajemnice Nadace Bona Výkonná ředitelka Nadace Bona 1998 dosud. V čele Nadace Bona působí od jejího vzniku. Po valné hromadě v roce 1992, kterou byla nadace Bona založena, působila, dle tehdejší legislativy nejprve jako tajemnice, poté byla jmenována výkonnou ředitelkou. Před nástupem do Nadace Bona pracovala 26 let v Psychiatrické léčebně Bohnice. Mgr. Filip Vrbický Do Nadace Bona přichází na základě výběrového řízení v únoru 2012, na post výkonného provozního ředitele. V předešlých zaměstnáních působil v Centru pro ekonomické a sociologické strategie při Karlově universitě a sedm let v ČSOB, naposledy na oddělení Centrálního nákupu v pozici strategického nákupčího marketingových komodit, kde se mu podařilo prosadit vlastní strategie nákupu. V Nadaci Bona zajišťuje provozní záležitosti a postupně přebírá jednotlivé agendy výkonné ředitelky. Alena Mikulenková Od roku 1996 pracuje pro Nadaci Bona jako administrativně technický pracovník. Zajišťuje především oblast bytového fondu. Objednávání drobných oprav, spravuje evidenci majetku a zajišťuje vyúčtování služeb, včetně komunikace s účetní firmou. Yvonna Kozderová Po dlouholetém působení v pozici opatrovnice pro hlavní město Praha, přichází do Nadace Bona v roce 2009 na částečný úvazek. Zpracovává statistiky v projektu psychosociální sítě, komunikuje s klienty při jejich přijetí do projektu a zároveň se stará o kontrolu klientského bydlení. Je hlavní oporou v řešení klientských záležitostí. Oldřich Akrmann V Nadaci Bona začal pracovat v roce 1998, tehdy ještě v rámci výkonu své civilní služby. Od roku 2003 je již stálým členem týmu Nadace Bona na třetinový úvazek s DPČ. Zajišťuje hlavně drobné údržby v bytech klientů a agendu s přehlašováním měřidel. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 5

9 Základní údaje Statutární orgán: správní rada MUDr. Martin Hollý předseda správní rady Ing. Dita Stejskalová členka správní rady Mgr. Jan Pomykacz člen správní rady Kontrolní orgán: dozorčí rada Ing. Vladimír Procházka Ing. Marie Vurcfeldová Mgr. Jiří Kmínek Zaměstnanci Nadace BONA: Jitka Štambachová výkonná ředitelka Mgr. Filip Vrbický výkonný provozní ředitel Alena Mikulenková referent bytového hospodářství 0,30 VPP drobné uživatelské práce a činnosti 0,30 VPP asistent administrativní činnosti, statistiky DPP činnosti dle potřeby (5) KTC (11) Účetní činnost zajišťována odbornou účetní firmou Nadace se řídí Statutem Nadace Bona, směrnicí Oběh účetních dokladů, Provozním řádem správy DBF, směrnicí k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, příkazem ředitele 1/09 Skartačním řádem. Inventarizace majetku, pokladny provedeny v daných termínech bez závad. Od roku 2004 je Nadace Bona plátcem DPH. Zasedání správní rady Nadace Bona se v roce 2013 uskutečnilo dvanáctkrát. Od roku 2002 je Nadace Bona členem Asociace nadací Fóra dárců, pro posílení neziskového sektoru, spolupodílí se na připomínkování nových zákonů v oblasti nadačního sektoru. V roce 2012 byla Nadaci Bona udělena Známka kvality, ověřená Fórem dárců. Známka je přidělována na dobu dvou let, je zárukou a kontrolou ověřené kvality nadací a nadačních fondů. Známku kvality uděluje Fórum dárců prověřeným nadačním subjektům, které splňují nastavená kritéria hodnocení. Fórum dárců nadále velice aktivně podporuje činnost Nadace Bona, v jejím dalším rozvoji aktivit směrem k duševně hendikepovaným. Poslání Hlavní posláním Nadace Bona je podpora a vytváření programů sledujících integraci spoluobčanů s psychickým hendikepem do života v běžné společnosti. Společnost si odvykla, že mezi námi mohou žít lidé se závažnějším hendikepem různého typu. K duševně nemocným je přistupováno se zvláště velkou nedůvěrou. Je mnoho lidí s duševní poruchou žijících v sociální izolaci, ačkoli jsou schopni úspěšné resocializace do života mimo ústavní zařízení. Účel a cíl Nadace je zřízena za účelem shromažďování a účelného využívání finančních a dalších prostředků k podpoře programů realizovaných v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Jedná se o všestrannou podporu socioterapeutických programů a alternativních metod směřujících k opětné integraci duševně hendikepovaných na území především hlavního města Prahy do společnosti. Uvedené záměry vytváří okruh činností s cílem zajištění trvalých projektů a následnou podporou jejich životaschopnosti, rozšiřovat možnosti podpory a spolupodílet se na projektech nových. Nadace Bona cíleně směřuje k odborné i laické veřejnosti, indukuje rozšiřování těchto programů a současně tak napomáhá destigmatizaci psychiatrické problematiky ve společnosti. Nadace Bona přináší naději lepší kvality života klientům s duševním hendikepem. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 6

10 Hlavní činnosti působnosti nadace 1. Budování chráněného a podporovaného bydlení vlastní projekt Nadace Bona Psychosociální síť pobytové služby chráněného a podporovaného bydlení finanční podpora k zajištění nočních recepčních služeb chráněným komunitním bydlením podporované bydlení satelitní s možností podpory terénní psychosociální intervence zajištění vybavení všech stávajících a nových bytů, jejich obnova zajištění oprav na finanční náklady nadace úhrady nedoplatků z ročního vyúčtování služeb (teplo, voda, aj.) 2. Vytváření pracovních příležitostí, chráněná práce. 3. Rozšíření stávajícího projektu o pilotní projekt: Inkluzivní péče o duševně nemocné v regionu Prahy, se zajištěním terénních služeb. 4. Koupě objektu nebo bytů pro bydlení a vytvoření pracovních míst pro již schopné absolventy projektu Psychosociální sítě. 5. Rozšiřovat možnosti samostatného bydlení pobytové služby (návaznost na nový pilotní projekt Inkluzivní péče o duševně nemocné. 6. Vytvořit podmínky bydlení pro seniory. 7. Vytváření pracovních příležitostí, chráněná práce. 8. Podpora terénní psychosociální intervence. 9. Grantová podpora organizací angažujících se v komunitní péči formou redistribuce výnosů NIF. 10. Vytvoření školícího centra grafického studia pro podporu zaměstnatelnosti klientů projektu Psychosociální sítě. 11. Započetí projektu podpory aktivního trávení volného času nejen pro klienty Psychosociální sítě, realizací fitness pointů v lokalitách spravovaných Nadací Bona. Projekty realizované Nadací Bona v plné míře směřují k sociální pomoci, adaptaci a integraci duševně hendikepovaných zpět do společnosti a hájení jejich lidských práv. Vzniklé projekty jsou trvalou hodnotou pro pomoc duševně nemocným, za významné pomoci dárců. Uvedené záměry vytváří okruh činností s cílem zajištění trvalých projektů a následnou podporou jejich životaschopnosti, v souladu s koncepcí oboru psychiatrie a psychologie. Nadací vybudovaný funkční systém jednotlivých typů chráněného bydlení a podporovaného bydlení, chráněných pracovišť v systému Psychosociální sítě, umožnil desítkám pacientů psychiatrických léčeben, o jejichž zařazení do společnosti nemohlo být v minulosti uvažováno, život mimo tyto instituce. Nadace Bona se zabývá kompletní problematikou a pomocí v oblasti duševně nemocných, převahou osob s vážným psychickým onemocněním v rámci vlastního projektu Psychosociální sítě, kde svým klientům zajišťuje pobytové služby. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 7

11 Projekt umožňuje variabilnost v závislosti na stavu a možnostech klienta, má zajištěné sociální služby od partnerské organizace Nadace Bona Bona o.p.s.. Nadace BONA je jedním ze spoluzakladatelů této organizace. Graf: Vztahy Nadace Bona a Bona o.p.s., služby v rámci projektu Psychosociální sítě Nadace Bona poskytuje možnosti bydlení pobytové služby (nájmy, podnájmy), vybavení nájemních a podnájemních bytů, zajišťuje opravy běžné i většího charakteru, hradí za klienty nedoplatky z ročního vyúčtování služeb, objednává a hradí recepční služby v chráněných komunitních objektech a bytech, po skončení denní sociální služby. Úspěšným absolventům projektu, kteří již nepotřebují sociální službu (ale v případě nutnosti stále mají možnost jejího využití například terénní služby nového projektu Inklusivní péče o duševně nemocné ) a kteří jsou bez možnosti dalšího bydlení (fiktivní bydliště, hlášení trvalého pobytu na MČ Prahy), se snaží Nadace Bona pomoci řešit, v rámci spolupráce s hlavním městem Praha a městskou částí Praha 9, jejich tíživou životní situaci formou podnájmů, dle smluvních vztahů ve spravovaných objektech nebo ve vlastních bytech Nadace Bona. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 8

12 Podporovatelé Nadace Bona nemovitosti Projekt Nadace BONA Psychosociální síť, mohl vzniknout díky podpoře a pochopení níže uvedených institucí, vlastní snahy a iniciativy v naplňování pomoci duševně hendikepovaným. Objekty, bytové a nebytové Městská část Praha 8 dlouhodobé nájmy Nadaci Bona 19 objektů (z toho 15 bytových) podnájmy pro chráněná a podporovaná bydlení v obytných objektech s ostatními nájemníky a podnájemníky. Magistrát hlavního města Prahy nájmy bytů Nadaci BONA pro úspěšné absolventy Psychosociální sítě : 1 byt pro dva klienty v Čakovicích (fiktivní bydliště) 1 byt pro dva klienty v Praze 14 Černý Most (fiktivní bydliště) 1 byt pro rodinu v Praze 8 (fiktivní bydliště) 1 byt pro 3 klienty v Praze 13 Stodůlky (fiktivní bydliště) 1 byt pro 1 klientku v Praze 9 (fiktivní bydliště) 1 byt pro 1 klientku v Praze 11 (fiktivní bydliště) Městská část Praha 9 nájmy bytů Nadaci BONA pro klienty k jejich další resocializaci: 1 byt pro matku s dětmi v Praze 9 Prosek (realizace výměny z 2kk na 3+1 v roce 2013) 1 byt pro 1 klienta v Praze 9 Střížkov (úspěšný absolvent projektu Nadace BONA) Obec Dýšina nájem bytu Nadaci Bona: 1 byt pro 4 klienty v Dýšině Magistrát města Plzeň nájem bytu Nadaci Bona: 1 byt pro 4 klienty v Plzni Nadace BONA (vlastnictví nadace) Rodinný dům chráněného komunitního bydlení v Praze 8 pro 15 klientů (2007 postaveno za spolufinancování JPD Praha, Cíl 2). Koupě zahrady kolem uvedeného objektu (2010 zakoupeno od PF ČR v hodnotě 2,6 mil. Kč částečně hrazeno za finančního přispění dárců). Koupě 1 garsoniéry v Praze 8 (pro úspěšné absolventy projektu bez trvalého bydliště). Koupě bytu 3+1 v Praze 8 (pro 3 úspěšné absolventy projektu, bez trvalého bydliště). Koupě domu se zahradou v Praze 8 (bydlení pro 4 osoby, školící centrum) Nebytové prostory Městská část Praha 1 nájem nebytových prostor Nadaci Bona: Dvojí svět Žitná 23, prodejna pro výrobky klientů z chráněných dílen, pracoviště, galerie, textilní dílna aj. Městská část Praha 8 dlouhodobý nájem nebytových prostor: Socioterapeutické centrum, U Draháně chráněná dílna, knihovna, pracoviště chráněné. Prádelna, Čimická 223, Praha 8 - stavebními úpravami zprovozněn stávající prostor prádelny, vč. zajištění vybavení pračkami a sušičkami ze strany Nadací BONA. Sklad a dílna pro potřeby Technických služeb Bona o.p.s., Čimická 223, Praha 8. Kancelář pro terapeuty, rekonstrukcí z bývalých společných WC a komor. Nadace Bona Chráněná dílna sklářská, v objektu Nadace Bona, U Draháně 163, Praha 8. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 9

13 Předmět projektu Psychosociální sítě Nadace Bona dělá vše pro to, aby byla zachována úroveň celého projektu, variabilnosti různého typu bydlení s plněním sociální služby ke klientům, především v místě podnájmu. Pokračuje ve spolupráci s tradičně fungujícím psychiatrickým zařízením (psychiatrická nemocnice), hledá společné cesty k vytváření nových projektů ve prospěch duševně nemocných. Rozhodujícími kritérii jsou lidský faktor, investovaný čas, energie, komunikace, spolupráce, pochopení, dodržování daných pravidel a souvisejících předpisů. Činnost Nadace Bona vytváří směry účelné podpory, ve spolupráci s nejerudovanějšími odborníky v oblasti psychiatrie a psychologie. Ze strany Nadace Bona je naplňována celospolečenská potřeba směřující k integraci duševně nemocných do většinové společnosti. Realizátor programů Realizátorem, investorem, pronajímatelem, poskytovatelem pobytových služeb, garantem programů podpory v rámci vlastního projektu je Nadace Bona. Koordinátorem programů je Jitka Štambachová, výkonná ředitelka Nadace Bona. Přínos programu Psychosociální síť (různé typy chráněných bytů, podporovaných bytů) a s tím navazující další programy Nadace Bona, mají celospolečenský význam. Pomáhají městu a ostatním regionům na území ČR po přechodnou dobu řešit odpovědnost za 197 osob s duševním hendikepem (absolvujících klientů celého projektu Psychosociální sítě ). Z uvedeného počtu je celkem 159 pražských (+ 3 děti) klientů s fiktivním bydlištěm (74 žen a 85 mužů), Středočeský kraj 19 klientů a z ostatních krajů rovněž 19 klientů. Prohloubila se spolupráce s Magistrátem hlavního města Prahy a jednotlivých pražských městských částí. Nadace Bona si váží každé pomoci pro své klienty uživatele podnájmů, především pro již schopné absolventy klienty s fiktivním bydlištěm, kteří nemají vhodné podmínky k zajištění vlastního bydlení po úspěšném absolvování projektu Psychosociální sítě. Jednotlivými stupni projektu Psychosociální sítě prošlo: za rok klientů + 3 děti od roku 1994 do konce roku 2013 již 2291 klientů Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 10

14 Jak je veřejnost informována o realizaci programu Nadace BONA je presentována prostřednictvím webových stránek které obsahují foto a video ukázky, novinky, vyhlašování Grantů z výnosů NIF, tisk, propagační letáky, výroční zprávy. Interaktivně lze sledovat novinky ze života Nadace Bona také na sociální síti Facebook. V průběhu roku 2013 byla Nadace Bona presentována také v Bohnickém časopise, kde byl publikován seriál o historií 20 let Nadace Bona spolu se sérií Příběhů Nadace Bona, které popisovaly život lidí kolem Nadace Bona. Tyto komunikační kanály informují veřejnost a dárce s výzvou k podpoře a uvědomění si, že duševní poruchy v nejširším slova smyslu a nejrůznější závažnosti se vyskytují v kterékoli chvíli asi u jednoho ze čtyř dospělých obyvatel ČR. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 11

15 Strategie pro další pokračování programu Psychosociální síť Vlastní projekt Nadace Bona, projekt dlouhodobý, s perspektivou shodnou s uzavřením nájemních, jednoho vlastního objektu, předpokladem dalšího rozšíření programů o nové nájmy bytů, objektů. Důvěra Magistrátu hlavního města Prahy a jednotlivých městských částí předznamenává pozitivní budoucnost pro mnohé z našich klientů, kterým může Nadace Bona dopomoci k samostatnému bydlení v městských bytech převzetím záruky za jejich řádné užívání a za klientovu schopnost samostatného zapojení se do fungování ve společnosti. Projekt inkluzivní péče o duševně nemocné Komunitní terénní centrum Projekt Psychosociální sítě byl rozšířen o nový záměr: Pilotní projekt inkluzivní péče o duševně nemocné, jehož cílem je komplexní péče, začleňující dlouhodobou péči o duševně nemocné, zajištěním terénní pomoci v místě trvalého bydliště nebo i podnájmu u klientů s duševním hendikepem, nejen pro absolventy projektu Psychosociální sítě, ale i dalších klientů, kteří si pomoc vyžádají a mohou tak předejít hospitalizaci v léčebném zařízení, s vidinou, že mohou žít v prostředí podle své volby, spokojeně a co nejsamostatněji. Nový objekt Nadace Bona Ke konci roku 2013 se podařilo Nadaci Bona zajistit dostatek finančních prostředků pro koupi nového objektu v Praze 8 Čimicích. Objekt by měl sloužit nejen pro nájemní bydlení klientů Psychosociální sítě Nadace Bona, ale také jako vzdělávací a školící centrum pro pracovní adaptaci klientů Nadace Bona. Záměrem je ve spolupráci s projektem Mezi ploty získat dostatek prostředků, které umožní vybavit toto centrum kvalitním hardware a software vybavením, díky kterému se budou moci klienti snadněji po zaučení s těmito, pro některé z nich často velice moderními prvky života, zařadit do pracovního procesu. Podpora bude kladena především na rozvoj kreativity klientů s výhledem uplatnění v jejich budoucím zaměstnání. Cíle Nadace Bona pro rok 2013 byly splněny koupí 1 objektu se zahradou pro realizaci rozvoje projektu Psychosociální sítě. Uskutečněním podpory vzniku a rozvoje projektu terénní péče o klienty Nadace Bona, který vykazuje značnou úspěšnost a další perspektivu. Pracovními programy a jejich realizací je podporována trvalá snaha pro vytváření vlastních zdrojů pro zvyšování základního jmění, rozšiřování finančních možností pro vyhlašování grantů a vytváření nových projektů pro osoby s dušením onemocněním. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 12

16 Nové projekty v roce 2013 Komunitní terénní centrum V roce 2013 byl Nadací Bona podpořen zkušební provoz Komunitního Terénního Centra (KTC), které je vykonavatelem projektu inkluzivní péče o duševně nemocné. Nadace Bona prostřednictvím DPP se zaměstnanci KTC zajistila podporu terénní služby pro klientelu vlastního projektu Psychosociální sítě. Celkem pracovníků sjednaných DPP: Celkem odpracovaných hodin pro Nadaci Bona: Celkem zaplaceno na mzdách za rok 2013 (podpora ze strany Nadace Bona): 11 DPP 890 hodin , Kč Nadace Bona je podporovatelem a přímým účastníkem pilotního projektu ve změnách stávající psychiatrické péče. V této první fázi funguje KTC při Psychiatrické nemocnici Bohnice a jeho služby jsou určené pro část Prahy 8 (Bohnice, Čimice, Chabry, Ďáblice, Kobylisy, Trója, Libeň) a část Prahy 9 (Prosek, Střížkov, Letňany, Čakovice) Žádoucím výsledkem je poskytování komplexní, kontinuální a účelné péče o vážně psychiatrické nemocné pacienty. Pro dosažení skutečné kvality péče je důležité neposkytovat ji chaoticky, ale optimálně po finanční i nabídkové stránce. Nejefektivnější cestou je přitom vyjít z nynějšího fungujícího systému jeho doplněním, zkvalitněním, zefektivněním atd. MUDr. Martin Hollý, ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice a předseda správní rady Nadace Bona Terénní práce psychiatrických sester Zdravotní sestry navštěvují pacienty v domácím prostředí. Služba je určena především pro lidi s duševní poruchou z okruhu psychóz. Sestry jsou schopné posoudit aktuální stav pacienta, dohlédnout na užívání léků, dle potřeby zajistit aplikaci léků (např. u pacientů, kteří přestali docházet do ambulance pro zhoršení stavu, nebo jsou návštěvy ambulance znemožněny z jiných důvodů). Navázáním vztahu a edukací mohou sestry pomoci motivovat i ty pacienty, kteří mají jinak se spoluprací v léčbě a náhledem na své onemocnění potíže. Sídlo: PN Bohnice, zadní trakt pav.30, Telefon: / , E mail: Krizové centrum V centru je možnost i krátkodobé hospitalizace ve velmi komorním prostředí mimo velká lůžková oddělení PN Bohnice v současné době jde o dvě lůžka, která je možno využít pro stávající pacienty nemocnice k urychlení jejich odchodu domů, anebo jako alternativu k hospitalizaci (pobyt předpokládaný v rozsahu několika dnů). Centrum nabízí i služby stacionáře: je možno do centra zajít k pohovoru, k účasti na klubových aktivitách, pořádaných centrem. Sídlo: PN Bohnice, zadní trakt pav.30, Telefon: / , E mail: Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 13

17 Asertivní mobilní tým Usiluje o včasnou pomoc lidem ohroženým psychotickou krizí v jejich běžném prostředí. Výjezdu týmu většinou předchází telefonický, či osobní kontakt a následná spolupráce s blízkými osobami klienta, nebo i pracovníky ze sociální sféry. Cílem intervence není primárně hospitalizace, ale zvládnutí stavu, snaha o navázání spolupráce v léčbě u lidí s podezřením na rozvoj psychotického onemocnění, nebo u lidí s již diagnostikovaným onemocněním, kde pravděpodobně došlo k jeho relapsu (opakovanému rozvoji). V případě zjevné agrese, či jiného přímého ohrožení doporučujeme volat RZP, případně Policii ČR. Tým je složen z psychiatrických sester, lékaře, psychologa a sociální pracovnice, kteří se mohou účastnit výjezdu podle potřeby. Sídlo: PN Bohnice, zadní trakt pav.30, Telefon: / , E mail: Informační linka sociální pracovnice Poskytuje poradenství v sociální oblasti profesionálům i uživatelům (příspěvky, dávky, důchody, kontakt s úřady, informace o psychosociální rehabilitaci chráněná práce, bydlení, apod.) Sídlo: PN Bohnice, zadní trakt pav.30, Telefon: úterý a čtvrtek hod. E mail: část textu převzata z Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 14

18 Nový objekt Nadace Bona Nadace Bona získala dostatek finančních prostředků k zakoupení objektu v blízkosti svého sídla. Objekt bude po úpravách sloužit k bydlení klientů, jako presentační prostory a jako vzdělávací a školící centrum pro pracovní adaptaci klientů Nadace Bona. K získání finančních prostředků pro vybudování počítačového pracoviště v objektu Nadace Bona, došlo k propojení Nadace Bona a Sdružení pro bezbariérovou kulturu NedomYsleno k partnerství na akci mezi ploty Projekt pracoviště vybaveného počítači s nainstalovanými grafickými programy významně přispívá k nalezení cesty jak pomoci integraci zdravotně postižených, především duševně handicapovaných, do většinové společnosti. Klient Nadace Bona, zejména s onemocněním schizofrenií má často mimořádné schopnosti kreativity, invence a fantazie. Osvojením si počítačové grafiky by tito klienti využili svých schopností, získali novou odbornost a dostali šanci na pracovní uplatnění. Jedná se specializovaný terapeutický program, který byl zvolen Psychiatrickou léčebnou Bohnice v daných podmínkách (možnosti, potřeby) jako optimální. DMS sbírka dárcovskou sms, bude věnována Nadaci Bona na konkrétní cíl, pro vybavení daného počítačového pracoviště. Partnerství s Mezi Ploty pomůže finančně, ale současně zvýší povědomí o vážnosti problému tj. o potřebě vytvářet podmínky pro rozvoj schopností psychicky handicapovaných a umožnění jejich návratu do původního prostředí. Pracoviště bude provozovat Nadace BONA v rámci rozvoje komunitní péče. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 15

19 Vlastní byt Nadace Bona Vratislavská V roce 2012, za přispění dárců zakoupený, byt 3+1, v blízké lokalitě sídla Nadace Bona, ve Vratislavské ulici. Na začátku roku 2013 proběhly v bytě stavební úpravy, aby vyhovoval k bydlení 3 klientů Nadace Bona, s využitím terénní sociální služby nového pilotního projektu. Větší byt pro klientku s dětmi V roce 2013 se podařilo zajistit větší byt, bezbariérově lépe přístupný pro klientku projektu Nadace Bona Psychosociální sítě, která pečuje o své 3 děti. Byt se nachází v ulici Jablonecká, v dobré dostupnosti pro případnou odbornou lékařskou či terapeutickou pomoc. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 16

20 Události a setkání, novinky v roce 2013 Publikace 20 let Nadace Bona Počátkem roku 2013 byla vydána publikace 20 let Nadace Bona. Citace závěru: Tato publikace je ohlédnutím za dvaceti léty fungování Nadace Bona. Pokusili jsme se Vám přiblížit, co znamená dvacet let v životě jedné společnosti, která si za svůj hlavní cíl určila pomáhat lidem, které potkala nemoc. Nemoc, která může potkat každého z nás. Nemoc, která většinou člověka provází už po celý život. My v Nadaci Bona děláme vše proto, abychom našim klientům umožnili důstojný návrat do společnosti, abychom je připravili na opětovné fungování mimo zdi psychiatrických léčeben a smazali stigma, které bylo na lidi s psychiatrickou nemocí uvrženo v minulosti. K tomu, abychom mohli našim klientům pomoci, bylo nutné vynaložit značné úsilí, bylo zapotřebí získat spousty peněz a často obětovat i příjemné chvíle strávené se svou rodinnou. Krásným vedlejším efektem snahy pomoci našim klientům bylo zvelebení prostředí, ve kterém žijeme. Lokality Pod Čimickým hájem a U Draháně, které jsou ve správě Nadace Bona, jsou dnes vyhledávány pro svůj klidný ráz a staly se příjemnými místy k životu v Praze. Dovolte nám, abychom Vám poděkovali za Vaši podporu. Každá pomoc, ať už finanční, darem pro klienty, vybavením, zajištěním služeb, ale i podpora slovem a uznáním, je pro nás motorem pokračovat v naší práci i nadále. My v Nadaci Bona stále chceme v této práci pokračovat v práci jejímž hlavním cílem je pomáhat. Nadace Bona na Facebooku Od února roku 2012 má Nadace Bona svůj profil na sociální síti Facebook. Také prostřednictvím tohoto média je možné sledovat novinky ze života nadace a z psychiatrické oblasti. Na tomto profilu bude možné sledovat vývoj v oblasti reformy psychiatrie a všech projektů, jejichž partnerem je právě Nadace Bona. Dále jsou zde publikovány zajímavosti spjaté s Bohnickou psychiatrickou nemocnicí a její historií. Postupně naplňujeme projekt, kdy náš klient přináší široké veřejnosti Příběhy Nadace Bona tedy lidí, kterým kdy v životě vstoupila Nadace Bona do života Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 17

21 Nadace Bona se stala partnerem webového portálu který se zapojuje do transformace psychiatrie poutavou formou. Popisuje nejen psychiatrické nemoci, ale také konkrétní příběhy lidí, kteří se s nemocí setkali, jejich rodin a lékařů. Metropolitní universita Praha Nadace Bona se po společném setkání se zástupci MUP, v květnu 2013 zapojila do projektu Metropolitní university Praha. Od března 2013 do prosince 2014 realizuje Metropolitní univerzita Praha ve spolupráci s Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením projekt Pracovní trénink pro zdravotně postižené financovaný Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA), v němž 40 osob se zdravotním postižením (OZP) získává možnost minimálně pětiměsíční stáže ve firmách, které mají zájem vyzkoušet si spolupráci s OZP. Součástí projektu jsou i další aktivity jako bilanční diagnostika nebo neprofesní vzdělávání. Ke konci roku 2013 se do projektových aktivit zapojilo 70 osob se zdravotním postižením, studentů a čerstvých absolventů MUP, ale i dalších pražských veřejných a soukromých vysokých škol. Projektu se účastní také klienti Nadace Bona. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 18

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN

rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN Tato směrnice stanoví pravidla pro přidělení služebního bytu nebo ubytovacího místa na ubytovně

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Petr Vyhnánek Praha, 4. 2. 2015 Struktura příspěvku o Metropolitní univerzitě Praha Škola bez bariér

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Zřizovací listinu Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 (v úpiném znění) s účinností k 1. lednu 2002.

Zřizovací listinu Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 (v úpiném znění) s účinností k 1. lednu 2002. Zastupitelstvo Městské části Praha 8 ve smyslu zejména ustanovení 5 18 odst. 1 písm. c) a 89 odst. 1 písm. k) zákona Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanoveni.

Více

Úvodní slovo. Vážení kolegové a přátelé,

Úvodní slovo. Vážení kolegové a přátelé, Obsah ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...3 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...4 PROJEKTY...5 FINANČNÍ ZPRÁVA...12 PODĚKOVÁNÍ...13 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...14 1 Úvodní slovo Vážení kolegové a přátelé,

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 červen 2013 Obsah: Základní údaje o občanském sdružení Poslání, cíle a činnost občanského sdružení Pracovníci sdružení Služba následné péče Pavučina Další aktivity Údaje o hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Výroční zpráva 2009 SYMPATHEA, o. p. s. Bulharská 26 101 00 Praha 10 - Vršovice tel.: +420 776 061 541 www.sympathea.cz e-mail: sympathea@sympathea.cz

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Omluveni: p. Jaroslav Matýs, J. Rektor, Radek Prouza, Lenka Havlasová.

Omluveni: p. Jaroslav Matýs, J. Rektor, Radek Prouza, Lenka Havlasová. Oddělení poradců a strategií Zápis z II. jednání pracovní skupiny Udržitelné financování psychiatrické péče 13. 11. 2014 11.00-12.30 Přítomní členové pracovní skupiny: p. Martin Anders PS ČLS JEP, budoucí

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Centrum kultury a vzdělávání Blatná. PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná. VNITŘNÍ SMĚRNICE č.

Centrum kultury a vzdělávání Blatná. PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná. VNITŘNÍ SMĚRNICE č. Centrum kultury a vzdělávání Blatná PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 15 Schváleno usnesením rady města č. 160/14 ze dne 19. 5. 2014

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Sociální firma Jůnův statek jako jedna z možností uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce. Jiří Novák - vedoucí sociální firmy Jůnův statek

Sociální firma Jůnův statek jako jedna z možností uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce. Jiří Novák - vedoucí sociální firmy Jůnův statek Sociální firma Jůnův statek jako jedna z možností uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce Jiří Novák - vedoucí sociální firmy Jůnův statek Fokus Praha o.s. - kdo jsme? Jsme nestátní nezisková

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice.

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice. Z Á S A D Y pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice I. Úvodní ustanovení 1) Těmito zásadami se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SAAK - společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci,

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h v a l u j e USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2003 1. Koncepci

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Charakteristika oddělen

Charakteristika oddělen Charakteristika oddělen lení Specializované oddělení vzniklo získalo z statut léčebny v roce 2001 - jsou sem přijímáni odsouzení, kteří mají nařízenou ústavní léčbu protitoxikomanickou - kapacita oddělení

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz www.obcanskaporadna.unas.cz!!

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce. HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ----------------------------------------- DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů

Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů I. Úvodní ustanovení. Tato pravidla určují práva a povinnosti nájemce sálů a přilehlých prostor při

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Uskutečňování vzdělávání v Psychiatrické nemocnici Bohnice

Uskutečňování vzdělávání v Psychiatrické nemocnici Bohnice Směrnice PNB Revize č.: 1 Platné od: 01. 03. 2015 Strana: 1 z 7 S 1/2011 Výtisk č.: 1 Uskutečňování vzdělávání v Psychiatrické nemocnici Bohnice VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL Jméno a příjmení Ing. Jitka

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2008 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2008 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři:

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři: Soutěž: Navrhni projekt Chráněné bydlení Konvalinka Autoři: Julie Artemová, Lucie Marečková Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov OBSAH 1. Popis výchozího stavu. 3 2. Cíle

Více