Výroční zpráva Nadace Bona 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Nadace Bona 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva Nadace Bona 2013 Dobro a užitek lze prezentovat Bohnická nadace naděje Nadace BONA, Pod Čimickým hájem 177/1, Praha 8 Bankovní účet: /0100, Komerční banka, a.s., pobočka Praha 8 Variabilní symbol: 2810

2

3

4 Nadace Bona Pod Čimickým hájem 177/ Praha 8, Bohnice tel. /fax: IČ: DIČ: CZ E mail: Korunové konto: Komerční banka, a.s. pobočka Praha 8, /0100 Variabilní symbol: 2810 IBAN: CZ SWIFT: KOMBCZPPXXX Den založení: Den zápisu: 18. listopadu 1998 (dle zákona č.227/1997 Sb., O nadacích a nadačních fondech) Registrace: v rejstříku nadací a nadačních fondů, vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu N, vložce 44 Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 2

5 OBSAH O NADACI BONA... 4 Historie... 4 Lidé Nadace Bona... 5 Základní údaje... 6 Poslání... 6 Účel a cíl... 6 Hlavní činnosti působnosti nadace... 7 Podporovatelé Nadace Bona nemovitosti... 9 Předmět projektu Psychosociální sítě Realizátor programů Přínos programu Jak je veřejnost informována o realizaci programu STRATEGIE PRO DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ PROGRAMU NOVÉ PROJEKTY V ROCE UDÁLOSTI A SETKÁNÍ, NOVINKY V ROCE CÍL PROJEKTU PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ Prostředky k dosažení cíle pro poskytování podpory Kritéria k přijetí zájemce o chráněné bydlení Metody hodnocení Členění psychosociální sítě PŘEHLED O PROJEKTU PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ O POČTU LŮŽEK, VELIKOSTI BYTŮ A O PROJEKTU PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍŤ K Chráněná bydlení všeobecně, umístnění Podporovaná bydlení všeobecně, umístnění Chráněná pracoviště sociální rehabilitace VYHODNOCENÍ PROJEKTU PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ PODPORA NADACE BONA K TERAPEUTICKÝM A SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM STŘEDISKO 1 BYTY REKONSTRUKCE, NOVÉ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY, ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH V ROCE ZDROJE FINANČNÍ PODPORY DARY NADAČNÍ INVESTIČNÍ FOND MALÁ GALÉRIE BYDLENÍ V KLIENTSKÝCH BYTECH PODĚKOVÁNÍ PŘÍLOHY Obsahem Výroční zprávy Nadace Bona za rok 2013 je přehled hospodaření Nadace Bona za rok 2013, včetně zprávy a výroku auditora. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 3

6

7 O Nadaci Bona Foto: sídlo Nadace Bona Pod Čimickým hájem 177/1, Praha 8 Historie Nadace Bona byla založena (bez finančního a majetkového vkladu), registrací u Obvodního úřadu v Praze 8. Zakladatelem je Psychiatrická léčebna v Praze 8. Zlomovým bodem pro legislativní prostředí nadací v ČR bylo přijetí prvního samostatného návrhu zákona upravujícího nadační sektor Zákon č.227/1997 Sb. s účinností od : O nadacích a nadačních fondech. Přechodné ustanovení nového zákona vedlo k plnění podmínek a podání žádosti k přeregistraci. Splněním podmínek byla dnem 18. listopadu 1998 Nadace Bona zapsána v rejstříku nadací a nadačních fondů, vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu N, vložce 44. Cíl a poslání ve prospěch duševně nemocných je plněn, včetně přání navázat na historické nadace, které se zakládají na sto a více let, vytvářet projekty trvalé hodnoty ke zvýšení kvality života osob s duševním onemocněním. Nadační jmění, již zapsané u Městského soudu v Praze k , je v celkové výši ,57 Kč. Navýšení do konce roku o ,00 Kč (Rodinný dům se zahradou), zapsání v katastru nemovitostí , k výše majetku ,00 Kč. Nadace Bona po dvacet let svého fungování projevuje maximální snahu podpory pro oblast duševně nemocných, s cílem zlepšení kvality jejich života. Pokračuje v rozvoji komunitní péče, vytváří finanční zdroje pro další funkčnost projektu Psychosociální sítě, který je nejrozsáhlejším systémem chráněného a podporovaného bydlení v ČR. Nadace BONA realizuje své programy podpory jako samostatný právní subjekt. Podpora ze strany státních i nestátních organizací, soukromých firem, fyzických osob, dodává nadaci energii a optimismus k další práci a naději, že se podaří ve společnosti vytvořit další podmínky pro nové projekty směřující k zlepšení kvality života našich spoluobčanů trpících duševní poruchou. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 4

8 Lidé Nadace Bona Jitka Štambachová Tajemnice Nadace Bona Výkonná ředitelka Nadace Bona 1998 dosud. V čele Nadace Bona působí od jejího vzniku. Po valné hromadě v roce 1992, kterou byla nadace Bona založena, působila, dle tehdejší legislativy nejprve jako tajemnice, poté byla jmenována výkonnou ředitelkou. Před nástupem do Nadace Bona pracovala 26 let v Psychiatrické léčebně Bohnice. Mgr. Filip Vrbický Do Nadace Bona přichází na základě výběrového řízení v únoru 2012, na post výkonného provozního ředitele. V předešlých zaměstnáních působil v Centru pro ekonomické a sociologické strategie při Karlově universitě a sedm let v ČSOB, naposledy na oddělení Centrálního nákupu v pozici strategického nákupčího marketingových komodit, kde se mu podařilo prosadit vlastní strategie nákupu. V Nadaci Bona zajišťuje provozní záležitosti a postupně přebírá jednotlivé agendy výkonné ředitelky. Alena Mikulenková Od roku 1996 pracuje pro Nadaci Bona jako administrativně technický pracovník. Zajišťuje především oblast bytového fondu. Objednávání drobných oprav, spravuje evidenci majetku a zajišťuje vyúčtování služeb, včetně komunikace s účetní firmou. Yvonna Kozderová Po dlouholetém působení v pozici opatrovnice pro hlavní město Praha, přichází do Nadace Bona v roce 2009 na částečný úvazek. Zpracovává statistiky v projektu psychosociální sítě, komunikuje s klienty při jejich přijetí do projektu a zároveň se stará o kontrolu klientského bydlení. Je hlavní oporou v řešení klientských záležitostí. Oldřich Akrmann V Nadaci Bona začal pracovat v roce 1998, tehdy ještě v rámci výkonu své civilní služby. Od roku 2003 je již stálým členem týmu Nadace Bona na třetinový úvazek s DPČ. Zajišťuje hlavně drobné údržby v bytech klientů a agendu s přehlašováním měřidel. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 5

9 Základní údaje Statutární orgán: správní rada MUDr. Martin Hollý předseda správní rady Ing. Dita Stejskalová členka správní rady Mgr. Jan Pomykacz člen správní rady Kontrolní orgán: dozorčí rada Ing. Vladimír Procházka Ing. Marie Vurcfeldová Mgr. Jiří Kmínek Zaměstnanci Nadace BONA: Jitka Štambachová výkonná ředitelka Mgr. Filip Vrbický výkonný provozní ředitel Alena Mikulenková referent bytového hospodářství 0,30 VPP drobné uživatelské práce a činnosti 0,30 VPP asistent administrativní činnosti, statistiky DPP činnosti dle potřeby (5) KTC (11) Účetní činnost zajišťována odbornou účetní firmou Nadace se řídí Statutem Nadace Bona, směrnicí Oběh účetních dokladů, Provozním řádem správy DBF, směrnicí k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, příkazem ředitele 1/09 Skartačním řádem. Inventarizace majetku, pokladny provedeny v daných termínech bez závad. Od roku 2004 je Nadace Bona plátcem DPH. Zasedání správní rady Nadace Bona se v roce 2013 uskutečnilo dvanáctkrát. Od roku 2002 je Nadace Bona členem Asociace nadací Fóra dárců, pro posílení neziskového sektoru, spolupodílí se na připomínkování nových zákonů v oblasti nadačního sektoru. V roce 2012 byla Nadaci Bona udělena Známka kvality, ověřená Fórem dárců. Známka je přidělována na dobu dvou let, je zárukou a kontrolou ověřené kvality nadací a nadačních fondů. Známku kvality uděluje Fórum dárců prověřeným nadačním subjektům, které splňují nastavená kritéria hodnocení. Fórum dárců nadále velice aktivně podporuje činnost Nadace Bona, v jejím dalším rozvoji aktivit směrem k duševně hendikepovaným. Poslání Hlavní posláním Nadace Bona je podpora a vytváření programů sledujících integraci spoluobčanů s psychickým hendikepem do života v běžné společnosti. Společnost si odvykla, že mezi námi mohou žít lidé se závažnějším hendikepem různého typu. K duševně nemocným je přistupováno se zvláště velkou nedůvěrou. Je mnoho lidí s duševní poruchou žijících v sociální izolaci, ačkoli jsou schopni úspěšné resocializace do života mimo ústavní zařízení. Účel a cíl Nadace je zřízena za účelem shromažďování a účelného využívání finančních a dalších prostředků k podpoře programů realizovaných v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Jedná se o všestrannou podporu socioterapeutických programů a alternativních metod směřujících k opětné integraci duševně hendikepovaných na území především hlavního města Prahy do společnosti. Uvedené záměry vytváří okruh činností s cílem zajištění trvalých projektů a následnou podporou jejich životaschopnosti, rozšiřovat možnosti podpory a spolupodílet se na projektech nových. Nadace Bona cíleně směřuje k odborné i laické veřejnosti, indukuje rozšiřování těchto programů a současně tak napomáhá destigmatizaci psychiatrické problematiky ve společnosti. Nadace Bona přináší naději lepší kvality života klientům s duševním hendikepem. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 6

10 Hlavní činnosti působnosti nadace 1. Budování chráněného a podporovaného bydlení vlastní projekt Nadace Bona Psychosociální síť pobytové služby chráněného a podporovaného bydlení finanční podpora k zajištění nočních recepčních služeb chráněným komunitním bydlením podporované bydlení satelitní s možností podpory terénní psychosociální intervence zajištění vybavení všech stávajících a nových bytů, jejich obnova zajištění oprav na finanční náklady nadace úhrady nedoplatků z ročního vyúčtování služeb (teplo, voda, aj.) 2. Vytváření pracovních příležitostí, chráněná práce. 3. Rozšíření stávajícího projektu o pilotní projekt: Inkluzivní péče o duševně nemocné v regionu Prahy, se zajištěním terénních služeb. 4. Koupě objektu nebo bytů pro bydlení a vytvoření pracovních míst pro již schopné absolventy projektu Psychosociální sítě. 5. Rozšiřovat možnosti samostatného bydlení pobytové služby (návaznost na nový pilotní projekt Inkluzivní péče o duševně nemocné. 6. Vytvořit podmínky bydlení pro seniory. 7. Vytváření pracovních příležitostí, chráněná práce. 8. Podpora terénní psychosociální intervence. 9. Grantová podpora organizací angažujících se v komunitní péči formou redistribuce výnosů NIF. 10. Vytvoření školícího centra grafického studia pro podporu zaměstnatelnosti klientů projektu Psychosociální sítě. 11. Započetí projektu podpory aktivního trávení volného času nejen pro klienty Psychosociální sítě, realizací fitness pointů v lokalitách spravovaných Nadací Bona. Projekty realizované Nadací Bona v plné míře směřují k sociální pomoci, adaptaci a integraci duševně hendikepovaných zpět do společnosti a hájení jejich lidských práv. Vzniklé projekty jsou trvalou hodnotou pro pomoc duševně nemocným, za významné pomoci dárců. Uvedené záměry vytváří okruh činností s cílem zajištění trvalých projektů a následnou podporou jejich životaschopnosti, v souladu s koncepcí oboru psychiatrie a psychologie. Nadací vybudovaný funkční systém jednotlivých typů chráněného bydlení a podporovaného bydlení, chráněných pracovišť v systému Psychosociální sítě, umožnil desítkám pacientů psychiatrických léčeben, o jejichž zařazení do společnosti nemohlo být v minulosti uvažováno, život mimo tyto instituce. Nadace Bona se zabývá kompletní problematikou a pomocí v oblasti duševně nemocných, převahou osob s vážným psychickým onemocněním v rámci vlastního projektu Psychosociální sítě, kde svým klientům zajišťuje pobytové služby. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 7

11 Projekt umožňuje variabilnost v závislosti na stavu a možnostech klienta, má zajištěné sociální služby od partnerské organizace Nadace Bona Bona o.p.s.. Nadace BONA je jedním ze spoluzakladatelů této organizace. Graf: Vztahy Nadace Bona a Bona o.p.s., služby v rámci projektu Psychosociální sítě Nadace Bona poskytuje možnosti bydlení pobytové služby (nájmy, podnájmy), vybavení nájemních a podnájemních bytů, zajišťuje opravy běžné i většího charakteru, hradí za klienty nedoplatky z ročního vyúčtování služeb, objednává a hradí recepční služby v chráněných komunitních objektech a bytech, po skončení denní sociální služby. Úspěšným absolventům projektu, kteří již nepotřebují sociální službu (ale v případě nutnosti stále mají možnost jejího využití například terénní služby nového projektu Inklusivní péče o duševně nemocné ) a kteří jsou bez možnosti dalšího bydlení (fiktivní bydliště, hlášení trvalého pobytu na MČ Prahy), se snaží Nadace Bona pomoci řešit, v rámci spolupráce s hlavním městem Praha a městskou částí Praha 9, jejich tíživou životní situaci formou podnájmů, dle smluvních vztahů ve spravovaných objektech nebo ve vlastních bytech Nadace Bona. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 8

12 Podporovatelé Nadace Bona nemovitosti Projekt Nadace BONA Psychosociální síť, mohl vzniknout díky podpoře a pochopení níže uvedených institucí, vlastní snahy a iniciativy v naplňování pomoci duševně hendikepovaným. Objekty, bytové a nebytové Městská část Praha 8 dlouhodobé nájmy Nadaci Bona 19 objektů (z toho 15 bytových) podnájmy pro chráněná a podporovaná bydlení v obytných objektech s ostatními nájemníky a podnájemníky. Magistrát hlavního města Prahy nájmy bytů Nadaci BONA pro úspěšné absolventy Psychosociální sítě : 1 byt pro dva klienty v Čakovicích (fiktivní bydliště) 1 byt pro dva klienty v Praze 14 Černý Most (fiktivní bydliště) 1 byt pro rodinu v Praze 8 (fiktivní bydliště) 1 byt pro 3 klienty v Praze 13 Stodůlky (fiktivní bydliště) 1 byt pro 1 klientku v Praze 9 (fiktivní bydliště) 1 byt pro 1 klientku v Praze 11 (fiktivní bydliště) Městská část Praha 9 nájmy bytů Nadaci BONA pro klienty k jejich další resocializaci: 1 byt pro matku s dětmi v Praze 9 Prosek (realizace výměny z 2kk na 3+1 v roce 2013) 1 byt pro 1 klienta v Praze 9 Střížkov (úspěšný absolvent projektu Nadace BONA) Obec Dýšina nájem bytu Nadaci Bona: 1 byt pro 4 klienty v Dýšině Magistrát města Plzeň nájem bytu Nadaci Bona: 1 byt pro 4 klienty v Plzni Nadace BONA (vlastnictví nadace) Rodinný dům chráněného komunitního bydlení v Praze 8 pro 15 klientů (2007 postaveno za spolufinancování JPD Praha, Cíl 2). Koupě zahrady kolem uvedeného objektu (2010 zakoupeno od PF ČR v hodnotě 2,6 mil. Kč částečně hrazeno za finančního přispění dárců). Koupě 1 garsoniéry v Praze 8 (pro úspěšné absolventy projektu bez trvalého bydliště). Koupě bytu 3+1 v Praze 8 (pro 3 úspěšné absolventy projektu, bez trvalého bydliště). Koupě domu se zahradou v Praze 8 (bydlení pro 4 osoby, školící centrum) Nebytové prostory Městská část Praha 1 nájem nebytových prostor Nadaci Bona: Dvojí svět Žitná 23, prodejna pro výrobky klientů z chráněných dílen, pracoviště, galerie, textilní dílna aj. Městská část Praha 8 dlouhodobý nájem nebytových prostor: Socioterapeutické centrum, U Draháně chráněná dílna, knihovna, pracoviště chráněné. Prádelna, Čimická 223, Praha 8 - stavebními úpravami zprovozněn stávající prostor prádelny, vč. zajištění vybavení pračkami a sušičkami ze strany Nadací BONA. Sklad a dílna pro potřeby Technických služeb Bona o.p.s., Čimická 223, Praha 8. Kancelář pro terapeuty, rekonstrukcí z bývalých společných WC a komor. Nadace Bona Chráněná dílna sklářská, v objektu Nadace Bona, U Draháně 163, Praha 8. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 9

13 Předmět projektu Psychosociální sítě Nadace Bona dělá vše pro to, aby byla zachována úroveň celého projektu, variabilnosti různého typu bydlení s plněním sociální služby ke klientům, především v místě podnájmu. Pokračuje ve spolupráci s tradičně fungujícím psychiatrickým zařízením (psychiatrická nemocnice), hledá společné cesty k vytváření nových projektů ve prospěch duševně nemocných. Rozhodujícími kritérii jsou lidský faktor, investovaný čas, energie, komunikace, spolupráce, pochopení, dodržování daných pravidel a souvisejících předpisů. Činnost Nadace Bona vytváří směry účelné podpory, ve spolupráci s nejerudovanějšími odborníky v oblasti psychiatrie a psychologie. Ze strany Nadace Bona je naplňována celospolečenská potřeba směřující k integraci duševně nemocných do většinové společnosti. Realizátor programů Realizátorem, investorem, pronajímatelem, poskytovatelem pobytových služeb, garantem programů podpory v rámci vlastního projektu je Nadace Bona. Koordinátorem programů je Jitka Štambachová, výkonná ředitelka Nadace Bona. Přínos programu Psychosociální síť (různé typy chráněných bytů, podporovaných bytů) a s tím navazující další programy Nadace Bona, mají celospolečenský význam. Pomáhají městu a ostatním regionům na území ČR po přechodnou dobu řešit odpovědnost za 197 osob s duševním hendikepem (absolvujících klientů celého projektu Psychosociální sítě ). Z uvedeného počtu je celkem 159 pražských (+ 3 děti) klientů s fiktivním bydlištěm (74 žen a 85 mužů), Středočeský kraj 19 klientů a z ostatních krajů rovněž 19 klientů. Prohloubila se spolupráce s Magistrátem hlavního města Prahy a jednotlivých pražských městských částí. Nadace Bona si váží každé pomoci pro své klienty uživatele podnájmů, především pro již schopné absolventy klienty s fiktivním bydlištěm, kteří nemají vhodné podmínky k zajištění vlastního bydlení po úspěšném absolvování projektu Psychosociální sítě. Jednotlivými stupni projektu Psychosociální sítě prošlo: za rok klientů + 3 děti od roku 1994 do konce roku 2013 již 2291 klientů Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 10

14 Jak je veřejnost informována o realizaci programu Nadace BONA je presentována prostřednictvím webových stránek které obsahují foto a video ukázky, novinky, vyhlašování Grantů z výnosů NIF, tisk, propagační letáky, výroční zprávy. Interaktivně lze sledovat novinky ze života Nadace Bona také na sociální síti Facebook. V průběhu roku 2013 byla Nadace Bona presentována také v Bohnickém časopise, kde byl publikován seriál o historií 20 let Nadace Bona spolu se sérií Příběhů Nadace Bona, které popisovaly život lidí kolem Nadace Bona. Tyto komunikační kanály informují veřejnost a dárce s výzvou k podpoře a uvědomění si, že duševní poruchy v nejširším slova smyslu a nejrůznější závažnosti se vyskytují v kterékoli chvíli asi u jednoho ze čtyř dospělých obyvatel ČR. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 11

15 Strategie pro další pokračování programu Psychosociální síť Vlastní projekt Nadace Bona, projekt dlouhodobý, s perspektivou shodnou s uzavřením nájemních, jednoho vlastního objektu, předpokladem dalšího rozšíření programů o nové nájmy bytů, objektů. Důvěra Magistrátu hlavního města Prahy a jednotlivých městských částí předznamenává pozitivní budoucnost pro mnohé z našich klientů, kterým může Nadace Bona dopomoci k samostatnému bydlení v městských bytech převzetím záruky za jejich řádné užívání a za klientovu schopnost samostatného zapojení se do fungování ve společnosti. Projekt inkluzivní péče o duševně nemocné Komunitní terénní centrum Projekt Psychosociální sítě byl rozšířen o nový záměr: Pilotní projekt inkluzivní péče o duševně nemocné, jehož cílem je komplexní péče, začleňující dlouhodobou péči o duševně nemocné, zajištěním terénní pomoci v místě trvalého bydliště nebo i podnájmu u klientů s duševním hendikepem, nejen pro absolventy projektu Psychosociální sítě, ale i dalších klientů, kteří si pomoc vyžádají a mohou tak předejít hospitalizaci v léčebném zařízení, s vidinou, že mohou žít v prostředí podle své volby, spokojeně a co nejsamostatněji. Nový objekt Nadace Bona Ke konci roku 2013 se podařilo Nadaci Bona zajistit dostatek finančních prostředků pro koupi nového objektu v Praze 8 Čimicích. Objekt by měl sloužit nejen pro nájemní bydlení klientů Psychosociální sítě Nadace Bona, ale také jako vzdělávací a školící centrum pro pracovní adaptaci klientů Nadace Bona. Záměrem je ve spolupráci s projektem Mezi ploty získat dostatek prostředků, které umožní vybavit toto centrum kvalitním hardware a software vybavením, díky kterému se budou moci klienti snadněji po zaučení s těmito, pro některé z nich často velice moderními prvky života, zařadit do pracovního procesu. Podpora bude kladena především na rozvoj kreativity klientů s výhledem uplatnění v jejich budoucím zaměstnání. Cíle Nadace Bona pro rok 2013 byly splněny koupí 1 objektu se zahradou pro realizaci rozvoje projektu Psychosociální sítě. Uskutečněním podpory vzniku a rozvoje projektu terénní péče o klienty Nadace Bona, který vykazuje značnou úspěšnost a další perspektivu. Pracovními programy a jejich realizací je podporována trvalá snaha pro vytváření vlastních zdrojů pro zvyšování základního jmění, rozšiřování finančních možností pro vyhlašování grantů a vytváření nových projektů pro osoby s dušením onemocněním. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 12

16 Nové projekty v roce 2013 Komunitní terénní centrum V roce 2013 byl Nadací Bona podpořen zkušební provoz Komunitního Terénního Centra (KTC), které je vykonavatelem projektu inkluzivní péče o duševně nemocné. Nadace Bona prostřednictvím DPP se zaměstnanci KTC zajistila podporu terénní služby pro klientelu vlastního projektu Psychosociální sítě. Celkem pracovníků sjednaných DPP: Celkem odpracovaných hodin pro Nadaci Bona: Celkem zaplaceno na mzdách za rok 2013 (podpora ze strany Nadace Bona): 11 DPP 890 hodin , Kč Nadace Bona je podporovatelem a přímým účastníkem pilotního projektu ve změnách stávající psychiatrické péče. V této první fázi funguje KTC při Psychiatrické nemocnici Bohnice a jeho služby jsou určené pro část Prahy 8 (Bohnice, Čimice, Chabry, Ďáblice, Kobylisy, Trója, Libeň) a část Prahy 9 (Prosek, Střížkov, Letňany, Čakovice) Žádoucím výsledkem je poskytování komplexní, kontinuální a účelné péče o vážně psychiatrické nemocné pacienty. Pro dosažení skutečné kvality péče je důležité neposkytovat ji chaoticky, ale optimálně po finanční i nabídkové stránce. Nejefektivnější cestou je přitom vyjít z nynějšího fungujícího systému jeho doplněním, zkvalitněním, zefektivněním atd. MUDr. Martin Hollý, ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice a předseda správní rady Nadace Bona Terénní práce psychiatrických sester Zdravotní sestry navštěvují pacienty v domácím prostředí. Služba je určena především pro lidi s duševní poruchou z okruhu psychóz. Sestry jsou schopné posoudit aktuální stav pacienta, dohlédnout na užívání léků, dle potřeby zajistit aplikaci léků (např. u pacientů, kteří přestali docházet do ambulance pro zhoršení stavu, nebo jsou návštěvy ambulance znemožněny z jiných důvodů). Navázáním vztahu a edukací mohou sestry pomoci motivovat i ty pacienty, kteří mají jinak se spoluprací v léčbě a náhledem na své onemocnění potíže. Sídlo: PN Bohnice, zadní trakt pav.30, Telefon: / , E mail: Krizové centrum V centru je možnost i krátkodobé hospitalizace ve velmi komorním prostředí mimo velká lůžková oddělení PN Bohnice v současné době jde o dvě lůžka, která je možno využít pro stávající pacienty nemocnice k urychlení jejich odchodu domů, anebo jako alternativu k hospitalizaci (pobyt předpokládaný v rozsahu několika dnů). Centrum nabízí i služby stacionáře: je možno do centra zajít k pohovoru, k účasti na klubových aktivitách, pořádaných centrem. Sídlo: PN Bohnice, zadní trakt pav.30, Telefon: / , E mail: Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 13

17 Asertivní mobilní tým Usiluje o včasnou pomoc lidem ohroženým psychotickou krizí v jejich běžném prostředí. Výjezdu týmu většinou předchází telefonický, či osobní kontakt a následná spolupráce s blízkými osobami klienta, nebo i pracovníky ze sociální sféry. Cílem intervence není primárně hospitalizace, ale zvládnutí stavu, snaha o navázání spolupráce v léčbě u lidí s podezřením na rozvoj psychotického onemocnění, nebo u lidí s již diagnostikovaným onemocněním, kde pravděpodobně došlo k jeho relapsu (opakovanému rozvoji). V případě zjevné agrese, či jiného přímého ohrožení doporučujeme volat RZP, případně Policii ČR. Tým je složen z psychiatrických sester, lékaře, psychologa a sociální pracovnice, kteří se mohou účastnit výjezdu podle potřeby. Sídlo: PN Bohnice, zadní trakt pav.30, Telefon: / , E mail: Informační linka sociální pracovnice Poskytuje poradenství v sociální oblasti profesionálům i uživatelům (příspěvky, dávky, důchody, kontakt s úřady, informace o psychosociální rehabilitaci chráněná práce, bydlení, apod.) Sídlo: PN Bohnice, zadní trakt pav.30, Telefon: úterý a čtvrtek hod. E mail: část textu převzata z Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 14

18 Nový objekt Nadace Bona Nadace Bona získala dostatek finančních prostředků k zakoupení objektu v blízkosti svého sídla. Objekt bude po úpravách sloužit k bydlení klientů, jako presentační prostory a jako vzdělávací a školící centrum pro pracovní adaptaci klientů Nadace Bona. K získání finančních prostředků pro vybudování počítačového pracoviště v objektu Nadace Bona, došlo k propojení Nadace Bona a Sdružení pro bezbariérovou kulturu NedomYsleno k partnerství na akci mezi ploty Projekt pracoviště vybaveného počítači s nainstalovanými grafickými programy významně přispívá k nalezení cesty jak pomoci integraci zdravotně postižených, především duševně handicapovaných, do většinové společnosti. Klient Nadace Bona, zejména s onemocněním schizofrenií má často mimořádné schopnosti kreativity, invence a fantazie. Osvojením si počítačové grafiky by tito klienti využili svých schopností, získali novou odbornost a dostali šanci na pracovní uplatnění. Jedná se specializovaný terapeutický program, který byl zvolen Psychiatrickou léčebnou Bohnice v daných podmínkách (možnosti, potřeby) jako optimální. DMS sbírka dárcovskou sms, bude věnována Nadaci Bona na konkrétní cíl, pro vybavení daného počítačového pracoviště. Partnerství s Mezi Ploty pomůže finančně, ale současně zvýší povědomí o vážnosti problému tj. o potřebě vytvářet podmínky pro rozvoj schopností psychicky handicapovaných a umožnění jejich návratu do původního prostředí. Pracoviště bude provozovat Nadace BONA v rámci rozvoje komunitní péče. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 15

19 Vlastní byt Nadace Bona Vratislavská V roce 2012, za přispění dárců zakoupený, byt 3+1, v blízké lokalitě sídla Nadace Bona, ve Vratislavské ulici. Na začátku roku 2013 proběhly v bytě stavební úpravy, aby vyhovoval k bydlení 3 klientů Nadace Bona, s využitím terénní sociální služby nového pilotního projektu. Větší byt pro klientku s dětmi V roce 2013 se podařilo zajistit větší byt, bezbariérově lépe přístupný pro klientku projektu Nadace Bona Psychosociální sítě, která pečuje o své 3 děti. Byt se nachází v ulici Jablonecká, v dobré dostupnosti pro případnou odbornou lékařskou či terapeutickou pomoc. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 16

20 Události a setkání, novinky v roce 2013 Publikace 20 let Nadace Bona Počátkem roku 2013 byla vydána publikace 20 let Nadace Bona. Citace závěru: Tato publikace je ohlédnutím za dvaceti léty fungování Nadace Bona. Pokusili jsme se Vám přiblížit, co znamená dvacet let v životě jedné společnosti, která si za svůj hlavní cíl určila pomáhat lidem, které potkala nemoc. Nemoc, která může potkat každého z nás. Nemoc, která většinou člověka provází už po celý život. My v Nadaci Bona děláme vše proto, abychom našim klientům umožnili důstojný návrat do společnosti, abychom je připravili na opětovné fungování mimo zdi psychiatrických léčeben a smazali stigma, které bylo na lidi s psychiatrickou nemocí uvrženo v minulosti. K tomu, abychom mohli našim klientům pomoci, bylo nutné vynaložit značné úsilí, bylo zapotřebí získat spousty peněz a často obětovat i příjemné chvíle strávené se svou rodinnou. Krásným vedlejším efektem snahy pomoci našim klientům bylo zvelebení prostředí, ve kterém žijeme. Lokality Pod Čimickým hájem a U Draháně, které jsou ve správě Nadace Bona, jsou dnes vyhledávány pro svůj klidný ráz a staly se příjemnými místy k životu v Praze. Dovolte nám, abychom Vám poděkovali za Vaši podporu. Každá pomoc, ať už finanční, darem pro klienty, vybavením, zajištěním služeb, ale i podpora slovem a uznáním, je pro nás motorem pokračovat v naší práci i nadále. My v Nadaci Bona stále chceme v této práci pokračovat v práci jejímž hlavním cílem je pomáhat. Nadace Bona na Facebooku Od února roku 2012 má Nadace Bona svůj profil na sociální síti Facebook. Také prostřednictvím tohoto média je možné sledovat novinky ze života nadace a z psychiatrické oblasti. Na tomto profilu bude možné sledovat vývoj v oblasti reformy psychiatrie a všech projektů, jejichž partnerem je právě Nadace Bona. Dále jsou zde publikovány zajímavosti spjaté s Bohnickou psychiatrickou nemocnicí a její historií. Postupně naplňujeme projekt, kdy náš klient přináší široké veřejnosti Příběhy Nadace Bona tedy lidí, kterým kdy v životě vstoupila Nadace Bona do života Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 17

21 Nadace Bona se stala partnerem webového portálu který se zapojuje do transformace psychiatrie poutavou formou. Popisuje nejen psychiatrické nemoci, ale také konkrétní příběhy lidí, kteří se s nemocí setkali, jejich rodin a lékařů. Metropolitní universita Praha Nadace Bona se po společném setkání se zástupci MUP, v květnu 2013 zapojila do projektu Metropolitní university Praha. Od března 2013 do prosince 2014 realizuje Metropolitní univerzita Praha ve spolupráci s Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením projekt Pracovní trénink pro zdravotně postižené financovaný Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA), v němž 40 osob se zdravotním postižením (OZP) získává možnost minimálně pětiměsíční stáže ve firmách, které mají zájem vyzkoušet si spolupráci s OZP. Součástí projektu jsou i další aktivity jako bilanční diagnostika nebo neprofesní vzdělávání. Ke konci roku 2013 se do projektových aktivit zapojilo 70 osob se zdravotním postižením, studentů a čerstvých absolventů MUP, ale i dalších pražských veřejných a soukromých vysokých škol. Projektu se účastní také klienti Nadace Bona. Dobro a užitek lze také prezentovat Bohnická nadace naděje 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nadace Bona

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nadace Bona VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace Bona 2015 Nadace Bona Pod Čimickým hájem 177/1 181 00 Praha 8, Bohnice tel./fax: 233544069 IČ: 45251177, DIČ: CZ45251177 E mail: nadacebona@nadacebona.cz www.nadacebona.cz Korunové

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta 2016-2020 Poskytovatel název poskytovatele Zámek Nová Horka, příspěvková organizace statutární zástupce Mgr. Lukáš Spurný právní forma Příspěvková organizace

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Sociálně rehabilitační centrum www.zahrada2000.cz Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí, právní

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování (zahájení provozu v březnu 2011) za tým DS vypracovaly PhDr. Lenka Havlíčková a Mgr. Eliška Hrbková Charakteristika

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Udržitelné financování komunitní péče MUDR. SIMONA PAPEŽOVÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

Udržitelné financování komunitní péče MUDR. SIMONA PAPEŽOVÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP Udržitelné financování komunitní péče MUDR. SIMONA PAPEŽOVÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP 9.11.2017 Úhrady zdravotní péče! Číselník VZP! Seznam zdravotních výkonů (Vyhláška č. 421/2016 Sb.)! Úhradová

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Smlouva o poskytnutí služby rané péče v rámci projektu č.. /ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby rané péče v rámci projektu č.. /ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby rané péče v rámci projektu č.. /ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Výroční zpráva 2009 SYMPATHEA, o. p. s. Bulharská 26 101 00 Praha 10 - Vršovice tel.: +420 776 061 541 www.sympathea.cz e-mail: sympathea@sympathea.cz

Více

rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN

rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN Tato směrnice stanoví pravidla pro přidělení služebního bytu nebo ubytovacího místa na ubytovně

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Petr Vyhnánek Praha, 4. 2. 2015 Struktura příspěvku o Metropolitní univerzitě Praha Škola bez bariér

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1. Poskytovatel sociální služby CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice, se sídlem Odlochovice 1, 257 03 Jankov Identifikátor

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s.

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svatý Floriána Dobrovolní hasiči roku, o. s. OBSAH: OBSAH... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o sdružení... 4 3. Statutární orgán... 4 4. Poslání občanského sdružení... 5 5.

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli Rehabilitace v psychiatrii MUDr. Helena Reguli Pojem rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní

Více

Omluveni: p. Jaroslav Matýs, J. Rektor, Radek Prouza, Lenka Havlasová.

Omluveni: p. Jaroslav Matýs, J. Rektor, Radek Prouza, Lenka Havlasová. Oddělení poradců a strategií Zápis z II. jednání pracovní skupiny Udržitelné financování psychiatrické péče 13. 11. 2014 11.00-12.30 Přítomní členové pracovní skupiny: p. Martin Anders PS ČLS JEP, budoucí

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

Monitoring a účast při implementaci Transformace (klientů zákazníků) Jan Jaroš Výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS

Monitoring a účast při implementaci Transformace (klientů zákazníků) Jan Jaroš Výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS Monitoring a účast při implementaci Transformace (klientů zákazníků) Jan Jaroš Výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS OBJEVUJEME NOVÝ SVĚT PSYCHIATRIE A PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ PRO UŽIVATELE PSYCHIATRICKÉ

Více

Zřizovací listinu Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 (v úpiném znění) s účinností k 1. lednu 2002.

Zřizovací listinu Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 (v úpiném znění) s účinností k 1. lednu 2002. Zastupitelstvo Městské části Praha 8 ve smyslu zejména ustanovení 5 18 odst. 1 písm. c) a 89 odst. 1 písm. k) zákona Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanoveni.

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb. O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP

Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb. O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP Bio-psycho-sociální koncept duševních poruch BIO PSYCHO SOCIÁLNÍ Lékař, psychiatr

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP (Mgr. Šárka Táborská 1. pololetí 2016) Informace z jednání RMČ Praha 1 1. schůze RMČ

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny (ženského) bezdomovectví. MUDr. Martin Hollý, MBA

Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny (ženského) bezdomovectví. MUDr. Martin Hollý, MBA Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny (ženského) bezdomovectví MUDr. Martin Hollý, MBA 19.5.2015 Sociální situace Tělesné zdraví Duševní zdraví Prevalence duševních poruch u bezdomovců

Více

Sociální firma Jůnův statek jako jedna z možností uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce. Jiří Novák - vedoucí sociální firmy Jůnův statek

Sociální firma Jůnův statek jako jedna z možností uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce. Jiří Novák - vedoucí sociální firmy Jůnův statek Sociální firma Jůnův statek jako jedna z možností uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce Jiří Novák - vedoucí sociální firmy Jůnův statek Fokus Praha o.s. - kdo jsme? Jsme nestátní nezisková

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ.02285266 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Obsah 1 Základní informace:... 4 2 Cíle společnosti... 5 2.1 Cílové skupiny, na které společnost orientuje

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut důstojného stárnutí, Diakonie ČCE Možnosti zlepšení podpory pečujících o Zpracovat

Více

Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2012

Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2012 Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2012 Sebevražda je jako zákeřná nemoc, nikdy nevíte, kdy zaútočí a co je spouštěcí mechanismus, např. ztráta blízké osoby, rodinné, zdravotní nebo právní problémy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Základní dokument: Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008 2011 (dále jen Plán) I. Cíle a opatření pracovní skupiny

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan Centra pro duševní zdraví Mgr. Pavel Říčan Cílová skupina V rámci uspořádání péče je třeba rámcově ohraničit skupinu osob se závažným duševním onemocněním Diagnosticky se jedná o osoby s psychózami, afektivními

Více

ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2010

ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2010 ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2010 Vyškov, březen 2011 Komunitní plán sociálních služeb ve Vyškově byl schválen usnesením č. VI.ZM/1027-07 na VI. zasedání

Více

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany MĚSTO VODŇANY PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany Rada města Vodňany (dále jen Rada) pro zajištění výkonu vlastnického práva a práva pronajímatele bytů v souladu se

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Strategie transformace psychiatrické péče v čem je inovativní? Martin Hollý předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP Parlament ČR, 7.10.

Strategie transformace psychiatrické péče v čem je inovativní? Martin Hollý předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP Parlament ČR, 7.10. Strategie transformace psychiatrické péče v čem je inovativní? Martin Hollý předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP Parlament ČR, 7.10.2014 Agenda Popis stávajícího systému Popis inovace Rizika a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2010 Palackého náměstí 106/I 37901 Třeboň Email: info@lekarskasluzba-trebon.cz www.lekarskasluzba-trebon.cz OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI II.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006 VÍTEJ o.p.s. Jižní 456 273 45 Hřebeč VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006 Obsah: Úvodní slovo Lidé ve Vítej o.p.s. v roce 2006 Vítej o.p.s. v roce 2006 Sponzoři a donátoři Finanční zpráva Výrok auditora Kontakt

Více

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s.

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. STANOVY SPOLKU Čl. I Název a sídlo Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním

Více

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce O.Pěč, B.Wenigová, J.Stuchlík Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Projekt je financován z prostředků Evropského

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více