Věra Rubáková. Věra Rubáková. Zaúčtování příkladů je graficky znázorněno pomocí téček. Čtenáři oceňují kapitoly o leasingu,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věra Rubáková. Věra Rubáková. Zaúčtování příkladů je graficky znázorněno pomocí téček. Čtenáři oceňují kapitoly o leasingu,"

Transkript

1 20 Účetnictví a daně Daňové zákony 2011 úplná znění platná k Hana Marková Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů v platném znění k , včetně novely zákona o DPH, s odloženou účinností k Zákon o daních z příjmů, o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, o dani z nemovitostí, o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, o dani silniční, o DPH a o spotřebních daních (včetně ekologických či energetických daní) Zařazen je i nový zákon daňový řád ve znění s technickou novelou. Předností souboru je vyznačení novelizovaného textu odlišným písmem. Novely jsou uvozeny komentářem, který upozorňuje na změny cm, 264 stran, 98 Kč, 4,21, ISBN NEJPRODÁVANĚJŠÍ DAŇOVÁ PUBLIKACE V ČR! Účetní a daňové odpisy 2011 Petr Valouch Na příkladech jsou provedeny výpočty a účtování účetních odpisů a výpočty, evidence a daňové dopady odpisů daňových, včetně vymezení toho, který majetek odpisovat nelze. Předností knihy jsou tabulky, vzorce a příklady cm, 144 stran, 199 Kč, 8,56, ISBN Účetnictví pro úplné začátečníky 2011 Věra Rubáková Vysvětleny jsou základní účetní operace, principy a pojmy používané v podvojném účetnictví, a to velmi srozumitelným a jednoduchým způsobem. Zaúčtování jednotlivých účetních případů je grafi cky znázorněno pomocí téček. 192 stran, 199 Kč, 8,56, ISBN Převod daňové evidence na vedení účetnictví 6. aktualizované vydání Publikace podává komplexní návod na převod. Autor vysvětluje, kdy je převod povinný, uvádí účetní i daňové předpisy, vyjmenovává jednotlivé kroky a poradí, jak minimalizovat daňový dopad. Upozorněno je i na nejčastější omyly a chyby cm, 128 stran, 149 Kč, 7,20, ISBN Účetnictví podle IFRS 2011 v příkladech Josef Jílek, Jitka Svobodová Praktická publikace o účetnictví podle mezinárodních standardů výkaznictví se věnuje hlavním otázkám účtování, vykazování a interpretace SIC a IFRIC.Tato publikace by na vašem stole neměla chybět. 432 stran, 599 Kč, 25,76, ISBN Podvojné účetnictví v příkladech 2011 Beata Blechová, Jana Janoušková Osvědčená publikace, která vychází z novel účetních a daňových předpisů platných od Obsahuje řadu dílčích úkolů a příkladů a závěrečný souhrnný souvislý příklad. Jde o vynikající učebnici a cvičebnici pro začínající účetní a studenty SŠ i VŠ s ekonomickým zaměřením. 200 stran, 199 Kč, 8,56, ISBN Podvojné účetnictví 2011 TPA Horwath Notia Audit Zaúčtování příkladů je graficky znázorněno pomocí téček. Čtenáři oceňují kapitoly o leasingu, pohledávkách, účetní závěrce, cash flow apod. Publikace je určena zejména začátečníkům v oblasti účetnictví podnikatelských subjektů a studentům. 224 stran, ISBN Praktické účetní případy 2011 příklady účtování na všech účtech Věra Rubáková Účetní případy jsou seřazeny dle účtových tříd a znázorněny v obchodních společnostech. Zaúčtování účetních případů je vysvětleno v podobě přehledných tabulek i téček. 168 stran, 299 Kč, 12,86, ISBN Manažerské účetnictví Mojmír Hradecký, Jiří Lanča, Ladislav Šiška Autoři komplexně popisují manažerské účetnictví jako systém sestávající ze tří subsystémů nákladového účetnictví, rozpočetnictví a kalkulací. Rozvedeny jsou i vazby na systém řízení výroby a na informační systémy. Praktici ocení komplexní příklad. 264 stran, 349 Kč, ISBN DPH 2011 výklad s příklady Svatopluk Galočík, Oto Paikert 20 jaro / léto 2011 V sedmém, aktualizovaném vydání naleznete komentář ke všem paragrafům zákona, včet- ně jednotlivých odstavců, po zásadní novele k , např. změna data uskutečnění plnění u přijatých služeb, nová úprava uplatnění nároku na odpočet daně, ručení příjemce za nezaplacenou daň, změny při opravě základu a výše daně. Výklad doplňuje cca 300 příkladů z praxe. Součástí publikace jsou i komentované přílohy (sazby zboží, služeb). Autoři skloubili svou legislativní praxi se zkušenostmi z podnikatelské oblasti, a proto publikace poslouží všem, kdo se s daní z přidané hodnoty setkávají. 288 stran, 299 Kč, 12,86, ISBN DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz služby 5. aktualizované vydání Svatopluk Galočík, František Louša Publikace reaguje na zásadní změny od Na praktických příkladech vysvětluje složitou problematiku přepravy uskutečňované při různých směrech přepravovaného zboží dopravci tuzemskými i z jiných členských států EU a zahraničními dopravci cm, 160 stran, 259 Kč, 11,14, ISBN DPH 2011 zákon s přehledy V osmém vydání praktické, osvědčené publikace autor na cca 140 přehledných schématech názorně zobrazuje zákon o DPH. Úplné znění platné k je doplněno schematickým znázorněním nejběžnějších paragrafů zákona. V příloze jsou uvedeny formuláře seznamu základních sazeb v EU. 232 stran, ISBN Účetnictví pro manažery Jaroslav Sedláček 228 stran, 229 Kč, 11,19, ISBN INTRASTAT a DPH v příkladech 2. aktualizované vydání S. Galočík, J. Jelínek 112 stran, 199 Kč, 9,89, ISBN Zásoby komplexní průvodce účtováním a oceňováním 3. aktualizované vydání František Louša 172 stran, 259 Kč, 12,88, ISBN Inventarizace v praxi otázky a odpovědi Vladimír Schiffer cm, 292 stran, 269 Kč, 149 Kč, 7,20, ISBN BAREVNÉ PUBLIKACE

2 Účetnictví a daně Zdanění příjmů v roce 2011 Komplexní průvodce Tomáš Jaroš Publikace je určena podnikatelům, účetním, daňovým poradcům, pracovníkům finančních orgánů, studentům a dalším zájemcům o problematiku, kteří v rámci své profese nebo studia potřebují zvládnout daně z příjmů komplexně. 17x24 cm, 256 stran, 278 Kč,11,95, ISBN Daně z příjmů 2011 přehledy, daňové a účetní tabulky Názorně jsou vysvětleny nejpoužívanější paragrafy zákona po významné novele. Srozumitelnými, stručnými schématy a praktickými daňovými a účetními tabulkami se dotýká dalších souvisejících oblastí nezbytných pro podnikání. 200 stran, 278 Kč, 11,95, ISBN Vnitropodnikové směrnice v účetnictví + CD ROM 5. aktualizované vydání František Louša Součástí knihy je elektronická příloha na CD-ROMu se souborem praktických vzorů směrnic (např. odpovědnostního řádu, odpisového řádu), která vám usnadní jejich zpracování v jakémkoliv textovém formátu cm, 120 stran, 369 Kč, 15,87, ISBN Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle Na cca 150 názorných schématech jsou zobrazeny činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Autor vychází z praxe a podává praktický návod na odsouhlasení hlavní knihy, pozornost věnuje i auditu a návaznosti na daně. 192 stran, 239 Kč, 10,28, ISBN Mzdové účetnictví 2011 praktický průvodce Václav Vybíhal a kolektiv Publikace je výrazně aktualizována k v souladu s novelami předpisů (nemocenské pojištění, zákoník práce apod.) a výpočtu mezd ze superhrubé mzdy. Odpovídá na základní otázky, se kterými se mzdová účetní každodenně potýká. Předností je široký rozsah poskytnutých informací i přehledné a praktické zpracování s použitím příkladů, tabulek, formulářů a přehledů. kroužková vazba, 448 stran, 429 Kč, 18,45, ISBN Kapitálové společnosti daně, účetnictví, právo Dalimila Mirčevská Problematika je vysvětlena komplexně: z úhlu daňového, účetního i právního. Výklad vychází z aktuální úpravy zákona o přeměnách obchodních společností a družstev a je doplněn příklady. 208 stran, 349 Kč, 17,19, ISBN Zákon o účetnictví v praxi 5. aktualizované vydání František Louša Úplné znění zákona k je doplněno obsáhlým výkladem k jednotlivým paragrafům a ustanovením zákona. Autor se snaží upozornit na možné problémy, které mohou v praxi vznikat. 144 stran, 169 Kč, 7,27, ISBN Jak se vyhnout chybám v účetnictví 4743 rady, řešení, praktické příklady Praktická publikace na 102 názorných přehledech podává návod a rady, jak předejít chybám v účetnictví. Autor vychází z dlouholeté praxe daňového poradce, ze zkušeností při provádění kontrol účetnictví i z dotazů na školení. Podává přehled všech druhů kontrol v účetnictví. Uvádí popis účetní inventury a vysvětluje zároveň, proč je základem každého účetnictví. Publikace je určena pro širokou účetní veřejnost. 128 stran, 159 Kč, 6,84, ISBN Účetní operace kapitálových společností daňové a právní souvislosti, 2. aktualizované vydání Viola Šebestíková Zahrnuje změny v obchodním zákoníku a zákoně o daních z příjmů. Účetní případy a operace jsou popsány z obou pohledů (vkladatel-příjemce vkladu, prodávající-kupující, pronajímatel-nájemce). 296 stran, 329 Kč, 16,20, ISBN Účetnictví 1 Základní kurz Jana Hinke, Dana Bárková V knížce najdete ke každému tématu základní vysvětlení a řadu příkladů a úkolů aplikujících problém v praxi, plus správná řešení a komentáře. Ocení zejména studenti a začátečníci. 144 stran, 179 Kč, 7,70, ISBN Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu 2010 Miroslav Máče Na příkladech vysvětluje novou rozpočtovou skladbu, specifika daně z příjmů i zákona o DPH, bilanci i finanční analýzu. Slouží nejen účetním ve veřejném sektoru, programátorům účetních systémů, ale i studentům a vedoucím pracovníkům ve veřejném sektoru. 336 stran, 349 Kč, 14,99, ISBN Účetní standardy pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu 2011 aplikace v příkladech Miroslav Máče Obsahuje výklad nových standardů a postupů účtování, cash fl ow územních samosprávných celků, příspěvkových organizací i organizačních složek státu. Zahrnuje i účetní souvztažnosti a názorné příklady účtování. asi 352 stran, cca 369 Kč, 15,87, ISBN Odložená daň z příjmů dle českých i mezinárodních účetních standardů Jana Janoušková 88 stran, 159 Kč, 7,90, ISBN Leasing v praxi praktický průvodce 4. aktualizované vydání Petr Valouch 128 stran, 189 Kč, 9,26, ISBN Účetnictví 2 Pokročilé aplikace Jana Hinke, Dana Bárková Praktická publikace objasňuje problematiku účetnictví podnikatelů na mnoha příkladech. Osvojíte si účtování o finančním majetku, pohledávkách, závazcích, zásobách, výpočet daně z příjmů atd. 232 stran, ISBN Daňová evidence podnikatelů 2011 Jaroslav Sedláček Publikace reaguje na novely předpisů k Přináší základní poznatky o tom, jaké povinnosti jsou s touto evidencí spojeny. Vysvětluje podstatu a funkci daňové evidence, požadavky na její vedení, složky majetku a dluhů podnikatele. Závěrem autor předkládá komplexní příklad vedení daňové evidence včetně přípravy a vzorové vyplnění nového daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období Předností publikace je stručný a názorný výklad, proto ji oceňují nejen podnikatelé, účetní, odborní ekonomičtí pracovníci, ale i studenti ekonomických škol cm, 128 stran, 149 Kč, 6,41, ISBN VÁŠ DAŇOVÝ PORADCE! Rejstříky ke stažení na jaro / léto

3 22 Investování Investice Inteligentní investor Benjamin Graham, s dodatky Jasona Zweiga V knize nejvýznamnějšího investičního poradce 20. století (Warren E. Buffett ji označil za zdaleka nejlepší knihu o investování, která kdy byla napsána ) se dozvíte, jak se jako investor, makléř nebo investiční poradce vyhnete závažným chybám a jaké dlouhodobě úspěšné strategie při investování máte uplatnit. Nadčasově platné přístupy Grahamovy investiční filozofi e jsou podány formou vhodnou i pro laiky a jsou doplněny o komentář uznávaného finančního analytika časopisu Money Jasona Zweiga, který aplikuje Grahamovy moudré rady, analytické přístupy a výstražné příběhy na dnešní tržní podmínky. pevná vazba, 504 stran, 699 Kč, 34,19, ISBN PRODÁNO VÍCE NEŽ 1 MILION VÝTISKŮ! 4324 Investice = jediná edice na knižním trhu 4443 renomovaní odborníci předávají své zkušenosti pro začátečníky i pokročilé nedocenitelné rady, jak se vyvarovat chyb srozumitelný výklad s názornými příklady české investiční prostředí překlady mezinárodních bestsellerů Investování pro začátečníky 2. přepracované vydání Petr Syrový Srozumitelnou formou, na praktických příkladech přináší začínajícím investorům fakta, která by měli znát dříve, než začnou investovat. Každý začátečník by se měl s touto knihou seznámit cm, 112 stran, 159 Kč, 6,84, ISBN Žhavé komodity Jim Rogers Vysvětlena je pozice komodit ve fi nančním světě i způsoby, jakými lze do komodit investovat. Podrobná pozornost je věnována i Číně. Kniha je psána srozumitelně, autor vychází z praxe cm, 240 stran, 299 Kč, 14,90, ISBN Investiční horečka iracionální nadšení na kapitálových trzích Robert J. Shiller Kniha (v originálu Irrational Exuberance) je vyústěním celoživotní práce profesora ekonomie na Yaleově univerzitě Roberta Shillera v oblasti nazývané behavioral finance. Předpověděl v ní vývoj světového hospodářství vznik recese. Uvádí kombinaci faktorů, které vyhnaly cenu akcií tak vysoko, varuje investory před nerozumnou rozjařeností v USA i na ostatních trzích, která předcházela krizi, a nabádá je, aby uvažovali o diverzifikaci. Kapitolu věnuje i vrtkavosti trhu s nemovitostmi. Kniha je napsána velmi čtivým stylem, je určena pro širokou veřejnost. pevná vazba, 296 stran, 499 Kč, 21,46, ISBN Osobní finance řízení financí pro každého Petr Syrový, Tomáš Tyl Autoři vám usnadní orientaci v široké nabídce produktů. Kniha vám bude sloužit jako všestranný průvodce osobních a rodinných fi nancí cm, asi 272 stran, cca 298 Kč, 12,81, ISBN Průvodce spekulanta Victor Niederhoffer Pojednává o neuvěřitelném úspěchu na fi nančních trzích, který z autora udělal žijící legendu. Je zdrojem unikátních informací o životě a myšlení jednoho z nejúspěšnějších traderů. pevná vazba, 388 stran, 699 Kč, 34,19, ISBN Naučte se investovat 2. rozšířené vydání Daniel Gladiš 22 jaro / léto 2011 Chcete-li být finančně nezávislí, pak se naučte investovat. Autor vás naučí rozlišovat mezi investicemi a spekulacemi, správně chápat riziko, odhadovat vnitřní hodnotu akcie, rozlišovat mezi investičními strategiemi. Na konkrétních příkladech se naučíte zvládnout investiční proces i psychologii investování, vyhýbat se strachu a chamtivosti, brát v úvahu daně a infl aci. Investování není ani věda, ani umění, je vysvětleno zasvěceným, ale srozumitelným a běžnému čtenáři přístupným způsobem jako zvládnutelné řemeslo, které se může naučit úspěšně aplikovat každý. Druhé vydání je rozšířeno o kapitolu, která přibližuje nové trendy v investování cm, 176 stran, 198 Kč, 9,89, ISBN INVESTIČNÍ BESTSELLER! Spořit nebo investovat? Josef Janda Mám spořit, nebo raději investovat či se pojistit? Na tyto otázky vám odpovíme. Publikace podává všem čtenářům základní přehled o finančních produktech, a to velmi srozumitelným způsobem cm, asi 176 stran, cca 199 Kč, 8,56, ISBN FOREX jak zbohatnout a nekrást obchodování na měnových trzích Forex Zone Tým profesionálních traderů vám jasně a srozumitelně osvětluje problematiku obchodování měnových párů Forexu. Využívájí vlastních znalostí a praktických zkušeností. asi 288 stran, cca 389 Kč, 16,73, ISBN Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích David Štýbr Čtenářům je podán základní přehled o fi nančním trhu a všech jeho částech, a to srozumitelným, laickým způsobem. Autor na základě vlastních zkušeností přináší návod, jak začít investovat a obchodovat, na co si dát pozor, jak dosáhnout cílů s co nejnižšími ztrátami cm, asi 160 stran, cca 199 Kč, 8,56, ISBN Obchodování na komoditních trzích průvodce spekulanta, 2. rozšířené vydání Tomáš Nesnídal, Petr Podhajský Přináší řadu rad a tipů v oblasti technické analýzy a psychologie obchodování. Dozvíte se, jak obchodovat s trendem, co jsou pivoty nebo čeho se vyvarovat. Součástí je i přiblížení profesionálních nástrojů Commitment of Traders (COT) a position sizing cm, 200 stran, 349 Kč, 17,19, ISBN BAREVNÉ PUBLIKACE

4 Investování Finanční trhy a instituce Mezinárodní kapitálové trhy zdroj financování Romana Nývltová, Mária Režňáková Kniha popisuje možnosti, jak mohou české podniky na mezinárodních kapitálových trzích získat vlastní i cizí kapitál. Autorky nabízejí výklad procesu financování cennými papíry. Kniha tak poslouží českým podnikům jako metodická příručka. pevná vazba, 224 stran, 439 Kč, ISBN Finanční a komoditní deriváty v praxi 2. upravené vydání Josef Jílek Popisuje podkladové nástroje a pozice nejvíce rozšířených derivátů (úrokové, měnové, akciové a komoditní forwardy, futures, swapy a opce). Věnuje se i úvěrovým derivátům a procesu sekuritizace. pevná vazba, 632 stran, 749 Kč, 32,21, ISBN Akciové trhy a investování Josef Jílek pevná vazba, 656 stran, 749 Kč, 36,78, ISBN Finanční trhy a investování Josef Jílek pevná vazba, 648 stran, 749 Kč, 36,78, ISBN Finanční a pojistné vzorce Tomáš Cipra Seznámíte se s cca vzorci nutnými pro finanční a pojistné výpočty. Matematická úroveň vzorců a metod se pohybuje od velmi jednoduchých, zvládnutelných pomocí základů středoškolské matematiky, až po oblast vyšší matematiky. pevná vazba, 376 stran, 645 Kč, 31,50, ISBN X 4351 Základy financí Jan Černohorský Petr Teplý Kniha vás uvede do základních problematických okruhů a chápání souvislostí v rámci jednotlivých oblastí financí i jako celku a vytváří tak podklady pro další hlubší studium oblastí financí. cca 224 stran, asi 299 Kč, 12,86, ISBN Chcete se orientovat ve složitém fi nančním světě? Knihy shrnují stávající vývoj fi nančních trhů ve světě i v České republice. Autor upozorňuje na slabiny moderního fi nančního trhu, uvádí neotřelé, překvapivé pohledy na svět fi nancí. Předností knih je praktický pohled. Poslouží jako dobré vodítko pro orientaci a poskytují užitečné informace pro fi nanční a investiční rozhodování jednotlivců i společností. KOMPLEXNÍ JEDINEČNÉ DÍLO! 3550 Makroekonomie Václav Jurečka a kolektiv Kniha čtivě a na světové úrovni seznamuje se základními poznatky makroekonomické teorie. Autoři modifikují některé tradiční pohledy s ohledem na nové děje ve světovém hospodářství. 336 stran, 369 Kč, 15,87, ISBN Vůdcovství aneb co vás na Harvardu nenaučí Slavomír Steigauf Porovnáte si vlastní zkušenosti s historickými příklady úspěšných vůdců. Dozvíte se jaké vlastnosti a znalosti mají úspěšní vůdci. Kniha je průvodcem v běžných, ale i v mezních situacích. asi 288 stran, cca 359 Kč, 15,44, ISBN Investiční strategie pro třetí tisíciletí 6. přepracované vydání Pavel Kohout Investiční bestseller odráží zásadní změny vývoje na světových trzích a v globální ekonomice. Přináší praktické informace o investičním managementu, moderní teorii portfolia, chování akcií, dluhopisů, komodit a nemovitostí. Kniha je určena laikům i profesionálům fi nančním a pojišťovacím poradcům, pracovníkům bank a investičních společností. 296 stran, 359 Kč, 15,44, ISBN Curyšské axiomy investiční tajemství švýcarských bankéřů Max Gunther Autor shrnuje pravidla curyšských axiomů a nabízí je laické veřejnosti. Ve dvanácti zajímavě popsaných axiomech poznáte pravidla, kterými se řídí švýcarští bankéři a investoři. 144 stran, 360 Kč, 17,49, ISBN Dokumentární akreditiv v praxi 4. zcela přepracované vydání Pavel Andrle Komplexně zpracovaná praktická příručka. Dokumentární akreditiv je porovnán s jinými platebními metodami, podrobně položku po položce je popsána akreditivní listina a zdůvodněna nutnost kontroly potřebných dokumentů cm, 152 stran, 269 Kč, 13,18, ISBN Rejstříky ke stažení na Česko anglický slovník pojišťovnictví Kolektiv autorů z ČAP Anglicko český slovník pojišťovnictví Kolektiv autorů z ČAP Slovník obsahuje více než hesel z oblasti pojištění a zajištění a zastoupeny jsou rovněž termíny vztahující se k ekonomické činnosti pojišťoven, z oblasti pojistného práva i výrazy týkající se pojišťovnictví v Evropské unii cm, pevná vazba, 448 stran, 4999 Kč, ISBN Kromě odborných termínů z oblasti pojištění a zajištění jsou zastoupeny rovněž termíny vztahující se k ekonomické činnosti pojišťoven, z oblasti pojistného práva i výrazy týkající se pojišťovnictví v Evropské unii cm, pevná vazba, 516 stran, 499 Kč, 24,50, ISBN Finance po krizi důsledky hospodářské recese a co bude dál 2. rozšířené vydání Pavel Kohout Finanční krize a následná recese jsou události, které pohnuly světem. Ačkoli nejsou u konce, lze již analyzovat vývoj, který k nim vedl. Kniha se v první části zabývá kořeny finanční krize, ve druhé části ji analyzuje z teoretického hlediska a z hlediska hospodářské politiky. V poslední části se zabývá dopady krize na chování investic a investorů. Autor shrnuje, co z krize vyplývá pro investiční chování, které teorie a modely se osvědčily a které nikoli. Publikace je psána srozumitelně a čtivě, nevyžaduje po čtenáři speciální znalosti. Je neocenitelným aktuálním pramenem faktických informací nejen pro studenty a učitele, ale i pro širokou veřejnost. 272 stran, 259 Kč, 11,14, ISBN SOUHRNNÉ ANALÝZY A VÝHLEDY 4444 jaro / léto

5 24 Finance Finanční řízení Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi 3. rozšířené vydání Petra Růčková Autorka názorně vysvětluje, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow), jaké metody použít. Důraz je kladen na analýzu poměrovými ukazateli. V publikaci je uveden praktický komplexní příklad s návodem, jak s daty pracovat. Publikace je určena pro širokou podnikatelskou veřejnost malé i velké firmy potřebují v současném konkurenčním prostředí znát svou skutečnou finanční situaci. 144 stran, 269 Kč, 11,57, ISBN Knihy jsou určeny především pro odborníky ve světě fi nancí: ekonomy, fi nanční ředitele, podnikatele, manažery, pracovníky bank, investičních a fi nančních společností, investiční a fi nanční poradce i samotné investory. Z našich publikací čerpají cenné informace i studenti VŠ a MBA. Autoři vycházejí z poměrů české ekonomiky a jejich cílem je přispět ke zlepšení informovanosti Financování měst, obcí a regionů teorie a praxe 2. aktualizované a rozšířené vydání Romana Provazníková Nové vydání reaguje na společenské, ekonomické, politické a legislativní změny ve financování územních samospráv. Řeší otázky rozpočtového určení daní, zadluženosti územních samospráv apod. 304 stran, 389 Kč, 19,19, ISBN Metody komplexního hodnocení podniku Marek Vochozka Autor analyzuje metody hodnocení podniku. Souhrnné informace načerpají manažeři, podnikatelé, ale i studenti. Najdete zde nejen popis metod, ale i informace o jejich konstrukci a vzniku. pevná vazba, asi 336 stran, cca 449 Kč, 19,31, ISBN Klastry a jejich vliv na výkonnost firem Drahomíra Pavelková a kolektiv autorů Komplexně zpracované praktické zkušenosti. Obsahuje výsledky terénních šetření best practices i doporučení pro vyhledávání firem do klastrů a rozvoje existujících klastrů. pevná vazba, 272 stran, 399 Kč, 19,48, ISBN Finanční analýza investičních projektů praktické příklady a použití Miroslav Máče Ojedinělá příručka pro výpočet kritérií pro hodnocení investičních projektů. Pojednává o způsobu hodnocení investičních projektů, jehož součástí je i plánování peněžních toků z investic, které je řešeno i z pohledu veřejných investic cm, 80 stran, 149 Kč, 7,20, ISBN Plánování a kontrola klíč k úspěchu Hana Žůrková Publikace odpovídá na otázky, jak vybudovat efektivní systém plánování, reportingu a kontroly, efektivně řídit podnikové aktivity, hodnotit ekonomické výsledky, správně provádět proces rozpočtování a dosáhnout tak zisku. 136 stran, 149 Kč, 6,41, ISBN Reporting 3. rozšířené a aktualizované vydání Libuše Šoljaková, Jana Fibírová Kniha je praktickým průvodcem tvorbou a využitím účetních informací, které odpovídají požadavkům správy a řízení společností (corporate governance). Na praktických příkladech upozorňuje na nejdůležitější zásady a časté chyby při využití účetních informací. Obsahuje konkrétní instruktážní postupy a návody, jak zlepšit informovanost mezi vlastníky, manažery, zaměstnanci a dalšími zainteresovanými stranami. 224 stran, 299 Kč, 12,86, ISBN Finanční analýza obchodních a státních organizací praktické příklady a použití Miroslav Máče Publikace předpokládá, že smyslem existence firmy je tvorba bohatství. Vychází z jediného kritéria hodnocení bohatství čisté současné hodnoty, jehož aplikace v knize nevyžaduje žádnou úpravu dat účetních výkazů cm, 156 stran, 189 Kč, 99 Kč, 4,26, ISBN Efektivní financování rozvoje podnikání Mária Režňáková Autorčin souhrnný přehled přispěje vysvětlením možností finančních služeb a metodickým návodem k lepší orientaci v nabízených možnostech. Věnuje se i zhodnocování finančních prostředků (investováním v bankách, resp. na kapitálovém trhu). asi 168 stran, cca 198 Kč, 8,51, ISBN Osobní a rodinné finance Finanční matematika pro každého 7. aktualizované vydání Jarmila Radová, Petr Dvořák, Jiří Málek Sedmé, aktualizované vydání osvědčené publikace srozumitelným způsobem vysvětluje základní matematické postupy využívané v bankovní a finanční praxi. Jde o spolehlivého průvodce při prvních krocích do tajů finančních výpočtů, aniž by čtenář musel mít rozsáhlé matematické či ekonomické znalosti. Výklad je demonstrován na řadě konkrétních příkladů cm, 296 stran, 259 Kč, 11,14, ISBN OBLÍBENÁ UČEBNICE! Financování vlastního bydlení 5. zcela přepracované vydání Petr Syrový Praktická publikace ukazuje financování bydlení z hlediska osobních financí a propojuje oblast úvěrů s pojišťováním a investováním. Na četných příkladech podává přehled o možnostech koupě nebo výstavby nemovitosti cm, 144 stran, 229 Kč, 11,19, ISBN Jak prodat nemovitost v době krize Štěpán Klein, Petra Kesslerová Máte nemovitost, kterou byste rádi prodali? Pak je tato publikace určena právě pro vás. Poslouží široké veřejnosti, kupujícím i prodávajícím na trhu realit i začínajícím realitním makléřům cm, 112 stran, 189 Kč, 9,26, ISBN jaro / léto 2011 Finanční matematika pro každého + CD ROM příklady Jarmila Radová a kolektiv Každý si někdy potřebujeme spočítat např. splátky úvěru. Autoři vám přinášejí nezbytné vzorečky. Můžete si porovnat různé varianty finančních operací a zvolit z nich tu nejvýhodnější, a to jak při finančním rozhodování v podnikání, tak při investování a správě soukromých financí. Kniha je praktickým pomocníkem i studentům při aplikaci zásad finanční matematiky v množství konkrétních výpočtů cm, 232 stran, 299 Kč, 14,90, ISBN Finanční matematika pro každého+cd ROM, příklady 2. přepracované vydání Jarmila Radová a kolektiv Potřebujeme si spočítat např. splátky úvěru? Autoři vám přinášejí nezbytné vzorečky. Můžete si porovnat varianty finančních operací a zvolit tu nejvýhodnější. Kniha je praktickým pomocníkem i studentům při aplikaci zásad finanční matematiky v množství konkrétních výpočtů cm, asi 240 stran, cca 299 Kč, 12,86, ISBN Platební styk klasický a elektronický Miroslav Máče Kniha je úvodem do problematiky platebního styku. Autor si kromě popisu základních nástrojů platebního styku, jejich zajištění, záruk a fi nancování všímá i problematiky předfi nancování projektů z fondů EU. Kniha je určena široké veřejnosti cm, 220 stran, 225 Kč, 11,19, ISBN BAREVNÉ PUBLIKACE

6 Právo 25 Právo pro praxi Právní edici rozdělujeme na Právo pro praxi a Právo pro každého. V edici právo pro praxi naleznete publikace k aktuálním problémům, které často v každodenním životě řešíte. Knihy jsou určeny pro odbornou veřejnost, podnikatele, manažery, personalisty, instituce i firmy. Autoři vám odbornými komentáři a výklady pomáhají řešit problémy, které jsou spojené s podnikáním. Úplná znění vybraných důležitých právních předpisů jsou tak srozumitelně vysvětlena. Zákoník práce 2011 s výkladem Právní stav k Jaroslav Jakubka 4242 V edici právo pro každého jsou pak publikace psány srozumitelně tak, aby byly čtivé a snadno pochopitelné široké veřejnosti. Autoři je připravili s cílem pomoci vám vyřešit problém bez právníka, příp. přispět k základní orientaci v problematice, kterou je třeba řešit s advokátem. Najdete zde odpovědi na mnoho otázek, se kterými se potýkáte v denním životě Medicínsko-právní terminologie Příručka pro právní praxi Jan Vondráček, Vladimíra Dvořáková, Lubomír Vondráček Publikace vysvětluje pojmy z medicíny a práva, se kterými se zástupci obou oborů mohou při své činnosti setkat a které by měly patřit ke vzdělání absolventů obou vysokých škol cm, 104 stran, ISBN Lékař a právo Praktická příručka pro lékaře a zdravotníky Jan Mach Kniha plná informací o právních aspektech lékařské a zdravotnické profese i rad, jak se vyvarovat právních problémů a jak si počínat v situacích, jež je nutné řešit právními prostředky cm, pevná vazba, 320 stran, 349 Kč, 14,99, ISBN Osvědčená praktická publikace zahrnuje komplexní seznámení se změnami, které přinášejí novely zákoníku práce s účinností od Novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma. Výklad spolutvůrce nového zákoníku práce vás upozorňuje na problémy při aplikaci pracovněprávních předpisů v praxi roku Vyhnout se nedorozuměním a předejít sankcím, neprohrát zbytečně spor, k tomu vám pomůže právě tato publikace. 96 stran, 119 Kč, 5,12, ISBN Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy Vladimír Hruška 284 stran, 299 Kč, 149 Kč, 7,20, ISBN Obchodní zákoník 2010 úplné znění s úvodním komentářem Právní stav k Lucie Josková, Pavel Pravda 112 stran, 149 Kč, 6,41, ISBN Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků Pavel Uherek Komplexní rozbor aktuální právní úpravy. Zabývá se podrobně výjimkami z povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků. Poradí nejen zdravotnickým pracovníkům, ale i pacientům. Praktickou součástí jsou zpracované vzorové formuláře cm, 184 stran, 349 Kč, 17,19, ISBN Připravujeme Nový stavební zákon s komentářem pro praxi, 2. vydání Jiří Plos Na našem trhu jediný kompletní a ucelený soubor zákonů a vyhlášek souvisejících se stavebním zákonem. Je doplněn o všechny novely včetně nových vyhlášek o technických požadavcích. šitá vazba, asi 688 stran, cca 789 Kč, 33,97, ISBN Zákoník práce 2010 v praxi komplexní průvodce s řešením problémů Právní stav k Jaroslav Jakubka Spoluautor nového zákoníku podrobně vykládá jeho znění. Obsahuje zásadní změny pro práci mzdových účetních, personalistů a soustřeďuje další předpisy (zákon o mzdě, platu, o cestovních náhradách). 240 stran, 269 Kč, 13,18, ISBN Právo pro každého Rádce pro členy bytových družstev a vlastníky bytů 4. aktualizované vydání Milan Taraba Zahrnuje novinky z právních předpisů o bytovém družstevnictví a vlastnictví bytů. Vyjasňuje nejasnosti v rozdílu mezi bytovým družstvem a společenstvím, v právech a povinnostech těchto právnických osob atd cm, asi 276 stran, cca 229 Kč, 9,85, ISBN Rádce nájemníka bytu 6. aktualizované vydání Milan Taraba Získáte základní informace o smlouvě o nájmu bytu, služebním bytu, výpovědi z bytu, výměně a úpravě bytu, bytové náhradě, o ekonomice bydlení apod. Praktické jsou komentované vzory smluv a podání a slovník pojmů cm, 272 stran, 229 Kč, 11,19, ISBN Nemovitosti vzory smluv a podání + CD ROM 4. přepracované vydání Ladislav Rolný Na CD ROMu jsou vzory a související právní předpisy. Autor popisuje problematiku nemovitostí při vlastnění, převodech, pronájmu, správě atd. Vzory smluv a návrhy na katastr nemovitostí stačí vyplnit a jsou připraveny pro tisk. asi 320 stran, cca 349 Kč, 14,99, ISBN Rejstříky ke stažení na Jak úspěšně reklamovat rádce spotřebitele i obchodníka Daniel Houdek Autor radí, jak postupovat (zahrnuje i předváděcí akce a zásilkový prodej). Výklad je doplněn příklady a vzory reklamačních dopisů a žalob. Obsahuje i stručný slovníček pojmů cm, 164 stran, 159 Kč, 89 Kč, 4,45, ISBN Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Jan Přib Již 12. vydání této publikace je aktualizováno v souladu s novelami předpisů platnými od Podává názorný výklad, jak si vypočítat důchod, jaké údaje jsou k tomu potřeba, jaké jsou podmínky nároku na jednotlivé druhy starobního důchodu, jak se o něj žádá apod. Tato prakticky zaměřená publikace je doplněna četnými praktickými příklady a vzorci pro výpočty. Její součástí jsou i tabulky, podle kterých je možno si důchod vypočítat cm, 128 stran, 169 Kč, 7,27, ISBN SPOČÍTEJTE SI SVŮJ DŮCHOD! jaro / léto

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

Ekonomie a podnikání. Ekonomie. Management v informační společnosti. Podnikání a management. Zásady ekonomie Gregory N. Mankiw

Ekonomie a podnikání. Ekonomie. Management v informační společnosti. Podnikání a management. Zásady ekonomie Gregory N. Mankiw 12 Ekonomie Zásady ekonomie Gregory N. Mankiw Uznávaná učebnice obsahuje všechna témata nezbytná pro kompletní kurz ekonomie. Výklad zahrnuje jak vysvětlení výchozích pojmů a metodologie, tak otázky mikro

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU

KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU CONSOLIDATION

Více

REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ

REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ Provision, accounting and tax conception Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Eva HÝBLOVÁ,

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Informace Odborné knihovny MF Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Přehled dokumentovaných článků, knih a dalších informačních zdrojů Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti?

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti? AUDITOR 4/2008 Obsah AKTUALITY... 2 TÉMA ČÍSLA PODNIKOVÉ KOMBINACE Nový zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (Prof. JUDr. Jan Dědič, Jan Lasák)... 8 Účetní a daňové souvislosti nového zákona

Více

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Zdeněk Puchinger ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

1/2010. základní organizace BRNO OBSAH:

1/2010. základní organizace BRNO OBSAH: 1/2010 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře 2. Informace k pojištění - z prezentace společnosti GrECo 3. 40. výročí založení Svazu účetních 4. Organizační záležitosti Adresa: Veveří 2581/102

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více