FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC."

Transkript

1 FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. OSTRAVA 2005

2 Název: Finanční trhy a veřejné finance II Autor: Ing. Pavla Dudysová, doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc. Vydání: první, 2005 Počet stran: 79 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě Michálkovická 1810/ Ostrava Slezská Ostrava Za jazykovou a formální stránku díla odpovídá autor. Ing. Pavla Dudysová, doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc. Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě ISBN X

3 Obsah OBSAH PŘ EDMĚ TU Úvod 1 1. Základní poznatky o penězích Centrální banka a měnový systém Základní pojmy a principy investování Finanční trhy Cenné papíry Deriváty cenných papírů Obchodování na burzovním a mimoburzovním trhu. 63 Závěr.. 73 Literatura a jiné studijní zdroje.. 74

4

5 Úvod 1 Vážené studentky, vážení studenti, ÚVOD dostává se vám do rukou studijní opora k předmětu Finanční trhy a veřejné finance II část Finanční trhy. Pracuj a šetři touto zásadou se řídili naši předkové. Na této zásadě není třeba vůbec nic měnit vede k úspěchu spolehlivě i dnes. Nadále patříme mezi nejspořivější národy v průměru dáváme stranou jedenáct procent svých příjmů. Naše úspory jsou zdrojem pro investice. Spoření samotné však k úspěchu nestačí. Dobrý hospodářský systém si musí umět poradit s tím, že lidé, kteří úspory mají, většinou nevědí, do jakého podnikání by je měli vložit, aby přinesly co největší užitek. A ti, kteří to vědí a uměli by pro úspory najít to nejvýnosnější použití, tyto peníze zase nemají. Předmět Finanční trhy vás má naučit moderním způsobům, jak s úsporami nakládat. Musíte se naučit používat kapitálový trh akcie, obligace a všechny odpovídající způsoby individuálního a kolektivního investování. Struktura studijní opory co do obsahu odpovídá klasické podobě a struktuře učebnic dané problematiky pro bakalářské studium. Tato studijní opora se může stát vaší hlavní studijní pomůckou, ale studijní literatury z této oblasti je celá řada. Důležité je sledovat odborné články v odborných ekonomických časopisech, v denním tisku či na internetu. Přejeme vám do studia mnoho úspěchů ve vytrvalosti, a aby se vám nikdy nepřihodilo něco takového: Vůbec nevím, jak jsem přišel o své úspory, pane komisaři. Musela to být neviditelná ruka trhu. Mnoho úspěchů, ale i píle a vytrvalosti při studiu vám přejí Ing. Pavla Dudysová doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc.

6 2 Finanční trhy a veřejné finance II Po prostudování textu budete znát: příčiny vzniku peněz, jejich funkce, vývoj, k čemu slouží ochranné prvky bankovek proč vlastně investovat, co je kapitálový trh, do čeho můžete investovat a jak tedy na to rozdělení finančních trhů a jejich specifika základní druhy cenných papírů možnosti použití finančních derivátů jak lze obchodovat na burzovním i mimoburzovním trhu Po prostudování textu budete schopni: pochopit podstatu peněz, jako uznávaný prostředek směny aplikovat náročné požadavky při realizaci bankovních produktů rozpoznat základní ukazatele při investování riziko, výnos, investiční horizont, likvidita definovat finanční trhy rozlišit jednotlivé druhy cenných papírů použít deriváty cenných papírů rozhodnout se, jaký druh obchodování zvolit, zda burzovní či mimoburzovní Prostudováním textu získáte: přehled o penězích poznatky z bankovnictví jako živé oblasti ekonomické reality, ve které dochází stále ke změnám, zejména v návaznosti na aplikaci práva Evropské unie základní zásady investování vědomosti z jednotlivých částí finančních trhů argumenty pro použití jednotlivých druhů cenných papírů představu o základních funkcích finančních derivátů informace o burzovních a mimoburzovních trzích Čas potřebný k prostudování učiva předmětu: hodin (teorie + řešení úloh)

7 Finanční trhy a veřejné finance II 3 1. ZÁKLADNÍ POZNATKY O PENĚZÍCH V této kapitole se dozvíte: o podstatě peněz jaké jsou příčiny vzniku peněz o formách peněz o současné podobě peněz jaké ochranné prvky jsou na bankovkách Budete schopni: pochopit podstatu používání peněz uvědomit si význam peněz definovat potřebu vzniku peněz rozeznat různé podoby peněz Klíčová slova této kapitoly: Peníze, prostředek směny, oběživo, skoropeníze, zúčtovací jednotka, uchovatel hodnot, tezaurace, likvidita, naturální směna, všeobecný ekvivalent, platidlo, inflace, zlatý standard, expanzivní politika státu, restriktivní politika státu, monetární politika státu, agregát M1, agregát M2, ochranné prvky bankovek, hotovostní platba, bezhotovostní platba Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodiny (teorie + řešení úloh) Průvodce studiem Na úvod této kapitoly se seznámíte s pojmem peníze, který určitě všichni velmi důvěrně znáte jejich nedostatek je nám nepříjemný, jejich přebytek může způsobit rovněž lecjaké nepříjemnosti. Co se týče jejich množství, asi nebudeme nikdy spokojeni, můžeme ale znát jejich podstatu, význam a historii, která není nezajímavá. Sami jistě znáte v současnosti oblíbené rčení, že peníze jsou v žebříčku důležitosti různých statků pro náš život až na prvním místě a Benjamin Disrael dokonce řekl, že jediné, co poblázní muže více než láska, jsou peníze.

8 4 Finanční trhy a veřejné finance II PODSTATA PENĚZ Peníze jsou po dlouhé generace uznávaným prostředkem směny. Jako ekonomové si je můžeme definovat jako cokoliv, co slouží jako všeobecně přijímaný prostředek směny nebo placení mluvíme o tzv. všeobecném ekvivalentu, to znamená, že za ně lze směnit prakticky vše (pozor! - určitě přijdete na něco, co za peníze nikdy nekoupíte). Peníze plní několik funkcí: a) prostředek směny tato funkce je založena na ochotě lidí přijímat peníze k úhradě svých závazků, to znamená platit jimi za nejrůznější druhy výrobků a služeb, které více či méně potřebují. Tuto úlohu plní oběživo (bankovky a mince) a bankovní peníze neboli skoropeníze (peníze na účtech v bankách k okamžitému vyzvednutí). Bez peněz bychom neustále museli hledat někoho, s kým bychom uskutečnili naturální směnu (zboží za zboží). b) funkce zúčtovací jednotky (míry hodnot) vyjadřuje schopnost peněz ocenit všechny ostatní statky v penězích. Oceňujeme je tedy v dolarech, eurech, korunách apod. Lze jimi poměřit všechny ostatní statky mezi sebou. c) funkce uchovatele hodnot (tezaurace lat. Thesaurus = poklad) peníze udržují hodnotu v čase. Můžeme je uložit a nákup uskutečnit později. V dřívějších dobách lidé drželi oběživo jako bezpečnou formu bohatství. Tato funkce je velmi závislá na kvalitě a stabilitě dané měny. Jestliže je vysoká míra inflace čili znehodnocování peněz, potom se nám příliš nevyplatí peníze šetřit, protože s časem ztrácejí svojí hodnotu. Při rostoucí inflaci proto můžeme pozorovat tendenci nahrazovat peníze trvalejšími hodnotami například nemovitostmi, zlatem, uměleckými díly a podobně. V současné době je velká část peněz držena jako skoropeníze spořící účty, cenné papíry. O penězích můžeme říci že: - jsou tzv. dokonale likvidní můžeme je vyměnit v podstatě za cokoliv a kdykoliv - mají nulovou elasticitu substituce nelze je bez omezení nahradit jiným statkem - mají nulovou elasticitu výroby (když je potřebujeme, nemůžeme si je, s výjimkou penězokazců, vyrobit.)

9 Finanční trhy a veřejné finance II 5 Úkol k textu: 1) Kromě uvedených funkcí, mají peníze i jiné významy. Staly se například samy zbožím myslíme tím velmi rozsáhlý sběratelský trh, kde jsou různá platidla vyměňována, kupována a prodávána, aby se stala součástí sbírek. Zde jsou předmětem oběhu sběratelského, nikoli peněžního, a podléhají jiným zákonům. Peníze patří do kulturní výbavy lidské civilizace. Na základě vašich zkušeností zkuste vyjádřit nevýhody uložení peněz doma. Při jakých příležitostech jsou vydávány pamětní mince? 2) Pokuste se vyjádřit rozdíl mezi penězi, které držíme v hotovosti a penězi uloženými na účtu v bance. HISTORIE VZNIKU PENĚZ Peníze vznikly až na určitém stupni rozvoje společnosti, kdy lidé spotřebovali více, než byli schopni vyrobit. 1) Začalo to všechno tím, že si lidé mezi sebou vyměňovali statky nebo služby, které právě vlastnili. Švec vyrobil boty a ty vyměnil za chleba, oblečení, nádobí a podobně. Každý si tedy musel najít někoho, kdo byl ochoten s ním daný předmět vyměnit. Tomuto směňování statků v naturální podobě říkáme naturální směna. 2) Příliš dlouho však tento způsob nemohl vydržet a s tím, jak se zdokonalovala výroba a dělba práce, lidé hledali právě to něco náš všeobecný ekvivalent -, který by byl směnitelný za všechna ostatní zboží. Za tento všeobecný ekvivalent platilo nejdříve velice nepraktické zboží hovězí dobytek, olivový olej, pivo, víno, mušle, plátno či různé drahé kovy ( měď, zlato, stříbro, železo), prsteny, diamanty. 3) Později však jako platidlo zdaleka nemohly sloužit všechny tyto věci platidlo přece nemůže být příliš objemné a neskladné, každé z nich má své výhody a nevýhody. Hovězí dobytek nemůžeme rozdělit na malé kousky, kvalita vína se lepší skladováním, kdežto kvalita piva ne, olivový olej je příjemné platidlo, které se dá lehce rozdělit, ale je trochu nešikovné na manipulaci. Navíc musí být v oběhu dostatečné množství platidel. Postupně lidé poznávali výhody drahých kovů, které se stále více využívaly ve vzájemném obchodu. Měly různou podobu (pruty, valouny, někdy měly podobu prstenů, tyčinek, kuliček apod.) Nepraktičtější se ukázala malá kolečka, na nichž byly vyraženy nejčastěji podoby vládců, kteří je dávali razit.tím postupně vznikaly první mince

10 6 Finanční trhy a veřejné finance II první oběživo. Původně byly vyraženy skutečně z drahých kovů mědi, stříbra, zlata. 4) Devatenácté století bylo věkem kovových peněz. Mince z drahých kovů se však časem rovněž příliš neosvědčily a byly postupně nahrazovány penězi, které jsou takzvaně kryté zlatem. Co to znamená? Velmi jednoduše řečeno množství peněz v oběhu je přísně vázáno na množství tzv. mincovního zlata, které má daný stát k dispozici. Je to vlastně stejná situace, jako kdyby byly peníze ze zlata vyraženy. Zlato však není vystaveno všem rizikům pohybu mezi lidmi (mince se neodírají, neztrácejí, neničí) a je chráněno v pokladnách vládců či trezorech bank. Kurz těchto peněz je odvozen od obsahu zlata. Věk mincí ustoupil postupně věku papírových peněz. Užívání papírového oběživa (bankovek) se rozšířilo, protože šlo o nejpohodlnější vynalezený prostředek směny. Bankovky jsou lehce přenosné a skladovatelné. Peníze jsou chráněny proti padělání různými způsoby (kvalita rytí a tisku, vodoznaky apod.) a skutečnost, že peníze nemohou být legálně vytvářeny soukromými osobami, je udržuje vzácnými. 5) A dostáváme se k současnosti, která je věkem bankovních peněz šeků, platebních karet, elektronických peněz. Dnes již neexistují peníze plně kryté zlatem a za zlato přímo směnitelné. Takzvaný zlatý standard (peníze kryté zlatem) byl v posledním státě v USA zrušen v roce Od té doby je nutno množství peněz v ekonomice důsledně regulovat (monetární politika státu). Tato funkce náleží centrální bance. Skutečné množství peněz v oběhu závisí na nabídce a poptávce po dané měně a na úrokových sazbách bank. Rozeznáváme dva druhy regulace množství peněz v oběhu (jak jste se ostatně mohli seznámit v předmětu makroekonomie v 2. semestru): Expanzivní politika neboli politika levných peněz levnější úvěry (nižší úrokové sazby) budou znamenat oživení ekonomiky, lidé si budou více půjčovat peníze, tím se dostane víc peněz do oběhu, budou se moci více utrácet a tím se vlastně budou podporovat další výrobci. Restriktivní politika neboli politika těžko dostupných peněz spočívá v omezování peněžní nabídky a zvyšování úrokových sazeb. Regulace trhu s penězi souvisí s dalším pojmem a sice s inflací, čili znehodnocováním peněz. Expanzivní politika může mít inflační vliv, naopak restriktivní politika inflaci zabraňuje.

11 Finanční trhy a veřejné finance II 7 FORMY PENĚZ Peníze v podstatě existují ve dvou základních formách: První z těchto forem nazýváme agregátem M1 nebo transakční peníze (transaction money). Jde o oběživo, čili mince a papírové peníze a bankovní peníze, to jsou vklady u bank, které jsou určeny k okamžitému vyzvednutí. Druhá forma je agregát M2. Jsou to širší peníze, což jsou kromě agregátu M1 také termínované vklady, tedy vklady na určitý termín a za předčasný výběr takového vkladu musíme zaplatit jakousi pokutu za to, že peníze bance nenecháváme na dohodnutou dobu. Zaplatíme tzv. sankční úrok. Ale může jít i o různé druhy dlouhodobých cenných papírů. Třetí formou peněz může být agregát D neboli úvěr, který představuje všechny druhy úvěrů. Zahrnuje například hypotéky, obligace a podobně. Část pro zájemce Chcete-li se více seznámit s lákavým světem peněz, doporučujeme si přečíst knihu Peníze od vydavatelství Fortuna Print, Praha Seznámíte se s vývojem peněz od jeho počátků, od stříbrných slitků a mušlí až po dnešní počítačové peníze, nebo v knize Vandale, J.: Mince a platidla. Magnet-Press, Praha 1994, nebo při návštěvě našeho hlavního města Prahy navštivte expozici České národní banky pod názvem Lidé a Peníze. Expozice je uspořádána tak, aby byla zajímavá a poučná nejen pro odborníky, ale i pro laiky a pro studenty. Je vybavena moderní informační technikou s řadou monitorů s vysvětlením všech odborných výrazů, s kterými se návštěvník setká, nebo s kvizy, na kterých si návštěvník může vyzkoušet nebo spíše ověřit své znalosti o penězích, nebo s přehledem nejrůznějších přísloví a průpovídek o penězích z různých dob a zemí apod. Snad právě pro pojetí této expozice a pro její aktuálnost platí zvlášť výstižně výrok proslulého římského státníka už z prvního století před n. l. Marca Tullie Cicerona: Historie est magistra vitae historie je učitelkou života, volně přeloženo: historie je poučením pro život.

12 8 Finanční trhy a veřejné finance II Shrnutí Peníze patří k nejvýznamnějším objevům v lidských dějinách. Vznik peněz vytvořil podmínky pro nahrazení naturální směny, založené na směňování statků v naturální podobě, peněžní směnou. Peněžní směna umožňuje efektivní fungování trhů a vede k vysokým úsporám ekonomických zdrojů. Vynález peněz má povahu výsledku přirozeného vývoje výroby, dělby práce a specializace a je výsledkem kolektivní interakce lidí, tedy nikoli objevem jednotlivce. O tom také svědčí historický vývoj peněz, který vedl od různých typů zbožových peněz přes drahé kovy až k papírovým penězům, šekům, platebním kartám a elektronickým penězům. Peníze se považují za zvláštní druh aktiva, které plní funkce prostředku směny, míry a uchovatele hodnot. Musí být všeobecně přijímáno všemi ekonomickými subjekty. O penězích říkáme, že jsou zcela likvidním aktivem. Pojem likvidita odráží skutečnost, že při směňování jedněch aktiv za jiná musíme zpravidla vynaložit dodatečné náklady, nést jistá rizika či podstupovat ztráty. Nemusíme-li při směňování určitého aktiva za jiné aktivum vynakládat žádné dodatečné náklady a neutrpíme-li žádnou ztrátu, označujeme takové aktivum za zcela likvidní. V tržní ekonomice existují i další typy aktiv, které se svými vlastnostmi penězům blíží. Mluvíme o nich jako o skoropenězích jsou to například dlouhodobé vklady v bankách a některé typy cenných papírů, zejména obligací. Kontrolní otázky a úkoly 1) K jakým inovacím v různých druzích peněz v posledních letech došlo? 2) Jaký význam mají nízké úrokové sazby v ekonomice? 3) Čím je dána inflace? 4) Co to jsou barterové obchody a mají své použití ještě i v současné době 5) Jaké ochranné prvky bankovek znáte a kde je naleznete? 6) Kdo je autorem většiny našich současných bankovek? 7) Jak fungují elektronické peníze? 8) Z jakých důvodů se u nás zatím nedaří elektronickému obchodu v porovnání se západními zeměmi? 9) Kdo může být v našem státě emitentem peněz? 10) Co si představujeme pod pojmem zákonné platidlo? 11) Jaký je rozdíl mezi bankovkou a státovkou? 12) Jakou cestou se do ekonomiky dostávají bezhotovostní peníze? 13) Co je základním předpokladem pro fungování bank? 14) Platební karty a které jejich druhy znáte? (plastikové peníze = plastic money)

13 Finanční trhy a veřejné finance II 9 Korespondenční úkol Vyřešte zadání v testu č. 1 v učebním textu: Dudysová, P., Ujec, J.: Testy z Finančních trhů. Ostrava, VŠP a. s Literatura Jílek, J.: Finanční trhy. Praha, Grada Publishing 1997 Dudek, J.: Měnová politika. Karviná, SU OPF 1996 Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D.: Ekonomie, Praha, Svoboda 1991 Novotný, Z., Dyntarová, V., Kafková, R.: Podniková ekonomika 2, Moraviapress, 2002 Dudysová, P., Ujec, J.: Testy z Finančních trhů. Ostrava, VŠP, a. s. 2005

14 10 Finanční trhy a veřejné finance II 2. CENTRÁLNÍ BANKA A MĚNOVÝ SYSTÉM V této kapitole se dozvíte: - jak vypadá bankovní systém České republiky - jaké místo v bankovním systému zastává Česká národní banka - jaké nezastupitelné funkce Česká národní banka plní - jaké používá nástroje k regulaci množství peněz v oběhu v rámci měnové politiky - jak se vyvíjel měnový systém Budete schopni: - vysvětlit důležitost existence České národní banky - charakterizovat nástroje, které Česká národní banka používá - objasnit problematiku měnového systému Klíčová slova této kapitoly: Bankovní systém, Česká národní banka, nástroje centrální banky, nezávislost centrální banky, měnová politika, základní sazby ČNB, měna, měnový kurz, kurzovní lístek ČNB, obchodní banky Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodiny (teorie + řešení úloh) Průvodce studiem V této kapitole se seznámíte s postavením České národní banky v bankovním systému České republiky, jaké funkce centrální banka plní a jaké nástroje používá k regulaci množství peněz v oběhu. V další části poznáte činnosti, které provádějí obchodní banky. Závěr kapitoly bude patřit analýze měnovému systému.

15 Finanční trhy a veřejné finance II 11 BANKOVNÍ SYSTÉM A CENTRÁLNÍ BANKA Bankovní soustava je dvoustupňová a tvoří ji ústřední neboli centrální banka, která plní funkce svěřené jí státem (státní banka), a obchodní banky působící na území daného státu (soukromé nebo státní subjekty). Pro centrální banku se používá někdy i název emisní banka, resp. cedulová banka. Centrální banka je instituce, která stojí na vrcholu bankovní soustavy a kterou stát buď zřídí jako samostatný subjekt, nebo její funkcí pověří instituci již existující. Důležitá není právní forma této instituce v některých zemích plní úlohu centrální banky akciová společnost, jejíž akcie drží nejrůznější subjekty. Ve státech s tržní ekonomikou je však z hlediska plnění měnově-politických cílů důležitá její nezávislost na vládě. V České republice je centrální bankou Česká národní banka (ČNB), která vznikla 1. ledna 1993 po zániku společného československého státu rozdělením Státní banky československé. Ta navazovala na tradici Národní banky československé, která působila od 1.dubna V období po roce 1948 však funkce centrální banky postupně ustupovala do pozadí, Státní banka československá s rozsáhlou sítí svých poboček představovala fakticky jedinou významnou banku pro financování ve všech oblastech ekonomiky (kromě Československé obchodní banky, specializované na zahraniční obchod a několik dalších bank, které měly omezenou činnost). Pro občany fungovala Československá spořitelna. Změna nastala až po roce 1989, kdy se Státní banka československá v tehdejším federálním státě stala skutečnou moderní centrální bankou a byla pověřena dohledem nad rychle rostoucím počtem obchodních bank. Úkol k textu 1) Charakterizujte podstatu vzniku centrální banky. 2) Zjistěte, která instituce plní v Americe takové funkce, jako u nás Česká národní banka? Bankovní rada je nejvyšším řídícím orgánem České národní banky. Je sedmičlenná, členy jmenuje prezident republiky na dobu 6 let. Např. dne 12. února 2005 skončil mandát 3 členům bankovní rady a prezident republiky doplnil bankovní radu novými členy. V čele bankovní rady je guvernér, kterého v nepřítomnosti zastupuje jeden z viceguvernérů. Členové bankovní rady musejí splňovat vysoké nároky na odbornost.

16 12 Finanční trhy a veřejné finance II Úkol k textu Jaký je titul osoby, která jedná navenek za Českou národní banku? Zjistěte, kdo tuto funkci současné době vykonává. HLAVNÍ CÍL ČNB A ECB Hlavním cílem České národní banky je péče o stabilitu české měny. V Evropské unii plní roli centrální banky Evropská centrální banka (ECB), která je završením Evropského systému centrálních bank. Po zavedení jednotné měny euro od 1. ledna 2002 ve většině členských států Evropské unie význam ECB stoupl. Úkol k textu Jaký je hlavní cíl Evropské centrální banky a kde má ECB své sídlo? Které státy EU dosud nepoužívají euro jako společnou měnu EU? FUNKCE ČNB Česká národní banka plní tyto funkce: 1. vydává (emituje) peníze 2. je vrcholným subjektem měnové politiky 3. má postavení banky bank 4. slouží jako banka státu 5. spravuje měnové rezervy 6. reguluje banky a pobočky zahraničním bank působící v České republice a dohlíží na ně 7. je reprezentantem na výročních zasedání MMF a SB 8. vykonává další činnosti Část pro zájemce V rámci funkcí ČNB je třeba si uvědomit, která funkce ČNB je nejstarší, proč ČNB jako jediná ve státě může emitovat hotovostí peníze do oběhu? Ve Spojených státech amerických plní funkce centrální banky Federální rezervní systém (Fed), který se skládá z dvaceti federálních rezervních bank. V čele Fedu stojí rada guvernérů (Board of governators). Česká národní banka stanoví nominální hodnotu, vzhled a ochranné prvky vyhláškami zveřejňovanými ve Sbírce zákonů. Vyhláškou může

17 Finanční trhy a veřejné finance II 13 být platnost určitého platidla rovněž ukončena. Po ukončení platnosti. Kdy platidlo již není přijímáno při běžných platbách, je po stanovenou dobu stahováno z oběhu prostřednictvím obchodních bank, které ho vyměňují za zákonné oběživo. Hodnota oběživa, které se z oběhu nevrátí, je výnosem ČNB. NÁSTROJE CENTRÁLNÍ BANKY PRO ŘÍZENÍ PENĚŽNÍ ROVNOVÁHY Mezi nepřímé nástroje centrální banky patří: 1) diskontní sazba - úrok, za který poskytuje centrální banka krátkodobé úvěry obchodním bankám a za který úročí jejich vklady. Diskontní sazba má v ekonomice signální funkci, ČNB dává jasně najevo, kterým směrem by se měly vyvíjet úrokové sazby v bankách. Zvýší-li se diskontní sazba, znamená to zpravidla zdražení úvěrů, jejich omezování a tím stahování peněz z oběhu a naopak 2) povinné minimální rezervy obchodní banky musí určitou část z objemu svých vkladů uložit na bezúročný účet u ČNB 3) operace na volném trhu znamenají nákup a prodej státních cenných papírů Českou národní bankou. Prodejem cenných papírů stahuje banka peníze z oběhu, jejich nákupem zvyšuje množství peněz v oběhu. Ostatní, tzv. přímými nástroji jsou např.: - regulace investičního a spotřebního úvěru - maximální úrokové sazby z úvěrů a minimální sazby z vkladů Úkol k textu 1) V ČNB funguje takzvané clearingové centrum. Zjistěte, co toto centrum vykonává. 2) Centrální banka usiluje o udržení měnové rovnováhy. O jakou rovnováhu je této souvislosti jedná? 3) Může ČNB přijímat pokyny od vlády? 4) Kdo jmenuje členy bankovní rady a jak často? 5) V rámci jaké funkce vede ČNB účty státního rozpočtu a poskytuje státu důležité údaje o plnění příjmové a výdajové strany státního rozpočtu? 6) ČNB spravuje devizové rezervy země. O jaké rezervy se konkrétně jedná?

18 14 Finanční trhy a veřejné finance II 7) Zákon ukládá každému, kdo chce přijímat vklady od veřejnosti, aby požádal o licenci ČNB. Jaké jsou další posuzované skutečnosti? OBCHODNÍ BANKY Obchodní banky jsou všechny právnické osoby, založené jako akciové společnosti, které přijímají vklady od veřejnosti a poskytují úvěry, přičemž mají povolení od centrální banky působit jako banky. Obchodní banky pracují na komerčním principu, to znamená, že hlavním motivem jejich činnosti je zisk. Obchodní banky se orientují na různé typy bankovních operací nebo se specializují pouze na některé z nich. Obchodní banky neprovádí emisní činnost. Každá obchodní banka musí splňovat tzv. kritéria autorizace. Rozlišují se dvě oblasti těchto kritérií, a to regulace při vstupu do bankovního odvětví a dále tak zvané provozní požadavky, základní podmínky pro provádění operací. Úkol k zamyšlení Jaké předpoklady musí žadatelé o přidělení bankovní licence splnit? ZÁKLADNÍ BANKOVNÍ OPERACE Základními bankovními operacemi jsou: 1. pasivní úvěrové operace = přijímání vkladů 2. aktivní úvěrové operace = poskytování úvěrů 3. neutrální operace = zprostředkování platebního styku Úkol k textu 1) Jak můžeme členit platební styk z teritoriálního hlediska? 2) Kdo v České republice řídí platební styk a jakým způsobem k němu dochází? 3) Jaký je rozdíl mezi valutou a devizou? 4) Bankovní tajemství chrání a) údaje o bance před veřejností b) údaje o klientech banky před třetími osobami c) údaje o nesplacených úvěrech klienta v jedné bance před ostatními bankami 5) Co je to praní peněz?

19 Finanční trhy a veřejné finance II 15 6) Vyberte skupiny finančních institucí, nad nimiž vykonává bankovní dohled ČNB? a) obchodní banky, pojišťovny b) obchodní banky, osoby s devizovou licencí, směnárny c) obchodní banky, investiční společnosti, osoby s devizovou licencí MĚNOVÝ KURZ Měnový kurz je vzájemný poměr, v jakém se dvě měny navzájem směňují. ( s tímto problémem jste se již setkali v předmětu Makroekonomie, téma č. 9). Měnové kurzy se vyvinuly v období, kdy bylo základem kupní síly peněz vyspělých zemí zlato (období tzv. zlatého standardu). V této době byl měnový kurz dán zlatými obsahy jednotlivých měn a kurzy vykazovaly značnou stabilitu. V té nejčistší podobě vládl v období let V různých modifikovaných podobách existoval systém zlatého standardu do 30. let minulého století. Bližší informace k této problematice jste získali již v předmětu Makroekonomie v kapitole 9 Mezinárodní trh peněz. Měnový kurs. EVROPSKÝ MĚNOVÝ SYSTÉM Současný evropský měnový systém je jedním z mnoha možných uspořádání mezinárodního finančního systému a stále se vyvíjí. EMS vznikl v roce Motivace vzniku EMS byla shodná s Bretton-woodskou dohodou, tj zajistit oblast měnové stability v Evropě prostřednictvím stabilizace měnových kurzů a kontroly inflace. Cílem bylo přijetí jednotné měny dočasně označené jako evropská měnová jednotka ECU (European Currency Unit). ECU vznikla rozhodnutím Rady ministrů ES o zřízení Evropského měnového systému (EMS) s platností od a zanikla se zahájením Evropské měnové unie dnem MECHANISMUS MĚNOVÝCH KURZŮ ERM (exchange rate machanism) je systémem téměř pevných měnových kurzů v rámci EU. Vzhledem k ostatním světovým měnám je však systémem proměnlivým. Pokud se měna dostane mimo

20 16 Finanční trhy a veřejné finance II povolený rozsah, centrální banky obou zemí mají oboustrannou povinnost intervenovat za účelem navrácení měny do pásma. ECU byla založena na kombinaci měn členských zemí (koši měn) s tím, že jednotlivé měny jsou váženým hrubým národním produktem dané země a jejich účastí v mezinárodním obchodě. Původně měla ECU sloužit k mezivládním transakcím, používala se však v mnohem širším měřítku. Vše se změnilo od 1. ledna 1999, kdy vznikl Evropský měnový systém (EMS) a začala se uvádět společná evropská měna euro. To se stává skutečnou peněžní jednotkou v EU a přijalo ji 12 států z 15 států EU). Za evropskou měnovou politiku, tj. stanovení nabídky evropských peněz a stanovení evropských úrokových měr odpovídá Evropská centrální banka se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem. Národní centrální banky se musejí stát nezávislými na vládě. Evropská centrální banka a národní centrální banky všech zemí Evropské unie tvoří dohromady Evropský systém centrálních bank. Úkol k textu 1) Určete správnou odpověď v následujícím zadání. Jestliže centrální banka chce snížit směnný kurz domácí měny, pak a) nakupuje domácí měnu na peněžních trzích, b) prodává domácí měnu na peněžních trzích, c) nakupuje zlato. 2) Kdy byla zavedena hotovostní podoba jednotné měny? Část pro zájemce Pro bližší seznámení se s výše uvedenou problematikou navštivte aktuální internetové stránky: ale i odborné ekonomické časopisy Ekonom, Bankovnictví, Euro, Osobní finance, či denní tisk, zvláště Hospodářské noviny.

21 Finanční trhy a veřejné finance II 17 Shrnutí Česká národní banka má v naší bankovní soustavě nezastupitelnou funkci. Provádí funkce a činnosti, které jsou obecně charakteristické pro centrální banky v tržních ekonomikách. Funkce ČNB byly popsány obecným způsobem podle funkcí, které plní centrální banky v tržních ekonomikách, v širším pojetí lze mluvit o dvou základních funkcích, a to: a)makroekonomické, b)mikroekonomické. Pod makroekonomickou se rozumí především provádění měnové politiky a dále emise hotovostních peněz a operace se zahraničními měnami. Pod mikroekonomickou se rozumí regulace a dohled bankovního systému, funkce banky, bank a někdy i postavení centrální banky jako banky a reprezentanta státu. Funkce jsou vzájemně provázané a současně jsou hlavními důvody existence centrálních bank v současnosti. Hlavním cílem ČNB je stabilní měnový vývoj. U mikroekonomické funkce pak bezpečnost, efektivnost, spolehlivost a důvěryhodnost bankovního systému v zemi. Důležitá je nezávislost na vládě a to se týká jak ČNB, tak ECB. Kontrolní otázky a úkoly 1) Zjistěte vývoj kurzu Kč k euru za posledních 12 měsíců a sestavte graf (využijte např. 2) Zjistěte podle kurzovních lístků alespoň u 2 bank a u 2 směnáren, kolik Kč zaplatí klient za 100 euro. Porovnejte zároveň poplatky za tuto službu. 3) Zjistěte vývoj kurzu eura k americkému dolaru za posledních 12 měsíců (např. z informací na Korespondenční úkol Vyřešte zadání v testu č. 2 v učebním textu: Dudysová, P., Ujec, J.: Testy z Finančních trhů. Ostrava, VŠP, a. s Literatura Jílek, J.: Finanční trhy. Praha, Grada Publishing 1997 Dudek, J.: Měnová politika, Slezská univerzita Karviná, 1996 Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D.: Ekonomie, Praha, Svoboda 1991 Hartlová, V.: Bankovnictví pro střední školy a veřejnost Novotný, Z., Dyntarová, V., Kafková, R.: Podniková ekonomika 2, Moraviapress, 2002 Dudysová, P., Ujec, J.: Testy z Finančních trhů. Ostrava, VŠP, a. s. 2005

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_14 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6.1 Charakterizujte pojmy definice peněz příčiny vzniku peněz komoditní peníze zlatý standard monetizace a demonetizace zlata formy soudobých peněz funkce peněz

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Peníze a úroková míra Cíl tématického celku Peníze: Vysvětlit podstatu a funkce peněz a popsat vývoj peněžního oběhu s

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Peníze. Bc. Alena Kozubová

Peníze. Bc. Alena Kozubová Peníze Bc. Alena Kozubová Definice Peníze jsou zvláštním druhem statku. (Statek je věc, která je pro nás něčím užitečná). Peníze sami o sobě nejsou ničím užitečné, jejich užitečnost spočívá v tom, že jsou

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

1. Co je to výměnný obchod? Kdy jste se s ním naposledy setkali?

1. Co je to výměnný obchod? Kdy jste se s ním naposledy setkali? Pracovní list č. 1 1. Co je to výměnný obchod? Kdy jste se s ním naposledy setkali? 2. Jaké vlastnosti by podle vás měli splňovat peníze? 3. Jak si představujete peníze dalšího věku? 4. Jaké ochranné prvky

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka Banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu. V bankovnictví se vše točí kolem peněz. Co jsou to peníze? Jako peníze může sloužit cokoli, co jsou lidé všeobecně ochotni přijmout výměnou

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Téma č. 4: Peníze a bankovní soustava

Téma č. 4: Peníze a bankovní soustava Základy ekonomie II Téma č. 4: Peníze a bankovní soustava Petr Musil Peníze Peníze = cokoli, co je všeobecně akceptováno jako prostředek směny kdo určí, co bude penězi?......účastníci směny důležitá je

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 Peníze a centrální banka Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 1 Historie peněz Směna zboží a služeb za jiné zboží a služby (tzv. barter) Peníze v podobě mušlí, dobytka, soli, tabáku, či plátna

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 7

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE PENĚŽNÍ AGRAGÁTY, ROVNOVÁHA PENĚŽNÍHO TRHU, MEZINÁRODNÍ TRH PENĚZ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 j Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek:

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_15 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Štěstí je krásná věc, ale prachy si za něj nekoupíš

Štěstí je krásná věc, ale prachy si za něj nekoupíš Peníze Štěstí je krásná věc, ale prachy si za něj nekoupíš Bez peněz by byl život trudný, aneb dvojí náhoda směny Bez peněz by se lidé nespecializovali. Peníze vznikly spontánně jako prostředek směny.

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu

Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno VY_61_INOVACE_FG.1.06 Integrovaná střední

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Finanční gramotnost Wo W r o kshop o Peníze a banky Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz

Finanční gramotnost Wo W r o kshop o Peníze a banky Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Finanční gramotnost Workshop Peníze a banky Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Finanční gramotnost- projekt ČNB Na začátku nového tisíciletí jsme svědky nebývale rychlého rozvoje finančních služeb

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU FINANČNÍ TRHY je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích Osnova: Struktura finančního trhu Finanční instituce působící na finančním trhu Peněžní

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Studijní opora. 8. Kapitola. Bankovní soustava a multiplikace depozit. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie)

Studijní opora. 8. Kapitola. Bankovní soustava a multiplikace depozit. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 8. Kapitola Bankovní soustava a multiplikace depozit Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více