Výroční zpráva SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s."

Transkript

1 Výroční zpráva 20 SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s.

2 Vydala SAS Capital Hedge Derivative fund, a. s. Koncept Radek Švec, 2014 Text Radek Švec, 2014; KPMG Audit s. r. o., 2014 Redakce Marcela Boštíková Petr Kvíčala, 2014 Design Jiří Lammel Obrazový doprovod pěti serigrafií Petra Kvíčaly vydaných White Gallery a Edition Lammel u příležitosti výstavy Petr Kvíčala, Zig Zag ve White Gallery v létě 2014 je publikován s laskavým svolením autora. Náklad 200 ks číslovaných a signovaných Petrem Kvíčalou.

3 Obsah Slovo úvodem 5 Co si myslím o trhu 7 Zpráva představenstva fondu o podnikatelské činnosti fondu a o stavu jeho majetku 8 Informace o předpokládaném vývoji činnosti fondu 16 Údaje a skutečnosti podle vyhlášky č. 194/2011 Sb. 18 Údaje a skutečnosti 27 Účetní závěrka za rok končící 31. prosincem Zpráva nezávislého auditora 45

4

5 Úvodní slovo Naší jistotou je čas, vše ostatní je pravděpodobnost. Radek Švec Myšlenka založit investiční fond se v mé hlavě rodila několik let. V loňském roce fond skutečně vznikl. Příběh je však mnohem delší. Od roku 1995 se zabývám investováním vlastního kapitálu. Využíval jsem služeb řady asset manažerů a správců portfolií renomovaných bank či investičních společností. Jejich výsledky mne nikdy nenadchly a občas zklamaly. Současně s tím jsem investoval sám. Studoval jsem a využíval celou šíři investičních nástrojů, od obligací v dobách, kdy úrokové sazby ještě nebyly blízké nule, přes akcie, různé typy fondů, strukturovaných produktů i přímých finančních investic. Jako statistik jsem však stále více pozornosti věnoval akciovým opcím. A protože je považuji za nejzajímavější investiční nástroj, jsem jim věrný dodnes. Mí blízcí, kamarádi, známí i méně známí lidé se na mne často obraceli s prosbou o radu nebo doporučení. Uvědomil jsem si, že pakliže se investicím nevěnují na plný úvazek, což málokoho baví anebo si to málokdo může dovolit, nemají mnoho příležitostí kam smysluplně investovat. Pochopil jsem, že jim mohu být užitečný tím, že k mému kapitálu přiberu i prostředky dalších lidí z mého okolí. Po dlouhém promýšlení jsem se tedy rozhodl (společně s kolegy z ENERN) založit investiční fond SAS Capital Hedge Derivative. Musím se přiznat, že několikaměsíční licenční řízení u České národní banky (ČNB) jsme zvládli zejména díky vytrvalosti kolegů z Consequ, za což jim děkuji. Zároveň se mohu svěřit s tím, že zodpovědnost za peníze blízkých lidí, povinnosti vůči ČNB i depozitáři a snaha zhodnotit vlastní kapitál, mně dodávají velkou chuť do práce a zároveň velkou míru vnitřní disciplíny. Mohu tak říci, že výkonnost portfolia fondu v roce 20 dosáhla nadprůměrných 22,58 %, při jeho závěrečné velikosti 38,2 mil. Kč, velmi příznivých charakteristikách rizika a nízkých provozních nákladech. Díky tomu byl první rok života fondu ziskový (2,7 mil. Kč). Přeji fondu SAS Capital Hedge Derivative dlouhý a spolehlivý život, spokojené investory-věřitele a co nejméně nenadálých událostí na trzích. Aby se to podařilo, mohu slíbit, že budu i nadále s myšlenkami na fond vstávat i usínat a každý den pro fond s radostí pracovat. Na závěr děkuji všem svým spolupracovníkům a samozřejmě těm, kteří už v prvním roce našemu fondu svěřili své poctivě vydělané peníze. Radek Švec, zakladatel fondu SAS Capital

6 6

7 Co si myslím o trhu Předpovídání je obtížné - zejména předpovídání budoucnosti. Niels Bohr Situace na kapitálovém trhu se v posledních letech vyznačuje řadou kontrastních a pro investory těžko čitelných a predikovatelných jevů: velmi nízkými úrokovými sazbami při vysokých zadluženostech národních vlád, restriktivními opatřeními hospodářskými a daňovými, při paralelních masivních fiskálních expanzích centrálních bank, nerostoucími hrubými domácími produkty při rostoucích korporátních výsledcích, vzájemně konfliktními ekonomickými kulturami vysoké spotřeby a defenzivní spořivosti a v neposlední řadě ideovým střetem mezi politikou nízké a řízené inflace za všestranného, ale logického snažení o oslabování vlastní měny. Tato unikátní situace, spočívající v přítomné kombinaci jak ekonomických, politických i geografických antagonismů, tak nečitelnosti jejich budoucích následků, bude způsobovat značné rozdíly a silnou volatilitu výnosů tradičních investičních nástrojů (hotovost, akcie, dluhopisy, nemovitosti). Jinými slovy tradiční investiční nástroje při parametru jejich diverzifikace (za této situace rozumné) musí zákonitě dosahovat průměrně nízké zhodnocení obtížně překonávající spotřebitelskou inflaci. Proto se domnívám, že je možné, aby poučení investoři rozšířili zažitý přístup a při zhodnocování svých prostředků volili jiné nástroje a techniky než pouze běžně využívané. Zde mám na mysli využití silných a častých fluktuací tradičních investičních nástrojů, zejména akciových indexů a směnných kurzů. Protože bez ohledu na jejich nespolehlivý a nepredikovatelný dlouhodobý vývoj bude jejich krátkodobá fluktuace spolehlivě a nadprůměrně přítomná. V Praze 21. března. 20 Radek Švec, zakladatel fondu SAS Capital 7

8 Všechno ať samo plyne, ať ve věcech násilnost není. J. A. Komenský Zpráva představenstva fondu o podnikatelské činnosti fondu a o stavu jeho majetku 1 1. podle 192 odst. 2 obchodního zákoníku Fond zahájil činnost 4. července 20. Fond je samosprávný, což znamená, že si svůj majetek obhospodařuje sám, prostřednictvím svých zaměstnanců-investičních manažerů. Je určen pro kvalifikované investory, tzn. že minimální investice do fondu činí ekvivalent 125 tis. Eur. Za svého depozitáře si fond zvolil společnost Českou spořitelnu, a. s. a za svého administrátora investiční společnost QI investiční společnost, a. s. ze skupiny Conseq. Regulátorem fondu je Česká národní banka. Fond investuje prostředky na kapitálových trzích. Za tím účelem si zvolil obchodníka s cennými papíry Interactive Brokers LLC. z důvodu jeho vysokého ratingu (A-), příznivých cen a velmi dobré obchodní platformy. Z počátku fond investoval kapitál upsaný zakladateli fondu (8 mil. Kč). Postupně k nim získával další prostředky formou úvěrů. Tyto úvěry čerpal jak od akcionářů a firem ovládaných akcionáři fondu, tak od třetích osob. K 31. prosinci 20 byla struktura zdrojů fondu následující (v tis. Kč): Základní kapitál Úvěry od akcionářů fondu a jejich firem 21% 45 % Úvěry od nezávislých osob Zisk po zdanění 27 % 7 % tis. Kč Celkem Téměř všechny tyto prostředky fond držel po celé období na svém účtu u obchodníka s cennými papíry, aby je investoval. Tyto prostředky fond nazývá portfoliem. V průběhu období 20 se hodnota portfolia fondu vyvíjela následovně: 8

9 Vývoj hodnoty portfolia fondu v CZK (23. července prosince 20) Investiční strategie fondu spočívala v obchodování s opcemi a operacemi na trhu FOREX. V malém množství fond obchodoval s Exchange Traded Funds (SPY). S žádnými jinými investičními nástroji na kapitálovém trhu nebo pohledávkami fond neobchodoval. Základní popis investičních strategií používaných v roce 20 je následující: Strategie opčních sítí Tato investiční strategie je založena na statistické analýze a spočívá v systematickém vypisování opcí indexu S&P 500. Jde o strategii příjmovou a polosměrovou se střední korelací na výkonnost S&P 500. Stop loss limit je stanoven vždy. Většina parametrů je získávána algoritmizovaně. Strategie je ze 75 % mechanická s rolling expirací 1-12 měsíců, limitem na margin a symetrickou diverzifikací rizika. Strategie arbitráže volatility Tato oportunistická investiční strategie je založena na statistické a pravděpodobnostní analýze volatility a arbitráži mezi historickou a implikovanou volatilitou indexu S&P 500. Strategie je příjmová a směrová s nadprůměrnou fluktuací. Je diskreční z 50 %. Základní údaje opčních obchodů za rok 20: Počet obchodů s opcemi Počet nakoupených opčních kontraktů Počet prodaných opčních kontraktů tis. Kč 9 Zisk z opčních obchodů

10 Strategie FOREX Při této investiční strategii fond využívá technickou analýzu k pravděpodobnostní predikci vývoje kursu měnových párů. Obchodování probíhá s nejvíce likvidními měnami: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD a NZD. Riziko je řízeno limitací maximální ztráty ze všech současně otevřených pozic v čase t. Stop loss i profit target je zadán vždy. Základní údaje FOREX obchodů za rok 20: 28 Počet obchodů FOREX za rok 20 Objem obchodů (v tis. Kč) tis. Kč Ztráta z obchodů FOREX 10

11 Tyto investiční strategie společně zajistily fondu v roce 20 následující výkonnost portfolia: 22,58% Kumulativní výkonnost portfolia Od data zahájení obchodování do 31. prosince % % % 0.00 % Komentář k výkonnosti portfolia: V uplynulém období se podařilo dosáhnout velmi dobré výkonnosti portfolia. V procentním vyjádření činila výkonnost 22,58% a v absolutním vyjádření došlo ke zhodnocení o tis. Kč. Samozřejmě je třeba připomenout, že k dobré výkonnosti statisticko-pravděpodobnostních investičních opčních strategií přispěl poměrně klidný růst amerického trhu bez přílišných výkyvů. Poněkud nízký výkon portfolia v počátku období byl způsoben zejména postupným zaujímáním pozic. Poměrně prudký výkyv hodnoty portfolia v první dekádě prosince 20 byl způsoben lokálním propadem amerického akciového trhu, omezenou likviditou na opčním trhu a z toho vyplývajícím přeskupením opčních pozic v portfoliu fondu. K 31. prosinci 20 bylo de facto celé portfolio tvořeno hotovostí v CZK (87%) a USD (%). 11

12 12

13 Porovnáme-li výkonnost portfolia fondu od zahájení obchodování do 31. prosince 20 se základními akciovými indexy, za které považujeme S&P (výkonnost 9,00%), NASDAQ Composite (16,00%) a DAX 30 (14,70%), vidíme, že fond významně překonal všechny tři zmiňované. Podrobné srovnání mezi fondem a benchmarky je následující: % % % % % 5.00 % 0.00 % Kumulativní výkonnost portfolia fondu v porovnání s DAX 30, S&P 500, NASDAQ SAS Přestože výkonnost portfolia fondu byla v porovnání s benchmarkem indexy velmi dobrá, je nezbytné ji posoudit ještě optikou ukazatelů rizika. Vidíme, že fond zaznamenal nejvyšší ztrátovou sérii obchodních dnů, tzv. drawdown ve výši 11,57 %, což lze hodnotit jako zcela adekvátní k vysokému lokálnímu maximu a celkové výkonnosti portfolia. NASDAQ DAX S&P Výnos na jednotku rizika resp. volatility (Sharpe ratio) byl identický jako u S&P (2,35) a lze jej hodnotit jako poměrně nízký. Výnos na jednotku volatility poklesu (Sortino ratio), který je považován za objektivnější ukazatel rizikovosti, vyzněl pro fond příznivěji 3,21. Podobně byl na tom ukazatel S&P ve výši 2,66. Naopak NASDAQ vykázal ukazatel ve výši 4,39. Výnos na jednotku drawdownu (Calmar ratio) vychází obdobně u fondu (7,85) a S&P (7,35), naopak NASDAQ má vyšší ukazatel (17,93). Fond považuje jeho hodnotu také za poměrně nízkou.

14 Celkově fond považuje ukazatele rizika portfolia vzhledem k jeho celkové výkonnosti v období roku 20 za vyhovující s prostorem pro jejich zlepšení alespoň na úroveň průměru benchmark indexů. Detailní ukazatele rizika uvádí následující tabulka: Parametry rizika portfolia fondu v porovnání s DAX 30, S&P 500, NASDAQ DAX SPX COMP SAS CAPITAL Ending VAMI 1 146, , , ,79 Max Drawdown: 4,16% 4,28% 3,36% 11,57%11,57% Peak-To-Valley: 11/29/-12// 08/02/-08/27/ 10/01/-10/09/ 12/04/-12/18/ Recovery: 6 Days 16 Days 5 Days Ongoing Sharpe Ratio: 3,18 2,35 3,46 2,35 Sortino Ratio: 4,21 2,66 4,39 3,21 Calmar Ratio:,07 7,35 17,93 7,85 Standard Deviation: 0,73% 0,62% 0,72% 1,52% Downside Deviation: 0,45% 0,39% 0,48% 0,99% Mean Return: 0,12% 0,08% 0,% 0,19% Positive Periods: 65 (56,52%) 62 (53,91%) 69 (60,00%) 70 (60,87%) Negative Periods: 50 (43,48%) 53 (46,09%) 46 (40,00%) 45 (39,%) Nákladovost fondu Celkově hodnotíme nákladovost fondu jako velmi příznivou. Podrobnější údaje lze nalézt v dalších částech této výroční zprávy. Jedinou oblastí, ve které fond vidí příležitost k případným úsporám, jsou náklady na poplatky za zprostředkování obchodů s deriváty. Majetek fondu Fond disponuje kromě svého portfolia a hotovosti pouze základním majetkem, který potřebuje ke své činnosti. Jde zejména o kancelářské vybavení (počítače, monitory) a software (Option View). Ani do budoucna fond nepočítá s žádnými rozsáhlejšími náklady na pořízení majetku. Regulatorní povinnosti fondu Fond je regulován Českou národní bankou. Fond každý měsíc reportuje ČNB základní finanční data o své činnosti, ČNB fondu schvaluje všechny vedoucí osoby, fond jí předkládá svůj aktuální statut, výroční zprávu i stanovy. Fond informuje ČNB také o všech změnách kvalifikovaných účastí. V rámci licenčního řízení ČNB schvalovala celý systém řízení fondu, včetně řízení rizik, compliance, investiční politiky atd. 14

15 Dalším prvkem regulace fondu je depozitář, kterým je Česká spořitelna a. s. Depozitář má zřízen online přístup k Interactive Brokers LLC. a monitoruje tak veškeré obchody na kapitálových trzích provedených fondem u obchodníka s cennými papíry a kontroluje, zda-li prováděné obchody odpovídají statutu fondu. Depozitář je také informován o všech smlouvách uzavřených fondem. Dále předem schvaluje všechny platby fondu převyšující 500 tis. Kč a má právo žádat vysvětlení i ke všem ostatním platbám uskutečněných fondem. Z důvodu vysokých objemů obchodů fondu s opcemi na americké burze fond překročil v prosinci 20 limity počtu zobchodovaných opcí a naplnil tak definici Large Trader dle americké regulatorní autority SEC. Jako Large Trader byl fond povinen se registrovat u SEC (U.S. Securities Exchange Commission) Komise pro cenné papíry Spojených států a jako Large Trader podléhá při svých opčních obchodech zvýšenému dohledu komise. Jako opční obchodník se byl fond povinen registrovat také do nově vzniklého monitorovacího systému EMIR, který v roce 20 uzákonil Evropský parlament za účelem zvýšeného dohledu a regulace nad derivátovými obchody uskutečňovanými evropskými subjekty. Rozhodnutím valné hromady fondu byla auditorem fondu v roce 20 zvolena společnost KMPG Česká republika Audit, s. r. o. 15

16 Na druhých milujeme své naděje. Friedrich Nietzsche Informace o předpokládaném vývoji činnosti fondu Aby fond splnil svou zákonnou povinnost a jeho fondový kapitál činil do jednoho roku od založení minimálně tis. Eur, plánuje fond v červnu 2014 navýšit svůj základní kapitál, tak, aby fondový kapitál byl nejpozději do 30. června 2014 ve výši mil. Kč. Fond plánuje během roku 2014 navýšit velikost svého portfolia na cca 100 mil. Kč. V závislosti na výsledcích testů nových investičních modelů a vývoji akciových trhů fond zamýšlí během příštích 3-5 let navýšit velikost svého portfolia případně až na mil. Kč. I po navýšení vlastního kapitálu fond zamýšlí získávat prostředky formou úvěrů. Bude však důsledně dodržovat limit proporce mezi vlastními prostředky fondu a prostředky přijatými formou úvěrů od třetích osob. Tento limit bude jistě menší než dva. Fond bude mít právo čerpat úvěry od třetích osob pouze do úrovně dvojnásobku vlastního kapitálu a nebude moci tuto hranici překročit. Důvodem je větší jistota věřitelů, protože jejich pohledávky mají vždy přednost před kapitálem fondu. Druhým důvodem je synergie motivací mezi zájmy fondu a zájmy jeho věřitelů. Jinými slovy aby se fond choval k půjčeným penězům minimálně stejně zodpovědně jako k těm vlastním. Regulatorní opatření, která vyplývají z nově přijatého zákona č. 240/20 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, přinášejí celou řadu změn a povinností, které fond musí zapracovat do svých stanov, směrnic, statutu i do svých reportovacích a operačních procesů. Předpokládáme, že všechny změny budou provedeny do 30. června 2014 K dnešnímu dni činí hodnota portfolia fondu tis. Kč a fondového kapitálu tis. Kč. V Praze 28. dubna Radek Švec, předseda představenstva 16

17 17

18 Údaje a skutečnosti podle vyhlášky č. 194/2011 Sb zákona č. 240/20 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a. Údaje o fondu Název investičního fondu: SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka IČO: Sídlo: Türkova 2319/5b, Chodov, Praha 4 Další údaje: Fond je speciálním fondem kvalifikovaných investorů podle 56 a násl. zákona o kolektivním investování. Údaje o změnách skutečností zapisovaných do obchodních rejstříků, ke kterým došlo během rozhodného období: V rozhodném období nedošlo k žádným změnám ve skutečnostech b.zapsaných v obchodním rejstříku. Obecné údaje o investiční společnosti, která obhospodařovala majetek fondu, byť jen po část rozhodného období, datu uzavření smlouvy o obhospodařování a případně datu ukončení obhospodařování investiční společnosti: Fond je samosprávným investičním fondem, který neměl ani po část c.rozhodného období uzavřenou smlouvu o obhospodařování investiční společností. d. Údaje o skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti fondu spolu s uvedením hlavních faktorů, které měly vliv na hospodářský výsledek: Důležitými skutečnostmi s významným vlivem na výkon činnosti fondu a jeho hospodářský výsledek byly nadprůměrná výkonnost obhospodařovaného portfolia fondu 22,58%, velmi nízké správní náklady fondu, správné řízení rizik, pozitivní trend na akciových trzích. 18

19 o členech orgánů fondu, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech v rozhodném období, e.údaje včetně stručného popisu jejich zkušeností a kvalifikace, dále údaj o dni, od kterého vykonávají funkci nebo činnost, případně o dni, od kterého přestali vykonávat funkci nebo činnost: Členové představenstva Ing. Radek Švec, Lidická 859, Lanškroun, předseda představenstva Vystudoval statistiku na VŠE. V roce 1997 prodal podíl v Multiservis GE a do roku 2000 pro GE Multiservis pracoval jako COO. Poté let řídil své privátní portfolio na kapitálových trzích (opce, obligace, indexy, strukturované produkty) a působil jako private equity investor. Je partnerem investiční skupiny ENERN. Ve fondu je zodpovědný za investiční strategii a řízení opčního portfolia. Ing. Petr Šmída, Letohradská 1212/38, Praha 7, člen představenstva Vystudoval VŠE, 20 let pracoval v bankovnictví a finančních službách. V roce 1997 prodal podíl v Multiservis GE. Poté pracoval jako generální ředitel GE Capital Bank ČR ( ), viceprezident GE Capital Financial Services, Connecticut U.S. ( ), generální ředitel Alfa Bank ( ) a předseda dozorčí rady Alfa Bank (2011- nyní). Je partnerem investiční skupiny ENERN. Ve fondu se věnuje celkové strategii. Ing. Pavel Mucha, Ke Dráze 422/4, Praha 10, člen představenstva Vystudoval VŠE, pracoval 7 let u McKinsey & Company v ČR a USA. V roce 2007 řídil prodej Centrum.cz do rukou společnosti Warburg Pincus, pro kterou poté dva roky pracoval jako generální ředitel Centrum Holding. Je partnerem investiční skupiny ENERN. Ve fondu se věnuje produktové strategii. Členové dozorčí rady Ing. Radovan Nesrsta, nar. 26. března 1971, U Přejezdu 445/4, Praha 10, Dolní Měcholupy Vystudoval VŠB. Pracoval 9 let u McKinsey & Company v ČR a USA. Absolvoval MBA na Kellog Business School (Northwestern University, Chicago). Je partnerem investiční skupiny ENERN. Bc. Lukáš Hrdlička, nar. 6. května 1989, Platanová 1019, Jesenice Vystudoval finanční trhy na VŠFS. Za svou diplomovou práci Opce a jejich oceňování obdržel cenu rektora VŠFS. K jeho největším přednostem patří hluboká znalost opčních investičních nástrojů. V posledních dvou letech byl zodpovědný za řízení rizika investičního portfolia společnosti Verollmon s. r. o. Ve fondu je zodpovědný za řízení rizika a compliance. Ing. Pavel Suldovský, nar. 3. června 1977, Horní Čermná 3 Vystudoval ESF MU. Od roku 2001 je daňovým poradcem, od roku 2002 certifikovaným bilančním účetním. Více než 15 let se profesionálně věnuje účetnictví, daním a finančnímu poradenství. Předseda představenstva a akcionář účetní a daňové společnosti Suldovský & Partneři, a. s. Všichni členové představenstva a dozorčí rady byli zvoleni na pětileté funkční období na mimořádné valné hromadě akcionářů dne 4. července

20 Údaje o ostatních vedoucích osobách fondu: Ing. Pavel Hýla Vystudoval finance na VŠE. Pracoval v předních investičních firmách (Conseq Finance, HVB Bank, PPF banka). Účastník aukcí českých státních dluhopisů, operoval na trzích EUREX, CBOT i FOREX. Vyučuje na VŠE a VŠEM a o finančních trzích publikuje odborné články. Ve fondu je zodpovědný za výkonné řízení. f. Údaje Údaje o portfolio manažerech fondu: Ing. Radek Švec, hlavní investiční manažer informace viz výše Ing. Pavel Hubáček, investiční manažer Vystudoval finanční trhy na VŠFS. Výborně ovládá technickou analýzu. V posledním roce byl zodpovědný za technickou analýzu devizového a kapitálového trhu a obchodování na trhu FOREX. o osobách, které měly kvalifikovanou účast na fondu, byť jen po část rozhodného období, s uvedením výše a typu účasti a doby, po kterou měly kvalifikovanou účast: Akcie č. Akcie (v ks) Na jméno Celková jmenovitá hodnota (v Kč) Podíl na společnosti (v %) Radek Švec , Petr Šmída , Pavel Mucha , tis. Kč Základní kapitál společnosti o osobách, na kterých měl fond kvalifikovanou účast, byť jen po část rozhodného období, s uvedením výše a typu účasti g.údaje těchto osob spolu s uvedením doby, po kterou měl investiční fond kvalifikovanou účast na těchto osobách; pokud nejsou k dispozici auditované hospodářské výsledky těchto osob, uvede fond hospodářské výsledky neauditované a tuto skutečnost vyznačí: Fond neměl v rozhodném období kvalifikovanou účast na žádné osobě. 20

21 h. Údaje o osobách, které byly s fondem personálně propojeny, byť jen po část rozhodného období, s uvedením způsobu propojení a doby propojení: Osobou personálně propojenou je právnická osoba, jejímž statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního nebo dozorčího orgánu je fyzická osoba, která je současně členem představenstva nebo dozorčí rady, zaměstnancem nebo prokuristou investičního fondu. Jedná se o tyto osoby: Právnické osoby personálně propojené se Společností Doba personálního propojení Jméno, příjmení Zainteresovanost v právnických osobách propojených se Společností Členství a funkce v orgánech Společnosti ENERN Czech s. r. o. Slevomat.cz, s. r. o. icom Vision Holding, a. s. Fintropa s. r. o. Slevomat Ventures, a. s. Twisto payments a. s. kouzelná almara a. s. ENERN Czech s. r. o. Alfa Bank Rusko Suldovský a partneři, a. s. i. celé rozhodné období celé rozhodné období celé rozhodné období celé rozhodné období celé rozhodné období celé rozhodné období celé rozhodné období celé rozhodné období celé rozhodné období celé rozhodné období Ing. Pavel Mucha Ing. Pavel Mucha Ing. Pavel Mucha Ing. Pavel Mucha Ing. Pavel Mucha Ing. Pavel Mucha Ing. Pavel Mucha Ing. Petr Šmída Ing. Petr Šmída Ing. Radek Švec jednatel předseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen jednatel předseda dozorčí rady člen dozorčí rady předseda dozorčí rady jednatel předseda dozorčí rady předseda dozorčí rady Osoby, které v rozhodném období jednaly s fondem ve shodě, pokud se nejedná o osoby uvedené pod písmeny e. až g.: V roce 20 nejednal fond s žádnou osobou ve shodě. člen představenstva od člen představenstva od člen představenstva od člen představenstva od člen představenstva od člen představenstva od člen představenstva od člen představenstva od člen představenstva od člen představenstva od j. k. Údaje o všech depozitářích fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávaly: Činnost depozitáře vykonávala po celý rok 20 společnost Česká spořitelna, a. s., IČ , Olbrachtova 1929/62, Praha 4. Údaje o osobě, zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu: Úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu zajišťuje pouze depozitář fondu. 21

22 l. m. n. o. p. Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku fondu: Obchodníkem s cennými papíry byl po celé období Interactive Brokers LLC., Greenwich, CT 06831, 8 Greenwich Office Par, USA. Den, kterým končí doba, na kterou byl fond založen: Fond je zřízen na dobu neurčitou. Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, jejichž účastníkem byl nebo je fond, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku investičního fondu v rozhodném období: Fond nebyl v roce 20 účastníkem žádných soudních nebo rozhodčích sporů. Údaje o aktivech fondu zatížených právy třetích osob: K 31. prosinci 20 fond eviduje aktiva zatížená právy Interactive Brokers LLC. (tzv. margin) ve výši 2 1 tis. Kč, což představuje margin ratio 5,58 %. Vývoj hodnoty akcie fondu v rozhodném období: Hodnota jedné akcie fondu 400 tis. Kč 535,7 tis. Kč 4. července prosince 20 22

23 q. Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu ke dni 31. prosince 20 s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období: Majetek: Pořizovací cena v tis. Kč Bankovní účet fondu ČS Dlouhodobý nehmotný majetek (software, zřizovací výdaje) Hotovost u obchodníka s cennými papíry Reálná hodnota v tis. Kč k 31. prosince 20 r. s. Údaje o všech vyplacených výnosech na jednu akcii: Během sledovaného období nejsou evidovány žádné vyplacené výnosy na jednu akcii. Počet emitovaných akcií: Počet emitovaných akcií je 20 kusů. t. Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jednu akcii: Vlastní kapitál připadající na jednu akcii činí k 31. prosinci ,7 tis. Kč. 23

24 u. Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu fondu: Krátkodobá finanční aktiva Stav bankovních účtů: K byla tis. Kč. K je stav 108 tis. Kč. Pokladní hotovost: K a k není. Investiční nástroje: K a k nejsou. Nemovitosti: K a k nejsou. Majetkové účasti: K a k nejsou. Pohledávky: K a k nejsou. Ostatní aktiva: K nebyla. k jsou tis. Kč. Náklady a příjmy příštích období: K nebyly. k jsou 2 tis. Kč. v. Údaje o úplatě určené za obhospodařování majetku fondu: Za obhospodařování majetku fondu hlavním investičním manažerem Ing. Radkem Švecem v roce 20 vznikly fondu náklady ve výši 70 tis. Kč formou mzdy včetně všech souvisejících zákonných odvodů a pojištění. w. x. Údaje o úplatě za výkon funkce depozitáře: Za výkon činnosti depozitáře bylo v roce 20 zaplaceno 209 tis. Kč. Údaje o vlastním kapitálu fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu akcii za poslední tři uplynulá období: V tis. Kč NAV NAV/PL N/A N/A N/A N/A ,7 24

25 y. z. Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování veřejného investičního fondu: Investice do finančních aktiv Do finančních aktiv investuje fond nejvýše 100 % svého majetku. Fond pro investice využívá například akcie, dluhopisy, finanční deriváty a měny obchodované na regulovaných trzích zemí OECD. Fond může investovat také do pohledávek a nabývat podílů i ve fondech obchodovaných na burzovním trhu, tzv. exchange traded funds. Do majetku fondu mohou být nabývány opce, swapy, futures a forwardy s různými podkladovými nástroji a také mohou být upisovány. Fond může operovat i s v tomto statutu výslovně neuvedenými typy finančních derivátů a aktiv, pokud jsou v souladu s investičními cíli fondu. Zde uvedená kvantitativní omezení jsou podrobněji vymezeny ve statutu fondu a na vybrané limity se vztahují dílčí výjimky stanovené ve statutu fondu nebo ve vyhlášce č. 194/2011 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování. Rozhodnutí fondu o způsobu úhrady případné ztráty vykázané fondem za účetní období roku 20 podle 85 odst. 6 zákona 189/2004 Sb., o kolektivním investování: 3 Fond za účetní období končící dnem 31. prosince 20 nevykázal ztrátu zákona č. 240/20 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech 25

26 26

27 Údaje a skutečnosti podle 21 zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví a.vybrané údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztrát fondu: Rozvaha k 31. prosinci 20 v tis. Kč Aktiva 31. prosince 20 Pohledávky za bankami 108 v tom: splatné na požádání 108 Dlouhodobý nehmotný majetek 302 Dlouhodobý hmotný majetek 72 Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období 2 Aktiva celkem Pasiva 31. prosince 20 Závazky vůči nebankovním subjektům v tom: ostatní závazky Ostatní pasiva 500 Základní kapitál splacený z toho: splacený Zisk nebo ztráta za účetní období Pasiva celkem Podrozvaha k 31. prosinci 20 v tis. Kč Podrozvahová aktiva 31. prosince 20 Pohledávky z opcí Podrozvahová aktiva celkem Podrozvahová pasiva 31. prosince 20 Závazky z opcí Podrozvahová pasiva celkem

28 Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 20 v tis. Kč od 4.července do 31. prosince 20 Výnosy z úroků a podobné výnosy 5 Náklady na úroky a podobné náklady -476 Výnosy z akcií a podílů 18 v tom: ostatní výnosy z akcií a podílů 18 Náklady na poplatky a provize -373 Zisk nebo ztráta z finančních operací Správní náklady -739 v tom: a) náklady na zaměstnance -358 z toho: aa) mzdy a platy -267 ab) sociální a zdravotní pojištění -91 b) ostatní správní náklady -381 Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku -34 Zisk z běžné činnosti před zdaněním Daň z příjmů tis. Kč Zisk za účetní období Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. prosinci 20 V tis. Kč Základní kapitál Zákonný rezervní fond Zisk (ztráta) Celkem Zůstatek k Čistý zisk/ztráta za období Zůstatek k Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné: b.k K okamžiku sestavení výroční zprávy nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivnily výroční zprávu 31. prosinci

ING Bank N.V., organizační složka

ING Bank N.V., organizační složka Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky:

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Účetní závěrka ROZVAHA k 30. 6. 2013 AKTIVA k 30. 6. 2013 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 310

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s.

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s.

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 50 Účetní závěrka Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 51 rozvaha k 30. 6.

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Základní údaje a) Název podílového fondu: ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ISIN: Náležitosti výroční zprávy: CZ0008474046 b) Údaje o investiční

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

ING Bank N.V., organizační složka. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2007

ING Bank N.V., organizační složka. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2007 Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2007 ROZVAHA k 31. prosinci 2007 Obchodní firma: ING Bank N. V. organizační složka Sídlo: Nádražní 344/25, Praha 5 IČO: 492 798 66 Předmět podnikání: Banka

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 3 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) základní

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

2011: Výroční zpráva

2011: Výroční zpráva 2011: Výroční zpráva Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva o vztazích 6 Zpráva dozorčí rady 9 Zpráva auditora k výroční zprávě 10 Finanční část 13 Zpráva auditora k účetní

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 565846259465 26123456 01234567894 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

1.4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/ 62.283 /94 dne 24.11.1994.

1.4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/ 62.283 /94 dne 24.11.1994. Statut penzijního fondu Komerční banky Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Obchodní jméno :Penzijní fond Komerční banky,a.s. (dále jen "penzijní fond"). zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více