Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech"

Transkript

1 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Pepa Tuhý Strana1

2 Obsah Základní p ehled ACS ipové systémy Základní p ehled CCTV kamerové systémy Základní p ehled DT - domovní telefony Reference Strana2

3 Policejní statistiky Zdroj: Strana3

4 ipový systém SiPass Entro Strana4

5 ipový systém SiPass Entro ipový systém NEBO Klasický klí ový systém? Strana5

6 ipový systém SiPass Entro Výhoda ipového systému? - Snadné odem ení dve í. - Všechny ipy pln pod kontrolou. Ztráta ipu?? pokud dojde ke ztrát ipu jednoduchým zp sobem se ip zakáže a v tu chvíli je z ipu bezcenný p ív šek, neoprávn ná osoba se nemá možnost dostat do objektu. Odst hují se ípadní podnájemníci?? Majitel bytu nahlásí ipy, které má pod kontrolou. Ty ipy, které nejsou pod kontrolou se jednoduše zakáží. Cena ipu je od 50,- do 120,- K Strana6

7 ipový systém SiPass Entro Pro NE klí ový systém? V p ípad ztráty / odcizení klí, odst hování podnájemník, není možné klí žádným zp sobem zakázat. Všichni bydlící v dom se vystavují možnosti bezproblémového vniknutí eventuálního pachatele do objektu. Pokud chcete udržet bezpe nost v dom jediným ešením je - vým na vložky FAB + kompletní obm na všech klí. Náklady na vým nu klí ového systému: Oby ejný 1x vložka FAB = cca 300,- K 1x klí = cca 50 K Bezpe nostní 1x vložka FAB = cca 2.500,- K 1x klí = cca 150,- K Strana7

8 ipový systém SiPass Entro Systémy autonomní = 1 dve e Autonomní systémy jsou vhodné do rodinných dom, NE pro panelové domy o více vchodech. Systémy s centrální správou z jednoho místa pomocí PC = více dve í Systémy Siemens s centrální správou jsou ur eny pro bytové domy. Kancelá SVJ Strana8

9 ipový systém SiPass Entro ídící jednotky SR34i/4 SR34i/8 SR34i/16 SR34i/32 Dve ní jednotky DC22 DC12 DC01 Administrace Software USB-RIF/2 V/V jednotka IOR6 te ky a klávesnice Keypad M43 Prox Codoor PD30-EM PD40-EM Prox+PIN BC43 Prox PR500 Prox HD500 Hands Free HF500 Rezervace IP811 CF8 Strana9

10 ipový systém SiPass Entro SW Sipass Entro v J Strana 10

11 ipový systém SiPass Entro Zadávání karet SW ENTRO Strana 11

12 ipový systém SiPass Entro Deník událostí SW monitor Deník událostí Vyhledávání událostí Ovládání dve í Monitorování dve í Stav kamery Živé zobrazení kamery Ovládání záznamu (Start/Stop) Uzav eno a zam eno Otev eno Podrženo nebo násiln otev eno Tamper poplach Aktivace EZS Off line Kamera On line Kamera ztráta signálu Kamera sabotáž Záznam Strana 12

13 ipový systém SiPass Entro ídící jednotka systému SR34i Dodává se ve ty ech variantách: pro 4 dve e pro 8 dve í pro 16 dve í pro 32 dve í Systém je možno sí ovat až do max. 512 dve í Strana 13

14 ipový systém SiPass Entro Dve ní jednota DC 12 Bezkontaktní te ky Strana 14

15 ipový systém SiPass Entro Autorizace ipu Pokud instala ní firma nebo výbor SVJ do systému SW SiPass Entro neautorizuje ip jedná se o bezcenný ív šek. Dve e lze otev ít pouze autorizovaným ipem p id leným konkrétní osob. Vygravírované íslo na klí ence Strana 15

16 ipový systém SiPass Entro Je možné instalovat Systém SiPass Entro i na stávající dve e? ANO Za p edpokladu, že: Dve e jsou již vybaveny elektromechanickým zámkem Dve e je nutno do-vybavit elektromechanickým zámkem Dve e je nutno do-vybavit p ídržným magnetem Strana 16

17 ipový systém SiPass Entro Systém SiPass Entro má centrální správu z jednoho místa pomocí PC distribuovanou inteligencí. Musí být trvale zapnutý po íta? Jen pokud se provádí zm ny v konfiguraci a nebo stahuje informace o pr chodech nebo vydávání/blokování ip. Všechny informace se automaticky ukládají do hlavní ídící jednotky. Databáze Zálohovaná databáze všech údaj V databázi ídící jednotky a PC jsou uloženy všechny údaje: - jméno osoby íslo karty - jméno dve í - jméno + as. programing výhoda p i selhání PC Strana 17

18 ipový systém SiPass Entro Je možné ovládat výtahy? ANO až 192 podlaží Napájecí zdroje pro zámky a ACS Dle požadavku investora Je možné další využití ip? ANO nap. k rezervaci vstupu do místností sušáren, prádelen a další Platební podmínky 100% po dokon ení a p edání díla Záru ní podmínky 24 m síc technologie, 60 m síc práce Pozáru ní servis Po celou dobu životnosti systému (1x za 4 roky kontrola akumulátor ) Strana 18

19 Kamerové systémy Strana 19

20 Kamerové systémy Kamery do vchod a okolo domu Záznamová za ízení Strana 20

21 Domovní telefony COMELIT TCS FERMAX BPT Strana 21

22 I takto m že vypadat Váš d m Strana 22

23 REFERENCE SVJ Pod Lysinami Praha 4 p. Plechatý SVJ Hráského Praha 4 p. epela SVJ ernockého Praha 4 pí. Her íková BD Vrchlického Praha 5 p. Vejsada SVJ Františkova Praha 9 p. Svoboda SVJ Bryksova Praha 9 p. Drábek SVJ Kpt. Stránského Praha 9 p. Tomáš SVJ Breitcetlova Praha 9 p. Hudec SVJ Jahodnice Praha 9 p. Talaš SVJ Bajkalská Praha 10 p. Meistr SBD Praha, Praha 9 p. Káninský Další reference na vyžádání po souhlasném stanovisku p íslušných osob. Strana 23

24 SVJ Janského, Praha 5 Strana 24

25 Spole enství vlastník jednotek Pod Lysinami, Praha 4 Hodkovi ky Strana 25

26 Spole enství vlastník domu Bajkalská, Praha 10 Vršovice Strana 26

27 Spole enství vlastník domu Bajkalská, Praha 10 Vršovice Strana 27

28 Spole enství vlastník domu Bajkalská, Praha 10 Vršovice Strana 28

29 Spole enství vlastník domu Hráského, Praha 4 Chodov Strana 29

30 Spole enství vlastník domu Hráského, Praha 4 Chodov Strana 30

31 Spole enství vlastník domu ernockého, Praha 4 Chodov Strana 31

32 Spole enství vlastník domu Breitcetlova, Praha 14 erný Most Strana 32

33 Spole enství vlastník domu Breitcetlova, Praha 14 erný Most Strana 33

34 Spole enství vlastník domu Kpt. Stránského, Praha 14, Strana 34

35 Spole enství vlastník domu Kpt. Stránského, Praha 14, Strana 35

36 Spole enství vlastník domu Františkova, Praha 14, Strana 36

37 Spole enství vlastník domu Františkova, Praha 14, Strana 37

38 Spole enství vlastník domu Františkova, Praha 14, Strana 38

39 Spole enství vlastník domu Františkova, Praha 14, Strana 39

40 kuji za pozornost Kontaktní informace Pepa Tuhý manažer pro klí ové zákazníky Strana 40

Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE...

Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE... NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 01/2008 N E W S 0 1 / 2 0 0 8 ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 JAK SE TO PROJEVÍ V SOFT-4-SALE?... 2 ZBOŽÍ A CENY...3 KONFIGURACE REŽIMU DOHLEDÁNÍ ÍSLA ZBOŽÍ... 3 MARKETING

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS Dagmar BRECHLEROVÁ, Radim KRUPI KA, Zoltán SZABÓ dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz, krupicka@fbmi.cvut.cz,

Více

WW System Platform a Geo SCADA

WW System Platform a Geo SCADA 18. Wonderware konference R/SR - 2012 WW System Platform a Geo SCADA Nasazení v geograficky rozsáhlých aplikacích Technické tipy pro použití v sítích WAN Jaroslav Jarka Obsah prezentace Co je Geo SCADA

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část Technické standardy veřejné kanalizace C Přílohová část Ing. Iva Barboriková Prosinec 2010 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové Technické standardy veřejných

Více

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, p ep ové ochrany Vážení zákazníci, a EN SN 62305 v praxi. z d vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz jsme se rozhodli p idat na naše stránky co nejjednodušší a jasné

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-124 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Bakalá ská práce P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Ji í Kube² Vedoucí práce: Ing. Jakub Parák

Více

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a i te se jeho pokyny. V p ípad jakékoliv poruchy volejte

Více

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR MOTOROLA RAZR TM BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR P edstavujeme vám výkonný smartphone v tenkém designu RAZR. MOTOROLA RAZR nabízí širokou škálu pokro ilých funkcí pro každou innost nap íklad sledování videí,

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

JABLOTRON ALARMS a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. Poplachové systémy - Pravidla zřizování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů objektů (PZTS) JABLOTRON ALARMS a.s. 21. září 2011 Obsah 1 Všeobecně 2 1.1 Účel poplachového zabezpečovacího a tísňového

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00 COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Uživatelský manuál Přijímače REX FW 1.00 ESKY computer radio control system 1. Úvod... 03 2. Technická data... 04 3. Instalace... 05 3.1 Napájecí nap tí... 05 3.2 Provoz...

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E. Všeobecně Vlastní organizace výstavby a postup prací je plně v kompetenci provádějící odborné stavební firmy včetně zajištění bezpečnosti práce. Při výstavbě musí být důsledně

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 .SPISU: EX 2701/06 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : Ostatní

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více