Windows 2008 R2: Nastavení a konfigurace DirectAccess

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Windows 2008 R2: Nastavení a konfigurace DirectAccess"

Transkript

1 Windows 2008 R2: Nastavení a konfigurace DirectAccess tým KPCS CZ (Jan Slavík) V tomto dokumentu si popíšeme základní prvky instalace a konfigurace jednotlivých komponent DirectAccess technologie. K P C S C Z, s. r. o. h t t p : / / w w w. k p c s. c z i n f k p c s. c z

2 Obsah: Úvod... 3 Komponenty DirectAccess... 4 Požadavky... 6 Nároky na software... 6 Nároky na síťovou infrastrukturu... 6 Stručně o IPv Instalace Windows Server Příprava Active Directory Konfigurace certifikační autority Úprava publikace CRL Automatická distribuce klientských certifikátů Vytvoření nového template Vygenerování certifikátů na DirectAccess Serveru Natavení firewall Konfigurace ISATAP Konfigurace DirectAccess Příprava a konfigurace DirectAccess Connectivity Assistant Příprava klientů k nasazení DirectAccess Testovaní DirectAccess Řešení problémů DirectAccess server Klient DirectAccess Závěr

3 Úvod DirectAccess je zcela nová technologie Windows 7 a Windows 2008 R2, díky které můžete přistupovat a využívat tak prostředků ve vaší organizaci bez VPN klienta. DirectAccess vytvoří zabezpečené obousměrné spojení mezi každým klientem, který má dostatečné síťové připojení do internetu. Technologie DirectAccess je zcela závislá na protokolu IPv6. V tomto dokumentu si popíšeme základní prvky instalace a konfigurace jednotlivých komponent DirectAccess technologie. Určitě zde nemohou být pokryty veškeré možnosti konfigurace, nicméně konfigurace a instalace DirectAccess komponent není nikterak složitá, ale je velmi důležité vše velmi dobře připravit a rozmyslet. Nasazení DirectAccess je velkým zásahem do stávajících infrastruktury, hlavně z důvodu nutnosti využívání a nasazení IPv6 protokolu do vaší infrastruktury. 3

4 Komponenty DirectAccess V následujícím odstavci se podíváme blíže na jednotlivé komponenty, na kterých je DirectAccess závislý. Tuto technologii můžeme nasadit v různých scénářích, mezi které patří následující: Full Intranet access V tomto případě jsou ustaveny 2 IPSEC tunely mezi klientem a DA serverem. Jeden je tzv. infrastrukturní, který slouží pro komunikaci s doménovými řadiči a DNS servery a druhý tunel je využíván pro přístup do interní sítě obecně Full Intranet access with Smart Cards Stejně konfigurované IPSEC tunely jako v předchozím případě, ale druhý tunel pro komunikaci do interní sítě je ustavován za pomoci Smart karty Selected Servers access Také zde jsou vytvořeny 2 IPSEC tunely, jeden je infrastrukturní a druhý je ustavován přímo proti serverům v interní síti. Druhý tunel tedy není terminován na DirectAccess Serveru, ale je pouze propuštěn na servery v interní síti End-to-End Access V tomto případě je IPSEC ustavován mezi klientem a servery v interní síti vždy. V tomto případě není používán infrastrukturní tunel a IPSEC tunely jsou propouštěny přes DirectAccess server. V našem dokumentu se zaměříme na první zmiňovaný scénář, který je pro demonstraci DirectAccess technologie asi nejlepší. Jak již bylo napsáno v úvodu, tato technologie vyžaduje nasazení IPv6. V tomto případě máte na výběr ze dvou možností: Využití automatického tunelovacího mechanizmu ISATAP Nasazení IPv6 na stávající síti bez využití tunelování Obě varianty jsou použitelné pro nasazení DirectAccess a jsou tedy funkční. Využívání ISATAP adaptérů a tunelování obchází některé požadavky, které jsou nutné při plné implementaci IPv6 na interní síti. Na druhé straně je ISATAP protokolu vyčítána závislost na protokolu vyšší vrstvy, což může v některých případech způsobovat problémy. Technologie DirectAccess dále vyžaduje nasazení následujících služeb, požadavky na jejich přesnou konfiguraci rozebereme níže v dalších kapitolách tohoto dokumentu. Certifikační autorita Active Directory a GPO NLS Network Location Service ISATAP router v případě využívání technologie ISATAP Tyto služby mohou být nasazeny ve zhuštěné konfiguraci na dvou serverech, nebo může být infrastruktura distribuovaná ve výrazně složitější konfiguraci. Obě varianty jsou znázorněny na následujících obrázcích. V případě, že se rozhodnete pro nasazení pouze jednoho serveru pro DA a další služby, důrazně doporučuji využívat alespoň virtualizačních technologií k dosažení požadované dostupnosti celého řešení. Volitelnou součástí je implementace NAP technologie, se kterou DirectAccess dokáže velmi úzce spolupracovat. V poslední řadě bych zmínil možnost využívání čipových karet k zabezpečení celého procesu. 4

5 Obrázek 1 Jedna z možných variant distribuovaného řešení Obrázek 2 Varianta s nejjednodušší možnou konfigurací Další možné varianty jsou pro nasazení DirectAccess v topologiích s více pobočkami. V těchto případech je možné nasadit více DirectAccess serverů, které jsou klienty vybrány pomocí tzv. geolocator služby. Popis těchto konfigurací je už nad rámec tohoto dokumentu a v případě potřeby můžete využít následující odkaz: 5

6 Požadavky Nároky na software DirectAccess vyžaduje edice Windows 7 Enterprise, nebo Ultimate na straně klienta a Windows 2008 R2 na straně serveru. DNS servery a globální katalog musí běžet na Windows 2008 nebo R2. Pro Windows 2008 je nutná instalace hotfixu Veškeré servery nebo aplikace, které mají být dostupné přes technologii DirectAccess musí být schopné komunikovat přes IPv6. Pozor tedy na aplikace běžící výhradně na IPv4 síťovém stacku. Typickým příkladem takových aplikací mohou být např. staré aplikace provozované na Windows NT, nebo UNIX systémech. Takové aplikace mohou být dále dostupné přes technologie jako je NAT64 a podobné, ale jejich nasazení je většinou dost náročné. Můžete případně sáhnout po instalaci klientů na Terminálové servery Windows Serveru, což je v mnoha případech nejlepší možné řešení. Nároky na síťovou infrastrukturu V závislosti na zvolené topologii pro instalaci je nutná podpora pro IPV6 na síťových prvcích uvnitř organizace, nebo alespoň nasazení ISATAP pro tunelování IPv6 na vnitřní síti. Dále jsou nutné dvě veřejné (po sobě jdoucí v abecedním pořadí) IPv4 adresy, které budou sloužit pro přístup klientů přes DirectAccess. 6

7 Stručně o IPv6 V následujících odstavcích se velmi stručně seznámíme s protokolem IPv6, ukážeme si různé druhy adres a možností tunelování IPv6 přes IPv4 sítě. Pro fungování DirectAccess je tato technologie naprosto klíčová, proto je velmi důležité se seznámit s tímto protokolem. Toto téma je natolik složité že jej zde nebudeme rozebírat do hloubky, nicméně v poslední kapitole je obsaženo několik odkazů na externí zdroje, kde se k této problematice můžete dozvědět podstatně více. IP verze 6 je nástupcem stávajícího protokolu IPv4. Tento protokol by měl do budoucna odstranit problém s vyčerpáním IPv4 adresního prostoru a tímto umožnit další rozvoj. Protokol IPv6 není zpětně kompatibilní s protokolem IPv4. Díky tomuto problému vzniklo mnoho podpůrných technologií, které umožnují převod či postupný přechod k protokolu IPv6. Adresy v IPv6 Adresy v IPv6 jsou 128 bitové, tak aby nedošlo k podobným problémům jako u IPv4. Díky tomu, že jsou adresy dlouhé a jen těžko zapamatovatelné, se přešlo ke zjednodušení zápisu k hexadecimální soustavě, kde se každá čtveřice odděluje pomocí znaku dvojtečky. I takto upravený zápis je velmi složitě zapamatovatelný. Příklad IPv6 adresy: 2001:4860:8009:0000:0000:0000:0000:0068 Stejnou IP můžeme zapsat také ve zjednodušeném formátu, kdy se mohou vypustit nulové skupiny v adrese, ty jsou pak nahrazeny dvojicí dvojteček. Stejná IP adresa pak ve zjednodušeném formátu vypadá takto: 2001:4860:8009::68 Zápis prefixů je stejný nebo obdobný jako u IPv4 tedy adresa/délka. Stejně jako u IPv4 jsou vybrány druhy adres (prefixů), které jsou vymezeny pro různé účely. prefix Použití ::1/128 loopback fe80::/10 Lokální linkové adresy.link-local fc00::/7 Unikátní individuální lokální adresy (Unique lolcal address (ULA)) 2001::/32 Prefix využívaný pro Teredo 2002:/16 Prefix vyhrazený pro 6to4. Teredo Teredo je automatický tunelovací mechanizmus, který využívá přenosu přes IPv4. Jeho obrovskou výhodou je možnost automaticky se vypořádat s NAT na IPv4. K přenosu využívá velmi složitý systém adres. Přenos dat mezi Teredo klientem a IPv6 světem zajišťuje tzv. Teredo relay. Výhodou protokolu je, že můžeme téměř všude komunikovat pomocí IPv6, ale na druhou stranu jsou přenosy dosti pomalé, právě z důvodů využívání Teredo serverů. ISATAP Tunelovací mechanizmus, který je určen pro provoz na interních sítích. Je odvozen od zkratky Intra Site Automatic Tuneling Adapter. Adresy jsou odvozovány od IPv4 adres a jejich formát tedy je: 7

8 UnicastPrefix:0:5EFE:w.x.y.z, nebo UnicastPrefix:200:5EFE:w.x.y.z, kde w.x.y.z je IPv4 adresa. 6to4 Tunelovací mechanizmus, který umožňuje propojit dvě nebo více IPv6 sítí. V tomto případě mají adresy prefix 2002:XXXX:XXXX::/48, kde XXXX:XXXX je IPv4 adresa. 6over4 Přenos paketů přes IPv4 využívající multicast. Jeho použití je velmi limitované. NAT-64 Technologie určená k usnadnění přechodu mezi IPv4 a IPv6. Díky této technologii je možné přistupovat k IPv4 prostředkům přes IPv6 síť. NAT64 je novější variantou od NATPT, ale je pouze jednosměrný. NAT-PT Obdobná technologie jako NAT-64, která je starší a měla spousty nevýhod. Obecným problémem byla obousměrnost komunikace, kterou tato technologie chtěla zaručit. 8

9 Instalace Windows Server 2008 Pro potřeby technologie DirectAccess je vyžadována běžná instalace Windows Server 2008 serveru. Jen je dobré dodržet některé běžné zásady pro instalaci. Pro přehlednost doporučuji pojmenovat jednotlivá síťová rozhraní jednoznačnými jmény, např. Internal a External. Dále nastavte statické adresy na jednotlivých síťových kartách. Pokud je nutné nastavit routovací pravidla, pak je nastavte. Pokud budete veškeré potřebné komponenty instalovat na jeden server, pak po instalaci přidáme IIS pomocí konfigurace rolí na serveru. V konfiguraci IIS přidáme pouze IP and Domain Restrictions. Tuto součást využijeme při konfiguraci NLS. Dále si připravíme adresář a webovou aplikaci pro distribuci CRL. Spustíme IIS Manager a zvolíme Default Web Site a kontextovém menu zvolíme Add > Virtual Directory. Samozřejmě si můžeme vytvořit samostatnou webovou aplikaci, pokud je to vyžadováno. V následujícím okně zapíšeme název virtuálního adresáře, v našem případě CRLD. V položce Physical Path, zvolíme požadovanou cestu a následně vytvoříme nový adresář CRLDist, který budeme využívat pro kopírování CRL. 9

10 Po vytvoření virtuálního adresáře, je nutné nakonfigurovat volbu allowdoubleescaping. Toto provedeme tak, že v levé části vybereme nově vytvořený adresář a v části Management spustíme Configuration Editor. Ve vrchním stromečku vybereme sekci system.webserver\security\requestfiltering vybereme allowdoubleescaping a změníme z False na True. Po konfiguraci IIS je ještě nutné pro adresář CRLDist nastavit sdílení. Najdeme si adresář pomocí průzkumníka, zvolíme z kontextového menu Properties - > záložka Sharing -> Advanced Sharing. K názvu adresáře přidáme znak $ a následně přidáme práva pro počítačový účet naší certifikační autority. V mém případě se Certifikační autorita jmenuje DC1. Celý postup potvrdíme OK. 10

11 Příprava Active Directory Úpravy, které jsou nutné provést v ActiveDirectory nejsou nikterak složité. Při konfiguraci DirectAccess vznikají v ActiveDirectory dva GPO objekty. Tyto objekty jsou následně využívány pro konfiguraci DirectAccess Serveru. Pokud pro konfiguraci DirectAccess budeme využívat průvodce, pak nám tyto objety vytvoří Direct Access průvodce sám. Pro aplikaci GPO je doporučeno vytvořit skupinu, kterou budeme využívat pro filtrování GPO objektů. Vytvořte tedy obdobně jako na následujícím obrázku bezpečnostní skupinu. Bude sloužit pro klienty DirectAccess. 11

12 Konfigurace certifikační autority Jak již bylo napsáno pro korektní fungování DirectAccess je nezbytné využívání certifikátů. Zapotřebí je hned několik certifikátů. Než se ovšem pustíme do generování a konfigurování certifikátů, je nutná úprava distribuce revokačních listů certifikační autority (CRL). Revokační listy musí být pro korektní fungování DirectAccess dostupné přímo z internetu. Bez tohoto by nebyl funkční tunel přes HTTPS. Úprava publikace CRL Otevřeme konzolu Certifikační autority, označíme naší certifikační autoritu a z kontextového menu volíme Properties. Na záložce Extensions musíme dokonfigurovat distribuci CRL na náš DirectAccess server, nebo jiný server, který bude dostupný z internetu přes HTTP. Pro přidání distribučního bodu CRL zvolme Add. A do políčka Location napíšeme adresu pro CRL např. Dále pomocí tlačítka insert postupně zvolíme <CAName>, <CRLNameSuffix>, <DeltaCRLAllowed>. Na konec řádky Location připíšeme.crl a potvrdíme tlačítkem OK. 12

13 Na záložce extensions máme nyní o jeden řádek více. Tento řádek si označíme a nastavíme tyto dvě položky: Include in CRLs. Clients use this to find Delta CRL locations Include in the CDP extension of issued certificates Znovu zvolíme Add a přidáme UNC cestu k distribuci CRL. V následujícím dialogu do políčka Location napíšeme UNC cestu k distribuci CRL. Dále pomocí tlačítka insert postupně zvolíme <CAName>, <CRLNameSuffix>, <DeltaCRLAllowed>. Na konec řádky Location připíšeme.crl a potvrdíme tlačítkem OK. Na záložce extensions máme nyní o další řádek více. Tento řádek si označíme a nastavíme tyto dvě položky: Publish CRLs to this location Publish Delta CRLs to this location 13

14 Potvrdíme tlačítkem OK a restartujeme službu certifikační autority. Automatická distribuce klientských certifikátů Prvním a nejjednodušším procesem je vystavování počítačových certifikátů pro klienty. Pokud již nemáte nastaveno automatické vystavování certifikátů přes službu ActiveDirectory, je nutné jej donastavit. K automatickému vystavování využijeme služeb Active Directory. Nejdříve je nutné se přesvědčit, zda máme publikován tzv. Certificate Template pro tento druh certifikátů a zda máme nastavena oprávnění pro automatickou distribuci. Otevřeme si tedy konzolu od certifikační autority. Na položce Certificate Templates pod kontextovým menu zvolíme Manage. V následující obrazovce vyhledáme Template Computer, v kontextovém menu zvolíme Properties a na záložce Security ověříme, že Domain Computers mají povoleno Enroll (Allow enroll). Tímto jsme ověřili, že Domain computers mají právo na vystavení certifikátu. 14

15 Dalším krokem, je vytvoření doménové politiky, kterou zařídíme automatické vydání certifikátů pro všechny klienty DirectAccess. Otevřeme si konzolu na správu doménových politik. Přejdeme na záložku Group Policy Objects. V kontextovém menu zvolíme New a politiku pojmenujeme dle vašich jmenných konvencí. V tomto případě DA_NastaveniKlientu. V GPO nastavíme automatické vydávání certifikátů pro klienty. Přejdeme tedy na vytvořenou politiku a z kontextového menu zvolíme Edit. V následující MMC konzoli vyhledáme Computer Configuration - > Policies -> Windows Settings -> Security Settings -> Public Key Policies -> Automatic Certificate Request Settings. 15

16 V kontextovém menu vybereme New Automatic Certificate Request a Next. V dalším okně průvodce vybereme předem připravený Certificate Template Computer a zvolíme Next a v posledním okně průvodce Finish. V politice dále nakonfigurujeme položku Auto-Enrollment Properties. Obdobně jako na následujícím obrázku. 16

17 Tímto máme tuto část politiky hotovou a konzolu můžeme uzavřít. Dále nastavíme ještě základní parametry aplikace GPO. Politiku označíme a v pravé části se nám zobrazí detaily k naší vytvořené politice. V nastavení politiky provedeme dvě změny. Na záložce Scope v části security Filtering odebereme Authenticated Users a přidáme skupinu, kterou jsme si pro tento účel dříve připravili. Dále na záložce Details vybereme z kontextové nabídky User configuration settings disabled (vybereme proto, že v této politice nebude nic v uživatelských nastavení). Posledním krokem je nastavení aplikace této politiky. V mém případě tuto politiku aplikuji na celou doménu, ale můžete ji připojit na některé níže položené OU. Na konkrétním OU z kontextového menu zvolíme Link existing GPO a vybereme naší připravenou politiku. Tímto zajistíme její aplikaci. Vytvoření nového template Dále je nutné vygenerovat certifikát pro NLS (Network Location Server). Pro tento certifikát je nutné vytvořit nový Template. Spustíme konzolu od certifikační autority, vybereme Certificate Template a z kontextového menu vybereme Manage. V seznamu vybereme Template Web Server a z kontextového menu vybereme Duplicate Template. Z následujícího výběru vybereme Windows Server 2008 Enterprise. 17

18 Duplikovaný Template pojmenujeme opět dle vašich jmenných konvencí, v tomto případě ji pojmenujeme DAWebServer. Na záložce Request Handling zaškrtneme volbu Allow private to be exported. 18

19 Poslední nastavení, které je nutné změnit je na záložce Security. Povolíme Enroll pro Authenticated Users. Potvrdíme OK a okno Certificate Template Console můžeme zavřít. 19

20 Nyní povolíme Certificate Template, který jsme v předchozím kroku vytvořili. Vybereme Certificate Templates a z kontextového menu vybereme New -> Certificate template to issue. Ze seznamu vybereme náš vytvořený template. Vygenerování certifikátů na DirectAccess Serveru Na certifikační autoritě máme vše připravené a můžeme přistoupit k vygenerování certifikátů pro NLS a DirectAccess. Na DirectAccess serveru si spustíme konzolu na správu certifikátů. MMC -> Add or Remove Snap-ins -> Certificates -> Add -> Computer account. V položce Personal zvolíme Request New Certificate. V následujícím dialogu vybereme publikovanou šablonu, kterou jsme si připravili v předchozích krocích. 20

21 Pro konfiguraci Common Name a DNS jména v certifikátu zvolíme vlastnosti a v položce Subject Name vybereme Common Name a napíšeme FQDN našeho NLS serveru a zvolíme Add. Do části Alternative Name vybereme DNS a napíšeme opět FQDN jméno našeho serveru. Ostatní části necháme bez změn a potvrdíme tlačítkem OK. 21

22 Následuje už jen poslední krok a tím je samotné vyžádání certifikátu, podle parametrů které jsme nastavili. Nyní máme připraven certifikát pro NLS, který by měl být uložen včetně privátního klíče v Personal úložišti našeho DA serveru. Obdobně vygenerujeme další certifikát pro IP-HTTPS, který bude využíván pro HTTPS tunel. Spustíme tedy opět průvodce Request new certificate. Opět zvolíme náš upravený Certificate Template. Ve vlastnostech žádosti k certifikátu vyplníme Common Name a DNS na externí jméno DirectAccess serveru. Ještě zapíšeme Friendly Name na záložce General. 22

23 Následně necháme certifikát vygenerovat. 23

24 Natavení firewall Pro korektní fungování DirectAccess jsou nutné některé síťové prostupy, které jsou dány spíše technologií kterou DirectAccess využívá. Rozdělme tedy síťové požadavky na několik částí: Internetová konektivita Jak již bylo popsáno dříve, pro korektní fungování jsou nutné dvě po sobě jdoucí IP adresy. Dále je nutné povolit pro IPv4 : Protocol 41 inbound and outbound User Datagram Protocol (UDP) destination port 3544 inbound UDP source port 3544 outbound TCP destination port 443 inbound and TCP source port 443 outbound Pokud máte již IPv6 připojení jsou to tyto porty a protokoly: Protocol 50 UDP destination port 500 inbound and UDP source port 500 outbound UDP destination port 4500 inbound and UDP source port 4500 outbound ICMPv6 traffic inbound and outbound Intranetová konektivita Veškeré IPv4 a IPv6 přenosy z a na DirectAccess server Protocol 41 inbound and outbound Podrobněji o této tématice můžete najít na: 24

25 Konfigurace ISATAP Pokud nemáte nasazenou IPv6 uvnitř vaší organizace, pak je nutné nakonfigurovat protokol ISATAP. Konfiguraci IPv6 prefixu a konfiguraci ISATAP routeru za nás provedl průvodce konfigurací DirectAccessu. ISATAP je trochu zvláštní protokol, jedna z věcí která je mu vyčítána, je jeho závislost na protokolu vyšší vrstvy. Všichni klienti, kteří mají zapnutý tunelovací adaptéry ISATAP, hledají při startu záznam v DNS se jménem ISATAP. Pokud tento záznam najdou, automaticky adaptér nakonfigurují a spustí. Z bezpečnostních důvodů je záznam ISATAP v Microsoft DNS blokován. Pokud tedy chceme začít využívat ISATAP adaptérů a tunelování IPv6 na interní síti musíme tento záznam odblokovat. A vašich DNS serverech musíte spustit nástroj regedit. Přejdeme do této cesty v registrech: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters Najdeme klíč GlobalQueryBlockList a uvnitř vymažeme záznam isatap. Následně restartujeme DNS službu. Stejný postup zopakujeme na dalších DNS serverech, pokud jej máme. Pokud vaše infrastruktura obsahuje více doménových řadičů a více různých IPv4 subnetů, nezapomeňte nakonfigurovat i IPv6 subnety pro jednotlivé AD Sites. 25

26 Konfigurace DirectAccess Nyní bychom měli mít vše potřebné ke konfiguraci DirectAccess serveru připraveno. V bodech pro jistotu ještě uvádím, tak aby si každý mohl překontrolovat: Implementované IPv6 na interní síti nebo odblokovaný záznam ISATAP v DNS Vytvořený DNS záznam na interním DNS pro NLS Vytvořený záznam na externím DNS pro DirectAccess Vygenerované dva certifikáty (NLS server, IP-HTTPS) Natavení Firewallů Pokud máme vše připravené, můžeme přidat komponentu DirectAccess Management Console. Po přidání DirectAccess Management konzole můžeme přistoupit ke konfiguraci. Přejdeme do části Setup. Pokud jsou splněny veškeré předpoklady k úspěšné konfiguraci, můžeme začít prvním krokem, volbou Remote Clients. 26

27 Pomocí tlačítka Configure zobrazíme dialogové okno k přidání skupiny klientů. Tlačítkem Add přidáme skupinu, kterou jsme si dříve připravili pro klienty DirectAccess. Druhým krokem je konfigurace DirectAccess Serveru. V následujícím průvodci jen překontrolujeme korektní přiřazení síťových rozhraní. Podle těchto adres bude následně nakonfigurován ISATAP router. 27

28 Ve druhém kroku musíme vybrat dva certifikáty. První výběr obsahuje volbu certifikační autority, ze které musí být vydávány certifikáty pro klientské počítače. Druhá volba je výběr certifikátu pro HTTPS tunel. Třetím průvodcem je průvodce nastavení infrastruktury. Pokud máte, obdobně jako já, NLS server umístěn na serveru, vyberte druhou volbu. Na funkčnosti této části závisí korektní fungování DirectAccess klientů, proto je zde doporučeno instalovat NLS na vysoce dostupný server. Pokud bude tato komponenta nedostupná, nemusí klientské počítače fungovat v interní síti. NLS komponenta slouží pro detekci interní sítě. NLS není nic jiného než web server, který je dostupný pouze v případě, že je klient na interní síti. Důležité je zde zmínit, že je kontrolován i certifikát, který je instalován na konkrétní webové aplikaci. Následně jsou podle této detekce používána pravidla pro NRPT (Name Resolution Policy Table). 28

29 Druhým krokem je nastavení DNS serverů a jejich IPv6 adres. IPv6 prefix je průvodcem vygenerován automaticky. Tento prefix je odvozen od vaší externí adresy, která je převedena do šestnáctkové soustavy a doplněna prefixem Třetím krokem je nastavení management serverů. Pokud je u vás využíván nějaký vzdálený management ke správě počítačů, pak nastavte IPv6 adresu. 29

30 V případě, že byste požadovali, aby byla komunikace šifrována i při komunikaci s dalšími servery, pak použijte skupinu, kterou jste si k tomuto účelu připravili. V tomto případě nepožadujeme další šifrování provozu, stačí nám bezpečná komunikace mezi klientem a DirectAccess serverem. 30

31 Následuje už jen závěrečný přehled, který si můžete uložit pro pozdější použití. Po stisknutí tlačítka OK jsou vaše nastavení přenesena do ActiveDirectory a na DirectAccess Server. Po aplikaci změn doporučuji restartovat jednotlivé DNS servery tak, aby mohl být nakonfigurován ISATAP adaptér. Po těchto změnách by měla být funkční IPv6 konektivita mezi DirectAccess serverem a DNS servery. Toto můžeme ověřit po restartu DirectAccess serveru na stránce DirectAccess Monitoring. 31

32 Příprava a konfigurace DirectAccess Connectivity Assistant Pro usnadnění diagnostiky ze strany klienta je zde Solution Accelerator pro DirectAccess ve kterém je obsažen tento nástroj. Obsahuje instalační balíček ve formátu MSI a GPO šablonu pro konfiguraci tohoto nástroje. Stáhněte tedy instalační balíček a rozbalte jej. Na doménový řadič si nakopírujte šablonu ADMX a ADML soubory. Soubor DirectAccess Connectivity Assistant GP.admx nakopírujte do %systemroot%\policydefinitions a soubor DirectAccess Connectivity Assistant GP.adml do %systemroot%\policydefinitions\en-us. Stáhnout jej můžete na této adrese: K instalaci DirectAccess Connectivity Assistant můžete využít GPO, nebo instalace pomocí různých management nástrojů. Konfiguraci pro DirectAccess Connectivity Assistant přidáme do naší dříve vytvořené politiky pro klienty DirectAccess. Otevřeme si tedy již vytvořenou politiku a nastavíme základní části politiky. Nastavíme části: PortalName Jméno pro portal site Corporate portal site - Adresa portálu, která se ukazuje v Connectivity Assistant ve spodní části. Může to být i stránka s návodem pro uživatele. Například: CorporateResources Jedno z nejdůležitějších nastavení, obsahuje adresy, které bude Connectivity Assistant testovat. Pokud klient nechá vygenerovat diagnostický log, veškeré tyto adresy bude klient testovat a výsledek testů zapíše do logu. Může obsahovat několik testovacích součástí. Doporučuji zde přidat i IPv6 ping adresy DNS serverů. Například: o PING:IPv6 adresa o PING:DNS interního serveru o interního serveru/ o interního serveru/ DTE Obsahuje IP adresy DirectAccess serveru. Například: PING:IPv6 adresa LocalNamesOn Toto nastavení povoluje či zakazuje klientovi položku v menu Prefer Local Names. Pokud klient zvolí tuto volbu, přestane DirectAccess posílat dotazy na interní DNS servery. V případě problémů s DirectAccess může být tato volba poměrně užitečná. AdminScript Pokud je tato volba specifikována, musí být na klientech distribuován script který je zde uveden. Connectivity Assistant neřeší distribuci scriptu. Tento script je spouštěn v případě spuštění Advanced diagnostics. Pozor ovšem na nastavení práv k tomuto scriptu, je spouštěn s elevated právy. 32

33 Po úspěšné instalaci a konfiguraci Connectivity Assistent bude na klientském počítači v systém tray ikonka, která bude diagnostikovat stav připojení do korporátní sítě. Jednotlivé stavy jsou znázorněny v následující tabulce. DirectAccess je funkční. Není dostupná internetová konektivita. DirectAccess není dostupný nebo je problém s dostupností některé části sítě. Pokud je DirectAccess nasazen spolu s NAP technologií může být v některých případech vyžadováno nová kontrola NAP serveru. 33

34 Příprava klientů k nasazení DirectAccess Pokud máte provedeny veškeré kroky z předchozích kapitol, pak už je samotné povolení využívaní DirectAccess technologie jen otázkou aplikace korektních politik na klienty. Přidejme tedy testovací počítač do skupiny DirectAccess klientů, kterou jsme si vytvořili. Testovaní DirectAccess Po přidání testovacího počítač do skupiny DirectAccess klientů nezapomeňte počkat nebo obnovit doménové politiky na klientovi. Aplikaci můžete ověřit pomocí nástroje gpresult. Také by v počítačovém úložišti certifikátů měl být certifikát pro konkrétní počítač. Po úspěšné aplikaci politik můžete počítač připojit mimo interní síť a po několik málo vteřinách by DirectAccess Connectivity Assistant měl ukazovat, že korporátní síť funguje v pořádku. Nyní můžete otestovat ping na interní DNS servery, případně další servery, které již mají dostupnou IPv6 adresu. 34

35 Řešení problémů Při řešení problémů s DirectAccess serverem je důležité zaměřit se na podpůrné technologie, na kterých je DirectAccess přímo závislý. Při řešení většiny problémů vám pomůže log, který získáte z nefunkčních klientů. DirectAccess server Při většině implementací nebyl problém v samotném DirectAccess serveru, ale v nefunkčních komponentách nebo špatné konfiguraci některé z komponent. Při řešení problémů bych postupoval v následujícím pořadí: Funguje v interní síti IPv6 konektivita? Jak ověřit: např. ping mezi DirectAccess Serverem a ostatními servery ping -6 ipv6adresa Je DNS dostupné přes IPv6? Jak ověřit: nslookup pomocí ipv6 adresy. Spustíme nslookup, napíšeme server ipv6adresa, a otestujeme některé dotazy do DNS Jsou korektně publikovány CRL? Jak ověřit: Přes webový prohlížeč stáhneme soubor crl. Otestujte hlavně mimo interní síť. Jsou CRL a Delta CRL? Jak ověřit: Přes webový prohlížeč stáhneme soubor delta crl (končí znakem +). Otestujte hlavně mimo interní síť. Klient DirectAccess Pokud je problém na straně klienta, je důležité ověřit funkčnost tunelovacích adaptérů a síťovou konektivitu. Následně stav certifikátů a dostupnost CRL. Bez možnosti ověřit certifikát nebude možné uskutečnit spojení s DirectAccess serverem. Se spoustou těchto kroků nám pomůže log, který je možné vygenerovat přes DirectAccess Connectivity Assistant. Tento log můžeme vygenerovat přes pravé tlačítko na ikonce Connectivity Assistenta v části the Advanced Diagnostics. Logy jsou automaticky vytvořené a uložené do cab souboru. V tomto log souboru jsou veškeré potřebné informace, které jsou nutné ke zjištění příčiny nefunkčnosti připojení. Log je rozdělen do několika částí: Zjištění dostupnosti DTE a jednotlivých Probe, tak jak jsme nastavili v politice Výpis IpConfig /all Stav jednotlivých adaptérů o netsh int teredo show state o netsh int httpstunnel show interfaces Stav DNS - netsh dns show state Výpis IPSEC policy - netsh name show policy Efektivní nastavení DNS (NRPT) - netsh name show effective Stav Ipv6 - netsh int ipv6 show int level=verbose 35

36 Závěr Odkazy: Informace o ISATAP - Informace o Teredo - Informace o IPv6 v češtině - https://www.ipv6.cz Kompletní informace o DirectAccess - Více informací o NRPT - K P C S C Z, s. r. o. h t t p : / / w w w. k p c s. c z i n f k p c s. c z 36

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Implementace LMS MOODLE na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Instalace PHP... 3 1.1.1 Nastavení práv k adresáři PHP... 3 1.1.2 Úprava souboru php.ini... 4 1.1.3 Proměnné prostředí...

Více

Vzdálené ovládání dotykového displeje IDEC HG3G pomocí routeru VIPA TM-C VPN

Vzdálené ovládání dotykového displeje IDEC HG3G pomocí routeru VIPA TM-C VPN Vzdálené ovládání dotykového displeje IDEC HG3G pomocí routeru VIPA TM-C VPN Vzdálené ovládání dotykového displeje IDEC HG3G pomocí routeru VIPA TM-C VPN Abstrakt Tento aplikační postup je ukázkou jak

Více

Rocrail. Nejprve: Obecný úvod. Instalace

Rocrail. Nejprve: Obecný úvod. Instalace Rocrail Nejprve: Používám operační systém Windows XP a digitální systém od DCCKoleje (Hcentrála + GenLi USB), proto bude vše popsáno pro tyto systémy. Pro jiné systémy se mohou některé postupy lišit. Obecný

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Nastavení DCOM. Uživatelský manuál

Nastavení DCOM. Uživatelský manuál Nastavení DCOM Uživatelský manuál Obsah Úvod... 2 Nastavení DCOM pro počítač Hostitel... 3 Operační systém Windows XP... 3 Nastavení vlastností DCOM na Windows XP... 3 Rozšířená nastavení DCOM na Windows

Více

Instalace MS SQL Server Express a MS SQL Server Management Express

Instalace MS SQL Server Express a MS SQL Server Management Express Instalace MS SQL Server Express a MS SQL Server Management Express Následující kroky popisují instalaci SQL serveru 2005 Express. Důležitá nastavení jsou popsána u jednotlivých obrázků. Jednotlivé kroky

Více

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci)

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Středisko správy HW a SW 1 Nastavení hesla v Intranetu Po přihlášení do intranetu klikněte na Personália

Více

GRE tunel APLIKA ˇ CNÍ P ˇ RÍRU ˇ CKA

GRE tunel APLIKA ˇ CNÍ P ˇ RÍRU ˇ CKA GRE tunel APLIKAC NÍ PR ÍRUC KA POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné problémy, ke kterým

Více

Nastavení MS Windows XP pro připojení k eduroam

Nastavení MS Windows XP pro připojení k eduroam Stránka 1 Nastavení MS Windows XP pro připojení k eduroam Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows XP (české verzi). Prvním krokem

Více

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam).

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam). Import certifikátů Prvním krokem je vygenerování a import kořenového a uživatelského certifikátu obdobně jako u sítě Eduroam. Pokud již máte certifikáty importované z Eduroam, tuto část návodu vynechte.

Více

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem)

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Propojení panelu a řídicího systému pomocí adaptéru LANTRONIX (převod z USB na lokální síť Ethernet) se

Více

Přihlášení do bezdrátové sítě Eduroam Univerzity Pardubice - Microsoft Windows 8

Přihlášení do bezdrátové sítě Eduroam Univerzity Pardubice - Microsoft Windows 8 Přihlášení do bezdrátové sítě Eduroam Univerzity Pardubice - Microsoft Windows 8 Obsah Přihlášení do bezdrátové sítě Eduroam Univerzity Pardubice - Microsoft Windows 8...1 Instalace certifikátu...2 Přidání

Více

Stručný návod pro nastavení routeru COMPEX NP15-C

Stručný návod pro nastavení routeru COMPEX NP15-C Stručný návod pro nastavení routeru COMPEX NP15-C Předpokládáme, že máte router ve výchozím nestavení, pokud si nejste jisti, v jakém stavu router je, proveďte hardwarový reset routeru do továrního nastavení

Více

Nastavení MS Windows XP (SP2) pro připojení k eduroam na UTIA AVCR

Nastavení MS Windows XP (SP2) pro připojení k eduroam na UTIA AVCR Nastavení MS Windows XP (SP2) pro připojení k eduroam na UTIA AVCR Nežli začnete číst tento návod, měli byste znát své přihlašovací jméno a heslo pro síť Eduroam. Tyto informace Vám poskytne Výpočetní

Více

Implementace technologie DirectAccess pro okamžitý přístup mobilních uživatelů do firemní sítě

Implementace technologie DirectAccess pro okamžitý přístup mobilních uživatelů do firemní sítě Implementace technologie DirectAccess pro okamžitý přístup mobilních uživatelů do firemní sítě V období hospodářského útlumu se společnost AVE CZ rozhodla otevřít hned několik projektů k modernizaci stávající

Více

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam).

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam). IMPORT CERTIFIKÁTŮ Prvním krokem je vygenerování a import kořenového a uživatelského certifikátu obdobně jako u sítě Eduroam. Pokud již máte certifikáty importované z Eduroam, tuto část návodu vynechte.

Více

NAS 323 NAS jako VPN Server

NAS 323 NAS jako VPN Server NAS 323 NAS jako VPN Server Naučte se používat NAS jako VPN server A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Nastavit ASUSTOR NAS jako VPN server a připojit se k němu z počítačů

Více

Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient

Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient Příprava k nastavení Příprava k nastavení Ethernet port routeru označený 1 spojíme UTP kabelem s ethernetovým portem počítače.

Více

INSTALACE DATABÁZE ORACLE A SYSTÉMU ABRA NA OS WINDOWS

INSTALACE DATABÁZE ORACLE A SYSTÉMU ABRA NA OS WINDOWS INSTALACE DATABÁZE ORACLE A SYSTÉMU ABRA NA OS WINDOWS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Instalace Oracle verze 11.02. 64 bit... 2 Instalace Listeneru... 8 Vytvoření instance databáze... 10 Úprava konfigurace

Více

Nastavení L2TP VPN ve Windows

Nastavení L2TP VPN ve Windows Nastavení L2TP VPN ve Windows Pro nastavení L2TP VPN je potřeba provést dva kroky import certifikátů a vlastní konfiguraci VPN připojení. Jedním z certifikátů, které budeme potřebovat, je certifikát certifikační

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

Nastavení programu pro práci v síti

Nastavení programu pro práci v síti Nastavení programu pro práci v síti Upozornění: následující text nelze chápat jako kompletní instalační instrukce - jedná se pouze stručný návod, který z principu nemůže popsat všechny možné stavy ve vašem

Více

Instalace Active Directory

Instalace Active Directory Instalace Active Directory Proces implementace Active Directory se sestává z několika kroků. Před vlastní instalací je zapotřebí zvážit mnoho faktorů. Špatně navržená struktura Active Directory způsobí

Více

Zvýšení zabezpečení počítače

Zvýšení zabezpečení počítače KAPITOLA 5 Zvýšení zabezpečení počítače V této kapitole: Použití šablon zabezpečení................................................ 223 Použití Průvodce konfigurací zabezpečení................................

Více

Šifrování ve Windows. EFS IPSec SSL. - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol

Šifrování ve Windows. EFS IPSec SSL. - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol Šifrování ve Windows EFS IPSec SSL PPTP - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol 18.11.2003 vjj 1 Bezpečnost? co chci chránit? systém

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.1 Datum: 11. listopadu 2010 Autor: Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Seznámení s proxy serverem 5 2 Návod k nastavení

Více

Instrukce pro vzdálené připojení do učebny 39d

Instrukce pro vzdálené připojení do učebny 39d Instrukce pro vzdálené připojení do učebny 39d Každá skupina má k dispozici jedno sdílené připojení, prostřednictvím kterého se může vzdáleně připojit do učebny 39d a pracovat na svých semestrálních projektech

Více

Překlad jmen, instalace AD. Šimon Suchomel

Překlad jmen, instalace AD. Šimon Suchomel Překlad jmen, instalace AD Šimon Suchomel Překladové služby DNS LLMNR (Link Local Multicast Name Resolution) NetBIOS LLMNR Převzato z MCTS Self Paced Training Kit Exam 70-642.Configuring Windows Server

Více

Nastavení MS Windows XP pro připojení k eduroam

Nastavení MS Windows XP pro připojení k eduroam Nastavení MS Windows XP pro připojení k eduroam Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows XP (české verzi). Prvním krokem je instalace

Více

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Univerzita Pardubice Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Obsah 1. Nastavení MS Windows XP pro připojení k bezdrátové síti eduroam... 2 2. Instalace certifikátu CESNET CA v prostředí

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

VoIP telefon Gigaset A580IP

VoIP telefon Gigaset A580IP VoIP telefon Gigaset A580IP Návod na instalaci a nastavení V tomto návodu popisujeme nastavení telefonu Gigaset A580IP. Instalace voip telefonu : Po vybalení z krabice telefon složíme podle přiloženého

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator Vzdálená správa... 2 ESET Remote Administrator Server (ERAS)... 2 Licenční klíč soubor *.LIC... 2 ESET Remote

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE OTE Launcher Manager 1/20 Obsah Použité zkratky... 2 1 Úvod... 3 2 Nastavení systému uživatele... 3 2.1 Konfigurace stanice... 3 2.2 Distribuce aplikace OTE Launcher Manager... 3 2.3 Download aplikace

Více

NAS 208 WebDAV bezpečné sdílení souborů

NAS 208 WebDAV bezpečné sdílení souborů NAS 208 WebDAV bezpečné sdílení souborů Připojení k NAS pomocí protokolu WebDAV A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Co je WebDAV 2. Připojení k ASUSTOR NAS pomocí protokolu

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

1. Obecná konfigurace autentizace osob. 2. Konfigurace klienta Windows Vista

1. Obecná konfigurace autentizace osob. 2. Konfigurace klienta Windows Vista 1. Obecná konfigurace autentizace osob K autentizaci jakéhokoliv bezdrátového klienta k bezdrátové síti ISS-COP v Brně je nutné nastavit následující parametry. SSID pro učitele: ISSCOP_V1 SSID pro studenty:

Více

Desktop systémy Microsoft Windows

Desktop systémy Microsoft Windows Desktop systémy Microsoft Windows IW1/XMW1 2011/2012 Jan Fiedor ifiedor@fit.vutbr.cz Fakulta Informačních Technologií Vysoké Učení Technické v Brně Božetěchova 2, 612 66 Brno Revize 11.12.2011 11.12.2011

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

VPN tunel mezi zařízením ZyXEL ZyWALL a IPSec VPN klientem ZyXEL

VPN tunel mezi zařízením ZyXEL ZyWALL a IPSec VPN klientem ZyXEL VPN tunel mezi zařízením ZyXEL ZyWALL a IPSec VPN klientem ZyXEL Úprava pro mobilního uživatele Mobilní uživatel, je někdo, kdo cestuje a připojuje se na různých neznámých místech, Proto nikdy neznáme

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE OTE Launcher Manager 1/13 Obsah Použité zkratky... 2 1 Úvod... 3 2 Nastavení systému uživatele... 3 2.1 Konfigurace stanice... 3 2.2 Distribuce aplikace OTE Launcher Manager... 3 2.3 Download aplikace

Více

Administrace služby - GTS Network Storage

Administrace služby - GTS Network Storage 1. Návod k ovládání programu Cisco VPN Client (IP SECový tunel pro přístup GTS Network Storage) Program Cisco VPN client lze bezplatně stáhnout z webových stránek GTS pod odkazem: Software ke stažení http://www.gts.cz/cs/zakaznicka-podpora/technicka-podpora/gtspremium-net-vpn-client/software-ke-stazeni.shtml

Více

1. Nastavení kamerového systému

1. Nastavení kamerového systému 1. Nastavení kamerového systému Předpoklady: Všechny kamery jsou nainstalovány a připojeny do PoE switche Nesmí být ani dočasně použit DHCP server IP kamery AXIS při startu, pokud nenajdou DHCP server,

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

Návod na nastavení klienta pro připojení k WiFi síti SPŠE Brno

Návod na nastavení klienta pro připojení k WiFi síti SPŠE Brno Návod na nastavení klienta pro připojení k WiFi síti SPŠE Brno V Brně dne 20.září 2009 Bc. Jiří Žiška, Ing. Jan Šafář 1. Obecná konfigurace autentizace osob K autentizaci jakéhokoliv bezdrátového klienta

Více

XMW3 / IW3 Sítě 1. Štefan Pataky, Martin Poisel YOUR LOGO

XMW3 / IW3 Sítě 1. Štefan Pataky, Martin Poisel YOUR LOGO XMW3 / IW3 Sítě 1 Štefan Pataky, Martin Poisel Základy síťí v prostředí MS Windows IPv4 a IPv6 - zápis a přidělování adres, rozsahy adres - dynamické získání adresy - DHCP, Router Advertisment, Neighbour

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace... 1 2. Internetový prohlížeč... 1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení... 1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

Základní informace a postup instalace systému ISAO

Základní informace a postup instalace systému ISAO Základní informace a postup instalace systému ISAO Informační systém Auditního orgánu, verze 1.18.00 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 16. 5. 2016, verze 1.00 Základní informace

Více

Windows Server 2003 Active Directory GPO Zásady zabezpečení

Windows Server 2003 Active Directory GPO Zásady zabezpečení Windows Server 2003 Active Directory GPO Zásady zabezpečení Zásady zabezpečení (Group Policy Objects) slouží k centrální správě uživatelů a počítačů. Lze pomocí nich aplikovat jednotné nastavení platné

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Certifikační autorita EET Modelové postupy vytvoření souboru žádosti o certifikát

Certifikační autorita EET Modelové postupy vytvoření souboru žádosti o certifikát Certifikační autorita EET Modelové postupy vytvoření souboru žádosti o certifikát verze 1.0, 1.9.2016 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Sestavení souboru žádosti o certifikát ve Windows 7... 4 Přidání modulu snap-in

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. IP kamerový systém.

NÁVOD K POUŽITÍ. IP kamerový systém. NÁVOD K POUŽITÍ IP kamerový systém www.slkamery.cz 1. Práce se systémem CMS 1. Instalace aplikace Aplikaci CMS nainstalujeme z přiloženého CD. Pokud není CD součástí balení, stáhneme instalační soubory

Více

Instalace síťové CLS licence

Instalace síťové CLS licence Instalace síťové CLS licence Jako tomu bylo u předchozích verzí, poskytuje SURFCAM nadále možnost síťového licencování pro ty uživatele, kteří vlastní plovoucí licence systému SURFCAM. Metoda síťových

Více

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS 1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS Pro přístup do administrace služby GTS Bezpečný Internet používejte zákaznický WebCare GTS Czech, který je přístupny přes webové

Více

Reinstalace programu Poslední aktualizace 6.2.2014

Reinstalace programu Poslední aktualizace 6.2.2014 Reinstalace programu Poslední aktualizace 6.2.2014 Reinstalace programu 1 Reinstalace... lokálního počítače 3 2 Reinstalace... síťového klienta 4 3 Reinstalace... serveru 4 4 Obsahy... jednotlivých databází

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. IP kamerový systém.

NÁVOD K POUŽITÍ. IP kamerový systém. NÁVOD K POUŽITÍ IP kamerový systém www.slkamery.cz Práce se systémem CMS 1. Instalace aplikace Aplikaci CMS nainstalujeme z přiloženého CD. Pokud není CD součástí balení, stáhneme instalační soubory zde:

Více

Návod na nastavení sítě Eduroam v prostorách 3.LF

Návod na nastavení sítě Eduroam v prostorách 3.LF Návod na nastavení sítě Eduroam v prostorách 3.LF Kvalita připojení je závislá i na kvalitě vysílačů. Nejspolehlivěji fungují vysílače v 6. patře budovy. 1. Nastavení hesla pro Eduroam Nejprve musíte mít

Více

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Instalace na pobočky Manuál Vydání 1.1b Verze SW 1.4 Instalace na pobočky Aktualizace 17.3.2010 1 1. Instalace SW Kronos

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.2 Datum: 5. dubna 2011 Autor: Martin Tyllich, Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Připojení pomocí proxy serveru

Více

Téma 2 - DNS a DHCP-řešení

Téma 2 - DNS a DHCP-řešení Téma 2 - DNS a DHCP-řešení Všechny virtuální servery jsou částečně předkonfigurovány. V provozu je služba Active Directory Domain Controller, díky které jsou vytvořena doména ITAcademy a subdomény SW.ITAcademy

Více

Zentyal server ve škole

Zentyal server ve škole Zentyal server ve škole Úvod Každá organizace, která má více než jeden počítač se časem dostane do problému, jak efektivně sdílet svoje data, popřípadě další zdroje, např. tiskárny. Budeme potřebovat nějaký

Více

Instalace Windows 2012 Správa účtů počítačů

Instalace Windows 2012 Správa účtů počítačů 2015 Instalace Windows 2012 Správa účtů počítačů JAN FIALA 1 SPRÁVA ÚČTŮ POČÍTAČE Účty počítačů se uchovávají v podobě objektů a používá se při tom služba Uživatelé a počítače (Active Directory Users And

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

Připojení k eduroam.cz: Nastavení síťových komponent Meraki a konfigurace ISE

Připojení k eduroam.cz: Nastavení síťových komponent Meraki a konfigurace ISE Připojení k eduroam.cz: Nastavení síťových komponent Meraki a konfigurace ISE Podrobní postup připojení organizace k eduroamu v ČR je detailně popsán na stránkach eduroam.cz (https://www.eduroam.cz/cs/spravce/pripojovani/uvod

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace...1 2. Internetový prohlížeč...1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení...1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...2

Více

Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008

Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008 Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008 1. Instalace na straně serveru Instalace aplikace BB24 24x7 vyžaduje základní znalosti z administrace SQL serveru. Při dodržení následujícího

Více

VZDÁLENÉ PŘIPOJENÍ - OpenVPN. Popis a vlastnosti služby

VZDÁLENÉ PŘIPOJENÍ - OpenVPN. Popis a vlastnosti služby Příručka - Vzdálené připojení - OpenVPN 1 VZDÁLENÉ PŘIPOJENÍ - OpenVPN OBSAH Popis a vlastnosti služby Popis instalace OpenVPN klienta pro Windows Postup připojení k serveru Používání, tipy Řešení problémů

Více

Envis LIMS Klient distribučního portálu

Envis LIMS Klient distribučního portálu LIMS - Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Envis LIMS Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Tento stručný návod k obsluze je zkrácenou verzí návodu k obsluze Klienta distribučního

Více

Přihlášení do bezdrátové sítě Eduroam Univerzity Pardubice - Microsoft Windows XP

Přihlášení do bezdrátové sítě Eduroam Univerzity Pardubice - Microsoft Windows XP Přihlášení do bezdrátové sítě Eduroam Univerzity Pardubice - Microsoft Obsah Přihlášení do bezdrátové sítě Eduroam Univerzity Pardubice - Microsoft...1 Nutné náležitosti zprovoznění...2 Instalace certifikátu...3

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Asset Web Interface. Trade FIDES, a.s. (aktualizace - 9/2014) Popis nastavení IIS. Manuál technika systému

Asset Web Interface. Trade FIDES, a.s. (aktualizace - 9/2014) Popis nastavení IIS. Manuál technika systému Trade FIDES, a.s. Asset Web Interface (aktualizace - 9/2014) Popis nastavení IIS Manuál technika systému 2 Aplikace Asset Web Interface Obsah 1 Úvod a instalace softwaru... 3 1.1 Instalace IIS Windows

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

NÁVOD PRO PŘIPOJENÍ NA FTP SERVER PRO PŘENOS TISKOVÝCH DAT

NÁVOD PRO PŘIPOJENÍ NA FTP SERVER PRO PŘENOS TISKOVÝCH DAT NÁVOD PRO PŘIPOJENÍ NA FTP SERVER PRO PŘENOS TISKOVÝCH DAT Co je to FTP klient a jak jej použít? FTP (File transport protocol) - Protokol používaný pro přenos souborů Vaších tiskových dat na diskový prostor

Více

Abychom se v IPv6 adresách lépe orientovali, rozdělíme si je dle způsobu adresování do několika skupin:

Abychom se v IPv6 adresách lépe orientovali, rozdělíme si je dle způsobu adresování do několika skupin: Adresy v internetovém protokolu verze 6 (I) V tomto a dalším díle IPv6 seriálu se budeme věnovat různým typům IPv6 adres, vysvětlíme si jejich formát zápisu, k čemu se používají a kde se s nimi můžeme

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

Přechod na síťovou verzi programu

Přechod na síťovou verzi programu Přechod na síťovou verzi programu Poslední aktualizace 25.10.2013 Přechod na síťovou verzi programu 1 Realizace počítačové sítě 3 2 Původní počítač bude provozován jako server 3 2.1 Průběh... nové síťové

Více

BM Software, Databáze Docházky 3000 na NAS serveru (pro MySQL) Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Úvodní informace:

BM Software, Databáze Docházky 3000 na NAS serveru (pro MySQL) Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Úvodní informace: BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 INSTALACE PCTV USB2 Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV USB2 po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV USB2 a ovladače,

Více

APS Administrator.OP

APS Administrator.OP APS Administrator.OP Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech Instalační a uživatelská příručka 2004 2013,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha,

Více

Kerio Connect. Distribuovaná doména. Kerio Technologies

Kerio Connect. Distribuovaná doména. Kerio Technologies Kerio Connect Distribuovaná doména Kerio Technologies 2013 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje nastavení distribuované domény v produktu Kerio Connect ve verzi 8.1.

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Tento návod řeší instalaci MS SQL Serveru 2005 včetně nastavení serveru a lokálních stanic pro korektní fungování aplikace DUEL

Více

Připojení systémů CNC 8x9 DUAL do sítí pomocí protokolu TCP/IP (Platí od verze panelu 40.31)

Připojení systémů CNC 8x9 DUAL do sítí pomocí protokolu TCP/IP (Platí od verze panelu 40.31) Připojení systémů CNC 8x9 DUAL do sítí pomocí protokolu TCP/IP (Platí od verze panelu 40.31) A) Nastavení v řídicím systému: CNC 836.KNF V souboru CNC836.KNF je třeba mít správně nastavené tyto parametry:

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Active Directory organizační jednotky, uživatelé a skupiny

Active Directory organizační jednotky, uživatelé a skupiny Active Directory organizační jednotky, uživatelé a skupiny V databázi Active Directory jsou uloženy objekty organizačních jednotek, uživatelských účtů a skupin. Organizační jednotka představuje jakýsi

Více

Konfigurace Windows 7

Konfigurace Windows 7 Konfigurace Windows 7 Klíčové pojmy: Uživatelská a systémová konfigurace, UAC, Rodičovská kontrola. Uživatelská konfigurace Vzhled Grafické rozhraní Aero Nabízí průhlednost, 3D efekty Zvyšuje nároky na

Více

Dropbox postup instalace a návod pro uživatele

Dropbox postup instalace a návod pro uživatele Obsah Pozn.: postup zprovoznění služby Dropbox musíme provést v uvedeném pořadí kapitol 1. a 2. 1. Instalace služby Dropbox na počítač 2. Nastavení Chytrého zálohování v SW VIS 3. Návod pro uživatele 4.

Více

Návod pro připojení Windows 7 (Vista) do Wifi sítě eduroam

Návod pro připojení Windows 7 (Vista) do Wifi sítě eduroam Návod pro připojení Windows 7 (Vista) do Wifi sítě eduroam Následující nastavení je ozkoušené s Windows 7 a Windows Vista v poslední verzích. Dopředu upozorňujeme, že je velmi vhodné před započetím konfigurace

Více

Implementace Windows Load Balancingu (NLB)

Implementace Windows Load Balancingu (NLB) Implementace Windows Load Balancingu (NLB) David Balcárek, Lukáš Sirový Abstrakt: Dokument pojednává o implementaci a testování Windows Load Balancingu NLB. Klíčová slova: Windows Load Balancing, NLB,

Více

TheGreenBow IPSec VPN klient

TheGreenBow IPSec VPN klient TheGreenBow IPSec VPN klient Konfigurační příručka k VPN routerům Planet http://www.thegreenbow.com http://www.planet.com.tw Obsah: 1. Úvod...3 1.1 Účel příručky...3 1.2 Topologie VPN sítě...3 2 VRT311S

Více