2. Mashup [MI-W20 Web 2.0] https://edux.fit.cvut.cz/courses/mi-w20/tutorials/02/start

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Mashup [MI-W20 Web 2.0] https://edux.fit.cvut.cz/courses/mi-w20/tutorials/02/start"

Transkript

1 2. Mashup Google Apps Script Základní zdroje [http://code.google.com/googleapps/appsscript/] [http://code.google.com/intl/cs/googleapps/appsscript/articles.html] [http://code.google.com/intl/cs/googleapps/appsscript/templates.html] [http://code.google.com/intl/cs/googleapps/appsscript/allservices.html] Vytvoření dokumentu/skriptu 1. V Google Docs [http://docs.google.com/] vytvořte novou tabulku (spreadsheet) I. Pro práci se skripty je dokument potřeba uložit a tedy i pojmenovat 2. Otevření editoru skriptů I. V menu dokumentu: Nástroje Skripty Editor skriptů II. Pro uložení a následné spuštění skriptu je potřeba skript pojmenovat (V rámci jednoho dokumentu může být více sktiptů) 3. Lze importovat již hotové skripty nebo použít celý dokument včetně skriptů jako šablonu I. V menu dokumentu: Nástroje Skripty Vložit Stock Price nebo: Vložit Skript II. Šablony [https://docs.google.com/templates] Základy Pro psaní skriptů je použit JavaScript. Jednoduchý skript zobrazující dialogové okno function helloworld() { Browser.msgBox("Hello, World"); Spuštění skriptu: Spustit helloworld tlačítko spustit vytvořením objektu a přiřazením skriptu V menu dokumentu: Vložit Kresba nakreslit tlačítko Menu hotové kresby: Kresba Přiřadit skript. Vložit název fce ke spuštění pomocí událostí: viz dále Debugger tlačítko Ladit breakpoint, krokování Rozšíření Jednoduchý dialog pro získání údaje function showdialog(){ var name = Browser.inputBox("ID Check", "Enter your name", Browser.Buttons.OK_CANCEL); Posílání mailu odesílatem je Vašeho účtu. existují omezení na počet odeslaných mailů. MailApp.getRemainingDailyQuota() function sendmail(){ "Hello world!", "Sent from Apps Script"); Log function logmessage(){ Logger.log("Hello world!"); Zobrazení logu: Editor skriptů Zobrazit protokoly Logger.getLog() Události 1 z :42

2 onopen() onedit(event) oninstall() onformsubmit(e) Časové spouštěče Editor skriptů Spouštěče Spouštěče aktuálního skriptu function onopen() { Browser.msgBox(Session.getActiveUser().get ()); function onedit(event) { var ss = event.source.getactivesheet(); var r = event.source.getactiverange(); r.setcomment("last modified: " + (new Date())); // Assume the form has 2 fields (name and age) function onformsubmit(e) { var timestamp = e.values[0]; var name = e.values[1]; var age = e.values[2]; // namedvalues are only available for submitters who are Apps users and // for forms that require users to signin before submitting the form. var submitter = e.namedvalues["username"]; MailApp.send (" _username", "form submitted", name + ", age " + age + " submitted by " + submitter + " on " + timestamp + ". "); Vytvoření menu // po otevření dokumentu jsou přidány položky menu do aktuálního Spreadsheet function onopen() { // položky menu a funkce, které se zavolají po kliknutí na položku menu var menuentries = [ {name: "Surprise 1", functionname: "menuitem1", {name: "Surprise 2", functionname: "menuitem2" ]; ss.addmenu("surprises", menuentries); function menuitem1() { Browser.msgBox("You clicked Surprise 1 on the menu!"); function menuitem2() { Browser.msgBox("Surprise! Surprise!") Uživatelské rozhraní tlačítka přepínače textová pole popisky seznamy dialogová okna panely function gui() { var doc = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); var app = UiApp.createApplication(); var textbox = app.createtextbox().setname('textbox'); var button = app.createbutton('submit'); app.add(textbox); app.add(button); var handler = app.createserverclickhandler('process'); handler.addcallbackelement(textbox); button.addclickhandler(handler); doc.show(app); function process(e) { var doc = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); var cell = doc.getrange('a1'); cell.setvalue(e.parameter.textbox); var app = UiApp.getActiveApplication(); app.close(); // The following line is REQUIRED for the widget to actually close. return app; Zápis do buňky function example() { var sheet = ss.getsheets()[0]; var myvalue = Browser.inputBox("Enter a number"); sheet.getrange("a1").setvalue("number entered:"); var b1range = sheet.getrange("b1"); b1range.setvalue(myvalue); var valuetoshow = b1range.getvalue() + 1; Browser.msgBox("The value you entered plus one is: " + valuetoshow); Práce s SpreadSheet function getsheetbyname(name){ 2 z :42

3 var data = ss.getsheetbyname(name); // if not exists create if(data==null){ ss.insertsheet(name, 1); return ss.getsheetbyname(name); // Function that records the values in the Spreadsheet function savedata(e) { var d = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); var doc = d.getsheetbyname("data"); var lastrow = doc.getlastrow(); // Determine the last row in the Spreadsheet that contains any values var cell = doc.getrange('a1').offset(lastrow, 0); // determine the next free cell in column A cell.setvalue(e.parameter.date); cell.offset(0, 1).setValue(e.parameter.name); // Set the value of the adjacent cell cell.offset(0, 2).setValue(e.parameter.price); // set the value of the next cell cell.offset(0, 3).setValue(e.parameter.category); // set the value of the next // Clean up - get the UiApp object, close it, and return var app = UiApp.getActiveApplication(); app.close(); // The following line is REQUIRED for the widget to actually close. return app; function getdatabysheet(name){ // get shhet by name var sheet = ss.getsheetbyname(name); // get last row var lastrow = sheet.getlastrow(); var i=0; // start position var cell = sheet.getrange('a1'); // associative array to store data var data=new Array(); // iterate all data for (i=0;i<lastrow;i++){ // if doesn't exist, create 0 if(!data[cell.offset(i, 3).getValue()]){ data[cell.offset(i, 3).getValue()] = 0; // add count data[cell.offset(i, 3).getValue()]+=cell.offset(i, 2).getValue(); // return array return data; Url Fetch function requesturl(url) { var response = UrlFetchApp.fetch(url); return response.getcontenttext() XML parser // This script makes use of the Oracle of Bacon, // a very cool site at // Takes two arguments: names of actors. The second // is optional, and defaults to "Kevin Bacon" if unspecified. // // Example usage in a spreadsheet: // =kb("miley Cyrus", "Arnold Schwarzenegger") // function kb(from, to) { if (!to) { to = "Kevin Bacon"; var parameters = { method : "post", payload : "a=" + encodeuricomponent(from) + "&b=" + encodeuricomponent(to) + "&u=1" + // movies only. Use "3" to include TV "&p=" + encodeuricomponent('google-apps') ; var text = UrlFetchApp.fetch("http://oracleofbacon.org/cgi-bin/xml", parameters).getcontenttext(); return parse(text); function testbacon() { var result = kb("miley Cyrus", "arnold schwarzenegger"); Logger.log(result); function parse(txt) { var doc = Xml.parse(txt, true); var attr = doc.spellcheck; if (attr) { return "Cannot find actor: " + attr.name; var actors = doc.html.head.getelements("actor"); var movies = doc.html.head.getelements("movie"); if (!actors actors.length ==0) { return "no match found"; var movieindex = 0; var r = ''; var firstperson = true; for (var i in actors) { r = r + actors[i].gettext(); if (movies[movieindex]) { r = r + (firstperson? "" : " who") + " was in " + movies[movieindex].gettext() + " with "; movieindex++; firstperson = false; return r; Soap service 3 z :42

4 function determinecountryfromip(ipaddress) { var wsdl = SoapService.wsdl("http://www.webservicex.net/geoipservice.asmx?wsdl"); var geoservice = wsdl.getgeoipservice(); var param = Xml.element("GetGeoIP", [ Xml.attribute("xmlns", "http://www.webservicex.net"), Xml.element("IPAddress", [ ipaddress ]) ]); var result = geoservice.getgeoip(param); return result.envelope.body.getgeoipresponse.getgeoipresult.countrycode.text; Map Zobrazení bodů na statické mapě function testmap(){ var imageurl = getmap("prague","vienna"); var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet(); sheet.insertimage(imageurl, 3, 3); function getmap (place1, place2) { var map = Maps.newStaticMap().setSize(500, 350); map.setmarkerstyle(maps.staticmap.markersize.mid, "red", null); map.addmarker(place1); map.addmarker(place2); return map.getmapurl(); Úkoly 1. Vytvořte nový dokument (tabulku) 2. Vytvořte menu s názvem Ukázka menu bude mít 2 položky: Zadat číselný údaj, Zadat text, Zadat město, Proveď úkoly 3. Po kliknutí na Zadat číselný údaj se zobrazí dialogové okno pro zadání údaje Tento údaj se zapíše do buňky A1 a A4 4. Po kliknutí na Zadat text se zobrazí dialogové okno pro zadání textu Tento údaj se zapíše do buňky A2 5. Po kliknutí na Zadat město se zobrazí dialogové okno pro zadání města Tento údaj se zapíše do buňky A3 6. Po kliknutí na Proveď úkoly se provedou úkoly dle následujícího zadání: I. Převeďte číslo v buňce A1 z CZK na EUR (ručně zapište vzorec a kurz) a zapište do buňky B1 II. Přeložte text v buňce A2 z češtiny do angličtiny III. Zobrazte město z buňky A3 na mapě IV. Zjistěte aktuální kurz online a převeďte číslo z A4 z CZK na EUR, výsledek zapište do B4 a. můžete použít [http://www.google.com/ig/calculator?hl=en&q=1czk=?eur] b. výsledkem není JSON, ale pole. Lze ho použít např. takto: // získaný text var text =... var dat; eval("dat = " + text + ";"); Bonus úkol: Vytvořte v novém dokumentu/listu GUI obsahující 2 textové pole do prvního textového pole zadejte seznam požadovaných ingrediencí pro recept oddělených čárkou, např. onions,garlic druhé textového pole bude obsahovat název jídla, např. pizza po odeslání formuláře zpracujte údaje z API Recipe Puppy [http://www.recipepuppy.com/about/api/] zapište do tabulky název receptu a url Pipes Základní zdroje [http://pipes.yahoo.com/pipes/] [http://pipes.yahoo.com/pipes/pipes.popular] Základy Dostupné moduly Sources - Most Pipes begin with a data source. These modules grab data from somewhere on the internet and bring it into your Pipe for processing. User Inputs - These modules let you define parameters for your Pipe. These inputs can be fed into other modules in your Pipe. Operators - These modules transform and filter data flowing through your Pipe. URL - This module manipulates URLs. String - These modules help manipulate and combine text strings. Date - These modules define and format dates. Location - These modules help convert text strings to geographic locations. Number - This module provides basic arithmetic operations. 4 z :42

5 Deprecated - These modules will continue to work however, we're discouraging their use because we've introduced new modules with improved functionality. Jednoduchá agregace feedů Kombinace zdrojů Úkoly 1. Přihlašte se do Pipes 2. Vytvořte pipe, která bude kombinovat několik zdrojů (např. BBC, CNN) a bude filtrovat záznamy na základě uživatelem zadaného textu. Tento text může být obsažen jak v popisu tak v názvu. 3. Vytvoře pipe, která načte automobily nebo produkty (např. Google Base) dle zadaného klíčového slova a ke každému z nich dodá obrázek z flickr /mnt/www/courses/mi-w20/data/pages/tutorials/02/start.txt Poslední úprava: 2011/03/10 20:49 autor: kuchajar 5 z :42

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation. Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation. Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation Straka Jiří Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností 1.Obdržíte dva emaily z: - Svazu/Asociace - NEBO z Mateřské společnosti Jeden z nich obsahuje odkaz na systém online vykazování Druhý obsahuje kód

Více

Aplikace databázového zpracování

Aplikace databázového zpracování Aplikace databázového zpracování KAPITOLA 7 Témata kapitoly Principy a nastavení webového databázového zpracování Základní koncepce jazyka XML (Extensible Markup Language) V této kapitole představíme témata,

Více

Příručka pro koncové uživatele. 1. srpna 2011

Příručka pro koncové uživatele. 1. srpna 2011 Příručka pro koncové uživatele 1. srpna 011 1. Základní informace... 3. Jak požádat o slevu... 4 3. Jak slevu zaúčtovat... 13 4. Podmínky slevové akce... 14 5. Nejčastější dotazy... 16 AutoCAD LT Slevová

Více

IPsec HOWTO. Historie revizí. Abstrakt. Ralf Spenneberg, ralf (at) spenneberg.net 2003-08-18

IPsec HOWTO. Historie revizí. Abstrakt. Ralf Spenneberg, ralf (at) spenneberg.net 2003-08-18 Ralf Spenneberg, ralf (at) spenneberg.net 2003-08-18 IPsec HOWTO Do českého jazyka přeložil: Ivan Daler, ivan.daler (at) autocont.cz, 3.4.2006 Historie revizí Revize 0.9.95 2005-09-03 Revidoval: RS Přidáno

Více

Příručka uživatele RefWorks 2.0

Příručka uživatele RefWorks 2.0 A research support tool from ProQuest. Příručka uživatele RefWorks 2.0 Přihlášení do systému Jděte na www.refworks.com/refworks. Zadejte své osobní jméno a heslo (Login Name a Password). (Jestliže s RefWorks

Více

Vyhledávání zájmových bodů v geografických datech

Vyhledávání zájmových bodů v geografických datech MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Vyhledávání zájmových bodů v geografických datech BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ondřej Sobočík Brno, jaro 2015 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním

Více

Manuál k programu TASBS

Manuál k programu TASBS Manuál k programu TASBS TASBS = The Automated ScoreBook for Baseball/ Softball Lenka Richterová 2013/2014 Obsah Game Scoring... 3 Orientace v programu... 3 Play-by-Play Scoring... 4 Způsob zapisování útočných

Více

Vývoj e- shopu na redakčním systému WordPress

Vývoj e- shopu na redakčním systému WordPress Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Vývoj e- shopu na redakčním

Více

Normalizace dat pro neuronovou síť GAME

Normalizace dat pro neuronovou síť GAME České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT FEL katedra počítačů Bakalářská práce Normalizace dat pro neuronovou síť GAME Dezider Meško Vedoucí práce: Ing. Mirek Čepek Studijní program:

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Grafický systém pro zadávání a analýzu diskrétních matematických struktur

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Grafický systém pro zadávání a analýzu diskrétních matematických struktur BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Grafický systém pro zadávání a analýzu diskrétních matematických struktur Graphic system for discrete mathematical structures creation and analysis Pavel Bory Unicorn College 2010 Unicorn

Více

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x Michael Kölling Mærsk Institute University of Southern Denmark přeložil Petr Škoda, 1. verze 1 Obsah 1 Předmluva... 4 1.1 O BlueJ... 4 1.2 Rozsah a cílová

Více

Makra v OpenOffice.org Calc

Makra v OpenOffice.org Calc Makra v OpenOffice.org Calc Petr Ponížil Tento výukový materiál vznikl jako součást grantového projektu Gymnázia Kroměříž s názvem Beznákladové ICT pro učitele realizovaného v letech 2009 2012. Projekt

Více

Namiřte telefonem na kód. QR čtečka vás přesune přímo na www stránky.

Namiřte telefonem na kód. QR čtečka vás přesune přímo na www stránky. Openmatics s.r.o. Poděbradova 2842/1 301 00 Pilsen Czech Republic Tel.: +420 371 150 000 Fax: +420 371 150 001 Email: dev.openmatics@zf.com www.openmatics.com Point the mobile phones to the code and photograph

Více

Maturitní práce. Střední průmyslová škola Ostrov. Nejdek 2012 A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ. CMS nástroj pro správu obsahu.

Maturitní práce. Střední průmyslová škola Ostrov. Nejdek 2012 A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ. CMS nástroj pro správu obsahu. Střední průmyslová škola Ostrov Maturitní práce A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ CMS nástroj pro správu obsahu CMS tool for content management Autor: Třída: Konzultant: Studijní obor: Dušan Jenčík

Více

Vy voj webovy ch aplikacı pro provoz na mobilnı c h telefonech

Vy voj webovy ch aplikacı pro provoz na mobilnı c h telefonech Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informatika TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Vy voj webovy ch aplikacı

Více

1 SIBELIUS 7 FIRST Program Sibelius First slouží k práci s partiturou. Umožňuje vytvoření partitury, její editaci, transpozici, vytváření rozličných hudebních značek pro výraz, techniku přednesu, akordové

Více

Dynamické programovací jazyky Groovy

Dynamické programovací jazyky Groovy Groovy.doc, verze 0.02.2412, uloženo po 3.12.2012 08:45 1 z 133 Dynamické programovací jazyky Groovy Mnohé příklady jsou převzaty z knihy Groovy in Action a nebo jsou touto knihou silně inspirovány Groovy.doc,

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

Vytvoření nového projektu ve vývojovém prostředí Quartus II Version 9.1 Servise Pack 2

Vytvoření nového projektu ve vývojovém prostředí Quartus II Version 9.1 Servise Pack 2 Vytvoření nového projektu ve vývojovém prostředí Quartus II Version 9.1 Servise Pack 2 Nový projekt vytvoříme volbou New Project Wizard: Introduction z menu File, po které se objeví úvodní okno (obr. 1).

Více

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and the Czech Republic on Social Security Poznámky k žádosti o australský starobní důchod podle dohody o sociální péči mezi

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin Září/September 2012 DLA Piper Prague LLP Bulletin Contents 03 DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ types OF PUBLIC PROCUREMENTS 06 OCHRANA DAT V CALL CENTRECH DATA PROTECTION IN CALL CENTERS

Více

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE INDEX English...pag 1 3 Czech...pag 4 6 GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE The following document specifies the general terms and conditions of sale which govern the booking service of Helvetic Services

Více

Tvorba vlastního vzhledu

Tvorba vlastního vzhledu Kapitola 5 Tvorba vlastního vzhledu Proč se vůbec zabývat vytvořením vlastního motivu vzhledu, když pro Drupal existuje celá řada vynikajících témat, která jejich autoři uvolnili k volnému použití jednoduše

Více