CG PLANPRINT. Instalační a uživatelský manuál. pro. vytvořeno Copy General

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CG PLANPRINT. Instalační a uživatelský manuál. pro. vytvořeno Copy General"

Transkript

1 x copying, printing & finishing CG PLANPRINT scanning services Instalační a uživatelský manuál electronic document management pro z á k a z n í k y on-site services conference services production of training materials and user manuals vytvořeno Copy General short-run digital printing kontakt: PLAN services helpdesk t.: delivery services other services

2 Obsah 2 1 Všeobecné informace 3 2 Popis instalace 4 3 Popis aplikace 10 4 Nastavení tisku (objednávka) 15 5 Kontakty 20

3 Všeobecné informace 3 1 V Š E O B E C N É I N F O R M A C E CG PLANprint je služba, která umožňuje architektům a projektantům přesunout výrobu projektové dokumentace do reprografických center Copy General. CG PLANprint je kompletní řešení pro tisk a reprodukci výkresů a technické dokumentace, včetně skládání a úpravy tištěných dokumentů a jejich dodání zákazníkovi do kanceláře. Klíčovým prvkem služby je elektronické objednávání tisku, které je založeno na softwarové aplikaci PlotWorks. Ta je používána po celém světě pro řízení výroby a distribuce stavební dokumentace. Díky své jednoduché podobě úloh, CG PLANprint zlepšuje komunikaci a workflow pro všechny zákazníky Copy General, zejména z odvětví A/E/C (architects, engineers, contractors). V České republice, Maďarsku, Polsku a Rusku využívá službu CG PLANprint více než 200 architektonických, inženýrských a stavebních společností. Seznam referenčních zákazníků je možné poskytnout na vyžádání.

4 Popis instalace 4 2 P O P I S I N S TA L A C E Tento dokument Vám pomůže pochopit všechny funkce aplikace Plotworks, včetně přípravy tiskové úlohy. M I N I M Á L N Í P O Ž AD A V E K N A H AR D W AR E Kategorie Operační systém Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Procesor Intel Pentium 1,8 GHz Paměť RAM 512 MB Volné místo na pevném disku 120 MB Internetové připojení 128 kbps PlotWorks byl implementován v Copy General, jako jedno z celosvětově nejmodernějších řešení. Aplikace podporuje široké spektrum různých formátů tiskových souborů, které jsou velmi bezpečné pro tisk. P O D P O R O V AN É F O R M Á T Y S O U B O R Ů Hlavní podporované formáty Další podporované formáty PDF / Postscript Cal Comp 907/907 PLT - HPGL2, HPRTL VIC/JOB TIFF CALS DWF VRF Instalační proces Před instalací se ujistěte, zda máte administrátorská práva na Váš počítač.

5 Popis instalace 5 I N S T A L L A T I O N S T E P - BY- S T E P Popis Obrázek Zobrazení úvodní informace o verzi aplikace Plotworks. Potvrďte licenční ujednání a klikněte na tlačítko "Next". Instalační proces se automaticky spustí. Zadejte URL adresu "cz.planprint.eu" a klikněte na "Next".

6 Popis instalace 6 Popis Obrázek Na úvodní stránce klikněte na "Next". Potvrzení licenční smlouvy, klikněte na "Yes". Vyberte místo, kam chcete aplikaci instalovat a klikněte na tlačítko "Next". Zvolte "Metric" jednotky a klikněte na tlačítko "Next".

7 Popis instalace 7 Popis Obrázek Vyberte složku programu a klikněte na tlačítko "Next". Počkejte na dokončení instalačního procesu. Nainstalujte aplikaci AppLocale pro podporu různých jazykových verzí, na úvodní stránce klikněte na tlačítko"next". Potvrďte licenční smlouvu volbou "I agree" a kliknutím na "Next". Počkejte na dokončení procesu instalace.

8 Popis instalace 8 Popis Obrázek Na informační stránce klikněte na "Next". Klikněte na "Finish". Nyní by měla být instalace kompletní. Můžete spustit program pomocí ikony na ploše. N AS T A V E N Í J A Z Y K A Po spuštění Plotworks, pokud vidíte toto okno, postupujte podle níže uvedených pokynů. Nyní klikněte na tlačítko "OK" pro pokračování. V pravém horním rohu Plotworks, klikněte na ikonu "Nastavení".

9 Popis instalace 9 V tomto okně zvolte hlavní jazyk a potvrďte "OK". Nyní budete dotázáni na "Restart" aplikace. Stačí aplikaci zavřít a znovu spustit. Program bude v nově zvoleném jazyce. Gratulujeme! Vaše aplikace je připravena. Nyní můžete jednoduše, pohodlně a bezpečně zasílat tiskové objednávky do Copy General. V případě, že narazíte na nějaké problémy s instalací, obraťte se prosím na tým zákaznické podpory Copy General. Kontakty jsou uvedeny v závěru tohoto dokumentu.

10 Popis aplikace 10 3 P O P I S A P L I K A C E Spuštění aplikace kliknutím na ikonu. H L AV N Í O K N O M Á 5 O B L AS T Í 1. Nástrojová lišta 2. Okno náhledů 3. Okno nastavení výkresů 4. Okno detail výkresu 5. Přepínání režimů zobrazení T O O L B AR Description 1 - Uložení 2 - Přidat dokument 3 - Smazat dokument 4 - Odeslání 5 - Vrácení akce zpět 6 - Otočení všech výkresů 7 - Otočení jednoho výkresu vlevo/vpravo o Otočení jednoho výkresu o Otočení papíru o Detail výkresu, zobrazení celého výkresu 11 - Zoom detailu výkresu 12 - Posouvání detailu 13 - Vycentrování papíru 14 - Posouvání kresby po papíru 15 - Oříznutí výkresu 16 - Roh skladu složeného výkresu 17 - Listování mezi výkresy (První) 18 - Listování mezi výkresy (Jeden po druhém) 19 - Listování mezi výkresy (Poslední) 20 - Kontaktovat Copy General 21 - Nastavení klienta

11 Popis aplikace 11 Okno náhledu V tomto okně je vždy zobrazen výkres, který je aktuálně vybrán v okně náhledů. Po stranách okna se nacházejí lišty, které slouží k odměření velikosti papíru či kresby. Pro zlepšení zobrazení kresby je možné zapnout "Enhanced" mód. *Zapnutí této volby viz "Nastavení klienta" Přepínání režimů zobrazení a A b c O K N O N AS T A V E N Í V Ý K R E SU a) Klasický režim b) Režim náhledu c) Seznam výkresů Klasický režim je výchozí po spuštění aplikace. Obsahuje všechny informace, které potřebujete pro nastavení tiskové objednávky. Režim náhledu je pro zakázky s velkým množstvím dokumentů. Polovina displeje je vyhrazena pro náhledy výkresů. Tento režim poskytuje seznam výkresů v objednávce bez náhledů. Tento "databázový" mód slouží pro rychlou kontrolu všech nastavení před finálním odesláním.

12 Popis aplikace 12 Popis okna "Seznam výkresů" Tento seznam je oblast režimu, kde nastavíte většinu detailů pro výrobu tiskové úlohy. P R I N T S C R E E N F UNKCE Název Soubor List Počet Velikost obrazu Typ média Formát papíru Zarovnání Otočení Měřítko Typ Barevnost Rozpiska Popis Název souboru (výkresu). V případě vícestránkových dokumentů se zobrazuje číslo stránky. Umožňuje definovat počet kopií pro každý soubor zvlášť. Automatická detekce velikosti. Typ média potřebného pro daný soubor. Ukazuje velikost papíru, na který bude výkres tisknut. Zarovnání výkresu umožňuje zarovnat kresbu k určitému rohu výkresu. Nebývá nutné. Umožňuje otočit výkres. Umožňuje změnit velikost kresby v % (zvětšení, zmenšení). Umožňuje vybrat typ dokumentu. Pro maloformát (A4, A3) "Dokument", pro velkoformát (A2 až A0+) "Výkres". Zvolte tisk: barevně, ve stupni šedi, černobíle. Zobrazuje umístění rozpisky (počátek skladu). Je nutné otočit výkres tak, aby rozpiska byla vpravo dole. Poznámka Veškeré změny provedené v dokumentu (výkresu) jsou provedeny okamžitě. Nemusíte nic ukládat. Tyto změny jsou platné pouze v rámci aplikace PlotWorks. V původním souboru v počítači nebo na serveru se nic nemění. Možnosti pro nastavení aplikace Kliknutím na ikonu v pravém horním rohu, můžete provést změny v hlavním nastavení aplikace.

13 Popis aplikace 13 3 H L AV N Í S E K C E " N AS T A V E N Í " K L Á V E S O V É Z K R AT K Y Sekce Popis Start with wireframe preview - V případě aktivované volby se zobrazí jen draft mód, používá se hlavně u pomalých PC. CIF volba aktivní, všechny přidané výkresy budou zpracovány. Rychlost zpracování je závislá na rychlosti počítače a velikosti výkresu. U pomalejších počítačů mohou velké výkresy trvat několik minut. U nezpracovaných souborů není náhled k dispozici! Režim náhledu Draft Zpracování je rychlejší, ale výsledný náhled není plně zaostřený. Enhanced Zpracování je pomalejší, výsledný náhled je kvalitnější. Zobrazení souřadnic kurzoru Přizpůsobit na stránku s okraji Tato funkce umožňuje dokument automaticky upravit na předem definovanou velikost. Jazyk Zvolte Vámi používaný jazyk. Všechny země s působností Copy General mají k dispozici lokální jazykovou mutaci. Síť Tato část umožňuje nakonfigurovat síťové nastavení. Configure Destination.. Umožňuje vytvořit nový účet pro odesílání zakázek. Configure Proxy Settings.. Nastavení pro proxy server v síti. V případě že aplikace hlásí chybu připojení, administrátor nastaví vyjímku pro proxy server *planprint.eu*

14 Popis aplikace 14 Kategorie Funkce Klávesová zkratka Basic Navigation History Copy Rotation Move Cut Select all New Job Open Job Save Job Print / Send Job Delete sheets Insert File Next Previous First Last Undo last image operation Redo last image operation Discard Edit Copy Down Copy Up Copy All Rotate Left Rotate Right Flip Image Rotate sheet Nudge Left Nudge Right Nudge Up Nudge Down Define Crop Area Remove Crop Ctrl + A Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + S Ctrl + P Ctrl + D or Delete Insert Right Arrow Left Arrow Home End Ctrl + Z Ctrl + Y Escape Ctrl + I Ctrl + U Ctrl + R Ctrl + Left Arrow Ctrl + Right Arrow Ctrl + Up Arrow Ctrl + Down Arrow Ctrl + Shift + Left Arrow Ctrl + Shift + Right Arrow Ctrl + Shift + Up Arrow Ctrl + Shift + Down Arrow Shift + Left Mouse Click + Drag Shift + Left Mouse Click Zoom In + Zoom Zoom Out - Advanced Fit Window Enhanced preview* Process wireframe* = or Ctrl + 0 (Zero) Shift + E Shift + W

15 Nastavení tisku (objednávka) 15 4 N A S TAV E N Í T I S K U ( O B J E D N Á V K A ) Nastavení je velmi snadné a rychlé. Níže naleznete krok za krokem návod, jak připravit tiskovou objednávku a odeslat ji do výrobního centra Copy General. Toto vysvětlení zahrnuje proces využívání především našim zákazníkům. P Ř Í P R AV A, P O Ř AD Í T I S K U Náhled Detaily Kliknutím na ikonku "Přidat nový dokument" vyberte projekt/dokumenty, které chcete zaslat do tisku. Pokud jste přidali soubory, přejďete na "seznam výkresů" a nastavte tyto údaje: I. "Typ" pro dokumenty a) Výkres (dokument větší než A3 formát) b) Dokument (dokument menší než A3 formát) II. "Barevnost" a) Barevně b) Stupeň šedi c) Černobíle III. Pořadí dokumentů v souboru Sobory budou tisknuty ve stejném pořadí, jak jsou uvedeny v "Seznamu výkresů". Pokud chcete změnit pozici dokumentu v objednávce, stačí přemístit soubor jednoduchým přetažením. Soubor se přesune do správného pořadí.

16 Nastavení tisku (objednávka) 16 Náhled Detaily Zkontrolujte nastavení výkresů v náhledu. Ověřte zejména: I. Orientaci II. Velikost výkresu a papíru (zejména u PDF souborů) III. Nastavení barevnosti tisku Pokud jsou všechny výkresy zkontrolovány a zahrnují veškeré informace o barevnosti a typu dokumentu, postupte do poslední fáze zasláním do tisku. Klikněte na "Tisk" nebo použijte klávesovou zkratku CTRL+P. Pokud jste připojeni k internetu, zobrazí se Vám objednávkový formulář. Zobrazení formuláře je pro Vás zároveň potvrzením, že jste se připojili na CG PLANprint server Copy General. Vyberte si z nabídky menu "Tisknout do:" Vaše místo určení. Nastavte počet souborů, které potřebujete tisknout. * Pokud potřebujete soubory v opačném pořadí, označte "Opačné pořadí tisku". Jedná se např. o situaci, kdy následně ručně podepisujete dokumentaci a je pro Vás snadnější následné finální seřazení. Ostatní pole jsou pro vnitřní potřebu provozovatele Copy General.

17 Nastavení tisku (objednávka) 17 Náhled Detaily Zadejte název zakázky do pole "Projekt". Tento název bude následně uveden na faktuře. Nastavte požadovaný čas pro doručení. Zadejte typ skládání výkresů. Vyberte úpravy pro maloformátové dokumenty. Typ vazby a typ krycích listů jako folie, karton apod. Uveďte Vaše další speciální požadavky. Chyba! Objekty nemohou být vytvořeny úpravami kódů polí. Při první objednávce vyplňte údaje v části 2, 3 a 4. Aplikace si údaje zapamatuje a při další objednávce již budou tyto hodnoty nastavené. * Položky označené červenou hvězdičkou jsou povinná. Doporučujeme Vám uvést i mobilní telefon. V případě urgentních tisků, se na Vás mohou operátoři Copy Generel obrátit s upřesňujícími dotazy.

18 Nastavení tisku (objednávka) 18 Náhled Detaily Vyberte si "Typ" dodání. Toto je poslední krok v procesu objednávání. Stačí kliknout na "OK". Počkejte na přenos dat. Doba přenosu závisí na rychlosti připojení k internetu.

19 Nastavení tisku (objednávka) 19 Náhled Detaily Po dokončení přenosu dat se zobrazí zpráva s potvrzením. em obdržíte automatické potvrzení Vaší objednávky z PLANprint serveru. Potvrzení si můžete uložit jako oficiální dokument pro kontrolu objednávky. Po doručení tohoto u, budete kontaktováni telefonicky operátorem Copy General, který bude zpracovávat Vaši tiskovou úlohu. Děkujeme Vám za spolupráci s Copy General.

20 Kontakty 20 5 K O N TA K T Y C G P L AN P R I N T H E L P D E S K Czech Republic Hungary Poland Russia Phone Mobil Support web site C E N T R A C O P Y G E N E R A L S E S L U Ž B O U C G P L AN P R I N T Czech Republic Prague Czech Republic Brno Czech Republic Pilsen Open 24/7 Monday Friday 7-22, Saturday Sunday 8-21 Saturday Sunday 8-21 Address Litevská 8, Praha 10 Dvořákova 13, Brno Prešovská 16, Plzeň Phone Mobile Hungary Budapest Poland Warsaw Russia Moscow Open 24/7 24/7 24/7 Address Forgách u. 9/B, Budapest ul.usypiskowa 1, Warsaw Moscow, 3rd Street. Yamskogo field, 2 Phone (495) Mobile Kontakty na další pobočky Copy General v Evropě naleznete na

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard. KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard

Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard. KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Manuál Vydání 1.1 Verze SW 1.1 07/2006 Prohlášení Výrobce

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka Premium a věříme, že s veškerými našimi službami

Více

1 SIBELIUS 7 FIRST Program Sibelius First slouží k práci s partiturou. Umožňuje vytvoření partitury, její editaci, transpozici, vytváření rozličných hudebních značek pro výraz, techniku přednesu, akordové

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01 Supernova v11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009 042UGUGPB01 Copyright 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: ORP obecní úřad obce s rozšířenou působností Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu...3 1.2 Seznam

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Zoner Photo Studio 16

Zoner Photo Studio 16 Zoner Photo Studio 16 Obsah Zoner Photo Studio 16 7... Úvodem 7... Minimální systémové požadavky 7... Upozornění 7... Instalace programu 7... Odinstalování programu 8... Řešení problémů se ZPS 8... Podporované

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více