Platforma J2EE. Lukáš Zapletal liberix.cz. Platforma Java 2 Enterprise Edition vývoj webových aplikací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platforma J2EE. Lukáš Zapletal liberix.cz. Platforma Java 2 Enterprise Edition vývoj webových aplikací"

Transkript

1 Platforma J2EE Lukáš Zapletal liberix.cz Platforma Java 2 Enterprise Edition vývoj webových aplikací Pictures (c) Sun Microsystems from J2EE 5 Tutorial

2 J2EE - webové aplikace hlavní komponentou u webového stacku J2EE je Servlet nad touto technologií stojí JSP a rozšiřující knihovny (zejména nové značky) a dále nejnovější technologie JSF

3 J2EE - webové aplikace

4 J2EE - webové aplikace nasazení probíhá pomocí WAR archivu jedná se o ZIP soubor s pevně danou předepsanou strukturou a příponou adresář WEB-INF obsahuje zkompilované třídy, knihovny, rozšiřující moduly a konfiguraci nejdůležitější je soubor web.xml - bez něj webová aplikace nemůže v J2EE fungovat nasazení: přes ant, pomocí IDE, přes webovou konzoli serveru nebo nástrojem (např. asadmin deploy aplikace.war)

5 J2EE - webové aplikace

6 J2EE - webové aplikace v konfiguraci (web.xml) se nastavuje: kořenová adresa, např: welcome files (index.html, index.jsp) konfigurační hodnoty aplikačního kontextu chybové stránky zdroje (resources) servlety, filtry, naslouchače (kontext, session) knihovny značek (taglibs) a naslouchače managed beans

7 J2EE - Servlet servlet je komponenta uzpůsobená pro psaní serveru u request-response komunikaci HttpServlet je implementací pro HTTP baličky javax.servlet a javax.servlet.http každý servlet je namapován na určitou adresu či skupinu adres URL servlety se obvykle používají (používaly) pro psaní logiky aplikace, po provedené akci přesměřovaly tok na JSP stránku, která zobrazila výsledek

8 J2EE - Servlet pro vytvoření servletu přetížíme třídu HttpServlet a implementujeme jednu nebo více metod doakce; kde Akce je: get delete options post put trace

9 J2EE - Servlet public class BookDetailsServlet extends HttpServlet {... public void doget (HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {... // set headers before accessing the Writer response.setcontenttype("text/html"); response.setbuffersize(8192); PrintWriter out = response.getwriter(); // then write the response out.println("<html>" + "<head><title>+ messages.getstring("titlebookdescription") +</title></head>"); } } / out.close();

10 J2EE - Servlet public class Dispatcher extends HttpServlet { public void doget(httpservletrequest request, HttpServletResponse response) { } RequestDispatcher dispatcher = request. getrequestdispatcher("/template.jsp"); if (dispatcher!= null) dispatcher.forward(request, response); }

11 J2EE - Servlet životní cyklus servletu metoda init(config config) zpracovávání požadavků metoda destroy() instancí jednoho servletu může být několik

12 J2EE - Servlet webová aplikace má několik kontextů kontext = místo (jmenný prostor) pro objekty kontexty: ServletContext - pro různé konexe do databáze SessionContext - proměnné sezení public class CashierServlet extends HttpServlet { public void doget (HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { HttpSession session = request.getsession(); ShoppingCart cart = (ShoppingCart)session. getattribute("cart"); double total = cart.gettotal();

13 J2EE - Servlet Servlet musí být napsán vícevláknově jeden servlet může zpracovávat více požadavků! to platí i pro objekty, které se ukládají do kontextů (včetně session kontextu!) pokud to není možné zajistit, je nutné implementovat rozhraní SingleThreadModel a kontejner zajistí řazení požadavků do fronty

14 J2EE - Filter public final class HitCounterFilter implements Filter { private FilterConfig filterconfig = null; } public void init(filterconfig filterconfig) throws ServletException { this.filterconfig = filterconfig; } public void destroy() { this.filterconfig = null; } public void dofilter(servletrequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) throws IOException, ServletException { if (filterconfig == null) return; StringWriter sw = new StringWriter(); PrintWriter writer = new PrintWriter(sw); Counter counter = (Counter)filterConfig. getservletcontext(). getattribute("hitcounter"); writer.println("the number of hits is: " + counter.inccounter()); // Log the resulting string writer.flush(); System.out.println(sw.getBuffer().toString());... chain.dofilter(request, wrapper);... }

15 J2EE - JSP JSP = Java Server Pages technologie pro vývoj JSP stránek - textově orientovaných dokumentů, kde lze mixovat Javu a text (HTML, XHTML,...) kromě JSP značek obsahuje jazyk EL (Expression Language), pomocí kterého lze snadno přistupovat k objektům poskytuje mechanismy pro další rozšiřování

16 J2EE - JSP přípony:.jsp,.jspx - stránka JSP.jspf - fragment.tag - značka

17 J2EE - JSP java kód píšeme do <%... %>, <%!... <%=... speciální direktivy do %> značky (tags) se vkládají jako normální XML, ale v odděleném jmenném prostoru abychom vůbec nemuseli psát java kód, je zde EL, který se zapisuje pomocí ${... } veškeré značky se nakonec přeloží do java třídy, která se zkompiluje na Servlet (JSP stránky tedy nejsou pomalejší než Servlety)

18 J2EE - JSP page contenttype="text/html; charset=utf-8" %> taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %> taglib uri="/functions" prefix="f" %> <html> <head><title>localized Dates</title></head> <body bgcolor="white"> <jsp:usebean id="locales" scope="application" class="mypkg.mylocales"/> <form name="localeform" action="index.jsp" method="post"> <c:set var="selectedlocalestring" value="${param.locale}" /> <c:set var="selectedflag" value="${!empty selectedlocalestring}" /> <b>locale:</b> <select name=locale> <c:foreach var="localestring" items="${locales.localenames}" > <c:choose> <c:when test="${selectedflag}"> <c:choose> <c:when test="${f:equals(selectedlocalestring, localestring)}" > <option selected>${localestring}</option> </c:when> </c:choose> </c:when>...

19 J2EE - JSP proměnné, které používáme na stránce JSP, mají několik rozsahů page request session application

20 J2EE - JSP (příklady EL) ${sessionscope.cart.numberofitems} ${param['mycom.productid']} ${customer.age + 20} ${customer.orders[1]} technologie JSF používá stejný jazyk, který má ale několik odlišností proto je u JSF EL jiná syntaxe: #{... } JSP EL a JSF EL lze kombinovat

21 J2EE - JSP znovupoužívání obsahu: značka include file= header.jspf %> - vkládání probíhá při převodu na Servlet značka <jsp:include page= response.jsp /> - vkládání probíhá za běhu přesměřování běhu: <jsp:forward page="/main.jsp" />

22 J2EE - JSP JSTL - rozšiřující značky, které zpřehledňují JSP kód (od J2EE 5.0 přímou součástí) core - proměnné, tok, URL pomůcky a utility XML - transformace I18n - locales, message formating, čísla Database - značky pro SQL Pomocné funkce

23 J2EE - JSF nejnovější technologie Java Server Faces komponentově orientovaný vývoj webových aplikací už nepracujeme s request-response, ale s komponentami JSF má modulární architekturu a je nezávislá na prezentační vrstvě

24 J2EE - JSF JSF se skládá z rozhraní (API) pro tvorbu a používání UI komponent, posílání zpráv, validace, konverze, navigace, i18n JSP speciální značky pro tvorbu prezentační vrstvy

25 J2EE - JSF základ tvoří UI komponenty, které zapouzřují data a chování prezentačních prvků UIIInput, UIPanel, UICommand, UISelectItem jejich vykreslování (rendering) je nezávislé na samotných komponentách (rendering do HTML, XUL a podobně) například HTML rendering kit nabízí vykreslování HTML komponent (inputtext, panelgroup, form, commandbutton...)

26 J2EE - JSF JSF poskytuje architekturu pro zprávy a posílání zpráv (akce) konverzi a validaci dat (validators) navigaci (navigařní pravidla - v XML) vlastní datové prvky (datové beany, tzv. managed beans) třídy stojící za stránkami (backing beans - obsahují logiku prezentační vrstvy)

27 J2EE - JSF

28 J2EE - JSF <h:outputtext value="#{cashier.shipdate}"> <f:convertdatetime datestyle="full" /> </h:outputtext>... protected Date shipdate; public Date getshipdate() { return this.shipdate; } public void setshipdate(date shipdate) { this.shipdate = shipdate; }

29 J2EE - JSF JSF aplikace jsou obyčejné J2EE webové aplikace k aplikaci je nutné přibalit pouze několik knihoven (JSF API, implementace) konfigurace (faces-config.xml) nastavení webové aplikace (web.xml)

30 J2EE - další webové frameworky Facelets - view technologie pro JSF Struts - praotec JSF Tapestry - komplexní komponentový framework Stripes - jednoduchý RAD Velocity, Freemaker, Barracuda - templates Cocoon - robustní XML framework GWT, DWR - AJAX Turbine, Tiles, Shale a další a další...

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Technologie Java Enterprise Edition Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Přehled tématu Motivace a úvod Infrastruktura pro velké Java aplikace (Java základní přehled) Části třívrstvé struktury servlety, JSP

Více

HTML. PIA 2011/2012 Téma 2. Copyright 2003 Přemysl Brada, Západočeská univerzita

HTML. PIA 2011/2012 Téma 2. Copyright 2003 Přemysl Brada, Západočeská univerzita HTML PIA 2011/2012 Téma 2 Copyright 2003 Přemysl Brada, Západočeská univerzita HyperText Markup Language... a document structuring language hypertext SGML/XML aplikace http://www.w3.org/markup/ 2 Verze:

Více

Aplikace databázového zpracování

Aplikace databázového zpracování Aplikace databázového zpracování KAPITOLA 7 Témata kapitoly Principy a nastavení webového databázového zpracování Základní koncepce jazyka XML (Extensible Markup Language) V této kapitole představíme témata,

Více

Vyhledávání zájmových bodů v geografických datech

Vyhledávání zájmových bodů v geografických datech MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Vyhledávání zájmových bodů v geografických datech BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ondřej Sobočík Brno, jaro 2015 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním

Více

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K 1. Nejčastější bezpečnostní chyby 2. Autentizace 3. K čemu je dobré XML? 4. vysvětlete pojem Webové služby 5. Vysvětlete pojem SOAP 6. Popište XHTML 7. Co je to DTD? 8. K čemu slouží kaskádové styly? 9.

Více

Programovací jazyk C# Marek Běhálek

Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Obsah Úvod. ix 1..NET framework 1 Architektura.NET Framework.. 1 CLR Common Language Runtime 2 CTS.. 2 Typová bezpečnost.. 3 Management

Více

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Plzeň, 2014 Ondřej Trhoň Prohlášení

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation. Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation. Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation Straka Jiří Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student : Pavel Sklenář Vedoucí bakalářské práce : Ing. Luboš Pavlíček Oponent bakalářské práce : doc.

Více

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy 3. Třídy Základní pojmy objektového programování Jak už víme, je Java objektovým programovacím jazykem. V úvodu této kapitoly si objasníme základní pojmy objektové teorie. Objekt představuje souhrn dat

Více

Design time - vytváří se program - metadata - vytváří se např. třída. Run time - běh programu - ukládá se do paměti počítače - vytváří se např.

Design time - vytváří se program - metadata - vytváří se např. třída. Run time - běh programu - ukládá se do paměti počítače - vytváří se např. Design time - vytváří se program - metadata - vytváří se např. třída Run time - běh programu - ukládá se do paměti počítače - vytváří se např. objekt rysy javy - zavedení jasného pořádku a etikety - přísné

Více

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků.

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. 2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. (A7B36SIN) Modelovací prostředky Úvod Modelovací jazyk je umělý jazyk, který

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Lenka Trochtová Rozhraní pro ovladače zařízení v HelenOS Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Děcký

Více

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace

Více

Tvorba vlastního vzhledu

Tvorba vlastního vzhledu Kapitola 5 Tvorba vlastního vzhledu Proč se vůbec zabývat vytvořením vlastního motivu vzhledu, když pro Drupal existuje celá řada vynikajících témat, která jejich autoři uvolnili k volnému použití jednoduše

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

Maturitní práce. Střední průmyslová škola Ostrov. Nejdek 2012 A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ. CMS nástroj pro správu obsahu.

Maturitní práce. Střední průmyslová škola Ostrov. Nejdek 2012 A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ. CMS nástroj pro správu obsahu. Střední průmyslová škola Ostrov Maturitní práce A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ CMS nástroj pro správu obsahu CMS tool for content management Autor: Třída: Konzultant: Studijní obor: Dušan Jenčík

Více

Rožnov pod Radhoštěm

Rožnov pod Radhoštěm STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Rožnov pod Radhoštěm Dokumentace k maturitní práci Praktický průvodce programátora 3D grafických aplikací Konzultant: Ing. Zdeněk Biolek, Ph. D. http://nehe.opengl.cz/

Více

KAPITOLA 18. Jak psát bezpečný kód.net

KAPITOLA 18. Jak psát bezpečný kód.net KAPITOLA 18 Tuto kapitolu musím zahájit menším příběhem. Když jsem si někdy v listopadu 2001 připravoval slajdy ke dvěma přednáškám o bezpečnosti softwaru na Microsoft Professional Developer s Conference,

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3.1 Úvod Chaotický a překotný vývoj programů vedl ke stavu, označovaném jako KRIZE PROGRAMOVÁNÍ. Poučení z krize bylo v několika směrech. Jedním z nich byl směr,

Více

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0 Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR verze 1.0 Praha, listopad 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

HTML 5. Tomáš Hejl, Miroslav Štufka červen 2009

HTML 5. Tomáš Hejl, Miroslav Štufka červen 2009 HTML 5 Tomáš Hejl, Miroslav Štufka červen 2009 Historie V roce 2004 se konsorcium W3C, zodpovědné za vydání specifikací týkajících se webu, snaží již několik let prosadit web postavený na XML. Vzniká řada

Více

Dynamické programovací jazyky Groovy

Dynamické programovací jazyky Groovy Groovy.doc, verze 0.02.2412, uloženo po 3.12.2012 08:45 1 z 133 Dynamické programovací jazyky Groovy Mnohé příklady jsou převzaty z knihy Groovy in Action a nebo jsou touto knihou silně inspirovány Groovy.doc,

Více

Osnova přednášky. Programové prostředky řízení C#.NET technologie. Jmenný prostor System.Windows.Forms. Windows Forms

Osnova přednášky. Programové prostředky řízení C#.NET technologie. Jmenný prostor System.Windows.Forms. Windows Forms Osnova přednášky Programové prostředky řízení C#.NET technologie Pavel Balda Západočeská univerzita v Plzni, FAV, KKY Windows Forms ASP.NET XML Webové služby ADO.NET 2 Windows Forms Windows Forms (formuláře)

Více