METROLOGIE pracovní sešit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METROLOGIE pracovní sešit"

Transkript

1 Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: SM, MS Ročník: 1; 2; 3; 4 Zpracovali: Ing. Helena Jagošová, p. Lubomír Petrla Modul: METROLOGIE pracovní sešit 1

2 OBSAH 1. ŘÍZENÍ JAKOSTI VE STROJÍRENSKÉ VÝROBĚ A URČOVÁNÍ NEJISTOT MĚŘENÍ DÉLEK, ÚHLŮ A ZÁVITŮ KALIBRACE MĚŘIDEL MODERNÍ TRENDY VE STROJÍRENSKÉ METROLOGII

3 1. ŘÍZENÍ JAKOSTI VE STROJÍRENSKÉ VÝROBĚ A URČOVÁNÍ NEJISTOT VSTUPNÍ TEST Téma management řízení jakosti (písemka) Objasněte pojem management jakosti a popište důvody jeho zavádění do výroby Vypište základní principy managementu jakosti Napište význam zavedení managementu jakosti podle ISO 9001 Téma chyby a nejistoty (test) Měřením získáme: Správnou hodnotu veličiny Hodnotu veličiny s chybou Nesprávnou hodnotu veličiny 2) Nejistota je: Výsledek Velikost naměřené veličiny Parametr připojený k výsledku Nejistoty jsou: Typu A, B, C Typu A, hrubé, relativní Typu A, průměrná, nahodilá 4) Chyby jsou: Velké, malé, nahodilé Systematické, absolutní, nahodilé Malé, hrubé, nahodilé 5) Pro efektivní je nejlépe veličinu měřit: Pětkrát Desetkrát Patnáctkrát 6) přepočet nejistot se používá pro zajištění: 95% pravděpodobnosti výsledku 62,8% pravděpodobnosti výsledku 100% pravděpodobnosti výsledku 3

4 7) Standardní nejistoty typu A odpovídají: Nahodilé chybě pro jednotlivá Hrubé chybě Systematické chybě 8) Nejistoty typu B ovlivňuje: Nahodilá a systematická chyba Hrubá a relativní chyba Různé zdroje nejistot 9) maximální dovolenou chybu měřidla zjistíme: Výpočtem nejistoty Z normy nebo údajů výrobce měřidla Opakovaným m 10) výsledek : Zaokrouhlíme na dvě desetinná místa Zapíšeme společně s nejistotou Vznikne připočtením nejistoty k aritmetickému průměru 4

5 PRAKTICKÁ ČÁST ÚLOHA MĚŘENÍ (NÁZEV) (zpráva z č. ) : URČOVÁNÍ NEJISTOTY MĚŘENÍ PŘI MĚŘENÍ DÉLEK Vnější podmínky Místo Datum školní laboratoř Použitá měřidla a pomůcky Jméno a příjmení žáka / třída Jméno vyučujícího Teplota v učebně 20 C Druh měřidla posuvka Rozsah Přesnost dle daného měřidla a citlivost Název školy: SOŠT Uherské Hradiště Hodnocení práce Zadání práce: Proveďte kontrolu délky zadané součásti a určete nejistotu proveďte stručný popis (měřicí metodu, narýsujte měřenou součást, postup ), proveďte zpracování výsledků (matematické či grafické zpracování), a výsledky vyhodnoťte 5

6 VYPRACOVÁNÍ Popis použité metody posuvným měřítkem V určitém rozsahu lze s nimi měřit vnitřní i vnější délky. Jejich měřící plochy jsou rovinné a rovnoběžné, na hlavním pevném měřítku má hlavní milimetrovou a palcovou stupnici. Na pomocném posuvném měřítku má nonius. Přesnost je určen noniovým dělením, je to poměr velikosti jednoho dílku hlavního měřítka, k celkovému počtu dílků noniové stupnice. Při se nejprve odečte velikost v celých mm k počátku nuly nonia, dále se zjistí, který dílek nonia se kryje s dílkem na hlavní stupnici, ten pak udává zbývající desetinnou část měřeného rozměru. Měření Měřidlo: posuvka Měřená hodnota: Číslo Naměřená hodnota x i 1 76,5 délka 76,6mm Aritmetický průměr x Odchylka průměru x i x od Čtverec odchylky x 2 i x -0,08 0, ,6 0,02 0, ,55 76,58-0,03 0, ,6 0,02 0, ,65 0,07 0,0049 n=5 Součet odchylek Součet čtverců odchylek 0 0,013 6

7 a) nejistota typu A U A n 1 n x i x 2 0,013 n k A pro 5 je 1,4 0,02595 UAk ka * sx 1,4 * 0, , b) nejistota typu B dovolená chyby měřidla Z pro posuvku o přesnosti 0,05mm měřícím rozsahu 0 až 200 mm je ± 0,07mm (viz norma ČSN UB z 3 0,07 3 0,04861 c) nejistota typu C Uc 2 UA 2 UB 2 0, , , k volíme 2 (zaručuje interval spolehlivosti přibližně 95 %). U k * Uc 2 * 0, , VÝSLEDEK MĚŘENÍ Naměřená hodnota celkové délky součásti je L = (76,58 ± 0,09) mm SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ Šulc J. a kol. : Technologická a strojnická, SNTL 1980 Bumbálek L. a kol. : Kontrola a, INFORMATORIUM

8 2. MĚŘENÍ DÉLEK, ÚHLŮ A ZÁVITŮ Praktické délkových rozměrů posuvným měřítkem Úkolem je naučit se měřit posuvným měřítkem, znát jeho hlavní části a umět určit přesnost, tj. nejmenší část milimetru změřitelnou daným posuvným měřítkem. Umět odečítat naměřené hodnoty a procvičit na cvičných součástech. Pomůcky: posuvná měřítka s rozdílnou přesností, cvičné součástky, tužka. Popis posuvného měřítka Doplňte názvy hlavních částí posuvného měřítka podle obrázku Popište jednotlivé přesnosti posuvek (nonia) Protokol o posuvným měřítkem: 8

9 ÚLOHA MĚŘENÍ : MĚŘENÍ ROZMĚRŮ S POSUVNÝM MĚŘÍTKEM Místo Vnější podmínky Datum Teplota v učebně Použitá měřidla a pomůcky Druh měřidla Rozsah a citlivost Výrobní číslo Jméno a příjmení žáka / třída Jméno vyučujícího Název školy: SOŠ technická Uherské Hradiště Hodnocení práce Zadání práce: 1. Proveďte zadané součásti posuvným měřítkem pěti mi, výsledky naměřených hodnot sestavte do tabulky a proveďte výpočet aritmetického průměru. Měřte celkem čtyři rozměry největší délku a šířku (průměr), k tomu si vyberte dva další rozměry. Všechny měřené rozměry vyznačte v náčrtu součásti. 2. Vyjmenujte hlavní části posuvného měřítka, popište, jak se pozná přesnost měřítka. 3. Zadanou součást načrtněte, okótujte a zvolte tolerance tak, aby součást byla vyrobená správně. Poznámka: - proveďte stručný popis (měřicí metodu, potřebné nákresy, postup ), - proveďte zpracování výsledků do tabulky - použijte potřebnou literaturu, kterou uveďte do zprávy. 9

10 Měřená součást Datum Náčrt součásti s okótováním Rozměr Pořadí Aritmetický průměr 10

11 Vzorec na výpočet aritmetického průměru: ȳ. aritmetický průměr n. počet yi. naměřené hodnoty Praktické délkových rozměrů třmenovým mikrometrem Úkolem je naučit se měřit s mikrometrem, znát jeho hlavní části a umět určit přesnost, tj. nejmenší část milimetru změřitelnou daným posuvným měřítkem. Umět odečítat naměřené hodnoty a procvičit na cvičných součástech. Pomůcky: třmenové mikrometry různých rozsahů klasické i digitální, cvičné součástky, tužka. Popis mikrometru: Doplňte názvy hlavních částí mikrometru podle obrázku, určete měřený rozměr na stupnici ve spodní části obrázku

12 Protokol o třmenovým mikrometrem: ÚLOHA MĚŘENÍ : MĚŘENÍ ROZMĚRŮ TŘMENOVÝM MIKROMETREM Vnější podmínky Použitá měřidla a pomůcky Jméno a příjmení žáka / třída Jméno vyučujícího Místo Datum Teplota v učebně Druh měřidla Rozsah a citlivost Výrobní číslo Název školy: SOŠ technická Uherské Hradiště Hodnocení práce Zadání práce: 1. Proveďte zadané součásti klasickým třmenovým mikrometrem pěti mi, výsledky naměřených hodnot sestavte do tabulky a proveďte výpočet aritmetického průměru. Měřte celkem čtyři rozměry největší délku a šířku (průměr), k tomu si vyberte dva další rozměry. Všechny měřené rozměry vyznačte v náčrtu součásti. 2. Vyjmenujte hlavní části mikrometru a vysvětlete, proč se používají jen omezené rozsahy rozměrů po 25mm. 3. Pro porovnání proveďte stejných rozměrů i digitálním třmenovým mikrometrem a posuvným měřítkem. Srovnejte výsledky měřených hodnot získaných m posuvným měřítkem a mikrometrem. Poznámka: - proveďte stručný popis (měřicí metodu, potřebné nákresy, postup ), - proveďte zpracování výsledků do tabulky - použijte potřebnou literaturu, kterou uveďte do zprávy. 12

13 Měřená součást Datum Náčrt součásti s okótováním Rozměr Pořadí Aritmetický průměr 13

14 Vzorec na výpočet aritmetického průměru: ȳ. aritmetický průměr n. počet yi. naměřené hodnoty Praktické úhlů pomocí univerzálních a jednoduchých dílenských úhloměrů Úkolem je naučit se měřit s měřidly určenými pro úhlů, znát jejich hlavní části a umět určit přesnost, tj. nejmenší část změřitelnou daným měřidlem. Umět odečítat naměřené hodnoty a procvičit na cvičných součástech. Pomůcky: univerzální úhloměr, jednoduchý úhloměr, cvičné součástky, tužka. Popis univerzálního úhloměru: Doplňte názvy hlavních částí úhloměru podle obrázku, určete měřený úhel na stupnici ve spodní části obrázku. 14

15 Zadání: Na součástce změřte zadaný úhel pomocí univerzálního úhloměru i obloukového úhloměru. Porovnejte naměřené hodnoty. měřený úhel pořadí průměrná (měřidlo) hodnota α (univerzální) α (obloukový) β (univerzální) β (obloukový) Praktické úhlů pomocí sinusového pravítka Úkolem je naučit se měřit úhly sinusovým pravítkem, znát jeho hlavní části a umět vypočítat ze vzorce příslušný úhel. Pomůcky: sinusové pravítko, cvičné součástky, kalkulačka, tabulky. Popis sinusového pravítka: Doplňte názvy hlavních částí pravítka α.. L.. Výška základních měrek Vypočítaný úhel α Vypočítaný sklon H.. 15

16 Napište vzorec pro výpočet úhlu na součásti a vypočítejte hodnotu úhlu, když máte zadáno: H = 28,5mm L = 100mm 16

17 Protokol o sinusovým pravítkem: ÚLOHA MĚŘENÍ : MĚŘENÍ ÚHLŮ SINUSOVÝM PRAVÍTKEM Vnější podmínky Použitá měřidla a pomůcky Jméno a příjmení žáka / třída Jméno vyučujícího Místo Datum Teplota v učebně Druh měřidla Rozsah a citlivost Výrobní číslo Název školy: SOŠ technická Uherské Hradiště Hodnocení práce Zadání práce: Stanovte úhel α zadané součástky na sinusovém pravítku a určete příslušný úkos odpovídající úhlu α. Úkos vyjádřete poměrem 1:x. Postup : Nachystáme si sinusové pravítko, které podkládáme z jedné strany pomocným tělísky s různou výškou h. Po podložení zjistíme zda-li je rovina rovná a vpočteme úhel. Po vypočtení úhlu zjistíme úkos. Poznámka: - proveďte stručný popis (měřicí metodu, potřebné nákresy, postup ), - proveďte zpracování výsledků do tabulky - použijte potřebnou literaturu, kterou uveďte do zprávy. 17

18 MĚŘENÍ ZÁVITŮ ÚLOHA MĚŘENÍ : MĚŘENÍ ZÁVITŮ RŮZNÝMI MĚŘIDLY Vnější podmínky Použitá měřidla a pomůcky Jméno a příjmení žáka / třída Jméno vyučujícího Místo Datum Teplota v učebně Druh měřidla Rozsah a citlivost Výrobní číslo Název školy: SOŠ technická Uherské Hradiště Hodnocení práce Zadání práce: Zkontrolujte stejný závit na součásti pomocí kalibrů, mikrometru i třídrátkovou metodou. Zjištěné hodnoty porovnejte a proveďte zápis získaných poznatků do protokolu. Postup : Pro bude vybrán vnější metrický závit se známým rozměrem i stoupáním. Nejprve správnost či nesprávnost rozměrů ověřte třmenovými kalibry a kalibračními kroužky. Poté použijte třídrátkovou metodu a spočítejte střední průměr závitu. Porovnejte tuto hodnotu s hodnotou ve strojnických tabulkách. Poznámka: - proveďte stručný popis (měřicí metodu, potřebné nákresy, postup ), - proveďte zpracování výsledků do tabulky - použijte potřebnou literaturu, kterou uveďte do zprávy. 18

19 Praktické závitů Úkolem je naučit se měřit závity všemi dostupnými měřidly a umět zvolit vhodný způsob podle zadaných parametrů Pomůcky: třmenový kalibr, kalibrační kroužky, třídrátková sada, mikrometr na závity, cvičné součástky, kalkulačka, tabulky. Měřená součást Datum Náčrt součásti s okótování Měřená (kontrolovaná) hodnota Použité měřidlo shoda s výkresem opravitelná chyba naměřená (vypočítaná) hodnota Třmenový kalibr ANO/NE ANO/NE Kalibrační kroužky ANO/NE ANO/NE Mikrometr na závity XXXXX XXXXX Třídrátková metoda XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 19

20 Protokol o závitů: Pozn. do naměřené hodnoty u mikrometru a u třídrátkové metody vypočítaný nebo změřený střední průměr závitu. Kolonky označené XXXXX se nevyplňují, u volby ANO/NE škrtněte nesprávnou možnost. O výpočtech i postupech vypracujte podrobný protokol, nezapomínejte na jednotky. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ SOUKUP, J. Technická. Praha: MM publishing, s.r.o, s. ISBN: DILLINGER, J. Moderní strojírenství pro školu i praxi. Brno: CENTA, spol.s.r.o., s. ISBN VDOLEČEK, F. Technická. Brno: VUT v Brně, FSI, s. KOLEKTIV AUTORŮ. Metrologie v kostce. Praha: Sdělovací technika, s. ISBN SLÁDEK, Z., VDOLEČEK,F.: Technická. Skriptum VUT. Brno, Nakladatelství VUT Brno, s. ISBN

21 3. KALIBRACE MĚŘIDEL VSTUPNÍ TEST Téma Kalibrace měřidel (test) Při kalibraci se měřidla : Konzervují a natírají Porovnávají s měřidlem návazným Leští a lapují 2) Platí následující návaznost měřidel: Státní etalon, referenční etalon Státní etalon, pracovní etalon Státní etalon, měřící zařízení Součástí kalibrace je: Kalibrační list a kalibrační postup Kalibrační list a kalibrační náhled Kalibrační list a kalibrační chyba 4) Kalibrační konfirmace je: Postup kalibrace vedoucí k opravě nebo vyřazení měřidla Provádění kalibrace podle norem a návazných předpisů Činnost pro zajištění toho, aby měřící vybavení bylo ve shodě s požadavky na jeho zamýšlené použití 5) Dílenská kalibrace posuvky spočívá v : Očištění a uložení posuvky do pouzdra Kontrolu rovinnosti měřidel na průsvit Kontrolou rovinnosti mikrometrem 6) Dílenská kalibrace mikrometru spočívá v: Otáčení řehtačky a utahování mikrometrického šroubu Krytí nuly bubínku s nulou hlavní stupnice Kontrolou rovinnosti posuvkou 21

22 PRAKTICKÁ ČÁST ÚLOHA MĚŘENÍ (NÁZEV) (zpráva z č. ) : KALIBRACE MĚŘIDEL KONTROLA POSUVKY Vnější podmínky Použitá měřidla a pomůcky Jméno a příjmení žáka / třída Jméno vyučujícího Místo Datum Teplota v učebně Druh měřidla Rozsah a citlivost školní laboratoř POSUVKA Název školy: SOŠT Uherské Hradiště Hodnocení práce Zadání práce: S pomocí příslušného kalibračního postupu proveďte kalibraci posuvného měřítka: proveďte vzhledovou kontrolu měřidla, proveďte funkční kontrolu posuvného měřítka, proveďte kontrolní metrologických parametrů posuvného měřítka. proveďte stručný popis (měřicí metodu, narýsujte měřenou součást, postup měřen proveďte zpracování výsledků (matematické či grafické zpracování) a výsledky vyhodnoťte 22

23 VYPRACOVÁNÍ Postup: 1) Vzhledová kontrola čitelnost stupnice v celém rozsahu (čárky i číslice), čárky přímé a stejné šířky 2) Funkční kontrola plynulý pohyb posuvné části s minimální vůlí v celém rozsahu kontrola aretace - při aretaci nesmí dojít k pohybu na stupnici 3) Měření metrologických parametrů příprava - očištění doteků od nečistot rovnoběžnosti měřících ploch - vnější plochy kontrolujeme průsvitem stiskem ramen k sobě, nebo příp. použitím koncových měrek, po zatažení ustavujícího ústrojí nesmí dojít ke změně rozměru přímosti měřicích ploch - prováíìme pomocí noúhlého pravítka, úchylka nesmí překročit hodnotu 0.01/ 100 mm Největší dovolené chyby rovnoběžnosti a přímosti posuvky: celková chyba posuvky - zjišťujeme pomocí koncových měrek v místech měřícího rozsahu, uvedených v závislosti na horní mezi měřícího rozsahu kontrola osazených konců hlavních ramen posuvky - pomocí mikrometru nebo passametru při stisknutí obou ramen, musí ležet v rozmezì 0 až mm kontrola hloubkoměru - je prováděna pomocí dvou koncových měrek téže jmenovité hodnoty na příměrné desce, přičemž mezní dovolená chyba je stejná j jako celková chyba posuvky 23

24 ÚLOHA MĚŘENÍ (NÁZEV) (zpráva z č. ) : KALIBRACE MĚŘIDEL KONTROLA MIKROMETRU Vnější podmínky Použitá měřidla a pomůcky Jméno a příjmení žáka / třída Jméno vyučujícího Místo Datum Teplota v učebně Druh měřidla Rozsah a citlivost školní laboratoř MIKROMETR Název školy: SOŠT Uherské Hradiště Hodnocení práce Zadání práce: S pomocí příslušného kalibračního postupu proveďte kalibraci posuvného měřítka: proveďte vzhledovou kontrolu měřidla, proveďte funkční kontrolu posuvného měřítka, proveďte kontrolní metrologických parametrů mikrometru proveďte stručný popis proveďte zpracování výsledků (matematické či grafické zpracování) a výsledky vyhodnoťte 24

25 VYPRACOVÁNÍ Postup: Metoda : 1) Vzhledová kontrola čitelnost stupnice v celém rozsahu (čárky i číslice) 2) Funkční kontrola chod mikrometrického šroubu kontrola bubínku mikrometru kontrola zajištění mikrometrického vřetene kontrola zařízení k vymezení stálé měří síly 3) Měření metrologických parametrů příprava - očištění doteků od nečistot rovinnosti měřících ploch - rovinnou skleněnou měrkou, hodnotí se počet interferenčních proužků téže barvy, příp. u používaných mikrometrů pomocí nožového pravítka průsvitem, počet interferenčních proužků téže barvy by měl být menší než čtyři, tzn. úchylka rovinnosti musí být menší než 1 µm rovnoběžnosti měřících ploch - pomocí sady čtyř planparalelních skleněných měrek (rozměry: ; ; ; mm ), měrky postupně vkládáme mezi doteky a odečítáme počty proužků na pevném a pohyblivém dotyku, součtová hodnota na obou dotecích nesmí přesáhnout stanovený počet proužků (pro mikrometr s měřicím rozsahem do 50 mm by měl být celkový počet proužků menší než osm), hodnoty zapíšeme do tabulky kontrola měřící síly - síla mezi měřícími plochami musí být v rozmezí 5 až 15 N zjištění chyby nastavovacích měrek kontrola nulového nastavení - provede se kontrola a následné seřízení kontrola úchylky chodu mikrometrického šroubu - provádí se pomocí koncových měrek na několika místech rozložených v celém měřicím rozsahu (mikrometr se stoupáním 0.5 mm má doporučeny tyto rozměry: 2.5; 5.1; 7.7; 10.3; 12.9; 15.0; 17.6; 20.2; 22.8 a 25 mm ), úchylka chodu mikrometrického šroubu nesmí překročit 3 µm - bereme rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou, zjištěné hodnoty úchylek zapíšeme do tabulky Výsledky měřenì: Kontrola rovnoběžnosti měřících doteků 25

26 Úchylky chodu mikrometrického šroubu SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ Bumbálek L. a kol. : Kontrola a, INFORMATORIUM

27 4. MODERNÍ TRENDY VE STROJÍRENSKÉ METROLOGII Měření na souřadnicových měřicích strojích Při na SMS se získávají potřebné parametry nepřímo z naměřených pravoúhlých (polárních, popř. válcových) souřadnic v rovině nebo prostoru s využitím analytické geometrie. Prvním krokem je vždy sestavení plánu průběhu, ve kterém musí být zahrnuta i dokumentace, přípravky upnutí na stole stroje atd. Plán obsahuje tzv. strategii, z kterého musí být jasné požadavky na přesnost výsledků a hledá se optimální postup k jeho dosažení. 27

28 PRAKTICKÁ ČÁST Měření bude provedeno laboratoři spolupracujícího sociálního partnera nebo partnerské školy ( např. HiTech laboratoř SPŠaOA Uherský Brod) ÚLOHA MĚŘENÍ : MĚŘENÍ ROZMĚRŮ NA LASEROVÉM SOUŘADNICOVÉM PŘÍSTROJI Místo Vnější podmínky Datum Teplota v učebně Použitá měřidla a pomůcky Druh měřidla Rozsah a citlivost Výrobní číslo Jméno a příjmení žáka / třída Jméno vyučujícího Název školy: SOŠ technická Uherské Hradiště Hodnocení práce Zadání práce: 1. Proveďte zadané součásti 3. Zadanou součást načrtněte, okótujte Poznámka: - proveďte stručný popis (měřicí metodu, potřebné nákresy, postup ), - proveďte zpracování výsledků do tabulky - použijte potřebnou literaturu, kterou uveďte do zprávy. 28

Laboratorní práce č. 1: Měření délky

Laboratorní práce č. 1: Měření délky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3. ročník šestiletého a 1. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Měření délky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3.

Více

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úloha č. 1a Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úkoly měření: 1. Seznámení se s měřicími přístroji posuvné měřítko, mikrometr, laboratorní váhy. 2. Opakovaně (10x) změřte rozměry dvou zadaných

Více

Inovace vzdělávacího modulu v nových trendech ve strojírenství KONTROLA A MĚŘENÍ UČEBNÍ MATERIÁLY PRO ÚČASTNÍKY PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ

Inovace vzdělávacího modulu v nových trendech ve strojírenství KONTROLA A MĚŘENÍ UČEBNÍ MATERIÁLY PRO ÚČASTNÍKY PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ Projekt Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů Reg.číslo projektu: CZ.1.07/3.2.05/04.0087 Inovace vzdělávacího modulu v nových trendech ve strojírenství

Více

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE Nejaktuálnější informace k produktům MARGAGE naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 10397 Již roku 1871, při zavedení metrické soustavy v tehdejší Německé

Více

Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322

Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322 Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322 platnost od: 1.2.2013 TM Technik s.r.o. Sídlo: Dornych 54 / 47 CZ - Kalibrační laboratoř: Křižíkova 2697 / 70 CZ - 612 00 Brno IČO: 268 899 27 DIČ:

Více

TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018

TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018 TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METROLOGIE VE STROJÍRENSTVÍ 1. CÍLE STÁŽE Stáž je určena

Více

Bezpečnost práce, měření fyzikálních veličin, chyby měření

Bezpečnost práce, měření fyzikálních veličin, chyby měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 1 Bezpečnost práce, měření fyzikálních

Více

KINEX Measuring Ceník platný od 01.02.2015

KINEX Measuring Ceník platný od 01.02.2015 Měřítka a pravítka PN, ČSN, DIN Měřítko ocelové ploché s přesahem - popis laserem PN 25 1110 1001-02-030 8595604716164 300x25x5 mm 135,00 422,00 1001-02-050 8595604716171 500x32x6 mm 135,00 445,00 1001-02-100

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 2 Fyzikální veličiny a jednotky,

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy práce s tabulkou Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.3, pracovní list 1 Technická měření v MS Excel Základy práce s tabulkou Ing. Jiří Chobot VY_32_INOVACE_323_1

Více

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK REZONANČNÍCH OBVODŮ Číslo úlohy 301-3R Zadání

Více

Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss

Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss Dílenský mikroskop je v různém provedení jedním z důležitých přístrojů pro měření v kontrolních laboratořích. Je to velmi univerzální přístroj

Více

OVMT Měření ozubených kol

OVMT Měření ozubených kol Měření ozubených kol Ozubená kola Ozubená kola jsou strojní součásti, jimiž se převádí točivý pohyb a přenáší mechanická energie z jednoho hřídele na druhý. Používají se především pro převody se stálým

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

HLOUBKOMĚRY DIGITÁLNÍ HLOUBKOMĚR PŘÍMÝ 0274 DIGITÁLNÍ HLOUBKOMĚR S NOSEM 0275

HLOUBKOMĚRY DIGITÁLNÍ HLOUBKOMĚR PŘÍMÝ 0274 DIGITÁLNÍ HLOUBKOMĚR S NOSEM 0275 DIGITÁLNÍ HLOUBKOMĚR PŘÍMÝ 0274 200 8 100 4 0,01 0,0005 0,70 0274 700 300 12 150 6 0,01 0,0005 1,00 0274 701 500 20 150 6 0,01 0,0005 1,24 0274 702 1000 40 250 0,01 0,0005 3,20 0274 704 1500 60 250 0,01

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Má-li analytický výsledek objektivně vypovídat o chemickém složení vzorku, musí splňovat určitá kriteria: Mezinárodní metrologický slovník (VIM 3),

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy práce s tabulkou Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.3 Technická měření v MS Excel Pracovní list 6 Graf teplot Ing. Jiří Chobot VY_32_INOVACE_323_6 Anotace

Více

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MAGVD10C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 21 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky: psací a rýsovací

Více

základní vzdělávání druhý stupeň

základní vzdělávání druhý stupeň Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Pavel Broža Datum 5. ledna. 2014 Ročník 8. a 9. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Fyzika Tematický okruh

Více

VÝPOČET TOLEROVANÝCH ROZMĚRŮ

VÝPOČET TOLEROVANÝCH ROZMĚRŮ VÝPOČET TOLEROVANÝCH ROZMĚRŮ OBSAH ZADÁNÍ ÚLOHY... 2 ŘEŠENÍ ÚLOHY... 2 Uložení s vůlí.... 2 Výpočet:...4 Uložení s přesahem.... 5 Výpočet:...5 Uložení přechodné... 6 Výpočet:...7 ŘEŠENÍ ÚLOHY... 8 LITERATURA...

Více

Nově jsou měřidla Asimeto certifi kována podle ISO 17025.

Nově jsou měřidla Asimeto certifi kována podle ISO 17025. Měřidla nové značky ASIMETO byla vyvinuta se záměrem umožnit v globálním měřítku velmi přesné měření s podstatně nižšími náklady pro uživatele, zvyklé na střední cenovou hladinu. Tato nová měřidla splňují

Více

pracovní list BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka

pracovní list BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů pracovní list Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka 1. Vyberte ze skupiny nejtěžšího a nejlehčího žáka a zapište si jejich hmotnost. 2. Stopněte oběma čas, za

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy práce s tabulkou Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.3 Technická měření v MS Excel Pracovní list 8 Měření na ventilátoru - graf Ing. Jiří Chobot VY_32_INOVACE_323_8

Více

Frézování kovových materiálů (23-023-H)

Frézování kovových materiálů (23-023-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 536, 76701 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Frézování kovových materiálů (23-023-H) SŠ COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ V Úžlabině 320, Praha 10 Sbírka úloh z technického kreslení pracovní listy I. Praha 2011 Ing. Gabriela Uhlíková Sbírka úloh z technického kreslení Tato sbírka

Více

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k Ú k o l : P o t ř e b : Změřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různými metodami. Viz seznam v deskách u úloh na pracovním stole. Obecná

Více

Broušení kovových materiálů (23-024-H)

Broušení kovových materiálů (23-024-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Broušení kovových materiálů (23-024-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

U každé úlohy je uveden maximální počet bodů.

U každé úlohy je uveden maximální počet bodů. MATEMATIKA MPZD1C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 1 Maximální bodové hodnocení: 0 bodů Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby Časový limit pro řešení didaktického testu je 0 minut.

Více

METROLOGICKÁ PŘÍRUČKA

METROLOGICKÁ PŘÍRUČKA PRC 1389 METROLOGICKÁ PŘÍRUČKA pro přesné měřicí přístroje ČESKÁ VERZE Obsah Systémy řízení kvality 1 Mikrometry 4 Mikrometrické hlavice 11 Mikrometrické odpichy 14 Posuvná měřítka 15 Výškoměry 18 Koncové

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

Pracovní list č. 3 Charakteristiky variability

Pracovní list č. 3 Charakteristiky variability 1. Při zjišťování počtu nezletilých dětí ve třiceti vybraných rodinách byly získány tyto výsledky: 1, 1, 0, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 0, 1, 2, 2, 4, 3, 3, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2. Uspořádejte

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 6.1.2/01/13 MECHANICKÉ STOPKY Praha říjen 2013 KP 6.1.2/01/13

Více

Příprava pro lektora

Příprava pro lektora Příprava pro lektora stanoviště aktivita pomůcky 1 typy oblačnosti podle manuálu Globe stanov typy mraků na obrázcích pokryvnost oblohy vytvoř model oblohy s 25% oblačností, použij modrý papír (obloha)

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ŽÁKŮ V OBLASTI METROLOGIE

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ŽÁKŮ V OBLASTI METROLOGIE Vzdělávací program Metrologie a počítačová podpora měření, reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/11.0054 ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ŽÁKŮ V OBLASTI METROLOGIE březen 2009 strana 1/11 CÍL PRŮZKUMU: Cílem průzkumu bylo

Více

MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti

MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAMVD11C0T04 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 23 úloh. Časový

Více

Ovládání programu Měření délky

Ovládání programu Měření délky Ovládání programu Měření délky Program Měření délky je jednoduchý program pro měření rozměrů na fotografii podle předem známého měřítka. Tento program umožňuje zjistit rozměry jednotlivých objektů (velikost

Více

Tolerují se tzv. funkční rozměry, tzn. rozměry součásti, které jsou důležité z hlediska funkce součásti.

Tolerují se tzv. funkční rozměry, tzn. rozměry součásti, které jsou důležité z hlediska funkce součásti. Tolerování těles Obsah: 1. Co je to tolerování? 2. Které rozměry se tolerují? 3. Rozměry funkční a nefunkční (volné) 4. Základní pojmy tolerování 5. Předepisování odchylek dle polohy tolerančního pole

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013 Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci Měření - proces experimentálního získávání jedné nebo více hodnot veličiny (měření = porovnávání, zjišťování počtu entit).

Více

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

KATEGORIE D. Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví podle následujícího vzoru:

KATEGORIE D. Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví podle následujícího vzoru: KATEGORIE D Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví podle následujícího vzoru: Jméno a příjmení: Kategorie: D Třída: Školní rok: Škola: I. kolo: Vyučující fyziky: Posudek: Okres: Posuzovali: Úloha

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění

Více

MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky

MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 17 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby 1 Základní informace k zadání zkoušky Časový

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

Základy statistiky pro obor Kadeřník

Základy statistiky pro obor Kadeřník Variace 1 Základy statistiky pro obor Kadeřník Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz 1. Aritmetický průměr

Více

Kalibrace deformačních tlakoměrů s automatickým odečtem z etalonu

Kalibrace deformačních tlakoměrů s automatickým odečtem z etalonu Kalibrace deformačních tlakoměrů s automatickým odečtem z etalonu Program slouží k automatickému odečtu při kalibraci deformačních tlakoměrů pomocí etalonového digitálního tlakoměru CRYSTAL XP 2i, který

Více

6. Úhel a jeho vlastnosti

6. Úhel a jeho vlastnosti 6. Úhel a jeho vlastnosti 6.1 Úhel, osa úhlu 6.1.1 Úhel Úhel je část roviny ohraničená dvěma polopřímkami se společným počátkem. Polopřímkám říkáme ramena úhlu. Jejich společný počátek nazýváme vrchol

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH. Martin Beránek 21. dubna 2014

Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH. Martin Beránek 21. dubna 2014 Elementární matematika - výběr a vypracování úloh ze sbírky OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V RVP ZV Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH ÚLOH Martin Beránek 21. dubna 2014 1 Obsah 1 Předmluva 4 2 Žák zdůvodňuje a využívá

Více

Programování na CNC strojích začátečníci

Programování na CNC strojích začátečníci PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování na CNC strojích začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - -

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - - Prostý kružnicový oblouk Prostý kružnicový oblouk se používá buď jako samostatné řešení změny směru osy nebo nám slouží jako součást směrové změny v kombinaci s přechodnicemi nebo složenými oblouky. Nejmenší

Více

6.16. Geodetické výpočty - GEV

6.16. Geodetické výpočty - GEV 6.16. Geodetické výpočty - GEV Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 8 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

PRO ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ STAČÍ ODHAD PŘES PALEC PRO VŠECHNA OSTATNÍ JE TU MARCAL

PRO ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ STAČÍ ODHAD PŘES PALEC PRO VŠECHNA OSTATNÍ JE TU MARCAL - PRO ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ STAČÍ ODHAD PŘES PALEC PRO VŠECHNA OSTATNÍ JE TU MARCAL Nejaktuálnější informace k produktům MARCAL naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 203. Kvalitní vysoce

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. 0918 Název projektu:inovace vzdělávání v

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY G Gymnázium Hranice

Více

1. Opakování učiva 6. ročníku

1. Opakování učiva 6. ročníku . Opakování učiva 6. ročníku.. Čísla, zlomek ) Z číslic, 6 a sestavte všechna trojciferná čísla tak, aby v každém z nich byly všechny tři číslice různé. ) Z číslic, 0, 3, sestavte všechna čtyřciferná čísla

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

14.10 Čelní válcová soukolí s přímými zuby - korigovaná evolventní ozubení, vnitřní ozubení. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

14.10 Čelní válcová soukolí s přímými zuby - korigovaná evolventní ozubení, vnitřní ozubení. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Písemná práce k modulu Statistika

Písemná práce k modulu Statistika The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Statistika Číslo zadání: 144 Autor: Zdeněk Fekar Ročník: II., 2005/2006 1 Prohlašuji, že jsem

Více

OVMT Zkoušky tvrdosti

OVMT Zkoušky tvrdosti Zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je společně s pevností a houževnatostí jednou ze základních mechanických vlastností. Tvrdost je definována jako odpor materiálu proti vnikání cizího tělesa. Rozdělení

Více

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika 0A4. Cvičení, letní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY. Jan Šafařík

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika 0A4. Cvičení, letní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY. Jan Šafařík Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Matematika 0A4 Cvičení, letní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY Jan Šafařík Brno c 200 (1) 120 krát jsme házeli hrací kostkou.

Více

vést žáky k pečlivému vypracování výkresu vést je k organizaci a plánování práce vést žáky k používání vhodných rýsovacích potřeb

vést žáky k pečlivému vypracování výkresu vést je k organizaci a plánování práce vést žáky k používání vhodných rýsovacích potřeb Vyučovací předmět: TECHNICKÉ KRESLENÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Technické kreslení má žákům umožnit zvládnout základy technického

Více

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÝCH DIOD 201-3R

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÝCH DIOD 201-3R Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Číslo úlohy MĚŘENÍ POLOVODIČOVÝCH DIOD 201-3R Zadání 1. Multimetrem

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

VY_52_INOVACE_H 02 23

VY_52_INOVACE_H 02 23 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

4) Vztah mezi ČSN, EN a ISO

4) Vztah mezi ČSN, EN a ISO Obsah: VÝZNAM TEK A NORMALIZACE 1. Co je to technické kreslení? 2. Cíle výuky TEK. 3. Druhy platných norem v ČR 4. Vztah mezi ČSN, EN a ISO 5. Druhy technických výkresů 6. Formáty výkresů 7. Povinná výbava

Více

DOKONALÉ MĚŘENÍ LASEREM

DOKONALÉ MĚŘENÍ LASEREM DOKONALÉ MĚŘENÍ LASEREM www.stanleylasers.com PROFESIONÁLNÍ PRÁCE ZAČÍNÁ S NÁŘADÍM STANLEY Přesné měření je klíčem k úspěšnému řešení každého projektu. Laserová měřidla se značkou STANLEY Vám díky svému

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

květen až červenec 2012

květen až červenec 2012 Mitutoyo Letní akce květen až červenec 2012 ABSOLUTE DIGIMATIC Posuvné měřítko Standardní konstrukce Vysoce kvalitní povrch vodítka pro hladký pohyb jezdce Velikost číslic 9 Životnost baterie až 20 000

Více

Výroba, opravy, montáž e a služby ve stro jíren ství. Budeme s Vámi hledat řešení.

Výroba, opravy, montáž e a služby ve stro jíren ství. Budeme s Vámi hledat řešení. Výroba, opravy, montáž e a služby ve stro jíren ství Budeme s Vámi hledat řešení. Profil společnosti Obchodní značka ZVU je díky své dlouholeté tradici dobře známá v tuzemsku i na tradičních exportních

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 15

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

podle principu který je využit k měření teploty rozdělujeme teploměry na:

podle principu který je využit k měření teploty rozdělujeme teploměry na: Technické měření 11.9.2011 Měření teploty: Teploměry: podle principu který je využit k měření teploty rozdělujeme teploměry na: 1. teploměry dilatační roztažnost, změna délky nebo objemu při změnách teplot

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

2.1. 50 bodů 2.1 Pokyny otevřeným úlohám. je uveden na záznamovém archu. Je-li požadován celý postup řešení, uveďte. výrazů. mimo vyznačená bílá pole

2.1. 50 bodů 2.1 Pokyny otevřeným úlohám. je uveden na záznamovém archu. Je-li požadován celý postup řešení, uveďte. výrazů. mimo vyznačená bílá pole MATEMATIKA MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST DIDAKTICKÝ TEST DIDAKTICKÝ TEST MAMZD14C0T01 MAMZD14C0T01 MAMZD14C0T01 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám Maximální Hranice úspěšnosti:

Více

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou Online: http://www.sclpx.eu/lab1r.php?exp=6 Měření smykového tření na nakloněné rovině pomocí zvukové karty řešil např. Sedláček [76]. Jeho konstrukce

Více

MATEMATIKA 5 M5PZD15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. Jméno a příjmení

MATEMATIKA 5 M5PZD15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. Jméno a příjmení MTEMTIK 5 M5PZD15C0T01 DIDKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 17 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby Časový limit pro řešení didaktického testu je 60 minut.

Více

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému Výkonový poměr Faktor kvality FV systému Obsah Výkonový poměr (Performance Ratio) je jedna z nejdůležitějších veličin pro hodnocení účinnosti FV systému. Konkrétně výkonový poměr představuje poměr skutečného

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. cvičení) Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P A:Měření

Více

Katalog měřicí techniky

Katalog měřicí techniky Katalog měřicí techniky 3 OBSAH Úvod..............................................................1-6 Posuvná měřítka................................................... 7-33 Hloubkoměry.....................................................

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne: 20. března 2009 Odevzdal dne: Možný

Více