LabVIEW TM. Začínáme s LabVIEW. Leden A-01

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LabVIEW TM. Začínáme s LabVIEW. Leden 2006 373427A-01"

Transkript

1 LabVIEW TM Začínáme s LabVIEW Leden A-01

2 Celosvětová technická podpora a informace o produktech: Sídlo firmy National Instruments: N. Mopac Expwy, Austin, Texas, , USA, tel.: Registered in Texas No Pobočka pro Českou republiku a pro Slovenskou republiku: National Instruments (Czech Republic), s.r.o. Národní třída 19/ , Praha 1 tel.: (+420) fax: (+420) web: (C) National Instruments. Všechna práva vyhrazena.

3 Obsah Předmluva Kapitola 1 Typografické konvence VI Související dokumenty VII Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW Vytvoření virtuálního přístroje Spuštění LabVIEW Otevření nového VI ze šablony Přidání ovládacího prvku na čelní panel Změna typu signálu Propojení objektů v blokovém diagramu Spuštění VI Úprava signálu Zobrazení dvou signálů v grafu Úprava otočného knoflíku Úprava grafu Shrnutí Dialogové okno New a šablony VI Čelní panel Dialogy pro nastavení vlastností Blokový diagram Expresní VI Kapitola 2 Analýza a uložení signálu Vytvoření VI ze šablony Otevření nového VI ze šablony Úprava blokového diagramu Úprava čelního panelu Analýza amplitudy signálu Přidání varovné kontrolky Nastavení varování při překročení mezí Varování uživatele Program pro ukládání dat do souboru Uložení dat do souboru Přidání tlačítka, při jehož stisknutí uložíme data Uložení dat při požadavku uživatele Shrnutí Využití nápovědy v LabVIEW National Instruments Corporation III. Začínáme s LabVIEW

4 Obsah Ovládací prvky a indikátory Ukládání dat Chyby a přerušené vodiče Kapitola 3 Přidání dalších funkcí do programu Vytvoření programu z prázdné šablony Otevření prázdného VI Přidání expresního VI pro simulaci signálu Úprava signálu Přizpůsobení čelního panelu Přidání smyčky do programu Vyhledání příkladu Nastavení rychlosti běhu programu Zobrazení dat v tabulce Shrnutí Využití nápovědy v LabVIEW Vytváření kódu v blokovém diagramu Vytváření ovládacích prvků a indikátorů Používání smyčky While Zobrazení dat v tabulce Kapitola 4 Měření a komunikace s přístroji Měření signálu Vytvoření úlohy NI-DAQmx Vyzkoušení úlohy Vykreslení dat změřených kartou Definice úlohy NI-DAQmx Vizuální srovnání dvou čtených signálů Komunikace s přístrojem Výběr přístroje Čtení a zpracování dat z přístroje Shrnutí Průvodce DAQ Assistant Úlohy Průvodce VI Instrument I/O Assistant National Instruments Corporation IV. Začínáme s LabVIEW

5 Obsah Kapitola 5 Další možnosti LabVIEW Všechny ovládací prvky a indikátory Všechny VI a funkce VI Funkce Datové typy Dynamický datový typ Převod z dynamického datového typu na jiný Převod na dynamický datový typ Využívání dalších možností LabVIEW Příloha A Technická pomoc a dokonalé služby National Instruments Corporation V. Začínáme s LabVIEW

6 Předmluva Tento manuál je určen k prvnímu seznámení uživatele s grafickým programovacím prostředím a se základními funkcemi LabVIEW, které využijete při vytváření aplikací pro sběr dat a ovládání měřicích přístrojů. Manuál obsahuje i jednoduché úlohy, abyste se v LabVIEW naučili vyvíjet základní aplikace. Provedení příkladů nezabere příliš času a jejich splnění vám pomůže v začátcích s LabVIEW. LabVIEW se dodává ve třech verzích Base Package (BP), Full Development System (FDS) a Professional Development System (PDS). Příklady v tomto manuálu obsahují expresní VI, které nejsou dostupné ve verzi BP. Jsou to tato VI: Align & Resample, Amplitude & Level Measurements, Convolution & Correlation, Curve Fitting, Distortion Measurements, Filter, Mask & Limit Testing, Scaling & Mapping, Simulate Arbitrary Signal, Spectral Measurements, Statistics, Timing & Transition Measurements, Tone Measurements. Na konci každé kapitoly je shrnutí hlavních bodů. V těchto shrnutích naleznete opakování a přehled toho, co jste se již naučili. Náměty a připomínky k českému překladu manuálu uvítáme na pobočce National Instruments v Praze. Typografické konvence V tomto manuálu jsou použity následující typografické konvence, které usnadňují orientaci v textu:» Symbol» označuje položky menu nebo tlačítka dialogových oken. Sekvence File»Page Setup»Options navádí do rozbalovacího menu File, zde ke zvolení položky Page Setup, a k výběru Options v posledním dialogovém okně. Takto označujeme radu, který by vám měla poskytnou doplňkovou informaci. Takto označujeme poznámku s důležitou informací. tučně Tučně píšeme položku, která musí být vybrána nebo na ni musí uživatel kliknout např. položka v menu nebo nabídka v dialogovém okně. Tučně jsou také psána jména parametrů, ovládacích prvků a knoflíků na čelním panelu, názvy dialogových oken, sekcí v dialogových oknech, názvy menu a palet. National Instruments Corporation VI. Začínáme s LabVIEW

7 Předmluva kurzíva monospace monospace tučně Kurzivním písmem píšeme proměnné, zvýraznění, křížový odkaz nebo úvod k důležitému postupu. Tímto písmem píšeme také text, který musíme nahradit hodnotou nebo slovem popsaného významu. Neproporcionálním písmem upozorňujeme na text nebo znaky, které by měl uživatel zadat z klávesnice, části programového kódu, příklady programu a příklady zápisu instrukcí. Tento typ písma je používán také pro zápis názvů disků, cest, složek, programů, podprogramů, názvů zařízení, funkcí, činnosti, proměnné, názvy souborů, přípon a výňatky kódu. Tučný neproporcionální text upozorňuje na zprávy a hlášení, která počítač automaticky zobrazuje na obrazovce. Takto také zvýrazňujeme určité řádky programového kódu, které jsou odlišné od jiných příkladů. Související dokumenty Následující dokumenty obsahují informace, které Vám mohou být nápomocné při čtení tohoto manuálu: LabVIEW Release Notes v tomto dokumentu je popsán postup instalace či odinstalace LabVIEW. V tomto dokumentu jsou také uvedeny minimální hardwarové požadavky na počítač pro běh programu LabVIEW včetně kompilátoru-labview Application Builder. LabVIEW Help soubor s nápovědou obsahuje základní programovací techniky, krok za krokem postupy jak používat LabVIEW a referenční informace o funkcích, paletách, menu a dalších prostředcích v rámci LabVIEW. LabVIEW Help otevřete z menu Help»Search the LabVIEW Help. LabVIEW Quick Reference Card dokument obsahuje klávesové zkratky, terminály a jejich datové typy, pomůcky pro tvorbu, editování, spouštění a ladění programů v LabVIEW. National Instruments Corporation VII. Začínáme s LabVIEW

8 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW Programy v LabVIEW se nazývají virtuální přístroje nebo VI, protože svým vzhledem a činností jsou obdobou skutečných přístrojů, jako jsou např. osciloskopy a multimetry. Termín VI je tedy obdobou termínu program nebo funkce v jiných programovacích jazycích. K vytváření takových programů obsahuje LabVIEW širokou sadu nástrojů pro sběr, analýzu, zobrazení a ukládání dat a také nástroje pro hledání a odstraňování chyb v programu. V LabVIEW vytváříme uživatelské rozhraní programu pomocí ovládacích prvků a indikátorů k tomu slouží tzv. čelní panel (Front Panel). Ovládací prvky (Controls) jsou otočné knoflíky, tlačítka, stupnice a další vstupní zařízení. Indikátory (Indicators) se rozumí grafy, LED diody a jiné zobrazovače. Po vytvoření čelního panelu přidáme programový kód, který čelní panel řídí. Programový kód se vytváří (resp. kreslí) do okna blokového diagramu. LabVIEW využijete i při komunikaci se zařízeními pro sběr dat, zpracování obrazu, vizuální kontrolu, řízení pohybu, PXI, VXI, přes sběrnice GPIB, RS-232 a RS Vytvoření virtuálního přístroje V následujících příkladech si ukážeme, jak vytvořit VI, které bude generovat signál a zobrazí jej v grafu. Po dokončení příkladů by měl čelní panel VI vypadat podobně jako čelní panel na obrázku 1-1. Dokončení tohoto příkladu by vám mělo trvat přibližně 40 minut. National Instruments Corporation 1-1 Začínáme s LabVIEW

9 Kapitola 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW Obrázek 1-1. Čelní panel VI Acquiring a Signal Spuštění LabVIEW Uvítací okno Getting Started (viz obrázek 1-2) se objeví vždy po spuštění LabVIEW. Pomocí tohoto okna můžete vytvářet nové VI, otevřít některý z posledně upravovaných souborů, prohledávat příklady dodávané s LabVIEW, otevřít nápovědu (LabVIEW Help) nebo některý z dalších dokumentů, které Vám usnadní práci jako např. manuály, web stránku National Instruments Corporation 1-2 Začínáme s LabVIEW

10 Kapitola 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW Obrázek 1-2. Uvítací okno Getting Started Uvítací okno Getting Started zmizí, jakmile jeho prostřednictvím otevřete nějaký program. Naopak se toto okno objeví vždy, když zavřete všechny upravované programy. Toto okno lze v případě potřeby otevřít také volbou View»Getting Started Window. Otevření nového VI ze šablony LabVIEW je dodáváno se šablonami, ze kterých můžete vyjít při vytváření vlastních VI. Tyto šablony vám usnadní začátky s LabVIEW. Postupujte podle následujícího návodu a vytvořte VI, které generuje signál a zobrazí jej na čelním panelu. 1. Spusťte LabVIEW. 2. V okně Getting Started klikněte na New nebo na VI from tempate. Zobrazí se nové dialogové okno. 3. Zvolte VI from Template»Tutorial (Getting Started)»Generate and Display v seznamu Create new. Toto VI generuje a zobrazuje signál. National Instruments Corporation 1-3 Začínáme s LabVIEW

11 Kapitola 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW Všimněte si, že se v sekci označené Front panel preview zobrazil náhled čelního panelu šablony VI. V sekci označené jako Block diagram preview se zobrazil náhled blokového diagramu šablony. Na obrázku 1-3 je dialogové okno New se šablonou VI Generate and Display. Obrázek 1-3. Dialogové okno New 4. Šablonu otevřete kliknutím na tlačítko OK. Stejného výsledku docílíte dvojitým kliknutím na název šablony v seznamu v sekci Create new. National Instruments Corporation 1-4 Začínáme s LabVIEW

12 Kapitola 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW 5. Prohlédněte si čelní panel VI. Uživatelské rozhraní, neboli čelní panel, má šedé pozadí a obsahuje ovládací prvky a indikátory. Lišta s názvem čelního panelu informuje, že toto je čelní panel programu Generate and Display. Pozn. Pokud čelní panel nevidíte, klikněte na Show Front Panel v nabídce Window. 6. Prohlédněte si blokový diagram VI. Blokový diagram má bílý podklad a obsahuje VI a struktury, které řídí objekty na čelním panelu. Lišta s názvem blokového diagramu informuje, že toto je blokový diagram programu Generate and Display. 7. Klikněte na tlačítko Run na liště nástrojů na čelním panelu. Pozn. Klávesa <Ctrl> odpovídá klávese <Option> nebo <Command> na systému MacOS, podobně odpovídá klávese <Alt> na systému Linux. Všimněte si, že se v grafu objevil sinusový průběh 8. Zastavte běh VI kliknutím na tlačítko STOP na čelním panelu. Přidání ovládacího prvku na čelní panel Ovládací prvky na čelním panelu nahrazují podobné prvky na skutečných přístrojích a dodávají data do blokového diagramu programu. Měřicí přístroje mívají knoflíky, kterými lze otáčet a tím měnit vstupní hodnoty. Postupujte podle následujícího návodu a přidejte na čelní panel otočný ovládací knoflík. Tip Volbou Edit»Undo nebo stisknutím kláves <Ctrl-Z> (jednou nebo opakovaně) se vždy můžete vrátit zpět o jeden nebo více kroků, které jste provedli. 1. Pokud paletu Controls, která je na obrázku 1-4, nevidíte na obrazovce na čelním panelu, zvolte View» Controls Palette. V paletě Controls se otevře v původním nastavení paleta Express. Pokud se tak nestalo, otevřete ji kliknutím na volbu Express na paletě Controls. National Instruments Corporation 1-5 Začínáme s LabVIEW

13 Kapitola 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW Obrázek 1-4. Paleta s ovládacími prvky 2. Posuňte myš po ikonách na paletě Controls tak, aby ukazatel byl nad paletou Numeric Controls. Všimněte si, že když přejíždíte kurzorem po jednotlivých ikonách na paletě Controls, objeví se název subpalety, ovládacího prvku nebo indikátoru v bublince pod ikonou. 3. Kliknutím na ikonu Numeric Controls se dostanete na paletu Numeric Controls. 4. Na paletě Numeric Controls vyberte ovládací prvek knob (otočný knoflík) a umístěte jej na čelní panel nalevo od grafu. Otočný knoflík použijeme později v našem příkladě pro nastavení amplitudy signálu. 5. Vyberte v menu File»Save As a uložte toto VI pod názvem Acquiring a Signal.vi do nějaké snadno dostupné složky. Změna typu signálu V blokovém diagramu je modrá ikona označená Simulate Signal. Tato ikona reprezentuje expresní VI Simulate Signal. Ve výchozím nastavení toto expresní VI generuje sinusový signál. V následujících krocích změníme výstupní signál na tzv. pilu. 1. Zobrazte blokový diagram příkazem Window»Show Block Diagram, klávesovou zkratkou <Ctrl-E> nebo kliknutím na blokový diagram. National Instruments Corporation 1-6 Začínáme s LabVIEW

14 Kapitola 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW Ikona expresního VI Simulate Signal je zobrazena vlevo. Expresní VI je část blokového diagramu, která slouží k nastavení a vykonání běžných úloh měření. Expresní VI Simulate Signal simuluje signál podle vámi specifikovaného nastavení. 2. Klikněte pravým tlačítkem na expresní VI Simulate Signal a vyberte v menu položku Properties. Tím zobrazíte dialogové okno Configure Simulate Signal. Otevření dialogového okna docílíte také dvojím kliknutím na ikoně expresního VI. 3. V rozbalovacím menu Signal type vyberte Sawtooth. Všimněte si, že průběh na grafu v sekci Result Preview se změnil na pilu. Dialogové okno Configure Simulate Signal by mělo vypadat podobně jako na obrázku 1-5. Obrázek 1-5. Dialogové okno Configure Simulate Signal National Instruments Corporation 1-7 Začínáme s LabVIEW

15 Kapitola 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW 4. Kliknutím na tlačítko OK uložíte aktuální nastavení a zavřete dialogové okno Configure Simulate Signal. 5. Posuňte kurzor (ukazatel) nad dvě šipky ukazující směrem dolů v dolní části expresního VI Simulate Signal 6. Když se objeví šipka ukazující nahoru a dolů (viz obrázek vlevo), uchopte (levé tlačítko myši držte stále stisknuto) dolní okraj expresní funkce a táhněte jej dolů, dokud se neobjeví vstup pojmenovaný Amplitude. Všimněte si, že jste rozšířením expresního VI Simulate Signal zobrazili nový vstup. V blokovém diagramu se objevil vstup Amplitude - nyní můžeme programem nastavit amplitudu pilového signálu. V nastavovacím dialogu Configure Simulate Signal na obrázku 1-5 si povšimněte možnosti nastavení amplitudy. Když je nějaký vstup, v našem případě Amplitude, zobrazen v konfiguračním dialogu i v blokovém diagramu, lze pak tento vstup nastavovat oběma způsoby. Propojení objektů v blokovém diagramu Abychom mohli otočným knoflíkem nastavovat velikost amplitudy signálu, musíme oba objekty propojit v blokovém diagramu. V následujících krocích propojíme otočný knoflík se vstupem Amplitude expresní funkce Simulate Signal. 1. Najeďte kurzorem na terminál otočného knoflíku viz obrázek vlevo, dokud se neobjeví nástroj Šipka (Positioning tool). Všimněte si, že se kurzor změnil na šipku zobrazenou nalevo. Nástroj Šipka se používá k výběru, přesunutí a ke změně velikosti objektů. 2. Uchopte terminál otočného knoflíku Knob (klikněte na něj levým tlačítkem myši a stále ho držte stisknuté) a posuňte jej tak, aby byl nalevo od expresní funkce Simulate Signal. Otočný knoflík by přitom měl zůstat uvnitř smyčky, která je zobrazena vlevo. Terminály v blokovém diagramu reprezentují ovládací prvky a indikátory z čelního panelu. Terminály jsou vstupní a výstupní rozhraní, která předávají hodnoty mezi čelním panelem a blokovým diagramem. 3. Klikněte kamkoliv na volnou plochu v blokovém diagramu a tímto způsobem zrušíte výběr otočného knoflíku. 4. Najeďte kurzorem na šipku na terminálu otočného knoflíku viz obrázek vlevo. Všimněte si, že se kurzor změnil tvar na cívku s vodičem, neboli na nástroj cívka viz nalevo. Nástroj cívka se používá ke vzájemnému propojování objektů v blokovém diagramu. National Instruments Corporation 1-8 Začínáme s LabVIEW

16 Kapitola 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW 5. Jakmile se objeví nástroj cívka, klikněte nejprve na šipku a pak na vstup Amplitude expresního VI Simulate Signal viz nalevo. Tím dva objekty propojíte. Všimněte si, že se objevil vodič spojující oba objekty. Data tečou po takových vodičích vždy od zdroje dat do vstupu, v našem případě tedy od terminálu k expresnímu VI. 6. V menu zvolte File»Save a uložte VI. Spuštění VI Spuštěním VI zahájíte vykonávání programu. V následujících krocích spustíme VI Acquiring a Signal. 1. Zobrazte čelní panel zvolením Window»Show Front Panel v menu nebo kliknutím na čelní panel nebo pomocí <Ctrl-E> 2. Klikněte na tlačítko Run. 3. Najeďte kurzorem na otočný knoflík. Všimněte si, že kurzor změnil tvar v ruku - viz vlevo. Tento nástroj Ruka se používá ke změnám hodnot na ovládacích prvcích nebo pro výběr textu v ovládacím prvku. 4. Pomocí nástroje Ruka otočte knoflíkem a nastavte amplitudu pilového signálu. Všimněte si, jak se mění amplituda pilového signálu v závislosti na otáčení knoflíkem. Dále si všimněte, že se vždy po změně amplitudy automaticky nastaví měřítko osy y grafu. Šipka na tlačítku Run na panelu nástrojů má nyní černou barvu a jiný tvar. Tlačítko se takto změní při každém spuštění programu. Za běhu programu nelze upravovat čelní panel ani blokový diagram. 5. Kliknutím na tlačítko STOP (viz vlevo) zastavte vykonávání programu. Tlačítko Abort Execution na panelu nástrojů vypadá jako nouzový vypínač. Nedoporučujeme jej používat k ukončování běhu programu, neboť při jeho stisknutí se vykonávání programu přeruší okamžitě, bez patřičného ukončení. Tlačítko Abort Execution použijte jen v případě, že vám chyba v programu neumožňuje zastavit zpracovávání programového kódu tlačítkem STOP. National Instruments Corporation 1-9 Začínáme s LabVIEW

17 Kapitola 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW Úprava signálu Následujícím postupem vynásobíme signál konstantou a výsledek zobrazíme v grafu na čelním panelu. 1. V blokovém diagramu vyberte propojení mezi expresním VI Simulate Signal a grafem Waveform Graph. Můžete k tomu využít nástroj Šipka, nebo na propojení 2x klikněte. 2. Stiskněte klávesu <Delete> a smažte tento vodič. 3. Pokud na obrazovce nevidíte paletu funkcí Functions (tak jako na obrázku 1-6), zobrazte ji vybráním menu View»Functions Palette. Paleta Functions se v základním nastavení spustí s otevřenou subpaletou Express. Pokud se otevře s jinou, otevřete požadovanou paletu kliknutím na Express na základní paletě Functions. Obrázek 1-6. Paleta funkcí 4. Na paletě Arithmetic & Comparison vyberte expresní VI Scaling and Mapping (viz vlevo) a umístěte jej do blokového diagramu dovnitř smyčky mezi expresní VI Simulate Signal a terminál Waveform Graph. Pokud mezi expresním VI a terminálem není dostatek prostoru, posuňte terminál Waveform Graph více doprava. Pozn. Funkce Scaling and Mapping Express VI je přístupná pouze v LabVIEW Full a Professional Development System. Pokud jste zakoupili Base Package, tuto část přeskočte. Všimněte si, že se po umístění VI do blokového diagramu automaticky otevřel konfigurační dialog Configure Scaling and Mapping. National Instruments Corporation 1-10 Začínáme s LabVIEW

18 Kapitola 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW 5. Vložením hodnoty 10 do textového pole Slope (m) nastavte konstantu násobení 10. Dialogové okno Configure Scaling and Mapping vypadá takto: Obrázek 1-7. Dialogové okno Configure Scaling and Mapping 6. Kliknutím na tlačítko OK uložíte aktuální nastavení a zavřete dialogové okno Configure Scaling and Mapping. 7. Najeďte kurzorem na šipku na výstupu expresního VI Simulate Signal, který je označen Sawtooth. 8. Až se objeví nástroj cívka, klikněte na šipku a pak klikněte na šipku na vstupu Signals expresního VI Scaling and Mapping. Tímto způsobem propojíte obě expresní VI. National Instruments Corporation 1-11 Začínáme s LabVIEW

19 Kapitola 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW 9. Pomocí nástroje cívka propojte výstup Scaled Signals expresního VI Scaling and Mapping s terminálem Waveform Graph. Podívejte se pozorně na vodiče propojující expresní VI a terminál. Šipky u expresních VI a na terminálech ukazují směr toku dat vodičem. Váš blokový diagram by měl vypadat podobně, jako blokový diagram na obrázku 1-8. Obrázek 1-8. Blokový diagram VI Acquiring a Signal 10. Uložte VI v menu zvolte File»Save nebo pomocí <Ctrl-S> Zobrazení dvou signálů v grafu Pro porovnání signálu generovaného expresním VI Simulate Signal se signálem upraveným expresním VI Scaling and Mapping v jednom grafu použijeme funkci Merge Signals. V následujících krocích si ukážeme, jakým způsobem můžeme zobrazit dva signály v jednom grafu. 1. Posuňte kurzor na šipku na výstupu Sawtooth expresního VI Simulate Signal. 2. Pomocí nástroje cívka propojte výstup Sawtooth s terminálem Waveform Graph. Funkce Merge Signals (viz obr. vlevo), zde spojuje dva vodiče. Tato funkce sloučí dva samostatné signály tak, aby mohly být zobrazeny v jednom grafu. Váš blokový diagram by měl vypadat podobně, jako blokový diagram na obrázku 1-9. National Instruments Corporation 1-12 Začínáme s LabVIEW

20 Kapitola 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW Úprava otočného knoflíku Obrázek 1-9. Blokový diagram s funkcí Merge Signals 3. V menu zvolte File»Save a uložte VI. Soubor lze uložit i stisknutím kláves <Ctrl-S>. 4. Vraťte se na čelní panel, spusťte VI a otočte ovládacím knoflíkem. Všimněte si, že v grafu se nyní vykresluje pilový i upravený signál současně. Maximální hodnota na ose y se automaticky mění tak, aby byla 10 krát větší, než hodnota nastavena na otočném knoflíku. Konstantu 10 jsme už dříve nastavili v expresním VI Scaling and Mapping. 5. Klikněte na tlačítko STOP. Otočný knoflík mění velikost amplitudy pilového signálu takže nadpis Amplitude by lépe vystihoval jeho funkci. V následujících krocích si ukážeme, jakým způsobem můžeme upravit vzhled a vlastnosti ovládacího prvku na čelním panelu. 1. Zobrazte dialogové okno Knob Properties pro nastavení vlastností otočného knoflíku kliknutím pravým tlačítkem myši na otočný knoflík. V menu zvolte položku Properties. 2. Na záložce Appearance v sekci Label smažte označení Knob a vepište do textového okna název Amplitude. National Instruments Corporation 1-13 Začínáme s LabVIEW

21 Kapitola 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW Vaše dialogové okno Knob Properties by mělo vypadat podobně jako dialogové okno na obrázku Obrázek Dialogové okno Knob Properties 3. Klikněte na záložku Scale a v sekci Scale Style zatrhněte políčko Show color ramp. Všimněte si, že se otočný knoflík na čelním panelu ihned aktualizoval podle provedených změn. 4. Kliknutím na tlačítko OK uložíte aktuální nastavení a zavřete dialogové okno Knob Properties. 5. Uložte toto VI. 6. Zkuste změnit další vlastnosti otočného knoflíku, které najdete v dialogovém okně Knob Properties. Změňte např. barvu Marker Text Color kliknutím na barevné políčko na záložce Scale. 7. Kliknutím na tlačítko Cancel zabráníte uložení změn, které jste provedli, když jste si jen zkoušeli, co všechno LabVIEW umí. Pokud chcete provedené změny uložit, klikněte na tlačítko OK. National Instruments Corporation 1-14 Začínáme s LabVIEW

22 Kapitola 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW Úprava grafu Graf zobrazil dva signály. Abychom poznali, který je signál je výstupem simulace a který signál je výsledkem násobení, upravíme vzhled grafu. V následujících krocích si ukážeme, jakým způsobem můžeme upravit vzhled indikátoru na čelním panelu. 1. Najeďte kurzorem na horní hranu legendy grafu. Všimněte si, že i když jsou v grafu dva průběhy, legenda grafu obsahuje pouze jeden průběh. 2. Až se objeví dvojitá šipka viz obrázek 1-11, uchopte myší okraj legendy a táhněte jej nahoru, dokud se neobjeví název druhého průběhu. Obrázek Dialogové okno Knob Properties 3. Pravým tlačítkem myši klikněte na graf, v menu zvolte položku Properties a zobrazte dialogové okno Waveform Graph Properties. 4. Na záložce Plots vyberte v rozbalovacím menu položku Sawtooth a zobrazte barevnou paletu. Kliknutím na barevné políčko Color v sekci Line vyberte novou barvu čáry. 5. V rozbalovacím menu zvolte položku Sawtooth (Scaled). 6. Zaškrtněte políčko Don t use waveform names for plot names (Neoznačovat průběhy podle názvů signálů). 7. V textovém políčku Name smažte aktuální text a zapište místo něj Scaled Sawtooth. National Instruments Corporation 1-15 Začínáme s LabVIEW

23 Kapitola 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW 8. Kliknutím na tlačítko OK uložíte aktuální nastavení a zavřete dialogové okno Wavefom Graph Properties. Všimněte si, jak se změnila barva vykreslované křivky na čelním panelu 9. Prozkoumejte další vlastnosti grafu, které najdete v dialogovém okně Waveform Graph Properties. Zkuste např. vypnout funkci autoscale na záložce Scales. 10. Kliknutím na tlačítko Cancel zabráníte uložení změn, které jste provedli, když jste si jen zkoušeli, co všechno LabVIEW umí. Pokud chcete provedené změny uložit, klikněte na tlačítko OK. 11. Uložte a zavřete toto VI. Shrnutí Dialogové okno New a šablony VI V následujících bodech je shrnutí nejdůležitějších poznatků, které jste se naučili v této kapitole. Dialogové okno New obsahuje mnoho šablon VI pro LabVIEW, včetně šablon použitých v této příručce. Tyto šablony pomáhají při vytváření vlastních VI pro běžná měření a další úlohy. Šablona VI obsahuje expresní VI, funkce a objekty na čelním panelu, které se vám mohou hodit v začátcích při vytváření vlastních jednoduchých měřicích aplikací. Do dialogového okna New se dostanete jedním z následujících způsobů: Klikněte na tlačítko New, VI from Template nebo More v dialogovém okně Getting Started hned po spuštění LabVIEW. V hlavním menu v blokovém diagramu nebo na čelním panelu zvolte File»New. Čelní panel Čelní panel je uživatelské rozhraní VI. Na něj umisťujeme ovládací prvky a indikátory, které slouží pro vstup a výstup hodnot. Ovládací prvky a indikátory jsou umístěny na paletě Controls. Ovládací prvky jsou knoflíky, tlačítka, posuvné stupnice a další vstupní elementy pro zadání dat. Ovládací prvky jsou obdobou nastavovacích prvků na skutečném měřicím přístroji a posílají data do blokového diagramu VI. National Instruments Corporation 1-16 Začínáme s LabVIEW

24 Kapitola 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW Indikátory jsou grafy, LED diody a další zobrazovací zařízení. Indikátory jsou obdobou výstupů na skutečném měřicím přístroji a zobrazují data, která jsou měřena nebo generována v blokovém diagramu. Dialogy pro nastavení vlastností Blokový diagram Dialogové okna pro nastavení vlastností nebo zkrácená menu se používají pro nastavení vzhledu nebo funkce ovládacích prvků a indikátorů na čelním panelu. Pro přístup k vlastnostem ovládacího prvku nebo indikátoru stačí umístit kurzor na daný element, kliknout na něj pravým tlačítkem myši a v menu vybrat položku Properties. Dialogové okno pro nastavení vlastností není přístupné, pokud je VI spuštěno. Blokový diagram obsahuje zdrojový kód v grafické podobě. Zdrojový kód definuje chování VI po jeho spuštění. Objekty z čelního panelu mají v blokovém diagramu podobu ikon (terminálů). Vodiče propojují ovládací prvky a indikátory s expresními VI. Po vodičích tečou data směrem od ovládacích prvků k expresním VI, od expresních VI k jiným expresním VI a od expresních VI do indikátorů. Expresní VI Expresní VI, která lze využít pro běžné úlohy měření, se nacházejí na paletě Functions. Po umístění expresního VI do blokového diagramu se automaticky zobrazí konfigurační dialog. V tomto dialogu se nastavuje chování expresní funkce. Expresní VI se v blokovém diagramu zobrazují jako modré obdélníky s ikonou. Po zvětšení (roztáhnutí) expresní funkce můžete vidět její vstupy a výstupy. Vstupy přijímají data, výstupy data vysílají. Změnou nastavení expresního změníte i způsob zobrazení vstupů a výstupů. National Instruments Corporation 1-17 Začínáme s LabVIEW

25 2 Analýza a uložení signálu LabVIEW obsahuje sadu expresních VI pro analýzu signálu. V této kapitole se naučíme, jak používat LabVIEW k jednoduché analýze signálu a jak uložit analyzovaná data na disk. Vytvoření VI ze šablony V následujících příkladech vytvoříme VI, které bude generovat signál. Nastavíme jeho stejnosměrnou složku, budeme zjišťovat překročení mezí a určité údaje zaznamenáme. Po dokončení příkladů by měl čelní panel vašeho VI vypadat podobně, jako čelní panel na obrázku 2-1. Dokončení tohoto příkladu by vám mělo trvat přibližně 40 minut. Obrázek 2-1. Čelní panel VI Warning Light National Instruments Corporation 2-1 Začínáme s LabVIEW

26 Kapitola 2 Analýza a uložení signálu Otevření nového VI ze šablony Začneme v dialogovém okně New. V následujících krocích vybereme novou šablonu VI, která generuje, analyzuje a zobrazuje signál. 1. V dialogovém okně Getting Started klikněte na tlačítko New a zobrazte dialogové okno New. 2. V seznamu Create new vyberte šablonu VI from Template»Tutorial (Getting Started)»Generate, Analyze, and Display. Toto předem připravené VI simuluje signál a počítá jeho efektivní hodnotu (RMS - root mean square). 3. Klikněte na tlačítko OK a otevřete šablonu. Šablonu lze otevřít i dvojitým kliknutím na její jméno v seznamu Create new. 4. Pokud nevidíte okno Context Help s kontextovou nápovědou (viz obrázek 2-2), zvolte v menu blokového diagramu Help»Show Context Help. Pozn. Okno s kontextovou nápovědou Context Help můžete také zobrazit stisknutím kombinace kláves <Ctrl-H>. Obrázek 2-2. Okno Context Help 5. Zobrazte blokový diagram stisknutím kláves <Ctrl-E>. 6. Najeďte kurzorem na expresní VI Amplitude and Level Measurements (viz obrázek vlevo). Všimněte si, že když je kurzor na expresním VI, v okně Context Help se zobrazuje kontextová nápověda včetně údajů o aktuální konfiguraci. National Instruments Corporation 2-2 Začínáme s LabVIEW

LabVIEW TM. Začínáme s LabVIEW

LabVIEW TM. Začínáme s LabVIEW LabVIEW TM Začínáme s LabVIEW Leden 2004 Celosvětová technická podpora a informace o produktech: http://www.ni.com/ Sídlo firmy National Instruments: 11500 North Mopac Expresway, Austin, Texas, 78759-3504,

Více

LabVIEW. Tvorba programů. Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench

LabVIEW. Tvorba programů.  Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench LabVIEW Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench Tvorba programů www.ni.com Spuštění LabVIEW Start» Programy» National Instruments LabVIEW Průvodní obrazovka: Umožňuje vytvoření: Nového prázdného

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Úvod. OLYMPUS Stream Rychlý návod k obsluze

Úvod. OLYMPUS Stream Rychlý návod k obsluze Upozornění * Podívejte se prosím na on-line nápovědu v návodu (help) softwaru, nastavení softwaru, kalibraci systému a podrobná nastavení.. *Tento návod k obsluze obsahuje základní funkce verze SW Start

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

LabView jako programovací jazyk II

LabView jako programovací jazyk II LabView jako programovací jazyk II - Popis jednotlivých funkcí palety Function I.část - Expresní funkce, struktury, Ing. Martin Bušek, Ph.D. Paleta Functions Základní prvky pro tvorbu programu blokového

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Pracovní plocha. V první kapitole se seznámíme s pracovním prostředím ve Photoshopu.

Pracovní plocha. V první kapitole se seznámíme s pracovním prostředím ve Photoshopu. Obsah 1. Pracovní plocha 2. Paleta nástrojů, Paletky, Pruhy voleb 3. Paletka Navigator (Navigátor), nástroj Zoom (Lupa) 4. Práce s dokumentem - otevírání, zavírání, ukládání 1. Pracovní plocha V první

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1 3 obecné Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně verze z 25.3.2005 Strana 1 Co jsou to IQ sestavy Jde o nový typ sestav, které ve WinFASu nahrazují většinu pevných sestav. IQ sestava je vlastně uživatelský

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Nastavení programu pro práci v síti

Nastavení programu pro práci v síti Nastavení programu pro práci v síti Upozornění: následující text nelze chápat jako kompletní instalační instrukce - jedná se pouze stručný návod, který z principu nemůže popsat všechny možné stavy ve vašem

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Write-N-Cite - stručný návod

Write-N-Cite - stručný návod Nástroj pro podporu výzkumu od společnosti ProQuest Spuštění Write-N-Cite POZNÁMKA: Při prvním spuštění Write-N-Cite ve Windows musíte být připojeni k internetu, abyste se mohli přihlásit do svého RefWorks

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Manuál k tvorbě absolventské práce

Manuál k tvorbě absolventské práce Manuál k tvorbě absolventské práce VLOŽENÍ ČÍSLA STRÁNKY... 2 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO VKLÁDÁNÍ ČÍSEL STRÁNEK... 2 ŘÁDKOVÁNÍ 1,5... 3 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO ŘÁDKOVÁNÍ... 3 ZAROVNÁNÍ TEXTU DO BLOKU... 4 OBRÁZKOVÝ

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Základní nastavení systému Windows 7

Základní nastavení systému Windows 7 Základní nastavení systému Windows 7 Ing. Miroslava Trusková 2012 1 Dobrý den, vítejte v lekci Systémová nastavení. Dnes si vysvětlíme, jak si přizpůsobit nastavení počítače tak, aby vyhovoval Vašim požadavkům.

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

Názvy objektů na paletě Layers (Vrstvy)

Názvy objektů na paletě Layers (Vrstvy) Obsah as a asta b b 2. Vytváření vrstev, podvrstev a skupin 3. Vybíraní vrstev, označování objektů 4. Odstranění a skrytí vrstev Kapitola vás naučí pracovat s vrstvami. Ty se dělí na vrstvy nejvyšší úrovně

Více

TIA Selection Tool manuál pro použití

TIA Selection Tool manuál pro použití TIA Selection Tool manuál pro použití Verze 1 duben 2012 Obsah: Postup rychlé konfigurace a exportu stanice Detailní popis aplikace Siemens s. r. Protection o. 2012. Všechna notice / práva Copyright vyhrazena.

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_49_IVT_MSOFFICE_05_Word

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_49_IVT_MSOFFICE_05_Word Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_49_IVT_MSOFFICE_05_Word Ing. Pavel BOHANES

Více

Plugin TIS pro SketchUp. Návod k použití

Plugin TIS pro SketchUp. Návod k použití Plugin TIS pro SketchUp Návod k použití Pavel Tobiáš ČVUT v Praze Fakulta stavební Obor Geodézie a kartografie 27. listopadu 2013 Obsah 1 Popis programu 2 2 Systémové požadavky 2 3 Instalace programu 2

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem.

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem. 83 14. (Pouze u verze Mathcad Professional) je prostředí pro přehlednou integraci a propojování aplikací a zdrojů dat. Umožní vytvořit složitý výpočtový systém a řídit tok dat mezi komponentami tohoto

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Uživatelský manuál. A4000 Download

Uživatelský manuál. A4000 Download Uživatelský manuál Aplikace: Jednoduchý program pro přenášení dat z přístrojů řady A4000 Export měřených dat do souboru Zobrazení grafů naměřených dat Tisk grafů naměřených dat Vlastnosti: Hardwarové požadavky:

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Téma 1: Práce s Desktop. Téma 1: Práce s Desktop

Téma 1: Práce s Desktop. Téma 1: Práce s Desktop Téma 1: Práce s Desktop 1 Teoretické znalosti V této kapitole zjistíte, co skrývají pojmy jako Desktop, GNOME, KDE, Metacity Window Manager, Nautilus a Konqueror. Desktop neboli pracovní plocha patří mezi

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

nastavení real-time PCR cykléru CFX 96 Real-Time System

nastavení real-time PCR cykléru CFX 96 Real-Time System nastavení real-time PCR cykléru CFX 96 Real-Time System (BioRad) generi biotech OBSAH 1. Spuštění již existujícího či nastavení nového teplotního profilu...3 1.1. Spuštění již uloženého teplotního profilu...3

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

Obslužný software. PAP ISO 9001

Obslužný software.  PAP ISO 9001 Obslužný software PAP www.apoelmos.cz ISO 9001 červen 2008, TD-U-19-20 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Pokyny pro instalaci... 4 2.1 Požadavky na hardware...4 2.2 Postup při instalaci...4 3 Popis software... 5 3.1

Více

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky PowerPoint Je součástí programového balíku Microsoft Office a slouží k vytváření prezentací. Prezentací se rozumí většinou graficky ztvárněné obrazovky, které mohou být doplněny o různé animace, triky

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

IBRIDGE 1.0 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IBRIDGE 1.0 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IBRIDGE 1.0 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Jaromír Křížek OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 INSTALACE... 4 2.1 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 2.2 SPUŠTĚNÍ IBRIDGE 1.0... 5 3 HLAVNÍ MENU... 6 3.1 MENU FILE... 6 3.2 MENU SETTINGS... 6

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

Program slouží k provozní evidenci chemických látek, směsí, archivaci bezpečnostních listů a tvorbě rychlých přehledů.

Program slouží k provozní evidenci chemických látek, směsí, archivaci bezpečnostních listů a tvorbě rychlých přehledů. CASEC Chemical Abstract Substances Evidence Center Program slouží k provozní evidenci chemických látek, směsí, archivaci bezpečnostních listů a tvorbě rychlých přehledů. Je určen výrobcům, dovozcům, distributorům

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

Grid 2. Krok za krokem. Jednoduchý manuál pro základní úpravy mřížek v programu

Grid 2. Krok za krokem. Jednoduchý manuál pro základní úpravy mřížek v programu Grid 2 Krok za krokem Jednoduchý manuál pro základní úpravy mřížek v programu Kopírování sady mřížek (uživatele) Chceme-li si vyzkoušet práci s programem Grid 2, je nejlepší upravit si již vytvořené mřížky

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Připojení přístroje A4101 k aplikaci DDS2000

Připojení přístroje A4101 k aplikaci DDS2000 " Uživatelský manuál Připojení přístroje A4101 k aplikaci DDS2000 Aplikace :! Přenos a archivace dat naměřených přístrojem A4101! Přenos pochůzky vytvořené v aplikaci DDS2000 do přístroje A4101 Vlastnosti

Více

Pro přihlášení do aplikace SUS použijte pouze prohlížeč Internet Explorer (IE). Aplikací podporované verze IE jsou 9-11.

Pro přihlášení do aplikace SUS použijte pouze prohlížeč Internet Explorer (IE). Aplikací podporované verze IE jsou 9-11. Obsah I. Úvod... 2 II. První přihlášení do aplikace SUS... 2 III. Postup nastavení pro uživatele Windows Vista a Windows 7... 3 IV. Postup nastavení pro uživatele Windows 8 a Windows 10... 5 V. Nastavení

Více

8 Makra Příklad 4 Excel 2007

8 Makra Příklad 4 Excel 2007 TÉMA: Úprava maker rozhodování, příkaz If..Then..Else Sekretářka společnosti Naše zahrada potřebuje upravit makra vytvořená pomocí záznamu tak, aby vyhovovala jejím požadavkům. Pro úpravy využije Editor

Více

Pomocí filtrů dokážete změnit obrázek k nepoznání. Z fotografie dokážete udělat umělecké dílo, které bude vypadat jako mozaika, náčrtek, sítotisk

Pomocí filtrů dokážete změnit obrázek k nepoznání. Z fotografie dokážete udělat umělecké dílo, které bude vypadat jako mozaika, náčrtek, sítotisk Obsah 1. Ga a a jejich h dia a a a 2. Použití filtru Pattern Marker (V řit vzorek) 3. Použití filtru Vanishing Point (Úběžný bod) Pomocí filtrů dokážete změnit obrázek k nepoznání. Z fotografie dokážete

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

ZADÁNÍ: Informatika B Příklad 10 MS Access. TÉMA: Formuláře. OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě. Ing. Kateřina Slaninová

ZADÁNÍ: Informatika B Příklad 10 MS Access. TÉMA: Formuláře. OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě. Ing. Kateřina Slaninová TÉMA: Formuláře Sekretářka společnosti Naše zahrada, a.s. předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. ZADÁNÍ:

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

On-line nápověda časté dotazy V1.2

On-line nápověda časté dotazy V1.2 On-line nápověda časté dotazy V1.2 O: Jak mohu vyhledat lety pomocí mapy? Chcete-li spustit vyhledávání, klikněte na tečku na mapě. Potom zvolte preferovanou volbu z nabídky na obrazovce a zobrazte informace

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 4

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 4 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 4 Praktické zvládnutí software Geomedia Pavel Vařacha a kol. Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní.

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Zapnutí a vypnutí panelů nástrojů Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Úkol: Vyzkoušejte si zapnout a vypnout všechny panely nástrojů. Nechte zapnutý panely nástrojů Formátování

Více