LabVIEW TM. Začínáme s LabVIEW. Leden A-01

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LabVIEW TM. Začínáme s LabVIEW. Leden 2006 373427A-01"

Transkript

1 LabVIEW TM Začínáme s LabVIEW Leden A-01

2 Celosvětová technická podpora a informace o produktech: Sídlo firmy National Instruments: N. Mopac Expwy, Austin, Texas, , USA, tel.: Registered in Texas No Pobočka pro Českou republiku a pro Slovenskou republiku: National Instruments (Czech Republic), s.r.o. Národní třída 19/ , Praha 1 tel.: (+420) fax: (+420) web: (C) National Instruments. Všechna práva vyhrazena.

3 Obsah Předmluva Kapitola 1 Typografické konvence VI Související dokumenty VII Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW Vytvoření virtuálního přístroje Spuštění LabVIEW Otevření nového VI ze šablony Přidání ovládacího prvku na čelní panel Změna typu signálu Propojení objektů v blokovém diagramu Spuštění VI Úprava signálu Zobrazení dvou signálů v grafu Úprava otočného knoflíku Úprava grafu Shrnutí Dialogové okno New a šablony VI Čelní panel Dialogy pro nastavení vlastností Blokový diagram Expresní VI Kapitola 2 Analýza a uložení signálu Vytvoření VI ze šablony Otevření nového VI ze šablony Úprava blokového diagramu Úprava čelního panelu Analýza amplitudy signálu Přidání varovné kontrolky Nastavení varování při překročení mezí Varování uživatele Program pro ukládání dat do souboru Uložení dat do souboru Přidání tlačítka, při jehož stisknutí uložíme data Uložení dat při požadavku uživatele Shrnutí Využití nápovědy v LabVIEW National Instruments Corporation III. Začínáme s LabVIEW

4 Obsah Ovládací prvky a indikátory Ukládání dat Chyby a přerušené vodiče Kapitola 3 Přidání dalších funkcí do programu Vytvoření programu z prázdné šablony Otevření prázdného VI Přidání expresního VI pro simulaci signálu Úprava signálu Přizpůsobení čelního panelu Přidání smyčky do programu Vyhledání příkladu Nastavení rychlosti běhu programu Zobrazení dat v tabulce Shrnutí Využití nápovědy v LabVIEW Vytváření kódu v blokovém diagramu Vytváření ovládacích prvků a indikátorů Používání smyčky While Zobrazení dat v tabulce Kapitola 4 Měření a komunikace s přístroji Měření signálu Vytvoření úlohy NI-DAQmx Vyzkoušení úlohy Vykreslení dat změřených kartou Definice úlohy NI-DAQmx Vizuální srovnání dvou čtených signálů Komunikace s přístrojem Výběr přístroje Čtení a zpracování dat z přístroje Shrnutí Průvodce DAQ Assistant Úlohy Průvodce VI Instrument I/O Assistant National Instruments Corporation IV. Začínáme s LabVIEW

5 Obsah Kapitola 5 Další možnosti LabVIEW Všechny ovládací prvky a indikátory Všechny VI a funkce VI Funkce Datové typy Dynamický datový typ Převod z dynamického datového typu na jiný Převod na dynamický datový typ Využívání dalších možností LabVIEW Příloha A Technická pomoc a dokonalé služby National Instruments Corporation V. Začínáme s LabVIEW

6 Předmluva Tento manuál je určen k prvnímu seznámení uživatele s grafickým programovacím prostředím a se základními funkcemi LabVIEW, které využijete při vytváření aplikací pro sběr dat a ovládání měřicích přístrojů. Manuál obsahuje i jednoduché úlohy, abyste se v LabVIEW naučili vyvíjet základní aplikace. Provedení příkladů nezabere příliš času a jejich splnění vám pomůže v začátcích s LabVIEW. LabVIEW se dodává ve třech verzích Base Package (BP), Full Development System (FDS) a Professional Development System (PDS). Příklady v tomto manuálu obsahují expresní VI, které nejsou dostupné ve verzi BP. Jsou to tato VI: Align & Resample, Amplitude & Level Measurements, Convolution & Correlation, Curve Fitting, Distortion Measurements, Filter, Mask & Limit Testing, Scaling & Mapping, Simulate Arbitrary Signal, Spectral Measurements, Statistics, Timing & Transition Measurements, Tone Measurements. Na konci každé kapitoly je shrnutí hlavních bodů. V těchto shrnutích naleznete opakování a přehled toho, co jste se již naučili. Náměty a připomínky k českému překladu manuálu uvítáme na pobočce National Instruments v Praze. Typografické konvence V tomto manuálu jsou použity následující typografické konvence, které usnadňují orientaci v textu:» Symbol» označuje položky menu nebo tlačítka dialogových oken. Sekvence File»Page Setup»Options navádí do rozbalovacího menu File, zde ke zvolení položky Page Setup, a k výběru Options v posledním dialogovém okně. Takto označujeme radu, který by vám měla poskytnou doplňkovou informaci. Takto označujeme poznámku s důležitou informací. tučně Tučně píšeme položku, která musí být vybrána nebo na ni musí uživatel kliknout např. položka v menu nebo nabídka v dialogovém okně. Tučně jsou také psána jména parametrů, ovládacích prvků a knoflíků na čelním panelu, názvy dialogových oken, sekcí v dialogových oknech, názvy menu a palet. National Instruments Corporation VI. Začínáme s LabVIEW

7 Předmluva kurzíva monospace monospace tučně Kurzivním písmem píšeme proměnné, zvýraznění, křížový odkaz nebo úvod k důležitému postupu. Tímto písmem píšeme také text, který musíme nahradit hodnotou nebo slovem popsaného významu. Neproporcionálním písmem upozorňujeme na text nebo znaky, které by měl uživatel zadat z klávesnice, části programového kódu, příklady programu a příklady zápisu instrukcí. Tento typ písma je používán také pro zápis názvů disků, cest, složek, programů, podprogramů, názvů zařízení, funkcí, činnosti, proměnné, názvy souborů, přípon a výňatky kódu. Tučný neproporcionální text upozorňuje na zprávy a hlášení, která počítač automaticky zobrazuje na obrazovce. Takto také zvýrazňujeme určité řádky programového kódu, které jsou odlišné od jiných příkladů. Související dokumenty Následující dokumenty obsahují informace, které Vám mohou být nápomocné při čtení tohoto manuálu: LabVIEW Release Notes v tomto dokumentu je popsán postup instalace či odinstalace LabVIEW. V tomto dokumentu jsou také uvedeny minimální hardwarové požadavky na počítač pro běh programu LabVIEW včetně kompilátoru-labview Application Builder. LabVIEW Help soubor s nápovědou obsahuje základní programovací techniky, krok za krokem postupy jak používat LabVIEW a referenční informace o funkcích, paletách, menu a dalších prostředcích v rámci LabVIEW. LabVIEW Help otevřete z menu Help»Search the LabVIEW Help. LabVIEW Quick Reference Card dokument obsahuje klávesové zkratky, terminály a jejich datové typy, pomůcky pro tvorbu, editování, spouštění a ladění programů v LabVIEW. National Instruments Corporation VII. Začínáme s LabVIEW

8 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW Programy v LabVIEW se nazývají virtuální přístroje nebo VI, protože svým vzhledem a činností jsou obdobou skutečných přístrojů, jako jsou např. osciloskopy a multimetry. Termín VI je tedy obdobou termínu program nebo funkce v jiných programovacích jazycích. K vytváření takových programů obsahuje LabVIEW širokou sadu nástrojů pro sběr, analýzu, zobrazení a ukládání dat a také nástroje pro hledání a odstraňování chyb v programu. V LabVIEW vytváříme uživatelské rozhraní programu pomocí ovládacích prvků a indikátorů k tomu slouží tzv. čelní panel (Front Panel). Ovládací prvky (Controls) jsou otočné knoflíky, tlačítka, stupnice a další vstupní zařízení. Indikátory (Indicators) se rozumí grafy, LED diody a jiné zobrazovače. Po vytvoření čelního panelu přidáme programový kód, který čelní panel řídí. Programový kód se vytváří (resp. kreslí) do okna blokového diagramu. LabVIEW využijete i při komunikaci se zařízeními pro sběr dat, zpracování obrazu, vizuální kontrolu, řízení pohybu, PXI, VXI, přes sběrnice GPIB, RS-232 a RS Vytvoření virtuálního přístroje V následujících příkladech si ukážeme, jak vytvořit VI, které bude generovat signál a zobrazí jej v grafu. Po dokončení příkladů by měl čelní panel VI vypadat podobně jako čelní panel na obrázku 1-1. Dokončení tohoto příkladu by vám mělo trvat přibližně 40 minut. National Instruments Corporation 1-1 Začínáme s LabVIEW

9 Kapitola 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW Obrázek 1-1. Čelní panel VI Acquiring a Signal Spuštění LabVIEW Uvítací okno Getting Started (viz obrázek 1-2) se objeví vždy po spuštění LabVIEW. Pomocí tohoto okna můžete vytvářet nové VI, otevřít některý z posledně upravovaných souborů, prohledávat příklady dodávané s LabVIEW, otevřít nápovědu (LabVIEW Help) nebo některý z dalších dokumentů, které Vám usnadní práci jako např. manuály, web stránku National Instruments Corporation 1-2 Začínáme s LabVIEW

10 Kapitola 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW Obrázek 1-2. Uvítací okno Getting Started Uvítací okno Getting Started zmizí, jakmile jeho prostřednictvím otevřete nějaký program. Naopak se toto okno objeví vždy, když zavřete všechny upravované programy. Toto okno lze v případě potřeby otevřít také volbou View»Getting Started Window. Otevření nového VI ze šablony LabVIEW je dodáváno se šablonami, ze kterých můžete vyjít při vytváření vlastních VI. Tyto šablony vám usnadní začátky s LabVIEW. Postupujte podle následujícího návodu a vytvořte VI, které generuje signál a zobrazí jej na čelním panelu. 1. Spusťte LabVIEW. 2. V okně Getting Started klikněte na New nebo na VI from tempate. Zobrazí se nové dialogové okno. 3. Zvolte VI from Template»Tutorial (Getting Started)»Generate and Display v seznamu Create new. Toto VI generuje a zobrazuje signál. National Instruments Corporation 1-3 Začínáme s LabVIEW

11 Kapitola 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW Všimněte si, že se v sekci označené Front panel preview zobrazil náhled čelního panelu šablony VI. V sekci označené jako Block diagram preview se zobrazil náhled blokového diagramu šablony. Na obrázku 1-3 je dialogové okno New se šablonou VI Generate and Display. Obrázek 1-3. Dialogové okno New 4. Šablonu otevřete kliknutím na tlačítko OK. Stejného výsledku docílíte dvojitým kliknutím na název šablony v seznamu v sekci Create new. National Instruments Corporation 1-4 Začínáme s LabVIEW

12 Kapitola 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW 5. Prohlédněte si čelní panel VI. Uživatelské rozhraní, neboli čelní panel, má šedé pozadí a obsahuje ovládací prvky a indikátory. Lišta s názvem čelního panelu informuje, že toto je čelní panel programu Generate and Display. Pozn. Pokud čelní panel nevidíte, klikněte na Show Front Panel v nabídce Window. 6. Prohlédněte si blokový diagram VI. Blokový diagram má bílý podklad a obsahuje VI a struktury, které řídí objekty na čelním panelu. Lišta s názvem blokového diagramu informuje, že toto je blokový diagram programu Generate and Display. 7. Klikněte na tlačítko Run na liště nástrojů na čelním panelu. Pozn. Klávesa <Ctrl> odpovídá klávese <Option> nebo <Command> na systému MacOS, podobně odpovídá klávese <Alt> na systému Linux. Všimněte si, že se v grafu objevil sinusový průběh 8. Zastavte běh VI kliknutím na tlačítko STOP na čelním panelu. Přidání ovládacího prvku na čelní panel Ovládací prvky na čelním panelu nahrazují podobné prvky na skutečných přístrojích a dodávají data do blokového diagramu programu. Měřicí přístroje mívají knoflíky, kterými lze otáčet a tím měnit vstupní hodnoty. Postupujte podle následujícího návodu a přidejte na čelní panel otočný ovládací knoflík. Tip Volbou Edit»Undo nebo stisknutím kláves <Ctrl-Z> (jednou nebo opakovaně) se vždy můžete vrátit zpět o jeden nebo více kroků, které jste provedli. 1. Pokud paletu Controls, která je na obrázku 1-4, nevidíte na obrazovce na čelním panelu, zvolte View» Controls Palette. V paletě Controls se otevře v původním nastavení paleta Express. Pokud se tak nestalo, otevřete ji kliknutím na volbu Express na paletě Controls. National Instruments Corporation 1-5 Začínáme s LabVIEW

13 Kapitola 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW Obrázek 1-4. Paleta s ovládacími prvky 2. Posuňte myš po ikonách na paletě Controls tak, aby ukazatel byl nad paletou Numeric Controls. Všimněte si, že když přejíždíte kurzorem po jednotlivých ikonách na paletě Controls, objeví se název subpalety, ovládacího prvku nebo indikátoru v bublince pod ikonou. 3. Kliknutím na ikonu Numeric Controls se dostanete na paletu Numeric Controls. 4. Na paletě Numeric Controls vyberte ovládací prvek knob (otočný knoflík) a umístěte jej na čelní panel nalevo od grafu. Otočný knoflík použijeme později v našem příkladě pro nastavení amplitudy signálu. 5. Vyberte v menu File»Save As a uložte toto VI pod názvem Acquiring a Signal.vi do nějaké snadno dostupné složky. Změna typu signálu V blokovém diagramu je modrá ikona označená Simulate Signal. Tato ikona reprezentuje expresní VI Simulate Signal. Ve výchozím nastavení toto expresní VI generuje sinusový signál. V následujících krocích změníme výstupní signál na tzv. pilu. 1. Zobrazte blokový diagram příkazem Window»Show Block Diagram, klávesovou zkratkou <Ctrl-E> nebo kliknutím na blokový diagram. National Instruments Corporation 1-6 Začínáme s LabVIEW

14 Kapitola 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW Ikona expresního VI Simulate Signal je zobrazena vlevo. Expresní VI je část blokového diagramu, která slouží k nastavení a vykonání běžných úloh měření. Expresní VI Simulate Signal simuluje signál podle vámi specifikovaného nastavení. 2. Klikněte pravým tlačítkem na expresní VI Simulate Signal a vyberte v menu položku Properties. Tím zobrazíte dialogové okno Configure Simulate Signal. Otevření dialogového okna docílíte také dvojím kliknutím na ikoně expresního VI. 3. V rozbalovacím menu Signal type vyberte Sawtooth. Všimněte si, že průběh na grafu v sekci Result Preview se změnil na pilu. Dialogové okno Configure Simulate Signal by mělo vypadat podobně jako na obrázku 1-5. Obrázek 1-5. Dialogové okno Configure Simulate Signal National Instruments Corporation 1-7 Začínáme s LabVIEW

15 Kapitola 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW 4. Kliknutím na tlačítko OK uložíte aktuální nastavení a zavřete dialogové okno Configure Simulate Signal. 5. Posuňte kurzor (ukazatel) nad dvě šipky ukazující směrem dolů v dolní části expresního VI Simulate Signal 6. Když se objeví šipka ukazující nahoru a dolů (viz obrázek vlevo), uchopte (levé tlačítko myši držte stále stisknuto) dolní okraj expresní funkce a táhněte jej dolů, dokud se neobjeví vstup pojmenovaný Amplitude. Všimněte si, že jste rozšířením expresního VI Simulate Signal zobrazili nový vstup. V blokovém diagramu se objevil vstup Amplitude - nyní můžeme programem nastavit amplitudu pilového signálu. V nastavovacím dialogu Configure Simulate Signal na obrázku 1-5 si povšimněte možnosti nastavení amplitudy. Když je nějaký vstup, v našem případě Amplitude, zobrazen v konfiguračním dialogu i v blokovém diagramu, lze pak tento vstup nastavovat oběma způsoby. Propojení objektů v blokovém diagramu Abychom mohli otočným knoflíkem nastavovat velikost amplitudy signálu, musíme oba objekty propojit v blokovém diagramu. V následujících krocích propojíme otočný knoflík se vstupem Amplitude expresní funkce Simulate Signal. 1. Najeďte kurzorem na terminál otočného knoflíku viz obrázek vlevo, dokud se neobjeví nástroj Šipka (Positioning tool). Všimněte si, že se kurzor změnil na šipku zobrazenou nalevo. Nástroj Šipka se používá k výběru, přesunutí a ke změně velikosti objektů. 2. Uchopte terminál otočného knoflíku Knob (klikněte na něj levým tlačítkem myši a stále ho držte stisknuté) a posuňte jej tak, aby byl nalevo od expresní funkce Simulate Signal. Otočný knoflík by přitom měl zůstat uvnitř smyčky, která je zobrazena vlevo. Terminály v blokovém diagramu reprezentují ovládací prvky a indikátory z čelního panelu. Terminály jsou vstupní a výstupní rozhraní, která předávají hodnoty mezi čelním panelem a blokovým diagramem. 3. Klikněte kamkoliv na volnou plochu v blokovém diagramu a tímto způsobem zrušíte výběr otočného knoflíku. 4. Najeďte kurzorem na šipku na terminálu otočného knoflíku viz obrázek vlevo. Všimněte si, že se kurzor změnil tvar na cívku s vodičem, neboli na nástroj cívka viz nalevo. Nástroj cívka se používá ke vzájemnému propojování objektů v blokovém diagramu. National Instruments Corporation 1-8 Začínáme s LabVIEW

16 Kapitola 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW 5. Jakmile se objeví nástroj cívka, klikněte nejprve na šipku a pak na vstup Amplitude expresního VI Simulate Signal viz nalevo. Tím dva objekty propojíte. Všimněte si, že se objevil vodič spojující oba objekty. Data tečou po takových vodičích vždy od zdroje dat do vstupu, v našem případě tedy od terminálu k expresnímu VI. 6. V menu zvolte File»Save a uložte VI. Spuštění VI Spuštěním VI zahájíte vykonávání programu. V následujících krocích spustíme VI Acquiring a Signal. 1. Zobrazte čelní panel zvolením Window»Show Front Panel v menu nebo kliknutím na čelní panel nebo pomocí <Ctrl-E> 2. Klikněte na tlačítko Run. 3. Najeďte kurzorem na otočný knoflík. Všimněte si, že kurzor změnil tvar v ruku - viz vlevo. Tento nástroj Ruka se používá ke změnám hodnot na ovládacích prvcích nebo pro výběr textu v ovládacím prvku. 4. Pomocí nástroje Ruka otočte knoflíkem a nastavte amplitudu pilového signálu. Všimněte si, jak se mění amplituda pilového signálu v závislosti na otáčení knoflíkem. Dále si všimněte, že se vždy po změně amplitudy automaticky nastaví měřítko osy y grafu. Šipka na tlačítku Run na panelu nástrojů má nyní černou barvu a jiný tvar. Tlačítko se takto změní při každém spuštění programu. Za běhu programu nelze upravovat čelní panel ani blokový diagram. 5. Kliknutím na tlačítko STOP (viz vlevo) zastavte vykonávání programu. Tlačítko Abort Execution na panelu nástrojů vypadá jako nouzový vypínač. Nedoporučujeme jej používat k ukončování běhu programu, neboť při jeho stisknutí se vykonávání programu přeruší okamžitě, bez patřičného ukončení. Tlačítko Abort Execution použijte jen v případě, že vám chyba v programu neumožňuje zastavit zpracovávání programového kódu tlačítkem STOP. National Instruments Corporation 1-9 Začínáme s LabVIEW

17 Kapitola 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW Úprava signálu Následujícím postupem vynásobíme signál konstantou a výsledek zobrazíme v grafu na čelním panelu. 1. V blokovém diagramu vyberte propojení mezi expresním VI Simulate Signal a grafem Waveform Graph. Můžete k tomu využít nástroj Šipka, nebo na propojení 2x klikněte. 2. Stiskněte klávesu <Delete> a smažte tento vodič. 3. Pokud na obrazovce nevidíte paletu funkcí Functions (tak jako na obrázku 1-6), zobrazte ji vybráním menu View»Functions Palette. Paleta Functions se v základním nastavení spustí s otevřenou subpaletou Express. Pokud se otevře s jinou, otevřete požadovanou paletu kliknutím na Express na základní paletě Functions. Obrázek 1-6. Paleta funkcí 4. Na paletě Arithmetic & Comparison vyberte expresní VI Scaling and Mapping (viz vlevo) a umístěte jej do blokového diagramu dovnitř smyčky mezi expresní VI Simulate Signal a terminál Waveform Graph. Pokud mezi expresním VI a terminálem není dostatek prostoru, posuňte terminál Waveform Graph více doprava. Pozn. Funkce Scaling and Mapping Express VI je přístupná pouze v LabVIEW Full a Professional Development System. Pokud jste zakoupili Base Package, tuto část přeskočte. Všimněte si, že se po umístění VI do blokového diagramu automaticky otevřel konfigurační dialog Configure Scaling and Mapping. National Instruments Corporation 1-10 Začínáme s LabVIEW

18 Kapitola 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW 5. Vložením hodnoty 10 do textového pole Slope (m) nastavte konstantu násobení 10. Dialogové okno Configure Scaling and Mapping vypadá takto: Obrázek 1-7. Dialogové okno Configure Scaling and Mapping 6. Kliknutím na tlačítko OK uložíte aktuální nastavení a zavřete dialogové okno Configure Scaling and Mapping. 7. Najeďte kurzorem na šipku na výstupu expresního VI Simulate Signal, který je označen Sawtooth. 8. Až se objeví nástroj cívka, klikněte na šipku a pak klikněte na šipku na vstupu Signals expresního VI Scaling and Mapping. Tímto způsobem propojíte obě expresní VI. National Instruments Corporation 1-11 Začínáme s LabVIEW

19 Kapitola 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW 9. Pomocí nástroje cívka propojte výstup Scaled Signals expresního VI Scaling and Mapping s terminálem Waveform Graph. Podívejte se pozorně na vodiče propojující expresní VI a terminál. Šipky u expresních VI a na terminálech ukazují směr toku dat vodičem. Váš blokový diagram by měl vypadat podobně, jako blokový diagram na obrázku 1-8. Obrázek 1-8. Blokový diagram VI Acquiring a Signal 10. Uložte VI v menu zvolte File»Save nebo pomocí <Ctrl-S> Zobrazení dvou signálů v grafu Pro porovnání signálu generovaného expresním VI Simulate Signal se signálem upraveným expresním VI Scaling and Mapping v jednom grafu použijeme funkci Merge Signals. V následujících krocích si ukážeme, jakým způsobem můžeme zobrazit dva signály v jednom grafu. 1. Posuňte kurzor na šipku na výstupu Sawtooth expresního VI Simulate Signal. 2. Pomocí nástroje cívka propojte výstup Sawtooth s terminálem Waveform Graph. Funkce Merge Signals (viz obr. vlevo), zde spojuje dva vodiče. Tato funkce sloučí dva samostatné signály tak, aby mohly být zobrazeny v jednom grafu. Váš blokový diagram by měl vypadat podobně, jako blokový diagram na obrázku 1-9. National Instruments Corporation 1-12 Začínáme s LabVIEW

20 Kapitola 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW Úprava otočného knoflíku Obrázek 1-9. Blokový diagram s funkcí Merge Signals 3. V menu zvolte File»Save a uložte VI. Soubor lze uložit i stisknutím kláves <Ctrl-S>. 4. Vraťte se na čelní panel, spusťte VI a otočte ovládacím knoflíkem. Všimněte si, že v grafu se nyní vykresluje pilový i upravený signál současně. Maximální hodnota na ose y se automaticky mění tak, aby byla 10 krát větší, než hodnota nastavena na otočném knoflíku. Konstantu 10 jsme už dříve nastavili v expresním VI Scaling and Mapping. 5. Klikněte na tlačítko STOP. Otočný knoflík mění velikost amplitudy pilového signálu takže nadpis Amplitude by lépe vystihoval jeho funkci. V následujících krocích si ukážeme, jakým způsobem můžeme upravit vzhled a vlastnosti ovládacího prvku na čelním panelu. 1. Zobrazte dialogové okno Knob Properties pro nastavení vlastností otočného knoflíku kliknutím pravým tlačítkem myši na otočný knoflík. V menu zvolte položku Properties. 2. Na záložce Appearance v sekci Label smažte označení Knob a vepište do textového okna název Amplitude. National Instruments Corporation 1-13 Začínáme s LabVIEW

21 Kapitola 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW Vaše dialogové okno Knob Properties by mělo vypadat podobně jako dialogové okno na obrázku Obrázek Dialogové okno Knob Properties 3. Klikněte na záložku Scale a v sekci Scale Style zatrhněte políčko Show color ramp. Všimněte si, že se otočný knoflík na čelním panelu ihned aktualizoval podle provedených změn. 4. Kliknutím na tlačítko OK uložíte aktuální nastavení a zavřete dialogové okno Knob Properties. 5. Uložte toto VI. 6. Zkuste změnit další vlastnosti otočného knoflíku, které najdete v dialogovém okně Knob Properties. Změňte např. barvu Marker Text Color kliknutím na barevné políčko na záložce Scale. 7. Kliknutím na tlačítko Cancel zabráníte uložení změn, které jste provedli, když jste si jen zkoušeli, co všechno LabVIEW umí. Pokud chcete provedené změny uložit, klikněte na tlačítko OK. National Instruments Corporation 1-14 Začínáme s LabVIEW

22 Kapitola 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW Úprava grafu Graf zobrazil dva signály. Abychom poznali, který je signál je výstupem simulace a který signál je výsledkem násobení, upravíme vzhled grafu. V následujících krocích si ukážeme, jakým způsobem můžeme upravit vzhled indikátoru na čelním panelu. 1. Najeďte kurzorem na horní hranu legendy grafu. Všimněte si, že i když jsou v grafu dva průběhy, legenda grafu obsahuje pouze jeden průběh. 2. Až se objeví dvojitá šipka viz obrázek 1-11, uchopte myší okraj legendy a táhněte jej nahoru, dokud se neobjeví název druhého průběhu. Obrázek Dialogové okno Knob Properties 3. Pravým tlačítkem myši klikněte na graf, v menu zvolte položku Properties a zobrazte dialogové okno Waveform Graph Properties. 4. Na záložce Plots vyberte v rozbalovacím menu položku Sawtooth a zobrazte barevnou paletu. Kliknutím na barevné políčko Color v sekci Line vyberte novou barvu čáry. 5. V rozbalovacím menu zvolte položku Sawtooth (Scaled). 6. Zaškrtněte políčko Don t use waveform names for plot names (Neoznačovat průběhy podle názvů signálů). 7. V textovém políčku Name smažte aktuální text a zapište místo něj Scaled Sawtooth. National Instruments Corporation 1-15 Začínáme s LabVIEW

23 Kapitola 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW 8. Kliknutím na tlačítko OK uložíte aktuální nastavení a zavřete dialogové okno Wavefom Graph Properties. Všimněte si, jak se změnila barva vykreslované křivky na čelním panelu 9. Prozkoumejte další vlastnosti grafu, které najdete v dialogovém okně Waveform Graph Properties. Zkuste např. vypnout funkci autoscale na záložce Scales. 10. Kliknutím na tlačítko Cancel zabráníte uložení změn, které jste provedli, když jste si jen zkoušeli, co všechno LabVIEW umí. Pokud chcete provedené změny uložit, klikněte na tlačítko OK. 11. Uložte a zavřete toto VI. Shrnutí Dialogové okno New a šablony VI V následujících bodech je shrnutí nejdůležitějších poznatků, které jste se naučili v této kapitole. Dialogové okno New obsahuje mnoho šablon VI pro LabVIEW, včetně šablon použitých v této příručce. Tyto šablony pomáhají při vytváření vlastních VI pro běžná měření a další úlohy. Šablona VI obsahuje expresní VI, funkce a objekty na čelním panelu, které se vám mohou hodit v začátcích při vytváření vlastních jednoduchých měřicích aplikací. Do dialogového okna New se dostanete jedním z následujících způsobů: Klikněte na tlačítko New, VI from Template nebo More v dialogovém okně Getting Started hned po spuštění LabVIEW. V hlavním menu v blokovém diagramu nebo na čelním panelu zvolte File»New. Čelní panel Čelní panel je uživatelské rozhraní VI. Na něj umisťujeme ovládací prvky a indikátory, které slouží pro vstup a výstup hodnot. Ovládací prvky a indikátory jsou umístěny na paletě Controls. Ovládací prvky jsou knoflíky, tlačítka, posuvné stupnice a další vstupní elementy pro zadání dat. Ovládací prvky jsou obdobou nastavovacích prvků na skutečném měřicím přístroji a posílají data do blokového diagramu VI. National Instruments Corporation 1-16 Začínáme s LabVIEW

24 Kapitola 1 Začínáme s virtuálními přístroji v LabVIEW Indikátory jsou grafy, LED diody a další zobrazovací zařízení. Indikátory jsou obdobou výstupů na skutečném měřicím přístroji a zobrazují data, která jsou měřena nebo generována v blokovém diagramu. Dialogy pro nastavení vlastností Blokový diagram Dialogové okna pro nastavení vlastností nebo zkrácená menu se používají pro nastavení vzhledu nebo funkce ovládacích prvků a indikátorů na čelním panelu. Pro přístup k vlastnostem ovládacího prvku nebo indikátoru stačí umístit kurzor na daný element, kliknout na něj pravým tlačítkem myši a v menu vybrat položku Properties. Dialogové okno pro nastavení vlastností není přístupné, pokud je VI spuštěno. Blokový diagram obsahuje zdrojový kód v grafické podobě. Zdrojový kód definuje chování VI po jeho spuštění. Objekty z čelního panelu mají v blokovém diagramu podobu ikon (terminálů). Vodiče propojují ovládací prvky a indikátory s expresními VI. Po vodičích tečou data směrem od ovládacích prvků k expresním VI, od expresních VI k jiným expresním VI a od expresních VI do indikátorů. Expresní VI Expresní VI, která lze využít pro běžné úlohy měření, se nacházejí na paletě Functions. Po umístění expresního VI do blokového diagramu se automaticky zobrazí konfigurační dialog. V tomto dialogu se nastavuje chování expresní funkce. Expresní VI se v blokovém diagramu zobrazují jako modré obdélníky s ikonou. Po zvětšení (roztáhnutí) expresní funkce můžete vidět její vstupy a výstupy. Vstupy přijímají data, výstupy data vysílají. Změnou nastavení expresního změníte i způsob zobrazení vstupů a výstupů. National Instruments Corporation 1-17 Začínáme s LabVIEW

25 2 Analýza a uložení signálu LabVIEW obsahuje sadu expresních VI pro analýzu signálu. V této kapitole se naučíme, jak používat LabVIEW k jednoduché analýze signálu a jak uložit analyzovaná data na disk. Vytvoření VI ze šablony V následujících příkladech vytvoříme VI, které bude generovat signál. Nastavíme jeho stejnosměrnou složku, budeme zjišťovat překročení mezí a určité údaje zaznamenáme. Po dokončení příkladů by měl čelní panel vašeho VI vypadat podobně, jako čelní panel na obrázku 2-1. Dokončení tohoto příkladu by vám mělo trvat přibližně 40 minut. Obrázek 2-1. Čelní panel VI Warning Light National Instruments Corporation 2-1 Začínáme s LabVIEW

26 Kapitola 2 Analýza a uložení signálu Otevření nového VI ze šablony Začneme v dialogovém okně New. V následujících krocích vybereme novou šablonu VI, která generuje, analyzuje a zobrazuje signál. 1. V dialogovém okně Getting Started klikněte na tlačítko New a zobrazte dialogové okno New. 2. V seznamu Create new vyberte šablonu VI from Template»Tutorial (Getting Started)»Generate, Analyze, and Display. Toto předem připravené VI simuluje signál a počítá jeho efektivní hodnotu (RMS - root mean square). 3. Klikněte na tlačítko OK a otevřete šablonu. Šablonu lze otevřít i dvojitým kliknutím na její jméno v seznamu Create new. 4. Pokud nevidíte okno Context Help s kontextovou nápovědou (viz obrázek 2-2), zvolte v menu blokového diagramu Help»Show Context Help. Pozn. Okno s kontextovou nápovědou Context Help můžete také zobrazit stisknutím kombinace kláves <Ctrl-H>. Obrázek 2-2. Okno Context Help 5. Zobrazte blokový diagram stisknutím kláves <Ctrl-E>. 6. Najeďte kurzorem na expresní VI Amplitude and Level Measurements (viz obrázek vlevo). Všimněte si, že když je kurzor na expresním VI, v okně Context Help se zobrazuje kontextová nápověda včetně údajů o aktuální konfiguraci. National Instruments Corporation 2-2 Začínáme s LabVIEW

USB-6008/6009. Uživatelská příručka

USB-6008/6009. Uživatelská příručka USB-6008/6009 Uživatelská příručka Leden 2006 Celosvětová technická podpora a informace o produktech: http://www.ni.com/ Sídlo firmy National Instruments: 11500 N. Mopac Expwy, Austin, Texas, 78759-3504,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I E 17 Zoner Photo Studio úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele17 Pavel Kristián 17 úpravy snímků a postupy pro začínající i

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 103 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01 Supernova v11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009 042UGUGPB01 Copyright 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Více

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové.

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. V této lekci si ukážeme, jak lze využít některé základní tvary

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Průvodce tvorbou tabulek

Průvodce tvorbou tabulek Průvodce tvorbou tabulek pro Boardmaker a Speaking Dynamically Pro Copyrights The Picture Communication Symbols Copyright 1981-2001 Mayer-Johnson, Inc. All Rights Reserved Worldwide Boardmaker Application

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy abstract: Manuál slouží všem uživatelům systému Actavia, kteří v systému tvoří libovolné stránky nebo jejich fragmenty. Pro tvorbu stránek se používá editor

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x Michael Kölling Mærsk Institute University of Southern Denmark přeložil Petr Škoda, 1. verze 1 Obsah 1 Předmluva... 4 1.1 O BlueJ... 4 1.2 Rozsah a cílová

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Manuál pro práci s programem EndNote

Manuál pro práci s programem EndNote Manuál pro práci s programem EndNote František Chmelík & Karel Frömel 2013 Tento manuál byl vytvořen v rámci řešení projektu FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 693/2013 Obsah Co je program EndNote a k čemu slouží?...

Více

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 1 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Vzdělávací modul Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 2 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Obsah 1. Práce se systémem... 3 Spuštění

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více