Odhad poptávky a nabídky lidských zdrojů v sektoru průmyslu Moravskoslezského kraje v letech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odhad poptávky a nabídky lidských zdrojů v sektoru průmyslu Moravskoslezského kraje v letech 2013-2020"

Transkript

1 Analytický pdklad pr přípravu kncepční části Splečnéh akčníh plánu (SAP) Odhad pptávky a nabídky lidských zdrjů v sektru průmyslu Mravskslezskéh kraje v letech Upravená verze ze dne PROJEKT ROP NUTS II MORAVSKOSLEZSKO CZ.1.10/5.2.00/

2 OBSAH 1. ÚVOD ČÁST POPTÁVKA Zaměstnanst v průmyslu v MS kraji Odhad vývje zaměstnansti v průmyslu v MS kraji v r Odhad ptřeby v průmyslu v MS kraji v r ČÁST NABÍDKA Prblematika předšklní výchvy a základních škl Prblematika středních škl Odhad nabídky nvých pr průmysl v MS kraji Odhad nabídky SŠ abslventů technických brů pr průmysl v MS kraji Odhad nabídky VŠ abslventů technických brů pr průmysl v MS kraji SHRNUTÍ

3 1. ÚVOD Tent dkument je revidvanu verzí analytickéh pdkladu ze dne Změny prti půvdnímu dkumentu jsu bsaženy převážně v kapitle 3.4 Odhad nabídky středšklských abslventů technických brů v MS kraji pr průmyslvá dvětví, kde byly zapracvány nvě prvedené dhady pčtu žáků středních škl v MS kraji. Účelem tht dkumentu je pskytnutí výchzích infrmací a dat pr přípravu kncepční části Splečnéh akčníh plánu Mravskslezskéh paktu zaměstnansti v rámci prjektu splufinancvanéh ROP NUTS II Mravskslezsk, registrační čísl prjektu CZ.1.10/5.2.00/ Tat analýza je rzdělena na 2 základní části: Část Pptávka: Část Nabídka: Pděkvání: zaměřena na dhad vývje zaměstnansti u zaměstnavatelů v průmyslu v MS kraji a jejich pptávku p pracvní síle ve střednědbém hrizntu zaměřena na ptenciální nabídku pracvní síly v MS kraji pr reginální průmyslvé pdniky ve střednědbém hrizntu a t z phledu vlné dstupné pracvní síly (abslventi středníh dbrnéh vzdělávání a uchazeči zaměstnání). Zpracvatelé děkují za pskytnuté pdklady a cenné připmínky k pracvním verzím všem zainteresvaným stranám, zejména pak pracvníkům Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje. Významnu pmcí pr zpracvání tét revidvané verze byla aktualizace histrickéh vývje a dhadu pčtu žáků a abslventů středních škl v Mravskslezském kraji, kteru pskytla Mgr. Jitka Halfarvá z dbru šklství, mládeže a sprtu Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje. Kntakt na zpracvatele: RPIC-ViP, s.r.. Výstavní Ostrava Marek Gavenda tel Ivan Týle (kapitly 3.1, 3.2) 3

4 2. ČÁST POPTÁVKA 2.1 Zaměstnanst v průmyslu v MS kraji Průmysl zahrnuje následující sekce: B C D E TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI Určení rzsahu zaměstnansti v průmyslvých dvětvích v Mravskslezském kraji je důležitým předpkladem pr dhad pptávky p pracvní síle. Při pužití ficiálně publikvaných dat zaměstnansti na reginální (krajské) úrvni nicméně nastávají pměrně výrazné prblémy pr určení skutečné zaměstnansti v jedntlivých sekcích a dvětvích. Tent prblém je způsben zejména metdiku získávání a zpracvání dat a zatříděním pdnikatelských subjektů d příslušných sekcí neb dvětví. V různých rzvjvých neb analytických dkumentech jsu nejčastěji pužívána data ČSÚ. Výhdu je časvá kntinuita dat, nicméně na reginální úrvni jsu ficiální data ČSÚ čast agregvána d větších celků, cž vylučuje detailnější analýzy. Významným zdrjem dat jsu mnitringy zaměstnansti prváděné úřady práce. Zde je výhdu přímý kntakt se zaměstnavateli a detailnější údaje ve vztahu k jedntlivým dvětvím. Mnitringy jsu limitvány velikstí dtazvaných subjektů (subjekty nad 26 ). Pr vysvětlení tht prblému uvádíme v následující tabulce příklady pr určení zaměstnansti v dvětvích v rce 2011: 4

5 Tab 1: Oficiální údaje k zaměstnansti v průmyslu v MS kraji (2011) Příklad Název Zdrj Pznámka SEKCE Průmysl celkem B C D E ÚP 1 Pčty v dvětvích pdle CZ-NACE Analýza stavu a vývje trhu práce v MS kraji 03/2012 mnitrva né firmy se stavem 26 a více sb (tab II/3) 2 Zaměstnaní v NH pdle dvětví CZ- NACE ČSÚ Statistická rčenka MS kraje 2012 (tab 9-5) Výzkumné šetření pracvních sil (VŠPS) Průměrný evidenční pčet pdle dvětví CZ-NACE * ČSÚ Statistická rčenka MS kraje 2012 (tab 9-8) Pracvištní metda Průměrný evidenční pčet pdle CZ-NACE ČSÚ Statistická rčenka MS kraje 2012 (tab 13-4) Pdniky se 100 a více zaměstnanc i v kraji Obyvatelstv eknmicky aktivní pdle dvětví eknmické činnsti - zaměstnaní ** ČSÚ SLDB 2011 (tab zaměstnaní) Zaměstnaní * pr rk 2010 ** k Pr následující analýzy zaměstnansti je důležité vybrat si vhdné zdrje a data pr kmparaci a následné využití. Výše uvedené příklady indikují následující: Příklad 1 - Pčty v dvětvích pdle CZ-NACE Z výše uvedených se jeví se jak nejlépe pužitelný zdrj i vzhledem k dalšímu třídění na detailnější dvětví zpracvatelskéh průmyslu. Jeh mezení spčívá v mnitrvání firem nad 26, nicméně bzvláště ve zpracvatelském průmyslu, kde jsu firmy spíše větší, t zase nehraje až tak velku rli (v prvnání např. se sektrem služeb neb bchdu). Částečnu nevýhdu je rvněž metdické agregvání dvětví ve zpracvatelském průmyslu. 5

6 Příklad 2 - Zaměstnaní v NH pdle dvětví CZ-NACE Výzkumné šetření pracvních sil je zatížen velku dchylku v prvnání s dalšími údaji u jiných příkladů ve výše uvedené tabulce. Je skutečnstí, že data právě z tht zdrje se velice čast využívají pr různé typy analýz, nicméně bzvláště v prvnání s daty ze SLDB 2011 se pr účely tét analýzy jeví tent příklad dat zaměstnansti jak nejméně vhdný. Příklad 3 - Průměrný evidenční pčet pdle dvětví CZ-NACE D velké míry krespnduje s údaji ze SLDB a také mnitringem prváděným úřady práce. Nejsu však dstupná data za jedntlivá dvětví zpracvatelskéh průmyslu. Příklad 4 - Průměrný evidenční pčet pdle CZ-NACE Vzhledem ke skutečnsti, že pskytuje údaje jen za pdniky nad 100 a navíc pr některá dvětví zpracvatelskéh průmyslu nepublikuje infrmace z důvdu individuálních dat (puze 1 pdnik nad 100 v daném dvětví), pak tent indikátr není vhdným pr následné využití v další analýze. Příklad 5 - Obyvatelstv eknmicky aktivní pdle dvětví eknmické činnsti - zaměstnaní Ze statistickéh hlediska je nejčerstvějším využitelným údajem za zaměstnanst, nicméně neuvádí pdrbnější členění zpracvatelskéh průmyslu. Sučasně sleduje zaměstnanst byvatelstva MS kraje z phledu trvaléh bydliště a ne z hlediska reginu výknu práce, cž však při pměrně nízké mbilitě pracvních sil (cca 2% mbilita) zase není limitujícím parametrem. Jak nejvhdnější (s jistými mezeními) se tedy jeví pr účely tét analýzy využití dat z mnitringů firem realizvaných úřady práce (viz výše Příklad 1). Nicméně tyt údaje zahrnují pdniky nad 26 a nedávají tak úplný přehled zaměstnansti v průmyslu / zpracvatelském průmyslu, prtže neuvádí zaměstnanst u menších firem. Z tht důvdu byl pr účely tét analýzy zpracván ještě jeden pdpůrný zdrj pr výpčet zaměstnansti - s pužitím dat z databáze Albertina data (verze 10/2012). Z tét databáze byly vyselektvány splečnsti, které uvádějí zaměstnanst min. 1 sba (tj. nebyl zahrnuty subjekty s 0 zaměstnanci neb ty, které zaměstnanst neuvádějí). Struktura záznamů zaměstnansti v tét databázi je u jedntlivých subjektů evidvána ne pdle skutečnéh pčtu, ale v určité kategrii (např. 1-5, 50-99, a pdbně). Pr výpčet zaměstnansti u jedntlivých subjektů byl zvlen způsb určení střední hdnty pr jedntlivé kategrie (např. pr kategrii 1-5 = 3, pr kategrii = 75, pr kategrii = 2250 a pdbně). Následně u většiny větších firem (nad 250 ) tam, kde byly údaje dhledatelné, byly tyt střední hdnty krigvány skutečnu aktuální zaměstnanstí (s využitím web stránek firem, výrčních zpráv, mnitringem tisku, reginálních faktgrafických listů atd.). Tím byl vytvřen braz blížící se skutečné zaměstnansti v jedntlivých dvětvích. Nicméně i tent přístup má svá mezení - zejména tím, že v databázi jsu firmy evidvány pdle sídla. V případě, že splečnst má sídl mim MS kraj, ale má v kraji významné pbčky, je btížné tut zaměstnanst se zvleným přístupem dhledat. Nicméně ve zpracvatelském průmyslu k tmu většinu nedchází (je t prblém zejména u sektrů jak energetika (např. ČEZ, RWE ), Dprava a spje (např. Česká pšta ), finančnictví (pbčky a filiálky bank ) neb Obchd (bchdní řetězce). Nicméně není vylučen, že rvněž ve zpracvatelském průmyslu se tyt příklady mhu vyskytnut (např. ve výrbě nápjů - pivvary atd.) V následující tabulce uvádíme výstupy z výše uvedenéh zpracvání dat z databáze Albertina data (verze 10/2012) a jejich srvnání s vybranými ficiálními statistickými daty. 6

7 Tab 2: Vybrané údaje k zaměstnansti v Průmyslu v MS kraji (2011) Název Zdrj Pznámka SEKCE Průmysl celkem B C D E Vlastní zpracvání Zaměstnanst v dvětvích * Albertina data verze 10/ firmy uvádějící zaměstnan st d 1 zaměstnanc e Pčty v dvětvích pdle CZ-NACE ** ÚP Analýza stavu a vývje trhu práce v MS kraji 03/2012 (tab II/3) mnitrva né firmy se stavem 26 a více sb Průměrný evidenční pčet pdle dvětví CZ-NACE *** ČSÚ Statistická rčenka MS kraje 2012 (tab 9-8) Pracvištní metda Obyvatelstv eknmicky aktivní pdle dvětví eknmické činnsti - zaměstnaní **** ČSÚ SLDB 2011 (tab zaměstnaní) Zaměstnaní * aktuální (01/2013) resp. 10/2012 ** k *** pr rk 2010 **** k Prvnáním výše uvedených údajů a jistu krelací je mžné dhadnut, že celkvá zaměstnanst v Mravskslezském kraji se v Průmyslu phybuje kl 162 tisíc ve Zpracvatelském průmyslu kl 136 tisíc Prpčty pr jedntlivá dvětví jsu uvedena dále v textu. 7

8 2.1.1 Výrba ptravinářských výrbků, nápjů a tabákvých výrbků Zahrnuje následující dvětví CZ-NACE: 10 Výrba ptravinářských výrbků 11 Výrba nápjů 12 Výrba tabákvých výrbků Tab 3: Zaměstnanst v dvětví CZ-NACE 10, 11 a 12 ZAMĚSTNANOST ČR MS kraj Pčet Průměrný evidenční pčet firmy nad 100 zam. (2) Pčet firmy nad 26 zam. (3) Kalkulace celkvé zaměst. (4) Výrba ptravinářských výrbků, nápjů a tabákvých výrbků Výrba ptravinářských výrbků Výrba nápjů i.d. i.d. i.d Výrba tabákvých výrbků Panrama zpracvatelskéh průmyslu ČR 2012 (2) ČSÚ; Statistická rčenka MS kraje 2012; (tab. 9-8) (3) ÚP Ostrava; Analýza stavu a vývje trhu práce v MS kraji - březen 2011 a březen 2012; (Tab II/3) (4) Vlastní prpčet - Albertina data Krekce a dhad celkvé zaměstnansti v rce 2012 Krigvaný dhad zaměstnansti 2012 Výrba ptravinářských výrbků, nápjů a tabákvých výrbků Výrba ptravinářských výrbků Výrba nápjů Výrba tabákvých výrbků 0 8

9 2.1.2 Výrba textilií, děvů, usní a suvisejících výrbků Zahrnuje následující dvětví CZ-NACE: 13 Výrba textilií 14 Výrba děvů 15 Výrba usní a suvisejících výrbků Tab 4: Zaměstnanst v dvětví CZ-NACE 13, 14 a 15 ZAMĚSTNANOST ČR MS kraj Pčet Průměrný evidenční pčet firmy nad 100 zam. (2) Pčet firmy nad 26 zam. (3) Kalkulace celkvé zaměst. (4) Výrba textilií, děvů, usní a suvisejících výrbků Výrba textilií Výrba děvů Výrba usní a suvisejících výrbků Panrama zpracvatelskéh průmyslu ČR 2012 (2) ČSÚ; Statistická rčenka MS kraje 2012; (tab. 9-8) (3) ÚP Ostrava; Analýza stavu a vývje trhu práce v MS kraji - březen 2011 a březen 2012; (Tab II/3) (4) Vlastní prpčet - Albertina data Krekce a dhad celkvé zaměstnansti v rce 2012 Krigvaný dhad zaměstnansti 2012 Výrba textilií, děvů, usní a suvisejících výrbků Výrba textilií Výrba děvů Výrba usní a suvisejících výrbků 0 9

10 2.1.3 Zpracvání dřeva, výrba papíru a výrbků z papíru, tisk a rzmnžvání nahraných nsičů Zahrnuje následující dvětví CZ-NACE: 16 Zpracvání dřeva, výrba dřev., krkvých, prutěných a slaměných výrbků, krmě nábytku 17 Výrba papíru a výrbků z papíru 18 Tisk a rzmnžvání nahraných nsičů Tab 5: Zaměstnanst v dvětví CZ-NACE 16, 17 a 18 ZAMĚSTNANOST ČR MS kraj Pčet Průměrný evidenční pčet firmy nad 100 zam. (2) Pčet firmy nad 26 zam. (3) Kalkulace celkvé zaměst. (4) Zpracvání dřeva, výrba papíru a výrbků z papíru, tisk a rzmnžvání nahraných nsičů Zpracvání dřeva, výrba dřevěných, krkvých, prutěných a slaměných výrbků, krmě nábytku i.d. i.d. i.d Výrba papíru a výrbků z papíru Tisk a rzmnžvání nahraných nsičů Panrama zpracvatelskéh průmyslu ČR 2012 (2) ČSÚ; Statistická rčenka MS kraje 2012; (tab. 9-8) (3) ÚP Ostrava; Analýza stavu a vývje trhu práce v MS kraji - březen 2011 a březen 2012; (Tab II/3) (4) Vlastní prpčet - Albertina data Krekce a dhad celkvé zaměstnansti v rce 2012 Zpracvání dřeva, výrba papíru a výrbků z papíru, tisk a rzmnžvání nahraných nsičů 16 Zpracvání dřeva, výrba dřev., krkvých, prutěných a slaměných výrbků, krmě nábytku Krigvaný dhad zaměstnansti Výrba papíru a výrbků z papíru Tisk a rzmnžvání nahraných nsičů

11 2.1.4 Výrba kksu a rafinvaných rpných prduktů Zahrnuje následující dvětví CZ-NACE: 19 Výrba kksu a rafinvaných rpných prduktů Tab 6: Zaměstnanst v dvětví CZ-NACE 19 ZAMĚSTNANOST ČR MS kraj Pčet Průměrný evidenční pčet firmy nad 100 zam. (2) Pčet firmy nad 26 zam. (3) Kalkulace celkvé zaměst. (4) Výrba kksu a rafinvaných rpných prduktů i.d. i.d. i.d Výrba kksu a rafinvaných rpných prduktů i.d. i.d. i.d Panrama zpracvatelskéh průmyslu ČR 2012 (2) ČSÚ; Statistická rčenka MS kraje 2012; (tab. 9-8) (3) ÚP Ostrava; Analýza stavu a vývje trhu práce v MS kraji - březen 2011 a březen 2012; (Tab II/3) (4) Vlastní prpčet - Albertina data Krekce a dhad celkvé zaměstnansti v rce 2012 Krigvaný dhad zaměstnansti 2012 Výrba kksu a rafinvaných rpných prduktů Výrba kksu a rafinvaných rpných prduktů

12 2.1.5 Výrba chemických látek a chemických přípravků Zahrnuje následující dvětví CZ-NACE: 20 Výrba chemických látek a chemických přípravků Tab 7: Zaměstnanst v dvětví CZ-NACE 20 ZAMĚSTNANOST ČR MS kraj Pčet Průměrný evidenční pčet firmy nad 100 zam. (2) Pčet firmy nad 26 zam. (3) Kalkulace celkvé zaměst. (4) Výrba chemických látek a chemických přípravků Výrba chemických látek a chemických přípravků Panrama zpracvatelskéh průmyslu ČR 2012 (2) ČSÚ; Statistická rčenka MS kraje 2012; (tab. 9-8) (3) ÚP Ostrava; Analýza stavu a vývje trhu práce v MS kraji - březen 2011 a březen 2012; (Tab II/3) (4) Vlastní prpčet - Albertina data Krekce a dhad celkvé zaměstnansti v rce 2012 Krigvaný dhad zaměstnansti 2012 Výrba chemických látek a chemických přípravků Výrba chemických látek a chemických přípravků

13 2.1.6 Výrba základních farmaceutických výrbků a přípravků Zahrnuje následující dvětví CZ-NACE: 21 Výrba základních farmaceutických výrbků a farmaceutických přípravků Tab 8: Zaměstnanst v dvětví CZ-NACE 21 ZAMĚSTNANOST ČR MS kraj Pčet Průměrný evidenční pčet firmy nad 100 zam. (2) Pčet firmy nad 26 zam. (3) Kalkulace celkvé zaměst. (4) Výrba základních farmaceutických výrbků a přípravků Výrba základních farmaceutických výrbků a farmaceutických přípravků Panrama zpracvatelskéh průmyslu ČR 2012 (2) ČSÚ; Statistická rčenka MS kraje 2012; (tab. 9-8) (3) ÚP Ostrava; Analýza stavu a vývje trhu práce v MS kraji - březen 2011 a březen 2012; (Tab II/3) (4) Vlastní prpčet - Albertina data Krekce a dhad celkvé zaměstnansti v rce 2012 Krigvaný dhad zaměstnansti 2012 Výrba základních farmaceutických výrbků a přípravků Výrba základních farmaceutických výrbků a farmaceutických přípravků

14 2.1.7 Výrba pryžvých, plastvých výrbků a statních nekvvých minerálních výrbků Zahrnuje následující dvětví CZ-NACE: 22 Výrba pryžvých a plastvých výrbků 23 Výrba statních nekvvých minerálních výrbků Tab 9: Zaměstnanst v dvětví CZ-NACE 22 a 23 ZAMĚSTNANOST ČR MS kraj Pčet Průměrný evidenční pčet firmy nad 100 zam. (2) Pčet firmy nad 26 zam. (3) Kalkulace celkvé zaměst. (4) Výrba pryžvých, plastvých výrbků a statních nekvvých minerálních výrbků Výrba pryžvých a plastvých výrbků Výrba statních nekvvých minerálních výrbků Panrama zpracvatelskéh průmyslu ČR 2012 (2) ČSÚ; Statistická rčenka MS kraje 2012; (tab. 9-8) (3) ÚP Ostrava; Analýza stavu a vývje trhu práce v MS kraji - březen 2011 a březen 2012; (Tab II/3) (4) Vlastní prpčet - Albertina data Krekce a dhad celkvé zaměstnansti v rce 2012 Výrba pryžvých, plastvých výrbků a statních nekvvých minerálních výrbků Krigvaný dhad zaměstnansti Výrba pryžvých a plastvých výrbků Výrba statních nekvvých minerálních výrbků

15 2.1.8 Výrba základních kvů, hutní zpracvání kvů a slévárenství, výrba kvvých knstrukcí a kvdělných výrbků krmě strjů a zařízení Zahrnuje následující dvětví CZ-NACE: 24 Výrba základních kvů, hutní zpracvání kvů; slévárenství 25 Výrba kvvých knstrukcí a kvdělných výrbků, krmě strjů a zařízení Tab 10: Zaměstnanst v dvětví CZ-NACE 24 a 25 ZAMĚSTNANOST ČR MS kraj Pčet Průměrný evidenční pčet firmy nad 100 zam. (2) Pčet firmy nad 26 zam. (3) Kalkulace celkvé zaměst. (4) Výrba základních kvů, hutní zpracvání kvů a slévárenství, výrba kvvých knstrukcí a kvdělných výrbků krmě strjů a zařízení Výrba základních kvů, hutní zpracvání kvů; slévárenství Výrba kvvých knstrukcí a kvdělných výrbků, krmě strjů a zařízení Panrama zpracvatelskéh průmyslu ČR 2012 (2) ČSÚ; Statistická rčenka MS kraje 2012; (tab. 9-8) (3) ÚP Ostrava; Analýza stavu a vývje trhu práce v MS kraji - březen 2011 a březen 2012; (Tab II/3) (4) Vlastní prpčet - Albertina data Krekce a dhad celkvé zaměstnansti v rce 2012 Výrba základních kvů, hutní zpracvání kvů a slévárenství, výrba kvvých knstrukcí a kvdělných výrbků krmě strjů a zařízení Krigvaný dhad zaměstnansti Výrba základních kvů, hutní zpracvání kvů; slévárenství Výrba kvvých knstrukcí a kvdělných výrbků, krmě strjů a zařízení

16 2.1.9 Výrba pčítačů, elektrnických a ptických přístrjů a zařízení Zahrnuje následující dvětví CZ-NACE: 26 Výrba pčítačů, elektrnických a ptických přístrjů a zařízení Tab 11: Zaměstnanst v dvětví CZ-NACE 26 ZAMĚSTNANOST ČR MS kraj Pčet Průměrný evidenční pčet firmy nad 100 zam. (2) Pčet firmy nad 26 zam. (3) Kalkulace celkvé zaměst. (4) Výrba pčítačů, elektrnických a ptických přístrjů a zařízení Výrba pčítačů, elektrnických a ptických přístrjů a zařízení Panrama zpracvatelskéh průmyslu ČR 2012 (2) ČSÚ; Statistická rčenka MS kraje 2012; (tab. 9-8) (3) ÚP Ostrava; Analýza stavu a vývje trhu práce v MS kraji - březen 2011 a březen 2012; (Tab II/3) (4) Vlastní prpčet - Albertina data Krekce a dhad celkvé zaměstnansti v rce 2012 Krigvaný dhad zaměstnansti 2012 Výrba pčítačů, elektrnických a ptických přístrjů a zařízení Výrba pčítačů, elektrnických a ptických přístrjů a zařízení

17 Výrba elektrických zařízení Zahrnuje následující dvětví CZ-NACE: 27 Výrba elektrických zařízení Tab 12: Zaměstnanst v dvětví CZ-NACE 27 ZAMĚSTNANOST ČR MS kraj Pčet Průměrný evidenční pčet firmy nad 100 zam. (2) Pčet firmy nad 26 zam. (3) Kalkulace celkvé zaměst. (4) Výrba elektrických zařízení Výrba elektrických zařízení Panrama zpracvatelskéh průmyslu ČR 2012 (2) ČSÚ; Statistická rčenka MS kraje 2012; (tab. 9-8) (3) ÚP Ostrava; Analýza stavu a vývje trhu práce v MS kraji - březen 2011 a březen 2012; (Tab II/3) (4) Vlastní prpčet - Albertina data Krekce a dhad celkvé zaměstnansti v rce 2012 Krigvaný dhad zaměstnansti 2012 Výrba elektrických zařízení Výrba elektrických zařízení

18 Výrba strjů a zařízení j. n. Zahrnuje následující dvětví CZ-NACE: 28 Výrba strjů a zařízení j. n. Tab 13: Zaměstnanst v dvětví CZ-NACE 28 ZAMĚSTNANOST ČR MS kraj Pčet Průměrný evidenční pčet firmy nad 100 zam. (2) Pčet firmy nad 26 zam. (3) Kalkulace celkvé zaměst. (4) Výrba strjů a zařízení j. n Výrba strjů a zařízení j. n Panrama zpracvatelskéh průmyslu ČR 2012 (2) ČSÚ; Statistická rčenka MS kraje 2012; (tab. 9-8) (3) ÚP Ostrava; Analýza stavu a vývje trhu práce v MS kraji - březen 2011 a březen 2012; (Tab II/3) (4) Vlastní prpčet - Albertina data Krekce a dhad celkvé zaměstnansti v rce 2012 Krigvaný dhad zaměstnansti 2012 Výrba strjů a zařízení j. n Výrba strjů a zařízení j. n

19 Výrba mtrvých vzidel (krmě mtcyklů), přívěsů a návěsů, výrba statních dpravních prstředků a zařízení Zahrnuje následující dvětví CZ-NACE: 29 Výrba mtrvých vzidel (krmě mtcyklů), přívěsů a návěsů 30 Výrba statních dpravních prstředků a zařízení Tab 14: Zaměstnanst v dvětví CZ-NACE 29 a 30 ZAMĚSTNANOST ČR MS kraj Pčet Průměrný evidenční pčet firmy nad 100 zam. (2) Pčet firmy nad 26 zam. (3) Kalkulace celkvé zaměst. (4) Výrba mtrvých vzidel (krmě mtcyklů), přívěsů a návěsů, výrba statních dpravních prstředků a zařízení Výrba mtrvých vzidel (krmě mtcyklů), přívěsů a návěsů Výrba statních dpravních prstředků a zařízení Panrama zpracvatelskéh průmyslu ČR 2012 (2) ČSÚ; Statistická rčenka MS kraje 2012; (tab. 9-8) (3) ÚP Ostrava; Analýza stavu a vývje trhu práce v MS kraji - březen 2011 a březen 2012; (Tab II/3) (4) Vlastní prpčet - Albertina data Krekce a dhad celkvé zaměstnansti v rce 2012 Výrba mtrvých vzidel (krmě mtcyklů), přívěsů a návěsů, výrba statních dpravních prstředků a zařízení Krigvaný dhad zaměstnansti Výrba mtrvých vzidel (krmě mtcyklů), přívěsů a návěsů Výrba statních dpravních prstředků a zařízení

20 Výrba nábytku, statní zpracvatelský průmysl a pravy a instalace strjů a zařízení Zahrnuje následující dvětví CZ-NACE: 31 Výrba nábytku 32 Ostatní zpracvatelský průmysl 33 Opravy a instalace strjů a zařízení Tab 15: Zaměstnanst v dvětví CZ-NACE 31, 32 a 33 ZAMĚSTNANOST ČR MS kraj Pčet Průměrný evidenční pčet firmy nad 100 zam. (2) Pčet firmy nad 26 zam. (3) Kalkulace celkvé zaměst. (4) Výrba nábytku, statní zpracvatelský průmysl a pravy a instalace strjů a zařízení Výrba nábytku Ostatní zpracvatelský průmysl i.d. i.d. i.d Opravy a instalace strjů a zařízení Panrama zpracvatelskéh průmyslu ČR 2012 (2) ČSÚ; Statistická rčenka MS kraje 2012; (tab. 9-8) (3) ÚP Ostrava; Analýza stavu a vývje trhu práce v MS kraji - březen 2011 a březen 2012; (Tab II/3) (4) Vlastní prpčet - Albertina data Krekce a dhad celkvé zaměstnansti v rce 2012 Výrba nábytku, statní zpracvatelský průmysl a pravy a instalace strjů a zařízení Krigvaný dhad zaměstnansti Výrba nábytku Ostatní zpracvatelský průmysl Opravy a instalace strjů a zařízení

21 Ostatní průmyslvá dvětví mim Zpracvatelský průmysl Zahrnuje následující sekce CZ-NACE: B Těžba a dbývání D Výrba a rzvd elektřiny, plynu, tepla a klimatizvanéh vzduchu E Zásbvání vdu; činnsti suvisející s dpadními vdami a sanacemi Tab 16: Zaměstnanst v sekcích CZ-NACE B, D a E ZAMĚSTNANOST ČR MS kraj Pčet Zaměstnaní v NH pdle dvětví CZ-NACE VŠPS (2) Pčet firmy nad 26 zam. (3) Kalkulace celkvé zaměst. (4) B Těžba a dbývání D E Výrba a rzvd elektřiny, plynu, tepla a klimatizvanéh vzduchu Zásbvání vdu; činnsti suvisející s dpadními vdami a sanacemi Panrama zpracvatelskéh průmyslu ČR 2012 (2) ČSÚ; Statistická rčenka MS kraje 2012; (tab. 9-8) (3) ÚP Ostrava; Analýza stavu a vývje trhu práce v MS kraji - březen 2011 a březen 2012; (Tab II/3) (4) Vlastní prpčet - Albertina data Krekce a dhad celkvé zaměstnansti v rce 2012 Krigvaný dhad zaměstnansti 2012 B Těžba a dbývání D Výrba a rzvd elektřiny, plynu, tepla a klimatizvanéh vzduchu E Zásbvání vdu; činnsti suvisející s dpadními vdami a sanacemi

22 Shrnutí dhadvané zaměstnansti v průmyslu v r Tab 17: Shrnutí dhadvané zaměstnansti v průmyslu v r Krigvaný dhad zaměstnansti 2012 B Těžba a dbývání C Zpracvatelský průmysl D Výrba a rzvd elektřiny, plynu, tepla a klimatizvanéh vzduchu E Zásbvání vdu; činnsti suvisející s dpadními vdami a sanacemi CELKEM PRŮMYSL

23 2.2 Odhad vývje zaměstnansti v průmyslu v MS kraji v r Pr další zpracvání výhledu zaměstnansti ve střednědbém hrizntu je důležité prvést dhad zaměstnansti v jedntlivých průmyslvých dvětvích. Tent dhad je nárčný a zatížený velku chybvstí. Rvněž nejsu na reginální úrvni k dispzici prkazatelná data a vhdné nástrje, které by tent dhad umžnily prvést. Jak mžná varianta se nabízí využití analýz zpracvaných Nárdní bservatří zaměstnansti a vzdělávání při Nárdním vzdělávacím fndu,.p.s., která jsu dstupné na prtále Buducnst prfesí ( Na tmt prtále jsu k dispzici dhady mžnéh vývje jedntlivých dvětví zpracvaných pr celu ČR. S využitím pměrvých ukazatelů je mžn prmítnut mžný stav zaměstnansti v dvětvích v MS kraji. Tent pstup zcela určitě nepstihuje některé reginální specifika, ale vzhledem k tmu, že neexistuje jiný relevantní způsb zpracvání vývje zaměstnansti ve střednědbém hrizntu, byl pr účely tét analýzy využit. Uvědmujeme si rvněž, že výsledná data se mhu velmi lišit d skutečnéh buducíh vývje zaměstnansti v jedntlivých dvětvích MS kraje. Odvětví Odhad vývje zaměstnansti v dvětví v České republice Změna zaměstna nsti Krigvaný dhad zaměstnan sti v MSK r Mžný stav zaměstnansti v MSK při zhlednění vývje dvětví r viz kapitly = krigvaný dhad zaměstnansti x změna zaměstnansti Těžba a dbývání (sekce B) - 13% Výrba a rzvd elektřiny, plynu, tepla a klimatizvanéh vzduchu (sekce D) - 10% Zásbvání vdu; činnsti suvisející s dpadními vdami a sanacemi (sekce E) - 11%

24 Odvětví Odhad vývje zaměstnansti v dvětví v České republice Změna zaměstna nsti Krigvaný dhad zaměstnan sti v MSK r Mžný stav zaměstnansti v MSK při zhlednění vývje dvětví r viz kapitly = krigvaný dhad zaměstnansti x změna zaměstnansti Výrba ptravinářských výrbků, nápjů a tabákvých výrbků (NACE ) - 15% Výrba textilií, děvů, usní a suvisejících výrbků (NACE ) - 25% Zpracvání dřeva, výrba papíru a výrbků z papíru (NACE 16+17) - 13% Tisk a rzmnžvání nahraných nsičů (NACE 18) 0% Výrba kksu a rafinvaných rpných prduktů (NACE 19) 0%

25 Odvětví Odhad vývje zaměstnansti v dvětví v České republice Změna zaměstna nsti Krigvaný dhad zaměstnan sti v MSK r Mžný stav zaměstnansti v MSK při zhlednění vývje dvětví r viz kapitly = krigvaný dhad zaměstnansti x změna zaměstnansti Výrba chemických látek a chemických přípravků (NACE 20) 0% Výrba základních farmaceutických výrbků a přípravků (NACE 21) 0% Výrba pryžvých a plastvých výrbků (NACE 22) + 2% Výrba statních nekvvých minerálních výrbků (NACE 23) -20% Výrba základních kvů, hutní zpracvání kvů; slévárenství (NACE 24) -28%

26 Odvětví Odhad vývje zaměstnansti v dvětví v České republice Změna zaměstna nsti Krigvaný dhad zaměstnan sti v MSK r Mžný stav zaměstnansti v MSK při zhlednění vývje dvětví r viz kapitly = krigvaný dhad zaměstnansti x změna zaměstnansti Výrba kvvých knstrukcí a kvdělných výrbků, krmě strjů a zařízení (NACE 25) -20% Výrba pčítačů, elektrnických a ptických přístrjů a zařízení (NACE 26) + 2% Výrba elektrických zařízení (NACE 27) + 8% Výrba strjů a zařízení j. n. (NACE 28) - 19% Výrba mtrvých vzidel (krmě mtcyklů), přívěsů a návěsů (NACE 29) - 8%

27 Odvětví Odhad vývje zaměstnansti v dvětví v České republice Změna zaměstna nsti Krigvaný dhad zaměstnan sti v MSK r Mžný stav zaměstnansti v MSK při zhlednění vývje dvětví r viz kapitly = krigvaný dhad zaměstnansti x změna zaměstnansti Výrba statních dpravních prstředků a zařízení (NACE 30) -9% Výrba nábytku, statní zpracvatelský průmysl a pravy a instalace strjů a zařízení (NACE ) + 7% CELKEM ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL CELKEM PRŮMYSL Prtál Buducnst prfesí ( Nárdní bservatř zaměstnansti a vzdělávání - Nárdní vzdělávací fnd,.p.s. Při pužití tét metdiky se dhaduje, že prti rku 2012 se v rce 2020 sníží zaměstnanst v Mravskslezském kraji ve zpracvatelském průmyslu cca 17,4 tisíce pracvních míst a v průmyslu celkem cca 20,5 tisíce pracvních míst. 27

28 2.3 Odhad ptřeby v průmyslu v MS kraji v r D zaměstnansti jedntlivých dvětví silně zasahuje demgrafický vývj - míněn ve smyslu věkvé struktury stávajících. Pstupně budu zaměstnanci dcházet z důvdu důchdvéh věku a tit zaměstnanci musí být dplnění nvými zaměstnanci - primárně abslventy škl a také uchazeči evidvanými na úřadech práce. Stejně jak v kapitle 2.2 byly využity údaje z prtálu Buducnst prfesí ( Byly využity infrmace věkvé struktuře v jedntlivých dvětvích v ČR (k dispzici za rk 2008), jmenvitě pdíl nad 50 let věku. Tat věkvá skupina bude v následujících cca 10 letech dcházet d důchdu a pr zajištění mžnéh stavu zaměstnansti v dvětvích MS kraje v r bude nutné tent výpadek saturvat z trhu práce. Odvětví Těžba a dbývání (sekce B) Výrba a rzvd elektřiny, plynu, tepla a klimatizvanéh vzduchu (sekce D) Zásbvání vdu; činnsti suvisející s dpadními vdami a sanacemi (sekce E) Výrba ptravinářských výrbků, nápjů a tabákvých výrbků (NACE ) Výrba textilií, děvů, usní a suvisejících výrbků (NACE ) Pdíl zaměstn anců nad 50 let věku v ČR v r Krigva ný dhad zaměstna nsti v MSK r viz kapitly Odhad pčtu zaměstnanc ů nad 50 let věku = zaměstnanst x pdíl nad 50 let v ČR Stav zaměstnan sti během cca 10 let bez zhlednění vývje dvětví = zaměstnanst - zaměstnanci nad 50 let věku Mžný stav zaměstnansti v MSK při zhlednění vývje dvětví r viz kapitla 2.2 Bude třeba nvých z trhu práce v průběhu let % % % % %

29 Odvětví Zpracvání dřeva, výrba papíru a výrbků z papíru (NACE 16+17) Tisk a rzmnžvání nahraných nsičů (NACE 18) Výrba kksu a rafinvaných rpných prduktů (NACE 19) Výrba chemických látek a chemických přípravků (NACE 20) Výrba základních farmaceutických výrbků a přípravků (NACE 21) Výrba pryžvých a plastvých výrbků (NACE 22) Výrba statních nekvvých minerálních výrbků (NACE 23) Výrba základních kvů, hutní zpracvání kvů; slévárenství (NACE 24) Výrba kvvých knstrukcí a kvdělných výrbků, krmě Pdíl zaměstn anců nad 50 let věku v ČR v r Krigva ný dhad zaměstna nsti v MSK r viz kapitly Odhad pčtu zaměstnanc ů nad 50 let věku = zaměstnanst x pdíl nad 50 let v ČR Stav zaměstnan sti během cca 10 let bez zhlednění vývje dvětví = zaměstnanst - zaměstnanci nad 50 let věku Mžný stav zaměstnansti v MSK při zhlednění vývje dvětví r viz kapitla 2.2 Bude třeba nvých z trhu práce v průběhu let % % n.a % % % % % %

30 Odvětví strjů a zařízení (NACE 25) Výrba pčítačů, elektrnických a ptických přístrjů a zařízení (NACE 26) Výrba elektrických zařízení (NACE 27) Výrba strjů a zařízení j. n. (NACE 28) Výrba mtrvých vzidel (krmě mtcyklů), přívěsů a návěsů (NACE 29) Výrba statních dpravních prstředků a zařízení (NACE 30) Výrba nábytku, statní zpracvatelský průmysl a pravy a instalace strjů a zařízení (NACE ) Pdíl zaměstn anců nad 50 let věku v ČR v r Krigva ný dhad zaměstna nsti v MSK r viz kapitly Odhad pčtu zaměstnanc ů nad 50 let věku = zaměstnanst x pdíl nad 50 let v ČR Stav zaměstnan sti během cca 10 let bez zhlednění vývje dvětví = zaměstnanst - zaměstnanci nad 50 let věku Mžný stav zaměstnansti v MSK při zhlednění vývje dvětví r viz kapitla 2.2 Bude třeba nvých z trhu práce v průběhu let % % % % % % CELKEM ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL CELKEM PRŮMYSL Prtál Buducnst prfesí ( Nárdní bservatř zaměstnansti a vzdělávání - Nárdní vzdělávací fnd,.p.s. Při pužití tét metdiky se dhaduje, že v průběhu následující cca 8 let bude nutné najít (připravit) v Mravskslezském kraji pr zpracvatelský průmysl cca 19 tisíc nvých pracvníků a pr průmysl celkem cca 25 tisíc nvých pracvníků. 30

31 3. ČÁST NABÍDKA 3.1 Prblematika předšklní výchvy a základních škl U přípravy na další dbrné směřvání pr studium technických brů na SOŠ zaknčených maturitní zkušku ppř. při přípravě řemeslníků na SOU zaknčených výučním listem je ptřeba vštípit určité dvednsti a znalsti technickéh rázu již v bdbí předšklní výchvy a za rzhdující pr získání technických dvednstí a dalšíh prfesníh směřvání lze pvažvat bdbí dcházky na ZŠ. Zde však narážíme na řadu prblémů vyplývajících buď čast z nedstatku kvalitně připravených pedaggických pracvníků, nedstatečnéh materiálně technickéh zabezpečení výuky neb dknce z absence knkrétních předmětů technickéh zaměření. Z výše uvedenéh pak vyplývá fakt, že žáci knčící šklní dcházku na ZŠ se p celu dbu své přípravy na ZŠ neptkávají s žádnu frmu technické přípravy, nezískávají ptřebné technické zkušensti a zručnst. Z důvdu tét absence a při ne vždy vyhvujícímu vedení ze strany rdičů a výchvnéh pradenství, hledají své další uplatnění v rámci dalšíh vzdělávání na nevyhvujícím typu škl. Pr zabezpečení kvalitní přípravy žáků ZŠ na další prfesní zaměření v rámci technickéh a řemeslnéh zaměření je zaptřebí přijmut systémvá patření a zabezpečit jejich financvání v rámci připravvanéh prjektu. Připravit a zabezpečit kmunikační strategii se všemi kmpetentními partnery: 1) Města a bce jak zřizvatelské subjekty dpvědná za daný typ vzdělávání MŠ,ZŠ garant prcesu na vymezeném území zabezpečení financvání prvzu a materiálně technickéh zabezpečení 2) MŠ a ZŠ jak právní subjekty zdpvědné za úrveň a kvalitu vzdělávacíh prcesu a tvrbu Šklníh vzdělávacíh prgramu (dále jen ŠVP) zařazení technických předmětů dle dhdy d ŠVP zabezpečení kvalitníh, dbrnéh vedení příslušných předmětů zabezpečení účasti v sutěžích a přehlídkách zabezpečení přípravy a pdání příslušných prjektů zkvalitnění výchvnéh pradenství ve vztahu k prfesnímu vzdělávání ve splupráci s dalšími partnery (SOŠ, SOU, KVIC, PPP, ÚP ČR, rdiče) 3) MSK jak metdický rgán, nsitel zřizvatelských funkcí pr SŠ a stanvující kapacity a ptřeby SOŠ a SOU technickéh zaměření 4) ÚP ČR metdické vedení (financvání) rganizace sutěží technickéh zaměření (KVIC) rganizace přehlídek SOŠ a SOU pr žáky ZŠ p jedntlivých blastech MSK kariérní pradenství (IPS) zabezpečení aktuálních infrmací ptřebách trhu práce pr jedntlivé zúčastněné subjekty (škly, rdiče) 5) Zaměstnavatelé, zaměstnavatelské svazy, HK realizace exkurzí a metdické pradenství pr vyučující technických předmětů pmc při zajištění materiálně technickéh zabezpečení pmc při rganizaci sutěží technickéh zaměření 31

32 3.2 Prblematika středních škl Nedílným a jedním z rzhdujících prvků pr zajištění ptřebnéh pčtu a kvality nvé generace techniků a řemeslníků na základě pžadavků trhu práce v MSK naplňují SŠ. Z nich pak především SOŠ a SOU s technickým zaměřením. V rámci tht prcesu hraje rzhdující rli MSK jak zřizvatel příslušnéh typu škl a pskytvatel finančních prstředků na mzdy, prvz a materiálně technické vybavení škl. Především však ve stanvvání nabídky vzdělávání, jejíh rzšiřvání a stanvení ptimální struktury v suladu s ptřebami MSK. Děje se tak prstřednictvím stanvení sítě škl v MSK, stanvením a usměrňváním kapacit škl, způsbem přijímacíh řízení a způsbu evaluace kvality vyučvacíh prcesu a jejíh vyhdncvání. V MSK jsu stanveny pririty v blasti dbrnéh vzdělávání jak sučást Strategie rzvje vzdělávání v MSK d brů technickéh a přírdvědnéh zaměření. Zejména pak v brech hutnických, strjírenských, elektrtechnických a chemických. I v tmt případě je zaptřebí připravit a realizvat ptřebná patření a zabezpečit jejich financvání bdbně jak u ZŠ. Zde je ptřeba zaměřit se na pririty směřující k zabezpečení: 1) Zkvalitnění dbrné a řemeslné přípravy prstřednictvím splupráce s praxí navázání smluvně šetřenéh partnerství zapjení se d piltníh prjektu MŠMT ČR (Duální vzdělávání) výměna zkušenstí a zajištění praxe pr pracvníky zabezpečující dbrnu výuku 2) Zkvalitnění výchvnéh a kariérníh pradenství zvyšvání kvalifikace pr pradce (KVIC) splupráce s firmami splupráce s ÚP ČR 3) Prpagace SOŠ a SOU ve vztahu k ZŠ - přehlídky a exkurze prstřednictvím přehlídek a sutěží včetně prezentace výsledků 4) Splupráce s VŠ a zaměstnavateli vzájemné knzultace, splupráce příslušných pedaggických pracvníků práce s talentvanými žáky - zaměstnavatelé, VŠ pdpra frmu stipendií splupráce na prjektech Sučasným prblémem SŠ na území MSK (včetně SOŠ a SOU) je nepříznivý demgrafický vývj v tét věkvé skupině. Tent se změní až příchdem ppulačně silnějších rčníků pstupně d rku Nastavení kapacit jedntlivých SŠ v rámci MSK je jedním z hlavních nástrjů pr nastavení směrvání vzdělávacíh prcesu v MSK směrem k ptřebám trhu práce v závislsti k hspdářským specifikům MSK. Děje se tak s hledem na stávající a předpkládanu strukturu hspdářství v MSK s cílem zajistit abslventům dbru uplatnitelnst na trhu práce a pačným směrem kvalitně připravenéh, kmpetencemi vybavenéh technika či řemeslníka. Tent cíl je též jednu z pririt připravvanéh prjektu. Nepříznivý demgrafický vývj pr SŠ v MSK znamená, že sučasná nabídka vlných kapacit na SŠ převyšuje v rce 2013 pptávku 25%. V prvnání s minulým bdbím je v rce 2013 na SŠ studentů méně. Prt také v rámci nastavení kapacit dchází k pstupné ptimalizace sítě škl a t ve prspěch SOŠ s technickým zaměřením a SOU, cž znamená, že djde ke snížení kapacity na SŠ se všebecným zaměřením, především pak gymnázií (cca 400 žáků). V praxi t bude znamenat, že se v rámci přijímacíh řízení zvýší tlak na kvalitu uchazečů s výslednu mžnstí zvýšení pčtu uchazečů studium na SOŠ technickéh směru a SOU. Pr dkreslení situace uvádíme údaj pčtu žáků knčících ZŠ v rce žáků a v rce žáků. 32

33 3.3 Odhad nabídky nvých pr průmysl v MS kraji V celé české eknmice se každrčně uvlní cca 2% všech pracvních míst z důvdu dchdu z trhu práce - zejména dchd d důchdu neb kvůli péči rdinnéh příslušníka, dchdu za prací d zahraničí neb úmrtí. (Zdrj: Kvalifikační ptřeby trhu práce; Nárdní ústav pr vzdělávání; Praha 2012). Dá se předpkládat, že pdbný pměr lze čekávat také v průmyslvých dvětvích v Mravskslezském kraji. Předpkládáme-li tedy, že v průmyslvých v dvětvích v Mravskslezském kraji byl v r zaměstnán cca tisíc sb, tak ptm z výše uvedených důvdů bude (při zapčítání každrčníh snížení) dcházet d důchdu následující pčet pracvníků v průmyslu Mravskslezskéh kraje: Tab 18: Předpkládaný pčet pracvníků v průmyslu v MS kraji při dhadu 2% každrčníh dchdu d důchdu (bez zapčítání vývje dvětví) Celkem Pracvníků Odchd d důchdu * * 2% z pčtu pracvníků v předcházejícím rce Pkud budeme vycházet z hrubých prpčtů a dhadů uvedenými v kapitle 2.3, bude v Mravskslezském kraji v letech ptřeba najít cca 25 tisíc nvých pr průmyslvá dvětví. T d značné míry krespnduje s výše uvedeným prpčtem uvedeným v tabulce č. 18 a ptvrzuje dhady uvedené v kapitle 2.3. Tat pracvní místa musí být nahrazena nvě příchzími - zejména abslventy škl neb sbami vlnými na trhu práce s patřičnu kvalifikací. Nabízí se tedy tázka, jaká je mžnst nahradit tent čekávaný nedstatek sbami přicházející na trh práce v uvedeném bdbí. Úzce t suvisí s demgrafickým vývjem 15letých v Mravskslezském kraji, nebť t je skupina dětí, které mhu nastupit d prfesní přípravy. Tab 19: Demgrafický vývj 15letých v Mravskslezském kraji Zdrj: Výrční zpráva stavu a rzvji vzdělávací sustavy v MS kraji za šklní rk 2010/2011; Mravskslezský kraj, březen 2012, str. 6; upraven Z tht phledu bude v následujících letech pčet 15letých (tedy těch dcházejících d středníh šklství) víceméně stabilní. Největší prpad tét věkvé skupiny byl v bdbí d r. 2005, kdy v MS kraji byl přes 17 tisíc sb ve věku 15 let a během následujících 6 let následval pměrně výrazný prpad tht pčtu. 33

34 3.4 Odhad nabídky SŠ abslventů technických brů pr průmysl v MS kraji C se týče pčtu žáků a abslventů středních škl, vycházíme z údajů (skutečnst d šklníh rku 2012/2013 a predikce pr další šklní rky) jejich pčtech na úrvni středníh šklství, které pr účely tét analýzy zpracval dbr šklství, mládeže a sprtu Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje. Zdrjvá část ppisující vývj a dhady pčtu žáků a abslventů středních škl v Mravskslezském kraji je uvedena v tabulkvé frmě v samstatném Excel subru, který je přílhu tét analýzy. Zpracvatelé děkují Mgr. Jitce Halfarvé z dbru šklství, mládeže a sprtu Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje za zpracvání a pskytnutí těcht zdrjvých infrmací. V následujících tabulkách jsu vybrány pdstatné údaje z tht výše uvedenéh zdrje Žáci na středních šklách v MS kraji Pr účely tét analýzy byli pr vývj a dhad pčtu žáků na středních šklách v Mravskslezském kraji vybráni žáci v denní frmě studia bez nástaveb a dále rzděleni na žáky brů s výučním listem a s maturitu. Sučasně byly prvedeny kalkulace pr vybrané technické bry, které mají přímu návaznst na využití žáků a abslventů v průmyslu (tyt bry jsu v následujících tabulkách graficky zvýrazněny). Tab 20: Vývj pčtu žáků na středních šklách MS kraje - střední vzdělání s výučním listem (jen denní frma vzdělávání a bez nástavbvéh studia) Odhad OSMS KÚ Mravskslezskéh kraje Skupina brů dle RVP 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 21 Hrnictví a hrnická gelgie, hutnictví a slévárenství Strjírenství a strjírenská výrba Elektrtechnika, telekmunikační a výp. technika Ptravinářství a ptravinářská chemie Textilní výrba a děvnictví Zpracvání dřeva a výrba hudebních nástrjů Plygrafie, zpracvání papíru, filmu a ftgrafie Stavebnictví, gedézie a kartgrafie Dprava a spje 39 Speciální a interdisciplinární technické bry Zemědělství a lesnictví Zdravtnictví Gastrnmie, htelnictví a turismus Obchd Osbní a prvzní služby Pedaggika, učitelství a sciální péče CELKEM CELKEM vybrané technické bry pr průmysl Zdrj: Odbr šklství, mládeže a sprtu Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje; upraven 34

35 Tab 21: Vývj pčtu žáků na středních šklách MS kraje - střední vzdělání s maturitní zkušku (jen denní frma vzdělávání a bez nástavbvéh studia) Odhad OSMS KÚ Mravskslezskéh kraje Skupina brů dle RVP 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 16 Eklgie a chrana živtníh prstředí Infrmatické bry Hrnictví a hrnická gelgie, hutnictví a slévárenství Strjírenství a strjírenská výrba Elektrtechnika, telekmunikační a výp. technika Technická chemie a chemie silikátů Ptravinářství a ptravinářská chemie Textilní výrba a děvnictví Zpracvání dřeva a výrba hudebních nástrjů Plygrafie, zpracvání papíru, filmu a ftgrafie Stavebnictví, gedézie a kartgrafie Dprava a spje Speciální a interdisciplinární technické bry Zemědělství a lesnictví Zdravtnictví Eknmika a administrativa Gastrnmie, htelnictví a turismus Obchd Práv, právní a veřejnsprávní činnst Osbní a prvzní služby Publicistika, knihvnictví a infrmatika 75 Pedaggika, učitelství a sciální péče Obecně dbrná příprava Obecná příprava - gymnázium čtyřleté Obecná příprava - gymnázium šestileté Obecná příprava - gymnázium smileté Umění a užité umění CELKEM CELKEM vybrané technické bry pr průmysl Zdrj: Odbr šklství, mládeže a sprtu Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje; upraven Ve vybraných technických brech (graficky zvýrazněných v předchzích tabulkách) studval ve šklním rce 2012/13 cca 13,4 tisíce žáků (s výučním listem i s maturitu). V následujících 5 letech (pr která jsu dhady k dispzici) se tent pčet každrčně mírně snižuje a phybuje d cca 13 tisíce žáků ve šklním rce 2013/14 p 12,1 tisíce žáků ve šklním rce 2017/18. 35

36 3.4.2 Abslventi střední škl v MS kraji Pr účely tét analýzy byl pr vývj a dhad pčtu abslventů střední škl v Mravskslezském kraji vybráni abslventi v denní frmě studia bez nástaveb a dále byli rzděleni na žáky brů s výučním listem a s maturitu. Sučasně byly prvedeny kalkulace pr vybrané technické bry, které mají přímu návaznst na využití žáků a abslventů v průmyslu (tyt bry jsu v následujících tabulkách graficky zvýrazněny). Tab 22: Vývj pčtu abslventů na středních šklách MS kraje - střední vzdělání s výučním listem (jen denní frma vzdělávání a bez nástavbvéh studia) Odhad OSMS KÚ Mravskslezskéh kraje Skupina brů dle RVP 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 21 Hrnictví a hrnická gelgie, hutnictví a slévárenství Strjírenství a strjírenská výrba Elektrtechnika, telekmunikační a výp. technika Ptravinářství a ptravinářská chemie Textilní výrba a děvnictví Zpracvání dřeva a výrba hudebních nástrjů Plygrafie, zpracvání papíru, filmu a ftgrafie Stavebnictví, gedézie a kartgrafie Dprava a spje 39 Speciální a interdisciplinární technické bry Zemědělství a lesnictví Zdravtnictví Gastrnmie, htelnictví a turismus Obchd Osbní a prvzní služby Pedaggika, učitelství a sciální péče CELKEM CELKEM vybrané technické bry pr průmysl Zdrj: Odbr šklství, mládeže a sprtu Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje; upraven 36

37 Tab 23: Vývj pčtu abslventů na středních šklách MS kraje - střední vzdělání s maturitní zkušku (jen denní frma vzdělávání a bez nástavbvéh studia) Odhad OSMS KÚ Mravskslezskéh kraje Skupina brů dle RVP 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 16 Eklgie a chrana živtníh prstředí Infrmatické bry Hrnictví a hrnická gelgie, hutnictví a slévárenství Strjírenství a strjírenská výrba Elektrtechnika, telekmunikační a výp. technika Technická chemie a chemie silikátů Ptravinářství a ptravinářská chemie Textilní výrba a děvnictví Zpracvání dřeva a výrba hudebních nástrjů Plygrafie, zpracvání papíru, filmu a ftgrafie Stavebnictví, gedézie a kartgrafie Dprava a spje Speciální a interdisciplinární technické bry Zemědělství a lesnictví Zdravtnictví Eknmika a administrativa Gastrnmie, htelnictví a turismus Obchd Práv, právní a veřejnsprávní činnst Osbní a prvzní služby Publicistika, knihvnictví a infrmatika 75 Pedaggika, učitelství a sciální péče Obecně dbrná příprava Obecná příprava - gymnázium čtyřleté Obecná příprava - gymnázium šestileté Obecná příprava - gymnázium smileté Umění a užité umění CELKEM CELKEM vybrané technické bry pr průmysl Zdrj: Odbr šklství, mládeže a sprtu Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje; upraven 37

Predikce (regionálních) trhů práce

Predikce (regionálních) trhů práce Predikce (reginálních) trhů práce Prjekt Kmpas / Barmetr trhu práce Ostrava, 6.6.2017 Marek Gavenda senir expert krajské platfrmy prjektu Kmpas gavenda@rpic-vip.cz; +420 724 280 395 Buducí nabídka a pptávka

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Pomáháme učitelům učit finanční témata

Pomáháme učitelům učit finanční témata Pmáháme učitelům učit finanční témata Daniel Kzák ředitel splečnsti TERRA-KLUB,.p.s. 10. 5. 2012 Situace v českém šklství Finanční a eknmická tematika je v psledních letech nvě zařazvána d systému výuky

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019 Střední průmyslvá škla, Obchdní akademie a Jazykvá škla s právem státní jazykvé zkušky Frýdek- Místek, příspěvkvá rganizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211 skla@spsafm.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2017 (datum pdání d 31.7.2018) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2018 (datum pdání d 31.7.2019) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Nvá pdání Žádsti PRV prjektvá patření Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Jak zavést systém managementu kvality

Jak zavést systém managementu kvality Jak zavést systém managementu kvality Systém managementu kvality může být zaveden d Vaší rganizace něklika způsby, například: 1. knzultační frma Pravidelné návštěvy v rganizaci dbrným pradcem a knzultace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem Krajský úřad Ústeckéh kraje Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým krajem Pdmínky sutěže Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým

Více

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011 Prjekty: DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008 DVPP v Sklvě Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006 DVPP v Karlvých Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004 Nabídka DVPP pr bdbí září - prsinec 2011 Vážené

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Závěrečná evaluace JPD 3 zhdncení přínsu prgramu v blasti rzvje lidských zdrjů Datum předlžení: 21/11/2008 Tent prjekt je financván z ESF z JPD 3, z prjektu "Závěrečná evaluace JPD 3 Hl. m. Praha - zhdncení

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu k dispzici u všech prplacených prjektů

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5 Vítejte na setkání Jihmravské partnerství E5 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 25.10.2016 www.rrajm.cz 1 představení činnsti RRAJM rzvj měst a bcí zahraniční splupráce pdpra scieknmicky slabším

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Řídící výbor Paktu zaměstnanosti KHK. 27. března 2018 Hradec Králové

Řídící výbor Paktu zaměstnanosti KHK. 27. března 2018 Hradec Králové Řídící výbr Paktu zaměstnansti KHK 27. března 2018 Hradec Králvé Výknná rada Paktu zaměstnansti KHK Aktivity v rce 2017 5x jednání Výknné rady mapvání aktivit jedntlivých aktérů v blasti zaměstnansti diskuze

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 28. 2. 2018 www.rrajm.cz 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí JMK frmulace a zacílení záměru živtní prstředí,

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na prblematiku PAS a syndrm ADHD Akreditace MŠMT -č. j. 31094/2016-1- 921 I/2.3 Vzdělávání pedaggických pracvníků MŠ (v rámci OP VVV) Kurz je zaměřen na prhlubení kmpetencí

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

OP PIK Potenciál Výzva 1

OP PIK Potenciál Výzva 1 AZ DOTACE EU OP PIK - Ptenciál 2015 OP PIK Ptenciál Výzva 1 Cílem výzvy prgramu Ptenciál je pdpra zavádění a zvyšvání kapacit splečnstí pr realizaci výzkumných, vývjvých a invačních aktivit a zárveň i

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ

INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ Katedra knstruvání strjů Fakulta strjní K 5 PLASTOVÉ INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ dc. Ing. Martin Hynek, PhD. a klektiv verze - 1.0 Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE

ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE Prosinec 2013 Finální verze OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ČÁST A - POPTÁVKA... 4 2.1 Zdroje pro odhad zaměstnanosti v odvětvích v KV kraji... 4 2.2 Odhad zaměstnanosti

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn Příprava na nvé prgramvací bdbí 2014 až 2020 z phledu legislativních změn Knference samspráv Olmuckéh kraje 27. únra 2012 Zdeněk Semrád ředitel Úřadu Reginální rady NUTS 2 Severvýchd Legislativní výchdiska

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace Infrmace k aplikaci KISSS Revize metdik pr výkaznictví Nvé mduly aplikace Mžnsti rzvje aplikace Revize metdik pr výkaznictví aplikace KISSS Nminace zástupců jedntlivých služeb: duben až květen 2017 Jednání:

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium Kritéria přijímacíh řízení pr šklní rk 2017/2018 čtyřleté studium - br 79-41-K/41 Gymnázium 1) Vyhlášení prvníh kla přijímacíh řízení d prvníh rčníku vzdělávání ve střední škle d bru vzdělání 79 41 K/41

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY OPPIK Prgram SLUŽBY INFRASTRUKTURY říjen 2016 Cíl Výzvy a právní frmy v prgramu Služby infrastruktury (SI) Pdprvané aktivity prgramu SI Odvětvvé vymezení: CZ-NACE Způsbilé / Nezpůsbilé výdaje Frma a výše

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn, Jihmravský kraj 28. 2. 2017 www.rrajm.cz 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí zahraniční splupráce pdpra

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více