Odhad poptávky a nabídky lidských zdrojů v sektoru průmyslu Moravskoslezského kraje v letech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odhad poptávky a nabídky lidských zdrojů v sektoru průmyslu Moravskoslezského kraje v letech 2013-2020"

Transkript

1 Analytický pdklad pr přípravu kncepční části Splečnéh akčníh plánu (SAP) Odhad pptávky a nabídky lidských zdrjů v sektru průmyslu Mravskslezskéh kraje v letech Upravená verze ze dne PROJEKT ROP NUTS II MORAVSKOSLEZSKO CZ.1.10/5.2.00/

2 OBSAH 1. ÚVOD ČÁST POPTÁVKA Zaměstnanst v průmyslu v MS kraji Odhad vývje zaměstnansti v průmyslu v MS kraji v r Odhad ptřeby v průmyslu v MS kraji v r ČÁST NABÍDKA Prblematika předšklní výchvy a základních škl Prblematika středních škl Odhad nabídky nvých pr průmysl v MS kraji Odhad nabídky SŠ abslventů technických brů pr průmysl v MS kraji Odhad nabídky VŠ abslventů technických brů pr průmysl v MS kraji SHRNUTÍ

3 1. ÚVOD Tent dkument je revidvanu verzí analytickéh pdkladu ze dne Změny prti půvdnímu dkumentu jsu bsaženy převážně v kapitle 3.4 Odhad nabídky středšklských abslventů technických brů v MS kraji pr průmyslvá dvětví, kde byly zapracvány nvě prvedené dhady pčtu žáků středních škl v MS kraji. Účelem tht dkumentu je pskytnutí výchzích infrmací a dat pr přípravu kncepční části Splečnéh akčníh plánu Mravskslezskéh paktu zaměstnansti v rámci prjektu splufinancvanéh ROP NUTS II Mravskslezsk, registrační čísl prjektu CZ.1.10/5.2.00/ Tat analýza je rzdělena na 2 základní části: Část Pptávka: Část Nabídka: Pděkvání: zaměřena na dhad vývje zaměstnansti u zaměstnavatelů v průmyslu v MS kraji a jejich pptávku p pracvní síle ve střednědbém hrizntu zaměřena na ptenciální nabídku pracvní síly v MS kraji pr reginální průmyslvé pdniky ve střednědbém hrizntu a t z phledu vlné dstupné pracvní síly (abslventi středníh dbrnéh vzdělávání a uchazeči zaměstnání). Zpracvatelé děkují za pskytnuté pdklady a cenné připmínky k pracvním verzím všem zainteresvaným stranám, zejména pak pracvníkům Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje. Významnu pmcí pr zpracvání tét revidvané verze byla aktualizace histrickéh vývje a dhadu pčtu žáků a abslventů středních škl v Mravskslezském kraji, kteru pskytla Mgr. Jitka Halfarvá z dbru šklství, mládeže a sprtu Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje. Kntakt na zpracvatele: RPIC-ViP, s.r.. Výstavní Ostrava Marek Gavenda tel Ivan Týle (kapitly 3.1, 3.2) 3

4 2. ČÁST POPTÁVKA 2.1 Zaměstnanst v průmyslu v MS kraji Průmysl zahrnuje následující sekce: B C D E TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI Určení rzsahu zaměstnansti v průmyslvých dvětvích v Mravskslezském kraji je důležitým předpkladem pr dhad pptávky p pracvní síle. Při pužití ficiálně publikvaných dat zaměstnansti na reginální (krajské) úrvni nicméně nastávají pměrně výrazné prblémy pr určení skutečné zaměstnansti v jedntlivých sekcích a dvětvích. Tent prblém je způsben zejména metdiku získávání a zpracvání dat a zatříděním pdnikatelských subjektů d příslušných sekcí neb dvětví. V různých rzvjvých neb analytických dkumentech jsu nejčastěji pužívána data ČSÚ. Výhdu je časvá kntinuita dat, nicméně na reginální úrvni jsu ficiální data ČSÚ čast agregvána d větších celků, cž vylučuje detailnější analýzy. Významným zdrjem dat jsu mnitringy zaměstnansti prváděné úřady práce. Zde je výhdu přímý kntakt se zaměstnavateli a detailnější údaje ve vztahu k jedntlivým dvětvím. Mnitringy jsu limitvány velikstí dtazvaných subjektů (subjekty nad 26 ). Pr vysvětlení tht prblému uvádíme v následující tabulce příklady pr určení zaměstnansti v dvětvích v rce 2011: 4

5 Tab 1: Oficiální údaje k zaměstnansti v průmyslu v MS kraji (2011) Příklad Název Zdrj Pznámka SEKCE Průmysl celkem B C D E ÚP 1 Pčty v dvětvích pdle CZ-NACE Analýza stavu a vývje trhu práce v MS kraji 03/2012 mnitrva né firmy se stavem 26 a více sb (tab II/3) 2 Zaměstnaní v NH pdle dvětví CZ- NACE ČSÚ Statistická rčenka MS kraje 2012 (tab 9-5) Výzkumné šetření pracvních sil (VŠPS) Průměrný evidenční pčet pdle dvětví CZ-NACE * ČSÚ Statistická rčenka MS kraje 2012 (tab 9-8) Pracvištní metda Průměrný evidenční pčet pdle CZ-NACE ČSÚ Statistická rčenka MS kraje 2012 (tab 13-4) Pdniky se 100 a více zaměstnanc i v kraji Obyvatelstv eknmicky aktivní pdle dvětví eknmické činnsti - zaměstnaní ** ČSÚ SLDB 2011 (tab zaměstnaní) Zaměstnaní * pr rk 2010 ** k Pr následující analýzy zaměstnansti je důležité vybrat si vhdné zdrje a data pr kmparaci a následné využití. Výše uvedené příklady indikují následující: Příklad 1 - Pčty v dvětvích pdle CZ-NACE Z výše uvedených se jeví se jak nejlépe pužitelný zdrj i vzhledem k dalšímu třídění na detailnější dvětví zpracvatelskéh průmyslu. Jeh mezení spčívá v mnitrvání firem nad 26, nicméně bzvláště ve zpracvatelském průmyslu, kde jsu firmy spíše větší, t zase nehraje až tak velku rli (v prvnání např. se sektrem služeb neb bchdu). Částečnu nevýhdu je rvněž metdické agregvání dvětví ve zpracvatelském průmyslu. 5

6 Příklad 2 - Zaměstnaní v NH pdle dvětví CZ-NACE Výzkumné šetření pracvních sil je zatížen velku dchylku v prvnání s dalšími údaji u jiných příkladů ve výše uvedené tabulce. Je skutečnstí, že data právě z tht zdrje se velice čast využívají pr různé typy analýz, nicméně bzvláště v prvnání s daty ze SLDB 2011 se pr účely tét analýzy jeví tent příklad dat zaměstnansti jak nejméně vhdný. Příklad 3 - Průměrný evidenční pčet pdle dvětví CZ-NACE D velké míry krespnduje s údaji ze SLDB a také mnitringem prváděným úřady práce. Nejsu však dstupná data za jedntlivá dvětví zpracvatelskéh průmyslu. Příklad 4 - Průměrný evidenční pčet pdle CZ-NACE Vzhledem ke skutečnsti, že pskytuje údaje jen za pdniky nad 100 a navíc pr některá dvětví zpracvatelskéh průmyslu nepublikuje infrmace z důvdu individuálních dat (puze 1 pdnik nad 100 v daném dvětví), pak tent indikátr není vhdným pr následné využití v další analýze. Příklad 5 - Obyvatelstv eknmicky aktivní pdle dvětví eknmické činnsti - zaměstnaní Ze statistickéh hlediska je nejčerstvějším využitelným údajem za zaměstnanst, nicméně neuvádí pdrbnější členění zpracvatelskéh průmyslu. Sučasně sleduje zaměstnanst byvatelstva MS kraje z phledu trvaléh bydliště a ne z hlediska reginu výknu práce, cž však při pměrně nízké mbilitě pracvních sil (cca 2% mbilita) zase není limitujícím parametrem. Jak nejvhdnější (s jistými mezeními) se tedy jeví pr účely tét analýzy využití dat z mnitringů firem realizvaných úřady práce (viz výše Příklad 1). Nicméně tyt údaje zahrnují pdniky nad 26 a nedávají tak úplný přehled zaměstnansti v průmyslu / zpracvatelském průmyslu, prtže neuvádí zaměstnanst u menších firem. Z tht důvdu byl pr účely tét analýzy zpracván ještě jeden pdpůrný zdrj pr výpčet zaměstnansti - s pužitím dat z databáze Albertina data (verze 10/2012). Z tét databáze byly vyselektvány splečnsti, které uvádějí zaměstnanst min. 1 sba (tj. nebyl zahrnuty subjekty s 0 zaměstnanci neb ty, které zaměstnanst neuvádějí). Struktura záznamů zaměstnansti v tét databázi je u jedntlivých subjektů evidvána ne pdle skutečnéh pčtu, ale v určité kategrii (např. 1-5, 50-99, a pdbně). Pr výpčet zaměstnansti u jedntlivých subjektů byl zvlen způsb určení střední hdnty pr jedntlivé kategrie (např. pr kategrii 1-5 = 3, pr kategrii = 75, pr kategrii = 2250 a pdbně). Následně u většiny větších firem (nad 250 ) tam, kde byly údaje dhledatelné, byly tyt střední hdnty krigvány skutečnu aktuální zaměstnanstí (s využitím web stránek firem, výrčních zpráv, mnitringem tisku, reginálních faktgrafických listů atd.). Tím byl vytvřen braz blížící se skutečné zaměstnansti v jedntlivých dvětvích. Nicméně i tent přístup má svá mezení - zejména tím, že v databázi jsu firmy evidvány pdle sídla. V případě, že splečnst má sídl mim MS kraj, ale má v kraji významné pbčky, je btížné tut zaměstnanst se zvleným přístupem dhledat. Nicméně ve zpracvatelském průmyslu k tmu většinu nedchází (je t prblém zejména u sektrů jak energetika (např. ČEZ, RWE ), Dprava a spje (např. Česká pšta ), finančnictví (pbčky a filiálky bank ) neb Obchd (bchdní řetězce). Nicméně není vylučen, že rvněž ve zpracvatelském průmyslu se tyt příklady mhu vyskytnut (např. ve výrbě nápjů - pivvary atd.) V následující tabulce uvádíme výstupy z výše uvedenéh zpracvání dat z databáze Albertina data (verze 10/2012) a jejich srvnání s vybranými ficiálními statistickými daty. 6

7 Tab 2: Vybrané údaje k zaměstnansti v Průmyslu v MS kraji (2011) Název Zdrj Pznámka SEKCE Průmysl celkem B C D E Vlastní zpracvání Zaměstnanst v dvětvích * Albertina data verze 10/ firmy uvádějící zaměstnan st d 1 zaměstnanc e Pčty v dvětvích pdle CZ-NACE ** ÚP Analýza stavu a vývje trhu práce v MS kraji 03/2012 (tab II/3) mnitrva né firmy se stavem 26 a více sb Průměrný evidenční pčet pdle dvětví CZ-NACE *** ČSÚ Statistická rčenka MS kraje 2012 (tab 9-8) Pracvištní metda Obyvatelstv eknmicky aktivní pdle dvětví eknmické činnsti - zaměstnaní **** ČSÚ SLDB 2011 (tab zaměstnaní) Zaměstnaní * aktuální (01/2013) resp. 10/2012 ** k *** pr rk 2010 **** k Prvnáním výše uvedených údajů a jistu krelací je mžné dhadnut, že celkvá zaměstnanst v Mravskslezském kraji se v Průmyslu phybuje kl 162 tisíc ve Zpracvatelském průmyslu kl 136 tisíc Prpčty pr jedntlivá dvětví jsu uvedena dále v textu. 7

8 2.1.1 Výrba ptravinářských výrbků, nápjů a tabákvých výrbků Zahrnuje následující dvětví CZ-NACE: 10 Výrba ptravinářských výrbků 11 Výrba nápjů 12 Výrba tabákvých výrbků Tab 3: Zaměstnanst v dvětví CZ-NACE 10, 11 a 12 ZAMĚSTNANOST ČR MS kraj Pčet Průměrný evidenční pčet firmy nad 100 zam. (2) Pčet firmy nad 26 zam. (3) Kalkulace celkvé zaměst. (4) Výrba ptravinářských výrbků, nápjů a tabákvých výrbků Výrba ptravinářských výrbků Výrba nápjů i.d. i.d. i.d Výrba tabákvých výrbků Panrama zpracvatelskéh průmyslu ČR 2012 (2) ČSÚ; Statistická rčenka MS kraje 2012; (tab. 9-8) (3) ÚP Ostrava; Analýza stavu a vývje trhu práce v MS kraji - březen 2011 a březen 2012; (Tab II/3) (4) Vlastní prpčet - Albertina data Krekce a dhad celkvé zaměstnansti v rce 2012 Krigvaný dhad zaměstnansti 2012 Výrba ptravinářských výrbků, nápjů a tabákvých výrbků Výrba ptravinářských výrbků Výrba nápjů Výrba tabákvých výrbků 0 8

9 2.1.2 Výrba textilií, děvů, usní a suvisejících výrbků Zahrnuje následující dvětví CZ-NACE: 13 Výrba textilií 14 Výrba děvů 15 Výrba usní a suvisejících výrbků Tab 4: Zaměstnanst v dvětví CZ-NACE 13, 14 a 15 ZAMĚSTNANOST ČR MS kraj Pčet Průměrný evidenční pčet firmy nad 100 zam. (2) Pčet firmy nad 26 zam. (3) Kalkulace celkvé zaměst. (4) Výrba textilií, děvů, usní a suvisejících výrbků Výrba textilií Výrba děvů Výrba usní a suvisejících výrbků Panrama zpracvatelskéh průmyslu ČR 2012 (2) ČSÚ; Statistická rčenka MS kraje 2012; (tab. 9-8) (3) ÚP Ostrava; Analýza stavu a vývje trhu práce v MS kraji - březen 2011 a březen 2012; (Tab II/3) (4) Vlastní prpčet - Albertina data Krekce a dhad celkvé zaměstnansti v rce 2012 Krigvaný dhad zaměstnansti 2012 Výrba textilií, děvů, usní a suvisejících výrbků Výrba textilií Výrba děvů Výrba usní a suvisejících výrbků 0 9

10 2.1.3 Zpracvání dřeva, výrba papíru a výrbků z papíru, tisk a rzmnžvání nahraných nsičů Zahrnuje následující dvětví CZ-NACE: 16 Zpracvání dřeva, výrba dřev., krkvých, prutěných a slaměných výrbků, krmě nábytku 17 Výrba papíru a výrbků z papíru 18 Tisk a rzmnžvání nahraných nsičů Tab 5: Zaměstnanst v dvětví CZ-NACE 16, 17 a 18 ZAMĚSTNANOST ČR MS kraj Pčet Průměrný evidenční pčet firmy nad 100 zam. (2) Pčet firmy nad 26 zam. (3) Kalkulace celkvé zaměst. (4) Zpracvání dřeva, výrba papíru a výrbků z papíru, tisk a rzmnžvání nahraných nsičů Zpracvání dřeva, výrba dřevěných, krkvých, prutěných a slaměných výrbků, krmě nábytku i.d. i.d. i.d Výrba papíru a výrbků z papíru Tisk a rzmnžvání nahraných nsičů Panrama zpracvatelskéh průmyslu ČR 2012 (2) ČSÚ; Statistická rčenka MS kraje 2012; (tab. 9-8) (3) ÚP Ostrava; Analýza stavu a vývje trhu práce v MS kraji - březen 2011 a březen 2012; (Tab II/3) (4) Vlastní prpčet - Albertina data Krekce a dhad celkvé zaměstnansti v rce 2012 Zpracvání dřeva, výrba papíru a výrbků z papíru, tisk a rzmnžvání nahraných nsičů 16 Zpracvání dřeva, výrba dřev., krkvých, prutěných a slaměných výrbků, krmě nábytku Krigvaný dhad zaměstnansti Výrba papíru a výrbků z papíru Tisk a rzmnžvání nahraných nsičů

11 2.1.4 Výrba kksu a rafinvaných rpných prduktů Zahrnuje následující dvětví CZ-NACE: 19 Výrba kksu a rafinvaných rpných prduktů Tab 6: Zaměstnanst v dvětví CZ-NACE 19 ZAMĚSTNANOST ČR MS kraj Pčet Průměrný evidenční pčet firmy nad 100 zam. (2) Pčet firmy nad 26 zam. (3) Kalkulace celkvé zaměst. (4) Výrba kksu a rafinvaných rpných prduktů i.d. i.d. i.d Výrba kksu a rafinvaných rpných prduktů i.d. i.d. i.d Panrama zpracvatelskéh průmyslu ČR 2012 (2) ČSÚ; Statistická rčenka MS kraje 2012; (tab. 9-8) (3) ÚP Ostrava; Analýza stavu a vývje trhu práce v MS kraji - březen 2011 a březen 2012; (Tab II/3) (4) Vlastní prpčet - Albertina data Krekce a dhad celkvé zaměstnansti v rce 2012 Krigvaný dhad zaměstnansti 2012 Výrba kksu a rafinvaných rpných prduktů Výrba kksu a rafinvaných rpných prduktů

12 2.1.5 Výrba chemických látek a chemických přípravků Zahrnuje následující dvětví CZ-NACE: 20 Výrba chemických látek a chemických přípravků Tab 7: Zaměstnanst v dvětví CZ-NACE 20 ZAMĚSTNANOST ČR MS kraj Pčet Průměrný evidenční pčet firmy nad 100 zam. (2) Pčet firmy nad 26 zam. (3) Kalkulace celkvé zaměst. (4) Výrba chemických látek a chemických přípravků Výrba chemických látek a chemických přípravků Panrama zpracvatelskéh průmyslu ČR 2012 (2) ČSÚ; Statistická rčenka MS kraje 2012; (tab. 9-8) (3) ÚP Ostrava; Analýza stavu a vývje trhu práce v MS kraji - březen 2011 a březen 2012; (Tab II/3) (4) Vlastní prpčet - Albertina data Krekce a dhad celkvé zaměstnansti v rce 2012 Krigvaný dhad zaměstnansti 2012 Výrba chemických látek a chemických přípravků Výrba chemických látek a chemických přípravků

13 2.1.6 Výrba základních farmaceutických výrbků a přípravků Zahrnuje následující dvětví CZ-NACE: 21 Výrba základních farmaceutických výrbků a farmaceutických přípravků Tab 8: Zaměstnanst v dvětví CZ-NACE 21 ZAMĚSTNANOST ČR MS kraj Pčet Průměrný evidenční pčet firmy nad 100 zam. (2) Pčet firmy nad 26 zam. (3) Kalkulace celkvé zaměst. (4) Výrba základních farmaceutických výrbků a přípravků Výrba základních farmaceutických výrbků a farmaceutických přípravků Panrama zpracvatelskéh průmyslu ČR 2012 (2) ČSÚ; Statistická rčenka MS kraje 2012; (tab. 9-8) (3) ÚP Ostrava; Analýza stavu a vývje trhu práce v MS kraji - březen 2011 a březen 2012; (Tab II/3) (4) Vlastní prpčet - Albertina data Krekce a dhad celkvé zaměstnansti v rce 2012 Krigvaný dhad zaměstnansti 2012 Výrba základních farmaceutických výrbků a přípravků Výrba základních farmaceutických výrbků a farmaceutických přípravků

14 2.1.7 Výrba pryžvých, plastvých výrbků a statních nekvvých minerálních výrbků Zahrnuje následující dvětví CZ-NACE: 22 Výrba pryžvých a plastvých výrbků 23 Výrba statních nekvvých minerálních výrbků Tab 9: Zaměstnanst v dvětví CZ-NACE 22 a 23 ZAMĚSTNANOST ČR MS kraj Pčet Průměrný evidenční pčet firmy nad 100 zam. (2) Pčet firmy nad 26 zam. (3) Kalkulace celkvé zaměst. (4) Výrba pryžvých, plastvých výrbků a statních nekvvých minerálních výrbků Výrba pryžvých a plastvých výrbků Výrba statních nekvvých minerálních výrbků Panrama zpracvatelskéh průmyslu ČR 2012 (2) ČSÚ; Statistická rčenka MS kraje 2012; (tab. 9-8) (3) ÚP Ostrava; Analýza stavu a vývje trhu práce v MS kraji - březen 2011 a březen 2012; (Tab II/3) (4) Vlastní prpčet - Albertina data Krekce a dhad celkvé zaměstnansti v rce 2012 Výrba pryžvých, plastvých výrbků a statních nekvvých minerálních výrbků Krigvaný dhad zaměstnansti Výrba pryžvých a plastvých výrbků Výrba statních nekvvých minerálních výrbků

15 2.1.8 Výrba základních kvů, hutní zpracvání kvů a slévárenství, výrba kvvých knstrukcí a kvdělných výrbků krmě strjů a zařízení Zahrnuje následující dvětví CZ-NACE: 24 Výrba základních kvů, hutní zpracvání kvů; slévárenství 25 Výrba kvvých knstrukcí a kvdělných výrbků, krmě strjů a zařízení Tab 10: Zaměstnanst v dvětví CZ-NACE 24 a 25 ZAMĚSTNANOST ČR MS kraj Pčet Průměrný evidenční pčet firmy nad 100 zam. (2) Pčet firmy nad 26 zam. (3) Kalkulace celkvé zaměst. (4) Výrba základních kvů, hutní zpracvání kvů a slévárenství, výrba kvvých knstrukcí a kvdělných výrbků krmě strjů a zařízení Výrba základních kvů, hutní zpracvání kvů; slévárenství Výrba kvvých knstrukcí a kvdělných výrbků, krmě strjů a zařízení Panrama zpracvatelskéh průmyslu ČR 2012 (2) ČSÚ; Statistická rčenka MS kraje 2012; (tab. 9-8) (3) ÚP Ostrava; Analýza stavu a vývje trhu práce v MS kraji - březen 2011 a březen 2012; (Tab II/3) (4) Vlastní prpčet - Albertina data Krekce a dhad celkvé zaměstnansti v rce 2012 Výrba základních kvů, hutní zpracvání kvů a slévárenství, výrba kvvých knstrukcí a kvdělných výrbků krmě strjů a zařízení Krigvaný dhad zaměstnansti Výrba základních kvů, hutní zpracvání kvů; slévárenství Výrba kvvých knstrukcí a kvdělných výrbků, krmě strjů a zařízení

16 2.1.9 Výrba pčítačů, elektrnických a ptických přístrjů a zařízení Zahrnuje následující dvětví CZ-NACE: 26 Výrba pčítačů, elektrnických a ptických přístrjů a zařízení Tab 11: Zaměstnanst v dvětví CZ-NACE 26 ZAMĚSTNANOST ČR MS kraj Pčet Průměrný evidenční pčet firmy nad 100 zam. (2) Pčet firmy nad 26 zam. (3) Kalkulace celkvé zaměst. (4) Výrba pčítačů, elektrnických a ptických přístrjů a zařízení Výrba pčítačů, elektrnických a ptických přístrjů a zařízení Panrama zpracvatelskéh průmyslu ČR 2012 (2) ČSÚ; Statistická rčenka MS kraje 2012; (tab. 9-8) (3) ÚP Ostrava; Analýza stavu a vývje trhu práce v MS kraji - březen 2011 a březen 2012; (Tab II/3) (4) Vlastní prpčet - Albertina data Krekce a dhad celkvé zaměstnansti v rce 2012 Krigvaný dhad zaměstnansti 2012 Výrba pčítačů, elektrnických a ptických přístrjů a zařízení Výrba pčítačů, elektrnických a ptických přístrjů a zařízení

17 Výrba elektrických zařízení Zahrnuje následující dvětví CZ-NACE: 27 Výrba elektrických zařízení Tab 12: Zaměstnanst v dvětví CZ-NACE 27 ZAMĚSTNANOST ČR MS kraj Pčet Průměrný evidenční pčet firmy nad 100 zam. (2) Pčet firmy nad 26 zam. (3) Kalkulace celkvé zaměst. (4) Výrba elektrických zařízení Výrba elektrických zařízení Panrama zpracvatelskéh průmyslu ČR 2012 (2) ČSÚ; Statistická rčenka MS kraje 2012; (tab. 9-8) (3) ÚP Ostrava; Analýza stavu a vývje trhu práce v MS kraji - březen 2011 a březen 2012; (Tab II/3) (4) Vlastní prpčet - Albertina data Krekce a dhad celkvé zaměstnansti v rce 2012 Krigvaný dhad zaměstnansti 2012 Výrba elektrických zařízení Výrba elektrických zařízení

18 Výrba strjů a zařízení j. n. Zahrnuje následující dvětví CZ-NACE: 28 Výrba strjů a zařízení j. n. Tab 13: Zaměstnanst v dvětví CZ-NACE 28 ZAMĚSTNANOST ČR MS kraj Pčet Průměrný evidenční pčet firmy nad 100 zam. (2) Pčet firmy nad 26 zam. (3) Kalkulace celkvé zaměst. (4) Výrba strjů a zařízení j. n Výrba strjů a zařízení j. n Panrama zpracvatelskéh průmyslu ČR 2012 (2) ČSÚ; Statistická rčenka MS kraje 2012; (tab. 9-8) (3) ÚP Ostrava; Analýza stavu a vývje trhu práce v MS kraji - březen 2011 a březen 2012; (Tab II/3) (4) Vlastní prpčet - Albertina data Krekce a dhad celkvé zaměstnansti v rce 2012 Krigvaný dhad zaměstnansti 2012 Výrba strjů a zařízení j. n Výrba strjů a zařízení j. n

19 Výrba mtrvých vzidel (krmě mtcyklů), přívěsů a návěsů, výrba statních dpravních prstředků a zařízení Zahrnuje následující dvětví CZ-NACE: 29 Výrba mtrvých vzidel (krmě mtcyklů), přívěsů a návěsů 30 Výrba statních dpravních prstředků a zařízení Tab 14: Zaměstnanst v dvětví CZ-NACE 29 a 30 ZAMĚSTNANOST ČR MS kraj Pčet Průměrný evidenční pčet firmy nad 100 zam. (2) Pčet firmy nad 26 zam. (3) Kalkulace celkvé zaměst. (4) Výrba mtrvých vzidel (krmě mtcyklů), přívěsů a návěsů, výrba statních dpravních prstředků a zařízení Výrba mtrvých vzidel (krmě mtcyklů), přívěsů a návěsů Výrba statních dpravních prstředků a zařízení Panrama zpracvatelskéh průmyslu ČR 2012 (2) ČSÚ; Statistická rčenka MS kraje 2012; (tab. 9-8) (3) ÚP Ostrava; Analýza stavu a vývje trhu práce v MS kraji - březen 2011 a březen 2012; (Tab II/3) (4) Vlastní prpčet - Albertina data Krekce a dhad celkvé zaměstnansti v rce 2012 Výrba mtrvých vzidel (krmě mtcyklů), přívěsů a návěsů, výrba statních dpravních prstředků a zařízení Krigvaný dhad zaměstnansti Výrba mtrvých vzidel (krmě mtcyklů), přívěsů a návěsů Výrba statních dpravních prstředků a zařízení

20 Výrba nábytku, statní zpracvatelský průmysl a pravy a instalace strjů a zařízení Zahrnuje následující dvětví CZ-NACE: 31 Výrba nábytku 32 Ostatní zpracvatelský průmysl 33 Opravy a instalace strjů a zařízení Tab 15: Zaměstnanst v dvětví CZ-NACE 31, 32 a 33 ZAMĚSTNANOST ČR MS kraj Pčet Průměrný evidenční pčet firmy nad 100 zam. (2) Pčet firmy nad 26 zam. (3) Kalkulace celkvé zaměst. (4) Výrba nábytku, statní zpracvatelský průmysl a pravy a instalace strjů a zařízení Výrba nábytku Ostatní zpracvatelský průmysl i.d. i.d. i.d Opravy a instalace strjů a zařízení Panrama zpracvatelskéh průmyslu ČR 2012 (2) ČSÚ; Statistická rčenka MS kraje 2012; (tab. 9-8) (3) ÚP Ostrava; Analýza stavu a vývje trhu práce v MS kraji - březen 2011 a březen 2012; (Tab II/3) (4) Vlastní prpčet - Albertina data Krekce a dhad celkvé zaměstnansti v rce 2012 Výrba nábytku, statní zpracvatelský průmysl a pravy a instalace strjů a zařízení Krigvaný dhad zaměstnansti Výrba nábytku Ostatní zpracvatelský průmysl Opravy a instalace strjů a zařízení

21 Ostatní průmyslvá dvětví mim Zpracvatelský průmysl Zahrnuje následující sekce CZ-NACE: B Těžba a dbývání D Výrba a rzvd elektřiny, plynu, tepla a klimatizvanéh vzduchu E Zásbvání vdu; činnsti suvisející s dpadními vdami a sanacemi Tab 16: Zaměstnanst v sekcích CZ-NACE B, D a E ZAMĚSTNANOST ČR MS kraj Pčet Zaměstnaní v NH pdle dvětví CZ-NACE VŠPS (2) Pčet firmy nad 26 zam. (3) Kalkulace celkvé zaměst. (4) B Těžba a dbývání D E Výrba a rzvd elektřiny, plynu, tepla a klimatizvanéh vzduchu Zásbvání vdu; činnsti suvisející s dpadními vdami a sanacemi Panrama zpracvatelskéh průmyslu ČR 2012 (2) ČSÚ; Statistická rčenka MS kraje 2012; (tab. 9-8) (3) ÚP Ostrava; Analýza stavu a vývje trhu práce v MS kraji - březen 2011 a březen 2012; (Tab II/3) (4) Vlastní prpčet - Albertina data Krekce a dhad celkvé zaměstnansti v rce 2012 Krigvaný dhad zaměstnansti 2012 B Těžba a dbývání D Výrba a rzvd elektřiny, plynu, tepla a klimatizvanéh vzduchu E Zásbvání vdu; činnsti suvisející s dpadními vdami a sanacemi

22 Shrnutí dhadvané zaměstnansti v průmyslu v r Tab 17: Shrnutí dhadvané zaměstnansti v průmyslu v r Krigvaný dhad zaměstnansti 2012 B Těžba a dbývání C Zpracvatelský průmysl D Výrba a rzvd elektřiny, plynu, tepla a klimatizvanéh vzduchu E Zásbvání vdu; činnsti suvisející s dpadními vdami a sanacemi CELKEM PRŮMYSL

23 2.2 Odhad vývje zaměstnansti v průmyslu v MS kraji v r Pr další zpracvání výhledu zaměstnansti ve střednědbém hrizntu je důležité prvést dhad zaměstnansti v jedntlivých průmyslvých dvětvích. Tent dhad je nárčný a zatížený velku chybvstí. Rvněž nejsu na reginální úrvni k dispzici prkazatelná data a vhdné nástrje, které by tent dhad umžnily prvést. Jak mžná varianta se nabízí využití analýz zpracvaných Nárdní bservatří zaměstnansti a vzdělávání při Nárdním vzdělávacím fndu,.p.s., která jsu dstupné na prtále Buducnst prfesí ( Na tmt prtále jsu k dispzici dhady mžnéh vývje jedntlivých dvětví zpracvaných pr celu ČR. S využitím pměrvých ukazatelů je mžn prmítnut mžný stav zaměstnansti v dvětvích v MS kraji. Tent pstup zcela určitě nepstihuje některé reginální specifika, ale vzhledem k tmu, že neexistuje jiný relevantní způsb zpracvání vývje zaměstnansti ve střednědbém hrizntu, byl pr účely tét analýzy využit. Uvědmujeme si rvněž, že výsledná data se mhu velmi lišit d skutečnéh buducíh vývje zaměstnansti v jedntlivých dvětvích MS kraje. Odvětví Odhad vývje zaměstnansti v dvětví v České republice Změna zaměstna nsti Krigvaný dhad zaměstnan sti v MSK r Mžný stav zaměstnansti v MSK při zhlednění vývje dvětví r viz kapitly = krigvaný dhad zaměstnansti x změna zaměstnansti Těžba a dbývání (sekce B) - 13% Výrba a rzvd elektřiny, plynu, tepla a klimatizvanéh vzduchu (sekce D) - 10% Zásbvání vdu; činnsti suvisející s dpadními vdami a sanacemi (sekce E) - 11%

24 Odvětví Odhad vývje zaměstnansti v dvětví v České republice Změna zaměstna nsti Krigvaný dhad zaměstnan sti v MSK r Mžný stav zaměstnansti v MSK při zhlednění vývje dvětví r viz kapitly = krigvaný dhad zaměstnansti x změna zaměstnansti Výrba ptravinářských výrbků, nápjů a tabákvých výrbků (NACE ) - 15% Výrba textilií, děvů, usní a suvisejících výrbků (NACE ) - 25% Zpracvání dřeva, výrba papíru a výrbků z papíru (NACE 16+17) - 13% Tisk a rzmnžvání nahraných nsičů (NACE 18) 0% Výrba kksu a rafinvaných rpných prduktů (NACE 19) 0%

25 Odvětví Odhad vývje zaměstnansti v dvětví v České republice Změna zaměstna nsti Krigvaný dhad zaměstnan sti v MSK r Mžný stav zaměstnansti v MSK při zhlednění vývje dvětví r viz kapitly = krigvaný dhad zaměstnansti x změna zaměstnansti Výrba chemických látek a chemických přípravků (NACE 20) 0% Výrba základních farmaceutických výrbků a přípravků (NACE 21) 0% Výrba pryžvých a plastvých výrbků (NACE 22) + 2% Výrba statních nekvvých minerálních výrbků (NACE 23) -20% Výrba základních kvů, hutní zpracvání kvů; slévárenství (NACE 24) -28%

26 Odvětví Odhad vývje zaměstnansti v dvětví v České republice Změna zaměstna nsti Krigvaný dhad zaměstnan sti v MSK r Mžný stav zaměstnansti v MSK při zhlednění vývje dvětví r viz kapitly = krigvaný dhad zaměstnansti x změna zaměstnansti Výrba kvvých knstrukcí a kvdělných výrbků, krmě strjů a zařízení (NACE 25) -20% Výrba pčítačů, elektrnických a ptických přístrjů a zařízení (NACE 26) + 2% Výrba elektrických zařízení (NACE 27) + 8% Výrba strjů a zařízení j. n. (NACE 28) - 19% Výrba mtrvých vzidel (krmě mtcyklů), přívěsů a návěsů (NACE 29) - 8%

27 Odvětví Odhad vývje zaměstnansti v dvětví v České republice Změna zaměstna nsti Krigvaný dhad zaměstnan sti v MSK r Mžný stav zaměstnansti v MSK při zhlednění vývje dvětví r viz kapitly = krigvaný dhad zaměstnansti x změna zaměstnansti Výrba statních dpravních prstředků a zařízení (NACE 30) -9% Výrba nábytku, statní zpracvatelský průmysl a pravy a instalace strjů a zařízení (NACE ) + 7% CELKEM ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL CELKEM PRŮMYSL Prtál Buducnst prfesí ( Nárdní bservatř zaměstnansti a vzdělávání - Nárdní vzdělávací fnd,.p.s. Při pužití tét metdiky se dhaduje, že prti rku 2012 se v rce 2020 sníží zaměstnanst v Mravskslezském kraji ve zpracvatelském průmyslu cca 17,4 tisíce pracvních míst a v průmyslu celkem cca 20,5 tisíce pracvních míst. 27

28 2.3 Odhad ptřeby v průmyslu v MS kraji v r D zaměstnansti jedntlivých dvětví silně zasahuje demgrafický vývj - míněn ve smyslu věkvé struktury stávajících. Pstupně budu zaměstnanci dcházet z důvdu důchdvéh věku a tit zaměstnanci musí být dplnění nvými zaměstnanci - primárně abslventy škl a také uchazeči evidvanými na úřadech práce. Stejně jak v kapitle 2.2 byly využity údaje z prtálu Buducnst prfesí ( Byly využity infrmace věkvé struktuře v jedntlivých dvětvích v ČR (k dispzici za rk 2008), jmenvitě pdíl nad 50 let věku. Tat věkvá skupina bude v následujících cca 10 letech dcházet d důchdu a pr zajištění mžnéh stavu zaměstnansti v dvětvích MS kraje v r bude nutné tent výpadek saturvat z trhu práce. Odvětví Těžba a dbývání (sekce B) Výrba a rzvd elektřiny, plynu, tepla a klimatizvanéh vzduchu (sekce D) Zásbvání vdu; činnsti suvisející s dpadními vdami a sanacemi (sekce E) Výrba ptravinářských výrbků, nápjů a tabákvých výrbků (NACE ) Výrba textilií, děvů, usní a suvisejících výrbků (NACE ) Pdíl zaměstn anců nad 50 let věku v ČR v r Krigva ný dhad zaměstna nsti v MSK r viz kapitly Odhad pčtu zaměstnanc ů nad 50 let věku = zaměstnanst x pdíl nad 50 let v ČR Stav zaměstnan sti během cca 10 let bez zhlednění vývje dvětví = zaměstnanst - zaměstnanci nad 50 let věku Mžný stav zaměstnansti v MSK při zhlednění vývje dvětví r viz kapitla 2.2 Bude třeba nvých z trhu práce v průběhu let % % % % %

29 Odvětví Zpracvání dřeva, výrba papíru a výrbků z papíru (NACE 16+17) Tisk a rzmnžvání nahraných nsičů (NACE 18) Výrba kksu a rafinvaných rpných prduktů (NACE 19) Výrba chemických látek a chemických přípravků (NACE 20) Výrba základních farmaceutických výrbků a přípravků (NACE 21) Výrba pryžvých a plastvých výrbků (NACE 22) Výrba statních nekvvých minerálních výrbků (NACE 23) Výrba základních kvů, hutní zpracvání kvů; slévárenství (NACE 24) Výrba kvvých knstrukcí a kvdělných výrbků, krmě Pdíl zaměstn anců nad 50 let věku v ČR v r Krigva ný dhad zaměstna nsti v MSK r viz kapitly Odhad pčtu zaměstnanc ů nad 50 let věku = zaměstnanst x pdíl nad 50 let v ČR Stav zaměstnan sti během cca 10 let bez zhlednění vývje dvětví = zaměstnanst - zaměstnanci nad 50 let věku Mžný stav zaměstnansti v MSK při zhlednění vývje dvětví r viz kapitla 2.2 Bude třeba nvých z trhu práce v průběhu let % % n.a % % % % % %

30 Odvětví strjů a zařízení (NACE 25) Výrba pčítačů, elektrnických a ptických přístrjů a zařízení (NACE 26) Výrba elektrických zařízení (NACE 27) Výrba strjů a zařízení j. n. (NACE 28) Výrba mtrvých vzidel (krmě mtcyklů), přívěsů a návěsů (NACE 29) Výrba statních dpravních prstředků a zařízení (NACE 30) Výrba nábytku, statní zpracvatelský průmysl a pravy a instalace strjů a zařízení (NACE ) Pdíl zaměstn anců nad 50 let věku v ČR v r Krigva ný dhad zaměstna nsti v MSK r viz kapitly Odhad pčtu zaměstnanc ů nad 50 let věku = zaměstnanst x pdíl nad 50 let v ČR Stav zaměstnan sti během cca 10 let bez zhlednění vývje dvětví = zaměstnanst - zaměstnanci nad 50 let věku Mžný stav zaměstnansti v MSK při zhlednění vývje dvětví r viz kapitla 2.2 Bude třeba nvých z trhu práce v průběhu let % % % % % % CELKEM ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL CELKEM PRŮMYSL Prtál Buducnst prfesí ( Nárdní bservatř zaměstnansti a vzdělávání - Nárdní vzdělávací fnd,.p.s. Při pužití tét metdiky se dhaduje, že v průběhu následující cca 8 let bude nutné najít (připravit) v Mravskslezském kraji pr zpracvatelský průmysl cca 19 tisíc nvých pracvníků a pr průmysl celkem cca 25 tisíc nvých pracvníků. 30

31 3. ČÁST NABÍDKA 3.1 Prblematika předšklní výchvy a základních škl U přípravy na další dbrné směřvání pr studium technických brů na SOŠ zaknčených maturitní zkušku ppř. při přípravě řemeslníků na SOU zaknčených výučním listem je ptřeba vštípit určité dvednsti a znalsti technickéh rázu již v bdbí předšklní výchvy a za rzhdující pr získání technických dvednstí a dalšíh prfesníh směřvání lze pvažvat bdbí dcházky na ZŠ. Zde však narážíme na řadu prblémů vyplývajících buď čast z nedstatku kvalitně připravených pedaggických pracvníků, nedstatečnéh materiálně technickéh zabezpečení výuky neb dknce z absence knkrétních předmětů technickéh zaměření. Z výše uvedenéh pak vyplývá fakt, že žáci knčící šklní dcházku na ZŠ se p celu dbu své přípravy na ZŠ neptkávají s žádnu frmu technické přípravy, nezískávají ptřebné technické zkušensti a zručnst. Z důvdu tét absence a při ne vždy vyhvujícímu vedení ze strany rdičů a výchvnéh pradenství, hledají své další uplatnění v rámci dalšíh vzdělávání na nevyhvujícím typu škl. Pr zabezpečení kvalitní přípravy žáků ZŠ na další prfesní zaměření v rámci technickéh a řemeslnéh zaměření je zaptřebí přijmut systémvá patření a zabezpečit jejich financvání v rámci připravvanéh prjektu. Připravit a zabezpečit kmunikační strategii se všemi kmpetentními partnery: 1) Města a bce jak zřizvatelské subjekty dpvědná za daný typ vzdělávání MŠ,ZŠ garant prcesu na vymezeném území zabezpečení financvání prvzu a materiálně technickéh zabezpečení 2) MŠ a ZŠ jak právní subjekty zdpvědné za úrveň a kvalitu vzdělávacíh prcesu a tvrbu Šklníh vzdělávacíh prgramu (dále jen ŠVP) zařazení technických předmětů dle dhdy d ŠVP zabezpečení kvalitníh, dbrnéh vedení příslušných předmětů zabezpečení účasti v sutěžích a přehlídkách zabezpečení přípravy a pdání příslušných prjektů zkvalitnění výchvnéh pradenství ve vztahu k prfesnímu vzdělávání ve splupráci s dalšími partnery (SOŠ, SOU, KVIC, PPP, ÚP ČR, rdiče) 3) MSK jak metdický rgán, nsitel zřizvatelských funkcí pr SŠ a stanvující kapacity a ptřeby SOŠ a SOU technickéh zaměření 4) ÚP ČR metdické vedení (financvání) rganizace sutěží technickéh zaměření (KVIC) rganizace přehlídek SOŠ a SOU pr žáky ZŠ p jedntlivých blastech MSK kariérní pradenství (IPS) zabezpečení aktuálních infrmací ptřebách trhu práce pr jedntlivé zúčastněné subjekty (škly, rdiče) 5) Zaměstnavatelé, zaměstnavatelské svazy, HK realizace exkurzí a metdické pradenství pr vyučující technických předmětů pmc při zajištění materiálně technickéh zabezpečení pmc při rganizaci sutěží technickéh zaměření 31

32 3.2 Prblematika středních škl Nedílným a jedním z rzhdujících prvků pr zajištění ptřebnéh pčtu a kvality nvé generace techniků a řemeslníků na základě pžadavků trhu práce v MSK naplňují SŠ. Z nich pak především SOŠ a SOU s technickým zaměřením. V rámci tht prcesu hraje rzhdující rli MSK jak zřizvatel příslušnéh typu škl a pskytvatel finančních prstředků na mzdy, prvz a materiálně technické vybavení škl. Především však ve stanvvání nabídky vzdělávání, jejíh rzšiřvání a stanvení ptimální struktury v suladu s ptřebami MSK. Děje se tak prstřednictvím stanvení sítě škl v MSK, stanvením a usměrňváním kapacit škl, způsbem přijímacíh řízení a způsbu evaluace kvality vyučvacíh prcesu a jejíh vyhdncvání. V MSK jsu stanveny pririty v blasti dbrnéh vzdělávání jak sučást Strategie rzvje vzdělávání v MSK d brů technickéh a přírdvědnéh zaměření. Zejména pak v brech hutnických, strjírenských, elektrtechnických a chemických. I v tmt případě je zaptřebí připravit a realizvat ptřebná patření a zabezpečit jejich financvání bdbně jak u ZŠ. Zde je ptřeba zaměřit se na pririty směřující k zabezpečení: 1) Zkvalitnění dbrné a řemeslné přípravy prstřednictvím splupráce s praxí navázání smluvně šetřenéh partnerství zapjení se d piltníh prjektu MŠMT ČR (Duální vzdělávání) výměna zkušenstí a zajištění praxe pr pracvníky zabezpečující dbrnu výuku 2) Zkvalitnění výchvnéh a kariérníh pradenství zvyšvání kvalifikace pr pradce (KVIC) splupráce s firmami splupráce s ÚP ČR 3) Prpagace SOŠ a SOU ve vztahu k ZŠ - přehlídky a exkurze prstřednictvím přehlídek a sutěží včetně prezentace výsledků 4) Splupráce s VŠ a zaměstnavateli vzájemné knzultace, splupráce příslušných pedaggických pracvníků práce s talentvanými žáky - zaměstnavatelé, VŠ pdpra frmu stipendií splupráce na prjektech Sučasným prblémem SŠ na území MSK (včetně SOŠ a SOU) je nepříznivý demgrafický vývj v tét věkvé skupině. Tent se změní až příchdem ppulačně silnějších rčníků pstupně d rku Nastavení kapacit jedntlivých SŠ v rámci MSK je jedním z hlavních nástrjů pr nastavení směrvání vzdělávacíh prcesu v MSK směrem k ptřebám trhu práce v závislsti k hspdářským specifikům MSK. Děje se tak s hledem na stávající a předpkládanu strukturu hspdářství v MSK s cílem zajistit abslventům dbru uplatnitelnst na trhu práce a pačným směrem kvalitně připravenéh, kmpetencemi vybavenéh technika či řemeslníka. Tent cíl je též jednu z pririt připravvanéh prjektu. Nepříznivý demgrafický vývj pr SŠ v MSK znamená, že sučasná nabídka vlných kapacit na SŠ převyšuje v rce 2013 pptávku 25%. V prvnání s minulým bdbím je v rce 2013 na SŠ studentů méně. Prt také v rámci nastavení kapacit dchází k pstupné ptimalizace sítě škl a t ve prspěch SOŠ s technickým zaměřením a SOU, cž znamená, že djde ke snížení kapacity na SŠ se všebecným zaměřením, především pak gymnázií (cca 400 žáků). V praxi t bude znamenat, že se v rámci přijímacíh řízení zvýší tlak na kvalitu uchazečů s výslednu mžnstí zvýšení pčtu uchazečů studium na SOŠ technickéh směru a SOU. Pr dkreslení situace uvádíme údaj pčtu žáků knčících ZŠ v rce žáků a v rce žáků. 32

33 3.3 Odhad nabídky nvých pr průmysl v MS kraji V celé české eknmice se každrčně uvlní cca 2% všech pracvních míst z důvdu dchdu z trhu práce - zejména dchd d důchdu neb kvůli péči rdinnéh příslušníka, dchdu za prací d zahraničí neb úmrtí. (Zdrj: Kvalifikační ptřeby trhu práce; Nárdní ústav pr vzdělávání; Praha 2012). Dá se předpkládat, že pdbný pměr lze čekávat také v průmyslvých dvětvích v Mravskslezském kraji. Předpkládáme-li tedy, že v průmyslvých v dvětvích v Mravskslezském kraji byl v r zaměstnán cca tisíc sb, tak ptm z výše uvedených důvdů bude (při zapčítání každrčníh snížení) dcházet d důchdu následující pčet pracvníků v průmyslu Mravskslezskéh kraje: Tab 18: Předpkládaný pčet pracvníků v průmyslu v MS kraji při dhadu 2% každrčníh dchdu d důchdu (bez zapčítání vývje dvětví) Celkem Pracvníků Odchd d důchdu * * 2% z pčtu pracvníků v předcházejícím rce Pkud budeme vycházet z hrubých prpčtů a dhadů uvedenými v kapitle 2.3, bude v Mravskslezském kraji v letech ptřeba najít cca 25 tisíc nvých pr průmyslvá dvětví. T d značné míry krespnduje s výše uvedeným prpčtem uvedeným v tabulce č. 18 a ptvrzuje dhady uvedené v kapitle 2.3. Tat pracvní místa musí být nahrazena nvě příchzími - zejména abslventy škl neb sbami vlnými na trhu práce s patřičnu kvalifikací. Nabízí se tedy tázka, jaká je mžnst nahradit tent čekávaný nedstatek sbami přicházející na trh práce v uvedeném bdbí. Úzce t suvisí s demgrafickým vývjem 15letých v Mravskslezském kraji, nebť t je skupina dětí, které mhu nastupit d prfesní přípravy. Tab 19: Demgrafický vývj 15letých v Mravskslezském kraji Zdrj: Výrční zpráva stavu a rzvji vzdělávací sustavy v MS kraji za šklní rk 2010/2011; Mravskslezský kraj, březen 2012, str. 6; upraven Z tht phledu bude v následujících letech pčet 15letých (tedy těch dcházejících d středníh šklství) víceméně stabilní. Největší prpad tét věkvé skupiny byl v bdbí d r. 2005, kdy v MS kraji byl přes 17 tisíc sb ve věku 15 let a během následujících 6 let následval pměrně výrazný prpad tht pčtu. 33

34 3.4 Odhad nabídky SŠ abslventů technických brů pr průmysl v MS kraji C se týče pčtu žáků a abslventů středních škl, vycházíme z údajů (skutečnst d šklníh rku 2012/2013 a predikce pr další šklní rky) jejich pčtech na úrvni středníh šklství, které pr účely tét analýzy zpracval dbr šklství, mládeže a sprtu Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje. Zdrjvá část ppisující vývj a dhady pčtu žáků a abslventů středních škl v Mravskslezském kraji je uvedena v tabulkvé frmě v samstatném Excel subru, který je přílhu tét analýzy. Zpracvatelé děkují Mgr. Jitce Halfarvé z dbru šklství, mládeže a sprtu Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje za zpracvání a pskytnutí těcht zdrjvých infrmací. V následujících tabulkách jsu vybrány pdstatné údaje z tht výše uvedenéh zdrje Žáci na středních šklách v MS kraji Pr účely tét analýzy byli pr vývj a dhad pčtu žáků na středních šklách v Mravskslezském kraji vybráni žáci v denní frmě studia bez nástaveb a dále rzděleni na žáky brů s výučním listem a s maturitu. Sučasně byly prvedeny kalkulace pr vybrané technické bry, které mají přímu návaznst na využití žáků a abslventů v průmyslu (tyt bry jsu v následujících tabulkách graficky zvýrazněny). Tab 20: Vývj pčtu žáků na středních šklách MS kraje - střední vzdělání s výučním listem (jen denní frma vzdělávání a bez nástavbvéh studia) Odhad OSMS KÚ Mravskslezskéh kraje Skupina brů dle RVP 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 21 Hrnictví a hrnická gelgie, hutnictví a slévárenství Strjírenství a strjírenská výrba Elektrtechnika, telekmunikační a výp. technika Ptravinářství a ptravinářská chemie Textilní výrba a děvnictví Zpracvání dřeva a výrba hudebních nástrjů Plygrafie, zpracvání papíru, filmu a ftgrafie Stavebnictví, gedézie a kartgrafie Dprava a spje 39 Speciální a interdisciplinární technické bry Zemědělství a lesnictví Zdravtnictví Gastrnmie, htelnictví a turismus Obchd Osbní a prvzní služby Pedaggika, učitelství a sciální péče CELKEM CELKEM vybrané technické bry pr průmysl Zdrj: Odbr šklství, mládeže a sprtu Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje; upraven 34

35 Tab 21: Vývj pčtu žáků na středních šklách MS kraje - střední vzdělání s maturitní zkušku (jen denní frma vzdělávání a bez nástavbvéh studia) Odhad OSMS KÚ Mravskslezskéh kraje Skupina brů dle RVP 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 16 Eklgie a chrana živtníh prstředí Infrmatické bry Hrnictví a hrnická gelgie, hutnictví a slévárenství Strjírenství a strjírenská výrba Elektrtechnika, telekmunikační a výp. technika Technická chemie a chemie silikátů Ptravinářství a ptravinářská chemie Textilní výrba a děvnictví Zpracvání dřeva a výrba hudebních nástrjů Plygrafie, zpracvání papíru, filmu a ftgrafie Stavebnictví, gedézie a kartgrafie Dprava a spje Speciální a interdisciplinární technické bry Zemědělství a lesnictví Zdravtnictví Eknmika a administrativa Gastrnmie, htelnictví a turismus Obchd Práv, právní a veřejnsprávní činnst Osbní a prvzní služby Publicistika, knihvnictví a infrmatika 75 Pedaggika, učitelství a sciální péče Obecně dbrná příprava Obecná příprava - gymnázium čtyřleté Obecná příprava - gymnázium šestileté Obecná příprava - gymnázium smileté Umění a užité umění CELKEM CELKEM vybrané technické bry pr průmysl Zdrj: Odbr šklství, mládeže a sprtu Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje; upraven Ve vybraných technických brech (graficky zvýrazněných v předchzích tabulkách) studval ve šklním rce 2012/13 cca 13,4 tisíce žáků (s výučním listem i s maturitu). V následujících 5 letech (pr která jsu dhady k dispzici) se tent pčet každrčně mírně snižuje a phybuje d cca 13 tisíce žáků ve šklním rce 2013/14 p 12,1 tisíce žáků ve šklním rce 2017/18. 35

36 3.4.2 Abslventi střední škl v MS kraji Pr účely tét analýzy byl pr vývj a dhad pčtu abslventů střední škl v Mravskslezském kraji vybráni abslventi v denní frmě studia bez nástaveb a dále byli rzděleni na žáky brů s výučním listem a s maturitu. Sučasně byly prvedeny kalkulace pr vybrané technické bry, které mají přímu návaznst na využití žáků a abslventů v průmyslu (tyt bry jsu v následujících tabulkách graficky zvýrazněny). Tab 22: Vývj pčtu abslventů na středních šklách MS kraje - střední vzdělání s výučním listem (jen denní frma vzdělávání a bez nástavbvéh studia) Odhad OSMS KÚ Mravskslezskéh kraje Skupina brů dle RVP 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 21 Hrnictví a hrnická gelgie, hutnictví a slévárenství Strjírenství a strjírenská výrba Elektrtechnika, telekmunikační a výp. technika Ptravinářství a ptravinářská chemie Textilní výrba a děvnictví Zpracvání dřeva a výrba hudebních nástrjů Plygrafie, zpracvání papíru, filmu a ftgrafie Stavebnictví, gedézie a kartgrafie Dprava a spje 39 Speciální a interdisciplinární technické bry Zemědělství a lesnictví Zdravtnictví Gastrnmie, htelnictví a turismus Obchd Osbní a prvzní služby Pedaggika, učitelství a sciální péče CELKEM CELKEM vybrané technické bry pr průmysl Zdrj: Odbr šklství, mládeže a sprtu Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje; upraven 36

37 Tab 23: Vývj pčtu abslventů na středních šklách MS kraje - střední vzdělání s maturitní zkušku (jen denní frma vzdělávání a bez nástavbvéh studia) Odhad OSMS KÚ Mravskslezskéh kraje Skupina brů dle RVP 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 16 Eklgie a chrana živtníh prstředí Infrmatické bry Hrnictví a hrnická gelgie, hutnictví a slévárenství Strjírenství a strjírenská výrba Elektrtechnika, telekmunikační a výp. technika Technická chemie a chemie silikátů Ptravinářství a ptravinářská chemie Textilní výrba a děvnictví Zpracvání dřeva a výrba hudebních nástrjů Plygrafie, zpracvání papíru, filmu a ftgrafie Stavebnictví, gedézie a kartgrafie Dprava a spje Speciální a interdisciplinární technické bry Zemědělství a lesnictví Zdravtnictví Eknmika a administrativa Gastrnmie, htelnictví a turismus Obchd Práv, právní a veřejnsprávní činnst Osbní a prvzní služby Publicistika, knihvnictví a infrmatika 75 Pedaggika, učitelství a sciální péče Obecně dbrná příprava Obecná příprava - gymnázium čtyřleté Obecná příprava - gymnázium šestileté Obecná příprava - gymnázium smileté Umění a užité umění CELKEM CELKEM vybrané technické bry pr průmysl Zdrj: Odbr šklství, mládeže a sprtu Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje; upraven 37

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

POTŘEBA TECHNICKY VZDĚLANÝCH ABSOLVENTŮ VŠ/SŠ PRO DALŠÍ ROZVOJ VÍTKOVIC, PODPORA STŘEDNÍHO TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

POTŘEBA TECHNICKY VZDĚLANÝCH ABSOLVENTŮ VŠ/SŠ PRO DALŠÍ ROZVOJ VÍTKOVIC, PODPORA STŘEDNÍHO TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POTŘEBA TECHNICKY VZDĚLANÝCH ABSOLVENTŮ VŠ/SŠ PRO DALŠÍ ROZVOJ VÍTKOVIC, PODPORA STŘEDNÍHO TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Ostrava 23.4. 2013 Martin LEHOCKÝ Persnální ředitel VITKOVICE a.s.. ŠPATNÉ ZPRÁVY NA PRACOVNÍM

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Elektřina, voda, plyn a odpady. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností

Elektřina, voda, plyn a odpady. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Elektřina, vda, plyn a dpady Scénáře, důsledky a mžnsti předvídání buducích ptřeb znalstí a dvednstí Elektřina, vda, plyn a dpady Scénáře, důsledky a mžnsti předvídání buducích ptřeb znalstí a dvednstí

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury Název prjektu: Vypracvání dluhdbéh mdelu financvání dpravní infrastruktury Registrační čísl prjektu: CZ.1.04/4.1.00/48.00013 Příjemce pdpry: Ministerstv dpravy Veřejná zakázka Ddavatel analýzy systému

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Výzkum investic do VaV v oblasti ICT v EU. závěrečná zpráva listopad 2006

Výzkum investic do VaV v oblasti ICT v EU. závěrečná zpráva listopad 2006 Výzkum investic d VaV v blasti ICT v EU pr předmět SA_417 závěrečná zpráva listpad 2006 Zpracvali: Jiří Hrník (xhrj37@vse.cz) Ondřej Mudrý (xmu01@vse.cz) Jan Penkala (xpenj01@vse.cz) Petra Valentvá (xvalp13@vse.cz)

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020 Ex-ante evaluace a hdncení SEA Operačníh prgramu Praha pól růstu ČR pr prgramvé bdbí 2014-2020 1. Průběžná zpráva Zpráva zpracvána k datu: 15. 8. 2013 Zpráva zpracvána pr: Hlavní měst Praha, Magistrát

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

HON NA OSOBNOSTI JAK ZÍSKAT DO FIRMY KVALITNÍ KVALIFIKOVANÉ LIDI? VITKOVICE MACHNIERY GROUP

HON NA OSOBNOSTI JAK ZÍSKAT DO FIRMY KVALITNÍ KVALIFIKOVANÉ LIDI? VITKOVICE MACHNIERY GROUP HON NA OSOBNOSTI JAK ZÍSKAT DO FIRMY KVALITNÍ KVALIFIKOVANÉ LIDI? Ostrava 21.3. 2013 VITKOVICE MACHNIERY GROUP Martin LEHOCKÝ Persnální ředitel VITKOVICE a.s.. ŠPATNÉ ZPRÁVY NA PRACOVNÍM TRHU Více než

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Evrpská unie Hlubec - menu vprav nahře: Zpět (návrat na předchzí stranu), Úvdní stránka, Nápvěda, Knec aplikace Slv úvdem C je EU? Slv autrů O prgramu Histrie EU Úvd Zásadní smluvy Pařížská smluva Římské

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Seminární práce. Klastry

Seminární práce. Klastry Seminární práce Klastry Reginální management 2006 Tmáš Severa 5. PÚPN 1 1. Definice klastru Kncepce klastrů není nvá. Již v rce 1890 si vlivný britský eknm Alfred Marshall všiml, že průmyslvé bry jsu čast

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020

Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020 Ministerstv pr místní rzvj Akční plán ke Kncepci státní plitiky cestvníh ruchu 2014-2020 Na bdbí 2015 2016 Verze 2 30.4.2015 (úprava dne 21. 7. 2015) Obsah 1 Úvd... 2 1.1 Přehled cílů a pririt Kncepce

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Konkrétní varianty opatření směřujících ke zvýšení zásluhovosti a narovnání transferů mezi rodinou a společností

Konkrétní varianty opatření směřujících ke zvýšení zásluhovosti a narovnání transferů mezi rodinou a společností Knkrétní varianty patření směřujících ke zvýšení zásluhvsti a narvnání transferů mezi rdinu a splečnstí Odbrná kmise pr důchdvu refrmu. Pracvní materiál týmu č. 3 Kmplexní analýzy, zásluhvst a transfery,

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Výstup č. 2 prjektu Evaluace principu mezinárdní splupráce prgramu iniciativy splečenství EQUAL Zadavatel: Ministerstv práce a sciálních věcí Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Jednání EMF s komisařem G. Verheugenem. k problematice automobilového průmyslu. 24. 11. 2008 Brusel TUH

Jednání EMF s komisařem G. Verheugenem. k problematice automobilového průmyslu. 24. 11. 2008 Brusel TUH Jednání EMF s kmisařem G. Verheugenem k prblematice autmbilvéh průmyslu 24. 11. 2008 Brusel TUH Účast: Jsef Středula Přípravné jednání P.Scherrer pděkval všem za t, že jsme přijeli d Bruselu připravili

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více