GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o."

Transkript

1 PROJEKT FÚZE Zúčastněné společnosti: GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o. Stránka 1 z 13

2 A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Preambule 1.1 Tento projekt je projektem přeměny provedené vnitrostátní fúzí sloučením dle 61 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o přeměnách ). 1.2 Tento projekt je vypracován v souladu se zákonem o přeměnách a je předkládán po vzájemné dohodě statutárními orgány zúčastněných společností GESTA a.s. Rynoltice, Purum s.r.o., BAUXEN spol. s r.o. II. Struktura zúčastněných společností 2.1 Zanikající společnost GESTA a.s. Rynoltice, se sídlem Rynoltice čp. 149, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 223 (dále jen GESTA a.s. Rynoltice ), je akciovou společností se zcela splaceným základním kapitálem ve výši ,- Kč. Jediným akcionářem této společnosti je: - společnost PURUM KRAFT a.s., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Národní 961/25, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka (dále jen PURUM KRAFT a.s. ) se zcela splaceným vkladem ve výši ,- Kč. 2.2 Nástupnická společnost Purum s.r.o., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Národní 961/25, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen Purum s.r.o. ), je společností s ručením omezeným se zcela splaceným základním kapitálem ve výši ,- Kč. Jediným společníkem této společnosti je: - společnost PURUM KRAFT a.s., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Národní 961/25, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka se zcela splaceným vkladem ve výši ,- Kč. 2.3 Zanikající společnost BAUXEN spol. s r.o., se sídlem Rovná 200, Březhrad, Hradec Králové, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka (dále jen BAUXEN spol. s r.o. ), je společností s ručením omezeným se zcela splaceným základním kapitálem ve výši ,- Kč. Jediným společníkem této společnosti je: - společnost PURUM KRAFT a.s., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Národní 961/25, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka se zcela splaceným vkladem ve výši ,- Kč. 2.4 Z výše uvedeného vyplývá, že zúčastněné společnosti jsou společnosti s jediným společníkem resp. akcionářem. Stránka 2 z 13

3 III. Ostatní 3.1 Zúčastněné společnosti jsou majetkově a personálně propojenými obchodními společnostmi a důvodem realizace fúze sloučením je celková restrukturalizace společností spočívající zejména ve zjednodušení organizační a administrativní struktury. 3.2 V důsledku fúze sloučením dojde ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku k zániku zanikající společnosti GESTA a.s. Rynoltice a zanikající společnosti BAUXEN s.r.o. a k přechodu veškerého jmění zanikajících společností GESTA a.s. Rynoltice a BAUXEN spol. s r.o. na nástupnickou společnost Purum s.r.o. Nástupnická společnost Purum s.r.o. vstoupí dnem zápisu fúze do obchodního rejstříku do právního postavení zanikajících společností GESTA a.s. Rynoltice a BAUXEN spol. s r.o., a to včetně pracovně právních vztahů. B) POVINNÉ NÁLEŽITOSTI PROJEKTU FÚZE DLE 70 ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH I. Zúčastněné obchodní korporace Ve smyslu 63 odst. 1 zákona o přeměnách jsou v procesu fúze sloučením zúčastněnými společnostmi: Zanikající obchodní společnosti: a) GESTA a.s. Rynoltice se sídlem Rynoltice čp. 149, PSČ IČ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 223 právní forma: akciová společnost b) BAUXEN spol. s r.o. se sídlem Rovná 200, Březhrad, Hradec Králové IČ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka právní forma: společnost s ručením omezeným Nástupnická obchodní společnost: c) Purum s.r.o. se sídlem Praha 1 - Staré Město, Národní 961/25, PSČ IČ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka právní forma: společnost s ručením omezeným Stránka 3 z 13

4 II. Předmět projektu Zanikající společnosti se slučují s nástupnickou společností s tím, že na nástupnickou společnost přejde veškeré jmění zanikajících společností. Společník a jediný akcionář zanikajících společností je zároveň společníkem nástupnické společnosti, vlastnická struktura nástupnické společnosti se nemění. III. Výměnný poměr podílů společníků resp. akcionářů zanikajících společností na nástupnické společnosti Při této vnitrostátní fúzi sloučením nedochází k výměně podílů společníků resp. akcionářů zanikajících společností na nástupnické společnosti, neboť ve smyslu 98 a 135 zákona o přeměnách se tytéž osoby a ve stejném poměru podílejí jak na nástupnické společnosti, tak na zanikajících společnostech. Nemění se ani výše vkladů a obchodních podílů dosavadních společníků nástupnické společnosti. IV. Rozhodný den fúze Rozhodným dnem této vnitrostátní fúze sloučením ve smyslu ust. 10 zákona o přeměnách je V souladu s ust. 10 zákona o přeměnách se od tohoto dne jednání zanikajících společností považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti. V. Práva, jež nástupnická společnost nebo družstvo poskytne vlastníkům dluhopisů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována Zanikající společnosti nevydaly žádné dluhopisy či jiné cenné papíry, se kterými by byla spojena zvláštní práva ani nepřijala rozhodnutí o vydání takových cenných papírů, a tudíž nástupnická společnost neposkytuje z tohoto titulu žádná práva. VI. Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku komanditistům nebo společníkům společnosti s ručením omezeným nebo akcionářům z vyměněných podílů, jakož i zvláštní podmínky týkající se tohoto práva, pokud existují Na základě projektu přeměny nedochází k výměně podílů, a tudíž nevznikne ani z tohoto titulu jakékoliv právo na podíl na zisku a tedy ani zvláštní podmínky týkající se tohoto práva. Stránka 4 z 13

5 VII. Všechny zvláštní výhody Žádná ze zúčastněných společností neposkytuje ani neposkytne žádné zvláštní výhody statutárnímu orgánu nebo jeho členům, členům dozorčí rady, ani žádnému jinému subjektu. VIII. Změny zakladatelského právního jednání nástupnické společnosti V důsledku této vnitrostátní fúze sloučením nedochází k žádným změnám společenské smlouvy nástupnické společnosti. C) POVINNÉ NÁLEŽITOSTI PROJEKTU FÚZE DLE 88 ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH I. Výše vkladu, rozsahu splnění vkladové povinnosti a výši podílu každého společníka v zúčastněné společnosti před zápisem fúze do obchodního rejstříku a) BAUXEN spol. s r.o. - společník: PURUM KRAFT a.s. - výše vkladu: ,- Kč - rozsah splnění vkladové povinnosti: ,- Kč - podíl společníka: 100% b) Purum s.r.o. - společník: PURUM KRAFT a.s. - výše vkladu: ,- Kč - rozsah splnění vkladové povinnosti: ,- Kč - podíl společníka: 100% II. Informace o tom, zda podíl společníka zanikající společnosti podléhá výměně, nebo o tom, že jeho účast zaniká, je-li tato skutečnost známa v době vyhotovení projektu fúze, s uvedením důvodu S ohledem na skutečnost, že všechny zúčastněné společnosti mají stejného jediného společníka nebo jediného akcionáře nebude docházet k výměně podílu v nástupnické společnosti za podíly či akcie zanikajících společností a ani nedojde k zániku účasti tohoto jediného společníka resp. akcionáře na nástupnické společnosti. III. Informace o tom, zda se mění výše vkladu nebo podílu dosavadního společníka nástupnické společnosti při fúzi sloučením V důsledku této vnitrostátní fúze sloučením nedochází ke změně výše vkladu dosavadního společníka nástupnické společnosti. Stránka 5 z 13

6 IV. Výše vkladu, rozsahu splnění vkladové povinnosti a výši podílu každého společníka, jehož podíl se vyměňuje, v nástupnické společnosti po zápisu fúze do obchodního rejstříku Při této vnitrostátní fúzi sloučením nedochází k výměně žádného společníka. V nástupnické společnosti bude po zápisu fúze do obchodního rejstříku pouze tento jediný společník: - společník: PURUM KRAFT a.s. - výše vkladu: ,- Kč - rozsah splnění vkladové povinnosti: ,- Kč - podíl společníka: 100% D) POVINNÉ NÁLEŽITOSTI PROJEKTU FÚZE DLE 100 ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH I. Údaj o tom, kolik akcií nástupnické společnosti bude vyměněno za jednu akcii zanikající společnosti s uvedením druhu, formy, převoditelnosti, jmenovité hodnoty, nejde-li o akcie bez jmenovité hodnoty Nástupnická společnost je společností s ručením omezeným. Nebude tedy docházet k výměně akcií. II. Určení, jak budou při fúzi sloučením získány akcie nástupnické společnosti potřebné k výměně za akcie akcionářů zanikající společnosti Nástupnická společnost je společností s ručením omezeným. Nebude tedy docházet k výměně akcií. III. Údaj o vlivu fúze sloučením na akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti Nástupnická společnost je společností s ručením omezeným. IV. Práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována Zanikající společnost GESTA a.s. Rynoltice ani nástupnická společnost Purum s.r.o. neemitovaly žádné účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy. Stránka 6 z 13

7 V. Postup pro případ, že akcionářům zúčastněné společnosti vznikne právo odprodat akcie nástupnické společnosti, zejména údaj o době a způsobu uveřejnění veřejného návrhu smlouvy nebo o postupu pro uplatnění práva na odkoupení akcií podle 49a až 49d zákona o přeměnách S ohledem na vlastnickou strukturu zúčastněných společností se stává tento bod nemožným. VI. Údaje o tom, kolik míst v dozorčí radě nebo správní radě nástupnické akciové společnosti má být obsazeno osobami volenými zaměstnanci nástupnické akciové společnosti, určují-li tak stanovy nástupnické společnosti, s uvedením, že tato místa se dočasně neobsazují a budou obsazena až po zápisu fúze do obchodního rejstříku Nástupnická společnost je společností s ručením omezeným a v této společnosti není vytvořena dozorčí rada ani správní rada či podobný orgán. Rovněž stanovy zanikající společnosti GESTA a.s Rynoltice neurčují, že by v dozorčí radě mělo být jakékoliv místo obsazeno osobou volenou zaměstnanci. E) POVINNÉ NÁLEŽITOSTI PROJEKTU FÚZE DLE 155 ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH I. Výše vkladů a výše podílu, které obdrží akcionář zanikající akciové společnosti výměnou za své akcie, a pravidla pro vypořádání s akcionáři, kteří s fúzí nesouhlasili S ohledem na skutečnost, že všechny zúčastněné společnosti mají stejného jediného společníka nebo jediného akcionáře nebude docházet k výměně podílu v nástupnické společnosti za podíly či akcie zanikajících společností a ani nedojde k zániku účasti tohoto jediného společníka resp. akcionáře na nástupnické společnosti. Upozornění pro akcionáře na právo vystoupit ze zanikající společnosti GESTA a.s. Rynoltice: Akcionář zanikající akciové společnosti, který s fúzí do nástupnické společnosti s ručením omezeným nesouhlasil nebo akcionář nástupnické akciové společnosti, která má nabýt právní formu společnosti s ručením omezeným, který s takovou fúzí sloučením nesouhlasil, má právo ze společnosti vystoupit, jestliže a) byl akcionářem zúčastněné akciové společnosti ke dni konání valné hromady, která schválila takovou fúzi, a b) hlasoval proti schválení této fúze. Akcionář je oprávněn vystoupit ze společnosti jen ohledně těch akcií, kterými hlasoval proti schválení fúze. Vystoupení musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem a musí být zúčastněné akciové společnosti doručeno ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byla fúze schválena její valnou hromadou. Stránka 7 z 13

8 Vystoupení nelze odvolat. Jestliže zúčastněná společnost vydala akcie a zatímní listy jako cenný papír a nedošlo k jejich imobilizaci, odevzdá vystupující akcionář všechny akcie a zatímní listy, ohledně nichž ze společnosti vystupuje, jinak je jeho vystoupení neúčinné. Odevzdané akcie a zatímní listy nástupnická společnost zničí bez zbytečného odkladu po zápisu fúze do obchodního rejstříku. Společnost vrátí akcie a zatímní listy akcionáři do 15 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnuto o zrušení fúze nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí nebo odmítnutí zápisu fúze do obchodního rejstříku. Jestliže společnost vydala akcie jako zaknihovaný cenný papír, je vystoupení akcionáře účinné jen ohledně akcií, které byly evidovány v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastnictví tohoto akcionáře ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku a se kterými hlasoval proti schválení fúze. Toto ustanovení se na imobilizované akcie použije obdobně. Účast vystupujícího akcionáře v zúčastněné akciové společnosti ohledně akcií, s nimiž hlasoval proti schválení fúze, zaniká dnem zápisu fúze do obchodního rejstříku. Podíl, který by podle projektu fúze akcionář získal na nástupnické společnosti s ručením omezeným výměnou za své akcie v zúčastněné akciové společnosti, přechází zcela nebo zčásti dnem zápisu fúze do obchodního rejstříku do majetku nástupnické společnosti s ručením omezeným. Nástupnická společnost je povinna poskytnout akcionáři vypořádací podíl odpovídající reálné hodnotě akcií, kterých se týká vystoupení. Výše vypořádacího podílu musí být doložena posudkem znalce. Vypořádací podíl je splatný uplynutím 1 měsíce ode dne zápisu fúze do obchodního rejstříku. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Zápisem fúze do obchodního rejstříku se mění společenská smlouva nástupnické společnosti s ručením omezeným tak, že jako společník nastupuje místo vystoupivšího společníka nástupnická společnost. Návrh na zápis fúze do obchodního rejstříku v případě, že zúčastněnou společností je akciová společnost a nástupnická společnost má mít právní formu společnosti s ručením omezeným, lze podat nejdříve po uplynutí doby 30 dnů ode dne, kdy byla fúze schválena valnou hromadou zúčastněné akciové společnosti; to neplatí, není-li zde nikdo, kdo by mohl ze zúčastněné akciové společnosti vystoupit podle tohoto zákona. Akcionář, který hlasoval proti schválení fúze jen ohledně některých svých akcií, nemůže vystoupit z akciové společnosti, jestliže by v důsledku rozdělení jeho podílu v nástupnické společnosti s ručením omezeným na jeho podíl v této společnosti nepřipadl vklad alespoň v minimální výši stanovené zákonem, který upravuje právní poměry obchodních společností a družstev. Stránka 8 z 13

9 F) IDENTIFIKACE NEMOVITOSTÍ, KTERÉ PŘECHÁZEJÍ NA NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOST I. Identifikace nemovitostí ve vlastnictví společnosti GESTA a.s. Rynoltice přecházejících na společnost Purum s.r.o. pozemek parc. č. St. 437/2, o výměře 49 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 437/2 pozemek parc. č. St. 438, o výměře 547 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Rynoltice č.p. 149, jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 438 pozemek parc. č. St. 439, o výměře 32 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 439 pozemek parc. č. St. 440, o výměře 558 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, výroba, stojící na pozemku parc. č. St. 440 pozemek parc. č. St. 442, o výměře 424 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, výroba, stojící na pozemku parc. č. St. 442 pozemek parc. č. St. 443, o výměře 608 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, výroba, stojící na pozemku parc. č. St. 443 pozemek parc. č. St. 444, o výměře 65 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 444 pozemek parc. č. St. 445, o výměře 202 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 445 pozemek parc. č. St. 446, o výměře 24 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 446 pozemek parc. č. St. 447, o výměře 312 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 447 pozemek parc. č. St. 455, o výměře 516 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, technické vybavení, stojící na pozemku parc. č. St. 455 pozemek parc. č. St. 456, o výměře 102 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, technické vybavení, stojící na pozemku parc. č. St. 456 pozemek parc. č. St. 457, o výměře 696 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, technické vybavení, stojící na pozemku parc. č. St. 457 pozemek parc. č. St. 459, o výměře 78 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 459 pozemek parc. č. St. 460, o výměře 228 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, stojící na pozemku parc. č. St. 460 pozemek parc. č. St. 462, o výměře 601 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 462 pozemek parc. č. St. 469, o výměře 346 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 469 Stránka 9 z 13

10 pozemek parc. č. St. 470, o výměře 44 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 470 pozemek parc. č. St. 495, o výměře 290 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, výroba, stojící na pozemku parc. č. St. 495 pozemek parc. č. St. 496, o výměře 234 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 496 pozemek parc. č. 1534/2, o výměře m 2, ostatní plocha pozemek parc. č. 1534/3, o výměře 3 m 2, ostatní plocha pozemek parc. č. 1534/4, o výměře 40 m 2, ostatní plocha pozemek parc. č. 1534/5, o výměře 747 m 2, ostatní plocha pozemek parc. č. 1534/6, o výměře 485 m 2, ostatní plocha pozemek parc. č. 1534/7, o výměře 276 m 2, ostatní plocha pozemek parc. č. 1534/9, o výměře 345 m 2, vodní plocha pozemek parc. č. 1548/1, o výměře m 2, ostatní plocha pozemek parc. č. 1548/4, o výměře 2733 m 2, ostatní plocha pozemek parc. č. 1596/3, o výměře 214 m 2, ostatní plocha pozemek parc. č. 2244/2, o výměře 658 m 2, ostatní plocha pozemek parc. č. 2244/4, o výměře 79 m 2, ostatní plocha pozemek parc. č. 2244/5, o výměře 4 m 2, ostatní plocha pozemek parc. č. 2262, o výměře 12 m 2, ostatní plocha vše zapsáno pro k.ú. Rynoltice, obec Rynoltice, okres Liberec, na listu vlastnictví č. 292 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec II. Identifikace nemovitostí ve vlastnictví společnosti BAUXEN spol. s.r.o. přecházejících na společnost Purum s.r.o. pozemek parc. č. St. 160/12, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 138 m2, jehož součástí je stavba bez čp./če., jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 160/12, pozemek parc. č. St. 160/13, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 353 m2, jehož součástí je stavba bez čp./če., jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 160/13, pozemek parc. č. St. 160/14, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2170 m2, jehož součástí je stavba bez čp./če., jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 160/14, pozemek parc. č. St. 160/15, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 430 m2, jehož součástí je stavba bez čp./če., jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 160/15, pozemek parc. č. St. 160/16, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 556 m2, jehož součástí je stavba bez čp./če., jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 160/16, pozemek parc. č. St. 160/17, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 138 m2, jehož součástí je stavba bez čp./če., jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 160/17 pozemek parc. č. 748/1, ostatní plocha, o výměře 7130 m2, způsob využití jiná plocha, pozemek parc. č. 748/3, ostatní plocha, o výměře 4929 m2, způsob využití jiná plocha, Stránka 10 z 13

11 vše zapsáno pro k.ú. Březhrad, obec Hradec Králové, okres Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 587 v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové. G) KONEČNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ 1.1 Konečná účetní závěrka společnosti GESTA a.s. Rynoltice byla v souladu s ustanovení 11 odst. 1 zákona o přeměnách sestavena ke dni , a to jako účetní závěrka řádná. 1.2 Konečná účetní závěrka společnosti Purum s.r.o. byla v souladu s ustanovení 11 odst. 1 zákona o přeměnách sestavena ke dni , a to jako účetní závěrka řádná. 1.3 Konečná účetní závěrka společnosti BAUXEN spol. s r.o. byla v souladu s ustanovení 11 odst. 1 zákona o přeměnách sestavena ke dni , a to jako účetní závěrka řádná. 1.4 Všechny konečné účetní závěrky zúčastněných společností byly s ohledem na 12 zákona o přeměnách ověřeny auditorem. H) ZAHAJOVACÍ ROZVAHA SPOLEČNOSTI Purum s.r.o. Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti Purum s.r.o. byla sestavena k Rozhodnému dni tedy ke dni I) POSKYTNUTÉ DOTACE 1.1 Společnost GESTA a.s. Rynoltice je příjemcem těchto dotací: a) Název projektu Rekonstrukce objektů č. 10 a 11 GESTA a.s. Rynoltice Číslo projektu (ISOP Centrum) 5.3 NM02/1317 Číslo projektu (MSC2007) CZ.1.03/5.3.00/ Poskytovatel dotace Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Číslo rozhodnutí o poskytnutí dotace 76-13/5.3NM /13/61200 b) Název projektu CZ.1.02/4.1.00/ Intenzifikace kompostárny GESTA Rynoltice Identifikační číslo EDS/SMVS 115D Identifikační číslo EIS Reg.c. IS SFZP Poskytovatel dotace Ministerstvo životního prostředí České republiky Číslo projektu (MSC2007) CZ.1.02/4.1.00/ c) Název projektu Stránka 11 z 13 Výzkumná a vývojová laboratoř

12 d) Číslo projektu (ISOP-Centrum) Poskytovatel dotace Číslo projektu (MSC2007) Číslo rozhodnutí o poskytnutí dotace Název projektu Reg. č. projektu Poskytovatel dotace společnosti GESTA a.s. Rynoltice 4.2 PT03/1151 Ministerstvo průmyslu a obchodu CZ.1.03/4.2.00/ /4.2PT /14/61200 Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji II CZ.1.04/1.1.00/B Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Liberci 1.2 Veškerá práva a povinnosti z rozhodnutí o poskytnutí shora uvedených dotací a podpor přecházejí na nástupnickou společnost Purum s.r.o. J) OSTATNÍ SKUTEČNOSTI 1.1 K této vnitrostátní fúzi sloučením se nevyžaduje souhlas jediného nebo více orgánů veřejné moci podle zvláštních právních předpisů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské Unie. Souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nevyžaduje z toho důvodu, že zúčastněné osoby jsou součástí jedné hospodářské jednotky (holdingu) a nejde tedy o spojení soutěžitelů ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 1.2 Sloučení nemá vliv na obchodní podíl dosavadního společníka v nástupnické společnosti a práva dosavadního společníka v nástupnické společnosti budou nezměněna a zůstanou ve stejném rozsahu jako dosud. 1.3 Další práva s povinnosti zúčastněných společní v procesu fúze sloučením se řídí příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách. 1.4 Právní účinky fúze nastávají v souladu s ust. 59 zákona o přeměnách ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku. 1.5 Tento projekt byl vyhotoven statutárními orgány zúčastněných společností. 1.6 Tento projekt je vyhotoven ve 10 (deseti) identických vyhotoveních. V Praze dne V Praze dne Purum s.r.o. Daniel Kraft, jednatel BAUXEN spol. s r.o. Daniel Kraft, jednatel Stránka 12 z 13

13 V Praze dne GESTA a.s. Rynoltice Daniel Kraft, místopředseda představenstva Stránka 13 z 13

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

Projekt rozdělení odštěpením sloučením (dále jen Projekt rozdělení nebo též projekt )

Projekt rozdělení odštěpením sloučením (dále jen Projekt rozdělení nebo též projekt ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Řepařský institut, spol. s r.o. a Řepařský institut Semčice, spol. s.r.o. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI vyhotovený společností T I Centrum, a. s. dne 19.11.2014 (dále jen Projekt ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento Projekt je vyhotovován statutárním

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna obchodního zákoníku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

PROJEKT ROZDĚLENÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti

PROJEKT ROZDĚLENÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti PROJEKT ROZDĚLENÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Identifikace Rozdělované společnosti a obchodní firma a sídlo nové společnosti...

Více

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku PROJEKT FÚZE Ve smyslu 14 a následně ve spojení s ust. 70 a 88 zákona č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev I. Zúčastněné společnosti: Nástupnická společnost: HABITAE ČR, spol.

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst.

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5 HLAVA II PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB Díl I Základní ustanovení 21 (1) Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných

Více

Zákon č. 513/1991 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014

STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014 STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014 1 FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNI HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti: Nupharo Holding, a.s. ( Holdingová

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. ) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

Nad zákonem o přeměnách aneb druhá podařená dekodifikace obchodního zákoníku

Nad zákonem o přeměnách aneb druhá podařená dekodifikace obchodního zákoníku PRÁVNÍ ZPRAVODAJ, č. 7/2008 Nad zákonem o přeměnách aneb druhá podařená dekodifikace obchodního zákoníku Prof. JUDr. Jan Dědič S účinností k 1. 7. 2008 zrušuje zákon č. 126/2008 Sb. dosavadní ustanovení

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Text úpln. zn. předpisu č. 513/1991 Sb. (4540/2004 Sb.p), s úč. 15.6.2004, platí, ve znění zákona

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více