Ústřední odborná hospodářská rada hospodářská Záznam z jednání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústřední odborná hospodářská rada hospodářská Záznam z jednání"

Transkript

1 Ústřední odborná hospodářská rada hospodářská Záznam z jednání Jednání Datum: Čas: 09:30 11:30 CET Místo: Hasičský dům Praha Účastníci Přítomni: Omluven: Za Kancelář SH ČMS: Ověřovatel: Na vědomí: Autor Další jednání: Září 2011 Úkoly: Rudolf Makkai Doc.Dr.Ing. Jiří Dvořák Ing. Josef Boček Markéta Stržínková Jiří Novák Jiří Orsák Jiří Petrželka Ing. Michal Sojka Ing. Ivan Jirota Rudolf Makkai Vedení SH ČMS Markéta Stržínková (MS) 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, projednání a schválení programu jednání Schváleno bez připomínek. 2. Problematika JSDHo - materiál přiložen (názory a návrhy členů ÚORH) Jedná se o dobrý materiál, který však potřebuje dopracovat v oblasti ekonomické Připomínky OSH Písek: - Viz zákon 133/1985 Sb., nelze vytvářet schémata, která nejsou zákonem podporována - SH ČMS pouze doporučuje obcím jako občanské sdružení, obce ne vždy mají zájem řešit problematiku společně - Zřizovatelem JPO je obec a pro ni je partnerem HZS, a to I v oblasti dotací - Informační portál pro velitele jednotek: zde se jedná nahrazení odpovědných orgánů - Organizace seminářů pro funkcionáře obcí: probíhá, lektorsky zajištěno HZS, SH ČMS není schopno zajistit (především finance) - SH ČMS má zasahovat do věcí, které jsou příslušné a soustředit se na vlastní činnost Chybí podrobnější zpracování ekonomické oblasti, která je rozhodující: v podstatě se vše financí týká Strana 1 z 5

2 Zdroje, kde je možno dohledat další finanční data: MVČR výroční zpráva (viz úkoly) - Celkové náklady na školení členů jednotek (školy): možno dohledat ve výročních zprávách škol (viz úkoly) - Celkové náklady na úrazové a zdravotní pojištění, náhrada škod: HVP? (viz úkoly) Změna postavení JSDH musí být zapracována v zákoně o požární ochraně (do roku 1990 existovalo řešení) Zdroje financování: státní rozpočet, komerční sféra (pojištění majetku a povinné ručení, problémy se silnou pojišťovací lobby a nízkými cenami za pojistné, vzhledem ke konkurenčnímu boji v oboru bude složité prosazovat další daně; ale je nutné tuto oblast neustále diskutovat, 70% zásahů je technického charakteru a valná většina nutno specifikovat dle zpráv MVČR se vztahuje na technickou pomoc při nehodách) Možnost zpracování návrhu o pojistné dani byť současná vláda a MFČR nechce další daně, v EU je běžná daň z pojištění (v Německu až 17%, Rumunsko např. 2%), kterou se financují hasiči. Z pohledu solidarity je to naprosto normální, že ti, kdo vlastní nějaký majetek a platí pojištění, zároveň přispívají na prevenci a represi. MS přeloží německý zákon k dani z pojištění a předloží k dalšímu projednání. IJ dodá připomínky z minulosti, které se k podobným návrhů, vztahovaly. Dlouhodobý projekt. Viz úkoly. Možnost zvýhodnění zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají členy JPO: v této oblasti není v EU velká podpora, nemá moc smysl se tím zabývat, v současné době tohle zaměstnavatelé řešit nebudou. Otázka na řešení pro katastrofické situace a individuálního přístupu zaměstnavatele. Případné změny určitě podpoří Sdružení měst a obcí Starostové Chybí na ústřední člověk., co by získával dotace a jednal se sponzory (MS nemůže, zakazuje to firemní Code of Conduct, což je firemní pravidlo, které zakazuje jednat například s klienty pro získání jiných výhod, ale je možnost předat informace o potenciálních sponzorech, ale nikdo si je dosud nežádal, že by s nimi chtěl jednat: např. Minarský se nikoho neptá, jde na sponzory sám, a peníze dostane, ale pro SH ČMS je nikdo systematicky nezískává. Letošní kampaň Staropramen na LEMON mohla být například s hasiči spojena, za rok je pozdě (protože bude zavedený výrobek). Firmy, co zajišťují projekty a dotace, zpravidle z velké části stahují fiance pro sebe a na školení zůstává málo peněž (viz případ školení instruktorů pro JM kraj, Dvořák personální náklady pro různé poradce). Návrhy na obsazení pozice: Jarda Salivar, Tomáš Lefner (tohle napadlo MS). Předat jako návrh na Vedení, viz úkoly. 3. Průběžný stav plnění rozpočtu SH ČMS za rok 2011 a příprava návrhu rozpočtu na rok 2012 (IJ), Naplňování rozpočtu roku 2011 ovlivněno restrikcí dotace MV ČR na cca 50%, Část chybějících prostředků je nutno nahradit z vnitřních zdrojů SH ČMS. Navrhuje se předložit VV a SS změnu rozpočtu na rok Rozpočet na rok 2012 vychází ze skutečností r a připravovaných akcí. 4. Informace k hospodaření ústředních organizačních jednotek SH ČMS a společností s majetkovou účastí SH ČMS (IJ) A) Ústřední organizační jednotky, které jsou součástí SH ČMS CHH Přibyslav: Strana 2 z 5

3 - Nastupuje nová pracovnice do archivu - Není zpracována žádná strategie pro získávání dotací riziko pro rozpočet SH ČMS, potřeba dorovnání chybějící dotace z příjmů SH ČMS: návrh na Vedení, že požadujeme více informací o získávání dotací (viz úkoly) - Nedostatek finančních prostředků na provoz (0.5-1,0 mil. Kč) Bílé Poličany - Dokončení výběrového řízení : nový ředitel nástup až ve 4Q/2011 nebo Nutno předložit koncept rozvoje, plánu práce, zdrojů financování Jánské Koupele - Do rozpočtu by se v případě schválení měla zapracovat závazky z dotace, pozor na riziko záruky z dotace (6 mil. CZK) - Smlouva s dodavatelem STAMACO - MS: nemáme negativní informace o firmě, pouze všeobecně je sektor stavebnictví v problémech - Nemáme informace o dotaci na zateplení, tedy z jakého titulu, jaké jsou podmínky čerpání, vzhledem k tomu, že závazek je 6 mil. Kč, a v případně neplacení by byl závazek na straně SH ČMS, musíme znát podrobnosti, obojí, smlouva a dotace se musí pak posuzovat společně - Zateplení budovy je velmi dobrá investice všeobecně B) Nadace na podporu hasičského hnutí Nadace - Ca 400 tis. Kč příjmy, výdaje na prapory, almanach, nemožnost získat další sponzorské dary - Chybí manažer nadace. - Možnost získání dotace v rámci přeshraniční spolupráce s Polskem, možnost čerpat peníze (dotační tituly se zmenšují, resp. nebudou) C) Organizace s majetkovou účastí SH ČMS FIRE EDIT - ÚOHR doporučuje Vedení, aby rozhodlo o dalším setrvání titulu Alarm revue a o případném pokračování - Ztráta nakladatelství se navyšuje, současné vedení není schopno zajistit sponzory - HVP je nucena sponzorovat, ale zůstává jako jeden z posledních velkých inzerentů - Od května 2011, kdy byl vznesen požadavek z ÚORH na strategii a rozvoj prodeje reklamy, se nestalo nic - V případě, že FIRE EDIT bude zachován, pak je nutná okamžitá změna vedení a strategie na základě výběrového řízení případně převedení titulu na Hasičské noviny (tím se ale ztratí nezavislý komunikační kanál SH ČMS): pak musíme nastavit systém odměňování dle inzerce. Ale nelze čekat zázraky, rozpočty na inzerci byly kvůli slabému trhu velmi omezeny. Na druhou stranu: kdo nic nedělá HVP Strana 3 z 5

4 VPO - Z důvodu omezení ztrátových povinných ručení došlo k poklesu předpisu pojistného, ale stabilizoval se zisk - Zmenšuje se trh, klesají ceny - Plán na 2012 v přípravě - Došlo k pokroku v práci s pohledávkami z pojistného, zpracován postup na inkaso pohledávek - Existují zájemci o koupi - Nelze čekat, že HVP bude růst rychleji než trh (nemáme info o trhu, ale je dostupná na ČAP), což by mělo být prezentováno I členům: důležité a klíčové je zachovat si kvalitní neztrátové klienty a posílit profitabilní produkty, provést analýzu v oblasti životního pojištění - Nedošlo ke splacení 2. části dluhu k (chybí 1 mil. Kč) - Současná situace ve veřejné sféře nepodporuje velký rozvoj obchodu, přetrvává však podkapitalizace společnosti, proto se zřejmě nedaří využití jejího potenciálu, - Změna účetního období na kalendářní rok, změna sídla na Kladno 5. Vedení účetnictví (podvojného) v rámci SH ČMS (OSH, SDH, Jirota) Nebylo z časových důvodů projednáno. V příloze je uveden postup pro čerpání dotace MŠMT přes OSH Kancelář připravuje varianty vedení podvojného účetnictví pro SDH. V úvahu přichází program FlexiBee, který je veden internetovým přístupem. Kromě toho se zkouší programy Money a WinDuo. 6. Různé a informace a návrhy členů ÚKRR. 7. Úkoly Zápisy z jednání orgánů by měly být na webu v pdf formátu, aby se zabránilo případným problémům s modifikací - zajistí Kancelář sdružení (IJ) Hospodářské informace budou zveřejněny na webu jednotlivých hasičských firem bez uvedení kreditu, oprava dat bude provedena u HVP, 1. hasičská (nebyly data na justice.cz), na dh.cz umístíme odkazy; výkazy již jsou na justice.cz, zde po zadání firmy nutno kliknout na Sbírka listina vyhledat příslušný dokument Úkoly Číslo Popis Odpovědnost Zpracovat do data: Zjištění skutečných nákladů na JPO, IJ od pana Hanušky? Navrhnout Vedení SH ČMS zaměstnat pracovníka na plný úvazek, který by měl zkušenosti v oblasti hasičiny a zpracovával by oblast dodací (mimo mládež): jména kandidátů Salivar, Lefner MS Další jednání Vedení Překlad zákona o pojistné dani z MS 10/2011 Zpětná vazba Strana 4 z 5

5 Úkoly Číslo Popis Odpovědnost Zpracovat do data: Německa Plnění a náklady na úrazové pojištění IJ 10/2011 členů JPO Získávání dotací pro CHH MS Vedení Návrh Vedení SH ČMS, aby bylo MS Vedení rozhodnuto o dalším fungování FIRE EDIT a Alarm Revue, v případě, že bude dále fungovat, pak vyhledání nového jednatele (jednatelky) firmy Vedení účetnictví SH ČMS a MS/IJ/MS 11/11 zveřejnění na web Zpětná vazba Strana 5 z 5

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů.

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nový Občanský zákoník (NOZ), zákon číslo 89/2012 Sb. Změny u občanských sdružení a organizačních

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

5 Vybrané organizace neziskového sektoru

5 Vybrané organizace neziskového sektoru 66 5 Vybrané organizace neziskového sektoru Vybaví si mi hlavně obava na straně decizních struktur moci, tj. finančních úřadů, ministerstev či vlády, že neziskové organizace jsou tunelem, kudy unikají

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl Sborník projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve vědě a výzkumu CZ.1.07/2.3.00/09.0134 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Národní protikrizový plán

Národní protikrizový plán Národní protikrizový plán Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 8 3. Navrhovaná opatření... 23 4. Dlouhodobá a jiná opatření... 30 5. Shrnutí... 32 2 1. Předkládací zpráva

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Tři kroky pro město Hodkovice str. 1 Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Žadatel: Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Shrnutí

Více

Jak se zapojit do územního plánování

Jak se zapojit do územního plánování Jak se zapojit do územního plánování 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1.1. Politika územního rozvoje, zásady a územní plány - co je co... 4 1.2. Proč se zapojit?... 6 2. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE... 7 2.1. Co je

Více

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní Klient

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více