HIV-AIDS stránky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě k problematice HIV/AIDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HIV-AIDS stránky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě k problematice HIV/AIDS"

Transkript

1 HIV-AIDS stránky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě k problematice HIV/AIDS Co je to HIV? HIV=virus lidského imunodeficitu (Human Immunodeficiency Virus) HIV je zkratka názvu viru lidského imunodeficitu (anglicky Human Imunodeficiency Virus), který v lidském těle napadá a ničí určitou skupinu bílých krvinek (T lymfocytů), buněk hrajících klíčovou úlohu v obranyschopnosti lidského organismu. Virus se v napadených buňkách množí, poškozuje jejich funkci a nakonec je usmrtí. V lidském těle se HIV vyskytuje v lymfatických uzlinách a v tělesných tekutinách, tzn. V krvi, ejakulátu, spermatu, poševním sekretu, mateřském mléce a jiných tělesných tekutinách. Virus HIV je velmi citlivý k zevním vlivům. Ničí ho běžné dezinfekční prostředky (např. 70 % alkohol), teplota nad 60 C po dobu 30 minut, po zaschnutí hyne. HIV virus lidského imunodeficitu (Human Immunodeficiency Virus) se vyskytuje ve dvou typech značených jako HIV-1 a HIV-2, které se liší ve složení povrchových struktur. Oba typy se také odlišují geografickým výskytem, patogenitou, klinickým obrazem a některými epidemiologickými charakteristikami. V Evropě a na americkém a asijském kontinentuse vyskytuje převážně HIV-1, HIV-2 je rozšířen především v Africe. HIV-1 se dělí na řadu subtypů. Je velmi plastický, snadno podléhá mutacím, zejména ve složení povrchových glykoproteinů. Tato vlastnost je jednou z příčin dosavadních neúspěchů při konstrukci účinných vakcín. Virus patří do čeledi Retroviridae, rodu Antivirus. Virová partikule o průměru 110 nm je tvořena fosfolipidovým obalem s glykoproteinovými výběžky (envelope) a vnitřní strukturou, nukleoidem (jinak též nazývaným core). Nukleoid obsahuje genom HIV, dvě identická vlákna ribonukleové kyseliny (RNA), nesoucí HIV genetický signál. Kromě těchto základních struktur obsahuje virová partikule HIV některé enzymy, především reverzní transkriptázu, umožňující replikaci viru v napadené buňce. Pro HIV stejně jako pro ostatní retroviry je charakteristická schopnost zabudovat svou genetickou informaci do genomu hostitelské buňky a vyvolat její chronickou celoživotně perzistující infekci. HIV napadá především buňky imunitního systému zejména T lymfocyty nesoucí receptor CD4. Může však přímo infikovat i řadu dalších buněk, jako jsou slizniční Langerhansovy buňky, buňky glie a další.

2 Co je to AIDS? AIDS=syndrom získaného selhání imunity (Aquired ImmuneDeficiency Syndrome) Aquired - získaný, způsobený virem, kterým se pacient během života infikoval ImmuneDeficiency - imunodeficit, selhání obranyschopnosti, velké oslabení imunitního systému Syndrome - syndrom, příznaky a projevy onemocnění, převážně typické pro dané onemocnění AIDS (anglicky Acquired ImmunoDeficiency Syndrome) je zkratka názvu onemocnění, které za určitých okolností způsobuje virus HIV. Pokud počet buněk napadených virem HIV klesne na určitou úroveň, dojde ke ztrátě obranyschopnosti lidského organismu v důsledku čehož se člověk nakažený tímto virem stává vnímavý k celé řadě infekčních a nádorových onemocnění. AIDS se tedy projevuje řadou různých onemocnění v závislosti na stavu imunitního systému dotyčného jedince. Člověk nakažený virem HIV tedy HIV pozitivní- nemusí mít AIDS. HIV pozitivní výsledek neznamená tedy, že vyšetřovaná osoba trpí onemocněním AIDS. V současnosti se doba od nákazy virem HIV do propuknutí onemocnění AIDS u léčených pacientů počítá až na desítky let. Jak se HIV pozitivita a AIDS projevuje? U části nakažených virem HIV se 3 6 týdnů od chvíle získání nákazy objeví chřipkové příznaky bolesti svalů a kloubů, malátnost, únava, zduření lymfatických uzlin a zvýšená teplota. Často se však nákaza virem neprojeví vůbec, tzv. bezpříznakové nosičství viru HIV. Nezávisle na tom, zda se příznaky onemocnění u HIV pozitivního projeví nebo ne, může tato osoba kdykoliv od okamžiku získání infekce přenést nákazu na další osoby! U většiny HIV pozitivních dojde průměrně za 10 až 15 let po nákaze k rozvoji příznaků, jako jsou chronické průjmy, horečka nad 38 st. C, záněty plic, tuberkulóza, kvasinkové a houbami způsobené infekce zažívacího a dýchacího ústrojí a řada dalších, bakteriemi, viry i parazity podmíněných infekcí a nádorových onemocnění. Délka bezpříznakového období je však velice individuální a ovlivňuje ji řada faktorů, jako je původní úroveň obranyschopnosti, výživové návyky, stresové situace a jiné. Nelze s určitostí říci, zda se u všech HIV nakažených osob onemocnění projeví.

3 Lze HIV infekci léčit? HIV infekci dosud vyléčit neumíme, léky, zvanými antiretrovirotika, lze však život HIV infikovaných osob významně prodloužit a zkvalitnit. Infekce virem HIV se projevuje pestrým klinickým obrazem. Od získání nákazy do vzniku plně rozvinutého onemocnění AIDS obvykle uplyne řada let a s tím jak dochází k postupnému zhoršování imunitních funkcí, se mění i hlavní klinické příznaky. Za několik týdnů po nákaze (3-8 týdnů) přibližně u 50% infikovaných dochází k příznakům primoinfekce-akutní HIV infekce. Ta probíhá obvykle pod obrazem onemocnění, které se podobá chřipce, často s prchavou vyrážkou, jindy připomínající syndrom infekční mononukleózy a jen vzácněji se objeví neurologické příznaky jako serózní meningitida či polyradikuloneuritida. V krevním obraze bývá leukopenie, někdy s lymfopenií či atypickou lymfocytózou. Tato primární HIV infekce pravidelně spontánně odchází. Po této fázi pacient vstupuje do různě dlouhého období latence, kdy nemívá jakékoliv obtíže. Někdy může dojít k reverzibilnímu zduření lymfatických uzlin, které může přejít v perzistující generalizovanou lymfadenopatii PGL. Tento syndrom neznamená nepříznivý prognostický význam. V době asympromatického nosičství HIV infekce však dochází k postupným změnám imunitního systému, jehož nejnápadnějším výrazem je pokles CD4 lymfocytů. K prvním příznakům, které signalizují sníženou výkonnost imunitního systému, dochází pravidelně při poklesu počtu CD4 lymfocytů pod hodnoty 500/mm3, kdy pacient přechází z klinické kategorie A - asymptomatické HIV infekce do kategorie B - symptomatické fáze HIV infekce. Symptomatická fáze HIV infekce je charakterizována výskytem recidivující orofaryngeální kandidózy či kandidové vulvovaginitidy, výsevem herpes zoster, recidivujícími adnexitidami, postupným změnšováním předtím zduřelých uzlin a často i celkovými příznaky, jako jsou únava, horečky, průjmy a hubnutí. V průběhu symptomatického stádia HIV je nutno počítat s nástupem tzv. velkých oportunních infekcí, jejichž výskyt indikuje pacienta k zařazení do klinické kategorie C stadia AIDS onemocnění. Fáze AIDS je charakterizována výskytem tzv. velkých oportunních infekcí, některými charakteristickými nádory nebo dalšími projevy, jako je HIV encefalopatie a kachexie (casting syndrom). K onemocněním, které mohou indikovat rozvinuté onemocnění AIDS patří: pneumocystová pneumonie (způsobená houbou Pneumocystis carinii) toxoplazmová encefalitida ezofageální, tracheální, bronchiální nebo plicní kandidóza chronický anální herpes simplex nebo herpetická bronchitida, pneumonie nebo ezofagitida cytomegalovirová retinitida generalizovaná CMV infekce (kromě jater a sleziny) progresivní multifokální leukoencefalopatie recidivující salmonelová bakteriémie recidivující pneumonie v průběhu 1 roku chronická intestinální kryptosporidióza chronická intestinální isosporóza extrapulmonální kryptokoková infekce diseminovaná nebo nebo extrapulmonální histoplazmóza diseminovaná kokcidiomykóza tuberkulóza diseminovaná nebo extrapulmonální atypická mykobakterióza infekce vyvolané Mycobacterium tuberculosis Kaposiho sarkom maligní lymfomy (Burkittův, imunoblastický a primární-cerebrální lymfom) invazivní karcinom děložního hrdla HIV encefalopatie wasting syndrom infekce vyvolané multirezistentními kmeny Rozvinuté stádium AIDS po nějaké době končí smrtelně, léčba oportunních infekcí však oproti minulosti může prodloužit přežití člověka v rozvinutém stádiu AIDS.

4 Jak se přenáší virus HIV? HIV se přenáší třemi způsoby: Pohlavním stykem Při pohlavním styku heterosexuálním i homosexuálním Při pohlavním styku do pochvy (vaginální), do konečníku (anální), do úst (orální) HIV virus se vyskytuje ve spermatu (i preejakulační tekutině), ve vaginálním sekretu, v krvi (i v menstruační krvi) Riziko nákazy je vyšší při výskytu jiných sexuálních chorob, oděrek, poranění v oblasti pohlavních orgánů kteréhokoli z partnerů Správné použití kondomu riziko přenosu snižuje, ale nelze říci, že ho úplně vylučuje Krevní cestou (krví či předměty znečištěnými krví) HIV kontaminovanou krví či krevními deriváty (od roku 1987 všichni dárci krve, tkání, orgánů, spermatu, jsou při každém odběru testováni na HIV) Společným používáním jehel, stříkaček a jiných pomůcek (roztok, lžičky apod) při přípravě a aplikaci drogy u injekčních uživatelů drog Přenos je možný přes nedostatečně sterilizované nástroje při provádění piercingu, tetování, propichování ušních boltců Při sdílení žiletek a kartáčků na zuby s infikovanou osobou Při krvavých sexuálních praktikách Z těhotné matky na dítě Jedná se o tzv. vertikální přenos z těhotné ženy na její dítě, které čeká Přenos je možný v těhotenství, během porodu či při kojení Všechny těhotné ženy se v ČR povinně vyšetřují na HIV (při vstupní prohlídce v těhotenské poradně). Pokud je zjištěna HIV pozitivita u těhotné ženy, tato bere od 3 měsíce těhotenství léky a porod je veden ve speciálním AIDS centru. Tato opatření sníží možnost přenosu infekce na dítě na pouhých 6-8 % (bez lékové profylaxe riziko dosahuje až 30%). HIV pozitivním matkám v naší zemi se nedoporučuje kojení. Dárkyně mateřského mléka jsou vyšetřeny na HIV. Jak se HIV infekce nepřenáší? Přenos HIV viru nebyl nikdy prokázán polibkem, i když sliny tento virus v malém množství mohou obsahovat. Při francouzském líbání za běžných okolností k přenosu nedojde, problém by mohla být krvavá poranění v ústech. HIV se nepřenáší podáním ruky, společným užíváním nádobí, telefonním sluchátkem, objímáním, v bazénu, v sauně ani hmyzem (virus se v zažívacím ústrojí hmyzu nemnoží).

5 Jak lze zjistit HIV a AIDS? Jediná možnost jak s určitostí zjistit nákazu virem HIV, tzv. HIV pozitivitu, je laboratorní vyšetření krve (HIV lze vyšetřit i ze slin, toto vyšetření se však provádí pouze orientačně v terénu u sexuálních pracovnic). Laboratorní test stanoví, zda v odebraném vzorku krve jsou přítomny protilátky proti HIV, tzn. Bílkoviny, které v se lidském organismu tvoří jako reakce na přítomnost viru. Tyto protilátky se v krvi dají laboratorně prokázat až po určité době, většinou za 2 3 měsíce po nákaze. Znamená to tedy, že až 3 měsíce od okamžiku pravděpodobného nakažení virem HIV nelze HIV pozitivitu s určitostí prokázat ani vyloučit, tzv. imunologické okénko! Pozitivní výsledek HIV testu znamená přítomnost viru v organismu (neprokazuje onemocnění AIDS to stanovuje lékař na základě klinického vyšetření.) Od chvíle stanovení HIV pozitivity je infikovaný sledován AIDS centrem, které zajišťuje další vyšetření a řídí případnou léčbu. Negativní výsledek HIV testu znamená, že 3 měsíce před odběrem krve na laboratorní vyšetření nebyl HIV virus v organismu přítomen. HIV negativita vyšetřovaného neznamená automaticky HIV negativitu sexuálního partnera! Jsou známy případy, kdy ani po opakovaném pohlavním styku k přenosu nákazy nedošlo, stejně tak jsou případy, kdy k nákaze došlo po prvním sexuálním kontaktu. Vyšetřování na HIV lze provést jen se souhlasem fyzické osoby, popř. jejího zákonného zástupce s výjimkou, kdy se jedná o dárce krve, tkání, orgánů, spermatu, mateřského mléka, těhotné ženy a u osoby, která má poruchu vědomí nebo je nuceně léčená pro pohlavní nemoc a u osoby obviněné z trestného činu ohrožování pohlavní nemocí nebo z trestného činu, při kterém mohlo dojít k přenosu této nákazy na jiné fyzické osoby. Jak se před nákazou HIV chránit? Nejdůležitější v předcházení infekce virem HIV je partnerská věrnost. Před navázáním nového vztahu je vhodné získat prostřednictvím laboratorního vyšetření jistotu o HIV negativitě partnera. V případě, že dojde k porušení věrnosti je třeba s partnerem přerušit na tři měsíce nechráněné sexuální styky, eventuálně přejít k praktikám bezpečnějšího sexu s použitím kondomu nebo praktikám, během kterých nedochází ke kontaktu s tělesnými tekutinami partnera. Teprve 3 měsíce od doby možného získání infekce lze HIV pozitivitu laboratorním testem zcela vyloučit. Používání kondomu během pohlavního styku (nejen poševního, ale i análního a orálního) významně snižuje riziko přenosu nákazy, ochrana však není nikdy stoprocentní. Poševní pesar snižuje riziko přenosu infekce jen nepatrně. Při používání lubrikačních gelů je nutno dát přednost prostředkům na bázi vodních roztoků. Gely na tukové bázi ochranné vlastnosti latexového kondomu narušují.

6 Je nezbytné, aby injekční uživatelé drog používali vždy jen svou jehlu, stříkačku a pomůcky na ředění drogy i roztok drogy. Čisté jehly a stříkačky je možno si opatřit v tzv. K centrech, nízkoprahových centrech pro uživatele drog v rámci tzv. výměnných programů. V případě HIV infekce člena domácnosti je nutno vyvarovat se sdílení zubního kartáčku a žiletky. Pohlavní styk s HIV pozitivním partnerem provozovat pouze s použitím kondomu eventuálně dát přednost praktikám, během kterých nedochází ke kontaktu s tělesnými tekutinami partnera. Nikdy nebyla prokázána HIV infekce u členů domácnosti, kteří s HIV pozitivním bydleli, ale neměli s ním sexuální styk a nesdíleli s ním injekčně drogy. Linky HELP LINE AIDS v rámci České republiky Linka pomoci AIDS Help line AIDS Národní linka pomoci AIDS HELP LINE AIDS pondělí až pátek hod bezplatné volání z kteréhokoliv místa ČR Bezplatná nonstop linka pomoci AIDS ČSAP (Česká společnost AIDS pomoc) Kde se provádí poradenství HIV/AIDS s testy na HIV v Moravskoslezském kraji? Poradenství a odběry na anti HIV jsou prováděny v ambulanci AIDS centra při Fakultní nemocnici v Ostravě 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba. Ordinační hodiny pro veřejnost: úterý: 7:00 12:30 Tel: , 4253 Hlavní zaměření AIDS centra je péče o HIV pozitivní pacienty. Kromě péče o HIV pozitivní klienty, ambulance provádí i odběry na HIV na vyžádání, např. u osob s rizikovým pohlavním stykem homosexuálním i heterosexuálním. Poradna neprovádí anonymní vyšetření.

7 Kontakty, další informace o HIV/AIDS? Organizace v ČR, ve světě, které se zabývají problematikou HIV/AIDS Informace Národního programu prevence HIV/AIDS Národní linka pomoci AIDS HELP LINE AIDS bezplatné volání z kteréhokoliv místa ČR pondělí až pátek hod Státní zdravotní ústav v Praze, Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS Ministerstvo zdravotnictví České republiky Česká společnost AIDS pomoc Bezplatná nonstop linka pomoci AIDS ČSAP ACET (AIDS Care Education Training) Rozkoš bez Rizika (prevence a léčba sexuálně přenosných chorob) seznam všech nevládních organizací zapojených do boje proti AIDS lze vyhledat na internetové adrese Světová zdravotnická organizace (WHO) UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) Evropské centrum pro kontrolu nemocí

8 Preventivní aktivity HIV/AIDS v rámci Moravskoslezského kraje Program prevence HIV/AIDS, Opatření proti šíření infekčních onemocnění, Státní zdravotní dozor Péče o pacienty s HIV a AIDS, Poradenství Sdělení pro odborníky, informace pro veřejnost Školství metodické vedení koordinace aktivit, vzdělávání pedagogů Osvětové materiály, Prevence, metodické vedení, Monitoring aktivit Projekt Hrou proti AIDS Besedy pro mládež Komplexní program prevence na školách Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, Ostrava- Moravská Ostrava, Tel: (oddělení protiepidemické), (koordinátor prevence) KHS MS kraje provádí opatření proti šíření infekčních onemocnění včetně HIV/AIDS (s využitím preventivních a represivních opatření). Provádí státní zdravotní dozor v zařízeních péče o tělo (kosmetika, manikúra, pedikůra apod.) a ve zdravotnických zařízeních Monitoruje a koordinuje aktivity v prevenci HIV/AIDS. Poskytuje informaci médiím. Jsou vypracovány programové dokumenty k prevenci HIV/AIDS: 1) Program prevence HIV/AIDS v Moravskoslezském kraji na léta ) Zdraví 21 v Moravskoslezském kraji AIDS centrum - Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba, tel.: , , Kromě péče o HIV pozitivní občany, provozování lůžkového oddělení i ambulance, poradenství ohledně HIV, provádění testů na HIV, poskytují odborní pracovníci informace pro média, metodicky zastřešují odbornou zdravotnickou veřejnost. Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, 28.října 117, Ostrava Na všech základních a středních školách v Moravskoslezském kraji existuje možnost zahrnutí problematiky HIV/AIDS do výuky, tato oblast je zahrnuta do komplexu prevence sociálně patologických jevů. Krajskou koordinátorkou prevence sociálně patologických jevů při Krajském úřadu Moravskoslezského kraje je Mgr.Andrea Adamovská. Státní zdravotní ústav Praha, SZÚ Praha: Šrobárova 48, Praha 10, , Telefon: , 2475, 2650, 2500, SZÚ- pracoviště Frýdek Místek, Palackého 121, Frýdek-Místek, Tel: , 327 Centrum primární prevence Renarkon, obecně prospěšná společnost, Mariánskohorská 31, Ostrava- Moravská Ostrava, Tel: ACET (AIDS Care Education Training) ACET je mezinárodní, mezidenominační křesťanská organizace, která poskytuje bezpodmínečnou péči, praktické vzdělávání a vyučování v oblasti HIV/AIDS. M.j. pořádá besedy ve školách. AVE o.s., Ostravská 1628, Český Těšín, Preventivní programy na školách z oblastí vztahy, šikana, drogy, komunikace, rodina, člověk v krizi

9 Co je to rizikové chování pro přenos HIV/AIDS Časté střídání sexuálních partnerů, promiskuita. Pohlavní styk s neznámou či promiskuitní osobou bez použití kondomu. Provozování sexu výdělečně (prostitutky, prostituti, herci a herečky pornoprůmyslu). Sdílení jehel, stříkaček, a jiných pomůcek při ředění a injekčním braní drogy. Piercing, tetování, propichování uší, akupunktura a jiné úkony, při nichž dochází k porušení celistvosti kůže v případě, že jsou tyto úkony prováděny nesterilními pomůckami. Sdílení zubních kartáčků, žiletek, břitev, holícího strojku s HIV pozitivní osobou. Rizikové skupiny Injekční uživatelé drog Na území Moravskoslezského kraje působí řada léčebných a kontaktních center pro uživatele drog. Některá z nich, zejména lůžková zdravotnická zařízení, provádějí odběry na HIV a virové hepatitidy u injekčních uživatelů drog Nízkoprahová zařízení, tzv. K centra, pokud neprovádějí odběry přímo v K centru, nasměrují klienta k testu na HIV na konkrétní zdravotnické zařízení. Řada nízkoprahových K center provádí tzv. výměnný program jehel a stříkaček. Tyto výměnné programy jsou realizovány za účelem snižování rizik přenosu infekcí (zejm. HIV a virových hepatitid) u injekčních uživatelů drog. Organizace pracující s problémovými uživateli drog ve většině případů informují své klienty o riziku přenosu infekcí včetně HIV/AIDS při braní drog, sdílení jehel a stříkaček aj.pomůcek.

10 Přehled léčebných a kontaktních center pro uživatele drog působících na území Moravskoslezského kraje (aktualizováno v r.2007) Čísl o okre s Název zařízení Adresa Poradens tví HIV 0811 Bruntál Privátní psychiatrická ambulance Bruntál, Mánesova 4 NE NE Odběr y HIV Psychiatrická ambulance Bruntál, Revoluční 20 NE NE TK pro drogově závislé,,pastor Bonus" Podlesí, Podlesí 20 NE NE Občanské sdružení Krystal o.s. Krnov, Svatováclavská 7 NE NE 0812 Frýdek - Místek Psychiatrická ambulance Frýdek-Místek, V.Nezvala ATO NE NE Psychiatrická ambunce Třinec III, Kanada NE NE Psychosomatická ordinace TK Renarkon Frýdek-Místek, J.Suka 1753 NE NE Frýdek Mýstek, Čeladná- Podolánky 383 NE NE Psychiatrické odd. nem. Sosna, AT ordinace Třinec V, Kaštanová 268 NE NE Psychiatrická ambulance Frýdek-Místek, Stará cesta 83 NE NE Kontaktní centrum Renarkon 0813 Karviná K-centrum Kotva Kontaktní a poradenské centrum drogové pomoci K-centrum NET (Kcentrum Karviná) 0814 Nový Jičín Frýdek-Místek, Na Příkopě 3210 ANO NE Orlová-Lutyně, Energetiků 940 ANO NE Havířov, Hřbitovní 12 ANO NE Karviná-Nové Město, Tř. Družby 1125 ANO NE Výchovný ústav mládeže Nový Jičín, Divadelní 12 NE NE Psychiatrie pro děti a Nový Jičín, Bezručova 2 dorost NE NE 0815 Opava Krizové a kontaktní centrum Pod Opava, Hradecká 16 slunečníkem NE ANO Psychiatrická léčebna Opava, Olomoucká 88 NE ANO 0816 Ostrava - město Psychiatrická ambulance AT - poliklinika FN Ostrava-Poruba, tř.17.list.1781 NE ANO Ordinace AT Moravská Ostrava, Kounicova 8 NE ANO Psychiatrický stacionář Mor.Ostrava, Lechowiczova 4 NE NE Centrum primární Mor. Ostrava, prevence Mariánskohorská 1328/29 ANO NE

11 Psychiatrickopsychologická ambulance Psychiatrické odd. FNsP + detoxifikační jednotka Kontaktní street centrum Renarkon - Ostrava Diagnostický ústav pro mládež Mor.Ostrava, Lechowiczova 4 NE NE Ostrava-Poruba, Tř.17.listopadu 1790 NE ANO Ostrava-Vítkovice,Halasova 16 ANO NE Ostrava-Přívoz, Zákrejsova 32 NE NE Ostrava-Koblov, Antošovická 258 NE NE Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 16 NE NE Prostitutky, prostituti Rozkoš bez Rizika (prevence a léčba sexuálně přenosných chorob) Nevládní organizace Rozkoš bez Rizika v rámci realizace svých projektů působí m.j. i v některých částech Moravskoslezského kraje. Její terénní pracovníci kontaktují zejména přímo ženy, které si vydělávají sexem, zprostředkovávají či provádějí u nich testování na HIV a ostatní pohlavní choroby a provádějí cílenou osvětu v prevenci přenosu těchto chorob. Homosexuál ní nechráněný a náhodný styk GAY iniciativa Senovážné nám. 2, Praha 1, , Česká společnost AIDS pomoc Malého 3/282, Praha 8, , , (fax) dobrovolníci, terénní pracovníci, kteří znají prostředí gay klubů, působí osvětově a odborně spolupracují s nevládními organizacemi, metodickou podporu poskytuje KHS MSK Osoby ve vazbě a ve výkonu trestu Prevence a léčba HIV/AIDS a ostatních STD (sexuálně přenosných chorob) u osob ve výkonu vazby a trestu: Co se týká testování na anti HIV je prováděno v odůvodněných případech a to se souhlasem vyšetřované osoby, pokud se ovšem nejedná o vyšetření osoby nebezpečné pro šíření pohlavní choroby, kde je provedení testu i bez jejího souhlasu nutné. U vězněných osob ve vazební věznici je prováděn odběr na BWR (syfilis). Ve věznici v Opavě existují specializovaná oddělení pro ženy i muže uživatele drog, u nichž se provádějí cíleně odběry na virové hepatitidy, na anti HIV pouze v odůvodněných případech.

12 Osoby s STD sexuálně přenosnými chorobami Věznice v rámci Moravskoslezského kraje Adresa Jméno kontaktní osoby Telefon Krnovská 68,P.O.Box VS ČR Věznice Opava 115,74649 Opava MUDr.Galajda Jan Fryštátská 178,P.O.Box 42,73301 Karviná VS ČR Věznice Karviná Fryštát MUDr.Němcová Jana VS ČR Věznice Heřmanice Orlovská 670/35,P.O.Box 2,71302,Ostrava Heřmanice MUDr.Maroušková Karla VS ČR Vazební věznice Ostrava Havlíčkovo nábřeží 34a,70128 Ostrava MUDr.Kroker Rudolf Při podezření na pohlavní onemocnění je vždy vhodná návštěva odborného lékaře dermatovenerologa, který je specializován na choroby kožní a pohlavní, případně u žen gynekologa. V Moravskoslezském kraji v jednotlivých okresech působí odborný konzultant z oboru dermatovenerologie, který zastřešuje problematiku pohlavně přenosných onemocnění. Při onemocnění pohlavní nákazou je vhodné nechat se vyšetřit i na HIV. Seznam odborných konzultantů v oboru dermatovenerologie v Moravskoslezském kraji okres konzultant pracoviště kontakt Ostrava Prim.MUDr.Milena Krištofová Bruntál Frýdek- Místek Karviná Opava MUDr.Iva Bernartíková MUDr. Beáta Fišarová MUDr. Milan Wiedermann MUDr. Vladimír Dratva Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy, od.dermatovenerologické Dermatovenerologická ambulance, Okružní 16, Bruntál Dermatovenerologická ambulance Komenského 678, Třinec Dermatovenerologická ambulance, Masarykova 900, Orlová Lutyně Dermatovenerologická ambulance., Rolnická 24, Opava

13 Dokumenty a předpisy k HIV/AIDS Dokumenty a související předpisy k problematice HIV/AIDS Regionální program problematiky HIV/AIDS v MSK - [PDF kb] Program Zdraví pro všechny ve 21. století - [PDF kb], Cíl č. 7 - Prevence infekčních onemocnění - [PDF - 83 kb] Stručná verze programu Zdraví 21 - [PDF kb] Usnesení vlády České republiky č. 130 z 11. února 2008 k Národnímu programu řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let Národní program řešení problematiky HIV-AIDS.doc (101 Kb) Metodický návod č. HEM k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice, Metodické opatření : Řešení problematiky infekce HIV/AIDS (Věstník MZ ČR, částka 8, srpen 2003) Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 22nd PCB: Process for nomination of the Executive Director (52K) 22nd PCB: Process for nomination of the Executive Director - Item 4 11 Apr 2008 Decisions, Recommendations and Conclusions (59K) Decisions, Recommendations and Conclusions of the 22nd Meeting of the UNAIDS Programme Coordinating Board,Chiang Mai, Thailand April 2008 More information 25 Apr 2008 Defining Behavioral Interventions (451K) Presentation on HIV Prevention Reference Group meeting : Defining behavioural interventions and components of: Condom Social Marketing; Social Change, Peer Education, Structural interventions to reduce gender based violence and Micro-Finance More information 04 Apr 2007

14 Informace pro tisk a média Články k problematice HIV/AIDS poskytnuté Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Co znamená HIV a AIDS - [PDF - 68 kb] 1. prosinec je Dnem boje proti AIDS V Moravskoslezském kraji je za období 20 let, tj.od roku (stav k ), evidováno 54 HIV pozitivních osob, 15 z nich je evidováno ve stádiu onemocnění AIDS... HIV pozitivních přibývá, nejvíce případů je u mladých homosexuálů Počet lidí s HIV infekcí narůstá. V Moravskoslezském kraji je evidováno celkem 51 HIV pozitivních osob (relativně 40,8 případů na obyvatel) - (údaje od roku 1986 do ). Křivka případů nakažených HIV stoupá strměji než v minulých letech Otazníky kolem HIV/AIDS článek u příležitosti světového dne boje proti AIDS prosinec jako Světový den boje proti AIDS vyhlásila v roce 1988 Světová zdravotnická organizace s podporou Valného shromáždění OSN... HIV/AIDS minulost a současnost V polovině 70.let docházelo k nepoznanému šíření infekce HIV zejména v subsaharských oblastech Afriky a také v USA. V průběhu 80.let byly zaznamenány hromadné výskyty těžkých kvasinkových infekcí, parazitárních zánětů plic a specifických nádorových onemocnění u mladých homosexuálů a narkomanů. Již v roce 1981 bylo v odborné literatuře popsáno nové onemocnění, které bylo nazváno syndrom získaného selhání imunity AIDS, původce nemoci byl objeven začátkem roku V Československu byla v roce 1985 zřízena Národní referenční laboratoř pro AIDS, v tomtéž roce byl u nás diagnostikován první případ HIV pozitivity. V současné době žije na světě cca 40 miliónů HIV pozitivních, z toho 95% v zemích chudých a v zemích se středním příjmem. Nejpostiženější oblastí je subsaharská část Afriky, kde v roce 2004 došlo ke vzniku 64% všech nově vzniklých případů HIV a k 74% úmrtí v důsledku HIV/AIDS registrovaných na celém světě. Denně je virem HIV nakaženo 1500 dětí. Ve východní Evropě a ve střední Asii se za posledních 10 let počet HIV infikovaných téměř zdesateronásobil. Více než polovina lidí nově infikovaných HIV je ve věkové skupině let, denně se nakazí virem HIV kolem 5000 takto mladých lidí. V České republice bylo za 20 let laboratorního sledování zjištěno 1081 HIV pozitivity u občanů ČR a 281 případů u cizinců (data ke dni ). Za toto období u 58 občanů z Moravskoslezského kraje byla potvrzena pozitivita HIV.

15 V 79% se jedná o muže, 21% o ženy. Do stádia onemocnění AIDS se dostalo 244 českých občanů a z toho 133 nákaze podlehlo. Počet nově zjištěných HIV pozitivních osob rok od roku stoupá. K přenosu nákazy došlo v 54% pohlavním stykem homosexuálním či bisexuálním, zhruba u 31% pohlavním stykem heterosexuálním, dalším nejčastějším způsobem přenosu je sdílení jehel, stříkaček a roztoků u injekčních uživatelů drog (6,6%). Řešení problematiky HIV/AIDS v ČR řídí Ministerstvo zdravotnictví, při kterém byla vytvořena Komise specializovaná na tuto problematiku. V roce 1990 byl schválen Národní program prevence AIDS v České republice, který je vždy podrobněji rozpracován pro jednoroční období. Na úrovni krajů je za problematiku prevence HIV/AIDS odpovědný vedoucí epidemiologického odboru Krajské hygienické stanice. Nezbytnou součástí boje proti AIDS je i mezinárodní spolupráce prostřednictvím pracoviště manažera Národního programu HIV/AIDS v rámci Státního zdravotního ústavu, které bylo pověřeno funkcí Styčné kanceláře Světového programu boje proti AIDS (UNAIDS) pro Českou republiku. Laboratorní vyšetření na virus HIV provádí v ČR několik laboratoří, které jsou dle zákona č.258/2000 Sb., oprávněné testování na HIV provádět. Pozitivní a nejasné výsledky vždy prověří Národní referenční laboratoř pro AIDS ve Státním zdravotním ústavu. Péči o HIV pozitivní a nemocné AIDS poskytují AIDS centra. S vládními organizacemi zabývajícími se problematikou HIV AIDS spolupracuje řada nevládních organizací, které pomáhají v boji proti AIDS a jsou zaměřeny jak na preventivní aktivity tak na přímou pomoc HIV pozitivním a nemocným AIDS. Epidemiologická situace v České republice

16 Symbolika Symboly boje proti šíření HIV/AIDS 1.prosinec je Den boje proti HIV/AIDS

17 Vyšetření na HIV u dárců krve a bezpečnost krve a transfůzních přípravků Bezpečnost transfůzních přípravků z hlediska HIV/AIDS zajišťují transfůzní stanice a krevní centra v rámci Moravskoslezského kraje Okres Bruntál Frýdek- Místek Frýdek- Místek Karviná Nový Jičín Opava Transfůzní stanice Transfúzní služba a.s. Šumperk Odběrové středisko Bruntál Transfúzní oddělení Hematologickotransfúzní oddělení Transfůzní stanice Oddělení Hematologickotransfůzní Hematologickotransfůzní oddělení Zdravotnické zařízení telefon Webové stránky Podhorská nemocnice a.s. Nádražní 27 Bruntál Nemocnice Třinec p.o. Kaštanová Třinec Nemocnice ve Frýdku Místku, Elišky Krásnohorské 321, Frýdek-Místek Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Vydmuchov 399/ Karviná-Ráj Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně K nemocnici nový Jičín Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, Opava Ostrava Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava, 17.listopadu

18 Péče o HIV pozitivní občany Každý občan po zjištění HIV pozitivity je nasměrován do péče některého z AIDS center v České republice. Odborná zdravotnická péče ambulantní v případě potřeby lůžková, braní léků (antiretrovirotik) jsou důležité, u HIV pozitivního občana mohou podstatně prodloužit bezpříznakové období bez komplikujících onemocnění. Dům světla je významnou institucí pro pomoc HIV pozitivním i jejich HIV negativním blízkým lidem. AIDS centrum Fakultní nemocnice Ostrava - MUDr. J. Kolčáková 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba tel.: , , Česká společnost AIDS pomoc Dům světla Malého 3/282, Praha 8-Karlín Tel.: AIDS Centrum FN Na Bulovce Praha doc. MUDr. M. Staňková, CSc. Budínova 2 Praha 8, Tel (ambulance), (oddělení) AIDS Centrum MUDr. Václav Chmelík NsP České Budějovice - inf. odd. B.Němcové 54, České Budějovice tel.: , AIDS Centrum Doc. MUDr. D. Sedláček, CSc. FN Plzeň inf. odd. E. Beneše 13, Plzeň tel.: AIDS Centrum Prim. MUDr. P. Dlouhý inf. odd., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Ústí nad Labem - Bukov tel.: , AIDS Centrum MUDr. J. Kapla, MUDr. V. Dostál FN Hradec Králové inf. klinika Sokolská Hradec Králové tel.: , AIDS Centrum - MUDr. S. Snopková FN Brno inf. klinika Jihlavská Brno tel.: , Stránky aktualizovány k

Regionální program problematiky HIV/AIDS v Moravskoslezském kraji

Regionální program problematiky HIV/AIDS v Moravskoslezském kraji Regionální program problematiky HIV/AIDS v Moravskoslezském kraji OBSAH: 1. Úvod význam a cíl programu... 1 2. Zhodnocení dosavadních aktivit a situace ve světě a v ČR, MSK... 1 2.1. v České republice...

Více

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS UKÁZKY Z VÝUKY SEXUÁLN LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS Ing.Eva Trynerová,, FZŠ Brdičkova, Praha 5 RVP ZV Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována s ohledem na věk

Více

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141 Regionální program řešení problematiky HIV/AIDS v Libereckém kraji pro rok 2007 s výhledem

Více

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 POROD 122 NOVOROZENCI 125 (dvojčata 3x) TĚHOTENSTVÍ 165 (rutinní testování 77) POTRAT HIV STATUS umělé ukončení 33 pozitivní 3 spontánní

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.8. 2014

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.8. 2014 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.8. 2014 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 256611

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2011

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2011 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.7. 2011 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 229930

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2014

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2014 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 30.6. 2014 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 254814

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Prevence HIV infekce

Prevence HIV infekce Prevence HIV infekce Sestra, 10.01.2014, str. 34, Preventivní medicína http://www.mf.cz/produkty/sestra/ HIV pozitivních osob v České republice stále přibývá. K 30. 11. 2009 bylo v České republice diagnostikováno

Více

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS odborný seminář Výchova ke zdraví, prevence vrozených vývojových vad a reprodukční zdraví MŠMT 20.10.2010 MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

1. Hlavní strategické cíle programu

1. Hlavní strategické cíle programu III. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2008 2012 (dále jen program) Veškeré aktivity programu musí vycházet z následujících principů: - musí být v souladu s cíli

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu.

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Projekt primární prevence vrozených vývojových vad Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Každá těhotná žena je v průběhu gravidity vystavena působení choroboplodných zárodků, či už běžných (rýma, zánět

Více

infekce Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN ČSAP

infekce Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN ČSAP Novinky v prevenci HIV infekce MUDr. Ivo Procházka, CSc. Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN ČSAP Přenos HIV Sexuální přenos v ČR 95% přenosů, převažuje homosexuální Krví (převážně u IDU), ojediněle při transfuzi,

Více

R b o er e t r t C. C. Ga G ll l o Jea e n L uc c M o M n o ta t gn g ie i r 1 8 9 3

R b o er e t r t C. C. Ga G ll l o Jea e n L uc c M o M n o ta t gn g ie i r 1 8 9 3 HIV infekce a její léčba Ivo Procházka ČSAP Co je virus HIV Patří do skupiny retrovirů Genetická info RNA Reverzní transkriptáza Obal proteiny, fosfolipidy Napadá buňky s CD4+ receptorem (T4 lymfocyty)

Více

14.05.2014. Návrh na posuzování zdravotní způsobilosti u HIV pozitivních

14.05.2014. Návrh na posuzování zdravotní způsobilosti u HIV pozitivních Návrh na posuzování zdravotní způsobilosti u HIV pozitivních Kdo jsme Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP) vznikla koncem roku 1989 jako občanské sdružení zřizovatel Domu světla pomoc, podporu a přístřeší

Více

Prevence HIV/AIDS v České republice Jaká je vlastně realita?

Prevence HIV/AIDS v České republice Jaká je vlastně realita? Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Prevence HIV/AIDS v České republice Jaká je vlastně realita? Bakalářská práce Autor práce: Ilona Palátová Studijní programu: Veřejné

Více

Poradenství HIV/AIDS. MUDr. Daniela Fránová. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Regionální pracoviště Plzeň Poradna HIV/AIDS Plzeň

Poradenství HIV/AIDS. MUDr. Daniela Fránová. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Regionální pracoviště Plzeň Poradna HIV/AIDS Plzeň Poradenství HIV/AIDS MUDr. Daniela Fránová Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Regionální pracoviště Plzeň Poradna HIV/AIDS Plzeň Seminář Základy HIV poradenství SZÚ Praha, 11. 12. 2014 Cíl a druhy

Více

Situace nákazy u injekčních uživatelů drog

Situace nákazy u injekčních uživatelů drog Situace nákazy u injekčních uživatelů drog Bc. Martin Strnad Terénní programy SANANIM Faktory ovlivňující rizikové chování Znalosti infekční choroby bezpečná aplikace pomoc Postoje a chování Podmínky

Více

Podpora MZ ČR aktivitám v oblasti veřejného zdraví. Dotační programy MZ ČR. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Podpora MZ ČR aktivitám v oblasti veřejného zdraví. Dotační programy MZ ČR. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Podpora MZ ČR aktivitám v oblasti veřejného zdraví Dotační programy MZ ČR MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu zdraví

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

Věstník vlády. Ročník 11 Vydán dne 29. ledna 2013 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 11 Vydán dne 29. ledna 2013 Částka 1 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 11 Vydán dne 29. ledna 2013 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-21/2013-200 ze dne 15. ledna 2013, kterou

Více

Právo a problematika HIV/AIDS Mgr. Petr Mach podpora při zpracování JUDr. Ivanou Slavíkovou Obsah: HIV a právo Zdravotní právo testování na HIV infekci práva a povinnosti HIV pozitivních Diskriminace Trestní

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Herpetické viry u imunokompetentních hostitelů Rovnovážný stav mezi virem a hostitelem

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Poučení dárce krve. Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Poučení dárce krve. Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Poučení dárce krve Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady I.Ohrožení příjemce krevní transfuze Léčba krví a krevními složkami přináší příjemci transfuze kromě pozitivního léčebného

Více

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D.

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje Pandemický plán je zpracován v souladu s krizovým a havarijním plánováním a tvoří součást Krizového plánu Ústeckého

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

POUČENÍ PRO DÁRCE KRVE Průvodce zodpovědného dárce A B AB 0

POUČENÍ PRO DÁRCE KRVE Průvodce zodpovědného dárce A B AB 0 POUČENÍ PRO DÁRCE KRVE Průvodce zodpovědného dárce A B AB 0 POUČENÍ PRO DÁRCE KRVE NEMOCNICE HOŘOVICE Transfuzní oddělení tel. 311 559 555, 311 559 402 Objednávání v pracovní dny 10.00 14.00 darci@nemocnice-horovice.cz

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Klinika pracovního lékařství LF MU a FN USA v Brně Obsah analýza NZP u zdravotnických pracovníků

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Chrudimská nemocnice Odběrové centrum Václavská 570, Chrudim, 537 27, reg. č. C 2024 POUČENÍ DÁRCE KRVE

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Chrudimská nemocnice Odběrové centrum Václavská 570, Chrudim, 537 27, reg. č. C 2024 POUČENÍ DÁRCE KRVE Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Chrudimská nemocnice Odběrové centrum Václavská 570, Chrudim, 537 27, reg. č. C 2024 POUČENÍ DÁRCE KRVE Doporučení výboru Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Příloha č.1 SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Instituce Činnost Adresa Telefon a email DROGY PPP - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Sdružení a nadace Podané

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 14 10.10.2003 Moravskoslezského kraje v roce 2002 Podkladem pro zpracování dat o

Více

Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace

Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace MUDr. Jan Smetana Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové Virové hepatitidy - zánětlivé onemocnění jater vyvolané

Více

ROČENKA NÁRODNÍHO PROGRAMU HIV/AIDS V ČESKÉ REPUBLICE 2013 2014 a

ROČENKA NÁRODNÍHO PROGRAMU HIV/AIDS V ČESKÉ REPUBLICE 2013 2014 a ROČENKA NÁRODNÍHO PROGRAMU HIV/AIDS V ČESKÉ REPUBLICE 2013 2014 a b ROČENKA NÁRODNÍHO PROGRAMU HIV/AIDS V ČESKÉ REPUBLICE 2013 2014 EDITOR: VERONIKA ŠIKOLOVÁ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV 2015 1 ROČENKA NÁRODNÍHO

Více

POUČENÍ DÁRCE KRVE Transfuzní oddělení, NsP Česká Lípa a.s.

POUČENÍ DÁRCE KRVE Transfuzní oddělení, NsP Česká Lípa a.s. POUČENÍ DÁRCE KRVE Transfuzní oddělení, NsP Česká Lípa a.s. Účinnost od : 1.1.2012 Schválil : Pri Verze : 4.0 Strana : 1 z 5 I. OHROŽENÍ PŘÍJEMCE KREVNÍ TRANSFUZE Léčba krví a krevními složkami přináší

Více

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha HIV infections per 1 population, all cases reported for 212 (ECDC)

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Nejčastější dotazy dárců krve

Nejčastější dotazy dárců krve Nejčastější dotazy dárců krve Je možné darovat krev v době, kdy má žena menstruaci a při těhotenství a kojení? Ne, během těhotenství a kojení nejsou odběry možné. V době menstruace na odběr nechoďte. V

Více

Základní informace o způsobu přenosu infekčních onemocnění pro armádní sbory

Základní informace o způsobu přenosu infekčních onemocnění pro armádní sbory Základní informace o způsobu přenosu infekčních onemocnění pro armádní sbory OBSAH ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 FAKTA 5 OSOBNÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ 6 VYHODNOCENÍ RIZIKA 8 STRATEGIE POTENCIÁLNÍHO VYSTAVENÍ KRVÍ PŘENÁŠENÝM

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

informace pro těhotné péče

informace pro těhotné péče informace pro těhotné prenatální péče V průběhu těhotenství je nezbytné podstoupit řadu vyšetření pro kontrolu správného vývoje plodu. Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme

Více

Občanské sdružení Rozkoš bez Rizika

Občanské sdružení Rozkoš bez Rizika Občanské sdružení Rozkoš bez Rizika Zdraví každého z nás ovlivňuje zdraví nás všech Nic neomlouvá páchání bezpráví a násilí na ženě (člověku) Každý má právo na pomoc, když chce se sebou něco dělat (změnit

Více

Surveillance infekčních nemocí v ČR

Surveillance infekčních nemocí v ČR Kyjevská 44, 532 03 Pardubice Tel. 465 352 040, Fax: 465 524 328 podatelna@zupu.cz, www.zupu.cz Surveillance infekčních nemocí v ČR MUDr. Pavel Slezák VI. konference Medicína katastrof, traumatologické

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Nejčastější dotazy dárců krve

Nejčastější dotazy dárců krve Nejčastější dotazy dárců krve Je možné darovat krev v době, kdy má žena menstruaci a při těhotenství a kojení? Ne. Při těhotenství a kojení dochází k velkým hormonálním změnám v organismu ženy, a proto

Více

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Moravskoslezský veletrh zdraví Černá Louka, 5. prosince 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz

Více

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb Č.j.: KHSV/ 16258/2014/JI/Ř/Říha Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Strana 4244 Sbírka zákonů č. 299 / 2010 Částka 110 299 VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo

Více

Vyplňte, prosím, zodpovědně a úplně všechny požadované údaje a odpovězte pravdivě na všechny položené otázky. Správnou odpověď vždy zakroužkujte.

Vyplňte, prosím, zodpovědně a úplně všechny požadované údaje a odpovězte pravdivě na všechny položené otázky. Správnou odpověď vždy zakroužkujte. Dotazník pro dárce krve Příjmení: Jméno: Titul: Rodné číslo: Číslo odběru (vyplňujte) Vyplňte, prosím, zodpovědně a úplně všechny požadované údaje a odpovězte pravdivě na všechny položené otázky. Správnou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Úsek trestní politiky

Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Úsek trestní politiky Ministerstvo spravedlnosti České republiky Úsek trestní politiky Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, dovolte mi, abych v úvodu svého vystoupení jménem Ministerstva spravedlnosti ČR poděkoval

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa MUDr. Renata Vaverková Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně HVD - Hradec Králové 4. 10. 2013 KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA je nákazou s přírodní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ Interaktivní prezentace Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové JAKÁ JSOU RIZIKA PRO CESTOVATELE V ZAHRANIČÍ?

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

ZAŘÍZENÍ NÁVAZNÉ PÉČE V OBLASTI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

ZAŘÍZENÍ NÁVAZNÉ PÉČE V OBLASTI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ ZAŘÍZENÍ NÁVAZNÉ PÉČE V OBLASTI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ ŠIKANA A NÁSILÍ Linka bezpečí a Krizové centrum (nadace Naše dítě) Ústavní 95/91, 181 00 Praha 8 TEL.: 800 155 555 Bílý kruh bezpečí (Sdruţení

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Nebuněční Viry, viroidy, priony

Nebuněční Viry, viroidy, priony Nebuněční Viry, viroidy, priony Viry - Stavba virionu Virové kapsidy Nukleová kyselina viru a) DNA - dvouřetězcová - jednořetězcová (jen u virů) b) RNA -dvouřetězcová (jen u virů) - jednořetězcová Lytický

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 213 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 213 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku Transplantace ledvin Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč se provádí transplantace ledvin? Úspěšná transplantace je jediným řešením, jak se po selhání ledvin zbavit potřeby dialýzy. Po transplantaci

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA VÝROČNÍ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA ROK 2012 Nezisková organizace Shalom for Uganda vznikla v roce 2011. Cílem je podpora nejchudších komunit v distriktu v jihozápadní Ugandě. Hlavní

Více

Hodnocení preventivní akce uskutečněné ve dnech 18.11. 22.11. 2013. HROU PROTI AIDS 2013 Prevence přenosu HIV a HPV

Hodnocení preventivní akce uskutečněné ve dnech 18.11. 22.11. 2013. HROU PROTI AIDS 2013 Prevence přenosu HIV a HPV Hodnocení preventivní akce uskutečněné ve dnech 18.11. 22.11. 2013 HROU PROTI AIDS 2013 Prevence přenosu HIV a HPV Hra proti AIDS je interaktivní projekt primární prevence HIV/AIDS, jehož cílem je, dát

Více

Světové šetření o zdraví (9. díl) Pokrytí preventivní a léčebnou péčí

Světové šetření o zdraví (9. díl) Pokrytí preventivní a léčebnou péčí Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.3.2004 12 Světové šetření o zdraví (9. díl) Pokrytí preventivní a léčebnou péčí V předchozí aktuální informaci jsme

Více