AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright AXA životní pojišťovna a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s."

Transkript

1 AXA Studio Kalkulačka produktů AXA AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems Copyright AXA životní pojišťovna a.s. Distribuci a kopírování tohoto dokumentu provádět pouze s písemným souhlasem AXA životní pojišťovna a.s. V ostatních otázkách se řídit ustanoveními Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a Autorským zákonem, zejména ve smyslu ustanovení paragrafu 12, 19 (odst. 2) Přehled revizí Revize IT Life Doplnění kapitol Neživotní pojištění, Klienti, Tisk návrhu smlouvy, Nastavení. Aktualizace kapitol Mimořádné platby, mimořádné odkupy Revize IT Life Revize IT Life Revize IT Life Revize IT Life

2 Obsah 1. Obecné informace Určení aplikace Nápověda 2. Instalace Systémové požadavky pro instalaci Postup instalace Aktualizace Hlášení požadavků, chyb, systémová podpora 3. Práce s aplikací První spuštění a registrace Popis aplikace Klienti Novinky Nastavení 4. Životní pojištění Modelování Průběh Tisk modelace Návrh smlouvy 5. Neživotní pojištění Záložka "Základní" Povinné ručení Havarijní pojištění Připojištění Smlouva Tisk Důležité kontakty 6. Často kladené otázky Všeobecné otázky Otázky na instalaci a aktualizaci Otázky k použití aplikace Slovník zkratek, pojmů Rejstřík 2

3 Kapitola 1. Obecné informace Obsah Určení aplikace Nápověda Určení aplikace AXA Studio je nová verze kalkulačky produktů AXA. V dostupné verzi jsou zahrnuty produkty životního pojištění a neživotního pojištění (pojištění aut a nemovitostí) a databáze klientů. Aplikace je primárně určena pro platformu operačního systému Microsoft Windows. Nápověda Aplikace obsahuje nápovědu. Nápověda je dostupná z hlavního menu klepnutím na tlačítko Nápověda je členěna na tyto kapitoly: Instalace - postup nainstalování aplikace. Práce s aplikací - popis modelace nabízené smlouvy, průběh smlouvy a tisk návrhu. Často kladené otázky - již řešené problémy. Rejstřík Kapitola 2. Instalace Obsah Systémové požadavky pro instalaci Postup instalace Aktualizace Hlášení požadavků, chyb, systémová podpora Systémové požadavky pro instalaci Pro rychlejší instalaci je doporučeno připojení na Internet, bez připojení může instalace trvat déle. Operační systém Microsoft Windows XP, Windows Vista nebo Windows 7. Microsoft.NET Framework 3.5 včetně Service Pack 1. Instalace může trvat několik minut. Poznámka Přístup na Internet je nutný jen pro získání nových čísel návrhů a pro instalaci aktualizací. 3

4 Poznámka Pro instalaci z CD je nutné mít CD-DVD ROM mechaniku. Varování Starší verze operačních systémů, jako například Windows 2000 nebo Windows 98 nejsou podporovány. Postup instalace Instalace z Internetu Otevře se webový prohlížeč a vybere se odkaz https://www.axa.cz/axastudio. Klepne se na odkaz Instalovat aplikaci AxaStudio Otevře se formulář Instalace aplikace - upozornění zabezpečení. Klepne se na tlačítko Spustit. Objeví se okno se zobrazením průběhu instalace (Průběh Instalace Axa studia) Po skončení instalace se objeví přihlašovací formulář a vytvoří na ploše ikona. Obrázek 2.1. Instalace aplikace - upozornění zabezpečení 4

5 Obrázek 2.2. Průběh Instalace Axa studio Po instalaci se aplikace spustí a je nutné si vytvořit svůj účet tlačítkem Registrovat na přihlašovacím formuláři. Více viz Registrace. Instalace z CD Získat instalační CD je možné také zadáním požadavku do aplikace ServiceDesk na zaslání instalačního CD AXA Studia. Při instalaci z CD je nutné provést tyto kroky: Instalační CD se vloží do počítače. Pokud se automaticky nespustí instalační program, je nutné klepnout na soubor setup.exe Klepne se na tlačítko Install. Zobrazí se formulář "File download (stažení souboru)" Klepne se na tlačítko Run (Spustit). Poté se otevře formlář "Internet Explorer security warning (Upozornění zabezpečení)". Klepne se na tlačítko Run (Spustit). Po skončení instalace se vytvoří na ploše ikona "AXA Studio". Aktualizace Postup Aktualizace probíhá zpravidla jednou za jeden až dva měsíce. O nové aktualizaci je makléř informován prostřednictvím u. Slouží k doplnění nových funkcionalit a opravě různých chyb a problémů (je nutné, aby uživatel byl připojen k síti Internet). Je-li k dispozici nová aktualizace, otevře se formulář: 5

6 Obrázek 2.3. Aktualizace Tlačítkem Ok se spustí proces aktualizace. Kontrola aktualizace - okno "O aplikaci" Při každém spuštění aplikace AXA Studio se kontroluje přítomnost nové verze aplikace na Internetu. Pokud tedy máte stále připojení k Internetu, není třeba mít o aktualizaci starost - při každém spuštění se kontroluje automaticky. Kontrolu, zda aplikace obsahuje poslední aktualizaci, je možné zjistit takto: V menu Hlavní se klepne na tlačítko O aplikaci. Otevře se formulář "O aplikaci", zde v poli je číslo nainstalované verze. Pokud se neobjeví žádné okno s nabídkou aktualizací, pak běží nejaktuálnější verze aplikace. Obrázek 2.4. Formulář "O aplikaci" 6

7 Pokud stálý přístup na Internet uživatel nemá, budou veškeré informace o nových verzí k dispozici na adrese https://www.axa.cz/axastudio/. Pokud se spustí instalace aplikace z webu - ze stránek https://www.axa.cz/axastudio/ - automaticky se zkontroluje, zda na daném počítači je již aplikace nainstalovaná. Pokud ano, tak se provede pouze aktualizace (je-li k dispozici), pokud ne, tak se aplikace nainstaluje. Hlášení požadavků, chyb, systémová podpora Interní síť zaměstnanci Uživatelé této skupiny (tedy především uživatelé na pobočkách) by se při problémech měli obracet na IT oddělení (infrastrukturu), protože obvykle na svém počítači mají práva standardního uživatele a nejsou schopni tedy problém vyřešit vlastními silami. Pro nahlášení problémů s aplikací AXA Studio použijte aplikaci Service Desk (stejně jako v případě jakýchkoliv další požadavků na IT služby). Na adrese Service Desk vytvořte nový požadavek a zvolte Aplikace -> Abakus/AXA Studio -> Instalace (nebo Aplikace -> Abkaus/AXA Studio -> Instalace pro HelpDesk pre uživatele HelpDesku). Obrázek 2.5. Interní síť externisté Uživatelé této skupiny (obvykle uživatelé se svými vlastními notebooky) by měli problémy primárně řešit se svými supervizory. Ti by jim měli být schopni pomoci vyřešit běžné problémy a pouze v případě, že nebudou schopni jim pomoci, měli by případné nahlášení problémů použit zase aplikace ServiceDesk. Externí síť Uživatelé externí sítě (zaměstnanci spolupracujících makléřů) by měli problémy primárně řešit se svými key account managery. A KAMové zase pouze v případě, že nebudou schopni problém vyřešit, by měli pro nahlášení požadavku použít aplikaci ServiceDesk... Poté, co bude problém vyřešen a informace k řešení dostupné u požadavku na ServiceDesku, tak by se měli postarat o doručení informace řešení dotyčnému uživateli (mimo AXA). 7

8 Kapitola 3. Práce s aplikací Obsah První spuštění a registrace Popis aplikace Klienti Novinky Nastavení První spuštění a registrace Přihlášení Poté, co proběhne instalace, objeví se Přihlašovací okno. Obrázek 3.1. Přihlašovací okno Není-li uživatel ještě registrován, je nutné se registrovat viz Registrace. Klepne se na tlačítko Registrovat. Uživatelské jméno - doplní se uživatelské jméno, zadané při registraci uživatele. Heslo - doplní se heslo, zadané při registraci uživatele. Jazyk - vybere se jazyk aplikace (Čeština, English, Slovenčina). Klepnutím na tlačítko Přihlásit se uživatel přihlásí do aplikace a může pracovat pod svým profilem. Pokud se zaškrtne tlačítko Pamatovat si přihlášení, tak se při novém spuštění aplikace přihlášení nebude vyžadovat. Odhlášení uživatele V hlavním menu se klikne na tlačítko Odhlásit. Po odhlášení se opět objeví přihlašovací formulář. 8

9 Registrace Každý uživatel se přihlašuje k aplikaci pod svým vlastním přihlašovacím jménem a heslem. V registraci je nutné vyplnit některé údaje jako např. jméno, příjmení,... Registrační formulář se otevře po první instalaci. Pokud se uživatel nezaregistruje, tak je možné registraci provést později. Po uložení registrace se vytvoří profil uživatele, se kterým souvisí i vytvoření databáze namodelovaných smluv, čísla návrhů, atd. Postup registrace: Obrázek 3.2. Formulář "Registrace uživatele" Po první instalaci se na formuláři Přihlašovací okno klepne na tlačítko Registrovat. Otevře se formulář Formulář "Registrace uživatele". Číslo zprostředkovatele - doplní se makléřské číslo obchodníka (5 místné číslo společnosti, pro kterou makléř pracuje). Osobní číslo - číslo v rámci dané společnosti. Doplňkový kód - speciální interní číslo (používá se pouze u některých společností). Titul - akademický titul před jménem. Další titul - následný akademický titul před jménem. Jméno - povinný údaj, jméno obchodního zástupce. Prostřední jméno - nepovinný údaj, prostřední jméno obchodního zástupce. Příjmení - povinný údaj, prostřední jméno obchodního zástupce. Titul za - akademický titul za jménem. Telefon - číslo telefonního operátora, povinný údaj. 9

10 - makléře, povinný údaj. Přihlásit - uživatelské číslo, pod kterým se bude uživatel dále přihlašovat do aplikace Heslo - heslo Potvrzení hesla - potvrzení hesla. Jazyk - klepnutím na toto tlačítko se vybere jazyk aplikace. Nahrát fotografii - klepnutím na toto tlačítko se otevře systémový dialog pro nalezení fotografie. Registrovat - klepnutím na toto tlačítko se vložená registrační data uloží. Zrušit - klepnutím na toto tlačítko se registrace ukončí. Změna hesla V tlačítkové liště Hlavní se klepne na tlačítko Změnit heslo. Otevře se formulář Změna hesla Do pole Staré heslo se napíše staré heslo. Poté se dvakrát zopakuje nové heslo. Obrázek 3.3. Změna hesla Popis aplikace Menu aplikace Hlavní Obrázek 3.4. Hlavní 10

11 Klienti Obrázek 3.5. Menu Klienti Produkty Obrázek 3.6. Produkty Podmenu Poznámka Vzhled menu "Produkty" může být pro různé partnery/makléře odlišný vzhledem k odlišné struktuře nabízených produktů. Obrázek 3.7. Podmenu Pracovní plocha - záložky Levý panel pracovní plochy (rychlá nápověda) Pracovní plocha aplikace je tvořena ze záložek, které se otevřou po klepnutí na produkt (klepne-li uživatel 2x na produkt XY, pak se otevřou 2 záložky s modelací produktu, pouze se liší jménem záložky). Záložku lze zavřít klepnutím na tlačítko. Vlevo na pracovní ploše aplikace je panel rychlé nápovědy, která pomáhá při orientaci a práci s ovládacími prvky aktivního formuláře. 11

12 Obrázek 3.8. Levý panel rychlé nápovědy Prostřední panel pracovní plochy V prostředním panelu jsou nejdůležitější ovládací prvky aplikace - modelování nabídky pojištění, její průběh... Obrázek 3.9. Prostřední panel pracovní plochy Pravý panel pracovní plochy (infopanel) Panel vpravo zobrazuje nejdůležitější informace o právě prováděné modelaci: 12

13 Název modelace - do pole lze zadat název modelace, který se pak zobrazí v názvu záložky. Druh (název) produktu. Pojistná částka Pojistné celkem (dle frekvence) Pojistná doba. Hodnota investice. Pojištěný - seznam připojištění s pojistnou částkou a pojistným (dle frekvence). Poznámka Částky v poli "Pojistné celkem" a "Pojištěný" - připojištění s pojistnou částkou a pojistným (dle frekvence) se mění v závislosti na tom, co je vybráno na záložce Doplňkové v poli Frekvence. Obrázek Pravý panel pracovní plochy (infopanel) Klienti Nový klient Záložka Podrobnosti Aplikace obsahuje databázi klientů a událostí. Funkcionalita je přístupná z hlavního menu Klienti. V menu Klienti se klikne na tlačítko Nový klient. Otevře se formulář Kontakt Formulář "Kontakt" obsahuje záložky Podrobnosti a Události. Zde je možné vyplnit údaje o klientovi: o Titul, další titul, jméno, prostřední jméno, příjmení, titul za. 13

14 o Rodinný stav. o Pohlaví. o Typ zaměstnání. o Narozen - buď jde zadat datum přímo ve tvaru DDMMRRRR nebo kliknutím na rozbalovací šipku vlevo se otevře kalendář. o Místo narození. o Rodné č. o Kontakty - Telefon - do závorky lze doplnit případně i předčíslí země (420, 421,...) a . o Trvalé bydliště - ulice, město, PSČ, Země (tu lze vybrat kliknutím na o rozbalovací tlačítko vpravo). Kontaktní adresa - ulice, město, PSČ, Země (lze vybrat kliknutím na rozbalovací tlačítko vpravo). Archiv - kliknutím na toto tlačítko se klient již nebude zobrazovat v seznamu klientů, pouze se zobrazí při zaškrtnutí tlačítka Včetně archivních. Tlačítkem Ok se kontakt uloží, tlačítkem Storno se formulář zavře. Obrázek Nový klient - podrobnosti Obrázek Standardní systémový kalendář 14

15 Záložka Události Má-li klient vytvořenou událost, pak je aktivní záložka "Události".Obsahuje tyto sloupce: Název Kategorie Datum Výsledek Obrázek Klient - záložka "Události" Vybráním řádku a dvojitým kliknutím na tento řádek se otevře formulář Událost nebo je možné kliknutím na tlačítko Vytvořit událost vytvořit novou událost pro aktivního klienta. Nová událost Formulář Událost se používá pro evidenci událostí jako schůzka s klientem, zaslání klientovi dokument,... Jde tedy o určitý nástroj plánování, který je propojený se seznamem Klienti. V menu Klienti se klikne na tlačítko Nová událost. 15

16 Obrázek Nová událost Pro vytvoření události je nutné provést tyto kroky: Typ - kliknutím na rozbalovací tlačítko lze vybrat typ události (schůzka, událost,...). Název - zadá se název události. Datum - buď se datum zadá přímo (DDMMRRRR) nebo kliknutím na rozbalovací šipku vlevo se otevře kalendář. Čas - buď se datum zadá přímo (HHMM) nebo se zadá kliknutím na šipky. Klient - kliknutím na tlačítko se otevře formulář pro výběr klienta. Popis události (nepovinné) - komentáře,... Výsledek - kliknutím na rozbalovací šipku vlevo se otevře seznam s přednastavenými možnostmi (kontaktovat, nekontaktovat,..) Splněno - zaškrtne-li se toto tlačítko, pak událost se již nezobrazí v seznamu událostí. Tlačítkem Ok se událost uloží, tlačítkem Storno se formulář zavře a neuloží. Tlačítkem Smazat událost se smaže již vytvořená událost. 16

17 Obrázek Výběr klienta Moji klienti Vyhledávání klienta dle kritérií Formulář "Moji klienti" slouží k zobrazení klientů, vložených uživatelem do aplikace viz Nový klient. Otevře se z menu Klienti kliknutím na tlačítko Moji klienti. Na formuláři jsou dvě hlavní pole pro vyhledávání klienta (je-li seznam rozsáhlý) podle různých kritérií a samotný seznam klientů. Obrázek Záložka "Moji klienti" Vyhledávání lze provést pomocí těchto polí: 17

18 Jméno. Příjmení. Telefon. Město. . Zaškrtnutím tlačítka včetně archivních se zahrnou do výběru i klienti, kteří byli přesunuti do archivu na formuláři "Kontakt". Tlačítkem Najít se vyhledá klient dle zadaných kriterií. Tlačítkem Vymazat se smažou zadaná kritéria vyhledávání. Tip Do kritérií pro vyhledávání není nutné psát celé jméno (Novák), ale stačí např. napsat pouze "Nov", pak budou vybráni všichni klienti, začínající na "Nov". Seznam klientů Na záložce je seznam klientů se sloupci: Jméno Příjmení RČ Město Označením řádku levým tlačítkem myši a dvojitým kliknutím na klienta se zobrazí formulář Kontakt. Moje události Formulář "Moji události" slouží k zobrazení událostí, vložených uživatelem do aplikace viz Nová událost. Otevře se z menu Klienti kliknutím na tlačítko Moje události. Na formuláři jsou dvě hlavní pole pro vyhledávání událostí (je-li seznam rozsáhlý) podle různých kritérií a samotný seznam událostí. Obrázek Seznam událostí "Moje události" 18

19 Novinky Klepnutím na tlačítko Novinky v menu Hlavní se otevře záložka s popisem nových funkcionalit v aplikaci. Je zde popis změn pro jednotlivé verze aplikace. Obrázek Novinky Vyhledávání událostí lze provést pomocí těchto polí: Název. Typ. Výsledek. Město. Klient - kliknutím na tlačítko se otevře seznam vložených klientů. Zaškrtnutím tlačítka včetně archivních se zahrnou do výběru i klienti, kteří byli přesunuti do archivu na formuláři "Kontakt". Datum - kliknutím na tlačítko se rozbalí menu s možnostmi dnes/tento týden/měsíc/vše. Tlačítkem Najít se vyhledá klient dle zadaných kriterií. Tlačítkem Vymazat se smažou zadaná kritéria vyhledávání. Tip Do kritérií pro vyhledávání není nutné psát celé jméno (Novák), ale stačí např. napsat pouze "Nov", pak budou vybráni všichni klienti, začínající na "Nov". 19

20 Nastavení V hlavním menu se kliknutím na tlačítko Nastavení otevře formulář "Nastavení": Obrázek Nastavení - dotaz Kliknutím na tlačítko se vybere adresář pro uložení konečné verze návrhu ve formátu PDF na disku vašeho počítače. Tlačítkem Ok se formulář a nastavení uloží a zavře. 20

21 Kapitola 4. Životní pojištění Obsah Modelování Průběh Tisk modelace Návrh smlouvy Modelování Produkt Produkty lze vybrat tímto způsobem: V menu Hlavní se klepne na tlačítko Produkty. Uživatel vybere v hlavním menu aplikace konkrétní produkt. Poté se otevře záložka s modelací požadovaného produktu. Základní Poznámka Zobrazují se pouze produkty, které má uživatel povoleny podle portfolia partnera. Obrázek 4.1. Základní Záložka "Základní" slouží k zadání základních údajů o modelovaném pojištění. Je nutné nastavit hodnoty pro tato pole: 21

22 Rok narození - zadá se rok narození pojištěného. Pohlaví - klepnutím na zaškrtávací tlačítko se vybere pohlaví pojištěného. Indexace - zaškrtnutím tlačítka bude běžné pojistné indexováno více viz Indexace. Název modelace - lze sem zadat stručný popis, pod kterým bude modelace uložena. Hlavní tarif - vybere se hlavní tarif. Pojistná částka - doplní se pojistná částka (povolený rozsah odpovídá min. a max. možné pojistné částce pod tímto polem). Zadá-li se PČ mimo povolený rozsah, pak se hodnota automaticky vrátí na minimální, resp. maximální hodnotu. Pojistné - doplní se pojistné (povolený rozsah odpovídá min. a max. možnému pojistnému, zobrazenému pod tímto polem). Pojistná doba - doplní se pojistná doba (povolený rozsah odpovídá min. a max. možné pojistné době, zobrazené pod tímto polem). Připojištění Na této záložce se vybírají připojištění ke hlavnímu tarifu, zadaném na záložce Základní informace. Obrázek 4.2. Připojištění Záložka "Připojištění obsahuje podzáložky "Pojištěný" a "Pojistník", je tedy nejdřív nutné klepnout na jednu z těchto záložek a zadat hodnoty pro Pojištěného nebo Pojistníka. Připojištění, které bude modelováno, je nutné vybrat klepnutím na zaškrtávací tlačítko z rolovacího seznamu připojištění. Pouze na záložce "Pojistník" je možné zaškrtnout tlačítko Pojistník je stejný jako pojištěný. U speciálních produktů, kde je více pojištěných (např. Rodinné úrazové pojištění) je pak nutné klepnutím na modrý podtržený odkaz Pojištěný vybrat Pojistníka ze seznamu pojištěných na formuláři "Výběr pojistníka". 22

23 Obrázek 4.3. Výběr pojistníka Pokud Pojistník není stejný jako Pojištěný, je nutné zadat, zda je pojistníkem Společnost nebo Fyzická osoba. Pojistná částka - doplní se pojistná částka (rozsah odpovídá min. a max. možné pojistné částce). Zadá-li PČ mimo povolený rozsah, pak se hodnota automaticky vrátí na minimální, resp. maximální hodnotu. Pojistné - doplní se pojistné (rozsah odpovídá min. a max. možné pojistné). Pojistná doba - doplní se pojistná doba (rozsah odpovídá min. a max. možné pojistné době) Indexace - zaškrtnutím tlačítka bude běžné pojistné indexováno, více viz Indexace. Indexovat připojištění lze tehdy, je-li indexace zaškrtnuta na hlavním tarifu v záložce Základní informace Tímto způsobem se nastaví hodnoty pro všechna klientem požadovaná připojištění. Pohlaví - zaškrtnutím se vybere Žena nebo Muž. Rok narození- zaškrtnutím se zvolí rok narození pojistníka nebo pojištěného. Typ zaměstnání - typ zaměstnání ze seznamu. Riziková skupina - rizková skupina pojištěného, je-li neznámá, zaškrtne se tlačítko Zadejte a na následující záložce se určí podle sportu a zaměstnání. Tip Dalším klepnutím na název připojištění je možné změnit jeho atributy, jako je pojistná částka, případně pojistná doba nebo možnost indexace. Klepnutím na zaškrtávací políčko v řádku daného připojištění se zruší. Poznámka Jestliže je nějaký řádek připojištění zašedlý, znamená to, že požadované připojištění nelze z důvodů kombinovatelnosti s jiným připojištěním zvolit. Poznámka Jestliže u některého připojištění zmodrá text, znamená to, toto připojištění je nutná podmínka pro zvolení dalšího připojištění. 23

24 Pokud uživatel není schopen určit rizikovou skupinu pojištěného, klepne se na pole Zadejte. Otevře se formulář Obrázek 4.4. Nastavení rizikové skupiny Zaškrtnutím Riziková skupina zaměstnání a Sportovní registrace se určí riziková skupina. Pokud uživatel nezná ani rizikovou skupinu zaměstnání, vybere se tomto seznamu hodnota Zadejte a zpřístupní se pole Zaměstnání. V tomto případě tedy bude určena riziková skupina podle Zaměstnání a Sportovní registrace. Vpravo lze zkontrolovat Výslednou rizikovou skupinu. Doplňkové Poznámka Pro připojištění, které nezávisí na rizikové skupině, není možnost zaškrtnout rizikovou skupinu - pole Riziková skupina je prázdné. Obrázek 4.5. Doplňkové Frekvence - zaškrtnutím tlačítka se vybere frekvence placení ze seznamu. 24

25 Způsob platby - zaškrtnutím tlačítka se vybere způsob platby ze seznamu. Pojistná doba - toto pole se vyplňuje pouze pro případ Rodinného úrazového pojištění, které nemá kartu Základní. Strategie Obrázek 4.6. Strategie Vybere se některá z přednastavených Strategií, nebo se vytvoří vlastní. Pokud se vybere některá z přednastavených strategií, tak se vpravo zobrazí Předpokládaný výnos, který lze v poli Upravený výnos upravit v povoleném rozmezí. Pokud se vybere strategie Vlastní, tak je možnost si vytvořit vlastní strategii. V seznamu fondů se klepne na fond, který bude ve vlastní strategii obsažený a vpravo v poli Poměr fondů se zadá, kolika procenty bude obsažen ve vlastní definované strategii. Stejným způsobem se vyberou i ostatní fondy. Součet poměru jednotlivých fondů obsažených ve vlastní strategii se musí rovnat sto procentům. Poté je možné ještě upravit výnos takto vytvořené strategie v poli Upravený výnos. Uložení a nahrání modelace Uložení modelace Pokud je modelace hotová, je možné ji uložit: V levém horním rohu aplikace se klepne na tlačítko Uložit model. Objeví se dialogové okno o uložení modelace: 25

26 Obrázek 4.7. Dialogové okno o uložení modelace. Nahrání modelace Pokud je potřeba modelaci nahrát a zobrazit: V levém horním rohu aplikace se klepne na tlačítko Nahrát model. Objeví se Záložka "Nahrát" se seznamem nahraných modelací. Dvojitým klepnutím pravým tlačítkem myši se otevře modelace, kterou chce uživatel znovu zobrazit a použít. Obrázek 4.8. Záložka "Nahrát" Průběh Roční průběhy Kliknutím na tlačítko Průběh se otevřou podzáložky, které zobrazují průběh (život) namodelované smlouvy, viz Modelování. Jednotlivé sloupce zobrazují tyto data: Rok - pojistný rok. Celkové pojistné - kumulovaná hodnota zaplaceného pojistného dle pojistné doby. Hodnota investice - agregovaná hodnota investice po odečtení akumulovaného dluhu. Hodnota odkupu - agregovaná hodnota odkupného. Poplatky a pojistná ochrana - poplatky za hlavní tarif a všechna sjednaná připojištění. Pojistná částka - částka sjednaná pro účely stanovení výše pojistného plnění. 26

27 Obrázek 4.9. Roční průběhy Roční srážky Kliknutím na tlačítko Průběh se otevřou podzáložky, které zobrazují průběh (život) namodelované smlouvy, viz Modelování. Jednotlivé sloupce zobrazují tyto data: Rok - pojistný rok. Rizikové pojistné - roční částka pojistného za riziko, stanovené na hlavním tarifu. Poplatek za platbu - roční částka inkasního poplatku dle Obchodních podmínek. Administrativní poplatek - roční částka za administrativní poplatek dle Obchodních podmínek. Srážka za 210U - roční částka za poplatky za připojištění. Obrázek Roční srážky 27

28 Poznámka Srážky za jednotlivá připojištění jsou zobrazeny dle sjednaných připojištění v sekci Modelování. Roční srážky sumárně Kliknutím na tlačítko Průběh se otevřou podzáložky, které zobrazují průběh (život) namodelované smlouvy, viz Modelování. Jednotlivé sloupce zobrazují tyto data: Rok - pojistný rok. Rizikové pojistné - kumulovaná roční částka pojistného za riziko, stanové na hlavním tarifu za rok. Inkasní poplatek - kumulovaná roční částka inkasního poplatku dle Obchodních podmínek. Administrativní poplatek - kumulovaná roční částka za administrativního poplatku dle Obchodních podmínek. Srážka za 210U, 220U,... - kumulovaná roční částka za poplatky za připojištění 210U, 220U,.. Obrázek Roční srážky Poznámka Srážky za jednotlivá připojištění jsou zobrazeny dle sjednaných připojištění v sekci Modelování. 28

29 Mimořádné platby, částečné odkupy Mimořádné platby Obrázek Mimořádné platby Mimořádné platby lze zadat takto: Klikne se na pole Přidat platbu Otevře se formulář Přidání mimořádné platby. Do pole Rok se zadá rok od počátku pojištění, kdy bude proveden mimořádný vklad. Do pole Měsíc se zadá měsíc v roce, kdy bude proveden mimořádný vklad. BOS - vloží se rozdíl mezí nákupní a prodejní cenou podílové jednotky viz BOS. Do pole Pojistné se zadá výše platby. Mimořádné platby - výše mimořádného vkladu. Zaškrtnutím tlačítka Smazat se odstraní vybrané mimořádné poistné. Do pole Frekvence se zadá frekvence mimořádného vkladu. Klepnutím na tlačítko Přidat platbu se mimořádný vklad vloží do kalkulace průběhu pojistného. 29

30 Obrázek Přidání mimořádné platby Částečný odkup Částečný odkup lze zadat kliknutím na tlačítko Přidat odkup na záložce Mimořádné platby. Otevře se formulář Přidání mimořádného odkupu. Obrázek Přidání mimořádné platby Do pole Rok se zadá rok od počátku pojištění, kdy bude proveden odkup. Do pole Měsíc se zadá měsíc v roce, kdy bude proveden odkup. Do pole Pojistné se zadá výše odkupu. Do pole Frekvence se zadá frekvence mimořádného vkladu. Klepnutím na tlačítko Přidat odkup se odkup vloží do průběhu pojistného. Zaškrtnutím tlačítka Smazat se vybraný řádek s odkupem odstraní. Graf Na této záložce se graficky zobrazuje výsledek modelace. 30

31 Zobrazují se tyto hodnoty: Hodnota investice. Celkové pojistné. Pojistná částka - smrt. Hodnota odkupu. Obrázek Graf Tisk modelace Tisknout hotovou modelaci je možné takto: V horním podmenu se klikne na tlačítko Tisk modelace v horním menu nad hlavním menu. Otevře sa dialogové okno Tisk 31

32 Obrázek Dialogové okno "Tisknout" Je-li třeba tisknout jenom Průběh zaškrtne se tlačítko Průběhy. Je-li třeba tisknout jenom Graf zaškrtne se tlačítko Graf. Tlačítkem Tisknout sa zobrazí náhled tisku. Je třeba doplnit pole Jméno příjmení a Datum počátku. Tlačítkem Zobrazit se report vygeneruje. Tlačítkem Tisknout sa report vytiskne. Obrázek Report Návrh smlouvy Je-li smlouva vyplněna korektně je možné smlouvu vytisknout. Vlevo nahoře na záložce se klikne na tlačítko smlouvy. Tisknout návrh a vygeneruje se formulář s Návrhem Popis a ovládací prvky formuláře s náhledem smlouvy viz Tisk návrhu. 32

33 Kapitola 5. Neživotní pojištění Obsah Záložka "Základní" Povinné ručení Havarijní pojištění Připojištění Smlouva Tisk Důležité kontakty Záložka "Základní" Modelace pojištění auta se spustí z hlavního menu klinutím na tlačítko Produkty a výběrem tlačítka Auto Obrázek 5.1. Záložka "Základní" Na záložce "Základní" se zadávají tyto údaje: Držitel: o Typ osoby - Fyzická osoba, Právnická osoba/osvč. o Rok narození. o PSČ a výběr velikost obce. 33

34 Kategorie vozidla (M1/N1/O1) a počet sedadel (uvedeno ve velkém TP). Výkon (kw). Způsob užití. Obchodní případ. Frekvence placení. S průběhem modelace se mění v pravém panelu aplikace nejdůležitější informace, jako pojistné HAV, POV, připojištění, roční pojistné. Je také možné zde napsat název modelace, tento název se pak zobrazí v názvu záložky. Do pole "Pojištěn od" se automaticky předvyplní dnešní datum. Datum lze zadat ručně nebo kliknutím pravým tlačítkem na rozbalovací šipku se datum vybere v systémovém kalendáři. Do pole "Datum sjednání" aplikace automaticky doplní dnešní datum. Datum lze ručně nebo přes pravé tlačítko a systémový kalendář změnit. Obrázek 5.2. Pravý panel Poznámka Je-li některé pole nesprávně vyplněné, aplikace na to upozorní červeným textem v dolní části. 34

35 Obrázek 5.3. Upozornění Poznámka Textové popisy polí tučným fontem jsou povinná pole. Povinné ručení Poznámka Pro zahrnutí modelace do výpočtu povinného ručení je nutné aktivovat záložku zaškrtnutím záložky. tlačítka vedle názvu záložky v horní části Pro výpočet povinného ručení je nutné doplnit tyto údaje: Limit plnění - zaškrtne se Standard (35/35) nebo Standard Plus (70/70). Doba bez škody (měsíce) - dle zadaného počtu měsíců se pak vpravo zobrazí BONUS klienta. Dobu bez škody (tj. rozhodná doba) se vypočítá na základě údajů získaných od pojistníka. Počet měsíců zaokrouhlíme na celé měsíce dolů. V případě, že klient neměl dosud pojištění POV, vypíšeme 0. Celkové pojistné za povinné ručení se zobrazí v pravém panelu v poli "Pojistné POV". 35

36 Obrázek 5.4. Záložka "Povinné ručení" Havarijní pojištění Obrázek 5.5. Havarijní pojištění Pro výpočet havarijního pojištění nutné doplnit tyto údaje: Tovární značka - (např. Škoda, Suzuki). Model - (např. Fabia, Swift). Vozidlo kromě jiného je specifikováno i typem, který konkrétněji upravuje tovární značku vozidla. Tento typ však není ve všech velkých TP uváděn shodně, v některých je nazván obchodní označení nebo se objevují písmenné nebo číselné tovární kódy. Při specifikaci vozidla (např. FIAT PUNTO 1,2) do tovární značky vepíše FIAT, do modelu PUNTO Rok výroby. Vozidlo pojištěno na - obecná cena/nová cena. zaškrtneme zvolenou variantu, v případě nové ceny je věk vozidla 0 let, bez DPH lze pouze u plátců DPH - PO, OSVČ. Spoluúčast. Doba bez škody (měsíce) - dle zadaného počtu měsíců se pak vpravo zobrazí BONUS klienta. vyplníme vždy. Dobu bez škody (tj. rozhodná doba) se vypočítá na základě údajů získaných od pojistníka. Počet měsíců zaokrouhlíme na celé měsíce dolů. V případě, že klient neměl dosud pojištění POV, vypíšeme 0. Vozidlo (Pojistná částka) - pojistnou částku zaokrouhlujeme vždy na celé tisíce Kč nahoru. Zvláštní výbava (PČ) - lze zadat více druhů zvl. výbavy. Vyplňujeme, pokud je nad rámec standardní výbavy vozidla uvedené v předávacím protokolu. Pro jednu zvláštní výbavu je vyhrazen jeden řádek. Použijeme podrobný popis, dle kterého zvláštní výbavu identifikujeme (např. CD Changer, loketní opěrka). PČ zaokrouhlujeme vždy na celé tisíce Kč nahoru. Do pole Celkem se spočítá součet celkové pojistné částky. Maximální PČ je Kč včetně zvláštní výbavy! Celkové pojistné za havarijní pojištění se zobrazí v pravém panelu v poli "Pojistné HAV". 36

37 Poznámka Pro zahrnutí modelace havarijího pojištění je nutné aktivovat záložku zaškrtnutím tlačítka vedle názvu záložky v horní části záložky. Připojištění Obrázek 5.6. Připojištění Na této záložce je možné zaškrtnout a vybrat některé z těchto připojištění (kromě "Připojištění aistence", které je automaticky již zahrnuto): Připojištění právní aistence Komfrot. Úrazové připojištění. Připojištění náhradního vozidla. Připojištění zavazadel. Připojištění skla. Celkové pojistné za připojištění se zobrazí v pravém panelu v poli "Připojištění". Smlouva Sekce smlouvy "Pojistník" Je-li vytvořena modelace Povinného ručení, havarijního pojištění a případně i připojištění je možné vytvořit návrh smlouvy rovnež v aplikaci AXA Studio a smlouvu vytisknout bez nutnosti psát smlouvu ručně. Poznámka Data z modelace (pojistné, základní údaje,...) se automaticky doplní do návrhu smlouvy a není nutné je znovu vyplňovat, zrychlí se tím celý proces uzavření smlouvy. Varování 37

38 Smlouvu nelze vytisknout, dokud není správně vyplněna tzn. dokud je v dolním poli červený text s upozorněním na nevyplněná pole nebo špatně vyplněné pole a v jaké sekci se toto pole nachází. Pole, které není vyplněno nebo je špatně vyplněno je orámováno červeně. Obrázek 5.7. Sekce "Pojistník" V sekci pojistník je nutné vyplnit tyto pole: Fyzická osoba - předvyplněno, bylo-li vybráno na záložce Základní. Právnická osoba nebo OSVČ - předvyplněno, bylo-li vybráno na záložce Havarijní pojištění zaškrtutím tlačítka bez DPH. Plátce DPH - předvyplněno, bylo-li vybráno na záložce Základní. Název firmy. Titul před - nepovinný údaj. Příjmení/název - vyplnit vždy (FO, OSVČ příjmení, PO název). Křestní - křestní jméno. Titul za - nepovinný údaj. Rodné číslo/ič - vyplníme vždy (FO RČ; OSVČ, PO IČ), RČ u cizinců - klient nemá přidělené RČ na území ČR, proto se vypíše datum narození ve formátu rrmmdd 9999 (např. datum nar u muže vypíšeme , u ženy ). Stát - vyplníme pouze u FO dle Seznamu zkratek členských států EU (mohou být 1 3 místné). Telefon - vyplní se primárně mobil (pokud ho klient chce poskytnout pro případ automatické komunikace s klientem přes SMS). - vyplníme, pokud ho klient chce poskytnout pro případ komunikace elektronicky). Ulice - vyplníme vždy, pokud je součástí adresy. Číslo popisné/orientační. 38

39 Obec. PSČ. Řidičský průkaz od roku. Zastupuje - zaškrtneme a vyplníme příjmení a jméno zástupce Pojistníka v případě, že není statutárním zástupcem a zastupuje na základě plné moci (neověřená se přikládá a uvádí se do Celkového počtu příloh). Ve funkci - vyplníme funkci zastupujícího ve společnosti (např. ekonomický ředitel bude uvedeno v plné moci). Nemusí být vyplněno v případě, že funkci neznáme (u FO nebo OSVČ) Kontaktní adresa - zaškrtnutím je nutné vyplnit: o Příjmení o Jméno. o Ulice - vyplníme vždy, pokud je součástí adresy o Číslo popisné/orientační. o Obec. o PSČ. o Stát. Sekce smlouvy "Vlastník" Obrázek 5.8. Vlastník Vlastník je jiný než pojistník - zaškrtneme a vyplňujeme dále v případě, že je vlastník odlišný od Pojistníka. Titul před - nepovinný údaj. Příjmení/název - vyplnit vždy (FO, OSVČ příjmení, PO název). Křestní - křestní jméno. Titul za - nepovinný údaj. Rodné číslo/ič - vyplníme vždy (FO RČ; OSVČ, PO IČ), RČ u cizinců - klient nemá přidělené RČ na území ČR, proto vypíše datum narození ve formátu rrmmdd 9999 (např. datum nar u muže vypíšeme , u ženy ). Stát - vyplníme pouze u FO dle Seznamu zkratek členských států EU (mohou být 1 3 místné). 39

40 Telefon - vyplní se primárně mobil (pokud ho klient chce poskytnout pro případ automatické komunikace s klientem přes SMS). - vyplníme, pokud ho klient chce poskytnout pro případ komunikace elektronicky). Ulice - vyplníme vždy, pokud je součástí adresy Číslo popisné/orientační. Obec. PSČ. Řidičský průkaz od roku. Tip Kliknutím na tlačítko šipky se lze posunout v návrhu rychle na začátek. Sekce smlouvy "Držitel/provozovatel" Obrázek 5.9. Držitel/provozovatel Držitel/provozovatel je jiný než pojistník - zaškrtneme a vyplňujeme dále v případě, že je Držitel/provozovatel odlišný od Pojistníka. Titul před - nepovinný údaj. Příjmení/název - vyplnit vždy (FO, OSVČ příjmení, PO název). Křestní - křestní jméno. Titul za - nepovinný údaj. Rodné číslo/ič - vyplníme vždy (FO RČ; OSVČ, PO IČ), RČ u cizinců - klient nemá přidělené RČ na území ČR, proto vypíše datum narození ve formátu rrmmdd 9999 (např. datum nar u muže vypíšeme , u ženy ). Stát - vyplníme pouze u FO dle Seznamu zkratek členských států EU (mohou být 1 3 místné). Telefon - vyplní se primárně mobil (pokud ho klient chce poskytnout pro případ automatické komunikace s klientem přes SMS). - vyplníme, pokud ho klient chce poskytnout pro případ komunikace elektronicky). 40

41 Ulice - vyplníme vždy, pokud je součástí adresy Číslo popisné/orientační. Obec. PSČ. Řidičský průkaz od roku. Tip Kliknutím na tlačítko šipky se lze posunout v návrhu rychle na začátek. Sekce smlouvy "Vozidlo" Obrázek Sekce smlouvy "Vozidlo" Tovární značka - (např. Škoda, Suzuki). Model - (např. Fabia, Swift). Vozidlo kromě jiného je specifikováno i typem, který konkrétněji upravuje tovární značku vozidla. Tento typ však není ve všech velkých TP uváděn shodně, v některých je nazván obchodní označení nebo se objevují písmenné nebo číselné tovární kódy. Při specifikaci vozidla (např. FIAT PUNTO 1,2) do tovární značky vepíše FIAT, do modelu PUNTO Palivo - označíme před palivo vozidla (BA - benzin,nm - nafta motorová, EP - elektropohon, LPG - propanbutan, jiné) Registrační značka / SPZ - vyplníme vždy (pokud nebyla dosud přidělena, pole nevyplňujeme, po přidělení ihned nahlásíme změnu do pojišťovny). Číslo technického průkazu vyplníme vždy (uvedeno ve velkém TP). VIN kód vyplníme vždy (uvedeno ve velkém TP). Zdvihový objem válců (cm3) vyplníme vždy (uvedeno ve velkém TP). Celková hmotnost (kg) vyplníme vždy (uvedeno ve velkém TP) Stav tachometru (km) Rok výroby - doplněno automaticky ze záložky (uvedeno ve velkém TP). Leasing zaškrtneme v případě, že vozidlo je na leasing Vozidlo je poškozeno - zaškrtneme v případě, že vozidlo je poškozeno Tip Kliknutím na tlačítko šipky se lze posunout v návrhu rychle na začátek. 41

42 Sekce smlouvy "Havarijní pojištění" Obrázek Sekce smlouvy "Havarijní pojištění" Zabezpečení: o Mechanické zabezpečení pevně spojené s vozidlem - vozidlo vybaveno mechanickým zabezpečením pevně spojeným s vozidlem (přídavný zámek řadící páky, přídavný zámek volantu). o Alarm s plovoucím kódem a křížkem - v případě, že je vozidlo vybaveno blokováním funkcí alarmem s plovoucím kódem nebo blokováním. o Trvalé kódové označení skel křížkem - v případě, že vozidlo má na všech obvo dových sklech vyleptané nebo vypískované VIN nebo jiný unikátní kód. o Vyhledávací zařízení - vybaveno funkcí nebo pasivním satelitním, rádiovým nebo GSM vyhledávacím zařízením. o Jiné - lze doplnit jiné zabezpečení. Vinkulace - zaškrtneme v případě, že bude plnění z PS vinkulováno. o Název společnosti. o IČ. o o Úvěrová / leasingová smlouva. Úvěrová / leasingová smlouva - číslo smlouvy vyplníme v případě, že bude plnění z PS vinkulováno. Sekce smlouvy "Doplňující informace" 42

43 Obrázek Sekce smlouvy "Doplňující informace" Způsob platby pojistného - Poštovní poukázka/převodní příkaz. Cas počátku pojištění. Celkový počet stran příloh (ks) - v případě, že Pojistník dokládá k PS přílohy, jinak 0. Místo - Místo podpisu! Kód Zástupce pojistitele, Osobní číslo. Příjmení a jméno zástupce pojistitele. zástupce pojistitele. Kontaktní telefon zástupce pojistitele. Tip Kliknutím na tlačítko šipky se lze posunout v návrhu rychle na začátek. Tisk Tisknout návrh Poznámka Návrh smlouvy slouží ke kontrole správnosti údajů vyplněných v pojistné smlouvě a je bez přiděleného unikátního čísla smlouvy. Vlevo nahoře na záložce Smlouva se klikne na tlačítko vygeneruje se formulář s Návrhem smlouvy. Tisknout návrh a 43

44 Obrázek Náhled smlouvy pro tisk Vlevo nahoře na formuláři jsou tlačítka: - tisk (odeslání návrhu do tisku). - lupa. - počet zobrazených stránek. Tlačítkem Zavřít se náhled zavře. Vpravo nahoře je tlačítko pro posun na určitou stránku (zadáním např. 6 se posuneme na stranu 6 návrhu). Dokončit a tisknout smlouvu Varování Je-li smlouva vyplněná korektně a data zkontrolována dle zobrazeného návrhu, je možné smlouvu vytisknout. Tato smlouva bude již mít přiděleno unikátní číslo. Vytištěnou smlouvu je možné změnit v aplikaci, bude však přiděleno nové číslo smlouvy. Vlevo nahoře na záložce Smlouva se klikne na tlačítko tisknout smlouvu a otevře se upozornění. Dokončit a Obrázek Upozornění Obrázek Upozornění pro přidělení dalších čísel smluv. Otevře se formulář Náhled a tiskne se tlačítkem Tisk. Poznámka Aplikace generuje každému obchodnímu zástupci 50 unikátních čísel pojistných smluv. V případě, že je vyčerpáno 40 čísel pojistných smluv, pak 44

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen SW Diana v.2 Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ Uživatelský manuál role člen 1 Obsah 1.Slovníček základních pojmů...3 1.Obecné informace...4 1.Technické informace...4 2.Validace a chybová

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51500 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit.

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit. On Line databáze Danni UPOZORNĚNÍ SYSTÉM DANNI JE KOMPATIBILNÍ POUZE S PROHLÍŽEČEM INTERNET EXPLORER - verze 7 A VYŠŠÍ (máte-li nižší verzi, můžete si ji zdarma aktualizovat na http://www.microsoft.com/cze/windows/internet-explorer/

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Požadavky na systém: Do ekonomického systému se připojíte zadáním výše uvedené internetové adresy. Operační systém Windows XP nebo vyšší (vista,

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle

Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle www.money.cz 2 Money S4 Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle Instalace Money S4 Instalace produktu Money S4 je velmi snadná a intuitivní, instalační program uskuteční

Více

AEGON echange = změna smlouvy

AEGON echange = změna smlouvy AEGON echange = změna smlouvy Prostřednictvím aplikace AEGON WebAgent lze jednoduše provádět technické změny na smlouvě klienta. Aplikace vygeneruje formulář se žádostí o změnu nebo umožní provést změnu

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Manuál pro získatele, kteří zajišťují obchody prostřednictvím Programu ObčanVIP (dále jen OVIP)

Manuál pro získatele, kteří zajišťují obchody prostřednictvím Programu ObčanVIP (dále jen OVIP) Manuál pro získatele, kteří zajišťují obchody prostřednictvím Programu ObčanVIP (dále jen OVIP) 1. Úvod Program ObčanVIP (dále jen OVIP) je určen pro získatele společnosti FIXUM a.s.. Pomocí tohoto programu

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Návod na používání systému pro monitoring FVE

Návod na používání systému pro monitoring FVE Návod na používání systému pro monitoring FVE 0 Obsah: 1. představení monitoringu FVE... strana 2 2. prohlížení dat získaných z měniče... strana 5 3. přihlášení do systému... strana 13 4. nastavení systému...

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Datum: 13. 09. 2010 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Stažení a rozbalení off-line formuláře... 1 2 Popis prostředí klienta offline formuláře... 2 2.1 Nástrojová lišta offline

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

SMART. Technický manuál. Ze dne 13.5.2011. Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz

SMART. Technický manuál. Ze dne 13.5.2011. Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz SMART Technický manuál Ze dne 13.5.2011 Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Obecné postupy... 3 1.2 Úvodní obrazovka a spuštění SMARTu... 3 1.3 Vyhledávání v seznamu klientů...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Florbalová škola Jihlava, o.s. http://auto.fbsjihlava.cz

Florbalová škola Jihlava, o.s. http://auto.fbsjihlava.cz Florbalová škola Jihlava, o.s. CESTOVNÍ PŘÍKAZY http://auto.fbsjihlava.cz OBSAH Obsah REGISTRACE... 3 PŘIHLÁŠENÍ / VSTUP DO APLIKACE... 5 ZADÁNÍ NOVÉHO PŘÍKAZU... 6 ODESLÁNO A CO DÁL... 7 ZMĚNA REGISTRACE...

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Administrace Windows pro Adash Software

Administrace Windows pro Adash Software Administrace Windows pro Adash Software Obsah Instalace ovladače hardwarového klíče... 2 Příčiny nenalezení HASP klíče...3 Zjištění práv uživatele... 6 Instalace MSSQL 2005 Express z Instalačního CD Adash...

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více