AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright AXA životní pojišťovna a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s."

Transkript

1 AXA Studio Kalkulačka produktů AXA AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems Copyright AXA životní pojišťovna a.s. Distribuci a kopírování tohoto dokumentu provádět pouze s písemným souhlasem AXA životní pojišťovna a.s. V ostatních otázkách se řídit ustanoveními Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a Autorským zákonem, zejména ve smyslu ustanovení paragrafu 12, 19 (odst. 2) Přehled revizí Revize IT Life Doplnění kapitol Neživotní pojištění, Klienti, Tisk návrhu smlouvy, Nastavení. Aktualizace kapitol Mimořádné platby, mimořádné odkupy Revize IT Life Revize IT Life Revize IT Life Revize IT Life

2 Obsah 1. Obecné informace Určení aplikace Nápověda 2. Instalace Systémové požadavky pro instalaci Postup instalace Aktualizace Hlášení požadavků, chyb, systémová podpora 3. Práce s aplikací První spuštění a registrace Popis aplikace Klienti Novinky Nastavení 4. Životní pojištění Modelování Průběh Tisk modelace Návrh smlouvy 5. Neživotní pojištění Záložka "Základní" Povinné ručení Havarijní pojištění Připojištění Smlouva Tisk Důležité kontakty 6. Často kladené otázky Všeobecné otázky Otázky na instalaci a aktualizaci Otázky k použití aplikace Slovník zkratek, pojmů Rejstřík 2

3 Kapitola 1. Obecné informace Obsah Určení aplikace Nápověda Určení aplikace AXA Studio je nová verze kalkulačky produktů AXA. V dostupné verzi jsou zahrnuty produkty životního pojištění a neživotního pojištění (pojištění aut a nemovitostí) a databáze klientů. Aplikace je primárně určena pro platformu operačního systému Microsoft Windows. Nápověda Aplikace obsahuje nápovědu. Nápověda je dostupná z hlavního menu klepnutím na tlačítko Nápověda je členěna na tyto kapitoly: Instalace - postup nainstalování aplikace. Práce s aplikací - popis modelace nabízené smlouvy, průběh smlouvy a tisk návrhu. Často kladené otázky - již řešené problémy. Rejstřík Kapitola 2. Instalace Obsah Systémové požadavky pro instalaci Postup instalace Aktualizace Hlášení požadavků, chyb, systémová podpora Systémové požadavky pro instalaci Pro rychlejší instalaci je doporučeno připojení na Internet, bez připojení může instalace trvat déle. Operační systém Microsoft Windows XP, Windows Vista nebo Windows 7. Microsoft.NET Framework 3.5 včetně Service Pack 1. Instalace může trvat několik minut. Poznámka Přístup na Internet je nutný jen pro získání nových čísel návrhů a pro instalaci aktualizací. 3

4 Poznámka Pro instalaci z CD je nutné mít CD-DVD ROM mechaniku. Varování Starší verze operačních systémů, jako například Windows 2000 nebo Windows 98 nejsou podporovány. Postup instalace Instalace z Internetu Otevře se webový prohlížeč a vybere se odkaz https://www.axa.cz/axastudio. Klepne se na odkaz Instalovat aplikaci AxaStudio Otevře se formulář Instalace aplikace - upozornění zabezpečení. Klepne se na tlačítko Spustit. Objeví se okno se zobrazením průběhu instalace (Průběh Instalace Axa studia) Po skončení instalace se objeví přihlašovací formulář a vytvoří na ploše ikona. Obrázek 2.1. Instalace aplikace - upozornění zabezpečení 4

5 Obrázek 2.2. Průběh Instalace Axa studio Po instalaci se aplikace spustí a je nutné si vytvořit svůj účet tlačítkem Registrovat na přihlašovacím formuláři. Více viz Registrace. Instalace z CD Získat instalační CD je možné také zadáním požadavku do aplikace ServiceDesk na zaslání instalačního CD AXA Studia. Při instalaci z CD je nutné provést tyto kroky: Instalační CD se vloží do počítače. Pokud se automaticky nespustí instalační program, je nutné klepnout na soubor setup.exe Klepne se na tlačítko Install. Zobrazí se formulář "File download (stažení souboru)" Klepne se na tlačítko Run (Spustit). Poté se otevře formlář "Internet Explorer security warning (Upozornění zabezpečení)". Klepne se na tlačítko Run (Spustit). Po skončení instalace se vytvoří na ploše ikona "AXA Studio". Aktualizace Postup Aktualizace probíhá zpravidla jednou za jeden až dva měsíce. O nové aktualizaci je makléř informován prostřednictvím u. Slouží k doplnění nových funkcionalit a opravě různých chyb a problémů (je nutné, aby uživatel byl připojen k síti Internet). Je-li k dispozici nová aktualizace, otevře se formulář: 5

6 Obrázek 2.3. Aktualizace Tlačítkem Ok se spustí proces aktualizace. Kontrola aktualizace - okno "O aplikaci" Při každém spuštění aplikace AXA Studio se kontroluje přítomnost nové verze aplikace na Internetu. Pokud tedy máte stále připojení k Internetu, není třeba mít o aktualizaci starost - při každém spuštění se kontroluje automaticky. Kontrolu, zda aplikace obsahuje poslední aktualizaci, je možné zjistit takto: V menu Hlavní se klepne na tlačítko O aplikaci. Otevře se formulář "O aplikaci", zde v poli je číslo nainstalované verze. Pokud se neobjeví žádné okno s nabídkou aktualizací, pak běží nejaktuálnější verze aplikace. Obrázek 2.4. Formulář "O aplikaci" 6

7 Pokud stálý přístup na Internet uživatel nemá, budou veškeré informace o nových verzí k dispozici na adrese https://www.axa.cz/axastudio/. Pokud se spustí instalace aplikace z webu - ze stránek https://www.axa.cz/axastudio/ - automaticky se zkontroluje, zda na daném počítači je již aplikace nainstalovaná. Pokud ano, tak se provede pouze aktualizace (je-li k dispozici), pokud ne, tak se aplikace nainstaluje. Hlášení požadavků, chyb, systémová podpora Interní síť zaměstnanci Uživatelé této skupiny (tedy především uživatelé na pobočkách) by se při problémech měli obracet na IT oddělení (infrastrukturu), protože obvykle na svém počítači mají práva standardního uživatele a nejsou schopni tedy problém vyřešit vlastními silami. Pro nahlášení problémů s aplikací AXA Studio použijte aplikaci Service Desk (stejně jako v případě jakýchkoliv další požadavků na IT služby). Na adrese Service Desk vytvořte nový požadavek a zvolte Aplikace -> Abakus/AXA Studio -> Instalace (nebo Aplikace -> Abkaus/AXA Studio -> Instalace pro HelpDesk pre uživatele HelpDesku). Obrázek 2.5. Interní síť externisté Uživatelé této skupiny (obvykle uživatelé se svými vlastními notebooky) by měli problémy primárně řešit se svými supervizory. Ti by jim měli být schopni pomoci vyřešit běžné problémy a pouze v případě, že nebudou schopni jim pomoci, měli by případné nahlášení problémů použit zase aplikace ServiceDesk. Externí síť Uživatelé externí sítě (zaměstnanci spolupracujících makléřů) by měli problémy primárně řešit se svými key account managery. A KAMové zase pouze v případě, že nebudou schopni problém vyřešit, by měli pro nahlášení požadavku použít aplikaci ServiceDesk... Poté, co bude problém vyřešen a informace k řešení dostupné u požadavku na ServiceDesku, tak by se měli postarat o doručení informace řešení dotyčnému uživateli (mimo AXA). 7

8 Kapitola 3. Práce s aplikací Obsah První spuštění a registrace Popis aplikace Klienti Novinky Nastavení První spuštění a registrace Přihlášení Poté, co proběhne instalace, objeví se Přihlašovací okno. Obrázek 3.1. Přihlašovací okno Není-li uživatel ještě registrován, je nutné se registrovat viz Registrace. Klepne se na tlačítko Registrovat. Uživatelské jméno - doplní se uživatelské jméno, zadané při registraci uživatele. Heslo - doplní se heslo, zadané při registraci uživatele. Jazyk - vybere se jazyk aplikace (Čeština, English, Slovenčina). Klepnutím na tlačítko Přihlásit se uživatel přihlásí do aplikace a může pracovat pod svým profilem. Pokud se zaškrtne tlačítko Pamatovat si přihlášení, tak se při novém spuštění aplikace přihlášení nebude vyžadovat. Odhlášení uživatele V hlavním menu se klikne na tlačítko Odhlásit. Po odhlášení se opět objeví přihlašovací formulář. 8

9 Registrace Každý uživatel se přihlašuje k aplikaci pod svým vlastním přihlašovacím jménem a heslem. V registraci je nutné vyplnit některé údaje jako např. jméno, příjmení,... Registrační formulář se otevře po první instalaci. Pokud se uživatel nezaregistruje, tak je možné registraci provést později. Po uložení registrace se vytvoří profil uživatele, se kterým souvisí i vytvoření databáze namodelovaných smluv, čísla návrhů, atd. Postup registrace: Obrázek 3.2. Formulář "Registrace uživatele" Po první instalaci se na formuláři Přihlašovací okno klepne na tlačítko Registrovat. Otevře se formulář Formulář "Registrace uživatele". Číslo zprostředkovatele - doplní se makléřské číslo obchodníka (5 místné číslo společnosti, pro kterou makléř pracuje). Osobní číslo - číslo v rámci dané společnosti. Doplňkový kód - speciální interní číslo (používá se pouze u některých společností). Titul - akademický titul před jménem. Další titul - následný akademický titul před jménem. Jméno - povinný údaj, jméno obchodního zástupce. Prostřední jméno - nepovinný údaj, prostřední jméno obchodního zástupce. Příjmení - povinný údaj, prostřední jméno obchodního zástupce. Titul za - akademický titul za jménem. Telefon - číslo telefonního operátora, povinný údaj. 9

10 - makléře, povinný údaj. Přihlásit - uživatelské číslo, pod kterým se bude uživatel dále přihlašovat do aplikace Heslo - heslo Potvrzení hesla - potvrzení hesla. Jazyk - klepnutím na toto tlačítko se vybere jazyk aplikace. Nahrát fotografii - klepnutím na toto tlačítko se otevře systémový dialog pro nalezení fotografie. Registrovat - klepnutím na toto tlačítko se vložená registrační data uloží. Zrušit - klepnutím na toto tlačítko se registrace ukončí. Změna hesla V tlačítkové liště Hlavní se klepne na tlačítko Změnit heslo. Otevře se formulář Změna hesla Do pole Staré heslo se napíše staré heslo. Poté se dvakrát zopakuje nové heslo. Obrázek 3.3. Změna hesla Popis aplikace Menu aplikace Hlavní Obrázek 3.4. Hlavní 10

11 Klienti Obrázek 3.5. Menu Klienti Produkty Obrázek 3.6. Produkty Podmenu Poznámka Vzhled menu "Produkty" může být pro různé partnery/makléře odlišný vzhledem k odlišné struktuře nabízených produktů. Obrázek 3.7. Podmenu Pracovní plocha - záložky Levý panel pracovní plochy (rychlá nápověda) Pracovní plocha aplikace je tvořena ze záložek, které se otevřou po klepnutí na produkt (klepne-li uživatel 2x na produkt XY, pak se otevřou 2 záložky s modelací produktu, pouze se liší jménem záložky). Záložku lze zavřít klepnutím na tlačítko. Vlevo na pracovní ploše aplikace je panel rychlé nápovědy, která pomáhá při orientaci a práci s ovládacími prvky aktivního formuláře. 11

12 Obrázek 3.8. Levý panel rychlé nápovědy Prostřední panel pracovní plochy V prostředním panelu jsou nejdůležitější ovládací prvky aplikace - modelování nabídky pojištění, její průběh... Obrázek 3.9. Prostřední panel pracovní plochy Pravý panel pracovní plochy (infopanel) Panel vpravo zobrazuje nejdůležitější informace o právě prováděné modelaci: 12

13 Název modelace - do pole lze zadat název modelace, který se pak zobrazí v názvu záložky. Druh (název) produktu. Pojistná částka Pojistné celkem (dle frekvence) Pojistná doba. Hodnota investice. Pojištěný - seznam připojištění s pojistnou částkou a pojistným (dle frekvence). Poznámka Částky v poli "Pojistné celkem" a "Pojištěný" - připojištění s pojistnou částkou a pojistným (dle frekvence) se mění v závislosti na tom, co je vybráno na záložce Doplňkové v poli Frekvence. Obrázek Pravý panel pracovní plochy (infopanel) Klienti Nový klient Záložka Podrobnosti Aplikace obsahuje databázi klientů a událostí. Funkcionalita je přístupná z hlavního menu Klienti. V menu Klienti se klikne na tlačítko Nový klient. Otevře se formulář Kontakt Formulář "Kontakt" obsahuje záložky Podrobnosti a Události. Zde je možné vyplnit údaje o klientovi: o Titul, další titul, jméno, prostřední jméno, příjmení, titul za. 13

14 o Rodinný stav. o Pohlaví. o Typ zaměstnání. o Narozen - buď jde zadat datum přímo ve tvaru DDMMRRRR nebo kliknutím na rozbalovací šipku vlevo se otevře kalendář. o Místo narození. o Rodné č. o Kontakty - Telefon - do závorky lze doplnit případně i předčíslí země (420, 421,...) a . o Trvalé bydliště - ulice, město, PSČ, Země (tu lze vybrat kliknutím na o rozbalovací tlačítko vpravo). Kontaktní adresa - ulice, město, PSČ, Země (lze vybrat kliknutím na rozbalovací tlačítko vpravo). Archiv - kliknutím na toto tlačítko se klient již nebude zobrazovat v seznamu klientů, pouze se zobrazí při zaškrtnutí tlačítka Včetně archivních. Tlačítkem Ok se kontakt uloží, tlačítkem Storno se formulář zavře. Obrázek Nový klient - podrobnosti Obrázek Standardní systémový kalendář 14

15 Záložka Události Má-li klient vytvořenou událost, pak je aktivní záložka "Události".Obsahuje tyto sloupce: Název Kategorie Datum Výsledek Obrázek Klient - záložka "Události" Vybráním řádku a dvojitým kliknutím na tento řádek se otevře formulář Událost nebo je možné kliknutím na tlačítko Vytvořit událost vytvořit novou událost pro aktivního klienta. Nová událost Formulář Událost se používá pro evidenci událostí jako schůzka s klientem, zaslání klientovi dokument,... Jde tedy o určitý nástroj plánování, který je propojený se seznamem Klienti. V menu Klienti se klikne na tlačítko Nová událost. 15

16 Obrázek Nová událost Pro vytvoření události je nutné provést tyto kroky: Typ - kliknutím na rozbalovací tlačítko lze vybrat typ události (schůzka, událost,...). Název - zadá se název události. Datum - buď se datum zadá přímo (DDMMRRRR) nebo kliknutím na rozbalovací šipku vlevo se otevře kalendář. Čas - buď se datum zadá přímo (HHMM) nebo se zadá kliknutím na šipky. Klient - kliknutím na tlačítko se otevře formulář pro výběr klienta. Popis události (nepovinné) - komentáře,... Výsledek - kliknutím na rozbalovací šipku vlevo se otevře seznam s přednastavenými možnostmi (kontaktovat, nekontaktovat,..) Splněno - zaškrtne-li se toto tlačítko, pak událost se již nezobrazí v seznamu událostí. Tlačítkem Ok se událost uloží, tlačítkem Storno se formulář zavře a neuloží. Tlačítkem Smazat událost se smaže již vytvořená událost. 16

17 Obrázek Výběr klienta Moji klienti Vyhledávání klienta dle kritérií Formulář "Moji klienti" slouží k zobrazení klientů, vložených uživatelem do aplikace viz Nový klient. Otevře se z menu Klienti kliknutím na tlačítko Moji klienti. Na formuláři jsou dvě hlavní pole pro vyhledávání klienta (je-li seznam rozsáhlý) podle různých kritérií a samotný seznam klientů. Obrázek Záložka "Moji klienti" Vyhledávání lze provést pomocí těchto polí: 17

18 Jméno. Příjmení. Telefon. Město. . Zaškrtnutím tlačítka včetně archivních se zahrnou do výběru i klienti, kteří byli přesunuti do archivu na formuláři "Kontakt". Tlačítkem Najít se vyhledá klient dle zadaných kriterií. Tlačítkem Vymazat se smažou zadaná kritéria vyhledávání. Tip Do kritérií pro vyhledávání není nutné psát celé jméno (Novák), ale stačí např. napsat pouze "Nov", pak budou vybráni všichni klienti, začínající na "Nov". Seznam klientů Na záložce je seznam klientů se sloupci: Jméno Příjmení RČ Město Označením řádku levým tlačítkem myši a dvojitým kliknutím na klienta se zobrazí formulář Kontakt. Moje události Formulář "Moji události" slouží k zobrazení událostí, vložených uživatelem do aplikace viz Nová událost. Otevře se z menu Klienti kliknutím na tlačítko Moje události. Na formuláři jsou dvě hlavní pole pro vyhledávání událostí (je-li seznam rozsáhlý) podle různých kritérií a samotný seznam událostí. Obrázek Seznam událostí "Moje události" 18

19 Novinky Klepnutím na tlačítko Novinky v menu Hlavní se otevře záložka s popisem nových funkcionalit v aplikaci. Je zde popis změn pro jednotlivé verze aplikace. Obrázek Novinky Vyhledávání událostí lze provést pomocí těchto polí: Název. Typ. Výsledek. Město. Klient - kliknutím na tlačítko se otevře seznam vložených klientů. Zaškrtnutím tlačítka včetně archivních se zahrnou do výběru i klienti, kteří byli přesunuti do archivu na formuláři "Kontakt". Datum - kliknutím na tlačítko se rozbalí menu s možnostmi dnes/tento týden/měsíc/vše. Tlačítkem Najít se vyhledá klient dle zadaných kriterií. Tlačítkem Vymazat se smažou zadaná kritéria vyhledávání. Tip Do kritérií pro vyhledávání není nutné psát celé jméno (Novák), ale stačí např. napsat pouze "Nov", pak budou vybráni všichni klienti, začínající na "Nov". 19

20 Nastavení V hlavním menu se kliknutím na tlačítko Nastavení otevře formulář "Nastavení": Obrázek Nastavení - dotaz Kliknutím na tlačítko se vybere adresář pro uložení konečné verze návrhu ve formátu PDF na disku vašeho počítače. Tlačítkem Ok se formulář a nastavení uloží a zavře. 20

21 Kapitola 4. Životní pojištění Obsah Modelování Průběh Tisk modelace Návrh smlouvy Modelování Produkt Produkty lze vybrat tímto způsobem: V menu Hlavní se klepne na tlačítko Produkty. Uživatel vybere v hlavním menu aplikace konkrétní produkt. Poté se otevře záložka s modelací požadovaného produktu. Základní Poznámka Zobrazují se pouze produkty, které má uživatel povoleny podle portfolia partnera. Obrázek 4.1. Základní Záložka "Základní" slouží k zadání základních údajů o modelovaném pojištění. Je nutné nastavit hodnoty pro tato pole: 21

22 Rok narození - zadá se rok narození pojištěného. Pohlaví - klepnutím na zaškrtávací tlačítko se vybere pohlaví pojištěného. Indexace - zaškrtnutím tlačítka bude běžné pojistné indexováno více viz Indexace. Název modelace - lze sem zadat stručný popis, pod kterým bude modelace uložena. Hlavní tarif - vybere se hlavní tarif. Pojistná částka - doplní se pojistná částka (povolený rozsah odpovídá min. a max. možné pojistné částce pod tímto polem). Zadá-li se PČ mimo povolený rozsah, pak se hodnota automaticky vrátí na minimální, resp. maximální hodnotu. Pojistné - doplní se pojistné (povolený rozsah odpovídá min. a max. možnému pojistnému, zobrazenému pod tímto polem). Pojistná doba - doplní se pojistná doba (povolený rozsah odpovídá min. a max. možné pojistné době, zobrazené pod tímto polem). Připojištění Na této záložce se vybírají připojištění ke hlavnímu tarifu, zadaném na záložce Základní informace. Obrázek 4.2. Připojištění Záložka "Připojištění obsahuje podzáložky "Pojištěný" a "Pojistník", je tedy nejdřív nutné klepnout na jednu z těchto záložek a zadat hodnoty pro Pojištěného nebo Pojistníka. Připojištění, které bude modelováno, je nutné vybrat klepnutím na zaškrtávací tlačítko z rolovacího seznamu připojištění. Pouze na záložce "Pojistník" je možné zaškrtnout tlačítko Pojistník je stejný jako pojištěný. U speciálních produktů, kde je více pojištěných (např. Rodinné úrazové pojištění) je pak nutné klepnutím na modrý podtržený odkaz Pojištěný vybrat Pojistníka ze seznamu pojištěných na formuláři "Výběr pojistníka". 22

23 Obrázek 4.3. Výběr pojistníka Pokud Pojistník není stejný jako Pojištěný, je nutné zadat, zda je pojistníkem Společnost nebo Fyzická osoba. Pojistná částka - doplní se pojistná částka (rozsah odpovídá min. a max. možné pojistné částce). Zadá-li PČ mimo povolený rozsah, pak se hodnota automaticky vrátí na minimální, resp. maximální hodnotu. Pojistné - doplní se pojistné (rozsah odpovídá min. a max. možné pojistné). Pojistná doba - doplní se pojistná doba (rozsah odpovídá min. a max. možné pojistné době) Indexace - zaškrtnutím tlačítka bude běžné pojistné indexováno, více viz Indexace. Indexovat připojištění lze tehdy, je-li indexace zaškrtnuta na hlavním tarifu v záložce Základní informace Tímto způsobem se nastaví hodnoty pro všechna klientem požadovaná připojištění. Pohlaví - zaškrtnutím se vybere Žena nebo Muž. Rok narození- zaškrtnutím se zvolí rok narození pojistníka nebo pojištěného. Typ zaměstnání - typ zaměstnání ze seznamu. Riziková skupina - rizková skupina pojištěného, je-li neznámá, zaškrtne se tlačítko Zadejte a na následující záložce se určí podle sportu a zaměstnání. Tip Dalším klepnutím na název připojištění je možné změnit jeho atributy, jako je pojistná částka, případně pojistná doba nebo možnost indexace. Klepnutím na zaškrtávací políčko v řádku daného připojištění se zruší. Poznámka Jestliže je nějaký řádek připojištění zašedlý, znamená to, že požadované připojištění nelze z důvodů kombinovatelnosti s jiným připojištěním zvolit. Poznámka Jestliže u některého připojištění zmodrá text, znamená to, toto připojištění je nutná podmínka pro zvolení dalšího připojištění. 23

24 Pokud uživatel není schopen určit rizikovou skupinu pojištěného, klepne se na pole Zadejte. Otevře se formulář Obrázek 4.4. Nastavení rizikové skupiny Zaškrtnutím Riziková skupina zaměstnání a Sportovní registrace se určí riziková skupina. Pokud uživatel nezná ani rizikovou skupinu zaměstnání, vybere se tomto seznamu hodnota Zadejte a zpřístupní se pole Zaměstnání. V tomto případě tedy bude určena riziková skupina podle Zaměstnání a Sportovní registrace. Vpravo lze zkontrolovat Výslednou rizikovou skupinu. Doplňkové Poznámka Pro připojištění, které nezávisí na rizikové skupině, není možnost zaškrtnout rizikovou skupinu - pole Riziková skupina je prázdné. Obrázek 4.5. Doplňkové Frekvence - zaškrtnutím tlačítka se vybere frekvence placení ze seznamu. 24

25 Způsob platby - zaškrtnutím tlačítka se vybere způsob platby ze seznamu. Pojistná doba - toto pole se vyplňuje pouze pro případ Rodinného úrazového pojištění, které nemá kartu Základní. Strategie Obrázek 4.6. Strategie Vybere se některá z přednastavených Strategií, nebo se vytvoří vlastní. Pokud se vybere některá z přednastavených strategií, tak se vpravo zobrazí Předpokládaný výnos, který lze v poli Upravený výnos upravit v povoleném rozmezí. Pokud se vybere strategie Vlastní, tak je možnost si vytvořit vlastní strategii. V seznamu fondů se klepne na fond, který bude ve vlastní strategii obsažený a vpravo v poli Poměr fondů se zadá, kolika procenty bude obsažen ve vlastní definované strategii. Stejným způsobem se vyberou i ostatní fondy. Součet poměru jednotlivých fondů obsažených ve vlastní strategii se musí rovnat sto procentům. Poté je možné ještě upravit výnos takto vytvořené strategie v poli Upravený výnos. Uložení a nahrání modelace Uložení modelace Pokud je modelace hotová, je možné ji uložit: V levém horním rohu aplikace se klepne na tlačítko Uložit model. Objeví se dialogové okno o uložení modelace: 25

26 Obrázek 4.7. Dialogové okno o uložení modelace. Nahrání modelace Pokud je potřeba modelaci nahrát a zobrazit: V levém horním rohu aplikace se klepne na tlačítko Nahrát model. Objeví se Záložka "Nahrát" se seznamem nahraných modelací. Dvojitým klepnutím pravým tlačítkem myši se otevře modelace, kterou chce uživatel znovu zobrazit a použít. Obrázek 4.8. Záložka "Nahrát" Průběh Roční průběhy Kliknutím na tlačítko Průběh se otevřou podzáložky, které zobrazují průběh (život) namodelované smlouvy, viz Modelování. Jednotlivé sloupce zobrazují tyto data: Rok - pojistný rok. Celkové pojistné - kumulovaná hodnota zaplaceného pojistného dle pojistné doby. Hodnota investice - agregovaná hodnota investice po odečtení akumulovaného dluhu. Hodnota odkupu - agregovaná hodnota odkupného. Poplatky a pojistná ochrana - poplatky za hlavní tarif a všechna sjednaná připojištění. Pojistná částka - částka sjednaná pro účely stanovení výše pojistného plnění. 26

27 Obrázek 4.9. Roční průběhy Roční srážky Kliknutím na tlačítko Průběh se otevřou podzáložky, které zobrazují průběh (život) namodelované smlouvy, viz Modelování. Jednotlivé sloupce zobrazují tyto data: Rok - pojistný rok. Rizikové pojistné - roční částka pojistného za riziko, stanovené na hlavním tarifu. Poplatek za platbu - roční částka inkasního poplatku dle Obchodních podmínek. Administrativní poplatek - roční částka za administrativní poplatek dle Obchodních podmínek. Srážka za 210U - roční částka za poplatky za připojištění. Obrázek Roční srážky 27

28 Poznámka Srážky za jednotlivá připojištění jsou zobrazeny dle sjednaných připojištění v sekci Modelování. Roční srážky sumárně Kliknutím na tlačítko Průběh se otevřou podzáložky, které zobrazují průběh (život) namodelované smlouvy, viz Modelování. Jednotlivé sloupce zobrazují tyto data: Rok - pojistný rok. Rizikové pojistné - kumulovaná roční částka pojistného za riziko, stanové na hlavním tarifu za rok. Inkasní poplatek - kumulovaná roční částka inkasního poplatku dle Obchodních podmínek. Administrativní poplatek - kumulovaná roční částka za administrativního poplatku dle Obchodních podmínek. Srážka za 210U, 220U,... - kumulovaná roční částka za poplatky za připojištění 210U, 220U,.. Obrázek Roční srážky Poznámka Srážky za jednotlivá připojištění jsou zobrazeny dle sjednaných připojištění v sekci Modelování. 28

29 Mimořádné platby, částečné odkupy Mimořádné platby Obrázek Mimořádné platby Mimořádné platby lze zadat takto: Klikne se na pole Přidat platbu Otevře se formulář Přidání mimořádné platby. Do pole Rok se zadá rok od počátku pojištění, kdy bude proveden mimořádný vklad. Do pole Měsíc se zadá měsíc v roce, kdy bude proveden mimořádný vklad. BOS - vloží se rozdíl mezí nákupní a prodejní cenou podílové jednotky viz BOS. Do pole Pojistné se zadá výše platby. Mimořádné platby - výše mimořádného vkladu. Zaškrtnutím tlačítka Smazat se odstraní vybrané mimořádné poistné. Do pole Frekvence se zadá frekvence mimořádného vkladu. Klepnutím na tlačítko Přidat platbu se mimořádný vklad vloží do kalkulace průběhu pojistného. 29

30 Obrázek Přidání mimořádné platby Částečný odkup Částečný odkup lze zadat kliknutím na tlačítko Přidat odkup na záložce Mimořádné platby. Otevře se formulář Přidání mimořádného odkupu. Obrázek Přidání mimořádné platby Do pole Rok se zadá rok od počátku pojištění, kdy bude proveden odkup. Do pole Měsíc se zadá měsíc v roce, kdy bude proveden odkup. Do pole Pojistné se zadá výše odkupu. Do pole Frekvence se zadá frekvence mimořádného vkladu. Klepnutím na tlačítko Přidat odkup se odkup vloží do průběhu pojistného. Zaškrtnutím tlačítka Smazat se vybraný řádek s odkupem odstraní. Graf Na této záložce se graficky zobrazuje výsledek modelace. 30

31 Zobrazují se tyto hodnoty: Hodnota investice. Celkové pojistné. Pojistná částka - smrt. Hodnota odkupu. Obrázek Graf Tisk modelace Tisknout hotovou modelaci je možné takto: V horním podmenu se klikne na tlačítko Tisk modelace v horním menu nad hlavním menu. Otevře sa dialogové okno Tisk 31

32 Obrázek Dialogové okno "Tisknout" Je-li třeba tisknout jenom Průběh zaškrtne se tlačítko Průběhy. Je-li třeba tisknout jenom Graf zaškrtne se tlačítko Graf. Tlačítkem Tisknout sa zobrazí náhled tisku. Je třeba doplnit pole Jméno příjmení a Datum počátku. Tlačítkem Zobrazit se report vygeneruje. Tlačítkem Tisknout sa report vytiskne. Obrázek Report Návrh smlouvy Je-li smlouva vyplněna korektně je možné smlouvu vytisknout. Vlevo nahoře na záložce se klikne na tlačítko smlouvy. Tisknout návrh a vygeneruje se formulář s Návrhem Popis a ovládací prvky formuláře s náhledem smlouvy viz Tisk návrhu. 32

33 Kapitola 5. Neživotní pojištění Obsah Záložka "Základní" Povinné ručení Havarijní pojištění Připojištění Smlouva Tisk Důležité kontakty Záložka "Základní" Modelace pojištění auta se spustí z hlavního menu klinutím na tlačítko Produkty a výběrem tlačítka Auto Obrázek 5.1. Záložka "Základní" Na záložce "Základní" se zadávají tyto údaje: Držitel: o Typ osoby - Fyzická osoba, Právnická osoba/osvč. o Rok narození. o PSČ a výběr velikost obce. 33

34 Kategorie vozidla (M1/N1/O1) a počet sedadel (uvedeno ve velkém TP). Výkon (kw). Způsob užití. Obchodní případ. Frekvence placení. S průběhem modelace se mění v pravém panelu aplikace nejdůležitější informace, jako pojistné HAV, POV, připojištění, roční pojistné. Je také možné zde napsat název modelace, tento název se pak zobrazí v názvu záložky. Do pole "Pojištěn od" se automaticky předvyplní dnešní datum. Datum lze zadat ručně nebo kliknutím pravým tlačítkem na rozbalovací šipku se datum vybere v systémovém kalendáři. Do pole "Datum sjednání" aplikace automaticky doplní dnešní datum. Datum lze ručně nebo přes pravé tlačítko a systémový kalendář změnit. Obrázek 5.2. Pravý panel Poznámka Je-li některé pole nesprávně vyplněné, aplikace na to upozorní červeným textem v dolní části. 34

35 Obrázek 5.3. Upozornění Poznámka Textové popisy polí tučným fontem jsou povinná pole. Povinné ručení Poznámka Pro zahrnutí modelace do výpočtu povinného ručení je nutné aktivovat záložku zaškrtnutím záložky. tlačítka vedle názvu záložky v horní části Pro výpočet povinného ručení je nutné doplnit tyto údaje: Limit plnění - zaškrtne se Standard (35/35) nebo Standard Plus (70/70). Doba bez škody (měsíce) - dle zadaného počtu měsíců se pak vpravo zobrazí BONUS klienta. Dobu bez škody (tj. rozhodná doba) se vypočítá na základě údajů získaných od pojistníka. Počet měsíců zaokrouhlíme na celé měsíce dolů. V případě, že klient neměl dosud pojištění POV, vypíšeme 0. Celkové pojistné za povinné ručení se zobrazí v pravém panelu v poli "Pojistné POV". 35

36 Obrázek 5.4. Záložka "Povinné ručení" Havarijní pojištění Obrázek 5.5. Havarijní pojištění Pro výpočet havarijního pojištění nutné doplnit tyto údaje: Tovární značka - (např. Škoda, Suzuki). Model - (např. Fabia, Swift). Vozidlo kromě jiného je specifikováno i typem, který konkrétněji upravuje tovární značku vozidla. Tento typ však není ve všech velkých TP uváděn shodně, v některých je nazván obchodní označení nebo se objevují písmenné nebo číselné tovární kódy. Při specifikaci vozidla (např. FIAT PUNTO 1,2) do tovární značky vepíše FIAT, do modelu PUNTO Rok výroby. Vozidlo pojištěno na - obecná cena/nová cena. zaškrtneme zvolenou variantu, v případě nové ceny je věk vozidla 0 let, bez DPH lze pouze u plátců DPH - PO, OSVČ. Spoluúčast. Doba bez škody (měsíce) - dle zadaného počtu měsíců se pak vpravo zobrazí BONUS klienta. vyplníme vždy. Dobu bez škody (tj. rozhodná doba) se vypočítá na základě údajů získaných od pojistníka. Počet měsíců zaokrouhlíme na celé měsíce dolů. V případě, že klient neměl dosud pojištění POV, vypíšeme 0. Vozidlo (Pojistná částka) - pojistnou částku zaokrouhlujeme vždy na celé tisíce Kč nahoru. Zvláštní výbava (PČ) - lze zadat více druhů zvl. výbavy. Vyplňujeme, pokud je nad rámec standardní výbavy vozidla uvedené v předávacím protokolu. Pro jednu zvláštní výbavu je vyhrazen jeden řádek. Použijeme podrobný popis, dle kterého zvláštní výbavu identifikujeme (např. CD Changer, loketní opěrka). PČ zaokrouhlujeme vždy na celé tisíce Kč nahoru. Do pole Celkem se spočítá součet celkové pojistné částky. Maximální PČ je Kč včetně zvláštní výbavy! Celkové pojistné za havarijní pojištění se zobrazí v pravém panelu v poli "Pojistné HAV". 36

37 Poznámka Pro zahrnutí modelace havarijího pojištění je nutné aktivovat záložku zaškrtnutím tlačítka vedle názvu záložky v horní části záložky. Připojištění Obrázek 5.6. Připojištění Na této záložce je možné zaškrtnout a vybrat některé z těchto připojištění (kromě "Připojištění aistence", které je automaticky již zahrnuto): Připojištění právní aistence Komfrot. Úrazové připojištění. Připojištění náhradního vozidla. Připojištění zavazadel. Připojištění skla. Celkové pojistné za připojištění se zobrazí v pravém panelu v poli "Připojištění". Smlouva Sekce smlouvy "Pojistník" Je-li vytvořena modelace Povinného ručení, havarijního pojištění a případně i připojištění je možné vytvořit návrh smlouvy rovnež v aplikaci AXA Studio a smlouvu vytisknout bez nutnosti psát smlouvu ručně. Poznámka Data z modelace (pojistné, základní údaje,...) se automaticky doplní do návrhu smlouvy a není nutné je znovu vyplňovat, zrychlí se tím celý proces uzavření smlouvy. Varování 37

38 Smlouvu nelze vytisknout, dokud není správně vyplněna tzn. dokud je v dolním poli červený text s upozorněním na nevyplněná pole nebo špatně vyplněné pole a v jaké sekci se toto pole nachází. Pole, které není vyplněno nebo je špatně vyplněno je orámováno červeně. Obrázek 5.7. Sekce "Pojistník" V sekci pojistník je nutné vyplnit tyto pole: Fyzická osoba - předvyplněno, bylo-li vybráno na záložce Základní. Právnická osoba nebo OSVČ - předvyplněno, bylo-li vybráno na záložce Havarijní pojištění zaškrtutím tlačítka bez DPH. Plátce DPH - předvyplněno, bylo-li vybráno na záložce Základní. Název firmy. Titul před - nepovinný údaj. Příjmení/název - vyplnit vždy (FO, OSVČ příjmení, PO název). Křestní - křestní jméno. Titul za - nepovinný údaj. Rodné číslo/ič - vyplníme vždy (FO RČ; OSVČ, PO IČ), RČ u cizinců - klient nemá přidělené RČ na území ČR, proto se vypíše datum narození ve formátu rrmmdd 9999 (např. datum nar u muže vypíšeme , u ženy ). Stát - vyplníme pouze u FO dle Seznamu zkratek členských států EU (mohou být 1 3 místné). Telefon - vyplní se primárně mobil (pokud ho klient chce poskytnout pro případ automatické komunikace s klientem přes SMS). - vyplníme, pokud ho klient chce poskytnout pro případ komunikace elektronicky). Ulice - vyplníme vždy, pokud je součástí adresy. Číslo popisné/orientační. 38

39 Obec. PSČ. Řidičský průkaz od roku. Zastupuje - zaškrtneme a vyplníme příjmení a jméno zástupce Pojistníka v případě, že není statutárním zástupcem a zastupuje na základě plné moci (neověřená se přikládá a uvádí se do Celkového počtu příloh). Ve funkci - vyplníme funkci zastupujícího ve společnosti (např. ekonomický ředitel bude uvedeno v plné moci). Nemusí být vyplněno v případě, že funkci neznáme (u FO nebo OSVČ) Kontaktní adresa - zaškrtnutím je nutné vyplnit: o Příjmení o Jméno. o Ulice - vyplníme vždy, pokud je součástí adresy o Číslo popisné/orientační. o Obec. o PSČ. o Stát. Sekce smlouvy "Vlastník" Obrázek 5.8. Vlastník Vlastník je jiný než pojistník - zaškrtneme a vyplňujeme dále v případě, že je vlastník odlišný od Pojistníka. Titul před - nepovinný údaj. Příjmení/název - vyplnit vždy (FO, OSVČ příjmení, PO název). Křestní - křestní jméno. Titul za - nepovinný údaj. Rodné číslo/ič - vyplníme vždy (FO RČ; OSVČ, PO IČ), RČ u cizinců - klient nemá přidělené RČ na území ČR, proto vypíše datum narození ve formátu rrmmdd 9999 (např. datum nar u muže vypíšeme , u ženy ). Stát - vyplníme pouze u FO dle Seznamu zkratek členských států EU (mohou být 1 3 místné). 39

40 Telefon - vyplní se primárně mobil (pokud ho klient chce poskytnout pro případ automatické komunikace s klientem přes SMS). - vyplníme, pokud ho klient chce poskytnout pro případ komunikace elektronicky). Ulice - vyplníme vždy, pokud je součástí adresy Číslo popisné/orientační. Obec. PSČ. Řidičský průkaz od roku. Tip Kliknutím na tlačítko šipky se lze posunout v návrhu rychle na začátek. Sekce smlouvy "Držitel/provozovatel" Obrázek 5.9. Držitel/provozovatel Držitel/provozovatel je jiný než pojistník - zaškrtneme a vyplňujeme dále v případě, že je Držitel/provozovatel odlišný od Pojistníka. Titul před - nepovinný údaj. Příjmení/název - vyplnit vždy (FO, OSVČ příjmení, PO název). Křestní - křestní jméno. Titul za - nepovinný údaj. Rodné číslo/ič - vyplníme vždy (FO RČ; OSVČ, PO IČ), RČ u cizinců - klient nemá přidělené RČ na území ČR, proto vypíše datum narození ve formátu rrmmdd 9999 (např. datum nar u muže vypíšeme , u ženy ). Stát - vyplníme pouze u FO dle Seznamu zkratek členských států EU (mohou být 1 3 místné). Telefon - vyplní se primárně mobil (pokud ho klient chce poskytnout pro případ automatické komunikace s klientem přes SMS). - vyplníme, pokud ho klient chce poskytnout pro případ komunikace elektronicky). 40

41 Ulice - vyplníme vždy, pokud je součástí adresy Číslo popisné/orientační. Obec. PSČ. Řidičský průkaz od roku. Tip Kliknutím na tlačítko šipky se lze posunout v návrhu rychle na začátek. Sekce smlouvy "Vozidlo" Obrázek Sekce smlouvy "Vozidlo" Tovární značka - (např. Škoda, Suzuki). Model - (např. Fabia, Swift). Vozidlo kromě jiného je specifikováno i typem, který konkrétněji upravuje tovární značku vozidla. Tento typ však není ve všech velkých TP uváděn shodně, v některých je nazván obchodní označení nebo se objevují písmenné nebo číselné tovární kódy. Při specifikaci vozidla (např. FIAT PUNTO 1,2) do tovární značky vepíše FIAT, do modelu PUNTO Palivo - označíme před palivo vozidla (BA - benzin,nm - nafta motorová, EP - elektropohon, LPG - propanbutan, jiné) Registrační značka / SPZ - vyplníme vždy (pokud nebyla dosud přidělena, pole nevyplňujeme, po přidělení ihned nahlásíme změnu do pojišťovny). Číslo technického průkazu vyplníme vždy (uvedeno ve velkém TP). VIN kód vyplníme vždy (uvedeno ve velkém TP). Zdvihový objem válců (cm3) vyplníme vždy (uvedeno ve velkém TP). Celková hmotnost (kg) vyplníme vždy (uvedeno ve velkém TP) Stav tachometru (km) Rok výroby - doplněno automaticky ze záložky (uvedeno ve velkém TP). Leasing zaškrtneme v případě, že vozidlo je na leasing Vozidlo je poškozeno - zaškrtneme v případě, že vozidlo je poškozeno Tip Kliknutím na tlačítko šipky se lze posunout v návrhu rychle na začátek. 41

42 Sekce smlouvy "Havarijní pojištění" Obrázek Sekce smlouvy "Havarijní pojištění" Zabezpečení: o Mechanické zabezpečení pevně spojené s vozidlem - vozidlo vybaveno mechanickým zabezpečením pevně spojeným s vozidlem (přídavný zámek řadící páky, přídavný zámek volantu). o Alarm s plovoucím kódem a křížkem - v případě, že je vozidlo vybaveno blokováním funkcí alarmem s plovoucím kódem nebo blokováním. o Trvalé kódové označení skel křížkem - v případě, že vozidlo má na všech obvo dových sklech vyleptané nebo vypískované VIN nebo jiný unikátní kód. o Vyhledávací zařízení - vybaveno funkcí nebo pasivním satelitním, rádiovým nebo GSM vyhledávacím zařízením. o Jiné - lze doplnit jiné zabezpečení. Vinkulace - zaškrtneme v případě, že bude plnění z PS vinkulováno. o Název společnosti. o IČ. o o Úvěrová / leasingová smlouva. Úvěrová / leasingová smlouva - číslo smlouvy vyplníme v případě, že bude plnění z PS vinkulováno. Sekce smlouvy "Doplňující informace" 42

43 Obrázek Sekce smlouvy "Doplňující informace" Způsob platby pojistného - Poštovní poukázka/převodní příkaz. Cas počátku pojištění. Celkový počet stran příloh (ks) - v případě, že Pojistník dokládá k PS přílohy, jinak 0. Místo - Místo podpisu! Kód Zástupce pojistitele, Osobní číslo. Příjmení a jméno zástupce pojistitele. zástupce pojistitele. Kontaktní telefon zástupce pojistitele. Tip Kliknutím na tlačítko šipky se lze posunout v návrhu rychle na začátek. Tisk Tisknout návrh Poznámka Návrh smlouvy slouží ke kontrole správnosti údajů vyplněných v pojistné smlouvě a je bez přiděleného unikátního čísla smlouvy. Vlevo nahoře na záložce Smlouva se klikne na tlačítko vygeneruje se formulář s Návrhem smlouvy. Tisknout návrh a 43

44 Obrázek Náhled smlouvy pro tisk Vlevo nahoře na formuláři jsou tlačítka: - tisk (odeslání návrhu do tisku). - lupa. - počet zobrazených stránek. Tlačítkem Zavřít se náhled zavře. Vpravo nahoře je tlačítko pro posun na určitou stránku (zadáním např. 6 se posuneme na stranu 6 návrhu). Dokončit a tisknout smlouvu Varování Je-li smlouva vyplněná korektně a data zkontrolována dle zobrazeného návrhu, je možné smlouvu vytisknout. Tato smlouva bude již mít přiděleno unikátní číslo. Vytištěnou smlouvu je možné změnit v aplikaci, bude však přiděleno nové číslo smlouvy. Vlevo nahoře na záložce Smlouva se klikne na tlačítko tisknout smlouvu a otevře se upozornění. Dokončit a Obrázek Upozornění Obrázek Upozornění pro přidělení dalších čísel smluv. Otevře se formulář Náhled a tiskne se tlačítkem Tisk. Poznámka Aplikace generuje každému obchodnímu zástupci 50 unikátních čísel pojistných smluv. V případě, že je vyčerpáno 40 čísel pojistných smluv, pak 44

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit.

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit. On Line databáze Danni UPOZORNĚNÍ SYSTÉM DANNI JE KOMPATIBILNÍ POUZE S PROHLÍŽEČEM INTERNET EXPLORER - verze 7 A VYŠŠÍ (máte-li nižší verzi, můžete si ji zdarma aktualizovat na http://www.microsoft.com/cze/windows/internet-explorer/

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

AEGON echange = změna smlouvy

AEGON echange = změna smlouvy AEGON echange = změna smlouvy Prostřednictvím aplikace AEGON WebAgent lze jednoduše provádět technické změny na smlouvě klienta. Aplikace vygeneruje formulář se žádostí o změnu nebo umožní provést změnu

Více

SMART. Technický manuál. Ze dne 13.5.2011. Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz

SMART. Technický manuál. Ze dne 13.5.2011. Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz SMART Technický manuál Ze dne 13.5.2011 Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Obecné postupy... 3 1.2 Úvodní obrazovka a spuštění SMARTu... 3 1.3 Vyhledávání v seznamu klientů...

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Fides Software Storage Administrator

Fides Software Storage Administrator Trade FIDES, a.s. Fides Software Storage Administrator 1.0.2.0 (aktualizace - 7/2014) Popis programu Manuál správce systému 2 Fides Software Storage Administrator manuál správce Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Popis

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Stručná příručka pro orientaci v LMS Moodle Realizováno v rámci OP VK: rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia,

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Výpis z Insolvenčního rejstříku Vytvořeno dne: 26.3.2009 Aktualizováno: 18.9.2009 Verze: 1.1 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do Centrály Czech

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade

Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade Opakovanou instalací SW VIS rozumíme instalaci do adresáře, který již obsahuje starší instalaci programu VIS. Většinou se provádí ze

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL Příručka pro klienty V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na info@artesa.cz nebo na čísle 800 128 836. 1/23 Artesa, spořitelní družstvo, www.artesa.cz, info@artesa.cz

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Návod popisuje kroky od vystavení certifikátu až po odeslání a podepsání dat v obchodním systému CS OTE v prostředí operačního systému Apple

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup PTÁČEK - velkoobchod eshop ZÁKAZNICKÝ pracovní postup 2009 Obsah Úvod... 3 Autorizace... 3 Přihlášení... 4 Odhlášení... 4 Změna hesla editace uživatele... 4 Hlavní stránka Před přihlášením... 4 Výběr Produktu

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06400 Podporované byty Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel o

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen SW Diana v.2 Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ Uživatelský manuál role člen 1 Obsah 1.Slovníček základních pojmů...3 1.Obecné informace...4 1.Technické informace...4 2.Validace a chybová

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Požadavky na systém: Do ekonomického systému se připojíte zadáním výše uvedené internetové adresy. Operační systém Windows XP nebo vyšší (vista,

Více

Nielsen Admosphere, a.s. Vážená domácnosti,

Nielsen Admosphere, a.s. Vážená domácnosti, Vážená domácnosti, nejprve Vám chceme poděkovat za Vaši účast v projektu Elektronického měření sledovanosti televize metodou TV metrů. Pouze díky Vašemu přesnému zaznamenávání přítomnosti u televizní obrazovky

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ

MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ Verze 1.0 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 Zelená linka pro export: 800 133 331, fax: 224 907 503 e-mail: info@czechtrade.cz

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. olověných rozvodů

Ministerstvo pro místní rozvoj. olověných rozvodů Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117 515 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i

Více

Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP

Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 15. 6. 2015, verze 1.00 Základní informace

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

Manuál pro registraci prostřednictvím webové služby

Manuál pro registraci prostřednictvím webové služby Manuál pro registraci prostřednictvím webové služby 1. Postup pro vyplnění a odeslání registračního formuláře Tento postup je relevantní pouze pro výrobce, kteří vlastní certifikát PostSignum s vyplněným

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Obsah: 1. K čemu je aplikace určena?....................................3 2. Přihlášení.............................................3 2.1. Seznam Objektů.........................................

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51500 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Pro vyúčtování pojišťovnám se používá jednoduchý průvodce, který Vás provede celým vyúčtováním. Pro tvorbu dávek platí:

Pro vyúčtování pojišťovnám se používá jednoduchý průvodce, který Vás provede celým vyúčtováním. Pro tvorbu dávek platí: Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá okna a veškeré dostupné možnosti a funkce, které by mohly celý postup spíše znepřehlednit.

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z u

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z  u Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2017 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2017 si můžete stahovat až v době,

Více

Návod na zprovoznění studentské verze. aplikací firmy Autodesk

Návod na zprovoznění studentské verze. aplikací firmy Autodesk Návod na zprovoznění studentské verze aplikací firmy Autodesk upraveno dne 29. 10. 2016 pro verzi 2017 Obsah Poznámky... 1 1 Vytvoření účtu na stránkách Autodesk pokud ho už nemáte... 2 2 Výběr aplikace...

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Technická podpora: tel

Technická podpora:   tel Návod na vyplnění el. žádosti o dotace v prostředí portálu Komunikace pro občany Než začnete vyplňovat elektronický formulář Budete potřebovat: e-mailovou schránku, na kterou máte přístup zařízení s přístupem

Více

Uživatelský manuál. Obsah

Uživatelský manuál. Obsah Uživatelský manuál Obsah Úvodní stránka a horní menu Registrace uživatele Registrace studenta Registrace pedagoga Registrace firmy Přihlášeni do systému Obnovení zapomenutého hesla Nastavení uživatelského

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více