POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy"

Transkript

1 »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní pojišťovna, a. s. ARAG pojišťovna právní ochrany, a. s. CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS POJIŠŤOVNA a. s. Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Česká pojišťovna a. s. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a. s. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s. Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a. s. Evropská Cestovní Pojišťovna, a. s. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. (EGAP) Generali Pojišťovna a. s. GERLING-Konzern Všeobecná pojišťovací akciová společnost organizační složka Gothaer Allgemeine Versicherung AG, organizační složka pro Českou republiku Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. Komerční pojišťovna, a. s. Kooperativa, pojišťovna, a. s. MAXIMA pojišťovna, a. s. Nationale-Nederlanden životní pojišťovna, organizační složka Pojišťovna CARDIF PRO VITA, a. s. Pojišťovna České spořitelny, a. s. Pojišťovna Slavia a. s. PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. (AMCICO AIG Life) Union pojišťovna, a. s. UNIQA pojišťovna, a. s. VICTORIA-VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s. Wüstenrot, životní pojišťovna, a. s. KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003 Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy Není jistě sporu o tom, že 1. květen 2004 je velmi významným datem. Tímto dnem totiž vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, a my se tak staneme po letech příprav jejími plnoprávnými členy. V této souvislosti si samozřejmě nemůžeme nepoložit otázku, jak se tento významný krok projeví v politice, ekonomice i v životě každého z nás. Pokusím se nastínit, jak vstup do EU ovlivní náš obor, tedy pojišťovnictví, a fungování pojišťoven. Tím, že české pojišťovnictví prošlo obdobím po roce 1990 na rozdíl od jiných částí finančního trhu bez závažných problémů a již od roku 1993 se pojistné právo začalo sbližovat s legislativou Evropské unie, můžeme hovořit o velmi dobré základně pro působení českých pojišťoven v rámci jednotného pojistného trhu členských států Evropské unie. Nová legislativa prospěje pojišťovnictví Pokud jde o implementaci právních aktů Evropské unie v pojišťovnictví, obzvláště letošní rok je na legislativní změny nebývale bohatý. Zejména bych připomněl, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR nedávno schválila balíček návrhů zákonů k pojišťovnictví a k pojištění návrh novely zákona o pojišťovnictví, návrh zákona o pojistné smlouvě, návrh zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí i návrh novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a postoupila ho k projednání Senátu. Čeká nás rozvoj životního pojištění V Evropské unii vydávají občané a firmy na životní pojištění 63 % (nejvíce ve Finsku dokonce 80 %) z celkových plateb za pojistné, na neživotní pojištění tam pak připadá 37 %. V České republice je tento poměr přesně obrácený. V neživotním pojištění jsme co do úrovně pojistné ochrany majetku již téměř na srovnatelné úrovni se zeměmi EU. Je tedy evidentní, že oblast životního pojištění skýtá velký potenciál a bude tahounem růstu celého našeho trhu. Úroveň pojistného trhu rychle poroste Netvrdím, že dosáhneme úrovně propojištěnosti sousedních vyspělých zemí během krátké doby, ale postupně se bude rozdíl mezi námi a stávajícími členy EU snižovat. Předpokládám, že rozdíly v úrovni pojistného trhu budou překonány rychleji než u celkové ekonomické situace. To mimochodem prokazují i čísla za poslední desetiletí. Jejich vydáním, což bude pravděpodobně na počátku roku 2004, budou splněny požadavky na harmonizaci pojistného práva k datu přistoupení. Určitě můžeme říci, že tyto zákony nově, lépe a přesněji definují práva, povinnosti a vztahy účastníků trhu, tedy klientů, pojišťoven i státu. Jsem přesvědčen, že nová legislativa bude ku prospěchu pojišťovnictví, protože aplikuje principy jednotného trhu pro pojišťovny i pojišťovací zprostředkovatele. Především však znamená výrazný posun ve prospěch ochrany spotřebitele, mimo jiné i rozšířením pravomocí a spektra činnosti státního dozoru nad pojišťovnictvím. Uplatňování nové legislativy v praxi nebude jistě jednoduché, ale pojišťovny již mnohokrát v minulosti, kupříkladu při loňských povodních, dokázaly, že se umějí s problémy a výzvami vypořádat. Je však na místě připomenout, že v řadě případů, například pokud jde o novou právní úpravu pojistné smlouvy, je nutné počítat s náklady na přípravu pojistných podmínek a prodejních materiálů, tiskopisů a podobně. Poroste význam životního pojištění Z hlediska dlouhodobých trendů vývoje pojistného trhu očekáváme v budoucnu zejména výrazné zvyšování role životního pojištění. Za vzor nám mohou v tomto směru sloužit právě členské státy EU: Jestliže se dnes životní pojištění v ČR podílí na celkovém Ačkoli se podle velkého množství reklamy na produkty životního pojištění může zdát, že je tuzemský trh s tímto druhem služeb rozvinutý, řeč čísel hovoří jinak. Zatímco nabídka klíčových produktů je srovnatelná se zahraničím, pojistná ochrana u nás stále ještě není na světové úrovni. V roce 1992 činil podíl předepsaného pojistného na hrubém domácím produktu v České republice 2,1 % a roku 2002 to byla již 4 %. Životní pojištění přitom rostlo rychleji z 0,7 % HDP v roce 1992 na 1,5 % v loňském roce. V případě neživotního pojištění došlo ve stejném období k nárůstu z 1,4 % na 2,5 % HDP. V Evropské unii byla přitom dynamika celého trhu podstatně nižší podíl předepsaného pojistného na HDP v roce 1992 činil celkově 6,2 % a roku 2001 pak 8,6 %. Česká republika má ve srovnání s ostatními východoevropskými kandidátskými zeměmi v období vstupu do EU velmi dobrou výchozí pozici. Naši úroveň pojistného trhu přesahuje pouze Slovinsko s pětiprocentním podílem předepsaného pojistného na HDP. Třeba v Maďarsku tento podíl činí 3,3 %, na Slovensku 3,2 % a v Polsku 3,1 %. Je potřeba změnit důchodový systém Velký potenciál pro rozvoj životního pojištění v České republice se skrývá také v jednoznačné potřebě zásadní reformy důchodového systému. Lidé, kteří jsou dnes v produktivním věku, platí ze svých příjmů předepsaném pojistném zhruba 37 procenty, měl by se tento podíl postupně přibližovat průměru členských států Evropské unie, který činí 63 procent. Odpovídající harmonizované právní předpisy životnímu pojištění jistě hodně pomohou, ale zvýšenou pozornost a péči by mu měli věnovat nejen klienti a pojišťovny, ale i státní orgány v rámci reformy důchodového systému. Měla by se zvýšit daňová motivace směrem k občanům a měl by být vytvořen takový systém, aby firmy mohly uzavírat pojistné smlouvy o soukromém životním pojištění pro kolektivy svých zaměstnanců, nikoli jim jen přispívat na jejich individuální pojištění a podobně. Nelze opomenout skutečnost, že svoboda poskytování služeb přes hranice povede k větší konkurenci na pojistném trhu především v segmentu pojištění průmyslu a podnikatelů. Na druhé straně tím, že pojištění je převážně lokálním obchodem, nelze očekávat převratné změny. Určitě je pravda, že pro pojišťovnictví je přistoupení České republiky k Evropské unii velkou výzvou. Máme však všechny předpoklady k tomu, abychom se s ním úspěšně vyrovnali, protože již dnes máme produkty, služby i legislativu srovnatelné se zeměmi EU. Co bychom měli změnit a co je příležitostí pro všechny pojišťovny? Ještě vylepšit image pojišťovnictví, vysvětlit lidem jeho funkci a učinit ho co do objemu stejně významným, jako je například v Rakousku. A to především v oblasti životního pojištění. Vladimír Mráz prezident České asociace pojišťoven, předseda představenstva pojišťovny Kooperativa vysoké částky na sociální pojištění. Z něj se přitom průběžně hradí výplaty penzí stávajícím důchodcům. Ani koruna však nejde na skutečné spoření na stáří. Počet důchodců roste a počet pracujících klesá. Při zachování existence průběžného systému financování penzí by brzy nastala doba, kdy dnešní přispěvatelé do sociálního systému (daňoví poplatníci) v období odchodu do důchodu zjistí, že jim stát nemá penzi z čeho zaplatit. A to přesto, že do důchodového systému celý život každý měsíc poukazovali značnou část svého platu. Řešením současné situace je vytvoření takového modelu, kde si každý bude moci část ze svých peněz placených na důchodové zabezpečení ukládat formou povinného fondového spoření a spoření dobrovolného. Na tvorbě tohoto systému by se měly významně podílet právě penzijní fondy a životní pojišťovny. V nich si část svých úspor ukládá mnoho obyvatel již dnes, avšak úroveň zabezpečení prostředků na důstojný život ve stáří je velmi nízká. Z části právě proto, že lidé nemají kvůli vysokému zdanění svých současných příjmů dostatek disponibilních prostředků pro své individuální zajištění. Ladislav Bartoníček viceprezident České asociace pojišťoven, předseda představenstva České pojišťovny Z OBSAHU: Rozšiřování služeb, zvyšování jejich kvality a příprava nových produktů zaměřených na snižování rizik patří mezi priority pojišťovny. str. 1 a 6 Vedle dalších produktů pojišťovna nabízí několik druhů životního pojištění s možností rozsáhlého připojištění. str. 1 a 2 U životního pojištění získáte do konce roku k daňové úlevě navíc i 3 % garantovaného výnosu. str. 2 Jedním z hledisek volby pojišťovny je její finanční stabilita. V tomto ohledu se vyplatí dát na hodnocení ratingových agentur. str. 3 K výhodám bankopojištění patří jeho jednoduchost, dostupnost, přizpůsobivost a posilování spořicí složky životního pojištění. str. 3 Nejlepší způsob, jak se postarat o sebe a své blízké, je uzavřít pojištění DYNAMIK nebo KOMBI. str. 3 a 4 S životní, důchodovou či jubilejní pojistkou SPONSOR a vkladovou pojistkou SPECIAL myslí pojišťovna na každého člena rodiny. str. 4 Vysoce variabilní pojištění kopíruje životní etapy a umožňuje kvalitní spoření s garantovaným zhodnocením. str. 4 Nový interaktivní nástroj Aviva finanční kalkulačka jistoty vám pomůže zjistit, jak máte zajištěn finanční standard rodiny. str. 5 Moderním trendem je kolektivní životní pojištění zaměstnanců. UNIQA radí zaměstnavatelům pojistěte si své pracovníky. str. 5 Flexibilní životní pojištění je pojistně- -spořicí program, který pokrývá široké spektrum pojistných rizik a umožňuje vysoké zhodnocení naspořené částky. str. 6 I dobrému řidiči se hodí pojištění bonusu povinného ručení, které získá pouze u Kooperativy. Větru, dešti a silničářům neporučíme. Jako jediná pojišťovna ale umíme zařídit, aby případná Vámi způsobená nehoda neohrozila Váš bonus povinného ručení, tedy slevu z pojistného. Řekněme, že díky 45% slevě platíte za své povinné ručení od Kooperativy jen Kč *. Proč riskovat, že o ušetřené peníze přijdete, když můžete využít další z výhod našeho povinného ručení BONUS Garant. Stačí jednou zaplatit 250 Kč nebo 350 Kč (podle obsahu motoru) a máte garantováno, že o svůj bonus nepřijdete, i kdyby třeba padaly trakaře. Povinné ručení * Platí pro klienty, kteří vlastní automobil s obsahem motoru ccm a jezdí 4. rok bez nehody.

2 STRANA 2 6x Ema Destinnová, tak tomu říkám finanční koncert. P O J I Š T Ě N Í K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A Výhody životního pojištění Životní pojištění se stává součástí soukromého pilíře důchodového systému, a to bez ohledu na to, jaká bude jeho konečná podoba. Stát podporuje daňovými výhodami životní pojištění, které zajišťuje pojištěnému po dovršení 60 let vyplacení naspořené částky, ať již jednorázově nebo ve formě pravidelné penze. Zájem o soukromé životní pojištění s kapitálovou složkou roste a nabídka na trhu se nadále rozšiřuje. Česká republika má v porovnání se zeměmi Evropské unie v životním pojištění ještě malou propojištěnost, což je poměr předepsaného pojistného k HDP. V zemích Evropské unie je průměr 5,4 procenta a v České republice zatím jen 1,5 procenta. V budoucnu se dá očekávat, že soukromé životní pojištění s kapitálovou složkou bude stále více využíváno k zajištění ve stáří. Pojištění sníží daně Podle novely zákona o dani z příjmů z roku 2000 si může každý odečíst ročně od daňového základu 12 tisíc korun, které zaplatil na soukromé životní pojištění. Podmínkou je, aby smlouva trvala minimálně 60 měsíců a pojištěný inkasoval pojistné plnění až po dovršení 60. roku života. Z daňového základu nelze odečíst pojistné, které je zaplaceno na krytí jiných rizik, než je riziko smrti. Pojišťovny vydávají pro daňové účely potvrzení o zaplaceném pojistném a zpravidla přesně definují, na jakou pojistnou ochranu bylo využito. Pojištěný tak ví, kolik si může z daní odečíst. Daňové zvýhodnění získali od státu i zaměstnavatelé, kteří přispívají na soukromé životní pojištění svým zaměstnancům. Stát tak podporuje účast podniků v zajištění jejich zaměstnanců na stáří. Daňově uznatelným výdajem je pro zaměstnavatele příspěvek ve výši 8000 korun ročně na jednu osobu. Z této částky nemusí podniky odvádět zdravotní ani sociální pojištění, a proto je levnější zaplatit zaměstnanci pojištění než mu stejnou částku přidat k platu. Navíc zaměstnanec z pojistného neplatí daň z příjmu ani zdravotní a sociální pojištění. Garantovaný výnos Základním smyslem životního pojištění je ochrana pojištěných osob a zajištění jejich blízkých. Část pojistného jde tedy na krytí pojistných rizik zejména rizika smrti a část se zhodnocuje. Výnosy z druhé části pojistného jsou pojištěnému každoročně připisovány. Skládají se většinou z technické úrokové míry, která vlastně představuje pojišťovnou garantovaný výnos, a z dalšího podílu na výnosech z investovaných rezerv životního pojištění. Technická úroková míra se dnes pohybuje mezi třemi a čtyřmi procenty. Další zhodnocení závisí na tom, do čeho pojišťovna investuje. Obvykle jsou pojistné rezervy pojišťoven uloženy do bezpečných instrumentů. Letos se přepokládá, že budou pojišťovny připisovat k technické úrokové míře ještě kolem dvou až tří procent. Pojistné lze investovat Pojišťovny u některých druhů životních pojistek umožňují, aby si o způsobu investování pojistné rezervy rozhodoval sám pojištěný. Jde o takzvané investiční pojištění, u kterého není zaručena technická úroková míra. Pojištěný si vybere z nabídky pojišťovny jeden nebo více fondů a do nich pak jde kapitálová část pojistného. Investiční strategii může v průběhu pojistné doby měnit. Z fondů je zpravidla na výběr fond peněžního trhu, obligační a akciový či smíšený fond s vyšším podílem akcií. Nové produkty umí více Na trh přicházejí produkty, jež dovolují pružnější využívání kapitálových životních pojistek. Základní pojištění pro případ smrti a dožití pojištěnému umožňuje krýt riziko vlastní smrti a při dožití konce pojistné smlouvy mu zaručuje sjednanou částku a případné zhodnocení. Některé smlouvy dovolují vkládat mimořádné pojistné nebo vklady, kterými se posiluje tvorba kapitálu. U některých smluv je zase možné mimořádné vklady vybírat. U jiných životních pojistek si pojištěný může na nějakou dobu část výnosu půjčit. Také lze uzavřít smlouvu a vložit hned do pojišťovny jednorázově vyšší částku. Ta se postupně zhodnocuje a z výnosů se odečítá pojistné na krytí rizika smrti. Pojištění pro případ dožití je vhodné pro občany ve zralém věku, kteří už nemusí tolik myslet na zajištění svých blízkých. V době trvání pojistné smlouvy nejsou pojištěni pro případ smrti na předem sjednanou pojistnou částku. Pojišťovna v takovém případě vyplácí osobě uvedené ve smlouvě jen pojistné zaplacené ke dni úmrtí a k tomu případně zhodnocení. Sjednanou pojistnou částku včetně zhodnocení dostane pojištěný při dožití konce pojistné smlouvy jednorázově, nebo si může dát vyplácet pravidelný důchod. Flexibilní pojištění uspokojí každého Zajímavé možnosti nabízí flexibilní životní pojištění. Jde o pojištění, u něhož lze během trvání smlouvy měnit ne jeden, ale hned celou řadu parametrů. U běžných smluv jsou zpravidla změny možné jen v omezené míře a záleží na individuálním jednání s pojišťovnou. Flexibilní pojištění je vhodné především pro ty, kteří chtějí být pojištěni dlouhodobě. V průběhu trvání smlouvy se mění jejich životní potřeby i finanční poměry. Flexibilní pojistka umožňuje měnit poměr mezi rizikem a rezervami, zvyšovat a snižovat pojistnou částku, měnit osoby oprávněné inkasovat pojistné plnění. Dají se přikupovat pojištění dalších rizik (například úrazu, vážných onemocnění) či připojišťovat přibývající členové rodiny. Mohou se vkládat mimořádné částky na zhodnocení nebo se dají vybírat. Zájem o flexibilní pojištění ukazuje, že jde o produkt, který vyhovuje požadavkům současné dynamické doby. Jak ušetřit na daních Kč? Jde to jednoduše a hned několika způsoby! Když do konce roku uzavřete smlouvu o penzijním připojištění nebo životním pojištění, můžete si snížit daňový základ za letošní rok až o Kč. Jestliže již spoříte, stačí Vám jednorázové navýšení příspěvku a pak si jen odečtete Kč z daňového základu. Pozor, speciální nabídka platná pouze do konce roku: u životního pojištění získáte k daňové úlevě navíc i 3 % garantovaného výnosu. Buďte rychlí a uberte svým daním ještě letos. Investujte do života. infolinky: , , Obchodní místa: Brno , České Budějovice , Hradec Králové , Olomouc , Ostrava , Plzeň , Praha , Teplice , Hodonín , Karlovy Vary , Kolín , Liberec , Nový Jičín , Příbram , Zlín

3 K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A P O J I Š T Ě N Í STRANA 3 POJIŠTĚNÍ VÁM DÁVÁ JISTOTU Ve slově pojištění je ukryto slovo jistota. Lidé se pojišťují proto, aby jistotu získali a přenesli svoje starosti na pojišťovnu, která se o jejich rizika umí postarat. Aby se pojištěný svých rizik skutečně zbavil, a nezpůsobil si naopak další starosti, je nutné vybrat spolehlivou pojišťovnu. Hledisek, podle kterých je možné vybírat, je několik. První americko-česká pojišťovna, a.s., AMCICO AIG Life je dceřinou společností American International Group, Inc. (AIG), která patří ve světě financí a pojišťovnictví k naprosté špičce a poskytuje společnosti cenné zázemí. Na českém pojistném trhu působí AMCICO AIG Life již přes 10 let a je první a jedinou pojišťovnou v České republice, jež byla nezávislou ratingovou agenturou Standard & Poor s oceněna nejvyšším dosažitelným ratingem AAA. Finanční stabilita pojišťovny Jedním z hledisek volby je finanční stabilita pojišťovny. Není třeba se orientovat ve velkém množství ekonomických a finančních ukazatelů, vyplatí se dát na hodnocení ratingových agentur. U nás ještě rating příliš nezdomácněl, ve světě však má dlouholetou tradici. Ratingové agentury provádějí rovněž hodnocení pojišťoven působících na českém trhu a lze se na ně skutečně spolehnout. Kvalitní nabídka produktů Životní pojišťovna AMCICO AIG Life nabízí pestrý výběr produktů, které jsou připraveny tak, aby uspokojily odlišné potřeby lidí hledajících životní pojištění. Život Plus Tento program kombinuje pojištění pro případ smrti s pojištěním pro případ dožití. Jeho prostřednictvím můžete zabezpečit své blízké v případě smrti a zajistit si dostatečné finanční prostředky po dožití se určitého věku. A to i v případě, že se stanete invalidní. Pojišťovna za vás totiž přebírá povinnost platit pojistné až do konce trvání pojištění. Výhodou tohoto programu je možnost odečíst si zaplacené pojistné od základu daně z příjmu. Pojišťovna samozřejmě nabízí i řadu dalších produktů a zabezpečuje svým klientům možnost výběru vhodného programu podle jejich potřeb a finančních možností. Jistota Plus Tento produkt spojuje výhody základního životního pojištění pro případ smrti a dožití s pojištěním pro případ vážného onemocnění. Umožňuje tak pojištěnému zajistit si finanční prostředky v období, kdy kvůli vážné nemoci klesnou jeho příjmy. Baby Program Jak již název napovídá, je toto pojištění určeno především rodičům, kteří chtějí zajistit svému potomkovi dostatečnou finanční částku pro start do života. Pojištěné dítě dostane sjednanou pojistnou částku i v případě, že se jeho rodiče během doby pojištění stanou trvale invalidními nebo zemřou, a nemohou tak platit dohodnuté pojistné. Nabídka produktů pojišťovny AMCICO AIG Life je samozřejmě širší. Podrobnější informace najdete na webových stránkách Možnosti připojištění Při uzavírání životní pojistky je dobré se informovat také o různých možnostech připojištění, které pojišťovna nabízí. K životnímu pojištění tak můžete výhodně získat další pojištění. Klasickým typem připojištění k životnímu pojištění je úrazové pojištění. USA Klinika Plus AMCICO AIG Life nabízí jako jediná pojišťovna v České republice produkt USA Klinika Plus. Toto připojištění vám v případě vážné choroby či zdravotního stavu zajistí přístup k lékařským konzultacím z významných medicínských center v USA. PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. V Celnici 1028/10, Praha 1 tel.: , fax: , Kladete si často otázku, jak se co nejlépe postarat o sebe a své blízké? I když byste se raději nechávali v životě překvapovat jen dobrými zprávami, uvědomujete si, že některé životní momenty neovlivníte a jejich důsledky rozhodně příjemnými být nemusí? Přemýšlíte, jak tomu předejít? S tím vším vám může pomoci kapitálové životní pojištění, říká Ivo Foltýn, náměstek generálního ředitele České pojišťovny (ČP). V čem jsou podle vás nejsilnější stránky flexibilního kapitálového životního pojištění? Flexibilní kapitálové životní pojištění je produkt, který vás pojistí pro případ nepříjemných životních situací a současně vložené finanční prostředky zhodnocuje. Ivo Foltýn V případě pojistné události jste vy či vaše rodina zabezpečeni částkou, kterou si pro jednotlivá rizika zvolíte, a pokud k takové události nedojde, vložené prostředky vám pojišťovna ke konci smlouvy vyplatí zhodnocené o garantovaný úrok a o podíly na výnosech. U flexibilního kapitálového životního pojištění neexistuje riziko znehodnocení vložených prostředků například poklesem kapitálového trhu tak, jak to může nastat u investičních životních pojištění. Lidé se často obávají vázat prostředky na dlouhou dobu co když je budou za několik let potřebovat? Máte pravdu, u řady lidí dosud panuje představa, že se životním pojištěním upíší na celý život. Dnes je však situace jiná, pojišťovny se snaží přizpůsobit současnému životnímu rytmu a požadavkům, které díky němu lidé mají. Česká pojišťovna dnes ČSOB bankopojištění Jednoduché pojištění a výhodné spoření Životní pojištění bylo možné až donedávna uzavřít pouze v pojišťovně či prostřednictvím pojišťovacího poradce nebo jiné zprostředkovatelské osoby. Díky bankopojištění to lze jednoduše učinit také v každé pobočce ČSOB, která je průkopníkem zavádění této další služby klientům v České republice. Bankopojištění optimálním způsobem kombinuje výhodné a bezpečné spoření s možnostmi krýt závažná životní rizika klienta. Není náhodou, že v zavádění a rozvoji bankopojištění u nás je ČSOB v čele. Využívá totiž rozsáhlých zkušeností i know-how své mateřské společnosti KBC Bank and Insurance Holding. A ta, jak je z názvu patrno, řadí pojištění spolu s bankovními službami k nejdůležitějším produktům z celé oblasti svého působení. Smrt není povinná Běžné životní pojištění je automaticky uzavíráno pro případ úmrtí či dožití. Při sjednání životního pojištění v pobočce ČSOB se klient může rozhodnout, zda bude svoje prostředky jenom zhodnocovat, nebo je použije i na krytí závažných životních rizik. Kromě toho si může vybrat způsob investování vložených prostředků. Zatímco u programu Optimal je garantován 3% roční výnos, u programu Maximal si investiční strategii volí klient sám. Nejviditelnější výhodou bankopojištění je jeho jednoduchost a dostupnost. Bez složitých dotazníků a zdravotní prohlídky může zájemce v kterékoli pobočce ČSOB uzavřít životní pojištění na počkání. Pokud chce krýt i některá pojistná rizika, stačí odpovědět na šest jednoduchých otázek týkajících se jeho zdravotního stavu. Další předností bankopojištění sjednaného v ČSOB je jeho velká flexibilita. Klient může u pojistné smlouvy kdykoli změnit téměř všechny její parametry podle své momentální finanční situace a investičních záměrů. Na rozdíl od konkurence, kde je smlouva uzavírána na dobu určitou, což je 10, 15 i více let, je ČSOB bankopojištění sjednáváno na dobu neurčitou. ČSOB Spořicí program Kapitálové a investiční životní pojištění, které si lze sjednat ve všech pobočkách nejsilnější banky v České republice, je součástí produktu, který nese název ČSOB Spořicí Výhody ČSOB Spořicího programu životní pojištění tohoto typu může uzavřít každý občan od 18 do 65 let na počkání v kterékoli pobočce ČSOB bez absolvování zdravotní prohlídky a vyplňování složitých dotazníků vysoké a dlouhodobě stabilní zhodnocení vložených prostředků s možností využít daňových odpočtů (čistá roční úspora daně je až 3840 Kč) krytí závažných životních rizik (úmrtí, trvalé plné invalidity a deseti druhů vážných onemocnění) podle vlastního výběru klienta možnost volby mezi námi garantovaným 3% zhodnocením u programu Optimal a investičním životním pojištěním, které v programu Maximal umožňuje ovlivňovat investiční strategii při zhodnocování vložených prostředků s cílem dosáhnout dlouhodobě vyššího výnosu Myslíte na zadní vrátka? Přemýšlejte o životním pojištění nabízí nejpružnější životní pojištění na trhu s příznačným názvem DYNAMIK. Jeho hlavním krédem je, že si jednoduše přizpůsobujete pojistku podle toho, jak se mění vaše životní situace a z ní vyplývající potřeby. V průběhu smlouvy tedy můžete měnit výši plateb i spořicí a rizikové složky. To v praxi znamená, že si v rámci pojištění DYNAMIK můžete během let sjednávat různá volitelná pojištění i měnit jejich nastavení jedná se zejména o úrazové pojištění, pojištění závažných onemocnění, pojištění zproštění od placení pojistného v případě invalidity či soukromé zdravotní a nemocenské pojištění. V průběhu trvání pojištění můžete vkládat mimořádné pojistné, a to pravidelně nebo nepravidelně, podle toho, jaké jsou vaše momentální finanční možnosti. Zároveň máte možnost z pojištění i vybírat. Myslíme také na děti můžete současně připojistit až tři potomky. Jak je to s daňovým zvýhodněním pojištění DYNAMIK? Dlouhodobý dopad úspor na daních není u pojištění DYNAMIK nezajímavý. Od daňového základu si totiž můžete uplatnit odpočet až Kč ročně. A tak například během patnácti let pojištění ušetříte na daňových program. To samo o sobě zvýrazňuje u tohoto životního pojištění význam spoření. Toto pojištění mohou uzavřít občané ČR i cizinci ve věku od 18 do 59 let (je-li sjednáno alespoň jedno pojistné krytí), respektive 65 let (není-li sjednáno žádné pojistné krytí a klient pouze spoří). Pokud si klient sjedná minimálně jedno další pojistné krytí, bude zdarma pojištěn pro případ trvalé plné invalidity následkem úrazu. Minimální výše běžného pojistného, které může být placeno měsíčně, čtvrtletně, pololetně či ročně, je 400 Kč za měsíc. Mimořádné pojistné, jež lze zaplatit nad rámec předepsaných plateb jako mimořádný vklad a které podporuje výhradně spořicí složku produktu, můžete vložit kdykoli ve výši již od 4800 Kč. U programů s daňovými úlevami si lze pro zvýšení možného výnosu pojistné předplatit. ČSOB Optimal Profit Cílem tohoto životního pojištění je maximální zhodnocení jednorázově vložených finančních prostředků. Protože se nesjednává žádné pojistné krytí, může být smlouva uzavřena s klientem ve věku let, bez ohledu na jeho zdravotní stav. Minimální výše jednorázového vkladu je 100 tisíc Kč, u mimořádných vkladů 10 tisíc Kč. Fixní doba spoření je 5 let s možností prolongace za velmi výhodných podmínek. Po celou dobu 5 let je klientovi garantován roční výnos 2,5 %. Stane-li se invalidním nebo vážně onemocní, je mu vyplacena celá hodnota pojištění bez srážky daně z výnosu. Podmínkou pro poskytnutí produktu není vedení účtu u ČSOB. V případě potřeby může klient část vložených prostředků vybrat. K výhodám tohoto produktu dále patří výhodnější danění výnosů nebo možnost volby oprávněných osob. Charakteristika jednotlivých variant ČSOB Spořicího programu název garance pojistná daňové pojistná částečné produktu výnosu doba úlevy krytí výběry Optimal ano, 3% min. 5 let ne invalidita, úmrtí, ano vážná onemocnění Optimal 60 ano, 3% min. 5 let ano invalidita, ne a do 60 let věku úmrtí Maximal ne (KBC min. 5 let ne invalidita, úmrtí, ano fondy) vážná onemocnění Maximal 60 ne (KBC min. 5 let ano invalidita, ne fondy) a do 60 let věku úmrtí v průběhu trvání pojistné smlouvy lze kdykoli změnit její podmínky podle momentální situace klienta smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, takže ji klient může kdykoli po 1 roce vypovědět, nebo dlouhodobě zhodnocovat své finance a využívat výhod doživotní pojistné ochrany po dobu trvání pojistky je možné její placení třikrát až na dvanáct měsíců přerušit bez dopadu na výši a rozsah pojistného krytí v případě potřeby může klient část vložených prostředků bez poplatků vybrat či vložit mimořádný vklad, má-li volné finanční prostředky, které chce výhodně zhodnotit využitím pobočkové sítě ČSOB minimalizuje poplatky, které jsou jinak s distribucí životního pojištění spojené (akviziční provize a náklady na udržování agentské sítě), a posiluje tak spořicí složku pojištění úlevách pojistné na tři roky. Pokud platíte měsíční pojistné 1000 Kč a pohybujete se ve 20% daňovém pásmu, ročně ušetříte 2400 Kč, tedy Kč za dobu patnáctiletého pojištění. Představme si situaci, kdy mám jednorázově k dispozici částku v řádech tisíců a přemýšlím, jak s ní naložím. Mám ji uspořit, nebo se raději pojistit? Co byste mi poradil? Jednoznačně bych vám doporučil vkladové životní pojištění KOMBI, které, jak již jeho název vypovídá, kombinuje výhody životního a úrazového pojištění a spoření. Charakteristiky pojištění jsou stejné jako u pojištění DYNAMIK, ale KOMBI ruší starost s pravidelnou platbou měsíčního pojistného, neboť to se hradí z úrokových výnosů tohoto vkladu. KOMBI lze nabídnout i jako vhodný dárek vašim blízkým. Vše lze připravit předem v pobočce pojišťovny nebo s pojišťovacím poradcem a obdarovaný ve finále jen smlouvu podepíše. Příklady z praxe ČSOB Spořicí program Optimal Profit (za jednorázové pojistné) Vklad klienta je Kč. Nejsou sjednána pojistná krytí, nezáleží tedy na věku ani pohlaví klienta. rok 2,5% výnos 5% výnos spoření (garantovaný) ČSOB Spořicí program Optimal 60 (za běžné pojistné) Klient ve věku 50 let se rozhodl, že v rámci spoření na důchod vloží Kč do programu Optimal 60 tak, aby si mohl každý rok snížit daňový základ o Kč. Pojistnou ochranu nepotřebuje, neboť je vdovec s již zaopatřenými dětmi. Vklad klienta je Kč (jednorázově formou předplacení na počátku). Nejsou sjednána pojistná krytí, pojistná částka je nulová. Klient dosahuje 25% daně z příjmu. rok 3% výnos 3% výnos spoření (garantovaný) vč. daňové úspory ČSOB Spořicí program Optimal (za běžné pojistné) Muž ve věku 30 let chce zajistit svoji rodinu, a proto si sjedná pojištění pro případ úmrtí. K tomuto pojistnému krytí dostává od ČSOB zdarma pojištění trvalé plné invalidity následkem úrazu. Požadavkem klienta je, aby produkt byl velice pružný, bylo možné měnit veškeré parametry, vybírat část naspořené hodnoty, přerušit placení atd. Vklad klienta je 1000 Kč měsíčně. Pojistkou je kryto riziko úmrtí a zdarma též trvalé plné invalidity následkem úrazu. Pojistná částka činí Kč. rok 3% výnos 5% výnos spoření (garantovaný) Vhodný typ pojištění vám v každé pobočce ČSOB pomůže vybrat školený pracovník. V rámci akce Klíčový plán vám může také zdarma provést komplexní analýzu osobních financí, která pro rozhodování poskytne potřebné informace. Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14, Praha 1 tel.: infolinka: Darujete tak pojistnou ochranu včetně zhodnoceného vloženého vkladu. Poraďte, prosím, všem zájemcům, jak postupovat při výběru a uzavírání životní pojistky. 1. Nikdy o pojištění nepřemýšlejte izolovaně. Zvažte své finanční příjmy i výdaje, své závazky do budoucna a stanovte si, čeho chcete pojištěním dosáhnout. 2. Zvažte částku, na kterou byste měli být pojištěni. Obecně lze říci, že pojistná částka by měla činit 2 5násobek vašeho ročního příjmu. 3. Ptejte se svého pojišťovacího poradce, jak vaše budoucí pojistka bude reagovat v té či oné životní situaci. Nechte si spočítat modelové situace do budoucna. Nespoléhejte jen na štěstí, nikdy nevíte, co se může stát. S životním pojištěním České pojišťovny získáte jistotu, že když už na nějaký nepříjemný životní moment dojde, nezůstanete v tom sami. Ten klid určitě stojí za to.

4 STRANA 4 P O J I Š T Ě N Í K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A DYNAMIK České pojišťovny vaše peníze v dobrých rukou Pojištění šité na míru, které vás bude chránit celý život to všechno dovede kapitálové životní pojištění České pojišťovny s názvem DYNAMIK. Spojuje totiž pojištění s možností výhodného spoření. A navíc se vždy dokáže přizpůsobit vašim potřebám pojistné i pojistnou částku lze snižovat nebo zvyšovat v závislosti na nejrůznějších životních situacích. DYNAMIK se umí přizpůsobit všem životním situacím, počínaje těmi příjemnými, jako je narození dítěte, až po úpravu pojistného v případě, když klient přijde o práci. Je-li situace vážnější, lze si dokonce vybrat platební prázdniny. Několik čísel neuškodí Ženatý muž, kterému je 37 let a má dvě malé děti, může za měsíční pojistné 1500 korun spolehlivě zajistit svou rodinu. Stačí, aby zvolil životní pojištění DYNAMIK a pojistil se pro případ smrti nebo závažných onemocnění na rovných půl milionu korun. Může se navíc připojistit i na zproštění od placení pojistného pro případ plného invalidního důchodu. Pak za něj totiž začne platit pojistné Česká pojišťovna. Ale nyní ke slíbeným číslům. Začneme daňovými úlevami ty mohou dosáhnout až korun ročně. Při dožití konce pojištění dostane dotyčný zpět celou naspořenou částku navýšenou nejen o smlouvou zaručená procenta, ale i o předpokládané podíly na výnosech. Kolik to celkem dělá? Při předpokládaném podílu na výnosech ve výši dvou procent může celková částka dosáhnout korun. V případě diagnózy závažného onemocnění je klientovi vyplacena pojistná částka korun. Podobně tomu je při úmrtí, kdy uvedenou částku obdrží oprávněná osoba, navíc včetně spořicí složky nastřádané k danému období. Kupříkladu po deseti letech by to bylo téměř korun. Když slunce zrovna nesvítí... Klient skutečně nemusí po určitou dobu České pojišťovně nic platit, například když přijde o práci. Maximální délka platebních prázdnin závisí na výši kapitálové hodnoty z již zaplaceného pojistného. Z ní se totiž během platebních prázdnin čerpají platby na sjednaná rizika. Důležité však je, že v době případných finančních potíží zůstává klient pojištěn! Mimořádné vklady a výběry Program DYNAMIK nabízí možnost mimořádných vkladů, stejně jako výběrů. Mimořádné vklady navyšují celkově uspořenou částku. Bezpečně a výhodně tak zhodnocují vaše úspory. Ještě jednou několik čísel. Muž, kterému je 27 let, platí si pojistné 1000 korun měsíčně a každoročně vloží do České pojišťovny jednorázově částku 5000 korun, může mít v šedesáti letech k dispozici u České pojišťovny korun! Bez jednorázových vkladů by naspořená částka včetně předpokládaných podílů na výnosech dosáhla více než tři čtvrtě milionu korun. A to přece také není málo, že? Další volitelná pojištění navíc Stále to není vše. DYNAMIK umožňuje sjednat další, volitelná pojištění, jako třeba pojištění závažných onemocnění či možnost pojistit si zproštění od placení pojistného v případě trvalé invalidity. Výhodné je i úrazové pojištění dospělých. V rámci programu DYNAMIK může dospělý navíc připojistit až tři děti. Vyplatí se také zahrnout soukromé zdravotní pojištění. Podrobnější informace nejen o životním pojištění mohou klienti získat na bezplatné informační lince České pojišťovny nebo na internetových stránkách

5 K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A P O J I Š T Ě N Í STRANA 5 UNIQA pojišťovna Moderní trend: kolektivní životní pojištění zaměstnanců Kolektivní (skupinové) životní pojištění získává v poslední době na významu. Jeho smyslem je pojistit na základě jedné smlouvy větší počet lidí, které něco spojuje například příslušnost k nějaké firmě. Je samozřejmé, že uzavření a správa jediné kolektivní smlouvy jsou jednodušší než sjednání a údržba řady individuálních smluv. S ohledem na velikost a charakteristiky pojišťované skupiny poskytují pojišťovny často velmi výrazná zvýhodnění. Kolektivy lze pojistit na cesty, proti úrazu, proti pracovní neschopnosti a také na život. Skupinové životní pojištění uzavírají pro své zaměstnance zpravidla firmy, které si je chtějí udržet a motivovat. V neposlední řadě mohou touto cestou rovněž ušetřit na daních a na zdravotním a sociálním pojištění, uzavřou-li smlouvy o daňově optimalizovaných produktech kapitálového životního pojištění, jimiž pojišťovny pružně reagovaly na zavedení odpočtů v roce Rizikové životní pojištění Vybere-li si zaměstnavatel pro své pracovníky rizikové životní pojištění, chrání jeho blízké pro případ smrti pojištěného (tyto osoby stanovuje pojištěná osoba), popřípadě smrti úrazem (v případě smrti úrazem by pojišťovna vyplatila odškodnění z obou rizik současně) nebo trvalým následkům úrazu (invaliditě plní se podle stupně postižení). Pojistné částky se sjednávají jako násobky ročních příjmů; ve smlouvě lze sjednat automatické navyšování pojistné částky podle aktuálního růstu platu či mzdy. Kapitálové životní pojištění Kapitálové životní pojištění je pojištěním dvousložkovým vedle klasické rizikové složky je do něj namíchána složka úspor pro případ dožití se konce sjednané pojistné doby. Tento druh pojištění, je-li uzavřen podle předepsaných parametrů, umožňuje čerpat daňové odpočty zaměstnancům i zaměstnavatelům podle toho, kdo kolik pojistného hradí. Firma se může rozhodnout zařadit do rámcové smlouvy prakticky jakéhokoli zaměstnance bez ohledu na jeho postavení ve vnitropodnikové hierarchii ta je zohledněna ve výši pojistné částky. Velikost pojišťované skupiny osob je velmi významná: zajistné krytí (jakési pojištění samotné pojišťovny, které nakupuje u zajišťoven, jež se podílejí na krytí rizik) se získává tím snadněji, čím více lidí chceme v rámci jedné smlouvy pojistit. Potenciální riziko se tak příznivě rozprostře, protože každá z pohledu životního pojištění rizikovější osoba je zde vyvážena řadou dalších relativně zdravých jedinců. V případě individuálních smluv na vyšší pojistné částky vyžaduje životní pojistitel důkladné lékařské vyšetření aktuálního zdravotního stavu. U skupinových smluv si může dovolit být s ohledem na hromadný přírůstek kmene shovívavější. Aktualizace smlouvy probíhá tak, že zaměstnavatel zasílá pojišťovně pravidelně vyplněné návrhy pojistek zaměstnanců nově vstupujících do pojištění s potvrzením jejich ročního příjmu u firmy a současně i výkaz ukončených pracovních poměrů doposud pojištěných zaměstnanců. Úprava pojistných částek se provádí například jednou ročně na základě předloženého přehledu nových platových výměrů pojištěných. Končí-li zaměstnanec svůj pracovní poměr u firmy, která pro něj životní pojištění sjednala, může po dohodě s ní a pojišťovnou pokračovat ve smluvním vztahu sám. Připojištění Součástí skupinového životního pojištění mohou být i další připojištění, kupříkladu proti neschopnosti vykonávat povolání (schopnost pojištěného vykonávat dosavadní práci je zredukována o více než 50 % například byla-li po úrazu nutná amputace končetiny potřebné z hlediska profese, ale i proti psychickým a duševním poruchám). Velmi specifické je připojištění pro klíčové managery proti riziku, že nebudou nadále schopni vykonávat svou řídící práci. Subjektem, v jehož prospěch se takové připojištění sjednává, je samotná firma, které mají takto získané prostředky pomoci financovat náročné školení a trénink nástupce postiženého managera. UNIQA radí zaměstnavatelům: pojistěte si své pracovníky Chcete své pracovníky pozitivně motivovat? Záleží vám na jejich zabezpečení v nepříznivých situacích a na budoucnosti jejich blízkých? Myslíte na jejich zajištění i v seniorském věku? Jste-li ochotni přispět k jejich jistotám, nabízíme vám řešení: Kolektivní životní pojištění pro zaměstnance RIZIKOVÉ pojištění pro případ smrti KAPITÁLOVÉ pojištění pro případ smrti nebo dožití se konce pojistné doby, s celou řadou možných připojištění Optimálním řešením je kolektivní kapitálové životní pojištění zaměstnanců. Na základě jediné rámcové smlouvy podniku s pojišťovnou umožňuje čerpat daňové výhody jak pracovníkům, tak i firmě. Zaměstnavatel ušetří i na sociálním a zdravotním pojištění. Výhodou je i zjednodušené zkoumání zdravotního stavu pojištěného a pravidelná aktualizace rámcové smlouvy. Kolektivní kapitálové životní pojištění zaměstnanců umožňuje bezpečné uložení prostředků a jejich výhodné zhodnocení. Kolektivní zdravotní pojištění pro zaměstnance Každá absence z důvodu nemoci znamená snížení příjmu. Je-li na zaměstnanci závislých více rodinných příslušníků, je to situace dvojnásob nepříjemná. Čerpá-li nemocný navíc nějaký úvěr anebo nakoupil-li na leasing, musí splácet pravidelně bez ohledu na to, zda je schopen na splátky zrovna vydělat. I v těchto situacích může zaměstnavatel pomoci, uzavře-li za své pracovníky pojištění DENNÍCH DÁVEK V PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI, popř. pojištění DENNÍCH DÁVEK PŘI POBYTU V NEMOCNICI Pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti může dorovnat příjem až do výše 80 % platu. Zvýhodněné podmínky pro větší kolektivy, například upravené čekací lhůty na pojistné plnění. Informujte se i na kolektivní úrazové a kolektivní cestovní pojištění UNIQA. UNIQA pojišťovna, Bělohorská 19, Praha 6 tel.: , infolinka:

6 STRANA 6 P O J I Š T Ě N Í Kooperativa, pojišťovna, a. s. Na českém trhu je Kooperativa druhou největší pojišťovnou s více než 18,5 % tržního podílu. Jejím hlavním akcionářem a strategickým partnerem je významný evropský pojišťovací koncern Wiener Städtische Group, působící v oboru více než 175 let. Kooperativa poskytuje kompletní pojištění pro občany, podnikatele i velké průmyslové, obchodní a finanční společnosti. Neustále rozšiřuje rozsah služeb aktuální novinkou je například pojištění bonusu povinného ručení BONUS GARANT. Informační zákaznické centrum bezplatná Zelená linka Kooperativy poskytuje své služby 24 hodin denně, 365 dnů v roce. Také ve více než 200 obchodních místech, která jsou rozmístěna po celém území ČR a jejichž počet dále roste, najdou klienti Kooperativy pomoc. NABÍDKA PRODUKTŮ Pojištění pro občany Pojištění osob několik druhů kapitálových životních pojištění důchodová pojištění soukromé životní pojištění placené zaměstnavatelem pojištění dětí úrazová pojištění komerční zdravotní pojištění pojištění léčebných výloh v zahraničí asistenční služby v českém jazyce 24 hodin denně po celém světě cestovní pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti pojištění domácností pojištění rodinných a bytových domů pojištění bytů pojištění chat a chalup havarijní pojištění motorových vozidel povinné ručení několik druhů pojištění odpovědnosti za škodu HORIZONT, RENDITE PLUS Kapitálová životní pojištění HORIZONT a RENDITE PLUS poskytují nejen moderní životní pojištění, ale i velmi dobrou finanční investici. Lze je sjednat pro každého ve věku od 15 do 55 let. Pojistná doba Pojištění se sjednává nejméně na 10 let. Součet vstupního věku a pojistné doby nesmí přesáhnout 65 let. Pojistná částka Nejnižší pojistná částka, na niž lze pojištění sjednat, činí Kč. Nejvyšší pojistná částka je Kč. Způsob placení pojistného Výše pojistného závisí na pohlaví a věku pojištěné osoby, na výši pojistné částky, na době trvání pojištění a na způsobu placení pojistného. Je-li pojistné placeno čtvrtletně, resp. pololetně, či ročně, je poskytována sleva z pojistného ve výši 3 %, resp. 5 %, nebo 7 %. Doplňková pojištění úrazové pojištění s progresivním plněním za trvalé následky úrazu pojištění pobytu v nemocnici pojištění pro případ vážných onemocnění pojištění pracovní neschopnosti Nároky výplata ke stanovenému datu: Kooperativa vyplatí pojištěnému pojistnou částku včetně podílu na zisku na konci pojistné doby zemře-li pojištěná osoba: Kooperativa vyplatí oprávněné osobě sjednanou pojistnou částku a navíc po uplynutí dne sjednaného v pojistné smlouvě jako konec pojištění vyplatí znovu pojistnou částku a podíl na zisku stane-li se během trvání pojištění (nejdříve však po dvou letech od uzavření pojistné smlouvy) pojištěná osoba plně invalidní, je pojistník zproštěn placení pojistného; splnění podmínky dvou let se nevyžaduje, vznikla-li invalidita jako důsledek úrazu KONTO Kapitálové životní pojištění KONTO za jednorázové pojistné je velmi variabilní. Obsah pojištění si každý může uzpůsobit podle svých potřeb a finančních možností. Jednou z výhod pojištění KONTO je volnost při nakládání s penězi. Nároky z pojištění můžete upravovat zaplacením dalšího pojistného nebo výběrem části pojistného. Při zániku pojištění se vrací zaplacené pojistné. Pojistná doba Minimální pojistná doba je 5 let. Pojištění KONTO lze sjednat ve dvou variantách: buď na dobu 5, 10 a 15 let, nebo do roku, ve kterém se klient dožije věku 65 let. Pojistné částky Stanoví se v závislosti na pohlaví, vstupním věku pojištěného a na výši zaplaceného pojistného. Maximální pojistná částka není u pojištění pro případ dožití limitována, u pojištění pro případ smrti činí Kč. Konto je variabilní Uzavřete-li pojištění KONTO, zaplatíte jednorázové pojistné a vyberete si typ pojištění podle vaší aktuální finanční a životní situace: pojištění pro případ dožití pojištění pro případ smrti pojištění pro případ vážných onemocnění nebo smrti úrazové pojištění Uvedené druhy pojištění je možné kombinovat. Havarijní pojištění Kooperativa nabízí novinku inovované havarijní pojištění EuroDOMINO, které navazuje na oblíbené DOMINO. Nový produkt je sjednáván pro právnické i fyzické osoby a jediným možným územním rozsahem je Evropa. Díky optimalizaci základního pojistného pro jednotlivé typy vozidel a daleko příznivější sazbě pro starší vozy je až o čtvrtinu levnější než původní DOMINO. Pojištění již není nutné sjednat v rozsahu all risk, ale klient si může volit ze tří variant all risk, krytí rizika částečné havárie, nebo pouze krytí rizika odcizení. Je též možno si sjednat kromě existujících dodatkových pojištění další doplňkové produkty pojištění právní ochrany a pojištění zavazadel. Povinné ručení V rámci povinného ručení (smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla) u Kooperativy může klient letos využít skutečně lákavou nabídku pojištění bonusu BONUS GARANT. Stačí zaplatit jednorázově částku 250 Kč, respektive 350 Kč (dle obsahu motoru), a Kooperativa garantuje svým klientům dosavadní výši pojistného i v případě jedné škodní události (dopravní nehody) z provozu vozidla, k jehož povinnému ručení je BONUS GARANT sjednán. Toto pojištění lze též sjednat prostřednictvím internetu. Pojištění majetku Kooperativa nabízí jedno z nejmodernějších a nejkomplexnějších pojištění majetku občanů, které jako první v ČR získalo značku CZECH MADE. V rámci pojištění majetku občanů Kooperativa svým klientům nabízí pojištění domácností, rodinných a bytových domů, bytů, chat a chalup i několik druhů pojištění odpovědnosti za škodu. Kooperativa také poskytuje pojištění OPTIMUM, což je cenově zvýhodněná nabídka pro pojištění domácnosti společně s rodinným domem. Pojištění na cesty Pojištění léčebných výloh Předmětem pojištění léčebných výloh jsou nezbytné náklady na ošetření, které bylo klientovi poskytnuto v souvislosti s úrazem nebo akutním onemocněním, a náhrada nákladů spojených se smrtí pojištěného. Cestovní pojištění Součástí cestovního pojištění je: úrazové pojištění (pojištění pro případ smrti následkem úrazu a pojištění pro případ trvalých následků úrazu a tělesného poškození způsobeného úrazem) pojištění zavazadel pojištění odpovědnosti za škody způsobené na zdraví a životě, za škody na věcech i za jiné škody pojištění pro případ zrušení účasti na zájezdu ze zdravotních a jiných závažných důvodů Roční karta Pojištění léčebných výloh v zahraničí a cestovní pojištění od Kooperativy, Roční karta je vhodné ke krátkodobým výjezdům do zahraničí, na služební i turistické cesty a zahrnuje také pojištění pro některé druhy sportovní činnosti. Délka pobytu v zahra- K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A ničí je stanovena maximálně na 90 dnů pro každou cestu. Pojistná smlouva se uzavírá na dobu jednoho běžného roku. Roční karta obsahuje pojištění léčebných výloh v zahraničí až do výše 1,5 mil. Kč pro každou pojistnou událost a cestovní pojištění. Proč se pojistit u Kooperativy zaplatí za vaše léčebné výlohy až do výše 1,5 milionu korun jediným omezením je limit na ošetření zubů děti do 18 let mají při cestách s oběma rodiči pojištění léčebných výloh i cestovní pojištění zdarma Kupříkladu pro jednu osobu v rozmezí věku let, která jede na rekreaci po Evropě nebo do Turecka, činí denní pojistné léčebných výloh 20 Kč, běžné cestovní pojištění rovněž 20 korun. Takže komplexní pojistná ochrana v zahraničí i s asistenční službou přijde na 40 Kč za den a jistě nemusíme zdůrazňovat, jak potřebné jsou klid a pocit bezpečí zejména na dovolené. Toto pojištění je možné též sjednat prostřednictvím internetu. Struktura pojistného Kooperativy roku 2002 pojištění majetku občanů (4 %) zákonné pojištění (18 %) pojištění malých a středních podnikatelů (5 %) pojištění hospodářských rizik (22 %) životní pojištění osob (19 %) rizikové pojištění osob (1 %) povinné ručení (24 %) havarijní pojištění (7 %) Kooperativa, pojišťovna, a. s. Templová 747, Praha 1 tel.: infolinka:

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ Vychází 2. dubna 2007 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ NEJ TEN JŠÍ ASOPIS O FINANCÍCH 4/07 CHCETE VÍCE PEN Z? INVESTUJTE! podílové fondy životní pojištění

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? ZDARMA KNÍKA UVNIT LID VERSUS BANKY NA IVOT AUTA DO 200 TISÍC CD zdarma Jedine ný p ehled bankomat v esku 10/05 A NA SMRT Jak se pojistit proti úrazu a smrti Investujte

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ The Life Insurance in the Czech Republic

Více

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven Česká asociace pojišťoven Obsah Žít odpovědně s pojištěním Úvodní slovo 2 Pojišťovnictví v České republice 4 Vývoj národního hospodářství

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice leden 2009 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY GE MONEY

Více

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel Veronika Mikelová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORABAKALÁŘSKÉPRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2010 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Dozorčí rada a představenstvo... 11 Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009 leden 2009 www.satum.cz AKTUALITY www.pojistovacidum.cz je nejnovějším projektem společnosti SATUM CZECH, který je zaměřen především na retailovou klientelu. Návštěvníci Pojišťovacího domu mohou postupně

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Certifikát LEED Platinum Je hodnocením především za úspornost budovy, ekologickou nenáročnost a vliv na okolí. V evropském měřítku lze v roce 2012 najít pouze 10 budov s platinovým

Více

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004 Česká asociace pojišťoven Výroční zpráva 2004 Úvodní slovo Pojišťovnictví v České republice Vývoj národního hospodářství 5 Vývoj českého pojišťovnictví v roce 2004 6 Pojistný trh v roce 2004 13 Česká asociace

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 2009 Zimní sportovní hry Pustevny 2009 Kapitálové životní pojištění HARMONIE Nejúspěšnější pojišťovnou v anketě makléřů Pojišťovna

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

KOLIK SI VYDĚLÁTE V ZAHRANIČÍ 11/06. Číslo 11 vychází 6. listopadu 2006 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ

KOLIK SI VYDĚLÁTE V ZAHRANIČÍ 11/06. Číslo 11 vychází 6. listopadu 2006 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ KOLIK SI VYDĚLÁTE V ZAHRANIČÍ 11/06 SOUTĚŽ PRO FOTOGRAFY Číslo 11 vychází 6. listopadu 2006 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ www.finexpert.cz KOLIK STOJÍ BEZPEČÍ Možnosti zabezpečení

Více

Cestovní pojištění v České republice

Cestovní pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Cestovní pojištění v České republice Bakalářská práce Autor: Anastasia Savická Pojišťovnictví Vědoucí práce: doc.ing. Miroslav

Více