POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy"

Transkript

1 »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní pojišťovna, a. s. ARAG pojišťovna právní ochrany, a. s. CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS POJIŠŤOVNA a. s. Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Česká pojišťovna a. s. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a. s. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s. Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a. s. Evropská Cestovní Pojišťovna, a. s. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. (EGAP) Generali Pojišťovna a. s. GERLING-Konzern Všeobecná pojišťovací akciová společnost organizační složka Gothaer Allgemeine Versicherung AG, organizační složka pro Českou republiku Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. Komerční pojišťovna, a. s. Kooperativa, pojišťovna, a. s. MAXIMA pojišťovna, a. s. Nationale-Nederlanden životní pojišťovna, organizační složka Pojišťovna CARDIF PRO VITA, a. s. Pojišťovna České spořitelny, a. s. Pojišťovna Slavia a. s. PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. (AMCICO AIG Life) Union pojišťovna, a. s. UNIQA pojišťovna, a. s. VICTORIA-VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s. Wüstenrot, životní pojišťovna, a. s. KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003 Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy Není jistě sporu o tom, že 1. květen 2004 je velmi významným datem. Tímto dnem totiž vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, a my se tak staneme po letech příprav jejími plnoprávnými členy. V této souvislosti si samozřejmě nemůžeme nepoložit otázku, jak se tento významný krok projeví v politice, ekonomice i v životě každého z nás. Pokusím se nastínit, jak vstup do EU ovlivní náš obor, tedy pojišťovnictví, a fungování pojišťoven. Tím, že české pojišťovnictví prošlo obdobím po roce 1990 na rozdíl od jiných částí finančního trhu bez závažných problémů a již od roku 1993 se pojistné právo začalo sbližovat s legislativou Evropské unie, můžeme hovořit o velmi dobré základně pro působení českých pojišťoven v rámci jednotného pojistného trhu členských států Evropské unie. Nová legislativa prospěje pojišťovnictví Pokud jde o implementaci právních aktů Evropské unie v pojišťovnictví, obzvláště letošní rok je na legislativní změny nebývale bohatý. Zejména bych připomněl, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR nedávno schválila balíček návrhů zákonů k pojišťovnictví a k pojištění návrh novely zákona o pojišťovnictví, návrh zákona o pojistné smlouvě, návrh zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí i návrh novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a postoupila ho k projednání Senátu. Čeká nás rozvoj životního pojištění V Evropské unii vydávají občané a firmy na životní pojištění 63 % (nejvíce ve Finsku dokonce 80 %) z celkových plateb za pojistné, na neživotní pojištění tam pak připadá 37 %. V České republice je tento poměr přesně obrácený. V neživotním pojištění jsme co do úrovně pojistné ochrany majetku již téměř na srovnatelné úrovni se zeměmi EU. Je tedy evidentní, že oblast životního pojištění skýtá velký potenciál a bude tahounem růstu celého našeho trhu. Úroveň pojistného trhu rychle poroste Netvrdím, že dosáhneme úrovně propojištěnosti sousedních vyspělých zemí během krátké doby, ale postupně se bude rozdíl mezi námi a stávajícími členy EU snižovat. Předpokládám, že rozdíly v úrovni pojistného trhu budou překonány rychleji než u celkové ekonomické situace. To mimochodem prokazují i čísla za poslední desetiletí. Jejich vydáním, což bude pravděpodobně na počátku roku 2004, budou splněny požadavky na harmonizaci pojistného práva k datu přistoupení. Určitě můžeme říci, že tyto zákony nově, lépe a přesněji definují práva, povinnosti a vztahy účastníků trhu, tedy klientů, pojišťoven i státu. Jsem přesvědčen, že nová legislativa bude ku prospěchu pojišťovnictví, protože aplikuje principy jednotného trhu pro pojišťovny i pojišťovací zprostředkovatele. Především však znamená výrazný posun ve prospěch ochrany spotřebitele, mimo jiné i rozšířením pravomocí a spektra činnosti státního dozoru nad pojišťovnictvím. Uplatňování nové legislativy v praxi nebude jistě jednoduché, ale pojišťovny již mnohokrát v minulosti, kupříkladu při loňských povodních, dokázaly, že se umějí s problémy a výzvami vypořádat. Je však na místě připomenout, že v řadě případů, například pokud jde o novou právní úpravu pojistné smlouvy, je nutné počítat s náklady na přípravu pojistných podmínek a prodejních materiálů, tiskopisů a podobně. Poroste význam životního pojištění Z hlediska dlouhodobých trendů vývoje pojistného trhu očekáváme v budoucnu zejména výrazné zvyšování role životního pojištění. Za vzor nám mohou v tomto směru sloužit právě členské státy EU: Jestliže se dnes životní pojištění v ČR podílí na celkovém Ačkoli se podle velkého množství reklamy na produkty životního pojištění může zdát, že je tuzemský trh s tímto druhem služeb rozvinutý, řeč čísel hovoří jinak. Zatímco nabídka klíčových produktů je srovnatelná se zahraničím, pojistná ochrana u nás stále ještě není na světové úrovni. V roce 1992 činil podíl předepsaného pojistného na hrubém domácím produktu v České republice 2,1 % a roku 2002 to byla již 4 %. Životní pojištění přitom rostlo rychleji z 0,7 % HDP v roce 1992 na 1,5 % v loňském roce. V případě neživotního pojištění došlo ve stejném období k nárůstu z 1,4 % na 2,5 % HDP. V Evropské unii byla přitom dynamika celého trhu podstatně nižší podíl předepsaného pojistného na HDP v roce 1992 činil celkově 6,2 % a roku 2001 pak 8,6 %. Česká republika má ve srovnání s ostatními východoevropskými kandidátskými zeměmi v období vstupu do EU velmi dobrou výchozí pozici. Naši úroveň pojistného trhu přesahuje pouze Slovinsko s pětiprocentním podílem předepsaného pojistného na HDP. Třeba v Maďarsku tento podíl činí 3,3 %, na Slovensku 3,2 % a v Polsku 3,1 %. Je potřeba změnit důchodový systém Velký potenciál pro rozvoj životního pojištění v České republice se skrývá také v jednoznačné potřebě zásadní reformy důchodového systému. Lidé, kteří jsou dnes v produktivním věku, platí ze svých příjmů předepsaném pojistném zhruba 37 procenty, měl by se tento podíl postupně přibližovat průměru členských států Evropské unie, který činí 63 procent. Odpovídající harmonizované právní předpisy životnímu pojištění jistě hodně pomohou, ale zvýšenou pozornost a péči by mu měli věnovat nejen klienti a pojišťovny, ale i státní orgány v rámci reformy důchodového systému. Měla by se zvýšit daňová motivace směrem k občanům a měl by být vytvořen takový systém, aby firmy mohly uzavírat pojistné smlouvy o soukromém životním pojištění pro kolektivy svých zaměstnanců, nikoli jim jen přispívat na jejich individuální pojištění a podobně. Nelze opomenout skutečnost, že svoboda poskytování služeb přes hranice povede k větší konkurenci na pojistném trhu především v segmentu pojištění průmyslu a podnikatelů. Na druhé straně tím, že pojištění je převážně lokálním obchodem, nelze očekávat převratné změny. Určitě je pravda, že pro pojišťovnictví je přistoupení České republiky k Evropské unii velkou výzvou. Máme však všechny předpoklady k tomu, abychom se s ním úspěšně vyrovnali, protože již dnes máme produkty, služby i legislativu srovnatelné se zeměmi EU. Co bychom měli změnit a co je příležitostí pro všechny pojišťovny? Ještě vylepšit image pojišťovnictví, vysvětlit lidem jeho funkci a učinit ho co do objemu stejně významným, jako je například v Rakousku. A to především v oblasti životního pojištění. Vladimír Mráz prezident České asociace pojišťoven, předseda představenstva pojišťovny Kooperativa vysoké částky na sociální pojištění. Z něj se přitom průběžně hradí výplaty penzí stávajícím důchodcům. Ani koruna však nejde na skutečné spoření na stáří. Počet důchodců roste a počet pracujících klesá. Při zachování existence průběžného systému financování penzí by brzy nastala doba, kdy dnešní přispěvatelé do sociálního systému (daňoví poplatníci) v období odchodu do důchodu zjistí, že jim stát nemá penzi z čeho zaplatit. A to přesto, že do důchodového systému celý život každý měsíc poukazovali značnou část svého platu. Řešením současné situace je vytvoření takového modelu, kde si každý bude moci část ze svých peněz placených na důchodové zabezpečení ukládat formou povinného fondového spoření a spoření dobrovolného. Na tvorbě tohoto systému by se měly významně podílet právě penzijní fondy a životní pojišťovny. V nich si část svých úspor ukládá mnoho obyvatel již dnes, avšak úroveň zabezpečení prostředků na důstojný život ve stáří je velmi nízká. Z části právě proto, že lidé nemají kvůli vysokému zdanění svých současných příjmů dostatek disponibilních prostředků pro své individuální zajištění. Ladislav Bartoníček viceprezident České asociace pojišťoven, předseda představenstva České pojišťovny Z OBSAHU: Rozšiřování služeb, zvyšování jejich kvality a příprava nových produktů zaměřených na snižování rizik patří mezi priority pojišťovny. str. 1 a 6 Vedle dalších produktů pojišťovna nabízí několik druhů životního pojištění s možností rozsáhlého připojištění. str. 1 a 2 U životního pojištění získáte do konce roku k daňové úlevě navíc i 3 % garantovaného výnosu. str. 2 Jedním z hledisek volby pojišťovny je její finanční stabilita. V tomto ohledu se vyplatí dát na hodnocení ratingových agentur. str. 3 K výhodám bankopojištění patří jeho jednoduchost, dostupnost, přizpůsobivost a posilování spořicí složky životního pojištění. str. 3 Nejlepší způsob, jak se postarat o sebe a své blízké, je uzavřít pojištění DYNAMIK nebo KOMBI. str. 3 a 4 S životní, důchodovou či jubilejní pojistkou SPONSOR a vkladovou pojistkou SPECIAL myslí pojišťovna na každého člena rodiny. str. 4 Vysoce variabilní pojištění kopíruje životní etapy a umožňuje kvalitní spoření s garantovaným zhodnocením. str. 4 Nový interaktivní nástroj Aviva finanční kalkulačka jistoty vám pomůže zjistit, jak máte zajištěn finanční standard rodiny. str. 5 Moderním trendem je kolektivní životní pojištění zaměstnanců. UNIQA radí zaměstnavatelům pojistěte si své pracovníky. str. 5 Flexibilní životní pojištění je pojistně- -spořicí program, který pokrývá široké spektrum pojistných rizik a umožňuje vysoké zhodnocení naspořené částky. str. 6 I dobrému řidiči se hodí pojištění bonusu povinného ručení, které získá pouze u Kooperativy. Větru, dešti a silničářům neporučíme. Jako jediná pojišťovna ale umíme zařídit, aby případná Vámi způsobená nehoda neohrozila Váš bonus povinného ručení, tedy slevu z pojistného. Řekněme, že díky 45% slevě platíte za své povinné ručení od Kooperativy jen Kč *. Proč riskovat, že o ušetřené peníze přijdete, když můžete využít další z výhod našeho povinného ručení BONUS Garant. Stačí jednou zaplatit 250 Kč nebo 350 Kč (podle obsahu motoru) a máte garantováno, že o svůj bonus nepřijdete, i kdyby třeba padaly trakaře. Povinné ručení * Platí pro klienty, kteří vlastní automobil s obsahem motoru ccm a jezdí 4. rok bez nehody.

2 STRANA 2 6x Ema Destinnová, tak tomu říkám finanční koncert. P O J I Š T Ě N Í K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A Výhody životního pojištění Životní pojištění se stává součástí soukromého pilíře důchodového systému, a to bez ohledu na to, jaká bude jeho konečná podoba. Stát podporuje daňovými výhodami životní pojištění, které zajišťuje pojištěnému po dovršení 60 let vyplacení naspořené částky, ať již jednorázově nebo ve formě pravidelné penze. Zájem o soukromé životní pojištění s kapitálovou složkou roste a nabídka na trhu se nadále rozšiřuje. Česká republika má v porovnání se zeměmi Evropské unie v životním pojištění ještě malou propojištěnost, což je poměr předepsaného pojistného k HDP. V zemích Evropské unie je průměr 5,4 procenta a v České republice zatím jen 1,5 procenta. V budoucnu se dá očekávat, že soukromé životní pojištění s kapitálovou složkou bude stále více využíváno k zajištění ve stáří. Pojištění sníží daně Podle novely zákona o dani z příjmů z roku 2000 si může každý odečíst ročně od daňového základu 12 tisíc korun, které zaplatil na soukromé životní pojištění. Podmínkou je, aby smlouva trvala minimálně 60 měsíců a pojištěný inkasoval pojistné plnění až po dovršení 60. roku života. Z daňového základu nelze odečíst pojistné, které je zaplaceno na krytí jiných rizik, než je riziko smrti. Pojišťovny vydávají pro daňové účely potvrzení o zaplaceném pojistném a zpravidla přesně definují, na jakou pojistnou ochranu bylo využito. Pojištěný tak ví, kolik si může z daní odečíst. Daňové zvýhodnění získali od státu i zaměstnavatelé, kteří přispívají na soukromé životní pojištění svým zaměstnancům. Stát tak podporuje účast podniků v zajištění jejich zaměstnanců na stáří. Daňově uznatelným výdajem je pro zaměstnavatele příspěvek ve výši 8000 korun ročně na jednu osobu. Z této částky nemusí podniky odvádět zdravotní ani sociální pojištění, a proto je levnější zaplatit zaměstnanci pojištění než mu stejnou částku přidat k platu. Navíc zaměstnanec z pojistného neplatí daň z příjmu ani zdravotní a sociální pojištění. Garantovaný výnos Základním smyslem životního pojištění je ochrana pojištěných osob a zajištění jejich blízkých. Část pojistného jde tedy na krytí pojistných rizik zejména rizika smrti a část se zhodnocuje. Výnosy z druhé části pojistného jsou pojištěnému každoročně připisovány. Skládají se většinou z technické úrokové míry, která vlastně představuje pojišťovnou garantovaný výnos, a z dalšího podílu na výnosech z investovaných rezerv životního pojištění. Technická úroková míra se dnes pohybuje mezi třemi a čtyřmi procenty. Další zhodnocení závisí na tom, do čeho pojišťovna investuje. Obvykle jsou pojistné rezervy pojišťoven uloženy do bezpečných instrumentů. Letos se přepokládá, že budou pojišťovny připisovat k technické úrokové míře ještě kolem dvou až tří procent. Pojistné lze investovat Pojišťovny u některých druhů životních pojistek umožňují, aby si o způsobu investování pojistné rezervy rozhodoval sám pojištěný. Jde o takzvané investiční pojištění, u kterého není zaručena technická úroková míra. Pojištěný si vybere z nabídky pojišťovny jeden nebo více fondů a do nich pak jde kapitálová část pojistného. Investiční strategii může v průběhu pojistné doby měnit. Z fondů je zpravidla na výběr fond peněžního trhu, obligační a akciový či smíšený fond s vyšším podílem akcií. Nové produkty umí více Na trh přicházejí produkty, jež dovolují pružnější využívání kapitálových životních pojistek. Základní pojištění pro případ smrti a dožití pojištěnému umožňuje krýt riziko vlastní smrti a při dožití konce pojistné smlouvy mu zaručuje sjednanou částku a případné zhodnocení. Některé smlouvy dovolují vkládat mimořádné pojistné nebo vklady, kterými se posiluje tvorba kapitálu. U některých smluv je zase možné mimořádné vklady vybírat. U jiných životních pojistek si pojištěný může na nějakou dobu část výnosu půjčit. Také lze uzavřít smlouvu a vložit hned do pojišťovny jednorázově vyšší částku. Ta se postupně zhodnocuje a z výnosů se odečítá pojistné na krytí rizika smrti. Pojištění pro případ dožití je vhodné pro občany ve zralém věku, kteří už nemusí tolik myslet na zajištění svých blízkých. V době trvání pojistné smlouvy nejsou pojištěni pro případ smrti na předem sjednanou pojistnou částku. Pojišťovna v takovém případě vyplácí osobě uvedené ve smlouvě jen pojistné zaplacené ke dni úmrtí a k tomu případně zhodnocení. Sjednanou pojistnou částku včetně zhodnocení dostane pojištěný při dožití konce pojistné smlouvy jednorázově, nebo si může dát vyplácet pravidelný důchod. Flexibilní pojištění uspokojí každého Zajímavé možnosti nabízí flexibilní životní pojištění. Jde o pojištění, u něhož lze během trvání smlouvy měnit ne jeden, ale hned celou řadu parametrů. U běžných smluv jsou zpravidla změny možné jen v omezené míře a záleží na individuálním jednání s pojišťovnou. Flexibilní pojištění je vhodné především pro ty, kteří chtějí být pojištěni dlouhodobě. V průběhu trvání smlouvy se mění jejich životní potřeby i finanční poměry. Flexibilní pojistka umožňuje měnit poměr mezi rizikem a rezervami, zvyšovat a snižovat pojistnou částku, měnit osoby oprávněné inkasovat pojistné plnění. Dají se přikupovat pojištění dalších rizik (například úrazu, vážných onemocnění) či připojišťovat přibývající členové rodiny. Mohou se vkládat mimořádné částky na zhodnocení nebo se dají vybírat. Zájem o flexibilní pojištění ukazuje, že jde o produkt, který vyhovuje požadavkům současné dynamické doby. Jak ušetřit na daních Kč? Jde to jednoduše a hned několika způsoby! Když do konce roku uzavřete smlouvu o penzijním připojištění nebo životním pojištění, můžete si snížit daňový základ za letošní rok až o Kč. Jestliže již spoříte, stačí Vám jednorázové navýšení příspěvku a pak si jen odečtete Kč z daňového základu. Pozor, speciální nabídka platná pouze do konce roku: u životního pojištění získáte k daňové úlevě navíc i 3 % garantovaného výnosu. Buďte rychlí a uberte svým daním ještě letos. Investujte do života. infolinky: , , Obchodní místa: Brno , České Budějovice , Hradec Králové , Olomouc , Ostrava , Plzeň , Praha , Teplice , Hodonín , Karlovy Vary , Kolín , Liberec , Nový Jičín , Příbram , Zlín

3 K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A P O J I Š T Ě N Í STRANA 3 POJIŠTĚNÍ VÁM DÁVÁ JISTOTU Ve slově pojištění je ukryto slovo jistota. Lidé se pojišťují proto, aby jistotu získali a přenesli svoje starosti na pojišťovnu, která se o jejich rizika umí postarat. Aby se pojištěný svých rizik skutečně zbavil, a nezpůsobil si naopak další starosti, je nutné vybrat spolehlivou pojišťovnu. Hledisek, podle kterých je možné vybírat, je několik. První americko-česká pojišťovna, a.s., AMCICO AIG Life je dceřinou společností American International Group, Inc. (AIG), která patří ve světě financí a pojišťovnictví k naprosté špičce a poskytuje společnosti cenné zázemí. Na českém pojistném trhu působí AMCICO AIG Life již přes 10 let a je první a jedinou pojišťovnou v České republice, jež byla nezávislou ratingovou agenturou Standard & Poor s oceněna nejvyšším dosažitelným ratingem AAA. Finanční stabilita pojišťovny Jedním z hledisek volby je finanční stabilita pojišťovny. Není třeba se orientovat ve velkém množství ekonomických a finančních ukazatelů, vyplatí se dát na hodnocení ratingových agentur. U nás ještě rating příliš nezdomácněl, ve světě však má dlouholetou tradici. Ratingové agentury provádějí rovněž hodnocení pojišťoven působících na českém trhu a lze se na ně skutečně spolehnout. Kvalitní nabídka produktů Životní pojišťovna AMCICO AIG Life nabízí pestrý výběr produktů, které jsou připraveny tak, aby uspokojily odlišné potřeby lidí hledajících životní pojištění. Život Plus Tento program kombinuje pojištění pro případ smrti s pojištěním pro případ dožití. Jeho prostřednictvím můžete zabezpečit své blízké v případě smrti a zajistit si dostatečné finanční prostředky po dožití se určitého věku. A to i v případě, že se stanete invalidní. Pojišťovna za vás totiž přebírá povinnost platit pojistné až do konce trvání pojištění. Výhodou tohoto programu je možnost odečíst si zaplacené pojistné od základu daně z příjmu. Pojišťovna samozřejmě nabízí i řadu dalších produktů a zabezpečuje svým klientům možnost výběru vhodného programu podle jejich potřeb a finančních možností. Jistota Plus Tento produkt spojuje výhody základního životního pojištění pro případ smrti a dožití s pojištěním pro případ vážného onemocnění. Umožňuje tak pojištěnému zajistit si finanční prostředky v období, kdy kvůli vážné nemoci klesnou jeho příjmy. Baby Program Jak již název napovídá, je toto pojištění určeno především rodičům, kteří chtějí zajistit svému potomkovi dostatečnou finanční částku pro start do života. Pojištěné dítě dostane sjednanou pojistnou částku i v případě, že se jeho rodiče během doby pojištění stanou trvale invalidními nebo zemřou, a nemohou tak platit dohodnuté pojistné. Nabídka produktů pojišťovny AMCICO AIG Life je samozřejmě širší. Podrobnější informace najdete na webových stránkách Možnosti připojištění Při uzavírání životní pojistky je dobré se informovat také o různých možnostech připojištění, které pojišťovna nabízí. K životnímu pojištění tak můžete výhodně získat další pojištění. Klasickým typem připojištění k životnímu pojištění je úrazové pojištění. USA Klinika Plus AMCICO AIG Life nabízí jako jediná pojišťovna v České republice produkt USA Klinika Plus. Toto připojištění vám v případě vážné choroby či zdravotního stavu zajistí přístup k lékařským konzultacím z významných medicínských center v USA. PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. V Celnici 1028/10, Praha 1 tel.: , fax: , Kladete si často otázku, jak se co nejlépe postarat o sebe a své blízké? I když byste se raději nechávali v životě překvapovat jen dobrými zprávami, uvědomujete si, že některé životní momenty neovlivníte a jejich důsledky rozhodně příjemnými být nemusí? Přemýšlíte, jak tomu předejít? S tím vším vám může pomoci kapitálové životní pojištění, říká Ivo Foltýn, náměstek generálního ředitele České pojišťovny (ČP). V čem jsou podle vás nejsilnější stránky flexibilního kapitálového životního pojištění? Flexibilní kapitálové životní pojištění je produkt, který vás pojistí pro případ nepříjemných životních situací a současně vložené finanční prostředky zhodnocuje. Ivo Foltýn V případě pojistné události jste vy či vaše rodina zabezpečeni částkou, kterou si pro jednotlivá rizika zvolíte, a pokud k takové události nedojde, vložené prostředky vám pojišťovna ke konci smlouvy vyplatí zhodnocené o garantovaný úrok a o podíly na výnosech. U flexibilního kapitálového životního pojištění neexistuje riziko znehodnocení vložených prostředků například poklesem kapitálového trhu tak, jak to může nastat u investičních životních pojištění. Lidé se často obávají vázat prostředky na dlouhou dobu co když je budou za několik let potřebovat? Máte pravdu, u řady lidí dosud panuje představa, že se životním pojištěním upíší na celý život. Dnes je však situace jiná, pojišťovny se snaží přizpůsobit současnému životnímu rytmu a požadavkům, které díky němu lidé mají. Česká pojišťovna dnes ČSOB bankopojištění Jednoduché pojištění a výhodné spoření Životní pojištění bylo možné až donedávna uzavřít pouze v pojišťovně či prostřednictvím pojišťovacího poradce nebo jiné zprostředkovatelské osoby. Díky bankopojištění to lze jednoduše učinit také v každé pobočce ČSOB, která je průkopníkem zavádění této další služby klientům v České republice. Bankopojištění optimálním způsobem kombinuje výhodné a bezpečné spoření s možnostmi krýt závažná životní rizika klienta. Není náhodou, že v zavádění a rozvoji bankopojištění u nás je ČSOB v čele. Využívá totiž rozsáhlých zkušeností i know-how své mateřské společnosti KBC Bank and Insurance Holding. A ta, jak je z názvu patrno, řadí pojištění spolu s bankovními službami k nejdůležitějším produktům z celé oblasti svého působení. Smrt není povinná Běžné životní pojištění je automaticky uzavíráno pro případ úmrtí či dožití. Při sjednání životního pojištění v pobočce ČSOB se klient může rozhodnout, zda bude svoje prostředky jenom zhodnocovat, nebo je použije i na krytí závažných životních rizik. Kromě toho si může vybrat způsob investování vložených prostředků. Zatímco u programu Optimal je garantován 3% roční výnos, u programu Maximal si investiční strategii volí klient sám. Nejviditelnější výhodou bankopojištění je jeho jednoduchost a dostupnost. Bez složitých dotazníků a zdravotní prohlídky může zájemce v kterékoli pobočce ČSOB uzavřít životní pojištění na počkání. Pokud chce krýt i některá pojistná rizika, stačí odpovědět na šest jednoduchých otázek týkajících se jeho zdravotního stavu. Další předností bankopojištění sjednaného v ČSOB je jeho velká flexibilita. Klient může u pojistné smlouvy kdykoli změnit téměř všechny její parametry podle své momentální finanční situace a investičních záměrů. Na rozdíl od konkurence, kde je smlouva uzavírána na dobu určitou, což je 10, 15 i více let, je ČSOB bankopojištění sjednáváno na dobu neurčitou. ČSOB Spořicí program Kapitálové a investiční životní pojištění, které si lze sjednat ve všech pobočkách nejsilnější banky v České republice, je součástí produktu, který nese název ČSOB Spořicí Výhody ČSOB Spořicího programu životní pojištění tohoto typu může uzavřít každý občan od 18 do 65 let na počkání v kterékoli pobočce ČSOB bez absolvování zdravotní prohlídky a vyplňování složitých dotazníků vysoké a dlouhodobě stabilní zhodnocení vložených prostředků s možností využít daňových odpočtů (čistá roční úspora daně je až 3840 Kč) krytí závažných životních rizik (úmrtí, trvalé plné invalidity a deseti druhů vážných onemocnění) podle vlastního výběru klienta možnost volby mezi námi garantovaným 3% zhodnocením u programu Optimal a investičním životním pojištěním, které v programu Maximal umožňuje ovlivňovat investiční strategii při zhodnocování vložených prostředků s cílem dosáhnout dlouhodobě vyššího výnosu Myslíte na zadní vrátka? Přemýšlejte o životním pojištění nabízí nejpružnější životní pojištění na trhu s příznačným názvem DYNAMIK. Jeho hlavním krédem je, že si jednoduše přizpůsobujete pojistku podle toho, jak se mění vaše životní situace a z ní vyplývající potřeby. V průběhu smlouvy tedy můžete měnit výši plateb i spořicí a rizikové složky. To v praxi znamená, že si v rámci pojištění DYNAMIK můžete během let sjednávat různá volitelná pojištění i měnit jejich nastavení jedná se zejména o úrazové pojištění, pojištění závažných onemocnění, pojištění zproštění od placení pojistného v případě invalidity či soukromé zdravotní a nemocenské pojištění. V průběhu trvání pojištění můžete vkládat mimořádné pojistné, a to pravidelně nebo nepravidelně, podle toho, jaké jsou vaše momentální finanční možnosti. Zároveň máte možnost z pojištění i vybírat. Myslíme také na děti můžete současně připojistit až tři potomky. Jak je to s daňovým zvýhodněním pojištění DYNAMIK? Dlouhodobý dopad úspor na daních není u pojištění DYNAMIK nezajímavý. Od daňového základu si totiž můžete uplatnit odpočet až Kč ročně. A tak například během patnácti let pojištění ušetříte na daňových program. To samo o sobě zvýrazňuje u tohoto životního pojištění význam spoření. Toto pojištění mohou uzavřít občané ČR i cizinci ve věku od 18 do 59 let (je-li sjednáno alespoň jedno pojistné krytí), respektive 65 let (není-li sjednáno žádné pojistné krytí a klient pouze spoří). Pokud si klient sjedná minimálně jedno další pojistné krytí, bude zdarma pojištěn pro případ trvalé plné invalidity následkem úrazu. Minimální výše běžného pojistného, které může být placeno měsíčně, čtvrtletně, pololetně či ročně, je 400 Kč za měsíc. Mimořádné pojistné, jež lze zaplatit nad rámec předepsaných plateb jako mimořádný vklad a které podporuje výhradně spořicí složku produktu, můžete vložit kdykoli ve výši již od 4800 Kč. U programů s daňovými úlevami si lze pro zvýšení možného výnosu pojistné předplatit. ČSOB Optimal Profit Cílem tohoto životního pojištění je maximální zhodnocení jednorázově vložených finančních prostředků. Protože se nesjednává žádné pojistné krytí, může být smlouva uzavřena s klientem ve věku let, bez ohledu na jeho zdravotní stav. Minimální výše jednorázového vkladu je 100 tisíc Kč, u mimořádných vkladů 10 tisíc Kč. Fixní doba spoření je 5 let s možností prolongace za velmi výhodných podmínek. Po celou dobu 5 let je klientovi garantován roční výnos 2,5 %. Stane-li se invalidním nebo vážně onemocní, je mu vyplacena celá hodnota pojištění bez srážky daně z výnosu. Podmínkou pro poskytnutí produktu není vedení účtu u ČSOB. V případě potřeby může klient část vložených prostředků vybrat. K výhodám tohoto produktu dále patří výhodnější danění výnosů nebo možnost volby oprávněných osob. Charakteristika jednotlivých variant ČSOB Spořicího programu název garance pojistná daňové pojistná částečné produktu výnosu doba úlevy krytí výběry Optimal ano, 3% min. 5 let ne invalidita, úmrtí, ano vážná onemocnění Optimal 60 ano, 3% min. 5 let ano invalidita, ne a do 60 let věku úmrtí Maximal ne (KBC min. 5 let ne invalidita, úmrtí, ano fondy) vážná onemocnění Maximal 60 ne (KBC min. 5 let ano invalidita, ne fondy) a do 60 let věku úmrtí v průběhu trvání pojistné smlouvy lze kdykoli změnit její podmínky podle momentální situace klienta smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, takže ji klient může kdykoli po 1 roce vypovědět, nebo dlouhodobě zhodnocovat své finance a využívat výhod doživotní pojistné ochrany po dobu trvání pojistky je možné její placení třikrát až na dvanáct měsíců přerušit bez dopadu na výši a rozsah pojistného krytí v případě potřeby může klient část vložených prostředků bez poplatků vybrat či vložit mimořádný vklad, má-li volné finanční prostředky, které chce výhodně zhodnotit využitím pobočkové sítě ČSOB minimalizuje poplatky, které jsou jinak s distribucí životního pojištění spojené (akviziční provize a náklady na udržování agentské sítě), a posiluje tak spořicí složku pojištění úlevách pojistné na tři roky. Pokud platíte měsíční pojistné 1000 Kč a pohybujete se ve 20% daňovém pásmu, ročně ušetříte 2400 Kč, tedy Kč za dobu patnáctiletého pojištění. Představme si situaci, kdy mám jednorázově k dispozici částku v řádech tisíců a přemýšlím, jak s ní naložím. Mám ji uspořit, nebo se raději pojistit? Co byste mi poradil? Jednoznačně bych vám doporučil vkladové životní pojištění KOMBI, které, jak již jeho název vypovídá, kombinuje výhody životního a úrazového pojištění a spoření. Charakteristiky pojištění jsou stejné jako u pojištění DYNAMIK, ale KOMBI ruší starost s pravidelnou platbou měsíčního pojistného, neboť to se hradí z úrokových výnosů tohoto vkladu. KOMBI lze nabídnout i jako vhodný dárek vašim blízkým. Vše lze připravit předem v pobočce pojišťovny nebo s pojišťovacím poradcem a obdarovaný ve finále jen smlouvu podepíše. Příklady z praxe ČSOB Spořicí program Optimal Profit (za jednorázové pojistné) Vklad klienta je Kč. Nejsou sjednána pojistná krytí, nezáleží tedy na věku ani pohlaví klienta. rok 2,5% výnos 5% výnos spoření (garantovaný) ČSOB Spořicí program Optimal 60 (za běžné pojistné) Klient ve věku 50 let se rozhodl, že v rámci spoření na důchod vloží Kč do programu Optimal 60 tak, aby si mohl každý rok snížit daňový základ o Kč. Pojistnou ochranu nepotřebuje, neboť je vdovec s již zaopatřenými dětmi. Vklad klienta je Kč (jednorázově formou předplacení na počátku). Nejsou sjednána pojistná krytí, pojistná částka je nulová. Klient dosahuje 25% daně z příjmu. rok 3% výnos 3% výnos spoření (garantovaný) vč. daňové úspory ČSOB Spořicí program Optimal (za běžné pojistné) Muž ve věku 30 let chce zajistit svoji rodinu, a proto si sjedná pojištění pro případ úmrtí. K tomuto pojistnému krytí dostává od ČSOB zdarma pojištění trvalé plné invalidity následkem úrazu. Požadavkem klienta je, aby produkt byl velice pružný, bylo možné měnit veškeré parametry, vybírat část naspořené hodnoty, přerušit placení atd. Vklad klienta je 1000 Kč měsíčně. Pojistkou je kryto riziko úmrtí a zdarma též trvalé plné invalidity následkem úrazu. Pojistná částka činí Kč. rok 3% výnos 5% výnos spoření (garantovaný) Vhodný typ pojištění vám v každé pobočce ČSOB pomůže vybrat školený pracovník. V rámci akce Klíčový plán vám může také zdarma provést komplexní analýzu osobních financí, která pro rozhodování poskytne potřebné informace. Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14, Praha 1 tel.: infolinka: Darujete tak pojistnou ochranu včetně zhodnoceného vloženého vkladu. Poraďte, prosím, všem zájemcům, jak postupovat při výběru a uzavírání životní pojistky. 1. Nikdy o pojištění nepřemýšlejte izolovaně. Zvažte své finanční příjmy i výdaje, své závazky do budoucna a stanovte si, čeho chcete pojištěním dosáhnout. 2. Zvažte částku, na kterou byste měli být pojištěni. Obecně lze říci, že pojistná částka by měla činit 2 5násobek vašeho ročního příjmu. 3. Ptejte se svého pojišťovacího poradce, jak vaše budoucí pojistka bude reagovat v té či oné životní situaci. Nechte si spočítat modelové situace do budoucna. Nespoléhejte jen na štěstí, nikdy nevíte, co se může stát. S životním pojištěním České pojišťovny získáte jistotu, že když už na nějaký nepříjemný životní moment dojde, nezůstanete v tom sami. Ten klid určitě stojí za to.

4 STRANA 4 P O J I Š T Ě N Í K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A DYNAMIK České pojišťovny vaše peníze v dobrých rukou Pojištění šité na míru, které vás bude chránit celý život to všechno dovede kapitálové životní pojištění České pojišťovny s názvem DYNAMIK. Spojuje totiž pojištění s možností výhodného spoření. A navíc se vždy dokáže přizpůsobit vašim potřebám pojistné i pojistnou částku lze snižovat nebo zvyšovat v závislosti na nejrůznějších životních situacích. DYNAMIK se umí přizpůsobit všem životním situacím, počínaje těmi příjemnými, jako je narození dítěte, až po úpravu pojistného v případě, když klient přijde o práci. Je-li situace vážnější, lze si dokonce vybrat platební prázdniny. Několik čísel neuškodí Ženatý muž, kterému je 37 let a má dvě malé děti, může za měsíční pojistné 1500 korun spolehlivě zajistit svou rodinu. Stačí, aby zvolil životní pojištění DYNAMIK a pojistil se pro případ smrti nebo závažných onemocnění na rovných půl milionu korun. Může se navíc připojistit i na zproštění od placení pojistného pro případ plného invalidního důchodu. Pak za něj totiž začne platit pojistné Česká pojišťovna. Ale nyní ke slíbeným číslům. Začneme daňovými úlevami ty mohou dosáhnout až korun ročně. Při dožití konce pojištění dostane dotyčný zpět celou naspořenou částku navýšenou nejen o smlouvou zaručená procenta, ale i o předpokládané podíly na výnosech. Kolik to celkem dělá? Při předpokládaném podílu na výnosech ve výši dvou procent může celková částka dosáhnout korun. V případě diagnózy závažného onemocnění je klientovi vyplacena pojistná částka korun. Podobně tomu je při úmrtí, kdy uvedenou částku obdrží oprávněná osoba, navíc včetně spořicí složky nastřádané k danému období. Kupříkladu po deseti letech by to bylo téměř korun. Když slunce zrovna nesvítí... Klient skutečně nemusí po určitou dobu České pojišťovně nic platit, například když přijde o práci. Maximální délka platebních prázdnin závisí na výši kapitálové hodnoty z již zaplaceného pojistného. Z ní se totiž během platebních prázdnin čerpají platby na sjednaná rizika. Důležité však je, že v době případných finančních potíží zůstává klient pojištěn! Mimořádné vklady a výběry Program DYNAMIK nabízí možnost mimořádných vkladů, stejně jako výběrů. Mimořádné vklady navyšují celkově uspořenou částku. Bezpečně a výhodně tak zhodnocují vaše úspory. Ještě jednou několik čísel. Muž, kterému je 27 let, platí si pojistné 1000 korun měsíčně a každoročně vloží do České pojišťovny jednorázově částku 5000 korun, může mít v šedesáti letech k dispozici u České pojišťovny korun! Bez jednorázových vkladů by naspořená částka včetně předpokládaných podílů na výnosech dosáhla více než tři čtvrtě milionu korun. A to přece také není málo, že? Další volitelná pojištění navíc Stále to není vše. DYNAMIK umožňuje sjednat další, volitelná pojištění, jako třeba pojištění závažných onemocnění či možnost pojistit si zproštění od placení pojistného v případě trvalé invalidity. Výhodné je i úrazové pojištění dospělých. V rámci programu DYNAMIK může dospělý navíc připojistit až tři děti. Vyplatí se také zahrnout soukromé zdravotní pojištění. Podrobnější informace nejen o životním pojištění mohou klienti získat na bezplatné informační lince České pojišťovny nebo na internetových stránkách

5 K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A P O J I Š T Ě N Í STRANA 5 UNIQA pojišťovna Moderní trend: kolektivní životní pojištění zaměstnanců Kolektivní (skupinové) životní pojištění získává v poslední době na významu. Jeho smyslem je pojistit na základě jedné smlouvy větší počet lidí, které něco spojuje například příslušnost k nějaké firmě. Je samozřejmé, že uzavření a správa jediné kolektivní smlouvy jsou jednodušší než sjednání a údržba řady individuálních smluv. S ohledem na velikost a charakteristiky pojišťované skupiny poskytují pojišťovny často velmi výrazná zvýhodnění. Kolektivy lze pojistit na cesty, proti úrazu, proti pracovní neschopnosti a také na život. Skupinové životní pojištění uzavírají pro své zaměstnance zpravidla firmy, které si je chtějí udržet a motivovat. V neposlední řadě mohou touto cestou rovněž ušetřit na daních a na zdravotním a sociálním pojištění, uzavřou-li smlouvy o daňově optimalizovaných produktech kapitálového životního pojištění, jimiž pojišťovny pružně reagovaly na zavedení odpočtů v roce Rizikové životní pojištění Vybere-li si zaměstnavatel pro své pracovníky rizikové životní pojištění, chrání jeho blízké pro případ smrti pojištěného (tyto osoby stanovuje pojištěná osoba), popřípadě smrti úrazem (v případě smrti úrazem by pojišťovna vyplatila odškodnění z obou rizik současně) nebo trvalým následkům úrazu (invaliditě plní se podle stupně postižení). Pojistné částky se sjednávají jako násobky ročních příjmů; ve smlouvě lze sjednat automatické navyšování pojistné částky podle aktuálního růstu platu či mzdy. Kapitálové životní pojištění Kapitálové životní pojištění je pojištěním dvousložkovým vedle klasické rizikové složky je do něj namíchána složka úspor pro případ dožití se konce sjednané pojistné doby. Tento druh pojištění, je-li uzavřen podle předepsaných parametrů, umožňuje čerpat daňové odpočty zaměstnancům i zaměstnavatelům podle toho, kdo kolik pojistného hradí. Firma se může rozhodnout zařadit do rámcové smlouvy prakticky jakéhokoli zaměstnance bez ohledu na jeho postavení ve vnitropodnikové hierarchii ta je zohledněna ve výši pojistné částky. Velikost pojišťované skupiny osob je velmi významná: zajistné krytí (jakési pojištění samotné pojišťovny, které nakupuje u zajišťoven, jež se podílejí na krytí rizik) se získává tím snadněji, čím více lidí chceme v rámci jedné smlouvy pojistit. Potenciální riziko se tak příznivě rozprostře, protože každá z pohledu životního pojištění rizikovější osoba je zde vyvážena řadou dalších relativně zdravých jedinců. V případě individuálních smluv na vyšší pojistné částky vyžaduje životní pojistitel důkladné lékařské vyšetření aktuálního zdravotního stavu. U skupinových smluv si může dovolit být s ohledem na hromadný přírůstek kmene shovívavější. Aktualizace smlouvy probíhá tak, že zaměstnavatel zasílá pojišťovně pravidelně vyplněné návrhy pojistek zaměstnanců nově vstupujících do pojištění s potvrzením jejich ročního příjmu u firmy a současně i výkaz ukončených pracovních poměrů doposud pojištěných zaměstnanců. Úprava pojistných částek se provádí například jednou ročně na základě předloženého přehledu nových platových výměrů pojištěných. Končí-li zaměstnanec svůj pracovní poměr u firmy, která pro něj životní pojištění sjednala, může po dohodě s ní a pojišťovnou pokračovat ve smluvním vztahu sám. Připojištění Součástí skupinového životního pojištění mohou být i další připojištění, kupříkladu proti neschopnosti vykonávat povolání (schopnost pojištěného vykonávat dosavadní práci je zredukována o více než 50 % například byla-li po úrazu nutná amputace končetiny potřebné z hlediska profese, ale i proti psychickým a duševním poruchám). Velmi specifické je připojištění pro klíčové managery proti riziku, že nebudou nadále schopni vykonávat svou řídící práci. Subjektem, v jehož prospěch se takové připojištění sjednává, je samotná firma, které mají takto získané prostředky pomoci financovat náročné školení a trénink nástupce postiženého managera. UNIQA radí zaměstnavatelům: pojistěte si své pracovníky Chcete své pracovníky pozitivně motivovat? Záleží vám na jejich zabezpečení v nepříznivých situacích a na budoucnosti jejich blízkých? Myslíte na jejich zajištění i v seniorském věku? Jste-li ochotni přispět k jejich jistotám, nabízíme vám řešení: Kolektivní životní pojištění pro zaměstnance RIZIKOVÉ pojištění pro případ smrti KAPITÁLOVÉ pojištění pro případ smrti nebo dožití se konce pojistné doby, s celou řadou možných připojištění Optimálním řešením je kolektivní kapitálové životní pojištění zaměstnanců. Na základě jediné rámcové smlouvy podniku s pojišťovnou umožňuje čerpat daňové výhody jak pracovníkům, tak i firmě. Zaměstnavatel ušetří i na sociálním a zdravotním pojištění. Výhodou je i zjednodušené zkoumání zdravotního stavu pojištěného a pravidelná aktualizace rámcové smlouvy. Kolektivní kapitálové životní pojištění zaměstnanců umožňuje bezpečné uložení prostředků a jejich výhodné zhodnocení. Kolektivní zdravotní pojištění pro zaměstnance Každá absence z důvodu nemoci znamená snížení příjmu. Je-li na zaměstnanci závislých více rodinných příslušníků, je to situace dvojnásob nepříjemná. Čerpá-li nemocný navíc nějaký úvěr anebo nakoupil-li na leasing, musí splácet pravidelně bez ohledu na to, zda je schopen na splátky zrovna vydělat. I v těchto situacích může zaměstnavatel pomoci, uzavře-li za své pracovníky pojištění DENNÍCH DÁVEK V PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI, popř. pojištění DENNÍCH DÁVEK PŘI POBYTU V NEMOCNICI Pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti může dorovnat příjem až do výše 80 % platu. Zvýhodněné podmínky pro větší kolektivy, například upravené čekací lhůty na pojistné plnění. Informujte se i na kolektivní úrazové a kolektivní cestovní pojištění UNIQA. UNIQA pojišťovna, Bělohorská 19, Praha 6 tel.: , infolinka:

6 STRANA 6 P O J I Š T Ě N Í Kooperativa, pojišťovna, a. s. Na českém trhu je Kooperativa druhou největší pojišťovnou s více než 18,5 % tržního podílu. Jejím hlavním akcionářem a strategickým partnerem je významný evropský pojišťovací koncern Wiener Städtische Group, působící v oboru více než 175 let. Kooperativa poskytuje kompletní pojištění pro občany, podnikatele i velké průmyslové, obchodní a finanční společnosti. Neustále rozšiřuje rozsah služeb aktuální novinkou je například pojištění bonusu povinného ručení BONUS GARANT. Informační zákaznické centrum bezplatná Zelená linka Kooperativy poskytuje své služby 24 hodin denně, 365 dnů v roce. Také ve více než 200 obchodních místech, která jsou rozmístěna po celém území ČR a jejichž počet dále roste, najdou klienti Kooperativy pomoc. NABÍDKA PRODUKTŮ Pojištění pro občany Pojištění osob několik druhů kapitálových životních pojištění důchodová pojištění soukromé životní pojištění placené zaměstnavatelem pojištění dětí úrazová pojištění komerční zdravotní pojištění pojištění léčebných výloh v zahraničí asistenční služby v českém jazyce 24 hodin denně po celém světě cestovní pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti pojištění domácností pojištění rodinných a bytových domů pojištění bytů pojištění chat a chalup havarijní pojištění motorových vozidel povinné ručení několik druhů pojištění odpovědnosti za škodu HORIZONT, RENDITE PLUS Kapitálová životní pojištění HORIZONT a RENDITE PLUS poskytují nejen moderní životní pojištění, ale i velmi dobrou finanční investici. Lze je sjednat pro každého ve věku od 15 do 55 let. Pojistná doba Pojištění se sjednává nejméně na 10 let. Součet vstupního věku a pojistné doby nesmí přesáhnout 65 let. Pojistná částka Nejnižší pojistná částka, na niž lze pojištění sjednat, činí Kč. Nejvyšší pojistná částka je Kč. Způsob placení pojistného Výše pojistného závisí na pohlaví a věku pojištěné osoby, na výši pojistné částky, na době trvání pojištění a na způsobu placení pojistného. Je-li pojistné placeno čtvrtletně, resp. pololetně, či ročně, je poskytována sleva z pojistného ve výši 3 %, resp. 5 %, nebo 7 %. Doplňková pojištění úrazové pojištění s progresivním plněním za trvalé následky úrazu pojištění pobytu v nemocnici pojištění pro případ vážných onemocnění pojištění pracovní neschopnosti Nároky výplata ke stanovenému datu: Kooperativa vyplatí pojištěnému pojistnou částku včetně podílu na zisku na konci pojistné doby zemře-li pojištěná osoba: Kooperativa vyplatí oprávněné osobě sjednanou pojistnou částku a navíc po uplynutí dne sjednaného v pojistné smlouvě jako konec pojištění vyplatí znovu pojistnou částku a podíl na zisku stane-li se během trvání pojištění (nejdříve však po dvou letech od uzavření pojistné smlouvy) pojištěná osoba plně invalidní, je pojistník zproštěn placení pojistného; splnění podmínky dvou let se nevyžaduje, vznikla-li invalidita jako důsledek úrazu KONTO Kapitálové životní pojištění KONTO za jednorázové pojistné je velmi variabilní. Obsah pojištění si každý může uzpůsobit podle svých potřeb a finančních možností. Jednou z výhod pojištění KONTO je volnost při nakládání s penězi. Nároky z pojištění můžete upravovat zaplacením dalšího pojistného nebo výběrem části pojistného. Při zániku pojištění se vrací zaplacené pojistné. Pojistná doba Minimální pojistná doba je 5 let. Pojištění KONTO lze sjednat ve dvou variantách: buď na dobu 5, 10 a 15 let, nebo do roku, ve kterém se klient dožije věku 65 let. Pojistné částky Stanoví se v závislosti na pohlaví, vstupním věku pojištěného a na výši zaplaceného pojistného. Maximální pojistná částka není u pojištění pro případ dožití limitována, u pojištění pro případ smrti činí Kč. Konto je variabilní Uzavřete-li pojištění KONTO, zaplatíte jednorázové pojistné a vyberete si typ pojištění podle vaší aktuální finanční a životní situace: pojištění pro případ dožití pojištění pro případ smrti pojištění pro případ vážných onemocnění nebo smrti úrazové pojištění Uvedené druhy pojištění je možné kombinovat. Havarijní pojištění Kooperativa nabízí novinku inovované havarijní pojištění EuroDOMINO, které navazuje na oblíbené DOMINO. Nový produkt je sjednáván pro právnické i fyzické osoby a jediným možným územním rozsahem je Evropa. Díky optimalizaci základního pojistného pro jednotlivé typy vozidel a daleko příznivější sazbě pro starší vozy je až o čtvrtinu levnější než původní DOMINO. Pojištění již není nutné sjednat v rozsahu all risk, ale klient si může volit ze tří variant all risk, krytí rizika částečné havárie, nebo pouze krytí rizika odcizení. Je též možno si sjednat kromě existujících dodatkových pojištění další doplňkové produkty pojištění právní ochrany a pojištění zavazadel. Povinné ručení V rámci povinného ručení (smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla) u Kooperativy může klient letos využít skutečně lákavou nabídku pojištění bonusu BONUS GARANT. Stačí zaplatit jednorázově částku 250 Kč, respektive 350 Kč (dle obsahu motoru), a Kooperativa garantuje svým klientům dosavadní výši pojistného i v případě jedné škodní události (dopravní nehody) z provozu vozidla, k jehož povinnému ručení je BONUS GARANT sjednán. Toto pojištění lze též sjednat prostřednictvím internetu. Pojištění majetku Kooperativa nabízí jedno z nejmodernějších a nejkomplexnějších pojištění majetku občanů, které jako první v ČR získalo značku CZECH MADE. V rámci pojištění majetku občanů Kooperativa svým klientům nabízí pojištění domácností, rodinných a bytových domů, bytů, chat a chalup i několik druhů pojištění odpovědnosti za škodu. Kooperativa také poskytuje pojištění OPTIMUM, což je cenově zvýhodněná nabídka pro pojištění domácnosti společně s rodinným domem. Pojištění na cesty Pojištění léčebných výloh Předmětem pojištění léčebných výloh jsou nezbytné náklady na ošetření, které bylo klientovi poskytnuto v souvislosti s úrazem nebo akutním onemocněním, a náhrada nákladů spojených se smrtí pojištěného. Cestovní pojištění Součástí cestovního pojištění je: úrazové pojištění (pojištění pro případ smrti následkem úrazu a pojištění pro případ trvalých následků úrazu a tělesného poškození způsobeného úrazem) pojištění zavazadel pojištění odpovědnosti za škody způsobené na zdraví a životě, za škody na věcech i za jiné škody pojištění pro případ zrušení účasti na zájezdu ze zdravotních a jiných závažných důvodů Roční karta Pojištění léčebných výloh v zahraničí a cestovní pojištění od Kooperativy, Roční karta je vhodné ke krátkodobým výjezdům do zahraničí, na služební i turistické cesty a zahrnuje také pojištění pro některé druhy sportovní činnosti. Délka pobytu v zahra- K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A ničí je stanovena maximálně na 90 dnů pro každou cestu. Pojistná smlouva se uzavírá na dobu jednoho běžného roku. Roční karta obsahuje pojištění léčebných výloh v zahraničí až do výše 1,5 mil. Kč pro každou pojistnou událost a cestovní pojištění. Proč se pojistit u Kooperativy zaplatí za vaše léčebné výlohy až do výše 1,5 milionu korun jediným omezením je limit na ošetření zubů děti do 18 let mají při cestách s oběma rodiči pojištění léčebných výloh i cestovní pojištění zdarma Kupříkladu pro jednu osobu v rozmezí věku let, která jede na rekreaci po Evropě nebo do Turecka, činí denní pojistné léčebných výloh 20 Kč, běžné cestovní pojištění rovněž 20 korun. Takže komplexní pojistná ochrana v zahraničí i s asistenční službou přijde na 40 Kč za den a jistě nemusíme zdůrazňovat, jak potřebné jsou klid a pocit bezpečí zejména na dovolené. Toto pojištění je možné též sjednat prostřednictvím internetu. Struktura pojistného Kooperativy roku 2002 pojištění majetku občanů (4 %) zákonné pojištění (18 %) pojištění malých a středních podnikatelů (5 %) pojištění hospodářských rizik (22 %) životní pojištění osob (19 %) rizikové pojištění osob (1 %) povinné ručení (24 %) havarijní pojištění (7 %) Kooperativa, pojišťovna, a. s. Templová 747, Praha 1 tel.: infolinka:

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Životní pojištění,, jeho daňov ové motivace a postavení v systému důchodovd chodového zabezpečen ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Vypracovali: Jakub Procházka Antonín Spálovský Obsah Smysl ŽP Význam a role

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ

NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ PARTNEŘI A PODPORA Od září 2009 jsme partnerem Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni Od listopadu 2010 jsme partnerem Odborového svazu

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění Rodina Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 04 05 Sazebník 06 20 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (KR1C) 07 08 Sazebník

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry Řádek Ukazatel 1-3/2006 1-12/2006 1-3/2007 Inde 1. Q. 2007/ 1. Q. 2006 Podíl 1. Q. 2007 k 1-12/2006 1 Předepsané pojistné celkem 32 709 655 120

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 38 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/ předepsané pojistné

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/ předepsané pojistné Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2008 - předepsané pojistné Řádek Ukazatel 1-3/2007 1-12/2007 1-3/2008 Inde 1. Q. 2008/ 1. Q. 2007 Podíl v % 1. Q. 2008 k 1-12/2007 1 Předepsané pojistné celkem 33 391

Více

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rytmus (risk) 6.0 Funkcionalita Nová funkční výbava Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rušíme pro 1. pojištěného smrt v připojištěních (konstantní

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Výhody poradce Money Plus +

Výhody poradce Money Plus + PRESENTÁTOR Popis práce finančního trenéra Sociální dávky při pracovní neschopnosti, Půjčky vs. Investice, Financování bydlení a Finanční svoboda Výhody poradce Money Plus + penzijní fond hypotéka leasing

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Změna daňového zvýhodnění

Změna daňového zvýhodnění Změna daňového zvýhodnění 1 Příspěvek zaměstnavatele podmínky daňového zvýhodnění Stávající: 2 x 60 zaměstnanec pojistník = pojištěný právo na plnění má pojištěný zaměstnanec, při smrti obmyšlený, kromě

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 OBSAH Přehled poplatků...03 Produktové limity...04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)...06 Sazebník hlavního

Více

Pojištění není spoření!

Pojištění není spoření! Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny občany České republiky. Přečtení a pochopení tohoto ebooku vám v budoucnu může ušetřit nemalé peníze a připraví

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

Životní pojištění JUNIOR Invest

Životní pojištění JUNIOR Invest Životní pojištění JUNIOR Invest 07/2013 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje na smlouvě

Více

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Statistika vybraných parametrů 1-12/2006 Předběžné údaje členů ČAP celkem

Statistika vybraných parametrů 1-12/2006 Předběžné údaje členů ČAP celkem Předběžné údaje členů ČAP celkem Řádek Ukazatel jedn. 1-12/2005 1-12/2006 Inde 2006/ 2005 1 celkem tis. Kč 115 527 197 119 857 434 103,75 2 Životní pojištění tis. Kč 44 917 212 47 072 201 104,80 3 v tom:

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

Nabídka pojištění členů NOS PČR

Nabídka pojištění členů NOS PČR Nabídka pojištění členů NOS PČR Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO druhá největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové vklady 1,5 mld zisk v roce 2008

Více

nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou

nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou Život & Þ nanční nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou Pan Pohoda živitel rodiny Pracuje jako účetní v jednom menším městě a jeho čistý měsíční příjem činí 22 000 Kč. Manželka je na mateřské.

Více

Finanční gramotnost Workshop Produktový mix Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Obsah 2. workshopu Na úvod otázka jaká znáte finanční produkty Obsah 2. workshopu Svět peněz je nepřehledný Jak se

Více

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Bylo by chybou prohlásit, že Česká pojišťovna jako poslední zavedla do své nabídky životního pojištění investiční pojištění. Pokusila se o to již před lety.

Více

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10 Martin Podávka, FinQ.cz 5x rizikové pojištění Na konci roku 2004 jsme se zeptali vybraných pojišťoven na jejich nabídku rizikového pojištění. Jedná se o cenově nejvýhodnější pojištění pro případ smrti,

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze?

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Hotel SOREA REGIA Bratislava 18. októbra 2016, JUDr. Vít Samek Změny ve III. pilíři 2012 až 2015: Transformace

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled )

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled ) www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové Dobrý den, v rukou držíte financní plán, který Vám má ukázat cestu ke splnení Vašich životních cílu. Vycházeli jsme z dukladné analýzy Vašich príjmu, výdaju a plánu, které chcete v budoucnu uskutecnit.

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2012

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2012 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění - předepsané smluvní pojistné

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

Pojišťovnictví přednáška

Pojišťovnictví přednáška Pojišťovnictví 2.- 5. přednáška 1 Pojistný vztah, principy pojištění Pojistný vztah určitá forma společenského spojení osob nebo hospodářských subjektů a pojistitelů, který má ekonomický charakter. Obsahem

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Životní pojištění rekapitulace stavu k 31.12.2014 Daňové zvýhodnění životního pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Využijte výhod. ČSOB Motivačního programu

Využijte výhod. ČSOB Motivačního programu Využijte výhod ČSOB Motivačního programu Exkluzivní nabídka benefitů pro vaši firmu Komplexní multiúčelový program pro vaši společnost Účinný nástroj motivace vašich zaměstnanců Vážení obchodní přátelé,

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2012

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2012 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 Souhrnné údaje Smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění - smluvní pojistné podle objemu Seznam zkratek Ukazatel 1-3/2011

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU)

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Východiska Forma vytváření dlouhodobých rezerv s podporou státu Státní podpora je postavená na stejnou úroveň jako u soukromého

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013 Výsledky za rok 2012 Praha, 21. března 2013 Český pojistný trh neroste Vývoj celkového předpisu trhu, v miliardách Kč +1,3% -0,1% 114,5 116,1 115,7 115,5 Životní pojištění 41,2 42,7 46,6 47,4 Neživotní

Více