Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU"

Transkript

1 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/ Verze: 1 Název: Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU Vydává: Útvar Zpracoval Úsek pojištění motorových vozidel Odbor tvorby produktu pojištění motorových vozidel Vyřizuje Zdeněk Grof, Mgr. Michal Potěšil, Ing. Pavel Hrabák, CSc. Připomínkoval Právní úsek, Ekonomický úsek, Agentura Západní Čechy, Agentura Jižní Morava Datum vydání Účinnost od: Konec účinnosti: Vazby: Směrnice S/ , Všeobecný sazebník pojištění vozidel

2 OBSAH 1 OBECNÁ USTANOVENÍ CHARAKTERISTIKA PRODUKTU OBCHODNÍ ARGUMENTY Havarijní pojištění Pojištění odpovědnosti DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA (POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI) LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ DRUHY A KATEGORIZACE VOZIDEL DRUH REGISTRAČNÍ ZNAČKY ZPŮSOB STANOVENÍ POJISTNÉHO Koeficient za způsob užití vozidla Koeficient za přidělenou historickou RZ, stáří vozidla Segmentační koeficienty BONUS/MALUS SYSTÉM Převod rozhodné doby Aplikace bonusu pro leasingové nájemce po skončení leasingu Postup při ověření průběhu pojištění pojistníka v DBŠ prostřednictvím kalkulačního programu SLEVA DŮVĚRA Podmínky pro přiznání slevy Důvěra: Trvání a zánik slevy Důvěra: SLEVY OBCHODNÍ A ZA PROPOJIŠTĚNOST Obchodní sleva Sleva za propojištěnost Omezení obchodní slevy (kontrola minimálního pojistného) POPIS KÓDU SAZBY HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ (HAV) PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ VOZIDLA DO POJIŠTĚNÍ Standardně pojistitelné vozidlo Nestandardně pojistitelné vozidlo Nepojistitelné vozidlo VIN Doložení kopie technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (TP) HRANICE POJISTNÉHO PLNĚNÍ ZPŮSOB UZAVÍRÁNÍ POJIŠTĚNÍ Informativní pohovor Prohlídka vozidla Prohlídka vozidla povinnost pojistníka Postup při uzavírání pojištění standardně pojistitelného vozidla Stanovení základního pojistného Základní pojistné stanovené způsobem kaskoskupin (KASKO) Základní pojistné stanovené způsobem pojistná částka x sazba (PCxS) Vznikové koeficienty Koeficient pojistného nebezpečí (KR) Výbava vozidla koeficient KV Tarifní pásmo a spoluúčast koeficient K /2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 2 / 35

3 Spoluúčast Tarifní pásmo Stáří vozidla koeficient K Zabezpečení vozidla koeficient K Způsoby zabezpečení a označení jejich typu Dohodnutý způsob zabezpečení Předepsaný způsob zabezpečení Způsob užívání vozidla koeficient K Zohlednění provozovatele vozidla koeficient K Zohlednění plátce DPH koeficient K AVIS Smluvní servis Systém bonus Způsoby doložení rozhodné doby Rozhodná doba doložena doklady Převod rozhodné doby z pojištění odpovědnosti Postup při uzavírání pojištění nestandardně pojistitelného vozidla SYSTÉM SLEV Sleva za smluvní servis Sleva za propojištěnost Obchodní sleva Standardní obchodní sleva Mimořádná obchodní sleva (slevové vouchery) Omezení obchodní slevy (kontrola minimálního pojistného) OBNOVA/NÁHRADA POJISTNÉ SMLOUVY Obnova pojistné smlouvy Náhrada pojistné smlouvy Prohlídka vozidla Souhlas oprávněné osoby DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POUZE K POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘI NEZAVINĚNÉ NEHODĚ NA100PRO POŠKOZENÍ VOZIDLA ZVÍŘETEM DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POUZE K HAV KOOPGAP SILNIČNÍ DOPRAVA STROJNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ K MTPL I HAV POJIŠTĚNÍ SKEL VOZIDLA Pojištění skel ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL POJIŠTĚNÍ NÁKLADŮ NA NÁJEM NÁHRADNÍHO VOZIDLA POMOC PŘI NEHODĚ Právní ochrana Asistence POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB Asistenční služby poskytované bez navýšení pojistného (zdarma) Asistenční program 44 (STANDARD) Asistenční program 45 (NADĚJE) /2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 3 / 35

4 Asistenční program (PLUS) Asistenční služby za pojistné Asistenční program Asistenční program Asistenční program Asistenční program (SUPER) Asistenční program 49 (TRUCK) Asistenční programy TRUCK PLUS Asistenční program Asistenční program Asistenční program Asistenční programy TRUCK EXTRA Asistenční program Asistenční program SLEVY NA CELOU POJISTNOU SMLOUVU Sleva za pojistné období a způsob placení pojistného pojistné období Jednorázová sleva v Kč PROVÁDĚNÍ ZMĚN ZMĚNY VYVOLANÉ PODMÍNKAMI POJISTITELE Povinné ručení Havarijní pojištění ZMĚNY VYVOLANÉ NA ŽÁDOST POJISTNÍKA PŘÍLOHY /2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 4 / 35

5 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Tento specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU (dále jen NAMÍRU) navazuje na Směrnici S/ , Všeobecný sazebník pojištění vozidel (dále jen Všeobecný sazebník). 1.1 CHARAKTERISTIKA PRODUKTU NAMÍRU představuje individuální způsob sjednání pojistné smlouvy týkající se vozidla. Každý získatel tedy může přizpůsobit nabídku přímo na míru individuálním požadavkům klienta. NAMÍRU umožňuje volitelnou kombinaci havarijního pojištění, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen pojištění odpovědnosti) a celé škály doplňkových pojištění včetně asistenčních služeb. Základním znakem NAMÍRU je stavebnicová tvorba pojistné ochrany a univerzálnost. V NAMÍRU lze sjednat pojištění odpovědnosti, popř. pojištění odpovědnosti s jedním či několika dalšími doplňkovými pojištěními, nebo skutečně komplexní pojištění vozidla dané kombinací majetkového pojištění (havarijní, čelní sklo, nestandardní výbava), odpovědnostního pojištění (pojištění odpovědnosti), pojištění ochrany osob (úrazové pojištění) a doprovodných služeb (pojištění asistence, právní ochrany). NAMÍRU je určen pro pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění a doplňková pojištění vozidel všech tarifních skupin. K základním výhodám NAMÍRU patří: + sjednávání pouze kalkulačkou; + jedna pojistná smlouva bez ohledu na počet pojištěných rizik a termíny jejich sjednání; + jedna platba za všechna rizika; + možnost kdykoliv připojistit nebo vypovědět hlavní nebo doplňkové pojištění pojistná smlouva zůstává zachována (podmínkou je pouze zachování pojištění odpovědnosti nebo havarijního pojištění tj. jednoho ze dvou hlavních pojištění). 1.2 OBCHODNÍ ARGUMENTY Základním atributem NAMÍRU je volitelnost, neboť klient má možnost nechat si ušít pojištění přesně na míru zástupce pojistitele stavebnicově složí pojištění vozidla v takovém rozsahu, jaký klient požaduje. Produkt umožňuje libovolnou kombinaci havarijního pojištění, pojištění odpovědnosti (ve variantách), tj. hlavních pojištění a řady doplňkových pojištění. Další výhodou NAMÍRU je jeho variabilita smlouva může být např. zpočátku uzavřena pouze na pojištění odpovědnosti, později může klient dokoupit pojištění skel vozidla, havarijní pojištění nebo jiné doplňkové pojištění. Stejně tak může klient uzavřít pouze havarijní pojištění a dopojistit si další pojištění. Na trvání pojistné smlouvy nemá vliv skutečnost, že se klient po určité době rozhodne některé ze sjednaných pojištění ukončit pojistná smlouva trvá dále pod stejným číslem a jednou platbou pojistného (upraveného dle aktuálních změn). Zánik smlouvy by způsobila teprve absence (ukončení) hlavního pojištění Havarijní pojištění Široké spektrum variant havarijního pojištění; pojistník si může vybrat mezi těmito rozsahy: Základní havárie nebo Sezónní havárie (pouze pro motocykly) nebo Odcizení a k těmto rozsahům pojištění si může přidat pojištění Vandalismu nebo Živlu. 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 5 / 35

6 Pojistník si v havarijním pojištění může vybrat i z několika úrovní spoluúčastí: + 0 %, minimálně však Kč, v případě odcizení celého vozidla 5 % minimálně však Kč; 5 %, minimálně však Kč; + 10 %, minimálně však Kč; + 15 %, minimálně však Kč; + 20 %, minimálně však Kč; + 30 %, minimálně však Kč. Objektivní posouzení a zařazení klienta havarijní pojištění je segmentováno podle následujících kritérií: + region (PSČ provozovatele) čtyři tarifní pásma; + věk provozovatele; + výbava vozidla; + u motocyklů použití padacího (ochranného) rámu nebo prvků; + druh a stáří vozidla; + status klienta (plátce/neplátce DPH); + způsob využití vozidla. Zvýhodnění pojistníka v případě, že se zaváže, že oprava poškozeného vozidla bude prováděna ve smluvním servisu Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group /dále jen Kooperativa/ (sleva ve výši 5 %) a pokud má u Kooperativy sjednány i jiné druhy pojištění, např. majetkové (sleva ve výši 5 %, avšak výhradně v on-line kalkulačních programech.) Pojištění odpovědnosti Nově nabízí čtyři varianty limitů pojistného plnění ve výši 35/35 mil Kč, 70/70 mil Kč, 100/100 mil Kč a 150/150 mil Kč. Tyto varianty umožňují pružně reagovat na různé úrovně limitů jiných pojistitelů. V oblasti pojištění odpovědnosti umožňujeme poskytnout obchodní slevu s přihlédnutím k předchozímu bezeškodnému profilu pojistníka. V NAMÍRU umožňujeme také sjednání slevy Důvěra, čímž umožňujeme klientům snížit cenu pojištění odpovědnosti až o 15 % (součet Bonusu a slevy Důvěra může za trvání pojištění dosahovat nejvýše 60 %). Klient může v NAMÍRU sjednat k pojištění odpovědnosti i doplňková pojištění. Zejména je třeba zdůraznit již osvědčené pojištění nezaviněné nehody NA100PRO a doplňkové živelní pojištění vozidla, která jsou nadále poskytována pro osobní nebo užitková vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t a živelní pojištění i pro motocykly. V případě sjednání NA100PRO je u doplňkového živelního pojištění základním limitem pojistného plnění Kč za pojistné 0 Kč. Klientům, kteří sjednají pojištění odpovědnosti, nabízí NAMÍRU pojištění asistence, jehož cena je zahrnuta v ceně pojištění odpovědnosti. Klientům je však umožněno pojištění asistence vyloučit, a tím snížit cenu pojištění odpovědnosti. Na druhou stranu v případě požadavku na větší rozsah pojištění asistence si klient může za úplatu sjednat širší pojištění asistence. Čerpání asistence v průběhu pojištění nemá vliv na dosažený stupeň bonusu pokud ovšem současně nedošlo k rozhodné pojistné události z pojištění odpovědnosti. Pojištění odpovědnosti v NAMÍRU zachovává zvýhodnění pro velmi rozšířenou hraniční kubaturu osobních a užitkových vozidel od ccm do ccm. 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 6 / 35

7 1.3 DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ 1) Počátek pojištění může být + shodný s datem uzavření pojištění jako počátek pojištění se uvádí datum a čas, kdy byla pojistná smlouva uzavřena (hodina a minuta); nebo + pozdější den následující po datu uzavření pojistné smlouvy, nebo den pozdější maximálně 60. kalendářní den následující po dni uzavření pojistné smlouvy; jako počátek pojištění se pak uvádí příslušné datum a čas 00:00 hodin. UPOZORNĚNÍ: V případě, že pojistná smlouva obsahuje havarijní pojištění a datum uzavření pojistné smlouvy (jejího dodatku) předchází datu počátku pojištění o více než 14 kalendářních dnů, je zprostředkovatel pojištění povinen provést prohlídku vozidla, a to v den předcházející datu počátku pojištění. Je-li takovým dnem den pracovního volna nebo klidu, je zprostředkovatel pojištění povinen tuto prohlídku provést nejbližší předcházející pracovní den. 1.4 POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL Pojištění souborů vozidel se řídí Všeobecným sazebníkem. Způsob uzavírání příslušných pojistných smluv upravuje Metodický postup pro pojištění souborů vozidel, který je přílohou tohoto sazebníku. 2 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA (POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI) Z uhrazeného pojistného na pojištění odpovědnosti odvádí pojistitel 3 % v souladu se zákonem č. 168/1999 Sb. do Fondu zábrany škod spravovaného Českou kanceláří pojistitelů. Prostředky fondu slouží především k úhradě nákladů na pořízení techniky a věcných prostředků potřebných pro činnost integrovaného záchranného systému. 2.1 LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ Limity pojistného plnění se stanovují: pro případ újmy na zdraví nebo usmrcením na každého zraněného nebo usmrceného; pro věcnou škodu a škodu mající povahu ušlého zisku bez ohledu na počet poškozených; převyšuje-li součet nároků více poškozených tento limit pojistného plnění, pojistné plnění se každému z nich snižuje v poměru součtu nároků všech poškozených k výši tohoto limitu. Možnost volby mezi limity pojistného plnění: 35/35 mil. Kč 70/70 mil. Kč 100/100 mil. Kč 150/150 mil. Kč pouze se souhlasem oprávněné osoby Úseku pojištění motorových vozidel (dále jen ÚPMV) 2.2 DRUHY A KATEGORIZACE VOZIDEL Druhy vozidel a jejich kategorizace pro účely stanovení pojistného pro pojištění odpovědnosti jsou definovány ve Všeobecném sazebníku. 2.3 DRUH REGISTRAČNÍ ZNAČKY Podrobný popis všech druhů registračních značek (dále jen RZ) je uveden ve Všeobecném sazebníku. Pojištění odpovědnosti lze uzavřít pro všechny druhy RZ. Pojistit je možné i vozidla s RZ pro sportovní vozidla; je však potřeba vzít v úvahu, že podle zákona č. 168/1999 Sb. pojistitel nehradí újmu způsobenou provozem vozidla, která nastala při účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou újmy způsobené při takovéto 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 7 / 35

8 účasti, jestliže je řidič při tomto závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích. 2.4 ZPŮSOB STANOVENÍ POJISTNÉHO Základní sazba pojistného pro pojištění odpovědnosti (dále jen základní sazba) se stanovuje na základě: druhu vozidla; zdvihového objemu motoru nebo největší technicky povolené / celkové hmotnosti. Na stanovenou základní sazbu se aplikují sazbotvorné koeficienty, přičemž výsledkem takto upravené základní sazby je tzv. základní roční pojistné. Sazbotvornými koeficienty jsou: Kvzn vznikový koeficient sazby, který je stanoven pro každou tarifní skupinu. Hodnota vznikového koeficientu sazby je průběžně upravována, a to v závislosti na škodném průběhu jednotlivých tarifních skupin; KL koeficient limitu pojistného plnění. Jeho hodnota závisí na zvoleném limitu pojistného plnění; KZ koeficient způsobu užívání vozidla (viz čl ), nebo koeficient druhu přidělené RZ, nebo koeficient stáří vozidla (viz čl ); Ks1 až Ks3 segmentační koeficienty (viz čl ). Hodnoty základních sazeb a jednotlivých koeficientů jsou uvedeny v příloze č. 1. Základní roční pojistné je dále upraveno systémem bonus/malus (viz čl. 2.5), slevou Důvěra (viz čl. 2.6), přiznanou obchodní slevou případně slevou za propojištěnost. Pro takto upravené základní roční pojistné je stanoveno minimální pojistné ve výši 60 Kč Koeficient za způsob užití vozidla Za vozidla, která jsou určena k níže specifikovanému způsobu užívání, se aplikuje přirážka na pojistné. Jedná se o tyto způsoby užívání vozidla: taxi; půjčovna; právo přednostní jízdy. Tento způsob užívání, resp. přirážka za tento způsob se neaplikuje v případě, že pojišťovaným vozidlem je vozidlo druhu A2 Sanitní automobil; přeprava nebezpečných nákladů Koeficient za přidělenou historickou RZ, stáří vozidla Koeficient se přiznává vozidlům: s přidělenou historickou RZ; s rokem výroby, resp. s rokem uvedení do provozu < 1/1968, ale bez historické RZ Segmentační koeficienty Segmentační koeficienty zohledňují: typ osoby pojistníka a jeho věk, jedná-li se o pojistníka s rodným číslem; bydliště/sídlo provozovatele na základě jeho PSČ; shodu osob v rolích pojistník a provozovatel. 2.5 BONUS/MALUS SYSTÉM Pro NAMÍRU platí systém slev a přirážek na pojistném, tzv. systém bonus/malus (dále jen systém B/M) podle Všeobecných pojistných podmínek R-630/14 (dále jen VPP R-630/14), čl. 9. Pro systém B/M není rozhodná právní subjektivita pojistníka. 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 8 / 35

9 Stupeň bonusu/malusu se uplatňuje na každé pojistné období a stanovuje se vždy k jeho prvnímu dni. Rozhodná doba se sleduje v celých měsících a zvyšuje se za každý ukončený měsíc doby trvání pojištění o jeden měsíc; za každou rozhodnou událost (tj. pojistnou událost spojenou s výplatou pojistného plnění) se snižuje o dva stupně. Zjistí-li pojistitel, že se jednalo o rozhodnou událost, až poté, co stanovil pojistné na další pojistné období, je pojistník povinen pojistiteli příslušný rozdíl v pojistném doplatit Převod rozhodné doby Převod rozhodné doby (dále jen RD) lze uskutečnit pouze na základě: předloženého potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a jeho škodném průběhu, které se stává přílohou pojistné smlouvy; nebo ověření pojistníka v databázi škod České kanceláře pojistitelů (dále jen DBŠ). Problematika převodu RD na pojistné smlouvy je upravena ve VPP R-630/14, čl. 9, odst. 9 až 11: 1) Pojistník má právo na převod celé prokázané doby trvání zaniklého pojištění odpovědnosti v celých měsících zkrácené za každou rozhodnou událost o 24 měsíců. Do doby trvání pojištění se nezapočítává doba, po kterou bylo pojištění odpovědnosti přerušeno. Sčítat překrývající se časové úseky souběžných pojištění není pro stanovení převáděné rozhodné doby možné. 2) Rozhodnou dobu lze převést pouze na pojištění vozidla téže skupiny vozidel. Skupiny vozidel pro účely převodu rozhodné doby jsou uvedeny v následujícím výčtu (vzájemně oddělené středníkem): motocykly, tříkolky a čtyřkolky; osobní automobily do kg včetně jejich nákladních modifikací, obytné automobily do kg a sanitní automobily; autobusy a trolejbusy; nákladní automobily; tahače návěsů; přívěsy a návěsy; traktory; pracovní stroje, ruční vozíky a vysokozdvižné vozíky. 3) Převod prokázané rozhodné doby ze zaniklého pojištění odpovědnosti téhož pojistníka lze uskutečnit: a) do nově uzavřené pojistné smlouvy z pojistné smlouvy, jejíž zánik předcházel uzavření nové pojistné smlouvy; b) ze souběžné pojistné smlouvy, která zanikla, do trvající pojistné smlouvy. Poznámka: Výjimkou z pravidla podle odst. 3, že převod RD je možný jen mezi smlouvami téhož pojistníka, je převod RD získané leasingovou společností po ukončení leasingu na příslušného leasingového nájemce. Postup převodu prokázané RD ze souběžné pojistné smlouvy, která zanikla (překrývající pojistná smlouva), do trvající pojistné smlouvy: a) z Potvrzení obdrženého od pojistníka po zániku překrývající pojistné smlouvy, resp. z DBŠ se zjistí doba trvání zaniklého pojištění a vyjádří se počtem celých (ukončených) měsíců a počtem dní z případného neukončeného měsíce (pokud jsou v Potvrzení uvedeny); b) doba počínající dnem následujícím po dni zániku překrývající pojistné smlouvy (den zániku zjistitelný v obdrženém Potvrzení ) a končící dnem předcházejícím uplatnění převodu rozhodné doby (tj. do konce pojistného období, v jehož průběhu došlo k zániku překrývající pojistné smlouvy) se vyjádří počtem celých (ukončených) měsíců a počtem dnů z případného neukončeného měsíce; c) počet ukončených měsíců v písm. a) a b) se určí stejně jako by se jednalo o počet ukončených měsíčních pojistných období v souladu s VPP R-630/14, čl. 20, odst. 5: První 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 9 / 35

10 měsíční období začíná prvním dnem doby, jejíž délku v měsících určujeme. Každé další měsíční období začíná dnem, jehož číslo v dalším kalendářním měsíci je shodné s prvním dnem doby, jejíž délku v měsících určujeme. Není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci, začíná jeho posledním dnem; d) sečtou se ukončené měsíce zjištěné podle písm. a) a b); sečtou se dny zjištěné podle písm. a) a b) (pokud to připadá v úvahu); dosáhne-li součet dnů alespoň hodnoty 30, počet zjištěných měsícům se zvýší o 1; e) z Potvrzení se zjistí případný počet rozhodných událostí (škod) na zaniklé překrývající pojistné smlouvě; f) zjistí se případný počet rozhodných událost na trvající pojistné smlouvě za dobu trvání pojištění odpovědnosti podle písm b). K datu uplatnění převodu RD bude převedena rozhodná doba vypočtená takto: Počet měsíců z písm. a) + počet měsíců z písm. b) (24 x počet rozhodných událostí z písm. e)) (24 x počet rozhodných událostí z písm. f)) Aplikace bonusu pro leasingové nájemce po skončení leasingu Kooperativa přizná bonus (převede rozhodnou dobu) fyzické či právnické osobě - leasingovému nájemci, kterému skončila doba leasingu (finanční leasing), a to za podmínky, že byl v době leasingu provozovatelem a současně leasingovým nájemcem vozidla a leasingová společnost byla pojistníkem v pojištění odpovědnosti tohoto vozidla Postup při ověření průběhu pojištění pojistníka v DBŠ prostřednictvím kalkulačního programu Pro ověření předcházejícího průběhu pojištění pojistníka v DBŠ jsou nezbytné následující údaje: rodné číslo a křestní jméno, je-li pojistník fyzická osoba občan; IČO, je-li pojistník právnická osoba (jde-li o IČO fyzické osoby podnikající, je zjišťován jen průběh pojištění této osoby v roli podnikatele); IČO, rodné číslo a křestní jméno, je-li pojistník fyzická osoba podnikající. Takto je zjištěn předcházející průběh pojištění dané fyzické osoby stanovený kombinací průběhů za roli občana a za roli podnikatele. V tomto případě musí uvedené IČO i rodné číslo náležet téže fyzické osobě. Kalkulační programy automaticky načítají všechna pojištění a vyhodnotí pro pojistníka nejvýhodnější rozhodnou dobu. Provedou optimální výběr úseků trvání pojištění, které nejsou blokovány (tj. nejsou použity u žádného pojistitele, resp. u pojistné smlouvy) tak, aby příslušný celkový počet měsíců trvání pojištění snížený za každou pojistnou událost o 24 měsíců, byl co nejvyšší. Získatel nemusí provádět žádné výpočty; rozhodná doba se automaticky přenáší ze záložky Rozhodná doba do příslušného pole určeného pro stanovení stupně bonusu/malusu. Po uzavření pojistné smlouvy dochází automaticky k dočasné blokaci (rezervaci) vybraných úseků pojistných smluv v DBŠ, po přijetí uzavřené pojistné smlouvy do provozního systému Kooperativy je tato blokace potvrzena a stává se trvalou. 2.6 SLEVA DŮVĚRA Pouze je-li tak výslovně uvedeno v pojistné smlouvě, je sjednána zvláštní sleva na pojistném ze základního ročního pojistného, a to na dobu 36 měsíců od počátku pojištění a ve výši uvedené v pojistné smlouvě (dále jen sleva Důvěra). V pojistné smlouvě se ujednává sleva Důvěra ve výši maximálně 15 %; součet Bonusu a slevy Důvěra může za trvání pojištění dosahovat nejvýše 60 %. 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 10 / 35

11 Poznámka: Jestliže bonus nepřesahuje 45 %, sleva Důvěra činí 15 %. Při bonusu 50 % se uplatňuje výše uvedená podmínka a sleva Důvěra činí 10 % Podmínky pro přiznání slevy Důvěra: nemůže se sjednat o vozidla s rokem výroby < 1/1968; vozidla taxi, půjčovny nebo s právem přednostní jízdy; RZ pro historická vozidla; vozidla pro přepravu nebezpečných věcí (pátý kód sazby MTPL nesmí být M, L, W, N); ověření pojistníka v DBŠ nebo doložení rozhodné doby dokladem od předchozího pojistitele jiný způsob rozhodné doby nebude akceptován; nezáporná rozhodná doba (rozhodná doba po zohlednění pojistných událostí), tj. včetně 0 měsíců. V případě nulové rozhodné doby je nutné prověření pojistníka v DBŠ; uplynulých 24 měsíců neměl pojistník rozhodnou pojistnou událost. To platí i v případě, že předchozí pojištění pojistníka trvalo méně než 24 měsíců (tj. rozdíl mezi datem ke kterému se provádí ověření (aktuální datum) nebo datum počátku pojištění podle toho, který datum je menší) a datem vzniku poslední pojistné události musí být větší než 24 měsíců); pojistná smlouva je sjednána na dobu neurčitou s pojistným obdobím 12 nebo 6 měsíců druhá a třetí pozice kódu sazby obsahuje jednu z následujících hodnot - B3, B4, A1, A2, A3, A4, A5, A6, AX, C Trvání a zánik slevy Důvěra: PODMÍNKA sleva Důvěra je poskytována s rozvazovací podmínkou, že po dobu 36 měsíců od počátku pojištění není provozem vozidla s pojištěním odpovědnosti způsobena rozhodná pojistná událost; PORUŠENÍ PODMÍNKY vznikem rozhodné události nastalé za trvání podmínky, nárok na slevu Důvěra zaniká a pojistníkovi vzniká povinnost uhradit pojistiteli dodatečné pojistné dané snížením pojistného v důsledku slevy Důvěra za všechna pojistná období, na která byla poskytnuta. Za administrativní náklady spojené s předpisem dodatečného pojistného je pojistitel oprávněn jednorázově účtovat pojistníkovi částku ve výši 500 Kč, kterou je na základě písemné výzvy pojistitele pojistník povinen uhradit pojistiteli spolu s dodatečným pojistným ve lhůtě jednoho měsíce od doručení výzvy k zaplacení; ZÁNIK SLEVY DŮVĚRA nárok na slevu Důvěra se vztahuje nejvýše na dobu trvání podmínky podle odst. PODMÍNKA. K zániku nároku na slevu Důvěra dochází: splněním podmínky podle odst. PODMÍNKA; porušením podmínky podle odst. PODMÍNKA, přičemž důsledky porušení jsou uvedeny v odst. PORUŠENÍ PODMÍNKY; zařazením pojistné smlouvy do flotily (tj. do pojistné smlouvy, kterou je pojištěno více vozidel) před uplynutím doby 36 měsíců od počátku pojištění, aniž by byla porušena podmínka podle odst. PODMÍNKA; v důsledku zániku pojištění odpovědnosti před uplynutím doby 36 měsíců od počátku pojištění, aniž by byla porušena podmínka podle odst. PODMÍNKA. 2.7 SLEVY OBCHODNÍ A ZA PROPOJIŠTĚNOST Získatel může pojistníkovi při splnění níže popsaným pravidel přiznat obchodní slevu a slevu za propojištěnost. Vzhledem k zavedené kontrole na minimální výši pojistného za pojištění odpovědnosti může nastat situace, kdy pojistníkovi nebude možné, i přes splnění všech níže uvedených podmínek, přiznat slevy v uvedené výši, případně nebude možné přiznat žádné slevy Obchodní sleva Podmínky pro přiznání obchodní slevy: datem účinnosti je datum sjednání (uzavření) pojistné smlouvy ověření pojistníka v DBŠ nebo doložení rozhodné doby dokladem od předchozího pojistitele jiný způsob rozhodné doby nebude akceptován; 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 11 / 35

12 nezáporná rozhodná doba (rozhodná doba po zohlednění pojistné události), tj. včetně 0 měsíců. V případě nulové rozhodné doby je nutné prověření pojistníka v DBŠ, jinak nebude možné obchodní slevu přiznat; uplynulých 24 měsíců neměl pojistník rozhodnou pojistnou událost. To platí i v případě, že předchozí pojištění pojistníka trvalo méně než 24 měsíců (tj. rozdíl mezi datem ke kterému se provádí ověření (aktuální datum) nebo datum počátku pojištění podle toho, které datum je menší) a datem vzniku poslední pojistné události musí být větší než 24 měsíců); pojistná smlouva je na dobu neurčitou pojistné období je: a) 12 měsíců b) 6 měsíců c) 3 měsíce za podmínky, že způsob platby je SIPO nebo SINK krátkodobá pojistná smlouva na 12 měsíců. Při současném splnění všech výše uvedených podmínek je možno pojistníkovi přiznat obchodní slevu až do výše 30 %. Pokud pojistník nesplňuje jednu z výše uvedených podmínek, nelze přiznat žádnou obchodní slevu Sleva za propojištěnost Sleva za propojištěnost lze přiznat pojistníkovy, který má u Kooperativy platné pojištění ve kterém vystupuje v roli pojistníka. Jedná se např. o pojištění majetku (domácnost, rodinný dům), jiného vozidla. Pojistníkovi je možné přiznat slevu za propojištěnost až 5 %. Poznámka: Tuto slevu lze uplatnit pouze v on-line kalkulačních programech Omezení obchodní slevy (kontrola minimálního pojistného) Pro každou tarifní skupinu je stanoveno minimální pojistné. V případě, že by při přiznání slevy nebylo toto minimální pojistné dodrženo, bude omezena maximální výše slevy, kterou lze přiznat, případně nebude možné přiznat žádnou slevu. 2.8 POPIS KÓDU SAZBY 1. pozice = produkt G = NAMÍRU 2. pozice = skupina vozidel podle sazebníku A, B, C, D, E, F 3. pozice = pořadí ve skupině vozidel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 4. pozice = frekvence placení pro tento produkt irelevantní, nyní hodnota 1 5. pozice = způsob použití vozidla podle Všeobecného sazebníku L, M, N, W nebo mezera 6. až 10. pozice pro tento produkt bez významu 3 HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ (HAV) 3.1 PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ VOZIDLA DO POJIŠTĚNÍ Technický stav vozidla Pro přijetí vozidla do pojištění je rozhodující technický stav vozidla. Pojišťují se vozidla pouze nepoškozená, vozidla v dobrém technickém stavu, která mají platný český TP, přidělenou českou registrační značku/státní poznávací značku a platnou technickou kontrolu. Registrační značka / Státní poznávací značka Za vozidlo s přidělenou registrační značkou se považují i vozidla podléhající evidenci registru silničních vozidel, kterým doposud nebyla registrační značka přidělena, ale kterým nepochybně přidělena bude (vozidla s registrační značkou pro jednorázové použití s omezenou platností). 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 12 / 35

13 Datum prvního uvedení vozidla do provozu Za datum prvního uvedení vozidla do provozu považujeme datum přidělení registrační značky, viz TP datum první registrace vozidla. Nelze-li u vozidla zjistit den jeho prvního uvedení do provozu, považujeme za datum prvního uvedení do provozu den odpovídajícího roku výroby vozidla. Prohlídky vozidel Prohlídky standardně pojistitelných vozidel provádí obchodní zástupce nebo osoba oprávněná k uzavírání pojistných smluv. Prohlídky nestandardně pojistitelných vozidel provádí technik společnosti Global Expert, s.r.o. (dále jen Global Expert ). Poškozené vozidlo Výjimečně, a to pouze se souhlasem obchodního ředitele nebo ředitele agentury, produktového disponenta agentury, obchodního ředitele oddělení interního obchodu, obchodního ředitele oddělení externího obchodu/vedoucího oddělení externího obchodu (dále jen oprávněná osoba agentury ), lze pojistit i vozidlo mírně poškozené (poškození laku, skla a pod.), a to po předchozím zjištění rozsahu poškození vozidla technikem společnosti Global Expert. Vozidlo v minulosti vážněji poškozeno Uvede-li pojistník/pojištěný, že bylo vozidlo již v minulosti vážněji poškozeno, lze pojištění uzavřít rovněž pouze po předchozí prohlídce vozidla technikem společnosti Global Expert. UPOZORNĚNÍ: U motocyklů je podmínkou pro přijetí vozidla do pojištění pořízení fotodokumentace zástupcem pojistitele! Poznámka: Podmínka pořízení fotodokumentace se nevztahuje na továrně nové motocykly, tzn. na motocykly, od jejichž data prvního uvedení do provozu neuběhla doba delší než 90 dnů Standardně pojistitelné vozidlo Kromě podmínek pro standardně pojistitelné vozidlo uvedených ve Všeobecném sazebníku se za standardně pojistitelná vozidla považují všechny druhy vozidel, které jsou uvedeny v tabulce níže a splňují definované podmínky. DRUH VOZIDLA MAXIMÁLNÍ VÝŠE ZÁKLADNÍHO POJISTNÉHO MAXIMÁLNÍ POJISTNÁ ČÁSTKA TOVÁRNĚ NOVÉ VOZIDLO OSTATNÍ VOZIDLA MAXIMÁLNÍ STÁŘÍ VOZIDLA A Osobní automobil Kč Kč Kč 119 měsíců A1 Obytný automobil do kg Kč Kč 119 měsíců A2 Sanitní automobil Kč Kč 119 měsíců B Motocykl Kč Kč Kč 119 měsíců B1 Tříkolka, čtyřkolka do 400 kg Kč Kč 119 měsíců B2 Tříkolka, čtyřkolka nad 400 kg Kč Kč 119 měsíců C Automobil nad 3 500kg Kč Kč 179 měsíců C1 Nákladní automobil Kč Kč 179 měsíců C2 Traktor Kč Kč 179 měsíců C4 Tahač návěsů Kč Kč 179 měsíců C6 Nákladní vozidlo z modifikace osobního vozidla Kč Kč Kč 119 měsíců 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 13 / 35

14 DRUH VOZIDLA MAXIMÁLNÍ VÝŠE ZÁKLADNÍHO POJISTNÉHO MAXIMÁLNÍ POJISTNÁ ČÁSTKA TOVÁRNĚ NOVÉ VOZIDLO OSTATNÍ VOZIDLA MAXIMÁLNÍ STÁŘÍ VOZIDLA E Autobus Kč Kč 179 měsíců E1 Autobus k městské hromadné dopravě Kč Kč 179 měsíců E2 Trolejbus Kč Kč 179 měsíců F Přívěs Kč Kč 179 měsíců F1 Návěs, přívěs Kč Kč 179 měsíců F2 Návěs za kamion Kč Kč 179 měsíců Poznámka: Za továrně nová vozidla se považují vozidla, od jejichž data prvního uvedení do provozu neuběhla doba delší než 90 dnů Nestandardně pojistitelné vozidlo Kromě podmínek pro nestandardně pojistitelné vozidlo uvedených ve Všeobecném sazebníku se za nestandardně pojistitelné vozidlo považuje vozidlo: a) které nesplňuje podmínky uvedené v článku 3.1.1; b) druhu C3 Pracovní stroj s RZ/SPZ; c) které je mírně poškozené (např. prasklé sklo, poškrábaný lak, apod.); d) které bylo v minulosti vážněji poškozeno; e) sběratelsky ceněné; f) závodní a soutěžní; Za sběratelsky ceněná vozidla lze pro potřeby tohoto sazebníku označovat vozidla historická (nejméně 20 let stará), která jsou předmětem sběratelského zájmu. Dále vozidla i mladší ve velmi dobrém a původním stavu s malým počtem ujetých km, vozidla sportovní či vozidla, která byla ve vlastnictví známých osobností Nepojistitelné vozidlo Kromě podmínek pro nepojistitelné vozidlo uvedených ve Všeobecném sazebníku se za nepojistitelné vozidlo považuje vozidlo: a) druhu C5 Pracovní stroj bez RZ/SPZ, C7 Ruční m.v., vysokozdvižný vozík, C8 Jednonápr. tr.,traktor bez RZ, D Kolo s pomocným motorem; b) ve špatném technickém stavu, individuálně dovezená ojetá motorová vozidla, která nemají platný TP a přidělenou českou registrační značkou. Za vozidlo ve špatném technickém stavu se považuje vozidlo nefunkční (z jakéhokoliv důvodu nepojízdné), vozidlo špatně udržované (poškození, koroze, chybějící části, zjevně amatérské opravy a pod.) VIN VIN identifikační číslo vozidla (Vehicle Identification Number) je nutno vždy vyplňovat v celé jeho délce, tzn. 17 míst (u vozidel druhu A Osobní automobil a C6 Nákladní vozidlo z modifikace osobního vozidla od r.v. 1984) Doložení kopie technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (TP) Při splnění níže uvedených podmínek je zástupce pojistitele povinen přiložit k pojistné smlouvě kopii technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (jedná se o tzv. velký technický průkaz). 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 14 / 35

15 Podmínky pro doložení kopie TP k pojistné smlouvě: + stáří vozidla k počátku pojistné smlouvy je vyšší než 6 měsíců, + nejedná se o náhradu nebo obnovu pojistné smlouvy, viz článek 3.6, + druh vozidla A Osobní automobil nebo C6 Nákladní vozidlo z modifikace osobního vozidla nebo B Motocykl. Kopie TP musí být čitelná a musí obsahovat obě strany TP v plném rozsahu. Z první strany TP musí kopie obsahovat číslo TP a části základní údaje o registraci, úřední záznamy a osvědčení o technické způsobilosti vozidla. Z druhé strany TP musí kopie obsahovat části technický popis vozidla, záznam o schválení technické způsobilosti vozidla a další záznamy. Kopie TP musí být zástupcem pojistitele ověřena že souhlasí s originálem. Ověření se provádí minimálně na jedné straně kopie TP, a to uvedením textu Kopie TP souhlasí s originálem. a připojením podpisu zástupce pojistitele včetně data ověření. Za shodu údajů uvedených v pojistné smlouvy s údaji z TP odpovídá zástupce pojistitele. Vzor kopie TP je v příloze č HRANICE POJISTNÉHO PLNĚNÍ Hranice pojistného plnění v havarijním pojištění je omezena pojistnou částkou, která se stanoví při sjednání pojištění tak, aby odpovídala pojistné hodnotě předmětu pojištění v době uzavření pojistné smlouvy. Pojistná hodnota pojištěného vozidla je vyjádřena obvyklou cenou pojištěného vozidla, případně jiným v pojistné smlouvě uvedeným způsobem. Způsob vyjádření pojistného hodnoty pojištěného vozidla je závislý na způsobu stanovení základního pojistného, viz článek 3.3.4: + základní pojistné je stanoveno podle kaskoskupin, potom se konkrétní pojistná částka pojištěného vozidla v PS nestanovuje; v pojistné smlouvě je uvedeno ujednání, že pojistná částka je obvyklá cena vozidla; + základní pojistné je stanoveno způsobem pojistná částka x sazba, potom se musí stanovit konkrétní pojistná částka pojištěného vozidla. Obvyklou cenou se pro účely tohoto pojištění rozumí cena, která odpovídá přiměřeným nákladům na pořízení srovnatelné věci stejného druhu, kvality a opotřebení ke dni ocenění, a to na trhu v ČR. 3.3 ZPŮSOB UZAVÍRÁNÍ POJIŠTĚNÍ Informativní pohovor Před uzavřením pojištění musí zástupce pojistitele klientovi položit několik otázek, kterými předběžně otestuje pojistitelnost daného vozidla. Je třeba zjistit: + druh, značku a typ vozidla; + technický stav a účel užívání vozidla (viz výluky); + způsob zabezpečení vozidla (není nutno u havarijního pojištění, pokud se nesjednává pojistné nebezpečí Odcizení) Prohlídka vozidla Zástupce pojistitele je vždy povinen před uzavřením pojištění vozidla, resp. před datem počátku pojištění prohlídkou vozidla zjistit, zda je pojišťované vozidlo v dobrém technickém stavu, provozuschopné a nepoškozené. Prohlídkou je dále nutno ověřit, zda souhlasí číslo karoserie (VIN) a registrační značka s údaji uvedenými v TP, zaznamenat počet najetých km 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 15 / 35

16 (aktuální stav počítadla) a zkontrolovat funkčnost instalovaného zabezpečovacího zařízení (neplatí při částečné havárii). V případě pojištění nestandardní výbavy vozidla podléhá prohlídce i tato výbava Prohlídka vozidla povinnost pojistníka první registrace vozidla byla provedena mimo území České republiky a současně od první registrace v ČR uplynuly méně než 2 roky, pojistník je povinen do 10 kalendářních dnů ode dne počátku pojištění zajistit (objednat) odbornou prohlídku vozidla pracovníky společnosti Global Expert s.r.o. (tel , nebo internet. stránky řídit se jejich pokyny, resp. pokyny pojistitele; za dodržení této lhůty se považuje již samotné telefonické nebo elektronické objednání se na prohlídku vozidla, za podmínky její následné faktické realizace. Při technické prohlídce vozidla je pojistník povinen předložit velký technický průkaz vozidla, nebo alespoň jeho kopii. Pojistník si je vědom, že předmětem prohlídky vozidla není prověření původu vozidla, tzn. není garantována původnost/správnost identifikátorů vozidla (především VIN). Poznámka: Dvouletá lhůta od první registrace v České republice se počítá k datu uzavření pojistné smlouvy (případně jejího dodatku). UPOZORNĚNÍ: Pokud pojistník nesplní výše uvedenou podmínku, je pojistitel v případě pojistné události oprávněn pojistné plnění odmítnout. Toto oprávnění pojistitele lze uplatnit pouze v havarijním pojištění, pojištění nestandardní výbavy a pojištění skla vozidla. Postup objednání prohlídky je shodný se zadáním požadavku na prohlídku poškozeného vozidla (prostřednictvím Call Centra, přepážky, přímým kontaktem na Global Expert, ). Klient by měl při své žádosti uvést, že žádá o prohlídku pro přijetí vozidla do pojištění. Technik Global Expert, po obdržení zakázky, kontaktuje klienta a dohodne termín a místo prohlídky pojištěného vozidla. Při prohlídce vozidla technik postupuje dle metodikou stanoveného postupu a provádí fotodokumentaci vozidla a kontrolovaných částí vozidla. UPOZORNĚNÍ: V případě, že kopie TP k pojistné smlouvě doložena nebude, ačkoli doložení bylo povinné, bude příslušná pojistná smlouva pojišťovnou vypovězena. Poznámka: Shora uvedená povinnost vzniká jen ve vymezených případech, nicméně zprostředkovatel pojištění může kopii TP byla přikládat i tehdy, když to povinné není Postup při uzavírání pojištění standardně pojistitelného vozidla Provést informativní pohovor, tzn. zjistit základní informace o vozidle, pojistníkovi, provozovateli a vlastníkovi, resp. pojištěném, dále provést prohlídku vozidla Stanovení základního pojistného Základní pojistné může být stanoveno na základě zařazení vozidla do kaskoskupiny, nebo přiřazením sazby a stanovením konkrétní pojistné částky vozidla. Způsob, jakým bude základní pojistné stanoveno, závisí na druhu vozidla, jeho stáří, případně dalších parametrech uvedených v dalších článcích. 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 16 / 35

17 Na níže uvedeném obrázku je znázorněn postup rozhodování, který způsob stanovení základního pojistného bude zvolen. Značka a obch. ozn. - A, C6, B Značka a obch. ozn. - ostatní druhy prohledání číselníku kasko nenalezeno nalezeno stáří vozidla < 180 měsíců prohledání číselníku PCxS ANO NE nalezeno nenalezeno nalezeno základní pojistné vyhledání kombinace objem x výkon nenalezeno Vozidlo nelze havarijně pojistit - kontaktujte ÚPMV zobrazení pole pro PČ základní pojistné = PCxS Vozidlo nelze havarijně pojistit - kontaktujte ÚPMV Základní pojistné stanovené způsobem kaskoskupin (KASKO) Základní pojistné se stanovuje způsobem KASKO, jsou-li splněny obě následující podmínky: vybrané značky s obchodním označením pro druh vozidla A Osobní automobil nebo C6 Nákladní vozidlo z modifikace osobního vozidla nebo B Motocykl; stáří vozidla k datu počátku pojištění je menší než 180 měsíců. Po ověření podmínek se nejprve stanoví kaskoskupina, a to na základě značky, obchodního označení, zdvihového objemu a výkonu motoru. Aktuální hodnoty základního pojistného jsou uvedeny na intranetu ÚPMV Základní pojistné stanovené způsobem pojistná částka x sazba (PCxS) Tímto způsobem se stanovuje základní pojistné pro: všechny druhy pojistitelných vozidel, všechna vozidla zařazená do kaskoskupin, jejichž stáří k datu počátku pojištění je 180 měsíců nebo vyšší. 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 17 / 35

18 Pro druh vozidla A Osobní automobil, C6 Nákladní vozidlo z modifikace osobního vozidla je sazba stanovena na základě zvolené značky, příp. značky a obchodního označení. U ostatních druhů vozidel je sazba stanovena na základě druhu vozidla. Sazby jsou uvedeny v příloze č Vznikové koeficienty Stanovené základní pojistné je dále upraveno vznikovými koeficienty. Parametry a hodnoty vznikových koeficientů jsou uvedeny v příloze č Koeficient pojistného nebezpečí (KR) pojistné za jednotlivá pojistná nebezpečí se určuje ze základního pojistného pomocí koeficientu KR; každému pojistnému nebezpečí je přiřazena určitá hodnota KR výše pojistného za dané pojistné nebezpečí se stanoví vynásobením základního pojistného příslušnou hodnotou koeficientu KR stanovuje se vždy při obou způsobech stanovení základního pojistného (KASKO i PCxS) Výbava vozidla koeficient KV koeficient KV zohledňuje stupeň výbavy vozidla, tj. závisí na rozsahu výbavy položky výbavy se evidují pouze u druhu vozidla A Osobní automobil, C6 Nákladní vozidlo z modifikace osobního vozidlaa B Motocykl koeficient KV ovlivňuje výši pojistného pouze při stanovení základního pojistného způsobem KASKO, v případě způsobu PCxS nemá stupeň výbavy vliv na pojistné (hodnota koeficientu KV je vždy 1,00), nicméně pro druh vozidla A, C6, B se položky výbavy budou v pojistné smlouvě evidovat Při sjednání pojištění se rozsah výbavy určí označením položek v níže specifikovaném seznamu. + pro druh vozidla A Osobní automobil a C6 Nákladní vozidlo z modifikace osobního vozidla se jedná o následující prvky výbavy: 4 x 4 airbag až 4 airbag více než 4 automatická převodovka klimatizace automatická kombi * pneumatické odpružení kožené čalounění vyhřívaná sedadla masážní sedadla panoramatická střecha Bi-xenon parkovací asistent parkovací kamera parkovací senzory adaptivní tempomat + pro druh vozidla B Motocykl se jedná o následující prvky výbavy: ABS kapotáž padacím rám (prvky) zavazadlový box 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 18 / 35

19 PADACÍ RÁM (PRVKY) V případě označení položky koeficientu KV Padací rám (prvky) se přiznává sleva a zároveň se pojistník zavazuje, že motocykl bude po dobu trvání pojištění vybaven padacím rámem (prvky). UPOZORNĚNÍ: Pojistitel sníží pojistné plnění o 10 %, pokud pojistník v pojistné smlouvě uvedl, že pojištěný motocykl je vybaven padacím rámem (ochrannými prvky), a v okamžiku pojistné události, která byla způsobena pojistným nebezpečím základní havárie nebo sezónní havárie, jím vybaven nebyl. Poznámka: Rozhodnou událostí se rozumí pojistná událost z pojistného nebezpečí základní havárie nebo sezónní havárie, za kterou bylo poskytnuto pojistné plnění a která byla alespoň částečně zaviněna řidičem pojištěného vozidla nebo při ní nebyla splněna některá z povinností pojištěného podle VPP H-350/14, čl. 15 a 16. ZAVAZADLOVÝ BOX Pokud je motocykl vybaven zavazadlovým boxem v hodnotě do Kč, je pojistné zahrnuto v ceně havarijního pojištění, resp. hodnota koeficientu KV se nemění. Je-li zavazadlový box v hodnotě nad Kč, musí být v celkové hodnotě pojištěn jako nestandardní výbava vozidla. Poznámka: Za zavazadlový box se považují uzamykatelné boční kufry nebo uzamykatelný zadní kufr (top-case) nebo kombinace těchto kufrů, které jsou zhotoveny z pevného materiálu (např. plast, kov apod., nikoli však kožené nebo textilní brašny), včetně nosiče kufrů Tarifní pásmo a spoluúčast koeficient K0 koeficient K0 zohledňuje PSČ bydliště/sídla provozovatele (tarifní pásmo) a zvolenou variantu spoluúčasti stanovuje se vždy při obou způsobech stanovení základního pojistného (KASKO i PCxS) Spoluúčast Pojistník si volí jednu z variant nabízených spoluúčastí: 0 %, minimálně však Kč, v případě odcizení: 5 %, minimálně však Kč; 5 %, minimálně však Kč; 10 %, minimálně však Kč; 15 %, minimálně však Kč; 20 %, minimálně však Kč; 30 %, minimálně však Kč. Standardní možnost volby spoluúčasti je omezena podle druhu vozidla, kaskoskupiny, výše pojistné částky a stáří vozidla Tarifní pásmo Je zaveden čtyřpásmový územní tarif sazeb. Rozhodujícím kritériem pro zařazení vozidla do příslušného u tarifního pásma je PSČ adresy bydliště provozovatele vozidla (u občanů), resp. adresa sídla firmy (u firem). Tato adresa se považuje za obvyklé stanoviště vozidla Stáří vozidla koeficient K1 koeficient K1 zohledňuje skutečné stáří vozidla k počátku pojištění stanovuje se vždy při obou způsobech stanovení základního pojistného (KASKO i PCxS) 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 19 / 35

20 Zabezpečení vozidla koeficient K2 Ke každému typu vozidla je stanoven předepsaný způsob zabezpečení. V pojistné smlouvě se uvádí dohodnutý způsob zabezpečení, který zpravidla odpovídá skutečnému způsobu zabezpečení při uzavření pojistné smlouvy, případně může být vyšší než skutečný v takovém případě je pojistník povinen skutečný způsob zabezpečení upravit na dohodnutý způsob zabezpečení (do doby prokázání této úpravy je poskytováno nižší pojistné plnění). Při shodě skutečného způsobu zabezpečení s předepsaným způsobem je hodnota koeficientu 1,00. Je-li dohodnutý způsob zabezpečení vozidla vyšší než předepsaný (dále jen nadstandardní způsob zabezpečení), může být přiznána sleva (hodnota koeficientu K2 je menší než 1,0). Není-li vozidlo v okamžiku uzavření pojištění zabezpečeno předepsaným způsobem, nastane jedna ze dvou možností: a) vozidlo lze pojistit s přirážkou (hodnota koeficientu K2 je větší než 1,0), protože vyhovuje minimálnímu způsobu zabezpečení, který je nižší než předepsaný způsob zabezpečení, nebo b) vozidlo zabezpečené tímto způsobem je nepojistitelné, neboť minimální způsob zabezpečení není nižší než předepsaný způsob zabezpečení Způsoby zabezpečení a označení jejich typu ŘÁDNĚ UZAMČENO vozidlo je řádně uzamčeno AKTIV je interaktivní zabezpečovací zařízení, které je skrytě instalováno ve vozidle a které je schopné vyslat signál. Monitorováním tohoto signálu je možné zajistit přesnou lokalizaci vozidla. Lokalizace vozidla může být prováděno pomocí radiového signálu nebo pomocí systému GPS. Podmínkou pro uznání zabezpečovacího zařízení jako AKTIV je napojení tohoto zařízení na centrální dispečerské pracoviště (pult centrální ochrany). MONITOR je zabezpečovací zařízení, které je skrytě instalováno ve vozidle a které je schopné vyslat signál. K přenosu poplachových zpráv jsou většinou využívány sítě mobilních operátorů. Zařízení v sobě většinou zahrnuje SIM kartu, pomocí které v případě potřeby vysílá informaci na předem zvolená telefonní čísla a klient má poté možnost blokovat některé funkce vozidla. Tento druh zabezpečovacích zařízení není napojen na centrální dispečerské pracoviště (pult centrální ochrany). MECH je zabezpečovací zařízení blokující řadící páku nebo převodovku, které je pevně spojeno s karoserií vozidla (např. MUL-T-LOCK, CONSTRUCT, DEFEND-LOCK, MEDVĚD BLOK nebo jiné obdobné zařízení). AUTMECH vozidlo je vybaveno blokací voliče automatické převodovky; zablokování se provede přesunutím voliče převodovky do polohy P, které umožní vysunutí klíče ze zapalování. Bez klíče v zapalování nelze volič převodovky z polohy P přesunout do jiné polohy. BLOKVOL je dodatečné uzamykatelné mechanické zabezpečovací zařízení blokující hřídel volantu, které je pevně spojeno s karoserií vozidla (např. STEECO-LOCK, DIABLOCKS, BLOCKSCHAFT nebo jiné obdobné zařízení). Pozor, nejedná se o standardní zámek řízení (volantu) dodávaný výrobcem vozidla. 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 20 / 35

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Sdružené pojištění vozidla 7506 10/2009 Praktické rady klientům 1. Jak postupovat v případě dopravní nehody? Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Sdružené pojištění vozidla 7506 10/2011 Praktické rady klientům 1. Jak postupovat v případě dopravní nehody? Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus (ACP) Obsah: Všeobecné pojistné

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus II (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus III (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění H-350/11 Článek I. Úvodní ustanovení 1) Pro havarijní pojištění vozidla platí příslušná ustanovení

Více

Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014

Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014 Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014 www.slavia-pojistovna.cz Moderní přístup k tradičním hodnotám OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou str. 4 provozem

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen "pojištění odpovědnosti") kryje škody či újmy způsobené jinému

Více

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2 ŠKODA Pojištění OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 8 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03)

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06. ODDÍL I Základní havarijní pojištění

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06. ODDÍL I Základní havarijní pojištění ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Ke Všeobecným pojistným podmínkám pro havarijní pojištění vozidel AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Allianz pojišťovny, a. s. (dále jen VPP

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 6/12 PP FAP 6/12 Obsah Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu

Více

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777 MOBILITY pojistné podmínky www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP OPV 2006 (str. 2) Všeobecné pojistné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 10 19)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 10 19) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 2 10) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní

Více

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3 OBSAH Pokyny pro klienta... 2 Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.... 3 Oznámení informací zájemcům před uzavřením pojistné smlouvy... 4 Všeobecné pojistné podmínky

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel (VPP HAV 2010/03)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel (VPP HAV 2010/03) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel (VPP HAV 2010/03) 99.60.10.00 10.2010 verze

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

Domácnost s asistencí

Domácnost s asistencí Domácnost s asistencí Informace pro klienta a pojistné podmínky AODIFLGPCKGNHK AGHMGIMODKKFGK AHJOAHDBEFOMOK DDLLLDDLDLDDLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL OBSAH ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení...1 ČLÁNEK 2 Pojištěné věci...1 ČLÁNEK 3 Pojistná nebezpečí a územní platnost pojištění...1 ČLÁNEK 4

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

UCZ/Kas/14. Všeobecné pojistné podmínky. havarijního pojištění vozidel (KASKO) zvláštní část. Obsah. Článek 3. Předmět pojištění

UCZ/Kas/14. Všeobecné pojistné podmínky. havarijního pojištění vozidel (KASKO) zvláštní část. Obsah. Článek 3. Předmět pojištění Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Všeobecné pojistné podmínky havarijního pojištění vozidel

Více

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bakalářská práce Autor: Ilona Václavíková Vedoucí práce: Ing. Diana Bílková, Dr. Praha

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více