KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti"

Transkript

1 KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Vzorové aktivity praktické výuky finanční a občanskoprávní gramotnosti

2

3 Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA KROKEM Průvodce vybranými kapitolami finanční a občanskoprávní gramotnosti pro středoškolské pedagogy v Královéhradeckém kraji (CZ.1.07/1.3.43/ ). Projekt je realizováni ve spolupráci s občanským sdružením Sdružení SPES, které se zabývá prevencí a pomocí při předlužení. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočten ČR. Projekt KROK ZA KROKEM je určen pedagogickým pracovníkům, kteří vyučují na gymnáziích, středních školách, SOU či jiných školských zařízeních v Královéhradeckém kraji ekonomické a společenskovědní předměty. Publikace, kterou máte před sebou, obsahuje příklady aktivit praktické výuky finanční a občanskoprávní gramotnosti na středních školách. Cílem aktivit je procvičit probrané témata a napomoci k upevnění praktických znalostí žáků. Důležitými pomůckami pro pedagogy jsou i další dva materiály, které vznikly v rámci projektu KROK ZA KROKEM. Jedná se o publikaci, která je základním informačním materiálem, podle nehož probíhají akreditované vzdělávací kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a který je současně koncipován tak, aby sloužil jako pomůcka pro pedagogy při přípravě výuky vybraných témat z problematiky finanční a občanskoprávní gramotnosti na středních školách. Dalším materiálem je CD s příklady pracovních listů pro žáky středních škol k procvičení vybraných témat z finanční a občanskoprávní gramotnosti. Obsah všech publikací je rozdělen do sedmi kapitol, jejichž názvy korespondují s názvy i obsahem jednotlivých akreditovaných vzdělávacích kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jedná se o kapitoly Domácnost s příjmy z pracovněprávního vztahu, Domácnost s jinými příjmy, Domácnost, která hospodaří s penězi, Domácnost v roli spotřebitele, Domácnost v roli investora, Domácnost v roli dlužníka a Domácnost v roli neplatiče. Více informací o projektu KROK ZA KROKEM je možno získat na internetových stránkách projektu

4 DOMÁCNOST S PŘÍJMEM Z PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU Metodický list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Téma vyučovací hodiny: Příjmy domácnosti z různých zdrojů Potřebné pomůcky: Pracovní list č.1, tužka Cíle aktivit: Žáci se seznámí s příjmy, které domácnost může mít, z jakých zdrojů může domácnost příjmy získat, a tak s nimi disponovat ve svém rodinném rozpočtu. Formy a metody: Práce s třídou, práce ve dvojicích, diskuze Co žáci musí znát před aktivitou: Příjmy z pracovněprávních vztahů, příjmy z živnostenského podnikání, příjmy z jiných zdrojů Úkol č. 1 Zadání: Rozdejte žákům pracovní list č. 1, kde mají za úkol vysvětlit, co znamená slovo příjem. Dále jim zadejte, aby napsali, s jakými druhy příjmu se setkali, a rozdělili tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat. Řešení úkolu č. 1: Odpověď na zadanou otázku, vyplněná tabulka druhu příjmu domácnosti Příjem může být: peněžní příjem - ekonomický pojem, jakákoliv přijatá peněžní částka - přijatá platba Vlastní prací Splněním zákonné povinnosti Ze smlouvy Jiným způsobem Pracovní smlouva Dávky pomoci v hmotné nouzi Z pronájmu Dědictví Dohoda o pracovní činnosti Dohoda o provedení práce Živnostenské podnikání Dávky státní sociální podpory Smlouva o půjčce Výhra Dávky sociálního zabezpečení Výnosy z investic Dary 2

5 Úkol č. 2 Zadání: Zadejte studentům, aby v pracovním listě č. 1 seřadili přeházená písmena ve slovech, která vyjadřují nejčastější příjmy, a vysvětlete tyto pojmy. Řešení úkolu č. 2: Slova ve správném tvaru ZÁVISLÁ ČINNOST PŮJČKY PODNIKÁNÍ DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ KAPITÁLOVÝ MAJETEK SOCIÁLNÍ DÁVKY PRONÁJEM DŮCHOD PŘIJATÉ DARY DŮCHODOVÉ PŘIPOJIŠTĚNÍ DĚDICTVÍ DISKUTUJTE: Úkol č. 3 Zadání: Diskutujte s žáky, s jakými příjmy se mohli oni osobně setkat. Řešení úkolu č. 3: Pro žáky jsou nejznámější následující zdroje příjmu: Práce žáci mohou podepsat dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce Zákonné právo obvykle přídavky na děti, sirotčí důchod, invalidní důchod Smlouva i nezletilí mohou uzavřít smlouvu o úvěru Jiné nezletilí mohou dědit, vyhrát i dostat dar 3

6 Metodický list č. 2: PRACOVNÍ POHOVOR Téma vyučovací hodiny: Pracovní pohovor Potřebné pomůcky: Pracovní list č. 2, tužka Cíle aktivit: Žáci se prostřednictvím těchto aktivit mají možnost seznámit s otázkami, které jim mohou být položeny během pracovního pohovoru. Formy a metody: Práce s třídou, práce ve dvojicích, diskuze Co žáci musí znát před aktivitou: Aktivitu lze realizovat bez předchozí přednášky. Úkol č. 1 Zadání: Žáci mají za úkol připravit se na pracovní pohovor (pracovní pozici si mohou vyhledat na internetu nebo jim může být učitelem zadána). Pracovní pohovor mohou vést ve dvojicích nebo jednotlivě před třídou. Zadejte jim následující okruh otázek, kterých se pohovor může týkat. Otázky na školu a studium Otázky na předchozí zaměstnání Otázky na nové pracovní místo Osobní otázky Žáci si připraví podotázky, které při hraném pohovoru budou klást. Během hraného pohovoru sledujte a zaznamenejte případné diskriminační otázky, které budou předmětem dalšího úkolu. Řešení úkolu č. 1: Doplněné otázky k jednotlivým okruhům témat při pracovním pohovoru: Otázky na školu a studium Řekněte mi něco o svém studiu. Proč jste si vybral/a tuto školu? Neměl/a jste jiný výběr? Které předměty patřily k vašim nejoblíbenějším? Co vám studium přineslo? Jaká je vaše jazyková vybavenost? Otázky na předchozí zaměstnání Byl/a jste propuštěn/a / nebo jste opustil/a poslední zaměstnání? Z jakého důvodu jste zůstal/a tak dlouho bez práce? Proč se ucházíte o místo, které je jiné než předešlé? Můžete mi vysvětlit, proč jste během krátké doby třikrát změnil/a zaměstnavatele? Co nemáte ve své práci rád/a? A co se vám na ní nejvíc líbí? Které z vašich představ nebyly v současném zaměstnání naplněny? Otázky na nové pracovní místo Co očekáváte od nového pracovního místa? 4

7 Co očekáváte od svého nadřízeného? Co víte o naší společnosti? Jak si představujete místo, které vám nabízíme? Pokud byste toto místo přijal/a, co byste dělal/a po nástupu? Osobní otázky Kdybyste si mohl/a vybrat povolání nezávisle na tom, že si musíte vydělávat na živobytí, jaké byste si vybral/a? Dáváte přednost sólové práci, nebo práci v týmu? S jakým druhem lidí byste nerad/a pracoval/a? Kontaktoval/a jste i jiné společnosti? Kolik pohovorů jste již absolvoval/a? Máte i jiné nabídky? Jakou máte představu o své kariéře? Jak trávíte volné chvíle? Jaké jsou vaše hlavní kvality? Jaké jsou vaše nedostatky? Na tento inzerát jsme obdrželi více než tři sta životopisů. Proč bychom měli přijmout právě vás? Které význačné události ve vašem životě nejvíce přispěly k utváření vaší osobnosti? Úkol č. 2a Zadání: Žáci mají za úkol připravit si otázky na tzv. diskriminační témata. Zadejte jim, aby vypsali okruhy, na které se podle nich nesmí potencionální zaměstnavatel u pohovoru zeptat. Úkol č. 2b Zadání: Druhou variantou tohoto úkolu je rozdat žákům seznam diskriminačních témat a nechat je vymyslet otázku k příslušné oblasti. Řešení úkolu č. 2 a,b: Přehled diskriminačních témat a příklady možných diskriminačních otázek: Věk Zdravotní stav Plánování rodiny Těhotenství Děti Náboženství Filosofické přesvědčení Sexuální orientace Majetek Finanční závazky Národnost Etnikum Politické postoje Příklad diskriminačních otázek: Máte nějaké zdravotní omezení? Trápí vás nějaká nemoc? Jak často navštěvujete svého lékaře? Jaký je váš rodinný stav? Plánujete mít děti? Máte malé děti? Kdo bude s dětmi doma, když budou nemocné? Věříte v Boha? Jste příslušníkem nějaké církve? Jste občanem ČR? Máte zvláštní přízvuk. Odkud pocházíte? Angažujete se v politice? Jste členem nějaké politické organizace? TIP: Při pohovorech často zazní otázka Kde se vidíte za pár let. Je vhodné promyslet si dobře odpověď na tuto otázku, může prozradit věk (odchod do důchodu), plánování rodiny, informaci o tom, jak dlouho chcete ve firmě pracovat, jaké máte ambice atd. TIP: Příloha č. 1: Jak se připravit na pracovní pohovor 5

8 Metodický list č. 3: PRACOVNÍ SMLOUVA Téma vyučovací hodiny: Příjem z pracovněprávního vztahu Potřebné pomůcky: Pracovní list č. 3, tužka Cíle aktivit: V těchto aktivitách se žáci seznámí s pracovní smlouvou a nástrahami, kterých si musí všímat, aby nepodepsali špatnou pracovní smlouvu. Formy a metody: Práce s třídou, práce ve skupinách či dvojicích, diskuze Co žáci musí znát před aktivitou: Příjmy z pracovněprávních vztahů a pracovní smlouvu Úkol č. 1 Zadání: Diskutujte s žáky, co má a nemá obsahovat pracovní smlouva. Rozdejte žákům pracovní list č. 3, v textu pracovní smlouvy jsou některé údaje záměrně chybné a některé důležité informace chybí. Žáci mají najít chybná tvrzení a opravit je, informace, které chybí, doplnit. Řešení úkolu č. 1: Vzor pracovní smlouvy s označenými chybami. Chybějící text je označen červenou barvou. Špatně napsaný text je označen červenou barvou a podtržen. V závorce za špatným textem je vždy správná odpověď. Zaměstnavatel: ZŠ Zahradní, Zahradní 15, Dražice Pracovní smlouva (Označení zaměstnavatele musí obsahovat: název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno a adresu zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou, IČ, DIČ) (Chybí údaje IČ, DIČ) a zaměstnanec Jeroným Dražný, , /5678, Dražní 16, Dražice (jméno a příjmení zaměstnance, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu) uzavírají tuto pracovní smlouvu: 1. Druh práce se určí až po nástupu do zaměstnání (MUSÍ BÝT SJEDNÁN PŘED NÁSTUPEM DO PRÁCE). 2. Místo výkonu práce ZŠ Zahradní, Zahradní 15, Dražice. 3. Pracovní poměr se sjednává na dobu neurčitou. 4. Sjednává se zkušební doba, která činí 5 měsíců (NEJDÉLE 3 MĚSÍCE). 5. Před uzavřením pracovní smlouvy není (JE) zaměstnavatel povinen seznámit zaměstnance s právy a povinnostmi, které pro něho z pracovní smlouvy vyplývají, pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má práci konat. Při nástupu do práce byl zaměstnanec seznámen s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnanec byl také řádně seznámen s kolektivní smlouvou a s vnitřními předpisy. 6. Ode dne vzniku pracovního poměru je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho 6

9 pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy nebo kolektivní či pracovní smlouvou. 7. Před vznikem (ODE DNE VZNIKU) pracovního poměru je zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat povinnosti vyplývající pro zaměstnance z pracovního poměru. 8. Sjednaný obsah této pracovní smlouvy lze měnit jednostranně, nebo (NELZE MĚNIT JEDNOSTRAN- NĚ, POUZE) na základě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Změna musí být provedena písemně. Konat práce jiného druhu nebo v jiném místě, než byly sjednány v pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen jen výjimečně v případech uvedených v ust. 41 zákoníku práce. 9. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této pracovní smlouvy se řídí ustanoveními zákoníku práce a dalšími předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy. Tato smlouva je sepsána v jednom vyhotovení. (PRACOVNÍ SMLOUVA MUSÍ BÝT SEPSÁNA VE DVOU VYHOTOVENÍCH). V Nezamyslicích dne podpis zaměstnance. razítko a podpis zaměstnavatele Úkol č. 2 Zadání: Žáci mají za úkol vypsat alespoň 4 náležitosti, které nesmí obsahovat pracovní smlouva. Řešení úkolu č. 2: Pracovní smlouva nesmí například obsahovat ustanovení: o smluvní pokutě (vyjma smluvní pokuty v souvislosti s tzv. konkurenční doložkou), jímž by se zaměstnanec zavázal, že nebude ošetřovat nemocné dítě/člena rodiny ve společné domácnosti, jímž by se zaměstnanec zavázal, že v případě onemocnění/karantény nenastoupí do dočasné pracovní neschopnosti, jímž by se zaměstnanec dopředu vzdal nároku na proplácení cestovních náhrad, jímž by se zaměstnanec vzdal nároku na zákonem garantovanou dovolenou čtyř týdnů, jímž by se zaměstnanec vzdal nároku na čerpání přestávek v práci, mezi směnami atd., jímž by se mladistvý zaměstnanec/osoba nezpůsobilá k právním úkonům zavázala k hmotné odpovědnosti, jímž by se zaměstnanec dopředu vzdal nároku z důvodu odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu či nemoci z povolání, jímž by bylo dohodnuto zadržovací právo zaměstnavatele ve vztahu k věcem zaměstnance, jímž by bylo stanoveno, že práci bude vykonávat jiná, třetí osoba, v němž by byly stanoveny důvody pro odstoupení od pracovní smlouvy, v němž by byl zaměstnanec zavázán společně a nerozdílně s ostatními zaměstnanci k nějakým závazkům, v němž by bylo uvedeno ustanovení o postoupení pohledávky, jímž by byla dohodnuta na plný úvazek nižší odměna než minimální mzda, o srážkách ze mzdy za přijetí do zaměstnání. 7

10 Metodický list č. 4: DOHODY KONANÉ MIMO PRACOVNÍ POMĚR Téma vyučovací hodiny: Dohody konané mimo pracovní poměr Potřebné pomůcky: Pracovní list č. 4, tužka Cíle aktivit: V těchto aktivitách se žáci seznámí s rozdíly mezi dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti, jejich výhodami a nevýhodami. Formy a metody: Práce s třídou, práce ve skupinách či dvojicích, diskuze Co žáci musí znát před aktivitou: Příjmy z pracovněprávních vztahů, dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti Úkol č. 1 Zadání: Rozdejte žákům pracovní list č. 4, ve kterém jsou popsány dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jejich úkolem je rozhodnout, zda podtržený výraz je správný, či chybný, a v případě chyby ji vysvětlit a opravit. Ve dvou případech je úkolem žáků doplnit chybějící údaje. Řešení úkolu č. 1: Vzor pracovní smlouvy s označenými chybami. Špatně napsaný text je označen červenou barvou a podtržen. V závorce za špatným textem je vždy správná odpověď. Chybějící text je označen červenou barvou. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Při výkonu práce malého rozsahu nebo nepravidelné práci jsou někdy uzavírány místo základního pracovněprávního vztahu: dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti. Jejich právní úprava oproti práci na plný úvazek je složitější (JEDNODUŠŠÍ), ochrana zaměstnanců méně intenzivní a povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k těmto zaměstnancům jsou (NEJSOU) stejné jako při základním pracovněprávním vztahu. Pracovní doba nemusí být zaměstnanci předem rozvržena a práce je vykonávána podle pravidel v dohodách uvedených. Pro dohody je společné, že nemusí (MUSÍ) být uzavřeny písemně, jedno vyhotovení musí být vydáno zaměstnanci. U dohod se nezohlední (ZODHLEŇUJÍ) osobní překážky. Dohoda o provedení práce Může (NEMŮŽE) být uzavřena na dobu delší než 300 hodin v kalendářním roce s tím, že se započítává i doba podle jiné dohody o provedení práce pro téhož zaměstnavatele. Je-li odměna za práci na základě dohody o provedení práce nižší než ,- Kč (10.000,- Kč) měsíčně, neodvádí se z ní sociální a zdravotní pojištění, pouze 15procentní daň z příjmu, proto je tato dohoda častěji užívána než dohoda o pracovní činnosti. 8

11 Dohoda o provedení práce musí obsahovat: označení účastníků, vymezení pracovního úkolu (např. překlad, psaní textů), sjednanou odměnu, dobu, na kterou se dohoda uzavírá, místo, datum a podpisy účastníků. TIP: Kdyby zaměstnanec pracoval na dohodu o provedení práce a v kalendářním roce vyčerpal 300 hodin práce, mohl by pro téhož zaměstnavatele vykonávat činnost již jen na základě dohody o pracovní činnosti, která pro něj bude při příjmu od 2.500,- Kč do ,- Kč méně výhodná, protože z tohoto příjmu bude hradit sociální a zdravotní pojištění. Dohoda o pracovní činnosti Smí (NESMÍ) být uzavřena na větší objem práce, než je v průměru ½ týdenní pracovní doby za 52 týdnů, což znamená, že v některém týdnu je možné pracovat třeba celou týdenní pracovní dobu, ale to se musí vyrovnat v jiném týdnu. Je-li odměna za práci na základě dohody o pracovní činnosti nižší než 2.500,- Kč měsíčně, odvádí (NEOD- VÁDÍ) se z ní sociální a zdravotní pojištění, pouze 15procentní daň z příjmu. Dohoda o pracovní činnosti se ruší dohodou smluvních stran k určitému dni a dále ze zákona jednostranně výpovědí s 15denní výpovědní lhůtou a je u ní možné okamžité zrušení ze stejných důvodů jako u pracovního poměru. Dohoda o pracovní činnosti musí obsahovat: označení účastníků, práci (např. úklid, výuka angličtiny), sjednanou odměnu, rozsah pracovní doby, dobu, na kterou se uzavírá, místo, datum a podpisy účastníků. TIP: V dohodách mohou být dle potřeb dále ujednány například podmínky pro odstoupení od dohody, lhůtu pro splnění částí úkolů, splatnost části odměny v určitých termínech či na základě odevzdané práce a závazek hradit výdaje spojené s výkonem práce na služebních cestách, uznání jiných překážek v práci a garantování dovolené. A u dohody o provedení práce také možnost dát výpověď se stanovením výpovědní doby. DISKUTUJTE: Úkol č. 2 Zadání: S žáky diskutujte o následujícím tématu: Je pro žáky výhodnější dohoda o pracovní činnosti, nebo dohoda o provedení práce? Jmenujte výhody a nevýhody u obou typů dohod. Řešení úkolu č. 2: Výhody dohody o provedení práce: je-li výdělek do ,- Kč (včetně) není z ní za zaměstnance strháváno a odváděno sociální a zdravotní pojištění, jen patnáctiprocentní daň z příjmu a zaměstnanec tak dostane více peněz. TIP: Příloha č. 2: Vzor dohody o provedení práce Příloha č. 3: Vzor dohody o pracovní činnosti 9

12 Metodický list č. 5: TIPY A TRIKY PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV Téma vyučovací hodiny: Tipy a triky při uzavírání smluv Potřebné pomůcky: Pracovní list č. 5, tužka Cíl aktivity: Shrnutí tématu, aby si žáci uvědomili, jaké riziko může představovat špatně podepsaná nebo sepsaná smlouva. Pracovní list bude žákům sloužit jako přehledný návod při uzavírání pracovní smlouvy. Formy a metody: Individuální práce Co žáci musí znát před aktivitou: Příjmy z pracovněprávních vztahů, pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti Zadání: Rozdejte žákům pracovní list č. 5, ve kterém jsou popsány dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zadejte jim, aby samostatně nastudovali jednotlivá tvrzení. Úkolem žáků je označit jednotlivé výroky: Věděl jsem. * Nevěděl jsem.! Je to pro mě důležitá informace.? Stále mám otázky. Následuje diskuze o otázkách, které žákům stále nejsou zcela jasné. Před vznikem pracovního poměru musí být provedena lékařská prohlídka. Pracovní smlouva musí vždy obsahovat pouze tato ujednání: druh práce, místo výkonu práce, datum nástupu práce. Ostatní ujednání ve smlouvě být nemusí. Při uzavírání smlouvy je nutné jasně identifikovat zaměstnavatele (název, sídlo, IČ a kdo je oprávněn smlouvu podepsat statutární zástupce, jednatel či zmocněná osoba). Pracovní smlouva nemusí být dlouhá, často jsou v ní nedůležité údaje nebo věci, které jsou dány zákonem, a není třeba je ve smlouvách zvlášť vypisovat. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Nechte si jednu kopii smlouvy. V klidu a pečlivě si přečtěte celou smlouvu, včetně jejích příloh dokumentů, na které smlouva odkazuje. Ujednání v odkazech jsou stejně závazná. Ujednání v dalších dokumentech, na které odkazuje pracovní smlouva a kde chybí váš podpis, může být změněno, například výše vaší mzdy. Zkušební doba může být sjednána maximálně na dobu 3 měsíců. Není-li v pracovní smlouvě uvedena doba trvání pracovního poměru, jedná se o poměr na dobu neurčitou. Pokud s něčím nesouhlasíte, je nutné požádat o změnu tohoto ujednání ve smlouvě. Důležitá ujednání chtějte mít uvedená ve smlouvě. Ústní dohody jsou těžko prokazatelné a vymahatelné. Zaměstnanec může být převeden bez souhlasu na jinou práci, než je uvedena v pracovní smlouvě. 10 Zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoli důvodu, či dokonce bez uvedení důvodu, kdežto zaměstnavatel jen z důvodů uvedených v zákoníku práce.

13 Metodický list č. 6: DANĚ Téma vyučovací hodiny: Základní informace k daním Potřebné pomůcky: Pracovní list č. 6, tužka Cíle aktivit: Žáci si během těchto aktivit ujasní pojmy, jako jsou: daňové přiznání, přeplatek a nedoplatek daně, daňové úniky a určí, jaké jsou přímé a nepřímé daně. Formy a metody: Individuální práce Co žáci musí znát před aktivitou: Základní přehled o pojmech v oblasti daní Úkol č. 1 Zadání: Rozdejte žákům pracovní list č. 6, kde je prvním úkolem odpovědět na položené otázky. Napiš, co znamená podání daňového přiznání. Napiš, co je to přeplatek daně. Napiš, co je to nedoplatek daně. Napiš, jaké daňové úniky znáš. Řešení úkolu č. 1: Vysvětlení položených otázek Napiš, co znamená podání daňového přiznání Daňové přiznání je akt občana (fyzické osoby) či právnické osoby vůči státu, kdy občan přiznává příjmy podléhající dani vyměřené státem a kde vyčíslí daň a případně ji porovná se zaplacenými zálohami daně. Napiš, co je to přeplatek daně Přeplatek daně je mu vrácen nebo započten do dalšího období. Napiš, co je to nedoplatek daně Nedoplatek daně státu zastoupenému finančním úřadem odvede. Napiš, jaké daňové úniky znáš Jako daňový únik se označuje situace, kdy se daňový poplatník částečně nebo zcela vyhýbá placení daně. Může tak vzniknout daňový únik legální nebo nelegální. Např.daňová výhoda, daňová úspora. Nelegální daňové úniky vznikají: nepřiznáním příjmů nebo majetku, nadhodnocováním nákladů nebo výdajů, vystavováním fiktivní doklady, zahrnováním nákladů daňově neuznatelných, skrytým převodem zisku mezi mateřskou a dceřinou společností. 11

14 Úkol č. 2 Zadání: Žáci mají za úkol přiřadit jednotlivé daně do kategorie přímých a nepřímých daní. Řešení úkolu č. 2: Přiřazení jednotlivých daní do správné kategorie PŘÍMÉ DANĚ NEPŘÍMÉ DANĚ spotřební daň daň z přidané hodnoty majetkové daně darovací daň daň z nemovitosti daň z příjmů právnických osob daň z příjmů fyzických osob TIP: Příloha č. 4: Daně z příjmů - paragrafy 12

15 Metodický list č. 7: TEST - PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH Téma vyučovací hodiny: Práva a povinnosti v pracovněprávním vztahu Potřebné pomůcky: Pracovní list č. 7, tužka Cíl aktivity: Žáci si prostřednictvím testu zopakují své znalosti o právech a povinnostech zaměstnance a zaměstnavatele. Formy a metody: Individuální práce Co žáci musí znát před aktivitou: Příjmy z pracovněprávního vztahu Zadání: Rozdejte žákům pracovní list č. 7 a vyzvěte je, aby označili správnou odpověď. Test je koncipován tak, že existuje vždy jen jedna správná odpověď. Řešení úkolu: Správně vyplněný test 1. Při pracovním pohovoru se budoucí zaměstnavatel nemůže dotazovat na údaje o a) praxi. b) znalostech a zkušenostech. c) majetkových poměrech. 2. Lékařské prohlídce se musí zaměstnanec podrobit a) nejpozději v den nástupu do zaměstnání. b) před pracovním pohovorem. c) nejpozději následující den po nástupu do zaměstnání. 3. V pracovní smlouvě musí být uvedeny minimálně tyto náležitosti: a) druh práce, místo nebo místa výkonu práce a den nástupu do práce. b) druh práce, místo nebo místa výkonu práce, den nástupu do práce a zkušební doba. c) druh práce, místo nebo místa výkonu práce, den nástupu do práce a sjednaná odměna. 4. Pokud by se zaměstnanec v pracovní smlouvě zavázal, že nebude žádat proplácení cestovních náhrad, a) jde o ujednání v zákonných mezích. b) stane se proto celá pracovní smlouva neplatnou. c) zaměstnanec tím nebude vázán. 5. U zkušební doby platí, a) že může být sjednána i ústně. b) že je u vedoucích zaměstnanců 12 měsíců. c) že nesmí být u zaměstnance delší než 3 měsíce. 13

16 6. Pracovní poměr na dobu určitou může být a) uzavřen nejdéle na deset let. b) u jednoho zaměstnavatele uzavřen třikrát a vždy na tři roky. c) u jednoho zaměstnavatele uzavřen třikrát na zaměstnavatelem stanovenou dobu. 7. Pracovní poměr končí a) výpovědí zaměstnavatele danou bez uvedení důvodu. b) jen dohodou a výpovědí. c) dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením pracovního poměru a zrušením ve zkušební době. 8. V tzv. ochranné době a) se nestaví běh výpovědní doby. b) je zaměstnanec chráněn proti výpovědi zaměstnavatele. c) nemusí zaměstnanec plnit úkoly uložené mu zaměstnavatelem. 14

17 DOMÁCNOST S JINÝMI PŘÍJMY Metodický list č. 1: ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI Téma vyučovací hodiny: Založení živnostenského podnikání Potřebné pomůcky: Pracovní list č. 1, tužka Cíle aktivit: Předat žákům takové informace, aby byli schopni vyjmenovat všechny podmínky pro založení živnostenského podnikání. Formy a metody: Individuální práce, práce ve dvojicích Co žáci musí znát před aktivitou: Přednášku o založení živnosti, právech a povinnostech živnostníka Úkol č. 1 Zadání: Po přednášce o založení živnosti rozdejte žákům pracovní list č. 1. Jejich prvním úkolem je v rámci opakování sepsat kroky, které musí zájemce o živnostenské podnikání zvážit a následně splnit. Postup živnostníka lze rozdělit do dvou oblastí: Základní osobní kroky, které jsou ke zvážení. A po rozhodnutí o založení živnosti pak kroky, které musí živnostník splnit. Řešení úkolu č. 1: Možné typy odpovědí: Základní (osobní) kroky Prvním krokem je zvážit, co chce živnostník dělat. Zda pro tuto činnost má předpoklady a je schopen splnit podmínky pro živnostenské podnikání. Zvážit, zda je dostatečně obeznámen s legislativou, zejména s živnostenským zákonem a navazujícími předpisy. Rozmyslet si, zda je schopen nést veškeré výhody a nevýhody živnostenského podnikání. Zvážit, kde bude vykonávat svou činnost pak je třeba zjistit si potřebné informace na stavebním úřadě, hygieně, mít vlastnické právo atd. Vytvořit si finanční rozvahu. Základním krokem je rovněž mít dostatečnou finanční rezervu do začátku podnikání. TIP: Je vhodné položit dotaz živnostenskému úřadu, za jakých podmínek lze živnost založit a jaké doklady jsou k tomu potřebné. Kroky vůči institucím Živnostenský úřad Prvním krokem a zároveň povinností je registrovat se, ohlásit živnost na obecním živnostenském úřadě. Zde je k dispozici centrální registrační místo. Dalším místem, kde je možné se registrovat, je tzv. CzechPOINT (místo veřejné správy). Registraci lze provést osobně nebo elektronicky. 15

18 Finanční úřad Živnostník má povinnost přihlásit se k dani z příjmů, a to do 15 dnů od obdržení povolení k vykonávání činnosti. Okresní správa sociálního zabezpečení Další povinností je oznámení o zahájení, ukončení či přerušení živnosti na správě sociálního zabezpečení. Přihlásit se do systému důchodového a nemocenského pojištění má živnostník do 8 dnů. Zdravotní pojišťovna Oznámení o zahájení, ukončení, či přerušení živnosti je rovněž nutné do 8 dní nahlásit příslušné zdravotní pojišťovně. Úkol č. 2: Zadání: Rozdejte žákům dotazník z pracovního listu č. 1. Žáci mají za úkol tento dotazník vyplnit, a to na základě rozhovoru s konkrétním živnostníkem. Jedná se o dlouhodobý domácní úkol. Po odevzdání úkolu s žáky proberte rozdíly především v typu živnosti a v podmínkách, jaké živnostníci museli splnit. 16

19 Metodický list č. 2: ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Výhody a nevýhody živnostenského podnikání Potřebné pomůcky: Pracovní list č. 2, tužka Cíl aktivity: Předat žákům takové informace, aby znali všechny výhody a nevýhody živnostenského podnikání, pokud by se rozhodli pro založení živnosti. Formy a metody: Práce ve skupinách či dvojicích Co žáci musí znát před aktivitou: Přednášku o výhodách a nevýhodách živnostenského podnikání Zadání: S žáky diskutujte, s jakými výhodami a nevýhodami se setkávají živnostníci v dnešní době. Poté jim rozdejte pracovní list č. 2, kde je úkolem žáků přiřadit jednotlivé výroky do kolonek výhody a nevýhody. Řešení úkolu: Rozdělení jednotlivých výroků do tabulky. Podrobnější rozepsání jednotlivých výhod a nevýhod VÝHODY Možnost pracovat pro více obchodních partnerů. Získat živnostenské oprávnění je poměrně jednoduché. Není vázán pracovní smlouvou, pracovní dobou a je sám sobě šéfem. Živnostenské oprávnění je levná záležitost. Živnostenské oprávnění pro živnost volnou lze získat velmi rychle. NEVÝHODY Povinnost hradit si sám zálohy sociálního a zdravotního pojištění. Živnostník je zodpovědný za své podnikání i do výše svého majetku. Musí si své pracovní zakázky vyhledávat sám. Výkazování minimálních příjmů se projeví na výši starobního důchodu. Živnostník nemá hrazenou dovolenou ani překážky v práci. Získání živnostenského oprávnění nezaručuje kvalitu poskytovaných služeb. 17

20 Metodický list č. 3: ŽIVNOSTNÍK A POVINNÉ ODVODY Téma vyučovací hodiny: Výpočty pro odvody daní, sociálního a zdravotního pojištění u živnostenského podnikání Potřebné pomůcky: Pracovní list č. 3, tužka, kalkulačka Cíl aktivity: Aktivita umožní žákům vyzkoušet si výpočty daně z příjmů, zdravotního a sociálního pojištění. Formy a metody: Práce se skupinou Co žáci musí znát před aktivitou: Informace o odvodech na daních, sociálním a zdravotním pojištění, systém výpočtu výše uvedených odvodů Zadání: Rozdejte žákům pracovní list č. 3, kde mají žáci dva příklady výpočtu. V prvním příkladu se jedná o výpočet daňové povinnosti. V druhém příkladu o výpočet daňové povinnosti, odvodu sociálního a zdravotního pojištění. Druhý příklad zahrnuje informace o živnostníkovi a jeho nároku na mateřskou dovolenou. Aktivitu lze použít i jako matematický příklad. Ujistěte se, zda žáci rozumí všem pojmům z příkladů. V obou případech zdůrazněte výši všech měsíčních odvodů z příjmu. Řešení úkolu: Vyplněné zadání dvou příkladů výpočtu. Částky, které mají žáci doplnit, jsou označeny červenou barvou. Příklad č. 1: Živnostnice, která podniká v oblasti zprostředkování služeb. V srpnu porodila miminko. Po porodu v podnikání pokračovala na vedlejší činnost. V roce 2012 měla příjmy ve výši Kč, uplatňovala 60% paušální výdaje, což činí Kč. Základ daně určíme klasicky - příjmy minus výdaje, tedy = Kč. Protože neměla žádný jiný příjem, je tato částka zároveň celkovým daňovým základem. Tento klasicky zaokrouhlíme na celé stokoruny dolů Kč a vypočteme daň ve výši 15 % = Kč. Uplatníme slevu na dani na poplatníka Kč. Daňová povinnost je tedy 0 Kč. Navíc si živnostnice může uplatnit slevu na dítě (pokud si ji neuplatňuje otec dítěte, slevu na dítě může uplatňovat pouze jeden z rodičů). Sleva na dani na dítě činí Kč na rok. Protože živnostnice rodila v srpnu, může si uplatnit 5/12 této částky, tedy Kč. Další podmínkou pro uplatnění slevy je příjem ve výši minimálně poloviny minimální mzdy, což činí na rok 2012 částku Kč. Toto živnostnice také splňuje, protože je brán v úvahu příjem, nikoli daňový základ. V roce 2013 tuto slevu živnostnice nebude moci uplatnit, pokud bude jako živnostnice uplatňovat paušální výdaje. Daňová povinnost je nula, vypadá to tedy, že slevu na dítě není od čeho odčítat. Slevu na dani na dítě lze uplatnit formou daňového bonusu, tzv. minusová daň. Finanční úřad tento daňový bonus poukáže na účet. V tomto případě pří ročním příjmu ve výši Kč a uplatnění všech slev je daňová povinnost 0 Kč. 18

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

Více

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS.

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Vzdělávací skripta pro projekt Zpátky do zaměstnání Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Obsah Finanční gramotnost... 6 Úvod... 7 Co je to finanční gramotnost...

Více

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

Metodika 4. modul Praktické dovednosti

Metodika 4. modul Praktické dovednosti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 4. modul Praktické dovednosti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Finanční akademie 1. Úvod do problematiky Potřeba preventivního působení

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný Obsah I. Základní lidská práva a pravidla jednání a chování... 3 1.1. Klasifikace základních lidských práv... 3 1.2. Lidská svoboda... 7 II. Život dítěte po odchodu z dětského domova... 9 2.1 Zajištění

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO Kolektiv autorů Euforall o.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

Abeceda ve smlouvách. Doporuceny obsah písemnych smluv: Co zjistujeme pred podpisem smlouvy? www.abecedarodinnychfinanci.cz

Abeceda ve smlouvách. Doporuceny obsah písemnych smluv: Co zjistujeme pred podpisem smlouvy? www.abecedarodinnychfinanci.cz Abeceda ve smlouvách Co zjistujeme pred podpisem smlouvy? Prověřujeme si toho, s kým uzavíráme smlouvu, ujišťujeme se, že smlouva není zjevně podvodná, snažíme se získat reference dřívějších zákazníků

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ

Více

Obsah. 1. WORKSHOP: Domácí rozpočet bez stresu, příjmy domácnosti. 2. WORKSHOP: Úvěry a půjčky, pojištění

Obsah. 1. WORKSHOP: Domácí rozpočet bez stresu, příjmy domácnosti. 2. WORKSHOP: Úvěry a půjčky, pojištění 1 2 Obsah 1. WORKSHOP: Domácí rozpočet bez stresu, příjmy domácnosti 2. WORKSHOP: Úvěry a půjčky, pojištění 3. WORKSHOP: Příjmy domácnosti, šmejdi bez šance 4. WORKSHOP: Spory a jejich řešení 1 Rodinný

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání. pro osoby s psychotickým onemocněním

JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání. pro osoby s psychotickým onemocněním JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání pro osoby s psychotickým onemocněním Obsah 1 Jakou práci si hledat 7 2 Kde si hledat práci 9 3 Životopis a průvodní dopis 11 4 Přijímací pohovor 15 5 Pracovněprávní

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Kroky 2012 Tato brožura vznikla ve spolupráci členů realizačních týmů projektů, které se věnují oblasti práce s lidmi vracejících se z vězení. Jedná se o projekty: PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky. Bakalářská práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky. Bakalářská práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky Bakalářská práce Sbírka řešených příkladů z finanční matematiky pro SŠ - finanční úvěrové a pojistné produkty, práva spotřebitele

Více