KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti"

Transkript

1 KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Vzorové aktivity praktické výuky finanční a občanskoprávní gramotnosti

2

3 Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA KROKEM Průvodce vybranými kapitolami finanční a občanskoprávní gramotnosti pro středoškolské pedagogy v Královéhradeckém kraji (CZ.1.07/1.3.43/ ). Projekt je realizováni ve spolupráci s občanským sdružením Sdružení SPES, které se zabývá prevencí a pomocí při předlužení. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočten ČR. Projekt KROK ZA KROKEM je určen pedagogickým pracovníkům, kteří vyučují na gymnáziích, středních školách, SOU či jiných školských zařízeních v Královéhradeckém kraji ekonomické a společenskovědní předměty. Publikace, kterou máte před sebou, obsahuje příklady aktivit praktické výuky finanční a občanskoprávní gramotnosti na středních školách. Cílem aktivit je procvičit probrané témata a napomoci k upevnění praktických znalostí žáků. Důležitými pomůckami pro pedagogy jsou i další dva materiály, které vznikly v rámci projektu KROK ZA KROKEM. Jedná se o publikaci, která je základním informačním materiálem, podle nehož probíhají akreditované vzdělávací kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a který je současně koncipován tak, aby sloužil jako pomůcka pro pedagogy při přípravě výuky vybraných témat z problematiky finanční a občanskoprávní gramotnosti na středních školách. Dalším materiálem je CD s příklady pracovních listů pro žáky středních škol k procvičení vybraných témat z finanční a občanskoprávní gramotnosti. Obsah všech publikací je rozdělen do sedmi kapitol, jejichž názvy korespondují s názvy i obsahem jednotlivých akreditovaných vzdělávacích kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jedná se o kapitoly Domácnost s příjmy z pracovněprávního vztahu, Domácnost s jinými příjmy, Domácnost, která hospodaří s penězi, Domácnost v roli spotřebitele, Domácnost v roli investora, Domácnost v roli dlužníka a Domácnost v roli neplatiče. Více informací o projektu KROK ZA KROKEM je možno získat na internetových stránkách projektu

4 DOMÁCNOST S PŘÍJMEM Z PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU Metodický list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Téma vyučovací hodiny: Příjmy domácnosti z různých zdrojů Potřebné pomůcky: Pracovní list č.1, tužka Cíle aktivit: Žáci se seznámí s příjmy, které domácnost může mít, z jakých zdrojů může domácnost příjmy získat, a tak s nimi disponovat ve svém rodinném rozpočtu. Formy a metody: Práce s třídou, práce ve dvojicích, diskuze Co žáci musí znát před aktivitou: Příjmy z pracovněprávních vztahů, příjmy z živnostenského podnikání, příjmy z jiných zdrojů Úkol č. 1 Zadání: Rozdejte žákům pracovní list č. 1, kde mají za úkol vysvětlit, co znamená slovo příjem. Dále jim zadejte, aby napsali, s jakými druhy příjmu se setkali, a rozdělili tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat. Řešení úkolu č. 1: Odpověď na zadanou otázku, vyplněná tabulka druhu příjmu domácnosti Příjem může být: peněžní příjem - ekonomický pojem, jakákoliv přijatá peněžní částka - přijatá platba Vlastní prací Splněním zákonné povinnosti Ze smlouvy Jiným způsobem Pracovní smlouva Dávky pomoci v hmotné nouzi Z pronájmu Dědictví Dohoda o pracovní činnosti Dohoda o provedení práce Živnostenské podnikání Dávky státní sociální podpory Smlouva o půjčce Výhra Dávky sociálního zabezpečení Výnosy z investic Dary 2

5 Úkol č. 2 Zadání: Zadejte studentům, aby v pracovním listě č. 1 seřadili přeházená písmena ve slovech, která vyjadřují nejčastější příjmy, a vysvětlete tyto pojmy. Řešení úkolu č. 2: Slova ve správném tvaru ZÁVISLÁ ČINNOST PŮJČKY PODNIKÁNÍ DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ KAPITÁLOVÝ MAJETEK SOCIÁLNÍ DÁVKY PRONÁJEM DŮCHOD PŘIJATÉ DARY DŮCHODOVÉ PŘIPOJIŠTĚNÍ DĚDICTVÍ DISKUTUJTE: Úkol č. 3 Zadání: Diskutujte s žáky, s jakými příjmy se mohli oni osobně setkat. Řešení úkolu č. 3: Pro žáky jsou nejznámější následující zdroje příjmu: Práce žáci mohou podepsat dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce Zákonné právo obvykle přídavky na děti, sirotčí důchod, invalidní důchod Smlouva i nezletilí mohou uzavřít smlouvu o úvěru Jiné nezletilí mohou dědit, vyhrát i dostat dar 3

6 Metodický list č. 2: PRACOVNÍ POHOVOR Téma vyučovací hodiny: Pracovní pohovor Potřebné pomůcky: Pracovní list č. 2, tužka Cíle aktivit: Žáci se prostřednictvím těchto aktivit mají možnost seznámit s otázkami, které jim mohou být položeny během pracovního pohovoru. Formy a metody: Práce s třídou, práce ve dvojicích, diskuze Co žáci musí znát před aktivitou: Aktivitu lze realizovat bez předchozí přednášky. Úkol č. 1 Zadání: Žáci mají za úkol připravit se na pracovní pohovor (pracovní pozici si mohou vyhledat na internetu nebo jim může být učitelem zadána). Pracovní pohovor mohou vést ve dvojicích nebo jednotlivě před třídou. Zadejte jim následující okruh otázek, kterých se pohovor může týkat. Otázky na školu a studium Otázky na předchozí zaměstnání Otázky na nové pracovní místo Osobní otázky Žáci si připraví podotázky, které při hraném pohovoru budou klást. Během hraného pohovoru sledujte a zaznamenejte případné diskriminační otázky, které budou předmětem dalšího úkolu. Řešení úkolu č. 1: Doplněné otázky k jednotlivým okruhům témat při pracovním pohovoru: Otázky na školu a studium Řekněte mi něco o svém studiu. Proč jste si vybral/a tuto školu? Neměl/a jste jiný výběr? Které předměty patřily k vašim nejoblíbenějším? Co vám studium přineslo? Jaká je vaše jazyková vybavenost? Otázky na předchozí zaměstnání Byl/a jste propuštěn/a / nebo jste opustil/a poslední zaměstnání? Z jakého důvodu jste zůstal/a tak dlouho bez práce? Proč se ucházíte o místo, které je jiné než předešlé? Můžete mi vysvětlit, proč jste během krátké doby třikrát změnil/a zaměstnavatele? Co nemáte ve své práci rád/a? A co se vám na ní nejvíc líbí? Které z vašich představ nebyly v současném zaměstnání naplněny? Otázky na nové pracovní místo Co očekáváte od nového pracovního místa? 4

7 Co očekáváte od svého nadřízeného? Co víte o naší společnosti? Jak si představujete místo, které vám nabízíme? Pokud byste toto místo přijal/a, co byste dělal/a po nástupu? Osobní otázky Kdybyste si mohl/a vybrat povolání nezávisle na tom, že si musíte vydělávat na živobytí, jaké byste si vybral/a? Dáváte přednost sólové práci, nebo práci v týmu? S jakým druhem lidí byste nerad/a pracoval/a? Kontaktoval/a jste i jiné společnosti? Kolik pohovorů jste již absolvoval/a? Máte i jiné nabídky? Jakou máte představu o své kariéře? Jak trávíte volné chvíle? Jaké jsou vaše hlavní kvality? Jaké jsou vaše nedostatky? Na tento inzerát jsme obdrželi více než tři sta životopisů. Proč bychom měli přijmout právě vás? Které význačné události ve vašem životě nejvíce přispěly k utváření vaší osobnosti? Úkol č. 2a Zadání: Žáci mají za úkol připravit si otázky na tzv. diskriminační témata. Zadejte jim, aby vypsali okruhy, na které se podle nich nesmí potencionální zaměstnavatel u pohovoru zeptat. Úkol č. 2b Zadání: Druhou variantou tohoto úkolu je rozdat žákům seznam diskriminačních témat a nechat je vymyslet otázku k příslušné oblasti. Řešení úkolu č. 2 a,b: Přehled diskriminačních témat a příklady možných diskriminačních otázek: Věk Zdravotní stav Plánování rodiny Těhotenství Děti Náboženství Filosofické přesvědčení Sexuální orientace Majetek Finanční závazky Národnost Etnikum Politické postoje Příklad diskriminačních otázek: Máte nějaké zdravotní omezení? Trápí vás nějaká nemoc? Jak často navštěvujete svého lékaře? Jaký je váš rodinný stav? Plánujete mít děti? Máte malé děti? Kdo bude s dětmi doma, když budou nemocné? Věříte v Boha? Jste příslušníkem nějaké církve? Jste občanem ČR? Máte zvláštní přízvuk. Odkud pocházíte? Angažujete se v politice? Jste členem nějaké politické organizace? TIP: Při pohovorech často zazní otázka Kde se vidíte za pár let. Je vhodné promyslet si dobře odpověď na tuto otázku, může prozradit věk (odchod do důchodu), plánování rodiny, informaci o tom, jak dlouho chcete ve firmě pracovat, jaké máte ambice atd. TIP: Příloha č. 1: Jak se připravit na pracovní pohovor 5

8 Metodický list č. 3: PRACOVNÍ SMLOUVA Téma vyučovací hodiny: Příjem z pracovněprávního vztahu Potřebné pomůcky: Pracovní list č. 3, tužka Cíle aktivit: V těchto aktivitách se žáci seznámí s pracovní smlouvou a nástrahami, kterých si musí všímat, aby nepodepsali špatnou pracovní smlouvu. Formy a metody: Práce s třídou, práce ve skupinách či dvojicích, diskuze Co žáci musí znát před aktivitou: Příjmy z pracovněprávních vztahů a pracovní smlouvu Úkol č. 1 Zadání: Diskutujte s žáky, co má a nemá obsahovat pracovní smlouva. Rozdejte žákům pracovní list č. 3, v textu pracovní smlouvy jsou některé údaje záměrně chybné a některé důležité informace chybí. Žáci mají najít chybná tvrzení a opravit je, informace, které chybí, doplnit. Řešení úkolu č. 1: Vzor pracovní smlouvy s označenými chybami. Chybějící text je označen červenou barvou. Špatně napsaný text je označen červenou barvou a podtržen. V závorce za špatným textem je vždy správná odpověď. Zaměstnavatel: ZŠ Zahradní, Zahradní 15, Dražice Pracovní smlouva (Označení zaměstnavatele musí obsahovat: název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno a adresu zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou, IČ, DIČ) (Chybí údaje IČ, DIČ) a zaměstnanec Jeroným Dražný, , /5678, Dražní 16, Dražice (jméno a příjmení zaměstnance, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu) uzavírají tuto pracovní smlouvu: 1. Druh práce se určí až po nástupu do zaměstnání (MUSÍ BÝT SJEDNÁN PŘED NÁSTUPEM DO PRÁCE). 2. Místo výkonu práce ZŠ Zahradní, Zahradní 15, Dražice. 3. Pracovní poměr se sjednává na dobu neurčitou. 4. Sjednává se zkušební doba, která činí 5 měsíců (NEJDÉLE 3 MĚSÍCE). 5. Před uzavřením pracovní smlouvy není (JE) zaměstnavatel povinen seznámit zaměstnance s právy a povinnostmi, které pro něho z pracovní smlouvy vyplývají, pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má práci konat. Při nástupu do práce byl zaměstnanec seznámen s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnanec byl také řádně seznámen s kolektivní smlouvou a s vnitřními předpisy. 6. Ode dne vzniku pracovního poměru je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho 6

9 pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy nebo kolektivní či pracovní smlouvou. 7. Před vznikem (ODE DNE VZNIKU) pracovního poměru je zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat povinnosti vyplývající pro zaměstnance z pracovního poměru. 8. Sjednaný obsah této pracovní smlouvy lze měnit jednostranně, nebo (NELZE MĚNIT JEDNOSTRAN- NĚ, POUZE) na základě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Změna musí být provedena písemně. Konat práce jiného druhu nebo v jiném místě, než byly sjednány v pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen jen výjimečně v případech uvedených v ust. 41 zákoníku práce. 9. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této pracovní smlouvy se řídí ustanoveními zákoníku práce a dalšími předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy. Tato smlouva je sepsána v jednom vyhotovení. (PRACOVNÍ SMLOUVA MUSÍ BÝT SEPSÁNA VE DVOU VYHOTOVENÍCH). V Nezamyslicích dne podpis zaměstnance. razítko a podpis zaměstnavatele Úkol č. 2 Zadání: Žáci mají za úkol vypsat alespoň 4 náležitosti, které nesmí obsahovat pracovní smlouva. Řešení úkolu č. 2: Pracovní smlouva nesmí například obsahovat ustanovení: o smluvní pokutě (vyjma smluvní pokuty v souvislosti s tzv. konkurenční doložkou), jímž by se zaměstnanec zavázal, že nebude ošetřovat nemocné dítě/člena rodiny ve společné domácnosti, jímž by se zaměstnanec zavázal, že v případě onemocnění/karantény nenastoupí do dočasné pracovní neschopnosti, jímž by se zaměstnanec dopředu vzdal nároku na proplácení cestovních náhrad, jímž by se zaměstnanec vzdal nároku na zákonem garantovanou dovolenou čtyř týdnů, jímž by se zaměstnanec vzdal nároku na čerpání přestávek v práci, mezi směnami atd., jímž by se mladistvý zaměstnanec/osoba nezpůsobilá k právním úkonům zavázala k hmotné odpovědnosti, jímž by se zaměstnanec dopředu vzdal nároku z důvodu odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu či nemoci z povolání, jímž by bylo dohodnuto zadržovací právo zaměstnavatele ve vztahu k věcem zaměstnance, jímž by bylo stanoveno, že práci bude vykonávat jiná, třetí osoba, v němž by byly stanoveny důvody pro odstoupení od pracovní smlouvy, v němž by byl zaměstnanec zavázán společně a nerozdílně s ostatními zaměstnanci k nějakým závazkům, v němž by bylo uvedeno ustanovení o postoupení pohledávky, jímž by byla dohodnuta na plný úvazek nižší odměna než minimální mzda, o srážkách ze mzdy za přijetí do zaměstnání. 7

10 Metodický list č. 4: DOHODY KONANÉ MIMO PRACOVNÍ POMĚR Téma vyučovací hodiny: Dohody konané mimo pracovní poměr Potřebné pomůcky: Pracovní list č. 4, tužka Cíle aktivit: V těchto aktivitách se žáci seznámí s rozdíly mezi dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti, jejich výhodami a nevýhodami. Formy a metody: Práce s třídou, práce ve skupinách či dvojicích, diskuze Co žáci musí znát před aktivitou: Příjmy z pracovněprávních vztahů, dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti Úkol č. 1 Zadání: Rozdejte žákům pracovní list č. 4, ve kterém jsou popsány dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jejich úkolem je rozhodnout, zda podtržený výraz je správný, či chybný, a v případě chyby ji vysvětlit a opravit. Ve dvou případech je úkolem žáků doplnit chybějící údaje. Řešení úkolu č. 1: Vzor pracovní smlouvy s označenými chybami. Špatně napsaný text je označen červenou barvou a podtržen. V závorce za špatným textem je vždy správná odpověď. Chybějící text je označen červenou barvou. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Při výkonu práce malého rozsahu nebo nepravidelné práci jsou někdy uzavírány místo základního pracovněprávního vztahu: dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti. Jejich právní úprava oproti práci na plný úvazek je složitější (JEDNODUŠŠÍ), ochrana zaměstnanců méně intenzivní a povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k těmto zaměstnancům jsou (NEJSOU) stejné jako při základním pracovněprávním vztahu. Pracovní doba nemusí být zaměstnanci předem rozvržena a práce je vykonávána podle pravidel v dohodách uvedených. Pro dohody je společné, že nemusí (MUSÍ) být uzavřeny písemně, jedno vyhotovení musí být vydáno zaměstnanci. U dohod se nezohlední (ZODHLEŇUJÍ) osobní překážky. Dohoda o provedení práce Může (NEMŮŽE) být uzavřena na dobu delší než 300 hodin v kalendářním roce s tím, že se započítává i doba podle jiné dohody o provedení práce pro téhož zaměstnavatele. Je-li odměna za práci na základě dohody o provedení práce nižší než ,- Kč (10.000,- Kč) měsíčně, neodvádí se z ní sociální a zdravotní pojištění, pouze 15procentní daň z příjmu, proto je tato dohoda častěji užívána než dohoda o pracovní činnosti. 8

11 Dohoda o provedení práce musí obsahovat: označení účastníků, vymezení pracovního úkolu (např. překlad, psaní textů), sjednanou odměnu, dobu, na kterou se dohoda uzavírá, místo, datum a podpisy účastníků. TIP: Kdyby zaměstnanec pracoval na dohodu o provedení práce a v kalendářním roce vyčerpal 300 hodin práce, mohl by pro téhož zaměstnavatele vykonávat činnost již jen na základě dohody o pracovní činnosti, která pro něj bude při příjmu od 2.500,- Kč do ,- Kč méně výhodná, protože z tohoto příjmu bude hradit sociální a zdravotní pojištění. Dohoda o pracovní činnosti Smí (NESMÍ) být uzavřena na větší objem práce, než je v průměru ½ týdenní pracovní doby za 52 týdnů, což znamená, že v některém týdnu je možné pracovat třeba celou týdenní pracovní dobu, ale to se musí vyrovnat v jiném týdnu. Je-li odměna za práci na základě dohody o pracovní činnosti nižší než 2.500,- Kč měsíčně, odvádí (NEOD- VÁDÍ) se z ní sociální a zdravotní pojištění, pouze 15procentní daň z příjmu. Dohoda o pracovní činnosti se ruší dohodou smluvních stran k určitému dni a dále ze zákona jednostranně výpovědí s 15denní výpovědní lhůtou a je u ní možné okamžité zrušení ze stejných důvodů jako u pracovního poměru. Dohoda o pracovní činnosti musí obsahovat: označení účastníků, práci (např. úklid, výuka angličtiny), sjednanou odměnu, rozsah pracovní doby, dobu, na kterou se uzavírá, místo, datum a podpisy účastníků. TIP: V dohodách mohou být dle potřeb dále ujednány například podmínky pro odstoupení od dohody, lhůtu pro splnění částí úkolů, splatnost části odměny v určitých termínech či na základě odevzdané práce a závazek hradit výdaje spojené s výkonem práce na služebních cestách, uznání jiných překážek v práci a garantování dovolené. A u dohody o provedení práce také možnost dát výpověď se stanovením výpovědní doby. DISKUTUJTE: Úkol č. 2 Zadání: S žáky diskutujte o následujícím tématu: Je pro žáky výhodnější dohoda o pracovní činnosti, nebo dohoda o provedení práce? Jmenujte výhody a nevýhody u obou typů dohod. Řešení úkolu č. 2: Výhody dohody o provedení práce: je-li výdělek do ,- Kč (včetně) není z ní za zaměstnance strháváno a odváděno sociální a zdravotní pojištění, jen patnáctiprocentní daň z příjmu a zaměstnanec tak dostane více peněz. TIP: Příloha č. 2: Vzor dohody o provedení práce Příloha č. 3: Vzor dohody o pracovní činnosti 9

12 Metodický list č. 5: TIPY A TRIKY PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV Téma vyučovací hodiny: Tipy a triky při uzavírání smluv Potřebné pomůcky: Pracovní list č. 5, tužka Cíl aktivity: Shrnutí tématu, aby si žáci uvědomili, jaké riziko může představovat špatně podepsaná nebo sepsaná smlouva. Pracovní list bude žákům sloužit jako přehledný návod při uzavírání pracovní smlouvy. Formy a metody: Individuální práce Co žáci musí znát před aktivitou: Příjmy z pracovněprávních vztahů, pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti Zadání: Rozdejte žákům pracovní list č. 5, ve kterém jsou popsány dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zadejte jim, aby samostatně nastudovali jednotlivá tvrzení. Úkolem žáků je označit jednotlivé výroky: Věděl jsem. * Nevěděl jsem.! Je to pro mě důležitá informace.? Stále mám otázky. Následuje diskuze o otázkách, které žákům stále nejsou zcela jasné. Před vznikem pracovního poměru musí být provedena lékařská prohlídka. Pracovní smlouva musí vždy obsahovat pouze tato ujednání: druh práce, místo výkonu práce, datum nástupu práce. Ostatní ujednání ve smlouvě být nemusí. Při uzavírání smlouvy je nutné jasně identifikovat zaměstnavatele (název, sídlo, IČ a kdo je oprávněn smlouvu podepsat statutární zástupce, jednatel či zmocněná osoba). Pracovní smlouva nemusí být dlouhá, často jsou v ní nedůležité údaje nebo věci, které jsou dány zákonem, a není třeba je ve smlouvách zvlášť vypisovat. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Nechte si jednu kopii smlouvy. V klidu a pečlivě si přečtěte celou smlouvu, včetně jejích příloh dokumentů, na které smlouva odkazuje. Ujednání v odkazech jsou stejně závazná. Ujednání v dalších dokumentech, na které odkazuje pracovní smlouva a kde chybí váš podpis, může být změněno, například výše vaší mzdy. Zkušební doba může být sjednána maximálně na dobu 3 měsíců. Není-li v pracovní smlouvě uvedena doba trvání pracovního poměru, jedná se o poměr na dobu neurčitou. Pokud s něčím nesouhlasíte, je nutné požádat o změnu tohoto ujednání ve smlouvě. Důležitá ujednání chtějte mít uvedená ve smlouvě. Ústní dohody jsou těžko prokazatelné a vymahatelné. Zaměstnanec může být převeden bez souhlasu na jinou práci, než je uvedena v pracovní smlouvě. 10 Zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoli důvodu, či dokonce bez uvedení důvodu, kdežto zaměstnavatel jen z důvodů uvedených v zákoníku práce.

13 Metodický list č. 6: DANĚ Téma vyučovací hodiny: Základní informace k daním Potřebné pomůcky: Pracovní list č. 6, tužka Cíle aktivit: Žáci si během těchto aktivit ujasní pojmy, jako jsou: daňové přiznání, přeplatek a nedoplatek daně, daňové úniky a určí, jaké jsou přímé a nepřímé daně. Formy a metody: Individuální práce Co žáci musí znát před aktivitou: Základní přehled o pojmech v oblasti daní Úkol č. 1 Zadání: Rozdejte žákům pracovní list č. 6, kde je prvním úkolem odpovědět na položené otázky. Napiš, co znamená podání daňového přiznání. Napiš, co je to přeplatek daně. Napiš, co je to nedoplatek daně. Napiš, jaké daňové úniky znáš. Řešení úkolu č. 1: Vysvětlení položených otázek Napiš, co znamená podání daňového přiznání Daňové přiznání je akt občana (fyzické osoby) či právnické osoby vůči státu, kdy občan přiznává příjmy podléhající dani vyměřené státem a kde vyčíslí daň a případně ji porovná se zaplacenými zálohami daně. Napiš, co je to přeplatek daně Přeplatek daně je mu vrácen nebo započten do dalšího období. Napiš, co je to nedoplatek daně Nedoplatek daně státu zastoupenému finančním úřadem odvede. Napiš, jaké daňové úniky znáš Jako daňový únik se označuje situace, kdy se daňový poplatník částečně nebo zcela vyhýbá placení daně. Může tak vzniknout daňový únik legální nebo nelegální. Např.daňová výhoda, daňová úspora. Nelegální daňové úniky vznikají: nepřiznáním příjmů nebo majetku, nadhodnocováním nákladů nebo výdajů, vystavováním fiktivní doklady, zahrnováním nákladů daňově neuznatelných, skrytým převodem zisku mezi mateřskou a dceřinou společností. 11

14 Úkol č. 2 Zadání: Žáci mají za úkol přiřadit jednotlivé daně do kategorie přímých a nepřímých daní. Řešení úkolu č. 2: Přiřazení jednotlivých daní do správné kategorie PŘÍMÉ DANĚ NEPŘÍMÉ DANĚ spotřební daň daň z přidané hodnoty majetkové daně darovací daň daň z nemovitosti daň z příjmů právnických osob daň z příjmů fyzických osob TIP: Příloha č. 4: Daně z příjmů - paragrafy 12

15 Metodický list č. 7: TEST - PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH Téma vyučovací hodiny: Práva a povinnosti v pracovněprávním vztahu Potřebné pomůcky: Pracovní list č. 7, tužka Cíl aktivity: Žáci si prostřednictvím testu zopakují své znalosti o právech a povinnostech zaměstnance a zaměstnavatele. Formy a metody: Individuální práce Co žáci musí znát před aktivitou: Příjmy z pracovněprávního vztahu Zadání: Rozdejte žákům pracovní list č. 7 a vyzvěte je, aby označili správnou odpověď. Test je koncipován tak, že existuje vždy jen jedna správná odpověď. Řešení úkolu: Správně vyplněný test 1. Při pracovním pohovoru se budoucí zaměstnavatel nemůže dotazovat na údaje o a) praxi. b) znalostech a zkušenostech. c) majetkových poměrech. 2. Lékařské prohlídce se musí zaměstnanec podrobit a) nejpozději v den nástupu do zaměstnání. b) před pracovním pohovorem. c) nejpozději následující den po nástupu do zaměstnání. 3. V pracovní smlouvě musí být uvedeny minimálně tyto náležitosti: a) druh práce, místo nebo místa výkonu práce a den nástupu do práce. b) druh práce, místo nebo místa výkonu práce, den nástupu do práce a zkušební doba. c) druh práce, místo nebo místa výkonu práce, den nástupu do práce a sjednaná odměna. 4. Pokud by se zaměstnanec v pracovní smlouvě zavázal, že nebude žádat proplácení cestovních náhrad, a) jde o ujednání v zákonných mezích. b) stane se proto celá pracovní smlouva neplatnou. c) zaměstnanec tím nebude vázán. 5. U zkušební doby platí, a) že může být sjednána i ústně. b) že je u vedoucích zaměstnanců 12 měsíců. c) že nesmí být u zaměstnance delší než 3 měsíce. 13

16 6. Pracovní poměr na dobu určitou může být a) uzavřen nejdéle na deset let. b) u jednoho zaměstnavatele uzavřen třikrát a vždy na tři roky. c) u jednoho zaměstnavatele uzavřen třikrát na zaměstnavatelem stanovenou dobu. 7. Pracovní poměr končí a) výpovědí zaměstnavatele danou bez uvedení důvodu. b) jen dohodou a výpovědí. c) dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením pracovního poměru a zrušením ve zkušební době. 8. V tzv. ochranné době a) se nestaví běh výpovědní doby. b) je zaměstnanec chráněn proti výpovědi zaměstnavatele. c) nemusí zaměstnanec plnit úkoly uložené mu zaměstnavatelem. 14

17 DOMÁCNOST S JINÝMI PŘÍJMY Metodický list č. 1: ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI Téma vyučovací hodiny: Založení živnostenského podnikání Potřebné pomůcky: Pracovní list č. 1, tužka Cíle aktivit: Předat žákům takové informace, aby byli schopni vyjmenovat všechny podmínky pro založení živnostenského podnikání. Formy a metody: Individuální práce, práce ve dvojicích Co žáci musí znát před aktivitou: Přednášku o založení živnosti, právech a povinnostech živnostníka Úkol č. 1 Zadání: Po přednášce o založení živnosti rozdejte žákům pracovní list č. 1. Jejich prvním úkolem je v rámci opakování sepsat kroky, které musí zájemce o živnostenské podnikání zvážit a následně splnit. Postup živnostníka lze rozdělit do dvou oblastí: Základní osobní kroky, které jsou ke zvážení. A po rozhodnutí o založení živnosti pak kroky, které musí živnostník splnit. Řešení úkolu č. 1: Možné typy odpovědí: Základní (osobní) kroky Prvním krokem je zvážit, co chce živnostník dělat. Zda pro tuto činnost má předpoklady a je schopen splnit podmínky pro živnostenské podnikání. Zvážit, zda je dostatečně obeznámen s legislativou, zejména s živnostenským zákonem a navazujícími předpisy. Rozmyslet si, zda je schopen nést veškeré výhody a nevýhody živnostenského podnikání. Zvážit, kde bude vykonávat svou činnost pak je třeba zjistit si potřebné informace na stavebním úřadě, hygieně, mít vlastnické právo atd. Vytvořit si finanční rozvahu. Základním krokem je rovněž mít dostatečnou finanční rezervu do začátku podnikání. TIP: Je vhodné položit dotaz živnostenskému úřadu, za jakých podmínek lze živnost založit a jaké doklady jsou k tomu potřebné. Kroky vůči institucím Živnostenský úřad Prvním krokem a zároveň povinností je registrovat se, ohlásit živnost na obecním živnostenském úřadě. Zde je k dispozici centrální registrační místo. Dalším místem, kde je možné se registrovat, je tzv. CzechPOINT (místo veřejné správy). Registraci lze provést osobně nebo elektronicky. 15

18 Finanční úřad Živnostník má povinnost přihlásit se k dani z příjmů, a to do 15 dnů od obdržení povolení k vykonávání činnosti. Okresní správa sociálního zabezpečení Další povinností je oznámení o zahájení, ukončení či přerušení živnosti na správě sociálního zabezpečení. Přihlásit se do systému důchodového a nemocenského pojištění má živnostník do 8 dnů. Zdravotní pojišťovna Oznámení o zahájení, ukončení, či přerušení živnosti je rovněž nutné do 8 dní nahlásit příslušné zdravotní pojišťovně. Úkol č. 2: Zadání: Rozdejte žákům dotazník z pracovního listu č. 1. Žáci mají za úkol tento dotazník vyplnit, a to na základě rozhovoru s konkrétním živnostníkem. Jedná se o dlouhodobý domácní úkol. Po odevzdání úkolu s žáky proberte rozdíly především v typu živnosti a v podmínkách, jaké živnostníci museli splnit. 16

19 Metodický list č. 2: ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Výhody a nevýhody živnostenského podnikání Potřebné pomůcky: Pracovní list č. 2, tužka Cíl aktivity: Předat žákům takové informace, aby znali všechny výhody a nevýhody živnostenského podnikání, pokud by se rozhodli pro založení živnosti. Formy a metody: Práce ve skupinách či dvojicích Co žáci musí znát před aktivitou: Přednášku o výhodách a nevýhodách živnostenského podnikání Zadání: S žáky diskutujte, s jakými výhodami a nevýhodami se setkávají živnostníci v dnešní době. Poté jim rozdejte pracovní list č. 2, kde je úkolem žáků přiřadit jednotlivé výroky do kolonek výhody a nevýhody. Řešení úkolu: Rozdělení jednotlivých výroků do tabulky. Podrobnější rozepsání jednotlivých výhod a nevýhod VÝHODY Možnost pracovat pro více obchodních partnerů. Získat živnostenské oprávnění je poměrně jednoduché. Není vázán pracovní smlouvou, pracovní dobou a je sám sobě šéfem. Živnostenské oprávnění je levná záležitost. Živnostenské oprávnění pro živnost volnou lze získat velmi rychle. NEVÝHODY Povinnost hradit si sám zálohy sociálního a zdravotního pojištění. Živnostník je zodpovědný za své podnikání i do výše svého majetku. Musí si své pracovní zakázky vyhledávat sám. Výkazování minimálních příjmů se projeví na výši starobního důchodu. Živnostník nemá hrazenou dovolenou ani překážky v práci. Získání živnostenského oprávnění nezaručuje kvalitu poskytovaných služeb. 17

20 Metodický list č. 3: ŽIVNOSTNÍK A POVINNÉ ODVODY Téma vyučovací hodiny: Výpočty pro odvody daní, sociálního a zdravotního pojištění u živnostenského podnikání Potřebné pomůcky: Pracovní list č. 3, tužka, kalkulačka Cíl aktivity: Aktivita umožní žákům vyzkoušet si výpočty daně z příjmů, zdravotního a sociálního pojištění. Formy a metody: Práce se skupinou Co žáci musí znát před aktivitou: Informace o odvodech na daních, sociálním a zdravotním pojištění, systém výpočtu výše uvedených odvodů Zadání: Rozdejte žákům pracovní list č. 3, kde mají žáci dva příklady výpočtu. V prvním příkladu se jedná o výpočet daňové povinnosti. V druhém příkladu o výpočet daňové povinnosti, odvodu sociálního a zdravotního pojištění. Druhý příklad zahrnuje informace o živnostníkovi a jeho nároku na mateřskou dovolenou. Aktivitu lze použít i jako matematický příklad. Ujistěte se, zda žáci rozumí všem pojmům z příkladů. V obou případech zdůrazněte výši všech měsíčních odvodů z příjmu. Řešení úkolu: Vyplněné zadání dvou příkladů výpočtu. Částky, které mají žáci doplnit, jsou označeny červenou barvou. Příklad č. 1: Živnostnice, která podniká v oblasti zprostředkování služeb. V srpnu porodila miminko. Po porodu v podnikání pokračovala na vedlejší činnost. V roce 2012 měla příjmy ve výši Kč, uplatňovala 60% paušální výdaje, což činí Kč. Základ daně určíme klasicky - příjmy minus výdaje, tedy = Kč. Protože neměla žádný jiný příjem, je tato částka zároveň celkovým daňovým základem. Tento klasicky zaokrouhlíme na celé stokoruny dolů Kč a vypočteme daň ve výši 15 % = Kč. Uplatníme slevu na dani na poplatníka Kč. Daňová povinnost je tedy 0 Kč. Navíc si živnostnice může uplatnit slevu na dítě (pokud si ji neuplatňuje otec dítěte, slevu na dítě může uplatňovat pouze jeden z rodičů). Sleva na dani na dítě činí Kč na rok. Protože živnostnice rodila v srpnu, může si uplatnit 5/12 této částky, tedy Kč. Další podmínkou pro uplatnění slevy je příjem ve výši minimálně poloviny minimální mzdy, což činí na rok 2012 částku Kč. Toto živnostnice také splňuje, protože je brán v úvahu příjem, nikoli daňový základ. V roce 2013 tuto slevu živnostnice nebude moci uplatnit, pokud bude jako živnostnice uplatňovat paušální výdaje. Daňová povinnost je nula, vypadá to tedy, že slevu na dítě není od čeho odčítat. Slevu na dani na dítě lze uplatnit formou daňového bonusu, tzv. minusová daň. Finanční úřad tento daňový bonus poukáže na účet. V tomto případě pří ročním příjmu ve výši Kč a uplatnění všech slev je daňová povinnost 0 Kč. 18

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Úkol č. 1: Napište, co znamená slovo příjem. Vypište, s jakými druhy příjmů jste se setkali, a rozdělte tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat.

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H Školní rok: 2016-2017 Úřad práce Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Kde se ve Vašem okolí

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I.

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

Personalistika a odměňování pracovníků

Personalistika a odměňování pracovníků Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů Personalistika a odměňování pracovníků 3.10.2011 Ing. Veronika Řežuchová veronika.rezuchova@nap.cz Tento studijní materiál vznikl

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Materiály pro 2. - 3. ročník učebních oborů Občanská nauka, Ekonomie Metodický list. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Materiály pro 2. - 3. ročník učebních oborů Občanská nauka, Ekonomie Metodický list. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME?

NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME? NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME? Plán vyučovací hodiny (č. 2) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Neutrácíme doma více, než vyděláváme? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE:

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

Kdo může žádat o nákup na splátky?

Kdo může žádat o nákup na splátky? Homecredit U nás nakoupíte i bez peněz! Potřebujete novou kuchyňskou linku, pro děti nový psací stůl nebo kvalitní postel pro babičku a nemáte zrovna peněz nazbyt? Nevadí. Našim zákazníkům nabízímesplátkový

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě Anotace: Žák se seznámí s pojmem rodinný rozpočet, definuje složky rozpočtu domácnosti, uvede příklady výdajových i příjmových položek, vysvětlí pojmy schodkový rozpočet, vyrovnaný rozpočet, přebytkový

Více

Finanční gramotnost zaměstnance.

Finanční gramotnost zaměstnance. Finanční gramotnost zaměstnance Rozsah a cíl kurzu Rozsah: 2 bloky (dny) po 8 hodinách, tj. 16 hodin celkem (dle přání je možno rozdělit do více bloků např. po 4 hodinách) Cíl kurzu: Účastníci si osvojí

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV)

Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV) Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV) Finanční prostředky lze použít pouze na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním základních

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Domácí rozpočet Příjmy a výdaje

Domácí rozpočet Příjmy a výdaje Domácí rozpočet Příjmy a výdaje HOR_62_INOVACE_8.ZSV.9 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 16. 11. 2012 Základy společenský věd 8. ročník; Domácí rozpočet. Příjmy a výdaje 1 Výukový materiál je připraven

Více

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání Otázka: Pracovní právo Předmět: Právo Přidal(a): Ewujina Pracovní právo: je soubor právních předpisů o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (např. dovolená, ochrana zdraví při

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_406 Jméno autora: Ing. Soňa Hanáková Třída/ročník:

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón Seminář Mzdy 2016 Ing. Jan Jón 15. ledna 2016 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2015 a v roce 2016 2015 2016 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb VYHLÁŠKA Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb ze dne 27. března 2002 Ministerstvo financí stanoví podle 48 odst. 6 a 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

Splátky Home Credit. Popis produktů

Splátky Home Credit. Popis produktů Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 2 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 3 Textace na web: Ochrana osobních údajů... 4 Pojištění

Více

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví 1 Druhy bydlení Podle formy vlastnictví: Byt v osobním vlastnictví Družstevní byt Nájemní byt Ostatní Byt v osobním vlastnictví

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 Příloha č. 2, bod 43-20/2013 Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Každý, kdo si svou činností, ať už jde o zaměstnání, podnikání nebo svobodné povolání, vydělá peníze, musí z těchto příjmů platit daň, což platí jak pro příjmy,

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

METODICKÝ LIST. Učební pomůcku tvoří: ZÁKLADNÍ KARTY:

METODICKÝ LIST. Učební pomůcku tvoří: ZÁKLADNÍ KARTY: METODICKÝ LIST Učební pomůcka FINANČNÍ GRAMORNOST je pomocníkem k praktickému vyučování ve vzdělávacím programu Matematika a Člověk a jeho svět, oblast financí. Je určena dětem 4. 5. tříd, ale při vhodné

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

U úvěrů do 60.000,- Kč stačí jen 2 doklady totožnosti a nepotřebujete potvrzení o výši příjmů!

U úvěrů do 60.000,- Kč stačí jen 2 doklady totožnosti a nepotřebujete potvrzení o výši příjmů! Splátkový prodej zajišťujeme pro zákazníky formou spotřebitelského úvěru společnosti Essox s.r.o. Celý proces vyřízení žádosti o úvěr je přitom velmi rychlý a nekomplikovaný. A. Podmínky pro uzavření smlouvy

Více

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2 registrační číslo žádosti Žádost o poskytnutí a čestné prohlášení 2 úvěru příslibu úvěru spotřebitelského překlenovacího hypotečního předhypotečního hypotečního referenční číslo žádosti 1 podána na pobočce

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn ZÁKON o stání sociální podpoře (1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují 5 a)

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_28 Jméno

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ číslo kurzu: SPP726/SPR726 vyučující: Mgr. Ludmila Sedláková kontakt: e-mail: sed.ludmila@seznam.cz termíny konzultací v roce 2015: 19. září, 31. října, 28. listopadu

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený...

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... Podle 305 zákoníku práce vydávám tento vnitřní předpis o průměrném výdělku. 1.

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více